Sunteți pe pagina 1din 9

Curs I.M.O.

Instalatia de Gaz Inert 1


INSTALATIA DE GAZ INERT
1. LEGISLATIE
Conventia SOLAS - Reg. 60 Protetia tan!ri"or #e $ar%a&
- la petrolierele de 20000 tdw sau mai mult trebuie asigurata
protectia puntii principale si a tancurilor de marfa printr-o
instalatie fixa de stins incendiu cu spuma si o instalatie de gaz
inert conform regulilor 61 si 62;
- pentru a fi considerate echivalente, o instalatie propusa in locul
instalatiei de stingere cu spuma pe punte trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii;
a) sa permita stingerea incendiilor ce se pot produce datorita
combustibilului raspandit spre punte si sa impiedice extinderea
incendiului la combustibili scursi pe punte dar care nu au luat inca foc;
b) sa permita combaterea incendiilor in tancurile avariate
- pentru a fi considerate echivalente , o instalatie propusa in locul
instalatiei de gaz inert trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii!
a) sa previna acumularea amestecurilor de gaze explozive in tancurile de
marfa pe toata durata transportului cat si pe timpul operatiunilor
efectuate cu marfa
b) sa fie astfel concepute incat riscul de incendiu sau explozie datorat
electricitatii statice sa fie redus la minim
"ancurile noi prevazute cu instalatii fixe de spalare, de curatare a tancurilor
trebuie sa fie dotate in mod obligatoriu cu o instalatie de gaz inert care sa
corespunda tuturor cerintelor impuse de regula 62
"oate petrolierele prevazute cu instalatie fixa de gaz inert trebuie sa fie
prevazute cu un sistem inchis de masurare a ula#elor $%"& ' ullage temperature
indicator)
Conventia SOLAS - Reg. 61 In'ta"atii %i(e #e 'tin' inen#i!" )e
)!nte&
- aceasta instalatie trebuie sa asigure debitarea spumei in toate
zonei puntii principale si in orice tanc de marfa in situatia
avarieirii puntii;
- instalatia trebuie sa asigure a functionare sigura simpla si rapida,
punctul de comanda al acestei instalatii trebuie sa fie amplasat
in afara zonei tancurilor de marfa sa fie usor accesibila, usor de
operat in momentul declansarii unui incendiu;
- substanta spumogena trebuie sa fie asigurata in cantitate
suficienta si sa se asigure producerea acesteia timp de 20 min,
debitul amestecului spumogen trebuie sa aiba o valoare mai
mica de!
Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert 2
a) 0,6 l amestec spumogen ( min m
2
, puntea principala;
b) 6 l amestec spumogen ( min m
2
, sectiune orizontala a unui tanc;
c) ) l amestec spumogen ( min m
2
, suprafata prote#ata de catre un tun
de spuma
Conventia SOLAS - Reg. 6* In'ta"atii #e ga+ inert*
- instalatia de gaz inert trebuie sa fie astfel conceputa, construita
si testata incat sa mentina o atmosfera neinflamabila in toate
tancurile navei cu exceptia cazurilor cand aceste tancuri trebuie
sa fie degazate;
- instalatia de gaz inert trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii!
a) sa asigure inertarea tancurilor de marfa goale prin reducerea
concentratiei de +
2
din tancuri pana la un nivel la care nu poate fi
intretinuta arderea;
b) sa mentina atmosfera sin orice zona a unui tanc de marfa o
concentratie de sub ,- pe toata durata calatoriei si(sau pe toata
durata operarii produselor petroliere in dana terminalului;
c) instalatia sa nu necesite introducerea aerului in tanc in conditii
normale de lucru decat atunci cand tancul trebuie degazat;
d) instalatia de gaz inert trebuie sa asigure un debit de gaz inert de 12.-
din debitul maxim de descarcare al navei exprimat in volum;
e) instalatia de gaz inert trebuie sa asigure un debit permanent de gaz
inert cu o concentratie de gaz inert care sa nu depaseasca .- la
nivelul magistralei;
f) pe magistrala de gaz inert vor fi prevazute valvule pentru izolarea
gazelor de ardere intre cosul caldarii $colectorul de evacuare) si
scrubber /ceste valvule trebuia sa fie prevazute cu indicatoare care sa
arate pozitia organului de inchidere 0e vor lua masuri pentru a
mentine aceste valvule etanse la gaze si a mentine scaunele lor libere
de depuneri 1or fi luate masuri de blocare a functionarii suflatorilor de
funingine ale caldarilor in momentul in care aceste valvule sunt
deschise;
g) pentru racirea efectiva a particulelor de gaz si eliminarea celor solide
precum si $in mod obligatoriu) a compusilor rezultati din arderea
sulfului se prevede un epurator de gaze $scrubber), scrubberul va fi
alimentat cu apa necesara fara a stan#enii serviciile esentiale ale navei
2ste necesara o alimentare cu apa de rezerva de racire a scruberului;
h) vor fi prevazute filtre sau dispozitive echivalente pentru reducerea
continutului de apa din fluxul de gaze inainte de intrarea acestora in
ventilatoare;
i) epuratorul de gaze $scrubberul) va fi amplasat intotdeauna in spatele
tancurilor de marfa, a camerei pompelor si a coferdamului ce separa
aceste compartimente de compartimentul masini;
#) cele doua ventilatoare sa asigure impreuna un volum de gaze de 12.
- din volumul maxim de descarcare al navei;
3) generatorul de gaz inert trebuie sa fie autonom si sa fie prevazut cu
doua pompe de combustibil /dministratia poate admite si solicitarea
Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert 3
unei singure pompe cu conditia ca la bord sa existe sufuciente piese de
schimb pentru aceasta;
l) instalatia de gaz inert trebuie astfel conceputa si realizata incat
presiunea maxima pe care o pot realiza ventilatoarele de gaz inert sa
nu depaseasca valoarea presiunii de proba a oricarui tanc de marfa
4entru tubulatura de aspiratie si de refulare vor fi prevazute dispozitive
corespunzatoare de inchidere;
m) ventilatoarele vor fi amplasate intotdeauna in pupa tancurilor de
marfa, a camerei pompelor si a coferdamului ce separa acestea de
compartimentul masini
0e arata necesitatea unei atentii deosebite ce trebuie acordate la
amplasarea epuratorului si a ventilatoarelor impreuna cu armaturile si tubulaturile
lor cu scopul evitarii scurgerilor de gaze, in primul rand in incaperile inchise
n) pe magistrala de gaz inert trebuie sa fie amplasata in mod obligatoriu
o valvula de reglare a debitului de gaze, aceasta trebuie sa fie situata
in prova peretelui spatiului prote#at impotriva gazelor;
o) pe magistrala de gaz inert vor fi prevazute cel putin doua dispozitive
de inchidere din care unul va fi actionat hidraulic pentru a preveni
intoarcerea gazelor sau a vaporilor de hidrocarburi in compartimentul
masini sau orice alt spatiu prote#at impotriva gazelor /ceste
dispozitive vor fi amplasate pe puntea principala 4entru prevenirea
inghetarii dispozitivului hidraulic de inchidere impotriva inghetului vor
fi prevazute sifoane sau alte dispozitive la fiecare tubulatura de
alimentare cu apa sau de drena# precum si la fiecare tubulatura de
detectare a presiunii care duce la spatiul prote#at impotriva gazelor;
p) dispozitivul hidraulic de inchidere de pe puntea trebuie sa previna
intoarcerea gazelor la o presiune cel putin egala cu valoarea presiunii
de proba a tancurilor de marfa;
5) magistrala de gaz inert poate fi divizata in doua sau mai multe
ramificatii dupa 6dec3 seal*, valvulele de retinere ale magistralei de
gaz inert vor fi prevazute cu ramificatii pentru fiecare tanc in parte,
ramificatiile vor fi prevazute la randul lor cu valvule de inchidere sau
dispozitive echivalente de comanda pentru izolarea fiecarui tanc
/tunci cand instalatia are valvule de inchidere de tip 6butterfl7*
acestea vor fi prevazute cu dispozitive de incuiere;
r) trebuie sa se asigure niste dispozitive care sa permita conectarea
magistralei de gaz inert la o sursa exterioara de alimentare cu gaz
inert;
s) la toate tancurile de marfa tubulatura de evacuare a gazelor
trebuie sa fie amplasata cat mai departe de punctul de intrare a
gazului inert; astfel aspiratia acestor tubulaturi va fi amplasata imediat
sub punte la o distanta de 1 m deasupra fundului tancului;
t) sectiunea transversala a tubulaturii de evacuare trebuie sa fie astfel
aleasa incat sa se asigure o viteza de evacuare a gazelor de cel mult
20 m(s;
u) vor fi prevazute una sau mai multe valvule 41 $pressure vacum) in
scopul prevenirii realizarii unor presiunii care sa depaseasca
valoarea presiunii de proba, pentru a provenii o presiune negativa
sub 800 mm9
2
0 in cazul descarcarii;
Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert 4
v) este obligatoriu sa existe aparate de masura si control pentru
masurarea continua a temperaturii si presiunii gazului inert la nivelul
iesirii din epurator si dincolo, dupa refularea ventilatoarelor din
instalatia de gaz inert;
x) este necesara existenta unor aparate de masura portabile pentru
masurarea concentratiei de +
2
si gaze inflamabile;
7) asigurarea posibilitati de reglare si etalonare a valorii concentratiei
de +
2
si de limita maxima, pe scala aparatului, astfel, la analizoarele
de +
2
vor fi! 0 21 -, la explozimetre scala va fi etalonata intre!
0 100 - :;: /paratele fixe din instalatie, analizatorul de +
2
va fi
etalonat cu a#utorul unui gaz pur care nu contine oxigen, acesta
este azotul;
z) pentru navele petroliere construite dupa 01021<<2 instalatia de
gaz inert , indiferent de tipul ei $cu generator de gaz inert, cu gaze
de evacuare sau combinatii ale acestora) vor fi prevazute cu
urmatoarele alarme! optice, acustice; acestea trebuie sa indice!
- presiunea minima a apei sau debitul minima catre scrubber;
- nivelul maxim admis al apei in scrubber;
- defectarea la nivelul ventilatoarelor;
- alarma pentru concentratia de +
2
mai mare de ,- in fluxul de
gaze;
- pentru temperatura maxima a gazului inert;
- defectarea(caderea sursei de alimentare cu energie a instalatiei
de comanda a valvulei regulatoare de gaz si a instalatiei
indicatoare;
- nivelul minim al apei in inchizatorul hidraulic;
- alarma, optica(acustica pentru presiune prea mica a gazului inert
sub 100 mm9
2
+;
- presiune maxima a gazului inert in #urul valorii de 1200 mm9
2
+;
4entru instalatia de oxigen cu generator autonom mai apar
urmatoarele alarme!
- alarma pentru alimentarea insuficienta cu combustibil;
- alarma la defectarea sursei de alimentare cu energie a
generatorului autonom;
- alarma pentru defectarea sursei de alimentare cu energie a
instalatiei autonome de comanda;
"oate alarmele vor fi amplasate atat in camera de incarcare cat si in
compartimentul masini
:a bordul fiecarei nave vor fi afisate si insusite de cate toti cei implicati in
expluatarea si deservirea operatiunilor curente instructiuni referitoare la
functionarea, siguranta, intretinerea si riscurile utilizarii instalatiei de gaz inert si
respectarea acestor instructiuni pe toata durata operatiunilor de incarcare-
descarcare a navei, aceste instructiuni trebuie sa includa procedee de urgenta ce
vor fi folosite in cazul defectarii partiale sau nefunctionarii instalatiei de gaz inert
*. C,I-IA GAZ.L.I INERT
Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert 5
=ef! atmosfera inerta ' atmosfera in care aprinderea, arderea nu pot avea loc
datorita concentratiei scazute de +
2
+ astfel de atmosfera are in componenta
gaze ca! >, /r, ?r, 9e, @+
2
, @+
4entru obtinerea gazului inert sunt folosite urmatoarele metode!
- separarea hidrogenului din amoniac $>9
)
);
- lichefierea A;
- gaze rezultate din ardere! gazele de evacuare; gazele
reziduale rezultate la arderea unei motorine sunt!!
> ' 8B,. -
@+
2
' 12,. -
9
2
0 ' 12,. -
0+
2
' 0,0B -
@ompozitia gazelor de ardere de la caldarile navale, generatoare de gaz
inert in conditii normale de lucru si situatie tehnica buna a echipamentului
de ardere si de control al arderii $altfel valorile sunt alterate)!
+
2
' B -
@+
2
' 1),. -
> ' 88 -
9
2
0 ' . -
0+
2
' $0,) 0,.) -
@+ ' $1000 10000) ppm
>+ ' B000 ppm
0uspensii solide 1.0-200 mg (m
)

=ef! ardere buna ' pulverizarea cat mai buna a combustibilului catre catre camera
de ardere $in#ectia)
/. CLASI0ICAREA INSTALATIILOR DE GAZ INERT
a) =upa modul de colectare!
- de la caldari $principal , auxiliare);
- de la generatoarele autonome;
- combinatii intre primele doua
b) =upa constructia aparatelor de racire-curatare!
- instalatie de gaz inert cu epuratoare de gaze $scrubber);
- epurator cu a#uta#e de ceramica;
- epurator cu separatie de tip ciclon
c) =upa modul de uscare a gazului inert!!
- igs cu separatoare de picaturi;
- igs cu condensarea vaporilor de apa din gaze prin utilizarea unor
agregate frigorifice;
- igs cu absortia vaporilor de apa cu a#utorul absorbantilor lichizi
d) =upa numarul ventilatoarelor!
- igs cu un ventilator;
- igs cu doua ventilatoare;
- igs cu doua suflante $presiuni si debite mari)
e) =upa valoarea presiunii in tancuri!
- igs de #oasa presiune, 0,1 bar peste presiunea atmosferica;
- igs de #oasa presiune, 0,. bar peste presiunea atmosferica;
- igs de #oasa presiune, 1 bar peste presiunea atmosferica;
Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert 6
f) =upa posibilitatea de recirculare!
- instalatii cu tubulaturi pentru recircularea gazelor;
- instalatii fara tubulaturi pentru recircularea gazelor
/.1. CARACTERISTICILE .N.I GAZ INERT DE CALITATE
- concentratia de > si @+
2
sa fie cat mai ridicata;
- concentratia de +
2
sa fie cat mai scazuta;
- concentratia de vapori de apa sa fie redusa inainte de a a#unge
gazele in instalatia de gaz inert;
- concentratia de @+ sa fie cat mai redusa, acesta este un gaz
care apare datorita arderii incomplete, teoretic se urmareste
reducerea acestuia;
- suspensiile solide sa fie retinute la nivelul scrubberului
B 0@92C/ =2 4D&>@&4&% / &>0"/:/"&2& =2 E/F &>2D"
1 ' motor principal, cu ardere interna;
2 ' caldare;
) ' racitor;
B ' curatitor;
. ' material filtrant;
6 ' separator picaturi;
8 ' ventilatoare;
, ' valvula cu trei cai;
< ' analizator +
2
;
10 ' inchizator hidraulic $dec3 seal);
11 ' magistrala de E&;
12 ' valvule de distributie gaz inert;
1) ' priza 3ingstone;
1B ' pompa apa de mare;
1. ' valvula diri#are apa de mare;
16 ' generator autonom de gaz inert
>ota! la racire si curatare oxigenul se dizolva in apa $atentie la intrarea intr-
un tanc de apa care a stat inchis mai mult timp, necesita ventilatie)
Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert 7
>ota! gazul data de caldare are continut mult mai mic de +
2
decat gazul dat
de motorul principal datorita alimentarii cu aer $turbosuflante)
. C2"+=2 =2 &>2D"/D2
a) metoda dilutiei! gazul introdus la parametri ridicati de
curgere $debit, presiune, viteza mare) pentru a a#unge la
fundul tancului, se formeaza turbioane dintr-un amestec
de gaz inert si gaze de hidrocarburi rezulta dilutia
continua a gazelor de hidrocarburi /mestecul ce contine
gaze de hidrocarburi si gaz inert se pur#eaza continuu,
locul acestuia fiind luat de in final de gazul inert
introdus
b) metoda dislocarii! la parametri redusi de curgere gazul
inert se va acumula sub forma unui strat la partea
superioara a tancului, strat a carui grosime va creste
continuu spre fundul tancului impingand afara, in
atmosfera, gazele de hidrocarburi prin intermediul unei
tubulaturi cu capatul deschis la fundul tancului
6 D2E%:& 42>"D% 4%>2D2/ &> ;%>@"&%>2 / &>0"/:/"2& =2 E/F &>2D"
- asigurarea unei cantitati de apa necesare racirii la nivelul
scrubberului si la nivelul inchizatorului hidraulic $pompa apa de
mare);
- verificarea existentei unei concentratii reduse de +
2
cat mai
reduse $ sub ,-) in gazele ce provin din procesul de ardere
$caladari);
Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert 8
- asigurarea energiei necesare pentru toate instalatiile si aparatele
de comanda, functionarea alarmelor si a elementelor de
protectie si oprire automata a instalatiei in caz de necesitate;
- verificarea supapelor, valvulelor de admisie a aerului proaspat
$inchiderea perfecta a acestora);
- deschiderea aspiratiei de gaz inert de la cosul caldarii;
- deschiderea valvulei de aspiratie a ventilatorului de gaz inert si
asigurarea ca este inchisa valvula celuilalt ventilator, altfel gazul
b7-paseaza ventilatorul sau merge si nu avem presiune pe linie;
- punerea in functiune a ventilatorului si testarea alarmei de
defectiune a ventilatorului;
- deschiderea supapei de recirculare $stabilirea debitului);
- testarea nivelului de +
2
in gazul inert in primele 2-) ore de
functionare
8 0&"%/"&& =2 &>2D"/D2 / "/>@%D&:+D
- inertarea initiala a tancurilor goale ce au fost 6gas free*!
1 se asigura gata de a fi pregatite echipamentele si instalatia 40&;
2 se asigura pana in momentul sosirii navei in dana unui terminala
- inertarea tancurilor la incarcarea(balastarea navei!
1 cand se executa incarcarea tancurilor de marfa si
exista riscul aparitiei gazelor de hidrocarburi ce pot
crea amestecuri inflamabile, pericolul aparitiei acestor
amestecuri exista si in cazul balastarii tancurilor ce nu
au fost 6gas free*; pentru a reduce la minim existenta
acestor gaze toate deschiderile practicate in tancurile
de marfa trebuie sa fie inchise;
2 inainte de inceperea inertarii ecranele parascantei de
pe coloanele tancurilor de marfa vor fi verificate, iar
valvulele de distributie a gazului inert spre tanc vor fi
deschise
- inertarea tancurilor la incarcarea si debalastarea simultana!
1 viteza operatiunilor este mare ceea ce implica un timp redus de
operare $.-6 - +
2
p G min 200 mm9
2
+)
- inertarea tancurilor incarcate!
1 se umplu pentru a fi inertate pe tot timpul transportului
- inertarea tancurilor pe timpul descarcarii navei!
1 reducerea volumului gazului inert in tancuri pana la valori care sa
permita efectuarea masuratorilor normale;
2 nu se umbla la marfa decat dupa masuratori;
) se verifica concentratia de oxigen sa fie constanta, presiunea in tancuri
sa fie normala, caracteristicile gazului inert sa fie inregistrate
- inertarea tancurilor la descarcarea si balastarea simultana!
1 pentru reducerea stationarii navei in terminal gazul inert din tancurile
de balast este transferat in tancurile de marfa
- inertarea la balastarea tancurilor!
1 operatiunea de balastare poate avea loc atat in tancurile de balast
segregat cat si in tancuri de marfa;
Curs I.M.O. Instalatia de Gaz Inert 9
2 daca balastarea tancurilor de balast segregat se poate face si fara
acordul terminalului, balastarea tancurilor de balast curat se face
numai cu acordul terminalului dupa ce acesta a fost inertat
- inertarea pe timpul spalarii tancurilor!
1 trebuie sa se controleze atmosfera astfel incat aceasta sa se afle in
afara limitelor de inflamabilitate;
2 inainte de inceperea operatiunilor de spalare se vor face doua
masuratori ale concentratiei de oxigen pentru fiecare tanc in doua
puncte diferite!
a) la 1 m sub punte;
b) la #umatatea inaltimii spatiului de ula#