Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Valahia din Trgovite

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic


Data: 26.2.2!"
Unitatea de #nv$%$mnt: &.'. (&onstantin &antacu)ino*Trgovite
Disciplina: +storie
&lasa:a V+*a ,
'r. De elevi: pre)en%i 2- a.sen%i 2
&adrul didactic/0tudentul asistat:0tancu 1ere)ia
1acultatea:22222222222220peciali)area:
,n de studii:
1ia de o.servare a lec%iei
Unitatea de #nv$%are: 0ocietatea 3eudal$
Tema lec%iei: 0ocietatea medieval$ #n 4uropa
Tipul lec%iei: predare*#nv$%are*evaluare
&ompetente speci3ice:
2.1 Recunoasterea si acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor si proceselor istorice;
2.5 Examinarea consecintelor directe si indirecte ale actiunii umane;
5.1 Construirea de afirmatii pe baza surselor si formularea de concluzii relative la sursele istorice;
&ompeten%e derivate:
C 1 Identificarea caracteristicilor societii medievale;
C 2 Recunoa!terea condiiilor stabilite de contractul vasalic;
C " # Realizarea unei analize obiective a asupra relaiilor de suzeranitate#vasalitate;
C $ # %tabilirea rolului pe care &l avea castelul &n lumea medieval;
,ctivitati de invatare:
' 1 # Exerciii de studiere a unor documente &n vederea identificrii a celor " stri ale societii
medievale;
' 2 'nalizarea surselor istorice &n vederea stabilirii drepturilor !i obli(ailor ce decur(eau din momentul
&nc)eierii contractului vasalic;
' " # Identificarea elementelor de baz ale unui domeniu medieval;
5esurse procedurale:
o 6etode i procedee didactice: conversaia euristic* comparaia* demonstraia*
problematizarea* descoperirea* expunerea* tabelul sc)ematic* +arta conceptual
o 6i7loace de inv$%$mnt: ilustraii* mape de lucru,fi!e de lucru* fi! de evaluare* flip#c)art*-*
prezentare prezentare .o/er .oint* manual
o 1orme de organi)are a activit$%ii: individual* &n perec)i* frontal !i pe (rupe.
5esurse .i.liogra3ice:
Radu 0anolescu 1Istoria medie universala2* 3ucure!ti* 1456.
Radu 0anolescu 7 %ocietatea feudal &n Europa 'pusean2* 3ucure!ti* 148$.
9ac:ues ;e <off# 7Civilizaia =ccidentului medieval2* 3ucure!ti* 1486.
Durata lec%iei: 89
Des3$urarea lec%iei
Evenimentele leciei =bservaii !i interpretri
I. =R<'>I?'RE'
C;'%EI @I C'.A'RE'
'AE>BIEI E;ECI;=R
# .rofesoara cere elevului de serviciu s comunice elevii abseni* consemneaz
absenele !i ofer elevilor mapele cu materialul didactic necesar pentru desf!urarea
leciei. ;e explic elevilor ordinea !i importana utilizrii fi!elor pe parcursul leciei.
Elevii desc)id caietele speciale ,auxiliar didactic necesar- !i cer explicaii suplimentare
profesoarei referitoare la inte(rarea fi!elor de lucru.
II. CERIDIC'RE'*
RE'CAE';I?'RE'*
%I%AE0'AI?'RE' @I
E%E>BI';I?'RE'
CE>=@AI>AE;=R
# .rocedeaz la verificarea cuno!tinelor pe baza unei )ri conceptuale de tip pianFen*
&mprind elevii &n dou (rupe. .entru completarea )rii conceptuale ,%at
0edievalG=ra! 0edieval-* elevii se folosesc de cuno!tinele dobHndite &n leciile
anterioare. .rofesoara intervine cu &ntrebri suplimentare pentru a stabili relaii &ntre
noiuni !i a verifica capacitatea elevilor de a utiliza noiunile &nsu!ite &ntr#un context
nou.
III. '>E>B'RE' AE0EI
@I ' C=0.EAE>BE;=R
%.ECIDICE
# .rofesoara realizeaz trecerea la tema nou prin explicaii lo(ice* prin stabilirea
raportului dintre staul medieval* feud !i caracteristicile ierar)iei sociale feudale.
>oteaz titlul leciei pe tabl !i comunic competene derivate ale leciei &ntr#o form
care permite elevilor s identifice &ntr#un limbaF accesibil obiectivele vizate prin
aceast lecie.
IC. I=3J>IIRE'
>=I;=R CE>=@AI>BE
# %e cere elevilor s utilizeze dicionarul de termeni din caietul special pentru a
descoperi definiia feudului. .rofesoara explic rolul semnificativ pe care &l are
pmHntul &n Evul 0ediu &n or(anizarea societii feudale !i &mpreun cu elevii reu!esc
s fac diferena &ntre posesiune !i proprietate. %e remarc participarea activ a
elevilor* ceea ce dovede!te frecvena acestei modaliti de abordare a coninutului.
Ritmul este vioi* elevii sunt stimulai prin &ntrebri de susinere* sarcinile sunt
difereniate* &n timp ce elevii care &ntHmpin dificulti sunt susinui &n mod firesc de
ctre profesoar sau cole(i.
# Etilizarea aplicaiei electronice de tip ..A ,.o/er.oint- permite elevilor s
descopere informaii &ntr#o form accesibil* lo(ic* structurat* raportarea la ima(ini
!i la diferite surse documentare.
# .rofesoara utilizeaz Focuri de rol pentru a analiza cele trei momente ,oma(iu#
FurmHnt#investitur- ale ceremonialului de acordare a feudului. Cu aFutorul
interpretrii unui document francez din secolul KII* elevii Foac rolul vasalului !i al
seniorului interpretHnd cele trei momente importante &n acordarea feudului.
Informaiile sunt susinute de ar(umente lo(ice* de exemplificri !i se urmre!te &n
permanen atin(erea competenelor prin intermediul activitilor de &nvare.
# Elevii or(anizai &n perec)i stabilesc drepturile !i obli(aiile vasalului !i seniorului
utilizHnd fi!ele de lucru din mapa cu materiale. Elevii sunt &ncHntai de ima(inile
su(estive pe care le descoper la nivelul fi!elor* textul este u!or de interpretat*
obli(aiile !i drepturile sunt discutate !i ar(umentate de ctre elevi dintr#o perspectiv
actual* ceea ce face ca activitatea de &nvare s se conin elemente de Foc didactic.
# Relaia dintre profesor !i elevi este una de &ncredere* de susinere* de comunicare
activ* de stimulare* ceea ce permite activizarea permanent a clasei !i un feed#bacL
constant.
# 'ctivitatea frontal* de (rup !i individual se &mbin permanent* deoarece
rspunsurile (rupelor sunt completate prin informaii obinute &n urma unor &ntrebri
adresate frontal. 'ctivitatea profesorului este aceea de a diriFa !i susine activitatea de
&nvare* elevii fiind orientai &n a descoperi cea mai mare parte a noilor informaii.
C . RE';I?'RE' DEEI#
3'CM#E;EI
# Este utilizat fi!a pentru fixarea* consolidarea !i sistematizarea cuno!tinelor. Di!a
conine ima(inea unui castel !i coninutul unei surse pe baza crora elevii identific
elemente eseniale ale civilizaiei medievale.
# %e verific corectitudinea completrii fi!elor* se intervine pentru completarea
informaiilor* se cere elevilor s se autoevalueze !i s aprecieze activitatea cu aFutorul
unor simboluri (rafice.
# %e apreciaz activitatea elevilor* unii dintre ei fiind notati.
&5+T45++ ,',:+T+&4 D4 4V,:U,54 , :4&;+4+
Domeniul +ndicatori
I.Interesul pentru
pre(tirea leciei
1.%olicitarea din timp a temei !i a informaiilor de baz;
2.Contribuia personal &n proiectarea leciei;
"..reocuparea pentru confecionarea !i procurarea miFloacelor de
&nvmHnt;
$.Receptivitatea la sfaturi !i recomandri importante;
5.Calitatea documentrii metodico#!tiinifice;
II.Calitatea
proiectrii leciei
1.<radul de adecvare a structurii proiectului la tipul leciei;
2.'r(umentarea unitii dintre obiective#coninut#strate(ii#evaluare;
".Capacitatea de a operaionaliza obiectivele;
III.0ana(ementul
leciei
1.'si(urarea condiiilor materiale !i psi)olo(ice necesare &nceperii
lecieiN
# sala* spaiul de lucru pentru cadre didactice !i eleviGcopii;
# ec)ipamente pre(tite ,&n stare de funcionare-;
# auxiliare didactice necesare;
2.Coninutul lecieiN
# actualizarea cuno!tinelor necesare &nele(erii !i asimilrii noului
coninut;
# caracterul !tiinific al coninutului;
# lo(ica !i accesibilitatea coninutului;
# exemplificarea* ar(umentarea informaiilor;
# valorificarea valenelor formative ale coninuturilor leciei;
# asi(urarea caracterului practic#aplicativ al coninutuluiN
".IiriFarea &nvriiN
# relaia obiective#coninut#metode#miFloace;
# dozarea timpului &n raport cu nevoile leciei;
# nivelul de dificultate* densitatea sarcinilor !i ritmul de lucru;
# strate(ii didacticeN euristice al(ortimice* inductive#deductive etc.;
# raportul dintre activitatea profesorului # elevilor; (radul de
an(aFare a elevilor;
# raportul dintre activitatea frontal* de (rup !i individual;
# valorificarea FoculuiGa unor elemente de Foc;
# promovarea strate(iilor interactiveN forme* coninut;
# acordarea suportului necesar elevilor aflai &n dificultate;
# forme !i coninuturi ale stimulrii elevilor capabili de performane
&nalte;
$.Caracteristici ale comunicrii didacticeN
# tipuri !i forme de comunicare adaptate la obiectivele !i coninutul leciei;
# frecvena* coninutul !i tipurile de feedbacL oferit elevilor;
5. Relaiile educaionale
# calitatea relaiilor profesor#elev* profesor#clas; tactul peda(o(ic;
# modaliti de meninere a disciplinei;
IC.Capacitatea de
evaluare a elevilor
1. Dorme !i metode de evaluare;
2. 0odaliti de realizare a evalurii formative;
2.Capacitatea de a evalua !i aprecia obiectiv activitatea !i rezultatele
elevilor;
$. Iezvoltarea capacitii de autoevaluare la elevi;
C.Capacitatea de
autoevaluare a
propriei activiti
1.Raportarea con!tient* critic la propriul demers didactic;
2..recizarea modalitilor* variantelor de intervenie re(latoare.