Sunteți pe pagina 1din 314

GEORGIA HARRIS

Insula
centaurului
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
FILOFTEIA ISCRU
ALCRIS
M-94
Capitolul 1
La ora aceea a dimine]ii, ]`rmul insulei era \nc` \nv`luit \n
nua]ele roz-alb`strui ale zorilor. |n larg, plutind pe valurile de
culoarea smaraldului, Allison Hill f`cea toate eforturile posibile
pentru a-[i p`stra ochii deschi[i [i a-[i putea pilota barca cu
motor \n timp ce traversa golful, \n drum spre estuar.
Datorit` exalt`rii de care era cuprins` \n acel moment, uitase
de oboseal`. Nu dormea de dou`zeci [i patru de ore [i de o
s`pt`mn` tr`ia \ntr-o stare de euforie. Plecase din New York la
\nceputul nop]ii [i peste [ase ore, dup` un drum istovitor cu
ma[ina de la Savannah, sosea sleit` de puteri la destina]ie.
Opri motorul [i se trnti din nou pe banchet`. Mica
ambarca]iune se balansa destul de primejdios atunci cnd Allison
se \ntinse lene[` [i c`sc`, \n timp ce se uita fix spre ]`rmul care
c`p`tase acum reflexe bleu-verzui de la lumina intens` [i clar` a
dimine]ii.
Ajunsese \n sfr[it la destina]ie! Adic` la Ransome'Cay, insula
ei! Ct de mult o iubea ... [i totu[i, de[i investise de cteva
s`pt`mni \n ea mul]i bani [i munc`, parc` nu-i venea s` cread`
c` locul acela superb era cu adev`rat al ei. Vreme de cteva clipe,
se \ntreb` dac` nu cumva chiar aceea era cauza acelui sentiment
pe care \l avea \nc` de la plecare, imediat dup` citirea
testamentului, pentru ca s` desf`[oare o asemenea activitate
intens`. Oare toat` acea agita]ie nu era motivat` de supersti]ie?
Ca [i cum, aruncndu-se cu trup [i suflet \n ac]iune, [i-ar fi \nsu[it
insula [i n-ar mai fi putut nimeni s` i-o ia \napoi.
O pal` de vnt \i ciufuli p`rul bogat, care \i mngia fa]a ca un
v`l negru. Sim]ind c` nu mai vede nimic, Allison \[i scutur` capul
cu putere. I-ar prinde foarte bine un du[ rece!
Atunci \[i aduse aminte c` v`zuse \ntr-un mic golf izolat,
numit Buttonhook Cove, nu departe de locul \n care se g`sea, o
cascad`. Cndva, cineva avusese ideea str`lucit` de a devia cursul
micului ru al insulei [i s` creeze acea c`dere de ap` minunat`
care era foarte folositoare pe timp de canicul`. Dup` ce verific`
dac` adusese cu ea un prosop, Allison porni din nou motorul [i
se \ndrept` hot`rt` spre golf.
Amar` barca lng` ]`rm, \[i l`s` sandalele pe banchet` [i
alerg` pn` la cascad`, l`snd \n urm` amprenta pa[ilor ei \n
nisipul auriu. Apa ][nea clipocind vesel` dintr-un zid format din
vegeta]ie luxuriant`. Parfumul ame]itor de caprifoi \i izbi n`rile [i
sim]i c` i se \nvrte[te capul. Admir` apoi crengile unei magnolii
\nflorite, care str`lucea \n primele raze ale dimine]ii.
6 GEORGIA HARRIS
Dup` ce se dezbr`c` rapid, se apropie cu pruden]` de
cascad`, vr\ vrful piciorului \n bazin [i \l scoase repede,
tremurnd. Apa i se p`rea rece ca ghea]a, dar Allison nu era
femeia care s` se descurajeze att de u[or. Se apropie hot`rt` de
jetul de ap`, re]inndu-[i o clip` respira]ia \n timp ce valul pur [i
simplu \nghe]at \i c`dea pe umeri, spate, sni [i picioare. Stnd
cu degetele picioarelor chircite pe nisipul fin, scoase un adnc
suspin de satisfac]ie.
Dup` primul moment de surpriz`, du[ul se dovedi o
adev`rat` desf`tare. Avea impresia c` tr`ie[te din nou. Inima \i
b`tea puternic \n piept [i se sim]ea din nou plin` de energie.
Sim]urile \i fur` cuprinse de o extraordinar` stare de bine,
oboseala parc`-i disp`ruse ca prin farmec [i timp de o clip`, un
zmbet de \ncntare \i pluti pe buze. Tocmai ea, care d`dea att
de pu]in` aten]ie felului cum ar`ta, devenea acum con[tient` de
fine]ea de m`tase a pielii ei, de sub]irimea taliei [i de rotunjimile
seduc`toare ale [oldurilor. A[a ceva nu i se mai \ntmplase de
cnd avea optsprezece ani, iar \n prezent Allison avea dou`zeci [i
[ase ...
Dup` ce se \nvior` complet, se sim]i extraordinar. |n
momentul \n care \ntindea mna dup` prosop, tn`ra z`ri ceva
care se mi[ca pe ]`rm. Cu ochii m`ri]i de uimire, se uit` cu gura
c`scat` la creatura ciudat` care ie[ea din ap`.
Era un b`rbat! Sau cel pu]in a[a credea ... deoarece
spectacolul care \i ap`ruse \n fa]a ochilor aducea mai mult cu un
tablou mitologic sau cu o sculptur` de Michelangelo dect cu
INSULA CENTAURULUI 7
realitatea. Ca [i cnd ar fi vrut s` alunge o vedenie, Allison se
frec` la ochi, dar cnd \i deschise din nou, imaginea nu numai
c` nu disp`ruse, dar devenise [i mai clar`.
B`rbatul [i animalul ie[ir` din valul \nspumat, [i de sub
copitele calului p`reau s` scapere scntei. Vreme de cteva
secunde, Allison avu impresia c` are de-a face cu o fiin]` de basm,
ale c`rei cap, bra]e [i piept erau de om, iar restul trupului de
animal. Abia avu timp s` z`reasc` picioarele lungi [i musculoase
pe care se mulau ni[te blugi decolora]i, c` animalul impozant se
cabr`, f`cnd s`-i str`luceasc` \n soare potcoavele.
Extrem de uimit`, Allison admira acel spectacol care p`rea
mai degrab` o n`lucire, f`r` s` se gndeasc` nici o clip` la faptul
c` era goal`-pu[c`. Urm`rea fascinat` cele dou` creaturi \n timp
ce se apropiau de ea \n galop. Cnd ajunse lng` magnolie,
c`l`re]ul trase brusc de fru [i calul se cabr` din nou, lovind aerul
cu potcoavele lui argintii.
|n clipa aceea, Allison \ntlni privirea intens` a b`rbatului. |i
fur` de-ajuns doar cteva secunde pentru a remarca fa]a cu
tr`s`turi aspre, autoritare, cu pielea bronzat` de soare, ca [i
bustul lui musculos. P`rul des [i blond \i umbrea fruntea cu
[uvi]ele lui rebele [i ochii acestuia, de culoare verde-cenu[iu,
p`reau la fel de adnci [i misterio[i ca [i marea din care abia
ie[ise. El \[i cufund` privirea \n ochii ei [i tn`ra sim]i c` se
n`ruie p`mntul sub ea.
|n clipa urm`toare, arm`sarul negru icni [i reveni cu copitele
pe nisip. Atunci, str`inul \[i desprinse privirea din ochii ei [i, f`r`
8 GEORGIA HARRIS
s` se gr`beasc`, \i admir` gra]ioasa [i eleganta siluet`. Era evident
mul]umit de ceea ce vedea. Ct despre Allison, aceasta uitase de
orice pudoare [i r`m`sese nemi[cat`, de parc` se transformase \n
stan` de piatr`. Dar cnd necunoscutul \ntinse mna spre
magnolie, tn`ra \[i reveni brusc. El rupse din copac o floare
uria[` de culoare alb`.
Ea lu` jenat` [i cu obrajii \n fl`c`ri prosopul, se \nf`[ur` \n el,
apoi se \ntoarse spre c`l`re], avnd pe fa]` o expresie dur` [i
serioas`.
Oricine ai fi, spuse ea cu o voce tremurnd de furie, \]i cer
s` p`r`se[ti imediat aceast` insul`! Trebuie s` [tii c` te afli \n
acest moment pe insula mea!
B`rbatul se \ncrunt`, apoi pe buze \i ap`ru un zmbet
ironic. Izbucni \ntr-un rs zgomotos, care o f`cu s` se \nfioare pe
Allison.
A[adar acest loc apar]ine unei zne ... spuse el pe un ton
cald [i pl`cut. {i eu care credeam c` sunt proprietarul acestei
insule ... Dar sper c` nu ne vom certa din cauza acestui fleac,
nu-i a[a? Continu` s` te scalzi, frumoas` Venus ...
Zmbi din nou, dezv`luind o dantur` de un alb str`lucitor.
Apoi, f`cnd un gest amplu, arunc` floarea alb`, care ateriz` la
picioarele tinerei ...
La comanda str`inului, calul se r`suci brusc [i se dep`rt`
repede \n galop, l`snd \n urma lui amprenta potcoavelor \n
nisipul neted [i auriu. Allison \i urm`ri cu privirea pn` cnd
disp`rur` printre palmieri, la cap`tul cel`lalt al plajei.
INSULA CENTAURULUI 9
|i venea tare mult s` le strige s` se \ntoarc`, dar se ab]inu.
Acum, Allison recuno[tea calul! Era Cherokee, arm`sarul
bandei de nomazi care r`t`cea prin insula aflat` \ntr-o stare de
semis`lb`ticie. El apar]inea lui Brett Ransome, un v`r al
r`posatului s`u so], Tyler Hill. Nimeni nu mai reu[ea s`-l \ncalece
pe Cherokee [i toat` lumea \l l`sa \n pace, pentru c` erau
convin[i c` va ucide pe oricine ar \ncerca s` pun` [aua pe el,
evident \n afar` de Brett Ransome.
F`r` voia ei, Allison admir` curajul acestui necunoscut care
\ndr`znise s` vin` pe insul` [i s`-l \mblnzeasc` pe n`r`va[ul
bidiviu. Era de datoria ei \ns` s`-l anun]e pe Bunker, paznicul
insulei, s` fac` \n a[a fel \nct un asemenea incident s` nu mai
aib` loc. Indiferent cnd va ajunge \ns` la vil`, probabil c` va fi
totu[i prea trziu.
{i-l imagin` pe misteriosul c`l`re] cu trupul bronzat galopnd
prin p`dure pn` la cap`tul cel`lalt al lui Ransome Cay [i apoi
aruncndu-se \n valuri pentru a ajunge la ]`rm \not. Era un drum
lung de f`cut, dar calul era puternic [i b`rbatul nu p`rea s` fie
lipsit de curaj. I-o luase cu mult \nainte, a[a c` nu va reu[i \n nici
un caz s`-l opreasc`. {i acest lucru \l citise \n ochii lui ...
Ochii lui ... Cnd \[i aminti de ei, Allison scoase f`r` voia ei un
suspin. |i sim]i din nou fixa]i asupra ei, str`lucitori ... [i
\ndr`zne]i! Dar cu toate astea, nu era sup`rat` pe el, dimpotriv`,
vreme de cteva clipe vis` c` st`tea c`lare pe cal \n spatele lui,
]inndu-l cu bra]ele de mijloc [i sim]indu-[i fa]a [fichiuit` de
vntul rece ...
10 GEORGIA HARRIS
{i de ce nu? [opti ea.
|n definitiv ce putea s` fac` dac` necunoscutul luase cu
\mprumut calul lui Brett Ransome? Nu-i datora nimic v`rului
so]ului s`u, pe care nici m`car nu-l cuno[tea. Vreme de patru ani,
ct durase c`snicia lor, Tyler refuzase cu \nd`r`tnicie s`-i
vorbeasc` despre el, sub pretextul c` \ntre ei exist` un fel de
vendet` despre care prefera s` nu fac` nici un comentariu.
Atunci, de ce s-ar sim]i obligat` s` recupereze cu orice pre]
superbul arm`sar al lui Brett Ransome?
Ea \[i r`spunse printre din]i, frecndu-se de zor cu prosopul:
Pentru c` insula este a mea!
|n calitatea ei de proprietar, era r`spunz`toare de tot ce se
petrecea pe teritoriul acesteia ...
Dup` ce se \mbr`c`, tocmai se preg`tea s` se \ntoarc` la barca
ei cu motor, cnd privirile i se oprir` asupra florii, care \[i etala
pe nisip petalele ei albe [i lucioase, de parc` ar fi f`cute din cear`.
Dup` o clip` de ezitare, o lu` de jos, pu]in cam ru[inat` de gestul
ei.
Cnd ajunse la ambarca]iune, o arunc` nep`s`toare pe
scaunul pasagerului [i se a[ez` la crm`. Apoi, alungndu-l din
minte pe frumosul necunoscut, Alison se sili s` reflecteze asupra
noului ei statut de proprietar al insulei Ransome's Cay.
De fapt, povestea era \ntr-un fel o ironie a sor]ii ... De[i \[i
petrecuse luna de miere pe insul`, tn`ra nu se gndise nici o
clip` c` \ntr-o bun` zi locul acela mirific va fi al ei [i cu att mai
pu]in c` \l va primi mo[tenire de la so]ul ei.
INSULA CENTAURULUI 11
Se desp`r]ise de mult` vreme de Tyler [i nu mai avea pentru
el dect un vag sentiment de mil` amestecat` cu dispre]. Ce mai
ipocrit! Pe vremea cnd era foarte tn`r`, se \ndr`gostise
nebune[te de el [i iat` c`, la moartea lui, Tyler \i f`cea acest
cadou extraordinar [i de ne\n]eles ...
Tyler Ransome Hill. |[i amintea felul orgolios \n care \[i rostea
numele. Spunea tuturor acelora care voiau s`-l asculte c` era
descendentul marelui John Tyler, al zecelea pre[edinte al
Statelor Unite. Bine\n]eles c` nu era adev`rat, dar \n cele din
urm` \ncepuse s` cread` [i el acea legend` pe care o inventase el
\nsu[i.
|n schimb, pomenea destul de rar de str`mo[ii lui din familia
Ransome, cei care-i l`saser` totu[i mo[tenire Ransome's Cay. De
aceea, dup` moartea lui, atunci cnd Herb Canby, prietenul lui
cel mai vechi, dar [i avocatul lui, o sunase pe Allison s` o anun]e
c` testamentul fostului ei so] stipula c` ea urma s` mo[teneasc`
insula, tinerei femei nu-i venea s` cread`. Se \ndoise \ntotdeauna
de seriozitatea profesional` a lui Herb Canby, care p`rea mai
interesat de via]a monden` dect de meseria de om al legii.
Totu[i, Herb insistase att de mult, jurndu-se c` discutase
despre acea problem` cu Tyler chiar cu cteva zile \nainte de
accident [i c` acesta \i ceruse \n mod oficial s` fie men]ionat`
acea clauz`, \nct trebuise s` accepte. Allison nu putea concepe
totu[i c` vroia s`-[i bat` joc de ea!
Dar toat` afacerea aceea i se p`rea uluitoare! Bine\n]eles c` la
\nceputurile c`sniciei lor, Tyler \i ]inuse ni[te prelegeri
12 GEORGIA HARRIS
pasionate:"Ce e al meu e [i al t`u, iubirea mea". Parc` \i auzea [i
acum vocea mieroas`. Dup` aceea \i fluturase prin fa]a ochilor o
foaie de hrtie spunndu-i c` acela era testamentul lui, prin care
\i l`sa tot ce avea. Peste cteva luni, Allison observase c`, de fapt,
acel gest plin de generozitate nu era dect un pretext josnic
pentru ca s` poat` s` pun` mna pe averea ei.
Ce naiv` era pe vremea aceea! Imediat ce se c`s`toriser`, la
propunerea lui Tyler, deschiseser` un cont comun \n banc`. Prin
urmare, vreme de cteva luni, duseser` o via]` luxoas` [i
costisitoare \ntr-un imens apartament dintr-una din cl`dirile
selecte ale New Yorkului.
Dar \ntr-o bun` zi, la u[a ei a sunat un port`rel. Verificnd
apoi ni[te informa]ii, descoperise c` Tylor nu pl`tise nici chiria [i
nici oamenii de serviciu de cteva s`pt`mni. |n plus, sumele
mari pe care i le d`dea \n mod regulat pentru cheltuielile ei
personale proveneau de fapt din propriul cont!
Continundu-[i ancheta, aflase \ngrozit` c` a[a-zisele lui
"c`l`torii de afaceri" aveau loc de fapt pentru a \ntre]ine leg`turi
cu vreo telefonist` fermec`toare sau o stewardes`, dup` cum era
cazul. Tyler nu lucrase niciodat` \n via]a lui [i de altfel nici nu
avea de gnd.
|ntre ei avusese loc o scen` \ngrozitoare [i Allison plecase
trntind u[a \n urma ei. Dup` aceast` dram` cum s`-[i poat`
\nchipui c` nu-[i schimbase testamentul? Dar poate Tyler nu se
gndise la eventualitatea unei mor]i premature ... Condusese
\ntotdeauna ma[ina prea repede [i de data asta, ma[ina lui sport
INSULA CENTAURULUI 13
care mergea cu o vitez` de dou` sute de kilometri pe or`,
derapase la o curb` ...
Pe de alt` parte, Tyler era \n stare s` fi procedat a[a \n mod
inten]ionat. Dat fiind c` \l cuno[tea bine, \l vedea spunndu-[i \n
sinea lui c`, l`sndu-i Ransome's Cay, f`cea o fapt` bun`,
reparnd astfel tot r`ul pe care i-l f`cuse ... \[i spuse ea cu un
zmbet ironic pe buze.
Acum nu mai sim]ea nici o am`r`ciune [i totu[i, \n trecut \l
urse mult pentru c` \i ruinase tinere]ea.
Allison d`du din umeri [i se \ndrept` spre vil`, devenind
brusc ner`bd`toare s` se \ntoarc` acas`. |ntr-adev`r, ardea de
ner`bdare s` vad` expresia lui Peg atunci cnd \i va spune c` i se
garantase la New York faptul c` \n ziua inaugur`rii, locurile vor fi
toate ocupate! De patru iulie, ziua na]ional` a Statelor Unite,
insula devenea o sta]iune balnear` de lux.
Izbucni \ntr-un rs cristalin care se pierdu \n aerul curat [i i se
p`ru c` mica ei ambarca]iune zbura pe deasupra valurilor. Pentru
prima oar` de la \nceputul acestei aventuri, Allison avea impresia
c` ea [i Peg aveau [ansa s` c[tige pariul. Allison mizase totul pe
acea afacere: ce mai r`m`sese din averea ei, serviciul pe care \l
avea [i via]a lini[tit` pe care o ducea al`turi de ni[te oameni
deosebi]i. Pentru a veni pe aceast` insul`, fusese nevoit` s`-l
p`r`seasc` pe Bob Birch, prietenul ei cel mai bun...
Toat` lumea o sf`tuise [i Bob cel mai vehement s` vnd`
Ransome's Cay. Nu avea banii necesari cu care s` pl`teasc` taxa
de succesiune [i nici pentru cheltuielile de \ntre]inere a acesteia
14 GEORGIA HARRIS
... Fire[te c` a[a dicta ra]iunea ... Sc`pnd de insula aceea care \i
complica existen]a, Allison putea s` investeasc` \n ni[te ac]iuni
sigure care i-ar fi adus o rent` suficient` pentru tot restul zilelor
ei ... Dar Allison nu era un om ra]ional ...
Din fericire, avusese o aliat` de n`dejde: Peg Crewes, care, de
la moartea so]ului ei, se ocupa de un mic hotel situat \n Mun]ii
Adirodacks. Ea fusese singura din grupul ei de cunoscu]i care nu
o luase drept nebun` atunci cnd \[i anun]ase inten]ia de a
transforma insula \n club de vacan]`. Dimpotriv`, Peg o asigurase
c` era o idee excelent`. Dup` cum spunea prietena sa, Allison
avea "suficient` \ndr`zneal`" ca s` duc` afacerea la bun sfr[it. |n
orice caz, putea s` conteze pe ajutorul lui Peg, care avea deja
oarecare experien]` \n domeniul hotelier.
Edwin Barron, vicepre[edintele firmei de exper]i contabili
Carston&Ames, pentru care lucra Allison, \i d`duse o mul]ime de
sfaturi [i o \ncurajase foarte mult. El nu reprezenta pentru tn`r`
numai un simplu patron, ci [i un model de urmat [i un prieten.
O angajase dup` desp`r]irea de Tyler [i se interesase
\ndeaproape, ca un tat`, de evolu]ia carierei sale. Allison ar fi
suportat cu greu ideea c` nu e de acord cu ea \n privin]a acestui
proiect. Edwin Barron o sf`tuise s` fac` ni[te cursuri serale
pentru a ob]ine diploma de expert contabil. Avusese \ntotdeauna
o mare \ncredere \n ea, atribuindu-i uneori ni[te sarcini destul de
grele [i for]nd-o astfel, aproape \n pofida voin]ei sale, s`
avanseze pe scara ierarhic` a firmei. F`r` el [i presiunea
permanent` pe care o exercita acesta asupra ei, Allison n-ar fi
INSULA CENTAURULUI 15
descoperit puterea calmant` pe care o aveau cifrele [i nici faptul
c` avea un talent real de manager.
Allison zmbi cnd \[i aduse aminte de observa]ia lui din ziua
\n care \i m`rturisise tremurnd din toate \ncheieturile ce avea de
gnd s` fac` la Ransome's Cay.
Tu e[ti un om ra]ional, Allison, \i spusese el. Dac` asta este
dorin]a ta, [i dac` e[ti hot`rt` s` ai succes, po]i s` \ncerci,
nimeni nu te poate opri. Evident, sunt trist pentru c` \mi pierd
\n felul acesta cea mai bun` colaboratoare, dar b`nuiesc c` cel
mai r`u lucru care ]i s-ar putea \ntmpla ar fi acela de a pierde
insula, nu-i a[a, drag` Allison? Dar dac` dore[ti s` te \ntorci la
noi, po]i s-o faci lini[tit`. Carston & Ames te va \ntmpina cu
bra]ele deschise, \n cazul \n care voi mai fi aici.
Vocea lui Edvin \i r`suna [i acum \n urechi, \n timp ce mergea
de-a lungul ]`rmului care acum str`lucea \n soare. Deodat`,
deveni con[tient` de importan]a vorbelor lui Edwin: f`r` acordul
lui, n-ar fi \ndr`znit niciodat` s` se lanseze \n aceast` aventur`.
De atunci trecuse ceva vreme [i ast`zi se bucura s-o poat`
anun]a pe Peg c` reu[ise s` conving` una din cele mai mari
companii de c`r]i de credit s` publice despre Ransome's Cay [i
fermec`toarea ei vil` colonial`, un articol \n viitorul ei buletin
lunar, care era \n realitate o revist` pentru c`l`torii extrem de
luxoase.
Totu[i, chiar \n clipa aceea, Allison uit` complet de Peg [i de
viitoarea sta]iune balnear`, deoarece ajunsese \n dreptul locului
\n care disp`ruse necunoscutul.
16 GEORGIA HARRIS
Cnd \[i aminti scena care avusese loc lng` cascad`, constat`
destul de mirat` de altfel, c` nu se sim]ea deloc jenat` de cele
petrecute. Se \nro[ise la fa]` nu din cauz` c` fusese surprins`
goal` de c`tre un necunoscut, ci pentru c` pierduse controlul
asupra situa]iei.
Allison se apropie de ]`rm. Potcoavele arm`sarului l`saser` pe
nisip urme adnci, pe care marea le [tergea treptat. La vederea
acelei imagini, se sim]i cuprins` de o emo]ie ciudat`.
Rev`zu trupul gol pn` la bru al b`rbatului, umerii la]i, talia
\ngust` [i modul \n care f`cea un tot unitar cu calul s`u
impun`tor.
Sem`na cu un centaur, [opti ea.
Sim]i cum i se aprinde \n trup o flac`r` uitat` de mult` vreme
[i pe care o credea stins` pentru totdeauna ... Cu trupul str`b`tut
de un fior pl`cut, se uit` cu aten]ie spre p`durea luxuriant`, cu
vaga speran]` c` va mai z`ri o dat` silueta acelei fiin]e vr`jite, \n
a c`rei existen]` nici nu \ndr`znea s` cread`.
Dar nimic nu tulbura lini[tea p`durii [i atunci se dep`rt` de
]`rm. Zmbetul care-i plutea pe buze era u[or ironic. Recuno[tea
acea senza]ie, acea febr` care o cuprindea din cap pn`-n
picioare. Brusc [i dintr-o dat` ... Din cauza acelei emo]ii se
m`ritase cu Tylor, confundnd propria dorin]` cu o iubire
reciproc`. Atunci cnd \[i d`duse seama ce gre[eal` f`cuse,
sim]ise c` se rupe ceva \n interiorul ei [i inima \i \nghe]ase. De
atunci, nici un b`rbat nu mai reu[ise s` strneasc` \n ea o
asemenea emo]ie.
INSULA CENTAURULUI 17
{i iat` c` ast`zi, \ntr-un mod inoportun, dar [i deplasat, se
trezise c` e dominat` de o tulburare pe care nu credea s` o mai
simt` vreodat`. |ntr-o anumit` m`sur`, acest fapt o mai lini[tea.
M`car vedea c` nu o p`r`siser` pentru totdeauna genul acela de
emo]ii ... dar de ce acest eveniment avusese loc \n asemenea
\mprejur`ri? De ce nu i se \ntmplase \n preajma lui Bob Birch?
De ce numai cnd \l v`zuse pe acest ...
Nu-[i duse gndul pn` la cap`t. |[i pierduse oare min]ile?
Acest c`l`re] de vis nu era de fapt dect un banal ho] de cai!
Nervoas`, acceler` motorul la maximum. Mica ambarca]iune
br`zd` o dr` \n apa limpede a golfului.
Ajunse repede la vil`, maiestuos conac \n stil colonial cu trei
etaje, care se \n`l]a pe vrful unui deal al c`rui versant plin de
vegeta]ie cobora pn` la mare. |n lumina str`lucitoare a zorilor,
aceasta p`rea aproape ireal`.
Dar cu privirea ei p`trunz`toare, Allison z`ri silueta lui Peg \n
gr`din`. Era \mbr`cat` \ntr-o rochie larg`, \n culori vii, cu motive
florale, care se potrivea perfect cu str`lucitorul ei p`r ro[cat. |n
schimb, fa]a ei cu obraji buc`la]i [i nasul mic [i drept dovedeau
c` avea o fire blnd` [i lini[tit`. Allison urm`rea cu privirea acea
pat` de culoare care contrasta cu verdele dimprejur, \n timp ce
trecea \n umbra magnoliei de deasupra terasei.
Tn`ra leg` frnghia b`rcii de ponton [i \[i arunc`
geamantanele pe scndurile netede ale acestuia, decolorate de
soare. Apoi s`ri din ambarca]iune [i merse \n picioarele goale
pn` la paji[te.
18 GEORGIA HARRIS
Peg! Hei, Peg! strig` ea.
Prietena ei se \ntoarse imediat spre ea [i cobor\ panta \n
goana mare, cu un zmbet larg pe buze.
Te-ai \ntors acas`! Ce mult m` bucur c` te v`d! Nici nu [tii
... spuse ea gfind \n timp ce se apropia cu bra]ele larg deschise
pentru a o \mbr`]i[a pe prietena ei.
Am adus ve[ti bune, o anun]` Allison.
Ia zi! Ce s-a \ntmplat? Poveste[te-mi ...
Allison \i relat` evenimentele pe ner`suflate cu ochii a]inti]i
asupra figurii din ce \n ce mai bucuroase a lui Peg. Rezum` \n
cteva fraze [ederea ei de zece zile la New York. Am`nuntele
puteau s` mai a[tepte, ele putea fi savurate [i mai trziu.
Deocamdat`, cel mai important era faptul c` vor putea s`
deschid` sta]iunea turistic`!
E un \nceput bun, nu-i a[a? observ` ea \n cele din urm`, cu
un zmbet triumf`tor pe buze.
Bravo! exclam` Peg. {tiam c` e[ti \n stare s` rezolvi
problema. Hai s` bem ni[te [ampanie, de[i e cam devreme ...
Ca s`-]i spun sincer, Peg, a[ prefera s` m` culc pu]in. Sunt
att de obosit`, \nct cred c` a[ putea s` stau \n pat o s`pt`mn`
\ntreag`!
Atunci, vom s`rb`tori victoria dup` ce te vei trezi! \i
r`spunse Peg.
Bine\n]eles, dar \nainte s` m` vr \n a[ternut, a[ vrea s` m`
pui la curent cu tot ce s-a \ntmplat pe aici \n lipsa mea.
Peg se opri [i-i arunc` o privire mustr`toare lui Allison.
INSULA CENTAURULUI 19
|n orice caz, nu s-a \ntmplat nimic care s` nu poat` a[tepta
pn` te vei odihni pu]in ... Ah, da, exist` un iaht uria[ \n lagun`,
la cap`tul cel`lalt al insulei. De asear`, toat` lumea nu mai
vorbe[te dect despre asta. Hoddy [i Max au disp`rut [i am o
gr`mad` de treab` de f`cut. Ah! Pramatiile astea! Cu ct fac mai
pu]in` treab`, cu att se poart` mai frumos! E vai de pielea lor,
dac` pun mna pe ei!
Allison se uit` amuzat` la figura pref`cut amenin]`toare a
prietenei sale. Cei doi fii gemeni ai ei, \n vrst` de vreo
cincisprezece ani, erau folosi]i la vil` ca oameni buni la toate, dar
mama lor nu le l`sa nici o clip` de r`gaz. Allison se bucura c`
ace[tia mai d`deau bir cu fugi]ii din cnd \n cnd [i spera ca Peg
s` nu-i g`seasc` prea curnd. |[i \n`bu[i un c`scat care \i aduse
lacrimi \n ochi. Sosise timpul s` se duc` la culcare!
***
|n acela[i timp, \n p`dure, necunoscutul, dup` ce f`cu o
ultim` baie \n mare, \ncepu s` se plimbe c`lare pe Cherokee. Era
un c`l`re] excelent [i trupul lui urm`rea perfect ritmul calului
s`u, de parc` ar fi fost o singur` fiin]`. Figura lui cu tr`s`turi
col]uroase era foarte serioas`. Era fa]a energic` a unui b`rbat
matur cu pielea t`b`cit` de trecerea vremii, dar [i de soare [i
briza m`rii.
20 GEORGIA HARRIS
|[i \ndrept` privirea spre larg [i \[i miji ochii orbi]i de
str`lucirea valurilor.
Ransome's Cay! Dup` zece ani de absen]`, se \ntorsese \n
insula lui, pe buc`]ica aceea de p`mnt care apar]inea familiei lui
de multe genera]ii. Ea avea de altfel o istorie extraordinar`, unul
din str`mo[ii lui c[tignd-o la o partid` de c`r]i. Brett nu reu[ise
nici pn` acum s` afle cine \ncepuse s` cultive aici bumbac [i
arbori de indigo care \i \mbog`]ise pe cei din familia Ransome.
Fusese juc`torul norocos sau fiul lui? Dar \n prezent, acea epoc`
prosper` apusese de mult. Bumbacul fusese distrus de o molim`
cumplit`, iar indigoul se ob]inea acum prin procedee chimice.
Brett era ultimul Ransome [i unicul proprietar al insulei.
|n urm` cu o sear`, inima \ncepuse s`-i bat` mai tare atunci
cnd "Ulysse" aruncase ancora \n lagun`, la nord de Ransome's
Cay. Visa de mult` vreme s` coboare pnzele mari [i albe ale
velierului s`u cu trei catarge acolo, acas` la el ... dup` c`l`toria
aceea lung` \n jurul lumii ...
Marinarul s-a \ntors \n port, [opti el zmbind trist, dar [i
ironic \n acela[i timp.
Deoarece Brett, atunci cnd p`r`sise Ransome's Cay, jurase
c` nu se va mai \ntoarce niciodat` aici. Plecase pentru totdeauna,
[i cu toate astea se \ntorsese.
Chiar \n diminea]a aceea, \ns`, fusese fascinat \n mod destul
de periculos de o necunoscut`. "Insula mea", spuse acea tn`r`
fermec`toare, probabil fiica uneia din familiile din Ransome's Cay,
devenit` o adev`rat` frumuse]e \n timpul lungii sale absen]e.
INSULA CENTAURULUI 21
{i femeia din cauza c`reia p`r`sise insula \n urm` cu zece ani
era la fel de frumoas`. Brett se \nv`]ase minte \n urma
experien]ei lui nefericite [i \n consecin]` \[i jurase s` nu se mai
lase ademenit de farmacele acelor sirene.
Dar Margo nu fusese o mic` s`lb`ticiune ca aceea care f`cea
du[ sub cascad`, \[i aminti el cu triste]e. Rafinata Margo ... |n
seara aceea, fugise de ea furios la culme, trntind u[a vilei \n
urma lui, ca s` decoleze cu micului avion cu un motor. Pe vremea
aceea, avea dou`zeci [i patru de ani. Oare f`cuse r`u c` l`sase
totul \n urma lui?
Nu. Abia acum realiza acest lucru. Dac` ar fi r`mas, era
convins c` l-ar fi ucis pe v`rul lui, Tyler Hill. Revedea [i acum
scena, cu cea mai mare claritate ...
Nu te ... enerva \n ... halul `sta! se blbise Tyler \n timp ce
se \mbr`ca tremurnd. Am cunoscut-o \naintea ta. Oricum, nu
te-a iubit niciodat`.
Cuprins de o furie vecin` cu nebunia, Brett s`rise asupra lui
Tyler ca s`-l strng` de gt. |[i strngea minile \n jurul gtului
s`u, cnd deodat` \ntlnise privirea lui Margo. |i d`duse \ns`
drumul, uluit. Frumoasa tn`r` care st`tea \ntins` goal` pe pat \i
amintea de o panter` \nsetat` de snge. Dorea ca ei s` se bat` pe
via]` [i pe moarte! Tot acel episod \i trecu prin fa]a ochilor ca
secven]ele unui film.
A[a este? o \ntreb` el \ntorcnd spre ea fa]a lipsit` de orice
expresie.
Credeam c` [tii acest lucru, \i r`spunse ea cu r`ceal` \n glas.
22 GEORGIA HARRIS
De fapt, nu mai e un secret pentru nimeni.
Dar de ce? strig` Brett ab]inndu-se s` n-o p`lmuiasc`.
Ce \ntrebare! {tii foarte bine c` nu e drept s` fii singurul
mo[tenitor!
V` vedea]i [i \nainte de a ne c`s`tori, nu-i a[a?
Vocea lui p`rea s` vin` de foarte departe. |n clipa aceea, totul
\ncepu s` se \nvrt` \n jurul lui.
Sunte]i aman]i, mai ad`ug` el \n [oapt` uitndu-se fix \n
ochii ei.
Cuvintele pe care le rostise \i sunar` urt \n urechi, dar Margo
nici nu clipi.
Doar nu voiai s` mor de plictiseal`! \i spusese ea f`r` mil`.
Adev`rul e c` nu e[ti deloc nostim, dragule. Trebuie s` recuno[ti
[i tu. Pe cnd cu Tyler, e cu totul altceva ...
Margo ... so]ia lui de abia un an de zile. De dragul ei plecase
de pe insula lui [i se stabilise la Atlanta ca s` lucreze \n compania
familiei lui. Ce mult suferise din cauza acelei schimb`ri! Ura via]a
de la ora[, unde banii [i profitul reprezentau principalul subiect
de discu]ie att la birou, ct [i seara, la petreceri.
{i cu toate astea, atunci cnd \i l`sase pe Tyler [i pe Margo \n
vila de pe Ransome's Cay, se \ntorsese la Atlanta. |[i consumase
toat` energia \n cadrul companiei, \ncercnd s` uite de triste]e
muncind pe brnci, de diminea]a pn` seara trziu.
Brett era convins c` atta vreme ct v`rul s`u era \n via]`, nu
putea s` se \ntoarc` pe insul`. El [i Tyler posedau fiecare cte o
jum`tate din Ransome's Cay [i Tyler refuza cu \nc`p`]nare de
INSULA CENTAURULUI 23
ani \n [ir s`-i cedeze partea lui. Nu din cauz` c` n-ar fi avut nevoie
de bani, deoarece \ncercase s` le-o vnd` altora, dar f`r` succes.
Cine ar fi dorit s` cumpere o jum`tate de insul`?
Apoi, \ntr-o bun` zi, \n urm` cu patru ani, Tyler venise la el la
birou. |i propunea s`-i vnd` partea lui! Dup` ce Margo plecase
cu un alt b`rbat, Tyler se \nsurase, ceea ce \l dusese la ruin`.
Acum, era \ntr-o situa]ie disperat`.
Pe moment, lui Brett nu-i venise s` cread` ce noroc d`duse
peste el. Va putea \n sfr[it s`-[i vad` visul cu ochii!
Pentru c`, \nc` de la vrsta de optsprezece ani, avea \n cap
ideea de a re\nvia Ransome's Cay. Dup` cultivarea bumbacului [i
a arborelui de indigo, \ntr-adev`r economia de subzisten]` a
insulei suferise transform`ri reorientndu-se spre pescuit,
activitate din care reu[eau s` se \ntre]in` mai multe familii. Apoi,
\ntr-o noapte \ntunecat`, f`r` lun`, o tornad` devastase totul. Ca
urmare a acesteia, se produsese o schimbare [i \n ecologia
marin` [i treptat bancurile de creve]i [i stridii disp`ruser`.
Popula]ia indigen` \[i pierdea astfel principalul mijloc de trai.
Tinerii p`r`siser` insula, pentru a c`uta de lucru \n alt` parte.
Brett fusese foarte afectat de acele evenimente triste. |ntr-un
an, \[i g`sise to]i prietenii din copil`rie pleca]i cnd veni s`-[i
petreac` vacan]a pe insul`. Nu mai r`m`seser` dect Bunker,
paznicul, [i so]ia lui, Effie. |n clipa aceea, \[i jurase s` re\nvie
economia de pe Ransome's Cay.
|n acest scop, dup` ce \[i ob]inuse diploma la Harvard,
\ncepuse s` se intereseze de tehnicile acvaculturii.
24 GEORGIA HARRIS
Imediat ce se [tiu unicul proprietar al insulei, cump`r` iahtul
Ulysse, [i-l transform` \n vas de cercet`ri acvatice, apoi angaj`
ni[te marinari care erau \n acela[i timp [i oameni de [tiin]`.
Ulysse \[i \ncepu c`l`toria \n jurul lumii din golful Arcachon,
din Fran]a, care este unul din cele mai mari centre de cultur` a
stridiilor. Dup` aceea, f`cu escal` \n Port Erin, din Anglia, la
Guaymas din Mexic, \n golful Paradisului din Hawaii. Ulysse
r`m`sese apoi mai mult de un an \n porturile Japoniei, \n timp
ce echipajul studia cultura creve]ilor [i structurarea unui mediu
submarin artificial favorabil reproducerii stridiilor.
|n urm` cu cteva s`pt`mni, cnd Brett primise telegrama
prin care era anun]at c` murise Tyler, p`r`sise imediat San
Diego, unde terminase un stagiu de preg`tire la Institutul
Oceanografic. Pentru el, acea veste era un semnal c` putea \n
sfr[it s`-[i pun` planurile \n aplicare.
Nu-l mai ura pe Tyler, ba chiar \i era mil` de el. V`rul lui
coborse prea jos pentru a-l mai face r`spunz`tor de faptele
s`vr[ite \n trecut. |n plus, se \nsurase cu femeia aceea, care \n
loc s`-l salveze de el \nsu[i, \l for]ase s` se \ndatoreze [i mai mult,
pentru a face fa]` cheltuielilor ei extravagante ... Oare cum se
numea individa? Parc` ... Allison. Da, a[a este. Nu ]inea deloc s`
dea vreodat` ochii cu ea.
|[i imagina c` sem`na pe undeva cu Margo, avnd aceea[i
expresie de l`comie \n privire. Tyler fusese atras de genul acesta
de femei: frumoase dar interesate. Nu, nu voia cu nici un chip
s-o cunoasc` pe v`duva lui Tyler!
INSULA CENTAURULUI 25
Deodat`, \[i spuse, nu f`r` un dram de cinism, c` de fapt tipa
\i f`cuse un mare serviciu. Dac` n-ar fi fost ea [i \nclina]ia ei
pentru lux, Tyler nu s-ar fi ruinat [i nu s-ar fi hot`rt niciodat` s`
vnd` partea lui din Ransome's Cay. F`r` iresponsabilitatea [i
egoismul acesteia, ar fi avut acum \n proprietate numai jum`tate
din insul`! La acest gnd, Brett schi]` o grimas`.
Cherokee ajunsese acum \ntr-o poieni]` uria[` \n care erau
aduna]i to]i caii. Brett \l z`ri imediat la cel`lalt cap`t al paji[tii pe
Bunker, paznicul, cu o g`leat` \n mn`. |[i \nfipse u[or c`lciele
\n burta animalului [i se n`pusti \n galop \n direc]ia b`trnului.
Acesta \l \ntmpin` cu un zmbet de bun venit. Asistase la
na[terea lui Brett. El [i so]ia lui \l iubeau ca pe propriul lor copil.
Nici acum, dup` at]ia ani, nu [tiu cum reu[e[ti s` te men]ii
\n [aua acestui cal. observ` el atunci cnd Cherokee opri brusc \n
fa]a lui.
Fa]a br`zdat` de riduri a pescarului arbor` o expresie [ireat`.
M`rturisesec c` la \nceput mi-a fost cam greu. A fost
gata-gata s` m` arunce din [a, dar i-am ar`tat repede cine e
st`pnul! \i spuse Brett rznd.
S`ri apoi de pe cal [i \ncredin]` animalul vechiului s`u
prieten. Bunker scoase frul arm`sarului, care se dep`rt`
imediat \ntr-un nor de praf.
A trecut mult` vreme de cnd nu ne-am mai v`zut, Bunker,
spuse Brett cu vocea plin` de emo]ie. Spune-mi cum se simte
Effie? Ard de ner`bdare s-o \mbr`]i[ez ...
E foarte bine. {i ea e ner`bd`toare s` te vad`.
26 GEORGIA HARRIS
{i Jimmy?
B`trnul l`s` capul \n jos.
Ne-a p`r`sit, spuse el pe un ton trist.
Brett puse \ngrozit mna pe bra]ul paznicului.
|mi pare r`u ... n-am [tiut ... [opti el uluit.
Dar Bunker izbucni \n rs [i ad`ug`:
Nu, nu, e s`n`tos tun! Numai c` pe aici nu mai e nimic de
lucru pentru el. Acum are familie, adic` o so]ie [i un copil de
\ntre]inut. Din cauza asta a plecat \n nord. Ne scrie din cnd \n
cnd. A g`sit un post de muncitor la o fabric` de cauciucuri.
Salariul este bun, dar parc` nu e acela[i lucru. Ce mult regret`
via]a de la Ransome's Cay! {i nou` ne e att de dor de el ...
Brett se uit` cu aten]ie la figura br`zdat` de riduri a
prietenului s`u. Pe buze \i ap`ruse un zmbet [iret.
Ei bine, spune-i c` se poate \ntoarce. Am nevoie de el!
Cum?! exclam` b`trnul, cu un aer ne\ncrez`tor.
Da, [i \i voi da acela[i salariu, ba chiar mai mare dect are
acum.
Dar Bunker p`rea \n continuare c` nu-l crede.
Nu, e imposibil, bomb`ni el cl`tinnd din cap. Nu e nimic
de f`cut aici pentru el. Nu va voi s` primeasc` poman` de la tine
[i Effie nici att. Suntem prea mndri ca s` accept`m a[a ceva ...
Cine a vorbit despre poman`? exclam` Brett ridicnd tonul.
Am \ntr-adev`r nevoie de ajutor.
Ne a[teapt` o munc` foarte grea! Insula noastr` va re\nvia!
|n]elegi ce vreau s` spun, Bunker?
INSULA CENTAURULUI 27
Brett \i explic` apoi pe scurt paznicului planul lui, iar acesta \l
ascult` cu cea mai mare aten]ie. Ochii lui m`ri]i de uimire
dovedeau c` era surprins. Apoi pe fa]a lui ap`ru o expresie de
u[urare [i fericire.
Effie nu m` va crede cnd \i voi da vestea asta bun`! spuse
el sco]nd din buzunar o batist` \n carouri pentru a se [terge la
ochi. Trebuie s` vii cu mine.
|[i sufl` nasul cu zgomot ca s`-[i mascheze emo]ia.
Am \n]eles, \l aprob` Brett, dar mai am cte ceva de f`cut pe
vas. Dup` aceea m` voi duce la vil`. Ce bine o s` m` simt cnd o
s` dorm [i eu \ntr-un pat adev`rat! |n vechea mea camer` ...
Datorit` st`rii de euforie care-l cuprinsese, nu observ` aerul
brusc \ngrijorat al b`trnului s`u prieten. |nainte s` plece, spuse
totu[i, indiferent:
Ai idee cine poate fi frumoasa tn`r` pe care am surprins-o
azi-diminea]` la cascad`?
Acum, pe figura paznicului se putea citi o uimire total`.
Era \nalt`, supl` [i avea ochii negri. Probabil era o fat` de pe
insul` ...
Bunker p`lise, \n ciuda bronzului de pe fa]`. Evitnd privirea
lui Brett, acesta \ng`im`:
Nu ... adic` ... b`nuiesc c` s-a \ntors doamna Hill de la New
York.
Doamna Hill? repet` Brett, uluit.
Da, so]ia ... v`rului ... t`u.
Brett se \ncrunt` [i bomb`ni:
28 GEORGIA HARRIS
Allison Hill? Deci, ea era! Ce caut` aici?
Am impresia c` s-a stabilit \n vil` \mpreun` cu prietena ei,
spuse prudent Bunker. Au de gnd s` o transforme \n ...
Cuvintele \i \ncremenir` pe buze \n momentul \n care observ`
c` \n ochii lui Brett se aprinde o sclipire primejdioas`. Tn`rul
nu-l mai asculta [i rosti printre din]i:
Femeia asta n-are dreptul s` pun` piciorul pe insul`! N-am
invitat-o [i n-o voi invita niciodat`! Cine se crede, m` rog? Doar
n-a venit din cauz` c` a fost so]ia lui Tyler ... [i oricum, erau
desp`r]i]i de mul]i ani ...
~` ... \l opri Bunker, f`r` prea mult` tragere de inim`, ea
crede c` insula este a ei.
Poftim?
Lini[te[te-te, Brett, nu e ...
Nu \ncerca s`-i iei ap`rarea, Bunker, i-o retez` sec tn`rul.
Te vei duce la ea [i-i vei cere politicos s`-[i fac` bagajele [i s-o
[tearg` \n cel mai scurt timp posibil! Nu vreau s` dau ochii cu ea.
Eu voi fi pe barca mea. Anun]`-m` atunci cnd va pleca.
Dar ... eu ... \ncepu Bunker, foarte stnjenit.
{i \n plus, are neobr`zarea s` vin` \mpreun` cu un b`rbat!
Deodat`, paznicul se enerv` [i-i d`du replica:
Am pomenit despre o prieten` [i adev`rul e c` este o
doamn` foarte respectabil`. Are doi b`ie]i care au f`cut treab`
bun` la vil`, te rog s` m` crezi. Casa ajunsese o ruin` [i numai
datorit` lor o vezi att de alb`! |n plus, cred c` e[ti incorect! Tat`l
t`u a dorit ca fiecare din ramurile familiei s` fie proprietarul unei
INSULA CENTAURULUI 29
p`r]i din insul`, [i chiar dac` Tyler era un pierde-var`, asta nu
\nseamn` c` so]ia lui nu are dreptul ...
Nu are dreptul la nimic! La absolut nimic! explod` Brett,
scos din s`rite. I-am cump`rat partea lui Tyler. Ct despre
aventuriera de nevast`-sa, nici nu vreau s` aud de ea! Ransome's
Cay este a mea, numai a mea!
Bunker se uit` fix la el, uluit.
Nu mi-am dat seama, [i dup` p`rerea mea, doamna Hill ...
Doamna Hill poate s` se duc` dracului! Crezi c` m-a[ fi
gndit s` fac insula asta din nou rentabil` dac` a[ fi [tiut c` Tyler
are \nc` jum`tate din ea?
De unde vrei s` [tiu treaba asta? spuse paznicul dnd din
umeri, de data asta u[or enervat. Mie nimeni nu-mi spune
niciodat` nimic ... [i \n plus, tu semnezi mereu cecuri pentru
\ntre]inerea vilei [i a parcului ...
Pentru c` Tyler n-ar fi scos nici un b`nu] din buzunar
pentru Ransome's Cay! Avea ceva mai bun de f`cut cu banii lui!
De exemplu s` ofere bijuterii scumpei doamne Allison Hill! {i
dup` toate astea, ai vrea s` m` duc s` o salut! Descurc`-te cum
[tii ca s` m` scapi de prezen]a ei ...
Nu e chiar att de simplu pe ct crezi, Brett, \i spuse
paznicul cu asprime \n glas. S-a instalat \n cas` de cteva
s`pt`mni bune. A f`cut tot posibilul s-o readuc` \n stare de
func]ionare [i banii necesari i-a scos din propriul buzunar. Ea [i
prietena ei, doamna Crewes, s-au ata[at foarte mult de Ransome's
Cay [i, de ce s` nu recunosc, ne-am obi[nuit [i noi cu ele.
30 GEORGIA HARRIS
Sunt ni[te doamne foarte simpatice.
Brett oft`, exasperat.
Am \n]eles. |i vom da \napoi banii investi]i acestei doamne,
dar mai \nti trebuie s` plece!
Dar ea are de gnd s` r`mn`, Bret, protest` Bunker
aproape \n [oapt`. A transformat casa \n ...
|n ce? \l zori tn`rul cu un aer furios.
|n hotel, \ng`im` Bunker l`snd capul \n jos.
Poftim? url` Brett.
Da, a angajat oameni de pe insul` care s-o ajute la buc`t`rie.
|n plus, mai au nevoie [i de femei de serviciu ... nu sunt multe
locuri de munc` [i ...
Deocamdat` poate c` nu sunt, i-o retez` sec Brett, dar \]i
promit c` \n curnd va fi de lucru pentru toat` lumea! Du-te [i
spune-i doamnei Hill s` plece. Nu e dorit` de nimeni aici.
Du-te tu [i d`-i vestea cea bun`, Brett. Eu refuz s` fac a[a
ceva.
Tn`rul se uit` la vechiul s`u prieten cu un aer surprins. Era
pentru prima oar` \n via]a lor cnd se certau. |n plus, \n adncul
sufletului s`u se sim]ea vinovat. Dup` e[ecul c`sniciei lui, se
purtase foarte urt cu femeile care-i ie[eau \n cale. A f`cut totul
ca s` le frng` inimile ... [i toate astea numai cu scopul de a se
r`zbuna pe Margo.
Dup` aceea se mai calmase, dar cele cteva femei cu care
avusese aventuri nu reu[iser` niciodat` s`-i risipeasc`
ne\ncrederea.
INSULA CENTAURULUI 31
{i iat` c` acum destinul \l pusese la \ncercare, for]ndu-l s`
dea ochii cu cea care luase locul lui Margo, cu acea Allison cu
care se \nsurase Tyler, spre nenorocirea lui.
Brett \l strnse de umeri pe paznic, cu un zmbet de scuz` pe
buze.
Am \n]eles, Bunker, o s` m` duc. Nu [tiu ce m-a apucat.
Totu[i, de obicei nu sunt un la[ ... oft` el cu ironie \n glas.
Bunker se uit` la el, ab`tut.
|]i spun cu toat` sinceritatea, Brett, nu pot s` fac a[a ceva.
Doamna Hill a fost extrem de corect` cu noi [i ar fi peste puterile
mele s`-i produc o asemenea durere. Spune-i-o tu, cu gura ta ...
Asta [i am de gnd. Dar mai \nti m` duc la banc`.
Dat fiind c` paznicul p`rea s` a[tepte o urmare, Brett ad`ug`
rnjind:
{i m` voi duce s-o vizitez pe frumoasa doamn` Hill \n
dup`-amiaza asta.
32 AUTOR
Capitolul 2
Treze[te-te. Allison!
Tn`ra, sculat` brusc dintr-un somn adnc, o privi pe prietena
ei cu ochii pe jum`tate \nchi[i.
Ce s-a \ntmplat? bomb`ni ea.
V`rul lui Tyler, Brett Ransome. E la parter [i nu vrea s` plece
pn` nu vorbe[te cu tine.
Allison se uit` la Peg cu un aer buimac.
Spune-i c` nu pot s`-l primesc, \i [opti ea mijindu-[i ochii ca
s` poat` vedea ct era ceasul pe cadranul de[tept`torului
Dormise [ase ore.
Crezi c` te-a[ fi trezit dac` a[ fi reu[it s` scap de el? spuse
Peg cu un aer nervos. De[i era \nc` \ntr-o stare de toropeal`.
Allison \[i d`du seama c` prietena ei era foarte speriat`.
Ce s-a \ntmplat? spuse ea ridicndu-se deodat` \n capul
oaselor.
Se petrec ni[te lucruri foarte ciudate, dar \nc` n-am reu[it
s` aflu despre ce anume este vorba, \i explic` Peg \ncruntat`.
Iahtul despre care ]i-am vorbit, ei bine afl` c` e al lui.
Acum Allison se trezise de-a binelea.
|n cazul `sta, e clar c` Brett Ransome se afl` pe insul` \nc`
de asear`, exclam` ea \ngrozit`.
Exact. Ce se \ntmpl`, Allison? Nu mai \n]eleg nimic ...
Cum arat` individul? Descrie-mi-l, o zori tn`ra, cu inima
b`tndu-i mai tare \n piept.
E \nalt, statur` de sportiv, \ncepu Peg devenind brusc
vis`toare. Foarte frumos, bronzat ...
Cnd auzi vorbele ei, Allison se albi la fa]`. "Dumnezeule, e el
..." \[i spuse ea.
{i are p`rul blond ... Dar de ce m` \ntrebi? Te-ai \ntlnit deja
cu el?
Da, adic` oarecum, \ng`im` Allison jenat`. Azi-diminea]` \l
c`l`rea pe Cherokee prin valurile de pe ]`rm. M-am ... m-am
gndit c` e un ho] de cai, apoi nu m-am mai gndit la el. Eram
prea obosit`. Aveam de gnd s`-l anun] pe Bunker dup` ce m`
trezeam.
Dar cum de e[ti att de sigur` c` era Brett Ransome? o
\ntreb` prietena ei cu un aer de \ndoial`.
Corespunde descrierii pe care i-ai f`cut-o tu, spuse Allison
rznd. Cum a[ putea s` m` \n[el?
Ai observat cumva [i culoarea ochilor lui? spuse Peg cu un
zmbet [iret pe buze.
34 GEORGIA HARRIS
Nu, min]i Allison, \mbujorndu-se la fa]`.
Bine ... oft` Peg, dar fii atent`! |n ciuda aspectului s`u
seduc`tor, b`rbatul `sta e dur [i lipsit de inim`. Probabil c` are
obiceiul s` zdrobeasc` tot ce \ntlne[te \n calea lui ...
Nu vezi c` exagerezi? i-o retez` Allison, s`rutnd-o pe
obrazul buc`lat. Te gnde[ti mereu numai la ce e mai r`u.
E posibil, m`rturisi Peg zmbind, dar am impresia c`-]i
poart` pic` \n leg`tur` cu ceva anume. Poate c` e vorba despre
Ransome's Cay?
M` sperii, Peg, dar cred c` n-ai dreptate. Nici el [i nici
altcineva nu poate revendica aceast` insul`! Ea este a mea! {i nu
am nici o inten]ie s` o vnd!
Peg nu-i r`spunse, dar se uit` \ngrijorat` la prietena ei. Nu o
mai v`zuse niciodat` \n starea aceea, cu ochii str`lucitori [i
obrajii \n fl`c`ri.
Dar deja Allison era \n picioare [i \[i punea un halat pe ea.
M` \mbrac imediat [i cobor, Peg. Po]i s`-l rogi s` mai a[tepte
cinci minute?
Dup` ce plec` Peg, Allison \[i puse pe ea ni[te pantaloni
bleumarin [i o c`ma[` b`rb`teasc` de culoare alb`, ale c`rei
mneci le suflec`. Se \nc`l]` apoi \n ni[te sandale f`r` toc pe care
le cump`rase dintr-un magazin elegant din New York.
Se a[ez` \n fa]a oglinzii [i se privi mul]umit`. Avea un aer
extrem de serios. De data asta, ea va de]ine controlul asupra
situa]iei! Dat fiind c` p`rul negru \i c`dea \n dezordine pe umeri,
\l prinse \ntr-o coad` de cal auster`. |n felul acesta nu va mai
INSULA CENTAURULUI 35
\ndr`zni nimeni s` se uite la ea dect ca la o femeie de afaceri, \[i
spuse ea ca s` se mai lini[teasc` pu]in. De[i \ncercase din
r`sputeri, nu reu[ea s` scape de amintirea scenei de lng`
cascad` ...
Peste cteva minute cobora cu un mers hot`rt scara uria[`,
l`snd s`-i alunece cu nep`sare mna de-a lungul balustradei din
acaju. Dar siguran]a ei era numai aparent`. Privea pe furi[ silueta
\nalt` a b`rbatului care se plimba nervos de colo-colo prin holul
de la intrare. Deodat` el \i observ` prezen]a [i se opri brusc,
ridicnd spre ea o figur` dur` [i rece.
Allison sim]i c` \i \nghea]` sngele \n vene [i se crisp`. Nu
rostir` nici un cuvnt \n timp ce se apropia \ncet de el, f`r` s`-i
\ntind` mna [i f`r` s`-i adreseze vreun zmbet. Tn`ra femeie
avea ciudata impresie c` era atras` de el ca de un magnet.
|n cele din urm` r`mase nemi[cat` pe a treia treapt`,
nemaisim]indu-se \n stare s` avanseze spre el. O recunoscuse ...
Obrajii \i luar` foc [i inima \ncepu s`-i bat` [i mai tare \n piept.
Str`duindu-se s` r`mn` calm`, \l salut` cu un semn din cap.
Sunt Allison Hill [i m` bucur foarte mult s` te cunosc, reu[i
ea s` rosteasc`.
El nu-i r`spunse la salut [i i se adres` cu asprime:
Las` polite]urile, doamn` Hill.
Noi doi ne-am mai \ntlnit, nu-i a[a? Hai s` nu mai pierdem
timpul [i s` trecem la fapte!
Se uit` urt la ea, dar tn`ra femeie nu l`s` privirea \n jos.
Refuza s` se lase intimidat` de un om att de obraznic!
36 GEORGIA HARRIS
Dac` ai ceva s`-mi spui, domnule Ransome, atunci te ascult,
spuse ea pe un ton pe care l-ar fi vrut degajat. Dar dac` n-ai nimic
\mpotriv`, a[ prefera s` discut`m \n salon.
Ea cobor\ ultimele trepte [i o lu` \nainte, pentru a-i ar`ta
drumul. Trecnd pe lng` el, aproape \l atinse, [i crezu pentru
o clip` c` tn`rul se va r`suci pe c`lcie, o va prinde \n bra]e [i o
va lipi cu spatele de zid. Dar el nu f`cu nimic din toate astea.
R`mas nemi[cat lng` scar`, p`rea cufundat \n gnduri.
Dup` ce ajunse \n salon, Allison se a[ez` \n fotoliul care se
g`sea vizavi de u[` [i admir` vis`toare umerii la]i ai lui Brett
Ransome. Fu cuprins` brusc de o emo]ie stranie. Ce se \ntmpla
cu ea? De ce nu reu[ea s` scape de tulburarea aceea amestecat`
cu dorin]e [i temeri? Ce avea oare de era att de atras` de
persoana lui? Era evident un b`rbat dur, a[a cum ghicise Peg mai
devreme. Era convins` c` nu-i prea p`sa de sentimentele altora [i
cu att mai pu]in de cele ale femeilor.
Deodat`, el se \ntoarse [i se apropie de ea cu pa[i mari. Pe fa]`
avea aceea[i expresie \ntunecat` ca \nainte, dar acum ochii \i
sc`p`rau de furie. Cnd ajunse \n fa]a fotoliului \n care st`tea
tn`ra, se sprijini cu minile de bra]ele acestuia [i se aplec` spre
ea, f`r` s` spun` nici un cuvnt, dar cu un zmbet batjocoritor pe
buze. Ea se \nfioar`, dar nu-l respinse. Allison parc` era
hipnotizat` de el.
Apoi, oftnd adnc, Brett lu` loc \n fotoliul din fa]a ei.
Mi-a spus Bunker c` ai f`cut schimb`ri la vil`. A[ vrea s` [tiu
[i eu cine ]i-a dat acest drept, \ncepu el pe un ton acuzator.
INSULA CENTAURULUI 37
Cine mi-a dat dreptul? exclam` Allison, luat` pe nepreg`tite.
Treaba asta nu te prive[te pe dumneata, domnule Ransome.
Te \n[eli, \i r`spunse el r`bd`tor, ca [i cum ar fi vorbit cu un
copil \nc`p`]nat. Sunt Brett Ransome, ultimul vl`star al vechii
familii Ransome. Mi se pare c` \nsu[i acest fapt \mi permite s` te
\ntreb ce cau]i aici [i de ce ai transformat aceast` cas` \n hotel! |n
plus, te-a[ ruga s` p`r`se[ti insula ct mai curnd posibil!
Allison se uit` la el cu gura c`scat` [i cu ochii m`ri]i de uimire.
Deci, nu [tia c` ei \i l`sase Tyler insula! Cum s`-i explice? Probabil
c` va suferi un [oc atunci cnd va afla c` nu era proprietarul lui
Ransome's Cay! Ca s`-l menajeze, spuse cu un zmbet for]at:
Sunt sigur` c` vei aproba transform`rile pe care le-am f`cut,
de[i n-am operat prea multe, pentru c` am vrut s` p`str`m totul
a[a cum era mai \nainte. Numai tapetul de pe pere]i a fost
\nlocuit [i am zugr`vit ... [i evident, am modernizat b`ile.
Pe m`sur` ce vorbea, ochii \i str`luceau din ce \n ce mai tare,
ca [i cum ar fi vrut ca el s`-i \mp`rt`[easc` entuziasmul. Dar Brett
st`tea \ncruntat [i nici m`car nu p`rea s` asculte.
De ce te interesezi abia acum de Ransome's Cay? \l \ntreb`
ea pe nea[teptate, nu att din curiozitate, ct pentru a-l face s`
vorbeasc`.
Mi s-a spus c` n-ai mai trecut pe aici de zece ani.
Cnd auzi aceste cuvinte, Brett se albi la fa]`, \i arunc` lui
Allison o privire furioas` [i-i r`spunse cu asprime \n glas:
Din motive personale, dar absen]a mea nu are nici o
leg`tur` cu problema de fa]`.
38 GEORGIA HARRIS
A[adar, nu-i era de nici un folos c` se purtase politicos cu el,
constat` Allison cu triste]e. Oare venise numai cu scopul de a-[i
lua \napoi Ransome's Cay? |n cazul acesta, de ce mai \ncerca s`
discute cu ea?
Te rog s` m` scuzi, spuse ea ridicndu-se din fotoliu. Am o
gr`mad` de treab` de f`cut. E[ti \ns` binevenit la vil`. Alege orice
camer` dore[ti ...
Binevenit, ai spus? exclam` Brett, furios. Dar cine te crezi,
m` rog?
Proprietarul insulei, spuse Allison calm, privindu-l drept \n
ochi.
Min]i! Nu e adev`rat! url` el scr[nind din din]i
Mi-a l`sat-o Tyler mo[tenire. {tiu foarte bine c` dumneata
n-ai putea s` mo[tene[ti nimic de la el ...
Pentru c` nu exista nimic care s` poat` fi mo[tenit! i-o
retez` Brett.
Poftim?
Ransome's Cay nu era a lui.
Nu te cred! spuse Allison, \ncercnd s`-[i ascund` tremurul
minilor.
Te felicit, doamn` Hill, e[ti o actri]` des`vr[it`, dar hai s`
fim ceva mai serio[i.
Dar Allison nu-l asculta. Era evident c` b`rbatul acela nu se
d`dea \napoi de la nimic ca s` ob]in` ce dorea.
Acum \n]eleg de ce Tyler nu ]inea deloc la dumneata, spuse
ea cu dispre]. Nobila dumitale familie nu i-a l`sat dect palma
INSULA CENTAURULUI 39
asta de p`mnt [i acum, dup` ce a murit, vrei s` i-o iei \napoi [i
pe asta. Nu te mai mul]ume[ti cu un iaht, domnule Ransome?
Brett nu-i r`spunse imediat. Se uit` \ndelung la figura ei, ca [i
cum ar fi \ncercat s`-i citeasc` gndurile. Apoi continu` cu o voce
mai blnd`:
Toate astea ]i le-a \n[irat v`rul meu, nu-i a[a?
Nu, dar nu e greu de ghicit cum stau lucrurile. Tyler n-ar fi
avut niciodat` at]ia bani ca s`-[i permit` un iaht.
|n privin]a asta, nu te voi contrazice, doamn` Hill, \i
r`spunse Brett cu un zmbet ironic.
Allison sim]i c` i se \nro[esc obrajii. Era clar c` b`rbatul
\ncerca s-o impresioneze, [i f`r` voia ei, de fiecare dat` cnd fa]a
lui cu tr`s`turi aspre exprima furie, ea c`dea prad` unei emo]ii
paralizante. Trebuia s` se apere de el, cel pu]in pn` cnd va
putea s` se consulte cu Herb Canby.
Nu v`d ce rost are aceast` discu]ie, spuse ea cu r`ceal` \n
glas. E[ti \nvitatul meu. Po]i s` r`mi aici ct dore[ti. N-am uitat
c` e[ti un membru al familiei lui Tyler, dar nu \ncerca s` m`
convingi c` e[ti adev`ratul proprietar al insulei. Nu sunt chiar
att de fraier` ...
|i \ntoarse apoi spatele, dnd s` plece, dar b`rbatul o prinse
brusc de bra], pentru a o face s` se r`suceasc` spre el. Deodat`,
se trezir` fa]`-n fa]`, privindu-se \n ochi.
Ca [i ceva mai devreme, la cascad`, deveni brusc con[tient`
de trupul ei. Se g`seau att de aproape unul de cel`lalt, \nct
atingea c`ma[a lui Brett [i nu mai lipseau dect c]iva centimetri
40 GEORGIA HARRIS
s` stea lipit` de pieptul lui. Nemaisim]indu-se \n stare s`-i
suporte privirea mult` vreme, \[i l`s` ochii ceva mai jos, unde
\ntlni buzele tn`rului, care i se p`rur` de o senzualitate
tulbur`toare. Cuprins` de ame]eal`, \ncerc` s` se elibereze din
\ncle[tarea lui, dar degetele lui se strnser` ca o menghin` \n
jurul \ncheieturilor ei.
Calculeaz` ct ai cheltuit pentru a renova vila [i \]i voi da
to]i banii, spuse el cu vocea vibrnd de furie. Dup` aceea,
dumneata [i prietena dumitale ve]i p`r`si insula. De la moartea
lui Tyler, nu mai faci parte din familie [i nici nu e[ti invitata mea
... E clar?
Da, \i r`spunse Allison \ncercnd s`-[i p`streze calmul, dar
tot mai cred c` min]i, a[a c` r`mn! Insula asta \mi apar]ine.
Nimic din ce e aici nu e al dumitale, doamn` Hill! Nici
m`car o petal` de magnolie!
Fiind luat` pe nepreg`tite, Allison se \nro[i la fa]`. F`r` voia
ei, \l rev`zu a[a cum fusese de diminea]`, c`lare pe Cherokee, cu
\nf`]i[area unui centaur ... Nu, trebuia s`-[i alunge din minte acel
gnd, dar de ce oare inima \i b`tea att de tare \n piept? Deodat`,
\n timp ce se preg`tea s` se elibereze printr-o smucitur` din
\ncle[tarea individului, buzele lui se lipir` brutal de ale ei, iar el
o strngea \n bra]e de-i t`iase r`suflarea.
Dup` primul moment de surpriz`, renun]` s` se mai lupte [i
sup`rarea \i disp`ru. S`rutul lor deveni din ce \n ce mai pasional.
Fu cuprins` de o sl`biciune stranie. Senza]ii de mult uitate
re\nviau din adncul fiin]ei ei. Brett o mngie senzual pe bra],
INSULA CENTAURULUI 41
l`sndu-i o dr` de foc la trecerea minilor lui. Allison suspin` cu
voluptate [i sim]i cum dispar ca prin farmec toate rezervele pe
care le mai avea fa]` de el. Se afla \n bra]ele centaurului de la
Buttonhook Cove [i era inutil s` se mai zbat`. O dorin]`
arz`toare o str`b`tea din cap pn`-n picioare.
Peste cteva secunde \ns`, el o \mpinse cu un gest furios.
Te-a[ fi s`rutat \nc` de diminea]`, dac` nu te-a[ fi confundat
cu o fat` de pe insul`, \i [opti Brett la ureche.
Vocea lui cald` [i duioas` o f`cu s` se \nfioare pe Allison. Ea
tres`ri u[or.
{i de ce te ab]ii fa]` de fetele de pe insul`? [opti ea,
inhalnd mirosul fin al parfumului emanat de trupul lui.
Pentru c` pe ele le respect.
Aceste cuvinte avur` asupra lui Allison efectul unei palme.
Vraja se rupsese, [i fu nevoit` s` revin` brusc la realitate. B`rbatul
care se afla \n fa]a ei n-avea nimic dintr-o creatur` de vis, era de
fapt un aventurier ... o brut` lipsit` de inim`. Se d`du \napoi,
dezgustat`.
{i, dac` am \n]eles bine, n-ai nici un pic de respect pentru
so]ia v`rului t`u, spuse ea cu lacrimi \n ochi.
Exact, doamn` Hill, \i r`spunse Brett pe un ton glacial. |i
cunosc gusturile lui Tyler, a[a c` [tiu ce gen de femeie l-a atras
\ntotdeauna! Dar m`rturisesc c` trebuie s` te felicit ... Dumneata
m`car ai reu[it s`-l convingi s` te ia \n c`s`torie ...
Era prea mult pentru Allison. Sim]indu-se profund jignit`, \i
trase o palm` r`sun`toare [i el schi]` o grimas`, apucnd-o
42 GEORGIA HARRIS
imediat de mn`. Era din nou prizonier`. Deodat`, afar` se auzi
bzitul unui motor de avion [i amndoi ciulir` urechile. Dup`
ce trecu momentul de surpriz`, Allison exclam`:
D`-mi drumul! N-ai nici un drept s` m` jigne[ti \n halul `sta!
Dar Brett n-o mai asculta. P`rea cufundat \n gnduri.
Vom termina discu]ia asta ceva mai trziu, bomb`ni el \n
cele din urm`, eliberndu-i mna.
Allison \l privi, uluit`, \n timp ce el traversa salonul. Acesta
trnti u[a \n urma lui [i \n clipa urm`toare auzi o ma[in`
demarnd \n tromb`.
U[urat`, dar \n acela[i timp nervoas` la culme, oft` [i se
\ndrept` \ncet c`tre scar`. Tocmai se preg`tea s` intre \n camera
ei, cnd Peg, vizibil roas` de curiozitate, ap`ru brusc \n fa]a ei.
Spune-mi [i mie ce s-a \ntmplat? se interes` prietena ei.
A fost de-a dreptul grosolan! o asigur` ea, sim]ind c`-i dau
lacrimile.
Dar ce ]i-a spus? o pres` Peg, care murea de curiozitate.
Allison se uit` cteva secunde la ea, f`r` s`-i r`spund`.
Trebuia oare s`-i \mp`rt`[easc` sentimentele ei sau numai s-o
informeze \n leg`tur` cu preten]iile lui Brett?
Nimic important, r`spunse ea evaziv. Sunt att de obosit`,
\nct nici nu pot s` gndesc coerent.
M` duc s` m` mai odihnesc pu]in [i mine-diminea]` \]i voi
face un raport complet. Promit!
F`r` s` mai a[tepte reac]ia lui Peg, tn`ra disp`ru \n camera
ei.
INSULA CENTAURULUI 43
Ar trebui s` m`nnci ceva, \i spuse Peg. N-ai pus nimic \n
gur` de azi-diminea]`.
Nu mi-e foame, spuse Allison cu o voce ab`tut`, doar mor
de somn ...
Totu[i, dup` cinci minute, Peg b`tea la u[a ei.
Peg? Tu e[ti? Intr` ...
Tn`r` adusese o tav` uria[` pe care se \ngr`m`deau feluri de
mncare apetisante: pilaf cu salat` asortat`, [i ca desert \nghe]at`
din fructe exotice, evident culese de pe insul`. Peg era o
buc`t`reas` des`vr[it`. |n ciuda a ceea ce spusese ceva mai
devreme, Allison \nfulec` totul cu poft`. Peg, care st`tea la
picioarele patului, o privea cu aten]ie.
Chiar nu vrei s`-mi dezv`lui nimic din ceea ce ai discutat cu
acel individ? spuse ea cu o not` de [iretenie \n glas.
|]i jur c` \]i spun mine, Peg!
E[ti prea secretoas`, Allison. Sunt sigur` c` a[ putea s` te
ajut.
Nu, nu po]i s` faci nimic, spuse tn`ra.
A[adar, Peg fu nevoit` s` mai aib` r`bdare pn` \n seara
urm`toare, dup` ce Allison \[i pierduse toat` ziua \ncercnd s`
dea de Herb Canby la telefon. St`teau amndou` \n salon [i beau
suc de fructe. Allison \i povesti ce se \ntmplase, omi]nd \ns`
faza cu s`rutul [i \ntlnirea de la cascad`.
{i a avut tupeul s`-mi spun` c` \mi va \napoia cheltuielile
f`cute de la sosirea noastr` [i pn` acum, \]i dai seama? Dac` ar
fi fost dup` el, acum am fi avut deja bagajele f`cute! Ce dobitoc!
44 GEORGIA HARRIS
Oh, Allison! exclam` Peg cu un aer ab`tut. Ce-o s` ne facem
acum? Dup` p`rerea lui Hoddy [i Max, care \[i petrec tot timpul
spionnd iahtul, sunt pe cale s` \nal]e o adev`rat` tab`r` \n
nordul insulei. |n dup`-amiaza asta, un avion a adus un biolog
celebru, nu i-am re]inut prea bine numele. Aproape au terminat
de construit un fel de ambarca]iune u[oar` special` pentru
cercetarea fundului m`rii. E evident c` Brett Ransome are
preten]ia s` r`mn`. Cum ai de gnd s` te descotorose[ti de el?
Habar n-am! recunoscu ea, devenind brusc vis`toare.
Urm` o pauz`, dup` care Peg se interes` cu pruden]`:
Allison ... nu te sup`ra, dar ... chiar e[ti ... sigur` c` insula
asta \]i apar]ine?
Bine\n]eles! ripost` imediat Allison. Dac` n-ar fi a[a, de ce
a[ mai fi abandonat totul ca s` vin aici? {i ]i-am mai cerut [i ]ie s`
m` aju]i, asumndu-]i \n felul acesta mari riscuri ... din cauza
mea.
Nu, Peg, n-a[ fi ac]ionat niciodat` a[a dac` a[ fi fost convins`
c` n-am dreptul s` posed aceast` insul`. Problema nu e aceea c`
nu [tiu dac` sunt adev`ratul proprietar al insulei, ci mai degrab`
cum s` scap de Brett Ransome!
Dup` p`rerea mea, ar trebui s` refuzi s` te mai vezi cu el
\nainte s` consul]i un avocat. |i dai toate elementele dosarului [i
dup` aceea e de datoria lui s` se ocupe de aceast` afacere.
Am \ncercat deja s` iau leg`tura cu Herb, dar n-am avut
succes.
Nu locuie[te \n New York?
INSULA CENTAURULUI 45
Ba da, am \ncercat s`-l vizitez cnd am fost acolo, dar mi-a
r`spuns numai robotul telefonic. Acela[i lucru mi s-a \ntmplat [i
ast`zi.
Cnd ai vorbit cu el ultima oar`?
|n ziua \n care a deschis testamentul. Pleca a doua zi din
New York ca s` se duc` la festivalul de la Cannes, dar a promis c`
va \ndeplini toate formalit`]ile administrative dup` ce se va
\ntoarce. Eu sunt singura mo[tenitoare, din cauza asta nu era nici
o grab` ...
Herb Canby `sta nu mi se pare un tip prea serios, observ`
Peg cl`tinnd din cap.
A[a este, oft` Allison, nu prea ai de unde s`-l apuci.
{i b`nuiesc c` e [i amator de petreceri mondene.
Da, dar nu m-a min]it. Am citit cu ochii mei cele scrise de
Tyler.
M`car a legalizat documentul? o \ntreb` Peg pe un ton
aspru.
P`i ... nu cred, m`rturisi Allison cam f`r` tragere de inim`.
Pleca a doua zi \n Europa [i n-a mai avut timpul necesar ... Din
fericire, a avut totu[i amabilitatea de a m` suna, c` altfel ...
De fapt ce [tii despre el? se interes` Peg \n stilul ei realist.
E un vechi prieten, \i r`spunse Allison f`cnd un gest evaziv
cu mna. Nu cred c` e necinstit. Poate c` e cam lene[, dar e un
om drept ... El [i Tyler au copil`rit \mpreun`, au stat la aceea[i
gazd` \n timpul colegiului [i au r`mas cei mai buni prieteni. Am
totu[i \ncredere \n el.
46 GEORGIA HARRIS
Dar \ncruntarea ei din sprncene nu-i sc`p` lui Peg.
Vrei s` spui c` e un copil r`sf`]at, trase ea concluzia.
|ntr-un anume sens, da. Provine dintr-o familie bogat` [i
practicarea meseriei de avocat nu e neap`rat indispensabil`
pentru el, dar asta nu-i pune sub semnul \ntreb`rii integritatea
moral`.
Nu, doar seriozitatea, nu crezi?
Nu. Dac` s-a f`cut o gre[eal`, probabil c` a fost vina mea.
Nu am insistat \ndeajuns \n leg`tur` cu legalizarea testamentului,
dar nu m-am gndit nici o clip` c` ar putea s`-[i prelungeasc`
[ederea \n Fran]a. Totul s-a petrecut att de repede [i \ntr-un
mod att de nea[teptat ... Am avut foarte multe probleme de
rezolvat, a[a c` e normal s`-mi fi sc`pat anumite lucruri!
Prietena ei cl`tin` din cap cu un aer dojenitor.
Cum ai putut, Allison, s` neglijezi un element att de
important? Ai organizat de minune toate celelalte probleme [i ai
uitat de cea mai important`! Asta chiar e culmea!
Tn`ra d`du din umeri.
Nu-]i face griji! Nu e nimic att de grav. |[i construiesc o
tab`r` \n nordul insulei, [i ce-i cu asta? Atunci cnd se va
\ntoarce, Herb va face lumin` \n afacerea asta. Brett Ransome va
fi nevoit s` plece [i totul se va termina cu bine ... Herb mi-a dat
asigur`ri c` pot s` fac orice pe insul`, \n afar` de a o vinde. Te
rog s` m` crezi c` \[i cunoa[te meseria. Ransome's Cay \mi
apar]ine [i nimeni nu m` va putea convinge c` nu e a[a. Eu sunt
singura mo[tenitoare!
INSULA CENTAURULUI 47
E[ti sigur`?
E singurul lucru de care sunt absolut sigur`, Peg. Am v`zut
testamentul cu ochii mei, semnat de Tyler de fa]` cu martori.
Herb mi l-a dat s`-l citesc. Chiar m-a asigurat c` vorbise din nou
cu el cu cteva zile \nainte de accident ... Tyler \i spusese c` nu
vedea nici un motiv pentru care ar vrea s`-[i schimbe ultimele
dorin]e.
Ochii lui Peg se m`rir` de uimire.
Asta mi se pare un gest foarte generos din partea lui Tyler,
spuse ea.
Da, mai ales cnd m` gndesc la tot ce i-am spus \nainte s`
ne desp`r]im, ad`ug` Allison cu o figur` trist`.
Ce nu-mi place, e c` Brett Ransome sus]ine sus [i tare c` el
e proprietarul insulei! Ai face bine s`-l g`se[ti pe avocatul t`u ca
s` treac` la treab` [i s` fac` lumin` \n afacerea asta.
Nu-]i face griji, Peg, \ncerc` s-o lini[teasc` Allison. M` ocup
eu de tot.
|n ciuda calmului s`u, \n sinea ei tremura de spaim`. Ce se va
\ntmpla cu Ransome's Cay? Pn` la urm` cine va fi proprietarul
acestui col] de rai? Era convins` c` va c[tiga r`zboiul pe plan
legal ... dar ce se va alege de sentimentele ei fa]` de Brett? Putea
oare s` controleze [i aceast` problem`?
48 GEORGIA HARRIS
Capitolul 3
Buc`t`ria uria[` a vilei era foarte veche. Grinzile din lemn
contrastau cu tavanul alb [i podeaua pardosit` cu gresie de
culoarea c`r`midei. Ag`]ate de jur-\mprejurul \nc`perii, vase mari
de buc`t`rie din alam` luceau \n lumina blnd` care se strecura
printre jaluzelele l`sate. Aici era domeniul lui Effie, so]ia lui
Bunker. Allison ]inea foarte mult la b`trn` [i \n fiecare
diminea]` \i f`cea o mare pl`cere s` coboare, s` ia micul dejun [i
s` stea pu]in la taifas cu st`pna buc`t`riei. Dar \n diminea]a
aceea tn`ra era t`cut` [i ]inea gnditoare cea[ca de cafea
fierbinte cu ambele mini. Urm`rea cu o privire vis`toare agita]ia
lui Effie \ntre chiuvet` [i aragaz.
V`znd-o pe buc`t`reas`, Allison \[i amintea de luna ei de
miere. |n afar` de cteva riduri \n plus, Effie nu se schimbase
deloc de atunci, \n timp ce ea ... |[i aminti c` \n vara respectiv`,
se refugiase adesea \n \nc`perea primitoare, lng` femeia aceea
care devenise repede pentru ea un fel de a doua mam`. Primele
deziluzii ... fuseser` cumplite [i Allison avusese nevoie de alinare
\n acele momente ...
Totu[i, nu dusese ceea ce unii numeau "o via]` u[oar`".
Allison fusese foarte vulnerabil` [i naiv` \nainte de c`s`torie.
Acum \[i d`dea seama c` de fapt trecuse direct de la copil`rie la
faza de adult, f`r` s` cunoasc` adolescen]a!
Tat`l ei murise cnd avea treisprezece ani, \ntr-un accident de
ma[in`. Mama ei, care nu-[i mai revenise niciodat` de pe urma
\ntmpl`rii acesteia, se \mboln`vise grav. Att de grav, \nct
Allison trebuia s` stea aproape tot timpul lng` ea, nelipsind
dect ca s` se duc` la [coal`. Acolo era prea timid` ca s` se poat`
\mprieteni cu b`ie]ii din clasa ei. Dup` moartea mamei, s-a \nscris
la o facultate din sudul Statelor Unite. Allison nu putea suporta
s` tr`iasc` singur` \n Connecticut, casa p`rinteasc` p`rndu-i-se
\ngrozitor de goal`. A[a c` plec` [i se trezi \n mijlocul unor colegi
mult mai maturi [i mai experimenta]i dect ea. Dezorientat` [i
u[or speriat`, \n cele din urm` c`zuse \n bra]ele primului tn`r
care \i f`cuse curte. Avusese ghinionul s` dea peste Tyler Hill ...
Cnd v`zu farfuria plin` cu brio[e pe care i-o punea Effie
dinainte, Allison reveni la realitate.
Oh, Effie! exclam` ea. Pur [i simplu m` r`sfe]i!
{i de ce nu? spuse buc`t`reasa zmbind. Ce e r`u \n asta?
Toat` lumea are dreptul s` fie r`sf`]at`.
A[a e, mul]umesc, Effie, spuse Allison rznd. Stai [i tu jos,
s` mai flec`rim pu]in.
50 GEORGIA HARRIS
M` \ntorc imediat. M` duc s` iau o cea[c`.
|n timp ce se uita dup` ea, se \ntreb` ce se mai \ntmplase cu
Jimmy. Effie vorbea despre el cu foarte mult` triste]e ... Spunea
c` ura fabrica la care lucra [i c` ducea o via]` grea. Visa s` se
\ntoarc` \ntr-o bun` zi pe insul`, dar Effie p`rea s` nu mai cread`
c` acest lucru va deveni vreodat` posibil. Totu[i, Allison tr`gea
n`dejde c` \n curnd, \n cazul \n care sta]iunea balnear` va primi
num`rul de clien]i prev`zut de ea, va putea s`-l angajeze pe fiul
lui Bunker [i al lui Effie la vil`. Nu voia \ns` s`-i promit` nimic
b`trnei, pentru a nu o dezam`gi ulterior. Astfel c` de fiecare
dat` se mul]umea doar s` se intereseze de soarta acestuia.
Ai mai primit vreo veste de la Jimmy? o \ntreb` ea pe
buc`t`reas`, cnd aceasta se \ntoarse spre ea.
Spre mirarea tinerei, figura lui Effie se lumin`, \n loc s` se
\ntunece, ca de obicei.
Da, da, ba chiar excelent`!
Minunat! M` bucur pentru tine, Effie! exclam` Allison lund
minile b`trnei \ntr-ale ei.
Nu a]i aflat? o \ntreb` Effie cu un aer u[or nelini[tit.
Nu. Nu uita c` m-am \ntors numai de dou` zile.
P`i ... am b`nuit c` dac` v-a]i \ntlnit cu domnul Brett ...
domnul Ransome vreau s` spun ...
Domnul Ransome?
Ce rol joac` el \n \ntoarcerea fiului t`u?
Allison nu era dect pe jum`tate mirat`. {tia c` Brett Ransome
era \n stare de orice ca s`-[i ating` scopurile.
INSULA CENTAURULUI 51
El l-a angajat, dar aveam impresia c` ac]iona]i de comun
acord cu el, insist` Effie.
Vezi bine c` nu! r`spunse Allison, enervat`. Nu [tiu nimic
despre mi[c`rile acestui domn!
Peste fa]a buc`t`resei trecu o umbr`. L`s` apoi capul \n jos,
devenind brusc t`cut`.
Effie, continu` Allison, \mi pare r`u, nu da aten]ie toanelor
mele. |mi pare tare bine pentru tine, dar te rog s` m` \n]elegi [i
pe mine. Brett Ransome s-a instalat aici f`r` s` m` anun]e.
Totu[i, fiecare din dumneavoastr` e proprietarul a jum`tate
din insul`. Allison se uit` o clip` la ea, cu gura c`scat` de uimire.
Poftim?! Dar e imposibil! protest` ea cu voce slab`.
Asta era \n orice caz dorin]a tat`lui lui Brett. A l`sat o parte
din Ransome's Cay fiului s`u [i cealalt` parte lui Tyler, acesta din
urm` reprezentnd cealalt` ramur` a familiei, \i explic` foarte
calm, Effie. Era un om foarte drept.
Asta \nseamn` c` tat`l lui Tyler nu avea nimic! trase tn`ra
concluzia, din ce \n ce mai mirat`.
|nseamn` c` Tyler o min]ise \nc` de la \nceput!
B`trnul colonel Hill n-a avut niciodat` vreun sfan], aprob`
Effie. Ransome era numele mamei lui. Biata femeie! So]ul a
ruinat-o, iar fiul ei sem`na ca o pic`tur` de ap` cu tat`l lui. Era la
fel de risipitor ca [i el ... Din fericire, l-ai p`r`sit la timp. De altfel,
el nu venea niciodat` aici. Pretindea c` se plictise[te cu noi.
Singura dat` cnd [i-a prelungit ceva mai mult [ederea, a fost cu
ocazia lunii voastre de miere.
52 GEORGIA HARRIS
Deci, Ransome's Cay nu i-a apar]inut cu adev`rat lui Tyler,
observ` Allison c`zut` pe gnduri.
A lui era numai jum`tate din ea, \i confirm` Effie. Dac`
mi-ar fi trecut vreo clip` prin cap c` nu [ti]i, v-a[ fi spus imediat
totul.
Allison ridic` spre b`trna buc`t`reas` o privire trist`.
Da, Tyler v-a min]it, oft` lund mna tinerei.
A[a cum a f`cut \nc` de la \nceput! Tr`ia \n minciun` [i
refuza s` recunoasc` faptul c` nu era un mo[tenitor bogat, un
milionar! Ar fi trebuit s`-mi dau seama, am fost o proast` ...
Tyler era un foarte bun actor [i un mare seduc`tor ... dar
n-a fost niciodat` cinstit. |nc` de cnd era mic ... dar cred c` deja
am spus prea multe, se opri ea [i se ridic` de pe scaun.
Dup` ce r`mase cteva clipe nemi[cat` pe scaun uitndu-se la
Effie cu un aer absent, Allison se duse \n salona[ [i se uit` spre
telefon. Trebuia neap`rat s` ia leg`tura cu Herb Canby la New
York. Ca de obicei \ns`, robotul telefonic \[i spuse mesajul, dup`
care vocea lui Herb cerea s` i se lase numele [i adresa.
Allison \nchise telefonul, \n culmea disper`rii. Se sim]ea
prins` \n capcan` din cauza propriei sale gre[eli. De ce nu-i
ceruse lui Herb s` legalizeze testamentul \nainte s` se lanseze
\ntr-o asemenea aventur`?
Ie[i \n gr`din`, s-o caute pe prietena ei. Era sigur` c` Peg va
[ti s`-i dea un sfat bun.
Dup` p`rerea mea, singura solu]ie e s` continu`m ce am
\nceput. Deschiderea sta]iunii e fixat` pentru patru iulie, adic`
INSULA CENTAURULUI 53
peste cinci zile ... a[a c` trebuie s` termin`m preg`tirile. Nu avem
nici o clip` de pierdut.
{tiu, [tiu, bomb`ni Allison. Dar cu toate astea, tot trebuie s`
\mpart insula cu acest individ care n are dect o singur` idee \n
cap, aceea de a se descotorosi de noi!
E adev`rat c` ne poate provoca multe necazuri, oft` Peg.
Dar trebuie s` existe o modalitate legal` prin care s` te po]i ap`ra
\mpotriva lui.
N-am reu[it s` dau nici acum de Herb.
{tii cumva la ce club din New York merge de obicei?
Da, dar cei de acolo nu-mi vor da niciodat` date despre el.
Asta depinde de cum le prezin]i situa]ia, \i suger` Peg cu o
sclipire [ireat` \n ochi.
Ai dreptate, m` duc s` m` apuc de treab`! Peste cteva
minute, vorbea deja cu unul din administratorul clubului.
M` numesc Allison Hill [i sunt o client` a lui Herb Canby. |l
caut \n leg`tur` cu o mo[tenire. Mi-a spus data la care se \ntoarce
de la festival, dar am uitat s` mi-o notez. M` simt foarte jenat`,
deoarece aveam \ntlnire [i ...
F`r` s` ia \n seam` turuiala ei, persoana de la cap`tul cel`lalt
al firului r`spunse cu r`ceal`:
|l a[tept`m s` vin` la dineul nostru anual, pe [apte iulie.
Dup` ce \nchise telefonul, Allison oft` u[urat`. M`car acum
avea un fir. Totu[i, pn` atunci nu putea s` fac` nimic. Trebuia
\ns` s` se comporte ca [i cum Brett Ransome n-ar fi existat
niciodat` [i s` preg`teasc` ziua inaugur`rii.
54 GEORGIA HARRIS
Dar cum s` fac` abstrac]ie de prezen]a aceea care de dou`zeci
[i patru de ore c`p`tase atta importan]` pentru ea? |n timp ce
doar la c]iva kilometri mai la nord, lucra [i el la ...
Dar ce anume face? [opti Allison dndu-[i seama \n acel
moment c` Effie nu-i spusese nimic despre planurile lui Brett.
Uitnd imediat de hot`rrea ei, se ridic` rapid [i se \ndrept`
spre buc`t`rie, dar cnd ajunse la u[a salona[ului, se opri. Dac`
ar trage-o mai mult de limb` pe Effie, atunci aceasta ar \ncepe s`
b`nuiasc` ceva ... [i Allison nu voia cu nici un chip ca cineva s`
observe tulburarea pe care i-o provocase acel b`rbat!
Atunci, de la cine s` se informeze? Bunker s-ar putea s`-i
raporteze totul lui Brett. |[i petrecea zilele \n golful \n care era
ancorat iahtul v`rului lui Tyler ... la fel ca Hoddy [i Max, b`ie]ii
lui Peg.
Venindu-i brusc o idee, Allison se r`suci pe c`lcie.
Hoddy [i Max! Ei [tiau cu siguran]` ce punea la cale Brett
Ransome [i de ce se \ntorsese pe insul` dup` zece ani de absen]`.
Trebuia deci s`-i g`seasc`!
***
Allison era prima care recuno[tea c` dac` n-ar fi fost Hod [i
Max Crowes, ar fi l`sat \n plata Domnului Ransome's Cay \nc` din
prima lun`, cnd primise devizul antreprenorului referitor la
INSULA CENTAURULUI 55
lucr`rile de la vil`. Totu[i nu ceruse ceva extraordinar! Allison
n-avusese inten]ia s` transforme cl`direa aceea veche \ntr-un
hotel ultramodern, dar ni[te repara]ii simple, zugr`veala [i cteva
lucr`ri de tmpl`rie [i instala]ii costau o avere! Nu dispunea de
asemenea mijloace financiare.
Tocmai se preg`tea s` se \ntoarc` \n Statele Unite, cnd Peg o
sf`tuise s`-i sune pe fiii ei. Hod [i Max reprezentau ultima ei
speran]`, de[i se \ndoia c` cei doi liceeni pot da de cap`tul
acestei sarcini grele.
Dar se \n[elase. Gemenii se dovedir` a fi ni[te me[teri
excelen]i, pricepndu-se s` repare, s` instaleze, s` lipeasc` [i s`
... zugr`veasc`. Ace[tia f`cur` o treab` impecabil`, demn` de
ni[te profesioni[ti.
Erau plini de farmec, simpatici, harnici [i mereu pu[i pe [otii.
Fiind din fire curio[i, erau la curent cu tot ce se petrecea pe
insul`. De altfel, mama lor le repro[a mereu acest lucru,
spunndu-le c` sunt "indiscre]i". Acesta era singurul subiect
asupra c`ruia nu erau de acord. Peg considera c` astfel pierdeau
timpul de poman`.
|n timp ce se apropia de hambar, auzi zgomotul sacadat
produs de un ciocan. L`sndu-se condus` de auz, d`du ocol
cl`dirii imense din lemn care fusese zugr`vit` de curnd \n alb.
Hoddy [i Max reparau trei ma[ini cu motor electric pe care le
scoseser` din hambar pentru a-i plimba pe clien]ii viitoarei
sta]iuni. Allison le z`ri ciufurile ro[cate pe deasupra uneia din
caroserii.
56 GEORGIA HARRIS
|n clipa \n care ajunse \n dreptul lor, avu loc o explozie [i
motorul uneia din ma[ini se transform` pentru cteva secunde
\ntr-un joc de artificii. Tn`ra tres`ri puternic [i scoase un strig`t
de spaim`.
Tmpitule! strig` unul dintre fra]i. Nu puteai s` opre[ti
motorul?
Dat fiind c` \nc` nu-i remarcaser` prezen]a, Allison \[i drese
glasul, apoi tu[i. Amndoi fra]ii ridicar` ochii \n acela[i timp [i
Allison le v`zu fe]ele oache[e murdare de fum [i vaselin`.
Bun` diminea]a, le spuse ea zmbindu-le larg. Nu vreau s`
v` deranjez prea mult, dar a]i putea s`-mi spune]i [i mie ce fac
nou-veni]ii \n port?
Tr`s`turile celor doi adolescen]i se luminar` dintr-o dat`.
Construiesc un centru de cre[tere a stridiilor. E
nemaipomenit!
Tare a[ vrea s` v` cred, le spuse Allison \ncruntnd din
sprncene. Dar ce [tie Brett Ransome despre acest domeniu?
Oh, foarte multe! o asigurar` gemenii foarte convin[i.
|n plus, oricum a adus [i un specialist \n acvacultur`, pe
profesorul McGinnis. {i el e un tip nemaipomenit!
Allison zmbi. "Nemaipomenit" p`rea s` fie cuvntul lor
preferat.
A venit cu avionul acum cteva zile, preciz` Hoddy, un
Beechcraft. Allison \[i aminti huruitul care pusese cap`t discu]iei
sale cu Brett. Asta explica de ce pe fa]a tn`rului ap`ruse o
expresie gnditoare.
INSULA CENTAURULUI 57
Dac` vom putea s` facem s` mearg` motorul `sta, vom reu[i
s` vedem ce se \ntmpl` acolo, ad`ug` Max ar`tnd spre ma[ina
plin` de praf cu un semn din cap. |n pricipiu, trebuia s`-[i
\nceap` exploatarea ast`zi. Brett [i-a dat cuvntul c` vom putea
s` ne uit`m atunci cnd se vor scufunda. Au un echipament de
scafandru pe care mi-ar pl`cea [i mie s`-l \ncerc ...
Cred c` m` voi duce s` arunc [i eu o privire acolo. Pot s`
iau vreuna din ma[inile celelalte? Par a fi \ntr-o stare mai bun`.
Nu prea sunt, spuse Hoddy, dar func]ioneaz`. Dup` ce le
revopsim [i le punem alte scaune, vor fi ca noi.
Sunt convins`, \i asigur` Allison rznd. V`d cheia \n
contact...
Chiar vrei s` te folose[ti de ea? o \ntreb` Max, surprins.
Pe curnd, b`ie]i, le strig` ea ca s` poat` fi auzit` prin
zgomotul asurzitor produs de motor.
Allison o lu` pe drumul plin de hrtoape care \nconjura
insula, c`ruia Max [i Hoddy \i spuneau "tunelul". Acesta se
afunda \n p`dure [i la un moment dat bolta de verdea]` p`rea c`
devine [i mai \ngust`. Din fericire, din loc \n loc ap`rea la cte o
cotitur` a drumului o poian` uria[`.
De fiecare dat` cnd Allison vedea pe vreunul din rarii
locuitori ai insulei, b`trni \n cea mai mare parte, oprea ma[ina
[i st`tea cu el cteva minute de vorb`. To]i discutau despre
dificultatea de a cre[te orice altceva pe p`mntul acela \n afar` de
fructe [i foarte pu]in porumb. "Briza marin` distruge tot" repetau
to]i cl`tinnd din cap.
58 GEORGIA HARRIS
Dar dincolo de lamenta]ii, Allison b`nuia c` se ascunde o
profund` dezn`dejde. Acei oameni f`ceau parte din ni[te familii
care tr`iau pe insula aceea de mai multe genera]ii. |n prezent,
probabil erau ultimii care vor muri pe palma aceea de p`mnt.
Allison le cuno[tea foarte bine problemele [i nu uitase nimic din
ceea ce-i spuseser` odinioar`, cu ocazia scurtei ei vizite.
|ntr-adev`r, \n timpul lunii de miere, Tyler, nemaig`sindu-[i
astmp`r, f`cea adesea c`l`torii scurte la New York, l`snd-o
singur` la Ransome's Cay. Absen]a lui n-o deranja \ns` deloc pe
tn`r`, care profita de ea pentru a cunoa[te popula]ia b`[tina[`.
Toat` lumea se purtase att de frumos cu ea, \nct le r`m`sese
recunosc`toare.
Pe m`sur` ce dragostea pentru so]ul ei se diminua, cea pe
care o sim]ea fa]` de Ransome's Cay devenea din ce \n ce mai
puternic`, Cu toate astea, nici m`car nu visase ca \ntr-o bun` zi
s` revin` aici \n calitate de proprietar [i nici c` un alt Ransome
aproape o va seduce! La acest gnd, se \nfior` u[or.
Duc`-se la to]i dracii Ransomii `[tia! bomb`ni ea aprope \n
[oapt`.
Din cauza lui Tyler [i a maniei grandorii de care suferea
acesta, mo[tenise jum`tate dintr-o insul` pentru care mai
trebuia s` se lupte ca s-o p`streze!
{i \n cazul \n care Brett i-ar intenta proces ... nu va reu[i \n
nici un fel s` fac` rost de cel mai bun avocat [i nici nu-i mai
r`m`sese ceva din ce-i l`saser` mo[tenire tat`l [i mama ei. Brett
va c[tiga [i ea va pierde insula ...
INSULA CENTAURULUI 59
Nu, sub nici o form` a[a ceva nu se va \ntmpla! spuse ea
scr[nind din din]i.
Insula aceea reprezentase foarte mult pentru ea! Dup` voiajul
de nunt`, cnd se \ntorsese la New York, visa adesea c` se afl`
sub soarele arz`tor de pe Ransome's Cay, inspirnd mireasma
ame]itoare a florilor exotice. Dup` p`rerea ei, acel loc devenise
rapid un cadru fermecat, un fel de paradis pe p`mnt \n care
totul era posibil ... Acest gnd o urm`rise de-a lungul anilor [i nu
uitase niciodat` [ederea \n vila alb` din vrful dealului care
domina oceanul. De cte ori nu se \ntorsese cu mintea \n locurile
acelea?
|n Ransome's Cay se sim]ea la ea acas` [i aici voia s` r`mn`.
Dac` Brett voia r`zboi ... ei bine, se va lupta cu el!
Ma[ina rablagit` ie[i din p`durea \ntunecat` [i d`du de o plaj`
imens` cu nisip fin. Orbit` de reflectarea razelor soarelui pe
\ntinderea aceea vast`, Allison miji ochii. Opri motorul [i z`ri la
cap`tul cel`lalt al golfului, sub un stejar imens, dou` cabane din
prefabricate. Se \ntreb` cum procedaser` ca s` le aduc` aici. Apoi
observ` o [alup` uria[` \n mijlocul golfului. Pe puntea acesteia se
agitau ni[te oameni. Unul din ei era probabil Brett Ransome.
Privirea tinerei reveni din nou la c`su]e, care p`reau goale.
Mnat` de curiozitate, Allison porni din nou motorul [i se
\ndrept` spre stejarul uria[. Inima \i b`tea foarte tare \n piept. |n
timp ce ea se apropia \ncet, u[a uneia din cabane se deschise.
Tn`ra \[i ]inu r`suflarea ... dar nu era Brett. B`rbatul care st`tea
la c]iva metri de ea era aproape complet chel. |n adncul
60 GEORGIA HARRIS
sufletului, Allison era u[or dezam`git`. Dar oare Brett era
\n`untru? B`rbatul se apropie acum de ma[ina ei oprit` \n
mijlocul drumului.
Bun` ziua! spuse el politicos. Da]i-mi voie s` m` prezint ...
Sunt doctorul McGinnis. Probabil c` dumneavoastr` sunte]i
doamna Crewes sau doamna Hill ...
|i \ntinse mna prin geamul deschis al portierei. Ea i-o strnse
zmbind, cam mirat` de primirea lui c`lduroas`.
Da, sunt Allison Hill, spuse ea. Deci, Brett Ransome v-a
pomenit de numele meu ...
O sclipire [ireat` se aprinse \n ochii alba[tri ai profesorului.
Nu. Prietenul nostru Brett a fost cam t`cut zilele astea.
Gemenii mi-ai spus ...
Hoddy [i Max! exclam` Allison cobornd din ma[in`,
sim]indu-se dintr-o dat` ceva mai lini[tit`.
Sunt ni[te me[teri foarte pricepu]i. Mi-ai f`cut deja o
mul]ime de servicii.
A[a este. Sunt foarte valoro[i, recunoscu Allison. Ne-au
vorbit [i nou` despre dumneavoastr`. S-ar p`rea c` sunte]i
specialist \n acvacultur` [i sunte]i "nemaipomenit".
Doctorul McGinnis izbucni \n rs.
Sunt biolog [i specialist \n problemele acvaculturii, dar n-a[
\ndr`zni niciodat` s` spun c` sunt "nemaipomenit"! Oricum, zise
el, acest compliment m` onoreaz`. Vre]i s` vizita]i laboratoarele
noastre? Dup` cteva secunde de ezitare, Allison se interes` cu
gravitate:
INSULA CENTAURULUI 61
Sunte]i singur?
Biologul se \ncrunt`, mirat. Allison sim]i c` se \nro[e[te ca
racul la fa]`:
V` este fric` de mine? M` simt m`gulit!
Nu, nu asta am vrut s` spun, \ng`im` ea jenat` la culme.
Nu trebuie s` v` fie team`, locul acesta e pustiu. Nimeni nu
va vedea c` a]i venit s` ne spiona]i, ad`ug` el rznd vesel.
Recunosc c` sunt foarte curioas`, r`spunse Allison u[urat`.
La ce serve[te [alupa?
Deocamdat` ne folosim de ea ca baz` pentru explorarea
fundului m`rii, dar mai trziu va trebui s` ne serveasc` drept
punct de ancorare pentru ramele cresc`toriei ...
De stridii b`nuiesc, \l opri Allison.
Da, [i de creve]i.
{i de ce a]i construit aceste cabine? Nu ave]i loc suficient pe
[alup`?
Biologul aprob` cu un gest din cap.
Am nevoie de o suprafa]` de lucru stabil`, ca s` pot verifica
exactitatea analizelor pe care le fac. Cealalt` ne folose[te drept
locuin]` temporar`.
Deci, nu dormi]i pe iaht? \ntreb` Allison, mirat`.
Nu \ntotdeauna. |n plus, nu e chiar un iaht, adic` un vas de
vacan]`. "Ulisse" e unul din cele mai mari vase de exploatare
[tiin]ific` din lume!
Nu [tiam, m`rturisi tn`ra, devenind brusc preocupat`.
Brett se afl` la bordul ei de patru ani de zile.
62 GEORGIA HARRIS
A f`cut turul lumii pentru a-[i aprofunda cuno[tin]ele
referitoare la acvacultur`. V` sup`ra]i pe mine dac` v` spun ceva?
o \ntreb` doctorul McGinnis pe nea[teptate.
Deloc, \l asigur` ea aruncndu-i o privire iscoditoare.
Ei bine, dup` p`rerea mea, Brett ar fi preferat s`-[i
stabileasc` de fapt cartierul general \n alt` parte.
La vil`, nu-i a[a? spuse repede Allison cu inima b`tndu-i
puternic \n piept.
Da. Am navigat \mpreun` de la Key West [i pe toat` durata
c`l`toriei mi-a l`udat tot timpul frumosul lui conac colonial. |mi
descria parcul [i m` punea s`-mi aleg una din cele zece camere!
P`rea s` se bucure foarte tare de revederea acestei case.
{i acum?
Nu mai vorbe[te despre ea. De cnd am sosit aici, e
posomort [i prost dispus. Nu mai \n]eleg nimic.
Biologul se uit` intens la figura tinerei. Ea l`s` ochii \n jos,
stnjenit`.
Domnul Ransome poate s` vin` acolo oricnd dore[te.
Camera lui \i st` la dispozi]ie. I-am spus-o chiar eu, spuse ea cu
r`ceal` \n glas. Apoi, redeveni surz`toare [i-i spuse:
{i dumneavoastr` sunte]i binevenit la mine, domnule
doctor.
V` mul]umesc, dar asta nu r`spunde \ntreb`rii mele, \i
r`spunse el \ncruntnd din sprncene.
Domnul Ransome ar fi trebuit totu[i s` v` pun` la curent,
spuse ea uitndu-se spre [alup`. Dar probabil a \n]eles c`
INSULA CENTAURULUI 63
Ransome's Cay \i apar]ine, cnd de fapt eu sunt proprietarul a
jum`tate din insul` ...
Allison rezum` \n cteva minute situa]ia [i, c`p`tnd
\ncredere datorit` bun`voin]ei interlocutorului s`u, \i d`du
am`nunte \n leg`tur` cu planurile ei de a pune \n func]iune o
sta]iune balnear`.
Nu vreau s` fie un hotel de lux. Nu vom putea primi dect
vreo cincisprezece clien]i odat`. }inem mai ales la p`strarea
autenticit`]ii atmosferei. |n interior nu am b`tut un cui, n-am
ref`cut nimic, absolut nimic. Vila trebuie s` r`mn` ca mai
\nainte, altfel [i-ar pierde din farmec.
Dar spune]i-mi ... spuse omul de [tiin]` c`zut pe gnduri,
dac` ave]i fiecare \n proprietate jum`tate din insul`, b`nuiesc c`
dumneavoastr` sunte]i cea care a mo[tenit terenul pe care a fost
construit` casa ...
Cnd auzi aceste cuvinte, Allison se f`cu alb` ca varul la fa]`.
Nu se gndise niciodat` la acest aspect al problemei. Atunci cnd
aflase c` nu era singura mo[tenitoare a insulei, b`nuise c` ea [i
Brett Ransome vor g`si o solu]ie pe cale amiabil`. Reac]ia
violent` a tn`rului o aruncase \ns` \ntr-o asemenea stare de
perplexitate, \nct se ag`]ase de ideea c` era acoperit` din punct
de vedere legal, f`r` s` se gndeasc` mai departe. {i dac` terenul
lui Tyler nu includea [i casa? Aceast` eventualitate o f`cea s`
tremure de spaim`.
Dori]i s` vizita]i laboratoarele noastre?
Vocea doctorului McGinnis o smulse brusc din gnduri.
64 GEORGIA HARRIS
Cu pl`cere, r`spunse ea repede, bucuroas` de apari]ia
acestei diversiuni.
|l urm` \n c`su]a montat` pe piloni. Cnd ajunse \n`untru, fu
foarte mirat` s` descopere un echipament extrem de modern.
Nu mai tr`im \n epoca eprubetelor, observ` biologul v`znd
aerul ei surprins. Aparatura e electronic`.
E foarte impresionant, spuse Allison trecnd \n revist` cu
interes seria de ecrane montate pe carcasa imens` din metal
negru.
Veni]i s` v` uita]i prin microscop, \i propuse doctorul
McGinnis.
Timp de peste un sfert de or` Allison \l ascult` cu aten]ie [i
astfel \n]elese inten]iile lui Brett. Prin acvacultur`, avea de gnd
s` re\nvie economia insulei. Acesta era visul vie]ii lui [i de aceea
f`cuse \nconjurul lumii.
Un vis ... Acest cuvnt p`rea s` fie cel mai corect pentru a
caracteriza planul plin de fantezie al lui Brett. Ca [i v`rul lui,
Tyler Hill, era un copil r`sf`]at. Pe moment acvacultura \l amuza,
dar ce se \ntmpla atunci cnd se va plictisi de noua lui juc`rie?
|l va face s` se \ntoarc` aici pe Jimmy? ... Tn`rul \[i va p`r`si
postul de la fabric` [i se va muta cu toat` familia pe insul` ...
V` mul]umesc pentru timpul petrecut cu mine, domnule
doctor, spuse Allison zmbindu-i c`lduros. A[ fi bucuroas` s` v`
primesc la vil`.
Voiam s` v` pun o \ntrebare ... \ncepu biologul, pe un ton
[ov`itor. |n leg`tur` cu Max [i Hoddy. Ei ar dori s`-i \nv`] s` se
INSULA CENTAURULUI 65
scufunde cu costumul de scafandru pe care l-am adus cu noi.
Pn` acum n-am \ndr`znit s` le dau vreun r`spuns, deoarece nu
voiam s` \ncalc voin]a mamei lor. {ti]i cumva dac` dnsa s-ar
opune acestui lucru?
|n privin]a asta, pot s` v` asigur c` da. Lui Peg \i e groaz` de
ap` [i de[i b`ie]ii sunt \not`tori excelen]i, \[i iese din min]i de
fiecare dat` cnd \i vede zbenguindu-se \n valurile oceanului!
A[ putea \ncerca s-o conving ... Hoddy [i Max mi-au f`cut
attea servicii, \nct nu am curajul s` le refuz aceast` bucurie.
|n cazul acesta, ar trebui s` veni]i la noi. Sunt convins` c`
Peg va avea deplin` \ncredere \n dumneavoastr`.
Acum, se aflau \n pragul u[ii [i Allison se preg`tea s`-i \ntind`
mna doctorului McGinnis, cnd deodat` acesta exclam`:
Dar iat`-l pe Brett!
Allison \ntoarse repede capul [i z`ri silueta \nalt` a lui Brett
Ransome \ndreptndu-se spre ei. Vreme de o clip`, rev`zu cu
ochii min]ii centaurul de la Buttonhook Cove. Cu obrajii \n fl`c`ri,
\i venea s-o ia la goan`, dar era deja prea trziu. Din locul \n care
se afla, adic` \n plin soare, el n-o putea vedea \n \ntunericul
cabanei. |l urm`rea cu privirea de parc` ar fi fost vr`jit`.
Din nefericire, vom avea musafiri, spuse biologul pe un ton
[iret.
Tn`ra nu-i r`spunse. Brett, aflat acum sub umbra stejarului
uria[, se uit` la ea urcnd \n continuare panta. O recunoscu
imediat pe Allison [i f`cu o u[oar` mi[care de retragere, dar apoi
expresia fe]ei lui se aspri \ngrozitor de tare.
66 GEORGIA HARRIS
La revedere, domnule doctor, [i v` mul]umesc \nc` o dat`.
Veni]i s` n` vede]i. Vom fi \ncnta]i s` v` primim, iar Peg se va
bucura s` v` cunoasc`, spuse ea pe ner`suflate, \ntinznd mna
biologului.
Pl`cerea a fost de partea mea, \i r`spunse el \n mod
curtenitor \nainte s` se \ntoarc` spre Brett. Brett, avem un
musafir ...
Dar tn`rul nu acord` nici o aten]ie prietenului s`u. O privea
\n ochi pe Allison cu un aer \ncruntat. Tn`ra r`m`sese
\n]epenit` \n acela[i loc, ca o statuie.
A[adar ]i-ai f`cut calculele, b`nuiesc, \i arunc` el cu o voce
plin` de ar]ag.
Ce calcule?
Lista cu cheltuielile f`cute la vil`, nu face pe proasta!
Brett, te rog ... protest` doctorul McGinnis.
Treaba asta nu te prive[te pe tine, doctore, spuse Brett
printre din]i, uitndu-se \n continuare la Allison. Asta e o
problem` de familie, nu-i a[a, doamn` Hill?
Uite ce e, domnule Ransome, protest` Allison enervat`, eu
nu \ncerc s` pun mna pe insula asta prin mijloace necinstite ...
Serios? spuse el pe un ton mieros. Atunci, de ce nu mi-ai
adus lista?
Dat fiind c` Allison nu-i r`spundea, Brett se \ntoarse spre
biolog.
|]i dai seama? Eu sunt destul de m`rinimos ca s`-i restitui
banii cheltui]i pentru renovarea vilei [i ea ...
INSULA CENTAURULUI 67
Cum \ndr`zne[ti!? explod` tn`ra, ro[ie la fa]` de furie.
... I-am cerut s` fac` o list` cu tot ce a cheltuit, pentru c` nu
se f`cea s` fur de la v`duva v`rului meu, nu-i a[a? continu` Brett,
nelund \n seam` privirea feroce a lui Allison.
{i dup` aceea, ce ai de gnd? |mi vei cere s` plec?
Exact! |]i semnez un cec [i te trimit acas`.
Ct de generos e[ti! \l ironiz` Allison. Dar cine te crezi, m`
rog?
Acela care sunt, adic` proprietarul insulei Ransome's Cay!
N-o s` reu[e[ti s` m` fraiere[ti, domnule Ransome, \i spuse
ea cu fermitate. Am aflat \n diminea]a asta c` \ntr-adev`r nu sunt
singurul proprietar al insulei, dar jum`tate din ea e a mea [i n-o
voi pierde pentru nimic \n lume! E bine s` [tii treaba asta! L-am
rugat pe avocatul meu s` studieze problema!
Apoi, f`r` s` mai a[tepte r`spunsul lui, \i \ntoarse spatele [i se
\ndrept` cu pa[i mari spre rabla pe care o parcase ceva mai sus,
la marginea drumului. Demar` \n tromb` [i l`s` \n urm` plaja cu
nisip alb, p`trunznd \n p`dure. Atunci, observ` c` ceea ce luase
\ntotdeauna drept ni[te scoici mici care acopereau drumul erau
de fapt cochilii de stridii.
68 GEORGIA HARRIS
Capitolul 4
Lipsise prea mult` vreme, \[i spuse Brett Ransome \n timp ce
urm`rea cu privirea cum se dep`rta vechea ma[in` trndu-se
prin toate hrtoapele drumului. Ar fi trebuit s` ia primul avion de
la San Diego spre Savannah chiar \n ziua \n care aflase c` murise
Tyler. Ulysse [i echipajul acestuia putea foarte bine s` traverseze
[i f`r` el canalul Panama. De ce nu-i d`duse prin cap c` fosta so]ie
a lui Tyler, v`znd locul liber, va \ncerca s` pun` mna pe el?
|n timpul ultimei s`pt`mni din drumul lung care \l adusese
aici, \n fiecare sear` adormise gndindu-se c` \n curnd se va
\ntoarce \n casa \n care se n`scuse. Revedea cu ochii min]ii patul
mare din camera lui, situat` deasupra salona[ului. Trecuse atta
timp de atunci ...
De unde s` [tie c` va da aici peste v`duva v`rului s`u? |n plus,
aceasta era clar c` nici nu se gndea s` plece. {i cu toate astea, va
trebui s` p`r`seasc` neap`rat vila, vila lui!
Atunci cnd o privise de pe puntea lui Ulysse, \n dup`-amiaza
\n care sosiser`, foarte alb`, coco]at` \n vrful dealului de un
verde superb, inima \ncepuse s`-i bat` mai tare. {i, cu r`suflarea
t`iat` de emo]ie, ca \n copil`rie, num`rase cei cinci piloni gro[i
ai verandei.
Era att de bucuros s`-[i poat` privi locuin]a f`r` idei
preconcepute. Margo disp`ruse de mul]i ani de acolo [i el se
vindecase de iubirea aceea nefericit`, se vindecase odat` pentru
totdeauna ...
Pierdut \n gnduri, Brett nu observase privirea dojenitoare a
doctorului McGinnis. Privind \n gol, acesta evoca frumuse]ea
uluitoare a lui Allison. Trebuia s` recunoasc` sincer c` Tyler avea
gusturi rafinate.
Imaginea trupului ei gol din spatele perdelei de ap` a
cascadei \i reveni \n minte, ca [i talia sub]ire [i picioarele ei lungi.
Doamna Hill era \ntr-adev`r superb`! L`s` s`-i scape un oftat.
Margo \l f`cuse s` \n]eleag` \n urm` cu mul]i ani ct` perfidie se
putea ascunde \ntr-un trup perfect. Nu era naiv. Allison Hill
\ntocmise un plan pentru a pune mna pe Ransome's Cay [i el
trebuia s` i-l dejoace cu orice pre], de[i \nc` nu [tia cum s`
procedeze. Acesta era de fapt [i motivul pentru care se purtase
att de agresiv cu ea ceva mai devreme. Fu cuprins deodat` de un
ciudat sentiment de vinov`]ie la acest gnd [i se \ntoarse spre
biolog pentru a se justifica.
Brett fu foarte surprins s` vad` asprimea din privirea
doctorului McGinnis.
70 GEORGIA HARRIS
Aceast` tn`r` nu ne f`cea dect o vizit` politicoas`, spuse
biologul f`r` s`-i lase lui Brett r`gazul necesar pentru a se
explica. E o tn`r` fermec`toare [i chiar nu v`d de ce i-ai vorbit
att de urt!
Tu ai p`rerea ta [i eu pe a mea, \i r`spunse cu r`ceal` Brett.
B`nuiesc c` [tii cu cine ai vorbit.
Cu v`duva v`rului t`u, evident, \i r`spunse biologul dnd
din umeri. Dar asta nu \]i d` dreptul s` o tratezi ca pe o hoa]`.
Uite ce e, McGinnis, spuse Brett nervos la culme, femeile lui
Tyler nu m` intereseaz`. Nu vreau nici m`car s` mai vorbim cu
ea. Dac` m` va for]a s-o fac, s` nu se mire de ce o s` urmeze!
Dar doamna Hill a fost so]ia v`rului t`u, nu o cucerire
oarecare!
{i Margo fusese o so]ie, so]ia lui, \[i spuse el cuprins brusc de
un val de triste]e.
Numai o cretin` sau o aventurier` putea s` se m`rite cu
Tyler. {i doamna Hill nu e \n nici un caz fraier`!
|n privin]a asta n-o s` te contrazic, dar dac` a fost o naiv`, o
fat` nevinovat`?
Nevinovat`! repet` Brett, izbucnind \ntr-un rs ironic.
Dar biologul nu se descuraj`.
Probabil c` era foarte tn`r` atunci cnd s-a c`s`torit [i nu
era a[a cum e acum. Poate chiar v`rul t`u a f`cut-o s`-[i piard`
iluziile. Probabil c` pe vremea aceea nu avea mai mult de
optsprezece ani.
|n cazul `sta, de ce \ncearc` s` pun` mna pe insul`?
INSULA CENTAURULUI 71
Sunt sigur c` nu-i apar]ine ei!
Dup` p`rerea mea, \ntre voi doi exist` o ne\n]elegere. Nu
[tiu \n ce const`, dar pot s` te asigur c` Allison Hill e ct se poate
de sincer`. Va trebui s` te duci s`-]i ceri scuze pentru ie[irea de
mai devreme.
Deci, [i tu ai c`zut \n plasa farmecului ei! Dup` Bunker [i
Effie ...
Vorbele \i r`maser` \ns` pe buze. Din cauza unei femei, era
gata s` se certe cu cel mai bun prieten al lui, acela care de-a
lungul attor ani de \ncerc`ri \l sus]inuse, \l ajutase [i-i ridicase
moralul \n momentele de cump`n` ... Trebuia neap`rat ca
biologul s` \n]eleag` exact cum stau lucrurile.
Te rog ... hai s` nu ne cert`m, \ncepu el cu o voce mai
blnd`. Crede-m`, \ns`, c` Allison Hill nu e virtutea \ntruchipat`,
a[a cum pari \nclinat s` gnde[ti. Tyler n-a pierdut timpul cu ea.
A \nv`]at foarte bine lec]ia de la el. Locul a r`mas liber [i atunci
s-a instalat aici.
Ai uitat c` e convins` c` are acest drept. L-a mo[tenit pe
Tyler Hill, observ` omul de [tiin]`.
Totu[i nu se poate s` nu [tie c` Tyler mi-a vndut mie
partea lui ...
De ce ar [ti? \l \ntreb` prietenul lui, \ncruntndu-se.
Dar deja Brett \ncepuse s` relateze ceea ce credea el c` era
povestea lui Allison.
Atunci cnd Tyler a murit f`r` s`-i lase mo[tenire nici un
sfan], primul lucru pe care l-a f`cut a fost de a c`uta ceva din care
72 GEORGIA HARRIS
s` poat` scoate bani. Vila era goal`. Face investiga]ii despre mine
[i afl` c` eu fac turul lumii la bordul lui Ulysse, de unde trage
concluzia c` nu m` intereseaz` ce se mai alege de Ransome's Cay.
Dar cum nu de]ine titlul de proprietate, nu poate vinde insula.
Astfel c` nu-i mai r`mne dect o solu]ie: s` scoat` profit de pe
urma ei, transformnd-o \ntr-o sta]iune balnear` de lux.
Continund tradi]ia fermec`torului ei so], g`se[te o femeie care
s-o urmeze, \mpreun` cu cei doi copii solizi ai ei. Ei sint cei care
fac toat` treaba, \n timp ce doamna se odihne[te ...
Nu e adev`rat! i-o retez` biologul, sup`rat.
Dar f`r` s` ia \n seam` observa]ia prietenului s`u, Brett, c`ruia
\i f`cea o pl`cere deosebit` s` o ponegreasc` pe Allison,
continu`:
Sunt convins c` nu-i pl`te[te pe cei doi b`ie]i. Probabil c`
i-a promis marea cu sarea mamei lor, f`r` s` le dea nici un ban!
Dac` a[ fi ajuns aici cu o lun` mai trziu, a[ fi fost nevoit s-o aduc
\n fa]a instan]ei, ca s-o pot expulza de pe insul`. Sta]iunea
balnear` ar fi fost un fapt \mplinit. Ce inteligent` e! Este sigur`
c`, descurajat fiind de t`r`g`nelile unui proces, a[ accepta un
compromis, sau mai r`u, a[ desp`gubi-o ... [i oricum, ar pleca \n
final cu mai mul]i bani \n buzunar dect la sosire ...
|]i dai seama c` e[ti pe cale de a o acuza de escrocherie?
exclam` biologul, uluit. Nu-]i st` deloc \n caracter s` faci a[a ceva,
Brett. Nu credeam c` po]i fi att de nedrept. |n]eleg foarte bine
c` \i p`strezi ranchiun` v`rului t`u, de[i nu [tiu de ce, dar mi se
pare inadmisibil s` te r`zbuni pe o femeie nevinovat`! ...
INSULA CENTAURULUI 73
Stai pu]in, eu ... \l opri Brett.
Dar prietenul lui continu`, ridicnd tonul:
... Sunt sigur c` Tyler a min]it-o. De fapt, asta nu m-ar
surprinde prea tare. A crezut c` e mo[tenitoarea \ntregii insule [i
cnd [i-a dat seama c` nu avea nimic, n-a \ncercat s` nege acest
lucru. Mi-a dat chiar ea asigur`ri c` Tyler era \n stare de lucruri [i
mai cumplite! {i nu exist` nici un pic de triste]e \n vorbele ei.
Stau [i m` \ntreb dac` nu cumva mai e \ndr`gostit` [i acum de el!
Brett \i arunc` o privire posomort`. Aceast` ultim`
presupunere i se p`rea total nefondat`.
V`d c` nu [tii s` rezi[ti farmecului unei femei frumoase
spuse el zmbindu-i ironic prietenului s`u.
Se poate, r`spunse iritat biologul, mai ales cnd se afl` \n
dificultate.
Brett se \ncrunt`.
Nu-]i mai face attea griji pentru ea. {tiu s` recunosc o
aventurier` atunci cnd o \ntlnesc! Ea [tie perfect cum st`
situa]ia. Nu se poate ca doamna Hill s` nu [tie c` am cump`rat
partea lui Tyler. Prima datorie a unui avocat dup` deschiderea
unui testament este de a verifica valoarea terenului respectiv,
pentru a calcula nivelul taxei de succesiune.
A[a este, dar dac` avocatul respectiv neglijeaz` s` legalizeze
testamentul?
Poftim?
Da, a[a mi-a spus ea. Individul a plecat \n Europa [i n-a mai
dat nici un semn de via]`! Era un prieten al v`rului t`u, Tyler.
74 GEORGIA HARRIS
E imposibil! exclam` Brett, care \ns` p`ru tulburat.
Dup` deschiderea testamentului, doamna Hill a fost att de
emo]ionat`, \nct a uitat s` mai insiste pe lng` el ca s` se ocupe
de validare. Cnd a vrut s-o fac`, a fost prea trziu. Nu reu[e[te
nici acum s` dea de el.
Un avocat n-ar face niciodat` o asemenea gre[eal`, bomb`ni
Brett.
Se nume[te Herb Canby, poate c` \l cuno[ti ...
Herb Canby ... da, bine\n]eles, e un vechi prieten al lui
Tyler. Din cte \mi amintesc, nu era interesat dect de via]a
monden`. |i place la nebunie s` se distreze [i meseria de avocat
nu e dect de fa]ad` ...
Vezi? Deci neglijen]a lui nu e att de ilogic`.
Brett c`zu pe gnduri. Pentru prima oar` de cnd debarcase
pe Ransome's Cay, \[i d`du seama c` gre[ise neavnd \ncredere
\n Allison Hill.
***
|n acela[i timp, zdruncinat` bine de hrtoapele drumului,
Allison tuna [i fulgera \mpotriva lui Brett Ransome. Cum
\ndr`znise s`-i vorbeasc` pe tonul acela? Parc` ar fi fost o hoa]`!
Totu[i, \n adncul sufletului se sim]ea pu]in vinovat`. Nu se
dusese tocmai la cap`tul cel`lalt al insulei ca s`-[i satisfac` \n
INSULA CENTAURULUI 75
sfr[it curiozitatea? Ducndu-se acolo, exista o [ans` din dou` s`
se \ntlneasc` totu[i cu el.
Fusese de-a dreptul penibil, dar asta nu trebuia s-o mire. |i
rev`zu fa]a furioas`, cu sprncenele \ncruntate. Ce diferit era de
cel din urm` cu cteva zile, din fa]a cascadei ...
Ca \ntr-un film, scena i se derul` prin fa]a ochilor. Calul imens
care ie[ea din valuri, sclipirea potcoavelor \n lumina zorilor,
trupul gol pn` la bru al b`rbatului, ochii lui p`trunz`tori ca o
mngiere pe trupul ei gol ... Allison strnse [i mai tare de volan,
luptndu-se cu toate for]ele \mpotriva tulbur`rii care o
cuprinsese. Se mai \n[elase o dat`, cu Tyler, [i n-avea de gnd
s-o ia de la cap`t. Brett Ransome nu era dect un b`rbat aspru [i
rece, extrem de nedrept cu ea ...
Cnd opri ma[ina \n spatele hambarului, observ` c` b`ie]ii
disp`ruser`. O g`si pe Peg a[ezat` la biroul ei, \ntocmind o list`
cu ce mai era de f`cut la patru iulie, data inaugur`rii sta]iunii.
Allison lu` loc lng` ea [i se puse pe treab`, bucuroas` c` nu era
obligat` s`-i povesteasc` despre vizita din golf.
Dup` ce r`maser` mai bine de o or` cufundate \n stabilirea cu
precizie a programului, trecur` la o ocupa]ie mai amuzant`, adic`
la atribuirea camerelor diferi]ilor clien]i.
Allison l`s` \n grija prietenei sale s` ia toate hot`rrile
necesare, mul]umindu-se s` aprobe cu un aer absent, deoarece
nu reu[ea s` uite de Brett Ransome [i de amenin]`rile acestuia.
Se a[tepta aproape s`-l vad` ap`rnd dintr-un moment \n altul,
\mpreun` cu muncitorii lui, hot`rt s-o arunce afar` din cas` pe
76 GEORGIA HARRIS
ea, pe Peg [i pe gemeni. Dar oare era \n stare de a[a ceva? |n
adncul sufletului, se \ndoia de asta.
Peg se uita uneori la ea cu o privire iscoditoare, a[teptnd s`
i se confeseze, dar Allison nu se putea hot`r\ s`-i vorbeasc`. De
ce s`-[i mai fac` griji [i Peg? \[i spuse ea. |n plus, probabil c`
d`dea dovad` de prea mult` imagina]ie.
Nu m` ascul]i deloc, observ` \n cele din urm` Peg, pe un
ton de repro[.
Scuz`-m`, Peg, [opti Allison. Nu [tiu ce am, sunt agitat` ...
Bine, am s` repet. De ce n-am da camera cu balcon perechii
care are dou` feti]e? {i pe Bob Birch unde o s`-l punem?
Allison f`cu tot posibilul s`-i propun` idei lui Peg, dar se
sim]ea lipsit` de vlag` [i demoralizat`. Apoi petrecur` restul
dup`-amiezii punnd perdele la ferestre, \ntocmind meniuri,
consultnd-o pe Effie \n leg`tur` cu petrecerea pe care trebuia
s-o dea pe patru iulie. Nu era indicat s` nu s`rb`toreasc` ziua
independen]ei Statelor Unite numai pentru c` se aflau pe o
insul` situat` \n largul oceanului!
Dup` p`rerea lui Allison, orele se scurgeau cu o \ncetineal`
exasperant`. Auzea mereu \n urechi vocea lui Brett: "|]i semnez
un cec [i te trimit acas`!" spusese el cu ur`. A[tepta cu ner`bdare
s` se sfr[easc` ziua aceea \ngrozitoare.
Dup` cin`, Peg \i propuse pe un ton vesel:
E[ti preg`tit`, Allison, de o partid` de majong?
Partidele de majong deveniser` obi[nuite seara la vil`. Hoddy
era cel care descoperise vechiul joc vrt \ntr-un sertar al
INSULA CENTAURULUI 77
comodei din salon. Fuseser` to]i entuziasma]i de noua distrac]ie,
dar Allison aprecia cel mai mult frumuse]ea pieselor de filde[ [i
parfumul misterios al cutiei de lemn de santal \n care erau puse.
G`sea o pl`cere aproape senzual` \n manevrarea acelui joc de
domino din alte timpuri [i din alt` civiliza]ie.
Dar ast`zi Allison era prea obosit` ca s` se mai poat`
concentra asupra jocului.
|mi pare r`u, Peg. Mai degrab` am chef s` m` duc s` m`
plimb pu]in. Ne-am petrecut toat` ziua \nchise \n cas`. Simt
nevoia s` respir aer curat.
B`nuiesc c` te duci s` faci o plimbare c`lare, a[a c` nu cred
c` mai are rost s` te \ntreb dac` s` te \nso]esc ...
Nu, nu trebuie, \i r`spunse Allison. Mi-a spus Bunker c` ar
trebui s-o punem la treab` pe Godiva.
Cnd ajunse \n camera ei, Allison \[i puse repede ni[te blugi
[i se \nc`l]` \n adida[i. Apoi \[i trecu peste cap un tricou pe care
\l d`duse la New York s` fie imprimat cu litere verzi pe fond alb:
"Ransome's Cay".
Peste cteva minute, dup` ce \[i prinse p`rul bogat la spate,
cobor\ scara uria[` a vilei.
Afar` era foarte cald. Umezeala excesiv` a aerului i se p`ru la
\nceput de nesuportat lui Allison. Pe moment se sim]i tentat` s`
renun]e la planul ei [i s` se retrag` la r`coare, \n cas`, dar ideea
de a r`mne \nchis` \ntre patru pere]i rumegndu-[i gndurile
negre o \ncuraj` s` mearg` mai departe.
Spera c` iapa se va l`sa prins` u[or.
78 GEORGIA HARRIS
O a[tepta de altfel o surpriz` pl`cut`: Bunker o dusese pe
Godiva \n boxa ei [i o ]es`lase. Allison nu mai avea dect s`-i
pun` frul [i [aua.
Atunci cnd se urc` \n [a, iapa era \ns` deja transpirat`. Unde
putea s` se duc` la ora aceea? |n p`dure \n nici un caz, deoarece
atmosfera era sufocant` din cauza c`ldurii. Mai r`mnea malul
m`rii ... Pre] de cteva secunde, rev`zu cu claritate imaginea unui
b`rbat [i a unui arm`sar ie[ind din spuma valurilor. Fu str`b`tut`
brusc de un fior voluptuos.
De ce nu? [opti ea cu un zmbet u[or pe buze.
Fascinat` brusc de viziunea aceea magic`, \[i \nfipse c`lciele
\n coastele calului. Godiva porni \n galop spre ocean. Avnd
impresia c` respir` \n sfr[it, Allison inspir` cu pl`cere aerul
\nmiresmat al amurgului.
Nu mai auzea dect [uieratul vntului pe lng` urechi [i
boc`nitul potcoavelor Godivei pe poteca ce cobora pn` la plaj`.
De la du[ul f`cut la cascad` \n ziua sosirii ei, nu se mai sim]ise
att de bine. I se p`rea c` zboar` peste vegeta]ia luxuriant`, ca
\ntr-un vis.
Imediat ce d`du de nisip, Allison porni \n galop direct spre
valuri. Oferindu-[i fa]a mngierilor soarelui aflat la apus, care
\nro[ea orizontul, Allison se l`s` leg`nat` de ritmul calului s`u.
Atunci cnd deschise din nou ochii, iapa se opri brusc, gata s-o
arunce din [a. Tn`ra se prinse de coama ei ca s` nu cad` [i o
\ndemn` s` mearg` mai departe. Godiva f`cu c]iva pa[i [i se opri
din nou. Atunci, Allison \i strig`:
INSULA CENTAURULUI 79
Dii, Godiva!
|ncet [i cu multe pruden]`, calul se scufund` \n ap` pn` la
burt`.
Mai departe, Godiva, mai departe! url` ea din toate puterile.
{i curnd, erau departe de ]`rm. Deodat`, Godiva nu mai
ajunse cu picioarele la fund. Pur [i simplu \notau! Deasupra apei
de culoarea safirului, nu se mai vedeau dect coama blond` a
calului amestecat` cu p`rul de culoarea antracitului al tinerei.
Cufundat` \n apa limpede, Alison se sim]i extrem de bine, ca
[i cum ar fi sc`pat de o mare greutate.
Atunci cnd, v`znd c` iapa obosise, Allison o \ndemn` s` se
\ntoarc` pe plaj`, se sim]i oarecum trist`. |[i va putea p`stra oare
acel sentiment de \mplinire [i vioiciune care o st`pnea \n acel
moment? {tia bine c` nu era posibil. |ndoielile, durerea,
nelini[tea o vor asalta din nou f`r` mil`.
|n schimb calul, foarte fericit s` simt` din nou p`mntul sub
copite, galop` mult timp prin valurile de la ]`rm. R`corit` de baie
[i total destins`, Allison l`s` frul Godivei slobod.
Peste cteva clipe, ajunser` \n lagun`. |n mijlocul apelor
lini[tite se afla iahtul cu trei catarge Ulysse. Iahtul lui Brett! Inima
lui Allison \ncepu s` bat` mai repede ca de obicei. Uitnd de
toate, trase brusc de frie. Ascult`toare, Godiva se opri [i \ncepu
s` pasc` iarba din jurul ei.
Privind spre vasul superb, Allison \ncepu s` se \ntrebe de ce
oare \ntlnirile ei nea[teptate cu Brett Ransome erau mereu
\nconjurate de mister?
80 GEORGIA HARRIS
Oft`, s`ri jos din [a [i se a[ez` pe iarb`, cu b`rbia sprijinit` pe
genunchi [i privirea vis`toare.
De ce oare tot ce avea vreo leg`tur` cu v`rul lui Tyler era, \n
mintea ei, \nconjurat de o aur` magic`? Nu reu[ea s` \n]eleag`.
Nu exista totu[i nimic ireal \n vorbele aspre pe care le rostise el
\n urm` cu numai cteva ore ... Atunci de ce, din moment ce o
amenin]a c` o expulzeaz` de pe Ransome's Cay, [i-l imagina \nc`
\n postura de centaur, galopnd \n lumina rozalie a zorilor? {i
prin ce minune se g`sea ea acolo, la ora cea mai frumoas` a zilei,
\n momentul \n care soarele apunea ca o bil` de foc care se
cufunda \n ocean la orizont? Ce c`uta \n fa]a cl`dirii de un alb
str`lucitor care se profila pe fundul de un verde-\nchis al p`durii,
formnd un tablou de o frumuse]e care \]i t`ia pur [i simplu
r`suflarea?
Allison \[i scutur` p`rul greu [i negru care se desf`cuse \n
timpul cursei. Nu trebuia s`-[i dea fru liber imagina]iei. Brett
Ransome era o creatur` rea [i enervant` care nu-[i ascundea
deloc antipatia fa]` de ea. Uneori avea un aer dur [i trist, \[i spuse
ea \nfiorndu-se de team`. |n orice caz, era clar c` era la fel de
lacom ca Tyler. Nu numai c` mo[tenise toat` averea familiei [i
jum`tate din Ransome's Cay, dar voia s`-i ia [i ei, pe care Tyler de
fapt o ruinase, pu]inul pe care-l avea.
F`r` s` fac` pe v`duva nefericit`, exploatat` [i lipsit` de
ap`rare, i se p`rea totu[i scandalos ca b`rbatul acela s`-i smulg`
sub amenin]are singurul cadou adev`rat pe care i l-a f`cut
vreodat` so]ul ei, probabil pentru ca tn`ra s`-l ierte. Deoarece
INSULA CENTAURULUI 81
acesta pur [i simplu o furase. Sim]i o u[oar` triste]e cnd \[i
aminti de falnicul personaj care fusese Tyler. Era p`cat c` cel mai
nobil gest al lui fusese pe punctul de a fi umbrit de necinstea
propriului s`u v`r!
Allison \ncerc` s`-[i aminteasc` felul cum reac]ionase ea
atunci cnd, \n urm` cu numai cteva ore, o atacase \n fa]a
laboratorului ordonndu-i s` p`r`seasc` insula, care era totu[i a
amndurora. Dar \n ciuda eforturilor ei, imaginea unui centaur
care ie[ea din mare \n lumina zorilor \i reveni din nou \n minte.
Cu ochii la valuri, vis` din nou la scena mitologic`. Un b`rbat
bronzat, gol pn` la bru, \i arunca la picioare o floare de
magnolie.
Arogan]a c`l`re]ului era amestecat` cu o anumit` doz` de
curtoazie. Pur [i simplu adusese un omagiu znei din cascad`,
adic` tinerei inocente.
Reveria \i fu tulburat` brusc de Godiva care, speriat` de ceva,
o lu` din loc, icnind foarte tare. |[i smuci capul [i-[i smulse frul
din minile lui Allison, care \ncerca \n zadar s`-l prind` din nou.
Hoo, Godiva! url` ea atunci, \n timp ce iapa se dep`rta \n
galop.
Allison alerg` dup` ea strignd-o din toate puterile, [tiind c`
Godiva nu se va \ntoarce la ea. Deodat`, \[i prinse piciorul
\ntr-o r`d`cin` [i c`zu pe p`mntul nisipos.
Cnd se ridic` \n capul oaselor, sim]i o durere att de
puternic` la glezna dreapt`, \nct o prinse ame]eala. Sim]indu-se
pe punctul de a le[ina, se \ntinse din nou pe p`mnt [i \nchise
82 GEORGIA HARRIS
ochii. Se g`sea \ntr-o situa]ie foarte proast`: era \n mijlocul
p`durii, la c]iva kilometri de vil` [i se l`sase \ntunericul. Avea
glezna luxat`, dac` nu chiar rupt`. A[adar nu se punea problema
s` se \ntoarc` acas` pe jos.
Uitndu-se la palmierii care se leg`nau deasupra ei, se gndi
cu groaz` la eventualitatea de a-[i petrece noaptea sub cerul
liber. |nainte s` se duc` la culcare, Peg nu verifica niciodat` dac`
se \ntorsese acas`. {i-ar fi spus probabil c` Allison se strecurase
tiptil \n camera ei, epuizat` de plimbarea c`lare, vrnd s` nu-i
mai deranjeze de la partida lor de mahjong. {i chiar dac` din
\ntmplare [i-ar da seama c` lipse[te, nimeni n-ar [ti unde s-o
caute pe insula aceea cufundat` \ntr-un \ntuneric total.
C`ut` din priviri o bucat` de lemn de care s` se poat` folosi
\mpotriva animalelor s`lbatice. Atunci auzi \n dep`rtare tropotul
unui cal.
Tn`ra se ridic` pu]in [i strig` din toate puterile:
Ajutor! Ajutor!
Apoi ciuli urechile. Nu p`rea s` se mi[te nimic \n jurul ei.
Ajutor! repet` ea [i mai tare.
De data asta, frunzi[ul unui tufi[ se d`du la o parte pentru a
face loc s` treac` un c`l`re] gol pn` la bru. Era Brett, c`lare pe
Cherokee.
Dumnezeule mare! oft` Allison. Se vede treaba c` n-am nici
un dram de noroc!
Ce ]i s-a \ntmplat? De ce strigi? o \ntreb` Brett, oprindu-[i
arm`sarul uria[ \n fa]a ei.
INSULA CENTAURULUI 83
|n ciuda durerii pe care o sim]ea, Allison reu[i s` se ridice cu
greu [i-i r`spunse cu demnitate:
Nimic.
M-ar mira s` fie a[a. E[ti alb` la fa]` ca [i tricoul de pe tine.
N-am nimic, serios, repet` Allison pe un ton pref`cut
indiferent.
|n plus, e[ti ud` toat` ...
Pentru prima oar`, Allison deveni con[tient` de halul \n care
ar`ta.
P`rul \nclcit \i c`zuse peste fa]`, hainele ude i se lipiser` de
piele, sco]ndu-i \n eviden]` formele trupului ...
Brett Ransome o privea din cap pn`-n picioare, \ntrziind
mai mult asupra rotunjimilor ei voluptuoase.
B`nuiesc c` ]i-a fugit calul, spuse el \n cele din urm`,
zmbind ironic [i continund s-o priveasc`.
Dac` nu erai tu [i blestematul t`u de arm`sar, Godiva ar fi
fost [i acum lng` mine.
Nu da vina pe Cherokee, iapa aceea a fost mereu foarte
fricoas`. O sperie pn` [i o musc`, spuse Brett. |n orice caz, nu
po]i r`mne aici! A[a c` voi ...
N-o s` faci nimic! i-o retez` repede Allison. Las`-m` \n pace!
Acum avea ochii aburi]i de lacrimi. Ad`ug` cu o voce furioas`:
Pleac`! Nu vreau s` te mai v`d. Niciodat`!
Allison f`cu un pas \napoi. Sim]i un junghi ascu]it \n glezn` [i
nu-[i putu st`pni un geam`t de durere. Dac` Brett n-ar fi
sprijinit-o, cu siguran]` s-ar fi pr`bu[it la p`mnt.
84 GEORGIA HARRIS
E adev`rat c` \ntre noi exist` un conflict deschis, dar asta nu
\nseamn` s` faci pe martira, doamn` Hill, spuse el ironic.
Lini[te[te-te, stai jos [i ne vom uita s` vedem ce ai la picior.
Ochii lui Allison \ncepur` s` arunce fulgere. R`mase
nemi[cat`. Atunci, Brett s`ri din [aua calului [i din dou` salturi
se afla lng` ea. O lu` pe sus [i o for]` s` se a[eze.
Vreme de cteva clipe, r`mase lipit` de pieptul lui. |nchise
ochii, ame]it`, trezindu-se deodat` \ntr-o alt` lume. Din fericire,
reveni la realitate la contactul cu nisipul fierbinte.
}ine frul lui Cherokee, dar de data asta ]ine-l bine, \i
ordon` Brett. Ridicndu-se \ntr-un cot, ea se uit` la glezna deja
foarte umflat`: Brett desf`cea [ireturile adidasului.
|mi pare r`u dar trebuie s` ]i-l scot, o anun]` el cu o voce
blnd`, care pe tn`r` o f`cu s` tresar`.
Durerea fu att de puternic`, \nct \[i mu[c` buzele ca s` nu
urle. Apoi, spre mirarea ei, Brett scoase din buzunarul
pantalonilor un briceag [i-l deschise. Inima ei \i b`tea ca o tob`
\n piept. F`r` s`-i cear` voie, Brett spintec` \ntr-o clip` cracul
blugilor care \i ap`sa pe umfl`tur`. Sim]indu-se dintr-o dat` mai
u[urat`, se ab]inu s` mai protesteze.
Po]i s` mi[ti degetele? o \ntreb` el stnd aplecat deasupra
ei. Foarte bine ... perfect ... nu e dect o entors`.
Cum po]i s` fii att de sigur? Din cte [tiu, nu e[ti medic,
spuse ea cu asprime \n glas.
Nu sunt chiar medic, dar e[ti pe aproape ... adic` am ceva
experien]` \n domeniu, \i r`spunse el cu un zmbet ironic pe
INSULA CENTAURULUI 85
buze. Medicul nostru de pe bordul lui Ulysse sufer` de r`u de
mare. Atunci cnd e vreme proast`, st` numai \n cabin` [i tocmai
\n momentele acelea se g`se[te cte un membru al echipajului
s`-[i rup` un picior! Hai, acum ridic`-te \n picioare!
Nici nu m` gndesc! rosti Allison, fixndu-l cu o expresie
furioas` pe fa]`.
Fii rezonabil`! Dac` nu te vei ocupa de glezn` ct mai
curnd posibil, \]i va lua multe s`pt`mni s` te refaci.
Dat fiind c` tn`ra t`cea, el ad`ug`:
Pentru ca a[a ceva s` nu se \ntmple, te voi duce la vil`. Te
rog s` ai \ncredere \n mine.
|ncredere? repet` Allison, uluit`. Dup` tot ce mi-ai spus?
|ncerci s`-mi iei ce-i al meu, m` jigne[ti, m` amenin]i ... Prefer s`
nu [tiu prin ce mijloace ai reu[it s` mo[tene[ti \ntreaga avere a
familiei Ransome. Probabil c` tu e[ti vinovat de ceea ce a devenit
Tyler.
Tyler [i-a f`cut-o cu mna lui, n-a fost nevoie de ajutorul
meu, \i r`spunse Brett pe un ton aprig, aruncndu-i o privire
sumbr`.
Totu[i, avea mai mult farmec dect tine, \i arunc` ea \n lips`
de alte argumente.
Te rog s` m` scuzi, nu cuno[team acest aspect al
caracterului s`u.
M` uime[ti! Dac` ai [ti ce p`rere avea despre tine!
Nu [tiu, dar o s`-mi spui tu, o asigur` el apropiindu-[i fa]a
de a ei.
86 GEORGIA HARRIS
Cum te-ai purta cu cineva care te-ar fi jefuit?
Deci, asta era versiunea lui Tyler, observ` Brett c`znd
brusc pe gnduri.
Sim]indu-se u[or vinovat`, Allison preciz` u[or nervoas`:
Cel pu]in a[a l`sa s` se \n]eleag`.
Din cte v`d, l-ai crezut.
Ce motiv a[ fi avut s` m` \ndoiesc de vorbele lui? Nu \ncerci
acum s`-mi iei tot ce mi-a r`mas de la Tyler, adic` jum`tate din
Ransome's Cay?
Am impresia c` anumite puncte trebuie l`murite, spuse
Brett ridicndu-se \n picioare. Dar nu e nici locul [i nici timpul
potrivit. Ar trebui mai \nti s` ne ocup`m de glezna ta.
O domina de la \n`l]imea staturii lui de atlet care se profila pe
cerul violet \n \naltul c`ruia ap`ruse o lun` plin` de culoare
ro[cat`. Allison avu din nou senza]ia c` se afl` \n fa]a unui zeu \n
carne [i oase.
Brett mngie \ndelung coama lui Cherokee, conducndu-l
\ncet spre Allison.
Opre[te-te! strig` tn`ra, albindu-se brusc la fa]` la vederea
arm`sarului impun`tor care se apropia.
Nu te speria, n-o s` te calce \n picioare. E extrem de delicat,
spuse Brett rznd.
Chiar ai de gnd s` m` urci pe fiara asta? \l \ntreb` ea cu un
aer de \ndoial`.
De ce nu? Trebuie doar s`-mi urmezi instruc]iunile [i totul
va fi bine.
INSULA CENTAURULUI 87
Nu suport durerea, gemu Allison atingndu-[i pielea
umflat`. Fii serios domnule Ransome! Calul `sta n-a fost c`l`rit
de zece ani!
Ai dubii \n leg`tur` cu Cherokee, ceea ce m` \ntristeaz`, o
ironiz` Brett. Mai bine taci din gur` [i prinde-te cu un bra] de
gtul meu.
La ideea c` se va trezi coco]at` \n spatele acelui arm`sar
n`r`va[, Allison fu cuprins` de panic` [i se d`du \napoi,
\mpingndu-l pe tn`r din toate puterile ei, \n momentul \n care
el se l`s` pe vine \n fa]a ei. El o prinse de umeri [i o lipi cu spatele
de p`mnt. Pe obrajii tinerei \ncepuser` s` se preling` [iroaie de
lacrimi.
Brut` ce e[ti! M-a durut foarte tare, exclam` ea pe un ton
furios.
Allison nu mai plnsese din copil`rie, cu ocazia mor]ii tat`lui
ei. Era o senza]ie ciudat`, fierbinte, dar [i pl`cut` \n acela[i timp.
Ce dobitoc sunt! bomb`ni Brett ridicndu-se \n picioare.
Du-te, pleac`! strig` ea \ntre dou` hohote de plns.
Te rog s` te lini[te[ti.
Vocea lui avea ni[te accente tandre care pe tn`r` o
emo]ionar`. |n clipa urm`toare, spre mirarea lui Allison, acesta \i
\ntoarse spatele [i se duse s` se ocupe de cal.
Stai cuminte, Cherokee, \i ordon` el.
Cnd auzi aceste cuvinte, arm`sarul nu mai trop`i. Allison era
uluit`. I se spusese mereu c` Cherokee era un diavol [i c` nu
putea fi \nc`lecat de nimeni.
88 GEORGIA HARRIS
Dup` ce mngie grumazul lui Cherokee cu un aer gnditor,
Brett se \ntoarse spre Allison.
N-am nici un dram de respect fa]` de cei care \[i \nsu[esc cu
for]a un bun oarecare, spuse el cu seriozitate.
Se apropie apoi de ea [i se \ntinse pe nisip, lng` ea.
Sim]indu-se tulburat`, ea p`ru cufundat` \n contemplarea
stelelor care se aprindeau una cte una pe firmament.
Tot ce vreau s` fac este s` te duc \napoi la vil`, ca s` putem
s` trat`m glezna asta. Doresc s` te determin s` \ncaleci pe
Cherokee spre binele t`u, dar dac` vrei, pot s` m` duc dup`
Jeep. Asta o s`-mi ia cam o or`.
Nedumerit` de aceast` schimbare te ton, Allison deveni
dintr-o dat` con[tient` de apropierea tn`rului. Piciorul lui Brett
\l atingea pe al ei. O c`ldur` brusc` o n`p`di f`r` voia ei. |nc` din
prima clip` se sim]ise atras` de el ca de o for]` irezistibil` [i iat`
c` acum se trezea \ntr-o noapte cu lun` plin`, \n mijlocul naturii,
aproape lipit` de trupul lui!
Brett Ransome se ridic` \ntr-un cot, se aplec` spre ea [i-i [opti
cu o voce plin` de tandre]e:
A[a pot s` te v`d. Apropo de Cherokee ... Te-ai mai lini[ti
dac` ]i-a[ spune c` am petrecut o var` \ntreag`, pe vremea cnd
aveam optsprezece ani, \nv`]ndu-l s` mearg` \n cerc, ca pe un
cal de circ? Bine\n]eles c` n-am reu[it, dar Cherokke a r`mas cel
mai ascult`tor cal cu putin]` ... dac` e cu mine, evident ...
Brett izbucni \ntr-un rs cristalin care o f`cu s` se \nfioare pe
Allison. Acesta doar schi]` un zmbet.
INSULA CENTAURULUI 89
Era pentru prima oar` cnd \l vedea att de vesel.
Nu te mint, \ntreab` pe oricine de pe insul`. Te rog s` ai
\ncredere \n mine.
De data asta tn`ra nu mai spuse nimic. Dat fiind c` ea
continua s` tac`, Brett se aplec` [i mai tare deasupra ei, o lu` de
b`rbie [i-i [opti:
Uit`-te la mine, Allison.
|nc` nu-i mai rostise numele pn` atunci, cel pu]in nu \n
prezen]a ei. |n timp ce se \ntorcea spre el [i \n ochii ei negri se
reflecta luna, sim]ea cum inima \i b`tea foarte tare \n piept.
Buzele celor doi tineri se \mpreunar` [i r`sufl`rile li se
amestecar` \ntr-un s`rut pasionat. Cu vrful degetului el \i urm`ri
conturul obrazului, apoi mna cobor\ sub tricou [i-i mngie
pieptul. Allison scoase un suspin de protest, dar el \i atinse u[or
sfrcurile \nt`rite ale snilor. Atunci, str`b`tut` de un fior de
pl`cere, Allison se lipi [i mai tare de el, respirnd greu, ame]it`
de o dorin]` care se cerea astmp`rat`.
Ca [i cum ar fi suferit un [oc electric, Brett se desprinse de ea
[i s`ri \n picioare. Respira]ia \i era \nc` neregulat` [i ochii lui
p`reau foarte verzi \n lumina lunii.
Sim]indu-se brusc p`r`sit`, Allison se ridic` \n capul oaselor
f`r` s` mai ia \n seam` durerea de la glezn`. Avea o senza]ie
cumplit` de gol interior. Pentru a se opri din tremurat, \[i
\ncruci[` bra]ele la piept, ca [i cum i-ar fi fost frig.
Te rog s` m` ier]i, rosti cu greutate Brett, \ncruntnd din
sprncene. Nu [tiu ce m-a apucat.
90 GEORGIA HARRIS
Hai s` mergem, pn` nu e prea trziu!
O ridic` de jos [i ea r`mase sprijinit` \ntr-un singur picior.
Dup` ce-l aduse pe Cherokee lng` ea, o a[ez` pe crupa calului,
sf`tuind-o s` r`mn` cu ambele picioare pe aceea[i parte a
acestuia. Apoi, \nc`lec` [i el arm`sarul, care \n timpul \ntregii
opera]ii st`tuse nemi[cat. Dup` ce se a[ez` \n spatele ei, Brett o
\nconjur` cu bra]ele lui musculoase.
Vezi, e foarte u[or. Sper c` nu-]i mai este fric`.
Nu, recunosc c` n-am v`zut \n via]a mea un cal mai lini[tit,
\l asigur` ea cu toat` sinceritatea. Dar mi-e team` s` nu alunec.
Pune piciorul drept pe grumazul calului. A[a. Acum e bine
proptit. Dii, Cherokee! D`-i drumul!
|n timpul ce arm`sarul se urnea din loc, Allison se lipi [i mai
tare de pieptul lui Brett. |ns` cnd Brett imprim` calului mersul
\n galop, Allison sim]i deodat` c` parc` viseaz`.
INSULA CENTAURULUI 91
Capitolul 5
Vocea ra]iunii \i [optea totu[i la ureche c` nu trebuia s` fie
naiv`, c` b`rbatul acela era de fapt du[manul ei, dar tn`ra n-o
asculta. Ghemuit` confortabil \n bra]ele lui, se l`s` leg`nat` de
ritmul de galop al calului.
Picioarele acestuia loveau nisipul cu un zgomot \n`bu[it \n
timp ce \n dep`rtare marea argintie datorit` razelor lunii \[i
continua zbuciumul permanent. |ntregul peisaj era sc`ldat \ntr-o
lumin` feeric` [i frunzele copacilor p`reau f`cute din catifea de
culoare \nchis`. Pe tot parcursul drumului, nici unul, nici cel`lalt
nu rostise nici un cuvnt, probabil de team` s` nu rup` vraja
acelui moment unic.
Z`rind ferestrele luminate ale vilei, Allison \[i spuse c` \n
curnd o va l`sa singur`. Se lipi [i mai tare de el, cu inima plin`
de nelini[te. O ap`sare u[oar` a bra]elor tn`rului o f`cu s` se
\nfioare de voluptate.
Deodat`, la o cotitur` a potecii, arm`sarul ocoli o buturug`.
Dezechilibrndu-se brusc, Allison \ncerc` s` revin` la pozi]ia
ini]ial` ag`]ndu-se cu ambele mini de coama lung` [i deas` a
lui Cherokee. Fu str`fulgerat` de o durere cumplit` [i i se p`ru
c` e pe punctul s` cad` din [a, dar Brett Ransome o prinse
imediat.
Totu[i, acest incident o ajut` s`-[i recapete sngele-rece. Se
aplec` u[or \n fa]`, \n a[a fel \nct s` evite orice contact cu trupul
lui Brett. Acesta \ns` nu \ncerc` s` se apropie din nou de ea.
Peste cteva minute ajunser` \n fa]a treptelor din fa]a intr`rii
vilei [i Brett s`ri jos de pe cal. O lu` din nou pe tn`r` \n bra]e
[i, \n ciuda protestelor ei, o duse pe sus \n camera ei. Peg veni
imediat la c`p`tiul prietenei sale. Brett \i ceru trusa farmaceutic`
[i \ncepu s` panseze glezna r`nit` a lui Allison, dup` care
disp`ru, asigurnd-o c` se va mai interesa de s`n`t`tea ei. Allison
se uit` \n urma lui cu triste]e, dar nu \ndr`zni s`-l opreasc`, de
team` ca prietena ei s` nu ghiceasc` sentimentele absurde pe
care le avea fa]` de tn`r.
De ce Brett Ransome se deranjase s`-i vin` \n ajutor? B`rbatul
pe care \l cuno[tea, acela care o amenin]ase \n golf, n-ar fi profitat
de starea ei de sl`biciune pentru a-i smulge ni[te promisiuni?
Crezuse c` avea de-a face cu un individ necinstit, care nu se
d`dea \napoi de la nimic pentru a ob]ine ceea ce dorea [i cnd
colo, o adusese foarte amabil acas`! Nu mai \n]elegea nimic! Oare
adversarul f`r` mil` se transformase \ntr-o fiin]` omeneasc`?
|[i aminti str`lucirea zbuciumat` a ochilor lui verzi.
INSULA CENTAURULUI 93
Probabil c` Brett nu va deveni niciodat` prietenul ei. Prea
multe vorbe grele \[i adresaser` unul altuia, dar spera ca, \n urma
evenimentelor din seara aceea, s-o trateze m`car cu mai mult
respect.
Deoarece Brett Ransome demonstrase foarte clar c` nu era o
brut`, de[i acest nou aspect nu simplifica \n vreun fel lucrurile.
|ntr-adev`r, pn` acum, for]a irezistibil` care o atr`gea c`tre el
nu fusese \n mintea ei dect o iluzie, fructul unei imagina]ii
surescitate din cauza oboselii. |n diminea]a \n care se \ntorsese
pe insul` fusese extenuat` de drumul lung [i de activitatea
frenetic` depus` \n timpul [ederii la New York. V`zndu-l pe
Cherokee ie[ind din ocean \mpreun` cu Brett Ransome gol pn`
la bru, se gndise imediat la un centaur [i la ora aceea magic` a
zorilor de zi, luase visul drept realitate.
Dar acum se sim]ea extrem de vulnerabil` [i nu se putea ab]ine
s` nu se gndeasc` la pasiunea ei din tinere]e fa]` de Tyler. Fusese
de fapt un foc de paie, nu o iubire durabil` ... Dorin]a care
mocnea \n ea de cnd \l \ntlnise pe Brett Ransome sem`na prea
mult cu cea pe care o sim]ise \n timpul facult`]ii. {i totu[i, \n seara
aceea, \mbr`]i[area lor avusese \n ea atta tandre]e, \nct \ncepuse
s`-[i imagineze un alt fel de ... |[i reveni \ns` la timp [i \[i aminti
ce-i strigase \n fa]a biologului ceva mai devreme, \n dup`-amiaza
aceea. Sf[iat` de sentimente contradictorii, Allison nu reu[i s`-[i
g`seasc` mult` vreme somnul.
A doua zi diminea]`, la ora [apte [i jum`tate, \n timp ce-[i
examina glezna \ntrebndu-se cum va reu[i s` se dea jos din pat
94 GEORGIA HARRIS
pentru a cobor\ s` ia micul dejun, Peg intr` \n camera ei ducnd
\n bra]e o tav` uria[`.
Peg, vino s` m` aju]i, gemu Allison cnd o v`zu pe prietena
ei.
Ai r`bdare! \i ordon` Peg, punnd tava pe noptier`. D`-mi
voie s` m` uit ... Sim]i ceva?
Peg ap`s` cu degetele \n bandaj.
Absolut nimic, numai c` am piciorul \nghe]at. Asta se
datoreaz` ideilor tale [i ale lui Brett Ransome s`-mi pun
comprese cu ghea]`!
Nu-l critica, Allison, pe salvatorul t`u, o cert` cu blnde]e
Peg. Se pricepe la treaba asta. Mi-am schimbat p`rerea \n leg`tur`
cu el. De altfel, uit`-te [i tu! Piciorul ]i s-a dezumflat!
Allison se aplec`, surprins` s` constate c` glezna ei aproape
\[i rec`p`tase aspectul obi[nuit.
E incredibil, [opti ea, surprins` de rapiditatea cu care se
vindecase. |n timp ce se preg`tea s` pun` piciorul \n p`mnt, Peg
exclam`:
Nu, n-o face \nc`! Domnul Ransome ]i-a recomandat s` nu
mergi f`r` un pansament elastic. Uite, ai ce s` m`nnci, o anun]`
ea. |ntre timp, m` ocup eu de pansament.
Peg scoase o band` de cauciuc din buzunar.
Am \n]eles, s` tr`i]i! spuse Allison strmbndu-se la ea.
***
INSULA CENTAURULUI 95
|n acela[i timp, \n buc`t`ria uria[` a vilei Brett Ransome o
s`ruta cu afec]iune pe b`trna Effie pe obraji.
Ct de mult m` bucur c` te v`d! exclam` el lund-o \n bra]e
[i ridicnd-o de la podea.
Buc`t`reasa rdea de pl`cere.
Oh, domnule Brett ... nici nu [ti]i ce bucuroas` sunt ... Dar de
ce a trecut atta vreme pn` s` m` vizita]i? \l \ntreb` ea cu ochi
str`lucitori.
Nu voiam s` vin cu minile goale, \i r`spuse Brett dndu-i
un pachet \nvelit \n hrtie fin`. Probabil c` Bunker ]i-a povestit ce
am \nceput s` facem \n golf. De cnd am sosit, nici n-am avut
r`gazul s`-mi desfac bagajul ... Sper c` \]i va pl`cea acest suvenir
de la mine ...
Oh, dar nu trebuia, domnule Brett, protest` b`trna
desf`cnd panglica aurie cu degete ner`bd`toare.
Desp`turi apoi un kimono lung din m`tase ro[ie, \mpodobit
cu multe broderii.
Dar e superb! Oh, domnule Brett, n-ar fi trebuit, e prea
frumos pentru mine. N-am v`zut \n via]a mea ceva mai frumos [i
mai pl`cut la pip`it ...
Sunt convins c`-]i vine foarte bine. |mbrac`-te cu el, s` v`d
dac` e m`sura ta ...
El o ajut` s` [i-l pun` [i-i \nnod` chiar el cordonul.
Culoarea nu e cumva prea vie pentru vrsta mea? se interes`
Effie, pip`indu-i mneca ampl`.
Deloc, e[ti splendid`, Effie, [i foarte seduc`toare, te asigur.
96 GEORGIA HARRIS
S` vezi cum va reac]iona Bunker ...
Domnule Brett! exclam` buc`t`reasa f`cnd ochii mari de
uimire. M` face]i s` ro[esc ...
Atunci Brett scoase din buzunarul hainei un pachet lunguie]
de culoare roz [i un altul, mai mic, de culoare maro.
Acesta e pentru dumneata ... E un parfum, \i spuse el
\ntinzndu-i cutia. {i acesta este pentru Bunker. E o pip`
englezeasc` pe care i-o voi da eu mai trziu.
Oh, domnule Brett, repet` Effie, emo]ionat` profund. V-a]i
gndit la to]i \n timp ce era]i departe, la cel`lalt cap`t al lumii ...
B`trna avea lacrimi \n ochi.
Scopul meu nu era acela de a m` \ntoarce aici, acas` la
mine, al`turi de voi?
O s`rut` u[or pe frunte.
{i acum, te rog s`-mi poveste[ti tot ce s-a \ntmplat \n lipsa
mea, ad`ug` el tr`gnd un scaun lng` ea.
Stai jos. M` duc s` aduc ni[te cafea.
Peste un minut, Brett asculta cu aten]ie povestea cam
dezlnat` a buc`t`resei.
Eu [i Bunker v` suntem foarte recunosc`tori c` \l aduce]i pe
Jimmy acas`, spuse ea \n cele din urm` izbucnind \n plns.
Pierdusem orice speran]`, [i uite c` dumneavoastr` [i doamna
Hill ...
Doamna Hill ... chiar, ce p`rere ai despre ea?
Effie se [terse la ochi [i se uit` la Brett cu o privire
dojenitoare.
INSULA CENTAURULUI 97
Bunker mi-a vorbit despre p`rerea pe care o ave]i despre ea,
spuse ea dup` ce reflect` \ndelung. Dup` p`rerea mea, v` \n[ela]i
de la un cap`t la cel`lalt. Dnsa nu e a[a cum o crede]i
dumneavoastr` ...
|n cazul acesta, l`mure[te-m` cum st` situa]ia, \i propuse
Brett cu calm.
|i lu` minile \n ale lui [i-i zmbi afectuos.
{tii foarte bine c` am ]inut \ntotdeauna cont de sfaturile
tale, Effie, ad`ug` el.
O cunosc pe doamna Hill de foarte mult` vreme, de cnd
s-a m`ritat cu v`rul dumneavoastr`, Tyler. B`nuiesc c` n-a]i aflat
c` el a adus-o aici \n luna lor de miere ... Doamna Hill a petrecut
pe insul` \n jur de trei luni, \n timp ce dumneavoastr` era]i la
Atlanta, neglijnd Ransome's Cay ...
{tii foarte bine c` nu puteam s` m` \ntorc, r`spunse Brett
privind-o drept \n ochi. Adu-]i aminte ce s-a \ntmplat ...
A[a este, recunoscu Effie, uitndu-se \n podea.
Munceam pe brnci la fabrica de cherestea, ca s` nu m` mai
gndesc la nefericirea mea.
Ierta]i-m`, domnule Brett, oft` ea. |nseamn` c` nu era]i la
curent cu [ederea lui Tyler [i Allison la Ransome's Cay.
Nu. Cred totu[i c` Bunker ar fi trebuit s` m` anun]e [i pe
mine, observ` Brett cu o u[oar` asprime \n glas.
Nu ne-a]i r`spuns la scrisori [i, oricum, Tyler avea jum`tate
din insul`, \i r`spunse repede buc`t`reasa retr`gndu-[i minile
din cele ale tn`rului.
98 GEORGIA HARRIS
A[a este, \mi pare r`u, dar acum toate astea au luat sfr[it,
spuse el cu o figur` brusc \ntunecat`.
Effie \i arunc` o privire mirat`, dar de team` s` nu par`
indiscret`, se ab]inu s` cear` am`nunte \n leg`tur` cu sensul
vorbelor lui.
Doamna Hill era foarte tn`r` cnd a debarcat pe insul`.
Avea abia optsprezece ani. S-a \ndr`gostit pe loc de Ransome's
Cay [i a explorat fiecare col]i[or al acesteia. Toat` lumea a
\ndr`git-o aici. }inem foarte mult la ea. Biata copil`! So]ul ei o
l`sa singur` \n majoritatea timpului. Ea r`mnea cu noi la vil` \n
timp ce el pleca pe continent pentru ni[te a[a-zise "afaceri"!
{i \n realitate pentru a juca la cazinou sau a cheltui \n
ne[tire ceea ce-i r`m`sese din avere, interveni Brett cu un suspin
exasperat.
Probabil. Dar ea era att de frumoas` cu ochii aceia
nevinova]i [i p`rul negru, lung [i ondulat! Peste cteva
s`pt`mni, \nv`]ase s` c`l`reasc` pe arm`sari [i galopa singur`
prin p`dure. Uneori \ns` era att de trist`, \nct venea la mine la
buc`t`rie pentru a preg`ti \mpreun` o re]et` special` "pentru
Tyler".
Spera mereu c` se va \ntoarce dintr-o zi \ntr-alta. Apoi, \ntr-o
bun` diminea]`, Tyler a venit [i a anun]at-o c` se vor \ntoarce la
New York. Am plns tare mult v`znd-o c` pleac` ...
|ntr-adev`r, Tyler era lipsit de inim`, spuse Brett cl`tinnd
din cap cu dispre]. De ce naiba s-a m`ritat cu el? Poate c` spera
c` va deveni bogat` ...
INSULA CENTAURULUI 99
Da' de unde! protest` Effie. Nu e genul ei! Probabil c` Tyler
a min]it-o \n leg`tur` cu averea lui, dar pentru ea acest aspect nu
conta. Era \ndr`gostit` la nebunie de el. Cum pute]i s` crede]i c`
avea vreun interes \n toat` afacerea asta? Nu v` [tiam att de
cinic, domnule Brett!
Tn`rul nu-[i putu st`pni un zmbet.
Am \mb`trnit, Effie, am devenit mai \n]elept.
Nu toate femeile sunt ca Margo, \i spuse buc`t`reasa
privindu-l piezi[.
U[or surprins` de adev`rul observa]iei sale, Brett r`mase
t`cut.
Oricum, Allison era bogat` pe vremea aceea. Mo[tenise
averea p`rin]ilor ei. Dup` p`rerea mea, Tyler a profitat de pe
urma ei. |ns` ce [tiu sigur, e faptul c` \l adora pur [i simplu, \n
ciuda pocinoagelor lui ... Stau [i m` \ntreb dac` nu cumva mai e
[i acum \ndr`gostit` de el ...
Ca [i cum s-ar fi sim]it jignit, Brett o opri pe un ton aspru:
Dar e monstruos ... Cum s` fie posibil a[a ceva? Cum putea
s`-l mai iubeasc` pe acela care a l`sat-o f`r` nimic?
|n primul rnd, c` nu permite nim`nui s`-l vorbeasc` de r`u
pe Tyler, \i explic` buc`t`reasa.
Asta nu \nseamn` nimic, r`spunse Brett, c`znd brusc pe
gnduri. Este vorba probabil despre orgoliu, loialitate ...
respectul fa]` de cel disp`rut ... Purtarea ei mi se pare mai
degrab` l`udabil`.
Dup` cteva secunde de gndire, Effie recunoscu zmbind:
100 GEORGIA HARRIS
Da, Allison are un caracter foarte nobil, dar mai e ceva. Ieri
i-am sugerat c` ar putea s` se rec`s`toreasc`. {ti]i ce mi-a spus?
"Dup` ce am fost so]ia lui Tyler, niciodat`!"
Dar acum Brett era total cufundat \n gnduri [i conversa]ia lor
se stinse de la sine. Dup` ce o s`rut` din nou pe Effie, Brett se
\ntoarse \n golf la echipa lui.
|n timp ce Cherokee f`cea s` scr[neasc` sub copitele lui
resturile de de cochilii al c`ror sidef str`lucea \n lumina blnd`
ce p`trundea cu greu prin bolta vegeta]iei tropicale, tn`rul
reflecta adnc.
De la moartea tat`lui s`u, \[i petrecuse o mare parte din via]`
reparnd gre[elile lui Tyler, scuzndu-se fa]` de cei pe care,
\ntr-un fel sau altul, acesta \i jignise. Astfel c` dup` accidentul
v`rului s`u, se sim]ise oarecum u[urat. {i acum, se afla \n fa]a
celei mai jalnice dintre victimele lui Tyler: o tn`r` nevinovat` [i
naiv` care, pentru el, \[i distrusese tinere]ea!
Gndea a[a deoarece, \n cazul \n care Allison a mo[tenit
oarece avere \nainte de c`s`torie, era convins c` Tyler se gr`bise
s-o toace. Altfel de ce ar fi venit s`-i propun` s` cumpere partea
lui din Ransome's Cay?
Brett era profund tulburat. Avea o mare stim` pentru onoarea
familial` [i nu refuzase niciodat` s` desp`gubeasc` pe cineva, dar
\n fa]a cazului lui Allison era foarte descump`nit.
Pierderea averii p`rin]ilor ei probabil o afectase foarte tare pe
tn`r`, [i b`nuia c` se consolase oarecum spunndu-[i c` \ntr-o
bun` zi va primi Ransome's Cay. Oare cum va reac]iona atunci
INSULA CENTAURULUI 101
cnd va afla c` acel testament nu reprezenta dect ultima
minciun` a lui Tyler? |l lua cu fiori pe [ira spin`rii \nc` de pe
acum. Lundu-i insula, oare o va distruge?
Cu inima strns` de \ngrijorare, porni cu Cherokee \n galop.
Amintirea marii frumuse]i a lui Allison \i reveni din nou \n minte.
O revedea a[a cum o surprinsese \n diminea]a aceea, la cascad`.
Alungnd cu greu din memorie acea imagine, redeveni ra]ional.
Avea inten]ia ferm` de a-i oferi o desp`gubire [i a o trimite
acas`. Deoarece, \n ciuda seduc]iei pe care o exercita asupra lui,
nu voia s` se lase luat de val.
|n urm` cu mul]i ani, fusese \ndr`gostit nebune[te de o
femeie, de Margo, care abuzase de \ncrederea lui. Cu Allison \ns`,
era altceva. Ceva mult mai puternic dect dorin]a p`rea s`-l
atrag` spre ea. S-ar fi putut chiar s` se \ndr`gosteasc` de ea ...
Dac` nu ar fi fost att de ata[at` de Tyler ... C`ci acum era convins
c` r`m`sese credincioas` memoriei so]ului s`u.
102 GEORGIA HARRIS
Capitolul 6
Dup` ce se \ntoarse \n golf, Brett Ransome \l c`ut` \n zadar pe
doctorul McGinnis. Dup` ce v`zu c` nu e nici \n laborator [i nici
\n cabana de al`turi, Brett cobor\ pe malul m`rii. Barca
pneumatic` de culoare gri era \nc` pe plaj`. |nsemna c` biologul
nu se afla pe [alup`.
|n clipa urm`toare auzi \n spatele lui zgomotul produs de
ma[inu]a electric` pe trei ro]i a echipei de explor`ri. Se gr`bi s`
ias` \n \ntmpinarea prietenului s`u.
Ce s-a \ntmplat, Brett? se interes` omul de [tiin]` oprind
motorul vehiculului [i deschiznd portiera acestuia. Ia spune-mi,
e ceva care nu e \n regul` pe vas?
Am un aer chiar att de preocupat? spuse Brett, schi]nd un
zmbet.
Mai mult dect preocupat, e pur [i simplu catastrofal!
Am ... adic` ... Doamna Hill ... Ai avut dreptate.
Nu are inten]ii rele, ci e sincer`. Trebuie s-o desp`gubesc ...
Dar nu [tiu cum ...
Ce s-a \ntmplat de te-a f`cut s`-]i schimbi p`rerea? \l \ntreb`
biologul, sc`rpinndu-se \n cre[tetul chel.
Am stat \ndelung la taifas cu Effie \n diminea]a asta. Mi-a
povestit toat` \ntmplarea ...
Brett \i relat` pe scurt prietenului s`u ce se petrecuse \ntre
Tyler [i so]ia lui.
... V`rul meu pur [i simplu a ruinat-o pe tn`ra cu care se
c`s`torise, \ncheie el \ncruntndu-se.
Lui Brett \i venea din ce \n ce mai greu s` \mpace imaginea
copilei inocente pe care Tyler o jefuise, cu cea a znei de la
cascad` [i, \n cele din urm`, cu femeia care-i ]inea piept cu atta
obr`znicie de cte ori se \ntlneau.
V`rul t`u a fost un monstru! exclam` doctorul McGinnis,
uluit.
Mai degrab` iresponsabil, consider` Brett. Dar nu reu[esc
s` \n]eleg de ce continu` s`-i ia ap`rarea! Dup` tot ce i-a f`cut!
Probabil c` [i-a pierdut min]ile! ...
E la curent cu problema mo[tenirii?
Oricum, nu m` crede, \i r`spunse Brett enervat. M-a acuzat
c` vreau s-o jefuiesc! |]i dai seama?
De ce nu-i ar`]i actele care dovedesc c` v`rul t`u ]i-a vndut
partea lui?
Brett se uit` o clip` la prietenul s`u cu un aer ne\ncrez`tor,
apoi exclam`:
104 GEORGIA HARRIS
Ce idee bun`! M` duc imediat s` cer s` mi le trimit`! |nainte
de a fi prea trziu ...
E deja prea trziu, Brett, \i spuse biologul sco]ndu-[i pipa
din buzunar. M-am dus la vil` \n diminea]a asta ca s-o conving pe
mama celor doi b`ie]i s` m` lase s`-i ini]iez \n scufund`ri
subacvatice, dar n-am reu[it. Doamna Crewes mi-a spus c`
prietena ei a investit tot ce-i mai r`m`sese din avere \n casa aceea.
Cnd auzi vorbele prietenului s`u, Brett se albi la fa]` ca varul.
Tu ce-ai face \n locul meu? \ntreb` el cu vocea plin` de
nelini[te [i privirea \ntoars` spre largul m`rii.
Deocamdat` nimic, \i r`spunse biologul terminnd de
umplut pipa. Au muncit mult la preg`tirea inaugur`rii sta]iunii.
Las-o s`-[i dea seama c` afacerea ei nu e rentabil` [i probabil va
fi fericit` s`-i r`scumperi suma investit`.
{i dac`, dimpotriv`, \ncep s` aib` profit?
Oricum, l-ar merita, nu-i a[a? replic` scurt biologul.
Dar Brett nu-l mai asculta.
Ce mi-ar pl`cea s` pun mna pe Herb Canby! exclam` el
furios. Dac` n-ar fi fost el, nimic din toate astea nu s-ar fi
\ntmplat!
Se va \ntoarce curnd, cel mai trziu pe [apte iulie, \l
inform` doctorul McGinnis pe un ton calm, care contrasta cu
nervozitatea prietenului s`u.
Atunci, s`-l a[tept`m! spuse Brett f`cnd o grimas` plin` de
am`r`ciune. N-am curajul s`-i spun chiar eu cum stau lucrurile.
Las aceast` bucurie \n seama acelui avocat incompetent! Sper
INSULA CENTAURULUI 105
numai ca el s` poat` stabili cheltuielile f`cute de doamna Hill cu
repararea vilei ...
{i nu uita c` [i-a p`r`sit [i postul pentru a veni aici, observ`
biologul. Din cte spune doamna Crewes, avea o slujb` foarte
bun`. A plecat de acolo, de[i prietenii o sf`tuiser` s` n-o fac`.
Brett \l privi pe prietenul lui f`r` s`-l vad`. Numai cu bani nu
se va putea repara prejudiciul moral pe care-l suferise Allison
Hill! Minciuna so]ului [i incompeten]a unui avocat o induseser`
\n eroare! Totu[i, ce putea s`-i ofere \n afar` de o sum` de bani?
O asemenea cheltuial` ar fi provocat o gaur` destul de
important` \n finan]ele sale, chiar \n momentul \n care avea
nevoie de to]i banii lichizi pentru a pune \n func]iune un centru
de cre[tere a stridiilor la Ransome's Cay, dar n-avea nici o
importan]`: Dup` p`rerea lui, onoarea familei trecea \naintea
tuturor celorlalte probleme ...
{i tu, Brett, ai l`sat totul balt` ca s` vii aici.
A[a e, recunoscu Brett. |n tot acest timp ct am lipsit, am
visat c` o s` m` \ntorc aici ...
{i ai visat s` construie[ti un centru interna]ional de cercet`ri
\n acvacultur`.
Da, am de gnd s` transform Ransome's Cay \ntr-un loc de
\ntlnire pentru oamenii de [tiin]` din toat` lumea.
{i cum inten]ionezi s`-i aduci aici? insist` biologul, cu o
sclipire [ireat` \n ochi.
Vorbindu-le despre frumuse]ea insulei. Apa ei albastr`,
plajele aurii [i ...
106 GEORGIA HARRIS
{i vechiul conac colonial. Pe scurt, vrei s` le oferi ni[te
vacan]e de studiu ...
Da, i-a[ invita aici \mpreun` cu familiile lor, recunoscu
Brett. Ar putea s` se plimbe cu barca, s` c`l`reasc`, s` se relaxeze
[i \n acela[i timp s` munceasc`.
{i cine ar urma s` achite nota de plat`? continu` doctorul
McGinnis.
Funda]ia Ransome ... [i o asocia]ie care lupt` \mpotriva
foametei ne-a promis c` ne ajut`. Dar trebuie s` ac]ion`m repede
[i nu mai dispun de suficien]i bani pentru deschiderea centrului.
Ce vrei s` spui? Avnd deja iahtul, laboratorul [i tot
echipamentul pe care l-am adus, vrei s` spui c` nu putem \nc` s`
\ncepem cercet`rile?
Nu, dar n-am unde s`-i cazez pe to]i ace[ti savan]i \nainte s`
termin lucr`rile necesare la vil`, bomb`ni Brett nemul]umit. E
de-ajuns s` pui \n priz` un aparat de ras electric [i sar toate
siguran]ele din cl`dire! Nu mai func]ioneaz` nimic ...
Poftim? exclam` biologul sco]ndu-[i pipa din gur`. Dar ce
crezi c` au f`cut cele dou` prietene \n s`pt`mnile din urm`?
Au transformat vila \n hotel, spuse tn`rul pe un ton glacial.
Poate c` planurile lor nu-]i convin, dar la fel de adev`rat e
c` au ref`cut complet interiorul, \i r`spunse la fel de rece
doctorul McGinnis. |ntre cei doi prieteni se l`s` o t`cere
ap`s`toare, apoi Brett [opti:
Poate, dar atta vreme ct ele se afl` aici, sunt pur [i simplu
legat de mini [i de picioare.
INSULA CENTAURULUI 107
{i imediat ce vei organiza centrul, nu vei avea nevoie de un
secretariat? B`nuiesc c` n-ai de gnd s` te ocupi [i de treburile
administrative.
Evident c` nu, \i r`spunse tn`rul dnd din umeri [i
aruncnd o privire furioas` prietenului s`u. Dar mai avem pn`
atunci. Deocamdat`, singura mea grij` e repararea prejudiciului
cauzat v`duvei lui Tyler.
Am impresia c` nu m-ai \n]eles, spuse biologul ab`tut.
Ba da, vrei s` \ncredin]ez lui Allison Hill [i prietenei ei
administrarea centrului.
Aceasta ar fi o bun` modalitate de a o compensa pe doamna
Hill, nu ]i se pare?
Brett deschise gura s`-i r`spund`, dar se r`zgndi: Doctorul
McGinnis avea dreptate.
N-o s`-i ceri s` pl`teasc` chirie pe vil`, continu`
interlocutorul s`u.
Dar Brett nu-l mai asculta. Se gndea din nou la Allison, a[a
cum fusese cu o sear` \n urm` \n bra]ele lui. |i revedea ochii mari
[i \ntuneca]i str`lucind de o tandre]e nem`rginit` \n timp ce se
apleca deasupra ei pentru a o s`ruta pe buze. Cnd \[i aminti
fine]ea pielii sale, se \nfior` [i acum. Ideea de a o vedea pe femeia
aceea care-l tulbura, \n fiecare zi, \l speria mai mult dect ar fi
dorit. {tia c` nu-[i va mai putea st`pni mult` vreme pasiunea
pentru tn`ra aceea care era [i acum \ndr`gostit` de fostul ei so].
Ca [i cum ar fi dorit s`-[i alunge acel gnd dureros din minte,
scutur` cu putere din cap.
108 GEORGIA HARRIS
Nici nu m` gndesc! exclam` el exasperat.
Mirat de violen]a tonului s`u, biologul se uit` la el cu un aer
dojenitor.
Faci cum vrei, \n definitiv treaba asta nu m` prive[te. Vrei s`
la[i \n grija lui Herb Canby s`-i dea vestea?
De ce nu? Dac` i-a[ spune eu, oricum nu m-ar crede.
Biologul se uit` cu asprime la Brett.
|]i dai seama cred c`, de cnd am venit noi, aceste dou`
femei tr`iesc cu frica-n suflet? Se tem chiar c` vei folosi for]a
pentru a le alunga de pe insul`.
Brett l`s` capul \n jos.
Recunosc c` la \nceput am fost cam agresiv, spuse el cu o
voce [ov`itoare. M` voi duce \n dup`-amiaza asta la ele ca s` le
lini[tesc. Trebuie s` [tie c` nu voi lua nici o hot`rre \nainte de a
discuta cu Herb Canby.
{i cu planurile ei \n leg`tur` cu casa?
Brett d`du din umeri.
Pot s`-[i respecte angajamentele \n vara asta, evident, dac`
au deja clien]i.
Nu m` voi opune. Deocamdat` instalarea echipamentelor \mi
ocup` tot timpul, a[a c` nu am nevoie de cas`. |n plus, m` simt
foarte bine aici, lng` iaht.
Apropo de centru, insist` doctorul McGinnis, ce crezi de
ideea mea de a o angaja pe doamna ...
Nici nu vreau s` aud de a[a ceva! aproape strig` Brett, scos
brusc din s`rite.
INSULA CENTAURULUI 109
Ochii lui aruncau fulgere. |i \ntoarse spatele prietenului s`u
f`r` s`-l salute [i plec` \n direc]ia plajei.
Pe curnd! Vom vorbi despre problemele astea alt` dat`, \i
arunc` el peste um`r.
***
Cam \n aceea[i vreme, la vil`, Allison st`tea la masa din
buc`t`rie cu piciorul sprijinit de un scaun, [i f`cea ni[te liste de
cump`r`turi pentru inaugurarea sta]iunii balneare.
Peg \[i vr\ brusc capul prin cr`p`tura u[ii.
Nu cumva i-ai v`zut pe b`ie]i? o \ntreb` ea cu o expresie
\ngrijorat` pe fa]`.
De unde s` [tiu eu unde sunt? Nu stau nici o clip` locului,
\i r`spunse Allison care le lua \ntotdeauna ap`rarea gemenilor.
De ce? Ai iar nevoie de ajutorul lor?
P`i ... nu ... nu prea, dar exist` ... pe scurt, e vorba despre
altceva, \ng`im` Peg cu un aer u[or vinovat.
B`nuiesc ce te preocup`, Peg, spuse tn`ra. Gemenii \[i
petrec tot timpul pe iaht, nu-i a[a?
Oh, Allison, sunt sigur` c` sunt [i acum acolo. Doctorul
McGinnis a venit \n vizit` adineauri [i a insistat foarte mult s` le
dau voie s` fac` scufund`ri ... Bine\n]eles c` am refuzat, dar s` [tii
c` acel domn mi se pare demn de \ncredere ...
110 GEORGIA HARRIS
Sunt convins` c` are inten]ii bune. Doctorul McGinnis le va
interzice s` se scufunde \n ocean.
Dat fiind c` Peg nu p`rea convins`, ea ad`ug`:
Pn` acum n-a f`cut nimic, nu-i a[a, \n ciuda insisten]elor
lui Hoddy [i Max!
|n momentul \n care rostea aceste cuvinte, din gr`din` se
auzi zgomot de voci.
Vorbe[ti de lup ... spuse Allison.
Cei doi adolescen]i ap`rur` \n pragul u[ii. Se leg`nau de pe
un picior pe altul, cu un zmbet [iret pe buze.
Unde a]i fost? \i \ntreb` mama lor nervoas`.
Am preg`tit un foc de artificii, o inform` calm Max.
Ce tot \n[ira]i voi acolo, copii!?
Da, un foc de artificii adev`rat, cu ni[te sori multicolori,
rachete ... ad`ug` Hoddy. Vom avea o petrecere pe cinste pe
patru iulie!
Dar asta e o adev`rat` nebunie! E prea scump pentru noi,
interveni [i Allison, sup`rat`. {ti]i foarte bine c` facem economii
... |mi pare r`u, cred c` era o idee foarte bun`.
Dar \nc` nu [ti]i totul! exclam` Max. Henry ... adic` doctorul
McGinnis, are un cuf`r plin! Le-a cump`rat din Japonia \n timp
ce c`l`torea la bordul lui Ulysse ... Mai sunt ni[te dragoni ...
Oricum, mi se pare extrem de periculos, le-o retez` mama
lor.
Numai dac` nu [tii cum s` umbli cu ele, \i d`du replica Max.
Dar doctorul McGinnis e un adev`rat specialist!
INSULA CENTAURULUI 111
Cele dou` femei se privir` [i schimbar` cte un zmbet
complice.
{i care e motivul pentru care doctorul McGinnis ne face
onoarea de a-[i \mp`r]i comorile cu noi? se interes` Allison cu
ironie \n glas.
Pentru c` a[a are el chef, se mul]umi s`-i r`spund` Hoddy.
|i place la nebunie s` organizeze spectacole.
Henry ne-a spus c` uneori, pe mare, \n cte o noapte cu
stele, a dat foc la artificii, ad`ug` fratele lui cu entuziasm. Zice c`
aici nu e acela[i lucru, dar c` oricum o s` fie frumos.
Dac` v` intereseaz`, va veni s` v` fac` o vizit` spre sear`,
\ncheie Hoddy vrndu-[i minile \n buzunarele blugilor [i
privindu-le pe rnd pe Allison [i pe Peg.
Bine\n]eles c` ne intereseaz`! exclam` Allison.
Dat fiind c` gemenii r`m`seser` pe loc uitndu-se la tn`r` cu
un aer triumf`tor, mama lor \i impinse afar` din \nc`pere.
{i acum ce mai a[tepta]i? Da]i fuga [i anun]a]i-l!
Apoi ie[i \mpreun` cu ei. Allison o auzi punndu-le o mul]ime
de \ntreb`ri referitoare la biolog.
Peste o or`, \[i termin` treaba. Nevrnd s-o deranjeze pe
prietena ei, Allison \[i puse \ncet jos piciorul bandajat, schi]nd o
grimas`. Spre bucuria ei, observ` c` n-o mai durea deloc. Se
vindecase \ntr-un timp record!
Se ridic` \ncet de pe scaun, sprijinindu-se ct mai mult posibil
pe piciorul stng. De fapt, mergea aproape normal, dar ceva mai
\ncet dect de obicei.
112 GEORGIA HARRIS
Peste un minut, se g`sea \n pragul salonului, fa]` \n fa]` cu ...
Brett Ransome care, instalat confortabil \ntr-un fotoliu, se uita la
ea cu o expresie ironic`.
Ce cau]i aici? exclam` ea uluit`. Cine ]i-a dat voie s` intri?
Pe buzele tn`rului ap`ru un zmbet zeflemitor. Ea \[i aminti
ro[ind c` totu[i jum`tate din insul` era a lui.
}ie cine ]i-a dat voie s` te ridici din pat? \i r`spunse el
\ncruntndu-se, dup` care se ridic` \n picioare. O sf`tuisem
totu[i pe doamna Crewes s` nu te lase s` pui piciorul \n p`mnt
ast`zi.
Cu ce drept hot`r`[ti tu ce e bine pentru mine? se \nfurie
Allison, cu obrajii \n fl`c`ri. Glezna mi s-a vindecat ...
Dup` o pauz`, ad`ug` cam f`r` tragere de inim`:
Datorit` ]ie.
Pot s` spun c` medicul e \ncntat de bolnava lui, spuse el
salutnd-o cu un aer ironic. Ca s` fiu sincer, entorsa aceea nu era
grav`, dar dac` vei continua s` mergi, la sfr[itul zilei glezna se va
umfla din nou!
Adev`rul e c` am cu totul alte lucruri de f`cut dect s` m`
odihnesc, \i spuse cu agresivitate Allison, care nu suporta tonul
lui arogant. Peste patru zile vila va fi plin` de lume. Nici nu-]i po]i
\nchipui ct` munc` \nseamn` asta. |n mod normal, ar fi trebuit
s` fim gata, dar de cnd m-am \ntors de la New York, totul s-a
petrecut att de repede ... Ne-au mai r`mas o gr`mad` de
probleme de rezolvat ...
A[a mi-au spus [i gemenii.
INSULA CENTAURULUI 113
De fapt am venit s` te ajut, \i r`spunse el privind-o \n ochi.
Pn` cnd sose[te tot materialul, nu putem s` facem nimic pe
[alup`. Atunci ... dac` v` putem fi de vreun ajutor ... noi ... v`
propunem ... s` v` asist`m.
Allison se uit` la el cu gura c`scat`, neputnd s`-[i ascund`
stupefac]ia.
Nu ... nu cred ... \ncepu s` spun` cu o voce tremurnd`.
A[teapt`! i-o retez` Brett. {tiu c` \ntre noi exist` un conflict,
doamn` Hill, dar n-ai spus chiar tu cu gura ta c` de afacerea asta
ar trebui s` se ocupe un avocat? {i dac` informa]iile mele sunt
exacte, al t`u nu se \ntoarce din vacan]` dect dup` patru iulie ...
A[a este, aprob` Allison, gndindu-se c` probabil doctorul
McGinnis \i adusese acest lucru la cuno[tin]`.
|n cazul acesta, accep]i un armisti]iu? se interes` tn`rul
apropiindu-se de ea.
Ca s` fiu sincer`, domnule Ransome, spuse Allison f`cnd
un pas \napoi, \mi vine greu s` cred c` ]i-ai schimbat att de
repede p`rerea despre mine ...
Acum nu mai am acela[i punct de vedere, asta e tot, \i
r`spunse sec Brett. Te rog s` nu m` iei totu[i drept un escroc!
|n vocea tn`rului Allison observ` mult` triste]e [i de aceea
tres`ri. |[i aduse aminte pentru o clip` de Tyler. Oare putea s`
aib` \ncredere \n Brett Ransome, din moment ce chiar ieri
amenin]a c` o expulzeaz` cu for]a? Nu mai [tia ce s` cread`.
Totu[i, nu vedea ce ar fi avut el de c[tigat din ajutorul pe care
i-l oferea.
114 GEORGIA HARRIS
{i oricum, avea [i ea interesul s` \ntre]in` ni[te rela]ii cordiale
cu cel`lalt proprietar al visului ...
|n acest punct ajunsese cu reflec]iile \n momentul \n care
Brett \i \ntinse mna [i o \ntreb`:
De acord, Allison?
Ca [i \n seara trecut`, atunci cnd \i rostise pentru prima oar`
numele, inima tinerei \ncepu s`-i bat` [i mai tare \n piept. Ridic`
\ncet ochii spre el [i, schi]nd un zmbet, \[i a[ez` mna pe a lui.
De acord, Brett, spuse ea.
INSULA CENTAURULUI 115
Capitolul 7
Ziua inaugur`rii sosi foarte repede. Vila nu fusese niciodat`
mai frumoas` [i nici cerul att de albastru, \[i spuse Allison
mul]umit`.
Acum nu le mai r`mnea dect s`-i a[tepte pe clien]i. Peste
pu]in` vreme etajul \nti, adic` salonul, sufrageria, biblioteca,
salona[ul, vor r`suna de zgomotul vocilor a vreo dou`zeci de
persoane. La gndul acesta, lui Allison i se pusese un nod \n gt.
|ns` totul era gata. Un u[or miros de vopsea plutea prin cas` [i
Allison verific` s` vad` dac` se pusese \n fiecare camer` cte un
buchet de flori exotice.
Dup` ce inspect` toat` casa, Allison se instal` \n salon [i,
privind fix la lustra din cristal str`lucitor, se \ntreb` de ce
\ntrziau b`ie]ii.
Peg, care se plimba de colo-colo prin \nc`pere, murea de
ner`bdare.
Hoddy [i Max, \mpreun` cu echipajul lui Ulysse, plecaser` de
mai bine de o or` s`-i ia pe pasagerii vasului care venea de la
Savannah. Luaser` cele trei ma[ini vechi de la vil`, vopsite
proasp`t \n alb, ca [i Jeepul domeniului.
Imediat ce z`riser` prima ma[in` la cap`tul cel`lalt al
parcului, se gr`bir` s` le ias` \n \ntmpinare cu un zmbet larg
pe buze. Jeepul \nchidea procesiunea c`rnd bagajele [i mare le
fu mirarea celor dou` femei cnd z`rir`, \ntre cei doi gemeni, o
fat` cu p`rul lung [i blond [i cu ochii mari [i alba[tri.
Peg o \mpunse cu cotul pe prietena ei [i-i [opti la ureche:
Cred c` o s` avem necazuri ... Pare o fat` foarte dr`gu]` ...
Allison \i f`cu cu ochiul. {i ea observase un aer nemul]umit pe
fe]ele celor doi b`ie]i.
Totu[i, uit` repede de ei, pentru a se ocupa de \ndatoririle ei
de gazd`. A[a cum prev`zuse, casa r`suna de un vacarm vesel de
voci. Se sim]ea att de fericit`! Dup` atta munc`, pl`cerea
evident` a clien]ilor constituia \n sine o recompens`.
|ntr-adev`r, ultimele zile o puseser` la grea \ncercare pe
tn`r`. Trebuise s` dep`[easc` o dificultate dup` alta, de la pana
de cauciuc a Jeepului, la anularea cu numai o zi \nainte, a livr`rii
de crustacee pentru marea recep]ie de pe patru iulie! Din
fericire, Brett Ransome, anun]at la timp de c`tre gemeni,
telegrafiase imediat de la bordul lui Ulysse la Chesapeake Bay,
cernd s` li se livreze de urgen]` la Ransome's Cay stridii, creve]i
[i midii. Astfel, Allison f`cu de mai multe ori apel la serviciile
mereu eficiente ale lui Brett.
INSULA CENTAURULUI 117
Dup` ce clien]ii se instalar` \n camerele lor, Allison se pr`bu[i
pe un fotoliu de pe verand` oftnd adnc. Era att de obosit` ...
dar [i recunosc`toare ... Brett nu fusese singurul care o sus]inuse
\n acea \ncercare cumplit`. Peg, gemenii, doctorul McGinnis,
Bunker, Effie, echipajul de pe Ulysse [i mai ales locuitorii de pe
Ransome's Cay! Veniser` cu bra]ele pline de flori pentru
decorarea casei [i cu co[uri \ntregi de legume [i fructe pentru
buc`t`rie. Ce s-ar fi f`cut oare f`r` ei?
Din nefericire, nu putea s` invite pe toate lumea la cocteilul
de inaugurare. Ar fi fost prea mul]i. |i chemase totu[i, din
polite]e, pe Brett Ransome [i pe doctorul McGinnis [i spre marea
ei mirare, ace[tia acceptaser`.
Absorbit` de gnduri, Allison nu-l v`zuse pe Bob Birch
apropiindu-se cu pa[i mari de ea. R`m`sese \n urm`, pe vas, ca
s` rezolve o problem` referitoare la bagajele lui. Tn`ra uitase
total de existen]a lui pn` \n acel moment.
Bob! exclam` ea ridicndu-se brusc \n picioare. Ct m`
bucur s` te v`d aici! Tonul ei era plin de emo]ie [i un zmbet
amical \i plutea pe buze.
Allison! A trecut atta vreme ... [opti tn`rul lund-o de
mini [i cufundndu-[i privirea \n ochii ei.
Dar am vorbit ieri la telefon, \i aminti Allison cu un aer
pozna[. Chiar m-ai sf`tuit s` vnd partea mea din Ransome's
Cay...
Insula ta e magnific`, Allison. |n]eleg acum de ce te-ai ata[at
att de mult de ea ...
118 GEORGIA HARRIS
Dar Allison nu-i r`spunse. Privea pe deasupra um`rului
prietenului ei. Alarmat de tulburarea evident` a tinerei, Bob
Birch se \ntoarse repede. De ei se apropia un b`rbat foarte \nalt
[i bronzat.
Bob ... d`-mi voie s` ]i-l prezint pe Brett Ransome, \ng`im`
Allison, cu obrajii \n fl`c`ri. Brett ... el e Bob Birch, unul din cei
mai vechi prieteni ai mei din New York.
Cei doi b`rba]i \[i strnser` mna.
Ransome? Ah, dumneavoastr` trebuie s` fi]i cel`lalt
proprietar al acestei insule de vis, coment` Bob Birch zmbind
for]at. Am venit s`-i urez noroc lui Allison ...
Sper c` a[a va fi! interveni tn`ra care \[i mai revenise.
Regret` \ns` imediat c` vorbise cu atta frivolitate, deoarece
Bob Birch continu`:
... {i s` o rog s` fie so]ia mea. Am de gnd s-o conving s` v`
cedeze partea ei din Ransome's Cay.
Uluit`, Allison \i arunc` o privire furioas`. Cum \ndr`znea s`
spun` a[a ceva? De ce i se adresa lui Brett cu atta agresivitate?
|mi pare r`u c` te dezam`gesc, domnule Birch, \i r`spunse
Brett cu o figur` de marmur`. Eu [i Allison am hot`rt de comun
acord s` nu facem nimic pn` la \ntoarcerea avocatului ei ...
Allison \[i \n`bu[i un suspin de u[urare, dar Brett \nc` nu
terminase ce avea de zis.
... V` rog s` m` ierta]i c` v-am deranjat, \i spuse el f`r` s` se
uite la tn`r`. Venisem numai s` \mprumut Jeepul ca s` m`
\ntorc \n golf. Trebuie s` m` schimb \nainte de cin` ...
INSULA CENTAURULUI 119
Bine\n]eles, po]i s`-l iei, [opti Allison, ro[ie la fa]` de ru[ine
[i de furie. Probabil c` Hoddy a l`sat cheile pe tabloul de bord.
Perfect, mul]umesc, spuse Brett zmbind.
Allison se uit` la Brett cu sufletul plin de nelini[te \n timp ce
se dep`rta cu pa[i mari. Era \ngrozit` la gndul c` ar fi putut s`
cread` c` Bob [i cu ea ...
|]i voi ar`ta camera, Bob, continu` ea \ntorcndu-se spre
prietenul ei ca [i cum nu s-ar fi \ntmplat nimic.
Sper c` nu mi-ai rezervat-o pe cea mai frumoas`!
Allison disp`ru \n cas`, urmat` de Bob. Brett, aflat deja la
volanul ma[inii, \i spiona cu coada ochiului.
***
Din punctul de vedere al organiz`rii, seara nu putea fi mai
reu[it`.
Effie le servi o cin` gustoas`. Pulpa de porc cu zah`r brun,
mu[tar [i whisky, cu garnitur` de portocale [i p`trunjel avu un
succes uria[ [i nu mai r`mase nici o firimitur` din tarta cu
rubarb`.
Totu[i, atunci cnd se ridic` de la mas` [i-i invit` pe oaspe]ii
s`i \n salon, Allison nu era pe deplin satisf`cut`. Atmosfera era
glacial`. |[i \nchipuise c` aperitivul servit \nainte de mas` cu
punciul minunat cu ment` preg`tit de Bunker, \i va ajuta s` fac`
120 GEORGIA HARRIS
mai u[or cuno[tin]` unii cu al]ii, dar, din nefericire, fiecare
r`m`sese \n mijlocul micului s`u grup.
Invita]ii t`i nu sunt prea vorb`re]i.
Vocea cald` a lui Brett Ransome o f`cu s` tresar`. Se \ntoarse
repede spre el [i tn`rul se uit` fix \n ochii ei cu un aer gnditor.
Probabil c` sunt obosi]i din cauza c`l`toriei, \i r`spuse cu
asprime Allison intrnd \n \nc`perea uria[`.
Brett o urm` cu un zmbet ironic pe buze.
Oaspe]ii conacului se r`sfiraser` prin camer`, de parc` ar fi
r`suflat u[ura]i c` nu mai erau nevoi]i s` fac` iar conversa]ie.
Proprietarii lan]ului de baruri de noapte se a[ezar` \n apropierea
u[ii de sticl` a verandei, \n timp ce neurochirurgul [i so]ia lui
admirau vitrina cu por]elanuri de la cap`tul cel`lalt al salonului.
Pe canapea, informaticianul \[i fuma pipa cu un aer absent,
neb`gndu-i deloc \n seam` pe vecinii lui [i un bancher [i so]ia
lui \[i f`ceau deja planuri pentru a doua zi. |ntr-un col], numai
proprietarul unei agen]ii de \nchiriat ma[ini st`tea la taifas lini[tit
cu profesorul de management. Probabil vorbeau despre afaceri,
\[i spuse Allison din ce \n ce mai stnjenit`.
To]i oamenii aceia nu aveau oare nimic s`-[i spun`? se \ntreb`
tn`ra nevenindu-i s` cread` c` era posibil a[a ceva. Totu[i, se
adunaser` aici ... pe insul`! Atunci \i veni o idee. Singurul lor
punct comun era acela c` to]i aleseser` s`-[i petreac` vacan]a la
Ransome's Cay! |n ochii ei negri ap`ru o sclipire [ireat` \n timp
ce traversa salonul pentru a ajunge la Brett Ransome [i la p`rin]ii
fetei blonde.
INSULA CENTAURULUI 121
|n timp ce se apropia cu mersul ei gra]ios, rochia i se unduia
la fiecare pas [i privirea lui Brett, cu un amestec de \ndr`zneal`
[i de admira]ie, o \nv`luia din cre[tet pn`-n t`lpi.
Oh, Brett, spuse ea ridicnd vocea \ntr-un mod nefiresc. A[
vrea foarte mult s`-mi spui povestea insulei Ransome's Cay.
Extraordinar, ce se spune despre ea!
Tn`rul \i arunc` o privire mirat`, dar Allison ob]inuse ceea ce
dorise: reu[ise s` capteze aten]ia tuturor celor din salon.
E adev`rat c` un str`mo[ al t`u a c[tigat-o la c`r]i? insist`
ea.
De data asta, figura lui Brett se lumin` de un zmbet ironic.
|n]elesese ce voia tn`ra.
Da, da, domnule Ransome, ce s-a \ntmplat cu adev`rat?
spuser` gemenii \n cor.
Am \n]eles, copii, spuse Brett punndu-[i cea[ca de cafea pe
o m`su]`. Str` str` str` str`bunicul meu a c[tigat aceast`
insul` la pocher. Poate c` a[a ceva vi se pare de necrezut, dar mai
am [i acum careul lui de a[i! E adev`rat c` aceste c`r]i sunt cam
\ng`lbenite, dar sunt intacte [i ...
|n timp ce vorbea, Allison, aflat` lng` el, se bucura de noua
lor complicitate. Dar prezen]a lui Brett ac]iona asupra ei ca o
b`utur` magic` [i se trezi admirnd elegan]a costumului s`u din
in de culoare gri care-i accentua bronzul pielii.
|ncet-\ncet, ca s` aud` mai bine, se apropiaser` to]i de Brett [i
formau acum un cerc \n jurul lui [i al lui Allison. Vocea lui cu un
timbru grav \i captiva pe ascult`tori. |n timp ce-l asculta, tn`ra
122 GEORGIA HARRIS
deveni con[tient` de profundul ata[ament al lui Brett fa]` de
Ransome's Cay. I se f`cu deodat` ru[ine de felul cum se purtase
mai \nainte cu el. Cum \ndr`znise s`-[i \nchipuie c` \[i pierduse
interesul pentru insul`? Era evident c` aceasta reprezenta
ra]iunea pentru care mai tr`ia! |i \ndr`gea pn` [i ultimul gr`unte
de nisip! ... Din acel moment, \ncepuse s`-l \n]eleag`.
... dar Ransome's Cay nu e izolat`, le explic` Brett. Face
parte dintr-un arhipelag situat \n apele statului Georgia, dup`
cum [ti]i. Unele insule sunt nelocuite [i turme mari de porci
mistre]i tr`iesc pe ele \n stare de s`lb`ticie. Se mai \ntlnesc pe
ele [i cerbi [i bine\n]eles aligatori! Unele insule sunt protejate de
stat, iar altele au fost transformate \n sta]iuni balneare de lux,
cum este Jekyll Island. Prin anii dou`zeci, \[i petreceau acolo
vacan]a cei din familiile Rockefeller, Astor, Morgan [i Vanderbilt,
pe bani foarte mul]i ... Dar asta a fost \nainte de marea criz` ...
Profitnd de o pauz`, Max \i spuse pe nea[teptate:
Dar despre pira]i ce [tii, Brett? Nu ne-ai spus \nc` nimic
despre ei. Barb`-Neagr` nu venea s`-[i ascund` comorile prin
golfurile insulei Ransome's Cay?
E posibil ... cum po]i s` fii sigur dup` dou` sute de ani?
Dat fiind \ns` c` musafirii \l priveau curio[i, Brett preciz`:
Barb`-Neagr` era un pirat \nsp`imnt`tor, celebru pe
vremea lui. S-au f`cut o mul]ime de filme despre ei, nu-i a[a,
b`ie]i?
Da, spuse Hoddy. |[i f`cea ni[te codi]e din p`rul b`rbii pe
care le lega cu panglici ro[ii. Zicea c` e frate cu dracul!
INSULA CENTAURULUI 123
|n orice caz, a[a spune legenda, recunoscu Brett. |[i lipise
\n jurul capului ni[te lumn`rele din cnep` pe care le aprindea
pentru a ap`rea \n fa]a du[manilor lui \ntr-un nor de fum. De
fapt, una din insulele noastre, situat` ceva mai la nord, se
nume[te Barb`-Neagr`. Se spune c` ar fi \ngropat acolo o
comoar` ...
{i nimeni n-a g`sit-o \nc`! spuse Max entuziasmat.
|n anii dou`zeci, statul a transformat-o \n rezerva]ie
natural`. E interzis s` deranjezi via]a animalelor s`lbatice ...
Gemenii \[i aruncar` o privire dezam`git`.
... dar [i noi, la Ransome's Cay, avem un secret al nostru,
ad`ug` Brett zmnind cu [iretenie.
Cei doi adolescen]i \l privir` foarte curio[i.
... Harta care se spune c` ar indica locul comorii se g`se[te
ag`]at` pe peretele bibliotecii. Dac` vreunul dintre voi dore[te s`
o descifreze ...
Oh, da! exclamar` Hoddy [i Max \ntr-un glas. A[ putea ...
Bine\n]eles, aprob` Brett, dar v` avertizez c` nu sunte]i
primii care v` \ncerca]i norocul. Am avut deja ni[te vizitatori de
pe continent care au venit special \n acest scop. To]i au luat
plas`...
Dar poate c` noi o vom g`si, suger` Hoddy \n culmea
entuziasmului.
Poate, cine [tie? \i r`spunse Brett gnditor. Evident c` am
\ncercat [i eu, dar f`r` succes. Vn`toarea de comori e deschis`,
prieteni!
124 GEORGIA HARRIS
Dup` ce rosti aceste cuvinte, tn`rul continu` s`-[i bea
cafeaua lini[tit. To]i se \ntoarser` la locurile lor, iar Hoddy [i Max
o \ncojurar` pe adolescenta blond` cu ochi mari [i alba[tri. Dar
acum ghea]a se sp`rsese [i oamenii discutau aprins.
Curnd, toat` lumea salut` sosirea forma]iei de jazz pe care o
angajaser` pentru petrecere. Muzicienii se instalar` pe verand`.
Jimmy, fiul lui Bunker [i Effie, cnta la chitara electric`.
Pentru prima oar` dup` incidentul din dup`-amiaza aceea,
Allison se trezi lng` Bob Birch. Cnd \[i aminti ce se \ntmplase
ceva mai devreme, tn`ra fu cuprins` de furie. De data asta \ns`
nu se mai ab]inu. Ridicnd vocea pentru a acoperii zgomotul
asurzitor din jurul lor, \l \ntreb` indignat`:
Cine ]i-a permis, Bob, s`-i propui lui Brett s`-mi cumpere
partea mea din insul`?
-Sper c` nu \n]elegi din asta c` \ncerc s` m` amestec \n ceva
ce nu m` prive[te! strig` [i Bob Birch, vizibil sup`rat.
Dar deja Allison \[i revenise. D`du din umeri adoptnt un aer
indiferent.
Trebuie s` [tii c` oricum n-are nici o importan]`, n-am nici
cea mai mic` inten]ie s` vnd, \l anun]` ea cu hot`rre, vorbind
ceva mai \ncet. Bob Birch se uit` \ndelung la ea, f`r` s` spun`
nimic. Din cauza muzicii foarte ritmate, nu reu[eau s` se aud`. El
se aplec` la urechea tinerei:
Hai s` ie[im afar`, \i propuse el. Vreu s`-]i spun ceva.
Allison arunc` o privire prin \nc`pere [i, v`znd c` nimeni nu
avea nevoie de ea, \l lu` de bra] pe prietenul ei:
INSULA CENTAURULUI 125
{i eu, \i r`spunse ea.
Peste cteva minute, se instalaser` confortabil \n scaunele din
r`chit` de pe terasa din fa]a salona[ului.
Dup` ce-[i scoase sandalele, Allison \[i sprijini piciorul drept
de fotoliul din fa]a ei.
Sunt obosit`, oft` ea dnd capul pe spate.
M` uime[ti, pur [i simplu! spuse Bob Birch cu asprime \n
glas. Conacul `sta necesit` prea mult` munc` din partea ta ...
{tiu, dar ce vrei ... ador insula asta.
{i eu o ador pe Allison ... S` [tii c` am vorbit foarte serios
ceva mai devreme. Am venit cu inten]ia de a-]i cere s` devii so]ia
mea. Te asigur c` nu e o fapt` necugetat` ce fac acum.
Tn`ra \i lu` minile cu afec]iune.
{tiu, Bob, [opti ea zmbindu-i amical. E[ti cel mai bun [i cel
mai drag prieten al meu ... dar nu pot s` m` m`rit cu tine. Am
mai discutat despre acest subiect, \]i aminte[ti?
De ce m` refuzi, Allison? insist` el.
Pentru c` nu cred \n c`s`toria lipsit` de iubire.
{i tu nu m` iube[ti ...
|mi pare sincer r`u, Bob. Simt mult` afec]iune pentru tine,
dar ...
Tn`rul \[i smulse minile dintre ale ei cu un gest furios.
... Nu te-am min]it niciodat`, Bob, continu` ea, hot`rt`
s`-l fac` s` \n]eleag` [i s` l`mureasc` lucrurile o dat` pentru
totdeauna. Am fost \ndr`gostit` o dat` \n via]` [i mi-a fost
de-ajuns!
126 GEORGIA HARRIS
Tyler Hill! Deci nu-l vei uita niciodat`! spuse Bob printre
din]i. {tiu c` nu am farmecul lui, dar ... trebuie s` ai \ncredere \n
mine, Allison!
|ncredere ... Vocea lui Bob se pierdu \n noaptea \nstelat`,
l`snd-o pe Allison cufundat` \n gnduri. Tyler o \nv`]ase s` nu
aib` \ncredere \n b`rba]i, \n special cnd ace[tia mai erau [i
seduc`tori, [i nici \n dorin]a ei ... Aceast` lec]ie fusese dur` [i
n-o uitase niciodat`. Acum, \n mintea ei \ncol]ea o \ndoial`. Dar
dac` de fapt prima ei c`s`torie nu fusese dect o experien]`
nefericit`?
V`znd c` tn`ra t`cea, Bob Birch se ridic` \ncet \n picioare [i
spuse oftnd:
Bine. Atunci am plecat ...
Allison tres`ri. Triste]ea [i dezam`girea pe care le sim]i \n
vocea prietenului ei o emo]ionar` profund. Nu schi]` \ns` nici un
gest pentru a-l re]ine.
E o vreme superb`, ad`ug` el. M` duc s` m` plimb pu]in
prin parc \nainte de culcare. Noapte bun`, Allison.
Noapte bun`, Bob, [opti Allison cu un nod \n gt.
Dac` vei trece vreodat` prin New York, d`-mi un semn.
Mine-diminea]` plec cu vapora[ul. Probabil c` nu ne vom mai
vedea \nainte de asta.
Plec` \n direc]ia plajei, f`r` s` se mai uite la ea. Dup` ce Bob
disp`ru \n \ntuneric, Allison r`mase mult timp \n fotoliul de
r`chit`, cu ochii a]inti]i la stele.
|i era recunosc`toare lui Bob.
INSULA CENTAURULUI 127
O f`cuse con[tient` de nebunia ei. Cum \[i imaginase c` to]i
b`rba]ii seduc`tori seam`n` cu Tyler Hill? Inima ei b`tuse o dat`
pentru un b`rbat nedemn de ea, dar asta nu \nsemna c` nu mai
putea s` bat` [i pentru altul!
Stnd aplecat` pentru a-[i pune sandalele din nou \n picioare,
Allison nu v`zu silueta \nalt` care ap`ruse \ncadrul u[ii. Dar cnd
se ridic`, nu fu mirat` s` observe prezen]a lui Brett Ransome.
Am auzit tot, \i spuse tn`rul pe un ton foarte sincer.
Allison se \nfior` de groaz`. De[i nu distingea prea bine
tr`s`turile lui Brett \n \ntuneric, b`nuia expresia lui \ncruntat` [i
sclipirea aspr` a ochilor lui verzi-cenu[ii.
Ai ... \ncepu ea s` spun`, uluit`.
Da, tot ce i-ai \n[irat prietenului t`u, spuse el printre din]i.
Dar nu aveai nici un drept s` ascul]i pe la u[i! protest`
Allison cu obrajii \n fl`c`ri.
De ce nu? Doar sunt acas` la mine, nu-i a[a? Dar acum voi
pleca ... {tiu la ce s` m` a[tept.
Ce vrei s` spui cu vorbele astea misterioase? \l \ntreb`
sup`rat` tn`ra.
Dar Brett se dep`rtase deja [i disp`ruse \n \ntuneric. Peste
cteva secunde auzi Jeepul demarnd.
Allison se pr`bu[i, \ntr-un fotoliu. Totul se desf`[urase att de
bine pn` atunci! I se p`ruse c` \n cteva ore ea [i Brett se
apropiaser` foarte mult. |n plus, \n urm` cu pu]in` vreme, f`cuse
o descoperire minunat`. |[i d`duse seama c` mariajul ei cu Tyler
nu fusese dect un accident. De ce trebuia s` se termine cu o
128 GEORGIA HARRIS
ceart`? Nimic nu prevestise acest deznod`mnt [i nu \n]elegea ce
anume \l deranjase \n discu]ia ei cu Bob, care s`-i fi provocat
tn`rului o reac]ie att de violent`...
Dar Allison, epuizat` de ziua aceea plin` de evenimente, nu
mai avea for]a de a gndi. O durea glezna [i-i era somn, a[a c` o
[terse discret [i urc` \n camera ei.
INSULA CENTAURULUI 129
Capitolul 8
Atunci cnd, a doua zi diminea]`, Allison trase perdelele,
Jeepul era parcat ca de obicei \n fa]a u[ii buc`t`riei, de[i abia se
iviser` zorii. Trebuia s` \n]eleag` din asta c` de acum \ncolo el
refuza s` o mai ajute?
Diminea]a se scurse f`r` ca el s` dea vreun semn de via]`.
Allison \ncepu s` se \ngrijoreze cu adev`rat, deoarece \[i aminti
c` Brett \i promisese s`-i livreze crustacee pentru seara de patru
iulie.
E[ti foarte nervoas` ast`zi, Allison, observ` Effie \ncruntnd
din sprncene.
Oh, Effie, crezi c` domnul Ransome \[i va aminti de stridii?
Dac` asta te nelini[te[te, po]i s` stai f`r` grij`. Domnul Brett
\[i ]ine \ntotdeauna promisiunile, decret` Effie cu o u[oar`
asprime \n glas. Peste cteva ore, cnd v`zur` c` dup`-amiaza se
apropie de sfr[it [i Brett \nc` nu venise, locuitorii de pe
Ransome's Cay \ncepur` s` coboare spre plaj`. Aflat` \n culmea
exasper`rii, Allison nu [tia ce s` fac`. Cu ce s` hr`neasc` atta
lume? |n total [aptezeci [i cinci de persoane, inclusiv un bebelu[
de [apte luni [i o doamn` \n vrst` de o sut` doi ani, domni[oara
Dade! Unele familii se instalaser` pe Ransome's Cay de mai bine
de dou` sute de ani. Din nefericire, majoritatea celor mai tineri
plecaser` dup` tornada care distrusese bancurile de stridii. {i
familia Ransome fusese nevoit` s` deschid` o firm` pe continent,
[i anume o fabric` de cherestea, care se dezvoltase foarte repede,
avnd astfel posibilitatea de a \ntre]ine conacul [i insula
Ransome's Cay. Dar acum se adunase toat` lumea [i v`zduhul
r`suna de strig`tele copiilor. Fe]ele b`trnilor str`luceau de
fericire. Datorit` lui Brett, erau din nou locuri de munc` pe
insul`!
Dar tot datorit` lui Brett petrecerea urma s` fie ratat`, \[i
spuse Allison \n pragul disper`rii.
Peg, aflat` la c]iva pa[i de ea, d`dea instruc]iuni unui grup de
adolescen]i care o ascultau cu aten]ie.
Tony [i Steven, voi ve]i \mp`r]i cupele cu [ampanie ... ave]i
grij` s` nu le sparge]i ... iar voi, fetele, ve]i trece ...
|n acela[i timp, jos, pe plaj`, adul]ii acopereau cu fe]e de
mas` multicolore mai multe mese lungi montate pe capre de
lemn, flec`rind veseli. Se auzeau peste tot hohote de rs. Treptat,
oaspe]ii conacului se amestecar` cu locuitorii insulei [i d`dur` o
mn` de ajutor la preg`tirea marelui foc care ar fi trebuit s`
serveasc` g`tirii stridiilor dup` re]ete de prin partea locului.
INSULA CENTAURULUI 131
|n timp ce se l`sa \ncet \nserarea, Allison arunca priviri
\ngrijorate spre vil`. |n vrful catargului, drapelul american care
flutura \n cinstea independen]ei Statelor Unite p`rea s` o sfideze.
Brett \nc` nu sosise!
Tocmai se preg`tea s` deschid` iar discu]ia cu Effie \n aceast`
problem`, cnd auzi un zgomot de motor \n dep`rtare. Un minut
mai trziu, micul vehicul cu trei ro]i al echipei de exploatare
ie[ea din p`dure, \ndreptndu-se spre plaj`, cu Brett la volan [i
doctorul McGinnis lng` el.
Allison se gr`bi s` le ias` \n \ntmpinare, nervoas` la culme.
Nici nu ne mai a[teptam c-o s` veni]i! exclam` ea. Ce s-a
\ntmplat?
|mi pare r`u, nu [tiam c` le vrei att de devreme, bomb`ni
Brett fixnd-o cu asprime.
Mirat`, Allison \l urm` pe tn`r \n spatele ma[inii. Cabina era
plin` de l`zi cu stridii, scoici, creve]i ... Allison oft` u[urat` [i
ridic` spre Brett o privire poc`it`, dar el deja plecase s`-i ajute pe
ceilal]i s` descarce. Tn`ra \i ajut` [i ea dup` puterile ei, ru[inat`
de faptul c` \l b`nuise pe nedrept.
Acum, prieteni, anun]` Brett dup` ce vehiculul fusese golit,
eu [i Henry ne ducem s` mai lu`m o \nc`rc`tur`. Dar pn`
atunci, iat` o medalie ...
Scoase din buzunar o medalie aurit` sub form` de stridie.
... care va fi a acelui sau a aceleia care va deschide mai multe
cochilii \n lipsa noastr`.
Cam peste o jum`tate de or`, erau \napoi.
132 GEORGIA HARRIS
Fiecare \[i num`r` cochiliile din g`letu[a lui [i domni[oara
Dade, centenara, c[tig`. |n aplauzele asisten]ei, Brett \i prinse
stridia de aur pe piept, \n timp ce b`trna zmbea, ro[ie la fa]` de
fericire.
|n aceast` atmosfer` de s`rb`toare, Allison \[i rec`p`t` repede
buna dispozi]ie. Brett \[i ]inuse promisiunea. Nu v`zuse \n via]a
ei attea crustacee! Ligheane pline cu crabi, creve]i, scoici [i
stridii st`teau al`turi de homari uria[i din Maine care, dup` ce
fuseser` fier]i, fuseser` a[eza]i pe ni[te platouri uria[e. Toate
acestea formau un tablou superb. Sosirea mnc`rii declan[ase \n
rndurile invita]ilor o activitate frenetic` [i toat` lumea participa
la preg`tirea osp`]ului.
|n timpul acesta, doctorul McGinnis, ajutat de gemeni [i sub
supravegherea atent` a lui Peg, f`cea toate preg`tirile pentru
focul de artificii.
Amintirea acelui patru iulie urma s` r`mn` \ntip`rit \n
mintea tuturor participan]ilor. Luar` masa la lumina tor]elor, sub
bolta cerului pres`rat` cu stele str`lucitoare. La o distan]` de nici
o sut` de metri, oceanul \[i rostogolea \ncet valurile [i \n ochii
tuturor str`lucea o bucurie intens`. Discu]iile erau foarte
animate [i rsetele vesele.
Unii dintre ei, u[or ame]i]i de [ampanie, \ncepur` s` cnte o
melodie tradi]ional` de pe insul`. Atunci to]i t`cur` [i cntar`
refrenul \n cor.
Dup` mas`, strnser` rapid mesele [i doctorul McGinnis, din
mijlocul paji[tii uria[e care urca lin spre cas`, anun]`:
INSULA CENTAURULUI 133
Doamnelor [i domnilor, am onoarea de a v` invita la un
spectacol feeric! Nici m`car la Washington oamenii nu vor avea
parte de un joc de artificii att de frumos \n seara asta!
Peste cteva minute, mul]imea se adunase pe paji[tea uria]`.
Majoritatea st`tea pe iarb`, iar c]iva copii mici deja dormeau \n
bra]ele mamelor lor. Al]ii se plimbau de colo-colo [i glumeau
\ntre ei.
Dar cnd prima rachet` f`cu s` explodeze pe cer un imens
soare ro[u-portocaliu, to]i scoaser` exclama]ii prelungi, cu fe]ele
ridicate spre acea apari]ie magic`. Urmar` [i altele dup` prima,
de culoare verde, albastru, iar verde ... Apoi veni rndul
dragonului s`-[i desf`[oare pana[ul multicolor deasupra
oceanului. Dar punctul de atrac]ie al spectacolului fu o
reproducere, aproximativ`, dar u[or de recunoscut, a conacului
cu cele cinci coloane albe ale sale. Chiar [i dup` ce imaginea
disp`ruse, aplauzele se prelungir` frenetic.
Petrecerea nu era \ns` terminat`. Primele note ale orchestrei
lui Jimmy se auzir` de sus, de pe veranda casei. Tinerii se
\ndreptar` \n mici grupuri spre conac, \n timp ce cei mai \n vrst`
se preg`teau s` se \ntoarc` acas`. Allison le ur` tuturor noapte
bun`, cu un zmbet recunosc`tor pe buze.
Nu mai r`m`seser` dect ici-colo c]iva \ntrzia]i. Allison
scruta \ntunericul, spernd s`-l recunoasc` pe Brett printre ei,
dar \n zadar. Probabil c` plecase ...
Allison \[i scoase sandalele [i merse cu picioarele goale prin
iarba umed` pn` sus. Nu se putea ab]ine s` nu arunce cte o
134 GEORGIA HARRIS
privire spre marginea p`durii. De ce \l c`uta cu atta disperare pe
Brett? Pentru a-i spune c` se \ndoise de cinstea lui? Acest lucru
p`rea absurd, [i cu toate astea, trebuia s`-l vad`, s`-i vorbeasc`,
s`-i explice ...
Ce mult i se schimbase p`rerea despre el de la prima lor
ceart` referitoare la insul`! |[i d`dea seama c`, pe zi ce trecea,
Brett devenea mai important pentru ea, aproape indispensabil ...
O atrac]ie din ce \n ce mai puternic` o \mpingea mereu spre el [i
trebuia s` dea dovad` de o voin]` supraomeneasc` pentru a
rezista tenta]iei de a merge s` se arunce \n bra]ele lui ... Poate c`
de aceea se ag`]a de cel mai mic pretext pentru a se certa cu el...
Totu[i, de acum \ncolo un lucru era sigur. Brett Ransome era
cinstea \ntruchipat`. De[i se \n[ela \n leg`tur` cu Ransome's Cay,
era foarte sincer. Dar Allison era proprietarul a jum`tate din
insul` [i Herb Canby \i va aduce dovada \n cteva zile. Oare cum
va reac]iona Brett la vestea asta? Allison \[i f`cea griji dinainte.
Probabil va pleca pentru totdeauna la bordul lui Ulysse, dup` ce
va refuza s` \mpart` Ransome's Cay cu ea ...
Tn`ra se opri \n fa]a imensului stejar de lng` vil`. Cuprins`
de o toan` subit`, se c`]`r` pn` la bifurcarea crengilor [i se
a[ez` comod acolo. Se afla \n umbr`, dar vedea clar perechile
dansnd pe verand`.
Briza marin` \i ridica din cnd \n cnd fusta de bumbac alb
[i-i mngia pl`cut bra]ele goale. Se uit` la mul]imea
dansatorilor. Peg se afla \n bra]ele doctorului McGinnis [i
adolescenta blond` \n cele ale lui Max. Stnd ceva mai departe,
INSULA CENTAURULUI 135
Hoddy se uita la tn`ra pereche cu un aer \ncruntat. Effie st`tea
\ntr-un col] [i se uita cu mndrie la Jimmy, care cnta la chitar`
pe scen`. Dar Brett nu se vedea nic`ieri ...
Allison \nchise ochii [i \[i lipi obrazul de coaja aspr` a
trunchiului de copac. Brett plecase f`r` s` o salute, ceea ce nu
era deloc surprinz`tor, dat fiind felul \n care se purtase cu el. De
ce nu avusese \ncredere \n el?
Ce naiba cau]i acolo, coco]at` \n copac?
Vocea cu intona]ii grave o f`cu s` tresar` [i fu pe punctul
s`-[i piard` echilibrul. S`ri jos, aproape \n bra]ele tn`rului.
Te c`utam, \ng`im` ea.
Prin copaci? o \ntreb` Brett cu o figur` ironic`.
Allison zmbi.
Tr`seseam concluzia c` te-ai \ntors \n golf, preciz` ea.
M-am dus numai s-o conduc pe o prieten` pn` cas` ...
Allison l`s` privirea \n jos de team` s` nu i se citeasc` \n ochi
gelozia care pusese deodat` st`pnire pe ea.
{tiai c` domni[oara Dode e cea mai veche prieten` a mea?
Allison \[i st`pni cu greu un oftat de u[urare.
Brett, \ncepu ea u[or jenat`, voiam s`-]i mul]umesc pentru
ajutor. Oare m` vei ierta vreodat` pentru vorbele jignitoare pe
care ]i le-am spus cnd ai sosit pe insul`? ... Nu [tiu ce m-a[ fi
f`cut f`r` ajutorul t`u [i al doctorului McGinnis. |mi pare r`u c`
m-am purtat att de urt mai devreme, dar trebuie s` m`
\n]elegi... Tyler ...
Vorbele i se stinser` pe buze.
136 GEORGIA HARRIS
Putea s`-i explice lui Brett c` Tyler o min]ise att de mult \nct
\l b`nuia \ntotdeauna de ce putea fi mai r`u? S-ar putea ca Brett
s` se simt` jignit ... Dar Brett deja exclam`.
Tyler, Tyler [i iar Tyler! Nu-mi spune ce ]i-a \ndrugat despre
mine, pentru c` nu m` intereseaz`! Nu vreau s`-i ascult
calomniile! Mai ales din gura unei femei care l-a urcat pe un
piedestal! ...
Poftim? Dar ... protest`, Allison uluit`.
Brett continu` nervos:
Nu pot s` concep c` mai po]i fi [i acum \ndr`gostit` de Tyler
Hill! Mi se pare pur [i simplu degradant pentru tine! Fidelitatea
ta fa]` de un b`rbat care n-a f`cut altceva \n via]` dect s` mint`
[i s` \n[ele e de-a dreptul boln`vicioas`! Ascult`-m` cu aten]ie,
Alison Hill! Ai iubit un escroc, un lene[ [i un monstru. Moartea
nu a schimbat nimic din toate astea.
Allison se uit` la el uluit`, dar [i \ngrozit`. |ncerca oare s` o
fac` s` spun` c` nu fusese niciodat` \ndr`gostit` de Tyler? {i \n
cazul `sta s-o conving` c` trebuia s`-i cedeze partea ei de insul`?
Se sim]i str`b`tut` de un fior de nelini[te.
De fapt, exact asta ar fi f`cut, dac` Tyler nu i-ar fi tocat toat`
averea ... Pe moment, se sim]i tentat` s`-i povesteasc` totul lui
Brett, dar \[i impuse s` n-o fac`. Era prea umilitor s` fie nevoit`
s` recunoasc` faptul c` fusese victima lui Tyler!
Sunt mirat` de ce spui, spuse ea ca [i cum i-ar fi fost jignit`
demnitatea. Nu v`d de ce te-ar interesa pe tine sentimentele
mele, trecute sau prezente, fa]` de so]ul meu ...
INSULA CENTAURULUI 137
Dup` aceste cuvinte, se \ntoarse cu inten]ia de a se uita spre
vil`, dar el o opri punndu-i o mn` pe um`r.
Nu a[a repede, bomb`ni Brett for]nd-o s`-l priveasc` \n
ochi.
Ea \ncerc` s` scape, dar el o opri prinznd-o de bra].
Trebuie s`-mi r`spunzi, Allison, continu` el. Cum po]i s`-l
mai iube[ti pe acest b`rbat dup` toat` povestea asta cu
testamentul?
Cnd auzi cuvintele lui, Allison tres`ri. Avusese dreptate. Brett
se gndea numai la testament. Voia s`-i cedeze partea ei!
N-a fost dect o jum`tate de minciun` de fapt, \i r`spunse
ea furioas`. Nu avea dect o jum`tate din insul` [i ...
Te \n[eli, frumoasa mea, \i r`spunse dur Brett strngnd-o
[i mai tare de mn`.
D`-mi drumul, m` doare! gemu Allison.
De patru ani, nici un gr`unte de nisip de pe insula asta nu
mai e a lui Tyler! strig` el.
Asta era deja prea mult! Allison \[i d`du fru liber furiei
{i \ndr`zne[ti s`-l faci pe Tyler mincinos [i escroc! exclam`
ea.
Allison, \n urm` cu patru ani ... rosti el rar. Pot s`-]i
dovedesc. Mi-a vndut mie partea lui.
Allison deveni livid` la fa]` [i-i r`spunse:
Nu te cred!
Trebuie s`-]i spun de o sut` de ori? strig` Brett, \n culmea
disper`rii.
138 GEORGIA HARRIS
Tn`ra se d`du brusc \napoi, gata s` se pr`bu[easc` la
p`mnt, dar Brett o prinse la timp [i tn`ra se trezi \n bra]ele lui.
Oh, Allison, \i spuse el cufundndu-[i fa]a \n p`rul lung [i
negru ca abanasul al tinerei. Te rog s` m` ier]i! M-am l`sat
dominat de caracterul meu infect.
Allison tremura din cre[tet pn`-n t`lpi. I se p`rea c` tot
universul se pr`bu[ise \n jurul ei, deoarece acum era convins` c`
Brett spunea adev`rul. Tyler nu-i l`sase nimic! Da fapt nu o mai
mira nimic din partea lui, ciudat i se p`rea doar c` nu se gndise
la a[a ceva pn` \n seara aceea!
Pierduse totul dintr-o dat`! Oare ce se va \ntmpla cu ea?
|ntreaga ei via]` i se d`dea din nou peste cap ...
{i-l crezuse pe Brett mincinos! Cnd \[i aminti de asta, \i
\nghe]` sngele \n vene! Nu o va ierta niciodat`. Se \ndoise de
cinstea lui! Acum era sigur` c` el spusese adev`rul \nc` de la
\nceput.
Brett ... \ncepu ea s` spun`, aproape \n [oapt`.
Nu mai spune nimic, Allison, \mi pare sincer r`u. Ar fi
trebuit s` tac. Am uitat de pactul nostru, e vina mea.
Ca pentru a o consola, o lu` \n bra]e [i o strnse la pieptul lui.
Ea \nchise ochii [i-i sim]i mirosul fin de ap` de toalet`. Stnd
lipit` cu obrazul de pieptul lui, auzea b`taia regulat` a inimii lui.
O ame]eal` ciudat` o cuprinse, ca [i un fel de exaltare compus`
din dorin]a fizic` [i din sentimentul unei recuno[tin]e f`r`
margini. El nu o ura! Profund tulburat`, l`s` fru liber lacrimilor
s`-i curg` pe obraji.
INSULA CENTAURULUI 139
R`maser` mult` vreme \mbr`]i[a]i, sprijini]i de un trunchi de
copac, intimitatea fiindu-le protejat` de \ntunericul nop]ii.
|n cele din urm`, Brett \i mngie obrazul cu vrful degetului.
Dndu-[i seama c` ea plngea, \i ridic` blnd b`rbia, for]nd-o
s`-l priveasc` \n ochi.
Nu plnge, spuse el pe un ton repezit care contrasta cu
gesturile lui pline de tandre]e. Nu te ajut` cu nimic. |]i promit c`
paguba pe care ]i-a produs-o minciuna lui Tyler va fi recuperat`.
Allison ardea de ner`bdare s`-i spun` c` nu jelea pierderea
insulei, ci pentru c` nu g`sea cuvintele potrivite pentru a-[i
exprima sentimentele a c`ror profunzime pur [i simplu o speria.
Sim]indu-se neputincioas`, prefer` s` tac`.
Tulburat` de violen]a emo]iilor ei, f`r` s`-[i dea seama, \[i
strecurase mna sub c`ma[a tn`rului. Acum sim]ea sub degete
mu[chii puternici [i proeminen]i. O c`ldur` imens` o n`p`di din
cap pn`-n picioare, \n timp ce Brett \i [optea cu o voce r`gu[it`:
Nu voiam s` te rev`d, dar a fost peste puterile mele s` n-o
fac. Nu [tiu ce for]` m` atrage spre tine.
El \i acoperi brusc buzele cu gura, \ntr-un s`rut pasionat.
Allison suspin` de fericire. Fu str`b`tut` de un fior de pl`cere [i
se lipi [i mai tare de el.
Minile lui Brett \i mngiau acum [oldurile, trezind \n trupul
ei focul mistuitor al dorin]ei.
Ea ced` mgierilor lui, \nvingndu-[i orice re]inere, sim]ind
c` nu mai tr`ie[te dect pentru s`rut`rile lui fierbin]i. Brett \i
ridic` tricoul [i \i d`du jos bretelele sutienului.
140 GEORGIA HARRIS
Dar la o distan]` de c]iva pa[i, r`sunar` \n \ntuneric vocile [i
hohotele de rs ale invita]ilor. Erau probabil dansatorii care
veniser` s` se r`coreasc` \n b`taia brizei m`rii.
Vino cu mine. Aici am putea fi v`zu]i, [opti Brett la urechea
lui Allison care reveni brusc la realitate.
Allison nu opuse nici o rezisten]` cnd el o prinse de mijloc
[i o conduse \ntr-o direc]ie necunoscut`. Se afundar` \n p`dure
[i merser` cteva minute pe sub bolta de verdea]` pn` g`sir` o
poieni]` pres`rat` cu un covor de mu[chi [i ment`. Allison
inspir` cu l`comie aerul curat.
Deasupra lor, un corn de lun` \[i arunc` razele palide asupra
p`durii fermecate.
Dup` ce o ajut` s` se a[eze jos, Brett \ncepu s` o dezbrace cu
gesturi de o infinit` delicate]e. |n timp ce Allison r`t`cea cu
privirea prin broderia str`lucitoare a stelelor de pe cer, avea
impresia c` viseaz`. Atunci cnd fu goal`, Brett \[i cufund` capul
\ntre snii ei. Mnat` de un tardiv reflex de pudoare, Allison
\ncerc` s`-l resping`, dar el se opuse cu hot`rre. Buzele lui
coborr` \ncet pn` la pntecele ei plat [i urcar` apoi spre gt. Ea
l`s` s`-i scape un strig`t r`gu[it [i \[i vr\ mna sub c`ma[a lui
Brett. |n contactul senzual cu pielea lui neted` tres`ri, str`b`tut`
de un fior de voluptate. El o ajut` s` se ridice, f`r` s` rosteasc`
nici un cuvnt.
Peste cteva secunde st`teau \n picioare unul \n fa]a celuilalt
complet goi. Cu r`suflarea t`iat`, Allison admir` propor]iile
perfecte ale trupului lui Brett. Se gndi pre] de o clip` la o statuie
INSULA CENTAURULUI 141
greceasc`. Timpul se oprise \n loc ... Brett o a[tepta dintotdeauna
acolo, \n mijlocul cercului magic al acelei poieni]e ...
Ea se uit` ca hipnotizat` la el, \n timp ce acesta se apropia de
ea. O prinse din nou \n bra]e [i o \ntinse \n mijlocul patului de
mu[chi [i ment`.
Allison, zna de la Buttonhook Cove! \i [opti el cu vocea
r`gu[it`. |n noaptea asta e[ti [i mai frumoas` ca atunci ...
|i mngie apoi fiecare form` a trupului, \n timp ce-i acoperea
gura cu buzele lui. Respira]ia lor deveni mai agitat` [i sngele
p`rea c` le fierbe \n vene. El se \ntinse peste ea [i r`spndi p`rul
lung al lui Allison pe covorul de verdea]`. Cuprins` de dorin]`,
ea se arcui sub el. Atunci, el se desprinse pu]in de ea, o privi
drept \n ochi [i-i [opti:
N-am dorit niciodat` o femeie a[a cum te doresc pe tine
acum.
Cuprins` de extaz, ea \ntinse bra]ele spre el cu zmbet radios
pe buze. Allison \l ruga, \l implora s` fac` dragoste cu ea. |i era
sete de el, precum ploaia era dorit` de natur`.
Dup` ce o mai privi cteva secunde cu admira]ie amestecat`
cu dorin]`, el se \ntinse din nou peste ea [i o p`trunse suspinnd
de pl`cere. Uni]i de aceea[i febr` interioar`, trupurile lor se
mi[car` \ntr-o armonie perfect`, atingnd \mpreun` culmea
extazului final.
Cnd \[i revenir`, \mbr`]i[a]i strns \n mijlocul poieni]ei,
cornul lunii str`lucea chiar deasupra capetelor lor. Pe moment
cu sim]urile domolite, devenir` treptat con[tien]i ce ceea ce-i
142 GEORGIA HARRIS
\nconjura. Oceanul se auzea \n dep`rtare [i insula p`rea c`
plute[te \n deriv` \n largul m`rii ...
Observ` c` b`rbatul de lng` ea, \n semi\ntunericul care-i
\nconjura, p`rea poleit cu aur, ca \n diminea]a de la Buttonhook
Cove ... P`rul lui blond str`lucea \n lumina slab` a lunii. Allison
mngie \ndelung pieptul lui musculos [i [oldurile puternice ...
|n cele din urm` Brett se ridic` \ntr-un cot [i se uit` drept \n ochii
ei. Allison avu impresia c` \i putea citi \n suflet. O s`rut` la
\nceput cu tandre]e, apoi din ce \n ce mai pasionat, \ncepndu-[i
din nou lenta [i voluptuoasa c`l`torie \n lumea sim]urilor, uitnd
total de restul lumii.
Luminile de la conac se stinser` una cte una, l`sndu-i
\ntr-un \ntuneric des`vr[it, dar nu-[i d`dur` seama de asta.
T`cerea nop]ii p`rea s`-i \nv`luie \n mantia ei protectoare.
Allison, lipsit` de orice grij` [i fericit`, \n timp ce st`tea
ghemuit` \n bra]ele lui Brett, [i-ar fi dorit s` poat` re]ine imensa
bucurie a acelui moment. Inspira mireasma de ment` [i mu[chi
pentru a-[i fixa pentru totdeauna acea amintire \n memorie,
deoarece mine-diminea]` vraja se va rupe. Ce se va \ntmpla
atunci?
Pe o creang` a magnoliei de lng` vil`, o pas`re \[i \n`l]`
strig`tul \n noapte. Mine, mine, mine, p`rea c` repet` ea la
nesfr[it.
Allison se \nfior` [i Brett o strnse la pieptul lui, strnindu-i
din nou dorin]a. F`cur` din nou dragoste, ame]i]i de voluptatea
momentului.
INSULA CENTAURULUI 143
Veni \ns` clipa \n care trebuir` s` se despart`. Brett se ridic`
primul [i se \mbr`c` rapid. Apoi se aplec` iar deasupra ei,
s`rutndu-i pielea m`t`soas` a snilor.
Allison se \mbr`c` f`r` grab`, prelungind ct putu de mult
clipa aceea vr`jit`. Peste cteva minute \ns`, Brett, cu un bra]
petrecut \n jurul taliei sale, o \nso]ea pe drumul spre conac.
Allison mergea cu capul sprijinit de um`rul tn`rului, \n
picioarele goale [i cu sandalele \n mn`.
Brett \[i lu` r`mas-bun de la ea \n pragul u[ii de la intrare.
|nainte s` plece, o lu` \n bra]e [i o mngie cu mi[c`ri pline de
pasiune. Apoi, smulgndu-se cu greu din \mbr`]i[are, se dep`rt`
cu pa[i mari, f`r` s` se mai uite \napoi.
144 GEORGIA HARRIS
Capitolul 9
Ziua urm`toare \ncepu prost pentru Allison.
Atunci cnd urcase \n camera ei s` se culce dup` plecarea lui
Brett, tn`ra auzise pendula din bibliotec` b`tnd de
dou`sprezece ori. Cum pusese capul pe pern`, adormise adnc.
Dup` un somn f`r` vise, se trezise numai dup` trei ore. Afar`
era \ntuneric bezn`. Probabil c` luna era acoperit` de nori. Cu
ochii deschi[i larg \n \ntuneric, se gndi la nebunia pe care o
f`cuse, deoarece se considera singura vinovat` pentru ceea ce se
petrecuse \ntre ea [i Brett. Putuse s`-l resping` \n orice clip`, dar
n-o f`cuse, [i nu putea \n nici un caz s`-l acuze c` \i for]ase mna!
F`r` s` vrea, la amintirea \mbr`]i[`rilor lor, inima \ncepu s`-i
bat` mai tare \n piept.
Culmea ironiei! \[i spuse ea. Dup` ce petrecuse to]i acei ani
\nfrngndu-[i dorin]a [i ferindu-se de b`rba]i seduc`tori, c`zuse
drept \n bra]ele lui Brett Ransome, chiar dup` ce acesta \i
dovedise ct de mult o dispre]uia! Cum putuse uita de
demnitatea [i de onoarea ei? {i el, cum putuse s` fac` dragoste
cu o femeie care \l f`cuse mincinos?
Dndu-[i fru liber pasiunii, Allison nu-[i mai amintise ct de
ipocrit` era. De fapt, \n ciuda pasiunii de care d`duser` dovad`
amndoi, nimic nu se schimbase \n situa]ia lor. |n ultima vreme,
crezuse c` \mp`r]irea insulei \i apropiase unul de cel`lalt, dar se
\n[elase, pentru c` Brett o asigurase c` nimic, nici m`car un
gr`unte de nisip de pe insul`, nu era al ei. Visul ei luase sfr[it ...
Oare ce se va \ntmpla cu ea de acum \ncolo? Vorbise ceva despre
ni[te compensa]ii, desp`gubiri ... Dar ea se [i vedea
\ntorcndu-se la New York, relundu-[i slujba de expert contabil,
\nchiriind un apartament ... Nu-i pl`cuse niciodat` stilul acela de
via]` [i iat` c` va fi nevoit` s` se \ntoarc` la el! Se \nfior` de
groaz`. Nu va mai reveni niciodat` la Ransome's Cay ... [i nu-l va
mai vedea pe Brett! Atunci \ncepea s` se gndeasc` din nou la
poieni]a din p`dure, cu mireasma de ment` [i de mu[chi. Pentru
ca mai apoi s` se lase din nou cople[it` de triste]e.
Tn`ra a[tepta zorii cu ner`bdare [i cu sufletul chinuit de
nelini[te. Atunci cnd dalele de gresie de pe jos \ncepur` s` se
albeasc`, se ridic` din pat, se sp`l` rapid [i-[i puse un tricou [i
ni[te blugi albi.
Peste cteva minute, Allison st`tea la masa din buc`t`rie \n
fa]a unei cafele aburinde [i cu registrul de socoteli al conacului
deschis \n fa]a ei. C`uta \n munc` un remediu pentru necazurile
ei, sau m`car o diversiune.
146 GEORGIA HARRIS
C]iva clien]i, veni]i numai pentru weekend, trebuia s` ia
vaporul \n diminea]a aceea [i ea le preg`ti nota de palt`. Din
fericire, acestora urmau s` le ia locul nou-veni]ii care f`cuser`
rezervarea pn` la sfr[itul s`pt`mnii. Allison voia s`-[i
dovedeasc` ei \ns`[i c` sta]iunea era rentabil`.
Dar pe la jum`tatea dimine]ii, neochirurgul [i so]ia lui, care
rezervaser` o camer` pentru zece zile, veniser` s` o anun]e c`
pleac`, cerndu-[i mii de scuze. |i spuser` c` erau nevoi]i s` se
\ntoarc` acas` din motive personale, f`r` s` precizeze care
anume.
Din discre]ie, Allison nu le puse \ntreb`ri suplimentare, dar
r`mase totu[i mirat` de gestul lor.
De aceea atunci cnd p`rin]ii adolescentei blonde, \nso]i]i de
fiica lor, venir` [i ei s` pl`teasc`, Allison \i \ntreb`:
V` deranjeaz` ceva? V` rog s` nu v` \nchipui]i c` vreau s` v`
re]in, dar am deschis de curnd sta]iunea [i facem tot posibilul s`
ne mul]umim clien]ii ...
Cei doi schimbar` \ntre ei o privire vinovat`, care nu-i sc`p`
lui Allison. Atunci, fiica lor spuse:
Nu e vina dumneavoastr`, o asigur` ea dnd din umeri cu
un aer \mbufnat. Se plictisesc pur [i simplu. Mi-e mi-ar pl`cea s`
r`mnem.
Gndindu-se c` \ntr-adev`r tn`ra nu avea de ce s` se
plictiseasc` \ntre Max [i Hoddy, Allison zmbi cu ironie.
Focul de artificii a fost \ntr-adev`r superb, spuse mama ei,
din ce \n ce mai jenat`. Dar acum nu se mai \ntmpl` nimic ... nu
INSULA CENTAURULUI 147
exist` nici cinematografe, nici magazine, nici teren de golf ... Cu
ce s` ne ocup`m timpul \n aceste zece zile?
A[adar plecar`, spre marele regret al lui Hoddy [i Max. Spre
mirarea lui Allison, vasul care trebuia s`-i duc` pe continent le
aduse un client neprev`zut, un oarecare domn Orrin Travis. Dat
fiind c` se prezent` drept agent imobiliar din Los Angeles, Allison
se interes`:
Locui]i pe coasta de vest! Cum a]i descoperit insula noastr`?
|mi place foarte mult s` c`l`toresc, se mul]umi s`-i
r`spund` omul de afaceri.
Atunci cnd Allison \i propuse s` ia masa de prnz, el \i refuz`
oferta.
Dac` nu v` deranjeaz`, a[ prefera s` m` duc la plimbare.
Cum dori]i, \i r`spunse tn`ra. M` duc s` v` preg`tesc
camera. Ave]i noroc c` avem una liber`. Cnd ve]i cobor\, ve]i
g`si o ma[in` \n fa]a u[ii, care este la dispozi]ia dumneavoastr`.
Orrin Travis mul]umi [i o urm` la primul etaj. Allison d`du
apoi gemenilor indica]ii \n leg`tur` cu ma[ina [i se \ntoarse la
buc`t`rie ca s` dea o mn` de ajutor lui Effie la g`tit.
Dup` masa de prnz, dup` ce clien]ii urcaser` \n camera lor
sau plecaser` la plaj`, Allison se pr`bu[i pe canapeaua din salon
lng` prietena ei, Peg. I se p`rea c` n-o mai v`zuse de o ve[nicie.
Ce s-a \ntmplat, Peg? Pari foarte sup`rat`, se interes` ea
uitndu-se la prietena ei.
E vorba despre Henry McGinnis. Mi-e team` s` nu-i \nece pe
copii cu ideile lui tr`snite ... gemu Peg.
148 GEORGIA HARRIS
S` fim serio[i, Peg, o cert` Allison. Mul]i oameni fac
scufund`ri, ceea ce nu e periculos dac` e[ti prudent. Hoddy [i
Max sunt ni[te \not`tori excelen]i. N-ar trebui s`-]i faci attea
griji...
Nu-mi place s`-i [tiu \n ocean, asta e tot. Doctorul McGinnis
zice c` dac` b`ie]ii \nva]` s` se scufunde, Brett le va da voie s`
participe la cercet`ri. {i acum cnd nu mai avem aproape deloc
nevoie de ei la vil`, se plictisesc de moarte ... |n plus, ar putea s`
c[tige ni[te bani de buzunar. Totu[i, nu m` pot hot`r\ s` le dau
consim]`mntul.
Constatnd c` era \n zadar s` mai \ncerce s-o conving` pe Peg,
Allison devie discu]ia spre un alt subiect, descriindu-l pe noul
client, agentul imobiliar din Los Angeles ...
***
A doua zi, Orrin Travis r`mase s` ia masa de prnz la conac.
Dup` ce termin` deliciosul sufleu rece din portocale f`cut de
Effie, se ridic` de pe scaun [i o urm` pe Allison \n holul de la
intrare.
Pot s` discut ceva \ntre patru ochi cu dumneavoastr`,
doamn` Hill? o \ntreb` el cu o voce mieroas`.
Allison \i arunc` o privire b`nuitoare, apoi \l invit` s` intre \n
salona[.
INSULA CENTAURULUI 149
Am parcurs Ransome's Cay de la un cap`t la cel`lalt. E exact
ceea ce caut, o anun]` f`r` s`-i mai lase r`gazul s` se a[eze. Ave]i
noroc, doamn` Hill, \n curnd vom fi boga]i amndoi!
Allison \i r`spunse cu o voce b`nuitoare:
Ce vre]i s` spune]i, domnule Travis?
Exist` dou` solu]ii, continu` agentul imobiliar netulburat. Ori
\mi ceda]i mie insula, ori participa]i la proiect ... Vom construi
aici cea mai frumoas` [i mai modern` sta]iune balnear` din lume!
Imagina]i-v` sute de mici vile r`spndite prin p`dure [i \n poiana
cea mare un centru comercial, cinematografe, baruri, magazine,
pe scurt, locuri pentru distrac]ie .. Bine\n]eles c` vom p`stra casa
asta a[a cum este acum. Ea va reprezenta pecetea autenticit`]ii
insulei Ransome's Cay.
Allison se uit` uluit` la b`rbatul care gesticula \n timp ce
vorbea.
V` pierde]i timpul pre]ios, domnule Travis, spuse ea \n cele
din urm`. Ransome's Cay nu e de vnzare [i oricum insula nu e
a mea, \n orice caz, nu \n \ntregime.
Cum se nume[te adev`ratul proprietar? se interes` agentul
imobiliar sco]nd un carne]el din buzunar.
Brett Ransome, v`rul meu prin alian]`. El posed` cealalt`
jum`tate a insulei [i nu pot s` hot`r`sc nimic f`r` acordul lui.
Unde pot s`-l g`sesc? Da]i-mi num`rul de telefon.
Avem un litigiu \n leg`tur` cu Ransome's Cay, continu`
Allison care c`uta cu orice chip s`-l descurajeze. Probabil c` va
avea loc un proces ...
150 GEORGIA HARRIS
Tocmai, i-o retez` Orrin Travis. Pot s` v` feresc pe amndoi
de multe necazuri evitnd procesul ... Unde pot s` dau de
domnul Ransome? ...
Allison ezit`, dar de fapt Brett va [ti cu siguran]` s` g`seasc`
argumentele necesare ca s` se opun` acestui om, \[i spuse ea. A[a
c` \i ar`t` drumul care ducea spre golf.
Foarte bine, se g`se[te pe insul`. E acolo unde se leag`n`
un iaht? Am \n]eles, spuse agentul imobiliar vrndu-[i carnetul
\n buzunar.
Peste o or` se \ntorcea, cu r`suflarea t`iat` [i v`dit furios.
Allison observ` cu satisfac]ie c` avea fa]a congestionat`. Probabil
c` nu suporta c`ldura ... [i nici emo]iile.
De ce m-a]i indus \n eroare, doamn`? aproape strig` el,
\nchiznd u[a salona[ului \n urma lui. Dumneavoastr` nu sunte]i
proprietarul acestei insule mai mult dect mine!
Inima lui Allison se strnse de \ngrijorare.
V-am avertizat totu[i c` exist` un litigiu \ntre noi, protest`
ea.
Brett Ransome este st`pnul lui Ransome's Cay [i
dumneavoastr` [ti]i foarte bine acest lucru, url` antipaticul
personaj. A]i fi putut s` m` scuti]i de deranj. Nu va vinde
niciodat`!
Dat fiind c` Allison continua s` se uite la el cu o expresie
indignat` pe fa]`, el ad`ug`:
La ce or` pleac` urm`torul vas? Nu vreau s` mai r`mn nici
o secund` aici!
INSULA CENTAURULUI 151
E unul mine-diminea]`. Mi-e team` c` va trebui s` mai
r`mne]i o noapte cu noi, domnule Travis, \i r`spunse Allison pe
un ton t`ios. Doar dac` nu dori]i s` fi]i dus pe continent chiar \n
dup`-amiaza asta cu barca cu motor, contra unei sume
suplimentare ...
Bine\n]eles, voi pl`ti! spuse agentul imobiliar [tergndu-[i
fruntea cu o batist`. S` m` a[tepte persoana pe plaj` pn` cobor.
Dup` aceste cuvinte antipatice, Orrin Travis disp`ru trntind
u[a \n urma lui. Abia st`pnindu-[i nervii, Allison \l rug` imediat
pe Hoddy s`-l \nso]easc` pe domnul Travis pn` la ]`rm, apoi se
ascunse \n sp`l`torie, unde izbucni \n plns.
A[adar, r`zboiul cu Brett \ncepea din nou ... Dar de ce? se
\ntreb` ea \n culmea disper`rii. Totul fusese bine pn` \n seara \n
care acesta surprinsese din \ntmplare discu]ia cu Bob Birch. Ce
putuse s`-i spun` prietenului ei care s`-l \nfurie att de tare pe
Brett? |[i scotoci prin memorie, dar \n zadar. {i \n plus, asear`
f`cuser` dragoste ... Nu mai \n]elegea nimic.
Allison! Unde e[ti?
Vocea ascu]it` a lui Peg r`suna \n buc`t`rie [i Allison ie[i din
ascunz`toarea ei cu un aer ab`tut.
Ce s-a \ntmplat? se interes` imediat prietena ei. E[ti palid`
la fa]` ... [i ai plns! Ce ]i-a spus individul acela infect?
Nimic, nimic, \i r`spunse Allison evaziv \ntorcndu-[i
privirea \n alt` parte. Dar nu vreau s`-l mai v`d niciodat`. O s`-]i
povestesc mai trziu...
Te rog s` te ocupi tu de nota lui de plat`.
152 GEORGIA HARRIS
F`r` s`-i mai dea r`gaz lui Peg s` reac]ioneze \n vreun fel, se
n`pusti \n hol [i urc` scara mare pn` la ea \n camer`.
Nici gemenii nu avur` o s`pt`mn` mai bun`. Dup` ce li se
interzisese s` fac` scufund`ri [i r`mnnd \n majoritatea timpului
de capul lor, se puser` pe c`utat comori. Scurta [edere a
adolescentei blonde pe insul` trezise \n ei un sentiment de
rivalitate, a[a c` nu c`utar` comoara \mpreun`. Fiecare din ei
pleca s` exploreze insula de unul singur [i evita pe ct era posibil
compania celuilalt frate, de[i Allison b`nuia c` se spionau tot
timpul unul pe cel`lalt. Ca \ntotdeauna cnd era vorba de
gemeni, Peg era moart` de \ngrijorare.
|]i dai seama, Allison? i se confes` ea prietenei sale. Ei risc`
s` se r`t`ceasc` prin p`dure. Am auzit c` se g`sesc \n ea aligatori
[i ur[i! Dac` nu sunt \mpreun`, cine va veni s` ne anun]e c` s-a
\ntmplat ceva r`u cu unul din ei?
Poate c` ar fi bine s` accep]i propunerea doctorului
McGinnis, o sf`tui Allison care lua prea \n serios spaimele lui Peg.
M`car pe iaht ar fi din nou de nedesp`r]it!
Ai dreptate, am s` m` gndesc la treaba asta. Oh, nu [tiu ce
s` mai cred ...
Allison era uluit`, dar din cu totul alte motive. Descoperirea
c` Ransome's Cay nu era de fapt a ei [i absen]a lui Brett care se
prelungea dup` noaptea petrecut` \mpreun` \n p`dure o
tulburaser` profund. Se sim]ea cople[it` de o ciudat` impresie
de vid sufletesc care f`cea orice str`danie inutil` ... [i cea mai
mic` bucurie imposibil`.
INSULA CENTAURULUI 153
|n plus, clien]ii de la vil` plecar` unul cte unul. Le \ntindea
nota de plat` cu un zmbet ru[inat [i plin de triste]e. B`nuia c`
fuseser` dezam`gi]i c` nu g`siser` terenuri de tenis, piscine [i
cinematografe ... Unii se plngeau chiar [i de lipsa unor curse
regulate [i dese care s`-i lase pe continent ... putnd astfel s`
petreac` din cnd \n cnd o sear` \ntr-un bar de noapte de pe
coast`!
|n ciuda dezam`girii sale, Allison nu voia totu[i s` se dea
b`tut`.
Nu-i d`dea voie orgoliul ei.
Trebuie s` g`sim o solu]ie, Peg, spuse ea \ntr-o sear`.
Trebuie s`-i distr`m. Altfel risc`m s` ne pierdem to]i clien]ii!
|n adncul sufletului, Allison se sim]ea vinovat` c` n-o
informase pe prietena ei cum stau lucrurile \n realitate. Mai
devreme sau mai trziu va fi nevoit` s`-i spun` totu[i c` \n curnd
vor trebui s` trag` obloanele afacerii, dar nu voia s` o sperie ...
Peg se ambala foarte repede, din nimic ... Dac` ar afla adev`rul,
risca s` lase totul balt` imediat ... [i Allison \nc` mai tr`gea u[oare
speran]e c`, dup` \ntoarcerea lui, Herb Canby va pune lucrurile
la punct ...
Dup` p`rerea mea, nu vom reu[i s`-i distr`m. Sunt prea
preten]io[i, \i r`spunse Peg cufundat` \n gnduri. Nu, nu
Ransome's Cay trebuie transformat` ... ci clien]ii trebuie s` se
schimbe!
Ce vrei s` spui? o \ntreb` repede Allison, devenind brusc
foarte atent`.
154 GEORGIA HARRIS
Exist` \n marile ora[e mul]i oameni care nu-[i doresc dect
un singur lucru, [i anume s` scape de aglomera]ie, de zgomot, de
poluare [i s` tr`iasc` \n snul naturii, mai exact pe o insul` ca
Ransome's Cay.
Ai dreptate, recunoscu Allison, nici nu m-am gndit la acest
aspect. Dar cum s` le facem cunoscut` vila? Dnd un anun] la
ziar?
Exact. "Cei care visa]i la nisip [i soare, cei care \ndr`gi]i
conacele vechi situate \ntr-un cadru idilic ..."
Dar e o idee excelent`, Peg! exclam` Allison cu ochi
str`lucitori. S` d`m un anun] \n New York Times!
INSULA CENTAURULUI 155
Capitolul 10
|ntr-o vineri diminea]`, \nainte de micul dejun, \narmat` cu o
g`leat` [i un burete, Peg urcase \ntr-una din camere ca s` cure]e
un covor vechi pe care un client, care plecase ceva mai devreme
f`r` s-o anun]e de cele \ntmplate, v`rsase un pahar de coca cola.
Allison, aplecat` ca \ntotdeauna asupra registrelor de
contabilitate din buc`t`rie, se gndea c` via]a putea fi mult mai
simpl` dac` oamenii ar semnala acel gen de incidente, \nainte s`
fie prea trziu. Acum, nu se mai putea face nimic pentru
\ndep`rtarea petei ...
Deodat` tres`ri, cnd auzi telefonul sunnd \n sp`l`torie.
L`snd balt` treaba pe care o f`cea la aragaz, Effie se gr`bi s`
r`spund`.
E pentru tine, Allison, o anun]` ea. O convorbire cu New
Yorkul. N-am \n]eles prea bine numele domnului ... Cabi, Carbi...
ceva \n genul `sta.
Canby! exclam` Allison ridicndu-se brusc \n picioare, cu
inima b`tndu-i puternic \n piept. Spune-i c` ...
Cuvintele \i \n]epenir` pe buze [i se uit` la buc`t`reas` cu o
privire n`uc`. Nu, acum nu mai putea da \napoi. Trebuia s` afle...
Ce s-a \ntmplat cu tine? Nu te sim]i bine? se interes` Effie
cu un aer \ngrijorat.
N-am nimic, Effie, m` duc s` vorbesc, \i r`spunse repede
Allison disp`rnd \n \nc`perea al`turat`.
Dup` ce \nchise cu grij` u[a \n urma ei, ridic` receptorul.
Allison Hill la telefon, spuse ea cu o voce pe care [i-ar fi
dorit-o mai sigur`.
Allison! Cum te mai sim]i? B`nuiesc c` e[ti \n plin` form`,
exclam` Herb Canby de la cap`tul cel`lalt al firului. M-am \ntors
ieri \n ]ar` [i am aflat c` m-ai c`utat.
Din vocea cam prea vesel` a avocatului, Allison \n]elese c`
acesta \ncerca s` scape ct mai repede de o corvoad`,
A[a este, r`spunse ea pe un ton t`ios.
~` ... p`i ... am \ncercat s` legalizez testamentul lui Tyler,
dar ... e o mic` problem` ...
Tyler n-a de]inut niciodat` Ransome's Cay \n \ntregime,
nu-i a[a? Nu avea dect jum`tate din insul` ...
|]i jur c` habar n-am avut. Tyler mi-a spus: "|i las insula lui
Allison", [i am tras concluzia c` ... nu mi-a[ fi \nchipuit niciodat`
c` ...
C` nu avea absolut nimic, asta vrei s` m` anun]i? Nici m`car
o pietricic`!
INSULA CENTAURULUI 157
Acum nu-[i mai ascundea am`r`ciunea.
|mi pare r`u, Allison. Am scotocit prin toate documentele [i,
\ntr-adev`r s-ar p`rea c` a vndut partea lui v`rului s`u, Brett
Ransome, \n urm` cu patru ani ... chiar dup` plecarea ta ...
Allison schi]` un zmbet ironic. Tyler \[i vnduse unica lui
avere dup` ce \[i pierduse unicul mijloc de subexisten]` ... adic`
pe ea, pe Allison!
D`-m` \n judecat`, Allison, de fapt a fost vina mea, ad`ug`
Herb pe un ton rug`tor.
Ce idee! exclam` tn`ra.
Sunt solvabil, preciz` Herb, ca [i cum ea s-ar fi \ndoit de
buna lui credin]`.
Oh, Herb, nu m` \ndoiesc c` regre]i cele \ntmplate, dar
nu-i a[a c` nu po]i s` m` desp`gube[ti pentru daunele suferite?
M` vei ierta vreodat`, Allison? Sunt con[tient c` n-am fost
prea serios ...
|n privin]a asta, s` nu te a[tep]i s` te contrazic, Herb. N-ai
nimic altceva de zis? Foarte bine, la revedere! {i te rog s`-mi
trimi]i documentele!
Dup` ce \nchise telefonul, Allison se pr`bu[i pe unicul scaun
din sp`l`torie [i \[i puse capul \n mini. Co[marul devenise
realitate ...
Ea nu era dect o str`in` la Ransome's Cay. Ce c`uta aici?
Nimic din ce o \nconjura nu era al ei ... Era o impostoare! Fu
cuprins` de un teribil sentiment de panic`.
Effie, unde e Allison ... S` nu-i spui nimic mamei ...
158 GEORGIA HARRIS
Vocea lui Max Crewes care se auzi din \nc`perea de al`turi era
la fel de speriat` ca [i ea. Allison \[i reveni brusc. Visase sau Max
p`rea s` fie speriat de moarte? D`du buzna \n buc`t`rie.
Ce s-a \ntmplat, Max? se interes` ea uitndu-se atent la fa]a
desfigurat` a b`iatului care gfia din greu.
Hoddy ... Grota s-a pr`bu[it ... peste el. A fost ... vina mea!
Apoi \ncepu s` vorbeasc` f`r` [ir. Allison \l for]` s` se a[eze.
Mai stai pu]in s`-]i tragi sufletul. |mi vei povesti totul
imediat. Mai \nti, despre ce grot` este vorba?
Buttonhook Cove ...
Surprins` de cuvintele lui, Allison vru s` fac` un pas \napoi.
Ele \i aduceau aminte de ni[te momente foarte pl`cute ...
... {tiam c` urm`rea o pist`, a[a c` m-am luat dup` el. A
descoperit o pe[ter` \n spatele cascadei. M` aflam \n spatele lui
[i cred c` am provocat o surpare mutnd din loc un pietroi.
Intrarea e acum complet blocat`!
Doamne Dumnezeule! oft` Allison. {i Hoddy? S-a ...
El se simte bine, o asigur` Max. |n orice caz, a[a era atunci
cnd l-am p`r`sit, dar dac` se mai produce o alunecare de teren
... Am vorbit cu el \nainte de a pleca. Exist` o cr`p`tur` \ntre
dou` stnci, ceea ce \i permite s` respire, altfel ...
S` mergem acolo pn` nu e prea trziu, i-o retez` Allison
\ndreptndu-se spre u[`.
Stai pu]in! Nu vom reu[i niciodat` s`-l scoatem de acolo
doar noi doi. Exist` cam o ton` de pietre \ntre el [i noi ... Ar fi
mai bine s` te duci s`-i anun]i pe Brett [i pe doctorul McGinnis,
INSULA CENTAURULUI 159
\n timp ce eu m` voi \ntoarce la cascad` ca s`-l lini[tesc pe
Hoddy.
Pe cnd ie[ea, Max \i arunc` peste um`r.
{i mai ales s` nu-i spui nimic mamei, Effie, [tii cum e ea ...
Allison aprob` cu un semn din cap.
Effie, po]i s`-l rogi pe Bunker s` vin` [i el cu noi?
Peste cteva minute, aflat` la volanul Jeepului pe drumul care
ducea \n golf, Allison se gndi \n treac`t c` era pentru prima oar`
dup` noaptea \n care f`cuser` dragoste, c`-l revedea pe Brett.
Dar \[i alung` repede gndul acesta din minte, concentrndu-se
asupra [leaurilor de pe drum.
Atunci cnd, ie[ind din p`dure, \l v`zu mergnd pe plaj`,
sngele \i \nghe]` \n vene. Era att de frumos!
Gol pn` la bru, cu blugii decolora]i mula]i perfect pe
picioarele lui musculoase, sem`na cu un semizeu din bronz [i
aur! Zgomotul produs de motor \l f`cu s` se \ntoarc` spre ea [i
imaginea aceea disp`ru brusc. El alerg` dup` ea:
Pentru numele lui Dumnezeu, Allison, ce s-a \ntmplat?
strig` el de departe.
Hoddy a fost blocat la Buttonhook Cove, strig` ea.
Apoi, observnd c` nu vorbise prea clar, continu`:
A descoperit o pe[ter` \n spatele cascadei \n timpul stupidei
lor vn`tori de comori [i aceasta s-a pr`bu[it peste el. Dup`
p`rerea lui Max, ar fi nevoie de o echip` \ntreag` pentru a-l
scoate de acolo. E viu [i nev`t`mat.
Toat` lumea e pe [alup`.
160 GEORGIA HARRIS
M` duc imediat s` le transmit un mesaj prin radio.
Brett s`ri \n ma[in` [i Allison \l l`s` \n fa]a cabanei de lng`
laborator.
A[teapt`-m`, vin repede, \i ordon` Brett, dup` care disp`ru
\n interiorul c`su]ei.
Peste treizeci de secunde, ap`ru din nou \n fa]a ei.
Hai s` mergem, dar nu o lua pe drum. E mai scurt pe plaj`.
Dar ne vom \mpotmoli, protest` Allison r`sucind cheia \n
contact.
Nu avem nici o clip` de pierdut! D`-i drumul! F` a[a cum
]i-am spus.
Allison cobor\ panta care ducea spre plaj` [i ap`s` pe
accelerator. Ma[ina ][ni din loc, l`snd \n urma ei dou` [leauri
adnci. Ajunser` repede la Buttonhook Cove, unde \l g`sir` pe
Max, care se c`znea s` dea la o parte o stnc` uria[`.
Hoddy, m` auzi? Sunt Brett! strig` tn`rul prin cr`p`tura pe
care i-o ar`t` Max.
Atunci, din`untru se auzi un glas sub]irel [i jalnic:
Da, Brett, sunt bine.
Te vom scoate de acolo, Hoddy. }i-au venit \n ajutor [i
Henry [i Jimmy.
Allison se \ntoarse, uimit` s`-i vad` pe cei trei b`rba]i care
soseau cu barca cu motor. |n afar` de fiul lui Bunker [i biolog,
venise [i un membru al echipajului de exploat`ri. Ceva mai
lini[tit`, \ncepu s` p`[easc`, atent` la gr`mada de pietroaie din
fa]a ei.
INSULA CENTAURULUI 161
Ultima oar` cnd se aflase chiar \n acel loc, exista acolo un
bazin de ap` limpede [i albastr` sub cascad`. Acum nu mai era
dect o balt` plin` de n`mol. |n locul zidului de vegeta]ie
subtropical`, atnca gola[` p`rea s` o sfideze sub torentul
cascadei.
Pe m`sur` ce b`rba]ii eliberau intrarea \n pe[ter`, ea \ncepea
s` cread` c` poate cascada nu fusese creat` numai pentru
eviden]ierea frumuse]ii locurilor. Era posibil s` ascund` ceva ...
Se z`reau deja ni[te grinzi sub stratul de pietre. Hoddy nu era
inchis \ntr-o pe[ter`, ci \ntr-o ... pivni]`!
Aten]ie! \i avertiz` Brett. Lemnul e complet putrezit. Dac` se
rupe, totul va c`dea \n capul lui Hoddy.
Atunci auzir` vocea \n`bu[it` a b`iatului:
Hei! Totul e \n ordine?
Nu-]i face griji, aproape am terminat. Po]i s`-mi spui cam ce
dimensiuni are locul acela \n care te afli?
Dup` un moment de t`cere, Hoddy \i r`spunse:
E ceva mai mare dect sp`l`toria de la conac, dar are tavanul
mai \nalt ... [i sunt aici ni[te butoaie cu rom.
Cu rom? repet` Max abia ab]inndu-se s` nu rd`.
Vorbesc serios, Max, \l asigur` fratele lui. Dac` m` sco]i de
aici, \]i promit c` o s` \mpart prada cu tine. O s`-]i dau [i ]ie [i lui
Brett [i tuturor celorlal]i!
Mul]umesc, Hoddy, spuse Brett, dar acum e cazul s` nu mai
pierdem timpul. S` ne punem pe treab`! Ascult`-m` cu aten]ie,
Hoddy. Voi \ncepe s` sap, dar mi-e team` de o nou` surpare, de
162 GEORGIA HARRIS
aceea a[ vrea s` te retragi ct mai mult posibil spre fundul grotei.
Folose[te-te de tot ce ai la \ndemn`, [i de butoaie dac` po]i, ca
s` te protejezi. Dar nu face nici o mi[care brusc`, ai \n]eles?
Da, Brett, se auzi vocea din`untru.
Bine! Strig`-m` cnd e[ti gata.
Crezi c` e periculos? \l \ntreb` Max.
E numai o m`sur` de precau]ie. Astfel vom putea s`-l
scoatem ct mai repede, \i explic` Brett.
|n timp ce ei a[teptau \n t`cere semnalul lui Hoddy, Allison \[i
aduse aminte de Peg. Din fericire, ea era scutit` s` asiste la scena
aceea tensionat`.
Sunt gata!
Hoddy abia se mai auzea, dar Brett \ncepu imediat s`
\ndep`rteze scndurile putrede care se sf`rmau \n degetele lui.
Lucra cu mi[c`ri rapide [i precise, ca [i cum ar fi umblat cu ni[te
explozibil. Allison nu-l sc`pa nici o clip` din ochi, urm`rindu-l cu
inima ct un purice. |[i freca minile umede una de cealalt`,
moart` de \ngrijorare. |n cele din urm`, Brett reu[i s` fac` o
gaur` suficient de mare [i se strecur` \n`untru cu abilitatea unei
feline.
To]i \[i ]inur` r`suflarea de emo]ie. Atunci cnd un cap
murdar de praf se ivi din gaur`, to]i scoaser` un suspin de
u[urare. Hoddy se strmb`, fiind orbit de lumin`. Fratele lui
izbucni \ntr-un rs nervos.
Le fusese \ngrozitor de fric`.
Peste cteva minute, gemenii discutau veseli.
INSULA CENTAURULUI 163
Ai v`zut? Pn` la urm` n-a fost vorba despre pe[tera lui
Barb`-Neagr`, ci despre un banal traficant de rom, spuse Max cu
un zmbet ironic, dar [i afectuos \n acela[i timp.
Recunosc c` mi-a fost cam fric` s` stau singur acolo, spuse
Hoddy [tergndu-se pe fa]` cu un [ervet.
Data viitoare o s` fiu [i eu acolo ...
Da, data viitoare.
Toat` lumea se uita la gemeni, \n afar` de Allison. Tn`ra nu
sc`pa din ochi gaura din stnc`. Brett se afla \nc` \n`untru [i
dumnezeu [tie ce pericol \l mai pndea!
Atunci cnd tn`rul reap`ru, \i veni s` se n`pusteasc` spre el,
dar se ab]inu \ngrozit`. De cnd ie[ise Hoddy, deschiderea se mai
mic[orase [i acum greutatea stncilor p`rea s`-l ]in` prizonier pe
Brett. Allison \ntlni privirea lui Brett [i acesta \n]elese c` ea \[i
d`duse seama \n ce situa]ie era. Se apropie de el ca s`-l ajute s`
ias`, dar el \i strig`:
Nu te mi[ca din loc, Allison!
Atunci, ea \l v`zu cu groaz` luptndu-se s`-[i scoat` [i restul
corpului din deschiz`tur`, \n timp ce se p`r`v`lea asupra lui un
pietroi. Totul dur` ct sclipirea unui fulger.
Chiar \n momentul \n care piatra se desprindea din stnc`,
Allison f`cu un salt \nainte, oprindu-i c`derea. Bucata de stnc`
o lovi \n um`rul stng, f`cnd-o s` se rostogoleasc` \n noroiul din
bazin. Auzi \n spatele ei zgomotul produs de o surpare, apoi
le[in`. Ultimul ei gnd se \ndrept` spre Brett [i pericolul care-l
p`[tea pe acesta ...
164 GEORGIA HARRIS
***
Allison \[i reveni \n vacarmul confuz al unor voci. Nu
recep]iona dect frnturi de conversa]ie, dar nu-i p`sa. Nu voia
s` [tie ce s-a \ntmplat cu Brett, refuznd s` afle vestea
\ngrozitoare.
|nainte s`-[i piard` cuno[tin]a, \l v`zuse sprijinindu-se \n
mini, cu corpul acoperit pn` la bru de o ton` de pietre [i
tr`s`turile fe]ei \ncremenite \ntr-o expresie de groaz`.
|n cazul \n care ar fi supravie]uit printr-o minune, era sigur`
c` era r`nit, poate chiar mutilat ... Un b`rbat att de activ [i plin
de energie! Allison nici nu voia s` se gndeasc` la acea
eventualitate.
Tn`ra \[i rec`p`t` treptat cuno[tin]a, dar nu se putea hot`r\
s` deschid` ochii. Deodat`, cineva \i rosti numele [i ea f`cu ochii
mari.
Allison! Allison!
Brett st`tea aplecat deasupra ei, cu fa]a la c]iva centimetri
distan]` de a ei. Nu-i venea s`-[i cread` ochilor! Ca pentru a
vedea dac` era \n via]`, ea ridic` mna s`-l mngie pe obraz, dar
o durere ascu]it` \n um`rul stng o opri brusc.
Ai reu[it s` ie[i din grot`, [opti ea cu un zmbet fericit pe
buze.
INSULA CENTAURULUI 165
{i tu, slav` Domnului! Ai fi putut s` mori, observ` cu
asprime Brett. De ce ai f`cut o asemenea prostie?
Allison \l privi pre] de cteva secunde cu un aer n`uc,
nereu[ind s` \n]eleag` sensul vorbelor lui. Apoi \i reveni totul \n
minte ... Pietroiul care c`dea \n capul lui Brett [i gestul ei
disperat.
Am fost nevoit`, oft` ea.
Atunci \ncepu s` tremure, de[i \n jurul ei era foarte cald. Cnd
\ntoarse capul, \[i d`du seama \ngrozit` c` pieptul [i spatele lui
Brett erau zgriate, pe alocuri chiar foarte adnc.
Dar e[ti r`nit! exclam` ea \ncercnd s` se ridice.
Dar el o for]` s` r`mn` culcat`.
Stai lini[tit`! Nu sunt dect ni[te zgrieturi. Tu \ns` trebuie
s` te tratezi serios. Piatra te-a lovit \n um`r [i te-ai pr`bu[it,
lovindu-te de un col] de stnc`. Ai un cucui enorm ...
Nu reu[i s` termine ce avea de spus, c` Allison izbucni \n
lacrimi, din cauza emo]iilor prea mari. Brett era \n via]`, era
salvat!
Po]i s` plngi, o sf`tui Brett pe un ton grav. A[a, te mai
u[urezi pu]in.
V`znd c` Brett \ngenunchease lng` Allison, ceilal]i st`teau
ceva mai departe, l`sndu-i singuri! Tn`rul scoase o batist` din
buzunar [i [terse lacrimile lui Allison, apoi \i lu` mna cu
tandre]e.
Tn`ra \[i rec`p`ta \ncet-\ncet for]ele [i cnd v`zu ct de
murdare erau hainele de pe ea, exclam`:
166 GEORGIA HARRIS
Ajut`-m` s` m` ridic. Trebuie s` fac un du[.
Stai \ntins`, Allison. Unde ai de gnd s` te duci?
Dar ... La cascad`, \ng`im` ea uluit`.
Cascada nu mai exist`.
|n ciuda durerii pe care o sim]ea \n im`r, Allison se ridic`
destul de greu \n capul oaselor. |ntr-adev`r, c`derea de ap` parc`
intrase \n p`mnt. Mirat`, tn`ra se uit` cu aten]ie la gr`mada de
stnci [i z`ri firicele sub]iri de ap` care se strecurau printre
pietre, ca ni[te mii de degete care \[i c`utau o albie. Zgomotul
uria[ pe care \l auzise \nainte s` le[ine fusese produs de faleza
artificial` care se pr`bu[ea. Acea catastrof` ar fi putut s`-l coste
via]a pe Brett ...
Gemenii sunt distru[i, continu` Brett, Au pierdut zece barili
de rom!
Allison nu se putu ab]ine s` nu rd`, imaginndu-[i figurile
ab`tute ale celor doi b`ie]i.
O jum`tate de or` mai trziu, se a[ezase cu mare greutate \n
spatele jeepului pe o saltea pneumatic`, adus` de doctorul
McGinnis ca s` ]in` loc de brancard`. Fiecare hrtop de drum \i
accentua durerea, astfel c` era nevoit` s`-[i mu[te buzele ca s` nu
strige.
Totu[i, Brett conducea ct putea de atent, evitnd [leaurile,
pietrele [i bulg`rii de p`mnt ...
Dup` acea c`l`torie istovitoare, fu bucuroas` s` aud` frnele
scr[nind \n fa]a buc`t`riei. Biologul care st`tuse pe bara de
protec]ie din spate pentru a ]ine salteaua \ntr-o pozi]ie ceva mai
INSULA CENTAURULUI 167
stabil` \n timpul drumului , s`ri jos. |n urma lor veneau gemenii,
\ntr-o ma[in` a conacului.
Cei patru b`rba]i duceau brancarda improvizat` pe care st`tea
\ntins` Allison \n oficiu [i o puser` pe masa lung` din lemn.
Probabil c` Peg \i auzise, pentru c` se n`pusti asupra prietenei
sale sco]nd un strig`t. Dar b`ie]ii ei [i doctorul McGinnis o
alungar` imediat cu fermitate.
Nu sta aici, Peg, \i spuse biologul. |]i voi povesti eu ce s-a
\ntmplat. S` mergem \n salon ...
Cei doi disp`rur`, l`sndu-i pe Brett [i pe Allison \mpreun` cu
Effie. Tn`ra \[i \n`bu[i un suspin de u[urare. Nu se sim]ea \n
stare s` dea piept cu Peg [i \ntreb`rile ei. I se p`rea deja c`-i aude
vocea devenit` [i mai ascu]it` din cauza spaimei ... |n plus, nu
mai avea nevoie de \ngrijirile ei. Lng` ea se afla Brett ...
Minile tn`rului \i palpau ceafa. Era str`b`tut` de ni[te fiori
de voluptate care aproape o f`ceau s` uite de junghiurile din
um`r. Apoi \i pip`i u[or um`rul r`nit. Allison nu se putu
\mpiedica s` nu se strmbe de durere. La col]urile ochilor \i
ap`rur` lacrimi mari.
Nu vom ajunge nic`ieri \n felul acesta, spuse el. Effie, n-ai
cumva o pereche de foarfece?
Buc`t`reasa, care st`tea lng` el, disp`ru pentru cteva
secunde, apoi \i \ntinse ceea ce ceruse. Allison \[i spuse f`r`
veselie c` Effie ar fi fost o infirmier` des`vr[it` ... Brett \i lu`
foarfeca din mn` [i \ncepu s` taie tricoul lui Allison,
descoperindu-i snii.
168 GEORGIA HARRIS
Allison sim]i cum se face ro[ie \n obraji [i arunc` o privire
nelini[tit` spre Effie.
Dar buc`t`reasa afi[a o expresie serioas`, privind fix la um`rul
tinerei. Cnd Brett o descoperi pe tn`r` cu un gest extrem de
delicat, Effie schi]` o mi[care de retragere, fa]a ei devenind brusc
la fel de alb` ca [or]ul s`u. Atunci, Allison \ntoarse \ncet capul
spre ran` [i \[i ]inu r`suflarea. Clavicula p`rea s` i se fi umflat pe
sub pielea palid`. |[i \n`bu[i un strig`t de spaim` [i ridic` spre
Brett o privire rug`toare.
El o s`rut` pe frunte [i o lini[ti:
Nu, dup` p`rerea mea nu e fractur`. Probabil c` ]i s-a luxat
um`rul. Evident c` umfl`tura e destul de mare.
Apoi \i spuse lui Effie:
B`nuiesc c` ave]i alceva \n cas` \n afar` de aspirin` ...
A[a este, recunoscu buc`t`reasa. M` duc s` aduc, dac`
dori]i.
Te voi duce la Atlanta, o anun]` Brett dup` plecarea lui
Effie.
De ce att de departe [i nu la Savannah? exclam` tn`ra,
uluit`.
Atlanta nu e dect la distan]` de o or` cu avionul de aici. Am
un prieten medic acolo. |]i va vindeca foarte repede um`rul, ai s`
vezi.
Allison d`du s` deschid` gura ca s` se opun`, dar era deja
prea trziu. Effie se \ntorcea cu un pahar de ap` [i dou` pastile.
Effie, po]i s` faci o compres` cu ghea]` \n timp ce eu m` duc
INSULA CENTAURULUI 169
s` sun la Ambulan]a aerian`? |ntreab-o pe Peg dac` poate s`-i
preg`teasc` bagajul pentru seara asta.
Peste o secund`, se f`cuse deja nev`zut. Allison era uluit`. De
cnd \i p`sa lui Brett de ceea ce se \ntmpla cu ea?
***
Peste cteva ore, \ntins` pe un pat de spital, Allison a[tepta
s`-[i fac` efectul calmantele [i rememora gnditoare peripe]iile
din ziua aceea.
Oare \l va \n]elege vreodat` pe b`rbatul acela care se purtase
att de frumos cu ea de la producerea accidentului? Ea se
supusese cuminte [i \ncrez`toare autorit`]ii lui afectuoase. Unde
era acela care o atacase att de dur \n primele zile? |n afar` de
cele cteva vorbe urte de dup` discu]ia cu Bob Birch, se purtase
cu ea foarte atent, poate chiar excesiv de frumos.
De cnd o scosese din mla[tina noroioas` care ap`ruse \n
locul cascadei nu se mai dezlipise de ea, ocupndu-se de tot, de
transportul ei cu avionul-ambulan]`, de transferul la spitalul din
Atlanta, [i apoi \n sec]ia de ortopedie a doctorului Jack Frazier.
Acesta din urm` chemase imediat s` o consulte un medic de
la urgen]`, ca s` verifice dac` nu avea vreo fractur` la cap. Apoi,
lini[tindu-se \n aceast` privin]`, \i f`cuse o radiografie, dar, din
fericire, nu avea nimic rupt.
170 GEORGIA HARRIS
Orict de ciudat ar putea s` par`, Brett o a[teptase \n biroul
doctorului Frazier [i o \nso]ise pn` \n rezerva ei. Dup` ce
infirmierele o instalar` pe tn`r` \n patul \nalt [i alb, Brett se
a[ez` \n fotoliul de la c`p`tiul ei [i scosese din buzunar o carte.
Aceast` scen` apar]inea visului. |n semi\ntunericul din
\nc`pere, i se p`rea c` seam`n` cu un centaur din bronz care
vegheaz` asupra ei. De[i era treaz`, Allison nu \ndr`zni s` sparg`
t`cerea. Nu era \nc` preg`tit` s`-i spun` c` aflase chiar din gura
avocatului adev`rul despre Ransome's Cay, adic` faptul c` Brett
era unicul proprietar al insulei. Ce le-ar mai fi r`mas de zis dup`
aceea?
Pleoapele i se \ngreunar` de somn, a]ipi [i apoi se trezi din
nou ca s` constate c` Brett era tot lng` ea. Apoi intr` o
infirmier` [i [opti ceva la urechea lui Brett, care se ridic` imediat
din fotoliu. Se aplec` asupra lui Allison, o s`rut` pe buze [i ie[i
din camer`.
Chiar \nainte de a se cufunda din nou \ntr-un somn adnc,
retr`i scena \ngrozitoare cu piatra care c`dea, Brett care \ncerca
s` se elibereze ... Vreme de cteva secunde se gndi ce s-ar fi
\ntmplat cu ea dac` piatra ar fi lovit-o \n cap ...
INSULA CENTAURULUI 171
Capitolul 11
Un b`rbat bronzat [i gol pn` la bru c`l`rind pe un arm`sar
uria[ s`ri pe p`mnt [i se apropie de cascad`. Devenind brusc
con[tient` de goliciunea ei [i de dorin]a care o mistuia, tn`ra \l
privea apropiindu-se de ea cu inima b`tndu-i puternic \n piept.
Peste o clip`, el se g`sea lng` ea, sub du[ul limpede. |i prinse
pentru cteva secunde snii \n c`u[ul palmelor sale, apoi minile
lui coborr` de-a lungul trupului ei. Gurile lor se \mpreunar`
senzual, cu l`comie ...
Treze[te-te, draga mea, treze[te-te.
Vocea autoritar` a infirmierei r`sun` nepl`cut \n urechea lui
Allison.
|ncerc` disperat` s` se aga]e de visul ei.
Las`-m` \n pace, [opti ea pe jum`tate adormit`.
Haide, draga mea. Trebuie s` m`nnci ceva \nainte de vizita
medicului.
Allison deschise cu greu pleoapele. Revenirea la realitate era
destul de dificil`. Nu numai c` um`rul \n]epenit o durea, dar va
fi nevoit` curnd s` recunoasc` faptul c` Brett era singurul
proprietar al lui Ransome's Cay!
Era hot`rt` s`-i fac` acea m`rturisire cu ct mai mult`
demnitate, f`r` s` plng` [i f`r` s` acuze pe nimeni de nimic.
Tyler nu mai era ... Deci nu putea s` se mai apere ... |n ciuda
r`ului pe care i-l f`cuse, lui Allison i se p`rea necinstit [i indecent
s`-l acuze \n public, mai ales \n fa]a v`rului s`u, care era evident
c` \l dispre]uise toat` via]a.
|n clipa \n care infirmiera ridic` jaluzelele, un val de lumin`
inund` patul. Se sim]i un pic mai \nviorat` [i reu[i s`-i zmbeasc`
slab femeii voinice cu fa]a rotund` [i \mbr`cat` toat` \n alb, care
se \ntorcea la ea.
Te voi ajuta s` faci o baie, o anun]` aceasta din urm` pe un
ton matern.
Allison \[i d`du seama \n clipa aceea c` \nc` mai avea pe ea
urme din noroiul de la Buttonhook Cove, a[a c` accept` imediat
propunerea infirmierei.
Peste o jum`tate de or`, curat` [i s`tul`, cu p`rul lung \nc`
umed \nconjurndu-i fa]a ca o aur` \ntunecat`, \l \ntmpina pe
doctorul Frazier cu o figur` \ngrijorat`.
Dup` ce o consult`, medicul \i spuse:
Te felicit. |n cteva s`pt`mni, vei putea s` joci chiar [i tenis!
|n orice caz, nu exist` nici un motiv s` mai r`mi aici. Trebuie
doar s`-]i sprijini bra]ul \ntr-o e[arf`.
INSULA CENTAURULUI 173
Allison scoase un suspin de u[urare. |ntre timp, doctorul
Frazier se \ntoarse spre infirmier`.
Te rog s-o aju]i s` se \mbrace. Domnul Ransome va veni s-o
ia imediat.
Apoi \i spuse bolnavei:
S-a dus s`-]i ia calmante de la farmacie. Trebuie \ns` s` fii
atent` [i s` nu faci impruden]e.
Dup` plecare medicului, Allison \[i deschise geamantanul.
Spre marea ei surpriz`, descoperi \n el, chiar deasupra, rochia ei
de sear` din m`tase mov. Probabil c` atunci cnd \i preg`tise
bagajul, Peg, z`p`cit` de aventura fiului s`u, \i \mp`turise, f`r`
s`-[i dea seama, primul obiect care-i venise la mn` din dulapul
lui Allison.
Dup` ce arunc` o privire rapid` prin con]inutul
geamantanului, g`si exact lucrul de care avea nevoie: rochia de
bumbac imprimat, cea la care ]inea foarte mult, deoarece era
foarte vesel`, alb` cu mici pesc`ru[i ro[ii, cu mneci largi, cu
nasturi \n fa]` [i o fust` ampl` strns` \n talie cu o curea fin` de
culoare ro[ie. Oare prietena ei avusese un moment de inspira]ie?
|n orice caz, aceea era exact \mbr`c`mintea care \i trebuia ast`zi
lui Allison.
Ceva mai trziu, pe cnd st`tea \n fotoliu a[teptndu-l pe
Brett, \ncerc` s` analizeze situa]ia \n care se afla.
Accidentul nu f`cuse altceva dect s` amne momentul fatal al
m`rturisirilor [i al desp`r]irii lor. Chiar \n clipa \n care \[i d`duse
seama c` ]inea la Brett mai mult dect la via]a ei, riscnd-o pe a
174 GEORGIA HARRIS
ei f`r` ezitare pentru a-l salva, iat` c` trebuia s` p`r`seasc`
Ransome's Cay [i s` n-o mai revad` niciodat` ...
|[i sprijini capul de sp`tar [i oft` adnc, deoarece acum Brett
nu mai trezea \n ea numai dorin]a p`tima[`. ci [i ceva mai
puternic, ca un fel de be]ie care \i cuprindea [i sim]urile [i
sufletul. Avea total` \ncredere \n el [i-[i dorea \n plus [i toat`
dragostea lui.
Dar oare el o iubea cu adev`rat? Atrac]ia fizic` pe care o
exercita asupra lui era evident`, dar era oare de-ajuns? Allison nu
era prea sigur` de asta. Se certaser` destul de tare \nainte s` fac`
dragoste \n poieni]`. Dispre]ul pe care-l dovedise cu acea ocazie
[i lunga lui t`cere de dup` noaptea lor pasional` dovedeau c` nu
putea avea pentru ea dect sentimente superficiale. Trebuia s`
recunoasc` \ns` c`, \ncepnd de ieri, d`duse dovad` de un
devotament demn de admira]ie, dar poate se sim]ea vinovat de
producerea accidentului s`u.
Oricum ar fi fost, trebuia s` se resemneze cu ideea c` \l va
pierde. |n cteva s`pt`mni, se va afla departe, probabil se va
\ntoarce la New York \mpreun` cu Peg [i cu gemenii ei. Brett nu
va mai fi dect un centaur din bronz care-i va tulbura visele. La
gndul acesta, Allison se \nfior`. Alungndu-[i din minte acea
imagine de basm, se concentr` asupra a ceea ce o a[tepta la vil`.
Se imagina deja punnd-o pe Peg, la curent. Pe Peg pentru
care Ransome's Cay devenise extrem de important`, care f`cuse
attea eforturi \mpreun` cu b`ie]ii ei s` repare casa [i s`
organizeze viitoarea sta]iune balnear` ...
INSULA CENTAURULUI 175
Oare ce cuvinte s` foloseasc` pentru a-i anun]a catastrofa care
se produsese?
Allison nu se bucura nici de faptul c` urma s` se \ntoarc` la
vechiul ei mod de via]`. Datorit` lui Bob Birch, care sus]inuse sus
[i tare c` afacerea era ratat` \nc` din start, va fi \ntmpinat` cu
multe zmbete ironice de prietenii ei. Din fericire, a[a cum o
asigurase din nou patronul ei, Edwin Barron, \n ultima lui
scrisoare, va fi \ntotdeauna primit` cu bra]ele deschise la Carston
[i Ames. Acest lucru o mai lini[tea pu]in.
Cineva cioc`ni \n u[` [i tn`ra tres`ri u[or. Precis era Brett!
Inima \ncepu s`-i bat` mai repede \n piept.
|n ciuda spaimei pe care o sim]ea la gndul c` trebuie s` stea
de vorb` cu el, sim]i o imens` pl`cere cnd \i v`zu tr`s`turile
aspre [i ochii verzi-cenu[ii cu o expresie enigmatic` \n ei.
Brett se apropie de ea \ncet [i deodat` tinerei i se p`ru c` are
\n fa]a ei un necunoscut. Allison nu-l mai v`zuse niciodat`
\mbr`cat \n felul acela. Purtnd un costum maro de o croial`
perfect`, o c`ma[` bej [i o cravat` tot maro, era imaginea
\ntruchipat` a b`rbatului de afaceri elegant. Allison descoperea
un nou aspect al personalit`]ii lui Brett Ransome. Pn` atunci
nu-l cunoscuse dect pe exploratorul, marinarul, centaurul de la
Buttonhook Cove ...
Brett o privea cu tandre]e [i ea \i zmbi radios. Da, \l iubea,
asta era sigur. Era de-ajuns s` \ntind` mna ca s`-l ating`. Se
gndi chiar s`-[i strecoare degetele sub c`ma[` ca s`-i mngie
pielea neted`, dar se ab]inu. Era un moment foarte serios.
176 GEORGIA HARRIS
Trebuia s` treac` la m`rturisiri complete.
Pentru cineva care a primit un pietroi \n um`r, ar`]i foarte
bine! observ` Brett zmbind, \n timp ce-i lua minile \ntr-ale sale.
Bun` ziua, Brett, spuse ea simplu.
E[ti superb`, ad`ug` el aproape \n [oapt`.
|n ochii lui Allison ap`rur` lacrimi de emo]ie, \n timp ce inima
i se f`cuse ct un purice de nelini[te. |l iubea att de mult! {i
cnd se gndea c` \n curnd \l va pierde!
Dup` un lung s`rut languros, el se desprinse u[or de ea.
Allison se \ntoarse, ca el s` nu vad` c` plngea. Se ridic` [i se
duse s` \nchid` geamantanul.
Doctorul Frazier vrea s` te mai vad` [i mine, \i spuse Brett,
ca s` constate dac` totul e \n regul`. Dup` aceea ne vom \ntoarce
la Ransome's Cay.
Doar n-o s` mai stai aici \nc` dou`zeci [i patru de ore din
cauza mea! protest` tn`ra.
Se pare c` ai uitat c` mi-ai salvat via]a ... [i \n plus, mai am
ni[te probleme de rezolvat la Atlanta. Oricum, nu aveam inten]ia
s` m` \ntorc ast`zi, o asigur` el. Am rezervat dou` camere la
hotelul din centru. Dac` n-ai chef s` te plimbi, po]i s` r`mi \n
pat. Ultimele cuvinte fuseser` rostite pe un ton u[or ironic [i
Allison \i arunc` o privire amuzat`, dar nu spuse nimic.
Peste zece minute, st`tea lng` Brett, \n puternicul lui
Mercedes. Acesta tocmai se preg`tea s` demareze, cnd ea \l opri.
Am ceva de vorbit cu tine, Brett, \l anun]` ea cu o voce
lipsit` de orice inflexiune.
INSULA CENTAURULUI 177
Te ascult, Allison, [opti el ...
Ea inspir` adnc aer \n piept [i continu`:
Atunci cnd Max a venit s` m` caute la conac, tocmai
avusesem o discu]ie cu Herb Canby. De atunci s-au \ntmplat
\ns` attea evenimente, \nct ...
|nseamn` c` ai aflat, constat` el pe un ton neutru.
Am b`nuit c` a[a este ... mi-ai spus-o [i tu, de altfel ... [i
te-am crezut, recunoscu ea. Dar nu reu[eam s` accept a[a ceva.
Oh, Brett, te-am f`cut mincinos [i escroc! Sunt de neiertat!
Peste fa]a lui Brett trecu o umbr` [i tr`s`turile i se crispar`,
semn c` era furios.
Nu e prima oar` cnd \l blestem pe v`rul meu Tyler [i m`
\ndoiesc c` acum va fi [i ultima dat`, spuse el.
Nu fi prea aspru cu el, Brett. Atunci cnd a scris
testamentul, chiar de]inea jum`tate din insul` [i de fapt avea
dreptul s`-[i vnd` partea.
F`r` s` te anun]e? exclam` tn`rul, nervos. Tu [tiai de
existen]a acelui document, nu-i a[a?
Allison nu-i r`spunse imediat. Oare trebuia s`-i povesteasc`
lui Brett c` Tyler o ruinase [i \ncercase s o desp`gubeasc`
d`ruindu-i insula? Dar dac` formula asemenea acuza]ii la adresa
so]ului ei, Brett nu va trage concluzia c` avea drept scop s`
primeasc` desp`gubiri de la el, contnd pe sim]ul onoarei
familiale?
Da, [tiam, m`rturisi ea \n cele din urm`. |nc` din ziua \n
care m-am c`s`torit.
178 GEORGIA HARRIS
|n cazul acesta, era de datoria lui s` te anun]e c` urmeaz`
s-o vnd`. N-a avut nici m`car curajul s`-i spun` lui Herb Canby!
Lui Tyler nu-i pl`cea deloc s` se ocupe de afaceri, spuse
Allison disperat` de turnura pe care o lua discu]ia.
De ce \i iei ap`rarea, de[i [tii foarte bine cte parale f`cea
v`rul meu? ...
Refuz s`-l acuz pe Tyler de ceva. Tot ce s-a \ntmplat a fost
din vina mea. Am ac]ionat pripit, f`r` s` m` gndesc mai
temeinic, f`r` s` am nici o garan]ie ... Dac` a[ mai fi a[teptat
pu]in, pn` a[ fi descoperit totul. De altfel, \nc` de la \nceput am
avut impresia c` totul seam`n` cu un vis ...
Cu un gest blnd, Brett \i ridic` o [uvi]` rebel` care c`zuse pe
fruntea tinerei.
N-a fost vina ta, insist` el. Gre[eala lui Herb Canby e de
neiertat! De ce nu [i-a \ndeplinit sarcina profesional`?
Nu mai are nici un rost acum s` arunc`m pe umerii lui Herb
Canby toat` vina, spuse Allison ridicnd capul spre el. |mi asum
\ntreaga responsabilitate asupra acestei t`r`[enii \n care, din
nefericire, am mai trt-o [i pe Peg ...
Brett o mngie u[or pe obraz.
Deocamdat` nu te gndi la Peg. Totul va fi bine, ai s` vezi.
Uit` de insul` pn` mine.
Dar trebuie s` m` \ntorc imediat, Brett, exclam` ea,
devenind brusc con[tient` de treaba pe care o l`sase neterminat`
\nainte de plecare.
De ce att de repede?
INSULA CENTAURULUI 179
Ar fi necinstit din partea mea s` nu-i anun] ct mai repede
posibil pe clien]ii care au f`cut deja rezerv`ri.
Asta ar mai putea s` a[tepte. Nu are nimeni inten]ia s` te
expedieze acas`.
Serios? spuse Allison aruncndu-i o privire ironic`.
Nimeni, spuse el cu gravitate \n glas.
De cnd asta? se mir` ea.
Dup` o pauz`, Brett \i r`spunse cu un zmbet sarcastic.
De cnd te-am dus la conac c`lare pe Cherokee ... dac` vrei
s` [tii ziua exact`.
Bine, oft` Allison, \nvins`. Voi a[tepta pn` mine.
Perfect!
A[ putea s-o anun] pe Peg prin telefon.
N-ar fi mai bine s`-i poveste[ti totul \ntre patru ochi? \i
suger` Brett.
Ai perfect` dreptate, recunoscu ea. Mi-e team` s` nu mi-o ia
\n nume de r`u.
Vreau s`-]i propun ceva, Allison, spuse Brett privind \n
dep`rtare. De ce s`-i dezam`ge[ti pe ace[ti oameni? }ine conacul
deschis pn` la sfr[itul acestui sezon. Dup` aceea, mai vedem.
Tn`ra \i arunc` o privire mirat` [i exclam`:
Vorbe[ti serios? Brett, \]i dai seama c` asta ne-ar \ntrzia
plecarea cu cel pu]in dou` s`pt`mni?
Numai cu att? se mul]umi s`-i r`spund` Brett
Lui Allison i se p`ru c` discerne \n tonul lui o not` de regret,
dar el deja pornise motorul ma[inii.
180 GEORGIA HARRIS
Pe parcursul scurtului drum dintre spital [i hotel nu mai
schimbar` nici un cuvnt, dar Allison spiona cu coada ochiului
profilul lui Brett. Tr`s`turile lui \ncremeniser` \ntr-o masc`
impenetrabil`. Totu[i, nimic din discu]ia lor nu fusese de natur`
s`-l surprind`. Dimpotriv`, ar fi trebuit s` fie bucuros la gndul
c` \[i va recupera casa!
St`tea \ncruntat [i p`rea dominat de un puternic conflict
interior. La un moment dat, atunci cnd se oprir` la un stop, el
se \ntoarse [i o privi cu un aer profund tulburat. Ea ridic` spre el
o privire p`trunz`toare, nedumerit` [i u[or speriat` de emo]ia
evident` a lui Brett.
Tn`rul f`cu apoi o mi[care brusc`, \i prinse mna, ca [i cum
ea ar fi \ncercat s` fug` [i o s`rut` \ndelung \n c`u[ul palmei. |n
timp ce o c`ldur` pl`cut` \i toropea sim]urile, \n spatele lor se
auzi un concert de claxoane. Semaforul trecuse la culoarea
verde.
Oh, Brett, [opti ea.
Peste cinci minute, un b`iat de la hotel deschise u[a camerei
pe care Brett i-o rezervase lui Allison.
Trebuie s-o sun pe Peg, spuse ea imediat ce r`maser`
singuri. Nu trebuie s` mai accepte noi clien]i.
Credeam c` am rezolvat aceast` problem`, observ` Brett pe
un ton t`ios.
A[a este, dar nu ne putea permite s` amn`m la nesfr[it
termenul, nu-i a[a? O nou` rezervare poate \nsemna o \ntrziere
de o s`pt`mn`, sau chiar mai mult.
INSULA CENTAURULUI 181
{i cine ar avea de suferit din cauza asta? \i r`spunse Brett.
Am impresia c` nu \n]elegi nimic! exclam` Allison cu obrajii
\n fl`c`ri. Eu [i Peg nu vrem s` continu`m s` muncim degeaba!
Vrem s` construim ceva! Nu numai s` ne ocup`m ...
Peste fa]a lui Brett trecu o umbr`.
N-am putea s` ajungem la un compromis?
Ce vrei s` spui?
Brett nu-i r`spunse imediat. |n tr`s`turile crispate i se puteau
deslu[i fr`mnt`rile suflete[ti. |n cele din urm`, spuse \ncet:
A[ fi vrut s` mai a[tept`m pu]in, ca s` stau de vorb` cu tine.
Allison \l privi intens, re]inndu-[i aproape r`suflarea. Oare
ce-i va propune?
M` gndesc la o idee de foarte mult timp, continu` tn`rul
cobornd tonul vocii. A[a cum poate [tii, am inten]ia s` \nfiin]ez
la Ransome's Cay un centru de cercet`ri \n domeniul acvaculturii.
|n acest scop, o funda]ie de lupt` \mpotriva foametei \n lume
mi-a promis sprijinul financiar.
E minunat, Brett, dar nu v`d cum ...
A[teapt` pu]in, e[ti prea ner`bd`toare, Allison. A[adar, vom
primi aici savan]i din lumea \ntreag`. Va trebui nu numai s`-i
g`zduim, dar s` g`sim [i un mijloc de a-i atrage pe insul`, cred c`
\n]elegi ce vreau s` spun ... Dup` p`rerea mea, ideal ar fi s`-i
invit`m \mpreun` cu familiile lor la conac [i s` le propunem ni[te
vacan]e active, de studiu. E evident c` nu m` pot ocupa de toate
... conacul ...
Vrei s` spui c` eu ... c` noi ... \ng`im` tn`ra, uluit`.
182 GEORGIA HARRIS
Da, tu [i Peg a]i putea s` v` ocupa]i de partea de cazare a
centrului, \i propuse foarte serios Brett.
Propunerea lui Brett o lua total pe nepreg`tite, dar era foarte
tentant`! Centrul le va asigura clien]ii [i rezolva \n acela[i timp
problema publicit`]ii [i a rezerv`rilor. |n plus, oamenii de [tiin]`
aduna]i la conac ar avea cel pu]in un punct comun: centrul de
cercet`ri! Ea [i Peg nu vor mai fi nevoite s`-i distreze ...
Dincolo de aceste considera]ii practice, mai exista [i
perspectiva de a-l vedea adesea, poate chiar \n fiecare zi, pe Brett!
A[adar, tenta]ia era foarte mare, dar vocea ra]iunii \i [optea
totu[i c` trebuia s` accepte \nainte de a afla adev`ratele motive
pentru care tn`rul \i f`cuse acea propunere. Dac` era s` se ia
dup` ezit`rile [i aerul lui chinuit, se pare c` nu ajunsese la
aceast` solu]ie prea u[or.
Considera oare c` avea o datorie fa]` de ea din cauza
leg`turilor ei cu Tyler? Se sim]ea vinovat dup` acel accident care
era gata s` o coste via]a pe Allison? {i \ntr-un caz, [i \n cel`lalt
\ns`, se sim]ea obligat` s`-i refuze oferta.
Brett, care se uita la ea pe furi[, spuse atunci, ca [i cum \i citise
gndurile cele mai ascunse:
Centrul de cercet`ri reprezint` visul meu de o via]`, dar
trebuie s` pun la punct rapid un sistem de cazare a
cercet`torilor, altfel banii asocia]iei care trebuie s` m` finan]eze
vor fi da]i altcuiva. De aceea te rog s` r`mi ...
Dup` ce f`cu o pauz`, ad`ug`:
... Cu toate astea, e[ti liber` s` pleci, dac` dore[ti.
INSULA CENTAURULUI 183
|]i voi \napoia integral banii pe lucr`rile pe care le-ai f`cut.
Trebuie s`-]i m`rturisesc \ns` c` \n cazul acesta, nu voi mai avea
fondurile necesare pentru \nfiin]area centrului. |]i sugerez deci
s` continui s` te ocupi de vil` f`r` s`-mi pl`te[ti chirie pe ea. Ar
fi pe undeva o returnare a banilor pe termen lung ...
Simplitatea explica]iei [i sinceritatea tonului lui Brett o
lini[tir` total pe Allison, care se l`s` treptat cople[it` de emo]ie.
Va p`stra \n sfr[it vila! Nu mai era for]at` s` se \ntoarc` la New
York! Ridic` privirea aburt` de lacrimi spre Brett [i-i spuse
ro[ind:
Accept! Peg va fi \ncntat` ...
Atunci, el se aplec` [i o s`rut` pe ochi, pentru a-i sorbi
lacrimile de pe gene. Tocmai voia s-o ia \n bra]e [i s-o strng` la
pieptul lui, cnd un junghi ascu]it \i smulse lui Allison un strig`t
de durere.
El \i d`du drumul imediat, [i-i spuse bosumflat.
Sper c` totul va fi bine.
Apoi, f`r` s`-i mai lase lui Allison r`gazul s` r`spund`, se
\ndrept` cu pa[i mari spre u[`. Chiar \nainte s` ias`, \i spuse
peste um`r:
Odihne[te-te! Eu am o \ntlnire. M` \ntorc pe la ora
unsprezece.
184 GEORGIA HARRIS
Capitolul 12
Aceast` brusc` r`sturnare de situa]ie o aduse pe Allison \ntr-o
stare de euforie, f`cnd-o aproape s` uite de durerea din um`r.
Nici m`car proasta dispozi]ie pe care o manifestase \n mod ciudat
Brett \n momentul plec`rii nu reu[ise s-o afecteze.
|n ceea ce prive[te ordinul lui de a se odihni, acesta era inutil.
Nu avea nici o inten]ie s`-[i petreac` urm`toarele dou` ore
intins` \n pat! Avea \ntr-adev`r ceva mai bun de f`cut.
Allison se duse la m`su]a de toalet` [i \[i privi imaginea din
oglind`, suspinnd satisf`cut`. Pielea ei c`p`tase o u[oar` tent`
ar`mie [i p`rea str`lucitoare, de[i suferise un accident grav. Ochii
\i sclipeau \ntr-un mod special, dar ct se poate de natural! Se
sim]ea extrem de fericit` la ideea c` r`mnea la Ransame's Cay
lng` Brett! Dup` ce-[i piept`n` p`rul lung [i negru, \[i puse
geanta pe um`rul drept [i ie[i din camer`. Peste un minut,
travers` uria[ul hol al hotelului, mocheta groas` [i ro[ie
atenund zgomotul produs de pa[ii ei. Curnd, se trezi afar`, pe
str`zile Atlantei.
Era o frumoas` zi de var`, o vreme ideal` pentru a admira
magazinele de pe strada Peachtree, unde buticurile cu
\mbr`c`minte la mod` se ]ineau lan]. Allison se plimb` mult
timp, oprindu-se \n fa]a vitrinelor, uitndu-se la obiecte [i
bucurndu-se de pl`cerea de a se afla \n mijlocul unei mul]imi de
b`rba]i [i femei \mbr`cate elegant.
Dar stng`cia unui trec`tor gr`bit puse cap`t plimb`rii ei.
Cnd acesta a \mpins-o u[or, fu str`b`tut` de un junghi ascu]it [i
\[i \n`bu[i cu greu un strig`t de durere. U[or ame]it`, se uit` la
ceas.
Era aproape ora unsprezece. Brett urma s` se \ntoarc` \n
curnd! Nu mai avea nici o clip` de pierdut ...
Allison merse att de repede, \nct atunci cnd ajunse la
hotel, um`rul o durea \ngrozitor de tare. Urc` direct \n camera
ei, dar se hot`r\ s` nu ia nici un calmant. Nu voia s` mo]`ie \n
timp ce lua masa de prnz cu Brett! La gndul c` se vor g`si din
nou \ntre patru ochi, inima \i b`tu mai tare \n piept. Rela]iile lor
se aflau la o mare cotitur`. Oare cum vor evolua ele? Putea
\ndr`zni s` spere?
B`taia \n u[` care se auzi p`ru un r`spuns la \ntrebarea ei.
Cine e? \ntreb` ea \ndreptndu-se spre intrare.
Sunt eu, Brett.
Trupul lui uria[ ap`ru \n cadrul u[ii [i tn`rul o privi cu o
u[oar` \ngrijorare.
186 GEORGIA HARRIS
Constat c` nu mi-ai urmat sfatul [i nu te-ai odihnit ...
observ` el uitndu-se intens la ea. Ar`tai mai bine azi-diminea]`
la spital. Cum te mai sim]i?
Am fost pe afar` s` m` plimb [i m-a \mpins cineva, m`rturisi
ea cu un aer vinovat. M` doare um`rul iar`[i. Noroc c` e pansat!
{i care e motivul pentru care ai cobort? o \ntreb` Brett
\ncruntnd din sprncene.
A` ... p`i ... era att de frumos afar`, \ng`im` Allison. Oh,
Brett! Nici nu-]i \nchipui ct de bucuroas` sunt la gndul c` voi
r`mne pe Ransome's Cay! Eram prea agitat` ca s` stau \n pat!
Brett cl`tin` din cap cu o expresie mustr`toare pe fa]`, dar o
\ntreb` cu o voce mult mai blnd`:
}ii enorm la Ransome's Cay, nu-i a[a?
Bine\n]eles! exclam` Allison cu entuziasm. Altfel n-a[ fi
investit ce mi-a mai r`mas din avere [i nici nu mi-a[ fi sacrificat
cariera! Toat` lumea \mi spunea s` vnd, dar mie nu mi-a trecut
nici o clip` prin cap a[a ceva! |[i aminti ne\ncrederea manifestat`
de Brett la primele lor discu]ii [i ca [i cum el s-ar mai fi \ndoit [i
acum de buna ei credin]`, ad`ug`:
M-am \ndr`gostit de conacul de la Ransome's Cay de cum
am pus piciorul pe insul`, \n urm` cu mul]i ani, cu ocazia
c`l`toriei mele de nunt`. M-am sim]it imediat ca acas` ...
Nu mi-am dat seama de asta, [opti Brett privind-o intens \n
ochi.
Ar fi trebuit s` b`nuie[ti totu[i, observ` ea pe un ton de
repro[.
INSULA CENTAURULUI 187
De foarte mult` vreme eu sunt singurul c`ruia \i pas` de
Ransome's Cay, a[a c` presupun c` sunt unic \n felul meu, \i
m`rturisi el \ntinznd bra]ele spre ea.
Dar Allison f`cu un pas \napoi. Explica]ia lui Brett n-o
mul]umea pe deplin, atta timp ct p`rea s` cread` c` pn` acum
o crezuse motivat` numai de interesul financiar pe care \l
reprezenta o sta]iune balnear`.
Nu, Brett, a[ vrea s` fie totul clar \ntre noi. Spune-mi ce
p`rere ai despre mine?
Tn`rul l`s` s`-i cad` minile \n jos, descurajat. Tr`s`turile i
se crispar` [i ochii c`p`tar` o expresie impenetrabil`. Era evident
c` nu voia s` insiste asupra acestui subiect.
M-am \n[elat, Allison, te rog s` m` ier]i. Hai s` nu mai
vorbim despre asta, ce zici?
Allison \i r`spunse, nervoas`:
Poftim? Ba eu cred c` trebuie s` vorbim!
|[i mu[c` imediat buzele, devenind con[tient` de lipsa ei de
tact, deoarece Brett o privea cu un aer \ncruntat.
|mi permit s`-]i amintesc c` n-am fost singurul care a f`cut
gre[eli. De ce nu-mi spui mai \nti de toate ce motive ai avut s`
m` iei \nc` de la \nceput drept mincinos [i escroc?
Allison nu-i r`spunse, \ndoielile din trecut revenindu-i \n
minte. Acum observa pentru prima oar` c` se purtaser` amndoi
la fel.
Se acuzaser` unul pe altul de minciun` [i refuzaser` s` asculte
argumentele celuilalt.
188 GEORGIA HARRIS
|n timp ce c`uta o modalitate de a se explica, deveni
con[tient` de ridicolul situa]iei \n care se aflau. Se certau din nou
pentru un fleac. Ridic` ochii spre el [i v`zu \n ochii lui Brett o
sclipire ironic`. El nu f`cea altceva dect s-o nec`jeasc`! Atunci,
sim]indu-se amndoi u[ura]i, se aruncar` unul \n bra]ele celuilalt
izbucnind \n rs.
Dup` ce le trecu rsul, Allison suspin` [i se lipi de trupul lui,
cu capul pe um`rul acestuia, inspirnd cu desf`tare mireasma de
l`mie a parfumului s`u.
Brett \i prinse lobul urechii cu buzele lui umede, provocnd
\n ea o emo]ie plin` de voluptate. Sim]indu-se str`b`tut` de un
fior de pl`cere, se lipi [i mai tare de el. Tn`rul \i mngie apoi
obrazul strnindu-i [i mai tare dorin]a ...
Apoi, spre dezam`girea lui Allison, se ridic` [i-i spuse pe un
ton aspru:
Acum, trebuie s` mergem la mas`.
Mirat` de schimbarea ciudat` a purt`rii lui, ea se ridic`. Ca [i
cnd ar fi vrut s` se r`zbune pe ea , um`rul o durea cumplit [i \[i
\n`bu[i un geam`t. Poate c` ar fi fost mai bine s` ia un calmant,
\[i spuse Allison \n sinea ei.
Nu cred c` te sim]i suficient de bine ca s` ie[i \n ora[,
constat` Brett. I]i propun s` anulez rezervarea la restaurant [i s`
cer s` ne trimit` masa de prnz \n camer`. Ce p`rere ai ?
Mncarea e foarte bun` aici.
Ai dreptate. Am f`cut excese ceva mai devreme, \i m`rturisi
A llison.
INSULA CENTAURULUI 189
De[i nu-mi place deloc ideea s` iau masa \n camer`, orict de
elegant` ar fi ea !
Dup` ce rosti aceste cuvinte, arunc` in jurul ei o privire
admirativ`. Inc`perea era \ntr-adev`r decorat` cu un gust extrem
de rafinat, \mbinnd nuan]ele de culoarea piersicii cu cele de un
gri foarte deschis, dar atmosfera nu prea era potrivit` pentru a
lua masa de prnz.
Cine a spus s` r`mnem \nchi[i \n camer`? Vom reu[i s`
mnc`m \n ora[, cu Atlanta la picioarele noastre! spuse el f`cnd
un gest teatral \ndreptndu-se spre o u[` de la cap`tul cel`lalt al
\nc`perii, pe care Allison o crezuse pn` atunci ca fiind a unui
dulap.
El o deschise larg [i se \nclin` u[or, invitnd-o s-o ia \naintea
lui. Un culoar \ngust, luminat ca ziua, ducea la o alt` camer` \n
care exista un veritabil bar din lemn cu rame de crom str`lucitor.
|n dreapta ei, Allison z`ri un salon dominat de gri [i
galben-deschis.
}i-ai luat calmantele prescrise de doctorul Frazier? o \ntreb`
Brett pe nea[teptate. E[ti foarte palid` ...
Le p`strez pentru atunci cnd \mi va fi cu adev`rat r`u, \i
r`spunse repede Allison, adresndu-i un zmbet.
De ce vrei s` suferi inutil? observ` Brett cu un zmbet
exasperat. Vin s` te iau \n clipa \n care va fi totul pe mas`.
Apoi disp`ru, l`snd-o pe Allison singur` cu durerea ei. C`ci
aceasta devenise att de intens`, \nct \i acoperea orice alt`
senza]ie.
190 GEORGIA HARRIS
Se gndi doar o clip` la faptul c` era evident c` Brett o
instalase \n apartamentul lui.
Se duse \n uria[a baie placat` cu marmur`, cu flaconul cu
medicamente \n mn`. Imaginea pe care o v`zu \n oglind` era
aceea a unei fe]e palide, cu tr`s`turi sl`bite. Sub ochi avea
cearc`ne adnci. Allison \nghi]i repede dou` pastile [i se \ntoarse
\n camer`.
Apoi \[i scoase sandalele, se vr\ sub p`tur` [i a[tept` s`-[i fac`
medicamentul efectul, \ntins` pe spate [i cu ochii \nchi[i.
Treptat, junghiul din um`r deveni mai pu]in dureros, astfel
c`, atunci cnd, peste o jum`tate de or`, Brett intr` \n vrful
picioarelor \n \nc`pere, ea \i zmbi tandru [i mult mai relaxat,
\ntinzndu-i mna s`n`toas`. El i-o prinse [i i-o s`rut` \nainte s-o
ajute s` se ridice din pat.
Peste cteva minute, st`teau la mas` \n fa]a unor feluri de
mncare apetisante. Pentru \nceput, le fusese servit` \n ni[te
boluri de por]elan alb o sup` rece de castrave]i pres`rat` cu
p`trunjel tocat fin, care era urmat` apoi de pui cu curry [i cu o
garnitur` de legume \n stil indian. Masa rotund`, acoperit` de o
fa]` de mas` lung` [i alb`, era a[ezat` pe terasa apartamentului,
dincolo de u[ile salonului.
Din nefericire, Allison nu se putea bucura de frumuse]ea
priveli[tii. Datorit` tranchilizantelor, mo]`ia de-a binelea [i avea
nevoie de toat` aten]ia ei numai pentru a mnca ce avea \n
farfurie. Se sim]ea extrem de obosit` [i se lupta s` ]in` ochii
deschi[i.
INSULA CENTAURULUI 191
{i dat fiind c` Brett nu p`rea deranjat de t`cerea ei prelungit`,
tn`ra nu f`cu nici un efort ca s` vorbeasc`.
La sfr[itul mesei, \n timp ce \[i turna o cea[c` de cafea, Brett
\i spuse cu hot`rre:
Tu nu ai nevoie de cafea. E mai bine s` fii un pic buimac`,
dect s` sim]i durerea, nu-i a[a?
Da, recunoscu Allison privindu-l cu un aer vis`tor.
Dup`-amiaz` voi fi ocupat, continu` el. Trebuie s` particip
la o conferin]`, dar m` voi \ntoarce pe la [ase seara. Vom vedea
cum te mai sim]i atunci. Dac` vei avea curaj, vom merge s` lu`m
cina \ntr-un loc unde sunt sigur c`-]i va pl`cea.
|n timp ce vorbea, trase u[or masa din fa]a ei ca s` se poat`
ridica [i apoi o \nso]i pn` \n camer`. Allison se vr\ apoi
mul]umit` \n patul ei [i-l urm`ri pe Brett, \n timp ce acesta tr`gea
draperiile de la fereastr`. Dup` ce o s`rut` pe frunte, plec`.
Peste cteva secunde, Allison se cufunda \ntr-un somn adnc.
Fu trezit` peste cteva ore de soneria telefonului. Vocea cu
timbru grav a lui Brett \i sun` pl`cut la ureche. |[i d`du seama
atunci c` era foarte relaxat` [i c` um`rul nu o mai durea. Dup`
ce \i aduse la cuno[tin]` lui Brett vestea cea bun`, \l asigur` c`
putea s` ia cina \n ora[.
Voi fi gata atunci cnd te vei \ntoarce la hotel, \i spuse ea.
Siesta din dup`-amiaza aceea \i prinsese foarte bine. Nu o mai
durea um`rul, dect atunci cnd mi[ca bra]ul ... Deodat`, mintea
\i fu str`b`tut` de un gnd. Nu se putea duce la un restaurant
elegant din Atlanta \mbr`cat` \n rochia [ifonat` \n care dormise!
192 GEORGIA HARRIS
{i oricum imprimeul ro[u cu alb nu era destul de [ic ... Ce s`
fac`? Apoi \[i aminti de rochia din m`tase mov pe care Peg i-o
pusese \n geamantan. Din fericire, se \ncheia cu nasturi \n fa]`! La
urma urmei, prietena ei nu avusese o idee rea ... Putea s` o
\mbrace f`r` s`-[i mi[te prea tare um`rul r`nit.
Dar Allison se dezumfl` rapid. Medicul \i recomandase s` nu
se foloseasc` de mna stng` vreme de cteva zile [i descoperi cu
ciud` c` avea mari dificult`]i s` se \ncheie la nasturi, numai cu
ajutorul minii drepte.
Allison tocmai \ncepuse s`-[i piard` deja r`bdarea \n
momentul \n care se auzir` ni[te b`t`i \n u[`. Se \ntorsese Brett!
Cu excep]ia nasturilor, tn`ra era gata de plecare. |nainte
s`-[i pun` rochia, se piept`nase [i se fardase u[or, ca s`-[i
ascund` paloarea fe]ei.
Dup` ce \[i pusese sandalele de sear` pe care Peg, printr-o
adev`rat` minune, se gndise s` i le pun` \n geamantan, se
aplec` \nfrigurat` s`-[i \ncheie nasturii de la rochie.
Punctualitatea era un lucru sfnt pentru Allison [i ideea c`
poate \ntrzia o f`cu s` fie nervoas`.
Ies \ntr-un minut! strig` ea, spernd c` reu[ise s`-[i ascund`
nervozitatea.
|i sc`par` din nou nasturii din butonier`!
E vreo problem`? o \ntreb` Brett de pe partea cealalt` a u[ii.
Nu reu[esc s`-mi \nchei blestema]ii `[tia de nasturi! explod`
Allison aflat` de data asta \n pragul unei crize de nervi. De o or`
m` chinui cu ei!
INSULA CENTAURULUI 193
Ai \ncercat vreodat` s` \nchei nasturii unei rochii din m`tase
numai cu ajutorul minii drepte?
Dup` o pauz`, vocea grav` a lui Brett se auzi din nou:
Nu, n-am fost niciodat` confruntat cu o asemenea
problem`! Vrei s` te ajut?
Da, te rog! suspin` Allison, dndu-se b`tut`. Nu mai sunt
dect dou` solu]ii: ori m` aju]i, ori voi fi nevoit` s` ies \n ora[ cu
rochia \n care am dormit dup`-amiaz`, sau \ntr-o fust` [i o bluz`
din bumbac ... dar [i astea au nasturi!
Nu m` mir c` ai dificult`]i. Nasturii sunt cusu]i invers. Se
\ncheie dreapta peste stnga! constat` Brett dup` ce se uit` la ei.
A[a se procedeaz` la hainele de dam`, dar s` nu m` \ntrebi
de ce! exclam` ea ridicnd ochii \n tavan.
Brett adopt` un aer amuzat.
Ar fi trebuit s`-]i scrnte[ti um`rul drept! observ` el
f`cndu-i ironic cu ochiul.
Allison nu-i r`spunse, tulburat` de privirea fierbinte a
tn`rului. Se uita cu l`comie la snii ei descoperi]i [i ea se f`cu
stacojie la fa]`. Oare \n]elesese c`-l chemase s-o ajute pentru c`
dorea s` fac` dragoste cu el? se \ntreb` ea sim]indu-se din ce \n
ce mai r`u [i blestemndu-se c` fusese prea slab` [i -l l`sase s`
intre.
Brett, eu ... [opti ea \n timp ce el \i dezvelea um`rul r`nit,
cu o vn`taie uria[` vizibil` sub pansament.
Cnd o v`zu, tn`rul \[i \n`bu[i o exclama]ie de groaz`. Apoi se
aplec` [i o s`rut` tandru la baza gtului, la marginea bandajului.
194 GEORGIA HARRIS
E[ti minunat` ... generoas` ... frumoas`, [i ai riscat att de
mult pentru mine ... \i [opti el la ureche cu o voce r`gu[it` de
emo]ie. Te asigur c` nimic nu poate veni de hac unei ]este att de
dure ca a mea. Capul meu e tare ca lemnul.
Allison nu-[i putu st`pni rsul, dar se sim]i mai u[urat` cnd
v`zu c` el \i acoper` um`rul [i termin` de \ncheiat nasturii. {i
totu[i, \n adncul sufletului, regreta c` tn`rul se oprise din
demersul lui. Se sim]ise invadat` de o c`ldur` pl`cut` atunci
cnd \i desf`cuse rochia.
Acum, erau \n sfr[it gata de plecare.
Hai s` mergem, spuse Brett deschiznd u[a camerei.
Peste o jum`tate de or`, dup` ce traversar` Atlanta de la un
cap`t la cel`lat, st`teau amndoi \n fa]a unei mese la un
restaurant care \[i avea sediul \ntr-o cl`dire veche, construit` \n
stil colonial. Allison \[i aminti c` Brett \i spusese c` vor lua cina
\ntr-un loc care cu siguran]` \i va pl`cea ...
Proprietarul acestuia, Jean-Paul Lesneur, care era \n acela[i
timp [i buc`tar-[ef, plec` de lng` crati]ele lui ca s`-l salute
personal pe Brett.
Dup` ce schimbar` cteva cuvinte, el \i sf`tui s` nu se uite \n
meniu [i s` aib` \ncredere \n el.
Dup` plecarea buc`tarului, Allison \l \ntreb`:
Am impresia c` domnul Lesneur te apreciaz` foarte mult.
Din cauza tat`lui meu, \i explic` Brett serios. Atunci cnd
Jean-Paul a venit din Fran]a, respectiv din Lyon, unde era
ucenicul unui mare buc`tar, tat`l meu i-a \mprumutat bani ca s`
INSULA CENTAURULUI 195
porneasc` o afacere [i i-a trimis primii clien]i, ceea ce a
reprezentat o investi]ie foarte bun` pentru tat`l meu, dar
Jean-Paul \i este ve[nic recunosc`tor.
Allison nici n-ar fi putut s` viseze o mas` mai gustoas`. La
\nceput li se aduser` peri[oare de homar, apoi cotlete de miel, pe
care i le t`ie Brett, salat` de semin]e de pin [i ca desert un sufleu
extrem de pufos. Jean-Paul Lesneur asista la aducerea fiec`rui fel
cu atta solemnitate, \nct atunci cnd acesta o \ntreb` dac` vrea
vin, ea nu \ndr`zni s`-l refuze, de team` s` nu se supere. |i fu
recunosc`toare lui Brett, care \i s`ri \n ajutor.
Doamna Hill [i-a luxat um`rul ieri [i e sub tratament, \i
explic` el. Medicul a sf`tuit-o s` nu bea alcool.
Jean-Paul Lesneur se \ntoarse spre ea cu un aer att de
\ndurerat, \nct tn`ra se gr`bi s` adauge:
B`nuiesc totu[i c` un p`h`rel n-o s`-mi fac` r`u, Brett. |n
plus, am luat medicamentele cu multe ore \n urm`!
Figura patronului de restaurant se lumin` de un zmbet, \n
timp ce Brett o aprob` printr-un gest al capului.
Vinul, ca toate celelalte feluri de mncare servite de Jean-Paul,
era extraordinar [i peste cteva minute Allison se sim]i bine
dispus`. Se uit` cu un aer vis`tor la Brett care vorbea [i deveni
treptat con[tient` de o ciudat` stare de bine, chiar [i \n
momentul \n care durerea din um`r reap`ru brusc.
De la accident, Brett f`cuse totul pentru ea, \[i spuse Allison.
{i ea avusese \ncredere oarb` \n el. |n fa]a lui, nu sim]ea nevoia
s` se dea mare. El putea s` se ocupe de tot ce o privea, f`r` ca
196 GEORGIA HARRIS
din cauza asta s` se simt` \n pericol. Pentru Allison, care era
extrem de independent` de obicei, asta era o schimbare radical`.
Suferin]a fizic` [i oboseala din ultimele s`pt`mni \i epuizaser`
toate for]ele. |n modul atent \n care se purta cu ea [i \n discu]iile
pl`cute pe care le purta cu el exista ceva lini[titor [i relaxant,
dup` luptele lor pline de patim`.
|ntlni ca prin cea]` privirea lui [i fu [ocat`. El \i zmbi [i
Allison \n]elese c` o dorea. Brett puse u[or mna lui peste a ei.
S` mergem, \i spuse el.
Ceva mai trziu, \n timp ce deschidea u[a ca s` urce \n ma[ina
lui Brett, c`lc` strmb [i se lovi cu um`rul de caroserie. Durerea,
care fusese suportabil` toat` seara, deveni mai ascu]it` ca
niciodat`. Allison \[i \ntoarse repede capul ca s`-[i ascund`
lacrimile, dar gestul ei nu r`m`sese neobservat de Brett.
Ar trebui s` fii mai atent`, o cert` el \ncruntnd din
sprncene [i lund-o \n bra]e cu tandre]e.
|n timp ce el conducea ma[ina, ea r`mase ghemuit` la pieptul
lui, cu obrajii \nc` umezi de lacrimi.
Peste o jum`tate de or`, traversau uria[ul hol al hotelului. |n
apropierea liftului. Allison z`ri o siluet` cunoscut` care se
\ndrept` spre ei. Era un b`rbat foarte gras cu o frez` de prost
gust.
Era \mbr`cat \ntr-un costum \n carouri de o culoare nedefinit`
[i o c`ma[` descheiat` aproape pn` la mijloc. N`ucit` de
oboseal`, tn`ra nu f`cu nici un efort s`-l recunoasc` pn` \n
momentul \n care sim]i c` Brett se \ncordeaz` u[or.
INSULA CENTAURULUI 197
Observ` cu coada ochiului c` necunoscutul gr`bea pasul cu
scopul evident de a vorbi cu ei. Ea [i Brett o luar` la picior spre
lift, dar necunoscutul fu mai rapid. Se pro]`pi dinaintea lor [i
\ntinse mna spre Brett, care nu-i lu` \n seam` gestul. Abia atunci
Allison \[i aminti de el. Era Orrin Travis, agentul imobiliar din Los
Angeles care dorise s` cumpere Ransome's Cay!
Ce surpriz`, Brett Ransome! exclam` el pref`cndu-se
mirat. N-a[ fi crezut niciodat` c` v` voi mai \ntlni \nainte s` plec
\n California.
Cnd \[i aminti de ziua \n care \n care \l trimisese s` discute
cu Brett, Allison nu se putu ab]ine s` nu rd`, dar cnd ridic`
ochii spre tn`r, zmbetul \i \nghe]` pe buze. Acesta p`rea
extrem de nervos.
Nu mai am nimic de ad`ugat la ceea ce v-am spus data
trecut`, \i spuse Brett pe un ton glacial \n clipa \n care se
deschidea u[a liftului. Acum, v` rog s` m` scuza]i, dar trebuie s`
plec.
Brett o \mpinse pe Allison \n lift [i ap`s` pe buton, dar Orrin
Travis intr` [i el dup` ei. Brett \ncerc` s` se poarte de parc`
individul n-ar fi fost acolo, dar pe tr`s`turile fe]ei lui se citea
furia.
Dar pe cine v`d! Sunte]i doamna Hill, spuse Orrin Travis, ca
[i cum abia atunci \i observase prezen]a. Nu m` a[teptam deloc
s` v` g`sesc \n compania domnului Ransome!
Vocea lui mieroas` se potrivea perfect cu vorbele slugarnice.
Allison se \ntoarse \ngrijorat` spre Brett. Tn`rul avea
198 GEORGIA HARRIS
sprncenele \ncruntate. U[or speriat`, ea \l lu` de mn`. Trebuia
s` evite cu orice pre], cearta dintre ei! Nu [tia pn` cnd Brett
putea s`-[i mai st`pneasc` furia.
Dar se dovedi \nc` o dat` c` \l subapreciase pe Brett.
La ce etaj merge]i, domnule Travis? se interes` Brett,
aruncndu-i o privire plin` de dispre].
Acela[i cu al dumneavoastr`, \i r`spunse agentul imobiliar.
Nu face]i figura asta mirat`. Mai avem de discutat o mul]ime de
lucruri \n leg`tur` cu insula. S-ar putea s` v` c[tig de partea
mea...
Liftul se opri [i se deschise u[a. Dup` ce o l`s` pe Allison s`
treac` \naintea lui, Brett se \ntoarse brusc, t`indu-i calea lui Orrin
Travis. Acesta din urm` se d`du imediat \napoi cu un pas.
Acum ve]i cobor\, articul` Brett printre din]i. {i dac` ve]i
mai \ndr`zni s` da]i ochii cu mine, v` promit c` voi chema
detectivul hotelului. Dar \nainte s` pleca]i, a[ vrea s` [tiu [i eu de
unde a]i ob]inut num`rul apartamentului nostru. S` nu-mi
spune]i c` e o pur` coinciden]` c` locui]i la acela[i etaj cu noi!
Orrin Travis fu descump`nit vreme de cteva clipe de atacul
lui Brett, dar \[i reveni destul de repede [i-i explic` satisf`cut:
Sunt obi[nuit cu genul acesta de situa]ii ... Am sunat echipa
dumneavoastr` de cercet`ri [i cei de acolo mi-au dat adresa din
Atlanta, drag` domnule Ransome. Apoi am asigurat-o pe
recep]ioner` c` suntem vechi prieteni [i am cerut o camer` lng`
dumneavoastr`.
Mai simplu de att nici c` se poate!
INSULA CENTAURULUI 199
V-a]i dat prea mult` osteneal` pentru nimic, domnule
Travis, \i r`spunse cu asprime Brett.
Sunt sigur c` v-ar fi interesat ce voiam s` v` spun. Aveam de
gnd s` v` determin s` v` r`zgndi]i referitor la Ransome's Cay,
dar acum nu mai are nici o importan]`. Prezen]a doamnei Hill
schimb` totul! \ncheie antipaticul personaj cu un zmbet pe
buze.
Furios, Brett \l prinse de gulerul sacoului. |n ciuda \n`l]imii
lui era ct Brett Orrin Travis nu reu[i s` se elibereze. Dup`
ce \l privi cteva clipe intens \n ochi, Brett \i d`du drumul, iar
acesta se lipi \mpleticindu-se de peretele liftului.
Agentul imobiliar nu mai avu timp s` strige dect urm`toarele
cuvinte \nainte s` se \nchid` u[a automat`:
Ve]i mai auzi de mine, domnule Ransome! Ransome's Cay
va fi a mea!
Brett a[tept` ca acesta s` dispar` total din fa]a ochilor lui,
apoi o lu` de bra] pe Allison [i se \ndreptar` spre apartamentul
lor.
Cred c` [i-a pierdut min]ile! exclam` \n cele din urm`
Allison, speriat`.
Din nefericire, m` cam \ndoiesc c` a[a stau lucrurile, oft`
Brett. E clar c` [i-a f`cut un plan prin care s` pun` mna pe
Ransome's Cay, dar despre ce ar putea fi vorba? N-am nici cea mai
vag` idee ...
Vrei s` spui c` \ncearc` s` te fure? \l \ntreb` Allison
r`mnnd pe loc.
200 GEORGIA HARRIS
|n loc de r`spuns, Brett o oblig` s` mearg` din nou.
Nu trebuie s` r`mnem \n mijlocul coridorului! N-am nici
un chef s`-i mai v`d mutra \n cazul \n care ar avea de gnd s` urce
din nou! Ct despre eventualitatea vreunui furt, nu cred c` ar fi
posibil, nu ... mai degrab` am impresia c` \ncearc` s` m` sperie
... poate c` are de gnd s` m` [antajeze! Nu [tiu cum
inten]ioneaz` s` procedeze ...
Sunt convins` c` nu e a[a de grav, Brett, spuse Allison, care
\ncerca s`-l mai lini[teasc`. Probabil c` a inventat o minciun` \n
ultima clip`, ca s` te deruteze. Atunci cnd a sosit la Ransome's
Cay, la \nceput m-a luat drept proprietarul insulei. Dup` aceea,
cnd l-am trimis la tine a trebuit s` \ncropeasc` ni[te argumente,
poate cu inten]ia de a te amenin]a. Probabil c` vestea conform
c`reia insula e numai a ta l-a luat pe nepreg`tite [i acum \ncearc`
s` se r`zbune pe tine. |n orice caz, nu m` mir de ce s-a \ntors att
de repede din golf \n ziua aceea.
Dar nu m-a amenin]at deloc, o corect` Brett. I-am spus c`
n-am nici o inten]ie s` vnd [i, dat fiind c` tipul mi s-a p`rut un
[mecher, i-am cerut s` p`r`seasc` insula imediat.
A[a se [i explic` furia lui dup` ce s-a \ntors la vil`.
Dar m-a amenin]at mai trziu, la telefon, \n urm` cu dou`
zile, recunoscu Brett. M-a mirat agresivitatea tonului vocii sale
Ce te-a amenin]at? \l \ntreb` Allison \ngrijorat`.
N-a f`cut nici o precizare, dar a avut tupeul s`-mi comande
s` vin imediat s` m` \ntlnesc cu el la Atlanta. I-am trntit
telefonul \n nas!
INSULA CENTAURULUI 201
Brett \nchise \n urma lor u[a apartamentului [i se aplec` spre
Allison.
|mi pare r`u pentru acest incident. Pari foarte obosit`. Ia-]i
pastilele [i culc`-te! Ai nevoie de un somn bun.
Purtarea lui autoritar` nu-i pl`cu deloc lui Allison. Cu ce drept
refuza el s` continue discu]ia trimi]nd-o la culcare? |[i ascunse
\ns` sup`rarea [i se duse \n camera ei. Um`rul o durea foarte
tare, influen]ndu-i starea de spirit care era [i a[a destul de
proast`.
Cine se credea Brett? Cum \ndr`znea s`-i rezolve problemele
\n locul ei? Dect s`-i fi dat un ordin, mai bine ar fi s`rutat-o cu
tandre]e ... Nu cerea nimic mai mult! Doar un s`rut ...
Vrei s` te ajut?
Vocea lui Brett se auzi de partea cealalt` a u[ii.
Nu, mul]umesc, nu e nevoie, \i r`spunse ea cu asprime.
Dup` aceea, \[i scoase sandalele [i se duse \n baie s`-[i ia
calmantele [i somniferele prescrise de medic. Peste cteva
minute, se \ntoarse \n camera ei [i \ncepu s` se dezbrace cu
ajutorul unei singure mini, ceea ce se dovedi a fi mai u[or dect
atunci cnd \ncercase s`-[i \ncheie nasturii. |[i puse apoi
pijamaua din m`tase. Medicamentele \[i f`cur` repede efectul [i
deja um`rul o durea mai pu]in. |n cele din urm`, recunoscu cam
f`r` tragere de inim` c` Brett avusese dreptate.
Allison tocmai se preg`tea s` se vre \n pat, cnd o b`taie \n
u[` o ]intui locului.
Allison, pot s` intru?
202 GEORGIA HARRIS
Vocea lui Brett era att de cald` [i de grav`, \nct \i r`spunse
imediat:
Bine\n]eles, intr`!
Regret` imediat c` \[i d`duse acordul att de u[or. Oare nu-[i
tr`dase astfel dorin]a de a-l revedea, de[i el o jignise ceva mai
devreme?
Dar imediat ce-l v`zu ap`rnd, tn`ra hot`r\ c` de fapt asta nu
avea nici o importan]`. Noile lor rela]ii trebuia s` se bazeze pe
\ncredere reciproc`. Dorea ca el s` se afle lng` ea, atunci de ce
s`-l resping`?
Brett p`rea acum perfect relaxat. Probabil c` uitase de Orrin
Travis [i de amenin]`rile lui. |i zmbea [i se uita la ea cu tandre]e
[i \ngrijorare.
M-ai p`r`sit destul de repede adineauri, observ` el. Nu
credeam c` m` vei mai primi.
Te rog s` m` ier]i, dar m` durea um`rul foarte tare ...
durerea \mi afecteaz` starea de spirit. Sim]eam numai nevoia s`
fiu r`sf`]at`.
Brett izbucni \n rs [i alerg` s-o prind` \n bra]e.
Ai dreptate. Eram \nc` furios pe Travis.
Brett \[i vr\ mna sub pijamaua tinerei, mngindu-i spatele,
apoi o strnse \n bra]ele lui. Ea \i oferi buzele, tremurnd de
dorin]`. Brett o s`rut` cu l`comie.
Cuprins` de un vrtej voluptuos, Allison avu ciudata impresie
c` primea f`r` s` d`ruiasc`. Prea epuizat` ca s`-i mai poat`
r`spunde s`rutului pasionat, se l`s` \n voia sim]urilor, ame]it` de
INSULA CENTAURULUI 203
atingerea trupului s`u, de r`suflarea [i de felul cum \i mngia
sfrcurile snilor, aprinznd \n ea focul unei dorin]e fierbin]i.
Dar cnd Brett \i atinse pansamentul, \n ciuda extazului senzual
care o cuprinsese, \n]elese c` \n curnd se va desprinde de ea [i
o va p`r`si ... Pe de o parte, \[i dorea \ntr-adev`r ca el s` plece,
pentru ca s` poat` continua \n vis ce-i refuza \n realitate, dar pe
de alt` parte voia tare mult ca el s` r`mn` lng` ea ...
Atunci cnd Brett \[i dezlipi gura de buzele ei, tn`ra \[i d`du
seama c` [i el ezita. |[i puse capul pe um`rul lui [i tn`rul \i
mngie cu obrazul p`rul lung [i negru.
|l auzi apoi oftnd [i v`zu c` o respinge cu blnde]e.
Te-am r`sf`]at destul \n seara asta, spuse el cu o voce
r`gu[it`. Dup` ce o s`rut` u[or pe frunte, stinse lumina [i plec`
din camer`.
Allison se trezi a doua zi diminea]` odihnit` [i bine dispus`,
dup` ce dormise bine toat` noaptea. Durerea care o chinuise
permanent cu o zi \n urm` nu mai era dect un vis urt. |n afar`
de o stare de u[oar` toropeal`, nu mai sim]ea efectul
calmantelor.
Dup` ce f`cu o baie, avnd grij` s` nu-[i ude pansamentul, era
aproape \mbr`cat` cnd Brett b`tu la u[a camerei sale. {i de data
asta fu nevoit` s`-l lase s`-i \ncheie nasturii de la bluza de culoare
roz [i fusta verde-\nchis cu dunguli]e roz.
|n timp ce el se concentra \n t`cere la ceea ce avea de f`cut,
Allison se \ntreba din ce motiv devenise brusc att de rezervat.
P`rea c` o atinge aproape cu indiferen]`, ca [i cnd n-ar fi fost
204 GEORGIA HARRIS
dect o feti]`, care era prea mic` pentru a se putea \mbr`ca
singur`! Asear`, totu[i, nu se purtase cu ea precum cu un copil!
Dup` ce luar` un mic dejun frugal, Brett o \nso]i pe Allison la
cabinetul doctorului Frazier. O l`s` \n grija acestuia, promi]nd
c` va veni s-o ia peste o or`. Avea o problem` de rezolvat la una
din fabricile de cherestea.
Um`rul lui Allison fiind pe cale de vindecare, doctorul Frazier
nu-i mai puse pansament deasupra.
E de-ajuns s`-]i sprijini bra]ul \ntr-o e[arf`. {i nu cumva
s`-]i asumi riscuri unutile, \i recomand` el cu seriozitate.
Brett veni la ora fixat` [i se \ntoarser` \mpreun` la hotel. Cnd
acesta achit` nota de plat` la recep]ie, ea fu mirat` s`-l aud`
punnd \ntreb`ri recep]ionerei referitoare la cel care-i deranjase
cu o sear` \n urm`.
Orrin Travis? spuse recep]ionera aruncnd o privire pe list`:
Da, a sosit asear`, dar ... e foarte ciudat ... a plecat numai peste
cteva ore ...
Dup` ce plecar` de la recep]ie, Brett se uit` la Allison cu o
figur` \ngrijorat`.
Sper c` s-a \ntors la Los Angeles, spuse ea.
Brett cl`tin` din cap cu un aer ne\ncrez`tor.
Trebuia s` m` duc la el dup` ce te-am l`sat \n camera ta,
spuse \ncruntndu-se. Era necesar s` l`muresc o dat` pentru
totdeauna problema asta. Tare mi-e team` c`-l vom revedea
curnd pe prietenul nostru Orrin Travis!
INSULA CENTAURULUI 205
Capitolul 13
Atunci cnd sosir` la aeroport, micul avion al companiei
Ransome \i a[tepta deja pe pist`, dar pilotul nu se vedea nic`ieri.
Dup` ce Brett o ajut` s` se instaleze \n el, tn`rul se a[ez` \n fa]a
man[ei. Abia atunci \n]elese c` avusese loc o schimbare de
program [i c` Brett avea inten]ia s` piloteze el \nsu[i avionul
pn` la Ransome's Cay.
F`r` s`-i mai lase r`gazul de a-i pune \ntreb`ri, Brett se
cufund` \n studierea unui plan de zbor att de complicat, \nct
Allison nu mai \ndr`zni s`-l deranjeze. Aceasta era o alt` fa]` a lui
Brett, pe care pn` acum Allison nu i-o cuno[tea. Tn`ra se uit`
la el din ce \n ce mai fascinat`, \n timp ce era absorbit de
controlul cadranelor nenum`rate de pe tabelul de bord, dup`
care verific` pneurile trenului de aterizare. Fiecare gest al lui
dovedea c` era extrem de priceput \n ceea ce f`cea, lucru care pe
tn`r` o umplu de admira]ie. Brett era sigur pe el [i ac]iona cu
competen]` fie c` s-ar fi aflat c`lare pe un cal, la bordul unui
avion, \n fruntea unei firme sau a unui centru de cre[tere a
stridiilor sau ... \n bra]ele unei femei ...
Ca [i cum i-ar fi citit gndurile, Brett ridic` ochii pe jum`tate
\nchi[i spre ea, fiind orbit de razele soarelui. O briz` u[oar` \i
r`v`[ea p`rul blond, acoperindu-i fruntea cu [uvi]e rebele.
Ea \i \nfrunt` privirea [i citi \n ochii lui c` parc` sc`pase de o
mare greutate de pe suflet ... |n clipa urm`toare \ns`, fa]a lui
serioas` se lumin` de un zmbet radios, care-i f`cu inima s` bat`
[i mai tare.
Da, \[i spuse ea cu triste]e, [tia s` provoace pl`cere \n trupul
unei femei ... Totu[i nu p`rea prea con[tient de puterea lui de
seduc]ie, l`snd lucrurile \n voia lor, f`r` s` \ncerce s` le
controleze sau s`-i pese de urm`rile acestora.
Dar deja expresia de pe figura lui Brett se schimbase,
senzualitatea fiind \nlocuit` de o mutr` pozna[`. |i f`cu semn c`
totul era \n regul`, apoi d`du ocol avionului [i urc` pe locul
pilotului. Dup` ce \nc`lzi motorul, avionul \ncepu s` ruleze pe
pist` [i \n scurt timp decol`.
Nu [tiam c` te pricepi s` pilotezi un avion, observ` Allison
dup` ce survol` ora[ul Atlanta.
Brett se \ntoarse spre ea zmbind.
Mi-am luat brevetul de pilot \n ziua \n care am \mplinit
optsprezece ani. Eram foarte mndru de el. De atunci, nici nu
mai [tiu cte ore de zbor am acumulat ...
Am v`zut c` ai verificat totul \nainte de decolare.
INSULA CENTAURULUI 207
Faci opera]iunea asta de fiecare dat` cnd zbori? se interes`
Allison mirat`.
Am toate motivele s` fiu prudent. La \nceput, nu verificam
niciodat` nimic [i \ntr-o bun` zi un mecanic a f`cut o gre[eal` [i
m-am pr`bu[it cu un avion al companiei. Am avut noroc c` am
sc`pat teaf`r. Am avut numai timpul necesar de a ie[i din carling`
[i a m` \ndep`rta \nainte de explozie. Drept urmare, tat`l meu
mi-a interzis s` mai zbor vreme de [ase luni.
Dar a fost nedrept! exclam` Allison, sup`rat`. Te-a pedepsit
pentru gre[eala altuia!
Nu e chiar a[a. A considerat c` am dat dovad` de o mare
neglijen]` nef`cnd verific`rile eu \nsumi. Avea o teorie conform
c`reia pentru cel care r`mne la sol siguran]a nu e la fel de
important` ca pentru pilot.
Tot discutnd despre una [i despre alta, ajunser` repede la
]`rmul oceanului [i \ncepur` s` coboare spre sud, ca s` treac` pe
deasupra arhipelagului din care f`cea parte [i Ransome's Cay.
Poate c` nu e cel mai scurt drum de \ntoarcere acas`, spuse
Brett, dar a[ vrea s` admiri pu]in insulele noastre. Vei vedea c`
peisajul este de o frumuse]e care \]i taie r`suflarea.
Vreme de trei sute de ani multe din aceste insule [i-au
schimbat de patru ori na]ionalitatea, primii locuitori ai lor fiind
bine\n]eles indienii ...
Brett avusese dreptate. Allison nu mai contenea cu
exclama]iile de \ncntare \n timp ce sub ei se derula un lan] de
insule pres`rate \n marea de culoare smaraldului.
208 GEORGIA HARRIS
|n timp ce se apropiau de Ransome's Cay, Brett \i ar`t` tinerei
o insul` mic`.
Se nume[te Razorback, spune el pe un ton u[or nostalgic,
dar eu i-am spus Insula Comorii, care era cartea mea preferat` \n
copil`rie. Din cnd \n cnd, veneam aici cu barca [i cu ceva
mncarea pentru picnic. Mi s-a \ntmplat s` petrec aici cte o
noapte sau dou` ...
Mama ta nu era \ngrijorat`? \l \ntreb` Allison, mirat`.
Dup` o pauz`, Brett spune aproape \n [coal`:
Asta era dup` moartea ei. Pe vremea aceea, tat`l meu nu
prea se ocupa de mine.
Timp de cteva secunde, observ` c` \n spatele gravit`]ii
b`rbatului se ascundea toat` triste]ea copilului de alt`dat`. Ce
mult ar fi dorit s`-l consoleze!
E ceva care m` mir` la tine, \i spune ea cu duio[ie \n glas.
Uneori am impresia c` [tiu totul despre tine [i apoi, deodat`, are
loc ceva neprev`zut, ca acum de exemplu, [i descop`r un alt
aspect al personalit`]ii tale. Atunci \mi dau seama c` de fapt nu
[tiu nimic despre tine.
|n loc s`-i r`spund`, Brett se posomor\ la fa]`. Ochii lui
cenu[ii c`p`tar` reflexe metalice. Allison \ng`im`:
Brett ... am ... Iart`-m`, spuse ea f`r` s` prea [tie de ce \[i
cerea scuze. Cred \ns` sincer c` oamenii cu ct se cunosc mai
bine, cu att se [i \n]eleg mai bine.
Mai exist` [i excep]ii, \i r`spunse Brett printre din]i.
Apoi, f`r` s-o mai lase s`-i r`spund`, continu`:
INSULA CENTAURULUI 209
Verific` dac` ai centura de siguran]` bine prins` ... \ncepem
s` coborm. Uite, acolo e Ransome's Cay!
|n urm`toarele minute Brett se concentr` asupra asigur`rii
unei ateriz`ri line pe plaja lung` din golf, dar Allison,
descump`nit` de r`spunsul lui ostil, nici m`car nu observ`
\ndemnarea pilotului. Era hot`rt` s` clarifice lucrurile.
Apropo de excep]iile la care te-ai referit, continu` ea cnd
el se aplec` s`-i desfac` centura de siguran]`.
Ce vrei s` spui? \i r`spunse el oprindu-se brusc.
Era evident c` el nu voia s`-[i duc` gndul pn` la cap`t,
observ` Allison.
Dup` p`rerea ta, de ce anumite persoane ar trebui s` nu se
cunoasc` mai \ndeaproape?
Brett \i arunc` o privire obosit`.
Mai \nti de toate, prefer s` nu aflu nimic despre ...
ata[amentul t`u fa]` de v`rul meu, spuse el cu triste]e \n glas.
|mi pare r`u, Brett, dar nu [tiu ce ai auzit despre acest
subiect.
Tot ce pot s`-]i spun, e c` pe vremea aceea eram foarte tn`r`
[i m-am \ndr`gostit nebune[te de el. Eu zic s` nu mai revenim la
discu]ia asta, care nu are nici o leg`tur` cu noi doi.
A[a crezi? spuse el cu o voce glacial`, \n care lui Allison i se
p`ru c` sesizeaz` o not` de disperare.
Dup` aceea, Brett \i ridic` b`rbia spre el [i, cufundndu-[i
privirea \n ochii ei, spuse brusc, aproape cu violen]`:
{tii c` Tyler era un monstru, Allison? ... Spune-mi, [tii?
210 GEORGIA HARRIS
V`znd expresia chinuit` a tn`rului, Allison fu pe punctul nu
s` repete calificativul folosit de Brett, care nu i se p`rea potrivit
pentru a-l caracteriza pe Tyler, ci s`-i m`rturiseasc`: "E adev`rat
c` m-a f`cut s` suf`r, Brett, dar atunci cnd a ucis \n mine
dragostea fa]` de el, m-a [i eliberat de puterea pe care o exercita
asupra mea. Tot ceea ce simt pentru el \n clipa de fa]` e un fel de
mil` pentru acest om care distrugea tot ce atingea."
Dar dac` st`tea s` se gndeasc` mai bine, aceste cuvinte aveau
\n ele ceva umilitor. Ar fi avut aerul c`-l acuz` pe fostul ei so],
care nu mai putea s` se apere, pentru a oferi \n schimb despre ea
o imagine nobil` [i pur`!
A murit, reu[i ea s` spun` \n cele din urm`. De ce s` ne mai
\ntoarcem \n trecut?
Atunci, Brett \i d`du drumul, exclamnd furios:
Accidentul lui m-a f`cut s` suf`r mai mult dect m` credeam
\n stare. Reu[isem de bine de r`u s` dau totul uit`rii ... cnd ai
ap`rut tu \n via]a mea ...
Dar asta nu schimb` nimic \ntre nou, Brett! Tyler nu mai e!
Ce a[ putea s` fac ca s` ui]i de el?
Urm` o t`cere ap`s`toare. |n cele din urm`, Brett \i r`spunse
pe un ton oarecum solemn:
S` spui c`-l ur`[ti!
Dar nu pot s` spun a[a ceva! Ar fi o minciun`, oft` ea
gndindu-se la ct timp \i trebuise s` \nve]e s` nu-l urasc`!
Brett \i prinse pe nea[teptate fa]a \ntre mini [i o s`rut`
\ndelung pe buze.
INSULA CENTAURULUI 211
Nu-]i face griji, Allison, spuse el cu o voce mai blnd`. |n
adncul sufletului, cred c` nici nu doream s` te aud spunnd
acele cuvinte.
***
Peste cteva minute, Brett st`tea \n picioare lng` avion [i se
uita dup` Jeepul care se dep`rta \ntr-un nor de praf, cu Hoddy la
volan [i Allison al`turi de el.
Discu]ia le fusese \ntrerupt` de sosirea lui Hoddy, care venise
s-o ia pe Allison [i s-o duc` la conac. Dar poate c` oricum nu
[i-ar mai fi spus nimic nou unul altuia, de[i el regreta acest lucru.
Tn`rul cu un aer gnditor o lu` \ncet pe drumul care ducea
la laborator, aflat \n cap`tul cel`lalt al plajei, cu vaga speran]` c`
\l va g`si aici pe doctorul McGinnis, de[i acesta nu ie[ise \n
\ntmpinarea lor.
Cabana era \ntr-adev`r goal` [i atunci sun` pe iaht. I se spuse
c` biologul f`cea scufund`ri \n acel moment. Brett ceru ca acesta
s` fie anun]at c` se \ntorsese, imediat ce va reveni la suprafa]`.
Dup` aceea, ie[i din c`su]` [i se \ntinse pe jos, la umbra unui
palmier, \n a[teptarea lui Henry. Brett \nchise ochii. |nainte s` se
\ntoarc` la Atlanta, dorea s` se informeze despre cursul
evenimentelor care avuseser` loc \n lipsa lui [i s`-l \n[tiin]eze pe
doctorul McGinnis despre noile aranjamente referitoare la vil`.
212 GEORGIA HARRIS
Asta e m`car o veste care [tiu c`-i va pl`cea, \[i spuse el.
Dac` nutrise vreodat` speran]a c` propunerea pe care i-o
f`cuse lui Allison va rezolva toate problemele care existau \ntre
ei, acest zbor de \ntoarcere de la Atlanta o spulberase pentru
totdeauna. Singurul motiv pentru care condusese el \nsu[i
avionul era acela c` avea de gnd s` aib` o discu]ie lung` [i util`
cu Allison. {i \ntr-adev`r, st`tuser` la taifas pe tot parcursul
drumului, mai ales despre arhipelag [i despre istoria acestuia. Nu
reu[ise s`-i pun` singura \ntrebare care avea importan]` pentru
el. {i cnd abandonase acest subiect, rezultatul fusese un
dezastru!
De[i Allison nu formulase \n mod explicit acest lucru, \ntregul
ei comportament confirma p`rerea lui Effie \n leg`tur` cu
ata[amentul ei fa]` de Tyler.
|n aceste condi]ii, cum ar fi putut s` lucreze \n echip`? Cum va
reu[i s` se limiteze la o rela]ie \ntre ni[te simpli asocia]i, din
moment ce de fiecare dat` cnd r`mnea singur cu ea, nu se putea
ab]ine s` n-o ia \n bra]e? Cu att mai mult cu ct ea r`spundea cu
pasiune dorin]ei lui ... B`t`lia era pierdut` dinainte...
|n ciuda acestor impedimente \ns`, erau atra[i unul de cel`lalt
ca de un magnet. Cu o sear` \nainte, cnd Allison \l implorase din
priviri \n timp ce el o s`ruta, tr`ise un adev`rat infern ... dar
acesta fusese mai mic dect cel \n care-l aruncase noaptea lor de
dragoste din poieni]`. Dup` ce se \ntorsese la caban`, nereu[ind
s` doarm`, se \ntrebase tot timpul dac` nu cumva se pref`cuse,
confundndu-l cu Tyler.
INSULA CENTAURULUI 213
Asta chiar era culmea ironiei! \[i spuse el. Mai \nti Margo, [i
acum Allison. Cele dou` femei din via]a lui se aflau sub vraja
farmecului lui Tyler.
Totu[i, odat` cu trecerea anilor, ajunsese s` judece cazul lui
Margo dintr-o perspectiv` diferit`. |ntr-adev`r, ea nu fusese
demn` de iubirea disperat` pe care o irosise pentru ea. Lec]ia
fusese foarte dur`, dar \n prezent era oarecum un b`rbat liber.
Dar pn` unde se \ntindea libertatea lui? Oare v`rul lui \i va
face r`u [i dup` moarte?
Alungnd acea idee macabr` din minte, Brett se ridic` brusc
\n capul oaselor [i se uit` \n zare. Barca pneumatic` se apropia
de iaht [i de[i era destul de departe s` poat` vedea cine era \n ea,
recunoscu imediat vechea p`l`rie mexican` a biologului.
Stnd cu picioarele \ncruci[ate dinainte, Brett \[i puse fruntea
pe genunchi, amintindu-[i tr`s`turile fe]ei lui Allison ... Allison ...
frumoas`, inteligent`, pasionat` ... Lista calit`]ilor ei era f`r`
sfr[it. Iat` o femeie pentru care merita s` suferi din iubire! Ar fi
fost \n stare de orice ca s`-i c[tige \ncrederea [i inima. |n
definitiv ce importan]` avea devotamentul ei fa]` de Tyler? Nu
f`cea parte din acea categorie de femei care fac din statutul de
v`duv` re]iunea lor de a fi, a[a cum crezuse el la primele lor
\ntlniri. Allison era o femeie s`n`toas` [i plin` de via]`. Restul
nu mai conta.
|ncerc` pentru prima dat` s` analizeze violen]a reac]iei lui
atunci cnd surprinsese discu]ia dintre Allison [i prietenul ei din
New York ... Bob Birch, [i fu foarte mirat de ceea ce descoperi.
214 GEORGIA HARRIS
C`s`toria lui cu Margo fusese un fiasco \nc` de la \nceput. |[i
pierduse repede iluziile \n ceea ce o privea. De fapt, fusese [ocat
nu att de infidelitatea so]iei lui, ci de faptul c` \l \n[ela cu Tyler.
Devenea brusc con[tient de faptul c` dac` ar fi g`sit-o \mpreun`
cu un alt b`rbat n-ar fi sim]it fa]` de ea dect un adnc dispre], ca
[i un sentiment de u[urare c` acel incident punea cap`t unui
lung [ir de minciuni.
Adev`rul e c` fusese zguduit pn` \n adncul sufletului de
faptul c` fusese tr`dat de un membru al propriei lui familii, de
acel v`r pe care \l salvase de multe ori din necaz \n numele
onoarei familiei Ransome.
Abia acum \[i d`dea seama c` Tyler fusese pe punctul de a-l
distruge. |n ceea ce o prive[te pe Margo, aceasta \l p`r`sise dup`
aceea pentru Tyler. |[i aminti cu triste]e despre fotografia
decupat` dintr-un ziar din Reno, ora[ul c`s`toriilor, dar [i al
divor]urilor, pe care i-o trimisese v`rul lui. |n ea ap`rea Margo,
superb` \n mantoul ei de vizon, cu dou` diamante mari \n urechi
[i la bra] cu un "rege al cazinourilor".
Acest gest era tipic pentru Tyler. Nu putea rezista tenta]iei de
a-[i afi[a a[a-zisul lui triumf, dar nu [tia ct de tare \l jignea pe
Brett. "El nu mai este, Brett. Ce trebuie s` fac ca s`-l ui]i?" Auzea
[i acum vocea lui Allison [i \[i imagin` r`spunsul pe care ar fi
trebuit s` i-l dea: "S`-l ui]i mai \nti tu!" Da, \[i spuse el cu
sufletul brusc mai u[urat, trebuie s`-l uite pe Tyler!
Singurul lucru care \l interesa \n acel moment era s` c[tige
dragostea lui Allison. Amintirea lui Tyler Hill se va [terge de la
INSULA CENTAURULUI 215
sine. Dat fiind c` doctorul McGinnis era \nc` departe [i
\mprejurimile erau pustii, Brett se ridic` \n picioare [i strig`:
Allison Hill, nici o femeie nu va fi iubit` vreodat` mai mult
ca tine. Sim]indu-se brusc plin de energie, f`cu un salt [i \ncepu
s` alerge \n \ntmpinarea biologului. Brett prise marginea b`rcii,
o scoase din ap` [i prietenul lui s`ri pe nisip.
|mi pare r`u c` te-am f`cut s` ie[i la suprafa]`, Henry, spuse
Brett strngndu-i mna. Voiam numai s` te v`d \nainte s` m`
\ntorc la Atlanta.
Dup` un schimb de informa]ii [i ve[ti, Brett abord` subiectul
pe care-l l`saser` \n suspensie cu cteva zile \n urm`.
Apropo de centru, \ncepu el. I-am adus la cuno[tin]` lui
Allison ideea ta [i este de acord ...
|i relat` apoi pe scurt discu]ia pe care o avusese cu o zi \n
urm` cu ea la hotel, sub privirile mirate ale lui McGinnis.
{i eu care credeam c` nici nu vrei s` auzi despre a[a ceva!
exclam` acesta. Ce minune s-a \ntmplat de te-ai r`zgndit?
Brett zambi for]at.
Am revenit asupra unora din ideile mele, asta e tot, spuse el
vesel. Vreau s` m` opresc la Sapelo la \ntoarcerea de la Atlanta.
Acolo m` voi \ntlni cu prietenii no[tri de la Institutul
Oceanografic, pentru a le da semnalul de plecare pentru centru.
Dar abia te-ai \ntors de la Atlanta! De ce te-ai gr`bit s` te
\ntorci att de repede?
Pentru c` vreau cu orice pre] s` dau de un oarecare domn
Orrin Travis ...
216 GEORGIA HARRIS
Brett \i povesti pe scurt prietenului s`u despre \ntlnirea din
lift.
... N-a rezervat camera dect pentru cteva ore, de unde
concluzia c` tr`sese la acel hotel numai ca s` stea de vorb` cu
mine. Trebuie s` aflu unde este [i ce planuri are \n cap. Probabil
c` treaba asta \mi va lua cteva zile.
E[ti convins c` vrea s`-]i fac` r`u?
M-a amenin]at la telefon s`pt`mna trecut`. B`nuiesc c`
este vorba despre un [antaj sau o escrocherie. Atunci nu-l luasem
\n serios [i aproape uitasem incidentul, cnd [i-a f`cut apari]ia pe
nepus` mas` asear` la hotel.
{antaj! Escrocherie! Despre ce este vorba? Ai m`car idee?
B`nuiesc numai c` totul are leg`tur` cu v`rul meu,
deoarece nu v`d nimic din trecutul meu de care s`-mi fie ru[ine
att de tare \nct s` cedez Ransome's Cay \n schimbul t`cerii
[antajistului!
V`rul t`u nu mai are nevoie de protec]ia ta, Brett, spuse
serios biologul.
Nu e vorba despre mine, a[adar, trebuie s` fie ceva referitor
la Tyler, repet` Brett cu \nc`p`]nare. N-ar fi prima oar` cnd
pl`tesc oalele sparte de el!
Dup` ce f`cu o pauz`, ad`ug`, izbucnind totu[i \n rs:
Dar de data asta situa]ia nu mai e aceea[i ... Bietul Travis!
Nu [tia c` am \ncetat s`-l mai ap`r pe v`rul meu. Duc`-se la to]i
dracii! Voi g`si eu un mijloc s` salvez onoarea familiei f`r` s`-i
cedez Ransome's Cay!
INSULA CENTAURULUI 217
Interven]ia lui n-ar putea avea vreo leg`tur` cu Allison?
suger` biologul pe un ton lipsit de orice inflexiune.
Brett tres`ri, uluit.
Cum de nu m-am gndit la asta? Bine\n]eles! La Allison se
referea! Sunt convins c` din acest motiv p`rea att de mul]umit
s` o vad` \mpreun` cu mine! Poate \ncearc` s` m` loveasc` prin
intermediul ei!
Oare ar putea? \l \ntreb` calm doctorul McGinnis.
Dup` o secund` de ezitare, Brett spuse:
Da, e posibil.
Apoi puse mna pe um`rul prietenului s`u, [i-i m`rturisi:
Trebuie s`-l g`sesc cu orice pre] \nainte s` fie prea trziu,
dar nu-i sufla nici o vorb` lui Allison. Spune-i numai c` sunt la
Sapolo.
La o jum`tate de or` dup` ce avu loc aceast` discu]ie, Brett \[i
lu` zborul spre Atlanta.
***
Allison [i Peg st`teau pe teras`, beau ceai cu ghea]` [i vorbeau
despre ultimele evenimente, dar cnd auzi huruitul avionului lui
Brett, Allison t`cu. Nu [tia c` acesta avea inten]ia s` duc` avionul
la Atlanta att de curnd. Uluit`, trase concluzia c` se va \ntoarce
repede, cu pilotul companiei. De altfel se \ntreb` de ce acesta nu
218 GEORGIA HARRIS
venise cu ei, chiar ca pasager, scutindu-l astfel, pe Brett de acel
du-te-vino inutil.
Ce spuneai? o \ntreb` Peg, fixnd-o pe prietena ei cu o
privire dojenitoare. Allison clipi des din pleoape [i reveni la
realitate.
Scuz`-m`, am ... \ng`im` ea. |mi pare r`u, nu mai [tiu ce-]i
spuneam.
Ce se \ntmpl`, Allison? o \ntreb` Peg, enervndu-se brusc.
Mai \nti m` anun]i c` Brett este unicul proprietar al insulei
Ransome's Cay [i apoi te opre[ti \n mijlocul povestirii, ca [i cum
toate astea nu ar avea nici o importan]`. Sper c` n-ai luat prea
multe pastile!
Doamne p`ze[te, nici vorb` de a[a ceva, r`spunse Allison
rznd. N-am mai luat nici un medicament de asear`.
|n cazul `sta, nu mai \n]eleg nimic! Avocatul acela ... ah,
dac` ar intra \n mna mea tic`losul acela! Trebuie s`-l dai \n
judecat`.
S` ne pl`teasc` daunele pe care ni le-a produs!
Lini[te[te-te, Peg! o sf`tui Allison. |]i va pl`cea s` auzi ce
urmeaz` ...
O inform` apoi \n cteva cuvinte despre planurile lui Brett de
a transforma conacul \n centru de cercet`ri \n acvacultur`.
Prietena ei o ascult` cu aten]ie, dar pe fa]a ei se citea \ndoiala.
Totu[i, atunci cnd Allison f`cu precizarea c` ele se vor ocupa de
cazarea savan]ilor [i a familiilor acestora, iar nota de plat` va fi
achitat` de c`tre o funda]ie, Peg p`ru mai u[urat`.
INSULA CENTAURULUI 219
Nu trebuie s` ne mai obosim s` c`ut`m clien]i, avem rulajul
asigurat ... Ce po]i s`-]i dore[ti mai mult de att? [opti ea. Am
putea s` ne ocup`m numai de primirea ...
Peg l`s` fraza neterminat` [i ad`ug`, cu o expresie ab`tut` pe
fa]`:
Scuz`-m`, Allison. Am uitat c` ai pierdut casa. Sunt o
egoist`! Ah, avocatul `la, dac` a[ avea o putere ... p`cat!
Nu-]i face griji, o lini[ti Allison. Ransome's Cay e \n mini
bune. Brett iubea insula asta \nc` de pe vremea cnd eu nu [tiam
nimic de existen]a ei! Centrul lui de cre[tere a stridiilor va
relansa economia insulei [i tinerii se vor \ntoarce aici. Vor fi
locuri de munc` pentru ei [i centrul va reprezenta o pia]` pentru
produsele agricole ale insulei. Datorit` lui Brett, locul `sta va
prinde din nou via]`!
Consider totu[i c` ar fi trebuit s` p`strezi conacul. |n felul
acest, ]i-ar fi fost \napoiat` m`car par]ial averea pe care ]i-a
tocat-o Tyler. Apropo de asta, ce are de gnd s` fac` Brett ca s`
te desp`gubeasc`?
Nimic. Nici m`car nu [tie c` Tyler m-a ruinat [i n-am inten]ia
s`-i spun. Asta e o problem` care nu-l prive[te pe el.
Dac` a[ fi \n locul t`u, eu i-a[ povesti totul. Poate c` se va
sim]i r`spunz`tor, \n calitatea lui de ultim reprezentant al familiei
Ransome ...
De asta m` [i tem, [i de aceea prefer s` nu [tie nimic, spuse
Allison cu calm, dar pe un ton care nu admitea nici o replic`.
Totu[i, Peg nu se d`du b`tut`.
220 GEORGIA HARRIS
Dup` p`rerea mea, faci o mare gre[eal`, bomb`ni ea.
Dar Allison era hot`rt` s` schimbe subiectul discu]iei.
De fapt, cred c`, \n ciuda nenorocirii care a dat peste noi,
am avut totu[i [i un dram de noroc. Dac` vila ar fi fost a mea,
acum ne-am fi blestemat zilele. Cum am fi f`cut rost de clien]i [i
de unde ne-ar fi venit banii? ...
E adev`rat c` atunci cnd afacerile merg prost, orice anulare
a unei rezerv`ri reprezint` o catastrof` ...
Cele dou` femei erau att de preocupate, \nct nu auzir`
sosirea ma[inii. De aceea, cnd doctorul McGinnis ap`ru pe
teras` cu un pachet \n mn`, ridicar` mirate ochii spre el.
Dup` ce o \ntreb` pe Allison ce-i mai face um`rul, biologul se
\ntoarse spre Peg [i o anun]`:
Le voi da lui Max [i lui Hoddy prima lec]ie de scufund`ri
submarine.
Allison \i arunc` o privire mirat` prietenei sale, iar aceasta
d`du u[or din umeri.
Pn` la urm` au reu[it s` m` conving`, oft` ea. Dup`
aventura de la Buttonhook Cove, mi-am spus c` poate ar fi mai
bine s` stea cu doctorul McGinnis ...
Vino s`-i vezi, Peg, \i propuse biologul. Dup` aceea te vei
teme mai pu]in pentru soarta lor. A[a c` du-te [i ia-]i costumul de
baie. Peg se \nro[i la fa]` [i d`du din cap \n sens negativ.
N-am costum.
Mi-am \nchipuit, \i r`spunse el \ntinzndu-i lui Peg pachetul
pe care-l ]inea \n mn`. Cred c` nu e prea modern, dar asta e tot
INSULA CENTAURULUI 221
ce am g`sit \n buticul de pe ]`rm. Sper c` n-am gre[it m`sura. De
ce nu-l probezi? Peg scoase din pung` un costum \ntreg de baie,
de un albastru str`lucitor.
Dar n-am nevoie de costum ca s` m` uit cum se scufund`
b`ie]ii mei! protest` ea uluit`.
Dup` ce vom termina lec]ia, te voi \nv`]a s` \no]i, preciz` el.
Ochii lui Peg se m`rir` de groaz`.
Ur`sc apa, gemu ea, [tii foarte bine acest lucru!
Da, dar e att de p`cat ... Ai \ncredere \n mine [i vei vedea
c` \]i vei \nvinge repede spaima de ap`.
Dup` cteva clipe de ezitare, Peg \i zmbi u[or, dar acesta \i
disp`ru rapid de pe buze \n momentul \n care \ntlni privirea
aprobatoare a lui Allison. Apoi urc` \n camera ei ca s` se schimbe.
Dup` plecarea lui Peg, doctorul McGinnis \i aduse la
cuno[tin]` lui Allison mesajul lui Brett. Tn`rul plecase pentru
cteva zile la Sapelo [i nu [tie cnd se va \ntoarce.
Deci acolo se ducea ... spuse Allison. Am auzit adineauri
decolnd avionul. M` \ntreb de ce nu mi-a spus [i mie nimic
despre c`l`toria asta.
Allison nu era nici \ngrijorat`, nici sup`rat`, dar c`zuse pe
gnduri. {i ea era acum \mplicat` \n problemele centrului, [i i se
p`rea c` avea dreptul s` cunoasc` planurile referitoare la acesta.
|n clipa aceea ap`ru Peg, purtnd pe deasupra costumului de
baie o rochie lung` de plaj` \n tonuri pastel, albastru cu verde.
V`znd-o pe prietena ei plecnd [i discutnd vesel cu
doctorul McGinnis, nu se putu ab]ine s` n-o invidieze pu]in.
222 GEORGIA HARRIS
Capitolul 14
Ziua trecu f`r` s` aib` nici o veste de la Brett, a[a c` Allison
\ncepu s` ciuleasc` urechea la cel mai mic zgomot de motor, \n
speran]a c` va auzi avionul companiei Ransome. Nu reu[ea deloc
s` se concentreze, lucru total neobi[nuit la ea.
Clien]ii veneau [i plecau [i de[i Allison se purta cu aceea[i
amabilitate ca de obicei, nici nu-[i d`dea seama c` vorbea cu ei.
O mul]ime de gnduri i se \nv`lm`[eau \n cap, capturndu-i toat`
aten]ia. C`ci de[i era sigur` de profunzimea iubirii sale pentru
Brett, nu [tia nimic despre ce sim]ea el fa]` de ea. Pe un anumit
plan, se \n]elegeau att de bine, \nct cuvintele p`reau de prisos.
Li se \ntmpla uneori s` aib` aceea[i idee \n acela[i timp! |n plus,
mai exista \ntre ei [i dorin]a aceea tulbur`toare care era evident`
\n toate gesturile lor ...
{i totu[i, \n ciuda tuturor acestor lucruri care \i apropiau, o
parte mai \ntunecat` [i mai misterioas` a personalit`]ii lui Brett \i
r`mnea necunoscut`. Avea b`nuiala c` la originea atitudinii lui
rezervate st`tea c`s`toria ei cu v`rul lui.
Dar altceva era ceea ce o preocupa acum. Brett p`rea foarte
trist atunci cnd vorbea despre Tyler. |ncerc` s`-[i aminteasc`
ce-i r`spunsese Effie atunci cnd, \n timpul lunii ei de miere, o
\ntrebase dac` v`rul lui Tyler venea des la Ransome's Cay. "Nu
l-am v`zut de aproape un an de zile", \i r`spunsese b`trna pe un
ton cam aspru. Convins` c` vila \i apar]inea lui Tyler, care nu-l
vorbea dect de r`u pe v`rul lui, Allison nu \ncercase s` afle
cauza lipsei acestuia.
Dar acum \[i spunea c`, dac` se gndea mai bine, Effie [i Tyler
probabil \i ascunseser` un secret. Oare a[a s-ar explica ostilitatea
lui Brett fa]` de Tyler? Habar n-avea, [i buc`t`reasa, pe care o
tr`sese de limb` \n mod discret, nu vru s`-i spun` nimic, a[a c`
Allison nu mai insist`.
|n ciuda lipsei de concentrare a lui Allison, via]a la conac \[i
urma cursul obi[nuit. Hoddy [i Max \i duceau pe clien]i s` fac`
turul insulei, cu oprire obligatorie la Buttonhook Cove. Gemenii
\l denumiser` "Golful Contrabandi[tilor", \n amintirea butoaielor
de rom \ngropate sub d`rm`turi.
Peg reu[ea din cnd \n cnd s`-i conving` s` me[tereasc` prin
cas` cte ceva. |n rest, cei doi b`ie]i \[i petreceau cea mai mare
parte a timpului \mpreun` cu doctorul McGinnis, care strecura \n
cuprinsul lec]iilor de scufund`ri marine din fiecare zi [i no]iuni
de ecologie. |n mod curios, Peg nu se mai opunea acestei
activit`]i ca pn` acum, mergnd pn` acolo \nct angaj` pe unul
224 GEORGIA HARRIS
din tinerii de pe insul` s` tund` paji[tea uria[` din fa]a casei,
pentru ca b`ie]ii ei s` poat` r`mne ct mai mult timp pe [alup`.
Era evident c` ace[tia erau pasiona]i de via]a din adncul
oceanului [i doctorul McGinnis o asigurase c` aveau \nclina]ii de
oameni de [tiin]`.
E pentru prima oar` cnd sunt interesa]i de ceea ce vor face
mai trziu, \i m`rturisi mama lor \ntr-o zi lui Allison, de-a dreptul
\ncntat`. Pn` acum, singura lor ambi]ie era aceea de a deveni
regii bricolajului! Acum \ns` au de gnd s` se \nscrie la facultate
[i chiar s` se angajeze pe vasul comandantului Cousteau!
{i Peg lua \n fiecare sear` lec]ii de \not cu Henry McGinnis,
dar nimeni nu avea voie s` vin` s-o vad`.
Poate c` Peg nu va reu[i s` traverseze Canalul Mnecii \not
[i nici m`car golful de aici, dar \[i va \nvinge frica [i dac` va c`dea
vreodat` \n ap`, va putea s` se \ntoarc` singur` pe iaht, \i explic`
biologul lui Allison. {i pot s` mai adaug c` atunci cnd \[i d` jos
rochia aceea larg` sub care se ascunde, arat` extraordinar!
Astfel trecu o s`pt`mn`. Allison \l a[tepta pe Brett cu o
ner`bdare din ce \n ce mai mare.
Ar fi putut ca, \nainte s` plece, s` discute mai am`nun]it cu
mine despre planurile lui referitoare la conac, \i spuse ea lui Peg
\n a cincea zi de absen]` a acestuia. De ce se gr`be[te s` g`seasc`
clien]i \nainte de a fi sigur c` vom fi la \n`l]imea a[tept`rilor
acestora?
Dar vom fi, [tii foarte bine asta, \i r`spunse prietena ei. |n
plus, nu putem s` facem nimic \nainte de plecarea ultimilor
INSULA CENTAURULUI 225
no[tri clien]i. Sper c` n-ai rezerve din pricin` c` ai fost
dezam`git` de v`rul lui ... Nu crezi c` a venit vremea s` ai mai
mult` \ncredere \n Brett? Doctorul jur` c` tn`rul \[i respect`
\ntotdeauna cuvntul dat [i c` este omul cel mai sincer [i mai
cinstit pe care l-a cunoscut vreodat` ...
Te \n[eli, \i r`spunse tn`ra cu o expresie indignat` pe fa]`.
Dimpotriv`, am total` \ncredere \n el. Numai c` ...
Restul propozi]iei r`mase nerostit. Abia se ab]inu s` nu strige:
"Mi-e dor de el!".
***
Era o atmosfer` cald` [i umed` \n seara aceea [i \n dep`rtare
se auzeau zgomotele specifice dezl`n]uirii unei furtuni, dar
Allison, ocupat` cu inventarul camerelor, nici nu observase
schimbarea vremii.
Se a[teptase s` g`seasc` stocul de s`punuri [i de produse
cosmetice puternic afectat, dar nu [i pe acela de prosoape [i
scrumiere! Ca s` nu mai vorbim despre p`turi, care fuseser`
depozitate peste var` pe raftul de sus al dulapurilor ...
Oare clien]ii luaser` cu ei aceste obiecte ca o compensa]ie
pentru lipsa terenurilor de tenis [i a piscinei de pe Ransome's
Cay? se \ntreb` ea cu un cinism care nu o caracteriza de obicei.
{tia c` nu era drept s` generalizeze. Majoritatea oaspe]ilor
226 GEORGIA HARRIS
fuseser` de treab` [i foarte simpatici. Prosoapele [i scrumierele
probabil fuseser` luate fie din neaten]ie, fie de c`tre colec]ionari
care consideraser` c` aceste amintiri fuseser` incluse \n nota de
plat`. Ct despre p`turi, \[i aduse brusc aminte de figurile ursuze
a doi clien]i ... Totu[i, nu avea dreptul s` formuleze asemenea
acuza]ii, deoarece cinci perechi ocupaser` pe rnd acea camer`.
Tr`gea adesea concluzii pripite. Din cauza acestui defect, fusese
gata-gata s`-l piard` pe Brett.
Pe la sfr[itul dup`-amiezii, dup` ce termin` ce avea de f`cut,
\i veni brusc chef s` respire aer curat, ca [i cum [i-ar fi petrecut
ziua \nchis` \n \ntuneric. Ardea de ner`bdare s` scape de
r`coarea produs` de aerul condi]ionat din cas`, pentru a galopa
\n valurile oceanului pe spatele Godivei. Dar respinse repede
acea idee, deoarece era prea riscant pentru um`rul ei.
|ncepu atunci s` se gndeasc` la Buttonhook Cove. Hoddy [i
Max credeau c` surparea care dusese la distrugerea frumoasei
cascade nu afectase priveli[tea, care r`m`sese la fel de pitoreasc`.
Trezindu-i-se brusc curiozitatea, sim]i nevoia s` vad` dac` apa
frumosului golf mai era la fel de limpede [i de albastr` ca pe
vremea cnd se sc`lda \n ea, \n timpul tristei sale luni de miere.
Putea s` \noate foarte bine, f`r` s` fac` exces de efort fizic.
Dup` ce o c`ut` \n zadar pe Peg \n toat` casa, o anun]` pe
Effie:
Spune-i lui Peg c` am luat una din ma[ini [i m-am dus la
Buttonhook Cove.
Nu m` a[tepta]i la cin` ...
INSULA CENTAURULUI 227
Cnd cobor\ din camera ei \mbr`cat` \n costum de baie [i cu
prosopul pe um`r, Effie o a[tepta \n fa]a unui co[ de picnic.
}i-am pus cina \n el, \i spuse ea urmnd-o pe Allison pe
verand`. Dup` ce vei ie[i din ap` \]i va fi foarte foame.
Apoi, \n timp ce tunetul bubuia din nou \n dep`rtare, ridic`
ochii spre cer \ncruntnd din sprncene.
Nu cred c` e o idee bun` s` pleci, Allison. Se apropie
furtuna.
Dac` va \ncepe, m` \ntorc imediat, nu-]i face griji din cauza
mea, o asigur` ea zmbind. Nu-mi plac tunetele [i fulgerele!
Dup` aceea, plec` \n fug` spre hambar, unde erau ]inute
ma[inile.
Peste cteva minute, pe cnd cobora pe drumul care ducea \n
golf, lui Allison i se p`ru c` aude un zgomot de avion. Opri
motorul ca s` aud` mai bine [i oft`. Se \n[elase din nou. Numai
furtuna producea tunete \n dep`rtare, acolo unde se
\ngr`m`deau la orizont nori negri [i gro[i.
Dup` un minut de ezitare, se hot`r\ s`-[i continue drumul, \n
ciuda vremii proaste. Era o atmosfer` ap`s`toare, aerul era
sufocant, dar deasupra ei soarele str`lucea pe cerul de culoare
albastru-\nchis. Poate c` totu[i furtuna va ocoli Ransome's Cay, [i
oricum avea destul timp la dispozi]ie ca s` se scalde.
Allison parc` ma[ina electric` la umbra magnoliei. F`r` s`
vrea, se gndi din nou la floarea pe care Brett o aruncase la
picioarele ei ...
Asta se \ntmpla \n urm` cu foarte mult` vreme ...
228 GEORGIA HARRIS
R`mase cteva secunde \n picioare, admirnd cu triste]e ceea
ce alt`dat` fusese o cascad` superb` [i din care acum nu mai
r`m`seser` dect o mul]ime de praie sub]iri care curgeau
printre pietre [i pe sub vegeta]ie ca s`-[i piard` apoi urma \n
nisipul auriu.
Dar f`r` s` vrea, c`derea de ap` a[a cum era \n diminea]a
aceea de neuitat, \i reveni \n minte. Se revedea pe ea, stnd cu
picioarele \n bazinul cu ap` limpede, \ntoars` spre b`rbatul
c`lare pe cal care ie[ise din ocean \ntr-o jerb` de spum`. Allison
fu str`b`tut` de un fior plin de voluptate. Apoi se trezi \n fa]a
gr`mezii de pietre, \ntrebndu-se cnd urma s`-l mai vad` ...
Dup` ce \[i puse costumul de baie maro care p`rea c` are
aceea[i nuan]` cu pielea ei bronzat`, \[i l`s` hainele \n ma[in` [i
alerg` \n picioarele goale pe nisip pn` la ocean. De[i apa era
\nc`lzit` de curentul Golfstrom, era totu[i rece \n compara]ie cu
temperatura aerului [i cnd se arunc` \n valuri, sim]i c` i se taie
respira]ia. Dup` ce se obi[nui cu apa \ns`, \ncepu s` \noate \n
largul oceanului [i, ca s` nu-[i for]eze um`rul, \not` mai mult cu
o singur` mn`. Mi[c`rile ei lente [i chinuite \ns` o obosir` foarte
repede.
Ie[i din ap` s` se odihneasc` [i se \ntinse pe nisip. Dup`
cteva minute se ridic` [i tocmai se preg`tea s` se \ntoarc` \n ap`
cnd o imagine o f`cu s` r`mn` ]intuit` locului. Un b`rbat c`lare
pe cal se apropia \n galop pe lng` iaht, de partea cealalt` a
golfului.
Brett! strig` ea.
INSULA CENTAURULUI 229
O clip` mai trziu, traversa \not micul golf, uitnd de orice
durere. Ajunse la malul cel`lalt chiar \n momentul \n care Brett \l
opri pe Cherokee. Parc` vr`jit`, ie[i din ap` [i alerg` spre el \n
timp ce acesta s`rea jos de pe cal.
Se \mbr`]i[ar` cu patim` [i tn`ra se ghemui la pieptul lui, \n
timp ce tn`rul o strngea \n bra]e gata-gata s-o sufoce. Ea \[i
afund` fa]a \n um`rul lui inspirndu-i parfumul [i frecndu-[i
obrazul de pielea lui neted`.
Brett \i acoperi fa]a cu s`rut`ri [i o mu[c` de lobul urechii,
f`cnd-o s` se \nfioare de pl`cere. Ridic` spre el o privire \n care
se citea toat` dragostea ei [i \ntredeschise buzele, f`cndu-i astfel
o invita]ie mut`. El o s`rut` mai \nti cu blnde]e [i apoi din ce
\n ce mai pasionat.
Treptat, dorin]a pe care o strni \n trupul ei deveni att de
arz`toare, \nct l`s` s`-i scape un geam`t.
Atunci el \[i desprinse \ncet buzele de ale ei \n`bu[indu-[i un
suspin [i, ridicndu-i b`rbia spre el, o for]` s`-l priveasc`. |n ochii
lui verzi mocnea un foc att de s`lbatic, \nct Allison fu cuprins`
de ame]eal`. Ca [i cm ar fi \ncercat s`-[i revin`, el scutur` din
coama lui de p`r blond, \i d`du drumul din bra]e [i f`cu un pas
\napoi.
Ochii lui erau tot plini de iubire, dar acum \[i rec`p`tase
st`pnirea de sine.
Allison \l privi nemi[cat` \n timp ce \[i scotea blugii cu o mn`
sigur`, dup` care \i arunc` \n nisip. Purta un slip de baie de
culoare albastr`.
230 GEORGIA HARRIS
Apoi, cu un gest plin de veselie, o lu` de mn` [i o conduse
alergnd spre valurile oceanului. Dar tn`ra era furioas`. |n
momentul \n care ea i se oferea, el o respingea!
Nici un cuvnt nu fusese rostit \ntre ei, dar Allison nu dorea
s` rup` t`cerea. Se dep`rt` pu]in de el [i \ncepu s` \noate pe o
parte, fiind adus` curnd cu picioarele pe p`mnt de c`tre un
junghi puternic \n um`r. Dup` ce se \ntoarse lng` magnolie, se
\ntinse pe un trunchi de copac uria[ care fusese adus pe plaj` de
valurile oceanului. Inima \i b`tea puternic \n piept, nu att din
cauza \notului, ct din pricina furiei care o cuprinsese pentru c`
se sim]ea jignit` de refuzul lui.
Bucuria revederii fusese de scurt` durat`. Peste un minut,
stnd \ntins` \n continuare pe burt`, se uit` de jur-\mprejurul ei
cu coada ochiului [i constat` c` Brett nu era nici \n ap` [i nici pe
plaj`. Doar nu plecase! \[i spuse ea scandalizat` de acea idee, \n
timp ce se ridic` brusc \n picioare.
Dar de fapt Brett se g`sea de partea cealalt` a golfului, \n iarba
de pe taluz. |l vedea din spate, deoarece se \ndrepta spre uria[ul
arm`sar cu coam` argintie. La un moment dat, \n timp ce Brett se
apropia de el, calul se scutur` att de brusc, \nct Allison crezu
c` urma s` se ridice \n dou` picioare, dar \n cele din urm`
r`mase pe loc.
Spre uimirea lui Allison, \n loc s` sar` pe crupa lui Cherokee,
el \l duse lng` un tufi[ de la marginea p`durii [i-l leg` de un
copac. Dup` aceea, alerg` \napoi \n ap` [i \ncepu s` \noate spre
tn`r`.
INSULA CENTAURULUI 231
Dat fiind c` nu voia s-o surprind` urm`rindu-l din curiozitate,
Allison se \ntinse din nou pe trunchiul de copac, \mbufnat` [i
sup`rat` din cauza purt`rii lui jignitoare.
Nu schi]` nici un gest cnd auzi c` se apropie de ea [i-i spuse,
f`r` s` se uite la el:
De ce ai procedat a[a?
Ca s` nu fie tentat s` fug`.
Allison ridic` ochii mira]i spre el.
Atunci cnd are c`p`stru, [tie c` nu trebuie s` plece, ad`ug`
Brett cu o figur` [ireat`. Dar e mai prudent s` fie legat de ceva.
Allison \l privi intens \n ochi, apoi spuse:
Nu m` refeream la cal!
Brett se ghemui lng` ea cu un aer serios.
{tiu, dar \ncercam s` mai trag de timp.
Te rog s` m` ier]i.
Dat fiind c` ea nu catadicsea s`-i r`spund`, el continu`:
Rela]ia noastr` a \nceput de pe baze gre[ite. Nu trebuie s-o
lu`m de la cap`t. Acum sunt \n joc multe lucruri.
Deci ea \[i exprimase toat` dragostea pe care o sim]ea [i el o
respingea din ni[te motive att de jalnice? \[i spuse ea cu un nod
\n gt.
Nu-]i face griji. A[a ceva nu se va mai repeta, \i spuse ea pe
[leau.
Nu sunt chiar att de sigur, \i r`spunse el cu un zmbet
pozna[ pe buze. Ca s` fiu sincer, Allison, dac` nu m` ab]ineam,
te-a[ fi avut acolo, pe loc ... {tii bine c` \nc` din prima clip` \n
232 GEORGIA HARRIS
care ne-am v`zut am fost con[tien]i amndoi de faptul c` suntem
atra[i unul de cel`lalt. De fiecare dat` cnd sunt \n preajma ta,
ard de ner`bdare s` fac dragoste cu tine.
Dup` o pauz`, el \i [opti:
{i am motive \ntemeiate s` cred c` [i tu sim]i la fel ca mine.
Allison sim]i c` devine ro[ie ca racul la fa]` [i exclam`, indig-
nat`:
Drept cine m` iei, m` rog?
Te iau drept o femeie sensibil` [i senzual` ... Altfel n-a[ fi
nevoit s`-mi st`pnesc att de greu sentimentele, te asigur ... Tu
nu e[ti ca celelalte femei, Allison ... |n ultimele zile pur [i simplu
am fost obsedat de tine.
El f`cu o pauz` cu un aer gnditor, ca [i cum [i-ar fi c`utat
cuvintele \ndelung pentru a exprima ceea ce gnde[te.
Oh, Allison, oft` el \n cele din urm`, a[ prefera s` nu ne
l`s`m domina]i amndoi de dorin]`.
Exist` multe alte lucruri \n rela]ia noastr` care merit` s` fie
cultivate [i \mbog`]ite ... S` nu ne l`s`m du[i de valul atrac]iei
fizice ...
Allison \[i puse din nou capul pe bra]ele \ncruci[ate. Cuprins`
de emo]ii contradictorii, abia auzi bubuitul tunetului care se
apropiase de ei.
Dac` Brett considera c` un patron nu trebuie s` aib` o
aventur` cu una din angajatele lui, avea cu siguran]` dreptate, \[i
spuse ea. Totu[i, \n sinea ei [tia c` vorbele tn`rului f`ceau aluzie
la ceva mult mai profund. Totu[i, atunci cnd vorbea de o
INSULA CENTAURULUI 233
\mbog`]ire, se referea oare la asocierea lor \n leg`tur` cu centrul,
sau la rela]iile lor personale?
Oricum ar fi stat lucrurile, el \i explicase purtarea lui, nu
putea s` nege, chiar dac` felul cum o f`cuse o \ntristase. Se
sprijini \ntr-un cot [i se sili s`-i zmbeasc`.
Nu pot s` spun c` sunt total de acord cu tine, dar presupun
c` e logic, spuse ea cu asprime \n glas. Dac` tu crezi c` trebuie s`
p`str`m distan]a \ntre noi ca s` putem astfel garanta
rentabilitatea centrului, foarte bine, n-am de gnd s` m` opun.
Stai pu]in! protest` Brett. Ai \n]eles gre[it.
Dar Allison se ridicase deja \n picioare [i alerga pe nisip, pn`
cnd se arunc` \n apa oceanului cu capul \nainte. Se duse [i el
dup` ea [i o ajunse din urm` destul de repede.
Mai \nti o s`rut` cu tandre]e [i ea \i sim]i cu pl`cere gustul
s`rat al buzelor. Apoi, la fel de gra]ios ca [i creaturile marine, se
scufund` [i ap`ru rnd pe rnd la suprafa]a apei limpezi. Atunci
cnd se \ntmpla s` se ating`, se dep`rtau pu]in unul de cel`lalt,
accentund [i mai mult \n felul acesta senzualitatea mngierilor
lor.
|notar` astfel mult timp unul lng` altul, pn` cnd \n cele
din urm`, epuizat`, Allison se \ndrept` spre zona plajei unde se
afla magnolia. Cnd ajunser` acolo, se [terser` pe \ndelete cu
prosopul lui Allison, apoi tn`ra deschise co[ul de picnic.
Mi-e o foame de lup, m`rturisi ea. Dar s-ar p`rea c` Effie a
preg`tit o cin` pentru dou` persoane. Vrei s` \mpar]i cu mine
modesta mea mncare?
234 GEORGIA HARRIS
El arunc` o privire \n co[ peste um`rul lui Allison [i spuse:
Pentru dou` persoane care n-au mncat nimic de trei zile!
Effie a r`mas aceea[i persoan` ca \ntotdeauna!
Apoi o prinse de mijloc [i o r`suci pe loc \n fa]a lui, dar \n
mod cu totul nea[teptat, o respinse deodat` cu o exclama]ie de
furie.
Nu ne va fi u[or deloc! Nu po]i s` pui pe tine ceva mai
acceptabil? Tenta]ia e prea mare! Cnd te v`d \mbr`cat` \n
costumul `sta de baie maro, am impresia c` e[ti goal`!
|mi pare r`u! r`spunse Allison tr`gndu-[i tricoul pe cap [i
netezindu-l pe [oldurile \nc` ude.
E mai bine a[a? \l \ntreb` ea pe un ton [iret.
Apoi, f`r` s`-l lase s`-i r`spund`, continu`:
De fapt cum se face c` e[ti \n costum de baie?
Atunci cnd am sosit, Peg era \mpreun` cu doctorul
McGinnis. Ea mi-a spus c` ai anun]at-o pe Effie c` ai de gnd s`
vii s` faci baie aici. Nimic mai simplu! {i eu am dorit s` vin dup`
tine ...
|n timp ce savurau delicioasele sandvi[uri preg`tite de
buc`t`reas`, \ncepur` s` discute despre centrul de cre[tere a
stridiilor. Allison afl` cu mirare c` \n timpul \n care a lipsit Brett
nu luase leg`tura numai cu Institutul Oceanografic din Sapelo.
Insist` asupra foarte bunei primiri pe care i-o f`cuser` la fiecare
din vizitele lui.
Ca s` consulte anumi]i biologi, economi[ti, speciali[ti \n
acvacultur`, Brett se dusese pn` \n California [i chiar pn` la
INSULA CENTAURULUI 235
New York! Deja mul]i dintre ei \ncepuser` s` \ntocmeasc` liste de
eventuali candida]i pentru centru, care ar putea veni aici imediat
ce acesta ar fi gata s`-i primeasc`.
{i eu care credeam c` te afli la o dep`rtare de numai vreo
sut` de kilometri! exclam` Allison. Ard de ner`bdare s` pun la
punct \mpreun` cu tine partea de proiect care m` prive[te pe
mine! De ce mi-ai ascuns faptul c` vei pleca? |ncepusem s`-mi
pierd r`bdarea! Henry ar fi putut totu[i s` ne spun` [i nou` c`
aveai de gnd s` te duci att de departe ...
Ca s`-]i spun drept, el habar n-avea, \i explic` Brett,
deoarece nici m`car eu nu prev`zusem s` fac o c`l`torie a[a de
lung`.
Tr`s`turile tn`rului \ncremenir` \ntr-o masc` de nep`truns [i
el continu` pe un ton nep`s`tor:
Mai aveam [i alte probleme de rezolvat ... Din cauza asta am
ajuns mai departe dect mi-a[ fi dorit, dar dat fiind c` trebuia s`
m` duc \n California [i la New York, am profitat de ocazie [i
m-am ocupat de centru ...
Allison observ` c` se \ncordase brusc [i se \ntreb` care putea
s` fie motivul.
... Vom \ntocmi contractul pentru vil` mine, continu` el
schimbnd subiectul. C`ci b`nuiesc c` vrei s` participe [i Peg la
el, nu-i a[a? Dup` aceea, vei avea timp suficient s`-l \nmnezi
avocatului t`u?
Te referi cumva la Herb Canby? se interes` ea rznd ironic,
uitnd dintr-o dat` de temerile ei.
236 GEORGIA HARRIS
|n loc de r`spuns, Brett \i adres` un zmbet complice. |n felul
acesta restabilindu-se pacea, flec`rir` mai departe despre centru,
sorbind din citronada pe care Effie o turnase \ntr-un termos.
Discu]ia le fu \ntrerupt` de furtun`, care izbucni exact \n
momentul \n care terminau de mncat ultimele firimituri din
tortul de ciocolat`. Un tunet bubui \n apropierea lor [i Allison \[i
astup` urechile, strmbndu-se. Se f`cuse deodat` \ntuneric ca
noaptea.
Uitasem complet de vremea urt`, se scuz` ea ridicndu-se
s`-[i strng` lucrurile.
Dar Brett nu se speriase deloc.
A fost impresionant, recunoscu el, dar furtuna nu e \nc`
deasupra noastr`. Numai atunci cnd \ncep tr`snetele trebuie s-
o lu`m la goan`!
Dar Allison se gr`bea \n continuare, \n timp ce Brett punea la
loc \n co[ termosul [i farfuriile din plastic. Era evident c` n-avea
nici o inten]ie s` se ridice de jos, de[i bubuitul tunetelor se
apropia din ce \n ce mai mult de ei.
Nu-mi place furtuna, Brett, gemu Allison. Te rog, hai s`
mergem!
Un fulger br`zd` \n acel moment cerul, fiind urmat peste
cteva secunde de un bubuit asurzitor de tunet. Allison \[i astup`
urechile \n timp ce Brett o lu` \n bra]e.
Chiar \n toiul acelei simfonii grandioase, se auzi deodat`
nechezatul speriat al unui cal.
Dumnezeule mare! exclam` Brett. Cherokee!
INSULA CENTAURULUI 237
Nu trebuie s` stea legat! Allison se smulse cam f`r` tragere de
inim` din \mbr`]i[area lui [i-i strig`:
Du-te la el! Nu-mi mai purta mie de grij`. Du-te [i
elibereaz`-l pe bietul animal.
Peste o secund`, un tunet p`ru s` zguduie \ntreg p`mntul,
dar Allison se str`dui s`-[i ]in` bra]ele lipite de trup. Dat fiind
c`-l v`zu pe Brett ezitnd, \l impinse cu brutalitate:
Du-te odat`! url` ea.
N-o s`-]i fie fric`?
Sigur c` nu! \i r`spunse, sup`rat`.
Ceva mai lini[tit, Bret se dep`rt` \n goan` spre tufi[ul lng`
care \l l`sase pe Cherokee, apoi Allison \l pierdu din vedere.
Intrase \n p`dure. |n tot acest timp, \ncerca s`-[i p`streze calmul.
Ca s`-[i \nving` frica, lu` co[ul [i se duse cu el la ma[in`. Atunci
cnd se va \ntoarce Brett, vor trebui s` plece imediat.
Furtuna se ab`tu din nou asupra p`durii. Auzi foarte clar
trosnetul \nsp`imnt`t`tor produs de un palmier fulgerat.
Tunetul p`ru s` explodeze \n capul ei.
Brett! strig` ea.
Dac` se aflase din \ntmplare la r`d`cina copacului tr`snit de
fulger?
Uitnd de spaim` [i de furtuna dezl`n]uit`, \ncepu s` alerge
spre p`dure, dar cnd se afla la jum`tatea drumului v`zu silueta
\nalt` a lui Brett ie[ind din vegeta]ia luxuriant`.
Se n`pustir` unul spre cel`lalt [i Allison se arunc` la pieptul
lui plngnd. Chiar \n clipa aceea un fulger lumin` \mprejur`rile.
238 GEORGIA HARRIS
Brett o for]` s` se trnteasc` la p`mnt [i r`maser` \mbr`]i[a]i \n
timp ce nu tunet bubui att de tare, \nct crezur` c` le va c`dea
cerul pe cap.
Allison \i [opti la ureche tn`rului care st`tea \ntins lng` ea:
Oh, Brett, mi-a fost att de team` pentru tine ...
El se ridic` \n capul oaselor, \i prinse fa]a \n mini [i o s`rut`
cu patim` pe buze.
Dup` aceea, ea \i spuse suspinnd u[or.
E mai bine s` r`mnem aici, nu-i a[a?
Da. Dac` am sta \n picioare, am risca s` fim tr`sni]i.
Allison se lipi de pieptul lui, astupndu-[i o ureche cu mna.
Brett i-o acoperi cu tandre]e pe cealalt` cu mna lui.
La un moment dat, profitnd de o perioad` de acalmie, ea se
mi[c` u[or [i-l \ntreb`:
Nu ]i-e fric`?
Acum nu, dar am fost \ngrozit ceva mai devreme, cnd l-am
dezlegat pe Cherokee, recunoscu el cu o voce calm`. Copacul
lovit de tr`snet se afla numai la c]iva metri de noi [i arm`sarul
parc` \nnebunise.
Ce a p`]it? spuse Allison brusc \ncruntndu-se.
Nimic, din fericire.
Am reu[it s`-l dezleg. Probabil s-a dus la prietenii lui, \n
poiana cea mare.
E[ti sigur c` suntem \n siguran]` aici?
Sunt absolut sigur, spuse el, ad`ugnd vesel: [i trebuie s`-]i
m`rturisesc c` situa]ia \n care ne afl`m nu-mi displace deloc.
INSULA CENTAURULUI 239
|ncearc` s` nu iei \nseamn` fulgerele [i vei vedea c` e foarte
agreabil.
Dar Allison nu reu[ea s` fac` abstrac]ie de mediul
\nconjur`tor. |nnebunit` de spaim`, se lipea de trupul lui Brett
tremurnd din toate m`dularele, nu numai din cauza emo]iei
resim]ite, dar [i pentru c` era teribil de speriat` de dezl`n]uirea
elementelor naturii. Sfr[itul lumii nu i se p`ruse niciodat` mai
aproape!
Ct de la[` pot s` fiu! \[i spuse ea ghemuindu-se la pieptul lui
Brett.
Dar curnd furtuna se domoli, norii negri [i gro[i se divizar`
[i \ncepu s` cad` o ploaie toren]ial`, care-i sp`l` de sarea ocean-
ului.
Allison ridic` ochii spre cerul care \ntre timp se luminase, s`
primeasc` stropii de ap` c`ldu]` pe obraji, gur` [i ochi [i
sim]indu-[i inima mai u[oar`, izbucni \ntr-un rs vesel pe care
Brett \l opri cu un s`rut pasionat.
Ea \ntredeschise buzele cu senzualitate, dar r`mase inert` \n
bra]ele lui.
Nu avea de gnd nici s`-l re]in` [i nici s`-l provoace. El era cel
care a vrut s` stabileasc` ni[te limite, nu ea. De fapt, Allison
a[tepta s` vad` dac` Brett era att de viteaz pe cum pretindea c`
este!
Dar Brett \ncepu s`-i scoat` tricoul f`r` ajutorul ei, apoi
deveni ner`bd`tor \ncercnd s`-i desfac` nodurile slipului, dup`
care se dezbr`c` [i el de haine.
240 GEORGIA HARRIS
Dup` ce r`mase gol, st`tu \ndelung deasupra ei, cu minile
sprijinindu-se \n nisip de o parte [i de cealalt` a trupului lui
Allison. |i privi intens tr`s`turile fe]ei, gtul [i umerii ...
Trupul lui forma deasupra ei un zid de ap`rare de care se
sp`rgeau pic`turile de ploaie care acum formau un adev`rat
torent. {uvoaie de ap` se scurgeau din p`rul lui pe gtul tinerei,
pentru ca apoi s` ajung` unde i se \mbinau snii.
|n timp ce \l privea intens pe Brett, Allison sim]i trezindu-se \n
ea dorin]a arz`toare. Atunci, \[i d`du bra]ele \n l`turi [i \l
\ndemn` s` se lase cu toat` greutatea pe trupul ei, dup` care
sim]i pe buze gustul s`rat al pielii tn`rului.
Apoi, brusc, buzele lui se lipir` ap`sat de ale ei. Un fior de
fericire o str`b`tu din cap pn`-n picioare. Pre] de o secund`, se
\ntreb` cum de se putuse \ndoi de iubirea ei pentru Brett. Acesta
reprezenta de fapt \ntruchiparea viselor ei cele mai \ndr`zne]e ...
Gurile lor umflate de for]a pasiunii s`rutului se dezlipir` \ncet
\n timp ce \[i [opteau unul altuia cuvinte de iubire. Apoi, Brett
\ncepu s` s`rute cu l`comie pielea delicat` de pe gtul tinerei,
g`sind punctele cele mai sensibile, apoi cobor\ spre sni, care se
\nt`rir` la atingerea lui, smulgndu-i un suspin lung lui Allison.
|n aceea[i clip`, mna lui Brett urc` de-a lungul pulpei pn`
ajunse la [old, pe care \l mngie cu blnde]e. Cuprins` de
vrtejul volupt`]ii, Allison \[i \n`bu[i un strig`t de pl`cere.
Oh, iubirea mea, [opti \ncet Brett, \n timp ce minile lui
mngiau trupul lui Allison, care nu mai \ncerc` s`-[i re]in`
exclama]iile de pl`cere.
INSULA CENTAURULUI 241
Atunci cnd tortura rafinat` pe care i-o aplica Brett deveni de
nesuportat, \l trase spre ea [i \[i lipi coapsele de el. Vreme de
cteva secunde \nainte s` o p`trund`, i se p`ruse c` redevenea
centaurul bronzat de la Buttonhook Cove, care o ducea \ntr-o
jerb` de spum` spre largul m`rii.
Merser` astfel mult` vreme \n deriv`, zgudui]i de valuri de
extaz \n timp ce a doua r`p`ial` arunca asupra trupurilor lor
\nl`n]uite pic`turi mari [i calde de ploaie.
Nu-[i d`dur` seama nici c`, ceva mai trziu, ploaia \ncetase.
Ame]i]i de valul nou de fericire, erau total indiferen]i la ce se
petrecea \n jurul lor, pn` cnd o raz` de soare str`punse stratul
gros de nori, care \n curnd se risipir`. C`ldura \i f`cu s` revin`
treptat la realitate.
Dup` ce se mai lini[tir`, ca [i elementele naturii, orbi]i de
lumin`, se sim]ir` u[or dezorienta]i. Peste cteva secunde, astrul
zilei disp`rea \n spatele p`durii, pe fundalul unui cer de culoarea
cenu[ii.
Ia te uit`! S-a oprit ploaia, observ` Allison.
Stnd \ntin[i pe nisip [i cuprin[i de toropeal`, continuar` s`
se mngie [i s` se s`rute unul pe cel`lalt, dup` care se ridicar`
\n picioare [i \ncepur` s` se \mbrace.
Peste cteva minute, tn`ra urca panta spre ma[in`, ]inndu-l
de bra] pe Brett. Trupurile lor se atigeau u[or [i din blugii lui, uzi
leoarc`, se scurgeau pic`turi de ap` pe nisip.
Erau gata s` se urce \n ma[in` pentru a se \ntoarce la conac,
cnd Brett o lu` din nou \n bra]e cufundndu-[i privirea \n ochii
242 GEORGIA HARRIS
ei. Apoi se aplec` [i o s`rut` cu gravitate. De[i era u[or
dezam`git` de lipsa lui de pasiune, citi totu[i \n ochii lui vrzi un
fel de promisiune a ceea ce va urma.
Nesim]indu-se \ns` \n stare s`-i descifreze sensul exact, avu o
vag` senza]ie de indispozi]ie.
***
Se f`cuse aproape \ntuneric cnd Allison [i Brett, asemenea
unor naufragia]i, se apropiau de conac. Gemenii, care porniser`
\n c`utarea lor, se \ntlniser` cu ei \n mijlocul drumului pres`rat
cu cochilii de stridii.
Mama [i Effie au fost foarte speriate! le spuser` ei. Am
crezut c` probabil v-a]i ad`postit undeva \n timpul furtunii, dar
cnd am v`zut c` nu v` \ntoarce]i, ne-am temut s` nu fi p`]it
vreun accident.
Nu avea]i nici un motiv de \ngrijorare, le r`spunse Brett pe
un ton aspru.
Dup` cum vede]i suntem teferi [i nev`t`ma]i!
Dup` ce se \ntoarser` acas`, Allison \l l`s` pe Brett s` dea
explica]ii \n leg`tur` cu aventura prin care trecuser`, Acesta le
povesti incidentul \n am`nun]ime, descriindu-le fulgerele [i
tunetele, spaima lui Chrokee, copacul tr`snit, a[teptarea lor
\ngrozit` \n timp ce st`teau \ntin[i pe nisipul plajei ... omi]nd
INSULA CENTAURULUI 243
evident s` le dezv`luie ce f`cuser` \ntre momentul \n care
\ncepuse s` plou` [i acela \n care se \ntlniser` cu gemenii pe
drum.
De fapt, Peg a[tepta s` plece Brett [i cei doi b`ie]i ca s`-i pun`
aceast` \ntrebare prietenei sale.
De ce nu te-ai \ntors acas` dup` ce s-a terminat furtuna? se
interes` ea \ncruntnd din sprncene. Am fost foarte \ngrijora]i ...
Allison cl`tin` din cap cu un aer obosit.
Oh, Peg! {tii foarte bine ct de mult m` sperie tunetele!
De[i era destul de neconving`tor, acest r`spuns p`ru s-o
mul]umeasc` pe Peg, care trecu imediat la alt subiect.
|]i aminte[ti de personajul acela antipatic, Orrin Travis?
Acela care vroia cu orice pre] s` cumpere Ransome's Cay?
Sim]indu-se mai u[urat` de faptul c` Peg nu mai insista,
Allison \i r`spunse u[or neatent`:
Bine\n]eles, de ce?
Brett nu ]i-a spus nimic?
|n leg`tur` cu Travis, nu! De ce m` \ntrebi? repet` Allison
u[or mirat`.
Dup` cteva secunde de ezitare, Peg \i m`rturisi f`r` prea
mult` tragere de inim`:
Am impresia c` Brett ar fi dorit s`-mi ]in gura, dar nu \n]eleg
din ce cauz`. Dat fiind \ns` c` Henry nu mi-a interzis s`-]i vorbesc
despre acest subiect ...
De data asta, Peg reu[ise s` provoace curiozitatea lui Allison,
care a[tepta, sorbindu-i vorbele de pe buze.
244 GEORGIA HARRIS
Nu [tiu prea bine ce se \ntmpl`, dar b`nuiesc c` e ceva
necurat la mijloc, \i m`rturisi Peg. I-au sc`pat lui Henry cteva
fraze. Brett nu s-a ocupat de centru ct timp a lipsit de pe insul`.
Din cte se pare, l-a urm`rit pe Travis peste tot pe unde a umblat
acesta.
Tulburat`, Allison se uit` fix la prietena ei, cu un aer n`uc.
Ce motive ar avea s` fac` a[a ceva? Sunt convins` c`
doctorul McGinnis se \n[al`. Brett a lucrat \n interesul centrului.
Mi-a spus c` are acum o list` de candida]i [i ...
Allison t`cu.
|[i amintise brusc c` Brett mai pomenise [i despre "alte
afaceri" ...
Sper c` nu-]i \nchipui c` are de gnd s` vnd` insula, nu-i
a[a? o \ntreb` Peg \ngrijorat`. Mi-ai spus c` Brett nu e dect un
copil r`sf`]at care \ntr-o bun` zi se va s`tura de noua lui juc`rie.
Poate chiar aveai dreptate ...
M-am \n[elat, \i r`spunse Allison r`spicat.
Apoi, dndu-[i seama c` fusese nepoliticoas`, ad`ug` cu o
voce mai blnd`:
Brett ]ine prea mult la Ransome's Cay, Peg. |n cazul \n care
i-a luat urma lui Travis, sunt convins` c` a f`cut-o din cu totul alte
motive.
Allison \i povesti prietenei sale despre \ntlnirea cu acesta din
liftul hotelului.
... E evident c` individul are inten]ii rele, dar care ar putea
s` fie acestea? Nici Brett nu [tia dar acest subiect nu p`rea s`-l
INSULA CENTAURULUI 245
preocupe prea mult atunci cnd eram la Atlanta, \ncheie ea
gnditoare.
Abia acum \[i d`dea \ns` seama c` asta se \ntmpla din cauz`
c` probabil tn`rul \[i ascundea fr`mt`rile suflete[ti. |[i aminti
c` f`cuse aluzie la [antaj ... Oare ce exista \n trecutul lui Brett care
s` fie att de ru[inos \nct acesta s`-l urm`reasc` de la o coast` la
cealalt` a ]`rii pe omul care amenin]` s`-i dezv`luie secretul?
Isula [i conacul erau oare \n pericol? |n cazul acesta, de ce nu-i
spunea Brett nimic? |n definitiv, [i ea era la fel de preocupat` ca
el de viitorul lui Ransome's Cay ...
246 GEORGIA HARRIS
Capitolul 15
A doua zi diminea]`, Allison \[i sorbea cea de a doua cea[c` de
cafea pe terasa salona[ului atunci cnd sosi Brett c`lare pe
Cherokee. Zgomotul specific produs de copitele arm`sarului pe
amestecul de nisip [i cochilii zdrobite de pe potec` o f`cu s`
ridice capul [i s`-[i \n`bu[e un strig`t de bucurie. Nu putea nici
acum s`-l vad` \n [aua acelui cal f`r` s` se gndeasc` imediat la
un centaur care ie[ea din valurile oceanului.
Ast`zi era \mbr`cat cu ni[te blugi decolora]i, o c`ma[` veche
din bumbac alb [i avea \n picioare ni[te splendide cizme de
c`l`rie din piele natural`. Prin cr`p`tura larg` a c`m`[ii i se
vedea pieptul bronzat.
Cu ochii fixa]i asupra lui Brett, Allison nu observase c` iapa
Godiva \i urma \ndeaproape, ]inut` de fru de c`tre tn`r.
Cuprins` de un ciudat puseu de timiditate, Allison ezit` s`
pun` la \ncercare pactul lor t`cut \ncheiat \n ziua anterioar`, un
pact care avusese drept martor furtuna [i care prinsese via]`
dintr-o iubire purificat` de c`tre ploaie. Dezv`luirile ulterioare
ale lui Peg despre adev`ratul scop al peregrin`rilor lui Brett prin
Statele Unite o f`cuser` s` nu-[i g`seasc` somnul \n noaptea
aceea, deoarece se \ntreba ce alte secrete mai avea Brett fa]` de
ea. Oare acel pact nu fusese \n cele din urm` dect o iluzie a
min]ii ei naive?
De fapt ce voia Brett? Allison fusese att de absorbit` \n ultima
vreme de con[tientizarea iubirii ei fa]` de el, \nct nici m`car nu
\ncercase s` sondeze sentimentele tn`rului. I se d`ruise cu o
ardoare [i o pasiune de care nu se crezuse niciodat` \n stare. Dar
oare doar \[i imaginase ce citise \n ochii, pe fa]a [i \n cel mai mic
gest al lui? ... Adic` o iubire care dep`[ise simpla dorin]` fizic` ...
Sim]indu-se \nc` dominat` de aceste temeri, Allison nu se
gr`bi s` ias` \n \ntmpinarea lui Brett. Se uit` de departe la el
cum leag` caii lng` gr`dina de legume [i apoi \n timp ce se
apropia de ea cu pa[i mari. Atunci, uitnd brusc de orice re]inere,
Allison alerg` \n \ntmpinarea lui.
Cu un zmbet radios pe buze, Brett nu-[i ascunse deloc
bucuria revederii O lu` \n bra]e [i o s`rut` cu tandre]e, dup` care
\i d`du drumul. De[i \mbr`]i[area lor nu durase dect cteva
secunde, Allison arunc` o privire spre conac, temndu-se s` nu fi
fost v`zu]i de cineva.
E att de frumos afar`, \nct n-am putut rezista tenta]iei de
a-]i propune o plimbare c`lare, \i spuse el cu o sclipire fericit` \n
ochii lui verzi. Ne vom apuca de lucru dup` aceea.
248 GEORGIA HARRIS
De acord, nu trebuie dect s`-mi pun cizmele [i sunt la
dispozi]ia ta, \i spuse ea vesel, dup` care disp`ru \n interiorul
vilei.
Totul str`lucea \n diminea]a aceea. Atmosfera se limpezise de
la furtun`. Pe frunzele copacilor, sclipeau \nc` pic`turi de ap`.
Un p`ienjeni[ de poteci, majoritatea f`cute de animalele
s`lbatice, f`cea o re]ea r`spndit` pe tot cuprinsul insulei. Allison
[i Brett p`r`sir` repede drumul pavat cu cochilii de stridii [i se
pierdur` printre copacii uria[i \mpodobi]i cu plete lungi de
mu[chi. Din cauza \ngustimii drumului, uneori erau sili]i s`
mearg` \n [ir indian, dar cel mai adesea c`l`reau unul lng` altul
prin misteriosul [i \ntunecatul arboret, destul de rar c`lcat de
oameni.
|ntre ei exista o intimitate care nu mai avea nevoie de cuvinte.
De altfel, vorbeau destul de pu]in [i p`reau s` g`seasc` t`cerea
lor foarte natural`. Dar Allison \ncepuse s` se gndeasc` deja la
secretul tenebros cunoscut numai de Orrin Travis, [i care-i ]inea
desp`r]i]i. |n plus, \[i spunea c` de fiecare dat` cnd f`cuser`
dragoste, la \nceput Brett o respinsese. Atunci, \[i aminti ce se
petrecuse \ntre ei cu o zi \n urm`, pe plaj`.
Ce voise s` spun` prin cuvintele: "exist` multe alte lucruri \n
rela]ia noastr` care merit` s` fie cultivate [i \mbog`]ite ... S` nu
ne l`s`m du[i de valul dorin]ei fizice ..."? Va mai face vreo aluzie
la acest subiect, sau va l`sa lucrurile s`-[i urmeze cursul normal?
Sim]ind un val de nelini[te \n gt, \[i d`du seama c` iubirea ei
pentru Brett era \n mod iremediabil legat` de viitorul centrului.
INSULA CENTAURULUI 249
|n cazul acesta, se impunea \ntr-adev`r un alt tip de rela]ii \ntre
ei. Oare Brett avea inten]ia s` lungeasc` de azi pe mine o
leg`tur` sentimental` [i episodic` \n spatele unei aparente rela]ii
de afaceri?
Dac` a[a st`teau lucrurile, era evident c` Allison se vedea silit`
s`-l p`r`seasc` [i pe el [i Ransome's Cay.
Ce vrei de la mine, Brett? \i venea s` strige. O re]inea numai
teama ca nu cumva r`spunsul lui s` fie exact cel pe care nu voia
s`-l aud`!
Deodat`, Godiva se opri \n fa]a unui mic animal cu blan` care
traversa poteca, distr`gnd-o pe Allison din gndurile ei. Apoi,
dup` vreo sut` de metri, dintre tufi[uri \[i f`cu apari]ia un pui de
c`prioar`, care se uit` la ei tremurnd u[or pe picioarele lui
firave, \n timp ce se apropiau de el. Brett \[i opri calul [i lu` frul
din minile lui Allison, for]nd-o pe Godiva s` stea pe loc.
Crezi c` am putea s`-l mngiem? Pare aproape \mblnzit,
[opti Allison preg`tindu-se s` coboare de pe cal.
Dar Brett o opri.
Nu e o idee prea bun`, \i spuse el tot \n [oapt`. R`mi aici.
Probabil c` mama lui se afl` prin apropiere. Dac` te atingi de
puiul ei, poate s` devin` foarte agresiv` [i loviturile ei de copite
pot fi mortale!
|ntr-adev`r, peste cteva secunde, din l`st`ri[ ie[ea o
c`prioar` fixndu-i cu intensitate, cu n`rile frem`tnd. Dat fiind
c` cei doi c`l`re]i nu aveau aerul c` vor s` avanseze spre ea, \l
amu[in` cteva clipe pe puiul ei, dup` care \ncepu s`-l ling`. Dar
250 GEORGIA HARRIS
cnd acesta vru s` sug`, \l \mpinse cu violen]` [i fugi \n p`dure,
urmat` \ndeaproape de puiul ei.
Allison [i Brett ajunser` la Buttonhook Cove, \n apropierea
locului \n care odinioar` rul se n`pustise spre mare prin
intermediul unei cascade artificiale. Se oprir` pentru a-[i l`sa caii
s` se adape. Brett \i comand` lui Cherokee s` execute o mi[care
de r`sucire, \n a[a fel \nct cei doi tineri se trezir` fa]` \n fa]`. El
se aplec` spre Allison [i o s`rut` la \nceput u[or, apoi din ce \n
ce mai pasionat. Tremurnd din tot trupul, ea r`spunse
s`rut`rilor lui [i \n curnd st`tea \nl`n]ui]i, \n timp ce sub ei, cele
dou` animale sorbeau cu \nghi]ituri lacome apa limpede [i rece
a rului.
Apoi, deodat`, Cherokee se dep`rt` pu]in [i o mu[c` de
coaps` pe iap`, for]ndu-i s` se despart`. Surprins`, Allison fu ct
pe-aci s`-[i piard` echilibrul [i se prinse de coama Godivei. Ceva
mai departe, Brett tr`gea \ncruntat de frul lui Cherokee, furios
pe arm`sar.
Ai p`]it ceva? se interes` el cu o voce \ngrijorat`. Puteai s`
te r`ne[ti foarte grav. Galopul de asear` prin furtun` probabil c`
i-a trezit instinctele s`lbatice, de[i azi-diminea]` era foarte calm.
Ame]it` de ardoarea \mbr`]i[`rii lor, Allison uit` c` fusese gata
s` cad` din [a [i-i spuse aproape \n [oapt`:
N-ar fi mai bine s` ne \ntoarcem la conac? Probabil c` Peg
m` caut` deja peste tot. Se gr`be[te foarte tare s` pun` la punct
vila. {i Allison ardea de ner`bdare s` contribuie la demararea
proiectului, dar avea totu[i unele re]ineri. Ce vrei de la mine,
INSULA CENTAURULUI 251
Brett? |ntrebarea o obseda zi [i noapte [i-i strica bucuria din
diminea]a aceea. |n dou` rnduri fusese pe punctul de a-i pune
\ntrebarea pe nea[teptate, dar de fiecare dat` se ab]inuse.
Nici peregrin`rile lui Brett prin Statele Unite pentru a da de
urma lui Orrin Travis nu o lini[tiser` prea mult, cu att mai mult
cu ct nu \n]elegea de ce nu-i vorbise despre inten]iile lui cu o
sear` \n urm`. Dat fiind \ns` c` el ceruse doctorului McGinnis s`
nu spun` nim`nui nimic, nu voia ca Brett s`-l acuze apoi pe
biolog de indiscre]ie. |n plus, se temea ca nu cumva acesta s` o
interpreteze drept un semn de ne\ncredere fa]` de el, tocmai
acum cnd \ncepuser` s` se \n]eleag` att de bine.
|n definitiv ce o privea pe ea trecutul lui Brett? |l iubea f`r`
nici o re]inere a[a cum era. Orict de dureros ar fi secretul lui,
acesta nu i-ar schimba cu nimic sentimentele fa]` de el.
Trebuia s` se conving` pe ea \ns`[i c` orice s-ar \ntmpla,
Brett asigura viitorul insulei Ransome's Cay.
Cufundat` \n gnduri, lui Allison i se p`ru drumul de
\ntoarcere acas` mult prea scurt [i curnd ajunser` \n fa]a cl`dirii
maiestuoase.
Allison, Brett [i Peg \[i petrecur` restul dup`-amiezii studiind
clauzele unui contract prin care se transforma conacul \ntr-un
centru de cazare pentru oamenii de [tiin]` specializa]i \n
cercetare oceanografic`. Totul p`rea att de clar, \nct Allison se
preg`tea s`-l semneze pe loc, dar Brett insist` ca ea s`-l roage pe
fostul ei patron din New York s`-i recomande un avocat care s`
se ocupe de document, pentru a-i ap`ra interesele.
252 GEORGIA HARRIS
C`zur` apoi cu to]ii de acord asupra faptului c`, odat` cu
plecarea ultimilor clien]i care urma s` aib` loc s`pt`mna
viitoare, vila s` r`mn` \nchis` pn` la inaugurarea centrului.
Trebuie s` s`rb`torim acest eveniment! spuse Brett la
sfr[itul discu]iei, \n momentul \n care era pe punctul de a pleca.
Eu [i doctorul McGinnis am fi extrem de onora]i dac` a]i fi
prezente \n seara asta la masa noastr`. Cu aceast` ocazie ve]i
putea vizita [i iahtul Ulysse. V` voi trimite "limuzina" noastr` pe
la ... s` zicem ora opt? Adic` dup` ce ve]i servi cina clien]ilor
vo[tri.
O limuzin`! Ce mai lux! exclam` Peg c`tre Allison, dup`
plecarea lui Brett. Crezi c` ar trebui s` ne punem rochiile de
sear`?
L`sndu-se o clip` furat` de imaginea unei luni pline \n timp
ce st`tea ghemuit` la pieptul lui Brett pe punte, Allison se uit` la
prietena ei cu un aer absent [i o anun]` vis`toare:
M` voi \mbr`ca disear` cu cele mai frumoase haine pe care
le am.
Apoi, revenind brusc la realitate, \i spuse vesel lui Peg:
Sper c`-]i vei l`sa rochia aceea oribil` \n dulap!
Prietena ei \i arunc` atunci o privire nedumerit`, ca [i cum ar
fi \n]eles abia \n acel moment motivul purt`rii ciudate a lui
Allison ...
***
INSULA CENTAURULUI 253
"Limuzina", care nu era dect ma[inu]a cu trei ro]i a echipei
de exploatare, sosi la ora stabilit`. {oferul, adic` doctorul
McGinnis, purta o jachet` demodat` de culoare bleumarin. Le
salut` pe cele dou` femei cu un zmbet vesel, apoi se uit` cu
admira]ie la Peg, \mbr`cat` \ntr-o rochie mulat` pe trup de
culoarea caisei, de existen]a c`reia nici m`car Allison nu avea
habar. Rochia aceea \i scotea \n eviden]` formele feminine ale
trupului.
Bucuroas` s-o vad` pe prietena ei \mbr`cat` mult mai \ngrijit
dect de obicei, Allison nu se sup`r` deloc de indiferen]a
biologului fa]` de felul cum ar`ta ]inuta ei.
Ceva mai trziu, ajungeau la Ulysse, care era ancorat \n largul
lagunei. Brett le a[tepta, aplecat peste bord.
Aspectul lui contrasta puternic cu obi[nuita lips` de elegan]`
a biologului. Pantalonii albi, jacheta neagr` croit` perfect [i e[arfa
din m`tase ro[ie \nnodat` \n jurul gtului \l f`ceau s` arate
superb.
De altfel, Allison nu-[i ascunse deloc bucuria c` \l revedea.
|ncercnd s` uite de \ndoielile care o bntuiser` toat` ziua, se
apropie de el [i fu mirat` cnd \i lu` mna, o duse la buze [i i-o
s`rut`. Tocmai avea de gnd s`-i ironizeze galanteria desuet`,
cnd el \[i lipi senzual gura de c`u[ul palmei ei. Atunci, fu
str`b`tut` de un fior de voluptate, umplnd-o de o fericire de
nedescris.
|[i cufund` apoi ochii lui limpezi [i misterio[i precum oceanul
\n ochii ei.
254 GEORGIA HARRIS
Ar trebui s`-i cer mai des lui Henry s` organizeze acest gen
de expedi]ie, \i [opti el la ureche, pentru a nu fi auzit dect de ea.
Nu m` a[teptam s` aduc` la bord o siren` la fel de frumoas` ca
aceea \ntlnit` la Buttonhook Cove \ntr-o anumit` diminea]` ...
Allison \i adres` un zmbet radios, sorbindu-i de pe buze
fiecare cuvnt. Era bucuroas` c` rochia de un verde pal, cu fusta
larg` care-i flutura \n jurul picioarelor la fiecare pas, evoca
aceast` imagine \n mintea lui Brett.
Peste cteva minute, st`teau cu to]ii pe puntea lui Ulysse, \n
lumina aurie a asfin]itului. St`teau veseli de vorb`, avnd \n mn`
cupe pline cu [ampanie.
Cnd se l`s` \nserarea, Brett \i invit` s` ia loc \n jurul unei
mese acoperite cu o bucat` de damasc de un albastru-deschis,
care scotea \n eviden]` lumina clar` a lumn`rilor din uria[ele
candelabre din alam`. |n centrul acesteia, o uria[` floare de
magnolie \[i etala petalele \ntr-un bol din argint.
|n afar` de friptura de vit`, toate celelalte componente ale
delicioasei mese proveneau din p`mntul insulei Ransome's Cay
sau din ocean. Vocea lui Brett tremura de emo]ie atunci cnd
anun]` c` stridiile fuseser` culese din noua cresc`torie.
Spanacul, ro[iile cu busuioc [i cartofii mici care \nso]eau felul
principal de mncare crescuser` \n gr`dinile de zarzavat ale
insulei, ca [i salata verde. La desert se desf`tar` cu o varietate de
c`p[uni culese de la marginea p`durii de c`tre gemeni, peste
care puseser` ni[te fri[c`.
Ave]i noroc c` o avem pe Effie la conac!
INSULA CENTAURULUI 255
Altfel a[ veni mine-diminea]` s`-l r`pesc pe buc`tarul t`u,
spuse Peg punndu-[i \nc` o por]ie de fri[c`.
Oricum, n-ai reu[i s`-l ademene[ti la conac, \i r`spunse
Brett izbucnind \n rs. Nu se ocup` dect de mesele foarte
speciale [i nu lucreaz` niciodat` mai mult de patru ore.
Eu cred c` nu ]i-ar conveni s`-]i fie mult` vreme buc`tar,
Peg, interveni doctorul McGinnis cu o sclipire [ireat` \n ochi.
Folose[te cel pu]in zece crati]e ca s` fac` jum`ri de ou` [i nu
spal` niciodat` vasele. Ar trebui s` vezi \n ce hal arat` buc`t`ria
acum! Dac` i-ar reveni lui Brett sarcina de a cur`]a totul, ar \nv`]a
probabil s` fac` orice mncare \ntr-o singur` tigaie, a[a cum fac
eu!
Brett \[i roti privirea \n jurul mesei cu o figur` ironic`, dar nu
ad`ug` nimic atunci cnd Allison, ne\ncrez`toare, exclam` pe un
ton afectuos:
V`d c` ne rezervi multe surprize \n seara asta, Brett
Ransome!
Era o noapte de vis. Ceva mai trziu, sprijini]i cu coatele de
balustrad`, admirau luna care \[i reflacta lumina argintie \n apele
calme ale lagunei.
Aveam de gnd s` te duc s` vizitezi iahtul, dar cred c` va
r`mne pentru alt` dat`, spuse Brett, urndu-i noapte bun` lui
Allison.
De exemplu, mine. Date fiind \ns` criticile aspre f`cute de
doctorul McGinnis ceva mai devreme, prefer s` frec pu]in tig`ile
\nainte de a-]i ar`ta splendorile lui Ulyse.
256 GEORGIA HARRIS
***
Seara aceea marc` o schimbare \n rela]iile dintre Allison [i
Brett, care devenir` \n acela[i timp mai profunde, dar mai dificile,
mai frustrante, dar [i mai fericite.
A doua zi spre sear`, a[a cum promisese, Brett o conduse s`
fac` o vizit` pe barca lui, care era mai s`rac echipat` dect
Calypso, a comandantului Cousteau. Lui Allison \ns` i se p`ru c`
tn`rul este prea modest.
Cu toate astea, de[i fusese foarte impresionat` de instala]iile
moderne montate pe un iaht de pl`cere, Allison se \ntorcea acas`
cople[it` de un sentiment de triste]e. Era adev`rat c` Brett se
purtase cu ea foarte afectuos, ba chiar tandru, pierzndu-[i mult
timp cu ea trecnd dintr-o \nc`pere \n alta [i explicndu-i \n
detaliu cu ce se ocupa fiecare. Echipajul se afla pe [alup` dar
chiar dac` s-ar fi aflat singuri la bordul vasului, tot n-ar fi schi]at
vreun gest ca s-o ia \n bra]e.
Ce vrei de la mine, Brett? Aceast` \ntrebare, r`mas` [i acum
f`r` r`spuns, \i venea din ce \n ce mai insistent \n minte.
|n timpul vizitei, privirile lor nu se \ntlniser` dect o singur`
dat`. |n clipa urm`toare se s`rutau cu patim`, dar vocea
biologului care se auzi la cel`lalt cap`t al vasului prin care-i
anun]a c` se duce s`-i dea o lec]ie de \not lui Peg, \i \ntrerupsese.
INSULA CENTAURULUI 257
|n zilele urm`toare, Brett veni la conac s-o ia pentru a face
plimb`ri lungi c`lare. |i dezv`lui tot felul de locuri despre a c`ror
existen]` habar n-avea. De exemplu, o mla[tin` unde \n tinere]ea
lui asmu]ise un aligator [i prinsese o dat` un pui de mistre] pe
spatele c`ruia f`cuse rodeo! |i ar`t` apoi poiana \n care-l aducea
tat`l s`u odinioar` \n unele nop]i cu cerul plin de stele, cu scopul
de a-l \nv`]a primele no]iuni de astronomie. Mai trziu revenise
cu prietenul s`u din copil`rie, Essau, [i cu o lunet`, ca s` ca s` se
uite la sateli]i.
Uneori, avea impresia c` Brett ar fi vrut s`-i arate ce fel de om
fusese, ca s`-l poat` \n]elege mai bine pe b`rbatul de acum.
De fapt, \n mintea tinerei cele dou` imagini se suprapuneau
adesea [i aceast` impresie fu [i mai puternic` atunci cnd o duse
s` viziteze [alupa.
Acolo, f`cu cuno[tin]` cu cei care fuseser` tovar`[ii lui de
joac` [i colegii lui la [coala micu]` de pe Ransome's Cay, care
duminica era folosit` drept biseric`.
Bine\n]eles c` Allison se salutase cu ei \n timpul petrecerii de
pe patru iulie, dar fusese att de ocupat` \n seara aceea, \nct nu
avusese timp s` stea de vorb` cu ei. {i ei la rndul lor fuseser`
att de ferici]i la ideea de a r`mne pe draga lor insul`, \nct nici
nu observaser` acest lucru, dar acum fiecare din ei voia s`-i arate
ct de bucuro[i erau c` se \ntorseser` acas`.
Dac` Brett nu m-ar fi chemat \napoi, a[ fi cules [i acuma ...
\ncepu s` spun` unul din ei.
Taci din gur`, Brick! i-o retez` Brett serios.
258 GEORGIA HARRIS
N-a[ fi reu[it niciodat` f`r` voi, care v-a]i asumat acelea[i
riscuri ca [i mine. V-a]i sacrificat locurile de munc` sigure pe
care le avea]i pentru o activitate c`reia deocamdat` nimic nu-i
poate garanta succesul!
Brick [i prietenii lui confec]ionau un fel de plut` lung` pe
puntea uria[` a [alupei. Trei alc`tuiri asem`n`toare pluteau deja
lng` flancurile b`rcii. Uitndu-se mai atent la ele, Allison
observ` c` acestea erau acoperite de un grilaj de care st`teau
ag`]a]i un fel de mu[chi de p`dure, dar care erau de fapt
ciorchini de larve. Acolo cre[teau stridiile, i se explic`.
Deocamdat` nu c[tig prea mul]i bani, spuse Ollie Fritter,
un b`rbat de vreo treizeci [i cinci de ani cu o barb` blond`, dar
pe Ransome's Cay se poate tr`i cu pu]in [i \n plus, sunt propriul
meu patron. Nici \n vis n-am sperat s` am a[a ceva!
Dar nu lucrezi pentru Brett? se interes` Allison f`r` s`-[i
ascund` mirarea.
|ntr-un anumit sens, da, \i r`spunse tn`rul zmbind cu
[iretenie.
Nu prea \n]eleg, [opti Allison nedumerit`.
Recunosc c` nici eu, \i m`rturisi Ollie izbucnind \n rs. E o
chestie de participare ... Brett a aranjat totul [i eu am total`
\ncredere \n el
Essau, cel mai vechi prieten al lui Brett, pe care doctorul
McGinnis \l ini]ia \n studiul fundului oceanului, \i veni atunci \n
ajutor. |nalt [i suplu, avea pe fa]` o expresie extrem de
inteligent`.
INSULA CENTAURULUI 259
Urcase de curnd la suprafa]` [i avea \nc` pe el costumul de
scufund`tor.
Form`m cu to]ii o companie, aceea a cresc`torilor de stridii,
un fel de cooperativ` la care posed`m patruzeci [i nou` la sut`
din ac]iuni. Restul \i apar]ine lui Brett. Pn` cnd vom ob]ine
profit din vnz`ri, primim salariu. Drept urmare, am putea s`
r`scump`r`m ac]iunile lui Brett.
Lui Allison ideea i se p`ru frumoas` [i generoas`, dar cnd
\ncerc` s`-l laude pe Brett, acesta se \ntoarse zmbind, \n timp ce
conducea b`rcu]a pneumatic`.
V`d c` Essau, Brick [i Ollie nu [i-au putut ]ine gura, observ`
el pe un ton \n care se amesteca ironia cu afec]iunea. Parc` i-a[ fi
angajat s` se ocupe de imaginea mea! Da fapt, s` fim serio[i, e un
aranjament ct se poate de corect. E adev`rat c` le-am cerut s`-[i
asume un risc, dar m`car s` n-o fac` f`r` s` aib` nici un c[tig din
asta!
Dar de ce ai fost att de generos?
Compania cresc`torilor de stridii se va ocupa de un centru
de cultur` \n paralel cu un centru de cercet`ri de acvacultur`,
\n]elegi? Eventual primul \l va sus]ine pe cel de-al doilea. |n
plus...
Dat fiind c` Brett l`s` fraza neterminat`, Allison insist`:
Care este cel`lalt motiv?
Ei bine, probabil c` asta este una din cele mai rentabile
afaceri ale mele! |n c]iva ani, compania va cump`ra [i p`r]ile
mele [i va deveni independent`.
260 GEORGIA HARRIS
Vor pl`ti un fel de chirie insulei care va merge direct \n
casieria centrului de cercet`ri.
Astfel, \ncet-\ncet, prin intermediul prietenilor lui din
copil`rie, a lui Bunker, Effie [i doctorului McGinnis, Allison afla
\n fiecare zi lucruri \n plus despre tn`r. {i fiecare nou`
informa]ie pe care o primea f`cea ca iubirea ei fa]` de el s`
creasc` din ce \n ce mai mult.
Asculta cu aten]ie tot ce spuneau ceilal]i despre el,
emo]ionat` pn` \n adncul sufletului de generozitatea [i
modestia lui. |ntr-un anumit sens, presim]ea acum c`
sentimentele lui Brett erau la fel de adev`rate [i de sincere ca [i
ale ei.
{i totu[i, dintr-un motiv necunoscut, el nu era preg`tit \nc` s`
se implice \n ni[te rela]ii altfel dect episodice [i \ntmpl`toare.
Uneori chiar i se \ntmpla s` devin` foarte posac. |n acele
momente, Allison se \ntreba dac` \l cuno[tea cu adev`rat.
Ce vrei de la mine, Brett? Aceast` \ntrebare \i revenea
permanent \n minte, stricndu-i [i cele mai mari bucurii.
Dac` o iubea, de ce nu-i spunea? Pe de alt` parte, dac` Allison
credea c` Brett nu era dect un capriciu, de ce \[i d`dea atta
silin]` s`-l cunoasc` mai bine?
Dar [i \ntr-un caz [i \n cel`lalt, re]inerea de care d`dea dovad`
fa]` de ea de fiecare dat` cnd r`mneau singuri era de ne\n]eles.
|n fiecare sear`, dup` ce se desp`r]eau, devenea nervoas`.
|ntr-o zi, pe cnd Peg o tachina \n leg`tur` cu "cavalerul ei
galant". Allison \i \ntoarse spatele f`r` s` spun` nimic. |i era prea
INSULA CENTAURULUI 261
team` s` nu-[i tr`deze sentimentele puternice pe care le avea
pentru el \n fa]a prietenei sale.
Plimbarea zilnic` pe cal \mpreun` cu Brett devenise un fel de
ritual. Venea s-o ia chiar \nainte de apusul soarelui, c`lare pe
Cherokee [i cu Godina trop`ind \n spatele lui. Apoi plecau s`
galopeze prin insul`, ame]i]i de vitez` [i de parfumul rafinat al
florilor de pe Ransome's Cay. Nu se opreau din galop pn` nu se
f`cea \ntuneric.
|ntr-o sear`, dup` ce se urm`riser` \n joac` prin valurile de pe
]`rm, fur` surprin[i de bezna nop]ii. L`snd cele dou` animale s`
se duc` \n poian` la semenii lor, se \ntoarser` la vil` pe jos,
strns \mbr`]i[a]i, oprindu-se din cnd \n cnd sub copaci pentru
a se s`ruta, strnindu-[i dorin]a, f`r` s` [i-o domoleasc` \ns`,
deoarece Brett o respingea mereu \n ultimul moment,
tremurnd [i r`suflnd greu.
Brett! explod` Allison, care considera c` situa]ia devenise
de nesuportat, dar [i ridicol`. Nu mai putem continua a[a! Unde
vrei s` ajungi? Nu crezi c` am [i eu dreptul s` [tiu?
Brett oft` [i o lu` din nou \n bra]ele lui. O strnse \ndelung
apoi, vrndu-[i fa]a \n p`rul ei bogat, \i [opti cu o voce r`gu[it`
de emo]ie:
Iubirea mea ... oh, Allison ... dac` nu mi-ar fi team` c` m`
\n[el ...
Oh, Brett ...
Dar tn`rul o f`cu s` tac`, punndu-i un deget pe buze.
Te implor, dragostea mea, mai ai pu]in` r`bdare, insist` el.
262 GEORGIA HARRIS
N-a sosit \nc` momentul potrivit. Atta vreme ct umbra lui
Tyler mai plute[te deasupra ta ... Nu voiam s`-]i impun iubirea
mea \nainte s` fiu sigur c` te-ai eliberat de amintirea lui. Acum
]i-am m`rturisit totul.
"Dragostea mea!" Acest cuvnt rostit cu tonul grav al lui Brett
o f`cu s` tresar` pn` \n adncul sufletului.
Nici nu-i venea s`-[i cread` urechilor! Trebuia s`-i mai spun`
o dat`.
Te iubesc din tot sufletul, Allison, \i spuse el cu calm. Acesta
este singurul lucru care conteaz`, nu-i a[a?
|n timp ce era cuprins` de o fericire nemaipomenit`, el o
s`rut` u[or, apoi disp`ru \n p`dure, l`snd-o singur` \n fa]a
conacului.
Ea \l strig`, dar el nu se mai \ntoarse.
Primul ei gnd a fost acela de a o lua pe urmele lui, dar dup`
cteva clipe de reflec]ie se ab]inu, [tiind c` nu-l va ajunge
niciodat` din urm`, mai ales c` se l`sase \ntunericul.
Brett plecase, dar oare se va mai \ntoarce [i a doua zi
diminea]`? Dac` nu va veni, se va duce ea dup` el, deoarece
acum nu se mai \ndoia de profunzimea sentimentelor lui. |l va
anun]a c` se \n[ela \n privin]a lui Tyler [i \i va m`rturisi [i ea c`-l
iube[te. Vor sta de vorb` pn` cnd totul va fi clar \ntre ei. Apoi
se vor s`ruta ...
Oh, Brett, oft` ea.
Deodat`, se sim]i mult mai u[urat`. Fu cuprins` de un val de
bucurie care o f`cu s` izbucneasc` \n rs ...
INSULA CENTAURULUI 263
***
|n timpul s`pt`mnii de dinaintea \nchiderii sta]iunii
balneare, bacul care veni de pe continent nu f`cu dect o singur`
curs` pe zi [i atunci numai pentru un singur pasager care vroia
s` mearg` la Ransome's Cay. Peste jum`tate din camerele vilei
erau goale din cauza \ncet`rii rezerv`rilor, a[a c` Peg [i Allison \i
primeau numai pe turi[tii ocazionali care coborau de pe bac.
A doua zi dup` m`rturisirile lui Brett, \n timp ce cele dou`
prietene mncau ni[te sandvi[uri \n loc de mas` de prnz pe
verand`, v`zur` nava acostnd.
Oh, nu! gemu Peg. Credeam c` vom avea lini[te ast`zi! Sper
s` nu fie zece turi[ti. Tare-mi vine s` le spun c` avem toate
locurile ocupate ... Nu vom reu[i s` termin`m la timp preg`tirile
pentru inaugurarea centrului dac` vom accepta s` caz`m \n
continuare pe toat` lumea.
Am impresia c` e una singur`, observ` Allison z`rind o
femeie blond` \mbr`cat` \n alb.
Dar cnd v`zu cte valize \ngr`m`dea un marinar lng`
necunoscut`, Allison ad`ug`:
Ori are foarte multe bagaje, ori ceilal]i nou` sunt \nc` \n
cabine!
Uite, se duce Max dup` ea! exclam` Peg.
264 GEORGIA HARRIS
|l voi trimite pe Hoddy cu cealalt` ma[in`, ca s` ia toate
bagajele.
Dup` aceea se duse s`-l sune pe fiul ei. care se g`sea, ca
\ntotdeauna, \n hambar. Allison mai r`mase pe teras`, uitndu-se
la femeia \nalt` [i supl` care st`tea pe ponton.
Hoddy \l urm` \ndeaproape pe Max [i \ncepu s`-l ajute pe
fratele lui.
Allison observ` de pe verand` mi[c`rile nervoase ale femeii \n
timp ce le d`dea ordine gemenilor. Iat` prototipul clientei
nesuferite, \[i spuse Allison enervat`.
De[i v`zuse de departe c` avea o siluet` elegant`, Allison nu
se a[teptase ca ea s` fie att de frumoas` de aproape. Frumuse]ea
ei era uluitoare ... dar era compromis` de aerul ei \n]epat [i
posac. Tr`s`turile fe]ei, pielea, gura, totul era perfect. Ochii ei
\ntuneca]i aveau o str`lucire dur` \n timp ce cobora din ma[in`
cu ml`dierea unei feline. Taiorul ei din bumbac alb-alb`strui se
asorta foarte bine cu albastrul-\nchis al bluzei foarte decoltate.
De altfel, lui Allison i se p`ru vreme de cteva clipe c` avea de-a
face cu un manechin celebru.
Hei, voi de-acolo! strig` ea spre gemeni. Ave]i mai mult`
grij` cu geamantanele mele!
Allison o a[tepta f`r` nici o bucurie. Din fericire, Peg reveni
chiar \n momentul \n care vizitatoarea urca sc`rile spre verand`,
permi]ndu-i s` stea mai retras`.
Bine a]i venit la Ransome's Cay! spuse Peg \ntinznd mna
spre clienta ei. Da]i-mi voie s` m` prezint, sunt Peg Crewea ... Fi]i
INSULA CENTAURULUI 265
amabil` [i veni]i cu mine la recep]ie, \n timp ce b`ie]ii v` vor
duce bagajele.
Uite ce e, eu sunt Margo Ransome, a[a c` nu-mi cere s`
completez o fi[`! \i arunc` necunoscuta cu un aer \nfumurat
nelund \n seam` mna pe care i-o \ntindea Peg.
Peg nu se sup`r`, dar pe fa]a ei se putu citi o mare uimire.
V` rog s` m` scuza]i, a]i spus cumva Margo ...
Ransome, da, i-o retez` vizitatoarea. Locul `sta este al meu,
e clar? Acum, te rog s` pui pe cineva s`-mi urce bagajele \n
camera lui Brett [i s`-l anun]i pe so]ul meu c` am sosit ...
Informeaz`-l c`-l a[teapt` so]ia lui ...
Allison se d`du \napoi [i se sprijini cu ambele mini de
sp`tarul unui fotoliu din r`chit`, zguduit` de [oc. Pre] de o clip`,
i se p`ru chiar c` scosese un strig`t, dar, dat fiind c` nu se
\ntoarse nimeni spre ea, \n]elese c` se \n[elase. Cuprins` de
ame]eal`, se cl`tin` pe picioare. Vocile ajungeau la ea ca prin
cea]`.
Domnul Ransome nu locuie[te aici, o anun]` Peg. M` mir`
c` so]ia lui nu [tie acest lucru.
Nu pot s` cred c` Brett poate s` locuiasc` \n alt` parte dect
la conac. De altfel, pe insula asta, aici e singurul loc ct de ct
confortabil ...
Cred totu[i c` ar trebui s` [ti]i unde locuie[te domnul
Ransome ... insist` Peg cu o voce glacial`.
Uite ce este, cucoan`! \i r`spunse Margo. Eu sunt so]ia lui [i
ai face bine s` nu ui]i acest lucru! Nu ne-am v`zut o vreme, dar
266 GEORGIA HARRIS
dup` cum vezi, suntem din nou \mpreun`. {i acum, ocup`-te de
geamantanele mele, te rog. {i trimite pe cineva dup` Brett!
V` repet c` nu e aici, \i replic` Peg cu asprime. {i v` sf`tuiesc
s` v` \ntoarce]i de unde a]i venit. P`cat c` bacul a plecat \napoi,
dar unuia din fii mei \i va face o deosebit` pl`cere s` v` duc` pe
continent.
Peg! \i [opti Allison, uluit`.
Lipsa de polite]e a prietenei ei \ntr-adev`r o [ocase puternic.
Probabil c` Peg \[i pierduse min]ile. Nu-i st`tea deloc \n caracter
s` se \nfurie pe cineva!
Sim]indu-se din nou st`pn` pe ea, Allison se apropie de cele
dou` femei.
|l ve]i g`si pe so]ul dumneavoastr` la cap`tul cel`lalt al
insulei, \n golf, rosti ea cu o voce calm`. Locuie[te \ntr-o caban`
situat` pe plaj`. Dar ... dumneavoastr` cunoa[te]i golful?
Ba bine c` nu! exclam` Margo, f`cnd un gest nervos. Am
tr`it destul de mult` vreme pe insula asta! |n schimb, nu [tiu de
existen]a vreunei ... cabane.
Face parte din centrul de cultur` a stridiilor, o inform` pe
scurt Allison.
Cultur` a stridiilor? S` nu-mi spui c` dragul de Brett are \n
sfr[it cresc`toria lui de scoici! exclam` Margo izbucnind \ntr-un
rs ironic. Am venit la ]anc! Foarte bine, \n cazul `sta, ruga]i-l pe
unul din b`ie]ii dumneavoastr`, doamn` Crewes, s` m` conduc`
la el. Pune]i-mi bagajele \n apartamentul de deasupra salona[ului
... M` leag` de el foarte multe amintiri ... [i rezerv`-ne o mas` ...
INSULA CENTAURULUI 267
|mi pare r`u, doamn` Ransome, dar aceste camere sunt
ocupate, i-o retez` Allison.
Sim]ind c` ajunsese la cap`tul r`bd`rii, tn`ra se \ntoarse spre
Peg
Roag`-i pe Hoddy [i pe Max s` se ocupe de doamna
Ransome.
Dup` ce rosti aceste cuvinte, \i \ntoarse spatele cu un nod \n
gt. Adunndu-[i tot curajul de care se sim]ea \n stare, reu[i s`
intre cu un aer demn \n vil`, f`r` s`-[i tr`deze tulburarea.
Dup` ce \nchise u[a \n urma ei, o lu` la fug` spre
apartamentul ei [i se arunc` pe pat, izbucnind \n plns.
268 GEORGIA HARRIS
Capitolul 16
Brett \[i petrecuse ziua la bordul [alupei, transfernd
ciorchinii de larve \n ni[te bazine cu o temperatur` mai ridicat`
dect cea a minii. S`pt`mna trecut` eclozaser` milioane de
ou`, dnd na[tere la prima genera]ie de stridii de la Ransome's
Cay. |n apele lini[tite [i c`ldu]e ale golfului, molu[tele urmau s`
se reproduc` mai u[or dect \n cele din micile golfuri din jurul
insulei, care erai mai reci.
|n timp ce se urca \n barca pneumatic` pentru a se \ntoarce
pe uscat, gndurile i se \ntoarser` c`tre Allison [i inima \ncepu
deodat` s`-i bat` mai tare. |n curnd, vor c`l`ri unul lng` altul
pe potecile din p`dure. {i acum nu mai trebuia s`-[i ascund`
sentimentele.
|ntr-adev`r, plimbarea zilnic` \mpreun` cu Allison era pentru
Brett perioada ce a mai fericit` a zilei, dar [i cea mai nepl`cut`,
deoarece atunci sim]ea bucurie amestecat` cu o mare nelini[te.
Din ziua \n care avusese loc furtuna, nutrea speran]a c` ea va
\ncepe s`-l iubeasc` ... s` simt` pentru el ceva mai profund dect
o atrac]ie fizic`. {i cu toate astea, nu \ndr`znise s` pun` la
\ncercare ceea ce de fapt nu era dect o b`nuial`, \ncercnd mai
ales s-o fac` s`-l uite pe Tyler \nainte de a-i face o declara]ie de
dragoste, de team` c`, gr`bind prea mult lucrurile, nu cumva s-o
piard` pentru totdeauna. |n plus, cu o sear` \n urm`, f`r` voia
lui, \i m`rturisise totul tremurnd, f`r` s` mai aib` curajul de a
a[tepta s` vad` cum va reac]iona tn`ra.
Din fericire, odat` cu apari]ia razelor orbitoare ale soarelui,
reu[i s`-[i clarifice gndurile. Venise vremea s`-[i tr`iasc`
dragostea la lumina zilei, chiar dac` Allison \nc` nu era hot`rt`.
Acum cnd ea [tia c` o iube[te, trebuia s`-i c[tige inima prin
orice mijloc. |n seara aceea, \i va cere lui Effie s`-i preg`teasc`
mncare pentru un picnic [i va scoate sticla de [ampanie pe care
o preg`tise deja. Vor merge s` \noate la Buttonhook Cove [i-i va
arunca o floare de magnolie la picioare ...
Tocmai se preg`tea s` intre \n caban`, cnd zgomotul
Jeepului \l f`cu s` \ntoarc` repede capul. Peste o secund`,
privirea lui o \ntlnea pe cea rece [i calculat` a femeii pe care
n-o mai v`zuse de zece ani.
Tn`rul se d`du uluit cu un pas \napoi, sprijinindu-se de
parc` ar fi fost gata s` cad`, [i se uit` la figura neschimbat` a
fostei sale so]ii cu un aer n`uc.
Cum de se l`sase cucerit de o femeie att de insensibil` [i de
interesat`? se \ntreb` el.
270 GEORGIA HARRIS
Brett, dragul meu, spuse Margo \n timp ce se apropia de el.
V`d c` e[ti [i acum la fel de frumos ...
|i f`cu semn lui Hoddy care o privea cu o expresie de furie pe
fa]`.
Po]i s` te \ntorci la vil`, nu mai am nevoie de tine, decret`
ea. So]ul meu m` va aduce \napoi \n curnd.
Hoddy ap`s` pe accelerator f`r` s` scoat` nici un cuvnt,
\ntoarse ma[ina [i disp`ru \n adncul p`durii.
Iubirea mea! [opti Margo, care acum se afla foarte aproape
de Brett. Nu m` s`ru]i?
Dar Brett, revenindu-[i din starea de n`uceal`, \[i rec`p`tase
graiul.
Ce cau]i aici? se interes` el pe un ton glacial.
A[a o \ntmpini pe so]ia ta adorat`? r`spunse Margo cu
zmbetul ei cel mai fermec`tor.
Nu m` impresionezi, Margo. Nu mai e[ti so]ia mea. Chiar tu
ai intentat divor].
E[ti sigur? Ei bine, dragul meu, afl` c` te \n[eli amarnic.
N-am avut niciodat` inten]ia s` te las s`-mi scapi din mn`.
Pentru a doua oar` de cnd sosise Jeepul, tn`rului i se p`ru
c` gtul \i era strns \ntr-o menghin`. Se sim]ea prins \n capcan`.
Nu se \ndoia nici o clip` c` Margo spunea adev`rul. Brett fusese
att de jignit [i scrbit de scena surprins` la conac, \nct nici nu
\ncercase s` legalizeze desp`r]irea lor. Dup` ce \nchisese conacul
familiei Ransome din Atlanta, \n care locuise cu Margo, \[i luase
un apartament [i se ocupase de afacerea familiei, angajndu-se
INSULA CENTAURULUI 271
ca simplu muncitor \ntr-una din fabricile de cherestea, numai ca
s` poat` seara s` se pr`bu[easc` epuizat \n pat [i s` se cufunde
\ntr-un somn f`r` vise, deoarece dorea mai mult dect orice pe
lume s`-i uite pe Margo [i pe v`rul lui, Tyler. De fapt, nici nu se
mai gndise la acea \ntmplare nefericit` pn` \n ziua \n care
Tyler a venit s`-i propun` s` cumpere partea lui din Ransome's
Cay. Dar pe vremea aceea, v`rul lui \l anun]ase c` Margo urma s`
se m`rite \n curnd.
La pu]in timp dup` aceea, Brett p`r`sea Statele Unite [i se
\mbarca pe Ulysse. Nu se gndise nici o clip` s` cear` actele de
divor] [i b`nuise c` Margo, dup` ce ob]inuse desp`r]irea oficial`
\n lipsa lui, se c`s`torise cu bogatul ei "rege al cazinourilor".
{i cu toate astea, \n mod instinctiv, era convins de
veridicitatea fiec`rui cuvnt rostit de Margo \n timp ce st`tea \n
fa]a lui, dup` atta amar de ani ... ceea ce era cu att mai
caraghios cu ct el \[i f`cuse un principiu din a nu-l crede
niciodat` pe Tyler. Atunci de ce, tocmai atunci cnd era vorba
despre un lucru att de important, avusese \ncredere \n el? Ar fi
fost ra]ional s` intenteze divor] chiar a doua zi dup` ce
descoperise c` Margo [i Tyler erau aman]i.
Din vina lui, se afla \n prezent \ntr-o situa]ie extrem de
nepl`cut`.
Ce vrei de la mine, Margo? o \ntreb` el cu asprime \n glas.
Margo se uit` la el cu o candoare jignit`.
Dragul meu, am hot`rt s` dau uit`rii trecutul. M-ai p`r`sit,
dar te iert. Nu crezi c` a venit vremea s` ne \mp`c`m?
272 GEORGIA HARRIS
Privirea lui Brett deveni aproape opac` \n clipa \n care \i
r`spundea t`ios:
|ncepnd chiar de mine, avocatul meu va preg`ti actele de
divor].
Nu te gr`bi a[a, dragule. S-ar p`rea c` ai uitat c` n-ai motiv
pentru a[a ceva.
Poftim? explod` Brett, ie[indu-[i brusc din s`rite. Ai uitat c`
te-am prins \n bra]ele lui Tyler?
Tyler e mort, a[a c` nu mai ai nici un martor. Va fi cuvntul
t`u \mpotriva cuvntului meu, spuse Margo cu un zmbet amuzat
pe buze. Cred c` a[ putea s`-l conving cu u[urin]` pe judec`tor
c` sunt o biat` so]ie abandonat` [i am cel mai bun avocat din
lume pentru genul acesta de proces. B`nuiesc c`-l cuno[ti pe
Stoney Mansfield! Presa vorbe[te foarte mult despre el!
Da, Brett \l cuno[tea din auzite. Acest avocat era specializat \n
procesele de scandal [i reu[ise s` stoarc` sume fabuloase de la
ni[te milionari, sume din care probabil jum`tate mergeau \n
propriul buzunar [i cealalt` jum`tate \n cele ale fostei iubite sau
so]ii a magnatului respectiv.
Am \n]eles, Margo, continu` Brett. {tiu foarte bine c` n-ai
nici un chef s` ne relu`m via]a \n comun, care de altfel n-a fost
niciodat` altceva dect o mascarad`. Ce vrei de la mine?
Insula asta, se mul]umi s`-i r`spund` Margo cu o voce
neutr`.
Uluit, Brett o fix` cteva clipe f`r` s` spun` nimic, apoi
articul` rar:
INSULA CENTAURULUI 273
Nu te cred. Tu ai urt \ntotdeauna Ransome's Cay.
M`rturisesc c` nu e locul meu preferat, recunoscu ea cu o
mutr` ironic`, dar cunosc un agent imobiliar californian care ar
fi gata s-o cumpere pentru o mic` avere. Ia imagineaz`-]i,
dragule, insula ta mult iubit` transformat` \n sta]iune turistic`
pentru miliardari!
|ntmpl`tor acest domn se nume[te Orrin Travis? o \ntreb`
Brett \ncruntnd din sprncene.
Cum ai ghicit? spuse Margo aruncndu-i o privire pref`cut
surpeins`. Deci, totul este aranjat. Tu treci insula pe numele meu
[i eu semnez actele de divor]. Astfel, toat` lumea va fi mul]umit`.
}i-ai pierdut complet min]ile? exclam` Brett, dnd \n sfr[it
fru liber furiei.
Nu m` obliga s` apelez la serviciile lui Stoney Mansfield,
Brett. Te avertizez c` s-ar putea s` te lase f`r` jum`tate din averea
familiei Ransome, inclusiv fabricile de cherestea!
M-a[ mira foarte tare s` reu[easc` o asemenea performan]`,
dar deocamdat` n-ai ce c`uta aici.
Ai s` te r`zgnde[ti rapid atunci cnd vei sta pu]in de vorb`
cu avocatul meu. Mai gnde[te-te! M` g`se[ti la conac \n
urm`toarele zile.
Brett ar fi dorit foarte tare ca Allison nici m`car s` nu [tie de
existen]a unei doamne Brett Ransome! Acum, imediat dup` ce va
sc`pa de Margo, trebuia s`-i povesteasc` totul. Fire[te, avusese de
gnd s`-i vorbeasc` despre acest subiect zilele astea, dar regreta
c` n-o f`cuse mai devreme.
274 GEORGIA HARRIS
Nici nu \ndr`znea s` se gndeasc` la tot r`ul pe care putea
Margo s`-l fac` lui Allison \nainte s` plece, deoarece era prea
trziu s-o mai trimit` ast`zi \napoi pe continent [i nu putea s-o
\nchid` \n camera ei pn` a doua zi diminea]`!
Foarte bine, Margo, spuse el \n cele din urm`. Dac` insi[ti,
m` voi gndi la propunerea ta, dar cu o condi]ie. A[ vrea s`-]i
petreci noaptea aici, \n caban`. Vei vedea c` e confortabil` [i are
[i aer condi]ionat.
Surprins` de propunerea lui nea[teptat`, Margo \i r`spunse
cu o voce mieroas`:
Cu cea mai mare pl`cere, dragule. V`d c` nu te-ai schimbat
deloc. Ai r`mas acela[i b`rbat galant.
Brett se d`du la o parte ca s-o lase s` intre, [i ea \l atinse \n
mod provocator cnd trecu pragul cabanei.
Brett Ransome, [opti ea cu intona]ii suave. |ncep deja s` te
regret.
Dup` ce o instal` pe Margo \ntr-o camer` foarte mic`, o p`r`si
pentru a merge s`-i cear` lui Bunker s`-i aduc` bagajele. Dar
dup` aceea, nu se mai \ntoarse \n golf. |n definitiv frigiderul era
plin [i dac` se plictisea, putea s` se uite la televizor.
Din fericire, doctorul McGinnis plecase la un seminar de
specialitate, ceea ce evita multe probleme.
Era trecut de ora dou`sprezece noaptea cnd, s`tul s` se tot
plimbe pe puntea lui Ulysse, Brett se \ntinse pe podeaua
acestuia, \ncepnd s` priveasc` stelele, pentru a-[i calma
tulburarea sufleteasc`. Sosirea lui Margo amenin]a s` distrug`
INSULA CENTAURULUI 275
lucrul la care ]inea cel mai mult pe lume. C`ci Margo, orict de
incredibil putea s` par`, era \nc` so]ia lui.
A doua zi diminea]`, dup` ce petrecu o noapte alb`, se gr`bi
s-o trezeasc` pe Margo, care se plnse imediat c` o doare capul.
Amenin]`rile tale nu servesc la nimic, Margo, spuse el
privind-o cu asprime. Nimeni nu va crede c` te-am p`r`sit f`r`
nici un motiv [i tu e[ti perfect con[tient` de asta. Am cerut s` vin`
avionul companiei s` te ia. Trebuie s` soseasc`. |mbrac`-te
repede. Merg [i eu cu tine.
F`r` s` par` afectat` de discursul, Margo se \ntinse [i c`sc`
\ndelung.
Dar soarele abia a r`s`rit, gemu ea.
Atunci, Brett z`ri \n c`su]` ni[te haine de femeie \mpr`[tiate
pe fotolii. Sticla de [ampanie pe care o pusese deoparte pentru
picnicul cu Allison z`cea goal` pe mas`. Brett se \ntreb` cu o
u[oar` ironie dac` nu cumva Margo \[i petrecuse noaptea
probndu-[i \mbr`c`mintea din geamantane
Ce vom face la Atlanta? \l \ntreb` ea cu o voce indispus`.
|mi voi consulta avocatul [i voi cere divor]ul, o inform` el.
Iar pe tine te duc la aeroport [i te urc \n primul avion care pleac`
spre ... chiar, pe unde locuie[ti acum?
Brett, foarte st`pn pe el, p`rea calm. Furioas`, Margo \i trti
u[a \n nas. Totu[i, atunci cnd avionul companiei ateriz` pe
plaj`, era gata de plecare [i, spre mirarea lui, nu profer` nici o
amenin]are [i-l urm` f`r` s` protesteze.
Nep`sarea ei era numai aparent`.
276 GEORGIA HARRIS
Nu l`s` s`-i cad` masca dect cnd ajunser` la Atlanta, \n timp
ce Brett se preg`tea s-o \mbarce \n avionul de Los Angeles. Ea se
uit` mai \nti \ndelung la el cu un aer dur, dup` care \i spuse:
Nu-]i vei reveni niciodat` de pe urma a ceea ce ]i se va
\ntmpla, Brett Ransome. N-ai f`cut nimic ca s` aranjezi lucrurile
[i m-ai l`sat singur` \n cabana aceea mizerabil`, asear`. De ce
n-ai \ncercat s` m` \mbunezi? Atunci cnd Stoney Mansfield va
termina cu tine, voi fi o femeie bogat`!
Se uit` apoi fix la avionul pe care urma s`-l ia [i se \ntoarse
brusc spre Brett, cu o expresie de ur` pe fa]`.
De fapt, s` nu-]i \nchipui c` nu [tiu c` ai avut o leg`tur` \n
timp ce \nc` eram c`s`tori]i!
Brett se uit` la ea cu un aer ne\ncrez`tor, \ntrebndu-se ce
voia de fapt s` spun`.
Am un martor care va spune sub jur`mnt c` v-a v`zut pe
amndoi aici, \n Atlanta! Ce zici de asta, dragule?
Dup` ce rosti aceste cuvinte, \i \ntoarse spatele [i o lu` pe
culoarul care ducea spre avionul ei.
Orrin Travis! \[i spuse Brett. Allison! Margo [i agentul
imobiliar vor \ncerca s`-l acuze de adulter?
Sngele \i \nghe]` brusc \n vene [i se gndi la Allison. Oare
cum reac]ionase la sosirea lui Margo? Totu[i, nu \ndr`znea s` se
duc` s-o \ncurajeze. Era vinovat, cel pu]in pn` cnd va \nainta
cererea de divor].
Se acuz` \nc` o dat` de neglijen]`. De ce nu f`cuse diligen]ele
necesare \n urm` cu zece ani? Cuno[tea \ns` r`spunsul: se temea
INSULA CENTAURULUI 277
ca numele lui s` nu fie trt \n noroi de c`tre pres`! Fusese mai
u[or s` nu fac` nici o mi[care, s` trag` de timp [i s`-i achite lui
Margo suma exorbitant` pe care o ceruse la \nceputul c`s`toriei
lor. Avea vaga speran]` c` \ntr-o bun` zi va \ntlni un b`rbat
suficient de bogat care s-o ia de nevast` [i s-o fac` s` nu-i mai
pese de avantajele oferite de acest` situa]ie.
Ar fi trebuit s` acorde mai mult` aten]ie faptului c` nu primise
nici un act din care s` reias` c` fusese intentat divor]ul. Aceea era
cea mai mare gre[eal`. Dup` ce v`zuse fotografia lui Margo la
bra]ul "regelui cazinourilor", nu-i mai d`duse nici un ban,
presupunnd c` totul se terminase \ntre ei [i n-o va mai vedea
niciodat`. Ct de mult se \n[elase!
Totu[i, era un lucru care-l intriga: dac` erau \n continuare so]
[i so]ie, de ce Margo, \n momentul \n care nu-i mai trimisese
cecul lunar, nu protestase \n vreun fel? A[a ceva nu-i era
caracteristic.
Timp de cteva clipe, fu \nsufle]it de o raz` de speran]`. Ce
grozav ar fi s-o poat` lua \n bra]e pe Allison [i s-o asigure c` era
un om liber!
Cnd ajunse ceva mai trziu la biroul lui, \ncepu s` fac`
cercet`ri.
|mi pare r`u domnule, dar n-am nici o informa]ie \n
leg`tur` cu un divor] pe numele Ransome, \i r`spunse cu o voce
politicoas` func]ionara de la prim`ria din Reno.
Dup` ce-i mul]umi interlocutoarei lui pentru ajutor, Brett
\nchise telefonul cu teama \n suflet. Pn` la urm`, Margo nu
278 GEORGIA HARRIS
min]ise! De data asta spusese adev`rul, [i avea inten]ia ferm` de
a-l tr\ \n fa]a judec`torului [i s` p`teze numele familiei Ransome!
Brett era disperat. |i purta pic` mai ales v`rului s`u Tyler,
care-l adusese \ntr-o asemenea situa]ie umilitoare [i nu \ncercase
s` repare r`ul pe care i-l cauzase ... {i acum era \n joc nu numai
viitorul lui, dar [i al lui Ransome's Cay [i al lui Allison. ...
***
Avocatul lui Brett, Justin Collins, p`ru optimist referitor la
rezultatul divor]ului pn` \n momentul \n care Brett \i dezv`lui
numele avocatului ales de Margo.
Asta nu mai e bine deloc,bomb`ni el \ncruntndu-se brusc.
Dac` Mansfield accept` s-o reprezinte, \nseamn` c` are mari
[anse s` c[tige. Individul `sta nu ac]ioneaz` la \ntmplare ... Nu
l-am v`zut niciodat` lund ap`rarea celor slabi!
Peste patru zile, \n timp ce Brett se preg`tea s` se \ntoarc` pe
Ransome's Cay, Brett se felicit` c` rezistase tenta]iei de a o suna
pe Allison ca s`-i explice ce se petrecea. Trebuia s`-i anun]e
catastrofa prin viu grai! C`ci nu putea s`-i ascund` acum absolut
nimic. Trebuia s` fie informat` despre tot [i s` aib` \ncredere \n
ea ...
Brett a[teptase ca Justin Collins s` termine demersurile
necesare intent`rii divor]ului \nainte s` se \ntoarc` lng` femeia
INSULA CENTAURULUI 279
pe care o iubea, c`ci nu voia s` apar` \n fa]a ei ca un b`rbat
c`s`torit.
Dar oare \l va crede? Cum va putea s-o conving` c` \n timp ce
f`ceau dragoste nu [tia c` existau ni[te leg`turi legale \ntre el [i
Margo? Viitoarea lui fericire depindea \n \ntregime de reac]ia
tinerei. La acest gnd, hot`rrea lui devenea [i mai puternic`.
Dar, acum era sigur c` o va convinge!
{i ardea de ner`bdare s-o strng` \n bra]ele lui! S`-i [opteasc`
la ureche vorbe de iubire, s`-i jure c`-i va lua locul lui Tyler \n
inima ei!
Dup` ce micul avion \l l`s` \n golf, \i ur` pilotului drum bun
la \ntoarcerea pe continent [i se \ndrept` cu pa[i mari spre
caban`, ca s`-[i lase acolo geamantanul. A[tepta cu ner`bdare
s-o vad` pe Allison [i se sim]ea mai u[urat la ideea c` doctorul
McGinnis, al c`rui seminar se prelungea, era plecat, deoarece,
de[i i-ar fi pl`cut s` stea de vorb` cu prietenul lui, care-i d`dea
mereu sfaturi \n]elepte, prefera deocamdat` s` p`streze secretul
\ntre el [i Allison.
|n clipa \n care cobora cele cteva trepte ale laboratorului
pentru a se duce la conac cu ma[inu]a cu trei ro]i, r`mase
\ncremenit cnd v`zu o barc` cu motor care se apropia de ]`rm.
Mijindu-[i ochii, recunoscu silueta greoaie a lui Orrin Travis.
Furios la culme, strnse din pumni [i, trntind u[a \n urma
lui, alerg` spre nou-venit pentru a-l \mpiedica s` debarce, dar era
prea trziu.
Agentul imobiliar pusese deja piciorul pe plaj`.
280 GEORGIA HARRIS
Car`-te! \i ordon` pe un ton aspru Brett, fixndu-l pe
musafirul nepoftit cu un aer amenin]`tor.
Dar era evident c` Orrin Travis n-avea nici o inten]ie s`-i
execute ordinul.
Ai un caracter foarte urt, domnule Ransome, dar cred c` de
data asta vei fi interesat de propunerea mea. Am venit s` te scot
din \ncurc`tur`. B`nuiesc c` dore[ti s` scapi de so]ia dumitale.
De[i agentul \i facea sil`, Brett se sim]i tentat s`-l asculte.
Mai degrab` am impresia c` a]i pus la cale toat` afacerea
asta \mpreun`, dar po]i s`-mi spui ce ai pe suflet.
Te \n[eli, nu mai sunt asociat cu Margo. {tii ce fel de om
este ... Imediat ce m-am \ntors cu spatele, a \ncercat s` m` trag`
pe sfoar`.
Brett a[tept` urmarea cu bra]ele \ncruci[ate la piept. Dup` ce
f`cu o pauz`, Orrin Travis continu`:
Are cel mai bun avocat din Statele Unite pentru genul acesta
de afaceri, domnule Ransome. Nu po]i s` c[tigi. Margo va
dobndi insula [i jum`tate din averea dumitale, te asigur c` a[a
se va \ntmpla. Dar pot s` spun c` ai noroc, deoarece ei conteaz`
pe depozi]ia mea ca s` pun` mna pe toate astea!
Brett se uit` la el cteva clipe cu un aer glacial, \ntrebndu-se
dac` nu cumva Orrin Travis avea de gnd s`-i fac` din nou
propunerea de a cump`ra Ransome's Cay.
S` \n]eleg c`, \n cazul \n care ]i-a[ vinde insula, nu vei
depune m`rturie? De fapt [i asta e o form` de [antaj.
Travis aprob` f`cnd un semn din cap.
INSULA CENTAURULUI 281
Nu v`d ce avantaj ai avea din asta, ad`ug` Brett. Dac` Margo
va reu[i s`-mi ia insula, ]i-o va vinde imediat dumitale.
Tocmai aici e problema, oft` agentul imobiliar. Acum Margo
vrea s` dea Ransome's Cay celui care ofer` mai mult, ceea ce pe
mine m` scoate din joc, pentru c` insula ar deveni prea scump`
pentru posibilit`]ile mele.
Dar, de fapt, \n ce ar consta m`rturia dumitale? se interes`
Brett, \ncruntndu-se.
Dup` ce se uit` la ]`rm, omul de afaceri arunc` o privire \n
spatele lui, ca pentru a se asigura c` avea posibilitatea s` se
retrag` rapid spre barc`.
Nu trebuie s`-mi dai r`spunsul pe loc, \i suger` el repede.
Sun` la cabinetul Carlos, din Los Angeles. Ei [tiu \ntotdeauna
cum s` dea de mine.
|nc` nu mi-ai spus ce aveai de gnd s` declari \n fa]a
judec`torului, insist` Brett.
P`i ... trebuia s` jur c` dumneata [i doamna Hill a]i petrecut
noaptea \mpreun` la Atlanta. Dat fiind c` v-am surprins \n
flagrant delict, m-ai amenin]at. Ceea ce este adev`rat, nu-i a[a?
spuse agentul f`cnd un pas \napoi \n timp ce Brett se apropia de
el. Avndu-l pe Mansfield drept avocat, probabil c` presa va fi
foarte interesat` de afacere. Dar poate c` nu-]i pas` de asta, poate
c` nu te temi de scandal ...
Dup` ce rosti aceste cuvinte, Orrin Travis se gr`bi s` se
\ntoarc` la relativa siguran]` a b`rcii sale. Brett era att de scrbit
de toat` discu]ia, \nct nici nu mai catadicsi s` se duc` dup` el.
282 GEORGIA HARRIS
***
Allison a plecat? Ce vrei s` spui? o \ntreeb` pe Peg Crewes
ceva mai trziu, privind atent figura dojenitoare a acesteia.
St`teau amndoi \n picioare \n mijlocul uria[ului hol de la
intrarea \n conac [i Peg afi[a o atitudine de-a dreptul glacial`.
De ce nu i-ai spus c` e[ti \nsurat? se interes` ea cu asprime.
Brett cl`tin` din cap, ca [i cnd ar fi vrut s` se trezeasc`
dintr-un vis urt.
Nici prin cap nu mi-a trecut c` a[ mai fi c`s`torit, \i m`rturisi
el pe [leau. Sunt cincer, Peg. Toat` povestea asta n-are \ns` nici
o leg`tur` cu noi!
Peg, ne\ncrez`toare, nu-[i putu re]ine o exclama]ie:
{i cnd m` gndesc c` trebuia s` fii Ransome cel bun! spuse
ea cu ironie.
V`rul t`u i-a l`sat mo[tenire jum`tate din aceast` insul`, ceea
ce reprezint` foarte pu]in \n compara]ie cu sumele fabuloase pe
care le-a stors de la ea, apoi ]i-o vinde ]ie f`r` s`-i spun` nimic. {i
acum, \ntmplarea face ca tu ...
Stai pu]in! i-o retez` imediat Brett. Cum adic` a stors bani
de la ea? Nu mi-a spus nimeni nimic despre povestea asta! Dar
sunt gata s-o cred, fiind vorba despre Tyler. Nu \n]eleg \ns` de
ce-l mai ap`r` Allison [i acum.
INSULA CENTAURULUI 283
Eu sunt singura care [tie exact ce s-a petrecut \ntre v`rul
dumitale [i Allison. Eram de fa]` atunci cnd a descoperit ce
gre[eal` f`cuse deschiznd un cont comun cu Tyler. Individul ,
pur [i simplu a ruinat-o! Din fericire [i-a dat seama de asta pu]in
mai \nainte [i a reu[it s` mai salveze o parte din averea l`sat` de
p`rin]ii ei!
|nseamn` c` atunci cnd a avut loc accidentul, nu mai erau
\mpreun`? o \ntreb` Brett uluit.
De[i trata cu cea mai mare seriozitate c`snicia, Allison n-a
mai putut rezista. Atunci cnd a aflat c` o mai [i \n[ela, l-a p`r`sit.
Asta s-a \ntmplat \n urm` cu mul]i ani, dar oricum, \[i pierduse
orice iluzie \n privin]a lui. Nu-l mai iubea.
Poftim?! exclam` Brett revenindu-i brusc speran]a.
Dimpotriv`, eram convins c` e \ndr`gostit` [i acum de el ... A[a
mi-a zis Effie zilele trecute ... [i am surprins [i o discu]ie \ntre ea [i
prietenul ei din New York ... Cum se nume[te ... Ah, da, Bob Birch.
Eram convins c` Allison a r`mas poate ata[at` de amintirea lui.
Ai dedus asta pentru c` refuz` s`-l vorbeasc` de r`u pe
Tyler, nu-i a[a? Allison nu-[i va permite niciodat` s` fac` a[a ceva.
Ea consider` c` a luat-o pe un drum gre[it [i atta tot. De ce s`
se mai \ntoarc` \n trecut? E \nc` foarte tn`r` [i are tot viitorul
\nainte ...
Atunci, Brett strnse cu c`ldur` minile lui Peg \n ale lui.
|]i mul]umesc, Peg. |]i sunt profund recunosc`tor pentru
explica]iile pe care mi le-ai dat. Acum, spune-mi unde este.
Peg \i arunc` o privire glacial`.
284 GEORGIA HARRIS
Nici nu m` gndesc! \l asigur` ea hot`rt`.
Te rog, Peg! Fii \n]eleg`toare ... Spune-mi m`car cam pe
unde poate fi ...
Odat` cu capul! exclam` Peg, sup`rat`. |mi place foarte
mult de tine, Brett, dar faptul c` i-ai ascuns lui Allison c` e[ti
\nsurat e o minciun` de neiertat, demn` numai de Tyler! Po]i s`
fii sigur c` nu te voi ajuta s`-i distrugi via]a. Sunt totu[i prietena
ei ...
Resemnat, Brett se duse la buc`t`rie \n speran]a c` va afla
cteva informa]ii \n plus, dar Effie nu [tia dect c` Allison plecase
la New York, f`r` s` lase nici o adres`.
Pe drumul de \ntoarcere spre golf, de[i era extrem de nec`jit,
Brett n-o condamna deloc pe Peg. De[i refuzase cu \nc`p`]nare
s`-l ajute, ea reu[ise s`-i spulbere \ndoielile care-i ap`sau pe
con[tiin]` de cnd \[i d`duse seama ct de mult ]inea la Allison.
|n plus, era convins c` pn` la urm` va afla unde este tn`ra, dar
probabil va mai dura ceva timp pn` o va g`si.
Atunci cnd Peg \i spusese c` Allison nu-l mai iubea pe Tyler
de ani de zile, avusese impresia c` i se luase de pe inim` o mare
greutare. Acum nimic nu mai st`tea \n calea apropierii lor. |n
compara]ie cu acesat` veste nea[teptat`, problemele c`rora
trebuia s` le fac` fa]`, [i care-l cople[iser` \n ultimele zile p`reau
ne\nsemnate.
{i cu toate astea, tn`rul nu se duse la New York ca s-o caute
pe tn`r` dect peste patru zile. Lipsa lui [i cea a doctorului
McGinnis \ngreunase activitatea celor care lucrau pe [alup` [i
INSULA CENTAURULUI 285
trebuia s` supravegheze opera]iunile dac` nu voia s` piard`
prima genera]ie de stridii de la Ransome's Cay. Dar la un moment
dat, nu mai rezist` [i se preg`ti de plecare.
***
Primul lucru pe care-l f`cu dup` ce se instal` \n camera de
hotel fusese acela de a suna la to]i cei cu numele de Bob Birch
din cartea de telefon. Atunci cnd, \n a doua diminea]` de cnd
venise la New York, d`du de prietenul lui Allison, acesta se ar`t`
[i mai necooperant dect Peg, dar [i foarte nesuferit.
Uite ce e, domnule Ransome, \i spuse Bob Birch, nu [tiu
exact ce s-a petrecut la Ransome's Cay, dar sunt sigur c` Allison
nu mai vrea s` aud` de dumneavoastr`. Dac` ar fi dorit s-o suna]i
sunt convins c` v-ar fi l`sat adresa la care o pute]i g`si.
Dup` ce \nchise telefonul, Brett se prinse cu minile de cap.
Trebuia s` \ncerce toate posibilit`]ile \nainte s` angajeze un
detectiv particular.
Putea bine\n]eles s` \ncerce s` dea de Herb Canby, pe care-l
\ntlnise adesea la petreceri mondene, dar, dat` fiind purtarea lui
\n afacerea cu testamentul lui Tyler, ar fi fost de mirare s` fi fost
contactat de tn`r`.
|ncerc` totu[i, nef`cndu-[i nici un fel de iluzii. De aceea, fu
extrem de surprins c` avocatul era la curent cu ce se \ntmplase
286 GEORGIA HARRIS
[i c`, mai mult, era gata s`-i ofere informa]ii. Herb \i povesti c` o
\ntlnise cu totul \ntmpl`tor \ntr-un restaurant \n care lua
prnzul \mpreun` cu Bob Birch, cu cteva zile \n urm`. Allison \i
spusese c` revenise \n fostul ei apartament.
Dac` ai pu]in` r`bdare, m` duc s`-mi iau carnetul cu adrese.
Dup` ce-i d`du informa]ia de care avea nevoie, Herb Canby \[i
ceru mii de scuze \n leg`tur` cu incompeten]a din trecut, apoi \i
spuse pe nepus` mas`:
De fapt, Brett, eu [tiu cteva mici detalii despre Margo care
ar putea s` te intereseze foarte mult.
Despre Margo? repet` Brett, surprins. Ce-ai aflat? E ceva
referitor la insul`?
S-ar putea. |n orice caz, so]ia ta [i agentul imobiliar
californian cu care e \n leg`tur` au \ncercat s` m` [antajeze \n
urm` cu ceva vreme.
Atunci am f`cut [i eu, evident, ni[te cercet`ri ... [i dup`
p`rerea mea, indivizii `[tia au de gnd s`-]i ia Ransome's Cay [i
pentru asta nu se vor da \n l`turi de la nimic!
Nu m` mir` deloc, oft` Brett. |]i mul]umesc, Herb, pentru
informa]ie.
Surprins probabil de nep`sarea tn`rului, Herb ad`ug`:
Da, uitasem c` ]ie ]i-e indiferent. |n definitiv Margo, n-a fost
niciodat` so]ia ta \n mod legal ...
Brett \ncas` lovitura, \ncercnd s` \n]eleag` cuvintele pe care
le auzise.
Ce-ai spus? \ng`im` el \n cele din urm`.
INSULA CENTAURULUI 287
Margo era deja m`ritat` atunci cnd s-a c`s`torit cu tine.
Credeam c` [tii. Divor]ul n-a fost pronun]at niciodat`. Era prea
gr`bit` s` pun` mna pe tine ... [i bietul ei so] sper` [i \n ziua de
ast`zi c` pn` la urm` se va \ntoarce la el! Nu te \ndoi de vorbele
mele, Brett, \]i jur c` \]i spun adev`rul. Am verificat totul [i
situa]ia e clar`. Margo n-a fost niciodat` so]ia ta.
Atunci, Brett l`s` s`-i scape un fluierat lung. A[adar,
amenin]area cu Stoney Mansfield nu era dect un mod de a-l
intimida! Margo nici m`car nu se dusese s`-l cunoasc`! B`nuia c`
va reu[i s`-l sperie suficient de tare pentru a-i ceda Ransome's
Cay f`r` lupt`! De aceea nu protestase atunci cnd nu-i mai
d`duse pensie alimentar`! Acum totul p`rea logic. Se temea ca
nu cumva el s` verifice dac` avea cu adev`rat dreptul la ea!
|ntr-adev`r, conform legii, Margo era vinovat` de bigamie, a[a
c` n-avea dreptul la absolut nimic! Cufundat \n gnduri, Brett
abia dac` mai auzea regretele pe care le exprima avocatul
referitor la testament.
Hai s` uit`m afacerea asta nefericit`, Herb, \i spuse \n cele
din urm` Brett, cu o voce mai \mblnzit`. Mi-ai facut un serviciu
enorm!
288 GEORGIA HARRIS
Capitolul 17
Dup` plecare lui Margo Ransome din golf, Allison avusese o
dup` amiaz` de co[mar. Imaginea pe care o vedea \n oglinda din
baie p`rea aceea a unei necunoscute. Un glas \i [optea mereu: "e
c`s`torit ... e c`s`torit ... e c`s`torit ... [i avea o permanent`
senza]ie de gol uria[ \n suflet ...
Dar tn`ra prefera s` nu analizeze mai \ndeaproape acea
senza]ie penibil`.
{tia din instinct c` va trebui s` se obi[nuiasc` \n timp cu ea,
altfel va c`dea \ntr-o depresie puternic` ...
Petrecu mai bine de jum`tate de or` fardndu-se cu grij`
pentru a-[i ascunde paloarea fe]ei, deoarece voia cu orice pre] s`
nu i se vad` durerea imens` care-i chinuia sufletul.
Dup` ce arunc` o ultim` privire \n oglind`, cobor\ [i, evitnd
privirea comp`timitoare a lui Peg, \ncepu s` fac` ordine \n
contabilitate.
Cred c` am putea s-o l`s`m pe alt`dat`, \i suger` Peg vrnd
cteva foi de hrtie \n dosar.
Dar Allison nici m`car nu ridic` ochii din coloanele de cifre.
Dac` nu te deranjeaz`, Peg, a[ vrea s` termin`m ast`zi, ca s`
putem \nchide.
Ziua se scurse f`r` s` aduc` alte ve[ti despre Brett sau so]ia
lui. Atunci cnd Bunker, cu o figur` posomort`, veni s` ia
bagajele lui Margo cu ma[inu]a, Peg fu aceea care-i ar`t` gr`mada
de geamantane albe care z`ceau \ntr-un col] al holului.
|n timpul acesta, Allison \ncerca s` nu se lase deranjat` de la
socotelile ei, fiind perfect con[tient` c` dac` s-ar l`sa fie [i o
singur` dat` \ntrerupt`, ar fi izbucnit din nou \n plns.
Dar, \n timp ce lucra la calculator, nu se putea \mpiedica s`
nu se \ntrebe:
"De ce, Brett, de ce nu mi-ai spus?" C`ci era convins` c` el [tia
c` so]ia lui va veni s`-l vad` ...
Nu reu[ea s` \n]eleag` cum putuse s`-i fac` declara]ii de
dragoste [i s`-i ascund` faptul c` era deja c`s`torit!
De fiecare dat` cnd aceste \ntreb`ri \i ap`reau \n minte, le
respingea \ns` din toate puterile. "Nu acum, m` voi gndi mai
trziu la asta", \[i spunea atunci.
Dar degeaba se lupta cu ea \ns`[i. Dup` ce termin` de verificat
socotelile [i-i ur` noapte bun` lui Peg, durerea [i dezn`dejdea
puser` \n cele din urm` st`pnire pe ea.
|ntins` sub p`tur` \n \ntuneric, trebui s` admit` cruda
realitate: Brett era mai r`u dect Tyler!
290 GEORGIA HARRIS
Chiar [i atunci cnd era \ndr`gostit` pn` peste cap de Tyler,
Allison era con[tient` permanent de lipsa lui de onestitate, de[i
mult` vreme nu voi s` recunoasc` nici fa]` de ea \ns`[i acest
lucru. |n ciuda ne\n]elegerilor de la \nceput \ns`, v`zuse la Brett
semnele unei veritabile noble]i de caracter. Reu[ise s`-i \nving`
orice re]inere.
Crezuse \n el [i-l iubise. |n urm` cu o sear`, cnd \i spusese
c` o iube[te, Allison se gndise pentru prima oar` c` poate era
b`rbatul al`turi de care \[i va petrece restul vie]ii sale. Nu-[i
\nchipuise nici o clip` c` avea deja o so]ie!
Dezam`git`, ru[inat` [i profund r`nit`, recuno[tea c`-i lipsise
[i de data asta ra]iunea. Pasiunea pentru Tyler fusese o gre[eal`
a tinere]ii, dar aceea pentru Brett ... Acum nu mai era o tn`r`
nevinovat` ...
Dac` i-ar fi spus de la \nceput c` era \nsurat, nu i s-ar fi d`ruit
niciodat`! Ar fi fost o abatere foarte grav` de la morala ei
personal`. Att din spirit de conservare [i respect pentru so]ia
lui, ct [i din dispre] fa]` de genul acela de aventur`, ar fi refuzat
s` aib` de-a face cu el!
De ce p`strase Brett t`cerea? Oare cucerirea unei femei nu era
dect un joc pentru el? Sau visul lui referitor la viitorul centrului
[i al lui Ransome's Cay era att de puternic \nct vedea \n ea doar
un pion pe tabla lui de [ah ... |n definitiv nu-i propusese chiar el
s` administreze vila f`r` s` mai pl`teasc` chirie? Inten]iona s`-i
returneze \n mod indirect banii cheltui]i de ea cu renovarea vilei
f`r` s`-i achite o sum` care ar fi pus \n primejdie proiectul
INSULA CENTAURULUI 291
centrului de cercetare a stridiilor. Acest aranjament i-ar fi permis
s`-[i consacre toat` aten]ia muncii de cercetare.
Bine\n]eles, toate astea nu explicau de ce \i f`cuse acea
declara]ie de dragoste, dar aceast` problem` i se p`rea mai pu]in
important` lui Allison, pe care n-o interesa dect faptul c` f`cuse
dragoste cu ea \n timp ce era c`s`torit.
Cu pu]in \nainte de ivirea zorilor, dup` ce petrecu o noapte
alb`, Allison aprinse veioza [i-[i scoase geamantanul din dulap.
Era hot`rt` s` p`r`seasc` tot [i s` plece la New York.
***
Dac` pleci, te vom urma [i noi, spuse cu \nsufle]ire Peg
dup` aproape trei ore, cnd cele dou` prietene \[i beau cafeaua
\n salona[.
Te rog, Peg, nu reac]iona att de impulsiv, o implor`
Allison. Am reflectat \ndelung [i vreau s` r`mi aici, la conac,
evident, numai dac` n-ai alte planuri ...
{tii foarte bine c` suntem foarte ferici]i la Ransome's Cay ...
Dac` femeia aceea ...
Te rog, Peg! exclam` Allison.
Era pentru prima oar` cnd cele dou` prietene f`ceau aluzie
la so]ia lui Brett de cnd aceasta plecase s` se \ntlneasc` \n golf
cu so]ul s`u.
292 GEORGIA HARRIS
Dup` o pauz`, Allison continu`, nelund \n seam` apropoul
lui Peg.
A[a cum bine [tii, am investit tot ce aveam \n conac. |]i
aminte[ti c` am semnat un contract prin care ne angaj`m s`
administr`m hotelul centrului. |n schimb, proprietarul ...
Adic` Brett Ransome, i-o retez` Peg.
Asta nu are importan]`, observ` cu asprime Allison. |]i
propun s`-mi achi]i \n fiecare lun` un fel de chirie. Astfel voi fi
desp`gubit` pentru investi]iile f`cute [i tu vei p`stra restul
profitului. Ce p`rere ai?
Nu [tiu ce s` zic, [opti Peg. Nu m` cred \n stare s` m`
descurc f`r` tine.
Ce idee! protest` Allison. Va fi exact ca un motel, doar c` nu
vei mai avea proplema g`sirii clien]ilor! N-ai dect s` angajezi o
secretar` care s` te ajute. Nu-l neglija prea mult pe doctorul
McGinnis.
Peg se \ncrunt`, cu un aer nehot`rt.
Nu [tiu ce s` mai cred [i despre Henry. Cred c` ar fi trebuit
s` ne avertizeze c` ...
Allison o prise pe Peg de umeri [i se uit` drept \n ochii ei.
Opre[te-te! \i ordon` ea. Henry e un om minunat. N-are nici
o leg`tur` cu toat` povestea asta. Nu era de datoria lui s` ne
vorbeasc` despre un lucru pe care Brett voia s`-l ]in` secret. Dac`
]ii la el, nici m`car nu-i pomeni despre acest subiect.
Ca s`-]i spun sincer, Allison, recunoscu Peg oftnd, nu-mi
doresc dect s` r`mn aici, dar dup` p`rerea mea, faci o mare
INSULA CENTAURULUI 293
gre[eal`. |n locul t`u, eu i-a[ intenta un proces! Trebuie s`-]i
pl`teasc` daunele pe care ]i le-a provocat ... [i asta ct mai
urgent. Nu mai sta nici o clip` pe gnduri!
Allison se duse la fereastr` [i se uit` o vreme la paji[tea verde
care cobora pn` la plaj` dincolo de care oceanul str`lucea \n
lumina dimine]ii. Peste cteva clipe, se \ntoarse spre prietena ei
[i spune cu o voce lipsit` de orice inflexiune:
Nu pot s` fac a[a ceva. Centrul n-ar mai putea s`
func]ioneze. |[i folose[te banii \ntr-un mod extraordinar. Nu pot
suporta ideea c` to]i oamenii aceia vor r`mne din nou f`r` un
loc de munc` ...
Peste cteva minute, Allison \[i lua r`mas-bun de la Effie, \n
buc`t`rie. |n mod cu totul \ntmpl`tor, Bunker se g`sea lng` ea.
Se ar`tar` surprin[i [i \ntrista]i de plecarea nea[teptat` a lui
Allison [i \ncercaser` s-o conving` s` r`mn`.
Avem nevoie de tine, insist` Effie [tergndu-se la ochi cu
marginea [or]ului. Domnul Brett pune baz` pe tine pentru
centrul lui.
Asculta]i-o, doamn`, ad`ug` [i Bunker. Fi]i tare, [i noi v`
vom ajuta din tot sufletul nostru. Sunt sigur c` Margo nu va
r`mne mult` vreme pe insul`.
Era evident c` Bunker nu \n]elesese c` pleca nu din cauza
caracterului insuportabil al so]iei lui Brett, ci pentru c` ea era
\nc` so]ia lui!
De ce nu mi-ai spus niciodat` c` e c`s`torit, Effie? o \ntreb`
Allison, \ntorcndu-se spre buc`t`reas`.
294 GEORGIA HARRIS
Dup` cteva clipe de ezitare, Effie \i explic`:
Nici nu m-am gndit la asta. Eram att de bucuroas` s`-l
rev`d, \nct am uitat. Era o chestie de domeniul trecutului.
Ceva mai trziu, Max o conduse pe Allison pn` la ponton,
urma]i de Peg [i de Hoddy \n cealalt` ma[in`. Cei doi so]i Bunker
\i priveau de pe verand` cu fe]ele vizibil \ndurerate. Dup` ce ur`
noroc familiei Crewes, Allison \i \mbr`]i[` emo]ionat` pe
membrii acesteia.
Chiar \n momentul \n care vasul se desprindea de ponton,
auzi zgomotul produs de un avion de partea cealalt` a golfului.
Ridic` imediat capul ca s` vad` micul avion cu dou` motoare al
companiei Ransome [i \n acela[i timp se \ntreb` unde se ducea
Brett \mpreun` cu fermec`toarea lui so]ie, spre ce locuri
\ncnt`toare ...
V`zu cu strngere de inim` cum dispare \n zare conacul, \n
timp ce vasul se dep`rta de Ransome's Cay. |[i p`r`sea prietena,
casa, iubirea ... locul care-i adusese cea mai mare bucurie, dar [i
cea mai cumplit` suferin]` ...
Vei vedea c` nu vei r`mne prea mult` vreme la New York,
\i spusese Effie \n timp ce-[i luau r`mas-bun. Margo nu va sta
mult pe insul`.
{i Peg, care totu[i ar fi putut fi mai diplomat`, \i sugerase:
Ai putea s` vii \n vizit` atunci cnd ei nu vor fi aici.
Vom vedea, \i r`spunse Allison evaziv, zmbindu-i cu
triste]e.
Dar \n sinea ei [tia c` nu va reveni niciodat` pe insul`.
INSULA CENTAURULUI 295
Numai faptul c` ar fi rev`zut acele locuri i-ar fi r`sucit cu]itul
\n ran`. C`ci cum ar fi putut s` se uite la covorul de mu[chi din
poian` f`r` s` plng` pn` la ultima lacrim` a ei?
|n timp ce [alupa \nconjura coasta, tn`ra pierdu din vedere
conacul, dar continu` s` urm`reasc` Ransome's Cay, acel petic
de p`mnt care reprezenta att de mult pentru ea.
Pe plaja acesteia galopaser` amndoi unul lng` altul, prin
valurile oceanului [i \ntr-o sear`, sub un stejar uria[, se s`rutaser`
cu privirea plin` de f`g`duin]e, care de fapt nu \nsemnau nimic...
Sf[iat` de suferin]`, Allison nu se putea ab]ine s` nu
rememoreze sute [i mii de amintiri, de[i acestea erau acum
dureroase. Buttonhook Cove nu se mai vedea de partea cealalt`
a insulei, [i cu toate astea, aspectul ei \i revenea \n minte cu for]a
unui simbol, acela al iubirii ei pentru Brett o cascad` frumoas`
dar fragil`, o minune menit` s` fie distrus` ...
Vreme de cteva secunde, Allison o rev`zu a[a cum era ea \n
diminea]a \n care se \ntlnise cu Brett, apa limpede care ][nea
dintr-un perete de verdea]`. Sim]ea [i acum mireasma
caprifoiului [i \[i imagina frunzele lucioase ale magnoliei
leg`nndu-se \n briza dimine]ii.
Se reg`sea acolo ca \n prima zi, \nmuindu-[i cu team`
degetele piciorului \n bazinul rece \nconjurat de ferigi \nainte de
a se arunca cu curaj sub du[ul rece, l`snd s`-i [iroiasc` apa
de-a lungul trupului gol.
Exact \n acel moment \l v`zuse, cu capul lui perfect [i trupul
bronzat gol pn` la bru. Ie[ea din valuri \ntr-o tromb` de spum`
296 GEORGIA HARRIS
[i calul se cabra, lovind aerul cu picioarele lui lungi. O floare de
magnolie c`zuse la picioarele ei ...
Allison l`s` s`-i scape un oftat, apoi se frec` la ochi, de parc`
\n felul acesta ar fi reu[it s`-[i alunge din minte acele imagini. Cu
ochii \nchi[i, se gndi la Buttonhook Cove a[a cum era ultima
oar` o mul]ime de pria[e care coborau panta printre stnci,
pn` la plaja pe care, \ntr-o noapte cu furtun` ...
|[i st`pni lacrimile [i \[i mu[c` buzele. Nu trebuia s` se lase
dobort`. Venise vremea s` renun]e la ceea ce se dovedise a nu
fi altceva dect un vis frumos. Ruptura trebuia s` fie total` ...
|[i \ntoarse hot`rt` ochii de la Ransome's Cay [i, cu privirea
pierdut` \n dep`rtare, \[i jur` s` uite cu des`vr[ire trecutul.
***
Ajunse la NewYork pe la prnz [i lu` un taxi de la aeroportul
Kennedy pn` la un hotel din centru. Dup` ce se instal` \n
camer`, o sun` pe prietena ei Karen, c`reia \i sub\nchiriase
apartamentul.
|i spuse c` se \ntorsese la via]a de dinainte de a pleca pe
insul` [i Karen exclam`:
Nu pot s` cred! Chiar voiam s` te sun \n seara asta. Voiam
s` te anun] c` plec [i s` te \ntreb dac` pot s` aduc aici pe una din
cuno[tin]ele mele. Am g`sit ceva mai mare, \n aceea[i cl`dire.
INSULA CENTAURULUI 297
|ntr-adev`r, ce coinciden]` [i ce noroc pe mine! Cnd pot s`
m` mut?
Chiar mine, dac` vrei. Propriet`reasa poate s`-mi dea
cheile imediat.
A doua persoan` cu care Allison lu` leg`tura fu fostul ei [ef,
Edwin Barron. |[i program` la secretar` o \ntlnire cu el la ora
patru dup`-amiaz`. Voia s` \nceap` ct mai repede s` munceasc`,
spunndu-[i c` dac` reu[ea s`-[i ocupe fiecare minut din via]`,
poate nu se va mai gndi la Brett...
La ora stabilit`, lu` liftul din cl`direa \n care se g`sea Carston
& Ames [i urc` la etajul dou`zeci.
Cnd se g`si \n fa]a vechiului s`u prieten, Edwin Barron, \i
spuse de ce venise. Acesta avu delicate]ea de a nu-i pune prea
multe \ntreb`ri.
Suntem bucuro[i c` te-ai \ntors \n mijlocul nostru, Allison,
\i spuse el. Nu [tiu dac` \]i vei rec`p`ta vechiul post, dar vei
ocupa unul echivalent. Mai ai inten]ia de a-]i lua diploma de
expert contabil?
Allison \nc` nu-[i f`cuse planuri pentru viitor, dar se gndi
imediat c` o munc` suplimentar` va fi binevenit` pentru a umple
golul pe care-l sim]ea \n suflet dup` plecarea de la Ransome's
Cay. Se va dedica de acum \ncolo \n \ntregime carierei sale.
Bine\n]eles! Chiar mine-diminea]` voi cere informa]ii la
universitate, ca s` pot \ncepe cursurile ct mai curnd posibil.
Perfect! o aprob` prietenul ei. Te rog s` m` crezi c` nu-]i va
p`rea r`u.
298 GEORGIA HARRIS
Dup` ce vei avea diploma \n buzunar, vom putea s`-]i
\ncredin]`m responsabilit`]i mai mari ...
|]i r`mn recunosc`toare, Edwin, [opti ea cu un zmbet pe
care l-ar fi vrut mai entuziast.
Totu[i, se sim]ea mult mai u[urat` acum. Dac` tot nu putea
lucra la Ransome's Cay, m`car s` continue pe drumul pe care
pornise dup` desp`r]irea de Tyler.
Cnd vrei s` \ncepi? o \ntreb` [eful ei.
Mine m` mut \n fosta mea locuin]`. S` zicem poimine?
Nu trebuia sub nici o form` s`-[i acorde vreun minut de r`gaz!
|n clipa \n care se preg`tea s` plece, Edwin Barron \i spuse cu un
aer vesel:
Mine m` \ntlnesc cu Bob Birch. Pot s`-l anun] c` te-ai
\ntors?
|ntrebarea lui o lu` pe nepreg`tite. Nu se gndise nici o clip`
la Bob! Edwin Barron era cel care le f`cuse cuno[tin]` [i ea ]inea
foarte mult la Bob, considerndu-l unul dintre cei mai buni
prieteni ai ei. |n ciuda ultimei lor \ntlniri cam furtunoase de la
Ransome's Cay, nu vedea de ce s-ar lipsi de prietenia lui.
Bine\n]eles, [i \mbr`]i[a]i-l din partea mea! spuse ea \nainte
s` ias` pe u[`. De aceea, nu se mir` deloc atunci cnd primi, \n
ziua \n care \ncepu serviciul, un telefon de la Bob Birch, care o
invit` s` ia prnzul \mpreun`. Nu fu surprins` nici atunci cnd
v`zu c` p`rea cam prost dispus.
Ai fi putut totu[i s` m` anun]i [i pe mine c` ai sosit la New
York!
INSULA CENTAURULUI 299
Oh, Bob, oft` Allison. Totul s-a petrecut att de repede,
\nct n-am mai avut timp ...
Nefiind la fel de discret ca Edwin Barron, Bob o supuse unui
adev`rat interogatoriu de care Allison sc`p` dndu-i r`spunsuri
evazive. Conform spuselor ei, \[i d`duse brusc seama ct de mult
\i lipsea cariera ei din New York [i se hot`rse s-o lase pe Peg s`
se ocupe singur` de conac.
Bob Birch o pis` atta cu \ntreb`rile, \nct la sfr[itul mesei,
Allison, exasperat`, se sim]i de-a dreptul u[urat` \n momentul \n
care-l v`zu sosind pe Herb Canby.
La fel de elegant ca \ntotdeauna, acesta o salut` \ns` cu un aer
for]at. Allison se str`dui s` evite potopul de scuze cu care o
\ntmpin` [i men]inu ct fu posibil un ton vesel.
Ct de mult m` bucur c` te v`d! ... Chiar voiam ... \ncepu
Herb.
Nu \n]eleg de ce! i-o retez` ea repede.
Trebuie s` [tii, Allison ...
Dar tn`ra \l opri din nou:
{i eu m` bucur c` m-am \ntors, Herb ...
Continu` s` flec`reasc` astfel, neobservnd privirea
b`nuitoare a lui Bob Birch. Dar de[i era un avocat jalnic, Herb
Canby nu era deloc prost, a[a c` ghici repede c` Allison dorea s`
treac` sub t`cere povestea nefericit` a testamentului prietenului
s`u.
Schimbndu-[i brusc comportamentul, se interes` politicos:
Ct timp ai de gnd s` r`mi la New York?
300 GEORGIA HARRIS
Allison \i aduse la cuno[tin]` faptul c` \[i reluase vechile
obiceiuri.
A[ vrea s` stau de vorb` cu tine, Allison, \i spuse el serios.
Trebuie s`-]i \nmnez un inel.
Dup` ce rosti aceste cuvinte, \i salut` pe cei doi prieteni cu un
semn din cap [i plec`.
Surprins` de brusche]ea purt`rii lui [i vorbele lui misterioase,
Allison sim]i c` i se pune un nod \n gt de spaim`. Nu se putea
ab]ine s` nu-i poarte pic` pentru tot ceea ce se petrecuse. Dac`
n-ar fi fost el, situa]ia ei n-ar fi fost att de disperat`! Totu[i, nu
putea s`-i repro[eze c`-i ascunsese faptul c` Brett era c`s`torit ...
Lui Allison \i pl`cuse \ntotdeauna New Yorkul, chiar [i \n
timpul c`sniciei cu Tyler.
Atunci de ce acum via]a ei i se p`rea plictisitoare [i monoton`,
iar ora[ul rece [i neospitalier?
Peste vreo dou` s`pt`mni, spre sear`, ie[ea din
supermarchetul de la col]ul str`zii, purtnd \n bra]e o pung`
uria[` din hrtie, plin` de alimente. Era obosit` [i trist`. Nu era
atent` la vacarmul produs de circula]ia infernal` de pe
Broodway [i se sim]ea singur` \n mul]imea dens` care se
\mbulzea \n jurul ei.
Lumina reflectat` de asfalt era rece, ostil`, [i att de diferit` de
limpezimea \n care se sc`lda Ransome's Cay ...
|n timp ce traversa o str`du]`, inhal` cu pl`cere briza care
urca de pe rul Hudson, \n timp ce l`sa \n urma ei traficul intens
de pe artera principal` [i ajungea pe West End Avenue.
INSULA CENTAURULUI 301
Cea de-a dou`sprezecea ei zi de lucru de cnd se \ntorsese la
New York se terminase [i nu se schimbase nimic de atunci.
Bine\n]eles c`, la sfatul [efului ei, se \nscrisese la universitate
pentru a urma cursurile serale de contabilitate. Din nefericire,
[coala nu \ncepea dect s`pt`mna urm`toare, astfel c` era
nevoit` s` treac` prin toate chinurile iadului pentru a-[i ocupa
timpul \n serile lungi petrecute acas`.
Edwin Barron \i d`duse de \n]eles c` dorea ca \naintea
pension`rii lui s-o vad` printre cadrele de conducere ale
companiei, \ntr-o pozi]ie care s`-i permit` s`-i ia locul.
Nu v`d pe nimeni \n firm` care s` aib` un poten]ial ca al t`u,
Allison, spuse el. Dac` ob]ii aceast` diplom`, voi sus]ine
candidatura ta \n fa]a consiliului de administra]ie. Po]i s` urci
foarte sus, pu[toaico ... dac` o s` vrei, evident ...
Aceast` ultim` observa]ie fusese rostit` cu un zmbet [iret pe
buze, care nu-i sc`p` tinerei. Allison [tia c` avea dreptate [i
totu[i \n ce m`sur` cariera ei avea prioritate fa]` de orice altceva?
Nici ea nu [tia. Oare ar fi fericit` \n rolul de vicepre[edinte al
firmei Carston et Ames? Allison respinse aceast` \ntrebare cu
groaz`. Nu trebuia s` mai nutreasc` asemenea gnduri negative!
Totul era \n regul`. Avusese un noroc chior, totul se organizase
f`r` nici un eveniment neprev`zut: mutarea, locul de munc`,
\ntlnirea cu Bob Birch ...
Dar dac` soarta ei fusese att de bun` cu ea, de ce nu sim]ea
nici o satisfac]ie, nici o bucurie? se \ntreb` ea, strngnd [i mai
tare punga uria[` la piept.
302 GEORGIA HARRIS
Ura faptul c` urma s` se \ntoarc` \ntr-un apartament gol.
Dup` cteva clipe de ezitare, schimb` direc]ia [i travers`
Riverside Drive ca s` se duc` \n parc, care se \ntindea ca o
panglic` lung` de verdea]` de-a lungul rului Hudson, \ntre
strada 77 [i Harlem.
Se a[ez` pe iarba de pe mal [i puse punga lng` ea, r`t`cind
cu privirea dincolo de ru, spre New Jersey. Abia dac` observa
forfota care domnea \n jurul ei: copiii, cinii sau cei care f`ceau
jogging ...
Se gndea la cu totul altceva ... La Ransome's Cay. |[i aminti
convorbirea telefonic` pe care o avusese cu Peg cu o sear` \n
urm`.
Prietena ei o sunase [i \nc` de la primele cuvinte \n]elesese c`
avea s`-i dea ni[te ve[ti bune. Inima \ncepuse s`-i bat` mai tare \n
timp ce o speran]` nebuneasc` \i ap`ru brusc \n suflet.
Dup`-amiaza aceea de co[mar de la Ransome's Cay nu fusese
dect o gre[eal`, o glum` proast` ...
Oh, Allison, n-o s`-]i vin` s` crezi! exclam` Peg de la cap`tul
cel`lalt al firului.
Oh, Peg, spune-mi repede! [opti Allison, plin` de
ner`bdare.
M` voi c`s`tori cu Henry!
O lespede de plumb se ab`tu asupra umerilor lui Allison! Ce
sperase, o minune? \[i spuse ea cu asprime, \nainte s` revin` la
realitate.
E nemaipomenit, Peg! exclam` ea \n cele din urm`.
INSULA CENTAURULUI 303
Poveste[te-mi totul.
Peg \i explic` mai mult ca o adolescent` [i nu ca o mam` de
familie, printre chicoteli de rs, cum biologul, dup` ce se
\ntorsese la Ransome's Cay, se dusese \ntr-un suflet la conac [i-i
ceruse mna. Ct timp lipsise, \[i d`duse seama ct de
indispensabil` \i devenise persoana ei.
{i cum au reac]ionat gemenii?
Peg izbucni \n rs [i-i r`spunse:
Cred c` m-ar fi for]at ei s`-l iau de b`rbat, chiar dac` l-a[ fi
refuzat. S-au schimbat foarte mult de cnd l-au cunoscut pe
Henry! Scufund`rile marine \i pasioneaz` att de mult, \nct s-au
\nscris la Universitatea Georgia \n septembrie. Vor studia biologia
marin`.
P`cat, \i r`spunse Allison \n glum`, globul p`mntesc va
pierde astfel doi regi ai braconajului. Mi-ar pl`cea s` se uite pu]in
[i la ]evile de la apartamentul meu!
|n cele din urm`, Peg abord` subiectul care o interesa cel mai
mult pe Allison ...
Poate c` n-ar trebui s`-]i spun, dar cred c` ai dreptul s` [tii.
Dup` cteva zile de la plecarea ta te-a c`utat Brett. Nu i-am dat
adresa ta.
Dup` o pauz`, Peg continu`, pe un ton ezitant:
Sper c` am f`cut bine.
Da, mul]umesc, Peg, \i r`spunse Allison cu o voce obosit`.
Ai f`cut bine. Nu mai avem nimic s` ne spunem. Pentru tot ce are
vreo leg`tur` cu centrul, putem s` comunic`m prin tine, nu-i a[a?
304 GEORGIA HARRIS
Dac` nu m` concediaz`. M-am purtat cam urt cu el. |n
orice caz, am impresia c` n-o s`-]i mai fac` necazuri. Eu sunt
singura care [tie unde e[ti [i, dac`-mi ceri, nu-i voi spune nici
m`car lui Henry.
La aceste cuvinte, Allison se \nfior`. P`rea att de definitiv! Fu
cuprins` deodat` de un sentiment \ngrozitor de singur`tate cnd
\[i d`du seama c` Brett urma s` dispar` pentru totdeauna din
via]a ei datorit` zelului de care d`dea dovad` Peg.
Am \ncredere \n tine, articul` \n cele din urm` Allison. {i
apropo de Henry ... el ce crede de toat` povestea asta? Ai discutat
cu el \n acest sens?
Bine\n]eles. Nu prea [tie multe fa]` de noi. {tia c` Brett
fusese \nsurat, dar credea c` e divor]at de mult. Margo face parte
dintr-o familie sc`p`tat`, dar de vi]` nobil` ... au fost proprietari
de planta]ii de bumbac ... ca \n "Pe aripile vntului". |n orice caz,
asta e p`rerea lui Henry, c`ci Brett nu i-a vorbit niciodat` despre
ea.
Lui cum i se pare?
El nu s-a \ntlnit cu ea. Cnd a sosit Henry pe insul`, Brett
[i so]ia lui plecaser` deja cu avionul.
Pentru totdeauna? exclam` Allison, sim]ind c` i se pune un
nod \n gt.
Henry spune c` Brett se va \ntoarce. I-a l`sat un bilet \n care
scria c` se va \ntoarce curnd, dar n-a precizat cnd anume.
A[adar totul se terminase, \[i spuse Allison oftnd. Brett tr`ia
o iubire perfect` al`turi de so]ia lui.
INSULA CENTAURULUI 305
|i v`zuse doar cu ochii ei p`r`sind insula \mpreun`, ca o
pereche fericit` c` se \mp`caser`.
Probabil c` Brett nu avusese curajul s-o avertizeze pe Peg c`
acelea erau ultimele zile pe care le mai petrecea la conac. Dac`
Margo se va hot`r\ s` redevin` "castelana" de la Ransome's Cay,
cu siguran]` Peg va fi dat` afar`! |mpins de so]ia lui, Brett ar fi
putut vinde insula unuia din acei agen]i imobiliari care-i ofereau
o avere pe ea!
De partea cealalt` a rului, v`lul transparent de cea]` se
color` \n timp ce soarele cobora la orizont. Allison \[i lu` punga
de jos [i se \ntoarse acas`.
Locuia \ntr-un bloc mic de cinci etaje, un fost conac boieresc,
\mp`r]it \n apartamente. Al ei era foarte dr`gu], de[i avea
buc`t`ria [i baia foarte mici, n-avea portar [i nici lift. Bine\n]eles,
u[a de la intrare era mereu \ncuiat` [i vizitatorii trebuia s` se
anun]e la interfon, deoare \ntr-adev`r cartierul nu era unul
dintre cele mai sigure.
Allison se sprijini cteva clipe de coloana de la baza sc`rilor
\nainte s` \nceap` urcu[ul pn` la etajul cinci cu aproape zece
kilograme \n bra]e.
Mai f`cu o pauz` [i la etajul trei, ca s`-[i trag` r`suflarea. Nu-i
era u[or s` se obi[nuiasc` din nou s` urce attea etaje ...
|nainte s` re\nceap` s` urce, arunc` o privire \n sus, pe sc`ri.
Deodat`, sim]i cum \i \nghea]` sngele \n vene. |n fa]a u[ii ei era
un b`rbat!
|i z`ri piciarele prin grilajul balustradei ... A[tepta ...
306 GEORGIA HARRIS
Luptndu-se ct putea de tare cu sentimentul de panic` ce o
cuprinsese, cobor\ \ncet sc`rile, cu inima b`tndu-i ca o tob` \n
piept. Apoi, cnd ajunse la etajul al doilea, privi din nou \n sus.
Cine e acolo? strig` ea prudent`, fiind gata s-o ia la goan`
pe sc`ri la cea mai mic` mi[care suspect`.
Atunci v`zu un p`r blond [i ni[te ochi verzi care str`luceau pe
o fa]` surz`toare. Fu cuprins` de o bucurie imens`.
Nu era nevoie s`-i spun` nimeni c` necunoscutul \n costum
gri era totuna cu centaurul de la Buttonhook Cove.
INSULA CENTAURULUI 307
Capitolul 18
Allison sim]i cum p`mntul se n`ruie sub picioarele ei. Punga
cu alimente \i sc`p` din mini, con]inutul acesteia
\mpr`[tiindu-se pe sc`ri ...
Apoi brusc, \n inima lui Allison bucuriei \i lu` locul o furie
cumplit`.
Ce cau]i aici? se interes` ea cu asprime \n glas.
Vreau s` stau de vorb` cu tine, \i r`spunse Brett pe un ton
hot`rt \nainte s` fac` un semn cu capul c`tre u[a ei: de ce nu m`
invi]i s` intru \n cas`?
Pleac`! Las`-m` \n pace! |ntoarce-te la so]ia ta.
Chiar despre ea voiam s` avem o mic` discu]ie, insist`
tn`rul. Dar a[ prefera s-o facem \ntr-un cadru mai intim, nu
\ntr-o scar` de bloc ... N-am putea s` ...
Cnd v`zu c` se apropie de ea, Allison crezu c` face o criz` de
nervi.
Stai pe loc! i-o retez` ea sup`rat`. Dac` \ndr`zne[ti s` te
apropii, am s` ...
Cuvintele i se stinser` pe buze. Ce putea s` fac`? El \i bloca
trecerea. Dac` va asculta de ordinul ei, cnd va trece prin dreptul
ei o va atinge [i probabil o va lua \n bra]e [i rana se va deschide
din nou, mai dureroas` ca niciodat`.
Se \ntoarse cu spatele la el ca s` vad` cte trepte \i mai
r`mneau de cobort. Oare ar avea timp s` scape de el? Allison se
\ndoia. Probabil o va ajunge din urm` pe palierul urm`tor. Cnd
se \ntoarse din nou spre el, fu surprins` s` constate c` Brett se
afla aproape de ea. St`tea nemi[cat, dar \n privirea verde-cenu[ie
mocnea o asemenea \ncordare, \nct avu impresia c` o strnge
brusc \n bra]e cu pasiune.
"De ce nu m` las` odat` \n pace?", \[i spuse \n sinea ei.
Apoi rosti foarte hot`rt`, cu voce tare:
D`-mi voie s` trec.
Deci, m` invi]i \n`untru? insist` Brett, f`r` s` fac` nici o
mi[care.
Nici nu m` gndesc! {tii foarte bine c` nu e[ti binevenit aici.
Trebuie s`-]i vorbesc, Allison, repet` Brett cu calm. Nu
\ncerc s`-]i for]ez u[a apartamentului. Am putea s` discut`m \n
alt` parte, dar nu pe scara unui bloc, te rog!
|n timp ce el st`tea pe a doua treapt` a sc`rii, o domina de la
\n`l]imea aceea [i ea deveni brusc con[tient` de apropierea lui. I
se p`rea c` simte mirosul att de cunoscut al apei lui de toalet`.
Hot`rrea \i mai sl`bi pu]in, apoi \[i aminti glasul ascu]it al lui
INSULA CENTAURULUI 309
Margo Ransome: "Sunt so]ia lui Brett, s` nu \ndr`zne[ti s` ui]i
acest lucru!" Sufletul i se umplu din nou de durere. Nimeni nu
va putea s`-i vindece vreodat` acea ran`!
Nu-[i d`dea seama c` era prea trziu pentru vorbe? Nimeni nu
supravie]uise catastrofei! De ce nu-i spusese c` e \nc` \nsurat, ct
\nc` nu era prea trziu?
Din ce motiv ]i-a venit, a[a deodat`, s` ai o discu]ie cu mine?
\l \ntreb` ea \ncruntnd din sprncene. Mi se pare c` nu te-ai
prea gr`bit s`-mi spui c` e[ti c`s`torit ...
Nici n-am mai crezut c` sunt. Tu m-ai f`cut s` uit de toate ...
{ocat` de superficialitatea acelei explica]ii, Allison se uit` la el
cu un aer ne\ncrez`tor. Cnd \[i rec`p`t` \n sfr[it graiul, \i spuse
cu dispre]:
Dac` te-a[ crede, ceea ce e imposibil, purtarea ta mi s-ar
p`rea de neiertat. Un b`rbat dotat cu un minim de sim] al
onoarei, nu uit` genul acesta de detalii, chiar dac` so]ia lui
lipse[te.
Cearta asta nu duce la nimic bun, Allison, \i r`spunse Brett
cu umor. Te rog, s` urc`m la tine \n apartament.
|n tonul lui hot`rt era o not` rug`toare care o emo]ion`
profund pe tn`r`, dar cu toate astea \i opuse mai departe
rezisten]`.
Nu vreau s` te las s` intri \n cas` la mine, spuse ea cu o
brusche]e care \i tr`da conflictul interior.
Am \n]eles ... Atunci, s` mergem \n alt` parte. Nu-]i cer dect
s` m` ascul]i. Dup` aceea, dac` a[a vei dori, \]i promit c` ...
310 GEORGIA HARRIS
Ce anume? i-o retez` Allison. C` vei disp`rea din via]a mea
pentru totdeauna?
Ah, asta nu pot s`-]i promit, \i m`rturisi el cu un zmbet att
de dezarmant, \nct Allison sim]i cum i se \nro[esc obrajii de
emo]ie. |n momentul acela, fur` \ntrerup]i de un zgomot de pa[i
care se auzeau din holul de la intrare [i de ni[te voci care veneau
de la etajul unu. Cum \ns` Allison st`tea ]intuit` locului, tn`rul
\[i pierdu r`bdarea.
Te implor, Allison, nu m` for]a s` fac cea mai important`
declara]ie din via]a mea pe o scar` de bloc! Dac` ]i-e team` s` m`
la[i s` intru la tine \n cas`, atunci voi \nchiria un apartament la
hotelul Plaza!
Duritatea comportamentului s`u o luase pe Allison pe
nepreg`tite, l`snd-o f`r` ap`rare. Controlul asupra situa]iei [i a
emo]iilor \i sl`bea treptat. F`cnd un ultim efort, \ncerc` s`-[i
revin`.
Deci ce-ai hot`rt? La tine \n apartament sau la Plaza? o
\ntreb` el cu asprime \n glas.
Allison inspir` adnc aer \n piept [i-i r`spunse hot`rt`:
Nu la mine acas`!
Brett cobor\ ultimele trepte, o lu` de bra] [i o conduse spre
ie[irea blocului.
Bine, dac` insi[ti att, s` urc`m pe teras`, \i propuse Allison,
considernd c` acolo ar fi mai \n siguran]` dect \n salona[ul ei.
Smulgndu-[i bra]ul din \ncle[tarea minii lui, o lu` \naintea
tn`rului, pn` la o scar` care ducea pe acoperi[. Aici, g`sir`
INSULA CENTAURULUI 311
ni[te [ezlonguri aranjate \n semicerc \n spatele unui spalier cu
plante ag`]`toare. Allison trase dou` dintre ele \ntr-o zon` mai
retras`, apoi se \ntoarse cu fa]a la el.
Silueta \nalt` [i zvelt` a lui Brett se profila cu claritate \n ultimele
raze ale soarelui care asfin]ea dincolo de rul Hadson, \n New
Jersey. Briza \i r`v`[i cteva [uvi]e aurii de p`r, \n timp ce se apropia
de ea cu un aer plin de hot`rre. Allison \[i re]inu r`suflarea.
|ncepea s` fie vr`jit` de aceea[i emo]ie cunoscut`. Doamne, ct era
de frumos! Fie c`-l vedea \n costum de ora[, \n blugi sau gol pn`
la bru, i se p`rea c` are perfec]iunea unei statui antice. |[i \n`bu[i
un suspin plin de disperare. Cum de uitase fie [i o singur` clip` tot
r`ul pe care i-l f`cuse acest om? \[i spuse ea nelini[tit`.
Mai \nti de toate, vreau ca un lucru s` fie clar, spuse Brett
a[ezndu-se \n [ezlongul din fa]a ei. N am so]ie, nu sunt
c`s`torit. De fapt, n-am fost niciodat`, de[i pn` ast`zi a[a
credeam. Sunt liber, Allison!
O umbr` de speran]` ap`ru \n ochii \ntuneca]i ai lui Allison.
Ar fi vrut att de mult s`-l cread`! ... dar nu \ndr`znea s-o fac`.
S-ar p`rea c` ai uitat c` am primit vizita doamnei Brett
Ransome \n carne [i oase la conac, \i r`spunse ea cu vocea
tremurnd. |n cazul \n care ]i-ai pierdut memoria, \]i amintesc eu:
se nume[te Margo.
Ah, Margo! repet` Brett. Da, e m`ritat`, dar nu cu mine, ci
cu nu [tiu care nefericit ... Un lucru \ns` e sigur: atunci cnd
m-am c`s`torit cu ea, purta deja numele altuia. Pur [i simplu a
neglijat s` oficializeze desp`r]irea.
312 GEORGIA HARRIS
Allison \l asculta uluit`, o clip` sim]indu-se \n culmea
bucuriei. |n clipa urm`toare \ns`, ea se \ntrist` din nou. Dac`
Brett se considera \nsurat cu Margo, de ce nu-i spusese de fapt?
Era la fel de vinovat ca [i \n cazul \n care Margo ar fi fost
\ntr-adev`r so]ia lui! Asta nu schimb` cu nimic lucrurile, protes`
ea cu o voce obosit`. Brett \[i trase brusc [ezlongul,
apropiindu-se [i mai mult de ea.
Genunchii aproape li se atingeau. El \ncepu s` vorbeasc`,
lundu-i minile \n minile lui:
Pe de o parte, ai dreptate, dar pe de alta nu, draga mea. Am
descoperit de curnd c` de fapt c`s`toria mea cu Margo era nul`,
dar pn` zilele trecute am fost convins c` suntem divor]a]i de
mult` vreme. Pentru mine, Margo nu mai exista. Cnd mi-am dat
seama ct de mult ]in la tine, nu m-am gndit nici m`car o
singur` dat` la ea. Margo n-a fost dect o gre[eal` a tinere]ii mele.
Nu am mai v`zut-o de zece ani, pn` \n ziua \n care a ap`rut pe
insul`.
Atunci, Allison ridic` mna [i mngie obrazul aspru al
tn`rului, cu sufletul plin de recuno[tin]`.
Ar fi trebuit s`-mi \nchipui c` a[a stau lucrurile, [opti ea cu
triste]e. M-am \n[elat de multe ori \n ceea ce te prive[te, Brett.
{i eu am procedat la fel \n privin]a ta, dragostea mea, \i
r`spunse Brett cu calm.
|i acoperi cu patim` minile cu s`rut`ri, apoi o trase spre el,
dar, de[i dorea cu disperare s` se arunce la pieptul lui, Allison
rezist` tenta]iei. Prea multe ne\n]elegeri \i desp`r]iser` \n trecut.
INSULA CENTAURULUI 313
Existau multe zone necunoscute de ea din via]a lui Brett. Era
necesar s` clarifice totul \nainte de a avea \ncredere total` unul
\n cel`lalt.
Stai pu]in, Brett, [opti ea. |ntre tine [i Tyler s-a \ntmplat
ceva [i trebuie neap`rat s` aflu despre ce a fost vorba. Am
impresia c` acesta este principalul obstacol dintre noi.
Dup` o \ndelung` reflec]ie, Brett spuse:
S-a petrecut \n urm` cu mul]i ani ... M-am l`sat afectat de un
eveniment care n-avea nici o importan]`. Prefer s` uit de acest
subiect. {i, \n orice caz, n-avea nici o leg`tur` cu tine.
Atunci, de ce ai \ncercat s` m` faci s` spun c`-l ur`sc pe
Tyler? insist` ea, destul de nemul]umit` de r`spunsul lui.
Cnd auzi vorbele ei, spre marea surpriz` a lui Allison, Brett
izbucni \ntr-un rs vesel, \i cuprinse fa]a \n palme [i, o s`rut`
ap`sat pe gur`. {i de data asta, Allison sim]i c`-i sl`be[te
rezisten]a \n fa]a lui.
Se l`s` mngiat` de el, \n timp ce tn`rul o lu` pe genunchi
[i o strngea la pieptul lui.
De ce, Brett? continu` ea aproape \n [oapt`. Dup` ce l-am
urt pe Tyler, am reu[it s`-mi dep`[esc am`r`ciunea care-mi
cuprinsese sufletul Acum nu mai simt pentru el dect un soi de
mil` amestecat` cu dispre].
Ca [i mine, recunoscu Brett gnditor. Dar chiar [i atunci
cnd te \ndemnam s` te lepezi de Tyler, nu m` gndeam nici o
clip` la ceea ce se produsese \ntre el [i mine. |ncercam numai s`
aflu dac` \nc` \l mai iube[ti.
314 GEORGIA HARRIS
Oh, Brett! Cte gre[eli de \n]elegere ne-au desp`r]it! [opti
Allison. C`snicia mea cu Tyler a fost un e[ec total [i dac` tu crezi
c` te vei sim]i mai lini[tit dup` aceea, \]i voi oferi toate detaliile
necesare ...
Brett o f`cu s` tac` punndu-i un deget pe buze.
Peg mi-a spus destule lucruri.
N-ai de pus nici o \ntrebare?
Nici una, iubirea mea, r`spunse el privind-o \n ochi, ca [i
cum ar fi \ncercat s`-i citeasc` gndurile cele mai secrete. Dar tu
ai, nu-i a[a?
Apoi o strnse \n bra]e [i ea se lipi de trupul lui. |[i ridic` apoi
ochii spre figura tn`rului [i-i admir` profilul frumos. Crisparea
de pe tr`s`turile fe]ei lui tr`da o puternic` lupt` interioar`. |n
cele din urm`, el schi]` un zmbet ironic:
Ceea ce-]i voi povesti acum nu se refer` numai la Tyler [i la
mine, dar [i la Margo, \ncepu el pe un ton lipsit de orice inflexiune.
N-am mai spus pn` acum nim`nui acest lucru, dar poate c` a sosit
vremea s-o fac ... \n definitiv, poate ar fi mai bine s` [tii ce s-a
\ntmplat. Ar fi bine dac` am reu[i s` uit`m amndoi ...
Continu` cu cearta care izbucnise atunci cnd \i surprinsese
pe Margo [i pe Tyler \n dormitorul lui de la conac. Folosea
cuvinte simple, \ncercnd s` evite dramatismul situa]iei, ca [i
cum acum, dup` zece ani de zile, acea scen` i se p`rea u[or
ridicol`.
Dar Allison nu avea aceea[i impresie. Dimpotriv`, dezgustul [i
dispre]ul fa]` de Tyler crescuse [i mai mult! R`ul pe care i-l
INSULA CENTAURULUI 315
produsese ei nu era nimic fa]` de ceea ce avusese de \ndurat
Brett. Lund \n mod ipocrit ap`rarea so]ului ei [i mergnd pn`
la a-l acuza pe Brett c` \ncercase s`-i fure partea ei din Ransome's
Cay, ap`rase un nemernic [i se dovedise nedreapt` fa]` de
b`rbatul pe care-l iubea.
Brett, suspin` ea, dac` a[ fi [tiut ...
Asta s-a \ntmplat de mult, pe atunci eram alt om. Problema
asta nu ne mai prive[te acum, Allison. Apoi o s`rut` cu atta
tandre]e, \nct tn`ra scoase o exclama]ie de fericire.
Alte \ntreb`ri? \i [opti el cu o voce r`gu[it` de emo]ie.
Nu mai am nici una.
Apoi, cnd credea c` \[i spuseser` deja totul, el \i spune:
Te iubesc, Allison. Vrei s` fii so]ia mea?
Da, se mul]umi ea s`-i r`spund`.
Te iubesc att ce mult, zna mea ...|]i voi \mpleti o cunun`
de flori de magnolie [i te voi \ntinde pe un covor de mu[chi ...
|n ritmul melodios al vorbelor lui, Allison zbur` spre o lume
vr`jit`. Devenind brusc con[tient` de dorin]a care cre[tea \n
trupul ei, tn`ra gemu \ncet. Deodat`, \i reveni \n minte o
imagine minunat` [i exclam`:
Centaurul meu!
Ce-ai spus dragostea mea? spuse Brett, ridicndu-se u[or.
Nimic, nimic, e doar modul meu special de a-]i [opti c` te
ador. Oh, Brett, te iubesc att de mult!
|n timp ce se r`sucea ca s` se lipeasc` de trupul lui, [ezlongul
se pr`bu[i sub greutatea lor. Atunci izbucnir` amndoi \n rs.
316 GEORGIA HARRIS
|ncet-\ncet, str`b`tut` de fiori de voluptate, Allison c`zu prad`
unei dorin]e arz`toare. |nchise ochii [i se lipi [i mai tare de
trupul lui, ame]it` de apropierea lui tulbur`toare.
Brett \i descheie cu mi[c`ri febrile bluza, [optindu-i vorbe f`r`
[ir, apoi r`mase brusc nemi[cat, devenind con[tient de locul
unde se g`seau. Atunci, \i acoperi pieptul [i \ngenunche \n fa]a
ei.
Brett, iubirea mea, s` mergem la noi acas`, \i propuse ea cu
un zmbet radios \ntinznd bra]ele spre el.
Dac` te referi la vil`, nu vom ajunge acolo dect mine, zna
mea iubit`, \i r`spunse el cu un aer amuzat. Dar dac` este vorba
despre apartamentul t`u, accept cu pl`cere invita]ia ...
Se ridicar` \n picioare [i se s`rutar` \ndelung [i pasionat.
Apoi, strns \mbr`]i[a]i, traversar` veseli terasa.
Erau prea neaten]i ca s` mai observe alimentele \mpr`[tiate
pe scar` ... |nchiser` u[a \n urma lor [i l`sar` pachetele \n grija
aceluia care se va obosi s` le adune ...
Sfr[it
INSULA CENTAURULUI 317

S-ar putea să vă placă și