Sunteți pe pagina 1din 9

MANAGEMENTUL RISCULUI IN TRANSPORTUL MARITIM

3. Managementul riscului
3.1. OBIECTIVE
Definirea riscului n cadrul organizaiilor
Identificarea fazelor procesului de management al riscului
Descrierea unor metode de identificare a riscurilor
tilizarea metodei !alorii a"teptate pentru analiza riscului
#rezentarea metodelor de simulare "i a ar$orilor decizionali
E%plicarea diferitelor tipuri de reacii la risc
&ealizarea o$iecti!elor firmei presupune cunoa"terea "i asumarea unor riscuri multiple.
#rocesul de management al riscului cuprinde trei faze'
a( identificarea riscului)
$( analiza riscului "i
c( reacia la risc.
Identificarea riscului se realizeaz* prin ntocmirea unor liste de control) organizarea unor
"edine de identificare a riscurilor "i analiza documentelor ar+i!ate.
Analiza riscului utilizeaz* metode cum sunt' determinarea !alorii a"teptate) simularea
,onte Carlo "i ar$orii decizionali.
Reacia la risc cuprinde m*suri "i aciuni pentru diminuarea) eliminarea sau repartizarea
riscului.
&ealizarea o$iecti!elor "i proiectelor unei organizaii presupune identificarea "i asumarea
unor riscuri multiple) cum ar fi' sc+im$*rile de mediu sau interne) conceperea unor strategii
nerealiste) erori "i omisiuni n proiectare "i e%ecuie) etc.
-umim risc nesigurana asociat* oric*rui rezultat. -esigurana se poate referi la
pro$a$ilitatea de apariie a unui e!eniment sau la influena) la efectul unui e!eniment n cazul n
care acesta se produce.
&iscul apare atunci c.nd'
o un e!eniment se produce sigur) dar rezultatul acestuia e nesigur/
o efectul unui e!eniment este cunoscut) dar apariia e!enimentului este nesigur*/
0emestrul 1 2 1311 #age 1 of 4
MANAGEMENTUL RISCULUI IN TRANSPORTUL MARITIM
o at.t e!enimentul c.t "i efectul acestuia sunt incerte.
3.1. PROCESUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI
&iscul n acti!itatea unei firme se refer* la pro$a$ilitatea de a nu se respecta o$iecti!ele
sta$ilite n termeni de performanta 5nerealizarea standardelor de calitate() program 5nerespectarea
termenului de e%ecuie( si cost 5dep*"irea $ugetului(.
Element de risc este orice element care are o pro$a$ilitate m*sura$il* de a de!ia de la plan.
6ceasta presupune desigur e%istena unui plan. 0trategiile) planurile "i programele firmei
constituie elemente care permit prefigurarea realit*ii "i apoi confruntarea realiz*rilor efecti!e cu
rezultatele a"teptate. #entru realizarea o$iecti!elor firmei este necesar* derularea unor seturi de
acti!it*i. O acti!itate) notat* 5a() poate fi considerat* element de risc dac* sunt ndeplinite
simultan urm*toarele dou* condiii'
3 7 #5a( 7 1 819
:5a( ; 3 819
unde'
#5a( ; pro$a$ilitatea ca un e!eniment 5a( s* se produc*
E5a( ; efectul e!enimentului 5a( asupra o$iecti!elor
:5a( ; e!aluarea monetar* a lui E5a(
n faza de identificare a riscului se e!alueaz* pericolele poteniale) efectele "i
pro$a$ilit*ile de apariie ale acestora pentru a decide care dintre riscuri tre$uie pre!enite. #ractic)
n aceast* faz* se identific* toate elementele care satisfac condiiile 819 "i 819. Totodat*) se elimin*
riscurile neconcordante) adic* acele elemente de risc cu pro$a$ilit*i reduse de apariie sau cu un
efect nesemnificati!. 6ceasta nseamn* c* pot fi negli<ate acele elemente pentru care #5a( sau :5a(
tind c*tre zero.
Identificarea riscurilor tre$uie realizat* n mod regulat. 6ceasta tre$uie s* ia n considerare
at.t riscurile interne c.t "i pe cele e%terne. &iscurile interne sunt riscuri pe care ec+ipa
managerial* le poate controla sau influena) n timp ce riscurile e%terne nu se afl* su$ controlul
acesteia.
&iscul poate fi identificat folosind diferite metode'
ntocmirea unor liste de control care cuprind surse poteniale de risc) cum ar fi' condiii de
mediu) rezultatele a"teptate) personalul) modific*ri ale o$iecti!elor) erorile "i omisiunile de
proiectare "i e%ecuie) estim*rile costurilor "i a termenelor de e%ecuie etc./
0emestrul 1 2 1311 #age 1 of 4
MANAGEMENTUL RISCULUI IN TRANSPORTUL MARITIM
analiza documentelor disponi$ile n ar+i!a firmei) pentru identificarea pro$lemelor care au
ap*rut n situaii similare celor curente/
utilizarea e%perienei personalului direct producti! 5"efi de compartimente( prin in!itarea
acestora la o "edin* formala de identificare a riscurilor. De multe ori oamenii de pe teren
sunt con"tieni de riscuri "i pro$leme pe care cei din $irouri nu le sesizeaz*. O comunicare
eficient* teren = $irouri este una dintre cele mai $une surse de identificare "i diminuare a
riscurilor/
identificarea riscurilor impuse din e%terior 5prin legislaie) sc+im$*ri n economie)
te+nologie) relaii cu sindicatele( prin desemnarea unei persoane care s* participe la
ntrunirile asociaiilor profesionale) la conferine "i care s* parcurg* pu$licaiile de
specialitate.
!aza de analiz" a riscului ia n considerare riscurile identificate n prima faz* "i
realizeaz* o cuantificare aprofundat* a acestora. #entru analiza riscului se folose"te un
instrumentar matematic di!ers) merg.nd de la analiza pro$a$ilistic* la analiza ,onte Carlo.
6legerea instrumentarului matematic tre$uie s* fie adaptat* necesit*ilor analizei "i s* in* seama
de acurateea datelor disponi$ile.
Cea mai simpl* metod* de cuantificare a riscurilor este aceea a #al$rii a%te&tate 5V6()
care se calculeaz* ca produs ntre pro$a$ilit*ile de apariie ale anumitor e!enimente "i efectele
acestora'
V65a( ; #5a( % E5a( 839
unde'
V65a( ; !aloarea a"teptat* a e!enimentului 5a(
#5a( ; pro$a$ilitatea de apariie a e!enimentului 5a(
E5a( ; efectul apariiei fenomenului 5a(
De e%emplu) n cazul unei firme de construcii) determinarea riscului are un impact ma<or
n calculaia costurilor "i implicit n acti!itatea de ofertare = licitare. 6stfel) dac* n timpul
preg*tirii documentaiei pentru participarea la o licitaie pentru ad<udecarea unei lucr*ri s=a
identificat riscul de a se nt.lni un strat de roc* dur* n timpul s*p*rii fundaiei) antreprenorul se
poate asigura mpotri!a acestui risc calcul.nd !aloarea a"teptat* a producerii acestui fenomen "i o
poate include n calculele pentru ela$orarea de!izului ofert*. Concret) dac* costul suplimentar
antrenat de efectuarea de s*p*turi n roc* dur* pentru o anumit* lucrare este de 133.333 milioane
lei) iar pro$a$ilitatea ca s* se nt.lneasc* roc* dur* a fost estimat* la 33>) !aloarea a"teptat* a
acestui risc !a fi'
0emestrul 1 2 1311 #age 3 of 4
MANAGEMENTUL RISCULUI IN TRANSPORTUL MARITIM
V65a( ; 3)33 % 133.333 ; 33.333 milioane lei
6ntreprenorul poate s* includ* n !aloarea ofertei suma de 33.333 milioane lei pentru
pre!enirea acestui risc) "tiind c* dup* un num*r suficient de mare de licitaii) indiferent de
rezultatul acestora) se !or acoperi costurile riscului.
6!.nd n !edere faptul c* estimarea pro$a$ilit*ilor este un proces cu un grad mare de
su$iecti!itate) rezultatele o$inute prin metoda !alorii a"teptate sunt de o$icei utilizate ca date de
intrare pentru analize ulterioare.
Simul"rile constituie o metod* a!ansat* de cuantificare a riscurilor. 0imularea utilizeaz*
un model al unui sistem pentru a analiza performanele sau comportamentul sistemului. #entru
proiectele de construcii cel mai frec!ent se folose"te simularea ,onte Carlo a programului de
e%ecuie "i a costurilor asociate acti!it*ilor. 6ceast* te+nic* simuleaz* realizarea o$iecti!elor de
un num*r mare de ori furniz.nd o distri$uie statistic* a rezultatelor.
6ceast* cur$* ?0@ arat* pro$a$ilit*ile cumulate ale realiz*rii o$iecti!ului p.n* la o anumit* dat*.
De e%emplu) e%ist* o pro$a$ilitate de A3> ca o$iecti!ul s* fie atins n 1BA zile. Datele de realizare
a o$iecti!ului din partea st.ng* prezint* riscuri mai mari dec.t cele din partea dreapt* a graficului.
Ar'$rii decizi$nali sunt instrumente care descriu interaciunile c+eie dintre decizii "i
e!enimentele aleatoare) a"a cum sunt percepute de c*tre decideni. &amurile ar$orelui reprezint*
fie decizii 5reprezentate ca p*trate() fie rezultate aleatoare sau incerte 5reprezentate su$ forma unor
cercuri(. Cigura urm*toare prezint* un e%emplu de ar$ore decizional.
0emestrul 1 2 1311 #age B of 4
MANAGEMENTUL RISCULUI IN TRANSPORTUL MARITIM
Valoarea a"teptat* 5V6( a unui efect ; Efect % #ro$a$ilitatea de apariie a efectului
Valoarea a"teptat* a unei decizii ; suma !alorilor a"teptate ale tuturor efectelor rezult.nd din acea
decizie
#rogramul ?agresi!@ are !aloarea a"teptat* de 3D milioane lei "i !a fi preferat programului
?conser!ator@ care are o !aloare a"teptat* de 4 milioane lei.
&eacia la risc este faza de aciune din cadrul ciclului managementului riscului) n care se
ncearc*' s* se elimine riscurile/ s* se reduc* riscurile "i E sau s* se repartizeze riscurile.
Eliminarea riscuril$r are scopul de a ndep*rta riscurile. Ec+ipa managerial* sau
ntreprinz*torul poate' s* nu iniieze o anumit* tranzacie sau afacere/ s* sta$ileasc* un pre foarte
mare) care s* acopere riscurile/ s* condiioneze oferta) etc.
Cele mai multe dintre opiunile care elimin* riscul tind s* scoat* organizaia din afaceri. O
organizaie cu a!ersiune prea mare fa* de risc nu !a supra!ieui mult timp "i ar tre$ui s*="i
in!esteasc* capitalul n alt* parte.
Diminuarea riscuril$r se poate realiza printr=o serie de instrumente cum sunt'
programarea. Dac* riscurile sunt legate de termenul de e%ecuie programarea "tiinific* a
acti!it*ilor cu a<utorul graficelor reea poate diminua riscurile n limite rezona$ile.
instruirea. ,ulte riscuri sunt legate de securitatea muncii. 6ceasta influeneaz*
producti!itatea "i calitatea lucr*rilor. #rin programe de instruire "i con"tientizare n
0emestrul 1 2 1311 #age A of 4
MANAGEMENTUL RISCULUI IN TRANSPORTUL MARITIM
domeniul securit*ii muncii se poate reduce pro$a$ilitatea producerii accidentelor "i
efectul acestora.
reproiectarea. &iscurile pot fi de multe ori diminuate printr=o reproiectare <udicioas* a
ec+ipelor de munc*) flu%urilor de materiale) folosirii ec+ipamentelor "i a forei de munc*.
Re&artizarea riscuril$r este de asemenea un instrument performant de management al
riscului. 6ceasta se refer* la p*rile care !or accepta o parte sau ntreaga responsa$ilitate pentru
consecinele riscului. &epartizarea riscului tre$uie s* se fac* in.ndu=se seama de comportamentul
fa* de risc al diferitelor organizaii implicate. Fn acest sens regula general* de alocare a riscului
este s* se aloce riscul p*rii care poate s* l suporte "i s* l controleze cel mai $ine.
0trategia de contractare constituie un mecanism esenial n repartizarea riscului. &iscurile
pe care "i le asum* firma sunt n mod o$i"nuit formalizate prin c$ntracte cu 'eneficiarii.
&iscurile legate de resursele umane sunt acoperite) cel puin parial) prin nc+eierea contractelor
colecti!e "i indi!iduale de munc*. Fn ma<oritatea cazurilor) riscurile legate de materiale "i
ec+ipamente pot fi transferate furnizorilor acestora) prin garaniile pe care ace"tia le ofer*. nele
riscuri pot fi ndep*rtate prin nc+eierea unor contracte de asigurare. Compania de asigur*ri "i
asum* o parte din riscuri n sc+im$ul unui pre 5prima de asigurare(. Dac* riscul se produce n
condiiile specificate prin contractul de asigurare) asiguratorul !a ram$ursa partea asigurat* sau
toate pierderile suferite datorit* riscului. Dac* riscul nu apare) asiguratorul p*streaz* prima de
asigurare.
n proces formalizat de management al riscului !a da rezultate poziti!e numai dac* ia n
considerare toate aspectele acestuia. #erformana n procesul de management al riscului este dat*
de calitatea managerilor "i a personalului implicat) "i anume de cea mai sla$* !erig* din cadrul
s*u. ,anagerii firmei tre$uie s* se asigure c* ec+ipa care realizeaz* managementul riscului este
competent* "i a g*sit o cale de mi<loc ntre te+nicizarea e%cesi!* a procesului "i aciunea pe $az*
de intuiie.
0emestrul 1 2 1311 #age D of 4
MANAGEMENTUL RISCULUI IN TRANSPORTUL MARITIM
Metoda SWOT
Fn esen* aceast* analiz* se refer* la punctele forte "i sla$e ale pro$lemei) oportunit*ile "i
amenin*rile mediului e%tern) rezultate in urma unui studiu de specialitate realizat prin audit.
6cronimul 0GOT pro!ine de la iniialele '
- S treng+ts 2 puncte forte/
- ( eaHnesses = sl*$iciuni/
- O portunities 2 oportunit*i/
- T +reats = amenin*ri.
Concluziile auditului sunt prezentate su$ forma punctelor forte "i sla$e ale procesului.
#e aceast* $az* se realizeaz* o list* a caracteristicilor poziti!e "i negati!e ale procesului
analizat.
Puncte f$rte = e%periena &om.niei in aplicarea Codului I0#0 in zona porturilor maritime si a
na!elor maritime su$ pa!ilion roman/
= e%istena n cadrul 6.-.& a unui compartiment eficient de specialitate 2
0er!iciul I0,=I0#0/
= notorietatea o$inuta in zona prin intrarea in -6TO/
= poziia de lider regional in promo!area politicii de pace 5in politica e%terna(/
= gradul de acoperire al aplic*rii Codului I0#0 2 la toata flota maritima
comerciala ncep.nd de la 31.3I.133B/
Sl"'iciuni = neincluderea sistemului de securitate al na!elor maritime comerciale in
programul naional de securitate
= num*r mare de ni!eluri manageriale/
= fluctuaiile de personal de specialitate/
O&$rtunit"i = politica &om.niei de stimulare a iniiati!elor n $azinul ,arii -egre/
= e%istena unui potenial ne!alorificat/
= nc+eierea unor acorduri inter*ri) de aplicare unitara a Codului I0#0/
Amenin"ri = operarea in porturile rom.ne"ti a unor na!e su$ pa!ilion de state islamice/
= operarea unor na!e su$ pa!ilion roman in tari cu factor de risc mai ridicat/
= cre"terea amenin*rilor internaionale in zona apropiata 5Orientul ,i<lociu(.
Fn !ederea aprecierii punctelor forte "i sla$e ale firmei se poate ntocmi un ta$el de forma'
0emestrul 1 2 1311 #age I of 4
MANAGEMENTUL RISCULUI IN TRANSPORTUL MARITIM
#uncte forte Intensitatea Importana Coeficient ponderat
1JJJJJJJJ 1 1 3 B A 1 1 3 B A
1JJJJJJJJ
nJJJJJJJJ
#uncte sla$e
1JJJJJJJJ.
1JJJJJJJJ.
nJJJJJJJJ
Intensitatea punctelor forte "i sla$e !a fi m*surat* cu a<utorul unei scale de e!aluare cu
cinci ni!eluri'2intensitate foarte mic*/
1. 2 intensitate mic*/
1. 2intensitate medie/
3. 2intensitate mare/
B. 2intensitate foarte mare.
Importana !a fi m*surat* prin intermediul unei scale de asemenea cu cinci ni!eluri'
1. 2importan* foarte mic*/
1. 2importan* mic*/
3. = importan* medie/
B. = importan* mare/
A. = importan* foarte mare.
0e determin* un coeficient ponderat format din produsul dintre !aloarea intensit*ii "i
!aloarea importanei.
Fn funcie de !aloarea coeficientului ponderat se sta$ilesc n ordinea descresc*toare
punctele forte "i sla$e ale firmei.
tilitatea analizei punctelor forte "i sla$e spore"te prin compararea cu concurenii.
6sem*n*tor se analizeaz* oportunit*ile "i amenin*rile pe $aza urm*torului ta$el'
Oportunit*i #ro$a$ilitatea de manifestare Impactul asupra firmei Coeficient ponderat
1JJJJJJJJ 1 1 3 B A 1 1 3 B A
0emestrul 1 2 1311 #age K of 4
MANAGEMENTUL RISCULUI IN TRANSPORTUL MARITIM
1JJJJJJJJ
nJJJJJJJJ
6menin*ri
1JJJJJJJJ.
1JJJJJJJJ.
nJJJJJJJJ
Fn funcie de !aloarea coeficientului ponderat se sta$ilesc n ordinea descresc*toare
oportunit*ile "i amenin*rile procesului.
Efectuarea unei analize tip 0GOT este punctul de plecare pentru formularea unor o$iecti!e
adec!ate st*rii procesului "i relaiilor acestuia cu mediul e%tern.
O$iecti!ele "i strategiile sta$ilite pentru orizontul de planificare pot urm*ri'
- dez!oltarea punctelor forte "i sla$e/
- nl*turarea sau corectarea celor sla$e/
- e%ploatarea ocaziilor fa!ora$ile/
e!itarea sau diminuarea impactului amenin*rilor mediului e%tern.
ntrebri recapitulative
1. :a ce se refer* riscul n acti!itatea unei firmeL
1. Cum definim un element de riscL
3. Care sunt fazele procesului de management al risculuiL
B. Ce metode de identificare a riscului cunoa"teiL
A. Care sunt principalele metode de analiz* a risculuiL
D. Descriei metoda !alorii a"teptate. Care sunt n opinia dumnea!oastr* limitele acestei metodeL
I. Ce metode de eliminare a riscului cunoa"teiL
K. Ce metode de diminuare a riscului cunoa"teiL
0emestrul 1 2 1311 #age 4 of 4