Sunteți pe pagina 1din 384

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 2.1: Construirea noului depozit conform de deseuri din localitatea Tortoman

LISTA DOCUMENTELOR

Volumul 0

Date privind procedura de atribuire

Volumul 1

Date referitoare la Contract

Volumul 2

Cerintele Beneficiarului (Caietul de sarcini)

Volumul 3

Planse si desene (Caietul de sarcini)

Volumul 4

Liste (Caietul de sarcini)

Volumul 5

Informatii incluse in Contract (Caietul de sarcini)

Volumul 6

Informatii care nu sunt incluse in Contract

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

VOLUM 2 / 6 – CERINTELE BENEFICIARULUI

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Obiect 4.1. STATIA DE SORTARE OVIDIU Obiect 4.2. STATIA TMB OVIDIU

4.1. STATIA DE SORTARE OVIDIU Obiect 4.2. STATIA TMB OVIDIU DATA: Noiembrie 2012 Page 2 of

DATA: Noiembrie 2012

Page 2 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

CUPRINS

 

0 GLOSAR

12

1 TARA BENEFICIARULUI

13

2 BENEFICIARUL

13

3 DOMENIUL DE APLICARE AL LUCRARII

13

4 ACTIVITATI

15

4.1 GENERALITATI

15

4.2 DOMENIUL DE APLICARE AL LUCRARILOR SI FURNITURILOR

15

4.3 PROIECTUL SI DOCUMENTATIA

15

4.4 REALIZAREA LUCRARILOR SI SERVICIILOR DE CONSTRUIRE A

 

INVESTITIEI

16

5 RESPECTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI

19

6 ORGANIZAREA DE SANTIER

19

6.1

LABORATOR

19

6.2

PANOURI DE IDENTIFICARE A INVESTITIEI

19

6.3

PROIECTUL DE ORGANIZARE DE SANTIER SI AUTORIZATIA

19

7 CONFORMITATEA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE CU LEGISLATIA

20

7.1

PROIECTUL TEHNIC SI DETALIILE DE EXECUTIE

20

7.2

DOCUMENTATIA CONFORMA CU EXECUTIA

21

7.3

MANUALELE DE FUNCTIONARE SI INTRETINERE

21

8 INFORMATII GENERALE SI IPOTEZE DE PROIECTARE

21

8.1

AMPLASAREA INVESTITIEI

21

8.1.1 AMPLASAMENTUL LUCRARILOR

21

8.1.2 TOPOGRAFIA ACTUALA

21

8.1.3 CONDITII GEOTEHNICE SI HIDROGEOLOGICE

22

8.1.4 DATE CLIMATICE

22

8.1.5 ALTE INFORMATII

22

8.1.6 ACCESUL PE AMPLASAMENT

24

8.1.7 ZONA DE AMENAJARI

24

8.1.8 DESCRIEREA INVESTITIEI

25

8.2

FURNIZAREA DE UTILITATI

26

8.2.1 GENERALITATI

26

8.2.2 ALIMENTARE CU APA

26

8.2.3 CANALIZARE MENAJERA

26

8.2.4 CANALIZARE PLUVIALA SI CANALIZARE LEVIGAT

26

8.2.5 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

26

8.2.6 INSTALATII ELECTRICE

26

9 PARAMETRII GENERALI DE PROIECTARE

28

9.1

DESCRIEREA DATELOR DE BAZA

28

PROIECTARE 28 9.1 DESCRIEREA DATELOR DE BAZA 28 Page 3 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING

Page 3 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

9.2 CANTITATEA DE DESEURI SI COMPOZITIA LOR

28

9.3 CAPACITATEA STATIEI DE SORTARE SI A STATIEI

29

9.3.1 STATIA DE SORTARE

29

9.3.2 STATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA

30

9.4 CERINTELE TEHNOLOGICE SI DE MEDIU

30

9.5 PRINCIPALELE DATE DE PROIECTARE

30

9.5.1 STATIA DE SORTARE

30

9.5.2 STATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA

31

10

DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC

31

10.1 DESCRIEREA TEHNICA A STATIEI DE SORTARE OVIDIU

31

10.1.1 GENERALITATI

31

10.1.2 GRADUL DE AUTOMATIZARE

31

10.1.3 STRUCTURA CONSTRUCTIVA

32

10.2 DESCRIEREA TEHNICA A STATIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA

32

10.2.1 GENERALITATI

32

10.2.2 DESCRIERE TEHNOLOGICA

33

11

DESCRIEREA COMPONENTELOR SI CERINTE GENERALE

33

11.1

PRINCIPALELE ECHIPAMENTE ALE STATIEI DE SORTARE

33

12

LUCRARI DE CONSTRUCTII CIVILE

35

12.1

35

12.2

OBIECTE AUXILIARE

35

12.2.1 CLADIREA ADMINISTRATIVA

35

12.2.2 Cantarul

36

12.2.3 Statia mobila de carburanti

37

13

IMPREJMUIREA AMPLASAMENTULUI

37

13.1 GARDUL

37

13.2 POARTA

37

13.3 BARIERE DE ACCES IN INCINTA

38

14

CERINTE TEHNICE

38

14.1 INTRODUCERE

38

14.2 STANDARDE DE PROIECTARE

39

14.3 AVIZE SI ACORDURI

39

14.4 PIESELE DESENATE ALE PROIECTULUI IN DOSARUL DE LICITATIE

40

14.5 CONDITII CLIMATERICE

40

14.6 RESTRICTII

40

14.7 POLITICI DE PROIECTARE

40

15

CERINTE PRIVIND LUCRARILE DE TERASAMENTE

41

15.1

TERASAMENTE PENTRU CONSTRUCTII

41

15.1.1 GENERALITATI

41

15.1.2 MATERIALE

41

41 15.1.1 GENERALITATI 41 15.1.2 MATERIALE 41 Page 4 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING /

Page 4 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

15.1.3 LUCRARI DE UMPLUTURA

42

15.1.4 EXECUTAREA LUCRARILOR

42

15.2 TERASAMENTE PENTRU DRUMURI

48

15.2.1 GENERALITATI

48

15.2.2 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA:

48

15.2.3 MATERIALE

49

15.2.4 EXECUTAREA TERASAMENTELOR

51

15.2.5 CAZURI PARTICULARE DE LUCRARI DE TERASAMENTE

62

15.2.6 INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

66

15.2.7 CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

66

15.3 RECEPTIA LUCRARII

68

15.3.1 RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

68

15.3.2 RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR

69

15.3.3 RECEPTIA FINALA

69

16

CERINTE PRIVIND LUCRARILE DE DRUMURI SI PLATFORME IN INCINTA

69

16.1 STRATURI DE FORMA

70

16.1.1 GENERALITATI SI STANDARDE

70

16.1.2 ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATERI LIMITA

70

16.1.3 MATERIALE FOLOSITE LA REALIZAREA STRATURILOR DE

71

16.1.4 EXECUTIA STRATULUI DE FORMA

75

16.1.5 CONTROLUL CALITATII EXECUTIEI

79

16.1.6 MASURI DUPA EXECUTIA STRATULUI DE FORMA

81

16.1.7 RECEPTIA LUCRARILOR

81

16.2 FUNDATII DIN BALAST

82

16.2.1 GENERALITATI SI STANDARDE

82

16.2.2 MATERIALE

82

16.2.3 CONTROLUL CALITATII BALASTULUI

83

16.2.4 STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

84

16.2.5 PUNEREA IN OPERA A BALASTULUI

84

16.2.6 CONTROLUL CALITATII

86

16.2.7 CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

87

16.2.8 RECEPTIA LUCRARILOR

88

16.3 FUNDATII DE PIATRA SPARTA SI PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

88

16.3.1 GENERALITATI SI STANDARDE

88

16.3.2 MATERIALE

89

16.3.3 CONTROLUL CALITATII AGREGATELOR

91

16.3.4 STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

92

16.3.5 REALIZAREA STRATULUI DE FUNDATIE

92

16.3.6 CONDITII TEHNICE, REGULI SI METODE DE VERIFICARE

94

16.3.7 RECEPTIA LUCRARILOR

95

16.3.8 CONTROLUL PUNERII IN OPERA

95

16.3.9 RECEPTIA LUCRARILOR

97

16.4 DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUARE A APELOR DE

SUPRAFATA

97

16.4.1 GENERALITATI SI STANDARDE

97

16.4.2 MATERIALE

98

GENERALITATI SI STANDARDE 97 16.4.2 MATERIALE 98 Page 5 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING /

Page 5 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

16.5

16.4.3 CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

105

16.4.4 MODUL DE EXECUTIE AL LUCRARILOR

107

16.4.5 INCERCARI SI CONTROALE

118

16.4.6 RECEPTIA LUCRARILOR

120

PODETE

121

16.5.1 GENERALITATI SI STANDARDE

121

16.5.2 INFRASTRUCTURI - FUNDATII DIRECTE

122

16.5.3 CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTIA FUNDATIILOR DIRECTE IN INCINTA

123

16.5.4 INFRASTRUCTURI - CULEE

123

16.5.5 MATERIALE

124

16.5.6 SUPRASTRUCTURI DIN BETON ARMAT

126

16.5.7 MATERIALE DE CONSTRUCTIE

127

16.5.8 EXECUTIA LUCRARILOR

130

16.5.9 RECEPTIA LUCRARILOR

140

16.6 MARCAJE

141

16.6.1 GENERALITATI

141

16.6.2 MATERIALE

141

16.6.3 RECEPTIA LUCRARILOR

143

17

CERINTE PRIVIND LUCRARILE DE CONSTRUCTII

144

17.1 STRUCTURA DIN BETON

144

17.1.1 GENERALITATI

144

17.1.2 STANDARDE SI NORME DE REFERINTA

146

17.1.3 CERINTE DE BAZA

147

17.1.4 NIVELE DE PERFORMANTA ALE BETONULUI

148

17.1.5 MATERIALE

149

17.1.6 PUNEREA IN OPERA A BETONULUI

158

17.1.7 CONTROLUL CALITATII, DEVIATII ADMISIBILE

169

17.1.8 RECEPTIONAREA STRUCTURII DE REZISTENTA DIN BETON

175

17.2 STRUCTURA METALICA

176

17.2.1 GENERALITATI

176

17.2.2 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

176

17.2.3 PRESCRIPTII SI CERINTE PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR

177

17.2.4 VERIFICAREA CALITATII

177

17.2.5 LIVRAREA, MANIPULAREA, DEPOZITAREA

178

17.2.6 EXECUTIA LUCRARILOR, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA

178

17.2.7 CONTROLUL CALITATII

182

17.2.8 RECEPTIA PIESELOR SI SUBANSAMBLELOR

184

17.2.9 CONDITII DE EXPLOATARE

184

18

CERINTE PRIVIND LUCRARILE DE ARHITECTURA

185

18.1 GENERALITATI

185

18.1.1 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

185

18.1.2 PROTECTIA MUNCII SI SECURITATEA LA INCENDIU

187

18.2 LUCRARI DE TENCUIELI

187

18.2.1 GENERALITATI

187

18.2.2 MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, CONTROLUL CALITATII, LIVRARE,

MANIPULARE, DEPOZITARE

188

CALITATII, LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE 188 Page 6 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING /

Page 6 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

18.2.3 EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA

189

18.2.4 CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE

191

18.3 ZUGRAVELI

193

18.3.1 MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE

193

18.3.2 PREGATIREA SI EXECUTIA LUCRARILOR

194

18.3.3 EXECUTIA LUCRARILOR

194

18.3.4 CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE

196

18.4 LUCRARI DE PARDOSELI

197

18.4.1 ALCATUIREA PARDOSELILOR

197

18.4.2 ABATERI ADMISIBILE

197

18.4.3 MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE

197

18.4.4 TRANSPORT SI DEPOZITARE

199

18.4.5 EXECUTIA, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA

199

18.4.6 EXECUTIA PARDOSELILOR – FINISAJ

201

18.4.7 CONTROLUL CALITATII

206

18.5 LUCRARI DE TAMPLARIE DIN PVC

207

18.5.1 MATERIALE SI ECHIPAMENTE

208

18.5.2 LIVRARE SI TRANSPORT

208

18.5.3 EXECUTIA LUCRARILOR

209

18.5.4 ASIGURAREA CALITATII, ABATERI ADMISE

209

18.6 LUCRARI DE TAMPLARIE INTERIOARA METALICA

210

18.6.1 MATERIALE

210

18.6.2 CONTROLUL CALITATII

211

18.6.3 LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

211

18.6.4 EXECUTIA LUCRARILOR, MONTARE, INSTALARE, ASAMBLARE

211

18.6.5 CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE

212

18.7 TAMPLARIE DIN LEMN

212

18.7.1 ELEMENTE PENTRU FINISAJE/TAMPLARIE DIN LEMN

213

18.7.2 CONTROLUL CALITATII

213

18.7.3 VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR

215

18.8 IZOLATII

216

18.8.1 GENERALITATI

216

18.8.2 MATERIALE SI STANDARDE

216

18.8.3 EXECUTIA LUCRARILOR

216

18.8.4 VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR. ABATERI ADMISE

217

19

CERINTE PRIVIND LUCRARILE DE INSTALATII SANITARE

218

19.1 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

218

19.2 MATERIALE SI ECHIPAMENTE

220

19.3 VERIFICAREA CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE, DEPOZITARE

221

19.4 EXECUTIA LUCRARILOR

221

19.4.1 INSTALATII SANITARE INTERIOARE

222

19.4.2 SUDURA CAP LA CAP CU REZISTENTA

224

19.4.3 INSTALATIILE DE CANALIZARE

226

19.4.4 IZOLATIE FONICA A CONDUCTELOR

227

226 19.4.4 IZOLATIE FONICA A CONDUCTELOR 227 Page 7 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING /

Page 7 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

19.5 TESTE SI VERIFICARI

227

19.5.1 ABATERI ADMISIBILE

228

19.5.2 VERIFICARI

228

20

CERINTE PRIVIND LUCRARILE DE INSTALATII TERMICE

228

20.1 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

228

20.2 MATERIALE SI ECHIPAMENTE

229

20.3 VERIFICAREA MATERIALELOR

230

20.4 DEPOZITARE SI MANIPULARE

230

20.5 PROBE

231

20.5.1 PROBE DE PRESIUNE SI CALITATE

231

20.5.2 PROBA LA RECE

232

20.5.3 PROBA LA CALD

233

20.5.4 PROBA DE EFICACITATE

233

20.6 NORME DE PROTECTIA MUNCII

235

21

CERINTE PRIVIND LUCRARILE DE INSTALATII VENTILATIE

236

21.1 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

236

21.2 MATERIALE SI ECHIPAMENTE

237

21.3 TRANSPORT DEPOZITARE SI MANIPULARE

238

21.4 EXECUTIA LUCRARILOR. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ238

21.4.1 RIGIDIZAREA CANALELOR DE VENTILATIE

240

21.4.2 IMBINAREA TRONSOANELOR SI A PIESELOR SPECIALE

240

21.4.3 PREVEDERI GENERALE DE MONTAJ

241

21.4.4 MONTAREA CANALELOR DE VENTILARE

242

21.4.5 MONTAREA VENTILATOARELOR CENTRIFUGALE

242

21.4.6 MONTAREA VENTILATOARELOR AXIALE

243

21.4.7 MONTAREA ECHIPAMENTELOR DE VENTILATIE SI CLIMATIZARE

243

21.4.8 MONTAREA FILTRELOR

244

21.4.9 MASURI PENTRU ATENUAREA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

244

21.5 VERIFICAREA CALITATII. ABATERI ADMISIBILE

244

21.5.1 VERIFICAREA

INSTALATIEI

244

21.5.2 VERIFICAREA INSTALATIEI IN DETALIU

245

21.5.3 CONTROLUL STARII DE CURATENIE A INSTALATIEI

246

21.5.4 PUNEREA IN FUNCTIUNE A INSTALATIEI

247

21.5.5 REGLAREA INSTALATIEI

248

21.5.6 PROBAREA INSTALATIEI

248

21.5.7 PREVEDERI FINALE

249

21.6 NORME DE PROTECTIA MUNCII

249

21.7 MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR

250

22

CERINTE PRIVIND LUCRARILE DE INSTALATII ELECTRICE

252

22.1

INSTALATII ELECTRICE

252

22.1.1 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

252

22.1.2 OBLIGATIILE

ANTREPRENORULUI

254

252 22.1.2 OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI 254 Page 8 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING /

Page 8 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

22.1.3 VERIFICARI SI PROBE

254

22.1.4 INSTALATIILE ELECTRICE DE FORTA SI AUTOMATIZARE

266

22.1.5 INSTALATIILE ELECTRICE DE ILUMINAT SI PRIZE

266

22.1.6 INSTALATIA DE PROTECTIE SI IMPAMANTARE

266

22.1.7 INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI

267

22.1.8 EXECUTIA INSTALATIILOR ELECTRICE INTERIOARE

271

22.1.9 EXECUTIA INSTALATIILOR ELECTRICE EXTERIOARE

275

22.1.10 EXECUTIA LUCRARILOR LA TABLOURI ELECTRICE

281

22.1.11 CORPURI DE ILUMINAT DE INTERIOR

283

22.1.12 ELEMENTE COMPONENTE

285

22.1.13 CABLURI SI CONDUCTOARE

287

22.1.14 JGHEABURI SI PODURI DE CABLURI

288

22.1.15 TUBULATURA

289

22.1.16 MARCAREA SI ETICHETARE

291

22.2 INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI

292

22.2.1 GENERALITATI

292

22.2.2 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

292

22.2.3 MATERIALE SI ECHIPAMENTE FOLOSITE

293

22.2.4 MATERIALE – VERIFICAREA CALITATII, CERTIFICARE SI DEPOZITARE

295

22.2.5 EXECUTIA LUCRARILOR. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ

295

22.2.6 VERIFICAREA CALITATII – TESTE

298

22.2.7 VERIFICARI PRELIMINARE

299

23

CERINTE PRIVIND LUCRARILE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

299

23.1 GENERALITATI

299

23.2 STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTE

300

23.3 LUCRARI DE TERASAMENTE

301

23.4 EXECUTAREA SAPATURILOR SI SPRIJINIRILOR

301

23.4.1 SAPATURI SI SPRIJINIRI DEASUPRA NIVELULUI APEI SUBTERANE

302

23.4.2 SAPATURI SUB NIVELUL APELOR SUBTERANE

303

23.5 EXECUTAREA UMPLUTURILOR COMPACTATE

23.5.1 COMPACTARI DE ADANCIME REALIZATE PRIN BATERE

304

304

23.6 RECEPTIONAREA LUCRARILOR DE TERASAMENTE

304

23.7 HIDROIZOLATII

305

23.7.1 GENERALITATI

305

23.7.2 CERINTE TEHNICE PENTRU HIDROIZOLATII SI ETANSARI

305

23.8 CERINTE TEHNICE PENTRU CONDUCTE SI INSTALATII TEHNOLOGICE 308

23.8.1 CONDUCTELE DIN PVC

308

23.8.2 CONDUCTELE DIN PAFSIN (GRP)

308

23.8.3 CONDUCTELE DIN PEID

309

23.8.4 CONDUCTELE DIN FONTA DUCTILA K9

309

23.9 MONTAREA CONDUCTELOR

311

23.10 CAMINE VIZITARE SI CAMERE INTERSECTIE

312

23.11 PROBE

312

VIZITARE SI CAMERE INTERSECTIE 312 23.11 PROBE 312 Page 9 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING

Page 9 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

23.11.1 PROBA DE PRESIUNE A CONDUCTELOR

312

23.11.2 PROBA DE PRESIUNE A CONDUCTELOR DIN FONTA

315

23.11.3 PROBA GENERALA A RETELEI

315

23.11.4 PROBA DE ETANSEITATE LA CONDUCTE DE CANALIZARE

315

24

ALTE CERINTE

316

24.1 EXECUTIA LUCRARILOR

316

24.1.1 MATERIALE

316

24.1.2 UTILAJE SI ECHIPAMENTE CU MONTAJ

318

24.1.3 PERSONAL

319

24.1.4 UTILAJE SI AUTO

319

24.2 SANATATE SI SECURITATEA MUNCII PREVENIREA SI STINGEREA

INCENDIILOR

24.2.1 ACTE NORMATIVE

320

320

25

ECHIPAMENTE MECANICE. SPECIFICATII TEHNICE GENERALE

324

25.1 GENERALITATI

324

25.1.1 UNITATI DE MASURA

326

25.1.2 STANDARDE

328

25.1.3 DURATA DE VIATA

328

25.1.4 REDUNDANTA

328

25.1.5 ETICHETE

329

25.1.6 AMBALARE

329

25.1.7 AMBALAREA TEVILOR

331

25.1.8 MANIPULARE, TRANSPORT

331

25.1.9 INTRETINERE, REPARATII

332

25.1.10 UNGERE

333

25.1.11 PIESE IN MISCARE

334

25.1.12 PROTECTIA IMPOTRIVA COROZIUNII

334

25.1.13 DOCUMENTATIE

334

25.1.14 NIVEL DE ZGOMOT SI VIBRATII

336

25.1.15 LUBRIFIANTI

336

25.1.16 PIESE DE SCHIMB

337

25.2 PROTECTIA ANTICOROZIVA A CONSTRUCTIILOR METALICE SI

ECHIPAMENTELOR

340

25.2.1 GENERALITATI

340

25.2.2 STANDARDE SI NORMATIVE

340

25.2.3 PREPARAREA SUPRAFETELOR IN VEDEREA APLICARII ACOPERIRILOR DE

PROTECTIE

341

25.2.4 PROTEJAREA STRUCTURILOR METALICE PRIN VOPSIRE

341

25.2.5 PROTEJAREA STRUCTURILOR METALICE PRIN ZINCARE TERMICA

344

25.2.6 PROTECTIA CATODICA

345

25.3 CONSTRUCTII METALICE

345

25.3.1 GENERALITATI

345

25.3.2 STANDARDE

346

25.3.3 ORGANE DE ASAMBLARE

350

25.3.4 SUDAREA OTELURILOR CARBON

353

25.3.5 SUDAREA OTELURILOR INOXIDABILE

355

353 25.3.5 SUDAREA OTELURILOR INOXIDABILE 355 Page 10 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING /

Page 10 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

25.3.6 ECHIPAMENTE MECANICE DE UZ GENERAL

358

25.3.7 ARMATURI PE CONDUCTE

359

25.3.8 INSTRUMETE DE MASURARE PE CONDUCTE

362

25.3.9 POMPE

365

26

DOCUMENTE REFERITOARE LA SANTIER

368

26.1 PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI

368

26.1.1 MANAGEMENTUL TRAFICULUI

369

26.1.2 PLANUL DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

370

26.1.3 MANUALUL DE PROCEDURI DE CONTROL INTERN (SUPERVIZARE)

371

26.1.4 RAPOARTE

373

26.2 DOCUMENTE PENTRU CARTEA CONSTRUCTIEI

374

26.2.1 GENERALITATI

374

26.2.2 CENTRALIZATORUL PIESELOR CUPRINSE IN CARTEA TEHNICA

374

26.2.3 NORME DE INTOCMIRE A CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI

374

26.2.4 INTOCMIREA, FOLOSIREA SI PASTRAREA CARTII TEHNICE

376

26.2.5 JURNALUL EVENIMENTELOR - INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

377

26.3 DESENE POST-EXECUTIE

377

27

ACCEPTAREA SI PREDAREA PENTRU EXPLOATARE

377

27.1 APROBAREA DOCUMENTATIEI PROIECTULUI

377

27.2 APROBAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE

378

27.2.1 APROBAREA LUCRARILOR TEMPORARE, DE SUSTINERE SI ACOPERITE

378

27.2.2 APROBAREA

LUCRARILOR

378

27.2.3 CONTROLUL CALITATII

378

27.3 TESTAREA PE AMPLASAMENT

378

27.3.1 ELEMENTE GENERALE

378

27.3.2 INSPECTAREA TESTARILOR SI RESPINGEREA ECHIPAMENTELOR (ELEMENTE

GENERALE)

379

27.3.3 TEST INAINTE DE DAREA IN FOLOSINTA (ECHIPAMENTE)

380

27.3.4 TESTARE (GENERALITATI)

380

27.4 PROCEDURI DE TESTARE SI DARE IN EXPLOATARE A

ECHIPAMENTELOR MEICA

381

27.4.1 ELEMENTE GENERALE

 

381

27.4.2 VERIFICARI

INAINTE

DE

DAREA

IN

EXPLOATARE

VERIFICARI

ALE

ECHIPAMENTELOR MECANO-ELECTRICE

 

381

27.4.3

ECHIPAMENTUL ELECTRIC

 

382

27.5 DARE IN EXPLOATARE, TESTARE SI PERIOADA DE PROBA A

FUNCTIONARII

383

27.5.1 ELEMENTE GENERALE

383

27.5.2 TRAINING INAINTE DE OPERAREA NOILOR OBIECTIVE

383

27.5.3 FUNCTIONAREA IN TIMPUL PERIOADEI DE PROBA (3 LUNI)

383

27.5.4 TESTARE FINALA

383

27.5.5 RECEPTIA LUCRARILOR

384

TESTARE FINALA 383 27.5.5 RECEPTIA LUCRARILOR 384 Page 11 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING /

Page 11 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

0

GLOSAR

Abreviere

Definitie

cf.

conform / in conformitate

aprox.

aproximativ

BoQ

deviz (oferta)

°C

grade Celsius

cap.

capitol

MSB

material stabilizat biologic

CO 2

Dioxid de carbon

ACC

Asigurarea calitatii constructiei

dB(A)

Decibel

PND

perioada de notificare a defectiunilor

PUD

Planul urbanistic de detaliu

AIM

Evaluarea impactului de mediu

ex.

De exemplu

CA

Cerintele beneficiarului

FIDIC

Federatia internationala a inginerilor consultanti

HDPE

Polietilena de mare densitate

Hz

Hertz

PSS

Plan de securitate si sanatate

Incl.

Inclusiv

ISO

Organizatia internationala de standardizare

kg

Kilogram

kW

Kilowatt

kV

Kilovolt

kVA

Kilovoltamper

kN/m²

Kilonewton pe metru patrat

Max.

Maxim

FCM

functionare la capacitate maxima

Min.

Minim

m/s

Metri pe secunda

DMS

Deseuri municipale solide

Nr.

Numar

PE

Polietilena

PVC

Policlorura de vinil

PAC

Plan de asigurare a calitatii

Buc.

bucati

EIP

Echipament individual de protectie

LNR

legile nationale relevante

Sec.

Sectiune

t

Tone

t/a

Tone pe an

t/d

Tone pe zi

t/h

Tone pe ora

t/m 3

Tone pe metru cub

Vol.

Volum

pe ora t/m 3 Tone pe metru cub Vol. Volum Page 12 of 384 Consultant –

Page 12 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

1 TARA BENEFICIARULUI

ROMANIA.

2 BENEFICIARUL

Consiliul Judetean Constanta – B-dul Tomis nr. 51, Municipiul Constanta, Judetul Constanta.

3 DOMENIUL DE APLICARE AL LUCRARII

Domeniul de aplicare al Contractului il reprezinta proiectarea si construirea componentelor:

1.

4.1. Statie sortare deseuri reciclabile.

2.

4.2. Statie de compostare/instalatie de tratare mecano-biologica (instalatie TMB) deseuri reziduale1.

din cadrul contractului „CL4 Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu” denumita in continuare Investitie. Obiectele se vor construi in localitatea Ovidiu, incluzand tot restul echipamentelor necesare, toate structurile provizorii necesare pentru desfasurarea santierului, in conformitate cu amenajarea teritoriala si conditiile de construire, constructia facandu-se pe baza Proiectului tehnic si detaliilor de executie aprobat.

Deseurile solide municipale reziduale vor fi tratate in scopul de:

a recupera materiale reciclabile: hartia, sticla, plasticul si metalele, cu un grad ridicat de puritate;

pentru a produce material stabilizat biologic (MSB):

ca cerinta minima, sa poata fi folosit ca material de acoperire zilnica in cadrul depozitelor ecologice de deseuri;

sau, optional, sa poata fi folosit pentru conservarea peisajului sau amenajarea spatiilor verzi, avand ca rezultat producerea unei cantitati minime de deseuri duse la depozitele ecologice, lucru care respecta cerintele nationale si europene privind eliminarea deseurilor in depozitele ecologice

Se prevede ca deseurile livrate vor fi colectate din:

gospodarii;

agenti economici care produc deseuri asimilate deseurilor solide municipale;

deseuri comerciale si industriale de la companii,

Investitia proiectata, construita si predata in stare de functionare va respecta cerintele Beneficiarului specificate in acest caiet de sarcini, amenajarea teritoriala si conditiile de construire conform legislatiei in domeniul constructiilor, cerintele procedurale ale Uniunii Europene prevazute, standardele nationale stabilite in legile nationale relevante si legislatia de protectie a mediului.

Produsul final asteptat va fi:

documentatiile pentru obtinerea tuturor avizelor/ acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism si a documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de construire;

a documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de construire; 1 Cantit ăţ ile dimensionate reprezint ă cantit ăţ

1 Cantităţile dimensionate reprezintă cantităţile pe baza cărora Contractantul va intocmi proiectul de execuţie pentru investitie şi o va construi.

Page 13 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

verificarea ridicarii topografice (completarea ei daca este cazul);

intocmirea studiilor geotehnice;

intocmirea studiului hidro-geologic pentru sursa de apa aferenta investitiei;

intocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu legislatia in

vigoare

construirea investitiei,

predarea investitiei (utilaje, sisteme biologice si alte echipamente) si a utilajelor mobile, asamblarea, punerea in functiune, testarea, functionarea de proba si acceptarea si aprobarea,

predarea tuturor documentelor conform Cerintelor angajatorului pentru functionarea corecta a investitiei;

In cadrul Contractului aferent componentelor 4.1. Statia de sortare si 4.2. Statia TMB se vor proiecta si construi urmatoarele obiecte de investitie:

- Gospodaria de apa cuprinzand forajul, statia de tratare in vederea potabilizarii, statie de pompare , rezervor de inmagazinare imprejmuire si poarta de acces la gospodaria de apa;

- Cantar rutier;

- Statie mobila de carburanti;

- Reteaua de alimentare cu apa potabila/tehnologica a tuturor obiectelor din incinta inclusiv reteaua pentru incediu – daca va fi necesar;

- Statia de sortare deseuri reciclabile;

- Statia de tratare mecano-biologica (TMB) a deseurilor reziduale biodegradabile;

- Cladirea administrativa inclusiv mobilier si dotari pentru laborator;

- Reteaua exterioara de canalizare a apelor contaminate aferenta statiei de sortare si

a statiei TMB;

- Reteaua de canalizare ape uzate in incinta de la cladirea administrativa

- Bazinul retentie levigat ce va colecta apele uzate de la cladirea administrativa, si statia de sortare si levigatul de la statia TMB;

- Statie de epurare levigat si ape uzate de tip containerizat cu osmoza inversa;

- Platforma betonata si drumuri in incinta;

- Reteaua de canalizare ape pluviale in incinta, inclusiv guri de scurgere si rigole de

colectare

- Separator de hidrocarburi prevazut cu filtru de coalescenta;

- Bazinul de retentie ape pluviale

- Retelele

electrice

din

incinta,

inclusiv

retelele

de

iluminat

electrogen;

exterior

si

grupul

- Perdea vegetala pentru intregul amplasament

- Imprejmuire amplasament si poarta de acces

- Orce altle lucrari neenumerate mai sus considerate necesare pentru buna fuctionare

mai sus considerate necesare pentru buna fuctionare a Statiei de sortare si a statiei TMB .

a Statiei de sortare si a statiei TMB.

Page 14 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

Mentionam ca utilajele mobile respectiv incarcatoarele frontale, excavatoare, etc. si alte echipamente mobile nu fac obiectul prezentului Contract.

Ca si dotari se vor furniza doar containerele tip ROLLO sau alt tip de containere pentru refuzul de la procesare/stocare reciclabile, ce vor deservi Statia de sortare si Statia TMB. Numarul si capacitatile acestor containere se vor stabili de catre Antreprenor prin proiectul intocmit de catre acesta.

De asemenea nu fac parte din prezentul contract:

postul de transformare si racordul electric la sistemul energentic national;

drumul de acces la amplasament

4

ACTIVITATI

4.1 GENERALITATI

Activitatile de realizat conform acestor specificatii se refera la proiectarea, construirea, fabricarea, testarea, furnizarea, instalarea, punerea in functiune, functionarea de proba, testele de receptie si acceptare, garantia de buna executie, instruirea etc. referitoare la investitie, ce sunt descrise in prezentul document.

In aceasta documentatie de atribuire a contractului de achizitie publica pentru realizarea sarcinii, se furnizeaza datele din studiul de fezabilitate aprobat pentru investitie (atasat sub forma volumului VI la prezenta documentatie). Participantul la licitatie trebuie sa depuna o oferta pentru investitie, respectand toate cerintele, reglementarile si tintele din prezentul caiet de sarcini si legislatiei in vigoare.

Toate costurile legate de acordurile si aprobarile de catre autoritatile competente ale proiectului de executie pregatit de Antreprenor, inclusiv toate modificarile substantiale admisibile, ce respecta legile nationale relevante, aduse studiului de fezabilitate aprobat, urmeaza a fi suportate de catre Antreprenor.

Antreprenorul va asigura conformitatea proiectului de executie cu conditiile stipulate in avize si acordurile obtinute si in studiul de fezabilitate aprobat.

4.2 DOMENIUL DE APLICARE AL LUCRARILOR SI FURNITURILOR

Antreprenorul va furniza toata manopera, materialele, dotarile si echipamentele , fie ele de natura provizorie sau permanenta, pentru a realiza lucrarile necesare pentru proiectarea si construirea investitiei.

4.3 PROIECTUL SI DOCUMENTATIA

Pregatirea intregii documentatii a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, inclusiv a documentatiei necesare obtinerii tuturor acordurilor si autorizatiilor necesare, in conformitate cu legislatia si reglementarile nationale, incluzand si modificarile ulterioare cad in sarcina Antreprenorului. Taxele aferente avizelor si acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism vor fi platite de catre Beneficiar.

de urbanism vor fi platite de catre Beneficiar. Page 15 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING

Page 15 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

Studiul geotehnic.

Antreprenorul, pe cheltuiala sa va intocmi studii geotehnice pentru intreg amplasamentul lucrarilor Statiei de sortare si Statei TMB. Investigatiile geotehnice se vor intocmi conform Eurocodului 7.1.

Programul investigatiilor geotehnice va fi inaintat Inginerului consultant spre aprobare.

Studiul hidrogeologic

Antreprenorul, pe cheltuiala sa va intocmi studiul hidrogeologic aferent sursei de apa din incinta amplasamentului, conform legislatiei nationale in vigoare. Necesarul de apa potabila, tehnologica si de stingerea incendiilor se va asigura dintr-un foraj de alimentare cu apa executat in incinta amplasamentului in zona gospodariei de apa.

Proiectul tehnic si detaliile de executie

Proiectul tehnic pe baza caruia se face executia trebuie pregatit pe baza normelor si standardelor nationale si trebuie sa se obtina acordurile, avizele si autorizatiile necesare de la autoritatile competente.

Proiectul Tehnic (PTh) va fi intocmit in conformitate cu Ordinul 863/02.07.2008 "Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii" si va fi verificat pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor. Toate activitatile ce privesc verificarea Proiectelor tehnice inclusiv plata serviciilor de verificare fac parte din obligatiile contractuale ale Antreprenorului.

Executia lucrarilor se va face in baza unei autorizatii de construire. Documentatia Tehnica pentru Autorizarea Constructiei (D.T.A.C.) va avea in vedere cerintele din Legea nr. 50/1991, si va fi verificata pentru pentru cerintele de calitate de specialisti verificatori de proiecte atestati. Toate activitatile ce privesc verificarea Documentatiei Tehnice pentru Autorizarea Constructiei (D.T.A.C.) inclusiv plata serviciilor de verificare, fac parte din obligatiile contractuale ale Antreprenorului.

Antreprenorul poate realiza studii suplimentare ingineresti si geologice pentru a aduna toate informatiile necesare pentru pregatirea proiectului de executie in cadrul domeniului de aplicare al contractului, daca acesta a decis ca datele disponibile sunt insuficiente.

Documentatia conforma cu executia

In timpul constructiei, Antreprenorul pregateste documentatia conforma cu executia, conform domeniului de aplicare si continutului, respectand cerintele din legislatia nationala.

4.4 REALIZAREA LUCRARILOR SI SERVICIILOR DE CONSTRUIRE A INVESTITIEI

Executia lucrarilor de constructii si instalatii, incluzand:

nivelarea si profilarea terenului si defrisarea terenului din zona desemnata pentru constructie, cu scopul necesar al realizarii operatiunilor

pregatirea structurilor provizorii, cum ar fi caile de acces, instalatiile de pe santier si tot restul conexiunilor necesare si a biroului de pe santier al inginerului, cu toate dotarile necesare.

de pe santier al inginerului, cu toate dotarile necesare. Page 16 of 384 Consultant – ROMAIR

Page 16 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

incarcarea surplusului de pamant excavat si transportarea acestuia pana in locul stabilit in proiect pentru depozitare.

construirea halelor de tratare, inclusiv a zonelor de depozitare temporara a deseurilor si a materialului reciclat si a altor posibile amenajari pentru constructie, care pot fi necesare in baza proiectului intocmit si a tehnologiei implementate

construirea instalatiilor pentru personalul care opereaza instalatiile si echipamentele din interiorul halelor

amenajarea teritoriului, inclusiv construirea de garduri, drumuri, curti, pavaje, spatii verzi etc.

furnizarea de apa, evacuarea apelor de canalizare si din instalatiile tehnologice, precum si a apelor pluviale, inclusiv asigurarea volumelor necesare de depozitare temporara

furnizarea de caldura

instalarea sistemului de ventilatie

furnizarea de electricitate si iluminatul zonei, precum si instalatia paratrasnet

Livrarea si asamblarea liniilor de productie complete ale investitiei care sa respecte cerintele beneficiarului.

Lucrari de constructii civile

Lucrarile de constructii civile pentru investitie vor cuprinde toate lucrarile necesare pentru construirea cladirilor si a instalatiilor, fara a avea caracter limitativ:

excavarea si pregatirea terenului,

fundatii;

cladiri finisajele interioare;

mobilarea si echipamentele interioare;

amenajarea finala a terenului (peisagistica, spatiile verzi

)

Lucrari mecanice si electrice

Antreprenorul, va livra pe santier echipamentele, va face executia finala, va realizara teste la fata locului, va pune in functiune.

Lucarile incluse vor fi dar nu se vor limita la:

sistemele de transport: transportoarele cu banda etc.

pompele cu motoare si dispozitive auxiliare;

conductele, vanele si echipamentele asociate;

izolatia;

instalatiile de protectie impotriva incendiilor si rezervoarele,

impamantarea si instalatia paratrasnet, sistemele de iluminat, prizele industriale, cablurile, structurile de sustinere a cablurilor, sistemele de detectare a incendiilor si alte instalatii electrice diverse;

seturile (agregate) de generatoare de urgenta diesel

echipamentul complet de functionare si control pentru sistemele principale

de functionare si control pentru sistemele principale Page 17 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING /

Page 17 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

sistemele complete de aer conditionat ale cladirilor, incluzand incaperile cu aparatajele de comutare, si orice alta camera care necesita aer conditionat

echipamentele pentru toate procesele din atelier si echipamentele din spatiul de depozitare temporara Antreprenorul trebuie sa asigure o echipa de supraveghere formata din expertii calificati corespunzator pe toata perioada de notificare a defectiunilor, pana la emiterea procesului verbal de receptie finala.

Antreprenorul trebuie sa se asigure ca toti producatorii de echipamente individuale care vor fi responsabili de repararea si intretinerea echipamentelor proprii dupa receptia finala a instalatiei sunt reprezentati corespunzator.

In timpul instalarii, punerii in functiune si inainte de procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, personalul beneficiarului care se va ocupa de operarea instalatiei va fi instruit de catre Antreprenor. In plus, operarea acesteia din timpul PND si din timpul testelor de receptie va fi monitorizata/ supravegheata de catre Antreprenor si in cazul oricarei probleme, personalul beneficiarului va fi instruit si calificat suplimentar de catre Antreprenor. Instructiunile, instruirea profesionala si Manualele de Operare si Intretinere vor fi predate in limba romana.

Antreprenorul va realiza un program de instruire si calificare, pentru a instrui personalul beneficiarului in vederea operarii si intretinerii instalatiei, cu activitatile lor in timpul lucrarilor, si pentru a familiariza personalul cu echipamentul furnizat de catre Antreprenor.

Antreprenorul va pune la dispozitie, in scopul instruirii, dotarile pentru instruire si toate informatiile necesare pentru desfasurarea in conditii de eficacitate a programului de instruire.

Antreprenorul va instrui si califica cursantii astfel incat operarea, intretinerea si, daca este necesar, reparatiile sistemului sa fie gestionate in totalitate de catre personalul respectiv.

Antreprenorul va pune la dispozitie toate notele, manualele, plansele necesare, materialele ajutatoare pentru instruire etc., pentru a completa manualele de construire, operare si intretinere si pentru a permite personalului de operare si intretinere sa opereze si sa intretina instalatia intr-un mod eficient.

Servicii

Pornirea, testarea, punerea in functiune si functionarea de proba (de siguranta in exploatare) ale instalatiei pentru o functionare normala, inclusiv garantia predarii intregii documentatii corespunzatoare impuse prin legislatia nationala privind constructiile, pentru ca beneficiarul sa obtina autorizatia de functionare.

Instruirea personalului Beneficiarului pentru operarea instalatiei trebuie sa aiba loc in timpul perioadei de pornire si a testelor de receptie. Fiecare membru instruit al personalului va primi un certificat corespunzator de la Antreprenor care sa confirme instruirea adecvata a acestuia.

Consumabile

Antreprenorul va furniza in cadrul acestui contract toate consumabilele necesare pana la emiterea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor pentru intreaga instalatie pentru toate echipamentele furnizate de catre acesta in cadrul prezentului contract. Antreprenorul va trimite spre aprobare Inginerului, pana la inceperea perioadei de testari, un tabel complet cu toate consumabilele necesare, indicand toate locurile in care aceste consumabile sunt necesare, tipul consumabilului si cantitatea pentru o reumplere/ un schimb.

Echipamente speciale

pentru o reumplere/ un schimb. Echipamente speciale Page 18 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING /

Page 18 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

Antreprenorul va asigura toate uneltele speciale necesare pentru demontarea, intretinerea, instalarea si reglarea echipamentelor furnizate. Instrumentele si echipamentele pentru inspectiile si masuratorile majore vor fi de asemenea incluse.

Antreprenorul prezinta Inginerului spre aprobare o lista cu articolele si o descriere a tuturor uneltelor necesare, a dispozitivelor auxiliare, a echipamentului de depozitare etc.

Antreprenorul va oferi beneficiarului, odata cu fiecare articol de echipament special furnizat, catalogul cu instructiuni ale producatorului in limba nationala.

5 RESPECTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI

Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele, uneltele si echipamentele livrate in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini.

Ofertantul, pe baza cunostintelor si experientei sale, ar trebui sa includa si elemente suplimentare ale instalatiei, echipamentelor si operatiunilor, ce nu sunt enumerate in cerintele beneficiarului, dar sunt relevante si necesare pentru asigurarea unei functionari corespunzatoare a investitiei, pentru eficienta acesteia si pentru indeplinirea conditiilor de garantie. Solutiile prezentate in oferta vor garanta atingerea obiectivelor investitiei

Proprietatile materialelor si elementelor constructiilor, utilajelor si echipamentelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice.

6 ORGANIZAREA DE SANTIER

6.1 LABORATOR

Daca un laborator autorizat nu este disponibil in apropiere, Antreprenorul va amenaja, acredita/autoriza, pe cheltuiala sa proprie, un laborator mobil pentru prelevarea si incercarea materialelor, in santier. Dimensiunea si dotarea laboratorului va fi corespunzatoare volumului de teste necesare asigurarii calitatii, cu o camera speciala pentru depozitarea esantioanelor de materiale, in conformitate cu Ordinul MLPAT Nr. 31/N/2000 aparut in B.C nr. 8/2001. Antreprenorul va asigura toate echipamentele si consumabilele necesare pentru prelevarea, testarea si inregistrarea probelor, conform cerintelor de calitate. Echipamentul pentru efectuarea probelor va fi nou, curatat permanent si va fi verificat si/sau calibrat periodic conform cerintelor legislatiei in vigoare si/sau la cererea expresa a Beneficiarului.

Antreprenorul va avea personal agreeat pentru laborator: un inginer, tehnicieni si laboranti calificati in testarea materialelor de constructii.

6.2 PANOURI DE IDENTIFICARE A INVESTITIEI

Panourile de afisaj vor trebui sa respecte legislatia specifica in vigoare (Norma metodologica din 26/08/2005 de aplicare a Legii nr. 50/1991 cu modificarea si completarea Normelor metodologice privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii prin Ordinul 1867/16-07- 2010) si in care vor fi declarate termenele de incepere si finalizare a obiectivului de investitie.

6.3 PROIECTUL DE ORGANIZARE DE SANTIER SI AUTORIZATIA

Antreprenorul va elabora proiectul de organizare de santier si va obtine autorizatia pentru lucrarile prevazute in acesta, pe cheltuiala sa, in conformitate cu prevederile legii 50/1991 cu completarile si modificarile in vigoare. (a se consulta si capitolul 2 Documentele Antreprenorului).

(a se consulta si capitolul 2 Documentele Antreprenorului). Page 19 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING

Page 19 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

Antreprenorul lucrarilor va asigura pentru Consultantul de Supervizare, in zona santierelor, cate un birou de minimum 30 mp, utilat cu mobilierul si echipamentele necesare desfasurarii normale a activitatii de supervizare (calculator, imprimanta, telefon, fax, xerox, acces la internet) precum si acces la un laborator autorizat pentru efectuarea analizalor cerute prin caietul de sarcini al licitatiei de mai sus.

Antreprenorul va suporta toate cheltuielile aferente utilitatilor si facilitatilor acordate Inginerului in cadrul santierului.

Antreprenorul va asigura pentru biroul Consultantului de Supervizare legarea la utilitati (alimentare cu apa potabila, canalizare, alimentare cu energie electrica etc.) in masura in care acest lucru este posibil

7

CONFORMITATEA

LEGISLATIA

DOCUMENTATIEI

DE

PROIECTARE

CU

Proiectul tehnic si detaliile de executie vor fi pregatite in conformitate cu legislatia nationala.

Antreprenorul este responsabil de:

Pregatirea proiectului de executie in conformitate cu acordurile descrise in Planul Urbanistic de Detaliu (PUD), cu standardele si legislatia nationala in vigoare, inclusiv legile nationale relevante, cu acordul de protectia mediului (EPA), cu acordul de gestiune a deseurilor (AGD) etc.

Pregatirea documentatiei necesara obtinerii aizelor si autorizatiilor necesare, in conformitate cu standardele si legislatia nationala in vigoare;

Asistenta tehnica a proiectantului in perioada de executie a investiei;

7.1 PROIECTUL TEHNIC SI DETALIILE DE EXECUTIE

Proiectul Tehnic (PTh) va fi intocmit in conformitate cu Ordinul 863/02.07.2008 "Instructiuni de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii" si va fi verificat pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.

Executia lucrarilor se va face in baza unei autorizatii de construire. Documentatia Tehnica pentru Autorizarea Constructiei (DTAC) va avea in vedere cerintele din Legea nr. 50/1991, si va fi verificata pentru pentru cerintele de calitate de specialisti verificatori de proiecte atestati. Toate activitatile ce privesc verificara a Proiectelor tehnice inclusiv plata serviciilor de verificare fac parte din obligatiile contractuale ale Antreprenorului.

Antreprenorul va asigura conformitatea proiectului de executie cu recomandarile din raportul privind impactul asupra mediului si autorizatia de construire obtinuta

Detaliile de executie:

detaliaza solutiile tehnice ale proiectului tehnic astfel incat sa asigure posibilitatea de implementare a tuturor lucrarilor de constructie si montaj (LCM), precum livrarea si asamblarea echipamentelor si instalatiilor tehnologice din proiect;

Asigura conformitatea deciziilor din proiect cu cerintele privind constructiile din legile nationale relevante. Partile proiectului tehnic pe baza caruia se vor executa lucrarile vor respecta cerintele Ordinul 863/02.07.2008 si va include:

respecta cerintele Ordinul 863/02.07.2008 si va include: Page 20 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING /

Page 20 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

- Planse si detalii de executie;

- Memorii tehnice pe specialitati ce ilustreaza solutiile propuse in proiect si, in atasament, atat documentele emise in legatura cu proiectul, cat si datele initiale;

- Breviare de calcul ce descriu motivele pentru solutiile din proiect;

Devizul si estimarile de cost sunt atasate la breviarele de calcul sau formeaza o parte separata din documentatia fiselor tehnice.

7.2 DOCUMENTATIA CONFORMA CU EXECUTIA

In domeniul de aplicare al documentatiei conforme cu executia, se includ toate modificarile aprobate facute in timpul lucrarilor de constructii si documentatia completa in conformitate cu legislatia nationala.

Documentatia conforma cu executia va fi pregatita de catre Antreprenor si prezentata in limba nationala in trei (3) exemplare, nu mai tarziu de 14 zile inainte de intalnirea cu membrii comisiei de acceptare.

7.3 MANUALELE DE FUNCTIONARE SI INTRETINERE

Manualele finale de functionare si intretinere vor fi pregatite si predate Inginerului in trei (3) exemplare nu mai tarziu de 4 saptamani inainte de data intalnirii cu comisia de receptie. Manualele cu instructiuni pentru fiecare element al instalatiei vor include, de asemenea, instructiuni colective, care se vor referi in special la operatiunile specifice functionarii.

Aceste manuale, pe langa descrierile obisnuite referitoare la functii si operatiuni, vor include si situatii de urgenta si depanare, masuri de siguranta si impotriva incendiilor, precum si orice posibile consecinte.

8 INFORMATII GENERALE SI IPOTEZE DE PROIECTARE

8.1 AMPLASAREA INVESTITIEI

8.1.1 AMPLASAMENTUL LUCRARILOR

Lucrarile pentru atingerea obiectivului propus sunt situate pe teritoriul extravilan al localitatii Ovidiu, din judetul Constanta la urmatoarele coordonate geografice aproximative : latitudine 44° 1615si longitudine 28° 3046" . Cu masina se poate ajunge iesind din localitatea Ovidiu pe drumul DN2A ce duce spre Lumina, dupa ce se traverseaza Canalul Poarta Alba - Navodari se face la stanga pe un drum pietruit spre depozitul existent si se merge 1 km de la depozitul existent iar pe partea dreapta se afla situat amplasamentul.

Orasul Ovidiu se afla asezat pe soseaua nationala ce leaga cel mai mare port al Romaniei – Constanta – de capitala tarii, intr-o zona favorabila dezvoltarii agriculturii. Asezarea este situata in partea de est a judetului, la 44 gr.15” latitudine nordica si 28 gr.58” longitudine estica, pe malul vestic al lacului Siutghiol, care o desparte de statiune Mamaia, la numai 10 km nord de Municipiul Constanta.

8.1.2 TOPOGRAFIA ACTUALA

Terenul pe care va fi amplasata statia de sortare si statia de tratare mecano-biologica are o suprafata de aprox. 5,20 ha, este liber de orice sarcini,si fara accidente de ordin morfologic in apropirea sa.

fara accidente de ordin morfologic in apropirea sa. Page 21 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING

Page 21 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

8.1.3 CONDITII GEOTEHNICE SI HIDROGEOLOGICE

Teritoriul regiunii studiate reprezinta o parte din Platforma Dobrogei de Sud caracterizata prin aparitia la zi numai a unei parti din depozitele neogen - sarmatiene de cuvertura (bessarabian) si depozite cretacice (aptian). Peste aceste formatiuni repauzeaza depozite recente de varsta cuaternara (pleistocen mediu – superior si holocen superior).

Aptian (ap)

Aptianul este reprezentat prin nisipuri, argile caolinitice, pietrisuri si calcare zoogene.

Bessarabian (bs)

Bessarabianul este constituit in cea mai mare parte a regiunii din doua orizonturi distincte:

un orizont de argila verzuie sau cafenie acoperit de un orizont de calcare lumaselice.

Pleistocen mediu – superior (qp22 – qp3).

Peste argilele vargate si roscate sau direct peste depozitele bessarabiene sau cretacice, urmeaza o argila nisipoasa roscata, lipsita de structura macroporica si bogata in concretiuni calcaroase, apoi depozite loessoide alcatuite din prafuri nisipoase si nisipuri prafoase galbui, macroporice, cu concretiuni calcaroase individualizate sau in retea.

In depozitele loessoide se intalnesc 2 – 7 nivele mai argiloase de culoare caramizie, cu aceeasi structura macroporica, reprezentand soluri fosile.

Grosimea depozitelor loessoide din cadrul regiunii ajunge uneori pana la 40 m.

Holocen superior (qh2).

Acestei subdiviziuni a Cuaternarului i-au fost atribuite aluviunile de pe vaile principale, loessurile resedimentate, malurile si nisipurile marine de plaja.

8.1.4 DATE CLIMATICE

Teritoriul Judetului Constanta apartine in proportie de 80% sectorului cu clima continentala si in proportie de circa 20 % sectorului cu clima de litoral maritim.

Regimul climatic general se caracterizeaza prin veri fierbinti si sarace in precipitatii si prin ierni nu prea reci, punctate uneori cu viscole puternice, dar si cu dese intervale de incalzire care fac ca stratul de zapada sa aiba un caracter episodic.

Temperatura aerului

Valorea temperaturii medii anuale este de 11.2 ˚ C. Mediile lunii cele mai reci (ianuarie) prezinta valori care scad sub -1.1˚ C. iar temperatura medie a lunii cele mai calde (iulie) este de 22.6 ˚ C.

Precipitatii

Precipitatiile atmosferice. Cantitatile medii anuale de precipitatii sunt cuprinse intre 300 si 400 mm. Cantitatile medii ale lunii iulie oscileaza in jurul valorii de 50 mm, iar cantitatile medii de precipitatii ale lunii ianuarie se incadreaza intre 20 si 30 mm. Stratul de zapada este prezent intre 24 si 28 zile.

8.1.5 ALTE INFORMATII

Adancimea de inghet.

24 si 28 zile. 8.1.5 ALTE INFORMATII Adancimea de inghet. Page 22 of 384 Consultant –

Page 22 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

Adancimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054/77, este de

90-100cm.

in zona investigata, conform STAS 6054/77, este de 90-100cm. Fig.1 - Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea

Fig.1 - Zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea de inghet

Incarcarile date de zapada.

Conform Codului de Proiectare CR 1-1-3-2005 „Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”, amplasamentul studiat are greutatea de referinta a stratului de zapada, corespunzatoare unei perioade de recurenta medie de 50 de ani, sok = 2,5 kN/m 2 .

de recurenta medie de 50 de ani, sok = 2,5 kN/m 2 . Page 23 of

Page 23 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu 8.1.6 ACCESUL PE AMPLASAMENT Cu masina se

8.1.6 ACCESUL PE AMPLASAMENT

Cu masina se poate ajunge iesind din localitatea Ovidiu pe drumul DN2A ce duce spre Lumina,dupa ce se trece peste Canalul Poarta Alba - Navodari se face la stanga pe un drum pietruit spre depozitul existent si se merge 1 km de la depozitul existent, pe partea dreapta se afla situat amplasamentul.

8.1.7 ZONA DE AMENAJARI

Statie de sortare a deseurilor va fi adapostita de o hala alcatuita din 3 zone astfel:

- Platforma de receptie hala tip sopron (fara inchideri laterale) pentru receptia deseurilor reciclabile;

- Hala inchisa destinata sortarii deseurilor;

- Platforma de stocare/expeditie tip sopron (fara pereti laterali) pentru depozitare baloti/expediere si stocare refuz de sortare.

.

In cadrul amplasamentului va fi construita o cladire administrativa care va deservi tot amplasamentul statiei de sortare si a statiei TMB din localitatea Ovidiu. Cladirea administrativa se va amplasa in zona intrarii in amplasament.

se va amplasa in zona intrarii in amplasament. Page 24 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING

Page 24 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

8.1.8 DESCRIEREA INVESTITIEI

Prezentele specificatii tehnice acopera cerintele minime privind proiectarea, furnizarea, instalarea, darea in exploatare, testarea si punerea in functiune a tuturor elementelor pentru“Contract ul de lucrari 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu” din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deseurilor in Judetul Constanta”, care cuprinde urmatoarele obiecte:

- Obiect 4.1 Statie de sortare la Ovidiu;

- Obiect 4.2 Statie de tratare mecano-biologica la Ovidiu;

Antreprenorul trebuie sa efectueze toate activitatile ingineresti in conformitate cu prevederile Contractului, specificatiilor si standardelor.

Antreprenorul trebuie sa desfasoare si activitatile de proiectare in conformitate cu instructiunile generale din paragrafele urmatoare.

Pentru obiectele 4.1 si 4.2 sunt cuprinse urmatoarele lucrari:

Obiectul 4.1 – Statie de sortare la Ovidiu.

Zona de sortare deseuri reciclabile, cu capacitatea de 23.000 t/an inclusiv utilaje si echipamente tehnologice;

Cladire administrativa (va deservi intreg amplasamentul);

Sistem de alimentare cu apa potabila a obiectelor tehnologice (gospodarie de apa cuprinzand foraj, statie de tratare apa, statie de pompare si rezervor de inmagazinare; retea de alimentare cu apa);

Retea de canalizare apa uzata tehnologica si bazin de retentie ape uzate tehnologice si levigat de la statia TMB;

Retea de canalizare ape pluviale, bazin de retentie ape pluviale si separator de hidrocarburi;

Drumuri in incinta si platforme tehnice;

Imprejmuire;

Platforma de cantarire;

Amenajare zona verde.

Obiectul 4.2 – Statie de tratare mecano-biologica la Ovidiu.

Teresamente;

Zona de tratarea mecano-biologica a deseurilor, cu capacitatea de 120 000 t/an inclusiv utilaje si echipamente tehnologice;

Retea de canalizare apa uzata tehnologic;

Retea de alimentare cu apa;

Drumuri in incinta, platforme tehnice, parcari;

Perdea vegetala de protectie si amenajare zona verde;

Statie de epurare levigat cu osmoza inversa.

verde;  Statie de epurare levigat cu osmoza inversa. Page 25 of 384 Consultant – ROMAIR

Page 25 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

8.2 FURNIZAREA DE UTILITATI

8.2.1 GENERALITATI

Pentru amplasamentul in cauza se prevede sa fie proiectate si construite infrastructurile necesare functionarii procesului tehnologic. In cadrul amplasamentului sunt prevazute alimentarea cu apa, canalizare menajera, canalizare pluviala, alimentare cu energie electrica, drenarea, colectarea, stocarea si epurarea apelor uzate.

8.2.2 ALIMENTARE CU APA

Reteaua de apa va lua in considerare alimentarea cu apa a utilitatilor pentru toate cladirile din cadrul investitiilor propuse, in scopul asigurarii necesarului de apa tehnologica si pentru nevoile sanitare.

Gospodaria de apa ca inmagazinare.

Avand in vedere ca solutia finala privind proiectarea statiei de sortare si tratare mecano- biologica TMB Ovidiu va intra in grija Antreprenorului, debitele de apa necesare pentru buna functionare a statiilor si gospodaria de apa vor fi determinate de catre Antreprenor.

va cuprinde foraj, statie de tratare, clorare, pompare, rezervor de

8.2.3 CANALIZARE MENAJERA

Apele uzate provenite de la grupurile sanitare ale cladirii administrativ si apele uzate tehnologice de la noua statie de sortare si statia TMB vor fi colectate si tratate prin intermediul statiei de epurare levigat cu osmoza inversa.

8.2.4 CANALIZARE PLUVIALA SI CANALIZARE LEVIGAT

Apele pluviale provenite de pe platforma betonata si cladiri vor fi colectate prin intermediul retelei de canalizare a apelor pluviale. Apele colectate vor fi directionate catre un separator de hidrocarburi unde vor fi preepurate si apoi stocate in bazinul de retentie ape pluviale. Din bazinul de retentie ape pluviale vor fi descarcate in canalul adiacent amplasamentului.

Intrucat solutia finala privind proiectarea statiei de sortare si TMB intra in grija Antreprenorului, in consecinta detaliile tehnice privind reteaua de canalizare ape pluviale, separatorul de hidrocarburi si bazinul de retentie ape pluviale vor fi stabilite de catre acesta.

Levigatul produs in statia TMB si apele uzate tehnologice rezultate din spalarea platformelor statie de sortare vor fi colectate prin intermediul retelei de colectare levigat si epurate prin intermediul statiei de epurare levigat containerizata cu osmoza inversa. In functie de solutiile tehnologice alese. Antreprenorul va dimensionarea bazinului de retentie si statia de epurare a levigatului.

Intrucat solutia finala privind proiectarea statiei de sortare si TMB cade in sarcina Antreprenorului,solutia tehnica si proiectul de executie privind realizarea retelei de colectare levigat vor fi intocmite de catre acesta.

8.2.5 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Lucrarile de alimentare cu energie electrica de proiectare si executie a obiectivului Statie sortare si statie TMB Ovidiu, se vor executa de catre Antreprenor si vor face parte din prezentul contract de lucrari.

Alimentarea cu energie electrica, partea de medie tensiune, racordul de medie tensiune si postul de transformare (anvelopa complet echipata), il va intocmi un operator autorizatat A.N.R.E. si agrementat pentru astfel de lucrari.

A.N.R.E. si agrementat pentru astfel de lucrari. Page 26 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING /

Page 26 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

Alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-un post de transformare de tip prefabricat in anvelopa de beton 20/0,4 kV, amplasat in incinta obiectivului de investitie, la limita de proprietate. Postul de transformare trebuie sa fie dimensionat astfel incat sa raspunda cerintelor energetice pentru toti consumatorii si receptoarele electrice prevazute in cadrul prezentului contract de lucrari. In postul de transformare se va prevedea in proiectul de alimentare cu energie electrica la nivelul tabloului de distributie joasa tensiune (TDJT) compensarea factorului de putere prin intermediul unei baterii de condensatoare, automatiza in trepte 0,4 kV.

Lucrarile de alimentare cu energie electrica se vor executa in concordanta cu operatiunile descrise in cadrul studiului de solutie si a avizului tehnic de racordare (ATR) emis de catre operatorul zonal de distributie a energiei electrice.

8.2.6 INSTALATII ELECTRICE

Instalatii electrice interioare

Sistemele de iluminat adoptate vor fi in concordanta cu destinatiile fiecarei cladiri , tinand seama de caracteristicele constructive si tipurile de activitati desfasurate. Conditiile de amplasare si nivelele de iluminare vor respecta prevederile normativului I7/2011. De asemenea caracteristicile luminotehnice trebuiesc corelate cu conditiile generale de confort precum si de functionalitate, proprii fiecarei incaperi.

Tipul si caracteristicile tehnice ale corpurilor de iluminat, prizelor, butoanelor, intrerupatoarelor, comutatoarelor trebuie sa tina cont de asemenea de specificul spatiilor deservite.

Pentru circuitele de prize se vor instala prize simple sau duble, toate cu contact de protectie, cu o putere instalata de maxim 2.000 W per circuit, in conformitate cu cu prevederile normativului I7/2011. In spatiile cu conditii speciale de lucru se vor prevedea circuite de prize la tensiune redusa nepericuloasa.

Circuitele de iluminat si prize se vor executa cu conductori de cupru tip FY protejate in tuburi tip IPEY, sau cu cabluri tip CYY montate ingropat in tencuiala sau pozate aparent pe poduri de cabluri in zonele unde se instaleaza plafon fals sau in interiorul constructiilor tip hale ce adapostesc utilaje si echipamente tehnologice.

Circuitele electrice vor avea nulul de lucru distinct fata de nulul de protectie. Sectiunea conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea conductorilor activi conform prevederilor I7-2011 si nu se va intrerupe.

Pentru legarea suplimentara la pamant de protectie a receptoarelor de energie electrica se utilizeaza platbanda din otel zincat. Centura interioara de legare la pamant se realizeaza din platbanda din otel zincat si se racordeaza la priza de impamantare in cel putin doua puncte prin intermediul unor piese de separatie.

Instalatii electrice in incinta.

Distributia energiei electrice se va face in sistem radial (de la un tablou general se alimenteaza tablourile secundare sau receptoarele electrice prin coloane individuale).

Circuitele de alimentare ale tablourilor principale si secundare se vor realiza din cabluri CYABY montate ingropat in santuri, iar pe portiunile unde acestea traverseaza cai de acces sau alei, se vor proteja in tevi metalice sau de PVC-G.

Pentru iluminatul cailor de acces din interiorul incintelor vor fi prevazute circuite de iluminat exterior. Aceste circuite vor avea posibilitatea actionarii manuale direct din tabloul electric sau in mod automat prin intermediul unui intrerupator crepuscular comandat de o fotocelula. Stalpii de iluminat exterior vor fi metalici si echipati cu lampi cu vapori de sodiu. Corpurile de iluminat vor avea un grad de protectie IP66 si indicele de rezistenta la socuri mecanice IK08. Stalpii de iluminat exterior se vor monta pe fundatii de beton si vor fi echipati cu cutie de

monta pe fundatii de beton si vor fi echipati cu cutie de Page 27 of 384

Page 27 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

conexiune echipata cu conectori si disjunctor automat. Corpul de iluminat se va monta pe stalp prin intermediul unui dispozitiv de sustinere. Fiecare stalp se va lega la priza de pamant pentru instalatiile electrice de joasa tensiune,avand rezistenta de dispersie de maximum 4 Ohmi.

Protectia impotriva atingerilor indirecte ale instalatiilor electrice se va face ca masura principala, prin legarea la nulul de protectie, iar ca masura suplimentara legarea la pamant a tuturor partilor metalice, care in mod normal nu se afla sub tensiune, dar care accidental ar putea ajunge sub tensiune (constructiile metalice ale tablourilor electrice, carcasele metalice ale echipamentelor electrice, tevi metalice, balustrade, etc.)

Se va realiza legarea la priza de pamant a instalatiei de protectie, a partilor metalice, a tablourilor electrice si a stalpilor pentru iluminatul exterior.

Priza de pamant artificiala se va executa din platbanda din otel zincat ,montata ingropat si electrozi din teava otel zincat. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant nu va depasi valorile maxime admisibile specificate in normativul I7-2011 si STAS 12604/5-90.

Tablouri electrice si automatizare

Se prevede un sistem modern privind tablourile electrice de comanda si un sistem integrat de automatizare amplasat intr-o singura incapere.

Ca o regula generala, toate unitatile de control si automatizare vor fi amplasate centralizat si nu distribuite la obiectele din incinta.

9 PARAMETRII GENERALI DE PROIECTARE

9.1 DESCRIEREA DATELOR DE BAZA

Generalitati

Investitiile propuse prin proiect sunt menite sa atinga urmatoarele tinte:

Imbunatatirea sistemului de colectare selectiva in zona urbana si extinderea acestuia in zona rurala a judetului Constanta;

Imbunatatirea si extinderea echipamentelor existente de colectare si transport;

Optimizarea logisticii prin eficientizarea serviciilor de gestionare a deseurilor;

Depozitarea controlata a deseurilor in cadrul depozitelor conforme.

9.2 CANTITATEA DE DESEURI SI COMPOZITIA LOR

Cele doua tabele de mai jos ilustreaza cantitatea generata de deseuri menajere si asimilabile in anul 2014.

Deseuri menajere si asimilabile generate in mediul URBAN si RURAL, pe fractii

     

2014

Fractie

UM

Mediul URBAN

Mediul RURAL

Hartie si carton

tone/an

25

582

3

139

Sticla

tone/an

6

606

 

442

Plastic

tone/an

23

196

3

252

Metal

tone/an

8

056

 

956

Lemn

tone/an

2

826

 

270

  956 Lemn tone/an 2 826   270 Page 28 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING

Page 28 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

     

2014

Fractie

UM

Mediul URBAN

Mediul RURAL

Deseuri biodegradabile

tone/an

90

709

21 438

Altele

tone/an

32

040

6 122

Total deseuri menajere si asimilabile generate in judetul Constanta

tone/an

189 015

35 620

Tintele ce vor fi atinse prin implementarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Constanta se refera la:

Gradul de reciclare al deseurilor de ambalaje din totalul cantitatii de deseuri de ambalaje generate, pana in anul 2014 (procentul se refera la cantitatea de deseuri de ambalaje ce trebuie reciclata, comparativ cu totalul cantitatii de deseu de ambalaj generat):

hartie si carton: 60% (minim 2 8721 tone in judetul Constanta)

sticla: 60%; (minim 7 048 tone in judetul Constanta)

plastic: 22,5%; (minim 26 448 tone in judetul Constanta)

metal: 50%; (minim 9 012 tone in judetul Constanta)

lemn: 15%. (minim 3 096 tone in judetul Constanta).

Reducerea cantitatii de deseu biodegradabil depozitat (comparativ cu anul 1995) la:

75% in 2010;

50% in 2013 (91.283 tone vor trebui deviate de la depozitare in judetul Constanta);

35% in 2016 (109.781 tone vor trebui deviate de la depozitare in judetul Constanta).

Cantitatea de deseuri biodegradabile depozitate in judetul Constanta in anul 1995 a fost de 156 000 tone.

Pe baza datelor de mai sus rezulta urmatoarele:

- capacitatea statiei de sortare deseuri reciclabile , aferenta prezentei documentatii, este de 23 000 tone timp de 260 zile;

- capacitatea statiei de tratare mecano-biologica TMB, aferenta prezentei documentatii, este de 120 000 tone pe an;

Cand se aleg echipamentele si dispozitivele aferente investitiei, trebuie sa se ia in considerare faptul ca atat cantitatea, cat si compozitia materiei prime pot varia considerabil pe parcursul anului.

9.3 CAPACITATEA STATIEI DE SORTARE SI A STATIEI TMB.

9.3.1 STATIA DE SORTARE

Pentru dimensionarea statiei de sortare se vor folosi urmatoarele date de intrare:

- Capacitatea totala a instalatiei trebuie sa fie

- Numarul de zile lucratoare din timpul anului

Instalatia si echipamentul tehnologic al statiei de sortare, vor trebui selectate si livrare doar daca au parametrii tehnici necesari pentru atingerea capacitatii specificate si a parametrilor tehnologici.

- 23 000 tone deseuri reciclabile/an

- 260

tehnologici. - 23 000 tone deseuri reciclabile/an - 260 Page 29 of 384 Consultant – ROMAIR

Page 29 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

9.3.2 STATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA

Statia de de tratare mecano-biologica OVIDIU va avea capacitea de a procesa 120000 tone deseuri reziduale/an si 3744 tone/an deseuri verzi.

9.4 CERINTELE TEHNOLOGICE SI DE MEDIU

Instalatiile aferente investitiei care urmeaza a fi construite si predate ar trebui sa garanteze tratarea/sortarea deseurilor municipale in fractii de preferinta comercializabile. Cantitatea de deseuri reziduale ce este directionata spre depozitul ecologic trebuie sa fie cat mai mica posibil.

Sarcinile de baza ale instalatiilor vor include:

O cantitate maxima de materiale reciclate ce pot fi refolosite in alte domenii,

Separarea si minimizarea cantitatii de deseuri prevazute a fi transportate si depozitate in depozitul de deseuri privat de la Ovidiu si

Se impune ca instalatiile care urmeaza sa fie construite si predate sa permita implementarea obiectivelor mentionate anterior, respectand in acelasi timp urmatoarele principii:

Instalatia sa fie caracterizata printr-un consum scazut de energie.

Terenul disponibil pentru realizarea investitiei, precum si dimensiunile cladirilor tehnologice nu pot depasi suprafata terenului si parametrii constructiilor specificati in planul urbanistic de detaliu (P.U.D.) aprobat si in Certificatul de Urbanism;

Cheltuielile de functionare trebuie sa fie cat mai mici posibile;

Instalatia trebuie sa respecte cerintele de reducere a emisiilor si conditiile stipulate in legislatia de protectie a mediului

Impactul asupra mediului al functionarii instalatiei nu poate depasi nivelurile stabilite drept acceptabile prin reglementarile aplicabile in Romania si in Uniunea Europeana.

Instalatia trebuie sa asigure o eficienta maxima.

9.5 PRINCIPALELE DATE DE PROIECTARE

9.5.1 STATIA DE SORTARE

Avand in vedere capacitatea statiei de sortare de 23 000 tone/an pentru anul de calcul 2014, rezulta o incarcare zilnica de aproximativ 88,46 tone/zi.

S-a considerat un regim de lucru de 260 de zile pe an, tinand cont de sarbatori, perioadele necesare pentru reparatii sau intretinere si intreruperile de lucru din motive de vreme defavorabila pentru transportul deseurilor.

Refuzul de sortare din deseul uscat va fi transportat catre depozitul de deseuri privat de la Ovidiu. A fost considerata o proportie de aprox. 15% refuz de sortare din cantitatea de deseuri reciclabile ce intra in statie. Procentul contine atat impuritatile, cat si refuzul efectiv de sortare. Refuzul de la sortare va fi transportat la depozitul privat de deseuri de la Ovidiu, aflat in imediata vecinatate a amplasamentului.

la Ovidiu, aflat in imediata vecinatate a amplasamentului. Page 30 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING

Page 30 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

9.5.2 STATIA DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA

Statia de tratare mecano-biologica a deseurilor biodegradabile va avea o capacitate de 120000 tone/an deseuri reziduale si 3744 tone/an deseuri verzi. Statia va prelucra deseurile colectate in pubela reziduala din zona de colectare 1 - Constanta si deseurile verzi.

Avand in vedere ca in cadrul statiei TMB vor intra in mare parte deseurile reziduale provenite de la populatie, rezultatul final va fi in mare parte de tip CLO (CLO = Compost Like Output, sau "deseuri biostabilizate"), utilizat ca material de acoperire in cadrul depozitelor de deseuri.

10 DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC

10.1 DESCRIEREA TEHNICA A STATIEI DE SORTARE OVIDIU

10.1.1 GENERALITATI

Statie de sortare a deseurilor va fi alcatuita din 3 zone astfel:

Zona de receptie tip sopron (fara pereti laterali) pentru receptia deseurilor reciclabile;

Hala inchisa destinata sortarii deseurilor;

Zona de stocare/expeditie tip sopron (fara pereti laterali) pentru depozitare baloti/expediere si stocare refuz de sortare.

Fractiile recuperate vor fi cele de tip hartie/carton, plastic, metale feroase, lemn si sticla. Toate fractiile, in afara metalelor, vor fi colectate manual, iar metalele vor fi colectate cu ajutorul magnetilor. In urma procesului de sortare vor rezulta reziduuri, mai ales organice, precum si o parte din reciclabilele care nu au fost recuperate.

Functii de baza ale statiei de sortare:

preluarea deseului colectat selectiv pentru reciclare, denumit si „fractie uscata”;

selectarea deseurilor neadecvate de tip grosier inainte de prelucrarea de sortare;

sortarea deseului reciclabil pe categorii si calitati de materii si materiale;

colectarea refuzului de sortare;

prelucrarea pentru transport a fractiilor sortate;

stocarea temporara a fractiilor sortate si a refuzurilor.

10.1.2

GRADUL DE AUTOMATIZARE

Ca cerinte minime, statia de sortare va avea urmatoarele caracteristici:

alimentarea liniei de sortare se face automat cu mijloace mecanizate (buncar cu snec alimentator, banda transportoare, prelucrare mecanica primara deseu de tip sortare granulometrica);

se realizeaza sortarea fractiilor de hartie, carton, PET, plastic, lemn si sticla (daca exista);

se realizeaza mecanizat separarea metalelor feroase si a metalelor neferoase (banda magnetica sau electro-magnetica de deferare cu descarcare directa in containere);

de deferare cu descarcare directa in containere); Page 31 of 384 Consultant – ROMAIR CONSULTING /

Page 31 of 384

Consultant – ROMAIR CONSULTING / DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA Contract 4: Construirea statiei de sortare deseuri reciclabile si a statiei TMB din localitatea Ovidiu

se realizeaza balotarea tuturor fractiilor prin utilizarea de masini de balotare semi- automate cu legarea balotilor si masini de prelucrare primara a unor fractii (sfaramator de sticla, perforator de PET-uri, etc.);

transportul balotilor si a containerelor de refuz se realizeaza mecanizat.

10.1.3 STRUCTURA CONSTRUCTIVA

Hala de descarcare: va fi o constructie de tip sopron fara inchideri laterale.

Conform schemei de management, deseurile reciclabile vor fi transportate cu autospeciale de colectare din zona de deservire.

Platforma de descarcare a deseurilor va fi prevazuta cu zona pentru descarcarea deseurilor reciclabile. Atat zona de manevra pentru descarcare cat si platforma de descarcare trebuie sa fie din beton rutier pentru trafic greu. Se vor achizitiona echipamente corespunzatoare pentru curatare (spalare zilnica) cu ajutorul unor sisteme mobile cu jet de apa de mare presiune si cu guri de scurgere cu gratar metalic pentru evacuarea apelor uzate.

Hala de sortare: va fi o constructie prevazuta cu inchideri laterale.

Pardoseala halei de sortare va fi realizata din beton rutier prevazuta cu sifoane de pardoaseala sau guri de scurgere pentru evacuarea apelor uzate. Se vor prevedea spalatoare cu jet de mare presiune (racordate la instalatia interioara de alimentare cu apa) in vederea igienizarii periodice a zonelor de lucru.

Hala de sortare va asigura o inaltime libera de minim 6 m. Vor fi prevazute ferestre si luminatoare pentru a folosi lumina diurna.

Cladirea va fi prevazuta cu toate instalatiile interioare electrice de iluminat si alimentare cu energie electrica a receptoarelor de forta, racorduri de alimentare cu apa pentru spalatoarele de inalta presiune. Vor fi prevazute usi de acces pentru utilaje cu usi de acces pietonal inclus.

Hala de expediere refuz de la sortare si materiale reciclabile: va fi o constructie de tip sopron fara inchideri laterale.

Hala adaposteste platforma destinata transportului si depozitarii refuzului de sortare in containere pentru refuz.

Platforma va fi dotata cu echipamente corespunzatoare pentru curatare (spalare zilnica) cu ajutorul unor sisteme mobile cu jet de apa de mare presiune si cu guri de scurgere cu gratar metalic.

10.2 DESCRIEREA TEHNICA A STATIEI DE TRATARE MECANO-BIOLOGICA

10.2.1 GENERALITATI

Statia de tratare mecano-biologica a deseurilor biodegradabile OVIDIU va avea o capacitate de 120 000 tone procesate pe an. Statia va prelucra deseurile colectate in pubela reziduala din zona de colectare 1 – Constanta. De asemenea la statia MBT Ovidiu vor fi procesate si deseuri verzi