Sunteți pe pagina 1din 5

CALCULUL LA CONDENS – ACOPERIŞ –TERASĂ NECIRCULABILĂ

BOTOŞANI ⇒ Ti=200C
⇒ Te=─210C
⇒ φi=55 %
⇒ φe=55 %

Caracteristici ternofizice
Nr. Denumirea stratului de d Conductivitate R şi R=d/λ; 1/kD
crt. material (m) termică de calcul Rse
λ (N/m*k) (m2k/w)
1 2 3 4 5
Suprafaţa interioară 0.123 Tsi=18.780C
1 tencuială tavan 0.0 0.87 0.01 8.5 T1=18.70C
1
2 planşeu b.a 0.1 1.74 0.075 21.3 T2=17.930C
3
3 şapă egalizare M100 0.0 0.93 0.032 7.1 T3=17.60C
3
4 barieră vap. 2c+3b — — — 6.0 T4=17.60C
5 şapă M100 0.0 0.93 0.032 7.1 T5=17.30C
3
6 strat difuzie1cp — — — — T6=17.30C
7 şapă M100 0.0 0.93 0.032 7.1 T7=11.30C
3
8 termoizolaţie polist. 0.1 0.04 3.75 20 T8=-17.870C
5
9 şapă egalizatoare 0.0 0.93 0.032 7.1 T9=-20.50C
3
10 hidroizolaţie 3c+4b — — — 8 Tse=-20.50C
11 nisip 0.0 — — —
2
Suprafaţă exterioară 0.043 Te=–210C

Ti −Te 20 + 21
Tsi =Ti- *Rsi=20- *0.123=18.780C
R 4.129
Ti −Te 20 + 21
T1=Ti- *(Rsi+R1)=20- *(0.123+0.01)=18.70C
R 4.129
Ti −Te 20 + 21
T2=Ti- *(Rsi+R1+R2)=20- *(0.123+0.01+0.075)=17.930C
R 4.129
Ti −Te 20 + 21
T3=Ti- *(Rsi+R1+R2+R3)=20- *(0.123+0.01+0.075+.0032)=17.60C
R 4.129
Ti −Te 20 + 21
T4=Ti- *(Rsi+R1+R2+R3)=20- *(0.123+0.01+0.075+.0032)=17.60C
R 4.129
Ti −Te 20 + 21
T5=Ti- *(Rsi+R1+R2+R3+R5)=20-
R 4.129
*(0.123+0.01+0.075+.0032+0.032)=17.30C
Ti −Te 20 + 21
T6=Ti- *(Rsi+R1+R2+R3+R5)=20-
R 4.129
*(0.123+0.01+0.075+.0032+0.032)=17.30C
Ti −Te 20 + 21
T7=Ti- *(Rsi+R1+R2+R3+R5+R7)=20-
R 4.129
*(0.123+0.01+0.075+.0032+0.032+0.032)=11.30C
Ti −Te 20 + 21
T8=Ti- *(Rsi+R1+R2+R3+R5+R7+R8)=20-
R 4.129
*(0.123+0.01+0.075+.0032+0.032+0.032+3.75)=-17.870C
Ti −Te 20 + 21
T9=Ti- *(Rsi+R1+R2+R3+R5+R7+R8+R9)=20-
R 4.129
*(0.123+0.01+0.075+.0032+0.032+0.032+3.75+0.032)=-20.50C

Verificări la condens pe suprafaţa interioară

Tsi- temperatura suprafeţei interioare a terasei


δr - temperatura de rouă
Tsi > δr
δr = f(Ti,φi)=f(200C, φi=55T0)=10.70C
Tsi=18.780C>δr=10.70C ⇒ pe suprafaţa interioară nu se formează condens

Verificări la condens în structura elementului

- temperaturile medii ale straturilor

Tsi + T1 18 .78 = 18 .7
T1med= = = 18.740C ⇒ M1g=51.81*108
2 2
T + T2 18 .7 +17 .9
T2med= 1 = =18.30C ⇒ M2=51.88*108
2 2
T + T3 17 .9 +17 .6
T3med= 2 = =17.750C ⇒ M3=51.96*108
2 2
T + T4 17 .6 +17 .6
T4med= 3 = =17.60C ⇒ M4=51.99*108
2 2
T4 + T5 17 .6 +17 .3
T5med= = = 17.450C ⇒ M5=52*108
2 2
=
T6med=T5=17.3 17.450C ⇒ M6=52.03*108
T + T7 17 .3 −11 .3
T7med= 5 = =14.30C ⇒ M7=52.48*108
2 2
T7 + T8 11 .3 −17 .87
T8med= = = -3.280C ⇒ M8=55.19*108
2 2
T8 + T9 17 .87 − 20 .5
T9med= = =-19.20C ⇒ M9=57*108
2 2
Tmed=T9=-20.50C ⇒ M10=58.26*108

Presiuni de saturaţie

p si * ϑi 2339 * 55 N
pvi= = =1286 2
100 100 m

p se * ϑe 94 * 85 N
pve= = =79.9 2
100 100 m

Ti=200C psi=2339N/m2
Tsi=18.780C pssi=2171 N/m2
T1=18.70C ps1=2159 N/m2
T2=17.930C ps2=2052 N/m2
T3=17.60C ps3=2013 N/m2
T4=17.60C ps4=2013 N/m2
T5=17.30C ps5=1975 N/m2
T6=17.30C ps6=1975 N/m2
T7=11.30C ps7=1340 N/m2
T8=-17.870C ps8=125 N/m2
T9=-20.50C ps9=99 N/m2
Tse=-20.50C psse=99 N/m2
Te=-210C pse=94 N/m2

STAS 6472

Nr. Strat - denumire d. 1/kD Mg/108 Rv /108


1 0.01 8.5 51.81 4.404
2 0.13 21.3 51.88 143.7
3 .003 7.1 51.96 11.07
4 BV 6.0 51.99 311.94
5 0.03 7.1 52 11.07
6 SD 52.03
7 0.03 7.1 52.48 11.18
8 0.15 20 55.19 165.57
9 0.03 7.1 57 12.14
10 H 8 58.26 466.08
Total Rv

• În perioada sezonului rece apare condens în structura terasei – pe o zonă de


condens.
⇒ este necesară verificarea:
- lipsei acumulării de apă de la an la an
- calculul cantităţi de apă acumulată în perioada de condensare

Ps,v [N/m2]

1 2 3 4 5-7 8 9 10
2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400
Rv/108
200
[m/s]

200 400 600 800 1000 1200