Sunteți pe pagina 1din 64

UNIVERSITATEA BOGDAN VOD BAIA MARE

FACULTATEA DE MANAGEMENT
SPECIALIZAREA MANAGEMENT CLUJ-NAPOCA
LUCRARE DE LICEN
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR
LA S.C. ARGOS S.A. CLUJ-NAPOCA
COORDONATOR TIINIFIC,
Co!. "#$. %&. BTR'NCEA MARIA
A()o*$+,,
-OVACS MIHAI TEFAN
- .//0 1

C U P R I N S
C23#,o*"* 4.PREZENTAREA GENERAL A SC ARGOS SA C*"5-N23o62
1.1. Scurt istoric ............................................................................................pag. 3
1.2. Particulariti privind obiectul principal de activitate...........................pag. 4
1.2.1. Dotarea existent. ...........................................pag. 4
1.2.2 Poziia pe pia ................................................................................pag. 5
1.3. rganizarea !i structura "uncional...........................................................pag. #
C23#,o*"* .. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR GENERAL A
AGENILOR ECONOMICI
2.1. pinii cu privire la coninutul analizei econo$ico%"inanciare..pag. &
2.2. 'naliza de ansa$blu a situaiei "inanciar%patri$oniale....pag. &
2.2.1. 'naliza structurii activului bilanier....pag. 1(
2.2.2. 'naliza structurii pasivului bilanier.......pag. 1)
2.3. 'naliza structurii patri$oniale pe baza bilanului "inanciar.pag. 1*
2.4. 'naliza structurii patri$oniale pe baza bilanului "uncional...pag. 2(
2.4.1. 'naliza activului "uncional.pag. 21
2.4.2. 'naliza pasivului "uncionalpag. 21
C23#,o*"* 0. ANALIZA PATRIMONIAL CU AJUTORUL RATELOR DE
STRUCTUR A S.C. ARGOS S.A. ..pag. 21
3.1. 'naliza ratelor de structur a activului bilanier ...................................pag. 21
3.2. 'naliza ratelor de structura a pasivului bilanier ...................................pag. 3(
C23#,o*"* 7. ANALIZA RENTABILITII ACTIVITII
4.1. 'naliza de ansa$blu a rentabilitii pe baza contului de pro"it !i pierdere .pag. 35
4.2. 'naliza ratelor rentabilitii econo$ice ............................... ..pag. 41
C23#,o*"* 8. ANALIZA LICHIDITII I SOLVABILITII FINANCIARE
5.1. 'naliza lic+iditii "inanciare....................................................................pag. 43
5.2. 'naliza solvabilitii "inanciare .................................................................pag. 4)
C23#,o*"* 9. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR
).1. 'naliza ec+ilibrului "inanciar............................................................... pag. 4*
).2. 'naliza ec+ilibrului "luxurilor de trezorerie.............................................. pag. 52
).3. 'naliza riscului de "ali$ent.....................................................................pag. 53

C23#,o*"* :. CONCLUZII I PROPUNERI.
#.1. ,oncluzii privind activitatea des"!urat de S.,. '-.S S.'..pag. 5#
#.2. Propuneri cu privire la activitatea viitoare a S.,. '-.S S.'.pag. 5#
A+;2 4 / 0ilanul contabil pe anii 1&&& / 2((( / 2((1..pag.5&
2
B#(*#o<&2!#+.....................................................................................................pag. )4
CAPITOLUL 4
PREZENTAREA GENERAL A S.C. ARGOS S.A. CLUJ-NAPOCA

4.4. SCURT ISTORIC

S.,. 1'rgos2 S.'. ,lu3%4apoca este unul dintre cei $ai $ari productori de articole de corsetrie !i
costu$e de baie din ar5 av6nd o specializare 7n acest do$eniu de peste 5( de ani. S., 1'rgos2 S.' s%a
7n"iinat 7n $artie 1&&1 7n te$eiul 8egii 1591&&( prin reorganizarea 7n dou societi co$erciale a "ostei
7ntreprinderi de tricota3e 1S:;<=82 ,lu3%4apoca.
Sediul social al societii este 7n ,lu3%4apoca5 str. nisi"or .+ibu5 nr. 2(%245 tele"on ((4(%)4%1&52&25
"ax ((4(%)4%1&)*335 >eb%site? >>>.argoslingerie.ro.
,apitalul social al societii este de #*&2&(( $ii lei5 divizat 7n 315#1) de aciuni cu valoarea
no$inal de 25((( lei9aciune. Structura capitalului social este redat 7n tabelul 1.1. !i "igura1.15Structura
capitalului social?
@abelul 1.1.5Structura ,apitalului social
'cionari A deinut 4u$r aciuni
'sociaia P'S 'rgos )(A 1*&42&
SBC :oldova &A 2&1#2
'cionar PP: 31A &#115
@otal 1((A 315#1)

Structura capitalului social
60%
9%
31%
Asociatia PAS Argos
SIF Moldova
Actionar PPM
Cigura 1.1.5Structura capitalului social

3
4... PARTICULARITI PRIVIND OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE
Dup $area sc+i$bare5 dup 1&&( 7n -o$6nia au aprut !i s%au dezvoltat noi ra$uri industriale !i
activiti co$erciale5 respectiv prestaii. 8iberalizarea !i sti$ularea iniiativei proprii !i desc+iderea cilor de
co$unicare cu exteriorul a desc+is o nou viziune asupra lu$ii5 ceea ce a contribuit la cre!terea "r
precedent a cerinelor5 a necesitilor oa$enilor !i prin liberalizarea i$portului s%a asigurat o o"ert din
bel!ug a tuturor produselor din ra$urile de v6r" !i a serviciilor necunoscute p6n atunci. 'st"el s%a a3uns la
posibilitatea asigurrii in"or$aiilor5 aducerea din i$port a so"t>are%ului5 a unor te+nologii $oderne !i
e"iciente5 $a!ini5 unelte etc.
:ulte produse ro$6ne!ti din aceast ra$ur a industriei erau neco$petitive "a de produsele
existente pe piaa extern5 7ndeosebi pe cea vestic. :arile lipsuri erau detectate 7n do$eniul calitii5 7n
pro$ovarea !i distribuia produselor5 slaba prezentare a produselor5 lipsa design%ului.
Societatea dispune de "or de $unc cali"icat pentru toate "azele procesului de "abricaie5 inclusiv
activitatea de creaie a produselor vesti$entare din tricoturi5 av6nd un nu$r de circa 1((( anga3ai.
biectul de activitate de baz al societii este producerea !i co$ercializarea articolelor din tricot?
aD articole de corsetrie? sutiene5 centuri5 corsete5 bodE5 suspensoareF
bD costu$e de baie pentru? "e$ei5 brbai5 "ete5 bieiF
cD len3erie? $aieuri5 c+iloi5 c$!i de noapte5 pi3a$aleF
dD 7$brc$inte exterioar? 3ac+ete5 pulovere5 pantaloni5 veste canadiene din "6!5 "uste5 roc+ii5 salopete5
$nu!iF
eD articole sportive? treninguri5 !orturi5 tricouri5 +anorace5 pantaloni colani5 brasiere5 costu$e de gi$nastic5
costu$e de sGi5 ec+ipa$ente de tenis5 scri$5 +andbal5 ciclis$5 "otbalF
"D ciorapi sport !i $edicali
Serviciile executate pentru teri sunt? $anopera de tricotare5 vopsire5 "inisare5 precu$ !i transportul
produselor "inite cu $i3loace proprii la bene"iciari.
4...4. Do,2&+2 +;#),+,=
Dotarea societii cu utila3e per"or$ante per$ite realizarea de articole din tricot 7ntr%o ga$ variat
de tipuri de "ire? bu$bac5 l6n5 polia$id5 poliester5 lEcra.
Hn cadrul atelierului de tricotat se realizeaz tricoturi cu o $are varietate de structuri !i contexturi5 pe
ur$toarele tipuri de $a!ini de tricotat?
- $a!ini circulare cu dia$etru $are :ec%:or5 @exti$a5 :ultico$et5 :ultipiIueF
- $a!ini circulare cu dia$etru $ic Scott Jillia$s5 D-,5 :ulti$ipF
- $a!ini de tricotat din urzeal KoGet5 -asc+el
- $a!ini rectilinii LK@:
- $a!ini de tricotat ciorapi
- $a!ini de tricotat bentie elastice ,o$ez
- $a!ini pentru !nur
@ricoturile obinute pe aceste $a!ini sunt supuse di"eritelor operaii de "inisare Msplare5 albire5
vopsire5 ter$o"ixareD 7n atelierul de "inisa3 utiliz6ndu%se utila3ele existente aici? Naspel5 -. Oet5 @.B.5 -a$a
0ruGner.
,roirea co$ponentelor se realizeaz la $a!ina de tiat $etalic 0andzeg.
Hn "uncie de cerinele bene"iciarilor pe co$ponentele croite se pot aplica?
i$pri$euri cu +6rtie ter$otrans"erabil
i$pri$euri locale cu past
4
executarea de broderii Mpe $a!ini de brodat cu disc+etD
,on"ecionarea produselor se realizeaz pe o ga$ variat de $a!ini de cusut cu productivitate
ridicat M3((( i$p9$inD. :a!inile de cusut sunt organizate 7n "luxuri te+nologice "lexibile specializate pe
sorti$entele de baz? corsetri5 costu$e de baie5 len3erie5 7$brc$inte !i articole sportive.
'$balarea produselor "inite se execut con"or$ cerinelor clientului5 respectiv a$balare individual
sau colectiv5 pe u$era!e sau "r5 7n pungi sau cutii.
;xpedierea produselor "inite se "ace din depozitele societii cu $i3loace de transport proprii sau prin
unitile specializate 7n transporturi pentru piaa intern5 iar pentru bene"iciarii externi transportul produselor
se asigur de ctre ace!tia.
4..... Po>#?#2 3+ 3#2?=
Hntreprinderea ptrunde 7n cadrul pieei prin inter$ediul produselor sale. Bdenti"icarea5 di$ensionarea
!i descrierea seg$entelor speci"ice pieei 7n cadrul creia 7ntreprinderea 7!i va "inaliza activitatea se
realizeaz prin descrierea i$aginii globale a pieei5 sarcin ce 7i revine specialistului 7n $arGeting.
'ctivitatea de $arGeting a societii const $ai ales 7n aciuni publicitare !i pro$ovare a produselor.
Societatea nu a 7ntreprins studii de pia !i nu are un plan de $arGeting5 baz6ndu%se pe $eninerea 7n
continuare a cererii ridicate care se $ani"est pentru produsele societii.
Punctele de baz ale strategiei "ir$ei '-.S pentru consolidarea poziiei sale pe pia sunt?
diversi"icarea ga$ei de produse !i pro$ovarea unor produse noi pentru cucerirea de noi piee
extinderea reelei de des"acere pentru 7ntrirea poziiei pe pieele unde are o poziie slab
pro$ovarea unui raport pre%calitate deosebit "a de cel al concurenilor care "abric produse si$ilare cu
te+nologie $odern
politica de pro$ovare a produselor prin publicitate !i participarea la t6rguri !i expoziii5 precu$ !i prin
organizarea de parade a $odei
P6n 7n prezent au "ost 7ntreprinse diverse aciuni publicitare !i de pro$ovare a produselor5 printre
care?
prezentarea produselor la expoziii !i t6rguri de pro"il
$ateriale pro$oionale
anunuri 7n presa local 7n 3udeele de interes
spoturi publicitare prin radio !i @L cablu
Societatea '-.S S.'. a dob6ndit !i deine ,erti"icat de ,alitate BS%&((25 con"or$ standardelor
internaionale5 prin "aptul c ine cont de calitatea tuturor "actorilor de producie cu$ ar "i? a $ateriilor pri$e5
a $aterialelor consu$abile5 a $a!inilor cu care lucreaz5 precu$ !i calitatea $uncii depuse. =nitatea pentru
$eninerea calitii a decis s lucreze cu $aterii pri$e !i $ateriale consu$abile aduse prin i$port din
.er$ania5 'ustria5 =ngaria5 :area 0ritanie etc.
Curnizorii sunt selectai dup?
asigurarea calitii $ateriilor pri$e
pro$ptitudinea !i respectarea ter$enelor contractuale
stabilitatea relativ a preurilor
existena unui parteneriat pe principii sntoase
'st"el principalii "urnizori sunt?
,opEland
,otton
Dantex
5
;lectrica
;tic+et Prod.
Cidasco
Cir$elbo S' 0oto!ani
P+iladelp+ia
Bluna / 0ucure!ti
;xpo%@ransilvania / ,lu3
.roz 0ecGert / .er$ania
bernosterer StrucGsto""e / 'ustria
Ponderea activitii de export a crescut de la 3A 7n 1&&2 la *(A 7n 2(((.
Piaa extern o reprezint diversele "ir$e specializate pentru co$ercializarea produselor societii
'rgos. 'cestea sunt ?
:area 0ritanie / "ir$a PlaEtex
.er$ania / "ir$ele @riu$p+5 ,anda
Btalia / "ir$ele 8otto5 8inclalor5 :arE Pol
Crana / "ir$ele .oldsoie5 ,+antalle5 :ondexi$
landa / "ir$a Sc+reuders
0elgia / "ir$a Lagotex
=ngaria / "ir$a :elinda
;voluia v6nzrilor poate "i pus 7n eviden prin inter$ediul ci"rei de a"aceri. 'st"el ci"ra de a"aceri
realizat de ctre S.,. '-.S S.'. 7n perioada 1&&&%2((1 este perezentat 7n "igura 1.15;voluia ci"rei de
a"aceri?
27420838
46964964
67812346
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
1999 2000 2001
Evolutia cifrei de afaceri
Cira d! aac!ri
Cigura 1.15;voluia ci"rei de a"aceri
)
Ponderea "iecrui sorti$ent 7n totalul produciei realizate este?
- 'rticole de corsetrie 5(A
- ,ostu$e de baie 2(A
- 8en3erie 15A
- H$brc$inte exterioar !i articole sportive 15A
Structura sortimentala a productiei realizate de SC ARGOS
SA Cluj
50%
20%
15%
15%
Articol! d! cors!tari!
Cost"#! d! $ai!
%!n&!ri!
I#$raca#int! !'t!rioara si
articol! s(ortiv!
4.0. ORGANIZAREA I STRUCTURA FUNCIONAL
Societatea co$ercial 7n baza prevederilor 8egii nr. 3191&&( !i 7n baza Statutului este condus de
'dunarea .eneral a 'sociailor. 'dunarea general decide asupra strategiei de dezvoltare econo$ico%
"inanciar a societii5 aprob structura organizatoric5 decide asupra anga3rii de credite bancare5 asupra
garaniilor constituite5 desc+iderea de sucursale sau "iliale 7n ar sau 7n strintate.
De ase$enea5 adunarea general exa$ineaz !i aprob bilanul contabil 7nc+eiat anual5 repartizarea
pro"itului5 bugetul de venituri !i c+eltuieli pentru activitatea "iecrui an. ;a +otr!te cu privire la $rirea sau
reducerea capitalului social5 a nu$rului !i valorii prilor sociale5 +otr!te orice $odi"icare a contractului !i
a statutului societii.
'dunarea general este aceea care decide asupra e"ecturii de investiii5 "uziunea5 divizarea5
dizolvarea sau lic+idarea societii.
Structura organizatoric este elaborat 7n con"or$itate cu decretul 1)2 din 1&#3 !i 8egea nr. 31 din
1&&1.
,onducerea operativ S.,. 1'rgos2 S.'. este asigurat prin ,onsiliul de 'd$inistraie5 ,o$isia de
,enzori !i Directorul .eneral care are 7n subordine trei directori? director te+nic5 director de producie !i
director econo$ic5 care conduc !i anga3eaz unitatea 7n relaiile cu "urnizorii5 clienii5 bncile5 bugetul
statului !i celelalte bugete !i "onduri speciale5 7n proble$e de "iscalitate privind plata obligaiilor de i$pozite5
taxe !i contribuii la diverse "onduri. 'ce!tia la r6ndul lor au 7n subordine un nu$r de co$parti$ente
"uncionale.
Hn cadrul societii se des"!oar ur$toarele activiti distincte?
O Bndustrie
O 'd$inistraie !i deservire
O Bn"or$atic
O 'ctiviti auxiliare
#
Structura organizatoric are ur$toarea con"iguraie?
'. ,onducerea societii este "or$at din?
% director general
% director te+nic
% director de producie
% director econo$ic
0. ,o$parti$ente "uncionale?
aD Subordonai directorului general?
% co$parti$ent o"iciu 3uridic
% co$parti$ent control "inanciar intern
% co$parti$ent protecia $uncii5 a $ediului !i ecologie
% serviciu resurse u$ane5 $anage$ent
% serviciu inginerie te+nologic
bD subordonate directorului te+nic?
% birou $ecano%energetic
% birou aprovizionare%i$port
cD subordonat directorului de v6nzri?
% serviciu v6nzri5 export5 $arGeting
dD subordonat directorului econo$ic?
% serviciu "inanciar%contabilitate
,ategoria $edie de 7ncadrare a $uncitorilor este 4.
:uncitorii direct productivi sunt?
% $uncitorii care des"!oar activiti direct productive 7n +alele de producie5 contribuind ne$i3locit la
realizarea produselor5 "ie $anual5 "ie lucr6nd pe utila3e sau prin inter$ediul instalaiilor?
% $uncitorii care asigur ne$i3locit conducerea !i controlul procesului de producie !i reglarea utila3elor la
para$etrii proiectai.
:uncitorii indirect productivi se ocup cu?
% 7ntreinerea !i repararea curent a utila3elor !i instalaiilorF
% 7ntreinerea S.D.L.%urilorF
% controlul te+nic de calitate al $ateriilor pri$e !i analize de laboratorF
% transportul intern5 care asigur aprovizionarea locurilor de $unc cu $ateriale !i S.D.L.%uriF
% $anipularea $ateriilor pri$e5 se$i"abricatelor !i produselor "inite 7n $agazii !i depozite.
:uncitorii de deservire sunt?
% $uncitorii care 7ntrein cldirile !i instalaiile a"erenteF
% $uncitorii care e"ectueaz !i 7ntrein curenia 7n spaiile de producieF
% $uncitorii care presteaz servicii pe ansa$blul unitiiF
% personalul operativ din activitatea de in"or$atic.
*
CAPITOLUL .
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR GENERAL A AGENILOR
ECONOMICI
..4. OPINII CU PRIVIRE LA CONINUTUL ANALIZEI ECONOMICO-
FINANCIARE
'naliza "inanciar a societilor co$erciale este o co$ponent indispensabil a $anage$entului
"inanciar5 care c6!tig tot $ai $ult teren 7n practica econo$ic. ;ste tot $ai evident "aptul c analiza
"inanciar a activitii agenilor econo$ici reprezint o prioritate "unda$ental pentru succesul 7n a"aceri al
oricrui 7ntreprinztor.
'naliza econo$ic este o co$ponent a analizei "eno$enelor !i proceselor ce se des"!oar 7n natur
!i societate5 care vizeaz "eno$enele ce au loc 7n $ediul econo$ic. 'naliza econo$ic cerceteaz activitile
sau "eno$enele din punct de vedere econo$ic5 respectiv al consu$ului de resurse !i al rezultatelor obinute.
;senialul 7n analiza econo$ic 7l constituie luarea 7n considerare a relaiilor structural%"uncionale !i a celor
cauz % e"ect.
'naliza "inanciar susine Boan :i+ai !.a. Pconst 7ntr%un ansa$blu de instru$ente !i $etode care
per$ite aprecierea situaiei "inanciare !i a per"or$anelor unei 7ntreprinderiP
1
'naliza "inanciar5 este de prere :aria 4iculescu !.a.5 PHn accepiunea de co$ponent de baz a
diagnosticului global strategic5 este orientat spre investigarea unor aspecte co$plexe5 convergente 7n ulti$
instan cu obiectivele econo$ico%"inanciare ale oricrui agent econo$icP.
'naliza "inanciar5 apreciaz Bon Stancu c Peste activitatea de diagnosticare a strii de per"or$an
"inanciar a 7ntreprinderii de per"or$an "inanciar a 7ntreprinderii la 7nc+eierea exerciiului. ;a 7!i propune
s stabileasc punctele tari slabe ale gestiunii "inanciare5 7n vederea "unda$entrii unei noi strategii de
$eninere !i dezvoltare 7ntr%un $ediu concurenialP
1
.
'naliza "inanciar ca !i o co$ponent a analizei "unda$entale presupune o exa$inare a bilanului5
conturilor anuale5 a poziiei pe pia !i a perspectivelor unei 7ntreprinderi 7n contextul $acroecono$ic5 a
sectoarelor !i ra$urilor econo$ice.
'naliza "inanciar a bilanului contabil serve!te re"lectrii ec+ilibrului "inanciar scurt !i lung sub dou
aspecte !i anu$e? $odul cu$ s%a realizat !i consecinele 7n planul solvabilitii5 lic+iditii !i riscul de
neplat al 7ntreprinderii.
Pro"esorul Bacob Petru P6ntea5 este de prere c P analiza "inanciar valori"ic datele bilanului
contabil sub "or$a a trei abordri speci"ice5 dup cu$ ur$eaz? analiza bilanului propriu%zis5 analiza pe baza
contului de pro"it !i pierdere !i analiza co$binatP
2
.
'naliza "inanciar pe baza bilanului evideniaz $odalitile de realizare a ec+ilibrului "inanciar pe
ter$en lung !i pe ter$en scurt.
'naliza "inanciar evideniaz per"or$ana agentului econo$ic 7n ter$eni de rentabilitate !i risc5
per"or$ane cu care s%a 7nc+eiat exerciiul anterior !i care va 7ncepe altul.
'naliza "inanciar este un siste$ co$plex de tratare a in"or$aiilor econo$ice trecute !i de
perspectiv a societii co$erciale5 siste$ bazat pe $etode de cercetare !tiini"ic5 care vizeaz 7n principal
ur$toarele obiective?
1
%I.Stancu- " Finane ", Ed.Economic,Bucureti,1997, p.441
2
%I.Pntea "ana!ementu" conta#i"itii romneti", Ed. Inte"credo, $e%a,199&, p. '7(
&
% a$eliorarea conducerii "ir$ei pornind de la un diagnostic precisF
% constituie un ele$ent de decizie 7n contractarea unui 7$pru$utF
% asigur baza in"or$aional pentru cu$prarea sau v6nzarea de aciuni la burs
% asigur stadiul strii unui concurent5 client sau "urnizor 7n planul gestiunii5 al solvabilitii sau al
rentabilitii sale.
'naliza econo$ico%"inanciar este un studiu $etodic !i siste$atic al situaiei !i evoluiei unei "ir$e
sub aspectul structurii econo$ice5 "inanciare !i al rentabilitii pe baza bilanului !i a anexelor sale5 a contului
de pro"it !i pierdere5 precu$ !i a altor in"or$aii puse la dispoziia analistului de ctre siste$ul in"or$aional
al "ir$ei.
... ANALIZA DE ANSAMBLU A SITUAIEI FINANCIAR-PATRIMONIALE
'naliza "inanciar se 7nscrie 7n proble$atica analizei pe baz de bilan5 a contului de pro"it !i pierdere
a agenilor econo$ici5 evideniind 7n acela!i ti$p substrile de lic+iditate5 solvabilitate5 ec+ilibru !i "ali$ent
ale acestora.
0ilanul contabil este un tablou sintetic care evideniaz starea de ec+ilibru 7ntre resurse !i utilizarea
acestora5 7ntr%o perioad de ti$p5 deter$inat de obicei de durata exerciiului "inanciar.
'ctivul bilanier cuprinde averea unei societi co$erciale care5 7n "uncie de gradul de lic+iditate5 se
poate desco$pune 7n ur$toarele seg$ente?
26,#$+ *#6@#%+, "or$ate din su$e !i alte valori a"late 7n casieria unitii5 precu$ !i din su$ele
7nscrise 7n conturile bancare
26,#$+ 6" *#6@#%#,2,+ 32&?#2*=, "or$ate din stocuri5 creane !i titluri de valoare5 care pot "i
trans"or$ate 7n lic+iditi 7ntr%o proporie de 5(%#(A
26,#$+ 6" *#6@#%#,2,+ &+%")=, "or$ate din i$obilizrile corporale5 necorporale !i "inanciare a cror
lic+iditate este cuprins 7ntre 2(%5(A
0
.
'ctivele lic+ide !i cele cu lic+iditate parial reprezint5 din punctul de vedere al ciclului de
exploatare5 alocri ciclice5 care se trans"or$ succesiv pe parcursul unui ciclu de exploatare.
'ctivele cu lic+iditate redus sunt alocri per$anente5 7ntruc6t per$it recuperarea investiiei
"inanciare pe parcursul $ai $ultor cicluri de exploatare.
;le$entele co$ponente ale pasivului bilanier5 dup gradul lor de exigibilitate5 se grupeaz 7n?
32)#$+ +;#<#(#*+ 3+ ,+&A+ )6"&,, "or$ate din datoriile "a de "urnizori5 bugetul de stat5 bugetul
asigurrilor sociale !i diver!i creditori
32)#$+ +;#<#(#*+ 3+ ,+&A+ *"<, "or$ate din 7$pru$uturile pentru investiii
32)#$+, "or$ate din capitalurile proprii !i din provizioane pentru riscuri !i c+eltuieli.
'naliza bilanului contabil vizeaz cele dou co$ponente ale acestuia !i se realizeaz at6t static5 c6t !i
7n dina$ic5 !i anu$e?
22*#>2 ),2,#6= care se bazeaz pe ponderi 7n care "iecare post se expri$ ca o $ri$e
procentual din totalul activului sau a pasivului bilanier
22*#>2 B %#2A#6= care se bazeaz pe indici 7n care posturile din bilan sunt expri$ate sub
"or$ de $odi"icri procentuale "a de valoarea aceleia!i poziii a unui an de baz considerat
egal cu 1((A Mindici cu baz "ixD sau succesiv "a de perioada precedent Mindici cu baz 7n
lanD.
2.2.1. Analiza structurii activului bilanier
3
%-. Niggins 1'nalEsis "or Cinancial :anage$ent25 Br>in5 No$e>ood5 N. 0oston5 1&&25 p. 54
1(
'ctivul bilanului cuprinde pe de%o parte5 valoarea net a $i3loacelor $ateriale !i bne!ti5 iar pe de
alt parte5 creanele pe care societatea co$ercial le are de 7ncasat de la teri. Laloarea net a unui activ se
obine deduc6nd din valoarea sa de intrare a$ortis$entele !i provizioanele legal constituite.
Hn con"or$itate cu 8egea ,ontabilitii nr.*291&&15 activul bilanului se structureaz 7n ur$toarele
grupe?
'. active i$obilizate
0. active circulante
,. conturi de regularizare !i asi$ilate
D. pri$e privind ra$bursarea obligaiunilor
AC A6,#$+*+ #Ao(#*#>2,+ sunt "or$ate din bunuri $obile !i i$obile5 corporale !i necorporale5
ac+iziionate de la teri sau produse 7n societatea co$ercial !i care intr 7n patri$oniul acesteia pe di"erite
ci? investiii5 donaii5 aport 7n natur etc. Din punct de vedere "inanciar5 activele i$obilizate particip la $ai
$ulte cicluri productive5 se uzeaz treptat5 investiia iniial "iind recuperat 7n $ai $ulte exerciii "inanciare5
pe calea a$ortizrii.
'ctivele i$obilizate5 din punct de vedere al coninutului lor $aterial5 se grupeaz 7n?
1D i$obilizri necorporale
2D i$obilizri corporale
3D i$obilizri "inanciare
4C IAo(#*#>=&#*+ +6o&3o&2*+ se structureaz 7n ur$toarele co$ponente?
c+eltuieli cu constituirea societii co$erciale
c+eltuieli de cercetare !i dezvoltare
concesiuni5 brevete5 licene5 $rci de "abric !i alte drepturi !i valori si$ilare
alte active necorporale
Hn categoria 6@+*,"#+*#*o& 6" 6o),#,"#&+2 )o6#+,=?## 6oA+&6#2*+ se includ:
4 taxe pentru 7n$atricularea societii co$erciale
4 taxe privind $odi"icrile intervenite 7n 3urisdicia societii co$erciale
4 c+eltuieli ocazionate de e$iterea !i v6nzarea de aciuni !i obligaiuni
4 c+eltuieli de prospectare a pieei !i de publicitate
Hn con"or$itate cu prevederile legale
7
5 aceste c+eltuieli se recupereaz prin a$ortizare 7ntr%o perioad de
$axi$u$ cinci ani.
8

C@+*,"#+*#*+ %+ 6+&6+,2&+ D# %+>$o*,2&+ se re"er la valoarea unor lucrri !i obiective de cercetare
dac 7ndeplinesc ur$toarele condiii?
- proiectele de cercetare s "ie bine individualizate
- proiectele s aib !anse de reu!it
'ceste c+eltuieli se recupereaz prin a$ortizare5 pe baz de scadenar pe o perioad de $axi$u$ cinci
ani.
9
Co6+)#"#*+ 7ncorporeaz valoarea bunurilor preluate cu acest titlu 7n patri$oniul societii
co$erciale5 !i anu$e?
- exploatarea unei pri a do$eniului public
- reprezentarea 7n ter$eni de unicitate 7n co$ercializarea produselor unei "ir$e
,+eltuielile ocazionate de aceast activitate se a$ortizeaz pe baz de scadenar pe o durat egal cu
durata prevzut 7n contractul de concesiune.
Fo%"* 6oA+&6#2* este o co$ponent a patri$oniului societii co$erciale5 alta dec6t partea "ix5
i$obilizat5 a acestuia. Hn co$ponena "ondului co$ercial intr ele$ente legate de clientel5 vad co$ercial5
$arca "abricii etc. Condul co$ercial se pune 7n eviden cu ocazia evalurii societii co$erciale sau cu
4
%N...-. nr. #(4 din 22.12.1&&35 op. cit.5art. 4*
5
%B.P. P6ntea !.c. / ,ontabilitatea "inanciar a agenilor econo$ici din -o$6nia5 ;d. Bntelcredo5 Deva5 1&&&5 p. 114
)
%Bde$
11
ocazia ac+iziionrii i$obilizrilor !i se calculeaz ca di"eren 7ntre valoarea de ac+iziie !i valoarea
contabil a ele$entelor sale co$ponente.
A*,+ #Ao(#*#>=&# +6o&3o&2*+ reprezint bunuri necorporale5 create 7n cadrul "ir$ei sau
ac+iziionate de la teri5 !i care se 7nregistreaz 7n contabilitate la cost de ac+iziie5 respectiv la nivelul
c+eltuielilor ocazionate de realizarea acestora. Din punct de vedere "inanciar5 investiia se recupereaz prin
a$ortizare pe o durat de trei ani. Se asi$ileaz altor i$obilizri necorporale progra$ele in"or$atice
utilizate de agentul econo$ic.
Hn cadrul analizei activelor necorporale se evideniaz ponderea pe care "iecare co$ponent o deine
7n totalul acestor i$obilizri. Hn acela!i ti$p5 se re$arc "aptul c su$ele investite 7n aceste active se
recupereaz pe calea a$ortizrii.
Hn dina$ic5 de obicei se 7nregistreaz scderea treptat a valorii acestor i$obilizri EI
AN
<4//C5 ca
ur$are a di$inurii valorii de ac+iziie sau de producie5 prin a$ortizare.
Hn situaia 7n care se constat o tendin de cre!tere a valorii activelor necorporale EI
AN
>4//C5 aceasta
se explic prin?
- e$isiuni de aciuni !i obligaiuni noi ca ur$are a extinderii porto"oliului de a"aceri
- co$ercializarea !i contabilizarea corect a $rcilor5 licenelor etc.
- utilizarea pe scar larg a progra$elor in"or$atice
.C IAo(#*#>=&#*+ 6o&3o&2*+ "or$eaz co$ponena productiv a unei "ir$e !i din care "ac parte?
- terenurile !i a$ena3rile a"erente
- $i3loacele "ixe5 care sunt grupate potrivit prevederilor legale5 7n ur$toarele categorii?
construcii
ec+ipa$ente te+nologice M$a!ini5 utila3e !i instalaii de lucruD
aparate !i instalaii de $surare5 control !i reglare
$i3loace de transport
ani$ale !i plantaii
$obilier5 aparatur birotic5 ec+ipa$ente de protecie a valorilor u$ane !i $ateriale !i alte active
corporale
@erenurile nu sunt supuse a$ortizrii5 iar din punct de vedere "inanciar ele 7!i $odi"ic valoarea cu
prile3ul aciunii de reevaluare a activelor societii co$erciale.
Laloarea $i3loacelor "ixe se poate $odi"ica 7n a$bele sensuri5 de scdere sau de cre!tere a acesteia.
,re!terea valorii $i3loacelor "ixe se poate explica prin?
+ reevaluri prin acte in"or$ative
+ ac+iziii de $i3loace "ixe
+ $odernizarea $i3loacelor "ixe existente
Di$inuarea valorii $i3loacelor "ixe se explic prin?
scoaterea din "unciune a unor $i3loace "ixe prin casare
v6nzarea unor $i3loace "ixe con"or$ prevederilor legale
recuperarea investiiei "inanciare prin a$ortizarea $i3loacelor "ixe
Analiza n dinamic a i$obilizrilor corporale vizeaz ur$toarele aspecte ?
aD analiza 7n dina$ic a valorii r$ase a $i3loacelor "ixe
* I
MF
>4//, adic rit$ul de cre!tere al valorii $i3loacelor "ixe "abricate5 ac+iziionate sau reevaluate
este superior rit$ului de cre!tere al a$ortizrii5 casrii !i v6nzrii $i3loacelor "ixe
* I
MF
=4//, adic se 7nregistreaz o egalizare a rit$ului intrrilor !i ie!irilor de $i3loace "ixe
* I
MF
<4//, adic rit$ul de sporire al intrrilor de $i3loace "ixe este in"erior celui a"erent ie!irilor
(C analiza corelativ dintre dina$ica $i3loacelor "ixe !i dina$ica indicatorilor de volu$ Mci"ra de
a"aceri I
CA
D5 producia v6ndut MI
FV
D5 producia exerciiului MI
FE
D sau venituri din exploatare MI
VE
D. Hn
acest sens deosebi$ ur$toarele situaii?
12
) I
MF
>I
CA
EI
FV
, I
FE
, I
VE
C, adic rit$ul de dotare cu $i3loace "ixe este superior veniturilor din
exploatare5 situaie care se 7nregistreaz 7n special 7n perioadele nein"laioniste5 c6nd rata dob6nzii
a"erent creditului anga3at este relativ redus
) I
MF
GI
CA
EI
FV
, I
FE
, I
VE
C, adic se 7nregistreaz o egalitate 7ntre cele dou dina$ici5 care se realizeaz
pe "ondul unui proces investiional co$parabil cu cel precedent !i cu o vitez de rotaie a $i3loacelor
"ixe situat 7n para$etrii anteriori
) I
MF
<I
CA
EI
FV
, I
FE
, I
VE
C, adic o sporire a e"icienei "olosirii $i3loacelor "ixe5 pe "ondul accelerrii
vitezei de rotaie a acestora.
0C IAo(#*#>=&#*+ !#26#2&+ cuprind valoarea?
titlurilor de participare
titlurilor i$obilizate ale activitii de porto"oliu
altor titluri !i creane i$obilizate
T#,*"&#*+ %+ 32&,#6#32&+ reprezint valoarea aciunilor sau a altor titluri de valoare5 pe care societatea
co$ercial le deine ca parte din capitalul social al altei societi co$erciale. Participarea la constituirea
capitalului altor societi se "ace 7n condiiile legii. Hn general5 o sporire a valorii acestor titluri MIP>4//D
se$ni"ic o anga3are a patri$oniului "ir$ei 7n activitatea altei "ir$e.
T#,*"&#*+ #Ao(#*#>2,+ 2*+ 26,#$#,=?## %+ 3o&,o!o*#" sunt ac+iziionate de la bursa de valori5 prin
inter$ediul unei societi de valori $obiliare constituit 7n condiiile 8egii 3191&&(. sporire a indicelui
acestor titluri MI
TP
>4//D se$ni"ic o direcionare a surplusului de lic+iditate ctre piaa "inanciar secundar.
C&+2?+*+ D# 2*,+ ,#,*"&# #Ao(#*#>2,+ vizeaz 7$pru$uturile acordate unitilor care dein titluri de
participaii5 acordarea de garanii !i cauiuni 7n cazul executrii unei obligaii. Hn dina$ic5 o sporire a acestor
creane MI
CRT
>4//D se$ni"ic o cre!tere a volu$ului 7$pru$uturilor acordate5 cu$prarea de titluri
i$obilizate sau noi investiii 7n titluri de participare. $ic!orare a indicelui acestor creane MI
CRT
<4//D
7nsea$n v6nzarea titlurilor de participare !i a celor i$obilizate5 restituirea 7$pru$uturilor sau lic+idarea
creanelor i$obilizate.
:i!carea i$obilizrilor necorporale5 corporale !i "inanciare este re"lectat 7n anexa )5 cod 2*5 1Situaia
activelor i$obilizate25 la bilanul contabil.
BC A6,#$+*+ 6#&6"*2,+ constituie o co$ponent a ele$entelor patri$oniale5 legate ne$i3locit de un
singur ciclu de exploatare. De aceea !i viteza lor de trans"or$are este $ai rapid dec6t 7n cazul i$obilizrilor
corporale. Din punct de vedere "inanciar5 accelerarea vitezei de rotaie a activelor circulante 7nsea$n de "apt
crearea pre$iselor necesare sporirii capacitii de auto"inanare a activitii productive.
'ctivele circulante cuprind?
stocuri
creane
plasa$ente !i disponibiliti bne!ti
4C S,o6"&#*+ se re"er la ?
$aterii pri$e5 $ateriale consu$abile5 obiecte de inventar !i baraca$ente
producia 7n curs de execuie
se$i"abricate5 produse "inite !i produse reziduale
ani$ale
$r"uri !i a$bala3e
2C S,o6"&#*+ %+ A2,+&## 3&#A+, A2,+&#2*+ 6o)"A2(#*+, o(#+6,+ %+ #$+,2& D# (2&262A+,+*+ sunt
prezentate detaliat 7n anexa 25 cod 225 a bilanului contabil5 1Situaia stocurilor !i a produciei 7n curs
de execuie2.
'naliza 7n dina$ic a stocurilor vizeaz dou aspecte5 !i anu$e?
- rit$ul $odi"icrii stocurilor MI
S
D
13
- rit$ul corelat al stocurilor EI
S
C, consu$ului de $ateriale EI
M
C, !i al veniturilor din v6nzri EI
CA
C
Hn privina $odi"icrii rit$ului variaiei stocurilor pot aprea trei situaii?
cre!terea stocului de $ateriale co$parativ cu perioada precedent EI
S
>4//C5 care se explic prin?
* aprovizionare 7n devans
* $odi"icri 7n structura de "abricaie
* sporirea consu$ului speci"ic
* aprovizionare peste necesar
* $odi"icarea costului de ac+iziie a $aterialelor de la "urnizori
* evaluarea di"erit a stocului potrivit $etodelor de evaluare CBC5 8BC !i costului $ediu ponderat
$eninerea rit$ului de evoluie a stocurilor 7n para$etri co$parabili cu cei ai perioadei precedente
EI
S
G4//C 7n cazul?
unei aprovizionri rit$ice
unui consu$ speci"ic constant
unor costuri de ac+iziie constante
$eninerii structurii de "abricaie 7n aceia!i para$etri
di$inuarea nivelului stocurilor EI
S
<4//C, prin?
rit$ul superior al produciei
aprovizionarea nerit$ic
utilizarea stocului de siguran 7n producie
reducerea costului de aprovizionare al $ateriilor pri$e !i $aterialelor
'naliza 7n dina$ic a celor trei indicatori? stocuri MI
S
D5 consu$ de $ateriale MI
M
D !i venituri din v6nzri
MI
CA
D per$ite evidenierea ur$toarelor aspecte $ai i$portante?
) I
S
>4//, I
M
>4//, I
CA
>4// !i I
CA
>I
M
7nsea$n c are loc o cre!tere a stocurilor ca ur$are a unor co$enzi
supli$entare 7n condiiile 7n care gradul de valori"icare al $ateriilor pri$e !i $aterialelor este 7n cre!tere
) I
S
>4//, I
M
>4//, I
CA
>4// !i I
M
>I
CA
caz 7n care stocurile cresc datorit dep!irii nor$elor de consu$5 7n
condiiile unui grad sczut de valori"icare al $ateriilor pri$e !i $aterialelor. 'ceast situaie se $ai
poate explica !i prin sporirea costului de ac+iziie5 7n condiiile $eninerii nesc+i$bate a cantitii
aprovizionate !i a preurilor de v6nzare a produselor "a de perioada precedent
) I
S
>4//, I
A
>4//, I
CA
>4// !i I
M
GI
CA
5 adic stocurile 7nregistreaz o sporire exclusiv valoric5 prin cre!terea
costului de ac+iziie a $ateriilor pri$e !i $aterialelor
) I
S
>4//. I
M
>4//, I
CA
<4//, ceea ce 7nsea$n c stocurile au crescut pe sea$a reducerii v6nzrilor5
nor$ele de consu$ respectiv costul de ac+iziie au 7nregistrat o cre!tere "a de perioada precedent
) I
S
<4//, I
M
<4//, I
CA
>4//5 aceasta 7nse$n6nd o di$inuare a stocurilor at6t prin reducerea consu$ului de
$aterii pri$e !i $ateriale5 c6t !i prin sporirea gradului de valori"icare al acestora
) I
S
G4//, I
M
G4//, I
CA
G4//, adic stocurile se $enin constante 7n condiiile acelora!i v6nzri !i consu$uri
speci"ice co$parabile cu cele ale perioadei precedente
(C P&o%"6?#2 B 6"&) %+ +;+6"?#+ este evaluat la cost de producie !i poate "i di$inuat cu provizioanele
legal constituite . Producia 7n curs de execuie este in"luenat de patru "actori?
volu$ul "izic al acesteia
durata ciclului de "abricaie
structura sorti$ental
costul de producie
Din co$pararea indicelui produciei n curs de execuie EI
PCE
C cu indicele produciei fizice MI
FF
C rezult
ur$toarele concluzii?
I
PCE
>I
FF
, adic are loc o $rire a duratei ciclului de "abricaie !i o sporire a costului de producie
14
I
PCE
GI
FF
, adic producia 7n curs de execuie se $odi"ic 7n acela!i rit$ cu cel al produselor "inite
I
PCE
<I
FF
, adic are loc o reducere a ciclului de "abricaie 7n paralel cu o di$inuare a costului de
producie
Hn cazul $ririi duratei ciclului de "abricaie va rezulta o sporire a i$obilizrilor "inanciare 7n stocuri !i
deci o recuperare $ai lent a investiiei iniiale.
Dac durata ciclului de "abricaie se reduce atunci se va recupera $ai rapid investiia "inanciar iniial.
Structura sorti$ental in"lueneaz nivelul !i dina$ica produciei 7n curs de execuie ast"el?
C dac structura sorti$ental se $odi"ic 7n "avoarea unor produse cu un cost de producie co$parabil $ai
$ic5 are loc o di$inuare 7n ter$eni reali a produciei 7n curs de execuie
C dac structura sorti$ental se $odi"ic 7n "avoarea unor produse cu costuri de producie co$parabile $ai
$ari5 atunci se va 7nregistra o sporire a valorii produciei 7n curs de execuie5 cu consecine negative
asupra societii co$erciale
,ostul de producie in"lueneaz nivelul !i dina$ica produciei 7n curs de execuie ast"el?
7n sensul cre!terii acesteia5 dac costul de producie 7nregistreaz o $a3orare "a de perioada precedent
7n sensul scderii acesteia5 dac costul de producie este situat la un nivel in"erior celui co$parabil
6C S+A#!2(&#62,+*+, 3&o%")+*+ !##,+ D# 3&o%")+*+ &+>#%"2*+ se$ni"ic i$obilizri "inanciare te$porare5
care sunt 7nregistrate 7n conturile ce re"lect aceste valori $ateriale.
Cactorii de in"luen a nivelului acestor stocuri sunt?
- ter$enele de livrare !i durata ciclului de "abricaie
- volu$ul "izic
- structura sorti$ental
- costul de producie
Hn situaia 7n care ter$enele de livrare ale produselor "inite Mse$i"abricateD !i reziduale sunt respectate5
atunci 7n dina$ic stocul 7nregistreaz o scdere. Hn cazul 7n care se$i"abricatele sunt "olosite 7n procesul
productiv5 di$ensiunea stocului depinde de durata ciclului de "abricaie.
Lolu$ul "izic al acestor produse in"lueneaz $ri$ea stocului "inal ast"el?
- 7n situaia sporirii volu$ului "izic5 7n condiiile evalurii acestuia 7n costuri co$parabile Male
exerciiului "inanciar precedentD5 se va 7nregistra o cre!tere a stocului de se$i"abricate5 produse "inite
!i produse reziduale
- 7n situaia di$inurii volu$ului "izic5 dac costul de producie nu se $odi"ic 7n ter$eni reali5 atunci
are loc o di$inuare a acestor stocuri
Structura sorti$ental are un i$pact asupra $odi"icrii stocurilor 7n ur$toarele condiii?
- dac structura se $odi"ic 7n "avoarea unor sorti$ente cu un cost de producie co$parabil $ai $are5
se va 7nregistra o cre!tere a stocurilor
- dac structura se $odi"ic 7n "avoarea unor sorti$ente cu un cost co$parabil $ai $ic5 are loc o
di$inuare a nivelului acestor stocuri.
%C E!+6,#$+*+ %+ 2#A2*+ se evalueaz 7n contabilitate la costuri producie e"ective.
+C M=&!"&#*+ D# 2A(2*25+*+ vizeaz aspecte legate de latura co$ercial a "ir$ei. :odi"icarea stocului "inal
de $r"uri !i a$bala3e depinde de ur$torii "actori?
raportul 7ntre rit$ul aprovizionrilor !i cel al des"acerilor de $r"uri
structura $r"urilor v6ndute
adaosul co$ercial practicat
$ri$ea provizioanelor constituite
regi$ul circulaiei a$bala3elor? a$bala3e re"olosibile sau nere"olosibile
'st"el5 7n cazul 7n care rit$ul des"acerilor este superior rit$ului aprovizionrilor5 se 7nregistreaz o
di$inuare a stocului de $r"uri !i de a$bala3e. Dac structura v6nzrilor se $odi"ic 7n "avoarea unor grupe
de $r"uri cu o cot de adaos co$ercial $ai $are5 atunci se va 7nregistra o di$inuare a acestor stocuri. Hn
15
situaia 7n care adaosul co$ercial este 7n scdere5 atunci se va 7nregistra o di$inuare a stocului de $ar" !i de
a$bala3e. Di$inuarea valorii provizioanelor constituite 7n acest scop va 7nse$na o reducere a valorii
$r"urilor !i a$bala3elor a"late 7n stoc. De ase$enea5 preluarea operativ de ctre "urnizor a a$bala3elor
re"olosibile Mnavete cu sticle5 a$bala3e din le$n sau +6rtieD5 a cror pre nu a "ost inclus 7n cel al $r"ii
v6ndute5 va deter$ina scderea valorii acestor stocuri.
.C C&+2?+*+ reprezint su$ele bne!ti i$obilizate te$porar la teri. Cactorii de in"luen a creanelor sunt?
ci"ra de a"aceri
prevederile contractuale privind ter$enele de ac+iziie
garaniile $ateriale constituite 7n cazul insolvabilitii clienilor MdebitorilorD
structura v6nzrilor
calitatea produselor v6ndute etc.
Hn general5 sporirea ci"rei de a"aceri deter$in o cre!tere a volu$ului creanelor5 si care pe ter$en $ediu
!i lung poate crea proble$e de lic+iditate "inanciar atunci c6nd "acturile e$ise nu sunt 7ncasate la ter$en.
alt categorie de creane o reprezint debitorii. Hn situaia 7n care ace!tia nu sunt ur$rii operativ 7n
con"or$itate cu prevederile legale5 atunci exist riscul nerecuperrii su$elor i$putate pentru diverse pagube5
cu consecine ne"avorabile asupra lic+iditii "inanciare a "ir$ei.
Dac structura des"acerilor se $odi"ic 7n "avoarea unor produse cu o valoare $are5 atunci are loc o
cre!tere a soldului creanelor. Hn "ine5 7n cazul unor produse de calitate in"erioar sau cu de"ecte ascunse5 pot
aprea proble$e de 7ncasare a creanelor cauzate de re$edierea de"ectelor.
0C T&+>o&+&#2 "#,=?## cuprinde disponibilitile bne!ti5 plasa$entele pe ter$en scurt !i alte valori a"late
te$porar 7n casieria unitii. Hn dina$ic5 o sporire a trezoreriei5 deter$in at6t consolidarea strilor de
lic+iditate !i solvabilitate "inanciar5 c6t !i $eninerea 7ntr%un ec+ilibru $onetar per$anent a "ir$ei !i5 pe
aceast baz5 are loc 7ntrirea capacitii de auto"inanare a "ir$ei.
CC Co,"&#*+ %+ &+<"*2&#>2&+ D# 2)#A#*2,+ cuprind?
- c+eltuieli constatate 7n avans care ur$eaz s "ie incluse 7n costuri 7n perioadele ur$toare
- di"erene de conversie activ pentru in"luenele ne"avorabile rezultate din cursul valutar al creanelor
externe ne7ncasate la "inele exerciiului "inanciar.
DC P&#A+*+ 3&#$#% &2A("&)2&+2 o(*#<2?#"#*o& sunt c+eltuielile "inanciare care trebuie a$ortizate pe
durata contractrii 7$pru$uturilor a"erente obligaiunilor e$ise. 'ceste pri$e se calculeaz ca di"eren 7ntre
valoarea de ra$bursare !i valoarea de e$isiune.
2.2.2. Analiza structurii pasivului bilanier
Hn pasivul bilanului5 resursele societii co$erciale sunt grupate dup gradul lor de exigibilitate.
Pasivul patri$onial cuprinde ur$toarele grupe?
'. ,apitaluri proprii
0. Provizioane pentru riscuri !i c+eltuieli
,. Datorii totale
D. ,onturi de regularizare
AC C23#,2*"&#*+ 3&o3&## ECPRC 7nsu$eaz toate resursele de care dispune o "ir$5 resurse necesare
"inanrii i$obilizrilor acesteia5 !i anu$e?
capitalul social
pri$e legate de capital
di"erene din reevaluare
rezerve
rezultatul reportat
rezultatul exerciiului
"onduri
1)
subvenii pentru investiii
provizioane regle$entate
2C C23#,2*"* )o6#2* ECSC cuprinde aportul pe care acionarii sau asociaii l%au adus 7n societate la
constituirea acesteia. ,apitalul social poate "i subscris !i9sau vrsat. ,apitalul social subscris este un seg$ent
al capitalului social total5 care nu s%a $aterializat 7n lic+iditi sau 7n active $ateriale. ,apitalul social
subscris !i vrsat reprezint de "apt $aterializarea aportului anga3at de acionari sau asociai la 7n"iinarea
societii.
,apitalul social al societilor co$erciale poate "i divizat 7n pri sociale sau 7n aciuni5 7n "uncie de
"or$a 3uridic a societii !i de prevederile contractului de societate. 'cest capital social poate "i $odi"icat
nu$ai prin +otr6ri ale adunrii generale a acionarilor sau asociailor5 $odi"icri care se regsesc 7n acte
3uridice Macte adiionaleD.
'naliza 7n dina$ic a capitalului social evideniaz $odi"icrile intervenite 7n $ri$ea acestuia
ast"el?
% I
CS
4// 7nsea$n c a avut loc o $a3orare Msau o $eninereD a capitalului social cu consecine
"avorabile asupra "orei econo$ice a "ir$ei
% I
CS
<4// 7nsea$n c a avut loc o di$inuare a capitalului social
(C P&#A+*+ *+<2,+ %+ 623#,2* EPCC pot "i de e$isiune5 de aport !i de "uziune5 rezult6nd din operaii de
$a3orare a capitalului.
Prima de emisiune se deter$in ca di"eren 7ntre preul de e$isiune a noilor aciuni !i valoarea
no$inal a aciunilor atribuite investitorilor cu ocazia cre!terii capitalului
Prima de aport se calculeaz ca di"eren 7ntre valoarea activului aportat !i valoarea no$inal a
aciunilor atribuite 7n sc+i$bul acestui aport
Prima de fuziune se 7nregistreaz ca di"eren 7ntre valoarea intrinsec M$ate$aticD !i valoarea
no$inal a aciunilor 7n cazul "uziunii a dou sau $ai $ulte societi co$erciale.
Hn dina$ic analiza pri$elor de capital vizeaz dou aspecte !i anu$e?
% I
PC
4//5 adic are loc o sporire a capitalului propriu prin $a3orarea pri$elor de capital5 respectiv
are loc o $eninere a capitalului propriu 7n acelea!i coordonate evolutive
% I
PC
<4//5 adic are loc o scdere a pri$elor !i i$plicit a capitalurilor proprii.
6C D#!+&+?+*+ %# &++$2*"2&+ EDRC vizeaz i$obilizrile corporale !i "inanciare !i se deter$in ca
di"eren 7ntre valoarea actualizat !i valoarea 7nregistrat 7n contabilitate a acestor i$obilizri. De regul5
operaiunile de reevaluare sunt e"ectuate prin instituii specializate !i "ac obiectul unor +otr6ri de guvern sau
a unor +otr6ri a adunrilor generale a acionarilor.
Hn con"or$itate cu prevederile legale N.- &*391&&* !i N.- &591&&&5 societile co$erciale pot
proceda la reevaluarea cldirilor5 construciilor speciale !i a terenurilor5 precu$ !i a i$obilizrilor corporale
7n curs de natura cldirilor !i construciilor speciale5 existente 7n patri$oniul lor la 3( iunie 1&&*. Potrivit
acelora!i regle$entri5 7ncep6nd cu anul 1&&&5 di"erenele din reevaluarea i$obilizrilor corporale !i a
i$obilizrilor corporale 7n curs pot "i utilizate pentru $a3orarea capitalului social5 respectiv a patri$oniului
societii co$erciale.
Hn dina$ic5 o sporire a nivelului di"erenelor din reevaluare 7nsea$n e"ectuarea unei operaiuni de
reevaluare MI
DR
>4//D
%C R+>+&$+*+ ERC sunt o parte a capitalurilor proprii constituite din pro"itul brut sau net repartizat la
s"6r!itul exerciiului "inanciar !i care se 7$part 7n rezerve legale5 statutare !i alte rezerve.
= Rezervele legale sunt constituite din pro"itul brut5 nei$pozitat 7ntr%o cot de 5A anual5 dar nu $ai
$ult de 2(A din capitalul social al unitilor cu capital auto+ton !i 25A a unitilor cu capital
$ixt
= Rezervele statutare se constituie din pro"itul net con"or$ regle$entrilor legale 7n vigoare
1#
= Alte rezerve sunt constituite prin +otr6ri ale adunrilor generale ale acionarilor5 pentru
acoperirea unor pierderi neprevzute5 din cala$iti5 din di"erene de curs valutar5 deprecieri ale
stocurilor etc.
sporire a rezervelor deter$in o cre!tere a capitalurilor proprii ale societii co$erciale MI
R
>4//D.
+C R+>"*,2,"* &+3o&,2, ERRPC se re"er "ie la pierderea exerciiului "inanciar precedent5 "ie la
pro"itul a$6nat la repartizare con"or$ +otr6rii adunrii generale a acionarilor. Hn cazul pierderii reportate5
aceasta trebuie acoperit 7n decursul a cinci exerciii "inanciare viitoare. $a3orare a nivelului acestui
indicator se$ni"ic "ie o cre!tere a pierderii5 "ie o sporire a pro"itului nerepartizat co$parativ cu exerciiul
precedent.
!C R+>"*,2,"* +;+&6#?#"*"# ERNEC poate 7$brca "or$a pro"itului net sau a pierderii totale deter$inate
de e"ectuarea unor c+eltuieli peste nivelul veniturilor totale. Hn situaia obinerii unui pro"it net5 o sporire a
acestuia5 co$parativ cu exerciiul precedent5 reprezint o cale de auto"inanare a activitii societii
co$erciale.
<C Fo%"&#*+ reprezint surse de auto"inanare a capitalului i$obilizat5 a pre$ierii salariailor Mprin
"ondul de participare la pro"itD !i a altor activiti.
@C S"($+?##*+ 3+,&" #$+),#?## sunt resurse constituite din alocaiile bugetare sau din alte surse
externe5 destinate "inanrii activitii de producere sau de ac+iziie a unor ec+ipa$ente5 "inanrii unor
activiti pe ter$en lung sau a altor c+eltuieli de natur investiional. Hn aceast categorie se includ !i
bunurile de natura i$obilizrilor pri$ite cu titlu gratuit sau $i3loacele "ixe constatate ca plus la inventar.
sporire a acestor subvenii se$ni"ic o cre!tere a capacitii de "inanare a activitii productive pe ter$en
lung.
#C P&o$#>#o2+*+ &+<*+A+,2,+ se constituie pe sea$a c+eltuielilor a"erente exerciiilor "inanciare
viitoare !i se re"er 5 7n principal5 la reevaluarea stocurilor !i la a$ortizarea accelerat a $i3loacelor "ixe
a"late 7n patri$oniul "ir$ei. Hn dina$ic5 sporirea valorii acestor provizioane reprezint surse supli$entare de
auto"inanare5 constituite pe sea$a di$inurii pro"itului i$pozabil.
BC P&o$#>#o2+*+ 3+,&" &#)6"&# D# 6@+*,"#+*# reprezint rezerve care se constituie pentru ele$ente
din activ ori din pasiv incerte sau pentru c+eltuieli care devin exigibile 7n perioadele ur$toare. Hn aceast
categorie se au 7n vedere?
E provizioanele pentru litigii5 a$enzi5 penaliti5 despgubiri incerte
E provizioanele pentru c+eltuieli anticipate pe $ai $ulte exerciii
E provizioanele pentru pierderi din cursul valutar pentru datorii 7n devize
E alte provizioane
CC D2,o&##*+ sunt resurse externe atrase pentru "inanarea activitii curente sau pentru activitatea
investiional !i cuprind?
7$pru$uturile !i datoriile asi$ilate
"urnizorii !i conturile asi$ilate
avansurile pri$ite de la clieni
alte datorii
H$pru$uturile !i datoriile asi$ilate reprezint resurse externe de "inanare a activitii curente !i
investiionale pe ter$en scurt5 $ediu !i lung. sporire a acestor 7$pru$uturi $re!te serviciul datoriei
societii co$erciale5 dar asigur dezvoltarea viitoare a "ir$ei.
Curnizorii !i conturile asi$ilate cuprind resursele bne!ti atrase te$porar de la teri. De regul5
acestea nu sunt purttoare de dob6nzi dac prin clauzele contractuale nu se prevd $a3orri de 7nt6rziere
pentru a$6narea la plat a "acturilor scadente. Sporirea valorii acestor pasive contribuie la "inanarea
te$porar a activitii curente.
'vansurile pri$ite de la clieni sunt resurse te$porare de "inanare5 constituite din su$ele avansate
de clieni pentru produsele care se vor livra5 lucrrile care se vor executa sau serviciile care se vor presta de
unitate 7n perioada ur$toare. Hn situaia 7n care nivelul acestor su$e va cre!te5 atunci 7n perioada ur$toare
1*
se vor 7nregistra sporuri de venituri din exploatare5 cu consecine bene"ice asupra ec+ilibrului general al
societii co$erciale analizate.
'lte datorii constituie resurse te$porare de "inanare a activitii "ir$ei5 "iind "or$ate din obligaiile
pe care unitatea econo$ic le are "a de personalul propriu5 bugetul statului5 bugetele locale5 bugetul
asigurrilor sociale5 creditorii !i asociaii "ir$ei !i alii.
DC Co,"&#*+ %+ &+<"*2&#>2&+ D# 2)#A#*2,+ cuprind veniturile 7nregistrate 7n avans !i di"erenele de
conversie pasiv.
Veniturile nregistrate n avans sunt asi$ilate obligaiilor pe care societatea co$ercial le are "a de
teri !i prive!te perioada ur$toare. Hn cadrul acestora se includ 7ncasri din c+irii5 din v6nzri de locuine cu
plata 7n rate5 abona$ente5 asigurri etc. cre!tere a acestor venituri reprezint resurse supli$entare de
"inanare a activitii.
Diferenele de conversie pasiv evideniaz di"erenele "avorabile de curs valutar 7nregistrate la
s"6r!itul exerciiului "inanciar5 a"erente creanelor !i obligaiilor evaluate 7n devize. Hn cazul 7n care aceste
di"erene sunt 7n cre!tere5 co$parativ cu exerciiul "inanciar precedent5 atunci se va 7nregistra un surplus de
"luxuri $onetare externe5 cu consecine bene"ice asupra stabilitii "inanciare a "ir$ei.
..0. ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE PE BAZA BILANULUI
FINANCIAR
0az6ndu%se pe datele din bilanul contabil !i din anexele sale5 bilanul "inanciar ur$re!te
evidenierea aspectelor "inanciare re"eritoare la derularea unei a"aceri. Hn acest sens5 posturile bilaniere de
activ se grupeaz dup criteriul lic+iditii "inanciare5 iar posturile bilaniere de pasiv sunt grupate dup
criteriul exigibilitii 5a!a cu$ sunt prezentate 7n @abelul 2.1 !i @abelul 2.2?
@abelul 2.1.5,lasi"icarea activelor contabile dup lic+iditate

ACTIV CONTABIL ACTIV FINANCIAR
ELICHIDC
B:0B8BQR-B
,orporale
4ecorporale
B$obilizri "inanciare cu o
lic+iditate redus M3(%4(AD
,reane din active i$obilizate peste 1 an
,reane din active circulante peste 1 an
,+eltuieli 7nregistrate 7n avans peste 1 an
,reane? provizioane din active circulante sub 1 an
,+eltuieli 7nregistrate 7n avans sub 1 an
Stocuri !i provizioane din stocuri
B$obilizri "inanciare cu o
lic+iditate $edie M5(%)(AD
@itluri de plasa$ent
Provizioane a"erente
,onturi la bnci
,asa !i acreditive
'ctive lic+ide
M1((AD

@abelul 2.2.5,lasi"icarea pasivelor contabile dup exigibilitate
PASIVUL CONTABIL PASIVUL FINANCIAR
EEHIGIBILC
,apitaluri proprii ,apitaluri proprii
1&
Provizioane pentru riscuri !i c+eltuieli 7ntre 1%5
ani
Datorii pe ter$en $ediu
Datorii 7ntre 1%5 ani
Provizioane peste 5 ani Datorii pe ter$en lung
Datorii peste 5 ani
Datorii sub 1 an Datorii pe ter$en scurt
.ruparea activelor din bilan dup criteriul lic+iditii se bazeaz pe "aptul c 7n orice $o$ent al
derulrii a"acerii5 i$obilizrile corporale5 necorporale !i creanele nerecuperate 7n interiorul exerciiului
"inanciar pot "i trans"or$ate 7n lic+iditi nu$ai 7n proporie de 3(A5 creanele sub un an !i stocurile sunt
lic+ide 7n proporie de 5(%)(A5 iar disponibilitile bne!ti !i plasa$entele sunt lic+ide integral.
'naliza pe vertical a activului "inanciar vizeaz pe de o parte ponderea "iecrei grupe de active 7n
total5 iar pe de alt parte evoluia "iecrei grupe pe parcursul $ai $ultor exerciii "inanciare.
.ruparea pasivului dup criteriul exigibilitii are 7n vedere $odalitile de "inanare ale investiiilor
7n active !i anu$e?
capitalurile proprii5 datoriile pe ter$en $ediu !i lung constituie surse de "inanare a investiiilor
"inanciare cu o lic+iditate redus
datoriile pe ter$en scurt sunt surse de "inanare a capitalului de lucru sau a necesarului de "ond de
rul$ent
'naliza pasivului "inanciar vizeaz dou coordonate?
analiza static / evideniaz ponderea "iecrei grupe 7n total
analiza 7n dina$ic / re"lect $odi"icrile care au avut loc 7n structura surselor de "inanare pe ter$en
$ediu !i lung5 pe de o parte !i pe ter$en scurt5 pe de alt parte
'naliza pe orizontal a bilanului "inanciar evideniaz $odalitile de realizare a ec+ilibrelor
"inanciare pe ter$en scurt5 $ediu !i lung.
0B8'4S CB4'4,B'-
ACTIV PASIV
IMOBILIZRI FINANCIARE
CU O LICHIDITATE REDUS
CAPITALURI PROPRII
IMOBILIZRI FINANCIARE
CU O LICHIDITATE MEDIE
DATORII PE TERMEN MEDIU
I LUNG
ACTIVE LICHIDE DATORII PE TERMEN SCURT
..7. ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE PE BAZA BILANULUI
FUNCIONAL
0ilanul "uncional este un tablou sintetic 7n care posturile sunt structurate at6t 7n activul5 c6t !i 7n
pasivul bilanului 7n dou grupe5 !i anu$e?
grupe de utilizri de resurse pentru posturile de activ
grupe de resurse pentru posturile de pasiv
'cesta este prezentat 7n tabelul 2.3.50ilanul Cuncional.
2(
@abelul 2.3.5 0ilanul Cuncional
',@BL P'SBL
=@B8BQ'-;' -;S=-S;8- -;S=-S;
4. INVESTIII PERMANENTE
'ctive nete i$obilizate
4. RESURSE PERMANENTE
,apital social
-ezerve legale
'lte rezerve
'lte "onduri
Provizioane
H$pru$uturi pe ter$en $ediu !i lung
.. INVESTIII TEMPORARE
aD 'ctive de exploatare
Stocuri
,reane
Di"erene de conversie%activ
Debitori
bD 'ctive 7n a"ara exploatrii
@L' de ra$bursat
B$pozite ac+itate 7n plus
,apital subscris !i vrsat
.. RESURSE TEMPORARE
aD Pentru exploatare
Curnizori
'vansuri !i aconturi pri$ite
,reditori
Di"erene de conversie%pasiv
bD Hn a"ara exploatrii
bligaii "a de buget
0. INVESTIII IN LICHIDITI
Disponibiliti 7n lei !i valut
Lalori $obiliare de plasa$ent
0. RESURSE DE LICHIDITI
H$pru$uturi pe ter$en scurt
Soldul creditor al contului de
disponibiliti
2.4.1. Analiza activului funcional
'ctivul "uncional grupeaz patri$oniul societii co$erciale dup cele trei co$ponente ale "unciei
de investire5 !i anu$e?
investiia per$anent MneciclicD 7n i$obilizri
investiia te$porar MciclicD 7n active de exploatare
investiia te$porar MciclicD 7n lic+iditi
Bnvestiia per$anent 7n i$obilizri caracterizeaz strategia pe ter$en lung a unitii econo$ice.
Bnvestiia te$porar 7n active de exploatare depinde5 pe de o parte de ciclul de "abricaie MexploatareD5
iar pe de alt parte de strategia v6nzrilor adoptat de $anagerii societii co$erciale. Bnvestiia te$porar 7n
active 7n a"ara exploatrii re"lect politica "iscal a statului 7n do$eniul ra$bursrii datoriilor "a de agenii
econo$ici.
Bnvestiia te$porar 7n lic+iditi se$ni"ic "ie anga3area societii 7n a"acerile altor "ir$e5 "ie
neanga3area 7n a"aceri a "ir$ei5 7n cazul constituirii de depozite bancare5 sau 7nsea$n o "luidizare accelerat
a a"acerilor care asigur "ir$ei o solid stare de lic+iditate.
'naliza se ad6nce!te la nivelul "iecrei categorii de investiii pentru a se identi"ica co$ponentele
decisive 7n $ecanis$ul de "uncionare al "ir$ei
21
2.4.2 Analiza pasivului funcional
Pasivul "uncional re"lect $odalitile de "inanare a investiiilor per$anente MnecicliceD !i a
celorlalte investiii McicliceD.
Sursele de "inanare a investiiilor per$anente pot "i proprii Mcapital social5 rezerve legale5 alte
rezerve5 alte "onduri5 provizioaneD !i strine5 adic 7$pru$uturile bancare pe ter$en $ediu !i lung.
Sursele de "inanare ale investiiilor de exploatare sunt constituite at6t din credite co$erciale5 c6t !i
din obligaiile pe care agenii econo$ici le au "a de anga3ai5 acionari !i diver!i creditori.
Sursele de "inanare ale investiiilor 7n a"ara exploatrii sunt "or$ate din obligaiile agenilor
econo$ici "a de bugetul statului5 bugetele locale5 bugetul asigurrilor sociale.
-esursele de lic+iditi sunt constituite din 7$pru$uturile pe ter$en scurt5 precu$ !i din liniile de
credit anga3ate de unitatea econo$ic "a de bnci.
CAPITOLUL 0
ANALIZA PATRIMONIAL CU AJUTORUL RATELOR DE
STRUCTUR A S.C. ARGOS S.A.
0.4. ANALIZA RATELOR DE STRUCTUR A ACTIVULUI BILANIER
'naliza structurii patri$oniale sau analiza pe vertical a bilanului vizeaz ur$toarele obiective?
#
E stabilirea !i evaluarea raporturilor dintre di"erite ele$ente patri$oniale
E evidenierea principalelor $utaii calitative 7n starea $i3loacelor !i a surselor generate de sc+i$bri
interne !i de interaciunea cu $ediul econo$ico%social
E aprecierea strii patri$oniale !i "inanciare
E "unda$entarea politicii !i strategiei "inanciare
-atele de structur
*
se deter$in "ie ca ponderi ale grupelor de activ sau de pasiv 7n totalul activului
sau a pasivului bilanier5 "ie ca ponderi ale di"eritelor ele$ente 7n cadrul "iecrei grupe.
@oate aceste rate speci"ice se calculeaz pentru S.,. 'rgos S.' pe baza datelor din bilanul contabil
pe anii 1&&&%2((1Mvezi 'nexa 1D.
-atele de structur a activului bilanier se grupeaz 7n?
) rata general a i$obilizrilor
) rata general a activelor circulante5 care se desco$pune 7n?
rata stocurilor
rata creanelor
rata trezoreriei
) rata activelor de regularizare
) rata pri$elor privind ra$bursarea obligaiunilor
2C R2,2 <++&2*= 2 #Ao(#*#>=&#*o& ERIC evideniaz ponderea pe care i$obilizrile o dein 7n totalul
patri$oniului unitii econo$ice. -ata i$obilizrilor se deter$in ca un raport procentual 7ntre valoarea net
contabil a i$obilizrilor patri$oniale MAID !i activul bilanier MABD5 ast"el?
1((
'0
'B
-B =
#
%B. :i+ai5 !.a.5 'naliza situaiei "inanciare a agenilor econo$ici5 ;d. :irton5 @i$i!oara5 1&&#5 p. #1
*
%:. 4iculescu / Diagnostic global strategic5 ;d. ;cono$ic5 0ucure!ti5 1&&#5 p. 355
22
sporire a ratei i$obilizrilor5 co$parativ cu 7nceputul exerciiului "inanciar5 se$ni"ic o
consolidare a in"rastructurii "ir$ei !i pe aceast baz are loc sporirea credibilitii "ir$ei 7n "aa investitorilor
!i a creditorilor. di$inuare a ratei i$obilizrilor 7nsea$n "ie o recuperare a investiiei iniiale5 "ie o
neanga3are a "ir$ei 7n progra$e de investiii.
'naliz6nd situaia din bilanul anilor 1&&&5 2(((5 2((15 la S, '-.S S'5 rata general a
i$obilizrilor este ur$toarea?
A 5* 5 3* 1((
*#& . (21 . 21
25) . 11( . *
1((
'0
'B
-B
1&&&
= = =
A 2) 5 3) 1((
2#* . 4)( . 25
433 . 231 . &
1((
'0
'B
-B
2(((
= = =
A 54 5 34 1((
)() . 2)1 . 31
5## . #&* . 1(
1((
'0
'B
-B
2((1
= = =
Hn perioada analizat5 rata general a i$obilizrilor 7nregistreaz o tendin de di$inuare relativ
constant5 datorat 7n cea $ai $are parte nerealizrii 7n totalitate a planurilor de investiii prevzute a se
e"ectua. ,a valori procentuale5 activele i$obilizate reprezint o pondere relativ 7nse$nat din totalul
activului bilanier5 ceea ce denot o consolidare a in"rastructurii societii co$erciale5 iar pe de alt parte o
nei$obilizare 7nse$nat a resurselor "ir$ei.
-ata i$obilizrilor se desco$pune 7n trei seg$ente?
i. rata i$obilizrilor necorporale M-B4D
ii. rata i$obilizrilor corporale M-B,D
iii. rata i$obilizrilor "inanciare M-BCD
iD Rata imobilizrilor necorporale M-B4D expri$ ponderea pe care aceast categorie o are 7n totalul
i$obilizrilor?
1((
'B
'4,
-B4 =
Sporirea valorii acestui indicator se$ni"ic "ie o expansiune co$ercial5 "ie o per"ecionare a
siste$ului in"or$aional econo$ic5 "ie o consolidare a cercetrii !tiini"ice 7n do$eniul 7n care "ir$a 7!i
des"!oar activitatea.
A )) 5 ( 1((
25) . 11( . *
3*) . 53
1((
'B
'4,
-B4
1&&&
= = =
A 4) 5 ( 1((
433 . 231 . &
5&2 . 42
1((
'B
'4,
-B4
2(((
= = =
A 34 5 ( 1((
5## . #&* . 1(
(42 . 3#
1((
'B
'4,
-B4
2((1
= = =
23
B$obilizrile necorporale ale S, '-.S S' sunt de natura Talte i$obilizri necorporale2 !i
reprezint so"t%ul de reea ac+iziionat con"or$ legislaiei 7n vigoare privind drepturile de autor. -ata
i$obilizrilor necorporale este destul de sczut !i constant5 agentul econo$ic av6nd o activitate
consolidat 7n ti$p.
iiD Rata imobilizrilor corporale M-B,D evideniaz ponderea pe care valoarea net contabil a acestei
categorii o deine 7n totalul i$obilizrilor?
1((
'B
',P
-B, =
sporire a valorii acestei rate constituie calea principal de anga3are de noi credite co$erciale.
Di$inuarea valorii indicatorului poate 7nse$na o restr6ngere a ga3ului co$ercial.
*n perioada 1999 - +,,1, -ituaia rate"or imo#i"i.ri"or corpora"e -e pre.int
a-t/e"0
A (1 5 &# 1((
25) . 11( . *
3)* . *)# . #
1((
'B
',P
-B,
1&&&
= = =
A )& 5 &) 1((
433 . 231 . &
5*4 . &25 . *
1((
'B
',P
-B,
2(((
= = =
A &1 5 &5 1((
5## . #&* . 1(
442 . 35) . 1(
1((
'B
',P
-B,
2((1
= = =
B$obilizrile corporale dein o pondere ridicat 7n total active i$obilizate5 aceast pondere pstr6ndu%
se 7n li$ite constante5 cu o u!oar tendin de reducere a acestora. rat ridicat a i$obilizrilor corporale
se$ni"ic principala garanie de anga3are de credite 7n caz de necesitate.
:ri$ea acestui indicator caracterizeaz natura activitii societii co$erciale care necesit cldiri5
ec+ipa$ente te+nologice5 terenuri proprii5 $i3loace de transport pentru o des"!urare nor$al a activitii de
producie.
1ata imo#i"i.ri"or corpora"e m-oar capacitatea a!entu"ui economic de a
re.i-ta 2n ca.u" unor cri.e i de a -e adapta "a -c3im#ri #rute a"e te3nicii. 4 rat
ridicat /ace di/ici" con%er-ia acti%e"or a!entu"ui economic 2n di-poni#i"iti.
iiiD Rata imobilizrilor financiare M-BCD pune 7n eviden ponderea relaiile "inanciar%patri$oniale externe
le au 7n totalul activelor i$obilizate?
1((
'B
'C
-BC =
sporire a acestei rate se$ni"ic o expansiune a $ecanis$elor "inanciare cu tere "ir$e. Di$inuarea
indicatorului 7nsea$n de "apt neanga3area "ir$ei 7n operaiuni de capital.
5%nd 2n %edere date"e din #i"anu" ani"or 1999, +,,, i +,,1, rate"e
imo#i"i.ri"or /inanciare -unt0
A 34 5 2 1((
25) . 11( . *
5(2 . 1*&
1((
'B
'C
-BC
1&&&
= = =
A *5 5 2 1((
433 . 231 . &
25# . 2)3
1((
'B
'C
-BC
2(((
= = =
24
A #5 5 3 1((
5## . #&* . 1(
(&3 . 4(5
1((
'B
'C
-BC
2((1
= = =
1ata imo#i"i.ri"or /inanciare re"ati% mic 6+,(47 2n 1999, +,&'7 2n +,,,,
re-pecti% (,7'7 2n +,,18 -emni/ic an!a9area 2ntr-o mic m-ur a /irmei 2n operaiuni
cu capita". *n ca.u" S: 51;4S S5, imo#i"i.ri"e /inanciare repre.int aport "a capita"u"
-ocia" a" a"tor -ocieti.
(C R2,2 <++&2*= 2 26,#$+*o& 6#&6"*2,+ ERACC evideniaz ponderea acestor categorii 7n totalul activului
bilanier?
1((
'0
',
-', =
cre!tere a nivelului indicatorului co$parativ cu 7nceputul exerciiului "inanciar poate 7nse$na "ie o
7ncetinire a procesului productiv sau a derulrii a"acerii Mprin sporirea stocurilorD5 "ie o accelerare a v6nzrilor
prin acordarea unui credit co$ercial pe o perioad $ai 7ndelungat sau o consolidare a lic+iditii i$ediate a
agentului econo$ic.
8a S, '-.S S' situaia ratei pentru anii 1&&&5 2(((5 2((1 este?
A )3 5 5& 1((
*#& . (21 . 21
&1) . 534 . 12
1((
'0
',
-',
1&&&
= = =
A (1 5 )2 1((
2#* . 4)( . 25
341 . #** . 15
1((
'0
',
-',
2(((
= = =
A 3( 5 )( 1((
)() . 2)1 . 31
&1) . *51 . 1*
1((
'0
',
-',
2((1
= = =
-ata 7nregistreaz o cre!tere de la 5&5)3A 7n anul 1&&& la )25(1A 7n anul 2(((5 respectiv )(53(A 7n
2((15 cre!tere ce se explic prin "aptul ca preurile de ac+iziie la stocurile de se$i"abricate ce provin din
i$port sunt superioare de la an la an5 datorit $odi"icrilor de curs valutar.
Pentru identi"icarea cauzelor care au condus la aceast situaie se i$pune ad6ncirea analizei acestui
indicator pe co$ponentele sale5 !i anu$e?
i. rata stocurilor M-SD
ii. rata creanelor M-,-D
iii. rata trezoreriei M-@-D
iD Rata stocurilor M-SD se deter$in ca un raport procentual 7ntre stocurile existente 7n unitatea econo$ic
la un $o$ent dat !i activele circulante ale acesteia
1((
',
S
-S =
cre!tere a acestui indicator deter$in "ie dilatarea ciclului productiv5 "ie cre!terea produciei pe
stoc5 "ie sporirea stocului de $r"uri !i a$bala3e din unitate.
1ata -tocuri"or pentru anii 1999, +,,,, +,,1 a a%ut urmtoarea e%o"uie0
A 53 5 54 1((
&1) . 534 . 12
3&3 . *35 . )
1((
',
S
-S
1&&&
= = =
A 3# 5 )1 1((
341 . #** . 15
*&& . )*& . &
1((
',
S
-S
2(((
= = =
25
A #* 5 )2 1((
&1) . *51 . 1*
)#3 . *34 . 11
1((
',
S
-S
2((1
= = =
1ata 2nre!i-trea. o cretere de "a '4,'(7 2n anu" 1999 "a <1,(77 2n anu" +,,,
i din nou o cretere pn "a %a"oarea de <+,7&7 2nre!i-trat 2n anu" +,,1, acea-t
tendin /iind determinat de modi/icarea preuri"or de ac3i.iie datorat di/erenei de
cur- %a"utar.
-ata stocurilor se analizeaz pe co$ponente 7n "uncie de gradul de trans"or$are a acestora5 ast"el?
rata stocului de $aterii pri$e M-:PD
rata stocurilor a"late la teri M-S:@D
rata stocului de producie 7n curs de execuie M-P,;D
rata stocului de produse "inite !i se$i"abricate M-PCD
rata e"ectivelor de ani$ale M-;'D
rata stocului de $r"uri !i a$bala3e M-:D
MaD Rata stocului de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente M-:PD
se deter$in ca un raport procentual 7ntre valoarea acestor stocuri !i stocurile totale existente 7n unitate la
"inele perioadei analizate?
1((
S
S:P
-:P =
sporire a acestui indicator se$ni"ic o aprovizionare peste necesar5 o sc+i$bare a structurii de
"abricaie sau c+iar o 7ncetinire a rotaiei stocurilor.
5cea-t rat 2n anii 1999, +,,,, +,,1 a /o-t 0
A *3 5 34 1((
3&3 . *35 . )
5#* . 3*( . 2
1((
S
S:P
-:P
1&&&
= = =
A )( 5 3& 1((
*&& . )*& . &
*22 . *3) . 3
1((
S
S:P
-:P
2(((
= = =
A 53 5 3( 1((
)#3 . *34 . 11
)1& . )13 . 3
1((
S
S:P
-:P
2((1
= = =
1ata 2nre!i-trea. o -porire de "a (4,&(7 2n anu" 1999 "a (9,<,7 2n anu" +,,,
determinat de modi/icarea preuri"or de ac3i.iie "a materii"e prime din import,
urmat de o -cdere pn "a %a"oarea de (,,'(7 2n +,,1 e=p"icat prin -cderea
ponderii materii"or prime ac3i.iionate din import.
MbD Rata stocurilor aflate la teri M-S:@D se deter$in ca un raport procentual 7ntre nivelul acestor
stocuri !i totalul stocurilor5 ast"el?

1((
S
S:@
-S:@ =
sporire a nivelului acestui indicator se$ni"ic cre!terea i$obilizrilor $onetare la teri.
5cea-t rat 2n anii 1999, +,,,, +,,1 a /o-t 0
1(4 5 ( 1((
3&3 . *35 . )
12) . #
1((
S
S:@
-S:@
1&&&
= = =
43) 5 ( 1((
*&& . )*& . &
2)3 . 42
1((
S
S:@
-S:@
2(((
= = =
2)
1#1 5 ( 1((
)#3 . *34 . 11
25# . 2(
1((
S
S:@
-S:@
2((1
= = =
Ponderea ace-tor -tocuri 2n tota"u" -tocuri"or e-te /oarte mic, iar de-a "un!u"
perioadei ana"i.ate acea-t rat 2nre!i-trea. o /"uctuaie de "a ,,1,47 2n 1999 "a
,,4(<7 2n +,,, i "a ,,1717 2n +,,1.
McD Rata stocului de producie n curs de execuie M-P,;D se deter$in ca un raport procentual 7ntre
valoarea produciei 7n curs de execuie !i stocurile existente 7n unitate la un $o$ent dat?

1((
S
SP,;
-P,; =
cre!tere a nivelului acestui indicator se$ni"ic "ie o $rire a duratei ciclului de "abricaie5 "ie o
cre!tere a valorii produciei 7n curs de execuie ca ur$are a sc+i$brii structurii de "abricaie.
5cea-t rat 2n anii 1999, +,,,, +,,1 a /o-t 0
A 21 5 & 1((
3&3 . *35 . )
1&* . )2&
1((
S
SP,;
-P,;
1&&&
= = =
A &2 5 & 1((
*&& . )*& . &
3#* . &)1
1((
S
SP,;
-P,;
2(((
= = =
A 5) 5 11 1((
)#3 . *34 . 11
#52 . 3)# . 1
1((
S
SP,;
-P,;
2((1
= = =
Hn perioada analizat5 producia 7n curs de execuie nu a 7nregistrat $odi"icri spectaculoase5 ceea ce
denot o stabilitate 7n cadrul procesului de producie. =!oara cre!tere de p6n la 1155)A 7nregistrat 7n anul
2((1 este rezultatul sporirii productivitii $uncii.
MdD Rata stocului de produse finite i semifabricate M-PCD evideniaz ponderea acestei categorii de
active circulante 7n totalul stocurilor?

1((
S
SPC
-PC =
cre!tere a nivelului acestui indicator se$naleaz i$obilizri $onetare se$ni"icative.
5cea-t rat 2n anii 1999, +,,,, +,,1 a /o-t 0
A #1 5 4# 1((
3&3 . *35 . )
&1( . 2)( . 3
1((
S
SPC
-PC
1&&&
= = =
A 1) 5 43 1((
*&& . )*& . &
&)2 . 1*1 . 4
1((
S
SPC
-PC
2(((
= = =
A 4* 5 51 1((
)#3 . *34 . 11
44& . (&2 . )
1((
S
SPC
-PC
2((1
= = =
-ata 7nregistreaz o scdere de la 4#5#1A 7n anul 1&&& la 4351)A 7n anul 2(((5 ur$at de o sporire a ratei
p6n la 5154*A 7n anul 2((1. Scderea 7nregistrat s%a datorat unei $ai bune des"aceri a produselor5 iar
cre!terea destul de accentuat ce s%a 7nregistrat 7n 2((1 a "ost deter$inat pe de o parte de cre!terea preurilor
de ac+iziie la se$i"abricatele ac+iziionate din i$port5 iar pe de alt parte datorit unei scderi a cererii de
produse cuprinse 7n o"erta '-.S.
2#
MeD Rata efectivelor de animale M-;'D se calculeaz ca un raport procentual 7ntre e"ectivele de
ani$ale !i totalul stocurilor5 adic?

1((
S
;'
-;' =
Hn dina$ic5 sporirea e"ectivelor constituie i$obilizri $onetare 7n cazul 7n care ci"ra de a"aceri este
7n scdere.
Hntruc6t cre!terea ani$alelor nu intr 7n cadrul obiectului de activitate a S, '-.S S'5 rata
e"ectivelor de ani$ale nu poate "i calculat.
M"D Rata stocului de mrfuri i ambalae M-:D se calculeaz ca un raport procentual 7ntre stocul de
$r"uri !i a$bala3e5 pe de o parte5 !i stocurile totale existente 7n unitate la un $o$ent dat5 pe de alt parte?

1((
S
S:
-: =
Hn cazul 7n care nivelul indicatorului 7nregistreaz o cre!tere co$parativ cu perioada precedent5
7nsea$n c unitatea s%a aprovizionat cu $r"uri greu vandabile sau nu a reu!it s returneze5 respectiv s
valori"ice5 a$bala3ele nereturnabile.
5cea-t rat 2n anii 1999, +,,,, +,,1 a /o-t 0
A 1) 5 * 1((
3&3 . *35 . )
1&# . 2* 3*4 . 52&
1((
S
S:
-:
1&&&
=
+
= =
A *& 5 ) 1((
*&& . )*& . &
#)3 . 51 #11 . )15
1((
S
S:
-:
2(((
=
+
= =
A 2) 5 ) 1((
)#3 . *34 . 11
(21 . 4( 5#5 . #((
1((
S
S:
-:
2((1
=
+
= =
Hn perioada analizat5 rata stocului de $r"uri !i a$bala3e a 7nregistrat di$inuri continue5 de la
*51)A 7n 1&&&5 la )5*&A 7n 2((( !i la )52)A 7n 2((15 ceea ce 7nsea$n c societatea are 7n stoc $r"uri
vandabile !i c nu sunt proble$e cu circulaia a$bala3elor.
*n !enera" rata -tocuri"or ia %a"ori di/erite de "a un -ector "a a"tu" 2n /uncie de
natura acti%itii, ea /iind mai mare 2n -/era produciei de #unuri materia"e. >a
acti%iti cu cic"u de producie "un!, rata -tocuri"or e-te mare. Inter%in i /actori
conjuncturali care pot in/"uena a!entu" economic 2n mrirea -tocuri"or, un e=emp"u
/iind de natur -pecu"ati%.
iiD Rata creanelor M-,-D se calculeaz ca un raport procentual 7ntre creanele ne7ncasate !i activele
circulante existente 7n unitate la un $o$ent dat?

1((
',
,-
-,- =
cre!tere a valorii acestei rate se$ni"ic pe de o parte o intensi"icare a relaiilor co$erciale cu
clienii5 iar pe de alt parte5 o i$obilizare de lic+iditi.
-ata creanelor la S, '-.S S' 7n perioada analizat se prezint ast"el?
A 51 5 35 1((
&1) . 534 . 12
))1 . #55 . 1 #51 . )#& . 2 5)2 . 15
1((
',
,-
-,-
1&&&
=
+ +
= =
A 1( 5 3) 1((
341 . #** . 15
*5* . &24 . 1 315 . #55 . 3 &)) . 1*
1((
',
,-
-,-
2(((
=
+ +
= =
2*
A )& 5 35 1((
&1) . *51 . 1*
532 . 4*3 . 1 #&4 . &** . 4 &4* . 255
1((
',
,-
-,-
2((1
=
+ +
= =
-ata creanelor prezint valori $ari !i relativ constante ceea ce se$ni"ic o i$obilizare $onetar
destul de $are datorat unor clieni ru platnici sau din di"erite alte $otive. 5pro/undarea ana"i.ei
creane"or are "oc din punct de %edere a" naturii creane"or 6c"ieni8, a" certitudinii
2nca-rii "or i a" termenu"ui de rea"i.are pe #a.a date"or pre.entate 2n ane=a ( a
#i"anu"ui conta#i"0 ?Situaia creane"or i a datorii"or@. >a a!entu" economic ana"i.at
creane"e datorate c"ieni"or -unt certe i -unt pe termen de (, de .i"e.
iiiD Rata trezoreriei M-@-D se deter$in ca un raport procentual 7ntre disponibilitile bne!ti5 valorile
existente 7n casierie la un $o$ent dat !i plasa$entele pe scurt durat !i activele circulante ale societii
co$erciale?
1((
',
@-
-@- =
sporire a nivelului indicatorului se$ni"ic o 7ntrire a capacitii de plat a "ir$ei5 precu$ !i a
rentabilitii sale $onetare.
5cea-t rat 2n anii 1999, +,,,, +,,1 a /o-t 0
A &# 5 & 1((
&1) . 534 . 12
(&( . 2# (*5 . 5 14 ()) . 1 2&4 . 215 . 1
1((
',
@-
-@-
1&&&
=
+ + + +
= =
A 53 5 2 1((
341 . #** . 15
#*2 . 11) 1*# . * (2) . 3 3(* . 2#1
1((
',
@-
-@-
2(((
=
+ + +
= =
A 53 5 1 1((
&1) . *51 . 1*
11( . *4 &&1 . 1 *)* . 2(2
1((
',
@-
-@-
2((1
=
+ +
= =
*n anu" 1999, a!entu" economic ana"i.at pre.int o rat de 9,977 ce -emni/ic o
neuti"i.are de re-ur-e, 2n +,,, i +,,1 rate"e 2nre!i-trate au %a"ori"e de +,'(7,
re-pecti% de 1,'(7, ceea ce 2n-eamn o cri. de "ic3iditi nece-are di/erite"or p"i
-cadente.
6C R2,2 26,#$+*o& %+ &+<"*2&#>2&+ ERARC se deter$in ca un raport procentual 7ntre soldul conturilor
de regularizare !i activul bilanier de la "inele perioadei supuse analizei?
1((
'0
S-
-'- =
variaie pozitiv a indicatorului poate 7nse$na "ie o cre!tere a c+eltuielilor 7n avans5 "ie o sporire a
di"erenelor ne"avorabile 7ntre cursul de sc+i$b de la "inele perioadei !i cel 7nregistrat la constituirea
creanelor !i a datoriilor expri$ate 7n devize convertibile.
Hn perioada analizat5 la S, '-.S S' s%au 7nregistrat c+eltuieli 7n avans !i di"erene de conversie%
activ5 ast"el?
A #& 5 1 1((
*#& . (21 . 21
#(# . 3#)
1((
'0
S-
-'-
1&&&
= = =
A #3 5 1 1((
2#* . 4)( . 25
5(4 . 44(
1((
'0
S-
-'-
2(((
= = =
A 15 5 5 1((
)() . 2)1 . 31
113 . )11 . 1
1((
'0
S-
-'-
2((1
= = =
2&
1ata -e menine "a un ni%e" -c.ut 2n anii 1999 i +,,, cu %a"ori 2nre!i-trate de
1,797 i re-pecti% de 1,7(7 ceea ce caracteri.ea. e/ectuarea c3e"tuie"i"or ri!uro-
pro!ramate, iar pe de a"t parte 2n anu" +,,1 are "oc o cretere pn "a %a"oarea de
',1'7 cnd --au 2nre!i-trat di/erene de con%er-ie-acti% ce repre.int in/"uene"e
ne/a%ora#i"e re.u"tate din cur-u" %a"utar a" creane"or e=terne ne2nca-ate "a /ine"e
e=erciiu"ui /inanciar.
%C R2,2 3&#A+*o& 3&#$#% &2A("&)2&+2 o(*#<2?#"#*o& ERPRMC se deter$in ca un raport
procentual 7ntre pri$ele ac+itate la ra$bursarea obligaiunilor !i activul bilanier?
1((
'0
P-:
-P-: =
valoare ridicat a acestui indicator evideniaz di$ensionarea e"ortului "inanciar al societii
co$erciale depus pentru atragerea de resurse "inanciare supli$entare de pe piaa de capital.
8a agentul econo$ic analizat rata are valoarea >+&o pe 7ntreg intervalul analizat pentru c nu a e$is
obligaiuni pentru atragerea de resurse de pe piaa de capital.
Indicatorii de ana"i. a acti%u"ui #i"anier -unt pre.entai 2n ta#e"u" (.1,
Indicatorii -tructurii acti%u"ui #ui"anier "a S: 5r!o- S5 :"u9 0
Aa#e"u" (.1.,Indicatorii -tructurii acti%u"ui #i"anier "a S:. "51;4S" S05. :>BC
RATELE DE STRUCTUR SIMBOL 1999
%
2000
%
2001
%
1.RATA IMOBILIZ RILOR -B (&,'& (<,+< (4,'4
1.1.1ata imo#i"i.ri"or necorpora"e 1ID ,,<< ,,4< ,,(4
1.+.1ata imo#i"i.ri"or corpora"e 1IF 97,,1 9<,<9 9',91
1.(. 1ata imo#i"i.ri"or /inanciare 1IF +,(4 +,&' (,7'
2.RATA ACTIELOR CIRCULA!TE 15: '9,<( <+,,1 <,,(,
+.1. 1ata -tocuri"or 1S '4,'( <1,(7 <+,7&
+.+. 1ata creane"or 1:1 (','1 (<,1, (',<9
+.(. 1ata tre.oreriei 1A1 9,97 +,'( 1,'(
3.-'@' ',@BL;8- D; -;.=8'-BQ'-; 151 1,79 1,7( ',1'
".RATA #RIMELOR #RII!D
RAMBURSAREA OBLI$A IU!ILOR
1P1 , , ,
0... ANALIZA RATELOR DE STRUCTUR ALE PASIVULUI BILANIER
R2,+*+ %+ ),&"6,"&= 2*+ 32)#$"*"# (#*2?#+& +$#%+?#2>= "&A=,o2&+*+ %o"= 2)3+6,+J
) ponderea pe care grupele de posturi le dein 7n totalul pasivului5 pe de o parte5 respectiv ponderea "iecrei
subgrupe de pasiv 7n totalul grupei respective5 pe de alt parte
) raportul 7n care se a"l dou subgrupe de pasiv
4. I 3&#A2 62,+<o&#+ %+ #%#62,o&# se evideniaz?
3(
aD rata autono$iei "inanciare totale M-'C@D
bD rata provizioanelor M-PLD
cD rata general a serviciului datoriei M-SDD
dD rata pasivelor de regularizare M-P'-;.D
2C R2,2 2",ooA#+# !#26#2&+ ,o,2*+ ERAFTC sau solvabilitatea patri$onial
&
expri$ gradul 7n care
unitatea patri$onial poate "ace obligaiilor de plat. Bndicatorul se deter$in ca raport 7ntre capitalurile
proprii !i pasivul bilanier?
1((
P0
,P-
-'C@ =
8a S, '-.S S'5 7n perioada 1&&&%2((15 solvabilitatea patri$onial s%a prezentat ast"el?
A )* 5 5( 1((
*#& . (21 . 21
)3( . )53 . 1(
1((
P0
,P-
-'C@
1&&&
= = =
A )( 5 44 1((
2#* . 4)( . 25
(4& . 355 . 11
1((
P0
,P-
-'C@
2(((
= = =
A 1) 5 4* 1((
)() . 2)1 . 31
4*4 . (54 . 15
1((
P0
,P-
-'C@
2((1
= = =
>a a!entu" economic ana"i.at -e con-tat c %a"oarea cea mai ridicat a ace-tei
rate --a 2nre!i-trat 2n 1999 6',,<&78, urmat de o -cdere de circa <7 2n urmtoru"
an i din nou de o cretere pn "a %a"oarea de 4&,1<7 2n anu" +,,1. $eci -e con-tat
rate a"e autonomiei /inanciare tota"e #une, cu /"uctuaii care nu a/ectea. capacitatea
de auto/inanare a /irmei.
Solvabilitatea patri$onial este considerat bun atunci c6nd valoarea ei dep!e!te 3(A
1(
. Se observ ca
rata autono$iei "inanciare totale este peste aceast li$it5 av6nd o capacitate de auto"inanare bun.
(C R2,2 3&o$#>#o2+*o& 3+,&" &#)6"&# D# 6@+*,"#+*# ERPVC evideniaz 7n $ri$e procentual rezervele
create de societate 7n scopul evitrii unor pierderi cauzate de "actori exogeni?
1((
P0
PL
-PL =
8a S, '-.S S' se 7nregistreaz ur$toarele rate?
A ( 1((
*#& . (21 . 21
(
1((
P0
PL
-PL
1&&&
= = =
A *2 5 ( 1((
2#* . 4)( . 25
##2 . 2(#
1((
P0
PL
-PL
2(((
= = =
A 12 5 1 1((
)() . 2)1 . 31
542 . 351
1((
P0
PL
-PL
2((1
= = =
Hn anul 1&&& "ir$a nu a constituit provizioane pentru riscuri !i c+eltuieli5 dar 7ncep6nd din 2((( a
constituit ase$enea provizioane care 7ns au o pondere relativ ne7nse$nat M(5*2A 7n 2(((5 respectiv 1512A
7n 2((1D !i reprezint provizioane pentru di"erene de curs valutar.
6C R2,2 <++&2*= 2 )+&$#6#"*"# %2,o&#+# ERSDC evideniaz ponderea datoriilor societii "a de teri5 7n
totalul pasivului bilanier?
1((
P0
D@
-SD =
&
%rdinul :inistrului Cinanelor nr. 5&)91&&55 op. cit.5 anexa (&5 pct. #
1(
%B.P. P6ntea !.c.5 op. cit.5 p. 4*1
31
Hn literatura econo$ic5 acest indicator este denu$it rata de 7ndatorare global.
44
,u c6t aceast rat
se 7ndeprteaz de 1((A5 cu at6t spore!te independena "inanciar a societii co$erciale.
A )3 5 4* 1((
*#& . (21 . 21
#21 . 222 . 1(
1((
P0
D@
-SD
1&&&
= = =
A 33 5 54 1((
2#* . 4)( . 25
(43 . *33 . 13
1((
P0
D@
-SD
2(((
= = =
A *1 5 5( 1((
)() . 2)1 . 31
3(1 . **5 . 15
1((
P0
D@
-SD
2((1
= = =
bserv$ c la nivelul "ir$ei analizate5 rata general a serviciului datoriei 7nregistreaz o u!oar
cre!tere de la 4*5)3A 7n 1&&& la 54533A 7n anul 2(((5 ur$at de o u!oar reducere a datoriilor totale 7n 2((1
p6n la valoarea de 5(5*1A.
:eninerea acestei rate 7n 3urul valorii de 5(A se$ni"ic "aptul c "ir$a 7!i ac+it obligaiile "a de
teri !i a redus ter$enul de plat a obligaiilor ctre "urnizori5 u!oare 7nt6rzieri apr6nd doar la obligaiilor
"iscale datorit lipsei de lic+iditi.
%C R2,2 32)#$+*o& %+ &+<"*2&#>2&+ ERPAREGC se deter$in ca un raport procentual 7ntre veniturile
7nregistrate 7n avans5 decontrile din operaii 7n curs de clari"icare5 di"erenele de conversie%pasiv !i pasivul
bilanier.
1((
P0
P'-;.
-P'-;. =
8a S, '-.S S' se 7nregistreaz ur$toarele rate?
A )& 5 ( 1((
*#& . (21 . 21
52* . 145
1((
P0
P'-;.
-P'-;.
1&&&
= = =
A (# 5 1 1((
2#* . 4)( . 25
1*) . 2#2
1((
P0
P'-;.
-P'-;.
2(((
= = =
A (3 5 1 1((
)() . 2)1 . 31
*21 . 321
1((
P0
P'-;.
-P'-;.
2((1
= = =
'ceast rat 7nregistreaz valori destul de sczute la nivelul "ir$ei analizate5 $enin6ndu%se 7n 3urul
valorii de 1A !i reprezint venituri 7nregistrate 7n avans !i di"erene "avorabile de curs valutar.
.. I 2 %o"2 62,+<o&#+ %+ &2,+ %+ ),&"6,"&= 2*+ 32)#$"*"# (#*2?#+& evidenie$?
aD rata stabilitii "inanciare M-SCD
bD rata autono$iei "inanciare la ter$en M-'C@:D
cD rata autono$iei "inanciare Mrata general a solvabilitiiD M@'@CD
dD rata 7ndatorrii la ter$en M-D@8D
eD rata securitii "inanciare M-SCB4D
"D gradul de dependen "inanciar M.DCD
2C R2,2 ),2(#*#,=?## !#26#2&+ ERSFC pune 7n eviden capacitatea investiional a unei societi
co$erciale. Se deter$in ca un raport procentual 7ntre capitalurile per$anente M,P:D !i pasivul bilanier?
1((
P0
,P:
-SC =
8a S, '-.S S' se 7nregistreaz ur$toarele rate?
11
%B. :i+ai5 op. cit.5 p. *1
32
A *1 5 5& 1((
*#& . (21 . 21
125 . 5#3 . 12
1((
P0
,P:
-SC
1&&&
= = =
A )& 5 5) 1((
2#* . 4)( . 25
2&* . 433 . 14
1((
P0
,P:
-SC
2(((
= = =
A (2 5 )& 1((
)() . 2)1 . 31
#&4 . 5#5 . 21
1((
P0
,P:
-SC
2((1
= = =
5cea-t rat 2nre!i-trea. %a"ori de-tu" de #une pe toat perioada, cu creteri
de "a un an "a a"tu", caracteri.nd o capacitate in%e-tiiona" re"ati% #un. :ea mai
-pectacu"oa- cretere -e 2nre!i-trea. 2n anu" +,,1 cnd -e atin!e %a"oarea de
<9,,+7 comparati% cu '<,<97 2nre!i-trat 2n +,,,, -ituaia e=p"icat prin -porirea
credite"or pe termen -curt contractate.
(C R2,2 2",ooA#+# !#26#2&+ *2 ,+&A+ ERAFTMC
4.
evideniaz raportul procentual 7ntre capitalul
propriu !i capitalul per$anent?
1((
,P:
,P-
-'C@: =
Hn vederea asigurrii autono$iei "inanciare5 ponderea capitalului propriu trebuie sa reprezinte
$ini$u$ 5(A din capitalul per$anent.
8a S, '-.S S' se 7nregistreaz ur$toarele rate?
A #3 5 *4 1((
125 . 5#3 . 12
)3( . )53 . 1(
1((
,P:
,P-
-'C@:
1&&&
= = =
A )# 5 #* 1((
2&* . 433 . 14
(4& . 355 . 11
1((
,P:
,P-
-'C@:
2(((
= = =
A ## 5 )& 1((
#&4 . 5#5 . 21
4*4 . (54 . 15
1((
,P:
,P-
-'C@:
2((1
= = =
-ata autono$iei "inanciare la ter$en 7nregistreaz valori ridicate pe intervalul analizat5 ating6nd
valoarea cea $ai $are la s"6r!itul anului 1&&&5 scz6nd 7n anii ur$tori datorit "aptului c S, '-.S S' a
bene"iciat de o linie de credit cu un pla"on $axi$ de 4(&.((( ;=- contractat de la 0-D M.roupe SociUtU
.enUraleD.
valoare ridicat a -'C@: se$ni"ic "aptul c "ir$a are o autono$ie "inanciar total consolidat5
intervalul de siguran "iind 7ntre 5(%1((A.
6C R2,2 2",ooA#+# !#26#2&+ ERATFC sau rata solvabilitii generale
13
evideniaz proporia 7ntre
capitalurile strine M7$pru$utateD !i capitalurile proprii?
1((
,P-
,B:P
-'@C =
8a S, '-.S S' se 7nregistreaz ur$toarele rate?
A (2 5 1* 1((
)3( . )53 . 1(
4&5 . &1& . 1
1((
,P-
,B:P
-'@C
1&&&
= = =
A 2* 5 25 1((
(4& . 355 . 11
4## . *#( . 2
1((
,P-
,B:P
-'@C
2(((
= = =
A &* 5 4( 1((
4*4 . (54 . 15
#)* . 1)& . )
1((
,P-
,B:P
-'@C
2((1
= = =
'ceast rat 7nregistreaz o cre!tere pe intervalul analizat5 a3ung6nd de la 1*5(2A Mla s"6r!itul anului
1&&&D la 4(5&*A Mla s"6r!itul anului 2((1D. Se observ c aceast rat este invers proporional cu rata
autono$iei "inanciare la ter$en5 cre!terea sa re"lect6nd o di$inuare a independenei "inanciare a "ir$ei
analizate.
12
%B. :i+ai5 op. cit.5 p. *(
13
%rdinul :inistrului Cinanelor nr. 5&)91&&55 op. cit.5 anexa (&5 pct. #
33
%C R2,2 B%2,o&=&## *2 ,+&A+ ERDTLC se deter$in ca un raport procentual 7ntre 7$pru$uturile
"inanciare pe ter$en $ediu !i lung M,@8D !i capitalurile proprii M,P-D5 adic?
1((
,P-
,@8
-D@8 =
Hn con"or$itate cu ordinul :C nr. &492&.(1.2((1 pentru aprobarea regle$entrilor contabile ar$onizate
cu direcia 4 a ,;; !i cu standardele internaionale de contabilitate5 acest indicator se $ai nu$e!te !i grad de
7ndatorare !i "ace parte din grupa indicatorilor de risc.
Hntruc6t S, '-.S S' nu a contractat 7n perioada analizat nici un 7$pru$ut pe ter$en $ediu !i lung5
nu a$ putut calcula rata 7ndatorrii la ter$en M-D@8D 7n nici un an dintre cei analizai.
+C R2,2 )+6"&#,=?## !#26#2&+ ERSFINC re"lect gradul 7n care capitalurile proprii asigur "inanarea
activitii. Bndicatorul se deter$in ca un raport procentual 7ntre capitalurile proprii M,P-D !i datoriile pe
ter$en $ediu !i lung M,@8D?
1((
,@8
,P-
-SCB4 =
Hntruc6t S, '-.S S' nu a contractat 7n perioada analizat nici un 7$pru$ut pe ter$en $ediu !i lung5
nu a$ putut calcula rata securitii "inanciare M-SCB4D 7n nici un an dintre cei analizai.
!C G&2%"* %+ %+3+%+?= !#26#2&= EGDFC evideniaz proporia "inanrii datoriilor totale ale "ir$ei
din capitalurilor proprii?
1((
,P-
D@
.DC =
8a S, '-.S S' se 7nregistreaz ur$toarele rate?
A &) 5 &5 1((
)3( . )53 . 1(
#21 . 222 . 1(
1((
,P-
D@
.DC
1&&&
= = =
A *2 5 121 1((
(4& . 355 . 11
(43 . *33 . 13
1((
,P-
D@
.DC
2(((
= = =
A 52 5 1(5 1((
4*4 . (54 . 15
3(1 . **5 . 15
1((
,P-
D@
.DC
2((1
= = =
Di%e"u" optim a" ace-tui indicator tre#uie - /ie -u# +,, 7, adic "imita
-uperioar accepta#i" e-te ca mrimea datorii"or tota"e - /ie de ce" mu"t dou ori
mai mare dect capita"u" propriu
.radul de dependen "inanciar 7nregistreaz valori sub 1((A doar 7n anul 1&&& M&55&)AD5 iar 7n
ceilali ani valorile dep!esc li$ita de 1((A 7n pri$ul r6nd datorit contractrii unui credit la 0-D. Hn 2((1
nivelul indicatorului scade p6n la valoarea de 1(5552A !i se apropie de pragul de 1((A5 re"lect6nd o u!oar
7ntrire a capacitii de auto"inanare a "ir$ei pe ter$en scurt5 $ediu !i lung.
Indicatorii de ana"i. a acti%u"ui #i"anier -unt pre.entai 2n ta#e"u" (.+,
Indicatorii -tructurii pa-i%u"ui #ui"anier "a S.: 5r!o- S.5. :"u9 0
Aa#e"u" (.+.,Indicatorii -tructurii pa-i%u"ui #i"anier "a S.: E51;4S@ S.5. :>BC
I!DICATORI SIMBOL 1999
%
2000
%
2001
%
A. $RU#A RATELOR DE STRUCTUR
a. 1ata autonomiei /inanciare tota"e -'C@ ',,<& 44,<, 4&,1<
#. 1ata pro%i.ioane"or pentru ri-curi i
c3e"tuie"i
1PF , ,,&+ 1,1+
c. 1ata !enera" a -er%iciu"ui datoriei 1S$ 4&,<( '4,(( ',,&1
d8 1ata pa-i%e"or de re!u"ari.are 1P51E; ,,<9 1,,7 1,,(
34
B.$RU#A RATELOR DE STRUCTUR
COMBI!ATE
a. 1ata -ta#i"itii /inanciare 1SF '9,&1 '<,<9 <9,,+
#. 1ata autonomiei /inanciare "a
termen.
15FA &4,7( 7&,<7 <9,77
c. 1ata autonomiei /inanciare 15AF 1&,,+ +',+& 4,,9&
d. 1ata 2ndatoririi "a termen 1$A> 1&,,+ +7,11 4(,(+
e. 1ata -ecuritii /inanciare 1SFID ''',,+ (<&,&
&
+(,,&'
/. ;radu" de dependen /inanciar 1$F 9',9< 1+1,&
+
1,','+
35
CAPITOLUL 7
ANALIZA RENTABILITII ACTIVITII
:eninerea 7n a"aceri a societilor co$erciale este condiionat de des"!urarea de ctre acestea a
unei activiti raionale5 e"iciente. Hn econo$ia de pia5 activitatea econo$ic raional este activitatea care
genereaz pro"it. Pro"itul sau bene"iciul este expresia bneasc a c6!tigului obinut 7n ur$a unei operaiuni5
aciuni sau activiti.
,ondiia general a obinerii pro"itului este activitatea econo$ic. -ezultatul acesteia se calculeaz ca
di"eren 7ntre preul de v6nzare !i costul de obinere al produsului sau prestrii serviciului ctre teri.
7.4. ANALIZA RENTABILITII PE BAZA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE
'naliza rentabilitii se realizeaz pe baza contului de pro"it !i pierdere care grupeaz veniturile !i
c+eltuielile unei societi co$erciale pe tipuri de activiti !i anu$e?
E 'ctivitatea de exploatare
E 'ctivitatea "inanciar
E 'ctivitatea excepional
,ontul de pro"it !i pierdere este un docu$ent de sintez contabil
14
care per$ite deter$inarea
rezultatelor pariale ale celor trei activiti !i anu$e.
rezultatul exploatrii
rezultatul "inanciar
rezultatul excepional
Prin 7nsu$area acestor rezultate se obine rezultatul brut al exerciiului.
=n pri$ aspect al analizei de ansa$blu a rentabilitii este acela de identi"icare a ponderii "iecrei
categorii de rezultate 7n rezultatul brut al exerciiului !i anu$e?
ponderea rezultatului exploatrii M.;D?
1((
-0;
-;
.; =
ponderea rezultatului "inanciar M.CD?
1((
-0;
-C
.C =
ponderea rezultatului excepional M.;VD?
1((
-0;
-;V
.;V =
Din evaluarea acestor indicatori rezult contribuia subactivitii la e"iciena Msau ine"icienaD general
a societii co$erciale pe de o parte5 respectiv i$portana "iecrei subactiviti 7n totalul activitii
des"!urate 7ntr%un exerciiu "inanciar de ctre unitatea econo$ic5 pe de alt parte.
=n alt aspect ur$rit 7n cadrul analizei de ansa$blu vizeaz $odul de "or$are al "iecrui indicator 7n
parte !i anu$e?
R+>"*,2,"* +;3*o2,=&## EREC se calculeaz ca di"eren 7ntre veniturile din exploatare ML;D !i c+eltuielile
pentru exploatare M,;D5 adic?
-;WL; / ,;

<

exploatare din pierdere (5
exploatare din pro"it (5
14
%Cor$ularul C2( a contului de pro"it !i pierdere pe anul 1&&*
3)
R+>"*,2,"* !#26#2& ERFC se deter$in ca di"eren 7ntre veniturile "inanciare MLCD !i c+eltuielile
"inanciare M,CD5 adic?
-CWLC / ,C

<

"inanciara a activitate din pierdere 5 (
"inanciara a activitate din pro"it (5
R+>"*,2,"* +;6+3?#o2* EREHC se calculeaz ca di"eren 7ntre veniturile excepionale ML;VD !i
c+eltuielile excepionale M,;VD5 adic?
-;VWL;V / ,;V

<

la exceptiona a activitate din pierdere (5
la exceptiona a activitate din pro"it 5 (
Prin co$punerea rezultatelor activitii de exploatare !i "inanciare se obine rezultatul curent al
exerciiului M-,;D5 adic?

+ < +
<
+ +

+ =
,C ,; LC L; ? daca
curenta a activitate din pierdere (5
,C ,; LC L; ? daca
curenta a activitate din pro"it (5
-C -; -,;
=n alt indicator de rezultate este &+>"*,2,"* (&", 2* +;+&6#?#"*"# ERBEC, care rezult din co$punerea
rezultatului curent al exerciiului cu rezultatul excepional ast"el?

+ + < + + <
+ + + +
+ =
,;V ,C ,; L;V LC L; ? daca bruta5 pierdere (5
,;V ,C ,; L;V LC L; ? daca brut5 pro"it (5
-;V -,; -0;
Din docu$entul de sintez contabil T,ontul de pro"it !i pierdere2 al societii analizate S, '-.S
S' ,lu3 pe anii 1&&&5 2(((5 2((1 vo$ obine ur$toarele rezultate?
4. R+>"*,2,"* +;3*o2,=&## ERECJ
-;
1&&&
WL;%,;W2&.513.&43 / 24.45&.&4*W 5.(53.&&5 $ii lei
-;
2(((
WL;%,;W5(.(4#.334 / 41.(#5.&#4W *.&#1.3)( $ii lei
-;
2((1
WL;%,;W#2.532.#&* / )2.#)1.23)W &.##1.5)2 $ii lei
.. R+>"*,2,"* !#26#2& ERFCJ
-C
1&&&
WLC%,CW#5(.(#1 / 1.2#4.)31W % 524.5)( $ii lei
-C
2(((
WLC%,CW&54.(3( / 2.#2*.13#W % 1.##4.1(# $ii lei
-C
2((1
WLC%,CW&*5.#&1 / 2.1**.3**W % 1.2(2.5&# $ii lei
0. R+>"*,2,"* +;6+3?#o2* EREHCJ
-;V
1&&&
WL;V%,;VW12.#*3 / #&2.132W % ##&.34& $ii lei
-;V
2(((
WL;V%,;VW33&.4)2 / 1.34*.(*4W % 1.((*.)22 $ii lei
-;V
2((1
WL;V%,;VW2*).)(& / *33.4#(W % 54).*)1 $ii lei
7. R+>"*,2,"* 6"&+, 2* +;+&6#?#"*"# ERCECJ
-,;
1&&&
W-;X-CW5.(53.&&5 / 524.5)(W 4.52&.435 $ii lei
-,;
2(((
W-;X-CW*.&#1.3)( / 1.##4.1(#W #.1&#.253 $ii lei
-,;
2((1
W-;X-CW&.##1.5)2 / 1.2(2.5&#W *.5)*.&)5 $ii lei
8. R+>"*,2,"* (&", 2* +;+&6#?#"*"# ERBECJ
-0;
1&&&
W-,;X-;VW4.52&.435 / ##&.34&W 3.#5(.(*) $ii lei
-0;
2(((
W-,;X-;VW#.1&#.253 / 1.((*.)22W ).1**.)31 $ii lei
-0;
2((1
W-,;X-;VW*.5)*.&)5 / 54).*)1W *.(22.1(4 $ii lei
9. Po%+&+2 &+>"*,2,"*"# +;3*o2,=&## EGECJ
A ## 5 134 1((
(*) . #5( . 3
&&5 . (53 . 5
1((
-0;
-;
.;
1&&&
= = =
A &# 5 144 1((
)31 . 1** . )
3)( . &#1 . *
1((
-0;
-;
.;
2(((
= = =
3#
A *1 5 121 1((
1(4 . (22 . *
5)2 . ##1 . &
1((
-0;
-;
.;
2((1
= = =
:. Po%+&+2 &+>"*,2,"*"# !#26#2& EGFCJ
A && 5 13 1((
(*) . #5( . 3
5)( . 524
1((
-0;
-C
.C
1&&&
=

= =
A )# 5 2* 1((
)31 . 1** . )
1(# . ##4 . 1
1((
-0;
-C
.C
2(((
=

= =
A && 5 14 1((
1(4 . (22 . *
5&# . 2(2 . 1
1((
-0;
-C
.C
2((1
=

= =
K. Po%+&+2 &+>"*,2,"*"# +;6+3?#o2* EGEHCJ
A #* 5 2( 1((
(*) . #5( . 3
34& . ##&
1((
-0;
-;V
.;V
1&&&
=

= =
A 3( 5 1) 1((
)31 . 1** . )
)22 . ((* . 1
1((
-0;
-;V
.;V
2(((
=

= =
A *2 5 ) 1((
1(4 . (22 . *
*)1 . 54)
1((
-0;
-;V
.;V
2((1
=

= =
Hn ur$a rezultatelor obinute prin analiz e"ectuate asupra contului de pro"it !i pierdere a societii
analizate5 se constat ur$toarele?
ponderea principal 7n totalul veniturilor o dein veniturile din exploatare5 "apt ce evideniaz activitatea
productiv a "ir$ei. Hn aceste condiii rata exploatrii evideniaz evoluia pro"itului din exploatare peste
1((A
rezultatele "inanciare !i excepionale sunt negative5 acestea di$inu6nd 7ntr%o $sur rezultatul brut al
exerciiului
,entralizarea rezultatelor este prezentat 7n tabelul 4.15 -ezultatele econo$ico%"inanciare pe anii 1&&&%
2((1 la S.,. 1'-.S2 S.'. ,8=O
@abelul 4.1.5 -ezultatele econo$ico%"inanciare 7n perioada 1&&&%2((1 la S.,. 1'-.S2 S.'. ,8=O
B4DB,'@-B SB:08 1&&& 2((( 2((1
1.-ezultatul exploatrii -; 5.(53.&&5 *.&#1.3)( &.##1.5)2
2.-ezultatul "inanciar -C %524.5)( %1.##4.1(# %1.2(2.5&#
3.-ezultatul excepional -;V %##&.34& %1.((*.)22 %54).*)1
4.-ezultatul curent al exerciiului -,; 4.52&.435 #.1&#.253 *.5)*.&)5
5.-ezultatul brut al exerciiului -0; 3.#5(.(*) ).1**.)31 *.(22.1(4
).Ponderea rezultatului exploatrii .; 1345##A 1445&#A 1215*1A
#.Ponderea rezultatului "inanciar .C %135&&A %2*5)#A %145&&A
*.Ponderea rezultatului excepional .;V %2(5#*A %1)53(A %)5*2A
;voluia rezultatului brut al exerciiului este prezentat 7n "igura 4.15-ezultatul brut al exerciiului 7n
perioada 1&&&%2((1.
3*
3750086
6188631
8022104
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
1999 2000 2001
Evolutia rezultatului brut al exercitiului la SC ARGOS SA
Cluj
)!*"ltat"l $r"t
Cigura 4.15-ezultatul brut al exerciiului 7n perioada 1&&&%2((1.
L. C#!&2 %+ 2!26+&# este un alt indicator construit pe baza contului de pro"it !i pierdere. Ciind un indicator de
volu$5 ea re"lect at6t latura co$ercial a unei "ir$e productoare Mprin producia v6ndutD5 c6t !i volu$ul
activitii des"!urate de o "ir$ axat pe v6nzri Mprin v6nzrile de $r"uriD.
,i"ra de a"aceri evideniaz di$ensiunea porto"oliului de a"aceri realizate de o societate co$ercial 7n
relaiile cu di"erii parteneri.
,'WL:XYv
unde?
L: / reprezint v6nzrile de $r"uri
Yv / reprezint producia v6ndut
8a S, '-.S S' ,lu3 se 7nregistreaz ur$toarele valori ale ci"rei de a"aceri 7n anii 1&&&5 2((( !i
2((1?
,'
1&&&
WL:XYvW1.2)).142X2).154.)&)W2#.42(.*3* $ii lei
,'
2(((
WL:XYvW1.&##.2))X44.&*#.)&*W4).&)4.&)4 $ii lei
,'
2((1
WL:XYvW2.4*&.435X)5.322.&11W)#.*12.34) $ii lei
L.P&o%"6?#2 +;+&6#?#"*"# este un alt indicator care evideniaz di$ensiunea activitii co$erciale a unei
"ir$e productive5 at6t 7n relaia cu clienii prin producia v6ndut !i variaia produciei stocate MYsD pe de o
parte5 c6t !i 7n relaia cu sine 7ns!i prin producia de i$obilizri MYiD pe de alt parte?
Y;WYvXYsXYi
unde? Y; / reprezint producia exerciiului
Yv / reprezint producia v6ndut
Ys / reprezint producia stocat
Yi / reprezint producia de i$obilizri
8a S, '-.S S' ,lu3 vo$ avea ur$toarele rezultate?
Y;
1&&&
W2).154.)&)XM2.&55.)&) / &34.1*)DX4(.)14W2*.21).*2( $ii lei
3&
Y;
2(((
W44.&*#.)&*XM5.2**.(4# / 2.)(*.#(3DW4#.))#.(42 $ii lei
Y;
2((1
W)5.322.&11XM).1*(.534 / 2.32).2#2DX11.*&3W)&.1*&.()) $ii lei
;voluia co$parativ a ci"rei de a"aceri !i a produciei exerciiului este prezentat 7n "igura
4.25;voluia ci"rei de a"aceri !i a produciei exerciiului 7n perioada 1&&&%2((1.
Evolutia cifrei de afaceri si a productiei exercitiului n perioada
1999!""1
0
10000000
20000000
30000000
40000000
50000000
60000000
70000000
80000000
1999 2000 2001
Cira d! aac!ri
Prod"ctia !'!rciti"l"i
Cigura 4.25;voluia ci"rei de a"aceri !i a produciei exerciiului 7n perioada 1&&&%2((1.
44. M2&52 6oA+&6#2*= EMCC reprezint valoarea nou creat 7n s"era co$erului at6t de societile de pro"it5
c6t !i de societile co$erciale care 7!i des"!oar activitatea de co$er prin $agazinele proprii. Bndicatorul
se deter$in ca di"eren 7ntre veniturile rezultate din v6nzarea $r"urilor ML:D !i c+eltuielile privind
$r"urile M,DD5 adic?
:,WL: / ,D
:,
1&&&
W1.2)).142 / 1.(&2.*34W1#3.3(* $ii lei
:,
2(((
W1.&##.2)) / 1.443.12&W534.13# $ii lei
:,
2((1
W2.4*&.435 / 1.)3#.142W*52.2&3 $ii lei
4.. M2&52 #%"),&#2*= EMIC reprezint valoarea nou creat 7n activitatea productiv des"!urat de o
societate co$ercial 7ntr%o perioad deter$inat de ti$p5 respectiv durata exerciiului "inanciar. :ar3a
industrial se deter$in ca di"eren 7ntre producia exerciiului MY;D pe de o parte !i c+eltuielile cu $ateriile
pri$e? $ateriale5 energie etc. M,:D !i lucrrile executate de teri M8tD pe de alt parte5 ast"el?
:BWY; / M,:X8tD
:B
1&&&
W2*.21).*2( / M).5&2.33)X1.5)1.531DW2(.()2.&53 $ii lei
:B
2(((
W4#.))#.(42 / M1(.*12.2(4X2.)4&.223DW34.2(5.)15 $ii lei
:B
2((1
W)&.1*&.()) / M1#.352.15*X4.&)3.&53DW4).*#2.&55 $ii lei
4(
40. V2*o2&+2 2%="<2,= EVAC reprezint valoarea nou creat de o societate co$ercial 7n decursul unei
perioade de ti$p deter$inate5 de obicei durata exerciiului "inanciar. Laloarea adugat se deter$in prin
7nsu$area $ar3ei co$erciale !i a celei industriale.
L'W:,X:B
L'
1&&&
W1#3.3(*X2(.()2.&53W2(.23).2)1 $ii lei
L'
2(((
W534.13#X34.2(5.)15W34.#3&.#52 $ii lei
L'
2((1
W*52.2&3X4).*#2.&55W4#.#25.24* $ii lei
;voluia valorii adugate este prezentat 7n "igura 4.35 ;voluia valorii adugate 7n perioada 1&&&%
2((1.
173308
20062953
534137
34205615
852293
46872955
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
50000000
1999 2000 2001
Evolutia valorii adau#ate n perioada 1999!""1
Mar&a ind"striala
Mar&a co#!rciala
Cigura 4.35 ;voluia valorii adugate 7n perioada 1&&&%2((1.
Laloarea adugat reprezint sursa principal de auto"inanare a rezultatului din exploatare !i a
rezultatului net al exerciiului
Laloarea adugat reprezint sursa principal de auto"inanare a activitii agenilor econo$ici. ;a
expri$ gradul de integrare econo$ic a unei societi co$erciale.
Laloarea adugat reprezint sursa de re$unerare a personalului !i de "inanare a obligaiilor
bugetare.
Laloarea adugat $soar contribuia "ir$ei la obinerea produsului intern brut al unei ri.
47. R+>"*,2,"* +, 2* +;+&6#?#"*"# ERNEC reprezint un indicator care evideniaz rezultatul "inal al
activitii unei "ir$e dup plata i$pozitului pe pro"it?
-4;W-0; / BP
unde? BP / reprezint i$pozitul pe pro"it
-4;
1&&&
W3.#5(.(*) / 1.523.214W2.22).*#2 $ii lei
-4;
2(((
W).1**.)31 / 2.352.234W3.*3).3&# $ii lei
-4;
2((1
W*.(22.1(4 / 1.(().)3(W#.(15.4#4 $ii lei
-ezultatul net al exerciiului pe perioada analizat a 7nregistrat cre!teri de la un an la altul5 a3ung6nd
de la 2.22).*#2 $ii lei 7n anul 1&&& la #.(15.4#4 $ii lei 7n anul 2((1.
41
7... ANALIZA RATELOR RENTABILITII ECONOMICE
Starea de e"icien a unei "ir$e poate "i evideniat cu a3utorul ratelor rentabilitii5 ast"el?
4. R2,2 &+,2(#*#,=?## +6ooA#6+ ERBEC se deter$in ca un raport procentual 7ntre rezultatul brut al
exerciiului M-0;D !i activele totale M'0D ale "ir$ei5 adic?
1((
'0
-0;
--; =
Bndicatorul pune 7n eviden contribuia ele$entelor la obinerea rezultatelor "inale ale societii
co$erciale.
A *4 5 1# 1((
*#& . (21 . 21
(*) . #5( . 3
1((
'0
-0;
--;
1&&&
= = =
A 31 5 24 1((
2#* . 4)( . 25
)31 . 1** . )
1((
'0
-0;
--;
2(((
= = =
A )) 5 25 1((
)() . 2)1 . 31
1(4 . (22 . *
1((
'0
-0;
--;
2((1
= = =
.. R2,2 &+,2(#*#,=?## +;3*o2,=&## ERREHPC se calculeaz ca un raport procentual 7ntre rezultatul din
exploatare M-;VPD !i activele totale M'0D5 adic.
1((
'0
-;VP
--;VP =
Bndicatorul pune 7n eviden contribuia activelor la obinerea rezultatului exploatrii.
A (4 5 24 1((
*#& . (21 . 21
&&5 . (53 . 5
1((
'0
-;VP
--;VP
1&&&
= = =
A 24 5 35 1((
2#* . 4)( . 25
3)( . &#1 . *
1((
'0
-;VP
--;VP
2(((
= = =
A 2) 5 31 1((
)() . 2)1 . 31
5)2 . ##1 . &
1((
'0
-;VP
--;VP
2((1
= = =
0. R2,2 &+,2(#*#,=?## 623#,2*"*"# 3&o3&#" ERRCPRC se calculeaz ca un raport procentual 7ntre rezultatul
brut al exerciiului !i capitalurile proprii ale "ir$ei5 adic?
1((
,P-
-0;
--,P- =
A 2( 5 35 1((
)3( . )53 . 1(
(*) . #5( . 3
1((
,P-
-0;
--,P-
1&&&
= = =
A 5( 5 54 1((
(4& . 355 . 11
)31 . 1** . )
1((
,P-
-0;
--,P-
2(((
= = =
A 2& 5 53 1((
4*4 . (54 . 15
1(4 . (22 . *
1((
,P-
-0;
--,P-
2((1
= = =
7. R2,2 &+,2(#*#,=?## ERRC se deter$in ca un raport procentual 7ntre rezultatul net al exerciiului !i ci"ra
de a"aceri5 adic?
1((
,'
-4;
-- =
Bndicatorul relev contribuia veniturilor la 7ntrirea capacitii de auto"inanare a societii
co$erciale?
A 12 5 * 1((
*3* . 42( . 2#
*#2 . 22) . 2
1((
,'
-4;
--
1&&&
= = =
A 1# 5 * 1((
&)4 . &)4 . 4)
3&# . *3) . 3
1((
,'
-4;
--
2(((
= = =
A 35 5 1( 1((
34) . *12 . )#
4#4 . (15 . #
1((
,'
-4;
--
2((1
= = =
42
8. R2,2 &+,2(#*#,=?## !#26#2&+ ERRFC se deter$in ca un raport procentual 7ntre pro"itul net M-4;D !i
capitalul social al societii co$erciale5 adic?
1((
,S
-4;
--C =
A 21 5 2* 1((
&(( . *&2 . #
*#2 . 22) . 2
1((
,S
-4;
--C
1&&&
= = =
A )1 5 4* 1((
&(( . *&2 . #
3&# . *3) . 3
1((
,S
-4;
--C
2(((
= = =
A ** 5 ** 1((
&(( . *&2 . #
4#4 . (15 . #
1((
,S
-4;
--C
2((1
= = =
;voluia ratelor de rentabilitate este prezentat 7n "igura 4.45;voluia ratelor de rentabilitate 7n
perioada 1&&&%2((1.
Graficul evolutiei ratelor de rentabilitate la SC ARGOS SA
0+00%
10+00%
20+00%
30+00%
40+00%
50+00%
60+00%
70+00%
80+00%
90+00%
100+00%
1999 2000 2001
)ata r!nta$ilitatii !cono#ic!
)ata r!nta$ilitatii !'(loatarii
)ata r!nta$ilitatii ca(ital"l"i
(ro(ri"
)ata r!nta$ilitatii
)ata r!nta$ilitatii inanciar!
Cigura 4.45;voluia ratelor de rentabilitate 7n perioada 1&&&%2((1.
@oate ratele de rentabilitate din gra"ic 7nregistreaz o evoluie ase$ntoare5 cu evoluii "avorabile ale
indicatorilor analizai !i cu cre!teri ale nivelurilor lor de la un an la altul.
'nul cel $ai bun din punct de vedere al rentabilitii a "ost 2((15 an 7n care se 7nregistreaz valorile
cele $ai ridicate.
-ata rentabilitii econo$ice reprezint contribuia ele$entelor patri$oniale la obinerea rezultatelor
"inale ale activitii societii5 iar rata rentabilitii exploatrii re"lect contribuia activelor la obinerea
rezultatului din activitatea de exploatare. Pe baza valorilor din gra"ic se poate condiiona c rentabilitatea
ele$entelor patri$oniale !i a activelor societii este "oarte e"icient 7n anul 2((15 dup cre!teri 7nse$nate
7nregistrate 7n 1&&& !i 7n 2(((. ,u toate acestea5 aceast cre!tere va trebui s "ie $eninut !i 7n anii ur$tori
pentru sporirea e"icienei utilizrii activelor unitii.
-ata rentabilitii capitalului propriu evideniaz rentabilitatea capitalului 7nvestit 7ntr%o a"acere. Din
gra"icul de $ai sus se poate observa c acesta are o e"icien $are 7n anul 2(((.
-ata rentabilitii !i a rentabilitii "inanciare au aceea!i evoluie ca !i celelalte rate5 adic e"iciena
capitalului social pentru obinerea rezultatului net al exerciiului este cea $ai $are 7n anul 2((15 dup cre!teri
susinute 7nregistrate 7n anii 1&&& !i 7n 2(((.
43
CAPITOLUL 8
ANALIZA LICHIDITII I SOLVABILITII FINANCIARE
8ic+iditatea !i solvabilitatea "inanciar expri$ capacitatea unei societi co$erciale de a "ace "a
plilor scadente la ter$en. Hn ti$p ce lic+iditatea "inanciar re"lect capacitatea de plat pe ter$en scurt Mde
obicei5 durata exerciiului "inanciarD a unei "ir$e5 solvabilitatea vizeaz coordonatele pe ter$en $ediu !i lung
ale plilor unei "ir$e.
15
8.4. ANALIZA LICHIDITII FINANCIARE
8ic+iditatea "inanciar este o stare a ec+ilibrului "inanciar care expri$ capacitatea de plat5 pe
ter$en scurt5 a unei societi co$erciale5 de obicei durata exerciiului "inanciar.
1)
Starea de lic+iditate "inanciar este proprie circuitului "inanciar al agentului econo$ic5 stare care
depinde de ur$torii "actori?
) raportul dintre viteza de rotaie a creanelor !i viteza de rotaie a obligaiilor. 'st"el5 cu c6t ti$pul 7ntre
dou 7ncasri succesive se di$inueaz5 iar ti$pul 7ntre dou pli succesive cre!te5 cu at6t se consolideaz
starea de lic+iditate
) o trezorerie net pozitiv consolideaz starea de lic+iditate
) o a$ortizare accelerat consolideaz rezervele $onetare necesare plilor scadente
) sporirea provizioanelor pentru riscuri !i c+eltuieli poate reprezenta o surs real de lic+iditate
) starea de pro"itabilitate real MbancarD este o co$ponent "unda$ental a lic+iditii "inanciare
;xist trei "or$e ale lic+iditii5 "iecare dintre ele put6nd "i calculate 7n "or$ absolut !i 7n "or$
relativ.
4. L#6@#%#,2,+2 <++&2*= re"lect capacitatea activelor circulante disponibile Mstocuri5 "acturi ne7ncasate5
plasa$ente pe ter$en scurtD de a se trans"or$a 7n disponibiliti bne!ti care s acopere datoriile
scadente. 8ic+iditatea general 7$brac dou "or$e !i anu$e?
2C !o&A2 2()o*",=, calculat ca di"eren 7ntre activele circulante M',ZD !i datoriile scadente MD@SD?

<
=
>
=

generala e lic+iditat de de"icit (
ii lic+iditat al general ec+ilibru (
generala e lic+iditat de excedent (
D@S ', 8.
',Z % reprezint activele circulante X conturi de regularizare X pri$e privind ra$bursarea
obligaiunilor
(C !o&A2 &+*2,#$=, calculat ca rat a lic+iditii generale M-8.D?

<
=
>
=

datoriilor a partiala acoperire o 1((


datoriilor a integrala acoperire o 1((
datoriilor a a excedentar acoperire 1((
1((
D@S
',
-8.
Se apreciaz c "ir$a are o lic+iditate "avorabil 7n cazul 7n care rata lic+iditii este cuprins 7ntre
2((A !i 25(A.
1#
.. L#6@#%#,2,+2 #,+&A+%#2&= evideniaz capacitatea activelor circulante Maltele dec6t stocurileD de a
participa la "inanarea datoriilor scadente. 8ic+iditatea inter$ediar 7$brac dou "or$e?
15
%B. 0tr6ncea5 T'naliza "inanciar25 ;d. Dacia5 ,lu3%4apoca5 2(((5 p. 15)
1)
%Bde$5 p. 15#
1#
%rdinul :inistrului Cinanelor nr. 5&) din 2*.(3.1&&55 op. cit.5 p. 15
44
2C !o&A2 2()o*",= care este calculat ca di"eren 7ntre activele circulante r$ase Mdup deducerea
stocurilorD !i datoriile scadente5 ast"el?

<
=
>
=

ra inter$edia te ilic+idita (
e lic+iditat de ec+ilibru (
e lic+iditat de excedent (
D@S % SD % M', 8B
(C !o&A2 &+*2,#$= care este calculat ca !i un raport procentual 7ntre activele circulante r$ase Mdup
deducerea stocurilorD !i datoriile scadente5 adic?

<
=
>
=

partiala ra inter$edia acoperire 1((


integrala ra inter$edia acoperire 1((
a excedentar ra inter$edia acoperire 1((
1((
D@S
S % ',
-8B
4or$ele legale prevd ca valoarea indicatorului s "ie cuprins 7ntre 5(A !i 1((A.
4K
0. L#6@#%#,2,+2 +!+6,#$= $soar gradul 7n care disponibilitile bne!ti acoper plile scadente.
8ic+iditatea e"ectiv 7$brac dou "or$e !i anu$e?
2C !o&A2 2()o*",=, calculat ca di"eren 7ntre titlurile de plasa$ent5 disponibilitile bne!ti !i valorile
existente 7n casierie M@-D5 pe de o parte5 !i plile scadente5 pe de alt parte5 adic?

<
=
>
=
ie trezorer de de"icit (
e trezoreri de ec+ilibru (
a excedentar trezorerie (
D@S % @- 8;
(C !o&A2 &+*2,#$=, calculat ca un raport procentual 7ntre disponibilitile bne!ti !i datoriile pe ter$en
scurt5 adic?

<
=
>
=
banesti itati disponibil cu partiala acoperire 1((
banesti itati disponibil cu integral acoperire 1((
excedentar erie trezor de acoperire 1((
1((
D@S
@-
-8;
Se reco$and ca rata lic+iditii e"ective s dep!easc 1((A.
1&
Hn cazul 7n care rata lic+iditii
e"ective este $ai $ic de 5(A5 riscul pe care !i%l asu$ creditorii "ir$ei este $ai $are dec6t riscul pe care
!i%l asu$ proprietarii.
,alculul lic+iditii presupune calcularea datoriilor pe ter$en scurt. Pentru a putea calcula aceste
datorii "olosi$ datele din 'nexa nr. 4 din 0ilanul contabil5 1Situaia datoriilor2.
D@SW@otal datorii "inanciare !i asi$ilate[1 anXMalte datorii / total[1 anD
Pentru anul 1&&& vo$ avea ur$toarele rezultate?
D@SW1.&1&.4&5X*.3(3.22)W1(.222.#21 $ii lei
8.W',
Z
% D@SW12.&11.)23 / 1(.222.#21W2.)**.&(2 $ii lei
A 3( 5 12) 1((
#21 . 222 . 1(
)23 . &11 . 12
1((
D@S
',
-8.
Z
= = =
8BWM',
Z
% SD / D@SW1(.531.(45 / 1(.222.#21W3(*.324 $ii lei
A (2 5 1(3 1((
#21 . 222 . 1(
(45 . 531 . 1(
1((
D@S
S ',
-8B
Z
= =

=
8;W@- / D@SW1.24*.54& / 1(.222.#21W % *.&#4.1#2 $ii lei
A 21 5 12 1((
#21 . 222 . 1(
54& . 24* . 1
1((
D@S
@-
-8; = = =
Pentru anul 2((( vo$ avea ur$toarele rezultate?
D@SW2.*#(.4##X1(.&)2.5))W13.*33.(43 $ii lei
8.W',
Z
% D@SW1).22*.*45 / 13.*33.(43W2.3&5.*(2 $ii lei
1*
%Bde$
1&
%B.P. P6ntea5 :anage$entul contabilitii ro$6ne!ti5 vol. BB5 op. cit.5 p. 5&4
45
A 32 5 11# 1((
13.*33.(43
1).22*.*45
-8. = =
8BWM',
Z
% SD / D@SW12.3&2.(23 / 13.*33.(43W % 1.441.(2( $ii lei
A 5* 5 *& 1((
13.*33.(43
12.3&2.(23
-8B = =
8;W@- / D@SW3&&.3(3 / 13.*33.(43W % 13.433.#4( $ii lei
A *& 5 2 1((
13.*33.(43
3&&.3(3
-8; = =
Pentru anul 2((1 vo$ avea ur$toarele rezultate?
D@SW).1)&.#)*X&.#15.533W15.**5.3(1 $ii lei
8.W',
Z
% D@SW2(.4)3.(2& / 15.**5.3(1W4.5##.#2* $ii lei
A *2 5 12* 1((
15.**5.3(1
2(.4)3.(2&
-8. = =
8BWM',
Z
% SD / D@SW1).*4&.41( / 15.**5.3(1W&)4.1(& $ii lei
A 1( 5 1() 1((
15.**5.3(1
1).*4&.41(
-8B = =
8;W@- / D@SW2**.&)& / 15.**5.3(1W % 15.5&).332 $ii lei
A *2 5 1 1((
3(1 . **5 . 15
2**.&)&
-8; = =
;volutia strii de lic+iditate a S, '-.S S' ,lu3 7n perioada 1&&&%2((1 este prezentat 7n tabelul
5.15;voluia strii de lic+iditate?
@abelul 5.15;voluia strii de lic+iditate?
B4DB,'@-B SB:08 1&&& 2((( 2((1
8ic+iditatea general 8. 2.)**.&(2 2.3&5.*(2 4.5##.#2*
-ata lic+iditii generale -8. 12)53(A 11#532A 12*5*2A
8ic+iditatea inter$ediar 8B 3(*.324 %1.441.(2( &)4.1(&
-ata lic+iditii inter$ediare -8B 1(35(2A *&55*A 1()51(A
8ic+iditatea e"ectiv 8; %*.&#4.1#2 %13.433.#4( %15.5&).332
-ata lic+iditii e"ective -8; 12521A 25*&A 15*2A
;voluia co$parativ a di"eritelor tipuri de lic+iditi este prezentat 7n Cigura 5.15;voluia lic+iditii
7n perioada 1&&&%2((1.
4)
0+00%
20+00%
40+00%
60+00%
80+00%
100+00%
120+00%
140+00%
1999 2000 2001
Evolutia ratelor lic$iditatii la SC ARGOS SA
)ata lic,iditatii g!n!ral!
)ata lic,iditatii int!r#!diar!
)ata lic,iditatii !!ctiv!
Cigura 5.15;voluia lic+iditii 7n perioada 1&&&%2((1.
Din tabelul de $ai sus re"eritor la analiza lic+iditii se evideniaz ur$toarele?
= rata lic+iditii generale nu se 7ncadreaz 7n intervalul de siguran stabilit de nor$ele :inisterului de
Cinane. 'cest lucru 7nsea$n c starea de lic+iditate a societii co$erciale 7nregistreaz de"iciene.
Laloarea ratei lic+iditii generale este insu"icient5 deoarece nu toate activele circulante pot "i
trans"or$ate rapid 7n lic+iditi 7n cazul unei situaii de criz5 c6nd societatea trebuie s "ac "a rapid
plilor datoriilor
= rata lic+iditii inter$ediare se 7ncadreaz 7n intervalul de siguran \5(A5 1((A] stabilit de :inisterul de
Cinane 7n toi anii analizai. 'cest lucru 7nsea$n c "ir$a poate s%!i acopere 7ntr%o proporie
satis"ctoare datoriile pe ter$en scurt pe baza trezoreriei !i a creanelor
= rata lic+iditii e"ective este extre$ de $ic5 ceea ce 7nsea$n c "ir$a realizeaz o acoperire extre$ de
redus a datoriilor pe ter$en scurt pe baza disponibilitilor bne!tiF practic "ir$a nu dispune de
lic+iditi necesare 7ntr%o situaie de criz pentru plata datoriilor pe ter$en scurt
= rata lic+iditii e"ective este $ult sub li$ita stabilit de :inisterul Cinanelor5 deci situaia lic+iditii este
7ngri3ortoare !i societatea trebuie s ia $suri pentru a%!i redresa situaia trezoreriei.
8... ANALIZA SOLVABILITII FINANCIARE
Solvabilitatea vizeaz capacitatea de ra$bursare a ratelor curente anga3ate cu bncile !i instituiile
"inanciare. Solvabilitatea este in"luenat de viteza de rotaie a $i3loacelor "ixe. ;a depinde de politica
4#
$onetar a creditorilor agenilor econo$ici5 de stabilitatea econo$ic !i politic dintr%o ar.
2(
Solvabilitatea
7$brac trei "or$e?
solvabilitatea "inanciar general
solvabilitatea "inanciar pe ter$en $ediu
solvabilitatea "inanciar pe ter$en lung
2C So*$2(#*#,2,+2 !#26#2&= <++&2*= expri$ capacitatea unei "ir$e de a ra$bursa la scaden ratele
curente pentru creditele pe ter$en $ediu !i lung r$ase de ac+itat. Solvabilitatea "inanciar se expri$ 7n
$ri$i absolute !i relative.
!orma absolut se deter$in ca di"eren 7ntre activele r$ase Mdup deducerea obligaiilor curenteD !i
ratele curente5 adic?
-, % '0 S.
r
=
unde? 8. 'B '0
r
+ =
!orma relativ se deter$in ca raport procentual 7ntre cele dou $ri$i $enionate anterior?
1((
-,
'0
-S.
r
=
4or$ele legale prevd un interval de siguran "inanciar cuprins 7ntre *(A !i 1((A.
(C So*$2(#*#,2,+2 !#26#2&= 3+ ,+&A+ A+%#" $soar capacitatea unei "ir$e de a acoperi pe ter$en
$ediu ratele curente. Cor$ele solvabilitii "inanciare pe ter$en $ediu sunt?
!orma absolut se calculeaz ca di"eren 7ntre activele r$ase Mdup deducerea obligaiilor curente !i
ratelor la creditele pe ter$en lungD M'0
rZ
D !i ratele scadente $edii M-,:D5 adic?
-,: % '0 S:
Z r
=
!orma relativ se deter$in ca raport procentual 7ntre cele dou $ri$i precizate $ai sus5 adic?
1((
-,:
'0
-S:
Z r
=
-ata gradului de siguran "inanciar este prevzut tot 7ntre *(A !i 1*(A.
6C So*$2(#*#,2,+2 !#26#2&= 3+ ,+&A+ *"< $soar capacitatea unei "ir$e de a ra$bursa la scaden
ratele curente a"erente 7$pru$uturilor pe ter$en lung. Cor$ele de expri$are ale solvabilitii pe ter$en lung
sunt?
!orma absolut se deter$in ca di"eren 7ntre solvabilitatea $edie MS:D !i ratele curente pe ter$en lung
M-,8D5 adic?
-,8 % S: S8 =
!orma relativ se calculeaz ca un raport procentual 7ntre cele dou $ri$i precizate $ai sus5 adic?
1((
-,8
S:
-S8 =
Bntervalul de siguran "inanciar este cuprins 7ntre *(A !i 1*(A.
Hntruc6t S, '-.S S' nu a contractat 7n perioada analizat nici un credit pe ter$en $ediu !i lung5 nu
a$ putut calcula solvabilitatea !i ratele solvabilitii 7n nici una din cele trei "or$e.
2(
%B. 0tr6ncea5 'naliz "inanciar5 ;d. Dacia5 ,lu3%4apoca5 2(((5 p. 1)551))
4*
CAPITOLUL 9
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR
9.4. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR
4oiunea de ec+ilibru 7n teoria econo$ic are se$ni"icaii $ultiple. Hntr%o "or$ul general5
ec+ilibrul econo$ico%"inanciar la nivelul "ir$ei se realizeaz atunci c6nd se recupereaz integral $i3loacele
consu$ate5 respectiv c6nd veniturile sunt egale cu c+eltuielile. ase$enea 7nelegere are un caracter
reducionist pentru c nu pune 7n eviden legtura ansa$blului cu co$ponentele ec+ilibrului general5 cu
strile pariale ale lui. 'st"el 7n cadrul egalitii generale dintre venituri !i c+eltuieli5 trebuie avut 7n vedere
c5 7n "apt5 aceasta 7nsea$n recuperarea $i3loacelor consu$ate5 dar !i realizarea unui pro"it5 care s per$it
constituirea surselor necesare "inanrii unor activiti sau stingerii unor obligaii.
21
;c+ilibrul "inanciar este o "or$ de $ani"estare a ec+ilibrului $icroecono$ic !i presupune asigurarea
unei per$anente corelaii 7ntre 7ncasri !i pli. Bnstru$entul principal de realizare a ec+ilibrului "inanciar
este bugetul de venituri !i c+eltuieli.
;c+ilibrul "inanciar este o stare econo$ic a unei 7ntreprinderi5 care expri$ egalitatea sau
coincidena dintre resursele "inanciare necesare pentru 7ndeplinirea activelor !i aciunilor din plan !i
posibilitile de constituire a acestor resurse din rezultatele econo$ice proprii !i din resursele "inanciare
centralizate.
22
;c+ilibrul "inanciar este o co$ponent a ec+ilibrului general al "ir$ei !i care 7$brac dou "or$e?
E ec+ilibrul "inanciar al activitii
E ec+ilibrul investiional5 adic 7ntre resursele "inanciare !i utilizrile acestora
2C E6@#*#(&"* !#26#2& 2* 26,#$#,=?## vizeaz dou coordonate !i anu$e?
) n faza planificrii financiare5 ec+ilibrul se re"lect 7n anexa (1 % T0ugetul activitii generale25 a
bugetului de venituri !i c+eltuieli
) n faza de execuie financiar5 ec+ilibrul este evideniat 7n contul de pro"it !i pierdere !i se poate
desco$pune 7n trei co$ponente ast"el?
ec+ilibrul activitii de exploatare privit ca egalitate 7ntre veniturile ML;D !i c+eltuielile de exploatare
M,;D?
L; W ,;
^ ec+ilibrul activitii "inanciare pus 7n eviden de egalitatea 7ntre veniturile "inanciare MLCD !i
c+eltuielile "inanciare M,CD?
LC W ,C
^ ec+ilibrul activitii excepionale5 re"lectat de egalitatea 7ntre veniturile excepionale ML;VD !i
c+eltuielile excepionale M,;VD?
L;V W ,;V
;c+ilibrul "inanciar al activitii unei "ir$e poate "i evideniat cu a3utorul unei $atrici a rezultatelor5
prezentat 7n "igura ).15:atricea rezultatelor5 ast"el?
% ele$entele situate pe diagonala principal reprezint rezultatele inter$ediare. ;cuaiile ec+ilibrului
"inanciar sunt ur$toarele?
MaD -; W ( _ L; / ,; W (
MbD -C W ( _ LC / ,C W (
McD -,; W ( _ L,- / ,,- W (
MdD -;V W ( _ L;V / ,;V W (
21
%D. :rgulescu !.c.5 'naliza econo$ico%"inanciar a 7ntreprinderii5 ;d. ;cono$ic5 0ucure!ti5 1&&45 p. 2))%2)*
22
%P. :6lco$ete !.a.5 ,oncepte5 $etode !i te+nici 7n $icroecono$ie5 ;d. Ouni$ea5 Ba!i5 1&&45 p. 132
4&
MeD -0; W ( _ L@ / ,@ W (
7n care?
L@ W L;XLCXL;V sau L,-XL;V W L@
,@ W ,;X,CX,;V sau ,,-X,;V W ,@
L@ / veniturile totale
,@ / c+eltuielile totale
Lenituri
,+eltuieli
Lenituri din
exploatare
Lenituri
"inanciare
Lenituri
curente
Lenituri
excepionale
,N;8@=B;8B
@@'8;
,+eltuieli pentru
exploatare
-; V x x ,;
,+eltuieli
"inanciare
x -C x x ,C
,+eltuieli
curente
x V -,; x ,,-
,+eltuieli
excepionale
x V x -;V ,;V
L;4B@=-B
@@'8;
L; LC L,- L;V -0;
Cigura ).15:atricea rezultatelor
@ot 7n "aza de execuie "inanciar5 ec+ilibrul "inanciar poate "i pus 7n eviden prin?
pragul de rentabilitate "izic
pragul de rentabilitate valoric
P&2<"* %+ &+,2(#*#,2,+ !#>#6 re"lect cantitatea de produse "abricate !i v6ndute5 ast"el 7nc6t c+eltuielile s
"ie acoperite integral din venituri.
Hn acest caz5 evaluarea se "ace la nivel de sorti$ent5 7n ur$toarele condiii?
i. preul de v6nzare al sorti$entului este constant
ii. se stabile!te costul variabil pe "iecare unitate de produs
iii. se deter$in su$a c+eltuielilor "ixe totale5 necesare derulrii a"acerilor
'"larea strii de ec+ilibru presupune parcurgerea ur$torilor pa!i?
= calcularea contribuiei $arginale Mc
$
D?
c
$
W p % c
v
unde? p / reprezint preul de v6nzare pe unitatea de produs
c
v
/ reprezint c+eltuieli variabile pe unitatea de produs
= deter$inarea punctului de ec+ilibru?
$
C
(
c
,
Y =
unde? ,
C
/ reprezint c+eltuieli "ixe totale
Y
(
/ reprezint volu$ul "izic de ec+ilibru
.ra"icul punctului de ec+ilibru este redat 7n "igura ).2?
5(
c+eltuieli
venituri
Punctul de Pro"it
ec+ilibru valoric Lenituri

,+eltuieli totale
,+eltuieli variabile
,+eltuieli "ixe


( Y
(
Y Mvolu$ "izicD
Pierderi Punctul de ec+ilibru "izic
Cigura ).25Punctul de ec+ilibru
P&2<"* %+ &+,2(#*#,2,+ $2*o&#6 sau Tprin v6nzri2 se utilizeaz 7n cazul produciei eterogeneF este
acel nivel al cazurilor care acoper integral c+eltuielile "ixe !i o parte a c+eltuielilor variabile.
Hn cele $ai $ulte cazuri5 datorit volu$ului diversi"icat de $r"uri o"erit clientelei5 este aproape
i$posibil esti$area volu$ului "izic pe sorti$ente !i de aceea se utilizeaz a doua $odalitate de deter$inare
a strii generale de ec+ilibru la nivelul "ir$ei !i anu$e prin nivelul valoric al v6nzrilor.
'naliza strii de ec+ilibru presupune clasi"icarea c+eltuielilor "ir$ei 7n dou categorii?
- c+eltuieli "ixe
- c+eltuieli variabile
C@+*,"#+*#*+ !#;+ reprezint o co$ponent a c+eltuielilor totale care nu depind de volu$ul v6nzrilor. Hn
aceast categorie intr c+eltuielile de ad$inistraie5 c+iriile pentru spaiile co$erciale5 a$ortizrile etc.
C@+*,"#+*#*+ $2&#2(#*+ constituie a doua co$ponent a c+eltuielilor totale a cror evoluie este dependent
de variaia volu$ului des"acerilor. Hn aceast categorie include$? salariile personalului operativ5 costul
$r"urilor etc.
Pragul de rentabilitate valoric sau punctul de ec+ilibru presupune parcurgerea ur$toarelor etape?
1. Stabilirea contribuiei $arginale totale M,:D5 ca di"eren 7ntre ci"ra de a"aceri M,'D !i c+eltuielile
variabile totale M,LD5 ast"el?
,: W ,' / ,L
2. ,alcularea contribuiei $arginale la un leu v6nzri M,:LD?
,'
,:
,:L =
3. Deter$inarea punctului de ec+ilibru M,'
(
D?
,:L
,C
,'
(
=
=n volu$ al des"acerilor Mv6nzrilorD situat sub punctul de ec+ilibru nu va acoperi integral c+eltuielile
perioadei de gestiune !i va genera pierderi.
8a S.,. '-.S S.'. vo$ avea ur$toarele rezultate?
4. Co,&#("?#2 A2&<#2*=J
,:
1&&&
W,' / ,LW2#.42(.*3* / 23.*24.*1)W3.5&).(22 $ii lei
,:
2(((
W,' / ,LW4).&)4.&)4 / 42.4(1.#5*W4.5)3.2() $ii lei
,:
2((1
W,' / ,LW)#.*12.34) / 5&.5*#.241W*.225.1(5 $ii lei
..Co,&#("?#2 A2&<#2*= *2 " *+" $M>2&+J
51
1311 5 (
*3* . 42( . 2#
(22 . 5&) . 3
,'
,:
,:L
1&&&
= = =
(&#1 5 (
&)4 . &)4 . 4)
2() . 5)3 . 4
,'
,:
,:L
2(((
= = =
1212 5 (
34) . *12 . )#
1(5 . 225 . *
,'
,:
,:L
2((1
= = =
..P"6,"* %+ +6@#*#(&"J
lei $ii 42( . )(& . 2(
1311 5 (
*&5 . #(1 . 2
,:L
,C
P;
1&&&
= = =
lei $ii *1& . 325 . 2*
(&#1 5 (
43# . #5( . 2
,:L
,C
P;
2(((
= = =
lei $ii *&& . 12( . 51
1212 5 (
*53 . 1&5 . )
,:L
,C
P;
2((1
= = =
Din rezultatele obinute pe perioada analizat se observ c S, '-.S S' ,lu3 s%a situat deasupra
punctului de ec+ilibru5 dar cu o valoare destul de redus5 situaie re"lectat !i prin nivelul pro"itului obinut.
(C E6@#*#(&"* #$+),#?#o2* re"lect cu a3utorul bilanului contabil !i al contului de pro"it !i pierdere5
pe de o parte $odul de asigurare cu resurse "inanciare5 iar pe de alt parte $odul de utilizare a resurselor
"inanciare.
;c+ilibrul investiional are dou co$ponente5 !i anu$e?
) ec+ilibrul investiiei te$porare 7n active circulante Minvestiie ciclicD
) ec+ilibrul investiiei 7n active i$obilizate Minvestiie aciclicD
;c+ilibrul investiiilor ciclice !i aciclice poate "i evideniat cu a3utorul $atricei alocrilor de resurse
M:atricea TB2D5prezentat 7n "igura ).35 ast"el?
=@B8BQR-B
-;S=-S;
Cinanarea
investiiilor
'ctive
i$obilizate
Cinanarea
a"acerilor curente
@@'8
-;S=-S;
M-D Stocuri ,reane
,apitaluri proprii i
11
i
12
i
12
-
1
Patri$oniul public i
21
i
22
i
23
-
2
H$pru$uturi pe ter$en lung i
31
i
32
i
33
-
3
bligaii curente nebancare i
41
i
42
i
43
-
4
@@'8 =@B8BQR-B M=D =
1
=
2
=
3
-CB4
Mrezultatul
"inanriiD
Cigura ).35:atricea TB2 a investiiilor ciclice
7n care?
C- W M-
1
/ i
11
D X M-
2
/ i
21
D X M-
3
/ i
31
D
4C- W M=
2
/ i
42
D X M=
3
/ i
43
D
;cuaiile ec+ilibrului "inanciar vor "i 7n acest caz ur$toarele?
#C E6@#*#(&"* #$+),#?#o2* 6#6*#6
FR G NFR
adic "ondul de rul$ent este egal cu nevoia de "ond de rul$ent.
##C E6@#*#(&"* #$+),#?#o2* 26#6*#6
U
4
GNR
4
1 E#
4.
O #
40
CP O NR
.
1 E#
..
O #
.0
CP O NR
0
1 E#
0.
O #
00
CP O NR
7
1 E#
7.
O #
70
CP
adic resursele alocate pentru "inanarea investiiilor 7n i$obilizri sunt egale cu utilizrile.
52
9... ANALIZA ECHILIBRULUI FLUHURILOR DE TREZORERIE
;c+ilibrul "inanciar expri$ egalitatea dintre sursele "inanciare !i $i3loacele econo$ice de exploatare
!i co$ercializare pe ter$en lung !i scurt.
;c+ilibrul "inanciar depinde de principala sa co$ponent? nevoia de "ond de rul$ent5 indicator a crei
$ri$e este dependent 7n $od direct proporional de ci"ra de a"aceri !i poate "i previzionat 7n "uncie de
politica viitoare a conducerii 7ntreprinderii privind v6nzrile.
;c+ilibrul "luxurilor $onetare sau a "luxurilor de trezorerie evideniaz $odul de trans"or$are
per$anent a activelor circulante 7n lic+iditi care s "ie utilizate 7n onorarea obligaiilor "a de teri.
aD o $odalitate de evideniere a "luxurilor $onetare sau de nu$erar este prezentat 7n anexa 1 la
N...-. 2(391&&#5 7n care "luxul de nu$erar este desco$pus pe ur$toarele seg$ente?
"lux de nu$erar din activitatea de exploatare
"lux de nu$erar din activitatea de investiii
"lux de nu$erar din activitatea "inanciar
"lux de nu$erar din alte activiti
bD o alt $odalitate de evaluare a ec+ilibrului "luxurilor de trezorerie este abaterea trezoreriei nete.
T&+>o&+&#2 +,= ETNC se deter$in ca di"eren 7ntre "ondul de rul$ent !i necesarul de "ond de
rul$ent5 adic?
@4 W C- / 4C-
!ondul de rulment "!R# reprezint partea de resurse "inanciare per$anente a activelor de exploatare
!i se deter$in 7n dou $oduri5 !i anu$e?
G C- W ,apitaluri per$anente / 'ctive i$obilizate
G C- W 'ctive circulante / Datorii pe ter$en scurt
,re!terea "ondului de rul$ent se datoreaz cre!terii volu$ului activelor circulante5 respectiv reducerii
datoriilor pe ter$en scurt.
$ecesarul de fond de rulment "$!R# se calculeaz ca di"eren 7ntre stocuri MSD5 creane M,-D !i titluri
de plasa$ent M@PD pe de o parte !i datoriile totale MD@D5 pe de alt parte5 adic?
4C- W S X ,- X @P / D@
4evoia de "ond de rul$ent depinde de variaia stocurilor !i creanelor pe de o parte !i variaia
datoriilor nebancare pe ter$en scurt pe de alt parte. sporire a nivelului indicatorului poate "i deter$inat
de o cre!tere a stocurilor5 respectiv a creanelor sau de o scdere a obligaiilor nebancare ale agentului
econo$ic.
@rezoreria net 7$brac trei "or$e !i anu$e?
@4 ` (5 adic ave$ un excedent de trezorerie dac "ondul de rul$ent este superior nevoii de "inanat
@4 W (5 adic ave$ un ec+ilibru de trezorerie atunci c6nd "ondul de rul$ent este egal cu nevoia de "ond
de rul$ent
@4 [ (5 adic ave$ un de"icit de trezorerie5 concretizat 7ntr%un sold creditor al contului de banc5
7$pru$uturi pe ter$en scurt5 $ediu sau lung5 7n situaia 7n care "ondul de rul$ent este in"erior nevoii de
"ond de rul$ent
Condul de rul$ent este un senzor al activitii "inanciare $enit s certi"ice existena !i s re"lecte
$aniera 7n care $anage$entul "ir$ei 7n"ptuie!te ec+ilibrul pe ter$en scurt.
'naliza trezoreriei 7n cazul S.,. '-.S S.'. a dus la obinerea ur$toarelor rezultate?
N+6+)2&"* %+ !o% %+ &"*A+,
4C-
1&&&
W).*35.3&3X5.)&&.523 / 1(.222.#21W2.312.1&5 $ii lei
4C-
2(((
W&.)*&.*&&X).(&*.442 / 13.*33.(43W1.&55.2&* $ii lei
53
4C-
2((1
W11.*34.)#3X#.(1#.243 / 15.**5.3(1W2.&)).)15 $ii lei
Fo%"* %+ &"*A+,
C-
1&&&
W,P / 'BW1(.)53.)3( / *.11(.25)W2.543.3#4 $ii lei
C-
2(((
W,P / 'BW11.355.(4& / &.231.433W2.123.)1) $ii lei
C-
2((1
W,P / 'BW15.(54.4*4 / 1(.#&*.5##W4.255.&(# $ii lei
T&+>o&+&#2 +,=
@4
1&&&
WC- / 4C-W2.543.3#4 / 2.312.1&5W231.1#& $ii lei
@4
2(((
WC- / 4C-W2.123.)1) / 1.&55.2&*W1)*.31* $ii lei
@4
2((1
WC- / 4C-W4.255.&(# / 2.&)).)15W1.2*&.2&2 $ii lei
Din rezultatele obinute la S, '-.S S' ,lu3 pe parcursul perioadei analizate5 rezult ur$toarele?
- excedente $onetare 7n toi anii analizai5 c6nd "ondul de rul$ent este superior nevoii de "inanare5 datorit
unui surplus de nu$erar din activitatea de exploatare care a "inanat insu"iciena $onetar din alte
activiti
- rezultatul acestor excedente poate "i explicat !i printr%o activitate de investiii $ai $ic
9.0. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT
;valuarea riscului intrrii !i $eninerii 7n a"aceri a "ir$ei pe o pia concurenial presupune
utilizarea unor $etode statistice 7ntre care pe ter$en scurt $enion$ $etoda scorurilor sau Tcredit%scoring2.
Sinta acestei $etode este de a stabili pentru "iecare "ir$ un indicator de sintez denu$it Tscor25 care s
per$it esti$area strii de "ali$ent a "ir$ei.
=nul dintre $odelele de analiz al strii de "ali$ent este $odelul 'lt$an5 denu$it !i $odelul TQ2.
%odelul Altman este un $odel statistico%$ate$atic de prognoz a strii de "ali$ent a "ir$elor5 "iind
dezvoltat 7n S.=.'.5 7n anul 1&)*5 de pro"esorul 'lt$an.
23
:odelul TQ2 cuprinde cinci variabile considerate a
"i cele $ai reprezentative substri "inanciare ale unei co$panii. ,u a3utorul acestui $odel5 pro"esorul 'lt$an
a reu!it s prevad aproxi$ativ #5A din "ali$entele unor "ir$e cu aproxi$ativ doi ani 7naintea producerii
acestora.
24

,oe"icienii variabilelor selectate au "ost stabilii 7n ur$a analizei strii econo$ice !i "inanciare a unui
nu$r $are de "ir$e5 dintre care unele au dat "ali$ent.
:odelul TQ2 se prezint ast"el?
Z G 4,.H
4
O 4,7H
.
O 0,0H
0
O /,9H
7
O 4,/H
8
unde?
variabila H
4
este $sura "lexibilitii "ir$ei !i se deter$in ca raport 7ntre capitalul circulant Mactive
circulante de exploatare / pasive circulante de exploatareD MK,D sau "ond de rul$ent MC-D5 !i activul
bilanier M'0D?
'0
C-
V sau
'0
K,
V
1 1
= =
variabila H
.
reprezint rata auto"inanrii activelor totale !i se deter$in ca raport 7ntre pro"itul reinvestit
MP-BD !i activul bilanier?
'0
P-B
V
2
=
23
%'. 4eagoe5 T:etode de evaluare a riscurilor de "ali$ent25 @ribuna ;cono$ic nr. 4#5 0ucure!ti5 1&&2
24
%.. Lintil5 T;valuarea statistic a riscului de "ali$ent25 @ribuna ;cono$ic nr. *5 0ucure!ti5 1&&)5 p. 43
54
Pro"itul reinvestit se deter$in ca di"eren 7ntre rezultatul net al exerciiului M-4;D !i dividendele
acordate acionarilor MDBLD5 adic?
P-B W -4; / DBL
variabila H
0
reprezint rata rentabilitii econo$ice !i se calculeaz ca raport 7ntre rezultatul brut al
exerciiului !i activul bilanier?
'0
-0;
V
3
=
variabila H
7
pune 7n eviden capacitatea de 7ndatorare a "ir$ei !i se calculeaz ca raport 7ntre valoarea de
pia a aciunilor M,SLPD !i datoriile pe ter$en $ediu !i lung MD@:8D ale "ir$ei?
D@:8
,SLP
V
4
=
Pentru "ir$ele necotate la burs5 valoarea de pia a aciunilor va "i egal cu capitalul social.
variabila H
8
$soar randa$entul activelor !i se calculeaz ca raport 7ntre ci"ra de a"aceri M,'D !i activul
bilanier M'0D?
'0
,'
V
5
=
Hn "uncie de scorul realizat5 "ir$ele se ierar+izeaz pe trei nivele5 !i anu$e?
nivelul B? "ir$e solvabile pentru
D M35 Q +
nivelul BB? "ir$e cu di"iculti "inanciare te$porare pentru
3D F M15* Q
nivelul BBB? "ir$e "ali$entare pentru
15*D F M% Q
Hntre dezavanta3ele aplicrii acestei $etode a$inti$?
utilizarea unor in"or$aii Tistorice2
contabilizarea di"erit a $i!crii patri$oniului
contabilitate Tcreativ2
evaluri contabile dep!ite
:odelul pro"esorului 'lt$an poate "i aplicat cu bune rezultate pentru "ir$ele cotate la bursa de
valori.
8a S.,. '-.S S.'. vo$ avea ur$toarele rezultate ale variabilelor pentru deter$inarea $odelului
TQ2?
4. F*+;#(#*#,2,+2 !#&A+#J
'0
D@S % ',
V
1
=
1(&& 5 (
*#& . (21 . 21
#21 . 222 . 1( &1) . 534 . 12
V
1&&& 1
=

=
(#)* 5 (
2#* . 4)( . 25
(43 . *33 . 13 341 . #** . 15
V
2((( 1
=

=
(&4& 5 (
)() . 2)1 . 31
3(1 . **5 . 15 &1) . *51 . 1*
V
2((1 1
=

=
.. R2,2 2",o!#2?=&## 26,#$+*o& ,o,2*+J
'0
DBL % -4;
V
2
=
((*& 5 (
*#& . (21 . 21
3#( . (3& . 2 *#2 . 22) . 2
V
1&&& 2
=

=
(2#3 5 (
2#* . 4)( . 25
#53 . 141 . 3 3&# . *3) . 3
V
2((( 2
=

=
55
15** 5 (
)() . 2)1 . 31
*#) . (51 . 2 4#4 . (15 . #
V
2((1 2
=

=
0. R2,2 &+,2(#*#,=?## +6ooA#6+J
'0
-0;
V
3
=
1#*4 5 (
*#& . (21 . 21
(*) . #5( . 3
V
1&&& 3
= =
2431 5 (
2#* . 4)( . 25
)31 . 1** . )
V
2((( 3
= =
25)) 5 (
)() . 2)1 . 31
1(4 . (22 . *
V
2((1 3
= =
7. C2326#,2,+2 %+ B%2,o&2&+J
D@:8
,S
V
4
=
Hntruc6t "ir$a nu a contractat 7n perioada analizat nici un credit pe ter$en $ediu sau lung5 nu a$
putut calcula valorile pentru variabila V
4
din $odelul 'lt$an. Prin ur$are5 variabila V
4
va lua valoarea (.
8. R2%2A+,"* 26,#$+*o&J
'0
,'
V
5
=

3(44 5 1
*#& . (21 . 21
*3* . 42( . 2#
V
1&&& 5
= =
*44) 5 1
2#* . 4)( . 25
&)4 . &)4 . 4)
V
2((( 5
= =
1)&2 5 2
)() . 2)1 . 31
34) . *12 . )#
V
2((1 5
= =
Lariabila TQ2 din $odelul 'lt$an va avea ur$toarele valori?
(3#5 5 2 3(44 5 1 ( 5 1 ( ) 5 ( 1#*4 5 ( 3 5 3 ((*& 5 ( 4 5 1 1(&& 5 ( 2 5 1 Q
1&&&
= + + + + =
###2 5 2 *44) 5 1 ( 5 1 ( ) 5 ( 2431 5 ( 3 5 3 (2#3 5 ( 4 5 1 (#)* 5 ( 2 5 1 Q
2(((
= + + + + =
3522 5 3 1)&2 5 2 ( 5 1 ( ) 5 ( 25)) . ( 3 5 3 15** 5 ( 4 5 1 (&4& 5 ( 2 5 1 Q
2((1
= + + + + =
'ceste date sunt centralizate 7n tabelul ).15 :odelul de analiz a riscului 1'lt$an2
@abelul ).15 :odelul de analiz a riscului 1'lt$an2
D;4=:B-; B4DB,'@-B SB:08 1&&* 1&&& 2(((
Clexibilitatea "ir$ei V
1
(51(&& (5(#)* (5(&4&
-ata auto"inanrii activelor totale V
2
(5((*& (5(2#3 (515**
-ata rentabilitii econo$ice V
3
(51#*4 (52431 (525))
,apacitatea de 7ndatorare V
4
( ( (
-anda$entul activelor V
5
153(44 15*44) 251)&2
V2&#2(#*2 Z .,/0:8 .,:::. 0,08..
5)
Evolutia variabilei %&% din modelul Altman la SC ARGOS SA
2+0375
2+7772
3+3522
0 0+5 1 1+5 2 2+5 3 3+5 4
1999
2000
2001
-aria$ila ./.
Cigura ).45 ;voluia variabilei Q din $odelul 'lt$an
Dup cu$ se observ !i din gra"ic5 7n anii 1&&& !i 2((( valoarea variabilei 1Q2 s%a situat 7n intervalul
de siguran \15* F 3]5 "ir$a av6nd 7n ace!ti ani u!oare di"iculti "inanciare5 dar adopt6nd o strategie
corespunztoare pentru relansarea activitii5 7n anul ur$tor5 2((15 a 7nregistrat o cre!tere dep!ind valoarea
de 35 a3ung6nd la 3535225 ceea ce 7nsea$n c "ir$a are un risc redus de "ali$ent 7n perioada ur$toare.
5#
CAPITOLUL :
CONCLUZII I PROPUNERI
:.4 Co6*">## 3&#$#% 26,#$#,2,+2 %+)!=D"&2,= %+ SC ARGOS SA
Hn perioada analizat 1&&& / 2((1 activitatea des"!urat de S, '-.S S' ,lu3%4apoca a 7nregistrat
unele "luctuaii at6t cresctoare5 c6t !i descresctoare datorit "actorilor interni !i externi care au avut
in"luen asupra activitii 7ntreprinderii.
Datorit co$petitivitii !i experienei 7n do$eniu a ec+ipei $anageriale5 societatea co$ercial a
7nregistrat un proces continuu de dezvoltare !i $odernizare. 'ceasta se observ prin diversi"icarea
sorti$entelor de produse "inite5 prin capacitatea de producie tot $ai $are a produselor !i nu 7n ulti$ul r6nd5
prin calitatea produselor tot $ai bun.
'st"el s%a realizat $odernizarea structurii organizatorice !i de producie 7n vederea cre!terii e"icienei
econo$ice5 prin a$ena3area unor spaii noi de producie5 extinderea capacitii de producie !i realizarea unei
noi structuri organizatorice a Departa$entului de 'sigurare a ,alitii. 'ceasta din ur$ se datoreaz !i
"aptului c S, '-.S S' a reu!it obinerea certi"icrii Siste$ului de 'sigurare a ,alitii BS / &((1 7n
luna $ai 2(((.
Hn ur$a obinerii certi"icatului de calitate BS / &((1 se a!teapt !i o 7$buntire $a3or a i$aginii
"ir$ei care !i p6n acu$ s%a bucurat de o bun apreciere 7n r6ndul consu$atorilor.
;xtinderea volu$ului de des"acere pe piaa intern s%a realizat prin diversi"icarea $odurilor de
distribuie !i 7$buntirea clauzelor din contractele de v6nzare%cu$prare !i adaptarea coleciei proprii la
cerinele pieei.
;xtinderea capacitii de producie pentru export s%a realizat prin dezvoltarea unei grupe existente la
zona @riu$p+ !i crearea unei grupe noi la zona PlaEtex.
'ctivitatea de investiii a 7nregistrat o cre!tere continu de la 7n"iinarea societii !i p6n 7n prezent.
'ceste investiii nu au putut "i acoperite 7n 7ntregi$e de lic+iditile obinute din v6nzarea produselor5 "iind
necesar obinerea unor contracte de 7$pru$uturi de la banc pe ter$en scurt.
,ontractele de 7$pru$uturi de la banc au avut o in"luen negativ asupra activitii "inanciare
datorit dob6nzilor $ari percepute la creditele acordate.
Pe toat perioada analizat5 S, '-.S S' a 7nregistrat per"or$ane econo$ico%"inanciare notabile5
7nc+eind activitatea 7n "iecare an cu pro"it5 lucru ce a per$is !i repartizarea unor dividende la acionari.
Hn concluzie5 pute$ a"ir$a c S, '-.S S' este o "ir$ pro"itabil5 rentabil !i co$petitiv at6t pe
piaa naional5 c6t !i pe cea extern.

:.. P&o3"+&# 6" 3&#$#&+ *2 26,#$#,2,+2 $##,o2&+ 2 SC ARGOS SA
Poziia actual pe pia a societii co$erciale este c6!tigat de raportul atractiv pre / calitate al
produselor5 dar ea va putea "i $eninut !i consolidat doar dac se va extinde activitatea !i se vor pune
bazele unei reele e"iciente de des"acere. 8ipsa reelei proprii de des"acere !i lipsa unei activiti susinute de
$arGeting poate duce la scderea cotei de pia a societii.
Pro$ovarea unor tineri speciali!ti 7n pro"ilul $arGeting / des"acere ar putea 7$bunti acest
co$parti$ent5 obin6nd rezultate care s duc la cre!terea lic+iditilor !i la scderea 7$pru$uturilor pe
ter$en scurt.
'naliza "inanciar a ec+ilibrului "inanciar5 precu$ !i a celei pe baz de bilan5 a devenit 7n prezent o
necesitate stringent pentru orice 7ntreprinztor care dore!te s cunoasc 7n pro"unzi$e $ecanis$ul cas+%
"lo>%ului a"acerilor sale.
5*
Hn econo$ia de pia5 analiza econo$ico%"inanciar ocup un loc deosebit de i$portant5 "iind $etoda
obiectiv de evaluare !i prezentare a societilor co$erciale din punct de vedere econo$ic !i "inanciar 7n
scopul identi"icrii punctelor "orte !i a celor slabe ale respectivelor societi.
Hn al doilea r6nd5 analiza econo$ico%"inanciar prin $etodele sale practice constituie un instru$ent al
$anage$entului "ir$elor 7ntruc6t o"er soluii practice 7n prevenirea !i rezolvarea proble$elor 7n do$eniile
cu lipsuri !i5 7n acela!i ti$p5 o"er posibiliti de $ani"estare a aciunilor pozitive 7n cadrul "ir$elor.
Hn acest scop se propune 7n"iinarea unui co$parti$ent de analiz econo$ico%"inanciar5 care s
colaboreze 7n condiii de e"icien cu co$parti$entul de contabilitate !i s pregteasc periodic rapoarte cu
privire la evaluarea activitii productive des"!urate de "ir$.
'cest co$parti$ent de analiz ar trebui s ur$reasc 7n $od operativ !i siste$atic nivelul
indicatorilor ce relev e"iciena5 calitatea5 pro"itabilitatea !i rentabilitatea activitii "ir$ei5 s pregteasc
rapoarte tri$estriale sau se$estriale de evaluare a acestor indicatori !i s raporteze rezultatele obinute
$anagerului "ir$ei.
Hn concluzie5 pute$ a"ir$a c S, '-.S S' are toate resursele necesare pentru a se dezvolta !i a
deveni o "ir$ puternic !i co$petitiv.
5&
ANEHA 4JB#*2,"* 6o,2(#* 3+ 2## 4LLL-.//4
JUDEULJ ,8=O FORMA DE PROPRIETATEJ P-BL'@R
UNITATEAJ S, '-.S S' ACTIVITATEA PREPONDERENTJ
ADRESAJ loc. ,lu3%4apoca5 str. . .+ibu nr. 2(%24 B4D=S@-B; (1
TELEFONJ ()4%1&52&25 FAHJ ()4%1&)*33 COD GRUP CAENJ 1#5
NR. REGISTRUL COMERULUIJ O912915491&&1 CODUL FISCALJ - 2(1454
BILAN
Hnc+eiat la 31.VBB.1&&&5 2((( !i 2((1
& mii lei &
ACTIV
N&.
&%.
So*% *2J
04.4..4LLL 04.4.../// 04.4...//4
A B 4 . 0
A
C
T
I
V
E

I
M
O
B
I
L
I
Z
A
T
E
IMOBILIZRI NECORPORALE
,+eltuieli de constituire !i de cercetare %
Dezvoltare Mct. 2(1X2(3%2*(1%2*(3%2&(ZD
(1 % % %
'lte i$obilizri Mct. 2(5X2(#X2(*%2*(5%2*(#%2*(*%
2(&ZD
(2 53.3*) 42.5&2 3#.(42
B$obilizri necorporale 7n curs Mct. 23(%2&3ZD (3 % % %
TOTAL Mrd. (1 la (3D (4 53.3*) 42.5&2 3#.(42
IMOBILIZRI CORPORALE
@erenuri Mct. 211%2*1(%2&1ZD
(5 )#*.42# )#*.42# )#*.42#
,ldiri Mct. 2121%2*11%2&1ZD1 () 2.)*4.2() 2.#(3.(13 3.413.33*
;c+ipa$ente te+nologice
Mct. 2122%2*12%2&1ZD
(# 3.&)).51( 4.3&1.*#( 4.#*4.&&(
:i3loace de transport
Mct. 2124%2*14%2&1ZD
(* 11).44( #).21* #*.(43
'lte $i3loace "ixe
Mct. 2123X2125X212)%2*13%2*15%2*1)%2&1ZD
(& 225.(22 431.#&& #(3.*(1
B$obilizri corporale 7n curs
Mct. 231%2&3ZD
1( 1&).#)3 )44.25# )&#.*43
TOTAL Mrd. (5 la 1(D 11 #.*)#.3)* *.&25.5*4 1(.35).442
IMOBILIZRI FINANCIARE-TOTAL
Mct. 2)1X2)2X2)3X2)#X2)&Z%2&)ZD
12 1*&.5(2 2)3.25# 4(5.(&3
I. ACTIVE IMOBILIZATE 1 TOTAL
Mrd. (4 X 11 X 12D
13 *.11(.25) &.231.433 1(.#&*.5##
A
C
T
I
V
E

C
I
R
C
U
L
A
N
T
E
S@,=-B
Stocuri de $aterii pri$e5 $ateriale consu$abile5 obiecte
de inventar5 baraca$ente Mct. 3((X3(13(*X321X323%
32232*%3&(a3&1%3&2D
14 2.3*(.5#* 3.*3).*22 3.)13.)1&
StocSStocuri a"late la teri
Mct. 351X352X354X35)X35#X35*%3&5D
15 #.12) 42.2)3 2(.25#
Producie 7n curs de execuie Mct. 331X332%3&3D 1) )2&.1&* &)1.3#* 1.3)#.#52
Se$i"abricate5 produse "inite5 produse reziduale Mct.
341X345X34)34*%3&4D
1# 3.2)(.&1( 4.1*1.&)2 ).(&2.44&
'ni$ale Mct. 3)13)*%3&)D 1* % % %
:r"uri Mct. 3#13#*%442*ZZZ %3&#D 1& 52&.3*4 )15.#11 #((.5#5
'$bala3e Mct. 3*13**%3&*D 2( 2*.1&# 51.#)3 4(.(21
TOTAL Mrd. 14 la 2(D 21 ).*35.3&3 &.)*&.*&& 11.*34.)#3

)(
A
C
T
I
V
E

C
I
R
C
U
L
A
N
T
E
ALTE ACTIVE CIRCULANTE
Curnizori / debitori Mct. 4(&D
22 15.5)2 1*.&)) 255.&4*
,lieni !i conturi asi$ilate
Mct. 411X413X41)X41*%4&1D
23 2.)#&.#51 3.#55.315 4.&**.#&4
'lte creane
Mct. 4111ZZZZX425X431X431ZZX43#ZZX42*2X
X43*2X441ZZX4424X442*ZZX444ZZX445X
X44)ZZX44#ZZX44*2X44*4X451ZZX45*1X
X4)1X4)1X4)3%4&5%4&)D
24 1.#55.))1 1.&24.*5* 1.4*3.532
Decontri cu asociaii privind capitalul
Mct. 45)D
25 % % %
@itluri de plasa$ent
Mct. 5(2X5(3X5(5X5()X5(*%5&(ZD
2) % % %
,onturi la bnci 7n lei Mct. 5121D 2# % % 2(2.*)*
,onturi la bnci 7n devize5 7n ar
Mdin ct. 5124D
2* 1.215.2&4 2#1.3(* %
,onturi la bnci 7n devize5 7n strintate
Mdin ct. 5124D
2& % % %
,asa 7n lei Mct. 5311D 3( 1.()) 3.(2) 1.&&1
,asa 7n devize Mct. 5314D 31 14 % %
'creditive 7n lei Mct. 5411D 32 % % %
'creditive 7n devize Mct. 5412D 33 % % %
Lalori de 7ncasat Mct. 511D 34 5.(*5 *.1*# %
'lte valori Mct. 5125X512)X51*#X532X542D 35 2#.(&( 11).#*2 *4.11(
TOTAL Mrd. 22 la 35D
3) 5.)&&.523 ).(&*.442 #.(1#.243
II. ACTIVE CIRCULANTE 1 TOTAL Mrd. 21 X 3)D 3# 12.534.&1) 15.#**.341 1*.*51.&1)
CONTURI DE REGULARIZARE
I ASIMILATE
,+eltuieli 7nregistrate 7n avans Mct. 4#1D
3* #2.43* 13#.)5* *&.&(4
Decontri din operaii 7n curs de clari"icare Mct. 4#3ZZD 3& % % %
Di"erene de conversie / activ Mct. 4#)D 4( 3(4.2)& 3(2.*4) 1.521.2(&
III. CONTURI DE REGULARIZARE I
ASIMILATE 1 TOTAL Mrd. 3* la 4(D
41 3#).#(# 44(.5(4 1.)11.113
IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA
OBLIGAIUNILOR Mct. 1)&D
42 % % %
TOTAL ACTIV Mrd. 13X3#X41X42D 43 21.(21.*#& 25.4)(.2#* 31.2)1.2#*
)1
%$ii lei%
PASIV
N&.
&%.
So*% *2J
04.4..4LLL 04.4.../// 04.4...//4
A B 4 . 0
C
A
P
I
T
A
L
U
R
I

P
R
O
P
R
I
I
,apital social5 din care? 52 #.*&2.&(( #.*&2.&(( #.*&2.&((
% capital subscris vrsat Mct. 1(12D 53 #.*&2.&(( #.*&2.&(( #.*&2.&((
Patri$oniul regiei Mct. 1(15.(1 54 % % %
,ontul 7ntreprinztorului individual Mct. 1(*D 55 % % %
Pri$e legate de capital Mct. 1(4D 5) % % %
Di"erene din reevaluare
Mct. 1(5D
Sold creditor 5# % % %
Sold debitor 5* % % %
-ezerve Mct. 1()D 5& )((.352 &(&.#*3 1.2)2.*)4
-;Q=8@'@=8 -;P-@'@
Pro"itul nerepartizat Mct. 1(#D
)( % % %
Pierderea neacoperit Mct. 1(#D )1 % % %
-;Q=8@'@=8 ;V;-,BSB=8=B
Pro"it Mct. 121D
)2 2.22).*#5 3.*3).3&4 #.(15.4##
Pierdere Mct. 121D )3 % % %
-epartizarea pro"itului Mct. 12&D )4 2.22).*#5 3.*3).3&4 #.(15.4##
'lte "onduri Mct.11*D )5 2.12#.#45 2.52(.542 5.*#5.#*)
Subvenii pentru investiii Mct. 131D )) 32.)33 31.*24 22.&34
Provizioane regle$entate Mct. 141D )# % % %
I. CAPITALURI PROPRII 1 TOTAL
Mrd. 52X54 la 5#%5*X5&X)(%)1X)2%)3%)4X)5 la )#D
)* 1(.)53.)3( 11.355.(4& 15.(54.4*4
Patri$oniul public Mct. 1(15.(2D )& % % %
CAPITALURI 1 TOTAL Mrd. )* X )&D #( 1(.)53.)3( 11.355.(4& 15.(54.4*4
II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI
I CHELTUIELI Mct. 151D
#1 % 2(#.##2 351.542
D
A
T
O
R
I
I
H$pru$uturi !i datorii asi$ilate Mct. 1)1X1)2X1))X
1)#X1)*X X512ZZZX 512&ZZZZX 51*)X 51&D
#2 1.&1&.4&5 2.*#(.4## ).1)&.#)*
Curnizori !i conturi asi$ilate
Mct. 4(1X4(3X4(4X4(5X4(*D
#3 #&).3)5 3.(35.*4# 2.212.25)
,lieni / creditori Mct. 41&D #4 1.#14.24# 13.22) 44.)#)
'lte datorii Mct.112X421X423 X424X42) XX42#X42*1
X431X43#X43*1X441ZZZX
X4423X442*ZZZX444ZZZX44)ZZZX
X44#ZZZX44*1X44*3X44*5X451ZZZX
X455ZZZX45#X45*2X4)2X5(&D
#5 5.#&2.)14 #.&13.4&3 #.45*.)(1
III. DATORII 1 TOTAL Mrd. #2 la #5D #) 1(.222.#21 13.*33.(43 15.**5.3(1

CONTURI DE REGULARIZARE
I ASIMILATE
Lenituri 7nregistrate 7n avans Mct. 4#2D
## 21.#)4 1##.112 121.#(5
Decontri din operaii 7n curs de clari"icare
Mct. 4#3ZZZD
#* % % %
Di"erene de conversie / pasiv Mct. 4##D #& 123.#)4 &5.(#4 2((.11)
IV. CONTURI DE REGULARIZARE
I ASIMILATE 1 TOTAL Mrd. ## la #&D
*( 145.52* 2#2.1*) 321.*21
TOTAL PASIV Mrd. #( X #1 X #) X *(D *1 21.(21.*#& 25.4)(.2#* 31.2)1.)()
ZD ,onturi de repartizat dup natura ele$entelor respective
)2
ZZD
ZZZD
ZZZZD
Solduri debitoare ale conturilor respective
Solduri creditoare ale conturilor respective
,onturile respective se utilizeaz nu$ai de cooperativele de credit
'D:B4BS@-'@-5 H4@,:B@5
BIBLIOGRAFIE
)3
4. B=,&M6+2 I., B=,&M6+2 M., B2&( A., To%+2 N. % T'naliza%diagnostic !i evaluarea societii
co$erciale25 ;ditura Dacia5 ,lu3%4apoca5 1&&*.
.. B=,&M6+2 I. % T'naliza econo$ic !i "inanciar a societilor co$erciale25 ;ditura ;@'5 ,lu3%4apoca5
1&&).
0. B=,&M6+2 I. % T'naliz "inanciar25 ;ditura Dacia5 ,lu3%4apoca5 2(((.
7. B=,&M6+2 M. % T'naliza "inanciar%$onetar25 ;ditura Dacia5 ,lu3%4apoca5 2(((
8. B=,&M6+2 M., B=,&M6+2 I., B2&( A., To%+2 N. % TDiagnosticul econo$ic al "ir$ei25 -evista @ribuna
;cono$ic nr. 155 0ucure!ti5 1&&&
9. C=#23 I., B=,&M6+2 I. % T'naliza econo$ic !i "inanciar a "ir$elor industriale25 =niversitatea 10abe!%
0olEai25 ,lu3%4apoca5 1&&3.
:. D+262" A. % T0ilanul contabil / $odele de analiz25 ;ditura Bntelcredo5 Deva5 2(((
K. G+o&<+)6" N. % T'naliza bilanului contabil25 ;ditura ;cono$ic5 0ucure!ti5 1&&&
L. G#"&<#" A. % T:ecanis$ul "inanciar al 7ntreprinztorului25 ;ditura Dacia5 ,lu3%4apoca5 1&&5
4/. H#<<#) R.C. / T'nalEsis "or Cinancial :anage$ent25 Br>in5 No$e>ood5 N. 0oston5 :'.5 =S'5 1&&2
44. ID!=+)6" A., "?" A. % TPractica evalurii econo$ice a 7ntreprinderii25 0uletin econo$ic legislativ5
@ribuna ;cono$ic nr. 25 0ucure!ti5 1&&5
4.. L2>=& I., B=,&M6+2 I. % T'naliza econo$ico%"inanciar a 7ntreprinderilor25 ;ditura Bntelcredo5 Deva5
1&&#
40. M=&<"*+)6" D. D.6. % T'naliza econo$ico%"inanciar a 7ntreprinderii25 Supli$ent la revista T@ribuna
;cono$ic25 0ucure!ti5 1&&4
47. MM*6oA+,+ P. D.2. % T,oncepte5 $etode !i te+nici de $icroecono$ie25 ;ditura Ouni$ea5 Ba!i5 1&*4
48. M#@2# I. D.2. % T'naliza situaiei "inanciare a agenilor econo$ici25 ;ditura :irton5 @i$i!oara5 1&&#
49. N+2<o+ A. % T:etode de evaluare a riscurilor de "ali$ent25 @ribuna ;cono$ic nr. 4#5 0ucure!ti5 1&&2
4:. O3&+2 I. % T0azele contabilitii25 ;ditura Bntelcredo5 Deva5 1&&*
4K. PM,+2 I.P. D.2. % T,ontabilitatea "inanciar a agenilor econo$ici din -o$6nia2 ;ditura Bntelcredo5
Deva5 1&&&
4L. S,26" I. % TCinane25 ;ditura ;cono$ic5 0ucure!ti5 1&&#
./. S,=+)6" C., ID!=+)6" A., B=#6"D# A. % T'naliza econo$ico%"inanciar25 ;ditura ;cono$ic5 0ucure!ti5
1&&)
.4. ToA2 M., C@#$"*+)6" M. % T.+id pentru diagnostic !i evaluare a 7ntreprinderii25 ;ditura ,;,,'-5
0ucure!ti5 1&&3
... V#,#*= G. % T;valuarea sintetic a riscului de "ali$ent25 @ribuna ;cono$ic nr. *5 0ucure!ti5 1&&)
.0. Cor$ularul bilanului contabil a"erent exerciiilor "inanciare 1&&*5 1&&&5 2(((
.7. H.G.R. &. :/7 din 22.12.1&&3 pentru aprobarea unor $suri de executare a 8egii contabilitii nr.
*291&&15 publicat 7n :.. nr. 3(3 din 22.12.1&&3
.8. H.G.R. &. 7/0 din 1&.(5.2((( privind reevaluarea i$obilizrilor corporale5 publicat 7n :.. nr. 252
din (#.().2(((
.9. L+<+2 &. 04 din 1).11.1&&( privind societile co$erciale5 publicat 7n :.. nr. 12)%12# din
1#.11.1&&(5 republicat 7n :.. nr. 33 din 2&.(1.1&&*
.:. L+<+2 6o,2(#*#,=?## &. K. din 24.12.1&&15 republicat 7n :.. nr. 2( din 2(.(1.2(((
.K. O&%#"* M##),&"*"# F#2?+*o& nr. 5&) din 2*.(3.1&&55 de aprobare a 4or$elor :etodologice nr.
1*1()1 din 2*.(3.1&&5 privind 7ntoc$irea bugetului de venituri !i c+eltuieli de ctre regiile autono$e !i
societile co$erciale cu capital de stat5 publicat 7n :.. nr. #(5 partea B5 din 1*.(4.1&&5
.L. O&%#"* M##),&"*"# F#2?+*o& nr. &4 din 2&.(1.2((15 pentru aprobarea -egle$entrilor contabile
ar$onizate cu Directiva a%BL%a a ,o$unitii ;cono$ice ;uropene !i cu Standardele Bnternaionale de
,ontabilitate5 publicat 7n :.. nr. *5 din2(.(2.2((1
)4