Sunteți pe pagina 1din 67

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI

FACULTATEA DE COMER
LUCRARE DE LICEN
Analiza cremelor cosmetice
Ten!in e i o"ort#nit$ i
Coordonator tiinific:
Con% #ni& !r Anca '#rc$rea
Absolvent:
Ursac(e Beatrice)Ioana
BUCURETI
*+,-
1
CU'RINS
Intro!#cere 1
Ca"itol#l , As"ecte conce"t#ale "ri&in! "ro!#sele cosmetice !e %a $ 2
1.1 Scurt istoric al produselor cosmetice.. 3
1.2 Clasificarea produselor cosmetice.. 5
1.3 Cremele cosmetice . 7
1. !etode de ob inere" p#strare " ambalare i etic$etare a cremelor cosmetice .. 17
1..1 !etodele de ob inere a cremelor cosmetice. 17
1..2 !etodele de p#strare a cremelor cosmetice 1%
1..3 !etodele de ambalare i etic$etare a cremelor cosmetice 1&
1.5 Asi'urarea calit# ii i eficacit# ii cremelor cosmetice . 2(
Ca"itol#l * St#!i#l in.re!inetelor to/ice !in cremele cosmetice 22
2.1 )ia a cremelor cosmetice .. 22
2.2 A'en i care ac ionea*# asupra esuturilor . 2%
2.3 Substan e c$imice folosite ca in'rediente cosmetice cu efect nociv asupra
or'anismului . 3(
2. Anali*a cremelor cosmetice . 31
Ca"itol#l 0St#!i#l "ri&in! com"ortament#l cons#matorilor
3.1 Anali*a si prelucrarea individuala a intrebarilor .. 33
3.2 +i a de anali*# merceolo'ic# a cremelor cosmetice de fa # .
3.3 )romovarea produselor fabricate de ,ivea" campanie multimedia de miliarde de
euro" reali*at# la nivel mondial . &
Concl#zii i "ro"#neri .. 52
Bi1lio.ra%ie
2
Intro!#cere
-n lucrarea . Anali*a cremelor cosmetice. /endine i oportunit#i.0 am anali*at piaa
cremelor cosmetice" studiul in'redientelor cremelor cosmeticelor " precum i studiul
comportamentului consumatorului.
-n primul capitol am pre*ntat un scurt istoric al cosmeticelor" am calsificat produsele
cosmetice" dup# care am pre*entat cremele cosmetice i le1am clasificat " am scris despre
metodele de obinere " p#strare i de ambalare a acestora iar 2n 2nc$eierea capitolului am
vorbit despre asi'urarea calit#ii i eficacit#ii cremelor cosmetice.
-n al doilea capitol am pre*entat piaa cremelor cosmetice 2n 'eneral" am vorbit despre
a'enii care acionea*# asupra esuturilor acestora" am pre*entat susbtantele c$imice i
to3ice care sunt folosite 2n prepararea cremelor cosmetice care au un efect nociv asupra
or'anismelor consumatorului i la sf4rit am f#cut o anali*# a cremelor cosmetice
pre*ent4nd astfel un e3emplu de o reclam# f#cut# la o crema renumit# care 2n
component# ei pre*int# o serie de substane to3ice care ne afectea*# or'anismul.
-n al treilea capitol am anali*at comportamentul consumatorlui cu a5utorul r#spunsurilor
pe ba*a c$estionarului efectuat" am reali*at fia merceolo'ic# pentru creme de fa# a mai
multe firme produc#toare" din 3 ma'a*ine" Carrefour 6r$ideea"Auc$an Cr4n'ai i !e'a
7ma'e Cr4n'ai" anali*4nd varietatea acestora din ma'a*ine "in'redinetele8nbsp9 i
pretul.
-n final am pre*entat conclu*iile i am scris c4teva propuneri 2n le'#tur# cu
introducerea mai multor in'rediente naturale 2n vederea obinerii cremelor dar i c4teva
propuneri de 2mbun#t#ire a v4n*#rii i a promov#rii cremelor cosmetice.
3
Ca"itol#l , As"ecte conce"t#ale "ri&in! "ro!#sele cosmetice !e %a $
,2 Sc#rt istoric al "ro!#selor cosmetice
Egiptul antic, 400 i. e.n , apare prima meniune referitoare la produsele
cosmetice.+emeile care aveau o 2nalta po*iie social# 2i administrau pe fa# o crem#
verde" din minereu de cupru" pentru a1i defini tr#s#turile.+oloseau uleiuri parfumate i
2i vopseau spr4ncenele cu o crema obinut# din seu de oaie i plumb. :ec$ii e'ipteni
utili*au produse cosmetice pe ba*# de mercur.:opseaua de corp" folosit# ca ornament 2n
ca*ul procesiunilor reli'ioase" era utili*at# de c#tre popoarele primitive iar uleiul"
balsamul i pudra erau i ele utili*ate.;ei multe dintre aceste produse 2i aveau
provenien# din Asia" au fost folosite pentru prima oar# 2n <'ipt.
-n 1372 i. =r. e'iptenii de vit# nobil# se sp#lau 2n fiecare diminea # cu ap# mineral#
din i*voare naturale i 2 i puneau o masc# corporal# din ar'il# de pe malurile
,ilului.Corpul era e3foliat deseori cu a5utorul nisipului i uleiurilor esen iale " baia era
urmat# de un masa5 cu uleiuri ve'etale de palmier" m#sline i combina ii de ierburi
parfumate ce aveau func ia de a $idrata pielea i de a o ap#ra de ra*ele nocive ale
soarelui. >neori ace tia 2 i puneau m# ti din ou i f#ceau des baie 2n lapte" iar apoi
urma mac$ia5ul corpului i mac$ia5ul facial. +ardurile erau proasp#t preparate i
parfumate" pielea era uns# cu un preparat din ocru 'alben " ce oferea refle3e aurii " iar
linia decolteului era fardat# cu albastru.
Grecia , 1000 i.e.n , la mod# era pictarea fe ei cu cret# alb# sau f#in# de plumb ? dar
cu toate acestea nu" e3ist# men iuni cu vedere la eventuale into3ic#ri cu plumb @ "iar
dac# unele doamne 2 i doreau mult mai mult# culoare" acestea optau pentru cleiul de
ocru i crem# de fier pe post de ru5. - i vopseau palmele cu $enna ro ie" deoarece a a
p#reau mai tinere. <le mai foloseau i creioanele din c#rbune i batoanele de vopsea
ro ie.
Roma ,100 e.n ,)latus scria :O femeie fr culoare este ca mncarea fr sare.;e i
erau o civili*a ie 2naintat#" romanii se d#deau cu unt pe obra5i i 2 i f#ceau un'$iile cu
s4n'e de oaie iar pentru luciul un'$iilor foloseau seu de oaie. !oda b#ilor 2n n#mol a
fost contribu ia lor special#" suplimentate cu e3cremente de crocodil" 2ns# cu efecte

ne tiute.A#rba ii 2 i vopseau p#rul blond pentru a p#rea mai tineri" 2ns# se pare c#
vopselele de p#r erau caustice" i 2n a a fel ele duceau la c$elirea complet#. )rodusele
de infrumusete au atins apo'eul 2n peroada 7mperiului Boman1 apari ia c#rbunelui
pentru fa # i a fondului de ten denumit .+ucus0.
Evul mediu" multe dintre cosmeticele mai sus men ionate au trecut i de perioada
medieval#" vine i momentul crucia ilor care aduceau din 6rient uleiuri i parfumuri.-n
timpul rena terii" cosmeticele pe ba*# de plumb erau utili*ate 2ntr1un mod e3a'erat.
ecolul !"#" cosmeticele erau de5a v#*ute c# un pericol adev#rat pentru s#n#tatea
omului" ele fiind considerate vinovate pentru blocarea circula iei s4n'elui.-n A'lia
elisabeteana" la mod# era p#rul ro u" femeile cu 2nalt# po*i ie social# se d#deau cu albu
de ou pe fa #" 2n timpul *ilei " iar noaptea dormea cu cotlete de vi el pe oc$i" care era
folosit pentru 2ntinerirea tenului.
ecolele !#$!#" " 2n <uropa" produsele cosmeticele erau utili*ate numai de c#tre
aristocra i. 7talia i +ran a au devenit centrele industriei cosmetice. +ran a s1a
perfec ionat 2n arta parfumeriei" dar a i condus la crearea unei arme mortale: dac# se
2nlocuia plumbul cu arsenic care era utili*at 2n pudra de fa #" cel care o folosea murea
2n scurt timp.
ecolele !#""$!#""" " aceast# perioad# cosmetice sunt folosite pe scar# lar'# "
e3cep ie o f#cea doar clasa foarte s#rac#" fardurile i ru5urile ro ii erau folosite ca
simbol al tinere ii" averii i bun#st#rii. Ca mare c#utare erau c#r ile i re etele privind
prepararea i aplicarea produselor cosmetice. Acest lucru marc$ea*# momentul 2n care
apar cosmeticienii profesioni ti " iar unele re ete lu3oase de cosmetic# cuprindeau b#i 2n
vin sau lapte. ;up# ce a posedat un av4nt e3traordinar 2n anul 17D( " folosirea
produselor de 2nfrumuse are a 2ncetat deodat# 2n perioad# Bevolu iei +rance*e.
ecolul !"! " din nou " +ran a. Acolo se de*volt# procesele c$imice de sc$imbare a
aromelor c#p#tate prin metode naturale cu produsele de 2nfrumuse are ba*ate pe
cercet#rii stiitifice. 63idul de *inc 2ncepe a fi folosit 2n pudra de fa # " substituind 2n
cea mai mare parte " mi3turile mortale de plumb i cupru" ce erau utili*ate 2n perioadele
anterioare. Cu toate acestea" alte substan e care sunt otr#vitoare 2nc# sunt folosite 2n
mac$ia5ul oc$ilor ?sulfit de plumb i antimoniu @" 2n conturul de bu*e ? sulfit de
mercur @ i 2n sclipiciul de oc$i. )rodusele cosmetice i cele de mac$ia5 sunt menite s#
5
2mbun#t# easc# frumuse ea corpului" fiind utili*ate ca ceva 2n plus fa # de simpla i'ien#
*ilnic#. >tili*area cosmeticelor este foarte r#sp4ndit# printre femei" mai ales 2n #rile
vestice. ;in acest moment industia cosmetic# s1a de*voltat 2n mod continuu" prin
simpla apari ie de noi produse cu u* cosmetic" cu 2ntrebuin #ri multiple. -n Statele >nite
ale Americii" cosmeticele comerciali*ate sunt supuse le'ilor privind si'uran a i
calitatea produselor alimentare. Be'ina :ictoria a proclamat utili*area mac$ia5ului c#
fiind un obicei .indecent0" mac$ia5ul fiind considerat un obicei vul'ar destinat 2n mod
special actorilor i prostituatelor.
%a &nceputul secolului !!" , industria cosmeticelor este condus# de corpora ii
multina ionale i produce profituri de miliarde de dolari. -n timpul primului r#*boi
mondial" cosmeticele erau de5a utili*ate 2n #rile occidentale ? de i 2n Eermania na*ist#
erau inter*ise @. -n Faponia" '$ei ele foloseau ru5uri fabricate din petale de floarea
soarelui" care erau *drobite " pentru accentuarea bu*elor" a spr4ncenelor i a conturului
oc$ilor. Aatoane de cear# bintsuGe" o versiune mai moale de cear# de p#r" erau folosite
de c#tre lupt#torii sumo" pe post de fond de ten. +a a i ceafa erau colorau cu crem# i
pudra alb# iar ro u accentu# oc$ii i nasul.
-n pre*ent cosmeticele au forme multiple" de la ru5uri i luciuri de bu*e ?utili*ate
pentru colorarea bu*elor @ " la fonduri de ten" pudra i fard de obra*? folosite la
colorarea fe ei" care ascund micile defecte" cre4nd sen*a ie de prospe ime @" rimel ?care
a5ut# la accentuare 'enelor i a conturului oc$ilor@" la tu ul de oc$i i fardul de pleoape
p4n# la o5a de un'$ii ? care este folosit# pentru colorarea de'etelor de la m4ini i
picioare@. Cosmeticele de5a 2ntrec limita dinte simpla retu are a aspectului fi*ic"
a5un'4nd la sc$imbarea radical# a 2nf# i #rii" cum este ca*ul 2n mac$ia5ului teatral" pe
care actorii 2l folosesc pentru a intra 2n pielea persona5elor pe care le interpretea*a.Cu
a5utorul acestora se ob in foarte multe efecte speciale" mai ales 2n rolurile 2n care actorul
este desfi'urat complet prin folosirea efectelor de mac$ia5.
'nul 1()0 , cosmetice sunt fabricate i comerciali*ate 2n America. Acum este
momentul 2n care femeile pot renun a la ima'inea victorian# i 2ncep s# se aran5e*e i s#
foloseasc# produsele cosmeticele. ;in ce 2n ce mai mul i oameni devin interesa i de
cosmetice iar fabricarea acestora a fost asi'urat# i 2n a a fel incep s# se de*volte i
lan urile de ma'a*ine cu raioane speciale destinate produselor cosmetice.
D
'nul 1(*0, staruri de cinema ca !arH )icGfor" /e$da Aara i Fean =arloI au 2nceput
s# influen e*e stilul i s# foloseasc# mac$ia5ul" iar looG1ul alb 2n sf4r it a fost 2nlocuit cu
cel bron*at.-n 1&35 la =ollHIood a fost introdus mac$ia5ul tip .clatita0" acest mac$ia5
f#cea 2n a a fel c# fe ele actorilor" 2n special al actri elor" s# arate bine 2n film.
'nul 1(+0" era modern# a cosmeticelor de afaceri 2ncepe "pudra de fa #" mac$ia5ul"
uleiurile i aromele sunt fabricate 2n continuare" fiind esen iale pentru cele noi.
'nul 1(,0" aceast# este o perioad# a sc$imb#rilor" dar nu neap#rat una bun#. Au*ele
purpurii i mac$ia5ul e'iptean al oc$ilor revin" i s# nu uit#m i de 'enele false care i
acestea se folosesc 2n mac$ia5.
'nul 1(-0" unele in'rediente numai sunt folosite 2n producerea cosmeticelor pentru a
prote5a speciile pe cale de dispari ie" iar alte specii sunt folosite i 2n *iua de a*i 2n
laboratoare drept cobai .
1

,* Clasi%icarea "ro!#selor cosmetice
)rodusele cosmetice sunt substan e sau preparate care urmea*# a fi puse 2n contact cu
diverse p#r i e3terne ale corpului uman" cu din ii sau cu mucoas# bucal#" cu scopul
e3clusiv sau principal de a le curat#" a le parfuma" a le modific# aspectul iJsau a le
prote5a ori men ine 2n cea mai bun# form#.
2

Erupa produselor cosmetice cuprinde produse destinate 2n'ri5irii e3terne a corpului"
men inerii ec$ilibrului i func ion#rii fi*iolo'ice ale epidermei i produse utili*ate 2n
scop estetic.
Eama sortimentala a acestor produse este deosebit de diversificat#" valorific4nd o
mare varietate de materii prime" prin procedee te$nolo'ice 2n continu# diversificare .
3
)rodusele cosmetice pot fi structurate" dup# destina ie" pe urm#toarele cate'orii:
a. produse pentru 2n'ri5irea p#rului:
1
$ttp:JJIII.flu.roJarticoleJ+rumuseteKsiKdietaJ7storiaKproduselorKcosmetice.$tml
2
)lesea ;.A." .rfuri metalo$c/imice .rfuri din sticl#, ceramic i lemn " <ditura AS< " Aucure ti" 2(("
p.2(D
3
Stanciu 7. 9 6laru !.9 Sc$ileru 7. " .erceologie " Aucure ti" 1&&3" p. 3121313
7
L nuan atoare i decolorante
L produse pentru ondulare" 2ndreptare i fi3are: lacuri fi3ative
L produse pentru aran5are
L produse pentru cur# are: lo iuni"pudre" ampoane
L produse pentru recondi ionare:lo iuni"creme"uleiuri
b. s#punuri de toalet#:
L standard?cu un con inut de substan e 'rase de 71M@
L superioare?cu un con inut de substan e 'rase de 7%M@
L fine si e3trafine
L pentru copii
L medical:cu sulf"cu bora3
c. produse pentru ras :
L lotiuni 2nainte de ras
L creme de ras:spumoase sau nespumoase
L loiuni sau emulsii de creme dup# ras cu aciune emolient#
d. produse pentru 2n'ri5irea din ilor i a 'urii:
L past# de din i
L apa de 'ur# sub form# de solu ii sau spraHuri
L produse pentru cur# at prote*e dentare
e. produse pentru 2n'ri5irea fe ei:
L creme cosmetice: uscate" semi'rase si 'rase"nutritive"$idratante"antirid" de
*i i de noapte
L lo iuni pentru fa #:lo iuni pentru ten normal"ten 'ras"ten uscat"ten sesibil i
toate tipurile de ten
L produse pentru mac$ia5:fond de ten"farduri de obra*"rimeluri"farduri pentru
pleoape
L produse destinate aplic#rii pe bu*e: ru5urile" creioanele contur i luciurile
de bu*e
L produse demac$iante:ten 'ras"normal"uscat"sensibil i toate tipurile de ten
L pudre cosmetice: sub form# de pudr#"lic$ide"pudre compacte i crem#
L m# ti cosmetice: de cur# are"nutritive"$idratante
%
f. produse pentru 2n'ri5irea m4nilor:
L creme
L emulsii
L lo iuni
'. produse pentru 2n'ri5irea un'$iilor i decorarea lor:
L solu ii i creme pentru 2nmuierea pielitelor
L pudre si paste pentru lustruirea un'$ilor
L lacuri pentru un'$ii: transparente"sidefate"colorate
$. produse pentru 2n'ri5irea corpului
L preparate pentru baie si dus: s#ruri"spume"uleiuri"'eluri
L produse pentru pla5#:creme"uleiuri"emulsii
L produse pentru i'iena intima
L deodorante si antiperspirante
i. produse de parfumerie:
L parfumuri
L ap# de toalet#
L esente de parfum

1.3 Cremele cosmetice


Cremele cosmetice sunt preparate semifluide" care au rolul de a suplini lipsa 'r#simii
naturale a pielii" de a 2ndep#rta produsele de secre ie i de a restabili mediul acid optim al
acesteia" contribuind la 2ndeplinirea functiilor sale.
Ac iunea nutritiv#" tonic#" emolienta" $idratanta" calmant# a cremelor cosmetice este 2n
func ie de compo*itia c$imic# a acestora.)e de alt# parte" structura fi*ic# specific# a
cremelor sub form# de emulsie" 2n care materiile prime de ba*# i au3iliare se afl#
dispersate ca particule foarte fine" 2nlesne te absor ia i asimilarea substan elor active 2n
profun*imea pielii.
.ateriile prime i au0iliare pentru cremele cosmetice
.ateriile prime i au0iliare utili*ate pentru ob inerea cremelor cosmetice sunt de o
comple3itate i diversitate deosebit#" fiind repre*entate de numeroase substan e naturale"
provenind din re'nul ve'etal" animal" mineral i substan e c$imice variate.

:asile ;. , .erceologia produselor nealimentare " <ditura AS< " Aucure ti" 2((2 " p. 1117
&
in4nd seama de diversitatea lor" materiile prime i au3iliare repre*int# pricipalul
factor de l#r'ire a 'amei sortimentale a cremelor cosmetice" mai ales prin substan e active
i in'redien i speciali utili*a i.
.ateriile prime de ba*# din care se ob in cremelor cosmetice sunt :e3cipien ii"
substan ele active i umectan ii.
E0cipien ii sunt materii 'rase" care constituie ba*# cremelor cosmetice"2n ele
2n'lob4ndu1se celelalte componente indiferent de ori'inea lor ?animal#"ve'etal#"mineral#
sau sintetice@" e3cipien ii trebuie s# 2ndeplineasc# urm#toarele cerin e de calitate:
s# aib# consisten # semisolida" topindu1se numai la cca. (N
s# nu permit# reac ii au3iliare cu substan ele cu care se amestec# pentru
ob inerea cremelor9
s# pre*inte afinitate fat# de epiderm#9
s# asi'ure cremelor o bun# stabilitate fi*ico1c$imic#9
s# se conserve bine" far# s# r4nce*easc#
s# asi'ure mentinerea p=1ului acid al pielii ?cuprins in intervalul "51D"5@
Cei mai utili*a i e3cipien i si cele mai utili*ate uleiuri ve'etale 2n ob inerea cremelor
cosmetice sunt:
lanolina O este un produs de ori'ine animal# ?se ob ine prin purificarea 'r#simii
care se afl# pe l4na oilor"poate incorpora o mare cantitate de ap# con in4nd
colesterol 2n stare liber#?este folosit# mai ales pentre cremele 'rase@
colesterolul1 sterol de ori'ine animal#" pre*int# permeabilitate celular#"are ac iune
antito3ica i re'enerea*# celule pielii" se folose te 2n do*e mici pentru a evita
iritarea pielii9
ceara de abline1 este utili*at# frecvent pentru ob inerea cremelor cosmetice" mai
ales 2n coldcreme i creme pentru tenuri 'rase"nu r4nce*e te"nu este a'ent iritant9
vaselina1 e3cipient de ori'ine mineral#"se ob ine din re*iduri re*ultate la distilarea
petrolului9
parafina?ceara de petrol@1 se folose te 2n cantitate mic# pentru a m#ri consisten a
unor creme9
1(
uleiul de avocado .uleiul cu apte vitamine01 ob inut din fructele arborelui de
Avocado"este bo'at in fitostearina" lecitina si vitamine?A"A"C";"<"P"))@"se
absoarbe usor 2n piele situ4ndu1se pe locul doi"dup# lanolin#9
uleiul de ro cove" e3tras din semin e de ro cove" este unul din uleiurile cele mai
bo'ate 2n vitaminele < si +9
uleiul de mi'dale" ob inut din semin ele arborelui de mi'dal"este folosit la
prepararea cremelor destinate tenurilor uscate.
u1stan ele active repre*int# componen a cea mai important# de diferen iere a
sortimentelor de creme cosmetice. Cele mai utili*ate sunt substan ele active comple3e
?polen"l#pti or de matc#"e3tract de n#moluri@9e3ctractele ve'etale i vitaminele:
polenul1 con ine un comple3 de aminoaci*i" vitamine "en*ime i substan e
colorante ve'etale
l#pti orul de matc#1 este o component# deosebit de comple3#"concentr4nd un
num#r foarte mare de substan e biolo'ic active: aminoaci*i" vitamine" en*ime"
$ormoni" substan e minerale9
vitaminele1 se utili*ea*# mai ales 2n ca*ul cremelor nutritive" dintre vitaminele
liposolubile se folosesc vitaminele A";" <" P
e3tractele din plante1 au o importan # 2n cre tere" ca substan e active" 2n
ob inerea cremelor cosmetice" e3tractul de nectar de flori" e3tractul de
castrave i" e3tactul de Einsen'9
alte substan e active1 laptele i produsele din lapte" lecitin# de ori'ine
animal#?albu de ou@ sau ve'etal#?boabe de soia@" aminoaci*i?cistein#"li*in#@
2mectan ii sunt utili*a i pentru ob inerea cremelor cosmetice sunt" 2n principal"
'licerina i sorbitolul.
.aterialele au0iliare, utili*ate la prepararea cremelor cosmetice" pot fi 'rupate
astfel: emul'atori" a'luti*an i" conservan i" substan e antiseptice i de*infectante"
substan e colorante i parfumate.
5


5
Stanciu 7. 9 6laru !. 9 Sc$ileru 7. " .erceologie " Aucure ti " 1&&3" p. 313 1 31&
11
Fi.#ra , Materii "rime !e 1aza #tilizate la o1 inerea cremelor cosmetice
Sursa: Stanciu 7.9 6laru !.9 Sc$ileru 7." .erceologie " Aucure ti " 1&&3" p.315
12
!aterii prime de
ba*#
!aterii 'rase de ori'ine
animal#
!aterii 'rase de ori'ine
ve'etal#
!aterii 'rase de ori'ine
mineral#
!aterii 'rase sintetice
<3cipien ii
Substan e active
>mectan i
Substan e active
comple3e?polen"laptisor de matca@
<3tracte
ve'etale?mu etel"sun#toare"c#p uni@
:itamine?A";"<"+"P"A"))@
Alte substan e active
Sorbitol
Elicerin#
Elicol"propilen'licol
Fi.#ra * Materialele a#/iliare #tilizate la o1 inerea cremelor cosmetice

Sursa: Stanciu 7.9 6laru !.9 Sc$ileru 7." .erceologie " Aucure ti " 1&&3" p.31%
C6,S<B:A, 7
?A,/76Q7;A,/7@
,ipaesteri
Acid sorbic
/ocoferoli
S>AS/A, <
A,/7S<)/7C< S7
;<R7,+<C/A,/<
Acid salicilic
Acid boric
Ali aci*i
;<6;6B7RA, 7
Clorofil#
:e'etali
13
Sintetici
<!>CEA/6B7
,aturali
AEC>/A, 7
A'rar1
a'rar"Al'inati
Amidon
)ectine
C6C6BA,/7
?;<C6C6BA,/7@
Anor'anici
Sintetici
S>AS/A, <
)AB+>!A/<
,aturale
Sintetice
3aracteri4area sortimentului de creme cosmetice
Eama sotimental# a cremelor cosmetice este deosebit de diversificat#" put4ndu1se
structur# 2n func ie de o multitudine de criterii: compo*i ia de ba*#" structur# fi*ic#"
con inutul 2n 'r#simi" tipul de ten c#ruia le sunt destinate" scopul?efecttul@ 2n utili*area
cremelor.? fi'. 3 i @
Compo*i ia de ba*# i structur# fi*ic# sunt considerate cele mai importante criterii de
clasificare a cremelor cosmetice" acestea determin4nd destina ia"scopul 2n utili*area
cremelor.

Fi.#ra 0 Clasi%icarea cremelor cosmetice


1
Creme pe ba*# de cear# de abline
?coldcreme@
Creme pe ba*# de lanolin#
Creme pe ba*# de stearai
Creme pe ba*# de vaselin#
Creme pe ba*# de substane 'rase
ve'etale
C6!)6R7 7A ;<
AARS
Creme de tipul emulsiei de ulei in ap# O >JA
Creme de tipul emulsiei de ap# in ulei O AJ>
Creme de tipul emulsiei comple3#
S/B>C/>BA +7R7CS
Creme uscate" cu 1O17M substane 'rase
Creme semi'rase" cu 1%133M substane 'rase
Creme 'rase" cu peste 33M substane 'rase
C6, 7,>/ -, EBSS7!7
15
Creme pentru ten 'ras
Creme pentru ten uscat
Creme pentru ten normal
Creme pentru ten 'ras i normal
Creme pentru ten uscat i normal
Creme pentru ten sensibil i $ipersensibil
Creme pentru toate tipurile de ten
/7)>C
;<
/<,
pentru fa #
pentru m4ini
pentru oc$i
pentru corp
Creme pentru aduli
Creme pentru copii
;<S/7,A 7A
Sursa: Stanciu 7.9 6laru !.9 Sc$ileru 7." .erceologie " Aucure ti " 1&&3" p.32(1321
1D
Creme demac$iante
Creme nutritive
Creme antirid
Creme $idratante
Creme emoliente
Creme c$eratolice
Creme terapeutice? calmante"
antiaccneice"anticelulitice@
Creme pentru masa5e
Creme antisolare i pentru bron*are
Creme pentru scopuri speciale
?creme pentru albire@
SC6)>C
?<+<C/>C@ -,
>/7C7RAB<
3aracteristicile de calitate ale cremelor cosmetice
Caracteristicile de calitate prin care se diferen ia*# sortimentele de creme cosmetice pot
fi 'rupate 2n caracteristici or'anoleptice ?aspect" miros i culoare@" caracteristici fi*ico1
c$imice ?p$1ul" con inutul 2n apa i substan e volatile" stabilirea la 3TC" con inutul 2n
substan e 'rase totale" indicele de saponificare@.
'spectul cremelor cosmetice se aprecia*# prin 2ntindrea unui strat sub ire pe epiderm#"
sau 2n condi ii de laborator" prin presare 2ntre dou# pl#ci de sticl#:stratul de crem# nu
trebuie s# con in# particule cristaline sau a'lomera ii ?'run5i@.,u se admit pic#turi de ulei"
apa sau 'r#sime? pre*en a acestora demostr4nd o stabilitate necorepun*#toare a
emulsiilor@.
.irosul trebuie s# fie caracteristic mostrei etalon" s# nu aib# miros de muce'ai sau
r4nced.;intre caracteristicile or'anoleptice mirosul repre*int# caracteristica principal# de
diferen iere a sortimentelor de creme cosmetice.
p5$ul cremelor cosmetice determin# 2n mod $ot#r4tor calitatea acestora"efectul lor 2n
utli*are" influen ea*# stabilitatea emulsiei" 'radul de dispersie i v4sco*itatea emulsiilor"
p$1ul suprafe ei pielii fiind acid" cremele cosmetice cu reac ie acid# au afecte favorabile
2n plus: ele sunt antiseptice" standerdele prev#d un p$ cuprins 2n intervalulul 5 1 7" fiind
considerat valoarea optim#.
3ontinutul de apa si su1stan e volatile depinde de tipul de emulsie i con inutul de
substan e alcoolice i de parfumare utili*ate" fiind cuprins in intervalul 21 75M.
3on inutul &in su1stan e grase totale varia*# 2n functie de tipul cremelor ?uscate
semi'rase" 'rase@" 2n limitele indicate 2n fi'. 3.
"ndicele de saponificare repre*int# cantitatea de $idro3id de potasiu ? ,a6= in m'@
necesar# pentru neutrali*area aci*ilor liberi i a celor re*ulta i din saponificarea unui
'ram de produs.6 valoare mai mare a indicelui de saponificare indica o 'r#sime de
calitate superioar#.
3on inutul de su1stan e nesaponifica1ile se refer# la acele substan e din 'r#simi sau
uleiuri" care sunt insolubile 2n ap# i nu sunt saponificabile de $idro3i*i alcalini.
ta1ilitatea la *463 se aprecia*# prin intervalul de timp" e3primat 2n ore 2n care
cremele 2 i p#strea*# omo'enintatea
.
17
"ndicele de pero0id indic# 'radul de r4nce*ire o3idativ# a 'r#similor.Se calcule*#
lu4nd 2n considerare volumul solu iei de tiosulfat de sodiu ("(1 n " 2ntrebuin at pentru
titrarea iodului pus 2n libertate din iodur# de potasiu de c#tre pero3i*ii dintr1un 'ram de
'r#sime.
D
Ta1el#l ,'rici"alele caracteristici !e calitate ale #nor ti"#ri !e creme cosmetice
Crem#
$idratant#
de *i pt
ten 'ras
Crem#
$idratant#
de *i pt
ten uscat
Crem#
nutritiv#
de
noapte
Crem#
emolient#
pentru
oc$i
Crem#
pentru
masa5
1 p= 5"517"5 5"517"5 5"517"5 5"517"5 5"517"5
2 Ap# i substan e volatile"
M ma3
72 D5 DD D3 5&
3 Stabilitatea emulsiei la
3TC" ore " min
% % % % %
7ndicele de saponificare"
!' P6= min
( 3& 5( ( %
5 7ndicele de pero3id" ma3 5 5 5 5 5
D ;ensitatea ("&%2 ("&7D ("&7D ("&7% ("&71
Sursa: Stanciu 7.9 6laru !.9 Sc$ileru 7." .erceologie " Aucure ti " 1&&3" p.32

,- Meto!e !e o1 inere3 "$strare 3 am1alare i etic(etare a cremelor cosmetice
D
Stanciu 7. 9 6laru !. 9 Sc$ileru 7. " .erceologie " Aucure ti " 1&&3" p. 31& 1 325
1%
1.4.1 .etode de o1 inere a cremelor cosmetice
;atorit# mul imii scopurilor i utili*#rilor de produselor cosmetice ce determin#
diversificarea lor" precum i a formelor comple3e de e3cutare a produselor comerciale"
industria fabric#rii cremelor cosmetice este poate cea care necesit# materii prime i
au3iliare pe c4t de numeroase " pe at4t de diversificate i care st#p4nesc o dinamic# de
de*voltare ascendent#" stabil# i 2n continu# completare.
6 tr#s#tur# care este comun# tuturor materiilor prime cosmetice" o constituie puritatea
deosebit# pe care trebuie s# o con in#.7ndustria cosmetic# putem spune c# 2 i are resursele
de materii prime din toate cele trei re'nuri naturale" animal " ve'etal i mineral" precum i
produse de sinte*#" care de in" de asemenea" un rol important i care sunt asimiliate i
diversificate din ce 2n ce mai mult ? a a cum este ca*ul 'licerinei sintetice" al vitaminelor"
al $ormonilor etc@.
7
/e$nolo'ia ob inerii produselor cosmetice repre*int# o specialitate a c$imiei or'anice"
caracteri*at# prin specificitatea opera iunilor" a utila5elor i a metodolo'iei de lucru.
6pera iunile sunt" 2n 'eneral" fi*ice" de condi ionare a amestecurilor ob inute din
materiile prime folosite conform receptorilor.!aterialele prime necesare ob inerii
produselor cosmetice nu fac obiectul domeniului" ci sunt procurate din alte industrii
c$imice. <le sunt substan e de provenien a natural# sau sintetic# ob inute prin te$nolo'ii
ba*ate pe procesele c$imice fundamentale.
/e$nolo'iile de ob inere a produselor cosmetice pot fi 'rupate prin ceea ce au ele 2n
comun" func ia produsului final ce trebuie reali*at. Astfel" e3ist# o te$nolo'ie 'eneral#
pentru ob inerea produselor cosmetice solide" alt# pentru ob inerea produselor de
parfumerie i alt# pentru ob inere cremelos cosmetice.
-n cadrul fiec#rei linii de fabrica ie" prin sc$imbarea re etelor at4t din punctul de
vedere al materiilor prime c$imice c4t i al do*#rii lor" se pot ob ine mai multe variante
de produse finite care s# difere 2ntre ele prin culoare" parfum" consisten #.
%

7
$ttp:JJIII.savepa'easpdf.comJ&a%5d&(D&c(cc2c%f&f53%e(%%b5%17J)roduseM2(cosmetice.$tml
%
Stanciu 7.9 )#r#ianu <.9 Sc$ileru 7." .erceologie: 3alitatea i sortimentul m rfurilor nealimentare,
<ditura 6scar )rint Aucure ti" 1&&%" p.&51&D
1&
1.4.) .etode de pstrare a cremelor cosmetice
)rodusele cosmetice dac# nu sunt p#strate a a cum trebuie" 2 i pot pierde din
propriet# i i pot deveni nocive pentru oameni. Be*istent# te3turii cosmeticelor const# 2n
func ie de compo*i ia produsului" de factorii de clim# i de umiditate./ermenul de
valabilitatea a cremelor cosmetice este de la D luni p4n# la 12 luni" iar c# s# folosim
cremele cosmetice pe toat# perioad# lor de 'aran ie" important# este temperatur# optim#
de p#strare a acestora.-n a a fel 2nc4t dac# sunt p#strate 2n locuri ideale acestea 2 i pot
conserva mai bine consisten # i propriet# ile.
Be'uli de p#strare:
s# fie p#strate 2n ambala5ul lor ori'inal" la o temperatur# constant#" ferite de
lumin#9
cele care sunt e3pirate sau alterate trebuie aruncate9
capacul trebuie 2nc$is bine 2n a a fel 2nc4t s# nu p#trund# aerul9
cremele pentru oc$i trebuie p#strate 2n fri'ider" la rece 9
cremele i uleiurile pentru corp au o ac iune mai bun# dac# sunt p#strate la
temperatura camerei" deoarece acestea vor intra mai u or 2n piele i o vor
$idrata mai bine.
,e putem da seama c4nd cremele pe care le folosim nu mai sunt 2n re'ul#" atunci
c4nd nu mai au acela i miros ca la 2nceput i au un miros r4nced " i1au sc$imbat
consisten # sau culoare" s1au uscat" se sf#r4m#" 'r#simea a ie it deasupra.<ste foarte
periculos s# le mai utili*#m dac# observ#m unul dintre aceste lucruri deoarece ne
putem 2mboln#vi oc$ii sau pielea.
Cele care e3pir# mai repede sunt cremele pe ba*# de plante sau cele A76 din cau*a
lipsei de conservan i din componen a lor. Crema se folose te 2n continuu" dup#
desfacerea ei " i e de preferat s# ale'em variant# cu pomp# ori cu pipet# pentru i'ien#
sau folosirea unei spatule din plastic care o putem de*infecta dup# utili*are.
&
1.4.* .etode de am1alare si etic/etare a cremelor cosmetice
&
$ttp:JJIII.timpul.mdJarticolJpastrarea1cosmeticelor1113%3%.$tml
2(
Ce'ea care prevede metodele de ambalare i etic$etare a produselor cosmetice este
Ce'ea nr.17%J2((( privind produsele cosmetice" republicat# in 2(11.
1(
Ambala5ele i recipientele care con in produse cosmetice trebuie inscrip ionate
vi*ibil" li*ibil i cu caractere care nu se ter'" indic4ndu1se urm#toarele date:
denumirea firmei
sediul sau adresa din statul membru al >niunii <uropene" respectiv
importatorul9
ara de ori'ine pentru produsele fabricate 2n afara >niunii <uropene" cele de
import9
con inutul nominal 2n momentul ambal#rii produsului" indicat 2n 'reutate sau
volum"e3cept4nd ambala5ele ce con in mai pu in de 5 'rame sau mai pu in de 5
mililitri" e antioanele 'ratuite i do*ele unice9
termenul de valabiliate indicat prin sinta'ma . A se folosi 2nainte de . urmat#
de data sau de indicarea locului de pe ambala5 unde se afl# inscrip ionata data
e3pir#rii"e3primate prin luna i an ?2n aceast# ordine@ 2n cifre arabe.-n ca*ul
produselor cosmetice cu o valabilitate mai mare de 3( de luni indicarea
termenului minim de valabilitate nu este obli'atorie9
instruc iunile de conservare" ultili*are i 2ndep#rtare" inclusiv pentru produsele
cosmetice de folosin # profesional#9
num#rul lotului de fabrica ie" dup# ca*" marcat pe recipient sau ambala5 ori o
indica ie care s# permit# identificare produsului9
cate'oria de produs cosmetic" e3cept4nd ca*ul 2n care aceast# re*ult# din
pre*entarea produsului:
lista cuprin*4nd in'redientele care fac parte din compo*i ia produsului
cosmetic" 2n ordinea descresc#toare a 'reut# ii 2n momentul incorpor#rii lor
aceast# lista este precedat# de cuv4ntul . in'rediente ..
11
1(
$ttp:JJIII.euroavocatura.roJle'islatieJ%D1Jle'eaK17%K2(((KKrepublicataK2(11K"KprivindKproduseleKcos
metice
11
)lesea ;.A. , .rfuri metalo 7 c/imice .rfuri din sticl, ceramic i lemn , <ditura AS<" Aucure ti"
2(( "p. 21 1 215
21
,4 Asi.#rarea calit$ ii i e%icacit$ ii cremelor cosmetice
)entru a pune pe pia # un produs cosmetic trebuie 2ns# 2ndeplinite condiitile le'ale"
condi ii care au la ba*# trei concepte fundamentale 2n conformitate cu natur# i modul de
aplicare a produsului: securitate" calitate i eficacitate. Astfel o aten ie special# ar trebui
acordat#:
select#rii in'redientelor cosmetice" ca acestea s# fie lipsite de to3icitate la
concentra ia prev#*ut# pentru produsul finit 9
verificarii toleran ei locale pentru produsul finit9
ale'erii unui ambala5 adecvat care s# men in# calitatea produsului i s# evite" pe
c4t posibil" riscul utili*#rii incorecte sau accidentale9
respectarii liniilor directoare de practica corecta de fabricatie ?E!)@" de control
de calitate" in special microbiolo'ic" precum si a substantelor c$imice de
contaminare9
etic$et#rii corespun*atoare9
pre*ent#rii produsului9
intruc iunilor de folosire si de eliminare ca de eu9
averti*#rilor eventuale ?unde este ca*ul@ i a m#surilor care trebuiesc luate 2n ca*
de accident9
procedeelor adecvate 2n ca*ul pre*en ei efectelor secundare la produsul
comerciali*at" precum i tartamentul de la ca* la ca*9
urm#ririi produsului pe piata i observa iilor consumatorilor.
Calitatea cremelor cosmetice constituie una dintre condi iile esen iale ale succesului.
Acesta se reflect# 2n primul r4nd 2n produse" 2ntr1o structur# or'ani*atoric# bine pus# la
punct" lo'ic# i operativ# a companiei produc#toare" 2n resursele disponibile ?personal"
cl#diri" dot#ri" aparatur#@" resurse la nivel stintific c4t mai avansat" c4t i 2n procedeele de
produc ie i 2n materiile prime necesare fabric#rii produselor. >n aspect important 2n
calitatea cremelor cosmetice se refer# la normele de i'iena" norme care trebuie respectate
ri'uros 2n toate etapele procesului de produc ie" din momentul cercet#rii noului produs
p4n# 2n momentul comerciali*#rii acestuia. )entru a atin'e o cot# de piat# ridicat# orice
22
crem# cosmetic# trebuie s# fie eficient#" deoarece c$iar i crema de m4ini nu este
ac$i*itionat# dac# consumatorul nu are nevoie de ea.
Consumatorii nu ac$i*i ionea*# creme cosmetice numai de dra'ul de a le cump#ra" le
cump#ra din necesitate a adar ele trebuie s# 2 i dovedeasc# eficienta.Speciali tii 2n
cosmetic# au '#sit numeroase metode de a demostra eficacitatea unui produs cosmetic" de
la cele mai simple p4n# la cele mai complicate" toate din dorin # de a convin'e
consumatorul final.
12
12
B#ducanu 7.9)ricopie B" .erceologie, <ditura AS<" Aucure ti" 2((" p.3D13&
23
Ca"itol#l * St#!i#l in.re!ientelor to/ice !in cremele cosmetice
*, 'iata cremelor cosmetice
-n ultimul deceniu s1a produs" pe plan mondial" o imens# diversitate de bunuri cu u*
cosmetic.Accesul consumatorilor *i de *i la cosmetice depinde de mecanismele prin care
se formea*# sortimentul industrial ?al produsului@" completat cu un sortiment adecvat
provenit din import i care formea*# sortimentul comercial la nivelul 'rosi tilor i
detaili tilor.
-n Bom4nia" p4n# nu demult consumul produselor cosmetice se f#cea 2n cea mai
mare parte din m#rfuri provenite din import"datorit# num#rului limitat de 2ntreprinderi
produc#toare auto$tone.-n ultima perioad# 2ns#" s1au de*voltat i la noi at4t companii
produc#toare de articole cosmetice finite" c4t i de materii prime au3iliare./oate acestea "
prin calitate i prin pre acceptabil" 2ncep s# fac# concuren # v#dit# produselor cosmetice
importate.
)roduc ia rom4neasc# de produse cosmetice s1a ridicat la o valoare de miliarde de
euro 2n naul 2((5" de in4nd 2(M din pia # total# a cosmeticelor" care se cifea*a la 22( de
miliarde de euro i 2nre'istrea*# un ritm anual de cre tere de 15M. Bestul de %(M este
asi'urat de import sau de companii multina ionale care sunt active pe pia # rom4neasc# .
)iaa produselor destinate 2n'ri5irii m4inilor i corpului este o pia# 2n formare" care
va crete odat# cu creterea nivelului de informare i educare al consumatorului" creterea
puterii de cump#rare i 2n mod special" prin campaniile de promovare i informare
declanate de 5uc#torii din pia#. )rodusele de 2n'ri5ire a m4inilor i corpului" sunt
percepute de c#tre consumatorul rom4n ca fiind caracteri*ate de se*onalitate" consumul
de produse anticelulitice" se m#rete semnificativ 2n timpul prim#verii i al verii" iar cel
de 2n'ri5ire a m4inilor 2n timpul iernii.)iaa rom4nesc# a produselor de in'ri5ire a feei
este o pia# etero'en#" intens concurenial#" pe care at4t companiile multinaionale cu
nume sonore i for# financiar# mare" c4t i produc#torii interni" 2i construiesc po*iii tot
mai puternice" fac eforturi pentru a atra'e i a fideli*a un num#r c4t mai mare de
consumatoare.
13
)ia a cosmeticelor este repre*entat#" 2n func ie de destina ia produselor " pe
13
)amfilie B.9 Auda :.!. " pecificul sortimental i calitattiv al produselor pe 1a4 de mosc pe pia a
international a mrfurilor cosmetice , Aucure ti" 2((D" p. 1 O 2
2
urm#toarele se'mente:
produse de 2n'ri5irea a pielii9
produse capilare9
articole de toalet# ? parfumerie alcoolic#@9
produse pentru i'iena corporala.
)rodusele cosmetice" de 2n'ri5ire a pielii i articolele de toalet# repre*int# o pia #
foarte important#" ale c#rei cifre sunt ame itoare.-n 1&&& s1au 2nre'istrat v4n*#ri de
cosmetice 2n *onele principale ale lumii" dup# cum urmea*# : <uropa de :est 12D miliarde
de euro " la o mic# diferen # America de ,ord1 23 miliarde euro" Faponia 112 miliarde de
euro iar restul lumii 2( de miliarde de euro.
7n ba*a acestor date se poate repre*enta 'rafic ? fi'.5@ distribuia mondial# a pieei
consumatorilor 2n perioada de referin # .
Fi. - Distr#1#tia "ie ei "ro!#selor !e toalet$ i !e 5n.ri6ire a "ielii 5n zonele
im"ortante ale l#mii),777
Sursa: )amfilie B.9 Auda :.!. " pecificul sortimental i calitativ al produselor pe 1a4
de mosc pe pia a international a mrfurilor cosmetice , Aucure ti" 2((D" p.
25

)ia a mondial# a produselor cosmetice de 2n'ri5irea a pielii i de toalet#a fost evaluat#
in anul 2((( la 175" mld >S;" cu 2"2 mai mult dec4t in 1&&&.
)rincipalii produc#torii din domeniu" pe plan mondial sunt 'rupa i in tabelul 2.
1
Ta1el#l * 'rinci"alii "ro!#catorii !e cosmetice "e "lan mon!ial
,r. Crt. +irma1/ara Cifra van*ari !ld.<uro
1 CU6real1+ran a 1("51
2 >nilever1An'lia 1("32
3 )rotector 8 Eamble1S>A D"D
Avon1S>A "&D
5 S$iseido1Faponia "32
D <stV Cauder1S>A "221
7 Fo$nson 8 Fo$nson1S>A 3"(
% Pao1Faponia 2"D33
& Aoots1An'lia 2"2
1( Wella1Eermania 2"37
11 Aeiersdorf1Eermania 2"2
12 Aristol !Hers SXuib1S>A 2"233
13 Col'ate1)almolive1S>A 2"(52
1 Alberto Culver1S>A 1"%53
15 =enGel1Eermania 1"%
1D Bevlon1S>A 1"75
17 C:=!1+ran a 1"7(3
1% 7ntimate Arands1S>A 1"7
1& CotH1S>A 1"D%%
Sursa: )amfilie B.9 Auda :.!. " pecificul sortimental i calitativ al produselor pe 1a4
de mosc pe pia a international a mrfurilor cosmetice , Aucure ti" 2((D" p.
)ia a produselor pentru 2n'ri5irea pielii este foarte diversificat#. <a este constituit# din
produse pentru 2n'ri5irea fe ei" a corpului" bu*elor" m4inilor" 2ntr1o varietate 'reu de
ima'inat cu c4 iva ani 2n urm#. ;estina ia acestei cate'orii de cosmetice este aceea de a
2ntre ine sau de a corecta. C$iar dac# se mai numesc i produse de tratament cosmetic" nu
are nicio le'#tur# cu familia terapeuticelor. 6 mare parte din produsele de 2n'ri5ire 2 i
'#se te aplica ii 2n refacerea sau men inerea ec$ilibrului pielii.
1
)amfilie B.9 Auda :.!. " pecificul sortimental i calitattiv al produselor pe 1a4 de mosc pe pia a
international a mrfurilor cosmetice , Aucure ti" 2((D" p. 3O
2D
8ia a produselor de &ngri9ire corporal este &mpr it &n trei segmente : creme" lo iuni i
'eluri" ponderea cea mai mare fiind repre*entat# de creme. Cremele pentru fa # la r4ndul
lor se 2mpart 2n creme pentru cur# are i creme pentru 2n'ri5ire.!ai e3ist# i creme pentru
m4ini i pentru un'$ii" precum si produse pentru corp sub form# de lapte de corp" lo iuni
sau spraH.)e fiecare cate'orie de produse concuren # este mai acerb# sau nu" 2n func ie de
cerere" poten ial" publicitate etc. >n foarte domeniu important 2l constituie pia a
produselor pentru 2n'ri5irea fe ei" unde 2 i desf# oar# for ele produc#torii interna ionali i
cei auto$toni i unii i ceilal i cu tradi ie" notorietate i produse care promit un ten f#r#
riduri" mai luminos" mai stalucitor. A adar se'metul anti12mb#tr4nire ? anti a'ein'@
repre*int# valoare si'ur# a acestei familii de produse. Cu toate acestea" pia # rom4neasc#
a produselor pentru 2n'ri5irea fe ei a cunoscut o sc#dere 2n prima 5um#tate a anului 2((1
fa # de aceea i perioad# a anului 2((( ?Sursa Aeiesrdorf@" una din cau*e fiind puterea de
cump#rare a consumatorului.7nteresant de semnalat ar fi c# produsele pentru 2n'ri5irea
fe ei se bucur# de o pia # 2n continu# cre tere 2n *on# Asia1)acific ? tabelul 3@.
6dat# cu cre terea nivelului de tr#i i con tienti*area beneficiilor aduse de o piele
2n'ri5it#" cererea de produse cosmetice a crescut semnificativ 2n toate #rile 2n curs de
de*voltare" cu e3cep ia pie elor 2n Faponia i Australia" unde pia # era de5a format#.-n
aceast# *on# 'eo'rafic#" de cea mai mare cerere se bucur# produsele pentru 2n#lbirea
pielii" ma5oritatea femeilor dorind s# aibe o piele c4t se poate mai palid#.
-n 2((3" produc ia de 2n'r5ire facial# a fost de dou# ori mai important# dec4t cea a
2n'ri5irii corporale" 2ns# profilul adoptat de tendin a repre*ent4nd cele dou# se'mente
este" 2n 'eneral" acela i de la an la an .
Ta1el#l 0 'iata !e "ro!#se "entr# in.ri6irea "ielii in re.i#nea Asia)'aci%ic
8 milioane 9 :
,r.Crt /ara 1&&7 1&&%
1 Australia 3 75
2 =on'1Pon' 2(& 22%
3 7ndone*ia (% 55
27
Faponia 2(% 25(3
5 !alae*ia &2 1(%
D +ilipine 132 13%
7 Sin'apore D1 D7
% Poreea de Sud D2 72
& /aiIan 21& 23(
1( /ailanda 33 3&1
Sursa:<caterina !erica" :e/nologia produselor cosmetice, vol 1"
<ditura Corson" 2(((" p. 17
Fi. 4 'ia a !e "ro!#se "entr# 5n.ri6irea "ielii 5n re.i#nea Asia)'aci%ic
8 milioane 9 :
Sursa: )amfilie B.9 Auda :.!. " pecificul sortimental i calitativ al produselor pe 1a4
de mosc pe pia a international a mrfurilor cosmetice , Aucure ti" 2((D" 2((D" p.12
Ciderul mondial 2n domeniul produc iei de cosmetice de acest tip 2l repre*int# industria
france*#. +ran a e3port# masiv c#tre toate statele cu o rat# de acoperire de %((M. -n
termeni de import" partenerii importan i 2i constituie Statele >nite i Eermania" care
asi'ur# (M din flu3ul de intr#ri pentru +ran a.
)rincipalele #ri importatoare de produse de 2n'ri5ire france*e sunt pre*entate 2n fi'ura
D.
Fi. 2 'rinci"alele tari im"ortatoare !e "ro!#se !e in.ri6ire %ranceze c# ci%re !e
a%aceri in milioane !e E#ro
2%
Sursa: )amfilie B.9 Auda :.!. " pecificul sortimental i calitativ al produselor pe 1a4
de mosc pe pia a international a mrfurilor cosmetice, Aucuresti" 2((D" p.13
+ormulare cosmeticelor de 2n'ri5ire se orientea*# spre ideea de a crea un preparat
con in4nd diferite materii prime destinate unui anumit scop ? astin'ent" $idratant" de
nete*ire" de catifelare @. 7n'redientele care intr# 2n produc ia produselor cosmetice de
acest tip sunt numeroase: tensioactivi" conservan i" a'en i emolien i" coloran i"
parfuman i" compu i antibacterieni" antio3idan i"polimeri etc. ;ificultatea unei formul#ri
re*id# 2n capacitatea de asociere a principiilor active datorit# faptului c# tendin a de
solubi*are este diferit#"incompatibil#.;in ce 2n ce mai mult" pia # 2ncepe s# fie cucerit# de
a a1numitele microcaparticule sau lipo*omi" care 2ncorporea*# princiupiul activ. -n acest
fel" eficacitatea este optimi*at# prin capacitatea microparticulei de a penetr# 2n ad4ncul
celulii pielii.<tap# esen ial# care urmea*# fabric#rii formulei este aceea de a i se verific#
inocuitatea prin numeroasele teste la care este supus produsul 2nainte de comerciali*are.
;e*voltarea continu# a pie ei de produse cosmetice" mai ales pe se'mentul de produse
de 2n'ri5ire faciala i corporal#" pune la dispo*i ia consumatorilor sute de produse cu
diferite destina ii.)roduc#torii de cosmetice lansea*# de5a 'ame complete pentru ten" care
con in de la emulsiile demac$iante p4n# la m# tile de 2ntre inere. ;ilema apare 2n
momentul ale'erii produselor care s# re*olve precis nevoia unui ten sau altul.
)e de alt# parte"pacGan'in'1ul este esen ial mai ales 2n direc ia u ur#rii i a
optimi*#rii de utili*are a produsului 2n r4ndul consumatorilor.)ornind de la acest
2&
de*iderat" se 2ncerca tot mai pre'nant diversificarea pie ei cu produse ambalate 2n
flacoane cu pomp#" produse 2n do*# unic#" erve ele impre'nante cu demac$iante.
)ublicitatea 5oac# un rol primordial 2n promovarea unui produs de acest 'en"
asi'ur4ndu1i succesul pe pia #. 7nova ia permanen # i re2nnoirea 'amelor sunt state'ii
sus inute de c#tre produc#tori" cu scopul de a c4 ti'a c4t mai mare parte din pia #.
Cercetarea1de*voltarea este de o important# cov4r itoare 2n acest domeniu .
15
** A.en i care ac ioneaz$ as#"ra es#t#rilor
Cel mai mare or'an al corpului nostru este pielea. )e lan'a faptul ca este un 2nveli viu"
care respir# mai are i o capacitate mare de absorbie" ea practic absoarbe toate produsele
care sunt aplicate pe suprafaa ei. ;ac# aceste produse au in ele in'rediente benefice"
efectele folosirii lor vor i ele la randul lor benefice pielii"dar dac# aceste produse au 2n
compo*i ia lor substane c$imice to3ice" acestea vor fi nocive pielii.
Cei care distru' bariera protectoare a pielii se numesc solven i" ace tia de'resea*#
puternic pielea i a5ut# la p#trunderea substan elor to3ice 2n or'anism. 6dat# cu
p#trunderea lor 2n piele" ele a5un' 2n microcapilarele san'uine" 2n vasele limfatice i dup#
aceea 2n flu3ul san'uin" care le r#sp4ndete peste tot: 2n creier" ficat" rinic$i" muc$i.
"gnoran a i nevoia de a arta 1ine duc la cre terea continua a cosnsumului de
produse cosmetice. ;emeile a1sor1 anual )$* <ilograme de su1stan e to0ice prin
intermediul produselor cosmetice u4uale.
+emeile au o rutin# *ilnic#" iar aceast# rutin# const# 2n folosirea demac$iantului" a
cremelor de fa#" a produselor de mac$ia5 i a altor produse pentru i'ien#" multe dintre
acestea av4nd in compo*i ia lor substan e to3ice. Cel mai 'rav lucru este c# astfel de
substane se 'asesc inclusiv i 2n produsele care sunt destinate 2n'ri5irii copiilor. Ceea ce
contribuie la to3icitatea i la potenialul canceri'en ridicat a acestor produse este faptul c#
ele sunt f#cute s# stea mai mult pe raft fat# de alte produse" cum ar fi cele alimentare.
15
)amfilie B. 9 Auda :.!. " pecificul sortimental i calitativ al produselor pe 1a4 de mosc pe pia a
international a mrfurilor cosmetice, Aucuresti" 2((D" p. 1111
3(
)utem spune c# produsele cosmetice sunt de multe ori nite YcocGtailuri0 de c$imicale
cu aciune canceri'en#" iritante pentru piele care provoac# reacii aler'ice 2n esuturile
normale 2n urma e3punerii repetate la acestea.
Anumite creme $idratante pot conine sub denumirea de vaselin sau parafin" un
amestec de $idrocarburi aromatice din petrol sau alte produse care sunt derivate din
petrol" ale c#ror denumiri de pe etic$ete conin prefi3ele =prop>l sau =met/>l. Aceste
derivate nu las# pielea s# respire" bloc4nd eliminarea to3inelor din corp. <le pot provoca
sensibilitatea la lumin# i pot l#sa pielea f#r# propriile uleiuri naturale" efectul lor fiind
uscarea i cr#parea" 2mb#tr4nirea prematur# a acesteia" acneea i alte afeciuni ale pielii.
6 alta substan# care este suspect# este i cocamid .E'" care a5uta la =leagarea
in'redientelor utili*ate 2n multe tipuri de creme de fa#.
8adimate$O sub numele i de octil$dimetil sau 8'?' este un in'redient comun care se
'#se te 2n cremele solare. Ca i @E' este un a'ent de formare a nitro4eminelor" care
favori*ea*# formarea acestora sub influen a ultravioletelor i astfel cre te riscul de cancer
de piele" o situa ie ironic# 2n condi iile 2n care este folosit# c# i ercan de protec ie.
1D
*0 S#1stan e c(imice %olosite ca in.re!iente cosmetice c# e%ect noci& as#"ra
or.anism#l#i
;in mul imea de in'rediente mai mult sau mai pu in nocive pentru s #n#tatea
oamenilor" e3per ii au a5uns la conclu*ia c # ar trebui e3cluse urm#toarele componente
sintetice" care pot fi 2nlocuite cu derivate naturale benefice :
1. "mida4olidinil urea si dia4olidinil urea 1 sunt cele mai frecvente substan e
folosite" dup# parabeni ?compu i sintetici inclu i 2n aproape toate cate'oriile de produse
cosmetice@. Academia American# de ;ermatolo'ie a a5uns la conclu*ia c# principala
1D
$ttp:JJIII.*iare.comJviata1sanatoasaJsanatateJcat1de1periculoase1sunt1produsele1cosmetice13171D(
31
cau*# care determin# apari ia dermatitei sunt aceste dou# substan e. Aceste substan e
c$imice sunt to3ice pentru or'anism.
2. .et/il A propil A 1util A et/il para1en O ace tia sunt conservan ii cei mai
utili*a i" 2n industria cosmetic#" pentru a 2n$ibarea de*voltarii bacteriilor dar i pentru
durata de prelun'ire a produsului cosmetic. Studiile efectuate ar#tata c# acesti parabeni se
mai 2ntalnesc i 2n esuturile tumorale ale femeilor care se confrunt # cu cancerul mamar.
*. 2leiul mineral si derivatele sale ?parafina i alte petroc$imicale@ sunt produse
ale petrolului procesat c$imic. <le" pot 2nsuma" de obicei 1(M din produsul cosmetic i
sunt folosite pentru pre ul lor sca*ut" pentru ca au o mare stabilitate i o usoara inte'rare
2n orice formula.
4. %anolina 1 emolient care este obinut din l4na oilor. <ste folosit# 2n compo*i ia
cremelor i poate provoca acnee sub o form # foarte 'rav#.
+. "4opropanol 1 un solvent a'resiv din familia alcool1urilor" care nu numai c#
usuc# pielea dar i atac# bariera de aci*i naturali care aceasta o prote5ea*#
,. ?utirat de /idro0ianisol B?5'C 1 a'ent can'eri'en.
-. ?utirat de /idro0itoluen B?5:C 1 cau*ea*# aler'ii i dermatit#.
D. @ia4olidin>l urea 1 conine un canceri'en cunoscut sub numele de
formalde$Hda. Substan a 2n sine este foarte iritant #" poate cau*a dermatita i reac ii
aler'ice.
(. ;ormalde/ida1 a'ent canceri'en" foarte to3ic i iritant. Atac# oc$ii" nasul i
'atul ?membranele mucoase@.
10. "mida4olidin>l urea 1 cunoscut ca i Eermall 115" eliberea*# formalde$id# 2n
produsele cosmetice" la temperaturi de peste 1( 'rade Celsius.
11. 8ropiletlenglicol B8EG, 8EG$)0 C1 un poten ial in'redient canceri'en" care
reduce nivelul de $idratare natural# a pielii. Acesta duce la 2mb#tranirea prematur# i
creste sensibilitatea fat# de microor'anismele d#un#toare.
1). Emolieni derivai din silicon 1 bloc$ea*# porii" i nu las# pielea s# respire" 2n
acest fel duc4nd la apariia irita iilor.
1*. :oluen 1 produs c$imic foarte to3ic" d#unator i poate fi c$iar fatal dac# este
in'$itit" irit# pielea" oc$ii i tractul respirator.
-n conclu*ie cele mai indicate sunt produsele care contin mult mai multe
32
in'rediente naturale.
17
*- Analiza cremelor cosmetice

Cercet#torii afirma c# nu trebuie s# renun#m de tot la produsele cosmetice" dar
trebuie sa fim aten i 2n ale'erea lor i de aceea trebuie s# le ale'em pe cele cu formule
uoare. )rimele care sunt verificate de c#tre specialiti sunt aromele"ei sus in c# un miros
pl#cut ascunde de fapt o serie in'rediente c$imice puternice. -n momentul de fa # se
cunosc peste 5.((( de astfel de arome care se folosesc 2n industria cosmetic#" ma5oritatea
provoc4nd reacii aler'ice i distru'eri ale pielii. ;e aceea sfatul lor este s# le ale'em pe
cele f#r# miros iar dac# nu putem renun a la aceastea m#car s# le ale'em pe cele far#
conservan i.
<3ist# 21 de substane inter*ise 2n fabricarea produselor cosmetice" D5 dintre
substane pot fi folosite numai 2n anumite condiii i limite de admisibilitate. Coloranii
cosmetici care sunt utili*ai 2n anumite condiii i limite de admisibilitate" dup# domeniul
de aplicare se 2mpart 2n patru 'rupe i anume:
colorani admii 2n toate produsele cosmetice9
colorani admii 2n toate produsele cosmetice" cu e3cepie celor destinai
aplic#rii 2n vecin#tatea oc$ilor" 2n special produsele de mac$iere i de
demac$iere a oc$ilor9
colorani admii numai 2n produsele cosmetice ce vin 2n contact cu
mucoasele9
colorani admii numai 2n produsele cosmetice ce vin 2n contact cu pilea.
;e e3emplu un produs renumit prin reclamele /:: crema CZ6real BevitaCift.
/rietanolamina formea*# compu i canceri'eni 2n combinatie cu a'en i a*ota i" at4t pe
piele" c4t i 2n s4n'e. !etilparaben" butilparaben i isobutilparaben sunt cunoscu i pentru
17
$ttp:JJIII.topsanatate.roJarticolJ1(1in'rediente1cosmetice1daunatoare122&3(.$tml
33
riscul de cancer de s4n" pentru perturbarea proceselor endocrine ?$ormoni@ i infertilitate.
;e asemenea" sensibili*ea*# pielea determin4nd apari ia m4ncarimilor" arsurilor" 2nro irii
pielii. ;ia*olidinil uree poate determina reac ii de to3icitate la nivelul sistemului nervos"
'astrointestinal i al ficatului. ;isodium <;/A este folosit pentru cre terea
permeabilit# ii pielii" determin2nd cre terea absorb iei celorlalte substan e c$imice 2n
piele.
-n conclu*ie este de preferat a se evita acest produs datorit# e3punerii unor reale riscuri
pentru s#n#tatea consumatorului dac# este folosit intensiv i pe termen lun'.
1%

Ca"itol#l 0St#!i#l "ri&in! com"ortament#l cons#matorilor
0, Analiza si "rel#crarea in!i&i!#al$ a 5ntre1arilor
1%
$ttp:JJIII.'andul.infoJma'a*inJcat1de1si'ure1sunt1produsele1cosmetice12513D(D
3
;intr1un e antion de D de persoane " 3 de persoane au v4rsta cuprins# 2ntre
15 1 25 de ani iar 3 persoane au v4rst# cuprins# 2ntre 2D 1 35 de ani.

Ca aceast# cercetare au participat 1 de femei ? %&M@ si 5 barbati ?11M@.
0In ce me!i# loc#iti ;
-n urma anali*#rii acestei 2ntreb#ri observ#m c# 1 de persoane provin din mediul urban
?%&M@ i 5 persoane provin din mediul rural ?11M@.
Bural 5 11M
>rban 1 %&M
35
-n ceea ce prive te ocupa ia "2 persoane sunt de elevi " 35 de persoane sunt studen i iar
restul de 13 sunt salaria i.
4Care s#nt &enit#rile !#mnea&oastra ;
-n ceea ce privesc veniturile" 25 de persoane?5DM@ au venituri sub %(( de lei " 7
persoane ?1DM@ au venituri 2ntre %(( 1 1((( de lei i 13 persoane?2&M@ au venituri
cuprinse 2ntre 1(((12((( de lei.
2O1isn#iti sa %olositi "ro!#se cosmetice ;
-n urma anali*ei acestei 2ntreb#ri observ#m c# 3& de persoane obi nuiesc s# foloseasc#
produse cosmetice i doar 7 persoane folosesc rar produsele cosmetice.
sub %(( lei 25 5DM
%(( 1 1((( lei 7 1DM
1((( 1 2((( lei 13 2&M
2((( 1 3((( lei ( (M
peste 3((( lei ( (M
;a 3& %5M
,u ( (M
Bar 7 15M
3D
Conform cercet#rii observ#m c# 2 persoane din cele intervievate au acordat not# 2
importan ei produselor cosmetice" 11 persoane au acordat not# 3 " 13 persoane not# i
restul de 21 de persoane au acordat not# 5 importan ei produselor cosmetice.
<Ce .ama !e cosmetice %olositi;
-n urma acestei 2ntreb#ri 27 M au r#spuns c# folosesc produsele de parfumerie" 25M
produsele de mac$ia5" 23 M produse pentru 2n'ri5irea pielli i 25 M produse pentru
2n'ri5irea corpului i a p#rului.

)roduse de parfumerie 3 27M
)roduse de mac$ia5 31 25M
)roduse pentru in'ri5irea pielii 2& 23M
)roduse pentru in'ri5irea corpului si a parului 32 25M
37
!a5oritatea persoanelor c$estionate" adic# 32 de persoane" au r#spuns c# erau decis s#
cumpere produsul 2nainte de a intr# 2n ma'a*in" 3 persoane recunosc c# au cump#rat
produsul pentru c# le1a fost recomandat" 2 persoane au cump#rat produsul deoarece
ambala5ul era atr#'#tor i 1( persoane au cump#rat produsul pentru c# au v#*ut reclam#
respectiv#.
,+Care este sco"#l %olosirii cremelor !e %ata ;

-n urma anali*ei acestei 2ntreb#ri observ#m c# 52M folosesc cremele de fa # pentru a1 i
$idrat# pielea" 2&M o folosesc pentru prote5area pielii " M pentru atenuarea ridurilor i
15M pentru catifelarea tenului.
=idratarea pielii 3 52M
)rote5area pielii 2 2&M
Atenuare ridurilor 3 M
Catifelarea si finetea tenului 12 15M
3%
,,C#m &)ati !ori sa %ie crema !e %ata ;
Ca aceast# 2ntrebare 12 persoane au r#spuns c# i1ar dori crem# s# miroas# frumos" 2D de
persoane au spus c# vor o crem# care s# dea un aspect matifiant tenului" 1 persoan#
prefer# s# nu aib# nici un miros crem# i 2 de persoan# doresc s# de in# o crem# care s#
nu dea un aspect 'ras tenului.
Sa miroasa frumos 12 1&M
Sa dea un aspect matifiant tenului 2D 1M
Sa nu ai aiba nici un miros 1 2M
Sa nu dea un aspect 'ras tenului 2 3%M
3&
23 de persoane din cele intervievate prefer# crem# de fa # ,ivea" 1( persoane prefer#
marca <lmiplant " & persoane prefer# C[6real" 5 persoane Eerovital" % persoane prefer#
marca Earnier" iar 5 persoane prefer# alte m#rci de creme de fa #.
,0Ce ti" !e crema %olositi ;
Creme de *i 3% 75M
Creme de noapte D 12M
Creme antirid ( (M
Creme pentru oc$i 3 DM
Creme AA %M
(
-n vedere tipului de crem# pe care o folosesc 75M au spus c# folosesc crem# de *i" 12M
crem# de noapte " DM folosesc creme pentru oc$i i %M folosec creme AA.
-n func ie de tipul tenului" 7 persoane folosesc creme pentru ten 'ras" 23 de persoane
folosesc crem# pentru ten normal" 5 persoane creme pentru ten uscat" 3 persoane folosesc
creme pentru ten uscat i normal i 3 persoane pentru ten sensibil i $ipersensibil.
,4De cate ori "e zi %olositi crema !e %ata;
;imineata 13 23M
Seara 3 5M
;imineata si seara 2( 3DM
;upa inlaturarea mac$ia5ului D 11M
7nainte de mac$ia5 1 25M
1
-n urma acestei 2ntreb#ri 23M au r#spuns c# prefer# s# folosesca crem# diminea #" 5M
au r#spuns sear#" 3D M au r#spuns c# folosec crem# i diminea # i sear#" 11 M folosesc
crem# doar dup# 2nl#turarea mac$ia5ului i 25 M folose crem# i 2nainte de mac$ia5.
,2De #n!e ac(izitionati !e o1icei cremea !e %ata ;
Ca acest# 2ntrebare 1 dintre persoanele intervievate au spus c# prefer# s# cumpere
crem# din farmacii" 33 de persoane ac$i*i ionea*# crema din $ipermarGet" D persoane au
r#spuns de la plafar i o sin'ur# persoan# a r#spuns c# 2 i ac$i*i ionea*# crem# din alte
p#r i.
+armacii 1 2M
=ipermarGet 33 5DM
SupermaGet 5 %M
)lafar D 1(M
Altele 1 2M
2
23M din persoanele intervievate spun c# pre ul este criteriul cel mai important 2n
ale'erea unei creme i doar 2M consider# c# pre ul e cel mai pu in important.
12M ale' ma'a*inul ca fiind criteriul cel mai important i 21M spun c# ma'a*inul este
cel mai putin important criteriu.
3
Ca tipul cremei" 5D M au r#spuns c# este cel mai important crtieriu i doar 2 M au
r#spuns c# tipul cremei este cel mai pu in important criteriul 2n ale'erea unei creme.
;oar 11M din cei intervieva i consider# c# diferite promo ii fac criteriul cel mai
important 2n ale'erea cremei iar 7M nu 2l consider# a a de important.
11M consider# cantitatea un criteriu important i restul de 5M nu consider# cantitatea c#
fiind at4t de importante.
,<Consi!erati ca "ret#l cremelor cosmetice !e %ata este 6#sti%icat !e calitatea
acestora ; 'e o scala !e la )* la * 1i%ati o"ti#nea !#mnea&oastra

-n urma anali*ei acestei 2ntreb#ri" 2DM dintre persoanele intervievate sunt de p#rere c#
pre ul cremelor de fa # este 5ustificat 2n concordan # cu calitatea acesteia" iar &M sunt de
p#rerea c# pre ul cremelor de fa # nu este 5ustificat 2n concordan # cu calitatea acesteia.
&% M din responden i sunt mul umi i de crem# pe care o de in acum i doar 2 M din
respondeti nu sunt mul umi i.
-n urm# anali*ei acestei 2ntreb#ri 3% de persoane tiau c# 2n unele creme de fa # sunt i
anumite in'rediente d#un#toare pielii iar % persoane sus in c# nu tiau acest lucru

1 &M
2 7 15M
3 1( 21M
1 3(M
5 12 2DM
5
Ca aceast# 2ntrebare 7% M din cei intervieva i au r#spuns c# folosesc cremele de fa # cu
in'rediente naturale i 22M din respondeti recunosc c# nu folosesc cremele pe ba*# de
in'rediente naturale.
-n urm# anali*#rii acestei 2ntreb#ri" 3DM din respondeti spun c# 2ntodeauna citesc lista de
in'rediente a cremelor cosmetice" 51 M au r#spuns c# citesc aceast# lista doar
c4teodat# i 13M din responden i recunosc c# nu au citit niciodat# lista de
in'rediente.
*0Ce 1#.et alocati l#nar "entr# crema !e %ata ;
2(M din ce c$estiona i aloca mai pu in de 2( de lei 2n vederea ac$i*i ion#rii cremei de
fa #" D2M aloca un bu'et situat 2ntre 2( 1 5( de lei pe luna i 1% M au r#spuns c#
aloca mai mult de 5( de lei pe luna 2n vederea ac$i*i ion#rii cremei de fa # .
*-Bene%iciati !e "romotiile care s#nt in ma.azine at#nci can! ac(izitionati crema !e %ata ;
Sub 2( de lei & 2(M
2( 1 5( de lei 2% D2M
)este 5( de lei % 1%M
D
;in ce intervieva i " 2( de persoane spun c# beneficia*# de promo ii atunci c4nd
ac$i*i ionea*# crem# de fa #" D persoane spun c# nu beneficia*# de ele iar 1& persoane
spun c# beneficia*# c4teodat# de aceste promo ii.
7M din responden i au sus inut c# sunt total de acord c# reclamele 2i influen ea*# 2n
vedere ac$i*i ion#rii cremelor de fa #" D3M spun c# sunt de acord c# acest lucru 2i
influen ea*#" 12M sus in c# nu prea 2i influente*a reclame 2n vederea ac$i*i ion#rii
cremelor cosmetice i M spun c# reclamele nu 2i influen ea*# deloc.
;a 2( M
,u D 13M
Cateodata 1& 2M
7
3(M din ce intervieva i sus in c# se informea*# din ma'a*in atunci c4nd ac$*itionea*a
creama de fa #" 3&M sus in c# se informea*# de pe internet" 25M spun c# se informea*#
de la prietenii i 7 M se informea*# de la alte surse .

0* Fi a !e analiz$ merceolo.ic$ a cremelor cosmetice !e %a $
.aga4in 3arrefour Or/ideea
;ata:
2D.(5.2(1
'RODUS= CREM DE FA
/7) CB<!S
;< +A S
CB<!S ;<
+A S
CB<!S
;< +A S
CB<!S
;< +A S
CB<!S ;<
+A S
CB<!S ;<
+A S
!ABCA C[6B<AC E<B6:7/AC EAB,7<B ,7:<A E<B6C6SS<, <C!7)CA,/
Ereutate ?ml@ 5( 5( 5( 5( 5( 5(
)roducator C[6real
+ranta
S.C +armec
S.A
Earnier
Condon
Aeiersdorf
AE"
EermanH
Eerocossen
S.B.C
Sarantis
+rance
7mportatorJ
;istribuitor
C[6real
Bomania
+armec Bomsticom
S.B.C
Aeiersdorf
Bomania
Eerocossen Sarantis
Bomania S.A
/ermen de
valabilitate
?luni@
12 12 12 12 12 12
)re ul ?lei@ 3( 1&"1D 21"7D 21"2( 17 1%"D&
AXua
ElHcerin
Stearic Acid
Citric Acid
6ctHldodecanol
CetearHl
Alco$ol

<t$Hl$e3Hl
Cocoate

)etrolautum
;imet$icone
ElHcol Stearate
ElHcerHl
Stearate

%
7sopropHl
Stearate

/riet$anolamine
CetHl )almitate
CetHl Alco$ol
)$eno3Het$anol
)arfum
CHclopentasilo3ane
)ersea 'ratisima
Autter

AcrHlates
!et$Hlparaben
<t$Hlparaben
Sodium
AcrHlate

7so$e3adecane
)ropHlparaben
7sobutilparaben
Stearamide
A!)

;isodium
<;/A

;imet$iconol
)olHsorbate
%(J2(

Sorbitan 6leate
)otassium
lactate

Sodium )CA
7someri*ed
Cinoleic Acid

Colla'en
Amino Acids

Cactic acid
=eliant$us
Annuus 6il

ElHcerin
Elucoside

Alp$a1
7somet$Hl
7onone

Aen*Hl alco$ol
&
AutHlp$enHl
!et$Hlpropional

Citronellol
Coumarin
Eeraniol
=e3Hl
Cinnamal

=Hdro3Hiso$e3Hl 3
Cimonene
Cinalool
:itis :inifera
Seed oil

)ant$enol
Allantoin
=oneH
Ar'ania spino*a
Germel oil

;ara para1ieni
:estat dermatologic
;ara coloranti
)unct verde
<1uri
C;)<J=;)<
Certified
,atural
Cosmetics

Sursa: /abel ori'inal
.aga4in 'uc/an 3rangasi
;ata:
27.(5.2(1
'RODUS= CREM DE FA
/7) CB<!S CB<!S ;< CB<!S CB<!S CB<!S ;<
5(
;< +A S +A S ;< +A S ;< +A S +A S
!ABCA C[6B<AC E<B6:7/AC EAB,7<B ,7:<A <C!7)CA,/
Ereutate?ml@ 5( 5( 5( 5( 5(
)roducator C[6real
+ranta
S.C +armec
S.A
Earnier
Condon
Aeiersdorf
AE"
EermanH
Sarantis
+rance
7mportatorJ
;istribuitor
C[6real
Bomania
+armec Bomsticom
S.B.C
Aeiersdorf
Bomania
Sarantis
Bomania S.A
/ermen de
valabilitate
?luni@
12 12 12 12 12
)re ul ? lei @ 2%"&5 1%"%& 2("7D 2("&D 17"&%
;a ;a ;a ;a ;a
;a ;a ;a ;a ;a
e
;a ;a ;a ;a ;a
)rovitamina A5 1 ;a 1 1 1
:itamina < 1 ;a 1 1 1
Aci*i 'rasi ;a ;a ;a ;a ;a
Elicerina ;a ;a ;a ;a ;a
!iere 1 ;a 1 1 ;a
C1Aifidus 1 1 1 ;a 1
A76 ulei de ar'an 1 1 1 ;a 1
>nt de avocado 1 1 1 1 ;a
>nt de s$ea 1 1 1 ;a 1
+ara parabeni ;a ;a ;a ;a ;a
+ara parafine ;a ;a ;a ;a ;a
+ara coloranti ;a ;a ;a ;a ;a
51
Sursa: /abel ori'inal
.aga4in .ega "mage 3rangasi
;ata:
2%.(5.2(1
'RODUS= CREM DE FA
/7) CB<!S
;< +A S
CB<!S ;<
+A S
CB<!S ;<
+A S
!ABCA ,7:<A EAB,7<B <C!7)CA,/
Ereutate?ml@ 5( 5( 5(
)roducator Aeiersdorf
AE"
EermanH
Earnier
Condon
Sarantis
+rance
7mportatorJ
;istribuitor
Aeiersdorf
Bomania
Bomsticom
S.B.C
Sarantis
Bomania S.A
/ermen de
valabilitate
?luni@
12 12 12
)re ul ? lei @ 22"D 22"1& 1&"3&
;a ;a
;a ;a ;a
e
;a ;a ;a
52
;a ;a ;a
:itamina < 1 ;a 1
Aci*i 'rasi ;a ;a ;a
Elicerina ;a ;a ;a
!iere 1 ;a 1
C1Aifidus 1 1 1
A76 ulei de ar'an 1 1 1
>nt de avocado 1 1 1
>nt de s$ea 1 1 1
+ara parabeni ;a ;a ;a
+ara parafine ;a ;a ;a
+ara coloranti ;a ;a ;a
Sursa:/abel ori'inal
00 'romo&area "ro!#selor %a1ricate !e Ni&ea3 cam"anie m#ltime!ia !e miliar!e
!e e#ro3 realizat$ la ni&el mon!ial

Arandul ,ivea de 2n'ri5ire a pielii produs de compania Aeiersdorf AE a vrut s# atra'#
aten ia la aniversarea a 1(( de ani" 2ncep4nd o campanie de 5um#tate de miliard de dolari
desf# urat# pe mai multe canale la nivel mondial 2n &D de pie e c$eie O cea mai mare
promovare la nivel 'lobal f#cut# vreodat#. Slo'anul" \1(( de ani de 'ri5# pentru piele0
sublinia*# 2ncrederea" calitatea i cone3iune 2n familie.
)re edintele Pate =oIede la ;raftfcb Condra a declarat pentru !arGetin' ;irect
,eIs c# scopul a fost acela \de a moderni*a brandul i de a valorific# teritoriul emo ional
de 2n'ri5ire a pielii. /rebuie s# fie mai mult dec4t doar o poveste de performan # pentru
un produs ra ional.\
53
!a'a*inul a fost numit ,ivea1a'entia de conducere la nivel mondial 2nre'istrat in
noiembrie anul trecut. ;raftfcb a inclus 2n re eaua sa 'lobal#" pie e" cum ar fi S>A"
!area Aritanie" Busia" C$ina si Ara*ilia" astfel 2nc4t aceste #ri s# le spri5ine efortul
depus.
:R':EG"E: A'en ia a folosit fiecare arm# din arsenalul s#u 'lobal i a construit o
campanie pe mai multe niveluri" care a 2nceput 2n luna mai" av4nd 2n centrul s#u pe
Bi$anna ca pop star interna ional. Consumatorii au avut oca*ia de a c4 ti'a bilete la
concertele acesteia" " prin intermediul site1ul" brand1ului i la punctele de v4n*are cu
am#nuntul. )e ambala5ul produsului erau pre*entate anumite coduri care foloseau pentru
desc#rcarea melodiilor Bi$annei de pe site1ul ,ivea i o ansa pentru a c4 ti'a 2 bilete la
concertele acesteia.
,ivea a folosit" de asemenea i mass1media" pentru a se promova 2n e'alitate cu artistul
folosind +acebooG i ]ou/ube >n tur cu autobu*ul ,ivea ofererea testarea produselor" iar
un blo''er a fost an'a5at pentru a documenta c#l#toria.. )ie ele c$eie includeau S>A"
Australia" <lve ia" 7talia i 6rientul !i5lociu. cadrele vi*uale erau selectate pentru a
surprinde momentele de apropiere 2ntre oameni de diferite v4rste" se3e si nationalitati.
REE2%:':E: Aeiersdorf a nominali*at campania ,ivea 2n cea mai recent# declara ie
de venituri trimestriale ca un factor care a contribuit la performan a puternic# a activit# ii
sale de consum. :4n*#rile la nivel mondial au crescut cu 2"DM 2n prima 5um#tate a anului
2(11" comparativ cu aceea i perioad# a anului trecut" 2n timp ce v4n*#rile din America au
crecut cu 12"5 M.
Y Campania de a po*i iona ,ivea pe viitor" marc$ea*# aniversarea a 1(( de ani a
brand1ului 'enerat de un impuls po*itiv la comercian ii cu am#nuntul i 2n r4ndul
consumatorilor no tri... are efectul dorit.\ a declarat /$omas ^uaas Aeiersdorf C<6.

5
Concl#zii si "ro"#neri
Cucrarea Y )ia a cremelor cosmetice. /endin e i oportunitati0" ne arat# c# de i
consumatorii ac$i*i ionea*# creme cosmetice 2n mod frecvent" ace tia nu sunt con tien i
de riscurile la care se e3pun atunci c4nd cump#r# o anumit# crem# i nu citesc lista de
in'redinete.Ace tia nu sunt destul de informa i de anumitele in'rediente to3ice care se
folosesc 2n vederea ob inerii cremelor cosmetice" de i 2n urm# anali*#rii 2ntreb#rilor din
c$estionar ma5oritatea au r#spuns c# tiu c# 2n unele creme se 2ntroduc in'redinete to3ice"
dar totu i prefer# s# cumpere aceste creme. -n urm# prelucr#rii r#spunsurilor din
c$estionar" am observat c# doar 17 de persoane dintr1un e antion de D de persoane
afirm# c# citesc lista de in'redinte atunci c4nd ac$i*i ionea*# cremele iar 2 de persoane
au r#spuns c# fac lucru asta doar c4teodat# " ceea ce nu este tocmai bine./ot pe ba*#
anali*#rii 2ntreb#rilor din c$estionar am obsevat c# sunt i c4 iva consumatori care prefer#
totu i s# ac$i*itone*e creme care au 2n compo*i ia lor in'rediente naturale.
-n topul preferin elor consumatorilor se afl# crem# de la ,ivea" urmat# de cea de la
<lmiplant i locul trei ob inadu1l C[6real. Am observat totu i" c# sunt foarte pu ini
consumatori care ac$i*i ionea*# creme sub o marca rom4neasc#" doar 3 consumatori
cump#r# cremele de la Eerovital produse de brandul rom4nesc +armec " ma5oritatea
prefer4ndu1le pe cele importate dup# cum am men ionat i mai sus. )rincipalele
caracteristici de care in cont cosumatorii 2n vederea ac$i*i ion#rii cremelor cosmetice
alese de consumatori sunt tipul creme i pre ul acesteia
55
6 prim# propunere ar fi aceea de a introduce mult mai multe in'rediente naturale 2n
producerea cremelor" i ar fi de preferabil s# se scoate in'redientele to3ice ce pot afecta
or'anismul .
6 ultim# propunere ar fi aceea care se refer# la 2mbun#t# irea v4n*#rii i promov#rii
cremelor cosmetice. Consider c# ar trebui mai mult promovate brandurile rom4ne ti" cum
ar fi cel de la +armec i cei de la Eerocossen" deoarece am observat c# au 2n compo*ite
mult mai multe in'rediente naturale i pe l4n'# aceastea" din studiul efectuat 2n ma'a*ine
am observat c# sunt i mai ieftine dec4t cele importate.

BIBLIO>RAFIE
1. !erica <" :e/nologia produselor cosmetice, vol 1" <ditura Corson" 2(((9
2. )amfilie B.9 Auda :.!. " pecificul sortimental si calitattiv al produselor pe 1a4a
de mosc pe piata internationala a marfurilor cosmetice , Aucuresti" 2((D9
3. )lesea ;.A. , .arfuri metalo 7 c/imice .arfuri din sticla, ceramica si
lemn ,<ditura AS<" Aucuresti" 2(( 9
. Baducanu 7.9)ricopie B" .erceologie, <ditura AS<" Aucuresti9
5. Stanciu 7. 9 6laru !.9 Sc$ileru 7. " .erceologie " Aucuresti " 1&&39
D. Stanciu 7.9 )araianu <.9 Sc$ileru 7." .erceologie: 3alitatea si sortimentul
marfurilor nealimentare, <ditura 6scar )rint" Aucuresti9
7. :asile ;. , .erceologia produselor nealimentare " <ditura AS< " Aucuresti " 2((2.
Site)#ri ?e1
%. $ttp:JJIII.euroavocatura.roJle'islatieJ%D1Jle'eaK17%K2(((KKrepublicataK2(11K"
KprivindKproduseleKcosmetice " accesat la data de 1&.(D.2(1
5D
&. $ttp:JJIII.flu.roJarticoleJ+rumuseteKsiKdietaJ7storiaKproduselorKcosmetice.$tml
" accesat la data de (D.(5.2(1
1(. $ttp:JJIII.'andul.infoJma'a*inJcat1de1si'ure1sunt1produsele1cosmetice12513D(D
" accesat la data de 2.(D.2(1
11. $ttp:JJIII.savepa'easpdf.comJ&a%5d&(D&c(cc2c%f&f53%e(%%b5%17J)roduse
M2(cosmetice.$tml " accesat la data de 1.(5.2(1
12. $ttp:JJIII.timpul.mdJarticolJpastrarea1cosmeticelor1113%3%.$tml " accesat la
data de 3(.(5.2(1
13. $ttp:JJIII.topsanatate.roJarticolJ1(1in'rediente1cosmetice1daunatoare1
22&3(.$tml " accesat la data de 11.(D.2(1
1. $ttp:JJIII.*iare.comJviata1sanatoasaJsanatateJcat1de1periculoase1sunt1produsele1
cosmetice13171D( " accesat la data de 2%.(D.2(1
ANE@A NR,
Le.ea nr ,A<B*+++ 8Re"#1licata *+,,:3 "ri&in! "ro!#sele cosmetice
Re"#1licata in Monitor#l O%icial3 'artea I nr ,*+ !in ,A %e1r#arie *+,,
CA'ITOLUL I
Dis"ozitii .enerale
Art. 1. 1 )re*enta le'e re'lementea*a conditiile care trebuie sa fie respectate la fabricarea
si punerea pe piata a produselor cosmetice de u* uman.
Art. 2. 1 ?1@ )entru aplicarea pre*entei le'i termenii si sinta'mele de mai 5os semnifica
dupa cum urmea*a:
a@ produs cosmetic 1 orice substanta sau amestec care urmea*a sa fie pus in contact cu
diverse parti e3terne ale corpului uman" precum piele" par" un'$ii" bu*e" or'ane 'enitale
e3terne sau cu dintii si mucoasa bucala" cu scopul e3clusiv sau principal de a le curata" a
le parfuma" a le modifica aspectul siJsau a le corecta mirosurile corporale siJsau a le
prote5a ori a le mentine in buna stare9
b@ coloranti cosmetici 1 substante care se adau'a in produse cosmetice in scopul colorarii
produsului siJsau a unor parti ale corpului uman9
57
c@ conservanti 1 substante care se adau'a in produsele cosmetice" in scopul principal de a
in$iba de*voltarea microor'anismelor in aceste produse9
d@ filtre ultraviolete 1 substante care se adau'a in produsele cosmetice pentru a filtra
anumite radiatii ultraviolete" in scopul prote5arii pielii de efectele nedorite ale acestor
radiatii9
e@ lot de fabricatie 1 o cantitate definita in materie prima" material de ambalare sau produs
finit" fabricata in conditii identice printr1un proces sau o serie de procese" astfel incat sa
poata fi considerata omo'ena9
f@ numar de lot de fabricatie 1 o combinatie distinctiva de numere siJsau de litere" care in
mod specific identifica un lot9
'@ data de minima durabilitate 1 data pana la care un produs" depo*itat in conditii
corespun*atoare" continua sa isi indeplineasca functiunile initiale si respecta prevederile
art. 59
$@ notificare 1 demersul administrativ care consta in transmiterea in forma scrisa catre
!inisterul Sanatatii a intentiei de punere pe piata a unui produs cosmetic9
i@ principii de buna practica de fabricatie a produselor cosmetice 1 ansamblul de re'uli
care 'rupea*a principii 'enerale" proceduri" actiuni si verificari ce se e3ercita asupra
procesului de fabricatie a produselor cosmetice9
5@ etic$eta 1 orice material scris care contine elemente de identificare a produsului si" dupa
ca*" instructiuni de utili*are pentru consumator9
G@ ambala5 primar 1 material care vine in contact direct cu produsul cosmetic" folosit la
mentinerea caracteristicilor prescrise ale produsului pe toata perioada de valabilitate9
l@ ambala5 secundar 1 material folosit la prote5area ambala5ului primar9
m@ perioada dupa desc$idere 1 perioada de timp in care un produs cosmetic finit poate fi
folosit in si'uranta" calculata din momentul primei desc$ideri a ambala5ului primar si
inceperii utili*arii produsului.
?2@ )entru aplicarea prevederilor art. % si ale art. 1&" urmatorii termeni si e3presii se
definesc dupa cum urmea*a:
a@ produs cosmetic finit 1 produsul cosmetic in formula sa finala" asa cum este pus pe
piata si oferit consumatorului final" sau prototipul acestuia9
b@ prototip 1 primul model sau proiect al unui produs cosmetic care nu a fost fabricat in
5%
loturi si de la care produsul cosmetic finit este copiat sau de*voltat.
?3@ )entru aplicarea prevederilor art. 7" urmatoarea e3presie se defineste astfel:
1 in'redient cosmetic 1 orice substanta c$imica sau amestec de ori'ine sintetica ori
naturala folosit in compo*itia unui produs cosmetic" cu e3ceptia compo*itiilor de
parfumare si aromati*are.
Art. 3. 1 Cista cuprin*and cate'oriile de produse cosmetice" asa cum sunt definite in
cuprinsul art. 2 alin. ?1@ lit. a@" este preva*uta in ane3a nr. 1.
Art. . 1 !inisterul Sanatatii repre*inta autoritatea nationala competenta pentru
re'lementarea comerciali*arii produselor cosmetice" notificarea acestora in intocmirea si
administrarea ba*ei de date" inspectia si controlul pe piata" informarea populatiei"
inre'istrarea ca*urilor semnalate privind efectele adverse asupra populatiei" cau*ate de
produsele cosmetice" raportarea catre Comisia <uropeana.
CA'ITOLUL II
Con!itii im"#se "ro!#selor cosmetice "entr# sec#ritatea cons#matorilor
Art. 5. 1 )rodusele cosmetice puse pe piata nu trebuie sa periclite*e sanatatea umana
atunci cand sunt folosite in conditii normale sau previ*ibile in mod re*onabil de folosire"
tinandu1se seama" in special" de pre*entarea produsului" etic$etarea" instructiunile privind
pastrarea si utili*area acestuia" precum si de orice alta indicatie sau informatie preva*uta
deproducator" de repre*entantul sau autori*at sau de orice alta persoana responsabila
pentru punerea pe piata a produsului. Aceste indicatii sau informatii nu vor scuti nicio
persoana" in nicio circumstanta" sa se conforme*e altor dispo*itii ale pre*entei le'i.
Art. D. 1 !inisterul Sanatatii ia toate masurile necesare pentru a fi puse pe piata numai
acele produse care se conformea*a prevederilor pre*entei le'i si ale 6rdinului ministrului
sanatatii nr. 1.%J2((5 privind cate'oriile de produse cosmetice si listele cuprin*and
substantele ce pot fi utili*ate in compo*itia produselor cosmetice" cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art. 7. 1 ?1@ +ara a afecta aducerea la indeplinire a obli'atiilor preva*ute la art. 5" se
inter*ice punerea pe piata a produselor cosmetice in a caror compo*itie se 'asesc:
a@ substante preva*ute in ane3a nr. 77 la 6rdinul ministrului sanatatii nr. 1.%J2((5" cu
5&
modificarile si completarile ulterioare9
b@ substante in afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor preva*ute in ane3a nr. 777"
)artea 1" la 6rdinul ministrului sanatatii nr. 1.%J2((5" cu modificarile si completarile
ulterioare9
c@ a'enti de colorare" altii decat cei preva*uti in ane3a nr. 7:" )artea 1" la 6rdinul
ministrului sanatatii nr. 1.%J2((5" cu modificarile si completarile ulterioare" cu e3ceptia
produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea parului9
d@ a'enti de colorare preva*uti in ane3a nr. 7:" )artea 1" la 6rdinul ministrului sanatatii
nr. 1.%J2((5" cu modificarile si completarile ulterioare" in alte conditii decat cele
specificate" cu e3ceptia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea
parului9
e@ conservanti" altii decat cei stabiliti in ane3a nr. :7" )artea 1" la 6rdinul ministrului
sanatatii nr. 1.%J2((5" cu modificarile si completarile ulterioare9
f@ conservanti" in afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse de ane3a nr. :7"
)artea 1" la 6rdinul ministrului sanatatii nr. 1.%J2((5" cu modificarile si completarile
ulterioare" cu e3ceptia ca*ului in care sunt folosite alte concentratii" pentru scopuri
specifice" care re*ulta din pre*entarea produsului9
'@ filtre >:" altele decat cele stabilite in ane3a nr. :77" )artea 1" la 6rdinul ministrului
sanatatii nr. 1.%J2((5" cu modificarile si completarile ulterioare9
$@ filtre >:" folosite in afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse in ane3a nr.
:77" )artea 1" la 6rdinul ministrului sanatatii nr. 1.%J2((5" cu modificarile si
completarile ulterioare.
?2@ )re*enta urmelor unor substante dintre cele preva*ute la alin. ?1@ lit. a@ este permisa
numai daca" din punct de vedere te$nic" nu poate fi evitata in conditiile unei bune practici
de fabricatie si se respecta prevederile art. 5.
?3@ )revederile 6rdinului ministrului industriei si resurselor si al ministrului sanatatii si
familiei nr. 3(&J72&J2((1 privind inventarul pentru in'redientele folosite in produsele
cosmetice au valoare indicativa" fara sa constituie o lista a substantelor autori*ate pentru a
fi folosite in produsele cosmetice.
Art. %. 1 ?1@ +ara a se afecta aducerea la indeplinire a obli'atiilor preva*ute la art. 5" se
inter*ic:
D(
a@ comerciali*area produselor cosmetice a caror formula finala" pentru a indeplini
cerintele pre*entei le'i" a fost testata pe animale folosindu1se o metoda" alta decat cea
alternativa" dupa ce aceasta din urma a fost validata si adoptata la nivelul >niunii
<uropene" tinandu1se seama de evolutia procesului de validare din cadrul 6r'ani*atiei
pentru Cooperare si ;e*voltare <conomica9
b@ comerciali*area produselor cosmetice avand in'rediente sau combinatii de in'rediente
care" pentru a indeplini cerintele pre*entei le'i" au fost testate pe animale folosindu1se o
metoda" alta decat cea alternativa" dupa data la care aceasta din urma a fost validata si
adoptata la nivelul >niunii <uropene" tinandu1se seama de evolutia procesului de validare
din cadrul 6r'ani*atiei pentru Cooperare si ;e*voltare <conomica9
c@ testarea pe animale a produselor cosmetice finite" pentru a indeplini cerintele pre*entei
le'i9
d@ testarea pe animale a in'redientelor sau combinatiilor de in'rediente" pentru a
indeplini cerintele pre*entei le'i" nu mai tar*iu de data la care aceste teste trebuie sa fie
inlocuite cu una sau mai multe dintre metodele validate preva*ute in Be'ulamentul ?C<@
nr. (J2((% al Comisiei din 3( mai 2((% de stabilire a metodelor de testare in temeiul
Be'ulamentului ?C<@ nr. 1.&(7J2((D al )arlamentului <uropean si al Consiliului privind
inre'istrarea" evaluarea" autori*area si restrictionarea substantelor c$imice ?B<AC=@.
?2@ !etodele preva*ute in ane3a nr. 7Q \Cista metodelor alternative validate de inlocuire
a e3perimentelor pe animale\ la ;irectiva Consiliului 7DJ7D%JC<< din 27 iulie 1&7D
privind apropierea le'islatiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice sunt
re'lementate prin ordin al ministrului sanatatii" pe masura publicarii lor in Furnalul
6ficial al >niunii <uropene.
?3@ 7n situatii e3ceptionale" atunci cand e3ista un motiv intemeiat in ceea ce priveste
si'uranta unui in'redient cosmetic e3istent" !inisterul Sanatatii poate solicita Comisiei
<uropene sa acorde o dero'are de la prevederile alin. ?1@. Cererea de dero'are trebuie sa
contina o evaluare a situatiei si sa indice masurile necesare. )e ba*a cererii si dupa
consultarea Comitetului Stiintific pentru Cosmetice si )roduse ,ealimentare" Comisia
<uropeana poate autori*a dero'area prin deci*ie motivata. Aceasta autori*are trebuie sa
contina conditiile in care s1a acordat dero'area" obiectivul specific" durata si raportarea
re*ultatelor.
D1

ANE@A NR *
Chestionar
Aun# *iua _ !# numesc >rsac$e Aeatrice i sunt student# 2n anul 777 la Academia de
Studii <conomice" +acultatea de Comer din Aucure ti.-n cadrul lucr#rii de licen #"
reali*e* o cercetare 2n care doresc s# aflu p#rerea consumatorilor despre produsele
cosmetice de fa # " mai precis crem# de fa #. C$estionarul con ine 2D de 2ntreb#ri i nu
durea*# mai multe de 5 minute completarea acestuia. !ul umesc pentru timpul acordat _
,Care este &arsta !#mnea&oastra ;
o
15 1 25 de ani
o
2D 135 de ani
o
3D 1 5 de ani
o
D 1 55 de ani
o
peste D( de ani
*Se/ =
o
!asculin
o
+eminin
0In ce me!i# loc#iti ;
o
Bural
o
>rban
-Care este oc#"atia !#mnea&oastra ;
o
<lev
D2
o
Student
o
Salariat
o
Somer
o
)ensionar
4Care s#nt &enit#rile !#mnea&oastra ;
o
sub %(( lei
o
%(( 1 1((( lei
o
1((( 1 2((( lei
o
2((( 1 3((( lei
o
peste 3((( lei
2O1isn#iti sa %olositi "ro!#se cosmetice ;
o
;a
o
,u
o
Bar
AA"reciati "e o scala !e la , la 4 im"ortanta "e care consi!erati ca o a#
"ro!#sele cosetice !e %ata "entr# !#mnea&oastra ;
1 2 3 5
neimportant foarte important
<Ce .ama !e cosmetice %olositi;
o
)roduse de parfumerie
o
)roduse de mac$ia5
o
)roduse pentru in'ri5irea pielii
o
)roduse pentru in'ri5irea corpului si a parului
7Ce &)a !eterminat sa c#m"arati creme cosmetice ;
o
<ram decis sa cumpar inainte de a intra in ma'a*in
o
!i1a recomandat van*atorulJvan*atoare
o
Amabala5ul era atra'ator
o
)retul
D3
o
Am va*ut reclama respectiva
o
Altele:
,+Care este sco"#l %olosirii cremelor !e %ata ;
Baspuns multiplu
o
=idratarea pielii
o
)rote5area pielii
o
Atenuare ridurilor
o
Catifelarea si finetea tenului
,,C#m &)ati !ori sa %ie crema !e %ata ;
o
Sa miroasa frumos
o
Sa dea un aspect matifiant tenului
o
Sa nu ai aiba nici un miros
o
Sa nu dea un aspect 'ras tenului
,*Care este marca cremei !e %ata "e care o "re%erati ;
o
,ivea
o
<lmiplant
o
C[6real
o
Eerovital
o
Eerocossen
o
Earnier
o
Apidermin
o
Altele:
,0Ce ti" !e crema %olositi ;
o
Creme de *i
o
Creme de noapte
o
Creme antirid
o
Creme pentru oc$ii
o
Creme AA
,-In %#nctie !e ti"#l ten#l#i !#mnea&oastra ce crema %olositi ;
o
Creme pentru ten 'ras
o
Creme pentru ten normal
D
o
Creme pentru ten uscat
o
Creme pentru ten 'ras si normal
o
Creme pentru ten uscat si normal
o
Creme pentru ten sensibil si $ipersensibil
,4De cate ori "e zi %olositi crema !e %ata;
o
;imineata
o
Seara
o
;imineata si seara
o
;upa inlaturarea mac$ia5ului
o
7nainte de mac$ia5
,2De #n!e ac(izitionati !e o1icei cremea !e %ata ;
o
+armacii
o
=ipermarGet
o
SupermaGet
o
)lafar
o
Altele:
,ACare s#nt cele mai im"ortante criterii at#nci can! ac(izitionati o crema
!e %ata ;
11 criteriul cel mai putin important9 D1 criterul cel mai important .
1 2 3 5 D
+irma
)retul
!a'a*inul
/ipul
cremei
;iferitele
promotii
Cantitatea
,<Consi!erati ca "ret#l cremelor cosmetice !e %ata este 6#sti%icat !e calitatea
acestora ; 'e o scala !e la )* la * 1i%ati o"ti#nea !#mnea&oastra
D5
Si'ur ca nu )robabil nu ,u stiu )robabil da
Cu
si'uranta
da
12
11
(
1
2
,7S#nteti m#lt#mitBa !e crema "e care o !etineti ac#m ;
o
;a
o
,u
*+Stiati ca in #nele creme cosmetice !e %ata s#nt si an#mite in.re!inete
!a#natoar "ielii ;
o
;a
o
,u
*,Folositi cremele cosmetice !e %ata c# in.re!inte nat#rale ;
o
;a
o
,u
**At#nci can! ac(izitionati cremele cosmetice !e %ata a&eti in &e!ere si
citirea listei !e in.re!iente ;
o
7ntodeauna
o
Cateodata
o
,iciodata
*0Ce 1#.et alocati l#nar "entr# crema !e %ata ;
o
Sub 2( de lei
o
2( 1 5( de lei
o
)este 5( de lei
*-Bene%iciati !e "romotiile care s#nt in ma.azine at#nci can! ac(izitionati
crema !e %ata ;
o
;a
o
,u
o
Cateodata
DD
*4Cre!eti ca reclama cremelor cosmetice !e %ata este #n element care &a
!etermina sa le c#m"arati ;
o
Acord total
o
Acord
o
;e*acord
o
;e*acord total
*2De #n!e &a in%ormatii can! ac(izitionati o crema !e %ata ;
o
;in ma'a*in
o
;e pe internet
o
;e la prietenii" rude
o
Altele
D7

S-ar putea să vă placă și