Sunteți pe pagina 1din 296

Sfntul Efrem cel Nou Mrturii ale minunilor

svrite n zilele noastre


Sfntul Mare Mucenic Efrem cel Nou din Grecia (1384 - 1426)
- prnuit la !3 ianuarie i !" mai -
1
#prut cu $inecu%ntarea &rea'fin itului G#(#)*+,N- Epi'copul #le.andriei i
*eleormanului
Edi/ie 0n1ri2it 3i cu%nt 0nainte de (4 S4 5e'arto%ici
Editurile Sop6ia i )artea ,rtodo.- 2!12
5o7nload &58 i 9ord: 6ttp':;;arc6i%e4or1;detail';Marturii#leMinunilorSa%ar'ite+n<ileleNoa'tre'fantulEfrem)elNou
S = N> >+*=M 5E S 8+N ++ N,+ M >)EN+)+ M =?*>?+S+*,?+ #+ @N)A+S,?+(,?
),M>N+S*E ?,MBNE

&o7ered $C ABBYY FineReader 11
)>&?+NS
Prolog44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 6
Viaa Sfntului mare mucenic i tmduitor Efrem cel Nou444444444444444444444444444444444444444444444448
Trecerea n rndul sfnilor a cuviosului mare mucenic Efrem cel Nou, tmduitorul
i marele fctor de minuni444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1"
Martiriul Sfntului mare mucenic Efrem cel Nou - Cuvnt de prznuire rostit de
Printele Ciprian Negreanu n Biserica Studenilor din Cluj-Napoca (05 ai !00"#2!
2
Puterea mucenicilor lui Dumneeu - Cuvnt la prznuirea S$ntului %$re cel Nou
rostit de Printele Ciprian Negreanu n Biserica Studenilor din Cluj-Napoca (05
ai !0&&#4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 24
!nc"inare Sfntului Efrem cel Nou444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 3!
Mrturii ale minunilor svrite n ilele noastre44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444431
#$ Voi face multe minuni%4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 31
&$ !ntemniatul suede ' i(vire de nc"isoare444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444432
)$ Vindecare de amneie i de*resie su+eteasc444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444434
,$ Nu m mai doare nimic%4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 36
-$ !nvturile Sfntului Efrem4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 3D
.$ Din cli*a aceasta, tu vei f sntoas44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444438
/$ Numai un Sfnt ' vindecarea rnii4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444!
0$ 1g"iama tmduitoare ' vindecare de astm alergic444444444444444444444444444444444444444444444444!
2$ 3are m-ai uitat4 - vindecri444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 41
#5$ 6n vis adevrat - vindecare4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 46
##$ Vindecare de colicile intestinale444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446
#&$ 1re nevoie s mearg la dumneeiasca 7iturg"ie44444444444444444444444444444444444444444444444444444D
#)$ Dragostea lui Dumneeu *oate s te i(veasc 8i s te fereasc de
necauri 8i (oli444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 "!
#,$ 9ea mai uoar natere444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 "1
#-$ Voi f aici mereu%4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 "3
#.$ 1:utor la e;amenul de c"imie444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444"4
#/$ S ai gri: de casa ta% ' salvare de la incendiu i vindecri4444444444444444444444444444444444""
#0$ 1:utor la inerea *osturilor444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444"6
#2$ <(vire de droguri i de moarte4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 "6
&5$ =una mireasm a Sfntului Efrem444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444461
&#$ Mi-a a:utat s devin *rofesoar444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 62
&&$ 6n sfnt iu(it de ctre Maica Domnului4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444464
&)$ 3are nu i-am s*us c te voi a:uta4 ' vindecarea de*endenei de *astile,
a:utor la e;amene444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 66
&,$ 3crotitorul fratelui meu444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 6E
&-$ Pacea sfntului Efrem ' a:utor la servici4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444D1
&.$ Vindecri i a:utor la o*eraia c"irurgical444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444D2
&/$ M-a vindecat de verti:444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 D4
&0$ >sirea documentului *ierdut44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 D"
&2$ 9teva secunde *n la minune ' gsirea documentelor4444444444444444444444444444444444444D6
)5$ <ncendiul de la Nea Ma?ri44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 DD
)#$ Ta;imetristul ' i(vire de droguri, (utur i sinucidere444444444444444444444444444444444444448!
)&$ <(vire de *atima (anilor444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 81
))$ 1:uttorul cltorilor ' vindecare de ru de main i a:utor la e;amene444444482
),$ 7a moatele sfntului Efrem cel Nou4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444483
)-$ =inecuvntarea mncrii, vindecare su+eteasc i tru*easc444444444444444444444444444484
).$ F1i vrut s m vei, iat-m%G444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 E!
)/$ Su( ocrotirea sfntului Efrem ' vindecri, a:utor la natere444444444444444444444444444444444E1
)0$ @otografa credinei44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 E4
3
)2$ Pruncul i va *urta numele% ' mislire de co*ii, gsirea o(iectelor *ierduteE8
,5$ Vindecare de (oal a colonului44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441!1
,#$ Tmduire nentriat4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1!2
,&$ 9u adevrat avei Sfni n =iserica 3rtodo;%44444444444444444444444444444444444444444444444444444444441!4
,)$ FNu-Ai face gri:i%G ' vindecare de atac cere(ral444444444444444444444444444444444444444444444444444444441!"
,,$ 9u adevrat, acest Sfnt este gra(nic a:uttor% ' gsirea actelor44444444444444444441!8
,-$ =inecuvntare i mislire de co*ii4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441!E
,.$ 3crotitorul casei ' ferire de indundaie4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444411!
,/$ Vindecare de de*resie i dende:de i gsirea unui servici444444444444444444444444444444411!
,0$ 7a *rnuirea Sfntului Efrem cel Nou ' a:utor la natere, vindecri44444444444444111
,2$ Tmduitor su+etului i tru*ului ' vindecare de (oli de inim444444444444444444444444444112
-5$ FTu 8i armata ta de SfnAi$$$G ' 9u Sfntul Efrem la e;amen - a:utor la e;amen
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 11"
-#$ Trei vindecri minunate ' vindecare de megacolon congenital, "idrocefalie i
gnduri rele4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 11D
-&$ 3crotitorul i tmduitorul *runcilor ' vindecare de dilatare *elvicaliceal a
rinic"iului44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 12!
-)$ =iruina venic a sfnilor ' vindecare de dureri de ca* i de atac demonic n
tim*ul somnului$ Sfntul <lie 7ctuul$44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444121
-,$ 3 nou i de natere ' vindecare i a:utor la intervenie c"irurgical44444444444444123
--$ F1:utor de la Sfntul Efrem, cel care ne a:ut s fm (lni ca elG ' vindecri
su+eteti i tru*eti44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 12"
-.$ Deinto;icare ' vindecare de *atima (uturii, a:utor la anga:are i mrire de
salariu44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 126
-/$ Vindecri ale su+etului44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 128
-0$ <(vire din coma *rodus de accident rutier444444444444444444444444444444444444444444444444444444444413!
-2$ Minunile se in lan ' natere de co*ii, vindecri4444444444444444444444444444444444444444444444444444413"
.5$ 9u (raele desc"ise44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 13E
.#$ @erire de frig i dogoare ' ferire de rceli i insolaie, vindecri444444444444444444444444141
.&$ Vindecarea fe(rei i a reumatismului44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444143
.)$ 9u moartea *e moarte clcnd ' ntoarcerea la Dumneeu444444444444444444444444444444144
.,$ 1:utor de nde:de ' vindecare de into;icaie i diaree44444444444444444444444444444444444444444414D
.-$ Vindecarea e;crescenelor a*rute *e *iele44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444414E
..$ Vindecarea *ro(lemelor de oc"i i *ancreas, ferire de inundaii, a:utor la
*ensionare, a:utor la anga:are, Taina Sfntei 9ununii44444444444444444444444444444444444444444444444444441"1
./$ Vindecri, a:utor n cltorii4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1"4
.0$ !n trecere ' vindecarea durerilor de coloan444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444162
.2$ Pa*ucul Sfntului Efrem444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 163
/5$ V a:ut cnd nici nu gndii% ' a:utor la admiterea la facultate n strintate,
gsirea unui servici n strintate, vindecri444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444416D
/#$ 1:utor la natere, vindecarea sindromului DoBn4444444444444444444444444444444444444444444444444444416E
/&$ Pur i sim*lu am ncredere n Sfntul Efrem% ' a:utor la e;amene44444444444444444441D1
/)$ @erire de c"iureta:44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1D3
/,$ !m*reun-cltorul - vindecri44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1D"
/-$ Tmduirea de fric4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1DD
4
/.$ 9red, Sfnte Efrem, a:ut necredinAei mele% ' odi"n n tim*ul somnului i
re*ararea com*uterului44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 181
//$ Purtarea de gri: a lui Dumneeu444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444183
/0$ Evitarea *rocesului n instan, (inecuvntrile Sfntului Efrem444444444444444444444418"
/2$ Trei mrturii ale a:utorului Sfntului Efrem4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441E!
05$ Mulumim *entru tot a:utorul ' vindecare de astm (ronic, a:utor n gsirea
unui servici44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1E2
0#$ 9lugrul din vis44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1E3
0&$ 9e fel de sfnt eti tu4% ' a:utor la e;amene, vindecri4444444444444444444444444444444444444441E4
0)$ Vindecri i a:utor la anga:are4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1ED
0,$ 1:utorul sfntului Efrem *entru m*care n familie44444444444444444444444444444444444444444444442!!
0-$ ) lei, ) ile ' a:utor fnanciar444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 2!1
0.$ <(vire din m"nire4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 2!3
0/$ 1:utor la e;amen4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 2!4
00$ Sfnta 7iturg"ie n iua Sfntului Efrem4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444442!"
02$ 1:utorul Sfntului Efrem la servici, vindecri, natere de co*ii444444444444444444444444442!6
25$ Minunat este Dumneeu ntru sfnii 7ui% ' a:utor la anga:are, vindecri44444442!8
2#$ 6ntdelemnul tmduitor ' vindecarea durerilor de ca*44444444444444444444444444444444444444421!
2&$ 6n *ost de *rofesoar la ora4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 211
2)$ 1:utorul Sfntului Efrem n accident rutier, la e;amene44444444444444444444444444444444444444212
2,$ Cugciunile au dat roade ' a:utor fnanciar, a:utor la natere4444444444444444444444444444213
2-$ Vindecri su+eteti i tru*eti44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 213
2.$ 3 (un nde:de ' a:utor la e;amene4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444422!
2/$ Vindecarea durerii de mn4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444221
20$ Nencredere s*ul(erat ' evitarea interveniei c"irurgicale4444444444444444444444444444444222
22$ 7-am desco*erit *e Sfntul Efrem cel Nou - vindecri444444444444444444444444444444444444444444223
#55$ F9u adevrat, mare este Sfntul Efrem cel Nou, dar 8i Sfntul NectarieG '
vindecri tru*eti i tmduirea li*sei somnului4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444224
#5#$ Veg"ind asu*ra noastr ' vindecri, a:utor n creterea co*iilor4444444444444444444422"
#5&$ Multe i nenumrate minuni4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 22D
Scurt (iografe a Sfntului Efrem444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444232
Des*re Maica Macaria, egumena Mnstirii de la Nea Ma?ri, cea nvrednicit de
Dumneeu s gseasc moa8tele Sfntului Efrem44444444444444444444444444444444444444444444444444444444233
Muntele ne*ri"niAilor44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 236
Maica Macaria, ai crei *a8i au *urtat-o, *este ani, *e acelea8i meleaguri,
*oveste8te$$$44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 23D
Mesa:ul din &2 a*rilie #2.. des*re mucenicie444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444423E
FVreau ca mormntul s fe n (isericG444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444424!
Viaa Sfntului Efrem cel Nou4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 241
Paraclisul Sfntului mare mucenic Efrem cel Nou4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444244
Paraclisul al doilea al Sfntului Mare Mucenic Efrem cel Nou4444444444444444444444444444444444444442"D
1catistul nti al Sfntului Efrem cel Nou4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444442D1
"
1catistul al doilea al Sfntului Efrem cel Nou4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444284
Prolo
@nainte de orice cu%nt- ne e.primm mul/umirea ctre Sfntul Efrem cel
Nou pentru c a $ine%oit 3i a rnduit ca acea't carte ' %ad lumina tiparului- iar prin
filele ei- per'onalitatea 'a du6o%nicea'c e.traordinar ' fie mai $ine cuno'cut 3i de
noi- romnii4 8r nici o e.a1erare- 'e poate 'pune c acea't carte e'te un dar pe care
Sfntul Efrem 0l face romnilor- iar celui care %a parcur1e pa1inile 0i %a fi dat ' %ad ct
de aproape le e'te Sfntul tuturor celor care i 'e roa14
@ntru 0nceputul cr/ii am a3eat o $io1rafie a Sfntului Efrem- urmat de o
'curt relatare pri%itoare la canoniarea 'a- care '-a '%r3it 0n Hi'erica ,rtodo. Greac
0n prim%ara anului 2!114 @n continuare am a3eat dou cu%inte de laud 0n cin'tea
)u%io'ului Efrem- ro'tite de ctre &rintele )iprian Ne1reanu de la Hi'erica ,rtodo.
Mi'ionar a Studen/ilor din )lu2-Napoca- unde 'e p'trea 3i papucul Sfntului Efrem4
&rin ace'te cu%ntri de mare folo' 'uflete'c - ro'tite la prnuirile din " mai 2!!E 3i
2!11 - ne 'unt de%luite lucruri de mare pre/ de'pre %ia/a- ne%oin/ele 3i mucenicia
ace'tui mare )u%io' al lui 5umneeu4
&artea cea mai cuprintoare a cr/ii e'te alctuit din mrturiile celor care au
fo't a2uta/i 0n nenumrate feluri de ctre Sfntul Efrem4 )6iar 3i numai citirea ace'tor
mrturii are puterea ' mi2locea'c o %edere cuprintoare a darurilor pe care 5umneeu
le re%ar' cu 0m$el3u1are 'pre noi prin Sfntul Su iu$it4 Nu ne 0ndoim c numrul
ace'tor mrturii 'e %a 0nmul/i o dat cu trecerea timpului 3i 0i 0ndemnm pe to/i care au
fo't- 'unt 'au %or fi a2uta/i de ctre Sfntul Efrem- ' mrturi'ea'c 0n 'cri' cele petrecute-
cci 0n orice $inefacere druit de Su' e'te pu' poten/ial 0ntre1 3i pentru a2utorarea
6
'emenului no'tru4 )ei care dore'c- pot trimite mrturiile lor la urmtoarele adre'e:
'i1n2artICa6oo4com 'au milo'ti%iriI1mail4com urmnd ca 'cri'orile primite ' fie
pu$licate 0n edi/iile %iitoare ale cr/ii- pentru a 'e folo'i ct mai mul/i oameni de darurile
Sfntului Efrem4
@nc de pe acum- aducem mul/umirile noa'tre tuturor celor care ne %or trimite
mrturiile lor- 0n' deopotri% le mul/umim 3i celor care- 0n%rednicindu-'e de 6arul lui
5umneeu prin ru1ciunile Sfntului Su *mduitor 3i Mare Mucenic Efrem- ne-au
tran'mi' mrturiile lor- uneori 'uccinte- alteori a'emenea unor amnun/ite 'po%edanii4
, mul/umire 'pecial aducem &rintelui )iprian Ne1reanu- fr de al crui
a2utor - 3tiut ori ne3tiut de noi - acea't carte nu ar fi %ut lumina tiparului4 5e
a'emenea- /inem ' 0i mul/umim ,l1i Her'an att pentru traducerea mrturiilor
minunilor '%r3ite de Sfntul Efrem pe alte melea1uri- ct 3i pentru a2utorul 'tatornic4
Suntem 0ncredin/a/i c 0n'u3i Sfntul Efrem %a r'plti tuturor celor care au o'tenit pentru
0nc6e1area ace'tei cr/i- a3a cum numai el 3tie 3i poate ' o fac4
&rime3te- Sfinte Efrem- acea't pu/in o'teneal ce /i 'e aduce 3i 0/i e'te
0nc6inat 3i iconomi'e3te-o pe ea a3a cum 3tii de cu%iin/- iar pe noi iart-ne pentru
mul/imea neputin/elor 3i nea2un1erilor noa'tre4 Spore3te-ne- dumneeie'cule &rinte
Efrem- credin/a 3i nde2dea 0ntru tine cci- cel care a cuno'cut o dat 6arul milo'ti%irilor
tale- '-a 0ndulcit de dra1o'tea dumneeia'c 3i nu te mai poate uita4 8-te nou po%/uitor-
printe- ocrotitor- frate 3i prieten de tain- pune 0n inimile noa'tre cu%ntul cel de folo' 3i
ne 0n%a/ '-( iu$im pe Mntuitorul Ari'to' mcar cu un 'trop din noianul dra1o'tei tale
dumneeie3ti4 &rime3te-ne- &rinte Efrem- 3i nu ne trece cu %ederea- cci credem cu
ade%rat c >nul e'te 5umneeul tu 3i 5umneeul no'tru - Mntuitorul +i'u' Ari'to'J
D
!iaa Sfntului mare mucenic i tmduitor Efrem cel
Nou
@n %ie/ile Sfin/ilor con'emnate de a16io1rafie- cei care mrturi'e'c 0n 'cri'
e%enimentele 3i momentele mai de 'eam din %ia/a per'oanelor crora 0ncearc ' le
conturee portretul du6o%nice'c- au cuno'cut 0ndeaproape ori din tradi/ie %ia/a acelor
oameni 'fin/i de'pre care mrturi'e'c4 @n' 0n cetele Sfin/ilor 'e afl mul/i- nenumra/i-
care '-au ru1at 5omnului cu tot dinadin'ul ' rmn deplin necuno'cu/i 0n lumea
pmntea'c4 )elor mai mul/i dintre ace3tia- 5umneeu le 0mpline3te dorin/a- 0n' pe unii
- din nemr1inita Sa $untate - 0i druie3te pmntenilor 'pre folo' 3i mntuire4 5intre
ace3tia 0i pomenim doar pe c/i%a dintre Sfin/ii nou arta/i: ?afail- +rina 3i Nicolae-
precum 3i Sfntul Efrem cel Nou4
&ractic- i%oarele i'torice concrete de'pre Sfntul Efrem '-au pierdut 'au
lip'e'c cu de'%r3ire4 +conomia lui 5umneeu a lucrat aici cu totul diferit- 5omnul
'uflnd din 5u6ul Su cel Sfnt acolo unde a 3tiut c 'e %a ridica r'pun' 3i fapt
dumneeia'c4 &er'oana prin care Sfntul Efrem a $ine%oit ' 'e fac cuno'cut 0ntre1ii
lumi e'te Maica Macaria &e numele din lume Mar1arita 5e'ipri- ea '-a n'cut 0n 12
martie 1E11 0n 'tucul 8ataladi din +n'ula *ino' din Marea E1ee4 # intrat 0n mn'tire pe
11 decem$rie 1E3!- mai apoi primind 0n 31 iunie 1E32 tunderea 0n mona6i'm cu numele
Macaria4 #prinndu-'e cu r%n pentru cuno3tin/a Sfin/ilor lui 5umneeu 3i %oind a
cunoa3te nemi2locit cum %ie/uiau 3i 'e o'teneau %ec6ii pu'tnici 1reci- ea '-a retra' la Nea
MaKri- 0ntr-un loc 0n care 'e 3tia prin tradi/ie c e'te una dintre cele mai %ec6i %etre
pu'tnice3ti ale acelui /inut4
5up mult ru1ciune 3i 'tatornicie 0n r%na luntric pentru a afla cum
%ie/ui'er Sfin/ii ne%oitori ai acelor locuri- Mntuitorul Ari'to' i-L de'coperit Maicii
Macaria o'emintele Sfntului Mare Mucenic Efrem4 #ce't lucru 'e petrecea 0n 3 ianuarie
8
1E"!- iar Maica Macaria era aproape de %r'ta de 4! de ani- foarte apropiat de a celui ale
crui moa3te i-au fo't de'coperite de Mntuitorul4 +at ct de minunat a lucrat 5omnul-
druind r'pun' Maicii Macaria nu un cu%nt- ci un Sfnt de o %r't foarte apropiat de
a ei4 )u ade%rat- cu%intele cele mai frumoa'e ale lui 5umneeu 'unt tocmai Sfin/ii4
&rin %ia/a 3i mrturia 'a ne0ncetat- Maica Macaria a %e'tit tuturor cele
de'coperite de ctre Sfntul Efrem- pe locul unde fu'e'er aflate 'fintele moa3te
ridicndu-'e o Mn'tire 0nc6inat Marelui Mucenic4 &n la 'fr3itul %ie/ii 'ale- 'tare/a
Macaria a fo't o ade%rat pild de credin/ 3i ru1ciune- urmnd pe ct i-L fo't cu
putin/ ne%oin/ele 3i o'tenelile pu'tnice3ti ale Sfntului Efrem4 )u%ioa'a Macaria a trecut
la cele %e3nice 0n 23 aprilie 1EEE- la pranicul Sfntului G6eor16e- fiind 0n %r't de 88
de ani4
5in de'coperirile dumneeie3ti pe care Sfntul Efrem le-a fcut nemi2locit
Maicii Macaria- precum 3i altor %ie/uitoare ale o$3tii 'au apropia/i ai Mn'tirii- '-a
conturat o $io1rafie al crei autor e'te 0n'u3i Sfntul Efrem4
Numele 'u din lume a fo't )on'tantino' Morfi' 3i '-a n'cut 0n ora3ul
*riKala- 0n 14 'eptem$rie 1384- 0n iua prnuirii Sfintei )ruci4 Sfntul Efrem a rma' de
mic orfan de tat 3i a cre'cut 0n multe ne%oi dimpreun cu mama 'a %du% 3i cei 3a'e
fra/i ai lui4 5ar 6arul lui 5umneeu a mn1iat ade'eori inimile lor- iar mai apoi a ridicat
din mi2locul lor un mare Sfnt al Hi'ericii Mntuitorului Ari'to'4
@n anul 13E3- ora3ul *riKala din re1iunea *6e''alia a fo't cucerit de otomani-
iar 0n 13E"- 0n *e'alonic au 0nceput FrecrutrileG de noi 'olda/i pentru armata turcea'c4
#ce3ti 'olda/i erau numi/i ieniceri 3i nu erau nimic altce%a dect $ie/i 3i tineri cre3tini cu
%r'ta cuprin' 0ntre 14 3i 2! de ani4 Ei erau lua/i cu 'ila de mici din familiile lor- fiind
cre'cu/i 0ntr-un re1im caon 3i au'ter de ctre turci- 'plndu-li-'e min/ile 3i fiind
0ndoctrina/i cu credin/a 0n i'lam4 #2un3i la %r'ta la care puteau fi 'acrifica/i pentru
/elurile 'ultanului- ei de%eneau armata de $a 3i totodat corpul de elit al 'olda/ilor
+mperiului ,toman4
E
&e cnd a%ea 14 ani- 0n 13E8- pentru a nu fi luat cu 'ila 0n o3tile turce3ti-
Sfntul Efrem 3i-a pr'it mama %du% 3i fra/ii- 3i a intrat 0n Mn'tirea Hunei%e'tiri de
pe Muntele #monon din #ttica- unde a %ie/uit %reme de aproape 2D de ani- trind 0n
cur/ie- a'cultare 3i mari ne%oin/e pu'tnice3ti- de%enind loca3 al Sfntului 5u64 5up ce a
0mplinit 3! de ani- Sfntul Efrem a primit 6irotonia 0ntru preot4
@n anul 1424- turcii au cotropit Mn'tirea 3i au di'tru'-o- mcelrindu-i ori
decapitndu-i pe to/i clu1rii din o$3te4 5eoarece Sfntul Efrem 'e ne%oia 0ntr-o pe3ter
pu'tnicea'c- a fo't i$%it de acea't moarte cumplit4 @n' 0n timpul unei raii din
toamna anului 142"- Sfntul a fo't aflat de turci 0n Mn'tire 3i a fo't ro$it de 0ndat4 5in
iua de 14 'eptem$rie- cnd 0mplinea 41 de ani- Sfntul Efrem 3i-a 0nceput urcu3ul
mucenice'c cci- %reme de opt luni 3i 2umtate- turcii l-au c6inuit 0n fel 3i c6ip-
nd2duind '-l fac ' 'e lepede de Ari'to' 3i '-l mrturi'ea'c pe Alah drept
dumneeu4 #'tfel- iua de 14 'eptem$rie a de%enit pentru Sfntul Efrem o a doua na3tere
prin crucea ptimirilor4
?mnnd netul$urat 3i lumino' prin ru1ciune 3i credin/- Sfntul Efrem a
fo't torturat 0n c6ip cumplit de ctre turci- tocmai 0n curtea Mn'tirii 0n care 'e ne%oi'e
at/ia ani4 #poi turcii l-au 0nc6i' 0ntr-o cmru/ mic- fr 6ran 'au ap- $tndu-l 0n
fiecare i 3i 'pernd c-l %or $irui 3i 'e %a lepda de Ari'to' pentru a de%eni mu'ulman4
Mreme de mai multe luni- Sfntul Efrem a 0ndurat c6inuri 3i torturi 1roanice4 )nd turcii
au priceput c- orice %or face- Sfntul %a rmne crdincio' lui Ari'to'- au 6otrt '-l
omoare la pranicul @n%ierii- 'pre mai mult $at2ocorire a cre3tint/ii4
5in pricin c turcii nu au i$utit '-l 0nfrn1 pe Sfntul Efrem prin nici un
fel de cnire- dar 3i pentru ca el ' nu fie o pild de 'truin/ 0n credin/a 0n Ari'to'-
p1nii l-au 'pnurat cu picioarele 0n 'u' de un dud 3i i-au 0nfipt un tciune aprin' 0n
pntece4 ?u1ciunea ctre 5umneeu a fo't nedelipit de $uele Sfntului Efrem 3i
a'tfel a a%ut putere ' $iruia'c pn 0n 'fr3it toate canele a1arenilor- iar 'ufletul 3i l-a
dat lui 5umneeu tot prin ru1ciune4
1!
@n %remea celor din urm ptimiri ale )u%io'ului Mucenic- $at2ocoritorii
turcii 'tri1au ctre el: F>nde e'te 5umneeul tuNJ 5e ce nu te a2utNJG- iar Sfntul Efrem
'e ru1a a'tfel: F,- 5umneeule- nu /ine 'eama de cu%intele ace'tor oameni- ci fac-'e
%oia *a- cci *u le-ai rnduit pe ace'teaJG4
5in cele de'coperite Maicii Macaria 0n c6ip dumneeie'c- aflm c atunci
cnd turcii l-au atrnat pe Sfntul Efrem de dud- l-au $tut pn l-au 'leit de puteri4 )a '
0l treea'c din 'tarea de 'fr3eal- au 0nceput '-l tra1 de $ar$ 3i ' i-O 'mul14 5in
pricina multelor $ti- 6ainele Sfntului erau numai dren/e- trupul fiindu-i acoperit mai
mult de rni 3i 'n1e dect de %e3minte4 &ri%eli3tea era cutremurtor de 2alnic4 )u toate
ace'tea- 0ndrcirea turcilor nu a%ea m'ur 3i pofta lor ne$un nu 'e 'tura de 'n1e4
#tunci unul dintre c6inuitori a luat un tciune aprin' 3i- lundu-3i a%nt- l-a 0nfipt cu toat
puterea 0n pntecele Sfntului Efrem4 5urerea %a fi fo't att de mare- 0nct mintea
omenea'c nu poate ' 3i-o 0nc6ipuie 3i ' o cuprind 0n cu%inte4 Sn1ele cur1ea din
pntece- 0n' turcii nu '-au oprit nici acum4 *rupul Sfntului 'e %rcolea de durere 3i
toate mdularele 0i erau o ran4 #poi- din pricina 'uferin/ei- Sfntul 3i-a pierdut puterea de
a mai 1ri 3i '-a ru1at 5omnului 0n tain ' 0i ierte pcatele4 5in 1ura lui a t3nit 'n1e 3i
'ali%- iar pmntul dimpre2ur era de2a 0nro3it de 'n1e 3i de $uc/i din carnea lui4
Gndindu-'e c a murit- turcii l-au dat 2o' din copac- iar trupul Sfntului a cut la
pmnt4 @ndrcirea lor nu a%ea 'a/ 0n cruime- a3a 0nct turcii au 0nceput ' lo%ea'c cu
piciorul 0n Sfnt 3i '-l $at cu toat puterea4
5up o %reme- Sfntul Efrem a de'c6i' oc6ii 3i a ro'tit: F5oamne- 0n minile
*ale 0ncredin/e du6ul meuG- 3i odat cu ace'te cu%inte 'ufletul lui a pr'it trupul4 Era la
ora E diminea/a- 0n iua de " mai a anului 1426 - fiind atunci 0n Mar/ea (uminat- a treia
i de &a3ti4 *urcii au fcut ace't lucru 'pre a defima 3i ur/i marele pranic al @n%ierii
5omnului- 0n' nu ne 0ndoim c atunci cnd au plecat 3i ei din %ia/a acea'ta- 5umneeu
le-a artat c acela pe care l-au c6inuit cu atta $e'tialitate a do$ndit %ia/a fr de
moarte4
11
*urcii au $at2ocorit 3i ciopr/it trupul Sfntului dup ce ace'ta 3i-a 0ncredin/at
du6ul 0n minile lui 5umneeu- iar mai apoi rm3i/ele pmnte3ti au fo't adunate 3i
0n1ropate cu cin'te de ctre /ranii cre3tini din 0mpre2urimile Mn'tirii4
E'te cu neputin/ a cuprinde 0n cte%a cu%inte 0n'emntatea 2ertfei Sfntului
Efrem- 0n' %om pomeni doar un 'in1ur lucru4 @n r'ti1nirea luntric pe care Sfntul
Efrem a trit-o 0n 0ntrea1a 'a %ia/ clu1rea'c 3i pu'tnicea'c- a cuprin' 3i a 0m$r/i3at
0ntrea1a fire omenea'c- 'ocotind pcatele tuturor ca fiind ale 'ale 3i pocindu-'e pentru
ele 0naintea lui 5umneeu4 #cea'ta e'te 0n'3i dra1o'tea 3i prietenia lui Ari'to'- 8iul lui
5umneeu- care ne-a 1rit: FMai mare dra1o'te dect acea'ta nimeni nu are- ca 'ufletul
'u ' 3i-l pun pentru prietenii 'iG (+oan 1"- 13)4 )e 'u'pinuri luntrice 'e %or fi 0mpletit
cu lacrimi 0n pe3tera 'a pu'tnicea'c- ce foc cur/itor al ru1ciunii a re%r'at Sfntul
Efrem a'upra 0ntre1ii firi omene3ti- cte cercetri ale luminii dumneeie3ti 0l %or fi
0m$r/i3at pe Marele )u%io'- nu ne 'unt nou cu putin/ a le 3ti4 5ar ne0ndoielnic c
ace'tea toate %or fi fo't- cci ele 'unt 6ran tare 3i pe potri%a canelor mucenice3ti pe care
Sfntul Efrem le-a ptimit mai pe urm4
Sfntul Efrem (-a 'l%it pe 5umneeu prin %ia/a 3i prin moartea Sa- iar
5omnul i-L druit 6arul '%r3irii de minuni- pentru ca el ' ne 'lu2ea'c pe noi- cei cu
totul ne%rednici 3i de a ridica pri%irea ctre ace't dumneeie'c )u%io' 3i Mucenic4 +art-
ne- Sfinte Efrem- cci 'untem ni3te 'rmani 3i amr/i 3i te ru1m nu ne lip'i de
ru1ciunea- $inecu%ntarea 3i prietenia ta cea minunatJ
E'te lucru ade%erit tuturor c aceia care 'e 0nc6in 3i cin'te'c cu dra1o'te 3i
credin/ moa3tele Sfntului Efrem do$nde'c 1ra$nic a2utor- tmduindu-'e de
nenumrate $oli- ade'ea incura$ile- Sfntul druind 1ra$nic r'pun' celor care 0l roa14
*re$uie 3tiut c Sfntul Efrem e'te neprtinitor 3i r'punde cu 1r$ire tuturor celor care i
'e roa1 cu credin/- indiferent 0n ce col/ al lumii '-ar afla cel care 0l c6eam 0n a2utor4
5eoarece a a2utat mul/i tineri afla/i 0n 'itua/ii limit- Sfntul Efrem cel Nou e'te 'ocotit pe
12
drept cu%nt 3i ocrotitorul celor dependen/i de dro1uri- al celor cuprin3i de depre'ie 3i al
celor dend2dui/i4
Minunile- $inefacerile 3i a2utorul pe care le druie3te Sfntul Efrem ni-l
de'coper ca pe un &rinte foarte apropiat 3i ne'pu' de $un- care nu numai c ne 3tie toate
durerile- ci ne 3i poate a2uta ca nimeni altcine%a4 &oate prea 'mintitor pentru unii- 0n'
5umneeu e'te )el )are i-L dat Sfntului Efrem puterea de a face att de multe minuni 0n
1enera/ia noa'tr4 Sfntul Efrem 'e arat 0n c6ip %ut 3i %or$e3te cu oamenii 0n mod
repetat 3i ct 'e poate de fire'c4 El druie3te mn1iere ori tmduire celor care poart
crucea $olilor incura$ile- iar doctorii a2un1 ' fie uimi/i c '-a 1'it %indecare acolo unde
3tiin/a medical nu poate dect ' 'pun c nu mai e nimic de fcut4 5umneeu ni le
druie3te pe toate ace'tea- pentru ca prin ele ' a2un1em ' cunoa3tem $untatea 3i
ne'pu'a Sa milo'ti%ire 3i ' nu ne pierdem nde2dea 0ntru El 0n ace't %eac al apo'taiei 3i
urciunilor- al lip'ei de dra1o'te 3i al pri'o'ului trupe'c4
&entru a 0n/ele1e mai $ine iconomia lui 5umneeu '%r3it prin minunile
Sfntului Efrem- 'e cu%ine ' lum aminte la un fra1ment dintr-un inter%iu luat teolo1ului
1rec NiKola' Sotiropoulo'- un apropiat al Maicii Macaria 5e'piri4 +at ce mrturi'e3te
dn'ul:
P(a Nea MaKri- 0n #ttica- la renumitele moa3te ale Sfntului Efrem- Stare/ei
Macaria 5e'piri - care e'te o per'oan foarte du6o%nicea'c - i-L fo't dat ' aud de la
Sfntul Efrem ace'te cu%inte: FMoi face multe minuniG4
5eoarece Sfntul Efrem face multe minuni - adic e 0n foarte mare m'ur un
fctor de minuni -- el 'e a'eamn du6o%nice3te cu Sfntul ?afail din Mitilene4
FMoi face multe minuniG - i-L 'pu' Sfntul Efrem Stare/ei Macaria cnd i '-a
artat nemi2locit4 F@i %oi a2uta pe mul/i- 0nainte ' %in 'uferin/eleJ444 @nainte ' %in
nenorocirileG4
13
#m auit eu 0n'umi acea'ta de mai multe ori de la e1umena Mn'tirii de la
Nea MaKri4 E'te o per'oan foarte du6o%nicea'c- ea fiind cea creia i '-a de'coperit
Sfntul Efrem4 #ce'ta a fo't 0n1ropat %reme de "!! de ani 3i el 0n'u3i i-L artat e1umenei
locul unde era 0n1ropat4 Ea a 'pat 0n acel loc 3i a 1'it moa3tele4 Sfntul Efrem face
multe minuni4 8r 0ndoial- a%nd 0n %edere 'crierile 3i proorociile &rin/ilor- din pricin
c nu ne pocim- ne 'unt pre1tite 'uferin/e444Q
#'ti- la Mn'tirea de la Nea MaKri 'e afl moa3tele 0ntre1i 3i frumo'
miro'itoare ale Sfntului Efrem cel Nou- Mucenicul 3i *mduitorul- marele fctor de
minuni 3i 1ra$nicul a2uttor 0ntru ne%oi4 Mn'tirea Sfntului Efrem are 6ramul
Hunei%e'tiri a &rea'fintei N'ctoare de 5umneeu- fiind- 0n ilele noa'tre- unul dintre
cele mai %iitate a3eminte mona6ale din Grecia4 #ce't 'fnt loca3 'e afl 0n re1iunea
#ttica- 0n partea %e'tic a localit/ii Nea MaKri- la o di'tan/ de apro.imati% 3! de
Kilometri de #tena- coordonatele G&S fiind 384!D"!63 ; 234E"38164 Mn'tirea /ine de
Sfnta Mitropolie a Rifi''iei- Marou''iului 3i ,ropo'ului 3i o are ca 'tare/ pe Maica
*6eodo'ia Mat6ioudaKi4 &elerinii pot %iita ilnic ace't loca3 0ntre orele D-12 3i 16-184
STUVW XYZ[\ #nnunciation Mona'terC
]^Y_ `VUaVbUZcd eVad AolC Ne7 MartCr Ep6raim
XfZTT^gUh\Vi jkW l^VjmcVf Nea MaKri - #ttica
1E! !" 1E! !"
noZ e_cYk Greece
pkg4 q!!3!r 22E4!-E12!2 &6one: q!!3!r 22E4!-E12!2
14
"recerea n rndul s#nilor a cuviosului mare
mucenic Efrem cel Nou$ tmduitorul i marele
fctor de minuni
Sfntul Sinod al &atriar6iei Ecumenice l-a trecut pe Sfntul Efrem de la Nea
MaKri 0n rndul Sfin/ilor Hi'ericii Greciei- 0n iua de 4 martie 2!114
Sfntul Sinod al Hi'ericii Greciei a trimi' &atriar6ului Ecumenic Hartolomeu
o 'cri'oare prin care cerea recunoa3terea ca Sfnt al Hi'ericii ,rtodo.e a Sfntului Efrem-
care a mucenicit 0n 1426 3i ale crui moa3te fctoare de minuni au fo't de'coperite prin
rnduial dumneeia'c 0n 1E"!4 (a 3aieci de ani dup de'coperirea moa3telor Sfntului-
Sfntul Sinod al Greciei- 0ntr-o 'cri'oare trimi' - dup rnduial - &atriar6ului Ecumenic-
'in1urul cu putere ' 0ndeplinea'c cererea- a cerut ca pomenirea lui ' fie '%r3it att
0n " mai- ct 3i 0n 3 ianuarie- deoarece la data acea'ta din urm au fo't de'coperite 'fintele
'ale moa3te4
Sfntul Sinod i-L 'cri' &atriar6ului c Sfntul Efrem e'te recuno'cut de
ortodoc3ii din 0ntrea1a lume ca Sfnt4 # afirmat apoi c Fnumrul pelerinilor e'te foarte
mare- iar duminica 3i de 'r$tori la mn'tire %ine un noian de pelerini din 0ntrea1a
Grecie444 )in'tirea Sfntului Efrem cel Nou e'te r'pndit pretutindeni 0n Grecia 3i 0n
afara ei444 E.i't $i'erici 0nc6inate Sfntului 0n Sitia 3i *ino'444 +coanele Sfntului 'unt
%enerate 0n 0ntrea1a lume ortodo.G4
@ncercri de a-l trece pe Efrem 0n rndul Sfin/ilor '-au mai fcut 0n 1EED- 0n
%remea #r6iepi'copului Ari'todul al #tenei 3i a toat Grecia- la ini/iati%a Mitropolitului
&anteleimon (Heeniti) de #ttica4 Mitropolitul 'cria atunci 0ntr-o 'cri'oare c- Fdup
rnduiala 3i tradi/ia ortodo.- Hi'erica ,rtodo. proclam 3i 'ta$ile3te Sfin/ii potri%it cu
con3tiin/a 'o$ornicea'c ecle'ial- iar autoritatea admini'trati% a Hi'ericii doar confirm
credin/a poporului e%la%io' 3i o a'emenea deciie e'te de natur con'tatatoareG4
1"
Mitropolitul &anteleimon 'e referea la minunile Sfntului 3i la miile de
pelerini care %eneau la mn'tire an de an4 >n an mai triu- 0n timp ce Sfntul Sinod al
Greciei 'olicita &atriar6iei Ecumenice '-l treac pe Mucenic 0n rndul Sfin/ilor- a
i$ucnit un conflict 0ntre Mitropolitul de #ttica 3i Mn'tirea unde 'e afl moa3tele
Sfntului Efrem 3i procedura de canoniare a rma' nei'pr%it4
*recndu-'e pe'te toate 0n%ol$urrile omene3ti- 0n cele din urm- canoniarea
Sfntului Efrem a fo't proclamat 0n anul 2!114
EN)+)(+)=s
ctre e%la%io'ul 'fin/it cler- ctre fr/iile mona6ale
3i ctre poporul numit 'fnt din Sfnta noa'tr Mitropolie
FMie/ile ferici/ilor $r$a/i- predate nou 0n 'cri'- ca ni3te icoane 0n'ufle/ite444 'pre imitarea
faptelor $une ne 'unt pu'e 0nainteG
(Sfntul Ma'ile cel Mare)
+u$i/i fii ai Hi'ericii-
)ercetarea %ie/ilor Sfin/ilor- ale )u%io3ilor 3i Martirilor credin/ei noa'tre
atotnepri6nite e'te o datorie 'fnt a tuturor4 @ndeletnicirea credincio3ilor cu cercetarea
ace'tei mul/imi ne'fr3ite a ale3ilor lui 5umneeu con'tituie o po'i$ilitate prielnic 3i de
5umneeu 6rit de a do$ndi puteri du6o%nice3ti- de a ne 0ntri credin/a 3i de a ne
0m$r$ta- a3a 0nct- clcnd pe urmele pa3ilor Sfin/ilor 3i imitnd %ia/a 3i luptele lor 3i
/innd poruncile 5omnului- ' de%enim 0mpreun-cet/eni cu Sfin/ii- a3a cum literal
0ntre3te &a%el- #po'tolul Neamurilor4
16
Sfin/enia nu 'e limitea- de'i1ur- la o anumit perioad a %ie/ii Hi'ericii
noa'tre- nici nu e'te un fruct oprit pentru cei mai mul/i4 E'te o a'pira/ie comun 3i o
porunc- o in%ita/ie a 5omnului adre'at tuturor4 Sfin/i 0ntlnim ne0ntrerupt din primele
%eacuri cre3tine - uneori mai mul/i- alteori mai pu/ini - pn 0n ilele noa'tre4 &rintr-o
credin/ profund 3i prin faptele noa'tre $ineplcute lui 5umneeu- prin /inerea cu
credincio3ie a poruncilor 5omnului 3i prin %ia/a noa'tr 0n Ari'to'- ' ne 0nl/m treptat
'pre 'fere mai 0nalte de du6o%nicie- ' ne 'fin/im- ' ne de'%r3im- a3a 0nct la 'fr3itul
no'tru ' ni 'e druia'c cununa 'fin/eniei ca pre/ioa' $iruin/- ca preafrumo' c3ti1 al
%ie/ii noa'tre 0ntru Ari'to'4
#cea't 0naintare ctre de'%r3ire 3i 'fin/enie nu e'te u oar4 (upta e'te dur
3i r$oiul ne%ut necru/tor4 5e aceea mul/i dintre noi ne %l1uim- ne de'cura2m-
a$andonm efortul4 )u to/ii 0n' 'untem Fc6ema/iG la lca3urile ?aiului4
Sfin/ii 'unt locuitori ai ?aiului- aproape de tronul 5omnului4 Nu '-au rupt
0n' de om 3i nu 'unt nep'tori fa/ de el- de ne%oile 3i de pro$lemele lui4 Sunt foarte
multe me'a2ele pe care ni le trimit 3i foarte clare mrturiile lor de dra1o'te fa/ de cei care
apelea la ei4 tin mereu urec6ea de'c6i'- alear1 0nainte 'pre a a2uta- 'unt 0mpreun-
ptimitori 3i 0m$r$tea- 'cap din ne%oi 3i %indec de $oli4
>n a'emenea locuitor al ?aiului- Martir al credin/ei 3i )u%io'- e'te 3i cel de
curnd trecut 0n rndul Sfin/ilor Hi'ericii noa'tre- Sfntul )u%io' Mucenic Efrem cel
Nou- 8ctorul de minuni- cel din Sfnta Mn'tire a Hunei%e'tiri a N'ctoarei de
5umneeu de pe Muntele Nepri6ni/ilor- de ln1 Nea MaKri- din 'fnta noa'tr
Mitropolie4
Socotim c e'te $inecu%ntarea lui 5umneeu ' ni 'e rnduia'c nou- celui
mai mic 0ntre epi'copi- ' pornim demer'urile de recunoa3tere 3i trecere a ace'tuia 0n
rndul Sfin/ilor Hi'ericii ,rtodo.e- 'pre folo'ul tuturor4
5e aceea- cu deo'e$it $ucurie 3i %e'elie du6o%nicea'c- prin preenta
noa'tr enciclic % anun/m c Sfntul Sinod al Hi'ericii Greciei- prin enciclica cu
1D
numrul de protocol 1664;E"8;22-3-2!11- a adu' la cuno3tin/ cu $un-plcere c-
Fpotri%it 'cri'orii cu numrul de protocol 21D- din iua a 11 a lunii martie- Lu4- a
&reafericitului &atriar6 Ecumenic Hartolomeu al Sfintei 3i Marii Hi'erici a lui Ari'to' din
)on'tantinopol- urmnd practica 3i rnduiala 0n %i1oare a Sfintei noa'tre Hi'erici- a fo't
0n'cri' de curnd- 0n dipticele Sfin/ilor Hi'ericii noa'tre- Sfntul 3i Sl%itul )u%io'
Mucenic Efrem cel Nou- cel din muntele Nepri6ni/ilor- care '-a '%r3it 0n c6ip martiric
3i a crui pomenire 'e '%r3e3te pe " mai a fiecrui an- iar 1'irea moa3telor 'ale 'e
'r$tore3te pe 3 ianuarie a fiecrui anG- dup cum con'emnea actul patriar6al 3i
'inodal emi' cu pri%ire la acea'ta4
&rin urmare- printe3te % 0ndemn ca la 5umneeie3tile (itur16ii ' cin'ti/i 3i
cu imne de laud ' prnui/i pe Sfntul 3i Sl%itul )u%io' Mucenic Efrem cel Nou-
8ctorul de minuni- 0n ilele de pomenire ale ace'tuia- ca totdeauna ' a%em mi2locirea
lui ctre 5umneeu4
&otri%it celor de mai 'u' 3i 0n concluie- ne ru1m ca 5omnul 3i 5umneeul
no'tru- )el minunat 0ntru Sfin/ii Si- pentru ru1ciunile Sfntului 3i Sl%itului )u%io'
Mucenic Efrem cel Nou- 8ctorul de minuni- ' ne acopere 3i ' ne pea'c pe noi pe
to/i- care cu e%la%ie 0l cin'tim pe Sfntul 8ctor de minuni 3i ' ne cluea'c la
p3unile mntuitoare4
#l %o'tru ru1tor 0nflcrat ctre 5omnul 3i ctre Sfntul Efrem
v )A+?+(
Mitropolitul Rifi''iei- #marou''iului 3i ,ropo'ului
[sEnciclica nr4 1!- dat 0n " aprilie 2!11 de ctre Mitropolia Rifi''iei-
#marou''iului 3i ,ropo'ului4 *raducerea din 1reac a ace'tei enciclice a fo't realiat de
#nna *6eodorou 3i e preluat de la 6ttp:;;1raiulortodo.47ordpre''4com;2!11;!4;24;4
Sr$toarea canonirii Sfntului Efrem cel Nou '-a '%r3it 0n iua de " mai 2!11 la
18
Sfnta Mn'tire a Hunei%e'tiri a N'ctoarei de 5umneeu de pe )olina Nepri6ni/ilor-
de ln1 Nea MaKri4 , 0nre1i'trare %ideo a 'olemnit/ilor de'f3urate la Mn'tirea
Sfntului Efrem poate fi %ut la adre'a: 6ttp:;;%ideo4cre'tinorto-
do.4ro;wnm?Hxl?y1t;)anoniareazSfantuluizEfremzcelz Nou46tml4
@n urma canonirii Sfntului Efrem de ctre Sfntul Sinod al &atriar6iei de la
)on'tantinopol- Sfntul Sinod al Hi'ericii ,rtodo.e ?u'e a analiat 0n 3edin/a de lucru
din ilele de 28-2E decem$rie 2!11 raportul pentru canoniarea Sfntului Mucenic Efrem
cel Nou propu' de pre3edintele 5epartamentului de rela/ii e.terne al &atriar6iei
Mo'co%ei- Mitropolitul +larion #lfeie% de MoloKolam'K- 3i a 6otrt introducerea
Sfntului 0n calendarul ortodo. ru'- 'ta$ilind ca 'r$toarea 0n cin'tea 'a ' ai$ loc 0n
fiecare an pe " mai (18 mai 0n calendarul ru')- iua 0n care Sfntul a 'uferit martiriul]4
1E
Martiriul Sfntului mare mucenic Efrem cel Nou %
Cuvnt de prznuire rostit de Printele Ciprian Negreanu n
Biserica Studenilor din Cluj-Napoca (05 ai !00"#
@n iua de " mai e'te prnuit Sfntul Mare Mucenic Efrem cel Nou- un Sfnt
de'pre care am %or$it 3i 0n anii trecu/i 3i de'pre care 'e cu%ine ' %or$im mul/i ani de
acum 0nainte4 Sfntul Efrem a murit mucenice te la anul 1"26- la Mn'tirea 'a de pe
)olina Nepri6ni/ilor- din apropiere de #tena4 *ot 0n ace't fel au fo't uci3i de turci 3i
Sfntul ?afail ieromona6ul- cu Sfntul Nicolae mona6ul 3i +rina cea micu/- care au
ptimit dimpreun4 5umneeu a $ine%oit ' 0i de'copere pe to/i ace3ti Sfin/i dup 'ute de
ani4 (ucrul ce a marcat 3i uime3te att la Sfntul ?afail ct 3i la Sfntul Efrem - dar poate
mai mult la Sfntul Efrem - 'unt minunile 3i artrile lui nenumrate- 0ncepnd de la
artrile 0n %i'- artri 0n realitate- %ii- ade%rate- artri 0n timpul 'lu2$elor 0nc6inate lui-
0n care el era %ut nemi2locit4 @n'e3i moa3tele 'ale au fo't de'coperite datorit faptului c
el le-a artat unde 3i cum 'unt4 #tunci cnd Maica Macaria - cea creia i-L fo't de%luit
locul moa3telor - a aflat- tot dintr-o %edenie- de'pre felul cum a fo't martiriat Sfntul
Efrem- i-L adu' moa3tele ln1 icoana lui 3i- c6iar de atunci- din timpul 'lu2$ei- oa'ele lui
au 0nceput ' tro'nea'c4 &are 'mintitor 3i poate unii ic: F,are e de la 5umneeu lucrul
ace'taNG4 Gndi/i-% la )u%io'ul +aco% *'aliKi'- cnd mer1ea la racla cu moa3tele
Sfntului +oan ?u'ul 3i 0i 'punea: FSfinte- tu 'tai aici- 3i uite- un copila3 moare 0n cutare
maternitate4 S te duci acumJG4 ,amenii 'tteau la coad mare ' 'e 0nc6ine- %eni/i cu
autocarele 3i- pro$a$il- 'e minunau de ct 0ndrneal a%ea ace't +aco% *'aliKi'- dar el
era 0n tain prietenul Sfntului +oan 3i a%ea 0ncredere de'%r3it 0n el4 ,arecum ar fi
prut c-l certa pe Sfntul +oan- 0n' nicidecum nu-l certa4 i &rintele +aco%- %edea cum
Sfntul 'e ridic din racl 3i ice: FM duc acumJG4 )eilal/i oameni nu-l %edeau- dar
aueau dintr-o dat cum 'fintele o'eminte din racl tro'neau toate- 3i 'e cutremurau-
0ntre$ndu-'e: F)e '-a auitNG- 0n' nu %edeau nimic4 *ot a'emenea- 3i 0n timpul 'lu2$ei-
2!
precum 3i la alte 'lu2$e- oa'ele Sfntului Efrem tro'neau- c6iar de erau a3eate unele
ln1 altele4 *ro'neau toate- de la cele mai mari pn la cele mai mici- iar icoana de
a'emenea4 )u ade%rat- un lucru tul$urtor4 @n timpul 'lu2$ei- Sfntul Efrem 'e arta
trecnd prin mi2locul celor din $i'eric- 0n toate %e3mintele- 3i 'e 0nf/i3a a3a cum era el-
preotul lui 5umneeu- 'lu2ind 3i el acolo 3i fiind de fa/- %iu- cu ade%rat %iu4
{i oare ce minuni nu a artat ace't SfntN )e lucruri minunate nu i-L dat
5umneeu ' '%r3ea'c Sfntului EfremN 5e'pre unele ca ace'tea nu putem crede dect
ceea ce a i' Sfntul ?afail: F5umneeu ne-a dat acea't lucrare 3i puterea de a face
minuni 3i ne-a de'coperit acum- la 'fr3itul %eacurilor- ca ' 0ntrim poporul- cci 'e
apropie %remea 'fr3itului 3i i'pitele 'unt mari4 +ar pe noi- pe care ne-a /inut a'cun3i
attea %eacuri- ne-a de'coperit acum 'pre 0ntrirea multoraG4 {i ca ' nu ic oamenii c
n-au 3tiut- li '-a dat putere ace'tor Sfin/i ' fac mari minuni4 #3a e'te 3i Sfntul Efrem - i
'-a dat putere ca mari minuni ' '%r3ea'c4 )u ade%rat- rari Sfin/i 'unt aceia ctre care
'tri1i 0n ru1ciune 3i ' %in mai repede dect Sfntul Efrem- pentru c 5umneeu prin
e.celen/ i-L dat puterea acea'ta- acum la 'fr3itul %eacurilor- lui 3i celor care au
mucenicit precum el4
Sfntul Efrem a ptimit 3i n-a fo't cuno'cut nimnui %reme de mai $ine de
"!! de ani4 5e'coperirile de'pre el 'unt minunate- cele de'pre ptimirea 'a mucenicea'c
Sfntul de'coperindu-le mai multor oameni4 Gndi/i-% numai c maicii de acolo- de la
mn'tire- Sfntul i '-a artat 0n c6ilie- l-a %ut limpede - maica era tocmai dup
ru1ciune 3i 'e 0ntin'e'e pu/in -- era 0nalt- foarte 'la$- pu/in aplecat de 'pate- cu 6ain
mona6al- cu prul l'at pe umeri4 Aaina clu1rea'c era nea1r- dar era att de
0n%ec6it- 0nct de%eni'e %eruie4 #rta ca un mona6 ade%rat- iar de un om cu a'tfel de
0nf/i3are te-ai fi temut dac l-ai fi %ut dintr-o dat 0n c6ilia ta4 {i totu3i- Maica Macaria
a 'im/it mult odi6n cnd i-L fo't dat '-l %ad4 El '-a apropiat de patul ei- dar nu '-a
apropiat p3ind- ci a fo't dintr-o dat ln1 patul ei 3i i '-a aplecat la urec6e- 1rind: F@n
anul 1"26- la " mai- la nou diminea/a- a murit martiriat Sfntul Efrem cel NouG4 #tunci
21
Maica Macaria '-a 1ndit: FS m ridic ' noteG4 +ar el a i' din nou: F@n anul 1"26- la "
mai- la nou diminea/a- a murit martiriat Sfntul Efrem cel NouG- repetndu-i acea'ta de
3apte-opt ori- 0nct Maica Macaria 'e 1ndea c de acum %a /ine minte4 S /inem 3i noi
minte c 0n anul 1"26- la " mai- la E diminea/a- a murit martiriat 0n c6inuri 1roanice
Sfntul Efrem cel Nou4
8elul 0n care Sfntul a artat cum a murit- e 1reu de e.plicat4 5e pild- o
femeie care '-a du' ' 'e 0nc6ine icoanei lui- dintr-o dat l-a %ut acolo pe Sfntul Efrem
pironit pe un copac- atrnat de picioare- trupul fiindu-i 'trpun' de piroane mari ca 3i cele
cu care a fo't /intuit 5omnul Ari'to'4 +-au 'trpun' pntecele cu un tciune mare 0nro3it 3i
att l-au lo%it 3i l-au $tut- 0nct tot copacul era plin de 'n1ele lui- iar carnea 0i 'ttea
0mpr3tiat 0mpre2ur4 #'tfel a fo't martiriat Sfntul Efrem4 +ar turcii 'tteau de o parte 3i
'e uitau- dup ce mai 0nainte aprin'e'er 'u$ el un foc- ca ' %ad ce %a face4 Sfntul
Efrem 'e ru1a 3i a'tfel 3i-a dat du6ul- 0n acele c6inuri4
Mai apoi- o alt maic de la acea mn'tire po%e'te3te cum a fo't 0n1ropat
trupul Mucenicului- mrturi'indu-le ace'tea tot 0n urma unei de'coperiri a Sfntului
Efrem4 Mreme de mai multe ile- trupul Sfntului a rma' 2o' ln1 dud- cci nimeni 0n
afar de turci nu 3tia ce 'e petrecu'e acolo- nici unul dintre cre3tini 0ndrnind ' urce 0n
locul unde 'e aflau armatele turce3ti4
(a mai multe ile de la plecarea turcilor- c/i%a 'teni cre3tini au urcat pe
)olina Nepri6ni/ilor 3i doar un cine - poate al mn'tirii - aler1a 'pre locul unde a fo't
martiriat Sfntul Efrem4 )u ade%rat- pe'te %eacuri 3i cinele ace'ta a rma' 0n memoria
5umneeirii- cci numai de acolo 'e putea %e'ti ace't ade%r4 5umneeu nu uit nimic-
nici pe cinele ace'ta mer1nd pln1nd 3i 0ncon2urnd tot timpul copacul martiriului 3i
parc pindu-l pe Sfntul Efrem4 )elelalte $at2ocuri pe care le-a 'uferit Sfntul Efrem
'unt nenumrate- 0n' a3 %rea ' mai 'pun c atunci cnd au %enit cei trei /rani- dar nu 'e
%edea trupul 'u a1/at pe lemn- cinele nu fcea dect ' fu1 de la /rani la trupul lui-
ca 3i cum ar fi %rut ' le 'pun unde e trupul Mucenicului4 #tunci oamenii au 0n/ele' c
22
e'te ce%a acolo 3i- lund de 2o' trupul- au 'trn' tot ce 'e putea 'trn1e - pentru c erau
$uc/i din trupul lui pe'te tot - 3i apoi l-au pu' 0n mormnt4 &o%e'te3te micu/a creia i-L
fo't rnduit ' %ad ace'tea c acel cine '-a du' 3i 3i-a $1at $otul 0ntr-o 'cor$ur 3i a
mai 'co' o $ucat din trupul Sfntului Efrem 3i a adu'-o acolo4 +ar maica 'e minuna cu
ct delicate/e /inea acel cine $uc/ica din trupul Mucenicului4 #3adar- ace'te lucruri au
fo't de'coperite att de detaliat- 0nct nici dac am fi fo't de fa/ nu am fi %ut a'emenea
amnunte4 @n' toate ace'tea '-au artat 3i au rma' 0n memoria dumneeia'c- 0n
pomenirea lui 5umneeu- 3i 'unt amintite pn acum- 0nct le 3tim 3i noi4 Sfntul Efrem
e'te pomenit a'ti- 3i prin el- 3i pentru el- 5umneeu a fcut 3i face minuni nenumrate
3i mari- 0ntrind din nou credin/a 0n poporul dreptcredincio'4 5umneeu ' ne a2ute 3i '
ne 0ntrea'c pentru ru1ciunile Sfntului Mare Mucenic Efrem cel Nou4 #min4
23
Puterea mucenicilor lui &umnezeu % Cuvnt la prznuirea
S$ntului %$re cel Nou rostit de Printele Ciprian Negreanu n
Biserica Studenilor din Cluj-Napoca (05 ai !0&&#
#'ti e'te prnuit Sfntul Mare Mucenic 3i Mrturi'itor Efrem cel Nou din
#ttica- de la Nea MaKri4 Sfntul Efrem a fo't prnuit de 1reci- de tot poporul elenilor- cu
mare cin'te- ca un Sfnt- de3i el nu era declarat Sfnt4 )r/ile cu mrturii de'pre %ia/a 3i
minunile lui au aprut pretutindeni- 0n toat lumea- fiind tradu'e 0n multe lim$i- 0nainte ca
el ' fie declarat 'fnt- iar acati'tul lui '-a citit cu mult r%n 3i minunile '-au 0nmul/it 3i
nenumra/i oameni au primit a2utor| a'emenea 3i paracli'ul Sfntului Efrem 3i 'lu2$ele lui
'-au '%r3it 3i '-a primit a2utor mare 3i aici 0n ?omnia 3i 0n alte pr/i- c6iar dac el 0nc
nu era declarat 'fnt4 #$ia anul ace'ta (2!11)- 0n aprilie- a fo't declarat de ctre Sinodul
1rec ace't Sfnt- iar a'ti 0n Grecia- la Mn'tirea Sfntului Efrem- 0n #ttica- 'e petrece
cu fa't acea't proclamare4 E i de mare 'r$toare acolo- 0n' cei mai mul/i dintre noi-
romnii- nu am 3tiut c Sfntul nu era declarat formal de Sinod- cci pn la urm am
putea ice c acea'ta e o declara/ie formal- pentru c el e'te 'fnt 0naintea lui 5umneeu-
iar poporul 0l cin'tea de mult4 #cum a urmat ' fie doar acea't apro$are- a%iare a
Sinodului- care cum%a 03i pune ultima pecete pe'te cin'tirea ce 'e aduce Sfntului Efrem4
Mul/i 'e roa1 Sfntului Efrem 3i mul/i au mare 0ncredere 0n el- cci au %ut ct de
1ra$nic %ine 0n 0ntmpinarea celor care 0l caut4 Sfntul Efrem face multe minuni- foarte
multe minuni 3i noi credem 0n ele- 0n' cei mai mul/i dintre noi n-au 3tiut c el n-a fo't
declarat Sfnt4
#'ti e'te cum%a 0mplinit 0n mod oficial- cu 'lu2$ele 3i cu rnduielile care 'e
fac la mn'tire- e declarat 0n rndul Sfin/ilor4 +ar3i- foarte mul/i dintre noi 0l cin'tim 3i 0l
iu$im - atta ct putem ice c iu$im- cci nu prea a%em noi dra1o'te- 0n' 0ncercm '
a%em -- dar nu prea 0i 3tim %ia/a4 8oarte pe 'curt %om pomeni cele de'pre %ia/a Sfntului-
iar pe cei care %or ' 3tie mai multe 0i 0ndemn ' citea'c cartea 0nc6inat lui4
24
*oate lucrurile ace'tea care le %oi 'pune 3i pe care le pute/i citi 0n carte- 'unt
mrturi'ite de Sfntul Efrem- dup de'coperirea moa3telor 'ale- prin Maica Macaria| ele
nu 'unt 3tiute din copilria 'a- nu 'unt l'ate 0n 'cripte 3i nicidecum nu le-a 'cri' cine%a
de'pre el atunci cnd era micu/4 *oate ace'tea '-au aflat mult mai triu- dup mai $ine de
"!! de ani4
Sfntul Efrem '-a n'cut 0n iua Sfintei )ruci- pe 14 'eptem$rie- 0n anul
1384- 0n Grecia4 *atl lui a murit cnd era 0nc mic- rmnnd 3apte copii orfani4 (a
%r'ta de 14 ani 3i-a 0nc6inat %ia/a cu totul lui 5umneeu- Mntuitorului no'tru +i'u'
Ari'to' 3i '-a du' la Mn'tirea Nea MaKri de pe )olina Nepri6ni/ilor unde a rma'
%reme de 2D de ani ca mona6- ne%oindu-'e 0n a'cultri 3i 0n tot ceea ce tre$uie ' fac un
clu1r 0n mn'tire4 #ce't loc era cuno'cut 3i cin'tit de ne%oitori- cci loca3ul era mult
mai %ec6i- 0nc din %eacurile 8-E- 3tiindu-'e c 0nc de pe atunci '-au 'l3luit mona6i pe
acea )olin a Nepri6ni/ilor- 'fin/ind acel loc4 5in i'toria Hian/ului 3tim c pn 0n
%remurile contemporane Sfntului Efrem- turcii au cotropit #'ia Mic- au cucerit mare
parte a Greciei- aproape tot ce 0n'emna Hian/ul- afar de )on'tantinopol4 #3a 'e face c
0n 142"- turcii au a2un' 3i la Nea MaKri- iar Sfntul Efrem a fo't prin'- a fo't 0nc6i' 3i a
'tat 0n 0nc6i'oare- 0ntr-un fel de ro$ie- c6iar acolo- %reme de mai multe luni4
&rin iconomia lui 5umneeu- a fo't prin' 3i ro$it c6iar 0n iua 'a de na3tere-
0n iua 0nl/rii Sfintei )ruci - 14 'eptem$rie4 Sfntul Efrem a purtat cruce 1rea - )rucea
lui Ari'to' -- a3a cum 3i Sfntul +oan Gur de #ur tot 0n acea't i de 14 'eptem$rie a
adormit ln1 o $i'eric din #rmenia- purtnd crucea martiriului- crucea $at2ocurii
oamenilor- crucea 6ulelor adre'ate de ceilal/i epi'copi- crucea tuturor defimrilor- pe
care a purtat-o 3i 5omnul Ari'to' - e aceea3i )ruce4 #ce'tora- care (-au iu$it pe
Mntuitorul Ari'to' cu tot 'ufletul- li '-a dat marea 3an' ' poarte 3i ei )rucea (ui - nu
0n plintatea ei- ci au du' po%ara 5omnului dup a lor putere4 @nc din copilrie- prin
ne%oin/e 3i o'teneli- prin pu/inul a2utor pe care 0l a%ea - cci fcea parte dintr-o familie cu
3apte copii- fr de tat -- prin %du%ia mamei- Sfntul Efrem a purtat crucea orfanilor- a
2"
celor nec2i/i- a celor cu lip'uri4 #poi a purtat crucea mona6al- a a'cultrii- 3i oare cte
a'cultri nu %a fi tre$uit ' fac 0n mn'tire- el- un copil de 14 ani4 @n iua 0n care a
0mplinit 41 de ani- a fo't prin' 0n ro$ie de turci- iar la ce $at2ocuri 3i la ce $ti 3i urciuni
a fo't martor e'te cu neputin/ a 3ti- dect numai cele pe care le-a mrturi'it el 0n'u3i4
*oat acea't ro$ie a durat pn 0n iua de " mai a anului urmtor- care era Mar/ea
luminat - a treia i de &a3ti4
5e multe ori '-a 0ntmplat c 'u$ 2u1ul turce'c nenumra/i ar6ierei- preo/i 3i
mona6i din %ec6iul Hian/- din Geor1ia- Hul1aria 'au Ser$ia au fo't omor/i- $at2ocori/i
de ma6omedani c6iar 0n ilele prnuirii @n%ierii4 S ne aducem aminte numai de cei 3a'e
mii de mucenici din Geor1ia care au fo't uci3i 0n noaptea @n%ierii4 #proape c 0n prea2ma
anului 1821- cnd a fo't re%olu/ia 1recea'c- nu erau &a3ti 0n care ' nu fi fo't 'pnurat
'au pironit &atriar6ul )on'tantinopolului 'au al/i ierar6i 0n iua de &a3ti4 #'ta era $ucuria
ma6omedanilor- '-i 'pnure pe ierar6ii cre3tini- '-i $at2ocorea'c- '-i taie 0n pia/a
pu$lic- c6iar de iua @n%ierii4 >n lucru de ace't fel '-a petrecut 3i cu Sfntul Mare
Mucenic Efrem care- 0n a treia i de &a3ti- a primit cununa martiriului- crucea martiriului4
#3adar- nu a purtat numai crucea mrturi'irii- a 2ertfei- a a'cultrii- a l'rii lumii ace'teia
prin f1duin/ele mona6ale- 3i crucea copilului orfan- ci 3i crucea martiriului- adic a
$oteului 'n1elui4 )6ipul 0n care a fo't $at2ocorit 3i omort a fo't ne3tiut de cine%a- afar
de cei care l-au uci'- cci nimeni n-a fo't de fa/ dect numai 5umneeu4 @n'- mai mult
ca 3i cu oricine- '-a ade%erit cu Sfntul Efrem cu%ntul 'pu' de Mntuitorul: F)ele ce 'e
%or face la 0ntuneric- 'e %or %e'ti la lumin- iar cele care '-au 'pu' la urec6e- 'e %or %e'ti
de pe ca'eG ((uca 12- 3)4 )ele ce '-au fcut acolo 0n tain- pe )olina Nepri6ni/ilor- cnd
Mn'tirea fu'e'e di'tru' 3i nimeni nu %edea- afar de cei care fceau rul ace'ta 3i de
Sfntul Efrem- cele ce '-au 0ntmplat acolo- '-au de'coperit acum- 0nainte de 'fr3itul
%eacurilor- cu o putere 3i cu o lumin fr de 'eamn 3i le 3tie o lume 0ntrea14 )ei ce %or
' le citea'c le %or afla4 5up "!! de ani- Sfntul Efrem a de'coperit tot ce '-a petrecut
acolo- cum a fo't r'ti1nit cu capul 0n 2o'- cum a fo't pironit $tndu-i-'e piroane 0n cap
26
3i 0n picioare- de care trupul 0i era atrnat de un copac care 0nc mai dinuie4 Sfntul a
de'coperit 3i toate celelalte care '-au mai petrecut acolo- cum l-au 'trpun' cu o /epu3
0nro3it 0n foc- lucruri 1roanice 3i dureroa'e- dar pe care 5umneeu le 3tie 3i nici un fir
din capul ace'tor oameni 'fin/i nu '-a pierdut4 Nu e'te %or$a de fir trupe'c- ci nimic din
ceea ce au ptimit ei nu %a fi pierdut 3i nici 'ufletul lor nu 'e %a pierde- ci %a rmne 0n
%e3nicie- 3i a3a e'te cu ade%rat4
#m 'pu' toate ace'tea- dar a3 %rea ' a2un1 cu cu%ntul la maica 'tare/ de
mai triu- creia i-L fo't de'coperit trupul Sfntului Efrem- pentru c noi to/i am putea fi
0n locul ei dac am a%ea r%na 3i dra1o'tea ei4 Ea a %enit 3i '-a 'l3luit acolo 0ntre acele
ruine- cci mn'tirea a rma' 0n ruine pn la mi2locul %eacului trecut4 Maica Macaria a
%enit 'in1ur ' fac acolo ce%a: ' cure/e ruinele- ' le repare 3i ' fac o mn'tire de 'e
%a putea4 Ea a %enit de una 'in1ur- 3tiind c acolo a fo't o mare mn'tire- 3i cu r%n
mare a %enit 3i 'e ru1a lui 5umneeu- iar 5umneeu r'punde ace'tor ru1ciuni4 Se ru1a
5omnului '-i de'copere mcar pe unul dintre ne%oitorii cei care au trit acolo4 {i 'e
0ntre$a maica 0n inima ei cum %or fi trit aici 'in1uri acei mona6i- cum 'e ne%oiau ei- cum
or fi 'uferit - 3i cu dor 03i dorea ' 3tie lucrurile ace'tea Nu oricui a de'coperit 5umneeu
ace'te lucruri minunate- nu prin oricine S-a co$ort 5umneeu 0n lume- ci prin Maica lui
5umneeu- 3i dac nu era ea- nu era prin cine ' %in 5omnul 0n lume4 Ea era omul care-
( putea primi pe 5umneeu- prin care putea ' co$oare 0n lume- dar era 3i o mn 0ntin'
din partea omului4 )e am dat noi oameniiN &e &reacurata 8ecioar4 #3a e 0ntru toate - 3i
nu numai pri%itor la %enirea Mntuitorului 0n lume -- e'te tre$uin/ de r'pun'ul poiti% al
omului4 #cea't rnduial e 3i 0n a2utorul 3i minunile Sfin/ilor4 Sunt Sfin/ii 'i6a3tri din
mun/ii )ea6lului- care %uiau 3i fo3neau 0n codri- 'au at/ia 3i at/ia care au murit 0n
#rdeal 0n perioada di'tru1erii mn'tirilor din %remea 1eneralului HuKo7 3i 'unt
0n1ropa/i ne3tiu/i- uci3i de armatele ace'tuia- locurile lor fiind ne3tiute4 8aptul c
5umneeu nu-i de'coper pe ace3tia e 3i pentru c nu e'te nici un 'uflet artor 3i ru1tor
att de mult- 0nct ' %rea '-i cunoa'c pe ace3ti Sfin/i4 >nor a'emenea 'uflete
2D
5umneeu le r'punde- 5umneeu le de'coper- 5umneeu le d4 5umneeu a3teapt cu
dor ' de'copere ace'te lucruri- 5umneeu a3teapt cu dor ' dea pe fa/ minuni de
ne'pu'- ' de'copere moa3te ale Sfin/ilor- lucrri ale lor care ide'c nn neam 0ntre1- dar
nu are prin cine4 *ot a3a cum poate ar mai fi a3teptat mii de ani- dac nu era Maica lui
5umneeu4 5omnul nu face nimic fr %oia omului4 El $ate la u3 3i cine e %rednic '-+
de'c6id- 0i de'c6ide- anume acela care 'e face %rednic '-+ de'c6id lui 5umneeu4
#3a a fo't 3i Maica Macaria: a fo't %rednic cum%a- cci dup attea 'ute de
ani '-a aflat cu dor artor '-3i dorea'c ' afle cine '-a ne%oit acolo- cine 'unt aceia- 3i
'-i cin'tea'c cu mare $ucurie 3i cu mare dra1o'te pe ace3ti Sfin/i ori poate Martiri- care
au %ie/uit acolo4 Maica Macaria '-a ru1at cu ardoare '-i de'copere 5umneeu cum au
trit acei oameni 3i mcar pe unul '-l 1'ea'c dintre cei ce 'e o'teni'er acolo 3i '-a
ru1at pentru a'ta mult timp 3i iat c 5umneeu i-L de'coperit4 # auit un 1la' care i-L i'
FSap aiciJG 3i a 'pat 3i a 1'it 0n prid%orul mn'tirii c6iar moa3tele Sfntului Efrem-
care r'pndeau mirea'm de ne'pu'4 #poi ea a pu' moa3tele acolo 0ntr-o firid- cci 'e
fcu'e 'ear 3i ploua4 )el ce 'pa 'e mnia'e 3i- fiind nemul/umit- nu %oia ' 'ape unde 0i
'pu'e'e maica- 0n' 0n cele din urm a a'cultat-o- cu toate c el era 'uprat- deoarece i 'e
preau ni3te mofturi ceea ce i 'e ceru'e4 # 'pat la adncime 3i au 1'it moa3tele rma'e
ne'triccioa'e- 3i nu numai ne'triccioa'e- ci miro'ind e.traordinar de frumo'4 +ar cnd
au a2un' la craniul Sfntului- care r'pndea o mirea'm dumneeia'c- acel om a
0ncremenit 3i n-a mai putut ice nimic- cci i-L amu/it lim$a 0n 1ur- 3i '-a l'at 2o'4
#tunci Maica l-a trimi' de acolo pentru a rmne 'in1ur4 {i ea a 0nceput ' 'ape 0ncet 3i
a de'coperit %e3mntul mona6al 3i anumite lucruri care 'unt ale preo/ilor 3i a'tfel 3i-a dat
'eama c a fo't preot4 @n mar1inea anteriului 'e %edea c ti%itura 6ainei era $utucnoa'4
#poi a luat moa3tele de acolo- pentru c 0ncepu'e ' plou- 3i le-a pu' 0ntr-o firid-
aproape4 @n noaptea aceea- Maica Macaria '-a ru1at mai mult '-i de'copere 5umneeu
%ia/a ace'tui om- cine e el- cine e'te Sfntul lui 5umneeu care a i%ort acea $un
mirea'm4 {i atunci a auit pa3i %i1uro3i 3i repei prin curte- %enind 'pre locul unde 'e
28
ru1a ea- 3i a 0ncremenit de fric4 #poi a auit: F)um ai l'at trupul meu acoloN {i capul-
uite cum mi l-a pu' omul acelaG4 #tunci Maica i-L f1duit Sfntului Efrem c a doua i
'e %a 0n1ri2i de toate 3i a3a a 3i fcut4
#ce't lucru %reau '-l reaminte'c iar: '-a 1'it omul %rednic prin care Sfntul
Efrem ' 'e de'copere lumii- prin care 5umneeu ' poat trimite 6ar pe'te 6ar4
5umneeu ar %rea ' ne dea %aluri de 6ar- dar nu e'te prin cine ' trimit- nu are cine '
primea'c4 El ne d numai cu 'tropul pentru c n-are cine primi4 &entru c omul prime3te
3i 'e mndre3te 3i 'e cin'te3te 3i 'e 'l%e3te pe 'ine 0n'u3i 3i 'e folo'e3te numai el 3i
0ncepe '-3i dea 'ie3i 'la%- 3i omul acela cu ace'te minuni 0n $ra/e 'e duce 0n iad 3i nu-i
e'te de folo'4 {i a'tfel 'e 0ntinea lucrarea Sfin/ilor prin mndria 3i prin 0n%rto3area
omului 3i 'e %or$e3te de ru %ia/a Sfntului aceluia pentru urciunile care 'e fac pe
memoria lui 3i cearta pentru 0ntietatea de'coperirii4 +ar oamenii o ' 2udece %ia/a acelui
Sfnt pentru tine- 'e %a necin'ti Hi'erica lui 5umneeu pentru noi- preo/ii- pentru cei care
nu 'unt cre3tini cu ade%rat4 Se necin'te'c Sfin/ii pentru noi 3i pentru pcatele noa'tre 3i
pentru urciunile noa'tre- pentru c ne ludm cu ceea ce nu a%em 3i ne dm mari cu ceea
ce nu meritm4 5e aceea nu ne de'coper 5umneeu4 5ar cnd 'e mai 1'e3te cte unul
care ' '%r3ea'c lucrul cum 'e cu%ine- dar mai ale' ' ai$ 'merenie- 'e de'coper
multe- nenumrat de multe4
5umneeu ' ne a2ute 3i ' ne 0ntrea'c pentru ru1ciunile Sfntului Efrem
cel Nou4 #min4
2E
'nc(inare Sfntului Efrem cel Nou
Hucur-te- altar al muceniciei a3eat pe temelia iu$irii-
&ecetluirea 0ntre1ii fiin/e cu 'emnul ne3ter' al 2ertfirii-
Ma' 0n care )u%ntul a turnat roua 0n/elepciunii-
@n1er 0n trup ce 'e 0nal/ cu aripile ru1ciunii-
Ma' du6o%nicea'c a3eat 'pre de'ftarea celor lumina/i-
)arte a tainelor pe care raele timpului au de'c6i'-o celor cura/i-
&a6ar 0n/ele1tor ce a primit din pa6arul )u%ntului 'emnele 2ertfirii-
&linitor al ne%oin/ei celei 'fin/itoare ce dep3e3te 6otarele firii-
@m$rcarea 'ufletului cu %e3mntul aurit al luminii-
(o1odirea cu $orul odi6nitor printre tainele iu$irii-
?$dare ne$iruit de pietrele mniei p1nilor-
@nfruntarea cu 1nd %itea a tuturor c6inurilor-
Munte al umilin/ei ce '-a plecat le1ii iu$irii-
Scar a mona6ilor 'pre urcarea la tainele fptuirii-
Mucenicie ce luminea cu nde2dea temni/ele inimilor-
Gu'tarea 0ntunericului c6inuirii prin care 'e clde'c treptele luminilor-
5octor al $olna%ilor 0m$r/i3a/i cu %lul 1nditor al ru1ciunii-
Mn1ierea 'ufletelor celor rnite de 'a$ia ptimirii-
8ar cluitor ce de'coper celor rtci/i calea mntuirii-
&ecete a credin/ei nede'c6i' prin lo%iturile dend2duirii-
@mpreun-3etor cu Sfin/ii pe 'caunul 'la%ei la ma'a 0n1erea'c-
<id ce 'tr2uie3ti mn'tirea ta de toat '1eata dia%olea'cJ
Reprodus dup: http://poeziicrestmortodoxc.blogspot.com/2010/05/sfantulmucenicefremcel
noucelce.html.
3!
Mrturii ale minunilor svrite n zilele noastre
)* !oi face multe minuni+
(a Nea MaKri- 0n #ttica- la renumitele moa3te ale Sfntului Efrem cel Nou-
Stare/ei Macaria 5e'piri - care e'te o per'oan foarte du6o%nicea'c - i-L fo't dat ' aud
de la Sfntul Efrem ace'te cu%inte: FMoi face multe minuniG4
5eoarece Sfntul Efrem face multe minuni - adic e 0n foarte mare m'ur un
fctor de minuni -- el 'e a'eamn du6o%nice3te cu Sfntul ?afail din Mitilene4
FMoi face multe minuniG - i-L 'pu' Sfntul Efrem Stare/ei Macaria cnd i '-a
artat nemi2locit4 F@i %oi a2uta pe mul/i 0nainte ' %in 'uferin/eleJ444 @nainte ' %in
nenorocirileG4
#m auit eu 0n'umi acea'ta de mai multe ori de la e1umena Mn'tirii de la
Nea MaKri4 E'te o per'oan foarte du6o%nicea'c- ea fiind cea creia i '-a de'coperit
Sfntul Efrem4 #ce'ta a fo't 0n1ropat %reme de "!! de ani 3i el 0n'u3i i-L artat e1umenei
locul unde era 0n1ropat4 Ea a 'pat 0n acel loc 3i a 1'it moa3tele4 Sfntul Efrem face
multe minimi4 8r 0ndoial- a%nd 0n %edere 'crierile 3i proorociile &rin/ilor- din pricin
c nu ne pocim- ne 'unt pre1tite 'uferin/e444
teolo1 NiKola' Sotiropoulo'- Grecia
31
,* 'ntemniatul suedez iz-vire de nc(isoare
Numele meu e'te }4M4 @n preent locuie'c 0n Suedia- de3i 'unt 1rec de
ori1ine4 )u doi'preece ani 0n urma- am fo't 0n%inuit de o crim pe care nu am '%r3it-o
3i am fo't condamnat la trei ani de 0nc6i'oare4 M-au 0nc6i' 0ntr-o celul 0ntunecoa'- 0n
care am 'tat %reme de cinci luni- a3teptnd 2udecarea recur'ului- care a fo't 'ta$ilit pentru
iua de %ineri- 18 decem$rie a anului 1E814
@n noaptea din'pre 2oi 'pre %ineri- m-am treit pe nea3teptate pe la ora trei-
am tre'rit 3i- fr ' fi reu3it mcar '-mi dau 'eama c de2a nu mai dormeam- am 'rit
0n picioare4 @naintea mea 'ttea un om 3i 0mi m$ea4 El era de'cul/- 0m$rcat 0ntr-o 6ain
al$- 0nalt 3i 'la$- a%nd o $ar$ dea' 3i capul neacoperit- iar oc6ii 'i erau al$a3tri-
'enini 3i $lni4
Eu l-am 0ntre$at 0n 'uede:
- )ine e3tiN
El mi-a m$it din nou 3i mi-a r'pun' 0n lim$a 1reac:
- Mine la 2udecat %ei fi eli$erat4
#tunci eu am repetat:
- )ine e3tiN 5e unde 3tii acea'taN
+ar el mi-a i' din nou- cu un 'ur' pe $ue:
- Mine %ei fi 0n li$ertate4
8iind cople3it de uimire- eu m-am 0ntor' ' %d dac era de'c6i' u3a4
#cea'ta era %ort4 #tunci mi-am 0ndreptat iar3i pri%irea ctre oa'petele meu 3i 0n
clipa aceea '-a petrecut un lucru pe care nu %oi putea '-l uit pn la 'fr3itul ilelor
mele: 'ilueta ace'tui om '-a ridicat 0n col/ul cel de 'u' al celulei 3i acolo a di'prut4 Eram
0ncredin/at c am de%enit martorul unei minuni pe care a '%r3it-o Mntuitorul Ari'to'4
#poi- dup ce m-am 0n'emnat cu 'emnul )rucii- am adormit4
32
@n diminea/a urmtoare am fo't du' la tri$unal4 #colo am petrecut cte%a
cea'uri 3i iat c- 0n cele din urm- 2udectorul '-a ridicat 3i a ro'tit:
- Sunte/i li$er4
Eu am cut 0n 1enunc6i- mi-am fcut 'emnul Sfintei )ruci- apoi am ie3it din
cldirea )ur/ii de #pel4 +-am 'unat pe prin/i ca ' le 'pun c am fo't eli$erat4 Spre marea
mea uimire- ei 3tiau de2a de'pre acea'ta4 F)umN )um a/i aflatNG - am e.clamat eu atunci4
Ei mi-au r'pun' c le-a %e'tit de'pre acea'ta 'ora mea- care 'e ru1a'e 0n a2un
&reacu%io'ului Efrem 0n Mn'tirea de la Nea MaKri4
#m 'unat-o pe 'ora mea4 Ea mi-a i'tori'it cum a mer' 2oi 'eara la mn'tirea
Sfntului Efrem ca ' 'e roa1e pentru mine| acolo- 0n timp ce 'e ru1a- ea a 'im/it c
Sfntul Efrem a auit-o 3i eu %oi fi eli$erat4 #tunci i-L 'unat pe prin/i 3i le-a po%e'tit
de'pre acea'ta- de'pre e%enimentul care a%ea ' 'e 0ntmple a$ia 0n iua urmtoare4
(ucrul ace'ta a fo't cu att mai uimitor- cu ct nici unul dintre ei nu cuno3tea data 0n care
a%ea ' ai$ loc 2udecarea recur'ului4
)u cte%a ile mai triu- 'ora mea mi-a trimi' prin po3t o icoan cu c6ipul
Sfntului Efrem 3i o carte de'pre dn'ul4 (-am recuno'cut 0ndat 0n icoan pe oa'petele
meu cel 0n%luit 0n tain4 @n 'curt timp am a2un' 0n Grecia 3i am mer' de0ndat la
Mn'tirea 'a ca '-i mul/ume'c Sfntului pentru mila pe care mi-a trimi'-o 5umneeu
printr-0n'ul4
}4 ~4- StocK6olm- 1E81- Suedia
33
.* !indecare de amnezie i de/resie su0eteasc
Mona6ia M4- dintr-o mn'tire din #ttica- i-L 'cri' maicii 'tare/e ~LuLriL de
la Mn'tirea Hunei%e'tri a &rea'fintei N'ctoare de 5umneeu- care 'e 1'e3te pe
)olina Nepri6ni/ilor- urmtoarele lucruri:
5in pricina unei mari deprimri 'uflete3ti am a2un' ' 'ufr de amneie 3i am
de%enit precum o le1um4 @n anul 1E82- am fo't ne%oit ' m interne pentru cte%a ile
0n 'pitalul +1nateon- 0n' la %remea aceea nu mai pricepeam a$'olut nimic- nici c eram
$olna%- nici c m 1'eam 0n 'pital4
@n timp ce m aflam 0n acea't 'tare 0n1roitoare- am 'im/it deodat preen/a
unui mona6 0n 'alonul meu4 El era de 'tatur 0nalt- 'la$- cu c6ipul a'cetic- a%nd tenul
0nc6i' la culoare- 0ntocmai precum e'te 0nc6ipuit 0n 'fnta 'a icoan4 5in clipa aceea am
de%enit din nou eu 0n'mi 3i mi-am recptat memoria4 Mona6ul '-a apropiat de mine cu
un 'ur' 0ndurerat pe $ue- '-a a3eat pe pat ln1 mine 3i- fr a ro'ti nici un cu%nt- a
0nceput ' m pri%ea'c4
- )e e'te cu tine- copila meaN
- Eu nu 3tiu ce-i cu mine - i-am r'pun'4
- Ma1dalena- oare de ce te-au adu' aiciN a 0ntre$at el din nou4 @nainte ' te
fi adu' aici- ei tre$uiau ' te duc la Sfntul ?afail- care %oia ' te %indece 0n numele 'u-
iar apoi ' te aduc 0n ca'a mea4
- Nu 3tiu unde m aflu 3i cine m-a adu' aici - i-am r'pun' eu mona6ului4
- S-i 'pui doamnei (ia ca dumneaei '-i ic domnului Aari' ' te 'coat
de aici 3i ' te aduc 0n ca'a mea4 Noi- mona6ii- copila mea- nu tre$uie ' %enim aici-
pentru c pe noi aici ne iau 0n derdere4
- >nde 'e 1'e3te ca'a dumnea%oa'tr 3i cine e'te domnul Aari'N l-am
0ntre$at eu4 Eu nu-l cuno'c pe omul ace'ta4
+ar el a continuat:
34
- Aari' e'te o $un cuno3tin/ de-a mea
- )e 0i %oi 'puneN )ine 'unte/iN )are e numele dumnea%oa'trN am 0nceput
eu a 0n1ima
- Spune-i lui Aari' c m c6eam Efrem4 El 3tie unde 'e 1'e3te ca'a mea|
i-i ' te 'coat de aici ct mai repede 3i ' te aduc la mine4
Mona6ul '-a ridicat de pe pat 3i m-a $inecu%ntat4 Eu i-am 'rutat mna 3i el
a di'prut4 @n urma plecrii 'ale- am 'im/it 0nuntrul meu o mare putere 3i mi-am amintit
tot ce 'e 0ntmpla'e cu mine 0n ultima %reme- 3i am priceput unde m aflu4
+e3ind din 'pital- am 0mplinit porunca Sfntului Efrem 3i am fo't ' m 0nc6in
0n 'fntul 'u loca34 5up ce am %iitat mn'tirea 'a- Sfntul a %enit la mine 0n %i' 3i m-
a 0ntre$at cu c6ipul 0n'eninat de $ucurie:
- Ei- acum m recuno3ti- Ma1dalenaN #tunci cnd erai 0n ca'a mea eu
'tteam ln1 tine4
- 5ar eu nu %-am %utJ >nde era/iN
- #colo- ln1 tine - mi-a r'pun' mona6ul4
8cnd a'upra-mi 'emnul )rucii- el a di'prut din nou4
8ie $inecu%ntat numele 5umneeului no'tru 3i al Sfntului Efrem- care m-a
%indecat4 @i %oi mul/umi pururea pentru acea't $inefacereJ
Mona6ia ~4- 1E82- Grecia
3"
1* Nu m mai doare nimic+
M durea foarte tare un picior 3i nici un medic- de nici un fel de 'pecialitate-
nu m putea a2uta cu nimic4 Starea mea 'e 0nrut/ea pro1re'i% 3i '-a a2un' pn acolo c-
din pricina durerilor ne'uferite- nu m mai puteam ridica 0n picioare4 )ei din familia mea
au 6otrt ' m duc la #tena pentru a m interna 0n 'pital- unde urmau ' mi 'e fac
in%e'ti1a/iile nece'are 3i ' mi 'e pre'crie un tratament4
@ndat ce am a2un' la #tena- i-am ru1at pe ai mei ca- mai 0nti de toate- ' m
duc la Mn'tirea Sfntului Efrem 3i a$ia mai apoi la doctor4 Ei 0mi 'puneau cu to/ii:
- S mer1em pentru 0nceput la medic- iar dup aceea la Sfntul4
@n' eu am 'truit a'upra 6otrrii mele 3i ei m-au du'- totu3i- la Mn'tire la
Sfntul Efrem- 8ctorul de minuni4
)um ' % redau- cum ' % tran'mit acele 'im/iri pe care le-am trit atunci
cnd maica 'tare/ a fcut 'emnul )rucii a'upra capului meu cu 'fintele moa3te ale
Marelui Mucenic EfremNJ @n clipa aceea au 0ncetat durerile cele ne'uferite 3i eu am i'
ctre ai mei:
- #'culta/i-m- pe mine nu m mai doare nimicJ
- 5ar e'te oare cu putin/ una ca a'taN
- 5a- pe mine nu m mai doare a$'olut nimicJ
#cum mer1 'in1ur- fr a2utorul altora- fiind 0n 'tare ' urc 3i ' co$or
'crile u3or4
@/i mul/ume'c /ie din adncul 'ufletului meu- Sfinte Efrem- 8ctorule de
minuniJ Eu- cea ne%rednic- 0/i %oi fi recuno'ctoare pn la 'fr3itul %ie/ii mele4
&oli.enia <4- (icaonia- 1E82- Grecia
36
2* 'nvturile Sfntului Efrem
5oamna G4<4 din #tena- care 0n urm cu mul/i ani fu'e'e %indecat de
paraliie- a trimi' acea't 'cri'oare Mn'tirii de la Nea MaKri:
5e 0ndat ce a 0nceput &o'tul Mare al anului 1E82- am fo't cuprin' de o
dorin/ ne't%ilit de a reciti %ia/a Sfntului Mare Mucenic Efrem4 5e a'emenea- 0mi
doream foarte mult '-l %d- pentru c nu-l mai %u'em pe Sfnt de ece ani- de atunci
de cnd m-a %indecat de paraliie4 @l c6emam i 3i noapte4
Era diminea/4 (a mn'tire tre$uia ' 0nceap (itur16ia 5arurilor mai
0nainte 'fin/ite4 @n orii ilei- pe la ora cinci- l-am treit pe 'o/ul meu deoarece tre$uia ' 0l
duc pe preot la mn'tire4 #poi m-am culcat din nou 3i am %ut 0n %i' c m 1'eam 0n
loca3ul mn'tire'c 3i 'tare/a m-a trimi' ' aprind candelele4 +ntrnd 0n $i'eric- l-am
%ut pe Sfntul Efrem 'tnd 0n fa/a icono'ta'ului4 El 'ttea 0naintea u3ilor 0mprte3ti cu
fa/a 0ndreptat 'pre altar 3i- cu un adnc 'im/mnt de cucernicie 3i 'merenie- lua parte la
(itur16ia pe care o 'lu2eau 0n1erii4 5e 0ndat ce l-am rit pe Sfnt - un a'cet 0nalt de
'tatur 3i lat 0n umeri - am 'tri1at foarte tare 3i to/i oamenii care 'tteau afar- au intrat 0n
$i'eric- dorind ' %ad ce '-o fi 0ntmplat cu mine4 Menind 0nuntru- ace3tia au
0ncremenit pe loc- fiindc l-au %ut 3i ei pe Sfntul Efrem4
Marele Mucenic Efrem a 0nceput ' ne 0n%e/e c la ru1ciune tre$uie ' 'tm
cu mare fric 3i cucernicie4 (untric- eu 'tri1am ctre dn'ul:
- Sfinte al meu- Sfinte al meuJ
El 3i-a 0ntor' pri%irea ctre mine 3i atunci m-am 'im/it a3a de parc m-ar fi
certat4 #poi a i' c mai 0nti de toate e de tre$uin/ '-( iu$im pe 5umneeu- ' a%em
team 'fnt 0n timp ce 'e '%r3e3te 5umneeia'ca (itur16ie 3i ' cerem de la Sfin/i
ru1ciunile lor mi2locitoare4
- #6- de a3 putea ' %d c6ipul Sfntului EfremJ am 1rit eu 0nuntrul meu4
3D
#tunci pe'te capul 'u a po1ort o cunun 'trlucitoare 3i '-a oprit 0ntr-o
a'emenea poi/ie- 0nct am reu3it ' %d foarte lmurit c6ipul Sfntului &rinte4 >n
'im/mnt de 'merenie mi-a cople3it 'ufletul4 )nd Sfntul a %ut c dorin/a mea a fo't
0mplinit- 'trlucirea a di'prut4 El a pri%it 'pre mine- apoi '-a 0ntor' ctre altar444
@i mul/ume'c Sfntului Efrem- care mi-a auit ru1ciunea 3i a 0mplinit dorin/a
mea cea artoare4 M ro1 lui ca ' druia'c lumii 0ntre1i- prin 6arul lui 5umneeu-
lini3tea 'ufletului 3i a trupului4 ,- fctorule de minuni- Sfinte al meu Efrem444
G4 <4- #tena- 1E82- Grecia
3* &in cli/a aceasta$ tu vei # sntoas
#'ti- iu$it maic 'tare/- #totmilo'ti%ul 5umneeu 3i Marele Mucenic
Efrem ne-au 0n%rednicit ' %iitm mn'tirea 'fin/iei %oa'tre- din care noi- fiind
$inecu%nta/i- am plecat mai apoi cople3i/i de $ucurie4
8ie prea'l%it iar 3i iar numele Marelui 5umneeu- )are ni i-L druit nou
pe Sfin/i- ca prin mi2locirea lor ' ne putem odi6ni de o'tenelile %ie/ii noa'tre att de
0mpo%rate cu 1reut/i4
Hinecu%ntata %oa'tr mn'tire e'te 0n%luit 0ntr-un fel de 'la% 3i 'trlucire
deo'e$it4 8iecare om- dup ce %iitea ace't 'fnt loca3- 'imte 0n 'ufletul 'u o
'c6im$are $inefctoare- capt puteri du6o%nice3ti 3i 03i continu cu mai mult r$dare
cltoria 'a pe calea cea ane%oioa' a %ie/ii4
Mn'tirile noa'tre 'unt ni3te oae du6o%nice3ti4 Ele aduc un mare folo'
oamenilor- lini3tind 'ufletele cele o$o'ite- care afl aici F0mpr/iaG pcii4
38
+ar acum- cin'tit maic 'tare/- a'culta/i minunea pe care 6arul lui
5umneeu- prin mi2locirea Sfntului Efrem- a '%r3it-o cu noi- ne%rednicii4
)u cte%a ile 0n urm- una dintre 'urorile mele cele dup du6 mi-a dat o
carte cu %ia/a 3i minunile Sfntului Efrem4 Eu am citit-o cu mult luare-aminte 3i l-am
ru1at pe fctorul de minuni '-o %indece 3i pe mama mea- creia i-au tiat de curnd
'nul 'tn1 din pricina unei forma/iuni canceroa'e4 5octorul care o trata 'e temea c
tumoarea mali1n ar putea ' apar din nou4 Ne aflam 0ntr-o 'tare de ten'iune
necontenit4
@n 'eara aceea m-am ru1at cu mult durere 0n inim Sfntului Efrem4 {i iat
c noaptea- 0n %i'- mama mea '-a %ut pe 'ine 'tnd 0n $i'erica mn'tirii4 8r ca 0nc
' con3tientiee cele ce petreceau cu dn'a- ea l-a %ut pe Sfnt u1r%it 0ntr-o icoan-
iar apoi el dintr-o dat '-a 0nf/i3at 0naintea ei %iu- fa/ ctre fa/- cu 'in1ura deo'e$ire c
acum era 0m$rcat 0n %e3minte 3i din 0ntrea1a 'a fiin/ i%ora lumin4 )6emnd-o la 'ine-
el a luat-o de umeri 3i a 'cuturat-o att de puternic- 0nct dup aceea mama a mai 'im/it
%reme de cte%a ile o durere 0n tot trupul4 #poi- cu mult purtare de 1ri2- el i-L i':
- 5in clipa acea'ta- tu %ei fi 'ntoa'4
#m uitat ' % 'pun c la 0nceput el a 'pu' c 'e nume3te Efrem4
#'ti noi am %enit ' i ne 0nc6inm- '-i mul/umim pentru tmduirea
mamei mele 3i ' lum $inecu%ntare de la 'fintele 'ale moa3te4 ?u1a/i-%- maic 'tare/-
ca 6arul 'u ' ne um$rea'c pe noi pururea- oriunde ne %om afla4
5e'pina Mu'taKa- #tena- 26 decem$rie 1E82- Grecia
3E
4* Numai un Sfnt vindecarea rnii
*recu'er de2a mai mult de trei ani de cnd 'ufeream din pricina unei dureri
0n1roitoare la un picior4 ?ana pe care o a%eam producea puroi 3i din ea cur1ea 'n1e
ne0ncetat4 #m fo't in%e'ti1at de medici 0n multe 'pitale ale Montrealului444 am 'uferit
patru opera/ii la acel picior- 0n' rana nu 'e %indeca nicicum4
@ntr-o 'ear- l-am %i'at pe Sfntul Efrem 'tnd de fa/ dimpreun cu cei 3apte
ucenici ai 'i4 El mi-a cercetat piciorul $olna%4 5in clipa aceea- rana mi '-a 0nc6i' 3i '-a
prin'4 Numai un Sfnt a putut ' m i$%ea'c de acea durere cumplit 3i de $oala aceea
0nfrico3toare4
8484- Montreal- 1E83- )anada
5* A(iazma tmduitoare vindecare de astm aleric
Mreme de ece ani am 'uferit de a'tm aler1ic4 )utndu-mi %indecarea- am
um$lat prin toate 'pitalele prin care a fo't cu putin/- dar nicieri nu m-au putut a2uta4
5octorii mi-au 'pu' c nu m %oi %indeca niciodat4 #m mer' pentru a face un tratament
c6iar 3i 0n Hul1aria- 0n' nici acolo nu mi-au putut fi de nici un a2utor4 #2un'e'em ' $eau
pa'tilele doar a3a- ca ' m con'ole cum%a4 Starea 0n care m 1'eam era foarte 1ra%4
8r o.i1en curat- nu puteam nici ' dorm- nici ' re'pir li$er4 Nu puteam nici mcar '
$eau pu/in ap- nici rece- nici cald4 Eram 0ntr-o 'tare dea'truoa'4
#uind de'pre mul/imea minunilor '%r3ite de Sfntul Efrem- am aler1at
0ndat ' m 0nc6in la moa3tele 'ale 3i ' m ro1 lui pentru tmduire4
4!
Era o i de 2oi- 0n 23 ianuarie- anul 1E83- cnd eu- dimpreun cu toat familia
mea- am %iitat pentru a doua oar $inecu%ntata mn'tire4 Ne-am 0nc6inat Sfntului
Efrem 3i eu- cu lacrimi fier$in/i 3i mult credin/- din adncul cel mai tainic al 'ufletului
meu- l-am ru1at ' fac 0n a3a fel 0nct a16iama lui ' de%in pentru mine licoare
aductoare de tmduire4
{i iat c '-a 0ntmplat o minuneJ 5in iua 0n care am luat 3i am $ut din apa
ce fu'e'e 'fin/it la mn'tire- m-am %indecat de $oala mea 3i acum 0l 'l%e'c pe
5umneeu 3i pe Sfntul (ui- Marele Mucenic 3i 8ctor de minuni Efrem- pentru darul
Su cel nepre/uit4
@/i mul/ume'c- Sfinte al meu Efrem- din toat inima 3i te ro1 ' fii pururea
alturi de noi- fcndu-te nou mi2locitor 3i a2uttor 0ntru toate ne%oile4
?oa$a ta- Stamatina A4- #tena- 1E83- Grecia
6* 7are m%ai uitat8 % vindecri
Eram foarte $olna% 3i 0ntr-o noapte '-a 0ntmplat ' fiu c6inuit de cumplite
dureri de rinic6i 3i de ficat- 0ntruct ace'te or1ane 0mi erau inflamate4 Nu puteam ' 'tau
0ntin' 0n pat- de aceea am 3eut toat noaptea 0n fotoliu4 &e la ora patru ale dimine/ii -
nu-mi aminte'c dac dormeam 'au eram doar 0n/epenit de durere - am %ut c m
1'e'c 0n $i'erica Sfntului +oan Hotetorul- 0n %remea 'lu2$ei de pri%e16ere4 5eodat '-
a apropiat de mine un mona6 0nalt 3i 'la$- cu fa/a palid 3i cu $ar$a nea1r4 Sora care
'ttea ln1 mine m-a 0ntre$at cine e'te ace't clu1r4
- E &rintele Gri1orieJ - i-am r'pun' eu- 0n' mona6ul mi-a atin' umrul
cu $lnde/e 3i a ro'tit:
41
- )opil- eu nu 'unt Gri1orie- 'unt Efrem4 >ite-te la mine4 ,are m-ai uitatN
+nima a 0nceput '-mi $at cu putere| 'im/eam o $ucurie de nede'cri'4 M-am
aplecat 3i i-am 'rutat mna- iar el m-a $inecu%ntat4 ?idicndu-mi capul- am %ut c e
foarte 0nalt de 'tatur4 @n timp ce 0l pri%eam cum m$ea- am 'im/it ct e'te de plin
lumea noa'tr de lumina lui 5umneeu4 @mi doream ' 'tau de %or$ cu dn'ul- 0n' el a
di'prut dinaintea oc6ilor mei- de parc '-ar fi topit 0ntr-un nor4 5up ce m-am treit- am
'im/it c 'unt 'ntoa' 3i plin de putere4
@n anul 1E83- m-am 0m$oln%it de $ron6opneumonie4 @n acea't perioad-
odat- 0n timp ce eram trea- 0n preen/a altor ctor%a maici- mi '-a artat Sfntul Mare
Mucenic Efrem 'u$ c6ipul unui mona64 Era 0nalt- cu o fa/ palid 3i foarte 'la$- cu prul
ne1ru4 # intrat 0n c6ilia mea 3i a i':
- @n1duie-mi ' m a3e pu/in ca ' m odi6ne'cJ Sunt foarte o$o'it- de
%reme ce mi-am petrecut iua 0ntrea1 la 'pital- printre cei ce 'e 1'e'c 0n 'uferin/e 3i
c6eam numele meu ne0ncetat4 +at- am intrat 3i la tine- ca '-mi 'pui cum te 'im/i4
- )um a3 putea ' m 'imt- &rintele meuN *are m c6inuie'c4 Sunt
do$ort de dureri cumplite- mi-e 1reu ' re'pirJ
El mi-a r'pun':
- 5a- pe ace'tea toate le 3tiu4 Mai ra$d pu/in 3i nu te teme4 Ari'to' %a $irui4
Suferind mult din pricina $olii mele- m-am 6otrt '-l 0ntre$ pe oa'petele
meu:
- 5e ce te-au c6inuitN
#tunci el mi-a r'pun':
- &entru Ari'to'- copila meaJ @mi cereau ' m lepd de Ari'to' 3i nu
0ncetau ' m c6inuia'c- pentru c eu t1duiam ' fac ace't lucru4 +ar pentru c n-au
i$utit ' o fac- m-au c6inuit ca ni3te fiare4 +at- pri%e3teJ a ro'tit el- dndu-3i la o parte
ra'a 3i artndu-mi o ran imen'4 &rin ea i 'e %edeau mruntaiele- iar pe mar1inile ei- de
2ur 0mpre2ur- rm'e'e 'n1ele care fu'e'e ar'4 #poi mi-a 1rit ace'te cu%inte:
42
- 5ra1o'tea mea pentru Ari'to' mi-a dat $r$/ie 0ntru 'uferin/ele mele 3i
Ari'to' a $iruit4 5e aceea 0/i ic eu /ie: de nimic nu te teme- El %a $iruiJ ,- copila meaJ
Nu e'te nimic mai frumo' dect a 'uferi pentru Ari'to'J
Ne0n/ele1nd 0nc deplin c ace'ta era Sfntul Efrem- am i':
- &rinte- tre$uie c a%e/i dureri 1roanice| a%e/i ne%oie ' % %ad doctorii
mei- domnul 3i doamna Aaralam$ulo' (ace3tia erau medicii care m 0n1ri2eau)4 Ei 0i
cin'te'c 3i 0i iu$e'c pe mona6i4 *re$uie ' mer1e/i la dn3ii- &rinte| ei ar putea ' %
tmduia'c4
El a m$it 3i a r'pun':
- )opil- eu am 'uferit 0n trecut4 #cum nu mai 'ufr4 5up cum /i-am mai
'pu'- dra1o'tea mea pentru Ari'to' m-a fcut $iruitor4 +ar acum e timpul ' plec4 Moi %eni
0ntr-o alt i4
+-am 'rutat mna4 El m-a $inecu%ntat 3i a plecat4 5up cte%a ile '-a
0ntor':
- #m %enit ' te %d4
+-am r'pun':
- @nc mi-e ru- dar atunci cnd 'unte/i de fa/- mi-e foarte u3or- am pace 0n
'uflet 3i 0mi dore'c ' pr'e'c acea't lume| nu mai am puteri4
El mi-a r'pun' cu 'erioitate:
- )opil- 0nc nu /i-a %enit %remea ' pleci4 Mai e'te un lucru pe care
tre$uie '-l ducem la $un 'fr3it 0mpreun- de aceea te ro1 ' mai ra$i pu/in4 5ar nu te
temeJ Eu te-am luat 'u$ ocrotirea mea4
)u%intele lui m-au fcut ' cred cum c ar fi doctor 3i atunci l-am 0ntre$at
dac ar putea ' 'e 0n1ri2ea'c 3i de celelalte maici care erau $olna%e4 El mi-a r'pun':
- #m de'tule leacuri pentru a le %indeca pe toate- 0n' ele tre$uie ' mai
'ufere 0nc o %reme pentru dra1o'tea lui Ari'to'4 (upta acea'ta e cel mai $un lucru care
43
poate fi4 Ea e'te %rednic de a fi purtat4 )um altfel 03i %or do%edi ele dra1o'tea lor ctre
5umneeu 3i ctre 5omnul +i'u'N
#tunci i-am r'pun':
- 8ie dup cum ice/i- &rinteJ am ro'tit eu4
5intr-o dat am 0n/ele' c 0l cuno'c de unde%a 3i l-am 0ntre$at:
- &rinte- ierta/i-m- nu 'unt 0ncredin/at- dar mi 'e pare c %-am mai %ut
unde%a4 )6ipul 'fin/iei %oa'tre 0mi pare a fi cuno'cut- 0n' nu pot '-mi aminte'c cine
'unte/i4
El a i':
- ,are nu-/i aminte3ti cum am %enit la tine 0n 'pitalul +1nateonN #colo ne-
am 0ntlnit pentru 0ntia oar4
- 5ar unde locui/i acumN am 0ntre$at eu4
- )a'a mea e'te la Nea MaKri- mi-a 'pu' el4
- {i care % e'te numeleN
- EfremJ 3i-a de%luit- 0n 'fr3it- numele oa'petele meu4
{i totu3i- eu 0nc nu pricepu'em c ace'ta era Sfntul Efrem cel Nou4 #poi
mi-a 'pu':
- Mi-a %enit %remea ' plec- copil4 Mai am de cercetat 0nc mul/i $olna%i4
Moi %eni la tine din nou ' %d 0n ce 'tare te 1'e3ti4
+-am 'rutat mna- iar el m-a $inecu%ntat 3i a plecat4 @n iua urmtoare el
iar3i a %enit- la aceea3i or:
- Ei- ei- eiJ )opila mea- 0nc e3ti foarte 'l$it 3i- dac a3a %a mer1e trea$a-
m tem c nu %ei rei'ta4 *re$uie '-l ro1i pe doctorul 5ioni'io' '-/i dea o do mai
mare din medicamentul pe care 0l prime3ti4
@n acel moment- lucrul ace'ta m-a uimit 3i l-am 0ntre$at:
- M cunoa3te/i cu doctorul 5ioni'io'N
El mi-a r'pun':
44
- 5a- eu 0l cuno'c de'tul de $ine- dar el nu m 3tie4 5e aceea 'pune-i ' %in
0n ca'a mea- ca ' m cunoa'c4 {i a3 dori ca- 0ndat dup ce te %ei 0ntrema- ' %eni/i la
mine 0mpreun- '-mi face/i cur/enie prin ca'- cci maicile au ne%oie de o 0ntrire
du6o%nicea'c4 Meni/i 3i %e/i lua $ucurie4
#poi el m-a $inecu%ntat4 +ar 0n timp ce eu 0i 'rutam mna- mi-a i':
- Nu m %oi mai 0ntoarce aici| acum e rndul tu ' m %iitei4
5ar- 'pre uimirea mea- pe'te cte%a ile Sfntul Efrem a re%enit:
- )opila mea- eu n-a3 mai fi %enit- dar am fcut-o dintr-o pricin de mare
0n'emntate4 Se cu%ine '-/i 'pun c pentru ca ' te po/i 0ntrema- eu tre$uie '-/i dau
ce%a4
#poi el a 'co' din $uunar o cutiu/ mic 3i mi-a 0ntin' o lin1uri/ cu leacuri-
'punndu-mi urmtoarele cu%inte:
- @/i dau acea'ta pentru c e3ti foarte 'l$it4 *e %ei 0n'nto3i4
@n mn el a%ea o cruce cu care m-a $inecu%ntat4 Eu i-am 'rutat mna 3i el
a plecat4 5in clipa aceea am 0nceput a m 'im/i att de $ine trupe3te 3i 'uflete3te- de parc
nici n-a3 fi fo't $olna% %reodat4 {i 0ndat m-am ridicat 0n picioare4
mona6ia ~4- 1E83- Grecia
4"
)9* :n vis adevrat % vindecare
5e curnd am %iitat pentru 0ntia oar Mn'tirea Hunei%e'tiri a &rea'fintei
N'ctoare de 5umneeu din Nea MaKri 3i m-am 0nc6inat moa3telor Sfntului Mare
Mucenic Efrem cel Nou4 (a dou ile dup acea'ta- Sfntul mi '-a artat 0n %i' 3i m-a
i$%it de o dere1lare a 'i'temului ner%o' de care 'ufeream 0n ultimii doi ani4
0i mul/ume'c lui 5umneeu 3i Sfntului Efrem- marele 8ctor de minuni- pentru c mi-
au fcut cel mai frumo' dar din lume 'ntatea4
*eodor 4- #tena- martie 1E83- Grecia
))* !indecare de colicile intestinale
5oamna `4*4 din *e'alonic- 0n 'cri'oarea 'a ctre Mn'tirea Sfntului Efrem
de la Nea MaKri- mrturi'e3te c mai demult ea 'uferea foarte tare din pricina unor colici
inte'tinale de lun1 durat 0n'o/ite de %om4 #ce'tea '-au prelun1it %reme de trei luni4
?eultatele in%e'ti1a/iilor medicale au artat c 'tarea ei era foarte 1ra%4 5octorii i-au
'pu' c acea't $oal nu 'e %indec 3i nici mcar o inter%en/ie c6irur1ical n-ar putea
aduce %reun reultat4 #tunci- ea a fcut un pelerina2 la Nea MaKri- la Mn'tirea Marelui
Mucenic 3i '-a ru1at cu lacrimi Sfntului 3i marelui 8ctor de minuni Efrem- '-a 0nc6inat
'fintelor 'ale moa3te 3i '-a 0n%rednicit a 'im/i mirea'ma ce i%ora dintru acelea4
&e'te ece ile- femeia a fo't cercetat 0n %i' de ctre Sfntul Efrem4 tinnd
0n mna 'a un $ru- el i-L i':
- Nu te m6ni- ci 0m$rac un a'emenea $ru 3i te %ei 0n'nto3i444
46
@n iua urmtoare ea a mer' la farmacie pentru a-3i cumpra un $ru medical
pentru reumati'm 3i acolo i-au dat unul care era 0ntocmai ca 3i cel pe care i l-a artat 0n
%i' Sfntul Efrem4 {i aici '-a petrecut o minuneJ Hrul care era menit pentru %indecarea
reumati'mului a tmduit-o de colicile inte'tinale- de'pre care medicii 0i 'puneau c 'unt
incura$ile4
5e atunci au trecut nou luni4 )u 6arul 3i mila fctorului de minuni Efrem-
ea '-a 0n'nto3it de tot4
doamna 4 }4- *e'alonic- Grecia
),* Are nevoie s mear la dumnezeiasca ;itur(ie
,dat- 0ntr-o diminea/ de duminic- 'tteam 0n prid%orul ca'ei 3i citeam o
carte de'pre minunile Sfntului Efrem4 Eram foarte emo/ionat- cci de n-ar fi fo't
ru1ciunea mi2locitoare a ace'tui Sfnt- n-ar fi %enit pe lume fiica noa'tr Maria- care are
acum doi ani4
Sfr3indu-mi lectura- am pu' cartea pe ma' 3i m-am du' '-l tree'c pe 'o/ul
meu4 +-am i':
- *ree3te-te- mer1em 0ntr-o e.cur'ie pe muntele &ama'4
El mi-a r'pun':
- ti-ai ie3it din min/i4 E de2a ora opt 3i e o i fier$inte4 Nu %om a2un1e
acolo 0nainte de ora amieii4
#tunci m-am 'uprat:
- #cea'ta nu e o 'cu| copilul are ne%oie de aer curat 3i duminica e 'in1ura
i 0n care putem '-i oferim acea't $ucurie4
4D
@n clipa aceea- cine%a mi-a 3optit la urec6e:
- Nu te 'peria- copil- 'unt Efrem4 Mino cu mine afar- acolo unde ai 'tat tu
mai de%reme4
#tunci am 'im/it c 'unt foarte lini3tit 3i am ie3it 0n prid%or4 @i 'im/eam
preen/a- 0n' nu-l %edeam4 F+a loc- Sfinte &rinteG - am ro'tit eu cu 1la' tare- a3a de
parc m-a3 fi adre'at unui om- pe care 0l %edeam 'tnd 0naintea mea4 @mi prea ru c nu
a%eam pentru el un 'caun de aur4 #tunci pri%irea mea a cut pe'te fa/a noa'tr de ma'-
care era 0mpodo$it cu $roderie- 3i i-am a3ternut-o pe 'caun4 El a i':
- Nu te nelini3ti- copil4 #m %enit ' te a2ut4 E3ti 'uprat- 3tiu- dar ai
r$dare4
{i atunci l-am %ut4 Mi '-a prut c pleac 3i am 0nceput '-l ro1 ' rmn4
- Spune-mi- oare cu ade%rat e3ti tuN
- Eu 'unt Efrem- copil4 5e'c6ide cartea 0n locul acela unde te-ai oprit din
citire 3i te %ei 0ncredin/a de ace't lucru4
Mi-am de'c6i' crticica la pa1ina 14 3i am citit cte%a rnduri- 0n' n-am
priceput ce %roia ' ic4 El mi-a 'pu':
- )ite3te din nou4
#m citit iar3i acelea3i rnduri 3i de data acea'ta am 0n/ele'4 M-a 0nduio3at
acel lucru4 Sfntul Efrem 0mi mul/umea pentru un ne0n'emnat prino' de milo'tenie- pe
care eu- ca 3i mul/i al/ii- l-am trimi' mn'tirii 'ale4 #ce'ta era mic- 0n' nu fr de pre/ 0n
oc6ii lui4 @ndat mi-am amintit de cei doi $ani ai %du%ei celei 'race de'pre care 'e
1rie3te 0n E%an16elie4
Sfntul mi-a 3optit din nou la urec6e:
- Eu te a2ut acum pe tine- a3a cum m-ai a2utat 3i tu pe mine4
Nemaiputnd %or$i- am 0nceput ' pln1444
- )opilul tu are ne%oie ' mear1 la 5umneeia'ca (itur16ie 0n ilele de
duminic- 3i nu la munte ca ' re'pire aer curat4
48
5up acea'ta el a di'prut4
M-au cutremurat cu%intele lui4 M-am du' 0n odaia 'o/ului meu- l-am treit 3i
l-am ru1at ' o duc pe Maria la $i'eric pentru a o 0mprt3i4 El a primit 0ndat 3i atunci
am treit-o 3i pe fiica mea4 #m 0nceput cu 1r$ire ' o 0m$rac- dar nu puteam 1'i unul
dintre pantofiorii ei4 #tunci am 0nceput din nou ' pln1 3i am i': FSfinte 5umneeule-
dac *u cu ade%rat ai fo't aici- a2ut-m- ca ' nu 0ntrie Maria la Sfnta @mprt3anieG4
Sunt con%in' c anume dup acea't ru1ciune mi-a %enit 0n 1nd ' caut 0n 'patele
dulapului- altfel nu m-a3 fi uitat acolo4 &antofiorul '-a aflat 0ndat 3i Maria a plecat cu
tatl ei la $i'eric4
@nc tot nu puteam ' cred celor pe care le-am %ut 3i le-am auit4 &ln1nd-
0l ru1am pe Sfnt '-mi ierte pcatele| 0n toat %ia/a mea nu m-a a2utat nimeni a3a precum
a fcut-o el4 Mi '-a fcut ru3ine de mine 0n'mi4 {i atunci el mi-a 3optit din nou: FAri'to'
a %enit pentru tl6ar- pentru femeia de'frnat 3i pentru cel lepro'- ca '-i 0n%e/e pe to/i c
El poate ' %indece or$irea 'ufletului- lepra unei min/i de'frnate444 pcto3enia4 El poate
' 0n%iee 'ufletul omului- a3a cum l-a 0n%iat pe (ar- care de2a muri'eG4 5up ace'te
cu%inte- Sfntul Efrem a tcut4
o credincioa'- #tena- Grecia
4E
).* &raostea lui &umnezeu /oate s te iz-veasc <i s te
fereasc de necazuri <i -oli
Sufeream de dureri 0n1roitoare ale coloanei %erte$rale- iar 0ntr-o noapte- 0n
timp ce 0ncercam ' adorm- am 'im/it deodat o durere cumplit 0n partea din 'pate a
1tului 3i 0n toat coloana4 #m mer' 0n odaia de alturi ca '-i cer a2utor 'o/ului meu4 @n'
el a mormit prin 'omn: F5u-te la medicG4
M-am 0ntor' 0n camera mea 3i am 'tin' lumina4 M-am 1ndit la Sfntul
Efrem- dar am 6otrt ' nu-l nec2e'c4 5ar fiind co%r3it de durere 3i amrciune- cu
lacrimi 0n oc6i- am 0nceput '-( ro1 pe 5umneeu 3i pe Sfntul Efrem ' m a2ute4
&ro$a$il c durerea 'ufletului meu era att de mare- 0nct- la un moment dat am 'im/it
ln1 mine preen/a &reacu%io'ului Efrem- iar mna 'a cea 'fnt 0mi mn1ia u3or
fruntea4 @n clipa aceea am de%enit 0ntocmai ca un copil de patru ani4 Eu i-am i':
- Sfinte al meu - i-am i' eu- pln1nd 0n 6o6ote - milo'ti%e3te-te de mineJ
El a 0nceput ' m aline 3i ' m lini3tea'c- 0n1ri2indu-'e nu de durerea
trupului meu- ci de cea a 'ufletului4
- )e e'te cu tine- copilN 5e ce pln1iN ,pre3te-te din pln' 3i a'cult u-/i
%oi 'puneJ Eu 'unt Sfntul Efrem4 5ra1o'tea aceea pe care tu o cau/i - dra1o'tea cea
ade%rat - o are numai 5umneeu4 El o d tuturor fpturilor Sale care @l iu$e'c pe
5n'ul 3i pe care 3i El le iu$e3te4 #cum am %enit ca '-/i $ine%e'te'c de'pre dra1o'tea lui
5umneeu ctre tine4 #tunci cnd ai acea't dra1o'te- nu tre$uie '-/i fie fric de nimic-
nici mcar de moarteJ 5ra1o'tea lui 5umneeu poate ' te i$%ea'c 3i ' te ferea'c de
necauri 3i $oli4 Ea te poate pi 0ntocmai ca un id- pe care nu-l %a drma nici un om4
S fii cu mult luare-aminte- pn 0n ultima i a %ie/ii tale- ca ' nu 'c6im$i dra1o'tea lui
5umneeu pe iu$irea omenea'c4
Spunndu-mi ace'tea- Sfntul Efrem a plecat4 Eu am 'tri1at 0n urma lui:
"!
- Sfinte al meu- nu plecaJ Mai 'tai 0nc pu/in- te ro1J @n afar de tine 3i de
5umneeu- nu mai am pe nimeni 0n acea't lumeJ 8ie-/i mil de mine- te ro1J 8ere3te-m
de nemul/umireJ &e3te-m de pcatJ #pr-m- ca ' pot p'tra 0ntru mine dra1o'tea lui
5umneeu- 3i m tmduie3te4
@n aceea3i clip- durerea mea a 0ncetat pe nea3teptate- a3a de parc ar fi tiat
cine%a un fir ne%ut4 #cum eu nu mai 'ufr 3i nu m mai pln1 niciodat cnd 'e
0ntmpl ca oamenii ' nu fie 0n 'tare ' dea do%ad de dra1o'te - o dra1o'te care nu
poate fi a'emuit cu dra1o'tea nemr1init a lui 5umneeu4
Ari'tina Ha$uKa'- Grecia
)1* =ea mai uoar natere
@n iunie 1E83- o tnr credincioa'- 0n %r't de 3apte'preece ani- care
locuia 0n 'atul no'tru- era 0n'rcinat 3i a3tepta momentul na3terii4 Medicul i-a 'pu' c nu
%a putea ' na'c pe cale firea'c 3i ea era cuprin' de 1roa- 0ntruct con3tientia c
na3terea %a fi foarte dureroa' 3i 'e %a 'fr3i cu o cearian4 *nra a 6otrt ' o %iitele
la 'pital pe una dintre rudele 'ale- nd2duind c %a 0ntlni acolo %reo femeie care n'cu'e
de curnd 3i care ar fi putut ' o 0m$r$tee4 Ea 'e ru1a 0ntruna Sfntului Efrem- dup
cum am 0n%/at-o noi: FSfinte &rinte- a2ut-m '-l na'c pe ace't copila3- ct 'e poate de
u3orG4
5e3i 0n iua aceea a con'ultat-o medicul 3i n-a o$'er%at nimic neo$i3nuit-
'pre 'ear %iitoarea mam a fo't cuprin' de un 'im/mnt de nelini3te4 Nu a%ea 0nc
'emnele care ar fi %dit apropierea cea'ului 0n care urma ' na'c- dar totu3i 'o/ul ei 'e
arta foarte 'truitor 0n 6otrrea lui de a o 0ncredin/a c i-L %enit %remea ' mear1 la
"1
maternitate4 @n drum 'pre clinic- ne%a'ta 0l tot tac6ina- 'ocotind c doctorii 3i 'urorile
medicale 0i %or face de r' din pricina ace'tei %iite lip'ite de noim4
5up ce a a2un' la 'pital- a %ut-o o a'i'tent medical- care i-L 'pu' c %a
na3te foarte curnd4 )nd a %enit medicul- copila- foarte 'periat- a 0nceput a 'e ru1a 3i
dup trei minute pruncul '-a pomenit 0n minile doctorului- %enind pe lume fr L-i
pricinui maicii 'ale nici cea mai mic durere4 Medicul a 0ncredin/at-o mai apoi pe tnra
mam c na3terea ei- care dup toate premi'ele ar fi tre$uit ' fie ne'pu' de 1rea- a fo't
cea mai u3oar dintre toate pe care i-L fo't dat ' le %ad 0ntr-un r'timp de doueci 3i
cinci de ani de practic medical4
(a cinci ile de la na3tere- copilul a fcut o form 1ra% de icter- iar doctorul
i-L 'pu' mamei c pruncul tre$uie du' de ur1en/ la #tena pentru a primi tratamentul
adec%at4 (a auul ace'tei %e3ti- ea a 0nceput din nou ' 'e roa1e Sfntului Efrem cu mult
r%n- iar copilul '-a %indecat de0ndat4 5rept recuno3tin/- ea a f1duit c %a aduce la
Mn'tirea Sfntului untdelemn pentru candel 3i o lumnare de cear ct copilul de
mare4
Maria- ora3ul Ralamata- 16 'eptem$rie 1E83- Grecia
"2
)2* !oi # aici mereu+
@ntr-o i a %enit la mine o cuno3tin/ 3i mi-a druit icoana unui Sfnt cu
numele Efrem4 Eu am primit darul 3i i-am mul/umit politico'- 0n' 0n 'ufletul meu am
6otrt ' 'cap de acea icoan ct 'e putea de repede- 0ntruct nu credeam 0n 5umneeu4
5ar- pn una alta- am pu'-o ' 'tea pe ma'a din 'ufra1erie4
5up cte%a ile- pe la mieul nop/ii- am $1at de 'eam c 0n fa/a icoanei
Sfntului 'e rea o lumin palid- ro3iatic4 (a 0nceput m-am 'periat- iar mai apoi am
'im/it un fel de $ucurie luntric4 #cea lumin- ca 3i cum ar fi %enit de la o lumnare- a
'trlucit toat noaptea4 @n iua urmtoare- le-am po%e'tit de'pre acea't minune %ecinilor
mei4 Ei to/i au rma' uimi/i- deoarece 3tiau c eu eram necredincioa'4
#u mai trecut cte%a ile- 0n' lumina n-a mai aprut4 Nu %oiam ' m atin1
de acea icoan - 0mi era fric4 #m 6otrt ' i-O dau cui%a- cci nu %roiam ' %d din nou
acea lumin ro3ie4 @n noaptea aceea- l-am %i'at pe Sfntul Efrem4 Era 0nalt- a%ea un c6ip
a'pru4 &urta o tunic lun1 pn la clcie- iar 0mpre2urul mi2locului 'u era le1at o
'foar cu noduri4 5ar mai ale' mi '-au 0ntiprit 0n minte 'andalele $iantine pe care le
a%ea 0n picioare4 Eu- 'im/indu-mi pcto3enia- nu puteam '-mi ridic pri%irea 'pre c6ipul
'u4 #tunci el a ro'tit cu 1la' puternic: FNu %ei mai %edea acea lumin- de %reme ce ai
'pu' c nu-/i dore3ti acea'ta4 5ar ' 3tii acea'ta: tu po/i ' 0nlturi icoana mea- 0n' eu
0n'umi %oi fi aici mereuG4
Mul/umit Sfntului Efrem- acum eu cred 0n 5umneeu4
Ecaterina Ralo16erato'- #tena- Grecia
"3
)3* A>utor la e?amenul de c(imie
Numele meu e'te Eleni Mul1araKi'4 @n luna iulie a anului 1E8" eu mi-am
depu' actele pentru intrarea la uni%er'itate 3i am dat e.amenele de admitere4 Nu eram
foarte $un la materiile reale 3i cu toate c m o'teneam mult ' le 'tudie- am luat o not
mediocr la fiic4 @n iua aceea urma ' dau e.amenul la c6imie4 @mi aduc aminte c era
0ntr-o i de 2oi4 #%eam emo/ii foarte mari4 &e la ora amieii e.amenul 'e apropia de2a de
'fr3it- 0n' eu nu eram 'i1ur c am 'cri' totul corect 3i @l ru1am 'truitor pe 5umneeu
'-mi trimit a2utor4
#poi- ca 3i cum a3 fi a'cultat de un 1la' care-mi %or$ea 0n 3oapt la urec6e-
am 3ter' tot ce apuca'em ' 'criu4 #lturi de mine parc 'ttea cine%a care 0mi dicta
r'pun'urile corecte4 Menind aca'- am aflat c 0n timpul e.amenului una din rudele mele
a 'unat la mn'tire 3i a ru1at-o pe Maica Stare/ Macaria ' 'e roa1e pentru mine
Sfntului Efrem4 #nume el a fo't cel care a 'tat ln1 mine la e.amen- a2utndu-m '
r'pund corect4 El a fcut-o din nemr1inita 'a iu$ire de oameni4
@i mul/ume'c foarte mult Sfntului- cci cu a2utorul lui am dat r'pun'uri
corecte la E! din 0ntre$rile cuprin'e 0n te'tul de la e.amenul de c6imie4
Eleni Mul1araKi'- #tena- 1E8"- Grecia
"4
)4* S ai ri> de casa ta+ salvare de la incendiu i
vindecri
#m %i'at c m 1'eam 0n $i'erica Sfntului Efrem 3i %edeam racla 'a 'tnd
0n mi2locul ei4 )nd m-am apropiat- Sfntul '-a ridicat 3i a i': FS ai 1ri2 de ca'a taG4 El
a mai 'pu' 3i altce%a- dar n-am re/inut acele cu%inte4 Eu 0l tot ru1am ' m ierte4 #poi i-
am 'rutat mna 3i el m-a $inecu%ntat4 5up acea'ta- parc a3 fi %ut o 'i1uran/ care
lua'e foc 3i am auit-o pe una dintre prietenele mele 'tri1ndu-mi: F5emetra- de ce nu-l
a'cul/i pe Sfntul EfremN *e ro1- repar-/i circuitele electrice- pentru c de nu- ace'tea te
%or omor0G4 M-am treit 3i m-am 1ndit: FE'te o minune4 Sfntul m pre0ntmpinG4
5iminea/a am cutat un electrician4 S-a ade%erit c una dintre liniile electrice
era ct pe ce ' 'e aprindJ
Sfntul Efrem i-L mai a2utat familiei noa'tre nu o 'in1ur dat4 S-a 0ntmplat
ca fiica mea ' ai$ ne%oie de o opera/ie la unul dintre oc6i4 &e ln1 acea'ta- pe palme 3i
pe tlpi ea a%ea ni3te eceme care nu-i treceau de ani de ile4 #m un'-o cu uleiul din
candela ce 'e afl la moa3tele 'ale 3i- 'la% lui 5umneeu- copila '-a %indecat4
@i mul/ume'c 0ntotdeauna minunatului 3i $lndului &rinte Efrem pentru
$inefacerile 'ale nenumrateJ
5emetra +annoti'- #tena- Grecia
""
)5* A>utor la inerea /osturilor
Nu am po'tit niciodat- 0n' 0n %remea &o'tului Mare din ultimul an- 0n a2unul
Sm$etei #cati'tului- am a%ut un %i': u3a camerei mele '-a de'c6i' 3i 0naintea mea a
aprut un mona6 0nalt 3i 'la$4 (-am recuno'cut: era Sfntul Efrem4 El a ro'tit: F*u %ei
po'ti de-acum 0n fiecare i de miercuri 3i %ineri4 M-ai 0n/ele'NG4 El a 'pu' ace'tea cu o
%oce foarte a'pr 3i eu m-am treit 'periat4
+-am f1duit tot atunci Sfntului 3i mie 0n'umi c %oi /ine po't miercurea 3i
%inerea- precum 3i 0n toate celelalte ile care au fo't rnduite pentru po'tire de ctre
Hi'erica ,rtodo.4
Sla% /ie- &reacu%ioa'e Sfinte Mucenice EfremJ
Eufimio' Rara%oKiri'- )orint- Grecia
)6* @z-vire de drouri i de moarte
@n mrturia ce urmea ni 'e 0nf/i3ea o 0ntmplare contemporan- care '-a
petrecut 0n anul 1EE! cu un adole'cent 1reco-american ce a2un'e'e ' fie foarte dependent
de dro1uri4 >n ta.imetri't atenian a mrturi'it cu%nt cu cu%nt tot ce i-L i'tori'it acel
tnr 0n timp ce 0l ducea cu ma3ina la un centru de deinto.icare pentru per'oanele
dependente de dro1uri4 #ce't tnr a a%ut o 0ntlnire nea3teptat cu Sfntul Efrem de la
Nea MaKri care- pe drept cu%nt- e'te 'ocotit ocrotitorul celor ce ptime'c 0n urma
con'umului de dro1uri4 Mrturia ta.imetri'tului a fo't pu$licat 0n iarul 1rec
F,rt6odo.o' *Cpo'G4
"6
&a'a1erul meu era tnr- 0n %r't de 2"-2D de ani- de 'tatur mi2locie- 3i a%ea
0n mn o %ali4 @n timp ce eu 0i puneam lucrurile 0n port$a1a2- tnrul '-a a3eat pe
'caunul din dreapta 3oferului4
(-am 'alutat cu o fra poetic pe care o$i3nuiam '-o folo'e'c 0n trecut: F5e
%reme ce porne3ti 0n cltoria ta 'pre +taca- 0/i ure ca drumul tu ' fie lun1 3i cltoria ta
mrea/G [#ici 'e face referire la poemul +taca- alctuit de ctre Ron'tantino' &etrou
Ra%afi'- un poet 1rec care a trit 0ntre anii 1863-1E33]4 <icnd ace'tea- am %rut '-l
0ntre$- de fapt: F>nde mer1iNG4
F5a- prietene- 'pre +taca- dar nu 'pre in'ul- dup cum /i-ai putut 0nc6ipui- ci
'pre +taca - )entrul de 5einto.icareG- a fo't r'pun'ul 'u- care m-a l'at fr 1rai
pentru cte%a clipe4 FSpre 'ta/ia de tren (ari'a- te ro1G- a mai adu1at el4
?'pun'ul tnrului meu pa'a1er a fo't cu totul nea3teptat- pentru c nimic
din cele ce /ineau de 0nf/i3area lui (oc6ii- e.pre'ia fe/ei- 0m$rcmintea- purtarea) nu
trdau 1roanica patim a dependen/ei de dro1uri4 , mul/ime de 'im/minte (durere-
prere de ru- 'impatie- dra1o'te) au n%lit a'upra mea rnd pe rnd- iar inima mi-a fo't
cuprin' de o puternic %cnire 3i apoi a 0nceput ' 'e $uciume 0n piept| o lacrim mi-a
alunecat pe o$ra din pricina 'trii 0n care 'e 1'ea fratele meu- fptura lui 5umneeu4
#m 0ncercat ' m 'tpne'c- fiindc %oiam ' aflu 0n ce 0mpre2urri a a2un' el '
ptimea'c a'tfel- pentru c eram 3i eu un tat ai crui copii 'e apropiau de %r'ta
adole'cen/ei4
5up ce am fcut cuno3tin/- l-am 0ntre$at pe &aul dac putea '-mi 'pun
ce%a de'pre %ia/a lui 3i de'pre dependen/a 'a de dro1uri- dar numai dac amintirea acelor
0mpre2urri nu-l %or rni 3i nu-l %or o$o'i4 El a primit $ucuro' ' r'pund ru1min/ii
mele- lucru pentru care 0i mul/ume'c4 +at cu%intele lui:
F&entru 0nceput- % %oi 'pune c 'unt dou luni de cnd nu mai prime'c
acea't otra% 3i m 'imt acum ca orice alt per'oan normal4 Nu am nici cea mai mic
"D
dorin/ ' mi-o in2ecte din nou 0n 'n1e- 0n' nu datore acea'ta nici uneia dintre
'trdaniile mele- ci 0ntru totul 'unt 0ndatorat puterii celei fctoare de minimi a lui
5umneeu 3i a Sfin/ilor Si4 5ar- ' o iau de la 0nceput- de %reme ce dori/i att de mult '
aui/i de'pre acea'ta4
Eu m-am n'cut 0n #tena 'au- mai e.act- 0n RouKaKi- de unde m-a/i 3i luat- 3i
am locuit acolo pn ce am 0mplinit opt ani4 Sunt 'in1urul copil al prin/ilor mei- a3a
0nct ei m-au iu$it mereu 0n c6ip $oln%icio' 3i mi-au 0mplinit orice moft4 )nd am a2un'
la %r'ta de opt ani- am plecat cu prin/ii 0n #merica- 0n cutarea unei %ie/i mai $une4
?udele noa'tre- care locuiau de2a acolo- i-au a2utat de prin/ii mei '-3i
1'ea'c un loc de munc- iar eu am mer' la 3coal4 &e m'ur ce cre3team- cre3teau
dimpreun cu mine dorin/ele mele ne'$uite 3i %iciile4 5o$ndind un a'emenea caracter-
m-am 0mpotmolit cu u3urin/ 0n to%r3ii nepotri%ite 3i foarte curnd am 0ncercat
mari6uana 3i 6a3i3ul4 &e m'ur ce treceau anii- dro1urile u3oare nu ne mai mul/umeau pe
mine 3i pe prietenii mei- a3a c ne-am a%ntat cu to/ii 'pre dro1urile 1rele- pe care le-am
1'it 0n acelea3i 0mpre2urri 3i la fel de u3or precum 3i pe cele de mai 0nainte4 @n' ace'tea
erau- totu3i- cu mult mai 'cumpe- iar eu nu a%eam un loc de munc4 (a 0nceput am furat
de prin $uunarele 3i portmoneele prin/ilor mei4 5ar- dup o %reme- cnd a%eam ne%oie
de doe mai mari- iar prin/ii mei m-au prin' c fur- am a2un' pn acolo 0nct i-am $tut
pentru a le lua $anii4 @n/ele1eam c m aflam 0ntr-o 'tare critic- dar nu-mi era cu putin/
' aflu o cale de 0ntoarcere4 &rin/ii m-au du' de1ra$ pe la doctori 3i p'i6olo1i-
nd2duind c ace3tia %or putea ' m a2ute- 0n' acea't 'trdanie a fo't fr nici un
folo'| nu 'e rea lumin de nicieri4 >nii dintre ei- care erau oameni de 3tiin/ 0n'emna/i-
le-au 'pu' c de nu %oi ie3i ct mai curnd din to%r3iile 0n care petreceam- nu-mi mai
rmnea mult de trit4
@n acea %reme- 0n timp ce 0ntr-una din ile m aflam 'in1ur 0n ca' 3i eram
cuprin' de dende2de- un oa'pete ciudat- pe care nu-l mai %u'em niciodat pn
atunci- '-a i%it dintr-o dat 0naintea mea4 El era de 'tatur mi2locie- a%ea oc6i mari 3i
"8
rotuni pe care 3i-i mi3ca ne0ncetat- iar trupul 0i era acoperit de o $lan nea1r 3i dea' ce
a%ea o lun1ime mai mare de 1" centimetri4 &e ln1 acea'ta- el mai era 0ne'trat cu dou
coarne 3i o coad4 Mocea lui era tuntoare 3i a'pr- iar 0nfrico3toarea 'a putere de
con%in1ere nu mai l'a loc pentru nici o 0mpotri%ire4
#ce'ta a prin' a face o 'ocoteal atotcuprintoare 3i amnun/it a'upra %ie/ii
mele- 0ncepnd din iua 0n care m-am n'cut 3i pn 0n clipa de atunci- 0n timp ce eu la
toate-i r'pundeam cu FdaG4
- *u ai 1u'tat din toate plcerile - mi-a i' el 0n cele din urm -- nu-/i mai
rmne nimic dect numai ' %ii cu mine444
- )umN l-am 0ntre$at eu4
- Mei urca 0n ma3in - mi-a i' - 3i %ei urma drumul pe care /i-l %oi de'crie4
*imp de o or %ei conduce cu %ite mare attea mile (nu-mi aminte'c e.act cte)- iar eu
te %oi a3tepta acolo444
5rumul cu pricina era drept pe parcur'ul a mai multe mile- 0n' 0ntr-un loc
anume a%ea o cotitur nea3teptat- a3a 0nct to/i cei care ar fi condu' cu o %ite foarte
mare- ar fi 'rit de pe 3o'ea 3i- i$indu-'e cu putere de un id- ar fi murit4 #ui'em de'pre
numeroa'e accidente de ace't fel- care 'e petrecu'er acolo 0n trecut4 8cnd 0ntocmai
dup cum mi-a 'pu'- 0n cele din urm- am a2un' 3i eu ' m i$e'c de un perete4 Ma3ina
mea era de nerecuno'cut- 0n' pe mine m-au 'co' din ea doar cu %reo cte%a rni
ne0n'emnate4 5up ce mi '-a acordat primul a2utor- am mer' aca'4
*recur cam %reo ece ile de la accident- cnd acela3i oa'pete ciudat a
aprut din nou 0n ca'a mea- de data a'ta- 0n $uctrie4 , 1rima' de nemul/umire 0i
'c6imono'ea c6ipul 'l$atic 3i impuntor4 5nd din cap 0n 'emn de mu'trare- el mi-a i'
cu aceea3i %oce tuntoare:
- N-ai reu3it ' 0ndepline3ti nimic4
Eu 'tteam acolo 0mpietrit- cu oc6ii a/inti/i la el4 #$ia de am putut '-l 0ntre$:
- )e tre$uie ' facN
"E
- #cum %ei lua o do de trei ori mai mare dect de o$icei 3i- fr 0ndoial-
%ei %eni cu mine4
Spunnd ace'tea el a di'prut- iar eu nici mcar nu m-am 0ntre$at cum o fi
intrat 0n ca'a mea 'au cine era4
#m pu' 0ndat planul 'u 0n ac/iune4
Mi-am pre1tit dro1ul 0n 'erin1 3i am 0ncercat ' 1'e'c un loc pe trupul
meu foarte ciuruit de 1uri4 5oa era foarte mare- a3a 0nct am cut imediat- pierndu-
mi cuno3tin/a4 @n timp ce m 1'eam 0n acea 'tare- am %ut un $r$at 0nalt care purta
'utan 3i un fe' ne1ru- clu1re'c- ce a%ea 0n'emnat o cruce pe partea din fa/4
- Nu te teme - mi-a i' el4 *u te %ei %indeca- iar cnd te %ei 0ntoarce 0n
Grecia- %ino 0n ca'a mea4 Eu 'unt Efrem4
M-am treit a3a- de parc n-a3 fi luat deloc $le'temata otra%4 #poi am 'im/it
dorin/a de a mer1e 0n Grecia 3i- cnd i-am 'pu' mamei mele de'pre acea't nuin/- ea '-
a mirat 3i a 'ocotit-o ca pe o minune cci- 0nainte de acea't 0ntmplare- prin/ii mei au
0ncercat de multe ori- dar fr 'or/i de i$nd- ' m 'coat din 0mpre2urrile 0n care
petreceam4 +-am po%e'tit mamei tot ce 'e petrecu'e cu mine 3i ea 3i-a dorit ' m
0n'o/ea'c 0n cltoria mea4
)nd am a2un' 0n cartierul 0n care locui'em mai demult- am mer' la preotul
care 'lu2ea 0n paro6ia de acolo 3i am aflat de la dn'ul cine era oa'petele cel ciudat 3i ce
%roia el de la mine4 #cela era dia%olul 3i el dorea 'ufletul meu nemuritor4 @i mul/ume'c lui
5umneeu din adncul 'ufletului meu4 )nd au trecut cinci'preece ile- dup ce m-am
'po%edit 3i am po'tit- &rintele mi-a dat Sfnta @mprt3anie4 +ar cnd am %ut icoana
Sfntului Efrem- am 0n/ele' c el a fo't cel care m-a 'co' din cumplita mea dependen/ de
dro1uri4
#m plecat la Nea MaKri- unde '-a 'lu2it pentru %indecarea mea o (itur16ie- 3i
i-am mul/umit Sfntului4 #cum mer1 la acea't in'titu/ie din +taca ca ' m deprte de
lume pentru o %reme 3i ' m 0ncredin/e c nu mai am ne%oie de dro1uriG4
6!
,9* Buna mireasm a Sfntului Efrem
@ntre mrturiile 'cri'e- 'o'ite la Mn'tirea Sfntului Efrem de la Nea MaKri-
'e numr 3i cea a3eat 0n continuare4 5in 'merenie- cea care a mrturi'it a %oit '
rmn necuno'cut4
@ntr-o noapte mi '-a artat 0n %i' Sfntul Efrem4 El 3edea- iar fa/a 'a era
0n%elit cu un acopermnt4 M-am 0nc6inat lui pn la pmnt 3i m-am a3eat ln1
dn'ul4 El mi-a i':
- Nu te 0ntre$i oare- cu nedumerire- de ce 'unt eu acum 0ntr-o a'emenea
'tareN
- Hine0n/ele' c 0mi apare-n minte o nedumerire4 Nu pot nicicum ' pricep
cum a/i aprut aici - i-am r'pun' eu4
- 5up ce m-au 'c6in1iuit 3i m-au 0n1ropat- dup foarte mul/i ani- Maica
Stare/ Macaria a 1'it o'emintele mele 3i le-a 'trn' laolalt4 5e aceea m aflu acum 0n
'tarea acea'ta 0n care m %ei4
#poi eu l-am 0ntre$at:
- Sfinte al meu- de ce fa/a ta e acoperit cu pnN
- &entru c din mine i%or3te o mirea'm $ineplcut 3i nu tuturor li 'e
0n1duie a o primi4 *u 0n'- ai 'im/it de multe ori mirea'ma acea'ta| /i-am dat-o eu4
Stare/a care 't ln1 tine m 0n1ri2e3te de mul/i ani de ile4 5ac %ei fi %rednic- %ei
putea 3i tu ' %ii 3i ' m 0n1ri2e3ti atunci cnd maica 'tare/ %a trece la cele %e3nice4
- 5ar eu nu-mi dore'c ' fiu mona6ieJ i-am r'pun' eu 0ndat4
61
- #cea'ta nu are 0n'emntate4 &entru ca ' 0mi por/i de 1ri2- nu e'te de
tre$uin/ ' de%ii mona6ie4 8iind a3a cum e3ti acum- tu po/i ' %ii 3i ' 0n1ri2e3ti de
loca3ul meu4
5e a'emenea- Sfntul Efrem mi-a mai 'pu' 3i ace't lucru:
- *u de'c6ii calea pentru familia ta4 5ac %ei fi %rednic- % %oi 0n1dui '
% 0nc6ina/i la moa3tele mele4 #tunci cnd a/i %enit ultima dat- tu erai 0n ceart cu ei 3i ai
fcut ceea ce nu 'e cu%enea ' faci- iat de ce nu %-am de'c6i'4
5up toate ace'tea m-am treit4
o credincioa'- Grecia
,)* Mi%a a>utat s devin /rofesoar
)in'tit Maic Stare/-
M-am cerut oarecnd- printr-o 'cri'oare- ' % ru1a/i Sfntului no'tru pentru
mine 3i pentru prietena mea ca ' putem trece cu $ine e.amenele pe care tre$uia ' le
'u'/inem 0n ianuarie4 @ntr-ade%r- m-a cuprin' mult nelini3te 3i fric- a3a 0nct am 6otrt
' nu mai mer1 la te'tul final- ci ' renun/ 3i ' plec4 5ar totu3i- '-a 0ntmplat ce%a4 )u
cte%a ile 0nainte de aceea- una dintre prietenele noa'tre ne-a adu' la #tena ulei 'fin/it de
la $i'erica Sfntului Efrem 3i noi 0l a%eam 0n camer4 Mai mult dect att- ea ne-a dat 3i o
iconi/ cu c6ipul Sfntului4 5ar mie ea nu mi-a druit o icoan- ci o carte cu minunile
Sfntului Efrem4 @n iua aceea- am 'im/it un miro' oarecum ciudat- dar frumo'4
)u pu/in timp 0nainte de e.amene am 6otrt- 0n cele din urm- c %oi mer1e
3i eu ' le 'u'/in4 5ar- 0n pofida ace'tui fapt- 'im/eam 0nc mult nelini3te 3i fric4 Nu 3tiu
62
de ce4 @nainte ' ie3im din ca'- ne-am fcut cruce pe frunte cu ulei de la Sfntul no'tru 3i
am 'im/it mai apoi c 'fin/itul 'u mir 3i-a r'pndit mirea'ma 0ntrea1a i4
@nainte ' fi a2un' la uni%er'itate- am 0nceput ' pln1 deoarece eram foarte
'tre'at 3i nici nu eram foarte $ine pre1tit4 (ua'em- totu3i- cu mine cartea Sfntului
Efrem- a3a c am pu'-o pe ma' dinaintea mea 3i l-am ru1at '-mi fie alturi4 #m 'im/it
0ndat c m-am lini3tit4 Nu mai eram 'tpnit de 'tarea de 'tre' 'au de fric| m opri'em
din pln'| nu m mai durea capul4 5e fapt- 'e petrecu'e ce%a ciudat4 +mediat dup ce ni '-
au dat 0ntre$rile- mi-am dat 'eama c ace'tea erau dintre cele pe care le 'tudia'emJ {i
am 0nceput ' 'criu- ' 'criu fr ' m opre'c- de parc cine%a mi-ar fi dictat4
#tunci am 0n/ele' c Sfntul era cu mine 3i- a%nd cartea 'a 0naintea mea- am
prin' mai mult cura24 (a un moment dat- unul dintre 'upra%e16etori mi-a luat cartea
ma3inal- crend c am 0n ea noti/e- dar la 'fr3it el 3i-a cerut iertare pentru fapta 'a4
@n orice ca- 0n iua urmtoare eu m-am 0ntor' 0n or3elul meu- purtnd 0n
'uflet tainica nde2de c Sfntul m %a a2uta ' trec ace't e.amen4 {i- cu ade%rat- dup
dou luni au fo't afi3ate reultatele 3i am %ut c mi-am luat e.amenul pentru po'tul de
profe'oar4 {i toate ace'tea eu le datore Sfntului Efrem4
)u mult dra1o'te- pre/uire 3i profund re'pect-
)4 )on'tantinou- )ipru
,,* :n sfnt iu-it de ctre Maica &omnului
63
Eram 0n luna ianuarie a anului 1EE6- 0ntr-o diminea/ de duminic- cnd am
%ut 0n %i' c m aflam 0ntr-o $i'eric mare- 0mpodo$it din $el3u1 cu aur 3i plin de
lumin- 3i o mul/ime mare de oameni 'e aduna'e afar 3i 0nuntru4 &rietena mea m-a
0ndemnat ' mer1em 3i noi ' ne lum rma' $un- fiindc 'e 'tin'e'e din %ia/ mama
unuia dintre prietenii no3tri4 Ne-am a3eat 0n 3ir a3teptnd ' ne %in rndul 3i- cnd am
a2un' 0n fa/- 0n loc de 'icriu am %ut o cin'tit racl- care era furit din 'ticl- iar 0n ea
'e 1'ea un $r$at 0nalt- tnr- cu $ar$ nea1r- 'uplu- care era 0m$rcat 0n %e3minte 3i
a%ea la piept un en1olpion- purtat- de o$icei- de ctre mitropoli/i4 &e cap a%ea o camilafc
nea1r de protoiereu cu o cruce ro3ie pe ea4 &rea ' fie %iu- ca 3i cum ar fi dormind4 Eu
m-am 0nc6inat lui de'cumpnit 3i- 0n timp ce a3teptam '-l %d %enind pe prietenul mamei
mele- am rit un 0n'emn mic a1/at de 'ticl- pe care 'cria: FEp6raimG4
@n diminea/a urmtoare m-am treit nedumerit- 0ntre$ndu-m cine era cel pe
care l-am %ut- cci nu mai aui'em pn atunci numele acela 3i mi 'e prea c 'un
ciudat4 #m 0ntre$at-o pe $unica mea dac e.i't %reun Sfnt cu numele Efrem 3i ea mi-a
r'pun' cu o %oce plin de 1ra%itate: FEfremN Hine0n/ele' c e.i'tG4 #m 'im/it c m-au
trecut fiorii- 1ndindu-m la faptul c el mi '-a artat 0n %i'- de3i pn atunci eu nu mai
aui'em niciodat de dn'ul4
&e'te %reo cte%a ile am 'tat de %or$ cu un prieten de-al meu- care era
foarte e%la%io' 3i o$i3nuia duminica ' mear1 la (itur16ie la diferite mn'tiri4 El mi-a
'pu' unde 'e aflau moa3tele Sfntului- apoi a 0nceput a-mi po%e'ti amnunte de'pre %ia/a
lui 3i- 'pre marea mea uimire- am de'coperit c de'crierile 'ale 'e potri%eau 0ntocmai cu
ceea ce %u'em eu 0n %i'4 &rietenul meu a pomenit 3i de'pre aceea c ar tre$ui ' m duc
eu 0n'umi la mn'tire- dar pentru c eram prin' la 'er%iciu- am pre1etat ' fac ace't lucru
%reme de dou luni4
)u dou luni mai triu- 0ntr-o i de duminic- a3teptam auto$uul pentru a
mer1e la $unica 3i deodat mi-am amintit c am tot trecut cu %ederea faptul c tre$uia '
mer1 la Sfntul Efrem4 *ot atunci am rit un ta.i- pe care l-am oprit ca ' pot a2un1e mai
64
repede la $unica4 )ercetnd cu pri%irea interiorul ma3inii- am %ut c ta.imetri'tul a%ea
o iconi/ cu un Sfnt pe care nu-l mai %u'em niciodat pn atunci4 )u toate ace'tea-
c6ipul lui 0mi prea cuno'cut4 #tunci l-am 0ntre$at pe ta.imetri't: FS fie oare- Sfntul de
acolo- Sfntul EfremNG4 {oferul mi-a r'pun' afirmati% 3i a 0nceput '-mi 'pun ct e'te
de $un 3i fctor de minuni ace't Sfnt4
5up acea't 0ntmplare a mai trecut 0nc o lun fr ca eu ' fi a2un' la
mn'tire- am l'at la o parte munca mea 3i am 6otrt ' cltore'c pe 2o' 0n loc de a
mer1e cu auto$uul4 &e cale- am aflat o $i'eric mic ce era de'c6i' la ora amieii
pentru o 0nmormntare care a%ea ' fie mai triu 3i din nou mi-am amintit de'pre Sfntul
Efrem- mi-a prut ru pentru nep'area mea- 3i am intrat 0nuntru ca ' aprind o
lumnare4 )e icoan crede/i c a%eau ei 0n ace't loc: Sfntul EfremJ
&e'te cte%a ile m-am 0n%rednicit ' mer1 la mn'tire4 Hucuria mea a fo't
de nede'cri'4 +nima 0mi $tea foarte tare4 )nd am intrat 0n curte- o lini3te mi-a umplut
'ufletul4 #m a%ut fericitul prile2 de L-i mul/umi Sfntului 3i am i$utit ' m 0ntlne'c 3i
' %or$e'c pentru 0ntia (3i- din pcate- ultima) oar cu )u%ioa'a Stare/ Macaria - o
femeie nemaipomenit care- atunci cnd i-am i'tori'it 0ntmplrile prin care am trecut- a
pln'- dar totodat a 3i r' ca un copil4 M-am $ucurat c Sfntul meu mi '-a de'coperit4
)nd am 0ntre$at-o de ce mi-a aprut el 0n %i'- cu toate c eu nu-l cuno3team- 'punndu-i
c- de fapt- eu a%eam mult dra1o'te ctre &rea'fnta N'ctoare de 5umneeu- ea mi-a
r'pun' c Sfntul Efrem e'te unul dintre cei mai iu$i/i Sfin/i ai Maicii 5omnului4
5e atunci am mai %iitat de multe ori mn'tirea 3i am continuat ' m ro1
lui4 @i mul/ume'c Sfntului pentru c de multe ori el mi '-a artat 0n %i' ca ' m
pre0ntmpine c urma ' 'e a$at a'upra mea %reun ru4
Nu %oi uita niciodat 0ntmplarea ce urmea4 @ntr-o diminea/ lua'em un ta.i
pentru a mer1e la 'er%iciu 3i 0n acea ma3in 'e 1'ea o icoan cu Sfntul Efrem4 #m
0nceput o con%er'a/ie cu ta.imetri'tul4 Eram nec2it din pricina unor lucruri ce 'e
petrecu'er4 5eodat- %ocea lui '-a 'c6im$at 3i el a 0nceput '-mi i'tori'ea'c po%e'tea
6"
unui prieten de al 'u- dndu-mi cte%a 'faturi anume pentru necaul pe care 0l a%eam (eu
nu-i 0mprt3i'em nici un amnunt le1at de mine)4 M-am uitat la dn'ul 3i am m$it:
F*u ai 'pu' ace'te lucruri 'au SfntulNG4 {i el mi-a r'pun' foarte 'erio': FSfntulG4 Eu am
0ncremenit| el la fel- apoi tonalitatea %ocii 'ale iar3i '-a 'c6im$at 3i el a de%enit a3a cum
a fo't de la 0nceput4
un credincio'- 1EE6- Grecia
,.* 7are nu i%am s/us c te voi a>uta8 vindecarea
de/endenei de /astile$ a>utor la e?amene
Sfin/it Maic Stare/- % 'rut mnaJ
Sunt acum mama a doi copii- 0n' cu 3ai'preece ani 0n urm- pe cnd eram
0nc o copil plin de %ia/ (a%nd 2" de ani)- am trit ce%a a'emntor cu un atac de cord
3i am creut c %ia/a mea 'e %a 'fr3i4 So/ul meu m-a du' 0ndat la 'pital- unde mi '-a
fcut o cardio1ram 3i doctorul mi-a 'pu' c nu era %or$a de'pre inima mea- ci de'pre
'i'temul ner%o'4 5e atunci nu mai puteam ie3i afar- pentru c 0mi era fric ' nu mi 'e
0ntmple ce%a4 M temeam de 'pa/ii 0nc6i'e 3i nu mer1eam niciodat cu auto$uul- cci
m 'im/eam a3a de parc m-ar fi 'ufocat ce%a4 Mia/a mea de%eni'e foarte ane%oioa'4
@nc6ipui/i-% c triam un co3mar doar 1ndindu-m c '-ar putea ' p/e'c ce%a4 #m
mer' din nou la medic 3i el mi-a 'pu' c am o pro$lem cu tiroida444 3i c toate ace'tea pot
fi pu'e pe 'eama tiroidei4
@n iua de 23 'eptem$rie a anului 1E83- am fo't operat la 1landa tiroid 3i
totul a mer' $ine4 )u toate ace'tea- %reme de doueci 3i patru de ore am a%ut o puternic
'ena/ie c 'unt 0nc toat numai ner%i| m 'im/eam a3a de parc m-ar fi 'trn' ce%a de
66
1t 3i a%eam o 1reutate pe piept4 #m mer' din nou la medic 3i i-am 'pu' ace't lucru4 El a
i': F@/i %oi da ' $ei un calmantG444 (-am luat- a3adar- timp de ani de ile- 0ndurnd
efectele 'ecundare care apreau de pe urma lui4
@ntr-o i am 'im/it c ame/e'c- a3a 0nct era ' cad4 #m mer' l-a 'pital- am
fo't 'upu' unor te'te 3i am aflat c 'unt foarte anemic4 #m luat fier- am fcut iar3i
analiele dar- 0n cele din urm- 6ematocritul meu a 'cut din nou [Aematocritul e'te
procentul %olumic ocupat de eritrocite 0n %olumul 'an1uin- ace'ta fiind unul dintre
parametrii 6ematolo1ici]4 #ce't lucru '-a petrecut timp de trei'preece ani 3i a2un'e'em
' m 'imt a3a- de parc era ce%a normal ' trie'c numai cu pa'tile 3i ' fiu $olna% 0n
fiecare i4 Stomacul meu era 0ntocmai ca o farmacie4 #m 0ndurat toate ace'tea ani la rnd
3i 0n tot acel r'timp am fo't muncit de 0n1ri2orare4 )opiii mei 0mi tot iceau: F#runc
pa'tilele- mamG4 5ar eu a%eam- totu3i- con%in1erea c de nu-mi %oi lua medicamentele-
m %oi 0m$oln%i 3i mai ru4
@n luna fe$ruarie a anului 1EE6- l-am ru1at pe doctorul no'tru- Sfntul Efrem-
'-mi a2ute ' 0ncete a mai lua pa'tilele de care de%eni'em dependent- cu toate c le
di'pre/uiam4 M-am ru1at lui cu 'truin/ 3i i-am cerut Sfntului no'tru ' m a2ute-
'punndu-i c %oi mer1e ' m 0nc6in lui 3i- de 0ndat ce %oi pleca de la el- nu %oi mai lua
%reodat o pa'til4 #m pln' 3i l-am implorat pentru acea'ta4 @ntr-una din ilele acelei luni
am 6otrt- dimpreun cu prin/ii 3i fratele meu- ' mer1em ' ne 0nc6inm Sfntului
Efrem4 &entru c mer1eam 0ntr-o cltorie- am luat cu mine pa'tilele pe care le a%eam 0n
tru'4 )nd am a2un'- ne-am 0nc6inat cu e%la%ie- 3i dumnea%oa'tr ne-a/i primit cu
dra1o'te- 'fin/it Maic4 #poi ne-a/i $inecu%ntat- fcnd a'upra noa'tr 'emnul crucii cu
'fintele moa3te ale preaiu$itului no'tru Sfnt 3i- cnd a/i fcut acea'ta - ,J )e mirea'm
'fntJ Eu am pri%it 'pre Sfntul 3i m-am 0nc6inat din nou4 Mirea'ma era limpede 3i
dulce4 #tunci %-am 0ntre$at: FMaic Stare/- ce fel de mirea'm e acea'taNG4 FE SfntulG-
mi-a/i r'pun'4 )u lacrimi 3i cu $ucurie m-am 0nc6inat Sfntului 3i m-am ru1at lui cu
'truin/ ca noi ' ne putem do$ndi 'ntatea 3i pentru ca el '-o a2ute pe fiica mea mai
6D
mic '-3i 'u'/in e.amenele din acel an4 Hucuria mea- %e'elia mea nu puteau ' 0ncap
0n cu%inte4
)u 'ufletul plin de $ucurie- am pr'it loca3ul 'fnt al Mucenicului Efrem 3i
ne-am 0ndreptat 'pre ca'4 Eu- 0n'- am uitat '-mi arunc pa'tilele 3i- 0ntorcndu-m
aca'- m-am 1ndit 3i mi-am i': FMer1e 3i a3a- nu conteaJG4 *otu3i- de fiecare dat
cnd luam o pa'til- mi 'e fcea 1rea/4 @n' continuam- cu nep'are- '-mi $eau pa'tilele
0ntocmai ca 3i mai 0nainte4
@ntr-o noapte mi '-a artat 0n %i' un tnr - era Sfntul Efrem - care mi-a i':
F@ncetea cu pa'tileleJ ,are nu /i-am 'pu' c te %oi a2utaN @nceteaJG4 5iminea/a m-am
treit 3i le-am po%e'tit copiilor mei %i'ul pe care l-am a%ut4 5in iua aceea am 0ncetat '
iau pa'tile [Sfatul 3i 0ndemnul Sfntului Efrem de a nu lua medicamente 'e adre'ea
caului particular al ace'tei femei 3i nu e'te o re1ul 1eneral]4
8ie numele Sfntului Efrem prea'l%itJ @l 'l%e'c 3i 0i mul/ume'c4 Mi-am
aruncat pa'tilele 3i- dup ce mi-am fcut analia 'n1elui- am %ut c totul era $ine4 @i
mul/ume'c Sfntului Efrem pentru c am acum o %ia/ nou- plin de ener1ie- fr de
fric 'au ame/eal- mul/umit a2utorului minunatului no'tru Sfnt4
8ie el prea'l%it- fie ca lui ' i 'e aduc o mie de 'l%iriJ @/i mul/ume'c- Sfinte
al meu- 0/i mul/ume'c 3i te 'l%e'cJ
o mam- 1EE6- Grecia
,1* 7crotitorul fratelui meu
)u cinci ani 0n urm- nu-mi aminte'c prea $ine cnd anume- am a%ut un %i'-
care prea att de real- 0nct nu-l %oi uita ct %oi tri4 #m trei fra/i- dar pentru cel mai mic
am o 'l$iciune aparte fiindc am cre'cut dimpreun cu dn'ul4 S-ar cu%eni ' aminte'c
68
dintru 0nceput c pri%itor la reli1ie- $i'eric- 'fin/i- etc4- eu rmneam- ' ic a3a- di'tant
3i nep'toare4
#3adar- 0n acel %i' pe care l-am a%ut- eu 3i cu fratele meu G4 eram unde%a
afar din ca' 3i- deodat- a 0nceput un mare cutremur4 &mntul '-a de'picat 0n dou 3i l-
a 0n16i/it pe fratele meu mai mic4 Eu m-am uitat la el- dar n-am putut face nimic4 #m
c6emat-o 0n ru1ciune pe &rea'fnta N'ctoare de 5umneeu 3i am i' ctre dn'a:
F&reacurat Micu/- adu-mi-l 0napoi pe fratele meu- te ro1JG4
{i- acolo unde fratele meu- a pierit din fa/a oc6ilor mei- intrnd 0n pmnt- a
aprut 0naintea mea- ca o um$r- o femeie 0n%e3mntat 0n al$ (era Maica 5omnului) 3i a
i' ctre mine: FNu-l %oi aduce eu 0n'mi 0napoi pe fratele tu- dar o %or face al/iiG- 3i
0ntinndu-3i mna- mi-a artat un mona6 0nalt cu $ar$ nea1r 3i cu ra' de culoare
0ntunecat (0n' nu nea1r)- care /inea 0n mna 'a ce%a ce 'trlucea4 Eu am rma' uimit
3i am 0ntre$at-o: F)ine e'te ace'ta- &rea'fnt Micu/NG| 3i ea mi-a r'pun': FE'te
Sfntul EfremG4 Nu mai aui'em numele acela niciodat pn atunci4 M-am 0ntor' ctre
Sfntul Efrem 3i i-am 'pu': FSfntul meu Efrem- adu-mi-l 0napoi pe fratele meu 3i- orice
%ei cere de la mine- eu 0/i %oi daG4 #m pre'upu' c- de %reme ce lucrul pe care 0l /inea 0n
mn era 'trlucitor- el ar fi %rut '-i dau ce%a din aur- a3a c i-am i': F#ur 0/i dore3ti-
Sfinte al meuN ti-l %oi aduce- dar /i-l %oi aduce atunci cnd tu mi-l %ei 0napoia pe fratele
meuG4 #poi am auit 0ndat un %uiet puternic 3i dintru mruntaiele pmntului- 0ntr-un
nor de praf- a aprut fratele meu G4 plin de noroiul pe care-l 'cutura cu mna de pe 'ine4
Era %iu4 #poi m-am treit din acel %i' care a fo't ca un co3mar- 0n'- orict de ciudat ar
prea- ace'ta nu m-a 'periat4
@n iua aceea m-am tot 1ndit 'truitor la %i'ul pe care l-am a%ut 3i- 'tnd de
%or$ cu prietena mea de la 'er%iciu- am aflat de'pre Sfntul Efrem 3i Mn'tirea 'a de la
Nea MaKri4 5e'pre cele ce '-au petrecut am di'cutat 3i cu familia mea- care locuia 0n
afara #tenei- 3i am 6otrt c %om mer1e cu to/ii dimpreun la acea't mn'tire 0n
urmtoarea lor %iit la #tena4
6E
i iat ce '-a 0ntmplat4 )nd am a2un' la mn'tire- erau foarte mul/i oameni
acolo- dar to/i am trit un 'im/mnt de cucernicie 3i pace 0n 'uflet- pe care nu-l %om uita
niciodat4 5e 0ndat ce am rit pentru 0ntia oar icoana Sfntului Efrem- am rma'
0nmrmurit- pentru c anume a3a l-am %ut 0n %i'ul meu: 0nalt- u'c/i%- cu o ra' de
culoare 0ntunecat 3i /innd 0n mn ce%a ce 'trlucea4 &entru a doua oar m-am
cutremurat- cu cte%a minute mai triu- cnd- din toat mul/imea aceea de oameni- un
preot m-a 0ntre$at tocmai pe mine 3i pe fratele meu ce ne-a fcut ' %enim la Sfntul
Efrem4 +-am po%e'tit cu 0n'ufle/ire %i'ul meu 3i l-am 0ntre$at ce 'e cu%ine '-i dau
Sfntului4 #tunci preotul mi-a i': FSfntul nu %rea aur 'au ar1int| el dore3te ca %oi '-l
cin'ti/i cu preen/a %oa'tr aici4 5e acum 0nainte fratele tu 0l are drept ocrotitor pe
Sfntul EfremG4 {i- 0ntorcndu-3i pri%irea ctre fratele meu- l-a miruit- 0nc6ipuind pe
fruntea lui 'emnul crucii cu untdelemn de la candela Sfntului4 &rintele ne-a 'pu' '
c6emm numele Sfntului Efrem de fiecare dat cnd %om trece prin %remuri 1rele 3i el
ne %a ocroti 0ntotdeauna4 5e atunci mer1em la mn'tirea Sfntului Efrem 0n fiecare an
3i- per'onal- dup ceea u-am trit eu 0n acel 'fnt loca3- 'unt 0ncredin/at c acolo e'te
ce%a aparte4
o credincioa'- Grecia
,2* Pacea sfntului Efrem a>utor la servici
Sfin/it Maic Stare/- $inecu%nta/iJ
(ucre 0ntr-un 'pital re1ional4 #far- 0n curtea 'pitalului- 'e 1'e3te o capel
mic a Sfntului Spiridon4 5e %reme ce credincio3ii au umplut-o cu icoanele diferitor
Sfin/i- preotul a 0ncercat ' mai druia'c 3i altora o parte din ele4 #m primit 3i eu o
D!
icoan dintre acelea| era icoana Sfntului Efrem- care 0mi era cu totul necuno'cut4 #m
fo't impre'ionat de faptul c icoana 'a a r'pndit mirea'm de mir multe ore 0n 3ir4
5up o %reme- m-am 1ndit ' i-O dau fiului meu- care era ofi/er de poli/ie4 )nd $iatul
meu a %ut icoana Sfntului Efrem- mi-a 'pu' c trupul 'u 'e 1'e3te la Nea MaKri4 #m
6otrt c %om mer1e 0ntr-o i ' %iitm acea mn'tire 0n'- din felurite pricini- nu
reu3eam nicicum ' facem ace't lucru4
&atru ani mai triu- fiul meu '-a confruntat cu o pro$lem per'onal foarte
'erioa'4 #m pornit imediat 'pre #tena 3i 0n iua urmtoare am a2un' la mn'tirea
Sfntului Efrem4 8iul meu mi-a 'pu' atunci c 0ntrea1a mn'tire miro'ea a tmie4 Eu n-
am 'im/it ace't dar- dup cum nici tatl 'u4 8iul meu a continuat mai apoi ' mear1
0ntruna la Sfntul Efrem 3i de fiecare dat el 'e 0ntorcea aca' plin de pace 3i lini3te4
@ncetul cu 0ncetul- cu marele a2utor pe care-l primea de la Sfnt- el a 0nceput '-3i
dep3ea'c pro$lema4 @ntre timp el a tre$uit ' treac ni3te te'te de promo%are4 5in
pricina necaului 'u- nu i-L fo't cu putin/ '-3i 'tudiee cur'urile4 )u toate ace'tea-
Sfntul Efrem i-L 0ntin' o mn de a2utor4 El a 'u'/inut te'tele cu dou luni mai triu4
&entru c a r'pun' $ine la 0ntre$ri- a o$/inut reultate $une 3i calificati%ele 'ale '-au
0m$unt/it4
@i mul/ume'c Sfntului Efrem pentru c fiul meu cel mai mare 3i-a aflat ln1
dn'ul pacea 3i lini3tea- pe care nici un p'i6olo1 n-ar fi putut ' i-O dea 0ntr-un r'timp
att de 'curt4 @n afar de ace'tea '-ar cu%eni ' % mai 'pun c- atunci cnd am fo't la
Sfntul no'tru- am cumprat cte%a cr/i4 @ntr-o 'ear am citit paracli'ul 'u4 #poi am
adormit4 5iminea/a- pe la ora 3:3!- m-am treit 3i am 'im/it c 0n ca' miro'ea a tmie-
a3a de parc ar fi aprin'-o cine%a c6iar 0n clipa aceea4 @i mul/ume'c foarte mult Sfntului
Efrem- care a %enit 0n ca'a mea 3i m-a 0n%rednicit de o a'emenea cin'tire pe mine- care
'unt att de pctoa'4
o credincioa'- Grecia
D1
,3* !indecri i a>utor la o/eraia c(irurical
#3 %rea '-i mul/ume'c Sfntului Efrem pentru minunea pe care a fcut-o
pentru 'o/ul meu4 @n iua de 18 octom$rie a anului 2!!1- 'o/ul meu- 0n %r't de "4 de
ani- a 'uferit un atac de cord4 (-am du' imediat la 'pitalul R4 5up ce doctorii au 'ta$ilit
dia1no'ticul- mi-au 'pu' c 'o/ul meu nu %a apuca iua de luni (era %ineri)- cci pn
atunci %a muri4 Eram la 'pital- iar cumnatul meu era ln1 mine4 @nc6ipui/i-% acele
momente: pmntul mi-a fu1it de 'u$ picioare- 0ntrea1a mea lume '-a pr$u3it4
@n$u3indu-mi durerea- am intrat 0n 'alonul 'o/ului meu4 (-am aflat 0ntr-o 'tare
0n1roitoare4 #poi- pentru o clip- mi-am a/intit pri%irea a'upra unei icoane ce 'e 1'ea pe
unitatea de 0n1ri2ire inten'i%4 #cea'ta era a3eat de'tul de 'u' 3i n-am putut a2un1e pn
la ea4 #m ru1at-o pe o a'i'tent ' mi-o dea 2o'4 #m citit: S8BN*>( E8?EM4 #tunci am
luat-o 0n $ra/e 3i- cu lacrimi 0n oc6i- am ro'tit: FSfntul meu Efrem- eu nu 3tiu cine e3ti4 E
pentru prima dat cnd aud numele tuG4 M-am ru1at lui 'truitor 3i cu mult credin/- eu
pctoa'a cerndu-i '-l %indece pe 'o/ul meu4
5ou ore mai triu- 0n timp ce 'tteam 3i pln1eam pe 6ol- ca 'o/ul meu '
nu $nuia'c nimic- am %ut c doctorul a intrat la el- iar pe'te pu/in timp a ie3it din nou4
5e 0ndat ce m-a %ut pln1nd- mi-a i': F5e ce pln1iN *ocmai l-am con'ultat pe 'o/ul
tu 3i e'te pe cale de a 'e 0n'nto3iJG4
Hucuria mea nu putea fi de'cri'- cci el era cel care 0mi 'pu'e'e c 'o/ul meu
a%ea ' moar- pentru c inima lui era 0ntr-o 'tare foarte 1ra%4 #tunci am 0n/ele' ct de
1ra$nic 3i-a '%r3it Sfntul Efrem minunea4 5in iua aceea- 'o/ul meu a 0nceput ' 'e
refac- a3a 0nct medicul mi-a i' (fr ca el ' 3tie c m-am ru1at Sfntului): F#r tre$ui
D2
' mer1i ' aprini o lumnare mare- 0n 'emn de mul/umire pentru %indecarea 'o/ului
tuG4
@n 'eara aceleia3i ile- a %enit o femeie '-l %ad pe fratele ei- care a%u'e'e 3i
el un atac de cord4 #m %ut c /inea 0n mn o carte 3i am 0ntre$at-o ce citea4 Ea mi-a
r'pun': FE de la Sfntul Efrem| %rei ' o cite3tiNG4 #tunci am 0n/ele' c a'tfel Sfntul 0mi
trimite din nou un r%a3 pentru a-l putea cunoa3te4 FMine 0/i %oi aduce untdelemn 'fin/it
ca '-l un1i pe 'o/ul tuG- mi-a i' ea- dup ce i-am po%e'tit cele ce '-au 0ntmplat4
5up ece ile- 'o/ul meu a ie3it din 'pital4 Eu l-am 'l%it pe Sfnt 3i le-am
po%e'tit de'pre dn'ul tuturor prietenilor mei4
5up dou luni- doctorul ne-a 'pu' c tre$uie ' mer1em la #tena pentru o
an1iopla'tie4 #m 'tat la 'pital %reo opt 'au ece ore4 Era iua din a2unul )rciunului4 @n
'ala de a3teptare a %enit un preot ca '-i 'po%edea'c pe oameni4 Eu 3i 'o/ul meu (care n-a
mer' ' 'e 'po%edea'c niciodat pn atunci) ne-am mrturi'it4 @n diminea/a urmtoare
m-am treit 3i- pentru c nu cuno3team deloc #tena- am luat un ta.i care m-a du' pn la
mn'tire4 M-am 0nc6inat Sfntului 3i i-am mul/umit- 3i m-am 0ntor' u3urat4
5up un an am aflat c 'o/ul meu are cancer la pro'tat444 #m cltorit din
nou pn la #tena- 0n' de data a'ta am mer' la 'pitalul S4 Medicilor le era fric '-l
operee din pricina inimii 'ale4 @n cele din urm- el a mer' la opera/ie cu 'emntura mea
(3an'ele lui erau de "!)4 @n timpul opera/iei m-am ru1at ne0ncetat &rea'fintei
N'ctoare de 5umneeu 3i Sfntului Efrem4 *otul a decur' $ine4 ,pera/ia a fo't o
i$nd4 @i mul/ume'c ne0ncetat Sfntului EfremJ
o credincioa'- 2!!2- Grecia
,4* M%a vindecat de verti>
Numele meu e'te `4R4 5e la o %r't fra1ed- timp de %reo nou 'au ece
ani- am 'uferit de $oli 1roanice- printre care 'e numra 3i %erti2ul [Merti2ul e'te o
D3
tul$urare de ec6ili$ru care pro%oac iluia mi3crii 3i 'ena/ia de 0n%rtire c6iar 3i atunci
cnd per'oana care 'ufer de acea't $oal 't pe loc]4 )u cinci ani 0n urm- treindu-m
din 'omn pe la ora patru diminea/a- am 'im/it c 'e 0n%rte ca'a cu mine- 0ntocmai
precum mi '-a mai 0ntmplat de multe alte ori 0n %ia/4 #tunci am i': FSfntul meu
Efrem- ia de la mine ame/eala acea'ta- cci nu mai pot ' o 0ndurG- 3i dup aceea '-a
petrecut cu mine o minune4 Eram tocmai 0n diminea/a ilei de " mai4 Eu nu 3tiam c era
prnuirea Sfntului Efrem4 5e atunci nu m-au mai nec2it niciodat ame/elile 3i
%erti2urile4 5e fiecare dat cnd c6em numele Sfntului- el deprtea de la mine tot rul4
#m %rut de multe ori ' mrturi'e'c de'pre acea't %indecare minunat- dar iat c acum
a 'o'it %remea4
`4`4- Grecia
,5* Asirea documentului /ierdut
@n urm cu dou ile mi '-a 0ntmplat ' de'copr lip'a cr/ii de identitate4
#m cutat-o 0n1ri2orat deoarece 0n urmtoarea perioad a%eam ne%oie 'trin1ent de ea
pentru a 'olu/iona o 'erie de pro$leme4 #poi- %nd drnicia cutrii- am 0nceput a m
D4
ru1a Sfntului Efrem4 )artea cu mrturiile %indecrilor 'ale- a $unului 'u a2utor- fu'e'e
lectura predilect din ultima %reme 3i ade'ea mi 'e 0ntmpla ' m 1nde'c la martiriul
'u 3i la acea mn'tire creia 0i ofer protec/ie 3i 'pre care 0i aduce pe cei credincio3i lui4
5up ru1ciuni impro%iate- ame'tecate cu di'perarea pierderii actului- '-a in'talat- ca o
$oare delicat- lini3tea4 *ot $uciumul '-a 'tin'4 *oat tul$urarea a fo't lepdat4
# doua i am parcur' acati'tul Sfntului Efrem4 )u 0ncredere 3i cu aceea3i
$lnd lini3te am 'tr$tut fiecare ico' 3i condac- 3tiind c Sfntul m %a a'culta4 {i-
aparent din 0ntmplare- am de'coperit- 0n 'patele unei icoane- documentul4 +-am mul/umit
Sfntului cu mult $ucurie4
#poi mi-am dat 'eama c nu att aflarea actului e'te mieul unui miracol- ci
'tarea lini3titoare4 )- 0ntr-o %reme a tul$urrii 3i 1ra$ei- el ofer odi6n4 )- preocupa/i
de pro$lemele noa'tre- dornici a fi 0n/ele3i de Sfin/i ct mai apropia/i temporal de noi- ne
aflm alinare 3i 'peran/ la un ptimitor mona6 din %eacul al 1"-lea {i- 1ra/ie lui- ne
apropiem de 5omnul 5umneeu- percepnd limpede dulcea/a iu$irii Sale4
Hucur-te- Sfinte &rinte Efrem- de-a pururi fericiteJ
#rmand 54- 23 iunie 2!!8- ?omnia
,6* =teva secunde /n la minune sirea documentelor
@n cr ile aprute pe pia cu minunile Sfntului Efrem cel Nou- citi'em mai
multe minuni 0n care oamenii- ru1ndu-'e Sfntului Efrem- i-au 1'it documente ori
o$iecte pe care le pierdu'er4 (e1at de ace't a'pect e'te i minunea pe care %reau ' o
mrturi'e'c4
D"
@n data de 16 iunie 2!14- dup ce mi-am terminat pro1ramul la 'er%ici- m-am
du' direct pe'te drum- la $irou la o $un prieten de-a mea4 Ea m-a 'er%it cu ni te
dulcea de cp uni fcut de ea i- 0n timp ce mncam- 0mi po%e'tea c nu 1'e te trei
do'are pe care le-a tot cutat i de care are ne%oie4 @n timp ce eu mncam iar ea 0mi
'punea pro$lema ei- am 0nceput ' m ro1- 0n minte- a a: F&rea'fnta N'ctoare de
5umneeu- a2ut-o- te ro1- pe H4 'a 1'ea'c cele 3 do'are444 pentru ru1ciunile444 6mm444
Sfntului Efrem cel NouJ i %oi mrturi'i i pu$lica minuneaJG4 (a o 'ecund dup ce am
terminat ru1ciunea- H4 '-a ridicat de pe 'caun i '-a du' direct la unul din teancurile de
do'are din $irou i a 1'it cele trei do'areJ Eu am rma' pu in ocat- recuno'c- pentru c
'-a 0ntmplat att de repede- ea cutandu-le toat iua4 5ar aici e'te de %in necredin a
mea4
@n'- marele oc - 0n 'en' $un - a%ea ' %in imediat dup ce i-am mrturi'it
i ei minunea ce tocmai a%u'e'e loc4 #mndoi ne $ucuram iar H4 a dorit '-l mai ru1m o
dat pe Sfntul Efrem ' o a2ute 'a 1'ea'c o foaie-document pe care o cuta de o
'ptmn i de care a%ea ne%oie ur1ent4 #m 0nceput amndoi ' rdem iar 0n ace't timp
H4 r'foia ni te foi de pe $irou4 5up cte%a 'ecunde- plin de $ucurie- a 'tri1at c a 1'it
foaia pe care o cuta de o 'ptmn4
)e am 0n ele' eu din ace'te minuni i din alte e.perien e e'te c 5umneeu
face minuni la momentul potri%it- c6iar dac ni 'e pare c nu ne r'punde atunci cnd
dorim noi- toate 'unt calculate la El preci' i 'pre foarte $ine4 *otul con't ca noi ' nu
crtim 0n momentele 0n care credem c nu 'untem aui i- ci ' a%em nde2de i r$dare i
' ne facem trea$a $ine acolo unde 'untem pu i- e.act a a cum proceda Sfntul (uca al
)rimeii4
Sla% lui 5umneeu pentru toateJ
#lin ?4- Hucure ti- 16 iunie 2!14
D6
.9* @ncendiul de la Nea MaBri
24 au1u't 2!!E
Mara anului 2!!E a fo't deo'e$it de 'ecetoa' 3i do1oritoare pentru partea de
'ud a Greciei4 )u preponderen/ au fo't afectate 0mpre2urimile capitalei elene unde-
datorit cldurilor e.ce'i%e- au i$ucnit incendii de propor/ii care '-au 0ntin' pe mari
'uprafe/e4 #3a 'e face c la 'fr3itul lunii au1u't a ace'tui an- dea'upra #tenei plutea un
nor uria3 de fum- care era att de den'- 0nct 0mpiedica ' treac lumina 'oarelui4 Efectele
ace'tor incendii '-au do%edit a fi de%a'tatoare 3i nenumra/i oameni '-au 0n'cri' ca
%oluntari pentru a a2uta ec6ipa2ele de pompieri din onele calamitate4 &uterea focului a
mi'tuit %e1eta/ia 3i copacii de pe 'uprafe/e uria3e- iar 0ntinderea ace'tor perdele de foc
0n'pre periferiile ur$ane a creat mult panic4 Elicopterele 'peciale ale pompierilor 03i
0ncrcau tancurile de ap direct din mare pentru a fi mai aproape de locul incendiilor 3i a
fi mai eficiente 0n 'tin1erea lor4 &e $un dreptate 'e poate 'pune c 1recilor le-a fo't dat
' tria'c un ade%rat co3mar4
@ntre re1iunile afectate de ace'te incendii a fo't 3i 'udul Marat6onului- on
unde 'e afl or3elul maritim Nea MaKri4 @n partea %e'tic a ace'tei localit/i 'e 0nal/
Muntele &enteli- la ale crui poale 'e profilea )olina Nepri6ni/ilor unde 'e afl
Mn'tirea 3i moa3tele Sfntului Mare Mucenic Efrem cel Nou4 +ncendii de propor/ii au
i$ucnit 3i pe Muntele &enteli- iar datorit %nturilor inten'e ele au cuprin' aproape
0ntre1ul ma'i% munto'- autorit/ile locale declarnd c incendiul a creat o perdea de foc
ce 'e 0ntindea pe o lun1ime de 4 Kilometri4
@n orii ilei de 24 au1u't 2!!E- la ora " diminea/a- focul a co$ort de pe
munte 3i a a2un' 0n %ecintatea imediat a Mn'tirii- iar maicile au fo't e%acuate din
DD
'fntul loca3- 0ncepnd cu cele %r'tnice4 Ec6ipa2ele de pompieri 3i mi'iunea %oluntarilor
ciprio/i care 0i a2utau pe ace3tia- aruncau ap 3i ni'ip 0n 'trdania lor oarecum inutil de a
lupta cu puterea 3i mrimea infernal a flcrilor4 *ot ce mai 'ttea 0mpotri%a ace'tor
%pi era dan1tul clopotelor Mn'tirii 3i ru1ciunile '%r3ite ctre Sfntul Efrem4
8ocul pur 3i 'implu a fcut ra%a1ii 0n 0mpre2urimile loca3ului mona6al4 )u toate ace'tea-
Mn'tirea Sfntului Efrem '-a i$%it de la di'tru1ere 0n ultima clip- cnd flcrile
uria3e au a2un' la c/i%a pa3i de idurile a3emntului4 +ma1inea era deolant 3i ne'pu'
de 0nfrico3toare: 'iluetele cldirilor mn'tire3ti 'e conturau pe un cer de un ro3u-oran2-
care 'trlucea 'ini'tru din caua %l%tilor incendiilor din 0mpre2urimi4 8lcrile 'e
apropiau de idurile Mn'tirii cu foarte mare putere- dar '-au oprit la c/i%a metri4 *otul
'-a petrecut pe nea3teptate: cu toate c- dup puterea de 0naintare a incendiului-
Mn'tirea ar fi tre$uit ' fie literalmente mi'tuit- 0n clipa cnd focul '-a apropiat la doar
c/i%a pa3i de latura %e'tic a cldirilor- %ntul '-a 'c6im$at $ru'c 3i a 0nceput ' $at din
direc/ia opu'4
#3a 'e face c flcrile incendiului au fo't 0ndeprtate necreut de repede de
Mn'tire4 Me'tea de'pre minunea '%r3it aici a 0nceput ' 'e r'pndea'c cu putere
0nc din diminea/a aceleia3i ile cnd unul dintre %oluntarii ciprio/i- care i-a a2utat pe
pompieri- a de'coperit 0n cenu3a din apropierea idurilor Mn'tirii o icoan a Sfntului
Efrem care- de3i trecu'e prin pr2ol- '-a p'trat inte1ral- a%nd doar 'la$e urme de
di'tru1ere pe mar1ini- 0n re't rmnnd neafectat de flcri4
@n 0mpre2urrile dramatice ale incendiului- au fo't e%acuate din Mn'tire
cte%a eci de maici4 Moa3tele Sfntului Efrem au rma' ne'trmutate- el 0n'u3i fiind cel
care 3i-a pit racla 3i loca3ul 0nc6inat lui4 5o%ad e'te minunea pe care a '%r3it-o prin
oprirea ace'tui incendiu- dar 3i faptul c de a doua i- lucrurile au reintrat 0n rnduiala
firea'c- iar credincio3ii '-au putut 0nc6ina iar3i 'fintelor 'ale moa3te 3i acea'ta niciunde
altunde%a dect acolo unde el a fo't de'coperit 3i pro'l%it de 5umneeu4
D8
5e'pre cele petrecute la Mn'tirea Sfntului Efrem- au 'cri' att pu$lica/iile
elene- ct 3i marile a1en/ii de 3tiri4 &entru a 0n/ele1e propor/iile incendiului e'te deo'e$it
de edificatoare 0nre1i'trarea %ideo preentat de HH)- realiat c6iar din interiorul
Mn'tirii- 0n orii ilei de 24 #u1u't 2!!E4 #cea't 0nre1i'trare poate fi %iionat la
adre'a: 6ttp:;;ne7'4$$c4co4>K;2;6i;821DE324'tm4
&ri%itor la ace't e%eniment- mai multe iare 3i a1en/ii de 3tiri au preluat
cu%intele unei maici din o$3tea Mn'tirii- e%acuat din pricina incendiului4 +at ce
'punea acea't maic: F8lcrile au fo't de 3! de metri de 0nalte4 5in fericire au %enit 3i
ne-au 'al%atG4 )u%intele ace'tei maici par a fi in'pirate de panica pe care a trit-o- 0n'
0nre1i'trarea %ideo preentat de HH) ate't c mrturia mona6iei e ade%rat- iar ceea
ce i-L fo't dat ' %ad a fo't realmente 0nfrico3tor4
?mnem 0ncredin/a/i c acela care a 'al%at cu ade%rat Mn'tirea 3i o$3tea
maicilor nu a fo't nimeni altul dect Sfntul Mare Mucenic Efrem- care cu 'i1uran/ a
fo't c6emat cu ardoare 0n ru1ciune de ctre 0ntrea1a o$3te a Mn'tirii 'ale4
.)* "a?imetristul iz-vire de drouri$ -utur i
sinucidere
@ntre numeroa'ele mrturii 1rece3ti- trimi'e la Mn'tirea Sfntului Efrem de
la Nea MaKri- 'e numr 3i cea care urmea4
DE
>n tnr 1rec- fiind 0n cutarea unei %ie/i mai $une- '-a 6otrt ' emi1ree 0n
#n1lia4 #2un' 0n acea't /ar- dup o %reme a 0ntlnit o fat cu care '-a c'torit4 Mai apoi
el a 0nceput ' 'e dro16ee- iar 'o/ia l-a pr'it din pricina 'trii 2alnice 0n care el
a2un'e'e4 5end2duit de 'itua/ia 0n care 'e afla- '-a 0ntor' 0n Grecia unde- dup o %reme-
a cuno'cut o alt fat cu care '-a c'torit 3i cu care a a%ut un copil4 )um nici cea de a
doua c'torie nu a fo't prea reu3it- tnrul a 0nceput '-3i 0nece necaul 0n $utur4
)u'e att de adnc 0n acea't patim 0nct 'itua/ia de%eni'e di'perat4 @ntr-o 'ear-
triu- 0n timp ce 'e afla 0ntr-un loc ru famat- 1ndurile 'inuciderii au 0nceput '-i
acaparee mintea4 Socotea c pentru el %ia/a nu mai are nici un ro't 3i '-a 6otrt '-3i
pun capt ilelor pentru a 'cpa de amarul pe care 0l tria # ie3it din localul 0n care 'e
afla cu dorin/a de a lua un ta.i- 0n' nu a 1'it nici unul- deoarece ta.imetri3tii erau 0n
1re%4 #tunci- de nu 'e 3tie unde- 0nainte '-a i%it un ta.i al crui 3ofer- 0nalt 3i $runet- i-L
'pu':
- Aaide 0nuntru4 {tiu unde locuie3ti- te %oi duce aca'4
*nrul a urcat 0n ma3in- iar 0n drum 'pre ca' acel 3ofer a 0nceput '-i
'pun toate relele pe care le fcu'e 0n %ia/a lui4 &a'a1erul era ne'pu' de uimit cum poate
3oferul de ta.i ' 0i cunoa'c %ia/a 0n cele mai mici detalii4 )nd au a2un' la de'tina/ie-
3oferul a oprit e.act 0n fa/a ca'ei unde tnrul tre$uia ' co$oare 3i i-L 'pu' ace'te
cu%inte:
- #cum po/i co$or04 #m a2un'4
Nici nu a co$ort $ine pa'a1erul din ma3in- c att ta.iul ct 3i 3oferul '-au
fcut ne%u/i4 *nrul a priceput c i 'e petrecu'e ce%a cu totul neo$i3nuit4 # intrat 0n
ca' 3i 0ndat a cut la picioarele prin/ilor cerndu-le iertare pentru toate necaurile pe
care li le pricinui'e pn atunci4 #poi le-a po%e'tit ce i '-a 0ntmplat 0n acea 'ear- cum
a%u'e'e de 1nd '-3i curme %ia/a 3i cum a fcu'e tot drumul 'pre ca'4 (a auul celor
mrturi'ite- mama tnrului '-a du' 3i a adu' icoana Sfntului Efrem- pentru c 0n/ele'e'e
c ta.imetri'tul fu'e'e nimeni altul dect el4 @ndat ce a %ut icoana- tnrul l-a
8!
recuno'cut pe 3oferul ta.iului4 Mare i-L fo't uimirea- dar 3i recuno3tin/a i-L fo't pe
potri%4 #poi %ia/a lui '-a 0ndreptat 3i +-L mul/umit lui 5umneeu c l-a i$%it de
moartea 'ufletea'c 3i trupea'c prin mi2locirea ace'tui )u%io' 1ra$nic a2uttor4
.,* @z-vire de /atima -anilor
@n urm cu opt luni am cut 0ntr-o adnc 'tare de depre'ie4 Nu pot de'crie
'tarea 2alnic 0n care m aflam4 )aua era faptul c pn atunci nu-mi doream dect '
am $ani 3i faim4 Mi 'e lipi'e inima de ace'te lucruri4 (ucram ne0ncetat 0n 'r$tori 3i 0n
duminici4 Nu mer1eam la $i'eric4 Eram cu totul %rednic de pedeap'a lui 5umneeu4 @mi
pierdu'em orientarea- nu mai 3tiam cine 'unt- unde mer1- 0mi era 3i fric ' m pri%e'c 0n
o1lind4
8amilia mea 'e ducea de rp4 5in fericire cei doi copii erau mici 3i nu
0n/ele1eau ce 'e 0ntmpl4 *re$uia neaprat ' fac ce%a4 @n ace'te momente foarte 1rele-
mama mi-a dat o carte cu ru1ciuni ctre Sfntul Efrem cel Nou- ale crui moa3te 'e afl
la Nea MaKri4 5e multe ori 0mi era cu neputin/ ' cite'c din ele- deoarece ce%a din
interiorul meu 'e 0mpotri%ea cu mare putere4
@ntr-o 'ear- Sfntul Efrem mi '-a artat 0n %i'4 #m %i'at c un 'fnt
p'almodia la intrarea ca'ei mele4 {i mai %edeam 0n %i' o femeie $trn- 0m$rcat 0n
ne1ru- care cer3ea4 +-am dat o 'um de $ani 3i aceea mi-a i':
- #i fcut 3i tu un $ine- E%an16elo'4
5up aceea a 'co' o cruce mare 3i m-a 0n'emnat4 5e atunci am 1'it cu 'o/ia
mea un du6o%nic- 0n per'oana unui epi'cop4 #m 0nceput ' ne 'po%edim- ' mer1em la
81
$i'eric- ' /inem po't4 #m 0nceput ' m un1 0n fiecare i cu ulei de la candela Sfntului
Efrem 3i a'tfel m-am %indecat4
E%an16elo' &apaco'ta'- Grecia
..* A>uttorul cltorilor vindecare de ru de main i
a>utor la e?amene
M nume'c 5aniela )4 3i 'unt profe'oar de matematic4 #m aflat de'pre
Sfntul Efrem cel Nou citind o carte de'pre minunile 'ale4 #m fo't foarte impre'ionat
aflnd ct de multe 3i ce mari minuni face ace't om 'fnt4
5e cnd m 3tiu- am a%ut ru de ma3in- 0n' 0n ultimul timp acea't 'tare 'e
a1ra%a'e tot mai mult4 # doua i- dup ce citi'em cartea de'pre Sfntul Efrem- am fo't
ne%oit ' mer1 0ntr-o localitate apropiat4 Mer1nd 'pre 'ta/ia de auto$u- mi-am 'pu' 0n
1nd c iar m %a lua ame/eala- amarul 0n 1ur 3i 'tarea de %om- 0n' imediat mi-am
adu' aminte de marile minuni de care tocmai afla'em 0n carte 3i am 0nceput ' m ro1
Sfntului Efrem ' m a2ute ' nu-mi mai fie ru4 )u toate c drumul a fo't 'inuo' iar
3oferul micro$uului mer1ea cu mare %ite- nu mi-a mai fo't deloc ruJ 5e atunci- de
fiecare dat cnd mer1 cu ma3ina- m ro1 Sfntului Efrem 3i pn acum n-am mai a%ut
ru de ma3in4
5e a'emenea- 'unt 0ncredin/at c 3i la e.amenul de 1radul doi ce tocmai l-
am a%ut 'ptmna trecut - e.amen foarte 1reu - Sfntul Efrem m-a a2utat 'a-l trec cu
$ine4
@i mul/ume'c mult lui 5umneeu- Maicii 5omnului 3i Sfin/ilor pentru a2utor
3i pentru c nu 'e uit la rutatea noa'trJ
82
5aniela )4- 'eptem$rie 2!!E- ?omnia
.1* ;a moatele sfntului Efrem cel Nou
>n drum de la #tena duce 'pre o de'tina/ie nou4 Nu era 0n plan- dar
5umneeu a rnduit a3a4 )6emarea Sfin/ilorN Mare e'te mila 5omnului pentru noi
pcto3ii4 @n marea Sa $untate- El ne de'c6ide toate drumurile 'pre mntuire 3i ne arat
mrturii %ii4 ,ameni care au 0n%in' 'l$iciunile trupului- care au luptat a%nd unica /int
mntuirea4 #u iu$it pe Ari'to'- +-au urmat 3i au $iruit4 5ar noiN
@n 'fr3it am a2un' 0ntr-o localitate denumit Nea MaKri - #ttica ()olina
Nepri6ni/ilor)- unde 'e afl mn'tirea 0n care 'e 1'e'c moa3tele Sfntului Efrem cel
Nou- 1ra$nic a2uttor 0ntru toate ne%oile 3i mare 8ctor de minuni4
, mn'tire de piatr 0n 'til 1rece'c4 @ntr-un mic paracli' lateral 'e 1'e3te o
parte din copacul care a con'tituit locul pe care '-a 2ertfit ace't mare Sfnt4 # r$dat
0ndelun1 torturi de la cei necredincio3i pn 3i-a dat 'ufletul 0n mna lui 5umneeu4 @n
$i'eric- 0n partea 'tn1- 'e afl un $aldac6in unde o candela 't de %e16e la mormntul
Sfntului Efrem4 @n partea dreapt 'e afl moa3tele 0ntre1i ale minunatului Sfnt4 , racl-
Sfntul 3i foto1rafia micu/ei care a a%ut c6emarea ' duc pn la capt planul de a face
cuno'cut lucrarea ace'tui Mrturi'itor al 5omnului4 &3e'c cu emo/ie4 @n minte mi-au
aprut $ru'c rndurile citite din cartea 0n care 'e po%e'tea de'pre de'coperirea- artrile
minunate 3i minuni ale Sfntului Efrem4 #m 'im/it mu'trarea con3tiin/ei pentru faptul c
de3i am citit 3i am luat cuno3tin/ de'pre ace't Sfnt nou- l-am tratat cu indiferen/4 #m
pu' cartea 0n $i$liotec 3i am uitat de ea4 5ar Sfntul a mi2locit ' %in '-l %d cu
ade%rat- ' 0i 'imt 'fin/enia de aproape- ' m atin1 de 'fnta racl 3i ' iau
83
$inecu%ntare4 5e atunci nu 0l mai pot uita4 , mare 0ncrctur 'piritual 3i o a$unden/
de du6 'fnt 0/i aprinde flacra 'ufletului4 #ce'ta e darul 5omnului pentru pelerini- dar
depinde apoi de tine- ca om- ct timp %ei men/ine acea't flacr4 ,are ct %a 'trluci
lumina eiN
Sil%ia ~4- 1 decem$rie 2!!E- ?omnia
.2* Binecuvntarea mncrii$ vindecare su0eteasc i
tru/easc
@n luna mai a anului 2!!8- 0n iua prnuirii Sfntului Efrem cel Nou- am
primit 0n dar o carte de'pre %ia/a 3i minunile 'ale 3i o iconi/ de 6rtie 0n care era u1r%it
c6ipul 'u4 @n 'eara acelei ile- am r'foit cartea- m-am uitat la de'ene 3i am 0nceput '
cite'c din ea- de'c6ind-o la %oia 0ntmplrii4 #3a am parcur' cu oc6ii cte%a i'tori'iri
de'pre minunile Sfntului Efrem- 0n' ace'tea mi '-au prut a fi ni3te po%e3ti de adormit
copii4 &e atunci nu credeam 0n minunile Sfin/ilor 3i din acea't pricin 0n 'ufletul meu
'ttea a'cun' o durere adnc- pe care putea '-o %indece numai 5umneeu - durerea
necredin/ei4
5up ce am tot citit din carte pe apucate- am 6otrt ' o iau c6iar de la
0nceput4 @n'- aflnd din primele pa1ini de'pre c6inurile prin care '-a '%r3it mucenicia
Sfntului Efrem- am 'im/it c mi 'e face ru att trupe3te- ct 3i 'uflete3te4 Nu am mai
putut continua4 #m dat cartea la o parte- 1ndind 0n 'inea mea c %oi re%eni la ea cnd %oi
fi mai tare de fire4
#3a- timp de %reo 3apte luni de ile- cartea de'pre Sfntul Efrem cel Nou 3i
iconi/a care-l 0nf/i3a au 'tat uitate- rtcite printre celelalte cr/i4 5ar- 0ntr-o i- iar3i din
84
%oia 0ntmplrii- 0n timp ce-mi ordonam cr/ile pe raft- am rma' cu oc6ii pe c6ipul
Sfntului Efrem 3i dup o 'curt eitare am 6otrt '-i pun icoana pe perete ln1 cea a
Mntuitorului4 N-am fcut-o pentru ca l-a3 fi 0ndr1it- a3a- deodat4 )6ipul 'u mi 'e
prea a fi 'trin- rece- a'pru 3i c6iar urt4 @n' mi-am amintit c Sfntul Efrem cel Nou le
e'te dra1 celor care-mi 'unt dra1i mie4
@ntr-o $un i- pe la 0nceputul &o'tului Mare din prim%ara anului 2!!E- '-a
0ntmplat ' mut candela de la icoana Sfintei *reimi 0n dreptul icoanei Sfntului Efrem4
#tunci am o$'er%at c flacra candelei 'e potri%ea frumo' cu focul din icoan- pe care-l
/inea Sfntul Efrem 0n mna 'a4 )ele dou fclii- cea a candelei 3i cea 0nc6ipuit 0n
icoan- erau a3eate la acela3i ni%el- a'tfel 0nct 'e 'uprapuneau 3i aproape c 'e
contopeau4 Mi-a plcut mult acea't potri%ire4 @mi druia o oarecare pace 3i lini3te
luntric4 @mi odi6nea 'ufletul4 5in iua aceea candela a rma' la icoana Sfntului Efrem-
luminndu-i minunat c6ipul4
<ilele treceau iar eu- 0n1ri2ind candela- 0mi opream tot mai de' oc6ii a'upra
icoanei Sfntului Mare *mduitor 3i Mucenic Efrem cel Nou4 #3a- treptat- fr ca '-mi
dau 'eama- am 0nceput '-l 0ndr1e'c tot mai mult- pn cnd 0ntr-o i- pri%indu-i c6ipul-
am $1at de 'eam c lumina ro3iatic a focului pe care Sfntul Efrem 0l /ine 0n mn 0n
icoan- i%or3te parc din 0ntrea1a 'a fiin/ 3i mn1ie 3i 0ncle3te 0n c6ip minunat
'ufletul celui care 0l pri%e3te4 #cea't Fde'coperireG mi-a umplut inima de o ne1rit
$ucurie4 5in cea'ul acela Sfntul Efrem a 0ncetat a mai fi 'trin pentru mine- iar c6ipul
'u mi 'e prea acum ne'pu' de frumo' prin puterea $lnde/ii pe care o r'pndea4 {i
totu3i nu puteam 0nc ' cred c el a '%r3it attea minuni 3i '-a artat attor oameni4
#ce't lucru mi 'e prea a fi mai pre'u' de orice 0n/ele1ere4 5ar iat c- prin %oia
5omnului- '-a petrecut o 0ntmplare care a 'c6im$at multe 0n cu1etul 3i 0n 'ufletul meu4
@n 'eara ilei de 4 mai a anului 2!!E- am fcut o indi1e'tie de'tul de 'erioa'-
cu %r'turi multiple- cu diaree- ame/eli- fe$r444 @ntr-un cu%nt - cu Ftot tacmulG4 5up
ce am fcut %reo patru 'plturi de 'tomac- am %ut c m 'imt la fel de ru 3i am 0n/ele'
8"
c pruta indi1e'tie e'te de fapt o otr%ire4 +nto.ica/ia putea ' treac 0n 'n1e 3i atunci
lucrurile '-ar fi a1ra%at con'idera$il4 #cea't per'pecti% m 0n1ri2ora mult- 0n' n-am
'unat la ur1en/- cci 3tiam c 0n iua ce urma 'e fcea prnuirea Sfntului Efrem 3i nu
%roiam deloc ' o petrec 0ntr-un 'pital4 @mi doream mult ' a2un1 la (itur16ie4 )ernd 0n
1nd a2utorul Sfntului Efrem- m-am urcat 0n pat 3i am 0ncercat ' m lini3te'c4 #m
petrecut acea noapte 0ntre 'omn 3i %e16e- 'cuturat de fri'oane- tre'rind 3i treindu-m
din ece 0n ece minute4 @n' pe la ora cinci diminea a- cnd a$ia reu3i'em ' adorm un
pic- m-a treit o durere 0nfrico3toare 0n pntece4 , a'tfel de durere n-am mai 'im/it
niciodat pn 0n acea noapte4 Nu puteam nici ' m mi3c- nici ' %or$e'c- de3i 0mi %enea
' urlu4 Nu 3tiam ce ' fac4 Eram la un pa' de dende2de- cnd deodat mi-a aprut 0n
minte c6ipul Sfntului Efrem cel Nou 3i tot atunci mi-am amintit de'pre felul 0n care a
fo't omort el de ctre p1ni- dup ce a 0ndurat de la ei c6inuri 0n'pimnttoare4 #tunci
m-am 1ndit c durerea lui tre$uia ' fi fo't cu mult mai mare dect cea pe care o
'uportam eu 0n acele clipe 3i- adunndu-mi toat nde2dea 3i credin/a pe care le puteam
1dui atunci 0n 'ufletul meu- mi-am 0ndreptat 'pre Sfntul Efrem acea't mic
ru1ciune: FSfinte &rinte Efrem- te ro1 din tot 'ufletul 3i din toat inima- dac e'te %oia
5umneeului no'tru- a2ut-m ' a2un1 0n acea't diminea/ la (itur16ie 3i ' m
0mprt3e'cJG4 #m tot repetat 0n 1nd ace'te cu%inte ctre Sfntul Efrem- a1/ndu-m de
ele ca de o ultim nde2de4
Nu 3tiu cte minute au trecut a3a: poate cinci 'au poate ece4 {tiu doar c 0n
'curt timp durerile m-au l'at 0n c6ip minunat 3i am adormit4 M-am treit pe'te dou ore
fr urm de durere 0n pntece4 5ar 'l$iciunea pe care o 'im/eam 0n toate mdularele era
o mrturie a faptului c acea noapte nu fu'e'e doar o nlucire 0nfrico3toare4 M-am
0m$rcat 3i am putut a2un1e la (itur16ie4 @n' pe la ora E- cnd (itur16ia trecu'e de
)ntarea Aeru%imilor- am 'im/it iar3i c mi 'e face ru 3i tre$uie ' a2un1 neaprat la
toalet4 #m ie3it din $i'eric 3i dup ce am fcut %reo doueci de pa3i- am 0n/ele' c nu
pot mer1e mai departe4 5urerea- ame/eala- 1rea/a- 'l$iciunea- toate '-au 0ntor'- a3a 0nct
86
mi '-au tiat picioarele 3i am cut 0n 1enunc6i 0n fa/a $i'ericii4 &rietenii mei erau to/i 0n
$i'eric- la (itur16ie4 #far nu era nimeni care m-ar fi putut a2uta ' m ridic4 Era prima
oar cnd mi 'e 0ntmpla a3a ce%a4 #tunci mi-am amintit iar3i de Sfntul Efrem ca de
1ra$nicul meu i$%itor 3i l-am ru1at ' m a2ute 3i de data a'ta ' a2un1 ' m
0mprt3e'c 3i ' nu %omit dup aceea4 #cum 3tiam c pot '-mi pun toat nde2dea 0n
mi2locirea 'a 3i cu ade%rat a2utorul 'u nu '-a l'at a3teptat mult timp4 &e'te cte%a
minute am putut ' m ridic 0n picioare- am mer' la $aie- m-am 0ntor' 0n $i'eric 3i m-am
0mprt3it4 @n iua aceea nu am mai %omat- dar pentru c m 'im/eam 0nc foarte 'l$it-
l-am ru1at pe un $un prieten ' 'e roa1e Sfntului Efrem pentru mine4 #ceea3i ru1minte
i-am adre'at-o 3i &rintelui meu 5u6o%nic4 @n iua urmtoare m-am treit nou-nou/- de
parc nu '-ar fi 0ntmplat nimic4 +-am %e'tit de'pre acea'ta $unului meu prieten4 #tunci el
m-a 'ftuit ca de fiecare dat- 0nainte de a m a3ea la ma'- ' ro'te'c 0n 1nd o mic
ru1ciune: FSfinte &rinte Efrem- $inecu%ntea mncarea 3i $utura acea'ta 3i pe mine-
roa$a taG4 #ce'te cu%inte mi-au plcut 3i m-au $ucurat mult 3i din iua aceea am 0nceput
' le ic 0mpreun cu ru1ciunile me'ei4 5ac 'e 0ntmpla ' uit ' le 'pun 0nainte de
ma'- le ro'team dup aceea- 3i cred c Sfntul Efrem le primea cu aceea3i $lnde/e 3i
purtare de 1ri24 )red- pentru c m-am con%in' nu o 'in1ur dat c acea't pu/in
ru1ciune e'te lucrtoare4
@n ilele ce au urmat dup 0ntmplarea i'tori'it mai 'u'- am 0nceput ' cite'c
din nou cartea de'pre %ia/a 3i minunile Sfntului Efrem cel Nou- dar de acea't dat le
%edeam pe toate cu al/i oc6i4 Minunile mrturi'ite m cutremurau iar oc6ii mi 'e umpleau
cu lacrimi de $ucurie 3i recuno3tin/ pentru fiecare dintre acei oameni care au fo't a2uta/i
3i tmdui/i de 5umneeu pentru mi2locirea Sfntului Efrem4
5up ce a trecut o %reme de la acea't minunat 0ntmplare- prietena mea m-
a in%itat la ea la ma'4 #m primit cu $ucurie- 0n' cnd am a2un' ' ne a3em la ma'-
mi-a pierit toat pofta- cci 0n fa/a mea 'ttea o farfurie plin cu friptur 1ra' de porc-
care era o cale 'i1ur 'pre pieranie pentru 'tomacul meu pipernicit4 5ar %nd cu ct
8D
dra1o'te m 0ndemna prietena mea ' mnnc 3i 3tiind c ar putea ' 'e m6nea'c aflnd
c $ucatele pe care le-a 1tit ar putea '-mi fac ru- mi-am i' 0n 'inea mea c de dra1ul
ei %oi mnca friptura 3i de %a $ine%oi 5umneeu- m %a feri de toat prime2dia 3i
'uferin/a care-mi poate %eni prin acea't mncare4 #poi am ro'tit 0n 1nd mica ru1ciune
ctre Sfntul Efrem cel Nou 3i am mncat tot ce mi '-a pu' dinainte4 8riptura a fo't foarte
1u'toa' 3i m-am minunat mult c n-am p/it nimic dup ce am mncat-o cu atta poft4
5e o$icei %omam dup orice mncare 1tit cu 1r'ime4 5ar 3i de acea't dat S-a 0n1ri2it
5umneeu de mine pentru ru1ciunile Sfntului &rinte Efrem4
+at c 'unt de2a opt luni de cnd nu mai am necauri cu 'tomacul4 #cum-
cnd mi 'e 0ntmpl ' am %reo durere 0n pntece- 0mi fac o cruce pe'te acel loc unde m
doare 3i ro'te'c luntric: FSfinte &rinte Efrem- dac e'te %oia 5umneeului no'tru-
0ndeprtea de la mine durerea acea'taG4 {i nu 0ncete a m minuna cum de fiecare dat
durerea 0mi di'pare 0ntr-un timp foarte 'curt 3i 0n acea i nu mai re%ine4
@n luna noiem$rie a anului 2!!E am fo't operat la o m'ea4 {tiind ct de
1reu 'uport 'tomacul meu anti$ioticele 3i anal1eicele- m-am ru1at Sfntului Efrem '
mi-l 0ntrea'c pentru a putea primi tratamentul cu%enit fr ca ace'ta '-mi fac %reun
ru4 {i iar3i am 'im/it puterea mi2locirii Sfntului Efrem cnd am %ut c anti$ioticele
nu mi-au pro%ocat nici 1re/uri- nici dureri de 'tomac 3i nici alte neplceri- de3i 'e
0ntmpla ade'ea ' le iau pe nemncate4
@n primele ile dup acea opera/ie- durerea a fo't ct de ct 'uporta$il- 0n'
0n iua a treia pa'tilele anal1eice au 0nceput ' nu-3i mai fac efectul4 5in caua o$o'elii
ctor%a nop/i pro't dormite 3i a durerii ce de%enea ne'uferit- 0mi %enea tot mai 1reu '-
mi 'tpne'c mnia 3i 0n%rto3area4 Sim/eam cum treptat m pr'ea r$darea- m
0n'trinam tot mai mult de du6ul 'mereniei 3i al $lnde/ii4 #tunci am luat iar3i cartea
Sfntului Efrem cel Nou 3i am cut 0n 1enunc6i 0naintea icoanei 'ale cu lacrimi de
neputin/- ru1ndu-l ' m a2ute 3i ' m 0n%e/e '-mi 0ndur durerea cu %rednicie- cu
0ndelun1-r$dare 3i cu inim 0nfrnt4 {i- de'c6ind cartea- am 0nceput ' cite'c
88
ru1ciunile ctre Sfntul Efrem4 *reptat am 'im/it cum dende2dea 03i 'l$e3te tot mai
mult prin'oarea 3i 'ufletul mi 'e umple de o ne0n/elea' mn1iere4 {i- cu toate c durerea
cea trupea'c nu 'e 0mpu/ina'e- o ne1rit u3urare 0mi odi6nea acum 'ufletul4 #3a am citit
3apte ile din acati'tul- din paracli'ul 3i din minunile Sfntului Efrem- timp 0n care mi '-a
0nc6i' 0ncetinel rana din 1ur- 0n' cred c mai multe au fo't rnile cele din 'uflet- care mi
'-au %indecat 0n acel r'timp4 +ar 0n a opta i a di'prut 3i durerea cea trupea'c4
{tiu c nu 'unt %rednic de milo'ti%irea pe care mi-o arat Hunul 5umneeu
pentru ru1ciunile Sfntului no'tru &rinte Efrem 3i nici de darurile %indecrilor pe care
le prime'c prin mi2locirea lui4 Nu 0ncete a m minuna de dra1o'tea nemr1init a
5omnului no'tru pentru noi- oamenii- 3i de 1ri2a pe care ne-o poart neo$o'it4 5e luni de
ile m tot 0ntre$ cum a3 putea ' 0i mul/ume'c Sfntului Efrem pentru c m ocrote3te cu
atta $lnde/e- r$dare 3i delicate/e pe mine- cea care nu demult 0l ne'ocoteam- punnd la
0ndoial minunea %ie/ii 3i lucrrilor 'ale4 +ar drept r'pun' 0mi %ine 1ndul c 5umneeu
demult l-a r'pltit pe Sfntul Efrem cu daruri care 'unt mai pre'u' de 0n/ele1erea
omenea'c- a3a 0nct mie nu-mi rmne dect ' dau 'la% )elui )are att de minunat l-a
druit cu $unt/ile Sale cele fr de 'fr3it4
Minunat e'te 5umneeu 0ntru Sfin/ii (uiJ &entru ru1ciunile Sfntului
&rintelui no'tru Efrem cel Nou- 5oamne- +i'u'e Ari'toa'e- 8iul lui 5umneeu- miluie3-
te-ne pe noi 3i ne mntuie3te4
S44E4- decem$rie 2!!E- ?omnia
.3* Ai vrut s m vezi$ iat%m+
(udat e 5omnul 5umneeu 0ntru Sfin/ii Si- printre care e 3i Sfntul Efrem
cel NouJ Mare $ucurie a%em noi cei ce credem cu ade%rat 0n minunile Sfntului Efrem
8E
cel Nou 3i al celorlal/i Sfin/i4 5omnul ' ne miluia'c 3i ' ne mntuia'c prin mi2locirea
Maicii Sale 3i a tuturor Sfin/ilor4
M mrturi'e'c c am rma' impre'ionat de tot ce '-a 'cri' de'pre ace't
minunat Sfnt4 M ro1 3i eu lui 3i nd2duie'c 0n a2utorul 3i mn1ierea 'a4 ,dat- l-am
%i'at c 'e uita $la2in la mine 3i mi-a 'pu': F#i %rut ' m %ei- iat-mJG4 #poi nu a mai
'pu' nimic- ci doar m-a pri%it4 #tunci l-am ru1at ' ai$ 1ri2 de fiica mea 3i ' o fac
'ntoa'4 Ea de cnd era mic are o pro$lem cu auul la urec6ea dreapt4 Sunt
0ncredin/at c Sfntul Efrem cel Nou %a mi2loci pentru %indecarea ei4
8ie ca Sfntul Efrem ' ne pea'c pe to/i deopotri%J
)laudia- 24 mai 2!1!- ?omnia
.4* Su- ocrotirea sfntului Efrem vindecri$ a>utor la
natere
@n octom$rie 2!!" am auit pentru prima dat de Sfntul Efrem cel Nou4
#tunci am primit 3i cte%a foi cu %ia/a 3i minunile lui4 Nu mai re/in cnd le-am 3i citit-
dar 3tiu c am rma' impre'ionat4 5in pcate 0n'- trecnd timpul- l-am cam dat uitrii4
E!
5e a$ia 0n ianuarie 2!!D- dup mai $ine de un an- 0n prea2ma prnuirii aflrii
moa3telor Sfntului Efrem cel Nou- i-am recitit (0mpreun cu 'ora mea) %ia/a 3i minunile4
5e atunci am prin' un mare dra1 fa/ de ace't Sfnt4
S-a 0ntmplat c- tocmai 0n perioada aceea- am a%ut pro$leme cu picioarele4
Nu 3tiu din ce cau- dar au 0nceput ' 'e umfle4 #%eam ni3te pete ro3ii pe tlpi din caua
crora m mncau 3i m dureau picioarele- 0nct de a$ia puteam clca4 Niciodat nu mai
p/i'em a3a ce%a 0n cei 23 de ani ce trecu'er4
@ntr-o 'ear- mer1nd de la $i'eric aca'- l-am ru1at pe Sfntul Efrem ' m
a2ute 0n %reun fel (de%enea - tot mai rea 'itua/ia)4 Nu i-am cerut ' m %indece dintr-o dat
(m 1ndeam c poate ace't fapt ar fi fo't pricin de mndrie)- ci cum%a treptat- 0n timp4
M 1ndeam c am ocaia '-mi mai plte'c din pcate- plu' c nu %roiam ' fiu ne%oit
' m duc pe la doctori (mi 'e prea un lucru complicat- a%nd 0n %edere c- 'la%
5omnului- n-am prea a%ut de-a face cu ei)4 {i nu mic mi-a fo't $ucuria cnd 'ora mea a
%enit aca' (ea mer'e'e la alt $i'eric) cu o 'ticlu/ 0n care era ulei de la Sfntul Ma'lu4
{tiam c e'te lucrarea Sfntului Efrem4 Nu a%eam nici o 0ndoial4 #3a c- 0n %reo
'ptmn 3i ce%a (cred - din pcate nu mai re/in e.act)- dndu-m cu acel ulei pe
picioare 3i ru1ndu-m Sfntului Efrem- mi '-au %indecat4
(a nu mult timp dup cele 'pu'e mai 'u'- 0ntr-o noapte- o 'un pe 'ora mea
un prieten de-al ei 3i ne roa1 ' o pomenim pe 'o/ia lui care tre$uia ' na'c4 5ac nu
n3tea ct de repede- ar fi fo't pro$leme4 Sora mea i-L 'pu' ' 'e roa1e Sfntului Efrem
cel Nou (nu cred c mai aui'e de 'fnt pn atunci) pentru c e'te 1ra$nic a2uttor4
@ndat ce-a 0nc6i' telefonul- noi ne-am apucat '-i citim acati'tul4 5up 2-3 ore primim
me'a2 c 'o/ia lui a n'cut fr pro$leme 3i c e'te totul $ine4
)te%a luni mai triu- 0n iua de " mai (c6iar de prnuirea Sfntului
Efrem)- 'ora mea a a%ut un accident de ma3in4 Ma3ina derapa'e 3i intra'e 0ntr-un 'tlp4
Sora mea 'e afla pe partea care a%u'e'e contact direct cu 'tlpul4 @n urma accidentului-
'la% 5omnului- '-a ale' doar cu cla%icula rupt 3i cu un 'omn profund de %reo "-6 ore4
E1
)6iar 3i 0n timpul accidentului dormi'e4 N-a 3tiut ce '-a 0ntmplat dect atunci cnd '-a
treit la 'pital4 *o/i care au %or$it cu 'ora mea (doctori- poli/i3ti- 3oferul- etc4) i-au 'pu' c
nu a%ea cum ' 'cape doar cu att dup acea i$itur4 Suntem 'i1ure c Sfntul Efrem a
ocrotit-o pe 'ora mea 0n acea i4
@n toamna aceluia3i an m-am treit cu dureri de 'pate4 #tunci cnd %roiam '
m aplec- nu reu3eam din caua durerii4 Se 0ntmpla ' 3i reu3e'c- dar de cele mai multe
ori nu4 E po'i$il ' mi 'e fi 0ntmplat acea'ta 0n urma nop/ilor dormite 0n cort pe
parcur'ul a dou 'ptmni4 5in nou am apelat la Sfntul Efrem4 @mi mai rm'e'e ulei
de la Sfntul Ma'lu 3i am 0nceput ' m un1 cu el 0n fiecare i- pe locul unde m durea
5e la un moment dat m-am lene%it ' m mai dau cu ulei 3i am a2un' c6iar ' uit cu totul
de pro$lem4 5up ce%a timp (cte%a 'ptmni- o luna - 'incer ' fiu- 6a$ar n-am) mi-
am adu' 3i eu aminte c am a%ut pro$leme cu 'patele4 #tunci am con'tatat c nu mai
a%eam 3i nu-mi puteam da 'eama de cnd4 M-am ru3inat tare4 +-am cerut iertare Sfntului
Efrem pentru nep'area mea 3i i-am mul/umit pentru a2utorul pe care mi-l ddu'e- de3i n-
a3 fi meritat4
@ntr-o 'ear m lua'e o durere puternic de 'tomac4 Nu mai a%u'e'em a3a
ce%a pn atunci4 Nicicum nu puteam adormi4 8cnd pe %iteaa- nu %roiam ' cer a2utor4
@mi iceam c tre$uie ' ra$d pentru pcatele mele4 Nu m-a /inut mult %ite2ia- a3a c i-am
cerut a2utor Sfntului Efrem4 5up ce%a timp- durerea a 'cut 0n inten'itate4 Nu mai 3tiu
dac n-am mai 'im/it-o deloc- 3tiu doar c am putut adormi4
Sunt 'i1ur c a mai fcut 3i alte minuni- unele ne3tiute de mine- altele
pro$a$il uitate- dar ace'tea 'unt cele care mi-au rma' cel mai $ine 0ntiprite 0n minte4
#r mai fi totu3i una- 3i nu lip'it de 0n'emntate: faptul c am fo't
0n%rednicit ' a2un1 la mn'tirea unde 'e afl moa3tele Sfntului Efrem4 E'te unul
dintre pu/inele locuri 0n care c6iar mi-a3 fi dorit ' a2un1- dac ar fi e.i'tat po'i$ilitatea4
{i- din mila 5omnului- pentru ru1ciunile Sfntului Efrem- 0n mai 2!!E- am a%ut acea't
po'i$ilitate4
E2
#cum doi ani i-am 'pu' Sfntului Efrem c a3 %rea ' 'criu 3i eu de'pre
minunile pe care le-a fcut cu mine 3i cu cei apropia/i4 +-am mai 'pu' 3i c nu-i promit
nimic- 3tiindu-m c 'unt cam del'toare4
@n toamna anului 2!!E am a'cultat o predic care 'e referea la faptul c-
ne'punnd- ne'criind de'pre minunile ce ni 'e 0ntmpl- a2un1em la un moment dat ' ne
0ndoim de ele- c6iar ' le uitm4 &arc mie mi 'e 'puneau acele cu%inte4 Eram oarecum 0n
acea 'itua/ie 0n care puneam la 0ndoial4 #tunci m-am 6otrt ' 'criu de'pre minunile
Sfntului Efrem din %ia/a mea4 #m primit 3i $inecu%ntarea du6o%nicului4 5e atunci 0n'
am tot amnat momentul pn acum- cnd 0n 'fr3it m-am apucat de 'cri'4 @n tot ace't
timp con3tiin/a nu mi-a dat pace4
@i cer iertare Sfntului Efrem pentru toate444 3i 0i mul/ume'c pentru toateJ
+4(4H4- #rad- iunie 2!1!- ?omnia
.5* Fotora#a credinei
Ne-a 0n%rednicit 5umneeu ' a2un1em 0n in'ulele din Grecia 3i '
cunoa3tem pe Sfin/ii Efrem cel Nou 3i +rina Ari'o%alantou 3i ' ne $ucurm de icoana
&rea'fintei N'ctoare de la *'ampiKa4
)nd am a2un' la Sfntul Efrem- 'ora mea- Mi6aela- a fo't pu/in druncinat
la %ederea moa3telor 1ndind c e doar un 'c6elet acolo4 # 0ncercat apoi ' fac ni3te
poe- dar nu a reu3it deloc- de3i al/i oameni reu3eau foarte u3or ace't lucru4 # 0ncercat '
E3
fac poe la catapetea'm 3i a reu3it- dar cnd %oia ' fac foto1rafii la racla Sfntului- nu
reu3ea deloc ('e %edeau numai culori)4 {i-a dat 'eama c a 1re3it mult icnd c acolo e
un 'c6elet 3i a 0nceput ' 'e cia'c pentru ce 1ndi'e4 &ln1ea 3i 'e ru1a4 Se %edea c-i
pare ru4 S-a du' la 'fintele moa3te 3i a pu' mna pe racl- pln1ea 3i 'e ru1a4 #poi
pln1ea 3i mai tare 3i eu m-am apropiat '-o lini3te'c- dar ea mi-a i': F@mi ard minileJG4
#poi a 0nceput 3i mai tare ' pln1- icnd: F#cum minile mele 'unt reci ca 16ea/a4 M-
a pr'it SfntulG4 )nd a ridicat minile de pe 'ticla care acoperea racla cu trupul
Sfntului- acea'ta era a'udat- tran'pirat444 'ora mea a 0nceput ' pln1 3i mai tare- de /i
'e rupea inima4 Eu am 0ncura2at-o icndu-i c ace'ta e un 'emn al Sfntului c e.i't 3i
c acolo nu e un 'c6elet- ci moa3te de Sfnt4 #m ie3it apoi prin curte 3i cnd '-a mai
lini3tit- a mer' iar la racl 3i de a't dat a reu3it ' fac o foto1rafie- 'emn c Sfntul a
iertat-o4 Mul/umim Sfinte Efrem c ne-ai 0n1duit ' a2un1em 0n ca'a ta4 Sper ' mai
a2un1em acolo4 5e atunci mare e'te nde2dea noa'tr 0n a2utorul lui4
)nd 'ora mea- #le.andra- era 0n 'pital- 'o/ul ei a dormit prima noapte cu
fiica lor- apoi a l'at-o cu noi pentru c nu putea dormi- cci feti/a pln1ea- 'ttea trea-
parc 'im/ea lip'a mamei4 # i' 'o/ul ei c feti/a pln1ea 3i el nu 3tia ce '-i fac 3i l-a
ru1at pe Sfntul Efrem '-o lini3tea'c4 (n1 feti/ 'unt dou icoane- a &rea'fintei
N'ctoare de 5umneeu 3i a Sfntului Efrem4 So/ul 'urorii mele a 'pu' c a %ut ca o
lumin ie3ind din icoana cu Sfntul Efrem 3i feti/a '-a lini3tit4 El 3i-a i' c o fi fo't farul
de la %reo ma3ina- dar eu 'unt 0ncredin/at c a fo't Sfntul4 )red c 3i el crede la fel4
@/i mul/umim- Sfinte Efrem- pentru a2utorJ
#lina 5o$a3u- 1E 'eptem$rie 2!1!
DD
E4
M nume'c Mi6aela Stri$lea- 'unt din 2ude/ul Hoto3ani- iar acum locuie'c 0n
)ipru 0mpreun cu 'o/ul 3i o mare parte din familia mea4 Mreau ' % 'pun c de cnd
'unt 0n acea't /ar minunat ()ipru)- am a%ut parte de cele mai minunate momente din
toat %ia/a mea: am fo't la Sfntul Mormnt la +eru'alim- la moa3tele Sfntului Nectarie-
precum 3i la cele ale Sfntului Efrem cel Nou- a crui minune %reau ' %-o 0mprt3e'c 0n
rndurile ce urmea4
&entru unii ar putea prea o coinciden/- 0n' pentru mine a fo't o minune
ade%rat- un 'emn druit de Sfntul Efrem- mai $ine 'pu'4 5up ce am citit cartea cu
minunile Sfntului Efrem- m-am 6otrt ' % 'criu la rndul meu- c6iar dac nu am
primit neaprat un a2utor de el (a3a cum 3i-au 0mprt3it to/i $ucuriile)- 0n' am primit un
'emn- care e la fel de important pentru mine4 Mi-a demon'trat mie- unei pctoa'e- c e
%iu 3i preent 0n 'fnta racl 3i c aude 3i c 'imte cu ce inim %ii la el4
#3adar- cu cte%a luni 0n urm- am fo't cu 'ora mea 0ntr-o croaier 0n patru
in'uli/e din Grecia4 #m fo't 3i 0n &ireu'- iar eu cu 'ora mea 3i 0nc dou doamne am
6otrt ' mer1em cu e.cur'ia or1aniat de pe %a' la Sfntul Efrem cel Nou444 3i 'unt
tare $ucuroa' c am ale' acea'ta4 5rept ' 'pun- nu 3tiam mai nimic de'pre ace't nou
Sfnt- dar acum- pentru c l-am cuno'cut- e'te unul din 'fin/ii mei de 'uflet4
5up un drum cu autocarul de apro.imati% o or- am a2un' la Nea MaKri- la
Mn'tirea Sfntului Efrem4 #ici- Sfntul mi-a artat de dou ori c e'te preent 3i c nu
tre$uie ' m mai 0ndoie'c %reodat de ace't lucru4 )um m-am dat 2o' din autocar- 0n loc
' m 'mere'c 3i ' intru cu fric 3i luare-aminte 0n Sfnta Mn'tire- eu um$lam
indiferent- fcnd poe 3i minunndu-m de locurile frumoa'e din 0mpre2urimi444 eram
un 'implu turi't- cu trup- dar nu 3i cu 'uflet4 )nd am intrat 0n $i'eric- am %ut c racla
cu moa3tele Sfntului Efrem era 0n dreapta4 #cea'ta fiind tran'parent- 0nuntru 'e poate
%edea Sfntul de'coperit- care e 0ntre14 Eram foarte indiferent cnd m-am uitat la el 3i
0mi %eneau tot felul de 1nduri rele 3i de 0ndoial444 eram doar curioa'444 @n' Sfntul mi-
a citit 1ndul 3i mi-a %ut inima- a3a c mi-a dat o lec/ie pe care nu am ' o uit %reodat4
E"
5up ce m-am 0nc6inat repede- cu o oarecare rceal- am trecut la fcut poe444 c doar
eram turi't4 5e fapt am 0ncercat ' fac foto1rafii- pentru c imediat dup ce am a%ut
1ndurile re'pecti%e- am creut c mi '-a 'tricat aparatul foto4 {a'e poe la rnd mi-au
ie3it 0n cea/- nu 'e 0n/ele1ea nimic4 5e fapt Sfntul nu 0n1duia '-i fac eu poe- 0n'
a$ia mai triu am 0n/ele' a'ta4 Surorii mele 3i celorlal/i- care fceau foto1rafii- le ie3eau
clare- numai mie nu4 5up ce am %ut c nu-mi ie'e nici o po- am intrat 0n panic 3i i-
am dat aparatul foto 'urorii mele ' %d dac nu cum%a are camera pro$leme- 0n' ei i-L
ie3it foto1rafia cu racla Sfntului perfect 3i foarte clar4 +-am luat aparatul din mini 3i
0ndreptnd o$iecti%ul ctre 'fntul altar am fcut o foto1rafie care mi-a ie3it perfect4
+mediat dup acea'ta- am 0ncercat ' fac iar3i o foto1rafie Sfntului care- din pcate- iar
nu m-a l'at deoarece poa ie3i'e 0ntr-o mare cea/4 #tunci am 0n/ele' c nu camera foto
era de %in- ci indiferen/a cu care eu l-am tratat pe Sfntul Efrem4 +mediat dup acea'ta
am l'at aparatul foto 3i m-am apropiat de 'fnta racl cu prere de ru 3i am 0nceput a
m ru1a Sfntului din toata inima ' m ierte pe mine pctoa'a4 (-am implorat ' m
ierte 3i i-am f1duit c %oi crede cu ade%rat 0n el 3i c nu m %oi mai 0ndoi %reodat de
el4 5up un r'timp de cu1etare 3i prere de ru- am 0ndrnit ' fac o foto1rafie la rac
3i444 lucru minunatJ Sfntul m-a iertat 3i mi-a 0n1duit '-i fac o foto1rafie- iar acea'ta era
clar4 Mie nu-mi %enea a crede 3i eram ne'pu' de fericit4 Mare e3ti 5oamne- 0ntru Sfin/ii
*iJ
# doua 0ntmplare '-a petrecut cam la un 'fert de or dup cele relatate mai
'u'- iar Sfntul Efrem mi-a artat 0nc o dat c tre$uie ' cred 0n el fr 0ndoial4
Stteam la racla lui cu palmele lipite de 'ticla de dea'upra 3i m ru1am 'punndu-i oful
meu- mrturi'indu-i tot ce a%eam pe 'uflet- cnd- deodat- 'imt cum mi 'e 0ncle'c
palmele dede'u$t4 Mi 'e 0ncleau din ce 0n ce mai tare 3i 0mi era parc 1reu ' le
delipe'c de pe 'fnta racl444 de altfel nici nu am 0ncercat ' fac acea'ta- pentru c era
foarte plcut ceea ce 'im/eam4 5oamne- ct de emo/ionat am putut fi- 0n' am 'tricat tot
cnd am %ut-o pe 'ora mea 0n 'pate 3i i-am 'pu': F#lina- palmele mele 0mi iau focJG4 {i
E6
din clipa aceea totul '-a ruinat| 0ndat ce i-am 'pu' 'urorii mele ce 'e 0ntmpla- palmele
mi '-au rcit ca 16ea/a444 ele tran'pirau din pricina aerului rece pe care 0l 'im/eam- iar
racla era ud de la palmele mele- care de data acea'ta erau reci ca 16ea/a4 M-am
emo/ionat att de tare 0nct nu m mai puteam opri din pln'4 )e emo/ie puternic am
trit 0n acele clipeJ @n' nu pln1eam de dende2de a3a cum credea 'ora mea- anume din
cau c a 0ncetat cldura- ci pln1eam de emo/ie pentru c nu am creut 0n el de prima
dat 3i c l-am 'uprat cu 1ndurile mele de la 0nceput444 3i mai pln1eam pentru c nu
0mi %enea ' cred cele petrecute- pentru c a3a ce%a eu numai 0n cr/i citi'em 3i nu
credeam c e'te cu putin/ %reodat ' 'im/i att de mult preen/a unui Sfnt4
&entru mine a fo't 3i rmne o mare minune 3i 0l ro1 pe Sfntul meu dra1 '
m ierte 3i ' m pea'c 3i ' m primea'c tot timpul la el- cci- cu 'i1uran/ %oi mai
a2un1e la el- artndu-i mult dra1o'te 3i re'pect4
8oto1rafiile de care am pomenit mai 'u' le-am p'trat 'pre mrturie 'ufletului
meu4 M ro1 ca 0n cartea urmtoare ' relata/i 3i acea't minime- pentru c e'te cu
ade%rat o minuneJ
@l iu$e'c tare mult pe Sfntul Efrem 3i m 'imt att de prote2at cnd %or$e'c
de'pre el- 0nct nu cred c pot 1'i cu%intele potri%ite pentru a 'pune 0ntr-ade%r ce 'imt -
cred c e o com$ina/ie 0ntre dra1o'te- team- nde2de- emo/ie- 0ncredere- protec/ie444
Mi6aela Stri$lea- 8 octom$rie 2!1!
.6* Pruncul i va /urta numele+ zmislire de co/ii$ sirea
o-iectelor /ierdute
ED
Mreau ' % 0mprt3e'c 3i eu o parte din minunile '%r3ite de Sfntul Efrem
cel Nou 0n %ia/a mea4
#m aflat de el 0ntmpltor- lund din $i$liotec o carte pe care o cumpra'em
cum o$i3nuim- la 1rmad cu altele- 0n &o'tul Mare al ace'tui an4 )artea cuprindea noile
minuni ale Sfntului Efrem- '%r3ite cu copii n'cu/i 3i nen'cu/i4 Era numai potri%it
pentru 'ufletul meu4
&recie c am un $ie/el de 3apte ani4 #cum trei ani mi-a murit feti/a de 3a'e
luni- 0n urma unui 6andicap neurolo1ic foarte 1ra%- de care fu'e'em 0n3tiin/a/i din
perioada %ie/ii ei intrauterine 3i pentru care am luptat- 0n ciuda 'faturilor medicilor de a o
a%orta4 M 'pun toate ace'tea pentru a % 0ncredin/a c nu 'unt 0n3elri dia%ole3ti- trind
pe pielea mea- i de i- minunile lui 5umneeu4
Sfntul Efrem a aprut 0n %ia/a mea cnd eram di'perat c 5umneeu nu-mi
mai druie3te un copil4 8iind 'u'pect de 'terilitate 'ecundar- 0n urma unei celio'copii
fcut 0n luna martie a anului 2!1!- medicul mi-a 'pu' c am trompele 0n1ro3ate 3i 1reu
penetra$ile 3i m-a pro1ramat 0n luna aprilie pentru tratament in2ecta$il nece'ar
de'fundrii ace'tora - o inter%en/ie foarte dureroa'4
#m citit cartea Sfntului Efrem 0n acea't perioad 3i m-a impre'ionat foarte
mult apropierea lui de oameni- contactul att de direct- minunile att de 1ritoare4 Nu 3tiu
pe cine nu ar impre'iona4
5up Sfintele &a3ti- i-am 'pu' 'o/ului meu c dac rmn 0n'rcinat %reau '
0i punem copila3ului numele Efrem4 El mi-a 'pu' c e rar 0ntlnit la noi- dar c 'e %a
o$i3nui lumea cu el4 @ndat dup ace'tea- pe 1E aprilie- am 0nceput ' cite'c ilnic
acati'tul Sfntului Efrem- f1duindu-i ace'tuia c 0l %oi citi %reme de patrueci de ile4
Eu nu a%eam de unde ' iau mir 'au ce%a atin' de 'fintele 'ale moa3te4 #poi- dup 24
aprilie au 0nceput ' apar 'emne c 'unt 0n'rcinat4 (a 0nceput am creut c e doar o
prere- c nu 'e poate ca Sfntul ' fie att de $un cu mine- 3i am tot amnat '-mi fac
te'tul de 'arcin pn pe 4 mai4 Mi-am fcut te'tul pe " mai diminea/a 3i a ie3it poiti%4
E8
*re$uie ' precie c uita'em cnd a fo't martiriat Sfntul Efrem- iar cartea o ddu'em
unei prietene4 Nu am i' nimnui %e'tea 3i m-am frmntat toat iua '-mi aminte'c iua
de martiriu a Sfntului4 Seara am intrat pe internet 3i am rma' 0nlemnit ln1 calculator
cnd am citit c Sfntul Efrem a murit martiriat c6iar 0n iua de " mai4
Hine0n/ele' c pruncul meu 0i %a purta numele- medicii 'punnd pn acum c
e $iat 3i c e 'nto'4 M 0ncred 3i 0n 'pu'ele lor- dar orice temere le1at de 'ntatea
ftului '-a 0ndeprtat de la mine odat cu 0ncredin/area c ace't copil e'te druit de
Sfntul Efrem familiei mele- c 0l ocrote3te att pe el ct 3i pe noi4
E mare ace't Sfnt- e minunat 3i-i mul/ume'c mereuJ @n curnd- cine%a plecat
0n pelerina2 0mi %a aduce cte%a lucruri (mir- iconi/e- a16iam) de la Mn'tirea
Sfntului Efrem de la Nea MaKri4
&ot ' % 'pun c- 0nainte de a afla de 'arcin- am %ut 0n %i' un clu1r- iar
eu m 0ntre$am - tot 0n %i' - dac e Sfntul Efrem4 #poi diminea/a am %i'at un copil mic4
Nu am dat importan/ ace'tui fapt 'ocotind c 'imt doar 'u$ influen/a cr/ii 3i a dorin/ei
mele444 dar oare nu o fi fo't un 'emn de la Sfntul EfremN
Hunicul meu de opteci de ani a citit 3i el ilele trecute cartea 3i 0n una din
'eri a 'im/it o mirea'm deo'e$it4 +ni/ial a 0ntre$at-o pe $unica dac a dat cu tmie 'au
'-a miruit- iar ea i-L i' c nu miroa'e a nimic4 S-3i fi artat Sfntul preen/a a'tfelN Nu
ar fi pentru prima dat4
#lt dat 'o/ul meu a rtcit c6eile la ma3in4 (e-a cutat %reo or444 tre$uia
' plece numaidect cu ma3ina pentru c era a3teptat444 Eu am cutat cu el 3i pur 3i 'implu
nu mai 3tiam ce ' facem4 M-am a3eat pe pat ' m adun 3i mi-am amintit de Sfntul
Efrem4 +-am 'pu' c pare un lucru $anal- 0n' e foarte important pentru noi 0n acel
moment 3i l-am ru1at din toat inima ' ne a2ute ' le 1'im4 M mrturi'e'c c ne-am
0ntor' pe acela3i tra'eu unde fu'e'em de nenumrate ori ' le cutm 3i le-am 1'it 0ntr-un
loc unde nici nu ne-ar fi trecut prin cap4 Nu cred c a durat mai mult de trei minute4
EE
?u1a/i-% Sfntului EfremJ E'te 1ra$nic a2uttor 3i a2ut necondi/ionat444
'untem noi prea mici 0n credin/4 *re$uie doar nde2de- 0ncredere4 ?u1a/i-% 3i 0ncerca/i
' 0l %ede/i ca pe un tat- doctor- frate mai mare- %or$i/i cu el ca 3i cum ar fi ln1 %oi4
Sfin/ii 'unt att de aproape de noi444 noi 'untem cei care 0i 0ndeprtm ori nu
con3tientim puterea lor4
Mereu m-a a2utat Maica 5omnului- mai ale' 0n perioada 0n care a fo't
$olna% feti/a- am 'im/it-o foarte aproape- apoi Sfntul Nectarie- Sfntul Nicolae- Sfntul
Serafim de Saro%- Sfin/ii +oac6im 3i #na- Sfntul G6eor16e4 5ar acum Sfntul Efrem m-a
cople3it cu $untatea luiJ i cel mai $un e 5umneeu care ni i-a druit '-i a%em
mi2locitori 0naintea (ui4
+erta/i-m dac %i 'e pare c am e.a1erat444 dar nu mint444 a'ta trie'c 3i nu
'unt %rednic '-+ mul/ume'c lui 5umneeu pentru nemr1inita (ui $untate4
+ulia- 18 octom$rie 2!1!- ?omnia
19* !indecare de -oal a colonului
&entru c ade'ea Sfin/ii ne cople3e'c cu a2utorul lor 1ra$nic- tre$uie ' %
mrturi'e'c de'pre cum m-a a2utat anul ace'ta Sfntul Efrem4
5e trei ani 'unt dia1no'ticat cu rectocolit ulcero-6emora1ic- o $oala a
colonului care 'e manife't prin 'caune de'e- prin 'n1erri puternice- prin 'cderea
poftei de mncare 3i- implicit- prin epuiare total4
#nul ace'ta am a%ut 0n timpul %erii o a'tfel de manife'tare a $olii4 #m 'unat-
o pe doctori/a mea pentru a m primi de ur1en/ la 'pital4 Nu m-a putut primi deoarece
pleca 0n concediu- urmnd ca 0n 'ptmna urmtoare ' o 'un din nou pentru
pro1ramare4 5ar 3i de acea't dat a inter%enit ce%a ur1ent 3i a tre$uit 'a plece din /ar4
1!!
@ntr-una din nop/ile care au urmat- am %i'at c un &rinte plutea dea'upra
capului meu4 #m po%e'tit %i'ul unei micu/e dra1i mie- care m-a 0ntre$at daca 0i F3tiuG pe
'fin/ii ?afail- Nicolae 3i +rina din (e'$o'4 @i %u'em 0n icoan dar nu 3tiam de'pre %ia/a
3i martiriul lor nimic4 #m comandat atunci imediat cartea de'pre %ia/a ace'tor 'fin/i 3i-
pentru c n-a3 fi %rut ca doar pentru o 'in1ur carte oamenii de la li$rrie ' 'e o'tenea'c
atta- am r'foit oferta de carte reli1ioa' pentru a-mi comanda 0nc una4 )ea dinti pe
care am %ut-o a fo't !ia"a# artrile# minunile# acatistul $i paraclisul %f&ntului 'frem
cel (ou4
#m primit pac6etul 3i am 0nceput ' cite'c %ia/a Sfin/ilor ?afail- Nicolae 3i
+rina 3i acati'tul lor| 0ndat ce am terminat- m-am apucat ' cite'c cartea de'pre Sfntul
Efrem cel Nou4 5up aceea am citit cartea- am citit 3i #cati'tul4 # doua i diminea/ nici
urm de 'n1erare 3i am 'im/it c am o mare putere4 @n diminea/a urmtoare am a%ut din
nou 'n1erri- 0n' puterile nu 0mi 'l$eau4 {tiindu-m cu totul ne%rednic- i-am 'pu'
Sfntului a3a: FSfinte Efrem- dac m a2u/i ' mi 'e oprea'c 'n1erarea 3i %oi fi
'ntoa'- 0/i %oi citi acati'tul %reme de patrueci de ileG4 #3a am fcut 3i 0nainte cu
cte%a ile de a 'e 0mplini cele patrueci de ile am fo't om 0ntre1 3i 'nto'4 #m 0n/ele'
de ce 0nainte ' 0l cuno'c pe Sfntul Efrem- nu reu3eam ' m pro1rame la control:
tre$uia ' cer a2utorul )ere'c mai de1ra$ dect pe cel omene'c4 Sunt cople3it de
1ra$nicul a2utor al Sfntului 3i mrturi'e'c c e'te unul dintre 'fin/ii mei dra1i4 )u%intele
'unt prea mici 3i prea pu/ine pentru L-i mul/umi444
#m fo't 'urprin' ' %d c att Sfin/ii ?afail- Nicolae 3i +rina ct 3i Sfntul
Efrem au fo't martiria/i de turci cam 0n aceea3i perioad4
*re$uie ' % 'pun c de-a lun1ul timpului un mare a2utor am primit 3i de la
Sfntul Nectarie- Sfntul +oan ?u'ul- Sfntul &antelimon- Sfntul +oan +aco$ Aoe%itul 3i
de la cine 3tie c/i al/i 'fin/i ne3tiu/i4 5e la 0nceputul $olii mele- mul/i prin/i 3i multe
micu/e '-au ru1at pentru mine4
1!1
)u ade%rat- ne%rednici 'untem de $inele pe care 5umneeu 0l re%ar' a'upra
noa'tr prin 'fin/ii (ui 3i prin ale3ii (ui4 Sla% tie- 5oamne- pentru mul/imea 'fin/ilor
*i pe care 0i trimi/i ' ne a2ute 3i ' ne mn1ieJ
Sla% tie- 5oamne- pentru c 'untem ortodoc3i 3i putem 0n/ele1e ct de mult
ne iu$e3tiJ
Sil%ia ~4- 1! noiem$rie 2!1!- ?omnia
1)* "mduire nentrziat
5in nou milo'ti%irea 'fin/ilor 3i-a fcut 'im/it preen/a 0n familia mea4 #m
rma' 0n'rcinat cu al treilea copila3 3i- de3i multe %oci 0mi repro3ea c de ce mai fac
un copil 0n lumea a'ta plin de 1reut/i- eu 'unt foarte $ucuroa'- ca 3i cum a3 fi la primul
copil 3i a$ia a3tept '-mi 'trn1 0n $ra/e pruncul4 So/ul meu 'per ' fie feti/ pentru c
a%em doi $ie/ei444 nd2duie'c 3i eu ' fie feti/4
5e cte%a 'ptmni 0mi era ru- %r'm tot ce mncam- m 'im/eam foarte
'l$it444 a'ta pn ieri- 3 ianuarie 2!11- cnd am prnuit aflarea moa3telor Sfntului
Efrem cel Nou din Grecia- la Nea MaKri- ln1 #tena4 M 'im/eam ru444 de diminea/ am
fo't la medic- care mi-a i' c dac nu m 'imt $ine pn 2oi- fcnd tratament cu
medicamentele admini'trate pentru 1rea/- 'in1ura 'olu/ie e'te internarea 0n 'pital 3i
6rnirea cu a2utorul perfuiilor4 #m a2un' aca' 3i eram de2a o$i3nuit cu ideea c m
a3teapt 'pitalul- pentru c mai lua'em acele pa'tile 0mpotri%a 1re/ii 3i tot ru 0mi era4 Mi-
am amintit c e iua Sfntului Efrem 3i i-am citit acati'tul- dup care l-am ru1at ' m
a2ute dimpreun cu &rea'fnta N'ctoare de 5umneeu- cu Sfntul Nectarie din E16ina
1!2
3i cu to/i 'fin/ii ' nu-mi mai fie ru- ' 'e i'pr%ea'c cu 1rea/a- cu 'tarea de ru 3i444 o-
minune- 0n timp ce m ru1am- mi-a di'prut toat 'tarea de ru4
#i- 4 ianuarie 2!11- m-am 6otrt ' 'criu de'pre acea'ta- a3a cum le-am
f1duit 'fin/ilor- pentru a nu /ine lumina 'u$ o$roc4 Sunt uimit mereu de ct de u3or
a2ut 'fin/ii444 @i c6emi 0n 1nd iar ei te 3i a2ut4 Eu 'unt o mare pctoa'- 0mpo%rat de
multe pcate- dar 'peran/a 3i comoara mea 'unt 'fin/ii- pe care 0i iu$e'c din 'uflet 3i cred
cu trie 0n minunile lor4
S nu uitm ' le mul/umim- ' ne ru1m lor cu credin/ 3i cu dra1o'te- din
tot 'ufletul- 3i ei- cu toate c 'untem 0mpo%ra/i de pcate- ne a2ut cci ne iu$e'c mai
mult dect ne ima1inm4 (e mul/ume'c din 'uflet 3i 0i ro1 ' m a2ute ' nu-mi mai fie
ru- ' nu a2un1 la 'pital- ca ' pot a%ea 1ri2 de copila3i 3i ' pot mer1e la 'er%ici4
Sla% lui 5umneeu pentru toateJ
#lina 5o$a3u- 4 ianuarie 2!11- )ipru
1,* =u adevrat avei S#ni n Biserica 7rtodo?+
>n prieten de-al meu a fo't martorul unei minuni '%r3ite de un Sfnt4 El
e'te 'paniol 3i locuie3te 0n Harcelona4 @nainte %reme- el a fo't mona6 catolic- 0n' mai
apoi a de%enit cre3tin-ortodo.- fiind $oteat la Sfnta Mn'tire a Sfntului Nicolae din
#ndro' (Grecia)4 Mama 'a- care era o romano-catolic e%la%ioa'- '-a 0mpotri%it cu
de'%r3ire con%ertirii 'ale4
#flndu-'e la Harcelona pe cnd trecur de2a c/i%a ani dup ce a de%enit
ortodo.- el a tre$uit ' 'uporte o opera/ie 3i mama 'a- o femeie foarte $trn- era de'tul
de 0n1ri2orat4 @ntr-o noapte- 0n timp ce prietenul meu mai era 0nc la 'pital- un mona6
1!3
0m$rcat 0n ne1ru i '-a artat $trnei 3i i-L 'pu' ' nu-3i fac 1ri2i- pentru c opera/ia
fiului ei %a trece cu $ine4 5up ce prietenul meu '-a 0ntor' aca' 0n urma opera/iei- mama
'a i-L po%e'tit de'pre %edenia pe care a a%ut-o4 Htrna i l-a de'cri' pe mona6- iar el '-a
1ndit c acela nu putea fi dect Sfntul Efrem4 #tunci prietenul meu '-a 0ndreptat ctre
col/ul cu icoane 3i- %enind 0napoi- i-L adu' icoana Sfntului Efrem4 Mndu-l pe Sfnt-
$trna 'a mam i-L i':
- HineJ #ce'ta e mona6ul pe care l-am %ut4 )u ade%rat- a%e/i 3i %oi Sfin/i
0n Hi'erica ,rtodo.J 5ar- 0n ceea ce m pri%e3te- eu %oi muri o romano-catolicJ
&rietenul meu rdea 0n timp ce-mi po%e'tea acea't 0ntmplareJ
Minunat e'te 5umneeu 0ntru Sfin/ii (uiJ
+podiacon )laude (ope-Gini'tC " martie 2!11- Harcelona- Spania
1.* Nu%Ci face ri>i+ vindecare de atac cere-ral
@n 'eara acea'ta l-am 0ntlnit 0n ca'a 'crii pe Ro'ta'- unul dintre %ecinii mei4
El 3i-a petrecut iua dimpreun cu fiul 'u 3i cu ceilal/i mem$ri ai familiei- fcnd
cur/enie 0n cmara de la 'u$'ol4 @n timp ce pl%r1eam de'pre felinare 3i de'pre ceea ce
lucra'e el- Ro'ta' a amintit 0n treact c nu aude prea $ine cu o urec6e- ceea ce l-a fcut
mai apoi '-mi e.plice c anul trecut- de &a3ti- el a fo't foarte $olna%4 5up ce a prin' a-
mi po%e'ti mai pe 0ndelete cele ce i '-au 0ntmplat- a ie3it la i%eal faptul c el a fo't
%indecat 0n c6ip minunat de un atac cere$ral foarte 1ra%4 &unnd laolalt mul/imea de
cu%inte pe care mi le-a 'pu'- a3 putea ' % 0nf/i3e urmtoarea i'tori'ire a acelei minuni4
1!4
@n dup-amiaa Sm$etei Mari (cu o i 0nainte de &a3ti)- Ro'ta' 03i %edea de
tre$urile 'ale 0n tr1ul din Meria (ora3 care apare cu numele de Hereea 0n 8aptele
#po'tolilor 1D- 1!)- cnd deodat i-L fo't dat ' aud o $u$uitur foarte puternic- a3a de
parc '-ar fi tra' cu tunul c6iar ln1 urec6ea lui4 8oarte curnd a $1at de 'eam c
nimeni altul nu mai aui'e acel 'unet 3i a priceput c lui i 'e 0ntmpla'e ce%a foarte 1ra%4
>rcnd cu 1r$ire 0n ma3ina per'onal- Ro'ta' a condu' cu %ite mare pn la 'pital-
0n' acolo- ne0ncrendu-'e 0n medicii mai tineri- a pornit 0n cutarea unui doctor mai
$trn care 0l cuno3tea4 @n timp ce fcea acea'ta- el a 'im/it c partea 'tn1 a fe/ei a
0nceput '-i amor/ea'c- iar mdularele de pe partea dreapta erau 'upu'e unor con%ul'ii
acute4 #tunci cnd doctorul 'u- cel care-i era prieten- i-L artat de1etul arttor- Ro'ta' a
%ut trei de1ete 0n loc de unul- 0ntruct oc6iul 'u 'tn1 pri%ea cruci3 ctre na'4 @n foarte
'curt timp el '-a pomenit 0ntr-o am$ulan/- care-l ducea 'pre *e'alonic4
Ec6ipa medical care 0l 0n1ri2ea era alctuit din doi medici de la Spitalul
Aippocrate'- 0n care el a fo't internat- 3i doi doctori foarte %r'tnici- care-i erau prieteni
de familie 3i au fo't adu3i 0n locul 0n care 'e de'f3urau e%enimentele printr-o a%alan3 de
apeluri telefonice care au urmat dup ce Ro'ta' a 'unat-o pe 'o/ia 'a 0nainte de a 'e fi
urcat 0n ma3in4
@n drum 'pre 'ala de radio1rafie- Ro'ta'- de2a foarte 'l$it 3i culcat pe o tar1
cu rotile- '-a uitat 0n 2o' la liniile colorate ce apreau pe podea 3i a 0n/ele' c 'e 1'ea 0n
'pitalul Aippocrate'4 +ar cnd 3i-a 0ndreptat pri%irea 0n 'u'- a %ut un mona6 cu $ar$
care /inea 0n mn o lumnare 3i arta 0ntocmai ca 3i cum ar fi mer' la 'lu2$a
Mieonopticii4 El 3i-a dat 'eama 0ndat c acela era Sfntul 'u ocrotitor- Efrem de la Nea
MaKri- 3i 0n timp ce Sfntul a trecut pe ln1 dn'ul- Ro'ta' a i$utit ' articulee cte%a
cu%inte pentru L-i 'pune c are ne%oie de a2utorul 'u4 Mona6ul l-a pri%it cu un 'ur'
$lnd 3i i-L i': FNu-/i face 1ri2iJG (Ro'ta' mi-a repetat ace'te cu%inte de mai multe ori-
cu lacrimi 0n oc6i)4
1!"
5up ce i '-a fcut radio1rafia- Ro'ta' a fo't du' 0ntr-un 'alon pu'tiu 3i a fo't
culcat 0n unul dintre cele cinci paturi care 'e 1'eau acolo4 &ri%ind radio1rafiile- doctorii
au de'coperit un c6ea1 de 'n1e cu diametrul unei portocale 3i au 6otrt de comun acord
c ace'ta nu putea fi operat din pricina dimen'iunii 'ale mari 3i a %iteei de cre3tere4 *ot
ce puteau face- era '-i anun/e cu m6nire pe cei din familie c lui Ro'ta' nu-i mai
rmneau de trit doar cte%a ore4
5up ce a trecut 'eara de la prima radio1rafie- unul dintre medici- care era
nepotul 'u- a o$'er%at c 'tarea lui 'e 0m$unt/ea 0n ceea ce pri%ea indicii care %or$eau
de'pre lucrarea func/iilor 'ale %itale - re'pira/ia- pul'ul 3i altele- a3a 0nct '-a 6otrt ' i
'e fac o alt radio1rafie4 Spre marea uimire a doctorilor- c6ea1ul de 'n1e 'e contracta'e4
@n a'tfel de 0mpre2urri de%eni'e cu putin/ ' i 'e fac o oarecare opera/ie4 So/iei lui
Ro'ta' i '-a 'pu' c de acum ea putea ' ai$ 'peran/ c 'o/ul ei %a rmne 0n %ia/- 0n'
partea 'tn1 a trupului lui a%ea ' fie complet paraliat- acea'ta 0n'emnnd c mai apoi
tre$uia ' urmee un tratament 0ndelun1at de recuperare4 @ntre timp- 'tarea lui a continuat
' 'e 0m$unt/ea'c pn 0ntr-att c n-a mai fo't ne%oie de nici o opera/ie4
Ro'ta' '-a treit 0n dup-amiaa urmtoare- 'im/indu-'e 0ntocmai ca 3i cum '-
ar fi 'culat din 'omn 0ntr-o diminea/ o$i3nuit4 So/ia lui a fo't att de 'urprin' %ndu-
l c 03i tra1e plapuma cu mna 'tn1 3i 03i mi3c piciorul drept pentru a-3i p'tra
ec6ili$rul 0n timp ce 'e 0ntorcea 0n pat- 0nct- dup cum i-L mrturi'it cu cte%a ile mai
triu- din pricina 3ocului pe care l-a a%ut- a creut c moare ea 0n locul lui4 >n alt lucru
care a l'at-o fr 1rai- a fo't icoana ce 'e 1'ea dea'upra patului 0n care a fo't culcat
'o/ul ei - era icoana Sfntului care 0l ocrotea de doueci 3i doi de ani- Sfntul Efrem de
la Nea MaKri4 )ercetnd mai apoi- dimpreun cu fiii ei- toate 'aloanele- ea a de'coperit c
0n 'pital nu 'e mai afla nici o alt icoan 0n care ' fi fo't u1r%it ace't om al lui
5umneeu care e mai pu/in cuno'cut- ci mai de1ra$ tot felul de ima1ini ade'ea 0ntlnite-
0n care apreau Sfnta 8ecioar cu &runcul- 5omnul +i'u' Ari'to'- Sfntul 5imitrie 3i
Sfntul G6eor16e4
1!6
Ro'ta' a 'tat 0n 'pital o lun- iar acum- cu nou luni mai triu- mut paturi
%ec6i dintr-o parte 0n alta 3i car tot felul de lucruri- urcnd 3i co$ornd 'crile cu ele (el
't la eta2ul doi)4 5e a'emenea- Ro'ta' a mai amintit 3i de'pre faptul c prietenul 'u- prin
mi2locirea cruia a aflat de Sfntul Efrem- a fo't el 0n'u3i %indecat de cancer de ctre
ace't )u%io'- iar acum lucrea ca 3i am$a'ador al Greciei4
Sa%ario'- D fe$ruarie 2!11- *e'alonic- Grecia
11* =u adevrat$ acest Sfnt este ra-nic a>uttor+
sirea actelor
Sunt prea ne%rednic ' 'criu de'pre Sfntul Efrem cel Nou4 @mi cer iertare4
)ine%a de la $i'eric mi-a 0mprumutat cartea cu !ia"a# artrile# minunile# acatistul $i
paraclisul %f&ntului 'frem cel (ou4 #m luat cartea- iar 0n acea i fiul meu nu-3i 1'ea
actele de la ma3ina pe care urma ' o %nd4 Era deam1it- di'perat 3i- 'eara triu- m
ru1a'e ' mai caut prin ca'- poate le %oi 1'i4 #tunci m-am apucat 3i am citit #cati'tul
Sfntului Efrem cel Nou4 5up ce l-am terminat- fiul meu m-a 'unat 3i mi-a 'pu' ' nu
mai caut- pentru c a 1'it actele4 Eu i-am r'pun' c nu le-am cutat 3i c tocmai
1!D
termina'em de citit #cati'tul Sfntului Efrem cel Nou4 )u ade%rat- ace't Sfnt e'te
1ra$nic a2uttorJ 5oamne +i'u'e Ari'toa'e- @/i mul/ume'c c ai $inecu%ntat pmntul cu
Sfin/i care ' 'e 2ertfea'c pentru credin/a 0ntru *ineJ
@ntmplarea e'te recent 3i '-a petrecut 0n 6 mai 2!114
Sfinte Efrem- m 0nc6in 3i-mi dore'c ' a2un1 la moa3tele tale dac )el de
Su' 0mi d $inecu%ntareaJ #min4
Maria- +a3i- 11 mai 2!11- ?omnia
12* Binecuvntare i zmislire de co/ii
Mul/umim lui 5umneeu pentru darurile minunate pe care ni le trimite4 >n
a'tfel de dar a fo't 3i pentru mine Sfntul Efrem cel Nou- pe care Fl-am cuno'cutG c6iar 0n
ace't an- 0n iua de ?u'alii4 8iind la mn'tirea din localitatea noa'tr- 0mpreun cu 'o/ul-
am intrat 0n ma1ainul cu o$iecte $i'erice3ti- fr a cuta ce%a anume- 3i uitndu-m pe
acolo- pa3ii m-au condu' direct la cartea 'a (oi minuni ale %f&ntului 'frem cu copii
nscu"i se nenscu"i4 Era e.act ceea de care a%eam ne%oie atunci- deoarece 0mi dore'c un
copil4 Necuno'cnd 3i ne3tiind nimic de'pre ace't mare Sfnt- am cumprat cartea fr '
1!8
'tau mult pe 1nduri4 Noaptea l-am %i'at pe Sfntul Efrem c 'ttea 0n fa/a mea- a%nd 0n
mn o lumin puternic 3i artndu-mi un 'im$ol4
Mul/ume'c Sfinte Efrem cel Nou c mi te-ai de'coperit 3i 0/i promit c te %oi
%iita la tine aca'- ' 0/i mul/ume'c per'onal pentru darul de a a%ea un copil4
Mirela Maria- 16 iunie 2!11- ?omnia
13* 7crotitorul casei ferire de indundaie
#3 %rea ' % aduc la cuno3tin/ o minune a Sfntului Efrem cel Nou4 (a
'fr3itul 'ptmnii trecute- cnd 0n Hucure3ti a fo't cod 1al$en din caua ploilor- am fo't
pleca/i de aca'4 tea%a pentru ape plu%iale '-a 'part de la %ecinul de dea'upra pn la
2umtatea peretelui de la noi4 (a dou eta2e 'u$ noi a fcut prpd 0n 6olurile %ecinilor-
care au 'trn' apa cu fra3ele ct timp a plouat4 (a noi nu a fo't nici o pictura- de3i
'prtura a fo't 0n dreptul peretelui din apartamentul no'tru4 5e ceN &entru c am l'at
ca'a 0n 1ri2a Sfntului Efrem- ru1ndu-l ' o apere ct 'untem noi pleca/i4
1!E
#m citit mai demult- 0ntr-o crticica- de'pre o mam care 03i l'a copiii 0n
1ri2a lui cnd pleca de aca' 3i m-am 1ndit ca n-ar 'trica ' fac la fel4 Sla% tie-
5oamneJ Mul/ume'c Sfinte EfremJ
Moni- Hucure3ti- 18 iunie 2!11- ?omnia
14* !indecare de de/resie i deznde>de i sirea unui
servici
M nume'c Elena- am 23 de ani 3i %reau ' 0i mul/ume'c Sfntului Efrem cel
Nou pentru c m-a a2utat foarte mult- de3i %ia/a mea era plin de pcate foarte 1ra%e 3i de
multe patimi4 5up patrueci de ile- 0n care i-am citit acati'tul- am reu3it ' ie' din
depre'ia 0n care eram4 8iind do$ort de dende2de- pln1eam i de i- nu mai 1'eam 0n
nimic $ucurie 3i nu mai a%eam putere ' m lupt pentru a-mi 1'i un 'er%iciu mai $un-
pentru a 'cpa de 'in1urtatea care m mi'tuia 3i iolarea 0n care triam4 )itind acati'tul
Sfntului Efrem am prin' putere 3i 'peran/- am 1'it 0n el un prieten 3i o nde2de- apoi
u3or 3i cu r$dare mi-am 1'it - printr-o minune - 'er%iciu 0n acea't /ar 'trin- fr ca
mcar ' am acte aici- m-am mutat din locul acela iolat unde triam 0nainte- toate '-au
reol%at datorit a2utorului lui 5umneeu druit nou prin intermediul 'fin/ilor Si4 S nu
% l'a/i cuprin3i de dende2de 3i ' nu % re'emna/i trind 0n tri'te/e 3i necauriJ
?u1a/i-% 3i Sfntul &rinte Efrem cel Nou % %a a2utaJ
@/i mul/ume'c Sfinte &rinte Efrem cel Nou c te-ai 0ndurat de mineJ Sfinte
Nectarie- Sfinte +oan ?u'ul- Sfnt &ara'c6e%a- Sfnt Maic Maria E1ipteanca-
&rea'fnt N'ctoare de 5umneeu- % mul/ume'c pentru c a/i a'cultat ru1ciunile unei
pctoa'eJ
11!
#4 Elena- 31 au1u't 2!11
15* ;a /rznuirea Sfntului Efrem cel Nou a>utor la
natere$ vindecri
&e 2 mai 2!!E- 'eara- 'o/ia mea- care era 0n'rcinat- a 0nceput ' ai$ dureri
3i contrac/ii4 5iminea/a de%reme am pornit 'pre 'pital4 #colo am aflat c nu era %or$a de
ade%ratele contrac/ii4 )u toate a'tea- durerile erau mari4 #'tfel au trecut dou ile4 &e "
mai era c6iar pranicul Sfntului Efrem cel Nou- Sfnt iu$it 3i c6emat 0n a2utor de ctre
o$3tea $i'ericii la care mer1em noi4 Medicul ne-a 'pu' c- dac nu 'e 0ntmpl nimic (0n
'en'ul c dilata/ia nu era cea optim)- %a fi ne%oit ' pro%oace for/at na3terea4 (-am ru1at
pe printele du6o%nic ' 'e roa1e pentru noi- iar o parte din cuno'cu/ii no3tri au citit
acati'tul Sfntului Efrem4 Seara- o prieten medic a %enit ' 'tea pe'te noapte cu 'o/ia
mea 3i- pentru c i-a adu' pu/in untdelemn de la Sfntul Efrem- a un'-o cu acela pe
pntece4 &e'te o or 'au dou dup acea'ta- 'o/iei mele i '-a fcut ru- pa'mite de la
ciocolata mncat mai de%reme444 #u %enit durerile mari- '-a rupt apa- a 'o'it 3i medicul
0n mie de noapte cu m$etul pe $ue 3i- mai ale'- '-a n'cut u'tina- fiica noa'tr- c6iar
0n primele ore ale ilei de prnuire a Mucenicului4
#lt dat- 0n perioada cnd o alpta pe u'tina- 'o/ia mea a%ea dureri mari de
cap 3i 'e 1ndea c- dac ace'tea nu cedea- %a tre$ui- cu toate ri'curile- ' ia
medicamente4 5ar a%nd prin ca' untdelemn de la acela3i Sfnt Mucenic- '-a un' pu/in
pe frunte4 5urerile au di'prut aproape imediat4
{4 ,4- )lu2-Napoca- 2!11- ?omnia
111
16* "mduitor su0etului i tru/ului vindecare de -oli de
inim
#3 dori ' mrturi'e'c 3i eu de'pre minunile Sfntului Efrem4 #m aflat de'pre
ace't Sfnt 0n luna noiem$rie a anului 2!!E cnd o cuno3tin/- care a %enit la mine- mi-a
0mprumutat cartea cu %ia/a- minunile 3i artrile Sfntului4 *re$uie ' 'pun c 0ndat ce
am primit cartea- m-am 'im/it atra' ca un ma1net de ea 3i am 'trn'-o la piept plin de
$ucurie4 5up ce a plecat per'oana care fu'e'e la mine- am luat cartea- iar lectura ei m-a
capti%at4 )nd am i'pr%it de citit- nu 3tiam cum '-i mai mul/ume'c Sfntului Efrem c
%eni'e 3i la mine prin acea carte4 +-am f1duit Sfntului c- att de atunci ct 3i 0ncepnd
de la fiecare prnuire a 'a- 0i %oi citi acati'tul %reme de patrueci de ile4
Mia/a mea a fo't foarte $uciumat- un ade%rat cal%ar- 0n' 0ncet-0ncet m-am
apropiat de credin/- prin multe $oli 3i 'uferin/e de tot felul4 #nul 2!!8 a fo't cel mai
1reu- din caua an1inei pectorale4 #m a%ut crie 1roanice 0n 'tern- apoi durerile '-au
e.tin' 3i au a2un' la 1t- 0nct 0n timpul crielor a%eam a'emenea dureri- de parc cine%a
0mi 'mul1ea lim$a precum 3i toate %a'ele de 'n1e din cap4 #3adar eram foarte $olna%
cu inima444 @n' m-am tot ferit de a a2un1e la 'pital deoarece pur 3i 'implu nu-l mai
puteam 'uporta4 M-am ru1at 'truitor ' fie %oia 5omnului cu mine 3i- dac tre$uie '
mor- ' 'e 0mplinea'c ace't lucru444 dar nu am murit 3i nici acele dureri 1roanice nu au
0ncetat4
@n acea't %ltoare a 'uferin/elor am 0nceput ' /in po't 3i ' urme 0n%/tura
de credin/4 5e multe ori nu am mai %oit nici tratamentele medicamentoa'e- cci 0mi
tul$urau luciditatea- iar eu doream ' am puterea de a %or$i 3i de a lupta 0n cele
du6o%nice3ti4 M 'im/eam nepre1tit pentru plecarea din lumea acea'ta 3i @l ru1am pe
112
5omnul '-mi cure/e trupul 3i 'ufletul- mintea 3i inima4 #'tfel '-a 'cur' 3i anul 2!!E 3i 0n
noiem$rie l-am cuno'cut pe Sfntul Efrem cel Nou4 #m citit i de i din cartea lui- iar 0n
E noiem$rie- iat-m 0ntr-o lumin nou- ren'cut luntric- 0mplinind ru1ciunea ctre
Sfntul Efrem cel Nou4 5ar cum '-a petrecut ace't lucruN
*re$uie ' % 'pun c am 0nceput ' cite'c acati'tul 'u din iua 0n care am
primit cartea- a%nd 3i 1ndul c %oi urma 0n%/turilor du6o%nice3ti ale Sfntului Efrem4
@n 'eara ilei de 8 noiem$rie am citit paracli'ul- iar apoi am luat cartea 3i am pu'-o ln1
mine4 Noaptea m-am treit din caua durerilor 1roanice- dar oc6ii nu mi-i puteam
de'c6ide4 5urerile erau a3a de cumplite- 0nct 1emetele 'e ame'tecau cu /ipete444 3i 'tnd
0n pat i-am 'pu' Sfntului Efrem: FSfntul meu- nu mai pot 'uporta- te implor- a2ut-mJ
*e ro1- crede-m c nu mai 'uportJ *oate celelalte dureri le %oi r$da- 0/i f1duie'cJ 5ar
te ro1 %indec-m de $oala de inimJ *e implorJG4 #poi 3tiu c am adormit cu lini3te 3i
pace4 5iminea/a - pe E noiem$rie - m-am treit cu cartea 0n $ra/e 3i deodat mi-am
amintit cal%arul din noaptea ce trecu'e4 5ar 0ndoindu-m- mi-am 'pu': F,are c6iar m-a
%indecat Sfntul EfremNG 3i m tot frmntam luntric4 8iind foarte diminea/ 3i a%nd
0nc 'trn' la piept cartea- am adormit iar3i- dintr-o dat 3i cum%a 0mpotri%a %oin/ei
mele4
5up un r'timp m-am treit cu ni3te dureri ne'pu' de mari: m durea tot
corpul din cap pn 0n de1etele picioarelor4 M-am 'periat 3i am 0ncercat ' mer1 la $aie-
a2un1nd foarte 1reu pn acolo 3i ru1ndu-m tuturor Sfintelor4 Moiam foarte mult ' 0mi
aduc aminte de numele Sfntului Efrem- dar nicicum nu reu3eam4 #tunci am 'tri1at ctre
Maica 5omnului: FN'ctoare de 5umneeu- a2ut-m ' 0mi aduc aminte numele
SfntuluiJG4 8ecioara Maria mi-a luminat mintea 3i am putut 1ri: FSfntul meu Efrem-
iart-mJ {tiu $ine c 'unt %ino%at pentru c m-am 0ndoit de tine4 *e ro1- druie3te-mi
credin/a cea ade%rat 3i 'tatornicJ444G 3i 0ndat toate durerile 3i tremurul trupului au
di'prut4 +ar de atunci am fo't 'ntoa' 3i nici nu m-am mai 0ndoit de Sfntul Efrem 3i
de aceea 0l iu$e'c din tot 'ufletul meu4
113
#m dorit ca tot ceea ce '-a petrecut ' rmn 0n tain 3i nu %oiam ' dau
mrturie pentru cele petrecute- 0n' ace't lucru nu cred c e'te $ineplcut lui 5umneeu-
pentru c 3tiu c Ari'to' e'te )el )are lucrea prin to/i 'fin/ii Si 3i (ui + 'e cu%ine toat
'la%a- cin'tea 3i 0nc6inciunea4 @i mul/ume'c lui 5umneeu pentru %indecarea 3i tot
a2utorul ce ni-l druie3te prin 'fin/ii Si4
#m un an de ile de cnd frec%ente $i'erica Sfntului #copermnt al
Maicii 5omnului 3i a Sfintei Ecaterina din )on'tan/a4 Mi-e dra1 ' mer1 acolo deoarece
0n $i'eric 'e afl icoana pictat a Sfntului Efrem- care pare 0ntru totul %iu- 3i pur 3i
'implu 'im/i c 0/i r'punde ru1ciunii ori cu%intelor pe care i le adre'ei4
Sunt 0ncredin/at c Sfntul Efrem *mduitorul e'te cel care m-a a2utat '-
mi redo$nde'c 'ntatea4 #m fcut o f1duin/ Sfntului Efrem pentru L-i mul/umi
pentru a2utorul ce mi l-a dat4 Sunt 0ncredin/at c- prin mi2locirile lui- acea't f1duin/
'e %a 0mplini 3i 0n fapt4 #min4
+oana- )on'tan/a- 2!11- ?omnia
29* "u <i armata ta de S#nCi*** =u Sfntul Efrem la
e?amen % a>utor la e?amen
Sfinte Mare Mucenice Efrem- roa1-te lui 5umneeu pentru noiJ
Sfntul Efrem cel Nou444 un Sfnt cu care am fcut cuno3tin/ a$ia anul ace'ta
(2!11)- cnd to/i cei din 2urul meu 0l 3tiau de2a att de $ine4
*mduirea unor $oli fr de leac- a2utorare pentru $un'tarea familiei- a2utor
la e.amene444 toate ace'tea 'unt minuni de'pre care aueam frec%ent 0n 2urul meu cnd 'e
pomenea numele Sfntului4 &e ace'tea le-am trit 3i eu dup aceea pe propria-mi piele- la
114
ultima 'e'iune de e.amene- cnd- fiind con%in' de cu%intele minunate ale celorlal/i- am
6otrt '-l iau pe Sfntul Efrem drept ocrotitorul meu4
umtate de 'e'iune trecu'e de2a cu $ine- dar eram 0n prea2ma celui mai 1reu
e.amen- iar cole1ii din anii 'uperiori nu prea ne ddeau 3an' de reu3it multora4 #m
0n%/at dup puterile mele- iar unde nu puteam ' re/in- 0mi 'puneam: FMa pune
5umneeu partea (uiG4 )u o 'ear 0nainte de e.amen- l-am 'unat pe un cole1 ce ddu'e
e.amenul ace'ta 0naintea mea4 Mi-a 'pu' fiecare detaliu: ce $ilet a e.tra' (cci a%eam un
e.amen oral)- cum l-a reol%at- ce a r'pun'- cum ar fi $ine ' preint- ce dimen'iune a
$ile/elului ar fi $ine ' ale1- etc4
+at c a %enit 3i iua cea mareJ Eram pe 6olul facult/ii- a3teptndu-mi
F'entin/aG4 #%eam nde2dea c %a fi $ine- nu putea fi altfel4 Era un e.amen prea mare 3i
important4 E drept- 'tarea de a1ita/ie a cole1ilor era- din cnd 0n cnd- preent 3i la mine4
+e3eau rnd pe rnd cole1i cu fel de fel de note4 Minutele treceau 3i 'e apropia ora la care
tre$uia ' intru4 #m intrat ca la un cur' o$i3nuit- mi-am e.tra' 'u$iectul 3i- cnd ' m uit
pe $ile/el- din ecile de $ilete de pe ma'444 l-am e.tra' tocmai pe cel de'pre care 0mi
'punea cu o 'ear 0nainte cole1ul meuJ )t de minunat e 5umneeu 0ntru Sfin/ii SiJ #m
0nceput '-mi 'criu ideile (care nici mcar nu 0mi apar/ineau- ci erau cele auite de la
cole1ul meu) 3i444 momentul ade%rului- momentul 'u'/inerii4 &arc %or$ea altcine%a 0n
locul meu- att de coerent- att de con%in1tor444 *recu'e doar un minut (am 'pu' doar
dou-trei frae)- cnd profe'orul m-a 0ntrerupt $ru'c:
- Gata- a fo't 0ndea2un'J @mi %a face plcere ' ne mai 0ntlnim- dac nu
acum- mcar la ma'terat4 <eceJ
F<ece444 ece444G4 # trecut e.amenul la care tot 'eme'trul m-am 1ndit cu atta
dende2de4 F<ece444G4 Era pe'te puterile mele4 Nu-mi %enea ' credJ 5umneeu ne
r'fa/J Sunt con%in' c Sfntul Efrem (dar 3i Sfntul Nicolae) a(u) citit attea cr/i-
attea cur'uri 0n locul meu444
11"
Mer1eam 0n'pre ca'- parc neputnd con3tientia ceea ce tocmai 'e
petrecu'e4 Nici celor din 2urul meu nu le %enea ' cread4 5up ct%a timp- %enind de la
un alt e.amen- m 0ntrea$ o cole1:
- Ei- cum a fo'tN (-ai luatN #m auit c au fo't note miciJ )t ai luatN
- #m luat E-"!4
- Nu-i dreptJ Eu am luat DJ *u 3i armata ta de Sfin/i444
)6iar a3a 3i e4 5ar acea't armat lupt pentru to/i4
8iecare dintre noi a%em 0n 'patele no'tru armate de Sfin/i ce mi2loce'c pentru
noi 0naintea lui 5umneeu4 {i dac El e )onductorul- cum pot fi rnduite toate altfel
dect minunatN
#nca-(orena- )lu2-Napoca- 2!11- ?omnia
2)* "rei vindecri minunate vindecare de meacolon
conenital$ (idrocefalie i nduri rele
>n copila3- care a%ea cte%a luni- a fo't dia1no'ticat cu me1acolon
con1enital4 Numeroa'ele in%e'ti1a/ii efectuate au propu' inter%en/ia c6irur1ical de
ur1en/- 0ntruct tre$uia e.tirpat tot colonul (inte'tinul 1ro') 3i o mare parte din inte'tinul
'u$/ire4
116
# fo't 'olicitat unul dintre cei mai competen/i dintre c6irur1i 0n a'tfel de
cauri- 0n' din moti%e multiple- nu '-a mai reu3it cola$orarea cu dn'ul4 Se punea
pro$lema c6iar 3i a unui po'i$il tran'plant- dar444 nu 0n caul ace'tui copil- dat fiind faptul
c 1reutatea lui era mult prea mic pentru a rei'ta unei a'emenea inter%en/ii4
)u toate c medicii- 0ntr-un mod indirect- '-au artat neputincio3i 0n ceea ce
pri%ea 'al%area copilului- mama lui nu-3i pierdea nde2dea4 #%ea con%in1erea c nu
0ntmpltor i-L pu' numele Ho1dan- care 0n'eamn Fdruit de 5umneeuG- 3i icea c
5omnul nu-3i ia darul 0napoi4
@ntr-o 'ear- 'tarea 1eneral a lui Ho1dan 'e 0nrut/i'e pn 0ntr-att- 0nct
a2un'e'e la 'cderea temperaturii 'u$ 3") 3i la ciano perioronaal (0n%ine/irea 0n
2urul 1urii 3i a na'ului)- iar te1umentele erau de o paloare inten'4 Medicul de 1ard i-L
introdu' 0n tratament ma' eritrocitar (tran'fuie de 'n1e)- 0n' pentru $oala de $a
nu-i 'ttea 0n putere ' 1'ea'c o reol%are4
Starea de 3oc a copilului a adu'-o pe mama lui 0n pra1ul di'perrii4 *elefonic
a 'olicitat ru1ciunea unui preot- care tocmai o 'po%edi'e cu cte%a ile 0nainte4 &rintele
a fo't profund mi3cat de durerea mamei 3i i-a i' cu 6otrre: F#cum am '-l c6em pe
Sfntul Efrem cel NouJG4 Mama nu-l cuno3tea pe ace't Sfnt- nu mai aui'e de el- moti%
pentru care 3i-a notat cu 1r$ire pe o foaie de 6rtie numele Sfntului- cu inten/ia de a i 'e
ru1a 3i ea la rndul ei4
&ro$lema 0ncepu'e '-3i capete reol%area 0ntr-un mod miraculo'| totul 'e
derula foarte repede4 +ntraoperator '-a con'tatat c $oala- care era e%ident de luni de ile
prin toate in%e'ti1a/iile444 nu mai eraJ Sfntul Efrem cel Nou nu '-a l'at a3teptat 3i a
inter%enit cu 1r$ire4 Mul/i (-au 'l%it pe 5umneeu prin acea't minuneJ
(a pu/in timp- copilul a fo't e.ternat cu 'tare 1eneral $un4 5up ce a a2un'
aca'- a 0nceput ' ia 0n 1reutate 3i ' 'e refac4
Sla% lui 5umneeu pentru toateJ
11D
DD
)nd lic6idul cefalora6idian (de la creier) 'e acumulea 0n e.ce'- d na3tere
unei $oli care 'e nume3te 6idrocefalie4 #cea't patolo1ie 'e caracteriea prin cre3terea
0n %olum a perimetrului cranian4 (ic6idul 0n e.ce' 'e poate elimina printr-un FfurtunelG-
numit 3unt4
@n caul unui $ie/el- care nu a%ea dect un ani3or- ace't 3unt '-a 0nfundat4
@ntr-o a'tfel de 0mpre2urare- con'ecin/a poate ' fie fatal4
Mama lui era tare nec2it pentru acea't 'itua/ie- fiind nece'ar o inter%en/ie
c6irur1ical- po'i$il efectuat de ctre o ec6ip de neuroc6irur1i 3i c6irur1i pediatri444
)omplicatJ
#cea't 'itua/ie nefericit 'e petrecea 0ntr-o i de " mai- tocmai cnd era
prnuit Sfntul Mare Mucenic Efrem cel Nou4
, alt mmic din 'alon i-L druit ace'tei mame nec2ite acati'tul Sfntului
Efrem cel Nou4 *ot 0n acea i- acea't mmic 'e 0nc6ina'e l-a FpapuculG Sfntului Efrem
cel Nou [E'te %or$a de'pre un papuc de catifea ro3ie $rodat cu fir- care a fo't a3eat o
%reme 0n piciorul Sfntului Efrem de ctre maicile de la Mn'tirea din Nea MaKri4 >n
a'tfel de papuc a fo't primit- ca $inecu%ntare din partea Mn'tirii Sfntului Efrem- de
ctre un 1rup de pelerini de la Hi'erica ,rtodo. Mi'ionar a Studen/ilor din )lu2-
Napoca4 #'ti- FpapuculG 'e afl 0n acea't $i'eric- fiindu-le oferit 'pre cin'tire tuturor
celor care dore'c ' 'e apropie de Sfntul Efrem 3i ' 0l cin'tea'c 3i 0n felul ace'ta4 Mei
mai multe detalii 0n ace't %olum- 0n cuprin'ul mrturiilor &apucul Sfntului Efrem (pa14
163-166) 3i minunea D8 (pa14 18"-18E)]4
(a in%e'ti1area preoperatorie '-a con'tatat c 3untul '-a de'fundat de la 'ine
3i nu a mai fo't nece'ar inter%en/ia c6irur1ical4
118
Sfntul Efrem cel Nou a u3urat munca medicilor- a3a c ei au tre$uit ' mai
fac doar $iletul de e.ternare din 'pital4 5in acea i- mama copilului a 6otrt c %a citi
ilnic #cati'tul Sfntului Efrem cel Nou- con'iderndu-l ocrotitor al fiului 'u4
DD
)nd am fo't 0ntr-un pelerina2 la mn'tirile din Grecia- o ropotire (1omot
rapid) de 1nduri rele mi-a 0ntunecat 'tarea 'ufletea'c4 Nicieri nu reu3eam '-mi 1'e'c
paceaJ
#2un1nd la moa3tele Sfntului Efrem cel Nou- m-am ru1at lui ' m a2ute4
@ndat 'ufletul mi-a fo't cuprin' de o pace cum444 nu m pricep ' o de'criu444 3i Soarele a
r'rit de dup noriJ Hucuria ce m-a cuprin'- m fcea ' $urd prin mn'tireJ
?eidenta (4- )lu2-Napoca- 2!11- ?omnia
2,* 7crotitorul i tmduitorul /runcilor vindecare de
dilatare /elvicaliceal a rinic(iului
Sunt mama unui $ie/el care are acum un an 3i 3a'e luni4 &e cnd copila3ul
a%ea cinci 'ptmni- i '-a de'coperit c are dilatare pel%icaliceal a rinic6iului 'tn14
#cea't malforma/ie nu 0i afecta func/ia rinic6iului- 0n' tre$uia /inut 'u$ control4 #'ta
0n'emna ' mer1em periodic la 2-3 luni la clinic pentru eco1raf4 Ne-am 0ntri'tat mult de
acea't %e'te- iar $ucuria pe care copila3ul o adu'e'e 0n %ia/a noa'tr era acum um$rit4
11E
&e mine m cuprindea nelini3tea 1ndindu-m c %a tre$ui ' tot mer1em pe la medici
cine 3tie c/i ani de acum 0nainte4 5ar ce a%eam de fcut- dect ' re'pectm indica/iile
mediculuiN
&e'te o lun am mer' la control- apoi pe'te alte dou luni iar3i - dilatarea era
aceea3i: 8 milimetri4 (a ace't din urm control ne-au 'pu' c ar tre$ui ' facem
ci'to1rafie pentru a %edea dac nu e reflu. urinar4 Noi- prin/ii- am refuat acea'ta
(a%eam o re/inere fa/ de acea't anali)4 #m cerut atunci '-i mai fac eco1rafia pe'te
alte dou luni 3i %om %edea atunci ce %a fi de fcut| medicul a acceptat oarecum acea'ta-
dar ne-a 'pu' c tot %a tre$ui '-i fac ci'to1rafie4 Eu m-am $ucurat pentru c '-a putut
amna 3i 'peram ' 'e 'c6im$e ce%a pn data %iitoare- a3a 0nct ' nu mai fie ne%oie '-i
fac ci'to1rafie| nd2duiam c ne %a a2uta 5umneeu cum%a4 #ce'tea din urm 'e
0ntmplau 0n decem$rie 2!1!4
&rin ianuarie 2!11- m 6otr'em ' cite'c cartea cu %ia/a 3i minunile
Sfntului Efrem cel Nou4 #m citit-o de la 0nceput| 'tteam 'eara pn triu (dup ce
adormea copila3ul) 3i nu puteam ' m de'prind u3or de ea4 M-au mi3cat cele 'cri'e 0n
carte: moartea cutremurtoare a Sfntului- artrile- feluritele minuni 3i %indecri care 'e
relatau4 M minunam de faptul c e'te att de 1ra$nic a2uttor4 @l 'im/eam %iu 3i preent
0n acele po%e'tiri- iar icoana lui o pri%eam altfel| a2un'e'em '-l 0ndr1e'c4 M-am 1ndit
atunci c tre$uie ' m ro1 lui pentru copila34 M ru1am ade'eori 0n minte cu ru1ciuni
'curte- am citit 3i acati'tul Sfntului 3i l-am ru1at 3i pe 'o/ul meu '-l citea'c cu o 'ear
0nainte de a mer1e iar la control4
&e 26 ianuarie 2!11- eram pro1rama/i la control4 #%eam 3i team- dar 3i mare
nde2de 0n a2utorul Sfntului Efrem4 {i - minune - copila3ul nu mai a%ea dilatarea- 0n'3i
doamna doctor '-a artat 'urprin' 3i dup ce '-a uitat la amndoi rinic6ii- a i': FS mai
%edem odat rinic6iul 'tn1G 3i- ne%nd nimic- a 'pu': FAai ' m'urm 3i cu liniarul
pe eco1raf pentru c- totu3i- era o dilatare de 8 milimetriG4 5ar 3i de acea't dat
12!
ne%nd nimic ne-a 'pu': FMer1e/i la doctorul care %-a trimi'- ' %ede/i ce face/i 0n
continuare- cci eu n-am 1'it nimicG4
+ar eu nu mai pot ice dect c: FMinunat e'te 5umneeu 0ntru 'fin/ii SiG4
)laudia-)ri'tina ~4- noiem$rie 2!11- ?omnia
2.* Biruina venic a s#nilor vindecare de dureri de ca/
i de atac demonic n tim/ul somnului* Sfntul @lie
;ctuul*
Sfntul Efrem e'te 0ntr-ade%r 1ra$nic a2uttor 0n orice neca4 Ne-a a2utat 3i
pe noi de multe ori4 Moi relata aici dou 0ntmplri: 0ntr-o iarn 'o/ia mea a cut pe
16ea/ 3i 0n urma lo%iturii a 0nceput ' ai$ dureri de cap4 5up ce ne-am ru1at Sfntului
Efrem- durerile au di'prut4
, alt minune m face '-l pomene'c pe Sfntul Efrem 0n fiecare 'ear4 Se
0ntmpla mereu ' %i'e urt- un co3mar 0n care 'im/eam c 'unt paraliat- capti% 0n
propriul meu trup4 #poi am aflat c Sfntul Efrem '-a artat 0ntr-o noapte unui om care
'uferea de un atac demonic 0n 'omn 3i i-L recomandat '-3i pun cruce la 1t- 0n fiecare
'ear4 #m 6otrt ' fac la fel4 5e atunci port mereu cruce la 1t- pe care o 'rut 0nainte
de culcare- mul/umindu-i Sfntului Efrem c acel co3mar nu '-a mai 0ntor' niciodat4
5e c/i%a ani 'ufr de con'tipa/ie cronic4 @n ultimele luni $oala '-a a1ra%at 3i
am de%enit dependent de la.ati%e4 @n toamna ace'tui an am fo't- 0mpreun cu 'o/ia mea-
' ne 0nc6inm Sfntului +lie (ctu3u- 0n cimitirul Giule3ti4 *re$uie ' mrturi'e'c c eu
a%eam ni3te 0ndoieli 0n ceea ce pri%e3te 'fin/enia &rintelui +lie- pentru c am fo't
influen/at de cei care 'pun c F'fin/ii 0nc6i'orilorG nu pot fi con'idera/i mucenici deoarece
121
cei mai mul/i au fo't le1ionari- au ptimit din moti%e politice- etc4 5ar- pentru c 'o/ia
mea 03i dorea mult ' a2un1 la &rintele +lie- am mer' 3i- cu 0ndoial 0n 'uflet- m-am
0nc6inat 3i eu- fr '-i cer nimic Sfntului4 )u toate ace'tea el m-a %indecat de
con'tipa/ie 3i c6iar din 'eara aceea am con'tatat c aparatul meu di1e'ti% func/ionea
normal 3i de atunci n-am mai a%ut ne%oie de la.ati%e4
@n plu'- Sfntul +lie m-a %indecat 3i de 0ndoielile mele le1ate de Sfin/ii din
0nc6i'orile comuni'te4 #cum 'unt con%in' c 'unt mucenici 3i 5umneeu a primit 2ertfa
lor- c6iar dac- poate- au fcut 3i 1re3eli 0nainte ' fi fo't are'ta/i4
(ucian &- )lu2-Napoca- 2!11- ?omnia
21* 7 nou zi de natere vindecare i a>utor la intervenie
c(irurical
Nu 3tiu ct o ' % %in a crede- dar '-a 0ntmplat 0n familia mea 3i tre$uie '
o 'pun tuturor ca ' rmn mrturie4 Nu am cu%inte de mul/umire ctre 5umneeu
pentru minunea petrecut prin Sfntul Efrem cel Nou din Grecia- 2oia trecut- pe 2!
octom$rie 2!11- 0ncepnd cu ora 1"4!!- cnd 'itua/ia feti/ei noa'tre #na'ta'ia- internat la
+n'titutul de Holi )ardio%a'culare 3i *ran'plant din *r1u Mure3 '-a 'c6im$at 0n
122
totalitate4 #cea'ta 0n pofida %erdictul ini/ial conform cruia medicii au 'pu' c Fdin punct
de %edere medical 3i uman nu 'e mai poate face nimic- fiind dep3it %r'ta de opera/ie-
care tre$uia fcut imediat dup na3tere 'au la ma.imum o lun- acum inter%enind
complica/ii foarte mari 3i- 0n plu'- feti/a a fcut 3i o pneumonie 'e%er- fiind afectate
ficatul (depla'at cu 3 cm) 3i rinic6ii- precum 3i altele- 'ur%enind 3i pro$leme p'i6o-
motoriiG4
#ce't Sfnt Efrem a inter%enit 0n %ia/a noa'tr 0ntr-un c6ip minunat- c6iar cu
o i 0nainte de opera/ie- trimi/ndu-ne o icoan a 'a c6iar de la Mn'tirea unde 'e afl
'fintele lui moa3te- din Nea MaKri- de ln1 #tena 0n iua de 2oi- 2! octom$rie 2!11-
Sfntul Efrem a dat FalarmaG medicilor din +n'titut- 0nre1i'trndu-'e cea mai mare
ur1en/ din ultimii ani- cnd pur 3i 'implu 0n cte%a minute '-au mo$iliat to/i- au luat-o
pe feti/ 0n $ra/e fr nici o alt pre1tire 'au protocol 3i au intrat direct 0n 'ala de
opera/ie- contrar e%alurii fcute care nu permitea ace't lucru deoarece copila ar mai fi
trit ma.imum cinci ile 0n 'tarea 0n care era4 ,pera/ia a durat apro.imati% " ore 3i
2umtate- de3i ar fi tre$uit ' fie de E-1! ore- iar feti/a F'-a comportat e.emplarG 0n tot
timpul inter%en/iei- dup cum a afirmat c6irur1ul- domnul doctor A4S4- fiind un ca unic
0ntlnit 0n toat cariera dumnealui 3i - un parado. - 0n'u3i dia1no'ticul ce i-L fo't pu'4
#na'ta'ia a 'tat pn mar/i la terapie inten'i%- iar acum e'te $ine- tre$uind '
mai 'tea la 'ec/ia de cardiolo1ie 0nc dou 'au trei 'ptmni pentru monitoriare 3i
recuperare4 Sunt multe de 'pu' 3i prea frumoa'e lucruri de recuno'cut- dar % 0ndemn '
citi/i rndurile ce urmea de'pre cel care a iu$it-o 3i i-a druit o nou i de na3tere: 2!
octom$rie 2!114
?ecomand din tot 'ufletul 3i cu toat con%in1erea celor care au di%er'e
pro$leme de 'ntate ' apelee cu ma.im 0ncredere la Sfntul Efrem- marele 8ctor de
minuni 3i *mduitor al 'ecolului 21 3i 1arantat 1!!! 0i %a a2uta pe cei ce au ne0ntriat
ne%oie de a2utorul lui4 8iind un Sfnt att de mare 3i att de puternic - datorit c6inurilor
0n1roitoare pe care le-a 'uferit pentru mrturi'irea )redin/ei ,rtodo.e -- Mucenicul
123
Efrem cel Nou ar fi $ine ' fie cuno'cut de ct mai mul/i oameni- mai ale' datorit
faptului c ac/iunea 'a $inefctoare 'e r'frn1e a'upra tuturor felurilor de pro$leme 3i
ne%oi: %indecri de felurite $oli (cancer- epilep'ie- leucemie- paraliie- or$ire- dia$et-
6emora1ii- amneie- $oli ale inimii 3i ale creierului- piatra la rinic6i- polinucleo-
in'uficien/ 6epatic- dureri de cap- oa'e- oc6i- 'tomac 34a4m4d4)- 'al%ri din tot felul de
prime2dii ('inucidere- accidente- foc- 0nec- furtuni- opera/ii- com- de pe patul de moarte-
dependen/ de dro1uri)- a2ut 0n proce'e- reol% pro$leme le1ate de acte- de calculatoare-
i1one3te demonii- 0ntre3te credin/a4
Minunat e'te 5umneeu 0ntru Sfin/ii SiJ Mul/ume'c Sfntului Efrem pentru
totJ #min4
Stelian )on'tantin 54- 2D octom$rie 2!11- ?omnia
22* A>utor de la Sfntul Efrem$ cel care ne a>ut s #m
-lnzi ca el vindecri su0eteti i tru/eti
Suntem o familie din )lu2-Napoca- cu doi copii4 5e Sfntul Efrem am aflat
de la un prieten- de la care am primit 3i untdelemn de la candela Sfntului din Grecia4
#2utorul lui l-am cerut ade'ea- 0n tot felul de 0ncercri pe care le a%em i de i cu copiii4
Hiatul no'tru- Mina- cnd a%ea un an 3i 2umtate- a 0nceput '-i lo%ea'c pe
al/i copii4 5e cte ori 0l l'am cu al/i copii- tre$uia '-i pim mnu/a- ' nu-i lo%ea'c pe
ceilal/i copila3i4 {i pe noi ne $tea- dar m 0n1ri2oram mai tare pentru ceilal/i copii4
124
*re$uie ' 'pecific c nu a%em tele%ior 3i nici $taie nu a primit de la noi mai mult dect
o palm la fund - nici aceea foarte tare 3i nu mai mult de cinci ori de cnd '-a n'cut4 #m
0nceput '-l dau pe Mina cu untdelemn 0n fiecare 'ear 3i '-i 'pun: F#2utor de la Sfntul
Efrem- cel care ne a2ut ' fim $lni ca elG4 5up o perioad am 0nceput ' %d
0m$unt/iri 0n comportamentul lui4 Nu mai ddea palme 3i m-am 1ndit c i-L trecut 3i
c a fo't doar o fa 0n de%oltarea lui4 #m plecat apoi la $unici 3i nu am luat
untdelemnul cu mine4 Ne-am 0ntor' dup o 'ptmn 3i Mina a 0nceput ' dea iar3i 0n
copii4 #m luat untdelemnul din nou 3i de atunci 0ncercm ' ne dm to/i- 0n fiecare 'ear-
lundu-l cu noi 3i 0n cltorii4 Ne-am dat 'eama c ru1ciunea aceea 'curt 0l 0m$lni'e
3i nu era doar o etap 0n cre3terea lui4 @n 1eneral am o$'er%at c nu e.i't coinciden/e- ci
toate ni 'e 0ntmpl pentru a 0n%/a ce%a4
Mai a%em o 0ntmplare cu feti/a noa'tr cea mic4 Maria a%ea 0n 2ur de dou
luni 3i ne aflam 0n perioada de colici4 Era noaptea triu 3i Maria nu putea ' adoarm 3i-
de3i 3tiam c e frec%ent 3i normal la $e$elu3i- eram totu3i 0n1ri2orat 3i o$o'it4 Moiam '
m culc- dar Maria pln1ea- o durea $urtica- 'e 0ncorda 3i /ipa4 M 1ndeam ce a3 putea
face din moment ce nu puteam ' adorm4 M-am 1ndit ' cite'c ce%a 3i F0ntmpltorG
cartea Sfntului Efrem era ln1 noi 3i mi-a atra' aten/ia4 #m de'c6i' la acati't4 )um am
ro'tit primele dou cu%inte- Maria a %omat 3i '-a lini3tit in'tantaneu- am 'plat-o 3i apoi a
dormit pn diminea/a4 )nd '-a treit- a mncat 3i a adormit la loc4 5up u-am 'plat
co%orul- m-am lini3tit 3i-am con3tientiat c nici aici nu putea fi %or$a de o coinciden/-
ci de 1ra$nicul a2utor oferit de Sfntul Mare Mucenic Efrem4 M $ucur 3i ai c nu m-am
culcat imediat 3i am a%ut tria- 'au mai $ine i' @n1erul &itor m-a 0ndemnat- ' m
0ntorc 3i ' mul/ume'c- terminnd acati'tul 0nceput4
)u untdelemnul de la Sfntul Efrem ne dm mereu cnd a%em o pro$lem de
'ntate 'au atunci cnd 'e lo%e'c copiii4 Mul/umim lui 5umneeu- Maicii 5omnului 3i
Sfntului Efrem c pn acum n-am 'uferit nimic 1ra%4
12"
)ri'tina- #le.andru- Mina-Matei 3i Maria-Elia ?4-
)lu2-Napoca- noiem$rie 2!11- ?omnia
23* &ezinto?icare vindecare de /atima -uturii$ a>utor la
ana>are i mrire de salariu
Mreau ' mrturi'e'c una din minunile Sfntului Efrem cel Nou- minune care
mi '-a 0ntmplat nu demult4
@ntr-o duminic m aflam cu fiul meu la Sfnta (itur16ie4 @n fa/a $i'ericii era
o femeie care %indea cr/i ortodo.e4 M-am apropiat 3i- ca de fiecare dat- am cutat cr/i
pe care 0nc nu le citi'em- pentru c mi-am fcut o$icei ca niciodat ' nu plec fr '
cumpr %reo carte4 8emeia care %indea m-a 0ntre$at dac 0l cuno'c pe Sfntul Efrem -
mare 3i 1ra$nic a2uttor 0n orice 'itua/ie4 +-am r'pun' c nu 3tiu nimic de'pre el- iar
dumneaei mi-a 0nmnat cartea ce cuprinde !ia"a# artrile# minunile# acatistul $i
paraclisul %f&ntului 'frem cel (ou4 #m r'foit-o- am citit cte%a dintre minunile 'ale-
pu/in din %ia/a Sfntului 3i 1ndul m-a du' 'pre cine%a din familie- 1ra% afectat de pcatul
$e/iei444 3i mi-am 'pu' nec2it: FSfinte Efrem- dac ar putea per'oana re'pecti% ' 'e
la'e de $utur- cu a2utorul tu444 c6iar de ar fi ' 'e 3i 0m$oln%ea'c- 0n' a'ta '-i fie
'pre 0n'nto3ire- f o minune ' 'e la'e de $uturG4 #%nd ace'te 1nduri am cumprat
cartea 3i apoi am plecat 'pre ca' cu copilul4
Seara am 0nceput ' cite'c paracli'ul Sfntului Efrem 0mpreun cu copila3ul
meu- 3i am primit deodat un telefon de la 'o/ia per'oanei care a%ea pro$leme cu $utura
3i la care m 1ndi'em 0n $i'eric4 #m 0ntre$at-o ce face 'o/ul ei 3i ce crede/i c mi-a
'pu'N
126
- S-a du' la 'pital pentru c $u'e foarte de mult4 S-a 6otrt ' 'e internee
pentru deinto.icareJ El care nu %oia ' aud de medici pri%ind pro$lema 'aJ
+at una din minunile prin care Sfntul Efrem mi-a r'pun' numai 3tiind
durerea 3i 1ndul meu4
@n' minunile 'ale nu 'e termin aici4 #cum cnd % 'criu- eu de/in un po't
temporar de 3ef de $irou- de %reo 3a'e luni- 0ntr-o in'titu/ie pu$lic4 #i am fo't c6emat
de director '-mi comunice c mi-a %enit numirea de la Hucure3ti pe 0nc 3a'e luni 3i cu
'alariul mrit de trei oriJ +at 0nc una din minunile Sfntului Efrem care a %ut
ru1ciunile mele 3i ale copilului 3i nu ne-a l'at 0n acea't 'tare de cri- 3tiind c 'unt
'in1ur doar cu copilul meu4
#3a 0nct nu pot dect ' laud pe 5umneeu- pe Maica Sa Sfnt 3i pe Marele
Mucenic Efrem cel Nou 3i recomand tuturor ' li 'e roa1e- cci ei nu la' pe nimeni
niciodatJ
Mi%iana- Gala/i- 2!11- ?omnia
24* !indecri ale su0etului
)itind %ia/a 3i minunile Sfntului Efrem cel Nou- mi-am dorit 3i eu ca Sfntul
' fac o minune 0n %ia/a mea- dar 0mi era team '-i cer ce%a- cutremurndu-m de
mre/ia artrilor 'ale4 @n'- momentul de L-i cere ce%a '-a concretiat pe data de 4 mai
2!1!- 0n a2unul prnuirii Sfntului Efrem cel Nou- 0ntr-o mar/i 'eara- cnd - fiind 'in1ur
aca' - am 0nceput ' m ro1 ctre Sfntul- a3a cum de pu/ine ori am fcut-o de-a lun1ul
%ie/ii mele4 +-am cerut atunci- cu mult credin/ 3i nde2de 0n a2utorul 'u- ' %indece
12D
$olile 'ufletului ce m c6inuiau de o lun1 perioad de timp- promi/ndu-i c %oi mer1e
' m 0nc6in la moa3tele 'ale ct de repede %oi putea4
#2utorul a %enit imediat- pentru c dup ru1ciune am 'im/it o mn1iere 3i o
$inecu%ntare a 'ufletului ne'perate- dup o perioad 1rea de tul$urare 3i $ucium
'uflete'c4 +ar noaptea am a%ut un %i'- 0n care eram 0ntr-o $i'eric necuno'cut- mai
0ntunecoa' (lumina era difu) 3i acolo 'tteau cu lumnri aprin'e 0n mn 3apte tinere:
patru 0n partea 'tn1 3i trei 0n dreapta- a3teptnd ' %in cine%a4 )nd le-am %ut- cu
mult $ucurie- m-am a3eat 0n rndul din dreapta 3i am a3teptat 3i eu cu lumnarea 0n
mn4 5in'pre Sfntul #ltar a %enit un preot 0m$rcat 0n re%erend- a%nd 0n mn un
potir 3i o lin1uri/ 3i a %enit direct 'pre mine4 # luat din potir 3i mi-a dat ' mnnc4 Eu
m-am tul$urat- cuprinndu-m frica- ne3tiind cine e'te- dar el mi-a m$it- 0ncura2ndu-
m ' iau- pentru c nu mi 'e %a 0ntmpla nimic ru4 &e moment am eitat- dar crend c
e'te un printe cuno'cut mie- am luat ce mi-a dat4 Era coli% 3i nu 0mprt3anie- cum am
creut4
*reindu-m diminea/a- m-am uitat la icoana Sfntului Efrem- 0ncercnd '
0n/ele1 %i'ul4 {i am fo't con%in' c el a fo't printele 0n 'utan din %i'ul meu4 Mreau '
mai 'pun c toat iua aceea am a%ut o $ucurie 3i o %e'elie de nede'cri'- iar 'tarea
'ufletului '-a ameliorat de la o i la alta4 5orin/a de a a2un1e la moa3tele 'ale '-a
0ndeplinit c6iar 0n acel an printr-o con2unctur minunat- tot prin mi2locirea Sfntului-
cnd am mer' 0n Grecia cu un 1rup de tineri cre3tini4 #tunci am fo't la mai mul/i 'fin/i cu
moa3te- iar la Sfntul Efrem am a2un' pe 14 'eptem$rie- de @nl/area Sfintei )ruci- 0n iua
'a de na3tere- 3i cnd au 0nceput ptimirile 'ale4 )nd am intrat 0n $i'eric- am con'tatat
cu emo/ie c era e.act a3a cum o %i'a'em eu- iar racla cu moa3tele Sfntului erau a3eate
0n locul unde m-am a3eat eu 0n %i'4 M-am 0nc6inat la moa3te 3i m-am ru1at ln1 racl-
la capul Sfntului- cnd mai erau pu/ini oameni 0n $i'eric 3i eram 'tre'at ' nu rmn
rle/it de 1rup| de dou-trei ori am auit o pocnitur 3i m-am tul$urat pu/in- dar dup
aceea am 0n/ele' c Sfntul mi-a a'cultat ru1ciunea4 +ar imediat dup aceea am fo't
128
c6emat afar de conductorul 1rupului pentru a afla un alt fapt minunat - primirea
papucului Sfntului Efrem 0n dar pentru $i'erica noa'tr- de la maica 'tare/4
)um a3 putea '-i mul/ume'c Sfntului pentru toate- dect 'punnd: Hucur-
te- &rinte- care prime3ti cererile celor care 'e apropie cu credin/ 3i 'tri1: Hucur-te
Sfinte Efrem- 0ntru tot fericiteJ
#le.andrina- )lu2-Napoca- 2E noiem$rie 2!11- ?omnia
25* @z-vire din coma /rodus de accident rutier
#3 dori ' aduc 3i eu mrturie de'pre o alt minune fcut de 5umneeu
pentru ru1ciunile Sfin/ilor Si4 @n acela3i timp- fac o ru1ciune de cald mul/umire
Sfin/ilor pentru a2utorul pe care l-au dat 0n c6ip minunat 3i 0i ro1 ' acorde 0n continuare
ace't a2utor pn la %indecarea deplin- 'ufletea'c 3i trupea'c- a celui aflat 0n 'itua/ia
1ra% pe care o %oi po%e'ti4
@n iua de luni 31 mai 2!1!- 0n ora3ul Hucure3ti unde locuie'c- 0n apropiere
de &ia/a >nirii- am a%ut un 1ra% accident rutier 0n care- fr ' %reau- am lo%it cu ma3ina
un om4 5e'i1ur- nu pot 'pune ct 0mi pare de ru 3i ce pocin/ am fcut 3i %a tre$ui '
12E
mai fac pentru acea'ta tot re'tul %ie/ii4 @n urma traumati'mului cranio-cere$ral- $r$atul a
fo't imediat du' la Spitalul >ni%er'itar din Hucure3ti- 0n com de 1radul 34 + '-a fcut o
tomo1rafie computeriat 3i a fo't operat- e.tr1ndu-i-'e un 6ematom intracere$ral
frontal 3i rmnnd internat la *erapie +nten'i% 0n 'tare de com de 1radul 14
Eram dend2duit la 1ndul c ar putea muri un om din caua mea4 Stteam
pe coridoarele 'pitalului fr a putea a%ea acce' la pacient4 Era 0n %r't de "2 de ani 3i 'e
numea )on'tantin Sndule'cu4 Nu pot 'pune cu ce oc6i m pri%ea familia 'a - 'o/ia 3i cei
doi copii4 M-am ru1at cu di'perare la Maica 5omnului (citind &aracli'ul) 3i la mai mul/i
Sfin/i- fcnd metanii- i dup i4 @i enumr mai 2o'- pentru c dore'c ' nu omit pe ct
po'i$il nimic din ceea ce '-a petrecut 3i care a du' la minunea pe care o relate:
v Sf4 +erar6 Nectarie din E16ina (citindu-i #cati'tul ln1 racla cu moa3te la
Mn'tirea ?adu-Mod)
v Sfin/ii Martiri Hrnco%eni 3i Sf4 +erar6 Nicolae (citindu-le #cati'tele ln1
mormntul 3i re'pecti% racla cu moa3te de la Hi'erica Sf4 G6eor16e Nou)4 M-am ru1at 0n
'pecial Sfntului )on'tantin Hrnco%eanu- al crui nume 0l poart $olna%ul4
v Sf4 Mare Muceni/ Ecaterina (citindu-i #cati'tul ln1 racla cu moa3te de la
Hi'erica Hel%edere)
v Sf4 +erar6 Spiridon (citindu-i #cati'tul ln1 racla cu moa3te de la Hi'erica
Sf4 Spiridon Nou)
v Sf4 (uca al )rimeii- #r6iepi'copul Simferopolului (citindu-i #cati'tul ln1
racla cu moa3te de la )apela Spitalului de Endocrinolo1ie )4 &ar6on)
v Sf4 Mare Mucenic Efrem cel Nou 3i Sfin/ii Mucenici Epictet 3i #'tion (a3a
cum relate mai 2o')
v Sf4 5imitrie cel Nou Ha'ara$o% (citindu-i #cati'tul ln1 racla cu moa3te la
)atedrala &atriar6al)
v Sfin/ii Mrturi'itori din 0nc6i'orile comuni'te ( am fo't i la )imitirul
Giule3ti unde 'unt moa3tele &rintelui +lie (ctu3u- cruia de a'emenea m-am ru1at)
13!
v Sf4 +erar6 )alinic de la )emica (citindu-i #cati'tul la Mn'tirea )ernica 3i
0n Hi'erica Sfin/ii +erar6i Nicolae- Spiridon- )alinic 3i Nectarie unde era du6o%nicul meu
3i mer1eam de o$icei la Sf4 (itur16ie)
v Sf4 )u%ioa' *eodora de la Si6la 3i Sfin/ii 4! de Mucenici din Se%a'tia
(citindu-le acati'tele la Mn'tirea #ntim 3i aca')
v Sf4 +oan ?u'ul (citindu-i #cati'tul la Hi'erica Mi6ai Mod- unde 'e /in
moa3tele 'ale 0n Sf4 #ltar)
v Sf4 #p4 #ndrei- Sf4 &antelimon- Sfin/ii #r6an16eli Mi6ail- Ga%riil 3i ?afail-
Sf4 &rin/i +oac6im 3i #na- Sfin/ii #po'toli &etru 3i &a%el- Sf4 Mina- Sfin/ii 0mpra/i
)on'tantin 3i Elena (citindu-le acati'tele 0n $i'eric- la 'pital 'au aca')4
5e'i1ur- nu putem m'ura contri$u/ia fiecrui Sfnt- 3tiu doar c to/i '-au
ru1at 3i c 5umneeu a auit ru1ciunea lor- a tuturor- cci la El nimic nu rmne trecut
cu %ederea - nici mcar Fdin pictura de lacrim %reo parteG4
Mar/i- 1 iunie 2!1!- &rintele du6o%nic )on'tantin 5ra1nea ne-a fcut
'fe3tanie- miercuri 2 iunie am 'tat la Sf4 Ma'lu 3i m-am 'po%edit- iar duminic 6 iunie m-
am 0mprt3it4
Mineri 4 iunie- &rintele Stare/ Mi6ail Stanciu de la Mn'tirea #ntim-
&rintele Marian Sa%a de la capela Spitalului >ni%er'itar 3i &rintele Emanuel Ganciu au
fcut o 'lu2$ de Sfntul Ma'lu 0n acea capel (o mic $i'ericu/ din curtea 'pitalului)
'pecial pentru cel $olna%- 'lu2$ la care a acceptat ' participe 3i familia lui ('o/ia 'a a
'pu' c a'i'ta pentru prima oar la un Sfntul Ma'lu- 0ntre$nd ce tre$uie ' fac)4 M-am
$ucurat c a acceptat ' primea'c 3i o $uc/ic de pn /inut ln1 Hrul Maicii
5omnului de la Mn'tirea Matoped din Sf4 Munte #t6o'- pentru a o pune ln1 $olna%
tot pentru %indecare4 &rintele Mi6ail a urcat 0n 'alon 3i l-a un' pe dl4 )on'tantin cu ulei
de la Sf4 Ma'lu- 'tropindu-l 3i cu a16iam4 So/ia $olna%ului '-a 3i 'po%edit- la &rintele
Ganciu4
131
# doua i- familia a acceptat ' primea'c 3i o 'ticlu/ cu ulei pe care o
adu'e'em de la candela ce arde la racla cu moa3te ale Sfntului +erar6 Nectarie de E16ina
de la Mn'tirea ?adu-Mod- ca '-l un1 pe $olna%4 @l trecu'em 3i pe un pomelnic l'at
acolo 3i n-am 0ncetat ' m ro1 Sfntului Nectarie 0n fiecare i pentru %indecarea lui4
5e a'emenea- am primit de la )apela Spitalului &ar6on o 'ticlu/ cu ulei de la
E Sfinte Ma'luri 3i din candela de la racla cu moa3tele Sfntului (uca al )rimeii-
#r6iepi'copul Simferopolului- cu care familia a acceptat '-l un1 pe dl4 )on'tantin4
&rintele G6eor16e care 'lu2e3te la capel l-a pomenit pe $olna% 0ntrea1a perioad- ca 3i
c/i%a din enoria3ii 'i4
Miercuri- 2 iunie- #namaria Stoica m-a 'ftuit ' caut cartea de'pre %ia/a 3i
minunile Sfntului Mare Mucenic Efrem cel Nou4 +rina 5ra1omir mi-a adu'-o 3i 0n
urmtoarele ile am citit-o- fcnd ru1ciuni ctre Sfntul Efrem '-l tmduia'c pe
)on'tantin cel 1ra% $olna% (acati'tul de la 'fr3itul cr/ii)4 #m fo't frapat de cele dou
cauri foarte a'emntoare din ?omnia- relatate la pa1inile 18E 3i 1E2- de %indecare a
unor $olna%i 'upu3i unor inter%en/ii c6irur1icale de e.tra1ere a unor 6ematoame
intracere$rale 0n urma unor traumati'me cranio-cere$rale4 )itind mrturia lui ,454H4 din
carte (pa1ina 184) de'pre ru1ciunile fcute 0mpreun cu &rintele )iprian Ne1reanu de
la )lu2-Napoca- mi-a %enit ideea de L-i 'crie 3i eu- pentru a-l ru1a ' fac o ru1ciune
ctre Sfntul Efrem4 Mar/i- 8 iunie- 0n 2urul orei 12 am cutat pe internet o modalitate de a
intra 0n contact4 N-a trecut o 2umtate de or 3i am fo't 'unat- aflnd c 'tarea $olna%ului
'e ameliora'e 0n 'eara precedent- 'pre uimirea per'onalului medical de la #*+- al crui
prono'tic - dup tran'fuia de 'n1e 3i cea de a doua tomo1rafie computeriat- fcut pe
6 iunie - era pe'imi't (cine%a din 'pital 0mi 'pu'e'e c %or$ind 0ntre ei medicii- nu-i
ddeau 3an'e de 'upra%ie/uire)4 5l4 )on'tantin 03i re%eni'e- ie3ind din coma de 1radul 1
dup 3apte ile 0n care 'e afla'e la limita dintre %ia/ 3i moarte4
#m pu' acea't re%enire pe 'eama ru1ciunilor familiei 'ale 3i ale celor care
au fo't alturi de mine- 'o/ia mea- prieteni- rude- preo/i 3i du6o%nici din Hucure3ti-
132
ieromona6i de la Mn'tirile #ntim- &etru Mod- &utna- Nera- Miforta- ?adu-Mod-
)omana- dar mai ale' ale Maicii 5omnului 3i Sfin/ilor- inclu'i% ale Sfntului Efrem cel
Nou care a 'uferit el 0n'u3i rni 0n1roitoare la cap4 &oate a contat 3i inten/ia de a aduce o
mrturie pu$lic de'pre minunea pe care a%eam credin/a c Sfin/ii o %or face4
Starea $olna%ului 0n' continua ' fie critic- el rmnnd internat la *erapie
+nten'i% 0ntr-o com mai pu/in 1ra%- de 1radul 3- 0n total aproape dou luni4 # fcut
e'care adnci din caua nemi3crii4 5in pricina 'uferin/ei- a 6rnirii doar prin perfuie 3i
a lip'ei de mi3care- a 'l$it e.trem de mult- fiind tot mai atrofiat4 *otu3i rei'ta- 0mpotri%a
tuturor pre%iiunilor ne1ati%e ale medicilor de la Spitalul >ni%er'itar4 +nutil ' mai adau1
c Spitalul >ni%er'itar nu a%ea medicamente 3i c pe toate tre$uia ' le procurm- familia
lui 3i cu mine4 #m a%ut 0n' 3an'a unui a2utor 'u$'tan/ial 'u$ forma unei dona/ii din
partea farmaciilor )atena- datorit doamnei #nca Mlad- creia 0i mul/ume'c 3i pe acea't
cale4
@ntre timp- de-a lun1ul ace'tei perioade- la diferite inter%ale de cte o
'ptmn-dou- &rintele Emanuel Ganciu- &rintele )on'tantin 5ra1nea- &rintele
&etre )om3a 3i &rintele Mlad 5o$re'cu au %enit 3i l-au 0mprt3it4
5e a'emenea- &rintele &etre )om3a l-a atin' cu o rcli/ cu moa3te ale
Sfin/ilor Mucenici Epictet 3i #'tion- citind 3i acati'tul ace'tora la capul $olna%ului4 5up
acea'ta- 'tarea lui- oarecum 'ta/ionar 0n com de 1radul 3- a 0nceput ' 'e
0m$unt/ea'c %ii$il4
5up aproape dou luni- dl4 )on'tantin a ie3it din com4 Era e.trem de 'l$it-
doar piele 3i o'- cu e'care profunde 3i %enele 0n/epate pe'te tot de perfuii4 5ar- cu
e.cep/ia unor ile cu fe$r datorat unei infec/ii pulmonare re$ele la anti$iotice-
ameliorarea a continuat4 # 0nceput ' mnnce 3i a fo't mutat de la #*+ la Neurolo1ie4
@ncet-0ncet a 0nceput recuperarea4
5e la Spitalul Municipal a fo't tran'ferat la +n'titutul Na/ional de ?ecuperare
- Medicin 8iic 3i Halneo-climatolo1ie- din 'tr4 Mndine3ti (Sf4 5umitru) nr4 2- unde a
133
fo't 0mprt3it de &rintele Mi6ai Go21ar- paro6ul Hi'ericii Sf4 5imitrie +%ortorul de
Mir - &o3t- aflat alturi4
5up 0nc o lun a fo't e.ternat- iar apoi reinternat la acela3i 'pital pentru
continuarea recuperrii prin fiioterapie- Kinetoterapie 3i lo1opedie4
&n la 'fr3itul anului dl4 )on'tantin '-a pu' pe picioare4 *reptat recuperarea
a atin' o propor/ie de circa 8"4
Mul/ume'c Maicii 5omnului- 'fin/ilor- @n1erilor- 3i celor care mi-au fo't
alturi pentru a2utor- 3i m ro1 ca e%olu/ia d-lui )on'tantin ' continue 3i ca 5umneeu
'-i druia'c tmduire complet- fr urmri 'au 'ec6ele- 0ntorcndu-l la deplina
'ntate 'ufletea'c 3i trupea'c- 3i '-i dea ani mul/i 'pre pocin/ 3i mntuire alturi de
familie4
#ndrei 50rlu- Hucure3ti- 2! decem$rie 2!11- ?omnia
26* Minunile se in lan natere de co/ii$ vindecri
@n toamna anului 2!1!- am primit 0n dar cartea %f&ntului 'frem (oi minuni
cu copii nscu"i $i nenscu"i4 5in momentul 0n care am terminat-o de citit 3i pn 0n
preent- minunile au 0nceput pur 3i 'implu ' 'e re%er'e 0n %ia/a 3i familia mea4
@mi doream mult un copil- dar 'o/ul meu nu 'e 'im/ea pre1tit - a%ea de
'u'/inut dou e.amene deci'i%e pentru cariera profe'ional (el 0nc nu-3i termina'e
'tudiile)- care 0ntr-ade%r pre'upuneau o munc 'u'/inut- inten' de 'tudiu teoretic 3i
practic4
&rofe'ia nu-mi la' mult timp pentru a citi- dar 0n concediu am 0nceput '
cite'c cartea ce cuprinde faptele minunate ale Sfntului Efrem4 Minunile de'cri'e m
134
impre'ionau- iar Sfntul Efrem 0mi de%enea tot mai apropiat- a3a cum nu 'e 0ntmpla'e cu
nici un alt Sfnt4 Mrturi'e'c c printele du6o%nic mi-a dat canoane pentru a rmne
0n'rcinat- le-am 0ndeplinit- 0n' pro$a$il lip'a mea de credin/ nu a du' la nici un
reultat4 #m 0nceput ' cite'c acati'tul Sfntului Efrem- dar fr o re1ul 'trict4 Minunea
a 0nceput '-3i anun/e %enirea4 (a 'fr3itul anului 2!1!- la trecerea dintre ani- 'o/ul meu
mi-a 'pu' c 0n anul 2!11 03i dore3te 0n primul rnd un copil 3i apoi '-3i 'u'/in cu
'ucce' e.amenele4 #3a '-a 3i 0ntmplat4 &n atunci prioritar era cariera- 0n' Sfntul
Efrem i-L 'c6im$at 1ndirea4 5up pranicul Ho$oteei am rma' 0n'rcinat4
(a o lun dup acea'ta- mama mea '-a 0m$oln%it4 E %or$a de o 'tare
mi1renoa' din tinere/e care 'e acti%ea 'poradic fr o cau medical decela$il pn
acum4 +at c dup o paua de 3 ani- cria '-a rein'talat acum cnd eu eram 0n primul
trime'tru de 'arcin- perioad dificil- critic pentru orice 1ra%id- dar tre$uia ' fiu
alturi de mama 3i ' 0nfruntm 'itua/ia4 5urerile mi1renoa'e erau de inten'itate mare- 0n
fiecare i- 3i erau 0n'o/ite de 1re/uri- %r'turi- cre3tere e.a1erat a ten'iunii cu ri'c de
#M) (accident %a'cular cere$ral) 3i- e%ident- inapeten/a4 Hoala o pu'e'e pe mama la pat4
*oate ace'te 'imptome nu au cedat la nici un antial1ic- antiinflamator4 #m pornit din nou
la in%e'ti1a/ii medicale clinice 3i paraclinice: ?MN (reonan/ ma1netic nuclear)- )*
(tomo1rafie computeriat)- dar totul arat c nu 'unt modificri patolo1ice4 + '-au
pre'cri' tratamente pe'te tratamente- dar fr ameliorare4 5urerile reapreau ilnic- la
aceea3i or- timp de patru 'ptmni- pn 0n momentul cnd 5umneeu mi-a dat 1ndul
' 'tau la patul ei 3i ' citim 0mpreun acati'tul Sfntului Efrem 3i ru1ciunea ctre el
pentru cel $olna%4 Mama auea pentru prima dat de Sfntul Efrem4 &ln1eam amndou
implorndu-l ' ne a2ute4 Nu ne-a refuat- c6iar dac 'untem ne%rednice- 3i iat c dup
doar dou acati'te- mama l-a %i'at pe Sfnt- iar 0n diminea/a urmtoare- cnd la ora
re'pecti% ar fi tre$uit ' apar durerea acea'ta nu a mai aprut4 &rin mi2locirea Sfntului
Efrem- 5umneeu a %indecat-o4 @i mul/umim ne0ncetat4
13"
M apropiam 0ncet de momentul na3terii4 )nd am aflat c e $iat- 'o/ul 3i
mama au 'pu' c pruncul tre$uie ' poarte numele celui care ni l-a druit - Efrem4 #3a
ne-am deci' c-l %om numi4
)nd cei din 2ur ne 0ntre$au ce nume %a a%ea $iatul no'tru 3i le 'puneam c
%a fi Efrem- ace3tia erau mira/i- cereau e.plica/ii- nu aui'er de el- iar unii c6iar 'puneau
ca pro$a$il copilul %a a%ea pro$leme 0n 'ocietate cu ace't nume4 *oate ace'te preri m-au
determinat ' mai cumpne'c ace't detaliu pn la momentul potri%it4 @ntr-ade%r- eu nu
eram 0nc deci'- 'pre deo'e$ire de 'o/ul 3i de mama mea care de2a-l 'tri1au a3a4
)ontrar atitudinii mele- Sfntul Efrem nu m-a pr'it: iat c 0n noaptea
din'pre 14 'eptem$rie- cu 3 'ptmni 0nainte de calculele medicului- '-au rupt
mem$ranele- fr nici o durere 0n'o/itoare4 So/ul meu era tul$urat c %a fi un copil
prematur4 @nainte de a pleca la 'pital mi-am pu' 0n $a1a2 o iconi/ cu Sfntul Efrem- m-
am un' cu ulei de la moa3tele lui 3i am citit acati'tul 'u4 Eram e.trem de lini3tit4 #m
a2un' la 'pital- cadrele medicale mi-au 'pu' c dac nu am dureri- e po'i$il ' 'tau
internat 3i o 'ptmn cu protec/ie de anti$iotic- pn cnd %oi na3te4 Medicul
1inecolo1 care m 'upra%e16ea era 3i ea 0n1ri2orat4 @ncepu'em 3i eu '-mi fac 1ri2i4
Era 'r$toarea @nl/rii Sfintei )ruci4 #m 'unat-o pe finu/a mea ' pun un
pomelnic la (itur16ie4 Ea mi-a amintit c 14 'eptem$rie e iua 0n care '-a n'cut Sfntul
Efrem- eu uita'em- a%eam 0n minte doar data de " mai4 (a aflarea ace'tui lucru- 0n mintea
3i 0n 'ufletul meu '-a in'talat o lini3te de'%r3it4 Eram acum deci' c nu poate purta
dect numele Sfntului Efrem4
{i totu3i contrac/iile nu au aprut4 Era ora 12 la prn cnd m-au tran'ferat
din 'ala de tra%aliu - unde 'e aflau cele care tre$uiau ' na'c - 0ntr-un alt 'alon4 Mi-au
'pu' ' mnnc- ' m odi6ne'c- pentru c ai nu 'unt 'emne ' na'c4
5ar minune- la 12:3! au 0nceput durerile 3i la 1E:1" '-a n'cut $iatul no'tru-
Efrem- un nou-n'cut de nota 1! (#&G#? 1!)- fr nici un 'emn de prematuritate [Scorul
#&G#? repreint prima not acordat copilului pentru primele 6! de 'ecunde de la
136
na3tere- lundu-'e 0n con'iderare re'pira/ia- $tile inimii- culoarea pielii 3i tonu'ul
mu'cular]4
Mul/umim lui 5umneeu 3i Sfntului Efrem pentru tot a2utorul4 5e atunci nu
am mai a%ut re/ineri cu pri%ire la nume- le dau tuturor e.plica/ie4
#m rma' internat dou ile- recuperarea mea a fo't rapid- eram 1ata ' o
iau de la capt| Sfntul Efrem m-a a2utat ' na'c natural- e.trem de u3or- fr ane'teie
epidural4
@n patul alturat era o doamn care n'cu'e o feti/ de aproape 6 Kilo1rame-
cu dia$et a6arat4 Era de o 'ptmn internat 0n 'pital 3i urma ' plece aca'- dar
neonatolo1ul a trimi'-o de ur1en/ cu feti/a la cardiolo1ie- 0ntruct era 'u'pect de o
malforma/ie cardiac4 @n a3teptarea ma3inii cu care tre$uia ' 'e depla'ee- 'rmana
doamn pln1ea4 Ma16iar fiind- am 0ntre$at-o dac %rea ' citea'c o ru1ciune a unui
Sfnt care pe mine m-a a2utat mult4 # acceptat4 # citit acati'tul Sfntului Efrem cel Nou4
Mi-a mul/umit 3i a plecat pentru confirmarea dia1no'ticului4 (a 0ntoarcere a %enit
$ucuroa'- feti/a era 'ntoa'4 Sunt con%in' c Sfntul a a2utat-o4
@nainte de Sfntul Hote 'erile erau 0n1roitoare4 Efrem pln1ea- urla- refua
'nul- era ca o cri de ner%i4 Nimeni nu-l putea opri- doar ru1ciunea pe care o citea
'o/ul meu ctre Sfntul Efrem 0l lini3tea
>lterior- $iatului no'tru i '-a pu' dia1no'ticul de 6idrocel- adic o afec/iune
a or1anelor 1enitale care- netratat- poate duce la 6ernie in16inal 3i la necroa or1anelor4
Se impunea inter%en/ia c6irur1ical- e%ident 0ntr-o ane'teie 1eneral cu ri'curi mari la
acea't %r't4 #m amnat-o pn dup Hote- dar am citit acati'tul Sfntului Efrem4
#cum 0ncepe ' 'e re'oar$ treptat4
(a Hote am primit de la printele du6o%nic o icoan cu Sfntul Efrem4 )el
care a pictat-o nu aui'e de el- dar ne-a mrturi'it c a pictat-o 0n dou ore- fapt care nu i
'-a 0ntmplat niciodat4 @ntotdeauna are ne%oie de multe paue 3i de mult timp pentru a
finalia o icoan4
13D
Sfntul Efrem nu 0ntrie niciodat cu r'pun'ul la ru1ciuni4 El e mare
ocrotitor al familiilor 3i 0n mod deo'e$it al copiilor4
Nu 1'e'c cu%inte $o1ate- pline de 'emnifica/ie pentru a e.prima recuno3tin/a
pe care o 'imt fa/ de Sfntul Efrem 3i pentru a de'crie rela/ia noa'tr cu el4
@mi dore'c ca ace't Mare Mucenic ' de%in cuno'cut 0n ?omnia- iar cei
care-i %or 0ncredin/a pro$lemele- ' 'e $ucure de puterea %indectoare a Sfntului 3i '-l
c6eme drept mi2locitor 0n fa/a lui 5umneeu- cluitor 3i protector al %ie/ii 3i familiei
lor4 5oamne a2utJ
G4#4- 2E decem$rie 2!11- ?omnia
39* =u -raele desc(ise
)nd am citit prima dat %ia/a Sfntului Efrem- am 'im/it tainic 0n 'ufletul
meu c6emarea Sfntului 3i o dorin/ artoare de a a2un1e la Mn'tirea Hunei Me'tiri-
acolo unde 'e odi6ne'c 'fintele 'ale moa3te4 S-a i%it ocaia cnd- fiind 0n pelerina2 0n
Grecia- am cutat mn'tirea lui- 0n' ne1'ind nici un indicator 0n Nea MaKri (pe %remea
aceea nu erau pu'e)- ne-a apucat noaptea cutnd4 #m 6otrt tot 1rupul ' cutm un
6otel- ' rmnem pe'te noapte acolo 3i diminea/a '-l cutm pe Sfntul4 Sim/eam 0n
inima mea o mare emo/ie- ca 3i cum urmea ' m 0ntlne'c cu un prieten foarte $un cu
care nu m-am %ut demult4 &rin rnduiala lui 5umneeu 3i purtarea de 1ri2 a Sfntului-
la recep/ia 6otelului lucra un romn- care l-a 0ntre$at pe directorul 6otelului cum am
putea a2un1e diminea/a la Sfntul- iar el ne-a de'enat o 6arta- dup care am urcat fiecare
138
la camere- numai c eu nu puteam ' dorm4 #m ie3it pe $alcon 3i am a3teptat acolo cu
ner$dare ' 'e i%ea'c orile4 #m plecat diminea/a 'pre mn'tire 3i cu ct ne apropiam
mai mult- cu att inima mea $tea mai puternic4 Sentimentul care m-a 0ncercat 3i pe care
0l trie'c de fiecare dat cnd a2un1 acolo- e'te c 0n fa/a mea o ' apar- 0n clipa imediat
urmtoare- Sfntul4 Sentimentul mi '-a 0ntrit cnd ne-a po%e'tit o doamn c l-a %ut 0n
c6ip real pe Sfntul de patru ori- um$lnd prin mn'tire- iar odat i-L 3i %or$it4
#m a2un' ln1 'fintele 'ale moa3te- ne-am 0nc6inat- am citit acati'tul 3i
paracli'ul Sfntului 3i am 'im/it cum inima mea a rma' acolo- lipit de el 'au- mai $ine
i'- el '-a lipit pentru totdeauna de inima mea4 {i acum- cnd 'criu ace'te rnduri- inima
mea e cuprin' de emo/ie 3i $ucurie4
#m fo't de multe ori la Sfntul4 5e fiecare dat cnd aprea %reo pro$lem-
per'onal 'au nu- 0ntotdeauna Sfntul a a%ut reol%areaJ
@n anul 2!!E- 0n lima noiem$rie- am a%ut o pro$lem la care eu nu 3tiam cum
' reac/ione 'au cum ' caut reol%area ei4 5eci- am fu1it la Sfntul Efrem4 #m a2un'-
m-am 0nc6inat 3i am 0nceput ' pln1 3i ' m pln1 Sfntului4 #dunndu-'e mult lume
0n $i'eric- m-am retra' 0ntr-o 'tran de unde am continuat ' m pln1 Sfntului-
cerndu-i ' m a2ute 0ntr-un fel ' 1'e'c o reol%are la pro$lema mea4 Stnd acolo cu
capul 0n mini- la un moment dat- am 'im/it c cine%a 'e uit cu in'i'ten/ la mine4 )nd
am ridicat capul- am %ut un printe ln1 racla Sfntului- uitndu-'e la mine- m$ind
3i de'c6indu-3i $ra/ele- ca 3i cum ar fi %rut ' m 0m$r/i3ee- 3i a fcut c/i%a pa3i 'pre
mine4 M-a 'urprin' faptul c 'emna att de tare cu Sfntul Efrem 3i radia lumin pe'te
tot- cu toate c era 0m$rcat 0n 6aine clu1re3ti ne1re- iar fa/a a%ea o pace dumneeia'c
pe care mi-a tran'mi'-o 0n c6ip minunat4 M-am ridicat din 'tran 3i mi-am 3ter' oc6ii de
lacrimi- 3i cnd am ridicat din nou pri%irea- &rintele acela minunat- care printr-un
m$et 3i o pri%ire mi-a potolit furtuna 'ufletului meu- l'nd nde2de 3i o ne1rit
$ucurie- di'pru'e4 Sufletul meu 'e lini3ti'e cu totul- nu mai %oiam nimic- dect ' nu mai
plec de acolo- a'tfel 0nct nici nu mi-am dat 'eama cnd '-a fcut 'ear 3i tre$uia '
13E
porne'c 0napoi 'pre /ar4 #m plecat la drum cu 1ndul la Sfntul 3i la ceea ce mi 'e
0ntmpla'e4 # fo't cel mai 'curt drum de la Mn'tirea Sfntului Efrem pn aca'4
Mul/ume'c lui 5umneeu- cu 'merenie 3i recuno3tin/- din adncul 'ufletului
meu- pentru cel mai minunat dar pe care mi l-a fcut - Sfntul Efrem - 3i Sfntului 0i
mul/ume'c c a %rut ' intre 0ntr-un 'uflet a3a ticlo' 3i pcto' ca al meu4 Sla% lui
5umneeu pentru toateJ
#r6imandritul )a'ian- 3 ianuarie 2!11- ?omnia
3)* Ferire de fri i dooare ferire de rceli i insolaie$
vindecri
&rin alctuirea 0mpre2urrilor- 0n anul 2!!8 am citit cartea 0nc6inat Sfntului
Efrem cel Nou- 0n care erau cuprin'e %ia/a- minunile 3i artrile 'ale- precum 3i ru1ciuni
0nc6inate lui4 M-au impre'ionat cele citite- iar odat cu trecerea %remii 0mi mai aduceam
aminte cteodat de ace't om 'fnt4 &ri%itor la a2utorul Sfntului Efrem- nu mi '-au
0ntmplat lucruri 'pectaculoa'e deoarece 3i ru1ciunea mea ctre Sfnt era foarte 'curt 3i
nu cred c o iceam dect o dat 'au de dou ori- fr a 'trui mai mult 0n repetarea ei4
>neori 'puneam: FSfinte Efrem- roa1-te lui Ari'to'-5umneeu pentru mineG- alteori:
F5oamne- +i'u'e Ari'toa'e- 8iul lui 5umneeu- pentru ru1ciunile Sfntului Efrem-
miluie3te-m pe mine- pcto'ulG- iar altdat doar: FSfinte Efrem- miluie3te-mG 'au
FSfinte Efrem- a2ut-mG4 #m fcut ace't lucru de fiecare dat cnd 0mi era fri1 'au
14!
tran'piram 3i 'im/eam c din acea't cau a3 putea rci4 *re$uie ' 'pun c nu era an 3i
iarn 0n care ' nu trec prin cel pu/in o rceal dra%n cu fe$r- anti$iotice 3i toate
celelalte4
&oate c ace't a2utor al Sfntului Efrem ar putea ' par ct 'e poate de fire'c-
0n' pentru mine e'te o lucrare aparte- deoarece de trei ani de cnd am citit cartea
Sfntului Efrem 3i 0l c6em 0n a2utor prin ru1ciuni foarte 'curte- el m a2ut 3i nu am mai
rcit %reodat- cu toate c nu de pu/ine ori am fo't 0n 'itua/ii 0n urma crora altdat a3 fi
rcit foarte tare4 #lteori i-am cerut a2utorul cnd m durea capul 3i 0n 'curt %reme
durerile 0ncetau4
@ntr-o alt 0mpre2urare- 'ora mea era foarte 0n1ri2orat din pricin c $iatul
cel mic a%ea pro$leme 'erioa'e cu re'pira/ia (din caua rcelilor repetate) 3i fu'e'e de2a la
ur1en/ cu el4 )opilul fcea crie de tu'e deoarece cile re'piratorii 0i erau o$turate de
'ecre/iile pro%ocate de complica/iile de la rceal4 Eram cu to/ii 0n1ri2ora/i4 @n timpul unei
a'tfel de crie- am primit pe telefon un me'a2 de la 'ora mea- pe la 4 diminea/a4 @mi aduc
aminte c 0n acea noapte am l'at de'c6i' telefonul- iar diminea/a- auind c am primit un
nou me'a2- m-am ridicat $uimac ' cite'c ce primi'em4 Sora mea 'cria c pur 3i 'implu nu
3tie ce ' mai fac pentru copil4 )itind cele 'cri'e- mi-a 'rit dintr-o dat 'omnul 3i la
rndul meu- ne3tiind cu ce mi-a3 putea a2uta nepotul aflat la cte%a 'ute de Kilometri
di'tan/- i-am i' Sfntului Efrem: FSfinte- eu nu pot '-l a2ut cu nimic pe copil4 *e ro1-
a2ut-l tuJG4 @ndat ce am 'pu' ace'te cu%inte- am auit un 1la' foarte limpede care a 1rit:
FSunt acoloJG4 , dat cu ace'te cu%inte- a'upra mea '-a re%r'at o pace de ne1rit 3i am
a%ut 0ncredin/area c nepo/elul no'tru %a fi $ine4 (ucrurile '-au 0ntmplat 0ntocmai 3i 0n
cte%a ore 'tarea $iatului '-a ameliorat foarte mult- 0n'nto3indu-'e 0n 'curt %reme4
@n' pentru mine cu%intele pe care le-am auit- au fo't 3i o 0ncredin/are a felului 0n care
'fin/ii 03i '%r3e'c lucrarea: Sfntul Efrem era 3i ln1 mine - 3i m a'culta 3i-mi
r'pundea -- dar deopotri% era 3i alturi de familia 'urorii mele- cci altfel cum ar fi
141
putut ' 'pun: FSunt acoloJG4 Sla% tie- 5oamne- pentru mn1ierile 3i %indecrile pe
care ni le druie3ti prin 'fin/ii *iJ
&e ln1 ace'te $inefaceri ale Sfntului Efrem %reau ' mai 'criu aici 3i
de'pre altce%a4 @nc de mic am a%ut o mare 'en'i$ilitate la 'oare 3i de aceea 0n copilrie '-
a 0ntmplat c am fcut de mai multe ori in'ola/ie4 5in acea't cau- 0n mod in'tincti%-
%ara m feream de 'tatul la 'oare- iar cnd m 2ucam pe afar cutam 3i preferam locurile
0n care 1'eam um$r4 @n luna iulie a anului trecut a fo't nece'ar ' cltore'c mai multe
ore prin $taia 'oarelui- iar 0n iua urmtoare am 'tat o i 0ntrea1 la 'oare pentru munc
0n 1rdina unor cuno'cu/i4 &urtam o 3apc ce a%ea cooroc 3i 'im/eam cum 'oarele 0mi
arde urec6ile care rm'e'er neacoperite4 @n 'curt timp- din cau c 'oarele do1orea- am
'im/it c 3apca pe care o purtam era aproape inutil- a3a c m 1ndeam c urmea '
fac in'ola/ie4 @n ace'te 0mpre2urri mi-am 0ndreptat iar3i 1ndul 'pre Sfntul Efrem 3i l-
am ru1at ' m a2ute4 {i cu toate c am petrecut mult timp 0n 'oare- nu numai c nu am
fcut in'ola/ie- ci nici mcar nu am a%ut ar'uri pe urec6ile care rm'e'er neacoperite4
Mai mult dect att- dup mai multe ile de la cele petrecute- de pe partea 'uperioar a
urec6ilor '-a de'prin' pielea ar' de 'oare- care era foarte 1roa' (0n2ur de un milimetru)
3i care fcea deopotri% do%ada dufului- dar mai ale' a a2utorului Sfntului 3i $lndului
&rinte Efrem cel Nou4
Mul/ume'c lui 5umneeu c a rnduit lucrurile 0n a3a fel- 0nct am putut da
acea't mrturieJ
N44)4- " ianuarie 2!12- ?omnia
3,* !indecarea fe-rei i a reumatismului
142
M nume'c Nicoleta 3i am ' % po%e'te'c dou minuni fcute de Sfntul
Efrem cel Nou cu mine 3i familia mea4 )ea dinti a fo't atunci cnd feti/a mea de cinci
ani3ori a fo't foarte $olna%- a fcut fe$r mare- tu3ea 3i eram foarte nec2it4 5up multe
nop/i nedormite am 0nceput ' m ro1 Sfntului Efrem- '-i cite'c acati'tul 'eara4 # doua
i feti/a nu a mai a%ut nimic- iar fe$r nu a mai fcut nici atunci- nici mai apoi4
# doua minune a fo't 0ntr-o dup amia cnd citeam cartea Sfntului4
*re$uie ' 'pun c eu 'ufeream de reumati'm la mna 'tn1- care m durea de c/i%a
ani4 &e cnd citeam minunile Sfntului Efrem- 0mi doream 3i eu foarte mult '-l %d 'au
'-l %i'e pe Sfnt4 Era o dorin/ a'cun' a mea- de a crei 0mplinire m 'im/eam
ne%rednic4 )itind cartea 3i minunile- 0ntr-o dup-amia- 'tnd 0ntin'- am 'trn' cartea
la piept pentru cte%a minute 3i am adormit4 @n %i' mi '-a artat un clu1r tnr- 0nalt 3i
m-a $inecu%ntat pe umrul 'tn1- care era cel $olna%4 Mi-a aprut Sfntul e.act cum e 0n
icoan 'au pe coperta cr/ii4 5e atunci nu m-a mai durut umrul deloc4
Mul/umim Sfntului Efrem 3i ne ru1m ' mi2locea'c la 5umneeu pentru
noi pcto3ii4 5e atunci- ori de cte ori a%em o pro$lem- 0l pomenim pe Marele Mucenic
Efrem- ru1ndu-l ' ne a2ute4
#m 'cri' cu mari emo/ii 3i % mul/ume'c c a/i mi2locit ' pot 0mprt3i 3i
altora acea't minuneJ
Nicoleta- Ne1re3ti-,a3- E ianuarie 2!12- ?omnia
3.* =u moartea /e moarte clcnd ntoarcerea la
&umnezeu
143
@n luna mai a anului 2!11- am primit de la mama %e'tea cum c $unica mea-
#na'ta'ia- a cut la pat 3i e pe moarte4 5up in%e'ti1a/iile fcute- medicii au de'coperit
c $oala de care 'ufer nu e altce%a dect cancer inte'tinal 0n fa terminal4 5in punct de
%edere al medicinei- nu mai puteam face nimic pentru L-i 'al%a %ia/a4 5octorii ne-au i'
c nu mai are de trit dect " ile- 0n care urma ' 'uporte durerile 0n1roitoare ale unui
trup care 'e de'compune pe dinuntru- 0nc %iu fiind4 #tunci- primul meu 1nd a fo't la
Sfntul Efrem cel Nou4 Mi-am amintit c dup ce l-au c6inuit p1nii 0n c6ip 0nfrico3tor-
l-au atrnat cu capul 0n 2o' de un copac- i-au 0nfipt 0n pntece o $ucat de lemn aprin' 3i
a'tfel el '-a '%r3it- do$ndind cununa muceniciei4 )ine ar fi putut ' 0n/elea1 mai $ine
c6inurile pe care le 0ndura $unica- dect cel cruia i-au ar' mruntaiele pe cnd el era 0nc
0n %ia/N Eu 0n'mi- de fiecare dat cnd 'e 0ntmpl ' am dureri 0n pntece- 0l c6em 0n
ru1ciune pe Sfntul Efrem cel Nou 3i- fcnd 'emnul crucii pe locul 0n care 'imt
durerea- m ro1 Hunului 5umneeu- dac e'te %oia (ui- ' 0ndeprtee de la mine durerea
acea'ta pentru ru1ciunile Sfntului Efrem4 5e o$icei nu trece mai mult dect un 'fert de
or pn ce durerea 0ncet di'pare 'au de%ine att de u3or de 'uportat- 0nct nici nu m mai
'upr4
#flnd de'pre 'tarea 0n care 'e afla $unica- am 0nceput '-l c6em 0n 1nd pe
Sfntul Efrem- 1rindu-i prin ru1ciuni 'imple 3i 'curte- dar pline de nde2de4
)el mai tre$uincio' lucru pe care 'e cu%enea '-l facem pentru $unica 0ntr-o
a'tfel de 0mpre2urare- era ' o 0mprt3im cu Sfintele *aine- lucru care prea a fi cu
neputin/- 0ntruct ea- c6iar 3i atunci cnd ie3ea din 'tarea de incon3tien/- nu putea ' 'e
mi3te 3i nici ' %or$ea'c- ci doar ' clipea'c din oc6i 0n 'emn de FdaG 'au FnuG4 {tiam
c 0n ora3ul 0n care locuia $unica- ne %a fi 1reu ' 1'im un preot care '-o 0mprt3ea'c-
a%nd 0n %edere c nu era 0n 'tare ' 'e 'po%edea'c4
#m 0nceput cu to/ii ' ne ru1m4 Eu m-am ru1at mult Maicii 5omnului-
Sfntului Efrem cel Nou- Sfntului +oan Ma.imo%ici4 Mama 3i-a 0ndreptat ru1ciunile
mai ale' ctre Sfntul Serafim de Saro% 3i &reacu%io'ul &rinte #r'enie Hoca444
144
)ele cinci ile de %ia/ pe care ni le Ff1dui'erG doctorii- 'e 'cur1eau una
dup alta 3i $unica 'e 'im/ea tot mai ru4 Nu mai primea ap 3i mncare4 )6ipul ei
de%enea tot mai 'tin'- iar trupul- de3i cuprin' de neputin/a de a 'e mi3ca- era 'cuturat
ade'ea de durerile ce o ardeau pe dinuntru4
# %enit un printe- i-L fcut Sfntul Ma'lu- dar nu a %rut ' o 0mprt3ea'c-
0ntruct a 1'it-o 0n 'tare de 'emicon3tien/4 *otu3i- dup 'lu2$a Sfntului Ma'lu- pentru
ru1ciunile tuturor 'fin/ilor- $unica '-a 'im/it pu/in mai $ine4 # 0nceput ' primea'c
mncare (0i ddeam 6ran 3i ap cu 'erin1a)- ' recunoa'c oamenii- ' r'pund prin
clipire la 0ntre$rile ce i 'e adre'au4 &entru noi- cei din familie- acea'ta a fo't o minune
cutremurtoare- care ne-a umplut inimile de nde2de4 )ele cinci ile trecu'er- iar $unica-
0n loc ' moar- 'e 0ntorcea 0ncet la %ia/4 # fo't o minune a 0n%ierii4
#tunci am 0n/ele' cu to/ii c 5umneeu i-L mai dat cte%a ile pentru ca noi
' reu3im ' o 0mprt3im4 &ricepnd ace't lucru- mama a pornit cu 1r$ire 0n cutarea
unui preot care ar fi primit ' fac acea'ta 3i 5omnul i-L 0ndreptat pa3ii 'pre $i'erica
Sfntului Serafim de Saro%- unde a aflat un printe care a 3i %enit 0ndat- icnd el 0n'u3i
c ace'ta e cel mai important lucru care e'te de tre$uin/ ' 'e fac pentru un cre3tin care
e pe moarte - unirea cu Sfintele *aine- cu *rupul 3i Sn1ele lui Ari'to'4
5up ce '-a 0mprt3it- $unica a mai trit 0nc " ile- %reme 0n care noi- cei
din familie- am %e16eat necontenit la capul ei- citindu-i felurite ru1ciuni 3i acati'te4 5ar
cel mai mult '-au citit &aracli'ele Maicii 5omnului 3i #cati'tul Sfntului Efrem cel Nou4
Mtu3a mea- care pn atunci nu o$i3nuia ' citea'c acati'te- a petrecut nop/i 0n 3ir
citind din #cati'tul Sfntului Efrem4 &entru mine 3i acea'ta a fo't o minune a lui
5umneeu- cci %edeam cum ea 03i 'c6im$ treptat 1ndul ei de'pre Hi'erica lui Ari'to'-
de'pre ru1ciune- de'pre Sfintele *aine- de'pre icoane- de'pre lucrarea Sfin/ilor &rin/i4
Medeam cum 'e 0ntre3te tot mai mult 0n credin/4 {i lucrul ace'ta m $ucura ne'pu'4
@n cele cinci ile pe care le-a mai trit dup ce '-a 0mprt3it- $unica aproape
c n-a mai a%ut dureri- lucru pentru care ne0ndoielnic 'e cu%ine '-i mul/umim 3i
14"
Sfntului Efrem cel Nou- cci e'te de necreut c un om care moare de cancer poate '
rei'te 0n ultimele ile fr ' i 'e dea morfin4 *rupul ei a rma' pn la 'fr3it nemi3cat-
$uele - fr de cu%inte- 0n' c6ipul ei $lnd- c6iar 3i atunci cnd 'e acoperea cu lacrimi-
%dea o lini3te 3i o 'enintate luntric prin care 'tr$tea pacea ne'trmutat a %ie/ii de
apoi4
)red c att pentru ru1ciunile Sfntului Efrem cel Nou- ct 3i pentru ale
Maicii 5omnului 3i pentru ale celorlal/i Sfin/i &rin/i pe care i-am c6emat atunci 0n
ru1ciune- 5umneeu i-L druit roa$ei 'ale #na'ta'ia puterea de a trece cu %rednicie prin
acea't ultim 0ncercare a mor/ii4 +ar nou- celor ce i-am 'tat alturi- ne-a dat ' putem
primi acea't pierdere cu lini3te 3i cu mul/umire pentru c6ipul 0n care El pe toate cu
0n/elepciune le-a ornduit- fcndu-ne 3i pe noi roditori 0n pmntul 'uferin/ei noa'tre4
,l1a- ianuarie 2!12- ?omnia
31* A>utor de nde>de vindecare de into?icaie i diaree
@n %ara anului 2!11- timp de mai multe ile am fo't plecat 0ntr-o cltorie 0n
intere' de 'er%iciu- dar care prin itinerariul ei permitea %iitarea unor locuri frumoa'e4 @n
ace't periplu am pornit 0mpreun cu o per'oan apropiat4 @ntr-unul din locurile 0n care
am rma' dou ile 3i dou nop/i- am trecut printr-o 'itua/ie deloc plcut4 *otul a decur'
normal- %iitnd toate o$iecti%ele pe care ni le propu'e'em- iar ma'a o 'er%eam la
re'taurantul cu $ucate tradi/ionale- aflat 0n apropierea 6otelului unde eram caa/i4 @n cea
de a doua i- dup ma'a de prn - fie datorit faptului c mnca'em cu prea mult poft-
fie din %reo alt cau - am fcut o indi1e'tie 'au o into.ica/ie4 5up prn ne-am odi6nit
146
pu/in- iar eu am rma' toat dup-ma'a 0n pat- deoarece nu-mi era $ine 3i 'im/eam c
parc a3 a%ea o piatr 0n 'tomac4
&er'oana cu care eram 0mpreun- de3i comanda'e acela3i meniu- nu manife'ta
'imptomele mele 3i acea'ta fiind 'itua/ia- a ie3it ' mai %iitee unele o$iecti%e4
?mnnd 'in1ur 0n camer am 0ncercat ' dorm- 0n' durerile a'cu/ite ce le 'im/eam 0n
'tomac 3i 0n pntece- nu 0mi permiteau ace't lucru4 (a un moment dat durerea era att de
mare- 0nct nu 3tiam ce ' mai fac4 &rin rnduiala lui 5umneeu- mi-am adu' aminte de
Sfntul Efrem cel Nou 3i de faptul c el e'te 1ra$nic a2uttor 0n a'tfel de 'itua/ii4 #m
0nceput ' m ro1 lui ' m a2ute- mi-am fcut cruce pe pntece 3i durerile '-au ameliorat
0ntruct%a4 (a cin nu am mer'- dar pe la ora nou am ie3it la o plim$are- 1ndindu-m c
0mi %a prinde $ine pu/in mi3care prin rcoarea 'erii4 M ru1am cu 'truin/ Sfntului
Efrem ' m fac $ine- deoarece a doua i- foarte de%reme- tre$uia ' pornim la drum- iar
0n 'tarea 0n care m aflam- era cu neputin/ ace't lucru4 @n acea't plim$are nu am ie3it
'in1ur- ci cu per'oana care m 0n'o/ea4 (a un moment dat mi '-a fcut foarte ru- a3a c
ne-am 0ntor' 0n camer4 M tot ru1am Sfntului Efrem ' m a2ute 3i ' m fac $ine- ca
' putem pleca a doua i de diminea/ la drum- 'pre a ne 0ncadra 0n pro1ram4 5up ce am
a2un' unde eram caa/i- am intrat la $aie 3i am %omat de mai multe ori4 #poi m-am 'im/it
mult mai $ine- 0n' lucrurile nu '-au 0nc6eiat aici- cci la 'curt %reme a urmat o diaree4
#m 'tat la $aie 0n 2ur de o or4 5e3i din e.terior 'itua/ia ar putea prea cara16ioa'- cnd
/i-e dat ' treci prin a3a ce%a 3tii 'i1ur c nu-i nimic 6aliu4 #poi lucrurile '-au lini3tit 3i
'im/eam c 'cpa'em cu totul de tot ceea ce pro%oca'e acea into.ica/ie4 Mai mult dect
att- a doua i diminea/a m 'im/eam foarte $ine 3i nu mai a%eam nici o durere 'au
di'confort4 #m pornit la drum de%reme - a3a cum ne plnui'em -- am cltorit mai $ine
de 3!! de Kilometri- cu mai multe mi2loace de tran'port 3i de-a lun1ul 0ntre1ii ile nu am
a%ut a$'olut nici o pro$lem4
&entru ca mrturia mea ' fie 'incer pn la capt- tre$uie ' mai 'pun c am
dat cu totul uitrii acea't %indecare druit de Sfntul Efrem4 @n' ieri am fcut iar o
14D
indi1e'tie cu 'imptome a'emntoare celor de %ara trecut- dar 0ntr-o form mai u3oar4
#'tfel mi-am putut aduce aminte foarte limpede lucruri care credeam c 'unt uitate 3i
0n1ropate 0n trecut4
@i mul/ume'c Sfntului Efrem pentru tot a2utorul ce mi l-a dat- 3i 0i 0ndemn pe
to/i cei care %or citi acea't mrturi'ire ' cear cu nde2de neclintit mi2locirea ace'tui
mare Sfnt- iar el 0i %a a2uta a3a cum nici nu %or $nui4 Hinecu%ntat ' fie Sfntul Efrem
0n %ecii %ecilor- pentru c el 0n'u3i ne e'te un ade%rat noian de $inecu%ntriJ Sla% lui
5umneeu pentru toateJ
)4S4+4- 11 ianuarie 2!12- ?omnia
32* !indecarea e?crescenelor a/rute /e /iele
#pro.imati% acum doi ani mi-a aprut o umfltur 'u$ piele 0ntr-o on mai
intim- dar datorit dimen'iunilor mici am i1norat-o4 )u timpul a mai cre'cut- dar am
i1norat-o 0n continuare- fiindu-mi ru3ine ' mer1 la medic cu acea't pro$lem4 M
1ndeam c %a di'prea de la 'ine4
)nd 0n' a a2un' de'tul de mare- am mer' la printele du6o%nic- 0ntre$ndu-l
dac e mndrie faptul c a3 prefera ' nu mer1 la medic- ci a3 putea ' m dau cu
untdelemn de la %reun 'fnt4 Mi-a 'pu' c pot 0ncerca lucrul ace'ta dac dore'c- 0n' nu
cu untdelemn de la 'fin/i- ci de la Sfntul Ma'lu4 Hucurndu-m 0n 'inea mea c Fam
'cpat u3orG- am 0nceput FtratamentulG4 #cea'ta 'e 0ntmpla acum %reo dou luni4 Nici un
148
reultat 0n'4 #m a3teptat 3i iar3i am a3teptat- 0n' umfltura cre3tea 0n ritmul ei- 0ncet
dar 'i1ur4
#cum cinci ile m-am tot 1ndit la lucrul ace'ta 3i prin minte mi-au trecut
dou 1nduri opu'e ca 3i orientare- ca ' ic a3a4
&rimul era c nu e'te $ine ' @l i'pitim pe 5umneeu cu minuni- ct timp
'olu/ia o putem 1'i noi- 'au mcar putem 0ncerca ' o 1'im4 #dic un fel de F' nu
i'pite3ti pe 5omnul 5umneeul tuG (5euteronom 6- 16)- pentru c 5umneeu lucrea
mai ale' prin oameni- recur1nd la minuni 0n cauri mai rare- pentru 0ntrirea credin/ei
'au cnd 'ocote3te El de cu%iin/4
#l doilea 1nd 'punea e.act contrariul- c 5umneeu 'e $ucur cnd @l
c6emm 0n a2utor- c nu @i place ' fie Fa cincea roat la cru/G- iar noi ' ne %edem de
ale noa'tre 3i doar 0n cauri e.treme ' @l c6emm- ci El e parte acti% permanent 0n
%ia/a noa'tr4 )nd 'pun a'ta- m refer 3i la felul 0n care lucrea prin 'fin/ii Si4
{i 1ndeam a'tfel pri%itor la 'fin/ii 1ra$nic a2uttori- care nu pre1et ' 'e
arate 'au ' 0i a2ute pe cei care le cer a2utorul- fr ' 0i 0ntre$e dac au 0ncercat 3i a'ta 3i
a'ta- c doar atunci le %or %eni 0n a2utor4 Ei %in din dra1o'tea lor de oameni4 {i un a'tfel
de 'fnt e'te 3i Sfntul Efrem- 'au mai cu 'eam Sfntul Efrem- cel care '-a artat la
mul/ime mare de oameni ori i-L a2utat - 3i acea'ta 0ntr-un inter%al de timp de'tul de 'curt
de cnd '-a fcut cuno'cut lumii4 5up cum ne 0n%a/ e.perien/a Hi'ericii- 'fin/ii nu 'unt
1ra$nici 0n a 'e arta oamenilor- iar acea't tr'tur a Sfntului Efrem m face ' cred c
el 03i dore3te cu ardoare ' ne a2ute- dup ce a 'tat a'cun' "!! de ani 'u$ pmnt4 F)t m
%ei mai l'a aiciNG 'unt - din cte 3tiu - primele 'ale cu%inte adre'ate maicii care 0l
de1ropa'e par/ial 0n anii 1E"! ai %eacului trecut4
8u'e'em la Nea MaKri de dou ori- 0i 3tiam %ia/a- 3i inima mea a 0nclinat ctre
cel de al doilea 1nd4 +-am 'pu' c 0mi e ru3ine de doctor- c 0mi pare ru ' 0l ro1 cnd
3tiu c a3 putea ' mer1 la medic- dar c 3tiu c %rea 3i poate ' m a2ute imediat4 #cea'ta
'-a petrecut luni 'au mar/i4
14E
Nu apuca'em ' %or$e'c cu du6o%nicul 0nc- m ddeam 0n continuare cu
untdelemn de la Sfntul Ma'lu4 Mar/i 'eara de2a a 0nceput ' m doar umfltura-
miercuri 3i mai tare iar 2oi '-a 'part - a3a din 'enin4 # ie3it puroiul4 Sfinte Efrem- iart-m
pentru mndria mea c te-am i'pitit de3i puteam ' mer1 la doctorJ Mi-a fo't ru3ine tare4
5up doi ani- 3tiam c e%olu/ia umflturii era 0nceat- nu a%ea FcapulG acela pe unde '
ia' puroiul4 {i nu l-a a%ut pn la 'fr3it4 # fo't fr doar 3i poate o minune4
M ro1 ' nu m con'idera/i incon3tient 'au ' m 2udeca/i prea a'pru- pentru
c dac 'itua/ia '-ar fi a1ra%at- m-a3 fi du' pn la urm la medic4 )e %reau ' tran'mit e
c 5umneeu prin 'fin/ii Si Se milo'ti%e3te de noi 0n toate ale noa'tre 3i ne a'cult
uneori 3i 0n Fpro'tioareleG noa'tre - 3i acea'ta pn 0n cele mai mici detalii4 +ar lucrul
ace'ta e'te 1roa%J
5umneeu e'te puternic a face prin 'fin/ii Si minuni 0n fae terminale de
cancer- cutremurnd familii 3i %ie/i de oameni- ca un *at care ne apuc mna din
prpa'tie- cnd noi ne mai /inem doar de un fir de iar$ - dar e'te atent 3i duio' 3i la
'tri1tele noa'tre de copila3i de doi ani care am cut pe 'pate 0n iar$a 3i 0l ru1m ' ne
ridice4
4}4- 14 ianuarie 2!12- ?omnia
33* !indecarea /ro-lemelor de oc(i i /ancreas$ ferire de
inundaii$ a>utor la /ensionare$ a>utor la ana>are$ "aina
S#ntei =ununii
*re$uie ' % 'pun c Sfntul Efrem cel Nou a intrat 0n ca'a 'ufletului no'tru
prin ru1ciunea ctre Sfntul +oan ?u'ul4
1"!
So/ul meu 'uferea de retinopatie dia$etic iar apoi a a%ut un accident la un
oc6i cu un cocean de porum$4 5up lun1i 'pitaliri 3i tratamente- fcea mereu c6ea1uri
de 'n1e4 )utam mereu a2utor la medici- dar mai ale' prin ru1ciune la Hunul
5umneeu4 So/ul 'e ru1a Sfntului +oan ?u'ul 'pre a-l a2uta a3a cum a fcut cu Ma'ula
cnd a eliminat c6ea1urile formate la cap4 Spre 'fr3itul anului 2!!E- a %i'at un clu1r
0nalt 3i 'u$/irel- care 'e uita la el4 Nu a dat importan/ %i'ului- 1ndind c poate e de la cel
%iclean4 @n' 0n data de 2 ianuarie 2!1! l-a 'unat fratele #le.andru pentru c fu'e'e la o
mn'tire cu 6ramul 'fntului Serafim de Saro% 3i aici a primit de la cine%a o carte a
'fntului Efrem cel Nou4
{tiind c 'o/ul meu are pro$leme de 'ntate- #le.andru l-a 0ntre$at dac nu
%rea ' afle mai multe de'pre Sfntul Efrem cel Nou4 S-au 0ntlnit 0n ca'a noa'tr 3i '-au
ru1at Sfntului Efrem- a doua i '%r3indu-'e prnuirea aflrii 'fintelor 'ale moa3te4
&are o coinciden/- 0n' nimic nu e 0ntmpltor4 @n acel moment eu m aflam internat 0n
'pital- deoarece fcu'em o 1ra% cri de pancrea'4 Mnd cartea Sfntului Efrem- 'o/ul
meu a recuno'cut imediat c6ipul clu1rului pe care 0l %i'a'e 3i '-a 1ndit c ace't 'fnt
e'te trimi' de Sfntul +oan ?u'ul pentru c a%eam ne%oie de el ca doctor al familiei4 #poi
a %enit 'o/ul la 'pital- mi-a adu' o copie pe 6rtie a icoanei de pe carte- 'punndu-mi cum
l-a cuno'cut pe 'fntul no'tru tmduitor4 Eu eram 0n continuare 0n 'tare critic 3i nu prea
con3tientiam ce-mi 'punea- dar m ru1am 'fntului cu e%la%ie 3i cu cu%inte 'imple '
m fac $ine- cci cu toate c nu 3tiam multe- eu nu %oiam dect ' m fac $ine4 {i- 0ntr-
ade%r- doctori/a a pronun/at numele unui medicament la care eu 3tiam c 'unt aler1ic 3i
dup ce mi-a pre'cri' altce%a- am 0nceput ' 0mi recapt puterea| de3i a%eam de2a "-6 ile
de medica/ie 3i m 'im/eam precum o le1um- din acel moment am 0nceput ' m 'imt
ocrotit4 5e atunci am 0ncercat ' ne ru1m ct mai de' 'fntului 3i am cuno'cut a2utorul
lui ne0ncetat4
*re$uie ' 'pun c 'o/ul a mer' la un 'pital mai 'pecialiat unde 'fntul i-L
mi2locit doctori - oameni cu 'uflet mare - care l-au a2utat 3i a trecut cu $ine pe'te toate
1"1
opera/iile cu la'er la oc6i- de3i a%ea o fric foarte mare4 #cum face 0n continuare
controale la oc6iul afectat de dia$et 3i e rar cnd 'unt nece'are opera/iile cu la'er - 3i
acea'ta datorit Sfntului Efrem care 0l ocrote3te4
@n 28 iunie 2!1! a'upra ora3ului no'tru a %enit o mare 0ncercare- fiind
inunda/ii4 @n 'curt timp am fo't 0ncon2ura/i de ape 3i numai ru1ciunile ctre Hunul
5umneeu 3i 'fin/ii no3tri ocrotitori au fcut ca apele ' nu intre 3i 0n ca'a noa'tr- de3i
mai erau 2-3 metri pn la ca'4 *otu3i acea't ap '-a infiltrat prin pmnt- fiind afecta/i
pere/ii ca'ei- iar $eciul- care era 0ntr-o parte a ca'ei '-a umplut cu ap4 @n acea 'ear 3i
noapte am 'tat cu 'fintele icoane 0n $ra/e- printre care 3i icoana Sfntului Efrem cel Nou-
care 3i acum 'e afl pe un perete e.terior al ca'ei4 Mul/umim Hunului 5umneeu pentru
acea't i$%ire- cci toat noaptea ne ru1am: F5oamne- ai 1ri2 3i mil de 'fintele icoane
din ca'- c6iar dac noi 'untem pcto3iG4 Mreau ' mrturi'e'c c aca' a%em mai multe
icoane 3i o lini3te $inecu%ntat 'tpne3te4
So/ul- fiind $olna%- 'e tot ru1a Sfntului Efrem '-l a2ute ' ia' la pen'ie 3i
dup un an- 0n fe$ruarie 2!11- '-a pen'ionat medical4
Mrturi'e'c cu 'inceritate c 0n toate pro$lemele de cpti- cnd eram 0n
nedumeriri ori %oiam ' lum o deciie important- ne ru1am 'fntului Efrem 3i 0ndat
primeam r'pun'- nermnnd %reodat nea2uta/i4 M-am ru1at 'fntului ' m a2ute ' iau
o deciie corect: %oiam ' renun/ la 'er%iciul de aici 3i ' plec 0n alt /ar- iar 'fntul
Efrem m-a $inecu%ntat a2utndu-m4 #m lucrat 0nti la o familie unde nu m puteam
acomoda- iar atunci i-am cerut iar 'fntului Efrem ' m a2ute '-mi 1'e'c o familie
dup 'ufletul meu- o familie lini3tit- unde ' pot ' m ro1 3i ' 0mpline'c cele de folo'
du6o%nice'c4 +ar 'fntul mi-a a2utat a3a cum nici nu m a3teptam- 0mplinindu-mi tot ceea
ce am cerut 0n ru1ciune4 Mi-am fcut un mic icono'ta' 0n camera mea- unde candela
arde ne0ntrerupt 3i m pot ru1a 0n lini3te4 @/i mul/ume'c Sfinte Efrem- cci doar tu 3tii de
ce a%eam ne%oie4
1"2
&oate unora ace'tea li 'e %or prea po%e3ti- 0n' eu nu am cutat minuni ori
miracole- ci doar a2utor 0n cele de folo' 0n lucrarea mntuirii 3i pot ' ic c mult poate
ru1ciunea fcut cu credin/ 0naintea 'fin/ilor ocrotitori care ne 'unt mi2locitori ctre
5umneeu4 5up toate ace'te $inefaceri primite de la Sfntul Efrem- am pltit unui pictor
$i'erice'c 3i ne-a u1r%it dou icoane 0n cin'tea Sfntului Efrem care- dup ce au fo't
'fin/ite- 'e afl 0n ca'a noa'tr 3i 0n 'ufletul no'tru4
5e ce%a timp m ru1a'em Sfntului Efrem pentru ca fiica mea ' nu mai
con%ie/uia'c fr *aina )ununiei 3i iat c lucrul ace'ta 'e %a 0mplini4 #lt lucru minunat
e'te c '-a fi.at data pentru *aina Nun/ii c6iar 0n iua prnuirii 'fntului- 0n " mai anul
ace'ta4
5up fiecare $inefacere a Sfntului Efrem- m ru1am lui ' m a2ute ' dau
mrturie de'pre a2utorul primit| c6iar dac am mrturi'it de'pre minunile 'fntului
diferitor per'oane aflate 0n ne%oi- am cumprat cr/i 3i iconi/e pe care le-am druit 0n
cin'tea 'fntului- acum 'unt mul/umit 'uflete3te c 3i la noi 'e ocup cine%a de ace'te
mrturii pentru a fi tran'mi'e mai departe celor afla/i 0n dureri 3i necauri 3i a primi to/i
mn1iere 'ufletea'c de la Hunul 5umneeu 3i de la 'fin/ii Si- care ne 'unt mari
ocrotitori 3i a2uttori4
#m 0mprt3it cele pe care le 3tiam de'pre Sfntul Efrem 3i unei cuno3tin/e
de-a noa'tre care prin mi2locirea 'fntului a a2un' la Nea MaKri- la 'fintele 'ale moa3te-
de unde ne-a adu' o iconi/ 3i ulei de la candela )u%io'ului4 ?u1ciunea e'te mi2locul
prin care 'e re%ar' 0n 'ufletul no'tru lumina4
M $ucur c m numr 3i eu printre cei ce l-au cuno'cut pe Sfntul Mare
Mucenic Efrem4 Sfntul a intrat 0n 'ufletul meu cnd a%eam cea mai mare ne%oie4
?ecomand tuturor '-l ia ca ocrotitor 3i mi2locitor- cci e 1ra$nic a2uttor4 )el care 'e %a
ru1a Sfntului- ne0ncetat %a cunoa3te acea'taJ
&entru ru1ciunile Sfntului Efrem 3i ale tuturor 'fin/ilor- 5oamne +i'u'e
Ari'toa'e- 8iul lui 5umneeu- miluie3te-ne pe noiJ
1"3
Ma1da &- 1" ianuarie 2!12- ?omnia
34* !indecri$ a>utor n cltorii
#m aflat 0ntia dat de'pre Sfntul Mare Mucenic Efrem cel Nou dintr-o
icoan frumoa'4 {i dintr-o carte frumoa'- creia- 0n'- 0i cuno3team doar coperta-
fiindc la %remea aceea nu am $ine%oit ' o de'c6id4 &e atunci nu prea a%eam dra1 de
Hi'eric- 'e 0ntmpla doar rar ca o ra din lumina Sfintei (itur16ii ' ptrund ca un
ful1er prin 0ntunecimile dinuntrul meu- iar 0n acele clipe 0mi f1duiam ' m 0ntorc
Faca'G ct mai 1ra$nic4 5ar uitam mai apoi444 <m$eam circum'pect atunci cnd aueam
cu ct $ucurie 3i 0ncredin/are 0l cin'teau cei din 2urul meu pe Sfntul Efrem4 @ntr-att de
mare le era dra1ul 3i r%na- 0nct mie 0mi prea c ei au trecut cu to/ii dincolo de o poart
care mie 0mi 'ttea 0nc6i'- 3i nu a3 mai a%ea 3i eu loc 0n 1ndul 3i ru1ciunile Sfntului4
#%eam 'im/mntul c Fam pierdut cur'aG: nu a%eam 0nc tria unei 6otrri de
'c6im$are a %ie/ii 3i m temeam copilre3te- 'ocotind c pn ' fac eu acea't
'c6im$are- %a trece 3i mai mult timp- a3a c atunci oricum 'e %a afla 3i mai pu/in loc
pentru mine 0n ru1ciunile 'ale4 @mi rmnea doar ca- uneori- ' pri%e'c 'pre acea icoan
frumoa'- de care m de'pr/ea pcla pri%irii mele 0ntinate4
)nd- 0ntr-un $inecu%ntat 'fr3it 3i 0nceput- am a2un' 0napoi Faca'G-
'im/mntul ace'ta c nu 'e mai afl loc 3i pentru mine- m-a mai urmrit o %reme - eram
0ncon2urat de oameni care triau cu pro'pe/ime o rela/ie %ie 3i 0nnoitoare cu 'fin/ii lui
5umneeu- lucru de care eu eram cu totul 'trin4 Mul/i dintre ace3tia a%eau 0n Sfntul
Efrem un a2utor de toat %remea- iar eu- cuno'cndu-m ca nou-%enit- m aflam cuprin'
de o 'fiiciune ne0ncretoare 0n ru1ciune4
1"4
)u durere 3i minunare mrturi'e'c c primele d/i cnd l-am c6emat pe
Sfntul Efrem 0n a2utor- m-am purtat ca 3i cum l-a3 fi 'upu' unui te't4 Nu credeam c
poate fi c6iar a3a cum 'pun to/i4 5ar- rnd pe rnd- am aflat c e'te 0ntocmai444 3i mai
mult4 ,prirea unei tu'e 1l1ioa'e din %remea citirii E%an16eliei- alinarea unei dureri
apri1e de 'tomac- dureri de cap luate cu mna444 3i multe altele- toate petrecute prin
'impla 0ntoarcere a pri%irii luntrice 'pre acea icoan frumoa'4 {i a3a- prin mici pa3i pe
care eu 0i fceam cu ne0ncredere 3i - poate - cu %iclenie a'cun'- 5umneeu m-a purtat-
fr ' $a1 de 'eam- pn dincolo de poarta aceea care mai 0nainte mi-era 0nc6i'4 +ar
dincolo de ea am aflat lumina 1ndului c nu era nicicnd o %reme 0n care eu- 'au oricine
altcine%a- ' nu fi a%ut loc 0n 0m$r/i3area ru1ciunii unui 'fnt4
#2utorul Sfntului Efrem l-am 'im/it ade'ea 3i puternic- mai apoi4 >neori a
fo't 'u$ c6ipul unor 1nduri pe care le-am primit ca o 0ndrumare plin de $lnde/e- c6iar
dac pe moment cuprindeau 0n ele 0ntri'tarea tierii %oii mele4 (und $inecu%ntare '
urme ace'te tcute po%e/e- am a%ut 0ncredin/area c Sfntul 0mi e'te aproape 0n
drumurile ce mi '-au de'c6i'4
)6iar dac nu a3 putea 0n3ira 0ntmplri uimitoare- minunarea cea mare a fo't
3i e'te pentru mine tainica 'a apropiere- pe care o 'imt aie%ea- 3i $ucuria ce i%or3te
dintru ea 0n 0mpre2urrile pe care le-am trit de-a lun1ul %ie/ii- am 'im/it de multe ori ce
0n'eamn 'in1urtatea 3i 0n'trinarea4 &oate nu a3a co%r3itor ca al/i 'emeni- dar durerea
3i m6nirea nu 'e pot nici m'ura- nici compara- 'e pot doar tri 0n taina 'ufletului
fiecruia4 #ce'tea /in toate de firea omenea'c 3i fiecruia 0i e dat ' le 1u'te 0ntr-o
m'ur mai mare 'au mai mic- cutnd ' le aline 0n fel 3i c6ip4 &oate nu a3 fi priceput
ct de mare e mila lui 5umneeu 3i dra1o'tea atotcuprintoare a 'fin/ilor Si- dac nu a3
fi cutat 3i eu 0ndelun1 3i 0n adar acea alinare 0mpre2urul meu4 5ar idurile ce 'e 0nal/
0ntre oameni- c6iar 3i 0ntre cei mai apropia/i- rne'c adnc cnd nu e c6emat 3i 5umneeu
de fa/4 8iind cuprin3i cu to/ii de patimi- ane%oie purtm 1re3eala fratelui 0mpreun-
ptimitor- iar %direa neputin/elor noa'tre 0n oc6ii celuilalt ni-l face ade'ea 0mpotri%itor4
1""
#3a c a2un1em ' ne a'cundem 0ntunecimea 'ufletului 'u$ c6ipuri luminoa'e- ca '
putem fi 0ndr1i/i4
)u totul altfel e 'tarea 0naintea unui 'fnt al lui 5umneeu4 5ac pe
aproapele 0l 'cr$e3te 3i-l 0ndeprtea ' %ad 'l$iciunea noa'tr- 'fin/ii ne cuno'c prin
6arul lui 5umneeu pn 0n cele mai 0ntunecate un16ere de 'uflet 3i ne 0m$r/i3ea cu
lacrima ru1ciunii lor 0ntrea1a neputin/- plinind cu dra1o'te nea2un'urile noa'tre4 {i- 0n
c6ip de ne1rit- recunoa3terea 1re3elilor prin pocin/ 0naintea lui 5umneeu ni-i face pe
'fin/i mai apropia/i dect orice le1tur omenea'c- 0nct pentru L-i c6ema aproape nu
mai e tre$uin/ nici de cu%inte- nici de c6ipuri 3i um$re- ci poate doar de un fira% 0nceput
de 'u'pin4
)u pu/in %reme 0n urm am trecut printr-o 0ncercare care- pentru 'l$iciunile
mele- a fo't de'tul de 1rea4
Sufr uneori de dureri a$dominale accentuate- dar 0n mod normal nu 'e
a1ra%ea dincolo de o limit 'uporta$il4 @n' mi 'e 0ntmpla'e cu ani 0n urm ca ace'tea
' 'e 0nrut/ea'c- alturndu-li-'e 1re/uri- 'cderea pul'ului 3i a ten'iunii- a2un1nd
aproape ' 0mi pierd cuno3tin/a din caua durerii4 Eram atunci pe pmnt 'trin- departe
de ?omnia- m 0n'o/ea doar o prieten- 3i nu 3tiu ce '-ar fi 0ntmplat dac n-ar fi fo't ea
' 'une la 'al%are4 Eu a3 fi in'i'tat c 0mi re%in 'in1ur444 Sal%area a a2un'- am pornit 'pre
'pital- dar pe parcur' am priceput din felul cum %or$eau medicii (fiindc nu le cuno3team
lim$a) c 'itua/ia 'e a1ra%a 3i %a tre$ui ' oprim unde%a pe parcur'- fiindc era
pro$lematic c %oi mai a2un1e %ie la 'pital4 Nu-mi %enea ' cred c e aie%ea- %edeam
monitorul pe care pul'ul 3i ten'iunea 0mi 'cdeau cu repe2une- %edeam pe ferea'tr $raii
dincolo de 1eamul $rdat de picuri444 3i am realiat atunci c nu 'unt deloc pre1tit '
trec din %ia/a acea'ta4 Mi-am adunat puterile 0ntr-o ru1ciune dend2duit- de3i
pierdu'em demult o$i3nuin/a ru1ciunii- 3i am cerut cu lacrimi 0nc un r1a4 Medicul
mi-a in2ectat morfin- dup care- treptat- mi-am re%enit4 &e cnd am a2un' la 'pital 3i mi-
1"6
au fcut analiele- nu '-a de'coperit ' fie ce%a 0n nere1ul- 0nct am luat 0ntmplarea ca
pe un 'emnal de alarm c ar tre$ui ' nu mai pierd %remea departe de 5umneeu4
N-am mai trecut printr-o 'itua/ie 'imilar de atunci- pn de curnd- cnd m
aflam tot pe plaiuri 'trine- dar de data acea'ta nu mai a%eam prieteni cu mine4 @n 'c6im$
a%eam acum cu mine pe cei mai apropia/i a2uttori - Sfntul Nicolae 3i Sfntul Efrem cel
Nou4 5urerile au 0nceput 0ntr-o diminea/ mo6ort de duminic 3i- %nd c 'unt 0n
cre3tere- m 1ndeam ' nu mer1 la $i'eric: drumul era lun1- iar afar ploua a'cu/it4 @ntr-
un 'fr3it mi-am 0n%in' trnd%ia 3i m-am pornit la drum- ceea ce '-a do%edit mai apoi
'al%ator4 5ac rmneam aca'- nu '-ar fi 0n1ri2it nimeni de mine4 @n %remea Sfintei
(itur16ii- durerile '-au a1ra%at- nu mai puteam 'ta 0n picioare4 Enoria3ii din $i'eric mi-
au 'rit 0n a2utor- o doamn $ine%oitoare 6otrnd c m %a duce la o clinic4 Eu 0mi
aminteam cum 'e petrecu'e data trecut 3i m 1ndeam c nu %oi mai r$da durerea pn
a2un1em acolo- mi-a3 fi dorit ' 'o'ea'c mai de1ra$ 'al%area4 5ar- ca 0n multe alte
'itua/ii- nu puteam comunica altora ceea ce 'e afla 0nuntrul meu4 @mi prea cu neputin/
'-i fac ' 0n/elea1 c e de ne'uportat durerea- dar 0mi era ru3ine ' in'i't 0n de'crieri-
precum 0mi era ru3ine 3i ' le cer ' c6eme o 'al%are4 &rin urmare am a3teptat ' ne
a3temem la drum- iar 0n ru1ciune 0l c6emam ne0ncetat pe Sfntul Efrem4 )lipele '-au
lun1it la ne'fr3it- iar- cnd 0ntr-un final am pornit- 0mi prea c ne 0n%rtim 0n cerc cu
ma3ina4 #m a%ut 3i momente de dende2de- nu pricepeam de ce de data acea'ta e de
ne0nduplecat Sfntul4 5urerile erau mult mai mari dect data precedent 3i nu puteam '
le fac fa/ cu demnitate - de3i m ru3inam de cei din 2ur- pln1eam 3i 1emeam fr oprire4
(a clinic au %enit la ma3in ' m %ad o mn de doctori- nu le mai /ineam 3irul4 Eram
c6irc6it pe $anc6eta din 'pate- ei m con'ultau 3i nu reu3ea nici unul '-mi afle pul'- a3a
c au 6otrt ur1ent ' c6eme o am$ulan/- do2enindu-ne c nu am fcut acea'ta mai
de%reme4 Nde2dea mea era acum 0n morfina pe care mi-o %or da pe 'al%are4
@n 0n3iruirea de oameni ce '-au perindat- fiecare 'punnd cu%inte de
0ncura2are pe care a$ia le di$uiam 3i 0n care nu aflam 0ntrire- am auit 3i o %oce - %enit
1"D
din fa/- de pe 'caunul 3oferului4 N-a3 putea 'pune a cui era 'au dac era %oce de femeie
'au de $r$at4 F+t' ,R- +m taKin1 careG 3i lini3tea ce am 'im/it-o la auul ace'tor %or$e a
co%r3it toat durerea pe care 0nc o 'im/eam4 #m fo't atunci 0mpcat c lucrurile 'unt 0n
mna lui 5umneeu 3i c Sfntul Efrem nu e de ne0nduplecat4 (ini3tea acea'ta a 1ndului
'-a 'l3luit u3or 3i 0n trup- fcnd durerea ' tac treptat4 )nd a 'o'it 'al%area- am ie3it
pe picioarele mele din ma3in- dar nu m mai durea nimic4 5octorii care mai 0nainte 'e
alarma'er- 'e uitau cu ne0ncredere c 0ncep ' prind culoare- c m pot mi3ca 3i444 c6iar
m$e'c4 @n 'al%are doar m-au monitoriat- ' 'e a'i1ure c nu e doar un r1a al durerii4
N-am mai a2un' la morfin- fiindc eram tmduit pe deplin- durerea 0nceta'e4
FMorfinaG mi-o admini'tra'e- pe alt cale- Sfntul Efrem4
#m $o%it prea mult pn ' 'criu ace'te rnduri- fr '-mi dau 'eama ct
1re3e'c cu acea'ta4 )redeam c ace'tea 'unt lucruri de 0n'emntate doar pentru mine- nu
3i pentru al/ii- nepricepnd c eu 0n'mi m folo'i'em de attea ori de mrturia celor din
2ur4
5ar o alt 0ntmplare m-a 0ndemnat ' m 1r$e'c4 )nd m-am 0ntor' pe
melea1urile 'trine unde %ie/uie'c acum- a%eam de 'c6im$at dou trenuri4 +nter%alul
dintre ele era foarte mic - cinci minute pentru a m depla'a de la un peron la altul- cu
$a1a2e 1rele cu tot4 &u/in a%eam emo/ii- ne3tiind dac m %oi de'curca4 @n' 0nainte '
a2un1em la 'ta/ia de tranit- trenul '-a oprit 0n mi2locul cmpiei4 #m 'tat a3a cam ece
minute- dup care '-a anun/at c e.i't ni3te defec/iuni pe calea ferat 3i nu putem porni
0nc4 M-am 'ocotit repede: 3tiam c 'itua/ii din ace'tea 'e 0ntmpl de' 0n /ara acea'ta- iar
compania de trenuri nu acord de'p1u$iri dac din caua lor pa'a1erul a pierdut trenul
de le1tur4 *renul cellalt 'e afla pe o rut principal- pe care nu 'e 0nre1i'trau 0ntrieri4
Eu nu a%eam la mine 'uficien/i $ani pentru a-mi cumpra un nou $ilet- 0n caul 0n care
pierd al doilea tren4 &rin urmare - nu a%ea ro't nici mcar ' m a1it - nu mai puteam face
nimic- eram cu totul 0n mna lui 5umneeu4 )iudat a fo't c 1ndul ace'ta- 0n loc ' m
alarmee- a a3ternut o pace 0n'eninat 0ntre 1ndurile mele- pn atunci de'tul de um$rite
1"8
de proa'pta plecare de aca'4 5up alte ece minute am pornit4 *renul 1onea tare pentru
a recupera 0ntrierea4 Strn1ndu-mi 0n lini3te $a1a2ele- 0ntr-un $uunar am dat pe'te
#cati'tul Sfntului Efrem4 5e3i nu m-a 0ncntat niciodat ' fac 'au ' prime'c
f1duin/e- m-am pomenit 'punnd 0n 1nd: FSfinte Efrem- dac m a2u/i acum- %oi 'crie
3i de'pre acea'ta 3i de'pre cele dinainteG4 Mai era %reme pn ' a2un1em 0n 'ta/ia cu
pricina- m-am a3eat la loc 3i am pri%it m$ind 'pre locul 1ol de ln1 mine- care era
0n%luit 0n lumina ce/oa' de diminea/4 Mi-am amintit cu%intele: F+t' ,R- +m taKin1
careG 3i- cu o nde2de ce nu mi-o recuno3team- am citit din #cati't pn ce trenul '-a
oprit4 )o$ornd din tren- nu a%eam nici o 'paim- 3tiam c lucrurile 'e pot rndui
minunat- c6iar dac pierdu'em trenul4
Spre uimirea mea- am %ut c reu3i'em ' recuperm de'tul de mult din
0ntriere4 *otu3i- dep3i'em cu cte%a minute plecarea celuilalt tren- 0n' panourile
artau c 3i acela 0ntria opt minute (care '-au prelun1it la ece)4 # fo't de'tul pentru a
m depla'a 0n ti6n- fr nici o 1ra$- 'pre peronul potri%it4 @mi %enea ' $urd prin
lumina primenit de diminea/ 3i ' le 'pun tuturor din 2urul meu- pe care 0ntru $ucuria
aceea nelumea'c 0i 'im/eam cu ade%rat fra/i - c6iar dac %eneau din alte credin/e -- ct
de aproape e Sfntul Efrem 3i ct de minunat e'te 5umneeul no'tru 0ntru 'fin/ii Si4
*ot re'tul drumului m-am 1ndit ct de neade%rat e 'im/mntul de
'in1urtate 3i 0n'trinare care m npdea cu putere a3a de de'4 Niciunde- orict de
departe- 3i nicicnd- orict de triu- nu ne putem 0n'trina de apropierea 3i 0ndelun1a
r$dare a 5omnului no'tru 3i a 'fin/ilor ce $ine au plcut (ui4 +ar 1ra$nicul r'pun' pe
care l-am primit cred c mi-a dele1at 0n parte ni3te frmntri mai %ec6i pe care le
a%eam c6iar de'pre Sfntul Efrem4 #de'ea m 0ntre$am cum 'e face c- dac e numit
1ra$nic a2uttor- dac ro'tim FHucur-te- cela care cererile credincio3ilor pline3tiG- uneori
nu pare a fi a3aN
>nde e a2utorul 1ra$nic atunci cnd pare c nu primim r'pun' unor
ru1ciuni ro'tite cu mult nde2de- cu 'truin/ 3i frmare a inimiiN S fie trecut cu
1"E
%ederea pictura de lacrimi- 'au din pictur %reo parteN @n diminea/a aceea $rumat- cu
cea/ 0n1emnat 0n lumin- cred c am aflat un 0nceput de r'pun' 0n 1ndul c atunci
cnd cerem ce%a ce nu 'e 0mpline3te- 5umneeu ne poart pe o alt cale- 'pre ceea ce
doream cu ade%rat - nu 'pre ceea ce credeam noi c dorim4 +ar dac 0ntru ade%r cerem
ce%a ce 0nc nu am primit- uneori calea 'pre ceea ce 'e afl 0naintea doririi noa'tre- nu
mer1e drept4 5ac ni '-ar plini cererea 3i am pomi drept 0nainte- pe calea cea 'curt- am
p3i 0ntru mndrii- preri de 'ine- uitare de 5umneeu4 +ar tainicul a2utor 1ra$nic- pe care
0l trecem cu %ederea 'ocotind c nu l-am primit- ne porne3te pe alte ci- ce $o%e'c- 'e
unduie'c 3i 'unt ane%oie de purtat- ca 0ntr-un lar1 ocol ce prea ' ne 0ndeprtee tot mai
mult4 5ar- prin 6arul lui 5umneeu- 0ndeprtarea acea'ta face ' rodea'c 0ntru noi
ade%rata apropiere- iar 0n lar1 ocolul ace'ta- 5omnul ne %e16ea ne0ncetat- trimi/ndu-
ne pe 'fin/ii Si 0mpreun-cltori pe )ale- 'pre 0ntrire 3i cre3tere du6o%nicea'c- cea
mai de tre$uin/ dect toat dorirea cea lumea'c4
1E ianuarie 2!12
#3tern ace'te rnduri 1ra$nic- din pra1ul minunii4
@nainte de a 'e lumina de iu a'ti- m-am treit din pricina acelora3i dureri
amintite mai 'u'4 &reau din nou 1rele- accentundu-'e tot mai mult- a3a c m-am 'ilit '
mnnc repede ce%a- pentru ca apoi ' pot lua un anal1eic tare4 @n' 3tiam prea $ine c
atunci cnd durerile 'pore'c- medicamentele nu mai 'unt de folo'4 #3adar l-am luat pe
primul 3i am a3teptat444 3i am tot a3teptat- 0n' durerea 'e 0nte/ea- 3i 0n acela3i timp mi 'e
'trecura o 'u$/ire 'paim 0n 'uflet 3tiind c: F5oamne- nu am omG care 'a m a2ute dac
lucrurile 'e 0nrut/e'c4
@n1ri2orarea 0mi era cu att mai mare- cu ct a'ti m a3teapt o i 0n care e
de mare tre$uin/ ' duc la $un 'fr3it mai multe lucruri de care depinde munca mea- dar
16!
- mai ale' - ni3te apropia/i care trec printr-o 'itua/ie 1rea- 'e $iuiau pe a2utorul meu 0n
orele dimine/ii4 @n cel mai $un ca- 1ndeam dac durerile 'unt o$i3nuite 3i nu trec
dincolo de pra1ul 'uporta$il- tot %a tre$ui ' 'tau 0n pat pn 'pre 'ear4 5end2duiam444
Nu 3tiu cum- 0n toat %icreala luntric- l'ndu-m cuprin' de n%ala
'ocotelilor omene3ti- uita'em c toat darea cea $un e de Su'4 )nd m-am demeticit-
am /3nit ctre raftul pe care p'tre o 'ticlu/ cu ulei de la candela Sfntului Efrem4 M-
am pomenit din nou ro'tind 0n 1nd c %oi 'pune 1ra$nic de'pre acea'ta- dac m
tmduie'c4 M cltinam pe picioare 3i- din pricina durerii- a$ia mai %edeam 0n2ur- dar cu
1r$ire am de'c6i' 'ticlu/a 3i m-am 0n'emnat cu untdelemn 0n Semnul )rucii pe frunte-
mini- 3i pe'te ona de a$domen unde m durea- iar apoi m-am 0ntin' iar3i 0n pat4
Nu cred ' fi trecut un minut: durerea a tcut 0n 0ntre1ime 3i '-a l'at o lini3te
0n care- cu minunare 3i mul/umire- am citit #cati'tul Sfntului Efrem cel Nou- Sfntul
1ra$nicului a2utor4 +ar apoi m-am a3ternut 0ndat la 'cri'4 5e atunci n-a mai %enit nici
mcar o um$r a durerii- a3adar m pot porni de0ndat teafr 0n cile ilei de a'ti- dnd
'la% lui 5umneeu pentru tainica apropiere ne0ncetat a 'fin/ilor Si- ce $iruie toat
deprtarea 3i 0n'in1urarea4
?44- 2D ianuarie 2!12
35* 'n trecere vindecarea durerilor de coloan
, per'oan apropiat- dar care locuie3te 0n alt localitate- m-a ru1at ' 1'e'c
un iconar care ar putea ' 0i pictee o icoan pe lemn cu Sfntul Efrem cel Nou4 5up ce
icoana a fo't u1r%it 3i 'fin/it- a rma' la mine- urmnd ca acea'ta ' fie luat atunci
cnd per'oana care a comandat-o %a trece ' o ia4 Eu nu am icoane pictate- ci doar
161
reproduceri pe 6rtie care fie 'unt 0nrmate- fie 'unt lipite pe un 'uport de lemn4 @naintea
ace'tor reproduceri ale icoanelor- arde o candel4 )nd am adu' aca' icoana cu Sfntul
Efrem- am pu'-o 0n locul cel mai de cin'te- iar candela a 0nceput ' ard 0naintea c6ipului
ace'tui Mare Mucenic al lui Ari'to'4 #fla'em dintr-o carte c Sfntul a tmduit dureri de
coloan prin un1erea cu untdelemn de la candela 'a din Nea MaKri4 Nu a%eam a'tfel de
ulei- 0n 'c6im$ durerile de coloan m c6inuiau de mai $ine de trei 'ptmni4 Nu am
dorit ' iau medicamente- deoarece m durea ficatul din caua lor- fiind prea puternice4
#poi mi-a %enit ace't 1nd 'implu: candela arde 0naintea icoanei Sfntului Efrem- deci 3i
untdelemnul 0i e adu' ca prino'- deci e al lui4 )u acea't nde2de am luat ulei din candel
3i m-am un' pe coloan 0n locul durero'4 #m fcut ace't lucru de patru 'au de cinci ori-
iar durerile '-au ameliorat de la prima un1ere- iar apoi au di'prut treptat- 0n dou-trei
ile4 #ltdat- a'emenea dureri treceau dup o 'ptmn- 0n urma tratamentului
medicamento'4 E minunat ace't Sfnt 3i te cople3e3te prin $untatea 3i $un%oin/a lui- dar
3i prin faptul c pur 3i 'implu 'im/i c %rea ' te a2ute- '-/i fie aproape4
+at- a'tfel am 'cpat de durerile de 'pate- la trecerea unei icoane a Sfntului
Efrem prin ca'a noa'trJ @/i mul/umim- Sfinte- pentru toate cele 3tiute 3i ne3tiute pe care
le faci pentru noiJ
+4&- 2! ianuarie 2!12- ?omnia
36* Pa/ucul Sfntului Efrem
&o%e'tea a 0nceput acum mai mul/i ani- 0nc 0n %remea 'tuden/iei- cnd un
prieten mi-a propu' ' traduc din lim$a france o crticic de'pre un 'fnt necuno'cut
mie la acea %reme4 Era o $ro3ur mai con'i'tent- dar a crei copert maronie- precum
162
6rtia de 0mpac6etat- nu m atr1ea cu nimic4 Nu am refuat cate1oric- 0n' am preferat
' ro1 o cole1 de an ' fac ace't lucru4 M-am $ucurat de faptul ca ea a acceptat- 0n'
rnduiala lui 5umneeu a fo't alta4
5up mai multe luni- cole1a mea a plecat din )lu2 3i mi-a 0napoiat cartea-
0mpreun cu cele cte%a pa1ini tradu'e- e.primndu-3i re1retul de a nu fi du' traducerea
la $un 'fr3it- cu toate c %ia/a 3i faptele Sfntului 0i trei'er intere'ul4 Mrturi'e'c cu
toat ru3inea c- de multe ori- 0n cei "-6 ani care au urmat- am dat de mai multe ori pe'te
carte- cutnd cte ce%a prin 'ertarele prin care um$lam mai rar4 5e fiecare dat am pu'-o
0n locuri ct mai do'ite 0n dulapurile cu cr/i- ca 3i cum m-ar fi deran2at ' o tot 1'e'c 3i
' 0mi aminte'c c nu fcu'em ceea ce tre$uia cu ea4
#m citit minunile Sfntului 3i am %ut c multora li '-a artat 0n %i' ori
aie%ea- pentru diferitele lor ne%oi 'uflete3ti4 Nu pot pretinde c am a%ut a'tfel de
e.perien/e- 0n' 0ntoarcerea mea la o datorie de2a uitat '-a fcut pe alt cale4 #cum- dup
mai $ine de 1! ani de cnd am luat 0ntia dat cartea aceea 0n mini- 0ncep ' cred c
r$oiul 1ndurilor care m-a muncit toat %ara acelui an a fo't- oarecum- o lucrare
indirect a Sfntului Efrem4 Spun a'ta- deoarece niciodat pn atunci 3i- 0ndrne'c '
'pun c nici de atunci 0ncolo- nu am a%ut atta nelini3te 'ufletea'c- prile2uit de
nece'itatea acut de a lua o anume deciie pri%ind %ia/a mea4 #'tfel c- 0n tot acel foc
luntric lmuritor- am 'im/it ne%oia de a 0mi ocupa mintea cu o munc intelectual
'i'tematic 'olicitant- care ' m 0mpiedice ' mai cad prad 1ndurilor att de
contradictorii 3i de epuiante4 )a o 'trluminare- mi-am adu' aminte de cr/ulia prfuit
de uitare- att la propriu- ct 3i la fi1urat4 #m cutat-o cu 0nfri1urare- am cerut
$inecu%ntarea du6o%nicului meu pentru traducerea ei 3i am trecut la trea$4 Nu mai
e.er'a'em traducerea din lim$a france de ani $uni- 0n' pot 'pune c lucrul 0n 'ine 0mi
prea u3or de fcut4 Ha- mai mult- am 0ncercat ' traduc acati'tul (cu emo/ia c nu %oi
reu3i ' redau cum 'e cu%ine toat $o1/ia 'emantic 3i toat 0ncrctura poetic a
te.tului)4 *raducerea am fcut-o aproape pe ner'uflate- cu 'im/mntul clar c- metaforic
163
%or$ind- Faltcine%a 'crie cu mna meaG (*udor #r16ei)4 #ce't fapt a fo't confirmat de
un prieten care- citind traducerea acati'tului- mi-a 'pu'- m$ind conde'cendent: FSun
a3a de $ine- 0nct mi-e clar c nu ai tradu' 'in1ur4 #i a%ut un a2utor de nde2de- pe 0n'u3i
Sfntul EfremG4 5e felul meu 'unt (prea) ra/ional 3i pu/in impre'iona$il- a'tfel c nu
cad cu u3urin/ 0n capcana afirma/iilor entuia'te4 )u toate ace'tea- pri%ind 0n urm- pot
'pune cu con%in1ere c- dincolo de a2utorul 3i de preen/a 'u$til a 'fntului pe tot
parcur'ul lucrului la traducerea %ie/ii 3i a minunilor 'ale- inclu'i% acea cri 'piritual
care m-a determinat ' traduc cartea 0n lim$a romn- a fo't calea pe care 'fntul a ale'-o-
ca ' 03i ofere a2utorul 'u 1ra$nic multor romni4 Spun acea'ta- deoarece- pe m'ur ce
traduceam- 0i ddeam du6o%nicului meu cte un fa'cicol '-l citea'c- iar el- impre'ionat
att de martiriul- ct 3i de ineditul multor 'itua/ii 0n care el li '-a artat oamenilor care nu
aui'er mcar de el 3i- oferindu-le 1enero'ul 'u a2utor- a propo%duit 3i altora puterea 3i
a2utorul ne0ntriat al ace'tui nou Sfnt4 @ndat au 'o'it 3i primele mrturii din partea
celor care- cu toat credin/a- ceru'er a2utorul 'fntului Efrem- iar el nu 'e l'a'e ru1at
prea mult4 )red c toate ace'tea '-au petrecut prin anul 2!!"4
5up al/i " ani- '-a i%it- 0n mod nea3teptat ocaia de a mer1e 3i eu- alturi de
al/i tineri- 0ntr-un pelerina2 0n Grecia Nu mai fu'e'em- de3i 0mi doream ' a2un1 la
locurile 'fin/ite de ne%oin/ele a'ce/ilor 1reci mai noi 'au mai de demult4 8ratele meu 0mi
propu'e'e ' mer1em 0mpreun- 0n acea %ar- dar am fo't ne%oit '-l refu- deoarece
a%eam 0nainte un e.amen pentru care tre$uia ' parcur1 un %olum mare de material 3i nu
0mi permiteam ' 0ntrerup 0n%/atul pentru 6-D ile- ct ar fi durat e.cur'ia noa'tr4 ,dat
e.amenul trecut- $ucuria de a-l fi trecut cu $ine a fo't u3or um$rit de re1retul de a nu fi
putut mer1e 0n Grecia4 {i- atunci '-a produ' 'urpria de a fi 3i eu in%itat ' iau parte la un
pelerina24 5e3i am 0ntmpinat 1reut/i la 'er%iciu- 0n momentul 0n care am cerut %oie '
lip'e'c- $ucuria de a fi a2un' totu3i 0n Grecia 3i de a m fi 0nc6inat la moa3tele attor 'fin/i
a fo't mare 3i 1reu de cuprin' 0n cu%inte4 tin minte c- la plecare- printele no'tru mi-a
164
cerut- ca o ru1minte 'pecial- ' 0ncercm ' o$/inem pentru $i'ericu/a din )lu2 orice
lucru- orict de mic- drept $inecu%ntare de la Sfntul Efrem4
#2un1nd la mn'tirea 'fntului- m-a emo/ionat ' %d 3i ' atin1 locuri 3i
lucruri de'pre care doar citi'em4 +ar- pentru cu%ntul printelui du6o%nic- l-am ru1at pe
printele romn care ne-a purtat de 1ri2 pe toat perioada 3ederii noa'tre 0n #tena- ' ne
0nle'nea'c o 0ntre%edere cu maica 'tare/ de la Nea MaKri- 0ntre%edere 0n care ' ne
preentm ru1mintea care- mie per'onal- 0mi prea de'tul de 0ndrnea/4 (ucrurile au
decur' mai mult dect uimitor4 Maica a a'cultat cu aten/ie 3i cu %iu intere' tot ceea ce
&rintele 5aniel a relatat 0n numele no'tru- iar apoi a c6emat o maic mai tnr creia i-
L 'pu' cte%a %or$e pe care noi nu le-am 0n/ele'4 @n doar cte%a minute- maica cea tnr
a aprut cu un 3ter1ar al$ 0n mini- 0n care 'e afla- 0n%elit cu mult 1ri2- un papuc din
catifea- $rodat cu mta'e aurie- cu care fu'e'e 0ncl/at- 0n racl- 0n'u3i Sfntul Efrem4 Era
mai mult dect am 'perat4 @nc de a doua i am luat cu noi cutia frumoa'- druit de
1ada noa'tr- RCria Maria- pentru a p'tra ace't pre/io' odor- iar la (itur16iile la care am
participat- acea'ta a fo't pu' 'pre 0nc6inare4 Hucuria noa'tr a fo't amplificat 0n ilele
ce au urmat de e%la%ia mare pe care am %ut-o la to/i credincio3ii 1reci care au 'rutat
papucul primit ca $inecu%ntare4 Se %edea- 0n 0ntrea1a lor atitudine- o familiaritate
e%la%ioa'- dar $ucuroa'- cu Sfntul Efrem4 &arc primi'er 0n o'pe/ie- %enind de
departe- pe unul de-al lor- plecat 0nainte la 5umneeu- ca ' le 1tea'c 3i lor loc4
&e drumul 'pre ca'- mi-a fo't 0ncredin/at mie FraclaG cu papucul Sfntului4
Nu m-am a3teptat la o a'emenea $inecu%ntare- 0n' am 'im/it c port pe $ra/e un
ade%rat FtrofeuG4 (a plecarea din )lu2-Napoca- deoarece 0n autocar erau mai multe
locuri dect cltori- unele au rma' neocupate4 5e3i ini/ial m 0n/ele'e'em cu o prieten
c %om 3edea alturi- 0n ultimul moment am con%enit ' 'tm fiecare 'in1ur pe 'caun-
a'tfel rmnnd ln1 noi cte un loc li$er4 #3a 'e face c- dup ce am /inut o %reme 0n
$ra/e pre/io'ul dar- a%eam ' 0l a3e alturi de mine- ca '-mi fie Fto%ar3G de cltorie4
5in cnd 0n cnd- pe parcur'ul celor pe'te 3! de ore ct a durat drumul de 0ntoarcere- am
16"
de'c6i' acea FraclG- ca 3i cum a3 fi dorit ' m a'i1ur c totul e 0n re1ul4 Nu am 'ocotit
deloc c am alturi o cutie cu un papuc de care tre$uie ' port 1ri2- fie el 3i unul
neo$i3nuit- ci tot drumul am 'im/it c to%ar3ul meu de drum a fo't 0n'u3i Sfntul Efrem4
Niciodat- nici mai 0nainte 3i nici dup pelerina2ul 0n Grecia nu i-am cerut
Sfntului- 0n ru1ciunile mele- nimic 'pecial- de3i am aflat c oamenii 0i cer lucruri care
mai de care mai di%er'e- iar el nu 0ntrie ' 'e po1oare cu 1ra$nic mil 'pre ne%oile lor4
)u toate ace'tea- 3tiu 0n inima mea c multe din darurile pe care 5umneeu mi le-a
rnduit- 0ncepnd cu 0n'ufle/irea cu care i-am tradu' 0n romne3te %ia/a 3i minunile-
continund cu a2utorul pe care mi l-a dat la tlmcirea propriu-i'- ori cu pelerina2ul la
Sfintele 'ale Moa3te (unde 0mi doream ' a2un1 pentru L-i cere iertare- iar 3i iar- c am
amnat a3a de mult iua 0n care el ' fie cuno'cut 3i romnilor) nu 'unt altce%a dect
lucrri pline de di'cre/ie ale Sfntului- prin care mi-a do%edit- o dat 0n plu'- c 0mi
ddu'e iertarea 'a de mult %reme4
)o'mina }4- 21 ianuarie 2!12- ?omnia
49* ! a>ut cnd nici nu ndii+ a>utor la admiterea la
facultate n strintate$ sirea unui servici n
strintate$ vindecri
)um l-am cuno'cut pe Sfntul Efrem cel Nou444 Era 0n anul 2!!6- la o
mn'tire- unde%a 0n Mun/ii #pu'eni4 &rintele meu du6o%nic urma ' plece la Sfntul
Munte #t6o' (pentru o perioad foarte lun1)4
&rintele du6o%nic- un clu1r care m-a a2utat ' trec pe'te multe momente
1rele (dece'ul 'o/ului meu 3i 'ta$ilirea fiicei mele 0n S>#)- mi-a oferit un %olum intitulat
166
!ia"a# artrile# minunile# acatistul $i paraclisul %f&ntului 'frem cel (ou- 3i mi-a 'pu':
FM la' 0n 1ri2a SfntuluiJ444 )nd are ' % fie 1reu- ' citi/i din acea't carte 3i ' %
ru1a/i Sfntului Efrem cel NouG4
(-am pri%it cu nedumerire pe printe 3i am luat 3o%ielnic cartea4 #tunci nu-
mi puteam 0nc6ipui c o carte are ' m a2ute att de mult4
{i iat c timpul a trecut- 'unt mai $ine de cinci ani de cnd nu m-am mai
de'pr/it de carte4 5e cte ori 0mi e'te 1reu- iau cartea 3i cite'c ?u1ciunea ctre Sfntul
Efrem 'au &aracli'ul Sfntului Efrem4 5e cum termin lectura- 'ufletul meu 'e lini3te3te 3i
pot mer1e mai departe4 ?u1ciunile mele ctre Sfntul Efrem cel Nou au fo't auite de
fiecare dat 3i de fiecare dat minunile '-au 0mplinit4
&ot 'pune c a fo't o minune cnd- dup ce am citit de cte%a ori la rnd
&aracli'ul 3i l-am ru1at pe Sfntul Efrem ' o a2ute pe fiica mea ' fie acceptat la o
facultate (pe care 3i-o dorea) 0n S># 3i ' 03i 1'ea'c un loc de munc- dup pre1tirea
ei- fiica mea a fo't acceptat la una din facult/ile de pre'ti1iu din S># 3i 3i-a 1'it un loc
de munc a3a cum 3i-a dorit4
@n ianuarie 2!11- nepoata mea aducea pe lume doi copii- o feti/ 3i un $ie/el4
Hie/elul a fo't foarte mic- cntrind 'u$ dou Kilo1rame4 M-am ru1at mult la Sfntul
Efrem '-l a2ute ' ia 0n 1reutate 3i ' 'upra%ie/uia'c4 Sfntul m-a a2utat 3i de atunci m
ro1 mereu pentru 1emeni- care acum 'unt foarte $ine de%olta/i4
@n prim%ara lui 2!11 m-am ru1at pentru un nepot- care a$'ol%i'e &olite6nica
3i nu 03i 1'ea loc de munc- conform me'eriei4 5up ce am citit de cte%a ori &aracli'ul
Sfntului Efrem 3i m-am ru1at pentru nepotul meu- ace'ta 3i-a 1'it un loc de munc cum
nici nu %i'a'e- fiind pltit cu un 'alariu de cinci ori mai mare dect cel pe care 0l a%ea4
@n %ara anului 2!11 m-am ru1at Sfntului Efrem ' o a2ute pe fiica mea '
finaliee cu 'ucce' un proiect la care lucra4 Nu numai c fiica mea a finaliat cu 'ucce'
proiectul- dar a o$/inut locul 0nti 0n 'tatul unde frec%entea facultatea- iar la ni%el
interna/ional a o$/inut locul trei (din 3!! de participan/i)4
16D
#%e/i 0ncredere 0n Sfntul EfremJ444 M a2ut cnd nici nu 1ndi/iJ
*eodora- 22 ianuarie 2!12- ?omnia
4)* A>utor la natere$ vindecarea sindromului &oDn
5up citirea cr/ilor Sfntului Efrem 3i ru1ciunile fcute ctre el- m $ucur
' % de'criu minunea pe care a fcut-o cu noi4 Suntem doi prin/i ferici/i 3i un copil
$inecu%ntat care au a%ut parte de a2utorul 3i minunile Sfntului Mare Mucenic Efrem
)el Nou4 >na din clipele cele mai minunate din %iata prin/ilor e'te atunci cnd 'e na3te
un copil- lucru mult dorit 3i de ctre noi4
#m tot a3teptat o perioad 3i iat c momentul mult dorit a %enit 3i am aflat
c Simona poart 0n pntece un copil4 )u mare $ucurie 3i ne'pu' fericire am r'pndit
acea't minunat %e'te tuturor cuno'cu/ilor4 *oate au fo't $une 3i frumoa'e- 0n' 0n urma
unor controale medicale fcute cnd 'o/ia era 0n a treia lun de 'arcin- am fo't
druncina/i de o %e'te deloc 0m$ucurtoare 3i care aducea 0n %ia/a noa'tr o mare po%ar4
#m aflat atunci c %iitorul no'tru copil - de'pre care medicii iceau c %a fi $ie/el - ar
168
'uferi de o $oal cumplit- numit 'indromul 5o7n4 {i ca 3i cum acea'ta nu ar fi fo't
0ndea2un'- am aflat c 3i mama e'te $olna%4 *oate ace'te %e3ti nu au fcut dect ' ne
0ntri'tee enorm4 )red c numai cel care trece prin 1reut/i- poate '-3i ima1inee ce aduc
0n 'uflet a'emenea %e3ti4
5octorii au 'pu' c ei nu mai au ce face 3i c lucrul cel mai $un e'te ca 'o/ia
' renun/e la 'arcin4 5ar c6iar 3i a3a- din caua $olii mamei- tot ar fi ri'cant ca ea ' ai$
copii deoarece $oala ce o are 'e poate tran'mite 3i la copil- de3i au fo't cauri de femei
care au n'cut c6iar 3i cu acea't $oal4
Ne-a fo't foarte 1reu dup aflarea ace'tor %e3ti- dar 0n momentul de fa/ ele
ne $ucur- deoarece prin ele nu am fcut dect ' ne unim 3i ' cerem a2utor de unde
tre$uie - de la 5umneeu4 #m a2un' la o micu/ $inecu%ntat de 5umneeu- care nou
ne e foarte dra1- Maica (4- pe care noi o %iitm ade'eori pentru 'faturi 3i 0ndrumri 0n
%ia/4 @n ace'te 0mpre2urri Maica (4 ne-a 0ndrumat ctre Sfntul Mare Mucenic Efrem
cel Nou- 0ncredin/ndu-ne c el %a fi cel care ne %a a2uta4 #'tfel 'e face c am primit un
acati't pe care l-am citit din tot 'ufletul4 #m cutat apoi cr/ile cu %ia/a 3i minunile
Sfntului Mare Mucenic Efrem cel Nou- cr/i pe care le-am citit 3i care ne-au redat
'peran/a c poate ne %a a2uta 3i pe noi 3i %a face o minune ca ' a%em parte de un copil
'nto'4
M mrturi'e'c cu mna pe inim c ru1ciunile ctre Sfntul Mare Mucenic
Efrem cel Nou au fo't a'cultate- iar a2utorul din partea lui 3i minunea '%r3it de el au
a%ut loc4
5up un alt control medical am aflat c de fapt copilul nu e'te $ie/el- ci e
feti/- e'te perfect 'ntoa' 3i nu tre$uie fcut a%ort deoarece '-a de%oltat perfect 3i 'e
%a na3te la termen4 &e ln1 acea'ta doctorul ne-a 0ncura2at 3i cu $oala mamei 3i ne-a
'pu' c %a putea na3te 3i %a putea alpta c6iar a%nd acea't $oal4 )u 'ufletul de'c6i' %
mrturi'im c am 0nceput ' pln1em de $ucurie 3i am mul/umit fier$inte Sfntului Mare
Mucenic Efrem cel Nou pentru minunea pe care a fcut-o pentru noi4 )el dinti lucru a
16E
fo't ' a2un1em la Maica (4- '-i po%e'tim cele 0ntmplate 3i '-i mul/umim pentru 'fatul
foarte $un pe care ni l-a dat4
)opila noa'tr Sofia-Maria '-a n'cut pe data de 3! noiem$rie 2!11 3i e'te un
copil minunat- 'nto' 3i care 'e afl 'u$ ocrotirea Sfntului Mare Mucenic Efrem cel
Nou4 M mai pot 'pune c 3i 'tarea mamei e'te mult 0m$unt/it- $oala nu a di'prut cu
totul- dar %a di'prea cu 'i1uran/ 0n curnd - 'untem 0ncredin/a/i de ace't lucru4
Noi- ca prin/i- mul/umim din 'uflet Sfntului Mare Mucenic Efrem cel Nou
3i mrturi'im 0naintea tuturor c doar cu a2utorul lui 5umneeu- prin mi2locirea oferit de
ace't Sfnt- am reu3it ' trecem pe'te acea't 1rea 0ncercare4 Mul/umim mult Sfntului
Mare Mucenic Efrem cel Nou 3i micu/ei (4 pentru calea de'c6i' ctre ru1ciune4
5umneeu ' ne a2ute- pentru ru1ciunile ace'tui minunat Sfnt EfremJ
#drian- Simona 3i fiica lor Sofia-Maria- 23 ianuarie 2!12- ?omnia
4,* Pur i sim/lu am ncredere n Sfntul Efrem+ a>utor la
e?amene
, %reme am 'tat 0n cumpn dac 'e cu%ine 'au nu ' 'criu ce%a de'pre
a2utorul pe care l-am primit de la Sfntul Efrem4 )red c a2utorul pe care 0l ofer ace't
Mucenic al lui 5umneeu nu e alctuit numai din lucruri 'pectaculoa'e- ci 3i din lucruri
fire3ti- un a2utor cotidian- care 0n 'ine e'te un lucru att de mn1ietor- de odi6nitor - e un
fel de minune lin- de prt3ie ne0ncetat la darul 3i milo'ti%irea Sfntului Efrem4
&e mine Sfntul Mare Mucenic Efrem m-a a2utat mai ale' la e.amene4 #m
do$ndit e%la%ie fa/ de ace't Sfnt )u%io' de cnd am citit mai multe de'pre el- 3i mai
ale' de cnd am aflat c e 'r$torit pe " mai- eu fiind n'cut a doua i- pe 6 mai4 #3adar
0l 'ocote'c ocrotitorul meu 3i din ace't punct de %edere- al ilei de na3tere4 Nu pot '
e.plic de ce /in a3a de mult la el444 m-a impre'ionat mult c6ipul muceniciei 'ale- precum
1D!
3i faptul c e'te 1ra$nic a2uttor4 &oate c 3i paracli'ul lui a contri$uit la acea'ta- e att de
frumo' ca muic 3i ca te.t- m mi3c profund cnd 0l a'cult- 'e potri%e3te 'ufletului meu4
#m 0nceput ' /in la Sfntul Efrem 3i ' prind cura2 ' m ro1 lui acum c/i%a
ani- cnd o cuno3tin/ 'tudent a%ea un e.amen 1reu 3i nu 0n%/a'e 0ndea2un' pentru a-l
trece4 S-a ru1at Sfntului Efrem 3i a luat cea mai mare not- pe'te E- mai mare dect
cole1ii ei care 0n%/a'er4 &rintre ace3ti cole1i ai ei 'e afla 3i o prieten de a mea care-
de3i a 0n%/at- a luat not mai mic4 5atorit ace'tui fapt ea '-a intere'at de ace't Sfnt
Efrem care a a2utat-o pe cole1a ei ' ia o not mai mare dect ea4 #3a l-a cuno'cut
prietena mea pe Sfntul Efrem 3i a 0nceput ' 'e roa1e lui4
Sfntul m-a a2utat mult la e.amene- la licen/e 3i la di'erta/ie4 @n 'e'iune am
0n%/at 3i m-am du' la e.amene cu numele lui pe $ue| licen/ele 3i di'erta/ia le-am 'cri'
tot cu a2utorul lui4 {i acum 0mi aduc aminte c 0n 2!!8- cnd mi-am dat prima licen/- nu
reu3i'em ' termin la timp4 Eram foarte m6nit deoarece licen/a mea era 'tructurat 0n
trei capitole- 0n' nu citi'em $i$lio1rafie dect pentru dou dintre ele4 *imp de citit 3i
pentru al treilea capitol nu mai era 3i nu 3tiam ce ' m fac4 Era o c6e'tiune de cte%a ile
pn cnd tre$uia ' predau licen/a4 M-am ru1at Sfntului Efrem4 @n aceea3i i 0n care m-
am ru1at- dup-amia- pe nepu' ma'- mi-a %enit o idee: ' 'c6im$ 'tructura licen/ei4
#m renun/at la ultimul capitol pentru care nu citi'em nimic- le-am re'tructurat pe primele
dou- am tiat dintr-o parte- am adu1at 0n alta- le-am 'c6im$at denumirea 3i am reu3it '
fac 3i un al treilea capitol4 @n final a ie3it o licen/ diferit de ceea ce 0mi propu'e'em eu
la 0nceput- cu o 'tructur diferit- dar - cred - mai $un4 # a%ut la 'fr3it 0n 2ur de E! de
pa1ini4 #m primit felicitri din partea profe'orului 3i mi-a propu' ca 0n %iitor ' de%olt
licen/a 3i ' 'criu o carte pentru a o pu$lica la editura al crei director era4 Nu am luat 0n
'erio' ace't 0ndemn- 'ocotind c profe'orul 'pune lucrurile ace'tea doar din polite/e4 @n
iua aceea am a%ut luntric certitudinea c Sfntul Efrem a fo't cel care m-a a2utat 3i mi-a
luminat mintea ' i$nde'c 0n acea 'itua/ie impo'i$il4 {i de atunci am 0ncredin/area
a2utorului 'u 1ra$nic4
1D1
*ot lui m-am ru1at doi ani mai triu la di'erta/ie (unde lucrurile nu au fo't
deloc 'imple)- dar 3i 0n %ara acea'ta- la a doua licen/4 #tunci i-am f1duit ni3te daruri
dac i$ute'c ' intru 0n licen/4 @nc 0i mai 'unt datoare de atunci cu ni3te flori 3i mereu
0i 'pun c nu am uitat 3i c 0i %oi aduce florile4
5e multe ori m 0ntre$ dac nu e.a1ere cu e%la%ia mea ctre Sfntul Efrem4
)red c e 'in1urul 'fnt - poate alturi de 'fntul Mina - 0n care am 0ncredere 3i la care
/in4 Nici la N'ctoarea de 5umneeu nu am atta e%la%ie ca la 'fntul Efrem 3i a'ta
poate c nu e $ine4 #poi- 'pre ru3inea mea- m mai 0ncearc uneori un mic 'entiment de
1eloie cnd aflu c unul 'au altul 0l iu$e3te mult pe 'fntul Efrem (0n e1oi'mul meu a3
%rea ca 'fntul ' fie doar al meu)- dar trec repede pe'te ace'te copilrii4
+at ceea ce m-a fcut ' eit 0n a da mrturie de'pre a2utorul 'fntului Efrem:
cu toate c 0n adncul inimii am 0ncredin/area c 'fntul e cel care m-a a2utat- nu %reau '
for/e con3tiin/a nimnui prin ceea ce am 'cri'4 5e multe ori m 1nde'c c e impo'i$il
ca 'fntul ' m fi a2utat tocmai pe mine- care nu am credin/ 3i nici 'merenie 3i fac toate
cum nu tre$uie4 #m 'im/it ne%oia ' mrturi'e'c lucrurile ace'tea4 *re$uie ' 'pun c
rela/ia mea cu 'fntul nu e'te una foarte 'pectaculoa' - adic $aat pe miracole %ii$ile
3i 'ena/ionale -- ci e'te una 'impl: pur 3i 'implu am 0ncredere 0n Sfntul Efrem4
8iind prta3 la dumneeia'ca fire 3i tuturor fiindu-ne de fa/- 0ntru Sfntul
5u6- )u%io'ul Efrem e oarecum ca 3i un diri2or al 'imfoniei lucrrii 'ale dumneeie3ti- 0n
acea't minunat 'imfonie fiecare a%em de cntat o not- dou 'au mai multe 3i fr de
ace'tea 0ntre1ul nu are aceea3i plintate 3i frumu'e/e4 +ar acea'ta o '%r3im pentru 'la%a
cea dumneeia'c 3i din dra1o'te pentru diri2or- care cnt cu inimile noa'tre4
&rime3te- Sfinte Efrem- ace'te cu%inte de mrturi'ire 3i 0n'u/i le iconomi'e3te
ca- tuturor celor care le %or citi- ' le fie 'pre apropierea de tine 3i nu 'pre deprtareJ
54~4- 26 ianuarie 2!12- ?omnia
1D2
4.* Ferire de c(iureta>
M nume'c 5oina- am 2E de ani 3i 'unt din )6i3inu- dar 0n preent locuie'c
0n )lu24
@n prim%ara anului 2!11 am aflat c 1landa mea tiroid nu func/ionea
$ine4 @n urma unor in%e'ti1a/ii- doctorul mi-a 'pu' c am epuiat-o e.trem de mult-
deoarece produce 6ormoni 0n cantitate foarte mic4 5ia1no'ticul a fo't: 6ipofunc/ia
1landei tiroide4 5up un tratament pe $a de 0nlocuitori 6ormonali 'intetici- '-a a2un' la
%alori normale4 @n'- pro$a$il- de2a a%u'e'e loc un deec6ili$ru 6ormonal 0n or1ani'm
pentru c dup cte%a luni- la un control 1inecolo1ic- mi '-a 'pu' c am un polip cer%ical
de'tul de mare4 (a eco1rafie '-a confirmat c polipul e.i't 3i 0n ca%itatea uterin- ceea ce
0n'emna c- 0n condi/iile medicinei din Moldo%a- polipul putea fi 0ndeprtat doar prin
c6iureta24 &olipul a%ea 3apte milimetri 0n uter4 Eu am fo't foarte nec2it 3i 0nfrico3at de
acea't per'pecti%- nefiind c'torit- fr ' fi n'cut %reodat 3i fr ' fi trecut printr-
o a'tfel de procedur4
@n luna au1u't am mer' 0ntr-un pelerina2 0n Grecia- timp de aproape ece ile4
Mi-am pu' mare nde2de 0n 'fin/ii pe care i-am %iitat (la ei) Faca'G- mai ale' 0n Sfntul
Nectarie- mult 0ndr1it de mine4 5up ce m-am 0ntor' din Grecia- am 0nceput ' port un
'cule/ de pn fcut de mine 3i 0n care am pu' mai multe o$iecte mici- cum ar fi
pan1lica atin' de toate raclele 0n care erau a3ea/i 'fin/ii- pmnt de la mormnt- pernu/e
cu $uc/i mici de %e3minte cu care au fo't 0m$rca/i 'fin/ii4
M-am 0ntor' aca' (0n Moldo%a) pentru a reol%a pro$lema cu polipul4 #m
purtat timp de dou 'ptmni ace't 'cule/ la $ru 3i am continuat '-l port 3i dup aceea
la piept4 *ot 0n timpul celor dou 'ptmni de pre1tire- am citit 0n fiecare i- pe rnd-
1D3
acati'tele Sfin/ilor doctori fr de ar1in/i Nectarie- Efrem cel Nou- (uca al )rimeii-
precum 3i pe cel al Sfntului &atapie4
)u o i 0nainte de opera/ie am mer' pentru a doua oar la eco1raf pentru a
%erifica dac polipul mai e'te acolo4 Nd2duiam ' nu mai fie 0n uter- de3i a%eam
certitudinea c 0nc e'te 0n canalul cer%ical4 @n' 0l ru1a'em foarte tare pe Sfntul Efrem
' 0l F'coatG doar pe cel din uter ca ' nu mi 'e fac c6iureta24 @nainte de eco1raf l-am
ru1at foarte- foarte in'i'tent pe Sfntul Efrem pentru ace't lucru4
(a eco1raf- un eco1raf $un la care m-a trimi' doctorul care urma ' m
operee- doamna a 0ncercat 0n fel 3i c6ip ' 1'ea'c polipul de 3apte milimetri pe care 0l
%u'e primul eco1raf4 ?eultatul a fo't: col uterin curat4
# doua i mi '-a fcut o mic inter%en/ie prin care mi '-a e.tirpat polipul din
ca%itatea cer%ical la care 'e putea a2un1e fr metode intru'i%e 3i foarte u3or4
@i mul/ume'c Sfntului Efrem- Sfntului Nectarie- Sfntului (uca 3i Sfntului
&atapie pentru c m-au ferit de acea procedur urt 3i dureroa'J
5oina- )lu2-Napoca- 2D ianuarie 2!12- ?omnia
41* 'm/reun%cltorul % vindecri
@n %ara anului 2!!" am 6otrt '-mi petrec cte%a ile de concediu la o
mn'tire4 &e drum- 0n auto$u- am 'im/it c 0ncepe ' m doar capul din caua
curentului4 {tiam din propria e.perien/ ct de ru reac/ione la a'emenea dureri 3i ce
mult pot ' duree 3i m-a cuprin' 0n1ri2orarea la 1ndul c a%eam ' le fiu po%ar celor
din mn'tirea la care mer1eam- a3a c m-am ru1at Sfntului Efrem ' m a2ute '-mi
treac 3i niciodat ' nu mai am a'tfel de pro$leme4 5urerea a di'prut imediat| de atunci-
nici mcar o dat nu m-a mai durut capul din pricina curentului4
@n iarna anului 2!11- am plecat de 'r$tori la o mn'tire 0ndeprtat4 )nd
am a2un'- am %ut c aproape to/i cei de acolo erau rci/i 'au a%eau 1rip- unii 0n forme
1D4
1ra%e| am fo't caat 0n aceea3i ca' cu o per'oan $olna%4 M-am 'periat pu/in- pentru
c 0n iarna dinainte m 0m$oln%i'em foarte u3or de mai multe ori4 @n acel moment era
important ' nu m 0m$oln%e'c- deoarece urma ca dup plecarea de la mn'tire ' mai
cltore'c de'tul de mult- 0n cte%a locuri| 'itua/ia era de a3a natur- 0nct n-a3 fi putut '-
mi 'c6im$ pro1ramul 0n nici un fel4 Spre marea mea uimire 3i $ucurie- 0n ca'a 0n care
eram caat- a%eam o icoan a Sfntului Efrem dea'upra patului- a3a c- 0n c6ip fire'c- m-
am ru1at Sfntului 0n fiecare i 3i nu m-am 0m$oln%it nici acolo- nici dup plecarea de
acolo| toate '-au petrecut cu pace- 0n $un rnduial4
@n aceea3i perioad am plecat 0n 'trintate 0n intere' de 'er%iciu4 @n 'eara
dinaintea 0ntoarcerii 0n /ar- a 0nceput ' m doar capul din cau c 0n timpul ilei m
plim$a'em prin ora3 pe un 'oare puternic| m-am c6inuit o parte din noapte fr ' pot
adormi4 #m o anumit 'en'i$ilitate la lumin: din pricina durerilor pe care mi le pro%oac
e.punerea la lumin puternic- mult %reme nu pot nici ' um$lu- nici ' dorm- nici '
fac orice altce%a- pot doar ' 'tau 0n 0ntuneric cu oc6ii 0nc6i3i4 # doua i urma '
cltore'c timp de 14 ore- iar la 0ntoarcerea 0n /ar m a3teptau ni3te ile o$o'itoare- a3a
c m-am ru1at Sfntului Efrem 3i durerea mi-a trecut imediat- iar a doua i am cltorit
fr pro$leme4
*ot 0n anul 2!11- tatl meu a fo't du' la ur1en/e 0ntr-o 'tare e.trem de 1ra%
din caua unei $oli de inim ne1li2ate mult %reme| medicul era foarte re/inut 0n pri%in/a
po'i$ilit/ilor de a-l 'al%a4 #m cerut atunci ru1ciunile mai multor oameni- iar eu m-am
ru1at mai ale' Sfntului Efrem 3i Sfntului Nectarie4 5up o %reme de tratament inten'i%-
tatl meu a 0nceput '-3i re%in 3i 'tarea lui de 'ntate '-a 0m$unt/it treptat4
+mediat dup aceea- nepo/elul meu 0n %r't de trei ani a a2un' 0ntr-o 'tare
critic din caua unui dia1no'tic 1re3it- urmat de un tratament 1re3it| ar fi putut ' moar
0n orice clip- 0n ciuda eforturilor medicilor de a-l 'al%a4 &rin/ii lui erau 0n pra1ul unei
cderi p'i6ice4 #m cerut iar3i ru1ciunile mai multor oameni- iar eu m-am ru1at
Sfntului Efrem 3i i-am 0ndemnat 3i pe prin/ii lui ' 'e roa1e- de3i ei nu 'unt foarte
1D"
apropia/i de Hi'eric4 *ratamentul corect a dat roade aproape imediat 3i dup cte%a ile
prime2dia a trecut- c6iar dac 0n'nto3irea deplin a durat de'tul de mult timp4
Mul/ume'c Sfntului Efrem pentru 1ra$nicul lui a2utorJ
(4G4~4- 2D ianuarie 2!12- ?omnia
42* "mduirea de fric
@n E%an16elia pe care a 'cri'-o- Sfntul Marcu ne %or$e3te de'pre tmduirea
druit de Mntuitorul Ari'to' unui or$ din cetatea Het'aidei4 +at cum i'tori'e3te
E%an16eli'tul de'pre cele '%r3ite atunci: F{i au %enit la Het'aida- i au adu' la El un or$
3i (-au ru1at ' 'e atin1 de el4 {i lund pe or$ de mn- l-a 'co' afar din 'at 3i- 'cuipnd
0n oc6ii lui 3i punndu-{i minile pe'te el- l-a 0ntre$at dac %ede ce%a4 {i el- ridicndu-3i
oc6ii- a i': )resc oamenii* +i ,d ca pe ni$te copaci umbl&nd4 5up aceea a pu' iar3i
minile pe oc6ii lui 3i el a %ut $ine 3i '-a 0ndreptat- cci %edea toate- lmuritG (Marcu 8-
22-2")4
#m a3eat ace't fra1ment e%an16elic 0naintea mrturiei ce urmea- deoarece
3i de aici 'e ade%ere3te c puterea nem'urat a 'fin/ilor e'te lucrtoare 0n 5u6ul Sfnt 3i
ea urmea deplin pildei Mntuitorul +i'u' Ari'to'4
1D6
Moi 0ncerca ' 'criu ct mai 'implu 3i ct mai pe 'curt po'i$il4 #3 %rea ' fie
'pre 'la%a lui 5umneeu 3i a 'fin/ilor- dar 3i ca mul/umire4
#lturi de 'fntul Efrem cel Nou- i-am c6emat 0n a2utor pe &rintele #r'enie
Hoca 3i pe 'fntul #le.andru de S%ir4
5up ce m-am 0ntor' aca' dintr-o cltorie de cte%a ile- primul lucru
neo$i3nuit a fo't c a 0nceput '-mi fie fric4 Mai $ine i'- 8?+)=J Mai $ine i'- nu-mi
era fric- eram 0n'3i frica4 Mi-era fric de 1omote- de p'ri- de cini- de pi'ici- de
oameni- de mine 0n'mi- de tot4 Mi-era fric '-mi de'pac6ete $a1a2ele- ' mnnc 'au
' $eau4 +nima 0mi $tea foarte tare 3i nu 0n/ele1eam de ce444 3i nici acum nu 0n/ele14 Nu
puteam ' dorm dect dou ore pe noapte4 # fo't o mare i'pit 3i o mare 0ncercare din
care 5umneeu m-a 'al%at4
# doua i mi-am adu' aminte c mai %u'em unde%a cadrele acelea (cu
p'ri 0nfrico3toare- cu 1rdinari ciuda/i)- mai aui'em 'unetele acelea a'cu/ite-
3uiertoare4 5ar undeN (a *arKo%'Ki4 M aflam trind 0ntr-un film de *arKo%'Ki- 0n' era
realitatea [?eferirea la filmele lui #ndrei *arKo%'Ki din acea't mrturie e'te una
'u$iecti% 3i e 'trn' le1at de percep/ia per'onal a autoarei ace'tei mrturii 3i a
e.perien/ei trite 3i de'cri'e aici4 5incolo de ace't conte.t- tre$uie 'u$liniat un fapt de
mare 0n'emntate: con'ec%en/a 'im$olurilor din filmele lui *arKo%'Ki nu 'e datorea
per'e%eren/ei 'ale creatoare 3i 'tatorniciei arti'tice- ci faptului c '-a fcut prta3
ra/iunilor dumneeie3ti din crea/ie- e.primndu-le prin intermediul cinemato1rafiei4 5e
altfel- Ffirul ro3uG care 0nc6ea1 fiecare film al lui *arKo%'Ki e'te tocmai acea't ureal
ne%ut a cu%intelor lui 5umneeu din idiri4 &rin ace'te ra/iuni dumneeie3ti- opera lui
*arKo%'Ki e un tot unitar 3i numai a'tfel poate fi ea 0n/elea' cu ade%rat (%ei mai multe
0n %olumul %f&ntul -ihon din )adons.# /umnezeu +n +mpre0urrile ,ie"ii de zi cu zi- ed4
Sop6ia- Hucure3ti- 2!11- pa14 8-11)]4
1DD
Nu puteam ' 0n/ele1 ce 'e 0ntmpla cu mine4 )e puteam ' fac ca '-mi
re%inN +nteriorul meu de%eni'e e.terior4 Hnuielile- corela/iile- interpretrile-
'entimentali'mele alctuiau acum lumea e.terioar 0n care triam4 Nici atunci- nici acum-
nu puteam '-mi e.plic ce 'e 0ntmpla4 M 1ndeam c poate am murit 3i 'unt 0n iad 'au
0ntr-o antecamer a lui4 Sin1ura diferen/ 0ntre iad 3i ce triam eu- era c nu %u'em 0nc
dia%oli 3i m ru1am 'truitor ca ' nu %d 3i c a%eam o mare nde2de 0n 5umneeu4
,- ce mult mi-a3 fi dorit ' fie iar lumea material- ca 0nainteJ 8u'e'em o fire
%i'toare 3i nu-mi plcu'e deloc lumea material4 @mi plceau poeiile- cerul- p'rile- '
%i'e cu oc6ii de'c6i3i4 5ar acum nu m mai puteam trei din ele 3i ct de mult mi-a3 fi
dorit lucruri F$ruteG- fr nici un 0n/ele'- fr 'emnifica/iiJ
Nu 3tiam unde 'unt- adic pe ce lume trie'c- deci dac am murit 'au nu4 M
1ndeam c poate am murit 3i 'unt 'fnt4 5ar era mndrie ' crei a3a ce%a 3i 0n
momentul 0n care te %ei 'fnt- nu mai e3ti4 #cea'ta o 3tiam4 @ncercam din r'puteri '-mi
dau 'eama care e realitatea 3i nu puteam4
Mi-era fric ' nu m arunc de pe 1eam ca ' m 'inucid4 5oar a3a- fr nici
un moti%4 Mi-era fric ' nu 0mi %in un 1nd mai puternic dect mine care ' m
determine ' fac lucrul ace'ta4 5ar nu eram deloc dend2duit 'au depre'i% - cum 'unt
cei care 'e 'inucid- dimpotri%4
M 1ndeam c poate ar tre$ui 'a mer1 la p'i6iatrie4 Mi-era fric de tot- mi-
era fric ' nu m 'inucid- nu puteam ' dorm noaptea4 5ar totu3i a%eam o mare nde2de4
#'ta nu 'e potri%ea cu p'i6iatria4 #poi m-am 1ndit c 5umneeu poate ' 0n1duie '-/i
pieri mintea 3i ' ai $oli p'i6ice ca pe o ultim 0ncercare de a te 0ntoarce din mndrie4
5eci medicamentul era 'merenia4
M 1ndeam c poate 'unt 0nainte de moarte 3i am ace'te i'pite ca ' 0ncep
pocin/a4
,rice ar fi fo't- a fo't cea mai mare 3i mai 1roanic 0ncercare din %ia/a mea4
{i nu 3tiam ct o ' duree4 #m fcut tot ce mi-a 'pu' printele du6o%nic ' fac 3i acea't
1D8
a'cultare 0n amnunt cred c m-a 'al%at4 Mi-a i' ' mer1 0mpreun cu o fat 0n %iit la
'pital4 Ea 0i %iita din cnd 0n cnd pe copiii $olna%i de cancer de la Spitalul de
,ncolo1ie4 &rintele a i' ' .ero.e acati'tul Sfntului Efrem cel Nou 0n mai multe
e.emplare pe care ' le 0mpr/im la 'pital 3i ' plte'c eu .ero.ul4 #m 0mpr/it doueci
de acati'te4
(a 'pital am %ut oameni care 'e 0nc6inau cu e%la%ie la papucul Sfntului
#le.andru de S%ir- pe care 0l a%ea prietena mea- 3i la o pemu/ cu %at atin' de multe
'finte moa3te4 (e-am 'rutat 3i eu 3i i-am ru1at 3i pe ace3ti 'fin/i ' m a2ute4
@n aceea3i 'ear- cine%a mi-a trimi' un me'a2 ce cuprindea un citat din
&rintele #r'enie Hoca4 N-am 0n/ele' nimic din citat- am %ut doar numele: &rintele
#r'enie Hoca - 3i l-am ru1at ' m a2ute4
# doua i eram $ine- nu mai a%eam frica de 'inucidere- nu mai triam 0ntr-o
lume 'piritualiat- nici 0ntr-un film de *arKo%'Ki4 N-am mai mer' nici 0n iad- nici la
p'i6iatrie4 Eram foarte $ucuroa' 3i 0mi %enea ' le 'pun oamenilor de pe 'trad pe care-i
%edeam tri3ti ' nu mai fie- pentru c Sfntul Efrem cel Nou- &rintele #r'enie Hoca 3i
Sfntul #le.andru de S%ir 3i to/i 'fin/ii pot '-i a2ute 0n orice neca ar a%ea- c6iar 0n iad
dac '-ar trei cine%a4
*re$uie ' 'pun c 0n toat acea't perioad 0mi era 1reu ' ro'te'c numele lui
5umneeu- numele 5omnului +i'u' Ari'to'- ori ' 'pun: FSla% *atlui 3i 8iului 3i
Sfntului 5u6G4
#cea't 1rea 0ncercare a durat apro.imati% un'preece ile- iar re%enirea a
fo't treptat 3i '-a 0ntin' pe parcur'ul ctor%a luni4 #r mai fi fo't mult de po%e'tit- precum
3i numeroa'e detalii- 0n' nu 0mi e deloc de folo' ' mi le aduc aminte4
{i acum- dup aproape un an- m mai 1nde'c la ce mi '-a 0ntmplat atunci 3i
nu prea reu3e'c ' 0mi dau 'eama ce a fo't de fapt4 5ar orice ar fi fo't- 5umneeu m-a
'co'- m-a mntuit- mi-a mai dat o 3an'4 +ar ace't lucru l-a fcut prin mi2locirea 'fin/ilor
Si4 Sla% lui 5umneeu pentru toateJ
1DE
Mi6aela- 2D ianuarie 2!12- ?omnia
43* =red$ S#nte Efrem$ a>ut necredinCei mele+ odi(n n
tim/ul somnului i re/ararea com/uterului
)ele de'cri'e 0n continuare '-au petrecut 0n noaptea trecut 3i le %oi mrturi'i
de'c6i' deoarece am f1duit Sfntului Efrem ace't lucru4 5e o$icei am ne%oie de D-8
ore de 'omn pentru ca iua ce urmea ' decur1 normal4 Situa/ia a fo't de a3a natur-
0nct timpul pe care l-am a%ut la di'poi/ie a't-noapte a fo't de doar patru ore 3i
2umtate4 @n' doar o parte din ace't r'timp am reu3it ' dorm4 M-am treit dup o or
din caua unor dureri 3i cu ne%oia acut de a mer1e la toalet - lucru ce mi '-a 0ntmplat
arareori noaptea - 3i m-am 1ndit c poate acea'ta 'e petrece din pricina faptului c am
$ut ce%a mai multe lic6ide de cu 'ear4 5up ce am fo't la toalet- durerile au fo't mai
mari 3i au de%enit att de a'cu/ite- 0nct pur 3i 'implu nu am 3tiut ce ' mai fac- iar
acea't 'tare '-a amplificat de-a lun1ul unei ore4
#m 0nceput ' m ro1 Sfntului Efrem cel Nou- 3tiind c e'te 1ra$nic
a2uttor4 5e a'emenea- m-am un' cu ulei de la candela lui4 M-am 0ntin' pe pat 3i am
18!
continuat ' m ro1 cu acea't ru1ciune 'curt: FSfinte Efrem- miluie3te-mG4 Nu
puteam adormi din caua durerilor foarte mari4 (a un moment dat m-am 6otrt ' m
ro1 3i %reunui alt 'fnt- 1ndindu-m c Sfntul Efrem n-ar a%ea de ce ' m a'culte
tocmai pe mine4 Spre 'urprinderea mea - cu toate c m-am 'trduit - nu am putut '-mi
aduc aminte de numele nici unui alt 'fnt- ci doar ru1ciunea fcut ctre Sfntul Efrem
0mi %enea 0n minte 3i r'una limpede 3i cu putere 0nuntrul meu4 #tunci am continuat
acea't ru1ciune 3i 0ntr-o 2umtate de or durerile au di'prut treptat4 5ar- 0nainte de
trecerea durerilor- a fo't un moment 0n care 0n timp ce m ru1am am 'im/it cum tot corpul
mi 'e 0ncle3te cu o cldur care a%ea ce%a foarte odi6nitor 0n ea - e prima dat cnd am
'im/it a3a ce%a4 5in ace't moment durerile '-au ameliorat treptat 3i 0n apro.imati% o
2umtate de or au trecut 3i apoi am adormit4 )u toate c am dormit foarte pu/in- nu am
a%ut multe nop/i dup care ' m tree'c a3a de odi6nit cum m-am treit dup acea't
noapte4 Sfntul Efrem mi-a druit 3i %indecare- 3i odi6n trupului- dar 3i odi6nire
'ufletea'c4 @i mul/ume'c Marelui Mucenic 3i *mduitor Efrem cel Nou pentru darul
'u- pentru preen/a 'a 1ra$nic 3i $inefctoare 3i 0i 0ndemn pe to/i cei care 'e afl 0n
ne%oi 'au necauri npranice ' aler1e 1ra$nic 0n'pre el- cci a2utorul lui ne e'te tuturor
la 0ndemn4
>imirea 3i $ucuria mea le1ate de Sfntul Efrem au 'porit 3i pentru c 0naintea
lui 'untem cu totul tran'paren/i 3i nu putem a'cunde de el a$'olut nimic4 @n urm cu mai
mult timp- cnd am citit cartea ce cuprinde %ia/a- minunile 3i artrile 'ale- am 1'it o
mrturie mai recent 0n care era de'cri' c ace't Sfnt a2ut 3i 0n pro$leme informatice 3i
le1ate de calculatoare4 ?ecuno'c c am citit lucrurile ace'tea foarte 'ceptic 3i am rma' 0n
continuare ne0ncretor pri%itor la ace't lucru4 #'ti cnd am pornit calculatorul ' 'criu
rndurile de fa/- ace'ta pur 3i 'implu nu %oia ' pornea'c- c6iar dac ledurile
indicatoare artau c prime3te ten'iune 3i 'e ini/ialiea4 5ar- cu toate ace'tea- nu 'e
0ntmpla nimic4 @n urmtoarele ece minute am repomit calculatorul de mai multe ori- dar
F'imptomeleG au rma' acelea3i4 #m 0nceput ' m 1nde'c c %a tre$ui ' mer1 cu el la
181
reparat 3i 0n acel moment mi-am adu' aminte c de'pre Sfntul Efrem 'e 'pune c ar a2uta
3i 0n a'tfel de pro$leme4 #tunci mi-am i' ' fac 3i eu 'emnul )rucii a'upra calculatorului
3i '-l ro1 pe Sfntul Efrem ' m a2ute4 ?ecuno'c c nu am fcut acea'ta cu prea mult
credin/- ci mai mult 'u$ pre'iunea 1ndului c %oi a%ea de'tul $taie de cap cu
repararea calculatorului 3i e%entual cu recuperarea datelor 'tocate 0n el4 5ar 'pre uimirea
mea- cnd am pornit iar calculatorul- ace'ta '-a ini/ialiat 3i totul a decur' $ine4 )red c
6i$a cea mare era 0n mintea mea 3i ea tre$uia ' 'e re'etee- deoarece mai mult 'au mai
pu/in direct 1ndeam c 5umneeu n-are ce cuta 0n toat aparatura electronic 3i 0n
te6nolo1ia a%an'at4 ?ealie acum c ace'te 1nduri 'unt curat ne$unie- cci 0ntrea1a
materie 3i toate 'ufletele 'unt 0n mna lui 5umneeu4 +art-m- 5oamneJ )red- Sfinte
Efrem- a2ut necredin/ei meleJ
4?- 28 ianuarie 2!12- ?omnia
44* Purtarea de ri> a lui &umnezeu
#m eitat ' 'criu de'pre a2utorul pe care ni-l d Sfntul Efrem- deoarece mi
'e prea c nu e'te o minune ca 3i cele de'pre care am citit4
#tunci cnd $iatul no'tru- care are a'tm- tu3ea noaptea 0nct eu m
0ncordam- auindu-l cum nu are timp ' re'pire 0ntre acce'ele de tu'e- m 'culam 3i
citeam pu/in din acati'tul 'au paracli'ul Sfntului Efrem4 >neori 0nceta ' tu3ea'c din
clipa 0n care 0ncepeam ' m ro1- alteori din clipa 0n care terminam de i' ru1ciunea4
#ce't lucru a de%enit ca o re1ul4 5e cte ori 0l aueam tu3ind mai mult- m
treeam- m ru1am- iar el 0nceta4
182
#proape de fiecare dat a%eam 0ndoieli c %a a%ea efect- moti%ndu-mi prin
acea'ta lenea 'au pu/ina o$o'eal4 Nu a3 %rea ' e.a1ere- dar cred c ace't lucru '-a
0ntmplat de 1!-12 ori (nu le-am numrat e.act)4
Sim/eam c ar tre$ui ' 'criu de'pre acea'ta- dar aceea3i 0ndoial 3i pu/intate
de credin/ m fceau ' tac4 #cum cte%a ile- $iatul a 0nceput ' tu3ea'c din nou| m-
am treit 3i i-am 'pu' Sfntului Efrem c dac 3i acum 'e opre3te din tu'e $iatul no'tru-
%oi 'crie 3i eu de'pre acea't minime4 {i $ine0n/ele' nu a mai tu3it 0n acea 'ear4
M 1ndeam 0n 'inea mea de ce nu 0l %indec complet 3i de ce toate ace'te
epi'oade 0n care eu iceam pu/in ru1ciune noaptea- iar el 0nceta ' tu3ea'cN &ri%ind
mai atent- am o$'er%at c ace'te epi'oade au loc mai ale' atunci cnd nu m-am ru1at de
mai mult timp Sfntului Efrem 'au atunci cnd m-am ru1at mai pu/in 5omnului4 Mi-am
dat 'eama c acea'ta e'te de fapt- purtarea de 1ri2 a lui 5umneeu- fa/ de mine 3i de
noi4 &entru c prin acea'ta ne mai /ine tre2i- atunci cnd 1ri2ile 3i patimile ne adorm
con3tiin/ele4
Mul/ume'c Sfntului Mare Mucenic Efrem cel Nou pentru purtarea 'a de
1ri2- de care ne 0mprt3im 0n fiecare clip- de c/i%a ani 0ncoace- 3i m ro1 5omnului ca
pentru ru1ciunile lui ' nu ne la'e ' ne 0ndeprtm de 5n'ul4
&4S: #3 dori ' mai 'pun c i-am cerut Sfntului Efrem ' fac 0n a3a fel- 0nct
' a2un1 la moa3tele dn'ului (nu am putut ' mer1 din caua credin/ei 'la$e 3i a lenei
'ufletului - 3i nicidecum din lip'a $anilor) 3i de2a 'e 0ntrere'c orii unei 0ntlniri4 Nu
e'te pentru prima oar cnd %d c 5umneeu ne 3i $a1 0n trai't [Se face referire la
pro%er$ul romne'c: F5umneeu 0/i d- dar nu 0/i 3i $a1 0n trai'tG]4
)utnd 0n calendar ' %d ce dat e'te ai- am %ut c e'te prnuit Sfntul
Efrem Sirul4 @n timp ce 'criam 'cri'oarea- m 0ntre$am pe mine 0n'umi de ce 'criu doar:
FSfntul EfremG 3i nu: FSfntul Mare Mucenic Efrem cel NouG- dect 0n ultima fra4 Nu
e'te o minuneN
183
Ho1dan- )lu2-Napoca- 28 ianuarie 2!11- ?omnia
45* Evitarea /rocesului n instan$ -inecuvntrile
Sfntului Efrem
Sfinte Mare Mucenice Efrem- mul/ume'c pentru toate mi2locirile tale pentru
noi 0naintea lui 5umneeuJ
#m auit de Sfntul Efrem cel Nou din 1ura &rintelui meu du6o%nic - 0ntia
oar- cu 4-" ani 0n urm4 Ne-a po%e'tit la una din cate6ee de'pre un Sfnt care a 'tat
a'cun'- necuno'cut de nimeni- %reme de "!! de ani 3i acum '-a de'coperit oamenilor4 Era
cu ocaia apari/iei 0n lim$a romn a cr/ii de'pre %ia/a 3i minunile Sfntului Efrem-
tradu' de un om din $i'erica noa'tr4
# trecut %remea 3i am aflat de un copil de c/i%a ani3ori pe care 0l c6ema
Efrem4 M-am 1ndit: uite ce e%la%ie au prin/ii ace3tia la Sfntul Efrem cel NouJ
# mai trecut un timp 3i &rintele ne-a 'pu' de'pre familia unui frate 0n
Ari'to' care a fo't a2utat 0n mod minunat la un proce' cu mi2locirile 3i ru1ciunile
Sfntului Efrem4
{i a mai trecut o %reme444
184
&rin/ii mei 'unt 0n 'uprare cu o mtu3 de-a mea4 Situa/ia acea'ta e'te de
mul/i ani 3i a mer' din ru 0n mai ru- pn am primit cita/ie la proce'4 #m aflat de'pre
acea'ta 'eara- iar prin/ii mei '-au pre1tit pentru a doua i ' mear1 la tri$unal4 M-am
0ntri'tat 3i m durea 'ufletul c '-a a2un' 0n 'itua/ia acea'ta rea4 # doua i diminea/a-
prin/ii mei au plecat la proce'- iar eu am pornit 'pre $i'eric4 Mi-am amintit c e.i't un
Sfnt 1ra$nic a2uttor pentru cei care au proce'e4 #m luat acati'tul pe care 0l a%eam aca'
al Sfntului Efrem (nu 3tiu de unde 0l a%eam) 3i am 0nceput ' 0l cite'c 0n drum 'pre
$i'eric4 @nainte 0n' de a 0ncepe- i-am cerut ru1ciunile 3i &rintelui meu du6o%nic-
printr-un me'a2 pe telefon4 )iteam acati'tul cu teama a ceea ce %a urma ' 'e 0ntmple444
#m a2un' la $i'eric pe cnd eram la condacul al 3a'elea4 #tunci- m 'un mama 3i m
roa1 ' fac cutare lucru- cutare 3i cutare444 #m rma' 0ncremenit:
- Hine- mam- dar %oi nu tre$uia ' fi/i la proce'N
- # retra' reclama/ia4
Nu 0n/ele1eam444 )nd 3i cum a fo't cu putin/ ' retra1 pln1ereaNJ
NoapteaNJ 5aJ
#tunci am 0n/ele' o parte din ce 0n'eamn F1ra$nic-a2uttorG4 #dic nu e
ne%oie ' cite3ti tot acati'tul- ci a2un1e 3i 2umtate444 3i proce'ul 'e 'pul$er 0n 'cntei
mrunte444
,are nu tre$uie dect ' ic o dat acati'tul 0ntre1 pentru familia mea 3i 'e
%or nimici rut/i de ani 0ntre1iN
DD
@ntlnirea mea per'onal cu moa3tele Sfntului Efrem a a%ut loc pe data de 14
'eptem$rie 2!1!- la Nea MaKri4
5in nemr1inita dra1o'te a 5omnului 3i 5umneeului no'tru- am popo'it 0n
anul 2!1! o 'ptmn 0n Grecia- 0mpreun cu fra/ii mei 0ntru Ari'to'- 'tuden/ii de la
18"
diferite facult/i din )lu2-Napoca- cu care 0mpr/im loca3ul de odi6n a 'ufletelor -
Hi'erica Studen/ilor din )omple.ul Aa3deu4 )6iar 0n prima i am a2un' la Nea MaKri4 &e
Sfntul Efrem 0l 3tiam to/i de aca'- datorit cr/ii aprute 0n cin'tea 'a4 Ne-am apropiat
to/i cu ner$dare de racla 'fintelor moa3te4 Era a3a de mare 3i a'ta ne fcea ' putem
rmne to/i foarte aproape de Sfntul EfremJ
>nii dintre noi a%eau de la &rintele 'fat ' cear ce%a ca $inecu%ntare
pentru Hi'ericu/a noa'tr4 (a ace't 0ndemn- r'pun'ul a fo't: F&rinte- poate %om primi un
papuc al Sfntului444G4 FEi- copile- tu nu 3tii ce mare lucru e un papuc444 poate %e/i primi
ni3te iconi/e 'au poate %at atin' de moa3tele SfntuluiG4 Nu mic ne-a fo't tuturor
'urpria cnd- 0n urma preentrii cr/ii 0n lim$a romn de'pre Sfntul Efrem- maica
'tare/ ne-a 'pu' c ar a%ea un dar pentru noi4
Ne-am 'trn' afar- 0n 2urul maicii 'tare/e- 'u$ un copac cu coroan - mare 3i
dea' - fcut anume pentru um$r 3i am 0nceput ' cntm ce ne pricepeam noi mai
$ine444 #m $o%it multi3or- prin3i 0n farmecul cntrilor4 +nterpret de lim$ era &rintele
5aniel- 1ada noa'tr din Grecia- care ne-a adu' 0n mini- la 'fr3it- 3i darul4 5a- era nici
mai mult- nici mai pu/in- dect unul din papucii care au 'tat 0n racla cu 'fintele moa3teJ
Maica 'tare/ *eodo'ia ne-a uimit prin 1e'tul ei e.traordinar- druind ca $inecu%ntare
Hi'ericii noa'tre papucul frumo' lucrat- care a 'tat 0n piciorul Sfntului Efrem 0n raclJ (-
am primit ca pe un dar minunat de la Sfntul Efrem de iua lui de na3tereJ 5e a'emenea-
Mn'tirea '-a 0n1ri2it ' ne dea 3i actul oficial prin care 'e ate't acordarea ace'tui dar
Hi'ericii Studen/ilor4 Hucuria a fo't ne'pu' de mareJ FSla% '-ai$- ne'fr3it-
5umneeirea 0ntreitJG4 &rintele diacon Aora/iu care era cu noi- a luat papucul cu mare
cin'te 3i l-am du' la )a'a +u$irii- unde eram oa'pe/i4 Grecii care ne a3teptau au cerut ' 'e
0nc6ine 3i prin atin1erea de papuc ' primea'c $inecu%ntare de la Sfntul Efrem4
@n fiecare din 'erile ce au urmat- mer1eam la papucul Sfntului- care era 0n
una din camerele unde eram caa/i4 Nu 'e putea ' nu treci ' 0l 'alu/i4 #m de'coperit
puterea ma1netic parc a papucului 3i 0n ?omnia- cnd- pe " mai 2!11- de iua
186
prnuirii 'ale- Hi'ericu/a noa'tr mi3una de mul/imea de oameni care erau 0nuntru4 Era
o i o$i3nuit de pe'te 'ptmn- dar cnd m-am apropiat de Hi'eric- era ne'pu' de
mult lume- ca 3i cum ar fi fo't duminic4 5e diminea/ a fo't Sfnta (itur16ie 0nc6inat
Sfntului Efrem 3i &rintele a 'co' papucul Sfntului din altar pentru 0nc6inare4 ,amenii
au dat far 0n /ar 3i dup ce terminau cu 'er%iciul- treceau ' 'e 0nc6ineJ Sunau pe cine
mai 3tiau 3i anun/au de papucul Sfntului EfremJ M uitam 0nmrmurit444 Era 3i la noi o
a doua Nea MaKri4
#lt 0ntlnire cu Sfntul Efrem a fo't 0ntr-un moment 1reu- de lupt
du6o%nicea'c- atunci cnd parc 0ncremeni'er clre/ii puterilor 'uflete3ti pe cai 3i nici
un a2utor omene'c nu putea tmdui rana 'ufletului4 Nu mai 3tiam ce ' fac4 #tunci am
0ndrnit- 'u$ im$oldul unui %al de ne$unie poate- '-i cer &rintelui du6o%nic ' aduc
papucul Sfntului Efrem ca ' m 0nc6in- ' 0l 'imt mai aproape4 Eram cufundat cu
capul 0n cutia care adpo'te3te papucul 3i nu mai %oiam ' m de'prindJ Era atta
'i1uran/J M 1ndeam ce ar fi dac l-a3 a%ea mereu ln1 mineN444
#u trecut ca %ntul cte%a luni 3i 0n toamna anului 2!11- 0n cel de-al doilea
pelerina2 0n Grecia- am primit un dar de la Mitropolitul )6iril din #tena4 Era un dar de la
Sfntul Efrem- dup cum ne-a 'pu' Sfin/ia Sa4 ,are ce o fiNJ444 Era un medalion care 'e
de'c6idea 3i 0nuntru 'e aflau foto1rafia 'tare/ei creia i '-a de'coperit Sfntul Efrem-
Macaria- iar pe cealalt parte era icoana Sfntului4 &e icoan era lipit o mic- mic
$uc/ic de material %i3iniu444 FE papucul Sfntului EfremJG- am auit o %oce ln1 mine
a unuia dintre fra/ii de cltorie4 5a- era din perec6ea papucului no'tru de la Hi'ericu/J
#ce't papuc a fo't tiat 0n $uc/ele mici 3i date ca $inecu%ntare4 5e atunci 3tiu cum e'te
' 0l ai mereu la tine pe Sfntul Efrem4
DD
18D
#nul ace'ta- de a doua i de prnuire a Sfntului de pe'te an - 3 ianuarie -
&rintele a rnduit ' 'e '%r3ea'c Sfnta (itur16ie4 Eu am 6otrt 0mpreun cu familia
' plec din localitate- 0nainte ' aflu de'pre ace't lucru4 Era %acan/ 3i m 1ndeam ' m
$ucur de o ie3ire 0n 'atul $unicilor4 #m 'ta$ilit ' plecm pe 1 ianuarie 3i ' ne 0ntoarcem
pe 44 *oate $une 3i frumoa'e- dar la auul faptului c e prnuit Sfntul Efrem- am %rut '
renun/ la toate planurile 3i ' nu mai mer1 nicieri4 #ce't lucru nu era cu putin/- dac nu
%oiam '-i 'upr pe prin/ii mei4 M-am 1ndit c- de %a %oi Sfntul Efrem- m %a aduce
cum%a 0napoi4 #m pornit cu inima ct un purice- dar am pornit4 M 1ndeam cu %oi putea
a2un1e eu a doua i 0napoi la )lu2N Satul $unicilor e la apro.imati% "! Kilometri 3i nu
e.i't mi2loace de tran'port care ' fac le1tura 0ntre ora3 3i 'at4 Minunea nu '-a l'at
mult timp a3teptat4 # doua i am a%ut mu'afiri de la )lu2 3i 'pre 'ear am pornit 3i eu cu
ei 0napoi 'pre ca'- fr ' fac tul$urare prin/ilorJ # fo't minunatJ #3a am a2un' ' fiu la
prnuirea Sfntului EfremJ
M-am $ucurat cnd- cu o lun de ile 0n urm- ne-a anun/at &rintele de'pre
'trn1erea de mrturii de'pre minunile Sfntului Efrem4 , a%eam 3i eu pe cea cu proce'ul
3i am 0nceput ' o 'criu de mn4 5in lene- nu am mai fini'at-o ca ' o dau &rintelui 3i a
rma' pierdut printre alte foi4 *ot %oiam ' 0ntre$ dac pot ' o mai aduc 'au era prea
triu- dar nici a'ta nu am mai fcut4 5ar Sfntul Efrem a inter%enit iar 3i a cerut el de la
mine minunea: m-am treit cu un email per'onal 0n care am fo't ru1at ' 'criu de'pre
Sfntul Efrem4 #tunci am i' ca nu mai pot /ine lumina 'u$ o$roc 3i a3a am 0nceput '
'criu4 (a 0nceput mai 1reu- dar apoi toate '-au 0nln/uit de la 'ine prin r$darea 3i a2utorul
Sfntului Efrem cel Nou4
Minunile Sfntului Efrem- din 0ntmplrile mrturi'ite- au mi3cat piatra de la
mormntul 'ufletului meu 0ncremenit4 &oate 'unt lucruri mrunte- pe care ceilal/i le
trie'c din plin- mereu- clip de clip- din re%r'area de 6ar a 5omnului +i'u' Ari'to'- dar
pentru mine 'unt pietre la temelia idirii ca'ei credin/ei %ii- lucrtoare4 Minunat e'te
5umneeu 0ntru 'fin/ii SiJ
188
84)- 2E ianuarie 2!12- ?omnia
46* "rei mrturii ale a>utorului Sfntului Efrem
1coana %f&ntului 'frem cel (ou
Eu 3i 'o/ul meu %rem ' facem cuno'cut r'pun'ul la o ru1ciune pe care am
adre'at-o Sfntului Efrem cel Nou4 Eu picte icoane 3i 'unt 0ncredin/at c 5umneeu are
1ri2 ' 0mi dea comenile care tre$uie atunci cnd tre$uie- nu le caut niciodat 0n mod
'pecial4 #cum apro.imati% un an- am a%ut o perioad fr prea multe comeni- 3i c6iar nu
3tiam care %a fi urmtoarea icoan pe care urma ' o picte4 #%eam o 'itua/ie financiar
foarte dificil4 So/ul meu '-a ru1at Sfntului Efrem ' 0mi dea o comand4 # doua i-
dup (itur16ie- o familie- care locuie3te 0n #rad- ne-a cerut ' le picte o icoan care ' 0l
repreinte tocmai pe Sfntul EfremJ Ei au acum un $ie/el care poart numele Marelui
Mucenic4
!izita la (ea 2a.ri
18E
@n anul 2!!E- 0mpreun cu 'o/ul meu am plecat 0n Grecia- 0ntr-un pelerina2
fr pro1ram 3i fr 16id4 )u 6arta 0n mn am pornit din #tena ' %iitm cte%a
mn'tiri din 0mpre2urimi- printre care 3i Nea MaKri- locul unde 'e afl moa3tele
Sfntului Efrem4 >rmnd indica/iile per'oanei de la recep/ia 6otelului- am a2un' 0ntr-o
'ta/ie unde 'e aflau mai multe auto$ue- fr t$li/a pe care ' 'crie de'tina/ia4 {oferii nu
%or$eau en1lea- ddeau din cap ne1ati% la 0ntre$area noa'tr de'pre Nea MaKri- iar noi
nu 3tiam ce auto$u ' ale1em4 5eodat- un domn 3i o doamna au 0nceput ' %ociferee 3i
' 1e'ticulee 0n'pre noi4 Mor$eau en1lea4 FSfntul EfremNG4 F5a- da- Sfntul EfremG-
ace'te cu%inte au 'unat ca un 'emn- ca o parol4 Ne-au 'pu' $ucuro3i c 3i ei mer1 la Nea
MaKri 3i c ne iau cu ei4 *re$uia ' lum un ta.i 3i '-au oferit ' 0mpart cu noi
contra%aloarea drumului 3i ' ne a3tepte la 0ntoarcere4 &entru noi a fo't ca 3i cum Sfntul
Efrem ne-ar fi 0n'o/it la el aca' 3i ne-ar fi condu' 0napoi4
%f&ntul 'frem mia lini$tit socrii
&entru o nor Ffricoa'G ca mine- prin/ii 'o/ului pot ' par cteodat ni3te
in'pectori foarte 'e%eri care %erific 3i amendea orice ac/iune 'au atitudine a ei4 *ot la
fel de ade%rat e'te c 3i unii prin/i rmn ne0mpca/i atunci cnd Fpuiul $oar din
cui$G- iar cea care 0l Frpe3teG e'te nora4 8iind 0n acea't 'itua/ie 3i %rnd ' 0mi 0m$une
'ocrii- m-am ru1at foarte tare Sfntului Efrem 3i c6iar mi l-am ima1inat- a3a cum 'puneau
mul/i c '-a artat- 'tnd 0n picioare- 0n 6aine clu1re3ti- acolo unde era c6emat4 *re$uia
' le facem o %iit tocmai cnd ei afla'er c ne-am 'ta$ilit 0n alt ora3- pu/in mai departe
de ei- lucru care 3tiam c 0i %a 'upra4 )ontrar a3teptrilor 3i datorit Sfntului Efrem-
prin/ii 'o/ului meu au fo't foarte de'c6i3i 3i prieteno3i 3i nu numai c nu '-au 'uprat-
1E!
dar ne-au a2utat 3i cu $ani4 5e atunci mi '-a ridicat o mare 1reutate de pe 'uflet- cea mai
mare de cnd m-am c'torit4
@i mul/umim din 'uflet Sfntului Efrem cel NouJ
3i M4- 2E ianuarie 2!12- ?omnia
59* Mulumim /entru tot a>utorul vindecare de astm
-ronic$ a>utor n sirea unui servici
M nume'c (iliana- 'unt c'torit 3i locuie'c 0n )lu2-Napoca4 #m dou
feti/e: #ntonia-Maria are 13 ani 3i +oana-)ri'tina are 6 ani4 )u doi ani 0n urm- )ri'tina '-
a 0m$oln%it de a'tm $ron3ic dar- ru1ndu-ne Sfntului Nectarie 3i Sfntului Efrem cel
Nou- a'tmul $ron3ic a di'prut ca prin minune4
, alt minune e'te aceea c fiica mea cea mai mare face 'port 3i 0n anul 2!11
a luat locul doi la un campionat european 3i locul 0nti la un campionat mondial4
*ot 0n 2!11- feti/a cea mare termina'e cla'a a cincea 3i ar fi tre$uit ' fie
mutat 0ntr-o alt cla' pe moti% c erau prea mul/i ele%i 0n cla'a ei4 5ar Sfin/ii &rin/i au
mi2locit pentru ea 3i a rma' 0n aceea3i cla' 0n care fu'e'e4
, alt minune a fo't aceea c eu mi-am 1'it un loc de munc 0n a3a fel- 0nct
' pot ' duc fetele la 3coal 3i la 1rdini/ 3i apoi ' mer1 la munc4
?u1a/i-% Sfntului Nectarie- Sfntului Efrem cel Nou 3i Maicii 5omnului 3i
% %or a2uta 1ra$nic4 Mul/umim din 'uflet pentru tot a2utorul primit 3i ne ru1m 0n
continuare ' ne dea Hunul 5umneeu mult 'ntate4 5oamne- a2utJ
1E1
(iliana- )lu2-Napoca- 3! ianuarie 2!12- ?omnia
5)* =lurul din vis
@n %i' m aflam 0ntr-o $i'eric care 'e afla 0n con'truc/ie 3i urma ' de%in o
)atedral4 @n realitate am fo't acolo 3i m-am ru1at de multe ori4
Eram a3eat pe 'caun 3i to/i oamenii din $i'eric %or$eau de'pre imediata
'o'ire a unui cleric 0n acea't $i'eric4 )nd a intrat- am %ut de la di'tan/ c era 0nalt 3i
purta 6aine ne1re 'pecifice clu1rilor4 Hinecu%nta credincio3ii care l-au 0ncon2urat
$ucurndu-'e de 'o'irea lui4 @mi aminte'c c a 0nceput ' le %or$ea'c oamenilor- ' /in
un cu%nt de 0n%/tur- dar lim$a 0n care 'e %or$ea nu era romna- ci 1reaca4
@n acele momente- 'tnd eu pe 'caun 3i fiind cufundat 0n 1ndurile mele- m
ru1am4 #tunci el '-a 0ndreptat 'pre mine- m-a pri%it 0n oc6i 3i- r'punnd nedumeririi 3i
ru1ciunii mele- a 'pu' 0n romne3te: FEl e'te cel pentru care te-ai ru1at- nu o dat- nu de
dou ori- ci de mai multe ori4 5ar nu a3aJG4 ,amenii care 'tteau pe 'caune 0n apropierea
mea- 'e $ucurau to/i pentru mine444 iar eu eram uimit c mi-a cuno'cut 1ndurile Fde
departeG4 Era r'pun'ul la frmntrile cu pri%ire la per'oana cu care eram 0ntr-o rela/ie 3i
doream ' m c'tore'c4
Mai triu am 0n/ele' c- prin cu%intele F5ar nu a3aJG- eu 'in1ur tre$uia '
0ndrept din inima mea e1oi'mul- mndria- 1eloia- neiertarea- patimile- repro3ul4
1E2
)nd am citit cartea cu Sfntul Efrem cel Nou- l-am recuno'cut pe clu1rul
din %i'ul meu- care a %enit 0n a2utorul meu- 0nainte ca eu ' 0l cuno'c4
Sfinte &rinte 3i Mare Mucenice Efrem- roa1-te lui Ari'to'-5umneeu
pentru mntuirea 'ufletelor noa'treJ
o credincioa'- ianuarie 2!12- ?omnia
5,* =e fel de sfnt eti tu8+ a>utor la e?amene$ vindecri
Eram 0n al doilea an de facultate 3i ne pre1team pentru un e.amen de'tul de
1reu4 @mpreun cu una dintre cole1ele de camer- a%eam acela3i e.amen4 &n '
a2un1em propriu-i' 0n 'al- cole1a mea 0mi tot repeta: FNu 3tiu nimic- ce m fac- nu 3tiu
nimic- n-am apucat ' 0n%/G4 Nici eu nu m 'im/eam cine 3tie ct de $ine pre1tit- dar
mai citi'em ce%a- iar dup ce am terminat e.amenul 0mi aduc aminte c am ie3it de'tul de
mul/umit pentru c 'cri'e'em la fiecare 'u$iect cte ce%a4 5up ce au trecut cte%a ile-
am aflat reultatele4 Eu lua'em 8 iar cole1a mea E4 M-am nec2it 0n 'inea mea 3i-mi
iceam: F#ui- ea 'pune c nu 3tie- c n-a 0n%/at 3i iat c a luat not mai mareG4 @n
aceea3i i- dup-ma'a- m-am 0ntlnit cu ea4 &n ' apuc ' ic ce%a- ea- 0m$u2orat- ne
ice (mie 3i celorlalte fete care eram atunci acolo):
- S %ede/i ce minune mi '-a 0ntmplatJ Nu 3tiam nimic la e.amenul de
alaltieri 3i Sfntul Efrem m-a a2utatJ
i apoi 0ncepe ' ne po%e'tea'c 0n detaliu cum '-a ru1at 0n timpul
e.amenului - nu 3tiu de unde afla'e ea de Sfntul Efrem- pentru c atunci nu era foarte
cuno'cut 0n ?omnia- iar eu nu mai aui'em de ace't nume - 3i dup un timp au 0nceput
'-i cur1 ideile 3i a'tfel- nu numai c a luat e.amenul- dar 3i cu o not mai mare dect a
1E3
mea4 #ce't lucru pe mine m-a deran2at- 0n' ea nu m-a 0ntre$at nimic- ci doar radia de
$ucurie4 #poi a plecat4
Eu am rma' oarecum indi1nat- att pentru c nu a %or$it cu mine- ct mai
ale' pentru c ea lua'e not mai mare4 #tunci am i': F)e fel de Sfnt e3ti tuNJ &e ea o
a2u/i- iar eu iau not mai mic- c6iar dac am 0n%/at 3i am 'cri' ct de ctJG - ace'tea au
fo't primele cu%inte cu care m-am adre'at SfntuluiJ
@n' Sfntul Efrem nu a /inut 'eama de o$rnicia mea 'au de 1ndurile de
in%idie- iar mai apoi nu a 0ntriat ' m a2ute cu mult mai mult4 #'tfel c - c6iar dac nu-
mi aduc e.act aminte cum 'au cnd - fr ' 3tiu prea multe- am 0nceput ' m ro1 lui
atunci cnd a%eam e.amene 3i- 'pre fericirea mea- luam de fiecare dat numai note mari
(E 'au 1!) 3i 0mi a2uta mult ' 0n%/ ori ' 'criu proiecte4
#ltdat- pe cnd mer1eam cu o alt cole1 0n drum 'pre e.amen- am 0nceput
' %or$im de'pre ce prere a%eam 0n le1tur cu %reo trei 'au patru 'u$iecte pe care le
a%u'e'em de 0n%/at 0ntre celelalte ece 'au cte or mai fi fo't4 (a e.amen ne-am a3eat
una 0n 'patele celeilalte4 S-au dat 'u$iectele4 #u fo't e.act cele trei 'u$iecte- di'cutate de
noiJ )e $ucurie ne-a mai fcut 3i atunci Sfntul EfremJ &entru c 0n afara ace'tor
'u$iecte- nici una dintre noi nu 3tia $ine altce%a| de a'emenea- am fi putut ' ne a3em
una ln1 cealalt- dar a'tfel ne-am fi aflat pe rnduri diferite 3i una dintre noi ar fi primit
alte 'u$iecte- care ar fi fo't mai 1rele4
#poi- dup un timp- am a2un' ' cite'c %ia/a Sfntului 3i ' 0l cuno'c mai $ine
3i c6iar am a2un' la moa3tele 'ale 0n Grecia| 0l c6emam 0n a2utor doar atunci cnd erau
'itua/ii le1ate de e.amene 3i facultate 3i Sfntul- la fel de 'merit- m-a a2utat 0n continuare4
5in cnd 0n cnd mai 'puneam 3i celorlal/i de el 3i a3a 'e face c- anul trecut-
cole1a de camer a%ea ce%a important de 'cri'| tre$uia ' rmn pe'te noapte ' 'crie-
dar nu a%ea nici in'pira/ie- nici %la1 ' purcead la trea$4 #tunci am 0ntre$at-o dac nu
%rea ' o un1 cu untdelemn de la Sfntul Efrem 3i poate a'ta o %a a2uta4 # acceptat- fr
prea mult cura2 0n'- deoarece era epuiat 3i fr idei4 # doua i ne-am 0ntlnit a$ia
1E4
dup-ma'a- dup ce preenta'e lucrarea4 Era fericitJ Sfntul Efrem nu 0ntria'e cu
a2utorul 3i a'tfel a putut ' 'crie ce%a $un 3i a luat not mare4
5up %reo doi ani am mai citit 0nc o dat %ia/a Sfntului- deoarece nu-mi
aminteam unele detalii4 Mnd la ct de mult lume '-a artat 0n trup 3i mai ale' c '-a
artat 3i unor per'oane care nu-l 3tiau- m-am 0nflcrat 3i credeam cu trie c Sfntul
Efrem mi 'e poate arta 3i mie4 @mi doream a'ta- 0ntr-un fel4 5up un timp 0n' am fo't
oarecum deam1it 'au mai pu/in entuia't- %nd c nu mi '-a artat 3i c6iar m-am
cutremurat cnd am citit 0n acati't c 'e arat celor cu inima curat (pe care eu 3tiu c nu
o am)4 #3a c m-am 1ndit c mie nu o ' mi 'e arate- dar mi-am dat 3i 'eama c eu nu-l
cin'team cum 'e cu%ine pe Sfntul- deoarece 0l c6emam numai pentru a2utor la e.amene4
#'tfel c dup ce am 0nceput '-l cuno'c 3i 0n le1tur cu celelalte 6ari'me
ale 'ale 3i '-l cin'te'c pentru ele- mi-am dat 'eama c nu m pr'i'e- dar 3i c nu 0l
%u'em 0n %reo %iiune pentru c nu era ne%oie de a3a ce%a 0n %ia/a mea4
5e curnd m-a durut 'tomacul a3a de tare- c nu am putut face nimic dect '
'tau 0n pat %reo 4-" ore 3i cred c am a%ut 3i fe$r4 Nu m-am putut mo$ilia ' iau
medicamente 'au ce%a ca '-mi treac durerea- ci doar mi-am pu' icoana Sfntului Efrem
pe pntece4 # doua i au aprut din nou dureri4 @n iua urmtoare am mer' de1ra$ la
medic- care mi-a cerut ' fac analie de 'n1e 3i eco1rafie- 'u'pectndu-m de $oli ale
or1anelor interne4 #m fcut analiele cerute: %alori $une4 Medicul de la eco1raf mi-a 'pu'
3i el cu m$etul pe $ue: F)u alte cu%inte- e3ti 'ntoa'JG4 )nd am auit- radiam de
$ucurie4 )red c 0ntr-un fel 3i Sfntul Efrem m-a pit de $oal (cci doar nu faci fe$r
din nimic 3i nu te doare ce%a a3a de tare 0nct ' 'tai numai 0n pat- fr %reun moti%J)4
)6iar dac Sfntul Efrem nu mi '-a artat- el totu3i mi 'e arat prin ocrotirea
3i $ucuriile cu care m 0ncon2oarJ @/i mul/ume'c- Sfinte Efrem 3i te ro1 ' ne 0n%e/i '
fim pururea aproape de tineJ
,4 ?4- 31 ianuarie 2!12- ?omnia
1E"
5.* !indecri i a>utor la ana>are
Mul/i ec6i%alea no/iunea de F'fnt 1ra$nic a2uttorG cu aceea de F'fnt care
face o minime e.traordinar pe loc- 0n momentul acelaG4 Gra$nicul a2utor nu %ine 0n'
niciodat acum- nici mcar mai triu- ci 0n momentul 0n care noi 0l cerem cu cea mai
adnc 'inceritate- cu cea mai 1ra$nic 'merenie4 {i 0ndrne'c ' 'pun c uneori
5umneeu nici nu mai a3teapt ca omul ' atin1 acea treapt de 'merenie- a3a de
1ra$nic 3i de minunat lucrea prin 'fin/ii Si de la prima clip de 'inceritate pe care o
0ncearc omul4
8iecare dintre noi are o culoare preferat- un anotimp preferat- o mtu3
preferat- o $unic preferat 'au de care 0i place mai mult4 Ei $ine- a3a iceam 3i eu
de'pre 'fin/i4 #%eam 'fin/i prefera/i 3i a'ta pur 3i 'implu pentru c 0n anumite perioade-
cnd 'e 0ntmpla ' am ur1en/e mai 1rele 'au necauri mai ap'toare- a%nd
predi'poi/ie 0n acele momente pentru %reun 'fnt anume- aler1am la ace'ta 3i 5umneeu
m a2uta4 #tunci 'fntul acela de%enea inerent F'fntul meu preferatG4 #3a '-a 0ntmplat
cu 'fntul ierar6 Nectarie- cu 'fntul ierar6 Nicolae- cu Sfntul Nicolae &lana'- cu Sfntul
+oan ?u'ul- cu Sfntul Efrem cel Nou4 &n cnd mi-am dat 'eama c 5umneeu e'te
fe$le/ea mea 3i c pe 'fin/i 0i iu$e'c pe to/i la felJ Nu mai 'pun de Sfnta enia din St4
&eter'$ur1- Sfnta +uliana din (aare%o- Sfnta Eli'a$eta- Marea 5uce' a ?u'iei444
1E6
5umneeu Se co$oar la preferin/ele- la FpofteleG omului (numai ' aler1m la El) 3i-
$ucurndu-Se de 'fin/ii Si- lucrea prin 'fntul ale'- 'pre care omul are aplecare la un
moment dat4 #3a '-a 0ntmplat 3i 0n caul meu cu Sfntul Efrem cel Nou4
Mara trecut- 0n 'eptem$rie- am fo't 0ntr-un pelerina2 la cte%a mn'tiri din
Grecia4 #m prin' dra1 de mul/i 'fin/i de acolo 3i am 0nceput ' m ro1 lor4 #$ia
termina'em ma'terul| 0mi 'u'/inu'em di'erta/ia4 *re$uia cum%a ' 0ncep ' lucre4 Nu
mai a%eam $ani- iar 'itua/ia financiar a prin/ilor mei- niciodat 'trlucit- prea mai rea
dect oricnd4 &ro$lema era 0n' la mine- cred- pentru c eram ne6otrt4 #m %rut ' am
%ara li$er- 'punndu-mi c o ' am 0nainte o %ia/ 0ntrea1 ' lucre4 Hanii %eneau de te
miri unde- 0n' prin/ii mei in'i'tau ' m an1a2e| o pre'iune interioar cre3tea 3i ea tot
mai mult4 @n pelerina2 m-am ru1at la mai to/i 'fin/ii- ' rnduia'c 5umneeu cum 3tie El4
,dat cu toamna- an1a2rile 'e cam rri'er4 #%eam un profil $un pe pia/a muncii- dar
pierdu'em trenul- cum '-ar ice4 8u'e'em mult prea 'electi% cu locurile de munc- m
6otrm 1reu ' 0mi depun )M-ul- a%eam tot timpul ce%a de 0m$unt/it la el 3i de aceea
nu era 1ata la timp444 #i mei in'i'tau mereu din prea mult 1ri2- iar calmul r'pun'ului
meu - Fcum %rea 5umneeuG- 0i deruta 3i mai mult4 Nu de pu/ine ori m-a certat mama
pentru c- de fapt- eu nu 0mi dore'c ' m an1a2e 3i de aceea 5umneeu nu 0mi de'c6ide
nici o porti/4 #de%rul era c mul/i erau cei care 'e ru1au pentru mine ca ' 1'e'c un
loc de muncJ Eu eram 0n' teroriat de ideea de rutin 3i de netimp li$er- de ideea
pri%rii de 'lu2$ele de la $i'ericu/a din Aa3deu- de $i'ericu/a tinere/ii mele| 'im/eam c 'e
apropie clipa 0n care %oi pierde li$ertatea 'tuden/iei cu att de pu/ine re'pon'a$ilit/i fa/
de %ia/a realJ Moiam ' m a2ute 5umneeu cum%a ' 0ncep ' profe'e ca freelancer
(li$er profe'ioni't) ca ' pot ' 0mi 0mpart eu timpul cum %reau4 Nu 'e putea4 @i ceream
lui 5umneeu ' 0mplinea'c lucruri prea mari dintr-o dat- ' fac minuni mari4 @l
i'piteam pe 5umneeuJ 5ar acum 0mi doream 3i eu ' m an1a2e- 'implu- 0n limitele
normalit/ii4
1ED
, doamn profe'oar- doamna mea diri1int din 3coala 1eneral- care m
0ncura2ea mereu- m-a 'unat foarte 6otrt 0ntr-o 'ear 3i mi-a 'pu' ' m ro1 Sfntului
Efrem cel Nou4 @i drui'em pu/in ulei 'fin/it pe care 0l aduna'em de la moa3tele 'fin/ilor
la care m-am 0nc6inat 0n Grecia- printre care 3i Sfntul Efrem cel Nou- 3i cartea cu %ia/a-
minunile 3i acati'tul Sfntului4 Mi-a 'pu' cu mult $ucurie 3i nde2de cum Sfntul Efrem
a %indecat-o de o durere mare de 3old- care a c6inuit-o cte%a ile4 S-a un' cu ulei 3i '-a
ru1at 'implu Sfntului- 'punndu-i c %rea ' 0i treac durerea- mcar ct ' 'e poat ru1a
{i Sfntul i-L luat durerea4 )itind de'pre minunile pe care Sfntul le-a fcut- nu 0nceta '
'e minunee de dra1o'tea lui pentru romni 3i era con%in' c m %a a2uta 3i pe mine4
5eci mi-a 'pu' ' m ro1 Sfntului- care 'i1ur m %a a2uta4 (a 0nceput m-am adunat mai
1reu 0n ru1ciune- pentru c m 'im/eam ciudat ' m ro1 numai Sfntul Efrem- cnd eu
/ineam 3i la Sfntul +erar6 Nicolae 3i la Sfntul +erar6 Nectarie444 &n la urm am 0nceput
' cite'c ilnic acati'tul Sfntului Efrem4 @n cte%a ile- 'im/eam cum lucrurile 'e
precipitau444 cum urma ' prime'c o %e'te $un4 @ntr-ade%r- nu pe'te mult timp am a%ut
un inter%iu telefonic4 #poi un altul- de la o alt firm- de3i trecu'em de prima etap 0n
pri%in/a primului inter%iu (cred c Sfntul mi2loci'e primul inter%iu numai Fde 0nclireG-
ca ' 0l trec cu $ine pe cel de-al doilea- mai important)4 (a cel de-al doilea inter%iu de
an1a2are- care a pre'upu' %reo cinci etape- am 'im/it pe deplin a2utorul Sfntului: la
inter%iul telefonic- la te'te- la inter%iurile cu 'peciali3tii- la inter%iul cu mana1erul firmei
etc4 *oate etapele au decur' ne'perat de $ine- 0ntr-un ritm alert- fr amnri- fr piedici-
fr 'itua/ii impre%ii$ile de ru au1ur- dup dou luni de a3teptareJ #cum lucre la o
firm multina/ional- pe o poi/ie la care nu am a'pirat niciodat- de'pre care am creut
c nu o %oi putea duce niciodat- pentru c nu a3 fi 0n 'tare4 {i eu- dar 3i doamna diri1int
3i al/ii '-au ru1at pentru mine ca ' reu3e'c4 {i 0ntr-ade%r- Sfntul Efrem mi-a adu'
r'pun'uri 1ra$nice la 'itua/ii la care ulterior nu a3 mai fi 3tiut ' r'pund4 #3a cum nu a3
3ti ' r'pund de cte ori '-a 0n1ri2it Sfntul ' 0mi procure $anii cu care ' plte'c c6iria-
1E8
optimi'mul cu care ' r'pund la inter%iuri- $ucuria cu care ' m ro1- nde2dea cu care
' cred- mul/umirea cu care ' @l 'l%e'c pe 5umneeuJ
Ga$riela H4- )lu2-Napoca- 1 fe$ruarie 2!12- ?omnia
51* A>utorul sfntului Efrem /entru m/care n familie
Nu 3tiu dac cele pe care le %oi relata pot fi con'iderate a fi mari minuni- 0n'
cred c e %or$a de'pre o lucrare a Sfntului Efrem cel Nou- 'pre 'la%a lui 5umneeu4
#m FapelatG la Sfntul Efrem 0n %reme de mare tul$urare 3i nu a 0ntriat '-
mi aduc lini3tire4 Nu demult- cumpra'em o mic lito1rafie (icoan cu ima1ine lipit-
tiprit) cu Sfntul- de3i de'pre minunatele 'ale mi2lociri 3i %indecri citi'em de dinainte4
8iind- a3adar- 0n pra1 de dende2de 3i a%nd %oin/a ' ie' din acea 'tare- l-am
ru1at pe Sfntul Efrem ' m a2ute4 #m a3eat iconi/a 0n dreptul meu- pe ma'- 3i am
rma' 0ntin' pe pat cu oc6ii a/inti/i 'pre ecranul calculatorului- unde 'e derulau 1in1a3e
de'ene animate ru'e3ti cre3tine 3i pline de tlc4
(a un moment dat- mama a %enit 0n camer 3i- %nd iconi/a- a pri%it-o 3i m-
a 0ntre$at: F)ine eNG4 FSfntul EfremG- i-am r'pun' eu4 F{i u-/i faceNG- m-a 0ntre$at ea
FM lini3te3teG- i-am 'pu'4 )6iar a3a 3i era| 'im/eam a2utorul 3i nde2dea pe care mi-o
in'ufla ace't Sfnt4
@n 'curt timp- 0n'ufle/it 3i cu mult optimi'm- m-am deci' ' 0ncerc o
0mpcare cu prin/ii- ' nu mai la' acea atmo'fer ap'toare ' mai prop3ea'c 0n ca'a
noa'tr (atmo'fer pe care o caua'em eu cu 6o6otele mele de pln') 3i ' pun 0nceput
1EE
$un4 @nainte 0n' de a ie3i din camer- m-am 0nc6inat Sfntului Efrem 3i l-am ru1at ' ne
a2ute4 Nu a 0ntriat '-mi a'culte ru1ciunea4 Mama parc era alta4 M-a primit cu $ucurie
3i cu o $lnde/e pe care nu o 1u'ta'em demult4 &arc nodurile 'e re-le1a'er 'pre a forma
un frumo' 3ira1 de armonii 3i lini3ti4 #m petrecut #nul Nou cu $ucurie 3i cu $un
0n/ele1ere- 0n unire 3i iu$ire4 @l 'im/eam pe Sfntul Efrem foarte aproape 0n 'eara
0mpcrii- cnd am adormit ln1 mama mea4
5e atunci m ro1 Sfntului Efrem ' o ocrotea'c 3i ade'ea 0l c6em 0n
ru1ciune 0nainte de a %or$i cu ea- iar el nu 03i a'tup urec6ile- ci pare a le de'c6ide lar1
pentru a m a'culta 3i a-mi 0mplini ru1ciunea cu 1r$ire4 @/i mul/ume'c- Sfinte EfremJ
+ulia- 2 fe$ruarie 2!12- )lu2-Napoca- ?omnia
52* . lei$ . zile a>utor #nanciar
#nul trecut- am a%ut o pro$lem fi'cal datorat unei erori conta$ile- 0n urma
creia %eniturile mele fi1urau 0n e%iden/ele #dmini'tra/iei 8inanciare c 'unt mult mai
mari dect erau 0n realitate4 Mai e.act- 'uma pentru care tre$uia ' plte'c impoit era cu
apro.imati% 62 mai mare dect ceea ce c3ti1a'em cu ade%rat4
Situa/ia era 0mpo%rtoare 3i am fcut demer'urile nece'are pentru reol%area
ace'tei 'itua/ii4 5ar- pentru pu/ina mea credin/- lucrurile ace'tea m-au deprimat de'tul de
mult 3i a'ta din pricina nereol%rii lor4 Starea acea'ta a fo't amplificat 3i de faptul c 0n
ultimele opt luni fu'e'em pltit doar par/ial pentru munca pe care o pre'ta'em4 #m tot
cerut ' fiu pltit pentru ce fcu'em- dar parc nu erau urec6i de auit4 5in caua acea'ta-
crteala 3i nemul/umirea au 'porit tot mai mult 0n 'ufletul meu4 @n cele din urm mi 'e
fcu'e 'cr$ de toat 'itua/ia 3i am 0ncercat ' o dau uitrii- ca ' pot munci4
2!!
Spre 'fr3itul anului- am depu' o cerere 0n'o/it de o declara/ie rectificati%-
pentru a fi 'olu/ionat pro$lema fi'cal4 )ererea a fo't 0nre1i'trat 3i mi '-a 'pu' c %oi
primi r'pun'ul prin po3t4 <ilele au tot trecut- iar r'pun'ul pur 3i 'implu nu mai 'o'ea4
@ncepu'em ' m 0n1ri2ore tot mai mult- deoarece 0n $aa actului pe care tre$uia ' 0l
prime'c de la fi'c- conform le1i'la/iei actuale- urma ' plte'c procentual 3i contri$u/ia la
a'i1urrile de 'ntate4 5ac 'uma rmnea cea 1re3it- a3a cum era 0n e%iden/ele
fi'cului- tre$uia ' plte'c mai mult dect du$lu 3i a'i1urarea de 'ntate- 0n conte.tul 0n
care $anii - pentru munca ce o fcu'em - 0ntriau ' %in4
*oat acea't 'itua/ie mi-a creat o 'tare de nelini3te- ner%oitate 3i mnie-
pentru c %edeam c nu pot ' fac nimic- m 'im/eam ca un nea2utorat4 #2un'e'em c mi
'e fcea 1rea/ numai cnd m 1ndeam la lucrurile ace'tea4 (a un moment dat- n-am mai
putut r$da 'tarea de fapt 3i- aducndu-mi aminte c citi'em cnd%a c Sfntul Mare
Mucenic Efrem a2ut 3i 0n pro$leme le1ate de acte 3i de $ani- m-am 6otrt ' 0l ro1 '
m a2ute 3i pe mine deoarece m 'im/eam total neputincio' 0n fa/a ace'tei 'itua/ii4 (-am
ru1at pe Sfntul Efrem ' de'curce toat acea't 0nclcitur 3i ' dea o mn de a2utor 0n
'olu/ionarea pro$lemei4 (-am ru1at ace't lucru cu tot dinadin'ul- cu att mai mult cu ct
3tiam c fcu'em tot ce 'ttu'e 0n puterea omului4 #ce'tea '-au petrecut 'm$t- 28
ianuarie- iar la 'fr3itul ru1ciunii am a%ut 0ncredin/area c Sfntul Efrem m %a a2uta4
Mar/i am primit 'cri'oarea mult a3teptat de la #dmini'tra/ia 8inanciar4
8u'e'e e.pediat luni- 3! ianuarie - prima i lucrtoare dup ce l-am ru1at pe Sfntul
Efrem ' 0mi a2ute4 &e plic era 3tampila cu data po3tei 3! ianuarie- iar 'cri'oarea a %enit
cu confirmare de primire- a3adar fu'e'e 3tampilat atunci cnd a fo't predat la po3t4
Miercuri diminea/a am mer' la #dmini'tra/ia 8inanciar 3i totul '-a reol%at 0n ma.imum
2! de minute- iar eu ie3eam din cldirea ace'tei in'titu/ii a%nd un act 0n concordan/ cu
$anii c3ti1a/i 0n mod real4 oi mi-am pltit contri$u/ia la 'ntate - 3i aici totul a decur'
ne'perat de repede4 &enalit/ile pe care le-am pltit datorit 0ntrierilor au fo't de 3 lei4
2!1
#m pltit ace3ti $ani cu dra1- deoarece 3tiam c 'unt ce%a 'im$olic - un 'emn de la
Sfntul Efrem4
#'ti e'te %ineri 3i iat c am fo't 'unat de per'oana care tre$uia ' m
pltea'c pentru munca fcut 0n ultimele opt luni de ile4 Mi-a 'pu' c 0mi trimite to/i
$anii pe care mi-i datorea4 5up un 'fert de or- a%eam $anii 0n cont4 )nd am a2un' la
$ancomat m uitam pe ecran la 'oldul contului 3i pur 3i 'implu nu-mi %enea ' cred- cci
de multe ori fu'e'em ' %erific dac am primit $anii- 3i m o$i3nui'em ' %d c 'oldul
era ero4 M-am 0ntor' aca' 3i mer1eam pe 'trada m$ind 0ntruna4 {i cum ' nu te
$ucuriN )u ade%rat- 'e poate 'pune c tot ceea ce am trit 0n ultimele trei ile a fo't o
a%alan3 de $inefaceri din partea Sfntului Efrem4 &entru mine e'te o mare minune ceea
ce a fcut Sfntul Efrem 0n ace'te trei ile4
*re$uie ' % 'pun c de 'm$t- de cnd m-am ru1at lui din toat inima- a
%enit a'upra mea o pace care 'porea de fiecare dat cnd 0l pomeneam 0n ru1ciune4
Sfinte Efrem- nu 3tiu cum '-/i mul/ume'c pentru tot ce ai fcut pentru mine 3i te ro1 '
faci 0n a3a fel 0nct cei care %or citi ce am 'cri'- ' 0n/elea1 ce am %rut ' 'pun 3i ' %in
'pre tine cu toat 0ncrederea4 Nu-l trece/i cu %ederea pe Sfntul Efrem 3i el % %a a2uta a3a
cum numai el o poate faceJ &une/i-% toat nde2dea 0n el 3i nu %e/i re1retaJ 5umneeu '
ne luminee ' 0i cunoa3tem pe Sfin/iJ
S4~4- 3 fe$ruarie 2!12- ?omnia
53* @z-vire din m(nire
2!2
)uno'c pu/ine lucruri din %ia/a Sfntului Efrem cel Nou4 )u toate ace'tea- el
a $ine%oit ' m cercetee4 #%eam de mult %reme untdelemn de la candela 'a 3i o
$uc/ic de material atin' de moa3tele 'ale4 5in cnd 0n cnd- mai ale' cnd a%eam
e.amene- m un1eam cu ace't untdelemn- de3i nu a%eam mare e%la%ie4
@ntr-o i- prietena cu care locuie'c- 0mpreun cu %ecina noa'tr- fiind 'tudente
la aceea3i facultate- 'e pre1teau pentru un e.amen dificil4 M-au ru1at ' le un1 cu
untdelemn4 *ot 0n acea i- numai ce m 0mprt3i'em 3i de2a cu'em 0n 1nduri de
tri'te/e 3i dende2de4 Nu m puteam ru1a- 'im/eam o mare po%ar 'ufletea'c4 @n' odat
ce le-am un' pe fete- m 1ndeam: F,are nu am 3i eu ne%oie de mi2locirea SfntuluiN 5e
atta %reme p'tre ace'te daruri fr ' le pre/uie'cJG4 {i m-am un' 3i eu4 (a 'curt timp
mi-am i': F-ar fi ' cite'c acati'tulNG4 {i 0ncepnd ru1ciunea- m-am lini3tit- mi-a
druit Sfntul nde2de4 Nu 0ntmpltor 'pun cu%intele ru1ciunii: FHucur-te- cela ce m
i$%e3ti dintru m6nireG- fie ea 3i mrunt- pricinuit de 0nc6ipuirile mndriei noa'tre4
#na-Maria N4- )lu2-Napoca- 4 fe$ruarie 2!12- ?omnia
54* A>utor la e?amen
Eram la 'fr3itul anului trei de facultate 3i urma ' 'u'/in e.amenul de
licen/4 )a to/i 'tuden/ii- a%eam emo/ii- eram 'tre'at- dar totu3i nu am 0ncetat ' 0ndrept
ru1ciuni ctre Sfntul Efrem- dar 3i ctre Sfntul Nicolae- 3tiind c ei 'unt dintre 'fin/ii
lui 5umneeu care %in 1ra$nic 0n a2utor4
# 'o'it- a3adar- iua e.amenului4 @mpreun cu al/i cole1i a'i'tam la
preentrile fcute de ceilal/i- fiecare a3teptndu-ne rndul4 @ntre timp- de3i emo/iile
npdeau a'upra mea tot mai mult- m-am ru1at Sfntului Efrem 3i Sfntului Nicolae '
2!3
rnduia'c lucrurile cum%a- numai ' nu-mi pun comi'ia 0ntre$ri- pentru c %u'em
ct de multe primi'er cole1ele mele4
# %enit 3i rndul meu4 Surprintor- preentarea a decur' foarte $ine- nu am
fo't 0ntrerupt dect de dou ori: o dat cnd a tre$uit ' r'pund la o 'in1ur 0ntre$are-
iar a doua oar cnd mi '-au 'emnalat cte%a 1re3eli ne'emnificati%e4 #m uitat '
precie c 0n con/inutul lucrrii 'e 1'ea un capitol la care eram 'i1ur c m %or opri 3i
0mi %or pune o 'umedenie de 0ntre$ri4 #ce'ta con/inea practic e'en/ialul- reflecta partea
aplicat- inter%en/ia 3i aportul meu la ceea ce 'tudia'em4 M temeam c nu %oi reu3i '
m e.prim- c o ' m pierd- dar ' %ede/i minunea: cnd am a2un' la capitolul re'pecti%-
comi'ia mi-a i' ' trec direct la concluii4 Nu-mi %enea ' cred c nu a mai fo't ne%oie
de altce%aJ
Mul/ume'c Sfntului Efrem- dar 3i Sfntului Nicolae pentru minunea pe care
au fcut-o cu mineJ
Mictoria G4- )lu2-Napoca- fe$ruarie 2!12- ?omnia
55* Sfnta ;itur(ie n ziua Sfntului Efrem
&e cnd eram 'tudent la medicin- 0ntr-un an '-a 0ntmplat c a cut iua de
prnuire a Sfntului Efrem 0n 'in1ura i a 'ptmnii 0n care nu puteam lip'i de la
clinic4 Era cu neputin/ ' a$'ente- deoarece profe'orul era mereu preent4 @mi doream
foarte mult ' a2un1 la (itur16ia care 'e '%r3ea la prnuirea Sfntului Efrem- a3a c m-
am ru1at Sfntului &rinte ' fac cum%a ' pot a2un1e 3i eu la 5umneeia'ca (itur16ie4
@n diminea/a urmtoare - la pranicul Sfntului - profe'orul a %enit la clinic
3i 3i-a cerut 'cue c nu poate ' rmn- deoarece a%ea o pro$lem cu tea de doctorat-
2!4
iar profe'orul care 0i era coordonator al lucrrii l-a c6emat pentru a a%ea un dialo1
pri%itor la nelmuririle care inter%eni'er4 #ce'tea '-au petrecut la ora 8- iar profe'orul
ne-a 'pu' c 'e %a 0ntoarce cel triu pn la 1!:3!- iar pn atunci ne %a l'a 0n 1ri2a altui
medic4
@ndat ce profe'orul a plecat 3i 0nainte de a %eni medicul care 0i /inea locul-
am plecat 3i eu pentru a a2un1e la Sfnta (itur16ie- iar cole1ii mei nu au 'pu' nimnui c
lip'e'c4 5up (itur16ie m-am 0ntor' la clinic- iar la cte%a minute a %enit 3i profe'orul-
'punndu-ne c 0n 'eara dinainte apru'e o nelmurire la tea lui de doctorat- 3i ea tre$uia
reol%at neaprat 0n diminea/a aceea4
@/i mul/ume'c- Sfinte Efrem- c nu treci cu %ederea ru1min/ile noa'treJ
Maria-)ri'tina- )lu2-Napoca- 4 fe$ruarie 2!12- ?omnia
56* A>utorul Sfntului Efrem la servici$ vindecri$ natere de
co/ii
5e'pre Sfntul Efrem cel Nou am aflat de la na3a noa'tr- 0n toamna anului
2!1!- 0n timp ce pre1team 0mpreun un moment pentru 'r$toarea )rciunului cu micii
credincio3i ai paro6iei 0n care locuim4 Nu 3tiam nimic de'pre ace't Sfnt dar- 0nc din
prima clip 0n care mi '-a de'coperit- mi-am dorit foarte mult ' 0l cuno'c4
#tt eu- ct 3i 'o/ul meu am cutat cr/i de'pre Sfntul Efrem cel Nou 3i-
dup cte%a ile- 0ntr-un pelerina2 la Mn'tirea ?me/- am 1'it cartea cu minunile
Sfntului- pe care mi-am dorit-o att de mult4 , $ucurie imen' mi-a cuprin' 0ntrea1a
fiin/4 @nc din 'eara acelei ile- am 0nceput ' cite'c cum Sfntul 0i a2ut pe cei care i 'e
roa1 cu credin/ 3i aduce mari 'c6im$ri 0n %ia/a lor4
2!"
#nimat de 'peran/a c Sfntul Efrem cel Nou %a a'culta 3i ru1ciunea mea-
imediat dup 'r$toarea )rciunului- am 0nceput ' cite'c acati'tul Sfntului- cerndu-i
' mi2locea'c pentru familia mea 0n fa/a lui 5umneeu- pentru ca #ce'ta ' ne dea
'ntate 3i $ucuria na3terii 3i cre3terii copiilor4
@n 'curt timp- roadele ru1ciunii '-au re%r'at pe'te noi4 #flat la 3coala
unde-mi de'f3or acti%itatea ca profe'oar- am aflat c au di'prut caietele 3i fi3ele unei
ele%e- nece'are pre1tirii unui te't important de lim$a france4 5i'pari/ia lor a 'trnit o
mare nemul/umire din partea ele%ei 3i a mamei 'ale- acund- fr do%ei clare- cole1ii de
cla' ca fiind re'pon'a$ili de ace't incident4 @n calitate de diri1int a fetei- tre$uia '
aplane conflictul4 Nea%nd informa/ii 'uficiente- 0mi era 1reu ' 1'e'c o 'olu/ie4
*elefoanele 3i me'a2ele primite de la mama feti/ei p1u$ite 0mi 'poreau ten'iunea4 #tunci
am 0nceput '-i cer a2utor Sfntului Efrem care- 0n c6ip minunat- a mi2locit pentru noi4 @n
iua urmtoare- materialele di'prute au fo't 1'ite 0ntr-un dulap din cla'a 0n care 0n%/a
ele%a- lucru care a adu' lini3tea 0n 'ufletul tuturor (al fetei 3i al mamei ei- al meu- dar 3i al
celorlal/i ele%i din cla')4
&e'te cte%a ile- am aflat c tatl meu a fcut o cri de rinic6i- care nu
cedea cu tratamentul care 'e admini'trea- 0n mod o$i3nuit- 0ntr-o a'emenea 'itua/ie4
#m 6otrt ' facem in%e'ti1a/ii mai profunde- 1ndindu-ne c 'tarea de 'ntate a tatlui
e'te 1ra%- din moment ce durerea nu cedea 'u$ tratament4 Nu am eitat '-i cer- din
nou- a2utor Sfntului Efrem care- mai pre'u' de medici- ne-a adu' %indecarea 3i lini3tea
'ufletului4 #naliele medicale n-au rele%at nici o afec/iune- iar din iua aceea durerea de
rinic6i a di'prut total4
>na din marile $ucurii pe care le-am trit %reodat a fo't cea de la 0nceputul
lunii fe$ruarie a anului 2!11- cnd 'e 0mplineau 4! de ile de cnd citeam acati'tul
Sfntului Efrem cel Nou4 # fo't iua 0n care- 0n urma unui control de rutin- mi '-a
confirmat c pe'te cte%a luni %oi de%eni mam- lucru pe care 0l doream enorm de mult
att eu- ct 3i 'o/ul meu 3i 0ntrea1a noa'tr familie4
2!6
+-am mul/umit lui 5umneeu 3i 8ecioarei Maria pentru $inecu%ntarea dat 3i
m-am ru1at 0n continuare- cu credin/- Sfntului Efrem4 *oat perioada 'arcinii a fo't
minunat- 'im/ind permanent preen/a Sfntului 0n %ia/a noa'tr4 (a 0nceputul lunii
octom$rie 2!11- a %enit pe lume +oana-Maria- feti/a noa'tr- 'ntoa'- care ne-a adu' o
mare $ucurie 3i a dat 0nc un 'en' %ie/ii noa'tre4
)red cu trie c Sfntul Efrem cel Nou poate face minuni 0n %ia/a fiecruia
dintre noi4 ?mne '-i cerem a2utor- ru1ndu-ne cu credin/a c el %a mi2loci pentru noi
0n fa/a lui 5umneeu- )are-{i %a re%r'a- cu dra1o'te- darurile Sale pe'te noi to/i4
#4&4- 6 fe$ruarie 2!12- ?omnia
69* Minunat este &umnezeu ntru s#nii ;ui+ a>utor la
ana>are$ vindecri
@n anul 2!!8- o prieten- re%enind dintr-un pelerina2 0n Grecia- mi-a po%e'tit
foarte impre'ionat de'pre un Sfnt care a 'uferit mari c6inuri fiind atrnat 0ntr-un dud-
cu capul 0n 2o' 3i fiindu-i pironite picioarele 3i capul de cren1ile copacului4 #3a am aflat
de e.i'ten/a Sfntului Efrem cel Nou4
@n noiem$rie 2!!E- mer1nd eu 0n'mi 0ntr-un pelerina2 or1aniat 0n cin'tea
prnuirii Sfntului Nectarie- am %iitat 3i Mn'tirea Hunei Me'tiri din #ttica- m-am
0nc6inat le moa3tele Sfntului Efrem- am luat ap 'fin/it de la fntna Sfntului 3i ulei
din candela lui- pe care le-am folo'it 0n timpul unor neputin/e (ale mele 3i ale unor
prieteni)4
@ntruct 0n ace't pelerina2 am %iitat multe locuri 'finte- impre'iile de'pre
Sfntul Efrem '-au ame'tecat cu impre'iile de la celelalte mn'tiri %iitate- 3i cu timpul
'-au e'tompat4
#nul trecut- o fo't ele%- foarte dra1 mie- mi-a adu'- dup un pelerina2 0n
Grecia- o carte: !ia"a# artrile# minunile# Acatistul $i 3araclisul %f&ntului 'frem cel
2!D
(ou# grabnicul a0uttor $i marele fctor de minuni4 )itind acea't carte- am 'im/it mult
dra1o'te fa/ de ace't Sfnt- mult recuno3tin/ fa/ de el pentru minunile pe care le-a
'%r3it4
5orind ' fac ce%a 'pre 'la%a Sfntului Efrem- dup citirea cr/ii am
cumprat de la o mn'tire din apropiere #cati'tul Sfntului 3i l-am druit mai multor
per'oane care a%eau necauri| le-am po%e'tit de'pre %ia/a- 'uferin/ele 3i minunile
'fntului 3i le-am 0ndemnat ' 'e roa1e lui cu 0ncredere 3i %or primi a2utor4 +-am mul/umit
5omnului pentru c- 0n marea Sa iu$ire fa/ de noi- ne-a mai druit un nou Sfnt din
Grecia care- la fel ca Sfntul Nectarie 'au Sfntul +oan ?u'ul- 'e roa1 3i pentru noi-
romnii- ne u3urea e.i'ten/a pe ace't pmnt- ne a2ut 0n $olile noa'tre 'uflete3ti 0n
primul rnd 3i apoi 3i 0n cele trupe3ti- ne 'pri2in ' mer1em pe calea mntuirii4 )itind
&aracli'ul Sfntului- am 'im/it 0n 'uflet o $ucurie inten'- pace 3i nde2de4 #flnd 0n
cartea de'pre %ia/a Sfntului mrturia unui tnr pe care Sfntul Efrem l-a a2utat 0n
1'irea unui loc de munc- am citit &aracli'ul pentru o prieten ce 'u'/inea un inter%iu
de'tul de complicat pentru o$/inerea unui 'er%iciu4 # o$/inut po'tul 3i 'unt 'i1ur c la
o$/inerea lui au contri$uit 3i ru1ciunile ctre Sfntul Efrem cel Nou4
@ntr-o diminea/- m-am treit cu o cumplit durere de 'pate| a$ia m puteam
mi3ca prin ca'4 >n1ndu-m cu ulei din candelele mai multor Sfin/i (Sfntul Nectarie-
Sfntul +oan ?u'ul- Sfntul (uca al )rimeii dar 3i Sfntul Efrem cel Nou)- 0n cte%a ile
durerea a di'prut4
5e'i1ur- cu%intele 'unt ne0nde'tultoare pentru a e.prima mul/umirea 3i
recuno3tin/a fa/ de darurile lui 5umneeu oferite prin intermediul 'fin/ilor Si- care 'unt
prietenii (ui 3i mi2locitorii mntuirii noa'tre 0naintea &rea'fintei *reimi4 Nu pot dect '
repet ceea ce cu 0ndrept/ire 'e 'pune: Minunat e'te 5umneeu 0ntru Sfin/ii SiJ
5umneeu ' ne $inecu%ntee pe to/iJ
#le.andrina +- )omne3ti- D fe$ruarie 2!12- ?omnia
2!8
6)* :ntdelemnul tmduitor vindecarea durerilor de ca/
#%eam dureri de cap foarte mari- iar 'eara cnd m puneam ' dorm- a%eam o
acut 'ena/ie de 1rea/ 3i adormeam cu 1reu din caua durerii| credeam c mi 'e %a rupe
%reun %a' de 'n1e 0n creier4 #cea't 'tare a durat o %reme- poate o 'ptmn 'au mai
mult- nu mai 3tiu4
#poi m-am 0ntlnit cu o prieten- care mi-a i' ' m un1 cu untdelemn de la
Sfntul Efrem cel Nou 3i ' m ro1 lui- nu-mi mai aminte'c e.act tot ce mi-a 'pu'444 5ar
3tiu c am fcut acea'ta: m-am un' pe cap cu untdelemn 3i l-am ru1at 'curt pe Sfnt '
m a2ute- iar apoi m-am pu' ' dorm4
5in 'eara aceea nu m-a mai durut capul 0n felul acela 3i- 0n plu'- am 'im/it o
pace interioar datorit creia reu3eam ' fac lucrurile cu mult calm4
~4~4- )lu2-Napoca- E fe$ruarie 2!12- ?omnia
2!E
6,* :n /ost de /rofesoar la ora
@n primul an dup ce am terminat facultatea- am dat e.amenul de titulariare
3i 'uplinire pentru a ocupa un po't de profe'oar 0n'- pentru c am o$/inut o not mic
(apro.imati% "-3!) 3i pentru c 0n acel an au fo't 'coa'e la concur' foarte pu/ine po'turi-
0n prima 'e'iune de repartiare- care '-a /inut %ara- nu am o$/inut nici un po't4
# urmat o alt 'e'iune 0n toamn- la care am mer' 3i eu4 )nd am a2un' 0n
curtea 3colii unde a%ea loc 3edin/a pu$lic- am 0nceput ' m intere'e de 3colile de ln1
ora3ul 0n care locuie'c (cu ce mi2loace de tran'port pot a2un1e la ele)- pentru c pe'te %ar
'e 'co'e'er doar cte%a po'turi 0n ora34 Mroiam ' prind un po't mcar la 'at4
5up ce am aflat detalii de'pre 3coli- m-am a3eat pe o $anc afar 3i- pentru
c a%eam la mine cartea cu %ia/a 3i minunile Sfntului Efrem cel Nou- am 0nceput '
cite'c acati'tul4 Nu-mi aminte'c '-i fi cerut Sfntului ce%a e.plicit- ci doar ' m a2ute4
)nd 3edin/a pu$lic a 0nceput- doamnele care 'e ocupau cu repartiarea
po'turilor au 0nceput ' 'tri1e candida/ii 0n ordinea mediilor4 &n la mine mai erau
apro.imati% 2" de candida/i4 5oi 'au trei candida/i au mer' 0n fa/ '-3i ia po'turile 3i
21!
apoi doamnele au 0nceput ' 'tri1e 0n continuare- 0n' nici unul dintre cei 'tri1a/i nu erau
preen/i4
5up mai multe nume 'tri1ate- mi-am auit $ru'c numele 3i am mer' 0n fa/
de'tul de uluit4 #m 0ntre$at dac mai 'unt po'turi 0n ora3 3i doamnele mi-au artat dou
po'turi- iar eu l-am ale' pe cel de la o 3coal 'pecial4 &entru c am ale' acea't 3coal 3i
fiindc a tre$uit ' fac un cur' de p'i6opeda1o1ie 'pecial pentru a putea fi pltit
calificat- pe'te doi ani am reu3it ' m titularie la o alt 3coal 'pecial (po'tul acela era
condi/ionat de cur'ul re'pecti%- pe care pu/ini candida/i 0l au)4
@i mul/ume'c Sfntului Efrem pentru minunea acea'ta 3i pentru c m-a 0ntrit
de multe alte ori cnd m-am ru1at luiJ
?aluca Mi6aela- 1! fe$ruarie 2!12- ?omnia
6.* A>utorul Sfntului Efrem n accident rutier$ la e?amene
@ntr-o i- fiind la %olan- tatl meu nu a o$'er%at %enind un 'cooter cu doi
tineri4 S-a produ' un accident- caua ace'tuia fiind neaten/ia4 *ata ne-a 'unat ' ne 'pun
ce '-a 0ntmplat4 Mai 0nti nu l-am creut4 Ne 1ndeam c 1lume3te- ca de o$icei- 0n'
dup ce ne-am con%in' c e'te ade%rat- am citit acati'tul Sfntului Efrem4 )nd a a2un'
aca'- tri't 3i a$tut- tata ne-a 'pu' c 0n urma accidentului cei doi tineri nu au a%ut rni
1ra%e- ci mai mult ni3te 1rieturi- 0n'- 0n func/ie de numrul ilelor de 0n1ri2iri medicale
ce urmau ' le fie acordate- fapta lui ri'ca ' fie con'iderat 'au nu drept infrac/iune -
anume dac tinerii ar fi primit cel pu/in ece ile de 0n1ri2iri medicale4 @n cele din urm-
totul '-a terminat cu $ine: tinerii au primit doar 3apte ile de 0n1ri2iri medicale 3i
de'p1u$iri4 Sunt 0ncredin/at c aici a fo't a2utorul Sfntului EfremJ
211
5e a'emenea- tre$uie ' mrturi'e'c c Sfntul Efrem m-a a2utat la e.amene4
#m luat un e.amen la care nu fcu'em numrul nece'ar de 1rile4 &entru un alt e.amen-
nu am reu3it ' m pre1te'c4 Eram o$o'it 3i foarte 'tre'at4 M-am ru1at Sfntului Efrem
(dar 3i altor Sfin/i: Sfnta )u%ioa' &ara'c6e%a- Sfntul +li (ctu3u etc4) 3i- cnd am
a2un' 0n 'ala de e.amen- 5umneeu a rnduit lucrurile 0n a3a fel- 0nct am 1'it un loc
li$er tocmai ln1 o fat pe care o cuno3team4 Ea m-a a2utat 3i- 0n cele din urm- am luat
o not $un4
*otodat- m-am $ucurat de a2utorul Sfntului Efrem 3i 0n 0mpre2urrile mai
mrunte ale %ie/ii4
8la%ia- )lu2-Napoca- 1! fe$ruarie 2!12- ?omnia
61* Ruciunile au dat roade a>utor #nanciar$ a>utor la
natere
Mama mea a%ea ce%a datorii la o $anc 3i un 'pa/iu comercial (un ma1ain
alimentar nu foarte profita$il) care- fiind %ndut- ar fi putut acoperi o parte din datorii4
@n' cumprtorii ocoleau dintr-un moti% 'au altul acel 'pa/iu4 Mama '-a ru1at Sfntului
Mina ' o a2ute4 +ar nou- &rintele 5u6o%nic ne-a 'pu' ' citim 0n fiecare i dou icoa'e
3i dou condace din acati'tul Sfntului Efrem cel Nou4 ?u1ciunile ctre cei doi mari
Sfin/i au dat roade4 5up o lun 'au dou- 'pa/iul a fo't %ndut la un pre/ accepta$il4
(a a doua 'arcin a 'o/iei mele- am 'im/it ocrotirea Maicii 5omnului 3i
a2utorul Sfntului Nectarie 3i al Sfntului Efrem cel Nou4 5up aproape dou ile de
contrac/ii nere1ulate- 'o/ia mea a citit #cati'tul Sfntului Nectarie iar eu l-am citit pe cel
al Sfntului Efrem 3i am un'-o pe frunte 3i pe pntece cu untdelemn din candela Sfntului
Efrem4 (a cte%a ore dup acea'ta- am mer' cu ea la 'pital 3i 0ntr-o or '-a produ'
na3terea4
212
&reot {4,4- 11 fe$ruarie- 2!12- ?omnia
62* !indecri su0eteti i tru/eti
@nainte de toate- tre$uie ' 'pun c 'imt o 1reutate 0n a 'crie de'pre 0nrurirea
(influen a) Sfntului Efrem cel Nou a'upra %ie/ii mele- acea'ta pentru c eu cred c am
fo't 3i 'unt ne%rednic de preen/a 3i a2utorul lui4 M doare faptul c mai mult ca 'i1ur nu
am folo'it ace't a2utor a3a cum '-ar fi cu%enit4 5ar un a2utor e un dar- iar darul e un
reultat al dra1o'tei4 +ar dra1o'tea nd2duie3te totul- crede totul- a3teapt totul4 +art
totul4 {i e dea'upra a toate- cuprinndu-le 3i niciodat l'ndu-'e epuiat- cci e'te
@n'u3i Ari'to'-5umneeu4
&reen/a 3tiut a Sfntului Efrem a 0nceput 0n %ia/a mea cu darul unei prietene
care locuie3te 0n Suedia- unde am locuit 3i eu pn 0n 2!114 #cea't prieten e o foarte
mare iu$itoare de 'fin/i 3i de cr/i 0nc6inate lor4 @n afar de acea'ta- e'te mama unei fiice
aflate la mii de Kilometri de ea- 0ntr-o alt /ar 'trin care- de c/i%a ani- dintr-un moti%
necuno'cut- nu mai d nici un 'emn de %ia/4 &rietena mea nu are pe nimeni altcine%a din
familie alturi de ea- a%nd 0n acela3i timp 1reut/i economice 3i de 'ntate4 @ntre mine 3i
prietena mea e.i't o diferen/ de %r't- ceea ce m face ' m 'imt 0ntruct%a ca o a
doua fiic- fr ca totu3i ' o fi putut a2uta a3a cum ar fi $ine pentru o fiic4
@n prim%ara anului trecut- m-am 6otrt (3i 0n urma 'fatului &rintelui meu
du6o%nic) ' m 0ntorc 0n ?omnia pentru a-l 0n1ri2i pe tatl meu- 0n %r't de 86 de ani-
care- 0n urma unei 'cleroe a %a'elor 'an1uine- 'ufer de o $oal foarte a'emntoare
$olii #l6eimer4
213
@nainte de a pleca 'pre ca'- prietena mea mi-a druit o icoan $rodat de
mna ei a Sfntului Mare Mucenic Mina- precum 3i o carte (!ia"a# artrile# minunile#
acatistul $i 3araclisul %f&ntului 'frem cel (ou# grabnicul a0uttor $i marele fctor de
minuni- edi/ia a 2-a) 3i o iconi/ a Sfntului Efrem4 )artea nu o citi'e toat- dar a%ea
'entimentul c e $ine ' mi-o dea mie- cu ru1mintea ' m ro1 3i pentru ea Sfntului
Efrem4
)nd am 0nceput ' cite'c 0n carte- 0mi aminte'c c 0n primul rnd m-am
cutremurat de 'uferin/ele cumplite pe care le-a trit Sfntul pentru Ari'to'| 0n al doilea
rnd m-am minunat- pentru c urma ca 3i eu ' 0mpline'c- 0n iua de 1" 'eptem$rie- 42 de
ani- %r'ta Sfntului cnd a fo't prin' de p1ni (la 14 'eptem$rie- Sr$toarea @nl/rii
Sfintei )ruci- fiind iua 'a de na3tere)- /inut 0n ro$ie 3i c6inuit timp de aproape opt luni 3i
apoi omort cu $e'tialitate4 #tunci- cnd de2a 3tiam c urmea ' lupt cu 1reut/i- %enind
0n ?omnia ' am 1ri2 de tata- ca 3i acum- cred c acea't coinciden/ de %r't nu e
0ntmpltoare- ci prin acea'ta Sfntul- adic prin el 5umneeu a %rut ' m 0ncura2ee- '
0mi 'pun: FSunt cu tineG 3i ' 0mi arate c 1reut/ile mele- prin compara/ie mici- pe
m'ura triei 'ufletului meu cel 0nc mic- le %oi 'im/i ca mari- dar ' nu 0mi pierd credin/a
3i nde2dea 3i mai ale' dra1o'tea 0n ace'te 0ncercri4
5e atunci- cartea cu Sfntul Efrem 'e afl 0n permanen/ pe ma'a mea- iar
iconi/a lui pe raftul cu icoane4 Sfinte Efrem- adu-/i aminte 0ntotdeauna de credin/a 3i
dra1o'tea prietenei mele- precum 3i de necaul 3i durerea eiJ @ndepline3te-i dorin/a cea
mai artoare 3i druie3te-i alinare 0n 1ri2i 3i 'uferin/eJ 8ie %oia &rintelui no'tru cere'c 3i
0n %ia/a eiJ
5e multe ori am luat cartea pentru a citi paracli'ul 'au acati'tul Sfntului 'au
de'pre minunile pe care le-a fcut 5omnul prin Sfntul4 5e multe ori- 0n momente de
dende2de 'au de 0ntri'tare 'au de nelini3te 0n 'uflet 3i de 1reut/i ale %ie/ii ilnice- l-am
c6emat pe Sfntul Efrem 0n a2utor- fie citind ru1ciunile mai lun1i- fie c6emndu-l printr-
o ru1ciune 'curt 'au c6iar c6emndu-i doar numele4 +ar Sfntul m-a a2utat 0ntotdeauna4
214
Nu a e.i'tat ' nu o$'er% o 0nrurire poiti% imediat - o 0nrurire (influen ) ca o adiere
de %nt- aproape ne'im/it- $lnd- plin de dra1o'te- lini3titoare patimilor 3i dende2dii4
Mia/a noa'tr- a tatei 3i a mea- a de%enit dintr-o mare furtunoa' una mai pa3nic-
permi/nd na%i1area- c6iar dac are %aluri mici- de 'uprafa/4
#cum- 'criind ace'te rnduri- 0mi aminte'c de 5omnul Ari'to'- do2enindu-i
cu dra1o'te pe ucenicii 0n'pimnta/i de furtun: F>nde % e'te credin/aNG4 {i 1reut/ile
materiale 3i-au 1'it reol%area 0ntotdeauna c6iar la momentul potri%it- ca un ecou al
cu%ntului e%an16elic care ne 0ndeamn ' nu ne preocupm de cele materiale- ci ' le
dorim mai 0nti pe cele cere3ti- cci a3a le %om primi pe acelea 3i nici de cele pmnte3ti
nu %om fi lip'i/i4
Eu 'unt farmaci't 3i educa/ia pe care am primit-o de-a lun1ul anilor- fie
e.plicit- fie 'u$0n/ele'- 0mpreun cu informa/ia 3tiin/ific- 0n 3coli 3i mai triu la locul de
munc- e c $olile au caue fiice 3i c pentru %indecarea lor tre$uie ac/ionat a'upra
ace'tora4 @ntre timp 0n'- am 0n/ele' c orice $oal nu 'e reum la a'pecte fiice 3i 0n nici
un ca nu are numai caue fiice- ci totul 03i are rdcina 0n 'tarea 'ufletea'c4 5ac
'tarea 'ufletea'c afl %indecare 3i trupul 0i urmea- 0n m'ura 0n care acea'ta e %oia
dumneeia'c4 5ac- dimpotri%- 'e ac/ionea doar a'upra trupului- reultatul de durat
nu e'te nici pe departe cel dorit- ci rmne unul de 'uprafa/4 @n' 5umneeu 0n1duie
cteodat $oala- tocmai pentru a ne c3ti1a tmduirea cea 'ufletea'c- pentru c ea e
'in1ura important4 @ntru Ari'to'- 'ntatea- $oala 3i moartea 'unt una- adic 0n%iere4 8r
taina credin/ei 3i a ru1ciunii- dar mai ale' fr *ainele Hi'ericii orice medicament
rmne fr efectul dorit- deplin4
@n caul $olii tatei mi '-a 'pu' de ctre medici c nu e.i't nici un tratament
medicamento' cu ade%rat eficace4 5ar 5umneeu a auit fiecare ru1ciune: a prin/ilor
preo/i care ne-au clcat pra1ul- a tatei- a mea- a familiei mele du6o%nice3ti 3tiute 3i
ne3tiute4 8r ' e.i'te o %indecare net- 'tarea lui e'te acum mai $un dect ar fi de
a3teptat conform pro1noei care e cu totul nefa%ora$il4 )red cu ade%rat c 5omnul a
21"
auit ace'te ru1ciuni mai ale' pentru mi2locirile fier$in/i 3i neo$o'ite ale &reacuratei
Maicii Sale 3i ale tuturor 'fin/ilor- crora le cer a2utor i de i- 3i ale &rintelui meu
du6o%nic4
{i aici Sfntul Efrem a rma' 0ntruct%a 'merit- ne3tiut- neputnd niciodat
delimita cu preciie a2utorul lui4 5oar un parfum tainic al unei ne'fr3ite fine/i- care e
dra1o'te- dra1o'tea care te 'coate din adncul di'perrii celei mai 0ntunecate- l-am 'im/it
ca pe al lui4 @n'u3i faptul c prin acea't ne/rmurit 'merenie m-a 0ndemnat 3i m-a a2utat
' ra$d durerea 'ufletea'c 3i 1reut/ile de orice fel 3i 0n acela3i timp ' iu$e'c- luptnd '
do$nde'c 3i eu- cnd%a- c6iar 3i doar o infim parte dintr-un 'trop din 'merenia lui
Ari'to'- 0l con'ider ca pe darul lui cel mai minunat- cel mai propriu lui4
)red c am primit a2utorul lui 3i printr-o anumit luminare a'upra unor
0ntre$ri pe care mi le-am pu'- c6iar dac Sfntul a rma' ne%ut- ridicnd Hi'erica 0n
locul 'u4 M preocupau cte%a %er'uri din paracli'ul 'u- 0n care Sfntul e ru1at de noi
F' fie po1ortor prunciei noa'tre du6o%nice3ti- cci pentru pinea coapt 0n focul
muceniciei 0nc nu a%em din/iG- 3i m 0ntre$am ce %or ' 'pun mai e.act ace'te %er'uri-
poate c pe de o parte din mndrie- poate pe de alt parte 3i pentru c 'im/eam c e.i't
un ade%r e.act 0n 'patele ace'tor cu%inte 3i nu doar o metafor a$'tract 3i ne$uloa'4 {i
a3a am %i'at 0ntr-o noapte c am primit lapte cu lin1uri/a de la &rintele meu du6o%nic4
@ntr-ade%r- apoi am aflat prin ru1ciunea &rintelui du6o%nic care a %enit aca' la noi- o
mare milo'ti%ire de la 5omnul- o pre1u'tare a lumii %iitoare: am aflat- fie doar 3i pentru o
i- cum e cnd oamenii 'unt 0ntr-ade%r ierta/i de pcate 3i au iu$ire 3i 'merenie unii fa/
de al/ii 3i am 0n/ele' c eu 'in1ur port re'pon'a$ilitatea felului 0n care %d lucrurile 3i m
port - 3i niciodat circum'tan/ele 'au ceilal/i4 #ce't ade%r 0l cunoa3tem mul/i- dar ct de
u3or fu1e el din inim 3i a2un1e un 'implu 1nd- o 'impl cuno3tin/ care nu mai are
efectul acelei lumini- acelei iu$iri att de co%r3itor reale care numai ea poate umple
'ufletul4 # fo't ca 3i cum '-ar fi ridicat o clip o perdea 1rea 3i 'oarele ar fi ptrun' 0n ca'a
cea 0ntunecoa' a 'ufletului meu4
216
Sfntul Efrem e- dup o e.pre'ie dintr-o carte pomenit mai 2o'- %ioreaua
care- dro$it fiind de o piatr uria3- r'pnde3te 0nainte de a 'e ofili cu att mai puternic
parfumul ei cel delicat4 El nu 'e 0n1ri2e3te de 'la%a lui proprie- ci de 'la%a lui 5umneeu-
de $inele 3i rnduiala Hi'ericii- al no'tru- al fiecrui cre3tin 0n parte 3i al 0ntre1ii 'emin/ii
omene3ti4
)red c Sfntul Efrem '-ar fi $ucurat ' mrturi'e'c de'pre el 3i altora mai
de%reme- cci am a%ut ace't 1nd cu ocaia ilei 'ale de na3tere- iua @nl/rii Sfintei
)ruci4 5ar- 0n 'fr3it- 0n iua de 26 decem$rie 3i apoi de 3 ianuarie- iua pomenirii aflrii
moa3telor Sfntului- am pu$licat cte%a rnduri pe internet de'pre el- ceea ce m-a umplut
imediat de $ucurie4 @n ultima %reme- 'arcina ilnic mi '-a u3urat- mai ale' pentru c
dende2dea- du3manul meu cel mai puternic- 03i pierde din puterea a'upra mea- c6iar
dac 0ncercrile 3i i'pitele nu '-au terminat4 !eni"i la 2ine cei obosi"i $i +mpo,ra"i# cci
0ugul 2eu e u$or (Matei 11- 28)4 M-am mrturi'it 3i 0mprt3it cu &rea'fintele 3i
&reacuratele *aine ale lui Ari'to' dup o perioad de mai multe luni 0n care mi-am
cuno'cut mai $ine pcatele- o perioad de pocin/- 0n care nu m putu'em 0mprt3i
datorit unei 'n1erri care re%enea mereu 3i care a 0ncetat 0nainte de #nul Nou4 )6iar
dac att eu- ct 3i tata trecem i de i prin i'pite- eu tot nd2duie'c ca- 0nainte de toate-
'ufletele noa'tre ' afle mntuire4 ?oa1-te pentru noi- &rinte Efrem- ca prin primirea
Sfintelor *aine ' $iruim toat ne'im/irea 3i ' 'e i%odea'c 0n noi c6ip de pocin/ 3i de
nemincinoa' 0nnoire4
@n perioada de redactare a ace'tui te.t- am fo't iar3i F%iitatG de mai multe
%aluri de 0ncercri- care totu3i nu au reu3it dect ' m 0ndemne ' repet ceea ce am
0n%/at de la Sfntul Efrem: ' nu la' dende2dea ' m cople3ea'c- ci ' nd2duie'c cu
r$dare pn 0n ultima clip- 'truind 0n ru1ciune 3i dra1o'te4 (ectorul ace'tui te.t-
%nd de'cura2area mea- m-a 0ndemnat ' 'pun o ru1ciune- care - cred eu - a %enit prin
in'pira/ie dumneeia'c de la c6iar Sfntul Efrem4 #cea't ru1ciune 0i cuprinde pe tatl
3i pe fiul meu- aflat acum departe de mine- 3i m umple de 'merenie- aducndu-mi aminte
21D
c tre$uie ' am 0naintea oc6ilor mei 0ntotdeauna c6ipul lui Ari'to' 0n aproapele meu- '
fu1 de trufie 3i de aparen/e- ' cred 0n iu$irea lui 5umneeu- care doar ea ne poate face 3i
pe noi 0n 'tare ' iu$im pe aproapele cu ade%rat- doar ea ne poate face capa$ili ' ne
0ntoarcem aca'- a'emenea fiului ri'ipitor4 5e'i1ur- i'pitele 3i 0ncercrile nu %or 0nceta
ct %reme trim pe ace't pmnt- dar cu iu$irea de oameni a 5omnului no'tru Ari'to' 3i
a 'fin/ilor (ui- totul e'te cu putin/4
Nu 0ntmpltor- cine%a (care nu 3tia c %reau ' 'criu acea't mrturie de'pre
a2utorul Sfntului Efrem 0n %ia/a mea) mi-a oferit tocmai 0n ilele ace'tea o carte numit
F>rcu3 'pre minuneG- al crei autor e'te domnul Nu/u ?o3ea- 'pre a 0n/ele1e c o minune
poate fi cteodat 0ncununarea unei lupte de o %ia/4 5umneeu nu %rea ca noi oamenii '
urmrim doar F'emne 3i minuniG- 'au 'ati'facerea prea u3oar a unor dorin/e-
neadncindu-ne 0n iu$ire- 'merenie- credin/ 3i cur/ie 'ufletea'c4 Mai cred c 5omnului
@i place 0nainte de toate cnd noi @i mul/umim- 0nuntrul 'ufletului no'tru 3i prin
mrturi'ire altora- prin cu%nt- dar 3i prin fapt4 +ar a'emenea (ui le place 3i 'fin/ilor (ui
' le mul/umim: mul/umirea- cu 'uflet plin de $ucurie 3i dra1o'te- e 2ertfa pe care
5omnul 3i - 0mpreun cu El - to/i Sfin/ii lui o dore'cJ +ar dac reu3im acea'ta- numai cu
a2utorul (ui 3i 0n m'ura %r'tei noa'tre du6o%nice3ti- c6iar 0n mieul necaurilor-
r'plata pe care o 'im/im 0n 'ufletul no'tru- o mic pre1u'tare a fericirii @mpr/iei
%e3nice- e cu att mai minunat4
@/i mul/ume'c- Sfinte Efrem- c prin c6iar 0ncercrile prin care am trecut 0n
timp ce 0ncercam ' 'criu de'pre 0nrurirea ta a'upra %ie/ii mele- m-ai a2utat ' 0ndeprte
neiu$irea 3i mndria din cu%intele mele 3i ' le 0nlocuie'c cu iu$irea 3i 'merenia taJ 5e
cte ori nu m-ai l'at ' 'criu cnd ai %ut c nu 'unt pe drumul cel $un- de cte ori c6iar
3i computerul '-a $locat 0nainte de a putea trimite te.tul 0nc nepotri%it %rerii taleJ Nu e
minunat c mi-ai druit ' 0l pot trimite acum- 0n 5uminica 8iului ?i'ipitorN Nu mi-ai
druit 0n ace't r'timp $ucuria de a afla c tatl unei prietene 'uedee ortodo.e- 0n urma
unei $oli- a de%enit dintr-o dat din ateu- credincio'N Nu mi-ai druit 'urpria de L-i 'crie
218
unei prietene de'pre tine- 0ndemnnd-o ' 'e roa1e /ie- crend c ea nu te cunoa3te- ca ea
'-mi 'pun c a fo't c6iar la moa3tele tale 3i '-a 0nc6inat lorN Nu te-am ru1at-
dend2duind 0n puterile mele de pctoa'- ' m a2u/i ' 'criu a3a cum ai 'crie tu- iar
tu mi-ai artat 0n %i' un te.t 'u$ care era 'cri' numele tuN
,- mult ai 2ertfit- Sfinte Efrem- mult ai iu$it- mult ai r$dat- mult ai iertat
pentru Ari'to'- cci te-ai dat (ui 3i nou pe tine 0n'u/i- 0ntru totul- 0n ne%oin/ele %ie/ii tale
mona6ice3ti 3i apoi 0n nenumrate- 0ndelun1ate 3i 0n1roitoare c6inuri mucenice3tiJ 5e
aceea ne umpli de dra1o'te dumneeia'c- de $ucurie- de 'ntate- de $lnde/e- de
'merenie- de aceea ne a2u/i ' de%enim 3i noi- dup puteri- roditori 0n pmntul 'uferin/ei-
' cntm cu mul/umire 0n toat %ia/a noa'tr 5omnului- c6iar 0n momentele 1rele- care
'e prefac prin 6arul tu 0ntru Ari'to' 0n $ucurie ne'fr3itJ
)ea 0ntoar' aca'- 12 fe$ruarie 2!12- 5uminica 8iului ?i'ipitor- ?omnia
63* 7 -un nde>de a>utor la e?amene
Era 'fr3itul lunii au1u't a anului 2!114 )u pa3i 1r$i/i 'e apropia 'e'iunea
din toamn4 Eram di'perat4 #%eam multe re'tan/e- dar mai ale' un e.amen pe care 0l
'u'/inu'em de2a de dou ori4 Eram dend2duit4 {i iat c 0ntr-o i- dup ce am 'tat de
%or$ cu o fat care %ine la $i'erica la care mer1 3i eu- ea mi-a druit cartea cu %ia/a 3i
minunile Sfntului Efrem cel Nou4 &arc tot 'ufletul mi-a fo't cuprin' atunci de $ucurie 3i
lumin4 Nu 3tiam nimic de'pre Sfntul Efrem cel Nou4 Nici nu aui'em de el4 @n'- din ce
0mi po%e'ti'e fata re'pecti%- mi-am dat 'eama de'pre puterea mi2locirii Sfntului 3i m-
am 6otrt '-i cite'c #cati'tul pentru ca ' mi2locea'c 3i pentru mine- cci eram foarte
de'cura2at4
*recur dou 'ptmni de la e.amen4 Nde2dea 0n mi2locirea Sfntului
Efrem nu pieri'e- cu att mai mult cu ct 0ntre timp citi'em cartea4 {i - o- minuneJ -
lua'em e.amenele cu note mari- lucru la care nu m a3teptam4 5ar mai ale' m-am $ucurat
21E
c am trecut e.amenul cel 1reu- pentru care c6iar am 0n%/at- dar mi-am pu' prea mult
nde2dea 0n mine 3i nu 0n mi2locirea Sfin/ilor4
#3a l-am cuno'cut pe Sfntul Efrem cel Nou- care 3i a'ti mi2loce3te 0n orice
c6ip pentru oricine i 'e roa1 3i 03i pune nde2dea 0n el4
o 'tudent- 2! fe$ruarie 2!12- ?omnia
64* !indecarea durerii de mn
#nul ace'ta- iarna a adu' pad din a$unden/ 3i 0n localitatea 0n care 'tau
eu4 @ntr-o 'ear am condu'-o pe mama la 1ar 3i am a2utat-o ' urce 0n tren deoarece a%ea
$a1a2e mari4 *renul rapid mer1ea la Hucure3ti 3i era alctuit din 3ai'preece %a1oane- iar
mama a%ea loc 0n %a1oanele din fa/4 5up ce ne-am luat rma' $un- am plecat 'pre ca'-
0n' deoarece trenul era foarte lun1- m-am 6otrt ' fac economie de timp 3i ' nu m
mai 0ntorc pn 0n 1ar ca ' trec prin pa'a2ul 'u$teran- ci ' mer1 direct pe'te liniile de
cale ferat4
#m fcut ace't lucru- iar dup ce am trecut cele trei linii- am a2un' pe peronul
principal care- nefiind circulat 0n acea on- nu era deloc luminat4 @n lumina foarte difu
care r$tea pn acolo- nu 'e putea 0ntreri c peronul e'te plin de polei4 5in acea't
pricin- la al doilea 'au al treilea pa' fcut- am alunecat 3i am cut de parc mi-ar fi fo't
'ecerate picioarele4 #m cut pe mna 3i pe 3oldul 'tn1- dar m-am ridicat imediat4 Nu
22!
m durea nimic 0nafar de palma 'tn1- pe care ateria'em cu 0ntrea1a 1reutate de mai
$ine de E! de Kilo1rame4 5urerea din palm 3i de la 0nc6eietura ei- era a'cu/it4 )te%a
minute mai apoi m aflam 0n 'ta/ia de auto$u 3i- a3teptnd 'o'irea ace'tuia- m 1ndeam
oare ce urmri %a a%ea acea't i$itur4 5up inten'itatea durerii 3tiam c %a tre$ui ' fac
un control medical la palm 3i 0nc6eietur- dar ideea acea'ta nu m prea 0ncnta- cu att
mai pu/in cu ct 0n munca mea nu pot ' lucre numai cu o mn4 #3adar- 'tnd 0n 'ta/ie
3i a3teptnd auto$uul- m frmntam ce %oi face pri%itor la durerea din mna 'tn14
@n acele clipe- a rnduit 5umneeu c mi-am adu' aminte de Sfntul Efrem
cel Nou 3i de faptul c el e'te 1ra$nic a2uttor4 (-am ru1at ' m a2ute 3i pe mine 3i- cu
mna dreapt- mi-am fcut de trei ori 'emnul Sfintei )ruci pe palma 3i 0nc6eietura minii
'tn1i4 5urerea a 0ncetat imediat- 0nct pur 3i 'implu nu-mi %enea ' cred c e po'i$il a3a
ce%a4 #ce'tea '-au petrecut 0n urm cu cte%a ile- durerea n-a re%enit deloc- iar eu am
putut munci fr nici o pro$lem4
)red c ar fi fo't o mare nedreptate ' nu fi 'cri' de'pre ace't a2utor minunat4
@/i mul/ume'c Sfinte Efrem pentru c ne e3ti att de aproape 3i e3ti att de $unJ
`4A4- 22 fe$ruarie 2!12- ?omnia
65* Nencredere s/ul-erat evitarea interveniei
c(iruricale
S-a 0ntmplat ca 0n urm cu doi ani ' cite'c de'pre minunile '%r3ite de
Sfntul Efrem cel Nou- de'pre care nu 3tiam nimic pn 0n acel moment4 FE'te prea de
tot- cum po/i ' crei a3a ce%aNG - mi-am 'pu' 0n 1nd4 Nu a trecut mult timp 3i
ne0ncrederea mi-a fo't 'pul$erat deoarece m-am ru1at Sfntului Efrem 3i am 'cpat de o
221
inter%en/ie c6irur1ical care- 0n opinia medicilor- tre$uia fcut imediat4 5e atunci- 0n
nenumrate 'itua/ii- am 'im/it a2utorul 3i purtarea de 1ri2 a Sfntului Efrem4 #m fo't la
Nea MaKri- am 'tat ln1 racla cu 'fintele moa3te 3i am 'im/it mirea'ma lor tmduitoare4
#cum cred 3i 'pun tuturor c ru1ciunea cu credin/ ctre Sfntul Efrem e'te 1ra$nic
a2uttoare- iar cei crora le-am dat cartea cu %ia/a 3i minunile Sfntului Efrem 3i pe care i-
am 0ndemnat ' 'e roa1e- 'unt 3i ei martori ai minunilor '%r3ite de ctre ace't Sfnt4
?u1a/i-% 3i % %e/i con%in1eJ
~4H4- Haia Mare- 2D fe$ruarie 2!12- ?omnia
66* ;%am desco/erit /e Sfntul Efrem cel Nou % vindecri
@n perioada D-14 fe$ruarie 2!12- am fo't internat intr-o clinic uni%er'itar
cu dia1no'ticul de polipo di1e'ti% 3i inte'tinal4 Eram 0n1ri2orat- dar plin de
0ncredere 0n Hunul 5umneeu- a )rui preen/ o 'im/eam 0n prea2ma mea4 5in a doua i
de la internare4 am fo't 'upu' primei inter%en/ii 3i mi-a fo't e.tirpat polipul di1e'ti%|
totul a mer' foarte $ine- iar medicul mi-a propu' 3i reol%area polipilor inte'tinali- pe'te
patru ile- dac %oi fi de acord- pentru a nu re%eni dup o lun4
#m acceptat fericit- cu toat 0ncrederea 0n 5umneeu4 Mai a%eam trei ile
pn la inter%en/ie- medicii 0mi 'pu'e'er c a%eam foarte mul/i polipi pe colon care
tre$uiau elimina/i 3i %a tre$ui ' rmn 0n clinic alte cte%a ile dup inter%en/ie4 &entru
prima dat am 'im/it team 3i un fior de emo/ie4
Stteam 0n 'alon- cnd am primit %iita %ecinei mele care 0mi adu'e'e 0n dar
cartea cu %ia/a 3i minunile Sfntului Efrem cel Nou 3i cu foarte mult dra1o'te 3i emo/ie
222
m-a ru1at ' cite'c acati'tul 3i paracli'ul- pentru c Sfntul Efrem m %a a2uta4 #m citit
ru1ciunile cu mare credin/ 3i emo/ie- implorndu-( pe 5umneeu 3i pe Sfntul Efrem
' m a2ute 3i ' fie alturi de mine4
5iminea/a am intrat 0ncretoare 0n 'ala de opera/ie- repetnd mereu numele
Hunului 5umneeu 3i al Sfntului Efrem4 #m 'im/it pu/in durere 3i 'peram ' nu
'n1ere prea tare4 5up cte%a minute totul '-a terminat4 #m %ut atunci c6ipul
lumino' al doamnei doctor- iar ea m$ind fericit mi-a i':
- Nu mai a%e/i nici un polip4 Sunte/i $ine4
#m 0n/ele' atunci minunea 3i a2utorul Sfntului Efrem- care 0mi a'culta'e
ru1ciunea fier$inte4
8ericit 3i plin de 'peran/ am a2un' 0n 'alon4 +mediat- doctori/a - care a
%enit aici - mi-a 'pu' nedumerit 3i 'urprin':
- Nu mai 0n/ele1 nimic4 Noi 3tiam 0n urma in%e'ti1a/iilor c 'unt mai mul/i
polipi4
Eu 0n/ele1eam ce '-a 0ntmplat: era o minune a Sfntului Efrem- era a2utorul
lui4 Sunt att de fericit c am de'coperit un Sfnt pe care 0l %oi face cuno'cut 3i altor
oameni4
+-am telefonat dra1ei mele %ecine 3i cu 'ufletul plin de emo/ie i-am 'pu'
reultatul- afirmnd cu trie:
- )red c e o minuneJ
Ea mi-a r'pun' cu aceea3i emo/ie 0n 1la':
- 5a- a3a e'te- e o minuneJ
Mul/ume'c din 'uflet Hunului 5umneeu- Sfntului Efrem 3i dra1ei mele
%ecine pentru faptul c mi l-a de'coperit pe Sfntul Efrem cel Nou4
)ri'tina- Haia Mare- 2E fe$ruarie 2!12- ?omnia
223
)99* =u adevrat$ mare este Sfntul Efrem cel Nou$ dar <i
Sfntul Nectarie vindecri tru/eti i tmduirea
li/sei somnului
@ntr-o 'ear- 0n timp ce %or$eam cu &rintele du6o%nic- '-a 0ntmplat ca
dn'ul ' fie ne%oit ' r'pund de ur1en/ la telefon4 5oamna cu care a %or$it era
aproape dend2duit datorit faptului c de cinci nop/i nu mai i$uti'e ' doarm $ine4
Era foarte rcit- a%ea fe$r de cte%a ile- dar- 0ntruct era 0n'rcinat- nu a%ea %oie ' 'e
tratee cu anti$iotice- iar toate celelalte medicamente nu-i aduceau nici o u3urare4
Srmana femeie- nemai3tiind ce ' fac- '-a 6otrt- 0n cele din urm- ' cear 'fatul
&rintelui4 #tunci &rintele i-L i': F>ite cum %om face: 0i %oi ru1a acum pe Sfntul
Efrem cel Nou 3i pe Sfntul Nectarie '-/i %in-n a2utor 3i ' te %indece4 S 3tii c 0n
noaptea a'ta ei %or fi cu tine 3i %or %e16ea a'upra ta- purtndu-/i de 1ri24 {i dac nici a3a
nu-/i %a trece fe$ra pn mine diminea/- atunci ' iei anti$ioticeG4
@n iua urmtoare- %enind la $i'eric- m-am apropiat de &rintele du6o%nic 3i
l-am 0ntre$at cum 'e mai 'imte doamna re'pecti%- 0ntruct o cuno3team 3i eu 3i m-a3 fi
$ucurat ' 3tiu care e'te 'tarea ei4 &rintele mi-a 'pu' c primi'e 0n acea diminea/ un
me'a2 de la ea- 0n care 0i 'punea c 0n acea noapte a i$uti'e 0n 'fr3it ' 'e odi6nea'c 3i
nu mai fu'e'e ne%oie ' ia anti$iotice4 F)u ade%rat- mare e'te Sfntul Efrem cel Nou-
dar 3i Sfntul NectarieG- a i' &rintele cu 1la' plin de $ucurie4
S-+ aducem- dar- 'la% lui 5umneeu pentru acea't minunat 0mpreun-
lucrare a celor doi mari Sfin/i 3i 5octori fr de ar1in/i4
84~4~4- 2 martie 2!12- ?omnia
224
)9)* !e(ind asu/ra noastr vindecri$ a>utor n creterea
co/iilor
#m aflat de'pre Sfntul Efrem cel Nou 0n urm cu %reo 6 ani- cnd o $un
prieten mi-a po%e'tit de'pre minunata aflare a moa3telor Sfntului 3i mi-a dat ' 0i cite'c
%ia/a 3i minunile4 @mi aminte'c c eram att de $ucuroa' atunci cnd citeam 'eara
0mpreun cu 'o/ul meu- 0nct 0m$r/i3am 'trn' foile dup cte %reun fra1ment4
5e atunci- am citit arareori ru1ciuni ctre Sfntul Efrem- dar nu-mi aminte'c
'-i fi cerut %reodat ce%a cu tot dinadin'ul- temndu-m ca nu cum%a ' am mai apoi de
relalat minunea4 #cea'ta- pn ai-noapte- cnd m-am putut con%in1e de 1ra$nicul a2utor
al Sfntului4 Hie/elul no'tru mai mic a rcit de curnd 3i '-a treit 0n toiul nop/ii cu na'ul
0nfundat- pln1nd nec2it fiindc- de3i 0i era foame- nu putea 0n16i/i lapte4 ,$o'it- m-am
1ndit dend2duit c pro$a$il a3a %a decur1e tot re'tul nop/ii4 @n plu'- a%eam 3i o
durere 'urd de 'tomac4
Mai mult 0n 'tare de %e16e- am 6otrt ' 0l c6em 0n a2utor pe Sfntul Efrem -
ale crui minuni le citi'em de curnd 3i m impre'iona'er - uitnd oarecum de mai
%ec6ea mea re/inere4 # fo't mai de1ra$ un 1nd- dect o ru1ciune propriu-i'4 5ar
Sfntul a r'pun' 0ntr-o clipit4 So/ul meu l-a luat 0n $ra/e pe micu/- l-a le1nat 3i a reu3it
' 0l adoarm imediat4 #cum nu mai re'pira a3a de 1reu 3i a$ia mai triu '-a treit iar- ca
' cear lapte4
Ne%enindu-mi ' cred de $ucurie- mi-a 'rit toat o$o'eala 3i 'omnul 3i- pre/
de %reo 6 ore pn '-a fcut iu- am 'tat trea ca ' pot finalia o lucrare - ceea ce altfel
a3 fi fcut a$ia diminea/a4 *re$uie ' 'pun c 3i eu am acum parte de de$utul unei rceli-
fiind cu 'inu'urile 0nfundate4 @n' durerea de cap- ca 3i cea de 'tomac au 0nceput ' m
la'e treptat- tot cu 1ndul la Sfntul Efrem4 #'tfel am reu3it ' 0nc6ei cu $ine lucrul
22"
0nceput- cu credin/a c Sfntul e de fa/ 3i m luminea4 &n diminea/a- $ie/elul no'tru
'-a mai treit de cte%a ori 3i l-am alptat- dar fr %reo piedic din partea re'pira/iei4
Hucuroa' 3i 0ncretoare 0n puterea Sfntului Efrem- i-am mai cerut- 0n timp
ce-i pri%eam pe copila3i dormind- ' ne a2ute ' 3tim cum anume ' ne purtm cu ei: cnd
cu $lnde/e 3i cnd cu a'prime - pentru ca rela/iile prin/i-copii ' de%in armonioa'e4 @n
cur'ul dimine/ii m-am 0ntin' pu/in 3i am 0nc6i' oc6ii ca ' m odi6ne'c dup noaptea
al$4 #tunci- $ie/elul mai mare a %enit 3i m-a mn1iat cu mnu/a pe fa/- lucru pe care
nu /in minte ' 0l mai fi fcut- 0n' de'pre care am 0ncredin/area c 0n'u3i Sfntul Efrem i
l-a in'uflat4 Mai apoi a de'enat un mr/i3or pe o $uc/ic de 6rtie- Fpentru tine 3i pentru
tatiG4 {nurul al$-ro3u nu l-am FcititG imediat- a3a 0nct i-am cerut lmuriri4 ?'pun'ul m-a
pu' pe 1nduri: F#l$ de la pad 3i ro3u de la 'n1eG4 &entru mine - frumoa' trimitere
la '%r3itul mucenice'c al Sfntului Efrem cel Nou4
@i mul/umim Sfntului Mare Mucenic Efrem cel Nou pentru a2utorul prompt
3i necondi/ionat 3i nd2duim ' ne 0m$ucure 3i de acum 0nainte- %e16ind a'upra noa'tr4
M4#4- " martie 2!12- ?omnia
)9,* Multe i nenumrate minuni
Sfntul Efrem cel Nou lucrea 0n multe feluri 3i nu e'te cu putin/ unei min/i
omene3ti ' cuprind 0n/ele'ul celor '%r3ite de ctre Mntuitorul Ari'to' prin ace't
Mare Mucenic al (ui4 @n'e3i alctuirea ace'tei cr/i 3i felul 0n care '-au adunat mrturiile
pot fi 'ocotite pe drept cu%nt c 'unt lucrarea Sfntului Efrem- cci puterile omene3ti n-
ar fi reu3it nicidecum ' /ea' alctuirea de 0mpre2urri care a mi2locit 'trn1erea la un loc
a tuturor mrturi'irilor cuprin'e 0n acea't carte4
226
)on'emnm 0n continuare cte%a lucruri aflate de la oameni care 0l cin'te'c
pe Sfntul Efrem- i 'e roa1 3i dimpreun mrturi'e'c c ace't )u%io' &rinte e'te cu
ade%rat un 1ra$nic a2uttor 3i tmduitor4
, doamn din )mpulun1 Moldo%ene'c- care a citit cartea de'pre %ia/a-
minunile 3i artrile Sfntului Efrem cel Nou- a rma' profund impre'ionat de
cumplitele ptimiri mucenice3ti4 8iind cople3it de durere 3i de dra1o'te pentru Sfntul
Efrem- a 'trn' cartea puternic la piept 3i i '-a adre'at Sfntului prin ace'te cu%inte:
F5umneeu ' te $inecu%intee 0n %eci- Sfinte Mare Mucenice Efrem- pentru dra1o'tea ta
ne$un pentru Ari'to' 3i pentru toat 2ertfa ta 3i '-/i druia'c pace 3i lini3te 3i toat
'trlucirea 3i 'la%a pe care le meri/i4 @n %eci ' te ocrotea'c 3i ' te mn1ie Maica
5omnului pentru nemr1inita ta $untate 3i dra1o'te de oameniG4
5up cu%intele ro'tite- o cldur 0n%luitoare a cuprin' 'ufletul ace'tei femei
3i a a%ut 0ncredin/are c Sfntul Efrem a a'cultat-o 3i i-L primit cu%intele4 Era de2a triu
3i fiind foarte o$o'it- '-a a3eat 0n pat ' 'e odi6nea'c4 @n timpul nop/ii i-L fo't
de'coperit c ptimirile 3i 2ertfa Sfntului Efrem '-au '%r3it 0ntru puterea 5omnului
Ari'to'- iar $una lor mirea'm '-a 0nl/at la ertfelnicul cel )ere'c4 #poi i-L fo't dat '
priceap c 5umneeu a rnduit un loc de mare cin'te pentru ace't Mare Mucenic al Su4
5iminea/a '-a treit- iar ace'te cu%inte auite 0n %i' i-au rma' limpei 3i puternice 0n
minte- precum o 0ncredin/are: F5umneeu i-L druit o mare cin'te %rednicului Su 'lu2itor
Efrem 3i l-a fcut o 'a$ie dumneeia'c de lumin- un o'ta3 de cpti al Su- 0n lupta
0mpotri%a puterilor 0ntunericuluiG4
@ntr-ade%r- nu e'te u3or de purtat mrturia de'pre 'c6in1iuirile mucenice3ti la
care a fo't 'upu' Sfntul Efrem- 0n' iconomia dumneeia'c a rnduit 0n a3a fel 0nct
a'ti - prin 0n'e3i artrile 3i de'coperirile Mucenicului - ' cunoa3tem ni3te amnunte
care altfel ar fi rma' 3tiute numai de 5umneeu4
22D
>nei 'urori de la o mn'tire din Grecia- care era internat 0n 'pital- Sfntul
Efrem i '-a artat aie%ea 'punndu-i c o %a %indeca- iar ea credea c e'te un medic4 5ar
Sfntul nu i '-a artat doar o 'in1ur dat- ci de mai multe ori- iar o dat i-L artat rana 'a
din pntece- care era att de 0nfrico3toare 3i adnc- 0nct i 'e %edeau mruntaiele4
Mnd acea'ta- 'ora i-L 'pu' c poate ' 0l a2ute- recomandndu-i ni3te medici
credincio3i4 #tunci Sfntul Efrem i-L r'pun': F@nc6inndu-m lui Ari'to'- am cptat
putere 3i cura2 0n timpul c6inurilor- iar Ari'to' a $iruit4 #3a c nu te teme niciodat4
Ari'to' %a 0n%in1eJ )nd 'uferi pentru Ari'to'- meritJ #m 'uferit 0n trecut4 #cum nu mai
'ufr4 5ra1o'tea mea pentru Ari'to' m-a fcut $iruitorG4
5up cum 'e 3tie- 0n mul/imea c6inurilor 'ale mucenice3ti- Sfntul Efrem a
primit rana pe care i-a artat-o ace'tei 'urori- deoarece i-L fo't 0nfipt un tciune aprin' 0n
pntece4 5e aceea- nu e'te deloc de mirare c el e'te 1ra$nic a2uttor 3i al celor care
ptime'c ar'uri4
)ine%a apropiat a 'uferit ni3te ar'uri de'tul de 1ra%e- %r'ndu-3i pe picioare
o ti1aie cu ulei 0ncin'4 #m c6emat am$ulan/a 3i apoi am mer' la ur1en/e- totul decur1nd
$ine- nefiind nece'ar internarea4 @n ace'te 0mpre2urri- am cerut mi2locirile Sfntului
Efrem4 *oate ace'tea '-au petrecut 0ntr-o i de duminic4 Medicamentele pre'cri'e nu erau
prea u3or de 1'it- cu toate c am 0ncercat ' le caut la toate farmaciile care mai erau
de'c6i'e- duminic fiind4 5ar 'trdania acea'ta nu a dat roade 3i l-am ru1at iar pe Sfntul
Efrem ' ne a2ute4
#2un' aca' 3i 1ndindu-m ce a3 putea face- mi-am adu' aminte c 3tiu pe
cine%a care e'te farmaci't- dar nu eram 'i1ur dac am numrul ei de telefon4 @n cele din
urm i-am 1'it numrul 0n a1enda telefonului mo$il 3i am 'unat-o4 Mi-a r'pun' 0ndat-
m-a a'cultat 3i mi-a 'pu' c 3tie 'i1ur c medicamentele pe care le caut 'e 1'e'c la ei la
farmacie4 Mai mult dect att- c6iar 0n acele clipe 'e pre1tea ' pornea'c 'pre farmacie-
deoarece o ru1a'e cine%a '-i procure 1ra$nic ni3te medicamente4 @n drum 'pre farmacie-
ea a trecut pe ln1 locuin/a noa'tr 3i m-a luat 3i pe mine cu ma3ina4 )nd am urcat- pe
228
$ord- 0n fa/a locului din dreapta 3oferului- era lipit o iconi/ cu Sfntul Efrem cel Nou
(per'oana acea'ta are e%la%ie ctre Sfnt)4 &ur 3i 'implu am rma' fr 1rai cte%a
'ecunde4 #poi am a2un' la farmacie- am luat medicamentele 3i m-am 0ntor' cu ma3ina -
deoarece tra'eul per'oanei care ne-a a2utat trecea pe ln1 locuin/a noa'tr -- totul
reol%ndu-'e 0n ma.imum 1" minute4 #'tfel- ceea ce nu am reu3it ' 1'e'c 0n mai multe
ore de cutri pe la farmacii- '-a aflat 0ntr-un timp foarte 'curt cu a2utorul Sfntului
Efrem4 )u ade%rat- 1ra$nic a2uttor e'te ace't SfntJ
, alt mrturie am primit-o de la o doamn din )on'tan/a care a fo't
%indecat de Sfntul Efrem de o $oal incura$il4 &entru a o /ine aproape de $i'eric 3i
pentru a participa la 'fintele 'lu2$e- Sfntul Efrem i '-a artat ace'tei femei att 0n c6ipul
preo/ilor 'lu2itori- ct 3i 0n cel al cntre/ilor de 'tran4 *re$uie 'pu' c 0n acea't $i'eric
Sfntul Efrem e'te cin'tit- a%nd u1r%it o icoan4
5e la c/i%a cuno'cu/i am aflat c Sfntul Efrem le a2ut att de mult- 0nct
pur 3i 'implu nu 3tiu ce ' mrturi'ea'c4 #2utorul 3i preen/a lui 'unt att de %dite- 0nct
0i cople3e'c- fie c e %or$a de e.amene- $oli- 'uferin/e- nedumeriri- neputin/e- necauri-
m6niri 'au luare deciiilor 0n 0mpre2urrile %ie/ii cotidiene4
5e la o alt per'oan am aflat de'pre cine%a care a fo't 0n Grecia ca ' 'e
0nc6ine la moa3tele 'fin/ilor care 'e 1'e'c acolo4 &e Sfntul Efrem 0l cuno3tea foarte
pu/in- doar din cu%intele altora- a3a 0nct 0i era- oarecum- 'trin4 )nd a a2un' 0n $i'erica
de la Nea MaKri- a 0nceput ' 0i %or$ea'c 0n 1nd Sfntului Efrem- ru1ndu-l ' o ierte
pentru c nu 3tia ce ' 0i 'pun 3i ' o a2ute ' 1'ea'c cu%intele potri%ite pentru a i 'e
ru1a444 apropierea de moa3tele Sfntului Efrem trei'e 0n 'ufletul ei un 'im/mnt de
%ino%/ie- pricinuit de faptul c nu apuca'e '-i cunoa'c %ia/a 3i lucrrile 0nainte de a
%eni ' i 'e 0nc6ine4 5ar ace't 'im/mnt de %ino%/ie fu'e'e $iruit de o ne't%ilit
$ucurie 3i mul/umire444
22E
#cea't per'oan 03i cuta de cte%a luni un loc de munc 3i nu i$utea '
1'ea'c nimic4 &entru acea'ta '-a ru1at mai multor 'fin/i- cerndu-le a2utorul- printre
care 3i Sfntului Efrem4 # mrturi'it c- de3i crede c to/i 'fin/ii crora li '-a ru1at au
mi2locit pentru ea- totu3i e'te con%in' c- 0n mare parte- faptul c 3i-a 1'it de lucru '-a
'%r3it prin a2utorarea Sfntului Efrem cel Nou- cci n-au trecut dect dou ile dup ce
a citit acati'tul lui 3i iat c- dup cte%a luni de cutare- a 'unat-o cine%a 3i i-L oferit un
loc de munc4
>n lucru deo'e$it de 0m$ucurtor e'te 3i faptul c Sfntul Efrem cel Nou a
0nceput ' fie repreentat 3i 0n fre'ca $i'ericilor din /ara noa'tr- ace't lucru petrecndu-'e
0n mai multe lca3uri ortodo.e 0n care preo/ii fie au aflat de'pre minuni '%r3ite de
Sfntul Efrem 0n %ia/a credincio3ilor paro6iei lor- fie c cuno'cut nemi2locit lucrarea
minunat a Sfntului Efrem4
Se poate 0ntmpla ca uneori ' ne 0mpotmolim 0n uitare 3i ' trecem cu
%ederea c 'e cu%ine ' dm mrturie de'pre lucrarea ce 5umneeu o '%r3e3te cu noi
prin mi2locirea 'fin/ilor Si4 5omnul @n'u3i ne-a 1rit: FEu 'pre acea'ta M-am n'cut 3i
pentru acea'ta am %enit 0n lume- ca ' dau mrturie pentru ade%rG (+oan 18- 3D)-
0n%/ndu-ne c 'trdania noa'tr luntric tre$uie ' fie pentru #de%r4 E lucru al
recuno3tin/ei - 3i e $inecu%ntat - ' mrturi'im acele lucrri ale 5omnului 3i ale 'fin/ilor
Si care pot fi 'pre folo'ul aproapelui- pentru c 0n darul pe care ni l-a fcut- 5umneeu a
pu' poten/ial 0ntre1 3i pentru a2utorarea celui de ln1 noi4 #de'eori 'e 0ntmpl c ace'te
mrturii nu ne 'fiim ' le 'punem 0n cercul no'tru de apropia/i4 )t de frumo' ar fi '
de%enim neprtinitori mcar 0n ceea ce pri%e3te mrturi'irea minunilor lui 5umneeu 3i
' le 'punem tuturor- pentru ca acelea care '-au 'pu' la 0ntuneric- ' 'e aud la lumin- 3i
cele ce '-au %or$it la urec6e- 0n odi- ' 'e %e'tea'c de pe acoperi3uri ((uca 12- 3)4
(4 S4 5e'arto%ici- martie 2!12- ?omnia
23!
(oianul minunilor tale ,este$te bel$ugul de har ce "ia fost druit de %us#
2are 2ucenice 'frem# iar mi0locirile tale necurmate ne umplu de nde0dea cea curat a
binecu,&ntrilor cere$ti. 4ie ca prin ale tale rugciuni $i prin dragostea ta cea
ne+mpu"inat s dob&ndim $i noi puterea unei inimi ce se face iubitoare de /umnezeu.
Scurt -iora#e a Sfntului Efrem
Sfntul Efrem '-a n'cut 0n ora3ul *riKala 0n anul 13844 5in anul 13E3-
acea't localitate a cut 0n mna turcilor lui Haiaid +- care 'tpnea atunci 0ntrea1a
re1iune a *e''aliei4 5in 13E"- 0n *e'alonic a 0nceput rpirea copiilor de ctre turci4 Se
furau copii 3i adole'cen/i- cu %r'te 0ntre pai'preece 3i doueci de ani- dar 3i mai mici4
(a %r'ta de numai patru'preece ani- Sfntul Efrem- pe numele 'u de $ote
)on'tantino' Morfi'- a fo't ne%oit ' pr'ea'c ca'a printea'c- pe mama 'a %du% 3i
pe cei 3apte fra/i4 #cea'ta a fcut-o pentru a nu fi 0nre1imentat cu for/a 0n armata
turcea'c ca ienicer4 # 0m$r/i3at cu mult el %ia/a mona6al 0n Mn'tirea Hunei%e'tiri
din FMuntele celor nepri6ni/iG din #tica4
231
@n anul 1416- turcii au prdat penin'ula #tic 3i l-au 'ilit pe 1u%ernatorul
#tenei- #ntonie #ta16ioli- ' 'e declare %a'al al 'ultanului4 @n anul 1424- otomanii au
intrat cu for/a 0n Mn'tirea Hunei%e'tiri 3i au trecut prin ti3ul 'a$iei pe prin/ii de acolo4
Sfntul lip'ea- fiind atunci 0n pe3ter- 'u' 0n munte4 @ntorcndu-'e la mn'tire- a 1'it
trupurile ne0n'ufle/ite ale mona6ilor dup care a pln' 0ndelun14 @n anul urmtor- la 14
'eptem$rie- turcii '-au 0ntor' 3i- 1'indu-l pe 'fnt- l-au 'upu' canelor cu o $ar$arie rar
0ntlnit- timp de opt luni 3i 2umtate- cum numai Sfin/ii Mari Mucenici G6eor16e-
5imitrie- Ecaterina- Mar%ara 3i al/ii au mai fo't tortura/i4 (a 'fr3it- l-au 'pnurat cu
capul 0n 2o' 0ntr-un copac- 0n curtea mn'tirii4 #u le1at lemne aprin'e de trunc6iul
copacului 3i l-au pironit pe 'fnt cu cuie 1roa'e4 @n mi2locul flcrilor- 'fntul 'e ru1a
'truitor4 # primit cununa muceniciei la !" mai 1426- trecnd la 5omnul 0n orii acelei
ile- la ora E diminea/a4
&es/re Maica Macaria$ eumena Mnstirii de la Nea
MaBri$ cea nvrednicit de &umnezeu s seasc
moa<tele Sfntului Efrem
Maica Macaria- dup numele 'u laic Mar1arita 5e'ipri- '-a n'cut pe 12
martie 1E11 0n 'atul 8alatado din in'ula *ino'- din prin/i e%la%io3i- a%nd un $unic preot
din partea mamei pe care l-a 0ndr1it ne'pu' de mult- printele #ntonie4 8amilia 5e'ipri a
fo't $inecu%ntat cu na3terea a mul/i copii- dintre care dou fete au de%enit mona6ii- iar
unul dintre $ie/i preot- #ndrei- 'in1urul care mai trie3te a'ti4
Mar1arita a intrat 0n %ia/a mona6al ca no%ice la 11 decem$rie 1E3!- iar pe'te
doi ani a depu' %oturile mona6ale4 5up trei ani a primit marea 'c6im 0n Mn'tirea
Sfntului +erotei4
5omnul o c6ema la ne%oin/e deo'e$ite4 &e timpul ocupa/iei 3i-a fcut 'im/it
preen/a $ine%oitoare 0n 0nc6i'orile de femei din #tena4
232
@n %ara anului 1E4"- %iitnd localitatea Nea MaKri din penin'ula #tic- a
urcat ' aprind o cndelu/ 0ntre ruinele a ceea ce a%ea ' i 'e de'copere ulterior ca fiind
Mn'tirea 'ta%ropi16ie de clu1ri de odinioar din FMuntele celor nepri6ni/iG4 @nc de
atunci a 0nceput ' 'imt c acel loc e'te un loc 'fnt4 >n loc unde- cu %oia lui 5umneeu-
%a rmne pn la 'fr3itul %ie/ii4 {i-a 0ncropit o c6iliu/ 3i a continuat acolo %ia/a
mona6al- noaptea lucrnd pentru a-3i a'i1ura cele a$'olut nece'are traiului- 3i iua- 0n
afar de 'lu2$e- cercetnd ruinele %ec6ii $i'ericu/e a Hunei%e'tiri 3i ale c6iliilor de
odinioar4 # trit 0n condi/ii a'pre- 0nclit iarna de focul ru1ciunilor artoare ctre
5umneeu- a%nd drept acoperire numai o 0n%elitoare l'at de un cio$an care
de'coperi'e c acolo tria cine%a4
5umneeu o c6ema la de'coperiri minunate- fcndu-i cin'tea de a fi cea
creia i '-a de'coperit locul moa3telor unuia dintre prin/i- moa3te ale cror urme le cuta
cu 0nfri1urare4 &o%e'te3te 'in1ur mai departe: F#3a cum 'tteam 0ntre ruinele %ec6ii
mn'tiri- unde pronia dumneeia'c 0mi purta'e pa3ii- m 1ndeam la timpurile de
odinioar cnd oamenii mrturi'i'er credin/a ortodo. cu pre/ul %ie/ii lor 3i ale cror
moa3te puteau fi r'pndite 0n multe locuriG4 )nd cur/a ruinele $i'ericii- 'e 1ndea c 'e
afl pe un loc 'fnt 3i @l ru1a de'eori pe 5umneeu '-o 0n%rednicea'c ' %ad pe unul
dintre prin/ii care tri'er pe timpuri acolo4 # trecut de'tul de mult timp pn cnd- 0ntr-o
i- o %oce luntric i-a 'pu': FSap acolo 3i %ei 1'i ceea ce dore3tiG - 3i- 0n mod minunat-
i-a fo't indicat un anumit loc din curtea mn'tirii4
# artat locul unui muncitor pe care 0l c6ema'e ' o a2ute la tre$urile
mn'tirii4 #ce'ta la 0nceput nu a %rut ' 'ape 0n locul indicat de ea- ci 0n alte locuri4 (-a
l'at ' fac precum %oia- dar 0n acela3i timp 'e ru1a ' dea doar de locuri 'tncoa'e- ca
0n cele din urm ' 'ape acolo unde 0i fu'e'e indicat4 #3a '-a 3i 0ntmplat4 5up trei patru
0ncercri e3uate- a %enit 3i a 'pat unde 0i arta'e maica4
233
Mrturii c acolo e.i'ta'e o c6ilie de mona6 erau 3emineul- trei ni3e 3i un
perete pe 2umtate drmat4 (ocul a fo't cur/at de pietre 3i lucrtorul- plin de nduf c nu
1'i'e nimic mai 0nainte- 'e apuc ner%o' de 'pat4 FNu te 1r$i- nu te o'teni pe'te puteri-
ia-o mai 0ncetG l-a 'ftuit mona6ia4 Muncitorul continua 0n' 0n acela3i ritm4
F&oate fi cine%a 0nmormntat aici- te ro1- ai 1ri2G- continua ' 0l 'ftuia'c
maica Macaria4
@nciudat- omul a 0ntre$at-o: F)6iar crei c e'te ade%rat ceea ce 0/i
0nc6ipuiNG4
@ntr-ade%r- mrturi'e3te maica mai departe- era foarte 'i1ur- de parc l-ar fi
3i %ut pe acela pe care 0l cuta4 (a apro.imati% un metru 3i 3apteeci adncime camaua
a dat la i%eal capul omului lui 5umneeu- cum l-a numit maica4 @n acela3i timp- o
mirea'm plcut '-a r'pndit 0n 2ur4 Muncitorul a rma' 3ocat- nu mai putea articula nici
un cu%nt4 Mona6ia l-a ru1at ' o la'e 'in1ur4 # 0n1enunc6eat 3i- cu mult e%la%ie- a
0m$r/i3at moa3tele 'fntului- 'im/ind tainic 0n adncul 'ufletului mucenicia ace'tuia4
Sufletul i '-a umplut de o ne/rmurit $ucurie - do$ndi'e un odor de mare pre/4 5nd la
o parte pmntul care 0nc 0l mai acoperea- a putut ' 0l %ad 0ntre1- c6iar dac rm'e'e
a'cun' pn atunci timp de 'ecole4 5up 0m$rcminte 3i-a dat 'eama c fu'e'e cleric4
Sentimente ame'tecate o 0ncercau - ' 'e $ucure 'au ' 0l pln1 pe cel pe care 0l a%ea 0n
fa/N )um de 'e afla acoloN )e 'e 0ntmpla'e cu elN )e 0i %u'er oc6iiN @3i 'pu'e c
de'i1ur '-a petrecut o dram4 # 0nceput ' plou 3i mona6ia a a3eat la loc moa3tele unde
le 1'i'e4
Se 0n'era'e de2a4 Macaria a citit 'lu2$a %ecerniei- fiind 'in1ur atunci 0n acele
locuri unde o adu'e'e 5omnul ca ' @i 'lu2ea'c4 5eodat a auit pa3i care porneau de 2o'
din mormnt- apoi prin curtea mn'tirii 3i care 'e oprir 0n fa/a $i'ericii4 Maica a
mrturi'it c a 0ncremenit de 'paim la auul pa3ilor ap'a/i 3i c era pentru prima dat
cnd 'e 'im/ea ca 3i paraliat de fric4 Nici n-a apucat ' 'e 0ntoarc ' %ad de'pre ce
234
era %or$a cnd a auit deodat o %oce care i-a 'pu': F&n cnd m %ei l'a acolo- 2o'N {i
omul la- care mi-a de%elit a3a capul44JG4 Macaria '-a 0ntor' 3i a %ut un om 0nalt-
$runet- 0m$rcat 0n 6aine mona6ale- cu oc6i mici- rotuni- cu u3oare riduri la col/uri- cu o
$ar$ mare- care 0i acoperea 1tul4 @n mna 'tn1 0i 'trlucea o lumin- iar cu dreapta
$inecu%nta4
Maica '-a umplut de mare $ucurie- frica i-a di'prut imediat- a prin' cura2 3i-
'im/ind dulcea po%ar a re'pon'a$ilit/ii cu care o 0n'rcina'e 5umneeu- i-a 'pu':
F+art-m- mine de cum 'e luminea- %oi a%ea 1ri2 de tineG4 &e dat 'fntul '-a fcut
ne%ut 3i 'lu2$a Mecerniei a continuat 0n lini3te4
# doua i de diminea/- dup >trenie- maica Macaria a luat 'fintele moa3te-
le-a 'plat- le-a cur/at de pmnt 3i le-a du' 0n altar- 0ntr-o mic firid4 # aprin' 3i o
cndelu/4 @n noaptea urmtoare- l-a %i'at pe cu%io'ul lui 5umneeu 0n $i'eric4 @n 'tn1a
ace'tuia era o icoan foarte frumoa'- pe care el o /inea- 0m$r/i3nd-o cu o mn4 Era din
ar1int- lucrat de mn4 #lturi era un 'fe3nic- iar mona6ia a %i'at c i-a aprin' o
lumnare din cear curat4 @n acel moment '-a auit o %oce care i-a 'pu': F@/i mul/ume'c
mult4 M nume'c EfremG4
# trecut ce%a timp de la acele 0ntmplri 3i maica era oarecum nedumerit 0n
le1tur cu cele 0ntmplate4 @ntr-o 'ear- dup Mecernie- 0n timp ce %oia ' 0nc6id u3a
$i'ericii- a auit trei $ti ca un 'unet de mtnii de c6i6lim$ar4 # 0n/ele' c 'fntul 0i
ddea iar3i 'emne- a intrat 0n $i'eric- a aprin' o lumnare 3i '-a ru1at4 5eodat '-a
'im/it 0n%luit de o mirea'm e.traordinar- de parc '-ar fi aflat 0n ?ai4 S-a 'im/it 0n'
0n acela3i timp 3i ne%rednic de toate cte i le de'coperi'e 5umneeu 0n acele locuri4
23"
Muntele neprihniilor
Nu e'te 0ntmpltor faptul c 5umneeu a condu' pa3ii Sfntului Efrem 0n
muntele a3a-numit Fal nepri6ni/ilorG- 0ntruct- potri%it tradi/iei- aici 0nc din 'ecolele 1!-
l1 '-a aflat o %ec6e %atr 'i6'trea'c4 E.i'tau pe atunci nenumrate 'c6ituri 0mpr3tiate-
care 0mpodo$eau acele locuri nu numai prin %ia/a curat a %ie/uitorilor de acolo- dar 3i
prin frumu'e/ea pe care o ddeau pinii- m'linii 3i o mul/ime de ar$u3ti de diferite feluri4
>rmnd e.emplul altor oameni ce 03i 0nc6ina'er %ia/a lui 5umneeu - 0n rndul crora 'e
puteau numra c6iar 3i %oie%oi - a %enit ' %ie/uia'c aici- 0naintnd 0n %irtute- cel ce
a%ea ' de%in mai apoi Sfntul Efrem4 # 'o'it la minunata Mn'tire a Hunei%e'tiri- care
con'tituia pe atunci centrul du6o%nice'c al 0ntre1ii re1iuni4 #ici a%ea ' 03i tria'c
0ntrea1a %ia/ pu'tnicea'c4 ?%na 'a a fo't 0ncununat de ctre 5umneeu prin muncile
1roanice la care a fo't 'upu' la moartea 'a- prin c6inurile pe care le-a 0ndurat 0ntre 14
'eptem$rie 142" 3i " mai 1426- cnd a trecut la cele %e3nice4
Maica Macaria, ai crei pai au purtat-o, peste ani, pe
aceleai meleaguri, povestete...
FEram 0n a2unul marii Sr$tori a Hunei%e'tiri a anului 1E6" 3i a%eam
o$i3nuita pri%e16ere de toat noaptea4 *impul 'e 'cur1ea 0ncet 0n p'almodii- cntri
litur1ice- troparul Hunei%e'tiri44G4 )nd Sfnta (itur16ie a a2un' la momentul prefacerii
)in'titelor 5aruri- maica Macaria a a%ut dintr-odat o %edenie minunat: altarul 'trlucea
tot- auriu 3i 'e fcea c din fre'ca Hunei%e'tiri co$orau pn la pmnt rae luminoa'e-
0n1u'te ca ni3te lame de 'pad4 # auit 3i o %oce care 'punea: F@ntr-o %reme ca cea de
a'ti mn'tirea acea'ta 'r$torea cea mai 'trlucit 'r$toare a 'aJG4Mona6ia a fo't
cuprin' de o dorin/ ne't%ilit de a afla 3i alte amnunte4 # 0ntre$at: F*ria 3i Sfntul
236
Efrem 0n acea %remeNG {i %ocea i-a r'pun': F#cea't 'r$toare o a%ea Sfntul Efrem la
mare cin'te- prnuind-o la 0ntrea1a ei 'trlucire 3i acum444 de ceN 5e ceN 5e ceNG4
Maica Macaria preciea c nu %edea pe nimeni- doar auea %ocea aceea
cerea'c4 >ltimele cu%inte le-a auit ro'tite cu mult tri'te/e 3i durere ne'fr3it4 5e'pre
6ramul %ec6i al mn'tirii- acela al Hunei%e'tiri- a%eau ' 'crie mul/i oameni ai Hi'ericii-
clerici 3i laici- dar cele ce '-au 0ntmplat la acea 'lu2$ de noapte au mi3cat-o adnc pe
e1umen- 0ntrind-o 0n 0ntrea1a acti%itate le1at de de'tinul mn'tirii4
*ot maica Macaria i'tori'e3te c a%ea o femeie an1a2at la funda/ia de pe
ln1 mn'tire- care a%ea 1ri2 de copii4 8emeia a%ea o nepo/ic ce mnca acolo4 @ntr-o
noapte- cnd femeia nu putea dormi- l-a %ut pe 'fnt c 'e apropie de patul feti/ei4 8eti/a
'-a 'periat4
FNu te teme- fata mea- 'unt Sfntul EfremG- i-a 'pu' 3i a mn1iat-o pe
cre3tet4 8emeia i-a mrturi'it 'tare/ei c de acolo de unde era ea nu 3i-a dat 'eama cine
e'te4 (und 'ilueta drept aceea a e1umenei- a 'tri1at-o pe nume4 # %ut deodat un
$r$at- 0ncon2urat de lumin mult- /innd 0n mn mac6eta unei $i'erici- care '-a
preentat: FSuntmarele mucenic EfremG4
&e dat femeia i-a cut la picioare 3i 'fntul a continuat: FM-am n'cut la 14
'eptem$rie- iua Sfintei )ruci- 3i tot la 14 'eptem$rie de iua Sfintei )ruci a 0nceput
mucenicia mea- cnd a%eam 42 de ani4 S 0i 'pui Macariei ' 0mi ridice un pro'c6initar 0n
cotitura drumului4 #colo o$i3nuiam ' 'tau ca ' m odi6ne'cG4
8emeia a mai auit: FMormntul mi-a fo't o pe3ter4 Har$arii 3i mort m
torturauG4 8emeia '-a 0ntre$at 3i '-a ru1at ca 'fntul ' 0i de'copere locul unde dorea ' fie
con'truit pro'c6initarul4 (-a %ut 3i alt credincioa' pe 'fnt 3i toate au aflat apoi locul
e.act unde a%ea ' fie con'truit un mic pro'c6initar 0n form de $i'ericu/4 Mai apoi- '-a
aflat de la un domn 0n %r't- Har$a G6eor16io'- c- e.act 0n acel loc- 0n urm cu treieci
3i cinci de ani a %ut un clu1r foarte tri't care 'ttea 3i 'e uita 'pre locul unde a%ea '
23D
'e con'truia'c mai apoi mn'tirea4 # fo't att de impre'ionat- 0nct nu l-a uitat-
recuno'cndu-l pe'te ani 0n icoana de la pro'c6initar4
Mesajul din 29 aprilie 1966 despre mucenicie
FEram plin de nelini3te 0n acea noapte- mrturi'e3te mona6ia Macaria- nu
puteam '-mi 1'e'c locul- nici ' m 0ntind 0n pat- nici ' 'tau 0n fotoliu444 ,ra trei din
noapte m-a 1'it 0n fotoliu 3i cum 'tteam a3a- unde%a la dreapta mea am %ut un mona6
cu o 0nf/i3are foarte a'cetic- cu prul cndu-i 0n neornduial pe umeri4 Era foarte
palid 3i purta o ra' %ec6e dren/uit de culoare %erde 0nc6i'4 5e 0ndat ce l-am pri%it mai
atent- pacea a pu' 'tpnire pe inima mea 3i o $ucurie nede'lu3it a prin' a 'e 0nfiripa 0n
'ufletul meu4 5eodat l-am %ut ln1 mine4 Meni'e fr ' p3ea'c4 S-a aplecat 3i a
3optit cu mult e%la%ie cele ce urmea: PSfntul Efrem 3i-a 0nc6eiat %iata mucenice3te-
'u$ turci- 0n anul 1426- la " mai- la ora nou 3i 2umtate4Q
Mona6ia '-a 1ndit c ar tre$ui ' notee cele auite- 3i atunci a auit iar3i
acelea3i cu%inte- repetate de mai multe ori4 5iminea/a le-a po%e'tit 3i celorlalte mona6ii
de'pre lucrurile minunate pe care le tri'e4
238
@n 'eara urmtoare o alt mona6ie a a%ut un %i' 0n care i '-a de'coperit 0ntre1
martiriul 'fntului4 #ce'ta fu'e'e le1at cu capul 0n 2o' de un copac puternic4 @n
mi2loculpntecelui i '-a pu' un lemn 1ro' 0ncin'- 3i corpul- $tut 0n cuie- 0i ardea444
Nele1iui/ii care au fcut ace'tea 'tteau deoparte- pri%ind4 #%nd flacra credin/ei 0n'
mult mai puternic- 'fntul a 0ndurat teri$ilele torturi4
5in momentul 0n care au aflat cum '-a 'fr3it %ia/a 'fntului- maica Macaria
i-a luat moa3tele din 'fntul altar 3i le-a a3eat cu e%la%ie 0n fa/a icoanei 'ale4 #tunci-
mrturi'e3te- '-a 0ntmplat un lucru minunat 3i a'ta 0n timp ce la altar 'e 'lu2ea444 +coana
cea mare a Sfntului a fcut un 1omot puternic4 5e a'emenea- moa3tele au 0nceput '
'coat 1omote- pe rnd- cele mari- cele mici 3i apoi toate 0mpreun4 #poi- mona6iile l-au
%ut pe 'fnt c um$l printre ele 0ncl/at cu papuci 3i 0m$rcat cu ra'4 Sfnta mirea'm
care o r'pndea 0n urma 'a purta adieri cere3ti4
Vreau ca mormntul s !e "n #iseric
Mona6ia Macaria i'tori'e3te de'pre con'truirea $i'ericii de la Nea MaKri- a
crei terminare a coinci' cu editarea primului %olum cu minunile 'fntului- mrturii %ii
ale purtrii de 1ri2 ne0ncetate a Sfntului Efrem4
Hi'erica- att de dorit de ctre to/i %ie/uitorii de acolo '-a con'truit odat cu 'o'irea aici -
prin iconomie dumneeia'c- dup 'pu'ele maicii - a unor pietre %ec6i de la o cldire ce
0mpodo$ea odinioar #tena4
# trecut ce%a %reme de cnd au luat deciia de con'truire a $i'ericii4 @ntre
timp- maica '-a ru1at 'fntului ' 0i dea un 'emn 'pre a-i arta unde dore3te ' 0i fie
mormntul- 0n $i'eric 'au 0n afara ace'teia4 Nu au trecut dect dou ile 3i a 'o'it o
credincioa' e%la%ioa' care i-a 'pu' c i-a aprut 0n %i' 'fntul 3i i-a i': FS 0i 'pui
'tare/ei c %reau ca mormntul ' fie 0n $i'eric444G4
23E
!iaa Sfntului Efrem cel Nou
Sfntul Efrem ()on'tantino' Morfi' dup numele de $ote) '-a n'cut 0n
ora3ul 1rece'c *riKala- 0n anul 13844 (a 14 ani a plecat la Mn'tirea Huna%e'tire- de pe
Muntele Nepri6ni/ilor- pr'ind ca'a printea'c- mama %du% 3i cei 3apte fra/i- fu1ind
din calea turcilor condu3i de Haiaid +- care 0ncepu'er rpirea tinerilor de 14-2! de ani
pentru a-i 0nre1imenta cu for/a ca ieniceri4
Sfntul Efrem '-a ne%oit mai $ine de 2" de api- ca mona6- la Mn'tirea
Huna%e'tire4 @n anul 1416- turcii au prdat &enin'ula #ttiKa 3i- 0n 1424- in%adnd
mn'tirea- i-au omort cu 'a$ia to/i clu1rii4 Sfntul Efrem era atunci 0n pe3ter- 'u' 0n
munte- 3i cnd '-a 0ntor' a 1'it trupurile ne0n'ufle/ite ale mona6ilor4 5up un an- turcii
au %enit din nou 3i- 1'indu-l pe 'fnt- l-au 'upu' canelor cu o $ar$arie rar 0ntlnit- timp
24!
de opt luni 3i 2umtate- 0ndurnd c6inuri mai pre'u' de cu%inte- ru1ndu-'e 3i iertnd-
'fntul a primit cununa mucenicea'c- dup cum 'in1ur a%ea ' arate 0n c6ip minunat4
Sfntul Efrem- marele fctor de minuni- '-a fcut cuno'cut 0n urma mai
multor de'coperiri dumneeie3ti4
@n %ara anului 1E4" 'c6imona6ia Macaria- %iitnd localitatea Nea MaKri- a
urcat ' aprind o candel la ruinele mn'tirii de pe Muntele Nepri6ni/ilor4 5orind %ia/
pu'tnicea'c 3i 'im/ind 'fin/enia locului- maica 3i-a 0ncropit o c6iliu/ 0n care a%ea '
rmn pn la 'fr3itul %ie/ii4
&e cnd cerceta ruinele Hi'ericu/ei Hunei%e'tiri 3i c6iliile %ec6ii mn'tiri de
clu1ri- 'e 1ndea c 'e afl pe un loc 'fnt 3i 0l ru1a pe 5umneeu '-o 0n%rednicea'c '
i 'e arate %reunul dintre prin/ii care tri'er 0n acele locuri4 @ntr-o i- o %oce luntric i-a
'pu': FSap acolo 3i %ei 1'i ceea ce dore3tiG4 &unnd un lucrtor- care a2uta atunci la
tre$urile mn'tirii- ' 'ape- maica Macaria '-a 0n%rednicit ' do$ndea'c un dar de
mare pre/: la apro.imati% 1-Dm adncime au 1'it- r'pndind o mirea'm plcut-
moa3tele 0ntre1i ale unui clu1r care fu'e'e cleric- dup 0m$rcmintea cu care era
0m$rcat4 Menind ploaia- maica a l'at moa3tele unde le 1'i'e4 5up %ecernie- 'fntul i '-
a artat maicii- 'punndu-i: F&n cnd m %ei l'a acolo 2o'NG4 Era un clu1r 0nalt-
$runet- cu $ar$ mare- 0n mna 'tn1 0i 'trlucea o lumin 3i cu mna dreapt
$inecu%nta4 Maica i-a cerut iertare 3i a doua i a luat moa3tele- le-a cur/at 3i le-a pu' 0n
altar- 0ntr-o firid- 3i a aprin' o candel4 @n acea noapte- 'fntul i '-a artat maicii 0n %i'-
'punndu-i: F0/i mul/ume'c mult4 M nume'c EfremG4
*ot 'fntul a de'coperit unei femei 3i c6ipul mor/ii 'ale4 #cea'ta l-a %ut
0ntr-o lumin care 0ncon2ura mn'tirea- /innd 0n mn o $i'ericu/4 Sfntul i-a i' ace'te
cu%inte: FMare Mucenic EfremG4 8emeia a 0n1enunc6eat- iar 'fntul a continuat: FM-am
n'cut la 14 'eptem$rie- de iua Sfintei )ruci- 3i tot la 14 'eptem$rie- la 42 de ani- am dat
mrturie prin moarte mucenicea'c4 S 0i 'pui maicii Macaria 3 0mi ridice un paracli' 0n
241
cotitura drumului4 #colo %oi 'ta 3i m %oi odi6ni4 Scor$ura copacului mi-a fo't mormnt4
Necredincio3ii m-au torturat c6iar 3i mortG4
@n anul 1E66- 0n iua de 2E aprilie- mona6ia Macaria a primit din nou o
de'coperire de la 'fnt: F5eodat- l-am %ut ln1 mine- %eni'e fr ' p3ea'c4 # 3optit
cu mult e%la%ie: PSfntul Efrem 3i-a 'fr3it %ia/a mucenice3te- 'u$ turci- 0n anul 1426- pe
" mai- la ora nou diminea/a4Q @n 'eara urmtoare- o alt mona6ie a a%ut un %i' 0n care i
'-a de'coperit 0ntre1 martiriul 'fntului4 8u'e'e le1at cu capul 0n 2o' de un copac $trn 3i
0n mi2locul pntecelui i '-a 0nfipt o $ucat de lemn aprin'- care 0i ardea mruntaiele- 0n
timp ce trupul 0i era 'trpun' cu multe cuie4
Minunile la moa3tele Sfntului Marelui Mucenic Efrem- artrile lui 0n %i'
'au aie%ea- a2utorul 1ra$nic oferit celor 0n ne%oi- nenumratele tmduiri au umplut
pa1inile mai multor cr/i (cte%a fiind tradu'e 3i 0n lim$a romn)- mrturiile fiind 'trn'e
cu 1ri2- la 0nceput de maica Macaria- iar dup moartea ei- de maicile de la mn'tirea
'fntului4 )el care a citit- c6iar 3i numai o dat- cte%a din minunile Sfntului Efrem
'imte ct de apropiat e'te de noi- pcto3ii4
242
Paraclisul Sfntului mare mucenic Efrem cel Nou
(#lctuit de Maica Macaria- 'tare/a 3i ctitora Mn'tirii Huna%e'tire de la
Nea MaKri- de pe muntele #momon- #ttiKa)
=ntarea )$ lasul 5E
+rmo'ul:
F#pa trecnd-o ca pe u'cat 3i de rutatea e1iptenilor 'cpnd- i'raeliteanul
'tri1a: +$%itorului 3i 5umneeului no'tru '-i cntmG4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
243
5e multe necauri fiind cuprin' 3i de $oli amare 3i tiranice3ti- cu credin/ %in
la moa3tele tale- %indec-m- Sfinte- prin mi2locirea ta4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
5atu-/i-'-a 6ar de la 5umneeu ' %indeci tul$urrile feluritelor $oli| ridic-
m- a3adar- pe mine cel ce ac 0n $oal 1rea- ca ' te 'l%e'c- Sfinte Efrem- i$%itorul
meu4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
@n adncul pcatelor cnd- cu lacrimi 'tri1 ro$ul tu: 5e %r2ma3ii cei
%u/i 3i de cei ne%u/i i$%e3te-m- dndu-mi %indecare mie celui ce 'cap la tine4
&rea'fnt N'ctoare de 5umneeu- mntuie te-ne pe noi4
Stpn 8ecioar- Maica +ui 5umneeu- nu 0nceta a te ru1a pentru mine
pcto'ul- tu- &reane%ino%at- ceea ce e3ti 'l%ita Maic a celui &rea0nalt- ca ' m
miluia'c 3i ' m mntuia'c de $olile cele de mult %reme4
=ntarea .E
+rmo'ul:
F5oamne- )el ce ai fcut cele de dea'upra cru1ului cere'c 3i ai idit Hi'erica-
*u pe mine m 0ntre3te 0ntru dra1o'tea *a- pentru c *u e3ti mar1inea doririlor 3i
credincio3ilor 0ntrire- >nule +u$itorule de oameniG4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
244
(ip'it fiind de toate- cu durere 'tri1 /ie: 0ntmpin- Sfinte Efrem- pe cei ce
'tri1 ctre tine 3i 0ntinde mna ta cea 'fnt- ridic-m din pat 3i 'ntate d-mi mie-
ro$ului tu4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
#cum m apa' 1reutatea pcatelor mele 3i m 0mpr3tii cu totul 0n lar1ul
necaurilor| 0ntmpin-m cu ru1ciunea ta cea cald 3i pe %r2ma3ul acum nimice3te-l 3i
cu totul pierde-l- )u%ioa'e &rinte al no'tru- &rea'fin/ite Efrem 3i lini3te inimii mele
druie3te-i4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
+%or ne'ecat de %indecri e3ti 'fin/ite Efrem- cel 0ntocmai ca 0n1erii- de
aceea 0/i cntm luptele 3i dumneeie3tile c6inuiri pe care le-ai r$dat pentru Mirele
Ari'to'4 &e care ne0ncetat roa1-l- )u%ioa'e- ' miluia'c 'ufletele noa'tre4
&rea'fnt N'ctoare de 5umneeu- mntuie3te-ne pe noi4
@n 1rele neputin/e acum am cut- &rea'fnt 8ecioar- tu 0mi a2ut- cci
nde2dea mea 0n tine mi-am pu'-o- eu 'meritul- nu m trece cu %ederea- Hun Stpn4
Mntuie3te-m- )urat- pentru 8iul tu- ca ' m i$%e'c de o'nd4
+$%e3te de prime2dii pe ro$ii ti- de 5umneeu N'ctoare- c to/i dup
5umneeu la tine aler1m- ca la o ocrotitoare 3i id ne'urpat4
)aut cu milo'ti%ire- de 5umneeu N'ctoare prealudat- 'pre necaul meu
cel cumplit al trupului 3i %indec durerea 'ufletului meu4
Apoi preotul zice ectenia $i pomene$te pe cei pentru care se face paraclisul#
iar noi c&ntm F5oamne miluie3teG (de 12 ori)- dup care:
Sedelna$ las ,E
24"
+%or ne'ecat de %indecri e3ti 'fin/ite Efrem- cel 0ntocmai ca 0n1erii- de
aceea 0/i cntm luptele 3i dumneeie3tile c6inuiri pe care le-ai r$dat pentru Mirele
Ari'to'4 &e care ne0ncetat roa1-(- )u%ioa'e- ' miluia'c 'ufletele noa'tre4
Sla% *atlui 3i 8iului 3i Sfntului 5u6 3i acum 3i pururea 3i 0n %ecii %ecilor4
#min4
?u1toare fier$inte 3i id ne$iruit- i%or de mil 3i lumii 'cpare- cu
dinadin'ul 'tri1m: Stpn N'ctoare de 5umneeu- %ino de1ra$ 3i din prime2dii
i$%e3te-ne pe noi- ceea ce e3ti 1ra$nic pitoare4
=ntarea 1E
+rmo'ul:
F#m auit- 5oamne- taina rnduielii *ale- am 0n/ele' lucrurile *ale 3i am
prea'l%it 5umneeirea *aG4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
Sufletului meu celui ne'tatornic fii po%/uitor tu- pururea pomenite- 3i alin-
mi tul$urarea- druind pace inimii mele4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
&e tine te c6em- Sfinte Efrem prea'fin/ite- a2utor fii ticlo'ului meu 'uflet4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
246
Noaptea 3i iua pe tine te c6em- Sfinte Efrem- 0ntmpin 3i mntuie3te pe
ro$ul tu din ne%oia cea de acum4
&rea'fnt N'ctoare de 5umneeu- mntuie3te-ne pe noi4
N'ctoare de 5umneeu 8ecioar- nu ne trece cu %ederea pe noi- cei ce
2alnic ne prime2duim- 3i i$%e3te-ne de tot pcatul 3i de orice neputin/ amar4
=ntarea 2E
+rmo'ul:
F(uminea-ne pe noi- 5oamne- cu poruncile *ale 3i cu $ra/ul *u cel 0nalt|
pacea *a d-o nou- +u$itorule de oameniG4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
Miluie3te-m- Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- de minuni fctorule 3i
&rea'fin/ite- 3i po%/uie3te-m 'pre limanul %oii celui &rea-0nalt- ca ' cnt: #liluia4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
@ntre3te-ne pe piatra credin/ei pentru care te-ai luptat- 8ericite- 3i prin
'n1ele tu cel 'fnt ai 0ntrit Hi'erica lui Ari'to' 3i inimile noa'tre cele cltinate- Sfinte
Efrem4
24D
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
Nu trece cu %ederea ru1ciunile noa'tre- Sfinte Efrem- cel ce e3ti al lui
5umneeu prea'fin/it 'lu2itor 3i prieten ade%rat al lui Ari'to'4 tie 0/i cerem 3i pe tine te
ru1m: nu 0nceta a te ru1a pentru 'ufletele noa'tre4
&rea'fnt N'ctoare de 5umneeu- mntuie3te-ne pe noi4
Hucur-te- de 5umneeu N'ctoare Stpn- ceea ce e3ti $ucuria tuturor-
nde2de neru3inat4 Hucur-te- )urat Marie- a2utorul celor ce te c6eam4 Hucur-te- a
'ufletelor noa'tre dumneeia'c mn1iere4
=ntarea 3E
+rmo'ul:
F?u1ciunea mea %oi %r'a ctre 5omnul 3i (ui %oi 'pune 'cr$ele mele| c
'-a umplut 'ufletul meu de rut/i 3i %ia/a mea de iad '-a apropiat- 3i ca +ona m ro1:
5umneeule- din 'tricciune 'coate-mG4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
&rime3te-mi ru1ciunea cea 'rac- 3i lacrimile mele- Sfinte- ' nu le treci cu
%ederea- cci neputin/a 'ufletului 3i a trupului pn la iad a co$ort %ia/a mea- 0n' tu- ca
un doctor 0ndurtor 3i milo'ti%- d-mi %indecare mie celui ce m ro1 /ie4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
248
)u 0ndrneal prea mare ctre Stpnul fiind 0m$o1/it- &rea'fin/ite- cere
pace lumii 3i druie3te 'ntate ro$ilor ti- Sfinte4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
?idic-m din pat- ca '-/i cnt dup datorie /ie- i$%itorului meu4
&rea'fnt N'ctoare de 5umneeu- mntuie3te-ne pe noi4
Mntuie3te de toate $olile pe ro$ii ti- Sfinte Efrem &rea'fin/ite- cci e3ti
0m$o1/it cu mult 0ndrneal4 &entru acea'ta nu ne pr'i- &rea'fin/ite- 0n prime2dii4
)aut cu milo'ti%ire- de 5umneeu N'ctoare prealudat- 'pre necaul meu
cel cumplit al trupului 3i %indec durerea 'ufletului meu4
Apoi preotul zice ectenia $i pomene$te pe cei pentru care se face paraclisul#
iar noi c&ntm F5oamne miluie3teG (de 12 ori)- dup care:
=ondacul$ lasul ,:
)ald ocrotitor e3ti celor ce te c6eam- Sfinte Efrem- podoa$a )u%io3ilor4 Nu
trece cu %ederea cererile ro$ilor ti ci- ca un 0ndurat- %ino 0ntru a2utorul no'tru celor ce
cem 0n $oli 1rele- pentru ca ' 'tri1m cu r%n: 5umneeul no'tru- 'la% tie4
{i 0ndat proc6imenul4 Gla'ul 4: A$tept&nd am a$teptat pe /omnul $i a
cutat spre mine4
Sti6: 5i a pus pe piatr picioarele mele $i a +ndreptat pa$ii mei4
Evan(elia$ Matei F)9$ )$ 2%5G
24E
@n %remea acea- c6emndu-i +i'u' pe cei doi'preece ucenici ai Si- le-a dat
lor putere a'upra du6urilor necurate- ca ' le 'coat 3i ' tmduia'c toat $oala 3i toat
neputin/a4 &e ace3tia i-L trimi' +i'u'- poruncindu-le lor i icnd: F@n calea p1nilor ' nu
mer1e/i- 3i 0n cetate de Samarineni ' nu intra/i| ci mai de1ra$ mer1e/i la oile cele
pierdute ale ca'ei lui +'rael4 {i- mer1nd- propo%dui/i- 1rindu-le: %a apropiat
+mpr"ia cerurilor4 *mdui/i pe cei neputincio3i- 0n%ia/i pe cei mor/i- cur/i/i pe cei
lepro3i- pe demoni 'coate/i-i| 0n dar a/i luat- 0n dar ' da/iG4
Sla% *atlui 3i 8iului 3i Sfntului 5u6- (1la'ul 2)
&entru ru1ciunile )u%io'ului *u- Milo'ti%e- cur/e3te mul/imea 1re3elilor
noa'tre4
{i acum 3i pururea 3i 0n %ecii %ecilor4 #min4
&entru ru1ciunile N'ctoarei de 5umneeu- Milo'ti%e- cur/e3te mul/imea
1re3elilor noa'tre4
Sti6: Miluie3te-m 5umneeule dup mare mila *a 3i- dup mul/imea
0ndurrilor *ale- 3ter1e frdele1ea mea4
{i 'ti6irile ace'tea (1la' 6):
S nu m deprtei pe mine cel rtcit prin am1irea $alaurului celui
0n3eltor care de demult i-L 'co' afar pe 'trmo3i4 Necauri 3i $oli 1rele m-au 0ncon2urat
3i- afar de tine- alt 'cpare 3i a2utor 3i mn1iere nu am eu- nenorocitul4 (a tine 'cap-
doctorule cel mare al 'ufletului meu- Sfinte Efrem- lauda cu%io3ilor- nu m pr'i pe
mine4
Nimeni din cei ce alear1 la tine- nu pleac ru3inat- nelund %indecare4 &entru
acea'ta- cu credin/ cald 'tri1 ro$ul tu: Miluie3te-m4
M pocie'c 3i 'tri1 din adncul inimii mele: #m 1re3it- miluie3te-m- Sfinte
al meu- Efrem- pe mine ne%rednicul tu ro$ 3i d-mi %indecare 'ufletului 3i trupului4
2"!
&reotul:
Mntuie3te 5umneeule poporul *u 3i $inecu%intea mo3tenirea *a|
cercetea lumea *a cu mil 3i 0ndurri| 0nal/ fruntea cre3tinilor ortodoc3i 3i trimite pe'te
noi milele *ale cele $o1ate| pentru ru1ciunile &reacuratei Stpnei noa'tre N'ctoarei
de 5umneeu 3i pururea 8ecioarei Maria- cu puterea )in'titei 3i de %ia/ fctoarei )ruci-
cu ocrotirile cin'titelor- cere3tilor &uteri celor fr de trupuri- cu ru1ciunile )in'titului-
Sl%itului &rooroc- @naintemer1torului 3i Hotetorului +oan| cu ale Sfin/ilor- 'l%i/ilor 3i
0ntru tot luda/ilor #po'toli| cu ale celor 0ntre Sfin/i &rin/ilor no3tri mari 5a'cli 3i
+erar6i- Ma'ilie cel Mare- Gri1orie de 5umneeu cu%nttorul- +oan Gur de #ur| Nicolae-
ar6iepi'copul Mirelor (ic6iei 3i Nectarie din E16ina- fctorii de minuni| cu ale Sfin/ilor
'l%i/ilor 3i $unilor $iruitori Mucenici| cu ale )u%io3ilor 3i de 5umneeu purttorilor
&rin/ilor no3tri| cu ale Sfintei )u%ioa'ei Muceni/e &ara'c6e%i| cu ale Sfntului Marelui
Mucenic Efrem- fctorul de minuni| cu ale Sfin/ilor- drep/ilor 3i dumneeie3tilor &rin/i
+oac6im 3i #na| cu ale Sfin/ilor [numele]- a cror pomenire o '%r3im a'ti 3i cu ale
tuturor Sfin/ilor *i- ru1mu-ne tie- >nule Mult-milo'ti%e 5oamne- aui-ne pe noi
pcto3ii- care ne ru1m tie- 3i ne miluie3te pe noi4
5oamne miluie3te (de 12 ori)4 #poi- continum celelalte cntri ale )anonului4
=ntarea 4E
+rmo'ul:
F*inerii cei ce au mer' din +udeea 0n Ha$ilon oarecnd- cu cntarea *reimii-
%paia cuptorului au clcat-o- cntnd: 5umneeul &rin/ilor no3tri- $ine e3ti cu%ntatG4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
*u- cel ce 'tai cu mult 0ndrneal 0n 2urul tronului Sfintei *reimi- mi2loce3te
pentru pacea lumii 3i pentru mntuirea noa'tr- a pcto3ilor- 3i 0ntre3te credin/a noa'tr
ortodo.- ca ne0ncetat ' cntm: 5umneeul no'tru- 'la% tie4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
)ei ce din caua feluritelor pcate am a2un' ca ni3te ruine 2alnice 3i cu totul
nenorocite 3i nu putem ' pri%im 'pre tine- Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- 8ericite-
2"1
'tri1m: ?idic-ne pe noi din neputin/ele noa'tre- ca ' cntm 5umneeului no'tru:
Sla% tie4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
Ne%rednicii ti ro$i- Sfinte Efrem- 0/i cerem: nu trece cu %ederea cererile
noa'tre pe care le 0nl/m noaptea 3i iua ctre tine4 #ui-ne- a3adar- pe noi care cu fric
3i r%n 0n umilin/ 'tri1m: 0ntre3te credin/a noa'tr ortodo.- pentru care tu- Sfinte- te-
ai luptat pn la 'n1e4
&rea'fnt N'ctoare de 5umneeu- mntuie3te-ne pe noi4
5oamn de 5umneeu N'ctoare cu daruri druit- $ucuria 0n1erilor 3i
dulcea/a tuturor Sfin/ilor- 3i a noa'tr- a pcto3ilor- nde2de- 'cpare /ie 0/i cerem4
&rea'fnta mea cu totul ne%ino%at- dimpreun cu )u%io'ul no'tru &rinte Efrem-
Sfin/itul mucenic- roa1-te pentru pacea lumii 3i pentru unitatea Hi'ericii4
=ntarea 5E
+rmo'ul:
F&e @mpratul )ere'c- pe care @l laud o'tile 0n1ere3ti- luda/i-( 3i @l
prea0nl/a/i 0ntru to/i %eciiG4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
&e modelul credin/ei 0n cntri 3i laude '-l mrim credincio3ii- cci a 'tricat
uneltirile celor frdele1e4 &entru acea'ta ' cntm: Hine e3ti cu%ntat 5umneeul
&rin/ilor no3tri4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
2"2
&e cel ce locuie3te 0n corturile cere3ti 0mpreun cu 0n1erii- 0n cntri 3i laude
'-l mrim pe Efrem- %iteaul o'ta3 3i ptimitor al lui Ari'to'- pe cel ce ne0ncetat 'e roa1
' 'e mntuia'c 'ufletele noa'tre4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
Meni/i adunarea tuturor mucenicilor 3i a cu%io3ilor dimpreun cu Sfin/itul
Mucenic Efrem- cu1ettorul de 5umneeu- ca cei ce 'ta/i ln1 Sfnta *reime- 3i
ne0ncetat ru1a/i-% pentru pacea lumii 3i 0ntrirea Hi'ericii4
&rea'fnt N'ctoare de 5umneeu- mntuie3te-ne pe noi4
&e tine- @mprtea'a cerurilor- te laud ne0ncetat cetele 0n1erilor 3i dimpreun
cu adunarea cu%io3ilor te 'l%e'c4 )u ace3tia- &rea'fnta mea N'ctoare de 5umneeu-
3i cu Sfin/itul Mucenic Efrem- roa1-te ' 'e 0ntrea'c credin/a ortodo. 3i ' 'e
mntuia'c 'ufletele noa'tre4
=ntarea 6E
+rmo'ul:
F)u ade%rat- N'ctoare 5umneeu te mrturi'im- pe tine 8ecioar curat-
noi cei i$%i/i prin tine- 'l%indu-te cu cetele celor fr de trupG4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
5e 5umneeu cu1ettorule- pe tine te cntm noi- cei mntui/i prin tine din
felurite neputin/e4 &entru acea'ta- Sfinte Efrem- de 5umneeu purttorule- te fericim4
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
(udm 3i $inecu%ntm pe 5omnul 'la%ei- pe cel ce a 'l%it pomenirea ta-
&rinte Efrem- cci tu e3ti 'la%a mucenicilor 3i podoa$a mona6ilor4
2"3
Sfinte al lui 5umneeu- Efrem- roa1-te pentru noi4
Genunc6ii mi-i plec- &rinte- 3i cu lacrimi 'tri1 /ie- eu- ro$ul tu: Sfinte
Efrem- a2ut-m| prime3te mica mea cntare 3i m mntuie3te4
&rea'fnt N'ctoare de 5umneeu- mntuie3te-ne pe noi4
&e tine- ceea ce ai n'cut pe Stpnul 3i 5omnul 'la%ei- te cntm- &reacurat
Stpn- cci tu e3ti Maica 3i lauda ortodoc3ilor4
5i +ndat 67u,inese cu ade,rat8 iar preotul tm&iaz altarul $i pe popor#
timp +n care se c&nt acestea:
Hucur-te- al Mn'tirii tale dumneeie'c ocrotitor 3i 'tlp lumino' al
mona6i'mului4
Hucur-te- Sfinte Efrem- dumneeia'c %i'tierie de mir a moa3telor- prin care
primim %indecri4
Hucur-te- doctorul celor neputincio3i- $ucur-te- ru pururea cur1tor de
minuni- $ucur-te lauda cea mare a 'ufletului meu| Sfinte Efrem- de minuni fctorule-
acoper turma ta4
Sfinte Efrem- %e'elia 0n1erilor- $ucuria 3i frumu'e/ea tuturor Sfin/ilor- pe tine
te ru1m: 0n1rde3te Mn'tirea ta 0n care te-ai ne%oit cu r%n 3i te-ai fcut prta3
cin'titei mucenicii4
@nl/at ai fo't 0n copac ca pe o cruce- a'emnndu-te 5umneeului tu-
Stpnului 3i +$%itorului- pentru care ai r$dat arderea pntecelui tu- dro$ind a'tfel
pntecele %r2ma3ului 3i 0nceptorului rut/ii4
&e tine- Sfin/itul Mucenic al lui Ari'to'- lauda a'ce/ilor 3i frumu'e/ea
mucenicilor- te ru1m- Sfinte Efrem- fctorule de minuni- miluie3te-ne de1ra$ cu
ru1ciunile tale4
Noi- cei ce ne aflm 0n prime2dii 3i i'pite- 'rutm cu toat e%la%ia 3i r%na
dumneeia'ca ta icoan- pe care ai 'al%at-o- 8ericite- de la arderea focului celui a toate
mi'tuitor- artnd prin minuni- Sfinte Efrem- 3i acea't minune4
2"4
)u toate o3tirile 0n1ere3ti- cu +oan Hotetorul- cu #po'tolii cei 'l%i/i 3i cu
tot 'o$orul Sfin/ilor- &reacurat- 8iului tu te roa1- to/i ' ne mntuim4
Sfinte 5umneeule444 &rea'fnt *reime444 *atl no'tru444
{i ace'te tropare:
Miluie3te-ne pe noi- 5oamne- miluie3te-ne pe noi- c nepricepndu-ne de nici
un r'pun'- acea't ru1ciune aducem tie ca unui Stpn- noi pcto3ii ro$ii *i-
miluie3te-ne pe noi4
Sla% *atlui 3i 8iului 3i Sfntului 5u6- (1la'ul 2)
5oamne- miluie3te-ne pe noi- c 0ntru *ine am nd2duit| nu te mnia pe noi
foarte- nici pomeni frdele1ile noa'tre- ci caut 3i acum ca un Milo'ti% 3i ne i$%e3te pe
noi de %r2ma3ii no3tri| c *u e ti 5umneeul no'tru i noi 'untem poporul *u- to/i
lucrul minilor *ale 'untem 3i numele *u c6emm4
{i acum 3i pururea 3i 0n %ecii %ecilor4 #min4
>3a milo'ti%irii de'c6ide-o nou- $inecu%ntat N'ctoare de 5umneeu- ca
' nu pierim cei ce nd2duim 0ntru tine- ci ' ne i$%im prin tine din ne%oi- c tu e3ti
mntuirea neamului cre3tine'c4
3reotul zice ectenia# dup care c&ntm aceste tropare# glasul 2# 3odobie:
F)nd *e-ai po1ort de pe lemn- mort- cel din #rimateea pe *ine- %ia/a
tuturor- cu 'mirn 3i cu 1iul1iu *e-a 0nf3urat- Ari'toa'e- 3i cu dra1o'te '-a 0ndemnat a
'ruta- cu inima 3i cu $uele- trupul *u cel ne'tricat4 @n'- fiind cuprin' de fric- 'e
$ucura- 'tri1nd ctre *ine: Sla% 'mereniei *ale- +u$itorule de oameniJG4
Hucur-te- al neputincio3ilor doctor- $ucur-te- toia1 3i id celor din amare
ne%oi- neputin e i necauri i 'trmtorri- &rinte- din prime2dia 'ufletului la tine
2""
'cpnd- pe tine te ro1- nu m trece cu %ederea pn 0n 'fr3it- pentru c tu 0mi e3ti
pitor- )u%ioa'e Efrem4
Mntuie3te pe ro$ii care nd2duie'c 0ntru tine- )u%ioa'e Efrem- $ucuria 3i
acoperirea noa'tr- te ru1m nu trece cu %ederea- &rinte- pe cei ce cu credin/ 3i r%n
'cap la milo'ti%irea ta4 +$%e3te de nenorociri pe to/i care alear1 la racla ta 3i 0/i 'rut
moa3tele4
Stpn- prime3te ru1ciunile ro$ilor ti 3i ne i$%e3te de toat ne%oia 3i
necaul4
*oat nde2dea mea 'pre tine o pun- Maica lui 5umneeu- pe3te-m 'u$
acopermntul tu4
&entru ru1ciunile Sfin/ilor &rin/ilor no3tri- 5oamne +i'u'e Ari'toa'e-
5umneeul no'tru- miluie3te-ne 3i ne mntuie3te pe noi4 #min4
Paraclisul al doilea al Sfntului Mare Mucenic Efrem
cel Nou
(#lctuire a printelui G6era'im #t6onitul)
5up $inecu%ntarea preotului- 'e ic ru1ciunile 0nceptoare- apoi /oamne miluie$te (de
12 ori)- Sla% *atlui 3i 8iului 3i Sfntului 5u6- {i acum 3i pururea 3i 0n %ecii %ecilor4
#min4 Meni/i ' ne 0nc6inm444 (de 3 ori)- &'almul 142- Sla%444 {i acum444 #liluia444 (de 3
ori) apoi cntm F5umneeu e'te 5omnul444G- dup care ace'te tropare- 1la'ul 4:
+rmo'ul:
F)el ce *e-ai 0nl/at pe )ruce de $un%oie- poporului *u celui nou numit cu
numele *u- 0ndurrile *ale druie3te-i- Ari'toa'e 5umneeule| %e'ele3te cu puterea *a
2"6
pe cei $inecredincio3i- druindu-le $iruin/ a'upra celui proti%nic- a%nd a2utorul *u
arm de pace- ne$iruit $iruin/G4
)elor ce 'e apropie de cin'titele tale moa3te 3i cer mi2locirea ta cea cald- d-
le pururea dumneeia'ca ta ocrotire- i$%indu-i pe ace3tia de i'pite- prime2dii 3i de toate
necaurile 3i de $olile cumplite- Sfinte )u%ioa'e Mucenice Efrem- ca cel ce e3ti
Mntuitorului 'lu2itor preafier$inte4
Sla% *atlui 3i 8iului 3i Sfntului 5u6
&rin aflarea cin'titelor tale moa3te- ai %e'elit 'fnta ta mn'tire 3i ai umplut
de $ucurie inimile credincio3ilor care- c3ti1nd 6arul tu- 'tri1: *u e3ti adpo'tirea
noa'tr 3i cald aprtor- Sfinte )u%ioa'e Mucenice Efrem4 &entru acea'ta- i$%e3te-ne de
necauri cumplite4
{i acum 3i pururea 3i 0n %ecii %ecilor4 #min4
Niciodat nu %om tcea- de 5umneeu N'ctoare- a %e'ti noi- ne%rednicii-
puterile tale- c de nu ai fi 'tat 0nainte ru1ndu-te pentru noi- cine ne-ar fi i$%it dintru
attea ne%oiN Sau cine ne-ar fi pit pn acum 'lo$oiN 5e la tine- Stpn- nu ne %om
deprta- cci tu 0i i$%e3ti pe ro$ii ti pururea din toate ne%oile4
#poi 3salmul 50 3i 0ndat cntm )anonul- al crui acro'ti6 0n 1rece3te e'te:
FMe'ele3te-ne pe noi- &rinte cu 'la%a taG4
=ntarea )$ lasul 5E
+rmo'ul:
F#pa trecnd-o ca pe u'cat 3i de rutatea e1iptenilor 'cpnd- i'raeliteanul
'tri1a: +$%itorului 3i 5umneeului no'tru '-i cntmG4
2"D
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
)a un crin de prim%ar din pmnt au ie3it- &rinte Efrem- cin'titele tale
moa3te- i1onind prin mirea'm cerea'c 1reul miro' al patimilor4
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
5e 'u' cercetnd mn'tirea ta- care te cin'te3te cu e%la%ie- d-i ace'teia-
Sfinte Efrem preafericite- $o1atul 6ar al $inecu%ntrii tale4
Sla% *atlui 3i 8iului 3i Sfntului 5u6
)u lumina 'fintelor tale ru1ciuni- cea/a pcatelor 3i noaptea i'pitelor-
0mpr3tie-le- &rinte- celor ce cu credin/ 'e 0nc6in la 'fintele tale moa3te4
{i acum 3i pururea 3i 0n %ecii %ecilor4 #min4
+$%e3te-m de toat uneltirea %r2ma3ului celui netrupe'c cu cin'tit
mi2locirea ta- 0ntre3te-m- ceea ce e3ti 'in1ura N'ctoare de 5umneeu- ca ' cnt 'la%a
ta cea ne'pu'4
=ntarea .E
+rmo'ul:
F5oamne- )el ce ai fcut cele de dea'upra cru1ului cere'c 3i ai idit Hi'erica-
*u pe mine m 0ntre3te 0ntru dra1o'tea *a- c *u e3ti mar1inea doririlor 3i credincio3ilor
0ntrire- >nule +u$itorule de oameniG4
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
2"8
?'rit-au 0n %remurile din urm- ca o 'tea prealuminoa'- prin de'coperire-
'fintele tale moa3te- &rinte- luminnd inimile celor care cer a2utorul tu4
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
&rin roua cin'titelor tale ru1ciuni- 'tin1i ar3i/a tuturor $olilor 3i a 1relelor
necauri4 &entru acea'ta 'tri1m /ie: Stin1e durerile noa'tre- Sfinte- cu ploaia
dumneeie'cului 5u64
Sla% *atlui 3i 8iului 3i Sfntului 5u6
)elor ce aler1 cu r%n la 'fintele tale moa3te- le aduci %indecare- &rinte- 3i
i$%ire de toat rutatea| cci tu le dai tuturor 6ar 3i mil- ca un prea0ndurat4
{i acum 3i pururea 3i 0n %ecii %ecilor4 #min4
*ron 0n/ele1tor te-ai artat 3i cort de aur al @mpratului 'la%ei 3i
#tot/iitorului- 8ecioar preacurat4 &entru acea'ta arat-m 3i pe mine- prin faptele
cur/iei- loca3 al dumneeie'cului 6ar4
Mntuie3te- cu dumneeia'ca ta ocrotire- de toat %tmarea- de $oli 3i de
necauri- pe cei ce %in la tine- purttorule de 5umneeu Efrem- Mare Mucenice al lui
Ari'to'4
)aut cu milo'ti%ire- de 5umneeu N'ctoare prealudat- 'pre necaul meu
cel cumplit al trupului 3i %indec durerea 'ufletului meu4
#poi preotul ice ectenia- dup care 'e cnt Sedelna- 1la'ul 2:
&odo$ie: F?u1toare fier$inte444G
)ald ocrotitor te-ai artat cu ade%rat- prin de'coperirea 'fintelor tale moa3te- nou- celor
ce aler1m cu credin/ la mi2locirea ta- Sfinte Efrem- de 5umneeu fericite4 5e aceea- 0/i
'tri1m cu credin/: ?oa1-te- &rinte- lui Ari'to' pentru noi to/i4
2"E
=ntarea 1E
+rmo'ul:
F#m auit- 5oamne- taina rnduielii *ale- am 0n/ele' lucrurile *ale 3i am
prea'l%it 5umneeirea *aG4
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
@n multe feluri te ar/i- 8ericite- celor ce c6eam dumneeie'cul tu nume 3i
le 0mpline3ti- )u%ioa'e Efrem- cererile cele ctre mntuire4
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
)elor neputincio3i %indecare 3i celor nec2i/i $ucuria cea mai $un- iar celor
ce alear1 la acopermntul tu- d-le a2utorul cel de 'u'- Sfinte Efrem4
Sla% *atlui 3i 8iului 3i Sfntului 5u6
Sfinte Efrem- pe3te mn'tirea ta- 0n care 'e cin'te'c 'fintele tale moa3te-
ne%tmat de uneltirile %r2ma3ului4
{i acum 3i pururea 3i 0n %ecii %ecilor4 #min4
@n pntecele tu- )urat- a r'rit Soarele drept/ii- cu ale )rui rae
luminea- cu totul- cu1etul meu cel 0ntunecat4
=ntarea 2E
26!
+rmo'ul:
F(uminea-ne pe noi- 5oamne- cu poruncile *ale 3i cu $ra/ul *u cel 0nalt|
pacea *a d-o nou- +u$itorule de oameniG4
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
)u toia1ul puternicei tale ru1ciuni alun1- Sfinte Efrem- pe %r2ma3ul cel
ne%ut care url dup noi ca un leu4
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
Hine te-ai luptat 3i acum te-ai fcut cuno'cut nou prin de'coperirea 'fintelor
tale moa3te 3i 'fin/ind- fericite- 'ufletele noa'tre4
Sla% *atlui 3i 8iului 3i Sfntului 5u6
*are a2utor te-ai artat- Sfinte- mn'tirii pe care ai 0m$o1/it-o- ca pe o
dumneeia'c %i'tierie- cu 'fintele tale moa3te cele i%ortoare de mir4
{i acum 3i pururea 3i 0n %ecii %ecilor4 #min4
)urat N'ctoare de 5umneeu- ne%ino%at 3i pururea fecioar- 'ufletul meu
cel 'l$no1it de patimi- f-l %rednic de tmduire cu 6arul tu4
=ntarea 3E
+rmo'ul:
261
F?u1ciunea mea %oi %r'a ctre 5omnul 3i (ui %oi 'pune 'cr$ele mele| c
'-a umplut 'ufletul meu de rut/i 3i %ia/a mea de iad '-a apropiat 3i ca +ona m ro1:
5umneeule- din 'tricciune 'coate-mG4
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
@n ilele din urm- 6arul 5u6ului Sfnt te-a artat- %indector al 'ufletelor 3i
al trupurilor noa'tre- preafericite &rinte- de'coperind 'fintele tale moa3te din 1ropile
pmntului- dup un timp de tinuire4
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
@ndr%enind mdularele paraliticului care '-a 0nc6inat la 'fintele tale moa3te
3i 0ntrindu-l cu frica de 5omnul- l-ai artat 'nto' pe ace'ta- &rinte4 &entru acea'ta- a
plecat cu $ucurie- 'l%ind facerea ta de minuni4
Sla% *atlui 3i 8iului 3i Sfntului 5u6
)nd te-ai artat e1umenei- i-ai fcut cuno'cute cele de'pre tine| 3i acum-
&rinte- celor ce te dore'c- arat-le 'fnta ta fa/ 3i umple-i de $ucurie cerea'c- Sfinte
Efrem- de 5umneeu 'l%ite4
{i acum 3i pururea 3i 0n %ecii %ecilor4 #min4
Ma' ale' 3i Hi'eric luminoa' a celui &rea0nalt te-ai artat- din curatele tale
'n1iuiri- 8ecioar- dnd lumii ca om pe Ari'to'- pe care roa1-( ' miluia'c 'ufletele
noa'tre4
Mntuie3te cu 'fnta ta ocrotire pe cei ce %in la tine- de toat %tmarea- de
$oli 3i de necauri- purttorule de 5umneeu Efrem- Mare Mucenice al lui Ari'to'4
)urat- care prin cu%nt ai n'cut pe )u%ntul la plinirea %remii- 0n c6ip
netlcuit- nu 0nceta ru1ndu-(- ca una ce ai 0ndrnire de Maic4
262
)ondacul- 1la'ul 2:
3odobie: F)u ale 'n1iuirilor taleG
&rin de'coperirea 'fintelor tale moa3te- 'trlucirea ta ai fcut-o cuno'cut tuturor- cci
0ntotdeauna i%or3ti %indecri 3i i$%e3ti de 0ntmplri cumplite- Sfinte Efrem- pe cei ce
c6eam numele tu4
3rochimenul: )in'tit e'te 0naintea 5omnului moartea )u%io'ului Su4
%tih: Sfin/ilor din pmntul (ui- minunate a fcut 5omnul toate %oile Sale
0ntru dn3ii4
Evan(elia FMatei ))$ ,4%.9G
F<i'-a 5omnul ucenicilor Si: *oate Mi-au fo't date de ctre *atl Meu 3i
nimeni nu cunoa3te cine e'te 8iul dect numai *atl- 3i cine e'te *atl dect numai 8iul 3i
cel cruia %rea 8iul '-i de'copere4 Meni/i la Mine to/i cei o'teni/i 3i 0mpo%ra/i 3i Eu %
%oi odi6ni pe %oi4 (ua/i 2u1ul Meu a'upra %oa'tr- 3i 0n%/a/i-% de la Mine- c 'unt $lnd
3i 'merit cu inima 3i %e/i afla odi6n 'ufletelor %oa'tre4 )ci 2u1ul Meu e'te $un 3i po%ara
Mea e'te u3oarG4
Sla% *atlui 3i 8iului 3i Sfntului 5u6 (1la' 2)
&entru ru1ciunile )u%io'ului *u- Milo'ti%e- cur/e3te mul/imea 1re3elilor
noa'tre4
{i acum 3i pururea 3i 0n %ecii %ecilor4 #min4
263
&entru ru1ciunile N'ctoarei de 5umneeu- Milo'ti%e- cur/e3te mul/imea
1re3elilor noa'tre4
{i 'ti6urile ace'tea- 1la' 6:
Sti6: Miluie3te-m 5umneeule dup mare mila *a 3i dup mul/imea 0ndurrilor *ale
3ter1e frdele1ile noa'tre4
)6inurile $ar$arilor cu trie le-ai r$dat 3i Mucenic $iruitor al 5omnului te-ai
artat- Sfinte Efrem- 3i credincio3ilor $ucurie mare le-ai druit prin aflarea moa3telor tale-
prin care 'e alun1 toat rutatea lui Meliar- iar $olile 'e tmduie'c 3i rnile 'ufletelor 'e
%indec4 &entru acea'ta 0/i 'tri1m: nu 0nceta a te ru1a lui Ari'to' ' 'e druia'c tuturor
iertare 3i %ia/ pa3nic4
&reotul:
Mntuie3te 5umneeule poporul *u 3i $inecu%intea mo3tenirea *a|
cercetea lumea *a cu mil 3i 0ndurri| 0nal/ fruntea cre3tinilor ortodoc3i 3i trimite pe'te
noi milele *ale cele $o1ate| pentru ru1ciunile &reacuratei Stpnei noa'tre N'ctoarei
de 5umneeu 3i pururea 8ecioarei Maria- cu puterea )in'titei 3i de %ia/ fctoarei )ruci-
cu ocrotirile cin'titelor- cere3tilor &uteri celor fr de trupuri- cu ru1ciunile )in'titului-
Sl%itului &rooroc- @naintemer1torului 3i Hotetorului @oan| cu ale Sfin/ilor- 'l%i/ilor 3i
0ntru tot luda/ilor #po'toli| cu ale celor 0ntre Sfin/i &rin/ilor no3tri mari 5a'cli 3i
+erar6i- Ma'ilie cel Mare- Gri1orie de 5umneeu cu%nttorul- +oan Gur de #ur| Nicolae-
ar6iepi'copul Mirelor (ic6iei 3i Nectarie din E16ina- fctorii de minuni| cu ale Sfin/ilor
'l%i/ilor 3i $unilor $iruitori Mucenici| cu ale )u%io3ilor 3i de 5umneeu purttorilor
&rin/ilor no3tri| cu ale Sfintei )u%ioa'ei Muceni/e &ara'c6e%i| cu ale Sfntului Marelui
Mucenic Efrem- fctorul de minuni| cu ale Sfin/ilor- drep/ilor 3i dumneeie3tilor &rin/i
+oac6im 3i #na| cu ale Sfin/ilor [numele]- a cror pomenire o '%r3im a'ti 3i cu ale
tuturor Sfin/ilor *i- ru1mu-ne tie- >nule Mult-milo'ti%e 5oamne- aui-ne pe noi
pcto3ii- care ne ru1m tie- 3i ne miluie3te pe noi4
264
=ntarea 4E
+rmo'ul:
F*inerii cei ce au mer' din +udeea 0n Ha-$ilon oarecnd- cu cntarea *reimii-
%paia cuptorului au clcat-o- cntnd: 5umneeul &rin/ilor no3tri- $ine e3ti cu%ntatG4
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
5in cer %enind aici la turma ta- cu1ettorule de 5umneeu- te ar/i 0n c6ip
'l%it prin felurite artri 3i pline3ti cererile celor ce te laud- )u%ioa'e Mucenice Efrem4
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
@n c6ip 'trin artndu-te 0n %i' 3i aie%ea- 0ntru tot fericite printe Efrem-
druie3ti $ucurie 3i mul/ime de daruri- celor ce 'l%e'c 'fnta ta %ia/4
Sla% *atlui 3i 8iului 3i Sfntului 5u6
Sfnta ta Mn'tire- 0m$o1/it cu 'fintele tale moa3te ca 3i cu o
dumneeia'c 'fin/ire 3i dar 'fnt- prin 6arul tu 'fin/e3te pe cei ce de pretutindeni alear1
cu credin/ la dn'a4
{i acum 3i pururea 3i 0n %ecii %ecilor4 #min4
&rin lucrarea nematerialnic a cin'titei tale ru1ciuni- de 5umneeu druit-
'ufletul meu 0n%rednice3te-l ' dea roade de pocin/ ca- dup 'fr3it- ' m fac prta3
%ie/ii celei de 'u'4
=ntarea 5E
26"
+rmo'ul:
F&e @mpratul )ere'c- pe care @l laud o'tile 0n1ere3ti- luda/i-( 3i @l
prea0nl/a/i 0ntru to/i %eciiG4
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
Hucur- &rinte Efrem- cu a2utorul tu cel 0m$ucurtor pe cei ce 'u'pin 0n
0ntri'tri 3i ne%oi- ferindu-i de toat amrciunea4
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
)u roua dumneeie3tilor ru1ciuni- cu1ettorule de 5umneeu- durerea cea
artoare a 'ufletului meu- 'tin1e-o 3i druie3te-mi dumneeia'c alinare4
Sla% *atlui 3i 8iului 3i Sfntului 5u6
&rinte- locuind cu cetele Sfin/ilor- roa1-te cu ace3tia pentru cei ce cin'te'c
'fintele tale moa3te- de 5umneeu purttorule4
{i acum 3i pururea 3i 0n %ecii %ecilor4 #min4
Scoate-m- 8iic- din 'tpnirea %r2ma3ului 3i 'pal-mi mintea mea cea
0ntinat prin 1nduri 3i fapte pctoa'e4
=ntarea 6E
+rmo'ul:
266
F)u ade%rat- N'ctoare 5umneeu te mrturi'im- pe tine 8ecioar curat-
noi cei i$%i/i prin tine- 'l%indu-te cu cetele celor fr de trupG4
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
*mduie3te- 0ntru tot fericite- de tot rul o$icei pe cei ce 'e apropie de
'fintele tale moa3te- )u%ioa'e Mucenice al 5omnului- fericite Efrem4
Sfinte Efrem- roa1-te (ui 5umneeu pentru noi4
Mn'tirea ta cea 'fnt- ne0ncetat pe3te-o- Sfinte- cu minunata ta ocrotire
de uneltirile lui Meliar 3i de tot necaul4
Sla% *atlui 3i 8iului 3i Sfntului 5u6
Noule 0ntre Sfin/i- ca cel artat 0n cele din urm %remi- fctorule de minuni
Sfinte Efrem %rednicule de laud- i$%e3te-m 3i pe mine de 'minteala %r2ma3ului4
{i acum 3i pururea 3i 0n %ecii %ecilor4 #min4
Mintea mea- N'ctoare de 5umneeu- arat-o $iruitoare a'upra 1ndurilor
doritoare de cele pmnte3ti ale celui ru 3i inima mea f-o prta3 dumneeie3tii
luminri4
)u%ine-'e cu ade%rat ' te fericim- N'ctoare de 5umneeu- cea pururea
fericit 3i preane%ino%at 3i Maica 5umneeului no'tru4 )eea ce e3ti mai cin'tit dect
Aeru%imii 3i mai 'l%it fr de a'emnare dect Serafimii| care fr 'tricciune pe
5umneeu )u%ntul ai n'cut- pe tine cea cu ade%rat N'ctoare de 5umneeu- te
mrim4
Apoi preotul tm&iaz altarul $i pe popor# timp +n care se c&nt aceste
tropare:
26D
Hucur-te- cel ce te-ai luptat cu trie de demult 3i te-ai fcut cuno'cut acum
Hi'ericii lui Ari'to' prin de'coperirea dumneeie3tilor tale moa3te- )u%ioa'e Mucenice
Efrem- %rednicule de uimire4
*e-ai artat 3i ai ade%erit 0n c6ip lmurit c6emarea ta- &rinte- 3i cin'titul tu
'fr3it4 5e aceea- 0nc6inndu-ne la dumneeie3tile tale moa3te- )u%ioa'e Mucenice
Efrem- primim 6ar4
Ne3tiut ai rma' mul/i ani 3i prin de'coperirea cin'titelor tale moa3te- ai artat
lumii 6arul tu cel $o1at lucrnd minuni- fericite Efrem4
Hucur-te- al )u%io3ilor prta3| $ucur-te- cel ce ai r%nit la %irtutea
Mucenicilor| $ucur-te- cel ce 0n muntele Nepri6ni/ilor ai fo't de'coperit4
&rin puterea dumneeia'c i%or3ti 6ar 3i trupul tu %indec pe cei
neputincio3i4 &entru acea'ta- cei ce %in la 'fnta ta mn'tire do$nde'c 'ntatea
'ufletului 3i a trupului4
#%nd 0ndrneal ctre Ari'to'- Sfinte Efrem de 5umneeu purttorule-
roa1-te cu dinadin'ul pentru Mn'tirea ta- care 0/i e'te 0nc6inat- 3i pentru to/i care cer
a2utorul tu4
)u toate o3tirile 0n1ere3ti- cu Hotetorul- cu #po'tolii cei 'l%i/i 3i cu tot
'o$orul Sfin/ilor- &reacurat- 8iului tu te roa1- to/i ' ne mntuim4
Sfinte 5umneeule444 &rea'fnt *reime444 *atl no'tru444
{i ace'te tropare:
Miluie3te-ne pe noi- 5oamne- miluie3te-ne pe noi- c nepricepndu-ne de nici
un r'pun'- acea't ru1ciune aducem tie ca unui Stpn- noi pcto3ii ro$ii *i-
miluie3te-ne pe noi4
Sla% *atlui 3i 8iului 3i Sfntului 5u64
5oamne- miluie3te-ne pe noi- c 0ntru *ine am nd2duit| nu te mnia pe noi
foarte- nici pomeni frdele1ile noa'tre- ci caut 3i acum ca un Milo'ti% 3i ne i$%e3te pe
noi de %r2ma3ii no3tri| c *u e3ti 5umneeul no'tru 3i noi 'untem poporul *u- to/i
lucrul minilor *ale 'untem 3i numele *u c6emm4
{i acum 3i pururea 3i 0n %ecii %ecilor4 #min4
268
>3a milo'ti%irii de'c6ide-o nou- $inecu%ntat N'ctoare de 5umneeu- ca
' nu pierim cei ce nd2duim 0ntru tine- ci ' ne i$%im prin tine din ne%oi- c tu e3ti
mntuirea neamului cre3tine'c4
Apoi preotul zice ectenia# dup care se c&nt pe larg aceste tropare 9glasul 2::
&odo$ie: F)nd *e-ai po1ort de pe lemn- mort- cel din #rimateea pe *ine-
%ia/a tuturor- cu 'mirn 3i cu 1iul1iu *e-a 0nf3urat- Ari'toa'e- 3i cu dra1o'te '-a 0ndemnat
a 'ruta- cu inima 3i cu $uele- trupul *u cel ne'tricat4 @n'- fiind cuprin' de fric- 'e
$ucura- 'tri1nd ctre *ine: Sla% 'mereniei *ale- +u$itorule de oameniJG4
&e to/i care cad cu credin/ la moa3tele tale cele i%ortoare de mir- 8ericite
Efrem- acoper-i 3i i$%e3te-i din tot necaul- 3i iertarea 1re3elilor 3i %indecarea tuturor
$olilor cere de la Ari'to' 5umneeu4 Hinecu%intea- cu1ettorule de 5umneeu- cin'tita
ta Mn'tire- care a fo't 0nc6inat purtrii tale de 1ri24
;lasul <
Stpn- prime3te ru1ciunile ro$ilor ti 3i ne i$%e3te de toat ne%oia 3i
necaul4
*oat nde2dea mea 'pre tine o pun- Maica lui 5umneeu- pe3te-m 'u$
acopermntul tu4
&entru ru1ciunile Sfin/ilor &rin/ilor no3tri- 5oamne +i'u'e Ari'toa'e-
5umneeul no'tru- miluie3te-ne pe noi4 #min4
26E
Acatistul nti al Sfntului Efrem cel Nou
Se face 0nceputul o$i3nuit- apoi 'e ice:
=ondacul )E
S 'e $ucure credincio3ii 3i ' 'e %e'elea'c- mul/umindu-+ lui 5umneeu
pentru aflarea 'fintelor moa3te ale mult-ptimitorului mucenic Efrem- prin care 'e re%ar'
mul/ime de minuni 3i 'e arat mul/ime de tmduiri- 3i ' 0i cnte 0ntr-un 1la' ro$ului
Su: Hucur-te- Sfinte Mare Mucenice Efrem- noule fctor de minuniJ
2D!
@cosul )E
Mut-a 'tare/a Macaria cerea'ca proce'iune 0n care 'fintele tale moa3te erau
purtate cu e%la%ie de oamenii pe care i-ai a2utat 0n multe feluri4 )ine poate 'pune c/i
$olna%i au 'cpat de 'uferin/ele lor prin ru1ciunile taleN Sau c/i copii '-au i$%it de
$olile care 0i ap'auN Sau c/i oameni au $iruit 0ncercrile prin care treceau- aler1nd la
tineN &entru care 0/i cntm:
Hucur-te- c- mult ptimind pentru Ari'to'- ai primit cununa cea ne%e3te2it|
Hucur-te- c 'n1ele tu mucenice'c a dat road 0n o1orul Hi'ericii|
Hucur-te- c aflarea 'fintelor tale moa3te a adu' $ucurie cre3tinilor|
Hucur-te- c din icoanele tale i%or'c lacrimi 3i mir|
Hucur-te- c- prin acea'ta- %edem c nu te-ai deprtat de noi|
Hucur-te- c '-au 0nl/at multe $i'erici 3i paracli'e cu 6ramul tu|
Hucur-te- nde2de a celor 0n%ifora/i de dende2de 3i de necredin/|
Hucur-te- c te-ai artat tinerei care '-a 0nc6inat la moa3tele Sfntului +oan ?u'ul|
Hucur-te- c ea a cuno'cut c 'fin/ii 0mpreun lucrea 'pre folo'ul oamenilor|
Hucur-te- c le-ai cerut celor pe care i-ai a2utat ' nu treac 'u$ tcere minunile tale|
Hucur-te- cel ce ai leacuri pentru toate felurile de $oli|
Hucur-te- c %e'tea 6ari'melor tale 0n tot pmntul '-a r'pndit|
Hucur-te- Sfinte Mare Mucenice Efrem- noule fctor de minuniJ
=ondacul ,E
F+e3i afar- (are- prietene iu$itG- a auit 0n %i' $olna%a 1la'ul tu- ca
oarecnd (ar din E%an16elie 1la'ul Mntuitorului- 3i- dup ce '-a tmduit- %nd
c6ipul tu u1r%it 0n icoan- te-a recuno'cut cu $ucurie4 {i- dnd mrturie de'pre
a2utorul tu- i-L 0ndemnat pe oameni ' @i cnte +ui 5umneeu: #liluiaJ
2D1
@cosul ,E
*e-ai artat mamei copilului $olna%- icndu-i: FSunt Efrem4 *ot timpul m
1nde'c la tineG4 ,- de ne-am 0n%rednici 3i noi de un a'emenea dar cere'c444 {tiind c
mare e'te iu$irea pe care o ar/i celor credincio3i- 0ndrnim ' te ru1m ' por/i de 1ri2
3i 'ufletelor noa'tre 3i icem ctre tine:
Hucur-te- c- urmnd Sfntului Efrem Sirul- te-ai fcut alut du6o%nicea'c|
Hucur-te- %rednic ucenic al Mntuitorului Ari'to'- $iruitorul mor/ii|
Hucur-te- propo%duitorule al credin/ei 0n 0n%iere|
Hucur-te- c pomenirea ta o prnuim cu mare cin'te|
Hucur-te- dar fcut de 5umneeu poporului credincio'|
Hucur-te- c ai defimat credin/a a1arenilor 3i (-ai mrturi'it pe Ari'to'|
Hucur-te- c- prin r$darea ta- te-ai artat mai puternic dect pri1onitorii ti|
Hucur-te- c 'fintele tale moa3te 'unt mrturie a 'fin/eniei tale|
Hucur-te- c racla ta e'te propo%duitoare a %ie/ii %e3nice|
Hucur-te- c ne clue3ti 'pre 0n%ierea du6o%nicea'c|
Hucur-te- 'a$ie a'cu/it care taie 'pinii pcatelor care ne apa'|
Hucur-te- foc care arde plea%a din /arina 'ufletelor noa'tre|
Hucur-te- Sfinte Mare Mucenice Efrem- noule fctor de minuniJ
=ondacul .E
#m aflat de tnra pe care ai c6emat-o 0n c6ip minunat la mn'tirea ta- ca '
'e 0nc6ine la 'fintele tale moa3te 3i ' o $inecu%ntei- 3i 3tim c ai %indecat-o de $oala ei
dup ce a 'truit 0n ru1ciune ctre tine4 +ar noi 'u'pinm dup cere'cul tu a2utor- 'finte-
%rnd ' trim 3i noi acoperi/i de $inecu%ntarea ta- ca ' @i cntm lui 5umneeu:
#liluiaJ
2D2
@cosul .E
*e-ai artat 0n %i' femeii care '-a ru1at /ie pentru a 'cpa de cancer 3i i-ai
'pu': F5e acum 0nainte %oi fi ocrotitorul tuG- 3i ea '-a 0ntrit 0n credin/4 8ii de acum
0nainte 3i ocrotitorul no'tru- 'finte- 3i a2ut-ne pe noi 3i pe to/i cre3tinii- pe to/i ierar6ii 3i
preo/ii- pe to/i mona6ii 3i mirenii- pe prin/i 3i pe copii ' cunoa'c darul dat /ie de la
5umneeu- ca ' 0/i aduc laude ca ace'tea:
Hucur-te- c (-ai iu$it pe Ari'to' 3i El /i-a dat darul iu$irii 2ertfelnice|
Hucur-te- c6emare tainic a pelerinilor 'pre mn'tirea ta|
Hucur-te- c de multe ori te-ai artat 0n c6ip minunat celor ce a%eau ne%oie de a2utor|
Hucur-te- c ne 0n%e/i ' nu cutm iu$ire de la oameni- ci de la 5umneeu|
Hucur-te- c 'ufletul tu e'te plin de iu$ire dumneeia'c pentru noi|
Hucur-te- c de la tine 0n%/m ' lepdm %oia noa'tr cea rea|
Hucur-te- cel ce alun1i de$inarea dintre credincio3i|
Hucur-te- c ne 0n%e/i ' pre/uim iu$irea pentru aproapele mai mult dect dreptatea|
Hucur-te- c 0i $inecu%ntei pe cei care 03i 0mpline'c f1duin/ele cucernice|
Hucur-te- mn1ietorule al celor neputincio3i 3i nea2utora/i|
Hucur-te- 'ta%il 0mpotri%a celor care %or ' fac ru|
Hucur-te- c- prin c6emarea numelui tu- artrile drce3ti 'e ri'ipe'c|
Hucur-te- Sfinte Mare Mucenice Efrem- noule fctor de minuniJ
=ondacul 1E
8emeia care 0/i ceru'e o cruce pe care ' o poat duce- a primit crucea na3terii
celui de-al doilea prunc- de3i %reme de opt ani pntecele ei fu'e'e 'terp4 {i ea-
0ndemnndu-i pe cei c'tori/i ' aduc pe lume copii 3i ' 0i crea'c 'pre 'la%a lui
5umneeu- fr ' 'e team de 1reut/i- +-L cntat lui 5umneeu: #liluiaJ
2D3
@cosul 1E
apte ani '-a ru1at 5omnului- tnra Sofia- pentru L-i face un copil 'o/ului ei-
3i 'ufletul ei 'e umplu'e de dende2de- dar- ru1ndu-'e /ie- ai a2utat-o4 {i cnd- dup
na3tere- pruncul '-a 0m$oln%it- doctorii au 'pu' c %a muri- 0n' mama a r'pun' cu
nde2de- c pruncul nu %a p/i nimic ru- cci e'te copilul promi' de tine4 {i nu ai ru3inat
credin/a ei- ci ai ru3inat 3tiin/a doctorilor- cci pruncul '-a %indecat 3i mama /i-a cntat
unele ca ace'tea:
Hucur-te- doctor trimi' de 5umneeu la cptiul celor $olna%i|
Hucur-te- c femeia care /i-a cerut o cruce pe care ' o poat duce a mai adu' pe lume un
copil|
Hucur-te- c 0i a2u/i pe cei c'tori/i ' lepede frica de a a%ea copii|
Hucur-te- c 0i 0n%e/i ' caute %oia lui 5umneeu 3i ' 'e lepede de %oia lor|
Hucur-te- c pe copilul care 03i un'e'e picioarele cu ulei de la mn'tirea ta l-ai ferit de
moarte npra'nic|
Hucur-te- c pe pruncul de'pre care doctorii au 'pu' c %a or$i 3i %a a%ea mintea
tul$urat l-ai 0n'nto3it|
Hucur-te- c %indeci nu numai trupurile- ci 3i min/ile $olna%e|
Hucur-te- c 0i faci pe doctorii nei'cu'i/i mai pricepu/i dect pe doctorii cu nume mare|
Hucur-te- cel ce prime3ti ru1ciunile $olna%ilor 3i ale doctorilor|
Hucur-te- c 0i cercetei pe cei mi'tui/i de fier$in/eala $olii|
Hucur-te- c- prin lucrarea ta- 'e $iruie3te rnduiala firii|
Hucur-te- leac cere'c care alun1i orice $oal 3i durere|
Hucur-te- Sfinte Mare Mucenice Efrem- noule fctor de minuniJ
=ondacul 2E
Mult '-au 0ntri'tat prin/ii lui Eftimie cnd copilul a 0nceput ' nu 0i mai
recunoa'c- ' 0i mu3te 3i ' 0i lo%ea'c 3i- 0m$oln%indu-'e din ce 0n ce mai ru- doctorii
au mrturi'it c nu 'e pricep ' 0l a2ute4 5ar dup ce rudele lui '-au ru1at /ie- te-ai artat
2D4
de trei ori 0n camera de 'pital 3i $oala a 0nceput ' 'e 'tin1- pn ce copilul '-a tmduit
3i to/i +-au cntat lui 5umneeu cntarea: #liluiaJ
@cosul 2E
)nd pu/in-credincio3ii doctori au 'pu' c pruncul purtat 0n pntece de
preotea'a printelui Mi6ail are mari pro$leme de 'ntate 3i i-au i'pitit pe prin/i ' 'e
0n%oia'c la pcatul prunc-uciderii- preotul a i': FMom fi r'plti/i dac 5umneeu %a
l'a ' ducem o cruce a3a de 1rea cum ne-a 'pu' doctorulG4 5ar- pentru ru1ciunile lor- i-
ai a2utat 3i copilul '-a n'cut 'nto'- iar mai apoi a primit la $ote numele tu 3i preotul
/i-a adu' 0mpreun cu preotea'a laude ca ace'tea:
Hucur-te- floare a raiului care 0nmire'mei ca'ele cre3tinilor|
Hucur-te- c printele Mi6ail a cuno'cut puterea ru1ciunilor tale|
Hucur-te- c preotea'a lui a propo%duit minunile tale|
Hucur-te- c te ro1i pentru noi ' primim 0ntrire 0n credin/|
Hucur-te- c ne 0ndrumi ' a'cultm de 5umneeu mai mul dect de doctori|
Hucur-te- c prin ru1ciunile tale copiii care erau pe patul de moarte '-au tmduit|
Hucur-te- c 0i fere3ti de moarte npra'nic pe cei pentru care ne ru1m /ie|
Hucur-te- liman al 'ufletelor 0n1enunc6eate de 'uferin/|
Hucur-te- cel ce 3ter1i oc6ii 0nlcrima/i ai prin/ilor i'piti/i de dende2de|
Hucur-te- cel ce alun1i demonii din copiii 0ndrci/i|
Hucur-te- c la tine caut u3urare cei c6inui/i de du6urile necurate|
Hucur-te- fier$inte ru1tor pentru neamul cre3tine'c|
Hucur-te- Sfinte Mare Mucenice Efrem- noule fctor de minuniJ
=ondacul 3E
2D"
#uind-o pe mama lor- promi/ndu-/i c dac 'e %a %indeca de $oala ei- %a
mai face un copil 3i 0i %a pune numele tu- cei 3a'e copii au 'pu' 0ntr-un 1la' FNu acum-
mam- al/i copii- 0n1ri2e3te-ne doar pe noiG4 5ar femeia- primind a2utorul cerut- nu a
a'cultat de cu%intele e1oi'te ale copiilor- ci de 1la'ul con3tiin/ei- 3i 3i-a /inut f1duin/a-
ludndu-( pe 5umneeu 3i icnd: #liluiaJ
@cosul 3E
<ece prunci muri'er 0n pntecele femeii ce purta numele E%an16eliei- unul
muri'e dup na3tere 3i doar unul 'in1ur rm'e'e 0n %ia/ 3i- cnd femeia a mi'lit din
nou- doctorii i-au cerut ' renun/e la prunc4 5ar ea 3i-a pu' nde2dea 0n 5umneeu 3i 0n
ru1ciunile tale- r$dnd pri1onirile $r$atului ei care o 'ftuia ' 'e 0mpo%ree cu
pcatul prunc-uciderii4 ?$darea i-L fo't 0ncununat 3i a adu' pe lume o feti/- pentru care
minune te ludm icnd:
Hucur-te- c- $iruind i'pitele- femeia a adu' pruncul pe lume|
Hucur-te- cel ce a2u/i mamele 0n %remea 'arcinii 3i 0n %remea na3terii|
Hucur-te- c fere3ti mamele credincioa'e de pcatul prunc-uciderii|
Hucur-te- c- ocrotite de tine- ele @l a'cult pe 5umneeu 3i nu pe doctorii cu inimile
0mpietrite|
Hucur-te- c dai putere mamelor ' 'tea 0mpotri%a 'o/ilor lor necredincio3i|
Hucur-te- cel ce ai dele1at pntecele cele neroditoare|
Hucur-te- c ai %indecat trupurile $olna%e ale femeilor care nu mai puteau a%ea copii|
Hucur-te- c pe femeile care nu %or ' fac copii le 0ntorci la pocin/|
Hucur-te- %nd mul/imea de copii care au %enit pe lume pi/i de tine|
Hucur-te- c doctorii au rma' fr 1la' %nd c ai artat cu putin/ cele cu neputin/|
Hucur-te- c ai a'cultat ru1ciunile copiilor care nu %oiau ' fie 'in1uri la prin/i|
Hucur-te- c pe pruncii crora prin/ii au %rut ' le pun numele tu 0i ocrote3ti|
Hucur-te- Sfinte Mare Mucenice Efrem- noule fctor de minuniJ
2D6
=ondacul 4E
Mult '-a ru1at lui 5umneeu #tena pentru mama ei muri$und 3i acea'ta te-a
%ut f1duindu-i c 'e %a %indeca4 FE'te o ade%rat 0n%iere din mor/iG- au 'pu'
medicii- pentru c femeii 0i apru'er plmni noi 3i 'nto3i- pentru care cu to/i +-au
cntat lui 5umneeu cu credin/: #liluiaJ
@cosul 4E
*e-ai artat 0n %i' feti/ei Ecaterina- 'tnd ln1 ea atunci cnd tatl ei /i 'e
ru1a- fcnd metanii4 {i ea a priceput ct de mare e'te folo'ul copiilor care 'unt ocroti/i
de ru1ciunile prin/ilor lor4 +ar noi- ru1ndu-te ' ai 1ri2 de to/i copiii $inecredincio3i- te
ludm a3a:
Hucur-te- reaem al copiilor pentru ru1ciunile prin/ilor lor|
Hucur-te- c ai urmat Sfntului Stelian 0n 1ri2a artat copiilor|
Hucur-te- 1la' care 0ndemni tinerii ' mear1 pe calea Hi'ericii|
Hucur-te- c te-ai artat tnrului care %oia ' 'e 'inucid|
Hucur-te- c l-ai a2utat ' 0n/elea1 ct de mare era po%ara pcatelor lui|
Hucur-te- c- ducndu-l la ca'a lui- l-ai treit din $e/ia pcatelor|
Hucur-te- c- a2utat de tine- a l'at patima $uturii 3i lan/urile dro1urilor|
Hucur-te- 0n1er pitor care aduci lini3tea 0n 'ufletele tul$urate|
Hucur-te- c- prin artarea ta- ai 'al%at %ia/a tinerei femei care %oia ' 03i pun capt
ilelor|
Hucur-te- c 0i a2u/i pe tineri ' 03i 1'ea'c un ro't 0n %ia/|
Hucur-te- c 1one3ti lene%ia cea uci1toare de 'uflet|
Hucur-te- c- pentru ru1ciunile copiilor credincio3i- 0i ocrote3ti pe prin/ii lor|
Hucur-te- Sfinte Mare Mucenice Efrem- noule fctor de minuniJ
2DD
=ondacul 5E
F)el mai de pre/ a2utor pentru copil e'te Sfnta @mprt3anieG- i-ai 'pu'
femeii al crei prunc %eni'e pe lume prin mi2locirea ta4 *ree3te- 'finte- r%na 0n to/i
prin/ii credincio3i ca ' 0i crea'c pe copii aproape de $i'eric- pentru a primi Sfintele
*aine nu 'pre o'nd- ci 'pre %ia/a %e3nic- 3i ca ' 0nal/e 0mpreun cu ei lui 5umneeu
cntarea: #liluiaJ
@cosul 5E
Menind o feti/ nou la orfelinatul aflat 0n 1ri2a mn'tirii tale- '-a mirat
%nd cum ceilal/i copii 'e pre1teau de 'po%edanie- 'criindu-3i 1re3elile pe 6rtie-
pentru a nu uita ' le mrturi'ea'c4 @n' mirarea ei '-a 'tin' atunci cnd i-ai aprut 0n %i'
3i i-ai cerut ' mear1 3i ea la 'po%edanie- pentru care lucru 0/i cntm a3a:
Hucur-te- c- a'cultnd po%a/a ta- feti/a a 0nceput ' 'e 'po%edea'c|
Hucur-te- c ea a de%enit mrturi'itoare a minunilor tale|
Hucur-te- c pe mul/i i-ai 0ndreptat 'pre 'caunul de 'po%edanie|
Hucur-te- c 3i de la copii prime3ti laude adu'e ca prino' al inimii|
Hucur-te- pecete a 'fin/eniei pu' pe inimile celor care 'e roa1 /ie|
Hucur-te- c 0i 0n%e/i pe copii ' 'e pre1tea'c ' primea'c Sfnta @mprt3anie|
Hucur-te- da'cl al ru1ciunii pentru cei care te cin'te'c|
Hucur-te- c- prin ru1ciunile tale- copiii de%in mici apo'toli ai dreptei credin/e|
Hucur-te- ru1torule pentru tinerii nea'culttori 3i pu/in-credincio3i|
Hucur-te- c pe tineri 0i aduci la 0n/elepciunea celor $trni|
Hucur-te- cel ce 0i 0n%e/i pe prin/i ' 03i crea'c fiii aproape de Hi'eric|
Hucur-te- comoar de mult pre/ a'cun' 0n %i'tieria inimilor noa'tre|
Hucur-te- Sfinte Mare Mucenice Efrem- noule fctor de minuniJ
2D8
=ondacul 6E
*inerei care 'e ru1a'e /ie ' poat 0ntemeia o familie- i-ai 'pu' 0n %i': F*e %oi
a2uta ' fii alturi de cel pe care 0l %reiG4 {i cu%ntul tu '-a ade%erit cci tnrul- pe care-l
iu$ea- a cerut-o 3i a luat-o de 'o/ie4 #2ut-i- 'finte- pe to/i tinerii care %or ' pornea'c pe
calea familiei ' fac ale1erea cea $un- pentru ca nunta lor ' fie $inecu%ntat de
5umneeu 3i 0n toate ilele %ie/ii lor ' @i cnte: #liluiaJ
@cosul 6E
8iind alun1at de 'o/ul ei 3i de prin/ii nemilo'ti%i- mult a lcrimat Maria-
nec2indu-'e c fiul ei cre3te departe de tatl 'u4 5ar- dup ce ea '-a ru1at ' 0i a2u/i- a
doua i 'o/ul 3i-a 0n/ele' 1re3eala 3i a ru1at-o ' 'e 0ntoarc aca'4 Mnd 1ra$nicul tu
a2utor- ne ru1m /ie ' alun1i de$inarea 3i tul$urarea din toate familiile cre3tine-
0ndemnndu-i pe to/i ' te laude 0mpreun cu noi:
Hucur-te- c e3ti aproape de cei ap'a/i de po%ara 'in1urt/ii|
Hucur-te- c aduci pacea 0n ca'ele 0n care dia%olul a adu' de$inare|
Hucur-te- c 0i 0ntorci la familiile lor pe cei pe care patimile i-au ro$it|
Hucur-te- c 0nmoi inimile 0mpietrite 3i 0i 0ntorci tul$urarea 0n lini3te|
Hucur-te- afltorule al lucrurilor pierdute|
Hucur-te- c celor nedrept/i/i le-ai %dit dreptatea 0n fa/a 2udectorilor|
Hucur-te- c ridici ocara celor defima/i pe nedrept|
Hucur-te- c pe oamenii care nu a%eau unde ' muncea'c i-ai 0ndrumat cu folo'|
Hucur-te- odi6n a celor i'to%i/i din pricina lucrului pe'te m'ur|
Hucur-te- cel ce ne 0n%e/i dreapta 'ocoteal|
Hucur-te- cel ce te-ai artat printre mu'afirii din ca'a cre3tinului credincio'|
Hucur-te- prid%or pentru cei ce 'tau departe de lumina Sfntului Hote|
Hucur-te- Sfinte Mare Mucenice Efrem- noule fctor de minuniJ
2DE
=ondacul )9E
Mult '-a o'tenit ' lucree- 'pre 'la%a lui 5umneeu- iconarul crturar 8otie-
0n ca'a cruia '-a u1r%it prima ta icoan- 'finte4 {i- fiind 0ncununat pentru c 3i-a
0nmul/it talan/ii- la 'fr3itul %ie/ii 'ale i-ai luat 'ufletul la cer- pe care lucru %ndu-l-
e%la%ioa'a lui 'o/ie +-L cntat lui 5umneeu: #liluiaJ
@cosul )9E
F#'cult- copila mea- o %oi lua cu mine pe mama ta- dar nu te teme4 E'te %oia
lui 5umneeu 3i uite ce loc minunat i-am pre1titG- i-ai 'pu' #nulei- artndu-i
frumu'e/ile raiului4 FNu te l'a prad durerii- cci eu %oi fi mereu alturi de tine 3i te %oi
ocrotiG- a auit ea f1duin/a ta- 3i 'ufletul ei '-a lini3tit4 +ar noi te ru1m ' fii aproape de
to/i copiii orfani 3i icem ctre tine unele ca ace'tea:
Hucur-te- c nu la3i pe nimeni fr a2utor 0n %remea necaurilor|
Hucur-te- c pe copiii orfani 0i 'pri2ine3ti|
Hucur-te- c 0i a2u/i ' alea1 $inele 3i ' 'e ferea'c de pcat|
Hucur-te- druitorule al celor de tre$uin/|
Hucur-te- c6i%erni'itorule al celor de folo'|
Hucur-te- pitorule al cur/iei tinerilor|
Hucur-te- printe- icoan a %irtu/ilor u1r%it 0n 'ufletele noa'tre|
Hucur-te- c ai defimat 0m$ui$area 3i ai ludat 0nfrnarea|
Hucur-te- c alun1i frica mor/ii de la cei care 'e roa1 /ie|
Hucur-te- c pe cre3tini 0i pre1te3ti pentru 0ntlnirea cu 5reptul udector|
Hucur-te- c 0n cea'ul mor/ii %ii ln1 cei care /i-au cerut ' le fii ocrotitor|
Hucur-te- c p'trm 0n 'ufletele noa'tre cu%intele 3i minunile tale|
Hucur-te- Sfinte Mare Mucenice Efrem- noule fctor de minuniJ
28!
=ondacul ))E
F@mi era cu neputin/ ' m 0ntlne'c cu 'ufletul ei pn1ritG- ai 'pu' de'pre
femeia care %oia ' primea'c a2utorul tu fr a 'e lepda de frdele1ile ei 3i de
dia%olul pe care 0l 'lu2ea prin pcate4 {i- i1onindu-l pe dia%ol- ai 0ndeprtat-o de la tine
pe femeie- c nu %oia ' 03i cur/ea'c 'ufletul prin pocin/ 3i ' @i cnte lui 5umneeu:
#liluiaJ
@cosul ))E
, femeie %indecat de tine a %i'at c %oia ' 'e 0nc6ine 'fintelor tale moa3te-
dar dia%olul i-L 'tat 0mpotri%- 'punndu-i c e pctoa'4 F*ocmai pentru c 'unt
pctoa' %oi mer1e ' m 0nc6in Sfntului Efrem- c6iar dac ar tre$ui ' morJG- a 'pu'
ea- %rnd ' 03i tria'c %ia/a acoperit de a2utorul tu4 &entru care noi- lund pild din
r%na ei- ne ru1m a3a:
Hucur-te- c- prin ru1ciunile tale- 'pore3te r%na noa'tr pentru 'fin/enie|
Hucur-te- c pcto3ilor care 'e pocie'c le dai ceea ce le e'te de folo'|
Hucur-te- cel ce- pe pcto3ii care nu leapd pcatele- 0i mu'tri cu a'prime|
Hucur-te- %e16etor al celor care %or ' 'e 0nc6ine la 'fintele tale moa3te|
Hucur-te- 2ertf $ineprimit de 5umneeu 0n altarul cere'c|
Hucur-te- ri'ipitorule al uneltirilor celor %iclene|
Hucur-te- c pe crturarii cei iu$itori de 'la% 0i ru3inei|
Hucur-te- cel ce nu prime3ti laudele celor f/arnici|
Hucur-te- c 'tai 0mpotri%a dia%olilor care ne 0mpiedic ' facem faptele credin/ei|
Hucur-te- c 0i 0ndeprtei cu 'a$ia ru1ciunii de la cei care 'e roa1 /ie|
Hucur-te- du3man al mndriei- al lcomiei 3i al minciunii|
Hucur-te- pild de r$dare- de credin/ 3i de ne%oin/|
Hucur-te- Sfinte Mare Mucenice Efrem- noule fctor de minuniJ
281
=ondacul ),E
FMerit ' 'uferim 3i noi pu/in- din iu$ire pentru Ari'to'G- i-ai 'pu' maicii
care 'e lupta cu o i'pit 3i i-ai artat 'emnele ptimirii tale mucenice3ti4 {i noi a%em
ne%oie de 0ntrirea ta- 'finte- c %alurile ace'tei %ie/i '-au ridicat a'upra noa'tr 3i 'untem
ap'a/i de dende2de4 #2ut-ne ' trecem de 0ncercrile care ne 0mpo%rea- ca ' @i
putem cnta lui 5umneeu: #liluiaJ
@cosul ),E
F)um m-ai c6emat- am 'o'itJG i-ai 'pu' femeii care te ru1a'e ' 0i tmduie3ti
fiul- 3i i-ai plinit cererea4 {i noi te c6emm- 'finte- a2ut-ne- nu ne l'a- a2ut-ne- c mare
ne%oie a%em de a2utorul tu- ro$ule al lui 5umneeu- 3i pentru acea'ta te ludm a3a:
Hucur-te- aprtorule al predaniilor Sfin/ilor &rin/i|
Hucur-te- c faptele tale ne-au 0n%/at mai mult dect cu%intele|
Hucur-te- c epi'copul care 'e 0ndoia de 'fin/enia ta 3i-a 0n/ele' 1re3eala|
Hucur-te- piatr de poticnire pentru clericii ne%rednici|
Hucur-te- c 0i po%/uie3ti ' lepede pcatele 3i ' mear1 pe calea 'fin/eniei|
Hucur-te- c- la %reme de neca- %ii de1ra$ 0n a2utorul no'tru|
Hucur-te- c 0i fere3ti de 6o/i 3i de tl6arii %u/i pe cei ce duc crucea ne%oin/elor|
Hucur-te- c cel care a furat o parte din 'fintele tale moa3te a adu'-o 0napoi la mn'tire|
Hucur-te- mu'trtorule al cre3tinilor iu$itori de pcat|
Hucur-te- 0mpreun-cltorule cu pelerinii e%la%io3i|
Hucur-te- c- r$dnd c6inurile pri1onitorilor- ne-ai 0n% at ' nu ne temem de 'uferin/|
Hucur-te- c 0i r'plte3ti pe cei care 'e o'tene'c ' a2un1 la 'fintele tale moa3te|
Hucur-te- Sfinte Mare Mucenice Efrem- noule fctor de minuniJ
282
=ondacul ).E
(ace't )ondac 'e ice de trei ori)
,- mult ptimitorule 3i mare mucenice Efrem- cel ce te-ai artat 0n c6ip
minunat 3i ai dat mrturie de'pre iu$irea pe care o ai fa/ de noi- cei nemul/umitori 3i
nerecuno'ctori- care ne ru1m ' facem %oia lui 5umneeu- dar trim dup %oia noa'tr
cea ptima3- arat 3i acum a2utorul tu tuturor celor care te c6eam 0n ru1ciune 3i
tuturor celor pentru care ne ru1m /ie- ca- punnd 0nceput $un mntuirii- ' @i mul/umim
(ui 5umneeu- )el 0n *reime ludat- cntnd: #liluiaJ
#poi 'e ice +co'ul 1: FMut-a 'tare/a Macaria cerea'ca proce'iune444G 3i )ondacul 1:
FS 'e $ucure credincio3ii444G
Acatistul al doilea al Sfntului Efrem cel Nou
Se face 0nceputul o$i3nuit- apoi 'e ice:
=ondacul )E
Strlucitu-ne-ai tuturor- ca o nou 'tea- cnd '-au de'coperit Sfintele tale
moa3te- &rinte- iar cu 'trlucirea minunilor tale luminei 0ntrea1a lume4 &rin mila 3i
'merenia ta- pline3te cererile celor care 'e apropie cu credin/ 3i care 0/i 'tri1 /ie: Hucur-
te- Sfinte &rinte Efrem- de-a pururea fericiteJ
@cosul lE
283
)a un 0n1er nemai%ut ai fo't trimi' din cer 3i ne-ai artat nou 6arul &rea
Sfntului 5u6- cu care 0i mn1i pe to/i credincio3ii- Sfinte Mucenice Efrem4 &entru
acea'ta- F&reafericitG te numim 3i 0/i 'tri1m /ie:
Hucur-te- c odinioar lupta cea $un ai purtat|
Hucur-te- c acum tu 'trluce3ti prealuminat|
Hucur-te- cela ce ne druie3ti nou %e'elie|
Hucur-te- c pricinuie3ti 0n ceruri $ucurie|
Hucur-te- 'tea cu totul nou a Hi'ericii lui Ari'to'-5umneeu|
Hucur-te- 'a$ie cu dou ti3uri 0mpotri%a ne$uniei celui ru|
Hucur-te- c tuturor te-ai fcut pild de 'fnt ne%oin/|
Hucur-te- c 0n ale tale lupte ai do$ndit cununi de $iruin/|
Hucur-te- 0ntrirea cea nou a credin/ei|
Hucur-te- rana 3i 'urparea necredin/ei|
Hucur-te- c e3ti putere druit celor credincio3i|
Hucur-te- c pre'c6im$i inimile celor necredincio3i|
Hucur-te- Sfinte &rinte Efrem- de-a pururea fericiteJ
=ondacul ,E
Mia/a ta 'fnt 3i 'fr3itul preafericit au fo't ne3tiute de oameni- dar prin
de'coperirea 'fintelor tale moa3te- &reafericite Efrem- te-ai fcut cuno'cut pn la
mar1inile pmntului- 0ndemnndu-i pe to/i ' laude dumneeia'ca iconomie 3i ' cnte
&rea'fintei *reimi: #liluiaJ
@cosul ,E
284
5o$ndind noi cuno3tin/a dumneeia'c a %ie/ii tale 0ntru 5omnul- prin
artarea 'fintelor tale moa3te- ludm pe )el )are te-a pro'l%it prin mul/ime mare de
minuni- &reafericite Efrem4 &rin ele tu druie3ti mn1iere celor care 0/i cnt cu
umilin/:
Hucur-te- c lui Ari'to'-5umneeu @i e3ti 'lu2itor|
Hucur-te- c al luminii nematerialnice e3ti %tor|
Hucur-te- urmtor plin de 'r1 al ne%oin/ei pu'tnice3ti|
Hucur-te- fier$inte r%nitor al luptelor mucenice3ti|
Hucur-te- %a' preacurat- ce ai primit dumneeia'ca in'uflare|
Hucur-te- floare 'fnt r'pndind tainica 0nmire'mare|
Hucur-te- 0n/elepte care ai lepdat de3ertciunea cea lumea'c|
Hucur-te- c 0n c6ip tainic ai %ut lumea cea cerea'c|
Hucur-te- c mul/ime de 0n%iforri ai potolit|
Hucur-te- c dorirea cea $un a du6ului /i-ai 6rnit|
Hucur-te- c- prin dra1o'tea ta 'fnt- pa% ne e3ti|
Hucur-te- c 0n3elciunile dia%ole3ti tu le 'trpe3ti|
Hucur-te- Sfinte &rinte Efrem- de-a pururea fericiteJ
=ondacul .E
&rin 'fintele tale artri- ai de'coperit celor ce te-au %ut- o- Sfinte Efrem-
Mucenice al 5omnului- 'la%a cea a'cun' pe care ai do$ndit-o de la 5umneeu4 +ar prin
mul/imea minunilor umpli de nde2de pe to/i cei ce 'tri1 5omnului cu credin/: #liluiaJ
@cosul .E
28"
#i 'trlucit odinioar pe )olina Nepri6ni/ilor- artndu-te plcut lui Ari'to'
prin 'fnt %ie/uire- iar acum- Sfinte- 'fin/e3ti cu 'fintele tale moa3te mn'tirea ta- care
'e %e'ele3te du6o%nice3te 3i 0/i 'tri1:
Hucur-te- 0n%/tor prea'trlucit al i'i6iei|
Hucur-te- c6ip al cumptrii 3i tre%iei|
Hucur-te- cci %e'ele3ti min/ile cele credincioa'e|
Hucur-te- c luminei cu1etele inimilor necredincioa'e|
Hucur-te- c %e3mintele 'ufletului tu 'unt cu 'n1e 0mpurpurate|
Hucur-te- cci cu pecetea mucenicea'c faptele /i-' 0ncru'tate|
Hucur-te- cci canele p1nilor le-ai 0ndurat cu r$dare|
Hucur-te- c ai r%nit ' do$nde3ti cununile nepieritoare|
Hucur-te- far 'trluminat ce ne 'co/i la necltit liman|
Hucur-te- cela ce 0ndeprtei '1etrile celui %iclean|
Hucur-te- c mn'tirii tale 0i e3ti $ucurie roditoare|
Hucur-te- cup %e3nic primitoare a 0ntreitului Soare|
Hucur-te- Sfinte &rinte Efrem- de-a pururea fericiteJ
=ondacul 1E
?i'ipind tul$urarea 3i aducnd 0ncredin/are- te-ai arrat cin'titei e1umene 3i i-
ai de'coperit 0n c6ip limpede c Sfintele moa3te pe care le 1'i'e erau ale tale4 +ar ea-
%ndu-te- '-a umplut de dumneeia'c in'uflare 3i a cntat lui 5umneeu: #liluiaJ
@cosul 1E
E1umena- creia i te-ai artat- o- 0ntru tot 8ericite- /i-a auit 1la'ul 3i te-a
%ut c 0i %or$eai- iar tu i-ai de'coperit numele 3i c6ipul mor/ii tale4 &entru acea'ta- 0/i
cnt unele ca ace'tea:
286
Hucur-te- Mare Mucenic din ceata clu1rilor|
Hucur-te- cel pro'l%it 0ntru 'o$orul Sfin/ilor|
Hucur-te- c ai %ie/uit 0n c6ipul 0n1ere'c|
Hucur-te- c te-ai 0n%rednicit de rodul cel cere'c|
Hucur-te- cunun aurit a 'fintei tale mn'tiri|
Hucur-te- pom pururea ne%e3te2it- plin de 'fintele rodiri|
Hucur-te- c pe )olina Nepri6ni/ilor ai %ie/uit 0ntru ne%oin/|
Hucur-te- c dra1o'tea de 5umneeu /i-a fo't arm 3i i'cu'in/|
Hucur-te- c ai 'frmat puterea celui pima3 3i du3mno'|
Hucur-te- c te-ai 0mpodo$it cu frumu'e/ea 5omnului Ari'to'|
Hucur-te- c 'ufletele 0ntinate de pcat le cur/e3ti|
Hucur-te- c mul/imea credincio3ilor o %e'ele3ti|
Hucur-te- Sfinte &rinte Efrem- de-a pururea fericiteJ
Condacul 5:
&rin uimitoare minuni 3i prin mul/imea artrilor tale- de'coperi tuturor- 0n %i'
ori 0n 'tare de treie- 'la%a pe care ai do$ndit-o de la 5umneeu- Sfinte &rinte EfremJ
&entru acea'ta- pri%ind cu $ucurie ctre 'la%a ta- 'tri1m )elui )are te-a 0n%e3mntat 0n
lumin: #liluiaJ
@cosul 2E
?acla cu Sfintele tale moa3te re%ar' tmduiri- $ucurie 3i 'ntate celor care
%in ' 'e 0nc6ine 0n 'fnta mn'tirea ta 3i-/i cer 'truitor a2utorul- Sfinte &rinte Efrem4
28D
5e aceea- cople3i/i fiind de darurile tale care 'e re%ar' att de $o1at- 'tri1m ctre tine
cu credin/:
Hucur-te- cel care ne e3ti i%or de tmduire|
Hucur-te- c 'uferinilor le e3ti ne0ncetat i$%ire|
Hucur-te- c te ar/i celor ce dorm- dar 3i celor ce %e16ea|
Hucur-te- c %ii de1ra$ la cei ce dup a2utorul tu 0n'etea|
Hucur-te- c tainic 0i 'fin/e3ti pe cei ce c6eam numele tu|
Hucur-te- %e'elia ne1rit a celor ce %d 'la%a c6ipului tu|
Hucur-te- c tu tmduie3ti de $olile ce nu au %indecare|
Hucur-te- c ne ridici po%erile ce le purtm prin drcea'ca in'uflare|
Hucur-te- c prin pronia de Su'- multor credincio3i te-ai artat|
Hucur-te- c 0i umpli de $ucurie pe cei care /i '-au ru1at|
Hucur-te- cci cortului cere'c 0i e3ti locuitor|
Hucur-te- preafier$inte 3i minunat ocrotitor|
Hucur-te- Sfinte &rinte Efrem- de-a pururea fericiteJ
=ondacul 3E
)ei care au do$ndit facerile tale de $ine '-au fcut %e'titori ai minunilor tale
celor fr de numr 3i prin raele cu%intelor au 0ntraripat 'ufletele tuturor credincio3ilor4
&entru acea'ta- Sfinte &rinte Efrem- mul/imile alear1 la 'fnt mn'tirea ta 3i
do$nde'c 6ar din $el3u1 prin 'fintele tale moa3te- cntnd &rea Sfntului 5umneeu:
#liluiaJ
@cosul 3E
288
Strlucind ca un alt 'oare- te-ai artat 3i /i-ai fcut auit 1la'ul po1ort din
cer- pe )olina Nepri6ni/ilor4 Ne3tiut fiind de ctre pmnteni- te-ai fcut cuno'cut acum
Hi'ericii iui Ari'to'- prin de'coperirea Sfintelor tale moa3te- fcndu-i pe to/i oamenii '
0/i aduc dulce cntare a3a:
Hucur-te- 'tlp al ptimirilor mucenice3ti|
Hucur-te- %i/ cu rodiri dumneeie3ti|
Hucur-te- 'fe3nic al luminii lui Ari'to'|
Hucur-te- nou lumintor artat nou- celor de 2o'|
Hucur-te- 'car nou idit a Hi'ericii Mntuitorului|
Hucur-te- c ne%oin/a %irtu/ilor /i-a u1r%it c6ipul teoforului|
Hucur-te- piatra cea din capul un16iului a luptelor mucenice3ti|
Hucur-te- c tiranilor cu1etului trupe'c li te 0mpotri%e3ti|
Hucur-te- c 0ntru 'la%a muceniciei ai 'uit calea cea cerea'c|
Hucur-te- cel ce preamre3ti $untatea dumneeia'c|
Hucur-te- cela ce /i-ai %dit $r$/ia 'ufletului|
Hucur-te- tu- care a$a/i tur$area %r2ma3ului|
Hucur-te- Sfinte &rinte Efrem- de-a pururea fericiteJ
=ondacul 4E
@n 'nurile pmntului ai rma' a'cun' %reme de mai multe %eacuri-
&urttorule de 5umneeu- iar 0n anii din urm te-ai artat prin $un%oirea 5omnului- ca o
comoar 'fnt- &rinte Efrem- 0m$o1/indu-i cu 6arul tu pe cei care-+ 'tri1 lui Ari'to':
#liluiaJ
@cosul 4E
28E
*e-ai artat ca un nou luceafr 0n Hi'erica lui Ari'to'- luminndu-o cu
dumneeie3tile rae ale minunilor tale- iar pe cei care cer cu r%n mi2locirea ta cea cald
0i i$%e3ti din a'uprirea 0ntunecatelor patimi4 &entru aceea- 3i noi- Sfinte &rinte Efrem-
0/i 'tri1m fr de 0ncetare:
Hucur-te- ciorc6ine ce cu %e'elie ne 0ndulce3ti|
Hucur-te- cci amarele m6niri tu le ri'ipe3ti|
Hucur-te- tmduire minunat a celor afla/i 0n 1rele ptimiri|
Hucur-te- i$%ire a celor ce 'unt 0mpo%ra/i de multe i'pitiri|
Hucur-te- c e3ti purttor de 5umneeu 3i Sfin/ilor urmtor|
Hucur-te- lupttor preai'cu'it 3i Mucenic al @mpratului tuturor|
Hucur-te- c ne%oin/a cu lupta mucenicea'c ai 0mpreunat|
Hucur-te- cel care 'la%a cea de Su' ne-ai artat|
Hucur-te- c 0ntunericul patimilor tu 0l ri'ipe3ti|
Hucur-te- c 0n inima drep/ilor $ucurie mi'le3ti|
Hucur-te- c 'n1ero3ilor p1ni le-ai $iruit ne$unia|
Hucur-te- c fr de 'trmutare /i-ai purtat mucenicia|
Hucur-te- Sfinte &rinte Efrem- de-a pururea fericiteJ
=ondacul 5E
Aarul pe care-l druie3ti- &reafericite Efrem- tuturor celor ce te c6eam 0n
a2utor- 'e re%ar' a'upra lor 0n c6ip preaminunat4 &entru acea'ta- %e'tea minunilor tale '-a
r'pndit 0n toat #ttica- iar noi- care aler1m cu 1r$ire la Sfintele tale moa3te- @i 'tri1m
lui 5umneeu: #liluiaJ
@cosul 5E
2E!
@ntru totul luminat fiind de 'trlucirea dumneeia'c- nu te 0ndeprtei nici o
clip de 'fnta ta mn'tire- Sfinte Mare Mucenice Efrem- artndu-te 0n felurite c6ipuri
celor cu inim curat 3i druind 6ar 0m$el3u1at celor ce cu r%n 0/i cnt /ie:
Hucur-te- 'la% a clu1riei|
Hucur-te- 'tlpule al ,rtodo.iei|
Hucur-te- curcu$eu al luminii neidite|
Hucur-te- c e3ti prta3 al firii 0ndumneeite|
Hucur-te- ala$a'tru plin cu mirul lacrimii de umilin/|
Hucur-te- 'ur' de $ucurie i%ort din a'pr ne%oin |
Hucur-te- 2ertf 'fin/it prin r$oi pn la 'n1e|
Hucur-te- c prin tine ne$unia necredin/ei 'e 0nfrn1e|
Hucur-te- %ia/ 0n%e3mntat cu mona6icea'ca 6ain|
Hucur-te- mirea'm $un a %ie/uirii fr de pri6an|
Hucur-te- 'tea care pe )olina Nepri6ni/ilor r'are|
Hucur-te- c 0n $ena %remurilor noa'tre e3ti precum un 'oare|
Hucur-te- Sfinte &rinte Efrem- de-a pururea fericiteJ
=ondacul 6E
*u dele1i le1turile celor 'l$no1i- 0i tmduie3ti pe cei 0ndrci/i 3i faci '
0ncetee mul/imea $olilor fr de leac4 &entru acea'ta- atenienii- locuitorii din &ireu 3i din
0mpre2urimi 'e ore'c 0n numr mare 'pre mn'tirea ta- &rinte Efrem- ludndu-te pe
tine 3i cntnd )elui )are te-a 0ncununat: #liluiaJ
@cosul 6E
2E1
,- preaminunate &rinte Efrem- cnd tnra cea e%la%ioa' te-a %ut
'trlucind cu o 'la% care nu era din lumea acea'ta 3i a auit dumneeie3tile tale cu%inte-
a mrturi'it tuturor 1ri2a pe care tu o por/i mn'tirii tale4 &entru ace'tea toate- dup
cu%iin/- 0/i cntm:
Hucur-te- 'la%a clu1rilor din %remea de acum|
Hucur-te- c 'pre cer ai 'uit pe mucenice'cul drum|
Hucur-te- c ocrotitor neo$o'it al mn'tirii tale e3ti|
Hucur-te- cci cu Sfin/ii 0n1eri dimpreun locuie3ti|
Hucur-te- c i-ai tmduit pe cei cuprin3i de noianul durerii|
Hucur-te- c pe paralitic tu l-ai ridicat prin 6arul 0nfierii|
Hucur-te- cci cu darul tu ai ri'ipit 1roanice dureri de cap|
Hucur-te- c $oala dia$etului tot prin darul tu a 0ncetat|
Hucur-te- potir cere'c ce te po1ori 0n re%r'ri de 6ar|
Hucur-te- ne'temat dat firii omene3ti 0n dar|
Hucur-te- Mare Mucenice- podoa$a ne%oitorilor|
Hucur-te- icoan prea'l%it a cetei clu1rilor|
Hucur-te- Sfinte &rinte Efrem- de-a pururea fericiteJ
=ondacul )9E
)u%ioa'ele mona6ii te-au %ut 0n dumneeia'c %edenie ori 0n %i'-
preum$lndu-te prin loca3ul tu- Sfinte &rinte Efrem- 3i umplndu-'e ele de o mare
$ucurie- te-au ale' drept Sfntul lor ocrotitor4 &entru a'tfel de daruri- dintru 'merenia
inimii 'tri1 ctre 5umneeu: #liluiaJ
@cosul )9E
2E2
#dunnd 0n 'ufletul tu mirul cel de tain do$ndit 0ntru adncul 'mereniei-
druie3ti mn1iere inimilor celor credincio3i- iar din racla cu Sfintele tale moa3te
r'pnde3ti minunat mirea'm tuturor celor care- cu capetele plecate- 0/i cnt cu
e%la%ie:
Hucur-te- mir al 'mereniei prea$inemiro'itor|
Hucur-te- c turmei tale 0i e3ti dumneeie'c p'tor|
Hucur-te- rai ce r'pnde3ti ale ne'tricciunii $une 0nmire'mri|
Hucur-te- c6iparo' 0nalt al 'fintei nep'ri|
Hucur-te- c pe potri%nicul cu r'ti1nirea ta l-ai $iruit|
Hucur-te- c prin c6inurile mucenice3ti Ari'to' te-a pro'l%it|
Hucur-te- c moa3tele tale 0n taini/a pmntului '-au aflat|
Hucur-te- cci din dumneeia'ca porunc tu te-ai artat|
Hucur-te- c 0ntinciunea 'ufletelor noa'tre tu o cur/e3ti|
Hucur-te- c rutatea necredincio3ilor de1ra$ o pr2ole3ti|
Hucur-te- c tu 0n toat %remea druie3ti tmduire|
Hucur-te- cci ne ocrote3ti fr de contenire|
Hucur-te- Sfinte &rinte Efrem- de-a pururea fericiteJ
=ondacul ))E
Mul/imile credincio3ilor de pretutindeni (-au ludat pe 5omnul cnd au fo't
aflate Sfintele tale moa3te- cci El- prin dumneeia'ca Sa iconomie- le-a /inut tinuite 0n
pmnt 3i ne'tricate de cur1erea attor ani4 &e ace'tea cin'tindu-le- Sfinte Efrem- 3i noi ne
0nc6inm 0naintea @mpratului Mie/ii- icnd: #liluiaJ
@cosul ))E
2E3
&rin mi2locirea ta la tronul Mntuitorului Ari'to' pe3te-/i mn'tirea de
toat ne%oia 3i necaul- druindu-i $inecu%ntarea ta- &rinte Efrem- cci iat-o aler1nd
'pre do$ndirea darului tu 3i 'tri1nd cu umilin/ ctre tine:
Hucur-te- idul no'tru ne'urpat|
Hucur-te- al credincio3ilor turn ne'trmutat|
Hucur-te- pitorul de nde2de al mn'tirii tale|
Hucur-te- cci pe copii 0i /ii 'u$ ocrotirea tre%iei tale|
Hucur-te- 'pri2in ne$iruit al mona6iilor celor cu 'r1uin/|
Hucur-te- tainic 'la% a maicilor iu$itoare de ne%oin/|
Hucur-te- cel care cererile credincio3ilor le pline3ti|
Hucur-te- c ru1min/ile copiilor ti le prime3ti|
Hucur-te- c ne druie3ti toate $unt/ile|
Hucur-te- c alun1i de la noi toate rut/ile|
Hucur-te- c pentru lumea 0ntrea1 te ro1i ne0ncetat|
Hucur-te- c prin tine mn1iere mare am aflat|
Hucur-te- Sfinte &rinte Efrem- de-a pururea fericiteJ
=ondacul ),E
5in de'tul re%er3i daruri 3i $el3u1 de %e'elie 3i de fericire dumneeia'c-
&rinte Efrem- iar racla cu Sfintele tale moa3te %e'ele3te 'ufletele noa'tre 3i ne 'fin/e3te
c6iar 3i trupurile- nou- celor 'rmani- ce 0ndrnim ' 1rim &rea Sfintei *reimi: #liluiaJ
@cosul ),E
2E4
(udndu-/i luptele 0n cntrile noa'tre- &rinte Mucenice Efrem- 'l%im
darul de care te-ai 0n%rednicit 3i apropiindu-ne de Sfintele tale moa3te- 0/i cerem ' ne
ocrote3ti pn 0n 'fr3itul %ie/ii noa'tre pmnte3ti4 +ar pentru tainica ocrotire ce ne-o ar/i
0n toat %remea- 0/i aducem acea't cntare:
Hucur-te- cel ce e3ti a'emenea cu to/i Sfin/ii|
Hucur-te- cel ce te numeri dimpreun cu Mucenicii|
Hucur-te- c ai do$ndit cununile netrectoare|
Hucur-te- c ne 0mprt3e3ti din lumina necuprin' a 0ntreitului Soare|
Hucur-te- aprtor nepre/uit al celor ce trie'c 0n mn'tire|
Hucur-te- temelia nou artat Hi'ericii- %rednicule de cin'tire|
Hucur-te- c mul/imi de credincio3i ai umplut de %e'elie|
Hucur-te- c tu 0nal/i 'ufletele- 0ntrindu-le 0n cur/ie|
Hucur-te- c tu m 'lo$oe3ti de 1ri2ile piertoare|
Hucur-te- c m 'co/i din patimile cele 'trictoare|
Hucur-te- c la tronul lui Ari'to' e3ti mi2locire|
Hucur-te- cel ce m i$%e3ti dintru m6nire|
Hucur-te- Sfinte &rinte Efrem- de-a pururea fericiteJ
=ondacul ).E
(condacul 13 'e ice de trei ori)
,- de trei ori 8ericite &rinte- Sfinte Mucenice Efrem- 0mpreun-locuitorule
cu Sfin/ii- roa1-( pe Ari'to'- dimpreun cu ei- ' ne i$%ea'c din toate ne%oile-
fcndu-ne prta3i %ie/ii celei %e3nice- pe noi- cei ce cntm cu umilin/: #liluiaJ
2E"
#poi 'e ice +co'ul 1: F)a un 0n1er nemai%ut444G 3i )ondacul 1: FStrlucitu-
ne-ai tuturor444G
2E6

S-ar putea să vă placă și