Sunteți pe pagina 1din 6

www.matematicon.

ro
www.matematicon.ro
Aplicatii ale semnului functiei de gradul al II -lea


Avem de rezolvat urmatoarea problema:

Fie ecuatia de gradul al II - lea: x
2
+ (m + 3)x + 2m + 2 = 0, unde meR este parametru.
Sa se determine valorile lui meR pentru care:
a) Ecuatia are radacini reale mai mici decat 1.
b) Ecuatia are radacini reale mai mari decat 1.
c) Ecuatia are o radacina reala mai mica decat 1 si cealalta mai mare decat 1.
d) Ecuatia are doua radacini reale care se afla in intervalul ( - 1, 1).

Prezentam in continuare rezolvarea acestor tipuri de probleme in cazul general.
Fie ecuatia ax
2
+ bx + c = 0, a, b, ceR.
Ecuatia are doua radacini reale x
1
, x
2
daca si numai daca a 0 si A > 0
Consideram functia f: RR f(x) = ax
2
+ bx + c si folosim tabloul semnului lui f:
x
1
, x
2
radacinile functiei. Consideram x
1
s x
2


x
- x
1

2
S
x
2
+
f(x) semnul lui a 0 semn contrar 0 semnul lui a
lui a
af(x) + + + 0 - - - 0 + + + +
S = x
1
+ x
2

2
S
=
2
x x
2 1
+
se afla intre radacinile functiei.
Deci pentru xe(- , x
1
) ( x
2
, + ) avem af(x) > 0 si pentru xe(x
1
, x
2
) avem af(x) < 0.

1. Ecuatia are doua radacini reale x
1
, x
2
si x
1
< o , x
2
< o, o eR un numar fixat.

x
- x
1

2
S
x
2
o +
f(x)
semnul lui a 0 semn contrar 0 semnul lui a
lui a f( o)

x
1
<o si x
2
<o af( o)>0. Ceea ce inseamna cao se afla in intervalul (- , x
1
) sau (x
2
,+ ).
Pentru ca o sa se afle in intervalul (x
2
,+ ) se impune conditia suplimentara
2
S
<o.
Deci ecuatia are 2 radacini reale mai mici decat o daca si numai daca

o <
> o
> A
=
2 / S
0 ) ( af
0
0 a
.
Rezolvand aceste sistem obtinem solutiile pentru punctul a).www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
2. Ecuatia are doua radacini reale x
1
, x
2
si x
1
> o , x
2
> o, o eR un numar fixat.
x
- o x
1

2
S
x
2
+
f(x) semnul lui a 0 semn contrar 0 semnul lui a
f( o) lui a
In acest caz se mentin primele 3 conditii prezentate la cazul 1 iar a patra se inlocuieste
cu
2
S
>o deoarece in acest caz trebuie ca o sa se afle in intervalul (- , x
1
).
Deci ecuatia are 2 radacini reale mai mari decat o daca si numai daca

o >
> o
> A
=
2 / S
0 ) ( af
0
0 a
.
Rezolvand aceste sistem obtinem solutiile pentru punctul b).

3. Ecuatia are doua radacini reale x
1
, x
2
si x
1
< o < x
2
, o eR un numar fixat.
x - x
1
o x
2
+
f(x) semnul lui a 0 semn contrar 0 semnul lui a
lui a
f( o)
In acest caz se mentine prima conditie prezentata la cazul 1.
Functia trebuie sa aiba doua radacinii reale diferite A > 0
x
1
< o < x
2
af( o) < 0.
Deci ecuatia are 2 radacini reale x
1
, x
2
si x
1
< o < x
2
daca si numai daca

< o
> A
=
0 ) ( af
0
0 a
.
Rezolvand aceste sistem obtinem solutiile pentru punctul c).

4. Ecuatia are doua radacini reale x
1
, x
2
e( | o, ), o, | eR doua numere fixate.
x - o x
1
x
2
| +
f(x) semnul lui a 0 semn contrar 0 semnul lui a
lui a
f( o) f( | )
In acest caz se mentin primele 2 conditii prezentate la cazul 1.
Deoarece x
1
> o , x
2
> o rezulta af( o) > 0 si
2
S
>o ( cf rationament cazul 2).
Deoarece x
1
< | , x
2
< | rezulta af(| ) > 0 si
2
S
<| ( cf rationament cazul 1).
Ecuatia are doua radacini reale x
1
, x
2
e( | o, ) daca si numai daca

| <
o >
> |
> o
> A
=
2 / S
2 / S
0 ) ( af
0 ) ( af
0
0 a
.
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro
Rezolvarea problemei date:
x
2
+ (m + 3)x + 2m + 2 = 0, meR,
Avem :
a = 1 = 0 pentru orice meR
A = (m + 3)
2
- 4(2m + 2) = m
2
+ 6m + 9 8m 8 = m
2
- 2m + 1 = (m 1)
2
> 0 pentru orice meR
Fie x
1
, x
2
radacinile reale ale ecuatiei
S = - (m + 3) = - m - 3 ( din relatiile lui Viete).
a) x
1
, x
2
< 1. Suntem in cazul 1 rezulta ca trebuie sa rezolvam sistemul

o <
> o
> A
=
2 / S
0 ) ( af
0
0 a
.
Conditiile a = 0 si A > 0 sunt satisfacute pentru orice meR. Deci raman ultimele 2 conditii

<

>
1
2
3 m
0 ) 1 ( f 1

<
> + + + +
2 3 m
0 2 m 2 1 ) 3 m ( 1
2

<
> +
2 3 m
0 6 m 3

>
>
5 m
6 m 3

>
>
5 m
2 m

me ( -2, +).
b) x
1
, x
2
> 1. Suntem in cazul 2 rezulta ca trebuie sa rezolvam sistemul

o >
> o
> A
=
2 / S
0 ) ( af
0
0 a

Conditiile a = 0 si A > 0 sunt satisfacute pentru orice meR. Deci raman ultimele 2 conditii

>

>
1
2
3 m
0 ) 1 ( f 1

>
> + + + +
2 3 m
0 2 m 2 1 ) 3 m ( 1
2

>
> +
2 3 m
0 6 m 3

<
>
5 m
6 m 3

<
>
5 m
2 m

me.
c) x
1
< 1 < x
2
. Suntem in cazul 3 rezulta ca trebuie sa rezolvam sistemul

< o
> A
=
0 ) ( af
0
0 a

Conditia a = 0 este satisfacuta pentru orice meR. Deci raman ultimele 2 conditii

<
>
0 ) 1 ( f 1
0 ) 1 m (
2

< + + + +
=
0 2 m 2 1 ) 3 m ( 1
1 m
2

< +
=
0 6 m 3
1 m

<
=
6 3
1 m

<
=
2 m
1 m


me( - , - 2).

d) 1 < x
1
s x
2
< 1. Suntem in cazul 4 rezulta ca trebuie sa rezolvam sistemul

| <
o >
> |
> o
> A
=
2 / S
2 / S
0 ) ( af
0 ) ( af
0
0 a

Conditiile a = 0 si A > 0 sunt satisfacute pentru orice meR. Deci raman ultimele 4 conditii
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro

<

>

>
>
1
2
3 m
1
2
3 m
0 ) 1 ( f 1
0 ) 1 ( f 1

<
>
> + + + +
> + + + +
2 3 m
2 3 m
0 2 m 2 1 ) 3 m ( 1
0 2 m 2 ) 1 ( ) 3 m ( ) 1 (
2
2

>
<
> +
>
5 m
1 m
0 6 m 3
0 m

>
<
>
>
5 m
1 m
2 m
0 m

me(0, + ) (- 2, + ) (- , - 1) (- 5, + ) =


Exercitiu:

Fie ecuatia 4mx
2
+ 4(1 - 2m)x + 3(m 1) = 0, meR parametru.
Sa se determine valorile lui meR pentru care:
a) Ecuatia are radacini reale mai mici decat 1.
b) Ecuatia are radacini reale mai mari decat 1.
c) Ecuatia are o radacina reala mai mica decat 1 si cealalta mai mare decat 1.
d) Ambele radacini sa fie subunitare

Avem :
a = 4m
A = 16(1 - 2m)
2
- 48m(m - 1) = 16 64m + 64m
2
48m
2
+ 48m = 16m
2
- 16m + 16 =
= 16(m
2
- m + 1)
A > 0 m
2
- m + 1> 0, A
1
= 1 4 = - 3 < 0. Deci m
2
- m + 1 > 0 pentru orice meR
A > 0 pentru orice meR
Fie x
1
, x
2
radacinile reale ale ecuatiei
S = -
m 4
) m 2 1 ( 4
=
m
1 m 2
( din relatiile lui Viete).
a) x
1
, x
2
< 1. Suntem in cazul 1 rezulta ca trebuie sa rezolvam sistemul

o <
> o
> A
=
2 / S
0 ) ( af
0
0 a
.
Conditia A > 0 este satisfacuta pentru orice meR

<

>
=
1
m 2
1 m 2
0 ) 1 ( f m 4
0 m 4

<
> + +
=
m 2 1 m 2
0 )) 1 m ( 3 1 ) m 2 1 ( 4 1 m 4 ( m 4
0 m
2

<
> + +
=
1 0
0 ) 3 m 3 m 8 4 m 4 ( m 4
0 m

> +
=
0 ) 1 m ( m 4
0 m


www.matematicon.ro
www.matematicon.ro

Studiem semnul functiei 4m(- m+ 1) pe R

m - 0 1 +
m - - - 0 + + + + + +
-m +1 + + + + + 0 - - - -
4m(- m+ 1) - - - 0 + 0 - - - -

Deci 4m(- m+ 1) > 0 pentru m e(0, 1)

Revenim la sistemul de ecuatii si obtinem

e
=
) 1 , 0 ( m
0 m
me (0, 1).
b) x
1
, x
2
> 1. Suntem in cazul 2 rezulta ca trebuie sa rezolvam sistemul

o >
> o
> A
=
2 / S
0 ) ( af
0
0 a

Conditia A > 0 este satisfacuta pentru orice meR.

>

>
=
1
m 2
1 m 2
0 ) 1 ( f m 4
0 m 4

>
>
=
m 2 1 m 2
0 ) 1 ( mf 4
0 m

2m 1 > 2m 0m > 1 imposibil me.
c) x
1
< 1 < x
2
. Suntem in cazul 3 rezulta ca trebuie sa rezolvam sistemul

< o
> A
=
0 ) ( af
0
0 a

Conditia A > 0 este satisfacuta pentru orice meR

<
=
0 ) 1 ( f m 4
0 m 4

< + +
=
0 )) 1 m ( 3 1 ) m 2 1 ( 4 1 m 4 ( m 4
0 m
2

< +
=
0 ) 1 m ( m 4
0 m

+ e
=
) , 1 ( ) 0 , ( m
0 m
me( - , 0) ( 1, + )

d) Radacinile sunt subunitare 1 < x
1
s x
2
< 1. Suntem in cazul 4 rezulta ca trebuie sa
rezolvam sistemul

| <
o >
> |
> o
> A
=
2 / S
2 / S
0 ) ( af
0 ) ( af
0
0 a

Conditia A > 0 este satisfacuta pentru orice meR
www.matematicon.ro
www.matematicon.ro

<

>

>
>
=
1
m 2
1 m 2
1
m 2
1 m 2
0 ) 1 ( f 1
0 ) 1 ( f 1
0 m 4

<
>
> + +
> + +
=
m 2 1 m 2
m 2 1 m 2
0 )) 1 m ( 3 1 ) m 2 1 ( 4 1 m 4 ( m 4
0 )) 1 m ( 3 ) 1 ( ) m 2 1 ( 4 ) 1 ( m 4 ( m 4
0 m
2
2

<
>
> +
> + +
=
1 0
1 m 4
0 ) 1 m ( m 4
0 ) 3 m 3 m 8 4 m 4 ( m 4
0 m

>
e
>
=
4
1
m
) 1 , 0 ( m
0 ) 7 m 15 ( m 4
0 m


Studiem semnul functiei 4m(15m - 7) pe R

m
- 0
15
7
+
m - - - 0 + + + + + +
15m - 7 - - - - - 0 + + + +
4m(15m - 7) + + + 0 - 0 + + + +

Deci 4m(15m - 7) > 0 pentru m e(- , 0) |
.
|

\
|
+ ,
15
7

Revenim la sistemul de ecuatii si obtinem

|
.
|

\
|
+ e
e
|
.
|

\
|
+ e
=
,
4
1
m
) 1 , 0 ( m
,
15
7
) 0 , ( m
0 m

me ( )
(

|
.
|

\
|
+ ,
15
7
0 , (0, 1) |
.
|

\
|
+ ,
4
1
(- 5, +) = |
.
|

\
|
1 ,
15
7

( deoarece 0 <
4
1
<
15
7
< 1).


Exercitiu propus spre rezolvare:

Fie ecuatia mx
2
- (3m + 1)x + 2m + 1 = 0, meR parametru.
Sa se determine valorile lui meR pentru care:
a) Ecuatia are radacini reale mai mari decat 2.
b) Ecuatia are o radacina reala mai mica decat 2 si cealalta mai mare decat 2.
c) Ambele radacini reale sa fie in intervalul ( - 1, 2).