Sunteți pe pagina 1din 10

TEMELE LUCRRILOR DE LICEN

AN IV - Msurtori Terestre i Cadastru


ANUL UNIVERSITAR 202-20!
NR"
CRT"
NUMELE #I $RENUMELE ANUL O%S" TITLUL LUCRRII LOCUL &NDRUMTOR
" Ginar Mihai IV
Metode Topografice i Cadastrale aferente
scoaterii din circuitul agricol a terenurilor
aflate n Zona Drumul Petretiului
Sebe Palamariu Maricel
2" Simina Dan Cristian IV
ntocmirea documentaiei topografice necesare
Reabilitrii Sistemului de Canaliare din
Suplacu de !arcu"!i#or
Suplacu de
!arcu
Palamariu Maricel
!" Inocan Simina Ioana IV
Metode Topo"Cadastrale moderne aferente
nscrierii n C$ i %&alurii imobilului
'R(T)P) *+,-. Topa de Cri
Topa de Cri Palamariu Marcial
'" Sularea Ciprian IV $eb/
Documentaie topografic necesar lucrrilor
de Reabilitare i Moderniare a DC .012 3
C4mpeni"So#odol"
C4mpeni"
So#odol
Palamariu Maricel
(" Boca Alin Constantin IV
Msurtori Topo"5eodeice n &ederea
introduceri reelei de canaliare i construirea
staiei de epurare n comuna !istra 6ud 2lba
!istra Palamariu Maricel
)" Lascu Radu Nicolae IV
7ucrri Topo"Cadastrale pentru ntocmirea
unei bae de date pri&ind reelele edilitare de
ga metan n localitatea Cugir
Cugir Palamariu Maricel
*" Medrea Ioan Daniel IV
ntocmirea documentaiei topografice necesare
lucrrilor de amena6are a cursului r4ului 2mpoi
8ona 2mpoi *9 2lba :ulia
2lba :ulia Palamariu Maricel
+" Vasile PPetru Iulian IV
Realiarea unei !ae de Date pentru reeaua de
ga din loc(Cp4lna de ;os
Cp4lna de ;os Palamariu Maricel
," Vaida Ga!riel Cosmin IV
ntocmirea documentaiilor Topo"Cadastrale i
e&aluare a terenului9 aferente imobilului
!iserica greco Catolic De6
De6 Palamariu Maricel
0" Precup Cristia Marian IV
Metode Topo"Cadastrale moderne utiliate la
realiarea documentaiei aferente plan parcelar
sat Tt4rlaua Cetatea de !alt(6ud(2lba
2lba Palamariu Maricel
" "inar C Mihai IV <tiliarea metodelor topografice moderne
pentru ntocmirea Documentaiei de reabilitare
2lba Palamariu Maricel
NR"
CRT"
NUMELE #I $RENUMELE ANUL O%S" TITLUL LUCRRII LOCUL &NDRUMTOR
ci de comunicaie rutiere9D; ;ina"
=ugag96ud(2lba
2" Pascu #lorin Ioan IV
7ucrri topografice aferente e>ecuiei
autostrii Sebe")rtie intre ?m(@@9A"@B9B
2lba Palamariu Maricel
!" Boca Valer IV
7ucrri Topo"Cadastrale aferente realiri
documentaiei de reabilitare drumuri comunale
n satul 7imba9 6ud(2lba
2lba Palamariu Maricel
'" Chiorean Ioan IV
Metode moderne utiliate pentru ridicrile
Topo"Cadastrale efectuate n &ederea
introducerii reelei de ap n comuna (:g#iu
6ud(2lba
2lba Palamariu Maricel
(" Castrase R$%an Iulian IV
Realiarea documentaiei Topo"Cadastrale
necesare actoalirii baei de date pentru
imobilele situate n Tarlaua nr(B9sat Magina"
2iud
2iud
Palamariu Maricel
)" Demeter Ser&iu Ionu' IV
ntocmirea documentaiei topografice necesare
realirii P<Z n localitate
Cisndioara96ud(Sibiu
Sibiu
Palamariu Maricel
*" Roca Simion Remus IV
7ucrri Topo"Cadastrale necesare obinerii
autoriaiei de construire pt( ansamblul de
locuine indi&iduale str(5orunului9 mun(Sibiu(
Sibiu
Palamariu Maricel
+" (&)ia Ioan IV
7ucrri topogradice necesare ntocmirii
documentaiei pentru P(<(Z("ferma
agrooote#nic9sat =ard9 2lba
2lba
Palamariu Maricel
," Apreutesei Andrei IV
Metode topografice utiliate la trasarea i
conducerea n e>ecuie a podului la ?m AC+*1
la autostrada )rtie " Sebe
2lba Palamariu Maricel
20" Vel'an Vasile IV
7ucrri topografice necesare ntocmirii
documentaiilor aferente realirii
infrastructurii rutiere n comuna Moara Dlasiei
6ud(:l#o&
:lfo&
Palamariu Maricel
!lneanu $la&ius
2" B*ndil Ioan Ale+andru IV
Comple> de lucrri Topo"Cadastrale e>ecutate
n &ederea nscrierii n cartea funciar D;@0*%"
!ogata96ud Mure
Mure
Palamariu Maricel
!lneanu $la&ius
22" Popan Adrian Nicolae IV Comple> de lucrri Topo"Cadastrale e>ecutate
n &ederea introducerii cadastrului imobiliar"
2lba Palamariu Maricel
!lneanu $la&ius
NR"
CRT"
NUMELE #I $RENUMELE ANUL O%S" TITLUL LUCRRII LOCUL &NDRUMTOR
edilitar Sector E Tribun Tudoran92iud 6ud(2lba
2!" Marcu Vir&il Dan IV
Metode te#nice moderne utiliate la ntocmirea
documentaiei topografice aferente
reabilitriisrilor principale din oraul Cugir
2lba
Palamariu Maricel
!ego& <ngur 2ndreea
2'" ,ulea Raluca Maria IV
Realiarea documentaiei Topo"Cadastrale
necesare obinerii 2utoriaiei de gospodrire
a apelor 3bara6 R4ul Mic"Cugir96ud 2lba
2lba
Palamariu Maricel
2le>andra Popa
2(" Io-a Ionu' Dan IV
Metode topografice moderne utiliate la
introducerea reelei de canaliare loc($ru
6ud(2lba
2lba
Palamariu Maricel
2le>andra Popa
2)" Iancu Andrei .u&en IV
Metode Topo"Cadastrale moderne utiliate
pentru introducerea cadastrului forestier9 ocolul
sil&ic 5rdite ona D4ncu Mare Funedoara
Funedoara
Palamariu Maricel
2le>andra Popa
2*" #urdui Alin Gheor&he IV
Realiarea reelei de ni&elment geometric
geodeic necesar e>ecuiei lucrrilor la
autostrada Sebe")rtie9tronson Dinu de ;os"
geoagiu #alt(6ud Funedoara"2lba
Funedoara"2lba
Palamariu Maricel
2le>andra Popa
2+" /scatu Iancu Dumitru IV
Metode topografice moderne utiliate pentru
ntocmirea documentaiei de reabilitare
drumuri comunale ;id&ei9 2lba
2lba
Palamariu Maricel
Dorin Popa
2," Punescu Bo&dan Vasile IV
7ucrri topo"geodeice aferente trasrii i
conducerii n e>ecuie a pasa6ului peste
autostrada Sebe")rtie ona =ibot
2lba
Palamariu Maricel
Dorin Popa
!0" Mateiu Radu Bo&dan IV
Realiarea lucrrilor topografice necesare
amena6ri #idrote#nice a onei din a&al la
bara6ul Mi#ieti"2lba
2lba
Palamariu Maricel
Dorin Popa
!" Musta' Paul Ale+andru IV $eb/
<tiliarea te#nicilor i te#nologiilor moderne n
&ederea nscrierii n cartea funciar a
imobilelor situate n loc(Plea com !erg#in
Plea Goncsag %&a
!2" 0)ra PMihai1Sil%iu IV $eb/
7ucrri topografice"cadastrale efectuate n
&ederea introducerii reelei de gae naturale i a
canaliriimn localitatea Pianu 9;ud 2lba
Pianu Goncsag %&a
!!" Mihe' #lorian IV
7ucrri Topo"Cadastrale realiate n &ederea
obinerii autoriaiei de construire9a&and ca
obiecti&":ntroducere ap potabil i canaliare
n sat Tu i 2mpoia 6ud( 2lba
2lba Goncsag %&a
NR"
CRT"
NUMELE #I $RENUMELE ANUL O%S" TITLUL LUCRRII LOCUL &NDRUMTOR
!'" 2orodi Gaspar IV
Te#nici i te#nologii moderne n &ederea
realirii planului cadastral digital necesar
introducerii cadastrului general n loc(Satu"
mare 6ud(Farg#ita
Farg#ita Goncsag %&a
!(" ,urc Clin Vasile IV
7ucrri Topo"Cadastrale necesare nscrierii n
cartea funciar a drumurilor comunale i
&icinale9 com(:g#iu 6ud( 2lba
2lba Goncsag %&a
!)" Petra Maria IV
Realiarea documentaiei topo"cadastrale
necesare e>tinderii conductei de ap i
branamentelor de ap n
loc(P4clia9com(Db4ca( 6ud(Clu6
Goncsag %&a
!*" ,ruta Bo&dan Antonie IV
:ntroducerea cadastrului general i realiarea
baei de date cadastrale n comuna :g#iu96ud
2lba
2lba Goncsag %&a
!+" Buha Moldo%an Andrei IV
7ucrri topo"cadastrale necesare ntocmirii
documentaiei te#nice de reabilitare a reelei de
canaliare din mun( Media 6ud SibiuSibiu
Goncsag %&a
!," Stoica Nicolae Andrei IV
%>ecutarea lucrrilor topo"cadstrale n &ederea
obinerii autoriaiei de construire aferente
amplasrii panourilor foto&oltaice n loc(ucea
de Sus96ud(!rao&
!rao& Goncsag %&a
'0" Macarie Constantin IV
7ucrri cadastrale aferente modernirii i
reabilitri strilor :aului9 @ Mai9 2mpoiului9
Moiilor din oraul Zlatna9 6ud(2lba
2lba Goncsag %&a
'" Gol&o' Marius daniel IV
Msurtori Topo"Cadastrale realiate n
&ederea finalirii lucrrilor de ecologiare a
iaului de decantare din Crpeni com(Roia
Montan 6ud( 2lba
2lba Goncsag %&a
'2" I%nu Daniel IV
%fectuarea lucrrilor Topo"Cadastrale n &edera
realirii onei de interes turistic n municipiul
Sebe9 6ud( 2lba
2lba Goncsag %&a
'!" #lutur Ioana IV
Realiarea lucrrilor Topo"Cadastrale n
&ederea ntocmiri planului de situaie aferente
Tramei Stradele di localitatea !l"6ud( Mure
Mure Goncsag %&a
''" Bordeianu Ale+andru Ser&iu IV Realiarea lucrrilor Topo"Cadastrale n &edera
ntocmirii planului de situaie pentru
2lba Goncsag %&a
NR"
CRT"
NUMELE #I $RENUMELE ANUL O%S" TITLUL LUCRRII LOCUL &NDRUMTOR
reabilitarea i refuncionaliarea cldirii"$ostei
Primrii"din com( Roia"montan96ud(2lba
'(" ,ulea V Vasile Cristian IV
7ucrri topo"cadastrale necesare nscrierii n
cartea funciar i alipirii unor bunuri imobiliare
aparin4nd S(C(M%!%R) S(R(7( Clu6
Clu6 Goncsag %&a
')" ,odescu Ana Marcela IV
Realiarea lucrrilor topo"cadastrale n &ederea
accesibilirii fondului forestier la )colul
Sil&ic S4pcea loc(Cugir9 6ud(2lba
2lba
Goncsag %&a
2le>andra Popa
'*" G)n3lean Bo&dan Sorin IV
7ucrri topo"cadastrale necesare reabilitrii
reelei de canaliare din loc(Dumbr&eni 6ud(
Sibiu
Sibiu
Goncsag %&a
2le>andra Popa
'+" Murean Remus Ale+andru IV
Documentaie topografic n &edera obinerii
autoriaiei de construire aferent modernirii
str( Tr4mbiaului din mun( Clu6"'apoca
Clu6
Goncsag %&a
2le>andra Popa
'," V*r%ortea Ana Maria IV
7ucrri Topo"Cadastrale realiate n &ederea
ntocmirii planului cadastral suport al P<5
aferent <2T Romos 6ud(Funedoara
Funedoara
Goncsag %&a
2le>andra Popa
(0" Vasiu 4ana Maria IV
Realiarea lucrrilor topo"cadastrale n &ederea
obinerii certificatului de urbanism i
autoriaie de construire9 obiecti&"Colector
canaliare i staie de epurare satul =eua9 com(
Ciugud" 6ud(2lba
2lba
Goncsag %&a
2le>andra Popa
(" 4ran Carmen .lena IV
7ucrri topografice aferente modernirii
drumului D'+. C n ona Tu")b4ria
7otrului 6ud(2lba
2lba
Goncsag %&a
2le>andra Popa
(2" ,%ers Ro+ana IV
7ucrri Topo"Cadastrale realiate n &ederea
obinerii Planului Parcelar n loc(Sig#ioara9sat
Fetiur Tarla nr(B
Mure
Goncsag %&a
!lneanu $la&ius
(!" Vasiu .milia Ioana IV
7ucrri topo"cadastrale n &ederea aplicrii
legilor proprietii n domeniul forestier n
loc(P4clia
2lba
Goncsag %&a
Dimen 7e&ente
('" Cu$ic Adrian IV
Moderniare drum forestier9comuna Sadu9
6ud(Sibiu
Sadu 7uduan 'icolae
((" Culda Dana IV
7ucrri Topo"Cadastrale pri&ind reabilitarea
drumului comunal .01 din localitatea 54rda de
Sus
54rda de Sus :enciu :oan
NR"
CRT"
NUMELE #I $RENUMELE ANUL O%S" TITLUL LUCRRII LOCUL &NDRUMTOR
()" Comaniuc Ioana1Viorela IV
7ucrri Topo"Cadastrale aferente modernirii
tramei stradale pentru str(%roilor i str(Dealului
din satul 7imba9localitatea Ciugud96udeul 2lba
Satul 7imba :enciu :oan
(*" Suciu Ro+ana Andra IV
7ucrri Topo"Cadastrale necesare reabilitrii
drumului comunal9 str(Pa6itei"comuna :g#iu
6ud(2lba
Comuna :g#iu :enciu :oan
(+" Capt Ioana IV
7ucrri topo necesare ridicrii i trasrii
instalaiei noi a telescaunului 2uel9 HD4rful
=ureanuI"Munii =ebeului
:enciu :oan
(," Gro$a Ioana Li%ia IV
7ucrri Topo"Cadastrale e>ecutate n &ederea
obineri autoriaiei de construire a conductei
de transport ga natural ntre Turnu Mgurele"
Corabia
:enciu :oan
)0" ,imar R$%an #lorian IV
)peraiuni Topo"Cadastrale e>ecutate pentru
ridicarea9proiectarea i trasarea obiecti&ului
JCldire Sediu 2dministrati& i #al
Te#nologic I 2(T(M(Media
Media :enciu :oan
)" Crian Daniela Maria IV
2utomatiarea ntocmirii planurilor parcelare
pri&ind imobilele ce au fcut obiectul legilor
propprietii"tarlalele nr(@E,9@EA din localitatea
5alda de ;os96ud(2lba
5alda de ;os :enciu :oan
)2" Popo%iciu Ioana Ro+ana IV
7ucrri topografice inginereti e>ecutate n
&ederea trasrii i urmrirea n construire a
unui Pasa6 peste autostrada9?m ,@CE+1 7ot E
)rtie"Sibiu
Sibiu :enciu :oan
)!" 4ancea Marius Petru IV
7ucrri Topo"Cadastrale necesare proiectrii9
trasrii i conducerii n e>ecuie a unui
comple> de locuine"Dealul $urcilor 2lba"
:ulia( ;ud 2lba
2lba :enciu :oan
)'" Sterp Ioan IV
2plicaii ale cadastrului forestier pri&ind
aplicarea legii BE.-B110 n <P :: !istra9 D2
@.@!9 @.E9@,*2
!istra :enciu :oan
)(" Priporan Ioana La%inia IV
Suport Topo"Cadastral aferent modernirii
drumului comunal DC @1 ciumbrud"Pgida"
54mba 2iud 6ud( 2lba
2lba :enciu :oan
))" Rusu ,raian Alin IV 2nsamblu de lucrri inginereti e>ecutate n !rao& :enciu :oan
NR"
CRT"
NUMELE #I $RENUMELE ANUL O%S" TITLUL LUCRRII LOCUL &NDRUMTOR
&ederea amena6rii unui teren de golf i a
edificilor aferente9 situat n e>tra&ilanul
comunei 7isa 6ud(!rao&
)*" Ntrpeiu Gheor&he IV
2nsamblu de acti&iti topografice inginereti
necesare e>ecuiei construirii tronsonului de
autostrad )rtie"Sebe 7ot @ ?m(.CB11"
.C.11
2lba :enciu :oan
)+" Medrea Crinela IV
7ucrri Topo"Cadastrale necesare realirii
aduciei de ap pentru localitatea =oimu din
6ud( Funedoara
Funedoara :enciu :oan
)," Morcan Nicolae Ciprian IV $eb/
2nsamblu de lucrri Topo"Cadastrale necesare
realirii proiectului de introducere a reelei de
ap n localitatea )bre6a96ud(2lba
)bre6a :enciu :oan
*0" La$r Nicoleta Cristina IV
7ucrri Topo"Cadastrale pri&ind aplicarKea
legii BE.-B110 n t4rlaua 5otu com(=ugag9 6ud(
2lba
2lba :enciu :oan
*" Duma Ioan IV
7ucrri Topo"Cadastrale necesare introducerii
reelei de ga n ona Slite"Scele
Slite"Scele :enciu :oan"Doicu 5eorge
*2" Stroe Mihai IV
Te#nici i te#nologii moderne aplicate n
culegerea9 gestionarea i cartoeditarea datelor
spaiale pe fondul materealirii infrastructurii
unui parc de aplicaii Topo"5eodeice(Studiu
de ca 3Zona Palat 2por 2lba":ulia
2lba !oran Tudor
*!" Bo! Petru Adrian IV
Cartarea en&ironmental i gestionarea datelor
spaiale specifice traseelor turistice montane n
ona muniilor !ucegi
!rao& !oran Tudor
*'" Maier Lucian IV $eb/
Suport topografic i de&oltarea unei aplicaii
5:S pentru repreentarea i trasarea unor
pepiniere pomicole9sat Stuini9 6ud 2lba
!oran Tudor
*(" .sslin&er Maria IV $eb/
nregistrarea datelor topografice i realiarea
unei aplicaii 5:S pe fondul cercetrilor
ar#eologice pre&enti&e n cadrul obiecti&ului 3
Centrul Cretin" ona lumea nou 2lba :ulia
2lba !oran Tudor
*)" ,urcu Ale+andru Dorin IV
Crearea unei aplicaii 5:S pentru e&idena
parcelelor din tarlaua ,*E9loc(Sebe96ud(2lba
2lba !oran Tudor
**" M&eruan Mirian Daniela IV 7ucrri de topografie ar#eologic i anali 2lba !oran Tudor
NR"
CRT"
NUMELE #I $RENUMELE ANUL O%S" TITLUL LUCRRII LOCUL &NDRUMTOR
intrasitu prin 5:S n cadrul cercetrilor
pre&enti&e din staiunea ar#eologic 7umea
'ou92lba":ulia(Studiu de ca " 5roapa cu
Mori 3 proprietatea Colda
*+" Crian Ale+andru IV
Realiarea unei bae de date spaiale aferent
acti&itilor de descrcare de sarcin
ar#eologic necesar pentru e>ecuia
autostrii )rtie Sebe ntre ?m(A9+E"A9,+
2lba !oran Tudor
*," Cstian Nicoleta IV
Realiarea unui proiect 5:S pe fondul
cercetrilor sistematice desfurate pe situl
ar#eologic"Ciceu"6ud(!istria 'sud
Clu6 !istria
'sud
!oran Tudor
+0" Br)ndue Cristian Radu IV
Realiarea unei bnci de date cadastrale la
ni&elul tarlalei"Tabla 5rofului"din loc( 2lba
:ulia9 6ud(2lba
2lba !oran Tudor
+" Bo&dan Ana Maria IV
Crearea i e>ploatarea fondului topo"ar#eologic
n reconstrucia digital a edificiului"Principia"
din cadrul castrului 7egiunii a L::: a 5emina
2pulum
2lba !oran Tudor
+2" Bo&dan Andrei Nicolae IV
Redarea n mediul 5:S a modelelor numerice
altimetrice ale terenurilor supuse cercetrilor
ar#eologice de la Piatra Cra&ii9 6ud 2lba
2lba !oran Tudor
+!" Br!at Anca Maria IV
Suport topografic n &ederea de&oltrii unei
aplicaii 5:S pentru e&idena descoperirilor
ar#eologice pe proprietatea Drago Dasile9 Str(
gemenilor9 2lba":ulia MPartoN
2lba !oran Tudor
+'" 5te3an .lena IV
<tiliarea unor metode topografice moderne9 a
te#nologiei C2D i 5:S n &ederea restaurriii
i conser&rii castelului !olbaite(Cominidad
Dalenciana
Spania
!oran Tudor
2le>andra Popa
+(" La$r Ioan IV
)ptimiarea urmririi comportrii terenurilor
prin prisma crerii i gestionrii M'2T(Studiu
de ca"depoitul de deeuri9Sebe9 6ud(2lba
2lba
!oran Tudor
2le>andra Popa
+)" Dri&u Ioan Ga!riel IV
Compe> de lucrri topo"inginereti i
monitoriarea 5:S la ni&e tronsonului
autostri )rtie 3 Sebe 7ot @
?m(@.111C?m(@A111(6ud 2lba
2lba
!oran Tudor
Doicu 5eorge
NR"
CRT"
NUMELE #I $RENUMELE ANUL O%S" TITLUL LUCRRII LOCUL &NDRUMTOR
+*" Popa Popescu Ioan IV Cadastru :mobiliar"%dilitar
!ego& <ngur 2ndreea
++" Miclu Geor&e IV
7ucrri Topo"Cadastrale efectuate n &ederea
ntocmirii documentaiei de parcelare pe
apartamente i spaii a blocului *BC9nscris n
C$ BAE09* nr(topo B1B1-B1@*-@@9 loc(2lba
:ulia96ud(2lba
2lba
!ego& <ngur 2ndreea
!lneanu $la&ius
+," Radu Adrian Ioan IV $eb/
:ntroducerea cadastrului &iticol n podgoria
Dotat
2lba
!ego& <ngur 2ndreea
!lneanu $la&ius
,0" Ne&ru Carmen Andrada IV
7ucrri topo"cadastrale efectuate n &ederea
e>tinderii reelei de ap canal loc(Mag9Sibiu
Sibiu
!ego& <ngur 2ndreea
!lneanu $la&ius
," Gli&a Gheor&he IV
7ucrri topo"cadastrale aferente realirii
P<5"ului n comuna Stnceni 6ud(Mure
Mure
!ego& <ngur 2ndreea
Goncsag %&a
,2" C)r-ea Gheor&he Cosmin IV $eb/
Te#nici i metode moderne de msurare n
<(2(T( 54rda
54rda
Dimen 7e&ente
,!" ,nase C Andreea :D
2nsamblul lucrrilor topo"cadastrale efectuate
n &ederea introducerii reelei de colectare a
apelor uate"mena6ere n Sebe( Str(2ugustin
2lba!ena
Sebe
Dimen 7e&ente
,'" Popa Dan Ga!riel :D
Delimitare topo"cadastral com(Ciugud
6ud(2lba
2lba
Dimen 7e&ente
,(" Misra Claudiu Marius :D
2nsamblu lucrrilor topo"cadastrale n &ederea
introducerii conductei de canaliare n comuna
'oslac
Dimen 7e&ente
,)" Costea Marinel :D
Studiul pri&ind aplicarea legilor proprietii n
ona necooperati&iat a Muniilor 2puseni
Dimen 7e&ente
,*"
/&ran Marius
IV
Metode Topo"Cadastrale moderne utiliate n
&ederea realirii planului parcelar n
com(2cari96ud(Mure
Mure
Dimen 7e&ente
,+"
Mihl'an Iulia
IV
%>ecutarea msurtorilor topografice pentru
reabilitare de drumuri
Dimen 7e&ente
,,"
Nicoar Nicolae Ga!riel
IV
Metode Topo"Cadastrale moderne utiliate n
&ederea realirii planului parcelar i a punerii
n posesie n com('oc#ric#96ud(Sibiu
Sibiu
Dimen 7e&ente
00" Plea Claudiu :D Metode topografice moderne utiliate n
&ederea reabilitri DC Dalea =terului
2lba Dimen 7e&ente
2le>andra Popa
NR"
CRT"
NUMELE #I $RENUMELE ANUL O%S" TITLUL LUCRRII LOCUL &NDRUMTOR
2rieeni(6ud 2lba
0" Andreica I Dan Ionel
02" Cucuiet G Gri&ore Marian
0!" Dra&omir M Mihai
0'" 6nc I Radu Au&ustin
0(" "ur- V 5te3an Clin
0)" Benicean 4%idiu Radu Alin :D $eb/
Conceperea unui model de e&iden
informatiat pentru monitoriarea i analia
cantitati& i calitati& a terenurilor agricole
!oran Tudor
0*" C)mpean Cosmin Ioan :D $eb/
Comple> de lucrri Topo"Cadastrale necesare
proiectOrii i e>ecuiei c&artatului de locuine
din localitatea 7imba9 6ud 2lba
2lba :enciu :oan
0+"
C
Culda Cosmin Dorin :D $eb/
:ntocmirea documentatiei topo"cadastrale
pentru imobilul situat in tarlaua PQ CanepiI din
comuna garbo&a9 6ud(2lba
2lba :enciu :oan
0," Ghi!u Cornel Cristian :D
7ucrri topo"cadastrale necesare proiectrii
trasrii i e>ecuiei unui c&artal de locuine n
2lba :ulia9 Cartier 99)riontI
2lba Palamariu Maricel

S-ar putea să vă placă și