Sunteți pe pagina 1din 1

CULTURA GENERALA

1.Turnul Eifel realiyat cu o tehnologie gndit la Vlenii de


muntecondtructorul a fo!t Gu!ta" Eiffel#roiectul a fo!t al inginerului romn
Gheorghe $ncule!cu.
Gheorghe $amcule!cu a mai con!truit %n anul 1&'& calea ferata (ucure)ti
* $redeal.
+.Cutm ,inele fr# a*l g!i "reodata %n !chim g!im r%ul fr !*l
cutm a !#u! -emocrit filoyof care a trit %n anii .'+ * ./' %.0.
1.-ac "rei ! te!teyi caracterul unui om d*i #utere 2 A,raham
Lincalnom #olitic 1&34*1&5/.
..Alege6i #rofe!ia care*6i #lace )i nu "ei mai munci toat
"ia6aContuciu! //1 * .'4.
/.7n general oamenii care )tiu #u6in "or,e!c mult iar cei care 6tiu multe
"or,e!c #u6in89an 9aegne!Ru!!eaufiloyof francey 1'1+*1''5:.
5.Ai ne"oie de doi ani #entru a %n"6a ! "or,e)ti )i de /3 de ani #entru
a %n"6a ! taci; <Erne!t 0aminng=ai cntre6 1&44*1451.
'.Geniul %n!eamn 1 > in!#iratie )i 44 > tran!#ira6ie 28Thoma! Al"a
Edi!on: in"entator american 81&.' * 1411:.
&.E?i!t oameni care nu gre)e!c niciodat fiindc nu*)i #ro#un nimic
reyona,il :9an @.Goethe 1'.4*1&1+:.