Sunteți pe pagina 1din 4

Investete n oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane !!" # !$%
A&a prioritar'( )Corelarea *nv''rii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii+
Domeniul ma,or -e intervenie( .$ )/ranziia -e la piaa muncii la viaa activ'+
/itlul proiectului( )ResTRucturarea SIstemului de Practic PrODuctiva a Studenilor din
nvmntul Superior # /RIPOD+
Contract nr. POSDRU01!0.$0S023$!3
RAPORT DE PRACTICA
Student practicant
4 nume 5i prenume 6
2011
Investete n oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane !!" # !$%
A&a prioritar'( )Corelarea *nv''rii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii+
Domeniul ma,or -e intervenie( .$ )/ranziia -e la piaa muncii la viaa activ'+
/itlul proiectului( )Res/Ructurarea SIstemului -e Practic' PrODuctiva a Stu-enilor -in
7nv''m8ntul Superior # /RIPOD+
Contract nr. POSDRU01!0.$0S023$!3
RAPORT DE PRACTICA
Student practicant ! nume i prenume "
Semnatura ##############
$niversitatea 99999999999999.
%acu&tatea 99999999999999.
Specia&i'area99999999999999.
2011
C$PRI(S
Seciunea A Informaii privind unitatea partener de practic:
- Date -e i-enti:icare ale unit'ii ;-enumire< a-res'< -ate -e contact=>
99999999999999..
- Forma -e organizare ;SRL< SA< companie -e stat< regie autonoma<
:un-atie< ON?< companie multinaional'< capital -e stat< privat sau mi&t=>
99999999999999.
- Poziionarea geogra:ic' >
99999999999999.
- Scurt' -escriere a companiei< num'r -e anga,ai>
99999999999999.
- Domeniul -e activitate ;se vor meniona serviciile0pro-usele
o:erite0realizate -e c'tre unitate=>
99999999999999.
- Poziionare *n pia'> principali clieni 5i :urnizori>
99999999999999.
- Structura organizatoric' ;-epartamente< secii # se prezint' pe scurt rolul
:iec'ruia 5i interaciunea -intre acestea=>
99999999999999.
- Perspective -e anga,are0recrutare ;-epartamente *n care e&ist' poziii
-isponi@ile=>
99999999999999.
Seciunea B Informaii privind activitatile prestate de ctre student
- Durata perioa-ei -e practic' ;*n unitatea partener' -e practic'< *n
str'inatate 5i *n universitate=>
99999999999999.
- Descrierea -etaliat' a -epartamentelor *n care 5iAa -es:'5urat activitatea
;servicii0pro-use< *nca-rarea *n scBema :uncional' a unit'ii=>
99999999999999.
- Descrierea activitatilor -es:'5urate in -omeniul ingineresc corespunz'tor>
99999999999999.
- Descrierea activitatilor -es:'5urate *n -omeniile economic 5i managerial>
99999999999999.
- Propuneri -e ameliorare a activit'ii -e practic'>
99999999999999.
Seciunea C Informaii privind abilitile personale
- ?ra-ul -e integrare0acceptare *n ecBipa -e lucru>
99999999999999.
- Competenele 5i a@ilit'ile -o@8n-ite *n perioa-a -e practic'>
99999999999999.
- Cola@orarea cu tutorele reprezentant al unit'ii -e practic'.
99999999999999.