Sunteți pe pagina 1din 2

17. Legatura ionica. Ciclul Born-Haber.

Energia retelei cristaline. Constanta lui Madelung


Compuii tipic ionici formeaz n stare solid reele
tridimensionale.
Energia de reea se poate determina din ciclul F. Haber - M.Born, acest ciclu se bazeaz pe
legea lui G.H.Heess din termochimie. Dup aceast lege, cldura de ormare a unui compus
este independent de drumul ales pentru realizarea reaciei.
!e aceast baz se poate scrie ciclul Haber - Born pentru "a#l, spre e$empliicare%
&' (energia de sublimare "a)
*"a+
s
& ,-. *#l
.
+
g
*"a+
g
*#l+
g
&,-. D (energia de disociere #l
.
)

- / ( energia de reea)
*"a#l+
cristal
*"a
&
+
g
*#l
-
+
'e obser0 din ciclul respecti0 relaia%
1H 2 ' & ,-. D & 3 4 E 4 /
Din aceast relaie se poate calcula una dintre mrimi c5nd se cunosc celelalte.1
H


(
c

l
d
u
r
a

d
e

o
r
m
a
r
e
)
-
E

(
a

i
n
i
t
a
t
e
a

#
l

p
e
n
t
r
u

e
l
e
c
t
r
o
n
i

)
&
3

(

e
n
e
r
g
i
a

d
e

i
o
n
i
z
a
r
e

a

"
a
)