Sunteți pe pagina 1din 409

S.A. GEORGESCU C.

RADI OLOGI E
l
I MAGI STI C
MEDI CAL
MANUAL PENTRU NCEPTORI
COLABORATORI:
ADELA MIHALCEA IOANA LUPESCU M. LESARU
M.
GHINEA
D. CUZINO GHE.
GOLDI
I. CODOREAN M. GRASU
EDITURA UNIVERSITAR CAROL DAVILA BUCURETI - 2003
c
CUVNT NAINTE !
Mai muli ani de experien intr-o practic apreciat ca anormal, i anume, predarea Radiologiei la anul III al
acultii de Medicin, a du! la cri!tali"area ace!tei cri# $u exi!t nicieri %n lume o carte !imilar#
&rintr-un e'ort comun al %ntregului colecti( al Catedrei de Radiologie, Imagi!tic Medical undeni, am reuit !
pre"entm !tudenilor de anul ))) !au I* i re"idenilor de anul I, din noianul de noiuni radio-imagi!tice numai a!pectele
normale i !emiologia general# Am cuplat totdeauna cur!urile teoretice cu lucrri practice interacti(e %n colecti(e mici de
aproximati( )+-), !tudeni# Re"ultatul ne-a !urprin! c-iar i pe noi %nine# Am reuit ! o.inem un randament excelent al
!tudenilor %n diagno!ticul primar de orientare, po"iti( i di'erenial, de le"iune !au !indrom#
&lec/nd de la premi!a c %n(m/ntul !tudene!c e!te un %n(m/nt de cultur medical general, un a!emenea
re"ultat core!pundea integral cerinelor# 0tudenii notri po!ed toi po!i.ilitatea de a pune corect orice indicaie de examen
imagi!tic i de a %ncadra orice !et de imagini %n mod core!pun"tor %ntr-o anumit grup de a'eciuni# &e !curt 1!e de!curc2
oriunde, oric/nd i nu oricum, ci .ine# 3!te exact idealul pentru orice medic, indi'erent de !pecialitate#
Acea!t !elecie de elemente !emiologice, de!prin!e !eparat de patologia propriu-"i!, con!tituie 'undamentul
!pecialitii Radiologie Imagi!tic Medical# 0emiologia .ine %nelea! i corect utili"at conexat clinicii, anatomiei patologice
i altor tiine medicale permite con!truirea ulterioar a unui ea'oda4 de cunotine imagi!tice oric/t de (a!t i de complicat#
Aa !e explic de ce adre!m pre"enta carte %nceptorilor, %n egal m!ur !tudenilor c/t i re"idenilor#
Manualul e!te rodul unei %ndelungate experiene, a multiplelor tran!'ormri i permutri de capitole i noiuni, a
numeroa!elor e"itri i incertitudini re"ol(ate pe parcur! %n urma unor anali"e colecti(e, 'cute dup 'iecare !e!iune de
examene !au c-iar uneori din mer!#
&ri(ind la ta.la de materii poate !urprinde 'aptul c manualul conine noiuni de .a" nece!are %n anii mari
5Radiopediatrie, $euroradiologie6# Remanena de noiuni predate timpuriu, unor !tudeni cu percepia %nc ne!olicitat de
polimor'i!mul g/ndirii clinice, !-a do(edit %n mod paradoxal e'icace, prin uurina cu care acetia i-au 'ixat i ulterior
rememorat la momentul potri(it noiunile#
Includerea unor noiuni de imagi!tic modern 5CT, RM etc#6 am con!iderat-o indi!pen!a.il# 3a a!igur caracterul
actual al crii i garantea" corectitudinea noiunilor predate de !pecialitii %n materie#
%n an!am.lu, 1Imagi!tica Medical - Manual pentru %nceptori7, nu e!te o carte de .i.liotec, ci e!te o carte de
lucru# 8inut la %ndem/n, poate a4uta oricui ! !e de!curce %n 'aa oricrui tip de imagine diagno!tic i %n !pecial permite
%nelegerea unor nuane !au interpretri ale imaginilor nu totdeauna uor de %nele!# Cartea acea!ta e!te un in!trument de lucru i
nu o pie! de colecie#
Lucrarea e!te n!cut cu di'icultate, %ndelung ela.orat, dar e!te o carte trit i de aceea o in la !u'let i o
recomand tuturor %nceptorilor#
Mulumirile pentru reali"area crii !e adre!ea" %ntregului colecti( al catedrei, medici i nemedici, at/t celui din
Ba"a Clinic undeni, c/t i celui din Ba"a Clinic de la 0pitalul Clinic de 9rgen Militar Central#
Colecti(ul de autori rm/ne de!c-i! oricror !uge!tii !au critici, cu anga4amentul de remediere a lor i de ameliorare
calitati( a crii %n e(entualele ediii ulterioare#
&ro'# :r# ;er.an Alexandru <eorge!cu Catedra de Radiologie, Imagi!tic Medical i Medicin $uclear
undeni - 0C9MC acultatea de Medicin 9M 1Carol :a(ila7 - Bucureti
Bucureti = 'e.ruarie ,++>
'5 C/n a cWfe
C9&RI$0
I# BA?3L3 I?IC3 ;I BIOLO<IC3 AL3 9TILI?@RII
RADIOLOGIE.....................................................1
IMAGISTIC MEDICAL............................................1
cu(/nt Anainte B#############################################################################################################################################################,
C9&RI$0######################################################################################################################################################################>
CA&ITOL9L I BA?3L3 I?IC3 ;I BIOLO<IC3 AL3 9TILI?@RII RA:IA8IILOR RC$T<3$ A$ 0CO&
:IA<$O0TIC##############################################################################################################################################################D
I#09R0A :3 RA:IA8II##############################################################################################################################################D
II#*3CTOR9L############################################################################################################################################################,+
III#MO:9LATOR9L#################################################################################################################################################,)
I*#R3C3&TOR9L######################################################################################################################################################,E
A#RA:IO0CO&IA######################################################################################################################################################,E
B#RA:IO<RAIA#####################################################################################################################################################>+
C#R3C3&TORII :I<ITALI#######################################################################################################################################D+
*#:3CO:OR9L########################################################################################################################################################DD
CA&ITOL9L II ALT3 M3TO:3 $3IRA:IA$T3 :3 3F&LORAR3 IMA<I0TIC@##########################################DG
A# 3CO<RAIA - $O8I9$I :3 A$ATOMI3 ;I 03MIOLO<I3 3CO<RAIC@###############################################DG
I$TRO:9C3R3########################################################################################################################################################DG
&RI$CI&I9L M3TO:3I############################################################################################################################################DG
A&ARI8IA 3CO9RILOR##########################################################################################################################################DH
TRA$0:9CTOR9L##################################################################################################################################################DH
TI&9RI :3 3CO<RAI3##########################################################################################################################################=+
3FAMI$AR3A 3CO<RAIC@###############################################################################################################################=D
I$:ICA8IIL3 3CO<RAI3I####################################################################################################################################==
3L3M3$T3 :3 03MIOLO<I3 3CO<RAIC@#####################################################################################################=E
0TR9CT9RIL3 O0OA03#########################################################################################################################################=I
0TR9CT9RIL3 <A?OA03######################################################################################################################################=I
$O8I9$I I$TRO:9CTI*3 :3 3CO<RAI3 AB:OMI$AL@###########################################################################=H
MARIL3 *A03L3 AB:OMI$AL3#########################################################################################################################E+
$O8I9$I 3L3M3$TAR3 :3 1 4 imagi!tic eJin re"onan magnetic##################################################################G>
CA&ITOL9L III RA:IOIMA<I0TICA TORAC3L9I############################################################################################I=
I#A$ATOMIA RA:IOLO<IC@ A TORAC3L9I####################################################################################################I=
A#C9TIA TORACIC@###############################################################################################################################################I=
B#&9LMO$9L###########################################################################################################################################################IE
II#03MIOLO<IA <3$3RAL@ RA:IOLO<ICA A TORAC3L9I#########################################################################H=
II#0I$:ROM9L &L39RAL####################################################################################################################################)+,
III#0I$:ROAM3L3 &9LMO$AR3#######################################################################################################################))=
*# 0I$:ROAM3L3 CAR:IAC3############################################################################################################################)D)
CA&ITOL9L I* RA:IOIMA<I0TICA A&ARAT9L9I :I<30TI*####################################################################)=I
T3K$ICI :3 3FAMI$AR3###################################################################################################################################)=I
$O8I9$I :3 A$ATOMI3 RA:IOLO<ICA########################################################################################################)E,
MO:IIC@RI RA:IOLO<IC3 3L3M3$TAR3###################################################################################################)==
0I$:ROAM3 I$ &ATOLO<IA T9B9L9I :I<30TI*########################################################################################)H,
CA&ITOL9L * RA:IOIMA<I0TICA ICAT9L9I, &A$CR3A09L9I ;I C@ILOR BILIAR3#######################)HH
I#3F&LORAR3A RA:IO IMA<I0TIC@ A ICAT9L9I#####################################################################################,++
II#3F&LORAR3A RA:IO-IMA<I0TIC@ A CAILOR BILIAR3#########################################################################,+I
I*#3F&LORAR3A RA:IO-IMA<I0TICL A 0&LI$3I########################################################################################,)=
CA&ITOL9L *I RA:IOIMA<I0TICA A&ARAT9L9I R3$O-9RI$AR###########################################################,)G
I#M3TO:3 :3 3F&LORAR3 A A&ARAT9L9I R3$O-9RI$AR######################################################################,)G
,#A$ATOMI3 RA:IOLO<ICM#############################################################################################################################,,>
>#L3?I9$I RA:IOLO<IC3 3L3M3$TAR3########################################################################################################,,E
D#0I$:ROAM3 LA $I*3L9L A&ARAT9L9I R3$O-9RI$AR########################################################################,>=
CA&ITOL9L *II RA:IOIMA<I0TICA 0I0T3M9L9I O0T3O-ARTIC9LAR##################################################,>G
T3K$ICI :3 3FAMI$AR3###################################################################################################################################,>G
$NOI9$I:3 anatom-e RA:IOLO<IC@ $ORMAL@###########################################################################################,D>
CA&ITOL9L *III $O8I9$I I$TRO:9CTI*3 A$ RA:IO&3:IATRI3############################################################,I+
9# # - LP#######################################################################################################################################################################D,
CA&ITOL9L IF $O8I9$I :3 $39RORA:IOLO<I3##########################################################################################DD
# i###############################################################################################################################################################################)+E
Bi#################################################################################################################################################################################I)
mmQmu######################################################################################################################################################################I)
CA&ITOL9L I BA?3L3 I?IC3 ;I
BIOLO<IC3 AL3 9TILI?@RII RA:IA8IILOR RNTGEN N
SCOP DIAGNOSTIC
0#A# <eorge!cu
Radiaia RRntgen !e produce !u. 'orma unui 'lux energetic 'otonic pe !upra'aa anodei tu.ului radiogen#
:e aici 'a!cicolul de radiaii urmea" un traiect diri4at, cu de!tinaia 'inal de a produce o imagine care urmea" a
'i prelucrat i utili"at %n !cop diagno!tic# %ntreg ace!t proce! repre"int crearea, tran!'erul i decodi'icarea unei
in'ormaii# %n ace!t !en! !uita de modi'icri !u'erite de 'a!cicol e!te con!iderat ca repre"ent/nd un lan
in'ormaional#
Capul lanului %l con!tituie !ur!a de radiaii repre"entat de anoda tu.ului radiogen# :e aici pornete
(ectorul repre"entat de 'a!cicolul de radiaii# Ace!ta tra(er!ea" corpul de radiogra'iat !au modulatorul, unde
!u'er modi'icri %n 'uncie de !tructura ace!tuia# a!ciculul modulat nu e!te percepti.il cu a4utorul !imurilor
noa!tre i urmea" a 'i o.iecti(at la ni(elul receptorului# Imaginea a!t'el o.inut e!te preluat de un decodor care
nu e!te altce(a dec/t anali"orul (i"ual al utili"atorului ec-ipamentului, %ntreg ace!t lan in'ormaional utili"ea"
date analoge# Intercalarea unui calculator %ntre receptor i decodor ameliorea" per'ormanele !i!temului# Apare %n
!i!tem o (erig !uplimentar care tran!'orm imaginea primar analog, cu a4utorul unor prelucrri digitale, %ntr-o
imagine !ecundar tot analog# Cele dou imagini !unt per'ect con'orme cu realitatea i !imilare %ntre ele, c-iar
dac imaginea !ecundar e!te o imagine recreat i nu e!te imaginea direct a realitii# Acea!t categorie de
imagini create cu a4utorul calculatoarelor a 'cut ! !e na!c imagi!tica medical# Cantitatea de in'ormaii pe care
le o'er o imagine prelucrat digital e!te mai mare dec/t cea o'erit de imaginea primar, graie po!i.ilitilor de
po!tproce!are pe care le poate o'eri calculatorul#
I# 09R0A :3 RA:IA8II
0ur!a propriu-"i! e!te anoda tu.ului RRntgen# &entru ca acea!ta !a emit radiaii e!te nece!ar un
complex de ec-ipamente i !u.an!am.le 'ormate %n mare din generatoare i din tu. cu acce!oriile !ale#
<eneratorul e!te 'ormat din: S tran!'ormatoare
S redre!oare
S tempori"atoare
S linia de alimentare
S pupitrul de comand
Acce!oriile tu.ului radiogen !unt: S cupola
S dia'ragmul
S centrorul
S 'iltrul
A# <3$3RATOR9L
Repre"int ec-ipamentul care a!igur alimentarea tu.ului cu curent continuu de %nalt ten!iune i mic
inten!itate# Operaiunea e'ectuat de generator e!te tran!'ormarea i redre!area curentului din reeaua ca!nic de
alimentare#
)# TRA$0ORMATOAR3L3
0unt 'ormate din primar i !ecundar# Ten!iunea la ni(elul !ecundarului e!te egal cu ten!iunea aplicat
primarului multiplicat cu 'actorul de tran!'ormare# 0e a!igur %n ace!t 'el tran!'ormarea curentului de ,,+* !au
>I+* %n curent de D+T* p/n la )=+T* utili"at pentru alimentarea tu.urilor#
Inten!itatea de.itat de !ecundar e!te egal cu cea de.itat de primar %mprit la 'actorul de
tran!'ormare i e!te de ordinul miliamperilor 5mA6#
Raportul de tran!'ormare u"ual e!te de cca# ,I+#
Tran!'ormatorul a!igur i !epararea celor dou circuite de alimentare ale tu.ului prin cele dou
tran!'ormatoare utili"ate:
a# Tran!'ormatorul de %nalt ten!iune e!te tran!'ormatorul care execut 'unciile enumerate mai
!u! i 'ace parte integrant din circuitul de alimentare de %nalt ten!iune#
.# Tran!'ormatorul de %ncl"ire a 'ilamentului catodic e!te un tran!'ormator care tran!'orm tot
curentul de >I+* in! %n curent de cca# ,+*, de!tinat %ncl"irii 'ilamentului catodic al tu.ului radiogen#
Tran!'ormatoarele cla!ice au primarul i !ecundarul pla!ate %ntr-o .aie de ulei de!tinat i"olrii i
rcirii# 3le tre.uie!c ampla!ate %n %ncperi !eparate de re!tul ec-ipamentelor din cau"a miro!ului de ulei i a
"gomotului pe care %l 'ac#
,# R3:R30OAR3L3
Tran!'ormatoarele de %nalt ten!iune emit curent alternati(# Tu.ul radiogen e!te %n! polari"at i nu
poate 'i parcur! dec/t de ctre un curent continuu i %ntr-un !ingur !en! din!pre catod !pre anod# Redre!orul e!te
ec-ipamentul care nu permite acce!ul !pre tu. dec/t acelei pri a cur.ei !inu!oide a unui ciclu complet care e!te
polari"at %n !en!ul cerut de tu.# &oriunea in(er! a !inu!oidei e!te .locat, amputat 5'ig# )6#
In!talaiile cla!ice utili"ea" dou tipuri de redre!oare:
S !upapele cu (id
ig# ) - Cur.a nominal redre!at
)# Cur.a nominal
,# Cur.a cu cdere de ten!iune cau"at de curentul direct
># Cur.a in(er! cu cdere de tensiune
S redre!orii u!cai 0upapele cu (id 5'ig# ,6 !unt
'ormate din doi electro"i coninui de un conintor (idat# Cei doi electro"i !unt repre"entai de un 'ilament
incande!cent de tung!ten 5catodul6 i de o cup metalic ce %ncon4oar 'ilamentul i repre"int anodul# Curentul
%ntr-o a!emenea in!talaie nu circul dec/t din!pre 'ilament !pre
I
cup, adic din!pre catod !pre anod# In(er!area !en!ului
curentului nu poate trece din!pre cup !pre 'ilament#
Redre!orii u!cai 5'ig#>6 !unt con!tituii dintr-
o .a" 'ormat din !eleniu !au !iliciu pe care e!te !udat
o placide metal tri(alent 5indiu6# Curentul nu poate
circula dec/t %n !en!ul din!pre !iliciu !au !eleniu !pre
indiu i nu %n !en! contrar# Ace!t tip de redre!ori au o
capacitate de .locare limitat i pentru a 'i operaionali
la cureni de )=+ T* !e utili"ea" mai muli legai %n
!erie#
A(anta4ele redre!oarelor cu !upap !unt
acelea de a a(ea o re"i!ten 'oarte mic# :e"a(anta4ele
!unt date de nece!itatea exi!tenei unui circuit !eparat de
%ncl"ire i de peri!a.ilitatea datorat arderii
'ilamentului#
Redre!oarele u!cate nu nece!it circuit de
%ncl"ire i !unt practic inde!tructi.ile, %n! au o re"i!ten
intern deloc negli4a.il ceea ce duce la cderi de
ten!iune# Acea!t re"i!ten intern e!te mai mic la
tipurile cu !iliciu#
0e utili"ea" di'erite tipuri de redre!oare care
determin con'iguraii di'erite ale undelor emi!e#
O.iecti(ul e!te acela de a emite o und c/t mai plat, %n
care o!cilaiile 'a de "ero ! 'ie c/t mai mici ca
amplitudine, dar de (aloare c/t mai ridicat# Re"ultanta
tre.uie ! 'ie o cur. c/t mai mult dea!upra lui "ero i c/t
mai %n platou#
0i!temele de redre!are mono'a"ate cu o und
'olo!e!c dou redre!oare i dau o und cu o crea!t, cu
patru redre!oare !e poate o.ine o und cu dou cre!te
#a#m#d# 5'ig#D6#
0i!temele tri'a"ate utili"ea" trei cureni
di'erii din trei tran!'ormatoare redre!ate 'iecare %n parte
"# C$%$&'l () *+l,-./%'l 01'
-A/$&,
=M
=
A 2
S34.-, '/.+ 5'6,6.
ig# , - 0upapa cu (id
"S7N
ig# > - Redre!or u!cat
H
dup modelul !i!temelor mono'a"ate# O!cilaiile pla-
toului de emi!ie !unt minime, cur.a a(/nd a!pectul de
1dini de 'ier!tru7 5'ig#=6#
O!cilaiile 'a de "ero !unt cu at/t mai mici
cu c/t !unt mai multe cre!te# A!t'el o!cilaiile la un
!i!tem cu o crea!t !unt de D=U, la E cre!te )=U, iar la
), cre!te de >,=U#
)+
># ALT3 TI&9RI :3 <3$3RATOAR3
0unt generatoare care com.in 'uncia de tran!'ormare cu cea de redre!are#
<eneratoarele cu medie !au %nalt 'rec(en !unt generatoare de ultima generaie care 'olo!e!c un
curent de %nalt 'rec(en pentru producerea unui curent cu (olta4 aproximati( con!tant cu a4utorul unui
tran!'ormator miniatural# &rincipiul de 'uncionare deri( din 'ormula * V 'nA unde * e!te (olta4ul re"ultat, '
e!te 'rec(ena curentului %n primarul tran!'ormatorului, n repre"int numrul de !pire din !ecundar, iar A e!te
diametrul mie"ului .o.inei !ecundarului# Reie!e c * poate 'i cre!cut pe .a"a oricruia dintre cei trei 'actori ',
n !au A# 9n ' 'oarte %nalt permite reducerea celorlali 'actori din ecuaie la minimum i de aici po!i.ilitatea de
miniaturi"are a tran!'ormatorului# O!cilaiile !unt practic inexi!tente la un ' 'oarte ridicat, de ordinul a = - )++
JK", iar cur.a de emi!ie are !tructura unui platou#
<eneratoarele cu conden!atori de!carc %n circuitul de alimentare cu %nalt ten!iune a tu.ului
cureni continui %nmaga"inai %n conden!atori de mare capacitate# A(anta4ul lor e!te c nu au ne(oie de
redre!pare# :e"a(anta4ul ma4or e!te acela c ten!iunea la .ornele tu.ului !cade progre!i( pe m!ur ce
electricitatea !e !curge din conden!ator# Alte de"a(anta4e !unt de'inite de capacitatea limitat a
conden!atoarelor i timpul lung nece!ar re%ncrcrii conden!atorului# :in ace!te moti(e a!emenea tipuri de
generatoare nu !e 'olo!e!c dec/t pentru aparate de 'or mic, cu timp de po" lung i cadena de expunere
4oa!#
D# T3M&ORI?ATOAR3L3#
Repre"int mecani!mele care declanea" i %ntrerup curentul tu.ului %n timpul radiogra'iei# 3le
'uncionea" %n doi timpi: timpul de pregtire i timpul de po"#
%n primul timp, cel de pregtire, !unt a!igurate urmtoarele 'uncii:
S %ncl"irea 'ilamentului catodic
S conectarea circuitului de m!urare a ten!iunii i inten!itii
S armarea ec-ipamentelor auxiliare 5gril, tomogra' etc#6
S deconectarea circuitului de !copie
%n al doilea timp, cel de po", !unt a!igurate alte 'uncii:
S pornirea micrilor ec-ipamentelor auxiliare
S emi!ia de curent de %nalt ten!iune
S m!urarea timpului de emi!ie
0e utili"ea" mai multe tipuri de tempori"atoare, unele care acionea" %n circuitul de 4oa! ten!iune,
altele care acionea" %n cel de %nalt ten!iune i %n 'ine expono- metre automate !au iontomate, care %ntrerup
curentul la tu. %n 'uncie de cantitatea de ra"e a4un! pe placa de radiogra'ie, m!urat cu a4utorul unei camere
de ioni"are#
ig# = - Cur.a cu > redre!oare
ig# E - Tu.ul radiogen
))
=# LI$IA :3 ALIM3$TAR3
A!igur alimentarea cu curent din reeaua comercial ca!nic de ,,+* !au de >I+* a generatorului
de %nalt ten!iune# :in cau"a re"i!tenei 'irului tran!portor %n
),
momentul con!umului maxim din timpul expunerii ten!iunea de alimentare !cade# actorii de care
depinde acea!ta !cdere !unt:
S lungimea ca.lului de alimentare
S !upra'aa lui de !eciune
S re"i!tena !peci'ic a materialului din care e!te con!truit
S exi!tena de legturi imper'ecte
Cderea de ten!iune e!te cu at/t mai mare cu c/t lungimea ca.lului e!te mai mare i !eciunea !a e!te
mai mic# Ca.lurile de aluminiu au re"i!tena mai mare dec/t cele de cupru# :eci pentru a o.ine o cdere de
ten!iune minim tre.uie ca alimentarea generatorului ! !e 'ac printr-un ca.lu c/t mai !curt, c/t mai gro!,
pre'era.il din cupru, iar toate conexiunile !ale ! 'ie riguro! per'ecte#
E# &9&ITR9L :3 COMA$:@
Cuprinde cel puin urmtoarele elemente:
S un .uton de pornire P oprire
S un !elector al po!tului de lucru, atunci c/nd !unt operaionale mai multe po!turi
pe un !ingur generator
S un !elector al 'ocarului tu.ului# Toate tu.urile moderne !unt cu dou 'ocare#
S aparate de m!ur i control al parametrilor de emi!ie a ra"elor: S ten!iunea
S inten!itatea
S timpul
Aparatele moderne 'olo!e!c !i!teme de regimuri preimplementate, utili"a.ile con'orm unui !i!tem de
a'ia4 anatomic pe regiuni ale corpului#
Regla4ul parametrilor de expunere %n gra'ie !e 'ace automat !au manual 0e pot (aria cel puin doi
dintre parametrii utili"ai: J*, mA !au timpul# Al treilea parametru !e !ta.ilete automat de ctre in!talaie#
&ri(itor la regla4ele din !copie, ace!tea pre(d (ariaii ale J* i mA, iar %n pupitrul de comand e!te
o.ligatoriu un totali"ator al timpului de lucru e'ecti(, pre("ut cu a(erti"are !onor la inter(ale regulate de
timp#
B# T9B9L RA:IO<3$ ;I A$3F3L3 0AL3
)# T9B9L 3MI8@TOR :3 RA?3 RC$T<3$
3lemente con!tructi(e
3!te con!truit dintr-un conintor, 'a.ricat %n mod tradiional din !ticl i din pie!ele metalice,
catodul i anodul# %n interiorul tu.ului, unde !e a'l i pie!ele metalice, exi!t un grad %naintat de (id, con!iderat
teoretic un (id per'ect 5'ig#E6#
Te-nologiile moderne au %nlocuit !ticla, ca material tradiional al peretelui tu.ului, cu produ!e ceramice !au
c-iar cu metale, am.ele cu o re"i!ten mecanic !uperioar#
Catodul e!te con!tituit dintr-un 'ilament de tung!ten care !e %ncl"ete p/n la ,>++WC# ilamentul e!te
%ncon4urat de o pie! metalic cilindric numit pie!
ig# D - Cur.a cu un redre!or
)>
de concentrare, de!tinat ! diri4e"e electronii emii de 'ilament pe direcia optim, ctre !upra'aa anodului#
Tu.urile cu dou 'ocare !unt ec-ipate cu dou 'ilamente di!tincte, %ntreg an!am.lul e!te %ncrcat cu
electricitate negati(, electronii 'iind emii numai de 'ilamentul incande!cent#
Anoda e!te pie!a metalic !ituat opu! 'a de catod i care !uport .om.arda- mentul electronilor emii
de 1 G# Tu.uX cu anoda rotati(/
'ilament i accelerai in c/mpul de
di'eren de potenial de ordinul J*
exi!tent %ntre cei doi
poli ai tu.ului# Anoda !u'er o %ncl"ire 'oarte accentuat, de aceea !e con!truiete din metale greu 'u"i.ile#
Toate tu.urile moderne au anode rotati(e# Anoda are o 'orma de di!c cu !upra'aa %nclinat 'a de axul lung
al tu.ului cu )=-,+W# Anodele tu.urilor cu dou 'ocare au pe !upra'aa lor dou pi!te circulare, di'erite ca
%nclinaie, core!pun"/nd 'iecare dintre ele unui anumit 'ocar#
Anodele rotati(e !e rote!c cu o (ite" de >+++ p/n la H+++ ture pe minut# Randamentul energetic
al tu.ului e!te raportul dintre puterea tran!'ormat util i puterea a.!or.it# Raportul e!te 'oarte de"a(anta4o!
deoarece la o di'eren de potenial 'ix de )++ J* energia a.!or.it !e tran!'orm %n HHHUo cldur i numai
lUo energie radiant util# 3nergia util a tu.ului e!te proporional cu:
S inten!itatea I
S ptratul ten!iunii *
S numrul atomic ? al metalului din care e!te con!truit
Caracteri!ticile tu.urilor 5'ig#G6
0unt caracteri!tici:
S mecanice de con!trucie
S 'i"ice de utili"are Caracteri!ticile mecanice !e re'er la:
S 'ocare i pantele anodei
S diametrul di!cului anodei
S (ite"a de rotaie a anodei
S natura metalului din care e!te 'cuta
S di!iparea cldurii Caracteri!ticile 'i"ice !au de utili"are !e
re'er la:
S ten!iuni maximale
S puterea in!tantanee i con(enional
S capacitatea termic a anodei
S !arcina permanent medie
)#)# OCAR9L
3!te partea de !upra'a a anodei care e!te .om.ardat de electronii accelerai# ocarul optic are
&i!tele 'oearulu9
l C,%$&
P
)D
'orma unui ptrat care !e proiectea" Ia !upra'aa anodei pe direcia ra"ei incidente centrale# Caracteri!ticile
lui !unt legate de !upra'a:
)=
S cu c/t !upra'aa 'ocarului e!te mai mic imaginea e!te mai preci! i mai net
S cu c/t !upra'aa e!te mai mare puterea util o.inut e!te mai mare
:imen!iunile 'ocarelor !unt (aria.ile, mai mici la anodele rotati(e, de ordinul %ntre +,) mm - +,> mm
5'oarte mici6, p/n la ),, mm - ),I mm 5de mare putere6#
)#,# &A$TA A$O:3I
Repre"int ung-iul de %nclinare al pi!telor anodei 'a de axul lung al tu.ului# Importana ace!tui
element con!tructi( e!te aceea c diri4ea" 'a!cicolul emi! %n a'ara tu.ului# 9ng-iul de %nclinaie al anodei !c-im.
dimen!iunea 'ocarului optic# 0-a creat termenul de 'ocar real cu at/t mai mic dec/t cel optic cu c/t ung-iul de
%nclinare al anodei e!te mai mare#
%nclinaia curent la anode e!te de )=-,+W, iar raportul de dimen!iuni %ntre 'ocarul optic i cel real e!te de
)P>#
)#># :IAM3TR9L A$O:3I
:etermin puterea tu.ului i capacitatea anodei de a !e rci# Capacitatea de rcire e!te dependent de:
S diametrul pi!tei# Cu c/t ace!ta e!te mai mare, capacitatea de di!ipare a cldurii e!te mai mare
S (ite"a de rotaie# %ncl"irea anodei e!te mai mic cu c/t (ite"a e!te mai mare iar .om.ardarea 'iecrui
punct al anodei !e 'ace mai rar i de durat mai !curt#
Reie!e c un diametru mare al anodei e!te un a(anta4# :e"a(anta4ele !unt date de nece!itatea creterii
core!pun"toare a tuturor celorlalte elemente con!tructi(e ale tu.ului i de creterea greutii anodei ceea ce
periclitea" integritatea %m.inrii !ticlPmetal#
3xi!tena a dou pi!te cu %nclinaii di'erite i a dou 'ocare duce la imper'eciuni de producere a imaginii
prin ne!uperpo"a.ilitatea proieciei celor dou 'ocare pe 'ilme, mai ale! pe cele de 'ormat mare#
)#D# *IT3?A :3 ROTA8I3#
3!te pentru anodele o.inuite de =+ turaiiP!ec, adic de >+++ turePminut# &uterea unei anode e!te cu at/t
mai mare cu c/t (ite"a de rotaie e!te mai mare datorit e'ectului de grac'ient de temperatur 5cantitatea de cldur
'ormat la !upra'a !e e(acuea" !pre ma!a metalului anodei cu at/t mai repede cu c/t gradientul de temperatur
dintre cele dou "one e!te mai mare6# Cre!c/nd (ite"a crete puterea# La tu.urile cu anode ultrarapide a(/nd o
turaie de H+++ turePmin# puterea crete cu G>U# Creterea puterii !e 'ace %n! cu preul altor incon(eniente:
S anoda are un uierat puternic care deran4ea"
S pornirea i atingerea turaiei maxime durea" cca# o !ecund ceea ce exclude cadenele rapide
S e'ectul giro!copic e!te o (i.raie lateral %n timpul rotaiei care poate !parge !ticla tu.ului
S 'r/narea e!te a.!olut nece!ar i produce o cantitate !uplimentar de cldur care tre.uie di!ipat# r
'r/nare o anod cu a!emenea (ite" de rotaie are ne(oie de cca# >+ minute pentru a !e opri#
)#=# M3TAL9L :I$ CAR3 30T3 CO$0TR9IT@ A$O:A
Tre.uie ! %ndeplinea!c urmtoarele condiii o.ligatorii:
S ! nu 'ie 'u"i.il Y *<, 2
(
ZZ - */'
S ! ai. un numr atomic ? c/t mai mare
S ! ai. o 'oarte .un conducti.ilitate termic#
0-a %ncercat %nlocuirea metalelor cu ceramic !au gra'it care au 'u"i.ilitate i conducti.ilitate 'oarte
.un, dar au ? mic# ormula adoptat %n ace!t moment e!te o plac !u.ire de metal pla!at pe o .a" 'ormat
dintr-o pa!til groa! de gra'it# Metalul utili"at e!te un a4ia4 de tung!ten,- r-eniu, care %n a'ara condiiilor o.ligatorii
cerute are i o re"i!ten mecanic cre!cut#
)#E# :I0I&AR3A C@L:9RII
3!te o proprietate e!enial a anodelor, de ea 'iind legat direct durata lor de (ia# :epinde de:
S conducti.ilitatea termic a metalului
S gradientul de temperatur %ntre pi!ta acti( i corpul anodei#
0e 'ace prin:
S conducti.ilitate termic a corpului, ti4ei 5co"ii6 anodei i rulmenilor
S radiaie caloric !u. 'orm de lumin i in'raroii# 3!te mai e'icient dec/t precedenta#
Cldura e!te emanat %n a'ara tu.ului i preluat de uleiul din cupol# Ace!ta !e rcete la r/ndul !u
graie unor !i!teme !c-im.toare de cldur ulei - aer, ulei - ap, !au prin rcire acti( a uleiului care circul#
)E
%n ultima perioad, o !erie de con!tructori de tu.uri au reali"at tu.uri cu anode rotati(e 'r 'recare,
con!truite 'r lagre, rotaia e'ectu/ndu-!e pe o .aie de metal 'luid# Ace!t arti'iciu te-nic, dei %nc 'oarte
co!ti!itor, prelungete mult (iaa tu.urilor# 9n alt a(anta4 al ace!tui !i!tem e!te acela c anodele !e pot con!trui cu
un circuit de ulei %n corpul anodei, ceea ce a!igur o rcire in'init mai .un#
)#G# T3$0I9$3A MAFIMAL@
3!te repre"entat de cantitatea maximal de J* nece!ari pentru o.inerea de radiaii e'iciente pentru
diagno!tic# *aloarea e!te (aria.il %n 'uncie de tipul de explorare 5!copie !au gra'ie6 i de tipul de radiogra'ie
nece!ar# &entru mamogra'ie !unt nece!ari ,+
S D+ J*, pentru gra'iile generale %ntre =+ J* i )=+ J*, pentru 'luoro!copie regimul nece!ar e!te =+ J* -
))+ J*#
&entru ten!iunile mari e!te ne(oie de adaptri con!tructi(e ale tu.ului de!tinate prote4rii lui de orice
accidente %n !pecial cele mecanice# :intre#ele:
S di!tana catodPanod tre.uie ! 'ie c/t mai mare pentru ca accelerarea electronilor ! 'ie c/t mai mare i
'ora lor de impact idem
S (idul tre.uie ! 'ie per'ect
S electro"ii tre.uie!c 'a.ricai din metal dega"at 5%ncl"it %n timpul 'a.ricrii pentru a !e elimina din
compo"iie ga"ul p/n la ni(el de molecule6
S !ticla tu.ului tre.uie ! 'ie de gro!ime mare i cu re"i!tena dielectric mare
S .aia de ulei %n care e!te !cu'undat tu.ul tre.uie ! conin ulei 'r impuriti i de re"i!ten dielectric
adec(at#
)#I# &9T3R3 I$0TA$TA$33 ;I &9T3R3 CO$*3$8IO$AL@
Puterea instantanee a unui tu. e!te produ!ul dintre %nalta ten!iune exprimat %n J* i inten!itate %n mA#
3a !e exprim %n Qatt#
) Qatt V ) *olt x ) Ampere V) J* x ) mA 3nergia 'urni"at e!te puterea %nmulit cu timpul i !e exprim %n Ooule#
) Ooule V ) Qatt x ) !ecund V +#,D calorii Reie!e c %ncl"irea tu.ului e!te cu at/t
mai mare cu c/t puterea in!tantanee a lui e!te mai mare !au cu c/t timpul de lucru e!te mai prelungit# &entru
protecia tu.ului e!te indicat a reduce la maximum timpul de lucru %n !pecial la tu.urile de mare putere#
&uterea unui tu. !cade progre!i( pe m!ura %ncl"irii cu cca# )+ - ,+U dup +,+) !ec# p/n la +,) !ec#, cu
=+U dup +,) !ec# p/n la ) !ec#, cu )+U de la mai mult de ) !ec# p/n la )+ !ec##
Puterea convenional e!te puterea %n Qatt pe care tu.ul o accept %n +,) !ec## Ta (aria" dup tipul
'ocarului, 'iind de ordinul a >++++ [ pentru un 'ocar mic i merg/nd p/n la )+++++ [ pentru un 'ocar mare#
)#H# CA&ACITAT3A T3RMICA A A$O:3I
Metalul din care e!te con'ecionat anoda nu tre.uie ! ating o anumit temperatur limit, adic
temperatura la care apare interdicia de utili"are# Acea!t limit !e denumete capacitate termic maximal i
depinde de#
S temperatura maxim permi!
S ma!a metalic a anodului
S cldura !peci'ic a metalului anodei
S dimen!iunile 'ocarului
Ace!t parametru !e exprim %n K9 5-eat unit6 V +,G 4oule
)#)+# 0ARCI$A &3RMA$3$T@
%ncl"irea prin aport de energie e!te ec-ili.rat printr-o rcire concomitent#
Orice aport de energie !uplimentar poate de"ec-ili.ra !ituaia i duce la o %ncl"ire exagerat a tu.ului,
care ar determina impo!i.ilitatea de utili"are a lui#
0arcina permanent utili"at e!te cantitatea de energie exprimat %n Qatt care determin o %ncl"ire !u.
limita inter"icerii utili"rii la o (aloare apropiat de acea!ta determin/nd !tarea de iminen a opririi#
9tili"area practic a tu.urilor
Buna utili"are a tu.urilor implic o !erie de cunotine te-nice i reguli utile, unele c-iar o.ligatorii#
a# Radiogra'\a i"olat
O radiogra'ie i"olat !e poate e'ectua utili"/nd con!tantele energetice maxime ale aparatului# &arametrii
)G
de expunere !unt trei: ten!iunea 5J*6, inten!itatea 5mA6 i timpul 5!ec#6# :e o.icei !e (aria" doi parametri, al
treilea decurg/nd de la !ine#
.# Limitarea inten!itilor exagerate
Cu c/t ten!iunea utili"at e!te mai mic, cu at/t !e pot utili"a inten!iti mai mari# 3xi!t %n! o limit
dincolo de care nu !e poate trece deoarece !e produce e'ectul de gril# Cantitatea de electroni emii %n 4urul tu.ului
e!te at/t de mare4%nc/t ei rm/n %n 4urul catodei ca un nor, nemaidepla!/ndu-!e nicieri i nel!/nd nici ali
electroni ! treac#
c# Repetarea radiogra'iilor cu caden 4oa!
3!te indicat ! i !e acorde tu.ului un timp de repau! dup 'iecare expunere de!tinat a!igurrii
progre!iunii cldurii !pre interiorul anodei i a cedrii ace!tei clduri prin iradiere#
d# Radio!copia
3!te o !arcin permanent care duce la acumularea de energie reduc/nd energia di!poni.il pentru
e'ectuarea de radiogra'ii# La orice aparat !tandard !e poate a4unge la !arcina maxim autori"at %n I,= minute de
!copie la regim maxim 'r e'ectuarea nici unei radiogra'ii# &entru e(itarea ace!tor nea4un!uri e!te ne(oie de
m!uri pro'ilactice:
S reducerea la maximum a !arcinii %n !copie prin utili"area !i!temelor de ampli'icatoare cu lan T*, la care
energia nece!ar e!te de aproximati( )+ ori mai mic
S %ntreruperea c/t mai 'rec(ent a radio!copiei
e# Repetarea radiogra'iilor cu caden rapid
Tu.ul nu poate !uporta un numr prea mare de radiogra'ii 1'ull poQer7 'r timp de repau!# &entru
reali"area unor a!emenea !ec(ene tre.uie plecat totdeauna din po"iia ]tu. rece7 pentru a .ene'icia de toate
re"er(ele de energie# %n ca" de nece!itate !e pot adopta alte te-nologii pentru a reali"a un numr limitat de
radiogra'ii %n caden rapid, 'ar pau" de rcire:
S metoda !ec(enei .locate repre"int modalitatea de reali"are a unei !ec(ene ale crei energii !umate repre"int
!arcina permanent autori"at, dup care urmea" rcirea %n timpul unei pau"e
S metoda capacitii redu!e implic cunoaterea preala.il a numrului de imagini nece!are# 0e !olicit pentru
'iecare dintre ele minimul de energie i !e %ntrerupe automat !eria la atingerea mar4ei !arcinii permanente
autori"ate#
'# Radiocinematogra'ie cu caden continu
3mi!ia e!te continu de tip radio!copie ]'^ll poQer7, iar !epararea imaginilor e!te reali"at de
o.turatorul camerei de 'ilmare#
g# Radiocinematogra'ie cu emi!ie pul!at
3mi!ia durea" puin, de ordinul mili!ecundelor, per'ect !incron cu durata de de!c-idere a o.turatorului
camerei de 'ilm#
-# Tomogra'ia plan
O.o!ete mult tu.ul prin emi!ia lung i repetat#
i# Tomogra'ia computeri"at
olo!ete di'erit %n 'uncie de tipul de ac-i"iie,, emi!ie pul!at !au emi!ie continu# %n mod curent
in!talaiile cele mai u"uale, cele de tip rotati( P rotati(, 'olo!e!c !i!temul de emi!ie pul!at# In!talaiile de tip rotati(
P !taionar 'olo!e!c emi!ie continu#
&entru orice ac-i"iie (olumic %n modul -elicoidal !e 'olo!ete emi!ia continu# Ameliorarea
per'ormanelor tu.urilor utili"ate %n Computertomogra'ie a 'o!t po!i.il numai graie unor !i!teme 'oarte
per'ormante de rcire acti(#
%m.tr/nirea i moartea tu.urilor RRntgen
0unt dou proce!e decalate %n timp, con!ecuti(e unul celuilalt, .a"ate pe aceleai modi'icri 'i"ice
ine(ita.ile#
Craterizarea e!te compromiterea netitii !upra'eei anodei# 3a %ncepe prin !c-im.area a!pectului
!upra'eei care de(ine rugoa!, apoi apar mici 'i!uri care !e lrge!c i !e produc %n 'inal cratere# 3'ectul crateri"rii
e!te alterarea orientrii emi!iei la ni(elul craterelor# O parte a 'otonilor utili e!te direcionat anormal i !e pierd
din 'a!ciculul util# 9tili"atorul e!te o.ligat ! compen!e"e acea!t pierdere prin utili"area unor con!tante de (alori
cre!cute care !upra!olicit %nc i mai mult anoda i accentuea" crateri"area# R-eniul %nt/r"ie acea!ta crateri"are#
Metalizarea !upra'eei interne a pereilor de !ticl ai tu.ului# 3!te un proce! de depunere pe toat
!upra'aa rece a tu.ului a unor atomi de metal# Ace!t proce! duce la ruperea ec-ili.rului electro!tatic din tu.#
)I
Compromiterea vidului !e datorete proce!ului de %m.tr/nire a !ticlei i apariiei de pori !au dega"rii
%n timpul utili"rii a unui reper metalic din tu.# :uce la compromiterea c/mpului electro!tatic i la 'u"iunea
'ilamentului catodic#
Moartea unui tu. !e poate datora %n a'ara proce!elor de!cri!e mai !u! i care !unt con!iderate 'ireti i
unei !erii de accidente %n care poate 'i implicat oricare dintre prile con!tituente ale tu.ului#
Accidente ale catodului: ruperea 'ilamentului, prin !upra%ncl"ire !au prin in(er!area curentului din
circuitul de %nalt 'rec(en#
Accidente ale anodului:
S atingerea punctului de 'u"iune prin rotaie prea lent
S !upra%ncl"irea pi!tei !u. punctul de 'u"iune duce la .ur!u'larea anodei, ridicarea margi nilor cu e'ectul de
cup, 'i!ura radial urmat de de"ec-ili.rare i ruptura complet#
S ruptura co"ii anodei ca urmare a de"ec-ili.rrii i (i.raiilor anormale
S .locarea mecanic a rotaiei la ni(elul rulmenilor
)H
! - )+8
Accidente ale !ticlei:
S !pargerea
S permea.ili"area prin pori permea.ili pentru ulei !au aer#
,# ACC30ORIIL3 T9B9L9I RA:IO<3$ 0unt ec-ipamente !ituate %n a'ara tu.ului propriu "i!
de!tinate optimi"rii omogenitii i tran!mi!iei 'a!cicolului de ra"e#
,#)# C9&OLA 5'ig#I6
3!te recipientul metalic %n care !e a'l ampla!at tu.ul !cu'undat %n ulei# Are o 'orm aproximati(
cilindric i are dou ori'icii per'ect etanate care permit acce!ul ca.lurilor de %nalta ten!iune !pre .ornele tu.ului
i o 'erea!tr operculat acoperit cu un material radiotran!parent cu re"i!tena mecanic !porit 5'olie de mic6,
de!tinat trecerii 'a!cicolului emi! de tu. %n interiorul cupolei# <ro!imea metalului din care e!te con!truit are un
ec-i(alent de > mm# &.#
Rolul cupolei !e poate !inteti"a a!t'el:
S prote4ea" mecanic tu.ul
S oprete orice radiaii %n a'ara celor care compun 'a!cicolul propriu "i!
S limitea" dimen!iunile 'a!cicolului operaional
S conine uleiul de!tinat rcirii tu.ului#
,#,# :IARA<M9L 5'ig#H6
3!te !ituat %n a'ara cupolei,
!olidari"at cu 'erea!tra ace!teia i e!te de!tinat modelrii
dimen!iunilor i 'ormei 'a!cicolului %n 'uncie de regiunea de
explorat# La unele tipuri de in!talaii radiologice, care
'olo!e!c 'a!cicole colimatePdia'ragmarea !e 'ace automat pe
.a"a de programe digitale %n cadrul !oiturilor de lucru ale
in!talaiilor re!pecti(e# 3!te con!truit din lamele metalice i
poate 'i du.lu !au c-iar triplu#
,#># C3$TROR9L
3!te un di!po"iti( lumino! optic !au cu la!er de!tinat ! o.iecti(e"e limitele 'a!cicolului de radiaii# 0e utili"ea"
prin proiectare a!upra !u.iectului de examinat#
,#D# ILTR9L 3!te o mem.ran metalic ampla!at la ieirea din tu. i de!tinat a.!or.irii ra"elor moi din
'a!cicolul emi! i omogeni"rii ace!tuia#
0e 'olo!e!c:
S pentru E+-),+ J* 'iltru de Al# Cu gro!ime de , mm#
S pe!te ),+ J* !e utili"ea" Cu +,, - +,> mm#
_ ) mm# Al#
ig# I - Cupola tu.ului RRntgen
,+
II# *3CTOR9L
*ectorul in'ormaiei, 'a!cicolul de radiaii, 'a!onat i c/t mai omogen, de 'orm conic cu (/r'ul %n
'ocarul tu.ului tra(er!ea" atmo!'era de la 'erea!tra cupolei p/n la corpul de radiogra'iat !u. numele de
RA:IA8I3 I$CI:3$8@#
Tra(er!area corpului de radiogra'iat implica o interaciune complex cu !tructurile (ii, %n cadrul creia o
parte din radiaia inciden nu (a mai pr!i o.iectul radiogra'iat pier"/ndu-!e din 'a!cicol !u. 'orma de
RA:IA8I3 AB0ORBIT@#
Ce ie!e din corpul de radiogra'iat pe direcia 'a!cicolului incident e!te ce rm/ne din ace!ta dup
pierderea radiaiei a.!or.ite i !e numete RA:IA8I3 R3?I:9AL@# Acea!ta e!te purttoarea mai departe a
in'ormaiei diagno!tice#
:in interaciunea radiaiei incidente cu materia corpului de radiogra'iat !e mai nate o cantitate de ra"e
!ecundare, orientate -aotic %n 4urul corpului de radiogra'iat, %n a'ara direciei ra"elor incidente i a celor re"iduale#
Acea!t categorie de radiaii poart numele de RA:IA8I3 03C9$:AR@ i e!te !ur!a principal de iradiere a
mediului %ncon4urtor i implicit de nox#
$AT9RA ;I &RO&RI3T@8IL3 RA:IA8IILOR RC$T<3$
0unt radiaii corpu!culare 'ormate din particule energetice numite 'otoni# Acetia !unt nite
particule elementare cu energie i micri proprii#
a!cicolul de ra"e RRntgen e!te 'ormat din 'otoni care !e depla!ea" con'orm unei micri periodice de
'oarte mare 'rec(en#
a!cicolul e!te caracteri"at de o 'rec(en caracteri!tic i de o lungime de und 5A6 egal cu (ite"a
luminii %mprita la 'rec(ent# Cu o lungime de und !ituat %ntre +,) i )=+ A radiaia RRntgen !e !ituea" %ntre
radiaia ` i ultra(iolete#
&articularitile operaionale ale unui 'a!cicol !unt determinate de doi parametri care caracteri"ea"
orice 'a!cicol emi! la o anumita ten!iune de accelerare i anume:
S inten!itatea 'a!cicolului !au numrul de 'otoni emi! pe unitatea de !upra'a %n unitatea de timp
S lungimea de und !au penetrana 'a!ciculului &entru a crete inten!itatea 'a!cicolului e!te nece!ar:
S ! crea!c numrul de electroni prin creterea %ncl"irii 'ilamentului
S ! crea!c di'erena de potenial dintre catod i anod, tiut 'iind c inten!itatea e!te proporional cu
ptratul ten!iunii
S ! !e utili"e"e pentru con!trucia anodei un metal cu ? c/t mai mare pentru a permite un numr de
interaciuni ale electronilor accelerai c/t mai numeroa!e
S ! !e reduc di!tana 'ocarP!u.iect dat 'iind c inten!itatea e!te in(er! proporional cu ptratul di!tanei
&enetrana e!te determinat de lungimea de und a 'a!cicolului#
$umrul de 'otoni !e modi'ic practic %n principal %n 'uncie de inten!itatea curentului de %ncl"ire a
'ilamentului catodic, iar lungimea de und %n 'uncie de mrimea ten!iunii aplicate la .ornele tu.ului# Cu c/t
ten!iunea e!te mai mare, lungimea de und e!te mai mic, iar energia 'a!cicolului mai mare# Ace!tea !unt
'a!cicolele penetrante !au 'a!cicolele cu ra"e 1dure7# Cu c/t ten!iunea e!te mai mic lungimea de und e!te mai
mare, iar energia e!te mai mic# A!t'el !e con!tituie 'a!ciculele cu ra"e ]moi7, puin penetrante i cu e'ect .iologic
!porit#
iltrarea e!te o operaiune de omogeni"are i duri"are a 'a!cicolului prin eliminarea din 'a!cicol a
radiaiilor cu energie mic# Ace!tea !unt inutile pentru diagno!tic pentru c !e a.!or., %n !c-im. interacionea"
puternic cu materia (ie#
,)
Alte proprieti ale radiaiilor RRntgen !unt:
S proprietile 'otogra'ice, de in'luenare direct a emul!iei de !ruri de argint de pe !upra'aa 'ilmelor
radiogra'ice
S proprietile de 'luore!cen a!upra !rurilor cu proprieti 'luore!cente cum e!te platinocianura de .ariu
S proprieti optice: - !e propag %n linie dreapt
- pre"int 'enomenele de re'racie, di'racie i polari"are#
III# MO:9LATOR9L
3!te repre"entat de corpul de radiogra'iat# Ace!ta e!te o !tructur (ie, con!tituit din e!uturi i medii
di'erite ca !tare de agregare, ca ma! i compo"iie c-imic#
3'ectul de modulare al 'a!cicolului incident !e datorea" unor interaciuni 'i"ice ce con!tituie 'enomenul
de a.!or.ie# Interaciunile 'i"ice !unt cele direct implicate %n proce!ul de modulare al radiaiei incidente, dar ele !e
a!ocia" cu o !erie de alte reacii c-imice i .iologice cu implicaii directe a!upra !tructurii (ii# &roce!ul 'i"ico-
c-imico- .iologic de modulare a radiaiei incidente, pentru o.inerea de in'ormaii !tructurale coninute %n radiaia
re"idual, gre(ea" economia organi!mului (iu, cu implicaii uneori ma4ore i de lung durat#
I$T3RAC8I9$3A RA:IA8IILOR RC$T<3$
C9 MAT3RIA
Implic dou categorii de proce!e 'i"ice:
S direct ioni"ante
S indirect ioni"ante
)# I$T3RAC8I9$I :IR3CT IO$I?A$T3
COLI?I9$3A 5'ig#)+6 e!te interaciunea dintre un electron incident i un electron peri'eric din mediul tra(er!at#
Ace!ta e!te !mul! de pe or.it i depla!at pe o traiectorie %nt/mpltoare# &articula inciden %i pierde din energie i
%i !c-im. i ea traiectoria#
RL$AR3A e!te interaciunea dintre un electron i un nucleu din mediul tra(er!at# 3lectronul incident trece prin
apropierea nucleului i e!te de(iat de ace!ta# :e(ierea %n!eamn o pierdere de energie care poate, dac !e repet de
mai multe ori, ! duc la epui"area energiei electronului care !e oprete# A 'o!t a.!or.it#
Re"ultatul 'inal al celor dou proce!e la ni(elul materiei tra(er!ate e!te acumularea %n interiorul
(olumului de materie tra(er!at a unui numr de atomi ioni"ai !au excitai i emi!ia de radiaii electromagnetice de
energie#
Trolectorto electronului lnt/
dup Interaciune
ig# )+ - Coli"iunea
,,
,# I$T3RAC8I9$I I$:IR3CT IO$I?A$T3#
otonii nu produc ioni"are i nici reacii de excitare %n lan# 3i acionea" prin tran!miterea de energie
ctre mediul pe care %l tra(er!ea" !u. mai multe 'orme#
33CT9L COM&TO$ 5'ig#l )6 repre "int tran!mi!ia unei pri din energia 'otonului ctre un electron
al mediului# :ac e!te (or.a de un electron peri'eric cu
energie de legtur mic ace!ta e!te !mul! i l!at li.er#
3lectronul int !e depla!ea" pe o direcie care 'ace cu
direcia inciden un ung-i cu at/t mai mare cu c/t energia ce
i-a 'o!t imprimat e!te mai mic# otonul incident de(ia" i
el de Ia traiectorie !u. un ung-i cu at/t mai mic cu c/t energia
lui a 'o!t mai mare#
3'ectul Compton e!te proporional cu ma!a (olumic i !cade cu c/t energia 'otonului e!te mai mare i
nu interacionea" cu materia, a(/nd !u'icient energie pentru a o tra(er!a 'r !a !e la!e in'luenat#
33CT9L OTO3L3CTRIC con!t %n cedarea de ctre 'oton a %ntregii !ale energii# 3l e!te a!t'el
a.!or.it# 3lectronul care a primit energia a cptat o energie cinetic egal cu di'erena dintre energia cedat de
'oton i energia de legtur# Acea!t energie cinetic determin o reorgani"are a !traturilor electronice ale
atomului din mediul tra(er!at i emi!ia unor 'otoni de 'luore!cen#
3'ectul 'otoelectric
S crete atunci c/nd ? e!te mare ca urmare a exi!tenei unui numr mai mare de !traturi atomice peri'erice,
cu energie de legtur
S e!te proporional cu ma!a (olumic
S !cade c/nd energia 'otonilor e!te mare, acetia trec/nd prin mediu 'r ! interacione"e
33CT9L :3 MAT3RIALI?AR3 a perec-ilor electronPpo"itron !e produce numai %n ca"ul
energiilor 'oarte mari i nu acionea" %n ca"ul iradierii din radiodiagno!tic#
33CT9L TKOM&0O$ e!te proporional cu ? i e!te in(er! proporional cu aportul de energie#
:e(ine preponderent 'a de e'ectul Compton %n condiiile utili"rii energiilor mici#
3!te de reinut un element e!enial al tuturor ace!tor reacii i anume ca toate particulele re"ultate nu mai
p!trea" traiectoria iniial a particulelor incidente i 'ormea" radiaia !ecundar# enomenul !e de'inete prin
compararea coe'icienilor de reacie:
S coe'icientul de atenuare repre"int numrul de 'otoni care au tran!mi! o parte !au toat energia lor
mediului i di!par din 'luxul incident, dar pot aprea pe alte traiectorii# 3!te legat de lungimea de und i
de ma!a tra(er!at#
S coe'icientul de di'u"iune e!te repre"entat de numrul de 'otoni care ie! din o.iectul iradiat, dar dup alt
traiectorie dec/t cea inciden# 3i pot pro(eni din 'a!cicolul iniial !au pot 'i particule noi, pro(enite din
!tructurile mediului tra(er!at#
S coe'icientul de a.!or.ie e!te numrul de 'otoni care i-au tran!mi! integral energia i di!par 'iind
a.!or.ii de mediu
S coe'icientul ma!ic de atenuare e!te direct proporional cu ma!a i independent de !tarea de agregare a
materiei# 3l e!te %n 'uncie de ? numrul atomic i de energia inciden#
S coe'icientul de di!tan# Inten!itatea inciden !cade proporional cu ptratul di!tanei parcur!e#
ig# )) - 3'ectul Compton
,>
C6 importan !pecial in de!'urarea reaciilor dintre radiaia RRntgen i mediu o are relaia cu ?
numrul atomic# La ? mic# aa cum e!te cel al !tructurilor .iologice, pre(alea" e'ectul Compton# La ? mare
pre(alea" e'ectul 'otoelectric care produce o a.!or.ie mai mare de radiaie# O!ul !au iodul din !u.!tanele de
contra!t !unt mai opace tocmai graie unui ? cre!cut# Rolul de material de radioprotecie a &.# !e explic tocmai
prin exi!tena unui ? mult cre!cut#
MO:9L 3L3M3$TAR :3 AC8I9$3 A RA:IA8IILOR RC$T<3$
Interaciunea dintre radiaii i mediul tra(er!at !e produce la toate ni(elurile !tructurale %ncep/nd cu
moleculele, apoi la ni(elul celulelor, a e!uturilor i %n 'ine a organi!mului %n totalitate# %n timp, interaciunea e!te
practic in!tantanee, ea %ncep/nd la un inter(al de IOa
)
!ec# i continu/nd nelimitat, !au practic p/n la moartea
organi!mului# :eo!e.it de important e!te 'aptul c e'ectul .iologic e!te cumulati( %n timp#
)# IO$I?AR3A ;I 3FCITAR3A MOL3C9L3LOR#
3'ectul de ioni"are a!upra unui atom duce la apariia a doi ioni
S un ion negati( repre"entat de electronul e4ectat
S un ion po"iti( con!tituit din re!tul atomului, dotat cu o mare reacti(itate c-imic
3lectronul e4ectat !au ionul negati( acionea" a!upra altor electroni di'u"ai
pro(enii din reacii !imilare cu alte molecule# Re"ult nite electroni !ecundari care !unt dotai cu energie 'oarte
mic, au un parcur! limitat i !unt 'oarte ioni"ani#
Atomul cu energie %nmaga"inat !au ionul po"iti( %i re!tituie energia !u. 'orm de emi!ie luminoa! !au
de reacii c-imice#
%n e!en reie!e c am.ii ioni produi !unt 'oarte reacti(i %n !pecial c-imic, iar proce!ul de interreacie
a.ia %ncepe, de!'ur/ndu-!e pe cel puin dou linii#
Mani'e!trile clinice ale le"iunilor rdice apar numai excepional %n cadrul iradierii diagno!tice# 3le pot
'i ("ute la medicii radiologi !u. 'orm de .oal pro'e!ional#
)# Le"iunile pielii apar %n 'ormele cronice la radiologi, cel mai ade!ea !u. 'orm de radiodi!tro'ii:
teleangiecta"ii# tul.urri de pigmentare, atro'ie i !clero" cutanat, 'ormaiuni Jerato"ice !au papilomatoa!e#
,# Le"iunile oculare !unt repre"entate de o con4uncti(it .anal care !e (indec 'r !ec-ele,
ca'aract i Jeratite#
># 8e!uturile -ematopoetice au o !en!i.ilitate mare %n 'uncie de radio!en!i.ilitatea celulelor !u i
de di!tri.uia temporo!paial a particulelor ioni"ante %n organi!m %n raport cu celulele -ematopoetice# 0emnele de
alarm !unt modi'icrile de -emogram#
D# <onadele au !en!i.iliti di'erite a!upra prii endocrine 5'oarte radiore"i!tent6 i a celei
exocrine de reproducere5extrem de radio!en!i.il6#
=# Alte e!uturi# $u apar modi'icri dige!ti(e, pulmonare, o!oa!e, renale dec/t la do"e mari exclu!
de atin! %n cadrul radiodiagno!ticului#
e# 3'ecte 'eto-em.rionare !unt di'erite dup (/r!ta produ!ului de concepie#
S la !tadiul de ou acionea" legea tot !au nimic# Oul triete normal !au moare#
S la !tadiul de organogene"a %n primele trei luni !e produc mal'ormaii gra(e
S 'tul mai mare de > luni e!te mult mai puin radio!en!i.il#
'# 3'ecte genetice mutaii care apar indi'erent de do", dar !e du.lea" dup >+-=+ rd!#
g# 3'ecte cancerigene au o 'rec(en mic, dar o exi!ten indi!cuta.il# 3'ectele la ni(el ti!ular
!au ale %ntregului organi!m repre"int !uma nu neaprat
matematic a modi'icrilor celulare# Acumularea %n timp a tuturor ace!tor modi'icri duce %n ultima in!tan la
moartea indi(idului prin alterri 'uncionale i organice ire(er!i.ile#
&ROT3C8IA AM&OTRI*A RA:IA8IILOR, %n lumea contemporan orice 'iin (ie de pe
!upra'aa pm/ntului !uport o iradiere care nu poate 'i e(itat# IGU din acea!ta iradiere e!te dat de iradierea
)La ni(el !omatic acionea" legea lui Bergonier i Tri.ondeau con'orm creia cu c/t un e!ut e!te mai
t/nr cu at/t el e!te mai !en!i.il i (ulnera.il# *ulnera.ilitatea e!te datorat a'initii !peciale a radiaiilor pentru
A:$, 'apt care explic pertur.rile produ!e la ni(elul mito"elor, ace!tea la r/ndul lor caracteri"/nd e!uturile
tinere#
,D
natural# )>U e!te procentul de iradiere arti'icial, din care )),=U repre"int iradierea medical# Acea!ta din urm
!e datorea" %n principal iradierii cu !cop diagno!tic# 3(oluia te-nologiilor de diagno!tic, %n !pecial de"(oltarea
imagi!ticii medicale i %n mod particular a te-nicilor de explorare 'r radiaii RRntgen 53cogra'ia i Imagi!tica
prin Re"onan Magnetic6 nu au modi'icat e!enial ace!t procent, care continu ! rm/n ridicat oriunde pe
!upra'aa planetei# Mecani!mul iradierii %nc 'oarte mari e!te di'erit %n di'erite "one geogra'ice:
S %n regiunile cu !la. de"(oltare economic iradierea !e datorea" utili"rii %n continuare a unor
te-nologii %n(ec-ite de emi!ie, control i utili"are a radiaiilor#
S %n rile cu %nalt de"(oltare te-nologic, iradierea e!te aproape !imilar, dar e!te dat de exce!ul
de in(e!tigaie# Ace!ta apare ca un corolar al !i!temelor !o'i!ticate de !ntate pu.lic, %n care ge!tul
medical !u.(enionat %mpinge la exce!e i la ri!ip# 8ara noa!tr e!te unde(a intre cele dou, %ncerc/nd
e'orturi remarca.ile de
re%nnoire i actuali"are a ec-ipamentelor radiologice i de raionali"are a explorrii, %n contextul unui !i!tem de
!ntate, care implementat la mare di!tan de alte !i!teme din care !-a in!pirat, are datoria de a pre(eni de'ectele
modelelor#
Ca r!pun! la !ituaia !emnalat mai !u! !ingurele m!uri de protecie e'iciente i aplica.ile !unt:
S raionali"area explorrii radiologice %n !pecial la grupele de populaie cu 'actori de ri!c 5copii, gra(ide
etc#6#
S moderni"area ec-ipamentelor, cu extinderea te-nologiilor de ac-i"iie i prelucrare digital#
&entru o raionali"are corect a explorrilor tre.uie cuno!cute do"ele proporionale de radiaii %nca!ate
de pacieni# Ace!tea !e pot cunoate din ta.ele i dau uneori date
,=
!urprin"toare# &entru orientare iat c/te(a ci're comparati(e cu pri(ire la do"ele %nca!ate %n cadrul di'eritelor
metode de radiodiagno!tic 'olo!ind ca .a" de comparaie radiogra'ia toracic de 'a, ge!tul radiologie cel mai
curent i cu cea mai mic iradiere
radio!copia con(enional toracic aceeai cu
ampli'icator i lan T* tomogra'ia plan
toracic radiogra'ie de craniu radiogra'ie
a.dominal urogra'ie intra(enoa! irigo!copie
Computertomogra'ie
V =+-)=+ radiogra'ii V
=- )= radiogra'ii
V )+- )= radiogra'ii P 'iecare !eciune V )
radiogra'ie pulmonar V )+ radiogra'ii
pulmonare V >= radiogra'ii pulmonare V GG
radiogra'ii pulmonare V %ntre ,E i DI
radiogra'ii pulmonare
Tot pentru a reali"a amploarea 'enomenului, iat c/te(a date comparati(e %ntre do"ele %nca!ate %n cadrul
di'eritelor te-nici de Radiodiagno!tic i iradierea natural#
:atele o'erite ec-i(alea" %n timp de iradiere natural te-nicile urmrite: Radiogra'ia toracic
V)= "ile de iradiere natural
Radiogra'ia a.dominal V E luni de iradiere natural
9rogra'ia intra(enoa! V )I luni de iradiere
Irigo!copia V > ani de iradiere natural
Computertomogra'ia V %ntre ) i , ani#
Cuno!c/nd ace!te do"e !e poate %nelege de ce e!te ne(oie de raionali"area examenelor cu !cop de
pre(enire a iradierii#
Raionali"are %n!eamn %n primul r/nd a.inere de la explorare# 3xamenul radiologie toracic la un copil
'r !emne clinice de .oal cardiac !au pulmonar e!te un exce!, tot un exce! u"ual e!te radiogra'ia de coloana
(erte.ral repetat cu oca"ia 'iecrei internri la un .olna( cu le"iuni degenerati(e# Tot raionali"are !e numete i
alegerea dintre mai multe po!i.iliti de explorare a aceleia, care aduce maximum de in'ormaii i poate %nlocui
metode mai iradiante# :ei ideea pare 'ante"i!t, cea mai .una metod de diagno!tic radiologie a a'eciunilor
!inu!urilor 'eei e!te computertomogra'ia# 0u!piciunea de diagno!tic de adenom -ipo'i"ar o.lig la examen prin
Re"onan Magnetic, e(it/ndu-!e iradierea prin alte explorri radiologice mai neper'ormante %n !ituaia dat#
O !olicitare de examen radiologie tre.uie redactat %n !cri!, li"i.il i preci!# 3a tre.uie ! indice contextul clinic
pentru ca radiologul ! poat %nelege pro.lemele particulare pentru
care !e !olicita explorarea re!pecti(# 3!te de datoria i de cali'icarea
radiologului ! !ta.ilea!c metoda i te-nica optimal pentru !ituaia
dat#
%n cadrul m!urilor de radioprotecie e!te nece!ar ! cunoatem i modul de comportare %ntr-un !er(iciu de
radiologie cu !copul e(itrii iradierii inutile# A!t'el locul de maxim iradiere e!te cel de l/ng .olna(, unde radiaia
!ecundar di'u"at emi! de ace!ta %n timpul iradierii diagno!tice e!te maxim 5'ig#)>6# Locul de maxim !iguran
e!te %n !patele tu.ului radiogen 5protecie e'icient reali"at de cupola port tu.6, !au %n !patele radiologului cu
o.ligaia proteciei per!onale prin ec-ipamente !peci'ice 5ort, oc-elari etc#6#
%n ceea ce ii pri(ete pe utili"atorii aparatelor de radiodiagno!tic medici i per!onal mediu acetia tre.uie
! accepte ideea c legi!laia de radioprotecie exi!tent, %n ciuda caracterului !u (etu!t i a unei rigiditi %n modul
de aplicare, e!te c-c"aul unei protecii maxime %n condiiile de'icitare exi!tente#
I*# R3C3&TOR9L
Radiaia re"idual, modulat de ctre corpul de radiogra'iat nu cade !u. incidena !imurilor noa!tre#
&entru a o putea utili"a ca in'ormaie e!te nece!ar o.iecti(area ei#
Tre.uie tiut de la %nceput c randamentul energetic al 'ormrii i percepiei imaginii radiologice e!te
'oarte !la.:
S tran!'ormatorul tran!'orm %n curent de %nalt ten!iune numai G+-I+U din energia electric
S tu.ul radiogen tran!'orm numai )P)+++ din energie %n radiaie RRntgen
S 'iltrul de la ieirea din tu. omogeni"ea" 'a!cicolul reduc/ndu-i energia la )P=+ din radiaia emi!
S din corpul de radiogra'iat ie!e !u. 'orm de radiaie re"idual )P)++ - )P)+++ din radiaia inciden
S %n 'luoro!copie numai =U din energie !e tran!'orm %n energie luminoa!
S %n 'ine oc-iul nu percepe corect dec/t >W din cele )I+W ale c/mpului (i"ual normal la om#
Adun/nd cele de mai !u! ne dm !eama c numai aproximati( )P)#+++#+++ din energia iniial !e
tran!'orm %n energie luminoa! util#
%n ciuda ace!tui randament 'oarte !la., diagno!ticul radiologie exi!t, !e utili"ea" curent i a de(enit %n
timp indi!pen!a.il#
Receptarea in'ormaiei !e poate 'ace %n mai multe 'eluri:
S prin radiNcopie: radiaia re"idual acionea" a!upra unui mediu cu proprieti 'luore!cente i produce
o imagine dinamic real time a !tructurilor tra(er!ate#
S prin radiogra'ie: impre!ionarea c-imic direct i prin emi!ie luminoa! o.inut cu a4utorul ecranelor
%ntritoare a!upra emul!iei de !ruri de argint de pe !upra'aa unui 'ilm radiogra'ie#
S prin e'ect de !cintilaie: aciunea direct a 'otonilor a!upra unor cri!tale de !cintilaie determin emi!ia
de ctre acetia din urm a unor buante de lumin proporionale cu cantitatea de 'otoni incideni#
A# RA:IO0CO&IA
RA:IO0CO&IA :IR3CT@ BA?3L3 I?IC3 AL3 RA:IO0CO&I3I &ercepia (i"ual %n lumina
crepu!cular !e reali"ea" numai cu a4utorul .a!tonaelor retiniene# Ace!tea !unt di!pu!e pe retin peri'eric i la
di!tan unele de altele, aa c acuitatea (i"ual %n !copia con(enional direct e!te extrem de !la.#
<re(at de acuitatea (i"ual extrem de !la., percepia (i"ual depinde de .rian adic de 'luxul
lumino! exprimat %n lumeniPunitatea de !upra'a# 0e admite un prag minim de .rian care pre"int importante
(ariaii indi(iduale i e!te cantitatea minim de 'lux lumino! nece!ar pentru impre!ionarea retinei dup o
acomodare corect la %ntuneric de minimum ,+ minute#
Briana de m!oar %n lam.ert adic un 'lux de ) lumenP) cm
)
# Radio!copia operea" cu .riane de
mililam.ert#
) Tran!'erul imaginii electronice
3lectronii !unt a(anta4oi deoarece:
S pot 'i colectai de pe 'otocatod a.!olut toi
S li !e poate orienta traiectoria
S li !e poate mri energia
BA?3L3 I?IC3 AL3 RA:IO0CO&I3I
Radio!copia e!te cea mai iradiant procedur radiodiagno!tic deoarece pentru o.inerea unei imagini
interpreta.ile e!te ne(oie de regimuri mari i de timp %ndelungat de examinare# Cele mai periculoa!e !unt aparatele
de putere mic la care do"a de ra"e la piele poate 'i i de !a!e ori mai mare dec/t cea de la aparatele de 'or mai
mare# :o"a la piele crete cu c/t di!tana 'ocarPpiele e!te mai mic# La G cm# do"a e!te de ,+ de ori mai mare dec/t
cea de la >= cm# di!tan#
Cu c/t Jilo(olta4ul e!te mai mare, cu at/t do"a la piele e!te mai redu!#
iltra4ul diminu do"a la piele prin duri"area 'a!cicolului, dar nu modi'ic dec/t ne!emni'icati( do"a de
radiaie re"idual#
Ma!a corporal a !u.iectului examinat e!te i ea important# Cu c/t e!te mai mare cu at/t i do"a la piele
e!te mai mare, %n !pecial prin cantitatea mare de radiaie di'u"at#
0uportul pentru .olna( 5ma!a de examinare6 e!te i ea un 'iltru e'icace %mpotri(a radiaiilor moi#
CO$:I8IIL3 :3 9TILI?AR3 AL3 RA:IO0CO&I3I
Radioprotecia pacientului i per!onalului impun o !erie de reguli de con!trucie i utili"are dintre care:
S ma!a de examen tre.uie ! 'ie pre("ut cu protecie lateral e'icient
S di!tana minimal tu.Ppacient tre.uie ! 'ie de minimum =+ cm#
S 'iltrul tre.uie ! 'ie de minimum , mm# Al
S ecranul tre.uie utili"at cu dia'ragmare maxim i c/mp c/t mai mic
S timpul total de radio!copie tre.uie redu! Ia maximum de exemplu nu mai lung de
,+-,= !ec# pentru o radio!copie pulmonar#
RA:IO0CO&IA C9 AM&LIICATOR :3 L9MI$I0C3$8@
&RI$CI&IIL3 AM&LIIC@RII 3L3CTRO$IC3 A L9MI$O?IT@8II
)# ormarea imaginii electronice
&rincipiul de .a" al metodei e!te tran!'ormarea unei imagini directe o.inute prin aciunea ra"elor
RRntgen %ntr-o imagine electronic 5'ig#)D6#
Imaginea primar !e 'ormea" ca orice imagine radio- !copic pe un ecran de 0ul'ur de ?inc# Ace!t ecran e!te
intim lipit, %n (id, de o 'otocatod# :i'eritele pri ale imaginii luminoa!e luminea" di'erite pri ale 'otocatodei#
Acea!ta emite electroni cu at/t mai muli cu c/t e!te mai luminat# Randamentul tran!'ormrii electronice e!te !upe-
rior celui direct# &entru aceeai iluminare e!te ne(oie de )+ ori mai puini electroni dec/t 'otoni#
.l.3%"$9+ ,':+l+,"+
%g# )D - ormarea imaginii electronice
,I
3mi!ia de electroni !e 'ace in interiorul unui cilindru metalic %ncrcat cu electricitate negati(# &ereii
cilindrului re!ping electronii# La captul opu! 'otocatodei %n cilindrul metalic !e a'l un electrod po"iti( care
captea" electronii# La o di'eren de potenial de c/i(a J* electronii !unt accelerai i capt o energie
con!idera.il# 0e creea" a!t'el o multitudine de puncte optic con4ugate, acelai punct de pe 'otocatod e!te
repre"entat pe anod# Imaginea 'ormat de ace!te puncte e!te identic cu imaginea de pe 'otocatod, recon!truit pe
anod %n po"iie in(er!at i de mai mici dimen!iuni#
&roce!ul de tran!'er repre"int %n acelai timp un proce! de concentrare i de accelerare, care creea"
condiiile 'ormrii unei imagini mai luminoa!e dec/t cea primar i de mai mici dimen!iuni#
CARACT3RI0TICIL3 &RI$CI&AL3 AL3 AM&LIICATOAR3LOR :3
L9MI$O?ITAT3#
:imen!iunile c/mpului ampli'icatorului# C/mpul ampli'icatorului e!te un c/mp cu !imetrie circular
ale crui dimen!iuni maximale !unt determinate de diametrul imaginii primare#
Randamentul ampli'icatorului# Repre"int raportul dintre !emnalul la intrare i !emnalul la ieirea din
ampli'icator# Ace!t raport nu !e poate calcula deoarece !emnalul de intrare i cel de ieire !unt de naturi di'erite
5ra"e RRntgen la intrare i ra"e de lumin la ieire6# 0e utili"ea" pentru remedierea ace!tei !ituaii 'actorul de
con(er!ie care e!te raportul %ntre lumino"itatea ecranului !ecundar 5%n candeliPm#p#6 i de.itul de ra"e RRntgen 5%n
mRP!ec#6#
Raportul !emnal - "gomot !au 'luctuaia buantic# Randamentul ampli'icatorului e!te limitat de
"gomotul care !e !uprapune !emnalului principal, care are e'ectul de 1nin!oare7 a!upra imaginii i %i are originea %n
di!continuitile 'luxului de ra"e# Cu 'otoni puini imaginii %i lip!e!c in'ormaiile, iar di!po"iia lor %n c/mpul
imaginii e!te neregulat#
Remanena# 3mi!ia de lumina nu %ncepe in!tantaneu, odat cu %nceperea emi!iei de ra"e, ci %i !unt
nece!are = mili!ec# pentru a atinge inten!itatea maxim# :e a!emeni la %ntreruperea emi!iei de ra"e ampli'icatorul
!e !tinge progre!i( pier"/ndu-i lumino"itatea cu at/t mai tardi( cu c/t acea!ta a 'o!t mai mare# Remanena
in'luenea" calitatea imaginii# 3'ectul po"iti( e!te c reduce 'enomenul de 'luctuaie buantic# 3'ectele negati(e
!unt legate de imaginea o.iectelor %n micare# :ac un o.iect opac are o micare rapid, 'ondul nu are timp de a !e
!tinge, contra!tul e!te atenuat, iar o.iectul de(ine tran!parent# :ac o.iectul mo.il e!te 'oarte lumino!, !e produce
e'ectul de 1comet7, !u. 'orma unei d/re luminoa!e %n urma !a#
&uterea de !eparare !e de'inete !u. 'orma di!tanei minime dintre dou perec-i de linii paralele, una
tran!parenta i una opac, la care ace!tea pot 'i percepute !eparat# 0e aprecia" %n numr de linii (i"i.ilePcentimetru#
Ampli'icatoarele comerciale au ,+-,= perec-i de liniiPcm#
Calitatea puterii de !eparare depinde de !erie de 'actori:
S !tructura c/t mai 'in a ecranului primar
S !udura c/t mai etan i intim a ecranului primar pe 'otocatod
S granulaia ecranului !ecundar c/t mai 'in
S con!tanta c/t mai .un a opticii interne pentru a nu introduce di!tor!iuni
&uterea de !eparare e!te cu at/t mai .un cu c/t granulaia ecranelor e!te mai mic, %n !c-im. %n acelai
timp contra!tul !cade#
Contra!tul %n imagine repre"int raportul %ntre contra!tul imaginii la intrare i cel al imaginii !ecundare#
Raportul e!te %ntotdeauna %n 'a(oarea imaginii primare deoarece cea !ecundar are un (oal produ! de pertur.rile
interne ale ampli'icatorului
Acuitatea (i"ual e!te limitati( %n plu!, pe!te limitele date de contra!t i de puterea de !eparare#
G
,H
$ici una dintre particularitile !u! menionate nu poate 'i modi'icat 'r ! !e produc o pertur.are
concomitent a altor 'uncii# Ce !e c/tig cu o 'uncie !e pierde %n alt parte# &entru a alege un ampli'icator c/t
mai util e!te nece!ar un compromi! %ntre 'uncii, cu orientare intit a!upra 'unciei de .a" propu! a 'i
reali"ata cu ampli'icatorul re!pecti(#
a de ampli'icatoarele cla!ice, aprute %n )H=> !-au 'cut nenumrate modi'icri de!tinate
ameliorrii randamentului glo.al de utili"are# enomenele 4enante !unt 'luctuaia buantic i remanena care
tre.uie!c glo.al redu!e#
&entru creterea puterii de !eparare e!te nece!ar reducerea dimen!iunii cri!talelor mediului
lumini!cent al ecranului primar i reducerea gro!imii ace!tuia#
&entru a crete randamentul i a reduce 'luctuaia buantic e!te nece!ar ameliorarea captrii prin
ecranul primar# 0-a %nlocuit 0ul'ura de ?inc cu Iodura de Ce!iu dotat cu proprieti !uperioare i !-au o.inut
ameliorri nete#
%n conclu"ie, apariia ampli'icatorului a modi'icat complet metodele de lucru %n - radio!copie i a
permi! introducerea unei multitudini de 'aciliti din care au re"ultat o !erie de te-nici de explorare: !eriogra'ia i
(arianta !a actual !pot 'ilm radiogra'ia, angiogra'ia, !u.!tracia digital, endo!copia diri4at radio!copie,
litotrip!ia etc#
LA$89L :3 T3L3*I?I9$3 $u di'er cu nimic de lanurile de
tele(i"iune comercial#
%n compo"iia lanului de tele(i"iune !unt inclu!e aceleai componente ca la orice !i!tem de
tele(i"iune per'ormant#
Camera tre.uie ! 'ie dotat cu un o.iecti( de %nalt per'orman i cu mare de!c-idere#
Tran!mi!ia i recepia !emnalului (ideo# 0emnalul e!te de!tinat unei tran!mi!ii prin ca.lu, la mic
di!tan, pentru mai muli receptori concomitent#
Monitorul i tu.ul de imagine 'ormea" receptorul care !e %ncadrea" %n cla!a monitoare
pro'e!ionale %n circuit %nc-i!#
Caracteri!ticile te-nice ale !i!temului de tele(i"iune
S numrul de linii determin 'ineea imaginii# 3le tre.uie ! 'ie %n numr c/t mai mare %n !pecial
pentru !i!temele de!tinate explorrilor (a!culare !au pentru radiologia inter(enional#
S puterea de !eparare !e aprecia" glo.al pentru tot an!am.lul 'ormat din ampli'icator i lan T*# 0e
utili"ea" de o.icei D+ linii Pcm#
S ecranul tre.uie ! 'ie c/t mai mare pentru a putea 'i pri(it de la c/t mai mare di!tan# 0ta.ili"area
imaginii# O imagine corect pre!upune#
S radiaie !u'icient
S lumino"itate !u'icient a imaginilor primare i !ecundare
S amplitudine corect a tran!mi!iei !emnalului
S regla4e core!pun"toare ale monitoarelor
%n practica !e impune utili"area unor !i!teme de reglare automat a regimurilor %n (ederea adaptrii
lor la nece!itile .olna(ilor# Regla4ele !e e'ectuea" la ni(elul !i!temului de ac-i"iie primar a imaginii pe
principiul c nici un !i!tem electronic nu poate ameliora ce(a ce nu exi!t#
Controlul automat al emi!iei de ra"e RRntgen !e 'ace prin trei mi4loace:
S modi'icarea inten!itii: cea mai !impl, dar !e a4unge uneori la (alori inaccepta.ile#
S modi'icarea ten!iunii: e!te .un %n ca" de cretere a opacitii, dar dac e!te ne(oie ! !cad crete
contra!tul at/t de mult %nc/t di!par nuanele intermediare i rm/ne numai al. i negru#
S modi'icarea am.elor: dup un compromi! %n care !e caut cel mai .un raport %ntre J* i mA# 3!te !oluia
adoptat de ma4oritatea con!tructorilor#
A(anta4ele i de"a(anta4ele tele(i"iunii radiologice A(anta4ele !unt:- -
acti(itatea Ia lumina "ilei
- acuitate (i"ual a utili"atorului mai .un
- do"a de radiaie nece!ar mai mic
- !ta.ilitate automat permanent a claritii imaginii
- lectura imaginilor de ctre mai muli concomitent
- puncte multiple de anali" %n interiorul i %n a'ara camerei de examen
- po!i.iliti de telecomand, %nregi!trare (ideo, etc#
- po!i.iliti de %nregi!trare i prelucrare digitala imaginii
>+
:e"a(anta4ele !unt in'init mai puine i nee!eniale:
- lip!a unei legturi !tr/n!e cu .olna(ul
- pericolul unor do"e prea ridicate pentru .olna( %n ca" de neatenie#
:igitali"area imaginii con!t %n !tocarea ultimei imagini pe acelai monitor !au
pe un monitor !eparat i po!i.ilitatea de po!tproce!are a ace!tei imagini ca orice imagine radiogra'ic digital# 0e
pot !toca imagini multiple i !e pot terge imagini %n orice moment#
%nregi!trarea magnetic nu di'er cu nimic de orice alta %nregi!trare audio !au (ideo# %nregi!trarea pe
.and e!te !impl i economic, dar nu poate e(ita anumite de!incroni"ri %n imagine pre"ente %n !pecial %n ca"
de !top cadre#
Compact di!cul elimina ace!te incon(eniente i permite o !tocare de 'oarte
lung durat cu ri!curi minime de deteriorare a calitii imaginii#
B# RA:IO<RAIA#
Repre"int te-nica radiologic prin care 'a!cicolul de radiaie re"iduala purttor al in'ormaiei pri(itoare
la !tructura corpului tra(er!at e!te o.iecti(at pe un mediu !en!i.il 'otogra'ic#
)# MAT3RIAL3 ;I ACC30ORII $3C30AR3#
a# &upitrul !au ta.loul de comand# Conine di!po"iti(ele nece!are programrii parametrilor 'i"ici
de emi!ie a ra"elor incidente# 0unt permi!e urmtoarele operaiuni:
S m!ura i regla4ul inten!itii, un circuit compar permanent !arcina a'iat cu cea
maxim permi! i !ta.ilete interdicia de e'ectuare a expunerii#
S m!ura i regla4ul ten!iunii urmrete ! exi!te o concordan c/t mai per'ect
%ntre (aloarea a'iata i cea real#
S m!ura timpului %n 'uncie de a'ia4, %ntreruperea !e 'ace automat#
.# Coloana porttu. a!igur 'ixarea i mo.ilitatea cupolei porttu.# &e cupol !e a'l 'ixate %n a'ara
tu.ului centrorul i dia'ragmul# Coloana a!igur mo.ilitatea tu.ului i acce!oriilor !ale inclu!i( toate ca.lurile de
alimentare cu curent de %nalt !au de 4oa! ten!iune# 3xi!t trei !i!teme u"uale de coloane porttu. dup locul lor de
'ixare:
S planeu P pla'on cu dou ine
S iar in pe pardo!eal, ci numai pe pla'on
S 'r contact cu !olul, cu lungime adapta.il, tele!copic#
c# 0tati(e !unt di!po"iti(e care !u!in un receptor: 'ilm, ca!et, ampli'icator, camer T*#
d# Me!e !unt di!po"iti(e pe care e!te in!talat .olna(ul cel mai 'rec(ent %n decu.it# &ot 'i de mai
multe 'eluri:
S !imple, 'ixe, cu !au 'r potter-.ucJ`
S cu platou cu mo.ilitate pluridirecional
S .a!culante cu !au 'r potter-.ucJ`
S !peciali"ate pentru neuro, uro, angio etc#
>)
e# 0elector de!tinat examinrii intite a unui !egment anume dintr-o imagine de mai mari
dimen!iuni# 0e reali"ea" cu a4utorul unor 'ere!tre decupate %ntr-un platou de &.#
$ece!it ca acce!orii compre!or, 'r/ne i program adaptat de %mprire a 'ilmului %n 'ormatele adec(ate#
'# <rilele antidi'u"oare 5'ig# )=6 !unt de!tinate eliminrii radiaiei di'u"ate de la !upra'a 'ilmului
radiogra'ie# a!cicolul de radiaie re"idual are o direcie rectilinie 'ocarP'ilm# 0pre deo!e.ire, radiaia di'u"at e!te
'ormat din ra"e cu direcii -aotice# &entru a le elimina !-a con!truit un di!po"iti( 'ormat din lamele plane 'oarte
!u.iri !eparate %ntre ele de 'oi de -/rtie# Lamelele !unt a!t'el orientate %nc/t planul lor ! treac exact prin 'ocarul
tu.ului !ituat la o di!tan preci! 'a de gril, numit di!tan de 'ocali"are#
<rila e!te !ituat %ntre !ur!'pacient#
E+-G+U din ra"ele utile pot trece 'r (reo a.!or.ie nota.il prin 'oiele de -/rtie printre lamele 'oarte 'ine de &.#
orientate pe direcia ra"elor# >+- D+U din ra"e !unt oprite de lamelele de &.## Orice ra" care !-ar propaga pe orice
alta direcie dec/t cea !ta.ilit e!te a.!or.it de lamele# Imprim/nd o micare ori"ontal grilei !e exercit e'ectul de
tergere al micrii, lamelele nu !e mai percep i toate ra"ele care !e propag pe alte direcii dec/t cea a grilei
di!par#
Caracteri!ticile grilelor:
S dimen!iunile exterioare
S di!tana de 'ocali"are
S numrul de lamelePunitatea de lungime
S raportul inter(alP%nlime a lamelelor
3xi!ta dou 'eluri de grile dup tipul de micare care li !e poate imprima:
S grile 'ixe cu lamele 'oarte 'ine care nu !e percep pe 'ilm
S grile mo.ile cu lamele groa!e i ele de dou tipuri cu micare unidirecional 5cu re!ort6 i grile cu
micare de dute-(ino
<rilele mo.ile !au 'ixe !unt 'ocali"ate# Lamelele !unt a!t'el orientate %nc/t ! coincid conicitii
'a!cicolului de ra"e#
g# 3cranele %ntritoare i ca!etele
3cranele %ntritoare tran!'orm 'otonii F %n 'otoni luminoi care impre!ionea" puternic 'ilmul# Lumina
emi! de 'olii poate 'i al.a!tr 5'oliile !unt acoperite cu T-ng!tat de Calciu6 !au (erde 5acoperite cu !ruri din
'amilia Lantanidelor6# Cele cu emi!ie de lumin (erde !unt de pre'erat pentru urmtoarele a(anta4e:
S ameliorea" contra!tul
S !unt mai puin !en!i.ile la radiaia di'u"at
S permit utili"area de 'ocare mai 'ine
S permit reducerea nota.il a inten!itii i Jilo(olta4ului
.;$3,"
r' I K
/fee?
-~r\\ a a
*/##//)!
=* =t=
&+*'9,%<
L,-.
II ii
R,&+,=+. '%+l<
-G"+l<
ig# )=-<rila antidi'u"oare
>,
0e utili"ea" di'erite tipuri de ecrane ale cror per'ormante !unt %n 'uncie de dimen!iunea granulului
de !u.!tan lumini!cent# <ranulul 'oarte :m d o mare de'iniie %n imagine, dar nece!it timp lung de po"#
<ranulul mare caracteri"ea" 'oliile ultrarapide cu re"oluie !la.#
Ca!etele !unt di!po"iti(e %n care !e a'l montate 'oliile, iar intre 'olii !e in!talea" 'ilmul# oliile !unt
in!talate anterior de 'ilm o 'olie mai !u.ire i dc !en!i.ilitate mai mic, iar po!terior de 'ilm o 'olie mai groa! cu
!en!i.ilitate mai mare Cele dou 'ee ale ca!etelor !unt con!truite din metal !au pla!tic# Cea anterioar e!te
radiotran!parent con'ecionat din Aluminiu, iar cea po!terioar din &lum. pentru 2 prote4a de radiaii !paiuc
din !patele ca!etei#
-# 0c-im.toarele de 'ilm !unt di!po"iti(e care !e utili"ea" in cadrul procedurilor care nece!it
expunerea unui numr mare de 'ilme in timp !curt, permi/nd expunerea 'ilmelor %ntr-o caden 'oarte rapid#
0unt de tipuri di'erite in 'uncie de 'ormatul 'ilmelor 5'ilm !ul !au colie !eparate6 i de mecanica antrenrii
'ilmului# 3xtinderea te-nicilor de explorare digital a redu! nota.il nece!itatea !c-im.toarelor de 'ilm#
i# ilmul radiogra'ie e!te conceput ca orice 'ilm 'otogra'ic dintr-un !uport tran!parent pe care !e
aplic un !trat de !u.!tan 'oto!en!i.il 'Bromura de Argint6 %ncorporat %ntr-un gel# Lumina !en!i.ili"ea"
!u.!tana 'oto!en!i.il iar de(eloparea eli.erea" Ag# metalic i prin el produce %nnegrirea 'ilmului# ilmele
di'er ca !en!i.ilitate i re"oluie dup cantitatea de granule de !u.!tan 'oto!en!i.il pe unitatea de (olum i
dup dimen!iunile granulilor# $umrul (aria" %ntre )+B i )+
)
- iar granulele au un diametru %ntre +,= i >g#
<ro!imea !tratului acti( e!te de ordinul a de )+ ori dimen!iunea granulului# ilmul radiologie are particularitatea
de a(ea emul!ie acti( pe am.ele 'ee# 9tili"area 'oliilor %ntritoare a permi! modi'icri %n !tructura 'ilmului
deoarece impre!ionarea luminoa! e!te de cca# )+ ori mai mare dec/t e'ectul direct al radiaiilor# A!t'el granulul
'olo!it e!te mai mare, ceea ce permite un c/tig %n (ite"a de impre!ionare, deoarece re"oluia e!te ameliorat de
'ineea granulului 'oliei#
0tratul de emul!ie e!te mai !u.ire,lumina nereuind ! penetre"e !traturi prea groa!e#
,# ORMAR3A IMA<I$II RA:IO<RAIC3
Aciunea direct i cea indu! prin 'oliile %ntritoare pe care radiaia o exercit a!upra 'ilmului
radiogra'ie creea" imaginea latent# &entru ca ea ! de(in percepti.il 'ilmul nece!it un tratament c-imic
numit de(elopare# Re"ultatul de(eloprii e!te o imagine %n negati(# Acea!ta conine !uma in'ormaiilor tran!mi!e
de ctre 'a!cicolul de radiaie re"idual re"ultat din modularea de ctre corpul de radiogra'iat a radiaiei incidente#
,#)# &rincipiile geometrice ale 'ormrii imaginii
Radiaiile RRntgen !e propag %n linie dreapt a!emeni luminii, dar !pre deo!e.ire de acea!ta corpurile
pe care le %nt/lnete nu re'lect i nici nu re'ract radiaiile, ci ace!tea tra(er!ea" re!pecti(ele corpuri cre/nd o
um.r 'ormat din "one mai mult !au mai puin tran!parente#
a!cicolul de radiaii are o 'orma conic, cu (/r'ul %n 'ocarul tu.ului i .a"a pe placa radiogra'ic#
Tran!miterea linear i 'orma conic a 'a!cicolului determin c/te(a reguli geometrice de .a"#
)# &roiecia unui o.iect pe 'ilmul radiogra'ie e!te mai mare dec/t o.iectul 5'ig#)E6 3!te unul dintre
re"ultatele directe ale e'ectului de proiecie conic#
,# Cu c/t o.iectul !e a'l !ituat mai departe de 'ilm i mai aproape de !ur!, proiecia lui e!te mai mult
mrit 5'ig#)G6#
:eri( de la !ine din acelai principiu al e'ectului de proiecie conic#
>- 9n o.iect plan !ituat paralel cu 'ilmul apare mrit, dar nede'ormat 5'ig#lIa6# C-iar dac !e %nclin
'a!cicolul, dar !e p!trea" paraleli!mul o.iectului cu planul,
>>
ig# )I - a6 9n o.iect plan !ituat paralel cu 'ilmul apare mrit, dar nede'ormat .6 %nclinarea
'a!cicolului nu modi'ic 'orma o.iectului
proiecia nu-i modi'ic 'orma 5'ig# )I.6#
)# 9n o.iect al crui plan e!te o.lic 'a de 'ilm !e proiectea" de'ormat
ca e'ect al di!tanelor (aria.ile pe care di'eritele pri ale o.iectului le au 'a de planul de proiecie repre"entat
de 'ilmul radiogra'ie#
;$3,"
ig# )G - Cu c/t o.iectul !e a'l mai departe de 'ilm i
mai aproape de !ur!, proiecia lui e!te mai mult
mrit
ig# )E - &roiecia unui o.iect pe 'ilmui radiogra'ie
e!te mai mare dec/t o.iectul
>D
ig# )H - a6 :ou o.iecte !uprapu!e, !ituate Ia di!tane di'erite de !ur! !e proiectea" !umate .6
3'ectul de paralax
,# 9n o.iect plan di!pu! paralel cu ra"ele i perpendicular pe planul 'ilmului !e proiectea" ca o um.r
linear
cu o gro!ime mrit, dar proporional 'a de o.iect#
># :ou o.iecte !uprapu!e !ituate la di!tane di'erite 'a de !ur! i 'a de planul 'ilmului !e proiectea"
!umate 5'ig# )Ha6#
3le nu pot 'i di'ereniate dec/t pe .a"a di'erenelor de opacitate dintre ele# Acea!t regul de geometrie
a imaginii e!te explicaia celui mai con!tant i ine(ita.il arte'act din radiologie i anume !umaia de planuri !au
"gomotul !tructural# &entru a putea di'erenia %ntre ele cele dou !tructuri !uprapu!e e!te nece!ar ! !e %ncline
'a!cicolul de ra"e# Imaginea am.elor o.iecte !e (a depla!a %n !en! opu! micrii !ur!ei de radiaii# Cu c/t
o.iectul (a 'i mai aproape de !ur! cu at/t depla!area (a 'i mai mare 5'ig#lH.6# Imaginea o.inut prin %nclinare
(a 'i o imagine mrit, nede'ormat i ne!uprapu!# Acea!t modi'icare poart numele de e'ect de paralax i are
o multitudine de aplicaii %n te-nica radiologic curent, !t/nd la .a"a oricror mane(re de!tinate departa4rii a
dou !au mai multe !tructuri %ntre ele, aa numitele incidente !peciale# &rincipiul computertomogra'iei !e .a"ea"
de a!emeni pe ace!t e'ect#
,#,# ormarea 'otogra'ic a imaginii radiogra'ice#
Radiaia RRntgen i lumina emi! de 'oliile %ntritoare acionea" a!upra emul!iei 'oto!en!i.ile#
Inten!itatea reaciei c-imice care duce la 'ormarea imaginii latente e!te proporional cu cantitatea de 'otoni
RRntgen i luminoi care au acionat a!upra 'iecrui punct al planului de proiecie repre"entat de 'ilmul
radiogra'ie# 3'ectul aciunii 'otonice e!te %nnegrirea 'ilmului# &roce!ul de %nnegrire nu e!te un proce! %nt/mpltor,
ci el !e de!'oar dup o regula !inteti"at %n cur.a de %nnegrire#
Focar
a .
>=
C9RBA :3 A$$3<RIR3
&e axul ori"ontal e!te 'igurat logaritmul cantitii de ra"e care acionea" a!upra 'ilmului, iar pe axul
(ertical e!te 'igurat den!itatea 'otogra'ic a %nnegririi apreciat pe 'ilmul de(elopat, 'ixat i u!cat# Cur.a
cuprinde a!e !egmente 5'ig#,+6:
- zona de laten (I! cantitatea de ra"e e!te prea mic pentru a putea aciona "pra#ul (II! exprima
atingerea unei cantiti de ra"e !u'iciente pentru a putea declana reacia#
"zona de proporionalitate (III! e!te partea util a cur.ei, %n interiorul creia tre.uie pla!ate cele mai multe
amnunte utile %n imagine
- zona de$utului saturaiei (I%! e!te "ona %n care 'ilmul e!te negru, dar detaliile %ncep ! de(in
in(i"i.ile
- zona de saturaie (%! %nnegrirea nu mai crete odat cu creterea cantitii de radiaii
- zona de salarizare (%I! %nnegrirea !cade c/nd cantitatea de radiaii crete# 3!te o "ona 'r
intere! %n 'ormarea imaginii medicale#
03$0IBILITAT3, CO$TRA0T, <RA:A8I3
0unt parametrii care permit aprecierea calitilor unei emul!ii#
*oalul de 'ond# %n "ona de laten tran!parena nu e!te niciodat per'ect, ci !e con!tat un uor
(oal# *oalul poate crete %n anumite !ituaii determinate:
S 'ilm prea (ec-i cu termen de (ala.ilitate expirat
S de(elopare prelungit !au la temperatur prea mare
S 'ilm (oalat prin aciunea in(oluntar a luminii
0en!i.ilitatea determin cantitatea minim de ra"e care produc impre!ionarea 'ilmului# 9n 'ilm e!te
cu at/t mai !en!i.il cu c/t e!te impre!ionat de o cantitate mai mic de ra"e#
Contra!tul !e aprecia" prin compararea den!itii %ntre "onele al.e i negre# <ama de contra!t e!te
di'erena de den!itate 'otogra'ic %ntre "ona cea mai al. i "ona cea mai neagr a 'ilmului radiogra'ie#
<radaia !e aprecia" prin mrimea ung-iului 'ormat %ntre a.!ci!a i poriunea rectilinie a cur.ei de
%nnegrire# Cu c/t mai mare e!te ung-iul cu at/t e!te mai marcat di'erena de %nnegrire pentru o aceeai
di'eren de cantitate de radiaie# 3xprim o calitate e!enial a 'ilmului i anume aceea de a permite
e(idenierea detaliilor cu indice de a.!or.ie 'oarte mic#
,#>- Criterii de apreciere a calitii imaginii#
Calitatea imaginii depinde de contra!t i de de'iniie#
CO$TRA0T9L
ig# ,+ - Cur.a de %nnegrire
>E
Contra!tul e!te di'erena de %nnegrire %ntre regiuni (ecine# <ama de contra!t e!te di'erena %ntre
regiunea cea mai %nc-i! 5neagr6 i regiunea cea mai de!c-i! exi!tente pe 'ilmul de(elopat i u!cat# Contra!tul
depinde de mai muli 'actori:
S di'erenele de a.!or.ie a radiaiei incidente
S 'luctuaia buantic
>G
S pierderile de energie de-a lungul lanului radiologie
S calitatea 'ilmului
S proce!area 5de(eloparea6
a. :i'erenele de a.!or.ie ale radiaiei incidente#
0unt 'uncie de: S energia 'a!cicolului incident S natura corpului tra(er!at Cu c/t ten!iunea
utili"at pentru emi!ie e!te mai mare, cu at/t contra!tul (a 'i mai mic# &enetrana mare a 'a!cicolului tinde !
egali"e"e contra!tele prin !porirea numrului de !tructuri tra(er!ate# Modularea prin a.!or.ie e!te mic,
'a!cicolul de radiaie re"idual e!te mai omogen#
$atura !tructurilor tra(er!ate acionea" prin: S mrimea numrului atomic
S gro!imea 5ma!a 'i"ic6
S den!itatea
b. luctuaia buantic
*ariaia %n timp a numrului de 'otoni exi!teni %ntr-un 'a!cicol duce la (ariaii %n numrul de
'otoni care a4ung ! impre!ione"e 'ilmul# Cu c/t miliampera4ul 'olo!it e!te mai mare, cu at/t numrul de
'otoni e!te mai mare, iar 'luctuaia buantic mai !la.#
c. &ierderi de contra!t legate de tran!'erul de imagine
0unt legate 'uncia de tran!'er de modulaie prin care %n mod !c-ematic imaginea modulat a unui
o.iect poate 'i a!imilat cu o !inu!oid %n care amplitudinea repre"int contra!tul, iar 'rec(ena repre"int
dimen!iunile o.iectului#
O di!tor!ionare a amplitudinii e!te cu at/t mai mare cu c/t o.iectul e!te de mai mici dimen!iuni#
3a e!te legat de o !erie de cau"e de 'iu !au "gomote de 'ond indu!e de unele elemente ale lanului
radiologie#
d. Calitatea 'ilmului
0e aprecia" %n 'uncie de gama medie de contra!t# Raportat la cur.a de %nnegrire cu c/t panta
cur.ei e!te mai a.rupt i ung-iul cu ori"ontala mai mare, cu at/t contra!tul e!te mai mare#
e. :e(eloparea 'ilmului
actorii care in'luenea" de(eloparea !unt:
S tipul de re(elator
S timpul de de(elopare !en!i.ilitatea i contra!tul cre!c cu timpul de de(elopare
S temperatura de de(elopare :cu c/t temperatura e!te mai mare, cu at/t contra!tul %n imagine
e!te mai mare#
:3I$I8IA
3!te determinat de netitatea contururilor unor !upra'ee cu den!iti di'erite# 3!te in'luenat de
aceiai 'actori care in'luenea" contra!tul#
9n 'actor !peci'ic de'iniiei e!te 'luul radiogra'ie, de cau"e di'erite Fluul geometric: */r'ul
conului de emi!ie a radiailor nu e!te puncti'orm# Cu c/t !upra'aa 'ocarului tu.ului e!te mai mare cu at/t
'luul e!te mai important#
Fluul cietic: 3!te legat de depla!area o.iectului %n timpul po"ei# Crete cu timpul de po" i cu
di!tana o.iect P 'ilm#
Fluul de di!u"iue: e!te determinat de impre!ionarea 'ilmului de ctre radiaia di'u"at care
a4unge i ea pe 'ilm odat cu 'a!cicolul tran!mi! normal#
Fluul de ecra: oliile %ntritoare tre.uie!c con!truite din granule de dimen!iuni relati( mari
pentru a le con'eri o (ite" de reacie !u'icient# Cu c/t granulele !unt mai mari i (ite"a mai .un i 'luul
e!te mai important#
Fluul total: nu e!te o !um aritmetic, 'luurile !e condiionea" reciproc# Ameliorrile adu!e
unuia dintre 'luuri nu !e pot reali"a dec/t cu preul !cderii altora, cu un re"ultat 'inal uneori %ndoielnic#
&9T3R3A :3 R3?OL98I3
0e aprecia" in numr de perec-i de linii percepti.ile !eparat pe unitate de !upra'a# Contra!tul
o.iectului radiogra'iat e!te 'oarte important# %n condiiile unui contra!t maxim 5angiogra'ie6 limita in'erioar de
dimen!iune a unui amnunt (i"i.il e!te de >=+p pentru capilare peri'erice#
>I
,#D# Ameliorarea contra!tului i de'iniiei#
3!te un proce! complex care tre.uie ! acione"e la di'erite ni(ele, at/t a!upra calitilor 'a!cicolului c/t
i a!upra 'ilmului#
Ameliorarea contra!tului radiogra'ie ine de g!irea unei com.inaii optimale de 'olie %ntritoare i
'ilm# :omeniul de contra!t al o.iectului e!te di!tana %ntre radiaia cea mai !la. i radiaia cea mai puternic#
&entru un contra!t optimal tre.uie ca domeniul de contra!t ! 'ie c/t mai apropiat de gama optimal de contra!t a
'ilmului radiogra'ie#
Alegerea con!tantelor electrice ale emi!iei urmrete o.inerea unor parametri optimali at/t cantitati(i
c/t i calitati(i# 3!te important de tiut c modi'icrile miliampera4ului !au timpului nu modi'ic dec/t cantitatea
de ra"e a4un!e la !upra'a 'ilmului, %n timp ce modi'icarea Jilo(olta4ului are o aciune complex# Creterea
Jilo(olta4ului determin:
S o penetran mai .un pentru organele groa!e !au 'oarte opace
S o re!tr/ngere a domeniului de contra!t
S o mai .un e'icien a aciunii directe a radiaiei a!upra 'ilmului
:in cele de mai !u! deri( principiul c orice iniiati( de ameliorare a unui regim impropriu ale!
tre.uie ! %nceap cu adaptarea Jilo(olta4ului# %n ace!t !en! e!te de tiut c modi'icri de mA !au timp cu (alori de
p/n la ,=U din (aloarea iniial nu dau modi'icri !emni'icati(e ale %nnegririi, %n !c-im. o cretere cu =U a
Jilo(olta4ului ec-i(alea" ca e'ecte a!upra contra!tului cu o cretere de ,=U#
AM3LIORAR3A :3I$I8I3I
0e poate reali"a prin !uprimarea 'luurilor#
luul cinetic poate 'i redu! prin reducerea la maximum a timpului#
luul geometric !e reduce prin utili"area de 'ocare c/t mai mici, mrirea di!tanei !ur!Po.iect i 5!au6
reducerea di!tanei o.iect Pplac#
luul de di'u"iune e!te cel mai important# &entru a-d reduce e!te nece!ar:
S c/mpul de explorare ! 'ie c/t mai mic
S gro!imea pacientului tre.uie redu! prin compre!iune, %n 'uncie de po!i.ilitile locale
S %n !patele ca!etei tre.uie ! exi!te o plac a.!or.ant de &.#
S tre.uie 'olo!ite !i!temele potter-.ucJ`
,#=- Contra!tele arti'iciale#
%n !tructura corpului omene!c exi!t patru den!iti 'undamentale: ga"ul, gr!imea, apa i calciul#
:en!itile apropiate nu pot 'i di'ereniate %n radiologia cla!ic# Modalitatea de (i"uali"are a lor %n a'ara te-nicilor
den!imetrice 5ecogra'\a i computer- tomogra'ia6 e!te utili"area de !u.!tane de contra!t#
0u.!tanele de contra!t utili"ate !unt:
S cu contra!t negati( - aerul !au alte ga"e
S cu contra!t po"iti( - !olu.ile pe .a" de Iod
- in!olu.ile pe .a" de Bariu
S cu du.lu contra!t !e a!ocia" de 'apt cele dou anterioare: Bariul i aerul %n !tudiul mucoa!ei tractului
dige!ti(
W i
>H
0u.!tanele cu contra!t negati(
0e utili"ea" aer# ga" car.onic !au ga"e inerte#
Modul de utili"are e!te (aria.il:
S completarea coninutului ga"o! de4a exi!tent al unui organ czvizis
S aprecierea mor'ologiei unei ca(iti (irtuale 5peritoneu, pleuri ezz&
S di!ocierea unor !tructuri !olide limitro'e 5pneumomedia!tin# reBropneumo- peritoneu etc#6# Au mai
mult intere! i!toric#
S crearea unui contra!t negati( %n !paii limitate de !tructuri cu dec-!ciii identice 5(entriculi cere.rali,
articulaii etc#6# ;i ace!te metode i-au pieria-- din intere! odat cu apariia ecogra'iei,
computertomogra'iei, i re"onanei re i4re etice# Metodele cu contra!t negati( au un ri!c cre!cut prin
apariia de eniolii ga"oa!e#
%n re!t nu !e di'erenia" cu nimic de alte metode inter(enionale#
0u.!tanele cu contra!t po"iti(# - - -
0u.!tanele Baritate# 0e utili"ea" !u. 'orma unei !ri in!olu.ile 0ul'atul de Bariu# 3!te in!olu.il %n
ap i %n mediile cu pK-uri (ariate ale tractului dige!crr Are numr atomic mare 5=E6#$u !e re!oar.e dige!ti( i
con!tituie !u.!tan de conm!c de elecie pentru !tudiul organelor ca(itare a.dominale#
0u.!tanele Iodate# #Repre"int cea mai important cla! de !u.!tane de contra!t %mprit %n trei
!u.cla!e de importan di'erit:
S !u.!tane -idro!olu.ile cu eliminare urinar ionice i nonionice
S !u.!tane -idro!olu.ile cu eliminare .iliar, 'oarte rar 'olo!ite
S uleiuri Iodate de utili"are excepional
09B0TA$83 IO:AT3 KI:RO0OL9BIL3 C9 3LIMI$AR3 9RI$AR@
0e admini!trea" direct %n 'luxul !anguin intra(eno! !au intraarterial# :in circulaie di'u"ea" %n
e!uturi, iar de acolo !unt preluate din nou circulaior i eliminate renal prin 'iltrare glomerular# 0e utili"ea" %n
!cop diagno!tic toate cele irei 'a"e ale meta.oli!mului lor#
a"a (a!cular iniial permite explorarea 'ormaiunilor (a!culare in care !-a 'cut in4ectarea prin
angiogra'ie !au Computertomogra'ie#
a"a de di'u"iune ti!ular e!te .a"a anali"ei den!imetrice a parenc-imelor organelor den!e prin
Computertomogra'ie#
a"a de eliminare renal prin creterea a.!or.iei de radiaii de ctre urina %ncrcat cu !u.!tan de
contra!t permite o anali" mor'ologic a cilor urinare#
0u.!tanele de contra!t Iodate dau reacii ad(er!e al cror mecani!m de producere nu !e cunoate exact
i care !e %mpart dup gra(itatea lor %n:
S modi'icri u"uale: !en"aia de cldur generali"at i gu!tul metalic in gura
S incidente minore: grea, ta-icardie
S incidente :'ri!on, erupii cutanate, (r!turi
S accidente: colap!, edem glotic, exitu!#
Incidena accidentelor mortale e!te de aproximati( )P) milion de examinri# Tratamentul incidentelor
i accidentelor urmea" gro!!o modo !c-ema de tratament a accidentelor ana'ilactice# &ro'ilaxia !e 'ace tot cu
anti-i!taminice i -idrocorti"on# Te!tul de !en!i.ilitate anterior explorrii e!te complet lip!it de (aloare
predicti(# 0e recomand aprecierea toleranei %n momentul in4ectrii !u. 'orma in4ectrii a )-, ml# de !u.!tan
de contra!t, urmrirea comportrii .olna(ului timp de cca# ) minut i continuarea in4ectrii %n ca" de lip!a a
!imptomelor#
Incidena accidentelor i incidentelor a !c"ut mult odat cu introducerea %n u" curent a !u.!tanelor
Iodate nonionice# Ace!tea !unt !u.!tane cu a!e atomi de Iod per molecul, cu o!molaritate mic, apropiat de a
pla!mei i cu toxicitate redu!# Toxicitatea redu! !e explic prin :
S -ipoo!molaritate
S caracterul non ionic
S numrul mare de grupri -idroxil din !tructura moleculei
Aciunea com.inat a ace!tor proprieti le 'ace 'oarte puin noci(e, utili"a.ile c-iar la .olna(i cu
'actori de ri!c do(edii#
09B0TA$83 :3 CO$TRA0T IO:AT3 C9 3LIMI$AR3 BILIAR@
D+
0unt produi cu admini!trare oral i a.!or.ie inte!tinal care practic nu !e mai 'olo!e!c i compui
-exaiodai cu admini!trare intra(enoa!# Acetia !unt !ruri -exaiodate care !e 'ixea" de o proteina pla!matic
5max# =++ mg# P litru6# La ni(elul -epatocitului aceti compui !e elimin acti( urm/nd calea de eliminare a
pigmenilor .iliari# Capacitatea de eliminare a -epatocitului e!te limitat# Tot ce depete acea!t capacitate !e
elimina pe cale urinar# Concentraia maxim o.inut %n .ila e!te de '(&
9L3I9RIL3 IO:AT3
Au 'o!t 'olo!ite pentru explorri !peciale 5mielogra'ii, lim'ogra'ii, 'i!tulogra'ii6, dar i-au p!trat numai
un intere! i!toric#
C# R3C3&TORII :I<ITALI
Repre"int o cla! de ec-ipamente de!tinate radiodiagno!ticului %n care receptorul in'ormaiei e!te
con!tituit de un !i!tem .a"at pe ac-i"iia i prelucrarea digital a in'ormaiei# luxul 'otonic modulat la trecerea
prin corpul de radiogra'iat e!te tran!'ormat %n energie luminoa! prin e'ectul de !cintilaie al unor detectori,
energia luminoa! e!te con(ertit %n energie electric cu a4utorul unor con(ertori, iar acea!ta, tran!'ormat %n
(alori digitale e!te prelucrat cu a4utorul unor calculatoare#
Calculatoarele pe .a"a in'ormaiilor primite recon!truie!c o imagine# Acea!ta imagine e!te per'ect
con'orm cu realitatea, dar e!te totui un produ! arti'icial reali"at de calculator pe .a"a realitii#
%ntr-un a!emenea !i!tem, in'ormaia circul !u. 'orma analog p/n la ni(elul con(ertorilor !emnalului
lumino! %n microcureni electrici, %n continuare in'ormaia circula !u. 'orma digital, pentru ca %n 'inal ultima
operaiune de calcul ! 'ie con(ertirea datelor digitale %n !emnal (ideo T* analog, ace!ta repre"ent/nd 'orma
concret !u. care utili"atorul in!talaiei primete in'ormaia#
)# L9ORO0CO&IA :I<ITAL@ 3!te un !i!tem de radio!copie %n care !emnalul e!te digitali"at,
iar imaginea e!te generat real time %ntr-un calculator i a'iat pe ecranul unui tu. catodic#
O a!emenea in!talaie !e a!eamn 'oarte tare cu in!talaiile de 'luoro!copie analoge, pre"ent/nd %n!
unele di'erene#
S 0i!temul optic !ituat %n 'a ecranului imaginii primare e!te dotat cu un !i!tem de dia'ragmare de!tinat
! limite"e acce!ul ctre 'otocatod a unor 'luxuri de inten!itate 'oarte mare, nece!are %n unele
operaiuni diagno!tice 5ex# angiogra'ia6#
S Camera T* tre.uie alea! cu cea mai mic remanenta, deoarece prelucrarea digital nece!it imagini
'ixe i clare %n caden rapid#
S &ertur.rile date de 'luctuaia buantic %n camera T* !unt de e(itat# 3liminarea lor e!te %n !pecial
important pentru in!talaiile de !u.!tracie digital unde "gomotul e!te multiplicat de patru ori i poate
pertur.a 'oarte tare imaginea#
S :in cau"a nece!itii de a utili"a la tu.uri cureni pul!ai, pentru crearea inter(alului de timp nece!ar
!i!temului de !canare a imaginii primare de a o ac-i"iiona, e!te ne(oie ca ecranul primar ! poat !toca
imaginea# Timpul de !tocare e!te cu at/t mai mare cu c/t re"oluia cerut e!te mai mare 5!canri
multiple !au cu numr 'oarte mare de linii6#
,# RA:IO<RAIA :I<ITAL@
0e reali"ea" cu !i!teme care generea" imagini c-#gualc ce pot 'i prelucrate i a'iate cu a4utorul unor
calculatoare i a unor monitoare T* de %nalt re"oluie#
3xi!t mari deo!e.iri %ntre o imagine cla!ic analog i una digital# %n imaginea analog nuanele de
gri !unt date de numrul de granule ce argint negru per unitatea de !upra'a# 3le nu !unt percepti.ile cu oc-iul
li.er in! prir# dimen!iunile lor 'oarte mici con'er imaginii o re"oluie geometric 'oarte .un# Ir# imaginea
digital unitatea con!tituti( a imaginii e!te pixelul, o !upra'a ptrat care %n!umea" (aloric toate den!itile
cuprin!e %n perimetrul ei# iecare pixel arc o nuan de gri proprie core!pun"toare den!itilor pe care le
repre"int# Imaginea de an!am.lu e!te 'ormat din alturarea unui anumit numr de pixele, care ! acopere
%ntreaga !upra'a expu!# :imen!iunea relati( mare a pixelului 'ace ca ace!ta ! 'ie percepti.il cu oc-iul li.er,
iar re"oluia !paial a unei a!emenea imagini ! 'ie#mai !la. dec/t cea a unei imagini analoge pe 'ilm
radiogra'ie# Minimumul de pixeli nece!ari pentru a percepe o perec-e de linii %n imagine de la >+ cm# di!tan
e!te !tandardul minim admi! i nece!it patru pixeli# &entru o imagine de )I x ,D !unt nece!ari >E++ x DI++ ce
pixeli# Cu c/t !e ma4orea" numrul de pixeli, !e reduce dimen!iunea lor i cre!te re"oluia geometric# %n ace!t
D)
moment in!talaiile comerciale lucrea" cu ,+DI x ,+DI pixeli#
Calitatea in'erioar a re"oluie geometrice %n imaginea digital !e compen!ea" cu o mai .un
repre"entare a re"oluiei de den!itate# 0emnalul digital permite o mai .un repre"entare a den!itilor mici, care
!unt ter!e prin penetrare pe 'ilmul radiogra'ie# Imaginea digital o'er %n plu! po!i.iliti de po!tproce!are#
&rimele imagini radiogra'ice digitale !-au o.inut %n anii )HH+ utili"/ndu-!e plcile 'oto!timula.ile de
'o!'or# Manipularea lor e!te a.!olut !imilar cu a 'ilmului radiogra'ie# Culegerea datelor nece!it un ec-ipament
!pecial de citire#
%n etapa urmtoare !-a trecut la utili"area unei imagini o.inute on line %n a'ara in!talaiei, 'r ! 'ie
nece!ar nici o operaiune complementar# 9n a!emenea !i!tem !e .a"ea" pe expunerea unei placi de oxi!ul'at
de gadoliniu a crei imagine luminoa!a e!te preluat de o camera T* tip CC: 5c-arge coupled de(ice6 i care !e
utili"ea" %n 'orma direct digital#
9n alt !i!tem de digitali"are a imaginii radiogra'ice e!te utili"area unei plci de !eleniu amor' %ncrcat
%n preala.il cu !arcini electrice !imilar cu principiul plcilor xerox# 3mi!ia de electroni de pe plac !u. aciunea
ra"elor RRntgen e!te culea! i tran!'ormat digital#
Cele mai actuale !i!teme digitale directe !unt cele care 'olo!e!c celule de !cintilaie cuplate prin 'i.re
optice cu o coroan de 'otodiode !au tran!i!tori#
Toate ace!te !i!teme produc o imagine a'iat pe un monitor de T*# &lec/nd de la acea!ta imagine,
care poate 'i prelucrat %n multiple 'elurL !e poate a!igura !tocarea de lung durat pe medii magnetice i
reproducerea ei pe 'ilm de imagi!tic#
># A$<IO<RAIA C9 09B0TRAC8I3 :I<ITAL@
3!te o metod de apreciere a (a!elor !anguine umplute cu !u.!tan de contra!t elimin/nd toate
!tructurile adiacente# In!talaiile de angiogra'ie cu !u.!tracie digital 5:0A6 !unt repre"entate de o in!talaie de
'luoro!copieP'luorogra'ie dotat cu 'aciliti !peciale de !o't i prelucrare (ideo pe di!pla`# Imaginile utili"ate
!unt ma!ca !au imaginea 'r contra!t, !eriogra'ia cu contra!t o.inut !trict %n aceeai po"iie dup in4ectare#
Ace!te imagini pot 'i o.inute %n mod analog de pe o camera T* o.inuit !au direct digital de pe o camera
CC:#
9nitile de lucru !unt concepute cu dou memorii !eparate care rein ma!ca i !eparat imaginile cu contra!t, pe
care ulterior le compara i elimin din imaginile cu
contra!t ma!ca# Rm/ne %n imagine numai "ona de nuane care exprim contra!tul intra(a!cular# A!upra tuturor
ace!tor imagini !e pot aplica programe de po!tproce!are %n 'uncie de nece!itile de diagno!tic#
D# COM&9T3R TOMO<RAIA
Computertomogra'ia 5CT6 e!te o metod imagi!tic prin care pe .a"a coe'icientului de atenuare prin
a.!or.ie a radiaiei Rontgen i a e'ectului de paralax produ! prin rotaia unei !ur!e radiogene %n 4urul unui corp
de radiogra'iat, !e o.ine o !eciune (irtual de gro!ime (aria.il a !tructurilor tra(er!ate#
%n e!en CT e!te o metod den!imetric prin care cu a4utorul unui calculator !e tran!'orm den!iti
'i"ice %n nuane de gri, nece!are 'ormrii unei imagini al. P negru#
In'ormaia imagi!tic !e o.ine %n CT !u. 'orm analog dup ce a 'o!t prelucrat
digital#
Orice in!talaie CT e!te !tructurat %n 'uncie de cele trei operaiuni principale nece!are o.inerii
in'ormaiei (i"uale 'inale, i anume:
S Ac-i"iia
S Recon!trucia
S &o!t - proce!area
I# ACKI?I8IA
0e utili"ea" un 'a!cicul de ra"e rontgen emi! de un tu. cu mare capacitate de di!ipare a cldurii#
a!cicolul e!te colimat la gro!imi care (aria" %ntre ) i )+ mm# 0ur!a radiogen !e rotete %n 4urul pacientului i
emite continuu !au periodic %n timpul unei rotaii de >E+W# Micarea rotatorie poate 'i !ec(enial 5cur!e !ucce!i(e
du! - %ntor! cu pau"e %ntre ele6 !au continu# &rin e'ect de paralax po"iia reciproc a !tructurilor tra(er!ate !e
!c-im. pe m!ura depla!rii circulare a !ur!ei de radiaii# :up tra(er!area corpului de examinat i a.!or.ia
modulat a unei pri din radiaia inciden, 'a!cicolul de radiaie re"idual (ine %n contact cu un complex de
D,
cri!tale de !cintilaie# Ace!tea repre"int detectorii de radiaii# Cuanta de lumin emi! de 'iecare cri!tal e!te
(aria.il de la un cri!tal la altul i direct proporional cu cantitatea de 'otoni care au produ!-o la contactul cu
cri!talul# &reluat de un 'otomultiplicator 5o celul 'otoelectric particular6 cuanta de lumin !peci'ic 'iecrui
cri!tal 5detector6 !e tran!'orm %ntr-un micro-curent electric# Ace!t micro-curent repre"int materialul .rut care
e!te o'erit !pre prelucrare digital unui calculator %n (ederea recon!truciei imaginii#
iecare micro-curent e!te !peci'ic ca amplitudine unui anumit 'lux 'otonic, iar ace!ta, la r/ndul lui unei
anumite den!iti tra(er!ate de 'a!cicul#
&entru recon!trucia imaginii e!te nece!ar un numr c/t mai mare de micro-cureni, adic de ac-i"iii de
den!iti# $umrul de ac-i"iii depinde de timpul de expunere i de numrul de detectori# Cu c/t timpul de
expunere e!te mai mare i numrul de detectori de a!emenea, cu at/t imaginea e!te mai 'idel cu realitatea#
Capacitatea minim admi! la o in!talaie CT %n momentul actual e!te de >E+ expuneri, a c/te , mili!ecunde la
'iecare grad de micare i =), detectori# Re"ult c o imagine !e recon!truiete din minimum )ID#>,+ (alori de
den!itate ac-i"iionate i tran!'ormate %ntr-un numr egal de micro-cureni# A(anta4ul unei a!emenea tip de
ac-i"iie rotatorie e!te acela c operea" %n plan axial, perpendicular pe axul lung al corpului, adic %n a treia
dimen!iune a !paiului, care lip!ete radiologiei cla!ice#
:e"a(anta4ul ma4or e!te iradierea care e!te mare, %n !pecial %n pro'un"imea !tructurilor tra(er!ate#
:e la apariia primelor in!talaii CT, la !'/ritul deceniului al *ll-lea al !ecolului trecut, p/n acum
te-nica de ac-i"iie a datelor nece!are recon!truciei imaginii a !u'erit o e(oluie a!cendent# Cele dou ameliorri
importante aprute %n ace!t r!timp au 'o!t ac-i"iia %n mod !piral i mai recent ac-i"iia multi-!eciuni 5multi-
!lice6#
CT !piral reali"ea" ac-i"iia direct a!upra unui (olum# Tu.ul !e rotete continuu, iar corpul de
radiogra'iat de'ilea" %n acelai timp prin dreptul 'a!cicolului colimat# 9n (olum cilindric de lungime (aria.il
e!te !canat %n ace!t 'el odat, 'r pau"e %ntre cur!ele circulare# Ac-i"iia !e 'ace %n apnee, care e!te unic pentru
ac-i"iia !piral i multiplu repetat la !eciunile !ec(eniale# Reproducti.ilitatea apneei e!te uneori de'ectuoa! i
creea" decala4e %ntre !eciunile reali"ate i"olat#
Ac-i"iia multi-!lice 5multi-!eciuni6 repre"int de!compunerea !egmentului de corp !canat la 'iecare
cur! de >E+W %n patru p/n la )E !eciuni concomitente de gro!ime de D - )E ori mai mic dec/t gro!imea
nominal maxim de ) cm# La 'iecare cur! !e o.in %n loc de o imagine groa!, D - ) E imagini mai !u.iri,
purttoare de detalii mai numeroa!e#
II# R3CO$0TR9C8IA
iecare micro-curent electric o.inut cu a4utorul 'otomultiplicatorilor e!te con(ertit digital i adre!at
unui calculator# Ace!ta !inteti"ea" datele tuturor curenilor o.inui i cu a4utorul unei matrice de re'erin
recon!truiete o 1-art7 a den!itilor exi!tente %n 'iecare (olum cilindric !canat %n cadrul unei cur!e circulare
complete# Recon!trucia utili"ea" te-nica pixelilor# %ntreaga !upra'a a unei !eciuni ac-i"iionate e!te %mprit
%ntr-o multitudine de uniti !tructurale mai mici, (aria.ile ca numr 5la in!talaiile utili"ate %n ace!t moment de
ordinul a minim =),P=),6# iecare din ace!te uniti numite pixel %n!umea" o (aloare unic de den!iti
core!pun"toare unui (olum identic ca dimen!iuni# :imen!iunea !a e!te de )P5=),x=),6 din !egmentul de corp
radiogra'iat# &u!e unele l/ng altele a!emenea unui mo"aic, ace!te mici ptrele !au pixeli recompun din nuane
de gri imaginea de!compu! %n cadrul ac-i"iiei# &remiul $o.el %n )HEH pentru CT !-a acordat tocmai pentru
punerea la punct a unui algoritm matematic de tran!'ormare a (alorilor micro-curenilor, proporionali cu
den!itile tra(er!ate din corpul de radiogra'iat, %n nuane de gri din care !e compune imaginea corpului tra(er!at#
iecrei den!iti tra(er!ate %i core!punde o nuan de gri, una !ingur i numai una# iecare nuan de gri ca
produ! 'inal analog e!te utili"at pentru recompunerea unei imagini %n al. P negru a'iate pe un ecran de
tele(i"iune#
Tot ciclu operaiunilor de recon!trucie a imaginii pleac de la date analoge 5den!iti !au micro-
cureni6 i a4unge tot la date analoge 5imagine al. P negru de pe un tele(i"or6# Imaginea 'inal e!te %n 'apt o
imagine (irtual creat de calculator, dar .a"at !trict pe datele reale ac-i"iionate cu a4utorul ra"elor F# <radul
de per'eciune al imaginii 'inale o.inute e!te (aria.il %n 'uncie de o !erie de parametri, dintre care cei mai
importani !unt gradul de re"oluie i dimen!iunea pixelilor# Re"oluia e!te de dou 'eluri# Re"oluia geometric
!e re'er la cea mai mic dimen!iune a unui detaliu din imagine care poate 'i indi(iduali"at ca atare, iar re"oluia
de den!itate !e re'er la cea mai mic di'eren %ntre den!itile a dou !tructuri contigue la care ace!tea pot 'i
D>
percepute !eparat#
Re"oluia geometric e!te dependent de dimen!iunea pixelului utili"at# Cu c/t pixelul e!te mai mic
re"oluia geometric e!te mai .un, iar imaginea cu netitate mai mare# :i'erena %ntre o imagine cu pixel mai
mare 'a de una cu pixel mic !e poate reali"a compar/nd a!pectul unei icoane reali"ate %n mo"aic 'a de o
icoan pictat# %n radiologie cea mai .un calitate de imagine !e o.ine cu a4utorul 'ilmului radiogra'ie 5pixelul
e!te de ordinul Ang!tromilor, c/t e!te dimen!iunea cri!talului de !are de argint6# Imaginea digital 5cu pixel de
ordinul micronilor6 e!te mai puin net#
:ac imaginea CT, ca orice imagine digital pierde la re"oluia geometric, %n !c-im. c/tig enorm la
re"oluia de den!itate# O in!talaie CT percepe ca !eparate !tructuri la care di'erena de den!itate e!te in'init mai
mic dec/t %n orice alte metode radiologice !au imagi!tice#
%n e!en %n momentul actual, 'olo!ind pixeli c/t mai mici i !i!teme de tele(i"iune cu re"oluie ultra-
-ig-, !-au o.inut imagini pe care oc-iul uman le percepe per'ect omogene 5li!e6, 'r ! mai perceap punctele
componente 5expre!ia pixelilor utili"ai6#
III# &O0T&ROC30AR3A
3!te o 'acilitatea comun oricror te-nici digitale# Calculatorul 'olo!ete pentru recon!trucii o !erie de
date !trict cuanti'ica.ile# *aloarea matematic a ace!tor date tran!'ormat %n imagine nu poate 'i alterat de
percepia !u.iecti( a oc-iului uman# %n CT !e utili"ea" %n !cop diagno!tic o !erie de (alori matematice !peci'ice,
%n a'ara celor comune tuturor !i!temelor digitale, cum ar 'i m!urtorile 5di!tane, ung-iuri, circum'erine6,
modi'icrile de contra!t i lumino"itate, "oom-ul !au lupa electronic i altele# *alorile !peci'ice CT !unt cele
den!imetrice# 0e utili"ea" o !car con(enional de den!iti care aprecia" %n !u.di(i"iuni di'erenele de
den!itate %ntre cele trei medii a.!or.ante exi!tente %n orice !tructur (ie: compacta o!oa!, apa i aerul#
Con!ider/nd apa cu o den!itate + 5"ero6 i aerul cu o den!itate -)+++ 5minu! o mie6 !e poate %mpri
di!tana %ntre cele dou %n )+++ de !u.di(i"iuni# iecare !u.di(i"iune repre"int unitatea con(enional de
den!itate !au unitatea Koun!'ield 59K6, dup numele laureatului $o.el pentru CT#
:i!tana %ntre den!itatea apei i a compactei o!oa!e 5cea mai radioa.!or.ant, den!, !tructur (ie6 !e
%mparte la r/ndul ei %n alte )+++ de uniti !emnate con(enional cu plu!#
0tructurile (ii !e pot a!t'el de!compune %n ,+++ (alori de den!iti, 'iecreia dintre ace!te (alori
core!pun"/ndu-i o anumit nuan de gri# &o!i.ilitatea determinrii a.!olut o.iecti(e, cu a4utorul calculatorului, a
ace!tor den!iti elimin de'initi( orice po!i.ilitate de eroare cau"at de imper'eciunile percepiei (i"uale#
&o!tproce!area e!te o 'uncie a in!talaiilor CT al crei a(anta4 e!te acela de a utili"a date de m!ur
ac-i"iionate o !ingur dat, ne'iind nece!are ac-i"iii repetate, cu iradiere la 'iecare nou ac-i"iie# Operaiunile
!e e'ectuea" %n a'ara pre"enei .olna(ului#
Orice imagine (i"ual e!te cu at/t mai purttoare de in'ormaii cu c/t contra!tul %n imagine e!te mai
.un# &lec/nd de la excepionala re"oluie de den!itate a CT-ului !-a reuit !porirea contra!tului cu a4utorul
!u.!tanelor de contra!t iodate# Ace!tea in4ectate
i# (#, di'u"ea" ulterior %n e!uturi# <radul de %ncrcare a unui e!ut cu iod determin o cretere a indicelui !u
de atenuare# Ace!ta !au a.!or.ia e!te (aria.il %n 'uncie de gradul de (a!culari"are a e!uturilor i poate 'i
o.iecti(at CT# %n ace!t 'el !e ameliorea" randamentul de e(ideniere al unor 'ormaiuni tumorale cu
(a!culari"aie proa!t, pre"ente %n ma!a unor organe parenc-imatoa!e cu (a!culari"aie i implicit grad de
%ncrcare ti!ular cu iod mai .un#
&RI$CI&II :3 0TABILIR3 A I$:ICA8IILOR :3 9TILI?AR3 :IA<$O0TIC@ A CT-9L9I
Metoda CT are po!i.ilitatea de a !ta.ili den!imetric parametrii a.!olut ceri de caracteri"are a unor
!tructuri %nt/lnite %n orice organi!m omene!c#
Ace!tea !unt:
S calciul - o den!itate po"iti( de (aloare mare, al. %n imagine, aceeai oriunde !-ar a'la 5%n o! !au cu locali"ri
ectopice6
S apa - o den!itate + !au !la. po"iti( 5uneori cu coninut mineral !au proteic6 de a!emenea %ntotdeauna aceeai
oriunde !-ar a'la
S aerul - cea mai mare (aloare negati( de den!itate, exprim/nd !tarea ga"oa! de agregare# *aloarea e!te
a!emntoare pentru aer !au alte ga"e normale !au patologice
DD
S gr!imea - are o den!itate totdeauna#negati(, atunci c/nd nu e!te fti dc edem !au in'iltraii tumorale#
<r!imea e!te e!enial %n .una (i"uali"area a citirilor den!e prin di!po"iia !a ca e!ut de %mpac-etare %n 4urul
tuturor (i!cerec: r Contra!tul %ntre den!itatea negati( a gr!imii i !upra'aa (i!cerelor e!te mare i cYem::e o
(i"uali"are calitati( !uperioar a ace!tor (i!cere#
S /ngele circulant - poate 'i i"olat prin %ncrcare cu !u.!tan de cor#tri#g: iocat# Acea!ta, in4ectat %n .olu!# !e
reg!ete %n concentraie mare 5al.6 %n (a!e c)zl la di'u"iunea ei %n e!uturi# Orice (a! de !/nge permea.il
poate 'i a!t'el i"olat din irr"gi"ra CT 'r nici o greeal#
S -iperden!iti metalice patologice 5corpi !trini6 - nu !e %ncadrea" in pla4a de den!iti pentru care e!te
programat calculatorul aparatelor CT# Rec: "!tructia !e 'ace eronat, !u. 'orma unor arte'acte %n imagine de un
a!pect !peci'ic# Ace!re arte'acte 'ac po!i.il diagno!ticul de certitudine al unui corp !trin metalic inclu! ic
!egmentul de corp !canat#
Reie!e c indicarea explorrii CT tre.uie ! in !eama de (-hrr""ce metodei %n di'erenierea
!tructurilor de mai !u!# :e exemplu con!tituie indicaie ma4or cutarea le"iunilor %nlocuitoare de !paiu -epatice
cu den!iti !pontane i (a!m"ari"aii di'erite, dar repre"int non indicaie orice 'orm de -epatit cu le"iuni
di'u"e la ni(el celular, impercepti.ile CT#
Limitele de randament diagno!tic ale metodei !unt date de dimen!iunile le"iunilor !au !tructurilor
!canate# $ici cele mai per'ormante in!tala-- nu reue!c ! indi(iduali"e"e !tructuri !u. o limit de , - > mm# O
non indicaie de explorare CT o con!tituie i impo!i.ilitatea eliminrii unor arte'acte de imagine cum ar 'r
arte'actele de corpi metalici 5prote"e articulare, (al(e cardiace etc#6 !au cele de mieare 5la .olna(ii agitai !au
care nu pot p!tra con(ena.il apneea6#
IiTagi!tica CT a re(oluionat diagno!ticul unor !egmente ale corpului cum ar 'i creierul, media!tinul,
organele parenc-imatoa!e a.dominale, !paiul ex"r"peritoneal# %n acelai timp %n!, !porul de diagno!tic %n
imagi!tica cordului, g/tului i permi!ului e!te mai puin !emni'icati( !au c-iar nul 5cord6#
Oriunde computertomogra'ia poate 'i %nlocuit cu metode nerradiante 5eco, IRM6 nu tre.uie e"itat#
&rin caracterul !u neagre!i(, co!tul relati( !c"ut, timpul de reali"are !curt i repetiti(itatea nelimitat dec/t de
iradiere, CT rm/ne o metod indi!pen!a.il, e'icient i !igur#
*# :3CO:OR9L
Repre"int !taia 'inal la care a4unge in'ormaia# La ace!t ni(eL repre"entat de oc-iul i creierul
utili"atorului, !e 'ace anali"a in'ormaiei purtate de 'a!cicolul de ra"e RRntgen# Anali"a in'ormaiei %n!eamn %n
acelai timp integrarea ei intr-un context mai larg de in'ormaii conexe clinice, .iologice i imagi!tice ealonate
%n timp#
Imaginile o'erite de imagi!tica medical %n general i de radiodiagno!tic %n particular nu pre"int
intere! practic dec/t %n m!ura %n care ele !unt percepute de creier pentru a 'i recon!tituite, anali"ate i
identi'icate# 3le repre"int o reducie la !car !u. 'orma .idimen!ional a unei realiti tridimen!ionale# :in
acea!t cau"a nu numai a!pectele o.iecti(e, ci i am.iguitile, ilu"iile, -alucinaiile i paradoxurile (i"uale
inter(in contient !au nu %n exploatarea "ilnic pe care utili"atorul medic o 'ace ace!tor imagini# ;tiina decodrii
ace!tor imagini !e %n(a#
C@IL3 :3 &3RC3&8I3 ;I TRA$0MI0I3 A I$ORMA8I3I *I?9AL3
In'ormaia (i"ual e!te receptat la ni(elul retinei !u. 'orma unei imagini .idimen!ionale in(er!ate#
Imaginea clar !e reali"ea" numai pe o arie limitat repre"ent/nd doar >( din !upra'a total util# La 'ormarea
imaginii particip )=+ de milioane de .a!tonae i E-G milioane de conuri# Ace!tea din urm !unt de importan
complet !ecundar %n (i"iunea imagi!tica# Conurile !unt de!tinate (ederii culorilor, 'uncie de intere! minor %n
condiiile %n care in'ormaia %n radiologie e!te codi'icat %n al.-negru, !au mai preci! %n nuane de gri#
Imaginea o.inut pe retin e!te tran!'erat mai departe pe calea ner(ilor optici# Acetia conin D,U
dintre axonii care (in !au pleac de la !i!temul ner(o! central 'iind 'ormai 'iecare din cca# ) milion de 'i.re#
i.rele ner(ilor optici !e decu!ea" parial la ni(elul c-ia!mei optice# ,P> din 'i.rele 'iecrui ner( !e %ndreapt
!pre -emi!'erul contralateral# :incolo de c-ia!m, in'luxul ner(o! ia trei ci dintre care %n! una e!te cea
principal i anume prin corpii geniculai de 'iecare parte pentru a a4unge la cortexul (i"ual primar !ituat %n
D=
lo.ii occipitali#
%n !tare de (eg-e, cortexul primete de la 'iecare oc-i circa un miliard de in'ormaii pe !ecund# Ace!te
in'ormaii !unt anali"ate %n mod detailat continu/nd !c-ia de anali" primar e'ectuat de retin# 0emnalele
(i"uale nu !unt tratate dup un !i!tem ierar-ic unic, ci !unt di!tri.uite %n interiorul cortexului cere.ral %n mai
multe "one de proce!are i tratament, cu 'uncii di!tincte# luxul de in'ormaii (i"uale e!te (e-iculat %n acelai
timp !ec(enial i %n paralel#
S %n "ona (i"ual primar- !ituat %n lo.ul occipital cel mai po!terior in'ormaiile a4ung de!compu!e %n
linii ori"ontale, (erticale, o.lice i cur.e#
S ?ona (i"ual !ecundar !ituat (entral de precedenta continu !inte"a in'ormaiilor pentru reali"area
unei !c-ie monocrome de imagine#
S A treia "on (i"ual !ituat i mai (entral completea" !c-ia din "ona precedent cu culoare#
S O arie cortical parietal po!terioar e!te re!pon!a.il cu atenia (i"ual i 'ace anali"a !paial %ntre
di'eritele componente ale c/mpului (i"ual#
S %n cortexul temporal in'erior exi!t o "ona impreci! delimitat, !en!i.il la !timuli (i"uali 'oarte (ariai,
at/t ca inten!itate c/t i ca 'orm, ceea ce 'ace po!i.il ideea c acea!t "ona ar repre"enta "ona ctre
care con(erg toate in'ormaiile tratate anterior %n alte "one#
uncia (i"ual implic o arie 'oarte larg din cortexul cere.ral i din !i!temul ner(o! central %n
an!am.lu# $e putem da !eama de ace!t lucru din 'aptul c D,U din axonii care (in !au pleac de la !i!temul
ner(o! central o 'ac pe calea ner(ilor optici i c dup unii autori =+U din !coar e!te dedicat (ederii# %n a'ara
"onelor de!cri!e mai !u! exi!ta o multitudine de alte "one de!tinate unele po!tproce!rii imaginii, iar altele
de!tinate conexiunilor cu alte !imuri i cu memoria# A!t'el !e reali"ea" 'uncia de !inte" glo.al de!tinat
(ederii i anume aceea de a (edea, %n !en!ul cel mai complex, realitatea aa cum e!te#
MO:9L :3 9TILI?AR3 AL IMA<I$II M3:ICAL3
0e reali"ea" printr-un proce! complex care implic dou etape de .a":
S anali"a 'ormei i
S integrarea 'ormei
&rin 'orm !e %nelege partea de intere! dintr-o imagine glo.al Acea!ta tre.uie i"olat din complexul
de 'orme care con!tituie imaginea .rut# orma de intere!, i"olat din imaginea glo.ala urmea" a 'i anali"at,
po!t proce!ata i conectata cu alte in'ormaii %n (ederea o.inerii diagno!ticului#
)# A$ALI?A ORM3I
P*+C*P,I- ./+M*I implic di!ocierea 'ormei din 'ond utili"/nd caracteri!ticile care reali"ea"
pregnana 'ormei#
&ercepia (i"ual e!te primordial o percepie glo.al %n care !timulii !unt percepui di!parai i
ne!i!temati"ai# C/nd %ntr-un an!am.lu mai multe 'orme !unt po!i.ile, una dintre ele de(ine primordial prin ceea
ce !e numete pregnan, adic prin puterea 'ormei de a capta atenia pri(itorului i de a !e impregna %n contiina
lui# &regnana mai implic i capacitatea de a per!i!ta dincolo de de'ormri !au pertur.ri i de a !e putea
e(idenia c-iar dac nu e!te exprimat dec/t prin elemente 'ragmentare !au pariale#
&regnana unei 'orme e!te con!truit din contra!t i !imetrie# %n ca"ul unei !imple 'orme negre pe un
'ond al. !au in(er! !eparaia 'orm P 'ond pare uor de reali"at, cu toate c nu exi!t o explicaie corect a
modului cum !e reali"ea" !electarea a ceea ce con!tituie 'orma din totalul care repre"int 'ondul# &ercepia e!te
%n general imper'ect 'iind de!eori am.igu !au !upu! unor alterri !u. 'orm de ilu"ii !au -alucinaii
I"olarea unei 'orme dintr-un 'ond e!te cu at/t mai uoar cu c/t:
S dimen!iunea 'ormei de intere! e!te mai mare
S contra!tul %ntre 'orm i 'ond e!te mai mare
S 'orma e!te %n micare 'a de 'ond
I:3$TIICAR3A ORM3I
ormele care populea" imaginea realitii %ncon4urtoare !unt complexe# ormele %n micare
generea" un plu! de am.iguiti i percepii eronate# %n ca"ul (ederii al. negru e!te cu at/t mai greu ! !e
e'ectue"e identi'icarea 'ormei cu c/t nuanele de gri !unt mai multe, iar imaginea mai lip!it de contra!t# %n ace!t
!en! a ](edea7 in'ormaiile nece!are pe o imagine radiogra'ic ine de experiena i de o a.ilitate percepti(
DE
particular pe care nu toi utili"atorii o po!ed#
0e poate percepe o organi"are 'igural complex dintr-un 'ond, 'r ! exi!te po!i.ilitatea de
identi'icare a 'ormei, de recunoatere a caracterelor generale i !peci'ice, de a!imilare a ei la o anumit categorie
de o.iecte i %n 'ine de denumire a ei# Identi'icarea implic proiecia in'ormaiilor o.inute real time a!upra celor
deinute a priori, compararea lor# %n 'uncie de acea!t comparaie !e comand de ctre !i!temul ner(o! central
operaiunile motorii nece!are micrii glo.ilor oculari pentru o.inerea tuturor in'ormaiilor nece!are#
Imaginea care !e 'ormea" pe retin e!te clar numai dac !-a 'ormat %n "ona 'o(eei, adic aproximati(
pe o !upra'a repre"ent/nd un grad din cele )I+ ale c/mpului (i"ual# 0upra'a core!pun"toare la E grade nu are
dec/t ,=U netitate#
Mo.ilitatea pri(irii e!te o 'uncie e!enial a pri(irii contiente#
Oc-iul nu percepe imaginea ca un aparat 'otogra'ic pe toata !upra'a expu!# &entru a explora
an!am.lul unei !cene cu maximum de netitate oc-ii e'ectuea" con!tant micromicri !u. 'orm de !alturi i
'ixri !ucce!i(e, care determin !timuli retinieni# :e la primul !timul creierul e'ectuea" operaiuni de !elecie,
tria4, 'iltra4 i ponderare a in'ormaiilor primite#Ca re"ultat !e comand !i!temului mu!cular al glo.ului ocular
micrile de!tinate o.inerii de in'ormaii !uplimentare#
Orice imagine radiologic !e examinea" printr-o .aleiere care (i"ea" punctele importante# La
!'/ritul unei a!emenea operaiuni un radiolog experimentat are totui un procent de )+->+U omi!iuni pe o
radiogra'ie toracic#
0-au reali"at !tudii complexe care au e(ideniat modul de .aleiere al unei imagini radiogra'ice i
punctele de 'ixare a pri(irii# 0-a demon!trat c =+U din 'ixrile de pri(ire acoper ,+U din !upra'aa 'ilmului,
'iecare punct de 'ixare a(/nd un diametru la limita de re"oluie geometric a unei radiogra'ii i anume > mm##
$odulii pulmonari nu !unt identi'icai %n radiologia !tandard dec/t rareori !u. diametrul de I - )+ mm## Cele mai
'rec(ente 'ixri ale pri(irii pe o radiogra'ie pulmonar !unt concentrate la (/r'uri, %n regiunea peri-ilar i %n al
treilea r/nd la peri'erie, deci %n "onele %n care !e acumulea" patologia cea mai 'rec(ent#
Recon!trucia !paial e!te o operaiune 'rec(ent nece!ar in radiologie i %n !pecial %n aplicaiile ei
imagi!tice care operea" cu !eciuni axiale cum e!te computertomogra'ia# %n an!am.lu, (ederea radiologic e!te o
imagine !impli'icat .idimen!ional a unei realiti care exi!t tridimen!ional# %n (i"iunea o.inuit (edem !paial
'olo!ind anumite e'ecte optice care creea" pro'un"imea i anume per!pecti(a, e'ectul de acoperire i um.rele#
3'ectul de per!pecti( e!te acela con'orm cruia un o.iect e!te cu at/t mai mic cu c/t e!te mai deprtat
de oc-iul o.!er(atorului#
3'ectul de acoperire e!te repre"entat de 'enomenul prin care un o.iect !ituat mai aproape de oc-iul
examinatorului %ntrerupe contururile altui o.iect !ituat mai departe, adic %l acoper#
3'ectul de um.r indic !en!ul luminii i creea" ad/ncime oricrei imagini plane#
,# I$T3<RAR3A ORM3I#
Repre"int !uma proce!elor de!cri!e i anume perceperea 'i"ic a 'ormei, urmat de anali"a i
po!tproce!area ei mental, iar ulterior conectarea imaginii o.inute cu date conexe (i"uale !au ne(i"uale, pre"ente
!au din experiena trecut# Re"ultatul e!te o imagine contient apropiat la maximum de realitate#
O percepie corect, urmat de o anali" mental .a"at pe un 'ond c/t mai amplu de in'ormaii
anterioare adu!e de experien, duce %n Radiologie la o cale 'inal comun care e!te interpretarea corect a
realitii codi'icate, de!compu!e i recompu!e ulterior# Imagi!tica medical, adic utili"area calculatoarelor cu
programe de recon!trucie de imagine, a permi! apro'undarea i ameliorarea at/t a anali"ei imaginii primare c/t i
a recon!truciei mai corecte# Calculatoarele %n! nu pot repre"enta mai mult dec/t un in!trument de lucru, ele
completea" acti(itatea mintal, dar nu !e pot !u.!titui ei#
DG
CA&ITOL9L II ALT3
M3TO:3 $3IRA:IA$T3 :3
3F&LORAR3 IMA<I0TIC@
A# 3CO<RAIA # NO$I%NI DE ANATO&IE 'I SE&IO(OGIE
ECOGRAFIC)
Adela Mi-alcca
I$TRO:9C3R3
3cogra'ia e!te o metod de diagno!tic i terapie imagi!tic ce utili"ea" ca !u.!trat radiaiile
ultra!onore#
9ltra!unetele 5906 !unt (i.raii mecanice care !e propag %n mediul %ncon4urtor !u. 'orm de unde
i !e caracteri"ea" prin urmtoarele proprieti:
)# amplitudinea
,# 'rec(ena - gama de 'rec(ene a ultra!unetelor e!te de )E TK"-)+> MK", dar %n ultra!o- nogra'ia medical
!e utili"ea" 'rec(ene de ,,= - ,+ MK"
># perioada de o!cilaie
D# inten!itatea acu!tic
=# (ite"a de propagare - (aria" %n 'uncie de mediul de propagare iar (aloarea !a medie %n mediile .iologice
e!te )=D+ mP!#
Ace!te proprieti in'luenea" comportamentul 90 la propagarea prin di'erite medii .iologice#
Interaciunea cu ace!te medii determina 'enomene 'i"ice de re'lexie, re'racie i a.!or.ie care modi'ic
'a!ciculul ultra!onor iniial iar (ariaiile o.inute !unt utili"ate %n ultra!onogra'ie#
&RI$CI&I9L M3TO:3I
&rincipiul de 'uncionare al ecogra'iei e!te deri(at din cel al !onarului, di!po"iti( utili"at prima dat
%n primul r".oi mondial la detectarea !u.marinelor 5)H)G6#
3cogra'ia !e ocup cu !tudiul modi'icrilor !u'erite de un 'a!cicul de ultra!unete care tra(er!ea"
medii cu proprieti acu!tice di'erite# La "ona de contact dintre dou medii di'erite din punct de (edere acu!tic
apar 'enomene de re'lexie re'racie i a.!or.ie ale undelor incidente# 9ndele re'lectate, numite ecouri !unt
recepionate i decodi'icate# :ac !e cunoate (ite"a de propagare i timpul !cur! %ntre emi!ia 'a!cicului
incident i recepionarea ecoului !e poate aprecia di!tana dintre !ur!a de ultra!unete i o.iectul int,
apreciindu-!e po"iia ace!tuia#
)
DG
ig# ) - La ni(elul inter'eelor dintre di'erite medii, 'a!ciculul incident 5906 !u'er 'enomene de re'lexie# 9ndele
re'lectate 53C6 !unt recepionate i decodi'icate# ? )-D - medii cu impedane acu!tice di'erite#
0ur!a de ultra!unete determin 'rec(ena i perioada 'a!ciculului ultra!onor incident# *ite"a de
propagare a ace!tuia depinde de proprietile acu!tice ale mediilor tra(er!ate# Mediile de propagare !unt
caracteri"ate din punct de (edere acu!tic de dou con!tante: impedana acu!tic i coe'icientul de atenuare,
(alorile ace!tora explic/nd di'erenele de comportament ale ultra!unetelor ce tra(er!ea" medii di'erite#
Impedana acu!tic
K!te o caracteri!tic a mediului de propagare proporional cu den!itatea mediului i cu (ite"a de
propagare a ultra!unetelor:
?Vd x c
unde ? e!te impedana acu!tic, d e!te den!itatea mediului tra(er!at, iar c e!te (ite"a de propagare a 90#
?ona de trecere de la un mediu cu impedana ?I la un mediu cu impedan di'erit, ?,, !e
numete inter'a, exi!tena inter'eelor 'iind e!enial %n apariia 'enomenelor de re'lexie i deci a ecourilor
5'ig# )6#
%n ta.elul ) !unt pre"entate (alorile ? pentru c/te(a din cele mai 'rec(ent %nt/lnite medii
.iologice# :i'erenele 'oarte mari dintre impedanele acu!tice %n ca"ul aerului re!pecti( a !tructurilor o!oa!e
explic comportamentul acu!tic total di'erit al ace!tor !tructuri 5'ig# ,6#
DI
,."
pgPcm
,
!
,61
!*+3,%>
O0
-),DI x )+
=
pgPcm
,
! -),E=
x )+
=
pgPcm
,
! -G x )+
=
pgPcm
,
!
ig# , - Apariia ecourilor# ?I-> - medii cu impedane acu!tice
di'erite#
Ta.el )# Impedana acu!tic#
-+,+++D x )+
=
Coe'icientul de atenuare
Coe'icientul de atenuare e!te determinat de 'rec(ena de emi!ie i den!itatea mediului# Cu c/t mediile
tra(er!ate au den!itate mai mare cu at/t gradul de atenuare a 'a!cicului incident (a 'i mai mare# *aloarile atenurii
!unt maxime pentru o!# calci'icri, o.iecte metalice# Interaciune 'a!cicului ultra!onor incident cu ace!tea duce la
atenuarea p/n la di!pariie a ultra!unetelor#
A&ARI8IA 3CO9RILOR
3coul e!te !emnalul ultra!onor aprut dac o parte din energia 'a!ciculului incident !e %ntoarce la
emitor !u. 'orm de 'a!cicul re'lectat#
Apariia ecourilor depinde de mai multe condiii o.ligatorii:
)# trecerea prin medii cu impedane acu!tice di'eritei
,# exi!tena 'enomenului de re'lexiei
># energia 'a!cicului re'lectat ! 'ie !u'icient de mare pentru a nu 'i complet atenuati
D# re'lecia ! !e 'ac %n direcia receptorului 5tran!ductor6#
3xi!tena 'enomenului de re'lexie e!te con!ecina exi!tenei unei di'erene de impedan acu!tic la
ni(elul "onei de contact, a inter'aei, dintre dou medii di'erite acu!tic#
Inter'aa dintre aer cu orice alt !tructur determin o re'lexie total a 'a!cicului incident cu apariia
'enomenului de re(er.eraie# 3cogra'ic ace!t 'enomen apare !u. 'orma unei imagini 1%n coad de comet]#
&entru a %mpiedica re(er.eraia %ntre !ond i i tegumente !e interpune gelul ultra!onogra'ic 5o !u!pen!ie de
gelatin i ap care a!igur 'ormarea unei pelicule continui ce %nltur aerul 'r a modi'ica proprietile
ultra!unetelor6# :in acelai moti( examinarea ecogra'ic a organelor ce conin aer 5plm/n, !tructuri dige!ti(e6
e!te impo!i.il# Totui organele dige!ti(e pot 'i examinate ecogra'ic dac nu !unt complet de!tin!e de aer, !ituaie
'rec(ent %n patologia dige!ti( !au dup umplerea lor cu ap#
O alt condiie pentru apariia ecourilor e!te ca energia ! 'ie !u'icient de mare %n ca"ul 'a!cicului
incident pentru a putea 'i tran!mi!, iar %n ca"ul celui re'lectat pentru a 'i recepionat# Tra(er!area unor medii cu un
coe'icient de atenuare 'oarte mare 5o!, calci'icri6 determin a.!or.ia total a 'a!ciculului incident# Con!ecina
e!te lip!a complet a ecourilor i deci a in'ormaiilor din "ona care !e a'l mai pro'und 'a de !tructura puternic
atenuant i crearea unui 'enomen de um.r acu!tic po!terioar, !au 1con de um.r7 utili"at ca element
!emiologic %n ultra!onogra'ie#
TRA$0:9CTOR9L
%n ecogra'ie !ur!a de ultra!unete poart numele de tran!ductor 5!ond6# Tran!ductorul are o 'uncie
complex 'iind alternati( emitoar de ultra!unete i receptor de ultra!unete re'lectate 5ecouri6, %ntr-un ciclu care
!e repet de c/te(a ori pe !ecund#
Tran!ductorii !unt con!truii din .locuri de cri!tale ceramice !intetice, care au proprieti !peciale i
'uncionea" utili"/nd un 'enomen 'i"ic numit e'ect pie"oelectric#
%ntr-o prim etap !u. aciunea unei di'erene de potenial aplicate alternati( la ni(elul 'eelor
cri!talelor, ace!tea %i modi'ic dimen!iunile, particulele lor gener/nd o!cilaii mecanice# Ace!te o!cilaii !e
propag %n mediul din 4ur !u. 'orm de unde ultra!onore 5'a!cicul incident6#
%n a doua etap dac a!upra aceluiai cri!tal !e aplic un 'a!cicul de ultra!unete 5'a!ciculul re'lectat6 ace!ta
generea" o di'eren de potenial proporional cu energia acu!tic a ecoului# Ace!t potenial electric e!te re"ultanta
interaciunii 'a!ciculului ultra!onor incident cu mediile prin care ultra!unetele !e propag i (a con!titui un 1cod de de!ci'rare2
al in'ormaiilor coninute in "onelor !tr.tute de ultra!unete#
Alegerea tran!ductorului !e 'ace %n 'uncie de regiunea explorat, tipul de pacient i organul int#
rec(ena de emi!ie a !ondei !e numete 'rec(en nominati(# 3xi!t un raport in(er! proporional %ntre
(aloarea 'rec(enei nominati(e i penetra.ilitatea 'a!ciculului ultra!onor#
Cele mai utili"ate 'rec(ene !unt de de >,=-= MK"# Ace!tea !unt 'olo!ite %n explorarea organelor
a.dominale, permi/nd un examen complet al ace!tora# %n pediatrie !e utili"ea" !onde cu 'rec(ene de = MK"#
Tran!ductoarele cu 'rec(ene nominati(e mai mari, de =-G MK", !unt utili"ate %n explorarea organelor
!uper'iciale 5regiunea cer(ical, pediatrie, !/n, te!ticol, etc#6, a tu.ului dige!ti( i peritoneului precum i %n
explorarea endoca(itar#
0ondele care emit 'rec(enele mai mici de >,= MK", cu o penetra.ilitate mare, !e 'olo!e!c %n explorarea
organelor 'oarte pro'unde i la examinarea per!oane o.e"e#
Tran!ductoarele moderne au o .and de 'rec(ene (aria.ile %n care operea" 5de exemplu >,=-= MK"6#
%n 'uncie de 'orma !ondei ace!tea pot 'i:
)# con(exe - cel mai 'rec(ent tip utili"ati
,# liniare - !unt !ondele cu 'rec(ene nominati(e mari i au re"oluie marei utili"ate %n pediatrie, o.!tetric-
ginecologie, intraoperatori
># radiare - !unt mici, put/nd ptrunde %n !paiile interco!tale - utili"ate %n cardiologie#
%n 'uncie de "ona explorat exi!t !onde de !upra'a !au endoca(itare - endo- rectale, endo(aginale#
%n ga!tro-enterologie !e utili"ea" tran!ductori miniaturali ataai unui aparat de endo!copie# &rin
com.inarea celor dou metode imagi!tice - ecoendo!copie, !e explorea" tu.ului dige!ti( - e!o'ag, !tomac, colon,
cu o'erirea de detalii a!upra modi'icrilor parietale ale organelor in(e!tigate# :e a!emenea !e pot explora (a!ele
toracice i media!tinul# 3xi!t i tran!ductori pentru explorarea endo(a!cular 'olo!ii %n diagno!ticul i
tratamentul unor a'eciuni (a!culare#
TI&9RI :3 3CO<RAI3
%n e(oluia metodei au exi!tat mai multe tipuri de decodi'icare i cuanti'icare a in'ormaiei coninute %n
ecourile recepionate#
&rimul mod de interpretare a 'o!t modul A 5amplitudine6# :up emiterea unui 'a!cicul incident !e
o.inea un gra'ic cu (ariaiile de amplitudine ale ecourilor recepionate din "onele tra(er!ate#
9lterior !-a reuit o corelare a (alorilor ecourilor cu cea a timpului - modul M !au timp - micare#
Ace!ta e!te %nc utili"at %n ecocardiogra'ie pentru e(aluarea micrilor (al(ulare#
3(oluia remarca.il !-a produ! odat cu apariia modului B 5.rillance6# iecrui ecou recepionat i !e
atri.uie un punct lumino!, lumino"itatea ace!tuia 'iind proporional cu inten!itatea ecoului# Imaginea o.inut
e!te .idimen!ional i compu! dintr-o in'initate de puncte de lumino"itate di'erit# :ac !e a!ocia" lumino"itii
o !cal de gri !e o.in imagini .idimen!ionale, al.-negru cu o multitudine de nuane de gri intermediare,
core!pun"toare ecourilor recepionate 5'ig#>6#
&rin e(oluia !i!temelor de emi!ie dar i a celor de ac-i"iie, cu o !ucce!iune 'oarte rapid a ciclurilor
emi!ie-recepie, a"i examinarea !e 'ace cu corelarea exact a imaginii cu timpul - modul dinamic, imaginea 'iind
o.inut practic %n timp real#
9ltra!onogra'ia :oppler utili"ea" e'ectul :oppler: un !unet emi! de o !ur! cu o 'rec(en con!tant
e!te recepionat de ctre un receptor 'ix cu o 'rec(en mai mare c/nd !ur!a !a !e apropie de receptor i cu o
'rec(en mai mic c/nd !ur!a !e %ndeprtea" de ace!ta# Acea!t di'eren de 'rec(en la recepie permite o
e(aluare a !tructurilor %n micare 'a de receptorul 'ix 5!onda6 - !/nge, 4et de urin, etc#
3xi!t mai multe tipuri de ac-i"iie :oppler: continuu, pul!atil, color, angio-poQer :oppler# 9ltra!onogra'ia
:oppler pul!at permite identi'icarea gra'ic a tipului de 'lux arterial !au (eno! i calcularea unei multitudini de
con!tante (a!culare - de.it, (ite" !i!tolic i dia!tolic, indici de re"i!ten i pul!atilitate, grad de !teno", etc#
Toate ace!tea 'ac ecogra'ia :oppler indi!pen!a.il %n e(aluarea cardiac i a !tructurilor (a!culare 5'ig# D6#
:oppler-ul continuu permite e(aluarea (a!elor peri'erice, !emnalul emi! 'iind !u. 'orma de !unete %n
domeniul audi.il#
%n modul :oppler color !e 'ace o codi'icare %n culori a !en!ului de micare a !/ngelui prin raportate la
tran!ductor# :e exemplu dac !/ngele !e %ndreapt !pre !ond, culoarea (a!ului (a 'i roie, indi'erent dac e!te
(or.a de o (en !au de o arter# :ac %n! !en!ul de curgere e!te de %ndeprtare de !ond, culoarea (a 'i al.a!tr
5'ig# =6#
ig# > - Ac-i"iie Mod B - 'iecrui ecou i !e atri.uie un punct lumino!, lumino"itatea 'iind proporional cu inten!itatea ecoului# 0e
o.ine o -arta ,: de puncte luminoa!e la care !e a!ocia" o !cal de gri#
ig# = - Ac-i"iie :oppler color - !/ngele care ig# D - Ac-i"iie :oppler (ine !pre !ond e!te rou 5!geat al.6 iar
A# !emnal .i'a"ic, de tip arteriali ce6 care !e %ndeprtea" e!te
al.a!tru
B# !emnal %n platou, de tip (eno!# 5!geat neagr6
&oQer-:oppler e!te o aplicaie a e'ectului :oppler, care nu 'ace %n! o codare a !en!ului de circulaie,
ci are o !en!i.ilitate mai mare de detectare a 'luxurilor !anguine, c-iar i a celui cu (ite"e 'oarte lente, element
deo!e.it de util %n detectarea trom.o"elor (a!culare !au %n caracteri"area le"iunilor tumorale 5'ig# E6#
%n ultimii ani au aprut noi direcii de de"(oltare ale ecogra'iei#
0i!temul de ampli'icre a imaginii prin !i!temului 1armonic7 5TKI6 crete !en!i.iliatea i !peci'icitatea
diagno!tic %n e(aluarea tumoral# Tot aici !e %ncadrea" !u.!tanele de contra!t ecogra'ic care permit o
%m.untire a per'ormanelor ac-i"iiei :oppler#
3cogra'ia tridimen!ional di(er!i'ic i crete per'ormana metodei mai ale! %n domeniul o.!tetricii
o.in/ndu-!e imagini de detaliu a!upra mor'ologiei 'itului utile %n detectarea prenatal a mal'ormaiilor 'etale#
3FAMI$AR3A 3CO<RAIC@
3xaminarea ecogra'ic tre.uie practicat doar de per!oane cali'icate, cu pregtire de !pecialitate i cu
experien# :ei exi!t domenii !upra!peciali"ate de ecogra'ie 5cardiac, o.!tetrical6, un ecogra'i!t competent
tre.uie ! ai. cunotine temeinice de clinic i imagi!tic general#
&entru explorarea organelor a.dominale pregtirea pacientului e!te minim - pacient 1a 4eun7 i (e"ica
urinar %n repleie pentru explorarea organelor pel(ine# &entru explorarea tu.ului dige!ti( organele examinate !e
pot umple cu ap# $u e!te nece!ar nici o pregtire pentru explorarea organelor !uper'iciale#
%ntotdeauna %ntre !ond i tegumente !e interpune gelul ecogra'ic#
iecare organ tre.uie in(e!tigat dup un algoritm !trict, at/t el c/t i %ntreaga regiune#
0pre deo!e.ire de alte metode imagi!tice ac-i"iia ecogra'ic !e poate practica %n orice plan, o.in/ndu-
!e !eciuni axiale, !agitale, o.lice, etc# 3xi!t o codi'icare a imaginii %n 'uncie de planul de !eciune axial !au
longitudinal# A!t'el pe o imagine ac-i"iionat %n plan axial ceea ce apare %n partea de !u! a imaginii repre"int
planurile !uper'iciale, !ituate aproape de tran!ductor, ceea ce e!te %n partea de 4o! (a repre"enta planurile
pro'unde, iar partea !t/ng a imaginii core!punde prii dreapte a pacientului 5'ig#G6#
:ac !eciunea e!te %n plan longitudinal elementele de anterior i po!terior !e menin ca i la imaginea
axial dar !e modi'ic core!pondea dreapta-!t/nga, a!t'el %nc/t ceea ce e!te la !t/nga imaginii core!punde regiunii
craniene a pacientului iar ceea ce e!te la dreapta regiunii caudale 5'ig#I6#
3cogra'ia pre"int o !erie de a(anta4e i nu are practic alte contraindicaii dec/t cele care in de limitele
metodei#
3xamenul e!te rapid o.in/ndu-!e %ntr-un timp de ordinul minutelor un maxim de in'ormaii, cu
o.inerea direct a unui diagno!tic imagi!tic !au, atunci c/nd exi!t pro.leme de diagno!tic di'erenial, cu
po!i.ilitatea de orientare imediat !pre o metod imagi!tic complementar#
ig# E - Ac-i"iie &oQer-:oppler - (a!culari"aie de tip tumoral %ntr-un -epatocarcinom
ig# G - 0eciune axial %n eta4ul a.dominal ig# I -0eciune longitudinal %n eta4ul a.domi- !uperior# %n !c-em e!te artat
po"iia tran!- nai !uperior# %n !c-em e!te artat orientarea ductorului, (/r'ul !geii marc/nd dreapta# tran!ductorului#
3cogra'ia pre"int o !en!i.ilitate mare de e(aluare pentru un numr mare de organe i a'eciuni, e!te lip!it de
noci(itate i relati( ie'tin#
:eoarece ac-i"iia e!te %n timp real, ecogra'ia e!te o metod operator dependent, 'iind nece!ar o practic
apro'undat i o .un cunoatere at/t a normalului, cu toate (ariantele !ale, c/t i a patologiei "onei explorate# 3cogra'i!tul
tre.uie ! 'ie contient de limitele metodei, de po!i.ilitile aparatului cu care lucrea" dar i de propriile competene i limite#
I$:ICA8IIL3 3CO<RAI3I
&utem cla!i'ica indicaiile ecogra'iei %n dou mari grupe:
)# indicaii de tip diagno!tic i de e(aluare po!t-terapeutici
,# aplicaii terapeutice
%n prima grup (om include explorarea tuturor organelor a.dominale, explorarea cordului i (a!elor, a
!/nului, tiroidei i te!ticulului, etc#
9na din cele mai dependente !pecialiti de ecogra'ie e!tj k.!tlt'ii/#
3cogra'ia 'ace diagno!ticul po"iti( de !arcin de la (/r!ta de = !ptm/ni de amenoree %n ecogra'ia a.dominal i
de > !ptm/ni la ecogra'ia endo(aginal#
3cogra'ic !e !ta.ilete cu exactitate numrul de em.rioni, (/r!ta !arcinii i exi!t criterii de e(aluare a creterii
'tului apreciindu-!e modul !u de de"(oltare pe toat e(oluia !arcinii 5'ig# H6# 3cogra'ia 'ace diagno!ticul
precoce al unei %ntregi patologii 'etale, de la 'orme de mal'ormaii mari cu r!unet a!upra (ia.ilitii 'tului, p/n
la detalii de 'inee, cum !unt de exemplu recon!truciile tridimen!ionale care pun %n e(iden mal'ormaii
complexe 'aciale 'etale 5'ig# )+6#
ig# H - 0arcin la )+ !ptm/ni de amenoree# 0e (i"uali"ea" !acul em.rionar 5)6 %n interiorul cruia exi!t em.rionul 5,6#
3xi!t o !upra!pcciali"are a ecogra'iei cu aplicaii in !tudiul aparatului mu!culo-!c-eletal !au %n
o'talmologie#
La indicaiile diagno!tice (om include punciile citologice i .ioptice e'ectuate !u. g-ida4 ecogra'ic#
*i"uali"area %n timp real at/t a organului int c/t i a acului de puncie 'ace ca metoda ! ai. per'orman 'oarte
mare e(it/nd %n acelai timp ri!cul de complicaii#
Aplicaiile terapeutice ale ecogra'iei !unt date de e'ectuarea !u. g-ida4 ecogra'ic al unor drena4e de
colecii, de ne'ro!tomii !au coleci!to!tomii#
<-ida4ul ecogra'ic e!te 'olo!it i %n tratarea unor tumori cum !unt de exemplu alcooli"area
-epatocarcinoamelor !au tratamentul prin radio'rec(en a tumorilor -epatice#
3L3M3$T3 :3 03MIOLO<I3 3CO<RAIC@
Organi!mul uman are o multitudine de componente di'erite din punct de (edere acu!tic, cu impedane
i coe'icieni de atenuare (ariate# %ntre di'eritele organe exi!t limite nete de demarcaie, marcate de inter'eele
ecogra'ice# :i'eritele tipuri de !tructuri au un comportament ecogra'ice di'erit i !peci'ic, ace!ta 'iind utili"at %n
recunoaterea organelor i a modi'icrilor lor patologice#
*om grupa principalele tipuri de !tructuri %nt/lnite %n lic-idiene, !olide i ga"oa!e# :ei %n ma4oritatea
!ituaiilor cele trei grupe mari !e com.in, determin/nd imagini complexe, 'iecare %i p!trea" proprietile i
deci caracteri!ticile ecogra'ice, 'iind a!t'el identi'ica.ile#
0TR9CT9RIL3 LICKI:I3$3
0tructurile lic-idiene pure nu generea" ecouri - imaginile apar anecogene !au tran!onice# :ac ace!te
!tructuri lic-idiene au o (/!co"itate mai mare pot determina apariia unui numr mic de ecouri %n interior gener/nd
imagini -ipoecogene#
Indi'erent de tipul de lic-id toate ace!te elemente lic-idiene determin la inter'aa lor cu un alt tip de
!tructur un 'enomen de ampli'icare a 'a!ciculului de ultra!unete concreti"at prin 'enomenul de %ntrire
po!terioar, care 'ace ca inter'aa dintre lic-id i o alt !tructur ! 'ie !u.liniat i mai e(ident 5'ig# ))6#
0tructuri lic-idiene pot 'i g!ite %n mod normal %n organi!mul uman - .ila, !/ngele, urina#
0tructuri lic-idiene patologice !unt a!cita, coleciile, le"iunile c-i!tice 5'ig# ),6#
ig# )+ - Recon!trucie >: a 'eei 'etale cu e(idenierea na!ului i gurii %n incidene de 'a i pro'il 51primul portret de 'amilie26#
=G
ocogen - -lpoecogon
Z (* Z m
-o, (n-- Z- B
DgLompr- ?

ig# )> - 0e (i"uali"ea" concomitent 'icatul - ecogen i
rinic-iul drept cu parenc-im -ipoecogen i regiune !inu!ai
-iperecogen#
ig# )D - Le"iune ecogen 5!gei6 !ituat %ntr- un parenc-im
'oarte -eterogen - tumor -epatic pe ciro" -epatic#
0TR9CT9RIL3 &AR3$CKIMATOA03
0tructurile parenc-imatoa!e pot 'i ecogene, -ipoecogene !au -iperecogene#
0e con!ider ca reper de !tructur ecogen parenc-imul -epatic normal# %n raport cu ace!ta
pancrea!ul are o !tructur -iperecogen iar parenc-imul renal o !tructur -ipoeco- gen# <r!imea, !tructurile
ligamentare, pereii (a!elor !unt !tructuri -iperecogene 5'ig# )>6-
3cogenitatea unei le"iuni intraparenc-imatoa!e 5tumor, in'iltraie, etc#6 !e aprecia" %n 'uncie de
parenc-imul !nto! din 4ur:
)# le"iunile ecogene intraparenc-imatoa!e !e di'erenia" cu di'icultate parenc-imul adiacent a!emntor ca
!emnal i !e detectea" ade!ea doar prin modi'icrile indirecte pe care le determin a!upra e!utului din 4ur -
de'ormare de contur, compre!ie, depla!are de (a!e 5'ig# )D6i
,# le"iunile -ipoecogene - tre.uie di'ereniate de lic-idele cu (/!co"itate mare prin lip!a 'enomenul de %ntrire
po!terioar 5'ig# )=6i
># le"iunile -iperecogene 5'ig# )E6#
ig# )) - Coleci!t cu perei ecogeni 5!gei6, coninut
tran!onic %n )P> !uperioare - .il, i -ipoecogen %n ,P>
in'erioar - !ludge 5noroi .iliar6# enomen de %ntrire
po!terioar 5capete de !geat6#
ig# ), - Le"iune tran!onic - c-i!t 5!gei6, !ituat la polul
!uperior al rinic-iului drept 5R:6#
RINICt!"
=I
ig# )= - Le"iuni -ipoecogene, mici, multiple ig# )E - Imagine nodular -iperecogen di!eminate intra-epatic 5capete de
!geat6 - 5!gei6 - -emangiom -epatic, meta!ta"e -epatice
0TR9CT9RIL3 O0OA03
0tructurile o!oa!e, calci'icrile !au elementele metalice au (alori 'oarte mari ale impedanei
acu!tice i coe'icientului de atenuare i determin imagini -iperecogene# 3le a.!or. %n totalitate 'a!cicului
ultra!onor cu apariia !ecundar a 'enomenului de atenuare i a conului de um.r po!terioar 5'ig# )G6#
&re"ena conului de um.r e!te un element de diagno!tic !emiologic important# 3xi!tena !a poate !emnala o
!tructur calcar normal - o! !au patologic - calculi, catetere de drena4, material c-irurgical# :e notat c %n
ca"ul le"iunilor 'oarte mici, de ordinul milimetrilor conul de um.r po!terioar poate lip!i 5de exemplu %n
microlitia"a renal6#
0TR9CT9RIL3 <A?OA03
0tructurile ga"oa!e determin re'lexia total a 'a!cicului ultra!onor incident cu apariia unor
imagini -iperecogene cu 'enomen de re(er.eraie a!ociat 5'ig# )I6#
A!t'el de imagini %nt/lnim normal la ni(elul tu.ului dige!ti(, la ni(elul toracelui !au tra-eei# %n cile,
.iliare putem, a(ea a!t'el de imagini !ecundare aero.iliel dup o ana!tomo" .iliodige!ti`-#
%n condiii patologice pre"ena aerului !emnalea" ade!ea complicaii gra(e: pneumoperitoneu#
colecii cu germeni anaero.i, etc#
9tili"/nd elementele de !emiologie ecogra'ic !e poate 'ace o de!crierea ecogra'ic complet care
%n general tre.uie ! cuprind:
)# (i"i.ilitatea !egmentului in(e!tigati
,# po"iia ace!tuiai
># elemente de mor'ometrie - dimen!iunile, 'orma, contururilei
=# eco!tructurai
E# exi!tena elemetelor patologice cu preci"area locali"rii, dimen!iunilor, conturului, !tructurii i
raporturilor lor, precum i a le"iunilor a!ociate#
Conclu"iile pot 'i diagno!tice dac imagi!tica ecogra'ic e!te !uge!ti(# :ac diagno!ticul nu poate
'i !ta.ilit ecogra'ic pacientul (a 'i %ndrumat !pre o explorare imagi!tic complementar#
$O8I9$I I$TRO:9CTI*3 :3 3CO<RAI3 AB:OMI$AL@
3cogra'ia permite o ac-i"iie rapid i 'acil a unui numr mare de in'ormaii de!pre ma4oriatea
organelor a.dominale 'iind metoda imagi!tic de prim intenie %n e(aluarea ma4oritii a'eciunilor cu punct
de plecare (i!ceral# 0eciunile ecogra'ice pot 'i 'cute %n oricare din planurile cla!ice dar i %n incidene o.lice,
!canarea multidirecional a unui organ 'iind o.ligatorie pentru o caracteri"are glo.al a ace!tuia 5'ig# )H6#
&entru o a.ordare mai 'acil a unei regiuni anatomice, pentru recunoaterea i orientarea %n !paiu i
pentru interpretarea c/t mai exact a modi'icrilor aprute %ntr-o anumit "on primele elemente ce tre.uie
recuno!cute i anali"ate !unt !tructurile (a!culare#
ig# )G - Calcul !ituat %n (e"icula .iliar 5*B6 - imagine
-iperecogen 5!geat6, cu con de um.r po!terioar 5capete
de !gei6
ig# )I - &erete toracic: Coa!te -iperecogene 5C6 cu con de
um.r po!terioar 5capete de !geat6# &leura 5&L6
marc-ea" inter'aa cu aerul pulmonar cu apariia e'ectului
de re(er.eraie - 5!gei negre6#
MARIL3 *A03L3 AB:OMI$AL3
*a!ele !anguine !e explorea" %n modul B i toate tipurile de ac-i"iie :oppler# &entru a.domenul
!uperior pacientul e!te %n decu.it dor!al !au lateral drept !au !t/ng#
0e identi'ic i !e anali"ea" !eparat elementele arteriale i (enoa!e#
&entru aprecierea dinamicii re!piratorii (a!culare a elementelor (enoa!e !e (or 'ace mane(re re!piratorii
*al!al(a i Muller#
*a!ele !aguine !unt !tructuri canalare, cu perei ecogeni i cu lumen anecogen# Traiecte lor !unt liniare !au
!inuoa!e, iar a!pectul ecogra'ic (aria" %n &aH-
)H
n &rincipalele planuri de !eciuni pentru
explorarea organelor a.domenului !uperior#
'uncie de inciden-`oc 'i xotunde %n !eciuni perpendiculare pe (a!, re!pecti( tu.ulare %n !eciunile practicate
%n axuKongitudinal al (a!ului#
Arterele -------------------------------
Cele mai importante artere identi'ica.ile %n a.domenul !uperior i mi4lociu !unt:
)# aortai
,# trunc-iul celiac, artera -epatic i artera !plenici
># artera mc"enteric !uperioari
D# arterele renalei
=# arterele iliace#
Arterele !unt pul!atile, au perei ecogeni, !unt necompre!i.ile iar !emnalul :oppler e!te de tip
!i!tolo-dia!tolic cu (ariaii mor'ologice %n 'uncie de teritoriu#
e :elgrrigrai'qr anB-B"Batamemii (a!nIni traiectul !u i ramurile !ale#
Aorta e!te principalul ax arterial a.dominal# 3a are un cali.ru de ,+-,=mm, perei ecogeni i e!te
inten! pul!atili Locali"at lateral !t/nga de linia mediani (a 'i (i"uali"at %n ax longitudinal i axial, pe toat
lungimea !a p/n la .i'urcaie# Ramurile !ale (or 'i detectate i anali"ate 5'ig# ,+6,
Originea trunc-iului celiac i cea a arterei me"enterice !uperioare !e !ituea" pe 'aa anterioar a
aortei a.dominale i !unt primele emergene ale ace!teia#
Trunc-iul celiac are un traiect !curt (entral, dup care !e rami'ic %n cele > ramuri, dintre care
ecogra'ic !unt uor (i"i.ile artera -epatic i artera !plenic 5'ig# ,)6#
Artera me"enteric !uperioar are un traiect de!cendent cranio-caudal, paralel cu lumenul aortei
5'ig# ,,6#
3xaminarea arterelor renale e!te mai di'icil datorit po"iiei lor pro'unde i depinde %n mare
m!ur de mor'otipul pacientului i de experiena ecogra'i!tului# 3le au originea pe 'eele laterale ale aortei i
au un traiect !pre lateral i po!terior, 'iind !ituate dor!al de (enele renale 5'ig# ,>6# Anali"a arterelor renale i a
rami'icaiilor intrarenale e!te deo!e.it de util %n e(aluare -iperten!iunii arteriale#
O examinare (a!cular complet pre!upune o.ligatoriu anali"a :oppler cu identi'icarea direciei
'luxului !anguin, a (ite"elor !i!toloc, dia!tolic i medie# 0e m!oar de.itul circulator i anumii indici
-emodinamici care dau detalii de!pre normalitatea (a!ului i indirect a teritoriului (a!culari"at#
ig# ,, - 0eciune axial - aorta a.dominal ig# ,>-0eciune axial Ia ni(elul emergene- 5Ao6 i *CI %n plan
pro'und# Artera me"ente- lor arterelor renale dreapt 5AR:6 i !t/ng ric !uperioar 5cap de !geat6#
Con'luent 5AR06, !pleno-me"enteric 5!geat al.6# *ena !plenic - a!teri!c
ig# ,+ - 0eciune !agital - aorta a.dominal 5Ao6 cu
primele !ale emergene - trunc-iul celiac 5)6 i artera
me"enteric !uperioar 5,6# - lo. !t/ng -epatic#
ig# ,) - 0eciune axial# 0e (i"uali"ea" aorta (-o, (ena
ca( in'erioar 5*CI6, trunc-iul celiac 5TC - cap de !geat6
i cele dou ramuri ale !ale, artera -epatic 5AK6 i artera
!plenic 5A06#
O %ngu!tare de lumen arterial cu modi'icri importante de 'lux regional e!te !uge!ti( pentru o
!teno"# 3cogra'ic !e poate e(alua gradul ace!teia i !e (or aprecia con!ecinele -emodinamice %n teritoriu#
O dilataie pe traiectul unui (a!, cu 'lux tur.ulent la ni(elul dilataiei apare %n ane(ri!mele arteriale
5'ig# ,D6#
&re"ena intralumenal a unui material ecogen, aderent la perete !ugerea" o trom.o" parietal#
*enele
*enele identi'ica.ile a.dominal !unt:
)# (ena ca( in'erioari
,# (enele -epatice
># (ena port
D# (ena !plenic
=# (ena me"enteric !uperioar
E# (enele renale
G# (enele iliace
*enele au perei mai 'ini i mai puin ecogeni dec/t arterele, !unt compre!i.ile i pre"int (ariaii de
cali.ru care depind de micrile re!piratorii# 0pectrul lor e!te %n platou, iar gama de (ite"e e!te mai mic dec/t
la artere#
ig# ,=-0eciune !agital/-%n plan pro'und (ena ig# ,E - *ena port 5*&6 la ni(elul -ilului ca( in'erioar 5*CI6 i (ena
-epatic !t/ng -epatic i raportul !u cu calea .iliar 5*K06# %n plan anterior lo.ul !t/ng -epatic principal 5CB&6#
*ena ca( in'erioar e!te principalul ax (eno! a.dominal# Locali"at lateral dreapta de linia
median (a 'i (i"uali"at %n ax longitudinal i axial, pe toat lungimea 5'ig# ,=6#
*ena !plenic are un traiect aproape axial, tra(er!/nd a.domenul din 'lancul !t/ng %n cel drept# 3a
e!te pricipalul element anatomic de reper pentru pancrea!, 'a de care e!te !ituat po!terior i pe care %l
%n!oete pe aproape toat lungimea 5'ig# ,,6#
*ena me"enteric !uperioar are un traiect a!cendent, paralel i lateral dreapta 'a de artera
me"enteric !uperioar# &rin unirea cu (ena !plenic 'ormea" (ena port, con'luentul lor 'iind un element de
reper important pentru regiunea ce'alic pancreatic 5'ig ,,6#
*ena port are un traiect a!cendent i o.lic dreapta, proiecia !a 'iind practic perpendicular pe
re.ordul co!tal# 3a !e rami'ic la ni(elul -ilului -epatic %n dou ramuri, dreapt i !t/ng, c/te una pentru
'iecare lo. -epatic 5'ig# ,E, ,G, ,I6#
*enele -epatice !unt de o.icei %n numr de trei: (ena -epatic dreapt, medie i !t/ng# Au un
traiect a!cendent antero-po!terior i !e (ar! %n (ena ca( in'erioar, %n ultimul !egment al ace!teia 5'ig# ,H6#
Ca i la artere, pre"ena intralumenal a unui materal ecogen !ugerea" o trom.o" intra(a!cular#
Trom.o"a poate 'i tumoral %n ca"ul unei in(a"ii tumorale de (ecintate !au poate 'i cu trom. !implu 5de
exemplu %n coagulopatii6 5'ig# >+6#
ig# ,H - *enele -epatice dreapt 5*K:6, ig# >+ - %n lumenul (enei ca(e in'erioare 5*CI6 medie 5*KM6 i !t/ng 5*K06#
exi!t material ecogen - trom. 5!geat6#
3CO<RAIA K3&ATIC@
icatul .ene'icia" actualmente de o %ntreag palet de metode imagi!tice nonin(a"i(e de explorare:
ultra!onogra'ia, computer-tomogra'ia 5CT6, !cintigra'ia i imagi!tica prin re"onana magnetic 5IRM6#
3cogra'\a rm/ne %n! metoda de prim intenie %n !creeningul a'eciunilor -epatice, permi/nd
o.inerea rapid i cu co!turi minime a unei multitudini de in'ormaii a!upra mor'ologiei 'icatului# Toate
elemetele !ale anatomice !unt identi'ica.ile ecogra'ic i o mare parte din patologia -epatic po!ed caractere
ecogra'ice !u'iciente pentru a !ta.ili direct un diagno!tic#
3xamenul CT i IRM (in ! complete"e ecogra'\a prin caracteri"area de detaliu a !tructurilor i
le"iunilor -epatice#
3cogra'\a determin cu preci"ie:
#$ topogra'ia, mor'ologia, dimen!iunile i (olumul 'icatuluii
2$ (ariantele anatomice de de"(oltare - 'icat (ertical, ori"ontal, -ipertro'ie a unuia !au mai multor
ig# ,G - Ramul drept de (en port 5*&:6# ig# ,I - Ramul !t/ng de (en port 5*&06#
ED
!egmente, etci
%$ a!pectul contururilor - regularitate, .o!elurii
&$ (i"uali"ea" 'i!urile i ligamentele -epaticei
'$ permite explorarea -ilului -epatic cu identi'icarea !tructurilor (a!culare i a cilor .iliare %n -il i a
rami'icaiilor lor intra-epaticei
($ raporturile 'icatului cu elementele anatomice ale -ipocondrului !t/ng - peretele a.dominal,
dia'ragmul, rinic-iul drept, glanda !uprarenal dreapt, (ena ca( in'erioar, duodenul, pancrea!ul,
!tomacul#
3cogra'\a permite !tudiul 'icatului %n orice plan de !eciune: axial, longitudinal, o.lic a!t'el %nc/t
%ntreaga !a !upra'a poate 'i (i"uali"at# Te-nica de examinare e!te !impl i nu nece!it o pregtire preala.il
a pacientului#
icatul pre"int dou 'ee: dia'ragmatic i (i!ceral# aa dia'ragmatic e!te %n contact intim i
'ixat la dia'ragm prin intermediul ligamentului 'alci'orm# 3!te "ona cel mai greu acce!i.il ecogra'ic, 'iind
ma!cat de aerul de la ni(elul .a"ei plm/nului drept i de coa!te 5'ig# >)6#
&e 'aa (i!ceral e!te !ituat 0ilul 0epatic care conine principalele !tructuri (a!culare# La ni(elul
-ilului -epatic canalul -epatic comun ocup partea dreapt a pla-
ig# >)# ata dia'ragmatic a lo.ului !t/ng ig# >,# ata (i!ceral a 'icatului# 0e 5L06 i ligamentul 'alci'orm 5!geat6
(i"i.ile (i"uali"ea" lo.i drept 5L:6 i !t/ng 5L065 datorit a!citei# (enele porte dreapt 5*:6 i !t/ng 5*&06 i
!egmentele -epatice 5I - *III6#
nului anterior, la !t/nga ace!tuia g!indu-!e artera -epatic# &lanul po!terior e!te 'ormat de (ena port# :ou
!ci"uri (in %n raport cu -ilul particip/nd la !egmentaia -epatic: anterior !ci"ura ligamentului rotund i
po!terior !ci"ura ligamentului Arantiu!# &e 'aa (i!ceral !e a'l i patul coleci!tic care particip la 'ormarea
'i!urii principale 5'ig# %26#
icatul e!te %n(elit %n cap!ula <li!on care apare ca o 'in .and -iperecogen !ituat la peri'eria
parenc-imului -epatic# 0tructurile ligamentare 5ligamentul 'alci'orm, ligamentul rotund, ligamentul (eno!6 i
'i!ura principal -epatic determin imagini liniare -iperecogene ce %mpart 'icatul %n lo.ii drept i !t/ng#
0tructura -epatic e!te ecogen i omogen 5'ig# >>6# 3cogenitatea !a !e aprecia" %n 'uncie de cea a
parenc-imului renal 5-ipoecogen6 i cea a pancrea!ului 5-iperecogen6# Orice modi'icare de ecogenitate
locali"at !au di'u" poate 'i mani'e!tarea unei le"iuni parenc-imatoa!e 5'ig# >D6#
ig# >> - 0tructur -epatic normal# &arenc-i- ig# >D - Ciro"a -epatic# Multiple le"iuni mul -epatic e!te ecogen 'a de cel renal,
micronodulare %nlocuie!c parenc-imul -ipoecogen# -epatic normal d/ndu-i un a!pect granular#
Conturul -epatic e!te .o!elat 5!gei6 i exi!t a!cit#
Z %n mod normal !ingurele !tructuri indi(iduali"a.ile intra-epatic !unt # rami'icaiile por tale i cele ale
(enelor -epatice, di'erenia.ile %n 'uncie de traiectul i de - Bcogenitatea pereilor Oor# 3le apar ca elemente
canalare, anecogene cu perei eeogeni i pOt 'i urmrite pe tot traiectul de la origine la (r!are# 0e aprecia"
cali.rul, permea.ilitatea, iar %n modul :oppler !e !ta.ile!c direcia de circulaie i !e m!oar con!tantele (a!culare
5(ite"a, de.itul, etc6#
*ena port i ramurile !ale !unt !tructuri (a!culare cu perete propriu ecogen, cu di!tri.uie -ili'ug#
Cali.rul (enei porte %n -il e!te de )+-), mm 5'ig# ,E, ,I6#
*enele -epatice au perei mai 'ini i mai puin eeogeni dec/t (a!ele portale i au di!tri.uie
centripet !pre (ena ca( in'erioar 5'ig# ,H6#
%n 'uncie de di!tri.uia ramurilor (enei porte i a (enelor -epatice precum i a !tructurilor
ligamentare !e determin !egmentaia -epatic# icatul are 2 loO.#Li ) #!egmente# ##5'ig# >,6, Cunoaterea exact
a mor'ologiei -epatice, a !egmentaiei i a# di!tri.uiei (a!culare -ilare i intra-epatice e!te e!enial %n
locali"area le"iunilor parenc-imatoa!e i e!te o.ligatorie %n .ilanul terapiei c-irurgicale moderne i %n
tran!plantul -epatic cu donator (iu#
Ramurile arteriale i canalele .iliare intra-epatice nu !e (i"uali"ea" dec/t dac !unt dilatate 5de
exemplu arteriali"area -epatic din -iperten!iunea portal, re!pecti( o.!trucia de ci .iliare din tumorile -ilare
-epatice6#
Cile .iliare intra-epatice !unt detecta.ile doar la ni(elul -ilului, %n !c-im. !unt .ine
indi(iduali"a.ile canalul -epatic comun i canalul coledoc#
3xamenul ecogra'ic e!te 'undamental %n patologia -epatic e(ideniindu-!e:
#$ le"iuni di'u"e 5!teato" -epatic, tul.urri (a!culare6i
2$ 'ocali"ate 5c-i!te, tumori .enigne !au maligne6
%$ patologia (a!cular -epatic e!te de a!emenea apana4ul ecogra'iei#
Anomaliile de !tructur !au ale elementelor canalare decelate ecogra'ic !e
caracteri"ea" ca po"iie, 'orm, dimen!iuni, contururi, eco!tructur i raporturi#
Le"iunile c-i!tice !unt imagini tran!onice, rotunde, cu perei 'ini, uneori !eptate %n interior - c-i!te
.iliare 5'ig# >=6# Identi'icarea unei perete gro!, ecogen i a calci'icrilor parietale !unt !uge!ti(e pentru c-i!tul
-idatic 5'ig# >E6# &re"ena %n interiorul unui c-i!t a unor mici ca(itai c-i!tice 5(e"icule 'iice6 !au a unui 'ald
-iperecogen ce plutete %n interior 5mem.rana proliger decolat6 apar tot %n -idatido" 5'ig# >G6# %n !c-im.
pre"ena %ntrac-i!tic a unui e!ut ecogen, polilo.at e!te 'oarte !uge!ti( pentru o tumor c-i!tic#
ig# >= - Imagine tran!onic, o(alar, cu ig# >E - Imagini tran!onice, cu perete gro!, perei 'ini - c-i!t -epatic # ecogen i
calci'icri parietale 5!gei6 - c-i!te
-idatice -epatice#
EG
ig# >G - Multiple ca(#tai c-#!tice - (e"icule >I # Le"iun4 -X cu c,e
'iice m interiorul unei le"iuni mar, 5!gei6 cu r dgr B snt 'enomen de
perei calc#'ica# tcap de !geata6 - c-i!t 'ntrire po!terioar 5!gei6 - a.ce!e -epatice, -idatic -epatic#
A.ce!ele prin coninutul lor !emi'luid !unt -ipoecogene
dar pre"int 'enomen de %ntrire po!terioar# &eretele lor
e!te gro! i ecogen# %n a.ce!e cu germeni anaero.i %n
interiorul le"iunii !e pot (edea imagini de re(er.eraie date
de pre"ena unor .ule de ga" 5'ig# %)6#
T. morile .enigne i maligne !unt 'oarte polimor'e ecogra'ic# 3xi!t puine le"iuni cu caractere tipice care pot 'i
%ncadrate doar ecogra'ic# Kemangi- oamele mici au un a!pect ecogra'ic tipic - !unt le"iuni nodulare, -iperecogene,
omogene 5'ig# %*6# %n re!t tumorile -epatice pot %m.rca orice dimen!iune, 'orm !au !tructur 5'ig# D+, D)6#
:iagno!ticul
ig# >H - Imagine nodular -iperecogen, omogen - -emangioam -epatic#
ig# D+ - Multiple imagini nodulare 5capete de ig# D) - Imagine nodular -ipoecogen, !geat6 cu "ona central tran!onic
neomogen cu contur neregulat - 5a!teric!6 i perete gro! - meta!ta"e c-i!tice# -epatocarcinom#
EH
po"iti( nece!it %n general in(e!tigaii imagi!tice !uplimentare CT !au IRM# 3cogra'ia e!te %n!hcea mar!impl metod de g-ida4 a
punciilor .ioptice, diagno!ticul anatomo-patologic rm/n/nd !ingurul care poate pune un diagno!tic de certitudine#
&e l/ng aportul diagno!tic cert ecogra'ia e!te o metod de g-ida4 pentru o !erie de metode de terapie
radiointer(enional# 0e pot trata le"iuni c-i!tice 5alcooli"are6, a.ce!e 5drena46 !au tumori maligne 5radio'rec(en, alcooli"are6
etc#
*3?IC9LA BILIAR@# CAL3A BILIAR@ &RI$CI&AL@
# 3cogra'ia e!te metoda imagi!tic de elecie %n examinarea (e"iculei .iliare, permi/nd aprecierea dimen!iunilor,
a gro!imii parietale, a coninutului coleci!tic i a raporturilor !ale cu-!tructurile %n(ecinate# 3cogra'ic !e poate !tudia
contractilitatea *B prin admini!trarea unui pr/n" coleci!toc-inetic 5pr/n"ul Bo`den6#
*e"icula .iliar e!te un organ ca(itar, !ituat pe 'aa in'ero-anterioar a 'icatului# &atul (e"icular particip la 'ormarea
'i!urii principale ce !epar cei doi lo.i -epatici# Coleci!tul e!te locali"at %n 'o!a (e"icular (enind %n raport cu !egmentele I* i *
-epatice dar exi!t ca"uri %n care !e de"(olt extra-epatic#
3xi!t o mare (aria.ilitate mor'ologic i topogra'ic a *B# Axul mare (e"icular poate 'i longitudinal,
ori"ontal !au o.lic# undul (e"icular are o topogra'ie antero-lateral iar poriunea in'undi.ular e!te po!tero-intern#
orma !a e!te o(alar !au piri'orm cu axul mare orientat o.lic anterior i la dreapta#
:iametrele i (olumul (e"iculei .iliare (aria" cu !tarea 'uncional i cu e(entualele modi'icri
patologice# 9n diametru tran!(er! mai mare de =-E cm e!te con!iderat patologic# Lungimea *B e!te de aproximati(
(+) cm# &eretele (e"icular e!te ecogen, net, regulat i nu depete > mm %n gro!ime# Coninutul (e"iculei .iliare e!te
anecogen, i omogen 5'ig# D,6#
Medial coleci!tul are raporturi cu pediculul -epatic i cu duodenul de!cendent#
Canalul ci!tic !e poate e(idenia uneori ca un canal tran!onic 'in ce conectea" coleci!tul cu calea .iliar
principal 5'ig# D>6#
Calea .iliar principal 5CB&6 poate 'i identi'icat la ni(elul pedicului -epatic !u. 'orma unei imagini,
tran!onice cu diametrul de >-E mm 5'ig# ,E6# 3cogra'ic canalul
ig# DD - Coleci!tulT/e!Iin! conine mai multe ig# D= - :iiataie de cai .iliare in%ra-eptice imagini -iperecogene mici 5!geat6 i
5CB6 cu decali.rarea ci la ni(elul canalului pre"int un perete %ngroat, ecogen 5capete -epatic comun 5$6 - tumor de cale .iliar,
!geat6 - coleci!tit litia"ic#
-epatic comun i coledocul !e urmre!c pe aproape tot traiectul, dar !egmentul di!tal intrapancreatic coledocian e!te
ade!ea greu (i"i.il datorit interpo"iiei !tructurilor dige!ti(e de!tin!e de ga"e#
Coledocul intrace'alic pancreatic apare !u. 'orma unei imagini circum!cri!e cu diametrul maxim admi! *
mm#
:iagno!ticul a'eciunilor coleci!tului aparine ecogra'iei - mal'ormaii, litia", coleci!tit acut i cronic,
tumori (e"iculare, etc 5'ig# DD6#
&atologia cilor .iliare cu diiataie de ci .iliare .ene'icia" de examenul ecogra'ic, ace!ta put/nd pune
diagno!ticul de o.!tacol, art/nd tipul de le"iune 5litia", tumor intracanalar, compre!ie extrin!ec, etc6 i ni(elul
o.!truciei 5ci .iliare intra-epatice, CB&, regiune ce'alic pancreatic6 5'ig# D=6#
3CO<RAIA &A$CR3A09L9I
3xaminarea ecogra'ic a pancrea!ulei e!te de!eori di'icil datorit po"iiei !ale pro'unde i a interpo"iiei de
ga"e din !tomac i colon#
0ituat retroperitoneal i cu o di!po"iie axial are raporturi po!terior cu (ena !plenic, care %l %n!oete pe
aproape toat lungimea, 'iind utili"at ca reper %n identi'icarea !a#
3cogra'ic !e (i"uali"ea" capul i corpul pancreatic, coada 'iind ade!ea inexplora.il datorit interpunerii
coninutului aeric al colonul tran!(er! i !t/ng# Regiunea ce'alic e!te cea mai (oluminoa! i m!oar >+->D mm
diametru maxim 5'ig# DE, DG6# La ni(elul !u !e di!ting, ca elemente canalare 'ine, !egmentul intrapancreatic al
coledocului i uneori !egmentul di!tal al [ir!ungului 5maxim 2 mm diametrul normal6#
0tructura pancrea!ului e!te -iperecogen i omogen, iar conturul !u e!te net i
regulat#
:ei ecogra'ic !e identi'ic le"iuni in'lamatorii acute i cronice 5'ig# DI, DH6, precum i le"iuni tumorale
5'ig# =+6, acce!ul redu! la %ntregul organ nece!it completare prin examen CT 5(e"i capitolul 3xplorarea radio-
imagi!tic a pancrea!ului6#
%n pancreatita acut cu 'u"ee peripancreatice ecogra'ia e!te o .un metod de g-ida4 pentru drena4ul
percutanat#
ig# DE - &ancrea! - cap, corp# 0e (i"uali"ea" canalul [ir!ung 5capete de !geat6 i ig# DG - &ancrea! - coada 5&A6 i raportul
!u !egmentul di!tal coledocian 5!geat6# cu (ena !plenic 5*0&6#
u
ig# D, - Coleci!t 5*B6 %n ax longitudinal i ig# D> - Coleci!t 5*B6 %n ax longitudinal#0e raporturile !ale cu 'icatul, !tomacul 50T6 i
(i"uali"ea" canalul ci!tic 5!gei6, duodenul 5B - .ul. duodenal6#
G)
A
ig# DI - &ancreatit acut cu (i"uali"area unei le"iuni c-i!tice
5CK6 la ni(elul corpului#
3CO<RAIA A&ARAT9L9I R3$O-9RI$AR B
Rinic-ii !unt uor acce!i.ili ecogra'iei prin a.ord lateral !au po!terior#
0e aprecia" po"iia, mo.ilitatea, dimen!iunile, conturul renal# 3cogra'ic !e pot
anali"a:
#$ cap!ula renal - apare ca o .and 'in -iperecogen ce delimitea" conturul renali
2$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
parenc-imul renal - e!te -ipoecogen, omogen i de gro!ime mai mare la ni(elul polilor# La copii exi!t o
di'ereniere cortico-medular net, (i"uali"/ndu-!e piramidele renale care apar mai -ipoecogene dec/t corticala#
Acea!t di'ereniere di!pare la adult## ####hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
%$ !inu!ul renal - e!te -iperecogen i neomogen, datorit exi!tenei de e!ut adipo! i a multiplelor elemente
canalare 5(a!e, ci urinare6 care au perei ecogeni5'ig# =), =,6#
%n mod normal !i!temul pielocaliceal nu !e poate di'erenia %n interiorul regiunii !inu!ale# Ca(itile
de(in (i"i.ile c/nd %ncep ! !e dilate#
9reterele normale nu !e pot identi'ica ecogra'ic# 0ingurele !egmente ureterale (i"i.ile normal !unt
poriunea proximal, la ni(elul 4onciunii pielo-ureterale i o!tiumurile ureterale# :ac !unt dilatate ureterele
de(in (i"i.ile i pot 'i urmtite pe traiect#
*e"ica urinar (aria" ca dimen!iuni i 'orm %n 'uncie de gradul de repleie# 3xaminarea !a !e 'ace
at/t %n repleie complet c/t i po!t-micional pentru a aprecia re"iduul (e"ical# 3!te un organ ca(itar, tran!onic
cu perete 'in, de gro!ime egal pe toat circum'erina# Coninutul (e"ical e!te omogen#
La .r.at (e"ica urinar pre"int raporturi in'ero-po!terior cu pro!tata i (e"iculele !eminale#
La 'emeie (e"ica urinar plin repre"int o .un 1'erea!tr ecogra'ic tran!onic7 pentru examinarea
uterului i a celor dou anexe#
3cogra'ia e!te prima metod imagi!tic utili"at %n explorarea a'eciunilor reno- (e"icale,
complet/ndu-!e cu urogra'ia i examenul CT#
3cogra'ic !e e(idenia" calculii renali 5'ig# =>6, dilataia de ci urinare preci"/ndu-!e locul i 'rec(ent
cau"a o.!truciei 5'ig# =D6, le"iunile tumorale 5'ig# ==, =E, =G6, le"iuni in'lamatorii, etc 5(e"i i capitolul de radio-
imagi!tica aparatului reno-urinar6#
###
ig# DH - &ancreatit cronic cu (i"uali"area unei ig# =+ - &ancrea! v cap, corp# 0e (i"uali"ea" la le"iuni c-i!tice 5CK6 ce'alice i a
unor micro- ni(elul capului o imagine -ipoecogen, impreci! calci'icri 5capete de !geat6 la ni(elul delimitat, neomogen -
tumor malign, corpului#
ig# =) - Rinic-i drept %n ax longitudinal cu ig# =, - Rinic-i drept %n ax tran!(er!al cu (i"uali"area regiunii !inu!ale 5)6 i a
(i"uali"area pediculului (a!cular, parenc-imului renal 5,6#
ig# => - Rinic-i drept - litia" .a"inetal 5!geat6 ig# =D - Rinic-i drept - litia" ureteral 4oa! cu cu dilatarea !i!temului
pielocaliceal 5a!teric!6# dilatarea important a !i!temului pielocaliceal
5capete de !geat6 i a ureterului !upraiacent 5!gei6#
ig# == - *oluminoa! le"iune tran!onic 5CK6, cu perei 'ini 5capete de !geat6, !ituat la ni(elul polului !uperior renal 5R:6 -
c-i!t renal#
!geat6, cu contur neregulat ce !e de"(olt proiemin intralumenal o le"iune o(alar, extrin!ec, la polul in'erior al rinic-iului drept,
omogen 5T6 cu contur net 5capete de de'orm/nd conturul renal - tumor renal# !geat6 - adenom de pro!tat#
e
r
- - -
ig# =I - 0plin normal - !tructura ecogen, ig# =H - 0plina % (ena !plenic 5*0&6 la ni(elul omogen# -ilului#
3CO<RAIA 0&LI$3I
0plina e!te un organ uor explora.il ecogra'ic# 0ituat %n -ipocondrul !t/ng, ea !e examinea" cu pacientul
%n decu.it lateral drept, printr-un a.ord lateral i uor po!terior, pentru a elimina e(entualele arte'acte date de
raporturile !plinei cu ung-iul !t/ng al colonului#
:imen!iunile !ale (aria" mult, acept/ndu-!e ca diametru longitudinal maxim (aloarea de #2-#2,'cm#
0tructura !plenic e!te ecogen, omogen, a!emntoare cu cea a parenc-imului -epatic 5'ig# =I6#
%n -ilul !plenic !e examinea" (ena !plenic 5'ig# =H6# Cali.rul ace!teia nu tre.uie ! depea!c lOmm#
Cea mai 'rec(ent le"iune !plenic e!te !plenomegalia care %n!oete o !erie de a'eciuni i !indroame 5.oli
-ematologice, ciro" -epatic, etc6 5'ig# (-6#
Rar !e pot diagno!tica i le"iuni tumorale .enigne !au maligne, i"olate !au %n cadrul unei a'eciuni
!i!temice 5'ig# (#6#
ig# E+ - 0plenomegalie 5)D,= cm ax longitudinal6, omogen
- !indrom lim'oproli'erati(#
ig# E) - 0plin - !tructura neomogen, cu le"iuni nodulare
-iperecogene 5marJeri6 - lim'om !plenic#
ig# E, - 0plin - !tructur ecogeri/, omogen# ig# E> - 0plin - !tructura ecogen, omogen, %n -il multiple imagini tran!onice,
tortuoa!e %n -il multiple imagini nodulare -ipoecogene cu !emnal :oppler de tip (eno! 5!gei6 - 5!gei6 - adenopatii tumorale#
dilataii (enoa!e %n -iperten!iunea portal#
La ni(elul -ilului !penic !e pot (i"uali"a dilataii (enoa!e !ecundare unei -iperten!iuni portale !au
adenopatii 5'ig# E,, E>6#
$O8I9$I 3L3M3$TAR3 :3 1 O IMA<I0TIC@
3TI$ R3?O$A$8@ MA<$3TIC@
- Z Z w'Bji- v Za ZZZva #### # # Z ###
I6# Cu"ino
$O8I9$I I$TRO:9CTI*3
Imagi!tica prin re"onan magnetic 5IRM6 e!te metoda care 'olo!ete proprietile magnetice ale protonilor de
-idrogen din corpul omene!c 'ormat %n proporie de pe!te H+U din apa# Caracteri!ticile cele mai importante ale metodei !unt
## -repre"entarea tridimen!ional, caracterul nein(a"i( i contra!tul !pontanime'tr0uIardc S - .un calitate# Iniial metoda !-
a numit re"onan magnetic nuclear, dar ulte'i.ir denumirea uni(er!al acceptat a de(enit Imagi!tic prin Re"onan
Magnetic, pre!curtat IRM pentru a e(ita orice con'u"ie legata de cu(/ntul 1nuclear7#
&ractic, pacientul e!te introdu! %ntr-un c/mp magnetic de inten!itate cre!cut ce alinia" toi protonii din
organi!m pe aceeai direcie# Alinierea protonilor %n c/mp magnetic !e (a 'ace paralel cu c/mpul magnetic principal
!au antiparalel cu el# Alinierea paralel core!punde cu un ni(el minim energetic, iar cea antiparalel cu unul maxim#
&rotonii aliniai nu !e (or a'la %n! %n repau!, ci %ntr-o micare permanent de prece!ie a!imilat pentru o .un
%nelegere a 'enomenului cu micarea titire"ului %n 4urul unui ax imaginar#
Cu a4utorul unor .o.ine de gradieni !e induce un alt c/mp magnetic, de !curt durat ce interacionea"
cu c/mpul magnetic principal# *ariaiile de c/mp magnetic !unt m!urate cu a4utorul unor .o.ine de gradieni cu rol
du.lu, emitor i receptor locali"ate %n contact cu "onele de explorat ale corpului# 3!te ne(oie de trei .o.ine de
gradieni pentru modi'icarea controlat a c/mpului magnetic principal %n cele trei direcii ale !paiului#
C/mpul magnetic re"ultant !e datorea" aplicrii unui pul! de radio'rec(en#
:ac radio'rec(ena are aceeai (aloare cu cea a di'erenei dintre cele dou ni(eluri de energie protonii din "ona
examinat (or intra %n re"onan# Re"onana repre"int !c-im.ul de energie %ntre dintre dou !i!teme ce o!cilea" cu
aceeai 'rec(en#
Inten!itatea c/mpului magnetic 'olo!it %n aplicaiile medicale (aria" de la +,) la > te!la .# te!la V )+#+++ gau!!,
iar c/mpul magnetic tere!tru are (alori de aproximati( +,+= gau!!6#
:30&R3 TI, T, ;I :3$0ITAT3A &ROTO$ILOR
*ectorul de magneti"aie re"ultant poate 'i de'init %n raport cu un !i!tem cla!ic de repre"entare !paial cu
> axe x, `, "# &rin proiecia ace!tui (ector pe axa " %l putem denumi (ector de magneti"aie longitudinal, iar %n raport
cu !i!temul de axe x` %l denumim (ectorul de magneti"aie tran!(er!al#
Oprirea c/mpului magnetic ce a interacionat cu c/mpul magnetic principal determin %ntoarcerea la
po"iia de ec-ili.ru, de aliniere paralel !au antiparalel a !pinilor protonilor# Ace!t 'enomen poart denumirea de
relaxare# Relaxarea poate 'i longitudinal i tran!(er!al i e!te ne(oie de un anumit inter(al de timp ca ! !e
produc# Timpii de relaxare de!criu cur.e exponeniale a!cendent i re!pecti( de!cendent i au 'o!t denumii TI i
T,#
TI e!te timpul nece!ar ca magneti"aia longitudinal ! recupere"e E>U din (aloarea !a iniial#
T, e!te timpul nece!ar ca magneti"aia tran!(er!al ! piard E> U din (aloarea !a#
TI depinde de-0ttuctura reelei ce %ncon4oar protonii i e!te denumit i timpul de retetare !pin- reea# 8e!urorile au
timpi de relaxare di'eriir3!te%moti(ul pentru care exi!t#comr!t %- IRM#
T, depinde de interaciunea reciproc a !pinilor %n reea i e!te denumit timpul de relaxare !pin - !pin#
Lic-idele pre"int timpi de relaxare at/t %n TI, c/t i %n T, lungi iar gr!imea !curi 5la ) T LCR are TI de ,=oo m! i
T, de lDoom!, iar gr!imea TI de ,D+ m! i T, de ID m!6#
M!urarea magneti"aiei protonilor de -idrogen permite reali"area unei imagini ce re'lect concentraia lor ti!ular#
Lic-idele .ogate %n -idrogen !au edemul .ogat %n ap pre"int !emnal inten! ceea ce nu !e %nt/mpl %n ca"ul calci'icrilor,
corticalelor o!oa!e, !au aerului# Ace!t tip de imagine e!te o imagine ponderat %n den!itate de protoni#
3L3M3$T3 :3 03MIOLO<I3 IRM Interpretarea imaginilor o.inute prin IRM !e .a"ea" pe o.inerea
!emnalului# 0emnalul 'iecrei !tructuri ti!ulare o.inute e!te caracteri"at printr-o anumit inten!itate# 0tructurile care apar al.e
!au !trlucitoare pre"int -iper!emnal, %n timp ce !tructurile negre, cu tonuri %nc-i!e pre"int -ipo!emnal Termenul de
i"ointen! !e re'er la !tructurile patologice al cror !emnal poate 'i raportat la !tructuri (i"i.ile %n aceeai imagine# 0tructurile
patologice pot a(ea %n! i !emnal intermediar, cu un ton de gri %ntre -iper i -ipo!emnal#
<r!imea e!te al. %n TI, pre"int -iper!emnal i mai puin al., pre"int !emnal intermediar %n T,# Apa e!te neagr
%n TI, pre"int -ipo!emnal i -iper!emnal %n T,, e!te al.#
%n TI pre"int -iper!emnal %n a'ara de gr!ime i !/ngele %n !tadiu de met-emo- glo.ina %n !tadiu !u.acut, 'luidele
cu concentraie proteic mare, melanina i !u.!tana de contra!t po"iti( 'olo!it %n IRM, gadolinium#
%n T, calciul, ga"ul, e!utul 'i.ro! 1matur7 i !/ngele %n !tadiu cronic pre"int -ipo!emnal, %n timp ce apa i
!tructurile .ogate %n ap cum !unt tumorile !au le"iunile cu edem important pre"int -iper!emnal#
&ARAM3TRII T3K$ICI ;I 03C*3$83 9TILI?AT3 &entru o.inerea !emnalului e!te ne(oie de aplicarea de
pul!uri de radio- 'rec(en !ucce!i(e# 0ec(ena cla!ic e!te aceea de tip !pin ecou 5036 !ec(en ce con!t %n aplicarea unui
impul! de H+ de grade %n !copul .a!culrii momentului magnetic re"ultant %n plan tran!(er!al# :up oprirea impul!ului de
radio'rec(en !e aplic un al doilea !emnal, de )I+ de grade cu rolul de a re'a"a protonii i a permite recepionarea
!emnalului# Acea!t !ec(en e!te con!tituit din multiple impul!uri de H+ de grade urmate de impul!uri de )I+ de grade#
:e'inim termenul de timp de ecou 5T36 inter(alul ce !epar impul!ul de H+ de grade de recepionarea !emnalului# Timpul de
repetiie 5TR6 repre"int inter(alul de timp ce !epar dou impul!uri de *- de grade di'erite# %n 'uncie de (alorile parametrilor
TR i T3 !electate putem o.ine o !ec(en ponderat TI 'a(ori"/nd relaxarea longitudinal !au o !ec(en ponderat T,
'a(ori"/nd relaxarea tran!(er!al# %n TI (alorile TR i T3 !unt mici, iar %n T, !unt mai mari#
&rincipiul general care !t la .a"a imagi!ticii medicale e!te acela al di(i"rii o.iectului de anali"at %n (olume
elmentare denumite (oxeli# iecare (oxel !t la .a"a o.inerii unui !emnal !peci'ic# &entru o.inerea unei imagini de an!am.lu
e!te ne(oie de un calculator i de o operaie matematic denumit tran!'ormarea ourier#
Timpul de ac-i"iie al unei imagini depinde de (aloarea timpului de repetiie, de numrul de linii al matricei i de
numrul de ac-i"iii# :eoarece !ec(enele de(enite de4a cla!ice de tip 03 nece!it inter(ale de timp 'oarte lungi pentru ac-i"iie
!-au de"(oltat te-nici ce 'olo!e!c di(er!e arti'icii pentru !curtarea inter(alului de timp dedicat examinrii# 0-au de"(oltat a!t'el
!ec(enele de gradient ecou 5<R36 ce au %nlocuit impul!ul de radio'rec(en de H+ de grade cu impul!uri ce au alte (alori ale
ung-iului de .a!culare
a (ectorului de magneti"aie cuprin!e intre ,+ i E+ de grade i de TR mult mai mici# O alt te-nic de reducere
inten
r
a4ului4de timp nece!ar examinriicon!tituie citirea !imultan a mai multor linii ale matricei, te-nic ce nece!it %n!
gradieni de c/mp
magnetici 'oarte per'ormani#########################################################################################
Imagini cu mare utilitate practic in IRM !e pot o.ine i anul/nd !emnalul !peci'ic al unor !tructuri cum !unt
gr!imea i apa li.er, a!pect ce poate !coate mai .ine %n e(iden compo"iia ti!ular a e!uturilor modi'icate patologic#
Ace!tea !unt !ec(enele de tip in(er!ie recuperare ce %ncep cu un impul! de )I+ de grade i cu un impul! cu 'rec(en !peci'ic
!tructurii pe care dorim ! o anulam#
ART3ACT3L3 A$ IRM O.iecti(ele cunoaterii principalelor arte'acte permit reducerea anularea !au e(itarea
inerpret4''B B
- Arte'actele de micare !e pot datora micrilor necontrolate ale pacientului %n timpul examinrii !au micrilor
'i"iologice cum !unt re!piraia, .tile cordului !au ale marilor (a!e# 0e tran!mit %n direcia codrii de 'a"# &ot 'i e(itate prin
mai multe procedee# Cel mai e'icient e!te acela de a reduce c/t mai mult durata de ac-i"iie a !ec(enei i a e'ectua examinarea
cu re!piraia .locat# &rogramarea unor .en"i de pre!aturaie ce acoper !tructurile mo.ile pot 'i de a!emenea e'iciente#
Micrile cordului pot 'i !uprimate prin utili"area gatingului cardiac - !incroni"area micrilor cardiace cu perioada de
ac-i"iie#
Arte'actele 'eromagnetice !e datorea" di!tor!iunii locale a c/mpului magnetic %n (ecintatea !u.!tanelor metalice#
Ace!te arte'acte !unt mai e(idente %n !ec(enele de tip 3< i 3&I#
Arte'actele de !u!cepti.ilitate magnetic !e datorea" unei di!tor!iuni locale a c/mpului magnetic prin crearea unui
gradient de c/mp magnetic intrin!ec la inter'aa aer - e!ut# Ace!te !ec(ene !unt mai e(idente de a!emenea %n !ec(enele 3< i
3&I# &ot 'i de a!emenea redu!e prin utili"area unui T3 !curt i a unor (oxeli de mici dimen!iuni#
Arte'actele de depla!are c-imic !e datorea" erorilor de %nregi!trare a !emnalului %n direcia de codare %n 'rec(en
%ntruc/t 'rec(ena de re"onan a apei i a gr!imii e!te di'erit# 0e pot o.!er(a %n !en!ul codrii %n 'rec(en# 0e mani'e!t la
ni(elul inter'eei dintre un e!ut .ine -idratat ce e!te %ncon4urat de gr!ime 5de exemplu la ni(elul rinic-ilor6# 0e traduce prin
pre"ena unui li"ereu al. de o parte i un altul negru pe de alt parte# Ace!te arte'acte pot 'i e(itate prin utili"area gradienilor
puternici#
Arte'actele de repliere 5alia!ing arte'act6# Apar atunci c/nd O* e!te prea mic %n raport o.iectul examinat# Replierea
%n !en!ul coda4ului de 'a" poate 'i e(itat prin utili"area unui 'iltru !au a unei creteri a 'rec(enei de repetiie precum i a unui
O* rectangular#
09B0TA$83L3 :3 CO$TRA0T 9TILI?AT3 A$ IRM O.iecti(ul utili"rii lor e!te acela de a ameliora
contra!tul dintre o !tructur patologic i un e!ut normal#
C-elatul de gadolinium - produ!ul paramagnetic cla!ic are e'ect predominant TI# %n !ec(enele ponderate TI el crete
!emnalul e!uturilor %n care !e 'ixea"# &rincipiul utili"rii ace!tor produi de contra!t e!te acela de a capta proprieti de
magneti"are proporionale cu inten!itatea c/mpului magnetic atunci c/nd !unt pla!ai %ntr-un c/mp magnetic principal# Induc
un c/mp magnetic local ce diminu TI i %n mai mic m!ura T,# Aceti produi de contra!t au o di!tri.uie extra-celular
compara.il cu cea a produilor de contra!t iodai cuno!cui %n radiologie# %n concentraie mare pot diminua T, i inten!itatea
!emnalului# &utem o.!er(a ace!t 'enomen de exemplu la ni(elul prii in'erioare a (e"icii urinare#
GE
&rodu!ele de contra!t !uperparamagnetice - !e magneti"ea" mult mai inten! 'a de cele paramagnetice %n pre"ena
c/mpului magnetic principal# -liBuc o -eterogenitate local a c/mpului magnetic atunci c/nd !unt pla!ai intr-un c/mp
magnetie principal i o diminuare a T,# :e exemplu produ!ele !uperparamagnetice utili"ate pe cale general !unt !peci'ice
celulelor !i!temului reticulo-endotelial# Le putem admini!tra i per o! de exemplu pentru diminuarea !emnalului coninutului
dige!ti( pentru ameliorarea repera4ului a!tructurilor dige!ti(e#
0&3CTRO0CO&IA ;I IRM 9$C8IO$AL@ 0pectro!copia IRM permite anali"a in (i(o a !tructurilor ti!ulare
orient/nd diagno!ticul %n ca"ul le"iunilor cu a!pect imagi!tic a!emntor i implicit conduita terapeutic#
0emnalul o.inut prin IRM 'uncional o'er in'ormaii legate de -emodinamica cere.ral i oxigenarea !anguin#
%n plu! prin detecia modi'icrilor, !u.tile prin IRM 'uncional putem con!trui o -art a centrilor cere.rali# Acea!ta con!trucie
(irtuala e!te important %n le"iunile cere.rale tumorale %n care inter(enia c-irurgical tre.uie ! %ndeprte"e e!utul patologic
'r a le"a centrii importani cum !unt cei ai !cri!ului !au al (or.irii#
CO$TRAI$:ICA:L3 IRM Contraindicaiile cele mai importante !unt legate de materialele cu !u!cepti.ilitate
magnetic ale cror interaciuni cu c/mpul magnetic poate produce prin !mulgere !au pierdere a 'uncionalitii con!ecine
gra(e a!upra !ntii pacientului# Ace!tea !unt pacemaJer-urile cardiace, implxntele co-leare, anumite prote"e (al(ulare
cardiace, !timulatoarele de cretere o!oa!, clipurile !au coilurile pentru ane(ri!mele arteriale i %n general orice corp !trin
metalic introdu! %n organi!m# Orientarea modern actual a productorilor de di!po"iti(e medicale e!te aceea de a introduce
materiale non-'ero- magnetice, %n! e!te de importan (ital anamne"a i c-e!tionarea amnunit a 'iecrui pacient %naintea
introducerii ace!tuia %n c/mp magnetic# %n a'ara contraindicaiilor 'erme i 'a de care nu tre.uie ! !e 'ac nici un 'el de
excepie IRM pre"int i contraindicaii relati(e la pacienii inten! 'e.rili crora in(e!tigaia poate ! le crea!c i mai mult
temperatura corpului, la pacienii necooperani, la cei a'lai %n com, la pacienii cu micri necontrolate, la clau!tro'o.i
precum i la 'emeile gra(ide %n !pecial %n primul trime!tru de !arcina#
&RI$CI&AL3L3 A&LICA8II CLI$IC3
CR3I3R9L
Cu excepia traumati!melor acute, la care tomogra'ia computeri"ata e(idenia" mai .ine raporturile unor po!i.ile
'racturi cu parenc-imul cere.ral precum i a -emoragiilor intracere.rale, IRM pre"int indicaii %n toate a'eciunile cere.rale#
Le"iunile (a!culare de tipul i!c-emiilor !au in'arctelor cere.rale pot 'i pu!e %n e(iden %n oricare etap de
con!tituire i .ene'icia" de algoritm modern de in(e!tigare %n care !e poate (i"uali"a !tarea !i!temului arterial e(idenia.il
prin angiogra'ie RM %n paralel cu !tarea parenc-imului cere.ral#
Le"iunile -emoragice pot 'i (i"uali"ate de la de.ut, nelimitat %n timp, !emnalul !/ngelui modi'ic/ndu-!e %n timp ce
!e tran!'orma din oxi-emoglo.in %n de"oxi-emo- glo.in, met-moglo.in, -emo!iderin i 'eritin# %n TI doar
met-emoglo.ina pre"int -iper!emnal, ace!t a!pect particulari"/ndu-i !emnalul# &rin in'ormaiile !uplimentare pe care le
o.inem IRM poate identi'ica !ur!a !/ngerrii, mal'ormaiile arterio-(enoa!e rupte, -emoragiile intratumorale, le"iunile
neuronale di'u"e po!t-traumatice, tran!'ormrile -emoragice %n in'arcte cere.rale# &rin !ec(enele !peci'ice de tip ecou de
gradient i !u!cepti.ilitatea magnetic cre!cut a ace!tor !ec(ene !/ngerrile cere.rale pot 'i identi'icate %n orice !tadiu#
Le"iunile tumorale .ene'icia" de a(anta4ul ac-i"iiilor directe %n orice plan, de !peci'icitatea !emnalului %n anumite
'ormaiuni tumorale, de complementaritatea angiogra'iei IRM ce o'er in'ormaii legate de raporturile (a!culare arteriale !au
(enoa!e din (ecintate i atunci c/nd e!te po!i.il de !pectro!copie RM pentru detalierea componentelor .ioc-imice a le"iunii#
%n !er(iciile de neuroradiologie !u. control IRM !e pot reali"a puncii .iop!ii tumorale pentru g-idarea conduitei terapeutice#
Le"iunile in'ecioa!e de tipul ence'alitelor, a.ce!elor cere.rale pot 'i 'oarte e'icient i e'icient e(ideniate i
monitori"ate#
A'eciunile !u.!tanei al.e cum e!te de exemplu !clero"a multipl .ene'icia" de e(idenierea i aprecierea
caracterului acti( !au inacti( al le"iunilor# %n ace!te ca"uri IRM e!te indi!pen!a.il pentru !electarea pacienilor ce pot 'i tratai
cu inter'eron, iar %n ace!te ca"uri %n urmrirea e(oluiei le"iunilor#
GG
a# 0eciune !agital TI po!t-contra!t prin coloana (erte.ral cer(ical# ormaiune tumoral (erte.ral
malign la CD#
.# 0eciune axial TI po!t-contra!t la ni(el CD# 0e e(idenia" exten!ia %n prile moi a tumorii cu caractere
maligne#
c# 0eciune !agital T, e(idenia" !emnalul -iperinten! T, al 'ormaiunii tumorale#
&atologia !elar i para!elar poate 'i 'oarte .ine e(aluat prin IRM# :e exemplu %n ca"ul
microadenomului -ipo'i"ar IRM cu !ec(ene dinamice i ac-i"iia %n planul 'rontal o.lic al ti4ei pituitare e!te
!ingura metod imagi!tic e'icient cuno!cut %n pre"ent#
Mal'ormaiile arterio(enoa!e i ane(ri!mele !unt e(aluate 'oarte e'icient prin !ec(enele de
angiogra'ie RM cu i 'r !u.!tan de contra!t paramagnetic#
Mal'ormaiile cere.rale i gradul de mielini"are al creierului copilului pot 'i e(aluate corect doar
prin IRM#
&ATOLO<IA O#R#L#
:up examenul clinic i %n ma4oritatea ca"urilor complementar examenului CT, IRM poate o'eri
in'ormaii mai detaliate legate de !tarea mucoa!elor, apartenena le"iunilor la un anumit compartiment i gradul
de implicare (a!cular al le"iunilor# Ace!t a!pect e!te deo!e.it de util %n !pecial %n le"iunile tumorale %n care
IRM poate aprecia !emnele IRM de .enignitate !au malignitate ale le"iunilor# 3xamenul poate 'i completat i
cu angiogra'ie IRM ce poate 'urni"a in'ormaii !uplimentare legate de raporturile (a!culare#
COLOA$A *3RT3BRAL@ ;I M@:9*A
A'eciunile degenerati(e ale coloanei (erte.rale pot 'i 'oarte e'icient e(aluate IRM# 0eciunile %n
plan !agital direct i tran!(er!al o.lic %n planul di!cal e(aluea" -erniile, protru"iile, de.ordurile di!cale i
!tarea o!ului, a di!cului inter(ertj.ral i a !i!temului (a!cular local#
In'eciile de tipul !pondilodi!citelor cu germeni !peci'ici i ne!peci'ici, complicaiile locale
po!toperatorii pot 'i e(aluate i monitori"ate IRM#
Tumorile o!oa!e (erte.rale primare i meta!ta"ele .ene'icia" de !ec(ene i de algoritm de
explorare !peci'ic# %n ma4oritatea ca"urilor tre.uie e(aluate complementar cu a4utorul CT#
GI
ig#,
GI
GH
Tumorile (erte.ro-medulare pot 'i e(aluate din punct de (edere al !peci'icitii !emnalului i al
compartimentului din care pro(in i pot 'i cla!i'icateTri' intrara-idiene, extradurale, intradurale i
intramedulare# Tot IRM pot 'i e(aluate e'icient tumorile altor compartimente %n legtura cu di(er!ele !tructuri
intrara-idiene#
Mal'ormaiile arterio(enoa!e intrara-idiene pot 'i e(aluate e'icient IRM prin un !i!tem de
angiogra'ie RM, iar a!pectul !emnalului i repercu!iunile a!upra mdu(ei pot 'i 'oarte .ine explorate IRM#
Mielitele i .olile !u.!tanei al.e cu le"iuni medulare pot .ene'icia de explorare IRM ce !ta.ilete
exten!ia le"iunilor i prin admini!trarea !u.!tanei de contra!t caracterul acti( !au inacti( al le"iunilor#
0I0T3M9L CAR:IO*A0C9LAR :atorit de"(oltrii te-nicilor de corelare a !canrii %n
timpul dia!tolei cardiace corelat cu apnee ce nece!it cola.orare deplin a pacientului IRM poate e(alua %n
pre"ent a!pectul mor'ologic i 'uncional al cordului# &rin te-nicile de angiogra'ie RM pot 'i (i"uali"ate
e'icient 'luxul !anguin i !tarea peretelui (a!cular# Corelati( cu ecogra'ia i !i!temul de !canare CT
ultrarapid, de tip multi!lice IRM poate e(alua complementar !tarea cordului i a marilor (a!e, 'oarte util %n
mal'ormaiile cardiace, %n tumorile cardiace primare !au %n cele care in(adea" cordul# Angiogra'ia RM
e(aluea" 'oarte e'icient !teno"ele arteriale, tumorile (a!culare de tipul -emangioamelor, !teno"ele i di!eciile
(a!culare#
TORAC3L3 ;I M3:IA0TI$9L &atologia tumoral !au in'ecioa! a peretelui toracic,
ng#> B
a# 0eciune !agital T, prlrt coloanaa (erte.ral toracal#
0e e(idenia" pre"ena unei 'ormaiuni tumorale
medulare cu !emnal neomogen T,, -iperinten! %n
poriunea cranial i intermediar caudal#
I+
media!tinal !au pulmonar cu exten!ie ctre !tructurile (a!culare !au ner(oa!e de (ecintate poate .ene'icia
de explorarea IRM ce pre"int a(anta4ul reali"rii %n acelai timp a !ec(enelor %n plan 'rontal direct, a
angiogra'iei RM i al di'erenierii interti!ulare nete#
OR<A$3L3 AB:OMI$AL3 ;I &3L*I$3 IRM pre"int a(anta4ul 'a de celelalte metode
imagi!tice al reali"rii planurilor 'rontale !au o.lice directe %n (ederea locali"rii mai exacte a unei le"iuni
%naintea inter(eniei c-irurgicale i al !ec(enelor cu !upre!ie de gr!ime !au doar a !tructurilor cu coninut
.ogat %n ap permi/nd (i"uali"area !i!temului .iliar !au a cilor de excreie urinar#
ig-D
a# 0eciune axial prin a.domen# Imagine ponderat T,# 0e (i"uali"ea" pre"ena unei 'ormaiuni
tumorale cu -iper!emnal T, ce depla!ea" anterior (ena !upra-epatic medie#
.# 0eciune axial TI po!t-contra!t la acelai ni(el#
Colangiopancreatogra'ia prin RM a de(enit o metod de explorare intrat de4a %n algoritmul o.inuit
de explorare a cilor .iliare, !ec(enele cu !eciuni !u.iri permi/nd e(idenierea unor "one cu dimen!iuni
redu!e i di'icil de explorat prin alte metode#
%n ciro"ele -epatice poate di'erenia %n !pecial cu a4utorul !u.!tanelor de contra!t !uper-
paramagnetice mai !peci'ic nodulii de regenerare de le"iunile tumorale nodulare#
9rogra'ia RM cu i 'r !u.!tan de contra!t permite at/t e(aluarea mor'ologic c/t i 'uncional a
!i!temului urinar#
%n patologia uterin IRM e(aluea" 'oarte exact dimen!iunile i a!pectul mor'ologic# &rin
modi'icrile de !emnal i !tarea organelor %n(ecinate precum i a !i!temului lim'atic 5(i"uali"area
adenopatiilor6 %n ca"ul le"iunilor tumorale, IRM poate e(alua cu !peci'icitate cre!cut elementele de .enignitate
!au malignitate ale unei tumori#
ig#=
Imagine urogra'ic RM#
0e e(idenia" uretero-idrone'ro"a .ilateral
0I0T3M9L M90C9LO0CK3L3TAL
Le"iunile traumatice ale prilor moi, !i!temului ligamentar, tendoanelor i muc-ilor pot 'i %n
pre"ent cel mai .ine (i"uali"ate i monitori"ate imagi!tic prin IRM#
Articulaiile complexe cum !unt cele ale genunc-iului, gle"nei, umrului, cotului m/inii !au
articulaia temporomandi.ular .ene'icia" de explorarea IRM prin e(idenierea !i!temului ligamentar, a
cartila4ului de acoperire, a meni!curilor interarti- culare, a !tructurilor o!oa!e din (ecintate# Lic-idul
intraarticular poate 'i 'oarte .ine pu! %n e(iden %n !ec(enele T,, 5!ec(ene cu rol artrogra'ic6 i e!te
indicatorul !trii de !ntate a articulaiei# Kemoragiile di'u"e intramu!culare !au -ematoamele locali"ate
intramu!culare pot 'i e'icient e(ideniate, iar a(anta4ul metodei con!t i %n (i"uali"area !i!temului (a!cular i a
!tructurilor ner(oa!e din (ecintate#
IRM e(idenia" gradul le"iunilor meni!cale i repercu!iunile ace!tora a!upra %ntregului !i!tem
articular#
Tumorile mu!culo!c-eletale i articulare pot 'i e(ideniate %n !tadiu precoce, iar IRM criteriile de
.enignitate !au malignitate au !peci'icitate cre!cut#
O!teonecro"a a!eptic poate 'i e(ideniat %n !tadiu precoce, a!pect deo!e.it de important %ntruc/t %n
pre"ent tratamentul %n primele !tadii are e'icien cre!cut#
CO$CL9?II
*iitorul apropiat o'er prin %m.untirea !o'turilor calculatoarelor per'ormane din ce %n ce mai
!pectaculoa!e at/t %n CT c/t i IRM#
%n pre"ent a(anta4ele IRM 'a de CT !unt a.!ena radiaiilor ioni"ante, po!i.ilitatea o.inerii de
imagini multiplanare, detalii anatomice mai complexe, !en!i.ilitate mai mare %n detecia alterrilor ti!ulare
patologice 5de exemplu edemul cere.ral, in'iltraia mdu(ei o!oa!e6, capacitatea de a caracteri"a e!uturi %n
'uncie de !emnalul %n anumite tipuri de !ec(ene, precum i contra!t interti!ular mai cre!cut#
CT e!te !uperioar IRM %n e(aluarea calci'icrilor anormale de exemplu din !i!temul
mu!culo!c-eletal# Acea!t !uperioritate e!te dat de a.!ena !emnalului !tructurilor calci'icate %n IRM i
(i"uali"area corticalelor o!oa!e i a o!ului tra.ecular %n 'oarte .une condiii %n ca"ul CT#
CT e!te metoda de elecie pentru e(aluarea patologiei toracelui, a.domenului i organelor pel(ine,
IRM a(/nd %n ace!te ca"uri (aloare complementar i a4ut/nd la
elucidarea pro.lemelor de diagno!tic# CT e!te mai ie'tin dec/t IRM, iar durata de examinare %n
ca"ul CT e!te de c/te(a minute, %n timp ce un examen complet IRM poate dura i E+ de minute#
&rogre!ele IRM au contri.uit la e(oluia ma4oritii !pecialitilor medicale, a!t'el %nc/t exi!t %n
pre"ent a'eciuni ce nu pot 'i diagno!ticate !au nu pot 'i tratate dec/t dup un examen IRM# IRM tre.uie ("ut
%n! ca o (erig %n algoritmul diagno!tic, (aloarea ei nu tre.uie a.!oluti"at, iar indicaiile i limitele ei tre.uie
cuno!cute de ctre 'iecare medic %n domeniul !pecialitii !ale#
I=
CA&ITOL9L III RA:IOIMA<I0TICA TORAC3L9I
0#A# <eorge!cu, M# <ra!u
I# A$ATOMIA RA:IOLO<IC@ A TORAC3L9I
&e radiogra'ia toracic !e (i"uali"ea" cuca toracic, plm/nul, media!tinul i cordul# &lm/nul
apare ca o pla4 de den!itate ga"oa! con!tituit de aerul coninut %n elementele aerate ale !ale, 5al(eole i
.ronii6 i pe care apare !uprapu! prin !upraimpre!ie o reea de opaciti -idrice, repre"ent/nd inter!tiiul i
(a!ele arteriale pulmonare# %ntre cei doi plm/ni, %n po"iie median, !e (ede media!tinul 'ormat tot din
elemente anatomice de den!itate -idric# Cordul i pericardul !unt con!iderate i !e de!criu ca o entitate
anatomic !eparat, deoarece modi'icrile pe care le pot de"(olta urmea" legi di'erite de re!tul !tructurilor
media!tinale# Totul e!te coninut de cuca toracic, o !tructur mixt o!oa! i de e!uturi moi#
%n tot ace!t complex de !tructuri exi!t !tructuri (i"i.ile i !tructuri in(i"i.ile# $oiunea de in(i"i.il
!e de'inete prin impo!i.ilitatea de departa4are a unor !tructuri de den!iti a!emntoare !ituate %n raport de
contiguitate din cau"a !umaiei de planuri !au a !la.ei re"oluii de den!itate care caracteri"ea" explorarea
radiologic con(enional#
Te-nicile mai noi de explorare a toracelui, %n !pecial cele den!imetrice i dintre ele %n !pecial
computertomogra'ia au ameliorat re"ultatele explorrii prin eliminarea !umaiei i anali"a den!imetric
o.iecti( a !tructurilor# Au di!prut %n ace!t 'el con'u"iile i incertitudinile a!upra a cinci !tructuri
caracteri"a.ile Computertomogra'ie de o manier indu.ita.il i anume: aerul, 'luidele necirculante, calciul,
gr!imea i !/ngele circulant#
A# C9TIA TORACIC@
3!te con!tituit din pie!e !c-eletice i !tructuri moi din care !e pot (i"uali"a o !erie de muc-i,
glanda mamar i depo"itele de gr!ime#
)# 0CK3L3T9L TORACIC
3!te 'ormat din coloana (erte.ral toracal, !ternul i coa!tele# 0e mai (d pe radiogra'ie oa!ele
centurii !capulare: cla(iculele, !capulele i epi'i"ele proximale ale -umeru!urilor#
Coloana (erte.ral toracal !e poate (edea pe radio#ra1ia de 1a %n 'uncie de regimul utili"at
pentru e'ectuarea radiogra'iei# A!t'el, un regim normal nu permite dec/t (i"uali"area primilor trei !au patru
corpi (erte.rali# Cu c/t radiogra'ia e!te mai dur cu at/t !e pot (edea mai muli corpi (erte.rali c-iar cei
toracali in'eriori, p/n Ia dia'ragm# Incidena po!tero-anterioar e!te limitat ca po!i.iliti de anali" a
corpilor (erte.rali#
0e (d .ine:
- corpul (erte.ral i proce!ul !pino! %n incidena ortograd#
0e (d parial:
- proce!ele tran!(er!e care !unt parial acoperite de capul coa!telor cu care !e articulea"
- pediculii %n incidena ortograd# !umai cu corpul i numai pe (erte.rele din centrul radiogra'iei unde ra"a
central cade paralel cu ei
- !paiul inter(erte.ral cu cele dou platouri limitro'e tot numai pe acele (erte.re care nu au po"iia modi'icat
prin ci'o"a 'i"iologic adic acele platouri care au !upra'aa paralel cu ra"a inciden central#
&e radio#ra1ia de pro1il se vd $ine!
- corpul (erte.ral cu !paiile inter(erte.rale
- proce!ul !pino! %n incidena longitudinal
- pediculii (erte.rali
0e (d parial:
- gurile de con4ugare, cele de partea de care !-a e'ectuat radiogra'ia i numai cele a cror circum'erin cade
per'ect perpendicular pe ra"a central# <urile de partea opu! !e proiectea" concentric i numai pe
(erte.rele din centrul radiogra'iei
- proce!ele tran!(er!e - nu pot 'i !eparate de capetele coa!telor
0ternul nu !e (ede pe radio#ra1ia de 1a deoarece e!te %nglo.at %n opacitatea media!tinal#
&unerea lui %n e(iden e!te po!i.il numai %ntr-o inciden uor o.lic, %n care prin rotaie !ternul !e
depla!ea" dincolo de marginea media!tinului# 3xamenul computertomogra'ic permite explorarea axial i
implicit (i"uali"area am.elor 'ee ale !ternului#
&e radio#ra1ia de pro1il !ternul !e (ede %n incidena de pro'il put/ndu-i-!e anali"a 'orma, cur.urile
i !tructura pe !egmente#
Coa!tele con!tituie conturul extern al toracelui# 0unt apreciate totdeauna comparati( pe cele dou
-emitorace# &e radio#ra1ia de 1a !e de!criu:
- numrul: poate pre"enta (ariaii care a'ectea" %n principal coa!tele extreme# 3xi!tena de coa!te
!uplimentare, dintre care cea mai cuno!cut e!te coa!ta cer(ical, e!te (arianta cea mai curent# Coa!te %n
minu! !au rudimentare !-au de!cri! %n !pecial la ni(elul (erte.relor
T
Kw
T
#2-
- dimen!iunile: nu exi!t o !tandardi"are a limii coa!telor, dar !e con!ider c limea lor nu tre.uie !
depea!c limea poriunii mediane a corpului cla(iculei# Arcurile anterioare !unt mai late dec/t cele
po!terioare# Limea arcurilor e!te di'erit %n 'uncie de incidena radiogra'iei de 'a 5po!tero-anterioar !au
antero-po!terioar6#
- orientarea: arcurile po!terioare !unt ori"ontale !au uor o.lice %n!pre lateral i caudal# Arcurile anterioare
!unt mult mai o.lice dec/t cele po!terioare, o.licitatea lor 'iind orientata caudal i medial# Calci'icrile de la
ni(elul cartila4elor co!tale urmea" direcia coa!tei re!pecti(e, cu excepia celor de la ni(elul coa!telor *+##
care !unt orientate cranial i medial#
- !tructura: coa!ta e!te un o! !pongio! cu corticala !u.ire dar .ine (i"i.il# $u !e deo!e.ete cu nimic de
!tructura altor oa!e !pongioa!e, late#
- conturul: tre.uie ! 'ie net i regulat#
- !paiile interco!tale: !unt egale i !imetrice#
+adio#ra1ia de pro1il nu aduce nimic !emni'icati( %n plu! la anali"a mor'ologic a coa!telor# &oate
'ace preci"ri utile a!upra conexiunii !terno-co!tale (aria.il %n 'uncie de po"iia %n plan !agital a !ternului#
Cla(iculele !e proiectea" !uprapu!e apexurilor pulmonare# &roiecia articulaiilor !terno-co!tale
tre.uie ! 'ie ec-idi!tant 'a de proiecia liniei care unete apo'i"ele !pinoa!e#
0capulcle apar i ele %n mod ine(ita.il pe radiogra'ia de 'aa dei po"iionarea !tandard %n incidena
po!tero-anterioar urmrete tocmai eliminarea lor din c/mpul pulmonar#
,# &@R8IL3 MOI &ARI3TAL3 TORACIC3
0unt repre"entate de muc-i, gr!imea !u.cutanat i glanda mamar# 0e !uprapun prin !umaie
tran!parenei c/mpurilor pulmonare materiali"/ndu-!e !u. 'orm de opaciti# iind di!pu!e !imetric !e
aprecia" comparati( %ntre un -emitorace i altul# *ariaiile indi(iduale pro(in din gradul de de"(oltare al
mu!culaturii toracice i din gradul de de"(oltare a paniculului adipo!# Calci'icrile mamelonare au o inciden
mic, apar de regul la 'emei dup cinci"eci de ani i !unt !imetrice#
B# &9LMO$9L
3!te con!tituit din ci aeriene, !tructuri de!tinate !c-im.urilor re!piratorii i e!ut de !u!inere#
IG
)# TRAK33A ;I BRO$;IIL3 &RIMITI*3
0unt (i"i.ile prin !u.!tracie, !u. 'orma de tran!parene %n ma!a opacitilor -idrice de Ia ni(elul
media!tinului !au -ilurilor#
&e radio#ra1ia de 1a tra-eea e!te !ituata median, co.oar rectiliniu i uor de(iat !pre dreapta, are
'orma unei .en"i cu marginile paralele, de lime egala pe toata lungimea# &oate pre"enta dou amprente
marginale:
- amprenta aortic pe marginea !t/ng, imediat cranial de .i'urcaie
- amprenta a"`go! pe marginea dreapt, per'ect !imetric cu precedenta
Bi'urcaia tra-eei !e proiectea" la ni(elul (erte.relor T&-T'# 9ng-iul dintre cele
dou .ronii primiti(e e!te, la ni(elul .i'urcaiei de D+W-G+W#
Bronia primiti( !t/ng e!te mai lung, mai ori"ontal i mai po!terioar dec/t
dreapta#
Cro!a (enei a"`go! !e proiectea" paramedia!tinal drept in'erior, !u. 'orma unei opaciti nodulare,
care !e modi'ic %n decu.it !au %n expir 5!e mrete6#
&e radio#ra1ia de pro1il imaginea tra-eei e!te a!emntoare cu cea de 'a, iar orientarea e!te
caudal i dor!al %ncep/nd de la apertura toracic !uperioar# Brpnia primiti( dreapt pare ! continue
tra-eea# Bronia primiti( !t/ng, care are un traiect mai ori"ontal, apare ca o imagine rotund-o(oidal
!uprapu! poriunii iniiale a .roniei primiti(e drepte depind-o po!terior#
,# 0CI?9RIL3 ;I 03<M3$TA8IA &9LMO$AR@
&ulmonul e!te acoperit %n %ntregime, cu excepia regiunilor -ilare, de pleura (i!ceral# Acea!ta
generea" !epturi, con!tituite din dou 'oie, care ptrund %ntre lo.ii pulmonari 'orm/nd !ci"urile, %nc-i!e %n
extremitatea lor medial %n 'und de !ac i comunic/nd %n extremitatea opu! cu marea ca(itate pleural#
:e partea dreapt exi!t trei lo.i %mprii %n "ece !egmente# Lo.ul !uperior cuprinde trei !egmente,
cel mi4lociu dou, iar cel in'erior cinci# 0ci"ura o.lic !au !ci"ura
mare !epar lo.ul in'erior de ceilali doi# 3a e!te orientat din!pre cranial !pre caudal i din!pre dor!al !pre
(entral# 0ci"ura ori"ontal !au !ci"ura mic !epar lo.ul mi4lociu de cel !uperior# 3a e!te ori"ontal, paralel
cu planul dia'ragmului i !e racordea" cu !ci"ura o.lic la ni(elul -ilului pulmonar#
:e partea !t/ng exi!t numai doi lo.i: !uperior i in'erior, cu numai nou !egmente# Lo.ul !uperior
%nglo.ea" !u. denumirea de lingula, lo.ul mi4lociu# :in lo.ul in'erior lip!ete 'rec(ent !egmentul paracardiac#
Cei doi lo.i de partea !t/ng !unt !eparai %ntre ei de o unic !ci"ur, !imetric !ci"urii o.lice 5mari6 de pe
partea dreapt#
0ci"urile, indi'erent pe ce parte, !unt (i"i.ile pe radiogra'ie !u. 'orma unor .en"i 'ine numai atunci
c/nd ra"ele !unt paralele cu !upra'aa lor# Acea!t condiie nu !e reali"ea" dec/t pe radiogra'ia de pro'il#
0ci"ura ori"ontal e!te (i"i.il i pe radiogra'ia de 'a# Am.ele !ci"uri, indi'erent de inciden, !unt conectate
cu -ilul pulmonului de partea re!pecti(, iar de partea dreapt am.ele !ci"uri !e conectea" i %ntre ele la
acelai ni(el# &o!i.ilitatea de a le (edea pe radiogra'ie e!te un te!t al expan!ionrii normale a lo.ilor pe care %i
!epara#
Ar.orele .ronic !e di(ide dup criterii topogra'ice %n .ronii din ce %n ce mai mici, care de!er(e!c
unitile !tructurale ale plm/nului# Broniile de gradul doi !unt .roniile Io.are, iar cele de gradul trei
de!er(e!c !egmentele# &roiecia radiologic a 'iecrui !egment e!te caracteri!tic, dar nu poate 'i !ta.ilit
corect dec/t prin apreciere %n du.la proiecie, de 'a i de pro'il#
># *A03L3 &9LMO$AR3
Trunc-iul arterei pulmonare nu e!te (i"i.il dec/t %n !egmentul !u cel mai cranial, a crui margine
extern 'ormea" arcul mi4lociu !t/ng al cordului# 3l !e di(ide %n dou ramuri:
- ramura dreapt e!te ori"ontal !au uor o.lic %n!pre caudal, e!te !ituat %n %ntregime %n media!tin i !e
di(ide %nainte de a atinge -ilul %ntr-o ramur !uperioar i una in'erioar#
- ramura st2n# e!te mai !curt, are un traiect uor a!cendent i orientat !pre caudal#
Kilul pulmonar !t/ng e!te aproape totdeauna !ituat mai cranial dec/t cel drept#
Rapoartele reciproce ale ramurilor -ilare ale arterei pulmonare cu .roniile primiti(e !unt di'erite %n
cele dou -iluri:
- %n 0ilul drept artera e!te !ituat (entral de .ronia cu care merge paralel
- %n 0ilul st2n# artera ocolete .ronia din!pre (entral !pre dor!al# :up ce inter!ectea" .ronia prin cranial,
artera co.oar dor!al de .ronie i !e di(ide#
Arterele pulmonare !e di(id %n 'iecare pulmon urm/nd exact di(i"iunea .ronic# Capilarele
al(eolare !e rami'ic %n !epturile interal(eolare i !e reune!c pentru a 'orma o reea de capilare (enoa!e
cantonate %n !epturile interlo.ulare la di!tan de arterele core!pun"toare# &e m!ur ce con'luea" unele cu
altele, (enele a4ung ! 'orme"e patru trunc-iuri (enoa!e care !e (ar! %n atriul !t/ng#
La !u.iectul %n orto!tati!m pre!iunea %n (a!ele pulmonare e!te mai mare la .a"e dec/t la (/r'uri ca
re"ultat al greutii coloanei de !/nge, e'ect al gra(itaiei# Acea!t di'eren explic de ce (a!culari"aia e!te
mai .ogat la .a"e dec/t la (/r'uri#
Circulaia nutriti( a plm/nului e!te a!igurat de arterele .ronice, ramuri din !i!temul aortic# 3le
!unt de cali.ru mult mai mic, urmea" tot traiectul rami'icaiilor .ronice, dar nu !unt identi'ica.ile radiologie#
Cele dou !i!teme !unt complet independente, ana!tomo"e %ntre ele neexi!t/nd dec/t la ni(el de capilare i la
ni(el de arteriole precapilare#
Circulaia lim'atic e!te a!igurat de o reea care urmea" traiectul (enelor i 'ace prima !taie
ganglionar la ni(elul -ilurilor#
&e 'ilmul radiogra'ie, circulaia intrapulmonar e!te (i"i.il %n trei !ectoare di!tincte de!'urate pe
ori"ontal:
IE
1
IH
- un !ector -ilar, care cuprinde -ilurile i rami'icaiile primare din -iluri# %n ace!t !ector !e includ arterele mari i (enele colectoare
lo.are#
- un !ector central !ituat concentric %n 4urul -ilurilor, p/n la o di!tanta de maximum 2- 2$' cm# de peretele toracic i care cuprinde
rami'icaiile arteriale de ordinul trei i mai mult p/n la ni(el de arteriol# Ace!t !ector conine aa "i!ul ]de!en pulmonar7 'ormat din
.en"i opace, di!tri.uite radiar din!pre -iluri !pre peri'erie, de gro!ime progre!i( de!cre!ctoare !pre peretele toracic, di(i"ate dicotomie,
repre"ent/nd arterele# *enele au traiect (aria.il orientat mai ori"ontal i nu pot 'i identi'icate radiogra'ie#
- un !ector peri'eric !au ]mantaua pulmonar7, care core!punde !egmentului capilar#Ca e'ect al dimen!iunilor 'oarte mici, capilarele
pulmonare nu !unt identi'ica.ile pe radiogra'ie, ca de alt'el i !tructurile con4uncti(e care le conin# %n ace!te condiii i %n lip!a !umaiei
altor elemente !tructurale mai mari, pulmonul peri'eric pe o di!tanta de cca# 2-2$' cm# de la perete e!te complet lip!it de !tructur,
inclu!i( de de!en (a!cular#
D# &AR3$CKIM9L &9LMO$AR
Cea mai mare parte a parenc-imului pulmonar e!te ocupat de aer# Re!tul e!te con!tituit din inter!tiiul pulmonar care e!te
con4uncti(o-(a!cular, adic 'ormat din pereii .roniilor intrapulmonare, din artere, (ene, lim'atice i !epturi interal(eolare# Toate ace!te
componente !unt unite %ntre ele de un con4uncti( i !u!in al(eolele#
Lo.ului pulmonar !ecundar e!te unitatea !tructural i 'uncional de .a" a plm/nului# 0u.!egmentele, !egmentele i lo.ii
tre.uie!c con!iderate agregate de lo.uli pulmonari !ecundari#
Lo.ului !ecundar are un diametru de +,>-> cm# la adult# 0unt %n medie cinci mii de lo.uli !ecundari pentru cei doi plm/ni#
iecare lo.ul e!te conectat la ar.orele tra-eo- .ronic %n particular la .roniile terminale# 3l mai include %n economia lui arteriola !ituat
central cu patul capilar a'erent# *enulele i lim'aticele !unt !ituate la peri'eria lo.ulului %n co4uncti(ul perilo.ular#
Ar.orele tra-eo-.ronic !e di(ide dup !i!temul dicotomie# iecare .ronie d natere la dou .ronii cu diametru egal a cror
!upra'a de !eciune !umat e!te de regul cu cca# ,+U mai mare dec/t a .roniei !u# Regula enunat nu mai e!te !trict (ala.il la
ni(elul .roniolelor terminale, unde !e pot nate i ,-> ramuri dintr-o .ronie iniial# :i'erena !tructural %ntre .ronii i .roniole !e
'ace prin aceea c primele conin %n !tructura lor cartilagiu, %n timp ce .roniolele nu-I mai au#
%ntr-un mod mai !intetic, a!ociind !tructuralul i 'uncionalul %mprirea !tructurilor pulmonar !e mai poate 'ace %n !tructuri de
tran!port i !tructuri de !c-im.uri i tran!port# Cea mai mic !tructur cu 'uncie eminamente de conducere e!te .roniola terminal#
Teritoriul de!er(it de o .roniol terminal !e numete acin !au lo.ul pulmonar primar# Ace!ta are un diametru de aproximati( = mm#, iar
trei p/n la a!e acini 'ormea" un lo.ul !ecundar# 0c-im.urile re!piratorii %ncep la ni(elul .roniolei re!piratorii, numit a!t'el deoarece
al(eolele pot 'i conectate direct la ea#
:incolo de .roniola re!piratorie !e g!e!c %n ordine: canalele al(eolare, !acii al(eolari i al(eolele# Al(eolele nu !unt !tructuri
terminale %n !en!ul propriu al cu(/ntului, cci al(eolele pro(enind din !aci al(eolari di'erii comunic %ntre ele prin porii To-n# Al(eolele
mai pot comunica prin intermediul canalelor Lam.ert cu .roniolele preterminale# %n ace!t 'el aerul poate ptrunde %n al(eole !-unt/nd
.roniolele re!piratorii i canalele al(eolare# Ace!te ci de !-unt explic o !erie de mecani!me particulare de apariie i repartiie a
atelecta"iilor, in'lamaiilor al(eolare, a pneumo- conio"elor i a em'i"emului#
Al(eolele !unt mrginite de un endoteliu care e!te %n contact direct cu peretele capilarelor pulmonare reali"/nd mem.rana
al(eolo-capilar prin care !e a!igur
!c-im.urile re!piratorii# 0upra'aa intern a al(eolelor e!te acoperit de un 'luid ten!ioacti( numit !ur'actant
care menine al(eola necola.at i pulmonul expan!ionat#
0eptul interal(eolar e!te acoperit pe cele dou 'ee ale !ale de epiteliul al(eolar con!tituit din dou
tipuri de celule: pneumocitele mem.ranoa!e 5tip I6 i pneumocite granuloa!e 5tip II6 unite intre ele prin legturi
etane# &neumocitele granuloa!e !e intercalea" printre cele mem.ranoa!e di!pu!e !u. 'orma de dale i conin
inclu"ii cito- pla!matice 'ormate din !ur'actant#
=# :IARA<M9L
3!te o !tructur mu!culo-apone(rotic ce !epar ca(itatea toracic de ca(itatea a.dominal# &roiecia
radiologic a 'iecrui dia'ragm %n parte e!te repre"entat de o cupol con(ex %n!pre cranial i care !e
racordea" cu peretele toracic %ntr-un ung-i a!cuit lateral# Ca urmare a ace!tui tip de con'iguraie, lang-eta de
plm/n din 'undul de !ac po!terior !e proiectea" pe radiogra'ia de 'a !u. ni(elul de proiecie al conturului
cupolei# Ace!t !egment de plm/n e!te ecranat de (i!cerele a.dominale, %n !pecial de partea dreapt de ctre
'icat, iar de!enul pulmonar !e poate (edea numai prin tran!parena a.dominal o.inut prin utili"area de ra"e
dure#
:ia'ragmele !unt mo.ile, %n in!pir pro'und cupola dia'ragmatic dreapt co.oar p/n la ni(elul
arcului anterior al coa!tei a a!ea, !au a arcului po!terior al coa!tei a noua#
&e radiogra'ia de pro'il cupola dia'ragmatic !t/ng, !pre deo!e.ire de cea dreapt, are treimea
anterioar a conturului tear! prin !ilueta4 cu ma!a cordului#
E# M3:IA0TI$9L
3!te repre"entat din punct de (edere anatomic de o ma! de e!ut celulo-gr!o! %ncadrat lateral de cei
doi plm/ni, de !tern anterior, de coloana (erte.ral po!terior i de dia'ragm caudal# Media!tinul !e continu
li.er !pre cranial cu !paiul cer(ical, iar !pre caudal !e continu cu !paiul retoperitoneal (ia !paiul retrocrural
H)
i cu !paiul peritoneal prin -iatu!urile anatomice# %n acea!t ma! de e!ut de 1%mpac-etare7 !unt coninute
'ormaiuni anatomice cu !tructuri di'erite# Re"oluia de den!itate a radiogra'iei !tandard nu permite anali"a
intrin!ec a media!tinului, adic nu permite di'erenierea ace!tor !tructuri %ntre ele# Media!tinul apare pe
radiogra'ia de 'a ca o opacitate triung-iular cu .a"a pe dia'ragm i (/r'ul cranial, cu margini nete i coninut
relati( omogen# :intre 'ormaiunile anatomice coninute de media!tin, !ingure tra-eea i .roniile primiti(e
!unt !pontan (i"i.ile prin !u.!tracie de den!iti#
Contururile media!tinale repre"int inter'aa dintre ma!a media!tinal median i pulmonii aerai#
Contra!tul !olidPaer 'ace ca ace!te contururi ! 'ie 'oarte .ine (i"i.ile# Marginile um.rei media!tinale !unt date
de 'ormaiuni (a!culare i !unt !tandardi"ate at/t pe radiogra'ia de 'a c/t i pe cea de pro'il#
Marginea dreapt e!te 'ormat din trei arcuri:
S arcul !uperior: !curt, de ordinul a #+2 cm#, rectiliniu, !ituat imediat caudal de proiecia cla(iculei,
perpendicular pe conturul in'erior al ace!teia# 3!te dat de trunc-iul .ra-ioce'alic (eno! drept#
S arcul mi4lociu: alungit, cu cur.ura (aria.il cu (/r!ta 5mai .om.at la adultul de (/r!ta a dou6, aproximati(
paralel cu marginea dreapt a corpilor (erte.rali# 3!te dat de (ena ca( !uperioar# Acea!ta e!te %n raport
intim medial i anterior cu aorta a!cendent# Modi'icrile aortei !unt cele care prin %mpingerea (enei ca(e
determin .om.area arcului cu (/r!ta#
S arcul in'erior: e!te proiectat !upradia'ragmatic, orientat %n continuarea precedentului, dar %nclinat !pre lateral
i rotun4it !pre interior imediat !upradia'ragmatic unde !e racordea" cu dia'ragmul %n ung-i a!cuit# 3!te dat
de atriul drept#
Marginea !t/ng e!te mai %nclinat din!pre medial !pre lateral i con!tituit din patru arcuri date %n
ordine din!pre cranial !pre caudal de ctre:
S arcul !uperior: per'ect !imetric at/t ca 'orm c/t i ca lungime i po"iie cu cel de partea dreapt# 3!te
proiecia poriunii a!cendente a arterei !u.da(ii !t/ngi#
S .utonul aortic: e!te un arc !curt, cu cur.ura accentuat, care apare la (/r!ta colar i crete ca dimen!iuni
progre!i( cu (/r!ta# 3!te dat de proiecia ortograd a marginii externe a poriunii ori"ontale a cro!ei aortice#
S arcul mi4lociu : repre"int poriunea de !u. .utonul aortic p/n la arcul apexului cardiac# 3!te un arc cu
cur.ura mic, o.lic !pre lateral i repre"int proiecia poriunii 'inale a marginii laterale a trunc-iului arterei
pulmonare#
S arcul in'erior: numit i arcul (entricular, %ncepe la ni(elul inci"urii care delimitea" de o.icei in'erior arcul
arterei pulmonare, co.oar laterali"/ndu-!e, iar %n !egmentul !upradia'ragmatic !e re%ncur.ea" !pre medial
'c/nd cu dia'ragmul un ung-i a!cuit, ung-iul cardio-'renic lateral !t/ng 3!te dat de proiecia peretelui
lateral al (entriculului !t/ng, dar %nglo.ea" %n economia !a i (entriculul drept care !e !umea" celui !t/ng,
'iind !ituat anterior#
Imaginea de pro'il# Media!tinul !e %ntinde de la !tern p/n la coloana (erte.ral i nu poate 'i
delimitat nici anterior nici po!terior# %n !c-im. %n interiorul lui !e pot indi(iduali"a !pontan unele !tructuri
5tra-eea, cordul, marile (a!e, timu!ul la copil6 i cu !u.!tana de contra!t per o! e!o'agul#
Coninutul media!tinal !e poate aprecia %n incidena axial prin explorare computertomogra'ic#
ormaiunile media!tinale lumenale pot 'i (i"uali"ate prin .ron-ogra'ie, angiogra'ie !au examenul cu e!o'ag
.aritat, e'ectu/ndu-!e umplerea lor cu !u.!tane de contra!t !peci'ice# 3xamenul radiologie con(enional cu
ra"e dure permite punerea %n e(iden a liniilor media!tinale# Ace!tea repre"int proiecia %n plan 'rontal a unor
inter'ee la ni(elul crora parenc-imul pulmonar (ine %n contact cu anumite 'ormaiuni anatomice media!tinale
!ituate %n planuri di'erite %n !en! dor!o-(entral# Cele mai .ine indi(iduali"ate linii media!tinale !unt:
S mediane:
Z linia paramedia!tinal anterioar !ituat dor!al de manu.riul !ternal la locul de acolare a celor
dou lang-ete anterioare ale plm/nilor# $u depete cranial marginea !uperioar a
manu.riului#
Z linia paramedia!tinal po!terioar !e 'ormea" la locul de acolare a lang-etelor pulmonare
po!terioare, pre(erte.ral# 0e %ntinde cranial de marginea !uperioar a manu.riului#
S de partea dreapt:
Z linia para(erte.ral
Z linia parae!o'agian care are o 'orma !inuoa!, %ntin"/ndu-!e de la marginea .roniei primiti(e
p/n la dia'ragm
Z liniile para(enoa!e !e 'ormea" %n 4urul 'ormaiunilor (enoa!e de !u! %n 4o!: (ena ca(
!uperioar, (ena a"`go!, (ena ca(a in'erioar#
S de partea !t/ng:
Z linia para(erte.ral !t/ng
Z linia paraaortic marc-ea" marginea po!terioar a cro!ei i marginea extern a aortei
de!cendente#
:e notat c toate ace!te linii nu !unt totdeauna (i"i.ile i c nece!it %n mod o.ligatoriu o radiogra'ie
cu regim adec(at i un examinator a(i"at#
$
U
Anatomia radiologic a mcdia!tinului a de(enit mult mai clar odat cu po!i.ilitatea de a o !tudia in
!eciuni recon!truite pe (iu# %n ace!t moment !e pot reali"a at/t !eciuni axiale prin computertomogra'ie c/t i
!eciuni directe %n plan 'rontal !au !agital prin re"onan magnetic# 0eciunile directe %n plan axial reali"ate
prin computertomogra'ie .ene'icia" i de a(anta4ul (i"uali"rii concomitente a tuturor !tructurilor
media!tinale indi'erent den!itatea lor#
0tudiul anatomic axial al toracelui !e reali"ea" prin nou !eciuni anatomice !tandard, din!pre
cranial !pre caudal:
S !eciunea prin articulaiile !terno-cla(iculare: e!te caracteri"at prin exi!tena la ace!t ni(el a (a!elor
!upraaortice %n inciden ortograd# Tle !unt %n numr de cinci: trei arteriale, din!pre dreapta !pre !t/nga:
trunc-iul .ra-ioce'alic arterial, artera carotid comun !t/ng i !u.cla(ia !t/ng i dou (enoa!e: cele dou
trunc-iuri .ra-ioce'alice (enoa!e drept i !t/ng# Manu.riul !ternal pre"int pe 'aa !a po!terioar articulaiile
!ternocla(iculare iar %ntre 'aa !a po!terioar i (a!ele !peci'icate !e 'ormea" extremitatea craniala a
!paiului pre(a!cular#
S !eciunea prin trunc-iul .ra-io-ce'alic (eno! !t/ng: e!te caracteri"at de pre"ena %n de!'urare
longitudinal a poriunii ori"ontale trunc-iului .ra-io-ce'alic (eno! !t/ng, interceptat %n poriunea care
tra(er!ea" media!tinul de la locul !u de 'ormare !pre locul de unire cu trunc-iul drept# 3mergenele
arteriale din cro! !unt !ituate po!terior de el, iar anterior !e a'l !paiul pre(a!cular, %n mod particular
extremitatea !uperioar a lo4ei timice %n care !e a'l polul !uperior al glandei#
S !eciunea prin cro!a aortei: !e caracteri"ea" prin pre"ena cro!ei ori"ontale de 'orma unei .en"i groa!e,
rotun4ite la cele dou extremiti, o.lic din!pre anterior !pre po!terior i din!pre dreapta !pre !t/nga# Lateral
!pre dreapta i dor!al 'a de aorta a!cendent !e proiectea" (ena ca(a !uperioar# Aortele mai derulate !unt
mai lungi i pot depi !pre dreapta proiecia (enei ca(e# &e 'aa po!terioar a (enei ca(e !uperioare !e poate
(edea locul de (r!are al (enei a"`go!# Anterior de poriunea a!cendent a cro!ei continu !paiul
pre(a!cular# 0paiul Barett` e!te delimitat de (ena ca( lateral, aorta medial i (entral, tra-eea medial i
dor!al#
S !eciunea prin 'erea!tra aorto-pulmonar: e!te o !eciune !upra-ilar pulmonar# :in 'erea!tra aorto-
pulmonar !e (ede peretele (entral con!tituit de peretele po!terior al aortei a!cendente, peretele medial dat de
tra-ee i cel lateral dat de pulmon prin intermediul pleurei# %n mod particular %n 'erea!tra aorto-pulmonar !e
pot pune %n e(identa ganglioni lim'atici (i"i.ili %n numr de p/n la maxim nou i cu dimen!iuni de p/n la
maximum un centimetru#
S !eciunea prin -ilul pulmonar !t/ng: primul dintre -iluri care !e %nt/lnete %n co.or/re din!pre cranial !pre
caudal# 0eciunea !e !ituea" imediat caudal de .i'urcaia tra-eei i !e caracteri"ea" prin exi!tena .roniei
primiti(e !t/ngi i a ramului !t/ng al arterei pulmonare# Cele dou nu pot 'i interceptate concomitent %n
incidena longitudinal deoarece poriunile lor ori"ontale nu !unt !ituate %n acelai plan axial# Artera
%ncruciea" .ronia prin cranial dup care co.oar %n contact cu conturul po!terior al .roniei primiti(e# %n
!paiul dintre cele dou .ronii !e !ituea" !paiul !u.carinal cu grupul ganglionilor carinali#
S !eciunea prin -ilul pulmonar drept: de"(luie alte rapoarte .ronie P arter dec/t cele din -ilul !t/ng#
Artera merge paralel cu .ronia, artera (entral i .ronia dor!al# Artera pulmonar dreapt continu direct
traiectul trunc-iului arterei pulmonare i !e %ndreapt din!pre (entral !pre dor!al i din!pre !t/nga !pre
dreapta#
S !eciunea cardiac cranial !au !eciunea atrial: interceptea" cele dou atrii, cel !t/ng !ituat po!terior,
iar cel drept anterior i !pre dreapta 'a de precedentul#
S !eciunea cardiac caudal !au !eciunea (entricular: poate pune %n e(iden (entriculul !t/ng,
(olumino!, !ituat la !t/nga i anterior i pe cel drept !ituat la dreapta i anterior de precedentul# &ericardul
mrginit de dou !traturi de gr!ime !e poate urmri pe tot conturul (entral i lateral# &ericardul po!terior nu
!e poate i"ola din cau"a contactului intim al cordului cu !tructurile rctroeardiace#
Ca o not general pentru !eciunile cardiace e!te de notat c !eciunile computertomogra'ice nu !unt
'ia.ile din cau"a arte'actelor de micare ale cordului#
S !eciunea prin !paiile retrocrurale: con!tituie partea cea mai caudal a toracelui# %n !paiile retrocrurale !e
pot pune %n e(iden numai %n !ituaii !peciale 'ormaiunile anatomice care trec pe aici# :intre toate, cel mai
ade!ea !e pot (edea (ena a"`go! i )-, ganglioni lim'atici de dimen!iuni !u.centimetrice# &e la ace!t ni(el
!e poate 'ace comunicarea direct dintre media!tin i !paiul retoperitoneal#
G# COR:9L
Are 'orma unui o(oid tiat a crui po"iie intratoracic !e raportea" la dou axe principale: axul
median al toracelui i axul .a"Papex ai cordului, un ax care e!te perpendicular pe .a" i atinge centrul
apexului#
a de planurile !tandardi"ate cordul are o %nclinaie multipl de c/te D=W 'a de 'iecare dintre ele#
3xplorarea radiologic a cordului implic rotaia lui %n 4urul axelor de!cri!e# Rotaia permite
departa4area !tructurilor cardiace %ntre ele prin e'ectul de paralax# Rotaia %n 4urul axelor recunoate i un
H>
centru de rotaie repre"entat de (al(a aortic#
%n explorarea radiologic !tandard a cordului tre.uie plecat de Ia dou principii
de .a":
S imaginea radiologic a cordului e!te expre!ia proieciei contururilor externe ale organului
S orientarea !paial a ca(itilor e!te di'erita de cea acceptata cla!ic drept cord drept !au !t/ng# Ca(itile
cardiace drepte !unt anterioare, iar cele !t/ngi !unt po!terioare#
:e aici deri( limitele examenului radiologie !tandard care !e limitea" la aprecieri a!upra
dimen!iunilor exterioare ale ca(itilor, 'r a putea aduce date concludente a!upra !tructurii intrin!eci#
:in punct de (edere te-nic radiogra'ia toracic de 'a cu ra"e dure i radiogra'ia de pro'il !t/ng cu
e!o'ag .aritat !unt !u'iciente pentru e(idenierea tuturor ca(itilor, precum i a marilor (a!e#
ATRI9L 0TL$<
3!te o ca(itate (oluminoa! de 'orm aproximati( !'eric proiectat %n centrul opacitii cardiace i
con!iderat cea mai cranial i cea mai dor!al dintre ca(iti# %n mod normal nu !e (ede pe radiogra'ia de 'a#
&o!terior atriul !t/ng e!te %n raport nemi4locit cu e!o'agul# Raportul dintre atriul !t/ng i e!o'ag e!te un raport
de contiguitate, primul 'iind tangent la cel de al doilea cruia nu %i modi'ic cu nimic traiectul, cali.rul !au
conturul# &rin tran!parena cordului !e poate (edea c atriul !t/ng are rapoarte craniale cu .i'urcaia tra-eei#
Caudal atriul !t/ng nu atinge niciodat dia'ragmul#
*3$TRIC9L9L 0TL$< ormea" apexul cardiac# 0e proiectea" pe radiogra'ia de 'a !u.
'orma arcului in'erior !t/ng# Ace!ta ine de la inci"ura de !eparare a arcului arterei pulmonare p/n la dia'ragm#
Conectarea arcului (entricular !t/ng cu dia'ragmul !e 'ace printr-un ung-i a!cuit, repre"ent/nd ung-iul cardio-
'renic !t/ng# Ace!t ung-i poate 'i uneori amputat printr-o .and de inten!itate intermediar %ntre inten!itatea
opacitii cordului i cea a tran!parenei puimonului i care repre"int proiecia 'undului de !ac lateral al
pericardului#
&e radiogra'ia de pro'il (entriculul !t/ng 'ormea" poriunea cea mai caudal a marginii po!terioare
a cordului, adic !egmentul !upradia'ragmatic# 9ng-iul cardio- 'renic po!terior poate 'i i el amputat de
proiecia (enei ca(e in'erioare#
*3$TRIC9L9L :R3&T
3!te inclu! tot %n economia apexului cardiac# 3l !e a'l !ituat anterior de (entriculul !t/ng, acoperit
de ace!ta, nea4ung/nd ! participe la 'ormarea marginii !t/ngi a arcului in'erior# Ca urmare, (entriculul drept
e!te o ca(itate in(i"i.il pe radiogra'ia de 'a# 0egmentul de arc in'erior !t/ng !u. care !e a'l (entriculul
drept e!te !egmentul cel mai cranial al arcului#
&e radiogra'ia de pro'il (entriculul drept !e proiectea" %n poriunea cea mai caudal a marginii
anterioare, %ncep/nd de la ni(elul ung-iului cardio'renic anterior#
ATRI9L :R3&T
3!te ca(itatea cea mai etalat pe dia'ragm# 3!te !ituat anterior i lateral drept 'a de atriul !t/ng# &e
radiogra'ia de 'a e!te proiectat la ni(elul arcului in'erior drept#
$u !e (ede pe radiogra'ia de pro'il#
AORTA
0unt (i"i.ile parial toate !egmentele ei cu excepia aortei iniiale !upra(al(ulare care e!te %nglo.at
integral %n opacitatea media!tinal#
Mar#inea e3tern a aortei ascendente 'ormea" arcul !uperior drept la indi(i"ii normali %n (/r!ta
de pe!te cinci"eci de ani#
Marginea lateral !t/ng a poriunii ori"ontale a cro!ei 1ormeaz $utonul
aortic#
Mar#inea lateral st2n# a aortei descendente toracice !e proiectea" paralel !t/nga cu coloana
(erte.ral toracal i e!te (i"i.il prin tran!parena cordului pe radiogra'iile penetrate#
Cro!a aortic de!'urat !e (ede pe radiogra'ia de pro'il !t/ng !au mai .ine %n inciden o.lic
anterioar !t/ng %n care planul cro!ei !e proiectea" paralel cu planul 'ilmului radiogra'ie#
Toate ace!te !egmente !unt mai .ine (i"i.ile la indi(i"ii mai %n (/r!t la care aorta e!te de opacitate
mai mare#
*3$A CA*@ 09&3RIOAR@
ormea" arcul !uperior drept# 0e continu nemi4locit cranial cu proiecia trunc-iului .ra-io-ce'alic
(eno! drept# $u are proiecie !peci'ic de pro'il#
*3$A CA*@ I$3RIOAR@
0e proiectea" pe radiogra'ia de 'a !u. 'orma unei .en"i care amputea" ung-iul cardio'renic
drept, iar de pro'il !u. 'orma unei .en"i !imilare care amputea" ung-iul cardio'renic po!terior#
a de datele anatomiei radiologice cla!ice, pentru uurarea raionamentului clinic, !unt de aplicat
c/te(a principii care repre"int derogri de la legile anatomiei
S arcul !uperior drept e!te con!iderat un arc aortic, !ituaiile de mrire electi( numai a (enei ca(e
!uperioare 'iind mult mai rare dec/t cele de mrire a aortei
S mririle de ca(iti cardiace drepte a'ectea" cel mai 'rec(ent am.ele ca(iti#
:eci !e recomand utili"area noiunii de cord drept %n!um/nd tot ce !e (ede din atriu plu! (entricul,
cumulat#
A!pectul radiologie normal al media!tinuiui i cordului e!te (aria.il %n 'uncie de o !erie de elemente
te-nice !au con'ormaionale#
*ARIA8II A$ 9$C8I3 :3 *LR0T@ 0e re'er la (ariaii de (olum cardiac i la
modi'icri de con'iguraie#
I. a nou n!cut i !ugar cordul e!te proporional mai mare, raportat la cutia toracic# &e m!ura
creterii %n (/r!t, diametrul tran!(er!al al cordului e!te din ce %n ce mai mic 'a de cel al toracelui ca urmare a
creterii ace!tuia i ulterior ca e'ect al in!talrii em'i"emului pulmonar#
Creterea %n (/r!t determin apariia .utonului aortic la (/r!t colar i ulterior .om.area lui dup
patru"eci i cinci de ani# Ca e'ect al .om.rii aortei a!cendente !e accentuea" progre!i( cu (/r!ta i arcul
!uperior drept#
II. 03MIOLO<IA <3$3RAL@
RADIO(OGICA A TORACE(%I
Imaginea radiolygica toracic e!te !tructurat din tran!parene i opaciti# Cele dou noiuni !unt
expre!ia optic a gradului de atenuare a 'a!ciculului de radiaii produ! la trecerea prin !tructurile tra(er!ate#
<radul de atenuare e!te la r/ndul lui dat de gradul de a.!or.ie a radiaiilor %n 'iecare din !tructurile tra(er!ate#
Radiaia re"idual, re"ultat prin atenuarea i modularea 'a!ciculului de radiaie inciden e!te cea
care produce imaginea radiologic, !u. 'orma unor com.inaii de nuane de gri (ariind %ntre aproape al. i
aproape negru#
%n 'uncie de modalitatea de o.iecti(are a radiaiilor re"iduale !e pot o.ine imagini di'erite, cea
radiogra'ic i cea radio!copic, una 'iind negati(ul celeilalte#
&e radiogra'ie noiunea de tran!parent core!punde unei "one cu a.!or.ie mic, indice de atenuare
mic, cantitate de radiaie re"idual mare, e'ect 'otoc-imic cre!cut, reducerea unei cantiti de Ag# metalic %n
cantitate mare, adic nuan %nc-i!a# $oiunea de opac e!te in(er!ul precedenteii atenuare mic, radiaie
re"idual mare, reducerea de Ag# metalic puin, nuan de!c-i!#
%n radio!copie atenuarea mare duce tot la radiaie re"idual puin, care %n! duce la o.inerea unei
lumino"iti prin 'luore!cena !la. i o.inerea unei nuane %nc-i!e# &roce!ul !e de!'oar identic cu cei din
radiogra'ie p/n la ni(elul mediului de o.iecti(are a radiaiei re"iduale, unde re"ultatul e!te in(er!at, nuanele
%nc-i!e core!pund celor de!c-i!e din radiogra'ie i !e de'ine!c ca opacitate#
$oiunile de opacitate i tran!paren nu pot 'i cuanti'icate riguro! corect dec/t %n te-nicile digitale
unde algoritmul matematic de recon!trucie (irtual a imaginii !e .a"ea" pe tran!'ormarea unui anumit indice
de a.!or.ie %n aceeai nuan de gri# Oriunde i oric/nd apare acelai indice de atenuare el !e tran!'orm !trict
%n aceeai nuan de gri#
%n te-nicile con(enionale aprecierea opacitilor i tran!parenelor e!te !u.iecti(# &entru eliminarea
pe c/t po!i.il a !u.iecti(ului %n apreciere, !e aplic principiul comparaiei %n aceiai imagine a unor opaciti
!au tran!parene (aria.ile cu unele 'ixe i anume aerul i o!ul Ca aer !e 'olo!ete aerul din plm/n# Ceea ce e!te
mai tran!parent dec/t plm/nul poart numele de -ipertran!paren, ce e!te mai puin tran!parent dec/t
plm/nul poart numele de opacitate# Inten!itatea !au gradul de opaciti !e aprecia" %n 'uncie de opacitatea
co!tal, opacitile 'iind de inten!itate co!tal, !u.co!tal !au !upraco!tal#
Tran!parena pulmonar e!te exprimat de inten!itatea nuanei %nc-i!e a !upra'eelor mrginite de
opacitile peretelui toracic i e!te totdeauna mai mic dec/t tran!parena aerului din 4urul toracelui prin
atenuarea dat de !umaia !tructurile parietale ale pereilor anterior i po!terior, atunci c/nd ne re'erim la
radiogra'ia %n inciden cla!ic po!tero-anterioar# 9n coe'icient de reducere a tran!parenei e!te dat i de
exi!tena de!enului pulmonar, adic a acelor !tructuri a.!or.ante care con!tituie !c-eletul dur al pulmonului#
:e!enul pulmonar e!te 'ormat din .en"i opace, care pentru a de(eni (i"i.ile pe radiogra'ie tre.uie!c ! ai. o
ma! !u'icient pentru a a.!or.i o cantitate de ra"e minimal pentru a !e atenua core!pun"tor 'a!ciculul i a !e
materiali"a pe 'ilmul radiogra'ie# :e!enul pulmonar lip!ete %n mod normal numai la ni(elul ]mantalei
pulmonare7 o .and de cca#2-2/' cm# gro!ime, paralel cu peretele lateral toracic, unde exi!t plm/n, dar %n
!tructura ace!tuia nu exi!t dec/t elemente !olide prea 'ine pentru a 'i !u'icient de radioa.!or.ante, capilare
(a!culare, perei al(eolari, !epturi interal(eolare !au interlo.ulare#
3lementele de!enului pulmonar normal au urmtoarele caractere de recunoatere:
S au 'orm de .en"i opace
S !unt di!pu!e radiar din!pre -iluri !pre peri'erie
S au o gro!ime progre!i( de!cre!ctoare din!pre -iluri !pre peri'erie
S !e termin peri'eric prin di(i"iune dicotomic#
3le !unt con!iderate %n !emiologia radiologic pulmonar ca marJerul pre"enei plm/nului pe o arie
dat#
$oiunea de .and %n !emiologia radiogra'ic a pulmonului e!te repre"entat de o opacitate linear
mrginit de am.ele pri de tran!parene aerice# Banda !e deo!e.ete de contur, care e!te tot o opacitate
linear, dar mrginit de tran!paren de o !ingur parte i exprim locul de contact al unor !tructuri !olide !au
lic-ide 5marginea media!tinului, cupolele dia'ragmatice etc#6 cu tran!parena pulmonului#
Ben"ile de!enului pulmonar normal pe o radiogra'ie de 'a %n orto!tati!m i in!pir pro'und !unt cele
mai numeroa!e i mai groa!e la .a"ele pulmonului, deoarece arterele pulmonare care con!tituie principalul
element anatomic con!tituent al de!enului !unt cele mai pline de !/nge#
$umrul i gro!imea .en"ilor e!te principalul indicator al pre"enei plm/nului i a !trii !ale
circulatorii#
Le"iunile peri'erice parietale !au pleurale %mping medial plm/nul i apar 'r pre"en de de!en
pulmonar !umat lor# Le"iunile intraparenc-imatoa!e !unt %ncon4urate de 4ur %mpre4ur de plm/n al crui de!en
!e !umea" cu le"iunea prin !uprapunere# Lip!a unei "one de plm/n normal 'ace %n! ca numrul ace!tor
elemente ! 'ie mai mic %n aria de proiecie a imaginii patologice# Re"ult:
S opaciti !au tran!parene _ (a!culari"aie normal V locali"are parietal
S opaciti !au tran!parene _ (a!culari"aie a.!ent V locali"are pleural
S opaciti !au tran!parene _ (a!culari"aie redu! V locali"are parenc-imatoa!
%n !emiologia general a plm/nului mai operea" c/te(a !emne cu aplica.ilitate
(ariat#
03M$9L 0IL93T3I !au 'enomenul de !ilueta4 !e re'er la opacitile placate pe un contur, ca de
exemplu media!tinul !au cupola dia'ragmatic# Conturul media!tinal nu e!te expre!ia liniar a unei !upra'ee
plane, ci e!te cur.# Anterior i po!terior de el !e a'la poriuni de pulmon care !e !umea" media!tinului#
Opacitile placate pe conturul media!tinului pot pro(eni din media!tinul propriu "i! !au din ace!te lang-ete de
plm/n !umate# Opacitatea cu punct de plecare %n media!tin are un contur extern .ine (i"i.il prin contra!tul
creat de pulmonul mulat pe ma!a opac, dar are un contur intern a crei inten!itate e!te !trict !imilar celei a
media!tinului, cu care nu poate crea un contra!t i de aceea nu e!te identi'ica.il# 0pre deo!e.ire de opacitile
media!tinale, cele pulmonare au conturul intern delimitat de tran!parena aeric pulmonar, iar prin !u.!tracie
!au contra!t negati( aeric, ace!t contur e!te identi'ica.il %n ma!a opacitii glo.ale a media!tinului#
enomenul de !ilueta4 e!te repre"entat de tergerea unor contururi de ctre opaciti care nu di!pun
de inter'a cu contra!t di'erit intre ele i conturul limitro'# 9n epanament 'luid pleural nu e!te !eparat de
marginea cordului !au cupola dia'ragmatic dec/t de 'oia pleurei parietale !u.ire i den!# Re"ultatul e!te
coma!area opacitii lic-idiene pleurale cu conturul media!tinului !au dia'ragmului, adic tergerea lor#
0emni'icaia !intetic a 'enomenului de !ilueta4 e!te preci"area rapoartelor de contact direct a dou
opaciti limitro'e#
BRO$KO<RAIA A3RIC@# Broniile normale nu !unt (i"i.ile radiologie# $u exi!t contra!t de
tran!paren %ntre aerul din .ronie i cel din al(eolele %ncon4urtoare, iar peretele .roniei e!te prea !u.ire
pentru a putea 'i (i"uali"at# Broniile de(in (i"i.ile prin contra!t po"iti( atunci c/nd !e umplu cu 'luid i de(in
opace %n contra!t cu
!tructurile penumati"ate %ncon4urtoare !au prin contra!t negati(# Ace!ta !e reali"ea" %n condiiile
di!pariiei aerului din al(eole# Bronia rm%ne tran!parent %n 'orm de .and prin contra!tul dintre aerul
.ronic i 'luidul al(eolar# Bron-ogra'ia aeric e!te unul dintre cele mai 'ia.ile !emne radiologice de preci"are
a naturii al(eolare a unei opaciti pulmonare# %n ace!t !en! importana !a diagno!tic e!te e!eniala %n
in'irmarea naturii neopla"ice a unor opaciti de natur incert# $eopla!mele pulmonare primiti(e !au
!ecundare nu dau aproape niciodat opaciti cu caractere al(eolare#
MO:IIC@RI :I$AMIC3 AL3 0TR9CT9RILOR TORACIC3
0unt e'ectul a dou 'enomene 'i"iologice: re!piraia i pul!aiile cordului#
In!pirul determin modi'icri ale !tructurilor parietale toracice#
Ori"ontali"area coa!telor repre"int a!cen!ionarea arcului lor anterior i mrirea !paiului interco!tal#
Compararea modi'icrilor regiunilor limitro'e i a regiunilor controlaterale !imetrice poate permite o apreciere
relati( corect#
Cupolele dia'ragmatice !e co.oar i !e ori"ontali"ea" %n in!pir# %n expir !e a!cen!ionea"#
Alterrile de mo.ilitate pot intere!a un -emidia'ragm %n %ntregime i atunci !unt de natur ner(oa! 5pare"a de
ner( 'renic6 !au pot 'i !egmentare c/nd !unt determinate de alterri mu!culare !au de aderene la !tructurile
(ecine 5pleur6#
&arenc-imul pulmonar e!te mai tran!parent %n in!pir prin depli!area al(eolelor i pneumati"area
maxim a lor# $edepli!rile pariale de !paiu al(eolar pot duce la apariia de opaciti nodulare, de !la.
inten!itate cu contururi ter!e#
Media!tinul i cordul co.oar i !e alunge!c %n in!pir# %n expir cordul !e a!cen!ionea", !e
ori"ontali"ea" i !e rotete po!terior# Ra"a de cur.ur a cro!ei aortice !e mrete %n expir i duce la lrgirea
media!tinului# Re"ult o.ligaia in!pirului pro'und pentru aprecierea dimen!iunilor i a!pectului conturului
media!tinal#
Cuanti'icarea tuturor ace!tor parametri e!te impo!i.il, ei 'iind (aria.ili de la indi(id la indi(id !au
'uncie de o multitudine de condiii 'i"iologice i con'ormaionale#
&ul!aiile cordului i marilor (a!e arteriale nu mai con!tituie o prioritate radiologic 'iind mai .ine
e(idenia.ile ecogra'ic#
Cordul, aorta i artera pulmonar !unt dotate cu pul!aii di'erite ca a!pect i ca amplitudine# 0tudiul
lor mor'ologic !e poate e'ectua Jimogra'ic# Metoda Jimogra'iei p!trea" un intere! i!toric din cau"a
ne'ia.ilitii ei# 0emiologia pul!aiilor implic anali"a alterrilor aprute la pul!aiile normale i exi!tena de
pul!aii la ni(elul 'ormaiunilor nepul!atile# Ace!tea din urm pot apare la ni(elul (enei ca(e !uperioare !au a
-ilurilor pulmonare %n incompetenele (al(ei tricu!pide# Ace!te modi'icri nece!it explorare radio!copic, cu o
acuitate (i"ual excelent i mult experien din partea radiologului#
CARACT3R9L O&ACIT@8ILOR &9LMO$AR3
Orice opacitate pulmonar !e de'inete %n 'uncie de o !erie de parametri:
$umrul: e!te important %n !pecial %n ceea ce pri(ete preci"area noiunii de opacitate unic !au
opaciti multiple# Cel dou ipo!ta"e orientea" diagno!ticul di'erenial i explorarea ulterioar %n direcii
di'erite#
orma: e!te (aria.il i %mparte opacitile %n trei 'orme de .a":
S nodulare - rotund o(alare
S %n .en"i - lineare de gro!ime (aria.il
S ma!i(e - de 'orme geometrice 5triung-iulare6 !au de 'orme nede'inite
:imen!iunile - exi!ta o limita de re"oluie geometric de aproximati( +,> mm# !u. care imaginile nu
pot 'i e(ideniate# Opacitile nodulare !unt !emiologic mai !tr/n! legate de dimen!iuni# %n ace!t !en! ele !e
%mpart %n:
S micronoduli cu diametrul de maximum % mm#
S noduli cu diametrul intre % mm# i #- mm#
S macronoduli cu diametrul mai mare de #- mm#
<ro!imea opacitilor %n .en"i e!te i ea (aria.il, dar mai puin rele(ant i deci util pentru
diagno!tic#
Inten!itatea: nu e!te !trict legat de dimen!iuni, ci i de !tructur#
3!te cuanti'ica.il numai prin apreciere comparati( cu alte !tructuri de pe aceeai radiogra'ie, i
anume coa!tele !au media!tinul# Cel mai o.inuit !e aprecia" inten!itatea ca 'iind co!tal, !u.co!tal !au
!upraco!tal# Re"ult opaciti -idrice, opaciti !olide !au calci'icri#
0tructura: e!te omogen !au neomogen dup cum %n ma!a opacitii exi!t inclu"ii cu indice de
atenuare di'erit de al ma!ei principale# $eomogenitile negati(e pot 'i "one 'luide %ntr-o ma! !olid 5necro"e,
a.cedri etc#6 !au ga"oa!e de cau" endogen 5!eptice6 !au exogen 5comunicri cu cile re!piratorii6#
$eomogenitile po"iti(e pro(in prin adiiune de imagine i !unt cel mai 'rec(ent calci'icri# 0emni'icaia
!emiologic a calci'icrilor e!te preci"area naturii .enigne, in'lamatorii !au tumorale#
Contururile: !e re'er la dou a!pecte: 'orma i netitatea# orma .o!elat !pre deo!e.ire de cea
regulat poate exprima multitudinea unor le"iuni con'luente# Conturul net e!te !peci'ic unor le"iuni (ec-i i
5!au6 cu caracter nein(a"i(# T.morile maligne prin capacitatea lor in(a"i( din aproape %n aproape dau
contururi ter!e i de 'orma neregulat#
&o"iia: tre.uie %ntotdeauna !ta.ilit %n 'uncie de !tructurile limitro'e# Apartenena la peretele
toracic, la pleur, la media!tin, la !ci"uri, la cord, la dia'ragm e!te preci"a.il cu a4utorul unor !emne !peci'ice#
Apartenena la parenc-imul pulmonar propriu-"i! tre.uie 'ixat dup lo.i !au !egmente pentru a 'acilita
explorarea ulterioar !au %n ultim in!tan a.ordul c-irurgical#
3xi!tena le"iunilor limitro'e: o opacitate poate 'i %ncadrat %ntr-un proce! mai extin!# Ace!ta poate
'i epi 'enomen al opacitii de .a" i atunci e!te cel mai 'rec(ent de natura .enign !au poate 'i cau" a
opacitii i atunci poate a(ea orice natur#
r %ndoial !c-ema de caractere de mai !u! nu !e poate aplica ad# literam oricrui tip de opacitate#
*ariaiunile pe tema dat con!tituie tocmai dinami!mul diagno!ticului opacitilor pulmonare i gradul de
di'icultate cre!cut al diagno!ticului di'erenial al ace!tor opaciti#
CARACT3R3L3 <3$3RAL3 AL3 KI&3RTRA$0&AR3$83LOR
enomenul de -ipertran!paren de'inete o categorie de modi'icri elementare exprimate prin
accentuarea tran!parenei unei regiuni a plm/nului, care depete %n grade di'erite tonalitatea normal# 3!te
re"ultatul unei creteri a cantitii de aer !au a unei !cderi a cantitii de !tructuri !olide pe o arie di'u" !au
circum!cri! pulmonar# 3lementul e!enial %n de'inirea unei -ipertan!parene e!te pre"ena !au a.!ena
de!enului pulmonar !uprapu! 5(e"i mai %nainte6# Tran!parenele di'u"e nu au o limit net de demarcaie !pre
deo!e.ire de cele locali"ate care !unt ade!ea limitate de un perete opac i poart numele de ca(iti#
Opacitile i -ipertran!parenele toracice pot 'i !i!temati"ate %n 'uncie de o multitudine de 'actori#
:intre toate ace!te !i!temati"ri o (om adopta pe cea care %mparte le"iunile pulmonare dup poriunea de
parenc-im a'ectat %n mod primordial#
Toracele e!te repre"entat radiogra'ie de imaginea cutiei toracice, a pulmonului, a media!tinului i a
cordului, %ntr-o %m.inare particular i !peci'ic#
&atologia !peci'ic 'iecruia dintre ace!te !egmente e!te caracteri"at de !emne radiologice care
permit %ncadrarea le"iunilor i aprecieri a!upra etiologiei proce!elor patologice#
0unt de!cri!e, dup locali"area lor, urmtoarele !indroame toracice:
0indromul parietal########################################%nglo./nd le"iunile de"(oltate la ni(elul toracelui o!o!
!au al !tructurilor moi toracice#
0indromul pleural#########################################%n!um/nd an!am.lul le"iunilor 'oielor pleurale i
!ci"urilor#
0indroamele pulmonare - - -con!tituite dintr-un complex de le"iuni care !e %mpart
%n 'uncie de locali"are %n:
-################################################################# !indrom al(eolar dat de in(a"ia 'luid a
al(eolelor
-################################################################# !indrom inter!tiial -repre"ent/nd le"iunile
!peci'ice con4uncti
(ului de legtur al pulmonului
-################################################################# !indrom .ronic !uma le"iunilor mor'ologice i
de (entilaie
date de alterarea parietal .ronic
-################################################################# !indrom (a!cular intere!/nd at/t (a!ele arteriale
c/t i pe cele
(enoa!e
- !indromul parenc-imato! - -repre"ent/nd o pan le"iune pulmonar %n
care !unt %n egal m!ur a'ectate toate prile
co!tituente ale parenc-imului# 3!te de!cri! %n dou
'orme primare:
- 'orma conden!ant i
- 'orma ca(itar
0indromul media!tinal %n!um/nd !emnele de diagno!tic ale creterilor de
(olum ale media!tinului, con!tituind !indromul de
1media!tin tumoral7#
0indromul cardiac #########################################!inteti"/nd particularitile radiogra'ice ale
modi'icrilor - de (olum i
- de con'iguraie ale opacitii
cardiopericardice#
<rupea" an!am.lul de !emne radiologice care traduc o atingere a peretelui toracic, adic a prilor
moi !au ale !c-eletului o!o!#
)# L3?I9$I AL3 &@R8ILOR MOI
0e pot pre"enta !u. urmtoarele a!pecte:
S creterea locali"at a gro!imii peretelui toracic
S creterea !au reducerea di'u" a gro!imii peretelui toracic
S calci'icri parietale
S -ipertran!parene ale !tructurilor moi
)#)# CR3;T3RI LOCALI?AT3 AL3 <RO0IMII &3R3T3L9I TORACIC 0e exprim
radiologie !u. 'orma unei ma!e tumorale !uprapu!e c/mpurilor pulmonare# 0e pre"int ca opaciti den!e,
omogene, de inten!itate (aria.il 5de o.icei mic6, cu !tructur (aria.il %n 'uncie de dimen!iunile i natura
ma!ei patologice i de incidena 'a!cicolului de ra"e#
%n incidena de 'a 5'ig#l#A6:
S opacitatea apare proiectat aparent %n plin parenc-im pulmonar
S contururile opacitii apar %n mod !peci'ic nete pe o poriune a circum'erinei 5cea mulat de !tructurile
aerice limitro'e: pulmon !au aerul atmo!'eric6 i ter!e pe poriunea care con!tituie .a"a de implantare a
tumorii pe peretele toracic# A!pectul de contur %n %ntregime ter! !au %n %ntregime net e!te po!i.il#
%n incidena tangenial 5'ig#l#B6:
S locali"area opacitii e!te peri'eric, omogen, cu contur net
S contactul cu conturul peri'eric al toracelui !e 'ace prin racord %n pant lin
S opacitile !ituate intraca(itar !unt .ordate !pre parenc-imul pulmonar de un li"ereu caracteri!tic 'ormat din
dou !traturi concentrice:
- unul peri'eric, tran!parent, mulat pe tumor i care repre"int gr!imea
extrapleural
- altul medial, concentric cu precedentul, opac, con!tituit din cele dou 'oie
pleurale %mpin!e din!pre exterior !pre parenc-imul pulmonar#
HH
Creterile locali"ate de gro!ime ale peretelui toracic de"(oltate in exteriorul ca(itii toracice nu au li"ereu
!peci'ic, dar !unt a.orda.ile la examenul clinic#
)#,# CR3;T3RI 0A9 R3:9C3RI :3 <RO0IM3 :I9?3 AL3 &3R3T3L9I TORACIC
$u pot 'i apreciate dec/t prin comparaie cu toracele opu!#
Creterea de gro!ime e!te rar i apare %n a'ara !ituaiilor patologice numai la unele per!oane, care de"(olt
exagerat unul dintre muc-ii pectorali#
Reducerea de gro!ime e!te mai 'rec(ent i !e traduce printr-o -ipcrtran!pa- ren, 'r modi'icri de circulaie
pulmonar i 'r -iperin'laie#
&oate 'i:
- congenital prin: - a!imetrie toracic
- agene"ia marelui pectoral 5!dr# &oland6
- do./ndit dup: - ma!tectomie
- atro'ie mu!cular prin a'eciuni neurologice
)#># CALCIIC@RI &ARI3TAL3
0unt %n mod o.inuit !tructurate nodular, dimen!iunile, 'orma i !tructura nodulilor 'iind 'oarte (aria.il#
Repre"int de o.icei:
- adenopatii axilare !au !u.cla(iculare
- para"ito"e 5tric-inelo"a, 'ilario"a6
- -ematoame (ec-i
S exi!tena unor antecedente !peci'ice: traumati!me toracice, mane(re iatrogcne 5intu.aie, endo!copie6 etc#
S exi!tena unor alte acumulri concomitente de aer %n media!tin !au pleur
S pre"ena aerului !tructurat %n .en"i alternati(e opace i tran!parente, care pre'igurea" !tructurile pe care !e mulea":
'a!cicule mu!culare, pielea, conturul co!tal, ganglioni lim'atici etc# Ben"ile !uprapu!e parenc-imului pulmonar depe!c
!i!tematic i 'r %ntreruperi conturul extern al toracelui o!o!, elementul !emiologic cel mai !uge!ti( pentru o le"iune
extrapulmonar
S exi!tena altor le"iuni traumatice parietale toracice
S extinderea le"iunilor %n "one limitro'e 5regiunea cer(ical in'erioar, peretele a.dominal etc#6
)#D# KI&3RTRA$0&AR3$83 A3RIC3 0unt date de em'i"emul !u.cutanat 5'ig#,6, al crui diagno!tic radiologie !e .a"ea"
pe urmtoarele caracteri!tici:
ig# , - 3m'i"em !u.cutanat toracic 5tran!paren aeric !u.cutanat i .en"i radiotran!parete ce depe!c proiecia grila4ului con!tal6
I# 0I$:ROM9L &ARI3TAL
,# L3?I9$I AL3 0CK3L3T9L9I O0O0 TORACIC
%n!umea" modi'icri ale coa!telor i ale celorlalte elemente o!oa!e: coloana (erte.ral, !ternul, cla(iculele i
mai rar !capulele#
MO:IIC@RI CO0TAL3 :iagno!ticul radiologie al ace!tor le"iuni implic o te-nic 'oarte corect de
anali" a 'iecrui arc co!tal %n parte# Anali"a o.lig la aprecieri comparati(e ale arcurilor co!tale .ilateral i !eparat pe
'iecare poriune a 'iecrui arc# 0unt de urmrit:
S modi'icri de numr
S modi'icri de cali.ru
S modi'icri de po"iie i orientare
S modi'icri de contur
S modi'icri de !tructur
a# Modi'icri de numr
Coa!tele !upranumerare !unt cel mai 'rec(ent repre"entate de coa!tele cer(icale uni !au .ilaterale# Coa!ta cer(ical e!te:
S articulat cu apo'i"a tran!(er! CG
S de lungime mai mic dec/t coa!ta I-a normal
S 'ormat numai din arc po!terior i uneori lateral
S cu (/r'ul anterior 'lotant, nearticulat cu !ternul
S orientat (ertical, aproape paralel cu marginea coloanei (erte.rale
:in cau"a departa4rii di'icile a ace!tor coa!te de re!tul !tructurilor coa!tei I-a !au ale cla(iculei, !e recomand
utili"area incidenei antero-po!terioare, e(entual %n decu.it dor!al#
Coa!tele 'lotante i %n !pecial coa!ta ),-a pot 'i a.!ente !au 'oarte -ipopla"ice, ceea ce 'ace di'icil punerea lor %n e(iden#
A.!ena unui arc co!tal poate 'i congenital !au do./ndit, total !au parial# A.!ena congenital e!te a!ociat
o.ligatoriu cu mal'ormaii ale corpilor (erte.rali toracali: -emi(erte.re, .locuri (erte.rale etc#
A.!ena do./ndit a unui arc co!tal e!te re"ultatul unui proce! de o!teoli" !au al unei re"ecii c-irurgicale# %n
a'ara anamne"ei !peci'ice a.!enelor po!tc-irurgicale, le"iunile o!teolitice !e %n!oe!c de toate !emnele le"iunilor tumorale
!au in'lamatorii o!oa!e# Ace!tea, nelimit/ndu-!e !trict la corpul o!ului, !e %n!oe!c de modi'icri de tran!paren toracic
circum!cri!e coa!tei# 1antoma7 coa!tei apare inclu! %ntr-o acumulare de e!ut den! de 'orm 'u"i'orm, materiali"at ca o
opacitate de inten!itate (aria.il, cu contururi ter!e, neomogen# &ro'un"imea p/n la care !e %ntinde proce!ul %n interiorul
toracelui !e poate preci"a cel mai .ine Computertomogra'ie#
Ace!te le"iuni pot a(ea ca origine:
S in'ecii cu germeni .anali !au o!teit tu.erculoa!
S tumori .enigne -emangiom# c-ondrom# o!teom, tumora cu mieloplaxe#
S tumori maligne !arcom 3Qing, c-ontlro!arcom# lim'om malign, mielom i %n principal meta!ta"e o!oa!e
S para"ito"e c-i!t -idatic
.# Modi'icrile de cali.ru
nu exi!t i"olate, ci a!ocia" de regul modi'icri de !tructur, apar cel mai 'rec(ent cu locali"ri multiple# 0unt de!cri!e
modi'icri de cali.ru ale coa!telor %n -iperpara- tiroidi!m# %adi!pla"ia 'i.roa! Oa''e-Lic-tcn!tein# in tala!emie i altele#
c# Modi'icrile de po"iie i orientare
!unt de dou 'eluri: - ori"ontali"area i - (erticali"area
Ace!te modi'icri de'ine!c tipurile con'ormaionale de torace: ori"ontali"ate %n toracele puin %nalt i (erticali"ate
%n tipul a!tenic longilin# Kiperin'laia din em'i"em !e traduce tot prin ori"ontali"are#
Modi'icrile coloanei (erte.rale antrenea" automat modi'icri de orientare ale coa!telor: !colio"ele
(erticali"ea" arcurile pe partea con(ex i le ori"ontali"ea" pe cea conca(, ci'o"ele accentuate duc i ele la
ori"ontali"are#
Modi'icri de po"iie i orientare mai pot apare %ntr-o !eam de proce!e patologice intratoracice cu caracter
retractil acti( 5'i.ro"e pulmonare, pa-ipleurite retractile6 !au prin tul.urri de aerare 5atelecta"ii, em'i"em (icariant
locali"at6#
d# Modi'icrile de contur
apar rar i"olate, ne%n!oite de modi'icri de !tructur# 0unt cel mai 'rec(ent e'ectul unor compre!iuni extrin!eci a!upra
marginilor co!tale date de arterele interco!tale 5coarctaia de aort6 !au de tumoretele in!erate pe ner(ii interco!tali %n
neuro'i.romato"a RecJling-au!en#
0e caracteri"ea" prin meninerea continuitii conturului corticalei o!oa!e# Modi'icri de contur cu %ntreruperea
ace!tuia !e de!criu %n le"iuni traumatice#
e# Modi'icrile de !tructur
I# 0I$:ROM9L &ARI3TAL
!unt cel mai 'rec(ent o!teolitice i de!cri!e %n cadrul unor modi'icri complexe, care implic modi'icri de 'orm,
dimen!iuni i contur date de proce!e patologice in'lamatorii !au tumorale# Ca 'enomen i"olat pot apare ca:
S le"iuni di'u"e, ne!i!temati"ate, de genul celor din tala!emie, !au
S le"iuni 'ocali"ate multiple de genul celor din mielom
Le"iunile o!teoconden!ante i -ipertro'lce !unt mult mai rare# Au 'o!t de!cri!e %n cluurile -ipertro'ice, %n
unele tumori de origine cartilaginoa! 5exo!to"e !au c-ondroame6 i %n anumite meta!ta"e din cancerele de !/n !au de
pro!tat#
ALT3 MO:IIC@RI 0CK3L3TIC3 0unt mai puin intere!ante i cu mai mici repercur!iuni a!upra peretelui
toracic propriu-"i!#
0ternul poate 'i !u.iectul unor modi'icri de 'orm i po"iie care pot a(ea r!unet a!upra a!pectului toracelui,
cre/nd 'al!e !indroame parietale# 0ternul %n'undat poate !imula pe radiogra'iile de pro'il exi!tena unei tumori placate pe
peretele anterior, iar !ternul .om.at duce la ori"ontali"ri de coa!te#
MO:IIC@RI AL3 C9&OL3LOR :IARA<MATIC3 $u !unt %ncadrate riguro! in !indromul parietal,
dar !e in(entaria" %n cadrul modi'icrilor elementelor anatomice care repre"int cutia toracic propriu-"i!#
:ia'ragmului i !e de!criu in principal modi'icri de po"iie, dintre care mai importante !unt ridicrile de dom
dia'ragmatic uni !au .ilaterale#
Cau"ele de ridicare .ilateral a dia'ragmelor
Zin!pirul incomplet ro.e"itatea
Z!arcina ra!cita
Z meteori!mul Z tumori a.dominale mari
Z -epato!plenomegalie Z a.ce!e !u.'renice
Cau"ele de ridicare a unui !ingur dom dia'ragmatic
Z !colio"ele (erte.rale Z reducerea (olumului unui plm/n
Z em.olie pulmonar Z pare" de ner( 'renic
Z!au atelecta"ie rtumora !u.'renic
Cupolele dia'ragmatice mai pot pre"enta modi'icri de contur#
Ace!tea !unt date de alterri de tonicitate 5pare"e6, alterri ale !tructurii intrin!eci 5 -ipopla"ii6, prin %mpingere de ctre alte
ma!e din ca(itatea a.dominal !au prin 'racionare de ctre proce!e retractile pleuro-pulmonare# Apar pe radiogra'ie ca .o!eluri, "one
rectilinii, a!pect crenelat#
II# 0I$:ROM9L &L39RAL
0indromul pleural grupea" an!am.lul de in'ormaii care, pe .a"a unei radiogra'ii toracice, permite a'irmarea
exi!tenei unui epanament lic-idian !au ga"o!, li.er !au cloa"onat, !au a unui e!ut !olid %n marea ca(itate pleural !au
pe traiectul !ci"urilor#
:etalii de te-nic i indicaii de explorare
:ecelarea coninutului patologic %n pleure urmea" un algoritm %n care !unt de luat %n con!ideraie
urmtoarele principii#
)# 3panamentele 'luide apar i !e acumulea" %n poriunile cele mai decli(e ale ca(itii pleurale# Indicaiile de
explorare i te-nicile radiologice 'olo!ite tre.uie!c adaptate core!pun"tor# Minimum dou incidene radiogra'ice,
di'erite %ntre ele prin !en!ul %n care !e exercit e'ectul gra(itaiei a!upra ma!ei 'luide radioopace !unt nece!are pentru
diagno!ticul di'erenial !olidP'luid i li.erP%nc-i!tat#
,# 3panamentele 'luide cloa"onate peri'eric !au interlo.ar pot 'i diagno!ticate numai prin radiogra'iere %n dou planuri:
'rontal i !agital#
># 3panamentul pleural ga"o! !e proiectea" %n poriunea !uperioar a c/mpurilor pulmonare radiogra'iate,
indi'erent de po"iia corpului %n momentul e'ecturii radiogra'iei#
D# ormaiunile pleurale !olide i epanamentele 'luide complet cloa"onate nu re!pect nici unul dintre principiile
gra(itaionale enunate#
Indicaiile de explorare radiologic tre.uie!c argumentate clinic pentru a permite adoptarea de la %nceput a
unei te-nici radiologice corecte#
I# 0I$:ROM9L &ARI3TAL
A# 3&A$;AM3$T3 LICKI:I3$3
:au totdeauna ca le"iune radiologic de .a" opaciti#
Imaginea radiologic depinde:
S de mrimea epanamentului
S de topogra'ia !a
S de caracterul !u li.er !au %nc-i!tat
S de po"iia .olna(ului
)# &L39R3?II LIB3R3 AL3 MARII CA*IT@8I &L39RAL3 A!pectul radiologie e!te
(aria.il dup cantitatea de lic-id acumulat %n pleur# 3xamenul radiologie, nici mcar computertomogra'ia, nu
poate 'ace aprecieri !igure a!upra naturii !au !tructurii epanamentelor#
&leure"ii li.ere %n cantitate medie 5'ig# >6
Reali"ea" !indromul pleuretic radiologie !tandard caracteri"at prin:
S Opacitate omogen
S :e inten!itate maxim %n poriunea cea mai decli(
S Cu marginea !uperioar tear!, a!cendent !pre peretele lateral toracic i po!i.il cu
du.lii contur 5cur.a :amoi!eau radiologic6
S %ntin! de la o margine a -emitoracelui la cealalt, indi'erent de incidena %n care !-a
e'ectuat radiogra'ia
S ;terg/nd prin !ilueta4 contururile cu care (ine %n contact 5cupola dia'ragmatic,
conturul cordului6
S *aria.il cu po"iia .olna(ului
S r caractere de !i!temati"are lo.ar !au !egmentar
S Cu e'ect de ma! 5%mpingere6 a!upra 'ormaiunilor limitro'e Opacitatea pleuretic e!te omogen
datorit !trii 'luide, uni'orm di!tri.uite,
'r elemente -eteroden!e %ncorporate#
Inten!itatea ei e!te (aria.il %n 'uncie de gro!imea !tratului de lic-id tra(er!at# %n poriunea cea mai
decli( opacitatea e!te de inten!itate !upraco!tal inten!itatea !c"/nd pe m!ur ce gro!imea lic-idului !cade
!pre cranial#
ig# D - *aria.ilitatea epanamentului pleural cu po"iia .olna(ului A# orto!tati!m B# decu.it
dor!al
Marginea !uperioar a opacitii urmea" principiile 'ormrii cur.ei :amoi!eau# :ecala4ul de ni(el
ori"ontal %ntre marginea anterioar, mai caudal i marginea po!terioar mai cranial a limitei !uperioare a
ni(elului de lic-id duce la apariia du.lului contur# Incidena de pro'il preci"ea" c ace!te dou limite decalate
!e !tructurea" ca dou 1coarne7, unul anterior i unul po!terior#
&o"iia anatomic peri'eric a pleurei 'ace ca opacitile pe care le conine, %n m!ura %n care ace!tea
ocup li.er toat ca(itatea, ! !e a'le !ituate %n permanent contact cu peretele toracic pe toat !upra'aa !a#
I# 0I$:ROM9L &ARI3TAL
0paial opacitatea !e %ntinde de la un perete toracic la altul indi'erent de inciden#
Locali"area pleural a opacitii 'ace ca a.!ena caracterului !i!temati"at lo.ar !au !egmentzr al
opacitii ! decurg de la !ine#
Caracterul 'luid al produ!ului opac 'ace ca el ! 1curg7 %n perimetrul ca(itii pleurale, !c-im./ndu-
i po"iia i implicit proiecia radiologic# 5'ig# D6#
3'ectul de ma! e!te perceput ca o %mpingere a 'ormaiunilor anatomice limitro'e 5media!tin,
dia'ragme, perete toracic6 din!pre partea a'ectat !pre cea !ntoa!#
&leure"ii li.ere (oluminoa!e 5ma!i(e6
Con!tituie o (ariant a !indromului !tandard, anterior de!cri!, caracteri"at prin:
S Opacitate care intere!ea" de o.icei un -emitorace %ntreg
S Inten!itatea opacitii e!te aceeai pe toat !upra'aa de proiecie radiologic, !upraco!tal i
omogen#
S 3'ectul de %mpingere e!te mai e(ident dec/t la pleure"iile medii i !e mani'e!t !u. 'orma
%mpingerii media!tinului mult dincolo de marginea corpilor (erte.rali i in(er!area cur.urii
cupolei dia'ragmatice
Anali"a !tructural a ace!tor opaciti ma!i(e, reali"at %n principal Computertomogra'ie, permite
departa4area !u. pleure"ie a unui pulmon cola.at cu .ron-ogra'ie aeric pre"ent# A!pectul radiologie pretea"
la con'u"ii %ntre pleure"ie i atelecta"ii 5'ig#=6# &leure"ia %mpinge, atelecta"ia tracionea" !tructurile adiacente#
Le"iunea parenc-imatoa! pulmonar poate di!pare odat cu lic-idul pleural#
ig# > - 3panament lic-idian li.er %n ca(itatea pleural !t/ng
ig# = - Torace opac prin atelecta"ie a pulmonului !t/ng 5e'ectul de traciune al !tructurilor ctre
-emitoracele a'ectat6
&leure"ii li.ere cu cantitate mic de lic-id#
:iagno!ticul precoce al unei pleure"ii %n cantitate mic nu e!te totdeauna !implu# ia.ilitatea
examenului ecogra'ic al !inu!urilor co!todia'ragmatice e!te !uperior celui radiogra'ie, unde cantitatea minim
de lic-id pleural nece!ar (i"uali"rii radiogra'ice e!te de >++-D++ ml# Cea mai util metod de diagno!tic
precoce rm/ne computertomogra'ia#
&rimele !emne radiogra'ice apar pe radiogra'ia de pro'il !u. 'orma tergerii !au rotun4irii ung-iului
co!to-'renic po!terior# Imaginea di!pare la !c-im.area de po"iie#
,# &L39R3?II A$CKI0TAT3 0A9 CLOA?O$AT3
0e 'ormea" prin acumulri de lic-id %n 1pungi7 pleurale, reali"ate prin !udarea celor dou 'oite,
parietal i (i!ceral, %ntre care, pe o circum'erin limitat, rm/ne un !paiu ce !e umple cu 'luid# &roce!ul
de!cri! poate a(ea loc oriunde pe !upra'aa marii ca(iti !au a prelungirilor !ale interlo.are - !ci"urile#
&leure"ii %nc-i!tate parietal
0unt colecii !ituate %n contact cu grila4ul co!tal !au cu coloana#
Radiogra'ia de 'a e!te de regul necaracteri!t%c, radiogra'ia de pro'il e!te o.ligatorie# A!pectele
po!i.ile di'er cu locali"area#
*pan4amentele apicale dau o opacitate care coa'ea" apexul pulmonar, reali"/nd at/t de 'a c/t i
de pro'il un a!pect de 1ca!c7 periapical# 3!te (or.a de o opacitate !emicircular %n 'orm de (irgul,
%ngro/ndu-!e progre!i( de 4o! %n !u! i dina'ar !pre %nuntru# Repre"int o imagine rar, cuno!cut %n mod
tradiional ca imagine re"idual dup pneumotoraxul terapeutic#
*pan4amentele a3ilare !unt opaciti rotun4ite !au 'u!i'orme, omogene, de inten!itate co!tal, cu
!tructur omogen, aplicate pe peretele toracic, aparent !u!pendate, nein'luenate de modi'icrile de po"iie#
Limita medial a opacitilor e!te net, racordat %n pant lin, 'r li"ereu de demarcaie# $u !e a!ocia"
niciodat cu modi'icri parietale o!oa!e#
*pcm4amentele posterioare !unt practic in(i"i.ile pe radiogra'iile de 'at# C/nd !unt (i"i.ile !e
pre"int !u. 'orm de opaciti o(oide !au rotun4ite, ne!i!temati"ate, cu contur ter!, proiectate %n plin
parenc-im# Cele !ituate la .a" nu !iluetea" cu opacitatea cordului# Radiogra'ia de pro'il e!te mult mai
e(ocatoare# Opacitatea e!te proiectat %n anul (erte.ral po!terior, !uprapu! coloanei (erte.rale, den!,
omogen, cu marginea anterioar con(ex, net, %mping/nd pulmonul adiacent# $u !iluetea" cu marginea
po!terioar a cordului#
*pan4amentele anterioare au un a!pect a!emntor celor po!terioare, numai locali"area di'er# :e
'a opacitatea e!te !ituat %n ung-iul co!to-'renic lateral de partea re!pecti(, iar de pro'il umple ung-iul co!to-
'renic anterior#
Toate ace!te !emne radiologice !peci'ice opacitilor principale !e a!ocia" de regul cu alte !emne
!ecundare de a'ectare pleural, do(editoare ale unei .oli generale a pleurei#
&leure"ia dia'ragmatic
3!te de 'apt o pleure"ie 'al! cloa"onat, ea apr/nd la em'i"ematoi, cu pulmonul greu comprima.il,
in!inuat %ntre 'aa dia'ragmatic a ace!tuia i dia'ragm# Apare ca o .and opac, cu conca(itatea cranial, care
o.!truea" ung-iurile de la extremele cupolei dia'ragmatice, at/t cele co!to-dia'ragmatice lateral i po!terior,
c/t i pe cel cardio-'renic#
0e creea" 'al!a imagine a creterii gro!imii dia'ragmului prin %ndeprtarea 'ornixului ga!tric i a
'icatului de parenc-imul pulmonar# Imaginea %n! e!te parial mo.il, modi'ic/ndu-!e cu po"iia .olna(ului#
3cogra'ia i %n !pecial computertomogra'ia !unt e!eniale pentru diagno!tic#
&leure"iile media!tinale
Repre"int o locali"are rar# 0impla radiogra'ie toracic de 'a nu e!te rele(ant# A!ocierea
radiogra'iei de pro'il e!te nece!ar, iar computertomogra'ia e!te indi!pen!a.il pentru diagno!ticul de
certitudine#
A!pectul cel mai o.inuit pe radiogra'ia de 'a e!te acela de lrgire unilateral a media!tinuiui,
printr-o opacitate rotund - o(alar, !au 'u"i'orm, con(ex !pre pulmon, cu margini nete, de inten!itate mare#
Coleciile anterioare terg prin !ilueta4 marginea cordului# Locali"rile po!terioare, %ntre 'oiele pleurale
retro-ilare, !unt mai 'rec(ente i nu terg marginile cordului#
&leure"iile !ci"urale !au interlo.are
0e 'ormea" prin !im'i"area parial a locului de implantare al !ci"urilor pe conturul pleurelor marii
ca(iti# luidul coninut %n !ci"uri e!te a!t'el .locat %ntre cele dou 'oie ale pleurei (i!cerale !ci"urale#
&roiecia radiologic a !ci"urilor de 'a nu e!te caracteri!tic, aa c incidena radiologic !peci'ic pentru
diagno!tic e!te cea lateral# Acea!t permite de!'urarea anatomic a celor trei !ci"uri#
A!pectul radiologie al coleciilor !ci"urale !e caracteri"ea" prin :
S 'orma lenticular, 'u!i'orm
S locali"area pe traiectul anatomic al unei !ci"uri
S a!pectul nemodi'icat de modi'icrile de po"iie
S %ngroarea !ci"urii a'ectate, %n continuarea opacitii plcuretice
S a!ociat cu alte !emne de a'ectare pleural la di!tan
3xpre!ia radiologic a coleciilor e!te di'erit, %n 'uncie de locali"are#
Locali"area pe scizura orizontal dreapt are pe radiogra'ia de 'a 'orma
unei opaciti rotunde, nete, omogene, cu de!en (a!cular !uprapu!, !ituat para-ilar lateral# &e radiogra'ia de
pro'il, opacitatea de(ine 'u!i'orm, pre-ilar, cu axul lung ori"ontal#
ig# E - &leure"ie %nc-i!tat interlo.ar pe !ci"ura o.lic !t/ng 5incidena po!tero-anterioar e!te necaracteri!tic, cea de
pro'il e!te rele(ant6
Locali"area pe scizurile o$lice 5'ig# (6 e!te a!emntoare pentru cele dou pri, dar di'er ca
proiecie radiologic %n 'uncie de !egmentul !ci"ural a'ectat# orma opacitii pe radiogra'ia de 'a e!te
o(alar, dar locali"area e!te !upra-ilar pentru coleciile cantonate %n !egmentul po!terior al !ci"urii i in'ra-ilar
pentru cele din !egmentul (entral al !ci"urii# &e radiogra'ia de pro'il opacitile !unt orientate cu axul lung %n
!en! cranio-caudal i dor!o-(entral, iar po"iia lor e!te !upra-retro-ilar pentru cele din !egmentul po!terior al
!ci"urii i in'ra-pre-ilar pentru celelalte#
Locali"rile poliscizurale !unt 'rec(ente# 3!te 'oarte caracteri!tic a!pectul radiologie de pro'il al
locali"rilor tri!ci"urale drepte, a!emntor unei 'run"e de tri'oi, centrul imaginii trilo.ate 'iind !ituat %n -il#
Locali"rile paucilic0idiene nu !e deo!e.e!c cu nimic de pa-i!ci"urite, caracteri"ate prin
1!u.linierea7 !ci"urilor, %n mod normal in(i"i.ile, prin %ngroarea lor#
&leure"iile multicloa"onate
:au a!pecte !tranii, necaracteri!tice, neinterpreta.ile dec/t cu a4utorul radiogra'iilor de pro'il i %n
!pecial al computertomogra'iilor#
B# 3&A$;AM3$T3 <A?OA03 5&$39MOTORAF9L6
0e materiali"ea" Computertomogra'ie prin -ipertran!parene# Aerul !e locali"ea" electi( %n
poriunile cele mai !uperioare ale toracelui, dar a!pectul radiogra'ie e!te (aria.il %n 'uncie de cantitatea de aer
din pleure#
)# &$39MOTORAF9L LIB3R AL MARII CA*IT@8I &L39RAL3
&neumotoraxul cu cantitate medie de ga"
Reali"ea" a!pectul radiologie cla!ic al pneumotoraxului, care poate 'i !pontan !au pro(ocat prin
cau"e traumatice !au iatrogene 5'ig# 06#
A!pectul radiologie !tandard !e traduce prin:
- -ipertran!paren peri'eric i !uperioar
- a.!ena total a de!enului pulmonar %n "ona -ipertran!pa- rent
- .ontul pulmonar opac !e a'l !ituat central 5%n 4urul -ilului6 i caudal 5paramedia!tinal in'erior6, .ordat de un
'in li"ereu opac con!tituit din pleura (i!ceral de %n(eli
- media!tinul e!te nemodi'icat ca po"iie
- pulmonul contralateral e!te %n -iperin'laie, iar de!enul pulmonar e!te modi'icat prin redi!tri.uie (a!cular
!pre (/r'uri#
Bontul pulmonar poate pre"enta alterri care !unt cau"a 5.ule de em'i"em marginale6 !au e'ectul
cola.rii pulmonare 5atelecta"ii pariale, rapid re(er!i.ile pro(ocate de cuduri .ronice6#
9neori %n perimetrul -ipertran!parent !e pot o.!er(a .en"i opace cu gro!ime i traiect (aria.il,
repre"ent/nd .ride laxe, comple"ente, care tracionea" a!upra pleurei (i!cerale de %n(eli a .ontului pulmonar
5'ig# )6#
ig# G - &neumotorax parial drept
)+H
ig# I - &neumotorax total !t/ng cu aderene pleurale
)))
ig# H - &neumotorax locali"at apical !t/ng ig# )+ - Kidropneumotorax !t/ng
&neumotoraxul redu! cantitati( 5'ig# H6
3!te de cele mai multe ori di'icil de pu! %n e(ident, !au poate trece neo.!er(at la un examen
!uper'icial !au neatent al radiogra'iei#
Apare !u. 'orma unui li"ereu -ipertran!parent de 'orm !emilunar !au %n .and, ce .ordea" apexul
pulmonar, cel mai 'rec(ent pe (er!antul extern i %i poate !c-im.a po"iia odat cu !c-im.rile de po"iie ale
.olna(ului#
%n ca" de incertitudini !e utili"ea" radiogra'ia %n expir 'orat care accentuea" retracia pulmonar i
lrgete .anda tran!parent# Computertomogra'ia repre"int pro.a de diagno!tic cert#
&neumotoraxul !u'ocant 5cu !upap6
Con!tituie o entitate diagno!tic clinico-radiologic de mare urgen# 3!te dat de o !oluie de
continuitate pulmonar de mari dimen!iuni care introduce %n pleur aer care rm/ne capti(# Re"ultatul e!te o
cola.are complet a pulmonului cu un pronunat e'ect de ma! a!upra media!tinului, care apare %mpin!
contralateral, a dia'ragmului cu cur.ura in(er!at i a grila4ului co!tal cu !paiile interco!tale mult lrgite i
coa!te ori"ontali"ate#
A!pectul radiologie e!te caracteri!tic, de -emitorace nelocuit, complet lip!it de orice 'el de !tructur
opac#
,# &$39MOTORAF9L &AR8IAL 0A9 CLOA?O$AT 3!te mult mai rar dec/t pleure"iile
cloa"onate i %n !pecial mult mai greu de pu! %n e(iden# Are aceleai locali"ri ca i pleure"iile cloa"onate cu
di'erena ca din punct de (edere radiologie e!te (or.a de tran!parene i nu de opaciti# &rincipala di'icultate de
diagno!tic di'erenial e!te cea %ntre un pneumotorax cloa"onat i o .ul marginal de em'i"em# &neumotoraxul
!e racordea" cu peretele toracic %n pant lin, %n timp ce .ula de em'i"em !e racordea" %n ung-i a!cuit#
C# 3&A$;AM3$T3 &L39RAL3 MIFT3 5KI:RO&$39MOTORAF9L6
Repre"int o condiie prin care tran!parenei aerice i !e a!ocia" opacitatea 'luidului pro(enit din
le"iuni pulmonare !au produ! ca reacie local, de o.icei in'lamatorie %n pleura %n!i 5'ig# )+6# <a"ul e!te
ade!ea iatrogen, ca e'ect al punciilor pleurale e(acuatorii !au diagno!tice#
Imaginea radiologic e!te o imagine -idro-aeric# &artea lic-id e!te li.er i mo.il %n interiorul
ca(itii# &artea aeric e!te delimitat de un li"ereu, care pe (er!antul !pre pulmon, unde e!te 'ormat de ctre
pleura (i!ceral, e!te 'in i de inten!itate !u.co!tal#
:iagno!ticul imaginilor -idroaerice pleurale poate ridica unele di'iculti generate de topogra'ia
imaginilor:
S li.ere %n marea ca(itate imaginile !e %ntind de la un perete toracic la altul a!emeni opacitilor
lic-idiene pure
S cloa"onate !ci"ural p!trea" topogra'ia pleure"iilor interlo.are !imple
S cloa"onate peri'eric au o 'orm 'u"i'orm, limea !upra'eei ni(elului de lic-id nu e!te
identic %n cele dou incidene de 'a i de pro'il#
9tili"/nd ace!te criterii de diagno!tic !e poate 'ace diagno!ticul di'erenial %ntre imaginile
-idroaerice pleurale i cele intraparenc-imatoa!e pulmonare, tangente la peri'eria imaginii#
:# ORMA8I9$I &L39RAL3 0OLI:3
0unt cel mai 'rec(ent pa-ipleurite, adic %ngroarea am.elor 'oie pleurale, de cele mai multe ori
!im'i"ate i %n 'inal calci'icate# Tumorile pleurale !unt mai puin 'rec(ente#
)# &AKI&L39RIT3 0A9 03CK3L3 IBROA03 5'ig#ll6
Au un a!pect radiologie (aria.il %n 'uncie de amplitudinea le"iunii#
0unt de!cri!e:
S le"iuni minime: Z tergerea ung-iului cardio-'renic
Z du.lu contur axilar
S le"iuni limitate Z apicale 5pa-ipleurita periapical6
Z media!tinale !au dia'ragmatice 5corturi6
))>
S le"iuni !peci'ice: Z plcile 'i.ro-ialine calci'icate !peci'ice a!.e!to"ei
Zcalci'icri pleurale:
Z in incidena de 'a: - opaciti inten!e
- cu contur neregulat
- neomogene
- multiple
- di!eminate Z%n incidena de pro'il: - linii
opace
- urm/nd conturul grila4ului co!tal,
media!tinului, dia'ragmului
,# T9MORI &L39RAL3 5'ig#),6
A!pectul radiologie e!te identic cu cel al pleure"iilor %nc-i!tate parietale adic:
S opacitate den! omogen
S cu contur medial net, con(ex, %mping/nd pulmonul
S %n contact intim cu peretele toracic, 'ix
S 'r li" co!tal
S de (olum (aria.il
:e la 'orma !tandard de!cri! !e pot de"(olta mai multe (ariante:
)# *arianta umed care con!t dintr-un !indrom pleuretic, cu pleure"ie -emoragic dureroa!,
li.er !au parial cloa"onat# 0indromul pleural %n acea!t !ituaie e!te complex etiologic, dar necaracteri!tic
radiologie#
,# *arianta u!cat care poate %m.rca dou 'orme di'erite:
S 'orma !c-iroa! in care !indromul pleural de tip !olid e!te predominent de'ormant, retractil
S 'orma (egetant %n care !indromul pleural e!te de tip !olid -ipertro'ic-producti(, d/nd a!pectul de 'e!ton
marginal# %n incidena tangenial 'e!tonul e!te con!tituit din
ig# ), - Tumor pleural !t/ng 5opacitate omogen, policiclic, paralel cu peretele toracic6
ig# )) - &a-ipleurita retractil a -emitoracelui drept
))=
opaciti multiple, den!e, omogene, .o!elate, cu contur net, %nirate pe conturul predominent extern al
toracelui, mai .ine (i"i.ile !pre (/r'uri i mai ale! dup pneumotorax# %n incidena de 'a apar ca opaciti
rotunde, multiple, aparent intrapulmonare, cu a!pect de .ule de !pun#
Retracia unui -emitorace opac, cu %ngroarea conturului -emitoracelui re!pecti(, con!tituie calea
'inal comun pentru toate ace!te 'orme#
0u.!tratul anatomo-patologic al ace!tor le"iuni e!te me"oteliomul pleural i mai rar meta!ta"ele
pleurale# Tumorile .enigne !unt de excepie#
III# 0I$:ROAM3L3 &9LMO$AR3
&ulmonul e!te o !tructur unitar con!tituit din ci aeriene, (a!e !anguine i e!ut con4uncti( de
leagtur# 0indroamele pulmonare repre"int apariia la ni(elul ace!tor !tructuri a unor 'luide inexi!tente %n mod
normal !au acumularea %n exce! %n !tructuri lumenale a unor 'luide care exi!t %n mod normal %n ace!te !tructuri#
0e de'ine!c %n ace!t 'el mai multe categorii de !indroame pulmonare:
S cele prin acumulare de 'luide %n !paiile aerate 5!indromul al(eolar, !indromul .ronic6
S cele prin acumulare de 'luide %n !paiile cu con!i!ten !olid 5!indromul inter!tiial6#
S cele prin acumulare de 'luid %n exce! %n lumenele (a!culare normale 5!indromul (a!cular6
A'ectarea concomitent a mai multor !tructuri, depind limitele %ntre teritoriile mai !u! !peci'icate,
e!te apana4ul unor a'eciuni cu caracter in(a"i(, %n !pecial a le"iunilor neopla"ice !au in'lamatorii !upurati(e#
Ace!t tip de pan le"iune pulmonar generea" !indromul parenc-imato!#
)# 0I$:ROM9L AL*3OLAR
Al(eolele pulmonare !unt !tructuri aerate, in(i"i.ile radiologie, interconectate direct %ntre ele#
Al(eolele nu !unt !tructuri terminale, ci comunic %ntre ele prin porii To-n# Conectarea lor la cile aeriene !e
'ace dup criterii topogra'ice, 'iecrei al(eole re(enindu-i o .roniol terminal continuat cu un canal al(eolar,
ultimul !egment al cii aeriene de tran!port di!tri.uit dup %mprirea %n lo.i, !egmente, lo.uli, al(eole#
Ace!tea din urm, la om %n numr de 2'--%--------, !e !tructurea" %n 'orm de piramide de dimen!iuni
progre!i( mai mari, cu (/r'ul orientat !pre -iluri i cu .a"a pe cei G+-H+ m#p# c/t repre"int !upra'aa lor
de!'urat# iecare piramid mai mare e!te 'ormat din mai multe piramide mici# %ntreg !i!temul are (/r'ul %n
-il#
:e'inim deci !indromul al(eolar prin an!am.lul !emnelor radiologice con!ecuti(e di!pariiei aerului
din al(eole i %nlocuirii Iui printr-un 'luid exudat !au tran!udat, care !e poate !olidi'ica# &re"ena ace!tui produ!
!trin intere!ea" un teritoriu limitat la un !egment !au lo. cruia nu %i modi'ic (olumul, !pre deo!e.ire de
apneumato"a 5atelecta"ie6 care %l reduce#
Le"iunea radiologic elementar caracteri!tic !indromului al(eolar e!te opacitatea# Opacitile din
!indromul al(eolar !e caracteri"ea" prin:
S inten!itate -idric
S !tructur omogen
S contururi ter!e
S !i!temati"are lo.ar !au !egmentar 5'ig#)>, )D6
S pre"ena .ron-ogra'iei aerice 5'ig#)=6
S e(oluia rapid de ordinul "ilelor
Inten!itatea opacitilor al(eolare e!te mare, dar di'erit %n centrul opacitii i !pre peri'eria ei#
In(a"ia al(eolar i -epati"aia !unt un proce! care !e extinde din aproape %n aproape# Regiunile cu le"iunile
cele mai (ec-i nu mai conin deloc aer al(eolar
%
'ig# )D - Caracterul !i!temati"at lo.ar mi4lociu drept
))E
i !unt din punct de (edere radiologie opace# Opacitatea e!te %n ace!te regiuni mare, omogen i cu
.ron-ogra'ie aeric# La limita %ntre pulmonul a'ectat i cel !nto! exi!t o "on de tran"iie# %n care !e
reali"ea" progre!iunea proce!ului patologic# %n acea!t regiune coexi!t un numr de al(eole a'ectate, cu
unele care !e menin %nc pneuma- ti"ate# 0e creea" a!t'el condiia ca opacitatea %n acea!t "on ! ai.
caractere radiologice
ig# )> - Caracterul !i!temati"at !egmentar apical po!terior drept
))G
di'erite: e!te de mai mic inten!itate, e!te neomogen, creea" !en"aia (i"ual de contur ter! i nu permite perceperea .ron-ogra'iei
aerice# 0c-im.rile care !ur(in %n a!pectul marginilor opacitii at/t %n 'a"a de in!talare a le"iunii c/t i %n 'a"a de re"oluie creea"
premi"a !c-im.rilor 'oarte rapide ale a!pectului imaginii#
Bron-ogra'ia aeric e!te con!iderat !emn de le"iune al(eolar i e!te creditat cu (aloarea unui !emn radiologie !igur de
le"iune nonneopla"ic# Broniile normale nu !unt (i"i.ile radiologie deoarece pereii lor nu !unt !u'icient de groi pentru a crea
contra!tul de den!itate %ntre dou teritorii aerate, al(eola i lumenul .ronic !ituate %n !trict contiguitate# :i!pariia pneumati"rii
al(eolei 'ace ca .ronia aerat ! de(in (i"i.il prin contra!t negati(, !u. 'orma unei .en"i tran!parente %n plin ma! de opacitate
al(eolar, a(/nd topogra'ia ar.ori"aiilor .ronice# Condiia patologic nu exi!t %n ca"ul di!pariiei aeraiei .ronice prin
o.!trucie5%n atelecta"ii6 !au prin in(a"ie cu material 'luid 5%n 'a"a de re"oluie a proce!elor al(eolare6# :e a!emeni, le"iunile care
compromit concomitent aerarea al(eolei i a .roniei nu permit apariia imaginii de .ron-ogra'ie aeric#
0indromul al(eolar repre"int o categorie de le"iuni cu imaginile lor radiologice core!pun"toare, dar %n !/nul creia !e
de!criu mai multe (ariante#
)#)# $O:9LII ACI$ARI 0A9 LOB9LARI#
Aceti noduli repre"int din punct de (edere anatomic le"iunea elementar, %n !en!ul pre"enei de 'luid !au !olid %n cea mai
mic unitate re!piratorie (i"i.il radiologie 5'igl(6#
Imaginea radiologic e!te greu de di'ereniat de alte imagini nodulare i !e caracteri"ea" prin:
S dimen!iuni (aria.ile, dar %n general la limita dimen!iunilor care di'erenia" nodului de micronodul .% mm6#
S 'orm rotund !au o(alar
S contur ter!
S inten!itate mic
S (aria.ilitate pronunat %n timp
ig# )= - Bron-ogra'ie aeric %ntr-un !indrom de conden!are lo.ar mi4locie dreapt
'ig# )D - Caracterul !i!temati"at lo.ar mi4lociu drept
)),
ig# )E - Modul acinar %n cadruc unui in'arct pulmonar
Aceti noduli acinari !au lo.ulari pot exi!t independeni !au pot 'u"iona reali"/nd opaciti de mai mari dimen!iuni# C/nd
exi!t i"olai reali"ea" un a!pect de miliar impo!i.il de di'ereniat de miliara inter!tiial dec/t prin pro.a timpului !au pro.a
terapeutic# Atunci c/nd 'u"ionea", a!pectul radiologie e!te determinat de dimen!iunile !egmentului de parenc-im pulmonar a'ectat i
con!tituie a doua categorie de le"iuni:
)#,# L3?I9$I CO$L93$T3 A$TI$03#
0unt le"iuni multilo.ulare care pot intere!a p/n la mai mult de un pulmon# :up cum p!trea" !au nu topogra'ia
!egmentar !au lo.ar, le"iunile pot 'i de dou 'eluri:
Le"iuni !i!temati"ate
0unt le"iuni care
ocup un !egment !au un lo. 5'ig#)D6, den!e, omogene, cu contur net i regulat repre"entat de !ci"uri !au de !epturile inter!egmenta-re,
de 'orm triung-iular cu .a"a la peri'erie i (/r'ul %n -il, cu .ron-ogram aeric# 3!te
a!pectul cla!ic de pneumonie 'ranc lo.ar# &oate intere!a de la un !ingur !egment p/n la am.ii plm/ni, c/nd e!te de progno!tic
in'au!t#
D#)# 0I$:ROM9L *A0C9LAR &9LMO$AR &R3CA&ILAR#
Repre"int !uma modi'icrilor circulaiei arteriale pulmonare, care pot 'i de dou tipuri:
S cu -iper(a!culari"aie
S cu -ipo(a!culari"aie
0indromul de -iper(a!culari"aie arterial pulmonar
0e mai numete i !indromul de pletor pulmonar i !e datorea" unei creteri a 'luxului arterial pulmonar# Creterea 'luxului arterial !e
datorea" unui de.it !anguin !uplimentar circulant re"ultat prin:
S !-unt !i!temico-pulmonar 5cardiopatii congenitale6
S -iper(olemie 5in!u'iciena renal cu !indrom ne'rotic6
S -iperc-ine"ie 5-ipertiroidi!m6
0e caracteri"ea" radiologie prin:
S reducerea tran!parenei pulmonare glo.ale
S creterea gro!imii .en"ilor opace ale de!enului pulmonar
S redi!tri.uia (a!cular .a"eP(/r'uri
S a.!ena !emnelor de !indrom inter!tiial !au al(eolar
S -iluri pulmonare de dimen!iuni normale
Creterea de.itului !e traduce prin %m.ogirea circulaiei arteriale din c/mpurile pulmonare !uperioare dat de de!c-iderea de teritorii
noi i de dilatarea celor de4a de!c-i!e#
Ben"ile (a!culare cre!c %n regiunile apicale at/t ca gro!ime c/t i ca numr pe unitatea de !upra'a 5'ig#,D6#
A!pectul radiogra'ie glo.al e!te cel de uni'ormi"are a de!enului pulmonar# Ace!ta e!te a!emntor pe toat !upra'aa pulmonului
radiogra'iat, .ilateral# enomenul !e numete redi!tri.uie (a!cular i !e a!ocia" unui 'enomen care o precede i anume %ngroarea
.en"ilor (a!culare pulmonare normal (i"i.ile la
.a"e, prin %ncrcarea lor cu !/nge %ntr-o prim tentati( de a ca"a %n pulmon un (olum circulant !uplimentar# 0e o.ine %n 'inal un
a!pect de pletor pulmonar cu dilataia tuturor elementelor arteriale pulmonare, .ilateral, apical ca i .a"al#
*a!ele arteriale pulmonare !unt (a!e cu perete gro!, care nu permit cu uurin ieirea 'luidelor intra(a!culare %n inter!tiiul
pulmonar# Inter!tiiul peri(a!cular rm/ne indemn, 'r !emne de !indrom inter!tiial#
A!pectul -ilurilor pulmonare nu e!te modi'icat dec/t %n !en!ul unei dilataii moderate a ramului arterei pulmonare,
ig# ,D - %m.ogirea de!enului (a!cular pulmonar apical prin
redi!tri.uie indi'erent de cau"
ig# )G - Le"iuni con'luente %n lo.ul in'erior drept
in!u'icient pentru a determina modi'icri radiologice !emni'icati(e#
ig# )G - Le"iuni con'luente %n lo.ul in'erior drept
0indromul de -ipo(a!culari"aie arterial pulmonar
3!te o condiie patologic do./ndit !au congenital# &oate 'i o le"iune di'u" !au locali"at, de'initi( !au re(er!i.il#
Kipo(a!culari"aia pulmonar di'u" .ilateral e!te o a'eciune congenital i !e datorea" unei o.!trucii la ni(elul cii de
ieire a (entricolului drept !au pe traiectul arterei pulmonare# &articularitile radiogra'ice !unt:
S -ipertran!parena pulmonar di'u", !imetric .ilateral
S de!en pulmonar gracil cu reducerea numrului de .en"i pe unitatea de !upra'a
S -iluri pulmonare mici, de o.icei !imetrice
S uneori dilataie po!t!tenotic a arterei pulmonare
A!pectul cel mai !uge!ti( e!te cel reali"at %n cadrul tetralogiei allot# Kipo(a!culari"aia di'u" unilateral poate 'i
congenital reali"/nd !indromul Onu!:
S -ipertran!parena accentuat a unui pulmon
S de!en (a!cular gracil %n pulmonul re!pecti(
S -il mic de partea -ipertran!parent
3!te in e!en raportarea unilateral a !imptomatologiei radiologice de la categoria precedent i are drept cau"e tot
!teno"ele de arter pulmonar, unilaterale i peri'erice# Kipo(a!culari"aia unilateral do./ndit e!te de dou categorii:
S cu -il mic -omolateral
S cu -il mare -omolateral
0teno"ele .roniei primiti(e pot duce prin re'lexul *on 3uler la o reducere de 'lux arterial cu redi!tri.uie contralateral#
Le"iunea e!te re(er!i.il la di!pariia !teno"ei .ronice# A!pectul radiologie e!te dominat de -ipertran!parena pulmonar unilateral i
-ilul mic de aceeai parte#
Kilul mare poate 'i cau"at de o tumor cu in(a"ie arterial !au de dilataia arterei %n amonte de un trom. (olumino!#
3!te de!cri! i po!i.ilitatea unui !indrom -ipo(a!cular unilateral cu -il mare contralateral, ace!ta !e datorea"
redirecionrii !/ngelui care nu poate accede ctre celalalt plm/n ca urmare de o.icei a unei trom.o"e ma!i(e#
0indromul de -iperten!iune pulmonar precapilar
3!te un !indrom cu a!pect radiologie com.inat: pletora pulmonar central i olig-emie peri'eric 5'ig#,=6#
Mecani!mul de producere al -iperten!iunii pulmonare arteriale explic a!pectul radiogra'ie# La limita %ntre meta-arteriola
pulmonar ela!tic i cea mu!cular exi!t o concentrare mu!cular care 4oac rolul de !'incter# Aa "i!ul !'incter reacionea" la
creterea de pre!iune intra(a!cular prin in!talarea unui !pa!m peri-ilare, cu amputarea lor peri'eric i reducerea de!tinat prote4rii
!egmentului numrului de .en"i (a!culare %n pulmonul peri'eric
ia# ,= - :ilataia (a!elor pulmonare -ilare i
),H
(a!cular !ituat %n a(al de el, %n !pecial al capilarului pulmonar# 0pa!mul duce la o !cdere dramatic a !upra'eei de !eciune
a patului (a!cular pulmonar, cu creterea accentuat a pre!iunii %n amonte de "ona de .ara4# enomenul apare relati( precoce, oricum
%nainte de apariia !emnelor de alterare capilar i inter!tiial#
A!pectul radiogra'ie e!te e'ectul mecani!mului patogenic de!cri!:
S pulmonul e!te %mprit pe ori"ontal %n dou "one di!tincte:
Z una central -ilar i peri-ilar unde a!pectul e!te cel de!cri! anterior la pletora pulmonar
q una peri'eric 'ranc olig-emic a!emntoare ca a!pect celei core!pun"toare de!cri! anterior
Z limita %ntre cele dou "one e!te net, repre"entat de %ntreruperea .ru!c a .en"ilor opace, groa!e, date de (a!ele arteriale
centrale dilatate# %ntreruperea marc-ea" locul .ara4ului mecanic intraarterial#
S peri'eria pulmonului e!te -ipertran!parent i 'r (reo alt le"iune mor'ologici e'ect al proteciei exercitate de .ara4ul (a!cular
a!upra inter!tiiului pericapilar i perilo.ular#
S cordul drept i !egmentele proximale ale circulaiei pulmonare !unt dilatate ca e'ect al -iperpre!iunii#
Repartiia a!pectului radiologie pe (ertical poate 'i di'erit %n 'uncie de !tadiul de e(oluie al -iperten!iunii pulmonare, el la
r/ndul !u e'ect al (ec-imii .olii de .a"#
S %ntr-o prim etap a!pectul de!cri! apare locali"at la .a"e cre/nd prin redi!tri.uie un a!pect paradoxal al plm/nului: mai .ogat %n
de!en (a!cular la (/r'uri dec/t la .a"e
S pe m!ura trecerii timpului, %n a.!ena unui tratament adec(at, le"iunea progre!ea" !pre cranial i !'/rete prin a cuprinde %ntreg
pulmonul, care !e olig-emia" peri'eric#
Mai e!te de notat c le"iunea are la %nceput caracter 'uncional re(er!i.il, iar ulterior de(ine de'initi( %n momentul c/nd
1!pa!mul7 !e tran!'orm %n 1!teno"7 'ranc# Ameliorarea irigaiei pulmonare peri'erice 5!cderea -ipertran!parenei i %m.ogirea
de!enului6 %n decu.it, prin !uprimarea !upra!arcinii circulatorii date de gra(itaie e!te un te!t de re(er!i.ilitate#
D#,# 0I$:ROM9L *A0C9LAR &9LMO$AR CA&ILAR
3!te o condiie patologic re"ultat din compromiterea patului capilar pulmonar prin proce!e de 'i.ro" inter!tiial !au prin
!implul e'ect mecanic de -iperin'laie al(eolar cu -iperpre!iune i !tri(irea capilarelor#
A!pectul radiologie e!te dominat de !emnele de !indrom inter!tiial !au de modi 'icrile (entilatorii de tipul celor din
!indromul .ronic# Modi'icrile radiologice (a!culare pulmonare !unt !uperpo"a.ile pe!te cele %nt/lnite %n -iperten!iunea pulmonar
preca- pilar# Acea!ta din urm repre"int de 'apt o cale 'inal comun pentru toate a'eciunile cu -iperpre!iune inclu!i( cele pre"ente
%n care cau"a e!te po!t-arterial imediat, %n capilarul perial(eolar#
D#># 0I$:ROM9L *A0C9LAR &9LMO$AR &O0TCA&ILAR
<rupea" !emnele radiogra'ice care de'ine!c !indroamele de !ta" (enoa! pulmonar# $u !e cuno!c !ituaii clinice care !
genere"e -ipo(a!culari"aie pulmonar electi( (enoa!#
0indromul de !ta" (enoa! pulmonar 3!te generat de a'eciuni care .loc-ea" calea de %ntoarcere a !/ngelui !pre
atriul !t/ng !au cel mai 'rec(ent prin o.!trucie (al(ular mitral#
3xi!t un !indrom de !ta" (enoa! pulmonar acut produ! prin in!u'iciena acut a (entricolului !t/ng# :in puna de
(edere radiologie !imptomatologia e!te aceea a unui !indrom al(eolar produ! prin tran!udarea .ru!c a 'luidelor din (a!ele (enoa!e i
ig# ,E - 0ta" (enoa! pulmonar cronic prin o.!trucie (al(ular mitral
cu redi!tri.uie (a!cular apical
capilare perial(eolare direct %n al(eole (ia inter!tiiul pulmonar care %n! nu are timp ! reacione"e !peci'ic# Lip!e!c %n ace!t context
!emnele de intere!are inter!tiial, a!pectul radiologie 'iind de edem pulmonar acut# Repetarea epi!oadelor de edem pulmonar acut
poate l!a ca le"iune !ec-elar o intere!are ne!peci'ic de tip !indrom inter!tiial#
0ta"a (enoa! pulmonar cronic recunoate ca prim mo(en! o acumulare pa!i( de !/nge %n teritoriul (eno!# 0e produce o
!cdere a (ite"ei de circulaie a !/ngelui %n (ene i prin e'ectul de .ara4 'luid al ma!ei de !/nge (eno! !tagnant o cretere de pre!iune %n
capilarul pulmonar# &/n la ace!t ni(el nici un mecani!m de protecie a!emntor celui de la ni(elul arterelor nu prote4ea" capilarul
pulmonar# 0imptomatologia radiologic e!te direct legat de ni(elul pre!iunilor din capilarul pulmonar#
&rimul !emn radiologie de !ta" (enoa! e!te redi!tri.uia (a!cular (enoa!, caro apare la (alori pre!iynale capilare %ntre
), i ,= torr# $umrul de elemente (a!culare pulmonare !uperioare !e du.lea", cali.rul lor de a!emeni# $u apar %nc !emne de edem
inter!tiial#
3demul inter!tiial apare la (alori pre!iynale %ntre ,= i >= torr# A!pectul radiologie al edemului inter!tiial de !ta" are
urmtoarele particulariti:
S apariia 'rec(ent a liniilor Terle`# Liniile Terle` B !unt con!iderate de mare !peci'icitate pentru !ta"a cronic
S de!enul areolar perial(eolar .ine (i"i.il
S .anda opac de contur pleural axilar !au .a"ai i ulterior epanamentul lic-idian al ca(itii pleurale
)>+
S nodulii inter!tiiali, !unt con!iderai le"iuni cu !peci'icitate mare, dar tardi(i# 0unt de dou tipuri:
Z -emo!iderotici: micronoduli di!pui peri-ilar i .a"ai, de dimen!iuni !u. > mm#, cu contur net, 'oarte numeroi, de
inten!itate mare, care %n timp pot a4unge la inten!itate calcar prin %nglo.are %n !tructura micronodulilor a produilor de
meta.oli!m ai pigmentului -emoglo.inic din -ematiile a4un!e %n inter!tiiul pulmonar odat cu 'luidele !anguine i di!tru!e
Z de o!i'icare pulmonar: !unt noduli mai mari, cu diametru de p/n la un centimetru, clcri, cu centrul clar, rari, di!pui
aleatoriu i repre"ent/nd calci'icri ectopice %n e!utul de necro" al unor in'arcte pulmonare (ec-i#
S modi'icrile de con'iguraie a cordului# Cea mai !uge!ti( modi'icare e!te con!iderat mrirea de (olum a atriului !t/ng, ca !emn
de .ara4 mitral# Orice alte modi'icri de con'iguraie !unt con!iderate de importan %ndoielnic !au aproximati(#
3demul al(eolar apare la pre!iuni i mai mari, de pe!te >= torr i are a!pectul caracteri!tic al !indromului al(eolar
ne!i!temati"at prin edem pulmonar acut# 3!te de reinut c edemul pulmonar acut prin !ta" (enoa! (ec-e are dou particulariti de
e(oluie i a!pect:
S poate a(ea uneori locali"ri aparent !tranii 5lo.ar, dou !egmente la di!tan unul de celalalt, apical etc#6#
S nu mai apare odat cu in!talarea !emnelor de -iperten!iune pulmonar arteriali"at#
Mecani!mele de protecie ale pulmonului, aprute %n 'a"ele tardi(e de e(oluie ale !ta"ei pulmonare !e pot in!tala 'r
re!pectarea riguroa! a topogra'iei impu!e de e'ectul -emodinamic al gra(itaiei# A!t'el edemul pulmonar acut apare %n "onele cele mai
neprote4ate prin .ara4ul (a!cular arterial, !au atunci c/nd ace!t .ara4 !-a generali"at, nu mai apare#
0indromul de -iperten!iune pulmonar retrograd
3(oluia %n timp a !indromului de !ta" (enoa! cronic duce la creterea progre!i( a pre!iunii %n teritoriul arterial
pulmonar# Acea!t cretere de pre!iune declanea" in!talarea !pa!mului metaarteriolar# In!talarea .ara4ului arterial antrenea"
!c-im.ri %n !imptomatologia clinic i radiologic a .olilor cu !ta" (enoa! cronic, de exemplu a !teno"ei (al(ulare mitrale# Clinic
di!par -emopti"iile 5capilarul e!te prote4at 6 i apar !emnele peri'erice de in!u'icien cardiac 5!upra!olicitarea cordului drept prin
pre!iunile (a!culare pulmonare 'oarte mari6# Radiologie peri'eria pulmonului !e luminea", dar !emnele de edem inter!tiial cronic nu
di!par# 3le per!i!t c-iar dup re"ol(area c-irurgical a .ara4ului mitral i !emnea" caracterul retrograd al !indromului de
-iperten!iune pulmonar prin 1arteriali"area7 unei !ta"e cronice# 0emnele radiologice de !indrom inter!tiial (i"i.ile %n mantaua unui
a!emenea pulmyn permit un diagno!tic di'erenial corect de -iperten!iunile pulmonare anterograde# La ace!tea din urm, capilarul i
inter!tiiul pulmonar !unt prote4ate de e'ectul de.itelor arteriale cre!cute %nc de la %nceput i nu de"(olt !indrom inter!tiial#
=# 0I$:ROM9L &AR3$CKIMATO0
3!te de'init prin totalitatea in'ormaiilor radiogra'ice pri(itoare la o grup de a'eciuni parenc-imatoa!e pulmonare, care prin
caracterul lor agre!i( i di!tructi(, nu re!pect teritoriile de'inite -i!tologic anterior i implicit nici !emnele radiologice ale
!indroamelor generate de a'ectarea electi( a teritoriilor re!pecti(e# 3tiologic e!te (or.a de a'eciuni neopla"ice, %n !pecial cancerele
pulmonare primiti(e, !au a'eciuni in'lamatorii, necro"ante %n cadrul proce!ului de a.cedare#
%n cadrul ace!tui !indrom !e de!criu dou tipuri de le"iuni principale:
S nodulii !olitari intraparenc-imatoi pulmonari
S ca(itile intrapulmonare
=#)# $O:9LII 0OLITARI I$TRA&AR3$CKIMATO;I &9LMO$ARI
0e de'ine!c !u. ace!t nume opaciti rotun4ite !olitare, cu diametru mai mare de # cm#, den!e, omogene, uneori cu mici
ca(iti !au calci'icri incorporate, cu contur regulat, !ituate %n plin parenc-im pulmonar#
A!ocia" de multe ori alte !emne de a'ectare pulmonar, pleural !au parietal care ! uure"e diagno!ticul etiologic
5adenopatii -ilare, reacie pleural, o!teoli" co!tal, in'iltrat contralateral6#
0e exclud din o'iciu din acea!t categorie orice le"iuni multiple !au le"iuni %ncadra.ile %n cadrul !indroamelor parietal,
pleural !au media!tinal#
)>)
locali"area lui intraparenc-imatoa! pulmonar
&entru a !e materiali"a concludent pe radiogra'ie, nodulii cu den!itate -idric tre.uie !: S ai. un diametru
mai mare de ( mm#
S 'ie %ncon4urai din toate prile de aer 5'ig#,I6
$odulii !ituai peri'eric !e racordea" %n ung-i a!cuit cu contururile %ncon4urtoare 5perete, media!tin6#
Caracterele !emiologice generale ale nodulilor !olitari
&ot orienta diagno!ticul etiologic# Ace!te caractere !unt dup A# Cou!!ement:
:imen!iunile: cu c/t diametrul unui nodul e!te mai mare cu at/t el are an!e mai multe de a 'i malign# Orice nodul de
pe!te = cm# diametru e!te !igur neopla"ic# 3xcepie 'ace c-i!tul -idatic#
Conturul di'er# 3tiologia malign e!te !ugerat de conturul ter! !au neregulat, .o!elat, 'ran4urat, !picular !au di!continuu#
$odulii .enigni au contur regulat, continuu, .ine delimitat# Meta!ta"ele unice pot 'i i ele per'ect rotunde i regulate#
Coninutul opacitii# Calci'icrile !ugerea" caracterul nein(a"i( !au etiologia .enign 5tu.erculom, -amartom6# ?onele
'luide la nodulii de mici dimen!iuni !unt de a!emeni !emn de le"iune in'lamatorie#
Imaginile radiologice a!ociate# 9n in'iltrat -omo !au contralateral pledea" pentru etiologia tu.erculoa!# 3tiologia
malign e!te argumentat de adenopatiile -ilare, li"a co!tal, pleure"ia#
=#)#)# $odulii opaci !olitari de natur malign 5'ig#,H6
0unt o le"iune 'rec(ent repre"ent/nd cca# E+U din nodulii !olitari#
Carcinomul .ronic peri'eric
3!te la r/ndul !u cea mai 'rec(ent 'orm de noduli i"olai maligni#
0unt cel mai ade!ea carcinom epidermoid !au adenocarcinom .ronic#
ig# ,G - $odul parenc-imato! pulmonar apical !t/ng
ig# ,I - &re"ena aerului circum!cri! nodulului paramedia!tinal !t/ng permite
ig# ,H - riodul peri'eric in'ra-ilar po!terior !t/ng i adenopatie paratra-eal dreapt 5!geat6
Criteriile radiologice care caracteri"ea" tipul de le"iune !unt:
S opacitatea den!, omogen
S contururi neregulate, .o!elate, 'ran4urate !au !piculare
S dimen!iuni mari %n momentul de!coperirii, de o.icei mai mare de D cm## :imen!iuni de )+#- cm# !unt curente#
S po"iie (entral# 9n nodul !ituat anterior are de cinci ori mai multe an!e de a 'i neopla"ic# %n timp ce unul !ituat dor!al are an!e
egale de a 'i neopla"ic !au tu.erculo!#
S nu pre"int calci'icri dec/t %n mod cu totul excepional, c/nd !e de"(olt pe o cicatrice tu.erculoa!# C/nd e!te de mici dimen!iuni,
numai rareori !e poate necro"a#
S creterea %n timp e!te rapid, %n 'uncie de tipul -i!tologic de cancer a!ocia" alte !emne de neopla!m pulmonar
Meta!ta"ele pulmonare unice
Caracterul unic poate 'i uneori ma!cat de impo!i.ilitatea de e(ideniere a altor noduli care !unt !au prea mici, !au !ituai %n
po"iii ina.orda.ile radiogra'ie# :e unde importana examenului computertomogra'ic pentru certi'icarea unicitii#
Tropi!mul unor cancere pentru pulmon e!te important %n diagno!tic, a!t'el !unt de luat %n con!ideraie cancerele renale,
te!ticulare, tiroidiene, colice, tumorile o!oa!e la oamenii tineri i cele ORL la pacienii pe!te =+ ani#
Au urmtoarele particulariti radiogra'ice:
S opaciti den!e, omogene
S de 'orm rotund
S de mai mici dimen!iuni dec/t cancerele primiti(e peri'erice
S cu contur net
S !ituate predominent la .a"e
$ici unul dintre criteriile radiologice !au clinice nu !unt !u'iciente pentru un diagno!tic de certitudine# 0ingur citolog\a din
nodul, recoltat prin puncie tran!to- racic diri4at Computertomogra'ie !au prin puncie endo!copic pot 'i re(elatoare#
=#)#,# $oduli i"olai pulmonari de natur .enign
:iagno!ticul lor e!te de a!emenea incert i numai examenele citologice pot 'i concludente# Toracotomia exploratorie e!te
pre'era.il deoarece caracterul .enign e!te uneori incert !au greu acceptat %n 'aa ri!cului de 'al! negati( al unei .iop!ii neconcludente#
Opacitile !olitare de natur tu.erculoa!
Core!pund unor !tadii de e(oluie !au unor 'orme clinice di(er!e#
;ancrul de inoculare (olumino! e!te excepional i !e caracteri"ea" prin:
S opacitate de inten!itate mic
S contururi ter!e
S !ituat cel mai 'rec(ent %n lo.ul in'erior drept para -ilar#
S cu adenopatii !atelite -omolaterale
S e(oluea" rapid !pre calci'icare .ocarul cazeos dens e!te o opacitate:
S den!
S locali"at apical
S cu diametru de o.icei !u. = cm#
S cu contur regulat, cu !piculi peri'erici
S e(oluea" !pre exca(are !au !pre calci'icri
5u$erculontul e!te un 'ocar ca"eo! cu !tructur lamelar, care radiologie are urmtoarele caractere: S 'orm
rotund
S cu den!itate mare
S cu diametru %ntre 2 i D cm#
S cu contur regulat, net, .ine delimitat
S cu !tructur neomogen conin/nd calci'icri centrale !au "one de necro" marginale, lamelare
Ca(erna nee(acuat e!te:
S o opacitate per'ect omogen
S cu den!itate mare
S cu contururi nete, .ine delimitate
S urmea" %n timp unei ca(erne goale !au parial golite C-i!tul -idatic pulmonar#
rec(ent la noi %n ar %i .a"ea" diagno!ticul %n mod prioritar pe anamne", date epidemiologice i a!pect radiologie#
),+
Te!tele imunologice au un grad redu! de 'ia.ilitate# Imaginea radiologic !e caracteri"ea" prin:
S opacitate de inten!itate -idric
S de mari dimen!iuni, cu diametru o.inuit de '+#- cm#
S !tructur per'ect omogen
S contururi nete, tra!e cu compa!ul
S 'orm rotund, uneori .ilo.at, (aria.il cu timpii re!piratori 5'ormaiunea !e de'ormea" prin -iperpre!iunea
din in!pir6#
S locali"at predominent la .a"e i anterior
S 'r calci'icri !au .ro-ogram aeric
A!pectul radiologie e!te modi'icat %n condiiile unei e(acuri pariale:
S lam !emicircular de aer paralel cu conturul !uperior
S ulterior ni(el -idroaeric cu imaginea de mem.rana proliger decolat plutind la !upra'aa lic-idului#
135
Tumori pulmonare .enigne 5'ig#>+6
0unt rare i repre"entate aproape %n exclu!i(itate de -amartom !au -amartocondrom# 3!te (or.a de o tumor cu
urmtoarele caractere:
S dimen!iuni mici, %n general !u. D cm# diametru
S cu inten!itate mare
S cu contur net
S cu calci'icri inclu!e 5>+-D+U din ca"uri6
S iar !emne de exca(are
S cu cretere lent
S aprut la oameni tineri
Mai !unt de!cri!e !u. 'orm de curio"iti urmtoarele tumori .enigne pulmonare: carcinoidul, -i!tiocitomul, xantomul,
c-emodectomul i neurinomul intraparenc-imato!#
Alte etiologii rare
ocare micotice !unt datorate apergilo"ei 5'orma primiti(, rar6 !au -i!to- pla!mo"ei, exi!tent mai ale! %n America de
$ord#
A.ce!ele pulmonare nee(acuate e(oluea" de o.icei %ntr-un context clinic i radiologie !peci'ic# Are urmtoarele
caractere radiologice: S 'orm aproximati( rotund
S den!, omogen
S cu contur ter!
S de dimen!iuni mari
%n condiii de e(acuare parial poate pre"enta la polul !uperior o .ul, care precede (omica i apariia imaginii
-idroaerice#
0ilico"a# :iagno!ticul radiologie !e .a"ea" pe anamne"# Opacitatea nodular i"olat apare de regul %n!oit de alte
!emne !peci'ice .olii# A!pectul radiologie e!te caracteri"at prin: locali"area apical !au !u.cla(icular, de o.icei extern, 'orm
alungit 5'orm de .anan6, potenialul de exca(are %n a'ara gre'ei tu.erculoa!e 'rec(ente#
Kematomul po!ttraumatic nu are nimic !peci'ic %n a'ara antecedentelor traumatice e!te o opacitate rotun4it, de mic
inten!itate, cu contur ter!, cu e(oluie con!tant regre!i(#
ig# >+ - nodul tumoral i"olat cu caractere de .enignitate
In'arctul pulmonar %n (arianta aa "i! 1de 'orm rotund7# Apare %n context clinic de !ta" pulmonar cronic i a!ocia"
-emopti"ia# 3!te:
S de 'orm rotund
S !ituat de elecie .a"ai i de partea dreapt
S cu reacie pleural a!ociat de la %nceput
Angiomul pulmonar poate 'i e(ocat ca diagno!tic %n condiiile unei opaciti rotund-o(alare, de dimen!iuni (aria.ile, cu
contur net, den!, omogen, pediculat# :iagno!ticul aparine computertomogra'iei dinamice i ca pro. de certitudine angio-
pneumogra'iei cu timpi (enoi#
0ec-e!traia pulmonar e!te o opacitate care:
S e!te !ituat la .a", cel mai 'rec(ent de partea !t/ng retrocardiac
S e!te o opacitate den!, .ine delimitat, !ituat !upradia'ragmatic
:iagno!ticul e!te angiogra'ic prin e(idenierea (a!cul/ri"aiei !i!temice, !u.-
dia'ragmatice a opacitii re!pecti(e#
C-i!tul .ron-ogen apare la (/r!ta t/nr, e!te un diagno!tic rar# 0e caracteri"ea" prin: 'orma alungit, uneori .ilo.at, cu
contur net, legat de -il, 'r calci'icri, uneori parial e(acuat i !uprain'ectat#
$odului reumatoid e!te cu totul excepional i"olat, unic# Are contur net# dimen!iuni mici, nu calci'ic niciodat, dar !e
poate exca(a#
In'iltratul 'ugace de 'orm rotund e!te admi! ca po!i.il, dar cu totul excepional#
Repartiia !tati!tic a etiologiei nodulilor i"olai parenc-imatoi ine cont de !ex i (/r!t# %n ace!t !en!:
S la .r.ai pe!te D+ ani prima cau" e!te cancerul peri'eric 5E, U6#
S la 'emei pe!te D+ ani prima cau" !unt meta!ta"ele 5D+U6#
S la am.ele !exe !u. D+ ani prima cau" e!te tu.erculo"a 5=+U6#
=#,# $O:9LI &9LMO$ARI I$TRA&AR3$CKIMATO;I M9LTI&LI
)>E
iecare nodul %n parte p!trea" caracterele anterior de!cri!e#
&ot apare !umai !au con'lueni 5'ig#%#6#
=#># O&ACIT@8I MA0I*3
0unt de 'orm macronodular !au 'orme ne%ncadra.ile# Cei peri'erici au particular racordul %n ung-i a!cuit cu proiecia conintorului
toracic# $u !iluetea" 5'ig#%26
=#D# ORMA8I9$IL3 CA*ITAR3
0e de'ine!c prin 'ormaiuni ca(itare %n cadrul !indromului parenc-i- mato! tran!parenele re"ultate din pierderea unei pri a
parenc-imului pulmonar# Ca(itile !unt de!eori di'icil de pu! %n e(iden pe radiogra'ia !impl, dar .ene'icia" %n !pecial de
diagno!ticul tomogra'ie prin tomogra'ia plan !au prin computertomogra'ie# A!pectul radiologie e!te (aria.il cu etiologia# 9g#
>) - $oduli meta!tatici multipli .ilaterali
)>G
Ca(itile cu perei groi#
0unt re"ultatul necro"rii centrale, !eptice !au a!eptice, a unei opaciti de mai mari dimen!iuni de o.icei omogene#
A.ce!ul pulmonar nee(acuat a 'o!t de!cri! la imaginile nodulare i"olate# Cec e(acuat e!te repre"entat de o imagine de
o.icei -idroaeric, rotund-o(alar, cu perete gro! al crui contur intern e!te regulat, iar contur extern 'iu#
Ca(erna tu.erculoa! e!te o tran!paren !au o imagine -idroaeric cu lic-id puin, de 'orm rotun4it, !ituat apical, de
o.icei cu .ronie de drena4 !ituat la polul in'erior al imaginii, a(/nd perei groi# A!ocia" 'rec(ent imagini in'iltrati(e !au nodulare
perica(itare#
I.mora malign exca(at apare cel mai 'rec(ent %n cancerele peri'erice# Axe a!pectul de tran!paren aprut %ntr-o
opacitate cu contur extern net i contur intern an'ractuo!# 3xca(area meta!ta"elor e!te mult mai rar#
A!pergilomul pulmonar apare !u. 'orma unei ca(iti conin/nd %n interiorul ei o ma! !olid, de 'orm regulat, ataat
unuia din perei, 'ix# Ca(itile %n care apar a!emenea imagini nu au nimic caracteri!tic# :iagno!ticul di'erenial !e 'ace cu !ec-e!trul
ca"eo! %ntr-o ca(ern parial e(acuat !au mai rar cu un -ematom intraca(itar#
C-i!tul -idatic parial e(acuat e!te !ugerat de imaginea de tran!paren meni!cal !uperioar i de imaginea de mem.ran
decolat de!cri!e anterior#
Ca(itile cu perei !u.iri 5.ulele6 5'ig#>>6
0unt -ipertran!parene locali"ate delimitate de un perete !u.ire i continuu greu de di'ereniat de tran!parena aeric
parenc-imatoa! %ncon4urtoare# &ot 'i do./ndite !au congenitale#
Ca(itile cu perei !u.iri do./ndite recuno!c cau"e di(er!e:
S a.ce!e piogene !au ca(erne cu e(oluie %ndelungat la care pereii !e !u.ia" %n timp duc/nd la a!pectul de pneumatocel
5-ipertran!parena parenc-imatoa! rotund cu perei !u.iri6#
S .ula de em'i"em pericicatricial poate apare %n 4urul le"iunilor tu.erculoa!e ca e'ect al !teno"elor .ronice locale
S !ta'ilococia pulmonar (ec-e, tratat poate duce la apariia de ca(iti re!tante, cu !au 'r ni(el -idroaeric 5'ig# %&6
ig# >> - Bule de em'i"em ne!uprain'ectate apicale drept
S .roniecta"iile !e pot materiali"a !u. 'orma de ca(iti multiple, de mici dimen!iuni grupate, .a"ale
Ca(iti cu perei !u.iri congenitale:
S .ula de em'i"em e!te o -ipertran!paren cu contur 'in, regulat, at/t pe conturul extern c/t i pe conturul intern, care nu
modi'ic a!pectul radiologie al parenc-imului %ncon4urtor
S c/nd .ulele de em'i"em !unt multiple, locali"ate %n !pecial %n regiunile !uperioare ale plm/nilor i au caracter progre!i(
a!pectul caracteri"ea" di!pla"ia em'i"ematoa!
S polic-i!to"a .ronic congenital !e pre"int !u. 'orma unor ca(iti multiple, cu !au 'r ni(ele -idroaerice, .ilaterale, locali"ate
%n lo.ii in'eriori# :iagno!ticul e!te de re!ortul computertomogra'iei i al .ron-ogra'iei#
ig# >, - Tumor paramedia!tinal racordat %n ung-i a!cuit cu marginea media!tinului
)>I
3!te !uma !emnelor radiologice care traduc exi!tena de e!uturi den!e, rluid !au ga" %n interiorul
media!tinului a!ociind de regul mrirea !a de (olum diru" !au locali"at# 0e de!criu trei tipuri de imagini:
S opaciti media!tinale
S -ipertran!parene
S calci'icri
)# O&ACIT@8IL3 M3:IA0TI$AL3 5M3:IA0TI$9L T9 MO RAL6
0tructurile media!tinale, cu excepia tra-eei, !unt toate de den!itate -idric# !umate, deci
nedeparta4a.ile prin metode radiologice !tandard, dar indi(iduali"a.ile prin den!imetrie computertomogra'ic#
Ca te-nic de explorare !ingur radiogra'ia toracic de 'a permite a'irmarea modi'icrilor de (olum
ale media!tinului, iar radiogra'ia de pro'il permite !ituarea opacitilor %n plan !agital# &entru orice incertitudini
!au inad(ertene !e recomand explorarea computertomogra'ic#
Caracterele generale ale opacitilor media!tinale
O opacitate media!tinal e!te: 5'ig# %'6
S de den!itate -idric
S omogen
S cu contur extern net i continuu
S con(ex !pre plm/n
S racord/ndu-!e %n pant lin cu marginea media!tinal
S cu limita intern in(i"i.il, %necat de re!tul media!tinului
S de'ini.il Computertomogra'ie ca: Z (a!cular
Z parenc-imatoa! den!, iodo'il
Z c-i!tic
Z lipomatoa!
Opacitile media!tinale !e a!ocia" cu o !erie de !emne radiologice de %n!oire, utile pentru
preci"area locali"rii i naturii ma!ei tumorale#
12
3E
)>H
0emnul cer(ico-toracic o ma! tumoral media!tinal !uperioar a crei limit cranial depete
ni(elul articulaiilor !terno-cla(iculare e!te locali"at po!terior mulat de apexul pulmonar aerat# T9morile
locali"ate anterior nu depe!c cu marginea cranial ni(elul articulaiilor !terno-cla(iculare 5'ig#%(6#
:epla!area unui organ media!tinal !pontan (i"i.il !e 'ace %n direcie opu! celei unde !e a'l tumora
media!tinal# ormaiunile !pontan (i"i.ile !unt cele e(ideniate prin !u.!tracie, tra-eea i .roniile primiti(e#
:epla!area uneia !au mai multor linii media!tinale e!te un !emn con!tant, dar greu de pu! %n e(iden#
Computertomogra'ia, prin po!i.ilitile !ale de a preci"a po"iia exact %n plan axial a tuturor ace!tor
'ormaiuni, 'ace ca radiogra'ia !tandard dur, penetrat !au tomogra'ia plan !-i 'i pierdut mult din importan#
0emnul con(ergenei -ilare c/nd (a!ele pulmonare peri'erice con(erg !pre o ma! -ilar i !e pierd pe
marginea extern a opacitii acea!ta core!punde arterei pulmonare# :ac traiectul continu, opacitatea nu e!te
(a!cular#
0emnul acoperirii -ilare dac %n ca"ul unei opaciti -ilare, -ilul e!te (i"i.il la mai mult de # cm# %n
interiorul marginii media!tinului %n!eamn c tumora e!te anterioar#
0emnul ice.ergului# O 'ormaiune tumoral media!tinal in'erioar a crei margine extern !e apropie
de dia'ragm i rm/ne (i"i.il %n regiunea !upradia'ragmatic e!te locali"at intratoracic# ormaiunile !ituate
toraco-a.dominal au marginea extern in(i"i.il !upradia'ragmatic i deprtat de marginea corpilor (erte.rali
toracali#
ig# >= - Opacitate prin tumor (oluminoa! de media!tin anterior i mi4lociu
'ig# >E-Tumor de media!tin mi4lociu i po!terior
)D+
0emnul atraciei e!o'agului# O ma! tumoral a media!tinului mi4lociu care nici nu %mpinge, nici nu
tracionea" e!o'agul, e!te e!o'agian#
$AT9RA T9MORILOR M3:IA0TI$AL3
:iagno!ticul etiologic al ma!elor media!tinale .ene'icia" de locali"area radiologic a tumorilor i de
preci"area computertomogra'ic a !tructurii e!utului dominant# :in punct de (edere topogra'ic media!tinul !e
%mparte %n mai multe lo4i# %n 'iecare dintre ele exi!t un anumit tip de tumor cu incidena dominant dictat de
'ormaiunile care ocup lo4a re!pecti(#
Lo4ile media*tiale aterioare repre"int !paiul proiectat (entral de un plan care trece anterior de
marginea anterioar a tra-eei, e!te %mprit %n trei !u.di(i"iuni: lo4a antero-!uperioar, antero-mi4locie i antero-
in'erioar#
%n lo4a antero-!uperioar tumora cea mai 'rec(ent e!te gua toracic#
%n lo4a antero-mi4locie !e reg!e!c tumorile timice, teratoamele i ane(ri!mele aortei a!cendente i ale
!inu!ului *al!al(a#
%n lo4a antero-in'erioar e!te !ediul de pre'erin al c-i!telor pericardice, !au a tumorilor !olide lipomul i
'i.romul, am.ele cu caractere den!imetrice !peci'ice, incon'unda.ile#
Lo4a media!tinal mi4locie !ituat %ntre cele dou planuri care trec prin marginea anterioar i cea
po!terioar a tra-eei e!te !ediul adenopatiilor#
Lo4a media!tinal po!terioar limitat anterior de planul care trece prin marginea po!terioar a tra-eei,
iar po!terior extin"/ndu-!e dincolo de corpii (erte.rali i %nglo./nd anurile (erte.rale anterioare, conine tumorile
neurogene, ane(ri!mele aortei de!cendente toracice, gua plon4ant po!terioar, tumorile e!o'agiene i o !erie de
tumori rare 5meningocelul etc#6#
,# KI&3RTRA$0&AR3$83L3 M3:IA0TI$AL3
Repre"int e!enialmente e'ectul pre"enei de aer !au ga" %n "one unde ace!ta nu ar tre.ui ! exi!te,
indi'erent c locul re!pecti( e!te un lumen 5ex# e!o'agul !au o -ernie -iatal6 !au e!uturile de %mpac-etare ale
media!tinului 5pneumomedia!tin, media!tinite, a.ce!e media!tinale6# :in nou computertomogra'ia e!te metoda de
elecie pentru diagno!tic, acea!ta put/nd preci"a pre"ena ga"ului %n orice "on i %n cantiti oric/t de mici#
&neumomedia!tinul are a!pect radiologie (aria.il pe radiogra'ia de 'a i pe cea de pro'il#
&e radiogra'ia de 'a apar -ipertran!parene lineare (erticale care du.lea" conturul media!tinului i
cordului#
&e radiogra'ia de pro'il -ipertran!parenele aerice !iluetea" di'eritele elemente anatomice !olide: cordul,
aorta, tra-eea, e!o'agul#
&neumomedia!tinul a!ocia" 'rec(ent -ipertran!parene aerice !u. 'orm de pneumotorax !au em'i"em
!u.cutanat# &neumopericardul e!te de'init de un !emn !peci'ic pe radiogra'ia de 'a: dia'ragmul continuu# Cordul
e!te decolat de pe dia'ragm de aer, cele dou cupole dia'ragmatice !e continu direct una cu cealalt %n lip!a
!ilueta4ului %ntre ace!tea i cord#
Megae!o'agul !e mani'e!t ca dou linii groa!e %ntre tran!parenele aerice ale plm/nilor i aerul din
lumen# Coninutul poate 'i uneori !u. 'orm de imagine -idroaeric# $umai %n >+U din ca"uri e!o'agul normal
poate conine aer#
Kernia -iatal apare !u. 'orma unei tran!parene aerice !au a unei imagini -idroaerice retrocardiace,
(aria.ile cu po"iia !au cu momentul inge!tiei de alimente# &unga de aer a !tomacului poate lip!i din po"iia ei
normal# Mai rare !unt -erniile colonice anterioare prin -iatu!ul lui Larre`#
A.ce!ul media!tinal e!te o ma! tumoral po!tero-!uperioar, uneori cu ni(el lic-idian# $u are e'ect de
ma! a!upra tra-eei !pre deo!e.ire de gua po!terioar#
>- CALCIIC@RI M3:IA0TI$AL3
&ot apare %n oricare dintre !tructurile media!tinale# A!pectul radiologie e!te (aria.il %n 'uncie de organul
intere!at i de natura proce!ului patologic cruia i !e datorea"#
Adenopatiile calci'\cate pot a(ea a!pect de .ulgri %n tu.erculo", -i!to- pla!mo" !au mai rar %n
lim'oamele tratate# Calci'icri arci'orme %n coa4 de ou apar %n !ilico" i mult mai rar in !arcoido" i %n mico"e#
I*# 0I$:ROM9L M3:IA0TI$AL
)D)
Calci'icrile (a!culare !unt calci'icri 'ine, !emicirculare, locali"ate la ni(elul aortei ateromatoa!e, ale
coronarelor i mult mai rar a arterei pulmonare#
Calci'icri cardiace pot apare %n pericardita con!tricti(a tu.erculoa!, %n calci'icri (al(ulare,
coronariene !au ale unui ane(ri!m cardiac#
Calci'icri ale tumorilor media!tinalc pot 'i:
S nodulare, mo.ile cu deglutiia ale guelor plon4ante
S date de re!turi em.rionare %n teratoame
S 'oarte rare %n timoame unde con!tituie criteriu de malignitate
S excepionale, de tip peri'eric, %n c-\!tele .ron-ogene
<a"ul, 'luidele, gr!imea i calci'icrile pe computertomogra'ia nati( i lume- nele (a!culare pe cea cu
contra!t !unt elemente !tructurale incon'unda.ile, al cror diagno!tic po"iti( i di'erenial e!te #--U !igur#
3ludarea explorrii den!imetrice repre"int o eroare e!enial %n diagno!ticul tumorilor media!tinale#
*# 0I$:ROAM3L3 CAR:IAC3
Cordul e!te un organ ale crui modi'icri radiologice !unt expre!ia unor proce!e patogene net di'erite de
cele care dau modi'icrile radiologice ale celorlalte !tructuri toracice#
Te-nica de in(e!tigaie radiologic a cordului con!t %n e'ectuarea unei radiogra'ii %n inciden 'rontal cu
ra"e dure i a unei radiogra'ii de pro'il !t/ng cu e!o'agul opaci'iat cu pa!t .aritat# Cu ace!t !et minim !e pot !tudia
toate ca(itile cordului propriu-"i!, marile (a!e i circulaia pulmonar#
%n de'inirea !indroamelor cardiace e!te mai important ca oriunde o corect in'ormare clinic i un
diagno!tic pre"umti( clinic c/t mai complet# Radiogra'ia pulmonar e!te un ge!t diagno!tic o.ligatoriu de prim
intenie# Cantitatea de in'ormaii adu! de radiogra'ie e!te %n! limitat din cau" c acea!ta aprecia" modi'icrile
cardiace numai prin modi'icrile conturului extern al organului, adic a acelor pri care apar mulate de tran!parena
pulmonar#
:ate clinice nece!are de'inirii !indroamelor cardiace#
0unt imperio! nece!are pentru !ta.ilirea unor a!pecte de diagno!tic po"iti( !au di'erenial %ntre: congenital
!au do./ndit, acut !au cronic, (al(ular !au ne(al(ular, medical !au c-irurgical etc#
*/r!ta pacientului orientea" !pre congenital !au do./ndit#
I!toricul .olii poate uura interpretarea le"iunilor pulmonare, a calci'icrilor cardiace i altele
Modi'icrile !u.iecti(e# 0unt importante %n !pecial: tipul de di!pnee, durerea -epatic, durerile toracice
indi'erent de locali"are etc##
Modi'icrile o.iecti(e# 0unt de (aloare inegal, dar nece!are#
S Cianoza : momentul apariiei, locali"area, inten!itatea, 'actorii care o accentuea"# $u e!te de conceput un
diagno!tic de .oal congenital 'r ace!te in'ormaii#
S 6u1lurile cardiace: !unt importante %n diagno!ticul (al(ulopatiilor a .olilor congenitale, a !-unturilor
extracardiace# A.!ena lor e!te argument de .oli pericardice !au miocardice#
S 7emoptizia: (olum, moment de apariie, 'rec(ena
S 6emnele de insu1icien cardiac', 'ixea" -emodinamic le"iunea acord/ndu-i o component de cord drept#
S -nomaliile sc0eletice permit de'inirea unora dintre !indroamele congenitale genetice#
S Pulsul 4i tensiunea arterial :!unt utile %n diagno!ticul a'eciunilor aortice#
S +alurile pulmonare de staz :exprim !u'erina pulmonar acuti"at#
)D,
%narmai cu ace!t minimum de date clinice putem examina radiogra'ia toracic cu !copul de a cuta
modi'icrile patologice ale cordului# Ace!tea !e %ncadrea" %n dou !indroame mari: S !indromul modi'icrilor
de (olum
S !indromul modi'icrilor de con'iguraie
)# MO:IIC@RIL3 :3 *OL9M AL3 COR:9L9I#
:imen!iunile cordului !e pot aprecia la modul a.!olut prin m!urarea diame- trelor tran!(er!al maxim i
anteropo!terior# Cu a4utorul lor !e poate calcula (olumul cardiac# Am.ele operaiuni !unt la.orioa!e i lungi#
3xperiena a demon!trat c aprecierile !u.iecti(e ale dimen!iunilor cordului de ctre un radiolog experimentat e!te
la 'el de 'ia.il ca i metodele matematice# Metoda de apreciere cea mai rapid i corect e!te aprecierea
dimen!iunilor cordului %n raport cu cele ale toracelui# Cordul normal nu tre.uie ! depea!c 4umtate din diametrul
maxim al toracelui la .a"e#
:e'inim ca !indrom de modi'icri de (olum in'ormaiile radiogra'ice care demon!trea" o modi'icare
glo.al a opacitii cardio-pericardice %n toate diametrele !ale, 'r modi'icarea electi( a (olumului (reuneia dintre
ca(iti#
O&ACITAT3A CAR:IO-&3RICAR:IC@ <LOBAL M@RIT@ 0e de'inete radiologie printr-o
!erie de !emne directe i indirecte dup cum urmea":
S lrgirea opacitii cardio-pericardice %n !en! tran!(er!al, la mai mult de 4umtate din diametrul tran!(er! al
toracelui
S de!c-iderea ung-iurilor cardio'renice laterale p/n la a 'i ung-iuri drepte !au o.tu"e
S reducerea de amplitudine p/n la di!pariie a pul!aiilor de pe marginea cordului#
Ca !emne indirecte !e de!criu:
S modi'icri de circulaie pulmonar
S calci'icri (al(ulare
3tiologic mririle glo.ale ale opacitii cardio-pericardice pot !ur(eni %n ordinea 'rec(enei %n:
Condiii 'i"iologice la nou-n!cut i !ugarul mic#
Le"iuni (al(ulare multiple, %n !pecial a!ocierile tri(al(ulare aortico, mitro, tricu!pidiene cu
predominena le"iunilor de in!u'icien (al(ular#
&ericarditele exudati(e: 5'ig# >G6 nu pre"int dilataii electi(e de ca(iti, cordul 'la!c e!te etalat pe dia'ragm %n
orto!tati!m i de(ine glo.ulo! %n decu.it, ung-iurile cardio'renice !unt o.tu"e %n orto!tati!m i rm/n o.tu"e %n
decu.it#
Imaginea !e modi'ic rapid de la o "i la alta#
:e'ectul !eptal atrial 5:0A6 !e a!ocia" cu pletora pulmonar !au !emne de -iperten!iune pulmonar# :0A tip
)D>
o!tium primum cu cle't de mitral e!te le"iunea principal incriminat %n gene"a cardiomegaliei#
Cardiomiopatiile de toate tipurile i etiologiile inclu!i( cele i!c-emice#
Boala 3.!tein: (al(a tricu!pid po!terioar !au cea !eptal !e in!er di!tal
de locul !u normal !ituat pe peretele ig# >G -&ericardit exudati(
)DD
(entricular drept# Implic o incompeten (al(ular tricu!pidian ma4or# A!ocia" aorta redu! de (olum i
olig-emie pulmonar#
Boli meta.olice !au de !i!tem dintre care anemiile !e(ere, mixedemul, ciro"a -epatic etc#
O&ACITAT3A CAR:IO-&3RICAR:IC@ R3:90@ :3 *OL9M :iametrele cordului !unt
micorate, nu exi!t modi'icri de contur, pul!atilitatea e!te (aria.il, cordul apare (erticali"at i !u! !ituat# 3!te
de!cri! %n:
S Ca (ariant anatomic !u. 'orm de microcardie, a!imptomatic#
S 3m'i"emul pulmonar prin expan!ionarea plm/nilor !tri(ete cordul i %l (erticali"ea"
S Boala Addi!on
S %n !indroamele de de!-idratare !au malnutriie
S &ericardita con!tricti( %n care !e a!ocia" reducerea de amplitudine a pul!aiilor i e(entual calci'icri
concentrice conturului cordului, (i"i.ile %n !pecial pe incidenele de pro'il !au %n cea o.lic anterioar !t/ng#
,# MO:IIC@RIL3 :3 CO$I<9RA8I3 AL3 COR:9L9I
0unt date de mrirea de (olum electi( a uneia !au mai multor ca(iti concomitent !au con!ecuti(#
Modi'icrile de con'iguraie !unt e'ectul unor tul.urri -emodinamice cu modi'icri ale pre!iunilor i ale
omogenitii de curgere a 'luxului !anguin a(/nd ca e'ect dilataia ca(itilor# 3!te de reinut c numai dilataia de
ca(iti are expre!ie radiologic prin modi'icarea conturului extern al ace!tora, -ipertro'ia e!te puin !au deloc
exprimat radiogra'ie# &entru aprecierea radiologic a modi'icrilor de con'iguraie tre.uie cuno!cut po"iia
anatomic normal a ca(itilor i marilor (a!e, 'iecare !eparat i toate concomitent 5'ig#%)6#
)D=
)DE
A
ig# >H A - Atriul !t/ng %n inciden &A S -aurat - mrirea ca(itii
B - Atriul !t/ng %n inciden de pro'il !t/ng S -aurat mrirea ca(itii, depla!area e!o'agului marcat
cu linie %ntrerupt groa!
M@RIR3A :3 *OL9M A ATRI9L9I 0TL$< Atriul !t/ng 5A06 e!te cea mai cranial i mai
po!terioar ca(itate cardiac 5'ig#>H6# Mrirea de (olum a atriului !t/ng !e materiali"ea" radiogra'ie %n am.ele
planuri perpendiculare, cel 'rontal i cel !agital !u. 'orma apariiei unor arcuri !uplimentare pe conturul opacitii
cardio-pericardice !au prin e'ect de ma! 5%mpingere6 a unor !tructuri contigue 5'ig#D+6#
&e radiogra'ia toracic de 'a:
S apare un arc !uplimentar pe conturul cardiac !t/ng %n inci"ura exi!tent %ntre arcul arterei pulmonare
i cel (entricular# Ace!t arc repre"int de 'apt proiecia urec-iuei !t/ngi mrite#
S mrirea %n !en! cranial !e materiali"ea" prin %mpingerea din!pre caudal !pre cranial a .roniilor
primiti(e la ni(elul .i'urcaiei tra-eei# 9ng-iul de .i'urcaie apare mrit %n principal pe !eama
ori"ontali"rii .roniei primiti(e !t/ngi, prima care e!te %mpin!#
S pe marginea dreapt, A0 poate apare !u. 'orma unui arc !uplimentar care du.lea" %n poriunea !a
!uperioar arcul atriului drept, dup care reintr %n conturul cordului cre/nd a!pectul de trei %ntor!#
S mrirea de A0 %n !en! caudal e!te totdeauna ne!emni'icati(# A0 e!te o ca(itate care rm/ne
totdeauna !u! !ituat i numai %n ca"uri excepionale, atunci c/nd are dimen!iuni ane(ri!male poate
atinge dia'ragmul#
B
)DG
&e radiogra'ia de pro'il admini!trarea de pa!t .aritat %n e!o'ag e!te a.!olut o.ligatorie %ntruc/t
e!te imperio! nece!ar 'ixarea rapoartelor A0 %n !paiul retrocardiac# 0en!ul de mrire al A0 e!te orientat
din!pre (entral !pre dor!al# olo!ind ca repere radiologice lumenul e!o'agian i conturul corpilor (erte.rali
toracali !e poate buanti'ica acea!t mrire %n mai multe !tadii:
S amprenta eso1a#ian! repre"int !emnul de de.ut, c/nd A0 comprim peretele anterior al
e!o'agului 'r !-i modi'ice traiectul#
S deplasarea posterioar care nu dep4e4te mar#inea anterioar a corpilor verte$rali: A0
di!loc e!o'agul i duce la de(ierea lui de la traiectul paralel cu marginea anterioar a coloanei
(erte.rale#
S deplasarea posterioar cu dep4irea mar#inii anterioare a corpilor verte$rali', este
continuarea mi4crii anterioare&
S deplasarea lateral a eso1a#ului! apare atunci c/nd depla!area !pre dor!al a e!o'agului a
a4un! la limita peretelui toracic# 3!o'agul e!te laterali"at iar a!pectul radiologie de pro'il e!te
de e!o'ag care depete mult marginea corpilor (erte.rali i inter!ectea" conturul po!terior al
A0# &e radiogra'ia de 'a e!o'agul apare arcuit lateral, de o.icei !pre !t/nga#
orma de cuanti'icare a mririlor de A0 %n 'uncie de a!pectul pro'ilului .aritat e!te nece!ar
aprecierii clinice a gradului de .ara4 mitral# La nici o alt ca(itate cardiac
ace!t !i!tem de cuanti'icare nu 'uncionea" mai e'icient ca la A0, datorit !ituaiei
anatomice !peciale i a rapoartelor cu e!o'agul#
3tiologic mririle electi(e de A0 pot 'i date prin:
S creteri de (olum circulant: in!u'iciena mitral pur, de'ectul !eptal (entricular, de'ectul
!eptal atrial cu in(er!are de !-unt 5complexul 3i!enmenger !au atre"ia de tricu!pid6#
S creteri de pre!iune %n A0: !teno"a mitral, mixomul de atriu !t/ng
S ca e'ect al in!u'icienei (entriculare !t/ngi#
ig# D+ - Mrire electi( a atriului !t/ng la o .olna( cu (al(ulopatie mitral operat
)
)DI
ig# D) - *entricolul !t/ng %n inciden &A i de pro'il !t/ng, -aurat - mrirea ca(itii
M@RIR3A :3 *OL9M A *3$TRICOL9L9I 0TL$< 5'ig#Dl6
$ece!it pentru punere %n e(iden tot o radiogra'ie %n inciden po!tero- anterioar i una de pro'il
cu .ariu# Incidena o.lic anterioar !t/ng poate aduce in'ormaii !uplimentare mai ale! dac e!te e'ectuat
diri4at, cu control radio!copio# 3cogra'ia cardiac e!te !uperioar, mai ale! put/nd 'ace aprecieri a!upra
gro!imii peretelui (entricular i a dimen!iunilor ca(itii (entriculare#
*0 e!te o ca(itate a(/nd 'orma unui o(oid tiat la .a" orientat cu (/r'ul !pre caudal i .a"a cranial#
Ba"a core!punde ca proiecie planeului atrio-(entricular i (al(ei mitrale# *0 e!te pla!at %n poriunea caudal
i dor!al a apexului anatomic# &roiecia radiologic a *0 !e 'ace pe arcul in'erior !t/ng i de pro'il pe
!egmentul !upradia'ragmatic al marginii po!terioare#
*0 are particularitatea de a !e mri %n !pecial pe direcia axului lung al o(oidului 5!e lungete6 i %n
mai mic m!ur !e lrgete# Kipertro'ia !pre deo!e.ire de dilataie 1!curtea"7 i %ngroa (entricolul#
:ILATA8IA
&e radiogra'ia de 'a a!pectul de dilataie !e exprim prin 5'ig#D,6:
S alungirea arcului in'erior !t/ng care !e %ngroap %n dia'ragm
S depla!area lateral !pre !t/nga a arcului in'erior, care apropie (/r'ul de peretele toracic
S ung-iul dintre conturul arcului in'erior i dia'ragm de(ine drept !au o.tu"
S !emne a!ociate repre"entate de modi'icrile de A0 !au ale aortei a!cendente 5mriri de
cali.ru6#
hhhhhhhhhO
ig# D, - Mrire concomitent a atriului !t/ng i a (entricolului !t/ng
%ntr-o du.l le"iune mitral
&e radiogra'ia de pro'il !t/ng: depla!area *0 !e 'ace tot ctre po!terior, dar nemaiexi!t/nd marJerul
e!o'ag ca la A0, cuanti'icarea mririi !e 'ace mai puin corect 'olo!ind po"iia punctului de inter!ecie a
marginii po!terioare a cordului cu dia'ragmul# Ace!ta e!te normal !ituat (entral de inter!ecia (enei ca(e
in'erioare cu dia'ragmul# Mririle de (olum ale *0 duc la depla!area punctului de inter!ecie (entricular !pre
dor!al unde gradat i progre!i(:
S !e !ituea" po!terior de inter!ecia (enei ca(e in'erioare P dia'ragm
S depete punctul de inter!ecie e!o-dia'ragmatic
S ulterior depete i proiecia anterioar a (erte.relor
Concomitent cu depla!area dor!al, (er!antul po!terior al apexului cardiac depete proiecia
cupolei dia'ragmatice apr/nd !ituat !u.dia'ragmatic#
KI&3RTROIA
:uce la o cretere a (olumului apexului cardiac per total# Ace!ta apare rotun4it, glo.ulo!, !emn/nd
cu o minge# 9ng-iul cardio-'renic rm/ne a!cuit !au drept# &e radiogra'ia de pro'il nu !e modi'ic po"iiile
reciproce ale punctelor de!cri!e anterior %ntre ele#
Intere!ul actual pentru incidena o.lic anterioar !t/ng cu !copul departa4rii *0 de re!tul
ca(itilor e!te limitat# R!pun!ul la %ntre.are e!te mult mai !implu de o.inut prin ecogra'ie cardiac# %n lip!a
ei, incidena OA0 implic radiogra'ii cu grade di'erite de rotaie, de o.icei ,=W, D=W !au (-W#
3tiologic mririle de *0 pot 'i date de:
S a'eciuni miocardice: i!c-emia, cardiomiopatiile, miocarditele
S creteri ale (olumului circulant: in!u'iciena aortic, in!u'iciena mitral, de'ectul !eptal (entricular
S !tri -iperc-inetice: anemia, -ipertiroidi!mul, .oala &aget, 'i!tule arterio-(enoa!e
S creterea pre!iunii intraca(itare: !teno"a aortic, -iperten!iunea arterial, coarctaia de aort#
Mrirea ca(itilor !t/ngi ale cordului !e a!ocia" de regul cu modi'icri de circulaie pulmonar de
tip !ta" (enoa! 5'ig#D>6#
)=+
ig# D> - A!pect de !ta" (enoa! pulmonar a!ociat 'rec(ent mririlor de atriu !t/ng i 5!au6 (entricol !t/ng
ig# DD - *entricolul drept %n inciden A i de pro'il !t/ng, -aurat i cu linie groa! - mrirea ca(itii
M@RIR3A :3 *OL9M A *3$TRICOL9L9I :R3&T#
*entricolul drept 5*:6 e!te o ca(itate mai mic dec/t *0 i !ituat (entral de ace!ta, contri.uind la
'ormarea apexului cardiac# *: are o 'orm trape"oidal, cu latura mare !ituat caudal i latura mic !ituat
cranial 5'ig#&&6#
%n condiii normale *: nu e!te (i"i.il pe radiogra'ia de 'a, iar pe radiogra'ia de pro'il 'ormea"
partea cea mai caudal a marginii anterioare a cordului, partea care include ung-iul cardio-'renic anterior#
&e radiogra'ia de 'a mrirea de *: !e mani'e!t prin:
S .om.area !egmentului cranial al arcului (entricular 5arcul in'erior !t/ng6# Bom.area e!te dat
%n prima etap de %mpingerea *0 de ctre *: i ulterior c/nd *: crete mult, depind conturul
*0, de ctre *: ca atare#
S a!cen!ionarea apexului cardiac# Ace!ta !e ridic de pe dia'ragm i !e depla!ea" !pre peretele
lateral toracic !t/ng#
S ung-iul cardio-'renic lateral !t/ng e!te a!cuit
&e radiogra'ia de pro'il, din !paiul retro-!ternal di!pare tran!parena normal a gr!imii
media!tinale# 0paiul re!pecti( e!te opac 'iind ocupat %n poriunea !a caudal de *:# 9ng-iul cardio-'renic
anterior e!te o.!truat# # -
Incidena o.lic anterioar dreapt permite departa4area mai .un pe marginea anterioar a cii de
ieire a *: !u. 'orma unei .om.ri mai accentuate a conturului anterior %n locul con'iguraiei !ale normale,
aproape rectilinii#
3tiologic modi'icrile de con'iguraie ale cordului prin, mrirea de *: !e datorea":
S !ecundar oricrei cau"e de in!u'icien cardiac dreapt
S -iperten!iunii pulmonare: 'i.ro"e pulmonare di'u"e indi'erent de cau", trom.em.oli!mul
pulmonar, .olile congenitale cu !-unt !t/nga P dreapta, (a!culitele pulmonare, idiopatic#
S .oli cu creterea pre!iunii intraca(itare: toate tipurile de !teno" de arter pulmonar i"olat !au
%n cadrul Complexului allot#
S .oli cu creterea (olumului circulant: de'ectele de !ept atrial i (entricular#
M@RIR3A :3 *OL9M A ATRI9L9I :R3&T Atriul drept 5A:6 e!te ca(itatea cardiac cea mai
intim aplicat pe dia'ragm# anterior i lateral drept 'a de A0# A: e!te (i"i.il numai pe radiogra'ia de 'a
5'ig#DE6# Mrirea i"olat de (olum a atriului drept e!te excepional i apare numai %n cadrul unor .oli
congenitale cu mal'ormaii de (al( tricu!pid 5'ig#D=6#
)=,
)
%n mod o.inuit mrirea de *: !e %n!oete de lrgirea inelului (al(ular tricu!pidian i incompetena
(al(ular tricu!pidian# %ntruc/t ace!t
'enomen apare repede, dilataia de A:
%n!oete i ea de la %nceput pe cea de
*:#
&e radiogra'ia de 'a mrirea de A: e!te exprimat de:
S laterali"area !pre dreapta cu .om.are a arcului in'erior drept
S ung-iul cardio-'renic lateral drept poate rm/ne a!cuit
S caracteri!tic diametrul tran!(er!al al cordului crete, cordul !e etalea" pe dia'ragm
&e radiogra'ia de pro'il unde A: nu are o materiali"are radiologic normal nu apare nici o
modi'icare !emni'icati(, cu excepia opaci'ierii !paiului retro!ternal#
Acea!t 1umplere7 a !paiului precardiac nu permite o apreciere di'ereniat a cotei cu care particip cele trei
'ormaiuni anatomice proiectate aici 5*:# A: i artera pulmonar6#
ig# DE - Atriul drept %n inciden de 'a i pro'il !t/ng, -aurat - mrirea ca(itii atriul drept nu are
core!pondent pe pro'il
3tiologic mrirea de A: e!te dat de :
S creteri ale (olumului de !/nge intraca(itar: de'ectul !eptal atrial, canalul atrio-(entricular
comun, drena4ul (eno! pulmonar a.erant, in!u'iciena tricu!pidian 5inclu!i( .oala 3.!tein,
'i.roela!to"a endocardiac6, .oala 9-l 5a.!ena di'u" !au 'ocali"at a miocardului (entricular
drept6#
S creteri ale pre!iunii: !teno"a tricu!pidian e!te 'oarte rar, %n atre"ia tricu!pidian un de'ect de
!ept atrial tre.uie ! a!igure !upra(ieuirea, aa c mrirea de atriu drept e!te moderat 5a!pectul
caracteri!tic de arc in'erior drept rectiliniu6
M@RIR3A :3 *OL9M A AORT3I
:in aorta toracic !unt a.orda.ile radiologie !tandard urmtoarele !egmente: aorta a!cendent 5arcul
!uperior drept pe radiogra'ia de 'a i poriunea cea mai cranial a marginii anterioare pe pro'il6, poriunea
ori"ontal a cro!ei 5 .utonul aortic pe radiogra'ia de 'a i marginile cranial i caudal %n incidena OA0 6,
aorta de!cendent toracic 5 marginea extern pe radiogra'ia de 'a 'oarte penetrat6 5'ig#DG6#
:intre ace!te !egmente aorta a!cendent e!te !ingura care nu !e (i"uali"ea" direct, ci prin
intermediul (enei ca(e !uperioare %mpin!e#
Modi'icrile de con'iguraie ale opacitii cardio-media!tinale !unt di'erite %n 'uncie de !egmentul
aortic mrit#
Mrirea de aort a!cendent 5'ig#DI6 apare pe radiogra'ia de 'a !u. 'orma unei .om.ri a arcului
)=D
)
!uperior drept# :e notat c primul !egment al aortei, cel !upra(al(ular nu !e (ede radiologie, el 'iind %nglo.at %n
opacitatea cardiac# &oriunea de
ig# DG - Aorta i artera pulmonar de 'a i de pro'il -aurat - mrirea de aort, punctat - mrirea de arter
pulmonar
aort din amonte de prima emergen din cro! apare incon!tant ca o .om.are a poriunii celei mai craniale a
marginii anterioare a opacitii cardio-media!tinale#
Mrirea cro!ei aortice 5'ig#DH6 !e traduce prin modi'icri de cur.ur 5aa "i!a aort derulat, %n care diametrul
arcului aortic crete6 i prin modi'icri de (olum# &e
ig# DI - :ilataia aortei a!cendente ig# DH - :ilataia cro!ei aortice
radiogra'ia de 'a# .utonul aomc cpie mai (olumino! i po!i.il a!cen!ionat# &e cea de pro'il aorta poate ocupa
toat lrgimea toracelui#
Mrirea aortei de!cendente !e percepe prin tran!parena cordului !u. 'orma unei opaciti 'u"i'orme
!au in .and care du.lea" conturul lateral !t/ng al coloanei (erte.rale# 0ingurul loc unde aorta de!cendent
poate apare pe radiogra'ia de 'a 'r ! !e !ume"e cu opacitatea cordului e!te gol'ul cardiac, poriunea !ituat
%ntre marginea in'erioar a .utonului i %nceputul arcului (entricular#
Mrirea glo.al de (olum a aortei toracice %n!umea" toate cele de mai !u!# 0emnele radiologice
a!ociate !unt repre"entate de :
S modi'icri de amplitudine a pul!aiilor: ample 5in!u'iciena aortic 6 !au redu!e 5in!u'iciena
(al(ular aortic6#
S calci'icri lineare ale pereilor aortici !au ale ane(ri!melor i calci'icri (al(ulare
S modi'icri de circulaie pulmonar %n cardiopatiile cu !-unt
S modi'icri ale !c-eletului: ale coloanei (erte.rale 5!dr# Mar'an, !dr# Turner, ero"iuni date de
ane(ri!me6 !au ale coa!telor 5anomalii i ero"iunile din coarctaie6#
3tiologic mririle aortei pot apare %n :
S aorta ateromatoa!: opacitate cre!cut, contururi paralele, po!i.ile calci'icri
S -iperten!iunea arterial: a!ocia" mrire de (olum a *0
S in!u'iciena (al(ular aortic: dilataie a %ntregii cro!e, cu pul!aii de amplitudine cre!cut
S !teno"a (al(ular aortic: dilataie po!t!tenotic a primei poriuni a aortei a!cendente,
neintere!/nd cro!a# Calci'icri (al(ulare aortice#
S ane(ri!me : criteriul principal de diagno!tic e!te neparaleli!mul pereilor aortici# %n acea!t
grup !unt inclu!e di'erite tipuri de ane(ri!me di'ereniate dup etiologie:
Z ateromatoa!e: trom.o"ate, cu calci'icri parietale
Z traumatice: !oluii de continuitate ale peretelui aortic ce dau 'al!e ane(ri!me !au
-ematoame cronice periaortice
Z prin anomalii congenitale intrin!eci aortice: !dr# Mar'an
A!pectul macro!copic al ane(ri!melor poate duce la imagini radiologice di'erite i anume:
S ane(ri!me 'u!i'orme: !unt cele care apar prin di!pla"ia pereilor
S ane(ri!me !aculare: tipice pentru le"iunile ateromatoa!e
S ane(ri!me di!ecante: care !e de'ine!c pe radiogra'ia toracic prin
Z- contur aortic ter! din cau"a -ematomului periaortic
Z %mpingerea tra-eei
Z !indrom pleuretic !t/ng prin -emotorax
Z opacitate pleural periapical tot prin -emotorax
Z mrire de (olum aortic !ur(enit .ru!c
Arcul aortic la dreapta
Are urmtoarele !emne radiogra'ice:
S a.!ena .utonului aortic de la locul !u o.inuit
S .uton aortic pe marginea dreapt a media!tinului
S tra-eea uor %mpin! !pre !t/nga
S amprenta aortic de pe e!o'ag pe marginea dreapt a ace!tuia 3tiologic poate
apare %n:
S tetralogia allot
S atre"ia de pulmonar cu de'ect !eptal (entricular
S tran!po"iie a marilor (a!e
S trunc-iul arterial comun
M@RIR3A :3 *OL4OM A *3$3I CA*3 09&3RIOAR3
orma i"olat a ace!tei modi'icri e!te rar i !e datorea":
S creterilor de (olum !anguin circulant din in!u'iciena tricu!pidian 5cu pre"ena de pul!aii
(enoa!e (i"i.ile radio!copic6 i din drena4ul (eno! pulmonar total a.erant 5a!pectul caracteri!tic
de opt al opacitii cardio- media!tinale 6#
S o.!tacolelor mecanice pe cale (enoa!/ de %ntoarcere la atriul !t/ng din carcinoame .ronice
in(a"i(e, tumori media!tinale, 'i.ro"e media!tinale 5%n !pecial cele po!tradice6, pericardita
con!tricti(#
M@RIR3A :3 *OL9M A TR9$CKI9L9I ART3R3I &9LMO$AR3
&roiecia radiologic a trunc-iului arterei pulmonare !e 'ace pe arcul mi4lociu !t/ng i repre"int
poriunea cea mai di!tal a trunc-iului, poriunea !ituat imediat %n amonte de .i'urcaie 5'ig#DG6# %n economia
radiologic a -ilurilor pulmonare intr cele dou ramuri ale arterei#
&e radiogra'ia de 'a mrirea de arter pulmonar !e poate materiali"a !u. dou 'orme, prin:
S modi'icri de cur.ur a arcului: ace!ta e!te mai .om.at, dar cu p!trarea inci"urilor care %l
!epar de cele dou arcuri conexe 5.utonul aortic i arcul (entricular6#
S modi'icri de lungime a arcului: ace!ta are un a!pect rectiliniu i terge gol'ul cardiac
de!'iin/nd inci"urile de !eparaie 'a de cele dou arcuri conexe# A!pectul glo.al e!te de
margine cardiac !t/ng rectilinie#
&e radiogra'ia de pro'il .om.area de arter pulmonar !e caut pe poriunea medie a marginii
anterioare a opacitii cardio-pericardice, cranial i %n continuarea proieciei *:#
3tiologic mrirea de arter pulmonar !e datorea":
S creterilor de pre!iune pulmonar: %n -iperten!iunile pulmonare indi'erent de cau", tip !au
locali"are#
S %n creterile de de.it circulant: %n toate cardiopatiile cu !-unt arterio-(eno!, indi'erent de
locali"area !-untului, dar %n mod paradoxal mai e(idente %n !-unturile atriale#
S ca dilataie po!t!tenotic %n !teno"ele pulmonare (al(ulare de tip dia'ragmatic#
Con!truirea unui algoritm de anali" a imaginii radiologice toracice pe .a"a !emiologiei !indroamelor
pulmonare e!te un element care uurea" orice diagno!tic al a'eciunilor toracice !au pulmonare# Com.inaiile de
!indroame, dei nu !unt le!ne de departa4at, !unt in'init mai uor de %ncadrat corect etiologic#
CA&ITOL9L I* RA:IOIMA<I0TICA A&ARAT9L9I :I<30TI*
C# ?a-aria
Aparatul dige!ti( repre"int totalitatea organelor care %ndepline!c 'uncia de dige!tie i a.!or.ie a
alimentelor# 3!te alctuit din:
- Tu. dige!ti(
- <lande anexe
T..ul dige!ti( e!te un conduct lung de cca# )+-),m, comunic/nd cu exteriorul prin ori'iciul ca(itii
.ucale i ori'iciul anal# :eoarece ca(itatea .ucal i 'aringele au i 'uncie re!piratorie, !e con!ider anatomic
canalul alimentar ca 'iind alctuit din e!o'ag, !tomac, inte!tin !u.ire, inte!tin gro! i anu!#
&atologia tu.ului dige!ti( e!te di(er!, cu un polimor'i!m !emiologic di(er!# &entru diagno!tic,
explorarea clinic i de la.orator e!te de o.icei in!u'icient, ceea ce a impu! in(e!tigaiile imagi!tice %n
algoritmul de diagno!tic#
T3K$ICI :3 3FAMI$AR3
:up agentul 'i"ic 'olo!it pentru producerea imaginii te-nicile de explorare ale tu.ului dige!ti( pot 'i
cla!i'icate %n:
a6 3xplorri radiologice
.6 3xplorri imagi!tice
A# 3F&LOR@RIL3 RA:IOLO<IC3
)# 3F&LOR@RIL3 RA:IOLO<IC3 0TA$:AR:
Repre"int metodele de explorare cele mai 'olo!ite %n diagno!tic prin complexitatea datelor ce !e
o.in# 3le permit !tudiul mor'ologic i 'uncional al di'eritelor !egmente ale tu.ului dige!ti(# 3'iciena
diagno!tic a te-nicilor de explorare radiologice depinde 'oarte mult de corectitudinea anamne"ei i de
acurateea examenului clinic, ceea ce poate orienta !pre diagno!tic i limita iradierea .olna(ului i a medicului
radiolog %n mod inutil# :e aceea examenele radiologice tre.uie ! !e e'ectue"e cu o cooperare !tr/n! %ntre
medicul radiolog i clinician#
0egmentele tu.ului dige!ti( nu pot 'i explorate radiologie direct, datorit 'aptului c ele nu determin
un contra!t natural cu organele din 4ur, a(/nd aproximati( acelai coe'icient de a.!or.ie cu ele# Totui orice
examen radiologie al tu.ului dige!ti( de.utea" printr-o explorare a a.domenului 'r !u.!tan de contra!t#
Ace!t tip de examinare poart numele de examen radiologie al a.domenului pe gol#
)==
Txamenul radiologie al a.domenului 'r !u.!tan de contra!t !e practic de o.icei %n orto!tati!m#
Atunci c/nd !tarea .olna(ului nu o permite, explorarea !e poate e'ectua %n decu.it cu excepia !u!piciunii de
oclu"ie inte!tinal, care impune examinarea %n orto!tati!m# Ace!t examen aduce in'ormaii pri(ind !tarea
!c-eletului, opacitile renale, cea a 'icatului i a !plinei# &oate e(idenia opaciti patologice de genul
calculilor .iliari, a calci'icrilor pancreatice, pre"ena ganglionilor calci'icai !au a unor corpuri !trine# :e
a!emenea !copul examinrii a.dominale 'r !u.!tan de contra!t e!te i de a pune %n e(iden tran!parene
patologice de genul aerului locali"at !u.dia'ragmatic 5pneumoperitoneu6 !au pre"ena ni(elelor -idroaerice %n
!ituaia oclu"iei inte!tinale 5'ig#l6, unde retenia de ga"e i lic-ide reali"ea" ace!te imagini# :e o importan
marca.il e!te i explorarea dinamic a cupolelor dia'ragmatice, a cror micare inegal !au %ncetinit pot
!ugera exi!tena unui proce! !u.dia'ragmatic# %n !ituaia depi!trii unui e(entual proce! patologic, examinarea
e!te o.ligatoriu ! 'ie completat cu e'ectuarea de radiogra'ii#
&rin utili"area !u.!tanei de contra!t radioopace !e e(idenia" lumenul tu.ului dige!ti(i %n repleie
conturul coloanei de !u.!tan de contra!t reproduce conturul mucoa!ei lumenale a !egmentului de tu. dige!ti(
examinat#
0u.!tana de contra!t cea mai 'rec(ent utili"at e!te !ul'atul de .ariu c-imic pur# Acea!ta e!te o
!u.!tan neutr din punct de (edere 'i"ic i c-imic, care nu reacionea" cu mediile cu pK di'erit din tu.ul
dige!ti(, a(/nd %n con!tituie un element c-imic - Ba - cu numr atomic mare, deci cu a.!or.ie mare pentru
'a!cicolul de ra"e F# 0ul'atul de .ariu e!te o !u.!tan in!olu.il cu apa, in!ipid i inodor# 3l e!te utili"at !u.
'orma de pul.ere, care tre.uie ! ai. particule !u'icient de mici ca ! 'ac o di!per!ie .un %n ap#
Concentraia !u.!tanei de contra!t %n ap e!te (aria.il %ntre )P= i )P>, %n raport de !egmentul de examinat i
de tipul de examinare# 0u!pen!ia a!t'el o.inut tre.uie ! 'ie c/t mai omogen i %n acelai timp aderent la
mucoa!a tu.ului dige!ti(# &entru a crete aderena i a %nltura e'ectul de ten!iune !uper'icial care !e
generea" datorit mucu!ului din lumenul tu.ului dige!ti( %n !u!pen!ie !e mai pot aduga ageni c-imici de
omogeni"are# %n general !u!pen!ia de !ul'at de .ariu nu are contraindicaii de utili"are# %n ca"ul c/nd !e
!u!picionea" exi!tena unei 'i!tule %n peretele tu.ului dige!ti(, comunic/nd cu ca(itatea peritoneal, !au %n
explorarea unei !u!piciuni de !indrom oclu"i( e!te recomandat 'olo!irea !u.!tanelor de contra!t iodate
%n a'ara !u!pen!iei de !ul'at de .ariu mai pot 'i 'olo!ite ca !u.!tane de contra!t radioopace i
ig#l - Radiogra'ie a.dominal pe gol - multiple ni(ele -idroaerice
)=E
!u.!tanele triiodate, -idro!olu.ile# $u !e 'olo!e!c !u.!tane de contra!t iodate in4ecta.ile i#(# datorit di'u"iei
rapide pe care o reali"ea" %n peretele tu.ului dige!ti(#
)=G
At/t !u!pen!ia de !ul'at de .ariu, c/t i !u.!tanele iodate !unt !u.!tane de contra!t po"iti(# 3xi!t i
contra!tul negati( reali"at cu aer !au cu ga"e dega4ate din poiuni ga"ogene# Cea mai cuno!cut poiune
ga"ogen e!te poiunea Tonnet alctuit dintr-un ame!tec %n pri egale de acid citric i .icar.onat de !odiu# %n
contact cu mediul acid din !tomac i cu apa, ame!tecul dega4 dioxid de car.on care de!tinde lumenul dige!ti(#
Contra!tul negati( !e utili"ea" concomitent cu contra!tul po"iti(# %n ace!t 'el !e reali"ea"
examenul in du.lu contra!t# Ace!t tip de examinare 'olo!ete di!per!ia particulelor de !ul'at de .ariu pe
mucoa!, care 'ormea" un contur reproduc/nd 'idel conturul mucoa!ei, (i"i.il %n contra!t cu aerul !au ga"ul
dega4at din poiunea ga"ogen# O a!t'el de examinare poart denumirea de examinare %n du.lu contra!t# 3a e!te
mult mai 'idel %n e(idenierea unor le"iuni mici, de o.icei ale mucoa!ei#
Admini!trarea !u.!tanei de contra!t poate !e 'ace anterograd, pe cale oral, !au pe !ond, !au
retrograd pentru opaci'ierea colonului#
0copul examenului radiologie e!te de a o'eri in'ormaii de!pre:
A# Modi'icri de tip 'uncional:
S modul de umplere al !egmentului de tu. dige!ti(
S modi'icri de tonu!
S modi'icri de Jinetic
S modi'icri de e(acuare
S tul.urri de !ecreie
B# Modi'icri de tip organic:
S modi'icri de po"iie al !egmentului de tu. dige!ti(
S modi'icri de dimen!iune
S modi'icri de contur
S modi'icri de mucoa!
Ace!te modi'icri !e pot pune %n e(iden utili"/nd:
)# Radio!copia - e!te 'oarte iradiant, dar indi!pen!a.il, ea put/nd e(idenia mai ale!
modi'icrile de tip 'uncional, dar i cele mor'ologice# &entru a e(ita !uprapunerile de planuri .olna(ul tre.uie
examinat %n mai multe incidene, care, a(/nd %n (edere (aria.ilitatea normalului anatomic, nu pot in!titui
incidene tip de examinare#
,# Radiogra'ia - e!te metoda prin care !e pot anali"a elementele patologice de!coperite
radio!copic# 3a repre"int totodat i un document 'olo!it pentru urmrirea e(oluiei .olii !au un document
'olo!it pentru !tudiul po!i.ilitilor terapeutice, cel mai 'rec(ent c-irurgicale# 0e e'ectuea" radiogra'ii
multiple, at/t de an!am.lu, e(ideniind !egmentul %n %ntregime, c/t i intite pe le"iune, %n incidene (aria.ile,
menite ! e(idenie"e c/t mai .ine le"iunea#
Am.ele metode !unt deo!e.it de utile, dar au de"a(anta4ul c nu pot pune %n e(iden le"iuni mai
mici de +,>-+,= cm#
3xplorarea e!o'agului, !tomacului i duodenului !e 'ace de rutin concomitent, cu admini!trare de
contra!t per o!# Ace!t tip de examinare poart numele de examen e!o-ga!tro-duodenal#
&entru a o.ine maximum de in'ormaii mor'ologice i 'uncionale din ace!t examen tre.uie c
examinarea ! !e 'ac printr-o !ucce!iune de etape:
S 3xamen %n !trat !u.ire, cu o cantitate de !u.!tan de contra!t 'oarte redu!, care permite
e(idenierea relie'ului mucoa!ei
S 3xamen %n !emirepleie cu o cantitate mai mare de !u.!tan de contra!t, care !e 'ace 'olo!ind
compre!ia do"ati acea!ta de'ormea" pliurile, dar permite punerea %n e(iden a le"iunilor de dimen!iuni
mici
S 3xamenul %n repleie complet, care o'er in'ormaii a!upra 'ormei, po"iiei dimen!iunilor
!egmentului de tu. dige!ti( examinati cu acea!ta oca"ie !e urmrete i
modul de e(acuare 5tran"itul6 prin !egmentul re!pecti(#
&o"iiile cele mai adec(ate de examinare ale e!o'agului !unt %n o.lic anterior drept 5OA:6 i o.lic
anterior !t/ng 5OA06# %n ace!te po"iii, e!o'agul nu mai e!te acoperit de opacitatea media!tinului i poate 'i
examinat mai uor# &entru !tudiul 'uncional 5aprecierea peri!talticii e!o'agiene6 !e 'olo!e!c aceleai po"iii,
)=I
dar %n decu.it 5decu.it dor!al %n OA: i decu.it (entral %n o.lic po!terior !t/ng6# %n replcie e!o'agul apare ca
o .anda opac de cca# ,-> cm lime, iar %n !trat !u.ire !e e(idenia" conturul lui i ,-D pliuri longitudinale#
0tomacul !e examinea" %n orto!tati!m %n !trat !u.ire, %n !emirepleie cu compre!ie do"at i %n
repleie, %n di'erite grade de o.lic, o.in/nd in'ormaii a!upra contururilor !tomacului, cur.urilor !ale, po"iiei
i dimen!iunilor, a 'eelor !ale, precum i a tonicitii i Jineticii ga!trice# %n repleie, 'ornixul p!trea" aerul
acumulat %n poriunea cea mai %nalt a !tomaculuin care 'ace cu !u.!tana de contra!t un meni!e ori"ontal#
%n decu.it dor!al, partea in'erioar a !tomacului !e ridic cranial, 'ornixul rm/n/nd 'ixat dor!al# %n
ace!t mod !u.!tana de contra!t ia locul aerului din 'ornix, pe care %l de!tinde, permi/nd e(idenierea 'eei
po!terioare a poriunii (erticale i a antrului %n du.lu contra!t i a 'ornixului %n repleie#
%n decu.it (entral !u.!tana de contra!t !e etalea" !pre marea cur.ur ga!tric i antru, a!t'el c la
ni(elul 'ornixului (om a(ea aer i .ariu, dar 'r meni!e ori"ontal#
At/t %n decu.it (entral, c/t i %n cel dor!al 'orma !tomacului !e !c-im., a(/nd a!pectul de
1cimpoi7, cu poriunea (ertical !curtat i tergerea ung-iului ga!tric#
Cadrul duodenal !e examinea" concomitent cu explorarea !tomacului, utili"/ndu-!e aceleai po"iii
i incidene# %n decu.it dor!al, la ni(elul poriunii ori"ontale !e poate e(idenia pen!a aorto-me"enteric# Tot %n
aceeai po"iie !e e(idenia" %n du.lu contra!t 'a po!terioar a .ul.ului duodenal#
3xplorarea inte!tinului !u.ire !e poate 'ace 'ie prin ingerare de !u.!tan de contra!t, 'ie prin
admini!trarea ei pe o !ond enteral# %n ca"ul admini!trrii orale de !u.!tan de contra!t, inge!tia poate 'i
'cut 'ie prin admini!trarea o !ingura dat a %ntregii cantiti !au prin porii mici a c/te )>-,+ ml, admini!trate
repetat, la inter(ale de cca# )+-)= minute# Admini!trarea !u.!tanei de contra!t continu p/n la opaci'ierea
cecului# Acea!ta te-nic de explorare poart numele de te-nic &an!dor'', dup cel care a imaginat-o# Te-nica
a 'o!t modi'icat dup ali autori, %n !en!ul modi'icrii cantitii de !u.!tan de contra!t utili"at !au a
inter(alului de timp de admini!trare#
%n prima e(entualitate !e pot 'urni"a i date 'uncionale, ca timpul de tran"it, Jinetica inte!tinal,
tonu!ul inte!tinal, dar iradierea at/t a pacientului c/t i a examinatorului e!te mare, examenul impun/nd
controlul 'luoro!copic al progre!iei !u.!tanei de contra!t %n lungul inte!tinului !u.ire# %n ca"ul admini!trrii
'racionate !e poate 'ace o explorare predominent mor'ologic#
3xplorarea inte!tinului !u.ire 'olo!ind !onda enteral impune introducerea de ctre examinator a
unei !onde pe cale na"al !au oral p/n dincolo de ung-iul lui Treit", apoi admini!trarea pe !ond a unei
cantiti de !u.!tan de contra!t, urmat de in!u'lare# A(anta4ul e!te c !e !curtea" timpul de examinare, !e
o.in in'ormaii !uperioare pri(ind !tarea mucoa!ei, iar iradierea e!te mai mic#
3xamenul radiologie al inte!tinului gro! !e 'ace prin cli!m cu !u.!tan opac# &oart numele de
irigocli!m, dar a(/nd %n (edere c e!te %ntotdeauna 'inali"at cu e'ectuarea de radiogra'ii e!te cuno!cut !u.
numele de irigogra'ie# 3xamenul !e e'ectuea" %n decu.it dor!al, cuprin"/nd trei etape !ucce!i(e:
a6 3xamenul %n repleie complet
0e introduc retrograd )-),= ) de !u!pen!ie de !ul'at de .ariu cu a4utorul unui irigator# 3xaminatorul
urmrete progre!ia !u.!tanei de contra!t progre!i( %n 'iecare !egment al inte!tinului gro!, !c-im./nd po"iia
.olna(ului %n raport cu po"iia i 'lexurile pe care le 'ace inte!tinul gro! %n a.domen# A!t'el rectul i !igmoidul
!e examinea" %n po"iii o.lice i P !au de pro'il, 'lexurile colice !e examinea" %n o.lice pentru a putea 'i .ine
de!'urate, %nltur/ndu-!e !uprapunerile, iar tran!(er!ul !e (i"uali"ea" mai .ine %n procu.it# 0e urmrete
coloana !u!pen!iei .aritate p/n la ni(elul cecului# :epirea (al(ei ileocecale atrage de la !ine opaci'ierea
ileonului i ma!carea !igmoidului i a cecului# 0e e'ectuea" radiogra'ii ale 'iecrui !egment#
.6 3xamenul dup e(acuare
:up repleie .olna(ul e(acuea" !u.!tana de contra!t, lumenul inte!tinului gro! !e reduce,
re!turile de !u.!tana de contra!t rm/n/nd %ntre pliurile de mucoa!a# 3tapa mai poart numele de mucogra'ie
i !e con!ider ca aduc/nd in'ormaii de!pre !tarea mucoa!ei inte!tinului#
c6 3xamenul cu in!u'laie
Mai poart numele i examen %n du.lu contra!t !au, dup numele celui care a imaginat-o pro.a
i!c-er# Acea!t metod con!t %n introducerea de aer %n inte!tinul gro! dup ce !u!pen!ia .aritat a 'o!t
e(acuat# Acea!t metod permite (i"uali"area mai .un a contururilor mucoa!ei care e!te tapetat de pul.erea
de !ul'at de .ariu di'u"at pe mucoa!a de in!u'larea de aer# Conturul mucoa!ei %n ace!t tip de examinare poart
)=H
numele de li"ereu de !iguran#
,# 3F&LORAR3A COM&9T3RTOMO<RAIC@
Tomogra'ia computeri"at o'er po!i.iliti deo!e.ite de explorarea radiologic !tandard de !tudiu
al modi'icrilor tu.ului dige!ti( at/t normal c/t i patologic# Repre"int modalitate radiologic de a !tudia
glo.al tu.ul dige!ti(, re!pecti( lumen, mucoa!, perei, i !paiul celulo-gr!o! din 4urul organului, at/t
media!tinal c/t i intraa.dominal# Metoda permite !tudiul concomitent al organelor parenc-imatoa!e
intraa.dominale, al axelor (a!culare, al ganglionilor, !paiului retroperitoneal i c-iar a peritoneului propriu-"i!
5'ig#26#
3xplorarea computertomogra'ic permite, datorit !en!i.ilitii !ale, !tudiul e!utului gr!o!, al
calci'icrilor !au a unor cantiti 'oarte mici de !u.!tan de contra!t intralumenal care nu !unt detecta.ile la
examenele radiologice !tandard# 9tili"area explorrii cu !u.!tan de contra!t intra(eno! e!te de 'oarte mare
importan datorit 'aptului ca in ace!t mod !e pot explora (a!ele mari i emergenele lor care iriga tu.ul
dige!ti( i anexele !ale, 'ormaiunile tumorale !olide (a!culari"ate cu locali"are intraa.dominal i
di'erenierea lor de 'ormaiuni lic-idiene cu coninut -iperden!#
ig#, - 3xplorare CT a a.domenului
)E+
&o!i.ilitatea po!tproce!rii imaginii permite acumularea de in'ormaii !uplimentare care pot orienta mai .ine
diagno!ticul#
3xplorarea computertomogra'ic a tu.ului dige!ti( %i aduce un aport !u.!tanial %n:
S depi!tarea i !tadiali"area tumorilor tu.ului dige!ti(
S monitori"area po!tterapeutic a ace!tora
S exi!tena unei patologii a!ociate intraa.dominale
S patologia peritoneului
S patologia (a!cular intraa.dominal cu !au iar determinare dige!ti(
S a.domenul acut
:atorit complexitii i 'ia.ilitii !ale, dar i a preului de co!t mult mai ridicat tomogra'ia
computeri"at e!te con!iderat ca metod complementar explorrii radiologice !tandard# Metoda poate 'i
utili"at i %naintea explorrii radiologice !tandard, atunci c/nd exi!ta o ma! a.dominal palpa.il, !u.iectul
are o !tare general alterat care impune un .ilan diagno!tic mai rapid, a!ocierea de proce!e patologice de4a
cuno!cute care nece!it !ta.ilirea exi!tenei unor e(entuale corelaii cu patologia de tu. dige!ti(#
># A$<IO<RAIA
3xplorarea angiogra'ic 5'ig#>6 con!tituie o metod complementar at/t explorrii radiologice
!tandard c/t i tomogra'iei computeri"ate# 3!te utili"at %n !ta.ilirea unei
patologii (a!culare cu !au 'r
legtura aparent cu patologia
tu.ului dige!ti(, %n !ta.ilirea
tipului de (a!culari"aie a unei
ma!e tumorale i !au a originii
modului de (a!culari"aie a unei
'ormaiuni intraa.dominale#
3!te o metod de explorare in(a"i(# $ece!it at/t o aparatur !peciali"at, c/t i materiale !peci'ice
i o cunoatere 'oarte .un a te-nicii de explorare#
9tili"ea" o cantitate mare de !u.!tan de contra!t i#(# 'ia.ilitatea ei diagno!tic comparati( cu
tomogra'ia computeri"at, 'iind %n general !imilar, depind-o doar %n c/te(a !egmente diagno!tice !peci'ice#
3!te o metod cu iradiere 'oarte mare at/t prin timpul real de explorare, c/t i
ig$% - Angiogra'ie !electi( trunc-i celiac
pnn
&
arame
O-
r,i
electricr utili
"ai pentru o.inerea unei imagini
core!pun"toare calitati(#
)E)
B# 3F&LOR@RI IMA<I0TIC3
)# 9LTRA0O$O<RAIA 53CKO<RAIA6
3c-ogra'ia tran!parietal a a(ut la %nceputurile metodei un intere! redu! %n !tudiul a'eciunilor
tu.ului dige!ti(, in/nd cont de per'ormanele relati( redu!e ale
)E,
aparaturii# C-iar dac organele lumenale erau greu de in(e!tigat %n mod o.inuit, locali"area i
pre"ena lor pe !eciunile a.dominale impunea recunoaterea lor# Mai mult# exi!tena unor !emne imagi!tice %n
legtur direct cu anomaliile de organe ca(itare intraa.dominale atrgeau atenia examinatorului#
Cla!ic, ultra!onogra'ia e!te utili"at %n !tudiul organelor parenc-imatoa!e intraa.dominale !au
retroperitoneale, a cilor .iliare extra-epatice i a (a!elor mari intraa.dominale# :e a!emenea metoda
e(idenia" exi!tena unor 'ormaiuni intraa.dominale cu den!iti (aria.ile de la lic-id la !olid, put/nd 'ace
aprecieri a!upra !tructurii ace!tora i a exten!iei lor locoregionale# %n cadrul examenului ultra!onogra'ic !e
poate decela i pre"ena adenopatiilor, metoda put/nd 'i utili"at %n monitori"area po!tterapeutic a a'eciunilor
maligne intraa.dominale#
Intere!ul ultra!onogra'iei pentru organele lumenale ale tu.ului dige!ti( e!te de dat mai recent, %n
!tr/n! legtur cu progre!ul te-nic al in!talaiilor#
3xplorarea ec-ogra'ic general a a.domenului !e 'ace cu o !ond cu 'rec(en o.inuit, de >,=
MK"# 0tudiul pereilor tu.ului dige!ti( impune utili"area unor !onde de %nalt 'rec(en de cel puin = MK",
a4ung/nd p/n la )+ MK"# Ace!tea permit e(idenierea tunicilor peretelui tu.ului dige!ti( i implicit
e(idenierea unor proce!e patologice parietale# A!t'el ec-ogra'ia, care %n mod o.inuit e!te un examen de
de.ut %n explorarea oricrei !imptomatologii a.dominale, 'iind o metod diagno!tic ]de excludere7 de(ine o
metod de in(e!tigaie cu un anumit grad de !peci'icitate i cu 'ia.ilitate cre!cut %n patologia tu.ului dige!ti(#
,# 3F&LORAR3A 0CI$TI<RAIC@
3!te utili"at %n !tudiul patologiei organelor parenc-imatoa!e intraa.dominale i a cilor .iliare
extra-epatice# &atologia de lumen dige!ti( nu 'ace !copul explorrilor -a.it{ale %n medicina nuclear#
># 3F&LORAR3A I#R#M#
Ca i medicina nuclear, explorarea imagi!tic prin re"onan magnetic nu !e adre!ea" direct
!tudiului organelor lumenale ale tu.ului dige!ti(# 0e practic explorarea
I# R#M# %n patologia 'icatului, a cilor .iliare intra i extra-epatice i %n patologia pancrea!ului#
Angiogra'ia permite explorarea (a!elor mari intraa.dominale i a emergenelor lor, e'ectu/ndu-!e
at/t cu !u.!tan de contra!t !peci'ic neiodat, c/t i 'r !u.!tan de contra!t, prin po!tproce!area imaginilor
!ec(eniale !ecionale !peci'ice#
$O8I9$I :3 A$ATOMI3 RA:IOLO<ICA
Toate organele tu.ului dige!ti( au o !tructur -i!tologic comun 'iind alctuite din:
S 0eroa!
S Mu!cular
S 0u.mucoa!
S Mucoa!
Organele intraperitoneale pot a(ea %n locul !eroa!ei %n(eliul peritoneal# Mucoa!a tu.ului dige!ti(
e!te inten! plicaturat, determin/nd pliuri a cror orientare e!te dat de !tructura ei i 'unciile pe care le
%ndeplinete# &liul are ca !u.!trat mor'ologic i orientarea 'i.relor din tunica mu!cular# Tunica mu!cular e!te
alctuit din dou !au trei !traturi de 'i.re di!pu!e longitudinal, o.lic !au circular, %n 'uncie de tipul
!egmentului de tu. dige!ti(# 0u.mucoa!a e!te !ediul !tructurilor lim'atice, (a!culare i ner(oa!e#
)E>
ig#= - Imaginea radiologic normal a e!o'agului
ig#D - 0c-ema anatomic a e!o'agului
5dup &apilian modi'icat6
a6 e!o'ag cer(ical
.6 e!o'ag toracic
c6 e!o'ag dia'ragmatic
d6 e!o'ag a.dominal
)ED
Iner(aia e!te reali"at %n principal prin intermediul plexurilor Mei!!ner i Auer.ac-, !ituate %n !u.mucoa! i
mu!cular#
3!o'agul 5'ig#D, =6 e!te un conduct mu!culo-mem.rano! ce reali"ea" legtura %ntre 'aringe i
!tomac# Are o lungime de aproximati( ,= cm, proiect/ndu-!e cu extremitatea cranial %n dreptul cartila4ului
cricoid 5(erte.ra C(6 i extremitatea di!tal la ni(elul cardiei %n dreptul (erte.rei Tll# &e traiectul !au uor o.lic
care !tr.ate ultima poriune a regiunii cer(icale, media!tinul po!terior, dia'ragma i regiunea imediat
!u.dia'ragmatic, e!o'agul de!crie un numr de in'lexiuni, at/t %n plan 'rontal c/t i !agital, intr/nd %n raport
direct cu o !erie de (i!cere, care determin o !erie de !tr/mtori la ni(elul lui# Ace!te !tr/mtori !unt:
S 0tr/mtoarea 'aringo-e!o'agian - numit i !tr/mtoarea cricoidian, core!punde gurii e!o'agului 5gura
lui Tillian6
S 0tr/mtoarea 5amprenta6 aortic - proiectat aproximati( %n dreptul corpului (erte.ral TD, determinat
de raportul direct pe care 'aa lateral !t/ng a e!o'agului %l %ntreine cu cro!a aortei la ace!t ni(el
S 0tr/mtoarea .ronic - !ituat imediat caudal de cea aortic, e!te determinat de raporturile .ron-iei
principale !t/ngi cu e!o'agul, re!pecti( cu 'aa !a antero-lateral !t/ng
S 0tr/mtoarea dia'ragmatic - proiectat cam %n dreptul (erte.rei TIO, la cca# , cm lateral de linia
median, repre"int locul %n care e!o'agul intr %n raport direct cu -iatu!ul e!o'agian#
Anatomic, e!o'agului i !e de!criu D poriuni:
S &oriunea cer(ical e!te cuprin! %ntre polul in'erior al 'aringelui i apertura toracic, %ntreine raporturi cu
tra-eea anterior i lateral, cu coloana (erte.ral po!terior, 'iind de!prit de acea!ta prin !paiile
retroe!o'agiene, cu lo.ul !t/ng al glandei tiroide !ituat lateral de partea !t/ng i cu ner(ii recureni !ituai
lateral# Ace!te raporturi !unt important de reinut a(/nd %n (edere patologia 'iecrui organ %n parte care !e
poate extinde i a!upra e!o'agului !au exten!ia unui proce! patologic e!o'agian a!upra organelor de
(ecintate#
S &oriunea toracal e!te cuprin! %ntre apertura toracic i dia'ragm# Cla!ic !e %mparte %n trei pri, !uperioar,
medie i in'erioar# :up unii anatomiti, poate 'i di(i"at %n poriunea !upraaortic, interaortico.ronic i
retrocardiac, dup raporturile pe care le %ntreine cu principalele organe intramedia!tinale cu care (ine %n
contact# :e reinut c e!o'agul toracic (ine %n contact cu pleura media!tinal !t/ng, di'erena de den!itate
dintre parenc-imul pulmonar i media!tin determin/nd apariia unui contur numit linia media!tinal
parae!o'agian# Treimea in'erioara a e!o'agului toracic intr %n raport direct cu atriul !t/ng, depla!area lui
'iind !emn de mrire a ca(itii cardiace#
S &oriunea dia'ragmatic e!te !curt, repre"ent/nd "ona de trecere a e!o'agului prin -iatu!ul dia'ragmatic# La
ace!t ni(el e!o'agul %ntreine raporturi cu pilierii dia'ragmatici#
S &oriunea a.dominal e!te !egmentul cuprin! %ntre dia'ragm i cardie# 3!te relati( 'ix, datorit ligamentului
ga!troe!o'agian, parte a ligamentul 'renoga!tric, determin/nd %mpreun cu marginea !t/ng a regiunii
tu.ero"itare ga!trice ung-iul lui Ki!#
Radiologie e!o'agul %n repleie apare ca o .and opac, uor !inuoa!, omogen cu un cali.ru de
circa >-D cm, cu contururi regulate, .ine preci"ate# Tre.uie preci"at c %n mod normal e!o'agul nu !e
(i"uali"ea" niciodat %n repleie complet pe toata lungimea lui, datorit Jineticii proprii 5contracii
!ecundare6# %n du.lu contra!t !au dup trecerea .olului de !u.!tan de contra!t 5examen %n !trat !u.ire6 pot 'i
(i"uali"ate ,-D pliuri de mucoa!# Ace!tea apar ca .en"i tran!parente cu di!tri.uie longitudinal de dimen!iuni
egale %ntre ele, conturate de !u.!tana de contra!t rma! %ntre ele# Cali.rul e!o'agului e!te inegal, datorit
exi!tenei !tr/mtorilor e!o'agiene# &entru a elimina !uprapunerea coloanei (erte.rale pe!te opacitatea
e!o'agului e!te de pre'erat c examinarea ! 'ie 'cut %n O#A#:# &entru a reduce (ite"a de progre!ie a .olului
de !u.!tan opac !e pre'er ca examinarea ! 'ie 'cut %n decu.it#
0tomacul, poriunea cea mai dilatat a tu.ului dige!ti( e!te un organ intraperi- toneal i !e a'l
!ituat %n eta4ul !uprame"ocolic al a.domenului, 'iind acoperit %n cea mai mare parte de 'icat i dia'ragm#
Ocup cea mai mare parte a epiga!trului i -ipocondrului !t/ng# Are o lungime de aproximati( ,= cm i o
capacitate de ),++-)=++ ml 5'ig#(6#
orma real a !tomacului nu e!te cea de!cri! %n tratatele cla!ice de anatomie, unde e!te de!cri!
con'ormaia !tomacului la cada(ru, ci aceea .a"at pe o.!er(aiile intrao- peratorii, dar mai ale! pe re"ultatele
examenelor radiologice# A!pectul !tomacului, cel mai aproape de realitate, a 'o!t de!cri! de Toma Ione!cu#
orma, dimen!iunile i po"iia !tomacului pre"int numeroa!e (ariaii %n 'uncie de !u.iect# Ace!te (ariaii !e
datorea" con!tituiei indi(idului, (/r!tei, perioadelor 'uncionale, re'erindu-ne aici la gradul de umplere, !tarea
de contracie !au de relaxare i po"iiei corpului - orto!tati!m, decu.it dor!al, !au decu.it (entral# *ariaii ale
'ormei pot 'i %nt/lnite i datorit modi'icrilor organelor de (ecintate !au modi'icrilor de !tructur a pereilor
ga!trici#
La !u.iecii normo!tenici, %n orto!tati!m, !tomacul are 'orma literei ,O], cu o poriune mai lung
(ertical, !ituat la !t/nga liniei mediane i o poriune mai !curt, ori"ontal# %ntre poriunea (ertical i cea
ori"ontal !e 'ormea" un ung-i, numit ung-iul ga!tric care e!te %ntotdeauna a!cuit# &unctul cel mai cranial al
!tomacului !e a'l imediat
!u. cupola dia'ragmatic, iar punctul cel mai caudal la aproximati( >-D cm dea!upra cre!tei iliace#
&oriunea (ertical !e !u.%mparte %n 'ornix i corpul ga!tric# Limita de !eparaie %ntre ace!te dou
pri o con!tituie planul care trece pe la ni(elul cardiei#
&oriunea ori"ontal e!te delimitat %ntre planul care trece prin ung-iul ga!tric i pilor# 3a !e
!u.%mparte %n antrul prepiloric, canalul piloric, urm/nd pilorul propriu-"i!#
$omenclatura radiologic introduce i ali termeni: punctul cel mai cranial al 'ornixului !e mai
numete i polul !uperior, punctul cel mai caudal al !tomacului poart numele de pol in'erior ga!tric, 'ornixul
e!te numit i regiune cardiotu.ero"itar, iar ung-iul pe care %l 'ace marea cur.ur la unirea poriunii (erticale
cu cea ori"ontal - !inu! ga!tric#
0tomacului i !e de!criu cla!ic dou 'ee, una (entral i una dor!al i dou cur.uri, mica cur.ur i
marea cur.ur ga!tric#
aa (entral (ine %n raport indirect cu peretele toracic, dia'ragmul !t/ng lo.ul !t/ng -epatic, lo.ul
ptrat, 'aa (i!ceral a 'icatului i peretele a.dominal#
aa dor!al a !tomacului con!tituie peretele anterior al .ur!ei omentale# &rin intermediul ace!teia
!tomacul (ine %n raport cu organele retroperitoneale, pancrea!, glanda !uprarenal !t/ng i rinic-iul !t/ng#
Capul pancrea!ului e!te g"duit %n potcoa(a duodenal# A!t'el, 'aa dor!al ga!tric intr %n raport i cu
poriunea a!cendent a duodenului# &oriunea di!tal a 'eei dor!ale (ine %n raport cu me"ocolonul tran!(er! i
c-iar cu colonul tran!(er!# Acea!ta !e %nt/mpl datorit 'aptului c partea di!tal a poriunii ori"ontale !e
reorientea", 'aa (entral de(enind cranial, iar cea dor!al caudal# Cranial i !pre !t/nga !tomacul (ine %n
raport cu 'aa (i!ceral a !plinei# aa po!terioar a 'ornixului e!te 'ixat la pilierul !t/ng al dia'ragmului,
a!t'el c nu e!te %n acea!t poriune acoperit de peritoneu#
Cur.ura mic ga!tric e!te !ituat pro'und, a(/nd o orientare !pre dreapta i cranial, deci 'iind
conca( !pre dreapta %ntre cardia i pilor# :e ea !e in!era ligamentul ga!tro-epatic# &o!terior de ace!ta mica
cur.ur (ine %n raport indirect cu trunc-iul celiac i (ena ca( in'erioar#
Cur.ura mare e!te con(ex !pre !t/nga i caudal# 3a !e a'l %n raport pe cea mai mare parte a ei cu
colonul de care !e leag prin intermediul ligamentului ga!trocolic# %n poriunea !a !uperioar (ine %n raport prin
intermediul ligamentului ga!tro!plenic cu 'aa (i!ceral a !plinei# La ni(elul 'ornixului intr %n raport prin
intermediul ligamentului 'renoga!tric cu 'aa a.dominal a dia'ragmului#
Cardia are o orientare (entral, proiect/ndu-!e aproximati( %n dreptul (erte.rei T)+-T)), la circa ,-> cm
de proiecia ori'iciului -iatal e!o'agian# &o"iia !a e!te de!tul de (aria.il, datorit lungimii e!o'agului i micrilor
re!piratorii# &liurile e!o'agului a.dominal, care !unt paralele, dup tra(er!area cardiei de(in di(ergente r!'ir/ndu-
!e %n e(antai la ni(elul tu.ero"itii ga!trice#
&ilorul e!te poriunea terminal a !tomacului# 3l e!te un canal !tr/mt, de aproximati( #+% cm lungime i
un diametru de aproximati( # cmi conine !'incterul piloric, care circum!crie ori'iciul piloric# %n mod normal el !e
proiectea" %n centrul .a"ei .ul.ului duodenal# :atorit mo.ilitii !egmentului, po"iia pilorului depinde de gradul
de repleie ga!tric#
&ereii !tomacului !unt con!tituii din mai multe tunici, !eroa!, mu!cular, !u.mucoa! i mucoa!, ale
cror modi'icri mor'o-'uncionale determin modi'icrile radiologice elementare# Mu!culara ga!tric e!te
repre"entat prin trei !traturi: extern, alctuit din 'i.re longitudinale, mi4lociu din 'i.re circulare i intern din 'i.re
o.lice#
0u.mucoa!a e!te con!tituit dintr-un !trat de e!ut con4uncti( ela!tic, conin/nd (a!e !anguine, lim'atice
i !tructuri ale plexurilor ner(oa!e#
Mucoa!a, inten! plicaturat, determin relie'ul ga!tric repre"entat de pliurile !ale# A!pectul radiologie al
!tomacului repre"int un mula4 al !upra'eei !ale interne, re!pecti( al mucoa!ei ga!trice# &o!i.ilitatea de plicaturare
a !tratului muco! e!te con!ecina aciunii mu!cularei mucoa!ei i a !upra'eei mai mari a mucoa!ei 'a de cea a
tunicii mu!culare# Mucoa!a ga!tric e!te mo.il pe tunica mu!cular datorit !u.mucoa!ei# :atorit ace!tei
mo.iliti a!pectul pliurilor mucoa!ei e!te (aria.il, depin"/nd de !tarea de contractilitate a mu!cularei mucoa!ei, de
!tarea de turge!cen a !u.mucoa!ei, de tonicitatea tunicii mu!culare ga!trice i de gradul de repleie al !tomacului#
Acea!ta (aria.ilitate a a!pectului mucoa!ei ga!trice la ni(elul aceluiai !egment ga!tric poart numele de
autopla!tic de mucoa!#
A!pectul radiologie al relie'ului de mucoa! e!te di'erit %n 'uncie de regiunile !tomacului# La ni(elul
'ornixului mucoa!a ga!tric are a!pectul circum(oluiilor cere.rale, cu %ntretieri ale pliurilor# &oriunea (ertical
are >-D pliuri longitudinale, care urmre!c mica cur.ur ga!tric, care con!tituie un 4g-ea. (i"i.il de la prima
%ng-iitur de !u!pen!ie de !ul'at de .ariu# &liurile %ntregului corp ga!tric !unt %n general paralele# %n regiunea marii
cur.uri pliurile !e %ntretaie, d/nd un a!pect dinat regiunii# :e la ni(elul ung-iului ga!tric pliurile !e di!tri.uie %n
e(antai din!pre poriunea (ertical !pre marea cur.ur ori"ontal# La ni(elul antrului ga!tric !e pun %n e(iden
pliuri longitudinale, care urmre!c am.ele cur.uri ale regiunii# 0tudiul radiologie al mucoa!ei ga!trice !e poate 'ace
corect numai %n !trat !u.ire, atunci c/nd !u.!tana de contra!t e!te di'u"at pe mucoa!a, iar aerul din lumen
con!tituie mediu de contra!t negati(#
%n raport de po"iia !u.iectului raportul dintre !u!pen!ia de !ul'at de .ariu i aerul din !tomac !e
!c-im.# A!t'el %n orto!tati!m !u.!tana de contra!t !e acumulea" %n poriunea ori"ontal i parial %n poriunea
(ertical, 'orm/nd cu aerul din 'ornix un meni!e ori"ontal 5'ig#06# %n decu.it dor!al, poriunea cea mai cranial a
!tomacului de(ine cea ori"ontal# %n acea!ta !ituaie, aerul din 'ornix migrea" i umple antrul, iar 'ornixul e!te
umplut cu !u.!tana de contra!t 5'ig#)6# %n decu.it (entral aerul migrea" %n poriunea medial a 'ornixului i pe
mica cur.ur, iar re!tul !tomacului e!te opaci'iat de !u.!tana de contra!t# %n 'ornix (a exi!ta at/t aer c/t i
!u.!tan de contra!t, dar nu !e e(idenia" o
limit net %ntre cele dou medii 5'ig#H6# :ecu.itul lateral drept e!te utili"at pentru opaci- 'ierea pilorului i .ul.ului
duodenal atunci c/nd exi!t un !pa!m piloric, datorit pre!iunii pe care o exercit %n acea!ta !ituaie !u.!tana de
contra!t a!upra !'incterului piloric, iar decu.itul lateral !t/ng pentru !tudiul %n du.lu contra!t al mucoa!ei antrului
di!tal#
&eri!talti!mul !e urmrete pornind din!pre cardie !pre pilor# La un !tomac normoJinetic !e pun %n
e(iden >-D unde peri!taltice care apar ca i ancoe !imetrice .ine conturate, regulate pe am.ele cur.uri ale
!tomacului#
Inte!tinul !u.ire e!te poriunea tu.ului dige!ti( cuprin! %ntre !tomac i inte!tinul gro!# Are o lungime
medie de =-E m, cu un cali.ru de cca# >-D cm %n poriunea iniial i de 2+% cm la captul di!tal#
3!te %mprit %n trei !egmente:
#$ :uoden
2$ Oe4un
%$ Ileon
:uodenul 5'ig#(6 e!te prima poriune a inte!tinului !u.ire# 0pre deo!e.ire de 4e4un i ileon el e!te 'ix,
'iind acoperit (entral de peritoneul parietal po!terior# &e traiectul !u, duodenul 'ormea" trei 'lexuri# 3l pornete
o.lic a!cendent din!pre (entral !pre dor!al i din!pre caudal !pre cranial p/n %n dreptul colului (e"iculei .iliare
unde !e cudea", 'orm/nd genunc-iul !uperior# Acea!ta poriune poart numele de .ul. duodenal !au duodenul I#
Bul.ul duodenal are o 'orm triung-iular cu .a"a !pre pilor i (/r'ul !pre genunc-iul !uperior 5'ig##-6# I !e de!criu
dou margini 5cur.uri6 care poart numele cur.urilor ga!trice - marginea !uperioar !e mai numete i cur.ura
mic, iar marginea in'erioar !e numete cur.ura mare# %ntre cele dou margini !e delimitea" dou 'ee - o 'a
(entral i o 'a dor!al# Celelalte dou ung-iuri ale triung-iurilor poart numele de rece!uri, !unt a!cuite i !unt
locali"ate unul !uperior i altul in'erior# Mucoa!a .ul.ului duodenal e!te longitudinal, urm/nd cur.urile i con(erg
!pre (/r'# :e la ni(elul genunc-iului !uperior duodenul co.oar para(erte.ral de partea dreapt p/n %n dreptul
corpului (erte.ral LD unde !e cudea" din nou 'orm/nd 'lexura duodenala in'erioar i delimit/nd a!t'el duodenul
de!cendent !au duodenul II# &e conturul medial al duodenului de!cendent %n treimea medie !e de!c-ide papila
duodenal cu canalul coledoc i canalul [ir!ung# :e la 'lexura duodenal in'erioar duodenul ia un traiect
ori"ontal, tra(er!/nd coloana (erte.ral de la dreapta la !t/nga proiect/ndu-!e pe!te corpul (erte.ral LD# Acea!ta
poriune poart numele de poriune ori"ontal !au duoden III# Trec/nd para(erte.ral !t/ng, duodenul ia un traiect
uor a!cendent din!pre medial
ig#)+ - Imaginea radiologic ig#ll - Imaginea radiologic normal
normal :l 5decu.it (entral6 - cadru duodenal 5decu.it dor!al6
!pre lateral p/n la 'lexura duodeno4e4unal !au ung-iul lui Treit" proiectat aproximati( %n dreptul corpului
(erte.ral L,# Acea!ta poriune !e mai numete i poriune a!cendent !au duoden I* 5'ig#ll6# Mucoa!a re!tului
duodenului e!te caracteri"at prin pre"ena de pliuri tran!(er!ale, ceea ce determin un contur dinat al duodenului
%n !emirepleie# 9ltimele trei poriuni ale duodenului %ntrein raporturi directe cu capul pancrea!ului, colul i!tmul i
corpul pancreatic, cu aorta, artera me"enteric !uperioar i indirect cu rinic-iul i glanda !uprarenal#
Oe4unul i ileonul 5'ig# ),# )>6 con!tituie poriunea intraperitoneal, mo.il a inte!tinului !u.ire# Oe4unul
con!tituie aproximati( >P= din inte!tinul !u.ire mo.il, iar re!tul de ,P= e!te repre"entat de ileon# Acea!t poriune a
inte!tinului !u.ire e!te legat
ig#l , - Topogra'ia 4e4unoileal ig#)> - Imaginea radiologic
5dup &apilian modi'icat6 normal 4e4unoileal
de peretele po!terior al a.domenului prin intermediul me"enterului, care are o di!po"iie # o.lic din!pre !t/nga
!pre dreapta, din!pre cranial !pre caudal, adic din -ipocondrul -0t/ng !pre 'o!a iliac dreapta# &eritoneul
me"enterului %n(elete %ntreaga po%'itine a inte!tinului 'orm/nd an!e inte!tinale# An!ele 4e4unale !unt locali"ate %n
partea !uperioar !t/ng a ca(itii a.dominale, in'raga!tric, a(/nd o di!po"iie ori"ontal# An!ele ileale !unt
locali"ate %n partea dreapt a ca(itii a.dominale, dar de o.icei !unt aglomerate %n pel(i!# Au o di!po"iie (ertical#
A(/nd me"ou, an!ele inte!tinale au o margine conca( !pre me"enter i o margine con(ex !pre poriunea li.er a
inte!tinului#
Mucoa!a 4e4unal pre"int pliuri circulare, a(/nd acelai a!pect dinat, 1de 'run"e de 'erig7 ca i
duodenul II-I*# Mucoa!a ileal are un contur net, regulat, a(/nd pliurile di!pu!e longitudinal# A!pectul pliurilor de
mucoa!a ileal !e pretea" cel mai .ine la %nelegerea noiunii de autopla!tic de mucoa!a datorit 'aptului c ele %i
!c-im. -di!po"iia %n raport cu momentul 'uncional al dige!tiei# A!t'el, %'t i'tome-Cul c/nd lic-idul -inte!tinal
!tagnea", pliurile de(in mai ter!e, mai puin (i"i.ile# C/nd poriunea ileal !e a'l %n !tadiul de e(acuare, pliurile
au o di!po"iie longitudinal i !unt .ine (i"i.ile#
9ltima an! ileal !e de!c-ide pe 'aa medial a cecului prin (al(a ileocecal a lui Bau-in# Are o
di!po"iie o.lic din!pre !t/nga !pre dreapta i din!pre caudal !pre cranial# Are de o.icei un cali.ru de ,-> cm i
un contur .ine preci"at, regulat#
Inte!tinul gro! 5'ig#)D, )=, )E6 con!tituie ultima poriune a tu.ului dige!ti(# Are o lungime de
aproximati( #/( m i un cali.ru (aria.il, a crui dimen!iune (aria" %n 'uncie de gradul de repleie, tonicitate i
!egment, a(/nd (alori cuprin!e %ntre %-%/' cm la ni(elul !igmoidului di!tal i G cm la ni(elul colonului tran!(er!#
%n anatomie inte!tinul gro! !e %mparte %n cec, colon cu !u.di(i"iunile !ale - a!cendent, tran!(er!,
de!cendent, !igmoid - i rect# Colonul a!cendent, tran!(er!ul i de!cendentul pre"int pe lungimea lui dilataii
numite -au!tre, delimitate de !trangulaii tran!(er!ale, core!pun"/nd plicilor !emilunare ale colonului#
Inte!tinul gro! %ncepe %n 'o!a iliac dreapta, a(/nd la ace!t ni(el o poriune mai dilatat, !acular, 'ixat
la peretele po!terior a.dominal prin intermediul peritoneului - cecul# &e 'aa !a medial !e de!c-ide (al(ula
ileocecal# 0pre polul !u in'erior !e de!c-ide apendicele (ermi'orm#
:e la ni(elul (al(ei ileocecale cecul !e continua cu colonul a!cendent#
Ca i cecul e!te un !egment 'ix, acoperit anterior de peritoneu i 'ixat de 'a!cia lui Toldt# &re"int -au!tre i urc
p/n la ni(elul 'eei (i!cerale a 'icatului unde 'ormea" 'lexura colica dreapt 5-epatic6# :in ace!t moment colonul
de(enit colon tran!(er! po!ed me"ou care de!parte ca(itatea peritoneal %n dou eta4e: cel !uprame"ocolic i cel
in'rame"ocolic# lexura colic dreapt e!te 'ix, de o.icei o.tu"# Colonul tran!(er! e!te !egmentul colonie care
po!ed cele mai multe -au!traii# :atorit me"ocolonului, colonul tran!(er! poate ! co.oare p/n %n!pre micul
.a"in# %n -ipocondrul !t/ng, %n (ecintatea !plinei colonul 'ace din nou o cudur, numit 'lexura !t/ng 5!plenic6#
:in ace!t loc el
5!c-em dup &apilian - modi'icat6
)==
co.oar de-a lungul 'lancului !t/ng 'iind din nou 'ixat de 'a!cia Toldt i acoperit anterior de peritoneu ca i colonul
a!cendent# 3l !e continu %n 'o!a iliac !t/ng cu colonul !igmoid# Ace!ta e!te un !egment lip!it de -au!traii, 'ixat,
!inuo! pre"ent/nd una !au mai multe .ucle# &artea !a di!tal !e continu cu ampula rectal#
9ltima poriune a inte!tinului gro!, rectul, e!te organ extraperitoneal care (ine %n raport anterior cu (e"ica
urinar la .r.at i cu uterul la 'emeie# Rectul !tr.ate perineul i !e de!c-ide la exterior prin anu!# Are dou
poriuni: ampula rectal i canalul anal# Ampula rectal are a!pect piri'orm#
Inte!tinul gro! are %n repleie un contur .ine preci"at, regulat, !egmentele care pre"int -au!traii pre"int
"onele de dilataie tipic# %n du.lu contra!t mucoa!a e!te de o.icei longitudinal, dar datorit momentelor
'uncionale ea poate pre"ent i pliuri tran!(er!ale#
Ampula rectal poate pre"enta %n !emirepleie pliuri longitudinale care !e terg %n repleie !au Ia
in!u'laie#
MO:IIC@RI RA:IOLO<IC3 3L3M3$TAR3
3la.orarea unui diagno!tic po"iti( radiologie %n patologia tu.ului dige!ti( impune un .ilan complet al
modi'icrilor radiologice elementare decela.ile %n urma unui examen radiologie complet# Modi'icrile radiologice
elementare pot 'i cla!i'icate %n: Modi'icri radiologice 'uncionale Modi'icri radiologice mor'ologice
3!te de reinut c acea!t cla!i'icare e!te pur didactic, teoretic, modi'icrile radiologice elementare
a!ociindu-!e %n di(er!e com.inaii i c, de o.icei, modi'icrile radiologice mor'ologice !e %n!oe!c i de modi'icri
radiologice 'uncionale#
ig#)E - Inte!tinul gro! %n du.lu contra!t - imagine radiologic
ig#)= - Inte!tinul gro!
%n repleie - imagine radiologic
)# MO:IIC@RI RA:IOLO<IC3 3L3M3$TAR3 9$C8IO$AL3
0unt modi'icri datorate alterrii:
)# Tonu!ului !egmentului de tu. dige!ti(
,# &eri!talticii !egmentului de tu. dige!ti(
># 0ecreiei la ni(elul !egmentului de tu. dige!ti(
D# Tran"itului prin !egmentul de tu. dige!ti( 5umplerea i e(acuarea lui6
)#)# MO:IIC@RI AL3 TO$909L9I %nglo.ea" modi'icri dimen!ionale 5de cali.ru6 ale
!egmentului de tu. dige!ti(, 'r modi'icri de di!ten!i.ilitate ale regiunii, re(er!i.ile, datorate unor di!'uncii ale
tunicii mu!culare, aparent 'r legtur cu peri!taltica# Cau"ele pot 'i generale !au locale# Modi'icrile de tonu!
!unt: # ### h ###########
S Kipertonia ## a ? :m))
S Kipotonia
S Atonia
S 0pa!mul
Kipertonia e!te modi'icarea radiologic elementar caracteri"at prin reducerea cali.rului !egmentului
de tu. dige!ti( i !curtarea lui, e(acuarea !a rapid urmat de di!ten!ia !egmentului imediat !u.iacent %ngu!trii#
&liurile de mucoa! la ni(elul !egmentului de tu. dige!ti( apar %ngu!tate i mai apropiate %ntre ele#
Acea!t modi'icare !e %n!oete de o.icei cu modi'icri de tran"it, a(/nd %n (edere c e(acuarea la
ni(elul !egmentului a'ectat e!te mai rapid#
Kipotonia 5'ig#)G6 e!te modi'icarea radiologic elementar care !e caracteri"ea" prin creterea
cali.rului !egmentului de tu. dige!ti( a'ectat, a!ociat cu
alungirea lui# 3!te tot o modi'icare re(er!i.il#
Radiologie, la examinarea %n !trat !u.ire !e pot pune %n
e(iden pliuri mai rare, mai late, !au din contr mai
ter!e#
Kipotonia !e %n!oete de o.icei cu o e(acuare mai lent a !egmentului, dar i de !ta" la ace!t ni(el#
Atonia e!te repre"entat de gradul cel mai ridicat al -ipotoniei# :in punct de (edere radiologie !e pune
%n e(iden tot alungirea !egmentului, decali.rarea lui %n !en!ul dilatrii lui, tergerea pliurilor la ace!t ni(el# 0e
di'erenia" de -ipotonie prin per!i!tena modi'icrii, %nt/r"ierea p/n la di!pariie a e(acurii !egmentului i
di!pariia peri!talti!mului# La ni(elul !egmentului a'ectat !u.!tana de contra!t e!te diluat de lic-idul de !ta"
pre"ent#
ig#)G - 0tomac -ipoton radiogra'ie %n orto!tati!m
ig#)= - Inte!tinul gro!
%n repleie - imagine radiologic
0pa!mul e!te modi'icarea radiologic elementar datorat unei alterri 'uncionale 5contracie6 a unui
!'incter !au a 'i.relor circulare dintr-o poriune a tu.ului dige!ti(# 0e traduce radiologie prin %ngu!tarea progre!i(,
axial a !egmentu-
ig#)= - Inte!tinul gro!
%n repleie - imagine radiologic
lui pe o poriune !curt, core!pun"/nd anatomic de o.icei unui !'incter# cu !uprimarea pa!a4ului !u.!tanei de
contra!t la ace!t ni(el# Admini!trarea de droguri miorelaxante %n cur!ul examinrii 'ace po!i.il reluarea
tran"itului pe poriunea a'ectat# 0pa!mul poate 'i !egment ar, atunci c/nd a'ectea" o poriune a organului
ca(itar tu.ular, !au local c/nd !e limitea" la ni(elul !'incterului anatomic#
)#,# MO:IIC@RI :3 &3RI0TALTIC@ 9ndele peri!taltice repre"int micrile axiale ale
!egmentului de tu. dige!ti( care determin progre!ia coninutului intraluminal# 0e caracteri"ea" prin
amplitudinea, 'rec(ena i (ite"a lor de propagare la ni(elul 'iecrui organ tu.ular# :in punct de (edere
radiologie repre"int depre!iuni ale conturului lumenului dige!ti( !imetrice, de ad/ncimi (aria.ile, %ngu!t/nd
lumenul i a(/nd 'rec(ene caracteri!tice %n 'uncie de !egmentul de tu. dige!ti(# :e exemplu, la un !tomac
normoJinetic pot 'i pu!e %n e(iden: p/n la#D
unde peri!taltice# ZZ a
Modi'icrile radiologice ale peri!talti!mului 5Jineticii6 !e re'er la ampli'icri, reduceri !au la lip!a
total a Jineticii la ni(elul 'ie a unui %ntreg organ tu.ular, 'ie !egmentar, pe o anumit poriune topogra'ic a
unui organ tu.ular, !au locali"ate pe "one mai mici dec/t un !egment topogra'ic al unui organ tu.ular# #le
!unt:
S KiperJine"ia 5-iperperi!talti!mul6
S KipoJine"ia 5-ipoperi!talti!mul6
S AJine"ia
KiperJine"ia 5'ig#)I6 repre"int modi'icarea radiologic elementar caracteri"at prin creterea
numrului de unde peri!taltice 5creterea 'rec(enei6, undele de(in ad/nci 5unde di!ecante6, tin"/nd !
'ragmente"e coloana !u.!tanei de contra!t 5creterea
amplitudinii6 propag/ndu-!e mai rapid di!tal 5creterea (ite"ei6# KiperJine"ia !e poate a!ocia cu -ipertonia, dar
condiia nu e!te o.ligatoriei !e poate %nt/lni un
!egment de tu. dige!ti( normoton -iperJinetic#
KiperJinetica !e %n!oete de o.icei cu o accelerare a
e(acurii#
KipoJine"ia e!te caracteri"at prin reducerea 'rec(enei, amplitudinii i (ite"ei de propagare a
undelor peri!taltice# 3!te con!ecina unor cau"e generale !au locale 5epui"area capacitii de contractili- tate a
!egmentului de tu. dige!ti(, con!ecin a unui o.!tacol mor'ologic per!i!tent %n e(acuarea lumenului6# 9ndele
--------------* S
----------------- -----
ig#)I - Contracii teriare e!o'agiene a!pect radiologie
ig#)= - Inte!tinul gro!
%n repleie - imagine radiologic
(or apare radiologie mai rare, mai puin ad/nci# KipoJine"ia determin apariia -ipotoniei !egmentului de tu.
dige!ti(#
AJine"ia repre"int !tarea de epui"are total a capacitii contractile a mu!cularei !egmentului de
tu. dige!ti( a'ectat# #!te caracteri"at prin a.!ena undelor peri!taltice la ni(elul !egmentului incriminat#
&oriunea a'ectat e!te de!tin! datorit 'ie atoniei in!talat progre!i(, 'ie datorit o.!tacolului !au a cau"elor
generale care duc la in!talarea aJine"iei#
)G)
ig#)= - Inte!tinul gro!
%n repleie - imagine radiologic
)#># MO:IIC@RI :3 03CR38I3
%n mod normal glandele parietale ale tu.ului dige!ti( !ecret lic-id conin/nd mucin i !ucuri dige!ti(e
!peci'ice 'iecrui !egment# Cantitatea de lic-id de !ecreie depinde de mai muli 'actori de ordin general i local, dar
i de momentul diurn al examinrii# :e aceea aprecierea ni(elului normal al !ecreiei unui !egment de tu. dige!ti(
e!te de!tul de di'icil# 3xi!tena lic-idului de !ecreie determin, prin pre"en mucinei, care e!te un agent
ten!ioacti( puternic, nemi!ci.ilitatea !u!pen!iei de !ul'at de .ariu cu lic-idul intralumenal# O cantitate 'oarte mic
de !u.!tan de contra!t !e di!per!ea" %n lic-id, determin/nd o opaci'iere mai redu! a ace!tuia 'a de re!tul
!u!pen!iei, cu a!pect !emitonal# 0e con!ider ca normal a.!ena (i"uali"rii lic-idului de !ecreie la ni(elul
inte!tinului !u.ire i gro!, iar la ni(elul !tomacului examinat %n orto!tati!m !ecreia normal !e (i"uali"ea" ca o
.and de lic-id de inten!itate !emitonal de aproximati( # cm# %nlime locali"at la ni(elul meni!cului ori"ontal
reali"at de mediul lic-id i aer#
Kiper!ecreia repre"int creterea cantitii de lic-id de !ecreie decelat %n momentul examinrii#
La ni(elul !tomacului -iper!ecreia !e traduce prin opaci'ierea neomogen a lumenului dige!ti( cu
apariia de aglomerri de particule de !ul'at de .ariu ca nite 'ulgi de "pad# Acea!ta determin impo!i.ilitatea
examinrii %n !trat !u.ire a !tomacului i deci a aprecierii unor e(entuale modi'icri de mucoa! ga!tric#
La ni(elul inte!tinului -iper!ecreia determin opaci'ierea neomogen a lumenului cu tergerea relie'ului
muco! i per!i!tena unor pete de !u.!tan de contra!t, neregulate, iar legtur cu relie'ul mucoa!ei, care !e
menin dup e(acuarea !egmentului#
)#D# MO:IIC@RI :3 TRA$?IT
Tran"itul la ni(elul unui !egment al tu.ului dige!ti( repre"int umplerea i e(acuarea acelui !egment de
coninutul !u, re!pecti( progre!ia !u.!tanei de contra!t de-a lungul di(er!elor !egmente ale tu.ului dige!ti(# 0e
aprecia" de o.icei timpul de e(acuare, dar %n anumite !ituaii i cantitatea de coninut, re!pecti( de !u.!tan de
contra!t e(acuat, in/nd cont c %n !teno"ele incomplete datorit gradientului de pre!iune e(acuarea nu !e
reali"ea" complet#
%n condiii normale timpul de tran"it (aria" %n 'uncie de !egmentul de tu. dige!ti( examinat# A!t'el la
ni(elul e!o'agului el !e 'ace 'oarte rapid de ordinul a =-G !ecunde# 0tomacul !e e(acuea" %n )-, ore, inte!tinul
!u.ire %n >-= ore, coloana .aritat ating/nd (al(ula ileocecal, iar %n )I-,D ore !u.!tana de contra!t tre.uie !
opaci'ie"e %n totalitate inte!tinul gro!#
Modi'icrile de tran"it repre"int accelerri ale e(acurii !au %nt/r"ieri ale
ace!teia#
Accelerarea e(acurii unui !egment de tu. dige!ti( e!te 'ie con!ecina unor cau"e generale, 'ie a unor
cau"e locale in/nd de !traturile peretelui lumenului dige!ti(# 3!te %n!oit de -iperJinetica i -ipertonia
!egmentului# %n a'eciunile !egmentare !au locali"ate depirea "onei cu e(acuare accelerat !e %n!oete de
!cderea (ite"ei de progre!ie a coloanei .aritate#
%nt/r"ierea e(acurii e!te 'ie con!ecina unor cau"e generale, 'ie a unor cau"e locale# Modi'icrile
mor'ologice care determin %nt/r"ierea e(acurii !unt repre"entate de !teno"e# Acea!t modi'icare 'uncional !e
a!ocia" cu !ta" 5'ig#)H6 la ni(elul !egmentului, -ipoJine"ie i -ipotonie# %nt/r"ierea e(acurii 'ace ca la momentul
examinrii, %n lumenul explorat ! !e a'le re!turi alimentare care determin umplerea neomogen a !egmentului i
poate determina erori de diagno!tic#
,# MO:IIC@RI RA:IOLO<IC3 3L3M3$TAR3 MOROLO<IC3
Modi'icrile radiologice elementare mor'ologice grupea":
)# Modi'icri de po"iie
,# Modi'icri de mo.ilitate
>- Modi'icri de dimen!iune
&$ Modi'icri de contur
'$ Modi'icri de 'orm
($ Modi'icri ale relie'ului de mucoa!
Ace!te modi'icri !unt interdependente unele cu celelalte i di(er!ele a!ocieri %ntre ele %mpreun cu
modi'icrile 'uncionale a!ociate creea" premi"ele !ta.ilirii diagno!ticului radiologie#
,#)# MO:IIC@RIL3 :3 &O?I8I3
iecare !egment al tu.ului dige!ti( are o po"iie anatomic relati( 'ix datorit ligamentelor i
me"ourilor# Modi'icrile de po"iie !unt reali"ate 'ie prin anomalii la ni(elul ace!tor mi4loace de !u!tentaie, 'ie
ig#)= - Inte!tinul gro!
%n repleie - imagine radiologic
datorit anomaliilor proprii ale !egmentului de tu. dige!ti( !tudiat, 'ie datorit unor modi'icri ale unor organe
de (ecintate cu care !egmentul de tu. dige!ti( %ntreine raporturi# 3le pot a'ecta %ntreg !egmentul 5cel mai
'rec(ent6 !au poriuni ale lui#
&to"a - repre"int modi'icarea de po"iie %n care !egmentul de tu. dige!ti( e!te depla!at caudal#
Cau"a e!te alungirca ligamentelor de !u!tentaie# &oate a'ecta un !egment !au %n %ntregime tu.ul dige!ti(# %n
!trile de caexie a'ectarea e!te de o.icei generali"at# 0egmentul de tu. dige!ti( nu e!te a'ectat dimen!ional, ci
doar %n po"iia i raporturile !ale# &to"a !e poate a!ocia i cu alte modi'icri de po"iie, ca de exemplu (ol(u!ul#
9n ca" !pecial de pto"a parial de !egment %l repre"int ca!cada ga!tric# 3a !e reali"ea" datorit
unui ligament ga!tro'renic mai lung# Regiunea tu.ero"itar !e de'lect %n 4urul unui plan 'ix care trece pe la
ni(elul cardiei, 'ie (entral, 'ie, cel mai 'rec(ent, dor!al#
A!cen!iunea - repre"int modi'icarea de po"iie %n care o poriune a unui !egment de lumen
dige!ti( !au mai rar a unui %ntreg organ e!te depla!at cranial# Cau"ele !unt de o.icei a'ectri ale !'erei de
(ecintate, !au inter(enii c-irurgicale# Cea mai
)GE
cuno!cut e!te -ernia tran!-iatal 5'ig#2-6# La ni(elul !tomacului !e produce 'ie prin lrgirea -iatu!ului
dia'ragmatic, 'ie printr- un e!o'ag !curt# La ni(elul colonului, !au a!ocierea unei -ernieri de mai multe
!egmente de tu. dige!ti( %n ca(itatea toracic mecani!mul de producere e!te un de'ect al dia'ragmului#
A!pectul radiologie e!te cel al apariiei pe aria de proiecie a media!ti- nului po!terior !au %n anul
co!to(erte.ral a unei tran!parene circum!cri!e, uneori cu ni(el -idroaeric, care !e opaci'ia" la admini!trarea
de !u.!tan de contra!t per o! !au, %n ca"ul colonului, prin cli!ma .aritat# :e cele mai multe ori -ernierea nu
!e 'ace %n orto!tati!m, ceea ce 'ace ca la examinarea 1pe gol7 a regiunii ! nu !e pun %n e(iden modi'icri,
dar ! 'ie o.!er(at %n - a!pect radiologie %n decu.it dor!al timpul explorrilor cu !u.!tan de contra!t,
%n decu.it dor!al !au (entral, %n di(er!e grade de o.lic i %n po"iie Trendelen.urg, %mpingerea - repre"int
modi'icarea de po"iie ce !e 'ace %n direcii di'erite datorat unor proce!e expan!i(e care a'ectea" !paiul din
4urul !egmentului, determin/nd depla!area ace!tuia# 0e a!ocia" de multe ori cu amprentarea !egmentului care
determin apariia %n regiunea de contact a unei imagini de !emiton cu !au 'r modi'icri de po"iie i
dimen!iune a pliurilor de mucoa!#
Traciunea - e!te modi'icarea de po"iie care !e reali"ea" datorit unor proce!e 'i.roa!e, retractile
ale mi4loacelor de !u!tentaie ale !egmentului de tu. dige!ti( !au a unor proce!e 'i.roa!e a organelor cu care
!egmentul %ntreine raporturi#
)GG
Tor!iunile - !unt modi'icri radiologice elementare repre"entate de depla!ri a unor poriuni !au a
%ntregului !egment al tu.ului dige!ti( %n 4urul axului
!u# Tor!iunile !e produc cel mai 'rec(ent %n 4urul
axului longitudinal al organului# 0e datore!c unor
mecani!me complexe a(/nd ca !u.!trat at/t 'actori
extrin!eci, c/t i 'actori intrin!eci# actorii extrin!eci
!unt repre"entai de a'ectri ale mi4loacelor de
!u!tentaie ale organului ca(itar !au ale organelor cu
care !egmentul %ntreine raporturi, iar 'actorii intrin!eci
!unt %n!i modi'icrile !tructurale !au de dinamic ale
!egmentului de tu. dige!ti( a'ectat#
Tor!iunile determin modi'icri de 'orm a organului, c/t i la ni(elul relie'ului de mucoa!, pliurile
inter!ect/ndu-!e aparent, datorit !uprapunerilor 'eelor !egmentului de tu. dige!ti(# Tor!iunile mai poart
denumirea de (ol(ulu! 5'ig#2#6#
ig#,) - Tor!iune ga!tric
)GI
,#,# MO:IIC@RIL3 :3 MOBILITAT3
0unt modi'icri radiologice elementare con!iderate mor'ologice datorit 'aptului c !e re'er la
mo.ili"area unor !egmente care %n mod normal !unt 'ixe !au la modi'icrile mo.ilitii normale a !egmentului
de tu. dige!ti( %n mod o.inuit mo.il la mane(rele de examinare#
:iminuarea mo.ilitii - !e re'er la organele %n mod o.inuit mo.ile la mane(rele extrin!eci de
examinare# 0e datorete unor 'actori extrin!eci, care determin 'ixarea organului 5inter(enii c-irurgicale,
peri(i!cerit, tumori de (ecintate care in(adea" prin contiguitate !egmentul6 !au unor 'actori intrin!eci
5proce!e tumorale proprii !egmentului, cu e(oluie exo'itic care in(adea" prin depirea !eroa!ei !paiul din
4urul organului ca(itar iP!au organele cu care ace!ta %ntreine raporturi6# :iminuarea mo.ilitii e(oluea"
progre!i( p/n la di!pariia ei complet#
Apariia mo.ilitii %n !egmentele con!iderate 'ixe !e datorete unor 'actori extrin!eci# 3!te (or.a 'ie
de anomalii congenitale de de"(oltare 5duodenul cu me"ou, cecul cu me"ou6, 'ie unor inter(enii c-irurgicale
cu !acri'iciul unor mi4loace de !u!tentaie a organului 'ix %n !tare normal#
,#># MO:IIC@RIL3 :3 :IM3$0I9$3
0unt repre"entate de (ariaii %n plu! !au minu! a dimen!iunilor 5lungime, lime, gro!ime6,
determin/nd modi'icri ale lungimii !au cali.rului organului# 0u.!tratul 'i"iopatologic e!te repre"entat 'ie de
modi'icri mor'ologice proprii !au de (ecintate 5congenitale, patologice, con!ecina a unor inter(enii
c-irurgicale6 !au a unor di!'uncii neuro-(egetati(e#
Creterea lungimii - determin apariia de dolico-!egmente# 0e a!ocia" 'rec(ent cu modi'icri de
cali.ru, modi'icri 'uncionale i %ntotdeauna cu modi'icri de po"iie# 0egmentul de(ine !inuo!, dar cu
contururi regulate, .ine preci"ate, 'r modi'icri de mucoa!, dar po!i.il neomogen, datorit modi'icrilor de
e(acuare cu care !e poate a!ocia, !ituaie %n care %n lumen per!i!t re!turi de coninut# Modi'icarea de lungime
determin modi'icri ale raporturilor cu organele de (ecintate !au modi'icri de dimen!iune ale ace!tora#
Creterea cali.rului - determin apariia de mega-!egmente# &oate a'ecta !egmentul %n %ntregime !au
anumite poriuni ale ace!tuia# C/nd a'ectarea e!te parial !e datorete de cele mai multe ori pre"enei unor
reduceri ale cali.rului 5!teno"e6 la extremitatea di!tal a regiunii dilatate# Radiologie !e pune %n e(iden
dilataia !egmentului de tu. dige!ti( !au a unei poriuni din el, cu contururi regulate, .ine preci"ate# 9mplerea
e!te omogen, e(acuarea e!te de o.icei lent, put/ndu-!e a!ocia cu tul.urri 'uncionale de tipul -ipotoniei,
apariia !ta"ei, -ipoJine"iei# A!ocia" modi'icri ale raporturilor cu organele de (ecintate# A!ocierea creterii
de lungime i a creterii cali.rului 'ormea" mega-dolico-!egmente#
Reducerea lungimii - reali"ea" .ra-i-!egmente# Cau"ele apariiei ace!tei modi'icri dimen!ionale
pot 'i congenitale !au do./ndite# Radiologie !egmentul apare de lungime mai mic, de o.icei cu cali.rul
normal, 'r modi'icri ale relie'ului de mucoa!, 'r modi'icri 'uncionale# C/nd cau"ele !unt do./ndite prin
apariia unei patologii proprii !au de (ecintate, !e pot a!ocia i reduceri de cali.ru, ca %n ca"ul tumorilor
in'iltrati(e i P !au modi'icri 'uncionale# La ni(elul e!o'agului, mai 'rec(ent %nt/lnim .ra-ie!o'agul, %n care
cardia e!te !ituat intratoracic, a!ociind i o modi'icare de po"iie a regiunii tu.ero"itare ga!trice 5-ernia
ga!tric tran!-iatal prin .ra-ie!o'ag6# Reducerea lungimii !tomacului, a!ociat i cu reducerea cali.rului o
%nt/lnim %ntr-o 'orm de tumor malign - !c-irul ga!tric# La ni(elul colonului apare %n proce!e in'lamatorii
cronice ca
)GH
rectocolita uleero--emoragic !au %n .oala Cro-n, a!ociind %ntotdeauna de-au!trarea i apariia
modi'icrilor de contur datorit ulceraiilor !uper'iciale de mucoa!#
Reducerea cali.rului - repre"int reducerea diametrului tran!(er! al lumenului# &oart denumirea de
!teno"# &oate a(ea cau"e proprii, prin %ngroarea peretelui !egmentului de tu. dige!ti( !au prin compre!ii date
de organe de (ecintate# %n raport cu natura proce!ului care determin !teno"a !au cu 'actorul etiopatogenic al
proce!ului patologic !teno"ele !e pot a!ocia cu modi'icri de contur i cu modi'icri ale relie'ului mucoa!ei#
0teno"ele pot a'ecta poriuni mai lungi !au mai !curte ale !egmentului de tu. dige!ti( !au, mai rar, !egmentul %n
totalitate# 0teno"ele %ntin!e pe lungimi 'oarte mici poart denumirea de !teno"e inelare#
0teno"ele !e pot produce datorit unor proce!e in'lamatorii !u tu morale .enigne ori datorit unor
proce!e tumorale maligne#
6tenozele $eni#ne 5'ig#,,6 5re"ultatul unor proce!e in'lamatorii !au tumorale .enigne6 au
urmtoarele caracteri!tici:
S Au de o.icei lungime mare#
S 0unt unice !au multiple#
S 0unt axiale, datorit a'ectrii peretelui tu.ului dige!ti( circum'erenial#
S Conturul !teno"ei poate 'i regulat !au 'in neregulat, put/nd pre"enta !piculi datorit ulceraiilor !uper'iciale
de mucoa!#
S Modi'icarea de cali.ru nu !e 'ace .ru!c i progre!i(, a!pectul 'iind de p/lnie#
S &liurile "onei !teno"ate pot 'i modi'icate, mai groa!e !au mai !u.iri, cu contururi ter!e !au neregulate, dar
nu !e %ntrerup la ni(elul "onei de !teno"#
6tenozele mali#ne 5'ig#,>6 5re"ultatul
Slip
#' vn
0TaTP;:- : - : a aanT00ttmi
# 0i # - # # - : # # S# # # # # *r # i a M
ig#,, - A!pect radiologie de !teno" .enign
ig#,> - A!pect radiologie de !teno" malign
)I+
unor proce!e maligne proprii !au prin in(a"ie
de (ecintate6 au urmtoarele caracteri!tici:
S Au de o.icei lungime mic 5!unt !curte6
S 0unt de o.icei unice
S 0unt excentrice# Mai rar, %n unele proce!e tumorale maligne in'iltrati(e, cu e(oluie circum'erenial
ele pot 'i axiale#
S Conturul !teno"ei e!te %ntotdeauna neregulat, reproduc/nd marginile an'ractuoa!e ale tumorii cu
e(oluie endoluminal#
S Modi'icarea de cali.ru !e 'ace .ru!c, uneori pot apare pinteni maligni#
S &liurile de mucoa! %n interiorul !teno"ei !unt di!prute, %ntrerup/ndu-!e de dea!upra !teno"ei#
S &oate a!ocia alte !emne de malignitate, ca imaginea de !emiton i rigiditatea#
)I)
,#D# MO:IIC@RI :3 CO$T9R
Conturul unui !egment al tu.ului dige!ti( e!te dat de contururile lumenului# A(/nd %n (edere c
lumenui e!te delimitat de mucoa!, pentru aprecierea corect a conturului unui organ lumenal e!te o.ligatoriu
ca acea!ta ! !e 'ac %n repleie# Acea!ta o'er in'ormaii i a!upra di!ten!i.ilitii !egmentului re!pecti(, adic
o apreciere indirect a celorlalte !traturi ale peretelui organului tu.ular explorat# Aprecierea conturului nu d
in'ormaii complete a!upra mucoa!ei, pentru acea!ta 'iind neaprat nece!ar explorarea %n !trat !u.ire !au %n
du.lu contra!t# A!pectul conturului depinde totui de di!po"iia 'i.relor mu!culare din tunica mu!cular,
re!pecti( de di!po"iia pliurilor de mucoa!# %n
ace!te condiii conturul unui !egment poate 'i
regulat, .ine preci"at, continuu, !au neregulat,
%ntrerupt !au !inuo!, acolo unde exi!t pliuri
mai groa!e, marginale, proiectate ortograd#
Amprent - 5'ig#,D6 e!te modi'icarea radiologic elementar care traduce o compre!ie extrin!ec
reali"at de organe de (ecintate !au proce!e expan!i(e extrin!eci#
A'ectea" de o.icei o poriune a unui contur, care apare depla!at, 'r ! 'ie %ntrerupt# Organul nu e!te
depla!at# La ni(elul amprentei pliurile de mucoa!a !unt depla!ate, %mpin!e, dar nu %ntreruptei lumenui
organului e!te %n poriunea amprentat de cali.ru mai redu! ca %n re!t# :e aceea cantitatea de !u.!tan Ia ace!t
ni(el e!te mai mic, put/ndu-!e reali"a a!pectul !emitonal#
$eregularitile - !unt modi'icri radiologice elementare care traduc exi!tena unor proce!e 'i.roa!e intrin!eci,
ig#,D - Amprent ga!tric a!pect radiologie 5decu.it (entral6
)I,
parietale, retractile, !au a unor proce!e tumorale in'iltrati(e, care a'ectea" !tratul !u.muco! i mu!culara, !au a
unor proce!e extrin!eci, ca de exemplu peri(i!cerita# A!pectul radiologie e!te al unui contur care %n mod
normal e!te regulat i care apare depla!at pe o poriune !au %n totalitate, de"ordonat# 3(entual !egmentul
pre"int %n acea!t "on mo.ilitate i motilitate redu!#
Ancoele - 5'ig#,=6 repre"int deni(elri retractile, rotun4ite a conturului# 0unt unice !au multiple, cu grade de
pro'un"ime di'erite#
Tre.uie di'ereniate de undele peri!taltice care
!e o.!er( pe am.ele contururi ale lumenului# ig#,= - Anco ga!tric
a!pect radiologie 5orto!tati!m6
)I>
'iind !imetrice# Ancorele !e pun %n e(iden pe un
!ingur contur i traduc proce!e retractile# 3le produc
de'ormarea permanent a poriunii
a'ectate#
Inci"urile - repre"int tot deni(elri retractile
ale conturului# 0pre deo!e.ire de ancoe, reali"ea"
ung-iuri a!cuite, cu (er!ani rectilinii#
Ca i ancoele !e e(idenia" pe un !ingur contur al
lumenului organului ca(itar i traduc tot proce!e
'i.roa!e, retractile# 3le produc de'ormarea permanent a
poriunii a'ectate#
%ntreruperea conturului - 5'ig# 2(6 traduce
%ntotdeauna exi!tena unui proce! tumoral cu de"(oltare
endolumenal pe unul din pereii !egmentului de tu.
dige!ti(# 0e a!ocia" %ntotdeauna cu alt modi'icare de
contur - minu!ul de umplere 5lacun6 i cu modi'icri
de motilitate a poriunii de organ ca(itar a'ectate#
Rigiditatea - 5'ig#,G6 repre"int o modi'icare
radiologic elementar con!iderat mor'ologic datorit
!u.!tratului ei etiopatogenic, dar cu r!unet 'uncional#
:e 'apt radiologie !e traduce prin apariia unei poriuni
de contur cu a!pect rectiliniu, de dimen!iuni (aria.ile,
put/nd a'ecta %n %ntregime conturul# Regiunea a'ectat
nu-i !c-im.a a!pectul pe tot timpul examinrii# A!t'el
examinarea %n decu.it nu modi'ic a!pectul "onei
a'ectate# &oate determina modi'icarea 'ormei organului
datorit 'aptului c poriunea de contur a'ectat e!te
retractat# 0e poate a!ocia cu modi'icri de dimen!iunei
a!t'el regiunea con!iderat rigid poate ! apar
!curtat# %ntotdeauna e!te a!ociat cu modi'icarea
'uncional - a.!en peri!talticii la ace!t ni(el# Traduce
aproape %ntotdeauna un proce! malign, care prin
in'iltraia tumoral a mu!cularei determin a.olirea
ig#,G - Rigiditate - a!pect radiologie
)ID
peri!talticii la acel ni(el# Rareori rigiditatea poate 'i
%nt/lnit %n proce!e in'lamatorii mari, de durat, care
determin modi'icri 'i.roa!e ce pot duce la !uprimarea
peri!talticii#
)I=
&lu!urile de umplere 5imaginile adiionale6 - au ca i core!pondent radiologie proeminene opace
determinate de !u.!tana de contra!t, ieind din conturul lumenului dar %n legtura cu ace!ta# 0unt repre"entate
de:
a6 :i(erticuli
.6 0piculi
c6 $ie
a6 8iverticulii " 5'ig#,I, ,H, >+6 repre"int de'ecte ale !tructurii tunicii mu!culare, care permit
anga4area mucoa!ei prin .rea con!tituit, determin/nd crearea unor (erita.ile pungi de dimen!iuni (aria.ile#
&ot 'i unici !au multipli# :up natura lor pot 'i:
S :i(erticuli de pul!iune - care au 'orm rotund !au rotund-o(alar, cu contur regulat, .ine preci"at, care
pre"int la locul de contact cu lumenul un colet !au un pedicul de regul mai %ngu!t ca re!tul pungii
di(erticulare# :i(erticulul de pul!iune poate 'i %n repleie omogen, atunci c/nd %n punga di(erticular nu
per!i!t re!turi de coninut !au neomogen c/nd conine re!turi de coninut# 3(acuarea !a poate 'i total !au
parial# La ni(elul coletului !e pot pune %n e(iden pliuri de mucoa! care relie'ea" protru"ia mucoa!ei %n
!acul di(erticular# :ac e!te neomogen i conturul !u e!te neregulat !au parial ter! !e con!ider c mucoa!a
din interior e!te edemaiat printr-un proce! de di(erticulit# Cel mai 'rec(ent apar la ni(elul e!o'agului,
duodenului, re!tului de inte!tin !u.ire i colonului# La ni(elul colonului di(erticulii !e pot complica 'rec(ent
cu proce!e de di(erticulit i c-iar cu a.ce!e peridi(erticulare# %n ace!t ca" !e poate o.!er(a 'uga !u.!tanei de
contra!t din !acul di(erticular %n atmo!'era peridi(erticular#
S :i(erticuli de traciune - au 'orm triung-iular, cu .a"a la ni(elul lumenului i (/r'ul !pre exterior, a(/nd
contururi regulate, .ine preci"ate, aproape rectilinii# A(/nd o .a" larg de implantare !e e(acuea" complet#
0unt re"ultatul unor proce!e de 'i.ro", retractile, din (ecintatea !egmentului de tu. dige!ti(# 0unt mai rari
dec/t di(erticulii de pul!iune#
.6 0piculii - 5'ig#>)6 repre"int de'ecte ale mucoa!ei de !upra'a i pro'un"ime mic, de 'orm
triung-iular de cca# #+2 mm, care !e pun de o.icei %n e(iden la examenul %n !trat !u.ire# Au ca !u.!trat
proce!e in'lamatorii care determin apariia unor ulceraii !uper'iciale# %n repleie pot ! nu 'ie (i"uali"ai !au !
apar ca 'ine
:i(erticuli %n di(er!e locali"ri 5e!o'ag - 'ig#,I, duoden - 'ig#,H, colon - 'ig#>+6
)IE
neregulariti de contur# 0unt de o.icei multipli i apar cel mai 'rec(ent la ni(elul ultimei an!e ileale
i a colonului, dar mai rar i la ni(elul e!o'agului#
c6 $iele - !unt plu!uri de umplere care traduc exi!tena unei !oluii de continuitate 5ulceraii6 de
!upra'ee i pro'un"imi di'erite la ni(elul peretelui !egmentului de tu. dige!ti( !au al unei ma!e tumorale,
comunic/nd cu lumenul organului ca(itar# 0e pot %nt/lni la ni(elul oricrui !egment al tu.ului dige!ti(, dar cel
mai 'rec(ent la ni(elul !tomacului# I !e de!criu- locali"area, 'orma i dimen!iunile# 0e a!ocia" cu alte
modi'icri ale relie'ului de mucoa! precum i cu alte modi'icri mor'ologice i 'uncionale# %n inciden
ortograd o ni !e (i"uali"ea" ca o opacitate dat de !u.!tana de contra!t reinut %n ulceraie, de dimen!iuni
(aria.ile, de 'orm rotund, o(alar !au neregulat, cu contur regulat net !au cu contur neregulat ter!,
%ncon4urat de o.icei de o tran!paren inelar de
ig#>) - A!pectul !piculilor
)IG
dimen!iuni (aria.ile determinat de edemul din 4ur, !au a'l/ndu-!e locali"at %ntr-o lacun# 0pre ni pliurile de
mucoa! pot con(erge !au pot 'i %ntrerupte, %n raport cu natura .enign !au malign a ulceraiei# %n inciden
perpendicular nia apare ca o imagine adiional cu aceleai caracteri!tici, dar care poate iei din conturul
normal atunci c/nd natura !a e!te .enign !au poate 'i %nca!trat %n contur atunci c/nd e!te de natur malign#
8in/nd cont de ace!te caracteri!tici, niele pot 'i
!upu!e unui diagno!tic di'erenial radiologie a!t'el:
9i4a $eni#n - 5'ig#>,, >>6 e!te o imagine adiional care proemin din conturul lumenului dige!ti(# *er!anii
ei !unt %n mod o.inuit regulai, 'undul e!te regulat, neregulat !au ter! %n raport cu exi!tena detritu!ului
necrotic la ace!t ni(el# 9neori la locul de contact cu conturul lumenului !e poate pune %n e(iden exi!tena unui
pedicul# 0upra'aa unei nie .enigne e!te de regul mai mic dec/t pro'un"imea ei# O ni .enign e!te de
o.icei unic !au numrul lor e!te redu! ,-># :e exemplu, la ni(elul .ul.ului duodenal pot coexi!ta dou nie pe
am.ele 'ee ale !egmentului 5Ji!!ing
ulcer6# %n inciden ortograd conturul ig#>, - Mi .enign
a!pect radiologie 5orto!tati!m6
)II
niei e!te .ine preci"at# %n mod o.inuit regulat# %n 4urul niei !e e(idenia" %ntotdeauna .anda de tran!paren
circum!cri!, determinat de edemul perile"ional# Tot datorit edemului pliurile din 4urul niei con(erg !pre ea
con'erindu-i un a!pect !telat#
9i4a mali#n - 5'ig#>D6 e!te o imagine adiional care e!te 1%nca!trat7 %n conturul lumenului dige!ti(,
adic nu proemin# %n inciden ortograd e!te locali"at %ntr-o lacun de dimen!iuni (aria.ile, a(/nd contururi
neregulate !au ter!e# %n inciden perpendicular (er!anii i 'undul !unt neregulate#
Inten!itatea opacitii determinat de !u.!tana de contra!t acumulat la ni(elul ulceraiei tumorale e!te mai mic
dec/t la ni(elul poriunii !ntoa!e a !egmentului de tu. dige!ti( %n repleie# 0upra'aa e!te %ntotdeauna mai mare
dec/t pro'un"imea#
iind !ituat pe aria de proiecie a unei ma!e tumorale protru"i(e 5lacuna6 %n 4urul ei pliurile !unt %ntrerupte#
9neori %n 4urul ulceraiei poate exi!ta un -alou de edem#
Minu!urile de umplere 5lacunele6 - repre"int imaginea unei 'ormaiuni protru"i(e, de origine
ig#>> - ni .enign a!pect radiologie 5decu.it (entral6
ig#>D - ni malign a!pect radiologie
)IH
in'lamatorie !au tumoral, %n interiorul lumenului unui !egment de tu. dige!ti(# %n raport cu incidena %n care au
'o!t e(ideniate ele pot a(ea o locali"are intralumenal !au la peri'eria 5conturul6 lumenului# &ot 'i unice !au
multiple, pot a(ea contur net, regulat !au neregulat !au parial ter!, %n peri'erie pot pre"enta "one de !emiton %n
raport cu exi!tena unor an'ractuo"iti ale !upra'eelor# orma lacunelor poate 'i rotund, o(alar !au neregulat#
Lacunele pot a(ea dimen!iuni (aria.ile %n 'uncie de dimen!iunile ma!ei %nlocuitoare de !paiu# %n 4urul lacunei
pliurile de mucoa! pot a(ea dimen!iuni normale, pot 'i %mpin!e, pot a(ea o orientare normal !au pot 'i
%ntrerupte# %n ca"ul %n care originea lor e!te tumoral, pot 'i di'ereniate %n raport cu natura .enign !au malign a
tumorii#
Lacuna .enign - 5'ig#>=6 !e produce ca i con!ecina de"(oltrii unor tumori .enigne# &ot 'i unice !au
multiple, de dimen!iuni (aria.ile, rotunde !au o(alare, au %ntotdeauna contur regulat, .ine preci"at# %n raport de
modul de in!erie cu mucoa!a dige!ti( pot pre"enta uneori un pedicul care are ca i core!pondent radiologie o
.and tran!parent, cu contur regulat, de dimen!iuni (aria.ile, %ntre lacun i pliurile de mucoa!#
)H+
&liurile de mucoa! din 4urul lacunei .enigne au
dimen!iuni normale, dar pot 'i %mpin!e !au pot a(ea o
orientare normal, %n raport cu dimen!iunile lacunei#
9neori pot pre"enta ulceraii care au drept core!pondent
radiologie apariia unei opaciti rotunde %n mi4locul
lacunei d/nd a!pectul de 1inel cu pecete7#
Lacuna malign - 5'ig#>E6 e!te con!ecina unei
ma!e %nlocuitoare de !paiu, (egetante, in'iltrante, uneori
ulcerate de natur malign# %n raport de incidena %n care au
'o!t e(ideniate pot 'i marginale !au intralumenale# 3le !unt
unice, rareori multiple, de dimen!iuni (aria.ile, au contur
neregulat, parial ter!# :atorit an'ractuo"itii !upra'eei
lor, in!inuarea !u.!tanei de contra!t %n deni(elrile tumorii
determin apariia !emitonului, iar la in!eria cu peretele
!nto! al !egmentului de tu. dige!ti( apar pinteni maligni#
&liurile de mucoa! !e %ntrerup la ni(elul lacunei, dar %n
4urul ei ele pot 'i mai groa!e cu contur ter! datorit
in'iltraiei tumorale de (ecintate# %n ca"ul tumorilor
ulcerate %n interiorul lacunei pot 'i e(ideniate nie maligne#
,#=# MO:IIC@RI :3 ORM@
0unt con!ecina modi'icrilor de contur i a
modi'icrilor de dimen!iune a unui !egment !au a unei
poriuni de !egment al tu.ului dige!ti(# 0e pune %n e(iden
la ni(elul organelor lumenale (oluminoa!e de tipul
!tomacului, .ul.ului duodenal !au a rectului# :etermin
de'ormri, creteri !au micorri ale (olumului organului
re!pecti(# :e exemplu %n rectocolita ulcero- -emoragic
ampula rectal e!te mic, de'ormati %n tu.erculo"a ileo-
cecal cecul e!te retractat, mic, uneori cu conturul medial
rigid#
ig#>= - *arice e!o'agiene
ig#>E - Lacun malign
)H)
,#E# MO:IIC@RI AL3 R3LI39L9I :3 M9COA0@ 0unt modi'icri radiologice elementare
care %nglo.ea" toate alteraiile pri(ind dimen!iunile, contururile i orientarea pliurilor de mucoa!# 3le !e
datorea" unor a'ectri proprii ale tunicii mucoa!e !au ale !traturilor !u.iacente#
Kipertro'ia pliurilor - repre"int creterea dimen!ional a pliurilor de mucoa!# A'ectarea poate 'i a
unei poriuni de !egment dige!ti( !au a organului %n totalitate# Are ca !u.!trat a'eciuni in'lamatorii !au
neopla"ice care determin edem la
)H,
ni(elul mucoa!ei i P !au a !u.mucoa!ei# &liurile apar radiologie mai mari c lime, uneori de'ormate, !inuoa!e,
neregulate# %n e(oluie pliurile !e pot de'orma at/t de mult %nc/t a!pectul lor de(ine p!eudopolipoid#
Atro'ia pliurilor - repre"int reducerea dimen!ional a pliurilor de mucoa!# A'ectarea poate !
cuprind o poriune !au %ntregul !egment de tu. dige!ti(# Are a !u.!trat proce!e in'lamatorii (ec-i !au a'eciuni
cu caracter general# A!pectul radiologie e!te de pliuri !u.iri, gracile, aparent mai numeroa!e, cu contururi nete#
:i!pariia relie'ului de mucoa! - are ca !u.!trat mor'opatologic proce!e in'lamatorii (ec-i,
cronice, care determin in'iltraii parietale pro'unde# A!pectul radiologie e!te al unui !egment de tu. dige!ti(
lip!it de pliuri, dar cu contur p!trat# 0e a!ocia" de o.icei i cu modi'icri de dimen!iune, e(entual de 'orm a
!egmentului a'ectat# Acelai a!pect poate 'i %nt/lnit i %n tumorile in'iltrati(e, !c-iroa!e ale tu.ului dige!ti(#
%ntreruperea pliurilor - e!te con!ecina edemului din a'eciunile in'lamatorii acute !au a proce!elor
tumorale cu e(oluie centripet, din!pre !eroa! !pre mucoa!, atunci c/nd in'iltrea" !tratul !u.muco!#
Con(ergen de pliuri - e!te con!ecina proce!ului 'i.ro!, cicatriceal, din !u.mucoa!, %nt/lnit %n
ulcerele .enigne cronici"ate, !au a edemului con!tituit la peri'eria unei ulceraii acute datorate unor 'actori
c-imici !au 'i"ici a crei pro'un"ime a4unge la !tratul !u.muco!#
:e"organi"area de pliuri - repre"int alterarea !egmentar !au general a di!po"iiei pliurilor de
mucoa!, con!ecin a unor proce!e in'iltrati(e tumorale !au a proce!ului retractil, 'i.ro! din a'eciuni
in'lamatorii cu e(oluie trenant !pre cronici"are#
A!ocierea mai multor modi'icri mor'ologice i 'uncionale con!tituie !emiologia radiologic a
a'eciunilor tu.ului dige!ti(# Ace!tea tre.uie coro.orate %ntotdeauna cu datele clinice i de la.orator pentru a !e
a4unge la un diagno!tic corect i complet# 3xamenul radiologie poate 'i con'runtat i completat cu examenul
endo!copic a!ociat cu .iop!ia care (a 'urni"a diagno!ticul 'inal, de certitudine#
0I$:ROAM3 I$ &ATOLO<IA T9B9L9I :I<30TI*
A$OMALII :3 :IM3$0I9$3 ;I :3?*OLTAR3
A# 30OA<
Atre"ia e!o'agian e!te o mal'ormaie rareori compati.il cu (iaa# Coexi!t cu 'i!tule e!o-tra-eale
!au e!o-.ronice# 0copul examenului radiologie e!te de a pune %n e(iden ace!te 'i!tule, cu opaci'ierea
ar.orelui re!pirator#
:uplicaia e!o'agian e!te o mal'ormaie rar care con!t %n coexi!tena a dou lumene e!o'agiene,
dintre care unul are de o.icei un a!pect c-i!tic# rec(ent, %ntre cele dou lumene exi!t comunicaii#
3!o'agul !curt congenital 5.ra-ie!o'agul6 e!te o anomalie care a!ocia" un e!o'ag !curt cu -ernie
-iatal cu cardia intratoracic# 9neori cardia !e proiectea" la ni(elul (erte.rei :G# Radiologie !e pune %n
e(iden un e!o'ag 'r modi'icri de po"iie, !curt, cardia i 'ornixul intratoracic# 9ng-iul Ki!! e!te de o.icei
ter!, a!ociindu-!e re'lux ga!tro-e!o'agian#
:ilataiile e!o'agiene au o etiologie 'uncional !au organic# 3le pot 'i:
S generali"ate
S locali"ate 5di(erticulii6
Atonia e!o'agian e!te o dilataie generali"at, 'iind de o.icei con!ecina unei modi'icri 'uncionale
i are ca a!pect radiologie un e!o'ag cu cali'er9 mpde'a'c'e!B, cu pliuri de mucoa! mai ter!e, lip!it de micri
peri!taltice, XBi-
i
care# 'eo-4' opac progre!ea" continuu, lenti %n lumenul e!o'agian !e g!ete mult aer# 9n
e!o'ag aton poate 'i %nt/lnit i %n !clerodermie#
Megae!o'agul repre"int dilataia %ntregului e!o'ag, a!ociat cu alungirea i cudarea lui, mai ale! %n
'ormele a(an!ate# &oate 'i primiti( 5idiopatic6 !au !ecundar# Cel primiti( e!te con!ecina ac-ala"iei, !u.!tratul
etiopatogenic 'iind repre"entat de alterarea plexului mienteric, %n!oit de -ipertro'ia mu!cularei e!o'agiene#
Megae!o'agul !ecundar e!te o con!ecin a unor proce!e patologice cu e(oluie lent, %ndelungat#
:i(erticulii, care !unt dilataii locali"ate, au 'o!t tratai anterior, cu toate caracteri!ticile lor#
B# I$T30TI$ 09B8IR3
a
Toate !egmentele inte!tinului !u.ire pot pre"enta modi'icri de lungime, ale di!po"iiei !au
cali.rului, determinate deo.icei de de'ecte complexe de coale!cen a inte!tinului#
La ni(elul duodenului pot 'i %nt/lnite alterri ale !u.di(i"iunii organului, care %mpiedic 'ormarea
cadrului duodenal#
Me"enterul comun repre"int de 'apt o rotaie incomplet !au %n !en! in(er! a inte!tinului primiti(#
:in acea!t cau" me"enterul primiti( nu !e mai !u.%mparte %n me"ouri, rm/n/nd de 'apt o !tructur comun
at/t inte!tinului !u.ire c/t i colonului, a(/nd drept con!ecin locali"area inte!tinului !u.ire de partea dreapt
i %n centrul ca(itii a.dominale, pe c/nd colonul e!te depla!at de partea !t/ng# :in punct de (edere radiologie
a'eciunea e!te caracteri"at de a.!ena duodenului III, duodenul de!cendent continu/ndu-!e direct cu 4e4unul
care e!te locali"at %n 'lancul drept, de!'iin/nd a!t'el ung-iul -epatic al colonului# 9ng-iul Treit" e!te de
a!emenea de!'iinat#
:i(erticulul iMecJel e!te re"ultatul per!i!tenei pariale a canalului om'alo-(itelin# :ilataia !acular
e!te %nt/lnit la ni(elul ileonului terminal, la circa ,+ - =+cm de (al(ula ileocecal#
C# COLO$ # ### P
Anomaliile congenitale de de"(oltare i 'ixare ale colonului pot a'ecta %ntreg
colonul, ca %n !itu!ul in(er!u!, !au cum e!te ca"ul me"enterului comun, c/nd colonul e!te locali"at complet %n
-ipocondrul i 'lancul !t/ng#
:e cele mai multe ori la ni(elul colonului poate 'i %nt/lnit pto"a, care include i punctele 'ixe ale
inte!tinului gro!#
Interpo"iia inter-epatodia'ragmatic a colonului, cuno!cut !u. numele de !indrom C-ilaiditi, con!t
%n apariia unei tran!parene !u.dia'ragmatic drept recogno!ci.il prin exi!tena -au!traiilor#
:olicocolonul repre"int o anomalie de lungime, de o.icei locali"at la un !egment al inte!tinului !au
a'ect/nd %n totalitate organul#
Megacolonul repre"int mrirea cali.rului organului, a!ociind i alungirea ace!tuia# &oate 'i
congenital, .oala Kir!c-prung, c/nd e!te con!ecina unei ac-ala"ii recto-!igmoidiene, !au do./ndit, atunci c/nd
dilataia !e datorea" unor proce!e patologice !teno"ante, locali"ate di!tal, cu e(oluie trenant i de durat#
-(ia:
0I$:ROM9L I$LAMATOR
&roce!ele in'lamatorii determin iniial modi'icri radiologice 'uncionale iar ulterior organice#
Modi'icrile radiologice !unt con!ecina modi'icrilor 'i"iopatologice i mor'opatologice de la
ni(elul mucoa!ei i !u.mucoa!ei ga!trice, re!pecti( (a!odilataie, edem, micro-emoragii i microle"iuni ale
mucoa!ei#
3!o'agitele !unt !tri in'lamatorii, de cele mai multe ori ne!peci'ice, a(/nd o etiologic (ariat# Cea
mai comun e!te e!o'agita con!ecuti( re'luxului ga!tro-c!o'agian, dar in'lamaia !e poate datora oricror
ageni c-imici, care a4ung %n mod accidental %n contact cu mucoa!a e!o'agian# Modi'icrile radiologice pot 'i
a.!ente %n 'a"ele iniiale ale .olii# In timp apar !emne 'uncionale cu -ipotonie e!o'agian, antren/nd o uoar
dilataie a lumenului, e(entual cu pliuri mai groa!e, neregulate# 9lterior, proce!ul in'lamator determin
in'iltraie, ceea ce !e traduce radiologie prin %ngu!tarea lumenului i tergerea pliurilor# :atorit modi'icrilor
in'lamatorii de mucoa! conturul lumenului poate 'i neregulat# In timp !e pot in!tala !teno"e cu caractere
.enigne#
<a!tritele, .olile in'lamatorii ale mucoa!ei ga!trice, pot a(ea#etiologie in'ecioa!, toxic, c-imic
!au alergic# a # i v & *-#############
0emnele radiologice care orientea" examinatorul !pre diagno!ticul de ga!trit !unt: -iper!ecreia
ga!tric, -ipotonia !au -iperton\a !egmentului, apariia unor %ngrori de pliuri, ace!tea rm/n/nd !uple, dar
a(/nd o autopla!tic exagerat#
<a!trita -ipertro'ic Mjnjtrier nu e!te o ga!trit in'lamatorie ci o poliadenomato" di'u" cu
-iperpla"ia !i!temului glandular ga!tric# Radiologie !e pun %n e(iden pliuri groa!e, de"organi"ate, dar cu
autopla!tic p!trat i -iper!ecreie de mucu!# Boala !e a!ocia" i cu modi'icri enterale#
In'lamaiile inte!tinului !u.ire poart numele de enterite# :up locali"area pe un anumit !egment al
inte!tinului !u.ire, putem deo!e.i duodenite, 4e4unite !au ileite# :e o.icei modi'icrile in'lamatorii nu !e
cantonea" doar la un anumit !egment, 'enomenele 'uncionale a'ect/nd arii mai extin!e dec/t modi'icrile
mor'ologice# Kiperton\a i -ipotonia an!elor determin modi'icri de cali.ru la ni(elul !egmentelor a'ectate#
Timpul de tran"it !e modi'ic %n raport cu peri!talti!mul# 0ta"a inte!tinal, pre"ena coninutului ga"o!, cu
'ormarea e(entual de ni(ele -idroaerice !unt modi'icri care traduc pre"ena -iper!ecreiei, tul.urrile de
re!or.ie inte!tinal, dar i tul.urrile de tran"it# Bolile in'lamatorii care a'ectea" inte!tinul !u.ire !unt
caracteri"ate de %ngroarea peretelui inte!tinal, a pliurilor de mucoa! i a me"enterului, prin irita.ilitate i
!pa!m, iar %n !tadiile t/r"ii, prin !tricturi cicatriceale# 9neori pot 'i pu!e %n e(iden i ulceraii# 3nteritele pot 'i
!peci'ice !au ne!peci'ice# Cele mai comune !unt emeritele ne!peci'ice, care pot 'i re"ultatul oricrui tip de
in'ecie -.acterian, para"itar- !au, rareori, pot 'i de origine c-imic !au toxic# In'ecia para"itar nu cau"ea"
de o.icei enterit acut %n a'ara ca"ului c/nd in'ecia !ecundar e!te pre"ent# Bolile in'lamatorii pot 'i acute i
cronice# Caracterele de !peci'icitate ale enteritelor !unt !inteti"ate %n ta.elul ##
La ni(elul colonului, mani'e!trile de tip in'lamator, !peci'ice !au ne!peci'ice poart numele de
colite# &roce!ele in'lamatorii colonice pot a'ecta %ntreg colonul - pancolitele, !au cel mai 'rec(ent !unt locali"ate
pe anumite !egmente 5'ig#>G, >I6#
0emiologia radiologic e!te determinat de modi'icrile de tip 'uncional i cele mor'ologice indu!e
de in'lamaie# Tran"itul, care e!te de cele mai multe ori accelerat, dar poate 'i i %nt/r"iat, nu poate 'i apreciat
irigogra'ic# &ot apare %n! -ipertonii, care determin %ngu!tri ale lumenului# Kiper!ecreia determin aceleai
modi'icri ca i la ni(elul inte!tinului !u.ire# Modi'icrile mor'ologice con!tau %n a!imetria -au!traiilor urmat
de di!pariia lor, contur neregulat determinat de ulceraiile mici ale mucoa!e !au %ngu!tri ale cali.rului datorate
!teno"elor cicatriciale 5'ig#>H6# &liurile de mucoa! de(in %ngroate, neregulate, %i modi'ic orientarea, au
contururi ter!e, iar %n 'ormele cronice pot di!pare#
T,@.l'l )
TRSTURI CARACTERISTICE ENTERITELOR
ig#>I - RC9K - a!pect radiologie
DENUMIRE CARACTERE WzTZ +AL>
ACUTE
E/%."+%, ,3'%< - M$&+*+3<"+ ",&+$l$B+3. -+/+-.
E/%."+%, /.3"$9,/% < - Il.'5 *'/3=+$/,l
- Pl+'"+ B"$,5. C
E/%."+%, "<&+3< - M$&+*+3<"+ &. +/%.5%+/ +"+%,@+l
- Pl+'"+ B"$,5. C2-
E/%."+%, ".B+$/,l < ,3'%< - P.".=+ +/%.5%+/,l+ B"$D+
- Pl+'"+ B"$,5.? 6$l+6$+&. E
+FFFFF CRONICE ---------------------------------------------------
G E/%."+%, ".B+$/,l< - L$3,l+9,". -,+ ,l.5 (l.,l< DH l, /+I.l'l 3.3'lJ+
G KB$,l, C"$4/L - P.".=+ B"$D+?"+B+9+? 3' l$3,l+9<"+ M6. 5<"+%.+
- C$/%'"'"+ /.".B'l,%.? ,@3.5. H/ @'%$/ &. 3 <-,D<
- Pl+'"+ MH/ 6+,%"< &. 6,I,NVsau D%."5.
- T",+.3%. *+5%'l$,5.
E/%."+%, T.B.C. - L$3,l+9,". +l.$/ %."-+/,l? .:%./5+. l, 3.3
- D+l,%,=++ '"-,%. H/ %+-6 &. 5%./$9.
- C$/%'"'"+ /.".B'l,%.
O Pl+'"+ &. -'3$,5< D%."5.
- ;+5%'l.
)HG
*x i
ig#>H - Boal Cro-n colonic
Ta.elul ,
TR@0@T9RI CARACT3RI0TIC3 R#C#9#K# ;I BOLII CROK$
0I$:ROM9L T9MORAL B3$I<$
Modi'icrile radiologice elementare determinate de patologia .enign cu locali"are la ni(elul tu.ului
dige!ti(, dei polimor'e, a!ocia" %ntotdeauna !emne 'uncionale i mor'ologice#
Modi'icrile de tip 'uncional nu !unt caracteri!tice, ele 'iind determinate de reducerea lumenului
dige!ti(, i !unt repre"entate de dilataii !egmentare !upra i !u.iacente le"iunii, modi'icri de e(acuare,
apariia !ta"ei# $u !unt o.ligatorii#
Modi'icrile mor'ologice !unt dominate de pre"ena lacunei iP!au a !teno"ei# A!ocierea ulceraiilor
nu e!te o.ligatorie, iar pre"ena di(erticulilor e!te con!iderat o coinciden i nu un 'actor determinat !au
determinant# Caracterele de .enignitate ale celor dou modi'icri radiologice elementare dominante !unt
pre"entate !intetic mai 4o!:
ig#>G - Boal Cro-n colonic 5a!pect
radiologie6

=I?
1
rt
g
4
3tiologia lor e!te de o.icei in'ecioa!#
dar colitele pot a(ea i !u.!trat (a!cular !au pot 'i
con!ecina unor 'actori etiologice necuno!cui, cum
e!te ca"ul rectocolitei ulcero- -emoragice !au .olii
Cro-n# In ta.elul , !unt pre"entate !intetic
modi'icrile radiologice ale ace!tor dou a'eciuni, cu
caracteri!ticile 'iecreia#
MO:IIC@RI RA:IOLO<IC3 R#C#9#K# B# CROK$
:i!tri.uie topogra'ic 0trict colonic Orice !egment al inte!tinului
Intere!are rectal Totdeauna Rar
Le"iuni continue Totdeauna Rar
Le"iuni pe !rite $iciodat rec(ent
9lceraii Totdeauna rec(ent
Mucoa!a normal %ntre le"iuni $iciodat rec(ent
A!pect de 2piatr de pa(a42 $iciodat Caracteri!tic
:
0teno"e
0curte, largi, rar
%nt/lnite
Lungi, rigide, 'rec(ent %nt/lnite
i!tule $iciodat Caracteri!tice
)HI
CARACT3R3L3 0T3$O?3LOR B3$I<$3
- numr - unice !au multiple
- lungime - de o.icei mare
- !unt axiale - a'ectare circum'erenial a peretelui -contur - regulat
!au 'in neregulat prin pre"ena de ulceraii
- cali.ru - !e reduce progre!i( a(/nd a!pect de 1p/lnie7
- pliuri - modi'icate dar care nu !e %ntrerup la ni(elul !teno"ei
CARACT3R3L3 LAC9$3LOR B3$I<$3
numr - unic !au multiple 'orm - rotund !au rotund-
o(alar dimen!iuni - (aria.ile contur - regulat poate pre"enta
pedicul nu %ntrerupe pliurile
poate pre"enta ulceraie central - inel cu pecete
0I$:ROM9L T9MORAL MALI<$
Ca i !indromul tumoral .enign a!ocia" !emne 'uncionale i mor'ologice# Modi'icrile 'uncionale !unt
ne!peci'ice# Modi'icrile mor'ologice !e re'er la modi'icri de cali.ru, de contur, de mo.ilitate i ale relie'ului de
mucoa!# 0emnele cele mai 'rec(ent %nt/lnite !unt, ca i %n ca"ul !indromului tumoral .enign, !teno"a i lacuna cu
caracteri!ticile lor# Ace!tea !unt pre"entate pe !curt mai 4o!:
CARACT3R3L3 0T3$O?3LOR MALI<$3
S numr - unice, rar multiple
S lungime - de o.icei !curte
S !unt excentriceP rar axiale, %n tumorile in'iltrati(e
S contur - neregulat
ig#D) - &olip antral a!pect radiologie 5decu.it (entral6
ig#D+ - 0teno" .enign
)HH
S cali.ru - !e reduce .ru!c_P- pinteni maligni
S pliuri - ter!e, %ntrerupte
S alte !emne de malignitate - !emiton, rigiditate
CARACT3R3L3 LAC9$3LOR MALI<$3
S numr - unic !au multiple
S 'orm - rotund !au rotund-o(alar
S dimen!iuni - (aria.ile
S contur - regulat
S poate pre"enta pedicul
S nu %ntrerupe pliurile
S poate pre"enta ulceraie central - inel cu pecete
CA&ITOL9L * RA:IOIMA<I0TICA ICAT9L9I, &A$CR3A09L9I ;I
C@ILOR BILIAR3
0#A# <eorge!cu, M# <-inea
3xplorarea radiolygica a cilor .iliare cu a4utorul !u.!tanelor de contra!t cu eliminare .iliar a 'o!t
cronologic prima metod utili"at pentru explorarea "onei -epato- .ilio-pancreatice# rec(ena mare a reaciilor
ad(er!e i limitarea in'ormaiilor la !tructuri %n a'ara parenc-imului -epatic propriu-"i! au du! la pr!irea practic
complet a metodei odat cu apariia metodelor imagi!tice den!imetrice: ecogra'ia i computertomogra'ia# Ace!tea
au de(enit %n momentul actual principalele metode de explorare a celor dou organe parenc-imatoa!e 'icatul i
pancrea!ul precum i a !tructurilor normale pe care le conin#
0plina e!te i ea inclu! %n grupul de organe a.dominale care .ene'icia" de un diagno!tic corect de
prima intenie prin ecogra'ie i ulterior prin computertomogra'ie#
Metodele utili"ate pentru explorarea 'icatului, pancrea!ului, !plinei i regiunii %n(ecinate !e %mpart %n:
S Metode principale
S Metode complementare
S Metode cu !cop terapeutic
rig n, v 0teno" malign # 9cun/ BcoXon
tran!(er!
de cec - a!cendent
a
,++
)# M3TO:3 &RI$CI&AL3
%n acea!t grup !unt inclu!e:
)# Radiogra'ia a.dominal !impl
,# 3cogra'ia
># 0cintigra'ia
D# Colangiocoleci!togra'ia - per o!
- intra(enoa!
= Computertomogra'ia 5CT6
,# M3TO:3 COM&L3M3$TAR3#
0unt repre"entate de o grup de metode de!tinate ! complete"e metodele din grupa precedent, !au
de!tinate explorrii intite a unui anumit !egment al !tructurilor -epatice, pancreatice, !au ale cilor .iliare# :in
acea!t grup de metode 'ac parte:
)# Angiogra'ia
,# Imagi!tic prin re"onan magnetic 5IRM6
># :uodenogra'ia -ipoton
D# Colangiogra'ia direct - endo!copic retrograd
- percutan tran!-epatic
># M3TO:3 C9 0CO& T3RA&39TIC#
0-au de"(oltat in ultimii ani ca o alternati( mai puin traumati"ant i mai ie'tin a tratamentelor
c-irurgicale# %n acea!t grup !unt inclu!e:
)# :rena4ul percutan al coleciilor 'luide - -epatice
- 5peri6pancreatice
,# :rena4ul .iliar extern#
># &rote"rile .iliare#
D# &rocedurile inter(enionale arteriale
I# 3F&LORAR3A RA:IO IMA<I0TIC@ A ICAT9L9I#
0upra'aa 'icatului e!te (i"i.il radiologie numai parial i graie relaiilor !ale cu organele %n(ecinate#
)# 3L3M3$T3 :3 A$ATOMI3 RA:IOLO<IC@#
0upra'aa !uperioar a 'icatului are o 'orm conca( !pre torace i e!te delimitat de dia'ragm# 0emnul
di!tincti( e!te o opacitate nodular con!tituit de proiecia ortograd a ligamentului rotund, re!tul em.rionar al
(enei om.ilicale, !ituat pe marginea li.er a ligamentului 'alci'orm# Ace!ta din urm !e in!er pe dia'ragm, iar pe
!eciunile anatomice axiale din computertomogra'ie %mparte !paiul inter--epato dia'ragmatic %n dou !egmente
antero-medial i po!tero-lateral#
0upra'aa in'erioar !au (i!ceral are o 'orm complex cu mai multe accidente repre"entate de mai
multe deni(elri:
S -ilul -epatic locul de intrare %n 'icat al (enei porte, arterei -epatice i cii .iliare extra-epatice
S anterior de ace!ta !e a'l 'o!a (e"iculei .iliare
S po!terior !e a'l (ena ca( in'erioar, %n contact intim cu lo.ul caudat
Lo.ulaia -epatic# icatul e!te %mprit %n doi lo.i de o linie imaginar care pe
!eciunile axiale unete (ena ca( cu patul coleci!tului i cu peretele ca(itii toraco- a.dominale, de o.icei %n
acea!t linie e!te inclu! i (ena port#
Lo.ul !t/ng -epatic e!te 'ormat din trei !egmente: dou orientate ori"ontal, !ituate %n partea !t/ng a
lo.ului, unul caudal 5!gm#,6 i unul cranial 5!gm#>6 i un !egment orientat (ertical 5!gm#D6, ce !e %ntinde de la
dia'ragm p/n la polul in'erior al 'icatului# Lo.ul drept e!te 'ormat din patru !egmente: dou caudale, unul
anterior 5!gm#=6 i unul po!terior 5!gm#E6 i dou craniale, unul anterior 5!gm#I6 i unul po!terior 5!gm#G6# Lo.ul
caudat e!te conta.ili"at !eparat ca !gm#l# Limitele dintre ace!te !egmente !unt date de (enele -epatice, .ine
(i"i.ile ecogra'ic i computertomogra'ie#
Marginile 'icatului !e pot urmri pe radiogra'ia !impl# Marginile (i"i.ile !unt cele .ordate de organe
care conin ga": marginea !uperioar delimitat de pulmon i marginea in'erioar %n raport cu !tomacul, duodenul
i ung-iul -epatic al colonului# Marginea extern e!te mai puin .ine (i"i.il graie contra!tului cu gr!imea
,+)
peri-epatic, dar !e poate urmri p/n la unirea ei cu marginea in'erioar# Incidena antero-po!terioar %n care !e
e'ectuea" radiogra'ia 'ace ca ra"a central ! cad paralel cu marginea in'erioar a 'icatului, ceea ce ameliorea"
(i"i.ilitatea ace!tei 'ee (alori'ic/nd contra!tul cu gr!imea peritoneal i retroperitoneal# xMarginea in'erioar
e!te parial tear! de !uprapunerea proieciei polului !uperior al rinic-iului drept#
,# M3TO:3 :3 I$*30TI<A8I3 A ICAT9L9I ;I 03MIOLO<IA L3?I9$ILOR
3L3M3$TAR3#
3xplorarea imagi!tic a 'icatului !e 'ace din!pre !implu !pre complex re!pect/nd in! principiul
metodei de prim intere! diagno!tic, care tre.uie ! 'ie cea mai la %ndem/n metod utili"a.il, cea mai purttoare
de in'ormaii, cea mai puin iradiant, cea mai ie'tin i o.ligatoriu %n!oit de po!i.ilitatea nemi4locit a unui
tratament acti( odat diagno!ticul preci"at#
A# RA:IO<RAIA AB:OMI$AL@ 0IM&L@ 0e e'ectuea" cu .olna(ul %n decu.it dor!al i !e
completea" la ne(oie cu radiogra'ii %n decu.it lateral, pre'era.il drept#
A!pectele normale !unt cele relatate mai !u!# A!pectele patologice !unt date de modi'icri de (olum ale
'icatului i apariia de opaciti !au tran!parente patologice !uprapu!e um.rei -epatice#
Kepatomcgalia: nu !e poate aprecia dec/t aproximati(# Mrirea de (olum a lo.ului drept a!cen!ionea"
dia'ragmul i reduce micrile lui re!piratorii# %n !en! opu! !e poate produce o depla!are caudal a ung-iului
-epatic al colonului i a rinic-iului drept# Ma!ele de mai mici dimen!iuni pot determina aceleai depla!ri de
(i!cere, dar numai pariale !au limitate la anumite poriuni 5(e"i dia'ragmul .o!elat prin %mpingere de ctre ma!e
cu (olum limitat6#
Mrirea de (olum a 'icatului nu tre.uie con'undat cu parali"ia de dia'ragm drept, cu pre"ena unei
pleure"ii dia'ragmatice !au cu orice pneumopatie conden!ant !au o.!tructi( .a"al dreapt, care toate pot
modi'ica po"iia limitei dintre pulmon i a.domen#
Calci'icrile: 'icatul normal nu calci'ic niciodat nici mcar ca 'enomen de (/r!ta# Calci'icrile apar
cel mai 'rec(ent %n !tructurile limitro'e legate de 'icat: cartila4e co!tale, rinic-i, pleur !au (e"ic .iliar# &entru
con'irmarea locali"rii intra-epatice e!te nece!ar e'ectuarea de incidene o.lice i de pro'il, e(entual !eciuni de
tomogra'ie plan# Cele mai 'rec(ente cau"e de calci'icri intra-epatice !unt date de ctre granuloamele
in'lamatorii (indecate, -epatomul, meta!ta"ele i c-i!tele#
S :ranuloamele !unt calci'icri multiple, !telate !au de 'orm rotund o(alar i !unt date cel mai de! de
le"iuni tu.erculoa!e !au %n -i!topla!mo"#
S -$cesele vec0i calci'ic polimor'# $u calci'ic dec/t cele piogene# Calci'icrile !unt 'oarte (aria.ile at/t
ca numr c/t i ca 'orm#
S 9eoplasmele 0epatocelulare calci'ic rar, %n proporie de aproximati( )+U din ca"uri la adult i ,=U la
copil# Au 'orme neregulate i !unt de o.icei multiple#
S 7eman#ioamele dau calci'icri rotunde, !piculare#
S Metastazele cu potenial de calci'icare pro(in %n general de la tumori cu !ecreie de mucu!, cel mai
'rec(ent colonice# Calci'icrile !unt 'in !triate, grupate, dar pot 'i i exten!i(e#
S 7idatidoza d calci'icri lineare, cur.e, 'ine, %n pereii c-i!tului e(oluti( !au (oluminoa!e, !u. 'orm de
.ulgri, conglomerate %n c-i!tul mort i ratatinat#
S ;iliare !unt rare la ni(elul cilor .iliare intra-epatice#
&re"ena de ga": pre"ena ga"ului e!te complet anormal %n interiorul parenc-imului -epatic, %n !c-im.
apare 'rec(ent, %n condiii patologice, %n !tructurile peri-epatice !u. 'orm de pneumoperitoneu !au %n ca(itatea
a.ce!elor !u.'renice#
S Intraparenc0imatos %n ma!a unor tumori ca urmare a unor proce!e necrotice !pontane !au
po!tterapeutice 5dup em.oli"ri6# 3!te ga" di!tri.uit %n perimetrul tumoral i are o !tructur tra.ecular# <a"ul
acumulat %n a.ce!ele piogene intra-epatice !e !tructurea" !u. 'orm de ni(ele ori"ontale#
S ;iliar dup ana!tomo"e .iliodige!ti(e !au prin 'i!tule !pontane# Apare !u. 'orm de .en"i tran!parente
care re!pect di!tri.uia (a!elor .iliare mari i a cii .iliare principale# 0e opre!c Ia di!tan de marginea
opacitii -epatice#
S Portal dup necro"ele enterale in'lamatorii !au i!c-emice !au po!t pancreatit acut necrotico--emoragic# Are
un a!pect a!emntor cu ga"ul .iliar, dar .en"ile tran!parente !unt mai 'ine i di!tri.uite p/n la peri'eria
opacitii parenc-imatoa!e#
B# RA:IO0CO&IA
Are aplicaii 'oarte !tric limitate la:
,+,
S locali"area coleciilor ga"oa!e !au calci'icrilor
S %n a!ociere cu examenul .aritat
S %n cutarea cilor de a.ord pentru puncii diagno!tice i terapeutice
S pentru monitori"area pla!rii cateterelor .iliare !au arteriale
C# 3FAM3$9L BARITAT
3!te indicat %n preci"area depla!rilor duodenului !au !tomacului, %n cadrul diagno!ticului
-epatomegaliilor# 3xamenul cu du.lu contra!t al !tomacului aduce in'ormaii a!upra punctului de plecare al unor
'ormaiuni care dau amprente# 0e caut !en!ul de depla!are a !tomacului ale crui amprente !e a'l !ituate pe 'aa
antero-medial %n ca" de tumori pro(enite din lo.ul !t/ng -epatic !au po!tero-laterale pentru tumorile cu punct de
plecare retroperitoneal !au pancreatic#
*aricele e!o'agiene !unt (i"i.ile la .olna(ii cu -iperten!iune portal# 3le repre"int o cale de !-unt
din!pre !i!temul port ctre !i!temul ca( in'erior !au al (enei a"`go!# Au a!pect de le"iuni lacunare de tip
!erpigino! !au nodular# :imen!iunile lor nu !unt concordante cu gradul de -iperten!iune portal# 0unt cel mai .ine
(i"i.ile %n decu.it i %n pro.a *al!al(a#
*aricele ga!trice !unt 'ormate din traiecte (enoa!e tortuoa!e !ituate %n !pecial la ni(elul 'ornixului,
practic impo!i.il de di'ereniat de pliuri mucoa!e %ngroate# *aricele locali"ate %n alte regiuni dec/t %n 'ornix !unt
de o.icei re"ultatul unor o.!trucii de (en !plenic#
9lceraii i ero"iuni# Apar mai 'rec(ent la .olna(ii cu -iperten!iune portal# La .olna(ii acetia numai
D)U dintre !/ngerrile dige!ti(e !unt cau"ate de ruptura (aricelor, re!tul !e datorea" le"iunilor ulcerati(e, iar la
)DU din ca"uri nu !e cunoate cau"a# 3xamenul ga!tric cu du.lu contra!t e!te creditat cu un randament apropiat
endo!copiei %n diagno!ticul ace!tui tip de le"iune# %n !/ngerrile dige!ti(e !e recomand reinere de la examenele
cu Bariu 'iind de pre'erat endo!copi/#
:# 9LTRA0O$O< RAIA
3!te cu at/t mai e'icient ca metod de diagno!tic cu c/t dou e!uturi contigue !unt mai net di'erite ca
i con!i!ten# Ace!ta e!te moti(ul pentru care !tructurile 'luide .iliare !au (a!culare !e pot (edea .ine prin
contra!t cu parenc-imul !olid -epatic, di'erenierea tumorilor !olide e!te de randament mediu, iar le"iunile di'u"e
!unt a.ia percepti.ile#
Le"iunile 'ocali"ate !unt repre"entate de "one limitate cu re'lecti(itate modi'icat 'a de parenc-imul
%ncon4urtor#
Le"iunile di'u"e !unt mai puin uor de pu! %n e(iden din cau"a impo!i.ilitii de a g!i un e!ut de
comparaie# Randamentul general de diagno!tic nu depete =+U#
&entru detalii (e"i Capitolul de 3cogra'ie <eneral#
3# 0CI$TI<RAIA
3!te o metod cu un !cor .un %n diagno!ticul pre"enei le"iunilor 'ocali"ate# 3!te de a!emeni de (aloare
%n aprecierea (olumului i con'iguraiei -epatice# Limitele metodei !unt legate de !la. !a !peci'icitate %n
aprecierea a!pectelor anormale di'u"e !au locali"ate, ceea ce nece!it de o.icei proceduri diagno!tice
inter(enionale 5.iop!ii, drena4e etc#6#
# COxM&9T3RTOMO<RAIA
A de(enit per'ormant ca metod de diagno!tic odat cu per'ecionarea te-nic a in!talaiilor i
ameliorarea te-nicilor de admini!trare a !u.!tanei de contra!t#
Te-nica de examinare con!t %n e!en %n explorarea cu !eciuni contigue, groa!e de +,I-) cm# a
%ntregului parenc-im Ia %nceput 'r contra!t i %n 'uncie de datele o.inute %n continuare cu contra!t admini!trat
c/t mai rapid# %n ace!t 'el !e reali"ea" o.iecti(ul principal de a crete di'erena de den!itate dintre parenc-imul
normal i le"iunile %nlocuitoare de !paiu# :i'erenierea !e datorea" (a!culari"aiei i implicit iodo'iliei di'erite#
&ri(itor la cantitatea de contra!t optimal, e!te unanim acceptat c o cantitate minim de contra!t de )++ ml#
!u.!tan E+U concentraie de Iod permite o.inerea unor imagini interpreta.ile#
L3?I9$IL3 OCALI?AT3
0unt %n imen!a ma4oritate !pontan -ipoden!e i mai puin iodo'ile 'a de parenc-imul %ncon4urtor# %n
acea!t grup de le"iuni !unt inclu!e tumorile primare !au !ecundare, c-i!tele, a.ce!ele, -ematoamele i in'iltraia
gra! circum!cri!#
Tumorile -epatice primare# :iagno!ticul 'ormaiunilor tumorale con!tituie principalul .ene'iciu al
CT, randamentul de diagno!tic pri(ind pre"ena ca i natura tumorilor din interiorul parenc-imului -epatic e!te
!uperior celorlalte metode, cu o !uperioritate mai limitat %n! %n ceea ce pri(ete diagno!ticul naturii lor#
,+>
3lementele !emiologice CT care permit diagno!ticul de tumor !unt:
S den!itatea !pontan !olid
S limitele impreci! conturate
S pri"a de contra!t
S Carcinomul 0epatocelular 5'ig# )6 apare ca o ma!a de e!ut moale de den!itate -etero- gen i iodo'ilie
neuni'orm# Tumora conine 'rec(ent arii de -ipoden!itate 'luid, date de "onele de necro"# CT poate 'ace
locali"area !igur a tumorii, poate preci"a numrul de tumori i poate preci"a intere!area (a!cular portal i
ca(a in'erioar#
S 7eman#iomul 5'ig# ,6 e!te una dintre le"iunile tumorale -epatice care .ene'icia" de un diagno!tic CT de
certitudine dup explorarea cu contra!t dinamic i pre'era.il %n mod !piral# A!pectul po!t contra!t e!te
caracteri!tic# &ri"a de contra!t !e 'ace %n timpii precoci la peri'eria 'ormaiunii, progre!iunea %n timp 'ac/ndu-!e
din aproape %n aproape, din!pre peri'eria
-iper'ixant pentru !u.!tana de contra!t
,+D
tumorii !pre centru# %n timpii tardi(i, 'ormaiunea apare mai %ncrcat cu contra!t dec/t re!tul parenc-imului
-epatic# Kemangioamele mici !e %ncarc di'erit cpt/nd un a!pect ptat, 'r o di'ereniere percepti.il %ntre
peri'erie i centru# Ace!t a!pect poate preta la con'ii"ii# <-denomul are particular 'aptul c e!te de o.icei o
tumor (oluminoa!, pauci!imptomatic, .ine delimitat de un p!eudoperete propriu -ipoden! -ipo'ixant#
S )im1oamele dau le"iuni di'u"e neidenti'ica.ile ca ma!e %nlocuitoare de !paiu#
<-lte mase tumorale $eni#ne nu au caractere CT concludente, iar diagno!ticul nu !e poate pune dec/t prin
.iop!ia percutan diri4at CT !au ecogra'ic#
&eta*ta"ele. 0unt cele mai 'rec(ente le"iuni !olide %nlocuitoare de !paiu -epatice# %n mod curent !unt
-ipoden!e, 'rec(ent necro"ate central, pro!t delimitate# *aria" ca a!pect %n 'uncie de punctul de plecare, dar
criteriile nu !unt totdeauna !igure, deci nu pot conduce la un diagno!tic de certitudine# Oca"ional meta!ta"ele pot
'i -iperden!e: calci'\cate !au -emoragice, iar cele cu punct de plecare o(ar\an !au %n cancerele muco!ecretante ale
tractului dige!ti( pot
a(ea a!pect c-i!tic# Iodo'ilia meta!ta"elor e!te (aria.il, !unt unele !pontan i"oden!e care nu de(in (i"i.ile dec/t
dup contra!t, iar altele care 'iind !pontan -ipoden!e !e terg dup contra!t din cau"a iodo'iliei !imilare cu a
parenc-imului
-epatic# 3!te
do(edit c
admini!trarea de
contra!t nu
ameliorea"
diagno!ticul
po"iti( dec/t %ntr-
un procent limitat
de cca# =( din
ca"uri#
C+,*tele- 5'ig# >6 0e de'ine!c CT prin urmtoarele caractere:
S au den!itate !pontan 'luid
ig# , - .emagiom +e/atic - le"iune %nlocuitoare de !paiu %n care !u.!tana
de
contra!t progre!ea" din aproape %n aproape 'orm/nd lacuri intratumorale 5!gei6
ig# > - C+i*t +e/atic - den!itate !pontan a coninutului cu (alori de 'luid# icat cu
den!itate egal cu cea a !plinei#
,+=
S au contur net
S nu captea" !u.!tana de contra!t Cele mai 'rec(ente 'orme de
c-i!te -epatice !unt c-\!tele e!eniale unice !au multiple, cel mai ade!ea %n cadrul .olii polic-i!tice -epato-renale
i c-\!tele
,+E
-idatice 5'ig# D6 care pre"int ca a!pect particular:
S calci'icrile parietale
S pre"ena (e"iculelor 'iice
S a!pectul de mem.ran proliger decolat
A.ce!ele# Caracterul !eptic piogen al le"iunilor e!te !emnat de pre"ena .ulelor de ga" %n perimetrul
'ormaiunii, care are den!iti !pontane (aria.ile put/nd !imula a!pecte de c-i!te !imple !au "one de
necro" t umoral#
A.ce!ul e!te de o.icei delimitat de o cap!ul# A.ce!ele para"itare date de entamoe.a -`!tolitica nu au perete
propriu i nici .ule de ga"# A.ce!ele micotice !unt mici, multiple,
di!tri.uite aleatoriu %n tot parenc-imul -epatic#
Traumati!mele -epatice#
A!pectele CT cele mai %nt/lnite !unt cel de -ematom i cel de laceraie# Kematomul e!te (aria.il ca a!pect dup
cum e!te !ituat !u.cap!ular !au %n plin parenc-im -epatic# Kematomul proa!pt e!te -iperden!, cel (ec-i capt
den!itate de c-i!t# Laceraia e!te o modi'icare limitat de !tructur -epatic %n care !e a!ocia" "one -ipoden!e ai
"one -emoragice#
0teato"a !egmentar# 3!te caracteri"at de o acumulare locali"at de material -ipoden!, care nu poate 'i
di'ereniat dec/t cu di'icultate de unele meta!ta"e !au de tumorile cu component lipomatoa!, ca de exemplu
lipo!arcomul#
L3?I9$IL3 K3&ATIC3 :I9?3
0unt date de inclu"iile %n parenc-imul -epatic a unor materiale cu den!iti di'erite de ale parenc-imului
normal i di!tri.uite di'u", 'r acumulri locali"ate#
0teato"a -epatic di'u", 5'ig# =6 Acumularea de gr!ime %n parenc-im determin o !cdere di'u" a
den!itii ace!tuia *alorile den!itii !pontane pot a4unge la (alori negati(e i %n mod 'rec(ent !e a'l !ituate %n
4urul (alorii de "ero# *a!ele !anguine care p!trea" den!itatea
normal a !/ngelui !e (d %n comparaie cu parenc-imul -epatic de
den!itate redu! a!emeni (a!elor %ncrcate cu contra!t %ntr-un 'icat
normal#
Kemocromato"a# 5'ig# E6 :epunerile de 'ier %n parenc-imul -epatic determin o cretere di'u" a
den!itii care poate atinge (alori de )++ 9K 5uniti con(enionale de den!itate6 a!emntoare parenc-imului
-epatic normal, %ncrcat cu !u.!tana iodat# Iaerele o.!tructi(e cronice pot i ele da -iperden!itate !pontan a
'icatului prin inclu"iile de pigmeni .iliari#
Ciro"ele -epatice# $u au !emne hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
radiologice !peci'ice %n 'a"ele de %nceput# ig# = - 0teato" -epatic - 'icat cu
%n 'a"ele a(an!ate !e pun %n e(iden den!itate !pontan 'luid %n care !e (d
!pontan, 'r contra!t !tructurile (a!culare
AB##8p#%( a w m#ip4 Z
P-+C-M .MQ.- *
mmm#
v MmmnA
> xiB4p,c
ig# ' - C-i!t -idatic -epatic 5!geat6 - peretele
c-i!tului calci'icat
,+G
modi'icri de 'orm ale 'icatului i modi'icri de cali.ru ale (a!elor porte#
g# Angiogra'%a# Cuprinde dou categorii de explorri:
- arteriogra'ia diagno!tic i inter(en- ional
S portogra'ia 5!pleno i ileoportogra'ia6# Am.ele metode i-au pierdut din
intere! ca metode diagno!tice odat cu de"(oltarea metodelor de diagno!tic imagi!tic nein(a"i(#
-rterio#ra1ia e!te metoda de in4ectare direct a unei cantiti de contra!t direct %n artera -epatica (ia
trunc-iul celiac# 0e utili"ea" at/t 'a"a arterial propriu-"i! c/t i 'a"a parenc-imatoa!# Timpii (enoi pentru
(enele -epatice nu !unt utili"a.ili# Arteriogra'ia prin !u.!trac- ie digital 5:0A6 ameliorea" diagno!ticul printr-o
mai .un (i"uali"are a 'ormaiunilor (a!culare de mic cali.ru i prin utili"area unei cantiti mai mici de !u.!tan
de contra!t#
Indicaiile metodei cuprind !tudiul unor le"iuni 'ocali"ate tumorale, al tuturor anomaliilor
arterio(enoa!e, al !/ngerrilor etc#
:intre indicaiile ma4ore ale arteriogra'iei, -emo.ilia e!te o indicaie !peci'ic, at/t pentru po!i.ilitile
de diagno!tic c/t i pentru po!i.ilitile de tratament radiointer(enional nec-irurgical# %n a'ara metodelor propriu-
"i!e de tratament direct, arteriogra'ia !e mai 'olo!ete i pentru admini!trarea direct intratumoral a cito!taticelor#
Porto#ra1ia repre"int metoda de %ncrcare cu contra!t a circulaiei porte prin in4ectarea %n trunc-iul
celiac, artera me"enteric !uperioar !au in'erioar !au prin %ncrcarea unui (i!cer cu drena4 (eno! direct %n
circulaia port 5!plina6#
Porto#ra1ia indirect e!te o portogra'ie pe cale arterial 5me"enteric !uperioar6 cu timpi tardi(i, care
pune %n e(idena circulaia (enoa! con!ecuti( 'a"ei de %ncrcare parenc-imatoa!# Te-nica !-a putut de"(olta
'oarte mult prin ameliorarea concentraiei !u.!tanelor de contra!t iodate, iar %n ultima (reme prin ameliorarea
contra!tului cu a4utorul :0A#
Porto#ra1ia direct& 3xi!t cinci ci de a.ordare direct a (enei porte: tran!plenic, tran!-epatic,
tran!om.ilical, tran!4ugular 5(ia (enele !upra-epatice i parenc-imul -epatic6 i tran!parietal a.dominali
:intre ele cea mai utili"at e!te calea tran!plenic 5!plenoportogra'ia6# 0e o.ine o 'oarte .un opaci'iere a
ar.orelui portal, dar 'ria.ilitatea parenc-imului !plenic exclude orice mane(r inter(enional#
K# IMA<I0TICA &RI$ R3?O$A$8@ MA<$3TIC@ 5IRM6
3!te metoda nein(a"i( cea mai recent# Are 'a de CT a(anta4ul de a putea e(idenia !tructurile
tu.ulare cu coninut 'luid .iliare i (a!culare 'r ! nece!ite contra!t i mai are a(anta4ul de a permite
recon!trucia de imagini %n oricare dintre planuri# %n !c-im. e!te mai lung i mai la.orioa!, iar re"oluia imaginii
e!te de mai proa!t calitate#
Cu a4utorul unor !u.!tane de contra!t paramagnetice !peci'ice !e pot locali"a %n !/nul unor 'ormaiuni
%nlocuitoare de !paiu intra-epatice celulele Tup'er i preci"a a!t'el punctul de plecare primiti( -epatic al
nodulilor tumorali re!pecti(i#
ig# E - icat -iperden! %n cadrul unei -emocromato"e# :en!itatea !pontan a 'icatului
cu mai mult dec/t ,+9K mai mare dec/t a !plinei
,+I
II# 3F&LORAR3A RA:IO-
IMA<I0TIC@ A CAILOR BILIAR3
)# $O8I9$I 3L3M3$TAR3 :3 A$ATOMI3 RA:IOLO<ICA
Cile .iliare !e %mpart %n ci .iliare intra-epatice i cale .iliar extra-epatic !au principal# Canalele
.iliare intra-epatice core!pund 'iecrui !egment i !unt colectate de dou canale intra-epatice 5-epaticele
primiti(e6# Ace!tea !e une!c la ni(elul -ilului pentru a da -epaticul comun# Calea .iliar extra-epatic e!te unic
i !e %mparte %n canalul -epatic comun !ituat %ntre -ilul -epatic i 4onciunea cu ci!ticul i %n coledoc repre"ent/nd
!egmentul dintre 4onciunea cu ci!ticul i ampula *ater# At/t cile .iliare intra-epatice c/t i cele extra-epatice au
o multitudine de (ariante care intere!ea" toate !egmentele, dar %n !pecial pe cel terminal#
,# M3TO:3 :3 I$*30TI<A8I3 ;I 03MIOLO<IA 3L3M3$TAR@ A A3C8I9$ILOR
C@ILOR BILIAR3
A# RA:IO<RAIA AB:OMI$AL@ 0IM&L@#
3!te 4u!ti'icat %n cutarea calci1icrilor $iliare& &roporia de calculi .iliari calci'icai e!te
necuno!cut, dar o!cilea" %n 4urul (alorii de >+U# Incidena mic a litia"ei .iliare calci'\cate nu 4u!ti'ic
renunarea la radiogra'ia !impl# 3cogra'\a e!te metoda care re!tr/nge indicaiile de utili"are nu numai ale
radiogra'iei !imple, dar c-iar i a coleci!togra'iei %n an!am.lu# Alte calci'icri patologice pot 'i date de
calci'icrile parietale din aa numita (e"icul de porelan 5o 'orm de coleci!tit cronic cu depuneri calcare %n
peretele (e"iculei .iliare6# Calci'icrile pancreatice pot i ele traduce o a'eciune cronic a regiunii cu r!unet
.iliar#
-ero$ilia e!te pre"ena de ga" %n cile .iliare# Cea mai 'rec(enta cau" e!te aero.ilia con!ecuti(
ana!tomo"elor .ilio-dige!ti(e# <a"ul %n (e"icula .iliar poate %n!emna o coleci!tit em'i"ematoa!, o 'orm
!upraacut de coleci!tit#
B# COL3CI0TO<RAIA ORAL@#
Con!t %n admini!trarea unui produ! iodat re"or.a.il prin mucoa!a inte!tinal#
O coleci!togra'ie oral po"iti( depinde de o multitudine de 'actori:
S a.!or.ia mediului de contra!t din inte!tin
S capacitatea de preluare a contra!tului de ctre 'icat
S capacitatea de excreie a 'icatului
S permea.ilitatea canalelor -epatice i a ci!ticului %n particular
S concentraia de Iod %n .il, care e!te %n general mic, la limita (i"uali"rii radiologice#
0ec(ena unui examen coleci!togra'ie complet implic minimum dou incidene
i admini!trarea unui pr/n" coleci!toc-inetic pentru aprecierea dinamic a e'icienei
contraciei pereilor coleci!tului i pentru o !erie de alte elemente !emiologice care uurea" diagno!ticul
5umplerea cii .iliare di!tale, mo.ili"area calculilor %n interiorul coleci!tului etc#6#
3'iciena metodei !e !ituea" %n 4ur de I=-H+U aa c %n ca"ul examenelor negati(e tre.uie!c luate %n
con!ideraie in'ormaiile 'urni"ate de celelalte metode imagi!tice# Marea de'icien a metodei e!te aceea c e!te
!u!cepti.il de a 'i negati( dintr-o !erie de cau"e extrin!eci cilor .iliare#
,+H
C# COLA$<IOCOL3CI0TO<RAIA )$TRA*3$OA0@#
3limin o parte din nea4un!urile colcci!togra'iei orale, %n !pecial !la. concentraie de contra!t i
'actorii negati(i extra .iliari# 3liminarea !u.!tanei de contra!t 'iind o eliminare acti(, pe calea meta.olic de
eliminare a pigmenilor .iliari, metoda are o contraindicare 'ormal i anume utili"area ei %n diagno!ticul
icterelor# Metoda e!te creditat cu re"ultate mode!te %n !pecial %n (i"uali"area cilor .iliare intra-epatice la cca#
D+U din pacieni# %n plu! incidena reaciilor ad(er!e e!te mare, cu un accident mortal la =+++ de pacieni#
%n conclu"ie, a!t"i, %n condiiile exi!tenei celorlalte metode de diagno!tic colangiogra'ia
intra(enoa! i ee con !iderat anacr o n ic#
:# COLA$<IO<RAIA &3RC9TA$@ TRA$0K3&ATIC@
3!te o metod agre!i( care %n! a de(enit mult mai !igur prin utili"area acului ela!tic, nontraumatic,
C-i.a#
&entru per!oane antrenate HIU dintre cile .iliare dilatate i I+U dintre cele nedilatate pot 'i puncionate#
&rocentul de complicaii ale mane(relor nu depete =U cu ace con(enionale i ,U cu ace C-i.a#
Te-nica con!t %n reperarea (a!elor .iliare intra-epatice prin 'luoro- !copie, a!pirarea unei cantiti de
.il i in4ectarea !u. control 'luoro!copic de contra!t iodat -idro!olu.il# 0e o.ine o opaci'iere omogen a
%ntregului ar.ore .iliar 5'ig# G6#
3# COL3:OCO&A$CR3ATO<RAIA 3$:O0CO&IC@ R3TRO<RA:@
53RC&6#
Repre"int metoda de reperare i cateteri"are endo!copic a papilei *ater i in4ectarea direct de
!u.!tan de contra!t pentru (i"uali"area cilor .iliare# &re"int 'a de colangiogra'ia percutan anterograd o
!erie de a(anta4e:
S permite opaci'ierea concomitent a cilor .iliare i a canalelor pancreatice
S permite in!pecia endo!copic concomitent a !tomacului i duodenului
ig# G - Colangiogra'ie direct - icter o.!tructi(
)# Canalul -epatic !t/ng mult dilatat
,# 0teno" de -epatic comun prin
colangiocarcinom primiti(
># Coledoc normal
D# Coleci!t i ci!tic normale - nedilatate
,)+
S permite recoltarea de .iop!ii de la ni(elul papilei
S creea" condiiile optimale pentru operaiuni inter(enionale
Con!tituie metoda de elecie pentru explorarea cilor .iliare operate i metoda unic de explorare po!t
!'incterotomie oddian#
Complicaiile !unt rare 5!u. >U6 i date %n !pecial de complicaii !eptice !au de pancreatita acut#
# COLA$<IO<RAIA &3RO&3RATORI3
3!te repre"entat de un grup de te-nici legate de actul c-irurgical#
,))
Colan#io#ra1ia tram0epatic2 preoperatorie e!te te-nica de puncionare a 'icatului !au a unei ci
.iliare mari in timpul laparatomiei, pentru (i"uali"area cilor .iliare intra-epatice# 3!te de!tinat !tudiului
canalelor .iliare pe !egmente#
Colan#io#ra1ia intraoperatorie e!te metoda de explorare a unor ci .iliare ce nu pot 'i !tudiate de
(i!um %n (ederea preci"rii exi!tenei de e(entuali calculi# 0e practic dup o te-nic !imilar precedentei !au pe
tu.ul T-er in!talat#
Colan#io#ra1ia postoperatorie pe tu$ ?0er con!t din in4ectarea de contra!t pe tu.ul %n 1T2 in!talat %n
cale .iliar principal# 3!te metoda de elecie pentru cutarea litia"elor re!tante !au a o.!truciilor .iliare acute
po!toperatorii precoci# Colangiogra'ia pe tu. T-er con!tituie una dintre metodele de elecie de monitori"are a
!trii cilor .iliare con!ecuti( unor te-nici c-irurgicale cu aciune direct a!upra cii .iliare di!tale#
<# I0T9LO<RAIA ###
La pacienii cu comunicri patologice externe ale cilor .iliare, indi'erent de natura lor, in4ectarea de
!u.!tan de contra!t pe ori'iciul extern al 'i!tulei aduce preci"ri a!upra locului unde !-a produ! 'i!tula i a!upra
!trii cilor .iliare#
K# 3CO<RAIA
3!te metoda de elecie pentru !tudiul nein(a"i( al cilor .iliare# Randamentul metodei e!te mare# %n
icterul o.!tructi( poate preci"a !ediul o.!truciei %n HGU din ca"uri i cau"a o.!truciei %n HDU# &entru detalii (e"i
capitolul de ecogra'ie general#
I# COM&9T3RTOMO<RAIA
3!te !uperpo"a.il ca randament ecogra'iei# Lu/nd ca te!t tot icterul o.!tructi( randamentul metodei
e!te tot HGU pentru preci"area !ediului o.!truciei i HDU pentru preci"area cau"ei# 0corul e!te reali"at %n !pecial
pe .a"a mai .unei puneri %n e(iden a poriunii intrapancreatice a cii .iliare, a mai .unei (i"uali"ri a cilor
.iliare la .olna(ii o.e"i !au cu aerocolie marcat# Randamentul metodei e!te net mai !c"ut dec/t al ecogra'iei %n
diagno!ticul litia"elor .iliare# Tre.uie con!iderat o metoda ad4u(ant, cu de!tinaie intit i utili"at numai
con!ecuti( ecogra'iei#
O# M3TO:3L3 RA:IOI?OTO&IC3
Au de(enit realmente operante i utile odat cu introducerea compuilor acidului imidodiacetic marcai
cu TcHH# &roduii permit o (i"uali"are con(ena.il at/t a parenc-imului -epatic c/t i a eliminrii .iliare# &entru
detalii (edei capitolul de noiuni generale de Medicin $uclear#
T# A$<IO<RAIA
Con!t din explorarea circulaiei arteriale i (enoa!e# Are c/te(a indicaii primordiale i anume :
S -emo.ilia
S traumati!mele
S alctuirea planningului de a.ord c-irurgical al tumorilor
S diagno!ticul extinderii (a!culare !au .iliare a tumorilor -epatice
-rterio#ra1ia con!t %n in4ectri !ucce!i(e de !u.!tan de contra!t iodat %n trunc-iul celiac i
!upra!electi( %n artera -epatic i artera !plenic# In4ectarea %n artera !plenic e!te de!tinat punerii %n e(iden %n
cadrul timpilor tardi(i (enoi a circulaiei (enoa!e portale# O in4ectare %n artera me"enteric !uperioar e!te util
pentru a preci"a exi!tena 'rec(ent a (ariantelor anatomice de irigaie -epatic prin ramuri ale me"entericii
!uperioare# 9tili"area in!talaiilor de angiogra'ie cu !u.!tracie digital a permi! utili"area unei mai mici cantiti
de contra!t i a unor catetere de mai mici dimen!iuni reduc/nd a!t'el agre!i(itatea metodei# A.ordul tuturor
ace!tor artere !e 'ace pe cale tran!'emural/ retrograd#
Porto#ra1ia !e reali"ea" pe mai multe ci expu!e anterior# Indicaiile explorrii portogra'ice in
patologia !peci'ic .iliar !unt de!tul de limitate#
L# &ROC3:9RI I$T3R*3$8IO$AL3 C9 0CO& BIO&TIC
0unt e!eniale pentru e(itarea unei laparatomii %n (ederea preci"rii certe a etiologiei unor proce!e
patologice a!upra crora prin metodele imagi!tice nu !e pot cpta dec/t in'ormaii indirecte# ragmentele de e!ut
.iliar !e pot o.ine prin oricare dintre metodele de a.ord in!trumental direct a lumenului .iliar: tu.urile de drena4
.iliar extern, tu.urile T-er, endo!copic tran!papilar, !au c-iar tran!(eno!#
,),
III# 3F&LORAR3A
RA:TMMA<I0TICL A
&A$CR3A09L9I#
3xplorarea pancrea!ului e!te o ac-i"iie diagno!tic recent aprut odat cu introducerea i
de"(oltarea metodelor de !tudiu den!imetric# Anterior ace!tei perioade, pancrea!ul era una din marile necuno!cute
ale ca(itii a.dominale# Ameliorarea diagno!ticului a'eciunilor pancreatice tumorale nu a a(ut %n! e'ectul
!contat a!upra ameliorrii !upra(ieuirii pacienilor#
)# $O8I9$I 3L3M3$TAR3 :3 A$ATOMI3 A R3<I9$II
&A$CR3ATO-:9O:3$AL3
&ancrea!ul e!te un organ extraperitoneal !ituat (entral de rinic-i i de marile (a!e a.dominale# 3l e!te
!ituat %n lo4a pancrextica, parte component a !paiului pararenal anterior, cuprin! %ntre peritoneul parietal
po!terior i 'a!ciile perirenale anterioare# 0paiul pararenal e!te un !paiu unic i unitar pentru a.domen i pel(i!#
3l comunic %n toate !en!urile at/t cranio-caudal c/t i de am.ele pri, dreapt i !t/ng# &ancrea!ul e!te un organ
'r cap!ul proprie, orice proce! intrapancreatic 'u"/nd li.er %n !paiul pararenal anterior, iar de aici %n orice
direcie !pre !t/nga !au !pre dreapta de la cupolele dia'ragmatice p/n %n pel(i!, inclu!i( %ntre 'oiele me"enterului
!au me"ourilor#
S capul, care e!te poriunea cea mai caudal a pancrea!ului, conturat lateral dreapta de cadrul duodenal,
conine %n interiorul !u locul de unire al (enelor !plenic i me"enteric !uperioar pentru a 'orma (ena
port# Tot %n capul pancreatic po!terior !e a'l !ituat i coledocul terminal# &olul in'erior al capului
pancreatic de 'orm e'ilat !e numete proce! uncinat i are rapoarte cu genunc-iul in'erior al duodenului#
S corpul pancreatic e!te !eparat de cap prin i!tm# Corpul pancrea!ului e!te orientat ori"ontal i are
rapoarte cu aorta#
S coada pancrea!ului e!te extremitatea lateral !t/ng a organului, !ituat cel mai cranial i anterior de
rinic-iul i !uprarenala !t/ng i a(/nd rapoarte laterale cu 'aa (i!ceral a !plinei#
Irigaia arterial a pancrea!ului e!te a!igurat pentru 'iecare regiune !eparat de ctre ramuri pro(enite
din artera me"enteric !uperioar i din artera !plenic#
,)>
,# M3TO:3 :3 I$*30TI<A8I3 ;I 03MIOLO<IA 3L3M3$TAR@ A A3C8I9$ILOR
&A$CR3ATIC3#
A# RA:IO<RAIA AB:OMI$AL@ 0IM&L@#
Are a(anta4ul de a 'i o explorare la %ndem/na oricui, dar poart o cantitate mic de in'ormaii#
&ancrea!ul normal nu !e (ede deloc pe radiogra'ia !impl#
%n pancreatita cronic !e pot (i"uali"a calci'icri, %n pancreatita acut !e poate (i"uali"a 1an!a !antinel7
i limita de demarcaie %ntre !tomacul cu aer i colonul cu aer prin interpunerea coleciilor 'luide !au a edemului
peripancreatic# 0tomacul poate 'i depla!at de 'ormaiunile p!eudoc-i!tice, iar %n ca"ul coleciilor !uprain'ectate !e
o.!er( .ule de ga"#
B# :9O:3$O<RAIA KI&OTO$@#
A 'o!t %nlocuit %n timp de alte metode mai !peci'ice# Con!t %n admini!trarea de 0ul'at de Bariu pe
!onda duodenal dup o preala.il admini!trare parenteral !au local de Bu!copan !au <lucagon, produ!e care
parali"ea" peri!taltica# Modi'icrile de cadru duodenal i de mucoa! duodenal pot repre"enta argumente pentru
le"iuni in'lamatorii acute !au pentru in'iltraia neopla"ic#
C# 3CO<RAIA#
3!te metoda de .a" %n ge!tul diagno!tic de prim intenie# 0e o.ine o delimitare .un a pancrea!ului
%n E+-I=U din ca"uri# La indi(i"ii 'oarte !la.i e!te !uperioar ca per'ormane computertomogra'iei# &rincipalul
incon(enient al ecogra'iei pancreatice e!te dat de di'icultile de (i"uali"are ale organului %n ca"urile de dilataie
marcat a an!elor inte!tinale# &entru alte amnunte (e"i capitolul de ecogra'ie general#
:# M3:ICI$@ $9CL3AR@#
$u !e mai 'olo!ete din cau"a !la.ei (i"uali"ri a parenc-imului# A 'o!t practic complet a.andonat i
%nlocuit cu metode imagi!tice cu randament !uperior#
3 COM&9T3RTOMO< RAIA
Con!tituie metoda de .a" de diagno!tic a
a'eciunilor pancreatice#
&ancrea!ul !e (ede .ine %n !pecial la .olna(ii mai grai# iind un organ cu iodo'ilie accentuat, dar cu !plare
rapid de contra!tul ti!ular !e explorea" cu contra!t %n cantitate mare, %n admini!trare rapid i cu timpi precoci
de !can#
Computertomogra'ia con!tituie metoda de elecie de punere %n
e(iden a -eteroden!itilor# 0e pot pune %n e(iden le"iuni
-ipoden!e de tipul coleciilor 'luide intra !au peripancreatice din
pancreatita acut 5'ig# I6 c/t i le"iuni -iperden!e de tipul
calci'icrilor din pancreatita cronic 5'ig# H6#
r m
51
-A0
ig# I - &ancreatit acut - necrotico- -emoragic
&ancrea! 5a!terix6 mrit de (olum, cu colecii 'luide
peripancreatice mulate pe 'a!ciile perirenale i conturat
de peritoneul parietal po!terior %mpin! 5!gei6
,)D
Cancerele de pancrea! 5'ig# )+6 .ene'icia" %n mod di'erit de diagno!ticul Computertomogra'ie# Cancerele mici
!u. > cm# !e pun %n e(iden numai %n procent de cca# )=U, iar cele mai mari de >-D cm#, care !unt practic ina.orda.ile c-i-
rurgical, !e e(idenia" %n procent de H,- HDU, dar 'r o 'inalitate clar pentru pacient# In'iltraia neopla"ic, precum i
adenopatiile regionale !au la di!tan !unt unul dintre .ene'iciile examenului Computertomogra'ie# Meta!ta"ele -epatice, cel
mai !igur argument de cancer pancreatic, !e pun %n e(iden c-iar de la %nceputurile di!eminrii !u. 'orm de le"iuni mici
multiple#
%n rupturile traumatice de pancrea! !oluiile de continuitate ale organului !e pot completa cu colecii 'luide
peripancreatice, iar delimitarea lor !e 'ace cu uurin dac !e admini!trea" contra!t rapid#
# COLA$<IO&A$CR3ATO<RAIA 3$:O0CO&IC@ R3TRO<RA:@#
0e cateteri"ea" endo!copic papila i !e in4ectea" o cantitate minim de contra!t !u. control
'luoro!copic pentru a pre%nt/mpina re'luarea de !u.!tane de contra!t %n parenc-im, cau" de pancreatit acut#
Canalul [ir!ung e!te o 'ormaiune cu perete neted i contur net, cu un diametru de maxim Dmm i multiple
ramuri 'ine# Metoda permite mane(re inter(enionale endo!copice#
ig# H - &ancreatit cronic - calci'icri parenc-imatoa!e 5!gei6 i c-i!t ce'alic
ig# )+ - Cancer de pancrea! 5a!terix6
Ma! !olid necro"at cu %nglo.area trunc-iului celiac i meta!ta"e -epatice
5!gei6
,)=
<# COLA$<IO<RAIA &3RC9TA$@ TRA$0K3&ATIC@
3!te indicat %n diagno!ticul o.!truciilor .iliare di!tale prin proce!e expan!i(e ce'alice pancreatice#
*i"uali"area canalului pancreatic e!te oca"ional i datorat de cele mai multe ori unei o.!trucii 'oarte di!tale#
K# A$<IO<RAIA
3!te o metod care i-a pierdut mult din intere!# 3!te %n ace!t moment utili"at %n principal pentru
!ta.ilirea criteriilor de opera.ilitate a unor anumite tumori i a diagno!ticului unor tumori endocrine in!u'icient de
.ine (i"uali"ate prin metodele nein(a"i(e#
I# IMA<I0TICA &RI$ R3?O$A$8@ MA<$3TIC@#
3!te !uperpo"a.il ca randament diagno!tic computertomogra'iei cu i 'ar contra!t# 0tructurile cu
coninut 'luid !unt mai .ine pu!e %n e(iden#
I*# 3F&LORAR3A RA:IO-IMA<I0TICL A 0&LI$3I
)# $O8I9$I 3L3M3$TAR3 :3 A$ATOMI3 A 0&LI$3I
0plina, care repre"int cel mai mare (olum al !i!temului reticulo-endotelial, e!te !ituat %n a.domenul
!t/ng !uperior, %ntre dia'ragmul !t/ng i polul !uperior al !tomacului# 3m.riologic !plina !e de"(olt multi'ocal#
$odulii !plenici i"olai per!i!t la (/r!ta de !ugar i uneori pot per!i!ta i la adult# %n cadrul creterii ei em.rionare
i din prima perioad de (ia, !plina !e acoper de peritoneu i %i pierde !tructura lo.ulat de(enind neted# Are
o 'orm particular (aria.il de la indi(id la indi(id i dimen!iuni greu buanti'ica.ile# 0cade proporional ca
dimen!iuni 'a de celelalte (i!cere a.dominale pe m!ura creterii %n (/r!t# 3!te legat de !tomac prin
ligamentul ga!tro- !plenic prin care trece artera !plenic i ramurile ei ga!tro epiploice, care irig corpul ga!tric#
Conexiunea cu peretele a.dominal !e 'ace prin ligamentul !plenorenal# Am.ele ligamente repre"int ci de trecere
pentru o multitudine de (ene care con!tituie ci poteniale de ana!tomo"e porto-ca(e#
,# M3TO:3L3 :3 3F&LORAR3 l 03MIOLO<IA L3?I9$ILOR 3L3M3$TAR3
0&L3$IC3
A# RA:IO<RAIA AB:OMI$AL@ 0IM&L@
Marginea anterioar a !plinei !e poate (edea pe radiogra'ia !impl graie contra!tului cu coninutul
aeric al polului !uperior ga!tric !au al 'lexurii !plenice a colonului# %n principiu numai !plinele mrite de (olum !e
pot (edea .ine, cele de dimen!iuni normale nu !e (i"uali"ea"# Opacitile de inten!itate calcar pot 'i date de
calci'icri ale unor granuloame tu.erculoa!e !au .ruceloa!e !au de acumulri de contra!t iodat dup utili"area %n
trecut a T-orotra!tului#
B# M3:ICI$@ $9CL3AR@
&ermite aprecieri !tatice i dinamice a!upra !plinei, cu .un randament %n diagno!ticul modi'icrilor de
(olum i le"iunilor %nlocuitoare de !paiu# 0tudiile dinamice !unt legate %n principal de meta.oli!mul elementelor
'igurate !anguine i de meta.oli!mul 'ierului#
C# 3CO<RAIA
Con!tituie una din metodele de .a" de !creening al modi'icrilor de dimen!iuni !au !tructur a !plinei,
totui impactul metodelor imagi!tice den!imetrice %n diagno!ticul mor'ologic al !plinei a 'o!t mai mic dec/t %n
!tudiul 'icatului !au pancrea!ului#
:# COM&9T3RTOMO<RAIA
&oate 'ace aprecieri mor'ologice a!upra (olumului, 'ormei i !tructurii !plinei# :imen!iunile cranio-
caudale !unt greu de apreciat, dar determinrile !unt 'ia.ile %n ceea ce pri(ete diametrele axiale# orma !plinei
e!te a.!olut particular, extrem de (aria.il de la indi(id la indi(id# Imaginea %n plan axial a organului de!crie o
'a parietal 5extern6 i una (i!ceral 5medial6 i dou muc-ii: una antero-lateral i una po!tero- medial#
Modi'icrile de !tructur !e mani'e!t ca modi'icri de den!itate !pontan# Acea!ta !e aprecia" ca 'iind %n limite
normale atunci c/nd e!te egal !au nu depete ,+ uniti de den!itate di'erit 'a de 'icat# Contra!tul iodat %n
.olu! !porete contra!tul imaginii %n !pecial %n 'a"a de in(a"ie ti!ular#
9nul din a(anta4ele metodei %n !tudiul mor'ologic al !plinei e!te po!i.ilitatea de apreciere corect,
,)E
concomitent a unor !tructuri limitro'e: ganglionii lim'atici, (a!ele !plenice, 'icatul i pancrea!ul# A!pectul !plinei
dup admini!tarea rapid de contra!t iodat e!te a.!olut particular, ceea ce permite un diagno!tic di'erenial de
organ totdeauna corect, inclu!i( al !plinelor acce!orii, !au al !plinelor re"iduale po!toperator# &atologia tumoral
!e adre!ea" tumorilor locali"ate i !tructurate ca ma!e %nlocuitoare de !paiu !plenic# Lim'oamele dau le"iuni
di'u"e in(i"i.ile computertomogra'ic#
3# R3?O$A$8A MA<$3TIC@ $9CL3AR@
3!te rar utili"at, deoarece randamentul ei ca metod u"ual nu depete pe cel al computertomogra'iei
cu contra!t dinamic#
# A$<IO<RAIA
-rterio#ra1ia e!te repre"entat de in4ectarea de contra!t %n trunc-iul celiac !au !electi( %n artera
!plenic# Timpii precoci permit (i"uali"area (a!culari"aiei arteriale i a ma!ei parenc-imului !plenic, iar timpii
tardi(i pun %n e(iden (ena !plenic i (ena port# Calitatea imaginii elementelor (enoa!e e!te cu at/t mai !la.
cu c/t dimen!iunile !plinei !unt mai mari, din cau"a diluiei pe care o !u'er !u.!tana de contra!t %n (olumul de
!/nge re"idual din parenc-imul !plenic#
Angiogra'ia prin !u.!tracie digital cu in4ectare (enoa! peri'eric este 4i ca tri$utar pentru timpii
veno4i dimensiunilor splinei&
0plenoportogra'ia direct vezi mai @nainte&
3xamenul radio-imagi!tic al glandelor anexe ale tractului dige!ti( i al !plinei tre.uie conceput ca un
examen complex reali"at prin metode imagi!tice ealonate din!pre !implu !pre complex# :intre ace!te metode cea
care con!tituie cea mai con(ena.il metod de prima intenie e!te ecogra'\a# Computertomogra'ia con!tituie
metoda cu maximum de in'ormaii i randament# Te-nicile cu contra!t direct in4ectat %n lumene !unt re"er(ate
numai unor !ituaii !peciale din ce %n ce mai re!tr/n!e numeric#
,)G
CA&ITOL9L *I RA:IOIMA<I0TICA A&ARAT9L9I R3$O-9RI$AR
M# I#e!aru
I# M3TO:3 :3 3F&LORAR3 A
A&ARAT9L9I R3$O-9RI$AR
A# M3TO:3 RA:IO<RAIC3
RA:IO<RAIA R3$O-*3?ICAL@
0IM&L@
Radiogra'ia reno-(e"ical !impl 5RR*06 !e execut de o.icei %n decu.it dor!al, cu o %ncadrare ce
tre.uie ! cuprind ultimele dou coa!te i !im'i"a pu.ian# 3!te o prim explorare radiologic utili"at pentru a
aprecia mor'ologia renal# 0e aprecia": um.rele renale, !paiul perirenal, contururile renale, muc-ii p!oa!# 0e
caut de a!emeni exi!tena calci'icrilor, care pot 'i pre"ente %n aria de proiecie a aparatului reno-urinar !au %n
a'ara ace!tuia 5'ig#l6#
Calci'icrile !uprapu!e !e departa4ea" prin incidene !peciale !au prin tomogra'ie#
9RO<RAIA I$TRA*3$OA0@
9rogra'ia intra(enoa! 59I*6 continu de cele mai multe ori RR*0, 'iind o explorare cu !u.!tane de
contra!t iodate admini!trate intra(eno! 5) ml#PJg# corp !oluie de concentraie >++mg#IPml6# 9I* o'er in'ormaii
pri(ind 'uncia renal i mor'ologia cilor excretorii# $e'rograma permite aprecieri a!upra rinic-ilor#
0u.!tanele de contra!t iodate pot genera la admini!trarea i#(# reacii ad(er!e 5alergice6 cum ar 'i grea,
(r!turi, ce'alee 5reacii uoare6, -ipoten!iune, erupii cutanate 5reacii medii6, edem glotic, oc ana'ilactic, !top
cardio-re!pirator 5reacii !e(ere6# &rima m!ur terapeutic e!te !uprimarea in4ectrii %n continuare a !u.!tanei de
contra!t# Reaciile uoare nece!it de regul doar o urmrire atent a pacientului p/n la di!pariia !imptomelor#
Apariia unei reacii medii !au !e(ere impune atitudine
ig#l - opaciti calcare para(erte.rale !t/ngi S litia" ureteral multipl
,)I
terapeutic 'erm# Acea!ta pre!upune in!talarea unei per'u"ii i#(# cu !er 'i"iologic, admini!trat %n ritm rapid, de
cele mai multe ori %n 4et, la care !e adaug -emi!uccinat de -idrocorti"on, calciu gluconic i, pentru !ituaiile cu
-ipoten!iune !e(er i oc, adrenalin %n diluie )P)+# %n ca"ul unui !top cardio-re!pirator !e in!tituie rapid
mane(rele de re!u!citare cardio-re!piratorie# 3!te recomanda.il %n ca"ul unor reacii medii i gra(e cola.orarea
e'icient cu un !er(iciu de terapie inten!i(, care ! !ta.ilea!c atitudinea terapeutic adec(at# %n a'ara reaciilor
alergice la !u.!tanele de contra!t iodate tre.uie menionat ne'rotoxicitatea ace!tor produi, cu ri!ccre!cut
de a !e
produce la pacienii care au creatininemie de pe!te , mgPml#
&entru a pre(eni !ituaiile critice, tre.uie cuno!cute %n primul r/nd antecedentele alergice ale
pacientului# 3!te .ine de tiut c exi!t dou categorii de !u.!tane de contra!t iodate:
S ionice 5odi!ton, urogra'in6, cu %ncrctura electric negati( i -ipero!molare, ceea ce le con'er un
potenial alergic ridicati
S non-ionice monomerice 5omnipabue, ultra(i!t6 i dimerice 5i!o(i!t, (i!ipabue6, neutre din punct de
(edere electric i normoo!molare, cu potenial alergic redu! 5%n !pecial cele dimerice6, indicate la pacienii cu
antecedente alergice de orice 'el !au cu in!u'iciene organice !e(ere#
La .olna(ii cu 'actori de ri!c !e in!tituie tratament corticoid cu ,-> "ile %nainte de urogra'ie i
anti-i!taminic %n "iua anterioar examenului#
8inem ! !u.liniem 'aptul c dei !e recomand %n mod!i!tematic te!tarea
!u.!tanei de contra!t, utilitatea ace!tei mane(re e!te con!iderat redu! %n pre(enirea reaciilor alergice# 0e 'ace
prin in4ectarea a ) ml !u.!tan de contra!t, dup care !e ateapt c/te(a minute apariia 'enomenelor ad(er!e#
:ac totul decurge normal !e continu in4ectarea
Orice !u.!tan de contra!t admini!trat i#(# !au intraarterial are un timp (a!cular, un timp
parenc-imato! 5ti!ular6 i un timp excretor# O.inerea imaginilor urogra'ice !e .a"ea" pe timpul parenc-imato! -
e(idenia.il !u. 'orm ne'rogramei pe clieele precoce, %n general !u. > min# de la terminarea in4ectrii - i
timpul excretor al !u.!tanei de contra!t - e(idenia.il !u. 'orm urogramei 5urogra'ie6, repre"ent/nd opaci'ierea
cu !u.!tan de contra!t a cilor excretorii, (i"i.il dup > min# de la terminarea in4ectrii# Tomogra'ia plan %n
timpul ne'rogra'ic 5ne'rotomogra'ia6 a4ut la aprecierea mai corect a contururilor renale i a gradului de
(a!culari"aie a ma!elor tumorale renale 5'ig#,6#
&entru ameliorarea %ncrcrii cu
contra!t a aparatului urinar !uperior i a
ureterelor, pentru e(idenierea unor
anumite regiuni ale aparatului urinar
54onciunea pieloureteral, ureterul pre-
!acrat, 4onciunea uretero- (e"ical6 !e
recomand e'ectuarea de arti'icii te-nice#
3xamenul 9I* tre.uie ! e(idenie"e
'uncional i mor'ologic %ntregul aparat
urinar, ceea ce impune de cele mai multe
ori cliee %n plu! 'a de cele ig#, -
Tomogra'ia plan %n timpul ne'rogra'ic al
con!iderate 1!tandard , de la =, urogra'iei
'acilitea" aprecierea contururilor renale B
m
n
n- ace!t
moti( !e
,)H
ecogra'ici %n depi!tarea i caracteri"area ma!elor renale#
3cogra'ia poate examina practic orice regiune a aparatului reno-urinar, mai puin ureterele iliace# 'iind
indicat ca !creening %n anali"a patologiei reno-urinare# 3!te neiradiant i ie'tin, dar cu principalul de"a(anta4 c
e!te manipulator dependent#
3cogra'ia poate 'i con!iderat metoda de elecie pentru g-idarea %n timp real a mane(relor
inter(enionale cum ar 'i ne'ro!tomia, drena4ul a.ce!elor, puncii#
TOMO<RAIA COM&9T3RI?AT@
Tomogra'ia computeri"at 5TC6 e!te explorarea imagi!tic radiolygica ce aduce cele mai multe
in'ormaii pri(ind aparatul reno-urinar datorit po!i.ilitii de a demon!tra den!iti !peci'ice 5aer, gr!ime, apa,
calciu6 i a aprecierii iodo'iliei# deci a (a!culari"aiei unei le"iuni# &rin ac-i"iia %n mod !piral a datelor, %n timpul
(a!cular de circulaie a unui .olu! de !u.!tan iodat, !e poate reali"a !tudiul (a!elor cu o !en!i.ilitate apropiat
de angiogra'ie# TC aduce in'ormaii re'eritoare la aparatul reno-urinar i mai ale! !paiul retroperitoneal c-iar i %n
a.!ena admini!trrii !u.!tanei de contra!t, ceea ce o 'ace util %n ca"urile de in!u'icien renal, %n !pecial de
cau" o.!tructi(#
TC e!te indicat %n )6 depi!tarea i caracteri"area ma!elor renale, ,6 !tadiali"area tumorilor maligne i
urmrirea po!toperatorie, >6 traumati!mele aparatului reno-urinar, D6 o.!truciile urinare %nalte, cu e(idenierea
!ediului i a naturii o.!tacolului, =6 a.!ena (i"uali"rii unui rinic-i prin alte in(e!tigaii imagi!tice#
IMA<I0TICA &RI$ R3?O$A$8@ MA<$3TIC@
Re"onan magnetic 5IRM6 e!te o metod imagi!tic neiradiant
care are indicaii limitate %n explorarea aparatului reno-urinar, in'ormaiile pe
care le poate 'urni"a 'iind %n ma4oritatea ca"urilor identice cu cele o.inute
prin TC# IRM are un randament !uperior %n caracteri"area le"iunilor (a!culare
i a patologiei regiunii pel(ine a(/nd a(anta4ul c poate reali"a !eciuni %n
orice plan 5'ig#=6# 3xi!t (ariante de explorare IRM care permit o.inerea de
imagini !imilare urogra'iei 'r a 'olo!i !u.!tan de contra!t# %n per!pecti(
e!te po!i.il ca !pectro!copia prin IRM ! aduc elemente de diagno!tic cu o
!peci'icitate 'oarte ridicat mai ale! %n diagno!ticul etiologic al tumorilor
pro!tatice#
ig#'# 0ec(en IRM ponde
rat T,, !agital prin pel(i!# 0e pot
o.!er(a !tructurile pel(iene, %n
!pecial uterul ce pre"int o 'oarte
.un di'ereniere endometru -
miome- tru i un nodul %n -ipo-
!emnal la ni(elul miome- trului -
'i.rom
ig#D - 3cogra'ie &oQer :oppler care e(idenia" 'luxurile (a!culare intrarenale %n aceeai culoare indi'erent de !en!ul
de curgere al !/ngelui
,,+
$ece!it condiii de !terilitate, iar in4ectarea tre.uie 'cut cu pre!iune mic pentru a nu reali"a extra(a"ri ale
!u.!tanei de contra!t#
Indicaiile pielogra'iei directe !unt )6 o.!trucia ureteral# ,6 tumorile uroteliale %nalte de dimen!iuni
mici# >6 le"iuni in'lamatorii incerte pe 9I* 5necro"a papilar, ca(ern6, D6 mane(re inter(enionale: ne'ro!tomie
de nece!itte, ne'rolitotomie percutan, in!talarea de !onde !au !ternuri 5prote"e6 ureterale#
CI0TO< RAIA
Ci!togra'ia, opaci'ierea cu !u.!tan de contra!t a (e"icii urinare, !e poate o.ine %n 'inalul 9I* !au
prin introducerea direct a !u.!tanei iodate pe !onda uretral, retrograd, !au prin cateter !uprapu.ian# Metoda
poate e(idenia tumorile (e"icale, le"iuni po!ttraumatice, di(erticulii (e"icali, mal'ormaii !au traiecte 'i!tuloa!e#
Ci!togra'ia prin opaci'iere direct e!te indicat %n mod !pecial pentru e(aluarea re'luxului (e"ico- ureteral, 'iind
nece!are incidene i grade de umplere (ariate i clieu micional# Clieul %n orto!tati!m e!te nece!ar %n ca"ul
!u!picionrii unei pto"e (e"icale#
9R3TRO<RAIA
9retrogra'ia !e o.ine prin opaci'ierea cu !u.!tan de contra!t iodat a uretrei, 'iind un examen utili"at
%n !pecial %n patologia uretrei ma!culine# Opaci'ierea !e poate reali"a anterograd, prin clieu micional dup
ci!togra'ie, !au retrograd, 'olo!ind o !ond pla!at cu (/r'ul %n 'o!a na(icular# La 'emei uretra e!te explorat cel
mai 'rec(ent anterograd# 9retrogra'ia e!te indicat %n diagno!ticul !teno"elor, tumorilor, le"iunilor po!ttraumatice
i a 'i!tulelor locali"ate la ace!t ni(el#
A$<IO<RAIA AORTIC@ <LOBAL@ 0A9 03L3CTI*@ R3$AL@ 59$I 0A9 BILAT3RAL6 Angiogra'ia
renal 5'ig#>6 nu di'er ca te-nic de explorarea altor organe, indicaiile actuale 'iind mai limitate datorit
impactului te-nicilor imagi!tice moderne# Te-nicile digitale de prelucrare a imaginii 'ac po!i.il actualmente
explorarea arterial i (enoa! cu cantiti relati( mici de !u.!tan iodat# Angiogra'ia e!te util %n:
S !teno"a arterelor renale
S ane(ri!mele i 'i!tulele arterio-(enoa!e
S e(aluarea (a!culari"aiei renale %n (ederea
tran!plantului de la donator (iu
S mane(re inter(enionale (a!culare: dilatri, em.oli"ri, prote"ri (a!culare
B# M3TO:3 IMA<I0TIC3
3CO< RAIA
3cogra'ia aparatului reno-urinar 'olo!ete ultra!unete cu 'rec(ene de >,= M-" 5aduli6, = M-" 5copii6
!au de G-)+ M-" 5endorectale, endo(aginale, endouretrale6, o'erind doar in'ormaii mor'ologice# 3xplorarea
:oppler 5'ig#D6, a(/nd capacitatea de a e(idenia 'luxuri, aduce %n plu! date pri(ind per'u"ia renal, 'iind indicat
ig#> - Aortogra'ie pentru e(aluarea
pediculului renal ia un donator de rinic-i
dou artere renale drepte i o !ingur arter renal
!t/ng, toate de a!pect normal# Rinic-iul !t/ng e!te
pre'erat pentru a 'i donat
,,)
%n patologia (a!cular# Admini!trarea !u.!tanelor de contra!t ecogra'ic ameliorea" !en!i.ilitatea i !peci'icitatea
,,,
ecogra'iei %n depi!tarea i caracteri"area ma!elor renale#
Kcogra'ia poate examina practic orice regiune a aparatului reno-urinar, mai puin ureterele iliace, 'iind
indicat ca !crcening in anali"a patologiei reno-urinare# 3!te neiradiant i ie'tin, dar cu principalul de"a(anta4 c
e!te manipulator dependent#
Kcogra'ia poate 'i con!iderat metoda de clecie pentru g-idarea %n timp real a mane(relor
inter(enionale cum ar 'i ne'ro!tomia, drena4ul a.ce!elor, puncii#
TOMO<RAIA COM&9T3RI?AT@
Tomogra'ia computeri"at 5TC6 e!te explorarea imagi!tic radiolygica ce aduce cele mai multe
in'ormaii pri(ind aparatul reno-urinar datorit po!i.ilitii de a demon!tra den!iti !peci'ice 5aer, gr!ime, apa,
calciu6 i a aprecierii iodo'iliei, deci a (a!culari"aiei unei le"iuni# &rin ac-i"iia %n mod !piral a datelor, %n timpul
(a!cular de circulaie a unui .olu! de !u.!tan iodat, !e poate reali"a !tudiul (a!elor cu o !en!i.ilitate apropiat
de angiogra'ie# TC aduce in'ormaii re'eritoare la aparatul reno-urinar i mai ale! !paiul retroperitoneal c-iar i %n
a.!ena admini!trrii !u.!tanei de contra!t, ceea ce o 'ace util %n ca"urile de in!u'icien renal, %n !pecial de
cau" o.!tructi(#
TC e!te indicat %n )6 depi!tarea i caracteri"area ma!elor renale, ,6 !tadiali"area tumorilor maligne i
urmrirea po!toperatorie# >6 traumati!mele aparatului reno-urinar, -+ o.!truciile urinare %nalte, cu e(idenierea
!ediului i a naturii o.!tacolului, =6 a.!ena (i"uali"rii unui rinic-i prin alte in(e!tigaii imagi!tice#
IMA<I0TICA &RI$ R3?O$A$8@ MA<$3TIC@
Re"onan magnetic 5IRM6 e!te o metod imagi!tic neiradiant
care are indicaii limitate %n explorarea aparatului reno-urinar, in'ormaiile
pe care le poate 'urni"a 'iind %n ma4oritatea ca"urilor identice cu cele
o.inute prin TC# IRM are un randament !uperior %n caracteri"area
le"iunilor (a!culare i a patologiei regiunii pel(ine a(/nd a(anta4ul c poate
reali"a !eciuni %n orice plan 5'ig#=6# 3xi!t (ariante de explorare IRM care
permit o.inerea de imagini !imilare urogra'iei 'ar a 'olo!i !u.!tan de
contra!t# %n per!pecti( e!te po!i.il ca !pectro!copia prin IRM ! aduc
elemente de diagno!tic cu o !peci'icitate 'oarte ridicat mai ale! %n
diagno!ticul etiologic al tumorilor pro!tatice# psg#=
-
0ec(en
IRM ponde
rat T,, !agital prin pel(i!# 0e pot
o.!er(a !tructurile pel(iene, %n
!pecial uterul ce pre"int o 'oarte
.un di'ereniere endometru -
miome- tru i un nodul %n -ipo-
!emnal la ni(elul miome- trului -
'i.rom
ig#D - 3cogra'ie &oQer :oppler care e(idenia" 'luxurile (a!culare intrarenale %n aceeai culoare indi'erent de !en!ul
de curgere al !/ngelui
,# A$ATOMI3 RA:IOLO<ICM
Rinic-ii !unt organe primiti( retroperitoneale, a(/nd rapoarte cranial cu glandele !uprarenale, po!terior
cu pilierii dia'ragmatici i cu muc-iul ptrat lom.ar, iar anterior cu 'icatul 5dreapta6 re!pecti( !plina# Medial de
rinic-i !e g!e!c muc-ii p!oa!, de!prii de acetia prin gr!imea !paiului perirenal# &ediculul (a!cular renal
conine (ena anterior i artera po!terior, acea!ta din urma a(/nd %n -il un ram prepielic i un ram retropielic#
Ace!ta poate genera pe !ec(enele urogra'ice o umplere incomplet a 0&C, cel mai 'rec(ent la ni(elul ti4ei
caliceale !uperioare 5pen!a (a!cular6# *ena renal !t/ng e!te mai lung dec/t cea dreapt, trec/nd printre aorta
i a# me"enteric !uperioar 5pen!a aorto-me"enteric6, raport e(idenia.il prin ecogra'ie, TC !au IRM 5'ig#E6#
0paiul perirenal, cuprin! %ntre cap!ula renal i 'a!cia perirenal, conine o cantitate (aria.il de gr!ime, uor de
identi'icat pe !eciunile TC datorit den!itii !peci'ice negati(e# Ace!t !paiu e!te e(idenia.il i pe RR*0 i 9I*
prin exi!tena unei .en"i tran!parente %ngu!te %ntre marginea medial a rinic-iului i m#p!oa!# 0paiul perirenal
e!te %nc-i! cranial, lateral# Medial e!te limitat de ctre aort i (# ca( in'erioar, a!t'el %nc/t nu exi!t comunicare
!t/nga-dreapta# a!cia perirenal delimitea" po!terior !paiul pararenal anterior, %n care !e g!e!c pancrea!ul,
duodenul, colonul a!cendent i de!cendent# Ace!t !paiu e!te delimitat (entral de peritoneul parietal po!terior#
0paiul pararenal anterior comunic %n poriunea caudal cu !paiul pararenal po!terior, ceea ce explic exten!ia
proce!elor in'lamatorii, %n !pecial pancreatice, din!pre anterior !pre po!terior#
&o"iia normal a rinic-ilor e!te %ntre platoul !uperior al (erte.rei T ), i platoul in'erior al (erte.rei L
>, put/nd exi!ta (ariaii datorate mo.ilitii re!piratorii !au orto!tatice#
Orientarea rinic-ilor e!te o.lic %n toate planurile 5'ig#G6# %n plan 'rontal, axul longitudinal con(erge
!pre (erte.ra T )+, polii in'eriori renali 'iind mai deprtai dec/t cei !uperiori, lucru uor de e(ideniat pe RR*0 i
9I*# %n plan !agital, datorit ae"rii pe muc-ii p!oa!, polii in'eriori !unt mai deprtai de peretele po!terior al
lom.ei, 'a de cei !uperiori# 0eciunile axiale 5tran!(er!ale6 utili"ate %n TC e(idenia" orientarea anterioar a
-ilurilor renale#
:imen!iunile rinic-ilor (aria" %n inter(alele I-), cm# longitudinal, E-G cm# tran!(er!al i >-D cm#
antero-po!terior, put/nd 'i m!urate prin orice metod imagi!tic#
&e RR*0 i 9I* axul longitudinal e!te cuprin! %ntre ec-i(alentul a , (erte.re i 4umtate i > (erte.re i 4umtate#
Contururile renale !unt netede la adult, con(exe lateral i uor conca(e %n regiunea -ilurilor# La copilul
!u. = ani contururile normale !unt uor policiclice datorit per!i!tenei lo.ulaiei 'etale#
&arenc-imul renal normal are %n mod normal o !tructur omogen la adult -ipoecogen ecogra'ic i
-ipoden! la CT, comparati( cu cea a parenc-imului -epatic !au !plenic# La copii i tineri !e pot e(idenia "one
-ipoecogene, triung-iulare, core!pun"toare piramidelor renale# 0inu!ul renal e!te -iperecogen datorit
multiplelor inter'ee de la ace!t ni(el 5(a!e, cale excretorie, gr!ime6# *i"uali"area arterelor arcuate marc-ea"
ecogra'ic limita %ntre cortical i medular# %n mod normal, 0&C i ureterele nu !e (i"uali"ea" ecogra'ic#
&e RR*0 !tructura !e aprecia" prin intermediul inten!itii um.rei renale, care e!te omogen,
compara.il ca inten!itate cu muc-iului p!oa!# &e !eciunile TC 'r !u.!tan de contra!t den!itatea
parenc-imului renal e!te omogen cuprin! %ntre D+-E+ 9K 5uniti con(enionale de den!itate6# 0eciunile IRM
pot %n plu! di'erenia corticala de medular 'r !u.!tan de contra!t#
ig#E - recon!trucie tridimen!ional aHn
G
2 recon!trucie tridimen!ional a rinic-ilor i !tructurilor (a!culare a
rinic-ilor care e(idenia" orientarea a.dominale dup o ac-i"iie TC !piral# 0e anterioar a -ilurilor renale i
con(ergena o.!er( pen!a aorto-me"enteric prin care cranial a axului longitudinal renal trece (# renal !t/ng
5-p6
,,D
Opaci'ierea parenc-imului %n timpul ne'rogra'ic al 9I* e!te omogen i !imetric, de inten!itate
!uperioar muc-iului p!oa!, 'iind, alturi de inten!itatea i !imetria de opaci'iere a cilor excretorii criterii de
apreciere a 'unciei renale normale# &e !eciunile TC, di'erenierea cortical-medular !e poate (i"uali"a dup
in4ectarea !u.!tanei de contra!t, la %nceputul timpului ne'rogra'ic 5'ig#I6#
Cile excretorii includ !i!temul pielo-caliceal 50&C6, ureterele, (e"ica urinar 5*96 i uretra# Cu
excepia *9, ace!tea pot 'i examinate %n mod normal doar prin in(e!tigaii cu !u.!tan de contra!t iodat#
0&C normal !e e(idenia" radiogra'ie doar prin opaci'ierea cu !u.!tan de contra!t iodat 5'ig#H6# 'iind
alctuit, din!pre peri'erie !pre -il, din cupe caliceale, cuplate 'iecare cu o piramid renal, ti4e caliceale minore i
ma4ore i, %n 'inal, .a"inetul 5pielon6# Cupele caliceale normale au o 'orm conca( !pre peri'erie 5("ute de
pro'il6 !au inelar 5inciden ortograd6, continu/ndu-!e 'iecare cu o ti4 caliceal minor# Ti4ele caliceale ma4ore,
de o.icei %n numr de trei 5!uperioar, medie i in'erioar6, con(erg !pre .a"inet# &ielonul are o 'orm
triung-iular, cu conturul in'erior conca( !pre caudal, 'iind locali"at %n interiorul patrulaterului Ba"`-Mo`rand#
Ace!ta are laturile ori"ontale prin mi4locul (erte.relor LI i L,, iar cele (erticale date de linia median i o linie
paralel, la AB cm lateral de acea!ta# O opacitate calcar a'lata pe RR*0 %n interiorul ace!tui patrulater e!te 'oarte
pro.a.il locali"at %n .a"inet#
Opaci'ierea cupelor caliceale permite tra!area unei linii imaginare care ! unea!c cele mai peri'erice
cupe, numit linie interpapilar 5linia Kod!on6# %n exteriorul ace!tei linii !e g!ete parenc-imul renal, a crui
gro!ime !e poate e!tima prin intermediul indicelui parenc-imato!, repre"entat de raportul %ntre di!tana de la linia
Kod!on la conturul extern renal i diametrul tran!(er!# *aloarea normal a indicelui %n regiunea medio-renal e!te
de aprox# )P,# Indicele parenc-imato! poate 'i e(aluat i ecogra'ic, m!ur/nd di!tan %ntre !inu!ul renal i
conturul extern al rinic-iului i raport/nd-o la diametrul tran!(er!#
9reterele normale !e opaci'ia" %n timpul 9I* incomplet, pe !egmente, ace!tea a(/nd a!pect 'u"i'orm
5'u!e ureterale6, datorit peri!talticii 'i"iologice# :in punct de (edere radiologie !e pot de!crie trei !egmente ale
ureterelor: lom.ar, iliac i pel(in#
&oriunea lom.ar !e %ntinde de la 4onciunea pielo-ureteral p/n la marginea !uperioar a aripii iliace,
a(/nd un traiect aproximati( paralel cu coloana (erte.ral, !ituat anterior de muc-ii p!oa!# %n continuare ureterul
iliac, !uprapu! .a"inului o!o!, are un traiect di!cret laterali"at determinat de trecerea pe!te (a!ele iliace# 9ltima
poriune a ureterului, pel(in, are un traiect orientat !pre medial, termin/ndu-!e pe 'aa po!terioar a *9 cu
o!tiumurile ureterale# Regiunea terminal, intramural, a ureterului repre"int una din !tr/mtorile 'i"iologice ale
ace!tuia, proiectat %n interiorul patrulaterului Ro.ert- <a`et pe RR*0 i 9I*# Laturile ori"ontale ale ace!tuia trec
prin marginea !uperioar a aceta.ulului, re!pecti( prin 'o!eta ligamentului rotund, iar cele (erticale prin linia
median, re!pecti( prin marginea intern a gurilor o.turatorii# Opacitile calcare proiectate %n interiorul ace!tui
ig#I - 0eciune TC la ni(elul -ilului renal !t/ng ig#H - 0ec(en
dup in4ectarea !u.!tanei de contra!t iodate urogra'ic normal
timpul (a!cular i parenc-imato!, cu di'erenierea o.!er(ai a!pectul 0&C 5cupe cortico-medular normal# O.!er(ai (# renal
!t/ng caliceale, ti4e caliceale i pielon6 5-p6 care trece prin pen!a aorto-me"enteric
patrulater pe RR*0 !unt 'oarte pro.a.il locali"ate %n ureterul intramural# Celelalte !tr/mtori 'i"iologice ale
ureterului !unt !ituate la ni(elul 4onciunii pielo-ureterale i la ni(elul pa!a4ului ureterului pe!te pac-etul (a!cular
iliac comun#
*e"ica urinar 5*96 poate 'i examinat ecogra'ic %n repleie a(/nd %n mod normal coninutul anecogen
i o gro!ime a pereilor (aria.il 'uncie de gradul de umplere, (e"ica plin a(/nd o gro!ime a pereilor de
aproximati( , mm# *9 %n repleie e!te 'olo!it i ca 'erea!tr tran!!onic pentru examenul ecogra'ic al organelor
pel(ine: uterul i anexele la 'emeie, !ituate po!terior re!pecti( po!tero-lateral 'a de *9, pro!tata i (e"iculele
!eminale la .r.at, !ituate caudal de *9# %n retenia de urin !e practic i un examen po!tmicional' cu e(aluarea
re"idiului, care %n mod normal e!te inexi!tent# &e clieele 9I*, *9 !e proiectea" !uprapu.ian %n incidena antero-
po!terioar, a(/nd 'orm (aria.il, 'uncie de gradul de umplere: !emilunar, cu conca(itatea %n !u!, la %nceputul
umplerii, triung-iular %n !emirepleie, rotund-o(alar %n repleie# *olumul normal %n repleie e!te de aproximati(
=++ ml# Rapoartele cu organele pel(ine enunate anterior e!te %n ma4oritatea ca"urilor (i"i.il, !u. 'orma
amprentelor pe conturul !uperior 5uter6 !au in'erior 5pro!tata6#
,,E
9retra 'eminin e!te !curt, de >-i cm, locali"at anterior de (agin, 'iind examinat cel mai 'rec(ent
prin clieu micional la 'inalul 9I*# 9retra ma!culin 5'ig#)+6 are# din punct de (edere radiologie, o poriune
po!terioar, core!pun"toare uretrei pro!tatice 5cranial6 i mem.ranoa!e 5caudal6, i o regiune anterioar,
core!pun"toare uretrei .ul.are 5'ix6 i peniene 5mo.il6# La ni(elul uretrei pro!tatice !e e(idenia" o mic
imagine lacunar 5minu! de umplere6 dat de (eru montanum, la aproximati( )-, cm !u. !'incterul (e"ical, 'iind
locul unde !e de!c-id cele dou canale e4aculatorii#
># L3?I9$I RA:IOLO<IC3 3L3M3$TAR3
%n continuare (om 'ace o pre"entare a !emiologiei din radiologia !tandard, cu re'erire %n mod !pecial la
RR*0 i 9I*, urm/nd a 'i completat %n cadrul capitolelor de patologie cu a!pectele imagi!tice core!pun"toare#
A# CALCIIC@RI LA $I*3L9L A&ARAT9L9I R3$O-9RI$AR
Calci'icrile pot apare la ni(elul oricrui !egment al aparatului reno-urinar, traduc/nd exi!tena unor
proce!e patologice (ariate, anali"a locali"rii, inten!itii i a!pectului put/nd clari'ica etiologia#
Calci'icrile renale 5ta.el )6 !unt proiectate pe!te um.ra renal pe RR*0# 3le pot 'i di'ereniate de cele
extrarenale cu a4utorul unui clieu %n incidena de pro'il, unde calci'icrile renale !e proiectea" pe!te coloana
(erte.ral, iar celelalte anterior de coloan# Opaci'ierea cu contra!t a cilor urinare terge imaginile de calci'icare
%n interiorul cilor i permite locali"area calci'icrilor extraurinare#
ig#)+ - 9retrogra'ie micional uretra ma!culin normal O.!er(ai imaginea lacunar de Ia ni(elul uretrei pro!tatice dat de colicului
!eminal 5(eru montanum6
Ta.elul )
Calci'icrile renale
Locali"are A!pect pe RR*0 3tiologie O.!er(aii
Kil renal - lineare - (a!culare
&arenc-im
- ne.ulo! !au pul(erulent, %n
general de inten!itate mic
- tu.erculo"
- poate a!ocia
litia"a
&arenc-im, di'u"
- pul(erulente, de inten!itate mare
- ne'rocalcino"
%n (ecintatea calicelor - liniare, !curte, di!tri.uite radiar
5%n perie6
- calci'icri %n ecta"ii tu.ulare
precaliceale 5.# Cacc-i Ricci6
- de regul
.ilateral
&arenc-im, a!ociat cu
!d# tumoral
- arci'orme - calci'icri %n perete c-i!t
- po!i.il c-i!t
-idatic
&arenc-im, a!ociat cu
!d# tumoral
- neregulate, %n interiorul tumorii,
dimen!# (aria.ile
- tumori maligne
&atrulaterul Ba"`
Mo`rand
- (aria.il ca inten!itate i
dimen!iuni
- litia"
- (# cap# litia"
,,I
Calci'icrile de la ni(elul 0&C !au ureterelor 5ta.el )6 pot 'i identi'icate pe RR*0 'olo!ind
patrulaterele Ba"`-Mo`rand i Ro.ert-<a`et i traiectele ipotetice ale ureterelor#
La ni(elul pel(i!ului 5ta.el ,6, apartenena calci'icrilor e!te relati( di'icil de preci"at doar pe RR*0,
'iind uurat de admini!trarea !u.!tanei de contra!t# - -
Ta.elul ,
B# MO:IIC@RI R3$AL3
)# &o"iia rinic-ilor poate 'i modi'icat congenital 5ectopie6 !au do./ndit, rinic-ii 'iind !ituai mai
4o! 'a de po"iia normal 5pto"a6#
3ctopia renal are drept cau"a a!cen!ionarea renal incomplet !au exagerat din regiunea pel(in,
unde !e 'ormea" %n perioada intrauterina mugurele ureteral i metane'ro!ul ce (or con!titui aparatul reno-urinar
!uperior# 3ctopia a!ocia" de!tul de 'rec(ent i 'u"iuni ale rinic-ilor# A!t'el, ectopia poate 'i:
S 4oa! - 'rec(ent %n po"iie pre!acrat
S %nalt - !unt citate ca"uri de ectopie intratoracic
S direct - 'iecare rinic-i %i p!trea" locali"area !t/ng, re!pecti( dreapt
S %ncruciat - unul din rinic-i migrea" de partea contralateral, cu !au 'r 'u"iune#
Modi'icrile de po"iie do./ndite !unt cau"ate de:
S !l.irea !i!temului de !u!inere a rinic-ilor, cu 1cderea7 5pto"a6 ace!tora, a!ociind de o.icei i pto"a altor
organe
S %mpingerea produ! de -ipertro'ia organelor de (ecintate#
uncie de locali"area rinic-ilor, pto"ele !e %mpart %n grade de la I la III# :i'erenierea %ntre ectopie i
pto" !e poate 'ace pe .a"a a!pectului ureterului: ureter de lungime adec(at po"iiei, de o.icei !curt, %n ectopie i
cudat, cu traiect !inuo!, %n pto"e#
,# :imen!iunea rinic-ilor 5ta.el >6 pe RR*0 i 9I* !e aprecia" prin raportare la corpii
(erte.rali# A!t'el rinic-ii !unt de regul mai mari de dou (erte.re i 4umtate 5eI cm#6, dar nu pe!te trei (erte.re
i 4umtate 52), cm#6, modi'icrile de dimen!iune 'iind %n general coro.orate cu cele de contur#
%n general toate in'lamaiile acute ale rinic-ilor 5glomerulone'rite, pielone'rite6 pot produce creteri
dimen!ionale ale rinic-ilor, 'r modi'icri de contur, datorate mai ale! edemului# In'lamaiile cronice produc de
regul reduceri ale dimen!iunilor renale prin proce!e de 'i.ro", cicatriceale# Ace!te proce!e !unt de regul
implicate i %n 'i"iopatologia i!c-emiilor renale cronice, a(/nd acelai re"ultat: reducerea dimen!iunilor#
0indromul o.!tructi( poate genera creterea dimen!iunilor renale, a!ociind de regul per!i!tena
ne'rogramei cu %nt/r"ierea !au a.!ena excreiei 5'ig#ll6#
Ta.elul >
Calci'icri pel(ine
Locali"are a!pect pe RR*0
- (a!culare - arteriale
- (enoa!e 5'le.olii6
- lineare
- rotund - o(alare
- (e"ica urinar - perete -
litia"a
- arci'orme
- 'orme (aria.ile, mo.ile la !c-im.area po"iiei
- ureterale - litia"a
- proiectat %n patrulaterul Ro.ert- <a`et !au pe traiectul ipotetic al ureterului
- uter 5'i.rom6 - dimen!iuni mici, grupate 5a!pect muri'orm6
- pro!tata - de regul puncti'orme, proiectate pe!te !im'i"a pu.ian
># Conturul renal 5ta.el >6 poate pre"enta modi'icri %n plu! 'a de conturul ideal 5.o!elur6 !au %n
minu! 5ancoa, depre!iunea6#
Bo!elura poate 'i unic !au multipl, !ituaiile care pot genera ace!t a!pect 'iind:
S rinic-iul 1dromader7 - (ariant de normal, .o!elura 'iind de regul medio-renal, cu indice parenc-imato!
normali
S tumori renale - %ntotdeauna a!ocia" creteri ale indicelui parenc-imato! i, %n ma4oritatea ca"urilor,
modi'icri de ci excretorii#
Ancoa e!te retracie ung-iular a conturului renal traduc/nd )6 per!i!tena lo.ulaiei 'etale, ,6
exi!tena unui !i!tem excretor du.lu 5ren duplex6, >6 a'eciuni in'lamatorii cronice, D6 cicatrice dup in'arct
renal#
:epre!iunea e!te o retracie a conturului renal 5'ig#),6, pe o %ntindere mai mare dec/t ancoa,
a!ociind de regul i reducerea indicelui parenc-imato!, generat de )6 amprenta -epatic !au !plenic, ,6
a'eciuni in'lamatorii cronice, >6 cicatrice po!t-in'arct#
Modi'icri de dimen!iune i contur ale rinic-ilor
:imen!iune Contur 3tiologie O.!er(aii
Cre!cute
unilateral
neted
- di!pla"ie multic-i!tic
- compen!ator
- pielone'rita acut
- i!c-emie acut
- trom.o"a (# renal
- o.!trucie ureteral
Z rinic-i ne'uncional
.o!elat
- 'ormaiune tumoral
- rinic-i polic-i!tic, 'orma adultului
- (# cap# Tumori
- rar unilateral, cu .o!eluri
multiple
cu anco - ren duplex - anco mediorenal
Cre!cute
.ilateral
neted
- rinic-i polic-i!tici, 'orma copilului
- .oala Cacc-i-Ricci
- glomerulone'rite acute
- .oli de !i!tem 5L30, poliarterita nodoa!, .oala
<oodpa!ture, granulomato"a [egener6
- amiloido"
- mielom multiplu
- lim'oame, leucemii
- o.!trucie .ilateral de cale urinar
- rar unilateral
.o!elat
- tumori .ilaterale
- rinic-i polic-i!tici, 'orma adultului
- multiple .o!eluri
Redu!e
unilateral
neted
- apla"ie renal 5congenital6
- -ipopla"ie renal 5congenital6
- i!c-emie cronic
- ne'rit de iradiere
- rinic-i ne'uncional
- rinic-i 'uncional, cu indice
parenc-imato! normal
cu anco !au
depre!iune
- pielone'rite cronice
- tu.erculo" renal 5tardi(6
- in'arcte renale e Z
Redu!e
.ilateral
neted
- glomerulone'rite cronice
- i!c-emie cronic
cu anco !au
depre!iune
- pielone'rite cronice
- tu.erculo" renal 5tardi(6
C# MO:IIC@RI AL3 9$C8I3I R3$AL3 5ta.el D6
uncia renal normal apreciat pe 9I* pre!upune, dup cum am ("ut, ne'rograma !imetric (i"i.il
%ncep/nd cu primul minut de la in4ectare i apariia urogramei 5opaci'ierea cilor excretorii6, de a!emenea
!imetric, %ncep/nd cu al treilea minut de la in4ectare p/n la cel mai t/r"iu = min#
Apariia %nt/r"iat a ne'rogramei a!ocia" de regul %nt/r"ierea urogramei, a(/nd %n general cau"e
prerenale !au renale# Apariia normal a ne'rogramei 'r apariia urogramei 5ne'rograma per!i!tent 'r
urogram6 are de regul cau"e po!trenale, caracteri!tic !indromului o.!tructi(# Ace!t a!pect !e datorea" 'aptului
c !u.!tana de
contra!t ptrunde %n rinic-i unde, datorit pre!iunii cre!cute din !i!temul colector 50&C6, per!i!t timp %ndelungat,
'iind eliminat cu di'icultate, lent#
A!imetria ne'rogramei !au a urogramei, cu reducerea inten!itii de opaci'iere a rinic-iului !au a 0&C,
traduce de'iciene de per'u"ie, re!pecti( de concentraie ale rinic-iului %n cau", a!pecte ce apar %n a'ectri ale
parenc-imului renal 5pielo- !au glomerulone'rite6# 9n rinic-i e!te con!iderat 1mut urogra'ic7 dac nu are excreie
ig#ll - 0ec(en urogra'ic pe care !e
(i"uali"ea" rinic-iul !t/ng de dimen!iuni cre!cute,
cu ne'rogram per!i!tent, dar 'r urogram,
com.inaie !uge!ti( pt o.!trucie# Rinic-i !t/ng
normal
ig#), - Tomogra'ie plan %n timpul urogra'iei pt a
e(idenia depre!iunea conturului renal 5-p6 drept
5!ec-el in'lamatorie6# La ni(elul 0&C drept dilataie
caliceal in'erioar 5po!t!tenotic6 5 |
$e'rograma 9rograma 3tiologie O.!er(aii
A.!ent a.!ent
- di!pla"ia multic-i!tic
- i!c-emie acut
- traumati!m renal
- congenital
&re"ent, normal
!au %nt/r"iat
a.!ent
- litia"
- tumori renale
- tumori uroteliale
- traumati!m de ci excretorii
- a'ectarea 'iind de regul unilateral,
pre"int a!imetrie 5(# i !indr#
o.!tructi(6
A!imetric a!imetric - ne'rite
Modi'icri ale 'unciei renale
Ta.elul D
,>)
5urogram6 p/n la di!pariia !u.!tanei de contra!t din 0&C contralateral#
Cau"ele modi'icrilor 'uncionale pot 'i locali"ate:
S prerenal - (a!culare - cu i!c-emie acut P cronic prin !teno" arterial !au trom.o"i
S renal - alterarea parenc-imului renal datorit proce!elor in'lamatorii 5ne'rite6 acute !au cronice cu
!clero" renal
S po!trenal - !indromul o.!tructi( indi'erent locali"are
:# MO:IIC@RI :3 C@I 3FCR3TORII Cile excretorii pot !u'eri modi'icri de
cali.ru, de contur, de coninut#
Modi'icri de cali.ru :ilataia 5ta.elul =6 de'inete creterea cali.rului unui !egment de cale
excretorie, 'iind principalul !emn radiologie al !indromului o.!tructi(# La ni(elul 0&C, dilataia poate a'ecta doar
un calice P grup caliceai gener/nd un -idrocalix - !au %ntregul 0&C - d/nd -idrone'ro" - !u. 'orma .aloni"rii
calicelor i a .a"inetului# Kidrone'ro"a e!te cuanti'icat %n grade de la I la I*, put/nd a!ocia i dilataie de ureter -
uretero-idrone'ro"a:
S gr# I: creterea dimen!iunilor pielonului, cu tendin la rectitudine a cupelor caliceale ("ute de pro'ili
S gr# II: pielon i cupe caliceale cu a!pect .aloni"at, 'r reducerea indicelui parenc-imato! 5'ig#)>6i
S gr III: creterea dimen!iunilor 0&C a!ociat cu reducerea indicelui parenc-imato!i
ig#)>-9retero-idrone'ro" dreapt gradul II ig#)D - Kidrone'ro" gradul III dreapt 5rini-
prin litia" la ni(elul ureterului pel(in c-iul mai are %nc parenc-im (i"i.il6 i gradul
I* !t/ng, am.ele prin o.!tacol litia"ic
S gr I*: dilataia a4unge p/n %n (ecintatea conturului renal, cu reducerea dra!tic a indicelui parenc-imato!
50&C cu a!pect p!eudoc-i!tic6 5'ig#)D6#
Indicele parenc-imato! normal indic de.utul recent, acut, al dilataiei, %n timp ce indicele
parenc-imato! redu! indic o e(oluie %ndelungat, cronic, a .olii#
0teno"a e!te de'init drept reducerea cali.rului unui !egment de cale excretorie, 'rec(ent de etiologie
in'lamatorie, cu locali"are unic !au multipl, repre"ent/nd una din cau"ele dilataiei# Locali"area !teno"ei Ia
ni(elul ti4elor caliceale (a determina apariia -idrocalixului# La ni(elul uretrei, !teno"a !e mani'e!t prin dilataie
%n amonte, dar i prin retenie (e"ical de urin, (i"i.il radiologie prin exi!tena re"idiului po!tmicional
3tiologia dilataiilor
3tiologia dilataiilor O.!er(aii
Re'lux (e"ico-ureteral - (# cap# le"iuni congenitale
O.!trucie intralumenal
- litia"a
- c-eaguri
- papila 1alunecatww %n calea excretorie
- %n necro"e papilare
O.!trucie din perete - ureterocel
- megaureter
- edem
- !teno"e in'lamatorii
- tumori uroteliale
- congenital
- congenital
- %n!oete litia"a
- cel mai 'rec(ent tu.erculo"a, cu !teno"e
multiple, eta4ate
O.!trucie extralumenal - ureter retroca(
- cancere de (ecintate
- 'i.ro" retroperitoneal
-ipertro'ia pro!tatic
- anomalii (a!culare
- congenital, doar pe dreapta
- 'rec(ent po!tiradiere
- determin !teno" uretral i re"idiu
po!tmicional patologic
r o.!trucie - po!t partum
- in'ecii urinare
- dup %nlturarea unui o.!tacol
- %n general ace!te dilataii !unt re(er!i.ile,
'iind de'inite ca -ipotonie
,>,
patologic#
Modi'icri de contur
Conturul poate pre"enta amprentri 5ta.elul E6 determinate de exi!tena unor elemente extrin!eci,
normale !au patologice, cu !au 'r reducerea cali.rului, 'iind uneori di'icil de di'ereniat de imaginile lacunare cu
punct de plecare parietal#
Modi'icrile %n plu! ale conturului normal al cii excretorii !unt de'inite ca imagini adiionale 5ta.elul
G6, put/nd 'i locali"ate la orice ni(el#
,>>
Ta.elul E
Ta.elul G

Locali"area %n interiorul parenc-imului renal
pre!upune exi!tena unor ca(iti comunicante cu calea
excretorie# Ace!te ca(iti apar pe !ec(enele urogra'ice %n
a'ara liniei interpapilare 5'ig#)=6, 'iind de regul imagini
per!i!tente pe clieele tardi(e urogra'ice, e(acuarea !u.!tanei
de contra!t din ace!tea 'iind lent#
La ni(elul (e"icii urinare di(erticulii 5'ig#)E6 -
prola.ri ale mucoa!ei (e"icale %n a'ara (e"icii - tre.uie
di'ereniai de p!eudodi(erticuli - de'ormri ale %ntregului
perete (e"ical, pre"ente %n !indromul o.!tructi( in'erior i
(i"i.ile mai ale! %n e'ort de miciune - prin e'ectuarea unui
clieu po!tmicional, pe care p!eudodi(erticulii di!par#
Le"iunile po!ttraumatice pot apare la orice ni(el -
-il renal, parenc-im renal !au cale
ig#)= - Imagine adiional %n parenc-imul renal drept
5ca(ern6 %n dreptul ca(ernei remarcai o depre!iune a conturului
5!ec-el retractil in'lamatorie6
Amprente pe calea excretoric
Locali"are 3tiologie O.!er(aii
0&C
- (a!culare
- c-i!te
- lipomato"a !inu!al
- (# pen!a (a!cular
- ti4e e'ilate i ecartate
- ti4e e'ilate i a!pect de 1ciuperc7 al cupelor caliceale
9reter - tum# retroperitoneale - cu !au 'r modi'icri de traiect
*e"ica
urinar
- uter
- pro!tat
- normal
- amprenta de regul !imetric %n -ipertro'ia .enign
Imagini adiionale
Locali"are 3tiologie O.!er(aii
&arenc-im 5%n a'ara
liniei Kod!on6
- di(erticul caliceai
- c-i!te 'i!tuli"ate
- ca(erna
- congenital
- !peci'ic tu.erculo"ei
&iramida renal 5%n
(ecintatea cupei
caliceale6
- ecta"ia tu.ular precali- ceal
5.# Cacc-i-Ricci6
- necro"a papilar
- congenital
- anamne!tic: con!um de analgetice, pielone'rite,
dia.et, !icJle-cell anemia, etanol
*e"ica urinar
- di(erticul
- p!eudodi(erticul
- 'i!tule
- per!i!t dup golire
- di!par dup golire 5(e"ica de lupt6
- congenitale, in'lamatorii 5.# Cro-n, a.ce!
apendicular6 cancere de (ecintate, radioterapie
9retra
- di(erticul
- 'i!tula
orice locali"are
- po!ttraumatice
- iatrogene
- extra(a"rile au de regul contururi ter!e
al (e"icii urinare - di(erticul ig#)G - 3xtra(a"are a !u.!tanei de
contra!t periureteral !t/nga la un pacient cu
traumati!m auto - ruptur ureteral#
Remarcai conturul ter! datorit di'u"iei !u.!tanei
de contra!t
excretorie - le"area cii excretorii 'iind demon!trat prin extra(a"area !u.!tanei de contra!t %n a'ara cii
5'ig#)G6#
Modi'icri dc coninut
Coninutul cii excretorii poate 'i modi'icat de pre"ena unor imagini radioopace, in(i"i.ile de
regul dup admini!trarea !u.!tanei de contra!t 5litia"a6, !au radiotran!parente 5lacune6 5ta.elul I6, %ncon4urate
%n totalitate de !u.!tan de contra!t 5intralumenale6 !au cu punct de plecare parietal#
MO:IIC@RI &ARTIC9LAR3
La ni(elul 0&C !e pot de!crie dou tipuri de le"iuni pre"ente doar la ace!t ni(el: amputaia i
de"organi"area#
Amputaia 5'ig#)I6 de'inete a.!ena opaci'ierii unui !egment al 0&C de regul peri'eric, a(/nd ca
etiologii po!i.ile )6 tumori maligne renale i ,6 tu.erculo"a#
h ### Ta.elul I
Imagini lacunare
Locali"are 3tiologie O.!er(aii
intralumenale
- litia"a radiotran!parent
- c-eaguri
- papila 1alunecat7
- %n necro"a papilar
cu punct de plecare %n
perete
- papilom
- carcinom
- pielouretrita ci!tic
- contur net, regulat
- contur ter! i P !au neregulat
- %n in'ecii cronice
grupului caliceai !uperior, cu contururi ig#)H - :e"organi"are .ilateral
'oarte neregulate, dat de o tumor a !i!temului pielocaliceal prin c-i!te
renal malign parapielice 5(eri'icate ecogra'ic6#
:e"organi"area 5'ig#)H6 de'inete modi'icarea a!pectului normal al 0&C put/nd 'i a!ociat cu
pre"ena )6 tumorilor renale maligne, ,6 c-i!telor parapielice !au >6 .olii polic-i!tice, 'orma adultului#
D# 0I$:ROAM3 LA $I*3L9L
A&ARAT9L9I R3$O-9RI$AR
Le"iunile elementare de!cri!e anterior pot 'i grupate %n !indroame radiologice care pot conduce
alturi de elemente clinice la diagno!ticul corect de .oal# hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
0.1. 0I$:ROM9L O2STR%CTI3
0indromul o.!tructi( cuprinde totalitatea !emnelor radiologice i imagi!tice con!ecuti(e unui
o.!tacol la ni(elul cii excretorii# uncie de locali"area o.!tacolului ace!ta (a a(ea e'ecte a!upra cii
excretorii !uperioare 50&C, uretere6, urm/nd a 'i anali"at %n cele ce urmea" ca !indrom o.!tructi( !uperior,
!au a!upra (e"icii urinare i uretrei, 'und anali"at ca !indrom o.!tructi( in'erior#
D#)#)# 0I$:ROM9L OB0TR9CTI$a 09&3RIOR
0indromul o.!tructi( !uperior e!te caracteri"at radiologie i imagi!tic prin - modi'icri 'uncionale
5%nt/r"ierea excreiei6 i mor'ologice ale 0&C 5dilataia6# 0e poate determina !ediul, (ec-imea i cau"a o.!truciei#
i"iopatologic un o.!tacol in eliminarea urinei (a determina o di!ten!ie a cii excretorii %n amonte 5proximal6#
:ilatarea acut a cii generea" durere care (a antrena re'lexe (a!o!pa!tice cu !cderea per'u"iei renale de partea a'ectat,
uneori c-iar .ilateral, cu %nt/r"ierea !au a.!ena excreiei# :e regul %n ace!te !ituaii gradul dilataiei e!te redu!# Z :ac
in!talarea o.!tacolului e!te lent durerea e!te a.!ent !au de inten!itate mic# %n ace!te !ituaii pre!iunea %n calea excretorie
crete i ea lent, determin/nd %n 'inal reducerea gradientului de pre!iune la ni(el glomerular, cu !cderea 'iltratului
glomerular# Radiologie acea!ta !e (a mani'e!ta prin %nt/r"ierea excreiei# Ace!t mecani!m acionea" i %n ca"ul o.!tacolelor
aprute .ru!c, di'erena 'iind gradul o.!truciei mai mare %n o.!trucia cronic# :ac pre!iunea %n calea excretorie depete
pre!iunea de 'iltrare glomerulara excreia (a 'i a.!ent, reali"/nd a!pectul de rinic-i 1mut urogra'ic7#
3cogra'\a e(idenia" modi'icrile mor'ologice: -idrone'ro"a !au uretero-idro-
cre!cute,'r modi'icri de contur# :ilatarea i"|l/t / [ri%ii%/ !/Nwri%al
%%BItB cat%Be po/*t Y>e -\tlrycBilix !au -idrocalico"ar 0i:B:
Kidrone'ro"a e!te cla!i'icat ecogra'ic %n patru grade, cu a!pecte !imilare -idrone'ro"ei de!cri!e pe !ec(enele
9I*:
S gr# I: dilataia .a"inetului 5pielecta"ie6, care apare ca imagine tran!!onic %n centrul !inu!ului renal, a(/nd dimen!iuni
mai mari de )= mm i
S gr# II: apar %n plu! dilataii de calice, ca imagini tran!!onice %n peri'eria !inu!ului renal, comunicante cu imaginea
tran!!onic central 5pielonul6-'ig ,+i
S gr# III: indicele parenc-imato! !e reduce, odat cu creterea dimen!iunilor imaginii tran!!onice centrale, care p!trea"
%nc 'orma 0&C i reducerea gro!imii parenc-imului !ugerea" exi!tena unei o.!trucii cronice i
S gr# I*: parenc-imul e!te di!prut, rinic-iul 'iind tran!'ormat %ntr-o imagine tran!!onic#
3cogra'ia poate depi!ta %n ma4oritatea !ituaiilor !ediul o.!tacolului i uneori natura ace!tuia, %n !pecial pentru
cele !ituate intralumenal# &rin acea!ta examinare !e poate aprecia i (ec-imea o.!truciei, -idrone'ro"a de gradul I i II
'iind %nt/lnit %n o.!truciile acute, iar -idrone'ro"a gr# III i I* %n o.!truciile cronice#
O.!tacolul cel mai 'rec(ent %nt/lnit la adult, litia"a, apare ecogra'ic ca imagine -iperecogen, pre"ent/nd de
o.icei un con de um.r acu!tic po!terioar 5'ig#,)6#
ig#,+ - 3cogra'ie renal: ig#,) - :ilataie a ureterului pel(in drept
uretero-idrone'ro" gradul )) 5.and -ipoecogen6 prin litia" ureteral
5imaginea -iperecogen cu con de um.r acu!tic po!terioar din
extremitatea dilataiei6# *e"ica urinar e!te plin 5continut
tran!!onic6
:iagno!ticul po"iti( ecogra'ic al !indromului o.!tructi( !e .a"ea" pe dilataia de ci excretorii, a!ociat e(entual cu
dimen!iuni renale cre!cute 5pe!te ), cm# ax longitudinal6#
:iagno!ticul di'erenial ecogra'ic !e impune cu toate 'ormaiunile tran!!onice locali"ate %n !inu!ul renal 5c-i!te
parapielice unice !au multiple6 !au %n parenc-imul din (ecintatea ace!tuia 5c-i!te renale6#
TR*0 %n ca"ul unei o.!trucii o'er in'ormaii pri(ind dimen!iunile rinic-ilor, prin intermediul um.relor renale, i
exi!tena unor calci'icri %n aria de proiecie a cilor excretorii !uperioare 50&C, uretere6 !uger/nd po!i.ila litia"a reno-ureteral
radioopac care repre"int H+U din totalul litia"elor reno-urinare# Re!tul de )+U e!te repre"entat de litia"ele radiotran!parente,
alctuite din urai, ci!tin !au xantin, in(i"i.ile pe RR*0, dar (i"i.ile pe !ec(ene urogra'ice ca imagini lacunare 5'ig#,,6#
In4ectarea unei !u.!tane de contra!t i#(# %n (ederea o.inerii unei 9I* tre.uie ! in cont de (alorile creatininei i ureei
!erice# :epi!tarea unor (alori cre!cute e!te a!ociat de regul cu alterarea excreiei !u.!tanei iodate con!ecuti( alterrii 'unciei
renale# %n ace!te !ituaii, ca i %n colica renal, e!te nece!ar in4ectarea unei cantiti cre!cute de !u.!tan iodat pentru a o.ine
opaci'ierea cilor excretorii# %n acelai timp nu tre.uie ignorat 'aptul ca la pacienii cu (alori ale creatininemiei pe!te , mgPdl
!u.!tanele de contra!t iodate pot determina alterarea !uplimentara a 'unciei renale prin 'enomene de ne'rotoxicitate#
9I* e(idenia" modi'icri 'uncionale i mor'ologice ale aparatului reno-urinar, !ediul i natura o.!tacolului %n
p u
`-i##
- rf
Z
r
" F a A-
Z( # a#aaw[tt, #
n
ma4oritatea ca"urilor#
Modi'icrile 'uncionale !unt repre"entate de a.!ena !au %nt/r"ierea excreiei, cu ne'rogram pre"ent i de multe ori
per!i!tent ore dup in4ectarea !u.!tanei iodate, %n!oit de opaci'iere mai redu! a cii excretorii a'ectate, prin diluare cu urina
!tagnant#
'ig#,, - Opacitate calcar/ de aprox# ),= cm !ituat %n aria de proiecie a ureterului intramural !t/ng pe RR*0 5a6# &e !ec(ena
urogra'ic 5.6 ureterul diltatat !e oprete la rmelul ace!tei opaciti !uger/nd o litia" radioopac ureteral !ituat 'oarte
pro.a.il ntr+o dilataie congenital a ureterului terminal 5ureterocel6
ig# ,> - A.!ena opacitilor calcare renale pe RR*0 5a6 - cu pre"ena a dou imagini lacunare pe 9I* 5.6 - !ituate la ni(elul 4onciunii
pielo-ureterale !t/ngi litia" radiotran!parent cu -idrone'ro" gradul II
Modi'icarea mor'ologic caracteri!tic !indromului o.!tructi(, dilataia de calice 5-idrocalix6, de 0&C 5-idrone'ro"6 !au
de ureter poate 'i urmrit p/n la !ediul o.!tacolului 5'ig#,,6# Litia"a radiotran!parent !e (i"uali"ea" !u. 'orma imaginilor
lacunare 5'ig#,>6# :ilataia !e poate termina .ru!c, !uger/nd exi!tena unui o.!tacol intralumenal, !au prin %ngu!tare treptat a cii
excretorii, !uger/nd apartenena parietal !au extralumenal a o.!tacolului 5(# modi'icri radiologice elementare6# <radul
-idrone'ro"ei corelea" cu (ec-imea dilataiei#
%n ma4oritatea !ituaiilor 9I* poate e(idenia cau"a o.!tacolului#
&ielogra'ia direct anterograd 5'ig#,D6 poate e(idenia aceleai modi'icri mor'ologice ca i 9I*, %mpreun cu !ediul i
natura o.!tacolului, iar in'ormaii pri(ind 'uncia renal# 0u.liniem 'aptul c in4ectarea direct %n 0&C poate crea aparent un grad
de
ig#,D -
uretero-idrone'ro" prin !teno" Ia ni(elul ureterului lom.ar 5pielogra'ie direct dreapt dup puncia percutanat a 0&C6
-idrone'ro" mai mare dec/t cel real, a!t'el %nc/t aprecierea (ec-imii o.!tacolului e!te .rne ! 'ie 'cut prin alte metode# &rincipalul
a(anta4 al metodei con!t %n po!i.ilitatea mane(relor inter(enionale de %nlturare !au depire a o.!tacolelor, iar %n ca" de eec
L!area unui drena4 extern al urinei 5ne'ro!toma6#
3xecutarea mane(rei prin a.ord endo!copic 5ureteropielogra'ia retrograd6 o'er mai multe date pri(ind !ituaia cii
excretorii di!tal de o.!tacol# 0e poate %ncerca depirea !au %nlturarea o.!tacolului prin mane(re inter(enionale: in!talare de !onde
ureterale !au !tenturi, litotrip!ie endoureteral#
Tomogra'ia computeri"at 5TC6 'r !u.!tan de contra!t 5nati(6 depi!tea" dilataia de cale excretorie i poate identi'ica
!ediul i natura o.!tacolului# :e menionat ca TC (i"uali"ea" litia"a indi'erent de caracterul radioopac !au radiotran!parent pe
RR*0# am.ele 'iind -iperden!e pe !eciunile tomogra'ice# In4ectarea !u.!tanei iodate o'er in'ormaii pri(ind 'uncia renal i
con'irma -idrone'ro" prin decelarea !u.!tanei radioopace %n interiorul 0&C dilatat# In plu!, po!teontra!t !e pot depi!ta e(entualele
'ocare de pielone'rita a!ociate#
:iagno!ticul di'erenial TC al -idrone'ro"ei !e 'ace cu c-i!tele parapielice, care !unt in ma4oritatea !ituaiilor
a!imptomatice, am.ele a(/nd den!itate 'luid pe examenul imna# :up contra!t i#(# c-i!tele !unt neiodo'ile 5a(a!culare6, p!tr/nd
den!itatea 'luid i de'orm/nd 0&C#
Re"onan magnetic 5IRM6 e!te un examen !cump raportat la in'ormaiile pe care le o'er# :orim ! !u.liniem
po!i.ilitatea de a o.ine imagini ale cilor excretorii dilatate !imilare 9I*, a(/nd po!i.ilitatea de a 'ace di'erena %ntre o.!trucia
acut i cronic pe .a"a (i"uali"rii edemului din 4urul cii excretorii caracteri!tic 'enomenelor acute
3tiologia !indromului o.!tructi( !uperior e!te 'oarte (ariat, o parte dintre cau"e 'iind enumerate %n ta.elul de mai 4o!#
3tiologie S congenital - di!'uncie de 4onciune pielo-ureteral
- !teno"e ureterale
- ureter retroca( 5dreapt6
S do./ndit - litia"a
- !teno"e po!tin'lamatorii
- !teno"e po!ttraumatice
- tumori renale
- tumori ureterale
- compre!iuni extrin!eci
- 'i.ro" retroperitoneal
- tumori (e"icale 5%n "ona o!tiumului ureteral6
- r!unet tardi( al !indromului o.!tructi( in'erior
-t#)#,# 0I$:ROM9L OB0TR9CTI* I$3RIOR
0indromul o.!tructi( in'erior e!te caracteri"at imagi!tic prin exi!tena nr"id-Vului (e"ical po!tmicional, a!ociind 'uncie
de !ediul i (ec-imea o.!truciei diuiaue de (e"ic, uretr i P !au de uretere# %nt/r"ierea excreiei e!te relati( rar %nt/lnit apare dup
o e(oluie %ndelungat# Imagi!tica poate preci"a 'rec(ent i cau"a o.!truciei
3cogra'ia !e 'ace prin a.ord !uprapu.ian !au endorectal pentru pro!tat# 3xaminarea !uprapu.ian tre.uie 'cut cu (e"ica
plin i o.ligatoriu po!tmicional la tur.aii cu !imptomatologie de retenie urinar# Tumorile (e"icale %n regiunea colului qr"ical una
din cau"ele de o.!trucie, !e (i"uali"ea" cu (e"ica plin# Tot cu (e"ica plin !c examinea" i pro!tata 3xi!tena re"idiului (e"ical#
e(ideniat prin examinare
ig# ,E - 0ta" (enoa! pulmonar cronic prin o.!trucie (al(ular mitral
cu redi!tri.u`e (a!cular apical
capilare perial(eolare direct %n al(eole (ia inter!tiiul pulmonar care %n! nu are timp ! reacione"e !peci'ic# Lip!e!c %n ace!t context
!emnele de intere!are inter!tiial, a!pectul radiologie 'iind de edem pulmonar acut# Repetarea epi!oadelor de edem pulmonar acut
poate l!a ca le"iune !ec-elar o intere!are ne!peci'ic de tip !indrom inter!tiial#
0ta"a (enoa! pulmonar cronic recunoate ca prim mo(en! o acumulare pa!i( de !/nge %n teritoriul (eno!# 0e produce
o !cdere a (ite"ei de circulaie a !/ngelui %n (ene i prin e'ectul de .ara4 'luid al ma!ei de !/nge (eno! !tagnant o cretere de
pre!iune %n capilarul pulmonar# &/n la ace!t ni(el nici un mecani!m de protecie a!emntor celui de la ni(elul arterelor nu
prote4ea" capilarul pulmonar# 0imptomatologia radiologic e!te direct legat de ni(elul pre!iunilor din capilarul pulmonar#
&rimul !emn radiologie de !ta" (enoa! e!te redi!tri.uia (a!cular (enoa!, care apare la (alori pre!iynale capilare %ntre
), i ,= torr# $umrul de elemente (a!culare pulmonare !uperioare !e du.lea", cali.rul lor de a!emeni# $u apar %nc !emne de
edem inter!tiial#
3demul inter!tiial apare la (alori pre!iynale %ntre ,= i >= torr# A!pectul radiologie al edemului inter!tiial de !ta" are
urmtoarele particulariti:
S apariia 'rec(ent a liniilor Terle`# Liniile Terle` B !unt con!iderate de mare !peci'icitate pentru !ta"a cronic
S de!enul areolar perial(eolar .ine (i"i.il
S .anda opac de contur pleural axilar !au .a"ai i ulterior epanamentul lic-idian al ca(itii pleurale
S nodulii inter!tiiali, !unt con!iderai le"iuni cu !peci'icitate mare, dar tardi(i# 0unt de dou tipuri:
Z -emo!iderotici: micronoduli di!pui peri-ilar i .a"ai, de dimen!iuni !u. > mm#, cu contur net, 'oarte numeroi, de
inten!itate mare, care %n timp pot a4unge la inten!itate calcar prin %nglo.are %n !tructura micronodulilor a produilor de
meta.oli!m ai pigmentului -emoglo.inic din -ematiile a4un!e %n inter!tiiul pulmonar odat cu 'luidele !anguine i di!tru!e
Z de o!i'icare pulmonar: !unt noduli mai mari, cu diametru de p/n la un centimetru, clcri, cu centrul clar, rari, di!pui
aleatoriu i repre"ent/nd calci'icri ectopice %n e!utul de necro" al unor in'arcte pulmonare (ec-i#
,)D
po!tmicional, cu aprecierea (olumului ace!tuia !t la .a"a diagno!ticului po"iti( al !indromului o.!tructi( in'erior#a i
i Bo(#i - Z
3cogra'ia endorectal are re"oluie !uperioar a.ordului !uprapu.ian %n aprecierea mor'ologiei pro!tatice, cu
po!i.ilitatea detectrii precoce a nodulilor pro!tatici !uge!ti(i pentru le"iuni maligne i .iop!ierii g-idate a ace!tora# %n general
creterea dimen!iunilor pro!tatei 'r modi'icri de eco!tructur e!te caracteri!tic -ipertro'iei .enigne de pro!tat#
3(idenierea unei imagini -iperecogene cu !au iar con de um.ra po!terior %n lo.ul median pro!tatic impune diagno!ticul
di'erenial %ntre litia"a din canalul uretral i calci'icri pro!tatice#
RR*0 %n ca"ul o.!truciilor 4oa!e in!talate acut e!te .ine ! 'ie 'cut cu prinderea %n %ntregime a !im'i"ei pu.iene
pentru a e(idenia calci'icrile !u.(e"icale: pro!tatice, litia"a uretral# 9I* (a cuprinde un clieu micional, pentru examinarea
anterograd a uretrei, i un clieu po!tmicional, pentru aprecierea re"idiului (e"icali # Amprenta pro!tatic pe conturul in'erior-al
(e"icii urinare (i"i.il %n ca"ul -ipertro'iilor, poate 'i !imetric, de regul %n -ipertro'iile .enigne, !au a!imetric, a!ociat uneori
cu -ipertro'ia nodular malign#
9retrogra'ia retrograd determin !ediul i gradul de o.!trucie, a(/nd a(anta4ul c nu depinde de excreia renal,
opaci'ierea uretrei 'iind net !uperioar celei o.inute %n 'inalul urogra'iei 5'ig#,=6# $u o'er nici o in'ormaie pri(ind re"idiul
(e"ical# %n ca"ul !teno"elor i a rupturilor de uretr, uretrogra'ia retrograd nu poate preci"a de cele mai multe ori lungimea
ace!teia, a!t'el %nc/t e!te nece!ar i o uretrogra'ie anterograd reali"/nd uretrogra'ia .ipolar#
ig#,=
0teno" de uretr anterioar 5uretrogra'ie retrograd6
Tomogra'ia computeri"at i re"onana magnetic nuclear nu aduc in'ormaii e!eniale %n diagno!ticul !indromului
o.!tructi( in'erior#
3tiologia !indromului o.!tructi( in'erior:
S congenital
S do./ndit
46/ 789:; + $$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$vvv$<=>?
@
- !teno"e uretrale n (al( uretral
- !teno"e in'lamatorii
- traumati!me
- tumori (e"icale %n (ecintatea colului
- -ipertro'ia de pro!tat
- di!ecta"ia colului (e"ical
228
D#,# 0I$:ROM9L T9MORAL
,,H
D#,#)# 0I$:ROM9L T9MORAL R3$AL 0indromul tumoral renal cuprinde totalitatea
!emnelor radiologice i imagi!tice pe care le determin exi!tena unei tumori renale .enigne !au maligne#
3cogra'ia poate determina locali"area, dimen!iunile i natura !olid !au 'luid a 'ormaiunilor
renale# A!t'el, primele apar ecogra'ic ca imagini -iper !au -ipoecogene 'a de parenc-imul renal 5'ig#,E6#
ormaiunile i"oecogene !unt (i"i.ile de cele mai multe ori doar la examenul eco :oppler i dup
admini!trarea unor !u.!tane de contra!t ecogra'ic datorit (a!culari"aiei di'erite de re!tul parenc-imului#
ormaiunile 'luide !unt ecogra'ic tran!!onice 5anecogene6 i 'r !emnal :oppler, 'iind %n marea ma4oritate
.enigne: c-i!te renale !imple 5'ig#,G6#
:iagno!ticul di'erenial ecogra'ic !e 'ace cu imaginile date de le"iunile in'lamatorii renale
'ocali"ate, de multe ori 'iind practic impo!i.il %n a.!ena datelor clinice i de la.orator#
ig#,E - 3cogra'ie renal dreapt care pune ig#,G - 3cogra'ie renal dreapt: ma! (olu- %n e(iden o ma!
-iperecogen 5deci minoa! anecogen %n polul !uperior
!olid6 de pol in'erior, care de'ormea" 5c-i!t6
conturul renal
0indromul tumoral %n RR*0 i 9I* e!te caracteri"at prin com.inaia .o!elur c 5modi'icare de
contur6, cu indice parenc-imato! cre!cut la ace!t ni(el, e(entual dimen!iuni renale cre!cute i modi'icri de ci
excretorii 5'ig#,I6# Modi'icrile cilor excretorii pot o'eri date pri(ind natura malign !au
.enign a le"iunii# A!t'el,
U amprentareaB!teno"area r ecartarea elementelor 0&C !ugerea" o etiologie .enign, %n
timp ce amputaia e!te caracteri!tic pentru etiologia malign a le"iunii# A.!ena excreiei la ni(elul unui
rinic-i care pre"int .o!elur e!te 'oarte !uge!ti( pentru 'ormaiune tumoral malign cu in(a"ia !inu!ului
renal#
TC e!te indicat at/t %n e(aluarea preoperatorie, c/t i %n urmrirea po!toperatorie a tumorilor renale#
&reoperator TC are capacitatea de a a'irma natura .enign !au malign a le"iunilor# Cele mai 'rec(ente tumori
renale .enigne, c-i!tele, au den!itate 'luid, !unt neiodo'ile i au de regul perete propriu !u.ire 5'ig#,H6#
Tumorile renale maligne au den!iti (aria.ile, predominent !olide, de multe ori cu calci'icri de dimen!iuni
mici centrale, cu iodo'ilie pre"ent, (aria.il 'uncie de (a!culari"aie# :epi!tarea adenopatiilor %n -ilul renal
!au la di!tan, a in(a"iei (enei renale !au (enei ca(e in'erioare 5'ig#>+6 i a meta!ta"elor la di!tan a!ociat cu
o tumor renal certi'ica
ig#,I - Opacitate de inten!itate ti!ular care
de'ormea" conturul renal latero-in'e- rior !t/ng# %n
a.!ena altor in'ormaii imagi!tice nu !e pot 'ace
aprecieri pe acea!ta urogra'ie a!upra naturii maligne
!au .enigne
ig#>+ - 0eciune TC po!t contra!t i#(# care pune %n
e(iden o (oluminoa! tumor renal dreapt cu
in(a"ia !paiului perirenal, a (#ca(e in'erioare !i
(#renale !t/ngi# :atorit di'icultilor de e(aluare a
trom.o"ei (enoa!e explorarea a 'o!t continuat cu un
examen IRM 5'ig#>)6
ig#>) - IRM 5!eciuni 'rontale dup contra!t6 pune %n
e(iden trom.u! tumoral %n Q#renale i (#ca(
D#,# 0I$:ROM9L T9MORAL
,,H
in'erioar !uprarenal 5-r6 i trom.u! -ematie %n (#ca( in'erioar !u.renal 5 B

natura malign a ace!teia# 3(idenierea unor !tructuri cu den!itate lipidic %n interiorul tumorii !emnea" de
regul natura .enign a le"iunii 5angiomiolipom6#
0tadiali"area tumorilor renale maligne !e 'ace cel mai 'rec(ent dup !i!temul T$M 5tumora, noduli
adenopatici, meta!ta"e6 la care !e adaug in(a"ia (enoa!, !i!tem pe care %l pre"entm %n continuare i care
poate 'i utili"at i la examinarea TC#
T - tumor primar
- Tx: tumora primar nu poate 'i e(aluat
- TI: tumor !u. ,,= cm# limitat la rinic-i
- T,: tumor pe!te ,,= cm# care nu depete cap!ula renal
- T>a: tumora in(adea" !paiul perirenal !au glanda !uprarenal
- T>.: tumora in(adea" -ilul renal, cu (# renal i P !au *CI
- TD: tumora in(adea" !paiile pararenale
$ - noduli adenopatici 5-ilari, paraaortici, paraca(i6
- $x: ganglionii lim'atici nu pot 'i e(aluai
- $O: nu exi!t determinri !ecundare ganglionare
-$I: ganglion unic !u. , cm#
- $,: ganglion unic P multipli %ntre , i = cm#
####### -$>: ganglioni pe!te = cm#
M - meta!ta"e la di!tan
- Mx: nu !e poate e(alua pre"ena meta!ta"elor
- MO: nu exi!t meta!ta"e la di!tan
- Ml: meta!ta"e la di!tan pre"ente
* - in(a"ie (enoa!
- *O: in(a"ie (enoa! a.!ent
- *I: in(a"ia (# renale
- *,: in(a"ia (# ca(e in'erioare
In(a"ia (# renale e!te mult mai uor de e(ideniat pe partea !t/ng, unde (# renal e!te mai lung i
trece prin pen!a aorto-me"enteric, 'a de (# renal dreapt#
Angiogra'ia i IRM au indicaii 'oarte limitate pentru ca"urile %n care examenele e'ectuate p/n %n
acea!t etap !unt neconcludente !au contradictorii 5'ig#>)6# Angiogra'ia e!te !ingura care poate preci"a
punctul de plecare al unei tumori 'oarte (oluminoa!e, prin preci"area !ur!ei principale de (a!culari"aie# IRM
e!te util pentru tumorile cu in(a"ie (enoa!, unde preci"area tipului de trom.u! 5tumoral !au -ematie6 poate
in'luena maniera de a.ord c-irurgical#
Tumorile renale cele mai 'rec(ente !unt enumerate %n continuare:
S .enigne - c-i!t
- angiomiolipom
- oncocitom
- adenom
S maligne - adenocarcinom 5tumora <raQit"6
- ne'ro.la!tom 5tumora [ilm!6 - la copil
- !arcoame
D#,#,# 0I$:ROM9L T9MORAL 9ROT3LIAL
0indromul tumoral urotelial, repre"entat de totalitatea !emnelor radiologice i imagi!tice generate
de tumorile uroteliale# poate a!ocia 'uncie de locali"are i !indromul o.!tructi(#
3cogra'ic !e poate e(idenia rar o imagine !uge!ti( pentru tumora urotelial %n 0&C !au uretere, dar
mult mai 'rec(ent i uor %n (e"ica urinar 5'ig#>,6# unde a!pectul e!te de imagine ecogen imo.il, placat la
perete, care poate in(ada planurile pro'unde !au !paiul peri(e"ical# &re"ena c-eagurilor !anguine, cu a!pecte
ecogra'ice !imilare, 'ace 'oarte di'icil diagno!ticul mai ale! %n ca"ul aderenei ace!tuia de perete# 3cogra'ia
endorectal 'ace aprecieri mult mai exacte pri(ind in(a"ia planurilor pro'unde#
3cogra'ia e!te util i %n cutarea adenopatiilor iliace i lom.o-aortice i %n aprecierea e'ectelor
o.!tructi(e ale tumorilor uroteliale#
&e RR*0 i 9I* !indromul tumorac uroteliac e!te caracteri"at prin pre"ena lacunei imo.ile, cu
punct de plecare parietal, cu !au 'r o.!trucie i a'ectarea con!ecuti( a 'unciei renale 5'ig#>>6# %n general
e!te di'icil de a'irmat natura .enign !au malign a le"iunilor 'olo!ind doar criterii radiologice, un element cu
(aloare orientati( 'iind conturul imaginii lacunare: neted !uge!ti( pentru .enignitate, ter! i neregulat
!uge!ti( pentru malignitate# :iagno!ticul di'erenial cel mai 'rec(ent i uneori de!tul de di'icil e!te cu litia"a
radiotran!parent, acea!ta din urma 'iind %ncon4urat %n totalitate de !u.!tan de contra!t# Tumorile uroteliale
locali"ate %n 0&C !unt de multe ori di'icil de di'ereniat de tumorile renale ce in(adea" !inu!ul renal 5'ig#>D6#
La ni(elul (e"icii urinare diagno!ticul di'erenial !e 'ace i cu amprentele date de 'ormaiuni cu punct de
plecare %n organele (ecine 5uter, pro!tat, rect6#
&ielogra'ia direct, anterograd !au retrograd, e!te una din metodele cele mai !en!i.ile %n
depi!tarea tumorilor uroteliale %nalte, a(/nd a(anta4ul c nu depinde de 'uncia renal, iar imaginile o.inute
conin mai multe detalii dec/t !ec(enele urogra'ice# A!pectul e!te identic celui %nt/lnit la 9I*#
Ci!togra'ia poate e(idenia cu uurin tumorile (e"icale cu condiia ! !e 'ac !ec(ene multiple cu
grade (ariate de umplere# La ora actuala metode e!te a.andonat %n 'a(oarea ecogra'iei#
TC e!te utili"at %n !pecial pentru diagno!ticul tumorilor uroteliale %nalte 5uretere, 0&C6 unde apar ca
'ormaiuni cu den!itate !olid, !la. iodo'ile, cu uretero- -idrone'ro" !ecundar !au in(a"ie a parenc-imului
renal# :e multe depi!tarea intr-un !tadiu a(an!at 'ace impo!i.il a'irmarea punctului de plecare parenc-imato!
!au urotelial al unei 'ormaiuni din !inu!ul renal#
La ni(el (e"ical, TC poate e(idenia in(a"ia tumoral a !paiului peri(e"ical 'iind util i %n
diagno!ticul di'erenial cu tumorile cu punct de plecare %n organele (ecine#
IRM poate aduce in'ormaii !uplimentare in !tadiali"area tumorilor (e"icale datorita !emnalelor de
inten!itate di'erita a componentelor peretelui (e"ical# A!t'el, poate 'i cuno!cut cu preci"ie ni(elul de in(a"ie
tumorala in peretele (e"ical#
0indromul tumoral urotelial poate 'i generat de:
S tumori .enigne - papilom
S tumori maligne - carcinom
- adenom (ilo! 5%n *96
- !arcoame
D#> 0I$:ROM9L I$LAMATOR
0indromul in'lamator cuprinde modi'icrile radioimagi!tice determinate de in'eciile urinare#
3tiologic ace!tea !unt cel mai 'rec(ent determinate de germeni gram negati(i i mai rar de cei din
grupul M`co.acterium, care generea" tu.erculo"a reno-urinar# Inocularea %n parenc-imul renal !e poate 'ace
pe cale -ematogen, cum e!te ca"ul tu.erculo"ei, !au pe cale a!cendent, urm/nd tra!eul uretr - (e"ic urinar
- uretere - 0&C, cum !e %nt/mpl cel mai 'rec(ent cu germenii gram negati(i# Acea!t cale a!cendent
pre!upune de cele mai multe ori exi!tena unor de'iciene la ni(elul mecani!melor naturale antire'lux !au
D#,# 0I$:ROM9L T9MORAL
,,H
anomalii ale aparatului reno-urinar#
3cogra'\a o'er in'ormaii cu !peci'icitate redu! %n patologia in'lamatorie# In'lamaiile acute
a!ocia" de regul dimen!iuni renale cre!cute, iar cele cronice !e a!ocia" de regul cu dimen!iuni redu!e# In
glomerulone'rita acuta pe l/ng creterea dimen!ionala !e poate remarca o cretere di'u"a a ecogenitatii
parenc-imului renal (i"i.ila din "iua a aptea de e(oluie# &arenc-imul renal pre"int modi'icri ecogra'ice
'ocale %n ca"ul a'eciunilor !upurati(e, cum e!te ca"ul a.ce!ului renal, care ecogra'ic !e pre"int ca imagine
-ipoecogen p/n la tran!!onic, cu contururi ter!e# %n unele ca"uri !e e(idenia" un inel -iperecogen
peri'eric atunci c/nd a.ce!ul are un perete propriu#
3cogra'ia e!te util %n depi!tarea unora din 'actorii 'a(ori"ani ai in'eciilor urinare, congenitali
5ectopii, -idrone'ro"a congenital###6 !au do./ndii 5pto"a, -idrone'ro"a, litia"a6#
RR*0 i 9I* rm/n metodele de elecie pentru e(idenierea le"iunilor in'lamatorii, a(/nd o
!peci'icitate ridicat in !pecial pentru tu.erculo"a reno-urinar# Metoda nu e!te util in glomerulone'rite, 'iind
c-iar contraindicat datorit ne'rotoxicitii !u.!tanelor de contra!t iodate#
Modi'icrile de dimen!iune ale rinic-ilor au aceeai !emni'icaie ca %n ecogra'ie# &re"ena ancoei
!au depre!iunii la ni(elul conturului marc-ea" e(oluia (ec-e, cronic, a proce!ului in'lamator# %n plu!#
urogra'ia (i"uali"ea" %nt/r"ierea excreiei, un !emn cu !peci'icitate redu!, i modi'icrile de cale excretorie#
Ace!tea din urm !e pot g!i la orice ni(el: 0&C 5necro"a papilar, !teno"e i dilataii6, uretere 5!teno"e,
dilataii, -ipotonii i in'iltrri6, (e"ic urinar 5contururi neregulate %n 'a"a acut, in'iltrri cu (olum redu! %n
'a"a cronic6 i uretr 5!teno"e, dilataii6#
Tu.erculo"a reno-urinar are o !um de !emne !peci'ice, pre"ente de regul .ilateral datorit
inoculrii renale pe cale -ematogen a .acilului Toc-# 9n prim !emn (i"i.il pe RR*0 e!te rinic-iul mx!tic
5'ig#>=6: rinic-i de dimen!iuni redu!e, cu multiple calci'icri cu a!pect granular !au ne.ulo!, di'u" di!tri.uite %n
aria um.rei renale, predominant %n parenc-im# :e cele mai multe ori ace!t rinic-i are excreie tardi( !au
a.!ent# La ni(elul cilor excretorii 5'ig#>E6 !unt de menionat ca !emne !peci'ice ca(erna, !teno"ele multiple
cu dilataii %n amonte 5a!pect de 1'loare de margaret7 la ni(elul 0&C6, in'iltrarea ureterului 5ureter cu cali.ru
mrit, rigid - ureter %n 1ea( de puc76 i a (e"icii urinare 5(e"ica de dimen!iuni redu!e6, cu calci'icri
arci'orme %n peretele (e"ical#
9I* e!te metoda recomanda.il pentru decelarea mal'ormaiilor congenitale de cale excretorie,
unele dintre ace!tea put/nd 'a(ori"a in'eciile urinare#
renal cuno!cut# O.!er(ai i depre!iunea de contur renal
%n dreptul ca(ernei
ig#>= - Ca(ern renal dreapt i rinic-i
ne
r
e
*
a
late ale calicelor !unt date de ma!tic !t/ng la un pacient cu tu.erculo" l
e"
a
un
aa
e
ero"i(e in'lamatorii
ig#>G - 0eciune TC po!t contra!t i#(# cu "one -ipocaptante 5i!c-emice6 la ni(elul parenc-imului renal
.ilateral, !uge!ti(e pentru 'ocare de pielone'rit# :elimitarea mai net a le"iunii din rinic-iul !t/ng poate
e(oca tendina ia a.cedare#
Tomogra'ia computeri"at aduce in'ormaii pri(ind le"iunile parenc-imatoa!e 'iind de regul
nece!ar in4ectarea cu !u.!tan de contra!t iodat i urmrirea tardi( a modi'icrilor# 0e pot e(idenia a!t'el
a.ce!ele renale, 'ocarele de pielone'rit, care apar po!tin4ectare precoce ca pla4e de captare redu! a !u.!tanei
de contra!t, datorit 'enomenelor i!c-emice 5'ig#>G6# Aprecierea exten!iei proce!elor patologice %n !paiul
perirenal e!te 'oarte preci! prin TC# Cu o !en!i.ilitate mai mic !e pot (i"uali"a i imaginile adiionale
intraparenc-imatoa!e 5ca(erna6# %n general TC are indicaii limitate %n patologia in'lamatorie a aparatului reno-
urinar#
:iagno!ticul di'erenial TC !e 'ace pentru le"iunile in'lamatorii 'ocale cu tumorile renale, ceea ce
poate 'i de multe ori impo!i.il de 'cut doar pe criterii imagi!tice#
&ielogra'ia direct, de cele mai multe ori pe cale retrograd, e!te recomandat %n ca"ul rinic-iului
ne'uncional# Are a(anta4ul c e(idenia" cu mare !en!i.ilitate le"iunile de cale excretorie - necro"a papilar,
ca(erna, !teno"e i dilataii - c-iar de dimen!iuni minimale, cum e!te ero"iunea
Ci!touretrogra'ia i uretrogra'ia retrograd !unt indicate pentru e(idenierea le"iunilor pe uretr -
!teno"e, dilataii - i a mal'ormaiilor congenitale la ace!t ni(el#
CA&ITOL9L *II RA:IOIMA<I0TICA 0I0T3M9L9I O0T3O-
ARTIC9LAR
C# ?a-aria
In(e!tigaia imagi!tic a !i!temului o!teo-articular con!tituie unul din elementele indi!pen!a.ile de
diagno!tic %n multiple !pecialiti medicale# Ortopedia, reumatologia nu pot 'i concepute 'r aportul
imagi!ticii centrate pe explorarea oa!elor i articulaiilor# Acelai important aport i-l aduce imagi!tica
!i!temului o!teo-articular i %n medicina intern, neurologie, oto-rino-laringologie, oncologie, -ematologie i %n
alte di!cipline medicale#
T3K$ICI :3 3FAMI$AR3
3xplorarea imagi!tic 'olo!ete di(er!e metode pentru explorarea !i!temului o!teo-articular# :up
agentul 'i"ic 'olo!it %n o.inerea imaginii, metodele de explorare imagi!tic pot 'i %mprite %n:
a6 3xplorri radiologice
.6 3xplorri imagi!tice neradiologice
A# 3F&LOR@RIL3 RA:IOLO<IC3
3xplorrile radiologice cuprind toate metodele de in(e!tigaie radiologice care 'olo!e!c la
producerea imaginii ra"ele F#
%n in(e!tigaia !i!temului o!teo-articular metodele radiologice u"itate, %n ordinea 'rec(enei !unt:
)# Radiogra'ia 1!tandard7
,# Tomogra'ia plan
># Arteriogra'ia
D# Tomogra'ia computeri"at
=# i!tulogra'ia
E# Artrogra'ia
)# RA:IO<RAIA
%n )IH=, RRntgen a e'ectuat prima radiogra'ie medical# 3a a 'o!t o radiogra'ie a oa!elor m/inii# :e
atunci i p/n a!t"i in!talaiile de radiodiagno!tic au e(oluat 'oarte mult, dar radiogra'ia a rma! mi4locul
'undamental de explorare a !c-eletului#
3xamenul radiogra'ie are ca !cop ! 'urni"e"e radiologului in'ormaii c/t mai complete i %n acelai
timp preci!e a!upra modi'icrilor e(entuale a !tructurilor moi %ncon4urtoare, c/t i a!upra po"iiei, 'ormei,
dimen!iunilor, contururilor i !tructurii o!ului# &entru acea!ta e!te deo!e.it de important ca ! !e re!pecte nite
condiii o.ligatorii pentru ca prin interpretarea radiogra'iei ! !e o.in maximum de in'ormaii#
ig#l - Alegerea unor parametri electrici optimi
Alegerea unor parametri electrici optimi 5'ig#l6
Radiogra'ia tre.uie e'ectuat %n aa 'el %nc/t ! poat 'i e(ideniate at/t !tructurile moi
%ncon4urtoare c/t i ! 'ie relie'ate c/t mai net detaliile !tructurale ale o!ului#
%n ace!t !cop, in/nd cont de di'erena de den!itate dintre prile moi i o!, c/t i de a.undena
calciului 5element c-imic cu numr atomic mare6 %n !tructura o!ului,
tre.uie ca (aloarea Jilo(olta4ului ! nu 'ie
deo!e.it de mari, deci 'a!cicolul ! nu 'ie prea penetrant, iar inten!itatea curentului %n circuitul de %ncl"ire !
'ie de!tul de mare, a!t'el %nc/t 'a!cicolul ! 'ie de!tul de 1.ogat7#
3'ectuarea a cel puin dou radiogra'ii %n incidene perpendiculare 5'ig#,6#
Radiogra'ia e!te repre"entarea .idimen!ional a unei !tructuri tridimen!ionale# &entru ca examenul
radiogra'ie ! poat lmuri exact locali"area le"iunii, dimen!iunile ei i relaiile cu
!tructurile %ncon4urtoare e!te o.ligatorie recon!trucia %n cele trei dimen!iuni a
le"iunii#
Radiogra'ia ! cuprind cel puin o articulaie a o!ului
examinat 5'ig#>6#
Acea!ta condiie ne d premi-
"ele unei .une aprecieri a e(entualelor
r modi'icri de po"iie i ax ale o!ului#
ig# , '
L
,>H
Regiunile !imetrice tre.uie explorate %ntotdeauna .ilateral 5'ig#D6#
3'ectu/nd radiogra'ii %n contextul ace!tei cerine pot 'i mult mai .ine apreciate modi'icrile
incipiente de !tructura ale o!ului#
O radiogra'ie corect executat poate i de o.icei 'urni"ea" radiologului in'ormaii !u'iciente pentru
ela.orarea unui diagno!tic complet i corect# 9neori, !unt nece!are pentru elucidarea diagno!ticului examene
complementare, %n alte incidene dec/t cele !tandard, cu !peci'icitate pentru e!uturile moi !au pentru
explorarea unor regiuni mai puin (oluminoa!e 5oa!ele mici ale 'eei, 'alange, mem.re ale copilului mic6#
,# TOMO<RAIA &LA$@
3!te un examen radiologie complementar# 0e execut %ntotdeauna ulterior examenului radiogra'ie %n
cele dou incidene perpendiculare# Repre"int o te-nic de examinare util pentru e(idenierea unor le"iuni
mici, care !unt !u!picionate pe radiogra'ie, e(idenia" detalii de !tructur i elimin !uprapunerile, cum e!te
ca"ul %n !ituaia examinrilor regiunilor complexe unde indi'erent de po"iionare nu !e pot e(idenia clar
le"iunile#
Ace!t tip de examinare repre"int o te-nic care implic o iradiere mare a .olna(ului# Acea!ta !e
datorea" at/t parametrilor electrici i de timp 'olo!ii 5miliampera4 mare i timpi de expunere lungi6 c/t i
'aptului ca examenul impune de o.icei !eciuni multiple#
%n pre"ent, prin apariia tomogra'iei computeri"ate, acea!ta te-nic de examinare nu mai e!te
'olo!it at/t de 'rec(ent#
># ART3RIO<RAIA
3!te o metod de explorare radiologic complex care !e
e'ectuea" complementar examenului radiogra'ie !tandard 5'ig#=6# Con!t %n in4ectarea prin intermediul unui cateter pla!at
tran!cutan %ntr-o arter, a unei !u.!tane de contra!t, e(ideni- indu-!e %n ace!t 'el !tarea axului (a!cular, dar mai ale! tipul de
(a!culari"aie a proce!ului patologic# Ace!t tip de examinare e!te util mai ale! %n explorarea tumorilor o!oa!e, tiut 'iind c
tumorile .enigne !unt le"iuni pauci(a!culare, iar tumorile maligne !unt -iper(a!culari"ate a(/nd o (a!culari"aie anar-ic#
A(/nd %n (edere c po"iionarea !ondei intraarterial !e 'ace !u. control 'luoro!copic, put/nd ! dure"e un inter(al de timp de!tul
de mare, examinarea e!te de!tul de iradiant#
Arteriogra'ia e!te un examen in(a"i(# :in acea!ta cau" e!te de e(itat ca te-nic at/ta timp c/t poate 'i %nlocuit cu un alt tip de
examinare# Acea!ta e!te tomogra'ia computeri"at#
,D)
D# TOMO<RAIA COM&9T3RI?AT@
Repre"int o metod de explorare radiologic, care %n ca"ul in(e!tigaiei !i!temului o!teo-articular, e!te tot o metod
complementar# Tomogra'ia computeri"at permite e(idenierea unor detalii de !tructur ale o!ului, a !tudiului rapoartelor
anatomice a regiunii explorate i 'urni"ea" in'ormaii preci!e a!upra exten!iei de (ecintate a proce!ului patologic, put/ndu-!e
e'ectua i recon!trucii 5'ig#E6#
Metoda permite explorarea unor regiuni complexe i o'er date den!itometrice exacte ale regiunilor explorate# 0pre
deo!e.ire de tomogra'ia plan e!te mult mai puin iradiant, iar explorarea cu !u.!tan de contra!t, prin cantitatea mic de
!u.!tan 'olo!it i prin calea de admini!trare 5exclu!i( (enoa!6 nu e!te at/t de in(a"i( ca arteriogra'ia# 3a permite i
e'ectuarea unor mane(re inter(enionale 5puncii6 at/t %n !cop diagno!tic c/t i terapeutic#
=# I0T9LO<RAIA
Con!t %n introducerea unui produ! de contra!t printr-un ori'iciu pre'ormat, comunic/nd printr-un canal cu o ca(itate
patologic aprut %n le"iune# Metoda repre"int o explorare complementar, a(/nd c !cop e(idenierea preci! a traiectului
'i!tulo! cu toate caracterele lui 5dimen!iuni, locali"are, a!pectul pereilor6, %n !copul re"ol(rii c-irurgicale a ace!tuia#
Apariia te-nicilor noi de examinare, mult mai 'ia.ile i mai preci!e, a 'cut c o !erie de alte examinri ca radiogra'ia
mrit !au radiogra'ia de contact ! nu mai 'ie 'olo!ite#
B# 3F&LOR@RIL3 IMA<I0TIC3 $3RA:IOLO<IC3
Cuprind totalitatea explorrilor imagi!tice care 'olo!e!c pentru o.inerea imaginii ali ageni 'i"ici dec/t ra"ele F#
Te-nicile de explorare imagi!tic 'olo!ite %n explorarea !i!temului o!teo-articular !unt:
)# 0cintigra'ia o!oa!
,# 3xplorarea I#R#M#
># 3xplorarea ultra!onogra'ic
)# 0CI$TI<RAIA O0OA0@ -
Metoda 'olo!ete (ariaia acumulrii anumitor i"otopi radioacti(i 5radiotra!ori6 %n e!uturi# :etectarea i %nregi!trarea
emi!iei gamma a radionuclidului permite o.inerea unor imagini caracteri!tice# In(e!tigaia radioi"otopic a !i!temului o!teo-
articular utili"ea" ca radiotra!ori Tc-HH !au -)I# Mai pot 'i 'olo!ii 0r-I= !au 0r-IG# I"otopul radioacti( e!te 'ixat de anumite
molecule care au tropi!m pe e!utul o!o!# A!t'el, Tc-HH e!te 'ixat de di'o!'ai de tipul metildi'o!'onat 5M:&6 !au
-idroximetildi'o!'onat 5KM:&6# Captarea radionuclidului depinde %n ca"ul Tc-HH de (a!culari"aia o!ului# :e a!emenea Tc-HH
!e aglomerea" i la ni(elul cartila4elor de con4ugare#
:atorit ace!tei proprieti acea!t metod e!te deo!e.it de 'ia.il %n
diagno!ticul timpuriu al tumorilor maligne, dar mai
ale! %n .ilanul le"ional al meta!ta"elor o!oa!e#
0cintigra'ia o!oa! e!te de un real 'olo! i %n diagno!ticul di!tro'iilor o!oa!e#
Metoda e!te
repeta.il i mult mai puin iradiant dec/t examenele radiologice#
'CD'EPP
O
R
O
4
W
1
mm mm 4b
"?,
S ,/%."+$" POSTERIOR
,D>
Acea!t te-nic de explorare imagi!tic 'urni"ea" imagini net !uperioare a le"iunilor, 'iind %n acelai timp o metod neiradiant#
In IRM !emnalul o!ului e!te intermediar, acelai %n !ec(enele ponderate T, c/t i T,# Mdu(a o!oa!, .ogat %n
gr!imi, !e pre"int %n -iper!emnal T1# %n !ec(enele ponderate T, lic-idele pre"int un !emnal mai inten! ca al gr!imii#
># 3F&LORAR3A 9LTRA0O$O<RAIC@
9ltra!onogra'ia 5ec-ogra'ia6 utili"ea" pentru o.inerea imaginii ultra!unetele# *ariaiile 'a!cicolului de ultra!unete
care !-a modulat dup !tructurile tra(er!ate i care e!te receptat de tran!ductor !unt tran!'ormate %n imagine, reproduc/nd
regiunea a'lat %n aria de recepie a tran!ductorului#
Metoda e!te 'ia.il %n !tudiul prilor moi i a articulaiilor#
$NOI9$I:3 A$ATOMK3 RA:IOLO<IC@
$ORMAL@
Oa!ele !unt organe dure, re"i!tente de culoare al.-gl.uie, care %n an!am.lul totalitii lor i %n po"iia lor anatomic
con!tituie !c-eletul# O!ul con!tituie o !tructur dinamic#
8e!utul o!o! e!te un e!ut con4uncti( dur, alctuit dintr-o matrice proteic, !ruri minerale i celule# Alt'el !pu!, el e!te
compu! din e!ut (iu i !u.!tan inert# *italitatea lui e!te demon!trat de-a lungul %ntregii (iei prin cele dou 'uncii e!eniale
ale !ale: un rol meta.olic - prin coninutul !u de calciu 5HHU din cantitatea total din organi!m6 4uc/nd un rol ma4or %n reglarea
ec-ili.rului 'o!'o-calcic i %n -omeo!ta"ia organi!mului precum i un rol de !u!inere, caracteri!ticile mecanice ale o!ului
con'erindu-i ace!tuia re"i!ten, dar i ela!ticitate, a!t'el c o!ul are 'uncie de p/rg-ie egal i opu! aciunii muc-ilor#
Matricea proteic i !rurile minerale con!tituie o !u.!tan intercelular complex# Matricea proteic, ela.orat de
o!teo.la!te, e!te cuno!cut i !u. numele de o!teoid# 3a e!te alctuit %n proporie de H+U din 'i.re de colagen# Intre 'i.rele de
colagen !e a'l !u.!tana 'undamental, compu! din proteoglicani, glicoproteine, peptide i
lipide# 0rurile minerale !unt repre"entate %n !pecial de 'o!'atul tricalcic cri!tali"at !u. 'orm de -idroxiapatit# Kle
repre"int aproximati( G+U din greutatea u!cat a o!ului# Imaginea radiologic a o!ului e!te dat de 'apt de impregnarea %n !ruri
de calciu a matricei proteice#
Celulele e!utului o!o! !unt repre"entate de:
S O!teo.la!te
S O!teocite
S O!teocla!te
O!teo.la!tele !unt celulele care au ca 'uncie proli'erarea o!oa!, 'iind di!pu!e %n 1'ronturi de celule7 pe !upra'eele
'ormatoare de o!# 3le ela.orea" %n principal componenta proteic a o!ului# A!t'el o!teo.la!tul !inteti"ea" !u.!tana
'undamental i moleculele de tropocolagen# In acelai timp !ecret mucopoli"a-aridele !u.!tanei 'undamentale#
O!teocitele !e 'ormea" prin maturarea o!teo.la!telor %nca!trate %n matricea o!oa! i au rol de !u!inere i meta.olic#
:e a!emenea ele au rol %n pregtirea matricei %n (ederea proce!ului de remaniere o!oa! i %n re!or.ia perio!teocitar# &rin
prelungirile lor citopla!matice con!tituie %n e!utul o!o! un !i!tem canalicular cu rol important %n !c-im.urile ionice de calciu
%ntre o! i pla!m#
O!teocla!tele !unt celulele re!pon!a.ile de remanierea o!oa!# 3le !unt mo.ile, !e depla!ea" pe !upra'aa o!oa!,
re!or.ind o!ul i l!/nd lacune de re!or.ie# O!teocla!tul a!igur deminerali"area i apoi degradarea !u.!tanei 'undamentale
noncolagenice, ca apoi re!tul ! 'ie 'agocitat de macro'age i 'i.ro.lati#
A(/nd %n (edere !tructura e!utului o!o! !e o.!er( clar c imaginea oricrei pie!e !c-eletice e!te de 'apt dat de
pre"ena !rurilor minerale care determin modularea 'a!cicolului de radiaii incident# Cu alte cu(inte, partea inert a o!ului,
!olid i ca(itar, e!te ceea ce creea" imaginea radiologic a !tructurii o!oa!e, %n timp ce parenc-imul (ital al o!ului, re!pecti(
matricea proteic, creea" 1tiparul7 imaginii radiologice#
La adult, la orice o! normal !e pot %nt/lni dou tipuri de e!ut o!o! 5'ig#H6:
S 8e!ut o!o! compact
S 8e!ut o!o! !pongio!
8e!utul o!o! compact e!te alctuit
din !i!teme Ka(er! cu lamele di!pu!e concentric,
inter!ectate de altele di!pu!e radiar 'a de canalul
Ka(er! !ituat central#
Ace!te canale !unt legate %ntre ele prin rami'icaii cu rol %n micro(a!culari"aia o!ului i a!igurarea continuitii e!utului
con4uncti( intrao!o!# Ace!te canalicule !unt aa de redu!e %nc/t 'a!cicolul incident care tra(er!ea" e!utul o!o! compact !e
modulea" aproape uni'orm pe toat lungime o!ului# :in acea!ta cau" e!utul o!o! compact are ca imagine radiologic o
opacitate %n .and cu contururi .ine preci"ate, regulate, de aceeai inten!itate pe toat aria de proiecie i omogen#
8e!utul o!o! !pongio! e!te 'ormat dintr-o reea de lamele 5tra(ee6 o!oa!e cu di!po"iie tridimen!ional, aparent anar-i c, care
delimitea" %ntre ele areole conin/nd e!ut moale medular# :i!tri.uia
ig#H -5)6 e!ut o!o! compact, 5,6 perio!t, 5>6 e!ut
o!o! !pongio!, 5D6 areol
,D=
lineare de inten!itate mai redu! ca a e!utului o!o! !pongio! i mai rare, unele tra(ee 'iind %ntrerupte !au put/nd apare
microopaciti calcare %n interior# La adult poate 'i %nt/lnit %n 'a"a de 'ormare a cluului#
&erio!tul e!te o !tructur con4uncti( care %ncon4oar o!ul# :en!itatea lui %l 'ace in(i"i.il %n mod normal la o!ul adult#
3l poate 'i uneori decelat %n condiii normale la o!ul copilului# %n ace!t ca" e!te decelat ca o opacitate liniar 'in, regulat, care
du.lea" conturul o!o! la ni(elul dia'i"ei oa!elor lungi#
%n general oa!ele au la peri'erie e!ut o!o! compact i %n interior e!ut o!o! !pongio!# :up dimen!iuni oa!ele !e
cla!i'ic %n 5'ig#ll6:
S Oa!e lungi
S Oa!e plate
S Oa!e !curte
lamelelor o!oa!e dar i gro!imea lor e!te determinat de re"ultanta
'orelor care acionea" la ni(elul o!uluit'ig}\+>e aceea !e
con!ider c tra(eele !e di!punBpp liniile de 'or care
acionea" la ni(elul O!ului# Core!pondentul de imagine
radiolygica al e!utului o!o! !pongio! e!te o reea de
opaciti liniare .ine conturate regulate, de inten!itate mare,
delimit/nd %ntre ele arii radiotran!parente de dimen!iuni
(aria.ile#
8e!utul o!o! em.rionar e!te o !tructur de e!ut care nu
!e %nt/lnete %n mod normal la o!ul adult# 3!te un e!ut o!o!
lame lar 'i.ro!# 3l 4Nprepunde !c-e\etu-riBr't\4BB3iBiB
T0diologic apare ca o
La un o! lung !e de!criu dou epi'i"e i o dia'i"a, legtura dintre ele reali"/ndu-!e prin intermediul unei
"one mai late, de.ut/nd de la extremitatea canalului medular#
La peri'erie o!ul lung are un !trat de e!ut o!o! compact, de gro!ime (aria.il, mai .ine repre"entat la
ni(elul dia'i"ei i care !e %ngu!tea" progre!i( !pre epi'i"e unde e!te mult mai !u.ire# :in acea!ta cau" la ni(elul
dia'i"ei poart numele de compact o!oa! iar la ni(elul epi'i"elor de cortical o!oa!# La ni(elul treimii medii
dia'i"are gro!imea compactelor tre.uie ! 'ie egal cu 4umtatea diametrului tran!(er!al al o!ului la ace!t ni(el#
Conturul compactei e!te regulat .ine preci"at extern i uor neregulat, mai ter! la interior !pre canalul medular#
Canalul medular, delimitat de cele dou compacte dia'i"are e!te de o.icei omogen# :ac dia'i"a are 'orm
pri!matic, cum e!te ca"ul ti.iei i peroneului, pe radiogra'ie pot 'i decelate mai multe .en"i opace determinate de
repre"entarea .idimen!ional a unui corp geometric cu mai multe muc-ii# 3pi'i"ele !unt delimitate la peri'erie de
cortical i conin %n interior !pongioa! epi'i"ar# Ar-itectonica !pongioa!ei epi'i"are e!te !tructurat dup liniile
de 'or care acionea" la ace!t ni(el# Cel mai .ine e!te e(ideniat di!tri.uia tra(eelor dup liniile de 'or la
ni(elul epi'i"ei proximale 'emurale# &erio!tul %n(elete o!ul, continu/ndu-!e la ni(elul capetelor articulare cu
cartila4ul epi'i"ar#
Oa!ele plate !unt alctuite din dou !traturi !u.iri de e!ut compact, alctuind corticala o!ului i care
delimitea" %n interior un !trat de e!ut !pongio!
Oa!ele !curte !unt %n(elite %ntr-un !trat !u.ire de e!ut o!o! compact care 'ormea" corticala o!ului,
a(/nd %n interior un nucleu de e!ut o!o! !pongio!#
A!pectul radiologie al oa!elor adultului di'er de cel al copilului# :i'erenele %ntre oa!ele adultului i
cele ale copilului in de proce!ul de gene" i de de"(oltare pe care %l parcurg p/n la (/r!ta adult#
Oa!ele !e 'ormea" din nuclee de o!i'icare primar i !ecundar# La oa!ele lungi, nucleele de o!i'icare
primar apar %n perioada de (ia intrauterin i 'ormea" dia'i"ele (iitoarelor oa!e# La natere dia'i"ele !unt
alctuite din e!ut o!o! .rut, care !u'er dup natere tran!'ormri impu!e de remanierea o!oa! 'orm/nd o!ul
de'initi(# :e aceea p/n %n 4urul (/r!tei de , ani oa!ele lungi ale copilului au o 'orm tu.ular, cu extremiti
rotun4ite, uor e(a"ate, .ine conturate de linia de o!i'icare pro(i"orie#
Apo'i"ele i epi'i"ele o!oa!e !e 'ormea" din nuclei !ecundari 5epi'i"ari6 care apar de o.icei dup
natere# 0ingurul nucleu epi'i"ar care e!te pre"ent la natere dup o !arcina normal e!te nucleul epi'i"ar di!tal
'emural, numit i nucleul lui Beclard $ucleii epi'i"ari au o 'orm rotund !au rotund-o(alar i !unt omogeni# 3i
apar treptat p/n %n 4urul (/r!tei de ), ani, !e de"(olt i !e !udea" cu dia'i"a %ntr-o anumit ordine, pe m!ura ce
copilul crete# Ace!t 'apt 'ace ca ei ! 'ie 'olo!ii pentru aprecierea (/r!tei i de"(oltrii eutro'ice a copilului#
Totui, apariia i momentul !udrii lor cu dia'i"a are un grad de (aria.ilitate determinat de arealul geogra'ic,
modul de alimentaie, expunerea la ultra(iolete, etc# Creterea nucleului epi'i"ar !e 'ace preponderent lateral i
ctre articulaie, creterea !pre meta'i" 'iind !topat de lama epi'i"ar a cartila4ului de cretere# $ucleii epi'i"ari
!e !udea" cu dia'i"a %ntre )E-,, ani#
Oa!ele !curte !e 'ormea" tot din nuclei de o!i'icare# :intre acetia la natere !unt pre"eni nucleii
a!tragalului, al calcaneului i uneori a cu.oidului#
Oa!ele late, care !e 'ormea" prin o!i'icare de mem.ran, !e o!i'ic de'initi( din puncte de o!i'icare
'ormate %n mem.rana con4uncti( care e(oluea" radiar#
Creterea %n lungime a o!ului lung !e 'ace pe !eama cartila4ului de cretere# Ace!ta e!te !ituat %ntre
(iitoarea epi'i" i dia'i"# Radiologie are a!pectul unei .en"i tran!parente, care !e %ntinde pe toat limea o!ului,
a(/nd o gro!ime de ,-> mm, cu contururi uor neregulate, dar .ine preci"ate#
:in punct de (edere -i!tologic, cartila4ul de cretere e!te alctuit din I !traturi !ucce!i(e care re'lect
proce!ul de 'ormare a o!ului de tip encondral# Ace!te !traturi !unt:
S Cartila4 -ialin Z r(rB((:
:##########
S ?ona grupelor corynale
S ?ona cartila4ului !eriat
S Cartila4 -ipertro'ie
S Celulele "onei cartila4ului calci'icat
S 0u.!tan 'undamental calci'icat
S ?ona de in(a"ie i o!i'icare pro(i"orie
,DG
S Lamela o!oa! epi'i"ar
Cartila4ul de cretere di!pare cam %n 4urul (/r!tei de ,, de ani# &e locul !u per!i!t opaciti lineare,
traduc/nd "one de calci'icare, p/n %n 4urul (/r!tei de >+-D+ de ani#
3F&LORAR3A IMA<I0TIC@ A ARTIC9LA8IILOR
Articulaiile !unt 'ormaiuni anatomice care reali"ea" legtura %ntre oa!e, a!igur/ndu-le un grad de
mo.ilitate#
3xplorarea imagi!tic a articulaiilor !e 'ace utili"/nd aceleai te-nici de explorare ca i %n ca"ul
oa!elor# Te-nic de explorare !peci'ic e!te artrogra'ia, care a 'o!t de!cri! anterior# 3!te de notat c %n ca"ul
articulaiilor i %n !pecial al diartro"elor explorarea ultra!onogra'ic poate aduce multe in'ormaii, mai ale! la copii#
A!t'el, acea!t metod ! permite reducerea iradierii de multe ori inutil a copiilor#
0tudiul radiologie al unei articulaii !upune ateniei examinatorului !tudiul !upra'eelor articulare i
!tudiul !paiului articular#
:up gradul lor de mo.ilitate, articulaiile !e cla!i'ic %n:
S 0inatro"e
S Am'iartro"e
S :iartro"e
0inartro"ele, !au articulaiile 'ixe leag extremitile unor pie!e !c-eletice prin intermediul unor
.andelete cartilaginoa!e 5!incondro"a6# 0unt %nt/lnite la articulaiile oa!elor neurocraniului# &e m!ura %naintrii %n
(/r!ta .andeleta cartilaginoa! depune calciu, de(enind !ino!to"# A!pectul radiologie al unei !incondro"e e!te al
unei .en"i tran!parente cu contururile determinate de contururile extremitilor oa!elor ce particip la articulaie#
0upra'eele ace!tor oa!e !unt ondulate dar .ine preci"ate la copii#
Am'iartro"ele !unt articulaii cu grad redu! de mo.ilitate, %ntr-un !ingur !en!# 3xtremitile o!oa!e
participante la articulaie !unt legate %ntre ele printr-o !tructur 'i.rocartilaginoa!# 3!te ca"ul articulaiei
inter(erte.rale# Radiologie, !upra'eele articulare au contur regulat, .ine preci"at, determinat de corticala o!oa! a
corpului (erte.ral, iar %ntre ele !e delimitea" o .and tran!parent de c/i(a milimetri gro!ime, egal pe toat
lungimea ei#
:iartro"ele, !au articulaiile mo.ile au o mor'ologie mult mai complex# 0unt alctuite din extremitile
oa!elor participante la articulaie i o !erie de !tructuri 'i.rocon4uncti(e - mi4loacele de !u!tentaie, cap!ula
articulara i !ino(iala# 0ino(iala are o !upra'a mai mare dec/t a ca(itii articulare 'iind plicaturat i gener/nd
.ur!e# 3a are rolul de a !ecreta o cantitate minim de lic-id !ino(ial cu rol de lu.re'iere articular# Mi4loacele de
!u!tentaie !unt repre"entate de .urelete, meni!curi i ligamente 5'ig#),6#
Toate !tructurile 'i.rocon4uncti(e !unt radiotran!parente %n raport cu opacitatea capetelor articulare#
Capetele articulare !unt manonate de un !trat de cartila4 -ialin cu
,DI
rol protector# Ace!ta e!te i el radiotran!parent %n condiii normale# Cuno!c/nd ace!te detalii de
!tructur putem %nelege de ce radiogra'ia unei diartro"e cuprinde doar capetele articulare i !paiul articular
0paiul articular e!te de 'apt un !paiu (irtual# 3l e!te repre"entat de gro!imea celor dou manoane de cartila4
-ialin, %ntre ele %n mod normal neg!indu-!e !paiu li.er# :in acea!ta cau", pentru explorarea complet a unei
diartro"e radiogra'ia nu e!te !u'icient# 3xplorarea ultra!onogra'ic, tomogra'ia computeri"at, anrogra'ia# dar mai
ale! explorarea I#R#M# repre"int te-nici mult mai complete de e(aluare a unei diartro"e#
MO:IIC@RI RA:IOLO<IC3 3L3M3$TAR3
8e!utul o!o! e!te un e!ut (iu, %ntr-o permanent remaniere, datorat acti(itii o!teo.la!telor i
o!teocla!telor# O!teocla!tele, celule mo.ile, !unt re!pon!a.ile de di!trucia permanent a e!utului o!o!# 3le
de!'oar o acti(itate !imilar cu 'agocito"a# in urma ei rm/n "one de di!trucie de remaniere# O!teo.la!tele,
a'late la peri'erie unde 'ormea" 'ronturile de celule, produc permanent o!, 'orm/nd matrice proteic, pe care
datorit aciunii en"imatice a o!teo.la!telor !e depun !ruri de calciu# A!t'el e!utul o!o! !e remodelea" %n raport
de !olicitrile la care e!te !upu! i poate 'ace 'a nece!itilor de calciu ale organi!mului iar !-i altere"e %n mod
o.inuit 'uncia de !u!inere# Acti(itatea de re!or.ie 'i"iologic de!'urat de o!teocla!te i cea de recon!trucie
'i"iologic, de!'urat de o!teo.la!te, !e a'l %ntr-un per'ect ec-ili.ru gu(ernat de o !erie de 'actori generali i
locali# Acetia !unt:
A# actori generali
S 3ndocrini
S *itaminici
S Bioc-imici 5meta.olici6
B# actori locali
S *a!culari
S Mecanici
,DH
:intre -ormonii cu aciune direct a!upra remanierii o!oa!e cel mai important e!te parat-ormonul
5&TK6# Ace!ta de!'oar o acti(itate direct a!upra o!teo.la!telor, i prin intermediul lor i a!upra o!teocla!telor#
%n acelai timp acionea" direct %n mo.ili"area direct a ionilor de Ca# Kormonii tiroidieni au e'ect direct a!upra
re!or.iei o!oa!e 'i"iologice, iar e!trogenii au un rol ana.olic %n .alana calcic#
Meta.oliii acti(i ai (itaminei :> au un aciune !inergic cu al &TK, !timul/nd re!or.ia o!oa!
'i"iologic# *itamina :, are i ea e'ect %n re!or.ia 'i"iologic a o!ului, determin/nd %n acelai timp i o acti(itate
o!teo.la!tic cre!cut#
Concentraia ionilor de Ca poate !timula direct acti(itatea &TK cu creterea con!ecuti( a re!or.iei
o!oa!e 'i"iologice# $ece!itile (aria.ile ale organi!mului de ioni de calciu 'ace ca acti(itatea de remaniere o!oa!
! 'ie direct dependent de concentraia !anguin a ionilor de Ca#
Accelerarea circulaiei determin i ea (ariaii a concentraiei ionilor de Ca, cu r!pun! direct a!upra
remanierii o!oa!e 'i"iologice# :ar cel mai important 'actor local al remanierii o!oa!e 'i"iologice rm/ne
'actorul mecanic# O!ul, prin 'uncia !a de !u!inere,
e!te !upu! unor cupluri de 'ore care, %n raport cu acti(itatea organi!mului, nu e!te
permanent aceeai# :in acea!ta cau", pentru a 'ace 'a !olicitrilor mecanice la care e!te !upu!, remanierea
o!oa! 4oac un rol important# Acea!ta !e produce %n !pecial prin reorientarea 'i.relor de colagen, dar i prin
(ariaiile pre!ionare ale lic-idului inter!tiial din areolele medulare dintre tra(eele o!oa!e#
Modi'icrile radiologice elementare care !e impun a 'i anali"ate pe o radiogra'ie a unei pie!e !c-eletice
!unt:
a# Modi'icri de e!uturi moi
.# Modi'icri de 'orm ale o!ului
c# Modi'icri de dimen!iune ale o!ului
d# Modi'icri de contur ale o!ului
e# Modi'icri de po"iie i ax ale o!ului
'# Modi'icri de !tructur ale o!ului
a# Modi'icrile de e!uturi moi pot 'i proprii ale e!utului !au determinate de modi'icrile
,=+
!tructurilor o!oa!e pe care le %ncon4oar#
&e o radiogra'ie pot 'i pu!e %n e(iden calci'icri a'late %n e!uturile moi, den!i'icri, %mpingeri,
%ngrori !au reduceri ale dimen!iunilor e!uturilor moi 5'ig#)>6# Toate ace!te modi'icri tre.uie pu!e %n legtura
!au nu cu patologia o!ului, corelarea lor put/nd con!titui element de'initoriu %n 'ormularea diagno!ticului 'inal#
.# Modi'icrile de 'orm ale o!ului !e re'er la pie!a !c-eletic %n an!am.lu# :e multe ori
modi'icrile de 'orm antrenea" i modi'icri ale prilor moi, modi'icri de dimen!iuni !au modi'icri ale
contururilor o!ului# Modi'icrile de 'orm ale o!ului !unt:
S Kipero!to"a
S 3xo!to"a
S Oedo!to"a
S 0colio!to"a
,=)
7iperostoza repre"int modi'icarea radiolo- gic elementar care de'inete o %ngroare !egmentar !au total a
unei pie!e !c-eletice, determin/nd modi'icarea 'ormei o!ului# :etermin de o.icei i modi'icri ale e!uturilor
moi i modi'icri ale dimen!iunilor o!ului 5'ig#)D6#
*3ostoza de'inete apariia unei de'ormri a o!ului prin apariia unei produciuni o!oa!e, a(/nd aceleai
elemente mor'ologice cu o!ul normal 5cortical i !pongioa!6 i care !e a'l %n continuarea !tructurilor normale
ale o!ului pe care !e de"(olt# :etermin modi'icri de dimen!iuni ale o!ului la locul de apariie i poate
produce modi'icri ale e!uturilor moi %ncon4urtoare# &oate con!titui modi'icare radiologic elementar %n
cadrul unei .oli, dar %n acelai timp poate 'i ea %n!i o a'eciune a o!ului#
/edostoza repre"int modi'icarea radiologic elementar con!t/nd %n de'ormarea o!ului prin %mpingerea
compactei !au corticalei o!ului de ctre o modi'icare de !tructur cu de"(oltare lent# Mai poart denumirea de
]o! !u'lat7# 0e %n!oete de creterea %n diametrul tran!(er!al a o!ului# &oate 'i %n!oit de modi'icri de pri moi
5'ig#)=6#
6coliostoza repre"int o %ncur.are a o!ului datorat de a!emenea de o.icei unei modi'icri de
!tructur a ace!tuia# :etermin %ntotdeauna o modi'icare a axului o!o! 5'ig#)E6#
ig#)D - Modi'icri de 'orm - -ipero!to"
c# Modi'icrile de dimen!iuni ale o!ului pot a'ecta o!ul %n toate diametrele !ale !au pot 'i
!egmentare, datorate altor modi'icri patologice# Modi'icri glo.ale de dimen!iuni ale o!ului !unt de o.icei
con!ecina modi'icrilor de de"(oltare ale ace!tora aprute %n perioada de 'ormare# 3le !unt cla!i'icate %n:
- Apla"ii
- Kipopla"ii
- Kiperpla"ii
- :i!pla"ii
-plazia repre"int a.!ena unei !au mai multor pie!e !c-eletice# 0e datorea" lip!ei de apariie a
nucleilor de 'ormare a o!ului re!pecti(# Mai poart numele de agene"ie# $u tre.uie con'undat a.!en imaginii
radiologice a unui o! prin agene"ie cu con!ecina a.laiei c-irurgicale a ace!tuia#
7ipoplazia repre"int exi!tena unui o! cu dimen!iuni redu!e, dar cu de"(oltare 1armonioa!] a ace!tuia
5oa!ele piticilor6# orma i !tructura o!ului !unt normale#
7iperplazia e!te con!ecina de"(oltrii exagerate a unui o!# &ie!a !c-eletic apare normal ca 'orma i
!tructur dar cu toate diametrele cre!cute#
Kipopla"iile i -iperpla"iile pot 'i le"iuni mono!tice, dar ipolio!tice !au
generali"ate#
8isplaziile !unt un grup de modi'icri ale dimen!iunilor oa!elor con!ecina tul.urrilor de o!i'icare
encondral !au perio!tal# :eoarece di!pla"iile cumulea" mai multe tipuri de modi'icri radiologice elementare le
(om trata ca i .oli i nu ca modi'icare radiologic elementar#
d# Modi'icrile de contur ale o!ului pot 'i determinate de traumati!me 5'racturi6 a(/nd drept con!ecin
%ntreruperea conturului o!ului, !au de modi'icri de 'orm !au modi'icri de !tructur a pie!ei !c-eletice# &ot con!ta
%n %ntreruperi de contur, dedu.lri de contur !au neregulariti de contur#
e# Modi'icrile de po"iie !au ax !unt con!ecina traumati!melor 5'racturi, luxaii6 a modi'icrilor
de 'orm 5!colio!to"e6 !au de dimen!iuni 5di!pla"ii6# &ot con!ta %n depla!ri %n cele trei axe !au rotaii interne !au
externe 5'ig#)G6#
'# Modi'icrile de !tructur repre"int %n e!en tul.urri ale ec-ili.rului remanierii o!oa!e# Atunci
c/nd a(em o producie o!oa! %n exce!, 'ie prin reducerea re!or.iei o!oa!e, 'ie prin exagerarea o!teo.la!to"ei !e
produc modi'icri elementare ir#cadra.ile ca modi'icri con!tructi(e# Atunci c/nd are loc o re!or.ie o!oa! %n
exce!, 'ie prin reducerea o!teo.la!to"ei, 'ie prin exagerarea re!or.iei !e produc modi'icri di!tructi(e#
Modi'icrile radiologice elementare de !tructur pot 'i deci:
,=>
S Modi'icri di!tructi(e
S Modi'icri con!tructi(e
Modi'icrile de !tructur pot 'i locali"ate %ntr-un !ingur loc, pe un !ingur o! - ie"iuni monotope# !au !
ai. mai multe locali"ri pe acelai o! - le"iuni politope# Le"iunile pot 'i cantonate pe acelai o! - le"iuni
mono!tice, !au pe mai multe oa!e - ie"iuni polio!tice#
MO:IIC@RIL3 :I0TR9CTI*3
!unt modi'icrile de !tructur cel mai de! %nt/lnite# 3le !unt:
)# :eminerali"are - o!teoporo"
,# O!teoli"
>- Atro'ia prin pre!iune
'& O!teonecro"a
Mecani!mele care determin modi'icrile di!tructi(e !unt:
S 7alistereza repre"int migrarea ionilor de calciu din !tructura o!oa! 'r !
'ie di!tru! !au alterat matricea proteic
S /steoclazia e!te mecani!mul de di!trucie at/t a !rurilor de calciu c/t i a
matricei o!oa!e prin acti(itatea o!teocla!telor
S +esor$ia periosteocitar a osteocitului reprezint activitatea osteocitului
%n mecani!mul de re!or.ie o!oa! prin aciunea !a direct a!upra
matricei proteice#
)# :3MI$3RALI?AR3A - O0T3O&ORO?A
:eminerali"area con!t %n diminuarea %n !ruri 'o!'o-calcice a pie!ei !c-eletice# :eci deminerali"area
%n!eamn ma! o!oa! 4oa!#
O!teoporo"a repre"int ma! o!oa! 4oa! cu alterarea microar-itecturii o!ului
5'igt#)I6
:eminerali"area - o!teoporo"a de(in detecta.ile pe radiogra'ie c/nd minim >+U dm cantitatea de calciu
a pr!it !tructura o!oa!# &roce!ul are la .a"a o !erie de 'actori geerali i locali#
.actorii #enerali care determin apariia deminerali"rii au ca !u.!trat alterarea ec-ili.rului
concentraiei ionului de calciu# Acea!ta !e poate produce din di(er!e cau"e:
a6 actorii dige!ti(i care pot determina apariia deminerali"rii pot 'i repre"entai de tul.urri de
aport 5alimentaie necore!pun"toare6, tul.urri de a.!or.ie 5enteropatii gra(e, .olna(i ga!trectomi"ai6 !au
pierderi exagerate 5(r!turi vrcoerci.ile, !indroame diareice6#
.6 actorii renali au ca !u.!trat tot pierderi exagerate determinate %n timpul iormini urinii
de'initi(e#
c6 actorii endocrini pot 'i i ei una din cau"ele generale de apariie a dcBoncrali"rii#
liper'uncia paratiroidian !au di!'unciile e!trogenice pot determina /ierderea ionilor de calciu din oa!e cu
apariia deminerali"rii#
.actorii locali care determin apariia deminerali"rii !unt 'actori (a!culari, 'aaori mecanici i
alterarea 'i.relor con4uncti(e#
ig#)> - Modi'icri de pri moi
,=D
a6 actorii (a!culari# &rin accelerarea circulaiei din teritoriul arterial determin apariia acido"ei
locale# Acea!ta 'a(ori"ea" mo.ili"area ionilor de calciu din o!#
.6 actorii mecanici au rol important %n proce!ul de remaniere o!oa!# 9na din 'unciile o!ului e!te
rolul de !u!inere# Reducerea acti(itii, imo.ili"area prelungit, traciunile deo!e.ite a!upra o!ului !unt 'actori
mecanici care determin in!talarea deminerali"rii#
c6 Alterarea 'i.relor con4uncti(e poate apare ca i con!ecin a %m.tr/nirii, %n !tri careniale
gra(e !au datorit a(itamino"elor# Acea!ta deteriorare a 'i.relor creea" condiiile migrrii ionilor de calciu din
pie!a !c-eletic#
Alterarea microar-itecturii o!ului !e produce prin deteriorarea matricei proteice a tra(eelor# Acea!ta nu
e!te decela.il prin examenul radiogra'ie !tandard, ceea ce 'ace ca acea!t metod de in(e!tigaie a !i!temului
o!teo-articular ! nu poat 'ace di'erenierea %ntre deminerali"are i o!teoporo"#
:in punct de (edere a imaginii radiologice, deminerali"area la ni(elul e!utului o!o! !pongio!
determin diminuarea inten!itii ace!tuia, reducerea gro!imii tra(eelor, care apar mai !u.iri p/n la di!pariia
unora dintre ele# Areolele o!oa!e cre!c, !e lrge!c, unele dintre ele con'lu/nd aparent#
8e!utul o!o! compact, pe l/ng reducerea inten!itii lui, de(ine neomogen, cu a!pect 'a!ciculat datorit
e(idenierii !i!temului canalicular propriu# %n timp at/t corticala c/t i compacta !e !u.ia"#
:eminerali"area poate 'i locali"at, mono!tic, numindu-!e i 1circum!cri!7, polio!tic !au
generali"at#
,# O0T3OLI?A
O!teoli"a e!te modi'icarea radiologic elementar %n care componenta mineral i proteic !unt di!tru!e
pe un teritoriu o!o! %n totalitate# 3!te con!ecina acti(itii exacer.ate, in!ulare, de o!teocla"ie# :e!'urarea ei
e!te un proce! mai lent dec/t deminerali"area# &roce!ul apare ca i con!ecina a alterrii gra(e a caracteri!ticilor
.iologice ale e!utului o!o! datorit unor proce!e patogenice di(er!e# 0u.!tratul patogenic al o!teoli"ei e!te
repre"entat de:
ig-)I
O!teoporo"
S &roce!e in'lamatorii
S &roce!e toxice
S Kemoragii
h 0upra!olicitri mecanice
S &roli'erri maligne
Apariia o!teoli"ei e!te urmarea unui proce! de deminerali"are rapid care 'a(ori"ea" 'agocitarea
o!teocla"ic, urmat de de"(oltarea unui e!ut de granulaie
A!pectul radiologie al "onelor de o!teoli" e!te cel al unor arii de re!or.ie o!oa! de dimen!iuni
(aria.ile, cu contur .ine preci"at !au ter!, regulat !au neregulat, uneori determinat de un li"ereu o!teo!clerotic,
alteori de !tructura o!oa! din 4ur, %n interiorul crora macro!tructura o!ului e!te complet di!prut# 9neori %n
interior !e pun %n e(iden !epturi !au calci'icri# ?onele de o!teoli" pot 'i locali"ate la ni(elul e!utului o!o!
compact, unde !e i (i"uali"ea" mai uor, !au la ni(elul !pongioa!ei o!oa!e# Aria de o!teoli" poate 'i
locali"at peri'eric, a'ect/nd conturul o!ului# %n ace!t ca", dac diametrul le"iunii e!te mai mare dec/t
pro'un"imea poart numele de ero"iune, iar dac pro'un"imea e!te mai mare dec/t diametrul le"iunii poart
numele de carie# :ac le"iunea e!te !ituat central, nea'ect/nd conturul o!ului !e numete lacun o!oa!# %n
!ituaia locali"rii !u.corticale le"iunea o!teolitic !e mai numete i geod o!oa!#
># ATROIA &RI$
&R30I9$3
3!te modi'icarea radiologic elementar aparut ca i con!ecina a uei pre!iuni mari exercitat
a!upra uui o!# &re!iunea mare determin la locul de aciune edem cu in!talarea deminerali"rii# Con!ecina
ace!tui 'enomen e!te c o!ul de(ine la ace!t i4el pla!tic, %ncur./ndu-!e# %n acelai timp la peri'erie apar
premi"ele unui proce! de o!teo!clero" compen!atorie#
A!pectul radiologie al unei pie!e !c-eletice a'ectat de un proce! de atro'ie prin pre!iune e!te al unui
o! !coiio!totic# e(entual !u.iat la acel ni(el cu compactele inegale ca gro!ime, dar 'ir alte modi'icri# :ac
pre!iunea cuc5citat e!te prea mare la locul de aciune a 'orei pre!ionare pot apare traiecte de 'ractur %n o!
patologic 5'ig#)H6#
D# O0T3O$3CRO?A
Repre"int modi'icarea radiologic elementar aprut ca i con!ecin a
apariiei unui !top (a!cular la un anumit ni(el %n microcirculaia o!ului# 0topul (a!cular determin moartea
.iologic a unui teritoriu o!o!#
0topul (a!cular poate 'i con!ecina unui proce! in'ecio!, a unor traumati!me, n */uerea la pre!iuni
deo!e.it de mari, em.oliilor non-!eptice !au a unor !pa!me (a!culare prelungite# %n 'uncie de agentul etiologic
ig#)H - Atro'ie prin pre!iune
determinat al o!teonecro"elor, ace*tea !e cla!i'ic %n:
,=>
J
,=G
S O!teonecro"e !eptice 5'ig#,+6
S O!teonecro"e a!eptice 5'ig#,)6
#v- %n teritoriul din imediata (ecintate a !topului
(a!cular apare edem cu deminerali"are rapid i alterarea
'i.relor con4uncti(e cu crearea premi!elor o!teo- cla"iei#
Teritoriul a'ectat direct de moartea .iologic, %i p!trea"
concentraia %n !ruri de calciu i nu e!te 'agocitat, rm/-
n/nd ca 'ragment o!o! mai opac %n centrul "onei de
lic-e'iere necrotic# Ace!t 'ragment o!o! poart numele de
!ec-e!tru o!o!#
A!pectul radiologicr/4Becroiei %l con!tituie
apariia unei "one-de li" %ntr-un teritoriu cu
deminerali"are circum!cri!, a(/nd %n interior un !ec-e!tru
o!o!#
,=I
MO:IIC@RIL3 CO$0TR9CTI*3
!unt modi'icrile radiologice elementare datorate unei acti(iti o!teo.la!tice cre!cute# &roducerea exce!i( de o!
!e explic prin capacitatea e!utului de tip con4uncti( din !paiile intrao!oa!e i din perio!t de a rede(eni e!ut cu
potenial o!i'ica.il# Modi'icrile de tip con!tructi( !unt repre"entate de:
)# O!teo!clero"a
,# &erio!to"a
># O!i'icri -eterotope
Modi'icrile de tip con!tructi( nu !unt at/t de 'rec(ente ca cele de tip di!tructi(#
,=H
)# O0T3O0CL3RO?A
Mai poart denumirea i de conden!are o!oa!# Repre"int un proce! patologic de'init de
-iperproducia de e!ut o!o! 'ormat prin tran!'ormarea !paiilor con4uncti(e, medulare i a !i!temului canalicular
din e!utul o!o!#
Mecani!mul patogenic pornete tot de la tul.urri circulatorii cu apariia edemului# Ace!ta determin
pe de o parte tran!'ormarea pe de o parte a e!utului con4uncti( i medular %n matrice o!i'ica.il, iar pe de alta
parte apariia !ta"ei lim'atice# 0ta"a lim'atic determin un aport cre!cut de !ruri de calciu# Ace!tea !e depun pe
matricea nou con!tituit# O!teocitele exi!tente !e recon(erte!c %n o!teo.lati capa.ili ! 'urni"e"e en"imele
nece!are 'ixrii !rurilor de calciu#
O!teo!clero"a de la ni(elul e!utului o!o! !pongio! poart numele de !pongio!clero", iar c/nd are loc
la ni(elul compactei !e numete endo!to"#
A!pectul radiologie %n !pongio!clero" e!te dat de %ngroarea tra(eelor o!oa!e, apariia de noi tra(ee,
cu reducerea p/n la di!pariie a areolelor intertra(eale# Re"ult o !tructur o!oa! cu a!pect de e!ut o!o!
compact#
3ndo!to" repre"int proce!ul de o!teo!clero" la ni(elul e!utului o!o! compact# Ace!ta are loc
%ntotdeauna pe conturul intern al compactei !pre canalul medular# %ntruc/t oc-iul nu poate decela %nlocuirea
!paiilor interlamelare i a
canalelor Ka(er! cu e!ut o!o!, a!pectul radiologie al
o!teo!clero"ei la ni(elul e!utului o!o! compact e!te cel al %ngrorii compactei i a diminurii cali.rului
canalului medular, p/n la di!pariia ace!tuia# La ni(elul corticalei !e con!tat doar %ngroarea ace!teia 5'ig#,,6#
Le"iunile de tip
o!teo!clerotic pot 'i mono!tice monotope, mono!tice politope i mai ale polio!tice# 0e pot pre"enta ca i ca
in!ule opace cu a!pect de e!ut o!o! compact cu contur net !au mult mai 'rec(ent ter!, neregulat#
,# &3RIO0TO?A
3!te modi'icarea radiologic elementar repre"ent/nd 'ormarea de e!ut o!o! Ia ni(elul perio!tului %n
a'ara proce!ului normal de cretere %n gro!ime a o!ului#
%n mod normal perio!tul e!te in(i"i.il Ia adultul normal# &erio!tul are conexiuni circulatorii 'oarte
.ogate cu o!ul pe care %l %ncon4oar# Mani'e!trile patologice proprii o!ului !e pot r!'r/nge i a!upra o!ului prin
intermediul legturilor (a!culare# Ace!tea determin apariia edemului, a !ta"ei lim'atice i practic a aportului
cre!cut al !rurilor minerale, care !e depun de acea!ta dat direct pe perio!t 'c/ndu-) (i"i.il# %n 'uncie de
agre!i(itatea i de timpul de e(oluie al proce!ului patologic perio!to"a poate 'i:
S Linear
S Lamelar
S 0picular
S &inteni perio!totici
,E+
Periostoza linear apare ca o opacitate linear .ine conturat, regulat, du.l/nd conturul extern al
o!ului, a(/nd o inten!itate !imilar cu a !tructurii o!oa!e pe care o %n!oete 5'ig#,>a6#
Periostoza lamelar apare ca multiple opaciti lineare, cu aceleai caracteri!tici ca ale perio!to"ei
lineare cu di!tri.uie paralel cu conturul o!ului i %ntre ele 5'ig#,>.6#
Pintenii periostotici apar ca opaciti de 'orm triung-iular .ine conturai de o.icei regulai# 0e
%nt/lne!c de o.icei la peri'eria proce!elor expan!i(e tumorale maligne la peri'eria locului de e'racie a corticalei
de ctre tumor#
6piculii pot 'i %nt/lnii i %n proce!ele in'lamatorii deo!e.it de agre!i(e, cu
e(oluie rapid# A!pectul
radiologie e!te de opaciti lineare !au triung-iulare di!pu!e %n ung-iuri (aria.ile 'a de conturul extern al
,E)
o!ului, de dimen!iuni mici de c/i(a milimetri 5'ig#,D6#
># O0IIC@RIL3 K3T3ROTO&3
0unt modi'icri radi- ologice elementare determinate de apariia de e!ut o!o! %n teritorii extrao!oa!e# &oate
apare %n muc-i, ligamente#
Cau"ele apariiei ace!tor o!i- 'icri !unt crearea condiiilor ca un e!ut con4uncti( ! !u'ere un proce! de
metapla"ie,
,E,
'a(ora.il depunerilor de !ruri minerale#
Cel mai cla!ic exemplu e!te 'ormarea o!teo'itelor i !inde!mo'itelor 5'ig#,=6#
O!teo'itele apar ca i con!ecin a unor 'actori mecanici 5pre!ionan6 care acionea" a!upra
!i!temului ligamentar inter(erte.ral, determin/nd mici -emoragii la locul de in!erie pe corpul (erte.ral i edem
al e!utului con4uncti(# Con!ecina e!te tran!'ormarea ace!tuia %n e!ut o!i'ica.il pe care !e depun !ruri
minerale pro(enind din o!ul de (ecintate care !e deminerali"ea" datorit micro-emora- giilor i edemului# %n
ace!t 'el# la peri'eria !upra'eei corpului (erte.ral, in/nd de ligament, apare o !tructur o!oa! de 'orm mai
'rec(ent triung-iular cu .a"a pe corpul (erte.ral, orientat cranio-caudal i uor o.lic medio-lateral#
0inde!mo'itul repre"int tot o o!i'icare -eterotop intere!/nd !i!temul ligamentar inter(erte.ral# La
originea !a !tau de o.icei a'eciuni in'lamatorii care determin apariia edemului i creea" condiiile
tran!'ormrii e!utului con4uncti( in e!ut o!i'ica.il# 0pre deo!e.ire de o!teo'it, aparent nu are legtur cu
!tructura o!oa! pe care !e in!er ligamentul# Radiologie apare ca o !tructur o!oa! ce 'ace legtura %ntre dou
!au mai multe corpuri (erte.rale 'r continuitate cu !tructura o!oa! a (erte.rei#
O!i'icri -eterotope mai pot apare la dup -ematoame mari !au %n a'eciuni in'lamatorii a unor
!tructuri de e!ut con4uncti(#
MO:IIC@RI RA:IOLO<IC3 3L3M3$TAR3 ARTIC9LAR3
%n patologia articular apar modi'icri care in de !tructurile moi %ncon4urtoare, modi'icri ale
!upra'eelor articulare i ale !paiului articular#
Modi'icrile radiologice ale e!uturilor moi %ncon4urtoare !unt aceleai care pot 'i %nt/lnite i %n
patologia o!oa!#
Modi'icrile radiologice elementare ale !upra'eelor articulare !unt modi'icri de tip di!tructi( !au
modi'icri de tip con!tructi( o!o!#
Modi'icrile !paiului articular !unt modi'icri ale manonului cartilagino! de la peri'eria capetelor
articulare i ale !paiului minim dintre ele %n care !e g!ete lic-id !ino(ial#
Modi'icrile de !paiu articular pot 'i cla!i'icate %n:
a6 Modi'icri de %nlime
.6 Modi'icri de 'orm
,E>
c6 Modi'icri de tran!paren
a6 Modi'icrile de %nlime ale !paiului articular pot apare 'ie %n producerea in exce! a lic-idului
!ino(ial !au apariia unui alt 'luid %n ca(itatea articular# Con!ecina e!te lrgirea !paiului articular, 'r
modi'icri ale !upra'eelor articulare# Alterarea
!tructurii cartila4ului -ialin produce di!trucia
ace!tuia# Con!ecina imediat e!te apariia
reducerir!paiului articular 3a poate 'i egal pe toat
lrgimea !paiului articular !au predominent pe o
parte a ace!teia# 0paiul articular !e poate reduce
p/n la di!pariie i !e poate a!ocia cu modi'icri ale
!upra'eelor articulare 5neregulariti, apariia de
ero"iuni !au carii !au ale altor modi'icri de !tructur
o!oa!# %ntre !upra'eele articulare pot apare puni
intero!oa!e 5'ig#,E6#
.6 Modi'icrile de'orm ale
!paiului articular !unt mai greu de pu! %n e(iden
prin examenul radiologie !tandard al articulaiei#
Artrogra'ia aduce in'ormaii preci!e %n legtura cu
ace!t tip de modi'icare radiologic elementar#
c6 Modi'icrile de tran!paren a
!paiului articular apar %n modi'icrile de !tructur
ale cartila4ului -ialin ale manonului periepi'i"ar !au,
%n !ituaia unei -idrartro"e, prin alterri ale lic-idului
intraarticular#
ig#,E - A# articulaie normal
- Bl# luxaie
- B,# lrgirea cap!ulei articulare
- CI-> reducerea p/n la di!pariie
a !paiilor articulare
0I$:ROAM3 A$ &ATOLO<IA O0T3O-ARTIC9LAR@
Anali"a modi'icrilor radiologicc elementare de pe o radiogra'ie e(idenia" o !erie de alterri
mor'ologice ale o!ului !au articulaiilor# Ace!te modi'icri !unt %ntr-o !tr/n! interdependen, unele
determin/ndu-le pe celelalte# A'eciunile !i!temului o!teo- articular pot 'i grupate pe !indroame, 'iecare grup/nd
.oli cu caractere comune#
:I0&LA?IIL3
:i!pla"iile grupea" a'eciunile o!ului care au ca !u.!trat mor'opatologic de!'urarea de'ectuoa! a
proce!elor de cretere a o!ului# 3le grupea" modi'icri de dimen!iune, modi'icri de 'orm i uneori de contur
ale o!ului# 9neori pot a!ocia i modi'icri de !tructur ale oa!elor## :etermin de o.icei le"iuni polio!tice# &ot 'i
cla!i'icate %n: - -
S :i!pla"ii prin tul.urarea mecani!mului de cretere encondral
S :i!pla"ii cartilaginoa!e ] direcionale ]
S :i!pla"ii perio!tale
S :i!pla"ii prin tul.urarea mecani!melor de modelare i tu.ulaie#
:i!pla"iile prin tul.urarea mecani!mului de cretere encondral sunt datorate
unei acti(iti de'icitare a cartila4elor de cretere !au -ipopla"iei nucleilor epi'i"ari !au a celor din care !e
de"(olt oa!ele !curte# Creterea %n gro!ime a o!ului !e 'ace normal#
Re"ult oa!e lungi cu epi'i"e mici, turtite, cu !tructur neomogen i modi'icri de dimen!iuni i
'orm a !paiilor articulare %n articulaiile la care particip ace!te oa!e# Oa!ele !curte !unt mai mici, !unt
de'ormate i uneori au contururi neregulate# A'eciunile mai poart numele de condrodi!pla"ii# :intre ele pot 'i
amintite acondropla"iile, !indromul Morbuio etc#
8isplaziile cartila#inoase FdirecionaleC apar %n de"(oltarea pe direcii a.erante a cartila4elor de
cretere# Cartila4ul poate migra %n totalitate !au 'ragmentar# Re"ult oa!e cu dimen!iuni redu!e, cu unele
extremiti -ipopla"ice, i care pre"int exo!to"e#
8isplaziile periostale !unt a'eciuni %n care oa!ele au lungimi normale dar dia'i"ele !unt mai !u.iri
put/nd ! 'ie i deminerali"ate, ceea ce poate duce la modi'icri de 'orm 5!colio!to"e6 !au c-iar 'racturi pe o!
patologic#
8isplaziile prin tul$urarea mecanismelor de modelare 4i tu$ulaie !unt a'eciuni care apar prin
tul.urarea acti(itii o!teocla!telor# Re"ult oa!e la care, re!or.ia 'i"iologic 'iind de'icitar, compactele i
corticalele !e %ngroa, canalul medular !e %ngu!tea" !au poate lip!i# A'eciunea poate 'i generali"at ca %n
.oala oa!elor de marmur 5Al.er!- 0c-on.erg6#
:I0TROIIL3
:i!tro'iile grupea" a'eciuni %n care modi'icrile radiologice care predomin !unt cele de !tructur#
Ace!tea determin apariia modi'icrilor de 'orm, contur i dimen!iune a oa!elor# Le"iunile !unt politopice,
polio!tice !au generali"ate#
Cla!i'icare:
S o!teodi!tro'ii careniale - adult - o!teoporo"a
- o!teomalacia
- copil -ra-iti!m
- !cor.ut
S o!teodi!tro'ii 'i.roa!e - o!teita 'i.roa! polio!tic
- o!teita paratiroidian
- o!teita de'ormant progre!i(
S o!teodi!tro'ii !anguine - eritropatii co!tituionale
-############################################## eritropatii c/tigate
S o!teodi!tro'ii toxice - intoxicaia cu &.
- intoxicaia cu Bi
- intoxicaia cu &
- intoxicaia cu I
- o!teoartropatia pneumic
Modi'icrile de !tructur con!tau %n pre"en concomitent a deminerali"rii, ariilor de o!teoli" i a
unor "one de o!teo!clero" neregulat# Ace!te modi'icri determin i modi'icri 'uncionale ale o!ului,
put/ndu-!e a!ocia 'racturi %n o! patologic#
Iniial apare deminerali"area unei "one, a unei pie!e !c-eletice %n %ntregime !au a mai multor oa!e
care poate determina modi'icri de 'orm ale o!ului# Matricea o!oa! re!tant poate 'i i ea alterat ceea ce (a
determina necro"e cu apariia unor "one de o!teoli" !au 'i.ro"# 0rurile minerale !e pot depune pe "one unde
acti(itatea o!teo.la!tic !e produce %n continuare 'i"iologic !au anar-ic# %n ace!t ca" re"ult oa!e cu contururi
neregulate cu compacte %ngroate neregulat cu tra(ee groa!e, anar-ice la ni(elul !pongioa!ei, pre"ent/nd
multiple "one de li" de dimen!iuni (aria.ile# :intre di!tro'iile cele mai cuno!cute amintim .oala &aget, .oala
RecJling-au!en i altele#
O0T3O&ORO?A
Repre"int entitatea caracteri"at prin ma! o!oa! 4oa! cu alterarea matricei proteice a o!ului# 0e
deo!e.ete ca entitate de deminerali"are#
A'eciunea, de origine de o.icei meta.olic e!te generali"at !au polio!tic#
Anatomopatologic !e con!tat !u.ierea i rare'acia tra(eelor o!oa!e la ni(elul e!utului o!o!
!pongio! i !pongio"area e!utului o!o! compact cu !u.ierea ace!tuia# 0tudii -i!tologice pe e!ut o!o!
decalci'icat au artat c pe l/ng diminuarea dimen!ional a tra(eelor exi!t "one de re!or.ie o!oa! i "one de
e!ut o!teoid# In re!tul de o! normal procenta4ul de impregnare 'o!'ocalcic a matricei proteice e!te normal#
Radiogra'ie !e con!tat:
S modi'icri de !tructur la ni(elul o!ului !pongio! tra(ee redu!e numeric i dimen!ional cu
inten!itate redu! i areole mai largii la ni(elul o!ului compact corticala !u.iat, lrgirea
canalului medular, e(entual 'a!cicularea compactei#
S modi'icri de 'orm: oa!ele lungi !e %ncur.ea"
S modi'icri de ax: prin %ncur.are oa!ele lungi %i modi'ic axul principal
S la ni(elul (erte.relor: accentuarea ci'o"elor, lrgirea !paiilor inter(erte- .rale prin ta!area
corpurilor (erte.rale, accentuarea inten!itii _P- %ngroarea !upra'eelor di!cale a corpilor
(erte.rali prin pr.uirea tra(eelor o.lice ale !pongioa!ei# La ni(el toracal (erte.rele de(in
cunei'orme#
O0T3OMALACIA 5RAKITI0M9L A:9LT9L9I6
3!te o o!teodi!tro'ie prin caren 'o!'ocalcic a adultului, mai 'rec(ent la 'emei#
Anatomopatologic, e!utul o!o! e!te %nlocuit de e!ut o!teoid# 0tructura proteic e!te normal, 'iind
(or.a de o decalci'iere#
Bolna(ul pre"int dureri necaracteri!tice, ne!i!temati"ate, are -ipotonie mu!cular cu mer! ne!igur,
cu !pa!m al adductorilor coap!ei, poate !u'eri 'racturi !pontane !au la e'orturi mici# Biologic !e con!tat
-ipocalcemie, -ipo'o!'oremie, 'o!'ata"e alcaline cre!cute
Cla!i'icare etiopatogenic:
S o!teomalacii careniale 5prin de'icit de aport6i !unt (itamino!en!i.ile, prin -ipo(itamino" :,
S o!teomalacii (itaminore"i!tente 5ne-ipo(itamino"ice6, !unt con!ecina unor le"iuni renale,
dup corticoterapie prelungit !au datorit unor tul.urri genetice
Radiologie !e con!tat:
S la de.ut - a!pect normal !au o uoar reducere a inten!itii !tructurii o!oa!e
S %n timp - a!pect o!teoporotic al !tructurii o!oa!e
- imagini de re!or.ie o!oa! circum!cri!e
- !triuri Loo!er dia'i"are !au meta'i"are 5.en"i tran!parente perpendiculare pe axul
o!ului, complete !au incomplete cu contururi ter!e6i !e datore!c traciunilor
mu!culare pe regiuni o!oa!e cu re"i!ten minimi multiple .en"i Loo!er - !dr
MilJman
- 'racturi %n lemn (erde, cu !au 'r depla!are
- de'ormri o!oa!e
- .a"in %n cup cu protru"ie aceta.ular i etalarea aripilor iliace
- coxa (ara 5reducerea ung-iului cer(icodia'i"ar6
- torace de'ormat %n clopot
RAKITI0M9L
A'eciune general, cronic, cu de.ut %n prima copilrie, cu determinare principal o!oa! dar i a altor
organe# Boala e!te determinat de impo!i.ilitatea de 'ixare a Ca pe o!ul %n cretere#
actori determinani incriminai %n apariia ra-iti!mului !unt:
S a(itamino" : prin aport
S aport in!u'icient de Ca
S lip!a de acti(are a pro(itaminei : 5ultra(iolete in!u'iciente6
0u.!tratul anatomopatologic al le"iunilor e!te lip!a calci'icrii %n "ona de calci'icare pro(i"orie i
-ipertro'ia celulelor cartilaginoa!e care determin 'ormare exagerat de e!ut o!teoid cu cretere %n gro!ime a
cartila4ului de con4ugare, !upra'ee meta'i"are cu contur neregulat, meta'i"e lrgite cu pinteni ra-itici !pre
epi'i"e# La ni(elul oa!elor plate i dia'i"elor oa!elor lungi o!teoidul !e 'ormea" %ntre perio!t i cortical#
$ucleii epi'i"ari apar cu %nt/r"iere i !unt pali"i#
Cla!i'icarea ra-iti!mului:
S ra-iti!m comun - (itamino!en!i.il
S ra-iti!m (itaminore"i!tent - de origine dige!ti( !au .iliar
S ra-iti!m renal cla!ic 5o!teodi!tro'ia -iper'o!'atemic6 - prin IR glomerular
!au glo.al
S ra-iti!m renal -ipo'o!'atemic - prin tu.ulopatii
S ra-iti!m renal -ipercalciuric - prin acido" -ipercloremic tu.ular
S ra-iti!m (itaminore"i!tent - -ipo'o!'atemic 'amilial
S -ipo'o!'ata"ia
orma cea mai r!p/ndit e!te ra-iti!mul comun, cruia i !e de!criu o 'orm precoce, cu de.ut de la
> luni la , ani i 'orma tardi( care apare dup , ani i !e mani'e!t la pu.ertate#
Clinic, !e de!crie pre"ena craniota.e!ului, per!i!tena 'ontanelei anterioare dup )D-)I luni, o prim
dentiie %nt/r"iat, iar cea de'initi( cu !triaii i ero"iuni, -ipertro'ia cartila4elor condroco!tale, cuno!cut !u.
denumirea de mtnii co!tale, %ngroarea extremitilor - .rri ra-itice, %ncur.rile oa!elor lungi %n coxa (ara
i genu (algum, .a"in turtit i !tr/mtat, cu con!ecine di!totice la 'ete, ci'o"e rotunde, c-iar cu a!pect 'etal al
(erte.relor %n ca"urile gra(e, 'racturi !pontane, con!olidate cu cluuri (oluminoa!e#
Radiologie !emnele radiologice !unt (i"i.ile de la ,-D !ptm/ni de la de.ut# 3!te o .oal polio!tic/,
c-iar cu a'ectare general a !c-eletului# ?ona meta'i"oepi'i"ar 5cartila4 de cretere6 crete, meta'i"a !e lrgete,
linia meta'i"oepi'i"ar a(/nd un contur ter!, neregulat, conca( !pre nucleul epi'i"ar cu a!pect de cupi
de'ormarea e!te mai accentuat la oa!ele mem.relor in'erioare datorit mer!ului# Corticala o!oa! depete
linia meta'i"oepi'i"ar !pre epi'i" apr/nd pinteni ra-iticii primul o! a'ectat e!te e o.icei extremitatea di!tal a
cu.itu!ului# $ucleii epi'i"ari apar cu %nt/r"iere, !unt mai mici, mai di!tanai de dia'i"# cu contur ter!, de
inten!itate mai mici deminerali"area poate 'i at/t de accentuat %nc/t nu !e pot (i"uali"a nucleii epi'i"ari#
0tructura o!oa! e!te deminerali"at, cu canal medular lrgit, compacta !u.iat, 'a!ciculat, tra(eaie
redu! cu areole largi, inten!itate redu! a o!ului cu a!pect de o! de !ticl# Creterea %n gro!ime determin
apariia perio!to"ei liniare !au lamelare# 0e mai con!tat de'ormri o!oa!e cu %ncur.ri 5ti.ie %n iatagan, coxa
(ara, genu (algum6, pre"ena de .en"i Loo!er#
In ra-iti!mul cronic apar linii multiple opace meta'i"are, tran!(er!ale, cuno!cute !u. denumirea de
linii Karri!# 0e mai pun %n e(iden de'ormri o!oa!e accentuate#
Ra-iti!mul tardi( apare la D - )E ani i e!te de o.icei locali"at la genunc-i, olduri i coloan
(erte.ral#
0CORB9T9L
A'eciune determinat de a(itamino"a C# 0e %nt/lnete at/t la copii c/t i la aduli#
Anatomopatologie: a(itamino"a C determin tul.urri %n !inte"a colagenului - !uport proteic !la.
pentru 'ixarea complexului 'o!'ocalcicVo! o!teoporotici 'ragilitatea capilar determin -emoragii %n "onele de
o!i'icare pro(i"orie#
Clinic: - anorexie
- a!tenie
- diaree
- -ematurie, gingi(oragii, ec-imo"e
- edeme
- pierdere ponderal
- 'o!'ata"e alcaline redu!e
Radiologie:
S ne!peci'ice - o!teoporo"
S !peci'ice:
- locali"are: nuclei epi'i"ari, meta'i"a di!tal radial, meta'i"a proximal
-umeral, meta'i"a di!tal 'emural, am.ele meta'i"e ti.iale, 4onciunile condroco!talei
locali"area e!te !imetric de o.icei
- "ona renJel - "on de den!i'icare o!oa!, de pr.uire a !cor.utului - .and opac cu
contur neregulat, dantelat, tran!(er!al, de aproximati( ) cm, !ituat la extremitatea
meta'i"ei, prin pr.uirile tra(eale determinate de !olicitrile mecanice
- linia Le-ndor'' - .and tran!parent tran!(er!al !ituat dea!upra "onei renJel, !pre
meta'i"
- pinteni &elJan - pinteni epi'i"ari - apo"iii tran!(er!ale determinate de prelungirea "onei
renJel
- meta'i" lrgit
- nuclei epi'i"ari de inten!itate redu! dar conturai extern de o linie de o!teo!clero"
5imagine %n cocard6 - marginea de doliu - !emnul [im.erger - e(ident i la oa!ele !curte i
tar!
- -ematoame !u.perio!tale - cretere a den!itii !tructurilor moi perio!oa!e - %n e(oluie !e
calci'ic - p!eudocalu!uri locali"ate cel mai 're(ent periti.ial i peri'emural#
A3C8I9$IL3 TRA9MATIC3 AL3 0CK3L3T9L9I
A'eciunile traumatice repre"int un grup de .oli a(/nd aceleai cau"e: 'actorii mecanici# 0unt
repre"entate de:
a6 racturi
.6 Luxaii
c6 3ntor!e
A# RACT9RIL3
racturile !unt !oluii de continuitate la ni(elul oa!elor# Mecani!mele care duc la apariia 'racturilor
!e datore!c unor:
)# actori mecanici
,# actori proprii !i!temului o!o!#
actorii mecanici care pot determin apariia 'racturilor pot 'i:
S Compre!iunea
S Traciunea
S or'ecarea
S Tor!iunea
S lexiunea
Aciunea ace!tor 'actori a!upra unei regiuni a o!ului neadaptat 'uncional ! !uporte ace!te 'ore, !au
care depe!c capacitatea de re"i!ten i ela!ticitate a o!ului produce apariia 'racturii# Mecani!mul 'racturii
poate 'i complex, a!ociind mai multe tipuri de 'actori#
actorii proprii !i!temului o!o! !unt repre"entai de modi'icrile patologice de de"(oltare !au
!tructurale care reduc re"i!tena o!ului#
3xamenul radiogra'ie %n ca"ul unei 'racturi tre.uie ! aduc preci"ri a!upra unor elemente de
diagno!tic 'oarte importante pentru tratamentul aplicat ulterior:
S 0ediul 5locali"area6 'racturii
S Tipul de 'ractur
S Traiectul de 'ractur
S :epla!area 'ragmentelor de 'ractur
S 3xi!tena unor le"iuni a!ociate
Radiogra'ia poate 'i utili"at i %n monitori"area tratamentului 'racturilor i %n aprecierea (ec-imii ei
i a modului de e(oluie#
6ediul (localizarea 1racturii& ractura poate intere!a un o! lung, un o! !curt !au unul plat# Cele mai
'rec(ente !unt 'racturile oa!elor lungi# 3le !e pot produce la ni(elul oricrei poriuni ale !ale - epi'i"a, meta'i"a
!au dia'i"a# 9neori 'ractura !e poate produce intraarticular intere!/nd i !upra'aa articular#
5ipul de 1ractur racturile !e pot cla!i'ica dup tipul de 'ractur %n:
racturi incomplete - a cror traiect de 'ractur nu !epar %n totalitate
'ragmentele 'racturate racturi complete- a cror traiect de 'ractur
!epar complet dou !au
mai multe 'ragmente de 'ractur# racturile complete pot 'i
!u.cla!i'icate dup traiect, numr de 'ragmente i mecani!mul de
producere %n:
- racturi .i'ragmentare
- racturi cominuti(e
- racturi .i'ocale
- racturi prin !mulgere
- racturi prin ta!are
- racturi - !eparaie
5raiectul de 1ractur :up po"iia i 'orma !a 'a de axul o!ului traiectul de 'ractur poate 'i:
S Tran!(er!al
S O.lic
S Longitudinal
S 0piroid
8eplasarea 1ra#mentelor de 1ractur :epla!rile 'racturare pot lip!i, a(/nd de-a 'ace cu 'racturi
'r depla!are# :ac exi!t depla!area !e poate 'ace 'a de cele trei planuri - !agital, 'rontal !au tran!(er!al# %n
ace!t 'el pot apare:
S Angularea
S Tran!laia 5depla!area lateral6
S %nclecarea
S Rotaia
S Tele!coparea 5%ntreptrunderea6
*3istena unor leziuni asociate %n a'ara le"iunilor cutanate care apar %n cadrul 'racturilor de!c-i!e,
pot apare concomitent cu 'ractura entor!e, luxaii, le"iuni (a!culare !au ner(oa!e# %n a'ara luxaiilor care pot 'i
diagno!ticate %n ca"ul unor radiogra'ii ]!tandard7, diagno!ticul re!tului le"iunilor a!ociate poate 'i 'cut doar
'olo!ind alte te-nici de examinare#
*voluia 1racturilor 0u. tratament ortopedic con!er(ator !au c-irurgical 'ractura poate e(olua !pre
(indecare !au !e poate complica#
*indecarea 'racturilor !e 'ace prin apariia cluului# Con!tituirea cluului !e 'ace %n trei etape:
a"a iniial in'lamatorie# ractura e!te un proce! patologic care declanea" la locul de apariie un
mecani!m in'lamator i o -emoragie# 3demul con!ecuti( 'racturii i -iperemia determin apariia
unei deminerali"ri# %n acelai timp la locul 'racturii !e con!tituie, ca i con!ecin a -emoragiei
un -ematom care trece i el prin 'a"ele lui de e(oluie# Con!ecina e!te apariia unui c-eag
'i.rino!# Acea!t perioad durea" aproximati( )-, !ptm/ni# Radiologie %n acea!t perioad
'ragmentele 'racturare apar deminerali"ate la extremiti, iar traiectul de 'ractur poate apare
lrgit#
a"a de proli'erare celular# C-eagul 'i.rino! (a 'i in(adat de 'i.ro.lati din e!utul con4uncti( propriu
o!ului i !tructurilor (ecine, dar i de o!teo.lati aprui prin recon(er!ia o!teocitar# Apare a!t'el
o nou matrice o!oa! con!tituit de-a lungul traiectului de 'ractur i %n 4urul extremitilor
'ragmentelor de 'ractur# :atorit edemului i -ematomului 'racturar la ni(elul 'ocarului de
'ractur apare !ta"a lim'atic care reine !rurile minerale depla!ate de -iperemie i edem#
Ace!tea !e (or 'ixa pe acea!ta nou matrice o!oa!# Acea!t 'a" apare din cea de a treia
!ptm/n i are drept con!ecin apariia unui e!ut o!o! .rut 5e!ut o!o! em.rionar6#
a"a de remodela4# %n 'uncie de e(oluia 'racturii, dup E-), !ptm/ni imo.ili"area 'racturii e!te
!uprimat i pacientul %ncepe o !erie de micri !u. controlul medicului# %n acea!t perioad
a!upra cluului %ncep ! acione"e 'ore mecanice care determin apariia proce!ului de
remaniere 'i"iologic a o!ului nou 'ormat# %n ace!t 'el, la maxim , ani de la producerea 'racturii,
cluul are a!pectul !tructural de o! de'initi(#
*indecarea 'racturii !e poate 'ace de'ectuo!# %n ace!t 'el pot apare complicaii ca %nt/r"ierea apariiei
cluului, p!eudartro"a, cluul (icio!, o!teoporo"a de imo.ili"are, necro"e a!eptice, o!teomielite !au o!i'icri
-eterotope#
B# L9FA8IIL3
Luxaiile repre"int a'eciuni articulare !oldate cu pierderea parial !au total a contactului %ntre
!upra'eele o!oa!e articulare# 3le !e pot complica !au a!ocia cu 'racturi prin !mulgere la locul de in!erie a unor
ligamente# :iagno!ticul e!te pu! pe un examen radiologie#
C# 3$TOR03L3
Repre"int a'ectri ale aparatului cap!ulo-ligamentar# $u au core!pondent radiologie# La 'el ca i
luxaiile !e pot a!ocia 'racturi parcelare prin !mulgere cu apariia unor modi'icri la ni(elul contururilor
capetelor articulare#
0I$:ROM9L I$LAMATOR I$3C8IO0
8e!utul o!o! poate 'i !ediul unor (ariate proce!e in'lamatorii i in'ecioa!e#
In'eciile o!ului, cuno!cute !u. denumirea de o!teite !au o!teomielite, !ur(in la orice (/r!t, dar
a'ectea" de pre'erin o!ul %n perioada de cretere# Locali"area in'ecioa! e!te de o.icei unic, mult mai rar
put/nd 'i i multipl#
In'ecia o!oa! induce o in'lamaie a e!utului con4uncti(o-(a!cular care duce la o !upuraie ce !e
poate %ntinde !pre prile moi, dar mai ale! !pre re!tul pie!ei !c-eletice#
Agenii patogeni !unt (ariai# :intre acetia cei mai 'rec(eni !unt !ta'ilococul auriu i .acilul Toc-#
Agentul patogen poate a4unge la ni(elul o!ului:
S &e cale !anguin# Agentul in'ecio! !e mo.ili"ea" dintr-un 'ocar !eptic a'lat la di!tan i 'r legtur
cu o!ul#
S &rin inoculare direct# Agentul in'ecio! a4unge la ni(elul o!ului prin intermediul unei plgi penetrante,
a unei 'racturi de!c-i!e, con!ecuti( unei inter(enii c-irurgicale
S &rin contiguitate# Agentul in'ecio! pleac dintr-un 'ocar in'ecio! de (ecintate, care are contact cu
perio!tul i o!ul !u.iacent#
O0T3OMI3LITA AC9T@ BACT3RLA$@
A'ectea" cu predilecie grupul de (/r!t =-,+ de ani, 'r predi!po"iie de !ex#
Locali"area cea mai 'rec(ent e!te la ni(elul meta'i"ei oa!elor lungi, unde circulaia e!te mai lent i
mai .ogat# :e aici proce!ul in'lamator !e extinde !pre dia'i", dar i !pre epi'i", tra(er!/nd cartila4ul de
cretere, a'ect/nd epi'i"a i put/nd a4unge la ni(elul articulaiei unde determin artrite !eptice#
3(oluia .olii are loc %n mai multe etape, repre"entate de apariia anumitor modi'icri radiologice
elementare#
&rimele dou !ptm/ni de la de.utul .olii, dei !unt "gomotoa!e din punct de (edere clinic, cu
dureri, roea local, impoten 'uncional, nu creea" nici un 'el de modi'icri radiologice la ni(elul pie!ei
!c-eletice a'ectate#
%n !ptm/nile >-D apar aproape concomitent deminerali"area i perio!to"a# :cminerali"area apare ca
i con!ecin a edemului local i -iperemiei in'lamatorii, a'ect/nd at/t compacta i corticala, c/t i !pongioa!a#
&erio!to"a e!te con!ecina !ta"ei lim'atice determinat de edem i produce reacie perio!tal linear !au
lamelar# %n 'ormele mai agre!i(e !au cu locali"are peri'eric, !e pot produce a'ectri directe ale perio!tului,
a(/nd drept con!ecin apariia perio!to"ei !u. 'orm de !piculi# 3(oluia o!teomielitei !e 'ace cu necro"a
e!utului o!o!# 3xten!ia proce!ului necrotic !e poate 'ace peri'eric, a(/nd drept con!ecin decolarea perio!tal
i accentuarea perio!to"ei#
0uprimarea circulaiei prin em.olu!ul micro.ian determin 'agocito"a o!teocla!tic i apariia
coleciei purulente# %n interiorul ei, teritoriul o!o! morti'icat prin
!topul (a!cular rm/ne nedeminerali"at, a(/nd aceeai inten!itate cu e!utul o!o! !nto!# Ace!t 'ragment o!o!#
a'lat in interiorul ariei de o!teoli" poart numele de !ec-e!tru o!o!#
:imen!iunea !ec-e!trelor e!te (aria.il, depin"/nd de teritoriul a'ectat de !topul (a!cular, dar i de
agre!i(itatea agentului micro.ian#
$ecro"a o!oa!, dei are o e(oluie aproape concomitent cu celelalte modi'icri radiologice
elementare, e!te mai lent a!t'el c de(ine (i"i.il radiologie a.ia la c/te(a luni de la de.utul .olii#
O0T3OMI3LITA CRO$IC@ O!teomielita cronic apare 'ie prin cronici"area unei o!teomielite
acute, 'ie ca 'orme particulare cum !unt:
S A.ce!ul central o!o!
S O!teomielita cronic - 'orma conden!ant
S O!teomielita
cronic - 'orma p!eudotumoral --------
%n o!teomielita cronic modi'icrilor radiologice tipice !e adaug proce!e recon!tructi(e o!oa!e de
tipul o!teo!clero"ei i perio!to"ei# Modi'icrile radiologice elementare !peci'ice o!teomielitei acute pot 'i
e!tompate glo.al !au parial, doar unele dintre ele#
O0T3OARTRITA T9B3RC9LOA0@ Agentul patogen e!te .acilul Toc-# Boala e!te de o.icei
o determinare !ecundar a unei tu.erculo"e pulmonare i doar de excepie o a'eciune o!oa! primar#
*/r!ta de apariie e!te la aproximati( ,+ de ani# Locali"area primar e!te direct articular !au o!oa!# A'ectarea
primar o!oa! !e extinde de regul i a'ectea" i articulaia#
Locali"area e!te meta'i"ar !au %n epi'i"a oa!elor lungi, mai ale! la ni(elul articulaiei coxo-
'emurale, ti.io-tar!iene, genunc-i !au coloanei (erte.ral#
Clinic !imptomatologia e!te mult mai di!cret ca %n o!teomielita .acterian, 'enomenele o!teo-
articulare apr/nd mai t/r"iu#
Modi'icrile radiologice elementare apar la un inter(al de timp mai mare dec/t %n o!teomielita acut,
la c/te(a luni de la de.utul real al .olii, 3le con!tau %n:
S :eminerali"are - cu locali"are la peri'eria o!oa! articular, cu exten!ie !pre dia'i", care a'ectea"
corticala i !pongioa!a#
S O!teoli" - cu locali"are marginal, !u. 'orm de geode !au ero"iuni i carii o!oa!e# %n lacune !e pot
g!i !ec-e!tre mici, deminerali"ate
S O!teo!clero"a i perio!to"a !unt mult mai puin repre"entate i nu repre"int modi'icri radiologice
1patognomonice7 tu.erculo"ei, ci mai ale! altor in'ecii !upraadugate#
S A'ectarea articular - con!t %n lrgirea !paiului articular la de.ut ca i con!ecina a -idrartro"ei i
apoi a reducerii p/n la di!pariie a !paiului articular prin a'ectarea cartila4elor articulare#
T9B3RC9LO?A *3RT3BRAL@ 5MORB &OTT6
Locali"area de predilecie e!te la ni(elul regiunii de tran"iie (erte.rale toraco- lom.are#
A'ectea" un cuplu de (erte.re i di!cul inter(ertj.ral# A'ectarea cuplului de (erte.re i mai ale!
topogra'ia le"iunilor di!tructi(e %n cele dou corpuri (erte.rale are ca !u.!trat (a!culari"aia (erte.relor#
Modi'icrile radiologice elementare !unt a!emntoare celor o!teoartritei tu.erculoa!e#
&articularitile con!tau %n:
S Apariia modi'icrilor de po"iie - prin di!trucia -emicorpurilor (erte.rale apare
ci'o"a angular#
S 0paiul inter(ertj.ral di!pare datorit at/t di!truciilor corpurilor (erte.rale c/t mai ale! di!truciei di!cului
inter(ertj.ral
S Apariia 'u!ului para(erte.ral - opacitate 'u"i'orm di!pu! pe am.ele contururi ale (erte.relor, omogen,
.ine conturat, 'iind expre!ia imagi!tic a a.ce!ului rece para(erte.ral#
S Modi'icrile radiologiee elementare de tip con!tructi( !unt mult mai .ine repre"entate i !unt con!ecina at/t
a proce!elor de (indecare i limitare a a'eciunii, c/t i de e(oluia lent a .olii#
$3CRO?3L3 A03&TIC3 0u.!tratul 'i"iopatologic al necro"elor a!eptice %l con!tituie tot !topul
(a!cular# Agenii etiopatogenici !unt (aria.ili:
S Microtraumati!me repetate
S 3m.olii
S :epre!uri"ri .rutale
S 3ndocrinici - -ipercortici!m
S Iatrogeni - tratament prelungit cu corti"on
*/r!ta de apariie e!te %n prima decad de (/r!ta la copil, la adult neexi!t/nd o perioad de (/r!t
predilect#
Locali"area predilect e!te la ni(elul epi'i"elor !au la ni(elul oa!elor !curte la aduli, la ni(elul
nucleilor epi'i"ari al oa!elor lungi i ai altor nuclei !ecundari la copil#
Modi'icrile radiologiee elementare !unt !imilare celor din proce!ele !eptice cu unele particulariti:
S 0paiul articular e!te %ntotdeauna p!trat, el apr/nd 'al! lrgit prin de'ormarea nucleului epi'i"ar la copil#
S $ucleul epi'i"ar !u'er 'racturi intratra(eale i pr.uiri ale corticalei epi'i"are
S Colul o!ului !e !curtea" i !e lrgete, %n interiorul lui put/nd apare geode i c-iar mici !ec-e!tre#
S &rin (indecare poate apare o!teo!clero"a i artro"a#
0I$:ROM9L T9MORAL
&roli'erarea patologic %n interiorul o!ului a oricrui 'el de e!ut propriu !au a unor e!uturi a.erante
cu punct de plecare dintr-o alt proli'erare patologic 5neopla"ic6 cu alt locali"are determin la ni(elul o!ului
apariia tumorilor o!oa!e#
Tumorile o!oa!e !e cla!i'ic %n:
)# Tumori .enigne
,# Tdmori maligne
Tumorile maligne pot 'i:
S tumori primiti(e
S tumori !ecundare 5meta!ta"e6
Tumorile .enigne i tumorile maligne primiti(e !unt a'eciuni mono!tice monotope# Tumorile
maligne !ecundare !unt a'eciuni polio!tice politope#
)# T9MORIL3 B3$I<$3 0unt a'eciuni relati( rare# Apar la tineri de o.icei %n prima i a dou
decad de
r/r!i/
Au o e(oluie lent i nu modi'ic !tarea general a .olna(ului, ceea ce le 'ace ! 'ie diagno!ticate
%nt/mpltor, tardi( !au cu oca"ia apariiei complicaiilor - de o.icei 'racturi %n o! patologic#
Ki!tologic au in !tructur celule mature, .ine di'ereniate, care %nlocuie!c elementele o!ului dar nu le
di!trug#
$u recidi(ea" i nu meta!ta"ea"#
3xplorarea imagi!tic a tumorilor o!oa!e .enigne con!t %n:
- 3xplorarea radiogra'ic - pune %n e(iden tumora, i orientea" diagno!ticul !pre elemente de .enignitate#
- Tomogra'ia computeri"at completea" in'ormaiile pri(ind criteriile de .enignitate ale tumorii
- 0cintigra'ia o!oa! pune %n e(iden -ipocaptarea la ni(elul tumorii datorit (a!culari"aiei redu!e tumorale
:iagno!ticul etiologic %l 'ace doar examenul -i!topatologic#
Radiologie tumorile .enigne pre"int anumite criterii diagno!tice de'initorii:
S Locali"are meta'i"ar cu extindere dia'i"ar
S Au contur net, .ine preci"at
S 0u'l i !u.ia" corticala o!oa!, dar nu o %ntrerup# %ntreruperea corticalei !e poate
produce doar prin 'ractura#
S $u pre"int reacie perio!tal# Toate ace!te caractere !e datore!c e(oluiei lente a
tumorii#
S Modi'icrile de !tructur pot 'i de tip:
- litic
- o!teo!clerotic
- mixt
S Tumora %mpinge !tructurile moi de (ecintate dar nu le in'iltrea"
S 0tructura e!utului o!o! din (ecintatea tumorii e!te normal#
S Marea ma4oritate a tumorilor .enigne !unt tumori litice#
Tumorile .enigne !unt cla!i'icate %n:
A# Tumori o!teogenice: S o!teom
S o!teom o!teoid
S exo!to"
S 'i.rom o!i'iant
B# Tumori cartilaginoa!e: S condrom
S o!teocondrom
S condro.la!tom .enign
S 'i.rom condromixoid
C# Tumori (a!culare: S -emangiom
S lim'angiom
:# Tumori con4uncti(e: S lipom
S 'i.rom
3# &!eudotumori: S c-i!t o!o! !olitar
S c-i!t ane(ri!mal
S di!pla"ia 'i.roa!
O!teomul - e!te o tumor .enign o!teogenic care apare la (/r!t t/nr# Locali"area pre'erenial
e!te pe oa!ele plate i la ni(elul ma!i(ului 'acial 5!inu!uri, oa!e pneumatice6, 'oarte rar la oa!e lungi#
A!pectul radiologie e!te al unei "one de conden!are o!oa! 5o!teo!clero"6 cu contururi regulate,
de"(oltate pe corticala o!ului a'ectat, cu contururi regulate .ine preci"ate, omogen#
O!teomul o!teoid - e!te o tumor .enign o!teogenic care apare la (/r!ta t/nr# Locali"area
predilect e!te pe oa!ele lungi, (erte.re, mai rar pe oa!e plate# 0e de"(olt %n 4urul unui nucleu de e!ut
con4uncti(, care rm/ne tran!parent, ca o proli'erare o!teo!clerotic, regulat omogen, .ine conturat# $ucleul
tran!parent poart denumirea de nidu!# :e multe ori nidu!ul nu poate 'i pu! %n e(iden dec/t prin tomogra'ie
computeri"at !au prin tomogra'ie plan#
Condromul - e!te o tumor o!oa! .enign, compu! din cartila4 -ialin care !e de"(olt predilect %n
ca(itile medulare ale oa!elor lungi# Locali"area central, %n interiorul o!ului, %i atrage denumirea de
encondrom, iar tumora locali"at peri'eric poart denumirea de eccondrom# 3!te o tumor litic# ?ona de li"
are 'orme (aria.ile, contururi .ine delimitate de compact care e!te !u.iat i !u'lat determin/nd o dia'i"
oedo!totic# %n interiorul "onei de li" !e pun %n e(iden multiple calci'icri# Tumora !e poate maligni"a#
Momentul maligni"rii e!te e(ideniat radiologie prin %ntreruperea corticalei i in'iltrarea !tructurilor moi,
%ncon4urtoare#
Kemangiomul - !e de"(olt prin proli'erarea capilar i arteriolar din e!utul medular# Apare in
prima decad de (/r!t# Locali"area de elecie e!te la ni(elul corpurilor (erte.rale i a oa!elor plate# Radiologie
a!pectul caracteri!tic e!te al unei ma!e .uretoa!e prin modi'icrile de !tructur de la ni(elul !pongioa!ei# La
ni(elul corpurilor (erte.rale, tra(eele !pongioa!ei iau o di!po"iie (ertical# Kemangiomul poate determin prin
de"(oltarea lui !u'larea o!ului cu modi'icri de 'orm i dimen!iuni#
C-i!tul o!o! e!enial - e!te o tumor .enign de origine necuno!cut, cu de"(oltare a!imptomatic,
care apare %n prima !au cea de a dou decad de (/r!t# Locali"area de elecie !e a'l la ni(elul meta'i"elor
proximale ale oa!elor lungi# Radiologie a!pectul radiologie e!te al unei "one de li", de dimen!iuni (aria.ile,
put/nd a4unge la c/i(a centimetri, care !u'l corticala, o !u.ia", dar nu o %ntrerupe# %n interior de o.icei nu !e
pun in e(iden alte !tructuri# %n ca"ul c-i!turilor mari, pot apare %n interior rare !epturi 'ine# La polul in'erior
poate pre"enta un 'in li"ereu o!teo!clerotic, regulat 5 a!pectul de coa4 de ou6#
Tumora cu mieloplaxe 5tumora cu celule gigante6 - e!te cla!i'icat 'ie ca tumor, 'ie ca di!tro'ie
o!oa!# 3!te o tumor litic# Apare dup %nc-iderea cartila4ului de cretere 5dup ,+ de ani6# Locali"area
predilect e!te la ni(elul meta'i"ei oa!elor lungi# Mai rar poate 'i %nt/lnit la oa!ele plate# 0e a'l !ituat la limita
dintre .enign i malign, 'iind tumora .enign care !e poate maligni"a mai 'rec(ent dec/t condromul# Radiologie
a!pectul e!te al unei "one de li" o!oa! locali"at epi'i"ar, de dimen!iuni (aria.ile de c/i(a centimetri
diametru, care !u.ia" corticala o!ului i o !u'l# At/t timp c/t corticala e!te intact tumora e!te con!iderat ca
'iind .enign# C/nd corticala !e rupe, e!uturile moi !e den!i'ic i !unt in'iltrate de tumor, acea!ta a de(enit
malign# %n interiorul "onei de li" !e pun %n e(iden tra(ee 'ine regulate care dau a!pectul unor ].ule de
!pun7#
,# T9MORIL3 MALI<$3
Tumorile maligne primare apar de o.icei la tineri p/n %n a treia decad de (/r!ta# 0unt mai 'rec(ente
dec/t tumorile .enigne# 0unt le"iuni unice, cu e(oluie rapid, care a'ectea" !tarea general a .olna(ului#
Ki!tologic au celule tinere, cu aipii celulare i mito"e# In'iltrea" !tructura o!oa! de (ecintate i !tructurile
moi %ncon4urtoare# 0pre deo!e.ire de tumorile .enigne recidi(ea" i meta!ta"ea"#
3xplorarea imagi!tic a tumorilor o!oa!e maligne primare con!t %n:
S 3xplorarea radiogrx'ica - pune %n e(iden tumora, i orientea" diagno!ticul !pre elemente de malignitate#
- Tomogra'ia computeri"at completea" in'ormaiile pri(ind criteriile de malignitate ale tumorii i pune in
e(iden in(a"ia e!uturilor moi#
S 0cintigra'ia o!oa! pune in e(iden -ipercaptarea la ni(elul tumorii datorit (a!culari"aiei tumoral .ogate,
anar-ice cu multiple lacuri !anguine#
:iagno!ticul etiologic il 'ace doar examenul -i!topatologic#
Radiologie tumorile .enigne pre"int anumite criterii diagno!tice de'initorii:
S Locali"area e!te meta'i"ari tumora re!pect cartila4ul de cretere#
S Tumora are un contur ter! impreci!
S Corticala o!ului e!te %ntrerupt prin exten!ia tumoral, dar i prin 'racturi %n o!
patologic
S Tumorile maligne determin reacie perio!tal !piculi'orm# La peri'eria tumorii, la
locul de e'racie a perio!tului, apar !piculi perio!tali de 'orm triung-iular care poart
denumirea de ]triung-iul Iui Codman7#
S Modi'icrile de !tructur pot 'i:
- litice
- o!teo!clerotice
- mixte
S 0tructurile moi !unt in'iltrate, in(adate cu multiple inclu"iuni o!oa!e %n interior#
Tumorile maligne !e cla!i'ic %n:
)# Tmimori o!teogenice: S O!teo!arcom
S O!teo!arcom paro!tal
S O!teo!arcom perio!tal
,# Tumori cartilaginoa!e:S Condro!arcom
># Tumori con4uncti(e: SLipo!arcom
S i.ro!arcom
D# Kemopatii: S 0arcom 3Qing
S Lim'oame
S Mielom multiplu
O!teo!arcom - 3!te cea mai 'rec(ent tumor malign# Apare la (/r!ta t/nr, mai 'rec(ent %n prima
i a doua decada de (/r!t# Locali"area de predilecie e!te %n meta'i"a oa!elor lungi, 'oarte rar, %n dia'i"a i %n
oa!e late# Radiologie !e de!criu trei 'orme:
- 'orma o!teogenic
- 'orma o!teolitic
- 'orma mixt
:up locali"are !e de!crie o 'orm central, o 'orm peri'eric# 3xi!t o!teo!arcoame cu punct de
plecare perio!tal#
/steosarcomul osteo#enic pre"int in'iltrarea i den!i'icarea !tructurilor moi %ncon4urtoare, care
pot ! pre"inte %n interior inclu"iuni o!oa!e, %ntreruperea corticalei o!oa!e prin de"(oltarea ma!ei tumorale care
e!te alctuit din produciuni o!oa!e anar-ice, neregulate, neomogene ce in(adea" prile moi#
/steosarcomul osteolitic are ca a!pect radiologie de"(oltarea unei "one mari de o!teoli" neregulate
care !parge corticala o!oa!, in'iltrea" e!uturile moi %ncon4urtoare i pre"int perio!to"a !picular e(ident#
Condro!arcomul - e!te o tumor malign eu punct de plecare din e!ut cartilagino!# Apare mai
'rec(ent %n cea de-a doua i a treia decada de (/r!ta# &oate 'i primar, de"(olt/ndu-!e de la %nceput ca tumor
malign !au !ecundar, prin maligni"area unui condrom# Locali"area de elecie e!te la ni(elul meta'i"ei oa!elor
lungi, dar !e de!criu i locali"ri la ni(elul oa!elor late# Ca i condromul e!te caracteri"at printr-o "on de li",
central !au peri'eric, dar care !parge corticala i in(adea" !tructurile moi#
Mielomul multiplu - e!te o tumor malign -ematogen# Apare dup (/r!ta de D+ de ani# Le"iunea
poate ! 'ie mono!tic, monotop, !ituaie %n care tumora poart numele de pla!mocitom !au polio!tic,
politop# Ki!topatologic !e caracteri"ea" prin apariia de 'ocare pla!mocitare %n o!# prin proli'erarea
pla!mocitelor medulare# 3!te %n!oit de un !indrom .iologic caracteri!tic# :iagno!ticul de certitudine e!te dat de
puncia medular# Locali"area e!te la ni(elul oa!elor .ogate %n mdu( -ematogen# Radiologie le"iunile !unt
le"iuni de li"# rotunde i rotund - o(alare cu diametre (aria.ile, de la dimen!iuni in'racentimetrice la ) - > cm#
?onele de o!teoli" !unt conturate de !tructura o!oa! din 4ur, tar li"ereu o!teo!clerotic# Le"iunile o!teolitice
!u'l o!ul, !u.ia" corticala, dar nu o !parg# A'eciunea !e %n!oete de o.icei de o!teoporo" generali"at#
Meta!ta"ele o!oa!e 0unt cele mai 'rec(ente tumori maligne cu locali"are o!oa!# 0unt tumori
!ecundare cu locali"are polio!tic, politop, datorit di!eminrii -ematogene# 0e locali"ea" la ni(elul oa!elor
.ogate %n e!ut medular - coloan (erte.ral, .a"in, craniu, extremitile oa!elor lungi# Apar de o.icei dup
(/r!ta de D+ de ani# 3(idenierea lor poate 'i con!ecina unor examene radiologice de rutin !au e'ectuate !u. o
alt indicaie diagno!tic, !emnal/nd %n ace!t ca" pre"ena unui cancer necuno!cut# Radiologie !e de!criu
meta!ta"e o!teolitice, %n care modi'icarea radiologic elementar predominent e!te li"a o!oa!, meta!ta"e
o!teoconden!ante, %n care modi'icarea radiologic elementar predominent e!te o pla4a de o!teo!clero" !au
mixte# %n raport cu cancerul primiti( i !ex meta!ta"ele !e cla!i'ic a!t'el:
Meta!ta"e o!teoconden!ante
S !ex ma!culin-cancer primiti(:
)# pro!tat P (e"ic urinar
,# !tomac
># pancrea!
S !ex 'eminin-cancer primiti(:
)# !/n
,# uter Meta!ta"e o!teolitice
S !ex ma!culin-cancer primiti(:
)# plm/n
,# (e"ic urinar
># tu. dige!ti(
D# rinic-i
=# tiroid
S !ex 'eminin-cancer primiti(:
)# !/n
,# uter
># tu. dige!ti(
D# (e"ic urinar
=# tiroid
E# o(ar
Radiologie, meta!ta"ele o!teolitice apar ca multiple "one de li", de diametre (aria.ile, de la
dimen!iuni in'racentimetrice la ) - > cm#, cu contur neregulat, ter!, care !u'l compacta i corticala, dar nu o
!parg# $u dau reacie perio!tal, !e pot %n!oi de 'racturi %n o! patologic#
Meta!ta"ele o!teoconden!ante apar ca multiple "one de o!teo!clero", de diametre (aria.ile, de la
dimen!iuni in'racentimetrice la ) - > cm#, cu contur neregulat, ter! care !u'l compacta i corticala, dar nu o
!parg# $u dau reacie perio!tal, !e pot %n!oi de 'racturi %n o! patologic# ormele mixte pre"int concomitena
le"iunilor o!teo!clerotice i o!teolitice#
CA&ITOL9L *III $O8I9$I I$TRO:9CTI*3 A$ RA:IO&3:IATRI3
<-e# <oldi
RA:IO&3:IATRIA e!te o !upra!peciali"are a radiologiei generale, care utili"ea" aceleai te-nici
de in(e!tigare ca la adult, pre"ent/nd o !erie de particulariti care o indi(iduali"ea"#
Ri!cul mult mai mare al le"iunilor con!ecuti(e iradierii la copil, 'a de adult, impune o conduit de
in(e!tigare radioimagi!tic aparte, care ! limite"e c/t mai mult e'ectul noci( al ra"elor F 'r a pre4udicia
!ta.ilirea rapid i corect a diagno!ticului i urmrirea e'icienei tratamentului#
&ractic, 'iecare ca" care nece!it in(e!tigaie imagi!tic !e di!cut de ctre medicul radiolog cu
medicul clinician pentru alegerea metodei celei mai e'iciente i mai puin iradiante# 0e indic 'olo!irea, ca
prim intenie, a examenelor imagi!tice neiradiante c-iar dac re"ultatele o.inute repre"int G=-I+U 'a de
cele iradiante o.inuite 5ex: ecoci!togra'ie %n locul uretroci!togra'iei micionale cla!ice6# Repetarea examenelor
radiologice !e 'ace numai %n 'uncie de imaginea precedent i e(oluia ca"ului, 'iind exclu!e calendare
pre!ta.ilite# 0e impune imo.ili"area i uneori !edarea !ugarilor i copiilor mici pentru a !e e(ita repetarea
examenului datorit arte'actelor de micare
Imaginea radiologic normal la !ugar i copilul mic pre"int particulariti 'a de adult#
A!pectul imagi!tic al unor a'eciuni %nt/lnite i la adult e!te di'erit la copil#
Bolile !peci'ice (/r!tei mici pre"int a!pecte imagi!tice caracteri!tice#
&ARTIC9LARIT@8IL3 &ROTOCOAL3LOR :3 I$*30TI<A8I3
IMA<I0TIC@ LA CO&IL
Motto: nici o in(e!tigaie imagi!tic nu !e e'ectuea" %naintea examenului clinic i a unui minim de examene
de la.orator#
A# TORAC3
La copil, ca i la adult, in(e!tigaia imagi!tic a toracelui are dou metode de prim intenie:
3cogra'ia pentru peretele toracic, dia'ragme, extremitile media!tinului, cord i (a!e mari i
e(idenierea coleciilor lic-idiene pleurale minime#
Radiogra'ia toracic pentru !c-elet toracic i aparat re!pirator#
3!te indicat doar ta comicu a'eciuni cardio-re!piratorii !au cu .oli de !i!tem ce pot a'ecta plm/nul
!au cordul# 3!te o.ligatorie prote4area a.domenului copilului cu or plum.at# 0e 'ace 'r gril antidi'u"oare#
Incidenele de pro'il !au o.lice !e execut doar
,I,
%n 'uncie de imaginea de 'a# Re'eritor la aa - "i!a radiogra'ie 1de control7 la externare, acea!ta nu
are indicaie dec/t in ca"uri punctuale#
&reci"m c incidena de pro'il pentru !tudiul cordului e!te inutil !u. (/r!ta de > ani a(/nd %n (edere
particularitile imaginii radiologice normale, la acea!t (/r!t#
Radio!copia pulmonar nu are indicaie la copil, %n unele ri 'iind inter"i!, pentru c nu aduce date
!uplimentare 'a de examenele amintite i e!te 'oarte iradiant# Re!tul in(e!tigaiilor au indicaii !uperpo"a.ile
celor de la adult#
B# AB:OM3$
A&ARAT9L :I<30TI*
a# Tu.ul dige!ti( .ene'icia" de dou metode de in(e!tigare cla!ice: ecogra'ia i radio!copia cu
!u.!tan de contra!t
3cogra'ia repre"int examen de prim intenie %n diagno!ticul !teno"ei -ipertro'ice de pilor,
apendicitei, in(aginaiei inte!tinale# 3!o'agul i rectul pot 'i in(e!tigate prin ecoendo!copie# 0tudierea peretelui
!tomacului i inte!tinului gro! e!te 'acilitat dup umplerea lor cu o !u.!tan lic-id#
Menionm aportul ecogra'iei %n depi!tarea i anali"area coleciilor lic-idiene intraa.dominale#
Radio!copia cu !u.!tan de contra!t !e execut numai dup ce examenele endo!copice !unt
neconcludente !au pentru !egmente dige!ti(e inacce!i.ile ace!tora 5inte!tin !u.ire6# 0e 'olo!e!c numai aparate
cu ampli'icator de imagine i !e 'ac minimum de radiogra'ii#
44, <landele anexe nu pre"int particulariti de in(e!tigaie imagi!tic 'a de adult, %n ceea ce pri(ete
radiogra'ia a.dominal !impl acea!ta are indicaii mai ale! %n !indroamele o.!tructi(e inte!tinale#
A&ARAT9L 9RI$AR %n patologia pediatric exi!t dou protocoale de in(e!tigaie imagi!tic
pentru !tudiul aparatului urinar, pe grupe de (/r!t :
pe!te , ani RR*0 _ 3CO<RAI3
$ORMAL
&ATOLO<IC
A5 9CM S
(sau
cistografie
izotopic)
'+I-
9roIRM
9CM
(sau
cistografie
izotopic)
CT
,I>
$ORMAL
0TO&
:in cele dou !c-eme pre"entate !e de!prind urmtoarele conclu"ii:
S !u. (/r!ta de ) an 9I* nu pre"int intere! practic, ea 'iind %nlocuit cu !ucce! de ecogra'ie,
!cintigra'ie ~ ci!togra'ie# %n plu! pregtirea !ugarilor e!te di'icil iar examenul e!te 'oarte iradiant#
S la !ugari ci!togra'ia micional cla!ic poate 'i %nlocuit cu !ucce! cu ci!togra'ia i"oto- pic cu
HHmTc:T0A care pre"int un di!con'ort mai mic i e!te mai puin iradiant# Are de"a(anta4ul c nu
e(idenia" re'luxul (e"ico-ureteral de grad mic 5)-,6#
S la copii mari 9I* e!te indicat pentru !tudiul mor'ologiei cilor urinare i %n primul r/nd depi!tarea
necro"elor papilare care pot apare %n e(oluia pielone'ritei cronice# 3a poate 'i %nlocuit de 9roIRM,
care e!te un examen neiradiant i o'er o cantitate !uperioar de date# %n pre"ent e!te pro-i.iti(
datorit co!tului ridicat#
Reamintim nece!itatea prote4rii toracelui !ugarilor %n ca"ul e'ecturii RR*0, 9I* !au ci!togra'iei
deoarece !ternul e!te la acea!t (/r!t organ -ematopoetic#
C# 0I0T3M9L O0T3O-ARTIC9LAR
$u !unt particulariti de protocoale de in(e!tigaie imagi!tic 'a de adult# &reci"m aportul
ecogra'iei ca examen de prim intenie, net !uperioar in(e!tigaiei radiogra'ice pentru !tudiul articulaiilor i a
prilor moi perio!oa!e#
p# Menionm importana examenului ecogra'ic %n depi!tarea e(entualelor mal'ormaii organo-!c-eletice la
't#
&ARTIC9LARIT@8IL3 IMA<I$II RA:IOLO<IC3 $ORMAL3 LA CO&IL
A# TORAC3
:iametrele unui -cmitorace la !ugar au tendin la egali"are#
Kemidia'ragmele !unt la acelai ni(el: la !ugar %n dreptul arcurilor po!terioare C*III, iar la precolari %n
dreptul arcurilor po!terioare C 3F#
Arcurile po!terioare ale coa!telor !unt mai ori"ontali"ate#
Kilul i (a!ele pulmonare !unt (i"i.ile de la natere, cali.rul arterelor 'iind egal in cele dou 4umti
ale toracelui datorit po"iiei %n decu.it a !ugarilor#
Bi'urcaia tra-eei ere
%
na B-]otul (erte.rei T>, la colar i adult 'iind %n dreptul
Media!tinul !uperior apare mai larg la copii !u. , ani datorit imaginii normale a timu!ului, (i"uali"at
%n incidena de pro'il %n media!tinul antero-!uperior#
Cordul apare proporional mai mare, raportat la torace, cu c/t copilul e!te mai mic a(/nd urmtorii
indici cardio-toracici:
S + - ) an V +,E=U
S ) - , ani V +,E+U
S , - D ani V +,==U
S p E ani aprox# +,=+U
Imaginea normal a cordului e!te di'erit %n 'uncie de (/r!t:
La !ugar e!te glo.ulo! i nu pre"int delimitarea arcurilor pe contur5'ig# la, l.6# %ntre , i E ani !e
(i"uali"ea" doar patru arcuri, prin a.!ena imaginii .utonului aortic i arcul mi4lociu !t/ng e!te mai con(ex5'ig#
Ic6#
&e!te (/r!ta de E ani imaginea e!te a!emntoare cu cea a adultului, cu excepia arcului mi4lociu !t/ng
care !e menine mai con(ex 5'ig# ld6#
:up prima re!piraie nou n!cutul poate pre"enta un mic pneumotorax care !e reduce !pontan#
B# AB:OM3$
)# T9B9L :I<30TI*
3!o'agul
La !ugar, !e (ede uneori i 'ar !u.!tan de contra!t datorit aero'agiei normale la acea!t (/r!t#
:in punct de (edere mor'ologic el pre"int (olum (aria.il %n 'uncie de coninut, %n !trat !u.ire nu !e
(i"uali"ea" pliurile de mucoa!# :e a!emenea, radio!copic nu !e (i"uali"ea" contracii pe conturul !u 5'ig# ,a6#
%n primele dou luni de (ia pre"int un mic re'lux ga!tro-e!o'agian, intermitent, dup umplerea
!tomacului, %n decu.it, 'ar !emni'icaie patologic#
0tomacul
Timpul de e(acuare ga!tric, raportat la (olum, e!te mai mare comparati( cu adultul 'iind de circa >
ore#
*olumul !u e!te proporional mai mare, raportat la cel al a.domenului#
&re"int a!pect glo.ulo! 'r e(idenierea cur.urilor# Contururile !unt regulate 'r (i"uali"area
contraciilor# %n !trat !u.ire nu pre"int imagini de pliuri de mucoa!5'ig# ,.6#
Inte!tinul !u.ire
La !ugar timpul de e(acuare e!te de circa )-, ore 'iind mai !curt dec/t la adult#
Mor'ologic pre"int contururi regulate iar %n !trat !u.ire nu !e (i"uali"ea" imaginea pliurilor de
mucoa!, a(/nd a!pect granulat# Coloana .aritat poate apare 'ragmentat5'ig# >a6#
;+B- 3 - A!pectul normai al tu.ului dige!ti( la !ugar
a# inte!tin !u.ire
.# inte!tin gro!
Inte!tinul gro!
La 'el ca i celelalte !egmente ale tu.ului dige!ti(, pre"int (olum (aria.il %n 'uncie de coninut i de
aceea la !ugar !e recomand aprecierea dimen!iunilor !ale %n timpul trei al irigogra'iei# dup in!u'larea cu aer#
Contururile inte!tinului gro! !unt mai regulate, 'r (i"uali"area imaginilor de -au!tre iar %n !trat !u.ire
are un a!pect granulat5'ig# >.6#
3!te de remarcat c linia peritoneal !e (i"uali"ea" de la (/r!t de !ugar# 3i pre"int %n mod normal
aerocolie i aeroenterie mai accentuate dec/t adultul#
,# <LA$:3L3 A$3F3 :intre glandele anexe ale aparatului dige!ti( pancrea!ul pre"int imagine
particular la !ugar i copilul mic apr/nd ecogra'icd"oecogen cu parenc-imul -epatic,- uneori#
Rinic-i
3xamenul ecogra'ic arat a!pect caracteri!tic la acea!t categorie de (/r!t parenc-imul apr/nd mai
-iperecogen i piramidele lui Malpig-i .ine (i"uali"ate#
3xamenul urogra'ic, la !ugar, arat rinic-ii proporional mai mari dec/t la colar i adult diametrul
.ipolar core!pun"/nd %nlimii a D - D,= corpi (erte.rali# 3i pre"int contururi .o!elate, p/n la (/r!ta de = ani#
0i!temele pielo-caliceale au a!pect mor'ologic !imilar cu cele ale adultului 5'ig# D6#
P
onm
a A
U
c-iar- u#or-ipoecogen,
># A&ARAT9L 9RI$AR
ig# D A!pectul normal al aparatului urinar
la !ugar !ec(en urogra'ic
ig# = - A!pectul normal al (e"icii urinare %n
perioada neonatal: %n !emirepleie -ernia"
tran"itoriu %n canalele ing-inale
9reterul
%n primul an de (ia e!te mai mo.il, put/nd a(ea traiect uor depla!at %n ca" de aeroenterie !au
aerocolie mai accentuat#
*e"ica urinar
%n primul trime!tru de (ia, %n !emirepleie, apare uor de'ormat datorit -ernierii tran"itorii prin
canalele ing-inale, imagine care di!pare %n repleie5'ig# =6#
C# 0I0T3M9L O0T3OARTIC9LAR
Craniul
La nou n!cut i !ugarul mic raportul dintre neurocraniu i ma!i(ul 'acial apare modi'icat 'a de
colar i adult 'iind de >-DP) 5ex: la E ani e!te ,-,,=P)6# 0uturile i !incondro"ele dintre oa!e !unt largi, datorit
"onelor cartilaginoa!e dintre ele#
%n primul an de (ia !e (i"uali"ea" 'ontanelele, "one neo!i'icate %ntre oa!ele calotei4care apar
radiologie ca mne lacunare, neregulate#
La unirea celor dou 4umti ale ramului ori"ontal al mandi.ulei !e (ede o .and lacunar, care
di!pare la precolar dup terminarea o!i'icrii#
Craniul la precolar pre"int lacune !u. 'orm de .en"i !inuoa!e !au rotund- o(alare care !unt
anurile (a!culare, .ine (i"i.ile la acea!t (/r!t5'ig# E6#
0inu!urile craniene
Apar ca imagine radiologic la (/r!te di'erite# La !ugar !e (d doar cele maxilare# Cele 'rontale,
!'enoidale i celulele etmoidale apar dup (/r!ta de >-D ani#
Coloana (erte.ral
A!pectele radiologice !unt di'erite la !ugar, precolar i colar#
ig# E - A!pectul normal al craniului la !ugar
%n perioada neonatal raporturile dintre !egmentele coloanei (erte.rale !unt : coloan cer(ical )PD,
coloan toracal )P,, coloan lom.ar )PD# Imaginea ei radiologic apare 'ormat din alternan de "one
!cleroa!e cu "one lacunare datorit neo!i'icrii !incondro"elor dintre nucleii primari de o!i'icare ai corpului i
arcurilor (erte.rale# Corpul (erte.ral are un a!pect caracteri!tic de 1!andQic-] 5'ig# Ga6#
La precolar corpul (erte.ral apare cu marginile rotun4ite, pre"ent/nd %n treimea anterioar o .and
lacunar 5an (a!cular6# &er!i!t "onele lacunare %ntre corp i arcurile (erte.rale, o!i'icarea dintre ele
'inali"/ndu-!e la (/r!t colar# %n inciden de 'a platourile (erte.rale apar uor neregulate5'ig# G.6#
:up (/r!ta de G ani, %n ung-iurile corpului (erte.ral, apar imagini !cleroa!e puncti'orme
repre"ent/nd nucleii !ecundari de o!i'icare ai corpilor (erte.rali# Raporturile coloanei (erte.rale !unt
a!emntoare adultului: coloan cer(ical )P= -)PE, coloan lom.ar )P>#
Ba"in o!o!
:up natere !e (i"uali"ea" "one lacunare la ni(elul cartila4elor de con4ugare dintre oa!ele .a"inului,
per!i!tente i la precolar# 9ng-iul de %nclinare al pla'onului aceta.ular e!te de circa >=W# 3l !cade progre!i(
a4ung/nd la (/r!ta de precolar a!emntor adultului5)+W-),W6- Marginea !uperioar a !acrului are po"iie uor
mai %nalt 'a de oa!ele iliace, a!pect remediat dup ce !ugarul %ncepe ! mearg#
La precolar apare nucleul de o!i'icare al cocci!ului i !e %nc-ide !incondro"a i!c-io-pu.ian#
La colar apar nucleii !ecundari de o!i'icare ai cre!telor iliace i i!c-ioanelor#
0c-eletul mem.relor
Ia nou n!cut un o! lung pre"int o dia'i" in centru i dou meta'i"e la capete, care !unt proporional
mai late i cu marginea epi'i"ar con(ex#
&erio!tul e!te (i"i.il ca o 'in linie !cleroa! paralel cu dia'i"a, imagine care di!pare dup prima lun
de (ia# 0e (i"uali"ea" nucleul !ecundar de o!i'icare ac epi'i"ei di!tale a 'emurului 5Beclard6 5'ig# I6#
La !ugar i precolar imaginea radiologic a o!ului pre"int la extremiti nucleii !ecundari de
o!i'icare ai epi'i"elor apoi "ona cartila4ului de cretere ca imagine radiologic de .and lacunar, meta'i"a care
are !tructur de e!ut !pongio! i dia'i"a cu compact la peri'erie i canalul medular %n centru# %n canalul medular
!e (i"uali"ea" canalele nutriti(e# La acea!t (/r!t compacta o!oa!, e!te proporional mai %ngu!t 'a de
canalul medular dec/t la adult#
$ucleii !ecundari de o!i'icare
Apar la ni(elul !c-eletului dup un calendar pre!ta.ilit, caracteri!tic pentru (/r!ta o!oa! 'iind cei de
la ni(elul oa!elor m/inilor# %n primele a!e luni dup natere !e (i"uali"ea" )-, oa!e carpien5o!ul mare i
-amatum6# La precolar numrul oa!elor carpiene e!te aproximati( egal cu ci'ra (/r!tei calendari!tice cu
excepia pi!i'ormului care poate apare %ntre I-), ani#
:# *ARIA$T3 A$ATOMIC3
&re"entm %n continuare unele dintre cele mai 'rec(ente (ariante anatomice ale imaginii radiologice la
!ugar i copilul mic#
0I0T3M9L O0T3O-ARTIC9LAR
Craniul poate pre"enta !uturi !upranumerare, de ex#: !utura metopic ce %mparte o!ul 'rontal %n dou
4umti# &ot apare oa!e !upranumerare, cele mai 'rec(ente 'iind oa!ele (orniene !ituate intra!utural# 9neori
protu.erana occipital e!te mai accentuat#
Coloana (erte.ral pre"int uneori, la !ugar, moderat anteroli!te"i! C,-C> i C>-CD (i"uali"at %n
po"iia de 'lexie !i di!prut 4n po"iie de exten!ie ceea ce nu !e %nt/mpl %n !u.luxaii# 10"uv *f(oTfQlo Z -ft
ig# I - A!pectul normal al oa!elor lungi la !ugar
0c-eletul mem.relor poate pre"enta nuclei de o!i'icare !upranumerari, mai 'rec(ent la oa!ele
metacarpiene, nucleii de o!i'icare .i'i"i de exemplu la calcaneu !au rotul, a!imetrie de apariie a nucleilor de
o!i'icare la oa!e !imetrice 5important %n ace!t ca" contextul clinic6 !au oa!e !upranumerare, cele mai cuno!cute
'iind la !c-eletul m/inilor: oa!e !e!amoide#
%n perioada de cretere unele oa!e 5calota cranian, pel(i!, carpiene, tar!iene, corpi (erte.rali6
pre"int conturul uor neregulat a!pea care di!pare odat cu maturarea !c-eletului#
?onele meta'i"are ale oa!elor lungi pot pre"enta uneori mici modi'icri de !tructur, 'r !u.!trat
patologic, repre"entate de de'ectul cortical cu a!pect lacunar iP!au in!ule de compact cu a!pect !clerotic# 3le
di!par la o!ul adult#
TORAC3
Menionm po"iiile ectopice ale timu!ului, cele mai 'rec(ente 'iind %n regiunea cer(ical !au %n
media!tinul po!terior#
MALORMA8II CO$<3$ITAL3 LA CO&IL
TORAC3
:ia'ragmul
Relaxarea 5e(entraia6 dia'ragmatic poate a'ecta un -emidia'ragm %n totalitate !au doar 4umtate din
el, 'iind mai 'rec(ent %n partea dreapt #
oramenele Morgagni, Boc-daleJ, Lare` !au -iatu!ul e!o'agian, pot 'i !edii de -erniere a di'eritelor
organe a.dominale# Radiologie !e (i"uali"ea" imagini aerice !au -idro-aerice intra !au paratoracice#
:iagno!ticul !e pune pe examenul ecogra'ic !au dup admini!trarea de !u.!tan de contra!t pentru tu.ul
dige!ti(5'ig# H6#
0c-eletul toracic
Mal'.'%naiiOe de coa!t !unt (ariate# :intre ele enumerm coa!ta cer(ical, .i'i- ditate co!tal,
!ino!to"e, agene"ii#
La ni(elul !capulei !e de!crie de'ormaia 0prengel care con!t %n po"iia ei mai %nalt datorat
(iciului de co.or/re din perioada intrauterin# 0e a!ocia" 'rec(ent cu !indromul Tlippel eil#
0ternul poate apare %n'undat, %n regiunea apendicelui xi'oid# Con!ecuti( ace!tei mal'ormaii cordul
apare uor depla!at !pre !t/nga# 0ternul %n caren con!t %n accentuarea ung-iului lui Loui!, mal'ormaie
a!imptomatic#
La ni(elul cla(iculei cele mai 'rec(ente mal'ormaii con!tau %n agene"ie !au -ipopla"ie# 3le !e
a!ocia" cu de'ormri toracice i !ecundar cu di'erite grade de in!u'icien re!piratorie#
Tra-eea i .ron-iile
:intre mal'ormaiile congenitale ale cilor aeriene menionm em'i"emul o.!tructi( congenital#
3tiologia e!te di!cuta.il# Radiologie are a!pect caracteri!tic prin meninerea -ipertran!parenei pulmonului
a'ectat at/t %n expir c/t i %n in!pir datorit o.!truciei .ronice incomplete, cu mecani!m de !upap# 0e a!ocia"
cu modi'icri de po"iie ale media!tinului %n cei doi timpi re!piratori#
0e mai pot %nt/lni atre"ii, 'i!tule, !teno"e de ci aeriene#
&lm/nul
Agene"ia pulmonar e!te o mal'ormaie care con!t %n a.!ena (a!elor, .ron-iilor i parenc-imului
pulmonar# Radiologie "ona pulmonar a'ectat apare opac M cu (olumul redu! 5'ig# )+6#
Apla"ia pulmonar e!te a!emntoare agene"iei dar pre"int un rudiment de .ron-ie#
Kipopla"ia pulmonar !e caracteri"ea" printr-un numr redu! de .ron-ii i acini pulmonari#
Radiologie, lo.ul !au pulmonul a'ectat apare redu! (olumetric i -ipotran!parent#
ig# H - ene!traie toraco-a.dominal a!ociat
cu -erniere a colonului
ig# )+ - Agene"ie pulmonar dreapt
C-\!tele pulmonare congenitale pot 'i unice !au multiple de!criindu-!e pulmonul polic-i!tic %n care
parenc-imul e!te practic %nlocuit cu imagini tran!parente inelare : a!pect de 1'agure de miere7#
Media!tinul
Agene"ie timic e!te o mal'ormaie care !e poate %nt/lni at/t i"olat c/t i a!ociat cu alte anomalii de
ex tetralogia allot#
C-\!tele .ron-ogenice i c-\!tele enterogenice !unt anomalii ale tractului aero-dige!ti( em.rionar,
cu !ediul %n media!tinul mi4lociu !au po!terior i cu a!pect radiologie de opaciti rotunde ce nu comunic %n
general cu cile aeriene !au dige!ti(e La admini!trarea de !u.!tane de contra!t#
Cordul i (a!ele mari
Agene"ia parial de pericard are !ediul mai 'rec(ent pe partea !t/ng a opacitii cardio-(a!culare,
%n dreptul arcului mi4lociu !t/ng, cu a!pectul radiologie cla!ic %n #dop de ampanie7#
Alte mal'ormaii mai 'rec(ent %nt/lnite !unt dextrocardia i dextropo"iia#
:intre mal'ormaiile de (a!e mari amintim anomalii de arc aortic, de ex #- du.lu arc aortic cu a!pect
radiologie caracteri!tic de amprent in(er!at pe e!o'agul .aritat %n dreptul .utonului aortic 5imaginea tre.uie
con'irmat prin aortogra'ie6#
Circulaie pulmonar
:rena4ul (eno! pulmonar a.erant repre"int o mal'ormaie complex cu multiple (ariante dintre
care cea cla!ic e!te drenarea (enelor pulmonare %n (ena ca( in'erioar 5!indromul 0cim`tar6 5'ig# ))6#
B# AB:OM3$
)# T9B :I<30TI*
3!o'agul
:i!'agia neuro'aringian repre"int o tul.urare 'uncional datorat a'ectrii centrului deglutiiei
5prematuri, ence'alopatii cronice in'antile6# La admini!trarea !u.!tanei opace, per o!, !e opaci'ia" concomitent
at/t e!o'agul c/t i ar.orele .ronic, 'ix (i"uali"area de traiecte 'i!tuloa!e %ntre ele5'ig# ),a, ),.6#
Atre"ia e!o'agian poate pre"enta mai multe (ariante dup !ediul i lungimea !egmentului a.!ent#
3!te a!ociat 'rec(ent cu 'i!tule tra-eale !au .ronice# Radiologie, !e opaci'ia" e!o'agul proximal care apare
dilatat, poriunea lui di!tal a(/nd imagine caracteri!tic de 1'und de !ac7 5'ig# )>6#
C-ala"ia repre"int o tul.urare neuromu!cular a 4onciunii e!o-ga!trice care con!t %n ne%nc-iderea
complet a ori'iciului cardiai dup e(acuarea coninutului e!o'agian in !tomac# Con!ecuti( apare re'lux pa!tro-
e!o'apiani care nu modi'ic unp-iul lui Ki!!#
Ac-ala"ia 5cardio!pa!mul6 e!te re(er!ul c-ala"iei con!t/nd din de!c-iderea incomplet a cardiei
pentru e(acuarea coninutului e!o'agian %n !tomac# 3!te de a!emenea
ig# ), - :i!'agia neuro-'aringian la !ugar
3!o'ag cu !u.!tan de contra!t, 'r (i"uali"are de
'i!tule e!o-tra-eale !au .ronice
ig# )> - Atre"ie de e!o'ag# 3xamen
cu !u.!tan de contra!t - inciden
de pro'il#
o tul.urare neuromu!cular# La admini!trarea !u.!tanei de contra!t !e (ede o %ngu!tare a e!o'agului precardial
cu a!pect de 1p/lnie7 i dilatare !upraiacent#5'ig# )D6#
0tomacul
0teno" -ipcrtro'ic de pilor con!t %n alungirea i %ngu!tarea canalului piloric datorate -ipertro'iei
!tratului mu!cular# Radiologie apare un !tomac 1 de lupt 7 cu (i"uali"area contraciilor pe contur i un canal
piloric !u.ire i lung# 0e %n!oete de re'lux ga!tro-e!o'agian# 0imptomatologia clinic apare la ,-> !ptm/ni
dup natere# :iagno!ticul cert !e poate pune ecogra'ic 5'ig# )=6#
&licatura ga!tric apare con!ecuti( aerocoliei mai accentuate la !ugar prin (ol(ularea parial i
intermitent a !tomacului, %n !emirepleie# 3!te re(er!i.il dup umplerea complet a !tomacului i %n ma4oritatea
ca"urilor di!pare cu (/r!ta#
Inte!tinul !u.ire
Me"enterium communae e!te datorat unei coale!cene anormale a me"enterului pe an!ele inte!tinale#
Radiologie, inte!tinul !u.ire e!te !ituat %n %ntregime in -emia.domenul drept i colonul %n -emia.domenul
!t/ng#
0teno"a duodenal congenital are cea mai 'rec(ent locali"are la ni(elul duodenului II datorat unui
dia'ragm intraluminal# Radiogra'ia a.dominal !impl, %n orto- !tati!m, arat imaginea cla!ic de du.lu ni(el
-idroaeric, repre"entat de aerul din 'ornixul ga!tric i de dilatarea duodenului pre!tenotic# 0e %n!oete de re'lux
ga!tro-e!o'agian# 0imptomatologia apare de la natere 5'ig# )E6 cu predominena (r!turilor .iliare#
:i(erticulul MecJel, repre"int un apendice ileal, !ituat Ia circa G+ - H+ cm de (al(a ileo-cecal
datorat anomaliei de %nc-idere a unei mem.rane em.rionare# 3!te cau"a unor (ariate !imptome clinice#
:iagno!ticul !e 'ace prin !cintigra'ie cu HHmTc, put/nd 'i uneori, (i"uali"at la examenul .aritat al inte!tinului#
Inte!tinul gro!
Megadolicocolonul congenital apare con!ecuti( de!c-iderii incomplete a regiunii rectale con!ecuti(
unei "one aganglionare la ace!t ni(el# 3(acuarea inte!tinului !e 'ace prin 1preaplin7# Radiologie, colonul apare
mult dilatat, cu e(acuare 'oarte lent# ?ona aganglionar !e (i"uali"ea" printr-o %ngu!tare cu a!pect de 1p/lnie7#
Interpunerea colonului %ntre -emidia'ragme i 'icat, !plin - !indromul C-ilaiditti - are a!pect
radiologie a!emntor pneumoperitoneului cu deo!e.ire c "ona nu e!te omogen pre"ent/nd .en"i opace
datorate -au!trelor# :iagno!ticul cert !e 'ace prin examen irigogra'ic#
0e pot %nt/lni anomalii de po"iie ale cecului cum ar 'i !ituarea lui !u.-epatic 5#cec in(er!at76#
,# <LA$:3 A$3F3
icatul
Agene"ia unuia dintre lo.i !au pre"ena de lo.i !upranumerari repre"int cele mai 'rec(ente anomalii
congenitale -epatice#
i.ro"a -epatic congenital e!te caracteri"at prin -epato!plenomegalie a!ociat !au nu cu
-iperten!iune portal# Imagi!tic apare o 'i.ro" periportal exprimat ecogra'ic printr-o cretere a ecogenitii
parenc-imului -epatic i un di!mor'i!m al cilor .iliare# &oate 'i a!ociat cu .oal c-i!tic renal %ntr-o a'eciune
auto!omal rece!i(#
Cile .iliare
Atre"ia de ci .iliare e!te cea mai 'rec(ent anomalie %nt/lnit la copil# :iagno!ticul !e pune prin
colangiogra'ie retrograd care preci"ea" teritoriul .iliar a'ectat#
ig# )) - :rena4 (enR! a.erant
:ilataiile c-i!tice ale cii .iliare principale pre"int mai multe 'orme dintre care menionm c-i!tul
de coledoc# 3!te datorat ac-ala"iei de !'incter Oddi i -ipotoniei peretelui coledocului#
0plina
0plina !upranumerar, unic !au multipl, repre"int un e!ut cu !tructur lienal !ituat cel mai de!
peri!plenic dar i %n alte regiuni a.dominale# :iagno!ticul !e pune pe examenul ecogra'ic iP!au !cintigra'ic#
Agene"ia !plenic e!te rar i !e poate a!ocia cu mal'ormaii cardio(a!culare 5!indromul I(emarJ6#
># A&ARAT 9RI$AR
:e"(oltarea intrauterin a rinic-iului cuprinde 'a"ele de prone'ro!, me"one'ro!, urmate de
metane'ro! perioada %n care !e de'initi(ea" !tructura rinic-iului#
%ncep/nd cu perioada de metane'ro!, rinic-iul %ncepe ! a!cen!ione"e din regiunea pel(in, a4ung/nd
la nou-n!cut %n lo4a renal#
Anomalii %n 'ormarea !tructurii aparatului reno-urinar !au %n migrarea rinic-ilor generea"
mal'ormaii#
Rinic-ii
Anomaliile de numr ale rinic-ilor !unt repre"entate de agene"ie, ca" %n care rinic-iul unic apare
-ipertro'iat compen!ator i rinic-iul !upranumerar, care e!te ectopic i di!pla"ic#
3ctopia renal con!t %n po"iia anormal a rinic-iului datorat nea!cen!ionrii lui complete %n (iaa
intrauterin# Cea mai 'rec(ent locali"are e!te cea pre!acrat# &oate 'i !impl !au %ncruciat cu !au 'ar
'u"ionarea cu rinic-iul contralateral 5'ig# )G6#
0e citea" i ca"uri de ectopii %nalte cu locali"are intratoracic de e!ut renal#
Anomaliile de dimen!iuni au dou (ariante: rinic-iul 1mignon7 5miniatural6 care are acelai a!pect
cu rinic-iul adult dar e!te proporional mai mic i rinic-iul di!pla"ic care pre"int modi'icri mor'ologice ale
ca(itilor intrarenale a!ociate 'rec(ent cu tul.urri 'uncionale: opaci'iere tardi( !au rinic-i mut#
Rinic-ii 1%n potcoa(7 repre"int o anomalie de ax datorat 'u"ionrii lor prin polurile in'erioare#
u"ionarea !e poate 'ace prin prelungirea parenc-imelor !au printr-o .and 'i.roa!# O (ariant mai rar e!te
rinic-iul 1%n !igma7 'u"ionarea produc/ndu-!e %ntre polul in'erior al unui rinic-i i polul !uperior al celuilalt#
ig# )E - 0teno" duodenal radiogra'ie a.dominal !impl
ig# )) - :rena4 (enR! a.erant
Rinic-iul polic-i!tic repre"int o (ariant a !indromului c-i!tic congenital renal con!t/nd din
%nlocuirea parenc-imelor renale cu c-i!te# orma in'antil pre"int ne'romegalie .ilateral, opaci'iere tardi( a
ca(itilor intrarenale !au rinic-i mut# :iagno!ticul de acuratee e!te cel ecogra'ic : ne'romegalie .ilateral,
creterea marcat a ecogenitii medularei i numeroa!e mici imagini tran!onice %n regiunea !inu!al 5c-i!te6#
La ni(elul ca(itilor intrarenale poate apare o anomalie de traiect (a!cular care !uprapun/ndu-!e
unei ti4e caliceale 5mai 'rec(ent cea !uperioar i la rinic-iul drept6 duce
ig# )) - :rena4 (enR! a.erant
la opaci'ierea ei neomogen, uneori a!ociat cu moderat dilatare !upra- iacent: !indromul rale`#
:iagno!ticul !e pune pe examenul eco :oppler !au arteriogra'ie renal#
Cile urinare !uperioare
:intre modi'icrile dimen!ionale ale cilor urinare !e citea" -idrone'ro"a congenital i
megaureterul congenital#
3le con!tau %n dilatarea neo.!tructi(, de cau" di!pla"ic a cilor urinare re!pecti(e#
Bi'iditatea .a"ineto-urete- ral e!te o anomalie ce con!t din exi!tena a dou !i!teme pielo-
caliceale cu uretere proprii care !e une!c %nainte de comunicarea cu (e"ica urinar, !ituate %n aceeai cap!ul#
Radiologie rinic-iul apare mrit %n dimen!iuni, unul din !i!temele pielo-caliceale 'iind mai 'rec(ent di!pla"ic#
:uplicitatea .a"ineto- ureteral e!te a!emntoare cu cea anterioar deo!e.irea 'iind c ureterele
comunic !eparat cu (e"ica urinar, %ntotdeauna ureterul !i!temului in'erior comunic cu (e"ica urinar
!uperior de cellalt ureter Con!ecuti( 4onciunea lui cu (e"ica urinar e!te ectopic, traiectul intramural e!te
mai !curt i mai puin o.lic 'a(ori"/nd apariia re'luxului (e"ico-ureteral#
Anomalii 4oncionale La ni(el .a"ineto-ureteral !e de!crie o anomalie
de 4onciune care con!t din implantarea ureterului %n poriunea antero-!uperioar a .a"inetului# 0e poate a!ocia
cu moderat ecta"ie pielic# La ace!t ni(el pot exi!ta !teno"e !au .ride congenitale# Anomaliile de traiecte
(a!culare la ni(elul -ilului pot genera prin mecani!mul de 1pen!] di'erite grade de dilataii .a"inetale#
ig# )G -3ctopie %ncruciat a rinc-iului drept
ig# )) - :rena4 (enR! a.erant
9reterul retroca( e!te o anomalie de traiect a ureterului lom.ar drept# Ace!ta apare cu un traiect
mediali"at i cu reducerea treptat a cali.rului reali"/nd a!pectul de 1ureter %n .aionet]# 0e %n!oete de
di'erite grade de uretero-idrone'ro" !upraiacent#
3ctopia ureteral i ureterocelul repre"int anomalii ale 4onciunii uretero- (e"icale# Implantarea
anormal poate 'i la ni(elul (e"icii urinare, (aginului, rectului, etc# 9reterocelul repre"int prola.area captului
di!tal a ureterului %n (e"ica urinar, cu a!pect de!cri! cla!ic de 1cap de co.r7 5'ig# )I6#
Re'luxul (e"ico-ureteral congenital Anomalia uneia dintre componentele mecani!mului antire'lux
produce apariia re'luxului: ectopia 4onciunii uretero-(e"icale, modi'icarea lungimii i o.licitii traiectului
intramural al ureterului, mai ale! %n poriunea !u.mucoa! !au pierderea tonicitii peretelui (e"ical#
ig# )) - :rena4 (enR! a.erant
*e"ica urinar 3xtro'ie de (e"ic urinar con!t %n po"iia ei anormal 'iind !ituat
!u.om.ilical, imediat !u. peretele a.dominal i 'iind 'rec(ent a!ociat cu de-i!cena mu!culaturii a.dominale
i uneori criptor-idie#
9retr
0teno"a congenital apare cel mai 'rec(ent prin (al( de uretr po!terioar# :iagno!ticul !e 'ace
prin ci!togra'ie# 0e a!ocia" cu re'lux (e"ico-ureteral#
0e mai de!criu comunicri anormale ale uretrei cu (aginul !au rectul#
C# 0I0T3M O0T3O-ARTIC9LAR Craniu
0e de!criu numeroa!e mal'ormaii la ni(elul craniului# :intre ace!tea menionm:
Cranio!c-i"i! !au craniul .i'id care e!te o anomalie de !utur %ntre cele dou 4umti ale calotei#
0e a!ocia" cu meningocel !au meningoence'alocel#
Cranio!teno"a repre"int o!i'icarea precoce dintre oa!ele calotei# %n 'uncie de locul !teno"ei apar
di'erite modi'icri de 'orm ale craniului cum ar 'i dolicoce'alie 5mrirea diametrului anteropo!terior al
cranului6 i plagice'alie 5craniu 1turtit76#
Coloan (erte.ral Mal'ormaiile de corp (erte.ral mai 'rec(ent %nt/lnite con!tau din:
agene"ie, corp (erte.ral !upranumerar, -emi(erte.r i .loc (erte.ral# 9ltimele dou pot apare i"olate !au
a!ociate, mai 'rec(ent %n poriunea cer(ical i apoi lom.ar 5!indromul Tlippel - eil6#
0pina .i'ida repre"int o de-i!cen la ni(elul arcului (erte.ral care !e poate a!ocia !au nu cu
tul.urri neurologice#
0colio"a congenital e!te o anomalie a coloanei (erte.rale, 'r mal'ormaii de corpi (erte.rali# 0e
accentuea" progre!i( dup ce copilul %ncepe ! mearg#
Menionm de a!emenea !acrali"area (erte.rei L= i lom.ali"area (erte.rei 0I#
ig# )I - 9reterocele .ilateral dreapta a!ociat cu litia" i !t/nga cu a!pect tipic de 2 cap de co.r
ig# )) - :rena4 (enR! a.erant
Ba"inul o!o! Luxaia congenital de old
5'ig# )H6 e!te o mal'ormaie care are !emne radiologice tipice con!t/nd din:
S %ntreruperea arcului cer(ico-o.turator
S mrirea ung-iului de %nclinare a pla'onului aceta.ular
S depla!area nucleului capului 'emural !pre lateral i cranial
S axul dia'i"ar laterali"at 5%n mod normal trece prin mi4locul pla'onului
aceta ular6# Luxa4e congenital de old drept
ig# )) - :rena4 (enR! a.erant
0c-eletul mem.relor
Anomaliile de numr con!tau din agene"ie, polidactilie# .ra-idactilie#
Modi'icrile de 'orm i dimen!iuni !unt -ipopla"ia !au -iperpla"ia#
u"ionarea dintre oa!e apare mai 'rec(ent la !c-eletul m/inilor : !indactilie#
O!teodi!pla"iile repre"int un grup mare de mal'ormaii o!oa!e de cau" genetic aprute imediat
dup natere, unele depi!tate ecogra'ic intrauterin !au in prima copilrie# &re"entm ca exemple
S o!teogene"a imper'ect care e!te o anomalie de con!tituire a e!utului o!o! ce determin 'racturi la
traumati!me minime !au necuno!cute# Are o 'orm in'antil generali"at i o 'orm adult locali"at la un
!egment !c-eletic# Radiologie !e caracteri"ea" prin (i"uali"area de numeroa!e 'racturi o!oa!e cu topogra'ie
aleatorie %n di'erite !tadii de e(oluie i cu inten!itatea !tructurii o!oa!e redu!e
S o!teopetro"a 5.oala oa!elor de marmur6 care e!te datorat unei o!i'icri anormale, anar-ice cu
predominana o!teogene"ei a(/nd a!pect radiologie tipic de o!teo!clero" generali"at a !c-eletului# &re"int
o 'orm adult locali"at doar la unele !egmente o!oa!e 5'ig# ,+6#
S di!o!to"a cleido-cranian: pre"int imagi!tic per!i!tena unor 'ontanele i !uturi largi la ni(elul
calotei a!ociate cu di!mor'i!m cranian i agene"ie !au -ipopla"ie de cla(icule a!ociate cu de'ormare toracic#
A0&3CT3 RA:IOLO<IC3 A$ 9$3L3 A3C8I9$I :OBL$:IT3
0&3CIIC3 CO&IL9L9I
A&ARAT R30&IRATOR
I$3C8IIL3 &9LMO$AR3 In'eciile (irale apar radiologie cu modi'icri de tip !indrom
inter!tiial: in'iltrare peri.ron-o(a!cular, perial(eolar, uneori micronoduli !au imagine de 1geam mata# 0e (d
aproape %ntotdeauna modi'icri datorate tul.urrilor de (entilaie:
S -ipertran!paren peri'eric %n!oit de deprtarea arcurilor mi4locii al coa!telor datorat nematuritii
!tratului mu!cular a peretelui toracic#
S atelecta"ii !egmentare, !u.!egmentare prin o.!trucie .ronic intraluminal datorat -iper!ecreiei i
ig# ,+ O!teopetro"
ig# )) - :rena4 (enR! a.erant
%ngrorii in'lamatorii a peretelui# Radiologie apar ca opaciti inten!e, omogene care modi'ic !tructurile
%n(ecinate : %ngu!tea" !paiile interco!tale, atrag media!tinul de partea lor#
In'eciile .acteriene au a!pect radiologie de opaciti lo.ulare: diametru p/n la ) cm# contur 'in !au
ter!, inten!itate mic !pre medie i tendin la con'luare 'orm/nd opaciti %ntin!e neomogene, di'u"e !au
!i!temati"ate 5'orm p!eudolo.ar6 put/nd pre"enta %n interior .ron-ogra'ie aeric# 0e poate %n!oi de pleure"ie
parapneumonic, de regul %n cantitate mic i cu a!pect particular la !ugar: .and opac laterotoracic mai lat
!pre
ig# ,) - Bron-opneumonie .acterian - a!pectul
radiologie la !ugar ig# ,, - A!pectul radiologie al
muco(i!cido"ei la copilul mare
dia'ragm %ngu!t/ndu-!e !pre apex# %n perioada de re"oluie apar tran!parene inelare, tran"itorii, care di!par %n
general odat cu di!pariia opacitii al(eolare: pneumatocele# 9nele dintre ele pot per!i!ta c/te(a !ptm/ni
dup (indecare, 'r !emni'icaie patologic 5'ig# ,)6#
%n condiiile unor (irui !au micro.i mai agre!i(i, la !ugar, !e (i"uali"ea" o di!ten!ie aeric enteral
a!ociat cu ni(ele -idro-aerice datorat pare"ei toxice a peretelui inte!tinal 5ileu! dinamic6#
M9CO*I0CI:O?A 3!te o a'eciune care apare %n organe cu 'uncie de !ecreie exocrin prin
o.!trucia lumenelor de !curgere cu mucu! (/!co!# Cel mai 'rec(ent a'ectea" tractul re!pirator, tu.ul dige!ti( i
aparatul genital#
Radiogra'ia toracic la !ugar poate 'i normal !au poate pre"ent o -iper- tran!paren pulmonar,
datorat -iperin'laiei, a!ociat !au nu cu atelecta"ii# :iametrul antero-po!terior al toracelui !e mrete progre!i(#
%ntr-o 'a" ulterioar apar %ngroarea peretelui .ronic i noduli de tip .ron-opneumonie# Mici a.ce!e pulmonare,
(i"uali"ate mai ale! ca imagini -idro-aerice, "one p!eudoc-i!tice datorate .roniecta"iei i -iluri cu dimen!iuni
mrite datorate lrgirii arterei pulmonare i uneori a adenopatiilor completea" ta.loul radiologie la precolar i
colar 5'ig# ,,6# %n 'a"ele a(an!ate pot apare pneu- motorax i modi'icri determinate de cordul pulmonar cronic#
0inu!urile anterioare ale 'eei apar opaci'iate#
ZS 0I:A , i
La !ugar i copilul mic nu exi!t di'erene ma4ore de modi'icri toraco-pleuro-medi- a!tino-cardio-
pulmonare 'a de adult# :e remarcat c cea mai 'rec(ent in'ecie oportuni!t la acea!t (/r!t e!te cu
&neumoci!ti! Carinii# La ma4oritatea pacienilor, a'eciunea 'iind %n etapele de de.ut, a'ectarea pulmonar e!te de
tip LI& 5pneumonia inter!tiial lim'oid6 care poate a(ea a!pect radiologie normal !au pre"int moderat
in'iltrare inter!tiial#
T9MORI B3$I<$3 rec(ena lor la copil e!te 'oarte mic# :intre ele cel mai de! %nt/lnite !unt
tumorile di!em.riopla"ice din grupa teratoamelor# Radiologie imaginea e!te de opacitate rotund-o(alar
parenc-imatoa! pre"ent/nd uneori calci'icri %n interior#
>I
$3O&LA?II
Cele mai 'rec(ente a'ectri toracice la acea!t (/r!t !unt meta!ta"ele parenc-i- matoa!e datorate
tumorilor retroperitoneale i %n primul r/nd tumorii renale [ilm!#
Kemopatiile maligne au a!pecte radiologice !uperpo"a.ile cu ale adultului excepie 'c/nd leucemiile
care mai ale! la de.ut i %n 'a"ele precoce ale .olii nu pre"int modi'icri toracice#
&$3)OMOM3:IA0TI$9L la !ugar apare rar# Cele mai 'rec(ente cau"e !unt in'ecia cu
&neumoci!ti! 5aarinii !au traumati!mele la natere#
A&ARAT CAR:IO*A0C9LAR
La ace!t capitol pre"entm a!pectul particular al &3RICAR:IT3LOR i MIOCAR:IT3LOR la
!ugar# :in punct de (edere radiologie !ingura modi'icare e!te mrirea opacitatea cardio-(acular, 'r
modi'icarea ung-iurilor cardio-'renice# %n ca"ul pericarditelor -ilurile pulmonare pot 'i parial acoperite de
opacitaea cardiac la 'el ca i la adult# :iagno!ticul !e pune %n 'uncie de contextul clinic i prin compararea cu
imaginea anterioar# 3cogra'ia e!te metod de elecie %n depi!tarea lic-idului pericardic#
9na dintre cele mai 'rec(ente cau"e de miocardit, la !ugar, e!te cea (iral# &ericarditele apar cel mai
de! drept complicaie a !ta'ilocociei pleuro-pulmonare#
A&ARAT :I<30TI*
3$T3ROCOLIT3L3 AC9T3 ale !ugarului pre"int particulariti ale imaginii radiologice care
con!tau %n ingroarea peretelui an!elor inte!tinale i pneumato" inte!tinal# Acea!ta din urm apare mai ale! %n
enterocolita ulcero- necrotic con!t/nd din (i"uali"area unor mici imagini lacunare rotunde %n peretele an!elor#
Ri!cul de per'oraie inte!tinal cu apariia pneumoP-idropneumoperitoneu- lui e!te mult mai 'rec(ent dec/t la
adult 5'ig# ,>6#
I$*A<I$A8IA I$T30TI$AL@
repre"int tele!coparea unei poriuni a inte!tinului %n !egmentul di!tal# Cea mai 'rec(ent locali"are e!te
ileocecal# &oate apare con!ecuti( polipo"ei inte!tinale, !indroamelor de mala.!or.ie !au ileu!u- lui meconial#
Ace!ta din urm repre"int o modi'icare a coninutului
meconial, care !e tran!'orm %ntr-o ma! 'ecal !olid ce
o.!truea" lumenul inte!tinal# :e menionat c ileu!ul
meconial poate repre"enta de.utul unei muco(i!cido"e#
A&ARAT 9RI$AR
ig# ,> - 3nterocolita ulcero-necrotic la !ugar:
pneumato" inte!tinal#
>H
$3ROCALCI$O?A repre"int calci'icri parenc-imatoa!e .ilaterale# 3xamenul ecogra'ic iP!au
tomogra'ia computeri"at !ta.ile!c diagno!ticul# 0ediul de elecie e!te %n medulara renal prin a'ectarea
ma4oritii piramidelor care ecogra'ic apar -iperecogene# Mult mai rar calci'icrile pot apare %n corticala renal,
acea!ta apr/nd ecogra'ic mai -iper-
ecogen#
D+
*3?ICA 9RI$AR@ $39RO<3$@ apare la copil con!ecuti( anomaliilor congenitale ale mdu(ei
a !pinrii !au rdcinilor ner(oa!e, cau"a principal 'iind mielomeningo- celul# Con!ecuti( apare o di!'uncie a
muc-iului detru!or i a !'incterului uretral extern# La examenul ci!togra'ic (e"ica urinar apare mult mrit %n
dimen!iuni, e(acuarea ei !e 'ace 1prin preaplin7, dar aproape complet# 0ecundar apare re'lux (e"ico-ureteral
.ilateral#
0I0T3M O0T3O ARTIC9LAR
I$3C8IIL3 O0OA03 O!teomielita la !ugari apare predominant !u. 'orm acut, 'orma cronic
'iind 'oarte rar# A'ectarea e!te o!teoarticular, mono !au polio!tic i !e %n!oete mai 'rec(ent cu 'racturi pe o!
patologic# Radiologie apare tume'iere de pri moi prin creterea dimen!iunilor i inten!itii e!uturilor
perio!oa!e, lrgirea !paiului articular i modi'icarea !tructurii o!ului care pe un 'ond de o!teoporo" pre"int
imagini lacunare mici, di'u"e# 0e %n!oete de reacie perio!tal !peci'ic# 0ec-e!trele o!oa!e apar rar po!i.il i
datorit in!tituirii precoce a tratamentului adec(at
0i'ili!ul congenital e!te o a'eciune polio!tic, aprut la !curt timp dup natere, predominant la
oa!ele lungi i caracteri!tic %n "onele meta'i"are# Ace!tea apar radiologie ca "one cu inten!itatea !tructurii
!c"ut, %n 'a"e mai a(an!ate parial di!tru!e# :e a!emenea !tructura dia'i"ei apare modi'icat prin pre"ena de
"one lacunare datorate in'iltrrii gomatoa!e !i'ilitice# rec(ent apare reacie perio!tal de tip linear#
$3CRO?3L3 A03&TIC3 Repre"int o grup de a'eciuni caracteri"at prin %ntreruperea 'luxului
!anguin o!o! iar cau" in'ecioa! !au traumatic, caracteri"at clinic prin di'erite grade de durere local
a!ociat cu moderat impoten 'uncional# 3!te !peci'ic (/r!tei copilriei i are locali"are de elecie la ni(elul
nucleilor de o!i'icare !ecundari# 3xempli'icm cu c/te(a dintre cele mai 'rec(ente necro"e a!eptice#
$ecro"a a!eptic de cap 'emural 5Legg-&ert-e!-Cal(j6 Radiologie modi'icrile de la ni(elul capului
'emural apar %n !ucce!iunea : reducerea dimen!iunii epi'i"ei cu lrgire con!ecuti( a !paiului articular, ulterior
'ragmentarea ace!teia pentru ca (indecarea ! !e 'ac prin re!titutio ad integrum !au cu un cap 'emural uor
mrit %n dimen!iuni# 3!te !ingura necro" a!eptic care !e a!ocia" cu modi'icri de !tructur la ni(elul
meta'i"ei o!ului a'ectat: o!teoporo" a!ociat uneori cu mici "one lacunare 5'ig# ,D6#
ig# ,D - Mecro" a!eptic de cap 'emural a#
micorarea dimen!iunilor epi'i"ei 'emurale cu lrgire con!ecuti( a !paiului
articular coxo-'emural
.# 'ragmentarea epi'i"ei 'emurale
D)
$ecro"a a!eptic de corp (erte.ral 50c-euermann6 A'ectarea e!te mono(erte- .ral# mai 'rec(ent %n
regiunea toraco-lom.ar# 0e (i"uali"ea" "on de di!trucie %n ung-iurile anterioare ale corpului (erte.ral cu
detaare de mici 'ragmente o!oa!e# %n ca"urile extreme de'ormarea corpului (erte.ral e!te 'oarte accentuat cu
a!pect de (erte.r plan Cal(j# uncie de gradul a'ectrii corpului (erte.ral apare o accentuare a cur.urii
coloanei (erte.rale %n regiunea re!pecti(# :i!cul (erte.ral nu e!te a'ectat#
$ecro"a a!eptic de apo'i" anterioar a ti.iei 5O!good- 0c-latter6# Apo'i"a anterioar a ti.iei apare
'ragmentat# Menionm c nucleul !ecundar de o!i'icare al apo'i"ei poate 'i 'ormat din dou 'ragmente,
di'erenierea dintre normal i patologic '/c/ndu-!e pe !imptomatologia clinic prin pre"ena !au nu a durerii#
*indecarea !e 'ace prin re!titutio ad integrum#
RAKITI0M9L 3!te o a'eciune polio!tic ce apare la
copil datorit de'icienei de (itamin :#
Cau"ele !unt multiple: caren de (itamin : 5aport !au !indroame de mala.!or.ie6, tul.urri in
meta.oli!mul (itaminei : 5.oli -epato-.iliare, in!u'icien renal6, tul.urri %n re!or.ia tu.ular renal a
(itaminei :#
A'ectarea o!oa! e!te polio!tic cuprin"/nd practic %ntreg !c-eletul# Radiologie, pe un 'ond de
!cdere a inten!itii !tructurii o!oa!e apar modi'icri tipice la ni(elul meta'i"elor oa!elor lungi %n !uita:
lrgirea meta'i"ei, contur neregulat al liniei epi'i"are care ulterior de(ine conca( i %n 'inal di!pariia ei
apr/nd un a!pect 1'lan4urat]#
Complicaiile con!tau %n apariia de 'racturi pe o! patologic i de'ormri o!oa!e mai ale! dup ce
copilul %ncepe ! mearg# Tipic !e de!crie a!pectul !colio!totic al ti.iilor cu a!pect de iatagan turce!c 5#ti.ii
!a.re]6#
Modi'icri pot aprea i Ia ni(elul craniului: !uturile oa!elor calotei apar mai de-i!cente, 'onta-
nelele !e %nc-id mai tardi( i !ec-elar apar .o!e 'rontale#
D,
0c-eletul toracelui pre"int modi'icri caracteri!tice la ni(elul coa!telor care apar cu captul anterior
mai lit, iniial marginea 'iind conca(# BNiBt4tn`^ 5mtnii co!tale6# 0ec-elar poate apareBioracic prin
pre"ena unei depre!iuni JT%a"' anul Karri!on6#
9# # - LP
r ( KI&3R*ITAMI$O?A :
Apare con!ecuti( intoxicaiei cu (itamina :# Radiologie !e (i"uali"ea" !clero" o!oa! neuni'orm
di!tri.uit
KI0TIOCITO?A LA$<3RKA$0 Maladia e!te caracteri"at prin proli'erare granulomatoa! a
celulelor !peci'ice 5-i!tiocite Langer-an!6 %n unul !au mai multe regiuni ale corpului: tegumente, (i!cere,
!c-elet# &re"int trei 'orme de mani'e!tare %n 'uncie de (/r!ta la care apare#
D>
La !ugari a'ectarea e!te predominant tegumentaro-(i!ceral, 'r le"iuni o!oa!e (i"i.ile radiologie#
La copilul mic a'ectarea e!te mixt, le"iunile o!oa!e de(enind (i"i.ile radiologie# Modi'icarea
radiologic elementar e!te lacuna o!oa! cu 'orm rotund- o(alar la dimen!iuni mici i neregulat la
dimen!iuni mari# 3!te net delimitat de e!utul o!o! din 4ur# &oate 'i unic !au multipl, mono- !au polio!tic#
&oate 'i locali"at la ni(elul:
S calotei craniene a(/nd uneori a!pect de -art geogra'ic
S .a"ei de craniu determin/nd di!trucia eii turceti i apariia clinic a dia.etului in!ipid
S !t/ncii temporalului unde a'ectea" urec-ea intern cu apariia otoreei
S or.itei di!trucia ei gener/nd exo'talmia#
S mandi.ulei cu a'ectarea al(eolelor dentare i apariia dinilor 1'lotani7
%n ordinea 'rec(enei mai pot 'i a'ectate oa!ele plate 5coxal, coa!te6, oa!ele lungi cu locali"are
predominant meta'i"o-dia'i"ar !au corpii (erte.rali cu 'orma extrem de
(erte.r plan Cal(e# - Si - - --------
La copilul mare a!pectul e!te a!emntor cu cel al adultului i anume de le"iune o!oa! unic:
granulomul eo"ino'il#
TRA9MATI0M3L3 O0OA03 racturile la copil au particularitatea re'acerii i remodelrii
rapide a o!ului datorit proce!ului de cretere acti( la acea!t (/r!t#
Tipic (/r!tei mici e!te 'ractura %n 1lemn (erde7# Acea!ta apare con!ecuti( cur.rii o!ului cu
'racturarea compactei de pe partea con(ex# 3!te de# 'apt o 'ractur incomplet imm0| datoreaB ela!ticitii mult
mai mari a oa!elor la copil 5'ig# ,E6#
0indromul copilului .tut pre"int o pro.lem !ocial actual mult de".tut %n lumea medical#
A.u"ul a!upra copilului poate 'i complex#
Traumati!mele aprute con!ecuti( agre!iunii 'i"ice con!tau %n 'racturi o!oa!e multiple, %n di'erite !tadii
e(oluti(e, a!ociate cu a'ectare organic (ariat#
A!pectul normal al oa!elor nea'ectate di'erenia" ace!t !indrom de alte a'eciuni ce produc traumati!me o!oa!e
multiple 5ex, o!teogene"a imper'ect6#
ig# ,E - ractur %n lemn (erde
DD
CA&ITOL9L IF $O8I9$I :3 $39RORA:IOLO<I3
Ioana Lupe!cu
$euroradiologia cuprinde totalitatea metodelor radioimagi!tice ce explorea" extremitatea ce'alic
5craniu, meninge, ence'al6 i coloana (erte.ral 5(erte.re, !ac durai, mdu(a !pinrii, !tructuri radiculo-
ner(oa!e6#
Metodele utili"ate pot 'i grupate %n dou mari categorii:
)# Metode radiologice !tandard ce cuprind la r/ndul lor:
S metode nein(a"i(e ce au ca exponent radiogra'ia !tandard
S metode in(a"i(e ce utili"ea" !u.!tane de contra!t iodate nonionice 5tip Omnipabue6
utili"ate %n angiogra'ia cere.ral, %n mielogra'ie i !aco-radiculogra'ie#
,# Metode imagi!tice repre"entate de:
S :oppler cer(ical
S 3cogra'ia tran!'ontanelar
S :oppler tran!cranian
S 3cogra'ia or.ital
S Computertomogra'ia 5CT6
S Imagi!tica prin re"onan magnetic 5IRM6 i angiogra'ia prin re"onan magnetic
5ARM6#
3xplorarea neuroradiologic pre!upune o .un cunoatere a di'eritelor metode radioimagi!tice, a
indicaiilor, a(anta4elor, limitelor i contraindicaiilor 'iecrei metode in parte#
Interpretarea unui examen impune cunoaterea noiunilor de radio - anatomie precum i corelarea
imaginilor o.inute cu !imptomatologia clinic a .olna(ului#
)# 3F&LORAR3A RA:IOLO<ICA
0TA$:AR: A$ $39RORA:IOLO<I3
1.1. 3F&LORAR3A RADIO(OGICA
STANDARD A E6TRE&IT)$II CEFA(ICE
%n explorarea radiogra'ic !tandard a craniului !unt utili"ate o !erie de planuri de re'erin i repere#
)#)#)# I$CI:3$83 <LOBAL3 ;I 03<M3$TAR3
3xplorarea radiologic curent a craniului pre!upune reali"area a dou radiogra'ii in inciden de 'a
i de pro'il# %n !ituaii particulare !e pot adaug celor dou radiogra'ii !tandard, incidena [orm!: occiput -
!emiaxial, incidena Kirt" pentru anali"a .a"ei craniului !au incidena Blondeau util %n patologia ma!i(ului
'acial#
ig#l - Radiogra'ie de craniu %n inciden de 'a
antero-po!terioar
Legend:
A0M: aripa !'enoidal mare
ATM: articulaie temporomandi.ular
CI: (erte.ra cer(ical )
CC: coa!a creierului
C3: celule etmoidale
C<: cri!ta galii
<C: gaura de con4ugare
3: etmoid
O0: 'i!ura or.itar !uperioar M: ma!toida M):
mandi.ula M0O: marginea !upraor.itar O: or.ita
&C: proce! cri.ri'orm
)# Incidena de 1a permite !tudiul 5ig#l6:
S !inu!urilor 'rontale
S or.itelor
D=
S 'antelor !'enoidale
S aripilor !'enoidale
S parial al .olii
S planeului elar ce !e proiectea" la
ni(elul 'o!elor na"ale#
ig#, - Radiogra'ie de craniu %n inciden de
pro'il
&CA: proce! clinoidian anterior &C&: proce!
clinoidian po!terior &:: palat dur
&O3: protu.eranta occipital extern
&0: planul !'enoidal
0: !inu! 'rontal
0&: !utura 'rontoparietal
0?: !utura 'ronto"igomatic
0M: !inu! maxilar
0.: !ept na"al
0&O: !utura parietooccipital 00: !inu! !'enoidal
0T: aua turcea!c *:: (ene diploice
,# Incidena de pro1il permite !tudiul 5ig#,6:
S .olii craniene
S eii turceti
S 4onciunii cranio-!pinale#
La ni(elul .a"ei craniului %n incidena de pro'il !e e(idenia":
S eta4ul anterior ce cuprinde > linii opace - dou repre"entate de pla'oanele or.itare i o a treia ce core!punde
planului !'enoidal#
S eta4ul mi4lociu e!te centrat de aua turcea!c i e!te cuprin! %ntre marile aripi !'enoidale 5anterior6, cli(u! i
!t/ncile temporalului 5po!terior6#
S eta4ul po!terior cuprinde cli(u!ul#
%n a'ara incidenelor #lo$ale mai !u! pre"entate, %n anumite !ituaii, %n 'uncie de le"iunile g!ite i %n corelaie
cu !imptomatologia clinic a .olna(ului !e pot reali"a
DE
incidene centrate pe o regiune particular# -ceste incidene sunt utile @n studiul!
S eii turcetii
S conductelor auditi(e interne i a (/r'urilor !t/ncilor temporaluluii
S urec-ii mediii
S 'antelor !'enoidale i a canalelor opticei
S gurilor rupte po!terioare#
)#)#,# I$T3R309L :IA<$O0TIC AL RA:IO<RAIILOR 0TA$:AR: A$
&ATOLO<IA CRA$IA$@
)# &atologia traumatic
3(idenierea traiectelor de 'ractur !imple !au cominuti(e locali"ate la ni(elul calotei, .a"ei craniului
!au ma!i(ului 'acial#
9neori putem e(idenia:
S depla!ri ale glandei pineale calci'\cate !ecundare pre"enei unui re(r!at !anguin la ace!t ni(eli
S (oalarea !inu!urilor anterioare prin pre"ena de re(r!ate !anguinei
S exi!tena pneumatocelului 5acumulare aeric6 !ecundar unei 'i!tule o!teo-meningee, 'ie unei 'racturi de
perete !inu!al datorit unei plgi penetrante#
,# :iagno!ticul a'eciunilor !inu!ale in'lamatorii
0inu"ite caracteri"ate 'ie prin:
S ingroarea mucoa!ei celor dou !inu!urii
S opacitate di'u" uni !au .ilaterali
S pre"ena unui ni(el lic-idian e(idenia.il pe radiogra'ia e'ectuat cu pacientul %n orto!tati!m#
># &atologie tumoral
%n !indromul de -iperten!iune intracranian, la copil, putem con!tata:
S de-i!cena !uturilori
S apariia impre!iunilor digiti'orme de la ni(elul ta.lei internei
S accentuarea amprentelor (a!culare determinat de !porirea (a!elor epiploice, modi'icare ce are importan
c/nd e!te locali"at %n (ecintatea proce!ului expan!i(#
%n tumorile !elare, dimen!iunile eii turceti cre!c, uneori 'iind %nt/lnit a!pectul de #a in omegaaw#
Meningioamele pot determina modi'icri o!oa!e mai 'rec(ent de tip o!teo- conden!ant locali"ate Ia
ni(elul aripii mici !au mari !'enoidale#
D# A!imetriile craniene
0e %nt/lne!c %n atro'iile cere.rale unilaterale#
0emnele radiologice !unt repre"entate de:
S aplati"area calotei craniene de partea atro'ieii
S %nclinarea apo'i"ei cri!ta galii de partea patologici
S ridicarea aripii !'enoidalei
S -iperpneumati"area !inu!ului 'rontal omolateral#
=- Mal'ormaiile cranio-cere.rale i cranio-(erte.rale Cranio!teno"a ce repre"int %nc-iderea
prematur a uneia !au mai multor craniene cu repercu!iuni a!upra 'ormei craniului i a!upra de"(oltrii
!i!temului central#
Impre!iunea .a"ilar - de'ormare a .a"ei craniului caracteri"at prin %n'unda- v: ca(itatea cranian a di(er!elor
pie!e o!oa!e care %ncon4ur gaura occipital#
DG
E# :iagno!ticul calci'icrilor intracraniene
3xi!t dou mari grupe de calci'icri intracraniene: 'i"iologice i patologice# Calci'icrile
intracraniene 'i"iologice !e %nt/lne!c la ni(elul:
- <landei pineale 5diametrul axial %ntre =- E mm p/n la ) cm6 'rec(ena ace!tor calci'icri crete cu
(/r!ta: )=- )IU %ntre )+- ,+ de ani a4ung/nd la pe!te I+ ( dup E+ de ani# Topogra'ic pe o radiogra'ie %n
inciden A&, epi'i"a !e proiectea" pe linia median la egal di!tan %ntre cele dou oa!e parietale, dea!upra
apo'i"ei cri!ta galii# Orice depla!are mai mare de , mm pledea" pentru un proce! expan!i( controlaterali
- &lexurilor coroide# Calci'icrile la ace!t ni(el !e %nt/lne!c cu o 'rec(en de )=- ,+ ( la adult# &e o
radiogra'ie %n inciden anteropo!terioar ace!te calci'icri !unt ade!ea .ilaterale i !imetrice %n raport cu linia
median, proiect/ndu-!e dea!upra or.itelor, mai aproape de linia median dec/t de peretele cranian# &e
radiogra'ia de pro'il, !e proiectea" dea!upra marginii po!terioare a !t/ncii, po!tero-in'erior 'a de !ediul
glandei pineale# :iametrul axial mediu al ace!tor calci'icri e!te de regul de ), =- , mmi
- Coa!ei creierului# Coa!a creierului !e poate calci'ica dup (/r!ta de ,+ de ani, %nt/lnindu-!e cu o
'rec(en de E- )+U dintre !u.ieci# %n incidena A& coa!a calci'icat 'ormea" o opacitate liniar cu limite net
tra!ate, ce are po"iie median# &e radiogra'ia de pro'il, calci'icarea ocup treimea anterioar, 'iind placat pe
ta.la intern a 'rontaluluii
- Cortului cere.eluluii
- Ligamentelor interclinoidiene i pctroclinoidienei
- <ranulaiilor &acc-ionii
- Intra!elare netumorale#
Calci'icrile intracraniene patologice din cadrul proce!elor:
- Tumorale# :intre tumorile care pre"int cel mai 'rec(ent calci'icri amintim: oligo- dendrogliomul,
meningiomul cu 'orma !a particular 1piatra cere.ral7 !au p!amomul, cranio'aringiomul, cordomul,
pinealomul#
- *a!culare i -ematice !unt repre"entate de: calci'icri la ni(elul pereilor arterei carotide interne %n
poriunea !i'onului !au rar, la ni(elul trunc-iului .a"ilari calci'icri %n pereii ane(ri!mului !au pe traiectele
(a!culare !erpiginoa!e ale unei mal'ormaii arterio-(enoa!e i in ca"uri rare, de opaciti liniare calcare la
ni(elul cap!ulei unui -ematom !u.dural cronic#
- In'ecioa!e i para"itare pot 'i %nt/lnite %n: tu.erculom calci'icat, %ntr-un a.ce! cere.ral cronic !u.
'orma de calci'icri marginale la ni(elul pereilor, in toxopla!mo", ci!ticerco" !au ec-inococo"#
- acomato"e 5p-aJo! V ne( pigmentar6 au ca repre"entani neuro'i.romato"a tip ) 5RecJling-au!en6,
!clero"a tu.eroa! Bourne(ille unde !unt pre"ente calci'icri nodulare di!pu!e peri(entricular i mai rar la
ni(elul 'o!ei cere.rale po!terioare !i angiomato"a ence'alo-trigeminal 0turge-[e.er ce pre"int calci'icri
!erpiginoa!e cu topogra'ie !uper'icial cortical predominant %n regiunea occipital#
- Boala a-r# 3!te %ncadrat %n patologia degenerati( cere.ral i e!te o 'erocalcino" cu (alori
normale ale calcemiei i 'o!'oremiei# Calci'icrile !unt locali"ate la ni(elul nucleilor .a"ali, .ilateral, !imetric i
rar la ni(elul nucleilor cere.elului#
1.7. 3F&LORAR3A RADIO(OGICA STANDARD A
CO(OANEI 3ERTE2RA(E
Marea ma4oritate a (erte.relor pre"int un a!pect mor'ologic unitar i anume: corp (erte.ral, arc
po!terior 'ormat din pedicul, lame, apo'i"a !pinoa!, apo'i"e articulare# Arcul po!terior delimitea" %mpreun
cu corpul canalul (erte.ral, iar lateral !e detaea" apo'i"ele tran!(er!e#
%n general explorarea radiologic !tandard a coloanei (erte.rale cuprinde e'ectuarea de radiogra'ii %n
inciden de 'a, de pro'il i e(entual %n po"iie o.lic >PD#
DI
)#,#)# A0&3CT9L RA:IOLO<IC AL COLOA$3I
*3RT3BRAL3 $ORMAL3
)# Incidena de 'a permite examinarea 5ig#>6:
S Contururilor corpilor (erte.ralii
S &o"iiei pediculilor (erte.ralii
S Apo'i"elor tran!(er!ei
S Apo'i"elor !pinoa!e#
,# Incidena de pro'il permite anali"a 5ig#D6:
S Corpilor (erte.ralii
S &ediculilori
S Apo'i"elor !pinoa!ei
S 9nor detalii ale articulaiilor micii
S 0paiilor inter(erte.ralei
S Cur.urilor coloanei (erte.ralei
S Calcularea diametrului antero-po!terior a canalului (erte.ral#
># &o"iiile o.lice permit e(idenierea:
S <urilor de con4ugarei
S &ediculilor (erte.ralii
S Micilor articulaiii
S I!tmului (erte.ral#
DH
ig#>- Radiogra'ie coloan lom.ar %n inciden de 'a antero- po!terioar
T),:(erte.ra toracal ),iC),: coa!ta ),i
LI: (erte.ra lom.ar )i
0: apo'i" !pinoa!i
&: pedicul (erte.rali
R:: rinic-i drepti
M&: muc-i p!oa!i
:: di!ci
AT: apo'i" tran!(er!i
L=: (erte.ra lom.ar =i cap de !geat: articulaia !acroiliac/ dreapt i !t/ng#
ig#D-Radiogra'ie coloan lom.ar %n
inciden de pro'il
XT ),: (erete.ra toracal ),i C*:
corp (erte.rali
&: pediculi
:: di!ci
L=: (erte.ra lom.ar =i
0I: (erte.ra !acratli
0: proce! !pino!i
0gei:
): gaura de con4ugarei
,: proce!ul articular !uperiori >:
proce! articular in'erior#
O.ligatoriu orice explorare a coloanei (erte.rale %ncepe prin
e'ectuarea unui .ilan radiologie !tandard#
3xi!t a!pecte particulare %n 'uncie de !egmentul (erte.ral
examinat: de exemplu la ni(elul coloanei cer(icale !e delimitea" dou
eta4e unul !uperior atlo-axoidian care particip la 'ormarea 4onciunii
cranio-cer(icale i altul caudal !u.axoidian#
&entru explorarea !egmentului atlo-axoidian e!te nece!ar
e'ectuarea de radiogra'ii %n inciden de 'a tran!.ucal i inciden de
pro'il#
%n incidena de 'a !e (i"uali"ea":
S Condilii occipitaluluii
S Articulaia occipito-atloidiani
S Apo'i"ele tran!(er!e ale atla!ului cu ma!ele lateralei
S Axi!ul cu corpul i odontoidai
S Articulaia atlo-axoidiani
S Apo'i"ele tran!(er!e ale axi!ului#
%n incidena de pro'il examinm:
S Arcul anterior cu tu.erculii anteriori ai atla!uluii
S Arcul po!terior atloidiani
S Odontoidai
S Corpul axi!ului cu apo'i"a !pinoa!i
S Articulaia atlo-odontoidian#
La ni(elul coloanei dor!ale g!im ca elemente particulare
articulaiile co!to-(erte.rale i
co!to-tran!(er!e#
3xamenul radiogra'ie
!tandard al coloanei (erte.rale
poate e(idenia:
S &re"ena de ero"iuni
corporeale !au
pedicularei
S 3xi!tena unei ta!ri
(erte.ralei
S Lrgirea diametrului
antero-po!terior !au
inter- pediculari
S 3xi!tena anomaliilor
congenitale 5!pina
.i'ida, -emi(erte.re6
5ig#=6
ig#= - Radiogra'ie coloan
lom.o!acrat in inciden de 'a:
a.!ena congenital a unei poriuni
in'erioare din -emi- !acrul !t/ng %ntr-
un context de meigocel *acrat
aterior.
,# MI3LO<RAIA ;I 0ACO-
RA:IC9LO<RAIA LA $I*3L
LOMBAR
0e reali"ea" prin in4ectarea intratecal de produi de contra!t iodai -idro!olu.ili non-ionici %n
cantitate de aproximati( )+ ml dup ce %n preala.il !-a extra! o cantitate ec-i(alent de LCR# In4ectarea !e 'ace
de regul %n eta4ul L, - L>, depla!area produ!ului de contra!t nece!it/nd modi'icarea po"iiei .olna(ului %n
decu.ite 5lateral drept, !t/ng, decu.it (entral6 i %nclinarea me!ei %n po"iie Trendelen.urg 5%nclinaie caudo-
cranial6#
0tudiul glo.al al coninutului canalului ra-idian !e reali"ea" prin opaci'ierea progre!i( cu !u.!tan
de contra!t a !paiilor !u.ara-noidiene#
0e e'ectuea" radiogra'ii %n inciden de 'a, pro'il, >PD %n decu.it i orto!tati!m
5ig#E6#
in ca"ul unui !top total e!te nece!ar in4ectarea produ!ului de contra!t %n eta4ul cer(ical la ni(el CI - C,
%n (ederea aprecierii ni(elului !uperior al o.!tacolului#
7.1. 03MIOLO<I3 <3$3RAL@
)# L3?I9$IL3 3FTRA:9RAL3
0unt cele mai 'rec(ente le"iuni ce pot 'i g!ite %n cadrul 'enomenelor de compre!iune medular a(/nd
!u.!traturi -i!topatologice (ariate: tumori ra-idiene primiti(e i !ecundare, a.ce!e extradurale, -ematoame
extradurale, -ernii di!cale, !pondiloli!te"i!# 0e caracteri"ea" prin:
S Ampingerea glo.al a coloanei opacei
S %ngu!tarea !paiului !u.ara-noidian omolateral le"iuniii
S %mpingerea mdu(ei cu %ngu!tarea !paiului perimedular controlateral#
,# L3?I9$I I$TRA:9RAL3 3FTRAM3:9LAR3
Au ca exponeni principali: neurinoamele i meningioamele# Ace!te proce!e expan!i(e determin:
S %mpingerea mdu(ei cu e'ilarea progre!i( a !paiului perimedular controlateral le"iuniii
S Lrgirea %n general progre!i( a !paiului perimedular omolateral le"iuniii
S 0top total cu a!pect de 1cup7#
># L3?lla$I I$TRAM3:9LAR3:
&ot a(ea ca !u.!trat 'ie o ca(itate de tip !iringomielic !au proce!e tumorale tip a!trocitom
!auependimom# 3xit dou tipuri de le"iuni intramedulare:
Ti/ul 1 - armonic materiali"at !u. 'orma unei
S Mdu(e 1groa!e2 uneori de a!pect 'u!i'ormi
S %ngu!tri progre!i(e i !imetrice a !paiilor !u.ara-noidienei
S A!pect de !top total 5'oarte rar6#
Tipul , - di!armonic ce !e pre"in !u. 'orma unei
S Bo!eluri locali"ate !au unei !imple a!imetrii a contururilor medularei
S 9neori !e pot a!ocia imagini tortuoa!e, !erpiginoa!e ce core!pund dilataiilor (a!culare (enoa!e#
># A$<IO< RAIA I$ $39RORA:IOLO<I3
>#)# A$<IO<RAIA C3R3BRAL@
*a!ele craniului !unt alimentate de dou !i!teme: carotidian i (erte.ro-.a"ilar#
Te-nica actual con!t %n reali"area unei arteriogra'ii !electi(e pe cale 'emural prin metoda
0eldinger: de la ni(elul arterei 'emurale !onda a4unge pe calea arterei iliace comune %n aorta a.dominal, apoi %n
aorta toracic, de la ni(elul cro!ei reali"/ndu-!e cateri"area !electi( a trunc-iului arterial .ra-ioce'alic drept i
a arterei carotide comune !t/ngi# In4ectarea !electi( de produ! de contra!t iodat nonionic %n arterele (erte.rale
!e 'ace %ntotdeauna la .a"a ace!tora#
0i!temul carotidian e!te alctuit din cele dou carotide interne i de rami'icaiile ace!tora: un ram
colateral - artera o'talmic ce !e ana!tomo"ea" cu ramuri din carotida extern i D ramuri terminale: artera
cere.ral anterioar, artera cere.ral medie, artera coroidian anterioar i artera comunicant po!terioar ce !e
ana!tomo"ea" cu artera cere.ral po!terioar ram din trunc-iul .a"ilar, lu/nd parte la 'ormarea poligonului
[illi!#
0i!temul (erte.ro-.a"ilar e!te 'ormat din cele dou artere (erte.rale i din trunc-iul .a"ilar#
&oligonul [illi! 5(e"i 'ig# ))6 e!te 'ormat din arterele cere.rale anterioare unite prin artera
comunicant anterioar proiectate anterior, arterele carotide interne 5!i'onul carotidian6 i arterele cere.rale
medii %n po"iie lateral, arterele cere.rale po!terioare 5po!terior6 unite prin artera comunicant po!terioar
di!pu! po!tero-lateral, 'c/ndu-!e a!t'el legtura %ntre !i!temul carotidian i cel (erte.ro-.a"ilar#
5impul arterial pre!upune reali"area de incidene %n plan 'rontal, !agital, o.lic i tip Blondeau# 5impul capilar
!e pre"int ca un (oal omogen uni'orm reparti"at Ace!t timp e!te important %n diagno!ticul unor tumori
cere.rale ce determin %ncetinirea 'luxului circulator %n "ona patologic i reinerea unei cantiti cre!cute de
produ! de contra!t, %n timpii veno4i (enele pot 'i di(i"ate %n (ene !uper'iciale i (ene pro'unde# 5impul venos
super1icial cuprinde (enele !uperioare ce drenea" %n !inu!ul longitudinal !uperior, (enele mi4locii ce drenea"
%n !inu!ul ca(erno! i (enele in'erioare ce drenea" %n !inu!ul lateral, pietro! !uperior i ca(erno!# *enele
corticale !e (ar! %n !inu!ul longitudinal !uperior i in'erior# 5impul venos pro1und cuprinde marea (ena
<alien, !inu!ul longitudinal in'erior i !inu!ul drept#
=D
I$T3R309L :IA<$O0TIC AL ART3RIO<RAIILOR
)# 0tudiul patologiei (a!elor cer(icale: trom.o", !teno"#
,# :iagno!ticul de certitudine al mal'ormaiilor (a!culare cere.rale: ane- (ri!me# mal'ormaii
arterio-(enoa!e, actualmente exi!t/nd i po!i.ilitatea tratamentului endo(a!cular al ace!tora 5ig#G6#
># Bilanul -emoragiilor intracere.rale cu punerea %n e(iden a cau"ei care i determinat
!/ngerarea#
D# 0tudiul tumorilor intracere.rale# :atorit !indromului expan!i(, examenul arteriogra'ie
poate e(idenia exi!tena unei (a!culari"aii anormale, a!ociate cu amputri i %mpingeri de axe (a!culare#
$eo(a!culari"aia e!te %nt/lnit %n tumorile maligne cu e(oluie rapid#
Meta!ta"ele cere.rale !e caracteri"ea" printr-o -iper(a!culari"aie moderat, di'u" ce apare %n
timpii intermediari, de o.icei multi'ocal#
>#,# ART3RIO<RAIA M3:9LAR@
La ni(el dor!o-lom.ar !e reali"ea" prin cateteri"area !electi( a arterelor interco!tale .ilateral#
Mdu(a !pinrii pre"int un ax (a!cular longitudinal median anterior ce (a!culari"ea" poriunea motorie
anterioar i dou axe po!terioare longitudinale paramediane# 3!te nece!ar repera4ul exact al locului unde ia
natere artera AdamJieQic" pentru e(itarea le"rii !ale in timpul inter(eniilor c-irurgicale# Acea!t arter mai
poart numele i de artera radiculo-medular a !egmentului dor!o-lom.ar ea 'orm/nd un ax continuu pe toat
lungimea 'eei anterioare a mdu(ei#
La ni(el cer(ical e!te nece!ar cateteri"area !electi( de 'iecare parte a arterelor (erte.rale i a
A(anta4ele i limitele angiogra'iei cere.rale
A(anta4e Limite
0tudiu complet 0tudiul arterelor comunicante
Anali"a ramurilor corticale Anali"a !upleanelor
Complicaii neurologice Iradiere
Cantitate mare de produ! de contra!t iodat
nonionic
$u exi!t (edere %n plan axial
$u exi!t in'ormaii a!upra !tructurii
parietale
ig#G - Arteriogra'ie cere.ral, 'a"a arterial tardi( i 'a"a (enoa! - dinamic de umplere a unei mal'ormaii arterio-(enoa!e
talamice cu drena4 %n !inu!ul drept
==
arterei cer(icale pro'unde#
I$T3R309L :IA<$O0TIC AL ART3RIO<RAIILOR M3:9LAR3
Indicaia principal e!te con!tituit de diagno!ticul mal'ormaiilor (a!culare tip angioame medulare
!au 'i!tule durale, arteriogra'ia medular pun/nd %n e(iden pediculii (a!culari %n (ederea inter(eniei
c-irurgicale !au a em.oli"rii terapeutice#
Arteriogra'ia medular poate 'i de a!emenea util %n .ilanul preoperator al tumorilor intrara-idiene
%n ace!te !ituaii !copul 'iind acela de a pune %n e(iden gradul de (a!culari"aie intratumoral i a (a!elor de
neo'ormaie#
D# 3F&LORAR3A
9LTRA0O$O<RAIC@ A$
$39RORA:IOLO<I3
La trecerea unui 'a!cicul de ultra!unete prin e!uturile .iologice !e produc trei 'enomene: re'lexie,
di'u"ie i a.!or.ie# :i'u"iunea depinde de lungimea de und, iar a.!or.ia e!te legat de 'rec(en# Atenuarea
unui 'a!cicul de ultra!unete e!te deci proporional cu 'rec(ena utili"at i in(er! proporional cu !tructurile
!tudiate#
D#)# :O&&L3R C3R*ICAL
3'ectul :oppler aplicat ultra!unetelor permite m!urarea (ite"ei circulatorii %n (a! plec/nd de la
(ariaiile (ite"ei circulatorii# O !ond emitoare-receptoare de ultra!unete, %n contact cu tegumentele prin
intermediul unui gel, emite un 'a!cicul de ultra!unete cu o 'rec(en dat i i recepionea" 'raciunea re'lectat
r# Acea!t 'rec(en re'lectat e!te di'erit %n 'uncie de !en!ul, (ite"a de circulaie a !/ngelui i de ung-iul de
%nclinaie al 'a!ciculului incident %n raport cu (a!ul !tudiat# rec(ena inciden e!te alea! %n aa 'el %nc/t
di'erena i-r ! core!pund unei 'rec(ene ce !e !ituea" %n !pectrul audi.ilului# Aparatele actuale utili"ea" o
'rec(en de minimum D MK"# &entru !tudiul (a!elor !uper'iciale !e utili"ea" !onde cu 'rec(ene de ) MK",
plec/nd de la relaia ce exi!t %ntre 'rec(ena i penetraia 'a!ciculului, cu c/t 'rec(ena e!te mai %nalt, cu at/t
penetraia 'a!ciculului e!te mai puin pro'und, iar calitatea !emnalului :oppler e!te !uperioar#
3xaminarea e!te 'cut !i!tematic i cuprinde !tudiul arterelor !u.cla(iculare, a carotidelor comune, a
.i'urcaiei carotidiene, a arterelor carotide interne, (erte.rale i arterelor o'talmice#
I$:ICA8IIL3 3FAM3$9L9I :O&&L3R
S 0teno"e i o.literri ale arterelor cer(icale 5ig#)6i
S :i!ecie carotidiani
S i!tule arterio-(enoa!ei
S Kipoten!iune orto!tatic#
ig#I - :oppler Ia ni(elul arterei carotide comune - a!pect normal
D#,# 3COTOMO<RAIA
3cotomogra'ia con!tituie al doilea timp dup :oppler %n cadrul unui examen uitra!onogra'ic (a!cular,
.a"/ndu-!e pe 'enomenul de re'lexie a 'a!ciculului de ultra!unete la ni(elul inter'eelor ce delimitea" medii de
impedan acu!tic di'eriti re'lexia e!te optim atunci c/nd 'a!ciculul e!te perpendicular pe inter'a#
rec(enele utili"ate au (alori cuprin!e %ntre = i )+ MK"# &entru !tudiul axelor (a!culare !upraaortice
intratoracice !e utili"ea" o !ond cu 'rec(ena de >,= MK"#
3xamenele ultra!onogra'ice repre"int metoda diagno!tic de !creening %n !tudiul (a!elor cer(icale#
I$:ICA8IIL3 3COTOMO<RAI3I
3(aluarea: S &lcilor ateromatoa!ei
S Ane(ri!me mai ale! cele locali"ate la ni(elul arterelor !u.cla(icularei
S :i!ecii carotidienei
S :i!pla"ie 'i.ro-mu!culari
S Boala TaJa`a!u#
=E
%n ca"ul unor !teno"e !tr/n!e, examenul :oppler precede i urmea" examenului angiogra'ic cere.ral
datorit ri!cului de o.literare complet a (a!ului %n timpul angiogra'iei#
D#># ECOGRAFIA CERE2RA() TRANSFONTANE(AR)
L ltra!onogra'ia cere.ral tran!'ontanelar repre"int .a"a explorrii creierului neonatal, con!tituind
un examen de rutin %n unitile de reanimare neonatal, %n centrele de prematuri i %n !er(iciile de pediatrie
neonatal# :atorit caracterului !au oein(a"i(# neiradiant, rapiditii execuiei, a co!tului relati( redu! 'a de
celelalte metode imagi!tice, metoda e!te utili"at %n !cop diagno!tic, con!tituind totodat un mi4loc de control al
e'icacitii tratamentului aplicat i un element de progno!tic#
uncie de elementele anatomice anali"ate !e utili"ea" di'erite tipuri de !onde:
S 0onda de )+ MK" pentru explorarea regiunilor !uper'iciale: atmo!'era pericere.ral, cortex#
S 0onda de G, = MK" pentru anali"a amnunit a detaliilor anatomice: regiune peri(entri- cular, nuclei
.a"ali#
S 0onda de = MK" utili"at %n !tudiul 'o!ei cere.rale po!terioare e!te ideal pentru aprecierea glo.al a
creierului la nou-n!cut#
0eciunile e'ectuate !e reali"ea" %n plan 'rontal i !agital#
3xaminarea %n plan 'rontal 5coronal6 pre!upune reali"area a ( !eciuni ce trec prin:
S lo.ii 'rontalii
S coarnele 'rontalei
S gurile Monroi
S (entriculul % i protu.erani
S care'urul (entriculilor laterali i cere.eli
S lo.ii occipitali#
3xaminarea %n plan !agital pre!upune reali"area:
S unei !eciuni mediane antero-po!terioare ce trece prin axul (entriculului > i al (entriculului Di
S de !eciuni para!agitale - dreapt i !t/ng ce trec prin (entriculii lateralii
S de !eciuni para!agitale externe ce trec prin !ci"ura 0`l(iu!#
La nou-n!cutul normal ca(itile (entriculare pot 'i cola.ate i P !au a!imetrice# Ace!t a!pect !e
normali"ea" la c/te(a ore !au "ile dup natere, dup normali"area !ecreiei de lic-id ce'alo-ra-idian# 9neori la
nou-n!cut i la prematur putem o.!er(a o dedu.lare a !eptului pellucid aa-numitul cavum septum pellucid&
D#D# :O&&L3R TRA$0CRA$IA$
Indicaia principal e!te repre"entat de accidentele (a!culare cere.rale# Aparatul de :oppler
tran!cranian e!te un aparat :oppler pul!at de 'rec(en 4oa! 5, MK"6 i energie %nalt#
:opplerul tran!cranian explorea" circulaia intracranian prin utili"area a trei 'ere!tre: .ereastra
temporal !ituat dea!upra arcadei "igomatice permite !tudiul:
S arterei cere.rale anterioarei
S arterei cere.rale mediii
S arterei comunicante po!terioarei
S arterei comunicante anterioare#
.ereastra or$itar permite e(aluarea:
S arterei o'talmicei
S !i'onului carotidian#
:aura occipital permite !tudiul:
S arterelor (erte.ralei
S trunc-iului .a"ilari
S arterelor cere.rale po!terioare#
&arametrii !tudiai !unt repre"entai de (ite"a !i!tolic 5*!6, (ite"a dia!tolic 5*d6 i (ite"a medie
5*m6# 0e !tudia" de a!emenea (ariaiile de 'lux !ecundare mane(relor compre!i(e#
I$:ICA8IIL3 :O