Sunteți pe pagina 1din 9

Reguli de scriere

http://cezarpricop.wordpress.com/reguli-de-scriere/
Cum se redacteaz o lucrare
Folosii numai sistemele de operare DOS, Windows 9, Windows 9!, Windows "#, Windows
$% sau &acintosh 'Sistem ( sau Sistem )*. Fi+ierele realizate pe alte plat,orme s-nt ,oarte
di,icil de preluat.
.. %oate ,i+ierele tre/uie s0 poat0 ,i citite +i s0 nu conin0 1iru+i.
2. Fi+ierele tre/uie s0 conin0 1arianta ,inal0 a lucr0rii.
3. %rimitei doar ,i+ierele c0rii. 4tergei orice alte materiale.
5. #0strai -ntotdeauna o copie. 6ste /ine s0 sal1ai ,iecare capitol -n ,i+iere separate.
Cum pregtim textul
.. #entru culegerea materialului utilizai de pre,erin0 editorul de te7te &icroso,t Word,
1ersiunea &SWord 9) sau &SWord 2888. %oate preciz0rile tehnice care urmeaz0 se 1or re,eri
'+i 1or ,i e7empli,icate* la 1ersiunea &SWord 9).
2. &anuscrisul tre/uie s0 cuprind0 ta/la de materii e7tins0, care s0 precizeze structura lucr0rii.
61ideniai clar titlurile, su/titlurile, notele, dac0 e7ist0, +i poziia acestora -n te7t.
3. 9ulegei te7tul -n mod o/ligatoriu cu diacritice. :tilizai un ,ormat ;5, ,olosind, de
pre,erin0, ,ontul %<&6S $6W =O&;$ sau %<&6S $6W =O&;$ 96 de dimensiune ..,
cu r-ndurile spaiate la ., linii. ;ceste ,onturi au semne diacritice. >a culegere utilizai
tastatura ?=omanian@ sau cea implicit0, ?6nglish@. #entru a identi,ica tastele pe care s-nt
dispuse literele diacritice, ,olosii utilitarul ?9haracter &ap@, inclus -n sistemul de operare
Windows, indi,erent de 1ersiune.
5. Folosii aceia+i parametri pentru te7t +i paragra, ',ont, dimensiune, spaiere* -n tot te7tul.
$u l0sai r-nduri al/e -ntre paragra,e dec-t dac0 dorii -n mod e7pres e1idenierea unei anumite
seciuni.
. 61itai ,olosirea opiunii ?<nsert SAm/ol@ pe care 1-o pune la dispoziie &SWord pentru a
introduce caractere cu diacritice sau BCD*. #entru caracterele speciale ,olosii, decaractere
speciale ' pre,erin0, ,ontul SE&FO> 'care se reg0se+te, de asemenea, -n toate 1ersiunile
WindowsG dispunerea semnelor pe tastatur0 o a,lai ,olosind ?9haracter &ap@* +i anunai cu
pri1ire la utilizarea unor asemenea caractere. Dac0 ai ,olosit un alt ,ont speci,icai acest
lucru.
(. Hn momentul culegerii, dezacti1ai toate opiunile prezente -n %OO>S ;:%O9O=69%.
). Dac0 s-nt necesare ecuaii, ,racii, sume, integrale sau alte ,ormule matematice comple7e
,olosii editorul de ecuaii al &SWord. $u desenai ,ormuleleI
!. 9-nd culegei te7tul, nu ap0sai tasta 6$%6= la s,-r+itul r-ndului. 6a se ,olose+te numai
pentru a marca un paragra, nou. $u ,olosii 6$%6= sau SJ<F%K6$%6= pentru a trece la un
r-nd nou -n cadrul aceluia+i paragra,.
9. #entru alinierea mai -n interior a primului r-nd din paragra,, nu ,olosii tasta %;F. >0sai
aceast0 sarcin0 -n griLa noastr0 sau, dac0 dorii neap0rat s0 o ,acei d1s., ,olosii opiunea
F<=S% ><$6 din meniul FO=&;% #;=;M=;F.
.8. Dac0 lucrarea are note 'de su/sol sau de ,inal*, acestea 1or ,i introduse numai cu <$S6=%
FOO%$O%6 ;:%O $:&F6=. Folosii -ntotdeauna opiunea ;:%O $:&F6= deoarece
este singura care permite numerotarea automat0 +i trans,erul corect al acesteia -n programele
specializate de paginare, gener-nd -n te7t num0rul notei la S:#6=S9=<#%.
... $u numerotai notele manual, ,olosind opiunea =<S6D din meniul FO=&;% FO$%. >a
preluarea te7tului, num0rul notei nu 1a mai ,i e1ideniat -n nici un ,el.
.2. Dac0 lucrarea are -n componen0 ta/ele, acestea tre/uie create ,olosind e7clusi1 opiunea
%;F>6 <$S6=% %;F>6. Dac0 10 este di,icil s0 ,olosii <$S6=% %;F>6 atunci notai doar
-n te7t locul ta/elului +i desenai ta/elul pe h-rtie. 6l 1a ,i creat pe /aza schiei d1s.
.3. 6ste complet interzis s0 spaiai coloanele ,olosind tasta %;F 'sau S#;96* sau s0 desenai
liniile 1erticale +i orizontale utiliz-nd opiunea D=;W<$M. #rodusul muncii d1s. 1a ,i
complet inutiliza/il.
Norme de redactare
Titlul, primele pagini
#agina de titlu tre/uie s0 cuprind0 numele d1s., ca autor sau coordonator, +i titlul complet
'inclusi1 su/titlul* lucr0rii, e7act a+a cum dorii s0 apar0 -n cartea tip0rit0. Dac0 e7ist0 o
pre,a0/post,a0/cu1-nt -nainte, scris'0* de o alt0 persoan0, precizai numele acesteia. Hn cazul
traducerilor tre/uie speci,icat numele traduc0torului/traduc0torilor. Dup0 caz, -n pagina de
titlu tre/uie menionat numele -ngriLitorului de ediie sau al persoanei care a -ntocmit notele
'dac0 este cazul*. De asemenea, tre/uie menionat dac0 este 1or/a de o ediie nou0 'a c-ta* sau
dac0 este o ediie re10zut0.
&otto-uriG dedicaiiG mulumiri. %oate acestea tre/uie s0 ,igureze de la -nceput -n manuscrisul
d1s.
Cuprinsul
%re/uie s0 re,lecte -ntocmai coninutul lucr0rii, cu e1idenierea clar0 a ni1elurilor de titlu
'p0ri, capitole, su/capitole etc.*. #entru lucr0rile +tiini,ice se 1a alc0tui un cuprins e7tins
'ta/l0 de materii*.
Lista abrevierilor
Se poziioneaz0 -naintea te7tului propriu-zis +i se ordoneaz0 al,a/etic, con,orm uzanelor
67emplu '.*
ac. N acuzati1
adL. N adLecti1
ad1. N ad1er/
au7. N au7iliar
conL. N conLuncti1
conLc. N conLuncie
ind. N indicati1
m. N masculin
pl. N plural
sg. N singular
1/. N 1er/
1oc. N 1ocati1
67emplu '2*
;c. =om. N ;cademia =omOn0
;>= N ;tlasul ling1istic romOn, .93! +i urm.
9> N 9ercet0ri de ling1istic0, .9( +i urm.
S9<P N Studii +i cercet0ri de istorie 1eche, .98 +i urm.
Materialele auxiliare
<ndicarea -n cuprins +i poziionarea lor, precizarea autorului lor c-nd este cazul tre/uie s0
semnaleze cititorului ,aptul c0 nu ,ac corp comun cu lucrarea, ,iind tratate ca atare. <at0
ordinea ,ireasc0: cu1-nt -nainte/pre,a0/studiu introducti1/not0 asupra ediiei/%6"%:>
#=O#=<:-Q<S al c0rii/note/glosar/ /i/liogra,ie/inde7 'addenda, ane7e*.#re,eele, notele,
ane7ele /i/liogra,ice se 1or 1eri,ica +i uni,ica din toate punctele de 1edere -n con,ormitate cu
normele din prezentul material.
Glosarul
9onine lista termenilor tehnici, noiuni ori concepte-cheie care apar pe parcursul lucr0rii, dar
cu care cititorul nu este numaidec-t ,amiliarizat.
Fi/liogra,ia/=e,erinele /i/liogra,ice
Fi/liogra,ia unei lucr0ri este, de cele mai multe ori, oglinda coninutului. >ipsa unor titluri de
re,erin0 sau de actualitate -ntr-o lucrare circumscris0 unui anumit domeniu ?tr0deaz0@
inconsistena in,ormaiei o,erite cititorilor. ;tenieI 4i mai gra10 este ?nem0rturisirea@
surselor. %itlurile de -ntreguri /i/liogra,ice 'titluri de c0ri, titluri de poeme, piese de teatru,
nu1ele etc.* se dau -n lim/a original0 +i se culeg -n italice 'cursi1e*. >a ,el, periodicele
're1iste, ziare, almanahuri, /uletine, colecii de legi*.
Exemple:
Pladimir RanSTlT1itch, %ratat despre moarte, 6ditura ;marcord, %imi+oara, 2888G ;le7. >eo
4er/an, ?<diotul satului@, -n Dilema, anul ", nr. 592, .(-22 august 2882. ;rticolele dintr-un
periodic, capitolele dintr-o carte, poeziile, nu1elele dintr-un 1olum citat se dau -ntre ghilimele
'?@*.
Exemplu:
&aria Fucur, ?&i+carea eugenist0 +i rolurile de gen@, -n &aria Fucur, &ihaela &iroiu
'editoare*, #atriarhat +iemancipare -n istoria g-ndirii politice romOne+ti, 6ditura #olirom, <a+i,
2882.
Hn cadrul aceleia+i trimiteri /i/liogra,ice se 1or ,olosi 1irgule, nu puncte. Hn cazul re,erinelor
la lucr0ri cu mai mult de doi autori se poate ,olosi, dup0 primul nume, prescurtarea ?et al.@,
?+.a.@ '?+i alii@*. Hn /i/liogra,ii se 1or consemna o/ligatoriu toate numele.
pud!
Exemplu:
RUrgen Jaha/ermas, #atriotismul constituional, apud DominiVue Schnapper, 9e este
cet0eniaW, 6ditura #olirom, <a+i, 288..
;tenieI nu con,undai citarea prin ?apud@ cu aceea prin ?in@ '-n*I ?<n@ sau ?-n@ se ,olose+te
pentru a indica -ntregul din care ,ace parte capitolul, articolul, studiul etc. citat. =einei c0,
e7cept-nd cazurile c-nd accesul la un anumit te7t nu este posi/il dec-t prin ?intermediar@ 'lipsa
traducerii romOne+ti, necunoa+terea lim/ii originalului*, citarea prin ?apud@ marcheaz0 lipsa
de rigoare +tiini,ic0, mai mult chiar, lacune de in,ormare.
"e#erin$ele din text se dau %ntre paranteze dup urmtorul exemplu:
?<nteresul general este compus din interese particulare@ 'Schnapper, 288., p. (*. %rimiterile
din te7t 'autorul, anul lucr0rii, pagina* tre/uie s0 se reg0seasc0 complete -n re,erinele
/i/liogra,ice, unde se precizeaz0 autorul, titlul lucr0rii, editura, locul +i anul apariiei. Dac0 -n
/i/liogra,ie e7ist0 mai muli autori cu acela+i nume, -n te7t se adaug0 o/ligatoriu iniiala
prenumelui. Dac0 un autor este citat cu mai multe lucr0ri ap0rute -n acela+i an, distincia se
,ace ast,el: .999a, .999/ etc.
Exemplu &%n text':
&ulte ,raze trec -n parado7: ?culmea ra,inametului e s0 1inzi milione de e7emplare +i s0 nu ,ii
citit@ '$othom/, 2882a, p. 9*. &ai t-rziu 1a pre,era ,raza caricatur0: ?#entru o clip0, am
crezut c0 Omochi a1ea s0 scoat0 o sa/ie ascuns0 -ntre dou0 ,alduri de carne +i s0-i taie capul@
'$othom/, 2882/, p. ..9*.
Exemplu &%n bibliogra#ie':
;mTlie $othom/ '2882a*, <giena asasinului, 6ditura #olirom, <a+i
;mTlie $othom/ '2882/*, :imire +i cutremur, 6ditura #olirom, <a+i. Dac0 urmeaz0 s0 dai
re,erinele /i/liogra,ice -n note, atunci tre/uie s0 precizai '-n aceast0 ordine*: indicele de
not0, autorul 'nume +i prenume*, titlul, editura, ora+ul, anul, pagina sau paginile:
Franco 9ardini, 6uropa +i islamul, 6ditura #olirom, <a+i, 2882, p. ( sau ). 9ardini, 2882, p.
(. ;1ei o/ligaia de a preciza ediiile romOne+ti ale traducerilor citate -n
/i/liogra,ie/re,erinele /i/liogra,ice. #entru te7tele consacrate -n traducere romOneasc0, se 1or
utiliza ediiile respecti1e. 6ste a/surd0 citarea lui #laton, de e7emplu, printr-o traducere din
englez0 sau ,rancez0.
Notele
%rimiterile se 1or ,ace prin ci,re sau asteriscuri plasate ca e7ponent 'superscript*, -n dreapta
cu1-ntului 'pasaLului* 1izat. Hn notele de su/sol sau -n cele ,inale ci,rele se 1or relua ',0r0
superscript*, ca -nceput de paragra,, urmate de punct. Dup0 asterisc nu se pune punct.
O/ligatoriu este ca sistemul trimiterilor, o dat0 sta/ilit, s0 ,ie aplicat consec1ent -n -ntreaga
lucrare.
(eri#ica$i:
X e7istena tuturor indicilorG
X corespondena dintre indice +i corpul notei dac0 acesta din urm0 se a,l0, -n cazul notelor de
pagin0, pe pagina unde apare indiceleG
X corespondena dintre indice +i coninutul noteiG
X corectitudinea trimiterilor la alte pasaLe din carteG
X e7istena +i corectitudinea preciz0rilor:
'n.a.* N nota autoruluiG
'n.t.* N nota traduc0torului.
67plicaia unui termen, concept etc. se d0 la prima ocuren0 a termenului, conceptului
respecti1, ,0r0 a ,i reluat0.
)unctua$ia, %n raport cu indicii *i notele:
X indicele se plaseaz0 la um0rul cu1-ntului, -naintea semnului de punctuaieG e7emple
schematice:
te7t ..
te7t ?citat@..
te7t: ?9itat@..
te7t: ?citatYIZ YWZ Y[Z@..
Exemple:
=e1oluiile s-nt sim/olul intr0rii -ntr-o lume nou0.
=e1oluia ,rancez0 a marcat ?momentul c-nd s-a n0scut modernitatea politic0@.
&ounier nu ezit0 s0 a,irme: ?9-nd modul de gu1ernare nu deri10 din 1oina clar e7primat0 a
#oporului nu e7ist0 9onstituie@.
6l declara: ?$u l-am -nt-lnit niciodat0I@.
67cepie ,ac citatele de sine st0t0toare:
?9itat\\\\\\-Y.Z YIZ YWZ Y[Z@
Exemplu:
?9u toate acestea, la originea conceptului de cet0enie se a,l0 mo+tenirea greac0.@
"e#erin$e %n cadrul notelor:
X toate detaliile /i/liogra,ice se 1or preciza la prima citare -n cadrul aceluia+i capitolG
X prescurt0rile o/i+nuite 'op. cit.G art. cit.G idem, i/idem* nu se 1or ,olosi dec-t -n cadrul
aceluia+i capitol, alt,el reidenti,icarea sursei risc0 s0 de1in0 di,icil0G
X dac0 se citeaz0 din mai multe opere ale aceluia+i autor, trimiterea la titlu se poate ,ace su/ o
,orm0 a/re1iat0, urmat0 de indicarea paginii/paginilor.
Exemplu:
#aul 9ornea, Originile [, ed. cit., pp. 2)-2!.
X <dem se ,olose+te, de regul0, pentru a indica ,aptul c0 este 1or/a despre acela+i autor +i
aceea+i oper0G i/idem '?-n acela+i loc@* se ,olose+te c-nd trimiterea se ,ace la aceea+i lucrareG
X prescurt0rile termenilor din alt0 lim/0 se dau -n italic.
Cele mai #recvente prescurtri %n note s%nt:
c,. N con,er, compar0G
1. N 1eziG
p. N paginaG
pp. N paginileG
t. N tomulG
+i urm. N +i urm0torul/urm0torii/urm0toarele 'sg.*G
1ol. N 1olumulG
ed. N ediiaG
ed. cit. N ediia citat0 'neitalicI*G
loc. cit. N locul citatG
op. cit. N opera citat0 'italicI*G
art. cit. N articolul citatG
ms. N manuscrisulG
mss. N manuscriseleG
passim N -n mai multe locuriG
+.a. N +i aliiG +i alteleG
et al. N +i aliiG +i alteleG
s.1. N su/ 1oce 'pentru trimiteri la articole de dicionare, glosare etc., unde nu s-nt ,olosite
indicaiile de pagini.
X preciz0rile: ?n.a.@, ?n.t.@, ?n.r.@ se plaseaz0 la s,-r+itul notei, -n paranteze, urmate de punct.
Exemplu:
#oate c0 -n 6uropa ar ,i posi/il0, de ,apt, rezol1area celor mai acute +i mai periculoase
con,licte, dac0 ,iecare ar a1ea aceea+i 1oin0 de pace +i -nelegere 'n.a.*.
+ndexul
<nde7ul este at-t semnul seriozit0ii unei lucr0ri, c-t +i al respectului ,a0 de cititor, care, -n
a/sena acestui instrument de c0utare, dar -n ,aa unei lucr0ri care cuprinde multe in,ormaii,
se 1a simi dezorientat. ;Lutai-l s0 identi,ice zonele de interes. $u de puine ori, cititorii
renun0 la lectura unei c0ri pentru c0, nea1-nd un inde7 la dispoziie, nu au timp s0 parcurg0
-ntreaga lucrare.
<nde7ul poate ,i de nume proprii +i/sau tematic. ;tenie la ordonarea al,a/etic0 a tuturor
intr0rilor +i su/intr0rilor. :n inde7 ?stu,os@ nu aLut0 pe nimeni, dimpotri10. #rin urmare, se
precizeaz0 numai intr0rile semni,icati1e, paginile care transmit o in,ormaie real0. :n inde7
care trimite la simple menion0ri ener1eaz0 cititorul +i descali,ic0 lucrarea.$umele proprii se
transcriu complet 'nume, prenume*. Dac0 e cazul, se precizeaz0 titulaturile, ,unciile.
Exemplu:
;le7andru cel &are, rege al &acedonieiG ;ugustus, -mp0rat roman. <ntr0rile care trimit la
note se precizeaz0: p. 2((n.
)unctua$ia *i ortogra#ia
Se 1or respecta normele o,iciale, a+a cum au ,ost ele precizate -n ultimele ediii ale lucr0rilor
normati1e de specialitate 'DOO&, D6", Dicionarul de neologisme, Mramatica ;cademiei*.
$ormele de ortogra,ie +i de punctuaie nu ,ormeaz0 un cod ?personal@, ,ie acesta al autorului,
traduc0torului, corectorului sau redactorului. 9odul scris al lim/ii presupune ,olosirea unor
miLloace gra,ice 'semnele de punctuaie* cu aLutorul c0rora s0 ,ie su/liniate, pe de o parte,
raporturile sintactico-semantice dintre unit0ile componente ale unui enun +i, pe de alt0 parte,
pauzele, intonaia, -ntreruperea +irului comunic0rii. 9orect aplicate, regulile de punctuaie dau
relie, ideilor, aLut0 lectura +i -nelegerea mesaLului unei c0ri, asigur-nd disciplina discursului
+i e7primarea ordonat0 a g-ndirii.
(irgula
"eguli imperative:
X este o/ligatorie -ntre p0ri de propoziie de acela+i ,el 'Lu7tapunere*G
X c-nd leg0tura se realizeaz0 prin conLuncii se aplic0 alte reguli 'Lonciune*G
X se ,olose+te 1irgula pe l-ng0 urm0toarele elemente Loncionale: Y,Z niciG corelati1ele: nu
numai [ Y,Z ci +iG at-t [ Y,Z c-t +iG Y,Z precum +iG Y,Z ca +iG ad1ersati1ele: Y,Z ciG Y,Z darG Y,Z iarG Y,Z
-ns0 Y;tenieI 9onLuncia -ns0 nu se desparte prin 1irgul0 de restul propoziiei.ZG ,ie [ Y,Z ,ieG
sau Y,Z sauG /a Y,Z /a.
Hn coordonarea concluzi10 se despart prin 1irgul0: a+adar, deci, prin urmare. Hn interiorul
propoziiei, deci +i totu+i nu se pun -ntre 1irgule.
"egulile pro,ibitive:
X nu se despart prin 1irgul0 p0rile de propoziie coordonate prin urm0toarele conLuncii:
X copulati10 +iG
X locuiunea conLuncional0 +i cuG
X prepoziia cu sau locuiunea prepoziional0 -mpreun0 cuG
X 1irgula nu apare -n ,aa conLunciilor coordonatoare disLuncti1e ori, sau c-nd nu s-nt ,olosite
-n construcii corelati1e +i nu apar la primul termen al coordon0rii respecti1e.
Linia de dialog '\*
<ndic0 dialogul. 6ste incorect0 ,olosirea semnelor cit0rii -mpreun0 cu linia de dialog.
Linia de pauz 'X*
$u se con,und0 cu cratima. Delimiteaz0 cu1intele sau construciile incidente, opoziiile
7plicati1e sau atri/utele izolate, lipsa predicatului sau a 1er/ului copulati1 '-n acest caz se
poate utiliza +i irgula, o/ligatorie ,iind semnalarea gra,ic0 a construciei elipice*.
Cratima '-*
Se ,olose+te -n repetiii, -n cu1inte compuse, -ntre dou0 numerale. ;tragem atenia asupra
,aptului c0 ,ormula: ?-ntre orele 9-22@ este gre+it0, corect este: ?-ntre orele 9 +i 22@.
postro#ul ']*
&archeaz0:
X a/sena unor sunete, care nu au drept imediat0 consecin0 o Lonciune, o rostire -mpreun0,
a+a cum se -nt-mpl0 -n cazul c0derilor de sunete marcate prin cratim0G
X lipsa ci,relor care indic0 ani: ?22 ,e/ruarie ]99@, ?prin anii ])8@.
G,ilimelele &semnele citrii'
Semnaleaz0 reproducerea unui enun spus sau scris de cine1a. De+i punctuaia romOneasc0
,olose+te at-t Y? @Z, c-t +i Y^ _Z, se 1or ,olosi ca ghilimele de introducere a citatelor ghilimelele
rotunde.
Exemplu:
&ar7 spunea c0: ?Sigurana reprezint0 noiunea social0 cea mai important0 a societ0ii
/urgheze@.
#entru citatele din interiorul unui alt citat se 1or ,olosi ghilimelele unghiulare.
Exemplu:
9itim -n continuare c0: ?$umai regele poate ,i un legiuitor inspirat de Dumnezeu, -ntruc-t
^li/ertatea a ,ost dintotdeauna un dat al regilor +i toate naiunile li/ere au ,ost -ntemeiate de
c0tre regi_@ 'Schnapper, p. 9*.
)arantezele
Hn mod o/i+nuit se ,olosesc paranteze rotunde: '[*. Hn interiorul acestora, dac0 apare
necesitatea altor paranteze, se recurge la cele drepte: Y[Z. Dac0 o ,raz0 este complet redat0
-ntre paranteze, semnul de punctuaie 1a ,i pus -nainte de -nchiderea parantezei.
Exemplu:
?De alt,el, disciplina din lag0re ar ,i, poate, puin di,erit0 de disciplina militar0. 'Din
ne,ericire sau din ,ericire, nu are importan0.*@ X spune =aAmond ;ron.
#reciz0m c0 parantezele drepte se utilizeaz0 pentru a marca pasaLele omise dintr-un te7t,
pasaLele introduse sau leciunile nesigure.
<ndicaiile /i/liogra,ice date -n parantez0 dup0 un citat autonom nu s-nt urmate de punct:
?````````````Y.Z YIZ YWZ Y[Z@ '`````````*
Exemplu:
?9et0enii ale c0ror 1enituri nu dep0+esc ceea ce le este necesar pentru su/zistena lor s-nt
scutii de contri/uia la cheltuielele pu/lice. 9eilali tre/uie s0 le suporte progresi1, -n ,uncie
de 1aloarea a1erii lor.@ '=o/espierre, #roiectul Declaraiei Drepturilor Omului +i ale
9et0eanului, 2. aprilie .)93*
;lt,el:
te7t: ?````````@ '`````````*.
Exemplu:
<nteresul general este compus din interese particulare: ?Fiecare clas0 +tie lucruri care s-nt
necunoscute altor oameni@ 'Rohn Stuart &ill, op. cit, p. .(*.
brevierile
Se 1or ,olosi urm0toarele a/re1ieri:
X -.Jr.G d.Jr. N -nainte, dup0 JristosG
X a.c. N anul curentG
X a.m. N antemeridianG
X /d. N /ule1ardulG
X cca N circa ',0r0 punctI*G
X c,. N compar0G
X dl N domnul ',0r0 punctI*G
X D-lor N Domniile lorG
X dlor N domnilorG
X d-lor N dumnealorG
X d-lui N dumnealuiG
X dna N doamnaG
X dnei N doamneiG
X dra N domni+oareiG
X D-sa N Domnia saG
X D-ta N Domnia taG
X d-ta N dumneataG
X D1s. N Domnia 1oastr0G
X d1s. N dumnea1oastr0G
X ed. N ediieG
X ed. cit. N ediia citat0 'nu -n italiceI*
X i/id. N i/idemG
X id. N idemG
X loc. cit. N locul citatG
X ms. N manuscrisG
X mss. N manuscriseleG
X n. N notaG
X n.a. N nota autoruluiG
X n.t. N nota traduc0toruluiG
X $.F. N nota /eneG
X op. cit. N opera citat0G
X p. N pagina
X pp. N paginileG
X passim N -n mai multe locuriG
X p.m. N postmeridianG
X r. N r-ndulG
X S,. N S,-ntul, S,-ntaG
X s.1. N su/ 1oceG
X +.a. N +i alii
X +i urm. N +i urm0toareleG
X 1. N 1ersulG
X 1ol. N 1olumulG
ten$ie: #rescurt0rile de genul cap. 'capitolul*G sec. 'secolul* s-nt indezira/ile.
-crierea cu ma.uscule
$umele proprii se scriu potri1it ,ormei decise de purt0torul lor sau potri1it ortogra,iei din
lim/a de origine. 67cepie ,ac numele 'antroponime sau toponime* intrate -n uz, cu o ,orm0
romOnizat0 consacrat0.
Formele hi/ride 1or ,i eliminate 'Pergilius sau Pirgiliu, nu Pergiliu*.
Se scrie %op-rceanu, Piaa =om-neasc0 'inclusi1 -n te7tele redactate cu ?O@, ?sunt@*.
Dintre gra,iile: <isus Jristos, <sus 9ristos, <sus Jristos, <sus 9hristos o pre,er0m pe prima,
,0r0 a nega autorilor dreptul de a opta pentru o alta.
;1ei o/ligaia de a 1eri,ica -n lucr0rile consacrate 'dicionare, tratate, traduceri de re,erin0*
corectitudinea transliter0rii numelor proprii.
-e scrie:
X ;ntichitate, 61 &ediu, =ena+tere, <luminism, 9lasicism etcG
X 6uropa 9entral0, 6uropa de 6stG ;merica >atin0G <mperiul Otoman, <mperiul Ja/s/urgic,
<mperiul ;ustro-:ngar.
Denumirile de instituii se scriu cu maLuscule 'de e7emplu: Facultatea de >itereG 9entrul de
Dez1oltare +i #reg0tire #ro,esional0G Fiserica 9atolic0G Fiserica Ortodo70G <nstitutul de
9ercetare +i #roiectare*.
Cuvintele %n limbi strine
9u1intele, conceptele, e7presiile care apar -n lucrare transcrise con,orm lim/ii de origine,
ne,iind asimilate -n lim/a romOn0 'nu e7ist0 -n D6 sau D6"*, se dau -n italic.
Exemple:
/iais, gate SeeperG coup de ,oudreG a prioriG a posterioriG de ,actoG de Lure, Qeitgeist, Sein,
Weltanschaung.
$u se scriu -n italic denumirile de instituii 'acole $ormale SupTrieure, 9entre $ational de
=echerche Scienti,iVue, #resses :ni1ersitaires de France, $ew 6urope 9ollege*.
Hn cazul traducerilor, pentru un cu1-nt care -n original apare -n alt0 lim/0 se ,ace la su/sol, -n
nota traduc0torului, precizarea ?Hn lim/a german0/,rancez0/englez0/rus0 -n original@ 'n.t.*.