Sunteți pe pagina 1din 2

Oferta curriculara an scolar 2013/2014

Oferta curriculara urmareste ca si in anul scolar 2012/2013 sa foloseasca cu randament


maxim resursele umane si material in scopul de a raspunde nevoilor si intereselor elevilor
si parintilor, prin:

Existena unui curriculum nucleu aplicat creator, conform metodologiei n vigoare;
rograme !"# ela$orate de cadrele didactice n funcie de opiunile elevilor;
Existena unor programe guvernamentale pentru spri%inirea elevilor provenind din medii sociale
defavori&ate;
'plicarea unor strategii adecvate profilului (i nivelului elevilor (i a unui demers didactic
informativ)formativ;
reg*tirea suplimentar* a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;
Existena unor activit*i extracurriculare atractive;
+am* variat* de cursuri oferite de !,!,", pentru perfecionarea cadrelor didactice,

OBIECTIVELE SPECIFICE SCOLII:
1. 'sigurarea unui personal didactic $ine pregatit prin participarea la cursuri de pefectionare si
formare continua;
2. Organi&area de activitati de instruire si consiliere pentru ela$orarea de programe de optional
competitive;
3. "e&voltarea competentelor de comunicare ale elevilor;
4. "epistarea, de&voltarea si cultivarea talentelor;
5. -amiliari&area elevilor cu elemente ale culturii italiene, engle&e si france&e;
6. !ultivarea capacitatii creative a elevilor;
7. Educarea elevilor pentru mediu;
8. "e&voltarea tolerantei,

FINALITATILE SCOLII
1. "efinirea personalitatii scolii in cadrul comunitatii locale;
2. Ela$orarea de programe !". competitive, atractive;
3. "e&voltarea capacitatii de autocunoastere, in vederea reali&arii unei optiuni profesionale corecte;
4. "e&voltarea unei motivatii interne a invatarii;
5. /alorificarea instruirii in contexte si situatii nou)create;
6. -ormarea unei personalitati complexe, adapta$ile la conditiile actuale ale societatii;
7. "e&voltarea competentelor de comunicare, a relatiilor interpersonale,
OFERTA CURRICULARA 2013/2014
0ista optionalelor care se vor derula in acest an:
Invatamant primar:
) ENJOY ENGLISH clasa I, clasa a III-a
) ENGLISH THROUGHT SONGS AND GAMES clasa a II-a
Invatamant gimnazial:
) EDUCATIE PENTRU SANATATE
) CONSTRUCTII GEOMETRICE
) INFORMATICA PAS CU PAS
METODOLOGIA DE SELECTIE
1,.ta$ilirea criteriilor de selectie pentru intocmirea !". in !onsiliul de administratie al scolii;
2, .ta$ilirea optionalelor in cadrul sedintelor de catedra si inmanarea lor !onsiliului pentru
curriculum;
3, re&entarea !,",.,)urilor in cadrul !onsiliului rofesoral;
1, re&entarea programelor spre avi&are inspectorului de specialitate;
2, 'vi&area de catre 3.43 a ofertei curriculare a scolii;
5, romovarea ofertei in scoala si comunitate;

MODALITATI DE EVALUARE
ro$e scrise, orale, practice;
6eferate;
ortofolii
Expo&itii
re&entari o7er)oint

RESURSE UMANE
ersonal didactic calificat (i competent ) 11 titulari, dintre care 3 cu gradul 3, 2 cu gradul 33, si
2 cu definitivat, 1 de$utant;
8 ersonal didactic auxiliar (i nedidactic competent (i calificat;
8 6elaiile interpersonale existente favori&ea&* crearea unui climat educaional desc9is,
stimulativ;
8 "orina profesorilor (i elevilor de a reali&a cola$or*ri cu alte scoli din %udet, din alte
%udete si internationale;
8 3mplicarea activ* a elevilor n activit*i instructiv)educative,
:ivele de invatamant:
invatamant prescolar ) 3 grupe
invatamant primar ) ; clase
invatamant gimna&ial ) < clase
RESURSE MATERIALE
8 .*lile de clas* sunt spaioase, au un aspect pl*cut, ergonomic, cu iluminare (i nc*l&ire
corespun&*toare;
8 =eren de sport multifuncional;
8 'mena%area unor noi ca$inete (i/sau la$oratoare;
8 .pri%in din partea !onsiliului 0ocal privind alocarea de fonduri;
8 osi$ilitatea reali&*rii unor contracte de sponsori&are,

S-ar putea să vă placă și