Sunteți pe pagina 1din 24

Introducere Obiectivele urmrite

1

Se urmrete crearea unui sistem de tip SIAD bazat pe un depozit de date pentru evidena,
monitorizarea i analiza unei firme al crei obiect de activitate este transportul national de
persoane.
Indicatori de analiza avuti in vedere:
I1 - numrul kilometrilor n functie de tip_autovehicul, nume_sofer, ani, luni, zile;
I2 - numrul curselor n functie de zon, judete, localitate, ani, luni, zile;
I3 - valoare_curs n functie de nume_soferi, ani, luni, zile.
1 Baza de date
2

Tabela Categorii_db are urmtorul design:Cr eat e t abl e Cat egor i i _db (
i d_cat egor i e bi gi nt PRI MARY KEY,
cat egor i e var char ( 50)
) ;

TabelaSoferi_db are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Sof er i _db (
CNP_sof er var char ( 50) NOTNULL PRI MARY KEY,
nume var char ( 50) ,
pr enume var char ( 50) ,
t el ef on var char ( 50) ,
vechi me_ani bi gi nt ,
i d_cer t i f i car e bi gi nt f or ei gn key r ef er ences Cat egor i i _db( i d_cat egor i e) ,
sal ar i u bi gi nt )
) ;

TabelaAutovehicule_db are urmtorul design:

1
Preluat Iohanna Ladaru, SIA I
2
Implementarea este realizata in MS SQL Server (vezi certificarea Microsoft).
TEMA: se va finaliza implementarea in Oracle
2Cr eat e t abl e Aut ovehi cul e_db (
i d_aut ovehi cul bi gi nt PRI MARYKEY,
nr _i nmat r i cul ar e var char ( 50) ,
t i p_aut ovehi cul var char ( 50) ,
mar ca var char ( 50) ,
nr _l ocur i bi gi nt ,
an_f abr i cat i e bi gi nt
) ;

Tabela Zone_db are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Zone_db (
i d_zona bi gi nt PRI MARY KEY,
zona var char ( 50)
) ;

Tabela Judete_db are urmtorul design:


Cr eat e t abl e J udet e_db (
i d_j udet bi gi nt PRI MARY KEY,
j udet var char ( 50) ,
i d_zona bi gi nt f or ei gn key r ef er ences Zone_db ( i d_zona)
) ;

Tabela Rute_db are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Rut e_db (
3

i d_r ut a bi gi nt PRI MARY KEY,
l ocal i t at e_pl ecar e var char ( 50) ,
l ocal i t at e_sosi r e var char ( 50) ,
) ;

Tabela Localitati_sosire_db are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Local i t at i _sosi r e_db (
i d_l ocal i t at e_sosi r e bi gi nt PRI MARY KEY,
l ocal i t at e var char ( 50) ,
i d_j udet bi gi nt f or ei gn key r ef er ences J udet e_db ( i d_j udet ) ,
i d_r ut a bi gi nt f or ei gn key r ef er ences Rut e_db ( i d_r ut a)
) ;

Tabela Curse_db are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Cur se_db (
i d_cur sa bi gi nt PRI MARY KEY,
dat a_pl ecar e dat et i me,
dat a_sosi r e dat et i me,
di st ant a bi gi nt ,
pr et _bi l et bi gi nt ,
consum_medi u bi gi nt ,
i d_r ut a bi gi nt f or ei gn key r ef er ences Rut e_db( i d_r ut a,
i d_aut ovehi cul bi gi nt f or ei gn key r ef er ences Aut ovehi cul e_db( i d_aut ovehi cul ,
CNP_sof er var char ( 50) f or ei gn key r ef er ences Sof er i _db( CNP_sof er ,
) ;

Popularea tabelelor din baza de date

Tabela Categorii_db
4Total nregistrri: 3.

Tabela Soferi_db


Total nregistrri: 30.

5


Tabela Rute_db

Total nregistrri: 38.

6


Tabela Zone_db


Total nregistrri: 9.

Tabela Judete_db


Total nregistrri: 19.

7


Tabela Localitati_sosire_db:


Total nregistrri: 38

Tabela Autovehicule_db:
8


Total nregistrri: 17

Tabela Curse_db:

910


Total nregistrri: 250
Diagrama bazei de date

11


Depozitului de date
3

Stabilirea indicatorilor si a dimensiunilor

Pentru evidenta, monitorizarea si analiza firmei de transport national de persoane, am stabilit
urmtorii indicatori pe care i-am considerat mai importanti n vederea realizrii a ceea ce ne-am
propus:
Combustibilul consumat
Numrul curselor
Valoarea curselor
Numrul curselor
Numrul soferilor
Durata total
Pentru a pune n valoare indicatorii enumerati mai sus, se consider urmtoarele dimensiuni:
Curse_dw, Soferi_dw, Tip_autovehicul_dw, Vechime_dw, Categorii_dw, Localitati_dw,
Timp_sosire_dw.
Cele dou dimensiuni: Localitati_dw si Timp_sosire_dw sunt alctuite din ierarhii, ce vor fi
prezentate n cele ce urmeaz:
Ierarhia Timp_sosire_dw este alctuit din tabele Zile_dw, luni_dw si Ani_dw
Ierarhia Localitati_sosire_dw este alctuit din tabelele Judete_dw si Zone_dw.

3
Implementarea este realizata in MS SQL Server (vezi certificarea Microsoft).
TEMA: se va finaliza implementarea prin Oracle
12


Crearea tabelelor din depozitul de date

Crearea tabelelor dimensiune

Tabela Curse_dw are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Cur se_dw (
i d_cur sa bi gi nt PRI MARY KEY,
dat a_pl ecar e dat et i me,
dat a_sosi r e dat et i me,
i d_r ut a bi gi nt ,
CNP_sof er var char ( 50) ,
i d_aut ovehi cul bi gi nt ,
di st ant a bi gi nt ,
pr et _bi l et bi gi nt ,
consum_medi u bi gi nt ,
dur at a dat et i me,
consum_combust i bi l f l oat ,
) ;


Tabela Soferi_dw are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Sof er i _dw (
CNP_sof er var char ( 50) PRI MARY KEY,
nume var char ( 50) ,
pr enume var char ( 50) ,
) ;


Tabela Vechime_dw are urmtorul design:
13Cr eat e t abl e Vechi me_dw (
Vechi me_ani bi gi nt PRI MARY KEY
) ;


Tabela Categorii_dw are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Cat egor i i _dw (
i d_cat egor i e bi gi nt PRI MARY KEY,
cat egor i e var char ( 50)
) ;

Tabela Tip_autovehicul are urmtorul design:


Aceast tabel se poate realiza si cu ajutorul urmtorului cod:

Cr eat e t abl e Ti p_aut ovehi cul _dw (
Ti p_aut ovehi cul var char ( 50) PRI MARY KEY
) ;
Tabela Localitati_sosire_dw are urmtorul design:


Aceast tabel se poate realiza i cu ajutorul urmtorului cod:

Cr eat et abl e Local i t at i _sosi r e_dw (
i d_l ocal i t at e_sosi r e bi gi nt PRI MARYKEY,
l ocal i t at e var char ( 50) ,
i d_j udet bi gi nt f or ei gnkeyr ef er ences J udet e_db ( i d_j udet ) ,
) ;


Tabela Judete_dw are urmtorul design:
14Cr eat e t abl e J udet e_dw (
i d_j udet bi gi nt PRI MARY KEY,
j udet var char ( 50) ,
i d_zona bi gi nt f or ei gn key r ef er ences Zone_dw ( i d_zona)
) ;


Tabela Zone_dw are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Zona_dw (
i d_zona bi gi nt PRI MARY KEY,
zona var char ( 50) ,
) ;

Tabela Timp_sosire_dw are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Ti mp_sosi r e_dw (
t i mp_sosi r e dat e t i me PRI MARY KEY,
zi bi gi nt ,
l una var char ( 50) ,
an bi gi nt ,
) ;

Tabela Zile_dw are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Zi l e_dw (
zi bi gi nt PRI MARY KEY
) ;


Tabela Luni_dw are urmtorul design:
15Cr eat e t abl e Luni _dw (
l una var char ( 50) PRI MARY KEY
) ;

Tabela Ani_dw are urmtorul design:Cr eat e t abl e Ani _dw (
an bi gi nt PRI MARYKEY
) ;
Crearea tabelelor de fapte

Tabela Valoare_cursa_dw are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Val oar e_cur sa_dw (
i d_cur sa bi gi nt ,
CNP_sof er var char ( 50) ,
t i mp_sosi r e dat et i me,
val oar e_cur sa bi gi nt ,
const r ai nt pk_val oar e_cur sa PRI MARY KEY( i d_cur sa, CNP_sof er , t i mp_sosi r e)
) ;


Tabela Numar_km_dw are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Numar _km_dw (
CNP_sof er var char ( 50) ,
t i p_aut ovehi cul var char ( 50) ,
t i mp_sosi r e dat et i me,
numar _kmbi gi nt ,
const r ai nt pk_numar _kmPRI MARY KEY ( CNP_sof er , t i p_aut ovehi cul , t i mp_sosi r e)
) ;


16

Tabela Numar_curse_dw are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Numar _cur se_dw (
i d_cur sa bi gi n,
i d_l ocal i t at e_sosi r e bi gi nt ,
t i mp_sosi r e dat et i me,
numar _cur se bi gi nt ,
const r ai nt pk_numar _cur se PRI MARY KEY ( i d_cur sa, i d_l ocal i t at e_sosi r e,
t i mp_sosi r e)
) ;

Tabela Combustibil_consumat_dw are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Combust i bi l _consumat _dw (
CNP_sof er var char ( 50) ,
i d_cur sa bi gi nt ,
t i mp_sosi r e dat et i me,
t i p_aut ovehi cul var char ( 50) ,
t ot al _combust i bi l bi gi nt ,
val oar e_medi e_combust i bi l f l oat ,
const r ai nt pk_combust i bi l _consumat PRI MARY KEY ( CNP_sof er , i d_cur sa,
t i mp_sosi r e, t i p_aut ovehi cul )
) ;

Tabela Numar_soferi_dw are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Numar _sof er i _dw (
Vechi me_ani bi gi nt ,
i d_cat egor i e bi gi nt ,
t i p_aut ovehi cul var char ( 50) ,
numar _sof er i bi gi nt ,
const r ai nt pk_numar _sof er i PRI MARY KEY ( vechi me_ani , i d_cat egor i e,
t i p_aut ovehi cul )
) ;


17

Tabela Durata_totala_dw are urmtorul design:


Cr eat e t abl e Dur at a_t ot al a_dw (
i d_cur sa bi gi nt ,
t i mp_sosi r e dat et i me,
dur at a_t ot al a f l oat ,
const r ai nt pk_dur at a_t ot al a PRI MARY KEY ( i d_cur sa, t i mp_sosi r e)
) ;

Popularea depozitului de date

Introducerea datelor n tabelele de dimensiuni

Comanda pentru tabela Soferi_dw:Comanda pentru tabela Zone_dw:


Comanda pentru tabela Judete_dw:Comanda pentru tabela Localitati_sosire_dw:
18Comanda pentru tabela Tip_autovehicul_dw:


Comanda pentru tabela Vechime_dw:


Comanda pentru tabela Categorii_dw:19


Comanda pentru tabela Timp_sosire_dw:


Comenzile UPDATE pentru completarea cmpurilor zi, lun, an din Timp_sosire_dw:Comanda pentru popularea tabelei Zile_dw:Comanda pentru popularea tabelei Luni_dw:20


Comanda pentru popularea tabelei Ani_dw:
Comanda pentru popularea tabelei Curse_dw:Comenzile pentru completarea cmpului durata din Curse_dw:
21

Popularea tabelelor de fapte

Comanda pentru popularea tabelei Valoare_cursa_dw:

I nser t i nt o Val oar e_cur sa_dw
sel ect Cur se_db. i d_cur sa, Sof er i _db. CNP_sof er ,
Cur se_db. dat a_sosi r e, SUM( pr et _bi l et ) as val oar e_cur sa
f r omSof er i _db
i nner j oi n Cur se_db on Cur se_db. CNP_sof er =Sof er i _db. CNP_sof er
gr oup by Cur se_db. i d_cur sa, Sof er i _db. CNP_sof er , Cur se_db. dat a_sosi r e;

Comanda pentru popularea tabelei Numar_km_dw:

I nser t i nt o Numar _km_dw
sel ect Sof er i _db. CNP_sof er , Aut ovehi cul e_db. t i p_aut ovehi cul ,
Cur se_db. dat a_sosi r e,
SUM( di st ant a) as numar _km
f r omSof er i _db
i nner j oi n Cur se_db on Cur se_db. CNP_sof er =Sof er i _db. CNP_sof er
i nner j oi n Aut ovehi cul e_db on
Aut ovehi cul e_db. i d_aut ovehi cul =Cur se_db. i d_aut ovehi cul
gr oup by Sof er i _db. CNP_sof er , Aut ovehi cul e_db. t i p_aut ovehi cul ,
Cur se_db. dat a_sosi r e;

Comanda pentru popularea tabelei Numar_soferi_dw:

I nser t i nt o Numar _sof er i _dw
sel ect Sof er i _db. vechi me_ani , Cat egor i i _db. i d_cat egor i e,
Aut ovehi cul e_db. t i p_aut ovehi cul ,
count ( Sof er i _db. CNP_sof er ) as numar _sof er i
f r omSof er i _db
i nner j oi n Cur se_db on Cur se_db. CNP_sof er =Sof er i _db. CNP_sof er
i nner j oi n Aut ovehi cul e_db on
Aut ovehi cul e_db. i d_aut ovehi cul =Cur se_db. i d_aut ovehi cul
i nner j oi n Cat egor i i _db on Sof er i _db. CNP_sof er =Cat egor i i _db. i d_cat egor i e
gr oup by Sof er i _db. vechi me_ani , Cat egor i i _db. i d_cat egor i e,
Aut ovehi cul e_db. t i p_aut ovehi cul ;

Comanda pentru popularea tabelei Numarul_curselor_dw:

I nser t i nt o Numar ul _cur sel or _dw
sel ect Cur se_db. i d_cur sa, Local i t at i _sosi r e_db. i d_l ocal i t at e_sosi r e,
Cur se_db. dat a_sosi r e,
count ( Cur se_db. i d_cur sa)
f r omCur se_db
i nner j oi n Rut e_db on Cur se_db. i d_r ut a=Rut e_db. i d_r ut a
i nner j oi n Local i t at i _sosi r e_db on Rut e_db. i d_r ut a=Local i t at i _sosi r e_db. i d_r ut a
gr oup by Cur se_db. i d_cur sa, Local i t at i _sosi r e_db. i d_l ocal i t at e_sosi r e,
Cur se_db. dat a_sosi r e;

Comanda pentru popularea tabelei Combustibil_consumat_dw:

I nser t i nt o Combust i bi l _consumat _dw
sel ect Sof er i _db. CNP_sof er , Cur se_db. i d_cur sa, Cur se_db. dat a_sosi r e,
Aut ovehi cul e_db. t i p_aut ovehi cul ,
sum( consum_medi u) as t ot al _combust i bi l , avg( consum_medi u) as
val oar ea_medi e_combust i bi l
f r omCur se_db
i nner j oi n Sof er i _db on Cur se_db. CNP_sof er =Sof er i _db. CNP_sof er
i nner j oi n Aut ovehi cul e_db on
Cur se_db. i d_aut ovehi cul =Aut ovehi cul e_db. i d_aut ovehi cul
22

gr oup by Sof er i _db. CNP_sof er , Cur se_db. i d_cur sa, Cur se_db. dat a_sosi r e,
Aut ovehi cul e_db. t i p_aut ovehi cul ;


Diagrama depozitului de date & Cubul OLAP
4


4
Pentru MS SQL Server
23
Rapoarte generate pe baza cubului OLAP (acestea contin indicatorii explicitati in functie de
dimensiunile avute in vedere).
5


Numrul kilometrilor n functie de tip_autovehicul, nume_sofer, ani, luni, zile


5
Realizat in MS SQL Server
24


Numrul curselor n functie de zon, judete, localitate, ani, luni, zile


Valoare_curs n functie de nume_soferi, ani, luni, zile

S-ar putea să vă placă și