Sunteți pe pagina 1din 8

Sapaturi sprijinite

EXECUTAREA SAPATURILOR MANUALE SI MECANIZATE


1. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA
Executantul este obligat sa verifice daca natura terenului corespunde prevederilor din proiect
si cand conducatorul locului de munca constata nepotriviri (pamant cu caracteristici diferite,
infiltraii puternice, suprafee de alunecare etc.) va anunta seful ierarhic, care va anunta
beneficiarul lucrarii pentru a cere proiectantului schimbarea solutiei.
Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi de orice fel, beneficiarul va preda executantului
amplasamentul si instalatiile subterane existente (fundatii, conducte, cabluri electrice, canale de
protectie pentru cabluri de forta sau telecomunicatii, canale acoperite pentru scurgeri sau pentru
protectia unor conducte), pentru a se putea lua masurile necesare de securitatea muncii.
Cand exista asemenea instalatii subterane, lucrarile de sapatura trebuie sa se execute sub o
supraveghere tehnica permanenta, conducatorul locului de munca luand toate masurile de
precautie, si numai dupa instruirea muncitorilor care executa aceste lucrari, cu privire la metodele
de lucru sigure.
Daca in urma sapaturilor sunt descoperite instalatii subterane nesemnalate in prealabil, se va
opri lucrul si se va stabili precis natura instalatiilor subterane si felul cum sunt amplasate, dupa
care conducatorul procesului de munca va lua masuri pentru evitarea avarierii acestor instalatii si
pentru eliminarea pericolelor.
Daca la executarea sapaturilor, se detecteaza gaze sau alte substante periculoase, ori se
constata lipsa de oxigen, conducatorul procesului de munca va evacua muncitorii, instiintand
coordonatorul de lucrare, care, pentru continuarea lucrului, va lua masuri de eliminare a cauzelor
ce ar putea produce accidente de munca sau imbolnaviri profesionale.
Sapaturile vor fi executate astfel incat sa fie prevenita prabusirea peretilor sapaturilor. In
acest scop, pereii sapaturilor vor fi :
-sapati in taluz
-verticali si apoi vor fi consolidati cu sustineri corespunzatoare naturii rocilor si
procedeului de sapare aplicat.
Sapaturile vor fi semnalizate si marcate vizibil si vor fi prevazute cu dispozitive de protectie
corespunzatoare pentru prevenirea caderii in gol atat pe zi cat si pe noapte a mijloacelor de
transport, a persoanelor sau animalelor in conformitate cu prevederile din proiect.
Sapaturile vor fi executate in cel mai scurt timp posibil, dupa care se va executa lucrarea
pentru care s-au facut aceste sapaturi.
La executarea tuturor sapaturilor, manuale sau mecanice, se vor prevedea urmatoarele
conditii minime de protectia muncii:
- nu va fi permisa formarea iesirilor in consola (cozoroace sau tumbe)!
- starea de echilihru a terenului si a sustinerilor va fi tinuta permanent sub
supraveghere de catre un membru al echipei de sapatori
- vor fi indepartate de pe taluze, bucatile de roca desprinse sau care tind sa se
desprinda si sa cada (copturi) !
- angajatii vor fi dotati cu echipamentul de protectie necesar executarii lucrarilor in
conditii de securitate.
La executarea sapaturilor prin procedee mecanice, se vor lua si urmatoarele masuri:
- se vor pune la dispozitia angajatilor instructiuni de lucru in conditii de securitate a
muncii, pentru fiecare utilaj folosit!
- nu se va permite accesul angajatilor deasupra frontului de lucru, in limitele taluzului
natural al rocilor sau in raza de actiune a utilajelor.
In apropierea locurilor unde se executa sapaturi, in zona prismei de alunecare a terenului,
este interzisa instalarea si circulatia vehiculelor sau a utilajelor, amplasarea troliilor si a altor
dispozitive.
Amplasarea utilajelor si a mecanismelor care produc vibratii in functionare, precum si
circulatia vehiculelor si a utilajelor de constructie in zona prismei de alunecare a terenului, in cazul
peretilor sprijiniti, este permisa cu conditia verificarii prealabile prin calcul, a rezistentei sprijinirii
si a luarii tuturor masurilor de protectie a muncii. In calculul efectuat, trebuie sa se tina seama atat
de marimea sarcinilor, cat si de solicitarile dinamice.
Viteza de circulatie, a mijloacelor de productie, trebuie sa fie de cel mult " #m$ora.
Pamantul provenit din sapaturi trebuie asezat la o distanta de cel putin %," m de la marginea
peretilor sapaturii.
Este interzisa asezarea stivelor de materiale de-a lungul marginii de sus a gropii sau a
santului, la o distanta mai mica de %,&" m de la margine.
Este interzisa saparea manuala a pamantului in galerie (metoda tumbelor) sau prin
subminare. 'aca, eventual, se formeaza iesinduri in consola, sau daca in timpul saparii taluzelor se
descopera bolovani izolati, muncitorii trebuie evacuati din aceste locuri periculoase, urmand ca
iesindurile in consola sa fie daramate si bolovanii sa fie coborati, cu grija, in fundul gropii, de unde
vor fi evacuati.
Conducatorul locului de munca trebuie sa supravegheze starea terenului, cand sunt posibile
surpari sau alunecari ale pamantului. (u se va incepe lucrul fara o verificare prealabila a terenului.
)and se constata crapaturi longitudinale, paralele cu marginea sapaturii, se evacueaza muncitorii si
utilajele, se consolideaza terenul si numai dupa aceasta se reincepe lucrul.
Pentru coborarea lucratorilor in gropile sapate pentru fundatii, in santuri late, etc., mai adanci
de l m, se vor folosi scari sau rampe de acces, pentru coborarea lucratorilor in santuri inguste, se
vor folosi scari rezemate, mobile. (umarul de rampe de acces (scari) si locul de amplasare vor fi
astfel alese incat sa permita evacuarea rapida a muncitorilor in caz de pericol. Se interzice
coborarea pe spraituri sau pe consolidarile peretilor sapaturii.
Cand pamantul se arunca din gropile sapate sau din santuri mai adanci de * m, pe podine
situate la diferite niveluri, podinele trebuie sa fie bine fixate si rezistente la incarcaturile pe care
trebuie sa le suporte. +odinele trebuiesa aiba o latime de cel putin %,&" m si sa fie situate la o
distanta intre ele, pe verticala, de max. ,," m.
La folosirea motopompelor sau electropompelor se vor respecta (ormele de securitate a
muncii pentru utilajele respective.
Carcasele motoarelor electrice ale electropompelor se vor lega la pamint. Se vor folosi numai
cabluri electrice in manta de cauciuc si care vor fi asezate astfel incat sa nu poata fi calcate, lovite
si sa nu vina in contact cu piesele in miscare ale mecanismelor sau utilajelor.
Pompele folosite la epuismente vor fi astfel asezate, incat sa nu impiedice circulatia pe
schela sau pe platformele de lucru.
In cazul in care sunt necesare mai multe pompe, se va lasa un spatiu suficient pentru
executarea operatiilor de pornire sau de intretinere a fiecareia.
2.SAPATURA IN TEREN CU PERETI NESPRIJINITI
Saparea gropilor de fundatie si a santurilor cu adancime redusa, care nu intrece dimensiunile
aratate mai jos, in terenuri cu umiditate naturala si in care nu exista ape freatice, poate fi executata
cu pereti verticali fara consolidari, in urmatoarele terenuri:
- teren usor (nisip, umpluturi etc.) la o adancime maxima de %,&" m!
- teren mijlociu (se sapa cu cazmaua si, partial, cu tarnacopul) la ,,*" m!
- teren tare (se sapa cu tarnacopul si cazmaua) la *,% m.!
- teren foarte tare (se lucreaza cu ranga, tarnacopul, spitul, baroase etc., insa fara
exploziv), la *,%% m.
Sapaturile pentru gropi si santuri se pot executa cu peretii nesprijiniti, in taluz, numai daca:
- pamantul are umiditate naturala!
- sapatura nu sta deschisa mult timp!
- panta taluzului realizat prin sapare este mai mica decat panta taluzului natural al terenului.
Inclinarea maxima admisa a taluzurilor sapaturilor si santurilor in terenuri cu umiditate naturali, in
cazul in care nu exista ape subterane este prezentata in tabelul de mai jos:
-elul terenului .a o adancime a sapaturii,
+ana la / m 0ai mare de / m
1nghiul dintre
directia taluzului si
proiectia orizontala a
taluzului, in grade.
2aportul dintre
inaltimea taluzului
si
proiectia orizontala
a
taluzului.
1nghiul dintre
directia taluzului si
proiectia orizontala a
taluzului, in grade.
2aportul dintre
inaltimea taluzlui si
proiectia orizontala a
taluzului.
3eren de
umplutura,
nisip, pietris
/4 ,:,,*" /5 ,: ,,"%
(isip argilos "6 ,:%,6& 5" ,:,
7rgila
(isipoasa
"6 , :%,6& "6 ,:%,&"
7rgile 6/ , :%,"% "/ ,:%,6&
.oess uscat 6/ , :%,"% "/ ,:%,6&
Inclinarea taluzului sapaturilor pentru terenuri argilo-nisipoase si argiloase supraumidificate
cu apa provenita din ploi, topirea zapezii etc. trebuie redusa in comparatie cu valorile indicate in
tabelul de mai sus.
Continuarea lucrarilor de sapaturi care se executa cu peretii in taluz (fara sprijiniri) dar
care au fost supuse umidificarii este permisa cu conditia luarii masurilor de evitarea a surparii cum
ar fi:
-Intreruperea temporara a lucrarilor pana la uscarea terenului, in cazul in care exista
un pericol evident de desprindere (alunecari) de teren!
-2educerea locala a inclinarii pantei, acolo unde executarea sapaturilor cu peretii in
taluz nu poate fi amanata.
-Interzicerea deplasarii vehiculelor si utilajelor de constructii in apropierea
marginilor superioare ale taluzurilor.
La lucrarile executate in taluzuri cu inaltimea mai mare de /m sau cu o inclinare mai abrupta
de ,:,, sau in cazul unei suprafete umede a taluzului cu o inclinare mai mare de ,:*, lucratorii
trebuie sa lucreze avand centuri de siguranta legate de un reazem solid.
In tot timpul cat lucrarile raman descoperite, conducatorul lucrarii va cerceta sistematic
starea taluzurilor. In cazul in care se observa aparitia de crapaturi paralele cu marginea superioara,
se vor lua masuri de consolidare si evitarea surparii, pana la executarea acestor lucrari operatiunile
de sapare fiind intrerupte.
Gorpile cu pereti in taluz, daca raman descoperite mai mult timp, trebuie cercetate periodic,
iar daca se observa crapaturi paralele cu marginea superioara a gropii, se vor lua masuri de
consolidare.

3.SAPATURA IN TEREN CU PERETI SPRIJINITI
Se interzice saparea fara sprijiniri, in terenuri supraumidificate, nisipoase, nisipoase-
argiloase si in cele constituite din loess.
Daca saparea gropilor de fundatie si a santurilor se face cu pereti mai inclinati fata de
orizontala decat unghiul taluzului natural si, in special, cu pereti verticali, trebuie sa se execute
sprijinirea peretilor.
Sprijinirea gropilor sapate pentru fundatii si a santurilor cu o adancime pana la " m trebuie
sa se execute, de regula, cu elemente de inventar. +entru gropi cu o adancime mai mare de " m,
sprijinirile trebuie facute dupa proiecte special intocmite si dimensionate, astfel incat sa reziste
eventualelor impingeri ale terenului.
Sistemul de sprijinire a peretilor sapaturilor in functie de umiditatea terenurilor si de
adancimea gropilor de fundatie sau a santurilor trebuie executat dupa cum se arata in tabelul de
mai jos:
(atura terenului 7dancimea sapaturii
+ana la / m 'e la / la " m +este " m
3erenuri obisnuite
cu umiditate normala.
Sprijiniri
orizontale cu
interspatii de o
scandura.
Sprijiniri
orizontale fara
interspatii.
Sprijinire pe
baza de proiecte.
3erenuri infoiate
sau terenuri cu
umiditate mare
Sprijinire
orizontala.
Sprijinire
verticala sau
continua.
Sprijinire pe
baza de proiecte.
3oate terenurile
cu afluenta mare de ape
subterane
Sprijinire cu parplanse care trebuie
batute la o adancime de cel putin %,&" m de
la fundul sapaturii
Sprijinire pe
baza de proiecte.
Cand nu exista piese de sprijinire de inventar, pentru consolidarea peretilor la gropile de
fundatii sau la san uri cu o adancime pana la la " m, se vor lua urmatoarele masuri:
-+entru sprijinire se vor folosi dulapi cu grosimea de cel putin " cm. si cu latimea de
*%-*" cm lipiti de peretele gropii si presati la fiecare ,,"-* m cu proptele asezate in aceeiasi
sectiune, atat vertical cat si orizontal.
-+roptelele orizontale se confectioneaza din grinzi de ,/-,8 cm sau din lemn rotund
si se fixeaza pe ghermele in asa fel incat sa nu se poata deplasa.
-Scandurile verticale ale sprijinirilor trebuie sa iasa din groapa sau din sant , cel putin
," cm., pentru a forma un parapet care sa previna caderea materialelor in groapa.
La sprijinirile orizontale, continue, distanta dintre proptelele verticale trebuie sa fie de ,," - *
m, dupa adancimea gropii si dupa natura si gradul de umiditate a terenului. 'istanta pe verticala,
intre proptelele orizontale trebuie sa fie de %,6-, m.
Sprijinirile cu palplanse in terenuri umede care aluneca, sau in terenuri fara consistenta
(nisipuri), trebuie sa formeze un perete de sprijin continuu si etans. +alplansele se bat cu cel putin
%,&" m mai jos decat fundul gropii.
Daca se sapa in apropierea imediata a unor gropi vechi, astupate, la care umplutura. nu s-a
tasat complet, peretii noi trebuie sprijiniti putemic.
Saparea in terenuri saturate cu apa (terenuri curgatoare) trebuie facuta conform proiectelor
special intocmite, in care se vor prevedea metode de consolidare a peretilor si de coborarea
artificiala a panzei freatice, astfel ca lucrarile sa se poata efectua in conditii de securitate.
Sprijinirile cu palplanse in terenuri umede care aluneca, sau in terenuri fara consistenta
(nisipuri), trebuie sa formeze un perete de sprijin continuu si etans. +alplansele se bat cu cel putin
%,&" m mai jos decat fundul gropii.
Demontarea si indepartarea sprijinirilor din gropile de fundatie sau din santuri, inainte de
betonare, se pot face numai atunci cand rocile terenului permit terminarea lucrarilor! aceasta
operatie trebuie sa se faca cu atentie, de jos in sus, pe masura astuparii cu pamant sau a executarii
fundatiei, si numai de angajati cu experienta, supravegheati de conducatorul locului de munca.
Numarul de dulapi care se indeparteaza pe verticala, simultan, nu trebuie sa fie mai mare de
trei, iar in cazul terenurilor infoiate sau curgatoare, numai cate unul.
In timpul indepartarii sprijinirilor este interzisa stationarea muncitorilor in santuri, in gropi,
sub mal sau pe marginea gropii.
Daca demontarea sprijnirilor prezinta pericol pentru muncitori sau pentru constructie (in
terenuri nisipoase, cu pietris, loessuri, in apropierea fundatiilor constructiilor existente etc.), atunci
ele trebuie lasate in pamant.
Se permite executarea lucrarilor de sapat in timpul ienii, fara sprijinirea peretilor, insa numai
pana la adancimea de inghet a pamantului. .a adancime mai mare, se vor lua masuri pentru
sprijinirea peretilor.
Partile nesprijinite ale peretilor vor fi continuu supravegheate si, in cazul cand apare
pericolul surparii, se vor indeparta de indata muncitorii, luand masuri de sprijinire.
Peretii gropilor circulare, cu diametrul pana la ,,"% m, executate cu foreze mecanice, nu
trebuie sprijiniti.
Daca se sapa in timpul noptii, locurile de munca, drumurile pentru vehicule si trecerile
pentru oameni vor fi iluminate in mod corespunzator.
4. SAPAREA MECANIZATA A TERENULUI
La executarea mecanizata a lucrarilor de sapaturi peretii se vor consolida cu panouri
prefabricate care se vor introduce de sus pe masura avansarii lucrarilor. In timpul lucrului se vor
lua masuri pentru a nu se deteriora sprijinirile.
Conducatorul de utilaj este obligat sa observe starea sapaturii si in caz de pericol de surpare,
sa indeparteze utilajul din zona periculoasa, daca prin aceasta nu este pusa in pericol viata
mecanicului.
Bucatile mari de roca dislocate vor fi astfel depozitate, incat sa nu impiedice deplasarea
rapida a utilajului in caz de pericol.
In timpul lucrului este interzis accesul oamenilor deasupra frontului de lucru in limitele
taluzului natural. 'e asemenea este interzis a se sta in raza de actiune a utilajelor.
In timpul functionarii excavatoarelor nu sunt admise lucrari auxiliare pe partea frontului de
lucru.
Latimea platformei de lucru trebuie sa asigure posibilitatea deplasarii utilajelor si a
mijloacelor de transport. Inainte de inceperea lucrului se va verifica rezistenta terenului si daca
este cazul se va nivela si compacta terenul.
Inainte de punerea in functiune utilajele se vor verifica daca au fost montate corect, daca
partile in miscare functioneaza corect, daca partile asamblate sunt fixate corect si daca sunt
montate toate aparatorile de protectie.
Trecerea sau stationarea in raza de actiune a excavatorului este interzisa. 9ste interzisa
urcarea pe excavator, in timpul lucrului a persoanelor straine.

S-ar putea să vă placă și