Sunteți pe pagina 1din 2

Dimensionarea termică a planşeului peste ultimul nivel

(terasă circulabilă)

Conform normativului N.C. 107/97 rezistenţa termică minimă necesară pentru


planşeul peste ultimul nivel este :
R0S nec=4,0 m2K/W ;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grosimea Conductivitatea termică


Denumirea stratului de material stratului de calcul
dj λj
m W/m2K
1o Tencuială tavan M 50 0,01 0,87
2o Planşeu din beton armat 0,13 1,74
3o Şapă de egalizare M 100 0,03 0,93
4o Barieră contra vaporilor 2c+3b – –
5o Şapă de egalizare M 100 0,03 0,93
6o Strat de difuziune a vaporilor – –
7o Şapă de egalizare M 100 0,03 0,93
8o Termoizolaţie (polistiren celular) dizolaţie 0,04
9o Şapă de egalizare M 100 0,03 0,93
10o Hidroizolaţie 3c+4b – –
11o Nisip 0,02
12o Dale din beton mozaicat 0,03 1,62

Conform N.C. 107/97 pentru planşee la flux termic de jos în sus :


RSI=0,125 m2K/W
RSE=0,042 m2K/W

R0S nec=RSI+∑(dj/bjxλj)+RSE ; bj=1 ;

→∑(dj/bjxλj)= R0S nec- RSI+RSE ;


∑(dj/bjxλj)=(d1/b1xλ1)+(d2/b2xλ2)+(d3/b3xλ3)+(d5/b5xλ5)+(d7/b7xλ7)+(d8/b8xλ8)+
+(d9/b9xλ9)+(d12/b12xλ12)

=(0,01/1x0,87)+(0,13/1x1,74)+(0,03/1x0,93)+( 0,03/1x0,93)+(0,03/1x093)+
+(dizolaţie/1x0,04)+(0,03/1x0,93)+(0,03/1x1.62)

=0,234+dizolaţie/0,04

→∑(dj/bjxλj)=4-0,125-0,042=0,234+dizolaţie/0,04

→ dizolaţie=(4-0,125-0,042-0,234)x0,04=0,14396

→ dizolaţie=0,15 m=15 cm

S-ar putea să vă placă și