Sunteți pe pagina 1din 19

Toader Traian-Nicu

4.1.2 Calculul si armarea radierului

Strat de acoperire cu beton

UTCN- Proiect de diplomă

h 100cm

grosimea placii radierului

c 1 45mm

grosimea stratului de acoperire cu beton (acoperirea minima + toleranta de executie)

 

sl 25mm

armatura de rezistenta cu diametrul maxim din placa

d

d

x

y





h

c

d

x

1

sl

0.5

sl

d x 942.5mm

d y 917.5mm

d x , d y inaltimi utile pentru armaturi in doua directii ortogonale

d



0.5

d

x

d

y

inaltimea utila a dalei

d 930mm

A) Calculul radierului la moment incovoietor

c 1.5

s 1.15

coef. partiali de siguranta pentru beton, respectiv otel(armatura)

C 20/25

PC 52

f ck

 20

N

2

mm

f

ctk.0.5



f yd



300

N

2

1.5

N

2

mm

mm

f

yk

f cd



f ctd

 s f yd

f ck

c

f

ctk.0.5

c

Caracteristici placa:

inaltimea radierului: h r

l max  7.80m

h

r



l max

8

l max

8

unde l max este distant

grosimea placii(radierului):

h pl  100cm

latimea pe care se calculeaza placa:

b pl  100cm

f

cd

f ctd

13.333

N

2

mm

1

N

2

mm

h r 97.5cm

Armarea pe directia scurta (directia x-x)

Armare fasie de rezem - axele B,G

estimat 25mm

Toader Traian-Nicu

stratul de acoperire: a 4.5cm

h

0



h

pl

estimat

a

2

M max_r_x  1245kNm

M max_r_x B  2   b pl h 0 f cd procentul de
M max_r_x
B 
2
b pl h 0
f cd
procentul de armare:
f
cd
p 
1 
1  2B
f
yd

h 0 94.25cm

B 0.105

p 0.495%

UTCN- Proiect de diplomă

p min 0.15% procent minim de armare pe fiecare fata a radierului

p 1

 max

p  p

min

cantitatea de armatura necesara pe metru se determina cu relatia:

A

anec



p

1

b

pl h 0

se alege o armatura din otel PC52

A aef

 49.10cm 2

Armare fasie de rezem - axele C, F

estimat 2mm

stratul de acoperire: a 4.5cm

h

0



h

pl

estimat

a

2

M max_r_x  892kNm

M max_r_x B  2   b pl h 0 f cd procentul de
M max_r_x
B 
2
b pl h 0
f cd
procentul de armare:
f
cd
p 
1 
1  2B
f
yd

A anec

2

46.627 cm

Φ25/10 cu aria efectiva pe metru latime de placa:

h 0 95.4cm

B 0.074

p 0.34%

Toader Traian-Nicu

UTCN- Proiect de diplomă

p min 0.15% procent minim de armare pe fiecare fata a radierului

p 1

 max

p  p

min

cantitatea de armatura necesara pe metru se determina cu relatia:

A

anec



p

1

b

pl h 0

se alege o armatura din otel PC52

A aef

 38.00cm 2

Armarea fasie de rezem - axele D, E

estimat 22mm

stratul de acoperire: a 4.5cm

h

0



h

pl

a

estimat

2

M max_r_x  890kNm

M max_r_x B  2   b pl h 0 f cd procentul de
M max_r_x
B 
2
b pl h 0
f cd
procentul de armare:
f cd
p 
1 
1  2B
f yd

A

anec

32.405

2

cm

Φ22/10 cu aria efectiva pe metru latime de placa:

h 0 94.4cm

B 0.075

p 0.346%

p min 0.15% procent minim de armare pe fiecare fata a radierului

p 1

 max

p  p

min

cantitatea de armatura necesara pe metru se determina cu relatia:

A

anec



p

1

b

pl h 0

se alege o armatura din otel PC52

A aef

 38.00cm 2

A

anec

32.701

2

cm

Φ22/10 cu aria efectiva pe metru latime de placa:

In fasiile de reazem, la partea superioara datorita momentelor mici de sub 150kNm, se va dispune armatura Φ20/20, data de procentul minim.

Toader Traian-Nicu

UTCN- Proiect de diplomă

Armare fasii de camp Datorita mom. incov. mici, de sub 150kN/m, se va arma la procentul minim: Φ20/20.

Armarea pe directia lunga(directia y-y)

Armarea fasie de rezem - axele 2, 4

stratul de acoperire:

diametrul armaturii de pe directia x-x

a 4.5cm x 25mm

h 0



h pl

a

x

estimat

2

h 0 91.9cm

M max_r_y  635kNm

M max_r_y B  2   b pl h 0 f cd procentul de
M max_r_y
B 
2
b pl h 0
f cd
procentul de armare:
f
cd
p 
1 
1  2B
f
yd

B 0.056

p 0.258%

p min 0.15% procent minim de armare pe fiecare fata a radierului

p

1

 max

p  p

min

cantitatea de armatura necesara pe metru se determina cu relatia:

A

anec



p

1

b

pl h 0

se alege o armatura din otel PC52

A aef

 25.40cm 2

Armarea fasie de rezem - ax 3

stratul de acoperire:

diametrul armaturii de pe directia x-x

h

0



h

pl

a

x

estimat

2

A anec

2

23.721 cm

Φ18/10 cu aria efectiva pe metru latime de placa:

a 4.5cm x 25mm

h 0 91.9cm

Toader Traian-Nicu

M max_r_y  435kNm

B



M

max_r_y

2   b pl h 0 f cd procentul de armare: f cd 
2
b pl h 0
f cd
procentul de armare:
f cd
p 
1 
1  2B
f yd

B 0.039

p 0.175%

UTCN- Proiect de diplomă

p min 0.15% procent minim de armare pe fiecare fata a radierului

p 1

 max

p  p

min

cantitatea de armatura necesara pe metru se determina cu relatia:

A

anec



p

1

b

pl h 0

se alege o armatura din otel PC52

A aef

 21.04cm 2

A anec

2

16.095 cm

Φ20/15 cu aria efectiva pe metru latime de placa:

In fasiile de reazem, la partea superioara datorita momentelor mici de sub 150kNm, se va dispune armatura Φ20/20, data de procentul minim.

Armare fasii de camp

Datorita mom. incov. mici, de sub 150kN/m, se va arma la procentul minim: Φ20/20.

Toader Traian-Nicu

UTCN- Proiect de diplomă

B) Calculul radierului la forta taietoare (la strapungere)

VERIFICAREA LA STRAPUNGERE

Verificarea la strapungere implica verificarea la forta taietoare pe un perimetru critic definit functie de aria de transmitere a incarcarii si inaltimea utila a sectiunii(d). Verificarea la strapungere se face in lungul unor perimetre de control, acestea din urma fiind:

- perimetru de control de baza (u 0 );

- perimetru de control la 0.5d, de la fata stalpului, la 1.25d, la 2d etc.pana la

- perimetru de control dincolo de care nu mai este nevoie de armatura transversala (u out.ef ).

b.1. In dreptul diafragmelor

Capacitatea la strapungere a radierului fara armatura specifica

V Ed  552kN

Se verifica daca cu dimensiunile diafragmei sunt satisfacute limitele efortului unitar de strapungere:

b d 20cm

l d 100cm

grosimea diafragmei

lungimea diafragmei pentru care se efectueaza calculul

u 0



2

b

d

l

d

1.15

Ed



V

Ed

u 0 d

lungimea perimetrului de control considerat in prima faza ca fiind perimetrul stalpului

pentru un stalp central

efortul unitar de strapungere in jurul perimetrului u 0 Ed

u 0 240cm

0.284

N

2

mm

cc 1

c 1.5

coeficient care tine cont de efectele de lunga durata (variaza intre 0.8 si 1.0)

coeficient partial de siguranta pentru beton (1.2 pentru situatii accidentale)

f

cd

cc f ck

c

valoare de calcul a rezistentei la compresiune a betonului



0.6

1

f ck

200MPa

f

cd

13.333

N

2

mm

factor de reducere a rezistentei, care tine seama de fisurarea betonului datorita fortei taietoare (pentru beton greu)

Toader Traian-Nicu

UTCN- Proiect de diplomă

V Rd.max

Verificare1





0.5

f cd

V Rd.max

3.6

N

2

mm

"Efortul unitar de strapungere>Cap. portanta max. a dalei"

V Rd.ma

"Verificam daca e nevoie de armatura transversala nec. la strapungere" otherw

if

Ed

Verificare1 "Verificam daca e nevoie de armatura transversala nec. la strapungere"

Ed

V

 

Ed

b

d

Ed.0



V Ed

u 0 d

l

d

40m25 kN

3

m

Ed 352kN

efortul unitar de strapungere in jurul perimetrului u 0 Ed.0

0.284

N

2

mm

Verificare2



"Efortul unitar de strapungere>Cap. portanta max. a dalei"

if

Ed.0

"Verificam daca e nevoie de armatura transversala nec. la strapungere"

V Rd.m

otherw

Verificare2 "Verificam daca e nevoie de armatura transversala nec. la strapungere"

Perimetrul de baza de control se obtine la distanta 2d de la fata diafragmei:

u 1



2

b

d

l

d

2d

Efortul unitar de strapungere este:

Ed.1

c Rd.c



1 1

k 

min

V Ed   u 1 d 0.18 c pentru beton greu   1
V Ed
 
u 1 d
0.18
c
pentru beton greu
 1 
200mm
2
d

d [mm]

u 1 1409cm

Ed.1

0.048

N

2

mm

c Rd.c 0.12

k 1.464

ρ lx , ρ ly procente de armare longitudinala

ρ lx , ρ ly se refera la armatura intinsa ancorata dupa directiile x si y;

ρ lx , ρ ly se calculeaza ca si valori medii, tinand seama de o latime a placii egala cu latimea diafragmei plus 3d de fiecare parte.

Toader Traian-Nicu

UTCN- Proiect de diplomă

2 20 30  mm 2 4  lx  0.002 lx  b 
2
20
30 
mm 2
4

lx  0.002
lx
b
 k3d
d
d
2
20
30 
 mm 2
4

ly  0.002
ly
 k3d
d
l d

1  0.002
1
lx
ly
1 2
3
3

1 k 100 
MPa
capacitatea portanta la strapungere
Rd.c
c Rd.c
1
f ck
N
0.287 
Rd.c
2
mm
1
3
1
2
2
2
N 
N

0.035 k
 
f
0.277 
min
ck
min
2
2
mm
mm
Verificare1

"OK"
if
Rd.c
min
"Capacitatea portanta la strapungere e mai mica decat min"
otherwise

Verificare1 "OK"

Verificare2



"Calculam armatura pentru strapungere"

if

Rd.c

Ed.1

"Nu este necesar sa calculam armatura pentru strapungere"

V Rd.max

otherwise

Verificare2 "Nu este necesar sa calculam armatura pentru strapungere"

Toader Traian-Nicu

b.2. In dreptul stalpilor

b.2.1 STALP CENTRAL 80x80

A) Stabilirea fortei de strapungere V Ed

V Ed 9040kN

B) Perimetrul de control

valoarea de calcul a fortei de strapungere

UTCN- Proiect de diplomă

V Ed 9040kN

Se verifica daca cu dimensiunile stalpului de 80X80 sunt satisfacute limitele efortului unitar de strapungere:

b s  80cm

l s  80cm

u 0



2

b

s

l

s

 1.15

Ed



V

Ed

u 0 d

lungimea perimetrului de control considerat in prima faza ca fiind perimetrul stalpului

pentru un stalp central

efortul unitar de strapungere in jurul perimetrului u 0 Ed

u 0 320cm

3.493

N

2

mm

cc 1

c 1.5

coeficient care tine cont de efectele de lunga durata (variaza intre 0.8 si 1.0)

coeficient partial de siguranta pentru beton (1.2 pentru situatii accidentale)

f cd

cc f ck

c

valoare de calcul a rezistentei la compresiune a betonului



0.6

1

f ck

200MPa

f

cd

13.333

N

2

mm

factor de reducere a rezistentei, care tine seama de fisurarea

betonului datorita fortei taietoare (pentru beton greu)

V Rd.max



0.5

f cd

V Rd.max

0.54

N

3.6

2

mm

Verificare1



"Efortul unitar de strapungere>Cap. portanta max. a dalei"

V Rd.ma

"Verificam daca e nevoie de armatura transversala nec. la strapungere" otherw

if

Ed

Verificare1 "Verificam daca e nevoie de armatura transversala nec. la strapungere"

Toader Traian-Nicu

UTCN- Proiect de diplomă

Ed

 V

Ed

b

s

Ed.0



V Ed

u 0 d

l

s

40m25 kN

3

m

1131.5 kN

2

m

  Ed

efortul unitar de strapungere in jurul perimetrului u 0 Ed.0

8.368

3.493

Verificare2 

"Efortul unitar de strapungere>Cap. portanta max. a dalei"

if

Ed.0

"Verificam daca e nevoie de armatura transversala nec. la strapungere"

10

3

N

kN

2

mm

V Rd.m

otherw

Verificare2 "Verificam daca e nevoie de armatura transversala nec. la strapungere"

Perimetrul de baza de control se obtine la distanta 2d de la fata stalpului:

u

1



2

b

s

l

s

2d

Efortul unitar de strapungere este:

Ed.1



V

Ed

u 1 d

u 1 2174cm

Ed.1

0.514

N

2

mm

C) Capacitatea la strapungere a dalei fara armatura specifica

c

0.18

Rd.c



c

1 1

k



min

pentru beton greu 200mm    1   2  d 
pentru beton greu
200mm
 
1 
2
d

d [mm]

c Rd.c 0.12

k 1.464

ρ lx , ρ ly procente de armare longitudinala

ρ lx , ρ ly se refera la armatura intinsa ancorata dupa directiile x si y;

ρ lx , ρ ly se calculeaza ca si valori medii, tinand seama de o latime a placii egala cu latimea stalpului plus 3d de fiecare parte

lx

ly





43

22

2

4

mm 2

b s k3d d

43

20

2

4

mm 2

l s k3d d

lx 0.004

Toader Traian-Nicu   1 lx ly  Rd.c c Rd.c
Toader Traian-Nicu

1
lx
ly

Rd.c
c Rd.c

min



3

0.035 k

2

1

k 100

1

f ck

1

f

ck

2

N

2

mm

1

2

1 2

3

MPa

3

UTCN- Proiect de diplomă

1 0.003

capacitatea portanta la strapungere

Rd.c

min

0.329

N

2

mm

0.277

N

2

mm

Verificare3



"OK"

if

Rd.c

min

"Capacitatea portanta la strapungere e mai mica decat min"

Verificare3 "OK"

otherwise

Verificare4



"Calculam armatura pentru strapungere"

"Nu calculam armatura"

otherwise

if

Rd.c

Ed.1

V Rd.max

Verificare4 "Calculam armatura pentru strapungere"

u

out.ef



V Ed

Rd.c d

r 

r

ef

u

out.ef



2

(r 1.5d)

2

perimetrul de control de la care nu mai sunt necesare armaturi armaturi de strapungere

u out.ef 3403cm

 

r 542cm

raza perimetrului de control pana unde

r ef 201cm

sunt necesare armaturi la strapungere

 

D) Calculul armaturilor transversale necesare la strapungere

f ywd.ef



Alegem:

PC 52

s r 30cm

(250mm 0.25d)

N

3

mm

rezistenta efectiva de calcul a armaturii pentru

strapungere

f

ywd.ef

482.5

N

2

mm

f ywd  300

N

2

mm

distanta intre etrieri in sens radial

s

r

30cm

Toader Traian-Nicu

Se considera perimetrul la 0.5d

u 1



Ed.1

2

b

s

l

s 0.5d



V

Ed

u 1 d

A

sw.1



Ed.1

0.75

Rd.c

u 1 s r

1.5

f ywd.ef

Se considera perimetrul la 1.25d

u

2

 2

b

s

l

s

1.25d

Ed.2



V

Ed

u 2 d

A

sw.2



Ed.2

Rd.c

0.75

u 2 s r

1.5

f ywd.ef

Se considera perimetrul la 2d

u

3



Ed.3

2



b

2d

s

l

s

V

Ed

u

3 d

A

sw.3



Ed.3

0.75

Rd.c

u 3 s r

1.5

f

ywd.ef

Se considera perimetrul la 2.5d

u

3



Ed.3

2



b

2.5d

s

l

s

V

Ed

u

3 d

A

sw.3



Ed.3

0.75

Rd.c

u 3 s r

1.5

f

ywd.ef

UTCN- Proiect de diplomă

u 1 612cm

A

sw.1

40.083

2

cm

u 2 1050cm

A

sw.2

35.607

2

cm

u 3 1489cm

A

sw.3

31.131

2

cm

u 3 1781cm

A

sw.3

28.147

2

cm

Toader Traian-Nicu

UTCN- Proiect de diplomă

Aria minima a unei bare transversale (dorn sau ramura de etrier)

s t 1d

A sw.min

distanta maxima , in sens tangential, intre etrieri

 0.053 s s

r

f ck MPa 
f ck
MPa

t 500

Alegem Φ14 cu A sw.ef = 1.54 cm 2

A

sw.min

s t 93cm

2

1.323 cm

Perimetrul exterior pana unde se prevede armatura transversala se afla la 200 cm < 2.5d = 232 cm masurat de la fata stalpului:

u

ext



2 b

s

200cm

u ext 18m

Numarul minim de bare transversale pe perimetrul exterior u ext respectiv u 1

n

n

ext

1



u ext



2d

u 1

0.5d

n ext 9

n 1 13

SOLUTIE: Se vor folosi, ca si armatura de strapungere, etrieri Φ16 din otel PC 52. Pe conturul u 1 se

vor aseza 16 etrieri, cu 24 brate de forfecare in total, iar pe conturul u ext se vor aseza 24 de etrieri tot

cu 32 de brate de forfecare in total. Numarul mare de etrieri a rezultat din respectarea distantelor maxime intre doi etrieri consecutivi!

b.2.2 STALP de COLT 80x80

A) Stabilirea fortei de strapungere V Ed

V Ed 3200kN

B) Perimetrul de control

valoarea de calcul a fortei de strapungere

V Ed 3200kN

Se verifica daca cu dimensiunile stalpului de 80X80 sunt satisfacute limitele efortului unitar de strapungere:

b s  80cm

l s  80cm

Toader Traian-Nicu

UTCN- Proiect de diplomă

Dimensiunile in plan ale radierului de beton armat de tip dala sunt:

L 1  31m

B 1  14m

u 0



b s

l

s

 1.50

Ed



V

Ed

u 0 d

lungimea perimetrului de control considerat in prima faza ca fiind perimetrul stalpului

pentru un stalp central

efortul unitar de strapungere in jurul perimetrului u 0 Ed

u 0 160cm

3.226

N

2

mm

cc 1

coeficient care tine cont de efectele de lunga durata (variaza intre 0.8 si 1.0)

c 1.5

coeficient partial de siguranta pentru beton (1.2 pentru situatii accidentale)

f

cd

cc f ck

c

valoare de calcul a rezistentei la compresiune a betonului



0.6

1

f ck

200MPa

f

cd

13.333

N

2

mm

factor de reducere a rezistentei, care tine seama de fisurarea betonului datorita fortei taietoare (pentru beton greu)

V Rd.max



0.5

f cd

V Rd.max

0.54

N

3.6

2

mm

Verificare1



"Efortul unitar de strapungere>Cap. portanta max. a dalei"

V Rd.ma

"Verificam daca e nevoie de armatura transversala nec. la strapungere" otherw

if

Ed

Verificare1 "Verificam daca e nevoie de armatura transversala nec. la strapungere"

Ed



V Ed

Ed.0

b s



l

s

40m25 kN

3

m

1131.5 kN

2

m

Ed

V Ed

u 0 d

efortul unitar de strapungere in jurul perimetrului u 0 Ed.0

2.528

3.226

Verificare2



"Efortul unitar de strapungere>Cap. portanta max. a dalei"

if

Ed.0

"Verificam daca e nevoie de armatura transversala nec. la strapungere"

10

3

N

kN

2

mm

V Rd.m

otherw

Toader Traian-Nicu

UTCN- Proiect de diplomă

Verificare2 "Verificam daca e nevoie de armatura transversala nec. la strapungere"

Perimetrul de baza de control se obtine la distanta 2d de la fata stalpului:

u 1



0.5

b

s

l

s 2d

b

s

Efortul unitar de strapungere este:

Ed.1



V

Ed

u 1 d

u 1 623cm

Ed.1

0.828

N

2

mm

C) Capacitatea la strapungere a dalei fara armatura specifica

0.18

c

Rd.c



c

1 1

k



min

pentru beton greu 200mm    1   2  d 
pentru beton greu
200mm
 
1 
2
d

d [mm]

c Rd.c 0.12

k 1.464

ρ lx , ρ ly procente de armare longitudinala

ρ lx , ρ ly se refera la armatura intinsa ancorata dupa directiile x si y;

ρ lx , ρ ly se calculeaza ca si valori medii, tinand seama de o latime a placii egala cu latimea stalpului plus 3d de fiecare parte

2 25 24  mm 2 4  lx  b  k3d d 
2
25
24 
mm 2
4

lx
b
 k3d d
s
2
18
36 
mm 2
4

ly
 l s  k3d  d

1
lx
ly

k 100 
Rd.c
c Rd.c
1
1
f ck

1

3

2

MPa

3

lx 0.003

1 0.002

capacitatea portanta la strapungere

Rd.c

0.292

N

2

mm

Toader Traian-Nicu

UTCN- Proiect de diplomă

min



3

0.035 k

2

1

f

ck

2

N

2

mm

1

2

min

0.277

N

2

mm

Verificare3



"OK"

if

Rd.c

min

"Capacitatea portanta la strapungere e mai mica decat min"

Verificare3 "OK"

otherwise

Verificare4



"Calculam armatura pentru strapungere"

"Nu calculam armatura"

otherwise

if

Rd.c

Ed.1

V Rd.max

Verificare4 "Calculam armatura pentru strapungere"

u out.ef



V Ed

Rd.c d

perimetrul de control de la care nu mai sunt necesare armaturi armaturi de strapungere

u out.ef 1770cm

r 

r ef

u out.ef

b

s

0.5 (r 1.5d)

raza perimetrului de control pana unde

4 sunt necesare armaturi la strapungere

r

1

10

3

cm

r

ef

234cm

D) Calculul armaturilor transversale necesare la strapungere

f ywd.ef



(250mm 0.25d)

N

3

mm

rezistenta efectiva de calcul a armaturii pentru

strapungere

f

ywd.ef

482.5

N

2

mm

Alegem:

PC 52

f ywd  300

N

2

mm

s r 30cm

distanta intre etrieri in sens radial

s

r

30cm

Se considera perimetrul la 0.5d

u 1



0.5

b

s

l

s

0.5d

b

s

u 1 233cm

Toader Traian-Nicu

V Ed

Ed.1

Ed.1

A

sw.1



u 1 d



Ed.1

0.75

Rd.c

u 1 s r

1.5

f ywd.ef

Se considera perimetrul la 1.25d

u

2



Ed.2

A sw.2

0.5





b

l

s

V Ed

s

u 2 d

Ed.2

1.25d

0.75

Rd.c

b

s

u 2 s r

1.5

f ywd.ef

Se considera perimetrul la 2d

u

3



Ed.3

0.5



b

l

s

V

s

Ed

u

3 d

2d

A

sw.3



Ed.3

0.75

b

s

Rd.c

u 3 s r

1.5

f

ywd.ef

Se considera perimetrul la 2.5d

u

3



Ed.3

0.5



b

l

s

V

s

Ed

u

3 d

2.5d

b

s

A

sw.3



Ed.3

0.75

Rd.c

u 3 s r

1.5

f

ywd.ef

UTCN- Proiect de diplomă

A

sw.1

19.281

2

cm

u 2 343cm

A

sw.2

18.288

2

cm

u 3 452cm

A

sw.3

17.295

2

cm

u 3 525cm

A

sw.3

16.633

2

cm

Aria minima a unei bare transversale (dorn sau ramura de etrier)

s t 1d

distanta maxima , in sens tangential, intre etrieri

s t 93cm

Toader Traian-Nicu

A sw.min

 0.053 s s

r

f ck MPa 
f ck
MPa

t 500

Alegem Φ14 cu A sw.ef = 1.54 cm 2

UTCN- Proiect de diplomă

A sw.min

2

1.323 cm

Perimetrul exterior pana unde se prevede armatura transversala se afla la 234 cm < 2.5d = 235 cm masurat de la fata stalpului:

u

ext



0.5 b

s

200cm

b

s

u ext 5m

Numarul minim de bare transversale pe perimetrul exterior u ext respectiv u 1

n

n

ext

1



u ext



2d

u 1

0.5d

n ext 3

n 1 5

SOLUTIE: Se vor folosi, ca si armatura de strapungere, etrieri Φ16 din otel PC 52. Pe conturul u 1 se

vor aseza 6 etrieri, avand 10 brate de forfecare in total, iar pe conturul u ext se vor aseza 9 de etrieri

avand 13 brate de forfecare in total.Numarul mare de etrieri a rezultat din respectarea distantelor maxime intre doi etrieri consecutivi!

Rosturile de turnare si masurile care trebuie prevazute in proiectare din punct de vedere a rezistentei si tehnologiei de executie se vor face conform NE 012-99. Se va opta pentru folosirea rosturilor verticale de turnare (in solutia rosturilor orizontale de turnare, pentru asigurarea rezistentei la lunecare in planurile rosturilor de betonare fiind necesare armaturi verticale care traverseaza rostul precum si asigurarea rugozitatii fetelor rosturilor.

Calculul efortului de lunecare L in lungul planului rostului, pentru rosturi verticale:

A

s



B 1

1m

15

2

20

4

mm 2

A s

660 cm 2

aria totala de armatura longitudinala ce traverseaza rostul

f 1.0

coeficient de frecare pentru suprafete neregulate intermediare, conf. STAT 10107/0-90

L cap

V

nec





A

s

f yd f

11 10

3 kN

L cap

1.979

Verificare



"Efortul capabil de lunecare > efortul de lunecare de calcul"

if

L

cap

"Este nevoie de o armare suplimentara in zona rostului"

otherwise

10

4 kN

V nec

Toader Traian-Nicu

UTCN- Proiect de diplomă

Verificare "Efortul capabil de lunecare > efortul de lunecare de calcul"

Rezistenta la lunecare in planurile rosturilor de betonare se realizeaza prin armatura orizontala care traverseaza rostul si de rugozitatea fetelor rosturilor. Pentru realizarea rosturilor de turnare se foloseste o plasa de ciur, amplasata vertical la fata intrerupta a elementului si rigidizata pentru a rezista la impingerea betonului proaspat. Prin pozitiile rosturilor de turnare se va asigura impartirea radierului in volume de beton pentru care pot fi asigurate conditiile optime si sigure pentru lucrarile de preparare a betonului, transport auto, turnarea si vibrarea acestuia in vederea realizarii monolitismului total, a continuitatii, precum si etanseitatea contra infiltrarii apelor fretice. Rosturile de turnare se vor realiza in zonele in care eforturile din radier sunt minime, respectiv la 1/3 din deschiderea tramei( la 1/3 din distanta interax dintre 2 stalpi consecutivi). Turnarea betonului se va face continuu, in straturi orizontale de aproximativ 40cm grosime, iar intervalul de timp intre turnarea a doua straturi suprapuse(pe intreaga suprafata a acestora) sa fie mai scurt decat durata prizei celor doua straturi suprapuse. Turnarea betonului in volume prestabilite asigura consumarea practic totala intr-un anumit interval de timp a deformatiilor din fenomenul de exotermie(degajarea de caldura din procesul chimic de hidratarea cimentului).

NOTA: Ca si solutie la evitarea realizarii rosturilor de turnare tehnologice, atunci cand se va turna betonul in radier se va lucra pe 3 schimburi, a cate 8 ore fiecare. Astfel turnarea betonului va fi una continua, fara sa mai fie nevoie sa realizam rosturi de turnare in planul radierului.