Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea Tehnic Gheorge Asachi Iai

Facultatea de Inginerie Chimic i Protecia Mediului


Master: Produse Farmaceutice i Cosmetice
Aglutinani utilizai n
produsele farmaceutice
tudent: Ionela!"ianca Mihan
Gru#a $%&$
CUPRINS
Introducere...........................................................................................................1
Aglutinan i pentru granularea umed ....................................................................4
Amidonul este un polimer de origine vegetal format din monomeri de glucoz legai prin
legturi glicozidice (Fig.2.a.). Se prezint sub forma unei pulberi albe foarte fine, inodor si
insipid, hidrofil (Fig. 2.b.). ste insolubil !n ap rece "i alcool, se umfl la temperaturi de
circa #$$%, dar nu se dizolv total ci formeaza un gel. .......................................................&
Amidonul pregelatinizat este un tip de amidon modificat obinut prin tratarea termic,
chimic, mecanic sau cu ultrasunete a amidonului nativ. 'rincipalele tehnici utilizate
pentru producerea amidonurilor pregelatinizate sunt(..........................................................)
*lucoza se folose"te sub forma siropului oficinal +&, ( sau )$, sau 2),). ste un bun
aglutinant, !nsa are dezavanta-ul c granulatele preparate cu a-utorul acestei soluii se
usuca greu. .in acest motiv se utilizeaz "i o soluie hidroalcoolic ( glucoz 2),, alcool
)$,, ap 2),), care accelereaza procesul de uscare. Se folose"te !n special la
granularea substanelor care se o/ideaz u"or. .................................................................+
*uma Acacia (guma arabic) este un material natural obinut din e/sudat de Acacia
Senegal "i Acacia se0al, solidificat prin desicare (Fig.1.). ..................................................+
*uma 2ragacanta este o gum natural obinut din arborele Astralagus gummifer, este
fragil si depolimerizeaz !n afara zonei de p3, cuprins !ntre &45,). Aceasta este alctuit
dintr4o serie de polizaharide solubile !n ap "i unele insolubile. 6assorin4o amiloz care
reprezint +$45$ din gum constituie partea insolubil !n ap a gumei tragacanta, iar restul
amestecului este reprezentat de tragacantin4 o substan solubil !n ap. Aceast gum
mai conine "i cantiti mici de celuloz, amidon, proteine...................................................5
*elatina este o protein natural obinut prin hidroliza colagenului. Aceasta are
proprieti aglutinante bune !n soluii de concentraii de ),, 7$,, 2$,. ............................5
.erivaii de celuloz sunt poliglucide de origine vegetal obinute prin esterificare. Se
prezint sub form de pulberi fine sau granuloase, hidrofile. %ei mai utilizai derivai sunt(
hidro/ipropilceluloza, metilceluloza, hidro/ipropilmetilceluloza (hipromeloza) "i mai putin
frecvent etilceluloza "i carbo/imetilceluloza sodic.............................................................#
'olivinilpirolidona sau povidona este unul din cei mai utilizai ageni de aglutinare. Aceasta
constituie un polimer sintetic ce se prezint sub form de pulbere alb sau alb4glbuie,
puternic higroscopic, foarte u"or solubil !n ap "i !n numero"i solveni organici polari(
etanol, metanol, izopropanol, butanol, insolubil !n solveni organici nepolari. ...................7$
Alginatul de sodiu se prezint sub forma unei pulberi fine, amorfe, albe, insipid "i inodor
(Fig.5.). ............................................................................................................................ 7$
Aglutinan i pentru granularea uscat ..................................................................11
'olietilenglicolii ('*) cu mas molecular mare ('* &$$$ "i '* +$$$) se utilizeaz !n
proporie de 7)42$, sub form de pulbere fin. '* +$$$ prezint dezavanta-ul de a
influena negativ dezagregarea, cresc8nd duritatea comprimatelor. '* sunt solubili !n
ap, astfel c pot !nlocui lactoza la fabricarea comprimatelor pentru soluii in-ectabile......77
%eluloza microcristalin cea mai utilizat este celuloza purificat si depolimerizat de tip
Avicel4 o celuloz av8nd structura fibroas cu particule care au diametrul mediu de 2$ 9m.
Aceasta are proprieti de curgere "i aglutinante foarte bune, astfel c se preteaz la
obinerea comprimatelor prin comprimare direct sau granulare uscat. %omprimatele
obinute prezint stabilitate chimic "i o rezisten mecanic ridicat................................77
Substanele grase sau ceroase utilizate drept ageni de aglutinare sunt acidul stearic, untul
de cacao "i parafina........................................................................................................... 77
Aglutinan i utiliza i n diferite tipuri de comprimate .......................................11
i!liografie..........................................................................................................14
Introducere
"#cipien ii $aditi%ii& utiliza i n formularea di%erselor produse farmaceutice 'oac
un rol foarte important n determinarea calit ii acestora( influen )nd n acela i timp i
!iodisponi!ilitatea principiilor acti%e con inute de acestea.
*ez%oltarea unor noi e#cipien i cu poten iale propriet i adezi%e ce ar putea fi
utiliza i la formularea diferitelor mase pilulare continu s fie un domeniu de interes
ntruc)t ace tia pot fi folosi i pentru a o! ine comprimate cu rezisten mecanic
presta!ilit precum i pentru a m!unt i propriet ile de eli!erare a principiilor acti%e
din diferite sisteme de eli!erare controlat.
Aglutinan ii constituie o clas de aditi%i cu propriet i adezi%e care au un rol ma'or
n o! inerea unor forme farmaceutice solide( n special comprimate. Ace tia cresc
coeziunea particulelor pul!erii( fa%oriz)nd legarea lor n granule care( su! ac iunea for ei
de compresiune( formeaz comprimatele. +n acest mod produsul o! inut rm)ne intact
dup comprimare.
,oarte pu ine su!stan e au propriet i de legare !une( prin urmare pentru a - ine
mpreun. di%erse pul!eri $su!stan e acti%e( alte su!stan e au#iliare& cu scopul de a
forma un comprimat este imperios necesar utilizarea unei su!stan e care s mreasc
adezi%itatea particulelor. Aceste su!stan e pot fi incluse n formulare fie n stare uscat( n
prezen a agen ilor de umectare form)nd solu ii de legare( fie su! form de solu ii de tip
coloidal ori mucilagii asigur)ndu/se astfel o repartizare mai uniform n pul!ere i deci o
legare mai !un.
Pentru alegerea unui agent aglutinare adec%at formulrii unui comprimat tre!uie s
se in cont at)t de propriet ile adezi%e ale acestuia( pentru a asigura rezisten a mecanic
corespunztoare comprimatului i a mpiedica dezagregarea acestuia( c)t i de
interac iunile pe care le poate a%ea cu su!stan ele acti%e i celelalte componente.
Ca aglutinan i se utilizeaz ma'oritatea e#cipien0ilor 1idrofili ce dau solu0ii
%)scoase2 gume naturale $guma ara!ica&( deri%a0i de celuloz $metilceluloz(
car!o#imetilceluloz sodic 1idro#ipropilmetilceluloz&( gelatin( amidon(
poli%inilpirolidon( solu0ie de za1aroz( glucoz sau sor!itol.
1
Generalit i
Aglutinan ii sunt su!stan e inerte de adaos cu rol adezi% utilizate la o! inerea
formelor farmaceutice solide. Principalul rol al agen ilor de aglutinare este acela de a
cre te coeziunea dintre particulele amestecului de pul!eri n timpul comprimrii.
*easemenea( n cadrul procesului de granulare umed ace tia au rolul de a u ura
prelucrarea amestecului n granule cu mrimea i rezisten a dorit. 3ranulele astfel
o! inute se pot utiliza cu succes la producerea comprimatelor deoarece se caracterizeaz
printr/o capacitate de curgere superioar pul!erilor din care pro%in( asigur)nd o umplere
uniform a matri ei.
+n acela i timp( lian ii influen eaz n mod poziti% rezisten a mecanic $duritatea&
a comprimatelor prin fa%orizarea legturilor intra i intergranulare( diminu)nd astfel
fria!ilitatea acestora. "ste foarte important ca aglutinan ii folosi i s ofere granulelor
termoplasticitatea i rezisten a adec%at necesar comprimrii( ns fr a a%ea un efect
negati% asupra timpilor de dizol%are i4sau dezintegrare a ta!letelor.
Nu de pu ine ori su!stan ele acti%e i cele au#iliare utilizate la formularea unui
comprimat posed propriet i de compactare neideale( cum ar fi fragilitate i elasticitate
e#cesi% care conduc la fria!iliatea ridicat i tendin a de limitare a performan elor
comprimatului. Un liant adec%at %a oferi granulelor caracterul termoplastic necesar
o! inerii unor comprimate cu propriet i mecanice corespunztoare( mic or)nd n acela i
timp i for a de compresiune ce tre!uie aplicat.
Un !un liant tre!uie s ndeplineasc urmtoarele condi ii2
s fie inert5
s fie compati!il cu su!stan ele acti%e i celelalte componente5
s nu influen eze efectul terapeutic
sa prezinte o !un capacitate de aglutinare( dar nu e#cesi% pentru a nu
compromite dezagregarea comprimatelor.
6ecanismul de ac iune al agen ilor de aglutinare presupune 4 etape $,ig.1.&2
7iantul su! form de gel sau solu ie coloidal se pul%erizeaz sau se toarn
direct peste amestecul de pul!eri pentru a/l umecta.
8
+ntre picturile de aglutinant i particulele amestecului de pul!eri au loc o
serie de interac iuni care se intensific o dat cu cre terea cantit ii de liant.
Rezisten a acestor interac iuni este determinat de tensiunea superficial i
de presiunea capilar.
+n continuare are loc eliminarea e#cesului de ap prin uscare. +n aceast
etap legturile dintre particule sunt rezultatul procesului de
fuziune4recristalizare i de ntrire a agentului de aglutinare( n care un rol
important l 'oac for ele %an der 9alls.
,ormarea granulelor
Clasificarea agen ilor de aglutinare se poate face dup 8 criterii2
I. *up sursa de pro%enien 2
a& Polimeri naturali2 amidon( amidon pregelatinizat( gelatin( guma acacia(
guma tragacanta5
!& Polimeri de sintez2 1idro#ipropilmetilceluloza( 1idro#ipropilceluloza(
metilceluloza( etilceluloza( polietilenglicol( poli%inilpirolidona.
c& :a1aruri2 glucoz( sor!itol.
II. +n func ie de forma fizic utilizat2
a& Solu ie/ aglutinantul este dizol%at ntr/un sol%ent $n general ap i4sau
alcool&2 gelatina( poli%inilpirolidona( amidon( deri%a i de celuloz.
;
,ig.1. 6ecanismul de ac iune al lian ilor
!& Pul!ere uscat/ aglutinantul este adgat ca atare n amestecul de
pul!eri( atunci c)nd se aplic procesul de compriamre direct sau granulare
uscat2 celuloza microcristalina( polietilenglicolii.
Aglutinan i pentru granularea umed
Amidonul este un polimer de origine %egetal format din monomeri de glucoz
lega i prin legturi glicozidice $,ig.8.a.&. Se prezint su! forma unei pul!eri al!e foarte
fine( inodor si insipid( 1idrofil $,ig. 8.!.&. "ste insolu!il n ap rece i alcool( se umfl
la temperaturi de circa <=
=
C( dar nu se dizol% total ci formeaza un gel.

Acesta constituie unul dintre aglutinan0ii cei mai utiliza0i n industria farmaceutic(
la fa!ricarea formelor farmaceutice solide. Se utilizeaza s u! form de mucilagiu sau gel
care se o! ine prin nclzirea la foc moderat a unei suspensii de amidon( agit)nd constant
p)n se formeaz un gel dens translucid. "#ist patru tipuri de amidon care se folosesc ca
agen i de aglutinare $de gr)u( de porum!( de orez( de cartof&( acestea diferen iindu/se prin
structura microscopica a moleculelor i prin temperatura necesar formrii mucilagiului2
/ >4
=
C/ amidonul din cartof
/ ??
=
C /amidonul de gr)u
/ <=
=
/amidonul de porum!
/ <1
=
C /amidonul de orez
Amidonul se utilizeaz n concentra ii relati% ridicate @/8@A( optim 1=A( put)ndu/
se aduga n propor ie de 8A din greutatea comprimatului. B propor ie mai mai mare
conduce la o! inerea unor comprimate moi i fria!ile.
4
,ig.8.!. Amidonul din porum!/
pul!ere al! fin
,ig.8.a. ,ormula molecular a
amidonului
Amidonul comercial prezint un procent de umiditate de 11/14A( iar pentru
comprimarea prin granulare uscat se utilizeaz amidon uscat n preala!il a%)nd un
procent de umiditate de 8/4A. Uscarea amidonului se realizeaz n etu% la 4@/@=
=
C p)n
la ma#im C=
=
C timp de ; ore. *in cauza structurii mai pu in rigide amidonul se asociaz
cel mai adesea cu lactoza i4sau glucoza d)nd comprimate care se dezagreg u or. *e
asemenea( amidonul se folose te asociat cu celuloza microcristalin i cu fosfatul de
calciu. Puterea aglutinant poate fi mrit prin asociere cu solu0ie de gelatin $@/8=A
concentra0ia solu0iei de gelatin&. Solu0ia se adaug cald peste amestecul de pul!eri.
"ste un !un liant( comprimatele fiind rezistente( dar au dezagregare nceat( cu at)t
mai lent cu c)t cantitatea de gelatin este mai mare. Pasta de amidon de porum! este
recomandat pentru medicamentele greu solu!ile.
Amidonul pregelatinizat este un tip de amidon modificat o! inut prin tratarea
termic( c1imic( mecanic sau cu ultrasunete a amidonului nati%. Principalele te1nici
utilizate pentru producerea amidonurilor pregelatinizate sunt2
/uscarea prin pul%erizare a unei paste de amidon o!0inute prin tratarea termic a
unei suspensii de amidon nati%5
/ uscarea pe %al0uri a unei suspensii de amidon nati%5
/ e#trudarea amidonului pul%erulent.
Prin pregelatinizare se m!unt e te solu!ilitatea n ap rece( capacitatea de
compactare i de curgere a amidonului. +n general( amidonul pregelatinizat se folose te
su! form de solu ii n cadrul procedeelor de granulare umed( ns poate fi aplicat i su!
form uscat caz n care se reduce semnificati% eficien a. Acest tip e amidon nu este
solu!il n sol%en i organici( moti% pentru care este utilizat ca liant doar n sistemele
apoase.
Amidonul par ial pregelatinizat este cea mai frec%ent utilizat form de amidon
pregelatinizat( ns e#ist i amidon pregelatinizat complet. 3radul de pregelatinizare
determin solu!ilitatea n ap rece. Astfel( n cazul amidonul par ial pregelatinizat doar
8=A din con inutul acestuia este pregelatinizat $solu!il n ap&. Partea solu!il n ap rece
ac ioneaz ca un aglutinant( n timp ce restul fa%orizeaz dezintegrarea comprimatului.
@
Prin urmare( amidonul pregelatinizat complet are propriet i aglutinante superioare ns
prezint o eficien sczut n ceea ce pri%e te capacitatea de dezintegrare.
Glucoza se folose te su! forma siropului oficinal >4A $ sau @=A sau 8@A&. "ste
un !un aglutinant( nsa are deza%anta'ul c granulatele preparate cu a'utorul acestei solu ii
se usuca greu. *in acest moti% se utilizeaz i o solu ie 1idroalcoolic $ glucoz 8@A(
alcool @=A( ap 8@A&( care accelereaza procesul de uscare. Se folose te n special la
granularea su!stan elor care se o#ideaz u or .
Guma Acacia $guma ara!ic& este un material natural o! inut din e#sudat de
Acacia Senegal i Acacia seDal( solidificat prin desicare $,ig.;.&.
Constituie un amestec comple# de poliza1aride i glicoproteine cu propriet i
adezi%e foarte !une( ns tre!uie utilizat cu precau ie deoarece poate da comprimate dure
cu dezagregare foarte lent. 3uma ara!ic se utilizeaz su! form de mucilagiu de
concentra ie 1=/8=A cu adaos de diferi i conser%an i2 nipagin =.8A( !enzoat de sodiu
=.1A sau acid !enzoic =.8A. +n acela i timp( mucilagiul tre!uie s fie n preala!il
dezenzimat pentru a se e%ita incompati!ilitatea datorat pero#idazelor.
6ucilagiul de gum ara!ic este utilizat din ce n ce mai rar ntruc)t( pe l)ng
faptul c influen eaz negati% dezintegrarea comprimatelor( prezint o compozi ie i
eficien %aria!il datorit originii naturale( se poate contamina foarte u or cu !acterii i
prezint o influen nefa%ora!il asupra peristaltismului intestinal.
>
,ig. ;. 3uma ara!ic
Guma Tragacanta este o gum natural o! inut din ar!orele Astralagus
gummifer( este fragil si depolimerizeaz n afara zonei de pE( cuprins ntre 4/?(@.
Aceasta este alctuit dintr/o serie de poliza1aride solu!ile n ap i unele insolu!ile.
assorin/o amiloz care reprezint >=/?= din gum constituie partea insolu!il n ap a
gumei tragacanta( iar restul amestecului este reprezentat de tragacantin/ o su!stan
solu!il n ap. Aceast gum mai con ine i cantit i mici de celuloz( amidon( proteine.
3uma tragacanta se folose te su! form de gel de concentra ie 1/;A care se
o! ine prin nclzire mpreun cu apa distilat la <=/<@
=
C timp de >= min. Are propriet i
aglutinante puternice( astfel fiind folosit pentru agregarea su!stan elor cu sla! capacitate
adezi%. Principalul deza%anta' al gumei tragacanta este faptul c gelul este foarte dens i
greu de dispersat determin)nd cre terea timpului de dezagregare al comprimatelor. *in
acest moti%( se asociaz cu amidon i za1aroz n pr i egale.
Gelatina este o protein natural o! inut prin 1idroliza colagenului. Aceasta are
propriet i aglutinante !une n solu ii de concentra ii de @A( 1=A( 8=A.

Solu ia de gelatin se folose te nclzit la 4=
=
C ntruc)t la temperatura camerei
prezint tendin a de gelificare. Aceasta se adaug peste amestecul de su!san e solide u or
nclzit( rezult)nd o mas uniform din care se o! in granule. Se pot utiliza i solu ii
alcoolice de gelatin fie cu pE !azic( fie acid2 gelatin 1=A( ap 8?A( alcool >=A( acid
clor1idric ;A( pEF8 sau 1idro#id de sodiu( pEF11.
3elatina confer comprimatelor o rezisten0 mecanic !un dar nt)rzie
semnificati% dezagregarea acestora. Alte deza%anta'e ale gelatinei ca i agent de
aglutinare sunt2 mediul acid4alcalin pot inacti%a4 descompune unele principii acti%e5
?
,ig. 4. Solu ie de gelatin
prezint gust i miros neplcut5 poate influen a aspectul comprimatelor $pete( colora ii(
suprafa marmorat&.
Deriva ii de celuloz sunt poliglucide de origine %egetal o! inute prin
esterificare. Se prezint su! form de pul!eri fine sau granuloase( 1idrofile. Cei mai
utiliza i deri%a i sunt2 1idro#ipropilceluloza( metilceluloza( 1idro#ipropilmetilceluloza
$1ipromeloza& i mai putin frec%ent etilceluloza i car!o#imetilceluloza sodic.
Eidro#ipropilceluloza se o! ine prin tratarea celulozei alcaline cu propilen/o#id la
temperaturi i presiuni ridicate. "ste un eter nalt su!stituit moti% pentru care prezint
propriet i termoplastice superioare fa de ceilal i eteri 1idrosolu!ili ai celulozei( fiind n
acela i timp mai pu in 1igroscopic dec)t ace tia. EPC este complet solu!il n ap i n
sol%en i organici polari precum2 metanol( etanol. Izopropanol i aceton. Solu!ilitatea n
ap este dependent de temperatur( a%)nd un punct de tur!iditate $cloud point& de 4@
=
C.
EPC este un polimer termoplastic ce prezint aceea i eficien de aglutinare i
compacti!ilitate !un at)t su! form de solu ie c)t i su! form uscat( de pul!ere. EPC
poate a%ea diferite mase moleculare( de la >= la 1===G*a( ca i aglutinant utiliz)ndu/se n
special EPC cu mas molecular mic.
*atorit eficien ei sale ridicate ca i agent de aglutinare( EPC este recomandat
pentru amestecurile de pul!eri cu un con inut ridicat de principii acti%e( dificil de
comprimat. +n general se utilizeaz concentra ii de 1/>A( concentra ii de 1@/;@A fiind
folosite n cazul comprimatelor cu eli!erare prelungit. Rata de eli!erare a unui principiu
acti% cre te o dat cu scderea %)scozit ii EPC.
<
,ig. @. Structura c1imic a unei unit i repetiti%e de 1idro#ipropilceluloz
6etilceluloza se o! ine prin tratarea celulozei alcaline cu clorura de metil. Spre
deose!ire de EPC( metilceluloza este un eter mai pu in su!stituit. Aceasta este solu!il n
ap cald $@@
=
C& i trece n gel la temperaturi mai nalte. *easemenea este solu!il n
diferi i sol%en i organici polari2 etanol( metanol( izopropanol( n care se pot aduga
cantit i mici de ap $1=A& ca i cosol%ent.

i 6C( ca to i ceilal i eteri ai celulozei( prezint diferite mase moleculare( ns la
formularea comprimatelor se utilizeaz doar 6C cu mas molecular mic. Astfel( ca
agent de aglutinare se folose te 6C cu %)scozitate mic4medie $1@cps la o concentra ie
de 8A&. 6C cu mas molecular mic constituie un agent de aglutinare cu !une
propriet i termoplastice i capacitate de umectare superioar. *e i 6C poate fi adugat
su! form de pul!ere uscat n amestecul de granulare nainte de umectare( aceasta este n
general mult mai eficient su! form de solu ie de concentra ie 4A.
6C se folose te n preparatele pentru supt( comprimate pentru implanturi sau acid
acetilsalicilic( mepro!amat( aminofenazon( etc.
Eidro#ipropilmetilceluloza cunoscut i su! denumirea de 1ipromeloz este o
pul!ere fi!roas sau granular de culoare al! sau al!/crem( fr gust i miros( insolu!il
n ap fier!inte( dar solu!il n ap rece cu formare de solu ii coloidale. *easemenea este
solu!il n sol%en i 1idroalcoolici cu o concentra ie de minim 1=A alcool. Ca agent de
aglutinare se utilizeaz EP6C cu %)scozitate mic a%)nd o su!stitu ie de tipul .8C1=.
$8</;=A grupri meto#i i 4/18 A grupri 1idro#i/propil&. Are propriet i similare cu
metilceluloza( doar c este mai pu in termoplastic i ce%a mai 1idrofil. Poate fi utilizat
C
,ig. >. 6etilceluloz2 a& su! form de pul!ere( !& su! form de gel
su! form de solu ie dar i ca atare( pul!ere uscat( ns are o capacitate de legare mai
sczut. +n general( se utilizeaz solu ii de concentra ie 8/@A.
"tilceluloza se prezint su! form de pul!ere culoare al! sau cafeniu desc1is( fr
gust. Ca agent de aglutinare se utilizeaz su! form de solu ie alcoolic de concentra ie
=(@/8A n special pentru amestecuri de pul!eri sensi!ile la umiditate. Se o! in
comprimate dure cu fria!ilitate sczut( fiind recomandat pentru produse cu ac iune
prelungit.
Polivinilpirolidona sau po%idona este unul din cei mai utiliza i agen i de
aglutinare. Aceasta constituie un polimer sintetic ce se prezint su! form de pul!ere al!
sau al!/gl!uie( puternic 1igroscopic( foarte u or solu!il n ap i n numero i sol%en i
organici polari2 etanol( metanol( izopropanol( !utanol( insolu!il n sol%en i organici
nepolari.
PHP cu mas molecular mare prezint propriet i aglutinante superioare ns
prezint deza%anta'ul ngreunrii solu!ilizrii( astfel c la formularea comprimatelor se
utilizeaz PHP cu mas molecular mic sau medie. +n general( se folose te su! form de
solu ie apoas sau alcoolic @A ( preferat fiind solu0ia alcoolic ntruc)t granulatele se
usuc mai uIor. PHP se poate aduga n amestecul de pul!ere i su! form uscat(
granularea realiz)ndu/se in situ prin adugarea de ap( alcool sau solu ii 1idroalcoolice.
+ns n acest caz scade foarte mult capacitatea de aglutinare.
PHP este un liant puternic( form)nd granule u or de uscat( cu o !un duritate i
curgere li!er. Se recomand a fi folosit n preparatele care con in coloran i solu!ili
pentru a asigura o culoare omogen i a accentua nuan a precum i pentru produsele
insta!ile n mediu apos2 comprimate de supt4mestecat cu %itamine( comprimate
efe%erscente.
Alginatul de sodiu se prezint su! forma unei pul!eri fine( amorfe( al!e( insipid
i inodor $,ig.?.&.
1=
,ig. ?. Alginatul de sodiu pul!ere
"ste practic insolu!il n alcool( eter( cloroform( dar foarte u or solu!il n ap(
form)nd solu ii coloidale %)scoase. Se folose te su! form de solu ii de concentra ie 1/
;A( dar produce aglutinri puternice care ngreuneaz dezagregarea. Astfel( este
recomandat pentru comprimatele cu eli!erare prelungit care urmresc o dezagregare
lent. Uneori se asociaz cu alginatul de calciu pentru a m!unt i capacitatea de
aglutinare i scdea timpul necesar dezagregrii.
Aglutinan i pentru granularea uscat
Pentru comprimarea direct precum i aIa numit JJgranulare uscatJJ sau
JJ!ric1etareJJ ( ca e#cipienti lian0i dau rezultate !une2
Polietilenglicolii $P"3& cu mas molecular mare $P"3 4=== i P"3 >===& se
utilizeaz n propor ie de 1@/8=A su! form de pul!ere fin. P"3 >=== prezint
deza%anta'ul de a influen a negati% dezagregarea( cresc)nd duritatea comprimatelor. P"3
sunt solu!ili n ap( astfel c pot nlocui lactoza la fa!ricarea comprimatelor pentru solu ii
in'ecta!ile.
Celuloza microcristalin cea mai utilizat este celuloza purificat si
depolimerizat de tip A%icel/ o celuloz a%)nd structura fi!roas cu particule care au
diametrul mediu de 8= Km. Aceasta are propriet i de curgere i aglutinante foarte !une(
astfel c se preteaz la o! inerea comprimatelor prin comprimare direct sau granulare
uscat. Comprimatele o! inute prezint sta!ilitate c1imic i o rezisten mecanic
ridicat.
Substan ele grase sau ceroase utilizate drept agen i de aglutinare sunt acidul
stearic( untul de cacao i parafina.
Aglutinan i utiliza i n diferite tipuri de comprimate
Comprimatele efeversecente sunt comprimate complet solu!ile n ap( a cror
dizol%are este accelerat de un amestec generator de gaz n momentul contactului cu apa.
Hitamina C( poli%itaminele( microelementele( calciul gluconic( acidul acetilsalicilic sunt
11
doar c)te%a su!stan e medicamentoase care se pot administra pe aceast cale mpreun cu
aromatizan i i edulcoran i.
Comprimatele efe%erscente con in !icar!ona i $de sodiu( de potasiu( de calciu( de
magneziu& si acizi organici $acidul citric( alginic( fumaric sau tartric&( care n contact cu
apa reac ioneaz cu dega'are de !io#id de car!on( care produce desfacerea( mprItierea Ii
deseori dizol%area particulelor care constituie comprimatul. Comprimatele efer%escente
tre!uie s dea o solu0ie clar( din acest moti% este necesar s se utilizeze numai su!stan0e
complet solu!ile.
Utilizarea lian ilor la formularea comprimatelor efe%erscente este limitat de
solu!ilitatea limitat n ap i timpul de dezintegrare. Cea mai !un alegere este
reprezentat de utilizarea poli%inilpirolidonei su! form de pul!ere uscat.
Comprimatele sublinguale sunt destinate a!sor! iei su!stan ei medicamentoase
prin mucoasa !ucal n circula ia sistemic e%it)nd ac0iunea sucurilor digesti%e Ii4sau
efectul primului pasa' 1epatic.
,ormularea tre!uie s asigure dezagregarea lent pentru a u ura a!sor!tia
su!stan ei greu solu!ile $dee#emplu 1ormonii&.
"ficien0a acestor comprimate presupune ca su!stan0ele medicamentoase2
/ s ai! o !un a!sor!0ie5
/ s ai! doze terapeutice mici 1=/1@ mg5
/ s nu ai! gust neplcut( deoarece ar stimula secre0ia sali%ar Ii ar micIora timpul
de re0inere a preparatului la locul administrrii.
Ca agen i de aglutinare se recomand utilizarea glucozei( sucrozei( gumei acacia.
Se pot realiza i preparate cu ac iune prelungit $< ore&( caz n care ca lian i se utilizeaz
guma tragacanta( car!o#imetilceluloza sodic( alginatul de sodiu.
Comprimatele bucale ac ioneaz asupra mucoasei i sunt administrate pentru a
dezagrega oral. +n cazul acestora se utilizeaz ca solu ii %)scoase de lian i $EP6C( EPC(
"C( guma ara!ic( guma tragacanta& care a!sor! umiditatea form)nd la suprafat un strat
1idratat prin care su!stan ele acti%e difuzeaz pentru a fi a!sor!ite de mucoasa !ucal.
18
Comprimatele de mestecat sunt destinate persoanelor cu dificult i de ingerare a
comprimatelor ntregi $copii( !tr)ni&. Prin mestecare Ii ng1i0ire se asigur o
!iodisponi!ilitate superioar( elimin)ndu/se faza de dezagregare n stomac. +n acest caz
comprimatele se pot administra Ii fr ap.
7a formulare se folosesc ca agen i de aglutinare gelatina i metilceluloza.
Comprimatele pentru supt se dizol% sau se dezagreg lent n gur( n contact cu
secre0ia sali%ar( ac0ion)nd la ni%elul mucoasei !ucale sau faringiene.
+n comprimarea direct se folosesc sorturi de za1r direct compresi!il( glucoz
direct compresi!il( manitol Ii sor!itol asociate cu P"3 >=== sau <===( a%icel sau unt de
cacao. Al i lian i ce se pot folosi sunt2 guma ara!ic( guma tragacanta( gelatina(
poli%inilpirolidona( siropul de za1r( mucilagul de amidon.
1;
Bibliografie
1. 1ttp244drugtopics.modernmedicine.com4ne9s4o%er%ie9/p1armaceutical/e#cipients/used/
ta!lets/and/capsules
8. 1ttp244drugtopics.modernmedicine.com4ne9s4o%er%ie9/p1armaceutical/e#cipients/used/
ta!lets/and/capsules
;. 1ttp244formulation.%inensia.com48=114184!inders/ad1esi%es/and/granulating/agent.1tml
4. 1ttp244999.australianprescri!er.com4magazine4;444411844
@. 1ttp244999.aut1orstream.com4Presentation4apoor%apa1adiaL81/1@@>4C1/!inders/or/!inding/
agents4
>. 1ttp244999.aut1orstream.com4Presentation41emant1ra'4>/@?;>>4/presentation84
?. 1ttp244999.!lacG!urndistri!utions.com4P1armaceutical/"#cipients4inding/Agent4c/1/?;/
1=14
#. 1ttp244999.crcnet!ase.com4doi4a!s41=.18=14C?<=<4C;@4C@;.c14
C. Patel S1ailendra( Agra9al S1iG1a( 7od1i 1eGam Sing1( Natural Binding Agents in Tablet
Formulation n International ournal of P!armaceutical " Biological Arc!ives# Nr.;#
pag. 4>>/4?;( 8=18.
1=. M1omas *urig( Binders oin Pharmaceutical Granulation n Eand!ooG of P1armaceutical
3ranulation Mec1nologD ;
rd
"dition( "ditura Informa Eealt1care USA( p. ?</C?( 8=1=.
11. Hica 7aura 3ra iela( Te!nic $armaceutic( "ditura Uni%ersit ii din Bradea( p. 4==/4;1.
14