Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Boccaccio Decameronul
2. Cervantes Trei nuvele exemplare, Don Quijote
3. William Shakespeare Teatru /merit citit TOT
4. Daniel Defoe Moll Flander, dei!ur "i #aimoul
roman $
%. Henry Fielding Tom &one
'. Michel de Montaigne (euri
). Swift *inecunocutele +,ltorii$-
.. Abatele revost! Manon /ecaut,
0. "ac#$es%Henri Bernardin de
Saint%ierre
1aul "i 2ir!inia
13. Choderlos de &aclos! /e!aturi primejdioae
11. "ane A$sten! Mandrie i prejudecata
12. Walter Scott 4van5oe etc.
13. Stendhal M6ntirea din 1arma, 7o"u "i ne!ru
14. H$go Mi8era9ilii
1%. Dickens Oliver T:it, David ,opper#ield,
,lu9ul 1ic;:ic; etc.
1'. Bal'ac ,omedia uman
1). (mily "ane Bront) /a rcruce de v6nturi
1.. Charlotte Bronte &ane (<re
10. &ermontov =n erou al timpului notru
23. Dostoievski 4diotul
21. *olstoi 789oi "i pace
22. *homas Hardy Departe de lumea de8ln>uit
23. Mark *wain Tom ?a:<er, @venturile lui
Auc;le9err< Finn, =n Ban;eu la curtea
re!elui @rt5ur etc.
24. +$y de Ma$passant *el @mi, *ul!re de eu, O via> etc.
2%. ,scar Wilde 1rin>ul #ericit, Teatru
2'. *homas Mann Muntele vrjit, 4oi# "i #ra>ii i
2). "ack &ondon Dra!ote de via> CnuveleD
2.. Hermann Hesse Earci "i Foldmund, /upul de tep,
&ocul cu mr!elele de ticl
20. Ma-im +orki ,opilria, Teatru
33. Marcel ro$st Gn cutarea timpului pierdut
31. "ames "oyce +1ortret al artitului Hn tinere>e Cc5iar
dac =l<e e mai cele9rD
32. Fran' .afka 1roceul, ,atelul
33. "aroslav Hasek 1eripe>iile 9ravului oldat ?vej;, ?
r6dem cu$
34. Ma'o de la /oche &alna
3%. D0H0 &awrence @mantul doamnei ,5atterle<
3'. (rich Maria /emar#$e Eimic nou pe #rontul de 2et
3). (rnst Hemingway 1entru cine 9at clopotele
3.. Henry Miller Tropicul ,ancerului etc.
30. &o$is Fernand Celine ,ltorie la captul nop>ii
43. .aren Bli-en sa$ 1sak Dinesen 1ovetiri !otice
41. "ohn Steinbeck Oameni "i "oareci
42. Margaret Mitchell 1e aripile v6ntului
43. Albert Cam$s ,iuma
44. Sa$l Bellow Darul lui Aum9oldt
4%. "0 D0 Salinger De ve!5e Hn lanul de ecar
4'. Malcom &owry /a poalele vulcanului
4). 1talo Calvino ,omicomicrii, *aronul din copaci,
,avalerul inexitent
4.. *r$man Capote @lte !lauri, alte HncperiI Aar#a de
iar9
40. +erald D$rrel Familia mea "i alte animale
%3. +raham +reene Omul notru din Aavana, etc.
%1. .$rt 2onneg$t Mama noapte
%2. William +olding Gmpratul mu"telor
%3. Harper &ee ? uci8i o pare c6nttoare
%4. Boris 2ian ?puma 8ilelor, 4ar9a ro"ie
%%. 1saac Bashevis Singer Ma!icianul din /u9lin
%'. +iorgio Bassani *atlanul
%). Amos ,' ? nu pronun>i noapte
%.. Milan .$ndera Fluma
%0. Ma- Frisch Eumele meu #ie Fanten9ein
'3. Mario 2argas &losa Matu"a &ulia "i condeierul
'1. Br$no Sch$l' Manec5inele
'2. "ohn +alsworthy For<t5e ?a!a
'3. Mig$el de 3nam$no Trei nuvele exemplare Cac. titlu ca
la ,ervanteD, Ee!ura
'4. Dino B$''ati Euvele, povetiri, De"ertul
Ttarilor
'%. hilip /oth ,a8ul 1ortno<
''. "erome .0 "erome Trei HntrJo 9arc
'). 1mre .ertes' Kadi" pentru copilul nencut