Sunteți pe pagina 1din 204

Orson Scott Card

Amintirea pmntului
Seria Nautilus SF
Traducere: Roxana Brnceanu
Editura Nemira Publishing House, 2!
Orson Scott Card
Homecoming 01 The Memory of Earth
Tor Boo"s, #!!2
$RS$N S%$TT %&R' s(a n)scut la 2* august #!+#, n Richland, ,ashington- 'escinde din
.rimii mormoni americani /i a 0ost misionar n Bra1ilia .entru Biserica lui 2sus %ristos a S0in3ilor
din 4ilele din 5rm)- 6i(a nce.ut cariera literar) ca .oet, a.oi a 0ost atras de dramaturgie /i a
ada.tat o.ere literare .entru teatrul radio0onic, du.) care a scris .iese originale- 'u.) ce /i(a
n0iin3at .ro.ria com.anie teatral), %ard a lucrat n .ostul de corector, a.oi de redactor la editura
B75 Press- & de8enit scriitor liber(.ro0esionist du.) ce a semnat .rimele contracte .entru dou)
romane SF- Jocul lui Ender /i continuarea sa, Vorbitor n numele mor!ilor, au .rimit .remiile
Hugo /i Nebula, %ard 0iind ast0el singurul c9/tig)tor al celor mai im.ortante .remii SF, n doi ani
consecuti8i- 'e asemenea, a ob3inut Premiul :ohn ,- %am.bell .entru cel mai bun t9n)r autor n
#!;<- 'intre lucr)rile sale amintim: Jocul lui Ender =.remiile Nebula, #!<+, Hugo /i SF
%hronicle n #!<>?, @Hatrac" Ri8erA =Premiul ,orld FantasB, #!<;?, Vorbitor n numele mor!ilor
=.remiile Nebula, #!<>, Hugo, Cocus /i SF %hronicle n #!<; /i Durd CaEit1, Fermania, #!<!?,
@EBe0or EBeA =.remiile Hugo, #!<< /i Seiun, :a.onia, #!<!?, Se"enth Son =.remiile GBtho.oeic
SocietB /i Cocus n #!<< /i 'itmar, &ustralia, #!<!?H #ed $ro%het =Premiul Cocus, #!<!?, @Cost
BoBsA =Premiul Cocus, #!!?, Ho& to 'rite Science (iction and (antasy =Premiul Hugo, #!!#?,
Ma%s in a Mirror) The Short (iction of Orson Scott Card =Premiul Cocus, #!!#?, @:ocul lui
EnderA =Premiul 2gnotus, S.ania, #!!*?, *l"in Journeyman =Premiul Cocus, #!!>?, $at&atch)
The #edem%tion of Christo%her Columbus =Premiul Fe00en, 2srael, #!!!?H The Chronicles of
*l"in Ma+er =Premiul 2maginaire, Fran3a, 2?, ,mbra lui Ender =Premiul Fe00en, 2srael, 2#?-
In .re1ent, %ard lucrea1) la scenariul unui 0ilm ins.irat de :ocul lui Ender-
Orson Scott Card
Amintirea Pmntului
NEG2R&
2lustra3ia co.ertei: Deith P&RD2NS$N
'escrierea %2P a Bibliotecii Na3ionale a Rom9niei
%&R', $RS$N S%$TT
&mintirea .)m9ntului J $rson Scott %ardH trad- Roxana Brnceanu- K Bucure/ti: Nemira
Publishing House, 2!
2SBN !;<(>>(!2!#(2(;
Orson Scott Card
THE MEMO#- O( E*#TH
#!!2 bB $rson Scott %ard
Nemira Publishing House, 2!
@%artea str)luce/te nu numai .rin intrig), dar mai ales .rin .ersonaLe- %ard
ne arat) c) ac3iunile /i alegerile tuturor .ersonaLelor .ot 0i n3elese, dac) nu
chiar Lusti0icate, c9t tim. e8enimentele sunt .re1entate din .ers.ecti8a lor-
MR)ulN nu este .re1entat ca dorin3a nn)scut) de a 0ace r)u, ci ca tentati8)
nereu/it) de a 0ace bine-A
S(#e"u
Inc) o .o8este minunat) .urt9nd marca incon0undabil) a lui $rson Scott
%ard-
$ublishers 'ee+ly
$menirea a .)r)sit P)m9ntul distrus de r)1boaie /i s(a stabilit .e .laneta
HarmonB- Pentru a nu re.eta erorile ce au dus la distrugerea ci8ili1a3iei
terestre, com.uterul .rinci.al de .e orbita .lanetei a 0ost .rogramat ca
gardian al acestei lumi- Gisiunea sa este s) a.ere s.ecia uman) de singurul
du/man care ar .utea(o distruge: omenirea ns)/i- Pe HarmonB nu exist) arme
de distrugere n mas) /i nici tehnologii care le(ar .utea construi- Ins), du.) *
de milioane de ani, inteligen3a arti0icial) de .e orbit) constat) c) a .ierdut
accesul la unele b)nci de memorie /i c) se con0runt) cu a8arii re.etate- 2ar .e
.lanet) oamenii nce. s) se g9ndeasc) la .utere, bog)3ie /i cuceriri---
Cuprins
Gul3umiri
'iminuti8e
Fhid .entru .ronun3area numelor
PR$C$F
#- %&S& T&TOC52
2- %&S& G&GE2
P- F$%5C
*- GO6T2CE
+- R$Q2CE
>- '56G&N22
;- R5FO%25NE&
<- &RERT2SGENT5C
!- G2N%25N2 62 IN6ECO%25N2
#- %$RT5R2CE
##- FR&Q22
#2- &RERE&
#P- 4B$R5C
#*- S%&5N5C C52 2SS2B
#+- %R2G&
#>- %&T&C$F5C S5FCET5C52 S5PREG
Mulumiri
Reali1area acestui roman mi(a creat multe datorii, unele mai e8idente dec9t altele-
So3ia mea, Dristine, a 0ost ca ntotdeauna .rimul meu cititorH ns) la aceast) carte a contribuit
/i 0iul nostru cel mare, Feo00reB, care s(a do8edit a 0i un cititor cu o mare intui3ie /i un editor cu
ochi buni .entru detalii- In lume exist) mult .rea .u3ini editori buni- Sunt m9ndru c) am
desco.erit nc) unul-
'e asemenea, trebuie s) mul3umesc .rietenilor care au lucrat al)turi de mine la alte .roiecte /i
care au a/te.tat r)bd)tori .9n) am terminat aceast) carte, .entru a m) .utea ntoarce la treburile
.rea ndelung am9nate- 6i mul3umesc iar)/i, ca ntotdeauna, agentului meu Barbara Bo8a, care
do8ede/te c) este .osibil s) 0aci a0aceri bune cu un .rieten bun-
Diminutive
GaLoritatea numelor au diminuti8e sau 0orme 0amiliare- 'e exem.lu, rudele lui Faballu0ix,
.rietenii a.ro.ia3i, so3ia actual) /i 0ostele so3ii i .ot s.une FabBa- &lte diminuti8e sunt
.re1entate mai Los- =n .lus, .entru c) aceste nume sunt at9t de neobi/nuite, numele .ersonaLelor
0emei sunt scrise cu caractere italice?:
.helembu"e/0.hel
.ol0.olya,
'roti"('orBa
Eiadh0Edbya
Elema"(ElBa
Hosni0Hosya
Hushidh0Shuya
2ssib(2ssBa
1o+or01oya
2uet02utya
Gebbe"eE(Geb
Na0ai(NBe0
$bring(BriBa
#asa
Rashgalli8a"(Rash
Ro.tat(Ro.
Se"et0Se"ya
Shedemei0Shedya
Tru3hnisha0Tru3hya
Ras(RasBa
Rolema"(RolBa
,etchi"
4dorab(4odBa
Ghid pentru pronunarea numelor
&tunci c9nd citi3i aceast) .o8este .entru dumnea8oastr) n lini/te nu .rea contea1) dac)
.ronun3a3i numele .ersonaLelor n mod corect- 'ar .entru cei interesa3i, iat) c9te8a in0orma3ii
.ri8ind .ronun3area acestor nume-
Regulile 0orm)rii 8ocalelor n limba 8orbit) n Basilica cer ca n maLoritatea substanti8elor,
inclusi8 numele .ro.rii, cel .u3in una dintre 8ocale s) 0ie .ronun3at) cu un B la nce.ut- Ca nume
.oate 0i 8orba des.re oricare dintre 8ocale /i sunt .ermise schimb)ri n 0unc3ie de .re0erin3ele
celui care 8orbe/te- &st0el numele lui Faballu0ix .oate 0i .ronun3at 4yah(B&H(loo(0ix sau Fah(
B&H(lyoo(0ixH nt9m.l)tor Faballu0ix nsu/i .re0er) s)(l .ronun3e Fah(B&H(lyoo(0ix, /i desigur
maLoritatea oamenilor urmea1) acest obicei-
.helembu"e/ Sthel(EG(bBoo(8exT
.ol S'7$HCT
'roti" S'R$HT(Bi"T
Eiadh S&7(BahthT
Elema" SEC(Beh(mah"T
Hosni SH7$4(neeT
HushM SH7$$(sheethT
2ssib S2S(BibT
1o+or SR7$H("orT
2uet SC7$$(etT
Gebbe"eE SGEB(be"("BooT
Na0ai SN7&H(0ieT
$bring S$B(rBingT
#asa- SR&H4(BahT
Rashgalli8a" Srahsh(F7&H(lih(8ah"T Ro.tat SR$PE(tBahtT
Se"et SSER(BetT
Shedemei SSH7E'(di(maBT
Tru3hnisha Stroo1h(N7EE(shahT
Ras SR7&HST
Rolema" SR$HC(Beh(ma"T
,etchi" S,ET(chBic"T
4dorab S4'$R(BabT
PROLOG
%om.uterul .rinci.al al .lanetei HarmonB se temea- Nu ntr(un 0el .e care o 0iin3) uman) l(ar
recunoa/te: .alme umede, gur) uscat), nod n stomac- Era doar o ma/in) 0)r) .)r3i n mi/care,
tr)g9ndu(/i energia din soare /i in0orma3iile de la sateli3i, din memoria sa /i din min3ile a Lum)tate
de miliard de oameni- 6i totu/i .utea sim3i un 0el de team), un sentiment c) lucrurile i sc).au de
sub control, c) nu mai a8ea .uterea s) in0luen3e1e lumea a/a cum o 0)cuse c9nd8a-
%eea ce sim3ea era, .e scurt, teama de moarte- Nu de .ro.ria moarte, c)ci com.uterul
.rinci.al nu a8ea un ego /i nu(i .)sa dac) a8ea s) continue s) existe sau nu- 'ar a8ea o misiune,
.rogramat) cu milioane de ani n urm), aceea de a 0i gardianul acestei lumi- 'ac) ar de8eni at9t
de slab nc9t nu /i(ar mai .utea nde.lini misiunea, atunci, 0)r) nici o ndoial) U toate .rogno1ele
.e care era ca.abil s) le 0ac) i con0irmau acest lucru n decursul c9tor8a mii de ani omenirea
a8ea s) 0ie din nou con0runtat) cu singurul du/man care o .utea distruge: omenirea ns)/i,
narmat) cu arme care ar 0i .utut ucide o ntreag) .lanet)-
&cum e momentul, decise com.uterul .rinci.al- Trebuie s) ac3ione1 acum, c9t mai am ce8a
in0luen3) n lume, alt0el lumea 8a muri iar)/i-
Ins) com.uterul .rinci.al nu a8ea nici o idee des.re cum s) ac3ione1e- 5nul dintre sim.tomele
declinului s)u era chiar con0u1ia care l m.iedica s) 0ie ca.abil s) ia o deci1ie- Nu .utea a8ea
ncredere n .ro.riile sale conclu1ii, chiar dac) ar 0i reu/it s) aLung) la una- &8ea ne8oie de
ndrumare- &8ea ne8oie s) 0ie l)murit, re.rogramat sau .oate chiar nlocuit cu o ma/in) mai
so0isticat), mai ca.abil) s) 0ac) 0a3) noilor .ro8oc)ri care a.)reau n cadrul rasei umane-
Neca1ul era c) exista o singur) surs) n care .utea a8ea ncredere c) i 8a da s0aturi corecte, iar
aceast) surs) era at9t de nde.)rtat), nc9t Su0letul Su.rem ar 0i trebuit s) mearg) .9n) acolo ca
s) le ob3in)- %9nd8a, Su0letul Su.rem 0usese ca.abil de mi/care, dar asta se nt9m.la cu .atru1eci
de milioane de ani n urm), /i chiar n interiorul unui c9m. de sta1) ar 0i su0erit deterior)ri-
Su0letul Su.rem nu(/i .utea asuma c)utarea de unul singur- &8ea ne8oie de aLutor uman-
Tim. de dou) s).t)m9ni com.uterul .rinci.al c)ut) .rin 8asta sa ba1) de date, e8alu9nd
.oten3iala utilitate a 0iec)rui om a0lat n 8ia3)- GaLoritatea erau .rea .ro/ti sau nerece.ti8iH dintre
cei care nc) mai .uteau rece.3iona comunica3iile directe de la com.uterul .rinci.al, numai .u3ini
se a0lau ntr(o .o1i3ie care s) le .ermit) s) 0ac) ceea ce trebuia-
&st0el com.uterul .rinci.al /i ndre.t) aten3ia asu.ra c9tor8a oameni din anticul ora/
Basilica- In ntunericul no.3ii, c9nd unul dintre sateli3ii cei mai de ncredere ai com.uterului
.rinci.al trecu .e deasu.ra sa, el /i nce.u munca, transmi39nd un 0lux constant de in0orma3ii /i
instruc3iuni ntr(o band) ngust) celor care ar 0i .utut 0i de 0olos n e0ortul de sal8are a lumii
numite HarmonB-
1. CASA TATLUI
Se tre1i nainte de a.ari3ia 1orilor .e salteaua din casa tat)lui s)u- Nu i se mai .ermitea s)
doarm) n casa mamei, a89nd .ais.re1ece ani- Nici o 0emeie res.ectabil) din Basilica nu /i(ar 0i
adus 0iica n casa Rasei dac) acolo ar 0i locuit un b)iat de .ais.re1ece ani U n s.ecial de c9nd
Na0ai nce.use brusc s) creasc), la 89rsta de dois.re1ece ani, /i nu d)dea nici un semn c) s(ar
o.ri, de/i a8ea deLa a.roa.e doi metri n)l3ime-
%hiar ieri o au1ise .e mama sa 8orbind cu .rietena ei 'helembu8ex-
K Cumea nce.e s) se ntrebe c9nd o s)(i g)se/ti o m)tu/ic), s.usese 'hel-
K E doar un co.il nc), 1isese mama-
'hel hohotise-
K Rasa, draga mea, 3i e a5a de 0ric) s) mb)tr9ne/ti nc9t nu .o3i admite c) b)ie3elul t)u a
de8enit b)rbatV
K Nu e teama de 89rst), re.licase mama- $ s) 0ie destul tim. .entru m)tu/ici /i so3ii /i toate
astea atunci c9nd o s) se g9ndeasc) el nsu/i la a/a ce8a-
K $, el deLa se g6nde5te la asta, s.usese 'hel- 'oar c) nu 8orbe/te cu tine-
Era destul de ade8)ratH Na0ai se nro/ise la 0a3) c9nd o au1ise, /i ro/i din nou c9nd /i aminti-
%um de /tia 'hel, .ri8indu(l doar .entru o cli.) n acea 1i, c) g9ndurile sale se ndre.tau at9t de
des asu.ra @acelui lucruAV 'ar nu, 'hel nu /tia 0iindc) 8)1use ce8a la Na0ai- 6tia .entru c) ea
cuno/tea b)rba3ii- E 89rsta, g9ndi Na0ai- To3i b)ie3ii nce. s) aib) ast0el de g9nduri cam la 89rsta
lui- $ricine .oate ar)ta s.re un mascul care are a.roa.e doi metri n)l3ime, dar nu i(a crescut nc)
barba /i s) s.un): @B)iatul se g9nde/te la sex n momentul )staAH /i n maLoritatea ca1urilor a/a /i
este-
'ar eu nu sunt ca ceilal3i, cuget) Na0ai- Il aud .e Gebbe"eE /i .e .rietenii lui discut9nd, /i mi
se 0ace grea3)- Nu(mi .lace s) m) g9ndesc la 0emei cu at9ta cru1ime, m)sur9ndu(le ca .e ni/te
ie.e .entru a 8edea la ce ar .utea 0i utile- 5n animal din herghelie sau unul de c)l)ritV Gerge la
.as sau .utem galo.aV S(o 3in n graLd sau s(o scot s(o ar)t .rietenilorV
Na0ai nu se g9ndea deloc n 0elul acesta la 0emei- Poate .entru c) era nc) la /coal), discut9nd
1ilnic cu 0emeile subiecte intelectuale- Nu sunt ndr)gostit de Eiadh .entru c) e cea mai 0rumoas)
0at) din Basilica /i .robabil chiar din ntreaga lume- Sunt ndr)gostit de ea .entru c) .utem sta de
8orb), .entru 0elul n care g9nde/te, .entru sunetul glasului ei, .entru 0elul n care /i nal3) ca.ul
c9nd ascult) o idee cu care nu e de acord, /i cum /i s.riLin) m9na .e a mea atunci c9nd 8rea s)
m) con8ing) de ce8a-
Na0ai /i d)du seama brusc c) cerul nce.ea s) se lumine1e dincolo de 0ereastr) /i c) el 1)cea
n .at 8is9nd la Eiadh, iar dac) ar 0i a8ut minte, s(ar 0i ridicat /i s(ar 0i dus n ora/ ca s(o "ad7 n
.ersoan)-
Gai u/or de g9ndit dec9t de 0)cut- Se scul), ngenunche l9ng) saltea, /i lo8i .ie.tul /i
coa.sele goale nchin9ndu(i durerea Su0letului Su.rem, a.oi /i rul) .atul /i(l .use n cutia lui din
col3- Nu am ne8oie cu ade8)rat de .at, /i 1ise Na0ai- 'ac) a/ 0i un b)rbat ade8)rat, a/ .utea
dormi .e .odea /i nu m(ar deranLa- &/a a/ de8eni la 0el de dur /i de su.lu ca tata- %a Elema"- Ca
noa.te n(o s) mai 0olosesc .atul-
2e/i n curte la re1er8orul de a.)- I/i cu0und) m9inile n mica chiu8et), ume1i s).unul /i se
0rec) .este tot- &erul era rece /i a.a /i mai rece, dar el se .re0)cu c) nu obser8) .9n) 0u .lin de
cl)buc- 6tia c) acea r)coare nu era nimic 0a3) de ceea ce a8ea s) se nt9m.le ntr(o cli.)- Se a/e1)
sub du/ /i ntinse m9na du.) /nur U a.oi e1it), .reg)tindu(se .entru chinul care urma-
K $0, trage odat), 1ise 2ssib-
Na0ai se uit) n direc3ia camerei lui 2ssib- Plutea n aer n 0a3a u/ii-
K 8ie 3i(e u/or s) 8orbe/ti, i r)s.unse Na0ai-
2ssib, 0iind in0irm, nu .utea 0olosi du/ulH 0lotoarele lui nu trebuiau s) se ude- &/a c) unul dintre
ser8itori i scotea 0lotoarele /i i 0)cea baie n 0iecare sear)-
K E/ti a/a de co.il c9nd 8ine 8orba de a.a rece, s.use 2ssib-
K &minte/te(mi s)(3i .un ni/te a.) rece .e cea0) la cin)-
K &t9t tim. c9t m) tre1e/ti cu tremuratul /i cl)n3)nitul t)u---
K N(am scos nici un sunet, .rotest) Na0ai-
K G(am hot)r9t s) merg ast)1i cu tine n ora/-
K Bun, bun- Rinu(i bun, inton) Na0ai-
K &i de g9nd s) la/i s).unul s) se usuceV I3i 0ace .ielea de un alb 0ermec)tor, dar du.) c9te8a
ore nce.e s) te m)n9nce-
Na0ai trase de /nur-
2mediat a.a rece ca ghea3a n)8)li din re1er8orul de deasu.ra ca.ului- 2cni U ntotdeauna l
lo8ea ca un /oc a.oi se a.lec), se r)suci /i se contorsion) arunc9nd a.) n 0iecare .)rticic) /i n
0iecare scobitur) a cor.ului ca s) nde.)rte1e s).unul- &8ea numai trei1eci de secunde ca s) se
cure3e nainte ca du/ul s) se o.reasc), /i dac) nu termina la tim., 0ie trebuia s)(/i .etreac) tot
restul 1ilei cu s).unul .e el U /i chiar l m9nca .ielea, ca o mie de .urici s) a/te.te c9te8a minute,
nghe39nd groa1nic, .entru ca micul container al du/ului s) se reum.le din re1er8orul cel mare de
a.)- Nici una dintre 8ariante nu era indicat), a/a c) n8)3ase de mult rutina at9t de bine, nc9t era
ntotdeauna curat nainte s) se o.reasc) a.a-
K Imi .lace s) .ri8esc dansul )sta al t)u, 1ise 2ssib-
K 'ansV
K Te(a.leci n st9nga, 3i cl)te/ti sub3ioara, a.oi te a.leci n .artea cealalt), 3i cl)te/ti
sub3ioara st9ng), te a.leci n 0a3) /i(3i des0aci bucile s) te s.eli, .e 0und, /i 2a urm) te a.leci iar .e
s.ate---
K Bine, am n3eles, 1ise Na0ai-
K Serios, cred c) e o rutin) minunat)- &r trebui s(o ar)3i managerului Teatrului Ciber- Sau
chiar $rchestrei- &i 0i un star-
K 5n b)iat de .ais.re1ece ani dans9nd gol sub un /u8oi de a.), r9se Na0ai- %red c) ar
.re1enta aceasta n alt 0el de teatre-
K 'ar oricum n 'olltoEnW Tot ai 0i un succes n 'olltoEnW
'eLa Na0ai se /tersese cu .roso.ul U cu exce.3ia .)rului, care i nghe3a n 0rig- &r 0i 8rut s)
0ug) n camera lui a/a cum 0)cea c9nd era mic, b9iguind cu8inte 0)r) sens U @uga(buga luga(
bugaA erau 0a8oritele U n tim. ce /i tr)gea hainele .e el /i se 0reca .entru a se nc)l1i- 'ar acum
era b)rbat, /i nu era dec9t toamn), nu 8enise nc) iarna, a/a c) se sili s) mearg) leLer s.re camera
lui- 'in cau1a asta se a0la nc) n miLlocul cur3ii, gol(.u/c) /i nghe3at, c9nd Elema" trecu .rin
.oart)-
K $ sut) dou)1eci /i o.t de 1ile, 1bier) el-
K Elema", strig) 2ssib- Te(ai ntorsW
K Nu mul3umit) t9lharilor de .e coline, 1ise Elema"- Se duse dre.t la du/, sco39ndu(/i hainele
din mers- &u atacat cu doar dou) 1ile n urm), mult .rea a.roa.e de Basilica- %red c) de data asta
l(am ucis .e unul dintre el-
K Nu /tii dac) l(ai ucis sau nuV ntreb) Na0ai-
K &m 0olosit .ulsul, binen3eles-
Binen3elesV se g9ndi Na0ai- S) 0olose/ti o arm) de 89n)toare m.otri8a unei %ersoaneV
K C(am 8)1ut .r)bu/indu(se, dar nu m(am ntors s) 8eri0ic, a/a c) .oate doar s(a m.iedicat /i
a c)1ut exact n momentul n care am tras eu-
Elema" trase de /nurul du/ului nainte de a se s).uni- In cli.a n care a.a l lo8i url), a.oi
execut) .ro.riul lui dans de s.)lare, scutur9nd ca.ul /i m.r)/tiind a.a .rin toat) curtea n tim.
ce b)lm)Lea @uga(buga luga(bugaA ca un co.il mic-
Pentru Elema" era n regul) s) se .oarte a/a- &8ea acum dou)1eci /i .atru de ani, tocmai /i
adusese na.oi n siguran3) cara8ana din ex.edi3ia de cum.)rare de .lante exotice din ora/ul
Lunglei Tish(chetno, .rima dat) c9nd cine8a din Basilica se ducea acolo du.) ani de 1ile, /i era
.osibil s) 0i ucis un t9lhar .e drum- Nimeni nu se .utea g9ndi la Elema" alt0el dec9t ca la un
b)rbat- Na0ai cuno/tea regulile: c9nd un b)rbat se .oart) ca un co.il, e co.il)ros /i toat) lumea e
nc9ntat)H c9nd un b)iat se .oart) n acela/i mod, e o co.il)rie /i toat) lumea l s0)tuie/te s) 0ie
b)rbat-
&cum Elema" se s).unea- Na0ai U n3e.enit de 0rig, chiar /i cu bra3ele str9nse n Lurul .ie.tului
U tocmai 8oia s) intre n camer) /i s)(/i ia hainele, c9nd Elema" nce.u din nou s) 8orbeasc)-
K &i crescut de c9nd am .lecat, NBe0-
K %am asta 0ac n ultimul tim.-
K I3i st) bine- &i mu/chi destul de 0rumo/i- Semeni cu b)tr9nul n .)r3ile lui bune- Ins) ai 0a3a
mamei tale-
Cui Na0ai i .l)cea nuan3a de a.robare din glasul lui Elema", dar era .u3in nLositor s) stea
acolo de1br)cat ca o .as)re Lumulit) n tim. ce 0ratele s)u l m)sura-
2ssib, desigur, 0)cea situa3ia /i mai rea-
K 'in 0ericire a mo/tenit de la Tata cel mai im.ortant lucru, 1ise-
K P)i, to!i a8em asta, re.lic) Elema"- To3i co.iii b)tr9nului au 0ost b)ie3i U sau cel .u3in to3i
co.iii lui des.re care 5tim-
R9se-
Na0ai ura c9nd Elema" 8orbea a/a des.re Tata- Toat) lumea /tia c) Tata era un b)rbat cast
care 0)cea sex numai cu so3ia lui legitim)- 2ar n ultimii cincis.re1ece ani so3ia lui 0usese Rasa,
mama lui Na0ai /i a lui 2ssib, contractul 0iind rennoit n 0iecare an- Era at9t de credincios, nc9t
0emeile renun3aser) s) mai 8in) n 8i1it) /i s) 0ac) alu1ii des.re dis.onibilitate atunci c9nd
contractul se a.ro.ia de 0inal- 'esigur, Gama i era la 0el de credincioas) chiar dac) existau nc)
o mul3ime de b)rba3i care o asaltau cu daruri /i alu1ii U dar a/a sunt b)rba3ii, consider) 0idelitatea
chiar mai atr)g)toare dec9t 1burd)lnicia, de .arc) Rasa i r)m9nea 0idel) lui ,etchi" numai ca
s)(i momeasc) .e ei- 'e asemenea, c)s)toria cu Rasa nsemna s) m.art) ceea ce unii considerau
cea mai bun) cas) /i ceea ce to3i a.reciau a 0i cea mai bun) 8edere din Basilica- Niciodat) nu m)
8oi c)s)tori cu o 0emeie numai .entru casa ei, g9ndi Na0ai-
K E/ti nebun sau ceV ntreb) Elema"-
K %umV
K &ici e rece ca un s09rc de 8r)Litoare, iar tu stai acolo ud /i cu 0undul gol-
K Gda, 0)cu Na0ai- 'ar nu alerg) n camer) U ar 0i nsemnat s) admit) c) l deranLa 0rigul-
&/a c) mai nt9i r9nLi c)tre Elema": Bine(ai 8enit acas)-
K Nu 0i a/a un 0an0aron, NBe0, 1ise Elema"- 6tiu c) mori de 0rig U 3i se contract) .)r3ile
at9rn)toare-
Na0ai se ndre.t) agale s.re camer) /i(/i trase .e el .antalonii /i tricoul- Il deranLa cu ade8)rat
0a.tul c) Elema" .)rea s) /tie ntotdeauna ce se .etrecea n ca.ul lui- Elema" nu /i(ar 0i imaginat
niciodat) c) .oate Na0ai era at9t de c)lit /i de b)rbat nc9t .ur /i sim.lu nu(i .)sa- Nu, Elema"
.resu.unea ntotdeauna c) dac) Na0ai 0)cea ce8a b)rb)tesc era doar teatru- Binen3eles, era
teatru, a/a c) Elema" a8ea dre.tate, dar asta nu 0)cea dec9t ca totul s) 0ie /i mai ener8ant- %um
de8in oamenii b)rba3i, dac) nu Luc9nd teatru .9n) c9nd de8ine un obicei /i n 0inal caracterul lorV
In a0ar) de asta, nu era ntru totul teatru- Pentru un minut, 8)19ndu(l din nou acas) .e Elema",
au1indu(l 8orbind des.re 0a.tul c) .robabil ucisese un om n tim.ul c)l)toriei, Na0ai uitase c) i
era 0rig, uitase totul-
In u/) a.)ru o umbr)- Era 2ssib-
K Nu trebuia s)(l la/i s) se ia a/a de tine, Na0ai-
K %e 8rei s) s.uiV
K S) te n0urii a/a- %9nd te tachinea1)-
Na0ai era sincer nedumerit-
K %um adic) s) m) n0uriiV Nu eram 0urios-
K %9nd a 0)cut gluma aia des.re c9t 3i e de 0rig, 1ise 2ssib- %redeam c) o s)(3i .ier1i controlul
/i o s)(l .ocne/ti n ca.-
K 'ar nu eram 0urios-
K &tunci e/ti un ca1 autentic de boal) mintal), b)iete- Eu credeam c) erai 0urios- El credea c)
erai 0urios- Sufletul Su%rem credea c) erai 0urios-
K Su0letul Su.rem /tie c) nu eram deloc su.)rat-
K &tunci n8a3) s)(3i controle1i 0a3a, NBe0, .entru c) se .are c) ex.rim) emo3ii .e care tu nu
le sim3i- 2mediat ce i(ai ntors s.atele a ar)tat degetul, a/a de 0urios a cre1ut c) erai-
2ssib .lec) .lutind- Na0ai /i nc)l3) sandalele /i(/i ncruci/) /ireturile .este .antaloni- Goda
.rintre tinerii din Basilica era s) .oarte /ireturi lungi .9n) la coa.se /i s) le lege exact sub scrot,
dar Na0ai scurtase /ireturile /i le .urta la n)l3imea genunchiului, ca un muncitor serios- Fa.tul c)
a8eau un nod gros de .iele ntre .icioare i 0)cea .e tineri s) se 0uduleasc), leg)n9ndu(se n
tim.ul mersului, ncerc9nd s) m.iedice coa.sele s) se 0rece /i s) se irite de la nod- Na0ai nu se
leg)na /i dis.re3uia ntreaga idee a unei mode care 0)cea hainele mai %u!in con0ortabile-
Binen3eles, res.ingerea modei nsemna c) nu se integra bine .rintre b)ie3ii de 89rsta lui, dar
.e Na0ai nu .rea l deranLa asta- El se bucura cel mai mult de com.ania 0emeilor, iar 0emeile ale
c)ror o.inii le .re3uia erau cele care nu erau in0luen3ate de 0ri8olit)3ile modei- Eiadh, de exem.lu,
i se al)turase deseori ridiculi19nd sandalele cu /ireturi nalte-
K 2maginea1)(3i(i .urt9nd astea c7lare %e cal, s.usese ea odat)-
K E su0icient s) trans0orme un taur ntr(un bou, re.licase Na0ai 1e0lemitor, /i Eiadh r)sese /i
a.oi re.etase gluma de mai multe ori .e .arcursul 1ilei-
'ac) .e lume exista o ast0el de 0emeie, de ce s(ar mai osteni un b)rbat cu mode .roste/tiV
%9nd Na0ai aLunse n buc)t)rie, Elema" tocmai b)ga n cu.tor o budinc) rece de ore1- Budinca
.)rea destul de mare ca s)(i hr)neasc) .e to3i, dar Na0ai /tia din ex.erien3) c) Elema" inten3iona
s) .)stre1e totul .entru el- %)l)torise luni de 1ile, m9nc9nd mai mult m9ncare rece, de.las9ndu(se
numai noa.tea U Elema" a8ea s) m)n9nce ntreaga budinc) din 8reo /ase nghi3ituri /i a.oi se 8a
tr9nti n .at /i 8a dormi .9n) a doua 1i n 1ori-
K 5nde(i tataV ntreb) Elema"-
K Intr(o scurt) c)l)torie, 1ise 2ssib, care s.)rgea ou) crude .este .9inea .r)Lit), .reg)tindu(le
s) le bage n cu.tor- $ 0)cea cu destul) ndem9nare, a89nd n 8edere c) sim.lul gest de a a.uca
un ou cu o m9n) i consuma toate .uterile- Qinea oul la c93i8a centimetri de mas), a.oi ncorda
exact mu/chiul necesar ca s) elibere1e 0lotorul care i sus3inea bra3ul, 0)c9ndu(l s) cad) cu tot cu
ou .e t)blia mesei- $ul se s.)rgea exact cum trebuie U la .er0ec3ie a.oi el ncorda alt mu/chi,
0lotorul i ridica bra3ul deasu.ra 0ar0uriei, unde des0)cea oul cu cealalt) m9n) /i l 8)rsa .este
.9inea .r)Lit)- Nu erau multe lucruri .e care 2ssib s) nu le .oat) 0ace .entru sine, 0lotoarele a89nd
griL) n locul lui de gra8ita3ie- 'ar asta nsemna c) 2ssib nu 8a .utea c)l)tori niciodat) a/a cum
0)ceau Tata /i Elema" /i uneori Gebbe"eE- $ dat), c9nd se nde.)rtase de c9m.ul magnetic al
ora/ului, 2ssib trebuise s) mearg) n scaunul lui, o ma/in) greoaie cu care nu .utea dec9t s) se
de.lase1e dintr(un loc n altul- Nu(l aLuta s) fac7 nimic- 'e.arte de ora/, legat de scaun, 2ssib era
cu ade"7rat in0irm-
K 5nde(i Gebbe"eEV ntreb) Elema"-
Budinca era gata U ars), de 0a.t, dar a/a m9nca Elema" ntotdeauna micul deLun, 0iert .9n)
c9nd era at9t de moale, nc9t nu mai a8ea ne8oie de din3i s)(l mestece- Na0ai .resu.unea c) era
din cau1) c) a/a l .utea nghi3i mai re.ede-
K I/i .etrece noa.tea n ora/, 1ise 2ssib-
Elema" r9se-
K &sta o s) s.un) el c9nd o s) se ntoarc)- 'ar cred c) Geb doar ar) /i nu seam)n) nimic-
Pentru un b)rbat de 89rsta lui Geb era doar un singur mod de a(/i .etrece noa.tea ntre
1idurile Basilic)i, anume dac) o 0emeie l .rimea n casa ei- Elema" l .utea tachina .entru c)
Gebbe"eE .retindea c) are mai multe 0emei dec9t el, dar Na0ai 8)1use cum se .urta Geb cel
.u3in cu unele dintre ele- Gebbe"eE nu trebuia s) se .re0ac) ns) c) /i .etrece noa.tea n ora/H
.robabil acce.ta mai .u3ine in8ita3ii dec9t .rimea-
Elema" lu) o nghi3itur) uria/) de budinc)- &.oi 3i.), deschise gura, /i turn) 8in direct din
cara0a de .e mas)-
K Fierbinte, 1ise el c9nd .utu s) 8orbeasc) din nou-
K Nu(i ntotdeauna a/aV ntreb) Na0ai-
2nten3ionase s) 0ie o glum), o 8orb) de duh ntre 0ra3i- 'ar din anumite moti8e Elema" n3elese
com.let gre/it, ca /i cum Na0ai l(ar 0i 0)cut .rost .entru c) luase acea nghi3itur)-
K &scult), b)ie3a/, 1ise Elema", c9nd o s) 0ii .e drumuri m9nc9nd hran) rece /i dormind n
.ra0 /i noroi dou) luni Lumate, .oate c) o s) ui3i /i tu c9t de 0ierbinte .oate 0i o budinc)-
K Imi .are r)u- N(am 8rut s) s.un nimic r)u-
K 'oar 0ii atent de cine 3i ba3i Loc, 1ise Elema"- E/ti numai 0ratele meu "itreg, la urma
urmelor-
K &/a e, rosti 2ssib 8esel- &re acela/i e0ect /i asu.ra 0ra3ilor buni-
E8ident, 2ssib ncerca s) ndulceasc) lucrurile /i s) m.iedice i1bucnirea unui scandal-
Elema" .)rea destul de dornic s) continue-
K Imi imagine1 c) 3i(e mai greu 3ie, 1ise- Bine c) tu e/ti un in0irm, iar Na0ai )sta .robabil n(a
m.linit nc) o.ts.re1ece ani-
'ac) remarca des.re in0irmitate l r)ni .e 2ssib, el nu o ar)t)- Ins) .e Na0ai l n0urie- 2ssib
ncerca s) 0ac) .ace, iar Elema" l insulta .entru asta cu u/urin3)- &/a c), dac) Na0ai nu a8usese
nainte nici cea mai mic) inten3ie de a .orni o ceart), acum era gata .entru una- Fa.tul c) Elema"
i m)surase 89rsta n ani de sem)nat /i nu n ani de tem.lu era un .retext destul de bun-
K &m .ais.re1ece ani, 1ise- Nu o.ts.re1ece-
K &ni de tem.lu, ani de sem)nat, re.lic) Elema"- 'ac) ai 0i cal, ai a8ea o.ts.re1ece-
Na0ai se a.ro.ie /i se o.ri la un .as de scaunul lui Elema"-
K Numai c) nu sunt cal-
K 'ar nici b)rbat nu e/ti- 6i sunt .rea obosit ca s) te ru. n b)taie n cli.a asta- &/a c)
.reg)te/te(3i micul deLun /i las)(m) s)(l m)n9nc .e al meu- Se ntoarse c)tre 2ssib: Tata l(a luat
.e Rashgalli8a" cu elV
Na0ai 0u sur.rins de ntrebare- %um .utea Tata s)(l ia cu el .e administratorul .ro.riet)3ii,
dac) /i Elema" era .lecatV Binen3eles, Tru1hnisha .utea conduce treburile caseiH dar 0)r)
Rashgalli8a", cine s(ar mai ocu.a de sere, graLduri, de comer3 /i de tarabeV
%u siguran3) nu Gebbe"eE: el nu era interesat de .roblemele de 0iecare 1i ale a0acerilor Tatei-
2ar oamenii nu ar .rimi ordine de la 2ssib: l .ri8eau cu tandre3e /i cu mil), nu cu res.ect-
K Nu, Tata l(a l)sat .e Rash res.onsabil, r)s.unse 2ssib- Probabil c) n seara asta Rash a
dormit la sera rece- 'oar /tii c) Tata nu .leac) niciodat) .9n) nu se asigur) c) totul e n ordine-
Elema" i arunc) o .ri8ire scurt) /i .ie1i/) lui Na0ai-
K G) ntrebam doar de ce unii au aLuns a/a cu nasul .e sus-
&tunci Na0ai .rice.u: ntrebarea lui Elema" era de 0a.t un com.liment .e dos: se ntreba dac)
Tata l l)sase .e Na0ai /e0 n absen3a lui- 6i era lim.ede c) lui Elema" nu(i .l)cea ideea ca Na0ai
s) conduc) 8reo .arte a a0acerilor cu .lante rare ale 0amiliei ,etchi"-
K Nu m) interesea1) s) .reiau comer3ul cu buruieni, 1ise Na0ai, dac) asta te ngriLorea1)-
K Nu m) ngri9orea37 nimic- Nu e tim.ul s) .leci la /coala GameiV $ s) se s.erie c)
b)ie3elul ei a 0ost Le0uit /i b)tut .e drum-
Na0ai /tia c) ar trebui s) lase n3e.)tura lui Elema" 0)r) r)s.uns, c) n(ar trebui s) continue s)(l
.ro8oace- 5ltimul lucru .e care /i(l dorea era s) /i(l 0ac) du/man .e Elema"- 'ar sim.lul 0a.t c)
l admira at9t de mult, c) 8oia s) 0ie ca el, 0)cea im.osibil ca Na0ai s) nu r)s.und) la b)taia de
Loc- Indre.t9ndu(se s.re .oart), se ntoarse s) s.un):
K &m sco.uri mult mai nalte n 8ia3) dec9t s) m) 0uri/e1 m.u/c9nd t9lhari, s) dorm cu
c)milele /i s) car .lante din tundr) la tro.ice /i .lante tro.icale .e ghe3ari- I3i las 3ie Locul )sta-
Brusc scaunul lui Elema" 1bur) .rin camer), iar el s)ri n .icioare /i din doi .a/i aLunse s)
stri8easc) 0a3a lui Na0ai de cadrul u/ii- Era dureros, dar Na0ai abia sim3i durerea, sau teama c)
Elema" l(ar .utea r)ni /i mai r)u- &8ea n schimb un straniu sentiment de trium0- C(am 0)cut .e
Elema" s)(/i .iard) cum.)tul- Nu mai .oate .retinde c) nu merit s) 0iu luat n seam)-
K 'in 9ocul )sta, cum l(ai numit, se .l)te/te .entru tot ce ai /i .entru tot ce e/ti, /uier)
Elema"- 'ac) nu ar 0i banii .e care Tata, Rash /i cu mine i aducem, cre1i c) 3i(ar da cine8a
aten3ie n BasilicaV %re1i c) mama ta se bucur) de at9ta onoare nc9t s) se trans0ere /i fiilor eiV
'ac) tu cre1i asta, atunci nseamn) c) nu /tii cum merg lucrurile n lume- Gama ta .oate s) 0ie
ca.abil) s)(/i ridice 0iicele, dar singurul lucru .e care o 0emeie l .oate 0ace .entru fiul ei este s)
scoat) din el un sa8ant-
&.roa.e c) scui.) cu89ntul sa"ant-
K 6i crede(m), b)iete, asta e tot ce o s) 0ii tu 8reodat)- Nu /tiu de ce Su0letul Su.rem s(a mai
ostenit s)(3i .un) .)r3i b)rb)te/ti, 0eti3o, .entru c) ceea ce o s) .rime/ti tu .e lumea asta c9nd o s)
cre/ti 8a 0i ceea ce .rime/te o femeie-
'in nou, Na0ai /tiu c) ar trebui s) tac) /i s)(i lase lui Elema" ultimul cu89nt- 'ar re.lica i
8eni n minte mai ncet dec9t i ie/i .e gur)-
K Fa.tul c) m) 0aci 0emeie este modul t)u subtil de a(mi s.une c) sim3i ce8a .entru mineV
%red c) ai 0ost .e drum mult .rea mult tim. dac) eu nce. s)(3i .ar ire1istibil-
2mediat Elema" i d)du drumul- Na0ai se ntoarse, .e Lum)tate a/te.t9ndu(se s)(l 8ad) .e
Elema" r919nd, scutur9nd din ca. .entru c) Locul lor sc).a c9teodat) de sub control- Ins) 0ratele
lui st)tea n .icioare, ro/u la 0a3), res.ir9nd greu, ca un animal legat cu 0unia-
K 2e/i din casa asta, 1ise Elema", /i nu te mai ntoarce c9t tim. sunt eu aici-
K Nu e casa ta, sublinie Na0ai-
K 'ata 8iitoare c9nd o s) te 8)d aici o s) te omor-
K Haide, ElBa, doar /tii c) glumeam-
2ssib .luti 8oios ntre ei /i(/i arunc) greoi un bra3 n Lurul umerilor lui Na0ai-
K Int9r1iem n ora/, NBe0- Gama chiar /i 8a 0ace griLi-
'e data asta Na0ai a8u su0icient) logic) s)(/i 3in) gura nchis) /i s) lase de la el- :tia cum s)(/i
.otoleasc) limba U numai c) niciodat) nu /i amintea la tim.- &cum Elema" era 0urios .e el-
Putea 0i 0urios 1ile ntregi- 5nde o s) dorm dac) nu .ot merge acas)V se ntreb) Na0ai- 2mediat i
0ulger) .rin minte imaginea lui Eiadh /o.tindu(i: @'e ce nu r)m9i la noa.te n camera meaV Ca
urma urmelor, cu siguran3) ntr(o 1i o s) 0im c)s)tori3i- $ 0emeie /i .reg)te/te ne.oatele 0a8orite
ca s) 0ie .artenerele 0iilor ei, nu(i a/aV &m /tiut asta de c9nd te(am 8)1ut .rima oar), Na0ai- 'e ce
s) mai a/te.t)mV Ca urma urmelor e/ti a.roa.e cel mai .rostu3 om din toat) Basilica-A
Na0ai ie/i din re8erie d9ndu(/i seama c) i 8orbea 2ssib, nu Eiadh-
K 'e ce l .ro8oci a/a, s.unea 2ssib, c9nd /tii c) uneori abia se .oate ab3ine s) nu te omoareV
K G) g9ndesc la tot 0elul de lucruri /i uneori le s.un atunci c9nd nu ar trebui, 1ise Na0ai-
K Te g9nde/ti la lucruri stu%ide /i e/ti at9t de .rost nc9t le s.ui de 0iecare dat)-
K Nu de fiecare dat7-
K &, adic) exist) lucruri nc) /i mai stu.ide .e care nu le s.uiV %e minte mai ai /i tuW $
comoar)W
2ssib .lutea n 0a3a lui- Intotdeauna 0)cea a/a c9nd mergeau .e drumul de coast), uit9nd c)
.entru oamenii care au de(a 0ace cu gra8ita3ia un ritm mai lent ar 0i mai con0ortabil-
K Imi .lace de Elema", 1ise Na0ai cu un ton nenorocit- Nu n3eleg de ce lui nu(i .lace de
mine-
K $ s)(l .un s)(3i 0ac) o list) c9nd8a, r)s.unse 2ssib- $ s(o adaug la s09r/itul .ro.riei mele
liste-
2. CASA MAMEI
'e la casa lui ,etchi" .9n) n Basilica era un drum lung, dar 0amiliar- P9n) la 89rsta de o.t
ani, Na0ai .arcursese aceast) distan3) n direc3ie in8ers), c9nd Gama i ducea .e el /i .e 2ssib la
casa Tat)lui n 8acan3e- In acele 1ile traiul n casa unui b)rbat era o magie- Tata, cu coama sa de
.)r alb, .)rea a.roa.e un 1eu U n realitate, .9n) la 89rsta de cinci ani Na0ai cre1use c) Tata era
Su0letul Su.rem- Gebbe"eE, cu numai /ase ani mai mare dec9t Na0ai, 0usese ntotdeauna un
s9c9itor r)ut)cios /i 0)r) mil), dar n acei ani Elema" era bun /i Luc)u/- Gai mare cu 1ece ani ca
Na0ai, ElBa era deLa un b)rbat n .rimele amintiri ale lui Na0ai des.re casa lui ,etchi"H dar, s.re
deosebire de as.ectul eteric al Tatei, el a8ea n0)3i/area ntunecat) /i as.r) a unui lu.t)tor, un
b)rbat care era bl9nd numai .entru c) a/a 8oia el s) 0ie, nu .entru c) ar 0i 0ost inca.abil de
duritate atunci c9nd era necesar- In acele 8remuri Na0ai se ruga s) i se dea drumul din casa
Gamei /i s) i se .ermit) s) locuiasc) cu ,etchi" U /i cu Elema"- S)(l aib) .e Gebbe"eE tot
tim.ul .rin .reaLm) ar 0i 0ost .re3ul ine8itabil .entru a locui acolo unde tr)iesc 1eii-
Gama /i Tata s(au nt9lnit am9ndoi cu el ca s)(i ex.lice de ce nu l las) s) renun3e la /coal)-
K B)ie3ii care sunt trimi/i la ta3ii lor la 89rsta asta sunt cei care nu .romit nimic .entru 8iitor,
s.usese Tata- %ei care sunt .rea 8iolen3i ca s) se n3eleag) cu ceilal3i ntr(o cas) de studii, .rea
li.si3i de res.ect ca s) continue s) tr)iasc) ntr(o cas) de 0emei-
K 6i cei .ro/ti se duc n casele ta3ilor lor la 89rsta de o.t ani, ad)ugase Gama- In a0ar) de
cuno/tin3e elementare de citit /i aritmetic), ce ne8oie are un .rost s) n8e3eV
%hiar /i acum, amintindu(/i, Na0ai sim3ea o mic) m.uns)tur) de .l)cere U c)ci Gebbe"eE se
l)udase adesea c), s.re deosebire de NBe0 /i 2ssBa, /i ElBa .e 8remea lui, Meb .lecase acas) la
Tata la o.t ani- Na0ai era sigur c) Geb nde.linise toate criteriile .entru a se muta de tim.uriu
ntr(o cas) de b)rba3i-
&/a c) reu/iser) s)(l con8ing) .e Na0ai c) era un lucru bun .entru el s) stea cu mama lui-
Existau /i alte moti8e U s)(i 3in) com.anie lui 2ssib, .restigiul casei mamei lui, asocierea cu
surorile lui dar ambi3ia lui Na0ai era cea care l determinase s) 0ie mul3umit s) r)m9n)- Sunt unul
dintre b)ie3ii cu ade8)rat .romi3)tori- Roi 0i .re3uit n Basilica, .oate n ntreaga lume- Poate ntr(
o 1i scrierile mele 8or 0i trimise n cer .entru ca Su0letul Su.rem s) le m.art) la oamenii din
celelalte ora/e care 8orbesc alte limbi- Poate 8oi aLunge chiar unul dintre cei mari ale c)ror idei
sunt im.rimate n sticl) /i .)strate ntr(o arhi8), .entru a 0i citite .e .arcursul ntregii istorii a
omenirii ca ale unuia dintre titanii de .e HarmonB-
Ins), .entru c) se rugase din su0let s) i se .ermit) s) locuiasc) cu Tata, de la 89rsta de o.t ani
.9n) la treis.re1ece el /i 2ssib /i .etrecuser) a.roa.e 0iecare s09r/it de s).t)m9n) n casa lui
,etchi", obi/nuindu(se cu ea la 0el ca /i cu cea a Rasei din ora/- Tata insistase ca ei s)
munceasc) din greu, ex.eriment9nd ceea ce trebuie s) 0ac) un b)rbat .entru a(/i c9/tiga existen3a,
ast0el c) 8acan3ele lor nu erau de 0a.t 8acan3e-
K Studie1i /ase 1ile, munce/ti cu mintea n tim. ce tru.ul /i ia 8acan3)- &ici o s) lucre1i n
graLduri /i n sere, muncind cu tru.ul .e c9nd mintea n8a3) .acea .e care o aduce o munc)
cinstit)-
&/a 8orbea Tata, un 0el de discurs continuuH Gama 1icea c) ado.ta acel ton .entru c) nu era
sigur cum s) discute cu naturale3e cu co.iii- 'ar Na0ai ascultase su0iciente con8ersa3ii ale
adul3ilor ca s) /tie c) Tata 8orbea a/a cu toat) lumea n a0ar) de Rasa- &sta demonstra c) Tata nu
se sim3ea niciodat) n largul lui, niciodat) cu ade8)rat el nsu/i, n .re1en3a nim)nuiH dar cu
tim.ul Na0ai n8)3ase de asemenea c), indi0erent c9t de ele8ate /i retorice ar 0i 0ost con8ersa3iile
tat)lui s)u, niciodat) nu era .rostH 8orbele lui nu erau niciodat) goale, stu.ide sau ignorante- &/a
8orbe/te un b)rbat, g9ndise Na0ai c9nd era mic, /i .racticase un stil elegant 0)c9ndu(/i un sco. n
a n8)3a clasica Eme1netBi la 0el de bine ca /i coloc8iala BasBat care era n general limba artei /i
comer3ului din Basilica acelor 1ile- Recent Na0ai n3elesese c) .entru a comunica e0icient cu
oamenii reali trebuia s) 8orbeasc) limba comun) U dar ritmul, melodicitatea Eme1netBi nc) se
mai sim3ea n scrierile lui /i se au1ea n discursuri- Chiar /i n glumele stu.ide care st9rneau
m9nia lui Elema"-
K Tocmai mi(am dat seama de ce8a, 1ise Na0ai-
2ssib nu r)s.unse U se a0la destul de de.arte n 0a3), iar Na0ai nu era sigur dac) l .utea au1i-
'ar Na0ai continu) oricum, 8orbind nc) /i mai ncet, 0iindc) .robabil 8orbea cu el nsu/i-
K %red c) s.un lucrurile alea care i n0urie .e oameni, nu .entru c) n realitate a/a g6ndesc,
ci .entru c) .ur /i sim.lu am g)sit un mod iste3 de a le s.une- E un 0el de art) s) cau3i modul
.er0ect de a ex.rima o idee, /i c9nd 3i 8ine n minte atunci trebuie s(o s.ui, .entru c) 8orbele nu
exist) dac) nu le roste/ti-
K $ art) destul de .l).9nd), NBe0: Eu a/ 1ice c) ar trebui s) renun3i la ea nainte s) 0ii
omor9t-
'eci 2ssib asculta, n cele din urm)-
K Pentru un ti. mare /i .uternic, 3i ia cam mult s) urci .e 'rumul %restei .9n) la Strada
Pie3ei, mai ad)ug) 2ssib-
K G) g9ndeam-
K 4)u c) ar trebui s) n8e3i cum s) g9nde/ti /i s) /i mergi n acela/i tim.-
Na0ai aLunse la ca.)tul drumului unde l a/te.ta 2ssib- %hiar c) tr9nd)8eam, se g9ndi- Nici
m)car nu g909i-
'ar .entru c) 2ssib 0)cuse o .au1) acolo, a/te.t) /i Na0ai, ntorc9ndu(se cum se ntorsese /i
0ratele s)u s) .ri8easc) n Los s.re drumul .e care tocmai urcaser)- 'rumul %restei .urta numele
.otri8it, c)ci .arcurgea o creast) de deal care cobora c)tre c9m.ia de coast) str)b)tut) de a.e- Era
o diminea3) lim.ede /i de .e culme se .utea 8edea .9n) la ocean, o .)tur) .eticit) de 0erme /i
li8e1i, c9r.it) cu drumuri /i cu noduri de ora/e /i sate, ntins) ca o cu8ertur) de .at ntre mun3i /i
mare- Pri8ind n Losul 'rumului %restei .uteau s) 8ad) lungul /ir al 0ermierilor 8enind la .ia3),
conduc9ndu(/i animalele- 'ac) Na0ai /i 2ssib ar mai 0i nt9r1iat chiar /i 1ece minute, ar 0i trebuit
s) c)l)toreasc) n g)l)gia /i duhoarea de la cai, m)gari, cat9ri /i "urelomi, .rintre nLur)turile
b)rba3ilor /i b9r0ele 0emeilor- %9nd8a, acest lucru 0usese o .l)cere, dar Na0ai mersese su0icient de
mult al)turi de ei ca s) /tie c) b9r0ele /i nLur)turile erau ntotdeauna acelea/i- Nu tot ce .ro8ine
dintr(o gr)din) e un tranda0ir-
2ssib se ntoarse s.re 8est, la 0el /i Na0ai, ca s) 8ad) un .eisaL c9t se .oate de di0erit: .latoul
.ietros /i accidentat Bes.orBado", t)r9mul a.roa.e arid care se ntindea .9n) de.arte s.re a.us-
%el .u3in o mie de .oe3i 0)cuser) aceea/i obser8a3ie, c) soarele se ridic) din mare nconLurat de
giu8aiere de lumin) dans9nd .e a.e, a.oi coboar) n 0l)c)ri ro/ii la a.us, .ier19ndu(se n .ra0ul
care su0l) mereu .este de/ert- 'ar Na0ai considerase ntotdeauna, cel .u3in n .ri8in3a 8remii, c)
soarele ar trebui s) mearg) in8ers- Nu aducea a.a din ocean .e .)m9nt U aducea 0oc uscat din
de/ert c)tre mare-
&8angarda mul3imii de negustori se a0la acum su0icient de a.roa.e ca s) .oat) au1i
conduc)torii /i m)garii- &/a c) se ntoarser) /i continuar) s) mearg) s.re Basilica, unde mun3ii
m.)duri3i ai nordului nt9lneau de/ertul 8estului /i litoralul cu gr)dini din est- %um c9ntaser)
.oe3ii acest loc: Basilica, $ra/ al Femeilor, Portul %e3urilor, Fr)dina cu 4iduri Ro/ii a Su0letului
Su.rem, .aradisul unde toate a.ele lumii se adun) ca s) 0orme1e noi nori, s) toarne din nou a.)
.roas.)t) .este .)m9nt-
Sau, con0orm o.iniei lui Gebbe"eE, cel mai bun ora/ din lume ca s) te regule1i-
Poteca dintre Poarta Negustorilor din Basilica /i casa ,etchi" de .e 'rumul %restei nu se
schimbase deloc n to3i ace/ti ani U Na0ai /tia /i dac) se clintea o .iatr)- 'ar c9nd Na0ai m.linise
treis.re1ece ani se nt9m.lase ce8a care modi0icase n3elesul acestui drum- Ca treis.re1ece ani
chiar /i cei mai .romi3)tori b)ie3i se duceau s) tr)iasc) cu ta3ii lor, l)s9ndu(/i n urm) /coala
.entru totdeauna- %ei care mai r)m9neau erau cei care 8oiau s) renun3e la comer3ul b)rba3ilor /i
s) de8in) n8)3a3i- %9nd Na0ai a8ea o.t ani se rugase s) locuiasc) cu tat)l s)u, la treis.re1ece
ceruse exact in8ers- Nu, nu m(am decis s) de8in un n8)3at, s.usese, dar nici nu m(am decis s) nu
0iu- 'e ce trebuie s) m) hot)r)sc acumV
Cas)(m) s) locuiesc cu tine, Tat), dac) trebuie U dar las)(m) s) r)m9n /i la /coala Gamei .9n)
c9nd lucrurile mi de8in mai lim.e1i- Nu ai ne8oie de mine la munca ta, a/a cum ai ne8oie de
Elema"- 6i nu 8reau s) de8in un alt Gebbe"eE-
&/adar, de/i drumul dintre casa Tat)lui /i ora/ era neschimbat, acum Na0ai l .arcurgea n
direc3ie o.us)- %)l)toria nu mai era acum de la casa din ora/ a Rasei la 3ar) /i din nou na.oiH
acum era un drum de la casa de la 3ar) a lui ,etchi" s.re ora/- %u toate c) de 0a.t el de3inea mai
multe .ro.riet)3i n ora/ U toate c)r3ile lui, h9rtiile, uneltele /i Luc)riile U /i adesea dormea trei sau
.atru din cele o.t no.3i ale s).t)m9nii acolo, acas) nsemna acum casa Tat)lui-
%eea ce era ine8itabil- Nici un b)rbat din Basilica nu a8ea ce8a cu ade8)rat al luiH totul 8enea
ca dar de la o 0emeie- 6i chiar /i un b)rbat care, ca Tata, a8ea toate moti8ele s) se simt) n
siguran3) cu aceea/i .artener) de mul3i ani U nici m)car el nu se .utea sim3i acas) n Basilica, din
cau1a lacului- Ralea ad9nc) din inima ora/ului U nsu/i moti8ul .entru care ora/ul exista U ocu.a
Lum)tate din s.a3iul dintre 1iduri, /i nici un b)rbat n(ar 0i .utut 8reodat) s) mearg) acolo, nici un
b)rbat nu ar 0i .utut m)car intra n .)durea nconLur)toare su0icient de de.arte ca s) ntre1)reasc)
o scli.ire a a.ei- .ac7 scli.ea- 'in c9te /tia Na0ai, 8alea era at9t de ad9nc), nc9t lumina soarelui
nu atingea niciodat) a.ele lacului Basilica-
Nici un loc nu .oate nsemna 8reodat) acas) at9t tim. c9t exist) n interiorul s)u o 1on) unde
3i este inter1is s) .)trun1i- Nici un b)rbat nu este cu ade"7rat cet)3ean n Basilica- 2ar eu de8in
un str)in n casa mamei mele-
Elema" 8orbise adesea n anii trecu3i des.re ora/e n care b)rba3ii de3ineau totul, locuri unde
b)rba3ii a8eau mai multe so3ii /i so3iile nu a8eau alegerea rennoirii contractului de c)s)torie, /i
chiar des.re un ora/ unde nu exista deloc c)s)torie, ci orice b)rbat .utea lua orice 0emeie, iar ei i
era inter1is s)(l re0u1e cu exce.3ia ca1ului n care era deLa ns)rcinat)- Na0ai se ntreba totu/i dac)
8reuna dintre aceste .o8e/ti era ade8)rat)- %)ci de ce s(ar su.une 0emeile unui ast0el de
tratamentV $are 0emeile din Basilica s) 0ie mai .uternice dec9t cele din orice alt locV Sau b)rba3ii
de aici s) 0ie mai slabi sau mai timi1i dec9t cei din alte ora/eV
Brusc acest lucru de8eni o .roblem) .resant)-
K &i dormit 8reodat) cu o 0emeie, 2ssBaV
2ssib nu r)s.unse-
K G) ntrebam doar, 1ise Na0ai-
2ssib nu s.use nimic-
K Incerc s)(mi imagine1 ce e at9t de minunat la 0emeile din Basilica dac) un b)rbat ca ElBa se
tot ntoarce aici c9nd ar .utea tr)i n unul dintre acele locuri unde b)rba3ii 0ac ce 8or tot tim.ul-
&bia acum 2ssib r)s.unse-
K In .rimul r9nd, Na0ai, nu exist) locuri n care b)rba3ii 0ac tot tim.ul ce 8or- E/ist7 locuri
unde b)rba3ii se .re0ac c) 0ac ceea ce 8or, iar 0emeile se .re0ac c)(i las), a/a cum 0emeile de aici
se .re0ac c) 0ac ce 8or, iar b7rba!ii se .re0ac c) le las)-
&sta era o idee interesant)- Cui Na0ai nu(i trecuse niciodat) .rin minte c) .oate lucrurile nu
a8eau doar o singur) latur) /i nici nu erau at9t de sim.le .recum .)reau- 'ar 2ssib nu terminase,
/i Na0ai 8oia s) aud) continuarea-
K 6i n al doilea r9ndV
K In al doilea r9nd, NBe0, Gama /i Tata mi(au g)sit o m)tu/ic) acum c93i8a ani /i, ca s) 0iu
sincer, nu e totul chiar at9t de gro1a8 .recum se s.une-
Nu asta 8oia Na0ai s) aud)-
K Geb .are s) cread) c) e-
K Geb n(are creier, 1ise 2ssib, el .ur /i sim.lu merge acolo unde l .oart) .artea lui cea mai
.rotuberant)- 5neori asta nseamn) c)(/i urmea1) nasul, dar de obicei nu-
K %um a 0ostV
K & 0ost dr)gu3- Era 0oarte dulce- 'ar n(am iubit(o-
2ssib .)rea .u3in trist din cau1a asta-
K G) sim3eam ca /i cum mi s(ar 0i 0)cut ce8a mie, n loc s) 0acem ce8a m.reun)-
K & 0ost .entru c)---
K Pentru c) sunt in0irmV Par3ial, .resu.un, cu toate c) ea m(a n8)3at cum s) o0er .l)cere /i a
s.us c) am 0)cut(o sur.rin1)tor de bine- Tu .robabil c) te(ai bucura la 0el ca Geb-
K S.er c) nu-
K Gama s.une c) cei mai buni b)rba3i nu se bucur) .rea mult de m)tu/ici, .entru c) b)rba3ii
buni nu 8or s) .rimeasc) .l)cerea ca o lec3ie, ci 8or s) le 0ie d)ruit) liber, din dragoste- 'ar a mai
s.us de asemenea c) nici b)rba3ilor celor mai r)i nu le .lac m)tu/icile, .entru c) nu .ot s) su.orte
ca altcine8a n a0ar) de ei s) de3in) controlul-
K Eu nici m)car nu 8reau o m)tu/ica, declar) Na0ai-
K Gda, gro1a8- &tunci cum o s) n8e3iV
K Rreau s) n8)3 m.reun) cu .artenera mea-
K E/ti un idiot romantic, 1ise 2ssib-
K Pe .)s)ri sau .e /o.9rle nu trebuie s) le n8e3e nimeni-
K Na0ai ab ,etchi" mag Rasa, 0aimosul amant(/o.9rl)-
K $dat) am urm)rit o .ereche de /o.9rle 0)c9nd asta o or) ntreag)-
K &i n8)3at 8reo tehnic) bun)V
K Sigur- 'ar nu le .o3i utili1a dec9t dac) ai .ro.or3ii de /o.9rl)-
K 'e ceV
K &re cam Lum)tate din lungimea cor.ului-
2ssib r9se-
K 2maginea1)(3i c) ar cum.)ra .antaloni-
K 2maginea1)(3i cum /i(ar lega sandaleleW
K &r trebui s(o nno1i n Lurul taliei-
K Sau s(o arunci .este um)r-
%on8ersa3ia dur) c9t tra8ersar) .ia3a, unde oamenii tocmai nce.eau s)(/i des0ac) tarabele,
a/te.t9nd sosirea 0ermierilor de la c9m.ie- Tata de3inea c9te8a tarabe n .ia3a exterioar), cu toate
c) nici unul dintre 0ermierii de la /es nu a8ea banii sau so0isticarea necesar) ca s) 8rea s)
cum.ere o ntre.rindere care nt9m.ina at9tea e0orturi ca s) su.ra8ie3uiasc), 0)r) s) aduc) un
c9/tig care s) merite osteneala- Singurele 89n1)ri din .ia3a exterioar) erau chiar c)tre 89n1)torii
din Basilica sau, mai rar, c)tre str)inii boga3i care treceau .e acolo n drumul lor ns.re sau
dins.re ora/- Tata 0iind .lecat, Rashgalli8a" ar 0i trebuit s) su.ra8eghe1e instalarea, /i binen3eles
c) iat)(l aranL9nd o 8itrin) n interiorul unei mese cu r)cire- Ii 0)cur) cu m9na, de/i el abia dac) se
uit) la ei, 0)r) s) dea m)car din ca. n semn de recunoa/tere- &/a era Rash U n momente de cri1)
se a0la acolo unde era ne8oie de el- In acel moment treaba lui era s) ntind) tarabele, /i acest lucru
i ca.ta toat) aten3ia- Totu/i nu era aglomera3ie- %ele mai bune 89n1)ri se 0)ceau du.)(amia1a
t9r1iu, c9nd basilicanii c)utau daruri im.resionante .e care s) le duc) so3iilor sau iubitelor lor,
sau s)(i aLute s) c9/tige inima cui8a-
Geb glumise odat) c) nimeni nu cum.)ra .lante exotice .entru sine, ntruc9t era 0oarte greu s)
le 3ii n 8ia3), ci numai ca daruri .entru c) erau 0oarte scum.e-
K Sunt cadoul .er0ect, .entru c) .lanta este 0rumoas) /i im.resionant) exact at9t tim. c9t
durea1) /i rela3ia U de obicei cam o s).t)m9n)- &.oi .lanta moare, dac) cele care au .rimit(o nu
ne .l)tesc .e noi s) 8enim s) a8em griL) de ea- In ambele ca1uri, sentimentele lor 0a3) de .lant)
se .otri8esc ntotdeauna cu sentimentele .entru iubitul care le(a d)ruit(o- Fie o iritare constant)
.entru c) e nc) .re1ent, 0ie de1gust 0a3) de amintirea o0ilit)- &tunci c9nd o iubire urmea1) s) 0ie
%ermanent7, ndr)gosti3ii ar trebui s) cum.ere un co.ac-
%9nd Geb nce.use s) le 8orbeasc) a/a clien3ilor, Tata l i1gonise de la tarabe- F)r) ndoial),
exact asta s.erase /i Geb-
Na0ai i n3elegea dorin3a de a e8ita s) aLute n a0aceri- Nu era nimic amu1ant n munca
tr9nda8) de a 8inde o gr)mad) de .lante tem.eramentale-
'ac) mi termin studiile, g9ndi Na0ai, 8a trebui s) lucre1 n 0iecare 1i ntr(una din sluLbele
astea mi1erabile- 6i asta nu 8a duce nic)ieri- %9nd 8a muri Tata, Elema" 8a de8eni ,etchi", iar
el n(o s) m) lase niciodat) s) conduc .ro.ria mea cara8an), adic) singura .arte interesant) a
a0acerii- Nu 8reau s)(mi .etrec 8ia3a n sera cald), sera uscat) sau sera rece, culti89nd /i altoind /i
nmul3ind .lante care 8or muri a.roa.e imediat du.) ce 8or 0i 89ndute- Nu e nimic m)re3 n asta-
Pia3a exterioar) se termina la .rima .oart), u/ile uria/e st9nd deschise ca ntotdeauna U Na0ai
se ntreba dac) mai .ot 0i nchise 8reodat)- Nu .rea conta, aceasta 0usese ntotdeauna cea mai
bine .)1it) .oart) .entru c) era cea mai aglomerat)- Retinele tuturor erau scanate /i 8eri0icate cu
registrele cet)3enilor /i ale celor care de3ineau dre.turi- 2ssib /i Na0ai, ca 0ii de cet)3eni, erau
teoretic ei n/i/i cet)3eni, chiar dac) nu li se .ermitea s) de3in) .ro.riet)3i n interiorul ora/ului, /i
c9nd a8eau s) aLung) la 89rsta .otri8it) 8or a8ea dre.t de 8ot- &st0el c) .a1nicii i tratar) cu
res.ect c9nd i l)sar) s) treac)-
Intre .oarta exterioar) /i cea interioar), ntre 1idurile nalte ro/ii .roteLate de .a1nici .e
ambele .)r3i, ora/ul Basilica /i des0)/ura cea mai .ro0itabil) a0acere: comer3ul cu aur- In
realitate, aurul nu de3inea .onderea cea mai mare .rintre m)r0urile 89ndute /i cum.)rate aici, cu
toate c) existau la 0el de mul3i c)m)tari ca .este tot- Pe .ia3a aurului se negocia orice 0orm) de
8aloare u/or de trans.ortat /i n consecin3) u/or de 0urat- BiLuterii, aur, argint, .latin), ba1e de
date, biblioteci, titluri de .ro.rietate, obliga3iuni, certi0icate de de3inere de stocuri /i ac3iuni: toate
erau tran1ac3ionate aici, /i 0iecare gheret) a8ea com.uterul ei care ra.orta o.era3iunile n registrul
ora/ului U com.uterul .rinci.al al ora/ului- In realitate, cli.irea continu) a dis.laB(urilor
hologra0ice deasu.ra tuturor com.uterelor genera un ciudat e0ect de sc9nteiere, ast0el nc9t,
indi0erent ncotro .ri8eai, ntotdeauna .)rea c) .rin1i o mi/care cu coada ochiului- Geb s.unea
c) de aceea creditorii /i 89n1)torii de .e .ia3a aurului erau at9t de siguri c) cine8a i s.iona
mereu-
F)r) ndoial) c) maLoritatea com.uterelor de aici i remarcaser) .e Na0ai /i 2ssib imediat ce
retinele lor 0useser) scanate la .oart), transmi39nd at9t numele lor, c9t /i .o1i3ia /i situa3ia
0inanciar) calculatorului- 2ntr(o 1i acest lucru 8a nsemna ce8a, Na0ai /tia asta, dar .e moment nu
a8ea nici o nsemn)tate- 'e c9nd Geb 0)cuse datorii imense anul trecut c9nd m.linise
o.ts.re1ece ani, toate creditele 0amiliei ,etchi" 0useser) drastic restric3ionate, /i ntruc9t un
m.rumut era singurul mod n care Na0ai .utea intra n .osesia unei sume im.ortante de bani,
nimeni de aici nu era interesat de el- Tata .robabil .utea s) nde.)rte1e toate acele restric3ii, dar
ntruc9t Tata /i derula toate a0acerile cu bani cash, 0)r) s) se m.rumute niciodat), restric3iile nu
a8eau cum s)(l ating), m.iedic9ndu(l .e Geb s) se m.rumute /i mai mult- Na0ai asistase la
.l9ngeri, certuri, mbu0n)ri /i Leliri care .)ruser) s) dure1e luni ntregi .9n) c9nd Geb n3elesese
n cele din urm) c) Tata nu se 8a mbuna niciodat7 /i nu(i 8a .ermite o inde.enden3) 0inanciar)-
In ultimele luni Geb 0usese destul de t)cut n .ri8in3a asta- &cum ori de c9te ori a.)rea cu haine
noi .retindea c) erau m.rumutate de la .rieteni milo/i, dar Na0ai se ndoia de asta- Geb cheltuia
nc) banii ca /i cum i(ar 0i a8ut, /i ntruc9t Na0ai nu /i(l .utea imagina .e Geb muncind, nu .utea
dec9t s) trag) conclu1ia c) Geb g)sise .e cine8a care s)(l m.rumute .e ba1a antici.atei sale
.)r3i din a8erea ,etchi"-
&r 0i 0ost stilul lui Geb U s) se m.rumute n ba1a mor3ii Tatei- 'ar Tata era nc) un b)rbat
s)n)tos /i 8iguros, n 89rst) de numai cinci1eci de ani- Ca un moment dat creditorii lui Geb 8or
obosi s) mai a/te.te, iar Geb 8a 0i ne8oit s) 8in) din nou la Tata, im.lor9ndu(l s)(l sca.e de
datorii-
Ca .oarta interioar) trecur) .rintr(o alt) 8eri0icare a retinei- Pentru c) erau cet)3eni, iar
com.uterele ar)tau nu numai c) nu cum.)raser) nimic, dar nici nu se o.riser) .e la 8reun
maga1in, nu era necesar s) li se scane1e cor.ul .entru ceea ce era eu0emistic numit @m.rumuturi
neautori1ateA- In c9te8a cli.e trecur) .rin .oart), aLung9nd n ora/ul .ro.riu(1is-
Gai .recis, intrar) n .ia3a interioar)- Era a.roa.e la 0el de larg) ca .ia3a originar), dar aici
asem)narea se o.rea, c)ci n loc s) 89nd) carne /i hran), baloturi de .9n1) /i leg)turi de bu/teni,
.e .ia3a interioar) se 8indeau .roduse 0inite: .r)Lituri /i nghe3at), mirodenii /i ierburi, mobil) /i
garnituri de .at, dra.erii /i ta.iserii, c)m)/i /i .antaloni 0rumos cusu3i, sandale .entru .icioare,
m)nu/i .entru m9ini, inele .entru degetele de la .icioare, de la m9ini /i .entru urechi /i alte
0leacuri exotice, animale /i .lante, aduse cu mari cheltuieli /i riscuri din toate col3urile lumii- &ici
Tata o0erea cele mai .re3ioase .lante, 3in9ndu(/i maga1inele deschise 1i /i noa.te-
'ar niciunul dintre acestea nu l atr)gea .e Na0ai n mod s.ecial U toate erau la 0el .entru el,
du.) ce trecuse at93ia ani .rin .ia3) cu at9t de .u3ini bani- Pentru el tot ceea ce conta erau
numeroasele tarabe care 8indeau mBachi"(uri, mici bile de sticl) con3in9nd nregistr)ri de
mu1ic), dansuri, scul.turi, .icturi, tragedii, comedii /i 0a.te reale recitate ca ni/te .oeme, Lucate
ca .iese de teatru sau c9ntate n o.ereH /i lucr)ri ale istoricilor, oamenilor de /tiin3), 0ilo1o0ilor,
oratorilor, .ro0e3ilor /i satiricilorH lec3ii /i demonstra3ii ale 0iec)rei arte sau meserii la care te(ai
.utea g9ndiH /i, desigur, su.erbele c9ntece de dragoste .entru care Basilica era renumit) n lume,
combin9nd mu1ica cu Locuri erotice 0)r) cu8inte care se des0)/urau continuu, re.et9ndu(se la
in0init aleatoriu, ca ni/te scul.turi care se autocreau n dormitoare, gr)dini .ri8ate /i n 0iecare
c)min din ora/-
Na0ai era binen3eles .rea t9n)r ca s) cum.ere 8reun c9ntec de dragoste, dar 8)1use mai multe
c9nd 8i1itase casele .rietenilor ale c)ror mame sau .ro0esori nu erau at9t de discre3i ca Rasa- Il
0ascinau, at9t .entru mu1ic) /i .o8estea im.licat), c9t /i .entru erotism- 'ar el /i .etrecea tim.ul
n .ia3) c)ut9nd noi lucr)ri ale .oe3ilor, mu1icienilor /i arti/tilor din Basilica, sau din cele 8echi
care abia 0useser) .rimite, ori lucr)ri stranii din alte 1one, 0ie traduse, 0ie n original- Poate c)
Tata le l)sase 0iilor s)i bani .u3ini, dar Gama le d)dea tuturor co.iilor ei U 0ii sau ne.oate, ori
sim.le .u.ile U aloca3ii decente ca s)(/i cum.ere mBachi"(uri-
Na0ai se .omeni ndre.t9ndu(se s.re o tarab) unde un t9n)r c9nta cu o 8oce extrem de nalt)
de tenorH melodia .)rea a 0i una nou) a com.o1itoarei care se autonumea R)s)rit de Soare U sau
cel .u3in o imita3ie 0oarte bun)-
K Nu, 1ise 2ssib- Te .o3i ntoarce du.)(mas)-
K Po3i s(o iei nainte, r)s.unse Na0ai-
K &m nt9r1iat deLa-
K P)i, atunci .ot s) nt9r1ii ce8a mai mult-
K Gaturi1ea1)(te, Na0ai- Fie tu, 0ie .ro0esorul 8a trebui s) relua3i mai t9r1iu 0iecare lec3ie .e
care o .ier1i-
K $ricum n(o s) n8)3 niciodat) totul, 1ise Na0ai- Rreau s) ascult c9ntecul-
K &scult)(l din mers- Sau nu .o3i s) mergi /i s) ascul3i n acela/i tim.V
Na0ai se l)s) condus a0ar) din .ia3)- %9ntecul se stinse re.ede, .ierdut n mu1ica de la alte
tarabe, n 1gomotele /i con8ersa3iile .ie3ei- S.re deosebire de .ia3a exterioar), cea interioar) nu(i
a/te.ta .e 0ermierii de la c9m.ie, a/a c) nu se nchidea niciodat)H Lum)tate dintre oamenii de aici,
Na0ai era sigur, nu dormiser) noa.tea trecut), /i cum.)rau .ateuri /i ceai la micul deLun nainte
de a se duce la culcare- Geb ar 0i .utut 0oarte bine s) 0ie unul dintre ei- $ cli.), Na0ai l in8idie
.entru libertatea 8ie3ii lui- 'ac) o s) aLung 8reodat) un mare istoric sau om de /tiin3), oare 8oi
a8ea o ast0el de libertateV S) m) tre1esc la amia1), s) scriu .9n) la a.usul soarelui /i a.oi s) m)
a8enture1 a0ar) n noa.tea basilican) s) 8)d dansuri /i .iese de teatru, s) ascult concerte, sau
.oate s) recit 0ragmente din lucr)rile .e care le(am scris n tim.ul 1ilei n 0a3a unui auditoriu
com.etent care s)(mi .resare lectura cu discu3ii, comentarii, laude /i critici U cum ar .utea
8reodat) ex.edi3iile obositoare, murdare ale lui Elema" s) se com.are cu o ast0el de 8ia3)V 6i
a.oi s) m) ntorc n 1ori la casa lui Eiadh /i s) 0ac dragoste cu ea /o.tind /i r919nd de a8enturile
/i trium0urile no.3ii-
Numai c9te8a lucruri li.seau .entru ca acest 8is s) se trans0orme n realitate- In .rimul r9nd,
Eiadh nc) nu a8ea o cas), /i cu toate c) /i c9/tigase o oarecare re.uta3ie ca recitatoare /i
c9nt)rea3), era lim.ede c) nu a8ea s) aib) una dintre acele cariere str)lucitoareH nu era un
miracol, /i 0)r) ndoial) casa ei a8ea s) 0ie una modest) tim. de mul3i ani- Nu contea1), o s(o aLut
eu s)(/i cum.ere una mai 0rumoas) dec9t /i(ar .ermite ea singur), chiar dac) atunci c9nd un
b)rbat aLut) o 0emeie s) cum.ere .ro.riet)3i n Basilica banii nu .ot 8eni dec9t ca un dar- Eiadh e
o 0emeie .rea onest) ca du.) ex.irarea contractului s) m) dea a0ar) din casa .e care eu am aLutat(
o s(o cum.ere-
%el)lalt lucru care li.sea 8isului era c) Na0ai de 0a.t nu scrisese niciodat) nimic care s) 0ie
deosebit de 8aloros- Binen3eles, asta era din cau1) c) nu /i alesese .9n) acum domeniul de
acti8itate, ast0el nc9t nc) se mai testa, b)l)cindu(se c9te .u3in n toate- Foarte cur9nd se 8a
hot)r, 8a g)si unul n care se 8a do8edi c) are 0ler, /i atunci 8or exista mBachi"(uri cu lucr)rile
lui .e tarabele din .ia3a interioar)-
Pe 'rumul Sacru se des0)/ura un 0el de .rocesiune ns.re Riroag), /i deci U ca b)rba3i U
trebuir) s)(l ocoleasc)H dar /i a/a aLunser) re.ede la casa Gamei- 2ssib l .)r)si imediat, .lutind
.e scara exterioar) .9n) n camera com.uterului unde /i .etrecea de alt0el tot tim.ul n acele
1ile- 5rm)toarea clas) a celor tineri /i nce.use deLa lec3ia n col3ul sudic al 8erandei cu coloane,
n b)taia ra1elor oblice ale soarelui- F)ceau rug)ciuni, b)ie3ii lo8indu(se scurt din c9nd n c9nd,
0etele morm)ind ncet .entru sine- Pro.ria clas) ar 0i trebuit s) 0ac) acela/i lucru unde8a n)untru,
dar Na0ai nu se gr)bea s) li se al)ture ntruc9t era necu8iincios s) deranLe1i n tim.ul unei
rug)ciuni-
Gerse ncet, ocolind clasa de .e 8erand), 0)c9nd o .au1) ca s) se s.riLine de o coloan) 0erit) /i
s) asculte mu1ica lini/titoare a glasurilor ca de 0eti3e r)sun9nd la nt9m.lare, ns) desco.erind
0iloane de moment care se .ierdeau chiar n cli.a n care o 0)ceaH /i ritmul ntreru.t, staccato, al
b)ie3ilor .lesnindu(/i .icioarele mbr)cate n .antaloni, bra3ele /i .ie.tul n mi/care, obraLii
nete1i-
Pe c9nd st)tea acolo, o 0eti3) din clas) a.)ru deodat) l9ng) el- $ cuno/tea desigur de la /coal)-
Era o mic) 8r)Litoare .e nume Cuet, des.re care se 18onea c) are ni/te 8i1iuni at9t de
remarcabile, nc9t unele dintre doamnele de .e Prag o considerau deLa o ade8)rat) 8i1ionar)-
Na0ai nu .unea .rea mult) ba1) .e asemenea .o8e/ti magice U Su0letul Su.rem nu .utea
cunoa/te 8iitorul mai mult dec9t .utea o 0iin3) uman), iar n ceea ce .ri8ea 8i1iunile, oamenii /i le
aminteau numai .e acelea care din .ur noroc se nt9m.la s) se .otri8easc) ntr(un anumit .unct
cu realitatea-
K Tu e/ti cel aco.erit de 0oc, 1ise ea-
'es.re ce 8orbeaV %um ar 0i trebuit s) r)s.und) la a/a ce8aV
K Nu, eu sunt Na0ai-
K Nu 0oc cu ade8)rat- Gici scli.iri ca de diamant care de8in 0ulgere atunci c9nd e/ti su.)rat-
K Trebuie s) intru n cas)-
Ea i atinse m9necaH asta l re3inu la 0el de 0erm ca /i cum l(ar 0i a.ucat de bra3-
K 6tii, ea n(o s) 0ie niciodat) so3ia ta-
K %ineV
K Eiadh- $ s) se o0ere, dar tu o s(o re0u1i-
&sta era umilitor- %um .utea aceast) 0eti3), .robabil de numai dois.re1ece ani, /i du.) 0orma
/i dimensiunea tru.ului categoric ne0iind nc) o t9n)r) 0emeie, s) /tie ce8a des.re sentimentele
lui .entru EiadhV
'ragostea lui era oare at9t de e8ident) .entru toat) lumeaV Ei, bine, a/a s) 0ie U nu a8ea nimic
de ascuns- Era onorabil s) se /tie c) iube/ti o ast0el de 0emeie- 2ar des.re 0a.tul c) 0eti3a era o
8i1ionar), asta nu era 0oarte .robabil, nu dac) s.unea c) Eiadh i s(ar oferi lui /i el ar re0u1a(oW
Gai degrab) mi tai .ro.riul deget dec9t s(o re0u1 .e 0emeia .er0ect) din Basilica dre.t so3ie-
K Scu1)(m), 1ise Na0ai tr)g9ndu(/i bra3ul- $ricum nu(i .l)cea ca 0ata asta s)(l ating)- Se
s.unea c) mama ei era o s)lbatic), una dintre acele 0emei singuratice /i de1br)cate care 8eneau n
Basilica din de/ertH se .resu.unea c) sunt 0emei s0inte, dar Na0ai /tia 0oarte bine c) ele se culcau
cu orice b)rbat care le(o cerea, chiar .e str)1ile ora/ului, /i orice b)rbat a8ea dre.tul s)(/i ia una
chiar dac) a8ea contract cu o so3ie- B)rba3ii decen3i /i de ob9r/ie nalt) nu 0)ceau a/a ce8a,
binen3eles U nici m)car Geb nu se l)udase cu @8enerarea de/ertuluiA sau c) ar merge la
@.etreceri n .ra0A, a/a cum erau numite grosolan acu.l)rile cu s)lbaticele- Na0ai nu 8edea nimic
s09nt n a0acerea asta, iar din .unctul lui de 8edere aceast) Cuet era un bastard, conce.ut) de o
nebun) /i un b)rbat ca un animal dintr(o m.erechere care era mai a.roa.e de 8iol dec9t de
dragoste- Nu exista nici o /ans) ca Su0letul Su.rem s) aib) ce8a de(a 0ace cu ei-
K Tu e/ti bastardul, 1ise 0ata-
&.oi se nde.)rt)- %eilal3i /i terminaser) rug)ciunile U sau .oate se o.riser) s) asculte ceea ce
i s.unea Cuet- %eea ce nsemna c) .o8estea se 8a r)s.9ndi n toat) casa .9n) la .r9n1 /i n toat)
Basilica .9n) la cin) /i 0)r) ndoial) 2ssib l 8a tachina acas) n aceast) .ri8in3), iar Elema" /i
Gebbe"eE nu(l 8or l)sa niciodat7 s) uite, /i /i dori ca 0emeile din Basilica s) le 3in) nchise sub
cheie .e nebunele ca Cuet n loc s) ia mereu n serios stu.idele lor 8orbe 0)r) sens-
3. FOCUL
In interiorul casei se ndre.t) s.re camera cu 09nt9n), unde clasa lui se ntrunea .e .erioada
toamnei- 'in buc)t)rie se sim3ea mirosul .reg)tirilor .entru .r9n1, /i cu o m.uns)tur) /i aminti
c), din cau1a certei cu Elema", uitase com.let s) m)n9nce- P9n) n acea cli.) nu(i 0usese deloc
0oame, dar acum /i d)duse seama c) era lihnit- 'e 0a.t, se sim3ea .u3in ame3it- Trebuia s) se
a/e1e- %amera cu 09nt9n) se a0la la numai c93i8a .a/i de.)rtareH cu siguran3) 8or n3elege de ce a
nt9r1iat dac) 8a sosi 0)r) s) se simt) bine- Nimeni nu se .utea su.)ra .e el- Nimeni nu l(ar 0i
cre1ut un mol9u lene/ dac) era bolna"- Nu era ne8oie s) se /tie c) era bolna8 de 0oame-
Se t9r ab)tut n clas), Luc9ndu(/i cu con8ingere rolul, s.riLinindu(se .entru o cli.) de .erete-
Putea sim3i ochii lor asu.ra lui, dar nu ridic) .ri8ireaH a8ea o 8ag) idee c) oamenii cu ade8)rat
bolna8i nu n0runt) cu u/urin3) .ri8irile celorlal3i- Se a/te.ta ntru c9t8a ca .ro0esoara din acea 1i
s)(l ntrebe- @%e s(a nt9m.lat, Na0aiV Nu te sim3i bineVA
In loc de asta, lini/tea dur) .9n) c9nd el alunec) n Los .e .erete, a/e19ndu(se ghemuit .e
.odeaua de lemn-
K $ s) organi1)m o .etrecere de nmorm9ntare, Na0ai, n ca1 c) o s) mori subit-
$, nuW Nu era o .ro0esoar), una dintre acele tinere 0emei u/or de .)c)lit care erau 0oarte
im.resionate c) Na0ai era nsu/i 0iul Rasei- &st)1i era chiar Gama acolo- Ridic) ochii /i(i nt9lni
.ri8irea- 2i 19mbea mali3ios, absolut deloc n/elat) de rolul s)u de bolna8-
K Te a/te.tam- 2ssib e deLa n .orticul meu- Nu mi(a s.us c) ai 0i .e moarte, dar sunt sigur)
c) a 0ost o sc).are-
Nu mai era nimic de 0)cut dec9t s) .ri8easc) lucrurile cu umor- Na0ai o0t) /i se ridic) n
.icioare-
K 6tii, mam), 0a.tul c) tu nu 8rei s) renun3i la incredulitate 8a da na.oi cariera mea de actor
cu c93i8a ani-
K E(n regul), Na0ai, dragule- %ariera ta de actor 8a da na.oi teatrul basilican cu c9te8a
secole-
%eilal3i ele8i r9ser)- Na0ai 19mbi, dar n acela/i tim. .arcurse gru.ul cu .ri8irea ca s) 8ad)
cine se bucura mai mult- Eiadh era acolo, st9nd l9ng) 09nt9n), de unde c9te8a .ic)turi de a.) i se
.rinseser) n .)r /i re0lectau lumina ca ni/te nestemate- Ea nu r9dea de el- Ins) i sur9se 0rumos /i
i 0)cu cu ochiul- El i ntoarse 19mbetul U ca un clo8n stu.id, era con8ins U /i a.roa.e c) se
m.iedic) de trea.t) urc9nd s.re u/a care ducea la coridorul din s.ate- Binen3eles urmar) /i mai
multe r9sete, ast0el c) Na0ai se ntoarse /i 0)cu o .lec)ciune ad9nc)- &.oi continu) s) mearg) cu
demnitate, lo8indu(se deliberat de cadrul u/ii ca s) st9rneasc) alte r9sete nainte de a ie/i n cele
din urm) din nc).ere-
K 'es.re ce e 8orbaV o ntreb) .e Gama, gr)bindu(se s(o aLung) din urm)-
K Probleme de 0amilie, r)s.unse ea-
Trecur) .rin u/a care d)dea n .orticul .ri8at al Gamei- &8eau s) stea, ca ntotdeauna, n 1ona
0erit) de l9ng) u/)H n s.atele .ara8anului, a0ar) l9ng) balustrad), .orticul o0erea o 8edere
0rumoas) asu.ra Riroagei, de/i b)rba3ilor le era absolut inter1is s) mearg) acolo- In locuin3ele
.articulare asemenea interdic3ii erau adesea ignorate U Na0ai cuno/tea c93i8a b)ie3i care 8orbeau
des.re Riroag) .ornind de la .resu.unerea c) nu era nimic deosebit, o r9.) abru.t) /i accidentat)
aco.erit) de co.aci /i .lante ag)3)toare, cu o aglomerare de nori sau cea3) care blocau 8ederea
s.re centrul unde, .robabil, se g)sea lacul sacru- 'ar n casa Gamei se ar)ta ntotdeauna un
res.ect decent, /i Na0ai era sigur c) nici chiar Tata nu trecuse 8reodat) dincolo de .ara8an-
'u.) ce termin) de cli.it, ie/ind n lumina .uternic) a soarelui, Na0ai .utu s) 8ad) cine mai
era n .ortic- 2ssib, desigur, dar, s.re sur.rinderea lui Na0ai, nsu/i Tata se a0la acolo, ntors acas)
din c)l)toria lui- 'e ce 8enise la casa Rasei din ora/, n loc s) se duc) mai nt9i acas)V
Tata se ridic) n .icioare ca s)(l nt9m.ine cu o mbr)3i/are-
K Elema" e acas), tat)-
K G(a in0ormat 2ssBa-
Tata .)rea 0oarte serios, 0oarte distant- &8ea ce8a n minte- Nu .utea 0i 8orba de ce8a bun-
K &cum c) Na0ai e n s09r/it aici, 1ise Gama, .oate c) .utem n3elege ce8a din toate astea-
&bia acum, a/e19ndu(se .e cel mai bun loc situat la umbr) care nu era deLa ocu.at, Na0ai /i
d)du seama c) m.reun) cu ei se a0lau dou) 0ete- Ca .rima .ri8ire, n lumina orbitoare,
.resu.usese c) erau surorile lui, 0iicele Rasei Se8et /i Do"or U n acel context, o adunare cu Rasa
/i co.iii ei, .re1en3a Tatei era sur.rin1)toare, ntruc9t el era doar tat)l lui 2ssib /i al lui Na0ai, nu
/i al 0etelor- 'ar n loc de Se8et /i Do"or erau dou) 0ete de la /coal) U Hushidh, o alt) ne.oat) a
Gamei, de aceea/i 89rst) cu Eiadh, /i mica 8r)Litoare de .e 8erand), Cuet- $ .ri8i consternat U
cum aLunsese deLa acolo at9t de re.edeV Nu c) el s(ar 0i gr)bit- Probabil c) Gama trimisese du.)
ea chiar nainte s) a0le c) sosise /i Na0ai-
%e c)utau Cuet /i Hushidh ntr(o adunare de 0amilieV
K 'ragul meu so3 ,etchi" are ce8a s) ne s.un)- S.er)m c) .ute3i U m) rog, cel .u3in c) Cuet
/i Hushidh ar .utea---
K %e(ar 0i s) nce. .ur /i sim.luV 1ise Tata-
Gama 19mbi /i(/i ridic) m9inile ntr(o gra3ioas) /i elegant) n)l3are din umeri-
K In diminea3a asta am 8)1ut ce8a tulbur)tor, nce.u Tata- 'e 0a.t, chiar nainte de a se 0ace
diminea3)- Eram n drum s.re cas) .e 'rumul 'e/ertului U ieri am 0ost n de/ert, s) medite1 /i s)
m) consult cu mine nsumi /i cu Su0letul Su.rem c9nd dintr(odat) am sim3it o dorin3) .uternic) U
o ne8oie, de 0a.t U s) .)r)sesc drumul, chiar dac) a/a ce8a e o .rostie n .erioada ntunecat)
dintre a.usul lunii /i r)s)ritul soarelui- Nu m(am dus de.arte- Nu a trebuit dec9t s) nconLor o
st9nc) mare, /i mi(a de8enit lim.ede de ce 0usesem condus n acel .unct- %)ci de acolo am 1)rit
n 0a3a mea Basilica- 'ar nu Basilica la care m(a/ 0i a/te.tat, m.estri3at) cu luminile s)rb)torii
din 'olltoEn sau din .ia3a interioar)- %eea ce am 8)1ut a 0ost Basilica ar19nd-
K In fl7c7riV ntreb) 2ssib-
K $ 8i1iune, desigur- Nu am /tiut asta la nce.ut, nchi.ui3i(8) U am s)rit, inten3ionam s(o iau
la goan) s.re ora/ U s) m) re.ed aici /i s) 8)d dac) sunte3i te0eri, dragii mei---
K &/a cum cu siguran3) m(a/ 0i a/te.tat s) 0aci, 1ise Gama-
K 'ar ora/ul a dis.)rut la 0el de brusc cum a.)ruse- & r)mas numai 0ocul, n)l39ndu(se ca s)
0orme1e o coloan) .e st9nca din 0a3a mea- & stat acolo mult tim., un st9l. de 0oc- 6i era 0ierbinte,
0ierbinte ca /i cum ar 0i 0ost real- Il sim3eam ar19ndu(m), de/i binen3eles .e hainele mele nu e
nici o urm)- &.oi coloana de 0oc s(a ridicat s.re cer, la nce.ut ncet, a.oi mai re.ede /i tot mai
re.ede .9n) c9nd a de8enit ca o stea mi/c9ndu(se .e cer, /i .e urm) a dis.)rut com.let-
K Erai obosit, Tat), s.use 2ssib-
K &m 0ost obosit de multe ori, dar niciodat) nu am 8)1ut coloane de 0oc- Sau ora/e ar19nd-
Gama 8orbi din nou:
K Tat)l t)u a 8enit la mine, 2ssBa, .entru c) s.er) ca eu s)(l .ot aLuta s) n3eleag) sensul
acestor lucruri- 'ac) e ce8a 8enit de la Su0letul Su.rem sau e numai un 0el de 8is nebunesc cu
ochii deschi/i-
K Eu 8ote1 .entru 8is, 1ise 2ssib-
K %hiar /i nebunia .oate 8eni de la Su0letul Su.rem, s.use Hushidh-
Toat) lumea se uit) la ea- Era o 0at) mai degrab) banal), mereu t)cut) n clas)- &cum, c)
Na0ai le 8edea .e ea /i .e Cuet una l9ng) alta, /i d)dea seama c) sem)nau 0oarte mult- $are erau
suroriV Gai .recis, oare ce 0)cea Hushidh aici, /i cu ce dre.t se .ronun3a ea n .robleme de
0amilieV
K $oate 8eni de la Su0letul Su.rem, 1ise Tata- 'ar a/a s) 0i 0ostV 6i dac) a 0ost, ce
semni0ica3ie areV
Na0ai /i d)du seama c) Tata adresa acele ntreb)ri nu Rasei sau chiar lui Hushidh, ci lui CuetW
'oar nu .utea s) cread) ce s.uneau 0emeile des.re ea, nu(i a/aV $ singur) 8i1iune s) 0i
trans0ormat un om de a0aceri ra3ional ntr(un .elerin su.ersti3ios ncerc9nd s) g)seasc) n3elesuri
n tot ceea ce 8edeaV
K Eu nu .ot s) 8) s.un ce semni0ica3ie au 8isele dumnea8oastr), s.use Cuet-
K $h, 0)cu Tata- Nu m(am g9ndit---
K 'ac) Su0letul Su.rem a trimis 8isul /i dac) 8rea ca dumnea8oastr) s)(l n3elege3i, atunci 8)
8a trimite de asemenea /i inter.retarea-
K Nu exista o inter.retare-
K Nu existaV ntreb) Cuet- & 0ost .entru .rima oar) c9nd a3i a8ut un ast0el de 8is, nu(i a/aV
K %ategoric- Nu(mi st) n obicei s) am 8i1iuni n tim. ce merg noa.tea .e drum-
K 'eci nu sunte3i obi/nuit s) recunoa/te3i semni0ica3iile care 8in m.reun) cu o 8i1iune-
K Presu.un c) nu-
K 6i totu/i a!i %rimit mesaLe-
K 4)uV
K Inainte de a 8edea 0lac)ra, a3i /tiut c) trebuia s) 8) abate3i din drum-
K G) rog, asta da-
K %um crede3i c) sun) glasul Su0letului Su.remV %rede3i c) 8orbe/te BasBat sau c) .une
indicatoareV
Cuet .)rea u/or dis.re3uitoare U un ton scandalos n .re1en3a unui om cu statutul lui ,etchi"
n ora/- 'ar el nu .)rea s) se simt) o0ensat, acce.t9nd doLana ei de .arc) 0ata ar 0i a8ut 8reun
dre.t s)(l .ede.seasc)-
K Su0letul Su.rem toarn) cuno/tin3e .ure n min3ile noastre, neamestecate cu limbaLul uman,
1ise ea- Intotdeauna ni se d) mai mult dec9t ne e .osibil s) n3elegem, iar noi .utem n3elege cu
mult mai mult dec9t .utem ex.rima n cu8inte-
Rocea lui Cuet a8ea o .utere at9t de sim.l)- Nu ca incanta3iile .e care 8r)Litoarele /i .ro0e3ii
din .ia3a interioar) le .salmodiau c9nd ncercau s)(/i atrag) clien3ii- Ea 8orbea ca /i cum ar 0i
/tiut, ca /i cum nu ar 0i existat loc de ndoial)-
K &tunci s) 8) ntreb, domnule- %9nd a3i 8)1ut ora/ul n 0l)c)ri, cum a3i /tiut c) era BasilicaV
K C(am 8)1ut de mii de ori, exact din acel unghi, c9nd 8eneam dins.re de/ert-
K 'ar a3i 8)1ut 0orma ora/ului /i l(a3i recunoscut .ornind de la ea, sau de la nce.ut a3i /tiut
c) era Basilica n 0l)c)ri, /i atunci mintea a readus imaginea ora/ului .e care o a8ea3i deLa n
memorieV
K Nu /tiu U de unde s) /tiu astaV
K &minti3i(8)- Recunoa/terea a 0ost naintea 8i1iunii, sau 8i1iunea a 0ost .rimaV
In loc s)(i s.un) 0etei s) .lece, Tata nchise ochii /i ncerc) s)(/i aminteasc)-
K 'ac) .ui a/a .roblema, cred--- &m /tiut nainte chiar de a .ri8i n acea direc3ie- 'e 0a.t nu
cred c) am 8)1ut ce8a nainte de a m) ntoarce ntr(acolo- &m 8)1ut flac7ra, dar nu ora/ul .e care
l mistuia- 6i acum c) m) ntrebi, am /tiut de asemenea /i c) Rasa /i co.iii mei erau ntr(un
.ericol cum.lit- &sta am /tiut(o nainte de toate, imediat cum am g)sit st9nca U asta 0)cea .arte
din sentimentul de necesitate- &m /tiut c) dac) m) abat de .e drum /i 8in n acel .unct .recis, o
s) .ot s)(i sal8e1 din .ericol- &bia atunci mi(a 8enit n minte care era .ericolul, /i abia n ultimul
r9nd am 8)1ut 0lac)ra /i ora/ul din interiorul ei-
K E o 8i1iune ade8)rat), 1ise Cuet-
Numai de la at9tV 6tia numai din ordinea lucrurilorV Probabil ar 0i s.us acela/i lucru indi0erent
ce /i amintea Tata- 6i .oate c) Tata /i amintea n 0elul acesta .entru c) a/a i sugerase Cuet-
&sta l n0uria .e Na0ai, Tata s) dea din ca. a.robator c9nd 0ata asta de dois.re1ece ani l trata cu
condescenden3) ca .e un ucenic ntr(o meserie n care ea era un maestru recunoscut /i res.ectat-
K 'ar nu era ade8)rat, 1ise Tata- %9nd am aLuns aici, nu exista nici un .ericol-
K Nu, eu nu cred asta, re.lic) Cuet- %9nd a3i sim3it .entru .rima dat) c) so3ia /i co.iii sunt n
.rimeLdie, ce a3i 8rut s) face!iV
K Roiam s)(i sal8e1, binen3eles-
K Cum anumeV
Inchise din nou ochii-
K Nu s)(i scot dintr(o cl)dire n 0l)c)ri- &sta nu mi(a trecut .rin minte dec9t mai t9r1iu, c9nd
.arcurgeam restul drumului s.re ora/- Pe moment am 8rut s) strig c) arde ora/ul, c) noi trebuie
s)---
K %eV
K &m 8rut s) s.un c) trebuie s) .)r)sim ora/ul- 'ar .rima dat) nu asta am 8rut- %9nd a
nce.ut, am sim3it c) trebuie s) 8in n ora/ /i s) s.un tuturor c) se a.ro.ie un 0oc-
K 6i c) ei trebuie s) .leceV
K B)nuiesc c) da, 1ise Tata- Binen3eles, ce altce8aV
Cuet nu s.use nimic, dar ochii ei nu se des.rinser) de 0a3a lui-
K Ba nu, continu) Tata- Nu, nu era asta- P)rea sur.rins: Nu a8eam de g9nd s)(i a8erti1e1 s)
.lece-
Cuet se a.lec) n 0a3), .)r9nd cum8a mai concentrat), nu at9t de analitic)-
K 'omnule, o cli.) mai nainte, c9nd s.unea3i c) a3i 8rut s)(i a8erti1a3i s) ias) din ora/---
K 'ar nu asta a8eam de g9nd s) 0ac-
K 'ar c9nd 8(a3i g9ndit .e moment U c9nd a3i %resu%us c) 8oia3i s) le s.une3i s) .lece din
ora/ U cum a 0ostV %9nd ne(a3i s.us nou) asta, de unde a3i /tiut c) era gre/itV
K Nu /tiu- Pur /i sim.lu am sim3it--- c) era gre5it-
K &sta e 0oarte im.ortant, insist) Cuet- %um a3i sim!it c) era gre/itV
El nchise iar ochii-
K Nu sunt obi/nuit s) m) g9ndesc la cum g9ndesc- 2ar acum ncerc s)(mi amintesc cum m(am
sim3it c9nd am cre1ut c)(mi amintesc ce8a ce de 0a.t nu(mi aminteam---
K Nu 8orbi3i, 1ise Cuet-
El t)cu-
Na0ai 8oia s) 3i.e la cine8a- %e 0)ceau acolo, ascult9nd(o .e 0eti3a aia .roast) /i ur9t),
.ermi39ndu(i s)(i 1ic) Tatei U ,etchi" nsu/i, n ca1 c) nu(/i mai amintea nimeni U s) tac)W
'ar to3i ceilal3i erau at9t de concentra3i, nc9t Na0ai nu s.use nimic- 2ssib ar 0i 0ost tare m9ndru
de el 0iindc) se ab3inuse s) rosteasc) ceea ce g9ndea-
K %eea ce am sim3it, 1ise Tata, a 0ost nimic- ')du ncet din ca.: 2mediat ce ai .us ntrebarea
eu am r)s.uns--- Binen3eles, cum alt0el, a.oi tu st)teai acolo /i te uitai la mine /i eu nu a8eam
nimic n ca.-
K Prost, 1ise ea-
El n)l3) o s.r9ncean)- S.re u/urarea lui Na0ai, /i d)dea seama n cele din urm) cu c9t) li.s)
de res.ect i 8orbea Cuet-
K R(a3i sim3it .rost, 1ise ea- 6i a/a a3i /tiut c) ceea ce tocmai s.usese3i era gre/it-
El a.rob) din ca.-
K 'a, cred c) a/a e-
K 'es.re ce tot 8orbi3iV inter8eni 2ssib- &nali1area anali1ei 8oastre a anali1elor este o
halucina3ie total subiecti8)V
Bra8o, 2ssBa, /i 1ise Na0ai n sinea lui- Gi(ai luat 8orba din gur)-
K Pute3i Luca Locul )sta toat) diminea3a, dar nu 0ace3i dec9t s) da3i semni0ica3ii unei ex.erien3e
li.site de sens- Risele nu sunt nimic altce8a dec9t 0r9nturi aleatoare de amintiri, .e care creierul le
inter.retea1) a.oi ast0el nc9t s) in8ente1e conexiuni cau1ale, 0a.t care duce la crearea unor
.o8e/ti din nimic-
Tata se uit) ndelung la 2ssib, a.oi cl)tin) din ca.-
K &i dre.tate, binen3eles- %u toate c) eram com.let trea1 /i nu am mai a8ut niciodat)
halucina3ii .9n) atunci, nu a 0ost dec9t o conexiune aleatoare de sina.se n creierul meu-
Na0ai /tia, a/a cum /tiau cu siguran3) /i Gama, /i 2ssib, c) Tata era ironic, c) i s.unea lui
2ssib c) 8i1iunea cu 0ocul de .e st9nc) era mai mult dec9t un 8is 0)r) sens- 'ar Cuet nu l
cuno/tea .e Tata, ast0el c) ea cre1u c) el d) na.oi din 0a3a misticismului, retr)g9ndu(se n
realitate-
K Fre/i3i, 1ise ea- & 0ost o 8i1iune ade8)rat), .entru c) a 8enit la dumnea8oastr) a/a cum
trebuie- In3elegerea a 8enit naintea 8i1iunii U de asta am .us acele ntreb)ri- Semni0ica3ia exist)
acolo /i atunci c9nd creierul 0urni1ea1) imaginile /i te las) .e tine s) le n3elegi- &/a 8orbe/te
Su0letul Su.rem cu noi-
K &/a 8orbe/te cu nebunii 8rei s) s.ui, re.lic) Na0ai-
$ regret) imediat, dar deLa era .rea t9r1iu-
K %u nebunii ca mine, 1ise Tata-
K Te asigur c) Cuet e cel .u3in la 0el de s)n)toas) ca /i tine, ad)ug) Gama-
2ssib nu .utu s) lase s)(i sca.e oca1ia de a arunca o s)geat)-
K Ca 0el de s)n)toas) ca NBe0V &tunci nseamn) c) are .robleme mari-
Tata o.ri imediat tachin)rile lui 2ssib-
K Tu nsu3i ai s.us acela/i lucru cu doar un minut n urm)-
K Eu n(am 0)cut oamenii nebuni-
K Nu, tu nu ai a8ut U cum s)(i s.unemV U eloc"en!a t7ioas7 a lui Na0ai-
Na0ai /tia c) acum nu se mai .utea sal8a dec9t t)c9nd /i l)s9ndu(l .e 2ssib s) re0lecte c)ldura-
'ar el era dedicat sce.ticismului, iar autocontrolul nu era tr)s)tura lui cea mai .uternic)-
K Fata asta, 1ise el- Nu 8e1i cum te conduce, tat)V 3i .une o ntrebare, dar nu(3i s.une de la
nce.ut ce 8a nsemna r)s.unsul, ast0el nc9t, indi0erent ce ai r)s.unde, ea .oate s) s.un): &/a e,
8i1iunea e ade8)rat), Su0letul Su.rem 3i 8orbe/te-
Tata nu r)s.unse imediat- Na0ai i arunc) o .ri8ire lui Cuet, sim3indu(se trium0)tor, 8oind ca
ea s) 0ie nelini/tit)- 'ar ea nu era nelini/tit)- Se uita la el 0oarte calm)- %oncentrarea dis.)ruse /i
acum era .ur /i sim.lu calm)- &sta l deranLa, siguran3a .ri8irii ei-
K Ca ce te ui3iV ntreb)-
K Ca un .rost-
Na0ai s)ri n .icioare-
K Nu sunt obligat s) te ascult cum m) 0aci---
K Stai LosW r)cni Tata-
Na0ai se a/e1), 0ierb9nd-
K Ea tocmai te(a ascultat .e tine numind(o escroac), 1ise Tata- &.recie1 c) ambii mei 0ii 0ac
exact ceea ce 8oiam eu s) 0ac) U s) asigure o audien3) sce.tic) .o8e/tii mele- &3i anali1at
.rocesul 0oarte inteligent, iar 8ersiunea 8oastr) asu.ra lucrurilor a luat n calcul tot ceea ce /ti3i
8oi, la 0el de .recis ca /i 8ersiunea lui Cuet-
Na0ai era .reg)tit s)(l aLute s) trag) conclu1ia corect)-
K &tunci regula sim.lit)3ii maxime 3i cere s)---
K Regula tat)lui t)u 3i cere s)(3i 3ii gura, Na0ai- %eea ce uita3i am9ndoi este c) exist) o
di0eren3) 0undamental) ntre 8oi /i mine-
Tata se a.lec) s.re Na0ai:
K Eu am 8)1ut 0ocul-
Se l)s) din nou .e s.ate-
K &tunci Cuet nu mi(a s.us ce s) g9ndesc sau ce s) simt- 2ar ntreb)rile ei m(au aLutat s)(mi
amintesc U m(au aLutat %e mine s)(mi amintesc U modul n care s(a nt9m.lat n realitate- In loc de
0elul n care deLa modi0icasem totul ca s) se .otri8easc) ideilor mele .reconce.ute- Ea a 5tiut c)
trebuie s) 0ie straniu U exact n 0elul n care a 0ost straniu- Binen3eles, .e tine nu .ot s) te
con8ing-
K Nu- Nu te .o3i con8inge dec9t .e tine nsu3i-
K In 0inal, Na0ai, singura .ersoan) .e care cine8a o .oate con8inge este el nsu/i-
B)t)lia era deLa .ierdut) dac) Tata recurgea la a0orisme- Na0ai se l)s) .e s.ate n scaun
a/te.t9nd s) se termine totul- Se consola cu 0a.tul c), la urma urmelor, nu 0usese dec9t un 8is- Nu
a8ea s)(i schimbe 8ia3a sau ce8a de genul )sta-
Tata ns) nu terminase-
K 6tii ce 8oiam de 0a.t s) 0ac, c9nd am sim3it acea ne8oie urgent) s) aLung n ora/V Roiam s)
a8erti1e1 oamenii--- s) urme1e 8echile c)i, s) se ntoarc) la legile Su0letului Su.rem, alt0el acest
loc 8a arde-
K %are locV ntreb) Cuet, reg)sindu(/i concentrarea-
K Cocul )sta- Basilica- $ra/ul- C(am 8)1ut ar19nd-
'in nou Tata t)cu, .ri8ind n ochii ei 8ii-
K Nu ora/ul, s.use n cele din urm)- $ra/ul era numai imaginea o0erit) de mintea mea, nu(i
a/aV Nu ora/ul- Intreaga lume- HarmonB, ar19nd n ntregime-
Rasa icni-
K P)m9ntul, /o.ti ea-
K $h, te rog, 0)cu Na0ai- 'eci Gama a8ea de g9nd s) lege 8i1iunea Tatei de acea 8eche
.o8este des.re .laneta(mam) care 0usese ars) de Su0letul Su.rem .entru a .ede.si omenirea din
cau1a oric)rui .)cat m.otri8a c)ruia .o8estitorul curent trebuia s) .redice- Gitul uni8ersal
coerciti8: dac) nu 0aci ce(3i s.un eu U adic), ce s.une Sufletul Su%rem U, atunci ntreaga lume 8a
arde-
K N(am 8)1ut 0ocul n sine, 1ise Cuet ignor9ndu(l .e Na0ai- Poate nici m)car nu 8)d acela/i
lucru-
K 'ar tu ce ai 8)1utV ntreb) Tata- 2nima lui Na0ai se str9nse remarc9nd c9t de res.ectuos era
cu 0ata-
K &m 8)1ut Cacul &d9nc din Basilica aco.erit de s9nge /i cenu/)-
Na0ai a/te.t) s) termine- 'ar ea se o.ri acolo-
K %e(i astaV &sta(i totV Na0ai se ridic) n .icioare, .reg)tindu(se s) ias)- E minunat s) 8)
ascult .e am9ndoi com.ar9ndu(8) 8i1iunile- Eu am 8)1ut un ora/ n 0l)c)ri- Ei, bine, eu am 8)1ut
un lac aco.erit de 1gur)-
Cuet se ridic) /i l n0runt)- Ba nu, l .ri8i de sus, ceea ce era ridicol, ntruc9t el era cu a.roa.e
Lum)tate de metru mai nalt dec9t ea-
K Te cer3i cu mine, 1ise ea .)tima/, numai .entru c) nu 8rei s) cre1i ceea ce 3i(am s.us des.re
Eiadh-
K Ridicol, re.lic) Na0ai-
K &i a8ut o 8i1iune cu EiadhV ntreb) Rasa-
K %e are de(a 0ace Eiadh cu ;yefV inter8eni /i 2ssib-
Na0ai o ur .entru c) .omenise iar numele ei, n 0a3a 0amiliei lui-
K Po3i s) in8ente1i ce 8rei des.re al3i oameni, dar ai 0ace bine ca %e mine s) m) la/i n .ace-
K 'estul, rosti Tata- &m terminat-
Rasa l .ri8i sur.rins)-
K G) dai a0ar) din .ro.ria mea cas)V
K Ii dau a0ar) .e 0iii mei-
K &i autoritate asu.ra fiilor t7i, binen3eles-
Gama 19mbea, dar Na0ai /tia du.) tonul ei calm c) era 0oarte su.)rat)-
K $ricum, aici n casa mea nu(i 8)d dec9t .e ele8ii mei-
Tata d)du din ca., acce.t9nd doLana, a.oi se ridic) s) .lece-
K &tunci ies eu U s.er c) asta .ot s(o 0ac-
K Intotdeauna .o3i .leca, adoratul meu so3, at9t tim. c9t .romi3i c) te ntorci la mine-
R)s.unsul lui 0u un s)rut .e obra1ul ei-
K %e o s) 0aciV ntreb) ea-
K %eea ce mi(a s.us Su0letul Su.rem s) 0ac-
K 6i 0ocul ce eV
K &8erti1ea1) oamenii s) se ntoarc) la legile Su0letului Su.rem sau alt0el lumea 8a arde-
2ssib era ngro1it-
K Tat), e o nebunieW
K &m obosit s) tot aud cu89ntul )sta din gura 0iilor mei-
K 'ar--- .ro0e3ii Su0letului Su.rem nu s.un ast0el de lucruri- Ei sunt ca .oe3ii, numai c)
meta0orele lor cu.rind lec3ii morale, sau glori0ic) Su0letul Su.rem, sau---
K 2ssBa, 1ise ,etchi", toat) 8ia3a mea am ascultat aceste a/a(1ise .ro0e3ii U /i .salmii, /i
legendele, /i .e .reo3ii din tem.le U /i ntotdeauna m(am g9ndit, dac) asta este tot ce are de s.us
Su0letul Su.rem, de ce s) m) mai ostenesc s) ascultV 'e ce s(ar mai obosi Su0letul Su.rem s)
"orbeasc7, dac) numai at9t are n minteV
K &tunci de ce ne(ai n8)3at %e noi s)(i 8orbim Su0letului Su.remV ntreb) 2ssib-
K Pentru c) am cre1ut n legile 8echi- Eu nsumi i(am 8orbit Su0letului Su.rem, de/i mai mult
ca mod de a(mi lim.e1i .ro.riile g9nduri dec9t .entru c) eram cu ade8)rat con8ins c) el ascult7-
&.oi noa.tea trecut) U n diminea3a asta U am a8ut o ex.erien3) .e care nu mi(a/ 0i nchi.uit(o-
Nu mi(am dorit(o niciodat)- Nici m)car n(am /tiut ce este .9n) acum, .9n) n aceste ultime
momente c9nd am 8orbit cu Cuet- &cum /tiu--- cum te sim3i c9nd au1i 8ocea Su0letului Su.rem n
interiorul t)u- Nu seam)n) deloc cu ceea ce au s.us .oe3ii, 8is)torii /i escrocii care scriu tot ce le
trece .rin ca. /i 89nd a.oi asta dre.t .ro0e3ie- In mine nu eram eu nsumi, iar Cuet mi(a ar)tat c)
/i ea are aceea/i 8oce n)untrul ei- &sta nseamn) deci c) Su0letul Su.rem este ade8)rat /i 8iu-
K Poate c) este ade8)rat, 1ise 2ssib- &sta nu ne s.une ce este-
K Este .)1itorul lumii, s.use ,etchi"- Gi(a cerut s) aLut- Gi(a s%us s) aLut- 6i o 8oi 0ace-
K &sta 3ine de tem.lu- Tu nu /tii nimic des.re a/a ce8a- Tu culti8i .lante exotice-
Tata nl)tur) obiec3iile lui 2ssib cu un gest-
K 'ac) Su0letul Su.rem are ne8oie ca eu s) /tiu ce8a, mi 8a ar)ta-
&.oi se ndre.t) s.re u/a care ducea n cas)- Na0ai l urm) c93i8a .a/i-
K Tat)W
Tat)l a/te.t)-
Problema era c) Na0ai nu /tia ce s) s.un)- 'oar c) trebuia s) s.un) ce8a- %) era o ntrebare
0oarte im.ortant) al c)rei r)s.uns trebuia s)(l a0le nainte ca Tata s) .lece- 'ar nu /tia care era
ntrebarea-
K Tat), 1ise din nou-
K 'aV
6i .entru c) Na0ai nu se .utea g9ndi la ntrebarea ade8)rat), cea .ro0und), cea im.ortant), o
.use .e singura care i 8eni n minte-
K Eu ce trebuie s) 0acV
K 5rmea1) 8echile legi ale Su0letului Su.rem, 1ise Tat)l-
K %e nseamn) astaV
K &lt0el lumea 8a arde-
6i Tata ie/i-
Na0ai .ri8i un tim. u/a goal)- Nu se nt9m.la nimic, a/a c) se ntoarse c)tre ceilal3i- Se uitau
to3i la el, de .arc) s(ar 0i a/te.tat ca el s) 0ac) ce8a-
K Ce0iV
K Nimic, 1ise Gama- Se scul) de .e scaunul ei din umbra co.acului "a.lBa: $ s) ne
ntoarcem to3i la treburile noastre-
K &sta(i totV ntreb) 2ssib- Tat)l nostru U so3ul t)u U tocmai ne(a anun3at c) Su0letul Su.rem i
8orbe/te, iar noi ar trebui s) ne ntoarcem la lec3iile noastreV
K %hiar nu n3elegi, nu(i a/aV 1ise Gama- &3i tr)it to3i anii )/tia ca 0iii mei, ca ele"ii mei, /i
tot nu sunte3i nimic altce8a dec9t ni/te b)ie3i obi/nui3i care 8agabondea1) .e str)1ile din Basilica
s.er9nd s) g)seasc) o 0emeie dornic) /i un .at .entru noa.te-
K %e nu n3elegem aiciV ntreb) Na0ai- Numai .entru c) 8oi, 0emeile, o lua3i at9t de n serios
.e 8r)Litoarea asta nu nseamn) c)---
K &m intrat /i eu n a.), re.lic) Gama, cu ton metalic- Roi, b)rba3ii, .ute3i .retinde ntre 8oi
c) Su0letul Su.rem e distrat sau adormit, ori c) nu e dec9t o ma/in) care colectea1) transmisiile
noastre /i le trimite la bibliotecile din ora/ele nde.)rtate- 2ndi0erent n ce teorie ai crede, e totuna
0a3) de ade"7r- 'in c9te /tiu eu, la 0el cum /tiu /i maLoritatea 0emeilor din acest ora/, Su0letul
Su.rem este c9t se .oate de 8iu- %el .u3in n calitate de .)str)tor al amintirilor .lanetei, este 8iu-
Noi toate .rimim acele amintiri c9nd intr)m n a.)- 5neori .ar aleatoare, alteori ni se dau exact
amintirile de care a8em ne8oie- Su0letul Su.rem .)strea1) istoria lumii, a/a cum a 0ost 8)1ut)
.rin ochii altor oameni- Numai c9te8a dintre noi U cum sunt Cuet /i Hushidh U .rimesc din a.)
harul n3ele.ciunii, /i chiar /i mai .u3ine au 8i1iuni des.re lucruri reale care nc) nu s(au .etrecut-
'e c9nd a murit marea 21umina, Cuet este singura 8i1ionar) din Basilica .e care o cunosc U a/a
c) da, o lu)m 0oarte, 0oarte n serios-
Femei care intr) n a.) /i .rimesc 8i1iuniV Era .entru .rima dat) c9nd Na0ai au1ea o 0emeie
descriind 8reo .arte a ritualului de 8enerare a lacului, ntotdeauna .resu.usese c) 8enerarea
0emeilor era la 0el ca a b)rba3ilor U 0i1ic), ascetic), dureroas), un mod li.sit de .atim) de
eliberare de emo3ii- 'ar ele erau toate mistice- %eea ce b)rba3ii considerau legend) sau nebunie
re.re1enta centrul 8ie3ii unei 0emei- Na0ai se sim3ea ca /i cum ar 0i desco.erit c) 0emeile erau o
s.ecie com.let di0erit)- Intrebarea era care dintre ei, 0emeile sau b)rba3ii, erau oameniiV B)rba3ii
brutali, dar ra3ionaliV Sau 0emeile ira3ionale, dar bl9ndeV
K Exist) un singur lucru mai rar dec9t o 0at) ca Cuet, s.unea Gama, /i anume un b7rbat care
aude 8ocea Su0letului Su.rem- &cum /tim c) tat)l t)u o aude U Cuet mi(a con0irmat(o- Eu nu /tiu
ce 8rea Su0letul Su.rem sau de ce i 8orbe/te tat)lui t)u, dar sunt su0icient de n3elea.t) ca s) /tiu
c) e im.ortant-
Trec9nd .e l9ng) Na0ai, se ntinse /i a.uc) str9ns urechea lui, dar nu dureros, ntre degete-
K %9t des.re arderea mitic) a P)m9ntului, dragul meu b)iat, am 8)1ut(o chiar eu- S(a
nt9m.lat n realitate- Pot doar s) ghicesc cu c9t tim. n urm) U se estimea1) c) s(au scurs cel
.u3in trei1eci de milioane de ani de istorie uman) .e lumea asta .e care o numim HarmonB- 'ar
eu am 8)1ut rachetele 1bur9nd, bombele ex.lod9nd /i lumea eru.9nd n 0l)c)ri- Fumul um.lea
cerul /i ascundea soarele, iar sub acea .)tur) de ntuneric oceanele nghe3au /i .)m9ntul era
aco.erit de ghea3), /i numai .u3ini oameni au su.ra8ie3uit s) se ridice deasu.ra be1nei n tim. ce
lumea murea, duc9ndu(/i s.eran3ele /i regretele /i genele lor .e alte .lanete, s.er9nd ntr(un nou
nce.ut- &u reu/it- Suntem aici- &cum Su0letul Su.rem l(a a8erti1at .e tat)l t)u c) noul nostru
nce.ut ar .utea duce la acela/i s09r/it de mai nainte-
Na0ai 8)1use 0a3a .ublic) a Gamei U Luc)u/), scli.itoare, analitic), gra3ioas) U /i 8)1use /i 0a3a
ei de 0amilie U slobod) la gur), dar mereu amabil), iute la m9nie, dar iert9nd u/or- Intotdeauna
.resu.usese c) 0elul n care se .urta n 0amilie era ade8)rata ei 0ire, neascun19nd nimic- Ins) n
s.atele 0e3elor .e care credea c) le cunoa/te ea .)strase mereu acest secret, 8i1iunea amar) a
s09r/itului P)m9ntului-
K Nu ne(ai s.us niciodat) des.re asta, /o.ti Na0ai-
K %u siguran3) 8(am s.us- Nu e 8ina mea c) atunci c9nd ai au1it ai cre1ut c) 8) .o8estesc un
mit-
')du drumul urechii /i se ntoarse n cas)-
2ssib .luti .e l9ng) el, murmur9nd ce8a des.re cum e s) te tre1e/ti ntr(o diminea3) /i s)
desco.eri c) ai tr)it toat) 8ia3a ntr(o cas) de nebuni- Hushidh trecu /i ea .e l9ng) el, 0)r) s)(l
.ri8easc)H /i .utea imagina b9r0ele .e care a8ea s) le r)s.9ndeasc) ea n clas) tot restul 1ilei-
R)m)sese singur cu Cuet-
K N(ar 0i trebuit s)(3i 8orbesc nainte, 1ise ea-
K 6i nici n(ar trebui s)(mi mai 8orbe/ti 8reodat), suger) Na0ai-
K 5nii oameni cred c) aud o minciun) atunci c9nd li se s.une ade8)rul- Tu e/ti at9t de
m9ndru de statutul t)u ca 0iu al Rasei /i al lui ,etchi", dar este e8ident c), indi0erent ce gene ai
mo/tenit de la .)rin3ii t)i, nu sunt cele bune-
K In tim. ce tu cu siguran3) ai luat de la .)rin3ii t)i ceea ce a8eau mai bun de o0erit-
Ea l .ri8i cu dis.re3 e8ident, a.oi .lec)-
K %e 1i minunat) o s) 0ie, 1ise el neadres9ndu(se nim)nui ntruc9t era singur- Intreaga mea
0amilie m) ur)/te- Se g9ndi o cli.): Nici m)car nu sunt sigur c) "reau s) le .lac) de mine-
Pentru o cli.) .rimeLdioas), singur n .ortic, cochet) cu ideea de a se strecura du.) .ara8an ca
s) mearg) .9n) la margine, s) se a.lece n a0ar) .entru a 8edea .eisaLul inter1is al R)ii Femeilor
S0inte, numit) neo0icial Riroaga, /i chiar mai crud cunoscut) sub numele de %anionul Babelor- $
s)(l 8)d /i .arie1 c) nici m)car n(o s) orbesc-
'ar n(o 0)cu, de/i st)tu mult tim. acolo g9ndindu(se- &.arent, ori de c9te ori 8oia s) 0ac) un
.as c)tre margine mintea lui se r)t)cea /i el e1ita, con0u1, uit9nd .entru o cli.) ce a8ea de g9nd s)
0ac)- In cele din urm) /i .ierdu interesul /i se ntoarse n interiorul casei-
&r 0i trebuit s) se duc) n clas) U asta se a5te%tase s) 0ac) atunci c9nd intrase n cas)- 'ar nu
se .utu hot)r s(o 0ac)- In loc de asta, merse agale .9n) la u/a .rinci.al) /i a0ar) .e 8erand), a.oi
.e str)1ile Basilic)i- Gama 8a 0i .robabil 0urioas) .e el, dar cu at9t mai r)u-
Probabil c) se uita .e unde c)lca 0iindc) nu se lo8i de nimic, dar nu /i amintea ce 8)1use sau
.e unde 0usese- &Lunse n districtul F9nt9nilor, nu .rea de.arte de cartierul n care se a0la casa
RaseiH iar n mintea lui rulaser) acelea/i g9nduri iar /i iar, 0)r) ca n 0inal s) se de.)rte1e .rea
mult de locul de unde .lecase-
5n lucru /tia clar: nu .utea nega toat) aceast) nebunie- Tata nu era nebun, oric9t de inedit /i
ciudat ar 0i .)rutH c9t des.re Gama, dac) 8i1iunea ei des.re arderea P)m9ntului era o nebunie,
atunci nsemna c) ea 0usese nebun) nc) dinainte de na/terea lui- 'eci exista ce8a care .unea
idei, dorin3e /i 8i1iuni n min3ile .)rin3ilor lui U /i ntr(a lui Cuet, nu .utea s(o uite .e ea- $amenii
numeau acest ce8a Su0let Su.rem, dar nu era dec9t un nume, o etichet)- %e era cu ade8)ratV %e
8oia elV 'ac) le .utea 8orbi unor oameni, de ce nu 8orbea cu to3iV
Na0ai se o.ri .e o strad) larg) n 0a3a a ceea ce ar 0i .utut 0i cea mai mare cas) din Basilica- $
cuno/tea destul de bine, ntruc9t /e0ul clanului PalEashantu o a8ea de so3ie .e 0emeia care locuia
aici- Na0ai nu(/i amintea numele ei U ea nu nsemna nimic, toat) lumea /tia c) /i cum.)rase
8echea cas) cu banii so3ului ei, /i dac) nu /i rennoia contractul cu el chiar /i cu acea cas) nu
nsemna nimic U dar el era Faballu0ix- Exista o leg)tur) de 0amilie U mama lui era Hosni, care
mai t9r1iu de8enise m)tu/ica lui ,etchi" /i mama lui Elema"- 'atorit) acestei leg)turi de s9nge
/i a 0a.tului c) Tata era .robabil al doilea dintre cei mai .restigio/i membri ai clanului
PalEashantu din Basilica, 8i1itaser) aceast) cas) cel .u3in o dat), de obicei de dou) sau trei ori .e
an din c9te /i .utea aminti Na0ai-
St9nd acolo /i .ri8ind .roste/te 0a3ada acelei case s.eciale, de8eni dintr(odat) atent, c)ci 0)r)
s) 8rea recunoscuse .e cine8a care mergea .e strad)- Elema" ar 0i trebuit s) 0ie acas) dormind U
doar c)l)torise toat) noa.tea, nu(i a/aV Totu/i iat)(l acolo, la amia1)- 2ntrat n .anic) .entru o
cli.), Na0ai se ntreb) dac) ElBa l c)uta .e el U era oare .osibil ca Gama s)(i 0i sim3it li.sa /i s)
0i 0ost ngriLorat) /i acum ntreaga 0amilie, .oate chiar /i angaLa3ii Tatei, s) 0i 8enit n ora/ s)(l
cauteV
'ar nu- Elema" nu c)uta .e nimeni- Gergea .rea indi0erent, .rea 0iresc- Nu se uita n nici o
direc3ie anume-
&.oi dis.)ru-
Ba nu, intrase n s.a3iul dintre casa lui Faballu0ix /i cl)direa al)turat)- 'eci a"ea o destina3ie-
Na0ai trebuia s) a0le ce 0)cea Elema"- P)/i .e strad) .9n) ntr(un .unct de unde a8ea o 8edere
clar) de(a lungul aleii- &Lunse acolo la tim. ca s)(l 8ad) .e Elema" trec9nd, a.lec9ndu(se .rintr(o
u/) scund) /i intr9nd n casa lui Faballu0ix-
Na0ai nu(/i .utea imagina ce treab) ar 0i .utut a8ea ElBa cu Faballu0ix U n s.ecial ce8a at9t
de urgent nc9t s) trebuiasc) s) se duc) la el acas) n aceea/i 1i n care se ntorsese dintr(o
c)l)torie lung)- &de8)rat, Faballu0ix era 0ratele 8itreg al lui ElBa, dar ntre ei erau /ais.re1ece
ani, iar Faballu0ix nu(l recunoscuse niciodat) deschis .e ElBa dre.t 0rate- &sta nu nsemna ns)
c) acum nu .uteau nce.e s) se .oarte ca ni/te rude a.ro.iate- Totu/i, .e Na0ai l deranLa 0a.tul
c) Elema" nu .omenise niciodat) de asta /i .)rea s(o ascund) /i acum-
$ric9t l(ar 0i deranLat .roblema, Na0ai /tia c) ar 0i 0ost o idee 0oarte .roast) s)(l ntrebe .e
Elema" direct- %9nd ElBa o s) 8rea ca cine8a s) a0le ce treab) a8ea cu Faballu0ix, o s) s.un) el-
Intre tim., secretul 8a 0i n siguran3) n interiorul ca.ului lui ElBa-
5n secret n interiorul ca.ului cui8a-
Cuet /tiuse c) Na0ai o iubea .e Eiadh-
G) rog, asta nu era chiar un secret U Cuet .oate c) ghicise du.) 0elul n care o .ri8ea- 'ar
acolo .e 8eranda casei Gamei, Cuet s.usese @Tu e/ti bastardulA, .)r9nd c) i d) o re.lic) la 0a.tul
c) el o numise .e ea bastard- 'oar c) el nu s%usese nimic- El doar se g6ndise la ea ca 0iind un
bastard- Nu era o .)rere .e care s) o 0i ex.rimat .9n) atunci- $ g9ndise numai n acel moment,
.entru c) era su.)rat .e Cuet- 6i totu/i ea /tiuse-
6i asta era tot is.ra8a Su0letului Su.remV Nu numai c) .unea idei n min3ile oamenilor, dar le
/i scotea /i le ar)ta altor oameniV Su0letul Su.rem nu era numai un 0urni1or de 8ise bi1are, ci /i
un s.ion /i un b9r0itor-
&sta l s.eria .e Na0ai, s) se g9ndeasc) nu numai c) Su0letul Su.rem era real, ci /i c) a8ea
.uterea s) citeasc) cele mai secrete /i mai e0emere g9nduri /i ast0el s) le m.)rt)/easc) celorlal3i-
6i nim)nui altcui8a dec9t acelei res.ing)toare mici 8r)Litoare bastarde-
Era s.eriat ca atunci c9nd intrase .entru .rima dat) singur n mare- Tata i luase .e to3i ntr(o
8acan3), .e .laL)- In .rima du.)(amia1) .etrecut) acolo ie/iser) .e mare m.reun), /i nconLurat
de tat)l /i 0ra3ii s)i U binen3eles cu exce.3ia lui 2ssib, care i urm)rea din scaunul lui de .e .laL) U
sim3ise marea Luc9ndu(se cu el, 8alurile m.ing9ndu(l c)tre mal, a.oi ncerc9nd s)(l trag) din nou
n larg- Era distracti8, antrenant, ndr)1nise chiar s) noate .9n) c9nd .icioarele lui nu mai
atingeau 0undul, Luc9ndu(se tot tim.ul cu Geb, ElBa /i cu Tata- $ 1i 0rumoas), o 1i m)rea3), c9nd
0ra3ii lui mai mari nc) l iubeau- 'ar n diminea3a urm)toare se tre1ise de8reme, .)r)sise cortul /i
se dusese singur la a.)- Putea s) noate ca un .e/te, nu era n .ericol- 6i totu/i c9nd intrase n
mare sim3ise o st9nLeneal) inex.licabil)- &.a l mboldea, l m.ingeaH se a0la la numai c93i8a
metri de 3)rm, ns) 0)r) altcine8a n 8aluri, doar el singur, se sim3ise de .arc) /i(ar 0i .ierdut
locul, 0iind deLa tras n mare, .rins n str9nsoarea a ce8a at9t de uria/ nc9t orice buc)3ic) a sa l
.utea nghi3i- &tunci intrase n .anic)- &lergase s.re mal, lu.t9ndu(se cu a.a, con8ins c) nu i 8a
mai da drumul niciodat), t9r9ndu(l, absorbindu(l- 2ar c9nd aLunsese .e nisi., .e nisi.ul uscat de
deasu.ra liniei 0luxului, c)1use n genunchi /i .l9nsese 0iindc) era tea0)r-
'ar n acele c9te8a momente din a.) sim3ise teroarea de a 0i at9t de mic /i neaLutorat, 0a3) de
c9t de mult) .utere exist) n lume /i c9t de u/or ar 0i .utut 0ace cu el ce 8oia, iar el nu se .utea
o.une n nici un 0el-
&ceast) s.aim) o sim3ea /i acum- Nu a/a de .uternic), nu a/a de clar) ca n acea 1i .e .laL) U
dar nici el nu mai a8ea cinci ani, /i se descurca mai bine cu temerile- Su0letul Su.rem nu era o
legend) 8eche, era 8iu, /i .utea aduce cu 0or3a 8i1iuni n ca.ul .)rin3ilor lui /i .utea c)uta secrete
n ca.ul lui Na0ai .e care s) le s.un) altor oameni, oameni care lui Na0ai nu(i .l)ceau /i c)rora
nu le .l)cea de el-
%el mai r)u lucru era s) a0le c) moti8ul .entru care Cuet nu(l .l)cea %ro"enea .robabil din
ceea ce Su0letul Su.rem i s.usese des.re g9ndurile lui- %ele mai intime g9nduri ale lui ex.use
acestui mic monstru anti.atic- %e urmaV 5rm)toarea 8i1iune a Tatei a8ea s) 0ie des.re 0ante1iile
lui Na0ai n leg)tur) cu EiadhV Gai r)u, 8a a.)rea /i MamaV
Pe .laL) .utuse s) alerge .9n) la mal- 5nde s) 0ugi ca s) sca.i de Su0letul Su.remV
Nu 0ugi- Nici nu te .o3i ascunde U cum ai .utea s)(3i deghi1e1i g9ndurile ast0el nc9t nici tu s)
nu /tii la ce te g9nde/tiV
Singura alternati8) era s) ncerce s) a0le ce era Su0letul Su.rem, s) ncerce s) n3eleag) ce
dorea, ce 8oia s) 0ac) cu 0amilia lui, cu el- Trebuia s) n3eleag) Su0letul Su.rem /i a.oi, dac) era
.osibil, s)(l con8ing) s)(l lase n .ace-
4. MTILE
Nu mai a8ea sens s) se ntoarc) la casa Gamei at9t de t9r1iu .entru /coal)- Ex.lica3iile
.robabil ar 0i ocu.at /i tim.ul care mai r)m)sese- Scu1ele .uteau s) a/te.te .9n) m9ine-
Sau .oate Na0ai nu a8ea s) se mai ntoarc) niciodat)- Era o idee- Ca urma urmelor, Gebbe"eE
nu mergea la /coal)- 'e 0a.t el nu 0)cea nimic, nici m)car nu 8enea acas) dac) a/a hot)ra-
%9nd nce.use astaV Geb 0)cea deLa genul )sta de lucruri la .ais.re1ece aniV Ei, bine,
indi0erent dac) le 0)cea sau nu, Na0ai .utea nce.e acum /i cine a8ea s)(l o.reasc)V Era la 0el de
nalt ca orice b)rbat, /i era destul de mare s) 0ac) un comer3 de b)rbat- Ins) nu comer3ul 0)cut de
Tata U nu, niciodat) a0aceri cu .lante- 'ac) 0)ceai a/a ce8a su0icient de mult tim., nce.eai s) ai
8i1iuni n ntuneric .e l9ng) drumurile din de/ert-
'ar existau /i alte a0aceri- Poate Na0ai ar .utea n8)3a la 8reun artist- 5n .oet sau un c9nt)re3 U
8ocea lui Na0ai era ne0ormat), dar .utea urma o melodie, /i cu antrenament .utea de8eni chiar
bun- Sau .utea 0i dansator, sau actor, n ciuda glumelor Gamei de a1i(diminea3)- &ceste arte nu
a8eau nimic de(a 0ace cu /coala U dac) trebuia s) urme1e una dintre ele, atunci s) continue s) stea
cu Gama nsemna .ierdere de 8reme-
2deea l .reocu.) ntreaga du.)(amia1), .urt9ndu(l mai nt9i s.re sud s.re .ia3a interioar),
unde .uteau 0i au1ite .oeme /i c9ntece, .oate ni/te mBachi"(uri noi bune .e care s) le cum.ere /i
s) le asculte acas)- Binen3eles, dac) nceta s) mai mearg) la /coal), 0)r) ndoial) c) Gama i(ar
t)ia aloca3ia .entru mBachi"(uri- 'ar ca ucenic .robabil ar 0i .rimit ce8a bani de cheltuial), /i
dac) nu, ce dac)V Ra 0ace el nsu/i art)- %ur9nd nici nu 8a mai dori nregistr)ri cu art) n mici
bile de sticl)-
%9nd aLunse n .ia3a interioar) se con8insese deLa c) nu mai era interesat de nregistr)ri acum
dac) o s)(/i 0ac) o carier) din crearea o.erelor reale- Se ndre.t) s.re est .rin cartierele numite al
Scriitorilor, Fr)dinile /i Ci8ada de G)slini, c9te8a str)du3e nguste cu case dintre 1idul ora/ului /i
marginea 8)ii unde b)rba3ii nu a8eau acces- In 0inal aLunse n cel mai ngust loc, o str)du3) cu un
.erete alb nalt n s.atele caselor, ast0el nc9t un b)rbat care ar sta .e 1idul ro/u al ora/ului s) nu
.oat) s) 8ad) .este case Los, n 8ale-
Renise .9n) aici doar de c9te8a ori .9n) atunci, /i niciodat) singur-
Niciodat) singur, .entru c) 'olltoEn era un loc .entru com.anie /i to8)r)/ie, un loc n care s)
stai n miLlocul unei audien3e aglomerate /i s) urm)re/ti dansuri /i .iese de teatru sau s) ascul3i
recit)ri /i concerte- Ins) acum Na0ai 8enise n 'olltoEn ca artist, nu ca .arte a audien3ei- Nu
c)uta to8)r)/ia, ci 8oca3ia-
Soarele era nc) sus, a/a c) str)1ile din 'olltoEn nu erau aglomerate- &murgul 8a scoate la
i8eal) ucenicii .u/i .e /otii /i ele8ii de /coal), iar c)derea no.3ii 8a chema ndr)gosti3ii,
cunosc)torii /i .e cei dornici de .etreceri- 'ar chiar /i acum, du.)(amia1), unele teatre erau
deschise /i galeriile 0)ceau a0aceri bune la lumina 1ilei-
Na0ai intr) n c9te8a galerii, mai mult .entru c) erau deschise dec9t .entru c) se g9ndea serios
c) s(ar .utea angaLa ucenic la un .ictor sau la un scul.tor- Na0ai nu a8usese niciodat) .rea mult
talent la desen, iar c9nd n co.il)rie ncercase scul.tura, .roiectele lui trebuiser) s) .oarte titluri
.entru ca oamenii s) n3eleag) ce re.re1entau- Plimb9ndu(se .rin galerii, Na0ai c)uta s) .ar)
ng9ndurat /i studios, dar 89n1)torii nu se l)sau .)c)li3i U .oate c) Na0ai era nalt ca un b)rbat,
dar tot era mult .rea t9n)r ca s) 0ie un cum.)r)tor serios- &st0el c) niciodat) nu 8eneau s)
8orbeasc) cu el a/a cum 0)ceau c9nd intrau adul3i n maga1ine- Era ne8oit s)(/i culeag)
in0orma3iile din ceea ce au1ea nt9m.l)tor- Pre3urile l uluiau- 'esigur un original i era absolut
intangibil, dar chiar /i co.iile hologra0ice cu re1olu3ie nalt) erau .rea scum.e ca s) .oat) 8isa s)
cum.ere una- %el mai r)u era c) .icturile /i scul.turile care i .l)ceau cel mai mult erau
in8ariabil /i cele mai scum.e- Poate c) asta nsemna c) a8ea gusturi excelente- Sau .oate nsemna
c) arti/tii care /tiau cum s)(i im.resione1e .e ignoran3i erau cei ca.abili s) 0ac) cei mai mul3i
bani-
Plictisit n cele din urm) de galerii /i hot)r9t s) a0le care art) 8a re.re1enta 8iitorul lui, Na0ai
merse .9n) la un teatru n aer liber, o serie de mici scene m.r)/tiate .e .aLi/tea larg) de l9ng)
1id- Se re.etau c9te8a .iese- Intruc9t nc) nu exista un .ublic ade8)rat, bulele de sunet nc) nu
0useser) .use n 0unc3iune, /i .e m)sur) ce Na0ai se .limba de la o scen) la alta, 1gomotele de la
.iesele mai nde.)rtate inter8eneau n 0iecare .au1) a celei mai a.ro.iate- Ins) du.) un tim.
Na0ai desco.eri c) dac) st)tea /i urm)rea o re.eti3ie su0icient de mult ca s) de8in) interesat, nu
mai obser8a celelalte 1gomote-
%el mai mult l intrig) o tru.) de satir)- Intotdeauna considerase c) satira trebuie s) 0ie cel mai
interesant mod de a 0ace teatru, c)ci scenariile erau mereu la 0el de noi ca /i b9r0ele 1ilei- 6i, exact
cum /i imaginase, scenaristul st)tea n tim.ul re.eti3iei /i /i scria 8ersurile .e h9rtie U .e h6rtie
U /i nm9na colile unui b)iat care alerga cu ele .e scen) /i i le d)dea actorului c)ruia i erau
dedicate- &ctorii care nu erau .e scen) n acel moment 0ie se .limbau nainte /i na.oi, 0ie st)teau
ghemui3i .e .aLi/te, re.et9ndu(/i continuu rolurile ca s) le memore1e .entru s.ectacolul din acea
sear)- 'e aceea satirele .)reau ntotdeauna 0)cute de m9ntuial) /i .rost organi1ate, cu t)ceri
bru/te /i abund9nd de im.ro8i1a3ii absurde- 'ar nimeni nu se a/te.ta ca o satir) s) 0ie bun7 U
trebuia doar s) 0ie amu1ant), mali3ioas) /i nou)-
In aceasta .)rea s) 0ie 8orba des.re un 0armacist b)tr9n care 8indea elixiruri de dragoste-
&ctorul mascat care Luca rolul b)tr9nului ar)ta destul de t9n)r, nu mai mult de dou)1eci de ani, /i
nu se .rice.ea .rea bine s) imite un glas de b)tr9n- 'ar asta 0)cea .arte din distrac3ie U masca3ii
erau a.roa.e ntotdeauna actori ucenici care nc) nu reu/iser) s) ob3in) un rol ntr(o tru.) de
teatru serioas)- Ei %retindeau c) moti8ul .entru care .oart) m)/ti /i nu machiaL era ca s)(i
.roteLe1e de re.resaliile 8ictimelor satirei U dar, .ri8indu(i, Na0ai nce.ea s) se con8ing) c)
masca l a.)ra .e t9n)rul actor de ridiculi1)rile colegilor-
'u.)(amia1a era 0ierbinte, /i unii dintre actori /i scoseser) c)m)/ileH cei cu .ielea deschis)
.)reau indi0eren3i la 0a.tul c) se 0)ceau de culoarea tomatelor- Na0ai r9se n sinea lui la g9ndul c)
masca3ii erau .robabil singurii oameni din Basilica bron1a3i .este tot cu exce.3ia 0e3elor-
B)iatul i d)du o 0oaie unui actor care st)tea .e iarb)- T9n)rul se uit) .este ea, a.oi se ridic) /i
se ndre.t) c)tre scenarist-
K Nu .ot s) s.un a/a ce8a-
Scenaristul era cu s.atele la Na0ai, a/a c) nu i .utu au1i r)s.unsul-
K %e, rolul meu e at9t de li.sit de im.ortan3), nc9t 8ersurile mele nu trebuie s) rime1eV
'e data asta r)s.unsul 0u rostit destul de tare .entru ca Na0ai s) .rind) c9te8a cu8inte, s09r/ite
cu argumentul decisi8:
K &tunci scrie(o tuW
T9n)rul 0urios /i smulse masca de .e 0a3) /i strig):
K Nici eu n(a/ .utea s(o 0ac mai .rostW
Scenaristul i1bucni n r9s-
K Probabil c) nu, 1ise- Hai, 0) o ncercare- N(am tim. s) 0iu genial la fiecare scen)-
%alm9ndu(se, t9n)rul /i .use masca la loc- 'ar Na0ai 8)1use destul- %)ci t9n)rul mascat care
8oia ca rolul s)u s) rime1e nu era altul dec9t 0ratele lui, Gebbe"eE-
'eci aceasta era sursa 8eniturilor lui- Nu se m.rumuta- 2deea care lui Na0ai i se .)ruse at9t de
istea3) /i inedit) U s) de8in) ucenic ntr(o art) ca s)(/i c9/tige inde.enden3a U i 8enise de mult lui
Gebbe"eE, /i o .unea n .ractic)- 2ntr(un 0el era ncuraLator U dac) Gebbe"eE .utea s(o 0ac), de
ce n(a/ .utea /i euV U, dar de asemenea era descuraLator s) se g9ndeasc) c) dintre to3i oamenii se
nt9m.lase ca el s) aleag) s)(l imite .e Gebbe"eE- Geb, 0ratele care l ur9se toat) 8ia3a n loc s)
aLung) s)(l urasc) mai de cur9nd, ca ElBa- $are .entru asta m(am n)scutV S) de8in un al doilea
Gebbe"eEV
&.oi 8eni g9ndul cel mai r)ut)cios dintre toate- N(ar 0i amu1ant dac) a/ alege .ro0esia de
actor, la ani n urma lui Geb, /i s) ob3in imediat o sluLb) la o com.anie serioas)V &r 0i delicios de
umilitorH Geb ar 0i n .ragul sinuciderii-
G) rog, .oate c) nu- Gai degrab) Geb ar de8eni un uciga/-
Na0ai 0u scos din micul s)u 8is du/m)nos de Locul de .e scen)- B)tr9nul 89n1)tor de elixiruri
ncerca s) con8ing) o t9n)r) /o8)itoare s) cum.ere ierburi de la el-
$une0i frun3ele n ceai
$une floarea0n %atul t7u
:i la trei 9umate mort o s70l ai<
=ertare>
* fost doar o sc7%are<
2ntriga nce.ea s) ca.ete sens- B)tr9nul 8oia s)(l otr)8easc) .e iubitul 0etei con8ing9nd(o c)
buruiana 0atal) era un elixir al dragostei- &.arent ea nu n3elegea U toate .ersonaLele din satire
erau uluitor de .roaste dar din alte moti8e se o.unea achi1i3iei-
Mai degrab7 m0a5 s%6n3ura
.ec6t s7 folosesc o floare din gr7dina ta<
;u "reau nimic de la tine<
Vreau ca iubirea s7 "in7 de la sine<
Brusc, b)tr9nul nce.u s) inter.rete1e un c9ntec de o.er)- Rocea lui nu era chiar a/a de rea,
chiar cu exager)rile .entru e0ectul comic-
Visul de iubire e at6t de fermec7tor?
In acel moment Gebbe"eE, cu masca la locul ei, s)ri .e scen) /i se adres) direct .ublicului:
*sculta!i cum rage b7tr6nul?
Ince.ur) s) inter.rete1e un duet, b)tr9nul 89n1)tor de elixiruri c9nt9nd un 8ers /i .ersonaLul
mai t9n)r al lui Gebbe"eE r)s.un19ndu(i cu un comentariu 8orbit c)tre .ublic-
.ar dragostea %oate "eni %e multe c7i?
=20am urm7rit c6te"a 3ile<?
,n amant %oate fi tare dornic?
=:tiu c7 "rea s70l omoare %e al ei ibo"nic<?
Cel7lalt la nesf6r5it se retrage?
=*u3i!i cum m7garul rage??
O> nu lua o ne%otri"it7 deci3iune?
=Cred c7 o s70i dau dobitocului o "i3iune<?
C6nd eu !i %ot nde%lini sco%ul?
=Va crede c7 e de la Su%remul Suflet<?
@n 9ocul dragostei nu0s limit7ri<
=O "i3iune are ne"oie de fl7c7ri<<<?
;u contea37 cum c65tigi>
=nima ta e acolo> 2a fel !i "ei iubi alesul<
$ 8i1iune de la Su0letul Su.rem- Fl)c)ri- Cui Na0ai nu(i .l)cea ntors)tura .e care o luau
lucrurile- Nu(i .l)cea c) masca b)tr9nului 89n1)tor de elixiruri consta dintr(o claie s)lbatic) de
.)r alb /i o barb) com.let alb)- Era oare .robabil s) se 0i r)s.9ndit deLa 8orba at9t de re.ede /i de
de.arteV 5nii satirici erau 0aimo/i .entru talentul lor de a .rinde b9r0ele naintea oricui altcui8a U
destul de adesea oamenii ascultau satirele numai ca s) a0le ce se mai nt9m.la U /i adesea .lecau
de la teatru ntreb9ndu(se unul .e altul: 'es.re ce a 0ost 8orba cu ade"7ratV
Pe scen) Gebbe"eE /i 0)cea de lucru cu o cutie- Scenaristul strig) la el:
K Cas) e0ectul 0l)c)rilor- $ s) ne .re0acem c) 0unc3ionea1)-
K Trebuie s)(l ncerc)m odat) /i(odat), r)s.unse Gebbe"eE-
K Nu acum-
K 'ar c9ndV
Scenaristul se ridic) n .icioare, merse .9n) la scen) dre.t n 0a3a lui Geb, /i 0)cu .almele
.9lnie n 0a3a gurii /i r)cni:
K $--- s)--- .unem--- e0ectul--- mai--- t9r1iuW
K Bine, 0)cu Gebbe"eE-
Scenaristul se na.oie la locul lui de .e colin), s.un9nd:
K =ar tu oricum n(ai sublinia e0ectul 0l)c)rilor-
K Scu1e, 1ise Geb-
Re8eni la locul lui din s.atele cutiei care .robabil c) urma s) scui.e seara o coloan) de 0oc-
%eilal3i masca3i /i reocu.ar) .o1i3iile-
K S09r/itul c9ntecului, anun3) Geb- E0ect de 0l)c)ri-
2mediat 89n1)torul de elixiruri /i 0ata /i aruncar) m9inile n sus ntr(o .arodie de sur.ri1)-
K $ coloan) de 0ocW strig) 89n1)torul de elixiruri-
K %um .oate 0ocul s) a.ar) subit .e o st9nc) goal) din de/ertV 3i.) 0ata- E un miracol-
R9n1)torul de elixiruri se r)suci c)tre ea:
K Nu /tii des.re ce 8orbe/ti, tic)loasoW Eu sunt singurul care .oate 8edea astaW E o 8i1iuneW
K Ba nuW r)cni Gebbe"eE, cu 8ocea sa cea mai .ro0und)- E un e0ect s.ecial de scen)W
K 5n e0ect de scen)W exclam) 89n1)torul de elixiruri- &tunci tu trebuie s) 0ii---
K Te(ai .rinsW
K 2m.ostorul )la b)tr9n, Su0letul Su.remW
K Sunt m9ndru de tine, /mechereW Prostu3a U a.roa.e c) ai .)c)lit(o-
K $, nu trebuie mult s0o n5eli .e ea U tu e/ti maestrul n a 0alsi0icaW
K NuW url) scenaristul- Nu @s0o n5eli .e eaA, idiotuleW Trebuie @s(o n/eli %e eaA, accent .e
ea, alt0el nu rimea1) cu @0alsi0icaAW
K 2ertare, rosti t9n)rul mascat care Luca rolul 89n1)torului de elixiruri- &/a nu are logic7,
desigur, dar trebuie s) rime3eV
K Nu trebuie s) aib) logic), coco/el n0umurat ce e/ti, trebuie doar s) scoat) baniW
Toat) lumea r9se U cu toate c) era lim.ede c) actorilor nu le .l)cea .rea mult de scenarist-
Re8enir) la scen) /i c9te8a cli.e mai t9r1iu Geb /i 89n1)torul de elixiruri se lansar) ntr(o serie
de dansuri /i c9ntece des.re c9t de .rice.u3i sunt ei n a trage oamenii .e s0oar), /i c9t de
incredibil de nai8i sunt maLoritatea oamenilor U n s.ecial 0emeile- &.arent 0iecare cu.let
urm)rea s) o0ense1e gra8 c9te o .arte a audien3ei, /i c9ntecul continu) .9n) c9nd 0iecare gru.
.osibil din Basilica 0u ironi1at- In tim. ce ei c9ntau /i dansau, 0ata se .re0)cea c) 0rige ni/te carne
n 0l)c)ri-
Geb /i uita textul mai des dec9t cel)lalt actor mascat, /i n ciuda 0a.tului c) Na0ai /tia c)
ntreaga sec8en3) a8ea dre.t sco. umilirea Tatei, nu .utu s) nu remarce c) Geb era de 0a.t destul
de bun, n s.ecial la c9ntat, unde 0iecare cu89nt era .ronun3at clar- Pot s) 0ac /i eu asta, g9ndi
Na0ai-
%9ntecul re8enea mereu la acela/i re0ren:
Stau %e l6ng7 foc
Cu mincinosul meu fa"orit
;imeni nu %oate a"ea noroc
C6nd nce%e dansul lui fante3ist<
%9nd se termin) c9ntecul, Geb(Su0letul Su.rem l con8inse .e 89n1)torul de elixiruri c) cea
mai bun) cale de a le determina .e 0emeile din Basilica s) 0ac) ceea ce 8oia el era s) le con8ing)
c) .rimea 8i1iuni de la Su0letul Su.rem-
K Sunt mereu gata s) se(n/ele, s.use Geb- Toate 0etele 8or crede-
Scena se ncheie cu 89n1)torul de elixiruri conduc9nd(o .e 0at) a0ar) din scen), .o8estindu(i
cum a8usese 8i1iunea Basilic)i n 0l)c)ri- Scenaristul trecuse la 8ersuri albe, des.re care Na0ai
credea c) sun) mai natural dec9t rima, dar nu erau la 0el de amu1ante-
K Rrei s) irose/ti ultimele s).t)m9ni ale lumii ag)39ndu(se de un t9n)r mitocan no8iceV N(ar
0i mai bine s)(3i delecte1i mintea cu un b)tr9n ur9t care are o n3elegere cu Su0letul Su.remV
K Bun, 1ise scenaristul- Gerge- &cum hai s) trecem la scena de .e strad)-
5n alt gru. de actori cu m)/ti urcar) .e scen)- Na0ai tra8ers) imediat .aLi/tea c)tre locul n
care Gebbe"eE, cu masca nc) .e 0igur), m91g)lea deLa un nou dialog .e o bucat) de h9rtie-
K Geb, 1ise Na0ai-
Geb ridic) .ri8irea, tres)rind, str)duindu(se s) 8ad) mai bine .rin micile g)uri .entru ochi
0)cute n masc)-
K %um mi(ai s.usV
&.oi 8)1u c) era Na0ai- S)ri imediat n .icioare /i se nde.)rt)-
K Pleac) de l9ng) mine, m9nc)tor de /obolani-
K Geb, trebuie s) 8orbesc cu tine-
Gebbe"eE continu) s) mearg)-
K Inainte de a Luca n .iesa din seara astaW insist) Na0ai-
Geb se ntoarse s.re el-
K Nu e o .ies), e o satir)- Eu nu sunt actor, sunt mascat- 2ar tu nu e/ti 0ratele meu, e/ti un
dobitoc-
Furia lui Geb l ului-
K %e 3i(am 0)cutV ntreb) Na0ai-
K Te cunosc, NBe0- 2ndi0erent ce(a/ 1ice, n 0inal o s)(i s.ui Tatei-
'e .arc) Tata nu ar a0la .9n) la urm) c) 0iul s)u Luca ntr(o satir) menit) s)(l ironi1e1e n 0a3a
ntregului ora/-
K %eea ce(mi 0ace grea3), 1ise Na0ai, este c) .e tine nu te interesea1) dec9t s) nu intri tu n
neca1- Nu e/ti deloc loial 0amiliei-
K &sta nu 0ace nici un r)u 0amiliei mele- Gasca este un mod .er0ect cinstit de a(3i nce.e
cariera de actor, mi aduce bani de trai /i din c9nd n c9nd c9/tig .u3in res.ect /i bucurie, ceea ce
nseamn) mult mai mult dec9t dac) a/ munci .entru TataW
'es.re ce 8orbea GebV
K Nu(mi .as) c) Loci mascat- 'e 0a.t, cred c) e gro1a8- &st)1i m) n89rteam .e aici 0iindc)
m) g9ndisem c) a/ .utea ncerca /i eu-
Geb /i scoase masca /i l studie .e Na0ai de sus .9n) Los-
K &i un cor. care ar da bine .e scen)- 'ar 8ocea e tot de co.il-
K Gebbe"eE, acum nu mai are im.ortan3)- Tu sau eu mascat, nu contea1) U ideea e c) nu(i
.utem 0ace asta TateiW
K Nu(i 0ac nimic TateiW Fac asta .entru mine nsumi-
Intotdeauna se nt9m.la a/a c9nd 8orbea cu Gebbe"eE- P)rea s) nu sesi1e1e tema unei
discu3ii-
K Bine, 0ii mascat- 'ar s)(3i ironi1e1i .ro.riul tat) e ce8a .rea Losnic chiar /i .entru tineW
Geb l .ri8i li.sit de ex.resie-
K S)(mi ironi1e1 tat)lV
K Nu(mi s.une c) nu /tii-
K %e e n satira asta care l ironi1ea1) .e elV
K Scena .e care tocmai ai ncheiat(o, Geb-
K In Basilica, Tata nu e singura .ersoan) care crede n Su0letul Su.rem- 'e 0a.t, c9teodat)
m) g9ndesc c) el nu crede chiar at9t de mult-
K Ri1iunea, GebW Focul n de/ert, .ro0e3ia des.re s09r/itul lumiiW Ca ce cre1i c) se re0er)V
K Nu /tiu- B)tr9nul 'roti" nu ne s.une la ce se re0er) chestiile astea- 'ac) noi nu am au1it
b9r0ele, nu are nici o im.ortan3)- Tot ne Luc)m rolurile-
&.oi .e 0a3a lui Geb se a/ternu o ex.resie ciudat), sus.icioas):
K %e are de(a 0ace cu Tata toat) treaba asta cu Su0letul Su.remV
K & a8ut o 8i1iune, 1ise Na0ai- Pe 'rumul 'e/ertului, a1i(diminea3) nainte de i8irea 1orilor,
c9nd se ntorcea din c)l)torie- & 8)1ut un st9l. de 0oc .e o st9nc), /i Basilica ar19nd, iar el crede
c) asta nseamn) distrugerea lumii, ca a P)m9ntului n 8echea legend)- Gama l crede /i .robabil
a discutat deLa /i cu al3ii des.re asta, alt0el cum ar .utea scenaristul 8ostru s) includ) bucata asta
n satira luiV
K E cel mai nebunesc lucru .e care l(am au1it 8reodat), s.use Gebbe"eE-
K Nu in8ente1- &m 0ost n diminea3a asta n .orticul Gamei /i---
K Scena din .orticW &sta e--- & scris c) 0armacistul U )sta trebuie s) 0ie tata---
K %e cre1i c)(3i s.uneamV
K Tic)losul, /o.ti Geb- Tic)losul )la- 6i mi(a dat mie rolul Sufletului Su%rem---
Geb se ntoarse /i alerg) c)tre mascatul care l inter.reta .e 0armacist- St)tu c9te8a cli.e n
0a3a lui, uit9ndu(se la masc) /i la costum-
K E at9t de e"ident, .robabil c) am un creier de 39n3ar U dar o 8i1iuneW
K 'es.re ce 8orbe/tiV ntreb) actorul-
K ')(mi masca, 1ise Gebbe"eE- ')(mi(oW
K Bine, sigur, uite(o-
Geb o smulse din m9inile celuilalt actor /i alerg) .e deal s.re scenarist- Na0ai 0ugi du.) el-
Geb 0lutura masca n 0a3a b)rbatului-
K %um ndr)1ne/ti, 'roti", c)c)cios mi1erabilW
K $, nu te .re0ace c) n(ai /tiut, b)iete-
K 'e unde s) 0i /tiutV &m dormit .9n) la nce.erea re.eti3iei- G(ai .us s)(mi bat Loc .e scen)
de tat)l meu /i e o sim.l) coinciden3) c) nu mi(ai s.us, da, cu siguran3) asta o credW
K Hei, asta atrage .ublicul-
K %e a8eai de g9nd s) 0aci, s) le s.ui oamenilor cine sunt, du.) toate .romisiunile c) o s)(mi
.)stre1i anonimatulV $ricum, ce nseamn) toate m)/tile asteaV Geb se ntoarse s.re ceilal3i, care
erau 8i1ibil 1).)ci3i: &sculta3i, oameni buni, /ti3i ce a8ea de g9nd b)/icatul )sta b)tr9nV S)(l
ironi1e1e .e tat)l meu /i a.oi s) s.un) tuturor c) eu am inter.retat rolul Su0letului Su.rem- Roia
s)(mi dea Los mascaW
Scenaristul era e8ident ngriLorat de turnura e8enimentelor- %u toate c) maLoritatea 0e3elor
actorilor erau nc) ascunse, .robabil erau 0urio/i la ideea unui scenarist care ex.unea identit)3ile
masca3ilor- &/a c) scenaristul trebuia s) .reia din nou controlul-
K Nu 8) .ierde3i tim.ul cu .rostiile astea, le s.use celorlal3i- Tocmai l(am concediat .e b)iat
.entru c) a a8ut ndr)1neala s)(mi rescrie 8ersurile, /i acum 8rea s) distrug) ntregul s.ectacol-
Gasca3ii se relaxar) 8i1ibil-
Geb /i d)duse .robabil seama c) .ierduse lu.ta U actorii "oiau s)(l cread) .e scenarist .entru
c) dac) nu o 0)ceau /i .ierdeau sluLba .l)tit)-
K Nu tat)l meu e mincinosul, 1ise Geb, tu e/ti-
K Satira e minunat), nu(i a/a, 0)cu 'roti", .9n) c9nd s)ge3ile aLung n cas)-
Geb ridic) masca cu .)r alb a 0armacistului deasu.ra ca.ului de .arc) ar 0i 8rut s)(l lo8easc)
.e scenarist cu ea- 'roti" se 0eri cu bra3ul- 'ar Geb nu inten3ionase s)(l lo8easc)- %obor masca
.e genunchi, ru.9nd(o n dou)- &.oi arunc) cele dou) Lum)t)3i n .oala scenaristului-
B)rbatul l)s) bra3ul n Los /i nt9lni iar)/i .ri8irea lui Geb-
K Fabricantului de m)/ti i 8a lua 1ece minute s) .un) barba .e o alt) masc)- Sau inten3ionai
o amenin3are meta0oric)V
K Nu /tiu, 1ise Geb- 2nten3ionai s) m) .ui s)(l ucid meta0oric .e tat)l meuV
Scenaristul scutur) din ca. incredul-
K E o ironie, b)iete- 'oar ni/te cu8inte- %9te8a r9sete-
K %9te8a bilete n .lus-
K 'e aici 3i 8ine salariul-
K 'e aici aLungi tu bogat-
Geb i ntoarse s.atele /i se nde.)rt)- Na0ai l urm)- In s.atele lor l .utur) au1i .e 'roti"
trimi39ndu(l .e b)iat la 1id s) caute actori masca3i care ar .utea n8)3a un rol n trei ore-
Gebbe"eE nu(l l)sa .e Na0ai s)(l .rind) din urm)- Gergea din ce n ce mai re.ede, .9n) c9nd
n 0inal aLunser) s) alerge .e str)1i, urc9nd /i cobor9nd .e dealuri- 'ar Gebbe"eE nu a8ea destul
re1isten3) ca s)(l nde.)rte1e .e Na0ai, /i n cele din urm) se s.riLini de col3ul unei case, a.lecat,
g909ind, abia tr)g9ndu(/i su0letul-
Na0ai nu /tia ce s) s.un)- Nu 8oise s)(l 0ug)reasc) .e Geb, ci numai s)(i s.un) ceea ce g9ndea
U c) 0usese gro1a8, modul n care l .usese la locul lui .e scenarist, cum l 0)cuse mincinos n 0a3)
/i s.ulberase orice argument adus de 'roti" n a.)rarea sa- %9nd ai ru.t masca n buc)3i am 8rut
s) a.laud U asta inten3iona Na0ai s)(i s.un)-
'ar c9nd aLunse destul de a.roa.e ca s)(i 8orbeasc), /i d)du seama c) Geb nu g909ia doar din
cau1a oboselii- Pl9ngea, nu de su.)rare, ci de 0urie, iar c9nd Na0ai se a.ro.ie Geb nce.u s)
i1beasc) cu .umnul n .erete-
K %um a .utut s) 0ac) astaW re.eta Geb, iar /i iar- Tic)los b)tr9n /i egoistW
K Nu(3i 0ace griLi, 1ise Na0ai, ncerc9nd s)(l lini/teasc)- 'roti" nu merit) osteneala-
K Nu 'roti", idiotule, r)s.unse Geb- 'roti" e exact a/a cum am /tiut ntotdeauna c) este,
numai c) acum mi(am .ierdut sluLba /i niciodat7 nu 8oi mai ob3ine alta, 'roti" 8a m.r)/tia
8orbe des.re mine cum c) am .)r)sit s.ectacolul cu numai trei ore nainte de a nce.e-
K &tunci .e cine e/ti 0uriosV
K Pe TataW Pe cine cre1iV $ 8i1iune U nu .ot s) cred, m(am g9ndit c) 'roti" o s)(mi s.un) c)
nu .e Tata l ironi1a, c) era 8orba de altcine8a, /i c) ce anume m(a 0)cut s) .resu.un c) ar 0i
,etchi", ce %rost ar 8eni cu ideea c) onorabilul 'etchi+ .rime/te 8i1iuni de la incredibilul /i
uluitorul Suflet Su%rem-
K Gama l crede, 1ise Na0ai-
K Gama /i(a rennoit contractul cu el n 0iecare an nce.9nd cu anul n care ai 0ost tu
conce.ut, e"ident c) ea are o Ludecat) 0oarte solid) n ceea ce(l .ri8e/te- Tu l cre1iV Il crede
cine8a care nu s(a culcat cu elV
K Nu /tiu- Nici m)car nu /tiu cine a a0lat des.re .o8estea asta-
K Hai s)(3i s.un ce8a- Peste /ase ore 8a a0la ntreaga Basilica, to3i or s) /tie- &/ 8rea s)(l
omor, .orc de c9ine m.u3itW
K %almea1)(te, nu trebuie s)---
K NuV %re1i c) nu mi(ar .l)cea s)(i n0ig .umnul )sta n 0igur)V Geb se r)suci /i strig)
urm)toarea 0ra1) c)tre trec)torii de .e strad): I3i ar)t eu 8i1iuni, ca. .)trat de c)r)tor de buruieniW
$amenii se o.reau, holb9ndu(se la el-
K %orect, 1ise Na0ai, Tata te 0ace %e tine de r9s-
K Nu eu 3i(am cerut s) m) urm)re/ti- Tu ai alergat du.) mine, a/a c) dac) nu(3i .lace s) te a0li
aici n(ai dec9t s) mori su0ocat cu .ro.riii muci, ar 0i .er0ect n regul)-
K Hai s) mergem acas), s.use Na0ai, n mare .arte .entru c) nu g)si nimic altce8a de s.us-
5. ROILE
%u siguran3) acas) nu era locul unde Na0ai ar 0i 8rut s) 0ie, nu n seara asta- S.erase ca Tata s)
nu se a0le acolo, ast0el ca Geb s) aib) oca1ia s) se calme1e nainte de a sta de 8orb)- 'ar nu,
binen3eles c) nu, Tata "oia s) discute cu Geb- Petrecuse deLa o or) discut9nd cu Elema" U lui
Na0ai nu(i .)rea r)u .entru c) ratase acea scen) U, iar acum .)rea s) cread) c) l .oate con8inge
.e Geb s) cread) n 8i1iunea lui-
Qi.etele nce.ur) imediat ce Gebbe"eE l desco.eri .e Tata n biroul lui- Na0ai 8)1use cum
erau asemenea certuri, /i se retrase t)cut n camera sa- Trec9nd .rin curte l 1)ri .e 2ssib tr)g9nd
cu ochiul din u/)- 5n alt re0ugiat, g9ndi Na0ai-
Prima or) tot ce .utu au1i 0u murmurul glasului Tatei, .robabil ncerc9nd s)(i ex.lice 8i1iunea
lui, ntreru.t la 0iecare c9te8a minute de strig)tul lim.ede /i .)trun1)tor al lui Gebbe"eE 0)c9nd
comentarii care mergeau de la acu1a3ie la batLocur)- In cele din urm) ie/i la i8eal), .rintre toate
.l9ngerile lui Gebbe"eE des.re 0a.tul c) Tata umilea 0amilia, c) Geb reu/ise 0oarte bine s)
discredite1e 0amilia lucr9nd ca actor mascat- &.oi i 8eni r9ndul Tatei s) 3i.e, iar lui Gebbe"eE
s) ncerce s) ex.lice, ceea ce mai um.lu o or) de ceart) nainte ca Geb s) ias) 0urios din cas) /i
Tata s) se duc) la graLduri s) ngriLeasc) de animale .9n) se lini/tea-
&bia atunci Na0ai se a8entur) n buc)t)rie, deLa mort de 0oame, .entru .rima sa mas) serioas)
a 1ilei- S.re sur.rinderea lui, Elema" era acolo, st9nd cu 2ssib la mas)-
K ElBa, nu /tiam c) e/ti aici, 1ise Na0ai-
Elema" ridic) ochii s.re el, nedumerit, a.oi /i aminti-
K Cas(o balt)- Eram 0urios a1i(diminea3), dar nu e nimic, uit) de asta-
Na0ai uitase, cu toate c9te se nt9m.laser) de atunci, c) Elema" i s.usese s) nu se mai
ntoarc) acas)-
K %red c) am uitat deLa, 1ise-
Elema" i arunc) o .ri8ire de1gustat), a.oi re8eni la m9ncare-
K %e(am s.usV
K Nu contea1), 1ise 2ssib- Incerc)m s) ne g9ndim ce e de 0)cut-
Na0ai se ndre.t) s.re 0rigider /i nce.u s) cercete1e alimentele .e care Tru1hnisha le stocase
acolo .entru asemenea oca1ii- Gurea de 0oame /i totu/i nimic nu i se .)rea bun-
K &sta(i tot ce(a r)masV
K Nu, restul e ascuns n .antalonii mei, re.lic) 2ssib-
Na0ai lu) ce8a des.re care /i amintea c) i .l)cuse .e 8remuri cu toate c) n seara asta nu i se
.)rea .rea bun- In tim. ce(/i nc)l1ea m9ncarea, se ntoarse cu 0a3a c)tre ceilal3i-
K &/adar, ce am hot)r9tV
Elema" nu ridic) ochii-
K ;oi nu am hot)r9t nimic, r)s.unse 2ssib-
K %e, am de8enit subit unicul co.il din cas), iar b7rba!ii iau toate deci1iileV
K 'a, cam a/a ce8a-
K 6i ce deci1ii a3i a8ut 8oi de luatV %ine altcine8a s) ia deci1ii, n a0ar) de TataV E casa lui,
a0acerea lui, banii lui, /i de numele lui se r9de n toat) Basilica-
Elema" cl)tin) din ca.-
K Nu toat7 Basilica-
K Rrei s) s.ui c) mai exist) cine8a care nu a au1itV
K Rreau s) s.un, 1ise Elema", c) nu toat) lumea r9de-
K $ s) r9d) dac) satira 8a 0i .us) n scen)- &m 8)1ut o re.eti3ie- Geb chiar era destul de bun-
Binen3eles c) a demisionat deoarece era 8orba de Tata, dar cred c) are cu ade8)rat talent- 6tia3i
c) /i c9nt)V
Elema" l .ri8i com.)timitor-
K E/ti chiar at9t de su.er0icial, NBe0V
K 'a, 1ise Na0ai- Sunt at9t de su.er0icial nc9t consider c) Lena noastr) nu este 0oarte
im.ortant), dac) Tata a a8ut ntr(ade8)r o 8i1iune-
K 6tim c) Tata a "73ut asta- Problema este ceea ce 8a 0ace el-
K %um, s) .rimeasc) o 8i1iune de la Su0letul Su.rem, o a8erti1are des.re distrugerea lumii,
iar el ar trebui s) .)stre1e secretulV
K Taci /i m)n9nc), 1ise Elema"-
K 5mbl) .este tot /i le s.une oamenilor c) Su0letul Su.rem 8rea ca noi s) ne ntoarcem la
8echile legi, s.use 2ssib-
K %are dintre eleV
K Toate-
K &dic) .e care dintre ele nu le res.ect)m deLaV
&.arent Elema" decise s) treac) direct la esen3a lucrurilor-
K S(a dus la consiliul clanului /i a .rotestat 0a3) de deci1ia noastr) de a coo.era cu
Poto"ga8an n r)1boiul lor cu %a.etele 5de-
K %ineV
K ForaBni- %a.etele 5de-
I/i c).)taser) .orecla din cau1a obiceiului lor de a .urta .)rul lung, c9rlion3at, uns cu un ulei
.ar0umat- Erau de asemenea cunoscu3i dre.t r)1boinici .er8er/i care obi/nuiau s)(i m)cel)reasc)
.e .ri1onierii care nu(/i do8ediser) 8aloarea .rin r)ni serioase dob9ndite nainte de a se .reda-
K 'ar ei se a0l) la sute de "ilometri la nord de aici, 1ise Na0ai, iar Poto"u sunt mult n sud(est,
de ce s) se lu.te eiV
K %e te n8a3) la mica ta /coal)V 0)cu Elema"- Poto"u /i(au extins .rotec3ia .este toat)
c9m.ia de coast) .9n) la r9ul Gochai-
K Sigur c) da, bine- Protec3ia m.otri8a cuiV
K Im.otri8a ForaBni, Na0ai- Noi ne a0l)m ntre ei- Se nume/te geogra0ie-
K 6tiu geogra0ie, 1ise Na0ai- Numai c) nu 8)d de ce ar 0i 8reun r)1boi ntre ForaBni /i
Poto"u, iar dac) ar 0i, cum o s)(l .oarte- &dic), Poto"ga8an au o 0lot) U toate casele lor sunt 8ase,
cerule U n tim. ce ForaBni 8at nu au litoral---
K Nu a"eau litoral- &u cucerit 5slu8at-
K Presu.un c) am au1it de asta-
K $, sunt con8ins, 1ise Elema"- Ei au c)ru3e cu cai- &i au1it de a/a ce8aV
K Ro3i, s.use Na0ai- %aii duc oamenii n cutii la lu.t)-
K 6i car) .ro8i1ii ca s) hr)neasc) o armat) a0lat) n mar/- 5n mar/ foarte lung- %)ru3ele
schimb) totul-
Elema" .)rea subit entu1iasmat- Trecuser) ani de 1ile de c9nd Na0ai nu(l mai 8)1use .e ElBa
emo3ionat de ce8a-
K Imi imagine1 1iua n care o s) l)rgim 'rumul %restei, 'rumul %9m.iei /i Strada Pie3ei
.entru ca 0ermierii s)(/i .oat) aduce .rodusele n c)ru3e .9n) aici sus- &cela/i num)r de cai ar
.utea trans.orta de 1ece ori mai mult- 5n om, doi cai /i o c)ru3) .ot duce ceea ce acum ridic) o
du1in) de oameni /i dou)1eci de cai- Pre3ul alimentelor ar sc)dea- %ostul trans.ortului .roduselor
noastre n Los ar sc)dea /i mai mult U de aici .ot ie/i bani- Imi .ot imagina drumuri de sute de
"ilometri, de(a dre.tul .rin de/ert U mai .u3ine animale n cara8ane, deci mai .u3in) hran) de
trans.ortat /i nu ar mai trebui s) g)sim a.) .e .arcursul c)l)toriei- Cumea de8ine mai mic), iar
Tata ncearc) s) m.iedice asta-
K %e leg)tur) are asta cu 8i1iunea TateiV
K Rechile legi ale Su0letului Su.rem- 5tili1area ro3ilor .entru altce8a dec9t utilaLe sau Luc)rii
este inter1is)- Sacrilegiu- &bomina3ie- I3i dai- seama, c)ru3ele sunt cunoscute de mii /i mii de ani
/i nimeni nu a construit 8reodat) unaV
K P9n) acum, 1ise 2ssib-
K Poate a existat un moti8 bun, .resu.use Na0ai-
K Goti8ul a 0ost su.ersti3ia, asta a 0ost, dar acum a8em oca1ia s) construim dou) sute de
c)ru3e .l)tite de Poto"ga8an care ne(ar da /i .roiectul, iar .re3ul negociat de Faballu0ix e destul
de mare ca s) mai .utem 0ace noi n/ine nc) dou) sute-
K 'e ce Poto"u nu(/i construiesc singuri c)ru3eleV
K Ei 8in aici .e 8ase, 1ise Elema"- In loc s) 0ac) n Poto"ga8an c)ru3ele /i s) le aduc) .e
calea a.ei, ei trimit .ur /i sim.lu solda3ii /i c)ru3ele i a/tea.t) aici-
K 'e ce aiciV
K Pentru c) aici o s) 0ie grani3a- ForaBni nu naintea1), .entru c), n ca1 contrar, ar trebui s)
se con0runte cu 0uria Poto"u- Nu ncerca s) n3elegi, Na0ai, sunt treburi ale b)rba3ilor-
K Gie mi se .are c) Tata ar .roceda corect dac) ar bloca toate astea doar din .rinci.iu, s.use
Na0ai-
&dic), dac) se a0l) c) noi construim c)ru3e .entru Poto"u, atunci ForaBni nu ar trimite aici o
armat) ca s) ne o.reasc)V
K Nu 8or a0la dec9t c9nd 8a 0i .rea t9r1iu-
K %um s) nu a0leV Basilica /tie at9t de bine s) .)stre1e secreteV
K %hiar dac) ar a0la, NBe0, Poto"u 8or 0i aici s)(i m.iedice s) ne .ede.seasc)-
K 'ar dac) Poto"u nu ar 8eni, /i deci noi nu am construi c)ru3e .entru ei, ForaBni nu ar mai
a8ea %entru ce s) ne .ede.seasc)-
Elema" /i .use ca.ul .e mas), o demonstra3ie ostentati8) a dis.er)rii de a trebui s)(i ex.lice
ce8a lui Na0ai-
K Cumea se schimb), 1ise 2ssib- Ne(am obi/nuit ca r)1boaiele s) 0ie con0licte locale- 'ar
ForaBni au schimbat lucrul )sta- Ei cuceresc 3)ri care nu le(au 0)cut nici un r)u-
Elema" .relu) /irul ex.lica3iei-
K Intr(o 1i 8or aLunge la noi, cu sau 0)r) Poto"u care s) ne a.ere- Personal, .re0er s)(i las ns)
.e Poto"u s) lu.te-
K Nu .ot s) cred c) se nt9m.l) a/a ce8a /i c) n ora/ nimeni nu 8orbe/te des.re asta, s.use
Na0ai- ;u am urechile n0undate cu noroi /i nu am au1it nimic re0eritor la 0a.tul c) noi am
construi c)ru3e .entru Poto"ga8an-
Elema" scutur) din ca.-
K E secret- Sau era, .9n) c9nd Tata a ex.us .roblema n 0a3a ntregului consiliu al clanului-
K Rrei s) s.ui c) cine8a 0)cea asta, iar consiliul clanului nici m)car nu /tiaV
K Era secretW re.et) Elema"- 'e c9te ori trebuie s)(3i s.unV
K 'eci cine8a a8ea s) 0ac) asta n numele Basilic)i /i al clanului PalEashantu, /i nimeni din
consiliul clanului sau din consiliul ora/ului nu urma s) 0ie consultatV
2ssib r9se amar-
K 'ac) 8e1i lucrurile a/a, sun) cam ciudat, nuV
K Nu sun) deloc ciudat, 1ise Elema"- R)d c) ai trecut deLa n .artidul lui Ro.tat-
K %ine(i Ro.tatV
2ssib r)s.unse:
K E un PalEashantu, cam de 89rsta lui ElBa, care s(a 0olosit de 18onurile astea des.re r)1boi
ca s)(/i construiasc) o re.uta3ie de .ro0et- Nu ca Tata, el nu are 8i1iuni trimise de Su0letul
Su.rem, doar scrie .ro0e3ii care seam)n) cu un rechin s09/iindu(3i .iciorul- 6i mereu s.une genul
de lucruri .e care le(ai s.us tu acum-
K &dic) .lanul secret este at9t de bine cunoscut nc9t exist) deLa un .artid condus de acest
Ro.tat, care ncearc) s) m.iedice materiali1area luiV
K Nu era foarte secret- Nu e un com.lot- Nu e o cons.ira3ie- 'oar ni/te oameni de treab) care
ncearc) s) 0ac) ce8a n interesul 8ital al Basilic)i, iar unii tr)d)tori 0ac tot .osibilul s) le .un)
be3e(n roate-
E8ident, Elema" 8edea lucrurile dintr(un singur unghi- Na0ai trebuia s) o0ere un alt .unct de
8edere-
K Sau .oate c) ni/te .ro0itori lacomi ne .un ora/ul n mare .ericol ca s) se .oat) ei mbog)3i,
/i ni/te oameni de treab) ncearc) s) sal8e1e Basilica o.rindu(i- Sugere1 asta doar ca o
.osibilitate-
Elema" era 0urios-
K $amenii care lucrea1) la acest .roiect sunt deLa at9t de boga3i, nc9t nu .rea mai au ne8oie
de al3i bani- 6i ceea ce nu n3eleg este cum un sa8ant de .ais.re1ece ani care niciodat) n 8ia3a lui
nu a trebuit s) 0ac) o munc) de b7rbat are dintr(odat) o.inii n .robleme .olitice des.re care nici
nu /tia c) exist) .9n) acum 1ece minute-
K &m .us doar o ntrebare, 1ise Na0ai- Nu te(am acu1at de nimic-
K Sigur c) nu m) acu1ai %e mine- $ricum eu nu 0ac .arte din .roiect-
K Binen3eles c) nu- E un .roiect secret-
K &r 0i trebuit s)(3i s.arg din3ii din gur) a1i(diminea3), 1ise Elema"-
'e ce se aLungea ntotdeauna la amenin3)riV
K Ce s.argi din3ii tuturor celor care 3i .un ntreb)ri la care nu ai r)s.unsuri buneV
K N(am 0)cut(o niciodat) .9n) acum, s.use Elema" ridic9ndu(se- 'ar acum o s) m) re8an/e1
.entru toate oca1iile .ierdute-
K Potole/te(teW strig) 2ssib- N(a8em /i a/a destule .roblemeV
Elema" e1it), a.oi se a/e1) din nou-
K Nu trebuia s)(l las s) se ia de mine-
Na0ai nce.u s) res.ire din nou- Nu obser8ase c)(/i 3inuse r)su0larea-
K E un co.il, ce /tie elV s.use Elema"- Tata e cel care ar trebui s) /tie mai multe- In0urie r)u o
mul3ime de oameni- 5nii dintre ei 0oarte .ericulo/i-
K Rrei s) s.ui c) ei l amenin3)V ntreb) Na0ai-
K Nimeni nu amenin!7- &r 0i .rea rudimentar- Sunt doar--- .reocu.a3i n leg)tur) cu Tata-
K 'ar dac) toat) lumea r9de de Tata, de ce le(ar mai .)sa de ce s.une elV Se .are c) din
cau1a acestui Ro.tat ar trebui s)(/i 0ac) griLi-
K 'atorit) 8i1iunii, 1ise Elema"- Su0letul Su.rem- GaLoritatea b)rba3ilor nu .rea l iau n
serios, dar 0emeile--- consiliul ora/ului--- mama ta nu 0ace lucrurile mai u/oare, U Sau le 0ace,
de.inde de care .arte te a0li-
K %orect- Elema" se ridic) de la mas)H dar de data asta 0)r) s) amenin3e: Pot s) 8)d de care
.arte e/ti tu, NBe0, /i n(am altce8a de 0)cut dec9t s) te a8erti1e1 c), dac) Tata continu) a/a, noi
8om s09r/i n lan3urile ForaBni-
K %um de e/ti at9t de sigurV ntreb) Na0ai- Qi(a trimis /i 3ie Su0letul Su.rem o 8i1iune sau
ce8a de genul )staV
K Sunt sigur, micul meu semi.rieten, .entru c) eu n3eleg situa3ia- %9nd o s) mai cre/ti, .oate
o s) aLungi s) /tii ce nseamn) asta- 'ar m) ndoiesc-
Elema" ie/i din buc)t)rie-
2ssib o0t)-
K $are este cine8a c)ruia s)(i .lac) de altcine8a n aceast) 0amilieV
G9ncarea lui Na0ai era ars), dar lui nu(i .)sa- Tremura at9t de 8iolent c) abia /i mai .utu
aduce ta8a .e mas)-
K 'e ce tremuriV
K Nu /tiu, 1ise Na0ai- Poate c) mi(e 0ric)-
K 'e Elema"V
K 'e ce mi(ar 0i 0ric) de elV 'oar .entru c)(mi .oate ru.e g9tul cu cotulV
K &tunci de ce l tot .ro8ociV
K Poate c) mi(e 0ric) /i %entru el-
K 'e ceV
K Nu 3i se .are amu1ant, 2ssibV ElBa .oate sta aici s) 8orbeasc) des.re 0a.tul c) Tata ar .utea
0i amenin3at de ni/te oameni .uternici U /i totu/i solu3ia lui nu este s)(i denun3e .e ace/ti oameni
.uternici, ci s) ncerce s)(l 0ac) .e Tata s) tac)-
K Nimeni nu g9nde/te ra3ional-
K 'e 0a.t eu n3eleg .olitica, 1ise Na0ai- Studie1 mereu istorie- Sunt cu ani naintea clasei
mele- 6tiu c9te ce8a des.re cum nce. r)1boaiele /i cine le c9/tig)- 2ar )sta este cel mai stu.id
.lan .e care l(am au1it 8reodat)- Poto"ga8an nu au nici o /ans) s) .)stre1e acest teritoriu /i nici
un moti8 con8ing)tor .entru care ar ncerca- Tot ce se 8a nt9m.la 8a 0i c) 8or trimite o armat), i
8or .ro8oca .e ForaBni s) atace, a.oi /i 8or da seama c) nu au cum s) c9/tige /i se 8or ntoarce
acas) .e c9m.ia lor inundat) unde %a.etele 5de nu(i .ot atinge, l)s9ndu(ne %e noi s) 0acem 0a3)
singuri 0uriei ForaBni- %onstruirea de c)ru3e .entru ei 8a conduce e8ident la de1astru /i numai o
.ersoan) com.let orbit) de l)comie ar .utea sus3ine un asemenea .lan- 2ar dac) Su0letul Su.rem
i s.une Tatei s) se o.un) construirii de c)ru3e, atunci Su0letul Su.rem are dre.tate-
K Sunt con8ins c) Su0letul Su.rem se bucur) c) are a.robarea ta-
K Fac tot ce .ot ca s) aLut-
K Na0ai, ai .ais.re1ece ani-
K 6iV
K Elema" nu 8rea s) aud) asemenea lucruri de la tine-
K Nici tu, nu(i a/aV
K %hiar sunt obosit- & 0ost o 1i lung)-
2ssib .luti a0ar) din buc)t)rie-
Na0ai se a.uc) n s09r/it s) m)n9nce- S.re su.)rarea lui, nu a8ea .o0t) de m9ncare, de/i nc) i
era 0oame- Trebuia s) m)n9nce, nu .utea s) m)n9nce- Cas(o balt)- &runc) m9ncarea la gunoi /i
.use 0ar0uria n ma/ina de s.)lat-
2e/i n curte, ndre.t9ndu(se s.re camera lui- &erul no.3ii era rece deLa U se a0lau destul de
a.roa.e de de/ert ca s) se simt) schimb)rile bru/te de tem.eratur) c9nd a.unea soarele- Inc) mai
tremura- Nu /tia de ce- Nu din cau1a 8i1iunii Tatei des.re distrugerea lumii, /i nici din .ricina
r)1boiului care .robabil se 8a abate asu.ra Basilic)i dac) men3ineau idioata alian3) cu
Poto"ga8an- 'a, /i acestea erau .ericole, dar unele nde.)rtate- 6i nici din cau1a amenin3)rilor lui
Elema" cu 8iolen3a, a8usese .arte de a/a ce8a toat) 8ia3a-
&bia c9nd st)tea ntins .e salteaua lui, nc) tremur9nd de/i n camera lui nu era 0rig, abia
atunci /i d)du seama ce l deranLa- Elema" s.usese c) Faballu0ix era im.licat n negocierea
.re3ului cu Poto"u- E8ident ntregul .lan a8ea s.riLinul lui Faballu0ix U cine altcine8a dec9t /e0ul
clanului s(ar 0i .utut g9ndi s) angaLe1e PalEashantu ntr(o ast0el de ntre.rindere .ericuloas) 0)r)
a consulta consiliulV &/adar era re1onabil s) .resu.un) c) atunci c9nd ElBa .omenise des.re
du/manii .ericulo/i .e care /i(i 0)cea Tata, se re0erise la Faballu0ix-
Faballu0ix, a c)rui cas) Elema" o 8i1itase ast)1i n secret-
%ui i era loial Elema"V TateiV Sau 0ratelui s)u 8itreg Faballu0ixV Era lim.ede c) ElBa se
im.licase n acest .lan cu c)ru3ele de r)1boi- %ine altcine8a mai era im.licatV $amenii .ericulo/i
nu .ro0erau amenin3)ri i s.usese el- &tunci ce 0)ceau U .lanuriV $are ElBa era im.licat ntr(un
.lan care urma s)(i 0ac) ce8a ur9t Tatei, iar alu1iile lui erau o tentati8) de a(l a8erti1a .e TataV
%hiar ast)1i Gebbe"eE 8orbise des.re .aricidul meta0oric-
Nu, g9ndi Na0ai- Nu, sunt doar su.)rat din cau1) c) toate astea s(au nt9m.lat at9t de brusc,
ntr(o singur) 1i- Tata are o 8i1iune, /i deodat) este im.licat n .olitica ora/ului ntr(un mod n
care n(a mai 0ost niciodat) .9n) acum, ca /i cum Su0letul Su.rem i(ar 0i trimis aceast) 8i1iune
anume din cau3a acestui stu.id .roiect .ro8ocator al lui Faballu0ix, .entru c) trebuiau luate
m)suri acum-
'e ceV 'e ce soarta Basilic)i era im.ortant) .entru Su0letul Su.remV Nenum)rate ora/e /i
na3iuni se ridicaser) /i dec)1user) U c9te8a 1eci n 0iecare secol, mii /i mii n ntreaga istorie
uman)- Poate milioane- Su0letul Su.rem nu ridicase un deget- Nu(i .)sase de nici un r)1boiH cu
siguran3) nu .re8enea su0erin3ele omenirii- &tunci de ce se im.lica acum Su0letul Su.remV %e
era at9t de urgentV Gerita oare destr)marea 0amiliei lorV 6i dac) da, cine decidea astaV Nimeni
nu(i ceruse a/a ce8a Su0letului Su.rem, a/a c) dac) era s) 0ie inclu/i n 8reun .lan dumne1eiesc,
ar 0i 0ost amabil din .artea Su0letului Su.rem s) le transmit) ce a8ea n minte-
Na0ai st)tea ntins .e saltea, tremur9nd-
&.oi /i aminti- Nu a8eam de g9nd s) dorm .e saltea n noa.tea asta- Roiam s) ncerc s) 0iu
un b)rbat ade8)rat-
&.roa.e c) r9se cu glas tare- S) dorm .e .odeaua goal) U asta m(ar 0ace b)rbatV %e idiot mai
sunt- %e dobitoc-
R919nd de sine nsu/i, reu/i s) adoarm)-
6. DUMANII
K ,nde ai umblat ieri toat) 1iuaV
Na0ai nu 8oia s) .oarte aceast) discu3ie, dar nu a8ea cum s(o e8ite- Gama nu era omul care s)
.ermit) ca un ele8 de al ei s) dis.ar) o 1i ntreag) 0)r) o ex.lica3ie-
K G(am .limbat-
'u.) cum se a/te.tase, .entru Gama nu era su0icient-
K 'oar nu credeam c) ai 3burat- %u toate c) sunt sur.rins) c) nu te(ai ghemuit .e unde8a s)
dormi- 5nde te(ai dusV
K In ni/te locuri 0oarte educati8e, 1ise Na0ai- &8ea n minte casa lui Faballu0ix /i teatrul
liber, dar desigur Gama inter.reta cu8intele lui a/a cum dorea-
K 'olltoEnV ntreb) ea-
K Nu se nt9m.l) .rea multe .e acolo n tim.ul 1ilei, Gam)-
K 2ar tu nu ar trebui s) te duci acolo deloc- Sau cre1i c) /tii deLa totul des.re toate, /i deci nu
mai ai ne8oie de n8)3)tur)V
K Exist) materii .e care nu le .reda3i aici-
'in nou ade8)rul U dar nu chiar ade8)rul-
K &, 0)cu ea- 'helembu8ex a8ea dre.tate n .ri8in3a ta-
$, da, minunat- E tim.ul s)(i g)sim b)ie3elului t)u o m)tu/ic)-
K Trebuia s)(mi dau seama- Tru.ul t)u cre/te a/a de re.ede U .rea re.ede, m) tem, /i o ia
naintea maturi1)rii tale n toate celelalte domenii-
Era .rea mult ca s) ndure- Pl)nuise s) asculte calm tot ce s.unea ea, s(o lase s) trag) .ro.riile
ei conclu1ii, a.oi s) se ntoarc) n clas) /i s) termine cu ntreaga .o8este- 'ar ca ea s) considere
c) gonadele i conduceau 8ia3a c9nd, n realitate, mintea lui era mai matur) dec9t tru.ul---
K &/a de istea3) e/ti, Gam)V
Ea ridic) o s.r9ncean)-
I/i d)dea seama c) deLa ntrecuse m)sura, dar se .ornise /i cu8intele erau acolo n mintea lui,
a/a c) le rosti-
K Re1i c) se .etrece ce8a inex.licabil, dar dac) e im.licat un adolescent e/ti con8ins) c) are
leg)tur) cu dorin3ele lui sexuale-
Ea schi3) un 19mbet-
K 6tiu c9te ce8a des.re b)rba3i, Na0ai, /i ideea c) .urtarea unui b)iat de .ais.re1ece ani ar
.utea a8ea leg)tur) cu dorin3ele sexuale se ba1ea1) .e multe do8e1i-
K 'ar eu sunt fiul t)u, /i tot nu m) deosebe/ti dintr(o gr)mad) de c)r)mi1i-
K &/adar nu te(ai dus n 'olltoEnV
K Nu din moti8ele .e care 3i le imagine1i tu-
K &, 0)cu ea mi .ot imagina multe moti8e- 'ar nici unui dintre moti8ele .osibile .entru care
tu te(ai duce n 'olltoEn nu sugerea1) o Ludecat) 0oarte bun)-
K $, mi nchi.ui c) tu e/ti ex.ert) n Ludec)3i bune-
Sarcasmul lui nu(/i atinse 3inta-
K %red c) ui3i c) eu sunt mama /i .ro0esoara ta-
K Tu, Gam), /i nu eu le(am in8itat .e 0etele alea dou) la ntrunirea de familie de ieri-
K 6i asta do8ede/te o Ludecat) slab) din .artea meaV
K Extrem de slab)- %9nd am aLuns eu la Teatrul Ciber mai erau c9te8a ore .9n) la a.usul
soarelui, /i deLa se r)s.9ndise 18onul des.re 8i1iunea Tatei-
K &sta nu m) sur.rinde, 1ise Gama- Tata s(a dus direct la consiliul clanului- 'u.) aceea nu
.rea mai .utea 0i un secret-
K Nu numai des.re 8i1iunea lui, Gam)- Se re.eta deLa o satir) U una de(ale lui 'roti", nici
mai mult, nici mai .u3in U care includea o 0ascinant) scen) n .ortic- Intruc9t singurele .ersoane
.re1ente care nu 0)ceau .arte din 0amilie erau acele dou) 8r)Litoare---
K &i griL) cum 8orbe/tiW
T)cu imediat, dar cu un 8i1ibil sentiment de 8ictorie- 'a, Gama era 0urioas) U dar el marcase
un .unct, su.)r9nd(o a/a-
K Fa.tul c) 8orbe/ti des.re ele 0olosind acest insult)tor cu"6nt b7rb7tesc este o o0ens)
extrem), s.use GamaH glasul i era sc)1ut, era ntr0ade"7r 0urioas)- Cuet este 8i1ionar), iar
Hushidh este oracol- Gai mult, ambele au 0ost discrete, nu au s.us nimic nim)nui-
K $h, le(ai urm)rit n 0iecare secund) de c9nd---
K &m 1is s) ai griL) cum 8orbe/ti- Rocea i era ca ghea3a: dac) 8rei s) /tii, b)ie3elul meu iste3,
n3ele.t, matur, moti8ul .entru care exista scena .orticului n satira lui 'roti" U .e care, a.ro.o,
am 8)1ut(o, /i e 0oarte .roast), a/a c) nu m) ngriLorea1) scena .orticului a.are acolo .entru c),
n tim. ce tat)l t)u se ndre.ta s.re consiliul clanului, eu eram la consiliul ora/ului, /i c9nd eu am
.o8estit am inclus /i cele nt9m.late n .ortic- 'e ce, ntreab) scli.itorul meu 0iu cu o ex.resie
delicios de stu.id) .e chi.V Pentru c) singurul lucru care a con8ins consiliul s) ia n serios
8i1iunea tat)lui t)u a 0ost 0a.tul c) Cuet l(a cre1ut /i a g)sit 8i1iunea lui n concordan3) cu .ro.ria
ei 8i1iune-
Mama s.usese- Mama atr)sese ridicolul /i de1astrul asu.ra 0amiliei- 'e necre1ut-
K &ha, 0)cu Na0ai-
K %redeam c) o s) 8e1i lucrurile .u3in di0erit-
K In3eleg c) a 0ost corect ca Cuet /i Hushidh s) .artici.e la nt9lnirea de 0amilie, 1ise Na0ai-
Tu trebuia s) 0ii exclus)-
Palma ei l .lesni .este 0a3)- 'ac) 3intise obra1ul, ratase, .oate .entru c) instincti8 el /i
tr)sese ca.ul na.oi- 5nghia ei atinse b)rbia, 1g9riindu(i .ielea, nce.u s)(i curg) s9nge-
K 'e tine ai uitat, domnule-
K Nu la 0el de mult ca tine, 'oamn), r)s.unse el- Sau cel .u3in asta inten3ionase s) r)s.und)-
%hiar nce.u s) .ronun3e cu8intele, dar n miLlocul .ro.o1i3iei absurditatea 0a.tului c) ea l lo8ise
ast0el, /ocul /i durerea, umilin3a .ur) de a 0i lo8it de mama lui l 0)cur) s) i1bucneasc) n .l9ns-
Imi .are r)u, 1ise-
%u toate c) ar 0i 8rut s) s.un) cum ndr)1ne/ti, sunt .rea mare .entru asta, te ur)sc- Ins) era
im.osibil s) rosteasc) asemenea cu8inte as.re dac) .l9ngea ca un co.il- Na0ai detesta asta,
lacrimile care i1bucneau at9t de re.ede /i 0a.tul c) lucrurile nu se mbun)t)3eau odat) cu
naintarea n 89rst)-
K Poate c) data 8iitoare o s)(3i aminte/ti s)(mi 8orbe/ti res.ectuos, 1ise ea- 'ar nici ea nu mai
era n stare s)(/i men3in) tonul acut, c)ci chiar n tim. ce rostea aceste cu8inte i cu.rinse umerii
cu bra3ul /i se a/e1) l9ng) el, m9ng9indu(l-
Nu n3elese c) 0elul n care i cuib)ri ca.ul .e um)rul ei nu 0)cea dec9t s)(i s.oreasc) umilin3a
/i s)(i nt)reasc) deci1ia de a o .ri8i ca .e un du/man- 'ac) a8ea .uterea s)(l 0ac) s) .l9ng) din
cau1a iubirii lui .entru ea, atunci nu a8ea dec9t o singur) solu3ie: s) ncete1e s(o mai iubeasc)-
Era .entru ultima dat) c9nd ea mai .utea s)(i 0ac) a/a ce8a-
K S9ngere1i, 1ise ea-
K Nu(i nimic-
K S) te /terg U uite, cu o batist) curat), nu 1drean3a aia oribil) .e care o .or3i n bu1unar,
b)ie3el .rost-
&sta(i tot ce o s) 0iu eu n casa asta, nu(i a/aV 5n b)ie3el .rost- $ res.inse, re0u19nd s) lase
batista s)(i ating) b)rbia- 'ar ea insist), tam.on9nd rana, iar .9n1a alb) se um.lu de sur.rin1)tor
de mult de s9nge U a/a c) el o lu) din m9na ei /i o a.)s) .e ran)-
K E ad9nc), .resu.un, 1ise-
K 'ac) nu 3i(ai 0i mi/cat ca.ul, unghiile mele nu 3i(ar 0i atins b)rbia-
'ac) n(ai 0i 8rut s) m) .)lmuie/ti, degetele tale ar 0i stat la tine n .oal)- 'ar /i 3inu gura-
K R)d c) .ui 0oarte mult la inim) situa3ia 0amiliei, Na0ai, dar 8alorile tale sunt .u3in sucite-
%e contea1) ridiculi1area din satireV Toat) lumea /tie c) 0iecare .ersonaL im.ortant din istoria
Basilic)i a 0ost ironi1at ntr(un moment sau altul, /i de obicei chiar .entru moti8ul .entru care a
de8enit cunoscut- Putem su.orta asta- 2m.ortant este c) 8i1iunea Tatei a 0ost un a8ertisment c9t
se .oate de lim.ede din .artea Su0letului Su.rem, cu im.lica3ii imediate .entru ac3iunile ora/ului
nostru din urm)toarele 1ile, s).t)m9ni /i luni- :ena o s) treac)- 2ar .rintre 0emeile de 8a1) din
acest ora/ Tata este considerat un b)rbat remarcabil U /i res.ectul lor .entru el cre/te- &/a c)
ncearc) s)(3i controle1i ru/inea c) tat)l t)u a aLuns n centrul aten3iei- To3i co.iii la nce.utul
adolescen3ei sunt extrem de sensibili la ru/ine, dar cu tim.ul o s) n8e3i c) ridiculi1area /i critica
nu sunt ntotdeauna un lucru r)u- Poate 0i 0oarte bine .entru tine s)(3i atragi du/m)nia oamenilor
r)i-
Nu(i 8enea s) cread) c) ea l considera at9t de .rost nc9t considera c) a8ea ne8oie de o ast0el
de .redic)- $are chiar i se .)rea c) el se teme de ru/ineV 'ac) l(ar 0i ascultat n loc s)(i 3in) lec3ii,
.oate i(ar 0i .o8estit des.re a8erti1area lui Elema" n leg)tur) cu .rimeLdiile care(l .9ndeau .e
Tata, des.re 8i1ita lui secret) la casa lui Faballu0ix- 'ar era lim.ede c) n ochii ei el nu era dec9t
un co.il- Nu i(ar 0i luat a8ertismentele n serios- Intr(ade8)r, .robabil i(ar 0i 3inut nc) o .redic)
des.re 0a.tul c) nu trebuia s) .ermit) temerilor /i griLilor s)(i ia n st).9nire mintea, ci s) se
concentre1e asu.ra studiilor sale /i s)(i lase .e adul3i s) se ocu.e de .roblemele reale ale lumii-
In ca.ul ei, am tot /ase ani /i a/a 8oi r)m9ne .entru totdeauna-
K Imi .are r)u, Gam)- N(o s)(3i mai 8orbesc a/a-
'e 0a.t, m) ndoiesc c) 3i 8oi mai s.une 8reodat) ce8a serios sau im.ortant n tot restul 8ie3ii
mele-
K I3i acce.t scu1ele, Na0ai, /i s.er c) /i tu m) ier3i .entru c) te(am lo8it la m9nie-
K Sigur, Gam)-
$ s)(3i acce.t scu1ele U atunci c6nd o s) mi le o0eri /i c9nd o s) 8orbe/ti serios- Ins) n
realitate, drag cu.tor de .9ine din care am r)s)rit, nu 3i(ai cerut scu1e n nici un moment al
con8ersa3iei noastre- Qi(ai ex.rimat doar s.eran3a c) 8oi acce.ta o scu1) care de 0a.t nu a 0ost
niciodat) rostit)-
K S.er, Na0ai, c) 3i 8ei relua studiile /i n(o s) .ermi3i e8enimentelor din ora/ s) tulbure de
acum- Incolo rutina 8ie3ii tale- &i o minte ascu3it) /i nu exist) nici un moti8 s.ecial .entru care s)
.ermi3i acestor lucruri s) te distrag) de la /le0uirea ei-
Gul3umesc .entru calu.ul de laude, Gam)- Gi(ai s.us c) sunt co.il)ros, scla8 al dorin3elor
carnale, c) o.iniile mele trebuie reduse la t)cere /i nu ascultate- &cor1i o aten3ie serioas) oric)rui
cu89nt care iese din gura acelei "r79itoare, dar .leci de la .resu.unerea c) orice a/ s.une eu este
li.sit de 8aloare-
K 'a, Gam), 1ise Na0ai- Gai bine m) ntorc chiar acum n clas), dac) nu te su.eri-
K Binen3eles c) nu- Te n3eleg .er0ect-
'rag) Su0lete Su.rem, m.iedic)(m) s) r9d-
K Nu te mai .ot l)sa s) mai hoin)re/ti .e str)1i, Na0ai, sunt sigur) c) n3elegi- Ri1iunea Tatei
a atras destul aten3ia /i cine8a ar .utea s.une ce8a care s) te n0urie, /i nu 8reau s) te iei la b)taie-
'eci te ngriLorea1) .osibilitatea ca eu s) sar la b)taie, Gam)V Fii amabil) /i aminte/te(3i cine
.e cine a lo8it a1i aici, n .orticul t)u-
K &i .utea s)(3i .etreci 1iua n bibliotec), cu 2ssib- El o s) te in0luen3e1e n bine, cred U el
ntotdeauna e 0oarte calm-
2ssib, ntotdeauna calmV Biata Gama U ea nu /tia absolut nimic des.re 0iii ei- Femeile nu(i
n3eleg niciodat) .e b)rba3i- Binen3eles, nici b)rba3ii nu le n3eleg mai bine .e 0emei, dar cel
.u3in noi nu ne 0acem ilu1ii c) le(am n3elege-
K 'a, Gam)- Ca bibliotec) e bine-
Ea se ridic) n .icioare-
K &tunci du(te- P)strea1) batista-
P)r)si .orticul, 0)r) s) a/te.te s) 8ad) dac) el o ascult)-
2mediat ocoli .ara8anul, duc9ndu(se direct la balustrad), /i .ri8i .e deasu.ra Riroagei-
Cacul nu se 8edea deloc- $ cea3) groas) aco.erea 1onele Loase ale 8)ii, /i ntruc9t .ere3ii
de0ileului .)reau s) de8in) mai abru.3i acolo unde nce.ea cea3a, b)nuia c) lacul era in8i1ibil din
acest .unct chiar /i 0)r) cea3)-
'e acolo nu .utea 8edea dec9t norul alb /i 8erdele .lin, luxuriant, al .)durii care m)rginea
8alea- 2ci(colo a.)rea 0um ridic9ndu(se din 8reun co/, c)ci existau 0emei care locuiau .e .antele
8)ii- GenaLera Tatei, Tru1hnisha, era una dintre ele- &8ea o cas) n districtul numit Pragul de
Rest, unul dintre cele dou)s.re1ece districte din Basilica unde numai 0emeilor le era .ermis s)
tr)iasc) sau chiar s) intre- 'istrictele Femeilor erau cu mult mai slab .o.ulate dec9t oricare dintre
cele dou)1eci /i .atru de districte unde li se .ermitea b)rba3ilor s) locuiasc) =binen3eles, nu /i s)
de3in) .ro.riet)3i?, ns) n consiliul ora/ului ele exercitau o .utere enorm), ntruc9t
re.re1entantele lor 8otau ntotdeauna n bloc- %onser8atoare, religioase U cu siguran3) ele erau
consilierele cele mai im.resionate de 0a.tul c) Cuet con0irmase 8i1iunea Tatei- 'ac) ele erau de
acord cu Tata n .roblema c)ru3elor de r)1boi, atunci era ne8oie numai de 8oturile a nc) /ase al3i
consilieri, ca s) se aLung) ntr(un im.as, /i de /a.te, ca s) se treac) la ac3iune m.otri8a .lanurilor
lui Faballu0ix-
&ceia/i consilieri din 'istrictele Femeilor re0u1au, de mii de ani, s) .ermit) orice subdi8i1are
a intens .o.ulatelor 'istricte Cibere, s) acorde un 8ot n consiliu oric)ruia dintre districtele din
a0ara 1idurilor, s) dea 8oie b)rba3ilor s) de3in) .ro.riet)3i n interiorul ora/ului sau orice altce8a
care ar 0i .utut duce la diluarea ori sl)birea .rocentului 0emeilor din Basilica- &cum, .ri8ind la
8alea secret), 0urios .e mama lui, Na0ai abia /i d)dea seama c9t de 0rumos era locul, c9t de .lin
de mistere /i de 8ia3)H tot ce .utea el s) obser8e era c9t de incredibil de .u3ine case se g)seau
acolo-
%um de au m.)r3it locul )sta n dou)s.re1ece districteV Probabil exist) districte n care cele
trei 0emei care locuiesc acolo ocu.) cu r9ndul .ostul de consilier-
2ar n a0ara ora/ului, n minusculele, dar costisitoarele dormitoare n care b)rba3ii nec)s)tori3i
/i 0)r) gos.od)rii erau obliga3i s) locuiasc), nu exista nici o metod) legal) de a .retinde un
tratament mai cinstit, de a insista asu.ra unor legi care s)(i a.ere .e celibatari m.otri8a
.ro.rietarilor imobilelor sau chiar de 8iolen3ele celorlal3i- Pentru o cli.), st9nd acolo /i .ri8ind la
8erdea3a neatins) a Riroagei, Na0ai n3elese cum un b)rbat ca Faballu0ix ar .utea u/or s)(i adune
.e b)rba3i n Lurul lui, lu.t9nd ca s) c9/tige .uterea n acest ora/ unde b)rba3ii erau asu.ri3i de
0emei n 0iecare 1i /i n 0iecare or) a 8ie3ilor lor-
&.oi, c9nd 89ntul adie .u3in .este 8ale, norul se de.las) l)s9nd s) se 8ad) o scli.ire de lumini
re0lectate- Su.ra0a3a unui lac, nu n centrul celei mai ad9nci .)r3i a ri0tului, ci mai sus, n
de.)rtare- F)r) s) se g9ndeasc), Na0ai /i 0eri instincti8 .ri8irea- S) 8in) .9n) la balustrad) ca o
s0idare la adresa mamei sale, s) se uite la lacul s09nt unde 0emeile mergeau s)(/i 0ac) rug)ciunile
era cu totul altce8a- Singurul lucru lim.ede n toat) aceast) a0acere era c) Su0letul Su.rem s(ar 0i
.utut 0oarte bine s) 0ie real- N(a8ea rost s)(/i atrag) m9nia lui din cau1a a ce8a at9t de stu.id ca
studierea unui lac .este marginea .orticului Gamei-
Na0ai ntoarse s.atele .eisaLului /i se gr)bi s) aLung) n s.atele .ara8anului, sim3indu(se totu/i
incon0ortabil- 'ac) sunt .rinsV Ei /i ce dac) suntV Nu, nu, s0idarea nu merit) riscul- &8ea treburi
mai bune de 0)cut- 'ac) Gama nu a8ea de g9nd s)(i asculte temerile n leg)tur) cu .rimeLdiile n
care era .osibil s) se a0le Tata, atunci Na0ai 8a trebui s) 0ac) ce8a- 'ar mai nt9i trebuia s) a0le
mai multe U des.re Faballu0ix, des.re Su0letul Su.rem, des.re toate-
Pentru o cli.) cochet) cu ideea de a se duce s)(i .un) ntreb)ri lui Cuet- Ea /tia multe des.re
Su0letul Su.rem, nu(i a/aV &8usese tot tim.ul 8i1iuni, nu doar o dat) ca Tata- %u siguran3) ea
.utea s) ex.lice-
'ar ea era 0emeie, iar n acest moment Na0ai /tia c) nu .utea .rimi nici un 0el de aLutor din
.artea 0emeilor- 'in contr) U 0emeile din Basilica erau n8)3ate nc) din co.il)rie cum s)(i o.rime
.e b)rba3i /i s)(i 0ac) s) se simt) li.si3i de 8aloare- Cuet ar 0i r9s de el /i ar 0i alergat la mama lui
s)(i s.un) des.re ntreb)rile .e care i le .usese-
'ac) .utea a8ea ncredere n cine8a, trebuia s) 0ie un alt b)rbat U /i erau ns) extrem de .u3ini,
ntruc9t .ericolul 8enea din .artea lui Faballu0ix- Poate ar .utea lua n considera3ie aLutorul
acelui Ro.tat des.re care 8orbise ElBa- Sau s) a0le n .rimul r9nd c9te ce8a des.re ce 0)cea
Su0letul Su.rem-
2ssib nu era nc9ntat s)(l re8ad)-
K Sunt ocu.at /i nu am ne8oie de ntreru.eri-
K E biblioteca /colii, 1ise Na0ai- &ici 8enim ntotdeauna s) studiem-
K Re1iV G) ntreru.i deLa-
K 5ite ce(i, eu n(am 1is nimic- 'oar am intrat aici, /i tu ai nce.ut s) te iei de mine din
secunda n care am intrat .e u/)-
K S.eram s) ie/i-
K Nu .ot- Gama m(a trimis aici-
Na0ai trecu .rin s.atele lui 2ssib, care .lutea con0ortabil n aer n 0a3a com.uterului- &8ea
n/irate a.roa.e trei1eci de .agini, dar .e 0iecare dintre ele erau doar c9te8a cu8inte, ast0el nc9t
s) .oat) 8edea totul dintr(odat)- %a un Loc de solitaire, n care 2ssib doar muta 0ragmentele dintr(
un loc n altul-
Fragmentele erau toate cu8inte n limbi bi1are- Pe unele Na0ai le recunoscu ca 0iind 0oarte
8echi-
K %e limb) e astaV ntreb), indic9nd una-
2ssib o0t)-
K G) bucur c) nu m) ntreru.i-
K %e e, 8reo 0orm) antic) de RiLatiV
K Foarte bine- E SlucaLan, care .ro8ine din $bila1ati, 0orma originar) a RiLati- &cum e o
limb) moart)-
K Eu citesc n RiLati, s) /tii-
K Eu nu-
K &, deci te s.eciali1e1i n limbi antice obscure .e care nu le mai 8orbe/te nimeni, nici m)car
tuV
K Nu n"7! limbile astea, studie1 numai cu8intele .ierdute-
K 'ac) ntreaga limb) e moart), atunci toate cu8intele sunt .ierdute-
K %u8inte care a8eau n3eles, dar care s(au stins sau au su.ra8ie3uit numai n ex.resii
idiomatice- %a de exem.lu @ursul dansatorA- 6tii ce e un ursV
K Nu /tiu- Intotdeauna m(am g9ndit c) trebuie s) 0ie 8reo .as)re exotic)-
K Fre/it- E un mami0er de demult- %unoscut numai .e P)m9nt, cred, nu a 0ost adus aici- Sau
a dis.)rut re.ede- Era mai mare ca un om, 0oarte .uternic- 5n .r)d)tor-
K 6i dansaV
K Ex.resia obi/nuia s) desemne1e ce8a absurd de nendem9natic- %a un c9ine care merge .e
.icioarele din s.ate-
K 2ar acum nseamn) exact o.usul- %e ciudat- %um de s(a .utut schimbaV
K Pentru c) nu mai exist) ur/i- In3elesul a 0ost e8ident 0iindc) toat) lumea /tia ce este un urs
/i c9t de ciudat ar ar)ta dans9nd- 'ar c9nd ur/ii au dis.)rut, sensul s(a .utut a.lica la orice- &cum
0olosim ex.resia .entru o .ersoan) care sca.) cu abilitate dintr(o situa3ie social) extrem de
Lenant)- E singurul ca1 n care mai 0olosim cu89ntul urs- 6i exist) o mul3ime de oameni care l
ortogra0ia1) gre/it-
K Fro1a8- Cucre1i la un .roiect ling8isticV
K Nu-
K &tunci .entru ce eV
K Pentru mine-
K %olec3ione1i dialecte .ierdute-
K %u8inte .ierdute-
K %um ar 0i ursV Nu cu"6ntul s(a .ierdut, 2ssBa- ,r5ii au dis.)rut-
K Foarte bine, NBe0- Qi(ai nde.linit .er0ect misiunea- &cum .leac)-
K Tu nu studie1i cu8intele .ierdute- %au3i cu8inte care /i(au .ierdut n3elesul .entru c)
lucrurile la care se re0ereau nu mai exist)-
2ssBa ntoarse ca.ul ncet s) se uite la Na0ai-
K &dic) 3ie chiar 3i s(a de18oltat un creierV
Na0ai ar)t) s.re ecran-
K 1olesnisha- E un cu89nt n Dunic- &i sensul chiar aici: @c)ru3) de lu.t)A- Dunic nu se mai
8orbe/te de 1ece milioane de ani- &cum e doar o limb) scris)- 6i totu/i ei a8eau cu8inte .entru
c)ru3ele de lu.t)- %are tocmai 0useser) in8entate- %eea ce nseamn) c) n urm) cu mult tim.
existau c)ru3e de lu.t)-
2ssib r9se- 5n chicotit Los, dar continuu-
K %e, gre/escV
K G) termin), at9ta tot- %9t de e"ident este- %hiar /i tu te .o3i uita .e dis.laBul unui com.uter
/i s) 8e1i totul dintr(odat)- &/adar de ce nu a obser8at nimeni asta .9n) acumV 'e ce nu a
remarcat nimeni c) a8em deLa cu89ntul c7ru!7, /i /tim cu to3ii ce nseamn), /i totu/i, din c9te
/tim, .e lumea asta nu au existat niciodat) nic)ieri c)ru3eV
K Intr(ade8)r ciudat, nu(i a/aV
K Nu e ciudat, e ns.)im9nt)tor- 5it)(te ce 0ac %a.etele 5de cu c)ru3ele lor U +olesnishety- Ce
o0er) un a8antaL 8ital n r)1boi- %onstruiesc un ade8)rat im.eriu, nu numai un sistem de alian3e,
ci un control e0ecti8 asu.ra unor na3iuni a0late la /ase 1ile de.)rtare de ora/ul lor- 'ac) se .oate
0ace a/a ce8a cu aLutorul c)ru3elor de lu.t), /i oamenii le 0oloseau cu milioane de ani n urm),
cum de am %utut uita ce sunt eleV
Na0ai se g9ndi un tim.-
K Trebuie s) 0ii de(a dre.tul .rost, 1ise- &dic), oamenii nu uit) ast0el lucrurile- %hiar dac) ai
.arte de .ace mii de ani, tot .)stre1i imagini n biblioteci-
K Nu exist) imagini cu c)ru3ele de r)1boi, 1ise 2ssib-
K &sta 1iceam c) e o .rostie-
K 6i cu89ntul )sta-
K Ara+o%lo"V citi Na0ai- %ategoric e un cu89nt $bila1ati-
K %orect-
K %e nseamn)V @&erA sau a/a ce8a-
K Scos din context /i tradus negliLent, da, nseamn) @not)tor .rin aerA-
Na0ai se g9ndi un tim. la asta- Gintea lui alc)tui o imagine U un .e/te mi/c9ndu(se .rin aer-
K 5n .e/te 1bur)torV
K E o ma/in)rie, s.use 2ssib-
K $ na8) cu ade8)rat ra.id)V
K %um se .oate nota .rin aer, NBe0V
K Nu /tiu- Na0ai se sim3ea stu.id: &m uitat de .artea cu aerul-
K &i uitat U /i totu/i ai recunoscut singur @.artea cu aerulA- *i 5tiut c) 3ra+y este r)d)cina
$bila1ati .entru aer, /i totu/i ai uitat @.artea cu aerulA-
K 'eci sunt ntr(ade8)r idiot-
K Ba nu, NBe0- E/ti 0oarte, 0oarte de/te.t, /i totu/i stai aici uit9ndu(te la cu89nt, iar eu 3i s.un
toate astea /i tu tot nu te g9nde/ti la ce nseamn) cu89ntul-
K 5ite, cu89ntul )sta, 1ise Na0ai ar)t9nd %uscani %rab- Nu recunosc limba-
2ssib cl)tin) din ca.-
K 'ac) nu a/ 8edea c) 3i se nt9m.l) 3ie, n(a/ 0i cre1ut-
K %eV
K Nu e/ti m)car curios s) a0li ce e o 3ra+o%lo"V
K Gi(ai s.us- 5n not)tor .rin aer-
K $ ma5in7 care se nume/te not)tor .rin aer-
K Bine- In regul)- 'eci ce e %uscani %rahV
2ssib se ntoarse ncet cu 0a3a s.re Na0ai-
K Stai Los, dragul /i iubitul meu 0rate scli.itor de .rost, tu, ade8)ratul sluLitor al Su0letului
Su.rem- Trebuie s)(3i s.un ce8a des.re ma/inile care noat) .rin aer-
K Presu.un c) te(am ntreru.t, 1ise Na0ai-
K Rreau s) 8orbesc cu tine- Nu e o ntreru.ere- Rreau doar s)(3i ex.lic ideea de 1bor---
K Gai bine .lec-
K 'e ceV 'e ce e/ti at9t de ner)bd)tor s) .leciV
K Nu /tiu- Na0ai se ndre.t) s.re u/): &m ne8oie de aer- G) su0oc-
2e/i din nc).ere- 2mediat se sim3i mai bine- Nu i se mai n89rtea ca.ul- Ca urma urmelor,
des.re ce era 8orbaV Biblioteca era .rea nghesuit)- Prea .lin)- Erau .rea mul3i oameni n)untru-
K 'e ce ai .lecatV ntreb) 2ssib-
Na0ai se ntoarse- 2ssib l urmase .lutind t)cut- Na0ai sim3i imediat aceea/i claustro0obie care l
scosese .e hol-
K Era .rea aglomerat n)untru- Sim3eam ne8oia s) 0iu singur-
K Eu eram singura .ersoan) de acolo, 1ise 2ssib-
K 4)uV Na0ai ncerc) s)(/i aminteasc)- Rreau s) ies de aici- ')(mi drumul-
K F9nde/te(te- I3i aminte/ti, ieri, c9nd Cuet /i Tata discutauV
2mediat Na0ai se relax)- Nu mai sim3ea claustro0obia-
K Sigur-
K 6i Cuet i testa amintirile Tatei- %9nd /i(a amintit gre/it 8i1iunea, s(a sim3it cum8a .rost,
a/a(iV
K &/a a s.us-
K Prost- 'econectat- Pri8ea n gol-
K %red c) da-
K %a /i tine, 1ise 2ssib- %9nd te(am .resat n leg)tur) cu n3elesul cu89ntului 3ra+o%lo"-
Brusc Na0ai sim3i c) nu mai a8ea aer n .l)m9ni-
K Trebuie s) iesW
K E/ti ntr0ade"7r sensibil la a/a ce8a, remarc) 2ssib- %hiar mai r)u dec9t Gama /i Tata c9nd
am ncercat s) le s.un-
K Nu m) mai urm)riW strig) Na0ai- 'ar 2ssib continu) s) .luteasc) al)turi de el .e hol, n Los
.e sc)ri, n strad)- &colo, n aer liber, 2ssib trecu u/or de Na0ai, le8it9nd din c9nd n c9nd n 0a3a
lui- %a /i cum ar 0i 8rut s)(l conduc) .e Na0ai na.oi s.re cas)-
K $.re/te(teW 3i.) Na0ai-
'ar nu se .utea elibera- Nu mai ncercase niciodat) .9n) atunci o asemenea .anic)-
R)sucindu(se, se m.iedic) /i c)1u n genunchi-
K Nu(i nimic, 1ise 2ssib cu bl9nde3e- Relaxea1)(te- E(n regul)- Relaxea1)(te-
Na0ai res.ira mai u/or- Flasul lui 2ssib suna acum lini/titor- Sen1a3ia de .anic) dis.)ru- Na0ai
n)l3) ca.ul /i .ri8i n Lur-
K %e c)ut)m n miLlocul str)1iiV Gama o s) m) omoare-
K Tu ai 0ugit aici, Na0ai-
K EuV
K E Su0letul Su.rem, Na0ai-
K %e e Su0letul Su.remV
K For3a care te(a 0)cut s) ie/i din bibliotec) n loc s) m) ascul3i .e mine 8orbind des.re---
des.re lucrurile .e care Su0letul Su.rem nu 8rea ca oamenii s) le /tie-
K E o .rostie, 0)cu Na0ai- Su0letul Su.rem r7s%6nde5te in0orma3ia, nu o ascunde- Noi i d)m
scrierile noastre, mu1ica, totul, iar Su0letul Su.rem le transmite din ora/ n ora/, din bibliotec) n
bibliotec), .este tot n lume-
K Reac3ia ta a 0ost mult mai .uternic) dec9t a Tatei- Binen3eles, /i eu te(am .resat mai mult-
K %e 8rei s) s.uiV
K Su0letul Su.rem e n interiorul ca.ului t)u, Na0ai- In interiorul tuturor ca.etelor noastre-
'ar unele au mai mult dec9t altele- E acolo, urm)rindu(ne g9ndurile- 6tiu c) e greu de cre1ut-
'ar Na0ai /i aminti cum Cuet /tiuse ce era n mintea lui-
K Nu, 2ssBa- 6tiu deLa asta-
K 4)uV Bine- 2mediat ce Su0letul Su.rem /tie c) te a.ro.ii de un subiect inter1is, te 0ace s) te
sim3i .rost-
K %e subiect inter1isV
K 'ac) 3i reamintesc, o s)(3i ie/i din 0ire iar)/i, 1ise 2ssib-
K %9nd am de8enit eu .rostV
K %rede(m)- &i de8enit foarte .rost- Incercai s) schimbi subiectul 0)r) s)(3i dai m)car seama-
In mod normal ai o intui3ie 0oarte bun), Na0ai- E/ti 0oarte inteligent- In3elegi lucrurile- 'ar acum
n bibliotec) st)teai ca un idiot, cu ade8)rul ex.us chiar n 0a3a ta, /i tu nu(l recuno/teai- %9nd 3i(
am amintit, c9nd te0am %resat, ai de8enit claustro0ob, a/a(iV I3i era greu s) res.iri, trebuia s) ie/i
din camer)- Te(am urmat, te(am .resat din nou, /i am aLuns aici-
Na0ai ncerc) s) reca.itule1e ceea ce se nt9m.lase- 2ssib a8ea dre.tate n .ri8in3a des0)/ur)rii
e8enimentelor- Numai c) Na0ai nu legase ne8oia de a ie/i din cas) de ceea ce s.unea 2ssib- 'e
0a.t, n ru.tul ca.ului nu(/i .utea aduce aminte des.re ce i 8orbise 2ssib-
K G(ai .resatV
K 6tiu, s.use 2ssib- 6i eu am sim3it la 0el c9nd am dat .este asta n urm) cu c93i8a ani- G)
Lucam cu cu8intele .ierdute, de genul ursului dansator- F)ceam liste- &8eam o list) lung7 de
ast0el de termeni, cu de0ini3ii /i ex.lica3ii la 0iecare, m.reun) cu .resu.uneri ale mele re0eritoare
la n3elesul 0iec)rui cu89nt dis.)rut- &.oi ntr(o 1i m(am uitat .este o list) .e care o consideram
com.let) /i mi(am dat seama c) existau c9te8a 1eci de cu8inte care nu a8eau nici o ex.lica3ie- %e
.rostie, mi(am 1is- &stea mi stric) lista- &/a c) am /ters toate acele cu8inte-
K Ce(ai /tersV Na0ai era ngro1it- In loc s) le cercete1iV
K Re1i c9t de .rost te .oate 0aceV 1ise 2ssib- 6i chiar n cli.a c9nd le /tergeam, mi(am dat
seama U ce 0acV &m ntins m9na s.re comanda de anulare a /tergerii, dar n loc s) a.)s tastele
cores.un1)toare am dat din re0lex comanda de /tergere com.let), cur)39nd de0initi8 bu00er(ul,
a.oi am sal8at 0i/ierul .este cel 8echi-
K E .rea com.licat s(o 0i 0)cut din nendem9nare, obser8) Na0ai-
K Exact- 6tiam c) era o gre/eal) s) le /terg, /i totu/i, n loc s) re.ar gre/eala /i s) recu.ere1
cu8intele, eu le(am distrus, le(am /ters de0initi8 din sistem-
K 6i tu cre1i c) Su0letul Su.rem 3i(a 0)cut astaV
K Na0ai, nu te(ai ntrebat niciodat) ce e Su0letul Su.remV %e 0ace elV
K Ba sigur c) da-
K 6i eu- 2ar acum /tiu-
K 'atorit) acelor cu8inteV
K Nu le(am recu.erat .e toate, dar am re0)cut din cercet)rile mele c9t de mult am .utut /i am
ob3inut o list) de o.t cu8inte- Habar n(ai ce greu mi(a 0ost, .entru c) acum eram sensibili1at-
Inainte .ur /i sim.lu le(a/ 0i trecut cu 8ederea, m(a/ 0i .rostit c9nd le nt9lneam U a/a cum a 0)cut
Tata c9nd a a8ut idei gre/ite des.re 8i1iunea de la Su0letul Su.rem- &/a aLunseser) .e .rima mea
list), dar 0)r) de0ini3ii U de8eneam .rost de 0iecare dat) c9nd m) g9ndeam la ele- 'ar acum c9nd
le 8edeam a8eam acel sentiment de claustro0obie- &8eam ne8oie de aer- Trebuia s) ies din
bibliotec)- 'ar m) 0or3am s) intru din nou- E cel mai greu lucru .e care l(am 0)cut 8reodat)- G(
am 0or3at s) r)m9n /i s) m) g9ndesc la ceea ce nu trebuia g9ndit- S) .)stre1 n mintea mea
conce.te .e care Su0letul Su.rem nu 8rea s) ni le amintim- %once.te care alt)dat) erau at9t de
banale, nc9t 0iecare limb) din lume are cu8inte .entru ele- %u8inte antice- %u8inte .ierdute-
K Su0letul Su.rem ascunde lucruri de noiV
K 'a-
K %a de exem.luV
K 'ac) 3i s.un, Na0ai, o s)(3i .ier1i 0irea-
K Ba nu-
K Ba da, 1ise 2ssib- %re1i c) eu nu /tiuV %re1i c) eu nu am a8ut .arte de .ro.ria mea lu.t)
anul trecutV &/a c) 3i imagine1i ce sur.ri1) am a8ut c9nd asear) n buc)t)rie Elema" ne d)dea
ex.lica3ii des.re unul dintre lucrurile inter1ise- %)ru3ele de lu.t)-
K 2nter1iseV %um .ot s) 0ie inter1ise, nici m)car nu sunt antice-
K Re1iV &i uitat deLa- %u89ntul +olesnisha-
K &, da- %orect- &sta mi amintesc-
K 'ar nu 3i(ai amintit .9n) nu 3i(am s.us eu-
&/a e, g9ndi Na0ai- 5n la.sus-
K &sear) tu /i cu Elema" 8orbea3i des.re c)ru3ele de r)1boi, chiar dac) mie mi(a luat luni ca
s) reu/esc s) studie1 cu89ntul +olesnisha 0)r) s) g909i continuu-
K 'ar noi nu am s%us "olesnisha-
K %eea ce 8reau s)(3i 1ic, Na0ai, e c) Su0letul Su.rem cedea1)-
K E o teorie 8eche-
K 'ar ade8)rat)- Su0letul Su.rem are anumite conce.te .e care le .roteLea1), la care re0u1)
s)(i lase .e oameni s) se g9ndeasc)- Numai c) n ultimii c93i8a ani %a.etele 5de au reu/it
deodat) s) se .oat) g9ndi la unul dintre ele- Ca 0el /i Poto"u- 6i noi- 2ar asear), au1indu(l .e
Elema" 8orbind des.re el, nu am mai sim3it Lunghiul de .anic)-
K 'ar tot am uitat cu89ntul- 1olesnishaV
K 5n e0ect re1idual- 'e data asta 3i l(ai amintit, nuV Na0ai, Su0letul Su.rem a renun3at s) ne
mai ascund) conce.tul de c)ru3e de lu.t)- 'u.) milioane de ani, nu se mai str)duie/te-
K %e altce8a mai eV ntreb) Na0ai- %are sunt celelalte conce.teV
K Inc) nu a renun3at la astea- 2ar tu .ari s) 0ii cu ade8)rat sensibil la Su0letul Su.rem, NBe0-
Nu /tiu dac) .ot s)(3i s.un sau dac) o s) 0ii n stare s) le 3ii minte cinci minute du.) aceea-
K Rrei s) 1ici c) .ot s) /tiu c) Su0letul Su.rem ne m.iedic) s) cunoa/tem anumite lucruri,
numai c) nu .ot /ti care anume 0iindc) Su0letul Su.rem continu) s) m) m.iedice-
K %orect-
K &tunci de ce Su0letul Su.rem nu(i o.re/te .e oameni s) se g9ndeasc) la crim7V 'e ce nu(i
m.iedic) s) se g9ndeasc) la r)1boi, 8iol, 0urtV 'ac) .oate s)(mi 0ac) mie asta, de ce nu 0ace /i
ce8a utilV
2ssib cl)tin) din ca.-
K Nu .are dre.t- 'ar m(am g9ndit la asta U am a8ut un an, aminte/te(3i U /i uite care a 0ost
cea mai bun) conclu1ie la care am aLuns- Su0letul Su.rem nu 8rea s) ne m.iedice s) 0im umani-
2nclu19nd aici toate .orc)riile .e care ni le 0acem unii altora- Incearc) doar s) reduc)
dimensiunea acestor .orc)rii- Toate lucrurile inter1ise U cum s) 3i(o s.un 0)r) s) te .ro8ocV U
dac) am mai a8ea ma/inile la care se re0er) cu8intele inter1ise, tot ceea ce 0acem ar aLunge mai
de.arte, /i 0iecare arm) ar .ro8oca /i mai multe .agube, /i totul s(ar nt9m.la mai re%ede-
K Tim.ul s(ar scurge mai re.edeV
K Nu, 1ise 2ssib- I/i alegea cu8intele cu griL) 8i1ibil): %um ar 0i dac)--- dac) ForaBni ar .utea
aduce o armat) de cinci mii de oameni de la 7abre8 la Basilica ntr(o singur) 1i-
K Nu m) 0ace s) r9d-
K 'ar dac) ar .uteaV
K &m 0i com.let neaLutora3i, binen3eles-
K 'e ceV
K G) rog, n(am a8ea tim. s) str9ngem o armat)-
K 'eci dac) am /ti c) alte .o.oare .ot 0ace asta, am 0i ne8oi3i s) 3inem tot tim.ul o armat),
nu(i a/a, doar .entru ca3ul c) cine8a ne(ar ataca brusc-
K B)nuiesc c) da-
K &/adar, /tiind asta, s) .resu.unem c) ForaBni g)sesc o cale s) aduc), nu cinci mii, ci
cinci3eci de mii de solda3i aici, /i nu ntr(o 1i, ci n /ase ore-
K 2m.osibil-
K 6i dac) 3i(a/ s.une c) s(a nt9m.latV
K %ine .oate 0ace asta ar st).9ni ntreaga lume-
K Exact, NBe0, doar dac) to3i ceilal3i nu ar .utea 0ace la 0el- 'ar ce 0el de lume ar 0i astaV
Cumea ar de8eni mic), /i toat) lumea ar 0i 8ecin) cu toat) lumea- 5n .o.or crud, agresi8,
dominator ca ForaBni /i(ar .utea aduce armatele la u/a tuturor- 'eci toate celelalte .o.oare ar
trebui s) se alie1e ca s)(i o.reasc)- 6i n loc de c9te8a mii de oameni care mor, un milion, 1ece
milioane ar .utea muri n r)1boi-
K &/adar din cau1a asta Su0letul Su.rem ne m.iedic) s) ne g9ndim la--- miLloace ra.ide--- de
a trans.orta mul3i solda3i dintr(un loc n altul-
K & 0ost greu s(o s.ui, nu(i a/aV
K &m--- mintea mea tot r)t)cea-
K E un conce.t greu de 0ixat n minte, iar tu nici m)car nu te(ai g9ndit la ce8a anume-
K 5r)sc chestia asta, 1ise Na0ai- Nu(mi .o3i s.une nici cel .u3in cum ar .utea cine8a s) 0ac) o
ast0el de /mecherie- &bia dac) .ot re3ine n minte conce.tul n sine- ,r7sc asta-
K Nu cred c) Su0letul Su.rem e obi/nuit ca 8reun om s) obser8e- %hiar 0a.tul c) tu reu/e/ti
s) te g9nde/ti la conce.tul de conce.te care nu trebuie g9ndite nseamn) c) Su0letul Su.rem
.ierde controlul-
K 2ssBa, nu m(am sim3it at9t de neaLutorat /i de stu.id n toat) 8ia3a mea-
K 6i nu e 8orba doar de r)1boaie /i armate, continu) 2ssib- I3i aminte/ti .o8e/tile des.re
DlatiV
K %asa.ulV
K %el care intra noa.tea .e 0erestrele 0emeilor /i le m)cel)rea ca .e 8ite la abator-
K 'e ce n(a .utut Su0letul Su.rem s)(l 0ac) %e el .rost atunci c9nd se g9ndea la a/a ce8aV
K Pentru c) treaba Su0letului Su.rem nu este s) ne 0ac) .er0ec3i, s.use 2ssib- 'ar imaginea1)(
3i c) acest Dlati s(ar 0i .utut urca n--- dac) ar 0i .utut s) c)l)toreasc) 0oarte re.ede /i s) aLung)
ntr(un alt ora/ n /ase ore-
K S(ar 0i /tiut c) e un str)in /i ar 0i 0ost su.ra8egheat ndea.roa.e ast0el nc9t nu ar mai 0i
.utut 0ace nimic-
K 'ar nu n3elegi U mii, milioane de oameni care n 0iecare 1i 0ac acela/i lucru---
K G)cel)resc 0emeiV
K 4boar) dintr(un loc ntr(altul-
K E o nebunieW exclam) Na0ai- S)ri n .icioare /i .orni s.re cas)-
K Rino na.oiW strig) 2ssib- Nu tu g9nde/ti a/a cu ade8)rat, e/ti f7cut s) g9nde/ti a/aW
Na0ai se s.riLini de unul dintre st9l.ii intr)rii .rinci.ale- 2ssib a8ea dre.tate- Se sim3ise bine, /i
a.oi 2ssib s.usese ceea ce s.usese /i dintr(odat) Na0ai trebuise s7 %lece, trebuise s) se
nde.)rte1e /i iat)(l, g909ind, s.riLinit de st9l., cu inima b)t9ndu(i at9t de .uternic nc9t cine8a
.utea .robabil s(o aud) de la un metru distan3)- $are ntr(ade8)r Su0letul Su.rem l 0)cea s) se
simt) at9t de .rost /i de s.eriatV 'ac) da, atunci Su0letul Su.rem era du/manul lui- 6i Na0ai
re0u1a s) se .redea- $utea s) se g9ndeasc) la ce8a indi0erent dac) Su0letului Su.rem i .l)cea sau
nu- $utea s) se g9ndeasc) la lucrul .e care l s.usese 2ssib, /i .utea s(o 0ac) 0)r) s) 0ug)-
Na0ai reca.itul) n minte ultimele momente ale discu3iei cu 2ssib- 'es.re Dlati- S) aLungi
dintr(un ora/ n altul n c9te8a ore- In alte ora/e ar 0i remarcat, desigur U dar a.oi 2ssib s.usese ce(
ar 0i dac) mii de oameni--- ar--- 1bura-
2maginea care se 0orm) n mintea lui Na0ai era ridicol)- S)(/i nchi.uie oameni n aer, ca
.)s)rile, n).ustindu(se s.re cer, cobor9nd n .icaL- &r 0i trebuit s) r9d) U ns) n tim. ce se
g9ndea /i sim3i g9tul str9ng9ndu(se- %a.ul i se n89rtea, constr9ns- $ durere ascu3it) l s)get) n
g9t urc9nd a.oi .e cea0)- 'ar se .utea g9ndi la a/a ce8a- $ameni 1bur9nd- 2ar de aici .utea
continua i.ote1a lui 2ssib- $ameni 1bur9nd de la un ora/ la altul, cu miile, ast0el nc9t autorit)3ile
0iec)rui ora/ s) nu .oat) s) ia urma unei .ersoane-
K Dlati ar 0i .utut s) ucid) c9te o dat) n 0iecare ora/ /i nimeni nu l(ar 0i .rins 8reodat), s.use
Na0ai-
2ssib era din nou l9ng) el, cu bra3ul s.riLinit u/or .e um)rul lui Na0ai-
K 'a, con0irm) el-
K 'ar atunci ce ar mai nsemna s) 0ii cet)3ean al unui locV ntreb) Na0ai- 'ac) o mie de
oameni--- ar 3bura--- c)tre Basilica--- ast)1iV
K E(n regul)- Nu trebuie s) .ronun3i cu89ntul-
K Ba da- G) .ot g9ndi la orice- Nu m) .oate o.ri-
K Incercam doar s)(3i ex.lic 0a.tul c) Su0letul Su.rem nu m.iedic) r)ul din lume U se
asigur) numai c) nu sca.) de sub control- Cimitea1) daunele la ni8el local- 'ar .artea bun) a
situa3iei U nu uita de asta, Na0ai U este c) noi i d)m arta noastr), mu1ica /i .o8e/tile Su0letului
Su.rem, iar el le o0er) tuturor celorlalte .o.oare- Cucrurile bune se r)s.9ndesc- &/adar el 0ace
lumea un loc mai bun-
K Ba nu, 1ise Na0ai- In anumite 0eluri mai bun, da, dar la ce aLut) un lucru bun c9nd am .utea
tr)i ntr(o lume n care oamenii--- In care am .utea--- 3buraV
%u89ntul a.roa.e l nec), dar el l rosti, /i cu toate c) abia mai su.orta s) stea .e loc, iar aerul
era su0ocant /i ires.irabil, r7mase acolo-
K E/ti bun, 1ise 2ssib- Sunt im.resionat-
'ar Na0ai nu se considera im.resionant- Se sim3ea bolna8, 0urios /i tr)dat-
K 'e ce Su0letul Su.rem are dre%tul )staV S) ne li.seasc) de toate aceste lucruri-
K 'e armate care a.ar 2a u/a noastr) 0)r) a8ertismentV Sunt destul de bucuros c) nu m)
con0runt cu a/a ce8a-
Na0ai scutur) din ca.-
K S) decid) la ce am 8oie s7 m7 g6ndesc-
K NBe0, cunosc sentimentul- &m trecut .rin toate astea cu luni n urm), /i 5tiu c9t de 0urios /i
ns.)im9ntat te 0ace- 'ar /tiu de asemenea /i c) .o3i de.)/i .roblema- 2eri, c9nd Gama ne(a
8orbit des.re 8i1iunea ei- %u .laneta ar19nd- Exist) un cu89nt .entru asta U m) rog, tu nu(l .o3i
au1i acum, /tiu dar Su0letul Su.rem ne(a m.iedicat s) aLungem la a/a ce8a- Tim. de trei1eci sau
.atru1eci de milioane de ani U 3i dai seama c) asta nseamn) mult tim.V Gai mult) istorie dec9t
ne .utem noi imagina- Totul se a0l) stocat unde8a, dar maximul de care ne .utem ag)3a, maximul
.e care l .utem sur.rinde cu min3ile noastre este doar o 8ag) schi3) a ceea ce s(a .etrecut n lume
n ultimii 1ece milioane de ani U /i asta cere ani /i ani de studii .entru a n3elege m)car at9t-
Exist) m.)r)3ii /i limbi de care noi n(am au1it niciodat), /i totu/i nimic nu e de0initi8 .ierdut-
%9nd am nce.ut cercet)rile n bibliotec), am reu/it s) g)sesc re0erin3e la lucr)ri din alte
biblioteci /i s) re0ac drumul na.oi .9n) am aLuns s) citesc o traducere brut) a unei c)r3i scrise cu
trei1eci /i dou) de milioane de ani n urm), /i /tii ce scria acoloV %hiar /i atunci autorul s.unea c)
istoria era deLa .rea lung), .rea bogat) .entru ca mintea uman) s(o .oat) cu.rinde- %) dac) toat)
istoria omenirii ar 0i condensat) ntr(un singur 8olum de o mie de .agini, ntreaga .o8este a
omului .e P)m9nt ar ocu.a numai o .agin)- 2ar asta se nt9m.la acum trei1eci /i dou) de
milioane de ani-
K 'eci exist)m de 0oarte mult tim.-
K 'ac) iau aritmetica scriitorului literal, ar nsemna c) istoria omenirii .e P)m9nt a durat
numai o.t mii de ani nainte ca .laneta--- s) ard)-
Na0ai n3elese- Su0letul Su.rem i m.iedicase .e oameni s) extind) scara distructi8it)3ii lor,
a/a nc9t omenirea su.ra8ie3uise cu cinci mii de ani mai mult .e .laneta HarmonB dec9t .e
P)m9nt-
K 'ar de ce Su0letul Su.rem nu a m.iedicat distrugerea P)m9ntuluiV
K Nu /tiu, 1ise 2ssib- 'ar am o b)nuial)-
K %areV
K Nu /tiu dac) o s) 3i se .ermit) s) te g9nde/ti la asta-
K Incearc)(m)-
K Su0letul Su.rem nu a 0ost creat dec9t atunci c9nd oamenii au aLuns .e HarmonB- &re
acela/i n3eles n toate limbile U numele .lanetei, n3elegi tu- S"lad- Endra"t- So(glassBe- Poate
c9nd au aLuns aici, l)s9nd n urm) P)m9ntul aco.erit de cenu/), au hot)r9t s) nu mai .ermit)
niciodat) s) se nt9m.le a/a ce8a- Poate,atunci a 0ost instalat Su0letul Su.rem U ca s) ne
m.iedice s) mai dob9ndim 8reodat) asemenea .uteri teribile-
K &sta ar nsemna c) Su0letul Su.rem este--- un arte0act-
K 'a, 1ise 2ssib- Nu 3i(e greu s) te g9nde/ti la astaV
K Nu, r)s.unse Na0ai- E u/or- Nu e o idee chiar at9t de neobi/nuit)- $amenii au mai 8orbit /i
nainte des.re Su0letul Su.rem ca des.re o ma/in)-
K Pentru mine a 0ost greu- Poate .entru c) eu am aLuns la aceast) idee n alt mod- Pe c9te8a
c)i inter1ise- Godi0icarea genetic) a creierului uman ast0el nc9t s) .oat) rece.3iona /i transmite
g9nduri .rin sateli3ii de telecomunica3ii care orbitea1) n Lurul .lanetei-
Na0ai au1i cu8intele, dar .entru el nu nsemnau nimic-
K Nu ai n3eles, nu(i a/aV obser8) 2ssib-
K Nu-
K Nici nu credeam-
K 2ssBa, ce ne 0ace acum Su0letul Su.remV
K Ca asta lucram- Incercam s) m) uit la cu8intele .ierdute, s) g)sesc un ti.ar, s) a0lu ce
n3eles are 0a.tul c) Tata a .rimit 8i1iunea lumii n 0l)c)ri- 6i Gama- 6i 8isul cu s9nge /i cenu/)
.e care l(a a8ut Cuet-
K Inseamn) c) noi suntem ni/te marionete-
K Nu, Na0ai- Nu l ur .e Su0letul Su.rem .entru asta- Nu e de nici un 0olos U acum 5tiu asta-
Trebuie s) n3elegem- %e 0ace el- Pentru c) lumea este cu ade8)rat n .ericol, dac) Su0letul
Su.rem .ierde controlul- 6i asta se nt9m.l)- & renun3at la c)ru3ele de r)1boi U la ce 8a renun3a
data 8iitoareV %are im.eriu urmea1) s)(i sca.e din m9n)V %ine 8a desco.eri U cu89ntul acela
des.re care m(ai ntrebat U %uscani %rahV E o .ulbere .e care dac) o .ui n 0oc ex.lodea1)-
Pocne/te ca un balon, doar c) are o 0or3) de c9te8a mii de ori mai mare- Su0icient) ca s) doboare
un 1id- Su0icient) ca s) omoare oameni-
K $.re/te(te, te rog, /o.ti Na0ai- Era mai mult dec9t .utea el su.orta, lu.t9ndu(se cu .anica
.e care o sim3ea ascult9nd acele cu8inte-
K Su0letul Su.rem nu este du/manul nostru- 'e 0a.t, cred c)--- cred c) l(a chemat .e Tata
.entru c) are ne8oie de aLutor-
K 'e ce n(ai s.us asta .9n) acumV
K &m s.us U Tatei- Gamei- 5nor .ro0esori- &ltor ele8i- 5nor sa8an3i- %hiar am scris un
articol, dar nimeni nu(/i aminte/te s)(l 0i .rimit, nu a mai .utut 0i g)sit- Nici c9nd l(am trimis de
.atru ori aceleia/i .ersoane- &m renun3at-
K 'ar mi(ai s.us mieV
K &i 8enit la bibliotec), 1ise 2ssib- G(am g9ndit U de ce nuV
K Ara+o%lo", 1ise Na0ai-
K Nu .ot s) cred c)(3i aminte/ti cu89ntul-
K $ ma/in)- $amenii nu--- 1burau .ur /i sim.lu- Foloseau o ma/in)-
K Nu te 0or3a, s.use 2ssib- $ s)(3i 0aci r)u- 'eLa te doare ca.ul, nu(i a/aV
K 'ar am dre.tate, daV
K Presu.un c) era goal) .e din)untru, ca o cas), /i oamenii intrau n)untrul ei ca s) 1boare-
%a un 8a.or, care ns) se de.lasea1) .rin aer- %u ari.i- 'ar cred c) le(am a8ut aici- %uno/ti
districtul %9m.ia Neagr)V
K Binen3eles, imediat la 8est de .ia3)-
K Rechiul nume era Portul %erului- Numele s(a .)strat .9n) n urm) cu a.roximati8 dou)1eci
de milioane de ani- Portul %erului- %9nd l(au schimbat, nimeni nu /i mai amintea ce nseamn)-
K Nu mai .ot s) m) g9ndesc la lucrurile astea, s.use Na0ai-
K 'ar 8rei s) 3i le aminte/tiV
K %um a/ .utea s) uitV
K $ s) ui3i, s) /tii- 'ac) nu(3i amintesc eu- In 0iecare 1i- Rrei s(o 0acV $ s) te sim3i mereu a/a-
$ s)(3i 0ie r)u- Rrei s) ui3i toate astea sau 8rei s) continui s)(3i aduc aminteV
K 8ie cine 3i(a adus aminteV
K Imi l)sam bile3ele mie nsumi, 1ise 2ssib- Pe com.uterele bibliotecii- &duceri aminte- 'e ce
cre1i c) mi(a luat un an s) aLung .9n) aiciV
K Rreau s)(mi amintesc, declar) Na0ai-
K $ s) te su.eri .e mine-
K &minte/te(mi s) n(o 0ac-
K $ s) 3i se 0ac) r)u-
K &/adar o s) le/in des- Na0ai se l)s) n Los .e st9l. a/e19ndu(se .e 8erand), cu .ri8irea
ndre.tat) s.re strad)- 'e ce nu a remarcat nimeni c) suntem aiciV N(am 8orbit chiar n /oa.t)-
2ssib r9se-
K $, au remarcat- Gama a ie/it o dat), la 0el /i c93i8a dintre .ro0esori- Ne(au ascultat c9te8a
cli.e discut9nd /i du.) aia au uitat de ce ie/iser)-
K Fro1a8- 'ac) 8rem s) 0im l)sa3i n .ace, nu trebuie dec9t s) 8orbim des.re 3ra+o%lo"V
K G) rog, 1ise 2ssib, 0unc3ionea1) numai la oamenii care sunt nc) str9ns lega3i de Su0letul
Su.rem-
K 6i cine nu eV
K %ine s(a g9ndit la c)ru3ele de lu.t), de exem.lu-
K 4iceai c) Su0letul Su.rem a renun3at la ele-
K 'esigur, recent, ex.lic) 2ssib- 'ar n Basilica exist) oameni care .l)nuiesc s) construiasc)
ast0el de c)ru3e .entru r)1boi, oameni care tratea1) a0acerea acestora cu Poto"u de mult tim.- 'e
mai mult de un an- Ei nu au .robleme cu Su0letul Su.rem- Parc) ar 0i sur1i la a/a ce8a- 'ar
maLoritatea oamenilor nu sunt U de asta Faballu0ix /i oamenii lui au reu/it at9t tim. s) .)stre1e
secretul- %ei mai mul3i dintre oamenii care au au1it ce8a des.re c)ru3ele de r)1boi .ur /i sim.lu
au uitat c) au au1it- 'e 0a.t, Su0letul Su.rem .oate a ncetat n cele din urm) deliberat s)
inter1ic) aceast) idee exact %entru c7 era necesar) o discu3ie .e 0a3) des.re c)ru3ele de lu.t),
.entru a o.ri a0acerea-
K 'eci 0iindc) exist) oameni sur1i la cu8intele Su0letul Su.rem U ca s)(i o.reasc) .e ei,
Su0letul Su.rem a 0ost ne8oit s) sl)beasc) controlul /i asu.ra noastr), a celorlal3i-
K E o leg)tur) dubl)- %a s) n8ing), Su0letul Su.rem trebuie s) cede1e- &/ s.une c) are o
.roblem) serioas)-
Pentru Na0ai a8ea logic) totul, cu exce.3ia unui singur lucru-
K 'ar de ce a nce.ut s)(i 8orbeasc) TateiV
K &sta r)m9ne s) ne d)m seama- &sta, /i ce urmea1) s)(i s.un) Tatei s) 0ac) n continuare-
K Hei, las)(l .e Su0letul Su.rem s) .)stre1e c9te8a sur.ri1e-
Na0ai r9dea, de/i nu credea c) ce8a era amu1ant-
Nici 2ssib-
K %hiar dac) noi credem n cau1a Su0letului Su.rem, Na0ai, unde8a .e .arcurs s(ar .utea s)
desco.erim c) Su0letul Su.rem .ro8oac) mai mult r)u dec9t bine- %e 0acem atunciV
K Ei, 2ssBa, .oate c) nu se descurc) .rea bine 1ilele astea, dar asta nu nseamn) c) ne(am
descurca mai bine 0)r) el-
K Presu.un c) n(o s) a0l)m niciodat), nu(i a/aV
7. RUGCIUNEA
Tim. de o s).t)m9n) Na0ai lucr) 1ilnic m.reun) cu 2ssib- 'ormeau n casa Gamei n 0iecare
noa.te U nu o ceruser) ei, dar nici Gama nu(i alungase- Fu o .erioad) chinuitoare, nu .entru c)
munca ar 0i 0ost grea, ci .entru c) inter0eren3a cu Su0letul Su.rem era dureroas)- Ins) 2ssib
a8usese dre.tate- $uteau trece .este astaH /i chiar dac) reac3ia lui Na0ai era mai .uternic) dec9t
0usese a lui 2ssib, el reu/i s) de.)/easc) .roblema mai re.ede U n cea mai mare .arte .entru c)
2ssib era acolo s)(l aLute, s)(l asigure c) merita e0ortul, s)(i aminteasc) des.re ce era 8orba-
Ince.ur) s)(/i 0ac) o imagine destul de clar) a ceea ce .osedaser) c9nd8a oamenii, iar Su0letul
Su.rem i m.iedicase at9t tim. s) rein8ente1e-
5n sistem de comunica3ii .rin care ns) o .ersoan) .utea 8orbi instantaneu /i direct cu o alt)
.ersoan) din orice alt ora/ al lumii-
Ga/ini care .utea rece.3iona lucr)ri de art), .iese de teatru /i .o8e/ti transmise .rin aer, nu
numai de la bibliotec) la bibliotec), ci chiar n casele oamenilor-
Ga/ini care se mi/cau ra.id .e .)m9nt, 0)r) cai-
Ga/ini care 1burau, nu numai .rin aer, ci chiar .rin s.a3iu- @Binen3eles c) trebuie s) existe
ma/ini care c)l)toresc .rin s.a3iul cosmic, alt0el cum s) 0i aLuns .e HarmonB de .e P)m9ntVA 'ar
.9n) s)(/i croiasc) drum .rin a8ersiune, Na0ai nu 0usese niciodat) n stare s) concea.) o ast0el de
idee-
6i armamentul- Ex.lo1ibili- &rme cu .roiectile- 5nele at9t de mici, nc9t .uteau 0i 3inute n
m9n)- &ltele at9t de teribile, nc9t .uteau de8asta ora/e ntregi /i s) distrug) o .lanet) dac) erau
0olosite c9te8a sute deodat)- Boli automutante- Fa1e otr)8itoare- 'isru.toare seismice- Rachete-
Plat0orme de lansare orbital)- Riru/i care distrugeau genele-
2maginea ob3inut) era deo.otri8) 0rumoas) /i teribil)-
K In3eleg de ce ne 0ace asta Su0letul Su.rem, 1ise Na0ai- S) ne sal8e1e de ast0el de arme- 'ar
cu ce .re3, 2ssBa, la ce libertate am renun3at-
2ssib se mul3umi s) dea din ca.-
K %el .u3in Su0letul Su.rem ne(a l)sat ce8a- Price.erea de a lua energia din soare-
%om.uterele- Bibliotecile- Re0rigerarea- Toate dis.o1iti8ele din buc)t)rii, serele- %9m.urile
magnetice care .ermit 0lotoarelor mele s) 0unc3ione1e- 6i a8em /i c9te8a arme destul de
so0isticate- Camele energetice- 6i .ulsurile- &st0el nc9t oamenii mari /i .uternici s) nu aib) 8reun
a8antaL n 0a3a celor mai mici /i mai slabi- Su0letul Su.rem ar 0i .utut s) ne lase la .ielea goal)-
5nelte de .iatr) /i metal- Nimic cu .)r3i n mi/care- S) ne nc)l1im ar19nd co.aci-
K &tunci n(am mai 0i 0ost nici m)car oameni-
K $mul e om, 1ise 2ssib- 'ar ci8ili1a3ia U asta e darul Su0letului Su.rem- %i8ili1a3ia 0)r)
autodistrugere-
$ dat) ncercar) s)(i ex.lice Gamei, dar 0)r) s) aLung) nic)ieri- Ea nu reu/ea s) n3eleag)
nimic din ceea ce s.uneau ei, /i i .)r)si cu o mic) m.uns)tur) 8esel) des.re c9t de dr)gu3i erau
c9nd .uteau 0i .rieteni /i se Lucau m.reun) n ciuda di0eren3ei de 89rst) dintre ei- %u Tata nu
a8ea nici un rost s) 8orbeasc)-
'ar exista cine8a care se interesa de ei-
K 'e ce nu mai 8eni3i la lec3iiV ntreb) Hushidh-
St)tea .e tre.tele 8erandei l9ng) Na0ai /i mu/ca din sand8i/ul cu .9ine /i br9n1)- Inghi3ituri
mari, nu mu/c)turile delicate ale lui Eiadh- Nu conta c) ns)/i Gama le n8)3ase .e toate ele8ele
ei s)(/i 0oloseasc) gurile atunci c9nd m9ncau, nu micile mbuc)turi a0ectate care erau n 1ilele
acelea la mod) .rintre tinerele din Basilica- Na0ai nu considera atr7g7tor 0a.tul c) Hushidh o
asculta .e Gama-
K Cucre1 la un .roiect cu 2ssib-
K %eilal3i ele8i s.un c) te ascun1i-
%) se ascundea- Pentru c) Tata era at9t de celebru /i de contro8ersat-
K Nu mi(e ru/ine cu tat)l meu-
K Binen3eles c) nu, 1ise Hushidh- Ei s.un c) te ascun1i- Nu eu-
K :i tu ce cre1i c) 0acV Sau 3i(a s.us Su0letul Su.remV
K Sunt oracol, nu 8i1ionar)-
K %orect- &m uitat-
'e .arc) ar 0i trebuit s) 3in) socoteala ce 0el de 8r)Litoare era ea-
K Su0letul Su.rem nu trebuie s)(mi s.un) cum te ncadre1i tu n lume-
K Pentru c) 8e1i cu ochii t)i-
Ea a.rob)-
K E/ti 0oarte curaLos-
$ .ri8i consternat-
K Stau n bibliotec) cu 2ssBa-
K Te ncadre1i n cel mai slab dintre .artidele care se ceart) n Basilica, ns) e cel mai bun
dintre ele- %el care 8a c9/tiga, cu toate c) nimeni nu(/i .oate imagina cum-
K Nu 0ac .arte din nici un .artid-
Ea d)du din ca.-
K Nu mai 8orbesc cu tine dac) nu 8rei s) au1i ade8)rul-
'e .arc) ea ar 0i 0ost o 09nt9n) de n3ele.ciune su.rem)-
K &scult /i un .9r3 de .orc at9t tim. c9t acesta re.re1int) ade8)rul, 1ise Na0ai-
2mediat ea se ridic) n .icioare /i se nde.)rt)-
&sta chiar a 0ost o .rostie, se doLeni Na0ai- Incearc) s) m) aLute, iar eu 0ac o glum) stu.id)- Se
lu) du.) ea-
K Imi .are r)u, 1ise-
Ea se 0eri de el-
K $bi/nuiesc s) 0ac asemenea glume .roaste, s.use Na0ai- E un obicei ur9t, dar n(a 0ost cu
inten3ie- 'oar /tiu /i eu acum c) Su0letul Su.rem e real-
K S) /tiu c) tu 5tiiV re.lic) ea cu r)ceal)- 'ar e e8ident c) dac) /tii c) Su0letul Su.rem exist)
nu nseamn) c) automat ca.e3i /i creier, amabilitate sau m)car decen3)-
K $ merit, la 0el /i urm)toarele trei lucruri ur9te .e care le g9nde/ti des.re mine-
$ ocoli trec9nd n 0a3a ei- 'e data asta ea nu se ntoarse-
K Eu 8)d ti.arele, 1ise 0ata- R)d cum se mbin) lucrurile- R)d unde nce.i tu s) te ncadre1i-
Tu /i 2ssib-
K Nu am urm)rit e8enimentele din ora/- &m 0ost ocu.a3i cu .roiectul la care lucr)m- Nu .rea
/tiu ce se .etrece-
K Te(a obosit-
K 'a, 1ise Na0ai- Presu.un c) da-
K Faballu0ix este conduc)torul unui .artid, ex.lic) ea- E cel mai .uternic, din mai multe
moti8e- Nu mai e 8orba doar des.re c)ru3ele de lu.t), sau des.re alian3a cu Poto"ga8an- E 8orba
des.re b)rba3i- In s.ecial des.re b)rba3ii din a0ara ora/ului- &/a c) este .uternic .rin num)r, dar
/i .entru c) b)rba3ii se a0irm) cu 8iolen3)-
Na0ai reca.itula discu3iile .e care le au1ise n tim.ul meselor- 'es.re tolchoc", b)rba3i care
mbr9nceau 0emeile .e strad) 0)r) nici un moti8-
K Tolchoc" sunt oamenii luiV
K El o neag)- 'e 0a.t, .retinde c) /i trimite solda3ii .e str)1ile Basilic)i ca s) .roteLe1e
0emeile de tolchoc"-
K Solda3iiV
K $0icial ei sunt mili3ia clanului PalEashantu- 'ar to3i sunt subordona3i lui Faballu0ix, iar
consiliul clanului nu a reu/it s) se nt9lneasc) .entru a discuta modul n care este 0olosit) mili3ia-
Tu e/ti PalEashantu, nu(i a/aV
K Inc) sunt .rea t9n)r .entru mili3ie-
K Nu .rea mai e o mili3ie, 1ise ea- Sunt angaLa3i- B)rba3i de dincolo de 1iduri, b)rba3i li.si3i
de s.eran3), /i 0oarte .u3ini dintre ei sunt cu ade8)rat PalEashantu- Faballu0ix i .l)te/te- 6i .e
tolchoc" tot el i .l)te/te-
K 'e unde /tii toate asteaV
K &m 0ost mbr9ncit)- 2(am 8)1ut .e solda3i- 6tiu cum se .otri8esc toate astea ntre ele-
&lte 8r)Litorii- 'ar oare se .utea ndoiV Nu sim3ise /i el in0luen3a Su0letului Su.rem ori de c9te
ori se g9ndea la cu8intele inter1iseV Trans.ira numai dac) se g9ndea .rin ce trecuse s).t)m9na
trecut)- &tunci de ce s) nu .oat) Hushidh s) se uite numai la un soldat /i la un tolchoc" /i s) a0le
lucruri des.re eiV 'e ce n(ar .utea c)milele s) 1boareV &cum orice era .osibil-
K 6i /tii c) eu nu sunt unul dintre ei-
K 'ar 0ra3ii t)i sunt-
K Tolchoc"V
K Sunt de .artea lui Faballu0ix- Nu =ssib, desigur, ci Elema" /i Gebbe"eE-
K 'e unde i cuno/ti .e eiV Ei nu 8in niciodat) aici U nu sunt 0iii Gamei-
K S).t)m9na asta Elema" a 8enit aici de c9te8a ori, 1ise Hushidh- N(ai /tiutV
K 'e ce s) 8in) aiciV
'ar Na0ai n3elese imediat- F)r) s) 0ie ca.abil s)(/i duc) g9ndul .9n) la ca.)t, /tiu exact de ce
Elema" ar 0i 8enit n casa Rasei- In ora/ Gama a8ea o re.uta3ie dintre cele mai buneH ne.oatele ei
erau curtate de mul3i, iar Elema" a8ea 89rsta U a8ea de mult 89rsta, de 0a.t U .entru o c)s)torie
serioas), cu inten3ia de a a8ea un mo/tenitor-
Na0ai .ri8i de Lur m.reLurul cur3ii, unde multe 0ete /i c93i8a b)ie3i luau masa- To3i ele8ii
externi .lecaser), iar cei mici m9ncau mai de8reme- 'eci cele mai multe dintre 0ete erau eligibile
.entru o c)s)torie, inclusi8 ne.oatele ei, dac) Rasa le d)dea 8oie- Pe care dintre ele o curta
Elema"V
K Eiadh, /o.ti el-
K E o .resu.unere, 1ise Hushidh- %ategoric nu sunt eu-
Na0ai o .ri8i sur.rins- Binen3eles c) nu era ea- &.oi se sim3i LenatH dac) ea /i d)dea seama
c9t de ridicol i se .)ruse ca 0ratele lui s(o doreasc) .e eaV
'ar Hushidh continu) ca /i cum nici nu ar 0i obser8at insulta lui neex.rimat)- %u siguran3) nu
/tia c9t l r)nea ideea c) ElBa ar .utea(o curta .e Eiadh-
K %9nd a 8enit 0ratele t)u, am /tiut imediat c) e 0oarte a.ro.iat de Faballu0ix- Sunt sigur) c)
i .roduce m)tu/ii Rasa mult) m9hnire, .entru c) ea /tie c) Eiadh l 8a acce.ta- Fratele t)u se
bucur) de mult .restigiu-
K %hiar dac) 8i1iunea Tatei a .ro8ocat un asemenea scandalV
K El e de .artea lui Faballu0ix, s.use Hushidh- In Partidul B)rba3ilor U cel care l sus3ine .e
Faballu0ix U cu c9t imaginea tat)lui t)u este mai .roast), cu at9t l .lac mai mult .e Elema"-
Pentru c) dac) i s(ar nt9m.la ce8a tat)lui t)u, atunci Elema" ar 0i un b)rbat 0oarte bogat /i
.uternic-
%u8intele ei rede/te.tar) cele mai rele temeri ale lui Na0ai n leg)tur) cu 0ratele s)u- 'ar era
un g9nd monstruos, de nesu.ortat-
K Faballu0ix 8rea ca ElBa s)(l in0luen3e1e .e Tata, asta(i tot-
Hushidh d)du din ca.- 'ar era o a.robare sau doar i 0)cea semn s) tac) .entru ca ea s) .oat)
continuaV
K %el)lalt .artid .uternic sunt oamenii lui Ro.tat- &cum sunt numi3i Partidul Femeilor, de/i
sunt condu/i tot de un b)rbat- Ei 8or s) se alie1e cu ForaBni- 'e asemenea 8or s) retrag) dre.tul
de 8ot tuturor b)rba3ilor cu exce.3ia celor c)s)tori3i, /i cer ca to3i b)rba3ii celibatari s) .)r)seasc)
ora/ul n 0iecare sear) la a.usul soarelui /i s) nu se ntoarc) .9n) n 1ori-
&sta este solu3ia lor la .roblema tolchoc" U /i de asemenea /i la a lui Faballu0ix- &u mul3i
ade.3i .rintre b)rba3ii c)s)tori3i /i .rintre 0emei-
K &sta e gru.ul cu care e TataV
K &/a cred to3i cei din Partidul B)rba3ilor, dar oamenii lui Ro.tat /tiu mai bine-
K 6i care e al treilea gru.V
K I/i s.un Partidul $ra/ului, dar n realitate ei sunt Partidul Su0letului Su.rem- Re0u1) s) se
alie1e cu orice .o.or r)1boinic- Ror s) re8in) la 8echile obiceiuri, .entru .rotec3ia Cacului- S)
ridice ora/ul deasu.ra .oliticii /i a con0lictelor- S) renun3e la marea bog)3ie a ora/ului /i s)
tr)iasc) sim.lu, ast0el nc9t nici o alt) na3iune s) nu doreasc) s) ne cotro.easc)-
K Nimeni nu 8a 0i de acord cu a/a ce8a-
K Te n/eli, 1ise ea- Gul3i sunt de acord- Tat)l t)u /i m)tu/a Rasa au c9/tigat n 0a3a a a.roa.e
toate 0emeile din 'istrictele Cacului-
K 'ar asta nu nseamn) mult- In Riroag) tr)iesc o m9n) de oameni-
K &u o treime din 8oturile consiliului-
Na0ai se g9ndi-
K %red c) e 0oarte .ericulos .entru ei, 1ise-
K 'e ce cre1i astaV
K Pentru c) nu au nimic care s)(i sus3in) n a0ar) de tradi3ie- %u c9t Faballu0ix lu.t) mai mult
m.otri8a tradi3iei, cu c9t ns.)im9nt) mai mult oamenii cu tolchoc" /i solda3i, cu at9t oamenii
8or cere s) se 0ac) ce8a- Tata /i Gama nu reu/esc dec9t s) 0ac) im.osibil ca cine8a s) ob3in)
maLoritatea n consiliu- Il m.iedic) .e Ro.tat s)(l o.reasc) .e Faballu0ix-
Hushidh 19mbi-
K E/ti ntr(ade8)r .rice.ut-
K Politica o studie1 cel mai mult-
K &i intuit .rimeLdia- 'ar nu mi(ai s.us cum am .utea noi s) sc).)m de ea-
K NoiV
K Basilica-
K Nu, 1ise Na0ai- &i s.us c) /tii n ce .artid sunt-
K E/ti cu Su0letul Su.rem, binen3eles, s.use ea-
K Nu /tii asta- Nici m)car eu nu /tiu asta- Nu sunt sigur c)(mi .lace cum ne mani.ulea1)
Su0letul Su.rem-
Hushidh cl)tin) din ca.-
K In minte .o3i s) nu iei o deci1ie nc) multe 1ile de acum ncolo, dar n inima ta deci1ia e
deLa luat)- ## res.ingi .e Faballu0ix- 6i e/ti atras de Su0letul Su.rem-
K Fre/e/ti, re.lic) Na0ai- &dic), da, sunt atras de Su0letul Su.rem, 2ssib a aLuns la conclu1ia
asta cu mult tim. n urm), iar moti8ele lui sunt solide- In ciuda tuturor mani.ul)rilor secrete ale
min3ilor oamenilor, e mult mai .ericulos s) res.ingi Su0letul Su.rem- 'ar asta nu nseamn) c)
sunt gata s) las destinul Basilic)i n m9inile unei minorit)3i de 0anatice religioase care tr)iesc n
Riroag) /i au tot tim.ul 8i1iuni-
K Noi suntem cele mai a.ro.iate de Su0letul Su.rem-
K Intreaga lume are Su0letul Su.rem n interiorul min3ilor, s.use Na0ai- Gai a.roa.e dec9t
at9t nu .ute3i 0i-
K Noi suntem cele care alegem Su0letul Su.rem, insist) ea- 6i nu toat) lumea o are n
interiorul min3ii, alt0el nu ar 0i nce.ut r)1boiul cu .o.oarele nde.)rtate-
Pentru o cli.) Na0ai se ntreb) dac) /i ea a0lase cum8a 0a.tul c) Su0letul Su.rem m.iedicase
desco.erirea c)ru3elor de r)1boi .9n) nu de mult- &.oi /i d)du seama c), binen3eles, ea se
g9ndea la al /a.telea codicil: @Nu te certa cu 8ecinul 8ecinului 8ecinului t)uH dac) nce.e
scandalul, stai acas) /i nchide 0ereastra-A Gult tim. acesta 0usese inter.retat ca o interdic3ie de a
lega alian3e /i de a .orni dis.ute cu 3)ri a0late at9t de de.arte, nc9t re1ultatul nu are nici o
im.ortan3) .entru tine- Na0ai /i 2ssib cuno/teau sco.ul /i originea unei ast0el de legi /i modul n
care Su0letul Su.rem o nt)rise n min3ile oamenilor- Ins) .entru Hushidh legea ns)/i era cea
care m.iedicase tim. de milenii r)1boaiele de agresiune im.erialist)- Nu conta c) multe .o.oare
ncercaser7 s) cree1e im.erii /i c) numai li.sa de miLloace e0iciente de trans.ort /i comunica3ie
le m.iedicase-
K Eu nu sunt de .artea ta, 1ise Na0ai- Nu .o3i da ceasul na.oi-
K 'ac) nu .o3i, re.lic) ea, atunci suntem deLa ca /i .ierdu3i-
K Posibil- 'ac) n8inge Ro.tat, atunci c9nd 8a sosi 0lota Poto"u, 8or urca n mun3i /i ne 8or
distruge nainte s) aLung) aici %a.etele 5de- 2ar dac) are c9/tig de cau1) Faballu0ix, c9nd 8or
8eni %a.etele 5de i 8or distruge mai nt9i .e Poto"u /i a.oi ei 8or urca n mun3i /i ne 8or nimici
dre.t r)1bunare-
K P)i, 1ise Hushidh, 8e1i c) de 0a.t e/ti de .artea noastr)V
K Ba nu- Pentru c) dac) Partidul $ra/ului ne aduce ntr(un .unct mort, 0ie Faballu0ix, 0ie
Ro.tat /i 8a .ierde r)bdarea /i oamenii 8or nce.e s) moar)- &tunci nu 8a mai 0i ne8oie de
str)ini care s) ne distrug)- $ s(o 0acem singuri- %9t cre1i c) 8or mai continua 0emeile s) conduc)
n ora/ul )sta, dac) se aLunge la un r)1boi ci8il ntre doi b)rba3i .uterniciV
Hushidh .ri8i n gol-
K &/a cre1i tuV
K Poate c) nu sunt oracol, s.use Na0ai, dar am citit istorie-
K Tim. de at9tea secole am 0)cut ca ora/ul s) r)m9n) unul al 0emeilor, un teritoriu al .)cii-
K N(ar 0i trebuit s) le da3i b)rba3ilor dre.t de 8ot-
K &u dre.t de 8ot de un milion de ani-
Na0ai d)du din ca.-
K 6tiu- %e se nt9m.l) acum e din cau1a Su0letului Su.rem-
In3elegea acum c) Hushidh .ri8ea n gol .entru c) ochii ei erau .lini de lacrimi-
K Goare, nu(i a/aV
Nu(i trecuse .rin minte c) cine8a ar .utea lua lucrurile at9t de .ersonal- %a /i cum Su0letul
Su.rem ar 0i 0ost o rud) iubit)- 'ar .entru cine8a ca Hushidh .oate c) a/a era- In .lus, ea era 0iica
unei s)lbatice, o 0emeie a/a(1is s09nt)- 'e/i toat) lumea /tia c) .rogeniturile s)lbaticelor erau
re1ultatul 8iolului sau al unor acu.l)ri nt9m.l)toare .e str)1ile ora/ului, erau totu/i numi3i @co.ii
ai Su0letului Su.remA- Poate Hushidh se g9ndea cu ade8)rat la Su0letul Su.rem ca la tat)l ei- 'ar
nu U 0emeile i s.uneau Su0letului Su.rem ea- 2ar Hushidh 5tia c) mama ei 0usese o s)lbatic)-
Totu/i Hushidh abia /i .utea st).9ni lacrimile-
K %e 8re3i de la mineV ntreb) Na0ai- Nu /tiu ce 0ace Su0letul Su.rem- Sora ta, du.) cum ai
s.us, ea e 8i1ionara-
K Su0letul Su.rem nu i(a 8orbit toat) s).t)m9na- N(a 8orbit nim)nui-
Na0ai 0u sur.rins-
K Rrei s) s.ui c) nici la lacV
K &m /tiut c) tu /i 2ssib a3i 0ost 0oarte, 0oarte a.ro.ia3i de Su0letul Su.rem ntreaga
s).t)m9n)- R) e.ui1ea1), a/a cum 0ace cu CutBa /i--- /i cu mine, uneori- Femeile au intrat n a.),
din ce n ce mai multe, /i au ie/it 0)r) nimic, sau doar cu 8ise .roste/ti- &sta le(a s.eriat- 'ar eu
le(am s.us: Na0ai /i 2ssib, ei sunt atin/i de Su0letul Su.rem- &/adar nu a murit- 6i ele mi(au
cerut--- s) a0lu de la 8oi-
K %e s) a0liV
In cele din urm) lacrimile i1bucnir) /i i se .relinser) .e obraLi-
K Nu /tiu, s.use ea cu Lale- %e e de 0)cut- %e a/tea.t) Su0letul Su.rem de la noi-
2i atinse um)rul, ca s(o lini/teasc) U Na0ai nu /tia ce altce8a s) 0ac)-
K Habar n(am, 1ise- 'ar ai dre.tate ntr(o .ri8in3): Su0letul Su.rem se u1ea1)- Se autou1ea1)-
Totu/i, a/ 0i sur.rins dac) ar nceta s) mai o0ere 8i1iuni- Poate e distras- Poate e---
K %umV
Na0ai cl)tin) din ca.-
K Cas)(m) s) discut cu 2ssib, bineV
Ea a.rob) din ca., a.lec9ndu(l ca s)(/i /tearg) lacrimile-
K 'a, te rog, s.use- Eu n(a/ .utea s) 8orbesc cu el-
'e ce nuV 'ar n(o ntreb)- Era .rea con0u1 du.) tot ce i .o8estise ea- Tot tim.ul el /i 2ssib
cre1user) c) cercet)rile lor sunt secrete, /i iat) c) Hushidh le s.unea tuturor 0emeilor din ora/ c)
Su0letul Su.rem i e.ui1aW Ins), din c9te /tiau ei, 0emeile erau de o ignoran3) li.sit) de orice
s.eran3): cum .uteau ei doi s) /tie din ce cau1) ele nu mai a8eau 8i1iuniV
Na0ai se duse direct n bibliotec) /i i re.et) lui 2ssib tot ce /i .utea aminti din discu3ia lui cu
Hushidh-
K 5ite la ce m) g9ndesc- 'ac) Su0letul Su.rem nu e chiar at9t de .uternicV 'ac) moti8ul
.entru care au ncetat 8i1iunile este c) Su0letul Su.rem nu se .oate descurca cu noi /i n acela/i
tim. s) trimit) 8i1iuniV
2ssib r9se-
K Haide, NBe0, de .arc) noi am 0i centrul uni8ersuluiW
K Rorbesc serios- %e ca.acitate are de 0a.t Su0letul Su.remV GaLoritatea oamenilor sunt at9t
de ignoran3i, .ro/ti sau slabi, nc9t, chiar dac) se g9ndesc la unul dintre subiectele inter1ise, nu
.ot 0ace nimic, a/a c) de ce i(ar su.ra8egheaV &sta nseamn) c) Su0letul Su.rem are de
monitori1at relati8 .u3ini oameni-
6i chiar .e ace/tia, dac) i(ar 8eri0ica doar din c9nd n c9nd, tot ar a8ea su0icient tim. ca s)(i
3in) de.arte de .roiectele .ericuloase- 'ar acum, c9nd .uterea lui sl)be/te, tu ai reu/it s) te
desensibili1e1i- & 0ost o com.eti3ie ntre tine /i Su0letul Su.rem, /i tu ai n"ins, 2ssib- 'ac) n
tim.ul acestei lu.te Su0letul Su.rem ar 0i 0ost total concentrat asu.ra ta, 0)r) s) mai trimit)
8i1iuni celorlal3i, 0)r) s) mai monitori1e1e .e nimeni altcine8aV 'ar tu ai mers destul de lent /i
tot i(ar mai 0i r)mas ce8a tim. liber-
K 'ar am9ndoi, lucr9nd m.reun), n3elese 2ssib- & trebuit s) se concentre1e constant asu.ra
noastr)- 6i se .ierde, sl)bind /i mai mult-
K &/a c) m) g9ndesc, 2ssib, c) noi nu i suntem de aLutor, ci l r7nim-
2ssib r9se iar-
K Nu se .oate- Rorbim des.re Su0letul Su.rem, nu des.re un .ro0esor /i des.re ni/te ele8i
indisci.lina3i-
K Su0letul Su.rem a e/uat /i nainte- &lt0el nu ar 0i existat c)ru3e de lu.t)-
K 'eci ce(ar trebui s) 0acemV
K S) ne o.rim, 1ise Na0ai- $ 1i- S) ne 0erim de subiectele inter1ise- S) 8edem dac) oamenii
nce. s) aib) din nou 8i1iuni-
K %hiar cre1i cu ade8)rat c) noi doi am ocu.at at9t de mult din tim.ul Su0letului Su.rem
nc9t nu mai .oate trimite oamenilor 8i1iuniV 'ar n tim.ul c9t noi dormeam sau m9neamV &u
existat numeroase .au1e-
K Poate c) e con0u1- Poate c) a intrat n .anic) .entru c) nu /tie ce s) 0ac)-
K %orect, 1ise 2ssib- &tunci hai s) nu renun3)m- S)(i d)m Su0letului Su.rem ni/te s0aturi, de
ce nuW
K 'e ce nuV & 0ost 0)cut de oameni, nu(i a/aV
K &/a credem- Poate-
K &/a c) i s.unem s) nu(/i mai 0ac) at9tea griLi cu blocarea noastr)- E o misiune 0)r) sens /i
ar trebui s) nu(/i mai .iard) tim.ul cu asta acum, .entru c) de/i noi ne g9ndim cu u/urin3) la
orice subiect inter1is, nu o s) s.unem nim)nui altcui8a /i nu o s) ncerc)m s) construim noi
n/ine nimic- Nu(i a/aV
K N(o s) ncerc)m-
K :ur) asta, 2ssib- $ s) Lur /i eu- :ur chiar acum U ascul3i, Su0let Su.remV U noi nu suntem
du/manii t)i, a/a c) nu mai e ne8oie s) .ier1i nici o secund) 0)c9ndu(3i griLi din cau1a noastr)-
Re8ino /i trimite iar 8i1iuni 0emeilor- 6i .etrece(3i tim.ul bloc9ndu(i .e indi8i1ii .ericulo/i-
%a.etele 5de, de exem.lu- Faballu0ix- Probabil /i Ro.tat- 6i dac) nu(i .o3i bloca .e ei, m)car 0)(
ne .e noi s) /tim ce s) 0acem ca s)(i .utem o.ri noi-
K %u cine 8orbe/tiV
K %u Su0letul Su.rem-
K Pare o stu.iditate, 1ise 2ssib-
K Intreaga 8ia3) el ne(a s.us ce s) g9ndim- %e e stu.id n a(i da /i noi din c9nd n c9nd c9te o
sugestieV F) leg)m9ntul, 2ssBa-
K 'a, .romit, Lur n cel mai solemn mod- &scul3i, Su0let Su.remV
K &scult), s.use Na0ai- &t9ta lucru 5tim-
K &/adar, cre1i c) o s) 0ac) ceea ce(i s.unem noiV
K &sta nu /tiu- 'ar /tiu c) nu o s) n8)3)m nimic nou .ier19ndu(ne 8remea n bibliotec) tot
restul 1ilei- Hai s) ie/im- S) ne .etrecem noa.tea acas) la Tata- Poate o s) ne 8in) o idee cu
ade8)rat bun)- Sau .oate c) Tata 8a a8ea o 8i1iune- Sau ce8a-
&bia du.)(amia1), c9nd .)r)sea casa Gamei, Na0ai /i aminti c) Elema" i 0)cea curte lui
Eiadh- Nu c) ar 0i a8ut 8reun dre.t s)(l urasc) din cau1a asta- Na0ai nu s.usese niciodat) nimic
nim)nui des.re sentimentele lui .entru ea, nu(i a/aV 2ar la .ais.re1ece ani era .rea t9n)r ca s) 0ie
luat n serios .entru o .osibil) c)s)torie legal)- Binen3eles c) Eiadh s(ar 0i uitat la Elema" /i l(ar
0i dorit- &sta ar 0i ex.licat ce8a U de ce era ea at9t de amabil) cu Na0ai /i totu/i niciodat) nu .)rea
s) se a.ro.ie de el- Roia s)(i c9/tige bun)8oin3a n ca1 c) ar a8ea 8reo in0luen3) asu.ra lui
Elema"- 'ar nu i(ar trece niciodat) .rin minte c) i(ar .utea o0eri un contract lui ;afai- Ca urma
urmelor, el era un co%il-
&.oi /i aminti cum 8orbise Hushidh des.re 2ssib- Eu n(a/ .utea s) 8orbesc cu el< Pentru c) el
era in0irmV Pu3in .robabil- Nu, Hushidh era timid) .entru c) l .ri8ea ca .e un .osibil so3- %hiar
/i eu /tiu destule des.re 0emei ca s)(mi dau seama de asta, g9ndi Na0ai-
Hushidh are 89rsta mea /i se uit) la 0ratele meu mai mare c9nd se g9nde/te la c)s)torie- In
tim. ce eu a/ .utea 0oarte bine s) 0iu un co.ac sau o c)r)mid) du.) c9t interes sexual le st9rnesc
0etelor de 89rsta mea- 2ar Eiadh este mai mare ca mine U una dintre cele mai n 89rst) din clasa
mea, n tim. ce eu sunt .rintre cei mai tineri- %um am .utut s)(mi nchi.ui---
Sim3i ro/ea3a 0ierbinte a st9nLenelii .e obraLi, de/i nimeni cu exce.3ia lui nsu/i nu(i cuno/tea
umilin3a-
Gerg9nd .e str)1ile din Basilica, Na0ai /i d)du seama c), n a0ara unor .limb)ri oca1ionale .e
Strada Ploii, nu mai ie/ise din casa Gamei de c9nd nce.use cercet)rile m.reun) cu 2ssib- Poate
din cau1a a ceea ce(i s.usese Hushidh de8eni con/tient de schimb)rile din ora/- $are erau .rea
.u3ini oameni .e strad)V Poate U dar ade8)rata di0eren3) era n modul n care mergeau- $amenii
din Basilica se de.lasau de multe ori cu un sco. anume, dar de obicei nu l)sau ca asta s)(i 0ac)
o.aci la ceea ce se .etrecea n Lurul lor- %hiar /i cei care se gr)beau .uteau 0ace c9te o .au1), sau
cel .u3in s) 19mbeasc) atunci c9nd treceau .e l9ng) un c9nt)re3 stradal, un Longler ori un comic
care(/i recita 8ersurile .roaste- Gul3i oameni hoin)reau, abord9nd lucrurile cu real) .l)cere,
con8ers9nd cu to8ar)/ii lor, binen3eles, dar 8orbind liber /i cu necunoscu3ii de .e strad), de .arc)
to3i oamenii din Basilica ar 0i 0ost 8ecini sau chiar rude-
In seara asta era alt0el- Pe m)sur) ce soarele contura aco.eri/urile dins.re a.us /i arunca .ete
.relungi de ntuneric .este str)1i, trec)torii .)reau s) se 0ereasc) de lumina soarelui ca /i cum le(
ar 0i .utut arde .ielea- Se e8itau unii .e al3ii- %9nt)re3ii stradali erau ignora3i, /i chiar /i mu1ica
lor .)rea mai timid), 0iind .arc) .reg)ti3i s)(/i ntreru.) c9ntecul la .rimul semn de ne.l)cere al
unui trec)tor- Str)1ile erau mai t)cute .entru c) nimeni nu 8orbea-
'estul de cur9nd moti8ul de8eni e8ident- $ tru.) 0ormat) din o.t b)rba3i a.)ru alerg9nd .e
strad), cu .ulsurile n m9ini /i lamele energetice la centur)- Solda3i, /i s.use Na0ai- $amenii lui
Faballu0ix- Nu: o0icial ei erau mili3ia clanului PalEashantu, dar Na0ai nu sim3ea nici o nrudire cu
ei-
Ei .)reau s) nu .ri8easc) nici n st9nga, nici n drea.ta, ca /i cum ar 0i a8ut o misiune- 'ar
Na0ai /i 2ssib obser8ar) imediat c) str)1ile .)reau s) se goleasc) la trecerea solda3ilor- 5nde se
dusese lumeaV 'e 0a.t nu se ascundeau, dar se scurser) c9te8a minute de la trecerea solda3ilor
nainte ca oamenii s) ncea.) s) a.ar) din nou- Se retr)seser) .rin maga1ine, .re0)c9ndu(se c) au
treburi- 5nii .ur /i sim.lu a.ucaser) .e drumuri ocolitoare .rin str)du3ele laterale- 2ar al3ii nu
.)r)siser) deloc str)1ile, dar, la 0el ca Na0ai /i 2ssib, se o.riser), nlemniser) .e loc, ast0el c) tim.
de c9te8a minute se con0undaser) cu arhitectura, nu cu 8ia3a locurilor-
Nu .)rea absolut deloc c) lumea ar 0i considerat c) solda3ii 0ac ora/ul mai sigur- 'im.otri8),
solda3ii i ns.)im9ntau-
K Basilica are neca1uri, 1ise Na0ai-
K Basilica e moart7V re.lic) 2ssib- Inc) mai sunt oameni .e aici, dar ora/ul )sta nu mai e
Basilica-
'in 0ericire nu mai era at9t de r)u c9nd aLunser) mai de.arte .e Strada &ri.ii U solda3ii
trecuser) .rin locul n care aceasta se intersecta cu Strada Fr9ului, la numai c93i8a .a/i de casa
lui Faballu0ix- %9nd intrar) n $ra/ul Rechi, .e str)1i era mai mult) 8ia3)- 'ar schimb)rile erau
nc) 8i1ibile-
'e exem.lu, Strada Prim)8erii 0usese cur)3at)- Prim)8ara era una dintre arterele .rinci.ale din
Basilica, merg9nd direct de la Poarta %o/ului, .rin $ra/ul Rechi, .9n) la marginea Riroagei- 'ar
cum se nt9m.la adesea n Basilica, un constructor ntre.rin1)tor considerase c) era .)cat s) lase
at9ta loc liber ne0olosit n miLlocul drumului c9nd acolo ar 0i .utut locui oameni- In s.a3iul dintre
&ri.ii /i Tem.lului, constructorul ridicase /ase cl)diri-
Ins) c9nd un constructor basilican se a.uca s) nal3e o cl)dire care bloca o strad), se .uteau
nt9m.la c9te8a lucruri- 'ac) strada nu era 0oarte aglomerat), obiectau doar c93i8a oameni-
Puteau s) strige, s) nLure sau chiar s) arunce cu di8erse lucruri n constructori, dar ntruc9t
muncitorii erau cu to3ii oameni 1dra8eni, re1isten3a nu ar 0i 0ost .rea serioas)- %onstruc3ia
continua, iar oamenii /i g)seau trasee noi- %ei care de3ineau case sau maga1ine cu 0a3ada s.re
drumul acum blocat erau cei care a8eau cel mai mult de su0erit- Erau ne8oi3i s) negocie1e cu
8ecinii ca s) ob3in) dre.tul la s.a3ii care s) le dea acces la strad) U sau s)(/i aroge acele dre.turi
dac) 8ecinul era slab- 5neori trebuiau s)(/i abandone1e .ur /i sim.lu .ro.rietatea- 2ndi0erent
cum, noile c)i de acces sau .ro.riet)3ile abandonate de8eneau cur9nd artere stradale n toat)
regula- In cele din urm) un ntre.rin1)tor cum.)ra c9te8a .ro.riet)3i abandonate sau .)r)ginite
ale c)ror alei erau 0olosite .entru tra0ic, deschidea o strad) larg) /i ast0el se n)/tea un nou drum-
%onsiliul ora/ului nu inter8enea n nici un 0el n acest .roces U a/a e8olua /i se schimba Basilica
de(a lungul tim.ului, /i .)rea inutil ca ntr(un ora/ 8echi de 1eci de milioane de ani s) ncerci s)
o.re/ti 8alul tim.ului /i al istoriei-
%u totul altce8a era c9nd cine8a nce.ea s) construiasc) .e o arter) intens circulat) .recum
Strada Prim)8erii- &colo trec)torii .rindeau curaL .rin num)rul lor U /i din o0ensa .ro8ocat) de
g9ndul c) .ierd un drum .e care(l 0oloseau des- &st0el c), n tim. ce treceau, sabotau inten3ionat
construc3ia, d)r9m9nd 1id)ria sau 0ur9nd .ietre- 'ac) a8eau de(a 0ace cu un constructor .uternic
/i hot)r9t, cu muncitori numero/i /i soli1i, se .utea aLunge u/or la nc)ierare /i la 0el de u/or /i la
tribunal, unde constructorul era ntotdeauna g)sit 8ino8at, ntruc9t construirea .e str)1i era
considerat) o .ro8ocare clar) .entru asaltul legali1at-
Ins) constructorul de .e Strada Prim)8erii 0usese de/te.t-
I/i .roiectase cele /ase cl)diri s.riLinite .e arcade, ast0el nc9t drumul s) nu 0ie n totalitate
blocat- Cocuin3ele nce.eau de la .rimul ni8el, deasu.ra str)1ii U /i ast0el, de/i trec)torii erau
deranLa3i, nu erau chiar at9t de su.)ra3i nc9t s) recurg) la sabotaLe serioase- %l)direa 0usese
0inisat) la nce.utul 8erii, /i acolo se mutaser) ni/te oameni 0oarte boga3i-
Ins), ine8itabil, arcadele 0useser) ocu.ate de comercian3ii stradali /i restaurante U ceea ce
constructorul cu siguran3) /tiuse c) a8ea s) se nt9m.le- Tra0icul se g9tuia, /i al3i constructori
nce.user) s) ridice maga1ine /i standuri .ermanente, .9n) c9nd de 8reo c9te8a s).t)m9ni
de8enise 0i1ic im.osibil s) aLungi de .e Tem.lului .e &ri.ii .rin Strada Prim)8erii U micile
construc3ii blocau acum com.let drumul- Inc) o strad) din Basilica dis.)ruse, numai c) de data
aceasta era 8orba de o arter) .rinci.al) care .ro8oca serioase incon8eniente multor oameni-
Numai .rimul constructor /i micii ntre.rin1)tori .ro0itaser) cu ade8)ratH cei care cum.)raser)
locuin3ele din interior constatau acum c) era din ce n ce mai di0icil s) aLung) la sc)rile ce duceau
la casele lor, /i deLa se .reg)teau s) abandone1e 8echile structuri care nu mai a8eau ie/ire la
strad)-
&cum, c9nd Na0ai /i 2ssib mergeau .e Strada Prim)8erii, obser8ar) c) cine8a trecuse .rin
sec3iunea blocat) /i d)r9mase toate construc3iile mai mici- %l)dirile noi erau nc) n .icioare,
arcuindu(se .este strad), dar trecerea r)m9nea curat) sub ele- Gai im.ortant, c93i8a solda3i
st)teau la 0iecare ca.)t al str)1ii- GesaLul era clar: nu 8or mai 0i tolerate noi construc3ii-
K Faballu0ix nu(i .rost, 1ise 2ssib-
Na0ai n3elese la ce se re0erea- Poate c) oamenilor nu le .l)cea s) 8ad) solda3i .e strad), ceea
ce im.lica amenin3area cu 8iolen3a /i .ierderea libert)3ii- 'ar s) 8ad) Strada Prim)8erii deschis)
nsemna un .as im.ortant s.re considerarea solda3ilor dre.t un r)u necesar, care merita s) 0ie
acce.tat-
Strada &ri.ii d)dea n Strada Tem.lului, iar Na0ai /i 2ssib merser) .e aceasta .9n) aLunser) la
.ia3a larg) din Lurul Tem.lului- Era singurul a8an.ost al religiei b)rba3ilor n acest ora/ al
0emeilor, singurul loc n care Su0letul Su.rem era recunoscut dre.t b)rbat /i unde s9ngele mai
degrab) dec9t a.a re.re1enta 0luidul sacru- 'intr(un im.uls, cu toate c) nu mai intrase de c9nd
m.linise o.t ani /i .re.u3ul i 0usese scu0undat n .ro.riul s9nge, Na0ai se o.ri la .oarta de nord-
K Hai s) intr)m, 1ise-
2ssib se cutremur)-
K Imi dis.lace .ro0und locul )sta-
K 'ac) ar 0olosi aneste1ice, adorarea di8init)3ii ar 0i mai .o.ular) .rintre co.ii, remarc)
Na0ai-
2ssib r9nLi-
K Renerare li.sit) de durere- E o idee- Poate /i 8enerarea .e uscat ar a8ea succes .rintre
0emei-
P)trunser) .e u/) n nc).erea exterioar) ntunecoas) /i muceg)it), 0)r) 0erestre-
'e/i tem.lul era .er0ect rotund, camerele interioare erau .roiectate ast0el nc9t s) aminteasc)
de m.)r3irea inimii: &uriculul St9ng, Rentriculul St9ng, &uriculul 're.t /i Rentriculul 're.t-
Holurile ntortocheate /i c)m)ru3ele mici dintre ele erau numite du.) di0erite 8ene /i artere-
Inaintea circumci1iei, b)ie3ii trebuiau s) n8e3e toate denumirile camerelor, dar o 0)ceau
memor9nd un c9ntecel care r)m9nea li.sit de sens .entru maLoritatea celor care l n8)3au- &st0el
c) nu era nimic 0amiliar n numele scrise .e .ragul sau deasu.ra 0iec)rei u/i, iar 2ssib /i Na0ai se
r)t)cir) imediat-
N(a8ea im.ortan3)- In 0inal toate s)lile /i coridoarele i conduceau .e ade.3i n curtea central),
singurul loc luminos din tem.lu, sub cerul liber- Intruc9t era 0oarte a.roa.e de amurg, .e .a8aLul
de .iatr) lumina soarelui nu c)dea direct, dar du.) at9ta be1n) chiar /i ra1ele re0lectate erau
dureros de orbitoare-
5n .reot i o.ri la u/)-
K Rug)ciune sau medita3ieV ntreb)-
2ssib ridic) din umeri U o mi/care con8ulsi8), c)ci 0lotoarele am.li0icau orice tres)rire a
mu/chilor s)i-
K %red c) o s) a/te.t n &uriculul 're.t-
K Nu 0i ur9cios, 1ise Na0ai- Geditea1) un minut, n(o s) mori din asta-
K Rrei s) s.ui c) tu ai de g9nd s) te rogiV
K B)nuiesc c) da-
In realitate, Na0ai nu era sigur de ce sau .entru ce- 6tia doar c) rela3ia sa cu Su0letul Su.rem
de8enea cu 0iecare 1i mai com.licat)H n3elegea Su0letul Su.rem mai bine ca nainte, /i acum
acesta se amesteca n 8ia3a lui, ast0el nc9t de8enise im.ortant s) ncerce s) comunice lim.ede /i
direct n loc de acele b)nuieli .ie1i/e- Nu era su0icient s) ncetineasc) cercetarea cu8intelor
inter1ise /i s) s.ere c) Su0letul Su.rem 8a n3elege alu1ia- Era ne8oie de ce8a mai mult-
Pri8i cum .reo3ii n3e.au degetul lui 2ssib /i /tergeau mica ran) .e .iatra de agat- 2ssib su.ort)
bine U el chiar nu era un 0ricos, /i a8usese .arte de destul) durere n 8ia3) ast0el nc9t o mic)
n3e.)tur) s) nu mai nsemne nimic- 'oar c) nu .rea .artici.a la ritualurile b)rba3ilor- Ce numea
@s.orturi s9ngeroaseA /i le com.ara cu lu.tele de rechini, care nce.eau ntotdeauna .rin a 0ace
0iecare rechin din ba1in s) s9ngere1e- 2mediat ce mica lui .at) ro/ie aLunse .e .iatra as.r), .luti
s.re b)ncile de l9ng) .eretele ex.us la soare unde a8ea s) mai 0ie lumin) nc) 8reo Lum)tate de
or)- Banca era .lin), binen3eles, dar 2ssib .utea s) .luteasc) al)turi de ea-
K Fr)be/te(te, /o.ti c9nd trecu .e l9ng) Na0ai-
Intruc9t Na0ai 8enise s) se roage, .reotul nu(l n3e.) /i .e el- Il l)s) s) bage m9na n bolul
auriu cu inele de rug)ciune- Bolul era um.lut cu un de1in0ectant .uternic, care a8ea dublul e0ect
de a m.iedica inelele cu ghim.i s) r)s.9ndeasc) boli /i de a 0ace ca 0iecare n3e.)tur) s) usture
r)u tim. de c9te8a secunde nes09r/ite- Na0ai lua de obicei numai dou) inele, c9te unul .entru
0iecare deget miLlociu al m9inilor, dar de data asta sim3ea c) are ne8oie de mai mult- %hiar dac)
nu a8ea idee %entru ce se ruga, 8oia s) se asigure c) Su0letul Su.rem n3elegea c) era serios- &/a
c) g)si inele .entru toate degetele, inclusi8 .entru degetele mari-
K Nu .oate s) 0ie chiar at9t de r)u, 1ise .reotul-
K Nu m) rog .entru iertare-
K N(a/ 8rea s) le/ini, ast)1i cam ducem li.s) de .ersonal-
K N(o s) le/in-
Na0ai se ndre.t) s.re centrul cur3ii, l9ng) 09nt9n)- &.a nu a8ea culoarea obi/nuit), ro1alie U
era a.roa.e de un ro/u(nchis- Na0ai /i amintea 0oarte bine 0risonul .uternic .e care l sim3ise
.rima dat) c9nd n3elesese de ce a.a a8ea acea culoare- Tata s.unea c) atunci c9nd Basilica a8ea
mari neca1uri U n tim.ul unei secete, de exem.lu, sau c9nd du/manul o amenin3a U 09nt9na era
.lin) a.roa.e cu s9nge curat, at9t era de mult- Era un sentiment straniu /i .uternic s)(/i scoat)
sandalele /i s) se de1brace, a.oi s) ngenunche1e n ba1in /tiind c) lichidul c)ldu3, care 8)lurea n
Lurul lui a.roa.e .9n) la talie dac) se l)sa .e c)lc9ie, era ngro/at de rug)ciunile ns9ngerate /i
.)tima/e ale altor b)rba3i-
St)tu cu .almele deschise n 0a3) tim. ndelungat, reculeg9ndu(se, .reg)tindu(se .entru
con8ersa3ia cu Su0letul Su.rem- &.oi /i lo8i cu .utere .almele .este .artea su.erioar) a bra3elor,
a/a cum 0)cea la rug)ciunile de diminea3)H ns) de data asta inelele ghim.ate t)iar) n carne /i
usturimea 0u ad9nc) /i crud)- Era un nce.ut bun, 8iguros, /i i au1i .e c93i8a dintre cei care
meditau o0t9nd sau murmur9nd- 6tia c) ei au1iser) sunetul acut al .almelor sale /i(i obser8aser)
autodisci.lina cu care se ab3inea s) nu icneasc) .rea mult din cau1a durerii, /i i res.ectau
rug)ciunea .entru 0or3a /i 8irtutea ei-
Su0let Su.rem, s.use n sinea lui- Tu ai nce.ut toate astea- &/a slab cum e/ti, ai hot)r9t s)
nce.i s) inter8ii n 8ia3a 0amiliei mele- &i 0ace bine s) ai un .lan n minte- 2ar dac) ai, n(ar 0i
tim.ul s) ne dai de /tire care esteV
Se .)lmui din nou, de data asta .este .ielea mai sensibil) a .ie.tului- %9nd durerea se
estom.), sim3i s9ngele scurg9ndu(se .e 0irele in8i1ibile de .)r care cre/teau acolo- I3i nchin 3ie
acest sacri0iciu, Su0let Su.rem, 3i o0er durerea mea dac) ai ne8oie de ea, 0ac tot ce 8rei tu s) 0ac,
dar a/te.t n schimb o .romisiune din .artea ta- Rreau s)(mi a.eri tat)l- Rreau s) ai un 3el
ade8)rat n minte /i s)(i s.ui Tatei care e acesta- Rreau s)(i m.iedici .e 0ra3ii mei s) se amestece
ntr(o crim) oribil) m.otri8a ora/ului /i n s.ecial s) nu se im.lice ntr(o crim) m.otri8a tat)lui
meu- 'ac) l a.eri .e Tata /i ne s.ui ce se nt9m.l), atunci eu 8oi 0ace tot ce .ot .entru ca .lanul
t)u s) 0unc3ione1e, .entru c) /tiu c) sco.ul care 3i(a 0ost .rogramat ini3ial este s) m.iedici
omenirea s) se autodistrug), iar eu 8oi 0ace tot ce(mi st) n .uteri ca sa ser8esc acestui sco.- 3i
a.ar3in, atat tim. cat ne trate1i corect-
Se lo8i .este .9ntec, durerea 0iind /i mai acut), /i acum i au1i .e c93i8a dintre cei care
meditau coment9nd cu 8oce tare, iar .reotul se a.ro.ie din s.atele lui- Nu m) ntreru.e, se g9ndi
Na0ai- Nu /tiu dac) Su0letul Su.rem ascult) sau nu, dar dac) m) ascult), atunci 8reau s) 8ad) c)
8orbesc serios- 'estul de serios ca s) m) tai /i n buc)3i dac) e ne8oie- Nu .entru c) a/ crede c)
.ierderea de s9nge ar a8ea 8reo leg)tur) cu s0in3enia, ci .entru c) .rin asta mi demonstre1
hot)r9rea de a 0ace ceea ce mi se s.une, chiar dac) .re3ul .e care 8a trebui s)(l .l)tesc 8a 0i mare-
$ s) 0ac ce 8rei, Su0let Su.rem, dar tu trebuie s) men3ii credin3a-
K Tinere, /o.ti .reotul-
K %ar)(te, /o.ti Na0ai ca r)s.uns-
Sandalele 0o/nir) nde.)rt9ndu(se .e dalele de .iatr)-
Na0ai ntinse m9inile /i se 1g9rie .e s.ate- &cum erau t)ieturi, nu n3e.)turi, /i r)nile nu mai
erau su.er0iciale- Re1i asta, Su0let Su.remV E/ti n interiorul ca.ului meu, /tii ce g9ndesc /i ce
simt- 2ssib /i cu mine te l)s)m n .ace ca s) .o3i trimite din nou oamenilor 8i1iuni- &cum treci la
treab) /i readu situa3ia sub control- 6i indi0erent ce ai 8rea s) 0ac, eu 8oi 0ace- Promit- 'ac) .ot
ndura aceast) durere, /tii c) .ot su.orta orice m) 8ei .une tu s) ndur- 6i, /tiind exact c9t de tare
doare, .ot s(o 0ac din nou-
Se 1g9rie nc) o dat)- 'e data asta, c9nd noile r)ni se intersectar) cu cele 8echi, durerea i
aduse lacrimi n ochi, dar nici un sunet .e bu1e-
'estul- Su0letul Su.rem ori l au1ise, ori nu-
Se l)s) s) cad) n a.a ns9ngerat), cu ochii nc) nchi/i- &.a l aco.eri /i .entru o cli.) 0u
com.let scu0undat- &.oi 0u s)ltat la su.ra0a3) /i sim3i aerul r)coros al serii .e s.ate /i .e 0esele
care .luteau la su.ra0a3)-
Inc) un moment- Gai 3ine(3i res.ira3ia o secund)- Gai mult- Pu3in mai mult- &/tea.t) glasul
Su0letului Su.rem- &/tea.t) n lini/tea a.ei-
'ar nu .rimi nici un r)s.uns- Numai durerea cresc9nd) a r)nilor din .artea de sus a s.atelui /i
de .e umeri-
Se ridic) n .icioare, ud, /i se ndre.t) s.re marginea ba1inului, deschi19nd ochii .entru .rima
dat) de c9nd intrase n 09nt9n)- %ine8a i d)du un .roso.- Ni/te m9ini se ntinser) s)(l aLute s)
treac) .este marginea ba1inului- %9nd ochii i se uscar), .utu s) 8ad) c) maLoritatea celor care
meditau se nde.)rtaser) de .erete /i erau acum aduna3i n Lurul lui, o0erindu(i .rosoa.e, haine-
K $ rug)ciune .uternic), /o.teau- Fie ca Su0letul Su.rem s) te aud)-
Nu(l l)sau s) se /tearg) singur, nici chiar s) se mbrace-
K &semenea 8irtute la cine8a at9t de t9n)r-
&lte m9ini i tam.onau u/or s.atele r)nit, i 0recau 8iguros coa.sele-
K Basilica a 0ost binecu89ntat) s) aib) o asemenea rug)ciune n acest tem.lu-
%)ma/a i 0u tras) .este ca. /i .antalonii .e .icioare-
K %9t de m9ndru e tat)l care are un 0iu at9t de .ios /i nsu0le3it de un asemenea curaL-
Ii legar) sandalele, /i c9nd constatar) c) /ireturile se terminau sub genunchi, d)dur) din ca.
murmur9nd:
K El nu se .roste/te-
K Sandale de om care munce/te-
%9nd Na0ai l urm) .e 2ssib .lec9nd de l9ng) 09nt9n), .utu s) aud) /oa.tele continu9nd n
s.atele lui-
K Su0letul Su.rem a 0ost ast)1i aici cu noi-
In u/a care ducea n Rentriculul 're.t, Na0ai 0u o.rit .entru un moment de cine8a care intra-
'eoarece 3inea ca.ul .lecat, 8)1u doar .icioarele b)rbatului- &89nd c)ma/a .)tat) de s9ngele
rug)ciunii, se a/te.ta ca acela care i t)ia calea s)(i 0ac) loc, dar se .)rea c) nu 8a 0i a/a-
K Geb, rosti 2ssib-
Na0ai ridic) .ri8irea de .e .anto0ii b)rbatului- Era Gebbe"eE- 2ntr(un moment de
.)trun1)toare claritate i se .)ru c) l 8ede .e 0ratele s)u ca ntreg- Nu mai .urta costumul
extra8agant care 0usese mult tim. stilul lui- &cum Geb era mbr)cat ca un om de a0aceri, n haine
care trebuie s) 0i costat o sum) considerabil)- Nu de haine i .)sa lui Na0ai, nici de misterul sursei
banilor U c)ci asta nu era deloc un mister- Pri8ind 0a3a lui Gebbe"eE, Na0ai /tiu U 5tiu, 0)r)
cu8inte, 0)r) nici un moti8 ra3ional U c) acum Gebbe"eE era omul lui Faballu0ix- Poate din
ex.resia de .e chi.ul lui- Geb a0i/ase ntotdeauna o urm) de 19mbet ne.)s)tor, o scli.ire de
8eselie mali3ioas) n ochi, dar acum .)rea serios /i im.ortant /i o idee s.eriat de U de ceV 'e sine
nsu/i- 'e b)rbatul care de8enea-
'e b)rbatul care l .oseda- In ex.resia sau n hainele lui nu era nimic care s) arate c)(i
a.ar3inea lui Faballu0ix, dar Na0ai /tia- Probabil c) a/a i se nt9m.l) /i lui Hushidh, g9ndi el,
c9nd 8ede conexiunile dintre oameni- F)r) nici un moti8, /i totu/i 0)r) nici o ndoial)-
K Pentru ce te(ai rugatV ntreb) Gebbe"eE-
K Pentru tine, r)s.unse Na0ai-
Cacrimi inex.licabile inundar) ochii lui Gebbe"eE, dar chi.ul /i 8ocea sa re0u1ar) s) admit)
sentimentul care le .ro8ocase-
K Roag)(te .entru tine, 1ise Gebbe"eE, /i .entru ora/ul )sta-
K 6i .entru Tata-
$chii lui Gebbe"eE se l)rgir), doar .u3in, dar Na0ai n3elese c) marcase un .unct-
K ')(te la o .arte, 1ise un glas slab, dar m9nios din s.atele s)u- 5nul dintre cei care meditau,
.oate- 5n necunoscut, oricum- F)(i loc t9n)rului care s(a rugat cu at9ta ardoare-
Gebbe"eE se retrase n umbra ntunecat) a interiorului tem.lului- Na0ai trecu .e l9ng) el /i l
aLunse din urm) .e 2ssib, care l a/te.ta .e coridor n s.atele lui Geb-
K %e caut) Meb aiciV ntreb) 2ssib c9nd nu mai .uteau 0i au1i3i-
K Probabil c) exist) lucruri .e care nu le .o3i 0ace 0)r) s) 8orbe/ti mai nt9i cu Su0letul
Su.rem, s.use Na0ai-
K Sau .oate s(a hot)r9t s)(/i 0ac) o imagine de om .ios- 2ssib 19mbi- E actor, doar /tii, /i se
.are c) cine8a i(a dat un costum nou- G) ntreb ce rol 8a Luca-
8. AVERTISMENTUL
%9nd Na0ai /i 2ssib aLunser) acas), Tru1hnisha era nc) acolo- I/i .etrecuse 1iua g)tind,
um.l9nd 0rigiderul cu m9nc)ruri- 'ar n meniul din seara asta nu includea nimic cald sau
.roas.)t- Tata nu era omul care s)(/i lase menaLera s)(i r)s0e3e 0iii-
Binen3eles Tru1hnisha obser8) imediat c9t de de1am)git era Na0ai-
K 'e unde era s) /tiu c) 8eni3i n seara asta acas) la cin)V
K %9teodat) 8enim-
K 'eci eu ar trebui s) iau banii tat)lui 8ostru, s) cum.)r m9ncare /i s(o .reg)tesc s) 0ie cald)
/i .roas.)t) .e mas), .entru ca a.oi s) nu 8in) nimeni acas)- Se nt9m.l) destul de des, iar
alimentele se stric) .entru c) le .reg)tesc diferit dac) trebuie congelate-
K 'a, ar1i totul, 1ise 2ssib-
K %a s) 0ie moale .entru 0)lcile tale slabe, re.lic) ea-
2ssib m9r9i s.re ea U din 0undul g9tului, ca un c9ine-
&/a se Lucau ei- Numai Tru1hBa /i .ermitea s) se Loace exager9ndu(i sl)biciuneaH numai cu
Tru1hBa 2ssib m9r9ia sau morm)ia, b)t9ndu(/i Loc de .uterea b)rb)teasc) de neatins .entru el-
K $ricum chestiile astea nghe3ate sunt bune, 1ise Na0ai-
K Mul!umesc-
Tonul ei exagerat sugera c) se sim3ise Lignit) de ceea ce(i s.usese- 'ar el 0usese sincer, i
0)cuse un com.liment- 'e ce credeau to3i ntotdeauna c) era sarcastic sau c) i insulta c9nd el nu
8oia dec9t s) 0ie amabilV %9nd8a 8a trebui s) n8e3e care erau semnalele .e care ceilal3i le
detectau n 8orbele lui, de erau mereu a/a de siguri c) el i ataca-
K Tat)l 8ostru e a0ar) la graLduri, dar 8rea s) stea de 8orb) cu 8oi am9ndoi-
K Se.aratV ntreb) 2ssib-
K 'e unde s) /tiu euV S) 8) a/e1 n /ir la u/a luiV
K &r trebui s) /tii, 1ise 2ssib- &.oi cl)n3)ni din 0)lci c)tre ea, ca un c9ine care mu/c)- 'ac) n(
ai 0i o ca.r) b)tr9n) /i inutil)-
K Re1i cui i s.ui inutil, re.lic) ea r919nd-
Na0ai i urm)rea co.le/it- 2ssib .utea s.une lucruri cu ade8)rat insult)toare, iar ea le lua n r9s-
Na0ai i 0)cuse un com.liment, iar ea considerase asta o insult)- &r trebui s) m) duc n de/ert /i
s) de8in s)lbatic, se g9ndi Na0ai- Numai c), binen3eles, numai femeile .uteau 0i s)lbatice, a.)rate
de neca1uri at9t de datini, c9t /i de lege- 'e 0a.t, n de/ert o 0emeie s)lbatic) era tratat) mai bine
dec9t n ora/ U oamenii din de/ert nu ar atinge o 0emeie s09nt), /i le l)sau a.) /i hran) c9nd le
8edeau- 'ar un b7rbat tr)ind singur n de/ert risca s) 0ie Le0uit /i ucis ntr(o singur) 1i- In .lus, se
g9ndi Na0ai, n(am nici cea mai 8ag) idee cum se tr)ie/te n de/ert- Tata /i Elema" /tiu, dar chiar
/i ei o 0ac duc9nd cu ei multe .ro8i1ii- F)r) .ro8i1ii n de/ert ar muri la 0el de re.ede ca /i mine-
'i0eren3a e c) ei ar 0i sur%rin5i dac) ar muri, .entru c) ei cred c) /tiu cum s) su.ra8ie3uiasc)
acolo-
K E/ti trea1, Na0aiV ntreb) 2ssib-
K GmV 'a, sigur-
K &i de g9nd s) .)stre1i m9ncarea aia din 0a3a ta ca animal de cas)V
Na0ai cobor .ri8irea /i 8)1u c) Tru1hBa i .usese o 0ar0urie n 0a3)-
K Gul3umesc, 1ise-
K S)(3i dau 3ie m9ncare e ca /i cum a/ l)sa(o .e mormintele str)mo/ilor, s.use Tru1hBa-
K Ei nu s.un mul3umesc-
K $, a s.us mul!umesc, morm)i ea-
K G) rog, ce ar 0i trebuit s) s.unV
K Taci /i m)n9nc), inter8eni 2ssib-
K Rreau s) /tiu ce nu e n regul) cu 0a.tul c) am s.us mul3umescW
K Flumea cu tine- Se 9uca- Nu ai deloc sim3ul umorului, NBe0-
Na0ai lu) o nghi3itur) /i mestec) 0urios- &/adar ea glumea- 'e unde s) /tie elV
Poarta se deschise- 5n 0o/net de sandale, a.oi o u/) deschi19ndu(se /i nchi19ndu(se imediat-
Era Tata, deoarece el era singurul din 0amilie care .utea aLunge n camera lui 0)r) s) treac) .rin
dre.tul u/ii buc)t)riei- Na0ai nce.u s) se ridice, s) se duc) s)(l 8ad)-
K Termin)(3i nt9i m9ncarea, 1ise 2ssib-
K N(a s.us c) ar 0i urgent, ad)ug) Tru1hnisha-
K N(a s.us nici c) nu ar fi, r)s.unse Na0ai-
2e/i din buc)t)rie-
In urma lui, 2ssib strig):
K S.une(i c) 8in /i eu imediat-
Na0ai ie/i n curte, tra8ers) .rin dre.tul .or3ii /i intr) .e u/a camerei .ublice a Tatei- Nu era
acolo- Se a0la n s.ate n bibliotec), cu o carte .e ecranul com.uterului .e care Na0ai o recunoscu
imediat ca 0iind Testamentul Su0letului Su.rem, .oate cea mai 8eche dintre scrierile sacre, din
8remuri at9t de nde.)rtate, nc9t, con0orm legendelor, religia b)rba3ilor /i cea a 0emeilor era
aceea/i-
K Ea 8ine la tine .rintre umbrele somnului, s.use Na0ai cu 8oce tare, citind .rimul r9nd de .e
ecran-
K I3i /o.te/te .rintre s.aimele inimii tale, r)s.unse Tata-
K In lim.e1imea ochilor t)i /i n be1na ignoran3ei tale, acolo se a0l) n3ele.ciunea ei-
K Numai c9nd ea tace e/ti singur- Numai c9nd tace gre/e/ti- Numai c9nd tace ca1i n
dis.erare- Tata o0t): Totul e cu.rins aici, nu(i a/a, Na0aiV
K Su0letul Su.rem nu e nici b)rbat, nici 0emeie, 1ise Na0ai-
K 'a, sigur, binen3eles, tu /tii totul des.re ce este Su0letul Su.rem-
Tonul Tatei era at9t de .lictisit, nc9t Na0ai decise c) nu merita s) se certe cu el .e teme
teologice n seara asta-
K &i 8rut s) m) 8e1i-
K Pe tine 5i .e 2ssib-
K Rine ntr(o cli.)-
Parc) chemat, 2ssib .luti .rin u/), m9nc9nd nc) ni/te .9ine cu br9n1)-
K Gul3umesc c)(mi 0aci 0irimituri n bibliotec)-
K Scu1e, 0)cu 2ssibH in8ers) direc3ia /i .orni s.re coridor-
K Intoarce(te, 1ise bl9nd Tata- Nu m) interesea1) 0irimiturile-
2ssib 8eni na.oi-
K Se 8orbe/te n toat) Basilica des.re 8oi doi-
Na0ai schimb) .ri8iri cu 2ssib-
K F)ceam doar ni/te studii n bibliotec)-
K Femeile s.un c) Su0letul Su.rem nu mai 8orbe/te nim)nui n a0ar) de 8oi-
K Nu .rea .rimim mesaLe clare de la el, 1ise Na0ai-
K In mare .arte l(am mono.oli1at stimul9ndu(i re0lexele de a.)rare, s.use 2ssib-
K Gmm, 0)cu Tata-
K 'ar ne(am o.rit, continu) 2ssib- 'e asta am 8enit acas)-
K Nu am 8rut s) ne amestec)m, ad)ug) Na0ai-
K Ins) Na0ai s(a rugat, n drum s.re cas)- & 0ost destul de im.resionant-
Tata o0t)-
K $0, Na0ai, dac) ai n8)3at ce8a de la mine, nu .uteai s) n8e3i /i c) n3e.)turile /i .ierderea
de s9nge nu au nici o leg)tur) cu rug)ciunea c)tre Su0letul Su.remV
K %orect- 'in .artea unui b)rbat care 8ine dintr(odat) acas) cu o 8i1iune des.re un 0oc .e o
st9nc)- %redeam c) asta s.une totul-
K Eu am .rimit 8i1iunea 0)r) s9ngerare- 'ar nu contea1)- S.eram ca 8oi doi s) 0i rece.3ionat
ce8a din .artea Su0letului Su.rem care ar .utea s)(mi 0ie de aLutor-
Na0ai cl)tin) din ca.-
K Nu, s.use 2ssib- In general ceea ce am .rimit de la Su0letul Su.rem a 0ost acea n3e.enire a
g9ndurilor- Incerca s) ne m.iedice s) ne mai g9ndim la lucrurile inter1ise-
K Ei, atunci asta e, 1ise Tata- Sunt de unul singur-
K In ce sensV ntreb) 2ssib-
K Faballu0ix mi(a trimis ast)1i 8orb) .rin Elema"- Se .are c) Faballu0ix este la 0el de
ne0ericit ca /i mine din cau1a situa3iei actuale din Basilica- 'ac) ar 0i /tiut c) a0acerea asta a
c)ru3elor de r)1boi 8a .ro8oca at9tea contro8erse n(ar 0i demarat(o niciodat)- & s.us c) 8rea s)
aranLe1 o nt9lnire ntre el /i Ro.tat- &cum Faballu0ix nu mai 8rea dec9t s) g)seasc) o cale de a
renun3a 0)r) ca re.uta3ia s)(i 0ie a0ectat) U 1ice c) tot ce dore/te este ca Ro.tat s) cede1e /i el,
ast0el nc9t s) nu ne mai aliem cu nimeni-
K 'eci ai aranLat o nt9lnire cu Ro.tatV
K 'a, s.use Tata- 'a, la sera rece de la r)s)rit de Poarta Pie3ei-
K Gie mi se .are, 1ise Na0ai, c) Faballu0ix a aLuns la .unctul de 8edere al Partidului
$ra/ului-
K &/a %are, accentu) Tata-
K 'ar tu nu(l cre1i, 1ise 2ssib-
K Nu /tiu- Po1i3ia lui este singura re1onabil), inteligent)- 'ar c9nd a 0ost Faballu0ix re1onabil
sau inteligentV In to3i anii de c9nd l cunosc, chiar /i c9nd era t9n)r, nainte de a aLunge
conduc)torul clanului, niciodat) nu a 0)cut nimic care s) nu aib) dre.t sco. a8ansarea lui n 0a3a
celorlal3i- Intotdeauna exist) dou) c)i de a 0ace asta: n)l39ndu(te tu sau dobor9ndu(3i ri8alii- In
to3i ace/ti ani Faballu0ix a u1at cu .redilec3ie de ultima metod)-
K 'eci tu cre1i c) se 0olose/te de tine- %a s) aLung) la Ro.tat-
K %um8a o s)(l tr)de1e .e Ro.tat /i o s)(l distrug)- 2ar n 0inal o s) m) uit n urm) /i o s) 8)d
cum s(a 0olosit de mine ca s) reali1e1e asta- &m mai 8)1ut a/a ce8a-
K &tunci de ce l aLu3iV ntreb) 2ssib-
K Pentru c) exist) o /ans), nu(i a/aV $ /ans) s) s.un) ade8)rul- 'ac) re0u1 s) 0iu mediator
ntre ei, atunci 8a 0i 8ina mea dac) lucrurile n Basilica se agra8ea1)- &/a c) trebuie s)(l cred .e
cu89nt, nuV
K Nu .o3i dec9t s) 0aci tot ce(3i st) n .uteri, 1ise Na0ai re.et9nd cu8intele Tatei din multe
discu3ii anterioare-
K 6i s) 3ii ochii deschi/i, ad)ug) 2ssib, 0olosind o alt) maxim) de(a Tatei-
K 'a- &/a o s) 0ac-
2ssib d)du din ca. cu n3ele.ciune-
K Tat), 1ise Na0ai- Pot merge cu tine m9ine diminea3)V
Tat)l scutur) din ca.-
K Rreau eu- Poate 8)d ce8a ce 3ie 3i sca.)- %9nd tu 8orbe/ti, de exem.lu, eu .ot s) m) uit la
ceilal3i /i s) le urm)resc reac3iile- Qi(a/ .utea 0i de aLutor-
K Nu, 1ise Tata- Nu a/ 0i un mediator credibil dac) a/ mai aduce .e cine8a cu mine-
'ar Na0ai /tia c) nu acesta era ade8)rul-
K Eu cred c) te temi c) se 8a nt9m.la ce8a ur9t /i nu 8rei s) 0iu /i eu acolo-
Tat)l ridic) din umeri-
K &m /i eu temerile mele- Sunt tat)-
K 'ar eu nu m) tem, Tat)-
K &tunci se .are c) e/ti mai .rost dec9t mi nchi.uiam- &cum duce3i(8) la culcare, am9ndoi-
K E mult .rea de8reme .entru asta, .rotest) 2ssib-
K &tunci nu 8) duce3i la culcare-
Tata se ntoarse cu s.atele la ei /i re8eni la ecranul com.uterului-
Era un semnal clar de concediere, dar Na0ai nu se .utu ab3ine s) nu(l ntrebe:
K 'ac) Su0letul Su.rem nu(3i 8orbe/te direct, Tat), de ce s.eri s) g)se/ti ce8a 0olositor n
cu8intele lui str)8echi, moarteV
Tat)l o0t) /i nu s.use nimic-
K Na0ai, 1ise 2ssib, las)(l .e Tata s) medite1e n lini/te-
Na0ai l urm) .e 2ssib a0ar) din bibliotec)-
K 'e ce nu(mi r)s.unde nimeni niciodat) la ntreb)riV
K Pentru c) nu te mai o.re/ti din ntrebat, /i n s.ecial .entru c) .ui ntreb)ri chiar /i c9nd e
lim.ede c) nimeni nu cunoa/te r)s.unsul-
K P)i, cum s) /tiu c) nu se cunoa/te r)s.unsul dac) nu ntrebV
K 'u(te n camera ta /i g9nde/te(te la ce8a indecent, 1ise 2ssib- 'e ce nu te .o3i .urta ca un
b)iat normal de .ais.re1ece aniV
K Gda, 0)cu Na0ai- 'e .arc) eu ar trebui s) 0iu singura .ersoan) normal) din 0amilie-
K %ine8a trebuie s(o 0ac)-
K %e cre1i c) 0)cea Geb la tem.luV
K Se ruga s) ca.e3i c9te un hemoroid ori de c9te ori .ui o ntrebare-
K Nu, tu te rugai n tem.lu .entru asta- Qi(l .o3i imagina .e Geb rug9ndu(seV
K 6i 0)c9ndu(/i semne .e tru.ul lui 0rumosV r9se 2ssib-
Se a0lau n curte, n 0a3a camerei lui 2ssib- &u1ir) .a/i /i ntorc9ndu(se l 8)1ur) .e Gebbe"eE
st9nd n u/a buc)t)riei- Buc)t)ria era cu0undat) n ntuneric: .robabil c) Tru1hnisha .lecase /i nu
mai era nimeni acolo- Gai mult ca sigur c) Geb au1ise toat) discu3ia lor-
Na0ai habar n(a8ea ce s) s.un)- Binen3eles, asta nu nsemna s)(/i 3in) gura-
K Presu.un c) n(ai stat .rea mult n tem.lu, nu(i a/a, GebV
K Nu, r)s.unse acesta- 'ar m(am rugat, dac) chiar te interesea1)-
Na0ai se sim3i ru/inat-
K Imi .are r)u-
'ar nu /i 2ssib-
K Ei, haide, 0)cu el- &rat)(mi o cicatrice-
K Gai nt9i am o ntrebare .entru tine, 2ssBa, 1ise Geb-
K Sigur-
K &i un 0lotor ata/at de .u3) ca s) 3i(o 3in) ridicat) c9nd te .i/iV Sau doar la/i s) .icure n Los,
ca 0eteleV
Era .rea ntuneric .entru ca Na0ai s) 8ad) dac) 0ratele lui ro/ise sau nu- Ins) cu siguran3) 2ssib
nu s.use nimic, doar alunec) din curte n camera lui-
K %9t curaL, 1ise Na0ai- S)(3i ba3i Loc de un in0irm-
K G(a 0)cut mincinos- &r 0i trebuit s)(l s)rutV
K Flumea-
K N(a 0ost amu1ant-
Gebbe"eE se ntoarse n buc)t)rie-
Na0ai intr) n camera lui, dar nu a8ea che0 s) se culce- Il trecuser) toate sudorile, de/i seara era
destul de r)coroas)- Il m9nca .ielea- Probabil de la s9ngele /i de1in0ectantul din 09nt9na
tem.lului- Pers.ecti8a s.)l)rii r)nilor cu s).un nu(l nc9nta, dar /i m9nc)rimea dat) de murd)rie
a8ea s) 0ie insu.ortabil)- &/a c) se de1br)c) /i se duse la du/- 'e data asta se cl)ti nt9i, cu o a.)
sur.rin1)tor de rece du.) ce 0usese nc)l1it) n tim.ul 1ilei- 6i s).unul ustura r)u U .robabil mai
r)u dec9t atunci c9nd se r)nise, dar b)nuia c) era ce8a subiecti8- 'urerea de moment este
ntotdeauna cea mai rea, du.) cum s.unea adesea Tata-
In tim. ce se s).unea n lini/tea trist) a serii, l 8)1u .e Elema" intr9nd- Se duse direct n
a.artamentul Tatei, /i nu du.) mult tim. ie/i s) ncuie .oarta- 6i nu doar .oarta exterioar), ci /i
.e cea interioar)- &sta nu era ce8a obi/nuitH de 0a.t, Na0ai nu(/i .utea aminti de c9nd nu mai
8)1use .oarta interioar) ncuiat)- Parc) 0usese c9nd8a o 0urtun)- Sau .e 8remea c9nd dresau un
c9ine /i l 3ineau .e tim.ul no.3ii ntre .or3i- 'ar acum nu era nici 0urtun) /i nu a8eau nici c9ine-
Elema" intr) n camera lui- Na0ai trase de /nur /i se cu0und) din nou n a.a rece ca ghea3a,
0rec9ndu(/i r)nile ca s) nde.)rte1e s).unul nainte ca a.a s) se o.reasc)- Blestemat s) 0ie Tata
.entru insisten3a lui absurd) de a(/i n)s.ri 0iii /i a 0ace b)rba3i din eiW Numai s)racii erau ne8oi3i
s) se mb)ie1e ntr(un /u8oi de a.) rece ca astaW
'e data asta trebui s) se cl)teasc) de dou) ori, a/te.t9nd n 89ntul rece ca re1er8orul s) se
um.le din nou- %9nd n s09r/it se ntoarse n camera lui, Na0ai cl)n3)nea din din3i /i tremura de
0rig, /i chiar c9nd 0u com.let uscat /i mbr)cat nu reu/i s) se nc)l1easc)- &.roa.e c) nchise u/a
camerei, ceea ce ar 0i declan/at sistemul de nc)l1ire U dar el /i 0ra3ii lui se luaser) ntotdeauna la
ntrecere s) 8ad) cine era ultimul care nchidea u/a .e tim. de iarn), iar el era gata s) cede1e
lu.ta n seara aceasta, recunosc9nd c) o mic) rug)ciune l sl)bise .rea mult- In schimb scoase
toate hainele din dula. /i le ngr)m)di .este el .e saltea-
Binen3eles, nu era o .o1i3ie con0ortabil) .entru dormit, dar s) stea .e o .arte era cel mai .u3in
dureros- Furia, su0erin3a /i griLile l m.iedicau s) adoarm) u/orH se sim3ea ca /i cum nu dormise
deloc, ascult9nd ns) 1gomotele slabe ale celorlal3i care se .reg)teau de somn, /i a.oi lini/tea
nes09r/it) a cur3ii .e tim. de noa.te- 'in c9nd n c9nd chemarea unei .)s)ri, sau a unui c9ine
s)lbatic de .e coline, sau un 1gomot slab de la caii din graLduri, sau de la animalele din ocol-
&.oi .robabil c) adormise, 0iindc) alt0el nu s(ar 0i .utut tre1i brusc, s.eriat- Il sculase un
sunetV Sau un 8isV $are ce 8isaseV %e8a ntunecat /i ns.)im9nt)tor- Tremura, dar nu de 0rig U de
0a.t trans.ira abundent sub gr)mada de haine-
Se scul) /i nghesui hainele la loc n dula.- Se str)dui s)(l deschid) /i s)(l nchid) 0)r) 1gomot
U nu 8oia s) mai tre1easc) .e cine8a- Fiecare mi/care i .ro8oca dureri- I/i d)du seama c) trebuia
s) 0ie 0ebra U a8ea acea n3e.eneal) a mu/chilor /i 0ierbin3eal) a .ielii- 6i totu/i .)rea s)
g9ndeasc) remarcabil de lim.ede, /i toate sim3urile i erau alerte- 'ac) era 0ebr), era una ciudat),
c)ci niciodat) nu se sim3ise at9t de 8iu /i de nsu0le3it- In ciuda durerii U sau din cau1a ei U i se
.)rea c) ar .utea au1i chiar /i un /oarece care ar alerga .e b9rnele hambarului-
2e/i n curte /i r)mase acolo n lini/te- Cuna nu se ridicase nc), dar stelele se 8edeau multe /i
str)lucitoare n noa.tea senin)- Poarta era nc) nchis)- 'ar de ce /i 0)cuse .roblemeV 'e ce i
era 0ric)V %e 8)1use n 8isV
5/ile lui Geb /i ElBa erau nchise- %e ironic U eu stau aici, r)nit /i bolna8, /i 3in u/a deschis),
n tim. ce )/tia doi /i nchid u/ile ca ni/te co.ii mici-
Sau .oate numai co.iii mici .un .re3 .e asemenea ntreceri de b)rb)3ie li.site de sens-
&0ar) era mai 0rig ca niciodat), iar 0ierbin3eala care l tre1ise dis.)ruse- 'ar nu se ntoarse n
camer), cu toate c) asta inten3ionase s) 0ac)- In cele din urm) /i d)du seama c) deLa de mai
multe ori hot)r9se s) se ntoarc) n camer), /i de 0iecare dat) mintea lui trecuse la altce8a /i el nu
0)cuse nici un .as-
Su0letul Su.rem, se g9ndi- Su0letul Su.rem 8rea s) 0iu trea1- Poate 8rea s) 0ac ce8a- 'ar ceV
In acea .erioad) dac) luna nu se ridicase nc) nsemna c) mai erau trei ore bune .9n) n 1ori-
'eci dou) ore .9n) c9nd Tata trebuia s) se scoale /i s) se duc) n sera rece, unde .lantele din
Nordul nghe3at cre/teau /i se nmul3eau-
'e ce nt9lnirea trebuia 3inut) acoloV
Na0ai sim3i o dorin3) inex.licabil) s) ias) din curte /i s) .ri8easc) s.re nord(est .este Ralea
Tsi8et c)tre dealurile nalte de .e cealalt) .arte, unde Poarta Gu1icii marca limita de sud(est a
Basilic)i- Era o .rostie, iar 1gomotul deschiderii .or3ilor ar 0i .utut tre1i .e cine8a- 'ar deLa
Na0ai /tia c) Su0letul Su.rem era al)turi de el n acea noa.te, ncerc9nd s)(l m.iedice s) se
ntoarc) n .atH oare aceast) dorin3) de a ie/i din curte nu 8enea tot de la Su0letul Su.remV Na0ai
se rugase ast)1i U nu cum8a acesta era r)s.unsulV Era .osibil ca dorin3a lui de a ie/i s) 0ie la 0el
ca im.ulsul sim3it de tat)l s)u, care l condusese de .e 'rumul 'e/ertului n locul unde a8usese
8i1iunea 0ocului-
$are nu era .osibil ca /i Na0ai s) .rimeasc) o 8i1iune de la Su0letul Su.remV
Gerse ncet, n lini/te, la .oart) /i ridic) i8)rul greu- F)r) 1gomotH sim3urile /i re0lexele lui
erau at9t de alerte, nc9t se .utea mi/ca ntr(o lini/te .er0ect)- Poarta trosni u/or deschi19ndu(se U
dar nu era necesar s(o dea n l)turi ca s) se strecoare .rin ea-
Poarta exterioar) era 0olosit) mai des, a/a c) 0unc3iona mai u/or /i mai silen3ios, 0iind mai bine
ntre3inut)- Na0ai ie/i exact c9nd luna /i ar)ta arcul deasu.ra 89r0urilor Gun3ilor Seggidugu s.re
r)s)rit- Se .reg)ti s) mearg) .e l9ng) cas) s.re locul de unde .utea 8edea sera rece, dar nainte de
a 0ace c93i8a .a/i reali1) c) au1ea un sunet 8enind din camera de oas.e3i-
Exista obiceiul n toate gos.od)riile din aceast) .arte de lume ca 0iecare cas) s) aib) o camer)
a c)rei u/) se deschidea s.re exterior /i care nu era niciodat) ncuiat) U un loc decent unde un
c)l)tor s) se .oat) ad).osti de 0urtun), 0rig sau s) se .oat) odihni- Tata lua obliga3ia de a 0i
os.italier cu str)inii mai n serios dec9t maLoritatea celorlal3i, o0erindu(le nu numai o camer), ci /i
un .at cu lenLerie curat) /i un dula. .lin cu hran) .entru c)l)torie- Na0ai nu era sigur care dintre
ser8itori se ocu.a de aceast) camer), dar /tia c) era 0olosit) des /i la 0el de des a.ro8i1ionat)- &/a
c) nu 0u sur.rins c) era cine8a n)untru-
6i totu/i /tiu c) trebuia s) se o.reasc) la u/) /i s) se uite n)untru-
Cumina oblic) .)trundea n camera de oas.e3i .rin u/a cr).at)- $ deschise mai mult, /i lumina
c)1u .e .at, de unde l .ri8eau ochii larg deschi/i ai lui--- Cuet-
K Tu, /o.ti el-
K Tu, r)s.unse ea- P)rea u/urat)-
K %e 0aci aiciV %ine mai e cu tineV
K Sunt singur), 1ise ea- Nu eram sigur) la cine 8in- Ca a cui cas)- N(am mai ie/it niciodat) n
a0ara 1idurilor ora/ului-
K %9nd ai aLuns aiciV
K %hiar acum- Su0letul Su.rem m(a condus-
Binen3eles-
K In ce sco.V
K Nu /tiu, 1ise ea- S) 8orbesc des.re 8isul meu, cred- G(a tre1it-
Na0ai se g9ndi la .ro.riul s)u 8is .e care nu /i(l .utea aminti-
K &m 0ost at9t de--- 0ericit)- %) Su0letul Su.rem a 8orbit din nou- 'ar 8isul a 0ost groa1nic-
K %e a 0ostV
K $are 3ie trebuie s)(3i s.unV ntreb) ea-
K Nu /tiu- 'ar eu sunt aici-
K Su0letul Su.rem te(a adus aiciV
Intrebarea 0iind .us) at9t de direct, nu o .utu e8ita-
K 'a, s.use, a/a cred-
Ea a.rob) din ca.-
K &tunci o s)(3i s.un- 'e 0a.t are sens s) 0ie 0amilia ta- Pentru c) at9t de mul3i oameni l
ur)sc .e tat)l t)u din cau1a 8i1iunii lui /i a curaLului de a o m.)rt)/i-
K 'a, 1ise el- &.oi i reaminti: Risul-
K &m 8)1ut un b)rbat singur, merg9nd .e Los- Gergea .rin 1).ad)- Numai c) eu /tiam c) se
nt9m.l) n noa.tea asta, de/i nu e nici un .etic de 1).ad) .e .)m9nt- In3elegi cum .ot s) /tiu
ce8a chiar dac) e di0erit de ceea ce mi arat) 8isulV
&mintindu(/i discu3ia din .ortic de s).t)m9na trecut), Na0ai a.rob) din ca.-
K 'eci era 1).ad), /i totu/i n noa.tea asta- Era lun) .e cer- 6tiam c) e a.roa.e diminea3a- 6i
.e c9nd b)rbatul mergea dre.t, doi oameni .urt9nd glugi au a.)rut .e drum n 0a3a lui, cu s)bii n
m9ini- El .)rea s)(i cunoasc), n ciuda glugilor- 6i a s.us: @5ite g9tul meu- Nu sunt narmat- G(
a3i 0i .utut ucide oric9nd, chiar /i atunci c9nd /tiam c)(mi sunte3i du/mani- 'e ce a trebuit s) m)
am)gi3i mai nt9i s) am ncredere n 8oiV R) temea3i c) moartea nu m) 8a deranLa dec9t dac) m(
a/ sim3i tr)datVA
Na0ai 0)cuse deLa leg)tura ntre 8isul ei /i nt9lnirea Tatei de .este c9te8a ore-
K Faballu0ix, 1ise-
Cuet nclin) din ca.-
K &cum n3eleg asta, dar nu mi(am dat seama dec9t atunci c9nd am 8)1ut c) asta este casa
tat)lui t)u-
K Nu, Faballu0ix a aranLat o nt9lnire ntre Tata, Ro.tat /i el nsu/i n diminea3a asta, n sera
rece-
K 4).ada, 1ise ea-
K 'a- Intotdeauna e .romoroac) .e la col3uri-
K 6i Ro.tat, /o.ti ea- &sta ex.lic) urm)toarea .arte a 8isului-
K Po8este/te(mi-
K 5nul dintre oamenii cu glug) a ntins m9na /i a de18)luit 0a3a to8ar)/ului s)u- Pentru o
cli.) mi s(a .)rut c) 8)d un r9nLet .e chi.ul lui, a.oi 8i1iunea s(a lim.e1it /i mi(am dat seama c)
r9nLetul nu era .e 0a3)- Era g9tul, rete1at .9n) la cea0)- Pri8indu(l, ca.ul s(a r)sturnat .e s.ate /i
rana de la g9t s(a deschis com.let, ca o gur) care ncearc) s) 3i.e- 2ar b)rbatul U care n 8is eram
eu---
K In3eleg- Tata-
K 'a- Numai c) eu nu /tiam asta-
K &/a(i, 1ise Na0ai ner)bd)tor, mboldind(o s) continue-
K Tat)l t)u, dac) era tat)l t)u, a 1is: @Presu.un c) se 8a s.une c) eu l(am omor9t-A 2ar
b)rbatul cu glug) a re.licat: @6i chiar tu ai 0)cut(o, )sta(i ade8)rul, draga mea rud)-A
K &/a ar s.une, cuget) Na0ai- 'eci /i Ro.tat trebuie s) moar)-
K N(am terminat, 1ise Cuet- Sau mai degrab), 8isul nu s(a ncheiat- Pentru c) b)rbatul U tat)l
t)u U a 1is: @6i .e mine cine o s) se s.un) c) m(a ucisVA, iar cel cu gluga a r)s.uns: @Nu eu-
Niciodat) nu a/ ridica m9na asu.ra ta, c)ci te iubesc din su0let- 'oar o s)(3i g)sesc tru.ul aici /i
.e uciga/ii t)i cu m9inile murdare de s9nge st9nd deasu.ra lui-A &.oi a r9s /i a dis.)rut n be1n)-
K 'eci nu el l 8a omor .e Tata-
K Nu- Tat)l t)u s(a ntors /i a 8)1ut al3i doi oameni cu glugi n s.atele lui- %hiar dac) nu au
8orbit /i nu /i(au ridicat glugile, i(a recunoscut- & sim3it o triste3e groa1nic)- @N(ai .utut s)
a/te.3iA i(a s.us unuia- @N(ai .utut s) m) ier3iA i(a s.us celuilalt- &.oi ei au scos s)biile /i l(au
ucis-
K Nu, .e Su0letul Su.rem, 1ise Na0ai- N(ar 0ace asta-
K %ineV Tu /tiiV
K Nu .o8esti nim)nui .artea asta a 8isului- :ur)(mi .e ce ai mai s09nt-
K Nu o s) 0ac a/a ce8a, 1ise ea-
K Fra3ii mei sunt to3i acas) n noa.tea asta- Nu l a/tea.t) .e Tata-
K &tunci, ei sunt b)rba3ii cu glugiV Fra3ii t)iV
K NuW 1ise el- Niciodat)-
Ea d)du din ca.-
K Nu(3i 0ac nici un Lur)m9nt- 'oar o .romisiune- 'ac) tat)l t)u nu 8a 0i ucis .entru c) am
8enit aici, atunci n(o s) .o8estesc nim)nui ultima .arte a 8isului-
K Nici m)car lui Hushidh-
K 'ar 3i mai .romit ce8a, continu) ea- 'ac) tat)l t)u moare, o s) /tiu c) tu nu l(ai a8erti1at-
6i c) ntre cei cu glugi din 8is e/ti /i tu U .entru c) s) a0li des.re un com.lot /i s) nu(l a8erti1e1i
este acela/i lucru cu a 3ine lama n .ro.riile m9ini-
K %re1i c) eu nu /tiu astaV 1ise Na0ai- Pe moment se n0urie .entru c) ea credea c) trebuia s) i
se ex.lice etica situa3iei- 'ar a.oi g9ndurile lui /i schimbar) cursul, c)ci a8ertismentul lui Cuet
clari0icase alte lucruri nt9m.late n acea 1i- 'e asta s(a dus Geb s) se roage, 1ise el, /i de asta
ElBa a ncuiat .oarta interioar)- 6tiau U sau .oate doar b)nuiau ce8a U /i totu/i le era 0ric) s)
s.un)- &sta era semni0ica3ia 8isului U nu c) ar ridica 8reodat) m9na asu.ra Tatei, ci mai degrab)
c) au /tiut /i le(a 0ost team) s)(l a8erti1e1e-
Ea a.rob)-
K &desea se nt9m.l) a/a n 8ise- In3elesul .oate 0i cel real, /i nu mi se gole/te ca.ul c9nd m)
g9ndesc n 0elul )sta-
K Poate c) nici Su0letul Su.rem nu /tie-
Ea se ntinse /i(l m9ng9ie .e m9n)- Il 0)cea s) se simt) ca un co.il, de/i ea era mai t9n)r) /i
mult mai scund) dec9t el- 2i dis.l)cea asta-
K Su0letul Su.rem /tie, 1ise ea-
K Nu totul-
K Tot ce %oate 0i /tiut- Se ndre.t) s.re u/a camerei de oas.e3i: S) nu s.ui nim)nui c) am
8enit aici-
K 'oar Tatei-
K Nu .o3i s)(i 1ici c) a 0ost 8isul t7uV
K 'e ceV ntreb) Na0ai- Risul t7u l(ar crede- &l meu nu ar nsemna nimic .entru el-
K I3i subestime1i tat)l- 6i .e Su0letul Su.rem, cred- 6i .e tine nsu3i-
2e/i n curtea luminat) de lun) din 0a3a casei- Porni s.re drea.ta, c)tre 'rumul %restei-
K Nu, /o.ti el a.uc9nd(o de bra3 U ntr(ade8)r mic /i 0ragil, era o 0eti3) at9t de mic) /i cu
oasele sub3iri- Nu trece .rin 0a3a .or3ii-
Il .ri8i ntreb)tor, cu ochii m)ri3i re0lect9nd luna, care se ridica acum .e Lum)tate .este um)rul
lui-
K Poate am tre1it .e cine8a c9nd am deschis(o, ex.lic) el-
Ea a.rob)-
K $ s) ocolesc casa .e .artea cealalt)-
K Cuet-
K 'aV
K $ s) 0ii n siguran3) dac) te duci acum acas)V
K Cuna e sus, 1ise ea- 2ar .a1nicul de la Poarta %o/ului n(o s)(mi 0ac) .robleme- Su0letul
Su.rem l(a adormit c9nd am trecut .rima dat)-
K Cuet, strig) el iar n s.atele ei-
Ea se o.ri din nou, a/te.t9ndu(i cu8intele-
K Gul3umesc-
%u8intele nu nsemnau nimic .rin com.ara3ie cu ce sim3ea n inima lui- Ea i sal8ase 8ia3a
tat)lui lui U /i era un lucru curaLos din .artea unei 0ete care niciodat) nu .)r)sise ora/ul s)
.arcurg) at9ta drum la lumina stelelor, ghidat) doar de un 8is-
Ea ridic) din umeri-
K Su0letul Su.rem m(a trimis- Gul3ume/te(i ei-
&.oi dis.)ru-
Na0ai se ntoarse la .oart) /i de data asta 0)cu inten3ionat .u3in 1gomot intr9nd /i 1)8or9nd(o-
'ac) 8reunul dintre 0ra3ii lui asculta sau se uita, nu 8oia ca ntoarcerea lui s)(l sur.rind)- S) aud)
/i s) intre n camer) nainte ca eu s) trec de .oarta interioar)-
&/a cum s.era, curtea era goal)- Se duse direct n a.artamentul Tatei, .rin camera .ublic) /i
bibliotec) s.re locul .ri8at n care el dormea singur- &colo st)tea ntins .e .odeaua goal), 0)r)
nici un 0el de saltea, cu barba alb) r)s0irat) .e .iatr)- Na0ai r)mase nemi/cat o cli.), imagin9ndu(
/i g9tul t)iat /i barba .)tat) cu ro/u(nchis de la /u8oiul de s9nge-
&.oi obser8) c) ochii Tatei scli.eau- Era trea1-
K Tu e/ti acelaV /o.ti-
K %e 8rei s) s.uiV ntreb) Na0ai-
Tat)l se ridic), ncet, obosit-
K &m a8ut un 8is- Nu(i nimic, doar temerile mele-
K & mai a8ut cine8a un 8is n noa.tea asta- Tocmai am 8orbit cu ea n camera de oas.e3i- 'ar
e mai bine s) nu s.ui nim)nui c) a 0ost aici-
K %ineV
K Cuet- 2ar 8isul ei era menit s) te a8erti1e1e n leg)tur) cu nt9lnirea de a1i- 'ac) te duci te
a/tea.t) moartea-
Tat)l s)ri n .icioare /i a.rinse lumina- Na0ai cli.i sur.rins de str)lucire-
K &tunci 8isul meu n(a 0ost numai un 8is-
K Ince. s) cred c) nu exist) 8ise 0)r) sens, 1ise Na0ai- 6i eu am 8isat ce8a, /i m(am tre1it, iar
Su0letul Su.rem m(a trimis a0ar) ca s) 8orbesc cu ea-
K G) a/tea.t) moartea- Restul .ot s)(l ghicesc- Il 8a ucide /i .e Ro.tat, /i o s) 0ac) s) .ar) c)
unul dintre noi l(a omor9t .e cel)lalt, a.oi altcine8a l(a omor9t .e criminal, /i abia atunci o s)
soseasc) /i Faballu0ix, .robabil nso3it de c93i8a martori credibili care s) Lure c) cele dou) crime
au a8ut loc nainte de 8enirea lui FabBa- $ s) s.un) c9t de /ocat a 0ost 8)19nd scena s9ngeroas)-
'e ce n(am n3eles /i singurV %um alt0el ne .utea aduce .e mine /i .e Ro.tat n acela/i loc n
acela/i tim., 0)r) nso3itori /i 0)r) martoriV
K &/adar nu o s) te duci, 1ise Na0ai-
K Ba da- Ba da, o s) m) duc-
K NuW
K 'ar nu la sera rece, 1ise Tat)l- Pentru c) 8isul meu mi(a ar)tat altce8a-
K %eV
K %orturi, s.use el- %ortul meu, ntins sub soarele de/ertului- 'ac) r)m9nem aici, Faballu0ix
8a ncerca din nou, n alt mod- 6i mai exist) /i alte moti8e .entru care s) .lec- S)(mi scot 0iii din
ora/ nainte de a 0i distrus-
Na0ai /tia c) 8isul Tatei 0usese ntr(ade8)r teribil- $are i ar)tase 0a.tul c) unul dintre 0iii s)i l
8a ucideV &sta ar ex.lica .rimele lui cu8inte U @tu e/ti acelaVA
K 'eci mergem n de/ertV
K 'a-
K %9ndV
K &cum, binen3eles-
K &cumV &st)1iV
K Nu, n noa%tea asta- Inaintea 1orilor- &/a o s) 0im dincolo de creast) nainte ca oamenii lui
s) ne 8ad)-
K 'ar n(ar nsemna s) trecem chiar .e l9ng) casa lui Faballu0ix, acolo unde %)rarea %otit) se
intersectea1) cu 'rumul 'e/ertuluiV
K Gai exist) un drum ocolitor, s.use Tat)l- Nu e cel mai bun .entru c)mile, dar 8a trebui s(o
lu)m .e acolo- Ne scoate n 'rumul 'e/ertului mult dincolo de casa lui FabBa- &cum hai, aLut)(
m) s)(i tre1esc .e 0ra3ii t)i-
K Nu, 1ise Na0ai-
Tat)l se ntoarse c)tre el, uluirea 0)c9ndu(l s) e1ite s)(/i mani0este su.)rarea .entru 0a.tul c)
nu 0usese ascultat-
K Cuet ne(a cerut s) nu s.unem nim)nui c) a 0ost ea- Pe bun) dre.tate- Nici des.re mine nu
ar trebui s) /tie- &r trebui s) 0ie 8isul t7u-
K 'e ceV 'ac) trei .ersoane au 0ost atinse n noa.tea asta de Su0letul Su.rem---
K Pentru c) dac) este 8isul t)u, ei o s) se ntrebe ce /tii, ce ai 8)1ut- 'ar dac) mai sunt /i al3ii,
atunci li se 8a .)rea c) e/ti am)git /i mani.ulat- Se 8or certa- Qi se 8or o.une- 6i trebuie s)(i iei
cu tine, Tat)-
Tata a.rob) din ca.-
K E/ti n3ele.t .entru un b)iat de .ais.re1ece ani-
'ar Na0ai /tia c) nu era n3ele.t- Pur /i sim.lu a8ea a8antaLul s) cunoasc) /i .artea 0inal) a
8isului lui Cuet- 'ac) Geb /i ElBa r)m9neau n urm), ar 0i 0ost nghi3i3i com.let de ma/ina3iunile
lui Faballu0ix- &r 0i .ierdut /i decen3a care le mai r)m)sese- 6i trebuia s) existe n ei /i bun)tate-
Poate chiar .l)nuiau s)(l aten3ione1e .e Tata- Poate din cau1a asta ElBa a nchis .oarta interioar),
ca s) 0ie tre1it de 1gomotul 0)cut de Tata la .lecare U ast0el ar 0i .utut ie/i s)(i s.un) s) nu se
duc)W
Sau .oate inten3iona doar s)(l urme1e .e Tata, ca s) .oat) 0i chiar n s.atele lui c9nd l(ar 0i
g)sit .e Ro.tat asasinat n sera rece-
NuW strig) Na0ai n sinea lui- Nu Elema"- E monstruos chiar /i s) m) g9ndesc c) ar .utea 0ace
asta- Fra3ii mei nu sunt criminali, nici unul dintre ei-
K 'u(te n camera ta, 1ise Tata- Sau mai bine, la toalet)- &.oi ie/i /i d) un exem.lu de
su.unere n t)cere- Nu 0a3) de mine, 0a3) de ElB a- El /tie cum s) 0ac) bagaLele .entru ast0el de
c)l)torii-
K 'a, Tat)-
2e/i imediat din camera tatei, .rin bibliotec) /i camera .ublic), n curte- 5/ile lui Elema" /i
Gebbe"eE erau nc) nchise- Na0ai se ndre.t) c)tre latrin), cu cei doi .ere3i care o l)sau
deschis) s.re curte- &bia aLunsese acolo c9nd l au1i .e Tata b)t9nd la u/a lui Gebbe"eE-
K Scoal)(te re.ede-
&.oi din nou, la a lui Elema":
K Rino n curte-
2i au1i .e to3i ie/ind U /i .e 2ssib, de/i nimeni nu l strigase-
K 5nde(i NBe0V ntreb) 2ssib-
K Folose/te latrina, 1ise Tata-
K Bun) idee, 0)cu Geb-
K Po3i s) a/te.3i .u3in-
Na0ai ie/i din cabin), l)s9nd toaleta s) se cure3e automat n urma lui- %el .u3in Tata nu(i
.usese s) tr)iasc) ntr(un mod com%let .rimiti8-
K Scu1e, 1ise- N(am 8rut s) 8) 0ac s) a/te.ta3i-
Geb se uit) ur9t la el, dar era .rea somnoros .entru ca Na0ai s) inter.rete1e asta ca un
a8ertisment .entru o 8iitoare lu.t)-
K Plec)m, s.use Tata- In de/ert-
K %u to3iiV se mir) 2ssib-
K Imi .are r)u, dar da- $ s) stai n scaun- Nu e la 0el ca 0lotoarele, /tiu, dar tot e ce8a-
K 'e ceV ntreb) Elema"-
K Su0letul Su.rem m(a a8erti1at ntr(un 8is-
Geb scoase un sunet .lin de dis.re3 /i .orni na.oi s.re camera lui-
K Stai /i ascult), .entru c), dac) nu r)m9i aici, nu te mai consider 0iul meu-
Geb se o.ri /i ascult), 0)r) s) se ntoarc) ns) cu 0a3a s.re tat)l lui-
K Exist) un com.lot care urm)re/te uciderea mea, s.use Tata- In diminea3a asta trebuia s)
merg la o nt9lnire cu Faballu0ix /i Ro.tat, /i acolo trebuia s) mor-
K FabBa mi(a dat cu89ntul, 1ise Elema"- %) nu 8a 0ace nici un r)u nim)nui-
&/adar Elema" i s.unea acum lui Faballu0ix .e numele de alint, nu(i a/aV
K Su0letul Su.rem i cunoa/te inima mai bine dec9t .ro.ria lui gur), s.use Tata- 'ac) 8oi
merge acolo, 8oi muri- 6i chiar dac) nu 8a 0i a/a, nu 8a 0i dec9t o .roblem) de tim.- 'ac)
Faballu0ix e hot)r9t s) m) omoare, 8ia3a mea nu mai are nici o 8aloare aici- &/ r)m9ne n ora/
dac) a/ crede c) moartea mea ar ser8i 8reunui sco. U nu m) tem de moarte- 'ar Su0letul Su.rem
mi(a s.us s) .lec-
K Intr(un 8is-
K Nu am ne8oie de un 8is care s)(mi s.un) c) Faballu0ix e .ericulos dac) i te .ui n cale, /i
nici 8oi-
Nu .utem /ti ce 8a 0ace Faballu0ix c9nd 8a 8edea c) nu a.ar de diminea3) n ser)- Trebuie s)
0iu deLa de.arte n de/ert c9nd 8a desco.eri asta- $ s) urm)m %)rarea Pietrei Ro/ii-
K %)milele nu .ot trece .e acolo, 1ise Elema"-
K Pot .entru c) trebuie- Cu)m cu noi tot ce ne trebuie s) tr)im un an-
K E monstruos, 0)cu Gebbe"eE- Nu 0ac asta-
K 6i ce(o s) 0acem du.) un anV ntreb) Elema"-
K P9n) atunci Su0letul Su.rem o s)(mi arate-
K Poate lucrurile o s) se mai calme1e n Basilica .entru a ne .utea ntoarce, suger) 2ssib-
K 'ac) .lec)m acum, s.use Elema", FabBa o s) cread) c) l(ai tr)dat, Tat)-
K 4)uV 6i dac) r)m9n, o s) m) tr)de1e el .e mineV
K &/a a s.us un 8is-
K &/a a s.us 8isul meu- &m ne8oie de 8oi- 'ac) 8rei s) r)m9i, r)m9i, dar nu mai e/ti 0iul
meu-
K G(am descurcat bine /i 0)r) s) 0iu 0iul t)u, re.lic) Gebbe"eE-
K Ba nu, te(ai descurcat bine %retin36nd c) nu e/ti 0iul lui- 'ar toat) lumea /tia-
K &m tr)it de .e urma talentului meu-
K &i tr)it de .e urma s.eran3elor oamenilor de teatru c) o s)(3i determini tat)l s) in8esteasc)
n s.ectacolele lor U sau tu, n 8iitor, din .artea ta de mo/tenire-
Gebbe"eE .arc) 0usese .)lmuit-
K 6i tu, ElBaV
K Rorbim mai t9r1iu, s.use Elema"- 'ac) Tata 1ice s) .lec)m, atunci .lec)m U /i nu a8em
tim. de .ierdut- Se ntoarse s.re Tata: Nu .entru c) m(ai amenin3at c) m) de1mo/tene/ti, b)tr9ne-
%i .entru c) e/ti tat)l meu, /i nu .ot s) te las s) .leci n de/ert 0)r) alt aLutor dec9t 75tia ca s)
su.ra8ie3uie/ti-
K Eu te(am n8)3at tot ce /tii, ElBa-
K %9nd erai mai t9n)r- 6i am a8ut ntotdeauna ser8itori- Presu.un c) acum i l)s)m .e to3i
aici-
K Ce d)m liber ser8itorilor din cas), s.use Tata- In tim. ce tu .reg)te/ti animalele /i
.ro8i1iile, ElBa, eu o s)(i las instruc3iuni lui Rashgalli8a"-
In urm)toarea or) Na0ai munci cu mai mult) grab) dec9t cre1use c) ar 0i .osibil- To3i, chiar /i
2ssib, a8eau sarcini de nde.linit, /i Na0ai l admir) nc) o dat) .e Elema" .entru .rice.erea lui la
genul )sta de lucruri- 6tia ntotdeauna ce trebuia 0)cut, /i cine ar trebui s(o 0ac)H /tia /i cum s)(l
determine .e Na0ai s) se simt) ca un idiot .entru c) nu(/i nde.linea sarcinile mai re.ede, cu
toate c) el era sigur c) se descurca cel .u3in at9t de bine c9t se .uteau a/te.ta din .artea lui, a89nd
n 8edere c) era .rima dat)-
In s09r/it 0ur) gata U o ade8)rat) cara8an) de de/ert, numai cu c)mile, de/i acestea erau
animalele cele mai tem.eramentale /i cele mai .u3in con0ortabile de c)l)rit- Scaunul lui 2ssib era
legat n chingi de o .arte a c)milei, .achete cu a.) .udr) de cealalt)- &.a era .entru situa3iile de
urgen3) de mai t9r1iuH n .rima .arte a c)l)toriei Tata /i Elema" cuno/teau toate locurile cu a.),
/i n .lus oca1ionalele .loi de toamn) care c)deau n de/ert aduceau a.) din abunden3)- Rara
8iitoare ns) 8a 0i secet), /i atunci 8a 0i .rea t9r1iu s) se mai ntoarc) n Basilica .entru .re3ioasa
.udr)- 6i dac) erau urm)ri3i, m.in/i ntr(o regiune necartogra0iat) a de/ertuluiV &tunci ar .utea
s) 0ie ne8oi3i s) toarne .u3in) .ulbere ntr(o oal), s(o a.rind) /i s(o .ri8easc) cum arde
trans0orm9ndu(se n a.), absorbind oxigenul din aer- Na0ai o gustase odat) U o substan3) ur9t
mirositoare cu gust ne.l)cut metalic din cau1a chimicalelor 0olosite .entru .)strarea hidrogenului
n 0orm) de .ulbere- 'ar ar 0i 0ost bucuro/i s(o aib) dac) 8reodat) ar a8ea ne8oie de ea-
Scaunul lui 2ssib aducea cea mai .u3in) bucurie- Na0ai /tia c) .entru 2ssBa, li.sit de 0lotoarele
lui /i legat de scaun, c)l)toria 8a 0i 0oarte grea- Flotoarele l 0)ceau s) se simt) ca /i cum .ro.riul
lui tru. ar 0i 0ost u/or /i .uternicH n scaun sim3ea gra8ita3ia a.)s9ndu(l, /i asta i consuma toat)
.uterea necesar) 0olosirii comen1ilor- Ca s09r/itul unei 1ile .etrecute n scaun, 2ssBa era
ntotdeauna .alid /i e.ui1at- $are cum 8a 0i 1ile, s).t)m9ni, luni n /irV Poate c) 8a de8eni mai
.uternic- Poate 8a sl)bi- Poate 8a muri- Poate c) Su0letul Su.rem l 8a aLuta-
Poate c) 8or 8eni ngeri s)(l duc) .e lun)-
Gai era nc) o or) nainte de i8irea 1orilor c9nd .ornir)- Fuseser) su0icient de t)cu3i .entru ca
niciunul dintre ser8itori s) nu se tre1easc) U sau .oate c) se tre1iser), dar ntruc9t nimeni nu le
ceruse aLutorul /i nu erau interesa3i s) se o0ere 8oluntar .entru indi0erent ce nebunie s(ar 0i
.etrecut la acea or) din noa.te, se ntorseser) discret .e .artea cealalt) /i /i continuaser) somnul-
%)rarea Pietrei Ro/ii era ucig)tor de n/el)toare, dar lumina lunii /i indica3iile lui Elema" o
0)ceau .racticabil)- Na0ai 0u din nou cu.rins de admira3ie 0a3) de 0ratele s)u mai mare- Era oare
ce8a ce ElBa nu .utea s) 0ac)V Exista 8reo s.eran3) ca Na0ai s) de8in) 8reodat) at9t de .uternic /i
de .rice.utV
In cele din urm) intersectar) %)rarea %otit), chiar .e cea mai nalt) creast)H sub ei se ntindea
de/ertul- Prima ra1) de lumin) a dimine3ii era deLa .uternic) s.re r)s)rit, dar trecuse destul de
mult tim.- &cum urma cobor9rea, tot di0icil), dar nu .rea lung), .9n) c9nd a8eau s) aLung) la
marele .latou al de/ertului de 8est- Nimeni nu(i .utea urm)ri cu u/urin3) acolo U nimeni din ora/,
cel .u3in- Elema" le d)du tuturor .ulsuri /i i .use s) exerse1e 3intind cu ra1a ngust) .ietrele .e
care le indica el- 2ssib nu era de nici un 0olos U nu .utea 3ine .ulsul su0icient de stabil U dar Na0ai
se m9ndrea cu 0a.tul c) 3intea mai bine dec9t Tata-
'ac) n realitate ar 0i .utut omor un t9lhar era cu totul alt) .roblem)- %u siguran3) nu 8a 0i
ne8oit s(o 0ac)- 'oar era n de/ert cu o misiune a Su0letului Su.rem, nu(i a/aV Su0letul Su.rem i
8a nde.)rta .e t9lhari de ei- Ca 0el cum Su0letul Su.rem i 8a conduce c)tre a.) /i hran) c9nd /i
8or termina .ro8i1iile-
&.oi Na0ai /i aminti c) ntreaga .o8este nce.use tocmai .entru c) Su0letul Su.rem nu mai
era at9t de com.etent cum 0usese .e 8remuri- 'e unde s) /tie dac) Su0letul Su.rem mai .utea
0ace 8reunul dintre acele lucruriV Sau dac) a8ea m)car un .lanV 'a, o trimisese .e Cuet s)(i
a8erti1e1e, l tre1ise .e Na0ai ca s) mearg) s) asculte a8ertismentul /i i trimisese Tatei .ro.riul
lui 8is- 'ar asta nu nsemna c) Su0letul Su.rem a8ea 8reo inten3ie s)(i .roteLe1e sau chiar s)(i
conduc) unde8a, ci doar s)(i nde.)rte1e de ora/- %ine s) /tie care erau .lanurile Su0letului
Su.remV Poate c) nu 8oia dec9t s) sca.e de ,etchi" /i de 0amilia lui-
%u acest g9nd sumbru, Na0ai st)tea sus, deasu.ra de/ertului, cu .icioarele ncruci/ate n Lurul
obl9ncului /eii, uit9ndu(se n toate direc3iile du.) t9lhari, du.) urm)ritorii din ora/, du.) orice
lucru bi1ar de .e drum, du.) semne de la Su0letul Su.rem- Singura mu1ic) erau .l9ngerile lui
Gebbe"eE, ordinele lui Elema" /i oca1ionalele .lesc)ituri c9nd c)milele /i goleau m)runtaiele-
&nimalul lui Na0ai, ne.)s)tor 0a3) de orice n a0ar) de locul n care s)(/i .un) .iciorul, /i
continua mersul leg)nat n ar/i3a 1ilei-
9. MINCIUNI I NELCIUNI
Cuna 0iind sus, lui Cuet i 0u ns) mult mai u/or s) g)seasc) drumul na.oi n ora/ dec9t i
0usese s) aLung) la casa lui ,etchi"- In a0ar) de asta, acum /i cuno/tea destina3iaH ntotdeauna
este mai u/or s) te ntorci acas) dec9t s) g)se/ti un loc necunoscut-
%iudat, ns), nu sim3i .ericolul dec9t atunci c9nd aLunse n ora/- Pa1nicul de la Poarta %o/ului
/i .)r)sise .ostul U .oate 0usese sur.rins dormind, sau .oate c) Su0letul Su.rem l 0)cuse s)(/i
aminteasc) de 8reo .roblem) urgent)- Cuet 19mbi n sinea ei la g9ndul c) Su0letul Su.rem se
ostenea s) 0ac) un b)rbat s) simt) o ne8oie stringent) de a(/i goli b)/ica numai .entru ca ea s)
.oat) trece n siguran3)-
In ora/, luna i era de .rea .u3in aLutor- 'e 0a.t, ntruc9t nu se n)l3ase nc) .rea mult, arunca
umbre .ro0unde, iar str)1ile orientate de la nord la sud erau ntr(un ntuneric com.let- Ca ora asta
oricine .utea hoin)ri- Se /tia c) tolchoc" ie/eau mai de8reme, c9nd se a0lau mai multe 0emei .e
str)1i- Ins) acum, la ora aceea .ustie dinaintea 1orilor, .utea .9ndi ce8a mai r)u dec9t un
tolchoc"-
K Nu(i a/a c)(i dr)gu3)V
Rocea o 0)cu s) tresar)- Era totu/i o 0emeie, o 0emeie cu glas r)gu/it- Cui Cuet n trebuir)
c9te8a secunde ca s(o desco.ere n be1n)-
K Nu sunt dr)gu3), 1ise ea- Te(au n/elat ochii din cau1a ntunericului-
Trebuia s) 0ie o 0emeie s09nt) ca s) se a0le la ora aceea .e str)1i- %9nd ie/i din col3ul ntunecat
unde se ad).ostise de 89ntul no.3ii, .ielea murdar) a 0emeii .)ru .u3in mai deschis) la culoare
dec9t umbrele nconLur)toare- Era goal) din ca. .9n) n .icioare- R)19nd(o, Cuet sim3i 0rigul
no.3ii de toamn)- &t9t tim. c9t se mi/case, e0ortul o nc)l1ise- &cum ns) se ntreba cum .utea
0emeia aceea s) tr)iasc) a/a, 0)r) nici o barier) ntre .ielea ei /i aerul rece n a0ar) de murd)ria de
.e cor.-
Gama a 0ost o s)lbatic), se g9ndi Cuet- $ ast0el de 0iin3) m(a n)scut- & dormit n de/ert c9t m(
a .urtat n .9ntecul ei, /i m(a adus, a/a de1br)cat), n ora/, ca s) m) lase la m)tu/a Rasa- 'ar nu
aceasta- Gama, indi0erent cine a 0ost, nu mai este o 0emeie s09nt)- Ca un an du.) ce m(am n)scut
eu l(a .)r)sit .e Su0letul Su.rem ca s) urme1e un b)rbat, un 0ermier, .entru o 8ia3) de 1g9rmat
.)m9ntul .ietros n Ralea %hal8a(san"hra- Sau cel .u3in a/a s.une m)tu/a Rasa-
K Frumo/i sunt ochii co.ilului s09nt, .salmodie 0emeia, cei care 8)d n ntuneric /i ard cu 0oc
.uternic n noa.tea nghe3at)-
Cuet i .ermise 0emeii s)(i ating) 0a3a, dar c9nd m9inile reci nce.ur) s) trag) de hainele ei,
Cuet i le aco.eri cu .almele-
K Te rog- Eu nu sunt s09nt), /i Su0letul Su.rem nu m) a.)r) de 0rig-
K Sau de .ri8irile curioase, s.use 0emeia- Su0letul Su.rem 8ede n ad9ncul t)u, iar tu e/ti
s09nt), da, e/ti-
&le cui erau .ri8irile curioaseV &le Su0letului Su.remV Pri8irile b)rba3ilor care m)surau
0emeile de .arc) ar 0i 0ost caiV &le b9r0itorilorV Sau ale acestei 0emeiV %9t des.re s0in3enie U Cuet
/tia mai bine- 'a, Su0letul Su.rem o alesese .e ea, dar nu .entru .ro.ria ei 8irtute- Era ca o
.edea.s), s) 0ie mereu nconLurat) de oameni care 8edeau n ea un .ro0et /i nu o 0eti3)- Hushidh,
sora ei, i s.usese odat): @&/ 0i 8rut s) am eu darul t)uH 3ie totul 3i e at9t de clar-A Nu(mi e clar
nimic, ar 0i 8rut s) s.un) Cuet- Su0letul Su.rem nu are ncredere n mine, abia dac) se 0olose/te
de mine ca s) transmit) mesaLe .e care eu nu le n3eleg- &/a cum nu n3eleg nici ce 8rea aceast)
0emeie s09nt) de la mine, sau U dac) Su0letul Su.rem a trimis(o U de ce a trimis(o la mine-
K S) nu(3i 0ie 0ric) s)(l aduci l9ng) a.), s.use 0emeia s09nt)-
K Pe cineV
K Su0letul Su.rem 8rea ca tu s)(l 3ii n 8ia3), indi0erent de .rimeLdii- S) te su.ui Su0letului
Su.rem nu e un sacrilegiu-
K Pe cineV ntreb) din nou Cuet- %on0u1ia, s.aima c) trebuie s) desci0re1e enigma acelor
cu8inte sau alt0el 8a su0eri o teribil) .ierdere U oare a/a se sim3eau ceilal3i c9nd ea le .o8estea
des.re 8i1iunile eiV
K Tu cre1i c) toate 8i1iunile trebuie s) aLung) la tine, 1ise 0emeia- 'ar unele lucruri sunt .rea
lim.e1i ca s) le mai 8e1i, nuV
Nu cred a/a ce8a, 0emeie s09nt)- Nu am cerut niciodat) s) am 8i1iuni, /i adesea mi(am dorit ca
ele s) aLung) la al3ii- 'ar dac) insi/ti s)(mi transmi3i un mesaL, atunci ai m)car decen3a s)(l 0aci
.e c9t .osibil inteligibil- Eu asta ncerc s) 0ac-
Cuet ncerc) s)(/i nde.)rte1e resentimentul din glas, dar nu se .utea ab3ine s) insiste .entru
un r)s.uns l)muritor-
K 'es.re cine tot 8orbe/tiV
Femeia o .lesni cu .utere .este 0a3)- Cacrimile i1bucnir) din ochii lui Cuet U lacrimi de ru/ine,
dar /i de durere-
K %e am 0)cutV
K Te(am .ede.sit acum .entru .ro0anarea .e care o 8ei n0).tui- S(a 0)cut, /i nimeni nu(3i
mai .oate cere s) .l)te/ti nc) o dat)-
Cuet nu mai ndr)1ni s) .un) ntreb)riH r)s.unsul nu 0usese .e .lacul ei- $ studie n schimb .e
0emeie, ncerc9nd s) 8ad) dac) exista 8reo urm) de n3elegere n ochii ei- Sau era o nebunieV Era
ade8)ratul glas al Su0letului Su.remV &r 0i 0ost mult mai sim.lu s) 0ie o nebunie-
B)tr9na ntinse din nou m9na s.re obra1ul lui Cuet- Fata se d)du .u3in na.oi, dar de data asta
atingerea 0emeii 0u bl9nd) /i /terse o lacrim) de sub ochiul ei-
K S) nu(3i 0ie 0ric) de s9ngele de .e m9inile lui- %a /i a.a 8i1iunii, Su0letul Su.rem l 8a
.rimi ca .e o rug)ciune-
&.oi chi.ul 0emeii s0inte de8eni 0lasc /i obosit, /i lumina i .)r)si ochii-
K E 0rig, 1ise-
K 'a-
K Sunt .rea b)tr9n)-
P)rul ei nu era nici m)car c)runt, dar da, g9ndi Cuet, e/ti 0oarte, 0oarte b)tr9n)-
K Nimic nu 8a 0i 3inut, 1ise 0emeia s09nt)- &ur sau argint- Furat sau 89ndut-
Rorbea n 8ersuri- Cuet /tia c) 0oarte mult) lume credea c) atunci c9nd o 0emeie s09nt) nce.ea
s) 8orbeasc) rimat nsemna c) Su0letul Su.rem se ex.rima .rin intermediul ei- 'ar nu era
ade8)rat U rima era un 0el de mu1ic), 8ocea transei care le deta/a .e unele 0emei s0inte de 8ia3a
lor sumbr) /i grea- &bia c9nd ncetau s) 0ac) 8ersuri exista o /ans) ca ceea ce s.uneau s) aib) o
logic)-
Femeia se nde.)rt) ca /i cum Cuet nu se mai a0la acolo- Intruc9t .)rea s) 0i uitat unde era
col3ul ei ad).ostit, Cuet o a.uc) de m9n) /i o conduse na.oi, ncuraL9nd(o s) se a/e1e /i s) se
ghemuiasc) l9ng) .eretele care o 0erea de 89nt-
K 'in cau1a 89ntului, /o.ti 0emeia- &sta le e moti8ul .)catului-
Cuet o l)s) acolo /i .orni .rin noa.te- Cuna se mai ridicase, dar lumina mai .uternic) nu o
recon0orta- %u toate c) 0emeia s09nt) era ino0ensi8), ea i reamintea lui Cuet c93i al3ii ar .utea 0i
ascun/i n umbre- 6i c9t de 8ulnerabil) era ea- %irculau .o8e/ti des.re b)rba3i care le tratau .e
cet)3ene a/a cum legea le .ermitea s) le trate1e .e 0emeile s0inte- 'ar nici m)car asta nu era
lucrul cel mai de temut-
Se nt9m.l) crime n ora/, g9ndi Cuet- %rime, nu s0in3enie, iar Faballu0ix 0usese .rimul care se
g9ndise la a/a ce8a- 'ac) nu ar 0i 0ost 8i1iunea /i a8ertismentul .e care le(am adus din .artea
Su0letului Su.rem, ar 0i murit ni/te oameni buni- Se cutremur) din nou amintindu(/i g9tul t)iat
din 8i1iunea ei-
In cele din urm) aLunse n locul n care 'rumul Sacru se l)rgea /i cobora s.re 8ale, de8enind
nu un drum, ci un canion, cu tre.te str)8echi s).ate n .iatr), care duceau direct n Los s.re
.or3iunea n care lacul scotea aburi 0ierbin3i cu i1 de sul0- %ele care se rugau aici .)strau mirosul
.e ele 1ile ntregi- Poate c) era sacru, dar Cuet l g)sea extrem de ne.l)cut /i nu se ruga niciodat)
n acel loc- Il .re0era .e cel n care a.ele 0ierbin3i se amestecau cu cele reci /i se ridica o cea3)
deas), ai c)rei curen3i /i roteau tem.eraturile 8ariabile n Lurul ei n tim. ce .lutea .e a.)-
&colo tru.ul ei dansa n unde li.sit de 8oin3) .ro.rie, acolo se .utea abandona Su0letului
Su.rem-
'es.re cine 8orbea 0emeia s09nt)V @ElA cel cu s9nge .e m9ini, @elA .e care ea .utea s)(l aduc)
l9ng) a.) U .robabil a.a lacului-
Nu, nu nsemna nimic- Femeia s09nt) era una dintre cele nebune, care 8orbeau 0)r) sens-
Singurul b)rbat la care se .utea g9ndi c) ar a8ea s9nge .e m9ini era Faballu0ix- %um ar .utea
Su0letul Su.rem s) 8rea ca un ast0el de om s) se a.ro.ie de lacul sacruV $are 8a 8eni o 8reme
c9nd ea 8a trebui s)(i sal8e1e 8ia3a lui Faballu0ixV %um se .otri8ea a/a ce8a cu sco.urile
Su0letului Su.remV
$ lu) la st9nga .e Strada Turnului, a.oi la drea.ta .e Strada Ploii, care se curba .9n) aLungea
n 0a3a casei Rasei- &cas), tea0)r)- Binen3eles- Su0letul Su.rem o .roteLase- GesaLul .e care l
transmisese nu era tot ceea ce dorea Su0letul Su.rem de la eaH Cuet trebuia s) tr)iasc) s) mai
nde.lineasc) /i alte misiuni- Pentru ea era o imens) u/urare- %)ci nu .ro.ria mam) i s.usese
m)tu/ii Rasa, n 1iua n care o .usese .e Cuet ca .runc n bra3ele acesteia, @Ea 8a tr)i at9t tim.
c9t o 8a ser8i .e Gama GamelorAV Gama Gamelor o mai 3inuse n 8ia3) nc) o noa.te-
Cuet se a/te.tase s) se ntoarc) acas) la m)tu/a Rasa 0)r) s) tre1easc) .e nimeni, dar nu luase
n considera3ie 0a.tul c) noul climat de team) din ora/ modi0icase obiceiurile .9n) /i n
gos.od)riile celor mai de seam) doamne din Basilica- 5/a .rinci.al) era ncuiat) .e din)untru-
S.er9nd nc) s) intre neobser8at), c)ut) o 0ereastr) .rin care s) se .oat) c)3)ra- &bia acum /i
d)du seama c) toate 0erestrele care d)deau s.re strad) ser8eau numai .entru .)trunderea luminii
/i a aerului U multe 0ante 8erticale n 1id, t)iate sau scul.tate cu moti8e delicate, dar 0)r) o
deschidere su0icient de mare ca s) lase s) treac) chiar /i umerii unui co.il-
Nu era .entru .rima dat) c9nd teama b9ntuia Basilica, se g9ndi ea- %asa aceasta este .roiectat)
ca s) m.iedice intrarea .e 0uri/ a cui8a .e tim.ul no.3ii- Protec3ie m.otri8a ho3ilor, desigurH dar
.oate c) asemenea 0erestre 0useser) ini3ial menite s)(i o.reasc) .e .retenden3ii res.in/i sau .e
0o/tii so3i s) reintre cu 0or3a ntr(o cas) .e care aLunseser) s(o considere ca 0iind a lor-
Pre8ederile care m.iedicau un b)rbat s) intre o o.reau /i .e Cuet, a/a slab) cum era ea- 6tia,
binen3eles, c) nu .utea ocoli cl)direa, ntruc9t construc3iile n8ecinate se s.riLineau .e 1idurile
masi8e de .iatr) ale casei Rasei-
'e ce nu b)nuise c) intrarea 8a 0i mult mai di0icil) dec9t ie/ireaV Binen3eles, .lecase du.)
l)sarea ntunericului, dar cu mult nainte ca /i cei din cas) s) se lini/teasc)H Hushidh /tia des.re
a8entura ei /i a8ea s) aib) griL) s) nu desco.ere nimeni absen3a ei- Pur /i sim.lu nu(i trecuse .rin
minte nici uneia s) aranLe1e /i 0elul n care Cuet urma s) intre din nou n cas)- G)tu/a Rasa nu
ncuiase niciodat) .9n) atunci u/a .rinci.al)- 6i mai t9r1iu, du.) ce Su0letul Su.rem l 0)cuse .e
.a1nic s) a3i.easc) n drumul ei la .lecare /i l 3inuse de.arte de .oart) la ntoarcere, Cuet
.resu.usese c) Su0letul Su.rem i nete1ea drumul-
Cuet se g9ndi s) stea a0ar) .e 8erand) toat) noa.tea- 'ar acum i era 0rig- &t9t tim. c9t
mersese 0usese n regul), e0ortul o nc)l1ise- 'ar .utea 0i .ericulos s) adoarm)- Femeile din ora/,
cel .u3in cele de neam bun, nu a8eau haine .otri8ite .entru dormitul n a0ara incintei- %eea ce
0)ceau 0emeile s0inte .e ea ar 0i mboln)8it(o-
Ins) ar mai .utea exista o cale- Nu era .orticul m)tu/ii Rasa de .e .artea dins.re 8ale a casei
com.let deschisV Poate ar reu/i s) se ca3ere dins.re 8ale- 'esigur, 1ona a0lat) imediat la est de
.orticul Rasei era cea mai s)lbatic) /i mai arid) a Pragului U nu 0)cea nici m)car .arte dintr(un
district, /i de/i Strada Sm9nt9nii aLungea acolo, nu mai exista nici un alt drumH 0emeile nu o luau
niciodat) .e acolo ca s) mearg) la lac-
Totu/i ea /tiu c) .e acolo trebuia s) ncerce dac) 8oia s) se ntoarc) n casa m)tu/ii Rasa-
'in nou Su0letul Su.rem o conducea- $ conducea, dar nu i s.unea nimic-
'e ce nuV se ntreb) Cuet .entru a mia oar)- 'e ce nu(mi .o3i s.une care e sco.ulV 'ac) mi(ai
0i s.us c) m) duc la casa lui ,etchi", nu mi(ar 0i 0ost at9t de 0ric) tot drumul- %um 3i(au 0ost de
0olos 0rica /i ignoran3a meaV 2ar acum m) trimi3i .rin 3inutul s)lbatic de la est de casa Rasei U
.entru ceV 3i 0ace .l)cere s) te Loci cu mineV Sau sunt eu .rea .roast) ca s) n3elegV Sunt
.orumbelul t)u c)l)tor, ca.abil s) duc) mesaLe, dar c)ruia niciodat) nu merit) s) i le /i ex.lici-
'ar n ciuda resentimentelor, du.) c9te8a minute .)/i .e ultimele .ietre ale Str)1ii Sm9nt9nii,
trec9nd .e iarb), a0und9ndu(se a.oi n .)durile neumblate ale Pragului-
Terenul era accidentat /i toate s.a3iile libere /i inter8alele dintre tu0i/uri .)reau s) duc) n Los,
de.arte de .orticul Rasei /i ns.re st9ncile de deasu.ra canionului 'rumului Sacru- Nu era de
mirare c) nici m)car 0emeile de .e Prag nu(/i construiau case aici- 'ar Cuet re0u1a s) se lase
condus) aiurea de .otecile mai u/oare U /tia c) ele a8eau s) dis.ar) n momentul n care ea ar
nce.e s) le urme1e- &/a c) /i croi drum .rin tu0i/uri- S.inii 1aroselului o n3e.au /i /tia c) i 8or
r)m9ne mici r)ni care o 8or ustura 1ile ntregi chiar sub un strat de balsam de la m)tu/a Rasa-
Gai r)u, era ru.t) de oboseal), i era 0rig /i somn, a/a c) uneori se sur.rindea tre1indu(se cu toate
c) nu adormise de 0a.t- Ins) .ornise .e acest drum /i trebuia s) mearg) .9n) la ca.)t-
&Lunse la un mic lumini/ unde lumina .uternic) a lunii se cernea .rin 0run1i/ul de deasu.ra-
Peste o lun) toate 0run1ele a8eau s) dis.ar) /i desi/urile nu 8or mai 0i at9t de amenin3)toare- 'ar
acum o .at) de lumin) .)rea un miracol, /i ea /i miLi ochii-
In tim.ul c9t cli.i lumini/ul se schimb)- &colo st)tea o 0emeie-
K G)tu/) RasaV /o.ti Cuet-
%um a /tiut s) 8in) s) m) caute aiciV Su0letul Su.rem 8orbise iar)/i cui8aV
'ar .9n) la urm) /i d)du seama c) nu era m)tu/a Rasa- Era Hushidh- %um .utuse s)
gre/easc) ast0elV
Nu- Nu era o gre/eal)- %)ci Hushidh se trans0ormase /i ea- &cum era Eiadh, 0ata aceea
0rumoas) din clas) cu Hushidh, cea de care bietul Na0ai era at9t de 0)r) s.eran3) ndr)gostit- 6i
din nou 0emeia se trans0orm), n actri3a 'oi, cea care 0usese 8estit) n tinere3e, una dintre
ne.oatele m)tu/ii Rasa, care n ultimii ani se ntorsese n cas) s) .redea- %9nd8a se s.unea c)
'olltoEn /i c).)tase numele du.) ea =cu toate c) .urta acest nume de cel .u3in 1ece mii de ani?,
at9t era de 0rumoas) /i at9t de multe inimi s0)r9maseH dar acum a8ea .este dou)1eci de ani /i
tr)s)turile care, ca 0eti3), le 0)ceau .e 0emei s) 8rea s(o alinte /i 0ermecau ochii b)rba3ilor nu mai
erau at9t de a.reciate la o 0emeie- Totu/i Cuet /i(ar 0i dat Lum)tate din 8ia3) s) aib) o 0rumuse3e
at9t de delicat) /i de dulce ca 'oi-
'e ce mi le arat) Su0letul Su.rem .e 0emeile asteaV
'in 'oi a.ari3ia de8eni Shedemei, o alt) ne.oat) a Rasei- 'ar ShedBa era o.usul lui 'oi sau
Eiadh- Ca dou)1eci /i /ase de ani, era nc) n casa m)tu/ii Rasa, aLut9nd(o s) .redea /tiin3ele
exacte ele8ilor mai mari .e m)sur) ce .ro.ria ei re.uta3ie de genetician cre/tea- 'e cele mai
multe ori dormea n laboratorul ei situat la c9te8a str)1i distan3) /i nu n camera ei din casa Rasei,
dar tot era o .re1en3) .uternic) /i t)cut) acolo- Shedemei nu era 0rumoas)H nu at9t de ur9t) nc9t
s)(i s.erie .e cei care o .ri8eau, dar extrem de banal), ast0el nc9t cu c9t i studiai mai mult 0a3a
cu at9t de8enea mai neatracti8)- Ins) mintea ei era ca un magnet, atras) de ade8)rH imediat ce se
a.ro.ia de el su0icient de mult, s)rea /i se ag)3a de el- 'intre toate ne.oatele m)tu/ii Rasa, ea era
cea .e care Cuet o admira cel mai multH dar 0ata /tia c) nu a8ea at9ta inteligen3) ca s) o imite .e
Shedemei, cum nu a8ea nici 0rumuse3ea necesar) .entru a urma cariera lui 'oi- Su0letul Su.rem
alesese s)(/i trimit) 8i1iunile cui8a care nu a8ea alt rost .e lume-
Femeia dis.)ruse- Cuet era singur) n lumini/ /i se sim3i din nou de .arc) abia se tre1ise-
$are a 0ost numai un 8is, din cele care 8in atunci c9nd nici m)car nu /tii c) dormiV
In s.atele locului unde st)tuse a.ari3ia 8)1u o lumin) ar19nd n ntunericul dimine3ii- Trebuia
s) 0ie din .orticul m)tu/ii Rasa U n acea direc3ie n(a8ea ce alt) surs) de lumin) s) 0ie- Poate c)
8i1iunea a8usese dre.tate din .unctul )sta de 8edere- G)tu/a Rasa era trea1) /i o a/te.ta-
%ontinu) s) nainte1e .rin l)st)ri/- %rengile Loase o biciuiau, s.inii se ag)3au de hainele /i
.ielea ei, iar terenul neregulat o am)gea, 0)c9nd(o s) se .oticneasc) /i s) se m.leticeasc)- Ins)
ntotdeauna lumina i era ca un 0ar, conduc9nd(o .9n) c9nd n cele din urm) dis.)ru din 8edere,
atunci c9nd ea aLunse sub marginea .orticului Rasei-
Se n)l3a dintr(uri singur bloc de .iatr) erodat), direct de la ba1a balustradei, 0)r) nici un
m9ner- 6i erau cel .u3in .atru metri de la ba1) .9n) la 89r0- %hiar dac) m)tu/a Rasa o a/te.ta, ea
nu a8ea cum s) urce 0)r) s) cheme ser8itorii- 2ar dac) era s) deranLe1e ntreaga cas), .utea 0oarte
bine s) sune la u/a .rinci.al)W
Se nt9m.lase c) du.) ce hoin)rise .rin .)durea deas) Cuet s) se a.ro.ie de casa Rasei
dins.re sud- %ea mai mare .arte din 0a3ada .orticului i era ascuns)- Era .osibil ca .orticul s) 0i
0ost construit cu o cale de acces dins.re .)dure- %u siguran3) arhitec3ii .roiectaser) mai mult
dec9t o sim.l) 8edere a Riroagei- 6i chiar dac) acea cale de acces nu era 0unc3ional), trebuia s)
existe un .unct n care s) .oat) s) se ca3ere-
%roindu(/i drum .e l9ng) su.ra0a3a de .iatr), Cuet g)si n cele din urm) ceea ce s.erase U un
loc unde terenul neregulat de.)/ea n n)l3ime .orticul- &cum balustrada se a0la la numai o
lungime de bra3- 6i, .e c9nd se ntindea ncerc9nd s) g)seasc) un .unct de s.riLin n s.a3iile din
balustrad), 8)1u 0a3a m)tu/ii Rasa, bine(8enit) ca un r)s)rit de soare, /i bra3ele ei se l)sar) n Los
s(o aLute-
'ac) Cuet ar 0i 0ost mai mare .robabil m)tu/a Rasa nu ar 0i .utut s)(i ridice greutatea, dar
dac) ar 0i 0ost mai mare, ar 0i .utut urca 0)r) aLutor-
%9nd n 0inal se a/e1) .e banc) cu 0emeia care o leg)na n bra3e, .e .unctul de a i1bucni n
lacrimi de u/urare /i e.ui1are, 0emeia .use ntrebarea ine8itabil):
K %e c)utai .e acolo n loc s) 8ii la u/a .rinci.al) ca orice alt ele8 care se ntoarce acas) du.)
oreV I3i era at9t de 0ric) de o .edea.s), nc9t te(ai g9ndit c) e mai bine s)(3i ri/ti g9tul noa.tea .rin
.)dureV
Cuet cl)tin) din ca.-
K In .)dure am a8ut o 8i1iune, s.use- 'ar .oate c) a/ 0i 8)1ut(o oricum, a/a c) drumul )sta a
0ost .robabil .ro.ria mea .rostie-
&.oi Cuet nu mai a8u ce 0ace dec9t s)(i .o8esteasc) Rasei tot ce se nt9m.lase U 8i1iunea
des.re care i 8orbise lui Na0ai, a8ertismentul des.re com.lotul care urm)rea asasinarea lui
,etchi", cu8intele 0emeii s0inte de .e strada ntunecoas) /i n s09r/it 8i1iunea cu m)tu/a ei /i
c9te8a dintre ne.oatele sale-
K Nu(mi dau seama ce ar .utea nsemna o ast0el de 8i1iune, 1ise Rasa- 'ac) Su0letul Su.rem
nu 3i(a s.us 3ie, cum .ot eu s) ghicescV
K $ricum eu nu 8reau s) ghicesc nimic- Nu mai 8reau 8i1iuni, discu3ii des.re 8i1iuni sau
altce8a, m) doare tot cor.ul /i 8reau s) m) culc-
K Binen3eles, binen3eles- Tu dormi, iar eu /i ,etchi" o s) ne g9ndim cum o s) ac3ion)m
acum- 'oar dac) el nu a 0ost at9t de .rost, nc9t s) hot)rasc) s)(/i asculte onoarea /i s) se duc) la
nt9lnirea .ericuloas) din ser)-
Cui Cuet i 8eni o idee ngro1itoare-
K 'ac) Na0ai nu i(a s.usV
G)tu/a Rasa o .ri8i 0ix-
K Na0ai s) nu 8rea ca tat)l lui s) a0le des.re un com.lot m.otri8a 8ie3ii luiV Rorbe/ti de 0iul
meu-
%e n3eles .utea a8ea acest lucru .entru Cuet, care nu(/i cunoscuse niciodat) mama /i al c)rei
tat) ar 0i .utut 0i oricare b)rbat din ora/, cei mai animalici 0iind /i cei mai .robabili candida3iV
Gam) /i 0iu U era o leg)tur) care .entru ea nu a8ea o autoritate .rea mare- 2ntr(o lume a
.romisiunilor li.site de credin3), orice era .osibil-
Nu, numai oboseala o 0)cea s) nu aib) ncredere n nimeni- Se ndoia de Ludecata m)tu/ii
Rasa, nu doar de credin3a lui Na0ai- E8ident mintea nu(i 0unc3iona lim.ede- 2i .ermise m)tu/ii
Rasa mai mult s(o duc) .e sus dec9t s(o nso3easc) .e sc)ri n camera st).9nei casei /i s(o a/e1e
.e .atul mare /i moale, unde adormi a.roa.e nainte s) n3eleag) unde se a0l)-
K &i stat a0ar) toat) noa.tea, 1ise Hushidh-
Cuet deschise un ochi- Cumina care .)trundea .rin 0ereastr) era 0oarte .uternic), dar aerul era
r)coros- Se 0)cuse de mult 1iu), iar Cuet se tre1ea abia acum-
K 6i n(ai a8ut nici m)car minte s) 8ii la u/a .rinci.al)-
K Nu m) ba1e1 ntotdeauna .e minte, 1ise ncet Cuet-
K &t9ta lucru /tiu /i eu- &r 0i trebuit s) m) iei cu tine-
K 'ou) .ersoane atrag ntotdeauna aten3ia mai mult dec9t una singur)-
K Ca casa lui ,etchi"W Nu te(ai g9ndit c) .oate eu cunosc drumul .9n) acolo /i na.oiV
K N(am /tiut c) ntr(acolo m) ndre.tam-
K Singur), noa.tea- Qi se .utea nt9m.la orice- 6i tu m(ai .us s) Lur .roste/te c) n(o s) s.un
nim)nui- G)tu/a Rasa a.roa.e c) m(a Lu.uit de 8ie /i m(a s.9n1urat s) m) usuc .e 8erand) c9nd
/i(a dat seama c) eu trebuia s) 0i /tiut c) tu ai .lecat /i nu i(am s.us-
K Nu 0i su.)rat) .e mine, Hushidh-
K Tot ora/ul e agitat, /tii-
Sim3i Lunghiul unei s.aime subite-
K Nu, Hushidh U nu(mi s.une c) tot a a8ut loc o crim)W
K %rim)V Nu chiar- Ins) ,etchi" a .lecat, /i el, /i 0iii lui, iar Faballu0ix .retinde c) este din
cau1) c) el a desco.erit .lanul lui ,etchi" de a(i asasina .e el /i .e Ro.tat la nt9lnirea secret) .e
care ,etchi" o aranLase n sera lui l9ng) Poarta Gu1icii-
K Nu(i ade8)rat, 1ise Cuet-
K Nici eu n(am cre1ut c) e- I3i s.un doar ce sus3in oamenii lui Faballu0ix- Solda3ii lui um.lu
str)1ile-
K Sunt at9t de obosit), Hushidh, /i nu .ot s) 0ac nimic n leg)tur) cu asta-
K G)tu/a Rasa crede c) ai .utea 0ace ce8a- 'e asta m(a trimis s) te tre1esc-
K 'aV
K G) rog, o cuno/ti- G(a trimis sus de dou) ori ca s) 8)d dac) biata Cuet nc) se mai
odihne/te 0iindc) are at9ta ne8oie- & treia oar) m(am .rins c) ea a/te.ta s) te scoli, dar n(o l)sa
su0letul s)(mi .orunceasc) s) te tre1esc eu-
K %e atent din .artea ta s) cite/ti .rintre r9nduri, giu8aierul meu de sor) mai mare-
K Po3i s) dormi mai t9r1iu, dulcea3a mea de surioar) maiX mic)-
2i lu) numai c9te8a cli.) s) se s.ele /i s) se mbrace, c)ci Cuet era .rea t9n)r) .entru ca
m)tu/a Rasa s) insiste s) n8e3e s) se .ie.tene /i s) se mbrace 0rumos /i demn nainte de a
a.)rea n .ublic- %o.il 0iind, ea .utea 0i usc)3i8) /i st9ngace, lucru care cu siguran3) cerea mai
.u3in e0ort- %9nd Cuet cobor, Rasa se a0la n salon m.reun) cu un b)rbat, un necunoscut, dar
m)tu/a i(l .re1ent) imediat-
K Cuet drag), acesta este Rashgalli8a"- Probabil cel mai loial /i demn de ncredere b)rbat n
8ia3), cel .u3in a/a a s.us ntotdeauna iubitul meu so3-
K &m ser8it 0amilia ,etchi" toat) 8ia3a, s.use Rashgalli8a", /i o s(o 0ac .9n) la moarte-
Poate c) nu sunt de neam mare, dar tot sunt un ade8)rat PalEashantu-
G)tu/a Rasa l a.rob)- Cuet se ntreb) dac) trebuia s)(l trate1e .e acest b)rbat cu ncredere sau
cu ironieH ns) Rasa .)rea s) aib) ncredere n el, ast0el c) /i 0ata ncerc) s)(l cread)-
K In3eleg c) tu e/ti cea care a adus a8ertismentul, s.use Rashgalli8a"-
Cuet se uit) sur.rins) la m)tu/a Rasa-
K N(o s) mai s.un) nim)nui, o asigur) ea- Gi(a Lurat- Nu 8rem s) te im.lic)m n .olitic) sau
ntr(o crim), draga mea- 'ar Rash trebuia s) /tie, ca s) nu cread) cum8a c) ,etchi" al meu /i(a
.ierdut min3ile- ,etchi" i(a l)sat instruc3iuni am)nun3ite, 8e1i tu, s) 0ac) ce8a a.roa.e nebunesc-
K S) nchid totul- S) concedie1 to3i angaLa3ii de care nu e nea.)rat ne8oie, s) 89nd toate
turmele /i s) lichide1 stocurile- Trebuie s) .)stre1 numai .)m9ntul, cl)dirile /i lichidit)3ile n
conturi intangibile- Foarte dubios, dac) st).9nul meu ar 0i ne8ino8at- Sau cel .u3in a/a ar s.une
unii- &/a s.un-
K Nu s(a a0lat des.re absen3a lui ,etchi" dec9t cu o Lum)tate de or) nainte ca Faballu0ix s)
aLung) la el acas), cer9nd, n calitate de /e0 al clanului PalEashantu, ca toate .ro.riet)3ile 0amiliei
,etchi" s)(i 0ie ncredin3ate lui- & a8ut tu.eul s) se re0ere la so3ul meu 0olosind numele s)u de la
na/tere, Rolema", ca /i cum el i(ar 0i retras dre.turile asu.ra succesiunii 0amiliei-
K 'ac) st).9nul a .)r)sit ntr(ade8)r Basilica .entru totdeauna, 1ise Rashgalli8a", atunci
Faballu0ix ar a8ea aceste dre.turi- Pro.riet)3ile nu 8or .utea 0i niciodat) 89ndute sau nstr)inate
de PalEashantu-
K Incerc s)(l con8ing .e Rashgalli8a" c) a8ertismentul t)u .ri8ind o .rimeLdie iminent) a
determinat 0uga lui ,etchi", nu 8reun .lan de a .)r)si ora/ul lu9ndu(/i a8erea cu el-
Cuet n3elese acum care era datoria ei n aceast) con8ersa3ie-
K Eu am 8orbit cu Na0ai, i s.use Cuet lui Rashgalli8a"- C(am a8erti1at c) Faballu0ix 8rea s)(
i ucid) .e ,etchi" /i .e Ro.tat U sau cel .u3in 8isul meu cu siguran3) asta sugera-
Rashgalli8a" d)du ncet din ca.-
K &sta nu e su0icient .entru ca Faballu0ix s) 0ie acu1at, desigur- In Basilica, nici m)car
b7rba!ii nu sunt Ludeca3i .entru 0a.te .e care le(au .l)nuit, dar nu le(au dus la nde.linire- 'ar e
destul ca s) m) con8ing) s) m) o.un e0orturilor lui Faballu0ix de a ob3ine .ro.riet)3ile-
K &m 0ost c)s)torit) cu el c9nd8a, /tii asta, s.use Rasa- Il cunosc .e FabBa 0oarte bine- I3i
sugere1 s) iei m)suri extraordinare .entru a(i .roteLa a8erea U n s.ecial lichidit)3ile-
K Nu le 8a a8ea nimeni altcine8a n a0ar) de ca.ul 0amiliei ,etchi", 1ise Rashgalli8a"-
'oamn), 3i mul3umesc- 6i 3ie, micu3) n3elea.t)-
Nu mai s.use nici un cu89nt /i .lec) imediat- Nu era ca mai stila3ii arti/ti, sa8an3i, membri ai
gu8ernului sau bancheri .e care Cuet i mai nt9lnise n salonul m)tu/ii Rasa- &ce/tia ntotdeauna
1)bo8eau, .9n) c9nd Rasa i silea s) .lece simul9nd oboseala sau .retin19nd c) o a/tea.t) treburi
.resante n /coal) U de .arc) .ro0esoarele ei nu ar 0i 0ost ca.abile s) se descurce 0)r)
su.ra8egherea ei direct)- Ins) Rashgalli8a" 0)cea .arte dintr(o clas) social) care nu .utea emite
.reten3ii re1onabile la o c)s)torie cu cine8a .recum m)tu/a Rasa sau oricare dintre ne.oatele ei-
K Imi .are r)u c) n(ai dormit mai mult, 1ise m)tu/a Rasa, dar m) bucur c) te(ai tre1it ntr(un
moment at9t de .otri8it-
Cuet nclin) din ca.-
K Noa.tea trecut) m(am sim3it mult tim. ca /i cum a/ 0i mers n somn, .oate de aceea de
diminea3) am a8ut ne8oie de nc) Lum)tate .e at9t-
K Te(a/ trimite imediat na.oi n .at, dar mai nt9i trebuie s)(3i .un o ntrebare-
K 'ac) nu e ce8a ce am n8)3at de cur9nd, n(o s) /tiu r)s.unsul, doamna mea-
K Nu te .re0ace c) nu /tii des.re ce 8orbesc-
K Nu(3i imagina c) eu chiar n3eleg ce8a re0eritor la Su0letul Su.rem-
Cuet /i d)du seama imediat c) 8orbise .rea neres.ectuos- S.r9ncenele m)tu/ii Rasa se
n)l3ar) /i n)rile i 0rem)tar), dar /i st).9ni su.)rarea /i re.lic) lin:
K 5neori, draga mea, ui3i cine e/ti- Presu.ui c) nu meri3i nici o onoare .entru 0a.tul c)
Su0letul Su.rem te(a 0)cut 8i1ionar), /i totu/i mi 8orbe/ti cu o im.ertinen3) .e care nici o alt)
0emeie din ora/ul )sta, b)tr9n) sau t9n)r), nu ar ndr)1ni s(o 0oloseasc)- %e s) cred, cu8intele tale
modeste sau com.ortamentul m9ndruV
Cuet l)s) ca.ul n Los-
K %u8intele, 'oamn)- %om.ortamentul este doar ne.olite3ea 0ireasc) a unui co.il-
R919nd, m)tu/a Rasa r)s.unse:
K *ceste cu8inte sunt cele mai greu de cre1ut- P9n) la urm) o s) te scutesc de ntreb)rile
mele- &cum ntoarce(te n .at U dar de data asta n .atul t)u acolo n(o s) te deranLe1e nimeni,
.romit-
Cuet aLunsese la u/a salonului c9nd aceasta se deschise /i o t9n)r) d)du bu1na n)untru, silind(
o s) reintre n camer)-
K Gam), e abominabilW strig) nou(8enita-
K Se8et, sunt nc9ntat) s) te 8)d du.) at9tea luni U /i 0)r) s)(3i anun3i sosirea, sau s) ai m)car
amabilitatea s) a/te.3i s) te in8it eu n salon-
Se8et U 0iica mai mare a m)tu/ii Rasa- Cuet o mai 8)1use o singur) dat) .9n) atunci- 'u.)
cum cerea obiceiul, Rasa nu le .reda .ro.riilor 0iice, ci le trimitea la buna ei .rieten)
'helembu8ex s) le educe-
&ceasta, cea mai mare, era c)s)torit) cu un t9n)r sa8ant cu un oarecare .restigiu U RasV dar
acest lucru nu i st9nLenea cariera de inter.ret) a c)rei re.uta3ie cre/tea ntruc9t a8ea un stil
.ro.riu n c9ntecele .ichalnB, c9ntece melancolice des.re moarte /i .ierdere care a8eau o 8eche
tradi3ie n Basilica- &cum nu a8ea n ea nimic .ichalnB U era t)ioas) /i 0urioas), la 0el ca mama
ei- Cuet se hot)r s) .)r)seasc) imediat nc).erea, nainte de a au1i alte cu8inte-
'ar m)tu/a Rasa nu i .ermise-
K R)m9i, Cuet- %red c) 8a 0i educati8 s) 8e1i c9t de .u3ine a luat 0iica asta a mea de la mine
sau de la m)tu/a 'hel-
Se8et o 0ix) se8er .e Cuet-
K %e(nseamn) asta U acum 0aci o.ere de caritateV
K Gama ei a 0ost o 0emeie s09nt), Se8Ba- Presu.un c) ai au1it /i tu numele Cuet-
Se8et ro/i imediat-
K Imi cer iertare, 1ise-
Cuet nu a8ea nici o idee ce s) r)s.und), ntruc9t desigur Cuet era o o.er) de caritate /i ca
urmare nu trebuia s) se arate Lignit) de sc).area lui Se8et-
G)tu/a Rasa o scuti s) se mai g9ndeasc) la o re.lic) .otri8it)-
K $ s)(3i acce.t scu1eleH /i acum .oate .utem s) ne nce.em discu3ia .e un ton mai ci8ili1at-
K Binen3eles, 1ise Se8et- Probabil 3i dai seama c) am 8enit direct de la Tata-
K 'u.) manierele tale ne.oliticoase /i agresi8e, .resu.un c) ai .etrecut cel .u3in o or) cu el-
K Era turbat de 0urie, bietul om- 6i cum alt0el, c9nd .ro.ria so3ie m.r)/tie minciuni oribile
des.re elW
K Intr(ade8)r bietul om, rosti m)tu/a Rasa- G) sur.rinde c) .r).)dita aia de so3ie a lui ar
a8ea curaLul s) ridice glasul m.otri8a lui U sau inteligen3a s) in8ente1e o minciun), de 0a.t- %e
s.uneaV
K G) re0er la tine, binen3eles, Gam), nu la so3ia lui actual), nimeni nu se g9nde/te la ea-
K Pentru c) am ncheiat contractul cu FabBa cu cincis.re1ece ani n urm), nu .rea .oate
considera c) eu a/ a8ea datoria s) m) ab3in s) s.un ade8)ruri des.re el-
K Gam), e/ti im.osibil)-
K Niciodat) nu sunt im.osibil)- %el mult ns) mi .ermit uneori s) 0iu im.robabil)-
K E/ti mama celor dou) 0iice ale Tatei, am9ndou) celebre U cele mai cunoscute dintre co.iii
t)i, /i doar din moti8e onorabile, cu toate c) desigur cariera micu3ei DoBa e abia la nce.ut, nc)
0)r) nici un mBachi"---
K Scute/te(m) de ri8alitatea cu sora ta, te rog-
K Ri8alitate e numai din .unctul ei de 8edere, mam) U eu nu dau aten3ie nici m)car 0a.tului
c) la nce.ut cariera ei de c9nt)rea3) .are s) mearg) cam lent- Intotdeauna e mai greu ca o
so.ran) liric) s) 0ie remarcat) U sunt at9t de multe, nu .rea .ot 0i deosebite ntre ele, dec9t de
c)tre .ro.ria sor) iubitoare /i loial) a so.ranei-
K 'a, o s) te 0olosesc dre.t exem.lu de loialitate .entru 0etele mele-
Pentru o cli.) 0a3a lui Se8et se lumin), a.oi /i d)du seama c) mama ei o tachina, /i se
ncrunt)-
K %hiar e/ti rea cu mine-
K 'ac) tat)l t)u te(a trimis ca s) m) con8ingi s)(mi retrag cu8intele .ri8ind e8enimentele din
diminea3a asta, .o3i s)(i s.ui c) /tiu ceea ce a8ea de g9nd s) 0ac) dintr(o surs) sigur), /i dac) nu
ncetea1) s) s.un) oamenilor c) ,etchi" .l)nuia un asasinat, o s)(mi .re1int do8e1ile naintea
consiliului, iar el o s) 0ie alungat-
K Nu .ot, nu .ot s)(i s.un a/a ce8a TateiW 1ise Se8et-
K &tunci nu(i s.une- Cas)(l s) a0le atunci c9nd o s(o 0ac-
K S)(l alunge .e elV Pe TataV
K 'ac) ai 0i studiat mai mult istoria U de/i dac) m) g9ndesc la asta, m) ndoiesc c) 'helBa te(
a n8)3at .rea multe ai 0i /tiut c) cu c9t un om e mai .uternic /i mai cunoscut, cu at9t e mai
.robabil s) 0ie alungat din Basilica- S(a mai nt9m.lat nainte /i o s) se mai nt9m.le /i de acum
ncolo- Ca urma urmelor, solda3ii lui FabBa, nu ai lui ,etchi" sau ai lui Ro.tat, mi/un) .e str)1i
.retin19nd c) ne a.)r) de huliganii .e care .robabil tot FabBa i(a angaLat- $amenii ar 0i bucuro/i
s)(l 8ad) .lec9nd U iar asta nseamn) c) o s) considere util s) cread) 0iecare do8ad) adus) de
mine-
%hi.ul lui Se8et de8eni gra8-
K Poate c) Tata e cam iute la m9nie /i .u3in 8iclean n a0aceri, Gam), dar nu e un criminal-
K Binen3eles c) nu e un criminal- ,etchi" a .)r)sit Basilica /i FabBa n(o s) ndr)1neasc)
niciodat) s)(l ucid) .e Ro.tat 0)r) s) .oat) de 8ina .e ,etchi"- %u toate c) m) g9ndesc c) dac)
FabBa ar 0i a0lat la tim. de .lecarea lui ,etchi", cu siguran3) l(ar 0i asasinat .e Ro.tat imediat ce
/i(ar 0i 0)cut a.ari3ia /i a.oi s(ar 0i 0olosit de 0uga gr)bit) a lui ,etchi" ca do8ad) c) iubitul meu
so3 e un criminal-
K Faci ca Tata s) .ar) un monstru- &tunci de ce te(ai c)s)torit cu elV
K Pentru c) 8oiam s) am o 0iic) cu o 8oce extraordinar) /i 0)r) nici un 0el de Ludecat) moral)-
& 0unc3ionat at9t de bine, nc9t am rennoit contractul .entru nc) un an /i am mai a8ut una- &.oi
s(a terminat-
Se8et r9se-
K %e nostim) e/ti, Gam)- &m Ludecat) moral), s) /tii- 6i de orice alt ti.- G(am m)ritat cu
RasBa, nu cu 8reun actor de m9na a doua-
K N(o mai m.unge .e sora ta din cau1a alegerii so3ului, 1ise m)tu/a Rasa- $bririg al lui
Do"ot e un dulce, cu toate c) nu are nici un 0el de talent /i nici cea mai mic) /ans) ca m)car DoBa
s)(i 0ac) un co.il, cu at9t mai .u3in s) rennoiasc) contractul-
K 5n dulce- Ra trebui s)(mi reamintesc ce nseamn) cu ade"7rat cu89ntul )sta, acum c) mi l(
ai s.us-
Se8et se ridic) s) .lece- Cuet i deschise u/a, dar m)tu/a Rasa o o.ri .e 0iica ei nainte s)
.lece-
K Se8Ba, draga mea- S(ar .utea s) 8in) o 8reme c9nd 8a trebui s) alegi ntre tat)l t)u /i mine-
K Roi doi m(a3i adus n .unctul )sta cel .u3in o dat) .e lun) nc) de c9nd eram 0oarte mic)-
P9n) acum am reu/it s) m) deta/e1 de am9ndoi, /i inten3ione1 s) continui a/a-
Rasa /i lo8i .almele U cu .utere, ca o .iatr) i1bind o alta-
K &scult)(m), co.il)- 6tiu cum ai dansat, /i am9ndoi te(am admirat .entru modul n care ai
0)cut(o /i te(am com.)timit .entru 0a.tul c) a 0ost necesar- %eea ce 3i s.un este c) n cur9nd U
0oarte cur9nd U s(ar .utea s) nu mai 0ie .osibil acest dans- &/a c) e tim.ul s)(3i .ri8e/ti ambii
.)rin3i /i s) deci1i care dintre ei merit) loialitatea ta- Nu s.un dragostea, .entru c) /tiu c) ne
iube/ti .e am9ndoi- S.un loialitatea-
K Nu ar trebui s)(mi 8orbe/ti a/a, Gam), 1ise Se8et- Nu sunt ele8a ta- 6i chiar dac) ai reu/i
s)(l alungi .e Tata, asta tot nu ar nsemna c) eu am ales ntre 8oi-
K 'ar dac) tat)l t)u 8a trimite solda3ii s) m) reduc) la t)cereV Sau mai .robabil .e tolchoc"-
'ac) 8a .l)ti un asasin s) taie g9tul mamei taleV
Se8et /i .ri8i mama n t)cere-
K &tunci 8oi a8ea ntr(ade8)r de c9ntat un c9ntec .ichalnB, nu(i a/aV
K Eu cred c) tat)l t)u este un du/man al Su0letului Su.rem /i un du/man al Basilic)i-
F9nde/te(te serios la lucrul )sta, Se8et a mea cea cu glas melancolic, g9nde/te(te .ro0und /i
ndelung, .entru c) atunci c9nd 8a sosi 1iua alegerii nu 8ei mai a8ea tim. s(o 0aci-
K Te(am res.ectat ntotdeauna, Gam), .entru 0a.tul c) nu ai ncercat s) m) ntorci m.otri8a
tat)lui meu, n ciuda tuturor lucrurilor ur9te .e care le(a s.us el des.re tine- Imi .are r)u c) te(ai
schimbat-
%u mult) demnitate, Se8et ie/i din camer)- Cuet, nc) sur.rins) de brutalitatea care se
ascundea sub .oLghi3a de elegan3) a discu3iei, nt9r1ie s) o urme1e a0ar)-
K Cuet, /o.ti m)tu/a Rasa-
Fata se ntoarse cu 0a3a la m)rea3a 0emeie, cutremur9ndu(se c9nd i 8)1u lacrimile .e obra1-
K Cuet, trebuie s)(mi s.ui- %e 0ace Su0letul Su.rem cu noiV %e .lanuri are Su0letul Su.remV
K Nu /tiu, r)s.unse Cuet- &/ 0i 8rut s) 0i /tiut-
K 'ac) ai /ti, mi(ai s.uneV
K Binen3eles-
K %hiar dac) Su0letul Su.rem 3i(ar cere s) n(o 0aciV
Cuet nu se g9ndise la o asemenea .osibilitate-
G)tu/a Rasa i inter.ret) e1itarea dre.t r)s.uns-
K &/a, s.use- Nici nu m(a/ 0i a/te.tat la altce8a: Su0letul Su.rem nu(/i alege sluLitori slabi
sau in0ideli- 'ar s.une(mi, dac) .o3i: este .osibil, %osibil, s) nu existe de 0a.t nici un com.lot
m.otri8a lui ,etchi"V %a Su0letul Su.rem s) 0i trimis a8ertismentul numai ca s)(l determine s)
.lece din BasilicaV n3elegi U m(am g9ndit la asta U CutBa, dac) Su0letul Su.rem n(a 8rut dec9t s)
sca.e de 2ssib /i de Na0aiV &re sens, nu(i a/a U ei s(au amestecat n treburile ei, o 3ineau at9t de
ocu.at) c) nu mai .utea 8orbi cu nimeni dec9t cu ei- Se .oate s)(3i 0i trimis 8i1iunea numai ca s)
se asigure c) ei .)r)sesc ora/ul, .entru c) ei re.re1int) deLa o amenin3areV
Primul im.uls al lui Cuet 0u s) nege cu 8ehemen3), s) o doLeneasc) .entru c) 8orbea at9t de
blas0emiator des.re Su0letul Su.rem U ca /i cum acesta ar ac3iona doar .entru .ro.riul s)u bine-
&.oi, re0lect9nd mai serios, /i aminti cu c9t) uimire i s.usese Hushidh c) ea credea c) 2ssib
/i Na0ai ar .utea 0i moti8ul t)cerii Su0letului Su.rem- 2ar dac) Su0letul Su.rem considera c)
abilitatea de a(/i ndruma /i a.)ra 0iicele este redus) de cei doi b)ie3i, nu .utea lua m)suri ca s)(i
nde.)rte1eV
K Nu, 1ise Cuet- Nu cred-
K E/ti sigur)V
K Nu sunt niciodat) sigur), dec9t de 8i1iunea n sine- 'ar niciodat) nu s(a nt9m.lat ca
Su0letul Su.rem s) m) de1am)geasc)- Toate 8i1iunile mele au 0ost ade8)rate-
K 'ar /i asta ar 0i tot un instrument al 8oin3ei Su0letului Su.rem-
K Nu, 1ise din nou Cuet- Nu, nu se .oate- Pentru c) Na0ai /i 2ssib se o.riser) deLa- Na0ai chiar
a 0ost /i s(a rugat---
K &/a am au1it, dar la 0el a 0)cut /i Gebbe"eE, 0iul lui ,etchi" cu mi1erabila aia de 0iic) de
t9r0), Dil8ishe8ex---
K 6i Su0letul Su.rem i(a 8orbit lui Na0ai /i l(a tre1it, /i l(a scos din cas) ca s) se nt9lneasc)
cu mine n camera de oas.e3i- 'ac) Su0letul Su.rem ar 0i 8rut ca Na0ai s) se .otoleasc), i(ar 0i
s.us, iar el ar 0i ascultat- Nu, m)tu/) Rasa, sunt con8ins) c) mesaLul a 0ost unul ade8)rat-
G)tu/a Rasa d)du din ca.-
K 6tiu- 6tiu c) a/a a 0ost- &r 0i 0ost doar---
K Gai sim.lu-
K 'a- 49mbi trist: &r 0i 0ost mai sim.lu ns) dac) Faballu0ix ar 0i 0ost at9t de ne8ino8at cum
.retinde- 'ar nu )sta e caracterul lui- 6tii de ce ne(am des.)r3itV
K Nu, 1ise Cuet- Nici nu 8oia s) /tie U obiceiul demult acce.tat era ca o 0emeie s) nu(/i
ex.un) niciodat) moti8ele .entru care res.ingea un b)rbat, /i era o nc)lcare grosolan) a etichetei
s) .ui ntreb)ri sau s) 0aci s.ecula3ii .e aceast) tem)-
K N(ar trebui s) s.un, dar am s(o 0ac .entru c) tu trebuie s) cuno/ti ade8)rul ca s) n3elegi n
totalitate mersul lucrurilor-
6i sunt un co.il, g9ndi Cuet- Nu ai s.une a/a ce8a niciodat) altor 0ete de treis.re1ece ani- Nu
i(ai s.une niciodat) 0iicei tale- 'ar eu, eu sunt 8i1ionar), ast0el c) totul este deschis naintea mea
/i mi se inter1ice s) r)m9n inocent)-
K C(am .)r)sit .entru c) am a0lat c)---
Cuet se .reg)ti de o re8ela3ie sordid), dar aceasta nu 8eni-
K Nu, co.il), nu- 'oar .entru c) Su0letul Su.rem 3i 8orbe/te nu nseamn) c) trebuie s) te
mai m.o8)re1 /i cu secretele mele- 'u(te /i dormi- 5it) de ntreb)rile mele dac) .o3i- Il cunosc
.e ,etchi" al meu- 6i l cunosc /i .e Faballu0ix- Pe am9ndoi, .9n) n str)0undurile cele mai
ntunecate ale su0letelor lor- 'e dragul 0iicelor mele mi(am dorit s) g)sesc ce8a im.osibil,
ne8ino8)3ia lui FabBa- %hicoti: Sunt ca un co.il care /i dore/te ntotdeauna lucruri im.osibile-
%a 8i1iunea ta din .)dure, nainte s) te trag eu n .ortic- Ce(ai 8)1ut .e cele mai str)lucitoare
ne.oate ale mele, ca ntr(o list) de n0)3i/are la Ludecat)-
Str)lucitoareV Shedemei /i Hushidh da, dar 'oi /i Eiadh, 0emeile acelea .line de 1or1oane /i
0arduriV
K &m 0ost bucuroas) c) Su0letul Su.rem le cunoa/te /i le leag) de mine /i de tine ntr(o
8i1iune- 'ar unde erau 0iicele mele, CutBaV Gi(a/ 0i dorit ca tu s) le 0i 8)1ut .e Se8Ba /i .e DoBa-
Imi doresc asta U nu e o .rostieV
Ba da-
K Nu-
K &r trebui s) min3i mai des, 1ise m)tu/a Rasa, ca s)(3i reu/easc) mai bine- 'u(te /i culc)(te,
scum.a mea 8i1ionar)-
Cuet se su.use, dar dormi .u3in-
In 1ilele care urmar) agita3ia din ora/ crescu .9n) c9nd de8eni im.osibil ca /coala din casa
m)tu/ii Rasa s)(/i mai continue acti8itatea- Nu era 8orba numai de ngriLorarea constant)- Gul3i
nu mai 8eneau, n s.ecial dintre cei tineri- 'oar c93i8a co.ii 0useser) retra/i deoarece .)rin3ii lor
de1a.robau atitudinea .olitic) a Rasei- %o.iii erau lua3i de .rin toate /colile, de elit) sau comune,
rentorc9ndu(se la 0amiliile lorH multe 0amilii chiar /i nchiseser) casele /i .lecaser) n 8acan3e
neanun3ate n locuri necunoscute, .robabil a/te.t9nd ca 1ilele teribile care a8eau s) 8in) s) se
termine-
%9t i in8idia Cuet .e Na0ai /i .e 2ssib, a0la3i n siguran3) ntr(un teritoriu nde.)rtat, 0)r) s) 0ie
ne8oi3i s) tr)iasc) n teama continu) din acest ora/ numit din 8remuri str)8echi de .oe3i Guntele
P)cii-
Pe m)sur) ce .eti3ia .entru alungarea lui Faballu0ix c9/tiga s.riLin n consiliu, Faballu0ix
nsu/i de8enea mai ndr)1ne3 n 0elul cum /i 0olosea solda3ii .e str)1i- In .rimul r9nd erau din ce
n ce mai mul3i, /i nu mai 0oloseau .retextul c) i a.)rau .e cet)3eni de tolchoc"- Solda3ii acostau
.e oricine doreau, alung9nd 0emeile /i co.iii acas) .l9ng9nd /i b)t9ndu(i .e b)rba3ii care /i
ridicau glasul m.otri8a lor-
K E nebunV o ntreb) Hushidh .e Cuet ntr(o 1i- Nu /tie c) tot ceea ce 0ac solda3ii lui le d)
ad8ersarilor lui un moti8 n .lus s)(l alunge din ora/V
K Trebuie s) /tie, a/a c) .robabil 8rea s) 0ie alungat-
K &tunci s) 8in) mai re.ede 1iua aia, /i c)l)torie s.r9ncenat)-
Cuet a/te.ta o 8i1iune de la Su0letul Su.rem, 8reun mesaL de a8erti1are .e care s)(l transmit)
consiliului- 'ar singura 8i1iune .e care o a8u 0ur) c9te8a cu8inte lini/titoare .entru o b)tr9n) din
'umbra8a de G)slini, .rin care o asigura c) 0iul ei demult .lecat era n 8ia3) /i se ndre.ta s.re
cas) .e o na8) care nu .este mult tim. 8a aLunge n .ort- Cuet nu /tia dac) s) 0ie lini/tit) c)
Su0letul Su.rem nc) /i d)dea osteneala s) r)s.und) rug)min3ilor 0ierbin3i ale unor 0emei cu
inima 0r9nt), sau su.)rat) .entru c) /i .ierdea tim.ul cu ast0el de lucruri n loc s) 8indece ora/ul
nainte de a se s09/ia n buc)3i-
In cele din urm), momentul de care se temea sosi- %lo.o3elul sun) /i .umni .uternici i1bir) n
u/), iar c9nd aceasta se d)du n l)turi n 0a3a ei st)teau o du1in) de solda3i- Ser8itoarea care
deschisese u/a 3i.), /i nu numai .entru c) ei erau ni/te b)rba3i narma3i n 8remuri de .rimeLdii-
Cuet 0u .rintre .rimele care 8eni n aLutorul ser8itoarei ngro1ite, /i 8)1u ce o s.eriase at9t- To3i
solda3ii .urtau uni0orme identice, cu armuri identice, c)/ti /i lame energetice, a/a cum era de
a/te.tat U dar n interiorul acelor c)/ti a8eau cu to3ii chi.uri identice-
Ne.oata cea mai n 89rst) a Rasei, Shedemei geneticiana, 0u cea care se adres) solda3ilor-
K Nu a8e3i nici o treab) legitim) aici, 1ise ea- Nimeni nu are ne8oie de 8oi- Pleca3i-
K 'ac) nu 8orbesc cu st).9na casei nu .lec, s.use soldatul care st)tea n 0runtea celorlal3i-
K N(are nici o treab) cu tine, 3i(am s.us-
Ins) m)tu/a Rasa a.)ru /i 8ocea ei r)sun) lim.ede:
K Inchide u/a n 0a3a acestor criminali .l)ti3i-
2mediat soldatul r9se /i duse m9na la centur)-
Intr(o cli.) se trans0orm) n 0a3a ochilor lor dintr(un soldat tinerel cu chi. li.sit de ex.resie
ntr(un b)rbat ntre dou) 89rste cu barb) c)runt) /i ochi se8eri scli.itori, ndesat, dar nu gras,
.urt9nd nu armur), ci un costum elegant- 5n b)rbat stilat /i .uternic, care g)sea ntreaga situa3ie
extrem de amu1ant)-
K FabBa, 1ise m)tu/a Rasa-
K %um 3i .lac noile mele Luc)riiV ntreb) Faballu0ix, .)/ind n)untru- Femeile, 0etele /i
b)ie3ii se d)dur) la o .arte ca s)(i 0ac) loc- Recu1it) 8eche de teatru, demodat) de secole, dar le(
am g)sit n sta1) ntr(un mu1eu, iar ma/inile nc) mai /tiau cum s) le co.ie1e- Holocostume, a/a
se numesc- &cum to3i solda3ii mei au a/a ce8a- Sunt oarecum mai greu de deosebit, recunosc, dar
am comutatorul .rinci.al s) le o.resc .e toate c9nd 8reau-
K 2e/i din casa mea, 1ise Rasa-
K 'ar nu 8reau- Rreau s) 8orbesc cu tine-
K F)r) ei .o3i 8orbi cu mine oric9nd 6tii asta, FabBa-
K 6tiam asta, s.use Faballu0ix- Sincer 8orbind, o, cea mai nobil) dintre so3iile mele, neuitata
mea to8ar)/) de .at, /tiam c) solda3ii mei nu te 8or im.resiona U am 8rut doar s)(3i ar)t ultima
mod)- In cur9nd o s) le .oarte cei mai buni oameni-
K In sicrie, re.lic) m)tu/a Rasa-
K Rrei s) a8em aceast) con8ersa3ie n 0a3a co.iilor sau ne retragem n sacrul t)u .orticV
K Solda3ii t)i s) a/te.te dincolo de u/)- 'e u/a ncuiat7-
K %um s.ui tu, o, mam) a celor dou) dulci .)s)rele ale mele- 'e/i u/a ta, cu toate ncuietorile
ei, nu ar re.re1enta o barier) dac) eu a/ 8rea ca ei s) intre-
K %ei care sunt siguri de .uterea lor nu trebuie s) se laude, s.use m)tu/a Rasa- Il conduse .e
coridor n tim. ce Shedemei nchidea /i 1)8ora u/a .rinci.al) n 0a3a solda3ilor-
Cuet .utea s) aud) discu3ia dintre m)tu/a Rasa /i Faballu0ix chiar /i du.) ce d)dur) col3ul /i
nu se mai 8edeau-
K Nu am ne"oie s) m) laud, s.unea Faballu0ix- $ 0ac din .ur) .l)cere---
In loc s) r)s.und), m)tu/a Rasa strig) tare .e coridor:
K CuetW HushidhW Reni3i cu mine- Rreau s) am martori-
2mediat Cuet .orni, urmat) ndea.roa.e de Hushidh- Fiind crescute de m)tu/a Rasa, nu
alergau, dar mersul lor era destul de ra.id ast0el nc9t, du.) ce d)dur) col3ul, .utur) s) .rind)
ultimele cu8inte /o.tite de Faballu0ix nainte de a(i aLunge din urm):
K ---nu m) tem de 8r)Litoarele tale-
Binen3eles, Cuet se .re0)cu c) nu au1ise- 6tia c) 0a3a lui Hushidh era /i mai inex.resi8)-
In .ortic Faballu0ix nu se str)dui s) res.ecte limita .ara8anului m)tu/ii Rasa- Se duse direct la
balustrad), admir9nd .ri8eli/tea inter1is) ochilor b)rba3ilor- G)tu/a Rasa nu l urm), ast0el c)
Cuet /i Hushidh r)maser) /i ele dincolo de .ara8an- In cele din urm), Faballu0ix se ntoarse n
locul unde a/te.tau ele-
K Intotdeauna o .ri8eli/te 0rumoas), 1ise el-
K Numai .entru asta /i ai .utea 0i alungat-
Faballu0ix r9se-
K Cacul 8ostru sacru- %9t tim. cre1i c) o s) r)m9n) ne.9ng)rit de bocancii b)rba3ilor, dac)
8in %a.etele 5deV Te(ai g9ndit la asta U Ro.tat /i iubitul t)u Rolema" s(au g9nditV %a.etele 5de
nu au nici un res.ect .entru religia 0emeilor-
K %hiar mai .u3in dec9t tineV
Faballu0ix /i d)du ochii .este ca. n semn de dis.re3 0a3) de acu1a3ia ei-
K 'ac) Ro.tat /i Rolema" merg .e drumul lor, %a.etele 5de 8or de8eni st).9nii ora/ului, iar
.entru ei .ri8eli/tea din .orticul )sta nu 8a 0i .eisaLul unui t)r9m sacru U totul 8a 0i doar o
.ro.rietate a Basilic)i, .)m9nt ne0olosit, un am.lasament .oten3ial .entru construc3ii /i .arcuri
de 89n)toare, /i un lac extraordinar cu a.) rece /i cald) n care .o3i 0ace baie .e orice 8reme-
Cuet 0u uluit) de c9t de multe i se ex.licaser) des.re natura lacului- %are 0emeie uitase de ea
ntr(at9t nc9t s)(i 8orbeasc) des.re locul sacruV
Ins) m)tu/a Rasa nu re.lic) nimic la cu8intele sale necu8iincioase-
K &ducerea %a.etelor 5de este .lanul lui Ro.tat- ,etchi" /i cu mine nu am 8orbit dec9t
des.re neutralitatea tradi3ional)-
K NeutralitateW 'oar nebunii /i co.iii cred n a/a ce8aW Nu exist) neutralitate c9nd se n0runt)
marile .uteriW
K St).9nirea Su0letului Su.rem nseamn) neutralitate /i .ace, s.use m)tu/a Rasa, calm) n
0a3a 0urtunii- &re .uterea s)(i nde.)rte1e .e du/manii no/tri ast0el nc9t ei s) nu ne 8ad)-
K PutereV Bine, .oate c) are .utere Su0letul Su.rem )sta U dar nu am 8)1ut nici o do8ad) c)
ar .utea sal8a de la distrugere ora/ele ne8ino8ate- %um se 0ace c) numai eu sunt a.)r)torul
Basilic)i, singurul care /i d) seama c) siguran3a este dat) numai de alian3a cu Poto"ga8anV
K P)strea1)(3i discursurile .atriotice .entru consiliu, FabBa- %u mine n(are rost s) te ascun1i
n s.atele lor- %)ru3ele sunt o cale u/oar) s.re .ro0it- %9t des.re r)1boi U /tii at9t de .u3ine des.re
el, nc9t cre1i c) l dore/ti- %re1i c) o s) stai al)turi de 8iteLii solda3i Poto"ga8an /i o s) le alungi
.e %a.etele 5de, iar numele t)u 8a r)m9ne 8e/nic n amintire- 'ar eu 3i s.un c) atunci c9nd o s)
te o.ui du/manilor no/tri, 8ei 0i singur- Nici un Poto"u nu 8a 0i l9ng) tine- 2ar c9nd 8ei 0i n0r9nt,
numele t)u 8a 0i uitat la 0el de re.ede ca 8remea de s).t)m9na trecut)-
K Furtuna aceasta, so3ia mea uituc), are un nume, care 8a 0i 3inut minte-
K Numai .entru .agubele .e care le 8ei .ro8oca, FabBa- %9nd Basilica 8a arde, 0iecare
0lac)r) 8a .urta numele Faballu0ix, iar blestemul cu limb) .e moarte al 0iec)rui cet)3ean ucis 8a
cu.rinde numele t)u-
K &cum cine se crede .ro0etV 1ise Faballu0ix- P)strea1)(3i lirica .entru cei care tremur)
g9ndindu(se la Su0letul Su.rem- 2ar amenin3area cu alungarea U nu contea1) dac) are sau nu are
trecere-
K &dic) nu ai de g9nd s) te su.uiV
K EuV S) nu m) su.un consiliuluiV 'e neconce.ut- 'u.) ce 8oi 0i alungat, nimeni n(o s) m)
mai g)seasc) n ora/, .o3i 0i sigur) de asta-
'ar la aceste cu8inte cobor m9na /i .orni holocostumul- Fu imediat n8)luit n ilu1ie, 0a3a
de8enindu(i masca de nedetectat a unui soldat 8ag amenin3)tor, ca oricare dintre sutele celorlal3i
echi.a3i la 0el- &tunci Cuet /i d)du seama c) nu a8ea de g9nd s) se su.un) deci1iei consiliului de
a(l alunga- Ra .urta .ur /i sim.lu cea mai .er0ect) dintre deghi1)ri, ast0el nc9t nimeni s) nu(l
identi0ice- Ra r)m9ne n ora/, 0)c9nd orice 8oia, b)t9ndu(/i Loc de edictele consiliului 0)r) s) 0ie
.ede.sit- &tunci singura /ans) de a elibera ora/ul de st).9nirea lui nu 8a mai 0i .olitica- Ror 0i
r)1boiul ci8il /i str)1ile inundate de s9nge-
Cuet /i d)du seama c) /i m)tu/a Rasa n3elesese acest lucru- Pri8ea calm n ochii care o 0ixau
de .e costumul lui Faballu0ix- Nu s.use nimic c9nd el se ntoarse /i .lec)H nu s.use absolut
nimic, st9nd n .icioare, .9n) c9nd n cele din urm) Cuet o lu) .e Hushidh de m9n) /i se
a.ro.iar) de marginea .orticului, s) .ri8easc) .este Ralea Femeilor-
K Nu mai e nimic ntre ei, 1ise Hushidh- &m 8)1ut c)19nd ultima leg)tur) de dragoste sau
chiar de interes- 'ac) el ar muri n seara asta, ea ar 0i mul3umit)-
Cui Cuet asta i se .)ruse cea mai groa1nic) tragedie- %9nd8a cei doi 0useser) uni3i de dragoste,
sau de ce8a sem)n9nd cu dragosteaH 0)cuser) doi co.ii, /i totu/i, cu numai cincis.re1ece ani mai
t9r1iu, ultima leg)tur) dintre ei 0usese ru.t)- Totul .ierdut, totul dis.)rut- Nimic nu dura, nimic-
Nici chiar lumea aceasta 8eche de .atru1eci de milioane de ani .e care Su0letul Su.rem o
.)strase .arc) congelat), chiar /i ea se 8a to.i n 0oc- Re/nicia era ntotdeauna o ilu1ie, iar iubirea
era doar o deghi1are .e care ndr)gosti3ii o .urtau ca s) ascund) .entru un tim. unii de ceilal3i
moartea unirii lor-
1!. CORTURILE
,etchi" /i ntinsese corturile de.arte de orice drum, ntr(un de0ileu ngust, a.roa.e de 3)rmul
G)rii Rumen- &Lunseser) acolo la a.usul soarelui, a/a cum o ceat) de babuini se de.lasea1) din
teritoriul lor de hr)nire de l9ng) gura r9ului c)tre locurile de dormit de .e st9ncile cele mai
abru.te /i accidentate ale .eretelui 8)ii- %hem)rile /i urletele maimu3elor i conduseser) n ultima
.arte a c)l)torieiH Elema" a8usese griL) s) r)m9n) n amonte 0a3) de babuini-
K %a s) nu(i deranL)mV ntreb) 2ssib-
K %a s) nu ne strice a.a /i s) ne 0ure m9ncarea, s.use Elema"-
Inainte s) le .ermit) s) descarce c)milele /i s) le ada.e, nainte s) m)n9nce sau s) bea ei n/i/i
ce8a, Tata se n)l3) .e c)mila sa /i 0)cu semn s.re .9r9u:
K 5ita3i(8) U e s09r/itul se1onului secetos /i nc) mai are a.)- 'e acum nainte locul acesta se
8a numi Elema"- Il numesc n cinstea ta, 0iul meu mai mare- S) 0ii ca r9ul, iar 3elul 8ie3ii tale s)
0ie ca ntotdeauna s) curg) s.re marele ocean al Su0letului Su.rem-
Na0ai i arunc) o .ri8ire lui Elema" /i 8)1u c) .rime/te discursul cu demnitate- Numirea unui
loc era un moment sacru, /i de/i Tata m.odobea oca1ia cu o .redic), Elema" /tia c) este o
onoare, un semn c) Tata i recuno/tea meritele-
K 2ar 8alea aceasta 8erde, continu) Tata, o numesc Gebbe"eE, du.) cel de(al doilea 0iu al
meu- S) 0ii ca aceast) 8ale, o albie solid) .rin care s) curg) 8alurile 8ie3ii, /i 8ia3a s) .rind)
r)d)cini /i s) .ros.ere-
Gebbe"eE nclin) elegant ca.ul-
Nimic nu 0u numit 2ssib sau Na0ai- 'oar lini/te, a.oi geam)tul Tatei c9nd c)mila ngenunche
.entru ca el s) descalece- Se ntunecase de mult c9nd ei terminar) s) ntind) corturile, s) dea
a0ar) scor.ionii /i s) .un) ca.canele- Trei corturi U al Tatei, desigur cel mai mare, de/i era .entru
o singur) .ersoan)- 5rm)torul .entru ElBa /i Geb- 2ar cel mai mic .entru 2ssib /i Na0ai, cu toate
c) scaunul lui 2ssib ocu.a mult s.a3iu n interior-
Na0ai nu se .utu ab3ine s) nu c9rteasc) m.otri8a nedre.t)3ii, /i c9nd n ntunericul cortului
2ssib l ntreb) ce g9ndea, d)du glas resentimentelor-
K & numit r9ul /i 8alea cu numele lor, c9nd Elema" lucrea1) cu Faballu0ix, iar Gebbe"eE i(a
s.us toate lucrurile alea oribile /i a .lecat de acas) /i tot restul-
K 6i ce dac)V re.lic) 2ssib li.sit de em.atie-
K Noi st)m n cortul cel mai mic- Gai a8em nc) dou), nc) m.achetate, ambele mai mari
dec9t )sta-
'u.) ce se de1br)case, Na0ai l aLuta acum .e 2ssib s) se de1brace U .entru el era .rea di0icil
0)r) 0lotoare-
K Tata 0ace o declara3ie, 1ise 2ssib-
K 'a, iar eu aud /i nu(mi .lace- S.une: 2ssib /i Na0ai, 8oi nu sunte3i nimic-
K %e era s) 0ac), s) numeasc) un ued du.) noiV 2ssib t)cu o cli.) c9nd Na0ai i trase c)ma/a
.este ca.- Sau 8oiai s) dea numele t)u unui tu0i/V
K Nu m) interesea1) numele, ci dre.tatea-
K Pri8e/te n .ers.ecti8), Na0ai- Tata nu 8rea s)(/i trie1e co.iii du.) c9t sunt de ascult)tori,
coo.eran3i sau .olitico/i din or) n or)- In re.arti1area corturilor exist) o ierarhi1are clar)-
Na0ai l ntinse .e 0ratele s)u .e saltea, cea mai nde.)rtat) de intrare-
K Fa.tul c) ElBa nu are un cort .ro.riu, ci l m.arte cu Geb, continu) 2ssib, l .une la locul
lui, amintindu(i c) nu este ,etchi", ci doar b)iatul lui ,etchi"- 'ar d9ndu(ne nou) un cort at9t
de mic le s.une lui ElBa /i lui Geb c) i .re3uie/te /i i onorea1) ca 0ii mai mari- 2i doLene/te /i i
ncuraLea1) n acela/i tim.- %red c) a 0ost 0oarte abil-
Na0ai se ntinse .e salteaua lui, l9ng) intrare, n .o1i3ia tradi3ional) a ser8itorului-
K 'ar noiV
K %e(i cu noiV $ s) te re8ol3i m.otri8a Su0letului Su.rem .entru c) t)ticul 3i(a dat un cort
micV
K Nu-
K Tata este con8ins c) noi i suntem loiali, dar cu ElBa /i Geb mai are de lucru- Increderea
Tatei este cea mai mare onoare- Sunt m9ndru c) m) a0lu n cortul )sta-
K 'ac) iei lucrurile a/a, 1ise Na0ai, /i eu-
K %ulc)(te-
K S) m) tre1e/ti dac) ai ne8oie de ce8a-
K 'e ce a/ .utea a8ea ne8oie, 1ise 2ssib, c9nd am scaunul l9ng) mineV
'e 0a.t scaunul era la .icioarele lui /i com.let inutil dac) 2ssib nu st)tea n el- Na0ai 0u o cli.)
nedumerit .9n) /i d)du seama c) 2ssib l admonesta .u3in: de ce te .l9ngi tu, Na0ai, c9nd 0a.tul
c) m) a0lu de.arte de c9m.ul magnetic al ora/ului nseamn) c) nu(mi .ot utili1a 0lotoarele /i
trebuie s) 0iu ngriLit ca un co.il micV Probabil a 0ost umilitor .entru 2ssib s) trebuiasc) s)(l
de1brac eu, se g9ndi Na0ai- 6i totu/i su.ortase totul 0)r) s) se .l9ng), de dragul Tatei-
In cursul no.3ii, Na0ai se tre1i, dintr(odat) alert- R)mase ntins, ascult9nd- $are 2ssib l
strigaseV Nu U 0ratele lui nc) a8ea res.ira3ia .ro0und) /i ritmic) a somnului- &tunci se tre1ise
.entru c) st)tea ntr(o .o1i3ie incomod)V Nu, c)ci nisi.ul de sub salteaua lui 0)cea solul mai
con0ortabil dec9t .odeaua de acas)- Nu era nici 0rigul, nici urletul nde.)rtat al unui c9ine
s)lbatic, /i nu .uteau 0i babuinii, .entru c) ei ntotdeauna dormeau noa.tea ntr(o lini/te absolut)-
5ltima dat) c9nd Na0ai se tre1ise ast0el o g)sise .e Cuet a0ar) n camera de oas.e3i, iar
Su0letul Su.rem i 8orbise Tatei n cursul no.3ii-
&tunci, am 8isatV Su0letul Su.rem mi d) lec3ii n somnV 'ar Na0ai nu /i amintea de nici un
8is- 'oar tre1irea brusc)-
Se ridic) de .e saltea U n lini/te, ca s) nu(l deranLe1e .e 2ssBa U /i d)du la o .arte .9n1a care
aco.erea u/a- &0ar) era mai 0rig dec9t n cort, binen3eles, dar naintaser) destul de mult s.re sud
/i toamna nu sosise nc) n acele locuri, iar a.ele G)rii Rumen erau mai calde /i mai lini/tite
dec9t oceanul care sc)lda coasta la est de Basilica-
%)milele dormeau lini/tite n micul lor 3arc tem.orar- Santinelele de la col3uri 3ineau la
distan3) chiar /i cel mai mic animal neobi/nuit cu 0eromonii /i cu 0rec8en3a sunetelor emise de
dis.o1iti8e- Plesc)itul .9r9ului era ca o mu1ic) sinco.at) .este .ietre- Frun1ele din co.aci
0o/neau c9nd /i c9nd n adierea no.3ii- 'ac) .e ntreaga .lanet) HarmonB exist) un loc n care un
om .oate dormi lini/tit, atunci )sta este, g9ndi Na0ai- 6i totu/i eu nu .ot dormi-
Na0ai merse de(a lungul .9r9ului /i se a/e1) .e o .iatr) l9ng) a.)- R9ntul era destul de rece ca
s)(l 0ac) s) tremure .u3inH .entru o cli.) /i dori s) se 0i mbr)cat nainte de a ie/i din cort- 'ar nu
a8ea de g9nd s) stea trea1 .9n) diminea3a- Se 8a ntoarce n)untru c9t de cur9nd-
Se uit) n Lurul lui, la colinele scunde a0late nu de.arte- Nu era nici un semn c) aici ar 0i o 8ale
cu a.), dec9t dac) cine8a ar 0i stat .e una dintre acele coline- Era totu/i de mirare c) nu locuia
nimeni aici n a0ar) de tribul de babuini de mai Los, c) nu exista nici o urm) a locuirii de c)tre
oameni- Poate nu se stabilise nici o a/e1are .entru c) locul era de.arte de orice rut) comercial)-
P)m9ntul abia dac) .utea ntre3ine o m9n) de oameni dac) ar 0i 0ost culti8at n ntregime- &r 0i
0ost un loc .rea i1olat /i ne.ro0itabil- T9lharii .oate l(ar 0i utili1at dre.t re0ugiu, dar se a0la .rea
de.arte de drumurile cara8anelor ca s) le con8in)- Exact de a/a ce8a a8ea ne8oie 0amilia Tatei n
tim.ul exilului din Basilica- 'e .arc) ar 0i 0ost .reg)tit s.ecial .entru ei-
$ cli.) Na0ai se ntreb) dac) nu cum8a 8alea nici nu existase nainte ca ei s) aib) ne8oie de
ea- &8ea Su0letul Su.rem o asemenea .utere nc9t s) trans0orme relie0ul du.) dorin3)V
2m.osibil- Su0letul Su.rem ar .utea a8ea aceste .uteri n mituri /i legende, dar n lumea real)
.uterile lui .)reau a se reduce strict la comunica3ii U r)s.9ndirea o.erelor de art) n lume /i
in0luen3a asu.ra celor care .rimeau 8i1iuni sau, mai obi/nuit, amor3eala .e care Su0letul Su.rem
o 0olosea ca s) 3in) de.arte oamenii de ideile inter1ise-
'in cau1a asta locul a 0ost .ustiu .9n) c9nd am 8enit noi, g9ndi trist Na0ai- Pentru Su0letul
Su.rem ar 0i u/or s)(i .rosteasc) .e c)l)tori ori de c9te ori s(ar 0i g9ndit s(o a.uce .e aici ns.re
Garea Rumen- Su0letul Su.rem a .reg)tit locul .entru noi, nu cre9ndu(l din st9nc), nu 0)c9nd un
ba1in subteran de a.) s) 39/neasc) la su.ra0a3) 0orm9ndu(ne un .9r9u, ci 3in9ndu(i .e ceilal3i
oameni de.arte .entru ca 8alea s) 0ie liber) /i .reg)tit) c9nd 8enim noi-
Su0letul Su.rem are un 3el m)re3 aici, un .lan ascuns n interiorul altui .lan- 2i ascult)m 8ocea,
3inem cont de 8i1iunile .e care le trimite min3ilor noastre, dar suntem tot ni/te marionete, care nu
/tiu cu certitudine .entru ce sunt trase s0orile noastre sau la ce 8a duce n 0inal dansul nostru- Nu
e dre.t, g9ndi Na0ai- Nu e nici m)car bine, c)ci dac) ade.3ii Su0letului Su.rem sunt 3inu3i n
ignoran3), dac) nu .ot Ludeca ei n/i/i sco.ul Su0letului Su.rem, atunci ei nu .ot o.ta liber ntre
bine /i r)u, sau ntre n3ele.ciune /i .rostie, ci ar alege numai dac) s) 0ie inclu/i n sco.ul
Su0letului Su.rem- %um .o3i sluLi bine sco.urile Su0letului Su.rem dac) to3i ade.3ii sunt ni/te
su0lete slabe care doresc s) se su.un) 0)r) s) n3eleag)V
Te 8oi sluLi, Su0let Su.rem, din toat) inima te 8oi sluLi, dac) 8oi n3elege ceea ce ncerci s)
0aci, ce nsemn7tate are- 6i dac) sco.ul t)u este unul dre.t-
%ine sunt eu s) Ludec ce e dre.t /i ce nu eV
F9ndul se 0orm) n mintea lui Na0ai, /i el r9se n sinea lui de .ro.ria arogan3)- %ine sunt eu s)
m) eriLe1 n Ludec)tor al Su0letului Su.remV
&.oi se n0ior)- %ine i adusese un ast0el de g9ndV N(ar .utea 0i Su0letul Su.rem nsu/i,
ncerc9nd s) m) su.un)V Nu 8oi 0i su.us, ci doar con8ins- Nu 8oi 0i constr9ns, condus orbe/te,
.)c)lit sau silit U sunt dis.us numai s) m) las con8ins- 'ac) nu cre1i n .ro.ria dre.tate esen3ial)
su0icient de mult c9t s)(mi s.ui ce ncerci s) 0aci, Su0let Su.rem, atunci nseamn) c)(3i
m)rturise/ti sl)biciunea moral), iar eu nu te 8oi sluLi niciodat)-
Cumina lunii scli.ind .e su.ra0a3a mi/c)toare a .9r9ului se trans0orm) brusc n lumina
soarelui re0lectat) de sateli3ii metalici care orbitau continuu n Lurul .lanetei HarmonB- %u ochii
min3ii Na0ai 8)1u cum, unul c9te unul, sateli3ii se m.iedicau .e orbita lor /i c)deau, ar19nd
com.let la intrarea n atmos0er)- Primii locuitori umani ai acestei .lanete construiser) unelte
0)cute s) re1iste 1ece sau dou)1eci de milioane de ani- Pentru ei .)ruse o 8e/nicie U nsemna mult
mai mult dec9t 89rsta s.eciei umane, de c9te8a ori mai mult- 'ar acum trecuser) deLa .atru1eci
de milioane de ani, iar Su0letul Su.rem era ne8oit s)(/i 0ac) treaba cu numai un s0ert dintre
sateli3ii .e care i a8usese la nce.ut, abia Lum)tate din c93i 0useser) n .rimii trei1eci de milioane
de ani- Nu era de mirare c) Su0letul Su.rem sl)bise-
'ar .lanurile lui nu erau mai .u3in im.ortante, nc) mai a8ea ne8oie s) 0ie sluLit- 2ssib /i Na0ai
a8eau dre.tate: Su0letul Su.rem 0usese instalat de c)tre .rimii coloni/ti umani ai acestui loc cu un
singur sco.: s) 0ac) din HarmonB o lume n care omenirea s) nu mai aib) niciodat) .uterea s) se
autodistrug)-
Nu ar 0i 0ost mai bine, se g9ndi Na0ai, s) se schimbe omenirea ast0el nc9t s) nu mai doreasc7
s) se autodistrug)V
R)s.unsul i 8eni n minte cu o asemenea claritate, nc9t n3elese c) era r)s.unsul Su0letului
Su.rem- Nu, nu ar 0i 0ost mai bine-
'ar de ceV ntreb) Na0ai-
5n r)s.uns, mai multe r)s.unsuri i n)8)lir) concomitent n minte, ntr(o asemenea
n8)lm)/eal) c) nu .utu deslu/i nimic- 'ar n secundele urm)toare, secunde de o claritate
cresc9nd), o .arte din idei se concentrar) n limbaL- Pro.o1i3ii lim.e1i de .arc) ar 0i 0ost rostite de
o alt) 8oce- 'ar nu era o alt) 8oce U era .ro.ria 8oce a lui Na0ai, ntr(o 8ag) tentati8) de a .une
n cu8inte r)m)/i3e r)1le3e din ceea ce i transmisese Su0letul Su.rem-
In mintea lui Na0ai Su0letul Su.rem s.usese a/a: 'ac) a/ 0i nde.)rtat dorin3a de 8iolen3),
omenirea nu ar mai 0i 0ost omenire- Fiin3ele umane nu au ne8oie s) 0ie 8iolente .entru a 0i umane,
dar dac) 8reodat) 3i .ier1i 8oin3a de a controla, 8oin3a de a distruge, acest lucru trebuie s) se
nt9m.le .entru c) alegi s) o .ier1i- Rolul meu nu a 0ost s) 8) silesc s) de8eni3i bl9n1i /i buni, ci
s) 8) 3in n 8ia3) n tim. ce 8oi decide3i ce 0el de 0iin3e 8re3i s) 0i3i-
Na0ai se temea s) .un) o alt) ntrebare de 0ric) s) nu se nece n /u8oiul mental care a8ea s)
urme1e- 6i totu/i nu .utea l)sa ntrebarea ne.us)- S.une(mi ncet- S.une(mi u/or- 'ar s%une0mi:
%e am hot)r9t noiV
S.re u/urarea lui, r)s.unsul nu 0u aceea/i n)8al) de idei .ure de neex.rimat- 'e data asta .)ru
c) i se deschide o 0ereastr) n minte, .rin care .utea 8edea- Toate scenele, toate chi.urile .e care
le 8edea erau amintiri, lucruri .e care le 8)1use sau le au1ise n Basilica, lucruri care se a0lau deLa
n mintea lui .reg)tite .entru ca Su0letul Su.rem s) le extrag), s) le aduc) la su.ra0a3)- 'ar acum
totul se .etrecea cu o claritate /i cu n3elesuri dincolo de tot ce ex.erimentase .9n) atunci- I/i
aminti de a0aceri la care 0usese martor- Piese de teatru /i satire .e care le 8)1use- 'iscu3ii .e
strad)- $ 0emeie s09nt) 8iolat) de o ceat) de be3i8i- 5neltirile b)rba3ilor care ncercau s) ob3in)
un contract de c)s)torie cu o 0emeie de 8a1)- %ru1imea 0emeilor care /i montau .e3itorii una
m.otri8a alteia- %hiar modul n care Elema" /i Gebbe"eE l trataser) .e Na0ai U /i modul n
care i tratase el .e ei- Totul 8orbea des.re .redis.o1i3ia oamenilor de a se r)ni unul .e cel)lalt,
des.re .asiunea ar1)toare de a controla ceea ce 0ac /i g9ndesc ceilal3i- &t9t de mul3i care, .e c)i
subtile /i secrete, ac3ionau ca s)(i distrug) .e al3ii U /i nu numai .e du/manii lor, ci /i .e .rietenii
lor- S)(i distrug) din .l)cerea de a /ti c) au .uterea de a .ro8oca su0erin3)- 6i at9t de .u3ini care
/i dedicau 8ia3a .entru a nt)ri ncrederea /i 0or3a altor oameni- &t9t de .u3ini erau autentici
n8)3)tori, to8ar)/i ade8)ra3i-
&/a sunt Tata /i Gama, se g9ndi Na0ai- &u r)mas m.reun) nu .entru c) ar a8ea 8reun c9/tig,
ci din cau1a unui dar- Tata nu a r)mas cu Gama .entru c) ea este bun) .entru el, ci mai degrab)
.entru c) m.reun) ei ne .ot 0ace bine nou) /i multor altora- Tata a intrat n .olitica din Basilica
n aceste ultime s).t)m9ni nu .entru c) s.era ntr(un c9/tig, .recum Faballu0ix, ci .entru c)
sincer i .)sa de binele ora/ului mai mult dec9t de .ro.ria a8ere, mai mult dec9t de 8ia3a sa- Putea
res.inge bog)3ia 0)r) s) se mai uite na.oi- 2ar .entru Gama 8ia3a nseamn) ceea ce construie/te
n min3ile ele8ilor ei- Prin 0etele /i b)ie3ii ei, ea ncearc) s) cree1e Basilica de m9ine- Fiecare
cu89nt rostit de ea n /coal) este menit s) 0ereasc) ora/ul de dec)dere-
6i totu/i ei .ierd teren- 'is.ar- Su0letul Su.rem i(ar .)stra dac) ar .utea, dar nu mai are
.uterea /i in0luen3a .e care le a8ea c9nd8aH /i oricum, nu are libertatea de a 0ace bune inimile
oamenilor, ci numai de a le .)stra r)utatea n anumite limite relati8 str9nse- 'u/m)nie /i r)utate,
asta nseamn) ast)1i 8ia3a n BasilicaH Faballu0ix doar se nt9m.l) s) 0ie omul care ex.rim) cel
mai bine su0letul otr)8it al ora/ului- %hiar /i cei care l ur)sc /i lu.t) m.otri8a lui o 0ac n
general nu .entru c) ei sunt buni /i el e r)u, ci .entru c) nu le con8ine domina3ia lui .e care /i(o
doreau .entru ei n/i/i-
2i 8oi aLuta, s.use 8ocea t)cut) a Su0letului Su.rem n mintea lui Na0ai, i 8oi aLuta .e oamenii
buni din Basilica- 'ar nu sunt su0icient de numero/i- $ra/ul /i dore/te distrugerea- &tunci cum
a/ .utea eu s)(i o.resc distrugereaV 'ac) .lanurile lui Faballu0ix e/uea1), ora/ul 8a ridica un alt
b)rbat care s)(l aLute s) moar)- Focul 8a 8eni .entru c) ora/ul t9nLe/te du.) el- Sunt mult .rea
.u3ini aceia care iubesc ora/ul 8iu n loc s) doreasc) s) se hr)neasc) din cada8rul lui-
Cacrimile i1bucnir) din ochii lui Na0ai- Nu am n3eles- Niciodat) nu am .ri8it ora/ul ast0el-
&sta din cau1) c) e/ti 0iul mamei tale, mo/tenitorul tat)lui t)u- %a to3i oamenii, tu .resu.ui c)
n s.atele m)/tilor care sunt chi.urile lor ceilal3i sunt n esen3) la 0el ca tine- 'ar nu e ntotdeauna
a/a- 5nii dintre ei nu .ot .ri8i la 0ericirea altora 0)r) s)(/i doreasc) s(o distrug), nu .ot 8edea
leg)turile de iubire dintre .rieteni sau so3i 0)r) s) 8rea s) le ru.)- 6i mul3i al3ii, care n esen3) nu
sunt r)i, de8in uneltele lor n s.eran3a unui c9/tig ra.id- $amenii /i(au .ierdut ori1ontul- 2ar eu nu
am .uterea s) li(l redau- Na0ai, tot ce a r)mas este amintirea P)m9ntului-
K Rorbe/te(mi des.re P)m9nt, /o.ti Na0ai-
'in nou i se deschise o 0ereastr) n minte, doar c) acum amintirile nu mai erau ale lui- 'ar
8edea lucruri .e care nu le mai 8)1use niciodat)- Era co.le/itH ceea ce 8edea abia dac) a8ea 8reun
sens .entru el- %utii lucitoare de sticl) /i metal de.las9ndu(se cu 8ite1) .e str)1i ca ni/te .anglici
cenu/ii- %ase masi8e de metal care se n)l3au n aer, alunec9nd .e cer .e tiLe sub3iri /i 0ragile de
o3el 8o.sit- %l)diri nalte .oliedrice cu su.ra0e3e de oglind), re0lect9ndu(se una n alta, re0lect9nd
soarele galben- 2ar .rintre ele, colibe din h9rtie /i 0ier 8echi, n care 0amiliile /i .ri8eau murind
co.iii cu bur3ile um0late- $ameni arunc9nd unii n al3ii cu mingi de 0oc sau cu limbi de 0l)c)ri
scurg9ndu(se din 0urtunuri- 6i lucruri com.let inex.licabile: una dintre casele 1bur)toare trec9nd
.este un ora/ /i l)s9nd s) cad) ce8a ce .)rea li.sit de im.ortan3), ca o baleg), numai c) deodat)
ex.loda ntr(un ghem de 0l)c)ri luminoase ca soarele, /i ntregul ora/ de dedesubt se culca la
.)m9nt, iar ruinele ardeau- $ 0amilie st)tea la o mas) imens) nc)rcat) cu alimente /i m9nc9nd
lacom, a.oi a.lec9ndu(se /i 8omit9nd .este cer/etorii n 1dren3e care se ag)3au cu dis.erare de
.icioarele scaunelor lor- %u siguran3) 8i1iunea aceasta nu era obiecti8), ci o 0igur) de stilW
%ategoric cine8a nu .utea 0i at9t de .utred moral nc9t s) m)n9nce mai mult dec9t a8ea ne8oie, n
tim. ce al3ii mureau de 0oame n 0a3a ochilor luiW %u siguran3) cei care erau ca.abili s) g)seasc) o
cale ca s) a.rind) .e cer un 0oc at9t de 0ierbinte nc9t s) distrug) dintr(odat) un ntreg ora/ mai
degrab) s(ar 0i sinucis dec9t s)(i lase /i .e al3ii s) cunoasc) teribilul secret al acelei arme-
K E P)m9ntulV i /o.ti Su0letului Su.rem- &t9t de 0rumos /i de monstruosV &/a am 0ost noiV
'a, 8eni r)s.unsul- &/a a3i 0ost /i a/a 8e3i 0i din nou dac) nu g)sesc o cale s) rede/te.t glasul
meu n inimile oamenilor- In Basilica exist) mul3i care ar m9nca din .lin, a.oi 8or continua s)
m)n9nce /i mai mult, chiar dac) /tiu c) sunt unii care nu au su0icient- Foametea b9ntuie la numai
trei sute de "ilometri s.re nord-
K &m .utea 0olosi c)ru3e ca s) ducem acolo hran), 1ise Na0ai-
ForaBni au ast0el de c)ru3e- Ele .ot trans.orta /i alimente U dar alimentele sunt .entru solda3ii
care 8in s) cotro.easc) teritoriul b9ntuit de 0oamete- Numai du.) ce i 8or su.une .e localnici /i
le 8or distruge gu8ernul le 8or aduce hran)- Ror 0i l)turile .e care un .orcar le arunc) ciurdei lui-
Ii hr)ne/ti acum ca s)(i au1i groh)ind du.) aceea-
Ri1iunile continuar) U ore n /ir du.) cum .)ru, de/i mai t9r1iu Na0ai /i d)du seama c) nu
.utuser) trece mai mult de c9te8a minute- 'in ce n ce mai multe amintiri des.re P)m9nt,
com.ortamente din ce n ce mai tulbur)toare, ma/ini din ce n ce mai stranii- P9n) la marele 0oc
/i la na8ele s.a3iale n)l39ndu(se din 0umul, ghea3a /i cenu/a care r)m9neau n urm)-
K &u .lecat 0iindc) /i(au distrus .laneta-
Nu, s.use Su0letul Su.rem- &u .lecat .entru c) t9nLeau du.) un nou nce.ut- %el .u3in cei
care au aLuns .e HarmonB au 8enit nu .entru c) P)m9ntul nu mai era bun .entru ei, ci .entru c)
ei nu se mai considerau buni .entru P)m9nt- Giliarde au murit, dar .e P)m9nt nc) mai exista
combustibil /i condi3ii de 8ia3) .entru su.ra8ie3uirea c9tor8a mii de oameni- 'ar ei nu au .utut
su.orta s) tr)iasc) .e o lume .e care au distrus(o- Noi 8om .leca, /i(au s.us unul altuia, iar
.laneta se 8a 8indeca singur)- In tim.ul exilului nostru 8om n8)3a /i noi cum s) 8indec)m, /i
c9nd ne 8om rentoarce 8om 0i 8rednici s) mo/tenim .)m9ntul unde ne(am n)scut /i 8om a8ea
griL) de el-
&/a c) ei au creat Su0letul Su.rem, /i l(au adus cu ei .e HarmonB, /i i(au construit sute de
sateli3i care s) 0ie ochii s)i, 8ocea saH /i(au alterat .ro.riile gene ca s) aib) ca.acitatea de a
rece.ta 8ocea Su0letului Su.rem direct n min3ile lorH /i au um.lut Su0letul Su.rem cu amintiri
des.re P)m9nt, l)s9ndu(l s) 8eghe1e asu.ra co.iilor lor .entru urm)torii dou)1eci de milioane de
ani-
%u siguran3) c) n acest tim., /i(au s.us ei, co.iii no/tri 8or n8)3a s) con8ie3uiasc) n
armonie- Ror 0ace ca numele .lanetei s) de8in) o realitate a 8ie3ii lor- 6i du.) acest tim. Su0letul
Su.rem 8a /ti cum s)(i aduc) na.oi acas), acolo unde P)str)torul P)m9ntului i a/tea.t)-
K 'ar noi nu suntem .reg)ti3i, 1ise Na0ai- & trecut de dou) ori at9t tim., /i suntem la 0el de
r)i, doar c) tu ne(ai m.iedicat s) de18olt)m o 0or3) care s) trans0orme 8ia3a de .e aceast) .lanet)
n cenu/) /i ghea3)-
Su0letul Su.rem aduse g9ndul n mintea lui Na0ai: P9n) acum P)1itorul a terminat n mare
.arte- P)m9ntul este gata .entru ntoarcerea noastr)- 'ar oamenii de .e HarmonB nu sunt nc)
.reg)ti3i, eu am .)strat n to3i anii ace/tia toate cuno/tin3ele de .e P)m9nt, a/te.t9nd s) 8) .ot
.o8esti cum se construiesc case care 1boar), na8e s.a3iale care s) 8) aduc) acas) .e lumea .e
care 8(a3i n)scutH dar nu ndr)1nesc s) 8) n8)3, .entru c) 8oi a3i 0olosi /tiin3a .entru a 8) asu.ri /i
n 0inal .entru a 8) distruge unul .e altul-
K &tunci ce 0aciV ntreb) Na0ai- %are e .lanul t)uV 'e ce ne(ai adus .e noi aiciV
Inc) nu 8) .ot s.une, 1ise Su0letul Su.rem- Inc) nu sunt sigur de 8oi- 'ar 3i(am s.us ceea ce
8oiai- Qi(am de18)luit sco.ul meu- Qi(am ex.us ceea ce am reali1at deLa- Nu m(am schimbat U
sunt la 0el ast)1i ca /i atunci c9nd nainta/ii 8o/tri m(au instalat .entru .rima dat) ca s) 8)
8eghe1- Toate .lanurile mele sunt 0)cute s) .reg)teasc) omenirea .entru ntoarcerea la P)1itorul
P)m9ntului care 8) a/tea.t)- 'oar .entru asta tr)iesc, s) .reg)tesc omenirea .entru ntoarcere- Eu
sunt amintirea P)m9ntului, tot ceea ce a r)mas din el, iar dac) tu m) aLu3i, Na0ai, 8ei 0i o .arte din
acest .lan, dac) el .oate 0i reali1at-
'ac) el .oate 0i reali1at-
Sen1a3ia co.le/itoare a .re1en3ei Su0letului Su.rem n mintea sa dis.)ru bruscH ca /i cum un
0oc imens din interiorul s)u s(ar 0i stins deodat), ca /i cum un 0lu8iu ar 0i secat subit- Na0ai
r)mase .e .iatra de l9ng) r9u, sim3indu(se isto8it, e.ui1at, golit, cu un ultim g9nd dis.erat
tren9nd n su0let: 'ac) el .oate 0i reali1at-
&8ea gura uscat)- Ingenunche, /i cu0und) m9inile n a.) /i b)u din c)u/ul .almelor- Nu era
su0icient- Se arunc) cu tot tru.ul n a.), nu cu atitudinea res.ectuoas) a celui care se roag), ci cu
o sete dis.erat)H /i scu0und) ca.ul sub a.) /i sorbi ad9nc, cu obra1ul li.it de .iatra rece a albiei,
a.a n8olbur9ndu(i(se .este s.ate, .este c)lc9ie- B)u /i b)u, /i n)l3) ca.ul /i umerii deasu.ra
a.ei ca s) ins.ire aerul no.3ii, a.oi se .r)bu/i din nou n a.e, ca s) bea la 0el de lacom ca nainte-
Totu/i a 0ost un 0el de rug)ciune, /i d)du el seama ie/ind la su.ra0a3), nghe39nd de 0rig .e
m)sur) ce a.a se e8a.ora de .e .ielea lui n 89ntul dimine3ii ntunecoase-
Sunt al)turi de tine, i s.use Su0letului Su.rem- Roi 0ace tot ce mi ceri, .entru c) 8reau ca tu
s)(3i nde.line/ti sco.ul- Roi 0ace tot ce mi st) n .utin3) .entru ca noi to3i s) ne ntoarcem .e
P)m9nt-
%9nd aLunse din nou n cort era nghe3at .9n) n m)du8a oaselor, nu mai curgea a.a de .e el,
dar nu era nici uscat- Tremur) mult tim. ntins .e saltea, nc)l1indu(se de la aerul din cort, de la
c)ldura tru.ului lui 2ssib, .9n) c9nd n cele din urm) reu/i s) adoarm)-
'iminea3a erau multe treburi de 0)cutH cu toate c) era obosit, Na0ai nu a8u nici o /ans) s)
doarm) mult, /i /i nde.lini sarcinile cl)tin9ndu(se .e .icioare, at9t de lent /i de nendem9natic,
nc9t Elema" /i chiar /i Tata strigar) 0urio/i la el- Fii atentW Folose/te(3i ca.ulW P9n) la instalarea
ar/i3ei de du.)(amia1), c9nd cu to3ii /i 0)cur) somnul des.re care locuitorii de/ertului /tiau c)
0)cea .arte din su.ra8ie3uire la 0el ca /i a.a, Na0ai nu a8u .osibilitatea s)(/i re8in) du.)
.limbarea din noa.te /i 8i1iunea lui- &bia atunci reu/i s) adoarm)- Se ntinse .e saltea /i i
.o8esti lui 2ssib tot ceea ce 8)1use /i ceea ce a0lase de la Su0letul Su.rem- %9nd termin), lui 2ssib
i curgeau lacrimi .e obraLi, /i ncet /i cu mult e0ort ntinse o m9n) a.uc9nd(o .e a lui Na0ai-
K 6tiam c) trebuie s) existe un sco. n toate astea, /o.ti 2ssib- Gi se .are at9t de logic- Totul
se .otri8e/te- %e norocos ai 0ost s) au1i glasul Su0letului Su.rem- %hiar mai lim.ede dec9t Tata,
cred- Probabil la 0el de lim.ede ca Cuet- E/ti ca Cuet-
&sta l 0)cu .e Na0ai s) se simt) .u3in incomodat, cel .u3in .e moment- $ anti.ati1ase /i o
ridiculi1ase .e Cuet n minte, /i uneori /i n cu8inte- 'enumirea dis.re3uitoare de "r79itoare i
8enise at9t de u/or .e bu1e- $are a/a sim3ea ea c9nd Su0letul Su.rem i trimitea o 8i1iuneV %um
de am .utut s)(mi bat Loc de eaV
&dormi din nou, se tre1i /i /i terminar) treaba: un 3arc .ermanent .entru c)mile, 0)cut din
.ietre ngr)m)dite re3inute de un c9m. gra8ita3ional alimentat de energia solar)H maga1ii cu
re0rigerare .entru de.o1itarea hranei uscate care trebuia s) le aLung) un an de 1ile, dac) a8ea s)
dure1e at9t de mult .9n) s) se .oat) ntoarce n BasilicaH .osturi de .a1) /i de su.ra8eghere n
.erimetrul 8)ii, ast0el nc9t nimeni s) nu se .oat) a.ro.ia su0icient ca s)(i 8ad) 0)r) ca la r9ndul
lor /i ei s)(l .oat) 8edea- 'esigur nu 0)cur) 0ocuri U n de/ert lemnul era .rea .re3ios .entru a 0i
ars- Ins) merser) /i mai de.arteH nu a8eau s) g)teasc) nimic, .entru c) o surs) inex.licabil) de
c)ldur) ar 0i .utut 0i detectat)- %)ldura tru.urilor lor era singura radia3ie n in0raro/u .e care
ndr)1neau s(o emane, iar 1gomotul electromagnetic .ro8ocat de santinele, c9m.ul gra8ita3ional,
re0rigerarea, alimentatoarele cu energie solar) /i scaunul lui 2ssib nu erau destul de .uternice ca
s) 0ie detectate cu mult n a0ara .erimetrului lor alt0el dec9t cu instrumente de sensibilitate mare,
ceea ce oca1ionalii t9lhari sau cara8anele n trecere era .u3in .robabil s) aib)- Se a0lau n
siguran3) n m)sura n care era .osibil-
Ca cin), Na0ai coment) c9t de .u3in necesar era totul-
K Inde.linim o misiune a Su0letului Su.rem, 1ise- Su0letul Su.rem a 3inut oamenii de.arte de
locul )sta at93ia ani, .reg)tindu(l .entru noi U ar trebui s) continue s) 3in) oamenii la distan3)-
Elema" r9se, iar Gebbe"eE hohoti isteric-
K P)i, teologule Na0ai, s.use Geb, dac) Su0letul Su.rem e at9t de ca.abil s) aib) griL) de
siguran3a noastr), de ce ne(a trimis aici n inima iadului n loc s) 0ac) n a/a 0el nc9t s) st)m n
siguran!7 acas)V
K 'e 0a.t cum de e/ti a/a ex.ert n Su0letul Su.rem, Na0aiV ntreb) Elema"- Gama aia a ta
categoric te(a .us s) .etreci .rea mult tim. .e l9ng) 8r)Litoare-
'e data asta Na0ai /i re3inu re.licile 0urioase- Nu a8ea rost s) se certe cu ei, /i d)du el seama-
Ins) n3elesese acest lucru de multe ori nainte /i nu 0usese ca.abil s)(/i 3in) gura nchis)-
'i0eren3a era c) acum el nu era numai Na0ai, cel mai mic dintre b)ie3ii lui ,etchi"- &cum era
.rietenul /i aliatul Su0letului Su.rem- &8ea .robleme mult mai im.ortante dec9t s) se certe cu
ElBa /i Geb-
K Na0ai, rosti Tata, ra3ionamentul t)u e gre/it- 'e ce s)(l 0acem .e Su0letul Su.rem s)(/i
.iard) tim.ul a89nd griL) de noi, c9nd suntem .er0ect ca.abili s) ne .urt)m singuri de griL)V
K &/a este, Tat), 1ise Na0ai-
Fusese o idee .rosteasc)- &r 0i 0ost o gre/eal) din .artea lor s)(l m.o8)re1e .e Su0letul
Su.rem, c9nd Su0letul Su.rem a8ea ne8oie de ei ca s)(l aLute s)(/i .oarte .ro.ria .o8ar)-
K Imi .are r)u-
Elema" schi3) un 19mbet, iar Gebbe"eE /i d)du ochii .este ca. /i r9se iar-
K &sculta3i la ei, 1ise- B)rba3i ra3ionali, se .resu.une, discut9nd dac) Su0letul Su.rem ar
trebui s) ne ngriLeasc) nou) c)milele sau nu-
K Su0letul Su.rem ne(a adus aici, s.use Tata mai degrab) cu r)ceal)-
K Tu e/ti cel care ne(a obligat s) 8enim, re.lic) Gebbe"eE, /i Elema" cel care ne(a ndrumat-
K Su0letul Su.rem m(a a8erti1at s) .lec, /i tot el ne(a adus n 8alea asta cu a.)-
K $, da, desigur, am uitat, 0)cu Geb- %redeam c) a 0ost rotirea unui 8ultur, ns) Su0letul
Su.rem a 0ost cel care ne(a condus aici-
K Numai un .rost /i bate Loc de ceea ce nu n3elege-
K Numai o batLocur) de om i nume/te .e b)rba3ii ra3ionali %ro5tiW s.use Gebbe"eE- Tu e/ti
cel care 8ede com.loturi /i cons.ira3ii n toate umbrele, Tat)-
K Taci, 1ise Elema"-
K Nu(mi s.une mie s) tac-
K Taci, re.et) Elema"-
Se r)suci ncet /i nt9lni .ri8irea .)tima/) /i rea a lui Gebbe"eE- Na0ai .utu s) 8ad), cu toate
c) .leoa.ele lui ElBa erau .e Lum)tate l)sate ca /i cum abia s(ar 0i tre1it, c) l 0ixa .e Geb cu ochi
ar1)tori-
K Bine, 1ise Gebbe"eE, re8enind la m9ncare /i ntin19nd .asta rece de 0asole .e un .esmet-
B)nuiesc c) sunt singurul care nu consider) excursiile cu cortul lucrul cel mai amu1ant-
K Nu e o excursie cu cortul, 1ise Tata- E exil-
K Nu(mi .ot imagina ce am 0)cut eu ca s) merit exilul-
K E/ti 0iul meu- Nici unul dintre 8oi nu mai era n siguran3) acolo-
K Fii serios- Eram cu to3ii n siguran3)-
K Cas(o balt), 1ise Elema"- Int9lni din nou .ri8irea lui Gebbe"eE-
&cum Na0ai nce.u s) n3eleag) ncotro duceau lucrurile- Cui Elema" nu(i .l)cea ca
Gebbe"eE s) comente1e dac) exista cu ade8)rat un com.lot m.otri8a Tatei sau dac) exista
8reun moti8 ca ntreaga 0amilie s) 0ug) n de/ert- Era un subiect sensibil, iar Na0ai b)nuia c)
am9ndoi /tiau mai multe dec9t erau dis.u/i s) recunoasc)- 'ac) a8eau 8reun secret ntunecat, nu
l(ar 0i sur.rins ca Elema" s)(l ascund) ne.ermi39nd 8reunei con8ersa3ii s) se a.ro.ie m)car de
acesta, n tim. ce Gebbe"eE ar 0i 0ost mai .robabil s)(l camu0le1e n s.atele unei .erdele de 0um
0ormate din neg)ri o0iciale /i minciuni batLocoritoare-
K 6ti3i am6ndoi c) 8ia3a Tatei era n .ericol n Basilica, 1ise Na0ai-
Felul n care l .ri8ir) cei doi i s.use c) ceea ce sus.ecta era ade8)rat- 'ac) ar 0i 0ost
ne8ino8a3i, ar 0i considerat c) remarca lui nsemna numai c) se a/te.ta ca ei s) cread) n 8i1iunea
Tatei- Ins) ei reac3ionar) mult mai dur-
K %e te 0ace s) cre1i c) /tii ceea ce /tiu al!i oameniV ntreb) Elema"-
K 'ac) tu e/ti at9t de sigur c) 8ia3a Tatei e n .ericol, 1ise Geb su.)rat, .oate asta nseamn)
c) tu 0aci .arte din cons.ira3ie-
'in nou reac3iile lor erau ti.ice: Elema" a.)r9ndu(se m.otri8a acu1a3iei lui Na0ai declar9nd
n esen3) @nu .o3i do8edi nimicA, n tim. ce Gebbe"eE o 0)cea ntorc9nd acu1a3ia m.otri8a lui
Na0ai-
&cum hai s)(i 0acem s)(/i dea seama c) tocmai au m)rturisit, g9ndi Na0ai-
K %e cons.ira3ieV ntreb)- 'es.re ce 8orbe/tiV
Gebbe"eE n3elese imediat c9t de multe de18)luise-
K 'oar am .resu.us U tu s.uneai c) am 0i /tiut ce8a dinainte-
K 'ac) 5tia!i des.re un com.lot m.otri8a Tatei, 1ise Na0ai, ar 0i trebuit s)(l anun3a3i, dac) a3i
0i 0ost ni/te oameni cu bun(sim3- 2ar tu cu siguran3) nu ai 0i stat aici .l9ng9ndu(te c) nu trebuia s)
.)r)sim ora/ul-
K Nu eu sunt cel care .l9nge, b)ie3a/-
Furia lui Gebbe"eE /i .ierduse deLa toat) subtilitatea- Nu era sigur cum trebuia s)
inter.rete1e cu8intele 0ratelui s)u, de aceea Na0ai 8orbise n 0elul acela- Cas)(l .e Geb s) se
ntrebe dac) Na0ai /tie ce8a sau nu-
K Taci, Geb, 1ise Elema"- 6i tu, Na0ai- Nu e destul de r)u c) am .lecat n exil /i 0)r) ca 8oi
s) s)ri3i unul la g9tul celuilaltV
ElBa .aci0icatorul- Cui Na0ai i 8eni s) r9d)- 'ar .oate c) era ade8)rat- Poate c) Elema" nu
/tia U .oate Faballu0ix nu a8usese ncredere n el n aceast) .ri8in3)- Binen3eles c) nu, /i d)du
seama Na0ai- ElBa .utea 0i 0ratele 8itreg al lui Faballu0ix, dar era totu/i 0iul /i mo/tenitorul lui
,etchi"- Faballu0ix nu .utea 0i niciodat) absolut sigur de .artea cui era cu ade8)rat Elema"- Il
.utea 0olosi .e ElBa dre.t intermediar, ca mesager .entru Tata U dar nu .utea a8ea ncredere s)(i
m.)rt)/easc) in0orma3iile im.ortante-
&cest lucru ar ex.lica /i e0orturile lui Elema" de a(l 0ace .e Geb s) tac)H 8oia s)(/i ascund)
alian3a cu Faballu0ix, da, dar nu exista nici un .lan de asasinat .e care s)(l 3in) secret- %um s)(/i
imagine1e Na0ai a/a ce8aV In .lus, dac) ei se a0lau n de/ert ca .arte a unui .lan al Su0letului
Su.rem, asta nu nsemna c) Elema" /i Gebbe"eE 0)ceau de asemenea .arte din .lanV 2at) cum
sunt .lin de sus.iciuni m.otri8a lor, animat exact de acela/i ti. de r)utate care 8a distruge
Basilica- %um .ot .retinde c) sunt de .artea Su0letului Su.rem, dac) mi .ermit s) m) com.ort
ca o .ersoan) care nu are ncredere nici m)car n .ro.riul 0rateV
K Imi .are r)u, 1ise Na0ai- N(ar 0i trebuit s) s.un asta-
Il .ri8ir) cu to3ii cu o uluire autentic)- Cui Na0ai i lu) c9te8a secunde s)(/i dea seama c) era
ns) .entru .rima dat) n 8ia3) c9nd /i cerea sincer scu1e .entru 8reun lucru ur9t s.us unuia
dintre 0ra3ii s)i, 0)r) s) 0ie su.us .rin 0or3) /i 3inut ntr(o str9nsoare dureroas)-
K E(n regul), 1ise Gebbe"eE- Flasul lui era .lin de uimire U ns) ochii i radiau un dis.re3
trium0)tor-
%re1i c) scu1ele mele nseamn) c) sunt slab, /i 1ise Na0ai n sinea lui- 'ar nu e a/a- Inseamn)
c) ncerc s) n8)3 cum s) 0iu .uternic-
&tunci Na0ai le .o8esti Tatei, lui Elema" /i lui Gebbe"eE c9te ce8a din 8i1iunile .e care i le
ar)tase Su0letul Su.rem n tim.ul no.3ii- Totu/i nu merse .rea de.arte-
K Sunt obosit, 1ise Elema"- Nu am tim. de asta-
Na0ai l .ri8i mirat- Nu a8ea tim. s) asculte .lanul Su0letului Su.remV Nu a8ea tim. s) a0le
des.re s.eran3a rentoarcerii omenirii .e P)m9ntV
6i Gebbe"eE c)sc) semni0icati8-
K Rre3i s) s.une3i c) nici m)car nu 8) .as)V ntreb) 2ssib-
Elema" i 19mbi 0ratelui s)u in0irm-
K E/ti .rea credul, 2ssBa- Nu 8e1i ce se .etrece aiciV Na0ai nu .oate su.orta s) nu 0ie n
centrul aten3iei- Nu se .oate do8edi util sau m)car n oarecare m)sur) com.etent U a/a c) nce.e
s) aib) 8i1iuni- %9t de cur9nd NBe0 o s) ncea.) s) ne transmit) ordinele Su0letului Su.rem /i s)
0ac) .e /e0ul cu noi-
K Ba nu, re.lic) Na0ai- &m a8ut 8i1iuni-
K %orect, 1ise Gebbe"eE- 6i eu am a8ut 8i1iuni a1i(noa.te- Fete la care tu n(ai coaie nici s)
8ise1i, Na0ai- $ s) cred n 8isele tale des.re Su0letul Su.rem atunci c9nd o s) 0ii n stare s) te
descurci cu una dintre 0etele din 8isele mele- Ba chiar o s) 3i(o dau .e una dintre cele mai dr)gu3e-
Elema" r9dea, /i chiar /i Tata 19mbi .u3in- 'ar n3e.)turile lui Gebbe"eE nu 0)cur) dec9t s)(l
n0urie .e Na0ai-
K S.un ade8)rul, insist) el- R) s.un ceea ce 8rea Su0letul Su.rem s) reali1e1eW
K Pre0er s) m) g9ndesc la ce ncearc) s) reali1e1e 0etele din 8isele mele-
K 'estul cu 8ulgarit)3ile, 1ise Tata- 'ar chicotea- Era cea mai crud) lo8itur) 0a.tul c) Tata l
credea .e Elema" c9nd s.unea c) Na0ai in8entea1) 8i1iunile-
%9nd Elema" /i Gebbe"eE se duser) s) 8ad) de animale, Na0ai r)mase n urm) cu Tata /i
2ssib-
K Tu de ce nu te duciV ntreb) Tata- 2ssib nu .oate aLuta la ast0el de treburi aici unde
0lotoarele nu 0unc3ionea1)- .ar tu o .o3i 0ace-
K Tat), m) g9ndeam c) tu o s) m) cre1i-
K Te cred- %red c) tu sincer 8rei s) iei .arte la lucrarea Su0letului Su.rem- Te res.ect .entru
asta, /i .oate c) unele dintre 8isele tale chiar 8in de la Su0letul Su.rem- 'ar nu ncerca s)
8orbe/ti des.re asemenea lucruri 0ra3ilor t)i- Ei nu te 8or crede- R9se amar: &bia le su.ort)
8enind din .artea mea-
K Eu l cred .e Na0ai, 1ise 2ssib- Nu au 0ost 8ise- Era trea1, l9ng) .9r9u- C(am 8)1ut
ntorc9ndu(se n cort, ud /i nghe3at-
Na0ai nu 0usese niciodat) at9t de recunosc)tor cui8a a/a cum era acum .entru c) 2ssib l
sus3inea- Nici nu era ne8oit- Na0ai se a/te.tase oarecum ca 2ssib s) ncete3e s) mai cread) n el
dac) Tata nu(l lua n serios-
K 6i eu l cred, s.use Tata- 'ar lucrurile .e care le(ai .o8estit sunt cu mult mai .recise dec9t
orice altce8a ne(a s.us Su0letul Su.rem n 8i1iuni- &/a c) 1ic doar c) exist) un s9mbure de
ade8)r n .o8estea ta- 'ar maLoritatea am)nuntelor trebuie s) 0i 8enit din imagina3ia ta, iar eu nu
am de g9nd s) le se.ar, nu n seara asta-
K Eu te(am cre1ut %e tine, 1ise Na0ai-
K Nu de la nce.ut- 2ar ncrederea nu se negocia1) ca o 0a8oare- Increderea /i credin3a merg
acolo unde sunt meritate- 'oar nu te a/te.3i ca eu s) te cred .e tine mai re.ede dec9t m(ai cre1ut
tu .e mineV
Ru/inat, Na0ai se ridic) de .e co8or- %ortul Tatei era a/a de mare, nc9t nu trebuia s) se a.lece
c9nd st)tea n .icioare-
K Ca nce.ut eu am 0ost orb c9nd mi(ai s.us ce ai 8)1ut- 'ar acum obser8 c) tu e/ti surd, a/a
c) nu .o3i au1i lucrurile .e care le aud eu-
K &Lut)(3i 0ratele s) se a/e1e n scaun, 1ise Tata- 6i 0ii atent cum i 8orbe/ti tat)lui t)u-
In noa.tea aceea, n cortul lor, 2ssib ncerc) s)(l console1e .e Na0ai-
K Tata e tat7l nostru, Na0ai- Pentru el nu .oate 0i o 8este bun) 0a.tul c) 0iul lui cel mai mic
.rime/te mai multe in0orma3ii de la Su0letul Su.rem dec9t a .rimit el 8reodat)-
K Poate eu sunt .e aceea/i lungime de und) sau ce8a de genul )sta, 1ise Na0ai- N(am ce 0ace-
'ar ce im.ortan3) are cu cine 8orbe/te Su0letul Su.remV Faballu0ix nu ar 0i trebuit s)(l cread) .e
Tata, chiar dac) statutul lui n clanul PalEashantu este in0eriorV
K Po1i3ia .oate c) e in0erioar), dar nu statutul- 'ac) Tata ar 0i 8rut s) 0ie conduc)torul
clanului, el ar 0i 0ost ales U doar e ,etchi" .rin na/tere, nu(i a/aV 'in cau1a asta Faballu0ix l(a
ur9t ntotdeauna U .entru c) /tie c) dac) Tata nu ar 0i dis.re3uit .olitica ar 0i nl)turat u/or .uterea
/i in0luen3a lui chiar de la nce.ut-
'ar Na0ai nu 8oia s) discute acum des.re .olitica basilican)- T)cu, /i n t)cere i 8orbi din nou
Su0letului Su.rem- Trebuie s)(l 0aci .e Tata s) m) cread), i s.use- Trebuie s)(i ar)3i Tatei ce se
nt9m.l) n realitate- Nu .o3i s)(mi trimi3i mie o 8i1iune /i a.oi s) nu m) aLu3i s)(l con8ing .e
Tata-
K Eu te cred, NBe0, /o.ti 2ssib- 6i cred n ceea ce ncearc) Su0letul Su.rem s) 0ac)- Poate c)
numai de at9t are ne8oie, la asta te(ai g9nditV Poate c) Su0letul Su.rem nu 3ine ca Tata s) te
cread) chiar n momentul )sta- &/a c) acce.t)- &i ncredere n Su0letul Su.rem-
Na0ai se uit) la 2ssib, dar n ntunericul din interiorul cortului nu(/i d)dea seama dac) ochii
0ratelui s)u sunt deschi/i sau nu- $are 2ssib 8orbise, sau 0ratele lui adormise, iar Na0ai au1ise
cu8intele Su0letului Su.rem cu glasul lui 2ssibV
K Intr(o 1i, NBe0, s(ar .utea s) aLungem la ceea ce s.unea Elema"- Ra trebui s) le dai ordine
0ra3ilor t)i- %hiar /i Tatei- %re1i c) atunci Su0letul Su.rem te 8a l)sa singurV
Nu, nu .utea 0i 2ssib- 5 au1ea .e Su0letul Su.rem cu 8ocea lui 2ssib, s.un9nd lucruri .e care
2ssib nu le(ar 0i s.us niciodat)- 2ar acum, 0iindc) n3elesese c) .rimise un r)s.uns, .utea dormi-
'ar nainte de a adormi, ntreb)rile i se 0ormar) n minte:
'ar dac) Su0letul Su.rem mi s.une mie mai mult dec9t Tatei, nu .entru c) a/a este .lanul, ci
.ur /i sim.lu .entru c) eu sunt singurul care l .oate au1i /i n3elegeV
'ar dac) Su0letul Su.rem se ba1ea1) .e mine c) sunt ca.abil s) g)sesc o cale de a(i con8inge
.e ceilal3i, .entru c) Su0letul Su.rem nu mai are .uterea de a(i con8inge el nsu/iV
'ac) n realitate sunt singur, cu exce.3ia unui singur 0rate care m) crede U 0ratele in0irm, care
n consecin3) nu .oate 0ace nimicV
%redin3a nu nseamn) chiar nimic, s.use 8ocea care /o.tea n mintea lui Na0ai- %redin3a lui
2ssib este singurul moti8 .entru care nu ai nce.ut nc) s) te ndoie/ti de tine nsu3i-
S.une(i Tatei, se rug) Na0ai n tim. ce aluneca n somn- Rorbe/te(i Tatei, .entru ca el s) m)
cread)-
Su0letul Su.rem i 8orbi Tatei n cursul no.3ii, dar nu a/a cum s.erase Na0ai, .rintr(o 8i1iune-
K R(am 8)1ut .e 8oi .atru ntorc9ndu(8) n Basilica-
K Era /i tim.ul, 1ise Gebbe"eE-
K R) ntorcea3i, dar dintr(un singur moti8, 1ise Tata- S) lua3i %atalogul /i s) mi(l aduce3i mie-
K %atalogulV ntreb) Elema"-
K S(a a0lat n .osesia clanului PalEashantu nc) de la nce.uturi- Probabil este moti8ul .entru
care clanul /i(a .)strat identitatea n to3i ace/ti ani- %9nd8a ne(am numit P)str)torii %atalogului,
iar tat)l meu mi(a s.us c) 0amilia ,etchi" a8ea dre.tul s)(l 0oloseasc)-
K Ca ce s)(l 0oloseasc)V ntreb) Gebbe"eE-
K Nu sunt sigur, 1ise Tata- Nu l(am 8)1ut dec9t de c9te8a ori- Bunicul meu l(a l)sat la
consiliul clanului c9nd a nce.ut s) .lece n c)l)torii, iar tata nu a 0)cut nici un e0ort serios s)(l
recu.ere1e du.) ce bunicul a murit- &cum se a0l) n casa lui Faballu0ix- 'ar du.) numele lui,
.resu.un c) e un ghid .entru o bibliotec)-
K %e util, 0)cu Elema"- 6i .entru asta ne trimi3i na.oi n BasilicaV S) c)ut)m un obiect al
c)rui sco. nu(l n3elegiV
K S)(l c)uta3i /i s) mi(l aduce3i- 2ndi0erent ce 8a trebui s) 0ace3i .entru asta-
K %e 8rei s) s.uiV ntreb) Elema"- 2ndi0erent ce 8a trebui s) 0ace3i .entru astaV
K &sta 8rea Su0letul Su.rem- 6tiu asta U cu toate c) nu e /i dorin3a mea- Eu 8reau s) 8)
ntoarce3i aici te0eri-
K Bine, 1ise Gebbe"eE- S(a 0)cut- Nici o .roblem)-
K S) mai aducem .ro8i1iiV suger) Na0ai-
K Nu mai exist) .ro8i1ii- 2(am cerut lui Rashgalli8a" s) 89nd) toate .ro8i1iile necesare
cara8anelor-
Na0ai 8)1u cum 0a3a lui Elema" se nro/e/te sub stratul de bron1-
K 6i c9nd exilul nostru o s) se termine, tat), cum .ro.ui s) ne relu)m a0acerileV
Era un moment de deci1ieH Na0ai 8edea cum Elema" se con0runt) cu 0a.tul c) ac3iunile Tatei
erau ire8ocabile- 'ac) ElBa se 8a r)18r)ti, acesta 8a 0i moti8ul, ce8a ce el considera o risi.ire a
mo/tenirii lui- &/adar Tata i r)s.unse sincer:
K Nu(mi .ro.un s) reiau nimic- F) ce(3i s.un eu, Elema", alt0el .entru tine n(o s) mai
conte1e n ce const) a8utul ,etchi"-
&sta era- Nu se .utea mai lim.ede- 'ac) Elema" a8ea s) de8in) 8reodat) el nsu/i ,etchi", ar
0ace bine s) se su.un) .oruncilor actualului ,etchi"-
Gebbe"eE r9se n0undat-
K $ricum nu mi(au .l)cut niciodat) animalele alea .uturoase, 1ise- %ine are ne8oie de eleV
GesaLul lui era la 0el de clar: a/ de8eni bucuros ,etchi" n locul t)u, Elema" U a/a c) d)(i
drumul /i n0urie(l .e Tata r)u de tot-
K $ s)(3i aduc %atalogul, Tat), 1ise Elema"- 'ar de ce s)(i trimi3i /i .e ceilal3iV ')(mi 8oie
s) m) duc singur- Sau las)(m) s)(l iau .e Gebbe"eE /i 3ine(i cu tine .e b)ie3i- Nici unul dintre ei
nu mi(ar 0i de 0olos-
K Su0letul Su.rem mi(a ar)tat c) 8) 8e3i duce to3i .atru- &/a c) o s) merge3i to3i .atru n
Basilica, /i to3i .atru o s) 8) ntoarce3i- In3elegiV
K Per0ect, re.lic) Elema"-
K &sear) a3i r9s de Na0ai 0iindc) a .retins c) are 8i1iuni, 1ise Tata- 'ar 8) s.un eu c) a3i
.utea n8)3a multe de la Na0ai /i de la 2ssib- Ei m)car se str)duiesc s) aLute- 'in .artea 0iilor mei
mai mari nu aud dec9t .l9ngeri-
Gebbe"eE se uit) ur9t la Na0ai, dar lui Na0ai i era mai team) de Elema", care l .ri8ea 0ix .e
Tata cu ochii lui cu .leoa.ele grele de oboseal)- &sear) n(ai 8rut s) m) cre1i, Tat), /i 1ise Na0ai
n sinea lui- &cum i 0aci .e 0ra3ii mei s) m) urasc) /i mai mult dec9t nainte-
K Roi /ti3i multe lucruri, Elema", Gebbe"eE, s.use Tata, dar cu toate cuno/tin3ele 8oastre nu
.)re3i s) 0i st).9nit 8reodat) conce.tul de loialitate /i su.unere- In8)3a3i(l de la 0ra3ii 8o/tri mai
mici, /i abia du.) aceea 8e3i 0i 8rednici de bog)3iile /i onorurile la care as.ira3i-
&sta e, /i 1ise Na0ai- &cum sunt mort- Ca 0el de bine a/ .utea 0i un 8ierme n .9inea lor, du.)
cum m(au tratat .e .arcursul ntregului drum- Gai bine a/ 0i r)mas acas) dec9t s) c)l)toresc n
condi3iile astea, mul3umesc 0rumos, Tat)-
K Tat), o s) 0ac tot ce(mi s.ui, 1ise Elema"- 'ar glasul lui era slab /i rece, /i .e Na0ai l duru
inima au1indu(l-
Elema" se a.uc) .osac de .reg)tirile .entru drum- 'u.) cum se a/te.ta Na0ai, ElBa l ignor)
com.let c9nd ntreb) cu ce ar .utea 0i de 0olos- 2ar Gebbe"eE i arunc) o asemenea .ri8ire, nc9t
Na0ai 0u str)b)tut de un 0ior de team)- G) 8rea mort, se g9ndi- Geb 8rea s) mor-
Intruc9t nu i se .ermitea s) aLute /i e8ident era mai n3ele.t s) treac) c9t mai neobser8at n
.erioada urm)toare, Na0ai se ntoarse n cortul .e care l m.)r3ea cu 2ssib /i(l aLut) .e 0ratele lui
s) m.achete1e, acti8itate care n mare .arte consta n a(i n0)/ur) 0lotoarele /i a le de.o1ita ntr(
un sac- Putea s) 8ad) n ochii lacomi cu care 2ssib urm)rea 0lotoarele c) .entru el nu conta ce
g9ndesc des.re el Elema" sau Gebbe"eE U el 8oia s) se ntoarc) acolo unde /i .utea 0olosi
tru.ul, unde era liber /i nu era ne8oie s) 0ie mbr)cat sau scos a0ar) s)(/i 0ac) ne8oile ca un
bebelu/ sau un animal de cas)- %9t de .ri1onier trebuie s) se simt), nchis n .ro.riul lui cor.,
g9ndi Na0ai- &.oi treaba se termin) /i 2ssib 0u a/e1at n scaun, .lutind .este .)m9nt /i ar)t9nd ca
un monarh iritat .e tronul s)u- Era ner)bd)tor s) .lece, ner)bd)tor s) se ntoarc) n Basilica-
To3i sunt ner)bd)tori, cuget) Na0ai- 'ar nici unul dintr(un moti8 bun- Nimeni nu(/i dore/te s)
aLung) acolo .entru a aLuta la m.linirea .lanului Su0letului Su.rem-
Na0ai se .omeni .e marginea a.ei, a.uc9nd o creang) groas) de 8reo 1ece centimetri /i
ndoind(o n m9ini sub 0orm) de .otcoa8)- 2i o.unea re1isten3), dar ced) sub 0or3a lui-
K N(o ru.e, 1ise Tata-
Na0ai se ntoarse s.eriat- ')du drumul ramurii /i aceasta 39/ni n sus sc).at) de sub controlH
c9te8a 0run1e l i1bir) .este 0a3)-
K 2(a luat mult ca s) creasc) a/a, 1ise Tata-
K Nu 8oiam s(o ru.-
K Erai c9t .e ce- Eu m) .rice. la .lante- Tu nu- Erai .e .unctul de(a o ru.e-
K Nu sunt at9t de .uternic-
K E/ti mai .uternic dec9t cre1i- Tata l m)sur) din ochi: Pais.re1ece ani- R9se .u3in: Fenele
mamei tale, nu ale mele, m) tem- G) uit la tine /i 8)d---
K Pe GamaV
K %um ar 0i .utut 0i 2ssib, la tru. la 0el ca /i la minte- Bietul b)iat-
Bietul b)iat- 'e ce nu te ui3i uneori la mine, Tat), /i s) m) 8e1i %e mineV In locul unui co.il
imaginar- In locul unui b)ie3el care in8entea1) 8i1iuni, de ce nu 8e1i ceea ce sunt: un b)rbat care
a au1it 8ocea Su0letului Su.rem, chiar mai clar dec9t tineV
K G) tem, s.use Tata-
Na0ai /i .ri8i tat)l n ochi- $are m) tachinea1)V
K Te trimit la ce8a mai .ericulos dec9t b)nuiesc c) /i imaginea1) 0ra3ii t)i- 'ar tu n3elegi,
nu(i a/aV
K %red c) da-
K 'u.) ceea ce ai 8)1ut-
Era deo.otri8) o ntrebare /i un r)s.uns- %e ntreba oare, dac) Na0ai /tia ade8)rul des.re ElBa
/i GebV Putea 0i /i asta, .entru c) Tata nu /tia acest lucru- Nu, Tata ntreba dac) Na0ai a8usese cu
ade8)rat 8i1iuni-
Prima reac3ia a lui Na0ai 0u s) se n0urie U s) 0ie r)nit, o0ensat- &.oi /i d)du seama c) gre/ea-
Pentru c) Tata a8ea dre.tul s) ntrebe, a8ea dre.tul s) a/te.te nainte de a crede n 8i1iunile lui,
a/a cum s.usese 2ssib- El ncerca s) acce.te ideea c) Na0ai era un sluLitor al Su0letului Su.rem-
K 'a, 1ise Na0ai- &m 8)1ut- 'ar nu era nimic des.re %atalog-
K Faballu0ix n(o s) renun3e la el- In 8i1iune renun3a, dar Su0letul Su.rem nu .oate 8edea
totul- %atalogul nu e ce8a ce m.rumu3i .ur /i sim.lu- E 0oarte .uternic-
K 'e ceV %e .oate s) 0ac)V
K Nu /tiu ce .oate s) 0ac) el .ro.riu(1is- 'ar /tiu c) nseamn) .utere- 6tiu c) .rintre
PalEashantu cel care .)strea1) %atalogul este cel care ob3ine ncrederea clanului- %ea mai mare
onoare- FabBa nu 8a renun3a la el- Gai nt9i 8a ucide- &colo mi trimit eu 0iii-
Ex.resia de .e chi.ul Tatei era m9nioas)- Na0ai /i d)du seama c) era 0urios c) Su0letul
Su.rem i cerea s) 0ac) a/a ce8a-
&.oi, sub .ri8irile lui Na0ai, Tata /i rec).)t) controlul /i 0a3a i rede8eni calm)-
K S.er, s.use ncet, s.er c) Su0letul Su.rem s(a g9ndit bine-
K Tat), eu o s) merg /i o s) 0ac tot ce 8a cere Su0letul Su.rem- Pentru c) /tiu c) el nu ne(ar
cere s(o 0acem 0)r) s) ne 0i .reg)tit o cale .rin care s) reu/im-
Tata i studie ndelung chi.ul- &.oi 19mbi- Na0ai nu mai 8)1use niciodat) un ast0el de 19mbet
.e 0a3a tat)lui s)u- 5/urarea, ncrederea-
K Nu Loci teatru, nu(i a/aV 1ise Tata- Nu s.ui ceea ce cre1i c) 8reau eu s) aud-
K %9nd a s.us 8reunul dintre 0iii t)i ce8a ce credeau ei c) 8rei s) au1iV
Tata r9se, d9ndu(/i ca.ul .e s.ate /i strig9nd:
K Niciodat)W
&.oi la 0el de re.ede r9sul se o.ri- Tata a.uc) n m9ini ca.ul lui Na0ai, ntre .almele lui mari,
b)t)torite /i cu 8ene .roeminente, 1b9rcite /i as.re du.) anii de lucru cu bu/teni, hamuri de .iele
/i .iatr) brut), /i 3in9nd aceste .alme de o .arte /i de alta a 0e3ei lui Na0ai se a.lec) n 0a3) /i l
s)rut) .e bu1e-
K Fiul meu, /o.ti- Fiul meu-
Pentru o cli.) st)tur) am9ndoi acolo, l9ng) co.ac, l9ng) a.), .9n) c9nd au1ir) 1gomot de .a/i
/i se ntoarser)- Era Elema", cu chi.ul nc) mohor9t /i 0urios-
K E tim.ul s) .lec)m, 1ise- G) rog, dac) 8rem s) a8ans)m ce8a ast)1i-
K Sigur c) da, .leca3i, 1ise Tata- Nu 8) mai re3in nici o secund)-
In c9te8a minute se urcar) din nou .e c)mile, ndre.t9ndu(se na.oi s.re ora/-
11. FRAII
Basilica nu se 1)rea nc), dar Elema" cuno/tea drumul- Il cuno/tea la 0el de bine ca .e .ro.ria
0a3) n oglind), 0iecare deni8elare a su.ra0e3ei, 0iecare .o89rni/ care .utea s) se aga3e de lam) /i
s) s9ngere1e- %uno/tea umbrele din 0iecare moment al 1ilei, locurile unde s(ar .utea g)si a.)
du.) .loaie, unde s(ar .utea ascunde t9lhari-
S.re unul dintre aceste locuri Elema" /i conducea acum 0ra3ii- 'e c9t8a tim. nu mai urmaser)
drumul .ro.riu(1is, dar l a8useser) mereu n ra1a 8i1ual)- &cum l l)saser) n s.ate /i n cur9nd
terenul de8eni destul de accidentat ca s) 0ie ne8oi3i s) se o.reasc) /i s) descalece-
K 'e ce ne o.rim aiciV ntreb) Gebbe"eE-
K Flotoarele 0unc3ionea1), 1ise 2ssib- Suntem at9t de a.roa.e, nc9t m) .ot mi/ca /i 0)r)
a0urisitul )la de scaun-
Elema" i arunc) o .ri8ire 0ratelui s)u in0irm /i cl)tin) din ca.-
K Nu ne .utem ba1a .e asta- ')m Los /i scaunul .entru c) 8a trebui s)(l 0olose/ti-
'e obicei 2ssib era ascult)tor, dar nu /i de data asta-
K Folose/te(l tu dac) 3i se .are at9t de con0ortabil-
K 5it)(te la tine, 1ise Elema"- Flotoarele 0unc3ionea1) n cel mai bun ca1 cu intermiten3e- $
s) nce.i s) le .ier1i /i s) ca1i, /i nu ne .utem .ermite a/a ce8a- Folose/te scaunul-
K $ s) 0ie mai bine .e m)sur) ce ne a.ro.iem-
K Nu ne a.ro.iem-
K &tunci ce 0acemV ntreb) Gebbe"eE-
K %obor9m n de0ileul )sta unde c9m.ul magnetic din Basilica cu siguran3) nu aLunge, /i
acolo 8om a/te.ta .9n) la c)derea no.3ii-
K 6i du.) aiaV ntruc9t se .are c) tu e/ti /e0ul aici, m(am g9ndit s) ntreb-
Elema" se con0runtase cu ast0el de situa3ii de multe ori .9n) atunci, din .artea to8ar)/ilor de
drum, c9teodat) chiar /i a oamenilor angaLa3i- 6tia cum s) le 0ac) 0a3) U su.unerea brutal),
imediat /i .ublic, ast0el nc9t s) 0ie lim.ede n min3ile celorlal3i cine conduce- &/a c), n loc s)(i
r)s.und) lui Gebbe"eE, l a.uc) de bra3e U bra3e sub3iri, ca de 0emeie, doar era actor, .entru
numele Su0letului Su.remW U /i l i1bi cu s.atele de un .erete de st9nc)- Gi/carea brusc) s.erie
una dintre c)mile, care lo8i din .icioare, scui.), r)gi n semn de .rotest- Pentru o cli.), Elema"
se temu c) 8a 0i ne8oit s) calme1e animalul U dar nu, Na0ai l lini/tea deLa- B)iatul chiar era util /i
la altce8a n a0ar) de a(l lingu/i .e Tata- Nu ca Gebbe"eE, care nu era constant dec9t n
instabilitatea lui- Elema" nu(/i .utea da seama cum de Faballu0ix se ncre1use n el- %u siguran3)
FabBa /i nchi.uia c) Gebbe"eE 8a l)sa s)(i sca.e ce8a- %hiar dac) nu(i 1isese Tatei direct
des.re com.lot, categoric s.usese cui8a U alt0el de unde s) 0i /tiut TataV
In ochii lui Geb se citea o .anic) .ur) /i durere U ca.ul se lo8ise .uternic de .iatr)- %u at9t
mai bine, se g9ndi Elema"- Geditea1) .u3in la durere- &.oi g9nde/te(te bine nainte de a(mi .une
la ndoial) autoritatea n tim.ul drumului-
K Eu sunt /e0ul aici, /o.ti Elema"-
Geb d)du din ca.-
K 6i eu s.un c) 8om a/te.ta .9n) se ntunec)-
K Flumeam, sc9nci Geb- 'e ce trebuie s) 0ii at9t de serios n toate .ri8in3eleV
Elema" a.roa.e c) l lo8i din nou- SeriosV Nu(3i dai seama c) acolo, n Basilica, cel mai
.uternic /i mai .ericulos om din ora/ este a.roa.e sigur con8ins c) noi l(am tr)dat /i l(am
a8erti1at .e Tata s) 0ug)V Pentru Gebbe"eE, Basilica era un ora/ al .l)cerilor /i a8enturilor- Ei,
bine, dincolo de 1iduri s(ar .utea s) existe a8entur), dar nici un stro. de .l)cere-
'ar Elema" nu l lo8i .e Geb, .entru c) asta ar 0i nsemnat un exces /i ar 0i generat
resentimente n loc de res.ect n ochii celorlal3i- Elema" /tia cum s) conduc) oamenii /i /tia cum
s)(/i controle1e .ro.riile sentimente ca s) nu le lase s) se amestece n Ludecata sa- Sl)bi
str9nsoarea asu.ra lui Gebbe"eE /i i ntoarse s.atele, ar)t9ndu(/i ast0el ncrederea absolut) n
.o1i3ia lui de conduc)tor /i dis.re3ul .entru Gebbe"eE- Geb nu 8a ndr)1ni s)(l atace, nici chiar
de la s.ate-
K Ca c)derea no.3ii ceea ce se 8a nt9m.la 8a 0i destul de sim.lu- Eu 8oi intra n ora/, 8oi
discuta cu Faballu0ix /i 8oi aduce %atalogul-
K Ba nu, 1ise 2ssib- Tata a s.us c) trebuie s) mergem to3i-
$ alt) insubordonare U dar nu una serioas), /i era 8orba de 2ssib, in0irmul, a/a c) nici nu se
.unea .roblema unei demonstra3ii de 0or3)-
K &m 8enit to3i- 'ar eu l cunosc .e Faballu0ix- E 0ratele meu 8itreg U la 0el de 0rate ca
oricare dintre 8oi- &m cele mai mari /anse s)(l con8ing s) ne dea %atalogul-
K Rrei s) s.ui c) am 0)cut at9ta drum ca s) m) la/i s) stau aici, n sicriul )sta al meu de
metal, /i s) nu m) a.ro.ii mai mult de ora/V
K Gai bine scaunul dec9t un sicriu ade8)rat, 1ise Elema"- 'ac) tu cre1i c) 8a 0i distracti8 s)
intri n ora/, eu 3i s.un c) e/ti un .rost- Faballu0ix e .ericulos-
K %hiar este, a.rob) Na0ai- ElBa are dre.tate- 'ac) intr)m to3i, un e/ec ar .utea s) nsemne s)
0im uci/i cu to3ii sau lua3i .ri1onieri- 'ac) se duce numai unul, dac) el d) gre/, noi, ceilal3i, tot
am 0i n stare s) reali1)m ce8a-
K 'ac) eu nu reu/esc, ntoarce3i(8) la Tata, s.use Elema"-
K Sigur, re.lic) Geb- Sunt con8ins c) am memorat cu to3ii drumul-
K Nu .o3i .leca tu, 1ise 2ssib- 'intre to3i, tu e/ti singurul care ne .oate conduce acas)-
K G) duc eu, s.use Na0ai-
K %orect, r9se Elema"- Tu, cel care semeni cel mai mult cu 'oamna Rasa- Nu cred c) ai
n3eles ideea, NBe0- 'ac) se uit) o singur) dat) la tine Faballu0ix /i 8a aminti de singura umilin3)
.e care nu a reu/it niciodat) s(o r)1bune: 'oamna Rasa re0u19ndu(i contractul du.) ce i(a n)scut
dou) 0iice /i n mai .u3in de o s).t)m9n) ncheind un nou contract cu Tata U contract .e care
.9n) a1i nu l(a ntreru.t- 2ntr) singur n casa lui Faballu0ix, 0)r) s) /tie nimeni din ora/ c) e/ti
acolo, /i 8ia3a ta s(a terminat, NBe0-
K &tunci eu, .ro.use Gebbe"eE-
K Tu doar te(ai mb)ta sau 3i(ai g)si 8reo 0emeie, /i a.oi te(ai ntoarce /i ai min3i c) ai 8orbit
cu Faballu0ix /i el a re0u1at-
Gebbe"eE .)ru s) cochete1e cu ideea de a se su.)ra, a.oi se g9ndi mai bine-
K Posibil- 'ar e un .lan mai bun dec9t ce am au1it .9n) acum-
K %e s.ui de al meuV ntreb) 2ssib- G) duc eu s) ntreb- %e(o s)(i 0ac) Faballu0ix unui
in0irmV
Elema" scutur) din ca.-
K S) te ru.) n dou) cu m9inile goale, dac) a/a are che0-
K 6i tu e5ti %rieten cu elV se mir) Gebbe"eE-
K Frate- Suntem 0ra3i- Nu ne alegem 0ra3ii, s) /tii- Ne descurc)m doar cu ceea ce .rimim-
K Nu i(ar 0ace r)u unui in0irm, insist) 2ssib- S(ar 0ace de ru/ine n 0a3a .ro.riilor oameni-
Elema" /tia c) 2ssib a8ea dre.tate- 2n0irmul ar 0i .utut 0i singurul care s) intre s) discute cu
Faballu0ix /i s) ias) de acolo n 8ia3)- Problema era c) Elema" nu %utea s)(l lase .e 2ssib sau .e
Na0ai s) 8orbeasc) cu acel om- Faballu0ix ar .utea s.une ce8a care s)(l com.romit)- Nu, trebuia
s) se duc) el nsu/i, s) .oat) sta de 8orb) cu FabBa ntre .atru ochi, .oate s) mai calme1e
lucrurile, s)(l con8ing) .e 0ratele s)u c) nu el l a8erti1ase .e Tata des.re .lanul de a(l asasina .e
Ro.tat n circumstan3e care l(ar 0i im.licat /i l(ar 0i discreditat .e ,etchi"- 'ac) ar a0la, Geb,
2ssBa /i NBe0 nu ar n3elege c) n .ers.ecti8) era cel mai bun .lan .entru Tata- 'ac) nu l
neutrali1au ast0el .e Tata, n cele din urm) Tata ar 0i murit n circumstan3e misterioase-
K 5ite cum 0acem, 1ise Elema"- 'ac) nu c)dem de acord, s) decid) Su0letul Su.rem cine s)
mearg)- $ tradi3ie 8eche /i onorabil) U s) tragem la sor3i- Se a.lec) /i culese un .umn de .ietre
de .e Los: trei deschise la culoare, una nchis)-
'ar n tim. ce 8orbea se asigur) c) o a .atra .iatr) de culoare deschis) era ascuns) ntre dou)
degete-
K %el cu .iatra nchis) la culoare se duce n ora/-
K Bine, a.rob) Geb, /i ceilal3i d)dur) din ca.-
K Qin eu .ietrele, 1ise Na0ai-
K Nu 3ine nimeni .ietrele, b)iete, re.lic) Elema"- Sunt .rea multe /anse s) 0im tra/i .e s0oar),
nu(i a/aV
Elema" se ntinse s.re o ni/) n .iatr), in8i1ibil) din locul n care st)teau- &mestec) ostentati8
cele .atru .ietre-
K 'u.) ce le amestec eu, le .o3i amesteca /i tu, Na0ai, 1ise- &/a o s) ne asigur)m c) nimeni
nu /tie unde se a0l) 0iecare .iatr)-
Na0ai .)/i imediat nainte, se ntinse s.re ni/) /i amestec) .ietrele- Patru, desigur U Elema"
/tia c) el 8a .i.)i .atru .ietre /i 8a 0i satis0)cut- %eea ce nu /tia era c) .iatra ntunecat) se g)sea
acum ntre degetele lui Elema", iar cele .atru .ietre din ni/) erau toate deschise la culoare-
K 'ac) tot e/ti cu m9na acolo, NBe0, d)(i drumul /i alege o .iatr)-
Na0ai, 0raierul, scoase o .iatr) deschis) /i se ncrunt) la ea- Ca ce se a/te.taseV :uca un Loc de
b)rba3i- Nici unul dintre ace/ti b)ie3i nu .)rea s)(/i dea seama c) un om cu res.onsabilit)3ile lui
Elema" nu ar 0i re1istat niciodat) .e drumuri dac) nu ar 0i /tiut cum s) se asigure c) sor3ii ie/eau
ntotdeauna a/a cum 8oia el-
K &cum eu, 1ise 2ssib-
K Nu, l o.ri Elema"- E r9ndul meu-
$ alt) regul) a Locului U Elema" trebuia s) trag) .rintre .rimii, alt0el cine8a ar .utea de8eni
sus.icios, ar 8eri0ica .ietrele /i ar 8edea c) acolo nu era nici una nchis) la culoare- Se ntinse, se
.re0)cu c) r)scole/te .ietrele, a.oi o scoase binen3eles .e cea ntunecat) U dar /i cu cea deschis)
su.limentar) ascuns) ntre degete- %9nd 8eri0icar) g)sir) doar dou) .ietre r)mase n ni/)-
K &i recunoscut(o du.) .i.)it, 1ise Gebbe"eE-
K Nu 0i c9rcota/- 'ac) totul merge bine, .oate 8om intra cu to3ii n ora/- Totul de.inde de
reac3ia lui Faballu0ix, nuV 2ar el e 0ratele meu U dac) l .oate con8inge cine8a, eu sunt acela-
K Eu intru n ora/ indi0erent ce s(ar nt9m.la, 1ise 2ssib- $ s) a/te.t .9n) te ntorci, dar nu
.lec de aici 0)r) s) intru-
K 2ssBa, nu .ot s)(3i .romit c) o s) te las dincolo de 1idurile ora/ului- 'ar asta .ot s)(3i .romit
nainte de a .leca: o s) te a.ro.ii su0icient c9t s)(3i .o3i utili1a 0lotoarele- BineV
2ssib a.rob) acru-
K Ins) 8reau cu89ntul 8ostru c) nimeni nu .)r)se/te locul )sta .9n) nu m) ntorc-
K %e 0acem dac) Faballu0ix te omoar)V ntreb) Geb-
K N(o s) m) omoare-
K %e 0acem, insist) Geb, dac) nu te ntorciV
K 'ac) nu m) ntorc .9n) n 1ori, s.use Elema", nseamn) c) sunt 0ie mort, 0ie .ri1onier-
&tunci, dragii mei 0r)3iori, n(o s) mai 0iu eu /e0ul /i deci nu .rea o s)(mi mai .ese ce 0ace3i-
'uce3i(8) acas), ntoarce3i(8) la Tata, intra3i n ora/ /i tr)ge3i(8i(o, l)sa3i(8) uci/i sau ascunde3i(
8), .entru mine n(o s) mai aib) nici o im.ortan3)- 'ar nu 8) 0ace3i griLi U o s) m) ntorc-
&sta le d)du mult de g9ndit n tim. ce el i conducea .rin de0ileu ntr(o 1on) 0erit) unde era
.u3in .robabil s)(i g)seasc) cine8a-
K 5ite, 1ise Elema"- 'e aici .ute3i .ri8i 1idurile ora/ului- Se 8ede Poarta de Sus-
K Poarta asta o s(o 0olose/tiV ntreb) Na0ai-
K Ca intrare, da- Ca ie/ire, o s) 0olosesc .oarta la care reu/esc s) aLung-
S.un9nd asta i .)r)si, .)/ind bra8, dorindu(/i s) simt) m)car Lum)tate din curaLul .e care l
etalase n 0a3a lor-
S) intre n ora/ .rin Poarta de Sus nu era at9t de di0icil cum ar 0i 0ost .e la Poarta Pie3ei U la
urma urmelor aici nu exista o Pia3) a &urului de .roteLat- Totu/i Elema" trebui s) .ermit) s) i se
scane1e degetul mare .entru a(/i do8edi cet)3enia, /i ast0el com.uterul ora/ului a0l) de intrarea
lui- Elema" nu se ndoia c), de/i casa lui FabBa nu era conectat) direct la com.uter U ceea ce ar 0i
0ost, desigur, ilegal U cu siguran3) a8ea in0ormatori n gu8ern, iar dac) .e FabBa l interesa
intrarea lui Elema" n Basilica ar 0i ob3inut in0orma3ia n c9te8a secunde-
'e 0a.t Elema" era oarecum u/urat c) nu 0usese re3inut de .a1nicul .or3iiH nsemna c)
Faballu0ix nu .usese numele lui .e lista celor care trebuiau aresta3i imediat- Sau c) FabBa nu
a8ea nc) at9ta .utere n ora/ cum se l)udase n 0a3a .rietenilor /i s.riLinitorilor- Poate c) nc) nu
.utea s) dea ordine .a1nicilor de la .or3i s)(i areste1e du/manii .ersonali-
$are sunt eu du/manul luiV se g9ndi Elema"- Fratele, da- Prietenul, nu- 5n aliat con8enabil
.entru un tim., da- &m9ndoi am 8)1ut o.ortunitatea de a ob3ine bene0icii de .e urma unei rela3ii
str9nse- 'ar acum el m) .ri8e/te ca .e o 8eche a0acere care a mers .rost, ca .e un .rieten .osibil
util, sau ca .e un tr)d)tor care trebuie .ede.sitV
Elema" inten3iona s) se duc) direct la Faballu0ix acas), dar odat) intrat n ora/ nu se .utu
hot)r s(o 0ac)- Gerse de la %o/ul de Sus .e Strada Bibliotecii, a.oi o lu) .e Tem.lului /i &ri.ii-
Fie Strada Tem.lului, 0ie a &ri.ii l(ar 0i condus a.roa.e de casa lui FabBa, dar deLa Elema" era
din ce n ce mai alarmat din cau1a solda3ilor .e l9ng) care trecea sau care treceau .e l9ng) el- In
.rimul r9nd, erau mai mul3i dec9t nainte ca Tata s)(i duc) n de/ert, /i cu toate c) e8ita cu griL)
s) se uite direct la ei, nce.u s) se simt) din ce n ce mai incon0ortabil- In 0inal, c9nd 1)ri un gru.
de 8reo 1ece d9nd col3ul .e Strada &ri.ii, se ad).osti ntr(o u/) /i /i .ermise s) se uite atent la ei-
2mediat /i d)du seama ce nu era n regul)- Erau to3i identici U 0e3ele, hainele, armamentul,
totul- @2m.osibilA, /o.ti- Nu .uteau exista at93ia oameni identici .e lume n acela/i tim.- Rechile
basme des.re clonare i trecur) ra.id .rin minte U 8r)Litoare /i 8raci ce ncercau s) conduc)
lumea cre9nd co.ii genetic identice ale lor, care ine8itabil =cel .u3in n .o8e/ti? se ntorceau
m.otri8a creatorilor lor /i i ucideau- 'ar aici era lumea real), /i ace/tia erau solda3ii lui FabBaH
el nu /tia mai multe des.re clonare dec9t /tia des.re 1bor, iar dac) el ar fi %utut 0ace clone, cu
siguran3) ar 0i ales un model mai bun dec9t ace/ti huligani banali /i cu ex.resii stu.ide care
.atrulau cu 1ecile .e str)1i-
K Nu(i dec9t un 0als, s.use o 0emeie-
Nimeni nu st)tea al)turi de Elema" n cadrul u/ii- &bia c9nd .)/i n strad) 8)1u cine 8orbise, o
s)lbatic) murdar), 0)r) 89rst), aco.erit) doar de 0uningine /i .ra0- Elema" nu era dintre aceia care
8edeau n s)lbatice un obiect al dorin3ei, de/i unii dintre .rietenii lui se 0oloseau oca1ional de ele
ca de ni/te reci.iente .entru a(/i satis0ace .o0tele animalice- El ar 0i ignorat(o, numai c) ea .)rea
s) 0i r)s.uns comentariului s)u /o.tit, /i n .lus cu cine .utea s) stea de 8orb) mai n siguran3)
dec9t cu o anonim) 0emeie s09nt) din de/ertV
K %um 0acV ntreb)- &dic), s) arate to3i la 0el-
K Se s.une c) e o 8eche tehnic) .entru costumele de teatru, la mod) acum o mie de ani-
Nu 8orbea ca o 0emeie din de/ert-
K %um 0unc3ionea1)V
K E o .las) 0in), .urtat) ca o .elerin)- In talie au un buton de comand) care o .orne/te /i o
o.re/te- Se aLustea1) automat la lumina mediului nconLur)tor U de8ine str)lucitoare sub ra1ele
soarelui, mai /tears) la umbr) sau la lumina lunii- 5n dis.o1iti8 0oarte inteligent-
Rocea ei suna din ce n ce mai ra0inat .e m)sur) ce 8orbea-
K %ine e/tiV ntreb) el-
Ea l .ri8i dre.t n 0a3)-
K Sunt Su0letul Su.rem, 1ise- Tu cine e/ti, Elema"V E/ti .rietenul sau du/manul meuV
Pentru o cli.), Elema" nlemni de s.aim)- I/i 0)cuse at9tea .robleme din cau1a lui Faballu0ix,
se temuse c) un soldat ar .utea s)(l recunoasc) /i s)(l strige .e nume, s)(l r).easc) sau chiar s)(l
ucid) .e loc, nc9t 0a.tul c) acum 0usese recunoscut de o 0emeie nebun) .e strad) l n)ucise
com.let- %um s) te ascun1i c9nd chiar /i cer/etorii de .e str)1i 3i /tiu numeleV &bia c9nd ea se
mi/c), introduc9ndu(/i un deget n ombilic /i r)sucindu(l ca /i cum ar 0i amestecat acolo o
0iertur) sc9rboas), de1gustul lui de.)/i 0rica /i l m.inse n strad), 0ugind orbe/te c9t mai de.arte
de ea-
%u asta .lanul s)u de a se de.lasa .e str)1i 0iresc, neobser8at, se n)rui- &8u totu/i destul)
.re1en3) de s.irit s) nu mearg) direct la casa lui FabBa, nu n starea n care se a0la- 5nde s(ar 0i
.utut duceV $bi/nuin3a l(ar 0i condus la casa mamei lui U b)tr9na Hosni de3inea o cas) 0rumoas)
/i 8eche n 218oare, l9ng) Poarta din S.ate, de unde ea se amesteca n .olitic), ridica /i distrugea
re.uta3iile tinerilor /i tinerelor din gu8ern- 'ar dorin3a trium0) asu.ra obi/nuin3ei, /i n loc s) se
re0ugie1e l9ng) mama lui se .omeni la .oarta casei Rasei-
Binen3eles, n8)3ase aici c9nd era mic, chiar nainte ca Tata s) se c)s)toreasc) .rima dat) cu
eaH de 0a.t .entru c) mama lui l dusese la Rasa, tat)l lui /i n8)3)toarea lui se nt9lniser) .entru
.rima dat)- Fusese oarecum Lenant ca ele8ii ceilal3i s) b9r0easc) des.re rela3ia dintre .ro0esoara
lor /i tat)l lui ElBa, /i din acel moment nu se mai sim3ise .e de.lin con0ortabil acolo .9n) c9nd la
treis.re1ece ani .)r)sise mul3umit /coala- Ins) acum 8enea la Rasa nu ca ele8, ci ca .retendent U
unul 0oarte bine .rimit-
$ cli.), e1it9nd n u/), Elema" /i d)du seama c) 0)cea exact ceea ce le inter1isese 0ra3ilor s)i
mai mici U se ocu.a de treburi .ersonale c9nd ar 0i trebuit s) 0ac) ceea ce i ceruse Tata- 'ar orice
remu/c)ri ar 0i sim3it, le nl)tur) imediat- %urtea .e care i(o 0)cea lui Eiadh nsemna mai mult
dec9t ncheierea unei c)s)torii a8antaLoase- 5nde8a n cursul ultimelor luni se ndr)gostise de eaH
o dorea mai mult dec9t cre1use 8reodat) c) 8a .utea dori o 0emeie- Flasul ei era ca o mu1ic),
tru.ul o scul.tur) in0init 8ariabil) care l uluia la 0iecare mi/care- 'ar .e m)sur) ce dragostea lui
.entru ea cre/tea, se temea tot mai mult c) iubirea lui Eiadh .entru el nu s.orea n aceea/i
m)sur)- 'in c9te /tia, ea l dorea numai .entru c) era mo/tenitorul marelui ,etchi", care i(ar
.utea o0eri o a8ere /i un .restigiu uria/e- 2ar dac) asta era tot ce 8edea ea n el, tot ce sim3ea
.entru el, atunci e8enimentele recente ar 0ace(o s) se ntoarc) m.otri8a lui- Ea ar .utea s) nu mai
aib) nici un a8antaL dac) s(ar c)s)tori acum cu mo/tenitorul lui ,etchi", toate a0acerile lui 0iind
nchise /i lichidate- $are cum i 8a r)s.unde acumV
Trase de /nurH clo.o3elul sun)- Era o sonerie de mod) 8eche, mai mult ca un gong .ro0und
dec9t clinchetul mu1ical care era acum la mod)- S.re sur.rinderea lui, u/a o deschise ns)/i Rasa-
K Rine un b)rbat la u/a mea, 1ise ea- 5n t9n)r .uternic, cu .ra0ul /i sudoarea de/ertului .e
0a3)- %e s) n3eleg de la tineV mi aduci 8e/ti de la so3ul meuV mi aduci alte amenin3)ri din .artea
lui Faballu0ixV &i 8enit s) o r).e/ti .e ne.oata mea EiadhV Sau ai 8enit cu teama n inim), na.oi
la /coala co.il)riei tale, s.er9nd s) .rime/ti o baie /i o mas) /i ni/te 1iduri solide n s.atele c)rora
s) 0ii n siguran3)V
S.use toate astea cu asemenea umor c) teama lui Elema" se risi.i- Se sim3ea bine c9nd Rasa i
se adresa a.roa.e ca unui egal /i cu a0ec3iune sincer)-
K Tata e bine, r)s.unse el- Nu l(am nt9lnit .e FabBa de c9nd m(am ntors n ora/- S.er s) o
8)d .e Eiadh, dar nu am .lanuri de r).ire deocamdat)H c9t des.re baie /i mas), a/ acce.ta
recunosc)tor os.italitatea ta, dar niciodat) nu a/ cere(o-
K Sunt con8ins)- &i da n)8al) /i te(ai a/te.ta ca Eiadh s) se bucure de mbr)3i/area ta c9nd
miro/i ca o c)mil) /i m.r)/tii nisi. la 0iecare .as- 2ntr), Elema"-
Pe c9nd se des0)ta n baie sim3i iar)/i o urm) de 8ino8)3ie, g9ndindu(se c) 0ra3ii lui l a/te.tau
.rintre .ietre n ar/i3a 1ilei U ns) s) 0ac) baie /i s) 0ie curat c9nd se 8a nt9lni cu Faballu0ix era
.lanul cel mai ra3ional- &r ar)ta mult mai .u3in dis.erat /i ar transmite un mesaL clar c) are
.rieteni n ora/ U o .o1i3ie mult mai bun) .entru negociere- 'oar dac) Faballu0ix nu ar 8edea n
asta nc) o do8ad) c) Elema" Lucase la dou) ca.ete- Nu contea1), nu contea1)- Hainele lui,
.roas.)t s.)late /i aerisite, l a/te.tau ntinse .e usc)tor, iar el le lu) recunosc)tor du.) ce ie/i din
baie, l)s9nd usc)torul s)(l usuce /i .e el n tim. ce se mbr)ca- 2gnor) uleiurile de .)r U .)strarea
.)rului curat era una din c)ile .rin care ade.3ii .artidului .ro(Poto"ga8an se identi0icau ntre ei,
re0u19nd s) semene n 8reun 0el cu %a.etele 5de-
Eiadh l nt9lni chiar n salonul Rasei- P)rea timid), dar el consider) asta un semn bun U cel
.u3in nu se ar)ta arogant) sau su.)rat)- Ins) .utea s) ndr)1neasc) s)(/i asume libert)3ile .e care
/i le .ermisese la ultima nt9lnireV Sau acum ar 0i 0ost o do8ad) de ng9m0are, a89nd n 8edere
schimbarea circumstan3elorV P)/i s.re ea, dar n loc s) se a/e1e al)turi se l)s) ntr(un genunchi n
0a3a ei /i i lu) m9na- Ea i d)du 8oie, a.oi ntinse cealalt) m9n) /i i atinse obra1ul-
K &cum suntem doi str)iniV ntreb) ea- Nu 8rei s) stai l9ng) mineV
Ii n3elesese e1itarea, iar aceasta era reasigurarea de care a8ea ne8oie- Se a/e1) imediat l9ng)
ea, o s)rut), i cu.rinse talia /i o sim3i res.ir9nd .asional, dornic) s) i se o0ere- Ca nce.ut /i
8orbir) .u3in, cel .u3in n cu8inteH .rin mi/c)ri ea i s.use c) sentimentele ei .entru el nu
sl)biser)-
K %redeam c) ai .lecat .entru totdeauna, /o.ti ea du.) o t)cere lung)-
K Nu de l9ng) tine- 'ar nu /tiu ce mi re1er8) 8iitorul- &gita3ia din ora/, exilul Tatei---
K Se s.une c) 0ratele t)u com.lota s)(l asasine1e .e tat)l t)u---
K Niciodat)-
K 6i al3ii s.un c) tat)l t)u com.lota s)(3i ucid) 0ratele---
K %e nonsens- E comic- &m9ndoi sunt oameni nc).)39na3i, at9ta tot-
K Nu tot, 1ise Eiadh- Tat)l t)u nu a 8enit niciodat) aici nso3it de solda3i, amenin39nd c) .oate
intra oric9nd 8rea, a/a cum a 0)cut Faballu0ix-
K & 8enit aiciW rosti Elema" 0urios- Pentru ceV
K & 0ost c9nd8a so3ul m)tu/ii Rasa, aminte/te(3i, au dou) 0iice---
K 'a, cred c) le(am cunoscut-
K Binen3eles, 1ise ea r919nd- Sunt ne.oatele tale, /tiu- 6i surorile lui NBe0 /i 2ssBa U nu(i a/a
c) leg)turile de 0amilie sunt com.licateV 'ar ce am 8rut s) s.un a 0ost c) 8i1ita lui Faballu0ix nu
a 0ost chiar at9t de ciudat), c9t modul n care a 8enit, cu solda3ii )ia n costumele lor oribile n
care arat) to3i at9t de inuman-
K &m au1it c) e hologra0ie-
K 5n dis.o1iti8 0oarte 8echi .entru teatru- &cum c) l(am 8)1ut, m) bucur c) actorii no/tri
0olosesc machiaL sau cel mult m)/ti- Hologra0ia e tulbur)toare- Ne0ireasc)-
I/i strecur) m9inile .e sub c)ma/a lui, m9ng9indu(i .ielea- Il g9dila- Se n0ior)-
K Re1iV 1ise ea- %um .oate o hologram) s) te 0ac) s) sim3i astaV %um .oate cine8a su.orta s)
0ie at9t de nenaturalV
K Imi imagine1 c) sunt nc) destul de reali .e sub hologram)- 6i se .ot str9mba la tine 0)r) ca
tu s) /tii-
Ea r9se-
K Totu/i, imaginea1)(3i cum ar 0i s) 0ii actor /i s) ai a/a ce8a- %um 3i(ar .utea recunoa/te
cine8a ex.resiile 0e3eiV
K Poate c) le 0oloseau numai .entru rolurile 0)r) cu8inte U a/a acela/i actor .utea Luca 1eci de
roluri schimb9nd instantaneu costumele-
$chii lui Eiadh se m)rir)-
K Nu /tiam c) te .rice.i a/a de bine la teatru-
K &m 0)cut c9nd8a curte unei actri3e, s.use Elema"- $ s.usese inten3ionat, /tiind c) .e
maLoritatea 0emeilor le irita s) aud) des.re 8echile iubiri- Pe atunci o consideram 0rumoas)-
In3elegi, nu te 8)1usem niciodat) %e tine- &cum m) ntreb dac) nu era cum8a o hologram)-
Ea l s)rut) dre.t mul3umire .entru com.liment-
&.oi u/a se deschise /i intr) Rasa- Ce acordase cele cincis.re1ece minute corecte din .unct de
8edere social U .oate ce8a mai mult-
K %e dr)gu3 din .artea ta s) ne 8i1ite1i, Elema"- Gul3umesc, Eiadh, c) ai stat de 8orb) cu
oas.etele nostru c9t tim. am 0ost eu re3inut)-
&cest obicei al curte1anilor de a se .re0ace c) ar 0i 8enit s) discute cu st).9na casei, n tim. ce
t9n)ra 8i1at) o aLuta doar .e ga1d) s) l ntre3in) .e musa0ir era un .retext delicat .entru a 0ace
curte cui8a-
K Sunt extrem de recunosc)tor .entru os.italitatea 8oastr), 1ise Elema"- &i sal8at un c)l)tor
obosit, doamn) RasaH nu /tiam c9t de a.roa.e de moarte am 0ost .9n) c9nd bun)tatea ta m(a adus
la 8ia3)-
Rasa se ntoarse c)tre Eiadh-
K E ntr(ade8)r .rice.ut la asta, nu(i a/aV
Eiadh sur9se dulce-
K 'oamn) Rasa, s.use Elema", nu /tiu ce mi re1er8) 8iitorul- Trebuie s) m) nt9lnesc ast)1i
cu Faballu0ix, /i nu /tiu ce se 8a nt9m.la-
K &tunci nu te nt9lni cu el, 1ise Rasa, chi.ul ei de8enind serios- Gi se .are c) acum este
0oarte .ericulos- Ro.tat e con8ins c) a existat un com.lot .entru a(l ucide la nt9lnirea aceea din
ser), n 1iua n care a .lecat ,etchi"- 'ac) ,etchi" ar 0i 0ost acolo, a/a cum 0usese n3elegerea,
Ro.tat ar 0i c)1ut n ca.can)- Eu l cred U sunt con8ins) c) Faballu0ix are crima n s9nge-
Elema" /tia c) a/a era, dar nu /tia ce ar 0i ie/it dac) i(ar 0i con0irmat sus.iciunile Rasei- In
.rimul r9nd, Rasa /i Eiadh s(ar 0i ntrebat cum de /tia Elema" des.re un asemenea com.lot, iar
dac) /tia de ce nu l a8erti1ase el nsu/i .e Ro.tat- Femeile nu n3eleg c) uneori .entru a e8ita
miile de 8ictime ale unui r)1boi s9ngeros e mai bine /i mai .a/nic s) .re8ii con0lictul .rin
moartea unui singur om la momentul .otri8it- $ strategie bun) .oate 0i at9t de u/or considerat) n
mod gre/it dre.t crim) de oamenii sim.li-
K Poate, re.lic) Elema"- $are chiar /tie cine8a ce este n inima altcui8aV
K Eu cunosc inima cui8a, s.use Eiadh- 6i a mea nu are secrete 0a3) de el-
K 'ac) nu te re0eri la Elema", atunci bietul de el ar .utea nce.e s) se g9ndeasc) la o crim)
.asional)-
K Binen3eles c) 8orbesc des.re ElBa, 1ise Eiadh lu9ndu(i m9na /i 3in9ndu(i(o n .oal)-
K 'oamn) Rasa, nu m) duc 0)r) rost la Faballu0ix- Tata m(a trimis- &re ne8oie de ce8a ce
numai Faballu0ix .oate s)(i dea-
K Exist) ce8a ce ne trebuie tuturor /i numai Faballu0ix ne .oate da, 1ise Rasa, /i anume
.acea- 2(ai .utea .omeni des.re asta c9nd l 8e1i-
K $ s) ncerc, s.use Elema", de/i am9ndoi /tiau c) nu o 8a 0ace-
K %e 8rea ,etchi"V Gi(a trimis 8reun mesaLV
K Nu cred c) se a/te.ta s) te nt9lnesc- $ 8i1iune din .artea Su0letului Su.rem m(a adus aici-
'e 0a.t, am 8enit to3i .atru-
K %hiar /i 2ssibW &iciW
K Nu- 2(am l)sat n a0ara ora/ului, ntr(un loc sigur- Nimeni n a0ar) de 8oi dou) nu /tie c)
sunt aici, dac) m) descurc- %u .u3in noroc, 8oi lua %atalogul /i 8oi .)r)si ora/ul nainte de
c)derea no.3ii, /i du.) aceea habar n(am c9nd ne 8om mai ntoarce-
K %atalogul, /o.ti Rasa- &tunci nu se 8a mai ntoarce niciodat)-
Elema" 0u tulburat au1ind(o s.un9nd a/a ce8a-
K 'e ceV %e este CatalogulV
K Nimic, r)s.unse ea- &dic), nu /tiu- Numai c)--- hai s) s.unem c) dac) PalEashantu /i dau
seama c) a dis.)rut---
K %um .oate 0i at9t de im.ortantV Eu n(am au1it niciodat) de el nainte ca Tata s) m) trimit)
s)(l iau-
K Nu, nu se .rea 8orbe/te des.re %atalog- Presu.un c) nu a mai 0ost ne8oie de el- Sau .oate
c) Su0letul Su.rem nu 8rea s) 0ie cunoscut-
K 'e ceV Exist) o mul3ime de cataloage U cu 1ecile n 0iecare bibliotec) din lume, c9te8a sute
numai n Basilica- 'e ce acesta este Catalogul V
K Nu sunt sigur), recunoscu Rasa- %hiar nu sunt- 6tiu doar c) e singurul arte0act .)strat din
ritualurile b)rba3ilor care este men3ionat /i n tradi3iile 0emeilor-
K RitualuriV %um e 0olositV
K Nu /tiu- ;u a fost niciodat) 0olosit, din c9te /tiu eu- Nu l(am 8)1ut niciodat), nici m)car nu
/tiu cum arat)-
K $, asta chiar e o 8este bun), 0)cu Elema"- &m .resu.us c) arat) ca toate celelalte
cataloage, iar acum tu mi s.ui c) Faballu0ix ar .utea s)(mi dea orice /i s) numeasc) acel obiect
%atalogul, iar eu n(o s) /tiu niciodat) dac) m(a n/elat-
Rasa 19mbi-
K Elema", trebuie s) n3elegi- 'ac) nu 8rea s) .iard) conducerea clanului PalEashantu, n(o
s)(3i dea niciodat7 %atalogul-
Elema" era ngriLorat, dar nu demorali1at- Ea credea sincer n ceea ce s.unea, ns) asta nu
nsemna /i c) a8ea dre.tate- Nimeni nu /tia cu ade8)rat ce 8a 0ace Faballu0ix, iar dac) el ar crede
c) .oate ob3ine 8reun a8antaL, ar 8inde orice- %hiar /i .e mama lor, dac) FabBa s(ar g9ndi
8reodat) c) b)tr9na Hosni ar .utea a8ea o oarecare 8aloare- Nu, %atalogul .utea 0i ob3inut dac)
.re3ul o0erit era cel corect- 6i cu c9t /i d)dea mai mult seama c9t de im.ortant era acest misterios
arte0act, cu at9t l 8oia mai mult, nu numai .entru a(i 0ace .l)cere Tatei, nu numai ca .arte a
Locului .e care l Luca .entru a .oseda 8iitorul, ci din dorin3a de a a8ea %atalogul n sine- 'ac) cel
care l a8ea .rimea o asemenea .utere, de ce s) nu 0ie al luiV
K Elema", 1ise Rasa, dac) ob3ii totu/i %atalogul, trebuie s) n3elegi c) Faballu0ix nu te 8a
l)sa s)(l .)stre1i- Ra 0ace cum8a s)(l reca.ete- &tunci o s) 0ii n mare .ericol- %eea ce 8reau s)(3i
s.un este c) dac) tu sau 8reunul dintre 0ra3ii t)i 8a 0i ne8oit s) se re0ugie1e din 0a3a lui FabBa,
atunci s) nu aib) ncredere n nici un b)rbat- G) n3elegiV In nici un b)rbat-
Elema" nu /tia ce s)(i r)s.und)- El era b)rbatH cum se a/te.ta ea s) reac3ione1e la un asemenea
s0atV
K Sunt .u3ine 0emei n ora/ul )sta, continu) Rasa, care nu s(ar bucura s)(l 8ad) .e FabBa
li.sit de .uterea /i .restigiul lui- Bucuroase l(ar aLuta .e cel care a luat %atalogul s) sca.e din
m9na lui Faballu0ix U chiar dac) a ob3inut %atalogul .rin miLloace care n mod obi/nuit ar 0i
considerate---
K %rime, 1ise Elema"-
K 5r)sc g9ndul )sta- 'ar Tat)l t)u are cu siguran3) dre.tate c) ar 0i o lo8itur) .uternic)
.entru Faballu0ix dac) ar .ierde %atalogul-
K 'e 0a.t nu a 0ost chiar ideea Tatei- S.une c) i(a 8enit ntr(un 8is- 'e la Su0letul Su.rem-
K &tunci s(ar .utea s) se nt9m.le a/a, 1ise ea- S(ar .utea- Posibil--- cine /tie dac) Su0letul
Su.rem mai are nc) su0icient) in0luen3) asu.ra lui Faballu0ix nc9t s)(l--- .rosteasc) tem.orarV
K 'estul de .rost nc9t s) mi(l dea mieV
K 6i destul de .rost ca s) nu te g)seasc) /i s) te doboare du.) ce l(ai luat-
Elema" sim3i m9na lui Eiadh ntr(a lui, tru.ul ei tremur9nd l9ng) el- &m 8enit aici .entru
ad).ost, /i din dorin3) .entru tine, Eiadh, dar n realitate a8eam ne8oie de aLutorul Rasei-
2maginea1)(3i s) 0i intrat n casa lui FabBa 0)r) s)(mi dau seama c9t de im.ortant este de 0a.t
%atalogulW
K 'oamn) Rasa, cum a/ .utea s)(3i mul3umesc .entru tot ce ai 0)cut .entru mineV
K G) tem c) te(am ncuraLat s)(3i ri/ti 8ia3a ntr(o misiune im.osibil)- 'etest s) m) g9ndesc
c) Faballu0ix chiar 3i(ar 0ace 8reun r)u, dar mi1a Locului este 0oarte mare- Premiul este 8iitorul
Basilic)i, dar mi(e team) c) acest .remiu ar .utea 0ace at9t de mult r)u ora/ului nc9t Locul s) nu
merite-
K $rice s(ar nt9m.la, 1ise Elema", .o3i 0i sigur) c) m) 8oi ntoarce du.) Eiadh, dac) 8oi
.utea /i dac) ea m) 8a 8rea-
K %hiar dac) 8ei 0i un .aria /i un criminalV Te(ai a/te.ta ca ea s) te urme1e chiar /i atunciV
K Gai ales atunciW strig) Eiadh- Nu(l iubesc .e ElBa .entru banii lui sau .entru statutul lui n
ora/, l iubesc .entru el nsu/i-
K 'raga mea, 1ise Rasa, nu l(ai cunoscut niciodat) 0)r) bani /i statut- 'e unde /tii cum ar 0i
dac) nu le(ar mai a8eaV
Era crud din .artea ei s) s.un) a/a ce8aH lui Elema" nu(i 8enea s) cread) nici m)car c) ea
a8usese un ast0el de g9nd, dar s)(l mai /i rosteasc)-
K 'ac) Eiadh ar 0i genul de 0emeie a c)rei inim) /i(ar urma l)comia, doamn) Rasa, atunci nu
ar 0i una .e care s(o .ot eu iubi, sau m)car n care s) .ot a8ea ncredere- 'ar eu o iubesc, /i nici o
alt) 0emeie nu merit) mai mult ncrederea mea-
Rasa i 19mbi-
K $, Eiadh, .retendentul t)u are o imagine at9t de 0rumoas) des.re tine- Incearc) s) 0ii
8rednic) de ea-
K 'u.) cum 8orbe/te m)tu/a Rasa, ai crede c) ncearc) s) te con8ing) s) nu m) mai iube/ti,
1ise Eiadh- Poate c) e .u3in geloas) c) un b)rbat at9t de bun m) curtea1)-
K 5i3i c) deLa l(am a8ut .e tat)- %e s)(mi mai doresc de la 0iuV
Fu un moment tensionatH se s.useser) lucruri care nu trebuiau U nu %uteau fi U rostite ntr(o
con8ersa3ie .oliticoas)- 'ec9t sub 0orm) de glum)-
In cele din urm), Rasa i1bucni n r9s- In cele din urm) i se al)turar) cu bucurie, u/ura3i-
K Su0letul Su.rem 0ie cu tine, s.use Rasa-
K S) te ntorci re.ede du.) mine, 1ise Eiadh-
Se li.i de el at9t de str9ns, nc9t .utea sim3i 0iecare .)rticic) a tru.ului ei ating9ndu(l, ca /i
cum s(ar 0i im.rimat n carnea lui- Sau .oate lu9nd am.renta cor.ului lui .e sine- El o mbr)3i/)
la r9ndul luiH ea nu trebuia s) aib) 8reo ndoial) asu.ra dorin3ei sau a iubirii lui-
Era du.)(amia1) c9nd Elema" aLunse acas) la Faballu0ix- 'in obi/nuin3), 0u .e .unctul s) se
strecoare .e aleea c)tre intrarea lateral) .ri8at)- &.oi /i d)du seama c) rela3ia lui cu Faballu0ix
se schimbase ntr(un mod im.re8i1ibil- 'ac) Faballu0ix l considera .e el un tr)d)tor, o sosire n
secret, com.let neobser8at), i(ar o0eri lui FabBa o.ortunitatea .er0ect) de a se descotorosi de el
0)r) s) /tie nimeni- In .lus, s) intre .e u/a din s.ate ar 0i nsemnat c) Elema" a8ea o .o1i3ie
in0erioar) celei a lui Faballu0ix- Se s)turase de asta- Ra 8eni .rin 0a3), 8i1ibil, .e intrarea
.rinci.al), ca un b)rbat im.ortant al ora/ului, un oas.ete onorat U /i cu mul3i martori-
S.re mul3umirea lui, ser8itorii lui Faballu0ix 0ur) .olitico/i, in8it9ndu(l a.roa.e imediat
n)untru, /i a/te.t) doar 0oarte .u3in nainte de a 0i .o0tit n biblioteca unde se nt9lnea a.roa.e
ntotdeauna cu Faballu0ix- Nimic nu .)rea schimbat U FabBa se ridic) de .e scaunul s)u /i(l
nt9m.in) .e Elema" cu o mbr)3i/are- Rorbir) ca ni/te 0ra3i, .o8estind tim. de c9te8a minute
des.re oameni .e care i cuno/teau am9ndoi din cercul de .rieteni /i ade.3i ai lui Faballu0ix-
Singura urm) de tensiune dintre ei era modul n care FabBa se re0erea la @.lecarea gr)bit) n mie1
de noa.teA a lui Elema"-
K Nu a 0ost ideea mea, s.use Elema"- Nu /tiu care dintre oamenii t)i a 8orbit, dar Tata ne(a
tre1it cu c9te8a ore nainte de i8irea 1orilor, /i am 0ost n de/ert nainte ca nt9lnirea s) 0i a8ut loc-
K Nu(mi .lace s) 0iu luat .rin sur.rindere- 'ar /tiu c) uneori unele lucruri ne sca.) de sub
control-
FabBa se do8edea n3eleg)tor- %u.rins de u/urare, Elema" se instal) mai comod n 0otoliu-
K I3i dai seama c9t de ngriLorat am 0ost- Nu .uteam .ur /i sim.lu s) m) 0uri/e1 /i s) te
a8erti1e1 des.re ce se nt9m.la U Tata a 0ost mereu cu ochii .e noi, ca s) nu mai .omenesc de
0ra3ii mei mai mici-
K Gebbe"eEV
K &m 0)cut tot .osibilul ca s) nu se dea n 8ileag- N(ar 0i trebuit s)(l inclu1i /i .e el n .lan-
K NuV
K 'e unde /tii c) nu a 0ost el cel care l(a anun3at .e TataV
K Nu /tiu asta, 1ise Faballu0ix- 6tiu doar c) dragul meu 8eri/or ,etchi" a 0ugit /i 0ratele meu
Elema" odat) cu el-
K %el .u3in a .)r)sit ora/ul- N(o s)(3i mai stea n cale-
K NuV
K Binen3eles c) nu- %e .oate s) 0ac) dintr(o 8ale i1olat) din de/ertV
K Te(a trimis %e tine na.oi, obser8) Faballu0ix-
K %u un obiecti8 limitat care nu are nimic de(a 0ace cu .roblema c)ru3elor de r)1boi,
Poto"ga8an /i %a.etele 5de-
K $ricum discu3iile au aLuns dincolo de aceste .robleme, s.use Faballu0ix- Sau .oate ar
trebui s) s.un c) au aLuns mult mai a%roa%e dec9t aceste .robleme-
2a 1i U care este obiecti8ul limitat al tat)lui t)u /i cum l .ot eu contracaraV
Elema" r9se, s.er9nd c) FabBa glumea-
K %el mai bun mod de a i te m.otri8i, cred eu, ar 0i s)(i dai ceea ce 8rea U un lucru sim.lu,
de 0a.t un nimic U /i a.oi noi o s) .lec)m, iar lu.ta 8a r)m9ne ntre tine /i Ro.tat, a/a cum 3i(ai
dorit-
K Nu am 8rut niciodat) s) 0ie ntre mine /i cine8a- Sunt un om .a/nic- Nu 8reau con0licte-
%redeam c) am conce.ut un .lan .rin care con0lictele s) .oat) 0i e8itate, dar n ultimul moment
oamenii .e care contam au dat gre/-
Inc) mai 19mbea, dar Elema" n3elese c) lucrurile nu st)teau chiar a/a de bine ntre ei doi cum
s.erase-
K S.une(mi acum, ElBa, ce este acel lucru .e care cre1i c) l(a/ .utea 0ace .entru tat)l t)u,
numai .entru c) o cere elV
K Exist) un %atalog, 1ise Elema"- 5n obiect str)8echi care a a.ar3inut 0amiliei de genera3ii-
K 5n catalogV 'e ce a/ a8ea eu un catalog al 0amiliei ,etchi"V
K Nu /tiu- &m .resu.us c) /tii la ce se re0er)- C(a numit .ur /i sim.lu @%atalogulA, a/a c) am
cre1ut c) /tii-
K &m 1eci de cataloage- 4eci-
&.oi, brusc, Faballu0ix n)l3) o s.r9ncean), ca /i cum tocmai /i(ar 0i dat seama de ce8a- Ins)
Elema" l mai 8)1use d9nd acela/i s.ectacol, /i deci /tia c) se Luca cu el-
K 'oar dac)--- nu, e absurd, niciodat) nu a a.ar3inut casei ,etchi"-
Elema" /i Luc) ndatoritor rolul-
K 'es.re ce 8orbe/tiV
K %atalogul $al&ashantu, desigur, 1ise Faballu0ix- Goti8ul .entru care s(a 0ormat clanul, la
nce.utul nce.uturilor- %el mai .re3ios arte0act din toat) Basilica-
'esigur, i .utea maLora 8aloarea- %a orice comerciant dornic s) 89nd)- S) .retind) c) ceea ce
are de 89n1are este cel mai 8aloros lucru care a existat 8reodat) .e .lanet), ca s) .oat) stabili un
.re3 absurd de ridicat, din care .utea a.oi s) lase-
K &tunci nu .oate 0i )sta, 1ise Elema", categoric Tata nu s(a g9ndit c) ar 0i at9t de .re3ios- E
mai mult ce8a sentimental- & 0ost al bunicului lui /i l(a m.rumutat consiliului clanului ca s)(l
.)stre1e n siguran3) c9t tim. el c)l)torea- &cum Tata 8rea s)(l ia cu el n c)l)torie-
K $, atunci acela este- Bunicul lui l(a a8ut, dar numai n calitate de .)str)tor tem.orar- 2(a
0ost ncredin3at lui ,etchi" de c)tre clanul PalEashantuH el a obosit s) .oarte .o8ara /i a
na.oiat(o- &cum a 0ost numit un alt .)str)tor U eu- 2ar eu nu sunt obosit- &/a c) s.une(i tat)lui
t)u c) i sunt recunosc)tor c) a 8rut s) m) aLute n ndatoririle mele, dar m) 8oi str)dui s) continui
/i 0)r) aLutorul s)u nc) 8reo c93i8a ani, cred-
Era momentul s) 0ie .omenit un .re3- Elema" a/te.t), dar Faballu0ix nu s.use nimic-
&.oi, c9nd lini/tea se .relungise tim. de c9te8a minute, Faballu0ix se ridic) din s.atele mesei-
K $ricum, dragul meu 0rate, m) bucur c) te(ai ntors n ora/- S.er c) 8ei r)m9ne tim.
ndelungat, mi(ar 0i de 0olos s.riLinul t)u- 'e 0a.t, acum c) tat)l t)u .are s) se 0i exilat, cu
siguran3) mi 8oi utili1a in0luen3a ca s) ncerc s) 0ac s) 0ii numit ,etchi" n locul lui-
Nu era deloc ceea ce a/te.tase Elema"- &sta im.lica o rela3ie ntre Elema" /i .ro.ria
mo/tenire care era com.let intolerabil)-
K ,etchi" este Tata, 1ise el- Nu a murit, iar c9nd o s) moar), eu 8oi 0i ,etchi" 0)r) aLutorul
nim)nui-
K Nu a muritV ntreb) Faballu0ix- &tunci unde eV Nu(l 8)d .e 8echiul meu .rieten ,etchi",
dar l 8)d .e 0iul s)u care 8a .ro0ita cel mai mult de .e urma mor3ii lui-
K Fra3ii mei sunt to3i martori c) Tata tr)ie/te-
K 6i ei unde suntV
Cui Elema" a.roa.e c)(i sc).) c) se ascundeau nu de.arte de 1idurile ora/ului- &.oi /i d)du
seama c) a.roa.e sigur asta era ceea ce Faballu0ix /i dorea cel mai mult s) a0le U cine erau alia3ii
lui Elema" /i unde se a0lau-
K 'oar nu cre1i c) a/ intra singur n ora/, nu(i a/a, c9nd 0ra3ii mei sunt la 0el de ner)bd)tori ca
mine s) se ntoarc) n BasilicaW
Binen3eles Faballu0ix /tia c) Elema" min3ea U sau, cel .u3in, /tia c) am.renta lui Elema" era
singura care a.)ruse la 8reuna dintre .or3ile ora/ului- 'ar FabBa nu a8ea cum s) /tie dac)
Elema" doar blu0a /i 0ra3ii lui erau de.arte n de/ert, sau dac) ei i .)c)liser) .e .a1nicii de la
.or3i /i se a0lau chiar acum n ora/, com.lot9nd s)(l n/ele .e Faballu0ix- Ins) Faballu0ix nu
.utea recunoa/te c) /tia c) Elema" era singurul intrat legal n ora/ U ar 0i nsemnat s) acce.te
0a.tul c) a8ea acces nengr)dit la com.uterele din Basilica-
K G) bucur c) au reu/it s) se ntoarc) la .l)cerile ora/ului, 1ise FabBa- S.er totu/i s) 0ie
aten3i- S(a instituit o regul) se8er) U n cea mai mare .arte din cau1a lui Ro.tat /i a clicii lui- G)
tem: cu toate c) aLut ora/ul .un9nd c93i8a dintre angaLa3ii mei s) 0ac) ore su.limentare .atrul9nd
.e str)1i, tot este .osibil ca tinerii care hoin)resc singuri .rin ora/ s) 0ie im.lica3i n incidente
ne0ericite- 5neori chiar .ericuloase-
K $ s)(i aten3ione1 s) se 0ereasc)-
K 6i tu s) 0aci la 0el, Elema"- Imi 0ac griLi .entru tine, 0rate- Exist) .ersoane care cred c) tat)l
t)u a 0ost im.licat ntr(un com.lot m.otri8a lui Ro.tat- 'ac) /i re8ars) resentimentele asu.ra
taV
In acel moment Elema" /i d)du seama c) misiunea lui e/uase- E8ident FabBa credea c)
Elema" l tr)dase sau aLunsese la conclu1ia c) nu i mai era de 0olos /i ar 0i .utut 0i destul de
.ericulos nc9t s) merite s) 0ie ucis- &cum nu mai exista nici o s.eran3) s) ob3in) ce8a mim9nd o
amabilitate ca ntre 0ra3i- 'ar .oate merita s) ncerce o alt) abordare-
K Haide, FabBa, 0)cu Elema", doar /tii c) tu ai r)s.9ndit .o8estea aia cum c) Tata ar
com.lota m.otri8a lui Ro.tat- &/a a 0ost .lanul, 3i aminte/tiV %a Tata s) 0ie g)sit n sera rece
al)turi de cada8rul lui Ro.tat- Nu ar 0i 0ost condamnat, dar ar 0i 0ost im.licat ntr(o crim),
discreditat- Numai c) Tata nu a 8enit, /i n consecin3) Ro.tat nu s(a a.ro.iat destul .entru ca
b)t)u/ii t)i s)(l asasine1e, iar acum tu ncerci s) sal8e1i c9t .o3i de mult din .lan- &m stat aici /i
am discutat U de ce s) ne .re0acem am9ndoi c) nu /tim exact ce se .etreceV
K 'ar nu /tim am9ndoi ce se .etrece, re.lic) Faballu0ix- N(am nici cea mai 8ag) idee des.re
ce 8orbe/ti-
Elema" l .ri8i cu dis.re3-
K 6i c9nd te g9nde/ti c) odat) te(am cre1ut ca.abil s) conduci Basilica s.re m)re3ie- Nu ai
0ost n stare nici m)car s)(3i neutrali1e1i o.o1i3ia atunci c9nd ai a8ut oca1ia-
K &m 0ost tr)dat de .ro/ti /i la/i, 1ise Faballu0ix-
K &sta e scu1a la care a.elea1) ntotdeauna .ro/tii /i la/ii .entru e/ecurile lor, /i este
ntotdeauna ade8)rat, at9t tim. c9t 3i dai seama c) 8orbesc des.re o autotr)dare-
K G) 0aci %e mine .rost /i la/V
Faballu0ix era 0urios acum, .ier19ndu(/i controlul- Elema" nu(l 8)1use niciodat) ast0el, cu
exce.3ia unor i1bucniri tem.eramentale oca1ionale- Nu era con8ins c) .utea 0ace 0a3) situa3iei,
dar cel .u3in nu mai era sua8a indi0eren3) .e care i(o ar)tase FabBa .9n) acum-
K G)car eu nu m(am 0uri/at n .uterea no.3ii, 1ise Faballu0ix- G)car eu nu am cre1ut orice
.o8este care mi s(a s.us, indi0erent c9t era de idioat)-
K 6i eu am 0)cut astaV ntreb) Elema"- 5i3i, FabBa, c) tu e/ti cel care mi(a s.us .o8e/ti-
&cum a/ 8rea s) /tiu .e care dintre ele am 0ost eu idiot s(o cred- %) tu ac3ionai numai n interesul
Basilic)iV Pe asta n(am cre1ut(o niciodat) U am /tiut c) lucrai numai .entru .ro.riul .ro0it /i
.utere- Sau .oate cre1i c) am cre1ut .o8estea des.re cum tu l iubeai sincer .e tata /i ncercai s)(l
m.iedici s) se im.lice n .olitic) m.otri8a 8oin3ei lui- %hiar 3i se .are c) am cre1ut(o %e astaV
C(ai ur9t nc) de c9nd doamna Rasa te(a re0u1at /i s(a rec)s)torit cu el, /i ura ta a crescut cu
0iecare an n care au r)mas m.reun)-
K Nu mi(a .)satW 1ise Faballu0ix- Ea nu nseamn) nimic .entru mineW
K %hiar /i acum ea este singura .ersoan) c)reia ncerci s)(i 0aci .e .lac U imaginea1)(3i, s) te
duci la ea acas) /i s) te um0li n .ene ca un coco/, l)ud9ndu(te n 0a3a ei- &r trebui s) au1i cum
r9de de tine-
'esigur Elema" /tia c) s.un9nd asemenea lucru o .unea .e Rasa n mare .ericol, dar Locul
im.lica mari .rimeLdii, iar el nu .utea s.era s)(l c9/tige dac) nu risca .u3in- In .lus, doamna Rasa
se .utea descurca cu Faballu0ix-
K R9deV Ea nu r9de- Nici m)car nu ai 8orbit cu ea-
K 5it)(te la mine U 8e1i 8reo urm) din murd)ria drumului .e hainele meleV &m 0)cut baie la
ea acas)- $ s) m) c)s)toresc cu ne.oata ei 0a8orit)- Gi(a s.us c) mai degrab) s(ar c)s)tori cu un
ie.ure dec9t s) mai .etreac) o noa.te cu tine-
$ cli.) se g9ndi c) Faballu0ix 8a scoate o arm) /i l 8a ucide .e loc- &.oi 0a3a lui FabBa se
relax) .u3in, ntr(un 0el de 19mbet-
K &cum 5tiu c) min3i, 1ise el- Rasa n(ar s.une niciodat) ce8a at9t de ne.oliticos-
K Binen3eles c) am in8entat(o, re.lic) Elema"- Roiam doar s) 8e1i cine e .rostul care crede
orice .o8este aude-
K E un lucru s) cre1i .e moment- &ltce8a e s) continui s) cre1i n ni/te idei stu.ide-
In cli.a aceea Elema" /i d)du seama .entru .rima dat) c) minciuna s.us) de Faballu0ix era
chiar 0a.tul n care el nc) mai credea- FabBa a8ea dre.tate: Elema" 0usese un .rost s) cread), /i
chiar mai .rost s) continue s) cread) /i acum-
K N(ai 8rut niciodat) s)(l acu1i .e Tata de uciderea lui Ro.tat, nu(i a/aV
K Ba sigur c) am 8rut-
K 'ar nu s)(l aduci n 0a3a tribunalului-
K $, nu, asta ar 0i 0ost o .rostie, o .ierdere de tim.- Qi(am mai s.us asta-
K &i s%us c) ar 0i o .ierdere de tim. .entru c) .restigiul Tatei n ora/ l asigura c) nu 8a 0i
niciodat) condamnat- 'ar ade8)rul este c) el nu ar 0i aLuns niciodat) la .roces .entru c) tu 8oiai
ca oamenii s) desco.ere ambele tru.uri, al lui Ro.tat /i al Tatei, n sera rece-
K %e acu1a3ie groa1nic)- Neg totul- &i o imagina3ie at9t de ur9t), b7ieteV
K Te(ai 0olosit de mine ca s)(mi tr)de1 .ro.riul tat) .entru ca tu s)(l .o3i ucide-
K Gult tim., rosti Faballu0ix, am .resu.us c) tu /tiai asta- &m .resu.us c) tu n3elegi c) nu
8orbim .e 0a3) des.re acest lucru .ur /i sim.lu .entru c) subiectul este extrem de ne.l)cut- &m
considerat c) 3i dai seama c) singura modalitate .rin care a/ .utea s) ob3in .entru tine
mo/tenirea ta mai de8reme este s) aranLe1 moartea tat)lui t)u-
Furia .ro8ocat) de 0a.tul c) 0usese a.roa.e un cons.irator la asasinarea tat)lui s)u n8inse tot
autocontrolul lui Elema"- Se re.e1i la Faballu0ix /i se .omeni uit9ndu(se la .ulsul din m9na
acestuia-
K 'a, da, 8)d c) ai oarecare idee des.re ce .oate 0ace unui om un .uls de la distan3) mic)- &i
ucis un om cu o arm) ca asta, nu(i a/aV 'e 0a.t, ar .utea s) 0i 0ost chiar arma asta, nuV
Elema" se uit) /i recunoscu urmele de u1ur) de .e .uls, acolo unde 0usese a/e1at .e .iatr),
unde 0usese 1g9riat /i nsemnat, unde culoarea 0usese /tears) de lumina soarelui c9nd st)tuse
l9ng) coa.sa lui n decursul nenum)ratelor ore de drumuri .rin de/ert-
K 2(am m.rumutat .ulsul )sta lui Gebbe"eE n 1iua n care m(am ntors acas) cu ultima
cara8an), 1ise el stu.id-
K 2ar Gebbe"eE mi l(a m.rumutat mie- 2(am s.us U a.ro.o de .ro/ti U c) 8oiam s)(3i 0ac o
sur.ri1) mai t9r1iu, la o .etrecere, ca s) te onore1 .entru 8)rsarea de s9nge- 2(am s.us c) 8oi
0olosi .o8estea ta ca ins.ira3ie .entru solda3ii mei-
Faballu0ix r9se- R9se mult-
K 'e asta l(ai atras .e Gebbe"eE- %a s) 0ac) rost de .ulsul meu-
'ar de ceV Elema" /i(l imagin) .e tat)l lui 1)c9nd acolo, mort, a.oi cine8a desco.erind .ulsul
lui nu 0oarte de.arte, .osibil abandonat n graba de a .)r)si locul- 6i(l imagin) .e Faballu0ix
ex.lic9nd consiliului ora/ului, cu lacrimi n ochi: @&ici i aduce l)comia .e cei din genera3ia
t9n)r) U .ro.riul meu 0rate 8itreg gata s)(/i ucid) tat)l ca s) ob3in) mo/tenirea-A
K &i dre.tate, 1ise Elema" ncet- *m fost un .rost-
K &i 0ost /i e/ti- &i 0ost 8)1ut ast)1i n ora/ U n tot ora/ul- $amenii mei 3i(au luat urma n
c9te8a cartiere- Exist) mul3i martori U /i 8a 0i nc9nt)tor s(o 8edem .e Rasa silit) s) de.un)
m)rturie m.otri8a b)iatului cel mare al iubitului ei Rolema"- Pentru c) cine8a 8a muri n
noa.tea asta ucis cu acest .uls, care 8a 0i g)sit l9ng) cada8ru, a.oi toat) lumea 8a /ti c) asasinul a
0ost 0iul lui ,etchi", .robabil la ordinele tat)lui s)u- 6i .artea cea mai 0rumoas) este c) .ot s)(3i
s.un asta, /i a.oi s) te anun3 c) .ot s) te scot din ora/ 8iu, iar tu nu .o3i 0ace nimic n sensul )sta-
'ac) nce.i s) 8orbe/ti oamenilor des.re com.lotul meu de a omor .e cine8a U .e oricine
hot)r)sc eu o s) .resu.un) cu to3ii c) nu 0aci dec9t s) ncerci s)(3i aco.eri cu antici.a3ie .ro.ria
crim)- E/ti un .rost, Elema", la 0el ca tat)l t)u- %hiar c9nd /tiai c) nu m) tem s) ucid .entru a(mi
atinge sco.urile, te(ai g9ndit c) tu /i 0amilia ta sunte3i imuni, c) 8oi 0i bl9nd cu tine .entru c)
acela/i .9ntec b)tr9n /i obosit ne(a .urtat /i .e tine, /i .e mine tim. de nou) luni n care am
extras 8ia3a din .lacent)-
Elema" nu 8)1use niciodat) .e chi.ul unui om at9ta 0urie, at9ta ur), at9ta r7utate, nu(/i
imaginase niciodat) c) era .osibil- 6i totu/i st)tea acolo, uit9ndu(se cum FabBa descria cu 8eselie
o crim) .e care inten3iona s(o comit)- Il ngro1ea, dar n acela/i tim. l 0)cea s) simt) un 0el
nebunesc de ncredere- %a /i cum 0a.tul c) Faballu0ix /i de18)luia .ro.ria micime interioar) l
determina .e Elema" s) n3eleag) c9t de m)re3 era el-
K $are cine(i .rostul, FabBaV %ine(i .rostulV
K %red c) acum nu mai exist) nici un dubiu-
K 'estul de ade8)rat, acce.t) Elema"- $ s) 0aci n a/a 0el nc9t s) ne 0ie im.osibil mie /i
Tatei s) ne ntoarcem n ora/, cel .u3in un tim., dar moartea lui Ro.tat n(o s)(3i nete1easc)
drumul- %hiar e/ti at9t de .rostV Nimeni nu 8a crede nici o cli.) c) Tata l(a ucis .e Ro.tat sau c)
am 0)cut(o eu-
K &m armaW
K &rma, dar nici un martor la crim), doar .o8estea ta r)s.9ndit) de oamenii t7i- Nu sunt chiar
t9m.i3i nc9t s) nu adune unu cu unu- %ine c9/tig) din moartea lui Ro.tat /i exilul TateiV Numai
tu, FabBa- $ra/ul o s) .orneasc) o re8olt) s9ngeroas) m.otri8a ta- Solda3ii t)i 8or muri .e str)1i-
K Su.raestime1i 8oin3a la/ilor mei du/mani, 1ise Faballu0ix- 'ar glasul lui nu mai suna at9t
de sigur, iar 8eselia i dis.)ruse-
K 'u/manii t)i nu sunt la/i .entru c) nu sunt dis.u/i s) ucid) ca s)(/i ating) sco.urile- Sunt
dis.u/i s) ucid) ca s) o.reasc) un om ca tine- 5n g9ndac .ara1it 0)r) creier, gelos, in8idios,
r)ut)cios ca tine-
K Rrei at9t de mult s) moriV
K 'a, omoar)(m) acum, FabBa- Sute de oameni /tiu c) m) a0lu aici- Sute care a/tea.t) s) le
s.un ce am au1it- Intregul t)u .lan a 0ost de18)luit /i nici o .arte a lui nu a 0unc3ionat- Pentru c)
ai 0ost at9t de .rost nc9t a trebuit s) te lau1i-
%u8intele lui Elema" erau un blu0, desigur, dar Faballu0ix l cre1u- %el .u3in su0icient c9t s)
0ac) o .au1)- S)(/i .un) ntreb)ri- &.oi FabBa 19mbi-
K ElBa, 0ratele meu, sunt m9ndru de tine-
Elema" /tia c9nd cine8a ceda- Nu s.use nimic-
K Ca urma urmelor e5ti 0ratele meu U s9ngele lui Rolema" nu te(a sl)bit deloc- Poate te(a
0)cut chiar mai .uternic-
K %hiar cre1i c) o s)(3i nghit lingu/elileV
K Binen3eles c) nu, s.use Faballu0ix- Binen3eles c) o s) le dis.re3uie/ti, dar asta nu m)
m.iedic) s) te admir, nu(i a/aV 'ar te o.re/te .e tine s) acce.3i admira3ia meaW Pierderea e a ta,
drag) ElBa-
K &m 8enit du.) %atalog, Faballu0ix, rosti Elema"- 5n lucru sim.lu- ')(mi(l, /i am .lecat-
,etchi" /i 0amilia lui n(o s) te mai deranLe1e niciodat), iar tu o s)(3i Loci micile tale Locuri .9n)
c9nd cine8a o s)(3i n0ig) un cu3it n s.ate numai ca s) nu mai aud) sunetele stridente .e care le
sco3i atunci c9nd te cre1i extrem de de/te.t-
Faballu0ix /i .lec) ca.ul .e o .arte-
$ s) mi(l dea, g9ndi Elema" trium0)tor-
K Nu, 1ise Faballu0ix- Gi(ar .l)cea, dar nu .ot- &r 0i greu de ex.licat n 0a3a consiliului
clanului dis.ari3ia %atalogului- S(ar crea multe neca1uri, /i de ce mi(a/ 0ace at9tea .robleme doar
ca s) sca. de ,etchi"V Ca urma urmelor, am sc).at deLa de el-
In s09r/it, acum Elema" aLunsese acolo unde 8oia: t9rguiala ca ntre negustori-
K %e altce8a ar 0i necesar ca s) merite ostenealaV ntreb) Elema"-
K F)(mi o o0ert)- 'estui bani ca s) m) recom.ense1e .entru e0orturile su.limentare .e care ar
trebui s) le 0ac-
K ')(mi %atalogul, /i Tata o s)(3i 8ire1e 0ondurile- $ric9t 8rei-
K &dic) s) a5te%t baniiV S) a/te.t ca 'etchi+ s) m) .l)teasc) mai t9r1iu .entru un %atalog .e
care 3i(l dau acumV $, am n3eles, 8)d ce se nt9m.l)W Faballu0ix r9se dis.re3uitor: Nu(mi .o3i da
bani acum .entru c) nu ai- ,etchi" tot nu 3i(a dat nimicW Te(a trimis s)(i 0aci comisioane /i nu 3i(
a dat nici m)car acces la banii luiW
Era umilitor- Tata ar 0i trebuit s)(/i 0i dat seama c) n negocierea cu Faballu0ix se 8a aLunge n
cele din urm) la baniH ar 0i trebuit s)(i dea .arola care s)(i asigure accesul la 0ondurile 0amiliei
,etchi"- Rashgalli8a", administratorul, a8ea mai mult control asu.ra a8erii lui ,etchi" dec9t
Elema"- Sim3ea 0urie /i resentimente 0a3) de tat)l s)u care l .usese ntr(o asemenea situa3ie de
in0erioritate- B)tr9n stu.id /i mio., ntotdeauna se m.iedica atunci c9nd 8enea 8orba de a0aceriW
K S.une(mi, ElBa, 1ise Faballu0ix, ncet9nd s) mai r9d)- 'ac) .ro.riul tat) nu a a8ut
ncredere s)(3i dea .e m9n) banii, de ce a/ a8ea eu ncredere s)(3i dau %atalogulV
S.un9nd asta, Faballu0ix ntinse m9na sub mas) .)r9nd c) declan/ea1) un 0el de comutator,
c)ci trei u/i se deschiser) imediat /i trei solda3i cu as.ect identic n)8)lir) n nc).ere- Il a.ucar)
.e Elema" /i l m.inser) brutal n hol, a.oi a0ar) .e u/a .rinci.al)-
Nu era destul- Il nso3ir) n mar/ 0or3at .9n) la cea mai a.ro.iat) .oart), care se nt9m.l) s) 0ie
Poarta din S.ate U chiar l9ng) casa mamei lui U /i l aruncar) la .)m9nt n 0a3a .a1nicilor-
K Osta .)r)se/te ora/ulW strig) unul dintre solda3i-
K 6i nu se mai ntoarce niciodat)W r)cni altul-
Pa1nicii nu .)reau 0oarte im.resiona3i-
K E/ti cet)3eanV ntreb) unul dintre ei-
K 'a, r)s.unse Elema" scutur9ndu(se de .ra0-
K 'egetul, te rog-
2i ntinser) ecranul, iar Elema" /i a.)s) degetul mare .e el-
K %et)3ene Elema", 0iu al lui Hosni /i al lui ,etchi"- Este o onoare s) 8) ser8im-
&.oi .a1nicii se ridicar) to3i n .icioare n .o1i3ie de dre.3i /i l salutar)-
El 0u com.let uluit- Niciodat) la toate intr)rile /i ie/irile lui din Basilica nimeni nu ridicase
m)car o s.r9ncean) c9nd com.uterul i citise .restigioasa identitate- 2ar acum era salutatW
&.oi solda3ii lui Faballu0ix l tratar) din nou cu grosol)nie, l)ud9ndu(se cu ce o s)(i 0ac) dac)
se 8a mai ntoarce 8reodat), /i Elema" n3elese- Pa1nicii o0iciali ai ora/ului i ar)tau lui /i tuturor
celorlal3i a0la3i n a.ro.ierea .or3ii c) ei nu 0)ceau .arte din mica armat) a lui Faballu0ix- Gai
mult, nsu/i 0a.tul c) 0iul lui ,etchi" era e8ident du/manul lui Faballu0ix i 0)cea .e .a1nici s)
8rea s)(l salute- 'ac) Elema" ar g)si o cale s) se 0oloseasc) de aceast) situa3ie, ar .utea s(o
ntoarc) 0oarte bine n a8antaLul lui- 'ac) a/ re8eni n ora/ ca eliberator, conduc9nd g)r1ile /i
mili3ia .entru a(l 1drobi .e FabBa /i detestata lui armat) de costume clonate- &tunci ora/ul mi(ar
da cu bucurie tot ceea ce FabBa ncearc) s) ob3in) .rin n/el)ciune, intimidare /i crim)- &/ a8ea
toat) .uterea .e care Faballu0ix /i(a imaginat(o 8reodat), iar ora/ul m(ar iubi .entru asta-
12. AVEREA
In de/ert era o 1i mi1erabil), chiar acce.t9nd 0a.tul c) n a0ar) de o or) /i Lum)tate la amia1)
canionul era cu0undat ntr(o umbr) ad9nc), cu o bri1) constant) r)corindu(l- Nici un loc nu este
comod, cuget) Na0ai, c9nd a/te.3i ca altcine"a s) 0ac) o treab) .e care o consideri a ta- Gai rea
dec9t c)ldura, dec9t trans.ira3ia care i se scurgea n ochi /i dec9t nisi.ul care i intra n haine /i
.rintre din3i era teama boln)8icioas) .e care o sim3ea Na0ai ori de c9te ori se g9ndea c) Elema+
era cel c)ruia i se ncredin3ase misiunea Su0letului Su.rem-
Na0ai /tia, desigur, c) Elema" m)sluise tragerea la sor3i- Nu era at9t de nai8 nc9t s) cread) c)
0ratele lui ar l)sa un ast0el de lucru la 8oia nt9m.l)rii- %hiar dac) admira ndem9narea lui ElBa,
Na0ai era su.)rat .e el- G)car ncerca s) ob3in) %atalogulV Sau se dusese n ora/ /i se nt9lnise cu
Faballu0ix .entru a .l)nui n continuare tr)darea Tatei, a ora/ului /i n 0inal a misiunii Su0letului
Su.rem de sal8are a umanit)3iiV
Se 8a mai ntoarce 8reodat)V
&.oi n s09r/it la miLlocul du.)(amie1ii se au1ir) huruitul /i .ocnetul .ietrelor rostogolindu(se,
/i Elema" cobor 1gomotos n ascun1i/ul lor- &8ea m9inile goale, dar ochii str)lucitori- &m 0ost
tr)da3i, g9ndi Na0ai-
K & re0u1at, binen3eles, 1ise Elema"- %atalogul este mai im.ortant dec9t ne(a s.us Tata-
Faballu0ix nu 8rea s) renun3e la el U cel .u3in nu .e degeaba-
K &tunci .entru ceV ntreb) 2ssib-
K N(a s.us- 'ar are un .re3- Gi(a dat de n3eles c) 8a asculta o o0ert)- Problema e c) trebuie
s) ne ntoarcem la Tata /i s) ob3inem accesul la banii lui-
Cui Na0ai nu(i .l)cea asta deloc- 'e unde s) /tie ce /i .romiseser) unul altuia Faballu0ix /i
Elema"V
K Tot drumul na.oi, /i cu m9inile goale, .rotest) Gebbe"eE- 5ite cum 0acem, ElBa- Tu te
ntorci, iar noi ceilal3i a/te.t)m aici .9n) te ntorci cu .arola conturilor Tatei-
K Sigur c) da, 1ise 2ssib- N(o s)(mi .etrec noa.tea aici n de/ert c9nd m(a/ .utea duce n ora/
unde 0lotoarele mele 0unc3ionea1)-
K %hiar at9t de .rost e/tiV Nu(3i dai seama c) lucrurile stau alt0el acumV Nu mai .o3i hoin)ri
neobser8at .rin ora/- Tru.ele lui FabBa sunt .este tot- 2ar Faballu0ix nu e .rietenul Tatei- 6i n
consecin3) nici al nostru-
K E 0ratele t)u, 1ise Gebbe"eE-
K Nu e 0ratele nim)nui- &re at9t morala, c9t /i .ro.riet)3ile de su.ra0a3) ale noroiului- Il
cunosc mai bine dec9t oricare dintre 8oi, /i .ot s) 8) Lur c) 8(ar ucide imediat ce 8(ar 8edea-
Na0ai 0u mirat s)(l aud) .e Elema" 8orbind ast0el-
K %redeam c) 8rei ca el s) conduc) Basilica-
K %redeam c) .lanul lui este cel mai bun .entru ora/ n r)1boaiele care 8or 8eni, s.use
Elema"- 'ar nu m(am g9ndit niciodat) c) Faballu0ix ar 0ace ce8a din alt moti8 n a0ar) de
.ro.riul a8antaL- Solda3ii lui m.9n1esc Basilica U .oart) un 0el de costume hologra0ice care le
aco.er) tot cor.ul, a/a c) to3i arat) absolut la 0el-
K G)/ti .entru tot cor.ulW strig) Gebbe"eE- %e idee gro1a8)W
K &sta nseamn), continu) Elema", c) dac) unul dintre solda3ii lui Faballu0ix ar 0i 8)1ut
comi39nd o crim) U cum ar 0i r).irea sau uciderea unui 0iu hoinar al b)tr9nului ,etchi" U, nimeni
nu ar .utea identi0ica indi8idul care a comis(o-
K $h, 0)cu Gebbe"eE-
K &/adar, chiar dac) Tata ne(ar da acces la banii lui, ce te 0ace s) cre1i c) Faballu0ix l 8a
8indeV
K F9nde/te(te, Na0ai- %hiar /i un b)iat de .ais.re1ece ani ar trebui s) .ricea.) c6te ce"a din
a0acerile b)rba3ilor- Faballu0ix .l)te/te sute de solda3i- &8erea lui e mare, dar nu su0icient de
mare ca s(o 3in) a/a la in0init, nu 0)r) a ob3ine controlul asu.ra banilor din im.o1ite cu care s)(i
ntre3in)- Banii Tatei l(ar aLuta 0oarte mult- In momentul de 0a3), Faballu0ix .robabil are ne8oie
de bani mai mult dec9t de .restigiul dat de .osesia %atalogului, des.re care .u3in .robabil s) mai
0i au1it cine8a-
Trec9nd .este condescenden3a lui Elema", Na0ai /i d)du seama c) anali1a era corect)-
K %atalogul este de 89n1are, atunci-
K *r %utea s) 0ie, s.use Elema"- &/adar noi ne ntoarcem la Tata /i 8edem dac) merit) s)
d)m bani .entru %atalog, /i c6t de mul!i- &.oi el ne d) acces la 0inan3ele lui, iar noi ne ntoarcem
/i ne t9rguim---
K 2ar eu 1ic s) te ntorci tu /i s) m) la/i .e mine s)(mi ncerc /ansele n ora/, insist)
Gebbe"eE-
K Rreau s) sca. n noa.tea asta de scaun, 1ise /i 2ssib-
K %9nd o s) ne ntoarcem, s.use Elema", atunci 8e3i .utea intra n ora/-
K %a /i acumV $ s) ne .ui iar s) a/te.t)m, /i n(o s) mai intr)m niciodat)-
K Bine, rosti Elema"- G) duc singur /i i s.un Tatei c) 8oi l(a3i abandonat, .e el /i cau1a lui,
doar ca s) .ute3i intra n ora/ ca s) .luti3i .e acolo /i s) 8) regula3i-
K Eu nu m) duc s) m) regule1W .rotest) 2ssib-
K 2ar eu nu m) duc s) .lutesc, r9nLi Gebbe"eE-
K Sta3i o cli.), 1ise Na0ai- 'ac) ne ntoarcem la Tata /i ob3inem .ermisiunea, ce 0acem du.)
aceeaV &r dura a.roa.e o s).t)m9n)- %ine /tie cum se 8or schimba lucrurile ntre tim.V &r .utea
s) 0ie deLa r)1boi ci8il n Basilica- Sau Faballu0ix /i(ar .utea g)si alte surse de 0inan3are, a/a c)
banii no/tri nu ar mai a8ea nici o im.ortan3) .entru el- *cum e momentul s)(i 0acem o o0ert)-
Elema" l .ri8i sur.rins-
K 'a, a/a este- 'ar nu a8em acces la banii Tatei-
're.t r)s.uns, Na0ai se uit) la 2ssib-
2ssib /i d)du ochii .este ca.-
K 2(am .romis Tatei, 1ise-
K Rrei s) s.ui c) tu cuno/ti .arola TateiV se mir) Gebbe"eE-
K & s.us c) ar trebui s(o mai /tie cine8a, n ca1 de urgen3), ex.lic) 2ssib- 'ar tu de unde /tii,
Na0aiV
K Ei, haide, nu sunt idiot- In tim.ul cercet)rilor tale ai a8ut acces la 0i/iere din biblioteca
ora/ului .e care un .u/ti ca tine nu le(ar .rimi 0)r) a.robarea ex.res) a unui adult- Totu/i n(am
/tiut c) Tata 3i(a dat0o 3ie-
K G) rog, mi(a dat doar codul de acces- Restul am desco.erit eu nsumi-
Gebbe"eE era li8id-
K Tot tim.ul c9t eu am tr)it ca un cer/etor n ora/, tu ai a8ut acces la ntreaga a8ere a TateiV
K F9nde/te(te, Geb, 1ise Elema"- In cine altcine8a ar 0i a8ut Tata ncredere s)(i s.un)
.arolaV Na0ai e un co.il, tu e/ti un risi.itor, iar eu a8eam mereu nen3elegeri cu el n .ri8in3a
modului n care s) in8esteasc) banii- 2ssib ns) U ce s) 0ac) el cu baniiV
K 'eci .entru c) el nu are ne8oie de bani, .rime/te tot ce 8reaV
K 'ac) a/ 0i utili1at 8reodat) .arola ca s) ob3in bani, el ar 0i schimbat(o, a/adar nu am 0olosit(
o niciodat), s.use 2ssib- Poate c) mai are o .arol) .entru accesul la bani U n(am ncercat
niciodat)- 6i nici acum nu 8oi ncerca, a/a c) l)sa3i(o balt)- Tata nu ne(a autori1at s) scotocim n
a8erea 0amiliei-
K Ne(a s.us c) Su0letul Su.rem 8rea ca noi s)(i aducem %atalogul, 1ise Na0ai- Nu n3elegiV
%atalogul este at9t de im.ortant, nc9t Tata a 0ost ne8oit s) ne trimit) s) n0runt)m du/manul,
omul care a .l)nuit s)(l ucid)---
K $0, haide, NBe0, )sta a 0ost un "is al Tatei, nu ce8a real, 1ise Gebbe"eE- Faballu0ix nu
.l)nuia s)(l ucid)-
K Ba da, re.lic) Elema"- Pl)nuia s)(i ucid) .e Ro.tat /i .e Tata, /i a.oi s) dea 8ina .e mine-
Gebbe"eE r)mase cu gura c)scat)-
K &8ea de g9nd s) aranLe1e s) 0ie g)sit .ulsul meu U cel .e care 3i l(am m.rumutat !ie,
Gebbe"eE U l9ng) tru.ul Tatei- &i 0ost 0oarte nendem9natic s)(mi .ier1i .ulsul, Geb-
K 'e unde /tii toate asteaV ntreb) 2ssib-
K Gi(a s.us Faballu0ix- Incerc9nd s) m) im.resione1e ar)t9ndu(mi c9t sunt de neaLutorat-
K S) mergem la consiliu, .ro.use 2ssib- 'ac) Faballu0ix a m)rturisit---
K & m)rturisit U sau mai degrab) s(a 0)lit U n 0a3a mea, singuri n camer)- %u89ntul meu
m.otri8a cu89ntului lui- Nu are rost s) s.unem cui8a- N(ar 0i de nici un 0olos-
K &sta este oca1ia, 1ise Na0ai- &st)1i, chiar acum- Ne ducem acas), acces)m 0i/ierele Tatei
din .ro.ria lui bibliotec), con8ertim toate 0ondurile n lichidit)3i- Gergem la .ia3a aurului /i le
trans0orm)m n lingouri, ac3iuni, biLuterii /i ce(o mai 0i, a.oi ne ducem la Faballu0ix /i---
K 6i el ni le 0ur), ne omoar) /i ne cio.9r3e/te cada8rele n buc)3i ca s) le g)seasc) /acalii .rin
8reun /an3 n a0ara ora/ului, 1ise Elema"-
K Nu a/a- Cu)m un martor cu noi U cine8a de care n(ar a8ea curaLul s) se ating)-
K Pe cineV ntreb) 2ssib-
K Rashgalli8a", 1ise Na0ai- Nu e doar administratorul casei ,etchi", /tii asta- E un
PalEashantu, un om de ncredere care se bucur) de mult .restigiu- 5 lu)m cu noi, 8ede tot, asist)
la schimb, banii Tatei .entru %atalog, /i ie/im cu to3ii n 8ia3)- Faballu0ix .oate s) ne ucid) .e
noi, .entru c) ne ascundem /i Tata e n exil, dar nu se .oate atinge de Rash-
K Rrei s) mergem cu to3ii la Faballu0ixV ntreb) 2ssib-
K In ora/V ad)ug) Gebbe"eE-
K Nu e un .lan r)u, admise Elema"- Riscant, dar e ade8)rat c) acum e momentul s) ac3ion)m-
K &tunci hai s) mergem acas)- Putem l)sa animalele aici .este noa.te, nu(i a/aV 2ssib /i cu
mine ne(am .utea duce la bibliotec) s) trans0er)m 0ondurile, n tim. ce tu /i Geb l g)si3i .e Rash
/i(l aduce3i acolo ca s) .utem merge cu to3ii la Faballu0ix-
K Rash o s) 0ie de acordV ntreb) 2ssib- &dic), dac) Faballu0ix se hot)r)/te totu/i s) ne ucid)
.e to3iV
K 'a, 1ise Elema"- Coialitatea lui este absolut)- Niciodat) nu s(ar abate de la datoria lui 0a3)
de casa ,etchi"-
Ce lu) a.roximati8 o or)- Era du.)(amia1a t9r1iu c9nd intrar) n Pia3a &urului /i nce.ur)
tran1ac3iile 0inale- Toate 0ondurile care nu erau legate de .ro.riet)3i imobiliare se g)seau n 0orm)
lichid) n contul bancar al lui 2ssib U de 0a.t, ca toate conturile bancare ale 0ra3ilor, doar un
subcont al contului .rinci.al al Tatei- 'ac) cine8a se ndoia c) 2ssib a8ea autori1area s) cheltuie
at9t de mult, Rashgalli8a" era de 0a3) su.ra8eghind n t)cere- Toat) lumea /tia c) dac) Rash era
acolo a0acerea era legal)-
Suma im.licat) re.re1enta cea mai mare tran1ac3ie unic) de acti8e mobile din istoria recent) a
Pie3ei &urului- Nici un bro"er nu de3inea su0iciente lingouri, biLuterii sau ac3iuni ca s) aco.ere
m)car .ar3ial a0acerea- Tim. de .este o or), nainte ca soarele s) coboare dincolo de 1idul ro/u /i
Pia3a &urului s) se cu0unde n umbr), bro"erii se lu.tar) ntre ei .9n) c9nd n cele din urm)
ntreaga sum) 0u de.us) .e o singur) mas)- Fondurile 0useser) trans0erateH o sum) incredibil) se
mutase de .e o coloan) .e alta .e toate dis.laB(urile com.uterelor, iar to3i bro"erii .ri8eau acum
cu uimire /i res.ect- Cingourile 0useser) str9nse n trei .achete n8elite n .9n1) /i legate,
biLuteriile m.achetate n s)cule3i de .9n1), ac3iunile .use n ma.e de .iele- &.oi .achetele 0ur)
m.)r3ite ntre cei .atru 0ii ai lui ,etchi"-
5nul dintre bro"eri aranLase deLa ca /ase g)r1i s)(i nso3easc) oriunde ar merge, dar Elema" i
re0u1)-
K 'ac) mergem cu .a1), 0iecare ho3 din Basilica 8a 8edea /i 8a obser8a unde ne ducem-
&tunci 8ie3ile noastre /i(ar .ierde 8aloarea- $ s) ne mi/c)m re.ede /i 0)r) g)r1i, 0)r) s) 0im
remarca3i-
'in nou bro"erii se uitar) s.re Rashgalli8a", care d)du din ca. a.robator-
Parcurser) Lum)tate de or) str)1ile ora/ului, ner8o/i /i con/tien3i de 0iecare .ri8ire ndre.tat)
asu.ra lor, a.oi aLunser) la u/a casei lui Faballu0ix- Na0ai 8)1u imediat c) at9t Elema", c9t /i
Gebbe"eE erau cunoscu3i aici- Ca 0el /i Rashgalli8a" U dar Rash era bine cunoscut n clanul
PalEashantu, ast0el nc9t ar 0i 0ost o sur.ri1) s) nu 0ie recunoscut- 'oar Na0ai /i 2ssib trebuir)
.re1enta3i n 0a3a lui Faballu0ix n salonul mare din casa lui U nu, nu a lui, ci a so3iei sale-
K 'eci tu e/ti cel care 1boar), 1ise Faballu0ix uit9ndu(se la 2ssib-
K Plutesc, r)s.unse 2ssib-
K R)d- Roi doi, 0iii Rasei- Il .ri8i n ochi .e Na0ai: E/ti nalt .entru cine8a at9t de t9n)r-
Na0ai nu s.use nimic- Era .rea ocu.at s) studie1e 0a3a lui Faballu0ix- %u ade8)rat banal)-
Pu3in 0lasc), .oate- Nu mai era t9n)r, dar era mai t9n)r dec9t Tata, care la urma urmelor 0usese
c)s)torit cu mama lui Faballu0ix su0icient c9t s)(l concea.) .e Elema"- Exista o u/oar)
asem)nare ntre ElBa /i Faballu0ix, dar nu .rea mult), doar .)rul nchis la culoare /i 0elul n care
ochii erau .u3in a.ro.ia3i sub s.r9ncenele groase-
Sem)nau la ochi, dar tot ochii le erau cei mai di0eri3i, c)ci .ri8irea lui Faballu0ix a8ea ce8a
l)crimos, nro/it, o.us durit)3ii c)ut)turii lui ElBa- Elema" era un om de ac3iune /i 0or3), un b)rbat
al de/ertului, care .utea 0ace 0a3) str)inilor /i locurilor necunoscute cu curaL, ncredere /i 8igoare-
Prin contrast, Faballu0ix era un b)rbat care nu se ducea nic)ieri /i nu 0)cea nimic: st)tea doar n
8i1uina lui /i i .unea .e al3ii s)(i 0ac) munca- Elema" ie/ea /i .)trundea n lume, schimb9nd(o
acolo unde doreaH Faballu0ix st)tea ntr(un singur loc /i sugea lumea, golind(o .entru a se um.le
.e sine-
K 'eci cel t9n)r e mut, 1ise Faballu0ix-
K Pentru .rima dat) n 8ia3a lui, coment) Geb- 5rmar) c9te8a r9sete ner8oase-
K 'e ce 0iii /i administratorul lui ,etchi" m) onorea1) cu 8i1ita lorV
K Tata 8rea s) schimbe daruri cu tine, s.use Elema"- Tr)im ntr(un loc n care a8em .rea
.u3in) ne8oie de bani, ns) Tata /i(a .us n minte U ba nu, Su0letul Su.rem i(a .oruncit U s) ia cu
el %atalogul- In tim. ce tu, Faballu0ix, nu ai ne8oie de catalog U te(ai uitat m)car la el n to3i anii
de c9nd e/ti conduc)torul consiliului clanuluiV U, dar ai .utea s) 0olose/ti o .arte a .ro.riet)3ilor
,etchi" mai a8antaLos dec9t ar 0i n stare Tata, a0l9ndu(se de.arte de ora/-
Era un discurs eloc8ent, .lin de ade8)r /i n acela/i tim. com.let am)gitor, /i Na0ai l admir)-
Nu exista nici o ndoial) .entru nimeni c) aici se ncerca s) se cum.ere ce8a, ns) totul era delicat
deghi1at ntr(un schimb de daruri, .entru ca Faballu0ix s) nu .oat) 0i acu1at .e 0a3) c) ar 0i
89ndut %atalogul, sau c) Tata l(ar 0i cum.)rat-
K Sunt con8ins c) ruda mea ,etchi" este mult .rea generoas) 0a3) de mine, 1ise Faballu0ix-
Nu(mi imagine1 c) i(a/ 0i .rea mult de aLutor administr9nd o .arte negliLabil) a imensei sale
bog)3ii-
're.t r)s.uns, Elema" .)/i n 0a3) /i des0)/ur) un .achet greu de lingouri de .latin)-
Faballu0ix culese unul /i l c9nt)ri n m9ini-
K &sta e ce8a 0rumos, s.use- Totu/i eu /tiu c) re.re1int) o 0rac3iune at9t de mic) din a8erea
lui ,etchi", nc9t nu m(a/ sim3i bine 0)c9ndu(i o 0a8oare la 0el de mic) rudei mele, c9nd el
dore/te n schimb .o8ara grea a .)str)rii %atalogului PalEashantu-
K Este doar un e/antion, 1ise Elema"-
K 'ac) mi se acord) aceast) ncredere, nu ar trebui s) 8)d ntreaga dimensiune a ceea ce mi
se 8a ncredin3aV
Elema" des0)cu restul comorii .e care o ducea asu.ra sa /i o ntinse .e mas)-
K %u siguran3) numai cu at9t ar ndr)1ni Tata s) te m.o8)re1e-
K $ .o8ar) at9t de u/oar), re.lic) Faballu0ix- Gi(ar 0i ru/ine ca acesta s) 0ie tot aLutorul .e
care l dau unei rude-
Ins) Na0ai .utea 8edea c) ochii lui Faballu0ix scli.esc 1)rind at9ta bog)3ie adunat) ntr(un
singur loc-
K Presu.un c) este numai un s0ert din ceea ce aduce3i-
Faballu0ix se uit) de la Na0ai la 2ssib /i la Gebbe"eE-
K %onsider c) este su0icient, 1ise Elema"-
K &tunci nu 8oi acce.ta s) ncredin3e1 .o8ara %atalogului rudei mele, rosti Faballu0ix-
K Foarte bine, re.lic) Elema"- Se a.lec) /i nce.u s) n0)/oare lingourile-
&sta e totV se g9ndi Na0ai- Ne d)m b)tu3i at9t de u/orV $are eu sunt singurul care 8ede 0oamea
lui Faballu0ix .entru baniV %) dac) i o0erim .u3in mai mult, 8a 8indeV
K &/tea.t), 1ise Na0ai- Putem ad)uga /i ceea ce duc eu-
Na0ai era con/tient c) Elema" se uita ur9t la el, dar era de neconce.ut s) aLungi at9t de a.roa.e
/i s) .leci cu m9inile goale- Elema" nu(/i d)dea seama c9t de im.ortant era %atalogulV Gai
im.ortant dec9t banii, asta era sigur-
K 6i dac) nu e destul, mai are /i 2ssib- &rat)(i, 2ssib- Cas)(m) s)(i ar)t-
In c9te8a secunde /i tri.laser) o0erta-
K G) tem, 1ise Elema" cu 8ocea de ghea3), c) 0ratele meu mai mic s(a o0erit 0)r) s) se
g9ndeasc) s) te m.o8)re1e cu mult mai mult dec9t am inten3ionat eu 8reodat) s)(3i .ro.un-
K 'in contr), re.lic) Faballu0ix- Fratele t)u mai mic a estimat mai corect .o8ara .e care sunt
dis.us s(o .ort- Intr(ade8)r, cred c) dac) /i ultimul s0ert din ceea ce a3i adus n casa mea 8a 0i .us
.e aceast) mas), a/ considera corect s)(i trans0er dragei mele rude greaua res.onsabilitate a
%atalogului PalEashantu-
K Eu s.un c) e .rea mult-
K &tunci mi r)ne/ti sentimentele, 1ise Faballu0ix, /i nu 8)d nici un moti8 .entru alte discu3ii-
K &m 8enit .entru %atalog, s.use Na0ai- &m 8enit .entru c) Su0letul Su.rem l cere-
K Tat)l 8ostru este 0aimos .entru s0in3enia /i 8i1iunile lui-
K 'ac) e/ti de acord s) acce.3i tot ce a8em, 1ise Na0ai, 3i 8om da totul cu bucurie ca s)
nde.linim dorin3a Su0letului Su.rem-
K $ asemenea su.unere 8a 0i mult tim. .omenit) n Tem.lu, rosti Faballu0ix- Se uit) la
Gebbe"eE: Sau s0in3enia lui Na0ai nu se .otri8e/te cu cea a 0ratelui s)u Gebbe"eEV
%hinuit de nehot)r9re, Gebbe"eE se uita de la Elema" la Faballu0ix-
'ar Elema" 0u cel care ac3ion)- Se a.lec) /i continu) s) n0)/oare lingourile n .9n1)-
K NuW strig) Na0ai- N(o s) d)m acum na.oiW ntinse m9na s.re Gebbe"eE: 6tii ce ar 8rea
Tata s) 0aci-
K R)d c) numai cel mai t9n)r n3elege cu ade8)rat, 1ise Faballu0ix-
Gebbe"eE 0)cu un .as n 0a3) /i nce.u s) a/e1e .achetele .e mas)- In acest tim. Na0ai l
sim3i .e Elema" a.uc9ndu(l de um)r, degetele n0ig9ndu(i(se n carne, /i Elema" i /o.ti n
ureche:
K Qi(am s.us s) la/i asta n seama mea- 2(ai dat de .atru ori c9t era necesar, .rostule- &m
r)mas 0)r) nimic-
Nimic n a0ar) de %atalog, g9ndi Na0ai- Ins) /i d)du 8ag seama c) ar 0i 0ost .osibil ca Elema"
s) se .ricea.) mai bine s) conduc) negocierea, /i .oate ar 0i trebuit s)(/i 3in) gura /i s)(l lase .e
ElBa s) se descurce- 'ar n momentul n care ac3ionase Na0ai 0usese sigur c) trebuia s) 8orbeasc)
sau alt0el nu ar 0i c).)tat niciodat) %atalogul-
Toat) a8erea lui ,etchi", cu exce.3ia .)m9ntului /i a construc3iilor, se a0la .e masa lui
Faballu0ix-
K *sta e de aLunsV ntreb) Elema" sec-
K Exact c9t trebuie, 1ise Faballu0ix- Exact c9t s)(mi do8edeasc) c) Rolema" ,etchi" a tr)dat
cu totul clanul PalEashantu- Garea sa bog)3ie a 0ost dat) .e m9na 0iilor care, n .rostia lor
co.il)reasc), au hot)r9t s(o iroseasc) cum.)r9nd ceea ce orice ade8)rat PalEashantu /tie c) nu
.oate 0i niciodat7 89ndut- %atalogul sacru ncredin3at clanului PalEashantu U oare a cre1ut
Rolema" c) .oate 0i cum.)ratV Nu, im.osibil, nu se .oateW Nu .ot dec9t s) trag conclu1ia c) 0ie
/i(a .ierdut min3ile, 0ie 8oi l(a3i ucis /i i(a3i ascuns .e unde8a tru.ul-
K NuW strig) Na0ai-
K Ginciunile tale sunt obscene, 1ise Elema", /i n(o s) le mai toler)m-
F)cu un .as n 0a3) /i nce.u .entru a treia oar) s) adune comoara-
K Ho3ulW strig) Faballu0ix-
5/ile se deschiser) brusc /i o du1in) de solda3i .)trunser) n camer)-
K %re1i c) .o3i 0ace asta n .re1en3a lui Rashgalli8a"V ntreb) Elema"-
K =nsist s) o 0ac n .re1en3a lui- %ine cre1i c) a 8enit .rimul la mine cu 8estea c) Rolema"
tr)dea1) ncrederea 0amiliei ,etchi"V %) 0iii lui Rolema" distrug a8erea 0amiliei ,etchi" .entru
un ca.riciu nebunescV
K Eu sluLesc casa lui ,etchi", s.use Rashgalli8a"- Se uit) la 0iecare dintre 0ra3i, cu 0a3a ca o
masc) a triste3ii: Este im.osibil s) 0ie n interesul m)re3ei case ca a8erea s)(i 0ie distrus) de un
nebun care are im.resia c) are 8i1iuni- Faballu0ix abia a .utut crede ce i(am .o8estit, dar a 0ost
de acord cu mine c) a8erea lui ,etchi" trebuie .redat) n griLa altei ramuri a 0amiliei-
K %a /e0 al clanului PalEashantu, inton) Faballu0ix, declar c) Rolema" /i 0iii s)i, do8edindu(
se ne.otri8i3i /i nedemni de ncredere ca .)str)tori ai celei mai mari case a clanului, sunt de acum
nl)tura3i ca mo/tenitori /i .osesori ai casei ,etchi" .entru totdeauna- 2ar n semn de
recunoa/tere a anilor de ser8iciu loial, at9t al lui, c9t /i al .redecesorilor s)i, i acord tem.orar
dre.tul asu.ra a8erii 0amiliei ,etchi" /i dre.tul de a 0olosi numele de ,etchi" lui Rashgalli8a",
ca s) se ocu.e de toate .roblemele casei ,etchi" .9n) c9nd consiliul clanului 8a decide alt0el-
%9t des.re Rolema" /i 0iii s)i, dac) 8or .rotesta /i se 8or o.une acestei hot)r9ri, 8or 0i considera3i
du/mani de s9nge ai clanului PalEashantu /i 8or 0i Ludeca3i du.) legi mult mai 8echi dec9t cele
ale ora/ului Basilica-
Faballu0ix se a.lec) .este mas), 19mbind c)tre Elema":
K &i n3eles toate astea, ElBaV
Elema" .ri8i s.re Rashgalli8a"-
K In3eleg c) cel mai loial b)rbat din Basilica este acum cel mai crud tr)d)tor-
K Voi sunte3i tr)d)torii, 1ise Rash- Nebunia asta subit) a 8i1iunilor, o c)l)torie absolut
ne.ro0itabil) n de/ert, 89n1area tuturor animalelor, demiterea tuturor angaLa3ilor, /i acum asta U
ca administrator al casei ,etchi", nu am a8ut alt) o.3iune dec9t s) im.lic consiliul clanului-
K Faballu0ix nu nseamn) consiliul clanului, s.use Elema"- E un ho3 ordinar, iar tu ai .us
a8erea noastr) n m9inile lui-
K Roi i(a3i .us a8erea n m9ini- Nu n3elege3i ce am 0)cut .entru 8oiV Pentru to3i .atruV
%onsiliul m) 8a l)sa .e mine administrator tim. de c93i8a ani .9n) trec toate astea, iar n aceast)
.erioad) dac) unul dintre 8oi se do8ede/te a 0i un b)rbat sobru /i demn de ncredere, 8rednic de
aceast) res.onsabilitate, a8erea /i numele de ,etchi" 8) 8or 0i redate-
K Nu 8a mai r)m9ne nici o a8ere, 1ise Elema"- FabBa 8a cheltui totul .e armata sa nainte de
s09r/itul anului-
K Ba deloc, .rotest) Faballu0ix- 2i .redau totul lui Rash, s) continue el administrarea-
Elema" r9se amar-
K Func3ia de administrator i cere s) 0ac) ceea ce i ordon) consiliul- 6i ce 8a ordona
consiliulV $ s) 8e1i, Rash- %hiar 0oarte cur9nd U ntruc9t consiliul a a8ut ni/te cheltuieli destul de
mari cu to3i solda3ii care trebuie .l)ti3i-
Rashgalli8a" nu .)rea n largul lui-
K Faballu0ix a men3ionat c) o mic) .arte din bani ar .utea 0i dedus) .entru cheltuielile
curente, dar tat)l 8ostru ar 0i contribuit oricum la cheltuielile clanului dac) ar 0i 0ost n
de.lin)tatea 0acult)3ilor mintale-
K Te(a luat de .rost, 1ise Elema", la 0el /i .e mine- Pe to3i-
Rash se uit) la Faballu0ix, extrem de ngriLorat-
K Poate ar trebui s) con8oc)m consiliul n .roblema asta, 1ise-
K %onsiliul s(a ntrunit deLa-
K %9t de mari sunt cheltuielile clanuluiV ntreb) Rashgalli8a"-
K $ nimica toat)- Nu(3i .ierde tim.ul cu ast0el de griLi- Sau te 8ei do8edi la 0el de nedemn de
ncredere ca Rolema" /i 0iii s)iV
K Re1iV 1ise Elema"- 'eLa nce.e: ori 0aci ce s.une FabBa, ori nu 8ei mai 0i administratorul
a8erii ,etchi"-
K Cegea e lege, declar) Faballu0ix- &cum e tim.ul ca ace/ti tineri risi.itori s) .lece din casa
mea nainte de a 0i acu1a3i de asasinarea tat)lui lor-
K &dic), nainte s) mai s.unem ce8a care s)(l aLute .e Rash s) 8ad) ade8)rul-
K $ s) .lec)m, 1ise Gebbe"eE- 'ar toat) 8orb)ria asta des.re consiliul clanului PalEashantu
/i numirea lui Rashgalli8a" ,etchi" e rahat n .loaie- E/ti un ho3, FabBa, un ho3 mincinos /i
uciga/ care i(ar 0i omor9t .e Ro.tat /i .e Tata dac) n(am 0i .)r)sit ora/ul n noa.tea aia, /i nu
l)s)m a8erea 0amiliei .e m9inile tale murdare de s9ngeW
S.un9nd asta Gebbe"eE se ntinse /i a.uc) un s)cule3 cu biLuterii-
2mediat solda3ii s)rir) asu.ra lor, a tuturor- BiLuteriile dis.)rur) ntr(o cli.) din m9inile lui
Geb, /i 0)r) urm) de delicate3e to3i .atru 0ur) da3i a0ar) din salon /i arunca3i n strad) .e u/a
.rinci.al)-
K Pleca3i de aiciW strigar) solda3ii- Ho3ilorW %riminalilorW
Na0ai abia a.uc) s) g9ndeasc) ce8a nainte ca Gebbe"eE s) sar) la g9tul lui-
K Tu a trebuit s) .ui toat) a8erea .e mas)W
K $ricum urma s(o ob3in) .e toat), .rotest) Na0ai-
K T)ce3i, .ro/tilorH inter8eni Elema"- Nu s(a terminat- Rie3ile noastre nu 8alorea1) nici c9t un
0ir de .ra0 U .robabil are oameni la 0iecare cinci1eci de metri, care a/tea.t) s) ne omoare- Singura
noastr) s.eran3) este s) ne des.)r3im /i s) 0ugim- Nu 8) o.ri3i sub nici un moti8- 6i 3ine3i minte U
ce8a ce Rasa mi(a s.us ast)1i U nu a"e!i ncredere n nici un b7rbat- Re.et), schimb9nd .u3in
accentul: Nu a8e3i ncredere n nici un b7rbat- Ne nt9lnim la noa.te acolo unde sunt c)milele-
$ricine nu e acolo .9n) n 1ori se 8a .resu.une c) e mort- &cum 0ugi3i U /i nu n 8reun loc unde
s(ar a/te.ta ei s) 8) duce3i-
Elema" nce.u s) alerge ns.re nord- 'u.) numai c93i8a .a/i se ntoarse:
K &cum, .ro/tilorW Rede3i, deLa dau alarma des.re asasiniW
Na0ai 8)1u c) unul dintre solda3ii de .e 8eranda lui Faballu0ix ridicase un bra3, ar)t9nd cu
cel)lalt ns.re ei-
K %9t de re.ede te .o3i de.lasa cu 0lotoarele aleaV l ntreb) Na0ai .e 2ssib-
K Gai re.ede dec9t tine- 'ar nu mai re.ede dec9t un .uls-
K Su0letul Su.rem s) ne a.ere-
K %orect, 1ise 2ssib- &cum /terge(o, .rostule-
Na0ai l)s) ca.ul n Los /i se a89nt) n 1ona cea mai aglomerat)- &lergase o sut) de metri s.re
sud .e Strada F9nt9nii c9nd se ntoarse /i 8)1u de ce oamenii strigau n urma lui: 2ssib se n)l3ase
8reo dou)1eci de metri n aer /i tocmai dis.)rea .este aco.eri/ul casei a0late .este drum de cea a
lui Faballu0ix- N(am /tiut niciodat) c) .oate 0ace asta, g9ndi Na0ai-
&.oi, c9nd o lu) din nou la 0ug), i trecu .rin minte c) .robabil nici 2ssib nu /tiuse-
K 5ite unul, 1ise o 8oce as.r)-
5n b)rbat a.)ru brusc n 0a3a lui, cu o lam) energetic) n m9n)- $ 0emeie icniH lumea se
retrase- 'ar a.roa.e 0)r) s)(/i dea seama c) /tie, Na0ai sim3i .re1en3a unui b)rbat n s.atele lui-
'ac) se 0erea de lama din 0a3), ar 0i dat .este ade8)ratul asasin din s.ate-
&/a c) Na0ai se arunc) nainte- 'u/manul s)u nu se a/te.tase ca un b)iat nenarmat s) 0ie
agresi8 U lo8itura lamei nu nt9lni nimic- Na0ai n0i.se un genunchi ntre .icioarele b)rbatului,
ridic9ndu(l de la .)m9nt-
B)rbatul url)- Na0ai l mbr9nci ntr(o .arte /i o ru.se la 0ug) 0)r) s) se uite na.oi, .ri8ind n
0a3) numai ca s) e8ite oamenii /i s) se 0ereasc) de scli.irea ro/ie a unei alte lame sau de ra1a alb)
0ierbinte a unui .uls-
13. "#ORUL
2ssBa nu ncercase niciodat) s) urce at9t de mult cu 0lotoarele- 6tia c) reac3ionau la tensiunile
din mu/chii lui, c) 0lotorul .e care l a.)sa cel mai tare r)m9nea 0ixat .e .o1i3ie n aer- 'ar
ntotdeauna .resu.usese c) acea .o1i3ie de.indea ntr(o oarecare m)sur) de terenul a0lat imediat
sub 0lotor- Nu gre/ea 0oarte mult U cu c9t se n)l3a mai mult, cu at9t 0lotoarele tindeau s)
@aluneceA n Los U, dar n mare desco.eri c) se .oate ridica n aer ca .e o scar) .9n) c9nd aLunse
la ni8elul aco.eri/urilor-
Fire/te, toat) lumea se uita la el U dar asta /i 8oia- Toat7 lumea s) se uite la mine /i s)
8orbeasc) des.re t9n)rul in0irm care a @1buratA .9n) .e aco.eri/- Solda3ii lui Faballu0ix nu ar
ndr)1ni s)(l m.u/te cu at9t de mul3i martori, cel .u3in nu chiar n 0a3a casei conduc)torului lor-
Pe aco.eri/uri nu era nimeni, obser8) asta imediat, a/a c) se 0olosi de ele ca de un 0el de
autostrad), alunec9nd Los .rintre burlane /i co/uri, cu.ole /i li0turi, corni/e /i co.acii din
gr)dinile de deasu.ra caselor-
$ dat) sur.rinse un b)tr9n care re.ara 1id)ria din Lurul aleilor unei 8)du8eH 1)ng)nitul unei
3igle s.arte l ngriLor) .e momentH ns) c9nd se ntoarse 8)1u c) omul nu c)1use, ci st)tea cu gura
c)scat) la 2ssib- $are n seara asta 8a a.)rea o .o8este, se ntreb) el, des.re un t9n)r semi1eu care
0usese 8)1ut .lutind .rin aer deasu.ra Basilic)i, .oate c)ut9nd iubirea unei 0ete muritoare de o
0rumuse3e uluitoareV
6irul de case era 0oarte lung, c)ci n 1on) se construiser) c9te8a str)1i- Reu/i s) str)bat) mai
mult de Lum)tate din drumul c)tre Poarta din S.ate 0)r) s) coboare la ni8elul str)1ii, /i cu
siguran3) ob3inuse un tim. mai bun dec9t orice .oten3ial urm)ritor- 'esigur, exista ntotdeauna
.osibilitatea ca Faballu0ix s) aib) asasini .osta3i la .or3ile ora/uluiH cu siguran3) dac) s(ar 0i
organi1at 8reo ambuscad) aceasta ar 0i a8ut loc la Poarta din S.ate, cea mai a.ro.iat) de casa lui-
&/adar 2ssib nu(/i .ermitea s) 0ie negliLent odat) aLuns la ni8elul str)1ii-
'ar nainte de a .)r)si aco.eri/urile arunc) o .ri8ire .lin) de dorin3) s.re 1idul ro/u al
ora/ului- 'e la n)l3imea lui 8edea soarele nc) sus, m.)r3it n dou) de creasta 1idului- 'ac) ar
.utea 1bura .e deasu.ra- 'ar /tia c) 1idul era nc)rcat cu dis.o1iti8e electronice com.licate,
inclusi8 nodurile care creau c9m.ul magnetic care i alimenta 0lotoarele- Nu exista nici un .unct
de tra8ersare U micul com.uter de la centura lui nu ar 0i .utut echilibra 0or3ele .uternic
antagonice de deasu.ra 1idului-
&Lunse la ca.)tul unui aco.eri/ /i .luti n Los n mul3ime- Era ca.)tul su.erior al 'rumului
Sacru, unde b)rba3ilor li se .ermitea accesul- Gul3i i obser8ar) cobor9rea, binen3eles, dar odat)
aLuns la ni8elul str)1ii se l)s) imediat n Los n .o1i3ie /e19nd /i se strecur) .rin tra0ic la n)l3imea
unui co.il- &cum s) ncerce un asasin s) m) m.u/te, se g9ndi- In c9te8a minute era la .oart)-
Pa1nicii i recunoscur) numele n cli.a c9nd 0u a0i/at de scaner /i l b)tur) .e s.ate ur9ndu(i
numai bine-
Ca Poarta din S.ate nu era de/ert, desigur, ci marginile P)durii F)r) %)r)ri- Ca drea.ta se
g)sea .)durea deas) care 0)cea de netrecut .artea de nord a Basilic)iH n st9nga, 8)i ntortocheate
su0ocate de co.aci /i liane, cobor9nd de .e dealurile m)noase s.re .iatra seac) a de/ertului-
Pentru un om normal ar 0i 0ost o c)l)torie de co/mar dac) nu cuno/tea drumul cum era con8ins c)
l cuno/tea Elema"- Pentru 2ssib .roblema era doar s) e8ite obstacolele mai nalte /i s) .luteasc)
u/or n Los .9n) c9nd ora/ul dis.)rea com.let din 8edere- Se orient) du.) soare .9n) .e .latoul
de/erticH a.oi o lu) s.re sud, tra8ers9nd drumurile numite cel 5scat /i al 'e/ertului, iar la a.us
aLunse n locul unde /i ascunsese scaunul-
Flotoarele lui erau acum la limita c9m.ului magnetic al ora/ului /i i 0u di0icil s) se instale1e
n scaun- 'ar tot ce 0)cea cu scaunul era di0icil /i limitat- &8ea ns) /i a8antaLe- Proiectat s) 0ie un
scaun com.let .entru un in0irm, a8ea ncor.orat un com.uter conectat la biblioteca .ublic) a
ora/ului c9nd se a0la n ra1a de ac3iune, cu c9te8a inter0e3e di0erite .entru oameni cu di0erite
handica.uri- Putea chiar s) rosteasc) unele cu8inte(cheie /i scaunul s) le n3eleag), /i de
asemenea s) .roduc) cu o a.roxima3ie su0icient) cu8intele mai obi/nuite din c9te8a 1eci de limbi-
'ac) nu ar 0i existat 0lotoarele, scaunul ar 0i 0ost .robabil cel mai .re3ios lucru din 8ia3a lui- 'ar
e/istau 0lotoarele- %9nd le a8ea, era a.roa.e un om normal, .lus c9te8a a8antaLe- %9nd nu le
.utea 0olosi, era un in0irm total li.sit de a8antaLe-
Ins) c)milele a/te.tau n a0ara 1onei de ac3iune a c9m.ului magnetic al ora/ului, a/a c) era
ne8oit s) 0oloseasc) scaunul- Se urc) n el, o.ri 0lotoarele, a.oi ghid) scaunul n .lutirea lui lent)
.rin canioanele nguste .9n) c9nd n cele din urm) sim3i mirosul, a.oi au1i c)milele-
Nu era nimeni acoloH era .rimul- &/e1) scaunul .e .icioare, l echilibra, /i st)tu acolo
ascult9nd du.) oricine s(ar 0i a.ro.iat, n tim. ce .arcurgea /tirile din bibliotec) .ri8itoare la
orice crime inex.licabile sau incidente 8iolente- 'eocamdat) nimic- 'ar .utea s) dure1e ce8a
.9n) c9nd 8estea s) aLung) la re.orteri /i b9r0itori- Fra3ii lui .uteau s) moar) chiar n acel
moment, sau s) 0ie mor3i deLa, sau aresta3i, ncarcera3i /i .)stra3i .entru 8reo r)scum.)rare-
&tunci ce ar trebui s) 0ac) elV %um ar mai .utea s.era s) se ntoarc) acas)V Scaunul l(ar .utea
.urta, de/i era .u3in .robabil U nu era conce.ut .entru de.las)ri .e distan3e lungi- 6tia din
ex.erien3) c) scaunul .utea s) se mi/te continuu tim. de a.roximati8 o or) nainte de a necesita
c9te8a ore de renc)rcare la soare-
G) 8a aLuta Gama, se g9ndi 2ssib- 'ac) nu se ntorc n noa.tea asta, Gama o s) m) aLute-
'ac) 8oi .utea aLunge la ea-
Gebbe"eE se ascunse .rin mul3ime- R)1use ni/te b)rba3i strig9nd s)(/i croiasc) drum ns.re
el, dar ex.erien3a lui de actor U n s.ecial unul care se .limbase .rin .ublic adun9nd bani U i
adusese un bun(sim3 al aglomera3iei, /i se descurc) n tra0ic ca un ex.ert 0a3) de cei care l
urm)reau, ndre.t9ndu(se mereu s.re locurile unde nghesuiala era mai mare, strecur9ndu(se .rin
s.a3iile care a8eau s) 0ie astu.ate de gru.urile de oameni care se a.ro.iau- In cur9nd asasinii U
dac) asta erau U r)maser) cu mult n s.atele lui- &tunci Gebbe"eE nce.u s) se mi/te, o alergare
lene/), n salturi, care nu d)dea im.resia de .rea mare grab), dar aco.erea terenul 0oarte ra.id-
P)rea c) alearg) doar din .l)cere, /i de 0a.t a/a /i era U dar continu) mereu s) .ri8easc) atent- $ri
de c9te ori 8edea solda3i se ndre.ta direct s.re ei, n ideea c) Faballu0ix nu 8a ndr)1ni s) se
0oloseasc) de oameni clar identi0icabili ca 0iind ai lui .entru comiterea unei crime n .ublic, la
lumina du.)(amie1ii-
In Lum)tate de or) str)b)tuse tot drumul s.re est .9n) n 'olltoEn, districtul .e care l
cuno/tea cel mai bine- Solda3ii erau mai .u3ini aici, /i, cu toate c) existau destui asasini de
nchiriat, erau dintre aceia care nu st)teau .rea mult angaLa3i n acela/i loc- 'e asemenea Geb
cuno/tea oameni care /tiau aceast) .arte a ora/ului mai bine dec9t nsu/i com.uterul ora/ului-
S) n(ai ncredere n nici un b7rbat, s.usese Elema"- Ei, bine, asta era destul de sim.lu- Geb
cuno/tea mul3i b)rba3i, dar %rietenii lui erau to3i 0emei- Fusese o alegere u/oar) .entru el nc) de
c9nd crescuse su0icient ca s) n3eleag) a.lica3iile .ractice ale di0eren3elor dintre b)rba3i /i 0emei-
&.roa.e c) r9sese c9nd Tata i adusese o m)tu/ic) la 89rsta de /ais.re1ece ani U se distrase
.re0)c9ndu(se ne/tiutor n ale amorului c9nd 0usese la ea, dar du.) c9te8a 1ile ea l alungase
declar9nd cu umor c), dac) se 8a mai ntoarce, el o 8a n8)3a %e ea lucruri .e care nu dorise
8reodat) s) le n8e3e n mod s.ecial- Geb se descurca bine cu 0emeile- Ele l iubeau /i continuau
s)(l iubeasc) nu .entru c) se .rice.ea s) o0ere .l)cere, cu toate c) se .rice.ea, ci mai degrab)
.entru c) /tia cum s) le asculte .e 0emei ast0el nc9t ele s) /tie c) sunt ascultateH /tia cum s) le
8orbeasc) nc9t ele s) se simt) n acela/i tim. necesare /i .roteLate- Binen3eles, nu toate 0emeile
l .l)ceau, dar cele care o 0)ceau l .l)ceau 0oarte mult /i .entru totdeauna-
In 'olltoEn lui Gebbe"eE i lu) doar c9te8a minute nainte de a aLunge n camera unei
c9nt)re3e din citer) de .e Strada Gu1icii, c9te8a minute s) aLung) n bra3ele ei /i alte c9te8a ca s(
o .)trund)H a.oi st)tur) de 8orb) tim. de o or), ea ie/i /i se asigur) de aLutorul c9tor8a actri3e .e
care le cuno/teau am9ndoi, ele nsele nu mai .u3in ndr)gostite de Gebbe"eE- Pu3in du.) c)derea
no.3ii, Gebbe"eE, cu .eruc), rochie /i machiat, 8orbind /i merg9nd ca o 0emeie, trecu .rin
Poarta Gu1icii m.reun) cu un gru. de 0emei care r9deau /i c9ntau- &bia c9nd /i .use degetul
mare .e scaner identitatea lui 0u de18)luit), iar .a1nicul, citindu(i numele, abia dac) cli.i /i i ur)
noa.te bun)-
Gebbe"eE r)mase costumat .9n) aLunse la locul de nt9lnire, /i singurul lui regret 0u c) cel
care se holb) la el /i nu(l recunoscu dec9t atunci c9nd 8orbi era 2ssib /i nu Elema"- &r 0i 0ost
dr)gu3 ca 0ratele s)u mai mare s) 8ad) acea glum)- 'ar, ntruc9t ntreaga lor a8ere /i titlul tatei
tocmai le 0useser) 0urate, Elema" .robabil n(ar 0i a8ut oricum che0 de glume-
Plecarea lui Elema" din ora/ 0u cea mai li.sit) de e8enimente- Nu 8)1u nici un asasin /i nu
nt9m.in) nici o .roblem) s) aLung) la casa lui Hosni de l9ng) Poarta din S.ate- Tem9ndu(se c)
.oate uciga/ii l a/tea.t) la .oart) intr) re.ede s)(i 0ac) o 8i1it) mamei sale- Ea i o0eri o mas)
minunat) U ntotdeauna angaLa cei mai buni buc)tari din Basilica U, i ascult) cu sim.atie
.o8estea, 0u de acord cu el c) dac) ar 0i .ierdut sarcina atunci c9nd era ns)rcinat) cu Faballu0ix
lumea ar 0i 0ost un loc mai bun, /i n 0inal l trimise la treburile lui la c9te8a ore du.) l)sarea
ntunericului cu ce8a aur n bu1unar, un cu3it greu cu lam) de metal la br9u /i un s)rut- El /tia c)
dac) Faballu0ix ar 0i 8enit mai t9r1iu n acea sear) l)ud9ndu(se c) ob3inuse .rin n/el)torie o
a8ere de la 0iii lui Rolema", inclusi8 ,etchi", Gama ar 0i r9s /i l(ar 0i 0elicitat- 2ubea tot ceea ce
era amu1ant /i se amu1a de a.roa.e orice- $ 0emeie 8esel), dar cu su0letul gol- Elema" era sigur
c) Faballu0ix mo/tenea sim3ul moral de la ea, dar categoric nu /i inteligen3a ei- Ins), sincer
8orbind, n8)3)toarea sa Rasa i s.usese odat) c) mama lui era n realitate 0oarte inteligent) U
mult .rea inteligent) ca s)(i lase .e al3ii s) 8ad) c9t de inteligent) era- @Este ca atunci c9nd te
g)se/ti ntre ni/te str)ini .ericulo/iA, 1isese Rasa- @Este mult mai bine s)(i la/i s) cread) c) nu le
n3elegi limba, .entru ca ei s) 8orbeasc) liber de 0a3) cu tine- &/a e /i draga de Hosni atunci c9nd
se a0l) .rintre cei care se dau 0oarte de/te.3i /i educa3i, /i bate Loc de ei 0)r) mil) du.) ce
.leac)-A
$are /i 8a bate Loc de mine n 0a3a lui Faballu0ix, a/a cum /i(a b)tut Loc de el 0a3) de mineV
Sau ne 8a ridiculi1a .e am9ndoi m.reun) cu .rietenele ei du.) ce 8om .lecaV
Ca .oart) .a1nicii l recunoscur) imediat, l salutar) din nou /i se o0erir) s)(l aLute n m)sura
n care le st)tea n .utin3)- Ce mul3umi, a.oi dis.)ru n noa.te- %hiar /i la lumina stelelor
cuno/tea calea .e .otecile ntortocheate care duceau din P)durea F)r) %)r)ri ns.re de/ert- Pe tot
.arcursul drumului ntunecos nu se .utu g9ndi la nimic altce8a dec9t la 0uria lui la adresa lui
Faballu0ix, la 0elul cum l mani.ulase atr)g9ndu(l .e Rash de .artea sa- Putea au1i n minte r9sul
mamei lor ca /i c9nd s(ar 0i adresat n ntregime lui- Se sim3ea at9t de neaLutorat, teribil de umilit-
&.oi /i reaminti cel mai groa1nic dintre momente, c9nd Na0ai inter8enise at9t de stu.id n
t9rguiala lui /i cedase ntreaga a8ere a Tatei- 'ac) nu ar 0i 0)cut asta, Rashgalli8a" .oate nu ar 0i
tras ns) conclu1ia c) nu sunt demni de bog)3iile 0amiliei ,etchi"- &tunci nu s(ar 0i .us
m.otri8a lor, iar ei ar 0i .utut .leca cu te1aurul /i cu titlul Tatei neatins- Na0ai 0usese cel care
.ierduse totul- 'ac) ar 0i 0ost doar el im.licat, .oate c) ar 0i reu/it- Probabil c) Faballu0ix ar 0i
scos %atalogul mul3umindu(se cu un s0ert din a8erea Tatei U chiar /i a/a erau mai mul3i bani dec9t
ar 0i .utut ob3ine Faballu0ix .rin orice alt) metod)- Na0ai, dobitocul )la .rost care niciodat) nu(/i
.utea 3ine gura, cel care .retindea c) are 8i1iuni .entru ca Tata s)(l iubeasc) mai mult, cel care
.rin sim.lul 0a.t c) se n)scuse l trans0ormase .e Faballu0ix n du/manul .ermanent al Tatei-
'ac) a/ .une acum m9na .e el l(a/ omor, g9ndi Elema"- G(a 0)cut s)(mi .ierd a8erea,
onoarea /i n consecin3) ntregul 8iitor- Pentru el e u/or s) renun3e la bog)3iile 0amiliei ,etchi" U
oricum nu ar 0i 0ost niciodat) ale lui- &r 0i 0ost ale mele- Eu am 0ost n)scut .entru asta- G(am
.reg)tit- Eu le(a/ 0i dublat /i a.oi le(a/ 0i dublat nc) o dat), iar /i iar, .entru c) sunt un om de
a0aceri mult mai bun dec9t a 0ost sau ar .utea 8reodat) s) 0ie Tata- 'ar acum am aLuns un exilat /i
un .roscris, acu1at de 0urt /i li.sit de bani, li.sit chiar /i de res.ectul omului care ar 0i trebuit s)
0ie m9na mea drea.t), Rashgalli8a"-
Totul din cau1a lui Na0ai- Totul numai din 8ina lui-
Na0ai alerg) orbit de .anic), 0)r) s) aib) 8reo destina3ie n minte- &bia c9nd sc).) din
aglomera3ie /i aLunse n s.a3iu deschis nce.u s) se calme1e su0icient nc9t s) se g9ndeasc) la
locul unde se a0la /i la ce ar trebui s) 0ac) n continuare- Se g)sea n Rechiul Ring de 'ans,
c9nd8a o .ia3) la 0el de larg) ca $rchestra din 'olltoEn care o nlocuise cu secole n urm)- Ins)
acum cl)dirile n).)diser) ringul .e toate laturile- I/i .ierduse 0orma rotund) /i nici chiar 0orma de
bol a am0iteatrului nu se mai obser8a .rintre case /i maga1ine- 'ar un s.a3iu deschis tot
r)m)sese, /i acolo st)tea Na0ai .ri8ind cerul, ro1aliu s.re a.us, cenu/iu s.re negru la r)s)rit- Era
o be1n) a.roa.e total), iar el habar n(a8ea dac) asasinii l mai urm)reau- 5n lucru era sigur U n
ntuneric, n aceast) .arte a ora/ului, mul3imea se r)rea, iar o crim) ar 0i .utut trece mult mai u/or
neobser8at)- Toat) alerg)tura l adusese mai de.arte ca oric9nd de siguran3), /i nu /tia ce s) 0ac)
de acum ncolo-
K Na0ai, 1ise o 8oce de 0eti3)-
Se ntoarse- Era Cuet-
K Bun), o salut) el- 'ar nu a8ea tim. s) stea de 8orb)- Trebuia s) se g6ndeasc7-
K Re.ede, 1ise ea-
K Re.ede ceV
K Rino cu mine-
K Nu .ot- &m ce8a de 0)cut-
K 'a, s.use ea- Trebuie s) 8ii cu mine-
K Trebuie s) ies din ora/-
Ea l a.uc) de .ie.tul c)m)/ii /i se ridic) .e 89r0uri, inten3ion9nd 0)r) ndoial) s) aLung) s)(l
.ri8easc) n ochi, dar nu reu/i dec9t s) at9rne de c)ma/a lui ca o .).u/)- El r9se, dar ea nu i se
al)tur)-
K &scult), o tu cel mai ocu.at dintre b)rba3i, rosti ea, ai uitat c) eu sunt 8i1ionar) a Su0letului
Su.remV
5itase- 5itase chiar /i c) sosirea ei n toiul no.3ii l sal8ase .e Tata de com.lotul lui
Faballu0ix- I/i d)du seama c) existau nc) lucruri .e care ea nu le /tia- Sim3i ntru c9t8a c) ar
trebui s)(i ex.lice-
K Elema" /i Gebbe"eE au fost im.lica3i n com.lot- 'ar eu cred c) Faballu0ix i(a min3it n
.ri8in3a inten3iilor lui-
Ea nu a8u r)bdare s)(i asculte b)lm)Lelile con0u1e-
K %re1i c)(mi .as) de asta acumV Te caut), Na0ai- &m 8)1ut asta ntr(un 8is U un soldat cu
m9inile .line de s9nge .9ndind .e str)1i- &m /tiut c) trebuia s) te g)sesc- S) te sal8e1-
K %um .o3i s) m) sal8e1i tuV
K Rino cu mine, 1ise ea- Eu /tiu drumul-
Nu a8ea nici o idee mai bun)- 'e 0a.t, c9nd ncerca s) se g9ndeasc) la o alternati8) la a o
urma, mintea i se golea- Nu .utea re3ine g9ndul- In s09r/it se dumiri c) era un mesaL de la Su0letul
Su.rem- Roia ca el s) mearg) cu ea- $ trimisese la el, a/a c) el trebuia s) o urme1e oriunde l(ar 0i
dus-
Ea l lu) de m9n) /i l trase de .e Rechiul Ring de 'ans .e strada cu acela/i nume .9n)
aLunser) ntr(un loc unde se ngusta, a.oi la o intersec3ie o luar) s.re st9nga-
K &8erea noastr) s(a dus, s.use Na0ai- & 0ost /i 8ina mea- Numai c) Rashgalli8a" ne(a tr)dat-
K Taci- Nu e un cartier .otri8it-
&8ea dre.tate- Era ntuneric, iar drumul trecea .rintre case 8echi, .)r)ginite /i murdare- Erau
.u3ini oameni n Lur /i nici unul dintre ei nu .)rea dornic s)(i .ri8easc) n ochi-
$colir) .e c9te8a str)du3e, a.oi se .omenir) dintr(odat) .e Strada Prim)8erii a.roa.e de
.unctul n care intra n .)durea s09nt)- In acel moment Na0ai 1)ri n 0a3a lui un gru. de solda3i
st9nd de .a1) de .arc) ar 0i /tiut c) a8ea s) a.ar) acolo- Se ntoarse imediat s(o ia la 0ug), a.oi
obser8) .e drumul .e care tocmai a.ucaser) c93i8a b)rba3i cu lamele lor scli.ind t)cute n noa.te-
K Bun) treab), NBe0, 1ise Cuet cu dis.re3- Probabil nici nu ne(ar 0i remarcat- *cum .)rem
sus.ec3i-
K 6tiu deLa cine suntem, s.use el ar)t9nd c)tre b)rba3ii care se a.ro.iau .e str)du3a
ntunecoas)-
K $0, bine- S.erasem s) 0olosim calea u/oar), dar merge /i a/a-
Il a.uc) de m9n) /i l t9r n direc3ia gre/it) .e Strada Prim)8erii, de.arte de ora/ /i s.re
.)durea sacr)- Na0ai /tia c) era cel mai stu.id lucru .e care l .utea 0ace ea- Ca marginea .)durii
nu ar mai exista nici un martor- &sasinii .uteau 0ace ce 8oiau- 'ac) ea /i imagina c) Na0ai a8ea
8reo ndem9nare n lu.t) /i c) s(ar .utea sal8a de1arm9ndu(i sau omor9ndu(i .e asasini, a8ea s)
desco.ere ra.id tristul ade8)r c) el nu 0usese niciodat) interesat de b)t)i /i nu a8ea nici un 0el de
antrenament n acest sens- Nici m)car nu(/i .utea aminti s) 0i lo8it .e cine8a ntr(o cli.) de 0urie
n toat) 8ia3a lui, nici chiar .e 0ra3ii lui mai mari, ntruc9t dac) ar 0i ri.ostat n 0a3a lui Geb sau a
lui Elema" nu ar 0i 0)cut dec9t s) nr)ut)3easc) lucrurile- Poate c) Na0ai era mare .entru 89rsta
lui, cel mai nalt dintre 0iii lui ,etchi", dar asta nu nsemna nimic c9nd 8enea 8orba de b)taie-
Pe m)sur) ce naintau n ntuneric s.re ca.)tul Str)1ii Prim)8erii, asasinii de8enir) mai
ndr)1ne3i-
K Foarte bine, rosti unul dintre ei, ncet, dar su0icient c9t s) aud) Na0ai /i Cuet- In umbr)-
&colo o s) ne .urt)m discu3ia-
K N(a8e3i ce s) ne 0ura3i-
Flasul lui Cuet tremura, tr)d9nd .anica, dar Na0ai /tia du.) str9ngerea sigur) a m9inii c) nu
tremura deloc-
'ar el tremura-
K In umbr), re.et) b)rbatul-
&/a c) se su.user)- P)trunser) n be1na dintre co.aci- 'ar s.re sur.rinderea lui Na0ai, nu se
o.rir) /i nici nu se ndre.tar) s.re sud ca s) ocoleasc) .)durea /i s) reintre n ora/ .e urm)torul
drum- Ea l conduse a.roa.e direct s.re est- &d9nc n inima 3inutului inter1is-
K Nu .ot s) merg acolo, 1ise el-
K Taci- Nici ei nu .ot, dac) nu ne aud 8orbind ca s) urm)reasc) sunetul-
El /i 3inu gura /i o urm)- 'u.) un tim. terenul nce.u s) coboare, nu mai era o .ant), ci mai
degrab) o r9.) /i de8eni 0oarte di0icil s)(/i g)seasc) drumul-
%erul era deLa com.let negru /i, de/i c)1user) multe 0run1e, umbra co.acilor era nc) deas)-
K Nu 8)d nimic, /o.ti el-
K Nici eu, r)s.unse ea-
K Stai- &scult)- Poate c) nu ne mai urm)resc-
K Nu- 'ar nu ne .utem o.ri-
K 'e ce nuV
K Trebuie s) te scot din ora/-
K 'ac) sunt .rins aici, .edea.sa 8a 0i cum.lit)-
K 6tiu, 1ise ea- %u at9t mai r)u .entru mine, c) te(am adus-
K &tunci du(m) na.oi-
K Ba nu, aici 8rea Su0letul Su.rem s) mergem-
Era totu/i .rea di0icil s) se mai 3in) de m9n) U a8eau ne8oie de ambele m9ini ca s) coboare .e
.anta accidentat)- Ca lumina 1ilei nu ar 0i 0ost o treab) .rea di0icil), dar .e ntuneric exista
.osibilitatea s) nu se 8ad) 8reun obstacol care ar 0i .utut s)(i accidente1e mortal, ast0el c) 0iecare
.as trebuia testat- G)car aici co.acii erau mai rari, iar lumina stelelor i .utea aLuta ce8a mai bine
s) 8ad)- &sta cel .u3in .9n) c9nd .)trunser) n cea3)-
K &cum trebuie s) ne o.rim, 1ise el-
K %ontinu) s) mergi-
K Prin cea3)V $ s) ne r)t)cim, o s) c)dem /i o s) murim-
K E un semn bun, s.use Cuet- Inseamn) c) am aLuns cam la Lum)tatea drumului s.re lac-
K 'oar nu m) duci la lacW
K Sst-
K Gai bine m(a/ arunca .ur /i sim.lu, ca s)(i scutesc de e0ortul de a m) ucide-
K Taci, .rostule- Su0letul Su.rem ne 8a .roteLa-
K Su0letul Su.rem e un com.uter conectat la sateli3ii a0la3i .e orbit) n Lurul lui HarmonB- Nu
are nicio ma/in)rie magic) .rin care s) aLung) aici /i s) ne .rind) c9nd c)dem-
K Ne 0ace aten3i, 1ise Cuet- Sau m)car m) aLut) %e mine s) g)sesc drumul- Numai s) taci tu /i
s) m) la/i s(o ascult-
%obor9r) ore ntregi .rin cea3), sau a/a i se .)ru lui Na0ai, dar n cele din urm) aLunser) la
0undul 8)ii- 2arb) .e o c9m.ie .lat), 0)c9nd loc noroiului-
Noroi cald- Nu, noroi fierbinte-
K &m aLuns, s.use ea- Nu .utem intra n a.) .e aici U se ridic) dintr(o cr).)tur) ad9nc) n
crusta lumii, de asta e at9t de 0ierbinte nc9t clocote/te /i scoate aburi- &.a ne(ar 0ierbe carnea de
.e oase dac) am sta c9t de .u3in n ea, chiar /i n a.ro.ierea 3)rmului-
K &tunci cum .ot 0emeile---
K Noi ne rug)m n a.ro.iere de ca.)tul o.us, unde lacul este alimentat de torentele reci ca
ghea3a din mun3i- 5nele intr) n a.ele cele mai reci- 'ar 8i1iunile a.ar n maLoritatea ca1urilor
c9nd .lutim n locurile unde se nt9lnesc a.ele reci cu cele 0ierbin3i- 5n loc cu turbulen3e, unde
8alurile ne leag)n) /i ne r)sucesc continuu, nghe39ndu(ne /i usc9ndu(ne .e r9nd- Cocul unde
inima lumii /i su.ra0a3a sa rece se nt9lnesc- 5n loc unde cele dou) inimi ale 0iec)rei 0emei de8in
una-
K Nu am ce c)uta aici, 1ise Na0ai-
K 6tiu, re.lic) Cuet- 'ar aici ne(a condus Su0letul Su.rem, a/a c) o s) r)m9nem-
&tunci Na0ai se s.erie cel mai tare- $ 0emeie, 8orbindu(i de a.roa.e- Qi(am s%us c) am au1it
8ocea unui b)rbat- Renea de acoloV
Gulte 0emei cu lanterne se a.ro.iar)- T)l.ile lor .lesc)iau la 0iecare .as .rin noroiul 0ierbinte,
a.oi sunete de suc3iune c9nd le ridicau- %9t de mult m(am scu0undat eu n n)molV se ntreb)
Na0ai- Ce 8a 0i greu s) m) scoat)V Sau .ur /i sim.lu m) 8or ngro.a de 8iu aici, l)s9nd n)molul
s) hot)rasc) dac) s) m) coac) sau s) m) su0oceV
K C(am adus, s.use Cuet-
K E Cuet, 1ise o b)tr9n)- Numele 0u .reluat ntr(o /oa.t) /i .urtat .rin mul3imea care se
aduna-
K Su0letul Su.rem m(a condus aici- B)rbatul acesta nu este .recum ceilal3i- Su0letul Su.rem
l(a ales-
K Cegea e lege, s.use b)tr9na- Singur) 3i(ai asumat res.onsabilitatea, dar asta nu 0ace dec9t s)
mute .edea.sa de la el asu.ra ta-
Na0ai 8)1u c9t de ncordat) era Cuet- I/i d)du seama: nici ea nu n3elege Su0letul Su.rem mai
bine dec9t mine-
'in c9te /tia ea, Su0letului Su.rem nu(i .)sa dac) ea tr)ia sau murea, /i ar 0i 0ost 0oarte
mul3umit s(o lase s) .l)teasc) cu 8ia3a .entru ca eu s) .etrec noa.tea n siguran3) aici-
K Foarte bine, 1ise Cuet- 'ar trebuie s)(l duce3i la Poarta &scuns) /i s)(l aLuta3i s) str)bat)
.)durea-
K S) nu ne s.ui tu ce trebuie s) 0acem, nelegiuitoW strig) una dintre 0emei- 'ar celelalte i
0)cur) semn s) tac)- Na0ai .utea 8edea c) Cuet se bucura de mare res.ect chiar /i c9nd 0)cea ce8a
scandalos-
&.oi mul3imea se d)du .u3in la o .arte ca s) lase s) treac) o 0emeie, care a.)ru ca o 0antom)
din cea3)- Era de1br)cat), /i .entru c) era curat) Na0ai nu(/i d)du seama .e moment c) era o
s)lbatic)- &bia c9nd aLunse 0oarte a.roa.e, tr)g9nd de m9neca lui Cuet, Na0ai obser8) c9t de
t)b)cit) /i uscat) i era .ielea, c9t de ridat) /i sco09lcit) i era 0a3a-
K Tu, /o.ti Cuet-
K Tu, re.et) s)lbatica-
&.oi 0emeia s09nt) a de/ertului se ntoarse s.re b)tr9na care .)rea s) 0ie conduc)toarea cetei
de Lusti3iare-
K &m .ede.sit(o deLa, s.use-
K %e 8rei s) s.uiV ntreb) b)tr9na-
K Eu sunt Su0letul Su.rem, /i s.un c) deLa a su.ortat .edea.sa mea-
B)tr9na se uit) la 0at), .lin) de incertitudini-
K E ade8)rat ce s.une, CuetV
Na0ai era uluit- Increderea lor n Cuet era at9t de .uternic) nc9t i(ar cere s) con0irme sau s)
nege o m)rturie care ar .utea costa(o 8ia3a sau s) i(o sal8e1e, n 0unc3ie de .ro.riul ei r)s.unsV
Increderea lor era Lusti0icat), c)ci r)s.unsul lui Cuet nu con3inea nici o .ledoarie s.ecial) n
0a8oarea ei-
K &ceast) 0emeie s09nt) mi(a dat doar o .alm)- %um .oate s) 0ie su0icient) .edea.sa astaV
K Eu am adus(o aici, s.use s)lbatica- &m 0)cut(o s)(l aduc) .e b)iat- Cui i(am ar)tat 8i1iuni
m)re3e, /i 8oi continua s) i ar)t- S)m9n3a lui se 8a bucura de cinste /i se 8a ridica o na3iune
semea3)- Nimeni s) nu(i m.iedice drumul .rin a.) /i .rin .)dure, c9t des.re ea, ea .oart) urma
m9inii mele nti.)rit) .e 0a3)- %ine o mai .oate atinge du.) ce eu i(am 0)cut astaV
K &cesta este cu ade8)rat glasul Gamei, 1ise b)tr9na-
K Gama, /o.tir) c9te8a-
K Su0letul Su.rem, /o.tir) altele-
Femeia s09nt) se ntoarse iar c)tre Cuet /i ridic) un deget ating9nd bu1ele 0etei- Cuet i s)rut)
degetul, u/or, /i Na0ai sim3i .entru o cli.) durerea acelei dulce3i- &.oi ex.resia s)lbaticei se
schimb)- Parc) un su0let luminos s)l)/luise n interiorul chi.ului ei /i acum dis.)ruseH .)rea
distras), oarecum con0u1)- Pri8i n Lur, nerecunosc9nd nimic, a.oi se nde.)rt) to.indu(se n
cea3)-
K Era mama taV /o.ti Na0ai-
K Nu, r)s.unse Cuet- Gama tru.ului meu nu mai e s09nt)- 'ar n inima mea toate aceste
0emei mi sunt mame-
K &de8)rat ai 8orbit, 1ise b)tr9na- %9t ade8)r s.une co.ilul )staW
Cuet .lec) ca.ul- %9nd ridic) din nou 0a3a, Na0ai 8)1u lacrimi .e obra1ul ei- Nu n3elegea
nimic din ceea ce se .etrecea acolo, sau ce nsemna .entru CuetH /tia doar c) .entru un tim. 8ia3a
lui 0usese n .ericol, a.oi a ei, iar acum .ericolul trecuse- Pentru el era su0icient-
S)lbatica s.usese c) nimeni nu(i 8a m.iedica drumul .rin a.) /i .rin .)dure- 'u.) o scurt)
discu3ie, 0emeile hot)r9r) c) asta nsemna ca el s) tra8erse1e lacul din acel .unct s.re ca.)tul
o.us, de la 0ierbinte la receH el nu /tia cum aLunseser) la asta .ornind de la cele c9te8a cu8inte ale
s)lbaticei, dar se minunase adesea c9t de multe sensuri .ot s) stoarc) .reo3ii /i din .u3inele scrieri
sacre ale religiei b)rba3ilor- &/te.tar) c9te8a minute .9n) s) ias) 0emeile din a.)- &bia atunci
Cuet i .ermise s) se a.ro.ie ca s) 8ad) lacul- &cum era lim.ede de unde .ro8enea cea3a U se
n)l3a n .erdele de aburi din a.), sau cel .u3in a/a i se .)rea lui- 'ou) 0emei ntr(o barc) lung) /i
Loas) o m.ingeau s.re 3)rm, una 89slind, cealalt) st9nd la c9rm)- Prora 8asului era scund) /i
.)trat), dar ntruc9t .e lac nu erau 8aluri /i 89slitul era lin nu .)rea s) existe 8reun .ericol ca
barca s) ia a.) la bord- Se a.ro.iar) din ce n ce mai mult de mal, .9n) ce n cele din urm) 0undul
b)rcii atinse .)m9ntul- Gai erau totu/i c93i8a metri de a.) de tra8ersat ntre barc) /i .or3iunea
noroioas) unde st)teau Na0ai /i Cuet- N)molul era acum dureros de 0ierbinte, iar Na0ai era ne8oit
s)(/i mi/te destul de des .icioarele ca s) nu se ard)- %um ar 0i 0ost s) mearg) .rin a.)V
K Gergi ncet, /o.ti Cuet- %u c9t stro.e/ti mai .u3in cu at9t mai bine, a/a c) nu trebuie s)
alergi- $ s) 8e1i c) dac) mergi continuu aLungi cur9nd n barc), iar durerea trece re.ede-
'eci ea mai 0)cuse asta- Foarte bine, dac) Cuet .utea su.orta, .utea /i el- F)cu un .as s.re
a.)- Femeile icnir)-
K Nu, 1ise ea re.ede- In locul )sta, unde e/ti un co.il /i un str)in, trebuie s) 0ii condus-
Eu, co.ilV In com.ara3ie cu tineV &.oi /i d)du seama c) ea e8ident a8ea dre.tate- 2ndi0erent
de 89rstele lor, aici era locul ei, nu al luiH aici ea era adultul /i el co.ilul-
Ea stabili ritmul, alert, dar nu gr)bit- &.a i ardea .icioarele, dar era .u3in ad9nc) /i el nu
stro.ea .rea mult, cu toate c) nu era la 0el de gra3ios /i lin n mi/c)ri ca Cuet- In c9te8a cli.e
aLunser) n barc), dar .)ru c) durase o 8e/nicie, o mie de .a/i agoni1an3i, n s.ecial e1itarea din
momentul n care ea urcase n ambarca3iune- In cele din urm), ea urc) /i m9na ei l trase du.) ea,
/i el mi/c) .icioarele care l usturau at9t de ad9nc sub .iele nc9t i 0u 0ric) s) se uite de team) s)
nu 8ad) carnea 0iart) .e ele- 'ar c9nd .ri8i .ielea ar)ta normal- Cuet se 0olosi de .oalele c)m)/ii
ei ca s)(i /tearg) .icioarele- Femeia care 89slea n0i.se lama unei 89sle n n)molul de .e 0undul
a.ei /i m.inse na.oi, cu mu/chii bra3elor sale masi8e um0la3i de e0ort- Na0ai se ntoarse cu 0a3a
s.re Cuet /i se .rinse de m9inile ei, n tim. ce barca aluneca .e a.e-
Fu cea mai stranie c)l)torie din 8ia3a lui Na0ai, de/i nu una lung)- %ea3a 0)cea ca totul s) .ar)
magic /i ireal- St9nci uria/e .9ndeau deasu.ra a.ei /i ei .luteau n t)cere .rintre ele, a.oi .ietrele
dis.)rur) ca nghi3ite- &.a de8eni mai 0ierbinte /i erau locuri n care bolboroseaH ocolir) acele
.uncte- Barca n sine nu se nc)l1ea niciodat), dar aerul din Lurul lor era at9t de 0ierbinte /i de
umed, nc9t cur9nd aLunser) u1i, cu hainele li.indu(li(se de tru.uri- Na0ai obser8) .entru .rima
dat) c) Cuet a8ea de 0a.t 0orme de 0emeieH nu .rea mult, dar su0icient c9t s) nu mai .oat) s) se
g9ndeasc) la ea ca 0iind nimic altce8a dec9t un co.il- 'intr(odat) se intimid) s) stea 3in9nd(o de
m9ini, ns) /i mai 0ric) i era s)(i dea drumul- &8ea ne8oie s(o ating), ca un co.il ag)3at n
ntuneric de m9na mamei lui-
%ontinuar) s) .luteasc)- &erul se r)ci- Trecur) .rin locuri nguste, cu st9nci abru.te de ambele
.)r3i, care .)reau s) se a.ro.ie din ce n ce mai mult .e m)sur) ce se n)l3au, .9n) ce se .ierdeau
n ce3uri- Na0ai se ntreb) dac) nu cum8a se a0lau ntr(o .e/ter), sau dac) nu, dac) soarele
.)trundea 8reodat) .9n) la ba1a 8iroagei ad9nci- &.oi .ere3ii de .iatr) se retraser) /i cea3a se mai
r)ri .u3in- In acela/i tim. a.a de8eni mai agitat)- &cum se 0ormau 8aluri, iar curen3ii .rindeau
barca /i ncercau s(o roteasc), s(o ntoarc) dintr(o .arte n alta-
Femeia ridic) 89sleleH cea de la c9rm) lu) m9na de .e timon)- Cuet se a.lec) /i /o.ti:
K &cesta e locul n care 8in 8i1iunile- Qi(am s.us U unde se nt9lnesc c)ldura cu 0rigul- &ici
noi trecem .rin a.) cu tru.urile-
%u tru.urile nsemna exact asta- Sim3indu(se /i mai intimidat s) o .ri8easc) .e Cuet
de1br)c9ndu(se dec9t s) se de1brace el nsu/i,/i urm)ri .ro.riile m9ini des0)c9ndu(/i hainele /i
m.)turindu(le, n tim. ce Cuet 0)cea acela/i lucru l)s9ndu(le gr)mad) n barc), ncerc9nd cum8a
s(o .ri8easc) 0)r) s(o 8ad), Na0ai nu reu/i s)(/i dea seama cum alunec) n a.) at9t de t)cut .entru
ca a.oi s) .luteasc) nemi/cat) .e s.ate- R)1u c) ea nu 0)cea nici o mi/care de not, ast0el c)
atunci c9nd el se arunc) 1gomotos n lac r)mase de asemenea nemi/cat- &.a l sus3inea ns)
sur.rin1)tor de bine- Nu era n .ericol s) se scu0unde- Cini/tea era ad9nc) /i co.le/itoareH 8orbi
doar o dat), c9nd 8)1u c) ea se nde.)rtea1)-
K Nu contea1), r)s.unse ea ncet- Taci-
El t)cu- &cum se g)sea singur n cea3)- %uren3ii l r)sucir) U sau .oate c) nu, c)ci .rin aburi
nu .utea deosebi estul de 8est sau orice alt re.er care s) l locali1e1e, dec9t sus /i Los, /i chiar /i
acest lucru .)rea s) conte1e 0oarte .u3in- Era calm, un loc unde ns) ochii lui .uteau s) 8ad) /i
totu/i s) nu 8ad), unde urechile lui .uteau s) aud) /i totu/i s) nu aud) nimic- Ins) curentul nu(l
l)sa s) adoarm)- Putea sim3i sub el undele de cald /i rece, uneori 0oarte 0ierbin3i, alteori nghe3ate,
ast0el c) din c9nd n c9nd se g9ndea: n(o s) mai .ot su.orta, trebuie s) not alt0el o s) mor aici U
a.oi curentul se schimba din nou-
Nu a8u nici o 8i1iune- Su0letul Su.rem nu(i s.use nimic- El ascult)- %hiar i 8orbi Su0letului
Su.rem, rug9ndu(l s)(i arate cum ar .utea ob3ine 8reodat) %atalogul du.) care l trimisese Tata-
'ac) Su0letul Su.rem l au1i, nu(i d)du nici un semn-
Pluti .e lac o eternitate- Sau .oate trecuser) numai c9te8a minute nainte s) aud) 0o/netul
bl9nd al 89slelor n a.)- $ m9n) i atinse .)rul, 0a3a, um)rul, a.oi l a.uc) de bra3- I/i aminti cum
s) ntoarc) ca.ul /i c9nd o 0)cu 8)1u barca /i .e Cuet, acum com.let mbr)cat), ntin19ndu(se
s.re el- Nu se g9ndi s) se ru/ine1e /i acumH era doar bucuros s) o 8ad) /i .u3in trist la g9ndul c)
8a trebui s) ias) din a.)- Nu era ndem9natic la urcatul n barc)- $ 0)cu s) se clatine r)u /i a.a se
re8)rs) n)untrul ei-
K Rostogole/te(te, /o.ti Cuet-
Se ntoarse .e o .arte n a.), ntinse un .icior /i un bra3 n barc) /i se rostogoli n)untru- $
0)cu u/or, a.roa.e n lini/te- Cuet i d)du hainele, nc) umede, dar acum 0oarte reci- Ce trase .e el
/i se n0ior) n tim. ce 0emeile continuau s) m.ing) barca .rintr(o cea3) care l nghe3a .9n) n
m)du8a oaselor- Cuet tremura /i ea, dar nu .)rea s(o deranLe1e-
In cele din urm) aLunser) la 3)rm, unde iar)/i a/te.ta un gru. de 0emei- Poate o alt) barc)
tra8ersase lacul, 0)r) s) a/te.te ritualul trecerii tru.ului .rin a.), sau .oate c) exista un drum
.entru cei care aduceau mesaLeH indi0erent de moti8, 0emeile care se a0lau acolo /tiau deLa cine
erau ei- Nu era ne8oie de ex.lica3ii- Cuet deschise din nou drumul, acum .rintr(o a.) nghe3at)
care i .ro8oc) lui Na0ai dureri n oase- &Lunser) .e uscat U de data asta un mal aco.erit cu iarb)
n loc de ntinderea n)moloas) U /i m9inile 0emeilor n0)/urar) o .)tur) uscat) n Lurul lui- R)1u
c) /i Cuet era la 0el nc)l1it)-
K Primul b)rbat care trece .rin a.), rosti o 0emeie-
K B)rbatul care trece .rin a.ele 0emeilor, 1ise o alta-
Cuet i ex.lic) .)r9nd .u3in Lenat):
K Pro0e3ii celebre- Sunt at9t de multe, nc9t e greu s) nu se m.lineasc) din c9nd n c9nd c9te
una-
El 19mbi- 6tia c) ea lua .ro0e3iile mult mai n serios dec9t l)sa s) se 8ad)- Ca 0el ca el-
$bser8) c) nimeni nu o ntreb) ce se nt9m.lase n a.)H nimeni nu o ntreb) dac) a8usese 8reo
8i1iune- 'ar tr)geau de tim., a/te.t9nd, .9n) c9nd n cele din urm) ea s.use:
K Su0letul Su.rem mi(a adus lini/tea, /i asta a 0ost su0icient-
&tunci ele se nde.)rtar), maLoritatea, de/i unele dintre ele se uitar) la Na0ai .9n) c9nd el
cl)tin) din ca.-
K &m trecut de .artea cea mai u/oar), s.use ea-
%re1u c) glume/te, dar ea l conduse .rin Poarta &scuns), o s.)rtur) legendar) n 1idul ro/u
des.re care credea doar .e Lum)tate c) exist) cu ade8)rat- Era o trecere boltit) .rintre dou)
turnuri masi8e, /i n loc de .a1nicii ora/ului acolo erau doar 0emei care su.ra8egheau- 6tia c) de
cealalt) .arte se ntindea P)durea F)r) %)r)ri- Price.u re.ede c) /i merita numele- P9n) s) ias)
.e 'rumul P)durii 0a3a i 0u br)1dat) de t)ieturi, /i la 0el /i a ei, bra3ele /i .icioarele de asemenea-
K Poarta din S.ate e n direc3ia aceea, 1ise Cuet- 2ar .rin oricare dintre de0ileele astea aLungi
n de/ert- 'e aici nu mai /tiu ncotro mergi-
K E su0icient- G) descurc-
K &tunci nseamn) c) am 0)cut ceea ce m(a trimis Su0letul Su.rem s) 0ac-
Na0ai nu /tiu ce s) s.un)- Nu /tia nici m)car cum s) ex.rime n cu8inte ceea ce sim3ea-
K %red c) nu te cunosc, s.use-
Ea l .ri8i .er.lex)-
K Nu, am gre/it, 1ise Na0ai- %red c) nu te(am cunoscut nainte, chiar dac) mi nchi.uiam c)
te cunosc, iar acum, c) te(am cunoscut n s09r/it, n3eleg c) nu /tiu cu ade8)rat nimic des.re tine-
Ea 19mbi-
K %uren3ii )ia ncruci/a3i 3i .ro8oac) o asemenea stare de 0iecare dat)- S) nu s.ui nim)nui,
b)rbat sau 0emeie, ce ai 0)cut n seara asta-
K %9nd mi amintesc, nu sunt sigur dac) eu o s) cred c) mi s(a nt9m.lat n realitate-
K $ s) te mai 8edem n casa m)tu/ii RasaV
K Nu /tiu, 1ise Na0ai- Nu /tiu dec9t at9t: c) n(am habar cum s) .un m9na .e %atalog 0)r) s)
0iu ucis, /i totu/i trebuie s) l ob3in-
K &/tea.t) s) 3i s.un) Su0letul Su.rem cum s) 0aci, l s0)tui Cuet, a.oi 0)(o-
El a.rob) din ca.-
K E bine dac) Su0letul Su.rem o s)(mi s.un) ce8a-
K $ s)(3i s.un)- %9nd 8a 0i ce8a de 0)cut, ea o s)(3i s.un)-
&.oi, dintr(un im.uls, Cuet ntinse m9na /i o a.uc) .e a lui, str9ng9nd(o doar .entru o cli.)-
El /i reaminti, ca un ecou .rin tru.ul lui, cum se 3inuse de ea .e lac- Ins) acum era .u3in ru/inat,
/i /i retrase m9na- Ea l 8)1use slab- Ea l 8)1use de1br)cat-
K Re1iV s.use ea- 'eLa ui3i cum a 0ost n realitate-
K Ba nu-
Ea se ntoarse /i a.uc) .e drumul c)tre Poarta din S.ate- Rru s(o strige /i s)(i s.un), ai a8ut
dre.tate, uitam cum a 0ost n realitate, mi reaminteam totul .rin ochii obi/nui3i, mi aminteam
din .unctul de 8edere al b)iatului care am 0ost nainte, dar acum mi amintesc nu c) eram slab sau
de1br)cat, ori altce8a de care s) m) ru/ine1- %i c) eu c)l)toream ca un erou m)re3 din .ro0e3ii
.este lacul magic, a89ndu(te .e tine dre.t ghid /i n8)3)tor, /i c9nd ne(am scos hainele nu eram
un b)rbat /i o 0emeie am9ndoi goi, ci mai degrab) doi 1ei din .o8e/tile str)8echi des.re t)r9muri
nde.)rtate, renun39nd la deghi1)rile de muritori /i etal9ndu(/i glorioasa nemurire, gata s)
.luteasc) .este marea mor3ii ie/ind 0)r) cicatrice .e malul cel)lalt-
'ar .9n) s) se g9ndeasc) el la toate aceste lucruri .e care s) le s.un), ea dis.)ruse deLa du.) o
cotitur)-
14. SCAUNUL LUI ISSI#
Na0ai nu /tia la ce s) se a/te.te c9nd aLunse la .unctul de nt9lnire- Pe tot .arcursul drumului
.rin de/ert la lumina stelelor /i imaginase continuu lucruri oribile- 'ac) nici unul dintre 0ra3i nu
a sc).atV Ei nu bene0iciaser) de aLutorul lui Cuet /i al 0emeilor din Basilica- Sau dac) au sc).at,
dar solda3ii l(au urm)rit .e 8reunul .9n) la ascun1)toare /i i(au omor9t .e to3iV %9nd 8a aLunge
acolo le 8a desco.eri cor.urile mutilateV Sau 8a 0i a/te.tat de solda3i, s)(l .rind) /i s)(l arunce n
canionV
F)cu o .au1) n ca.)tul de0ileului, n .unctul n care se o.riser) s) trag) la sor3i mai de8reme
n acea diminea3)- Su0let Su.rem, 1ise n sinea lui, oare trebuie s) coborV
R)s.unsul .rimit 0u o imagine 0ormat) n mintea lui U unul dintre solda3ii inumani ai lui
Faballu0ix .limb9ndu(se noa.tea .e str)1ile .ustii ale Basilic)i- Nu /tiu cum s) inter.rete1e asta-
2i s.unea Su0letul Su.rem c) solda3ii erau .este tot n ora/V Sau 8i1iunea l a8erti1a .e Na0ai c)
solda3ii l a/te.tau n de0ileu, /i creierul lui ad)uga .ur /i sim.lu detaliul irele8ant al ora/uluiV
5n lucru era de nee8itat U sentimentul de necesitate .e care l .rimea de la Su0letul Su.rem-
%a /i cum ar 0i 0ost o oca1ie .e care nu(/i .utea .ermite s) o rate1e- Sau un .ericol .e care trebuia
s)(l e8ite-
%9nd mesaLul este at9t de neclar, /i s.use Na0ai n sinea lui, de la ce .ot .leca n a0ar) de
.ro.ria mea Ludecat)V 'ac) 0ra3ii mei au neca1uri trebuie s) /tiu- Nu(i .ot abandona, chiar dac)
a/ 0i eu nsumi n .rimeLdie- 'ac) gre/esc, nde.)rtea1) g9ndul )sta de mine-
&.oi nce.u s) coboare n de0ileu- Nu resim3i nici o distragere, nici o stu.oare- 2ndi0erent ce
altce8a inten3iona s)(i comunice Su0letul Su.rem, cu siguran3) nu l deranLa ca el s) aLung) la
nt9lnirea cu 0ra3ii s)i-
Sau .oate c) renun3ase la el- 'ar nu: dac) /i d)duse at9ta osteneal) s)(l scoat) din ora/, .rin
Cacul Femeilor, Su0letul Su.rem nu l .rea .utea abandona acum-
Era at9t de ntuneric n canion, nc9t se m.iedic) /i alunec) .9n) c9nd n 0inal se o.ri .e
.ragul aco.erit cu .ietri/ unde trebuiau s) a/te.te 0ra3ii lui-
K Na0ai-
Era 8ocea lui 2ssib- 'ar Na0ai abia a.uc) s) l aud) nainte s) simt) o lo8itur) .uternic)-
Sandaua cui8a i i1bise 0a3a, tr9ntindu(l .e .ietri/-
K T9m.ituleW strig) Elema"- &/ 0i 8rut s) te .rind) /i s) te omoare, tic)los micW
5n alt .icior, din .artea cealalt), i 1drobi nasul- &u1i glasul lui Gebbe"eE:
K S(a dus totul, toat) a8erea, absolut tot, din cau1a taW
K Nu a luat(o el, .ro/tilorW strig) 2ssib- Faballu0ix a 0urat(oW
K Tu s) taciW url) Gebbe"eE, naint9nd c)tre 2ssib- Na0ai reu/i n cele din urm) s) 8ad) ce se
.etrecea-
%u toate c) 0a3a l ustura din cau1a .ietricelelor im.rimate n t)l.ile sandalelor lor, n realitate
nu(l r)niser) serios- Ins) acum /i d)du seama c) erau turba3i de 0urie- 'ar de ce s) 0ie 0urio/i %e
;afaiV
K Rash e cel care ne(a tr)dat, s.use el- Ei se ntoarser) imediat s.re el-
K 4)u a/a, 0)cu Elema"- Nu 3i(am s.us c) eu o s) m) ocu. de negociereV Puteam ob3ine
%atalogul .entru numai un s0ert din c9t a8eam, dar nu, tu a trebuit s)---
K Tu renun3aiW strig) Na0ai- Te retr)geaiW Elema" url) 0urios, l a.uc) .e Na0ai de c)ma/) /i(l
ridic) de la .)m9nt-
K :um)tate din negociere nseamn) s) te retragi, idiotuleW %re1i c) nu /tiam ce 0acV Eu, care
am 0)cut comer3 n 3)ri str)ine /i am ob3inut .ro0it mare .entru numai c9te8a .roduse U cum de nu
ai a8ut ncredere c) /tiam ce 0acV In toat) 8ia3a ta tu nu ai negociat dec9t .entru c9te8a mBachi"(
uri stu.ide n .ia3), b)ie3a/-
K N(am /tiut, recunoscu Na0ai-
Elema" l arunc) la .)m9nt- Na0ai /i 1dreli coatele /i ca.ul lui lo8i .ietrele destul de tare ca
s)(l doar)- F)r) s) 8rea 3i.)-
K Cas)(l n .ace, la/ule, 1ise 2ssib-
K G) 0aci .e mine la/V
K Faballu0ix a8ea de g9nd s) .un) m9na .e banii no/tri indi0erent de ce am 0i 0)cut noi- Il
a8ea deLa .e Rash de .artea lui-
K &cum ai aLuns ex.ert n ceea ce s0ar fi nt9m.lat, 1ise Elema"-
K Stai .e tronul t)u /i ne LudeciW i strig) Gebbe"eE- 'ac) l consideri .e Na0ai at9t de
ne8ino8at, des.re tine ce ai de s.usV Tu ai scos banii din conturile TateiW
Na0ai se ridic)- Nu(i .l)cea cum l amenin3au .e 2ssib- S)(/i re8erse 0uria asu.ra lui era un
lucru, dar s) aLung) .e .unctul de a(l r)ni .e 2ssBa nsemna cu totul altce8a-
K Imi .are r)u, 1ise Na0ai U nu .utea dec9t s) ia asu.ra lui 8ina /i m9nia lor- Nu am n3eles, /i
ar 0i trebuit s)(mi 3in gura- Imi .are r)u-
K %e nseamn) s)(3i .ar) r7uV re.lic) Elema"- 'e c9te ori ai s.us asta c9nd era .rea t9r1iu ca
s) mai corect)m consecin3eleV Nu n8e3i niciodat) nimic, Na0ai- Tata nu te(a n8)3at nimic-
%o.ila/ul lui, .re3iosul b)ie3el al Rasei, care nu .oate 0ace nimic gre/it- Ei, bine, e tim.ul s)
n8e3i lec3iile .e care Tata ar 0i trebuit s) 3i le .redea cu ani n urm)-
Elema" extrase una din 8ergelele dintr(o leg)tur) s.riLinit) .e .eretele de st9nc)- Era destinat)
s) su.orte nc)rc)turile grele de .e s.inarea unei c)mileH era destul de 0lexibil) /i nu 0oarte grea,
dar re1istent) /i lung)- Na0ai n3elese imediat ce inten3iona Elema"-
K Nu ai dre.tul s) te atingi de mine-
K Nu, nimeni nu are dre.tul s) te ating), 1ise Gebbe"eE- Na0ai cel sacru, odorul Tatei,
nimeni nu(l .oate atinge- Ne .oate atinge %e noi, binen3eles- Poate s) .iard) mo/tenirea noastr),
dar nimeni nu(l .oate atinge %e el-
K $ricum nu ar 0i 0ost niciodat) mo/tenirea ta- & 0ost dintotdeauna a lui Elema"-
5n alt g9nd i 8eni n minte lui Na0ai, n leg)tur) cu cine ar 0i .rimit mo/tenirea- 6tiu dinainte
de a deschide gura c) nu era cel mai n3ele.t lucru care .utea 0i rostit, c9nd Elema" /i Gebbe"eE
erau deLa su.)ra3i- 'ar l s.use totu/i-
K 'ac) e 8orba des.re ceea ce a3i %ierdut, am9ndoi merita3i s) 0i3i de1mo/teni3i, 0iindc) a3i
com.lotat m.otri8a Tatei-
K E o minciun), 1ise Gebbe"eE-
K %9t de .rost cre1i c) suntV Poate nu /tiai c) Faballu0ix inten3iona s)(l ucid) .e Tata n
diminea3a aia, dar /tiai c) inten3ionea1) s) ucid) .e cine8a- %e 3i(a .romis Faballu0ix, Elema"V
&cela/i lucru .e care i l(a .romis lui Rash U numele de ,etchi" /i a8erea, du.) ce Tata ar 0i 0ost
discreditat /i 0or3at s) .)r)seasc) ora/ulV
Elema" r)cni /i se re.e1i la el, m.)r3ind lo8ituri cu 8ergeaua- Era at9t de 0urios, nc9t .u3ine
dintre lo8ituri /i atinser) 3inta, dar atunci c9nd o 0)cur) 0ur) dure- Na0ai nu mai sim3ise niciodat)
o asemenea durere, nici chiar atunci c9nd se ruga, nici chiar atunci c9nd .icioarele i 0useser)
cu0undate n a.a 0ierbinte a lacului- Se tre1i cu 0a3a n Los .e .rundi/, cu Elema" a.lecat deasu.ra
lui gata s)(l lo8easc) U unde, .este s.ateV In ca.V
K Te rogW 3i.) Na0ai-
K GincinosuleW url) Elema"-
K Tr)d)toruleW re.lic) Na0ai- Ince.u s) se ridice n genunchi, a.oi n .icioare-
Rergeaua c)1u, tr9ntindu(l na.oi la .)m9nt- Gi(a ru.t s.atele, g9ndi Na0ai- $ s) 0iu .arali1at-
$ s) 0iu ca 2ssib, in0irm ntr(un scaun .entru tot restul 8ie3ii mele-
F9ndul la 2ssib .)ru s)(l .un) n mi/care- %)ci atunci c9nd Elema" ridic) din nou 8ergeaua,
scaunul lui 2ssib se n).usti naintea lui- Scaunul se r)sucea n mers U nu .utea 0i 3inut total sub
control U /i 8ergeaua l atinse .e 2ssib .este un bra3- Qi.) de durere, /i scaunul sc).) com.let de
sub control, rotindu(se nebune/te /i cl)tin9ndu(se nainte /i na.oi- Sistemul de e8itare a
coli1iunii l m.iedic) s) se i1beasc) de .ere3ii de .iatr) ai de0ileului, dar se lo8i de Gebbe"eE
care ncerca s) se 0ereasc), dobor9ndu(l-
K Nu te b)ga, 2ssibW strig) Elema"-
K Ca/uleW l admonest) Na0ai- &i 0ost un nimic n 0a3a lui Faballu0ix, dar acum .o3i s) ba3i un
in0irm /i un b)iat de .ais.re1ece aniW %9t curaLW
'in nou Elema" se ntoarse de la 2ssib cu 0a3a s.re Na0ai-
K &i 8orbit .rea mult de data asta, b)iete-
Nu mai striga- Furia de8enise mai rece, mai .ro0und)-
K Nu mai 8reau s) aud 8ocea asta, m) n3elegiV
K %orect, ElBa- N(ai .utut s)(l 0aci .e Faballu0ix s)(l omoare .e Tata n locul t)u, dar cel
.u3in .o3i s) m) omori %e mine- ')(i drumul, do8ede/te ce b)rbat e/ti ucig9ndu(3i 0ratele mai
mic-
Na0ai s.erase s)(l 0ac) .e Elema" s) se ru/ine1e /i s) dea na.oi, dar ra3ionamentul 0usese
gre/it- Elema" /i .ierdu orice urm) de autocontrol- In tim. ce 2ssib se rotea n 0a3a lui, Elema" l
a.uc) de un bra3 /i l trase din scaun, arunc9ndu(l la .)m9nt ca .e o Luc)rie stricat)-
K NuW strig) Na0ai-
Se re.e1i la 2ssib s)(l aLute, dar Gebbe"eE se a0la ntre ei /i c9nd Na0ai aLunse su0icient de
a.roa.e l mbr9nci- Na0ai se .r)bu/i la .icioarele lui Elema"-
Elema" aruncase 8ergeaua- %9nd el se a.lec) s(o ia, Gebbe"eE alerg) la leg)tur) /i scoase o
alta-
K Hai s) termin)m cu el acum- 2ar dac) 2ssib nu(/i .oate 3ine gura, cu am9ndoi-
Na0ai nu(/i .utu da seama dac) Elema" au1ise sau nu- 6tiu doar c) 8ergeaua coboar) /uier9nd,
1drobindu(i um)rul- Elema" nc) nu 3intea bine, dar un lucru era lim.ede: c)uta .artea de sus a
cor.ului lui Na0ai- 2i c)uta ca.ul- Roia ca Na0ai s) moar)-
Brusc o lumin) orbitoare i1bucni n canion- Na0ai n)l3) ca.ul la tim. ca s)(l 8ad) .e Elema"
r)sucindu(se s.re sursa luminii- Era scaunul lui 2ssib-
'oar c) nu era .osibil- Scaunul lui 2ssib a8ea un sistem de comutare .asi8- %9nd nu i se
s.unea ex.licit ce s) 0ac), se a/e1a Los, echilibr9ndu(se .e .icioare, /i a/te.ta instruc3iuni-
Tocmai 0)cuse acest lucru c9nd Elema" l tr9ntise .e 2ssib la .)m9nt-
K %e se nt9m.l)V ntreb) Gebbe"eE-
K %e se nt9m.l)V re.et) o 8oce mecanic) dins.re scaun-
K Probabil l(ai de0ectat-
K Nu eu sunt de0ect, 8orbi scaunul- %redin3a /i ncrederea sunt de0ecte- Fr)3ia s(a de0ectat-
$noarea, legea /i decen3a s(au de0ectat- %om.asiunea s(a de0ectat- 'ar eu nu sunt de0ect-
K F)(l s) ncete1e, 2ssBa, 1ise Gebbe"eE-
Na0ai obser8) c) Elema" nu s.unea nimic- Fixa calm scaunul, 3in9nd 8ergeaua nc) n m9ini-
&.oi, cu un m9r9it, se a89nt) nainte /i biciui scaunul cu 8ergeaua-
21bucni un 0ulger, sau cel .u3in a/a .)ru- Elema" 3i.) /i c)1u .e s.ate, iar 8ergeaua 1bur) n
aer- Era ncins) .e toat) lungimea ei-
Incet, cu griL), Gebbe"eE strecur) 8ergeaua lui na.oi n leg)tur)-
K 'e ce 3i ba3i 0ratele cu 8ergeaua, Elema"V s.use scaunul- 'e ce 8rei s)(l omori,
Gebbe"eEV
K %ine 0ace astaV ntreb) Gebbe"eE-
K Nu n3elegi, .rostuleV rosti 2ssib slab, de unde 1)cea .e .ietre- %ine ne(a trimis nc) de la
nce.ut n misiunea astaV
K Tata, 1ise Gebbe"eE-
K Su0letul Su.rem, 1ise Elema"-
K Inc) nu a3i n3eles c) .entru c) 0ratele 8ostru mai mic Na0ai a 0ost dis.us s)(mi asculte
glasul, c) eu l(am ales .e el s) 8) conduc)V
&cest lucru i reduse .e am9ndoi la t)cere- 'ar Na0ai /tia c) n inimile lor ura se trans0ormase
dintr(o m9nie n0ierb9ntat) ntr(un resentiment rece /i dur care nu 8a dis.)rea niciodat)- Su0letul
Su.rem l alesese .e Na0ai s)(i conduc)- Pe Na0ai, care nu .utea nici m)car s) ncheie o
negociere cu Faballu0ix 0)r) s) strice totul- Su0let Su.rem, de ce mi 0aci mie una ca astaV
K 'ac) nu 8(a3i 0i tr)dat tat)l, dac) a3i 0i cre1ut n el /i l(a3i 0i ascultat, nu l(a/ 0i ales .e Na0ai
naintea 8oastr), s.use scaunul U Su0letul Su.rem- &cum ntoarce3i(8) n Basilica, /i eu 8i(l 8oi
da .e Faballu0ix .e m9ini-
&.oi luminile scaunului se stinser) /i el se a/e1) u/or .e .)m9nt-
&/te.tar) to3i, nlemni3i, c9te8a secunde n t)cere- &.oi Elema" se ntoarse s.re 2ssib /i bl9nd,
cu griL), l ridic) /i l a/e1) n scaun-
K Imi .are r)u, 2ssBa, 1ise ncet- Nu eram n toate min3ile- Nu 3i(as 0ace r)u .entru nimic n
lume-
2ssib nu s.use nimic-
K Pe Na0ai eram su.)ra3i, ad)ug) Gebbe"eE-
2ssib se r)suci s.re el /i, n /oa.t), i re.et) .ro.riile lui cu8inte:
K Hai s) termin)m cu el acum- 2ar dac) 2ssib nu(/i .oate 3ine gura, cu am9ndoi-
Gebbe"eE sim3i n3e.)tura-
K Presu.un c) o s)(mi .)stra3i 8e/nic .ic) .entru asta-
K Fura, Geb- S) ne g9ndim-
K Bun) idee- P9n) acum g9nditul ne(a adus at9ta bine-
K E ce8a s) 8e1i cum Su0letul Su.rem mi/c) un scaun, 1ise Elema"- 'ar Faballu0ix are sute
de solda3i- Ne .oate ucide .e 0iecare dintre noi de cinci1eci de ori U unde sunt solda3ii Su0letului
Su.remV %e armat) o s) ne .roteLe1e acumV
Na0ai se ridicase n .icioare, ascult9ndu(i- &bia .utea crede ce(i au1eau urechile-
K Su0letul Su.rem tocmai ne(a ar)tat o .arte din .uterea lui, iar 8oi nc) 8) mai teme3i de
solda3ii lui Faballu0ixV Su0letul Su.rem e mai .uternic dec9t acei solda3i- 'ac) nu 8rea ca ei s)
ne omoare, solda3ii n(au cum s) ne omoare-
Elema" /i Gebbe"eE l .ri8ir) n t)cere-
K &3i 8rut s) m) ucide3i .entru c) nu 8) .l)ceau cu8intele mele, s.use Na0ai- Rre3i acum s)
m) urma3i, s) asculta3i cu8intele Su0letului Su.remV
K 'e unde s) /tim c) n(ai mani.ulat chiar tu scaunulV ntreb) Gebbe"eE-
K &/a e- &m /tiut nc) dinainte de a intra ast)1i n ora/ c) o s) da3i 8ina .e mine .entru orice
/i o s) ncerca3i s) m) omor93i, ast0el nc9t 2ssBa /i cu mine am .rogramat scaunul s) rosteasc)
exact acest discurs-
K Nu 0i .rost, Geb, 1ise Elema"- Rom 0i uci/i, dar ntruc9t am .ierdut totul, .entru mine nu
.rea mai are mare im.ortan3)-
K 'oar .entru c) tu e/ti 0atalist nu nseamn) c) eu 8reau s) mor-
2ssib m.inse scaunul n 0a3)-
K Hai s) mergem, i s.use lui Na0ai- Il urme1 .e Su0letul Su.rem, /i .e tine ca sluLitor al lui-
S) mergem-
Na0ai d)du din ca., a.oi .orni .e drumul care ducea la ie/irea din de0ileu- 5n tim. nu au1i
dec9t sunetul .ro.riilor s)i .a/i /i 1um1etul slab al scaunului lui 2ssib- &.oi, n s09r/it, au1i /i
1gomotele lui Elema" /i Gebbe"eE, urm9ndu(l-
15. CRIMA
'ac) 8rem s) mai a8em 8reo s.eran3), g9ndi Na0ai, trebuie s) ncet)m s) mai conce.em
.ro.riile noastre .lanuri- Faballu0ix ne deLoac) mane8rele de 0iecare dat)-
2ar acum a8eau /i mai .u3ine s.eran3e, ntruc9t Elema" /i Gebbe"eE re0u1au deliberat s)
coo.ere1e- 'e ce trebuise Su0letul Su.rem s) s.un) ceea ce s.usese des.re rolul de conduc)tor al
lui Na0aiV %um .utea el s) .reia comanda n 0a3a .ro.riilor 0ra3i mai mari, care ar 0i 0ost mult mai
bucuro/i s)(l 8ad) e/u9nd dec9t s)(l aLute ca s) reu/easc)V Binen3eles c) 2ssib nu re.re1enta o
.roblem), dar nici nu .utea 0i de .rea mult aLutor, chiar /i 0olosind din nou 0lotoarele- El era .rea
u/or de obser8at, .rea 0ragil, /i n acela/i tim. .rea lent-
Tre.tat, .e m)sur) ce naintau .rin de/ert U el deschi19nd drumul, nu .entru c) a/a ar 0i 8rut,
ci .entru c) Elema" re0u1ase s)(l aLute s) g)seasc) .otecile U, Na0ai aLunse la o conclu1ie
ine8itabil): ar 0i a8ut mult mai multe /anse .e cont .ro.riu dec9t nso3it de 0ra3ii s)i-
Nu .entru c) ar 0i cre1ut c) singur a8ea 8reo /ans)- 'ar ar 0i a8ut aLutorul Su0letului Su.rem-
2ar Su0letul Su.rem l mai sal8ase /i nainte din Basilica-
'ar c9nd Su0letul Su.rem l scosese din ora/, reu/ise .entru c) Cuet l 3inea de m9n)- &cum
cine i 8a 3ine locul lui CuetV Ea era 8i1ionara, la 0el de a.ro.iat) Su0letului Su.rem cum i era el
mamei lui- Cuet sim3ea cum Su0letul Su.rem i arat) 0iecare .asH Na0ai sim3ea doar din c9nd n
c9nd indica3iile Su0letului Su.rem, at9t de rar, at9t de con0u1- %e nsemna 8i1iunea lui cu soldatul
cu m9inile .)tate de s9nge care .9ndea .e str)1ile din BasilicaV Era oare un du/man cu care
trebuia s) se lu.teV Era moartea luiV Sau o c)l)u1)V Era at9t de con0u1, cum s) .oat) conce.e un
.lanV
Se o.ri-
%eilal3i se o.rir) n s.atele lui-
K &cum ce mai eV ntreb) Gebbe"eE- 2luminea1)(ne, o, m)re3 conduc)tor uns de Su0letul
Su.rem-
Na0ai nu r)s.unse- Incerc) n schimb s)(/i goleasc) mintea- S)(/i relaxe1e nodul de team) din
stomac- Cui Su0letul Su.rem nu(i 8orbea a/a cum i 8orbea ns) lui Cuet, .entru c) Cuet nu
a5te%ta s) concea.) un .lan- Cuet asculta- &sculta mai nt6i, n3elegea mai nt6i-
'ac) Na0ai inten3iona cu ade8)rat s) ncerce s)(l aLute .e Su0letul Su.rem, s) ncerce s) 0ie
m9inile /i .icioarele lui aici .e su.ra0a3a acestei .lanete, atunci trebuia s) ncete1e s) mai 0ac)
.ro.riile lui .lanuri .roste/ti /i s)(i dea Su0letului Su.rem o /ans) s) 8orbeasc) cu el-
Se a0lau l9ng) 'ogtoEn, care se ntindea de(a lungul str)1ilor duc9nd s.re .oarta numit) a
%o/ului- P9n) acum .resu.usese c) ar trebui s) ocoleasc) 'ogtoEn /i s)(/i croiasc) drum .rin
8reun canion na.oi .e 'rumul P)durii /i s) intre n Basilica .rin Poarta din S.ate- Ins) acum
a/te.ta, test9nd ideile- Se g9ndi s) nconLoare 'ogtoEn, /i g9ndurile lui alunecar) 0)r) 3int)-
&.oi se ntoarse s.re %o/ /i imediat sim3i un 8al de ncredere- 'a, /i 1ise- Su0letul Su.rem
ncearc) s) m) conduc), eu doar trebuie s) tac /i s) ascult- &/a cum ar 0i trebuit s) tac /i s) ascult
atunci c9nd Elema" negocia cu Faballu0ix n aceast) du.)(amia1)-
K $0, bine, 1ise Gebbe"eE- Hai s) mergem la a doua dintre cel mai bine .)1ite .or3i- S)
trecem .rin cea mai ur9t) mahala, unde to3i cei care sunt de 89n1are, adic) cam to3i oamenii n
8ia3), i a.ar3in lui Faballu0ix-
K Taci, 0)cu 2ssib-
K Cas)(l s) 8orbeasc), re.lic) Na0ai- $ s) atrag) oamenii lui Faballu0ix asu.ra noastr) /i o s)
0im uci/i .e loc, adic) exact ceea ce 8rea Gebbe"eE, .entru c) atunci c9nd o s) murim cu to3ii
Geb o s) .oat) s.une @Re1i, NBe0, ne(ai adus la moarteWA, /i asta o s)(l 0ac) s) moar) 0ericit-
Gebbe"eE se re.e1i s.re Na0ai, dar Elema" l o.ri-
K $ s) 0acem lini/te, s.use Elema"-
Na0ai i conduse .9n) la 'rumul de Sus, care se ntindea ntre Poart) /i 'ogtoEn- Era m)rginit
de case destul de banale, dar la acea or) din noa.te nu era sigur /i .u3ini oameni circulau .e el-
Na0ai i duse n locul unde se g)sea cel mai mare s.a3iu ntre casele de .e ambele .)r3i ale str)1ii,
.ri8i n st9nga /i n drea.ta, a.oi se a.lec) /i tra8ers) n goan)- Pe .artea o.us) se o.ri ntr(un
/an3 secat /i i urm)ri .e ceilal3i-
Nu 8eneau-
Nu 8eneau-
S(au hot)r9t s) m) abandone1e acum, se g9ndi Na0ai- Ei, bine-
&.oi a.)rur)- Nu alerg9nd, cum 0)cuse Na0ai, ci merg9nd agale- To3i trei- Binen3eles, /i 1ise
Na0ai- &u a/te.tat ca s)(l scoat) .e 2ssib din scaun- &r 0i trebuit s) m) g9ndesc la asta-
In tim. ce tra8ersau, Na0ai /i d)du seama c) n loc ca 2ssib s) .luteasc), era sus3inut de
ceilal3i doi, 3in9ndu(/i bra3ele aruncate .este umerii lor /i t9r9ndu(/i .icioarele- Pentru oricine nu
/tia ade8)rul, 2ssib ar 0i .)rut un be3i8 aLutat de .rieteni s) aLung) acas)-
Nu tra8ersar) direct strada- Gerser) oblic, ca /i cum ar 0i urmat de 0a.t drumul, dar s(ar 0i
r)t)cit n ntuneric sau ar 0i 0ost ab)tu3i ntr(o direc3ie de be3i8ul .e care l s.riLineau- In cele din
urm) trecur) dincolo /i se strecurar) du.) tu0i/uri-
Na0ai i aLunse din urm) c9nd l aLutau .e 2ssib s)(/i aLuste1e 0lotoarele-
K & 0ost gro1a8 de bine, /o.ti el- $ mie de oameni ar 0i .utut s) 8) 8ad) /i nimeni nu 8(ar 0i
b)gat n seam)-
K Elema" s(a g9ndit la asta, s.use 2ssib-
K Tu ar trebui s) conduci-
K Nu du.) .)rerea Su0letului Su.rem, re.lic) Elema"-
K & scaunului lui 2ssib, adic), 1ise Gebbe"eE-
K & 0ost la 0el de bine, NBe0, s) tra8erse1i tu .rimul, s.use Elema"- Pa1nicii caut) .atru
b)rba3i, dintre care unul .e 0lotoare- &u 8)1ut n schimb trei, unul 0iind beat-
K 6i acum ncotroV ntreb) 2ssib-
Na0ai ridic) din umeri-
K Pe aici, b)nuiesc-
Porni nainte, tra8ers9nd oblic terenul .ustiu dintre 'rumul de Sus /i %o/-
Se sim3i distras- Nu se .utea g9ndi la ce a8ea s) 0ac) n continuare- Nu se .utea g9ndi la nimic-
K Sto., 1ise-
Se g9ndi s)(i conduc) nainte, dar sim3i c) nu e bine- 2 se .)rea corect s) mearg) singur-
K &/te.ta3i aici, s.use- G) duc singur n ora/-
K Scli.itor, 0)cu Gebbe"eE- &m 0i .utut a/te.ta l9ng) c)mile-
K Ba nu, 1ise Na0ai- R) rog- &m ne8oie de 8oi aici- Trebuie s) 0iu ns) sigur c) .ot ie/i .e
.oart) g)sindu(8) aici-
K %9t o s) dure1eV ntreb) 2ssib-
K Nu /tiu-
K Bine, deci ce inten3ione1i s) 0aciV
Nu .rea .utea s) le s.un) c) n(a8ea nici cea mai 8ag) idee-
K Elema" nu ne(a s.us ce .lan a8ea el-
K Exact, 1ise Gebbe"eE, .re0)(te c) e/ti /e0ul-
K $ s) a/te.t)m, inter8eni Elema"- 'ar dac) la r)s)ritul soarelui suntem nc) aici, n s.a3iu
deschis, categoric o s) 0im .rin/i- In3elegi asta-
K Ca .rima ra1) de lumin) .e cer, dac) nu m(am ntors, lua3i scaunul lui 2ssib /i .orni3i c)tre
locul unde sunt c)milele-
K &/a o s) 0acem, 1ise Elema"-
K 'ac) o s) a8em che0, ad)ug) Gebbe"eE-
K $ s) a8em che0, re.lic) Elema"- Geb o s) 0ie aici, la 0el ca noi ceilal3i-
Na0ai /tia c) Elema" nc) l ura, l dis.re3uia U dar de asemenea /tia c) Elema" 8a 0ace ceea ce
s.unea- %hiar dac) Elema" se a/te.ta ca el s) e/ue1e, i o0erea o /ans) re1onabil) de a reu/i-
K Gul3umesc, rosti Na0ai-
K &du %atalogul, 1ise Elema"- Tu e/ti b)iatul Su0letului Su.rem, a/a c) 8ino cu %atalogul-
Na0ai i .)r)si, ndre.t9ndu(se c)tre %o/- &.ro.iindu(se, .utea au1i .a1nicii 8orbind- Erau
.rea mul3i U /ase sau /a.te, nu doi ca de obicei- 'e ceV Se li.i de .erete /i alunec) .e l9ng) el,
.9n) .utu au1i destul de bine ceea ce discutau-
K E Faballu0ix nsu/i, 1ic eu, s.use un .a1nic- Probabil l(a omor9t mai nt9i .e b)iatul lui
,etchi", ca s) nu aib) cum .)r)si ora/ul, a.oi l(a asasinat .e Ro.tat /i a dat 8ina .e cine8a care
nu .oate reac3iona-
K Stilul lui Faballu0ix, l r)s.unse un altul- Noroi ade8)rat, el /i oamenii lui-
Ro.tat era mort- Na0ai sim3i un 0ior de team)- 'u.) at9tea com.loturi e/uate, n cele din urm)
se nt9m.lase U Faballu0ix comisese n s09r/it crima- 6i d)duse 8ina .e unul dintre b)ie3ii lui
,etchi"-
Eu, /i d)du seama Na0ai- & dat 8ina .e mine- Eu sunt singurul care nu am ie/it din ora/ .rintr(
o .oart) monitori1at)- %on0orm e8iden3elor com.uterului ora/ului, eu nc) m) a0lu ntre 1idurile
lui- E8ident asta /tia /i Faballu0ix- & .ro0itat de oca1ie, l(a ucis .e Ro.tat, /i a r)s.9ndit 18onul
c) a 0)cut(o cel mai mic dintre 0iii lui ,etchi"-
'ar 0emeile /tiu- Femeile /tiu c) el minte- El nc) nu /i(a dat seama, dar .9n) m9ine 0iecare
0emeie din Basilica 8a cunoa/te ade8)rul U c) atunci c9nd a 0ost asasinat Ro.tat eu eram la lac cu
Cuet- Nici m)car nu mai trebuie s) intru n noa.tea asta n ora/- Faballu0ix 8a 0i distrus de
.ro.ria .rostie, iar noi .utem a/te.ta r919nd dincolo de 1iduriW
'ar nu se .utea concentra asu.ra ideii de a a/te.ta a0ar)- Su0letul Su.rem nu dorea asta-
Pentru Su0letul Su.rem nu era im.ortant ca Faballu0ix s) 0ie .rins min3ind- Su0letul Su.rem 8oia
%atalogul, iar c)derea lui Faballu0ix nu ar 0i adus %atalogul n m9inile Tatei-
%um trec de .a1niciV ntreb) Na0ai-
Tot ce sim3i dre.t r)s.uns 0u .ro.ria 0ric)- 6tia c) asta nu 8enea de la Su0letul Su.rem-
&/a c) a/te.t)- 'u.) un tim., con8ersa3ia .a1nicilor nce.u s) l9nce1easc)-
K Hai s) 0acem o tur) .rin 'ogtoEn, .ro.use unul-
%inci dintre ei ie/ir) .e .oart) n ntunericul str)1ilor din 'ogtoEn- 'ac) s(ar 0i ntors s) se
uite la .oart), l(ar 0i 8)1ut .e Na0ai st9nd acolo s.riLinit de 1id la nici doi metri de deschi1)tur)-
'ar nu se ntoarser)-
&cum era momentul, /tiaH 0rica se mai estom.ase, ns) sim3ea /i o sete de a ac3iona, de a se
.une n mi/care- Su0letul Su.remV Era greu de s.us, dar trebuia s) 0ac) ce8a- 'eci, 3in9ndu(/i
r)su0larea, Na0ai ie/i n lumin)-
5n .a1nic st)tea .e un scaun, s.riLinit de .oart)- &3i.it, sau a.roa.e- %el)lalt se u/ura .e
.eretele din .artea o.us), cu s.atele la deschidere- Na0ai trecu n lini/te- Nici unul nu se mi/c)
din .o1i3ia n care st)tea .9n) c9nd Na0ai nu ie/i din lumina aruncat) de .oart)- &.oi le au1i
8ocile n urma sa, discut9nd, dar nu des.re el, 0)r) s) dea alarma- Probabil a/a a 0ost /i n ca1ul
lui Cuet, se g9ndi el, n noa.tea c9nd a 8enit s) ne a8erti1e1e- Su0letul Su.rem i 0)cuse .e .a1nici
su0icient de .ro/ti nc9t s(o lase s) treac) de .arc) ar 0i 0ost in8i1ibil)- &/a cum am trecut /i eu-
Cuna nce.use s) se ridice- Trecuse mai mult de Lum)tate din noa.te- $ra/ul era adormit,
.robabil cu exce.3ia 1onei 'olltoEn /i a Pie3ei 2nterioare, /i chiar /i acelea trebuiau s) 0ie ce8a
mai .otolite n aceste 1ile de tensiune /i agita3ie c9nd solda3ii .atrulau .e str)1i- Ins) n acest
district, unul oarecum lini/tit care nu a8ea deloc 8ia3) de noa.te, nimeni nu se .limba- Na0ai nu
era sigur dac) .ustietatea str)1ilor era un lucru bun sau unul r)u- Era bine c) l 8edeau mai .u3ini
oameniH r)u .entru c) dac) era 8)1ut ar 0i 0ost cu siguran3) remarcat-
Numai c) n noa.tea aceea Su0letul Su.rem l aLuta s) nu 0ie remarcat- R)m9nea n umbr), 0)r)
s)(/i 0or3e1e norocul, /i atunci c9nd un escadron de solda3i trecu .e l9ng) el se ascunse n cadrul
unei u/i /i ei /i 8)1ur) de drum 0)r) s)(l obser8e-
Probabil asta este limita .uterii Su0letului Su.rem, g9ndi Na0ai- %u Cuet, cu Tata /i cu mine
.oate comunica .rin idei- 6i .rintr(un dis.o1iti8 U scaunul lui 2ssib U dar cine .oate b)nui c9t l
.oate costa astaV Pentru a aLunge direct n min3ile celorlal3i oameni nu .rea are alt) .osibilitate
dec9t s)(i distrag), n acela/i mod n care i nde.)rtea1) de ideile inter1ise- Nu(i .oate ntoarce
.e solda3i din drum, dar i .oate m.iedica s)(l remarce .e ti.ul care st) n umbra cadrului unei
u/i, i .oate m.iedica s) 8rea s) se a.ro.ie s) cercete1e, s) 8ad) ce e cu el- Nu(i .oate o.ri .e
.a1nicii .or3ilor s)(/i 0ac) datoria, dar l .oate aLuta .e .a1nicul a3i.it s) 8ise1e ast0el nc9t
sunetul .a/ilor lui Na0ai s) 0ac) .arte din .o8estea 8isului, iar el s) nu ridice ca.ul-
6i chiar .entru a 0ace at9ta lucru Su0letul Su.rem trebuie s)(/i concentre1e n noa.tea aceasta
ntreaga aten3ie asu.ra str)1ilor, se g9ndi Na0ai- &su.ra acestui loc .recis- &su.ra mea-
$are ncotro m) ndre.tV
Nu contea1)- S)(mi deconecte1 mintea /i s) merg, asta trebuie s) 0ac- S)(l las .e Su0letul
Su.rem s) m) duc) de m9n), a/a cum a 0)cut Cuet-
Totu/i i era greu s)(/i goleasc) mintea, s) se o.reasc) de a mai recunoa/te 0iecare strad) la
care aLungea, de a se g9ndi la oamenii sau maga1inele .e care le cuno/tea .e 0iecare strad), /i la
ce leg)tur) ar .utea a8ea cu ob3inerea %atalogului- %hiar /i acum mintea lui era .rea im.licat)-
6i de ce nu ar 0iV se g9ndi el- Se .resu.une c) ar trebui s) ncete1 s) mai 0iu o 0iin3) uman)V S)
de8in in0init de .rost .entru ca Su0letul Su.rem s) m) .oat) controlaV %ea mai mare ambi3ie a
8ie3ii mele este s) 0iu o marionet7V
Nu, 8eni r)s.unsul- Era la 0el de clar ca n noa.tea aceea n de/ert, l9ng) .9r9u- Nu e/ti o
marionet)- E/ti aici .entru c) tu ai ales s) 0ii aici- 'ar acum, ca s)(mi .o3i au1i glasul, trebuie s)(
3i gole/ti mintea- Nu .entru c) 8reau s) 0ii .rost, ci .entru c) trebuie s) .o3i s) m) au1i- 'estul de
cur9nd 8ei a8ea din nou ne8oie de toat) iste3imea ta- Pro/tii nu(mi sunt de nici un aLutor-
%9nd 8ocea dis.)ru, Na0ai se tre1i s.riLinit de 1id, g909ind- Nu era de glum) c9nd Su0letul
Su.rem se m%ingea ast0el .rintre g9ndurile lui- %e au 0)cut str)mo/ii no/tri co.iilor lor c9nd ne(
au trans0ormat ast0el nc9t un com.uter s) ne aduc) lucruri n minteV $are n 8remurile de
nce.ut to3i co.iii au1eau 8ocea Su0letului Su.rem a/a cum o aud eu acumV Sau ntotdeauna a
0ost ce8a rar s)(i .o3i au1i glasulV
Gi/c)(te- $ sim3ea ca .e o 0oame- 6i se mi/c)- Se mi/c) a/a cum o mai 0)cuse de dou) ori n
ultimele dou) s).t)m9ni U de.las9ndu(se de .e o strad) .e alta a.roa.e n trans), nesigur de locul
n care se a0la, 0)r) s)(i .ese- &/a cum se nt9m.lase chiar n aceast) du.)(amia1), c9nd 0ugea de
asasini-
Nici m)car nu am o arm)-
F9ndul l o.ri brusc din mi/care- ## scoase din trans)- Nu /tia sigur unde se g)sea- 'ar acolo,
.e Lum)tate ascuns n umbr), 1)cea un om ntins .e strad)- Na0ai se a.ro.ie, curios- Poate un
be3i8- Sau ar 0i .utut 0i 8ictima 8reunui tolcho", a solda3ilor sau a asasinilor- $ 8ictim) a lui
Faballu0ix-
Nu- Nu era deloc o 8ictim)- &colo 1)cea unul dintre solda3ii identici ai lui Faballu0ix, /i du.)
duhoarea de urin) /i alcool era lim.ede c) nu r)nile l dobor9ser) la .)m9nt-
Na0ai 0u .e .unctul de a se nde.)rta, c9nd /i d)du seama c) asta era cea mai bun) deghi1are
la care ar 0i .utut s.era- 2(ar 0i 0ost mult mai sim.lu s) aLung) n a.ro.ierea lui Faballu0ix dac) ar
0i .urtat unul dintre costumele hologra0ice de soldat U /i iat) c) n 0a3a lui se a0la exact un ast0el
de costum, un dar .e care nu trebuia dec9t s) /i(l nsu/easc)-
2ngenunche l9ng) b)rbat /i l rostogoli .e s.ate- %utia care controla holograma era im.osibil
de 8)1ut, dar .limb9ndu(/i m9inile .rin imagine o g)si .e .i.)ite, .rins) de o centur) n talie- $
des0)cu, dar chiar /i a/a nu o .utu de.)rta de b)rbat mai mult de c93i8a centimetri-
&, desigur, /i aminti Na0ai- Elema" a s.us c) era un 0el de .elerin), iar cutia 0)cea .arte din
aceasta-
%9nd trase cutia de(a lungul tru.ului b)rbatului, alunec) u/or- Rostogolindu(l ntr(o .arte /i(n
alta, reu/i n cele din urm) s)(i scoat) costumul hologra0ic de .e bra3e, de sub cor., /i a.oi s) i(l
trag) .este ca.-
&bia atunci Na0ai /i d)du seama c) Su0letul Su.rem i o0erise mai mult dec9t un costum-
B)rbatul nu era un b)t)u/ .l)tit .urt9nd uni0orm) de soldat- Era Faballu0ix nsu/i-
I/i b)use min3ile, 1)cea n .ro.ria 8om) /i urin), dar cu toate acestea 0)r) urm) de ndoial) era
Faballu0ix-
'ar ce .utea face Na0ai cu acest be3i8V %u siguran3) nu a8ea %atalogul la el- 2ar Na0ai nu(/i
0)cea nici o ilu1ie c) t9r9ndu(l acas) ar 0i .utut c9/tiga recuno/tin3a etern) a lui Faballu0ix-
Tic)losul s)rb)torise .robabil moartea lui Ro.tat- 5ciga/ul 1)cea acolo n strad), numai c) nu
8a 0i niciodat) .ede.sit .entru asta- 'e 0a.t, 8a ncerca s) dea 8ina .e mine- Na0ai era 0urios- Ii
trecu .rin minte s)(/i .un) bocancul .e ca.ul lui Faballu0ix /i s)(i stri8easc) mutra de
caldar9mul aco.erit de 8om)- S(ar 0i sim3it at9t de bine, at9t de---
5cide(l-
F9ndul era at9t de lim.ede de .arc) cine8a ar 0i 8orbit n s.atele lui- Nu, /i 1ise Na0ai- Nu .ot
s) 0ac asta- Nu .ot s) ucid un om-
'e ce cre1i c) te(am adus aiciV E un criminal- Cegea cere moartea lui-
Cegea cere /i moartea mea .entru c) am 8)1ut Cacul Femeilor, r)s.unse Na0ai n t)cere- 6i
totu/i mi s(a ar)tat mil)-
Eu te(am dus la lac, Na0ai- &/a cum te(am adus /i aici- S) 0aci ceea ce trebuie 0)cut- Nu 8ei
ob3ine niciodat) %atalogul c9t tim. el este n 8ia3)-
Nu .ot ucide un om- 5n om neaLutorat U a/ 0i un criminal-
Nu ar 0i dec9t dre.tate-
Nu dac) 8ine din m9na mea- Il ur)sc .rea mult- Il 8reau mort- Pentru c) mi(a umilit 0amilia-
Pentru c) a 0urat titlul tat)lui meu- Pentru c) ne(a luat a8erea- Pentru b)taia .e care am .rimit(o
de la 0ra3ii mei- Pentru tolcho" /i .entru solda3i, .entru c) a stins lumina s.eran3ei din ora/ul meu-
'in cau1a modului n care l(a trans0ormat .e Rashgalli8a", un om bun, ntr(o unealt) slab) /i
stu.id)- Pentru toate aceste lucruri l 8reau mort- Rreau s)(l stri8esc sub c)lc9iul meu- 'ar dac) l(
a/ ucide acum a/ 0i un la/ /i un asasin, nu un Lusti3iar-
El a ncercat s) te omoare .e tine- E/ti .e lista asasinilor lui-
6tiu asta- 'eci dac) l(a/ ucide acum ar 0i o r)1bunare .ersonal)-
F9nde/te(te la ce 0aci, Na0ai- F9nde/te(te-
Nu 8oi de8eni un criminal-
%orect- Tu o s) sal"e3i 8ie3i- Exist) o singur) s.eran3) de a sal8a lumea de m)celul care a
distrus P)m9ntul acum .atru1eci de milioane de ani, iar dac) acest b)rbat r)m9ne n 8ia3)
s.eran3a se s.ulber)- Trebuie s) .iar) miliardele de su0lete de .e .laneta HarmonB .entru ca tu
s)(3i .o3i .)stra m9inile curateV Eu 3i s.un c) asta nu e o crim), un asasinat, ci dre.tate- Eu l(am
Ludecat /i l(am g)sit 8ino8at- & ordonat s) 0ie ucis Ro.tat, s) 0i3i uci/i tu /i 0ra3ii t)i, /i s) 0ie ucis
tat)l t)u- Pune la cale un r)1boi care ar duce mii de oameni la moarte /i ora/ul ar 0i cucerit- Tu
nu(l cru3i din mil), Na0ai, .entru c) doar moartea lui 8a consola ora/ul /i oamenii .e care i
iube/ti, numai moartea lui 8a aduce alinare lumii- Il cru3i din .ur) 8anitate- %a s) te .o3i uita la
m9inile tale /i s) le 8e1i ne.)tate de s9nge- I3i s.un c) dac) nu(l uci1i .e acest om, .e m9inile tale
8a 0i s9ngele a milioane de oameni-
NuW
Qi.)tul lui Na0ai era mult .rea ns.)im9ntat ca s) 0ie t)cut, ca s) 0ie re3inut n interiorul min3ii
lui-
Flasul din ca.ul s)u nu se domoli: %atalogul deschide cea mai 8ast) bibliotec) din lume,
Na0ai- %u el toate lucrurile 8or 0i .osibile .entru sluLitorii mei- F)r) el nu 8oi a8ea alt) 8oce n
a0ar) de cea .e care o au1i tu acum, constant modi0icat) /i distorsionat) de .ro.riile s.eran3e /i
dorin3e- F)r) %atalog eu nu 8) .ot aLuta, iar 8oi nu m) .ute3i aLuta .e mine- Puterile mele 8or
continua s) sl)beasc), /i legea mea /i 8a .ierde im.ortan3a n r9ndurile oamenilor, .9n) c9nd n
0inal 0ocurile 8or i1bucni din nou /i o alt) lume se 8a .ierde- %atalogul, Na0ai- 2a de la acest om
ceea ce cere legea, a.oi du(te /i g)se/te %atalogul-
Na0ai se a.lec) /i a.uc) lama energetic) at9rnat) la centura lui Faballu0ix-
Nu /tiu cum s) omor un om cu asta- Nu nLunghie- Nu(l .ot m.unge n inim) cu ea-
%a.ul- Taie(i ca.ul-
Nu .ot- Nu .ot, nu .ot, nu .ot-
'ar Na0ai gre/ea- Putea- Il a.uc) .e Faballu0ix de .)r /i i ntinse g9tul- Faballu0ix se mi/c) U
oare se tre1eaV Na0ai a.roa.e c) d)du drumul .)rului, dar Faballu0ix rec)1u ra.id n incon/tien3)-
Na0ai declan/) lama, a.oi i(o a/e1) u/or .e g9t- Cama b919ia- &.)ru un 0iricel de s9nge- Na0ai
a.)s) mai tare /i 0iricelul de8eni o ran) deschis), s9ngele stro.ind lama /i s09r9ind 1gomotos- E
.rea t9r1iu s) m) o.resc acum, .rea t9r1iu- &.)s) din ce n ce mai tare- $sul o.use re1isten3), dar
Na0ai r)suci ca.ul /i 0)cu o deschi1)tur) ntre 8ertebre, /i atunci lama t)ie re.ede /i ca.ul se
des.rinse-
%)ma/a /i .antalonii lui Na0ai erau .lini de s9nge, la 0el ca m9inile /i 0a3a, .icura .este tot-
&m ucis un om /i 3in ca.ul lui n m9n)- %e sunt eu acumV %ine sunt acumV %u ce sunt mai bun
dec9t cel care 1ace aici, s09/iat de m9inile meleV
%atalogul-
Nu su.orta s) mai .oarte hainele mbibate de s9nge- Ca limita .anicii, se descotorosi de ele, le
s09/ie, a.oi /i /terse 0a3a /i m9inile cu s.atele curat al c)m)/ii- &stea au 0ost hainele .e care mi
le(a dat Cuet c9nd am urcat din nou n barc) n locul acela 0rumos /i .a/nic, /i acum uite ce am
0)cut cu ele-
&.oi, ngenunchind l9ng) cada8ru /i .ro.riile haine aruncate n balta de s9nge, /i d)du seama
c) din cau1a nclin)rii str)1ii /i a 0a.tului c) cea mai mare .arte a s9ngelui cursese n sus dins.re
g9t, hainele lui Faballu0ix nu erau .)tate de s9nge- Erau murdare de 8om) /i de urin), dar nu /i
de s9nge- Na0ai trebuia s) se mbrace n ce8a- %ostumul nu ar 0i su0icient U .e dedesubt ar 0i 0ost
descul3 /i i(ar 0i 0ost 0rig-
%9nd se g9ndi s) se mbrace n hainele lui Faballu0ix i se .)ru ce8a de1gust)tor, dar n acela/i
tim. /tia c) trebuia s) o 0ac)- Inde.)rt) .u3in cor.ul de balta de s9nge, a.oi l de1br)c) cu griL),
0erindu(l s) se murd)reasc)- &.roa.e c) se nec) atunci c9nd /i trase .antalonii reci /i ume1i,
a.oi se g9ndi cu dis.re3 c) unui b)rbat care ucisese a/a cum tocmai o 0)cuse el nu ar trebui s)(i
0ie sc9rb) s) .oarte urina altui om .e .icioarele sale- &cela/i lucru era /i cu duhoarea acr) de .e
c)ma/) /i de .e armura .e care Faballu0ix o .urta .e dedesubt- &cum nimic nu mai e oribil
.entru mine, cuget) Na0ai- 'eLa sunt .ierdut-
Singurul lucru .e care nu se .utu con8inge s)(l 0ac) 0u s)(/i .un) lama la centur), a/a cum o
.urtase Faballu0ix- 6terse am.rentele de .e m9ner /i o arunc) al)turi de ca.- &.oi r9se- &celea
sunt hainele mele, .e care nenum)ra3i martori m(au 8)1ut .urt9ndu(le ast)1i- 'e ce trebuie s) m)
str)duiesc s) m) mai ascund, c9nd le las n urm)V
%hiar le las n urm), se g9ndi Na0ai- %a /i cum mi(a/ l)sa aici .ro.riul cada8ru- %ostuma3ia
unui co.il- &cum .ort hainele unui b)rbat- 6i nu ale oric)rui b)rbat- &le celui mai r)u /i mai
monstruos b)rbat .e care l cunosc- Gi se .otri8esc-
I/i trase .elerina de soldat .este ca.- Nu se sim3ea di0erit, dar .resu.unea c) as.ectul era altul-
Se nde.)rt) de cada8ru- Nu se .utea g9ndi ncotro s(o ia- Nu se .utea g9ndi la nimic-
Se ntoarse cu s.atele la cor.- C)sase ce8a n urm), /tia asta- 'ar ceea ce l)sase nu erau dec9t
.ro.riile haine /i lama- &/a c) .9n) la urm) ridic) lama, /terse s9ngele de .e ea .e hainele lui
8echi /i o .rinse la centur)-
&cum .utea s) .lece- &cas) la Faballu0ix, desigur- &cum o /tia 0oarte clar- Putea g9ndi
lim.ede- Pantalonii i nghe3au .e .icioare /i l rodeau- &rmura cor.oral) era grea- Era st9nLenitor
s) mergi cu lama energetic) la br9u- &/a te sim3i c9nd e/ti Faballu0ix, g9ndi Na0ai- In noa.tea
asta eu sunt Faballu0ix-
Trebuie s) m) gr)besc- Inainte s) 0ie g)sit cada8rul-
Ba nu- Su0letul Su.rem i 8a m.iedica s) obser8e tru.ul, cel .u3in .entru un tim.- P9n)
diminea3) c9nd 8or ie/i at9t de mul3i oameni, nc9t Su0letului Su.rem i 8a 0i di0icil s)(i
in0luen3e1e concomitent .e to3i- 'eci am tim.-
5rc) .e Strada F9nt9nii, a.oi se r)1g9ndi- $ lu) .e Strada Cung) /i aLunse la casa lui
Faballu0ix .rin s.ate- Pe alee desco.eri u/a .e care o 0olosise Elema" cu at9t de multe U at9t de
.u3ine U 1ile n urm)- $are era ncuiat)V
Era- 6i acum ce 0acV Probabil n)untru a/te.ta cine8a- St)tea de .a1)- %um ar .utea el,
deghi1at n soldat de r9nd, s) .retind) s) intre la ora aceeaV 'ac) l .uneau s) deconecte1e
costumul odat) intratV C(ar recunoa/te imediat- Gai r)u, ar recunoa/te hainele lui Faballu0ix /i ar
n3elege c) exista o singur) cale .rin care el .utuse s) mbrace hainele st).9nului lor-
Ba nu, dou7 c)i-
Faballu0ix mai 8enise .robabil acas) beat /i alt) dat)-
Na0ai ncerc), mai nt9i n lini/te, s)(/i imagine1e cum suna glasul lui Faballu0ix- &s.ru /i
r)gu/it- R9c9ind n g9t- Na0ai ar reu/i s)(l imite destul de bine, era con8ins de asta U /i nu trebuia
s) 0ie .er0ect, .entru c) Faballu0ix era beat, desigur, doar duhnea, iar 8ocea .utea s)(i 0ie neclar)
/i sc).at) de sub control, iar el s(ar .utea m.letici /i c)dea /i---
K 'eschide3i, deschide3i u/aW 1bier)-
Era groa1nic, nu suna deloc ca Faballu0ix-
K 'eschide3i u/a, idio3ilor, eu suntW
Gai bine- Gai bine- In .lus Su0letul Su.rem le 8a da un im.uls, i 8a ncuraLa s) se g9ndeasc)
la alte lucruri cu exce.3ia 0a.tului c) 8ocea lui Faballu0ix suna .u3in alt0el n noa.tea asta-
5/a se ntredeschise- 2mediat Na0ai o mbr9nci /i .)trunse n)untru-
K S) m) ncuia3i a0ar) din .ro.ria mea cas), ar trebui s) 8) ex.edie1 ntr(o cutie, ar trebui s)
8) trimit na.oi la t)ticuX 0)cu3i buc)3i-
Na0ai habar n(a8ea cum 8orbea Faballu0ix de obicei, dar b)nuia o .roast) dis.o1i3ie /i
amenin3)ri, n s.ecial dac) era beat- Na0ai nu 8)1use .rea mul3i be3i8i- Numai de c9te8a ori .e
strad), /i mai des n teatre, dar acolo erau actori care Lucau roluri de be3i8i-
F9ndi: la urma urmelor, sunt actor- &m cre1ut c) asta o s) aLung n 0inal, /i iat)(m)-
K 'a3i(mi 8oie s) 8) aLut, domnule, 1ise b)rbatul-
Na0ai nu se uit) la el- In schimb se m.iedic) inten3ionat /i c)1u n genunchi, ndoindu(se din
talie-
K %red c) o s) 8)rs, icni-
&.oi atinse cutia de la centur) /i deconect) costumul- 'oar o cli.)- Su0icient de mult .entru ca
to3i cei care se a0lau n nc).ere s) .oat) 8edea hainele lui Faballu0ix, n tim. ce 0a3a /i .)rul lui
Na0ai erau ascunse 0iindc) st)tea a.lecat- &.oi .orni din nou costumul- Incerc) s) .roduc) un
sunet de 8om), /i reu/i at9t de bine, nc9t icnind i urcar) .e g9t .u3in) 0iere /i acid-
K %e dori3i, domnuleV ntreb) b)rbatul-
K %ine .)1e/te %atalogulW r)cni Na0ai- &st)1i toat) lumea 8rea %atalogul U ei, bine, acum l
8reau eu-
K 4dorab, s.use b)rbatul-
K %heam)(l-
K 'oarme, e---
Na0ai se ridic) nesigur .e .icioare-
K %9nd 8in eu n casa asta, nimeni nu doarmeW
K Il chem, domnule, mi .are r)u, m(am g9ndit c)---
Na0ai se balans) nendem9natic c)tre el- $mul se retrase .)r9nd ns.)im9ntat- $are am mers
.rea de.arteV Nu a8ea cum s)(/i dea seama- B)rbatul alunec) .e l9ng) .erete /i ie/i .rintr(o u/)-
Na0ai habar n(a8ea dac) a8ea s) se ntoarc) nso3it de solda3i care s)(l areste1e-
Se ntoarse cu 4dorab- Sau cel .u3in Na0ai .resu.unea c) era 4dorab- 'ar trebuia s) se
asigure, nu(i a/aV &/a c) se a.lec) s.re el /i(i r)su0l) ur9t mirositor n 0a3)-
K Tu e/ti 4dorabV
S)(/i imagine1e c) Faballu0ix era at9t de beat nc9t nu .utea 8edea bine-
K 'a, domnule, r)s.unse b)rbatul-
P)rea s.eriat- Bine-
K %atalogul meu- 5nde eV
K %areV
K %el .e care l 8or tic)lo/ii )ia U b)ie3ii lui ,etchi" U %atalogul, .e Su0letul Su.remW
K %atalogul $al&ashantuV
K 5nde l(ai .us, derbedeuleV
K In 8istierie, 1ise 4dorab- N(am /tiut c) 8re3i s) 0ie accesibil- Nu l(a3i mai 0olosit niciodat)
.9n) acum, a/a c) am cre1ut---
K G) .ot 0olosi de el dac) 8reauW
Incetea1) s) mai 8orbe/ti at9t, /i s.use- %u cat 8orbe/ti mai mult, cu at9t i 8a 0i mai di0icil
Su0letului Su.rem s)(l m.iedice .e omul )sta s) se ndoiasc) de 8ocea mea-
4dorab l conduse .rintr(un coridor- Na0ai se lo8i ostentati8 din c9nd n c9nd de .ere3i- %9nd
atinse locul n care 8ergeaua lui Elema" c)1use cu cea mai mare 0or3) sim3i un Lunghi de la um)r
la /old- Femu de durere U dar /i nchi.ui c) acest lucru i 0)cea Locul /i mai credibil-
In tim. ce .arcurgeau ni8elul in0erior al casei, teama nce.u s)(l cu.rind) din nou- 'ac) i se
8a cere o identi0icare .recis) .entru a deschide 8istieriaV Scanarea retineiV &m.renta degetuluiV
'ar u/a 8istieriei era deschis)- Sunt un .rost norocos, se ntreb) Na0ai, sau doar marioneta
Su0letului Su.remV Sau, .rintr(o mic) /ans), mi aleg liber m)car o .arte a drumului meu n
misiunea din noa.tea astaV
Nu /tia nici m)car ce r)s.uns /i dorea- 'ac) alegerea lui era liber), atunci nsemna c) liber
alesese s) ucid) un om care 1)cea neaLutorat n strad)- Era mult mai bine s) cread) c) Su0letul
Su.rem l silise sau l .)c)lise ca s(o 0ac)- Sau c) ce8a din genele sau din in0luen3a nainta/ilor lui
l 0or3aser) s) 0ac) a/a ce8a- Era mai bine s) cread) c) nu a8usese de ales, dec9t s) se chinuie
ntreb9ndu(se dac) nu ar 0i 0ost su0icient s) 0ure hainele lui Faballu0ix 0)r) s) trebuiasc) s)(l
omoare mai nt9i- Res.onsabilitatea .entru ceea ce 0)cuse a89nd totu/i mai multe o.3iuni era o
.o8ar) mult .rea mare .entru Na0ai-
4dorab intr) n 8istierie- Na0ai l urm), a.oi se o.ri 8)19nd o mas) mare .e care ntreaga
bog)3ie 0urat) de Faballu0ix de la ei n acea du.)(amia1) st)tea aranLat) n gr)me1i ordonate-
K 'u.) cum 8ede3i, domnule, anali1a este a.roa.e gata, 1ise 4dorab .limb9ndu(se .rintre
ra0turi- &m .)strat totul curat /i n ordine- E 0oarte amabil din .artea dumnea8oastr) s) 8eni3i
aici-
G) re3ine n 8istierie, se ntreb) Na0ai, a/te.t9nd .9n) sosesc aLutoareleV
4dorab a.)ru dintre ra0turile din s.atele camerei- Era un b)rbat micu3, mult mai scund dec9t
Na0ai, /i nce.ea deLa s) cheleasc) de/i nu .utea a8ea mai mult de trei1eci de ani- In realitate o
0igur) comic) U ns) dac) /i d)dea seama ce se .etrecea cu ade8)rat, 8ia3a lui Na0ai .utea 0i n
.ericol-
K Osta eV ntreb) 4dorab-
E8ident, Na0ai nu a8ea nici cea mai 8ag) idee des.re cum ar 0i trebuit s) arate- R)1use multe
cataloage, dar maLoritatea erau mici com.utere inde.endente cu acces la o bibliotec) im.ortant)-
&cesta nu a8ea nimic .e care Na0ai s)(l recunoasc) a 0i un dis.laB- %eea ce aducea 4dorab era un
glob de culoarea alamei, de 8reo dou)1eci /i cinci de centimetri n diametru, .u3in turtit la ca.ete-
K S) 8)d, m9r9i Na0ai-
4dorab .)rea c) e1it) s) se des.art) de obiect- $ cli.) Na0ai 0u str)b)tut de un 8al de .anic)-
Nu 8rea s) mi(l dea .entru c) /tie cine sunt n realitate-
&.oi 4dorab /i de18)lui ade8)rata .reocu.are-
K 'omnule, a3i s.us c) trebuie s)(l .)str)m ntotdeauna 0oarte curat-
I/i 0)cea griLi 0iindc) Faballu0ix ar 0i .utut 0i murdar .e sub costumul de soldat- Ca urma
urmelor .)rea beat mort, mirosea a b)utur) /i chiar mai r)u- G9inile lui .uteau 0i aco.erite de
orice-
K &i dre.tate, 1ise Na0ai- 'u(l tu-
K %um dori3i, domnule-
K Osta e, nu(i a/aV 1ise Na0ai- Trebuia s) 0ie sigur U nu .utea dec9t s) s.ere c) rolul de be3i8
era destul de con8ing)tor .entru ca ntreb)rile stu.ide s) nu .ro8oace sus.iciuni-
K Este %atalogul PalEashantu, dac) la asta 8) re0eri3i- G) ntrebam doar dac) este ceea ce
dori3i cu ade8)rat- Nu l(a3i mai cerut niciodat) .9n) acum-
&/adar Faballu0ix nu(l scosese nici m)car din 8istierie U niciodat), n nici un moment, nu
a8usese de g9nd s) li(l dea lor, indi0erent c9t ar 0i negociat Elema" sau c9t ar 0i .l)tit- &sta l 0)cu
.e Na0ai s) se simt) .u3in mai bine- Nu 0usese o oca1ie .ierdut)- $rice scenariu ar 0i condus la
acela/i de1nod)m9nt-
K 5nde l ducemV ntreb) 4dorab-
Excelent) ntrebare, g9ndi Na0ai- &/ .utea 0oarte bine s)(i s.un c) l d)m 0iilor lui ,etchi",
care a/tea.t) n be1n) dincolo de %o/-
K Trebuie s)(l ar)t consiliului clanului-
K Noa.tea la ora astaV
K 'a, la ora astaW G(au ntreru.t, nenoroci3ii- Eu .etreceam, /i ei trebuie s) 8ad) Catalogul
0iindc) li s(a n)1)rit c) .oate a 0ost 0urat de b)ie3ii )ia mincino/i /i uciga/i /i ho3i ai lui ,etchi"-
4dorab tu/i, .lec) ca.ul /i se gr)bi, conduc9ndu(l .e Na0ai .e coridor-
'eci lui 4dorab nu(i .lace s) aud) cum Faballu0ix i insult) .e 0iii lui ,etchi"- Foarte
interesant- 'ar nu at9t de interesant nc9t Na0ai s) aib) ncredere n el-
K Gai ncet, .itic mi1erabilW strig) Na0ai-
K 'a, domnule-
4dorab ncetini /i Na0ai merse cl)tin9ndu(se du.) el-
&Lunser) la u/) unde acela/i b)rbat st)tea de .a1)- $mul l .ri8i .e 4dorab cu ochi ntreb)tori-
K 'eschide, te rog, u/a st).9nului Faballu0ix, rosti 4dorab- 2e/im-
Singurul semnal, /i d)du seama Na0ai, era c) .a1nicul de la u/) ntreba dac) omul n costum
hologra0ic de soldat era Faballu0ix, iar 4dorab r)s.unsese c) b)d)ranul be3i8 din)untrul
costumului era acela/i care intrase cu numai c9te8a cli.e nainte-
K Gerge3i s) .etrece3i, domnuleV ntreb) .a1nicul de la u/)-
K Se .are c) n noa.tea asta consiliul /i cere dre.turile, 1ise 4dorab-
K 'ori3i escort)V Nu a8em .e a.roa.e dec9t 8reo du1in) de oameni, dar .utem aduce c93i8a
din 'ogtoEn n c9te8a minute, dac) 8re3i-
K Nu, l)tr) Na0ai-
K G) g9ndeam--- .oate consiliului trebuie s) i se reaminteasc), la 0el ca data trecut)---
K I/i amintescW
Se ntreb) ce nsemna @data trecut)A-
4dorab o lu) nainte a0ar) .e u/)- Na0ai se m.letici du.) el- In s.atele lor u/a 0u ncuiat)-
Gerg9nd .e str)1ile a.roa.e .ustii ale Basilic)i, Na0ai nce.u s) n3eleag) ceea ce tocmai
reali1ase- 'u.) toate e/ecurile 1ilei, ie/ise din casa lui Faballu0ix a89nd %atalogul- Sau cel .u3in
cu un om care ducea %atalogul-
K &erul e 0oarte n8ior)tor, nu(i a/a, domnuleV 1ise 4dorab-
K Gm-
K Rreau s) s.un, se .are c) a8e3i ca.ul considerabil mai lim.ede-
Na0ai /i d)du seama c) uitase s) continue s) 0ac) .e be3i8ul- Ins) era .rea t9r1iu s) reia acum
ar 0i 0ost absurd s) se m.iedice imediat ce 4dorab s.usese c9t de .u3in beat .)rea- In schimb
Na0ai se o.ri, se ntoarse s.re 4dorab /i se uit) ur9t- Nu c) 4dorab i(ar 0i .utut 8edea ex.resia
0e3ei- 'ar omul trebuia s) /i(o imagine1e-
&.arent 4dorab a8ea o imagina3ie 0oarte bogat)- Se 0)cu imediat /i mai mic-
K Nu 1ic c) nu a3i 0i a8ut ca.ul lim.ede /i .9n) acum- &dic), tot tim.ul- %a.ul
dumnea8oastr) este ntotdeauna lim.ede, domnule- 2ar n noa.tea asta a8e3i o nt9lnire cu
consiliul clanului, /i )sta e un lucru bun, domnule-
Ginunat, g9ndi Na0ai-
K 5nde se nt9lnesc n noa.tea astaV ntreb) 4dorab-
Na0ai nu a8ea nici cea mai 8ag) idee- 6tia doar c) el trebuia s)(/i nt9lneasc) 0ra3ii dincolo de
%o/-
K 5nde cre3iW m9r9i-
K G) rog, 1iceam c)--- .)rea3i s) 8) ndre.ta3i s.re %o/, /i--- asta nu nseamn) c) nu .ot 3ine o
nt9lnire n 'ogtoEn, numai c) de obicei--- .e mine nu m(a luat nimeni niciodat)- 'in c9te /tiu
eu, nt9lnirile se .ot 3ine de 0iecare dat) n alt) .arte, doar c) am au1it .e cine8a s.un9nd c)
nt9lnirea se 3ine la casa mamei dumnea8oastr) de l9ng) Poarta din S.ate, dar asta era--- .oate s)
se 0i nt9m.lat o singur) dat)-
Na0ai continu) s) mearg), l)s9ndu(l .e 4dorab s) 8orbeasc) singur din ce n ce mai tem)tor-
K $ nuW strig) 4dorab-
Na0ai se o.ri- 'ac) iau %atalogul /i 0ug s.re .oart), oare .ot s) aLung nainte ca el s)
declan/e1e alarmaV
K &m l)sat 8istieria deschis), s.use 4dorab- Imi 0)ceam griLi din cau1a %atalogului--- R) rog
s) m) ierta3i, domnule- 6tiu c) u/a trebuie s) 0ie deschis) numai c9nd sunt eu de 0a3), /i eu---
s0inte, tocmai mi(am dat seama c) am mai l)sat(o deschis) /i nainte, c9nd am 8enit s) 8)
nt9m.in la u/a din s.ate- %e(oi 0i .)3itV Roi n3elege dac) mi 8oi .ierde sluLba din cau1a asta,
domnule- Niciodat) nu am mai l)sat u/a 8istieriei deschis) /i ne.)1it)- S) m) ntorc /i s(o ncuiV
Toat) bog)3ia de acolo U cum .ute3i 0i sigur c) nici unul dintre ser8itori nu 8a--- 'omnule, .ot s)
0ug na.oi /i s) 8) aLung din urm) n c9te8a minute, sunt 0oarte iute de .icior, 8) asigur-
Era oca1ia .er0ect) s) sca.e de 4dorab, s) ia %atalogul, s)(l lase .e om s) .lece, /i s) ias) .rin
Poarta %o/ului nainte ca el s) se ntoarc)- 'ar dac) totul era doar un subter0ugiuV 'ac) 4dorab
ncerca s) se des.art) de el ca s)(i .oat) anun3a .e solda3ii lui Faballu0ix c) un im.ostor n
costum hologra0ic 0urase %atalogulV Nu(/i .utea .ermite s)(l lase .e 4dorab s) .lece, nu acum-
Nu nainte de a se a0la n siguran3) dincolo de .oart)-
K R)m9i cu mine, s.use Na0ai-
Tres)ri au1indu(/i glasul care acum sem)na 0oarte .u3in cu al lui Faballu0ix- $are s.r9ncenele
lui 4dorab se ridicaser) de sur.ri1) c9nd 8orbise Na0aiV $are chiar /i acum /i .une .roblema
8ociiV %ontinu) s) mergi, /i 1ise Na0ai- Gergi /i nu s.une nimic- Fr)bi .asul, iar 4dorab, cu
.icioarele lui mai scurte, trebui s) alerge ca s)(l urme1e-
K N(am 0ost niciodat) la o ast0el de nt9lnire, 1ise 4dorab- 'eLa g909ia de oboseal)- Nu 8a
trebui s) s.un nimic, nu(i a/aV Rreau s) 1ic, eu nu sunt membru al consiliului- $0, ce 8orbescW
Probabil c) oricum n(o s) m) lase nici m)car s) intru acolo unde are loc ntrunirea .ro.riu(1is)-
'ar o s) 8) a/te.t a0ar)- R) rog s) m) ierta3i .entru c) sunt at9t de ner8os, eu niciodat)--- Gi(am
.etrecut tim.ul n 8istierie /i n bibliotec), binen3eles, 3in9nd contabilitatea /i a/a mai de.arte,
trebuie s) n3elege3i c) eu nu .rea ies mult, /i ntruc9t tr)iesc singur nu am .arte de .rea mult)
con8ersa3ie, a/a c) maLoritatea lucrurilor .e care le /tiu des.re .olitic) .ro8in din ceea ce am
au1it nt9m.l)tor- Binen3eles, /tiu c) dumnea8oastr) sunte3i 0oarte im.licat- To3i cei din cas)
sunt 0oarte m9ndri c) lucrea1) .entru un om at9t de 0aimos- E .ericulos ns), nu(i a/a, mai ales c)
Ro.tat a 0ost ucis n seara asta- Nu 8) teme3i .u3in .entru 8ia3a dumnea8oastr)V
$are e chiar at9t de .rostV se g9ndi Na0ai- Sau n realitate l sus.ectea1) .e Faballu0ix c) ar
.utea 0i asasinul lui Ro.tat, iar )sta este modul lui st9ngaci de a ob3ine in0orma3iiV
In orice ca1 Na0ai se ndoia c) Faballu0ix ar 0i r)s.uns la o ast0el de ntrebare, a/a c) /i 3inu
gura- In s09r/it aLunse la .oart)-
Pa1nicii erau 0oarte 8igilen3i- Binen3eles: 4dorab ar 0i de8enit .rea curios dac) ar 0i 0ost ciudat
de neaten3i /i de data asta- Na0ai se blestem) .entru ideea de a(l lua cu el .e 4dorab- &r 0i trebuit
s) sca.e de el c9nd a8usese oca1ia-
Pa1nicii /i ocu.ar) .o1i3iile, ntin19ndu(le ecranele .e care s)(/i .un) degetul mare- P)reau /i
agresi8i U costumul de soldat al lui Na0ai 0)cea din el un du/man, sau cel .u3in un ri8al- Ecranul
a8ea s)(i de18)luie t)cut ade8)rata identitate, desigur, dar ntruc9t Na0ai era sus.ectat de
asasinarea lui Ro.tat, acest lucru nu era de .rea mare aLutor-
%um st)teau acolo nlemni3i de nehot)r9re, 4dorab inter8eni-
K 'oar nu o s) insista3i ca st).9nul meu s)(/i .un) degetul .e ecranul 8ostru Lalnic, nu(i a/aV
1bier) el- &.oi a.)s) cu .ro.riul s)u deget .e scaner: 5ite, cine 8) s.une c) sunt euV Tre1orierul
'omnului Faballu0ixW
K Cegea cere ca toat) lumea s) .un) degetul aici, 1ise .a1nicul- 'ar acum .)rea mult mai
.u3in sigur .e el- Era un lucru s) se certe cu solda3ii lui Faballu0ix, /i cu totul altul s)(l n0runte
.e el n .ersoan)-
K Imi .are r)u, domnule, dar sluLba mea este s) 8(o cer-
Na0ai tot nu se mi/c)-
K &sta e h)r3uire, rosti 4dorab- Exact asta e-
%ontinua s) se uite .ie1i/ la Na0ai, de/i nu .utea citi nici a.robare, nici de1a.robare .e masca
hologra0ic) li.sit) de ex.resie-
K &st)1i a a8ut loc o crim), s.use .a1nicul scu19ndu(se- %hiar dumnea8oastr) a3i s.us c) 0iul
cel mai mic al lui ,etchi" l(a ucis .e Ro.tat, a/a c) noi trebuie s) 8eri0ic)m .e toat) lumea-
Na0ai 0)cu un .as nainte /i ntinse degetul c)tre scaner- Ins) atunci c9nd o 0)cu se a.lec) s.re
.a1nic /i(i /o.ti:
K 'ar dac) omul care a s.us o minciun) at9t de absurd) a 0ost nsu/i criminalulV
Pa1nicul se trase na.oi, sur.rins de 8oce /i abia n3eleg9nd cu8intele- &.oi cobor .ri8irea .e
ecran /i 8)1u numele .e care i(l ar)ta com.uterul ora/ului- F)cu o .au1), g9ndindu(se-
Su0let Su.rem, d)(i n3ele.ciune acestui om- F)(l s) 8ad) ade8)rul /i s) ac3ione1e n
consecin3)-
K R) mul3umim c) 8(a3i su.us legii, domnule Faballu0ix, rosti .a1nicul- &.)s) .e butonul de
/tergere /i Na0ai /i 8)1u numele dis.)r9nd- Nimeni altcine8a nu(l .utuse 8edea-
F)r) s) arunce nici o .ri8ire na.oi, Na0ai ie/i .e .oart)- Il au1i .e 4dorab .)/ind n urma lui-
K &m 0)cut bine, domnuleV ntreb) 4dorab- &dic) mi s(a .)rut c) e1ita3i s) .une3i degetul,
a/a c) eu--- 5nde mergemV Nu e .u3in cam ntuneric ca s(o lu)m de(a dre.tul .rin tu0i/urile
asteaV Ne(am .utea 3ine de drum, domnule Faballu0ixV Binen3eles, e lun), a/a c) nu e chiar a/a
de ntuneric, dar---
%u 8orb)ria lui 4dorab era im.osibil s) 0ie discre3i n tim. ce naintau direct s.re locul unde
Na0ai i l)sase .e 0ra3ii s)i s)(l a/te.te- 2ar acum 4dorab l numea cu 8oce tare Faballu0ix- Nu 0u
chiar o sur.ri1) c9nd Na0ai obser8) o mi/care /i au1i 1gomot de .a/i care se nde.)rtau n 0ug)-
Binen3eles U cre1user) c) Na0ai 0usese .rins, c) i tr)dase, c) Faballu0ix 8enise s)(i ucid)- %e
.uteau ei s) 8ad) n a0ara costumuluiV
Na0ai b9Lb9i .e comen1i- %um s)(/i dea seama dac) era conectat sau nuV In cele din urm) /i
trase costumul .este ca. /i strig) at9t c9t ndr)1ni de tare, cu .ro.riul lui glas:
K Elema"W 2ssBaW GebW Sunt eu, nu 0ugi3iW
Ei se o.rir) din alergat-
K Na0aiW 1ise Geb-
K In hainele lui Faballu0ixW obser8) Elema"-
K &i reu/itW strig) 2ssib, r919nd-
5n sc9ncet slab chiar n s.atele lui i reaminti lui Na0ai c) dulcea scen) a reunirii i .)rea mult
mai .u3in 0ericit) bietului 4dorab, care tocmai constatase c) l urmase chiar .e omul acu1at de
uciderea lui Ro.tat cu numai c9te8a ore n urm), /i care cu siguran3) i 0)cuse acela/i lucru lui
Faballu0ix-
Na0ai se ntoarse la tim. ca s)(l 8ad) .e 4dorab r)sucindu(se .e c)lc9ie /i ru.9nd(o la 0ug)-
@Sunt 0oarte iute de .iciorA i s.usese 4dorab mai de8reme, dar acum Na0ai /i d)du seama c) nu
era ade8)rat- Il aLunse din urm) n mai .u3in de 1ece .a/i, l dobor /i se lu.t) cu el .e .)m9ntul
.ietros c9te8a cli.e nainte de a(l imobili1a, astu.9nd cu .alma gura bietului om-
Pa1nicii se a0lau la mai .u3in de cinci1eci de metri distan3)- F)r) ndoial) Su0letul Su.rem i
m.iedicase s) dea aten3ie g)l)giei care tocmai se stinsese, dar abilitatea Su0letului Su.rem de a(i
0ace .e oameni .ro/ti a8ea limitele ei-
K &scult)(m), /o.ti Na0ai 8ehement- 'ac) 0aci ce(3i s.un, 4dorab, n(o s) te omor- In3elegiV
Sub m9na sa, Na0ai sim3i ca.ul mi/c9ndu(se n sus /i(n Los-
K I3i Lur .e Su0letul Su.rem c) nu eu l(am ucis .e Ro.tat- St).9nul t)u Faballu0ix i(a cerut
moartea /i a .oruncit ca eu /i 0ra3ii mei s) 0im omor93i- El a 0ost criminalul, dar acum eu l(am
ucis .e Faballu0ix /i s(a 0)cut dre.tate- G) n3elegiV Eu nu sunt dintre aceia care ucid de .l)cere-
Nu 8reau s) te omor %e tine- $ s) taci dac) iau m9na de .e gura taV
&.rob) din nou- Na0ai i eliber) gura-
K G) bucur c) nu 8rei s) m) omori, /o.ti 4dorab- Nu 8reau s) 0iu mort-
K G) cre1iV ntreb) Na0ai-
K Tu ai crede r)s.unsul meuV Gi se .are c) ne a0l)m ntr(una din acele situa3ii n care
oamenii s.un cam orice cred c) ar 8rea s) aud) cealalt) .ersoan), nu(i a/aV
&8ea dre.tate-
K 4dorab, nu .ot s) te las s) te ntorci n ora/, n3elegiV %red c) totul se reduce la asta U dac)
e/ti ntr(ade8)r unul dintre oamenii lui Faballu0ix, unul dintre derbedeii .e care el i angaLea1)
s)(i 0ac) treburile murdare n Basilica, atunci eu nu .ot s) am ncredere n nimic din ce ai s.une
tu, /i a/ .utea s) te ucid chiar acum /i s) termin)m totul- 'ar nu cred c) e/ti a/a- %red c) e/ti un
bibliotecar, un contabil, un 0unc3ionar care nu a8ea idee ce nseamn) s) lucre1i .entru Faballu0ix-
K Eu am tot 8)1ut unele lucruri, dar nimeni altcine8a nu .)rea s) le considere bi1are /i nimeni
n(ar 0i r)s.uns 8reodat) la ntreb)rile mele, a/a c) mi(am 3inut gura- In general-
K Noi mergem n de/ert- 'ac) 8ii cu noi, /i r)m9i cu noi U dac) mi dai cu89ntul t)u n 0a3a
Su0letului Su.rem U, atunci 8ei 0i un om liber, 0)c9nd .arte din 0amilia noastr), egal cu oricine
altcine8a- Nu 8rem s) ne 0ii ser8itorH te .rimim doar ca .rieten-
K Binen3eles c) 8oi Lura- 'ar cum o s) /ti3i dac) .ute3i s) a8e3i ncredere n mineV
K :ur) n 0a3a Su0letului Su.rem, .rietene 4dorab, /i eu 8oi /ti-
K &tunci, n 0a3a Su0letului Su.rem, Lur s) r)m9n cu 8oi /i s) 8) 0iu ntotdeauna .rieten loial-
%u condi3ia s) nu m) omor93i- %u toate c) b)nuiesc c) dac) m(a3i omor restul nici nu s(ar mai
.une n discu3ie, nuV
Na0ai obser8) c) 0ra3ii lui se adunaser) n Lurul lor- &u1iser) Lur)m9ntul /i a8eau .ro.riile lor
.)reri-
K $moar)(l, 1ise Geb- E unul dintre oamenii lui Faballu0ix, nu .o3i a8ea ncredere n el-
K $ 0ac eu, dac) trebuie, ad)ug) Elema"-
K %um am .utea /tiV ntreb) 2ssib-
'ar Na0ai nu i au1ea- El l asculta .e Su0letul Su.rem, /i r)s.unsul 0u clar- &i ncredere n
acest om-
K I3i acce.t Lur)m9ntul, 1ise Na0ai- 6i Lur .e Su0letul Su.rem c) nici eu, nici altcine8a din
0amilia mea nu(3i 8a 0ace nici un r)u, at9t tim. c9t tu 3i res.ec3i leg)m9ntul- :ura3i cu to3ii-
K E absurdW 1ise Gebbe"eE- Ne .ui .e to3i n .rimeLdie-
K In noa.tea asta Su0letul Su.rem mi(a dat mie conducerea, iar 8oi a3i .romis c) mi 8e3i da
ascultare- &m scos %atalogul din ora/, nuV 2ar Faballu0ix e mort- :ura3i(i acestui omW
F)cur) Lur)m9ntul, to3i-
K &cum, i s.use Na0ai lui 4dorab, d)(mi %atalogul-
K Nu .ot, re.lic) 4dorab-
K Re1iV .u0ni Geb-
K Rreau s) 1ic--- c9nd m(ai tr9ntit la .)m9nt l(am sc).at-
K Ginunat, 0)cu Elema"- &t9ta munc) s) ob3inem .re3iosul %atalog, iar acum o s) culegem
buc)3i din el .rin tot de/ertul-
Ins) 2ssib l g)si la numai un metru distan3), /i c9nd Elema" l ridic) .)rea neatins- %el .u3in la
lumina lunii .)rea s) nu aib) nici o 1g9rietur)-
Gebbe"eE l anali1) /i el ndea.roa.e, l r)suci, l c9nt)ri-
K E doar o bil)- $ bil) de metal-
K Nici m)car nu arat) ca un catalog, 1ise 2ssib-
Na0ai ntinse m9inile /i lu) obiectul de la Gebbe"eE- 2mediat nce.u s) str)luceasc)- &.)rur)
lumini sub el-
K %red c) l 3ii in8ers, 1ise 4dorab-
Na0ai l ntoarse- In aerul de deasu.ra globului o s)geat) hologra0ic) indica s.re sud(8est-
'easu.ra s)ge3ii erau c9te8a cu8inte, dar ntr(o limb) .e care Na0ai nu o n3elegea-
K E 8echea Puc"Bi, s.use 2ssib- &cum nimeni n(o mai 8orbe/te-
Citerele se schimbar)- Era un singur cu89nt- Scaun-
K S)geata, s.use 2ssib- &rat) s.re locul unde mi(am l)sat scaunul-
K 2a s) 8)d, 1ise Elema"-
Na0ai i nm9n) %atalogul- In momentul n care .)r)si m9inile lui Na0ai dis.laB(ul dis.)ru-
Na0ai ntinse m9na s) ia %atalogul na.oi- Elema" l .ri8i calm, cu ochi de ghea3), a.oi i d)du
lui Na0ai globul de metal- %9nd Na0ai l atinse iar, dis.laB(ul rea.)ru- Na0ai se ntoarse s.re
4dorab:
K %e nseamn) astaV
K Nu /tiu- Inainte nu a 0)cut niciodat) nimic- &m cre1ut c) e stricat-
K Cas)(m) s) ncerc, 1ise 2ssib-
K Nu, te rog, r)s.unse Na0ai- S)(l m.achet)m /i s)(l ducem acas) la Tata 0)r) s) ne mai
uit)m la el- Elema" /tie drumul- El ar trebui s) ne conduc)-
K %orect, a.rob) Gebbe"eE-
K %um 8re3i, 0)cu 2ssib-
K %are dintre 8oi e Elema"V ntreb) 4dorab-
Elema" se ndre.t) s.re 'rumul de Sus, c)tre locul unde i a/te.ta scaunul lui 2ssib- %9nd
aLunser) la ad).ostul c)milelor, cerul abia nce.ea s) se lumine1e c)tre r)s)rit- Na0ai m.achet)
%atalogul /i i(l d)du lui Elema" s)(l a/e1e .e un su.ort-
K Tu ar trebui s) i(l dai Tatei, s.use Na0ai-
Elema" ntinse m9na /i a.uc) ntre degete c)ma/a lui Na0ai U a lui Faballu0ix- Il trase s.re el
/i rosti bl9nd:
K Nu 0ace .e /e0ul cu mine, Na0ai- Eu 8)d cum merg lucrurile /i 3i s.un de .e acum- Nu
.rimesc .uterea, onoarea sau altce8a ca .e un dar din .artea ta- Tot ce am, am .entru c) este
dre.tul meu- Price.iV
Na0ai a.rob) din ca.- Elema" d)du drumul c)m)/ii /i se nde.)rt)- &bia atunci Na0ai n3elese
c) ru.tura dintre el /i 0ratele lui mai mare nu a8ea cum s) 0ie 8indecat)- %atalogul .rinsese 8ia3)
n m9inile lui Na0ai- In ale lui Elema" 1)cuse inert- Su0letul Su.rem 8orbise, iar Elema" nu a8ea
s) uite mesaLul-
16. CATALOGUL SUFLETULUI SUPREM
Na0ai /i tat)l s)u st)teau Los, iar 2ssib era ntins .e un co8or n cortul Tatei- %atalogul era
a/e1at .e o car.et) ntre ei- Na0ai atinse %atalogul cu degetele- Tat)l lui ntinse /i el m9na /i l
atinse- &.oi, cu cealalt) m9n), ridic) bra3ul lui 2ssib /i l aduse a.roa.e, .9n) l atinse- In contact
cu to3i trei deodat), %atalogul 8orbi-
K Trea1, du.) at9t tim.-
Era o /oa.t)- Na0ai nu era com.let sigur dac) l au1ea cu urechile sau dac) mintea lui
trans0orma 1gomotele nconLur)toare U 89ntul de/ertului, .ro.riile lor res.ira3ii U ntr(o 8oce-
K &i 8enit la noi cu un mare .re3, s.use Tata-
K &m a/te.tat mult tim. s) am din nou acest glas, r)s.unse %atalogul-
Nu %atalogul 8orbea- &cum Na0ai /tia asta-
K E 8ocea Su0letului Su.rem-
K 'a, se au1i /oa.ta-
K 'ac) acest obiect re.re1int) 8ocea ta, ntreb) Tata, de ce este numit catalogV
R)s.unsul nu 8eni dec9t du.) o lung) e1itare-
K Este un catalog al meu-
5n %atalog al Su0letului Su.rem- 5n catalog era un instrument creat .entru ca oamenii s)(/i
g)seasc) drumul .rin memoria ca un labirint al unui com.uter com.lex- Su0letul Su.rem era cel
mai mare dintre toate com.uterele, iar acesta era instrumentul care i aLuta .e Na0ai, 2ssib /i tat)l
lor s) ncea.), n s09r/it, s)(l n3eleag)-
K &cum dac) a8em %atalogul, ntreb) Na0ai, ne .o3i ex.lica cine U ce e/tiV
'in nou o .au1), a.oi /oa.ta:
K Eu sunt &mintirea P)m9ntului- Nu am 0ost creat s) re1ist at9t de mult- Sl)besc, /i trebuie s)
m) ntorc la cel care este mai n3ele.t dec9t mine, care mi 8a s.une ce s) 0ac ca s) sal8e1 aceast)
lume li.sit) de armonie numit) HarmonB- &m ales 0amilia 8oastr) ca s) m) duc) na.oi la
P)str)torul P)m9ntului-
K *colo ne conduciV
K Planeta care a 0ost ngro.at) sub ghea3) /i ascuns) n ce3uri acum s(a tre1it cu siguran3) la
8ia3)- P)str)torul care a condus omenirea de.arte de .laneta .e care au distrus(o categoric nu /i
8a ntoarce acum 0a3a de la noi- 5rma3i(m), co.ii ai P)m9ntului, /i eu 8) 8oi duce na.oi .e
str)8echea 8oastr) lume-
Na0ai se uit) de la Tata la 2ssib /i na.oi-
K R) da3i seama ce nseamn) astaV 1ise-
K $ c)l)torie lung), s.use Tata, e1itant-
K Cung)W &t9t de lung), nc9t luminii i trebuie o sut) de ani ca s) aLung) la noiW
K 'es.re ce tot 8orbi3iV ntreb) 2ssib- 'oar nu crede3i c) Su0letul Su.rem a .romis s) ne duc)
.e o alt) .lanet)-
%u8intele lui 2ssib at9rnar) n aer ca o mu1ic) de1acordat)- Na0ai st)tea m.ietrit- Binen3eles
c) Su0letul Su.rem le .romisese s)(i duc) .e o alt) .lanet)- &sta s.uneau lim.ede cu8intele lui-
Numai c) nu era ceea ce au1ise 2ssib-
Sau Tata- E8ident, %atalogul nu emitea sunete .ro.riu(1ise, iar ei de 0a.t au1eau cu mintea, nu
cu urechile-
K %e crede3i 8oi c) a s.us Su0letul Su.remV ntreb) Na0ai-
K %) ne 8a conduce ntr(un 3inut 0rumos, s.use Tata- 5n loc bun, unde recoltele 8or cre/te
bogate /i li8e1ile 8or da rod- 5n loc unde co.iii no/tri 8or tr)i liberi /i buni, de.arte de r)ul din
Basilica-
K 'ar undeV 5nde a s.us c) 8a 0i acest 3inut 0rumosV
K Na0ai, trebuie s) n8e3i s) 0ii mai r)bd)tor /i mai ncre1)tor- Su0letul Su.rem ne 8a conduce
.as cu .as, /i a.oi, ntr(o 1i, unul dintre ace/ti .a/i 8a 0i ultimul din c)l)toria noastr), iar noi 8om
aLunge acas)-
K Nu 8a 0i un ora/, 1ise 2ssib, dar 8a 0i un loc unde mi 8oi .utea 0olosi din nou 0lotoarele-
Na0ai era .ro0und de1am)git- 6tia ce au1ise el, dar /tia /i c) Tata /i 2ssib nu au1iser)- 'e ce
nuV Fie asta nsemna c) ei .ur /i sim.lu nu .uteau n3elege 8ocea Su0letului Su.rem la 0el de clar
ca el, 0ie c) Su0letul Su.rem le transmisese un mesaL di0erit- In orice ca1, nu .utea s)(/i im.un)
cu 0or3a modul n care n3elesese el-
K Tu ce ai au1itV ntreb) Tata- & 0ost mai multV
K 'eocamdat) nimic im.ortant, r)s.unse Na0ai- %eea ce contea1) cu ade8)rat este s) /tim c)
nu trebuie s) mai a/te.t)m .e aici .entru ca Basilica s) ne .rimeasc) na.oi- &cum nu mai
suntem exila3i, suntem ex.atria3i- Emigran3i- Basilica nu mai este ora/ul nostru-
Tata o0t)-
K 6i c9nd te g9nde/ti c) eram .e .unctul s) m) retrag /i s)(i .redau a0acerile lui ElBa- Nu mai
8oiam s) c)l)torescW 2ar acum m) tem c) 8oi nce.e cea mai lung) c)l)torie din 8ia3a mea-
Na0ai se ntinse, lu) %atalogul n m9ini /i l trase mai a.roa.e- Ribra ntre .almele sale-
K 2ar tu, ciudatul meu mic %atalog, s.er s) ne do8ede/ti c) au meritat toate neca1urile .rin
care am trecut ca s) te ob3inem- 6i .re3ul .e care l(am .l)tit-
K &t9ta bog)3ie, 1ise 2ssib- N(am /tiut niciodat) c) eram at9t de boga3i .9n) n 1iua n care n(
am mai 0ost-
K &cum suntem mai boga3i ca niciodat), s.use Tata- Ni s(a .romis un ntreg .)m9nt, 0)r) nici
un ora/, clan sau du/man care s) ni(l ia- 2ar %atalogul Su0letului Su.rem este aici ca s) ne
deschid) drumul-
Na0ai abia i au1ea- Se g9ndea la s9ngele .e care l 8)rsase, la c9t de .)tate erau hainele /i
.ielea lui- N(am 8rut s(o 0ac, g9ndi, /i era un lucru dre.t s) iei 8ia3a unui criminal- %9nd Elema"
a cre1ut c) s(ar .utea s) 0i ucis un om, un str)in, cu un .uls, el s(a l)udat cu asta- 'ar eu l(am ucis
de a.roa.e, cu .ro.riile mele m9ini, c9nd 1)cea beat /i neaLutorat .e strad)- &m 0)cut(o nu .entru
c) m) temeam .entru 8ia3a mea, nu .entru a a.)ra o cara8an), ci cu s9nge rece, 0)r) .atim)-
Pentru c) Su0letul Su.rem mi(a s.us c) a/a e dre.t- 6i .entru c) n inima mea am cre1ut c) era
necesar-
'ar l(am /i ur9t- $are o s) 0iu 8reodat) sigur c) nu am 0)cut(o din cau1a acestei uri, a dorin3ei
de r)1bunareV G) tem c) ntotdeauna 8oi sus.ecta c) n ad9ncul su0letului sunt un asasin-
Pot s) tr)iesc cu g9ndul )sta, totu/i- Pot dormi n noa.tea asta- %u tim.ul sunt con8ins c)
durerea 8a trece- Este .re3ul .entru ceea ce am acce.tat s) de8in: un sluLitor al Su0letului Su.rem-
Nu mai sunt .ro.riul meu st).9n- Sunt omul n care Su0letul Su.rem a ales s) m) .re0ac)- S.er
s)(mi .lac) m)car o mic) .arte a ceea ce 8oi de8eni c9nd Su0letul Su.rem 8a termina cu mine-
In acea noa.te dormi /i 8is)- Nu crima- Nu ca.ul lui Faballu0ix, nici s9ngele de .e .ro.riile
haine- Ris) n schimb c) .lutea .e o mare ai c)rei curen3i erau 0ierbin3i /i reci, iar cea3a se
ntindea la nes09r/it n 0a3a sa- 6i du.) aceea, din acest loc .ierdut, misterios /i calm, ni/te m9ini
se ntinser) .i.)indu(i 0a3a, um)rul, a.oi l a.ucar) de bra3 /i l traser)- Nu sunt .rimul sosit aici,
/i d)du el seama c9nd se tre1i din 8is, nu sunt singur n acest loc, n aceast) m.)r)3ie a
Su0letului Su.rem- &l3ii au 0ost aici naintea mea, iar acum sunt cu mine, /i 8or 0i cu mine n tot
tim.ul care 8a urma-