Sunteți pe pagina 1din 10

Lucrarea practic s-a realizat pe exemplul unei firmei, prelund soldurile finale ale lunii decembrie

i folosind date ipotetice, cu titlu de exemplu pentru operaiile economice nregistrate n luna ianuarie.
Operaiile economice care fac obiectul nregistrrii n contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni
calendaristice, respectiv luna ianuarie a anului curent.
Situaia conturilor la 1/01/2014 se prezint astfel:
101 Capital social

200 lei

105 Diferente reevaluare

1.355 lei

106 Rezerve

40.250,38 lei

117 Rezultatul reportat

411.416,97 lei

121 Profit si pierdere

46.165,70 lei

167 Imprumuturi asimiliate

13.184,08 lei

212 Constructii

86.747 lei

2131 Echipamente tehnologice

13.477,37 lei

2133 Mijloace transport

358.596,45 lei

214 Alte mijloace fixe

74.592,34 lei

2812 Amortizare constructii

59.472,74 lei

2813 Amnortizare mijl. transport 296.005,03 lei


2814 Amortizare alte mijl. fixe

41.129,29 lei

4011 Furnizori

298,92 lei

4111 Clienti

16.780,50 lei

4311 C.A.S.

908 lei

4312 C.A.S. asig.

489 lie

4313 C.A.S.S. societate

262 lei

4314 C.A.S.S. asig.

277 lei

4315 Fond risc

8 lei

4316 Fond concedii med

4.523 lei

4371 Ajutor somaj soc.

2 lei

4372 Ajutor somaj asig

54 lei

4373 Fond garantare

41 lei

441 Impozit pe profit

3.162 lei

4423 TVA de plata

19.357,93 lei

444 Impozit salarii

473 lei

446 Alte impozite si taxe-imp.div 1.943,42 lei


461 Debitori

1.350 lei

471 Chelt. in avans

30.871,04 lei

5121 Disponibil banca

75.200,98 lei

5311 Casa

273.525,64 lei

Operaiile economice care au loc n luna ianuarie sunt urmtoarele:


1. 06.01.2014 - Pe baza facturii fiscale 4/06.01.2014 se nregistreaza prestarea de servicii de contabilitate
(inerea evidenelor i ntocmirea si certificarea situaiilor financiare anuale) clientului Romconstruct; tarif
fr TVA 500 lei, TVA 24%.
2. 06.01.2014 - Pe baza facturii fiscale 5/06.01.2014 se nregistreaza prestarea de servicii de contabilitate
clientului T.R.C. Prodcom; tarif fr TVA 1.000 lei, TVA 24%.
3. 07.01.2014 - Pe baza facturii fiscale 8/07.01.2014 se nregistreaza prestarea de servicii de contabilitate
(expertiz contabil extrajudiciar) clientului Sidvet; tarif fr TVA 2.500 lei, TVA 24%.
4. 07.01.2014 Se achiziioneaz materiale consumabile (hrtie, cartue etc.) n valoare 300 lei, TVA
24%, conform facturii fiscale 123/7.01.2014 emis de Metro. Plata se efectueaz in numerar conform
chitanei 3/07.01.2014.
5. 08.01.2014 Extrasele de cont confirm ncasarea de la client a sumei de 11.000 lei, din care:
Prio Trans - 600 lei i Militari Edil 500 lei.
6. 08.01.2014 Se nregistrez primirea unei amenzi de circulaie pentru un autovehicul al societaii n
valoare de 300 lei, conform procesului verbal de constatare a contraveniei 27/8.01.2014.
7. 09.01.2014 - Pe baza facturii fiscale 10/09.01.2014 se nregistreaza prestarea de servicii de contabilitate
clientului Burdulea Construct; tarif fr TVA 1.000 lei, TVA 24%.
8. 09.01.2014 - Pe baza facturii fiscale 11/09.01.2014 se nregistreaza prestarea de servicii de contabilitate
clientului BMD Construct; tarif fr TVA 500 lei, TVA 24%.
9. 10.01.2014 Extrasul de cont confirm ncasarea de la client a sumei de 1.860 lei, din care:
Romconstruct 620 lei i T.R.C. Prodcom 1.240 lei.
10. 10.01.2014 Se achit n numerar amenda de circulaie nregistrat pe baza procesului verbal de
constatare a contraveniei 27/8.01.2014, conform chitanei 4/10.01.2014.
11. 13.01.2014 Extrasul de cont si registrul de cas confirm depunerea sumei de 70.000 lei in contul
deschis la banc.
12. 13.01.2014 Se nregistrez plata comisioanelor bancare n valoare de 77 lei, conform O.P.
23/13.01.2014.

13. 14.01.2014 Pe baza facurii fiscale 167/14.01.2014, emis de Ikea, se nregistreaz achiziionarea de
mobilier. Preul unitar fr TVA 5.000 lei, TVA 24%. Plata se efectuez prin banc conform O.P.
4/14.01.2014.
14. 15.01.2015 Se ncaseaz n numerar suma de 1.240 lei, reprezentnd contravaloarea facturii nr.
10/09.01.2014, conform chitanei 5/15.01.2014.
15. 15.01.2014 Se nregistreaz acordarea unei sponsorizri ctre asociaia Sfntul Stelian, n valoare de
300 lei, conform chitanei 6/15.01.2014.
16. 16.01.2014 Clientul Sidvet emite ctre societate un B.O. pentru achitarea contravalorii facturii fiscale
8/07.01.2014. Biletul la ordin este depus la banc spre ncasare.
17. 17.01.2014 Se nregistrez efectuarea unor cheltuieli de protocol in baza facturii fiscale
45/17.01.2014, valoare fara TVA 500 lei, TVA 24%. Plata se efectuez n numerar conform chitanei nr.
5/17.01.2014.
18. 17.01.2014 Se acord un avans n valoare de 1.000 lei unui salariat trimis n delegaie pentru 4 zile,
conform ordinului de deplasare 1/17.01.2014.
19. 20.01.2014 Se nregistreaz cheltuielile cu energia electric conform facturii fiscale 76/20.01.2014,
valoare fara TVA 120 lei, TVA 24%.
20. 20.01.2014 Se achit contribuiile salariale aferente lunii decembrie, 2013, conform O.P.
6/20.01.2014.
21. 21.01.2014 Se nregistreaz cheltuielile cu abonamentul de telefonie mobil pe baza facturii fiscale
56/21.01.2015 emis de Vodafone; valoare fara TVA 150 lei, TVA 24%.
22. 21.01.2014 Se achit n numerar contravaloarea facturilor fiscale 76/20.01.2014 i 56/21.01.2015,
conform chitanelor 10 i 11 din 21.01.2014.
23. 22.01.2014 Se nregistreaz cheltuielile generate de alimentarea cu gaze pe baza facturii fiscale
68/22.01.2014; valoare fara TVA 200 lei, TVA 24%. Plaat se efectueaz prin banc conform O.P.
7/22.01.2014.
24. 23.01.2014 Se ncaseaz n numerar contravaloarea facturii 11/09.01.2014 conform chitanei
12/23.01.2014.
25. 23.01.2014 Se nregistreaza cheltuielile cu salariile, conform situaiei de calcul.
26. 23.01.2014 Se nregistreaz contribuiile salariale ale angajailor, conform situaiei de calcul.
27. 23.01.2014 - Se nregistreaz contribuiile salariale ale societii, conform situaiei de calcul..
28. 24.01.2014 Se nregistrez plata salariilor aferente lunii ianuarie, 2014, conform tatului de salarii.
29. 24.01.2014 Salariatul venit din delegaie depune decontul de avans pentru nregistrarea decontrii
avansului:

- calcul diurn (4 zile) = 4 x 32,5 lei = 130 lei


- cheltuieli cazare 400 lei, TVA aferent ( 9%) 36 lei
-cheltuieli benzin 200 lei, TVA aferent (24%) 48 lei.
30. 27.01.2014 Pe baza facturii fiscale 47/27.01.2014 se nregistreaz prestarea de servicii de
contabilitate clientului Invest General; tarif fr TVA 7.500 lei, TVA 24%.
31. 28.01.2014 Se nregistrez amortizarea imobilizrilor conform planului de amortizare.
32. 29.01.2014 Se nregistreaz darea n consum a materialelor consumabile.
33. 29.01.2014 - Pe baza facturii fiscale 57/27.01.2014 se nregistreaz prestarea de servicii de contabilitate
clientului Mavic impex; tarif fr TVA 6.000 lei, TVA 24%.
34. 30.01.2014 Se nregistreaz ncasarea bonificaiilor bancare in valoare de 60 lei.
35. 31.01.2014 Se efectueaz regularizarea TVA.
36. 31.01.2014: Reportare profit nerepartizat
37. 31.01.2014 Se inched conturile de venituri si cheltuieli.
38. 31.01.2014 Se nregistreaz impozitul pe venitul microntreprinderii.

Unitatea:

REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagin 1
Ianuarie 2014

Explicaii

Nr.
crt.
0.
1.

Data
nreg.
1.
6.01

Documentul
(felul, nr., data)
2.
F.F. 4/06.01

2.

6.01

F.F. 5/06.01

Prestare servicii de
contabilitate

3.

7.01

F.F. 8/7.01

Prestare servicii de
contabilitate

4.

7.01

F.F. 123/7.01

Achiziionare materiale
consumbile

5.
6.

7.01.
8.01

CH 3/07.01
Extras cont

7.

8.01

8.

9.01

Proces verbal
27/8.01.
F.F. 10/09.01

Plata furnizor mat.cons


ncasarea creane
clieni
nregistrare amend

9.

9.01

10.

3.
prestare servicii de
contabilitate

Simbol conturi
Debitoare Creditoare
4.
5.
4111
%
704
4427
4111
%
704
4427
4111
%
704
4427
%
401
302
4426
401
5311
5121
4111

Sume
Debitoare
Creditoare
6.
7.
620
620
500
120
1.240
1.240
1.000
240
3.100
3.100
2.500
600
372
372
300
72
372
372
11.000
11.000

6581

448

300

300

Prestare servicii de
contabilitate

4111

1.240

F.F. 11/09.01

Prestare servicii de
contabilitate

4111

10.01

Extras cont

5121

1.860

1.240
1000
240
620
500
120
1.860

11.
12.

10.01
13.01

13.

13.01

CH 4/10.01
Extras cont,
registru cas
O.P. 23/13.01

448
581
5121
627

5311
5311
581
5121

300
70.000
70.000
77

300
70.000
70.000
77

14.

14.01

F.F. 167/14.01

ncasarea creane
clieni
Achitare amend
Depunere numerar n
contul la banc
Plata comisioane
bancare
Achiziionare mobilier

%
704
4427
%
704
4427
4111

401

14.01
15.01

O.P. 4/14
CH 5/15.01

6.200
5.000
1.200
6.200
1.240
174.741

6.200

15.
16.

%
214
4426
401
5311

Plata furnizor imob.


ncasare creane clieni
De reportat:

ntocmit: _______________________

5121
4111

Verificat: _____________________

620

6.200
1.240
174.741

Unitatea:

REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagin 2

Explicaii

Nr.
crt.
0.

Data
nreg.
1.

Documentul
(felul, nr., data)
2.

17.
18.

15.01
16.01

CH 6/15.01
B.O.

Acordare sponsorizare
ncasare creane clieni
prin B.O.

19.

17.01

F.F. 45/17.01

Efectuare chelt.
protocol

20.
21.

17.01
17.01

Plata furnizor
Acordare avans salariat

22.

20.01

CH 5/17.01
ordin deplasare
1/17.01
F.F. 76/20.01

23.

20.01

O.P. 6/20.01

Plata contribuii
salariale dec. 2013

24.

21.01

F.F. 56/21.01

nreg. chelt. telefonie


mobil

25.

21.01

26.

22.01

CH
10,11/21.01
F.F. 68/22.01

Plata F.F. 56/21.01,


F.F. 76/20.01
nreg. chelt. gaze

27.
28.
29.

22.01
23.01
23.01

O.P. 7/22.01.
CH 12/23.01
Sit.calcul

Achitare fz. gaze


ncasare creane clieni
Chelt. cu salariile
De reportat:

3.

nreg. chelt. Energie


electric

ntocmit: _______________________

Simbol conturi
Debitoare Creditoare
4.
5.
Report:
6582
5311
413
4111
5113
413
5121
5113
%
401
623
4426
401
5311
542
5311
%
605
4426
%
4311
4312
4313
4314
4371
4372
444
%
626
4426
401
%
605
4426
401
5311
641

401

5121

401

5311
401

5121
4111
421

Verificat: _____________________

Sume
Debitoare
Creditoare
6.
7.
174.741
174.741
300
300
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
620
620
500
120
620
620
1.000
1.000
148,8
120
28,8
2.635
1.048
529
262
277
25
25
469
186
150
36
334,8

148,8

248
200
48
248
620
5.040
196.041,6

248

2.635

186

334,8

248
620
5.040
196.041,6

Unitatea:

REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagin 3

Explicaii
Explicaii

Nr.
crt.
0.

Data
nreg.
1.

Documentul
(felul, nr., data)
2.

30.

23.01

Sit. calcul

nreg. contribuii
salariale angajai

31.

23.01

Sit. calcul

nreg. contribuii
societate

32.
33.

24.01
24.01

tat salarii
Decont avans

Plat salarii ian.


Decontare avans

34.

27.01

F.F. 47/27.01

prestare servicii de
contabilitate

35.

28.01

Plan amortizare

nreg. amz. imob.

36.

29.01

Bon consum

37.

29.01.

F.F. 57/27.01

Dare n consum mat.


cons.
prestare servicii de
contabilitate

38.

30.01

Extras cont

39.

31.01

Jurnal de cump.
i vnz.

3.

ncasare bonificaii
bancare
Regularizare TVATVA plat

Simbol conturi
Debitoare Creditoare
4.
5.
Report:
421
%
444
4312
4372
4314
6451
4311
6453
4313
6452
4371
6452
4371.FG
6451
431102
6453
431302
421
5311
%
542
625
4426
5311
4111
%
704
4427
6811
%
2812
2813
2814
602
302
4111

5121
4427

%
704
4427
766

7.440

%
4426
4423

4.560

De reportat:

ntocmit: _______________________

Sume
Debitoare
Creditoare
6.
7.
196.041,6
196.041,6
1.300
1.300
469
529
25
277
1.048
1.048
262
262
25
25
13
13
8
8
43
43
3.740
3.740
1.000
1.000
730
84
186
9.300
9.300
7.500
1.800
4.439
4.439
193
3.524
722
300
300

Verificat: _____________________

60

229.579,6

7.440
6.000
1.440
60
4.560
1.588,8
2.971,2
229.579,6

Unitatea:

REGISTRUL-JURNAL
Nr. pagin 4

Explicaii

Nr.
crt.
0.

Data
nreg.
1.

Documentul
(felul, nr., data)
2.

40.

31.01

41.

31.01

Rulaje cont

Reportare profit
nerepartizat
nchidere ct. venituri

42.

31.01

Rulaje cont

nchidere ct. cheltuieli

43.

31.01

Sit. calcul

44.

31.01

Sit. calcul

nreg. imp. pe venit


micro.
Decontare ch. cu imp.
TOTAL:

3.

ntocmit: _______________________

Simbol conturi
Debitoare Creditoare
4.
5.
Report:
121
117
%
704
766
121

121

698

%
6581
627
6582
623
605
626
641
6451
6453
6452
625
6811
602
441

121

698

Verificat: _____________________

Sume
Debitoare
Creditoare
6.
7.
229.579,6
229.579,6
46.165,7
46.165,7
19.060
19.000
60
13.555

19.060

570

13.555
300
77
300
500
320
150
5.040
1.056
305
38
730
4.439
300
570

570

570

309.500,3

309.500,3

n data de:31.01.2014

Balan de verificare (lei)


Din 1.01.2014 la 31.01.2014
Sold iniial

Simbol cont

Rulaj

Total sume

Sold final

101

200

200

200

105

1.355

1.355

1.355

106

40.250,38

40.250,38

40.250,38

117

411.416,97

46.165,7

457.582,67

457.582,67

121

46.165,7

60.290,7

19.060

60.290,7

65.225,7

4.935

167

13.184,08

13.184,08

13.184,08

Total cl. 1

512572,13

60290,7

65225,7

60290,7

577797,83

517507,13

212

86.747

86.747

86.747

2131

13.477,37

13.477,37

13.477,37

2133

358.596,45

358.596,45

358.596,45

214

74.592,34

5.000

79.592,34

79.592,34

2812

59.472,74

193

59.665,74

59.665,74

2813

296.005,03

3.524

299.529,03

299.529,03

2814

41.129,99

722

41.851,99

41.851,99

Total cl. 2

533413,16

396607,76

5000

4439

538413,16

401046,76

538413,16

401046,76

302

300

300

300

300

Total cl. 3

300

300

300

300

401

298,92

7.774,8

7.774,8

8.073,72

7.774,8

298,92

4111

16.780,5

23.560

17.820

40.340,5

17.820

22.520,5

413

3.100

3.100

3.100

3.100

421

5.040

5.040

5.040

5.040

4311

908

1.048

1.048

1.048

1.956

908

4311.FG

13

13

13

431102

43

43

43

4312

489

529

529

529

1.018

489

4313

262

262

262

262

524

262

431302

4314

277

277

277

277

554

277

4315
4316
4371

0
4.523
2

8
0
0

0
0
25

0
0
25

0
4.523
27

8
0
25

0
4.523
2

8
0
0

4372

54

25

25

79

25

54

4373

41

41

41

4423

19.357,93

2.971,2

22.329,13

22.329,13

4426

1.588,8

1.588,8

1.588,8

1.588,8

4427

4.560

4.560

4.560

4.560

441

3.162

570

3.732

3.732

444

473

469

469

469

942

473

446

1.943,42

1.943,42

1.943,42

461

1.350

1.350

1.350

471

30.871,04

30.871,04

30.871,04

448

300

300

300

300

Total cl. 4

53920,46

26880,35

48558,6

46161,8

102479,06

73304,15

262344,96

30685,55

5113

3.100

3.100

3.100

3.100

5121

75.200,98

86.020

9.160

161.220,98

9.160

152.060,98

5131

273.525,64

2.046

76.666,8

275.571,64

76.666,8

198.904,84

542

1.000

1.000

1.000

1.000

581

70.000

70.000

70.000

70.000

Total cl. 5

348726,62

162166

159926,8

510892,62

159926,8

350965,82

602

300

300

300

300

605

320

320

320

320

623

500

500

500

500

625

730

730

730

730

626

150

150

150

150

627

77

77

77

77

641

5.040

5.040

5.040

5.040

6451

1.056

1.056

1.056

1.056

6452

38

38

38

38

6453

305

305

305

305

6581

300

300

300

300

6582

300

300

300

300

6811

4.439

4.439

4.439

4.439

698

570

570

570

570

Total cl. 6

14125

14125

14125

14125

704

19.000

19.000

19.000

19.000

766

60

60

60

60

Total cl. 7

19060

19060

19060

19060

TOTAL

936060.24

936060.24

309500.3

309500.3

1245560.54

1245560.54

949039.44

949039.44