Sunteți pe pagina 1din 32

1

Cuprins

1. Specificatiile misiunii de evaluare
2. Diagnosticul pentru evaluarea societatii
2.1. Diagnosticul juridic
2.2. Diagnosticul comercial
2.3. Diagnosticul de resurse umane
2.4. Diagnosticul tehnologic
2.5. Diagnosticul financiar
2.5.1. Analiza financiar-patrimoniala
- Analiza bilantului
- Analiza indicatorilor de gestiune
- Analiza corelatiei creante-obligatii
- Analiza pozitiei financiare si a corelatiei FR-NFR
- Analiza lichiditatii si solvabilitatii
2.5.2. Diagnosticul de rentabilitate
- Analiza indicatorilor de rentabilitate
- Diagnosticul factorial al rezultatului exploatarii
- Analiza diagnostic pe baza ratelor de rentabilitate
a) Rata rentabilitatii veniturilor
b) Rata rentabilitatii economice a activului
c) Rata rentabilitatii financiare a capitalurilor proprii
3. Puncte tari si puncte slabe bazate pe diagnosticele societatii
4. Abordarea evaluarii
4.1. Abordarea pe baza de venit
4.2. Abordarea prin metoda comparatiei
5. Reconcilierea valorii si estimarea valorii finale


2

1. SPECIFICATIILE MISIUNII DE EVALUARE
1.1. Certificare
Evaluatorul declara ca datele primite de la societate si rezultatele obtinute in urma evaluarii sunt
confidentiale.
Certificam ca analizele, opiniile si concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate si
conditiile limitative specifice si sunt analizele, opiniile si concluziile noastre personale, neinfluentate de
nici un factor. In plus certificam ca nu avem nici un interes prezent sau de perspectiva in societatea
comerciala care face subiectul prezentului raport de evaluare si nici un interes sau influenta legata de
partile implicate.
Lucrarea are caracter didactic, iar analizele si opiniile noastre au fost bazate si dezvoltate
conform cerintelor din standardele, recomandarile si metodologia de lucru recomandate de ANEVAR
(Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania). Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei
sale.
Prezentul raport se supune normelor ANEVAR si poate fi expertizat (la cerere) de catre unul
dintre membrii autorizati special in acest sens de catre sus numita organizatie.
1.2. Prezentarea evaluatorului
Echipa de evaluatori are in componenta urmatorii membrii:
- Dinica Alexandra
- Dinu Andreea
- Dragomir Roxana
1.3. Obiectivul , scopul si data evaluarii
Scopul prezentului raport de evaluare este estimarea valorii de piata a partilor sociale S.C.
BIOFARM S.A. asa cum este definita in standardele ANEVAR in vederea vanzarii de catre proprietar.
Beneficiarul lucrarii este societatea comerciala, in calitate de client si destinatar. Raportul de
evaluare se adreseaza S.C. BIOFARM S.A. in calitate de client si destinatar.

3

Valoarea de piata a societatii S.C. BIOFARM S.A. este valabila doar la data de evaluare,
31.12.2010. Valoarea de piata estimata este determinata in functie de informatiile cunoscute si
previziunile facute in urma diagnosticului realizat pentru perioada 2008-2010.
1.4. Bazele evaluarii si procedura de evaluare
Evaluarea executata conform prezentului raport reprezinta o estimare a valorii de piata a partilor
sociale ale S.C. BIOFARM S.A. Valoarea de piata este suma estimata pentru care o proprietate va putea
fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret
determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au
actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere.
Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:
- Documentarea, pe baza unei liste de informatii solicitate clientului :
- Inspectia propriu-zisa : cladiri, mijloace de transport, echipamente ;
- Discutii purtate cu conducerea S.C. BIOFARM S.A.;
- Stabilirea limitelor si ipotezelor care au stat la baza elaborarii raportului ;
- Selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport ;
- Deducerea si estimarea conditiilor limitative specifice obiectivului de care trebuie sa se tina
seama la derularea tranzactiei ;
- Analiza tuturor informatiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluarii ;
- Aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea valorii si estimarea
opiniei evaluatorului.


1.5. Conditii limitative
Evaluatorul isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la opiniile exprimate in prezentul raport
de evaluare.
Pe parcursul elaborarii prezentului raport de evaluare au fost luate in considerare urmatoarele
ipoteze si conditii limitative:

4

- Se presupune de catre evaluator ca nu exista conditii ascunse sau neevidentiate ale proprietatii,
care ar face ca proprietatea sa valoreze mai mult sau mai putin, neasumandu-se nici o
raspundere pentru astfel de conditii
- Se presupune ca toate datele si informatiile sunt autentice si corecte.
- Se presupune de catre evaluator ca proprietatea este detinuta cu responsabilitate si ca se aplica
un management competent al acesteia.
- Evaluatorul, prin natura evaluarii, nu va fi solicitat sa ofere consultata ulterioara sau sa depuna
marturie in instanta in legatura cu proprietatea in cauza decat daca au fost facute initial
aranjamente in aceasta privinta.
- Prezentul raport de evaluare nu va putea fi inclus in intregime sau partial in documente,
circulare sau declaratii, nici publicat sau mentionat in alt fel, fara acordul scris al evaluatorului si
respectiv al clientului acestuia, cu precizarea expresa a formei si a contextului in care ar urma sa
apara.
- Posesia acestui raport sau a unei copii nu confera dreptul de publicare.
- Nici una dintre partile raportului nu vor fi difuzate public prin reclama, relatii publice, stiri,
agentii de vanzare sau alte cai mediatice, fara acordul scris si aprobarea evaluatorului
- Ipoteze speciale: la stabilirea valorii juste a titlurilor financiare a fost considerat costul de
achizitie al acestora, in absenta unor alte informatii furnizate de client pentru aplicarea altor
metode de evaluare.

In concluzie, evaluatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in prezenta
analiza, diagnostic si raport de evaluare tinandu-se cont de conditiile limitative expuse mai sus,
precizand inca o data ca lucrarea este in scop didactic.5

2. DIAGNOSTICUL PENTRU EVALUAREA SOCIETATII

2.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC
Firma S.C. BIOFARM S.A., cu sediul social in Bucuresti , str. Logofatul Tautu, nr 99, sector 3, a
fost infiintata ca societate pe actiuni in anul 1921 si s-a numarat printre primii producatori romani de
medicamente. Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului este RO 341563 si numarul de
ordine in Registrul Comertului J40/199/1991. Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise de S.C. BIOFARM S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, categoria I de tranzactionare.
Deoarece tipul activitatii sale principale este fabricarea de medicamente si produse farmaceutice,
societatea se incadreaza in grup CAEN 2120.
Societatea nu a avut litigii cu parti terte. Compania SC BIOFARM SA are incheiate contracte de
vanzare anuale cu cei mai puternici distribuitori de pe piata farmaceutica, care au o buna putere de
desfacere a produselor in farmacii. Astfel, in anul 2009 distributia s-a desfasurat preponderent cu primii
10 distribuitori, conform clasificarii pietei farmaceutice, dintr-un total de aproximativ 150, distribuitori
care detin o cota de piata de aproximativ 70%. In ceea ce priveste capitalul social, in anul 2009 nu s-au
inregistrat variatii ale acestuia, valoarea sa fiind de 109.486.150 lei cu o valoare nominala pe actiune de
0.1 RON.
Biofarm ii incadreaza activitatea in cerinele legale de mediu si sanatate publica prin:
- Monitorizarea impactului asupra factorilor de mediu prin analize lunare pe apele uzate si
semestriale pentru emisiile atmosferice, inclusiv zgomot periuzinal;
- Eliminarea controlata a deseurilor periculoase;
- Efectuarea lucrarilor periodice de intretinere a elementelor filtrante;
- Achizitionarea consumabile pentru instalatiile de preepurare;
- Achizitionarea consumabilelor pentru apa utilizata la instalatia de tip ciller;
- Executarea lucrarilor de intretinere/reparatii la reteaua interna de canalizare;
- Executarea lucrarilor de intretinere pentru foraj si reteaua de distributie de apa;
- Angajarea de personal pentru intretinerea si operarea statiei de epurare;
- Eliminarea unor neconformitati identificate la receptia statiei de epurare;
- Obtinerea Autorizatiei de Mediu;
- Obtinerea Acceptului de Evacuare a apelor uzate.6

2.2. DIAGNOSTICUL COMERCIAL
In prezent, Biofarm este unul dintre primii 10 producatori romani existenti pe piata
farmaceutica din Romania, o piata dinamica si foarte competitiva.
Cu laboratoare de cercetare de cel mai inalt nivel, linii de productie moderne si o puternica
echipa de reprezentanti medicali si de vanzari, Biofarm se regaseste de mai multi ani in topul primilor 3
producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala, este cel mai important producator
roman de capsule gelatinoase moi si unul dintre cei mai mari fabricanti de comprimate si drajeuri din
Romania.
S.C. Biofarm S.A. are un portofoliu generos de 167 de produse care acopera aproximativ 45 de
arii terapeutice. Multe dintre produsele Biofarm au o traditie de minim 40 de ani pe piata romaneasca:
Anghirol, Carmol, Cavit, Clorocalcin, Colebil, Inhalant, Mecopar, Romazulan, Romergan, Sirop
expectorant, Sirop patlagina si Triferment, iar altele, mai noi, cum ar fi Vermigal Novo,Loperamid,
Hepatoprotect, Bioflu, Devaricid si Difebiom cu Luteina, vor deveni produse de marca datorita
capacitatilor lor terapeutice si a promovarii sustinute de o echipa de reprezentanti bine pregatiti.
Avand o pozitie stabila pe piata farmaceutica romaneasca, Biofarm urmareste sa isi
imbunatateasca pozitia si pe arena internationala. In momentul de fata Biofarm este prezenta in 7 tari si
extinderea continua.
Lansarea de noi produse si imbunatatirea portofoliului sunt puncte cheie ale strategiei de
dezvoltare a companiei. In contextul unei piete farmaceutice extrem de dinamice si competitive,
Biofarm si-a imbunatatit si diversificat permanent gama de produse, lansand intre anii 2005 si 2009
aproximativ 90 de produse noi. Cu toate ca in conditiile de piata existente lansarea unui produs
presupune investitii semnificative, Biofarm a reusit sa mentina trendul ascendent al profitabilitatii,
castigand cote de piata in zone terapeutice noi. In prezent, produsele companiei acopera peste 50 de
arii terapeutice, pe 11 dintre acestea Biofarm fiind lider, iar pe alte 5 detinand cote semnificative de
piata, cu sanse reale de a deveni lider.
Pentru cele mai importante marci ale sale, Biofarm a facut extensii de linii pentru a raspunde
cat mai bine cerintelor pietei si nevoilor pacientilor.
De asemenea, Biofarm are peste 150 marci verbale, marci grafice si sloganuri proprii inregistrate
la OSIM, multe dintre ele fiind prezente pe piata farmaceutica romaneasca de peste 40 de ani.
In ceea ce priveste vanzarile de la farmacii catre pacienti, Biofarm a inregistrat o crestere de
19,73% in valoare si o scadere de (0,22%) in unitati in conditiile in care intreaga piata farmaceutica a
scazut, in unitati, cu aproximativ (6%).

7

Produsele Biofarm sunt comercializate in toata tara datorita unei echipe specializate de
marketing si vanzari si a strategiilor de distributie si promovare.
Pentru a creste gradul de cunoastere a produselor sale in randul consumatorilor, Biofarm isi
promoveaza produsele atat in cele mai importante lanturi farmaceutice cat si in farmaciile independente
si coopereaza cu cele mai puternice 10 companii de distributie de pe piata farmaceutica romaneasca.
Astfel, in 2009 distributia s-a desfasurat preponderent cu primii 10 distribuitori (1.Mediplus, 2.
Farmexpert, 3. Fildas, 4. Relad, 5. Farmexim, 6. Polisano, 7. ADMFarm, 8.Europharm, 9. Ropharma, 10.
PharmaFarm.), conform clasificarii pietei farmaceutice, dintr-un total de aproximativ 150.
Printre clientii cu care Biofarm colaboreaza amintim:
- DITA Import-Export SRL Bucuresti - Biosfarm SRL Piatra Neamt
- Montero SRL Bucuresti - Fildas Bucuresti
- ChPM SRL Bucuresti - A.D.M. Bucuresti
- Farmacom S.A. Brasov - Arochim Ploiesti
- Farmexpert D.C.I. SRL Bucurest - Deltafarm Suceava
- Geranium SRL Timisoara - Pharma Distribution Group Cluj Napoca
- Mediplus Bucuresti - Iassyfarm Iasi
Totodata, Biofarm isi imbunatateste permanent pozitia si pe piata externa. In perioada 2005
2009 compania a patruns pe 8 noi piete de desfacere si expansiunea continua. In prezent, exportul
reprezinta aproximativ 4-5% din vanzarile totale ale companiei.


8

TOPUL CELOR MAI MARI PRODUCATORI LOCALI DE MEDICAMENTE

2.3. DIAGNOSTICUL DE RESURSE UMANE
Marii producatori ai pietei farmaceutice s-au vazut nevoiti a opera restructurari ale fortei de
munca, datorita implementarii treptate a normelor GMP. La baza deciziei de reducere a personalului a
stat pe de o parte, cresterea gradului de automatizare a liniilor de productie, iar pe de cealalta parte,
rationalizarea costurilor aferente factorului uman (implementarea GMP presupunnd semnificative
eforturi financiare).
Specificul activitatii BIOFARM impune apelarea la un personal calificat, care sa corespunda
cerintelor in continua schimbare ce intervin in procesul productiei de medicamente, specializarea
angajatilor constituindu-se intr-un factor determinant al calitatii produselor oferite de organizatie si,
implicit, al succesului acesteia pe piata de referinta.
Numarul mediu de salariati pentru anul 2010 este de 343. Din totalul de angajati 51% fac parte
din Sindicatul Independent al Societatii, sindicat inregistrat la Confederatia Sindicatelor Democratice din
Romania. 37% din total sunt angajati cu studii superioare, 32% sunt angajati cu studii medii, iar restul
sunt la nivel de scoala profesionala / gimnaziu.

9

Personalul (categoria de personal, numar, pondere)

Indicatori 2008 2009 2010
Numar de salariati 335 343 343
Numar mediu de zile lucrate de un salariat intr-
un an
225 220 222
Numar mediu de ore lucrate zilnic de un salariat 7.8 7.7 8
Numar de utilaje 240 290 350
Numar de schimburi 1 1 1


La nivel organizatoric, BIOFARM are constituite departamentele traditionale specifice fiecarui
agent economic aflat in calitate de producator: de personal, financiar-contabil, de marketing si vnzari,
de aprovizionare, de IT, de managementul calitatii, de cercetare-dezvoltare, de protectia muncii.
La nivel operativ, de o importanta cruciala sunt laboratoarele locul de testare a formulele
medicamentoase. De asemenea, desfasurarea tuturor proceselor ce intervin in cadrul productiei
necesita o atenta organizare si coordonare, astfel inct o buna pregatire a personalului direct implicat se
impune ca o conditie absolut necesara. Nu trebuie neglijata nici importanta angajatilor cu rol de
supraveghere, intretinere si reparatie a echipamentelor de productie.
In prezent Biofarm este condusa de Danut Vasile in calitate de Presedinte si Director General. La
buna functionare a societatii mai contribuie si Daniela Tolea-director de vanzari, Gabriela Carp-manager
de marketing si dezvoltarea afacerilor, Tufaru Camelia-director de productie si intretinere, Stanescu
Carmen-director de aprovizionare, Morosanu Dragos Constantin-director IT, Cristescu Mihai-manager
administrativ .


10

2.4. DIAGNOSTICUL TEHNOLOGIC
Produsele farmaceutice, prin natura lor, nglobeaza un grad nalt de tehnologie. Complexitatea
proceselor implicate n productia de medicamente (fizice, chimice sau biologice) si pun amprenta
asupra calitatii produselor si, implicit, asupra succesului acestora pe piata. De aceea, tehnologia
constituie un element definitoriu al industriei farmaceutice si pentru societatea Biofarm.
Cu laboratoare de cercetare de cel mai inalt nivel si linii de productie moderne Biofarm se
regaseste in topul primilor 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala, este
cel mai important producator roman de capsule gelatinoase moi si unul dintre cei mai mari fabricanti de
comprimate si drajeuri din Romania.
Capacitati de productie in cadrul Biofarm:
Sectia Comprimate. In aceasta sectie s-a continuat perfectionarea tehnologiilor de obtinere a
comprimatelor prin metoda granularii umede, prin includerea circuitului tehnologic a echipamentelor
nou achizitionate.
Sectia Produse Parenterale. In aceasta sectie se realizeaza atat pulberi pentru solutii si suspensii
injectabile,cat si substante active din clasa cefalosporinelor, solicitate de clinicieni, cu pondere mare in
cifra de afaceri.
Sectia Biosinteza. In cadrul acestei sectii se realizeaza un produs pe baza substantei active
Nystatium,fabricat printr-un process de biosinteza urmat de separarea prin extractie si purificare a
principiului active.
Sectia dermato-cosmetice. Preventia si ingredientii activi din produsele dermo-cosmetice au un
rol esential .In cadrul acestei sectii se realizeaza un produs pe baza substantei active Glucan. Glucanul
este o substanta obtinuta din drojdia de bere care de-a lungul timpului a fost folosita ca agent
imunostimulator. El stimuleaza formarea de colagen si elastina, reduce adancimea ridurilor si o
protejeaza impotriva radiatiilor UV.
Sectia Unguente-Supozitoare. Fabricatia unguentelor, cremelor si gelulilor are loc pe 2 fluxuri: de
uz uman si un flux de uz veterinar. Pentru distribuirea amestecului in tuburi sunt folosite echipamentele
COMADIS C 970 si C 135. Pentru obtinerea supozitoarelor sunt utilizate echipamentele pentru
distribuirea amestecului in plachete: SARONG SAAS\15 si SARONG SG 12.
11


Forme solide. Capacitatea de productie a formelor farmaceutice solide este cuprinsa intre 25 si
250 kg pe serie.
Echipamente:
- moara cu ciocanele G FSJ 16 A pentru granulare uscata
- mixer granulator tip HLSG cu capacitate de 220 l
- uscator in pat fluidizant tip FL capacitate 120 l
- omogenizator tip GHJ 1000 capacitate 200 kg
- sita vibratoare tip ZS 515 capacitate 60-130 kg/h
Forme semisolide. Capacitatea de productie a formelor farmaceutice semisolide variaza intre 75
si 150 kg per serie.
Echipamente:
- vas pentru baza apaosa din otel inoxidabil cu capacitate de 150 litri
- vas pentru baza grasa din otel inoxidabil cu capacitate de 150 litri
- turboemulsificator HB-ZJZR-1228 cu moara coloidala
Forme lichide. Capacitatea de productie a formelor farmaceutice este cuprinsa intre 50 si 300
litri pe serie.
Echipamente:
- 2 vase transportabile din otel inoxidabil pentru prepararea substantei cu capacitate de 50 litri si
150 litri.
Cel mai mare impact pe care l are progresul tehnologic n activitatea producatorilor de
medicamente se observa la nivelul procesului de productie, datorita rigurozitatii conditiilor de
desfasurare a acestuia. Din acest motiv, companiile farmaceutice aloca resurse financiare substantiale
reconditionarilor, dezvoltarii si modernizarii liniilor de productie. De asemenea, n planurile de investitii
anuale figureaza, de cele mai multe ori ca avnd o pondere semnificativa, fondurile banesti alocate
activitatii de cercetare si dezvoltare de noi produse, care sa raspunda unor nevoi ale consumatorilor.


2.5. DIAGNOSTICUL FINANCIAR
Diagnosticarea financiar a ntreprinderii prin rentabilitate i risc presupune o analiz financiar
complex. Analiza poziiei i a performanei financiare s-a realizat prin calculul indicatorilor de structur,
evoluie i eficien .

12

Datele pe baza crora s-a efectuat o astfel de analiz financiar sunt bilanurile entitii i
conturile de profit i pierdere. n cadrul analizei societatii BIOFARM.SA am luat n considerare bilanurile
i conturile de profit i pierdere aferente exerciiilor financiare ale anilor 2008, 2009, respectiv 2010.
2.5.1. ANALIZA FINANCIAR-PATRIMONIALA
- Analiza bilantului
Bilanurile contabile pe cei 3 ani de activitate a ntreprinderii luai n discuie au fost sintetizate
n valori nominale i se prezint astfel:

ACTIV 2008 2009 2010 PASIV 2008 2009 2010
I. IMOBILIZARI 78,431,513 72,793,864 67,513,449 I. CAPITAL PROPRIU 129,713,542 136,052,862 145,761,009
Necorporale 1,334,124 1,248,135 1,164,957
Corporale 70,122,814 58,506,779 53,612,816
II.PROVIZIOANE
PENTRU RISCURI SI
CHELTUIELI
2,078,662 4,885,558 3,358,457
Financiare 6,974,575 13,038,950 12,735,676

III.DATORII PE
TERMEN LUNG
1,026,706 850,654 844,330
II. ACTIVE
CIRCULANTE
68,218,208 81,121,037 100,503,352
Stocuri 12,668,859 11,283,810 13,553,634
IV. DATORII
CURENTE
14,072,593 12,290,964 18,260,308
Creante 19,102,623 32,430,634 19,780,459 Furnizori 11,236,174 9,875,569 15,507,022
Disponibilitati 26,035,636 28,048,592 920,826 Salariati+Stat 1,868,508 2,412,106 2,749,950
Investitii
financiare pe
termen scurt
10,411,090 9,358,001 66,248,433
Avansuri incasate in
contul comenzilor
3,285 3,288 3,336

Sume datorate
institutiilor de credit
964,626
III.
CHELTUIELI
IN AVANS
272,972 165,863 215,368
V. VENITURI IN
AVANS
31,190 726 8,065
TOTAL ACTIV 146,922,693 154,080,764 168,232,169 TOTAL PASIV 146,922,693 154,080,764 168,232,169

13

Valorile concretizate n tabelul de mai sus relev o majorare progresiv a activului bilanier, de la
an la an. Aceasta este pus pe seama majorrii activelor circulante, nsa n vederea determinrii
sustenabilitii acestei creteri, se necesit o analiz a unor indicatori specifici, prezentat n coninutul
prezentei lucrri. n dinamic, se observ de asemenea majorarea capitalului propriu cu influen
direct asupra pasivului total. Semnificativ n cadrul analizei patrimoniale, dar i mult mai relevant,
este stuctura bilanului pe elemente de activ, respectiv pasiv, care arat astfel:

ACTIV 2008 2009 2010 PASIV 2008 2009 2010
I. IMOBILIZARI 53.38% 47.24% 40.13%
I. CAPITAL
PROPRIU
88.29% 88.30% 86.64%
Necorporale 0.91% 0.81% 0.69%
Corporale 47.73% 37.97% 31.87%
II.PROVIZIOANE
PENTRU RISCURI
SI CHELTUIELI
1.41% 3.17% 2.00%
Financiare 4.75% 8.46% 7.57%

III.DATORII PE
TERMEN LUNG
0.70% 0.55% 0.50%
II. ACTIVE
CIRCULANTE
46.43% 52.65% 59.74%
Stocuri 8.62% 7.32% 8.06%
IV. DATORII
CURENTE
9.58% 7.98% 10.85%
Creante 13.00% 21.05% 11.76% Furnizori 7.65% 6.41% 9.22%
Disponibilitati 17.72% 18.20% 0.55% Salariati+Stat 1.27% 1.57% 1.63%
Investitii financiare pe
termen scurt
7.09% 6.07% 39.38%
Avansuri incasate in
contul comenzilor
0.00224% 0.00213% 0.00198%

Sume datorate
institutiilor de credit
0.66% 0.00% 0.00%
III. CHELTUIELI IN
AVANS
0.19% 0.11% 0.13%
V. VENITURI IN
AVANS
0.0212% 0.0005% 0.0048%
TOTAL ACTIV 100% 100% 100% TOTAL PASIV 100% 100% 100%

14

Structural, de-a lungul celor 3 ani analizai, s-au produs modificri importante la nivelul
imobilizrilor n sensul descreterii, n favoarea creterii activelor circulante. Ponderea ridicat a celor
dou elemente n total active reflect concentrarea ntreprinderii pe activitatea de producie i
comercializare . Se observ o diferenta majora intre anii 2009-2010 la nivelul investitiilor financiare pe
termen scurt, cu o crestere de peste 30 de puncte procentuale. Investitiile se pot concretiza in majorari
de stocuri in perioada urmatoare, datorita achizitionarii de utilaje, instalatii etc., ce nu au fost puse inca
in functiune. Se poate admite investitia in imobilizari corporale datorita unei perioade in care ponderea
lor in total s-a diminuat, fie din cauza scoaterii din functiune datorita neutilizarii lor la capacitate
maxima, fie din necesitatea inlocuirii acestora. Cert este ca la nivelul anului 2009, cadrul macroeconomic
a influentat nefavorabil cerintele pietelor de orice fel, iar acest lucru ar fi putut afecta productia,
respectiv vanzarea la nivelul entitatii. Totusi, stocurile inregistreaza o tendinta constanta, astfel ca pe
parcursul perioadei de referinta lipsa mijloacelor fixe direct productive a fost probabil compensata cu un
surplus de resurse umane. Creantele fluctueaza atat ca valoari relative, cat si ca ponderi , iar valoarea
cea mai scazuta din anul 2010 scade riscul neincasarii lor si a survenit probabil ca urmare a schimbarii
unor politici si luarii unor masuri de eliminare a acestui risc in contextul crizei economice. Totusi, nu se
poate inregistra o tendinta exacta. In structura pasivului, cea mai mare pondere o are capitalul propriu,
care inregistreaza o usoara scadere in ultimul an analizat, cu aproximativ 2 procente fata de ceilalti doi
ani. Datoriile curente fluctueaza in total pasive, cu valori procentuale mici, neputandu-se stabili un ritm
de crestere sau scadere considerabila.
- Analiza indicatorilor de gestiune
De importanta majora in diagnosticarea financiara sunt indicatorii de gestiune ce reflecta
corelatiile dintre elementele bilantiere. Sunt calculati in urmatorul tabel:

Indicatori de gestiune 2008 2009 2010
Viteza de rotatie a stocurilor (nr. rotatii) 5.03 5.64 6.62
Durata de rotatie a stocurilor(zile) 72 64 54
Viteza de rotatie a creantelor (nr.rotatii) 3.408 2.069 4.160
Durata de incasare a creantelor (zile) 105.631937 173.97155 86.5298644
Durata de rotatie a creditelor-furnizor (zile) 62.9957222 53.71249 68.77782295
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (nr. rotatii) 0.83006035 0.92190237 1.218940614
Viteza de rotatie a activelor totale (nr. rotatii) 0.44310983 0.43554325 0.489174487

15

Analizand indicatorii calculati, rezulta ca intreprinderea se gaseste in situatii deosebite in functie
anumiti indicatori. Indicatorii de gestiune arata o situatie nesatisfacatoare pentru toti cei 3 ani, in cazul
vitezei de rotatie a activelor totale si a celor imobilizate. Valorile acestora se situeaza mult sub media de
2,5 pentru activele totale si de 5,7 pentru imobilizari fixe. Chiar daca se inregistreaza un trend crescator
in ultimul an, valorile nu sunt nici pe de parte apropiate de media normala, astfel ca entitatea nu
dispune de o modalitate eficienta de utilizare a resurselor sale fixe . Valorile mici ale acestor indicatori se
datoreaza unor valori mari ale activelor totale si a devansarii indicelui cifrei de afaceri de catre indicele
acestora. Influenta este justificata numai daca intreprinderea detine mijloace fixe pe care nu le-a pus in
functiune, acestea necontribuind astfel la sustenabilitatea unei cifre de afaceri pe masura. Este
relevanta posibilitatea unei decizii a intreprinderii de a nu folosi utilaje in productie, pentru a nu mari
nejustificat consumul.
Viteza de rotatie a stocurilor aproximeaza de cate ori a fost rulat stocul in cursul exercitiului si
este in continua crestere pe parcursul celor 3 ani. Se apreciaza favorabil pentru intreprindere, o viteza
de rotatie mare semnificand faptul ca suma de bani blocata in stocuri este mica cu influenta directa
asupra imbunatatirii considerabile a lichiditatatii.
Durata de incasare a creantelor este destul de mare si fluctuanta. Observam valori mari ale
numarului de zile, de exemplu pana la 173 de zile in 2009 pana ce creantele au fost convertite in
numerar. Cifrele exprima instabilitate, insa fiind vorba de industria produselor medicamentoase, se
poate tine cont si de legislatie. Putem observa ca pe anul 2010, creste viteza de incasare a creantelor si
va urma probabil un trend pozitiv datorita masurilor adoptate. Numarul de zile de creditare pe care
societatea il obtine de la furnizorii sai este normala, mult mai mic decat cel de incasare creante, si
fluctueza in jurul valorii de 55 de zile.16

- Analiza corelatiei creante-obligatii
Privind corelatia creante-obligatii , valorile obtinute sunt urmatoarele:


2008 2009 2010
Cifra de afaceri 65,102,889 67,108,836 82,294,885
Creante 19,102,623 32,430,634 19,780,459
Obligatii 15,099,299 13,141,618 19,104,638
Raportul creante/obligatii 1.2651331 2.46778091 1.035374708
Indici CA 103.08% 122.63%
Indici Creante 169.77% 60.99%
Indici Obligatii 87.03% 145.38%


Cifra de afaceri prezinta indici supraunitari, iar rata de crestere este din ce in ce mai mare.
Indicele creantelor din anul 2009 il devanseaza pe cel al cifrei de afaceri cu peste 50 de procente si pe
cel al obligatiilor care se diminueaza cu 13%. Situatia se concretizeaza intr-un raport creante/obligatii
supraunitar in anul 2009, mai mare decat cel al anului precedent. In perioada urmatoare, ca urmare a
cresterii vitezei de incasare a creantelor, valoarea acestora de diminueaza cu cu aproape 40%, in timp ce
datoriile au crescut cu 45 de puncte procentuale. Raportul acestora depaseste 100%, insa nu se poate
stabili o tendinta viitoare, deoarece nu cunoastem evolutia elementelor de obligatii.
17

- Analiza pozitiei financiare si a corelatiei FR-NFR
Pozitia financiara a unei intreprinderi este caracterizata pe baza indicatorilor prezentati in
tabelul de mai jos:


2008 2009 2010
Fondul de rulment (FR) 52,308,735 64,109,652 79,091,890
Necesarul de fond de rulment (NFR) 18,663,515 31,423,480 15,073,785
Trezoreria neta (TN) 33,645,220 32,686,172 64,018,105

Indicatori 2008 2009 2010
Capital permanent
130,740,248 136,903,516 146,605,339
Active imobilizate
78,431,513 72,793,864 67,513,449
FOND DE RULMENT GLOBAL
52,308,735 64,109,652 79,091,890
Active circulante(Stocuri+Creante)
31,771,482 43,714,444 33,334,093
Obligatii curente
13,107,967 12,290,964 18,260,308
NEVOIA DE FOND DE RULMENT
GLOBAL
18,663,515 31,423,480 15,073,785
TREZORERIA NETA
33,645,220 32,686,172 64,018,105

Fondul de rulment este un indicator de echilibru financiar pe termen lung care compara sursele
permanente de finantare cu nevoile permanente, reprezentand nivelul surselor stabile utilizate pentru
finantarea activelor circulante. In aceasta situatie, fondul de rulment creste progresiv anual, iar in
dinamica, situatia se apreciaza favorabil, deoarece o parte tot mai insemnata din fondul de rulment va
finanta activele circulante. Cresterea nu este pusa pe seama majorarii gradului de indatorare al
intreprinderii, deoarece nu s-au contractat imprumuturi bancare pe termen mediu sau lung in decursul
perioadei analizate, si astfel nu a fost afectat rezultatul exercitiului si implicit nici capitalul propriu, prin
cresterea cheltuielilor financiare care ar fi survenit astfel.
Nevoia de fond de rulment, ca si indicator de echilibru financiar pe termen scurt, reprezinta
partea din activele ciclice ce trebuie finantate din surse stabile, respectiv activele cu termen de
lichiditate sub un an care urmeaza sa fie finantate din surse cu exigibilitate de peste un an. Suntem in

18

situatia in care asiguram finantarea activelor circulante din resurse stabile, care reprezinta partea din
fondul de rulment pozitiv neutilizata pentru finantarea nevoilor permanente. In cei 3 ani analizati,
nevoia de fond de rulment este pozitiva, ceea ce semnifica existenta unui deficit de surse temporare ca
urmare a unor nevoi temporare peste sursele ciclice posibil de mobilizat. Totusi, daca avem in vedere
valorile mari ale stocurilor cu o rotatie rapida, putem considera situatia ca fiind normala, pe fondul
expansiunii activitatii intreprinderii.
Trezoreria neta ca si indicator al echilibrului financiar curent reflecta imaginea disponibilitatilor
monetare si a plasamentului pe termen scurt, aparute din evolutia curenta a incasarilor si platilor sau a
plasarii excedentului monetar. Diminuarea trezoreriei nete din 2009 este rezultatul cresterii volumului
imprumuturilor pe termen scurt. Tinand cont de costul acestora, creditele bancare sunt utilizate pentru
finantarea nevoii de active circulante respectnd regula de finantare potrivit creia la nevoi cu termene
de lichiditate sub un an se aloc surse de finantare cu termene de exigibilitate sub un an. In anul
urmator, trezoreria neta se dubleaza, ca urmare a echilibrului financiar pe de o parte dar si al diminurii
pe termen scurt a mprumuturilor bancare pe de alt parte.

- Analiza lichiditatii si solvabilitatii

In vederea determinarii riscului intreprinderii, realizam diagnosticul de risc si realizam analiza
lichiditatii, pe baza urmatorilor indicatori:


Rate de lichiditate 2008 2009 2010
Lichiditatea curenta 4.85 6.60 5.50
Lichiditatea intermediara 3.95 5.68 4.76
Lichiditatea imediata 2.59 3.04 3.68
Rate de solvabilitate 2008 2009 2010
Gradul de indatorare 0.9921 0.9938 0.9942
Efectul de levier 0.0079 0.0063 0.0058


19


Lichiditatea reprezint capacitatea companiei de a-i achita obligaiile pe termen scurt sau cele
care vor deveni scadente n termen scurt prin valorificarea activelor circulante. Lichiditatea poate fi
apreciat prin calcularea ratelor de lichiditate (curenta, intermediara sau imediat).
Pe orizontul analizat, lichiditatea generala este cu mult peste valoarea 2, recomandata si
acceptabila, astfel incat cu atat mai mult situatia entitatii este mai buna.
Valoarea recomandata ca minima pentru lichiditatea intermediara este de 1, iar depasirea
acestei valori in toti cei 3 ani indica o situatie favorabila pentru intreprindere, crescandu-se activitatea
economica si alti indicatori de performanta economico-financiara.
Lichiditatea imediata masoara capacitatea companiei de a plati datoriile pe termen scurt
utilizand activele cu cel mai mare grad de lichiditate din bilant. Valoarea optima pentru acest indicator
este in general 1, activele cu lichiditate mare, si anume numerarul, investitiile pe termen scurt si
creantele fiind in aceasta situatie suficiente pentru a acoperi datoriile pe termen scurt, indiferent de
valoarea reala a stocurilor.
Solvabilitatea reprezint capacitatea ntreprinderii de a-i asuma obligaiile pe termen lung.
Aceasta se apreciaz prin gradul de ndatorare i levier.
Gradul de indatorare este relativ constant pe orizontul de timp analizat si mult sub valoarea
maxima admisa de 3, ceea ce exprima o situatie pozitiva.
Rata general a ndatorrii (levierul financiar) exprim ndatorarea total (pe termen scurt,
mediu i lung) a ntreprinderii n raport cu capitalul propriu. Rezultatul trebuie s fie subunitar, o valoare
supraunitar nsemnnd un grad de ndatorare ridicat. Valorile din tabel exprima situatia favorabila,
riscul entitatii fiind redus.


2.5.2. DIAGNOSTICUL DE RENTABILITATE
- Analiza indicatorilor de rentabilitate

Rentabilitatea unei ntreprinderi este caracterizat pe baza indicatorilor prezentati in cele ce
urmeaza.20Rate de rentabilitate
2008 2009 2010
Rentabilitatea activelor - 12.74% 8.57%
Rentabilitatea capitalurilor proprii - 14.43% 9.89%
Rentabilitatea comerciala 22.35% 20.43% 20.58%


Rentabilitatea activelor este unul dintre indicatorii principali de rentabilitate ai unei companii, si
masoara eficienta utilizarii activelor, din punctul de vedere al profitului obtinut. Aceasta prezinta un
trend descrescator in ultimii doi ani de analiza, datorita majorarii activelor si diminuarii profitului.
Situatia se justifica in cazul existentei sau achizitiei unor active ce nu sunt utilizate direct in obtinerea
profitului net, respectiv nu s-au pus in functiune spre productie de catre entitate.
Ratele de rentabilitate financiar exprima eficienta utilizrii capitalurilor puse la dispoziia
ntreprinderii de ctre proprietarii acesteia. Remunereaz proprietarii ntreprinderii prin distribuirea de
dividende ctre acetia i prin creterea rezervelor (a averii proprietarilor). In acest caz, pentru o
investiie de 100 de lei n activul economic al ntreprinderii acionarii i creditorii au nregistrat un ctig
net de 14,43 n 2010, iar la o invesie de 100 lei n capitalul companiei ctigul este de 9,89 lei,
rentabilitatea capitalurilor proprii fiind si ea in scadere de la an la an.
Rata rentabilitii comerciale exprim corelaia dintre profitul total aferent vnzrilor companiei
i cifra de afaceri, dnd expresie politicii comerciale a ntreprinderii. Corelatia este puternica in anul
2008, insa se diminueaza in perioada urmatoare, din cauza reducerii profitului aferent cifrei de afaceri.
Nu se poate stabili o tendinta exacta a acestei rentabilitati, insa se poate considera o stabilitate a ei.
Pentru anul 2008 nu s-au putut calcula primele doua rate de rentabilitate prezentate mai sus,
intrucat intreprinderea a inregistrat pierdere.
21

- Diagnosticul factorial al rezultatului exploatarii

Ca model de analiza pentru diagnosticul factorial al rezultatului exploatarii s-a folosit:

|
.
|

\
|
=
V
Ch
V RE 1
Dispunem de urmatoarele date preluate/calculate din situatiile financiare ale societatii:

Indicatori 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009
Venituri din exploatare 66,351,674 68,743,229 83,571,614 2,391,555 14,828,385
Cheltuieli de exploatare 51,802,763 55,032,056 66,636,909 3,229,293 11,604,853
Cheltuieli la 1 leu venituri
din exploatare
0.78 0.80 0.80 0.02 (0)
Profitul mediu din
exploatare 0.22 0.20 0.20
(0.02) 0
Rezultatul de exploatare 14,548,911 13,711,173 16,934,705
(837,738) 3,223,532

Rezultatele calculului influentelor factorilor asupra rezultatului exploatarii


2009/2008 2010/2009
Modificarea rezultatului (837,738) 3,223,532
Influenta modificarii veniturilor 524395.5239 2957593.86
Influenta modificarii profitului mediu (1,362,133.52) 265,938.14

Din analiza factoriala realizata constatam ca modificarea rezultatului a fost in sensul scaderii in
perioada 2008-2009, si in sensul majorarii in perioada 2009-2010.
In prima perioada, se observa ca rezultatul exploatarii a scazut exclusiv datorita influentei
nefavorabile a profitului mediu la 1 leu venituri din exploatare. Diminuarea profitului mediu s-a datorat
devansarii indicelui veniturilor din exploatare de catre cel al cheltuielilor, astfel ca indicatorul de
cheltuiala la 1 leu venituri din exploatare s-a majorat cu 0.02 lei, determinand efectul de scadere cu
aceeasi intensitate a profitului mediu. Din cauza modificarii profitului mediu, asupra rezultatului din
exploatare s-a resimtit o diminuare cu 1,362,133.52 lei. Situatia se apreciaza negativ din punct de vedere
economic deoarece sunt afectati indicatorii economico-financiari ai intreprinderii, insa poate fi

22

justificata prin angajarea unor cheltuieli care nu au generat venituri din exploatare imediate si care au
determinat astfel un rezultat pozitiv, dar in scadere.
Modificarea veniturilor din exploatare cu 2,391,555 lei a determinat majorarea rezultatului
exploatarii cu 524395.5239 lei, ceea ce este justificat, deoarece intre factor si fenomen exista o relatie
de directa proportionalitate. Situatia este pozitiva, insa veniturile nu au crescut suficient cat sa
determine scaderea indicatorului de cheltuiala la 1 leu venituri care ar fi avut efect invers asupra
profitului mediu, implicit asupra rezultatului din exploatare.
In perioada urmatoare, atat veniturile, cat si cheltuielile din exploatare au cunoscut cresteri
valorice mari, insa indicele veniturilor l-a depasit pe cel al cheltuielilor, astfel ca rezultatul din exploatare
a crescut cu 3,223,532 lei. Majorarea veniturilor a determinat cresterea rezultatului cu 2,957,593 lei,
apreciindu-se pozitiv printr cresterea sustenabila a cheltuielilor din exploatare. De asemenea,
mentinerea nivelului profitului mediu pe venit a influentat fenomenul printr-o crestere cu 265,938 lei.

- Analiza diagnostic pe baza ratelor de rentabilitate

a) Rata rentabilitatii veniturilor
Modelul de analiza factoriala utilizat este urmatorul:
100


=
r gi
Rv , unde:
gi= structura tipurilor de venituri in total venituri;
r= rata rentabilitatii veniturilor pe tipuri de activitati.

Datele necesare in realizarea calculului sunt urmatoarele:


Structura venitului(%) Rata rentabilitatii(%) Rata
recalculata
Activitati 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Exploatare 94.11 93.66 95.23 21.926969 19.945 20.2637 20.54 18.99
Financiara 5.89 6.34 4.77 (804.44) 190.76 21.73667 (51.00) 9.10
Extraordinara - - - 0 0 0 - -
TOTAL 100.00 100.00 100.00 (30.22) 26.75 16.43 (30.46) 28.10
23


Rezultatele calculului influentei factorilor asupra fenomenului


2009/2008 2010/2009
Modificarea rentabilitatii veniturilor 26,75 (10.33)
Influenta modificarii structurii venitului - 1.34
Influenta modificarii ratei de rentabilitate
pe tipuri de activitate 26,75 (11.67)

In anul 2008, societatea a inregistrat pierdere, iar in 2009 rentabilitatea veniturilor a crescut de
la 0 la 26,75 puncte procentuale, datorita modificarii ratei de rentabilitate pe tipuri de activitati. Se
poate aprecia ca a crescut ponderea veniturilor cu o rata a rentabilitatii mai mare decat media
programata pe total intreprindere si a scazut ponderea veniturilor in total, care aveau o rentabilitate mai
mica decat cea medie programata. In 2010, rentabilitatea veniturilor a scazut cu 10,33 puncte
procentuale, diminuare pusa integral pe seama modificarii ratei de rentabilitate pe tipuri de activitate,
fenomenul explicandu-se asemenea cu cel din perioada precedenta, insa in sens invers.

b) Rata rentabilitatii economice a activului

Modelul de analiza factoriala utilizat este urmatorul:

*100
Datele necesare in realizarea calculului sunt urmatoarele:

Indicatori 2008 2009 2010
Profit brut - 22,586,541 17,844,926
Activ total 146,922,693 154,080,764 168,232,169
Rentabilitatea
economica a activelor - 14.66 10.61


24

Rezultatele calculului influentei factorilor asupra fenomenului


2009/2008 2010/2009
Modificarea rentabilitatii
economice a activelor 14.66

(4.05)
Influenta modificarii activului total
-

(1.23)
Influenta modificarii profitului brut 14.66

(2.82)

In perioada 2008-2009, rentabilitatea economica a activelor totale a cunoscut o crestere cu
14,66 procente, avand in vedere ca in 2008 s-a inregistrat pierdere si nu a putut fii calculata aceasta
rentabilitate. Cresterea s-a datorat exclusiv majorarii profitului brut, care a avut influenta directa asupra
rentabilitatii. Intre acest factor si fenomenul analizat exista o relatie de directa proportionalitate, astfel
ca evolutia este normala. Din punct de vedere economic, se evalueaza o situatie pozitiva, cu implicatii
directe in indicatorii de performmanta si economico-financiari ai intreprinderii.
In 2010, rentabilitatea a scazut cu 4,05 procente, fiind influentata negativ de ambii factori.
Astfel, diminuarea profitului brut cu cu aproximativ 21% a avut ca efect reducerea rentabilitatii cu 2,82
puncte procentuale. Activul total a cunoscut o crestere in perioada analizata cu 9 procente, insa
cresterea nu a fost sustinuta de realizarea profitului, acest lucru resimtindu-se prin scaderea
rentabilitatii cu 1,23 procente.

c) Rata rentabilitatii financiare a capitalurilor proprii

Modelul de analiza factoriala utilizat este urmatorul:

100
|
|
.
|

\
|
=
V
Pn
Kpr
A
A
V
Kpr
Pn


Datele necesare in realizarea calculului sunt urmatoarele:
Indicatori 2008 2009 2010
Profit net/Capitaluri proprii - 14.43 9.89
Viteza de rotatie a activelor(V/A) 0.48 0.48 0.52
Parghia financiara(A/KPR) 1.13 1.13 1.15
Rentabilitatea neta a veniturilor(Pn/V) 0.00 0.27 0.16

25


Rezultatele calculului influentei factorilor asupra fenomenului


2009/2008 2010/2009
Modificarea rentabilitatii
financiare a capitalurilor proprii 14.43 (4.54)
Influenta modificarii vitezei de
rotatie a activului
- 1.37
Influenta modificarii parghiei
financiare - 0.30
Influenta modificarii
rentabilitatii nete a veniturilor 14.43 -6.22


Deoarece in 2008 s-a inregistrat pierdere, iar in 2009 profit, rentabilitatea financiara a
capitalurilor proprii a atins in 2009 valoarea de 14,43%. Aceasta crestere s-a datorat integral singurului
factor a carei influenta este diferita de 0, si anume modificarii rentabilitatii nete a veniturilor. In
perioada urmatoare se constata o diminuare a rentabilitatii cu 4,54 puncte procentuale, pusa exclusiv pe
seama modificarii rentabilitatii nete a veniturilor. Aceasta a scazut deoarece indicele profitului a fost
devansat de cel al veniturilor si a avut ca efect implicit diminuarea cu 6,22 procente a rentabilitatii
financiare.

3. PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE BAZATE PE DIAGNOSTICELE SOCIETATII

Puncte tari:
- Activitatea societatii nu depinde de creditele pe termen lung;
- Indicatorii de lichiditate si solvabilitate au valori adecvate;
- Echilibrul economico-financiar pe termen lung cunoaste o evolutie favorabila;
- Viteza de rotatie a stocurilor este mare si cu o tendinta crescatoare;
- Pozitie comerciala favorabila pe piata produselor farmaceutice;
- Rezultate economice previzibile, constante;
- Stabilitatea afacerii;
- Popularitatea brandului.
Puncte slabe:
- Durata foarte mare de incasare a creantelor;

26

- Durata mare de rotatie a activelor;
- Ratele de rentabilitate au scazut in ultima perioada;
- O parte din preturile practicate in domeniul farmaceutic sunt reglate prin intermediul
statului.

4. ABORDAREA EVALUARII
4.1. Abordarea pe baza de venit
- Metoda Discounted Cash-Flow

CPP sintetizat la 31.12.2010

Indicatori 2010
Cifra de afaceri 82.294.885
Variatia stocurilor 960.075
Alte venituri din exploatare 316.654
Venituri totale din exploatare 83.571.614
Cheltuieli din exploatare 66.636.909
Rezultatul din exploatare 16.934.705
Rezultatul financiar 910.221
Rezultatul brut 17.844.926
Impozitul pe profit 3.430.133
Rezultatul net 14.414.793

Ipotezele in baza carora s-a realizat previziunea au fost concepute in functie de diagnosticele
prezentate, de evolutia trecuta a indicatorilor financiari, precum si in contextul analizei punctelor tari si
slabe ale companiei la momentul evaluarii. Aceste ipoteze se concretizeaza astfel:
1. Cifra de afaceri creste anual in medie cu o rata de 12% (stabilita pe baza evolutiei trecute a
indicatorului si in contextul dezvoltarii potentialului societatii).
2. In urma analizei s-a constatat ca in decursul perioadei s-au angajat cheltuieli de exploatare care
nu au generat venituri imediate, asadar se preconizeaza cresterea anuala a rentabilitatii
comerciale cu 1 punct procentual.
3. Cota de impozit pe profit se mentine la 16%.
4. Rezultatul financiar se mentine la nivelul anului de baza.
5. Amortizarea anuala este de 9% din cheltuielile de exploatare.

27

6. Viteza de rotatii a nevoii de fond de rulment se accelereaza in medie cu 2 zile pe an, evolutie
stabilita pe baza majorarii viitoare a cifrei de afaceri).
7. Situatia fluxurilor generate de activitatea de investitii la 31.12.2010 se prezinta astfel:

Achizitie imobilizari ( 4.410.381)
Incasari din vanzarea de
imobilizari 6.263
Achizitia de titluri imobilizate (35.222)
Dobanzi incasate 227.887
Subventii pentru investitii (726)
Dividende incasate 809.906
Investitii pe termen scurt-depozite (31.861.232)
CF investitii (35.263.505)


In urmatorii ani, nivelul dobanzilor incasate, al subventiilor pentru investitii si al dividendelor
incasate se mentine constant, investitia in imobilizari se estimeaza la o valoare de 1,200,000 pe an, iar
investitiile pe termen scurt in depozite se finanteaza anual cu 10,000,000 lei.
8. Pentru perioada de previziune se estimeaza urmatoarele credite pe termen mediu si lung:
- In 2011: 10,000 lei
- In 2012: 8,000 lei
- In 2013: 4,000 lei
9. Pentru perioada de previziune se preconizeaza a fi restituite urmatoarele credite pe termen
mediu si lung:
- In 2011: 16,000 lei
- In 2012: 8,000 lei
- In 2013: 18,000 lei
10. Valoarea reziduala a afacerii se estimeaza pe baza de venit , prin capitalizarea profitului net din
anul 2013.
11. Rata de actualizare este de 12,45% si s-a calculat utilizand metoda costului mediu ponderat al
capitalurilor.


28

CPP sintetizat previzionat pe 3 ani

Indicatori
2011 2012 2013
Cifra de afaceri
92.170.271,20 103.230.703,74 115.618.388,19
Variatia stocurilor 960.075,00 960.075,00 960.075,00
Alte venituri din exploatare
316.654,00 316.654,00 316.654,00
Venituri totale din exploatare 93.447.000,20 104.507.432,74 116.895.117,19
Cheltuieli din exploatare 73.556.655,68 81.197.939,84 89.632.301,26
Rezultatul din exploatare
19.890.344,52 23.309.492,91 27.262.815,94
Rezultatul financiar
910.221,00 910.221,00 910.221,00
Rezultatul brut 20.800.565,52 24.219.713,91 28.173.036,94
Impozitul pe profit
3.328.090,48 3.875.154,22 4.507.685,91
Rezultatul net
17.472.475,04 20.344.559,68 23.665.351,03


Calculul Cash-Flow-lui actualizat in baza premiselor propuse

Indicatori 2011 2012 2013
Profitul net

17.472.475,04

20.344.559,68

23.665.351,03
Amortizarea 6.620.099,01 7.307.814,59 8.066.907,11
NFR 1.296.797,14 1.390.965,95 1.489.061,39
CF exploatare

22.795.776,91

26.261.408,32

30.243.196,75
CF investitii
-
10.162.933
-
10.162.933
-
10.162.933
Intrari credite 10.000 8.000 4.000
Iesiri credite 16.000 8.000 18.000
CF finantare -6.000 0 -14.000
CF TOTAL

12.626.843,91

16.098.475,32

20.066.263,75
Factorul de
actualizare 0,889284126 0,790826257 0,703269237
CF actualizat

11.228.851,86

12.731.096,98

14.111.986,0029

Evolutia CF de investitii in baza ipotezei

2010 2011 2012 2013
Active imobilizate
-
4.410.381
-1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Incasari din vanzarea de imobilizari

6.263
0 0 0
Achizitia de titluri imobilizate
-
35.222
0 0 0
Dobanzi incasate

227.887

227.887

227.887

227.887
Subventii pentru investitii
-
726
-
726
-
726
-
726
Dividende incasate

809.906

809.906

809.906

809.906
Investitii pe termen scurt-depozite
- 31.861.232 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
CF investitii - 35.263.505 - 10.162.933 - 10.162.933 - 10.162.933


Valoarea companiei = CFactualizate + VRactualizata = 171.751.560,26 lei


4.2. Abordarea prin metoda comparatiei

Pentru aplicarea acestei abordari am plecat de la esenta acesteia, si anume gasirea unei
companii similare si relevante.
Astfel am ales compania Zentiva SA, ce are acelasi domeniu principal de activitate ca si
compania analizata si anume: cod 2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice. Compania Zentiva SA
este listata pe piata REGS


Multiplul ales este PER = Pretul actiunii/Profit net pe actiune

30

Valori pentru compania Zentiva SA:

Indicator Valoare
Numar de actiuni 416.961.150
Pret pe actiune 0.85
Profit net 53.148.094
Profit net pe
actiune 0,1275
PER 6,66


Valori pentru compania Biofarm SA:
In urma calculelor, rezulta o valoare a multiplului PER de 6.66. Pretul unei actiuni pentru
BIOFARM SA, conform abordarii prin comparatie este de 0,0879 lei/actiune. Valoarea obtinuta
prin aceasta metoda este de 96.238.325,76 lei.
Indicator Valoare
Profit net 14.412.793
Numar de actiuni 1.094.861.499
Profit net pe actiune 0,0132
Pret actiune (PER comparabila x Profit
net pe actiune) 0,0879
Valoare actiuni 96.238.325,76

31


5. RECONCILIEREA VALORII SI ESTIMAREA VALORII FINALE

n urma aplicrii metodelor de evaluare prezentate anterior au fost obinute valorile sintetizate
mai jos. Raportnd valorile respective la numrul de parti sociale ale SC.BIOFARM.SA se obine valoarea
unei parti sociale:
Valoarea activului net contabil, conform situatiei financiare la
31.12.2010 impartit la nr. de parti sociale
(149.127.531 lei/1.094.861.499)

0,1362

Lei/ p.s.
Valoarea partilor sociale rezultata in urma aplicarii abordarii pe baza
veniturilor fluxuri financiare actualizate (DCF)
(171.751.560,26 lei/1.094.861.499)

0,1568

Lei/ p.s.
Valoarea partilor sociala rezultata in urma aplicarii abordarii prin
comparatie
(96.238.325,76 lei/1.094.861.499)
0,0879 Lei/ p.s.

OPINIA EVALUATORULUI

Luarea in considerare a acestor valori impune precizarea unor limite, exprimate de fiecare dintre
valorile obtinute, astfel:
- valoarea de randament reflecta eforturile societatii de a continua activitatea, chiar in conditiile
unei economii in criza, prin identificarea de noi clienti, realizarea de noi produse si investitii in
acest sens;
- valoarea obtinuta prin comparatia cu o societate similara exprima o evaluare fara analiza
individuala de substrat a societatilor, si fara corelarea indicatorilor economico-financiari.

Din aceste motive, consideram oportun sa acordam o pondere mai mare valorii de randament.
Pentru alegerea unei valori din cele 3 obtinute vom recurge la criteriile:
- adecvarea
- precizia
- cantitatea informatiei


32


CRITERII Abordarea pe baza de
venit
Abordarea prin
comparatie
Adecvarea Buna
(reflecta rentabilitatea
proprietatii existente)
Suficienta
(Compania comparata
are acelasi domeniu de
activitate)
Precizia Buna
(estimarea veniturilor si
a ratei de capitalizare)
Medie
(Multiplu aduce in prim
plan valoarea unei parti
sociale)
Cantitatea informatiei Suficienta
(Previzionarea
veniturilor a fost
posibila prin
informatiile de piata)
Mica
(Nu exista suficiente
informatii pentru
testarea totala a
similitudinii dintre cele 2
companii)

Tinand cont de rezultatele evaluarii prezentate mai sus, de relevanta abordarilor in evaluare
aplicate in cadrul raportului de evaluare si tinand seama de specificul activitatii societatii analizate, in
opinia evaluatorilor, valoarea societatii analizate si implicit valoarea unitara a partilor sociale ale
acesteia este:

171.751.560 Lei (rotunjit)
0,1568 Lei/parte sociala

corespunzand abordarii pe baza de venit.

Avand in vedere aceasta opinie pot fi precizate urmatoarele:
- Valoarea a fost determinata pe baza considerentelor prezentate in cadrul prezentului raport;
- Valoarea este o predictie;
- Valoarea este subiectiva;
- Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

S-ar putea să vă placă și