Sunteți pe pagina 1din 70

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

COALA POSTLICEAL SANITAR SUCEAVA


Lucrare de diplom
Medicamente cu aciune hepatoprotectoare utile n
tratamentele a!eciunii hepatice
2
CUPRINS
Introducere.pag 6
Cap.I. Anatomia ficatului...pag 8

I.1. Introducere...pag 8
I.2. Structura ficatului.pag 8
I.3. Fiziologia ficatuluipag 9
Cap. II. Fiziopatologia ficatului.pag 11

II.1. Sindromul icteric.pag 11
II.2. Hepatita...pag 12
II.2.a. Hepatita iral! acut!.pag 12
II.2. Hepatit! cronic!..pag 16
II.3. "ratamentul #epatitei..pag 18
II.3.a. Cortico$teroizii.pag 18
II.3.%. Imuno$upre$oarele...pag 19
II.3.c. &'penicilamina.pag 19
II.3.d. Interferonul...pag 19
II.3.e. (amiudina...pag 2)
II.*. +reenirea #epatitei.pag 21
II.,. Ciroza #epatic!pag 22
II.,.a. Complica-iile cirozelor.pag 2*
II.,.%. "ratamentul cirozelor...pag 2,
II.,.c. "ratamentul complica-iilor...pag 2.
II.6. Cancerul #epatic..pag 29
II.6.a. Cancerul #epatic primiti.pag 29
II.6.%. Cancerul #epatic $ecundarpag 31
II... /c#inococoza #epatic!pag 31
Cap.III. 0edicamente #epatoprotectoare..pag 3*

III.1. Introducerepag 3*
III.2. Argininapag 3.
3
III.3. Silimarina..pag *)
III.*. 0etionina..pag ,2
III.,. Fo$folipidepag ,6
III.6. Com%ina-iipag ,8
III... 1emedii naturi$te..pag 62
III...a. Ang#inarea 2C3nara Scol3mu$4.pag 62
III...%. Com%ina-ii de produ$e #epatoprotectoare.pag 66
Concluziipag .*
5i%liografiepag .,

*
Introducere
Cu6ntul 7#epatoprotector8 9n$eamn! plant! $au produ$ care are un
efect de protec-ie a$upra ficatului.
:n lucrarea de fa-! 70edicamente cu ac-iune #epatoprotectoare utile
9n tratamentele afec-iunii #epatice8; $e de$crie pe larg ac-iunea
#epatoprotectoarelor a$upra ficatului 9n $tadii de 9m%oln!ire diferite.
+rimul capitol Anatomia !icatului" cuprinde trei $u%capitole 9n care
am prezentat pe $curt no-iuni de$pre $tructura <i fiziologia ficatului.
Al doilea capitol #i$iopatolo%ia !icatului" cuprinde <apte $u%capitole
9n care am prezentat aproape toate %olile acute <i cronice ale ficatului <i
urm!rile lor a$upra ace$tui organ important al organi$mului.
=ltimul capitol Medicamente hepatoprotectoare" are tot <apte
$u%capitole 9n care $e de$crie ac-iunea $u%$tan-elor #epatoprotectoare>
fiecare $u%capitol con-ine denumiri comerciale ale medicamentelor care $e
afl! 9n farmacii c6t <i compozi-ia lor; modul de ac-iune <i modul de
admini$trare.
Un medicament este o substan sau un compus administrat omului
ca tratament mpotriva unei boli, pentru a preveni o mbolnvire sau
pentru a stabili un diagnostic. C#imi$tul <i medicul ele-ian +aracel$u$
21*93'1,1*4; 9n $ecolul al ?@I'lea; a fo$t primul care a definit principiul
dup! care; fiec!rei %oli 9i core$punde un medicament $pecific. "re%uie deci
c!utat medicamentul 9n func-ie de maladia pe care rem $! o trat!m.
A$t!zi cercetarea 9n domeniul medicamentelor reine c#imi<tilor
care lucreaz! 9n $tr6n$! cola%orare cu medicii <i farmaci<tii.
0edicamentele $unt prezentate $u% diferite forme farmaceuticeA
'pul%erile care $e a%$or% repede din tu%ul dige$ti <i prezint! aantaBul c!
%olnaul %eneficiaz! de to-i factorii actii din plant!> dezaantaBul fiind
con$erarea; deoarece $e produce de$compunerea lor 9n contact cu aerul>
'cap$ulele $unt 9neli<uri come$ti%ile folo$ite la acoperirea medicamentelor
$olide; moi $au lic#ide; $u $copul de a le ma$ca gu$tul $au miro$ul nepl!cut
c6t <i pentru a diriBa ac-iunea medicamentului 29neli<ul rezi$t! la $ucurile
ga$trice <i $e de$face numai 9n inte$tin4>
,
'pilulele $unt forme farmaceutice $olide; $ferice <i cu greutate 9ntre );1'
);,g; o%-inute din una $au mai multe $u%$tan-e actie <i cu diferi-i
eCcipien-i. Se 9ng#it f!r! a fi me$tecate; $e con$er! mai %ine <i ac-iunea lor
poate fi diriBat!>
'comprimatele $unt forme farmaceutice de con$i$ten-! $olid!; cu a$pect de
cilindru $au di$c; dozate cu precizie. Sunt admini$trate oral $au dizolate
9ntr'o anumit! cantitate de ap!>
'$olu-iile $unt forme medicamentoa$e actie repartizate uniform 9ntr'un
lic#id 2de o%icei ap!4. Solu-iile pot fi $imple $au compu$e.
0edicamentele or fi p!$trate 9n a$e de culoare 9nc#i$! pentru a fi
ferite de lumin! <i umiditate.
6
CAPITOLUL I
ANATOMIA FICATULUI
I.1.Introducere
Ficatul e$te cel mai mare organ din corp. Face parte din $i$temul
dige$ti; perform! mai mult de ,)) de func-ii diferite;fiecare dintre ace$tea
fiind e$en-iale ie-ii. Func-iile $ale e$en-iale includAaButorul 9n dige$tia
gr!$imilor;a$igurarea rezerelor de nutrien-i;filtrarea toCinelor <i a
de<eurilor din $6nge;$intetizarea unor ariet!-i de proteine <i reglarea
nielelor multor c#imicale ce aBung 9n $6nge. Ficatul e$te unic 9ntre
organele corpului uman datorit! capacit!-ii $ale de regenerare;de
re9ntregire a celulelor ce au fo$t di$tru$e de o %oal!;de unii iru<i $au de o
leziune pe termen $curt. &ac! ficatul $ufer! leziuni repetate;pe termen lung
2%oli cronice4; modific!rile dein ireer$i%ile; interfer6nd cu func-ia
ace$tuia.

I.2.Structura fcatu!u
Ficatul e$te cel mai mare organ din corp. Drgan plin; de con$i$ten-!
ferm!; ficatul c6nt!re<te la adult 12))'1,)) g cu a$ele golite. /$te $ituat 9n
loBa $u%diafragmatic! <i partea intern! a #ipocondrului $t6ng. /$te alc!tuit
din doi lo%i inegali; cel drept fiind de circa <a$e ori mai mare dec6t cel $t6ng.
Ficatul are dou! fe-eA una $uperioar!; coneC!; <i alta inferioar!. Fa-a
$uperioar! e$te limitat! prin dou! marginiA una po$terioar!; mai groa$!; <i
alta anterioar!; mai a$cu-it!. +e fa-a inferioar! $e o%$er! dou! <an-uri
$agitale <i un <an- tran$er$al;de a$pectul literei EH8. Ace$te <an-uri
delimiteaz! lo%ul drept; lo%ul $tang; lo%ul p!trat; entral <i lo%ul Spiegel;
dor$al.
:n <an-ul tran$er$al $e afl! #ilul ficatului; prin care p!trund a$ele $i
nerii ficatului <i ie$ canalele %iliare <i limfatice organului.
Ficatul are dou! 9neli<uriA un 9neli< $ero$; care 9nele<te tot ficatul;
cu eCcep-ia unei %enzi tran$er$ale la nielul $uprafe-ei $uperioare; unde
.
ficatul e$te aderent direct la diafragm> al doilea 9neli< e$te cap$ula Fli$$on;
care acoper! ficatul <i intr! la nielul #ilului 9n interiorul organului de'a
lungul a$elor <i c!ilor %iliare.
@a$culariza-ia ficatului e$te a$igurat! de artera #epatic!; care duce
$6ngele arterial; <i de ena port!; care aduce $6nge eno$ func-ional. S6ngele
pleac! de la ficat prin enele $upra#epatice; care colecteaz! tot $6ngele din
ace$t organ <i 9l ar$! 9n ena ca! $uperioar!. @a$ele limfatice $e adun!
9ntr'o re-ea $u%$eroa$! care aBunge la ganglionii $ternali; media$tinali
anteriori; pancreaticolienali; cu limfa colectat! de pe fa-a inferioar! <i din
limfaticele $epturilor intra#epatice.
Gerii ficatului proin din pleCul #epatic; alc!tuit din fi%re $impatice
care ie$ din ganglionul celiac <i din fi%re para$impatice care $e de$prind din
am%ii neri agi.

I.".F#o!o$a fcatu!u
Ficatul are o mare capacitate de regenerare; demon$trat! prin faptul
c! dup! o #epatectomie par-ial! regenerarea 9ncepe dup! 2* de ore; atinge
maCimul 9n *', zile <i $e termin! 9n 1* zile. Func-iile lui $unt multiple; fiind
9ndeplinite la nielul #epatocitului.
Func%!e &eta'o!ce $e eCercit! 9n meta%oli$mul glucidic; proteic <i
mineral.
&n meta'oli(mul %lucidic; ficatul interine 9n fo$forilarea <i
polimelizarea glucidelor 9n glicogen ; a$igur6nd rezere de glucoz! <i
men-inerea #omeo$tazei glicemice.
&n meta'oli(mul proteic ; ficatul are func-ie proteinformatoare <i de
ec#ili%ru proteic; func-ie ureogen!. Sintetizeaz! al%umina; .)H din alfa'
glo%uline; ,)Hdin %eta 'glo%uline; protom%ina <i fi%rinogenul;
cata%olizeaz! nucleoproteinele.
&n meta'olimul lipidelor interine 9n a%$or%-ia gr!$imilor <i 9n
fo$farilarea lor; 9n $inteza <i e$terificarea cole$terolului; 9n $inteza
lipoproteinelor; fo$folipidelor <i trigliceridelor.
&n meta'oli(mul mineral ac-ioneaz! prin depozitarea fierului <i a
cuprului <i interine 9n reparti-ia apei <i a electroli-ilor 2ionii de Ga; I <i
C(4 9n organi$m.
8
#uncia 'iliar comport! $ecre-ia <i eCcre-ia %ilei; cu rol important
9n dige$tia <i a%$or%-ia gr!$imilor; 9n a%$or%-ia itaminelor lipo$olu%ile
2A;&;/ <iI4; 9n a%$or%-ia fierului <i a calciului alimentar. 5ila $e ar$! 9n
inte$tin 9n cantit!-i de 6))'1)))ml 9n 2* ore. /a con-ine 9.H ap! <i
urm!torii componen-i principaliA $!ruri %iliare; pigmen-i %iliari; cole$terol;
lecitine <i $!ruri anorganice.
#uncia antito)ic con$t! 9n faptul c! ficatul di$pune de actiit!-i
prin care $u%$tan-ele toCice de origine eCogen!; ca <i acelea rezultate din
meta%oli$mele endogene $unt tran$formate 9n $u%$tan-e mai pu-in toCice <i
eliminate ca atare. Geutralizarea $u%$tan-elor toCice e$te realizat! de ficat
cu aButorul proce$elor de conBugare a ace$tor $u%$tan-e; cu $ulful de
eCemplu 2ac-iunea de $ulfoconBugare4.
Ficatul e$te un important depozit de itamine A; 52; 512; &; I. /l
interine 9n conertirea carotenilor din itamina A; 9n tran$formarea
itaminei 51 9n cocar%oCilaz!; 9n conBugarea itaminei 52 pentru formarea
fermentului gal%en re$pirator; 9n proce$ul de $intetizare a protrom%inei cu
aButorul itaminei I.
Sinte$a !ermenilor nece$ari proce$elor itale e$te 9ndeplinit! 9ntr'o
foarte mare m!$ur! de ficat. Fermen-ii $unt compleCe macromoleculare
legate de grup!ri actie; iar $inteza lor reprezint! o actiitate la%orioa$! a
#epatocitului <i nece$it! integritatea anatomic! <i func-ional! a ficatului.
Ficatul men-ine ec#ili%rul acido'%azic ca depozit al apei <i
po$i%ilitatea lui de a ec#ili%ra pertur%!rile circulatorii.
9
CAPITOLUL II
FI(IOPATOLO)IA FICATULUI
II.1.Sndro&u! cterc
C#iar dac! e$te eCpu$ la multe $u%$tan-e d!un!toare; ace$t remarca%il
organ'ficatul e$te capa%il $! $e regenereze; $! $e Eautorepare8$au $! poat!
9nlocui -e$utul lezat. Con$truc-ia lui; 9n care micii lo%uli perform! aceleia<i
func-ii; arat! c! 9n momentul 9n care o $ec-iune e$te lezat!; alt! $ec-iune a
prelua func-ia zonei lezate p6n! 9n momentul 9n care acea$ta a putea
func-iona din nou.
Ficatul poate fi lezat de o %oal! $au o leziune ce afecteaz! re$tul
corpului. &e eCempluA cancerul $e poate eCtinde din $tomac $au inte$tine
c!tre ficat; dia%etul'dac! nu e$te tratat core$punz!tor; unele %oli cauzate de
parazi-ii ami%iazi$ <i $ci$to$omiazi$; admini$trarea medicamentelor pe
termen lung <i a drogurilor.
5olile ficatului merg de la o infec-ie medie la %oli cronice ce $e
$f6r<e$c uneori cu in$uficien-! #epatic!. +entru multe dintre ace$te %oli
primul $emn e$te (indromul icteric Jcolora-ia 9n gal%en a tegumentelor <i a
mucoa$elor; iar umoral; prin cre<terea %iliru%inei 9n $6nge. Go-iunea de
icter are dou! 9n-ele$uriA icterul*(imptom, reprezentat de culoarea gal%en! a
-e$uturilor; <i icterul a!eciune, cuprinz6nd totalitatea tul%ur!rilor clinice;
fiziopatologice <i morfologice care condi-ioneaz! diferitele $t!ri icterice.
Cre<terea cantit!-ii de %iliru%in! 9n $6nge poate ap!rea 9n trei
9mpreBur!ri maBore; care realizeaz! trei forme de icter: hemolitic"
hepatocelular +i mecanic.
Icterul hemoliticA cre<terea #emolizei 2mari di$trugeri de eritrocite4
are dou! con$ecin-e principaleA cantitatea cre$cut! de %iliru%in! <i anemie.
5iliru%ina mult cre$cut! a dep!<i capacitatea celulelor #epatice de a o
eCcreta; iar eCce$ul de pigment %iliar r!m6ne 9n $6nge; con$tituind icterul.
:n ace$t icter; celula #epatic! e$te normal! iar c!ile %iliare $unt li%ere.
Icterul hepatocelular 2icterul prin #epatit! $au parenc#imato$4 e$te
o afec-iune #epatic! de cauze infec-ioa$e $au toCice; cu leziuni #epatocitare
1)
de diferite grade <i cu intere$area canaliculelor %iliare. Cea mai frecent!
cauz! a icterelor #epatocelulare o con$tituie #epatita epidemic! de
etiologoe irotic!; cu iru$ A $au 5. =rmeaz! icterele infec-ioa$e 9n care
leziunile apar ca urmare a unor %oli %acteriene $au cu iru$uri ne#epatice;
icterele toCice; icterele nutri-ionale <i di$meta%olice.
Icterul o'(tructi, (au mecanic e$te proocat de un o%$tacol $ituat pe c!ile
%iliare; care 9mpiedic! $curgerea %ilei; prooc6nd $taz! <i #iperten$iune p6n! la
canaliculele acinilor #epatici. Canaliculele %iliare $upu$e mult timp unei pre$iuni
cre$cute $e rup <i $e creaz! comunic!ri cu capilarele $anguine <i cu $pa-iile
limfatice. A$tfel; elementele componente ale %ilei p!trund 9n $6nge unde le om
g!$i 9n cantit!-i cre$cuteA #iper%iliru%inemie direct!; #ipercolalemie 2cre<tere a
$!rurilor %iliare4; #ipercole$terolemie. =ro%ilina <i uro%ilinogenul or fi normale
$au $c!zute.
II.2.*e+atta
=na din cele mai comune %oli #epatice e$te H/+A"I"A. :n cur$ul
unei #epatite; celula #epatic! $ufer! leziuni ariate; de la intume$cen-! p6n!
la necroz!. Ca urmare a ace$tor leziuni; #epatocitele nu mai pot eCcreta
toat! %ila din $6nge> pe de alt! parte; o cantitate din %iliru%ina direct!
2conBugat! de #epatocitele 9nc! $!n!toa$e4 a trece din capilarele %iliare 9n
$6nge; fie direct; fie prin intermediul limfaticelor. A<a $e eCplic! de ce 9n
icterul prin #epatit! a fi cre$cut! at6t %iliru%ina direct! c6t <i %iliru%ina
indirect!.
II.2.a.*e+atta ,ra!- acut- e$te o %oal! infec-ioa$! tran$mi$i%il!;
ap!r6nd $u% form! de epidemii $au c#iar pandemii. /$te proocat! de un
iru$ filtra%il $pecific; care'introdu$ 9n organi$m pe cale dige$ti! $au
accidental; pe cale parenteral!'prooac! o 9m%oln!ire a 9ntregului
organi$m <i 9n mod deo$e%it a parenc#imului #epatic. 5oala $e manife$t!
prin $emne de infec-ie general! <i prin $imptome dige$tie <i #epatice;
9n$o-ite $au nu de icter. Hepatita iral! acut! e$te o %oal! 9n care ficatul e$te
principalul organ agre$at. Sunt cinci tipuri de iru$uri #epaticeA #epatita A;
#epatita 5; #epatita C' ace$tea fiind mai frecente <i #epatita & <i /.
Ace$tea difer! 9ntre ele prinA $tructur!; graitatea %olii <i modul de
11
tran$mitere. /a poate ap!rea %ru$c $au gradat; care de o%icei di$pare 9n
maCim <a$e luni. +e m!$ur! ce capacitatea de ap!rare a organi$mului
9ninge iru$ul; inflama-ia #epatic! <i $imptomele ei $e diminueaz! <i apoi
di$par. Hepatita A <i #epatita / $unt forme acute. Hepatita 5 e$te <i ea
acut!; dar 9n unele cazuri inflama-ia poate deeni cronic!. Copiii n!$cu-i cu
#epatit! 5 au; de o%icei; forme cronice $au $e cronicizeaz! 9n timp.
-epatita de tip A e$te mult mai frecent!. Inciden-a maCim! e$te 9n
copil!rie <i adole$cen-!. Infec-iile inaparente $unt de 2)'3) ori mai
frecente dec6t cele manife$te 26)'8)H din popula-ia de pe$te ,) ani; are
anticorpi $pecifici4. Incu%a-ia e$te 9n medie * $!pt!m6ni. &e%uteaz! relati
%ru$c cu $indrom infec-io$ general <i manife$t!ri dige$tie; mai rar
$eudogripare $au tip %oala $erului 2erup-ie urticarian!; polialtralgii4;
caracteri$tice formei 5.
Se mai nume<te E%oala m6inilor murdare8; modul de tran$mitere
fiind pe cale %ucal!; tran$mi$! prin ap! <i alimente contaminate fecal. &up!
. zile apare icterul; urini #ipercrome; $caun decolorat. 5oala fiind
contagioa$!; iru$ul e$te prezent 9n $6nge <i 9n fecale 2 $!pt!m6ni 9nainte de
de%ut <i 2 $!pt!m6ni dup! ce di$pare icterul.
:n colectiit!-i <colare lip$a igienei la toalete <i lip$a $ur$ei de ap!
e$te un pericol de contaminare.
D corect! igien! practicat! <i accinarea $unt m!$uri eficace de
preenire a #epatitei de tip A.
-epatita de tip . 2$eric!; de $ering!; po$ttran$fuzional! etc.4 e$te
tran$mi$! pe cale $eCual!; parenteral $au neparenteral; cu tendin-! la
per$i$ten-a infec-iei <i cronicizarea %olii. 2)'*)H din popula-ia adult!; a
trecut prin infec-ie ori prin forma $u%clinic!; care e$te de 1) ori mai
frecent!. Izorul de infec-ie e$te %olnaul acut $au cronic <i purt!torul.
Hepatita de tip 5 are o incu%a-ie de *)'8) zile; cu o medie de 6) zile.
Afecteaz! cu predilec-ie adul-ii <i 6r$tnicii. Faza preicteric! e$te mai
lung!; tul%ur!rile dige$tie mai redu$e; uneori $unt prezente $emne de %oala
$erului 2urticarie; edeme; artrite; poliartralgii; purpur! a$cular!; pleurezie4.
/olu-ia e$te $eer! <i prelungit!. Cronicizarea apare la 1)H din cazuri; cu
eolu-ie c!tre #epatita cronic! progre$i! <i ciroz! #epatic!; uneori c#iar
carcinomul #epatic.
@iru$ul #epatitei 5 cuno$cut $u% numele Antigen H5$ poate r!m6ne
acti 9n organi$m pentru mai mul-i ani; uneori lez6nd permanent ficatul. Ca
preenire 9n cazul @H5'iru$ cu genom de$cifrat; eCi$t!A accinare; $eC
12
proteBat. :n ultimul timp $'au de$coperit medicamente eficace 9n lupta
contra #epatitelor iru$ale de tip 5; C; &A (amuudina; Intron; Interferon.
:n -!rile dezoltate; alcoolul induce %oli #epatice mai cre$cute ca
num!r dec6t %olile #epatice cauzate de al-i factori.
A%uzul de alcool cauzeaz! depozite gra$e care %loc#eaz! func-ia
#epatic!; duc6nd de multe ori la #epatite cronice' ce pot progre$a la r6ndul
lor 9n ciroze'afec-iuni #epatice de etiologii ariate; caracterizate anatomic
prin leziuni celulare a$ociate cu #iperplazie conBuncti! <i regenerare
celular!; care modific! $tructura lo%ului #epatic; iar clinic prin fenomene de
in$uficien-! #epatic!. C6nd $e in$taleaz! ciroza toCinele nu mai $unt
9ndep!rtate adecat din $6nge; ten$iunea arterial! cre<te 9n ena #epatic!;
$u%$tan-ele produ$e de ficat dein neregulate. Ciroza e$te ireer$i%il!; dar
func-ia ficatului poate fi 9m%un!t!-it! dac! con$umul de alcool e$te $topat;
fumatul de a$emenea; la care $e adaug! tratament medicamento$ <i regimuri
$pecial 9ntocmite de medicul $peciali$t.
+entru per$oanele $uferinde de %oli #epatice $eere $au in$uficien-e
#epatice; tran$plantul poate fi o op-iune. Spre deo$e%ire de tran$plantul
renal de eCemplu; tran$plantul #epatic e$te o procedur! compleC! care nu
prea are $ucce$ long'term. &in fericire noi te#nici <i medicamente aBut! la
9m%un!t!-irea tran$portului #epatic. 1ata $ucce$ului curent! e$te de 6)'8)H
$upraie-uire mai mare de , ani la mai mult de Bum!tate a recipien-ilor
tran$planta-i. 0aBoritatea ace$tor oameni au o prognoz! eCcelent! de
$!n!tate.
-epatita C e$te tran$mi$i%il! prin $6nge; incu%a-ia fiind de la 1*
p6n! la 18) de zile; eolu6nd 9n 8)H din cazuri $pre #epatit! cronic! <i
ciroz!.
+rincipalii $u$pec-i $unt toCicomanii <i %olnaii dializa-i.
Con$umatorii de droguri intraenoa$e $au intrazanale; care folo$e$c
9n comun miBloacele de admini$trare; reprezint! aproCimati 69H din
cazurile noi depi$tate 9n Statele =nite. Cei care au primit tran$fuzii au
9nceput $! caute #epatita C 9n 1992. &eoarece eolu-ia ace$tei %oli poate
dura decenii; nu $e cunoa<te 9nc! num!rul eCact de purt!tori de #epatit! C
dintre cei pe$te 3))))) care au primit tran$fuzii 9nainte de 1992. Contrar
mitului popular; #epatita C nu $e r!$p6nde<te prin al!ptare; 9m%r!-i<!ri;
$tr!nut; tu$e; con$um de alimente $au ap! contaminate cu ace$t iru$;
contact 9nt6mpl!tor $au folo$irea 9n comun a u$ten$ilelor de %uc!t!rie.
&oar 9n Statele =nite; mai mult de 2;. milioane de per$oane cu
#epatita C. AproCimati 1 din , per$oane te$tate 9n camerele de gard! ale
$pitalelor e$te infectat!'re$pecti 1 din 3 prizoneri. 3)H dintre cei cu
13
#epatita C prezint! cicatrice la nielul ficatului 2ciroza4. Hepatita C e$te <i
motiul principal al tran$plantului de ficat. :n fiecare an; mai mult de
1))))) de per$oane mor din cauza in$uficien-ei #epatice datorit! #epatitei
C.
-epatita D
+entru a contracta ace$t iru$ care $e tran$mite prin $6nge; pacientul
tre%uie $a fie deBa %olna de #epatit! 5. @iru$ul #epatitei & $upraie-uie<te
<i $e 9nmul-e<te ata<6ndu'$e de iru$ul #epatitei 5; acea$ta fiind frecent! la
con$umatorii de droguri.
Hepatita iral! & 2H@&4 J $au delta; cum a fo$t numit! prima dat!; e$te
cauzat! de un A1G'iru$; defecti; care nu $e dezolt! dec6t 9n prezen-a @H5 cu
al c!rei 9neli< antigenic de $uprafa-!2Ag H5S4 $e acoper!. 5oala eolueaz! $eer;
poten-6ndu'$e cu H@5 <i $e tran$mite tot parenteral ca <i #epatita A <i 5.
-epatita E
Ace$t iru$ tran$mi$ <i prin alimente; $imilar celui care prooac!
#epatita A; e$te prealent 9n A$ia <i America de Sud. 0aBoritatea cazurilor
de #epatit! / reportate 9n Statele =nite $e 9nt6lne$c la cei care au c!l!torit
9n zone 9n care ace$t iru$ e$te frecent 9nt6lnit.
Hepatita irala / 2H@/4 J $'a de$prin$ <i ea din grupul non'A; non'5; fiind
determinat! de un A1G'iru$; calciiru$; di$tinct de @HA; de<i epidemiologic <i
$imptomatologic $e apropie mult de #epatita A.
Hepatita & <i #epatita / $e tran$mite pe cale dige$ti! fecal'oral!.
-epatita autoimun Je$te o form! mai frecent! la femei dec6t la
%!r%a-i; ea apare 9n mod tipic 9ntre 1, <i *) de ani. Se crede c! %oala $e
datoreaz! unui declan<ator care face ca $i$temul imunitar $! atace celulele
#epatice. &eclan<atorii $u$pec-i include iru$ul poBarului; iru$ul /p$tein'
5arr care determin! mononucleoz! <i formele irale de #epatit!. :n cazul
$teatozei #epatice ficatul con-ine depozite eCce$ie de gr!$imi; ca <i 9n
cazul #epatitei indu$e de alcool; 9n$! nu acea$ta e$te cauza %olii.
Hepatita autoimun! apare de$eori la per$oane o%eze; care au dia%et;
nieluri cre$cute de cole$terol $au la pacien-ii cu pro%leme tiroidiene.
Ace$t iru$ poate ap!rea <i la cei care 9<i admini$treaz! $teroizi $au la
per$oanele malnutrite. /$te din ce 9n ce mai de$ diagno$ticat! drept cauz! a
anormalit!-ilor depi$tate la te$tele #epatice.
1*
II.2.'.*e+atta cronc-
Hepatita cronic! e$te o leziune $i$tematizat! a ficatului;caracterizat!
printr'o infiltrare predominant portal!; cu celule mononucleare; limfocite <i
pla$mocite <i prin dezoltarea anormal! a -e$utului conBucti. .,H din
cazuri au antecedente de #apatit! iral!; #epatita cronic! manife$t6ndu'$e
dup! cel pu-in 6 luni de la de%utul ace$teia. 1)H din #epatitele irale
eolueaz! c!tre cronicizare <i aproape 2)H din ciroze $ucced! unei #epatite
cronice.
:n cadrul ace$tei afec-iuni; ficatul r!m6ne inflamat de<i e$te po$i%il
ca $imptomele $! di$par!. =nele per$oane au #epatit! de pe$te 2) de ani
f!r! $! realizeze ace$t lucru. :n timp; inflama-ia poate duce la formarea
unor cicatrice #epatice urm6nd apoi in$uficien-a #epatic!. Cei cu #epatit!
cronic! prezint! un ri$c mai mare de eolu-ie $pre cancer #epatic.
0aBoritatea formelor de #epatit! $unt cronice. Hepatita C poate
de%uta ca o infec-ie acut!; dar 9n maBoritatea cazurilor; afec-iunea deine
cronic!. Hepatita C e$te re$pon$a%il! de mai mult de ,)H dintre cazurile de
#epatit! iral! cronic!. /$te con$iderat! o amenin-are maBor! pentru
$!n!tate; deoarece cei care au acea$t! afec-iune nu $unt con<tien-i de ea
timp de mul-i ani; put6nd a$tfel $! o tran$mit! altora; de cele mai multe ori
pe cale $eCual!. Hepatita cronic! poate progre$a foarte 9ncet; di$trug6nd
doar o por-iune limitat! a ficatului $au poate progre$a rapid; determin6nd
di$trugeri 9ntin$e. Cronicizarea pare legat! mai mult de r!$pun$ul
imunologic dec6t de a%unden-a agentului infec-io$.
:n 1968 A$ocia-ia /uropean! a 5olilor de Ficat a cla$ificat
morfologic #epatita cronic! 9nA 'hepatit cronic per(i(tent' 9n care
indecarea e$te regul!; iar fi%roza pu-in marcat! <i hepatit cronic
a%re(i,'care eolueaz!; netratat!; 9n 8)H din cazuri $pre ciroz! acti!'
form! clinic! cu progno$tic $um%ru; cu fi%roz! important! cu prezen-a
necrozei.
/tiologia iral! e$te $igur! la .,H din cazuri; iar 2,H din #epatitele
cronice recuno$c o etiologie toCic! 2laCatie pe %az! de oCifeni$atin!4;
di$meta%olic! 2o%ezitate $au dia%et4; toCiinfec-ii alimentare; cauze
nutri-ionale; micro%iene 2$almoneloze; coli%aciloze; parazitoze4;
medicamentoa$e 2citolitice; cole$tatice; miCte4; alte infec-ii irale 2fe%ra
gal%en!; ariola; iroza #erpetic!4 <i con$umul eCagerat de alcool.
1,
:n #epatita cronic! agre$i!; $pre deo$e%ire de #epatita cronic!
per$i$tent!; Boac! un rol <i $eCul; 6r$ta <i ereditatea. Femeile; 9n $pecial
tinere $au la menopauz!; $unt de 3'* ori mai afectate dec6t %!r%a-i.
C6tea forme de de%ut $untA eCamene %iologice @.S.H. m!rit;
".F.+.<i ".F.D. m!rite con$tant; icter recidiant; $emne de ciroz!
con$tituit! etc.
Factorii de cronicizare $untA deficitul de imunitate celular!;
tratamentul precoce; ma$i <i prelungit; cu corticoizi 29n timpul fazei acute
de #epatit! iral! A $au 54; #epatita $eric! 254 <i #epatitele irale prelungite
$au contractate dup! 6r$ta de 3) de ani <i per$i$ten-a iru$ului 9n
organi$m.
-epatita cronic per(i(tent apare dup! un pu$eu icteric aparent
%enign. ,)H din %olnai au $tare general! %un!> al-ii $e pl6ng de a$tenie;
anoreCie per$i$tent!; dureri 9n #ipocondrul drept. Ficatul e$te ade$eori m!rit
<i $en$i%il. "ran$aminazele $unt moderat cre$cute; %iliru%inemia nu
dep!<e<te de o%icei alorile normale; anticorpii circulan-i $unt eCcep-ional
prezen-i; iar %oala nu eolueaz! c!tre ciroz!.
-epatita cronic a%re(i, 2acti!; eoluti!4 e$te urmarea unei
#epatite irale acute. /olu-ia e$te a$imptomatic! timp 9ndelungat; $tarea
de nutri-ie e$te mult timp %un!. :n general; %olnaii $e pl6ng de a$tenie;
o%o$eal!; lip$! de energie; apetit diminuat; $caune neregulate. Cu ocazia
$emnelor de agraare apare <i icterul. C6nd apare la femei tinere; #epatita
cronic! $e 9n$o-e<te de tul%ur!ri endocrine; amenoree; acnee; #ir$uti$m;
ergeturi; facie$ lunar.
(ip$a tratamentului la pacien-ii cu #epatit! cronic! agre$i!; duce la
eCitu$ 9n 8)H din cazuri prin eolu-ie $pre ciroza $eer!; prin in$uficien-!
#epatic! $au #emoragii.
Ciroza #epatic! $e elimin! dup! prezen-a edemelor; a$citei;
encefalopatiei; a$pectului %iologic <i #i$tologic.
Ciroza %iliar! primiti! apare 9n general la femei de 6r$t! miBlocie;
cu agraare lent!; prurit inten$; Cantoame; pigmenta-ii; fenomene de
mala%$or%-ie.
+rofilaCia pre$upune tratamentul corect al #epatitei irale acute <i
com%aterea tuturor celorlal-i factori $uccepti%ili implica-i 9n producerea
%olii.
+reenirea #epatitei agre$ie implic! contraindicarea corticoizilor 9n
#epatita iral! acut!; com%aterea a%uzului de droguri #epatotoCice
2neuro$edatie4.
16
0!$urile igieno'dietetice prie$c at6t #epatitele cronice agre$ie c6t
<i formele per$i$tente. 1olul repau$ului 9ndelungat; $uprimarea alcoolului;
regim de$odat <i o diet! $la%! 9n gr!$imi 9mpreun! cu tratamentul medicului
$peciali$t e$te important pentru pacientul %olna.

II.".Trata&entu! .e+atte
"ratamentul #epatitei depinde de tipul de infec-ie. &ac! pacientul
e$te infectat cu #epatita A; pro%a%il nu e$te neoie dec6t de itamine
perfuza%ile admini$trate 9n $pital.
"ratamentul altor forme de #epatit! e$te 9nc! 9n dezoltare. &eoarece
nu eCi$t! miBloace terapeutice care $! indece #epatita; $copul principal al
9ngriBirii medicale e$te atenuarea $imptomelor <i preenirea apari-iei
cicatricilor #epatice 2cirozelor4.
"ratamente curente de protec-ie #epatic! A
'compre$e umede <i calde pe regiunea #epatic! 2actieaz!
circula-ia <i faorizeaz! indecarea4; tu%aBe duodenale>
'itamine din grupul 5 251; 52; 56; 5124; compleCe de itamine
<i aminoacizi 20ecopar; (itri$on4; fo$folipide e$en-iale 2/$$en-iale4;
a$parta-i; acid orotic 2+urinor4; fiole %ua%ile con-in6nd maleat de %etain!;
glutamat de ('arginin! $au de ('ornitin!; citrulin!; $or%itol' toate cu
aloare terapeutic! di$cuta%il!.
"erapeutica acti! a #epatitei di$pune a$t!zi de cortico$teroizi;
imuno$upre$oare <i &'penicilamina.
II.".a.Cortco/tero#
Corticoterapia reprezint! arma cea mai eficace <i mai pu-in
periculoa$!> e$te <i cea mai cuno$cut! ac-ion6nd 9n principal antiinflamator
<i mai pu-in prin imunodepre$ie.
&eoarece corticoterapia e$te o medica-ie de cur$! lung!; dozele mari
ri$c! $! produc! complica-iiA dia%et; a$pect cu$#ingoid; necroz! a$eptic! a
capului femural <i ta$!ri erte%rale prin o$teoporoz!; ulcere; diminuarea
mecani$melor de ap!rare contra infec-iilor; cortizonodependen-!. &oi dintre
cei mai utiliza-i corticoizi $unt predni$olul <i predni$olonul. /fectele
ader$e ale ace$tor medicamente cuprind <i cre<terea 9n greutate; de aceea;
$e 9ncepe cu 3)mgKzi +redni$on; $e diminu! ,mg la 1, zile <i $e atinge
a$tfel doza minimal! de ,mg.
1.
Steroizii reduc inflama-ia #epatic! prin in#i%area $i$temului imun.
Ace$te medicamente $unt cele mai eficiente 9n #epatita cronic! autoimun!;
determin6nd atenuarea $imptomelor 2remi$ie4 la apoCimati 8)H dintre
pacien-i.
II.".'.I&uno/u+re/oare!e
Imuno$upre$oarele cele mai utilizate $untA azatioprin! 2Imuran;
Imurel4; 9n doze de 1;,'3 mgKzi <i Lilocorp 2comprimate de ,) mg4;
mercaptopurin! 2+uri'Get#ol4 1))'2))mg Kzi 22'* comprimateK zi4> mai
rar; ciclofo$famida 2/ndoCanul4 $au cloraminofenul 2comprimate de
2mgKzi; 6'8mgKzi; pentru adult4> curent $e folo$e<te Imuranul.
"ratamentul de atac 9ncepe cu 1;,'3mgKzi <i Lilocorp <i progre$i $e
reduce doza la 1'1;,mgKzi; odat! cu ameliorarea rezultatelor de la%orator
2tran$aminazele <i glo%ulinele' 9n general dup! 1'3 luni4.
"ratamentul pe timp 9ndelungat e$te great de numeroa$e
complica-ii.
A$ocierea cortico'imuno'$upre$oare e$te a$t!zi curent recomandat!
dar nu tre%uie $! dep!<ea$c! doza zilnic! de ,)mg Imuran <i ,mg
+redni$on.
II.".c.01+enc!a&na
:n ultimii ani; &'penicilamina a completat ar$enalul terapeutic al
#epatitei cronice agre$ie. =nele forme actie; refractare la corticoizi; au
reac-ionat faora%il la doze mari de Sinacten 21 fiol!; de 1'2 ori pe cale
intraenoa$!4.
Gici un tratament nu e$te con$tant eficace; deoarece nu $e <tie dac! o
#epatit! cronic! rezi$tent! la orice tratament nu $e a $ta%iliza $pontan dup!
$i$tarea ace$tuia. :n cazurile cu mare componen-! imunoagre$i!; $e prefer!
azatioprina $ingur!.
II.".d.Interferonu!
Interferonul e$te o protein! natural! care in#i%! replicarea iral!.
Drgani$mele pacien-ilor cu #epatit! 5 <i C nu pot produce $uficient
interferon pentru a eradica iru$ul #epatitei. +entru a ameliora nielurile de
interferon $e admini$treaz! inBec-ii cu forme $intetice.
18
0edicamentele pe %az! de interferon'interferon alfa'2% 2Intron A4;
interferon alfa'2a 21oferon A4 <i interferon alfa'12Infergen4' $unt la
momentul actual cel mai %un tratament pentru #epatita 5 <i C. /le au
eficien-! maCim! dac! $unt admini$trate 9n $tadiile precoce ale %olii. &e<i
interferonul poate $c!dea nielurile irale; rareori e$te po$i%il! eliminarea
complet! a iru$ului. (a unele per$oane; medicamentul conerte<te forma
iral! acti! 9n una inacti! <i poate produce o remi$iune $emnificati!.
"otu<i; 9n aproape toate cazurile; iru$ul reapare <i e$te nece$ar un
tratament $uplimentar.
+entru a'i cre<te eficien-a; interferonul poate fi com%inat cu
medicamentul antiiral ri%airin 21e%etron; @irazole4 care $e admini$treaz!
pe cale oral!.
&in cauza efectelor $ale $ecundare; interferonul nu e$te recomandat
celor care au aut depre$ie maBor!A #ipertiroidi$m; num!r $c!zut de celule
$anguine; afec-iuni autoimune $au celor care a%uzeaz! de alcool $au
droguri. /fectele ader$e cuprind $imptome a$em!n!toare gripei; a$tenie;
depre$ie <i $c!derea num!rului de glo%ule al%e <i a plac#etelor $anguine.
II.".e.La&,udna
Mi ace$t medicament interfer! capacitatea de reproducere a
iru$urilor #epatice. Ini-ial e$te ade$eori de$tul de eficient 9n reducerea
inflama-iei #epatice <i nielurilor irale din #eoatita 5; 9n$! 9n timp; iru$ul
poate deeni rezi$tent la medicament. (amiudina a fo$t ini-ial apro%at!
pentru tratamentul SI&A; dar Admini$tra-ia Alimentelor <i 0edicamentelor
2Food and &rug Admini$tration'F&A4 a apro%at'o <i pentru tratamentul
#epatitei 5. 0edicamentul; di$poni%il <i $u% form! de ta%lete; pare $! fie
%ine tolerat de maBoritatea pacien-ilor. Cele mai frecente efecte ader$e
$unt a$tenia; durerile de cap <i infec-iile urec#ii; na$ului; <i g6tului.
Cercet!rile a$upra ace$tui medicament continu!.
C6nd maBoritatea celulelor #epatice $unt di$tru$e <i medicamentele
nu mai $unt deloc utile; medicul $peciali$t ar putea lua 9n di$cu-ie
tran$plantul de ficat.
19
II.2.Pre,enrea .e+atte
Ace$te metode de precau-ie pot aButa la eitarea formelor irale de
#epatit!A imuni$area. /Ci$t! accinuri eficiente pentru preenirea #epatitei
A <i 5. :n func-ie de tipul de accin folo$it; o $erie format! din dou! $au
trei doze ofer! aproCimati 2) de ani de protec-ie contra #epatitei A. D
$erie format! din trei $au patru doze a proteBa pacientul timp de cel pu-in
1) ani contra #epatitei 5.
/repararea alimentelor. 1e$pecta-i igiena <i manipularea
alimentelorA
'$p!la-i 9ntotdeauna legumele <i fructele>
'alimentele tre%uie prelucrate %ine termic2congelarea nu omoar! iru$urile4>
'c6nd izita-i o -ar! $u%dezoltat!; nu folo$i-i dec6t ap! 9m%uteliat! pentru
con$um; g!tit $au $p!lat pe din-i $au fier%e-i apa de la ro%inet cel pu-in 1)
minute.
/recauii la locul de munc. C6nd lucra-i 9n centre de 9ngriBire;
re$pecta-i toate normele de control al infec-iilor; inclu$i $p!latul pe m6ini
<i purtarea m!nu<ilor. :n centrele pentru copii; $p!la-i'! atent pe m6ini
dup! ce a-i $c#im%at $au um%lat cu $cutece
:n $pitale; pacien-ii infecta-i cu iru$ul #epatitei or fi izola-i 9n $ec-ii
de %oli infec-ioa$e. Drganizarea $pitalurilor tre%uie $! ai%! 9n edere
aplicarea m!$urilor de dezinfec-ie a rufelor <i o%iectelor %olnailor; dar <i
dezinfec-ia in$trumentelor medicale prin fier%ere 23) min la temperatura de
1)) grade cel$iu$4. &ezinfec-ia termometrelor $e a face cu $olu-ie de
permanganat de I 1H $au cloramin! 1H.
+er$onalul care 9ngriBe<te %olnaii a re$pecta normele de a$ep$ie <i
anti$ep$ie 9n toate manoperele efectuate. &up! contactele infectate 2cu
$6nge $au materii fecale4 $e or $p!la <i dezinfecta riguro$.
Alte metode de precauie. +une-i 9n aplicare ace$te o%iceiuri
$!n!toa$eA
'practica-i $eCul proteBat>
'nu folo$i-i 9n comun $eringile pentru droguri>
2)
'eita-i %od3'piercing'ul <i tatuarea>
'la acupunctur! erifica-i $terilizarea acelor>
'nu folo$i-i 9n comun periu-ele de din-i; aparatele de ra$ <i alte o%iecte care
ar putea fi pu$e 9n contact cu $6ngele.
II.3.Cro#a .e+atc-
Cirozele #epatice $unt $uferin-e cronice cu eolu-ie progre$i!;
caracterizat! morfologic prin dezorganizarea ar#itectonicii #epatice datorit!
metaplaziei -e$utului conBucti' care formeaz! %enzi de $cleroz! ce
9nconBoar! $au fragmenteaz! lo%ulii ' determinat! de di$truc-ia #epatocitar!
<i de regenerarea nodular!; prin $tadii aan$ate de in$uficien-! #epatic!;
9n$o-ite de $emnele de #iperten$iune portal!.
:n ultimul timp num!rul cazurilor de ciroz! e$te 9n cre<tere. @6r$ta cu
maCimul de inciden-! e$te 9ntre *, <i 6) de ani; 9n$! primele $emne apar 9n
mod o%i<nuit 9ntre 3, <i ,) de ani; eCi$t9nd o predominan-! la $eCul
ma$culin.
Cauzele infec-ioa$e ocup! un loc important 9n etiologia cirozelor din
-ara noa$tr!; cele mai multe dintre ele fiind de natur! irotic!; prin iru$ul
#epatitic. Celelalte cazuri apar-in iru$urilor ne#epatice; $ifili$ului;
tu%erculozei <i altor infec-ii %acteriene.
Cirozele nutri-ionale apar prin caren-e de proteine; de factori
lipotropi $au de itamine.
&intre cauzele toCice care prooac! ciroze; alcool'prin afec-iunea $a
$teatogen!; caren-ele nutri-ionale ' ocup! primul loc <i medicamentele cu
agre$iitate #epatic!.
Cirozele $unt proocate de 9nmagazinarea 9n ficat a unor $u%$tan-e.
&epozitarea fierului 9n ficat <i 9n alte organe prooac! #emocromatoza; iar
depozitarea cuprului e$te re$pon$a%il! de apari-ia degenere$cen-ei
#epatolenticulare.
Cirozele %iliare au drept cauz! $tagnarea %ilei; care poate $! $e
datoreze unor o%$tacole eCtra#epatice> $taza %iliar! poate $! fie primiti!;
prin #epatit! cronic! colo$tatic!; ca urmare a unei #epatite irale <i;
pro%a%il; cu interen-ia unui mecani$m imunologic.
21
A%uzul de alcool <i #epatit! iral! tip 5; reprezint! principalele
cauze ale cirozei #epatice. &in punct de edere etiopatogenic; deo$e%im
urm!toarele tipuri de ciroz! #epatic!A
*ciro$a alcoolic 2denumit! <i ciroza portal! $au gra$!4; prezint!
dou! arianteA atrofic! 2(aennec4 <i ciroza #ipertrofic! 2Hnot'Fil%ert4>
*ciro$a po(t*necrotic 2po$t'#epatitic!4; 9n care rolul principal 9l
de-ine #epatita iral! acut! <i #epatita cronic! acti!; apoi mai $unt unele
intoCica-ii 2fo$for; cloroform4 <i infec-ii 2%ruceloza4>
*ciro$a 'iliar; care poate fi primiti! <i $ecundar!>
*ciro$a din hemocromato$ +i din 'oala 0il(on>
*ciro$ele cardiac; caren-ial! <i ciroza $plenogen!25anti4.
Culoarea ficatului ariaz! dup! tipul de ciroz!A gal%en'ruginie de
o%icei; erde %run! 9n cirozele %iliare; ro<iatic! 9n #emocromatoz!.
Suprafa-a poate fi regulat!; fie granular! 2ciroz! micronodular!4 $au
neregulat!; cu noduli de dimen$iuni ariate 2ciroz! macronodular!4.
Cap$ula Fli$$on e$te 9ngro<at! <i prezint! noduli.
&e%utul %olii poate $! fie a$imptomatic $au necaracteri$tic. +rimele
$emne $untA a$pecte de $indrom a$teno'nerotic 2fatiga%ilitate; anCietate;
$omnolen-!; in$omnie4 $au depre$ie %iliar! 2Egur! rea8; inapeten-!; gre-uri;
%alon!ri po$tprandiale; intoleran-! la alcool; di$colie4; ori fenomene
#emoragipare 2epi$taCi$; gingioragii; menometroragii; erup-ii purpurice4.
=neori %oala eolueaz! 9n timp 9ndelungat f!r! nici un $emn; prima
manife$tare fiind o #emoragie dige$ti! $uperioar!; $au diagno$ticul e$te
pu$ cu ocazia unei interen-ii c#irurgicale.
:n perioada de $tare $e mai con$tat! <i prezen-a unor $emne la nielul
Ficatul e$te m!rit de olum 9n 8)H din cazuri; de con$i$ten-!
cre$cut!; p6n! la duritate; cu marginea a$cu-it!; cu $uprafa-a regulat! $au
fin granuloa$!; mai rar macronoduli. C#iar <i 9n cazurile atrofice ficatul e$te
mare la 9nceput; pentru ca ulterior $! $e mic<oreze; p6n! la di$pari-ie $u%
re%ordul co$tal.
/olu-ia cirozelor e$te progre$i!. Cirozele a$citogene eolueaz! mai
rapid 21'2 ani4. Cirozele %iliare au o eolu-ie mai 9ndelungat! 2,'1)'1, ani4.
Fre<elile de regim alimentar; admini$trarea unor medicamente 9n mod
intempe$ti; paracentezele repetate pot fi cauze care gr!%e$c eolu-ia prin
in$talarea encefalopatiei portale; a comei #epatice $au prin declan<area unor
#emoragii dige$tie.
Sf6r<itul letal $urine prin #emoragii dige$tie ma$ie; prin
encefalopatie portal!; com! #epatic!; in$uficien-! renal! $au infec-ii
intercurente; 9ndeo$e%i pneumonie.
22
II.3.a.Co&+!ca%!e cro#e!or

Complica-iile cirozelor $untA
-emora%ia di%e(ti, (uperioar ' apare frecent; fiind proocat! de
ruperea enelor aflate $u% o pre$iune cre$cut! 9n condi-iile #iperten$iunii
portale; de regul! la nielul aricelor e$ofagiene.
Ence!alopatia hepatoportal' $e caracterizeaz! prin tul%urarea $t!rii
de con<tien-!> agita-ie p$i#omotorie; tul%ur!ri de or%ire; in$omnie urmat!
de $omnolen-! p6n! la pierderea cuno<tin-ei; delir 2Edemen-! #epatic!84.
Concomitent con$tat!m tremur!turi; ca %!t!ile de aripi 2flapping tremor4.
Cauza encefalopatiei o con$tituie intoCicarea $i$temului nero$ central cu
$u%$tan-e care rezult! din degradarea proteinelor inte$tinale <i care nu au
putut fi meta%olizate de ficat> rolul important 9l de-ine amoniacul. &e
a$emenea; interin pierderile de electroli-i 2Ga; I4.
A(cita ' complica-ia cea mai frecent! a cirozei alcoolice; con$t! 9n
acumularea unui lic#id 9n caitatea peritoneal!. &e<i nu pericliteaz!
progno$ticul ital pe termen $curt; a$cita e$te de o%icei un $emn de ciroz!
aan$at!. +oate $ureni $pontan 9n decur$ul unei alte complica-ii; 9n $pecial
o #emoragie dige$ti! $au o infec-ie.
Icterul ' 9n maBoritatea cazurilor; icterul e$te a$ociat cu o agraare a
in$uficien-ei #epatocelulare; fie $pontan; de progno$tic nefaora%il; 9n
$pecial dac! e$te inten$ <i per$i$tent; fie 9n decur$ul altei complica-iiA
#emoragie dige$ti!; infec-ie etc. "otu<i tre%uie c!utat! o alt! cauz!A
#epatit! alcoolic!; #epatit! iral! 25 $au C4; carcinom #epatocelular; litiaz!
%iliar!.
Coma hepatic ' poate ap!rea 9n cadrul in$uficien-ei #epatice cronice
terminale; 9n encefalopatia #epatoportal! <i 9n cazurile cu tul%ur!ri
#idroelectrolitice.
:n in$uficien-a #epatic! cronic!; coma poate fi declan<at! 2rar4 de
anumi-i factoriA efort fizic; a%uz de alcool; infec-ii intercurente;
medicamente; #emoragii dige$tie; interen-ii c#irurgicale. :nainte de
apari-ia comei $e accentueaz! rapid $indromul cutanat; apare $omnolen-!;
$cade diureza; apar tul%ur!ri p$i#ice; apoi $e in$taleaz! coma. :n cur$ul
23
comei $e con$tat! #emoragii; diurez! $c!zut! ade$ea fe%r! <i icter; tul%ur!ri
neurologice eCtrapiramidale; tul%ur!ri p$i#ice polimorfe. /olu-ia e$te
frecent fatal!.
/ro!ila)ia cirozelor con$t! 9nA
'tratamentul corect al #epatitelor epidemice <i al #epatitelor cronice;
cu di$pen$arizare 9ndelungat!; 9n com%aterea factorilor $u$cepti%ili $!
9m%oln!ea$c! ficatulA alimenta-ie dezec#ili%rat!; alcooli$m; a%uzuri
medicamentoa$e>
'9n tratarea la timp <i corect! a %olilor care faorizeaz! #epatopatiile
croniceA litiaza %iliar!; afec-iunile o%$tructie ale c!ilor %iliare
eCtra#epatice; $ifili$ul; dia%etul; rectocolita; ulcerul; infec-iile.
'com%aterea cauzelor declan<atoare de complica-iiA diet! nera-ional!;
medica-ie intempe$ti!; interen-ii c#irurgicale neindicate; di$%acterii
inte$tinale.
II.3.'.Trata&entu! cro#e!or
"ratamentul cirozelor urm!re<te $uprimarea cauzelor; com%aterea
proce$ului inflamator <i a reac-iilor imunologice 9n eCce$; $timularea
regener!rii #epatice <i preenirea complica-iilor.
"ratamentul tre%uie $! fie indiidualizat; compleC; metodic <i
$i$tematizat. Se recomand! $pitaliz!ri la *', luni <i 9n cur$ul
decompen$!rilor.
Repau(ul * e$te o%ligatoriu 9n pat 9n cirozele decompen$ate. :n cele
compen$ate; repau$ul a fi relati; p6n! la 1* ore pe zi <i c6te o lun! de
repau$ complet la pat. @or fi interzi$e eforturile fizice <i cele intelectuale.
Dieta * tre%uie $! a$igure un regim alimentar complet <i %ogat 9n
itamine. +roteinele or fi date 9n propor-ie de 1;,gKLilocorpKzi; aportul
fiind redu$ 9n cazurile cu encefalopatie portal!. Flucidele $e recomand! 9n
cantitate de *))gKzi. (ipidele or fi limitate la 6)'8)gKzi; fiind preferate
cele de origine egetal!> 9n ciroza %iliar! pot cre<te c#iar p6n! la 12)gKzi;
$u% form! de ulei. 1e$tric-iile or prii alcoolul; con$erele; afum!turile;
mezelurile; %r6nzeturile fermentate.
2*
Tratamentul pato%enic * izeaz! com%aterea inflama-iei <i a
proce$elor imunologice <i $timularea regener!rii #epatice.
Corticoterapia; cu ac-iune antiinflamatorie;imunodepre$oare;
diuretic! <i de $timulare a apetitului; are indica-ii 9n cirozele cu
#iper$pleni$m; a$cit!; <i colo$taz!. Gu $e a admini$tra cortizon 9n cazurile
cu trom%oz! portal!. "erapia imuno$upre$i! nu e$te recomanda%il! 9n
ciroze.
+entru $timularea regener!rii #epatocitare $e pre$criu eCtracte
#epatice concentrate; %ine purificate; cu itamina 51; 52; 512; C; /.
II.4.Canceru! .e+atc
Su% denumirea de cancer #epatic $unt cuno$cute tumorile maligne
ale ficatuluiA epiteliomul primiti <i $ecundar <i $arcomul primiti <i
$ecundar.
II.4.a. Canceru! .e+atc +r&t,
Frecen-a cancerului #epatic e$te din ce 9n ce mai mare 9n ultimii ani.
@6r$ta la care apare cel mai de$ e$te *,',, de ani. SeCul ma$culin
predomin!.
0acro$copic; cancerul #epatic poate 9m%r!ca trei a$pecteA
Cancerul ma(i,; cu ficat foarte mare; rotunBit <i dur. +oate prinde
ficatul 9n totalitate $au numai lo%ul drept. /$te o form! mai rar!.
2,
Cancerul nodular; 9n care ficatul e$te pre$!rat cu nodozit!-i de
m!rimi diferite; cu depre$iuni centrale2datorite necrozei din centrul
nodulului4. Seam!n! cu cancerul $ecundar meta$tatic.
Adenocancerul cu ciroz!; 9n care pe$te cancer $e $uprapune o ciroz!
$au pe$te ciroz! $e $uprapune un cancer; $au apar concomitent. Ficatul
prezint! noduli adenomato<i al%i'g!l%ui pe un fond cirotic> e$te foarte dur;
lemno$.
Ine$tiga-iile paraclinice %iologice arat! o #emoleucogram! cu o
anemie accentuat!; cu leucocitoz! <i neutrofilie> iteza de $edimentare a
#ematiilor e$te cre$cut!> "F+ <i "FD $unt cre$cute> fo$fataza alcalin! e$te
cre$cut!> %iliri%inemia de a$emenea; c#iar c6nd icterul r!m6ne inaparent> 9n
icterele manife$te e$te foarte cre$cut!> alfa; feto proteina $eric! e$te
prezent!.
/Camenul radiologic poate ar!ta eCi$ten-a <i m!rimea tumorii.
Splenoportografia <i caografia pot da informa<ii pre-ioa$e.
Scintigrafia e$te un eCamen eCtrem de pre-io$; el ar!t9nd prezen-a
tumorii $au a meta$tazelor; $ilueta <i c#iar $tructura ei.
(aparo$copia pune 9n eiden-! tumoarea; arat! forma
anatomopatologic! <i gradul ei de eCtindere. "otodat! permite eCecutarea
punc-iei'%iop$ii diriBate <i fotografierea.
+unc-ia'%iop$ie e$te un eCamen indi$pen$a%il; pun6nd diagno$ticul
#i$topatologic al tumorii. &e preferat $! $e fac! prin laparo$copie.
/olu-ia cancerului e$te foarte rapid!; moartea $urenind 9n c6tea
luni 23',4; iar 9n formele de adenocarcinom cu ciroz!; c#iar 9n 2'3
$!pt!m6ni. :n cur$ul eolu-iei; cancerul primiti #epatic poate $! produc!
meta$taz!ri. 0eta$tazele $e fac pe cale #ematogen!2#ematomul4 $au
limfatic! 2colaginomul4. +rimul organ afectat de meta$taze e$te pl!m6nul.
+entru a $e produce meta$taz!ri la di$tan-!; $e or forma mai 9nt6i
meta$taze pulmonare; de unde em%olii pulmonari pot r!$p6ndi prin marea
circula-ie meta$taze 9n diferite organeA creier; oa$e; rinic#i; $uprarenale.
+rogno$ticul e$te fatal.
C#imioterapia nu $'a doedit eficient!. Aurul coloidal radioacti a
fo$t 9ncercat; dar f!r! rezultate. "ratamentul $imptomatic $e face cu
antialgice 2Antidoren; Algocalmin4; cu %ar%iturice; cu a$ocieri de
%ar%iturice cu fenotiazin!. C6nd durerile $unt pronun-ate; $e trece la
opiaceeA Sintalgon 22'3 comprimateKzi4; "inctur! de opiu 21)'2) pic!turi de
2'3 oriKzi4; inBec-ii cu 0ialgin; Hidromorfon'Atropin!; Hidromorfon'
Scopolamin!.
26
II.4.'.Canceru! .e+atc /ecundar
/$te mult mai frecent dec6t cancerul primiti <i con$t! 9n prezen-a
9n ficat a unor meta$taze preenite de la diferite neopla$me. &e o%icei 9n
ficat meta$tazeaz! cancerele $ituate 9n $tomac; ezicula %iliar!; pancrea$;
inte$tin; urm6nd apoi 9n ordineA $6n; rinic#i; pro$tat!; oare.
A$pectul clinic e$te a$em!n!tor cu cel al cancerului #epatic primiti;
forma nodular!. &epi$tarea localiz!rii primare a putea da certitudinea
cancerului $ecundar. Hepatomegalia e$te mai mare dec6t 9n cancerul
primiti nodular; ocup6nd aproape tot a%domenul. Suprafa-a e$te acoperit!
de noduli de m!rimi <i con$i$ten-e diferite. Icterul e$te frecent 9n circa
.)H din cazuri; a6nd caracter de icter mecanic. &urerile $unt permanente;
localizate 9n #ipocondrul drept $au 9n regiunea epiga$tric!. A$cita 9n$o-e<te
frecent cancerul $ecundar <i are un caracter #emoragic.
/olu-ia e$te mai rapid! dec6t 9n cancerul primar.
II.5.Ec.nococo#a .e+atc-
/c#inococoza #epatic! e$te o %oal! datorat! localiz!rii <i dezolt!rii
9n ficat a em%rionului de Taenia echinococu(.
"aenia ec#inococu$ e$te un parazit ce$tod mic; lung de 3'6 mm.
Fazdele definitie ale teniei $untA c6inele; pi$ica; lupul <i ulpea. Fazdele
elimin! o dat! cu fecalele; <i em%rioforii; care; prin lip$a de igien!
alimentar!; pot aBunge 9n inte$tinul omului. /m%rioforii traer$eaz! peretele
inte$tinal <i; pe calea enei porte; aBung 9n ficat> cei mai mul-i aBung 9n
ficat; re$tul 9l traer$eaz! <i pot aBunge 9n alte organeA pl!m6ni; creier;
rinic#i; $plin!. /m%rionii r!ma<i 9n ficat $e tran$form! 9n ezicule; form6nd
ezicula #idatic! $au c#i$tul #idatic.
C#i$tul #idatic $e dezolt! cel mai de$ 9n apropierea c!ilor %iliare
intra#epatice> el poate comprima un canal %iliar.
Simptomatologia apare t6rziu; c#i$tul dezolt6ndu'$e lent; 9n luni de
zile; aBung6nd la dimen$iunile unei cire<e.
&e%utul trece neo%$erat. =rmeaz! o faz! de laten-!; lung!; de ani de
zile; 9n timpul c!reia apar cel mult $emnele unui $indrom di$peptic
#epatocelular. :n faza de laten-! pot ap!rea <i fenomene alergiceA prurit; rar
$u%icter; anemie u<oar! cu eozinofilie.
2.
+erioada de $tare 2perioada tumoral!4 e$te aceea 9n care apar primele
$emne clinice <i radiologice. :n c6-ia ani 22'*4; c#i$tul atinge m!rimea
unei portocale $au c#iar deine olumino$ <i a determina modific!ri
decela%ile 9n olumul <i forma ficatului. Semnele clinice; ca <i cele
radiologice or depinde de localizarea <i de m!rimea c#i$tului.
Ficatul a fi m!rit 9n olum; a prooca deformarea #emitoracelui
drept <i a 9mpinge 9n $u$ #emidiafragmul drept.
28
CAPITOLUL III
ME0ICAMENTE *EPATOPROTECTOARE
III.1.Introducere
+a$tilele; alimentele gra$e; $upra$olicitarea; depriarea de $omn;
alcoolul J toate ace$tea ne o%o$e$c ficatul. Ficatul e$te la%oratorul care
proce$eaz! toate $u%$tanele ce p!trund 9n organi$m.
-epatoprotectoarele' $unt medicamente pe %az! de plante care
proteBeaz! ficatul. Cele mai eficiente a$tfel de $uplimente $unt cele pe %az!
de armurariu <i aminoacizi; precum arginina. Ace$te $uplimente au un efect
antioCidant; proteBeaz! ficatul de $u%$tan-ele toCice <i $timuleaz! proce$ul
de neutralizare a toCinelor. &e a$emenea; #epatoprotectoarele $timuleaz!
producerea de celule #epatice $!n!toa$e; indec! leziunile <i regleaz!
meta%oli$mul ficatului.
Hepatoprotectoarele pot fi admini$trate <i per$oanelor care $ufer! de
#epatit! $au afec-iuni #epatice; celor care lucreaz! 9n mediu toCic <i
femeilor care iau anticoncep-ionale.
Hepatoprotectoarele $unt $uplimente alimentare pe %az! de plante
care con-in o $erie de $u%$tan-e %enefice pentru organi$mul uman. Ace$te
$uplimente con-in aminoacizi precum ('arginina; ('ci$teina; ('carnitina;
care $timuleaz! func-iile #epatice.
Medicamentele hepatoprotectoare ' $unt recomandate 9n $pecial
pacienilor cu #epatopatii 2eC. #epatit! cronic! iral! 5 $au C; ciroz!
#epatic!; #epatit! alcoolic!; ficat gra$ non'alcoolic4; pentru limitarea
agre$iunii a$upra celulelor #epatice i $timularea meta%oli$mului #epatic.
29
Alcoolul; ciupercile; di$lipidemiile; medicamentele 2paracetamol; pilule
contraceptie4 i iru$urile #epatitice $unt principalii agre$ori ai ficatului.
Capacitatea detoCifiant! a ficatului e$te $tr6n$ corelat! cu coninutul 9n
glutation al #epatocitelor; $u%$tan! care are rol antioCidant.
0aBoritatea ace$tor preparate con-inA itamine 5; acizi amina-i; %aze
azotate <i acizi nucleici. A$tfel $e aminte$cA Coli$anul; care con-ine un
factor lipotrop'colina; actie 9n $teatoza #epatic! 23'6 linguri-eKzi 9naintea
me$elor4> "onozitul 2inozitol4 ac-ioneaz! a$upra meta%oli$mului glucidelor
<i cole$terolului 2*'8 comprimateKzi4> 0ecoparul forte 23 draBeuriKzi4>
A$patofortul 2fiole inBecta%ile4> 0eta$parul 2comprimate4; cu ac-iune
$imilar!> Arginin! $or%itol 2flacoane de 2,) ml4; care $e admini$treaz! 9n
in$uficien-a #epatic! acut! 2perfuzie enoa$!4. /Ctractele #epatice; %ogate
9n itamine 5; aminoacizi; %aze purinice <i pirimidinice; $unt indicate 9n
$u$-inerea celulei #epatice. 1oitrat '3'6 fiole K $!pt!m6n!. &intre
precur$orii acizilor nucleici folo$i-i 9n #epatita cronic! <i ciroza #epatic! cei
mai cuno$cu-i $untA (actinium 21'2 comprimate a 2,) g acid orotic Kzi4>
Drnicetil 2alp#a'cetoglutarat de ornitin!4' perfuzii enoa$e> +urinor 2 acid
orotic; Cantin!; adenin!; #ipoCantin!; inozitol4' fiole de , ml intraeno$ <i
draBeuri 22'3 de 3 ori pe zi 4> 1ocmaline' de$odee 2 acid malic; arginin!
%az!4 flacoane de 2,)ml; pentru perfuzii enoa$e lente. Cu indica-ii
$imilare $untA Aminomelul $au Aminofuzinul 2aminoacizi; $or%itol;
itamine; electroli-i4' flacoane perfuza%ileA /$$entiale 23 ta%leteK zi4. Alte
preparate #epatoprotectoare A Silimarin in$tant 2 oral4; "ropofar; (i ,2;
/$$entiale forte; Farcoit; 512 2comprimate4; con-ine fo$folipide e$en-iale;
eCtract de C3nara <i compleC 5.
Iat! care $unt principalele alternatie #epatoprotectoare i
#epatotroficeA
Aminoaci$ii' 6('arginina; ('ci$teina; ('carnitina; ('ornitina; ('
a$partat; metionina4 J $u$in funcia #epatic! de $intez! i pot fi utilizate ca
adBuante 9n in$uficiena #epatic!. ('arginina int6rzie dezoltarea
tumorilor; aBut! la detoCifierea ficatului <i contri%uie la func-ionarea
$i$temului imunitar. Contri%uie <i la 9ndep!rtarea toCinelor.
#la,onoi$ii* au efect antioCidant <i proteBeaz! ficatul de aciunea
noci! a radicalilor li%eri. Hepatoprotectoarele con-in <i ,ta&ne cu rol
antioCidant. Cele mai 9nt6lnite itamine $untA /; C; 512 $au 513.
3)
Suplimentele #epatoprotectoare con-in <i /a+onne <i
.+o!+e&ante; care elimin! toCinele <i reduc 9ngr!<area ficatului.
Silimarina 2eCtract de S3li%um 0arianum4; un reprezentant al grupei
flaonoidelor; are un efect potent de #epatoprotecie i detoCifiereA menine
integritatea mem%ranei #epatocitare; 9mpiedic! p!trunderea toCicelor;
$timuleaz! refacerea celulelor #epatice <i $inteza proteic!. @inul ro<u i
$trugurii reprezint! o $ur$! important! de %ioflaonoizi.
1itaminele* itamina / 2tocoferol4; itamina C 2acid a$cor%ic4;
itamina 512; itamina 513 2acid orotic4 au efect antioCidant i proteBeaz!
ficatul de aciunea toCic! a radicalilor li%eri.
Saponinele * din gin$eng au efect protector 9mpotria toCicelor
#epatice.
-ipolipemiantele * $unt utile 9n $teatoza #epatic!; pentru a limita
9nc!rcarea gra$! a ficatului.
Dieta hepatoprotectoare * $e recomand! un aport moderat cre$cut de
glucide 2pentru furnizarea de energie i refacerea depozitelor de glicogen4 J
9n $pecial din fructe; un con$um limitat de 1gKLgcorp de proteine 2nu 9n
eCce$ deoarece produii de degradare proteic! pot aea efect toCic a$upra
#epatocitelor4 <i re$tric-ie de $odiu; alcool i gr!$imi.
E)tractul de armurariu * e$te un foarte %un $timulent al actiit!-ii
ficatului; 9mpiedic! fri%rozarea ace$tuia <i aBut! la regenerarea $a.
Contri%uie la func-ionarea 9n limite normale a ficatului; <i aBut! la
detoCifierea organi$mului. Su%$tan-ele actie 9mpiedic! acumularea
toCinelor 9n ficat <i $timuleaz! proce$ul de eliminare a toCinelor acumulate.
Remedii naturi(te * cicoare; coada'<oricelului; ang#inare; armurariu;
ro$topa$c!; $un!toare; $alie; rozmarin; c!tin!; propoli$; droBdie de %ere.
Cele mai cuno$cute produ$e #epatoprotectoare $untA (i ,2; Farcoit
512; (ago$a; /$$entiale; Silimarina; Sili%inina.
Ficatul poate fi proteBat <i prin con$umul anumitor alimente; plante <i
ceaiuri naturale care au rol antioCidant <i $timulant pentru -e$uturile
#epatice. Cele mai %une remedii naturi$te pentru afec-iunile #epatice $unt
cicoarea; coada <oricelului ; ang#inarea; ro$topa$ca; $un!toarea; $alia;
31
rozmarinul; c!tina $au propoli$ul.
S!ecla ro+ie* e$te un aliment ideal pentru proteBarea ficatului;
con-ine minerale importante. /$te indicat $! $e con$ume 9n $tare crud!; dat!
pe r!z!toare <i ame$tecat! cu pu-in #rean <i ulei de m!$line.
Seminele de in* $e con$um! 9n $alate; 9n $tare crud!. Sunt %ogate 9n
acizi gra<i; omega 3 $i 6.
Leurda* e$te una dintre cele mai puternice #epatoprotectoare din
natur! <i $e con$um! 9n $tare crud!; al!turi de pe<te $au orez.

III.2.Ar$nna
Arginina e$te un aminoacid e$en-ial la copii 2 nu poate fi produ$ 9n
organi$m <i $e o%-ine eCclu$i prin aport eCtern4; iar 9n cazul adul-ilor e$te
un aminoacid $emie$en-ial 2 poate fi produ$ de organi$m; dar 9n cantitate
in$uficient! <i nece$it! <i aport eCtern4. &e aceea; aportul de arginin! din
$uplimente alimentare naturale e$te recomandat pentru a p!$tra ec#ili%rul
organi$mului . Con$umul de arginin! e$te contraindicat graidelor;
per$oanelor care $ufer! de $c#izofrenie <i celor cu #erpe$.
Iat! c6tea din efectele %enefice; mai pu-in cuno$cute pe care le putem
o%-ine cu aButorul arginineiA 9nl!tur! $enza-ia de 7m6ini <i picioare reci8;
cre<te poten-a %!r%a-ilor <i 9i aBut! pe dia%etici.
Arginina prezint! urm!toarele efecteA
NdetoCifiant <i protector #epatic; eCcep-ional 9n #epatite irale <i alcoolice;
9n $teatoz!; encefalopatie; com! #epatic!; cancer #apatic>
Nreduce nielul amoniacului <i a celorlal-i deria-i toCici de azot din
organi$m; prin meta%olizarea lor #epatic! 9n uree; mai pu-in toCic!; ce $e
elimin! prin urin!>
N$timuleaz! meta%oli$mul energetic al celulei mu$culare prin participarea
la $inteza #epatic! a creatinei cu rol 9n contrac-ia mu$cular!>
32
Nana%olizant'men-ine ma$a mu$cular! prin participarea la $inteza
proteinelor>
Ne$te precur$orul oCidului nitric care dilat!; relaCeaz! <i men-ine
ela$ticitatea a$elor $anguine cu efect poziti 9nA reducerea nielului
ten$iunii arteriale; inclu$i a #iperten$iunii pulmonare <i coronariene>
9m%un!t!-irea circula-iei periferice; a manife$t!rilor 9n $indromul 1a3naud>
reducerea ri$cului infarctului miocardic <i a anginei pectorale>
Nreduce progre$ia pl!cii atero$clerotice; oCidarea cole$terolului Er!u8'(&(
<i agregarea plac#etar!>
Nantitumoral prin reducerea efectelor toCice 9n radio <i c#imioterapie; prin
in#i%area form!rii <i progre$iei mata$tazelor>

Nantianemic'$timuleaz! formarea eritrocitelor>
Nimunomodular>
N$timuleaz! pancrea$ul 9n producerea in$ulinei 9n dia%etul
in$ulinodependent>
Nlipotropic' reduce -e$uturile gra$e <i men-ine ma$a mu$cular!>
Nreduce infertilitatea ma$culin!' aproCimati 8)H din lic#idul $eminal e$te
arginin!; de aceea deficitul de arginin! poate duce la oligo$permie <i la
di$func-ii erectile>
N$u$-ine 9mpreun! cu lizina; ornitina <i fenilanamina actiitatea glandei
pituitare 2#ipofiza4 9n regenerarea <i refacerea -e$uturilor <i a organelor;
contri%uie la men-inerea tonu$ului mu$cular; a rezi$ten-ei o$oa$e; a
integrit!-ii pielii <i a func-ion!rii cere%rale <i cardiace; accelereaz!
indecarea pl!gilor rezultate din ar$uri $au interen-ii c#irurgicale>
N%enefic 9n in$uficien-a renal! 2dializ!4 <i 9n ci$tita inter$ti-ial! 2inflamarea
9n$o-it! $au nu de ulcera-ia ezicii urinare; f!r! infectare %acterian!4>
Nfaorizeaz! a%$or%-ia normal! a calciului>
Namelioreaz! $imptomatologia 9n fi%roza c#i$tic!.
33
+entru $u%$tan-a acti! arginin!; aem urm!toarele produ$e
comercialeA
L1Ar$nne "7t'
Compozi-ie A ('arginin! 1)))mg
0od de admini$trareA 1 ta%let! pe zi la ma$! $au
conform recomand!rii con$ultantului de $pecialitate>
Contraindica-iiA a nu $e admini$tra per$oanelor cu
infec-ii #erpetice; $c#izofrenie; giganti$m.
Sar$enor
Compozi-ieA a$partat de arginin! 1g
0od de prezentareA $olu-ie oral! 9n 2) de fiole de , ml
0od de admini$trareA 'adul-iA 2'3 fioleK zi
'copii pe$te 12 aniA 1'2 fioleK zi
Fiolele $e admini$treaz! diluate 9n pu-in! ap!; de preferat 9nainte de ma$!.
III.". S!&arna
3*
=tilizarea $ilimarinei 9n proteBarea func-iilor ficatului dateaz! de mai
%ine de 2))) de ani; p6n! 9n prezent pu%lic6ndu'$e pe$te 3)) de $tudii
eCperimentale <i clinice 9n care au fo$t inclu<i pe$te ,))) de $u%iec-i
umani. =tiliz!rile $ilimarinei nu $unt 9n$! eCclu$i legate de condi-iile
#epatice; acea$ta a6nd un puternic efect antioCidant. A%ilitatea
organi$mului de a neutraliza toCinele e$te $olicitat! la maCimum 9n
$ocietatea modern!; din cauza eCpunerii aproape zilnice la factori de
poluare cum ar fiA gaze de e<apament; a fumatului pa$i; alcoolului;
$olen-ilor indu$triali; pe$ticidelor <i c#iar a alimentelor. Ca <i alte
flaonoide; $ilimarina e$te un antioCidant natural $u$-in6nd recuperarea
celulelor #epatice.
Sili%ina e$te parte con$tituent! a $ilimarinei; flaonoid natural eCtra$
din fructe de Sil3%um marianum Faert# Sin Cardui mariae ('armurariu;
familia Compo$itae. Semin-ele ace$tei plante con-in $u%$tan-e actie care
aBut! din plin la regenerarea celulei #epatice <i la eliminarea toCinelor de la
ace$t niel; fiind con$iderat! unele dintre cele mai puternice
anti#epatotoCice. +lanta con-ine $aponozide <i uleiuri olatile; iar fructele
con-in $imilarin! 2* flaonoideA $ili%ina; $ilidianina; $ilimanina <i
$ilandrina4; aminoacizi 2l'ci$teina; glicina; acidul l'glutamic; acidul d'l'2'
amino'%utiric; d'l'leucina; tiramina4 lipide; acid fumaric; poli#idroCifenil
cromone; amidon etc.
(a animalele de la%orator; $ilimarina eCercit! ac-iune
#epatoprotectoare fa-! de agre$iunea prin $u%$tan-e toCice 2tetraclorur! de
car%on; tioacetamid!; &'galactozamin!; alcool etilic4 inclu$i medicamente
cu ri$c toCic #epatic. /ficacitatea terapeutic! a $ilimarinei $e %azeaz! pe
dou! mecani$me de ac-iuneA 9n primul r6nd; $ilimarina proteBeaz! $tructura
eCtern! a mem%ranei celulei #epatice; a$tfel 9nc6t $u%$tan-ele #epatotoCice
nu p!trund 9n celul!> 9n al doilea r6nd; $ilimarina $timuleaz! actiitatea
polimerazei A cu efect 9n cre<terea $intezei proteice ri%ozomale. A$tfel;
func-ion6nd ca antioCidant; preine !t!marea ficatului. Actiitatea $a
antioCidant! e$te a$em!n!toare cu cea a itaminelor / <i C; dar e$te de
c6tea ori mai puternic!.
=nul dintre factorii care Boaca un rol c#eie 9n efectul detoCifiant al
$ilimarinei e$te con-inutul de glutation al -e$uturilor ficatului. Gielul de
glutation din ficat e$te 9n $tr6n$! corela-ie cu capacitatea detoCifiant! a
ficatului. Cu c6t con-inutul de glutation al ficatului e$te mai mare; cu at6t
cre<te capacitatea $a detoCifiant! <i iner$.
3,
Ciulinul laptelui $au Armurariu 2 Sil3%um 0arianum4
Silimarina 9ndepline<te dou! roluri e$en-ialeA de protec-ie
#epatocelular! <i regenerare a -e$utului #epatic.
Silimarina natural! neprelucrat! indu$trial e$te mult mai acti!.
Gu e$te toCic! <i nu d! reac-ii $ecundare. Acea$ta determin! cre<terea
capacit!-ii de regenerare #epatic! <i $timularea neogenezei #epatocitelor.
&up! a%$or%-ia din tractul dige$ti; $ili%ina 2componentul principal al
$ilimarinei4 e$te eCcretat! predominant %iliar 2pe$te 8)H din doza
a%$or%it!4; $u% form! de meta%oli-i glucorono <i $ulfoconBuga-i. Se
pre$upune c! dup! deconBugare; $ili%ina intr! 9n circuitul etero#epatic.
&atorit! elimin!rii predominant %iliare; concentra-iile pla$matice <i urinare
de $ilimarin! $unt mici.
"impul de 9nBum!t!-ire pla$matic! e$te de 2;2 ore; iar timpul de
9nBum!t!-ire al elimin!rii e$te de 6;3 ore.
Concentra-ia de $ilimarin! din %il! e$te aceea<i at6t dup!
admini$trarea unei $ingure doze; c6t <i dup! admini$trarea repetat! a dozei
de 1,)mg; demon$tr6nd faptul c! $ilimarina nu $e acumuleaz!.
/liminarea %iliar! atinge un niel con$tant 2platou4 dup! admini$tr!ri
repetate de $ilimarin! 9n doz! de 1,) mg de 2 ori pe zi.
36
+entru $u%$tan-a acti! $ilimarin! aem urm!toarele produ$e comercialeA
La$o/a8
Compozi-ieA
=n draBeu con-ine $ilimarin! eCprimat! ca $ili%ina 1,) mg $u% form! de
eCtract u$cat metanolic de fruct de armurariu 2Cardui mariae fructu$4 231'
2,) mg.
0od de am%alareA
* %li$tere cu 2, draBeuri.
Contraindica-iiA
Hiper$en$i%ilitate la oricare dintre componentele produ$ului.
1eac-ii ader$eA
Dcazional $'au o%$erat un u<or efect laCati 2diaree4 $au ga$tralgii.
/Ccep-ional pot $! apar! reac-ii alergice.
0od de Admini$trareA
&ac! nu eCi$t! nici o alt! recomandare medical!; $e admini$treaz! oral 2
draBeuri (ago$a 23)) mg $ilimarin!4 pe zi. &raBeurile $e or 9ng#i-i cu o
cantitate mic! de lic#ide.
3.
S!&arn-8
Silimarin! 3, mg comprimate
0od de prezentare <i am%alareA
Cutie cu 8) comprimate 28 %li$tere a c6te 1) comprimate4.
Compozi-ieA
=n comprimat con-ine 3, mg $ilimarin! eCprimat! ca $ili%in! <i alte
ingrediente.
0od de admini$trareA
Silimarin! 3, mg comprimate $e admini$treaz! pe cale oral!; la adul-iA
' c6te 1'2 comprimate de 3 ori pe zi; timp de cel pu-in 3 luni. +or-ia zilnic!
de $ilimarin! $e recomand! pentru 3'6 luni <i $e poate repeta dup! o pauz!
de 1'2 $!pt!m6ni.
+entru admini$trarea pe termen lung; $e recomand! 1 comprimat de 1'2 ori
pe zi.
Silimarin! .) mg comprimate
0od de prezentare <i am%alareA
Cutie cu 6) comprimate 26 %li$tere a c6te 1) comprimate4.
38
Compozi-ieA
=n comprimat con-ine .) mg $ilimarin! eCprimat! ca $ili%in! <i alte
ingrediente.
0od de admini$trareA
Silimarin! .) mg comprimate $e admini$treaz! pe cale oral!; la adul-iA
' c6te 2'3 comprimate pe zi; timp de cel pu-in 3 luni.
+or-ia zilnic! de $ilimarin! $e recomand! pentru 3'6 luni <i $e poate repeta
dup! o pauz! de 1'2 $!pt!m6ni.
Silimarin! Forte 1,) mg comprimate
0od de prezentare <i am%alareA
Cutie cu ,) comprimate 2, %li$tere a c6te 1) comprimate4.
Compozi-ieA
=n comprimat con-ine 1,) mg $ilimarin! eCprimat! ca $ili%in! <i alte
ingrediente.
0od de admini$trareA
Silimarin! Forte 1,) mg comprimate $e admini$treaz! pe cale oral!; la
adul-iA
' c6te 1 comprimat de 2 ori pe zi; diminea-a <i $eara; timp de cel pu-in 3
luni.
Se poate admini$tra c6te 1 comprimat pe zi timp de 3 luni pentru a eita
apari-ia modific!rilor 9n $tructura ficatului.
Silimarin! 3, mg; Silimarin! .) mg $au Silimarin! Forte 1,)
mg comprimate $unt produ$e cu $u%$tan-e actie naturale care aBut! la
9ntre-inerea; proteBarea <i recuperarea func-iilor ficatului. Ace$te produ$e
pot reduce ri$cul form!rii concre-iunilor pietroa$e 9n fiere <i faorizeaz!
digerarea mai %un! a alimentelor.
39
S!&arn- Po!en8

Compozi-ieA
Armurariu ' Carduu$ marianu$ 3)) mg eCtract $tandardizat la pe$te 8)H
compleC de flaonoide $ilimarin!; din care ,)H $ili%ina; polen pur 1,)mg.
0od de admini$trareA
2 ta%lete pe zi; 9n dou! prize; 9ntre me$e.
+recau-iiA
+rodu$ul nu e$te recomandat copiilor $u% , ani <i femeilor 9n$!rcinate
datorit! unei in$uficiente te$t!ri pentru a$tfel de categorii.
A nu $e dep!<i doza zilnic! recomandat!.
*)
L,er .e+ato1+rotect8
Compozi-ieA
'0ilL "#i$tle 2Armurariu4 2)A1 +/ 8)H Silmarina......2,) mg O,))) mg
'1idic#e neagra 21ap#anu$ $atiu$'niger4..............................1*) mg
'1adacina de $fecla neagra /Ctract 25eta ulgari$4...................1,) mg
'&andelion 1oot 2"araCacum Dfficinale41)A1 +./ 3H flaonoid$.,) mg O
,)) mg
'Artic#oLe 2C3nara $col3mu$4 1,A1 +./ ,H c3narin......3, mg O ,2, mg
'Curcumin 2Curcuma longa4 18A1 +./ 9,H curcuminoizi......,) mgO9)) mg
'Fennel $eed +./ 2Foeniculum ulgare 4....................................,) mg
'Acid Alfa (ipoic.....................................................................,) mg
'('Flutationa 2redu$a4.............................................................., mg
'('Selenometionina..............................................................1) mcg
Admini$trareA
'pe $tomacul gol; cu minimum 3) minute 9nainte de me$e>
Intre-inereA
'1 cap$ul! pe zi
+er$oane care tr!ie$c in mediu ur%an $au 9n mediu toCicA
'2 cap$ule pe zi 21')'14 timp de catea luni pe an
Steatoza #epatic! 2ficat gra$4A
3 ' * cap$uleKzi 21'1'14 $au 21'2'14
Hepatite; ciroze graeA
'2 cap$ule de 3 ori pe zi 22'2'24 pe $tomacul gol minimum timp de 6)'9)
de zile. &oza zilnic! maCim! admi$! e$te de 6 cap$uleKzi.
*1
S!+.o/ P.9to/o&e8
0od de prezentareA
'cap$ule con-in6nd eCtract $tandardizat de $emin-e de Sil3%um 0arianum.
Ingredien-i actiiA eCtract de $emin-e de Sil3%um 0arianum <i
fo$fatidilcolina din $oia; $tandardizat pentru a con-ine cel pu-in .)H dintr'
un compleC flaonoglicanic de $ilimarin!; con-in6ndA $ili%ina; $ilidianina <i
$ilicri$tina.
/fecte $ecundareA Silip#o$ +#3to$ome e$te foarte %ine tolerat de
organi$mul uman. Gu $'au raportat reac-ii ader$e la admini$trarea 9n
com%ina-ie cu alte medicamente; cu eCcep-ia unui u<or efect laCati.
+recau-iiA
Femeile graide; cele care alapteaz!; $au
per$oanele care iau medicamente pe %az! de
re-et! tre%uie $! con$ulte un medic 9nainte de a
utiliza Silip#o$ +#3to$ome.
0od de admini$trareA 1'2 cap$ule zilnic
Forma de prezentareA flacon cu 3) cap$ule C 8)
mg.
*2
*e+atc forte8
Admini$trareA
'2 comprimate de 2 ' 3 ori pe zi cu 1, minute 9nainte de me$ele principale.
Compozi-ieA
=n comprimat con-ine *)) mg eCtract din fructe de armurariu 2Cardui
marinae fructu$4; 268 mg eCtract ec#inacea; 2.) mg eCtract lemn dulce
2(iPuiritiae radiC4; 2, mg propoli$ <i eCcipien-i p6n! la 1))) mg.
Interactii cu alte medicamenteA
1educe nielul $anguin al ciclo$porinelor 2efect poten-ial periculo$ la
pacien-ii po$t ' tran$plant4> ' $cade actiitatea unor c#imioterapice
antiretroirale la pacien-ii cu HI@K SI&A.
Contraindica-iiA
+er$oane cu reac-ie alergic! cuno$cut! la plantele din formula produ$ului.
+recau-iiA
Copii $u% 6r$ta de 12 ani; 9n $arcin! <i 9n perioada de alaptare> aten-ie 9n
calculoza %iliar! 2calculii medii <i mari pot fi mo%iliza-i4> "5C; SI&A; %oli
autoimune; leucemii; $cleroz! multipl!; colagenoze> 9n timpul tratamentului
cu cortico$teroizi $i$temici; al tratamentului cu diuretice de an$! <i
tiazidice; $pironolactona <i amilorid; 9n afec-iuni #epatice cu cole$taz!; 9n
timpul tratamentului cu glicozizi digitalici <i antiaritmice 2de tipul
procainamidei <i c#inidinei4.
*3
Ar&uraru8
Compozi-ieA
Sil3%um marianum 2,)g
0od de prezentareA
Cutie cu 3) cap$ule
0od de admini$trareA
'adul-iA 2'* cap$ule de 3 K zi
'copiiA 1'2 cap$ule de 2 Kzi
**
S!,t F8
Compozi-ieA
Silimarina 2eCtract *A1 din fructe de ArmurariuK0ilL "#i$tleKSil3%um
marianum4 2,) mg $ilimarina ec#ialent a 1))) mg fructe
/Ccipien-i A glicerina; ulei de $oia; lecitina din $oia; gelatina; ceara de
al%ine; colorant caramel; dioCid de titan; ap! purificat!
Form! de prezentareA $e prezint! $u% form! de cutii cu 3 %li$tere; fiecare
%li$ter con-in6nd 1) cap$ule.
0od de admini$trareA
Se recomand! admini$trarea unei cap$ule pe zi.

*,
Sano.e+atc8
Compozi-ieA.
/Ctractul de frunze de ang#inare m!re<te $ecre-ia %iliar! <i diureza;
regleaz! proce$ul de formare a cole$terolului; $timuleaz! regenerarea
celulelor #epatice <i reduce nielul glicemiei.
/Ctractul de C#imen e$te un $timulent al $ecre-iilor ga$trice; antiinflamator
inte$tinal; diuretic; anti$eptic ga$tric <i inte$tinal a6nd efect de fluidificare
a $ecre-iilor ga$trice.
('ornitina; ('a$partatul are efect protector pentru ficat; reduce nielul ureei
din $6nge.

0od de admini$trareA
Adul-iA 1'3 cap$ule pe zi; 9nainte de ma$!.
0od de +rezentareA cutie cu 3) cap$ule.
*6
III.2.Metonna
0etionina are ac-iuni meta%olice compleCe cu con$ecin-e lipotrope;
#epato <i neuroprotectoare; elimin! gr!$imile acumulate 9n ficat; actieaz!
celula #epatic!; regenereaz! ficatul cirozat <i e$te foarte util! 9n profilaCia
%olilor de ficat.
0edicamentele care con-in metionin! $unt $uplimente nutritie utile
care acoper! caren-ele alimentare.
:n mod a$em!n!tor cu ci$tina; metionina e$te un alt aminoacid cu
con-inut de $ulf. Acea$ta poate fi eficient! 9n anumite cazuri de $c#izofrenie
datorit! faptului c! $cade nielul #i$taminei din $6nge 2re$pon$a%il! de
tran$miterea unor me$aBe gre<ite c!tre creier4. Com%inat! cu acidul folic <i
colina; metionina poate preeni formarea unor tipuri de tumori. In$uficien-a
ace$tui aminoacid poate aea efecte negatie a$upra capacit!-ii
organi$mului de a produce urin!; determin6nd formarea de edeme 2reten-ia
de lic#ide 9n -e$uturi4. Cercet!ri efectuate 9n ultimul timp arat! c! eCi$t! de
a$emenea o rela-ie direct! 9ntre caren-a de metionin! <i depunerile de
cole$terol; arterio$cleroza <i c!derea p!rului.
+entru $u%$tan-a acti! metionin! aem urm!toarele produ$e comercialeA
*.
Meta/+ar8
Compozi-ieA
Cap$ule con-in6ndA metionina 62;, mg> acid a$partic 62;, mg> tiamina 1;9,
mg> ri%oflain! 1;, mg> piridoCin! 1, mg> acid nicotinic 3 mg.
Indica-iiA
Hepatita cronic!; $teatoza #epatic!.
&oze <i mod de admini$trare A
Dral 3', cap$ule de 3 ori pe zi; 9nainte de me$e 2eentual 9n cure repetate4.
Contraindica-iiA
/ncefalopatie #epatoportal!; precoma <i coma #epatic!; in$uficien-a renal!
gra!. Gu $e admini$treaz! 9n timpul tratamentului cu l'dopa 2metionina <i
piridoCina antagonizeaz! efectul antiparLin$onian al ace$teia4.
.
*8
E/en%a! !, 1778
IngredienteA
acid linoleic conBugat; ( 'ornitin cetoglutarat; S' adenozil metionin!; &; (
metionin!; eCtract u$cat din Sc#izandra c#ine$i$ fruct; eCtract u$cat din
$emin-e de armurariu; itamina 53; itamina 51; itamina 52; itamina
56; itamina 5.; itamina 512; acid alfa lipoic; picolinat de crom; $elenit
de $odiu.
Admini$trareA
3) cap$ule gelatinoa$e tariKcutie
3 C 1'2 cap$ule K zi 9n func-ie de graitatea %olii; de preferin-! pe
$tomacul 3) cap$ule gelatinoa$e tariKcutie
3 C 1'2 cap$ule K zi 9n func-ie de graitatea %olii; de preferin-! pe
$tomacul 3) cap$ule gelatinoa$e tariKcutie
3 C 1'2 cap$ule K zi 9n func-ie de graitatea %olii; de preferin-! pe
$tomacul 3) cap$ule gelatinoa$e tariKcutie
3 C 1'2 cap$ule K zi 9n func-ie de graitatea %olii; de preferin-! pe 3 C 1'
2 cap$ule K zi 9n func-ie de graitatea %olii; de preferin-! pe 3 C 1'2
cap$ule K zi 9n func-ie de graitatea %olii; de preferin-! pe $tomacul gol;
9ntre me$ele principale.
"ratamentul minim e$te de 6) de zile; care $e poate repeta de dou! ori pe
an.
Copiilor de pe$te 6 ani $e poate admini$tra o doza de 2C1 cap$ul! K zi.
+rezentareA
3) cap$ule gelatinoa$e tariKcutie
*9
*e+adet ESI8
Indica-iiA
Afec-iuni #epatice acute <i cronice; profilaCia <i tratamentul 9nc!rc!rii gra$e
a ficatului; $t!ri de #iperlipidemie.
Compozi-ieA
@itamina 56; Colina; 0etionina; Ino$itol.
Admini$trareA
2'3 cap$ule pe zi.
+rezentareA
Flacon 3) de cap$ule.
,)
III.3.Fo/fo!+de
Fo$folopidele Boac! un rol important 9n organi$mul uman; ca
elemente $tructurale ale mem%ranelor <i ca reglatori ai func-iilor de $c#im%
9ntre compartimentul intra <i eCtracelular; ca <i pentru actiitatea $i$temelor
enzimatice de la nielul mem%ranelor. Fradul $c#im%urilor meta%olice <i al
actiit!-ii #epatice depinde de fluiditatea mem%ranei #epatocitare <i e$te
afectat de $tructura fo$folipidelor mem%ranare; 9n $pecial de compozi-ia lor
9n acizi gra<i. (ezarea mem%ranei #epatocitare e$te con$tant! 9n patologia
#epatic!; determin6nd afectarea func-iilor meta%olice celulare <i reducerea
actiit!-ii $i$temelor enzimatice mem%ranare. &atorit! faptului c!
func-ionarea; 9ntre-inerea <i regenerarea $tructurilor celulare $unt
dependente 9n primul r6nd de capacitatea ace$tora de a forma mem%rane;
admini$trarea de fo$folopide e$en-iale 2/+('e$$ential p#o$p#olipidi$4 9n
tratamentul afec-iunilor #epatice e$te de importan-! maBor!. /$$en-iale
a$igur! ficatului /+( macroegerce deBa $intetizate; care core$pund 9n mod
ideal' prin $tructura lor c#imic! Jfo$folipidelor endogene <i care; din punct
de edere func-ional; pot fi c#iar $uperioare ace$tora; datorit! con-inutului
lor ridicat 9n acizi gra<i e$en-iali. Ace$te /+( $unt 9ncorporate ca molecule
intacte 9n mem%ranele #epatocitelor; ceea ce a face ca A func-iile #epatice
alterate <i actiitatea enzimatic! deficitar! $! $e normalizeze; ca efect direct
al /+( a$upra $tructurilor mem%ranare> ec#ili%rul energetic al ficatului $!
$e re$ta%ilea$c!> meta%oli$mul lipidic $! $e normalizeze> fluCul %iliar $! $e
$ta%ilizeze.
&in acea$t! categorie fac parte #epatoprotectoarele e$$en-ialeA
,1
E//enta!e Forte: ca+/u!e 8
+rezentareA cutie cu 3) de cap$ule gelatinoa$e.
Compozi-e; cap$ul!A fo$folipide e$en-iale 2din lecitin! din SoiaKFl3cine
#i$pida4 ,))mg>
Ingrediente inactieA ulei afinat de $oia; ulei egetal #idrogenat de %um%ac;
#idroCiani$ol %utilat; #idroCitoluen %utilat; gelatin!; gl3cerol; $or%itol lic#id
.),2necri$talizat4; #idroCi%enzoat de metil; #idroCi%enzoat de propil; dioCid
de titan; caramel lic#id; ap! purificat!.
0od de admini$trareA 1 cap$ul! pe zi.
,2
III.4.Co&'na%
0edicamentele care con-in $u%$tan-a acti! com%ina-ii; $unt
adBuante 9n afec-iuni #epatice; #ipercole$teromie; #iperlemie; afec-iuni
func-ionale ale SGC; o$teoporoz!; $upra$olicit!ri intelectuale <i fizice;
o%o$eal! cronic!; in$omnie; o%ezitate; preentie pentru munc! 9n condi-ii
toCice. Ace$tea au ac-iune de eliminare a deficien-elor nutri-ionale;
#epatoprotectoare; antitoCic!; antiatero$clerotic!; imunomodulatoare;
antianemic!; itaminizant! <i mineralizant!; de cre<tere a rezi$ten-ei la efort
fizic <i intelectual.
&in acea$t! categorie fac parte urm!toarele produ$e comercialeA
S+ru!na8
Compozi-e8
Spirulina +laten$i$ ,)) mgKcap$ul!
Con-nut8
*) cap$ule
Indica-iiA
' #epatite cronice; ciroz! #epatic!; ga$trite; ulcer ga$tric <i duodenal>
' dia%et za#arat tip II <i; 9n a$ocia-ie cu in$ulina 9n dia%et za#arat tip I>
' in$uficien-! renal! <i cortico$uprarenal!>
' o%ezitate>
' anemii>
' #iperten$iune arterial!>
' cardiopatie i$c#emic!>
' di$tonie neuroegetati!; $upra$olicitare neroa$!; efort intelectual
$u$-inut' $tuden-i; elei; intelectuali>
' caren-a de calciu <i magneziu 2con-ine Ca <i 0g organic a$imila%ile4>
' cre<te lacta-ia tinerelor mame>
' impoten-a; frigiditate>
' glaucom <i cataract!>
' retinopatii>
' 9ncetinirea proce$ului de 9m%!tr6nire>
,3
' profilaCia infec-iilor micro%iene <i irale>
' profilaCia %olilor maligne>
' radioprotec-ie>
' cre<terea performan-elor $portie.
Gu are contraindica-ii < efecte ad,er/e.
/nergizant; antianemic; $timuleaz! cre<terea <i memoria; preine
9m%!tr6nirea timpurie; reitalizeaz! 9m%!tr6nirea timpurie; reitalizeaz!
func-iile glandelor $eCuale; accelereaz! refacerea po$toperatorie;
detoCifiant general; $timuleaz! lacta-ia mamelor.
Admini$trareA
Adul-iA *'8 cap$uleKzi.
Acea$t! cantitate $uplimenteaz! #rana 9n afec-iunile cronice indicate mai
$u$.
+entru 9ntre-inere $unt $uficiente 3'* cap$uleKzi.
CopiiA 1'3 cap$uleKzi.
:n tratamentele curatie $e recomand! ca dup! 3) zile $! $e faca pauz! de
1) zile $au reducerea con$umului la un niel de 9ntre-inere.
,*
C-tnofort 8
Compozi-ieK cap$ul!A
'28) mg pul%ere din pulp! de fruct de c!tin! 2Hippop#ae fructu$4
'96 mg pul%ere din %ioma$! $pirulin! 2Spirulina platen$i$4
'1;2mg ulei olatil de fenicul 2Foeniculi aet#eroleum4
'1;2mg ulei olatil de le!n-ic! 2(aandulae aet#eroleum4
'1;6mg ulei olatil de ment! 20ent#ae piperita aet#eroleum4
'eCcipien-i p6n! la *)) mg.

Contraindica-iiA
' per$oane cu #iper$en$i%ilitate doedit! la componentele <i eCcipien-ii
produ$ului>
' copii p6n! la 6r$ta de , ani.

+recau-iiA
' 9n $arcin! <i perioada de al!ptare.
(a apari-ia unor efecte nedorite $e 9ntrerupe admini$trarea produ$ului <i $e
recomand! con$ultarea medicului $au a farmaci$tului.

0od de admini$trareA
Adul-iA 3 ' 6 cap$ule pe zi; dup! me$e> 9n cure de 1'3 luni de 2' * ori pe an.
Copii , '12 aniA 2 ' 3 cap$ule pe zi; dup! me$e. &oza <i ritmul de
admini$trare pot fi ealuate de medic 9n func-ie de 6r$ta <i greutatea
corporal! a copilului.

Form! de prezentareA cutie pliant!
con-in6nd 1flacon cu 6) de cap$ule.
*e+a1Mer# $ranu!at8
,,
Indica-iiA
Hepa 0erz granulat $e folo$e<te 9n tratamentul encefalopatiei #epatice
latente $au manife$te din cadrul afec-iunilor cu actiitate de detoCifiere
#epatic!; in$uficien-! 2de eC. 9n ciroza #epatic!4 <i a complica-iilor ace$tora.
Compozi-ie <i mod de am%alareA
, g granule pentru $olu-ie oral! con-in ('ornitina; ('a$partat 3 gK plic.
Cutie cu 3) plicuri din folie #6rtie; a c6te , g granule pentru $olu-ie.
Contraindica-iiA
Hiper$en$i%ilitate la ('ornitina; ('a$partat $au la oricare dintre eCcipien-i.
In$uficien-! renal! $eer! 2o concentra-ie pla$matic! a creatininei de 3
mgK1)) ml poate fi con$iderat! drept aloare de referin-!4.
+acien-ilor care au afec-iuni ereditare rare cum ar fiA intoleran-a la fructoz!;
mala%$or%-ie de glucoz! ' galactoz! $au deficit de za#araz! ' izomaltaz! nu
tre%uie $! li $e admini$treze Hepa'0erz granulat.
&atorit! eCperien-ei limitate; admini$trarea ace$tui medicament la copii nu
e$te recomandat!.
0od de admini$trareA
Con-inutul a 1'2 plicuri de Hepa'0erz granulat a fi dizolat 9ntr'o
cantitate $uficient! de lic#id 2de eCemplu un pa#ar de ap!; ceai $au $uc4 iar
$olu-ia o%-inut! a fi admini$trat! oral p6na la de 3 oriKzi.
III.5.Re&ed natur/te
,6
III.5.a.An$.narea 6C9nara Sco!9&u/<
&in punct de edere terapeutic; frunzele de ang#inare $e
caracterizeaz! prin efecte $igure a$upra %olilor de ficat <i rinic#i; a6nd
proprietatea de a m!ri $ecre-ia %iliar! <i diureza; regl6nd 9n acela<i timp
proce$ul de formare a cole$terolului. +aralel cu ace$t efect; ceaiul de
ang#inare are <i 9n$u<irea de a diminua za#!rul din $6nge cu %une rezultate
9n unele forme de dia%et.
Frunzele de ang#inare con-in cinarin! <i acid clorogenic; ce
$timuleaz! formarea <i eliminarea %ilei; propriet!-i utile 9n cazul unui
tranzit lent. &e a$emenea totalul principiilor actie din frunze determin! o
foarte %un! protec-ie #epatocelular!.

,.
An$.nare = frun#e de &-/!n8
IngredienteKcap$ul!A
/Ctract total 1)A1 de frunze de ang#inare 2C3narae folium4 6) mg; frunze
de ang#inare 2C3narae folium4 3)) mg; frunze de m!$lin 2Dliae folium4
*) mg.
Contraindica-iiA
'nu $e recomand! 9n caz de #iper$en$i%ilitate la oricare din ingredientele
produ$ului>
'nu $e recomand! femeilor 9n$!rcinate <i celor care al!pteaz! datorit! unor
po$i%ile efecte de $timulare a contrac-iilor uterine. Su%$tan-ele actie trec 9n
laptele matern <i pot modifica gu$tul laptelui.
/fecte $ecundare <i interac-iuniA
'ace$t produ$ $e poate utiliza concomitent cu alte medicamente.
'la dozele recomandate nu au fo$t $emnalate efecte $ecundare.
:ntre%uin-areA
1 cap$ul! de 3 ori pe zi; dup! me$ele principale.
&urata cureiA 3 luni $au conform recomand!rii medicului. Cura $e poate
repeta dup! o pauz! de o lun!.
+rezentareA 6) cap$ule a *)) mg.
,8
An$.nare8
Indica-iiA
1/e ut!#ea#- ca ad>u,ant ?n8 d/@ne#e '!ar-: n/ufcen%- .e+atc- =
rena!-: .e+atte cronce: cro#- .e+atc-: co!ec/tte acute = cronce:
an$oco!te: .+erco!e/tero!e&e: .+er!+de&e: /teato#- .e+atc-:
o'e#tate: atero/c!ero#-.
Contraindica-iiA
'!ta#- '!ar-: o'/truc%e '!ar-: /arcn-: a!-+tare: a!er$e !a
An$.nare.
+recau-iiA
An ca# de /u+rado#are: +ot a+-rea $rea%-: daree /au nefrotoBctate.
,9
*e+ato'!8
Compozi-ieA
'comprimate con-in6nd pul%eri egetale dinA ro$topa$c! 2C#elidonium
maBu$4; ang#inare 2C3nara $col3mu$4; $un!toare 2H3pericum perforatum4;
#amei 2Humulu$ lupulu$4 <i odolean 2@aleriana officinali$4.
0od de admini$trareA
Intern A1'2 comprimate de 3 ori pe zi cu 3) minute 9naintea me$elor; timp
de , p6n! la 1) zile.
*e+a,t8
Compozi-ieA
Ang#inare 2C3narae folium4 );)6g; armurariu 2Cardui marinae fructu$4
);1g; polen );3g.
0od de admini$trareA 1 cap$ul! de 3 ori pe zi.
0od de prezentareA cutie cu 3) cap$ule.
6)
III.5.'.Co&'na% de +rodu/e natura!e .e+ato+rotectoare
L,erc9n8
Compozi-ieA
=leiul irgin de C3nara cardunculu$ con-ineA
'acizi gra<i ne$atura-i>
'aminoacizi e$en-iali>
'cinarin! 2flaonoide antioCidante4; itamina /; %eta'caroten );))2mg>
'mineraleA 0g; Ga; Ca; +; Cu; Qn; Fe; 0n>
0od de admini$trareA
Cure de 2'3 luni; 1'2 cap$ule de 3 ori Kzi.
L,eco&8
Compozi-ieA
+iper longum; Fl3c3r#iza gla%ra; 0andur %#a$ma; Fumacacia; +icror#iza
Iurroa'eCtract; +#3llant#u$ urinaria eCtract.
0od de admini$trareA
'adul-iA 1'2 ta%lete de 3 oriKzi>
'copiiA R ta%let! de 3 oriKzi>
"ratamentul recomandat e$te de minimum 3) de zile; p6n! la 6 luni.
61
*e+a!na1)o!den *er'/8
Compozi-ieA
'prafuriA Cappari$ $epiaria 6, mg; Cic#orum int3%u$ 6,mg; 0andur
%#a$ma 33mg; Solanum nigrum 32mg; "erminalia arBuna 32mg; Ca$$ia
accidentali$ 16mg; Ac#illea mellefolium 16mg; "imariC gallica 16mg.
/CtracteA /m%lica officinali$ 1)) mg> "erminalia c#e%ula 1)) mg>
"erminalia %elerica 1)) mg> 5er%eri$ ari$tata 1)) mg> 5oer#aaia diffu$a
1)) mg> Solanum Cant#ocarpum 1)) mg> +lum%ago ze3lanica ,) mg>
"ino$pora cordifolia ,) mg> /m%elia ri%e$ ,) mg> Fumaria officinali$ ,)
mg> +#3llant#u$ niruri 3)) mg> /clipta al%a 1,) mg
Contraindica-iiA nu are.
Admini$trareA 1'2 cap$ule de 3 ori pe zi.
P!u/+rn L,er8
Compozi-ieA +icrorr#iza Iurroa; Ac#3rant#e$ a$pera; 5er%eri$ a$iatica;
Sedelia calendulacea; "erminalia c#e%ula; Ia$i$a 2Sulfat de fier4;
5oer#aia diffu$a.
&oza recomandat!A c6te 1'2 cap$ule; de 3 ori pe zi.
Forma de comercializareA flacoane a 6) de cap$ule.
62
EBtract dn radce!e de /ecar-8
0od de admini$trareA
'c6te 3)',) de pic!turi; 9n pu-in! ap!; de 2'3 ori pe zi>
',)'., de pic!turi o dat! pe zi 9n a$ocieri.
&oza recomandat!A pentru copiii cu 6r$te 9ntre 2 <i . ani; 9n #epatita acut!
<i $u%acut!; e$te de c6te 2)'*) de pic!turi; 9n pu-in! ap!; de 2'3 ori pe zi.
Ac-iune farmacologic!A
'ac-ioneaz! a$upra parenc#imului #epatic $timul6nd direct celula #epatic!.
A$ocieriA
' Tuniperu$ communi$ 2ienupar4 <i 1i%e$ nigrum 2coacaz negru4 9n #epatita
cronic! per$i$tent!>
' 1o$marinu$ officinali$ 2rozmarin4 9n in$uficien-a #epatic! incipient!>
' Cor3lu$ aellana 2alun4 9n ciroza #epatic! cu ficat mic<orat 9n olum>
' Tuniperu$ communi$ 2ienup!r4 9n ciroza #epatic! cu #epatomegalie.
+rezentareA
Sticle de ,) ml.
63
L, 328
0od de
prezentare
(i.,2 "a%lete (i.,2 Sirop (i.,2 &S
"ip doz! Fiecare ta%let! con-ine , ml $irop con-in Fiecare ta%let! con-ine
Con-inut
6, mg ' Cappari$
$pino$a
6, mg ' Cic#orium
Int3%u$
33 mg ' 0andur
%#a$ma
32 mg ' Solanum
nigrum
32 mg ' "erminalia
arBuna
16 mg ' Ca$$ia
occidentali$
16 mg ' Ac#illea
millefolium
16 mg ' "amariC
gallica
3* mg ' Cappari$
$pino$a
3* mg ' Cic#orium
int3%u$
16 mg ' Solanum
nigrum
16 mg ' "erminalia
arBuna
8 mg ' Ca$$ia
occidentali$
8 mg ' Ac#illea
millefolium
8 mg ' "amariC
gallica
6, mg ' Cappari$
$pino$a
6, mg ' Cic#orium
Int3%u$
33 mg ' 0andur
%#a$ma
32 mg ' Solanum
nigrum
32 mg ' "erminalia
arBuna
16 mg ' Ca$$ia
occidentali$
16 mg ' Ac#illea
millefolium
16 mg ' "amariC
gallica
"ip componente pul%eri eCtracte pul%eri
6*
Tnctur- de ro/to+a/c-8
Compozi-ieA tinctur! de 1o$topa$c! 2C#elidonium maBu$4
0od de admini$trareA $e ia de regul! R linguri-! de tinctur! diluat! 9n 1))
ml ap!; de 3'* ori pe zi.
L-+t=or de &atc-8
Compozi-ieA l!pti<or de matc! );). mg
0od de admini$trareA
'2 cap$ule de 3 ori pe zi; 9n cure de 3', $!pt!m6ni>
'$e recomand! ca 9n timpul admini$tr!rii; za#!rul din alimenta-ie $! fie
9nlocuit cu miere de al%ine 9n cantitate de 3)'6) g zilnic.
Tonc .e+atc8
Compozi-ieA
Ar&uraru 2Sill3%um marianum4
1o/to+a/c- 2C#elidonium maBu$4
Sun!toare 2H3pericum perforatum4
Coada =orce!u!u 2Ac#illea millefolium4
+!p!die 2"araCacum officinalae4
1o#&arn 21ozmarinu$ officinali$4
=!e ,o!at! de &ent- 20ent#a piperita4
Admini$trareA
'pentru adul-i <i copii pe$te 1* aniA 1 comprimat de 3 ori pe zi 9nainte de
me$e 29n $itua-ii $olicitante; adul-ii pot lua <i de 3 ori pe zi c6te 2
comprimate; pe perioade $curte; de 2'3 $!pt!m6ni4>
'pentru copii 9ntre 1)'1* aniA R comprimat $e 3 ori pe zi; 9nainte de me$e>
Contraindica-iiA
+ruden-! 9n caz de intoleran-! la lactoz!; graiditate <i le#uzie.
6,
U!e de c-tn-8
Compozi-ieA
'compu<ii #ipo$olu%ili din c!tin! reprezint! un compleC poliitaminic cu
ac-iune regeneratoare a$upra meta%oli$mului celular>
'principiile actie $untA %eta'caroteni; itaminele &; /; F; I <i o $erie de
produ<i polifenolici cu actiitate puternic inflamatoare> de a$emenea
con-ine lecitine $u% form! u<or a$imila%il! 2$!ruri de calciu <i magneziu4;
acizi gra<i ne$atura-i din care $e remarc! acidul %eta'linolic ca precur$or al
multor enzime organice>
0od de admini$trareA 3'6 cap$ule pe zi.
S+rofort1 /+ru!n- cu c-tn- 647 ca+/u!e<8
Compozi-ieA
' $pirulin! pur! 2Spirulina platen$i$4; c!tin! fruct 2Hippop#ae fructu$4.
0od de admini$trareA 1'2 cap$ule de 3 oriK zi.
EBtract dn &u$ur de a!un8
Compozi-ieA
'1u%uc fructico$u$ 2mur4 9n emfizemul pulmonar; $cleroz! a parenc#imului
pulmonar>
'Qea ma3$ 2porum%4 9n #epatita iral!>
'1o$marinu$ officinali$ 2rozmarin4; Secale cereale 2Secar!4 <i Tuniperu$
communi$ 2ienup!r4 9n #epatita cronic!>
'Alunu$ incana 2arin al%4 <i Tuniperu$ communi$ 9n $cleroza progre$i! a
parenc#imului #epatic>
'@i%urnum lantana 2c!lin4 <i 1i%e$ nigrum 2coac!z negru4 9n a$tm
complicat cu emfizem pulmonar.
Con-ine alcool etilic de cereale 33H ol.
0od de admini$trareA
'adul-i <i copii pe$te . aniA c6te 3)',) de pic!turi 9n pu-in! ap!; de 2'3 oriK
zi>
'la copii 9ntre 2 <i . ani doza tre%uie redu$! la Bum!tate
66
E+!o'u& 8
Compozi-ieA
Artemi$ia a%$int#um 2pelin4 .)mg> /pilo%ium #iru$tum 2pufuli-!K
r!$coageK%ur!toare4 6)mg> (3copodium claatum 2pedicu-!4 .)mg.
0od de admini$trareA
'ca $upliment pentru adul-iA 1'2 cap$ule de 3 ori pe zi; 9nainte de ma$!.
Cea .e+atc8
Compozi-ieA
'frunze de %oldo 2foiul %olo4; fructe de armurariu 2fructu$ S3li%im mariani4;
ro$topa$c! 2Her%a C#elidonii4; ment! 2Her%a ment#ae4; $un!toare 2Her%a
#3perici4; flori de g!l%enele 2flo$ calendulae4; $ilfin! 2Her%a melioti4.
0od de admini$trareA
Se %eau 2'3 c!ni de ceai pe zi; dintre care prima pe $tomacul gol. /$te
recomanda%il a $e con$uma ne9ndulcit; $au 9ndulcit cu miere.
Nee&8
Compozi-ieA
'con-ine ,))mg eCtract din planta Azadirc#ta indica; una din cele mai
utilizate plante medicinale din India. "oate p!r-ile plantei prezint!
propriet!-i terapeutice.
0od de admini$trareA
'adul-i <i copii pe$te 1, aniA 1 cap$ul! de 2 ori pe zi>
'copii 9ntre 6 <i 9 aniA 1 cap$ul! pe zi>
'copii 9ntre 9 <i 1, aniA 1 cap$ul! de 2 ori pe zit imp de 1'2 luni urmat de 1
cap$ul! pe zi.
6.
L,o1S&!n8
Compozi-ieA con-ine 3,)mg eCtracte deA 5oer#aia diffu$a; Solanum
nigrum; Andrograp#i$ paniculata; Ac#3rant#e$ a$pera; Amorp#op#allu$
camanulatu$; "ecomella undulata; "amaric gallica.
0od de admini$trareA
'adul-i <i copii pe$te 1, aniA 1'2 cap$ule de 2 ori pe zi>
'copii 9ntre 6 <i 9 aniA 1 cap$ul! pe zi>
'copii 9ntre 9 <i 1, aniA 1 cap$ul! de 2 ori pe zit imp de 1'2 luni urmat de o
cap$ul! pe zi.
68
Conc!u#
0edicamentele #epatoprotectoare $unt $u%$tan-e care prein
acumularea gr!$imilor 9n ficat <i degenere$cen-a celulei #epatice. Se
folo$e$c itamine din grupul 5; aminoacizi; %aze azotate 2arginin!;
metionin!; ci$tein!; acid glutamic; acid a$partic4. Se mai folo$e$c acizi
nucleici <i precur$ori ai ace$tora 2Cantin!; #ipoCantin!4; fo$folipidele
a$ociate 9n diferite preparate comerciale.
Ace$tea $unt indicate 9n #epatite acute $au cronice; ciroz! #epatic!;
coma #epatic!.
=tilizarea $ilimarinei 9n proteBarea func-iilor ficatului dateaz! de mai
%ine de 2))) de ani; p6n! 9n prezent pu%lic6ndu'$e pe$te 3)) de $tudii
eCperimentale <i clinice 9n care au fo$t inclu<i pe$te ,))) de $u%iec-i
umani. =tiliz!rile $ilimarinei nu $unt 9n$! eCclu$i legate de condi-iile
#epatice; acea$ta a6nd <i un puternic efect antioCidant.
A%ilitatea organi$mului de a neutraliza toCinele e$te $olicitat! la
maCimum 9n $ocietatea modern!; din cauza eCpunerii aproape zilnice la
factori de poluare cum ar fi gaze de e<apament; a fumatului pa$i;
alcoolului; $olen-ilor indu$triali; pe$ticidelor <i c#iar a alimentelor.
Ficatul; principalul organ detoCifiant al organi$mului; aBut! la
9ndep!rtarea toCinelor care pot ataca alte organe; printre care <i inima;
a$ele de $6nge; oc#ii <i pielea. &atorit! rolului ital pe care 9l are 9n
meta%oli$m; ficatul e$te deo$e%it de eCpu$ la ac-iunea noci! a $u%$tan-elor
toCice endogene <i eCogene; el e$te con$iderat la'oratorul or%ani(mului <i
are un rol important 9n men-inerea $!n!t!-ii organi$mului prin func-ia de
depozit; antitoCin!; %iligenez!; regenerare; #emo$tazie; circulatorie <i
func-ii legate de meta%oli$mul intermediar. Interine 9n proce$ul de dige$tie
<i a%$or%-ie inte$tinal!.
+ractic; multe $u%$tan-e poten-ial !t!m!toare 2alcool; medicamente;
#ormone; etc.4 $unt meta%olizate de ficat <i tran$formate 9n deria-i u<or
$olu%ili 9n ap! care or fi eCtra<i 9n %il! <i elimina-i 9n organi$m.
Integritatea celulei #epatice e$te ital! pentru men-inerea $!n!t!-ii. Ficatul
lupt! 9n permanen-! ca $! elimine acea$t! inazie a toCinelor; cur!-6nd <i
purific6nd $6ngele 2* de ore din 2*. &ar uneori ficatul o%o$e<te <i tre%uie
$! fie $u$-inut; alteori celulele #epatice $unt afectateK alterate; fie de toCine;
fie de alcool. :n ace$t caz e$te neoie de pu-in! ac-iune reparatorie.
69
CICLIO)RAFIE
1./.0AGD(/SC=' 0emomed 2))3; 0emorator de medicamente; F#id
faracoterapeutic . /ditura 0ine$an; 5ucure<ti 2))3.
2./GCA1"A 2))1' Ar%orele lumii; 0anual de medicin! intern! pentru
<colile de a$i$ten-! medical!. /di-ia a'II'a $u% redac-iaA Conf.C.+!une$cu
3.F.GICD(/SC=' Agend! medical! 2))*. /ditura 0edical!; 5ucure<ti
2))*
*.IF1I0 0.' Compendiu de anatomie. /ditura Mtiin-ific! <i /nciclopedic!;
5ucure<ti 1988
,.+1ISC= A(.' C#irurgie. /ditura &idactic! <i +edagogic!; 5ucure<ti
1992.
6.1AGFU @.' Anatomia Dmului. @olumul II; 5ucure<ti> In$titutul de
0edicin! <i Farmacie; Catedra de Anatomie 198).
..SA1AF/A 0.' "ratat de fiziopatologie. /ditura Academiei 1om6ne;
5ucure<ti 199*.
8."I"I1ICU (=C1/VIA' 5reet de eCplor!ri func-ionale. /ditura
0edical! 199*
9."I"I1ICU (=C1/VIA' =rgen-e medico'c#irurgicale. /ditura 0edical!;
5ucure<ti 199*.
1).@. GICD(U/SC=' Actualit!-i 9n medicina intern!. /ditura 0edical!;
5ucure<ti.
.)