Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE NGRIJIRE

OBSTETRIC I GINECOLOGIE

DOBRE (STROE) ANDREEA LILIANA

ANUL III B
CULEGEREA DATELOR
Nume i prenume: F. A-M.;
D! n!erii: 18. 06. 1986;
D"mi#i$iu: jud. Prahova, mun. Ploieti;
N%i"n$i!!e: romn;
O#up%i !a"ni!;
S!re #i&i$': !"torit;
Re$i(i: ortodo#;
Grup )n(uin' i R*+u$: 0$%;
Grup )n(uin' i R*+u$ )"%u$ui A&&%;
A$er(ii: nu 're(int aler)ii la ni!iun medi!ament;
Di(n")!i# $ in!ernre: &* &P, "ar!in +0 "'tmni, ,t viu, mem-rane
inta!te, 're(enta.ie !ranian, !ontra!.ii uterine dureroa"e de inten"itate
moderat;
Di(n")!i# $ ,- "re: natere "'ontan a"i"tat;
D! in!ern'rii: 01.11./011, ora 900;
."!i&u$ in!ern'rii: 123, 'ola4iurie;
Greu!!e: 61 4);
n$%ime: 106 !m;
E/menu$ "0ie#!i&: ritm !ardia! normal, te)umente normal !olorate;
E/menu$ (eni!"+urinr leu!oree, uter mrit, tueu va)inal;
P#ien!' "rien!!' !emp"r")p%i$1 ROT pre2en!e3
CUD i BC4 m"ni!"ri2!e3
L in)pe#%ie: a-domen de"tine" de volum o!u'at de uterul )ravid;
E/menu$ )5ni$"r: 'i)menta.ie de "ar!in;
Pe$&ime!ri e/!ern': A'. /0; 5i"'. /+; 5i!r. //; 5itr. 6/;
An!e#e6en!e per)"n$e:
4i2i"$"(i#e: menarh la 1+ ani, !i!luri de ti' re)ulat
78 0
A80
P!"$"(i#e: nea) he'atita, 951, :ue";
I)!"ri#u$ 0"$ii: 'a!ienta "-a internat ;n data de 01.11./011 !u dia)no"ti!ul
&* &P, "ar!in +0 "'tmni, ,t viu, mem-rane inta!te, 're(enta.ie !ranian,
123. A ,o"t luat ;n eviden. la medi!al de ,amilie ;n "eme"trul && de
"ar!in. A ,o"t la !ontrol 'eriodi! la medi!ul de ,amilie.
/
9A 100<00 mm !ol =);
E/pu$2i 7'!u$ui $ "r 8-:99:
Greu!!e: 6>00 )rame;
Ap(r: 9;
E/pu$2i p$#en!ei $ "r 8-:-91 ;99 (rme1 in!e(r'1 )5n(erre 899 m$3:
Tr&$iu n"rm$:
Epi2i"!"mie < epi2i"r7ie:
6
An$i2 i in!erpre!re 6!e$"r:
7evoia
,undamental
a,e!tat
Pro-lema 1au(a Mani,e"tri de
de'enden.
1. 7evoia de a
re"'ira
?e"'ira.ie
inade!vat
@a!ina Poli'nee
/. 7evoia de a
elimina
Aliminare
inade!vat
2terul )ravid
!are 're"ea( 'e
ve(i!a urinar
Pola4iurie
Bmi!.iune ,oarte
,re!vent dar !u
!antitate mi! de
emi"ie urinarC
6. 7evoia de a
avea o -un
'o"tur
Po"tur
inade!vat
im'u" de 123
9ravaliul 3urere ;n
re)iunea lom-ar
i ;n 'artea
in,erioar a
a-domenului.
+. 7evoia de a
evita 'eri!olele
Peri!ol de
e'ui(are ,i(i!
1ontra!.ii uterine
dureroa"e
@tare de a)ita.ie,
nelinite,
neodihnirea ;ntre
!ontra!.ii,
o-o"eal.
0. 7evoia de a
;nv.a
An#ietate B,ri!
'entru momentul
nateriiC
1unotin.e
in"u,i!iente
1erere de
in,orma.ii.

+
Di(n")!i#e 6e nur)in( pe peri"6 6e !r&$iu:
1C ?e"'ira.ie inade!vata datorat "ar!inii, mani,e"tat 'rin in"'iruri i
e#'iruri "!urte, ra'ide i "u'er,i!iale.
/C Aliminare inade!vat !au(at de !om're"iunea uterului )ravid 'e ve(i!a
urinar, mani,e"tat 'rin 'ola4iurie.
6C Po"tur inade!vat din !au(a travaliului, mani,e"tat 'rin durere ;n
re)iunea lom-ar i ;n 'artea in,erioar a a-domenului.
+C Peri!ol de e'ui(are ,i(i! din !au(a !ontra!.iilor uterine dureroa"e,
mani,e"tat 'rin neodihnirea ;ntre !ontra!.ii i o-o"eal.

R"$u$ )i)!en!ei me6i#$e

A) Gener$:
- 'reia 'a!ienta nou internat, veri,i! identitatea, toaleta 'er"onal, .inuta de
"'ital i o re'arti(ea( ;n "alon, du' in,ormarea 'reala-il a "tru!turii
"e!.iei i dre'turile !e ;i revin !a 'a!ient;
- 're(int medi!ului 'a!ienta 'entru e#aminare i d in,orma.ii a"u'ra "trii
i a "im'tomelor mani,e"tate de a!ea"ta, re(ultatul monitori(rii.
- identi,i! 'ro-lemele de ;n)rijire a 'a!ientei, monitori(ea( ,un!.iile vitale,
"ta-ilete 'riorit.ile 'entru 'lanul de ;n)rijire, evaluea( re(ultatele o-.inute
'e !are le ;nre)i"trea( ;n do"arul de ;n)rijiri;
- 're)tete 'a!ienta 'entru tehni!i "'e!i,i!e, 'entru inve"ti)a.ii "'e!iale "au
!hirur)i!ale;
- admini"trea( medi!a.ia 're"!ri" de medi!, re!oltea( 'ro-e -iolo)i!e
'entru e#amene de la-orator;
- 're)tete in"trumentarul i materialele ;n vederea "terili(rii;
- 're)tete e!hi'amentul, in"trumentarul i materialele "terile ne!e"are
interven.iei;
- e,e!tuea( ;n "!ri" i ver-al 'reluarea-'redarea ,ie!rei 'a!iente i a
a!tivit.ii de",urate ;n tim'ul "ervi!iului, ;n !adrul ra'ortului de tur;
- re"'e!t re)lementrile 'rivind 'revenirea, !ontrolul i !om-aterea
in,e!.iilor no"o!omiale, a !ondi.iilor i)ieni!o-"anitare, a !ir!uitelor "anitare;
- or)ani(ea( i de",oar 'ro)rame de edu!a.ie 'entru "ntate;
0
- 'arti!i' i< "au ini.ia( a!tivit.i de !er!etare ;n domeniul medi!al i al
;n)rijirilor 'entru "ntate;
B) Spe#i7i#:
1C Dn travaliu
- a"i"tenta medi!al "t ln) )ravid a"i)urndu-i !on,ortul '"ihoa,e!tiv,
o,erindu-i "i)uran.;
- urmrete 9A, 123, 51F-urile i ;n )eneral evolu.ia travaliului;
- e#e!ut e#amenul )eneral "umar i o-"tetri!al ;n li'"a medi!ului
Be#!e'tnd tueul va)inalC;
- urmrete !u 're!i(ie dinami!a uterin, notnd ritmul, durata i inten"itatea
!ontra!.iilor uterine dureroa"e;
- ;ntre !ontra!.ii a"!ult 51F-urile;
- "emnalea( imediat medi!ului anomaliile de dinami! uterin "au
modi,i!rile 51F-urilor;
/C Dn 'erioada de e#'ul(ie
- !nd 're(enta.ia ;n!e'e " ;ntind 'erineul, a"i"tenta medi!al aea(
)ravida 'e ma"a )ine!olo)i!;
- 're)tete !m'ul o'erator du' !e ,a!e o de(in,e!.ie lar) "u'ra'u-ian,
vulvo'erineal i a ,e.elor 'o"terointerne ale !oa'"elor !u "olu.ie de al!ool
iodat;
- aea( !m'urile "terile, i(olnd re)iunea vulvo'erineal;
- e#'li! )ravidei modul de e#e!u.ie a e,ortului "u".inut;
- ajut medi!ul la naterea 'e !are o a"i"t;
- da! i "e va ;n!redin.a " a"i"te o natere, va re"'e!ta ;nto!mai re)ulile de
a"e'"ie, a"t,el ;i "'al minile !u trei 'erii "terile, !u a' "teril i "'un
tim' de 0 minute !u ,ie!are 'erie; 'rima 'erie ,olo"ind-o 'n la dou laturi
de de)ete de 'li!a !otului, a doua 'erie 'n la jumatatea ante-ra.ului iar !u
a treia 'erie va "'la numai mna. Ea avea )rij !a " nu atin) o-ie!tele din
jur Bne"terileC i !a a'a de 'e mini " "e "!ur) "'re !ot i nu inver". 3u'
a!ea"ta minile "e ,rea! !u o "olu.ie diluat de al!ool iodat, "e'to(ol i
al!ool de >0
o
. Dm-ra! -lu(a, ma"!a i mnuile "terile.
6C Dn delivren.a 'la!entei
- ;n momentul !nd atea't de(li'irea 'la!entei, "u'rave)he( atent
'arturienta urmrind "tarea )eneral, !antitatea de "n)e 'ierdutB ma#im 600
mlC, ,iind 're)atit 'entru o e#tra!.ie manual a 'la!entei;
- veri,i! da! uterul e"te -ine !ontra!tat;
6
- veri,i! da! "-a de(li'it 'la!enta 'rin a'"are !u mna dea"u'ra "im,i(ei
'u-iene Bmanevra F2@97A?C;
- e#tra!.ia 'la!entei "e ,a!e numai du' !e avem !ertitudinea de!olrii
'la!entei B'rin tra!.iune uoarC.

+C Dn !on"olidarea hemo"ta(ei
- urmrete inte)ritatea !olului, va)inului, 'erineului;
- "e ,a!e toaleta e#tern a lehu(ei;
- 'une 'an"ament vulvar "teril i .ine lehu(a /-+ ore ;n "al;
- admini"trea(, la indi!a.ia medi!ului o!ito!i!e da! 'arturienta are atonie
utrin i 're(int hemora)ie;
- ;n !a(ul unei hemora)ii 're(ente "e anun. medi!ul imediat.
0C Dn lehu(ia imediat
- "u'rave)hea( ,un!.iile vitale 'ul", 9A, !ur-a termi!;
- 'al'ea( i in"'e!tea( uterul 'entru a a're!ia ,orma i !on"i"ten.a "a;
- in"'e!tea( 'an"amentul vulvar o-"ervnd a"t,el !antitatea de "n)e
eliminat la nivelul !ilor )enitale;
- in,ormea( 'a!ienta ! nu are voie " doarm ;n a!e"te ore B/-+C deoare!e
e"te 'eri!ol de hemora)ie 'rin va"odilata.ie.
>