Sunteți pe pagina 1din 2

17q

t {- J
Anexa I
Etangdri cu mangeti de rotalie cu buz6 de etangare
( Extras din STAS 795012
- 72
9i
STAS 7950/3- 83
)
lvlanqetele de rota{ie cu buzX de etanqarc se executd- in doud forme ( conform STAS 7950/2
- 72
)
-
f orma A, cu buzd de et anqt re ( f i g. A. l i . l
) ;
- forma B
,
cu t:uzr de etanfare
Ei
buz6 auxiliard impotriva prafului ( fig.A.g.2
)
.
Anmbturd
Buz6
ouxi l i o
Fi g. A. l t . 1
Fi g.A.8.2
Pent r uh<10:
l ,
=
0. 7. . . 1
;
l r =h+0. 9.
Pent r uh>10:
l t
=
1. 2. ' . 1. 5
;
l r = h +
1. 2 .
h
Exemplu de notate a unei mangete de rotoJie forma A
,
cu diametrul interior d
=
40mm gi cliamelrul
ext er i or D=55mm:
Mangetd A 40x55 STAS 295012
-
72
Dimensiunile
locagurilor pentru manqetele de rota{ic cu buzd de etangare sunt reglernentate prin STAS
7950/3
-
83 qi se al eg conform fi g.A.g.3
[i
tatei ul ui A.g. l .
Buzo de
@
q
ti-
s.
c
.cl
urtu uJ elEp
luns
altuntsuautg
9' 96 9' 09 9' 9/ 9' S/ 9' 0/ 9' / 9
9l zl 9t 7L ZL 0t Z,L 0t zl 0t z, 01.
rl
9Zl. 9r . t t 0t t 0zr 071 0t | , 90r9t t
g0[
0r t 00t 0r. t 00t 0r t 00t 90t 96 0t t . c0t o
06 9g 08 8L 9L
p
*; 0r
Sl : c6
.--
-. -t. ".-
."l*85
! 9 8? 9' 99 9' rv
l t
I
01 I 0t 0t s 0t
r.l
06l sel oel sLl zL AL osl 9t l zL 89 08 st
71
AL 89 99 oel zLl 0L c
99
7C gv p
I' tv S' L' 9' 8 LE
0r. I 0t & UL I 0t L
u
99 e9 08 zLl e9l 99l Z9 09 u/ l 99l Z9 99 0sl zl l sel zel 0e 99t 49
/'l
g,
9V 7V 0t
p
9 ee zt 6Z
g' 17,
e! l
0t L
-0-v'
0t L 0| , L OL
z9l ssl ss z9
?t
e9 ZL z9 89i 99t 29 09 L' 29t 09 L? 9? e9l s9
r-1
se
(go>
, $e .E UL
p
I ' LZ r9' 92 9'EZ 9ZZ
r u
l -
t"
01. L 0t l Ll $t
l
0i t"
t {
z9 | os l ' Lv zr l a, z9l osl Ln
.Ol ' t
l vl 9, 0v z9 zs t , 09 ZF 0t LL
OE
sd
9Z 9Z v
;' zz 9' t z ; ' 02 9' 6 t ; ' 8t . st I L 9t
I 0t t 01. 0t 0t 0t
r{
sc Lvl 0v 9e 0, Lr l zr l ov sel z 0t wl zFl 0, sel zCl oes 0t CI
s7, 9Z EZ CZ t z 0z 6t 8t
p
9| 9t TL t
L 0t L 0t
I
0t
r{
sc I ze l/oc
r0?
| 9 eel 0el sz q?l
_sillglqs Lqz
0t l ssl z0 0et 9zt f e c
9\ LI 9t 9t "
p
ZL Lt 0t 6 98 l
0t 0t 0t I 01. L'
q
scl zc 0g
gz
vz
gz
z10 8Zl r zI zz 0 9ZI ZZ 0 9Zl t zl zzl 6L 0
FI 01. z, I L 0t
p
t
g' v
l nl aqel
( ar enur guoo) gBxauv
9ZL