Sunteți pe pagina 1din 11

Bisectoarea unui unghi.

Bisectoarele unghiurilor unui triunghi.


Definitie: Bisectoarea unui unghi este o semidreapta interioara unghiului care
determina cu laturile unghiului doua unghiuri congruente.
Teorema: Un punct interior unui unghi apartine bisectoarei unghiului daca si
numai daca este egal departat de laturile unghiului.
Teorema: Bisectoarele unghiurilor unui triunghi sunt concurente intr-un punct
egal departat de laturile triunghiului.
Punctul de intersectie al bisectoarelor unui triunghi se noteaza cu I si este numit
centrul cercului inscris in triunghi.
1
Mediatoarea unui segment.
Mediatoarele laturilor unui triunghi.
Definitie: Mediatoarea unui segment este dreapta prependiculara pe segment in
mijlocul acestuia.
Teorema: Un punct apartine mediatoarei unui segment daca si numai daca este
egal departat de capetele segmentului.
Teorema: Mediatoarele laturilor unui triunghi sunt concurente intr-un punct egal
departat de varfurile triunghiului.
Punctul de intersectie al mediatoarelor laturilor unui triunghi se noteaza cu O si
este numit centrul cercului circumscris triunghiului.
2
Unghiuri determinate de doua drepte cu o secanta.
Definitie: O dreapta se numeste secanta a doua drepte daca intersecteaza cele doua
drepte in puncte diferite.
oua drepte determina cu o secanta opt unghiuri care imperecheate intr-un anumit
mod poarta diferite denumiri dupa pozitiile pe care le ocupa fata de dreptele date.
Unghiurile ! si " sau # si $ se numesc alterne interne;
Unghiurile 1 si % sau 2 si & se numesc alterne externe;
Unghiurile ! si $ sau # si " se numesc interne de aceeasi parte a secantei;
Unghiurile 1 si & sau 2 si % se numesc externe de aceeasi parte a secantei;
Unghiurile 1 si "' # si &' 2 si $ sau ! si % se numesc corespondente;
!
Drepte paralele. Criterii de paralelism.
Constructia unei drepte paralele cu o dreapta data.
Definitie: oua drepte se numesc drepte paralele daca sunt coplanare si nu au nici
un punct comun.
Teorema (teorema unghiurilor alterne interne): aca doua drepte determina cu o
secanta o pereche de unfghiuri alterne interne congruente' atunci dreptele sunt paralele.
Consecinte:
1. aca doua drepte determina cu o secanta o pereche de unghiuri alterne e(terne
congruente' atunci dreptele sunt paralele.
2. aca doua drepte determina cu o secanta o pereche de unghiuri corespondente
congruente' atunci dreptele sunt paralele.
!. aca doua drepte determina cu o secanta o pereche de unghiuri interne de
aceeasi parte a secantei suplementare' atunci dreptele sunt paralele.
#. aca doua drepte determina cu o secanta o pereche de unghiuri e(terne de
aceeasi parte a secantei suplementare' atunci dreptele sunt paralele.
". aca doua drepte sunt perpendiculare pe aceeasi dreapta' atunci dreptele sunt
paralele.
Axioma paralelelor. Tranzitiitatea relatiei de paralelism.
Axioma paralelelor: )iind data o dreapta si un punct e(terior dreptei' e(ista cel
mult o dreapta careia ii apartine punctul si care este paralela cu dreapta data.
Teorema !: )iind date o dreapta si un punct e(terior dreptei' e(ista o singura
dreapta careia ii apartine punctul si care este paralela cu dreapta data.
Teorema (tranzitiitatea relatiei de paralelism): aca doua drepte sunt paralele
cu a treia' atunci ele sunt paralele intre ele.
Unghiuri determinate de doua drepte paralele cu o secanta.
Criterii de paralelism.
Teorema: oua drepte paralele determina cu orice secanta unghiuri alterne interne
congruente *reciproca teoremei unghiurilor alterne interne+.
Consecinte:
1. oua drepte paralele determina cu orice secanta unghiuri alterne e(terne
congruente.
2. oua drepte paralele determina cu orice secanta unghiuri corespondente
congruente.
!. oua drepte paralele determina cu o secanta unghiuri interne de aceeasi parte a
secantei suplementare.
#. oua drepte paralele determina cu o secanta unghiuri e(terne de aceeasi parte a
secantei suplementare.
Teorema: oua unghiuri cu laturile paralele sunt congruente sau suplementare.
#
"aralele intersectate de paralele.
#inia mi$locie a unui triunghi
Teorema: oua drepte paralele care intersecteaza alte doua drepte paralele
determina pe acestea segmente congruente.
Definitie: ,e numeste linie mijlocie a unui triunghi segmentul determinat de
mijloacele a doua laturi ale triunghiului.
Teorema liniei mi$locii: -inia mijlocie a unui triunghi determinata de mijloacele a
doua laturi ale triunghiului este paralela cu cea de-a treia latura si are lungimea egala cu
jumatate din lungimea acesteia.
"
%uma masurilor unghiurilor unui triunghi.
Teorema unghiului exterior.
Teorema: ,uma masurilor unghiurilor unui triunghi este de 1&./.
Definitie: Un unghi se numeste unghi exterior unui triunghi daca este adiacent cu unul
din unghiurile unui triunghi si este suplementar cu el.
Teorema unghiului exterior: Masura unui unghi e(terior unui triunghi este egala cu
suma masurilor unghiurilor neadiacente cu el.
$
Mediana in triunghi.
Concurenta medianelor unui triunghi.
Definitie: O mediana a unui triunghi este un segment determinat de un varf al
triunghiului si mijlocul laturii opuse.
Teorema (teorema de concurenta a medianelor unui triunghi): Medianele unui
triunghi sunt concurente. Punctul lor de concurenta se noteaza cu G' el se numeste
centrul de greutate al triunghiului si se afla pe fiecare mediana la doua treimi de varf si
o treime de baza.

%
&naltimea in triunghi.
Concurenta inaltimilor unui triunghi.
Definitie: O inaltime a unui triunghi este un segment determinat de un varf al
triunghiului si piciorul perpendicularei din acel varf pe dreapta ce contine latura opusa
varfului.
'otatii:
01 2 piciorul inaltimii din 03
4B56 2 baza triunghiului3
40016 2 inaltimea corespunzatoare bazei 4B56.
Teorema (teorema de concurenta a inaltimilor unui triunghi): reptele
determinate de inaltimile unui triunghi sunt concurente. Punctul lor de concurenta se
noteaza cu H' el se numeste ortocentrul triunghiului.

&
"roprietatile triunghiului isoscel
Definitie: Un triunghi cu doua laturi congruente se numeste triunghi isoscel.

Teorema !: aca un triunghi este isoscel' atunci unghiurile alaturate bazei sunt
congruente.
Teorema (: aca doua unghiuri ale unui triunghi sunt congruente' atunci
triunghiul este isoscel.
Teorema ): Bisectoarea unghiului opus bazei unui triunghi isoscel este inaltime.
Teorema *: aca bisectoarea unui unghi al unui triunghi este si inaltime a
triunghiului' atunci triunghiul este isoscel.
Teorema +: Bisectoarea unghiului opus bazei unui triunghi isoscel este inaltime'
mediana si mediatoare.
Teorema ,: aca mediana bazei este si bisectoarea unghiului opus bazei' atunci
triunghiul este isoscel.
Teorema -: aca unul din varfurile unui triunghi apartine mediatoarei laturii
opuse' atunci triunghiul este isoscel' iar mediatoarea este bisectoare' mediana si inaltime.
%imetria fata de o dreapta.
Definitie: oua puncte sunt simetrice fata de o dreapta daca dreapta este
mediatoarea segmentului determinat de cele doua puncte.
Definitie: O dreapta este axa de simetrie a unei figuri geometrice daca simetricul
fiecarui punct al figurii apartine de asemenea acesteia.
Teorema: Oricare ar fi un triunghi isoscel' mediatoarea bazei triunghiului este a(a
de simetrie a triunghiului.
7
"roprietatile triunghiului echilateral.
Definitie: Un triunghi cu toate laturile congruente se numeste triunghi echilateral.
Teorema: Unghiurile unui triunghi echilateral sunt congruente.
Consecinta: Orice unghi al unui triunghi echilateral are masura de $..
.
.
Teorema: aca unghiurile unui triunghi sunt congruente' atunci triunghiul este
echilateral.
"roprietatile triunghiului dreptunghic.
Definitie: Un triunghi care are un unghi drept se numeste triunghi dreptunghic.
-atura care se opune unghiului drept se numeste ipotenuza. 5elelalte doua laturi se
numesc catete.
Definitie: Un triunghi dreptunghic cu catetele congruente se numeste triunghi
dreptunghic isoscel.
Teorema: Unghiurile ascutite ale unui triunghi dreptunghic isoscel au masura de
#"
o
fiecare.
Teorema: Oricare ar fi un triunghi dreptunghic' lungimea medianei
corespunzatoare ipotenuzei este egala cu jumatate din lungimea ipotenuzei.
Teorema reciproca: aca mediana unui triunghi are lungimea egala cu jumatate
din lungimea laturii corespunzatoare' atunci triunghiul este dreptunghic si are ca
ipotenuza latura corespunzatoare medianei.
Teorema ()./,./0.): Oricare ar fi un triunghi dreptunghic cu masura unui unghi
de !.
o
' cateta ce se opune acestui unghi are lungimea egala cu jumatate din lungimea
ipotenuzei.
Teorema (reciproca teoremei )./,./0.): aca o cateta a unui triunghi dreptunghic
are lungimea egala cu jumatate din lungimea ipotenuzei' atunci unghiul ce se opune
catetei are masura de !.
o
.
1.
1elatii intre laturile si unghiurile unui triunghi.
Definitie: Un segment 40B6 este mai mare decat un segment 456 si notam
40B6 8 456 daca 0B 8 5.
Un unghi 0 este mai mare decat un unghi B si notam 0 8 B' daca m*0+ 8 m*B+.
Teorema: Oricare ar fi un triunghi cu doua laturi necongruente' laturii mai mari i
se opune unghiul mai mare.
Teorema (teorema reciproca): Oricare ar fi un triunghi cu doua unghiuri
necongruente' unghiului mai mare i se opune latura mai mare.
Consecinte:
1. -ungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic este mai mare decat lungimea
oricarei catete.
2. intre doua oblice' cea care are piciorul mai departat de piciorul
perpendicularei are lungimea mai mare.
Teorema: ,uma lungimilor a doua laturi ale unui triunghi este mai mare decat
lungimea celei de-a treia laturi.
Consecinta: -ungimea oricarei laturi a unui triunghi este mai mica decat suma
lungimilor celoralte doua si mai mare decat modulul diferentei lor9
:05-B5: ; 0B ; 05<B5
11

S-ar putea să vă placă și