Sunteți pe pagina 1din 16

AOREXIA NERVOAS

CUPRINS
1. INTRODUCERE
2. DEFINI IE
3. DATE ISTORICE
4. ASPECTE EPIDEMIOLOGICE
5. CLASIFICAREA ANOREXIEI NERVOASE
6. CAUZELE TULBURRILOR DE ALIMENTA IE
7. COMPORTAMENTUL ALIMENTAR AL ANORECTICILOR
8. PROFILUL PSIOLOGIC AL ANORECTICULUI
!. CRITERII DE DIAGNOSTIC PENTRU ANOREXIA NERVOAS
1". TRATAMENT
11. BIBLIOGRAFIE
INTRODUCERE
Anorexia nervoas este o tulburare arateri!at "rin "ier#erea #eliberat $n %reutate&
in#us 'i(sau sus)inut #e "aient* Tulburarea a"are #e obiei la +etele a#olesente 'i +e,eile tinere&
,ai rar +iin# a+eta)i a#olesen)i bie)i 'i brba)i tineri sau o"ii e se a"ro"ie #e "ubertate 'i
+e,eile ,ai $n v-rsta "-n la ,eno"au!*. /ICD0 1203C& 32245
Cau!ele anorexiei sunt nelare& $ns exist #ove!i #in e $n e ,ai su%estive at-t +atorii
soio0ulturali 'i biolo%ii -t 'i #iverse ,eanis,e "si6olo%ie res"etiv vulnerabilitarea
"ersonalit)ii ontribuie la #elan'area aestei tulburri* 7ra#ul $n are aeast tulburare se
,ani+est este variat* In#i+erent #e %ra#ul #e subnutrire la are se su"un #ue la #i+erite ,o#i+iri
en#orine& ,etabolie 'i tulburri ale +un)iei or"orale* /ICD0 1203C& 32245
DE8INI IE
Anorexia nervoas +ae "arte alturi #e buli,ia nervoas #in %ru"ul tulburrilor #e
ali,enta ie are sunt tulburri #e natur "si6i& are au la ba! "ere"erea #istorsionat a i,a%inii
"ro"riului or" i +ria #e a nu se $n%r a*
Cuv-ntul 9anorexie9 vine #in li,ba %rea .anorexis. : li"sa "o+tei #e ,-nare i .orexis.
: a"etit& i se,ni+i li"sa "o+tei #e ,anare* Anorexia nervoasa este o tulburare #e ali,entatie
arateri!ata #e re+u!ul #e a ,entine o %reutate or"orala nor,ala& eea e on#ue la o %reutate
,ai ,ia #e ;<= #in %reutatea i#eala ra"orata la varsta si inalti,e* Desi "ot +i a+etati si barbatii #e
aeasta boala& ea este #e 32 #e ori ,ai #es intalnita la +e,ei& in s"eial tinere anterior sanatoase&
are #evin exa%erat #e "reou"ate #e +or,a si %reutatea or"ului*
DATE ISTORICE
Anorexi nervoas este se,nalat "entru "ri,a #at $n literatura #e s"eialitate #e Ri6ar#
>orton /1?4@5& sub #enu,irea #e .P6t6isiolo%ia or a treatin% o+ onsu,"tion nervous.& $nt-lnit la
un a#olesent #e 1? ani /+iul unui "reot5& are $n ,o# inex"liabil re+u!a onsu,ul #e ali,ente&
aAun%-n# $n ele #in ur, la o slbire exesiv /a"ro"iat #e a exie:boal ,ani+estat "rin
slbirea $ntre%ului or%anis, i "rintr0o insu+iien +un ional a unor or%ane 5B a trata,ent s0a
reo,an#atC re"aus +i!i i inteletual& evitarea e6ita iei i a situa iilor ne"lute*
>arton onsi#era boala ar +i #eter,inat #e li"sa total a a"etitului ali,entar i #e unele
#is+un ii ale siste,ului nervos entralB "rin #esrierea aestui a! a "re!entat "ri,ele ele,ente
esen iale ale onturrii one"tului #e .anorexie nervoas.*
A"oi& la un interval #e 1D@ #e ani $n ,o# ono,itent i se"arat /1;DE5 Fean Gase%ue i
Hillia, 7ull au venit u i,"ortante ontribu ii la #eli,itarea aestei tulburri& "e are "ri,ul a
#enu,it0o .Anorexie 6Isteri.& iar al #oilea .A"e"sie 6isteri. i au "ubliat observa iile asu"ra
ele,entelor esen iale ale aestei tulburri & #e,onstr-n# toto#at ea nu este #eter,inat #e
le!iuni or%anie*
Ju6ar# /1;;E5& "entru a #e,onstra aeste anorexii& 6iar #e la #ebutul lor sunt tulburri
"s6i6o"atolo%ie& a "ro"us a ele s +ie #enu,ite u ter,enul #e .anorexie nervoas.* De alt+el& #e
la $ne"uturile #esrierii "ri,elor a!uri i "-n $n "re!ent aeast tulburare a r,as a o ,ala#ie
a"roa"e exlusiv $nt-lnit la +ete i +e,ei tinere* Koal a tinere ii& anorexia nervoas& este
arateri!at "rintr0o restri ie voluntar i "ro%resiv a onsu,ului #e ali,ente& reali!at "rintr0un
autoontrol sever asu"ra in6ibrii "o+tei #e ,-nare i a sen!a iei #e +oa,e*
De i s0au "ro"us i alte #enu,iri "entru aest tulburare& a #e "il# .anorexia ,intal. /$n
literatura +rane!5& .,ania "si6o%en a slbirii .& .,ania slbirii $n "ubertate. i altele& #enu,irea
lui Ju6ar# s0a $nr#inat $n s"eial $n ter,inolo%ia ,e#ial an%lo0saxon*
ASPECTE EPIDE>IOGO7ICE
Prevalen a tulburrii nu este bine unosut& #ar se a#,ite un "roent #e 1= #intre
a#olesente "re!int aeast boal* Ln ;<= #in a!uri& #ebutul lini este $ntre 1E i 32 #e ani* Este
o tulburare rar $n a!ul +etelor a+late la s+-r itul a#olesen ei& u o "revalen esti,at la 2&< M 1=*
Este ,ult ,ai +revent la a#olesente +a #e a#olesen i / ra"ort #e 1C125 i este str-ns le%at #e
"re+erin ele soiale $n eea e "rive te .,o#a.& as"etul siluetei* Lntru-t ne a+l, $ntr0o ultur a
siluetei sub iri& s0a "resu"us +reven a tulburrilor #e ali,enta ie va avea o ten#in asen#ent&
#ar eretrile e"i#e,iolo%ie au in+ir,at aest luru*
De i ,aAoritatea a#olesentelor +a e+orturi "entru a +i slabe& anorexia se #e!volt la ele
are "re!int anu,ite trsturi #e "ersonalitate* Au +ost ,ai +revent itate trsturile obsesiv0
o,"ulsive& "er+e ionis,ul& ri%i#itatea& trsturile narisie& i isterie& i,aturitatea i +ria #e a0 i
asu,a res"onsabilit i* Se asoia! #e"resia /12032= #in a!uri5& ne$nre#erea $n sine i anxietatea*
Conor#an a resut la %e,enii ,ono!i%o i a su%erat o vulnerabilitate %eneti "entru
aeast tulburare& are "oate +i le%at #e siste,ul serotoniner%i entral* Har# /1@@;5 onsi#er
este ,ai "robabil ,o#i+iarea +un ionalita ii axei 6i"otala,o06i"o+i!o0a#renal #e-t ,o#i+iarea
siste,ului serotoniner%i* Etiolo%ia a+e iunii r,-ne inert*
CGASI8ICAREA ANOREXIEI NERVOASE
Anorexia infantil M $nt-lnit la v-rste ,ii i i 6iar $n "erioa#a #e su%ar& +iin#
re"re!entat #e .anorexia nervoas a elui #e al #oilea se,estru al nou0nsutului.&
arateri!at "rin re+u!ul onsu,ului #e ali,ente #e tre o"iii are "-n atuni se
ali,entau nor,al* Instalarea anorexiei se "oate +ae $ntr0un ,o# ,ai ,ult sau ,ai "u in
brus "rintr0o ,anier #e re+u! total sau "ro%resiv M restritiv a ,-nrii o+erite* Ln
aest sens& o"ilul "oate "re!enta +ie o atitu#ine "asiv /arateri!at "rin li"sa
"artii"rii ative la onsu,ul ali,entelor& #u" are la surt ti," ,aAoritatea sau toate
ali,entele in%erate sunt eli,inate "rin vo,is,ente& +iin# neesare noi reali,entri5& +ie
o atitu#ine ativ /arateri!at "rin o"o!i ie #iret +a #e onsu,ul #e ali,ente&
situa ii $n are $nerrile #e ali,entare sunt ur,ate i,e#iat #e $n6i#erea %urii&
$nle tarea #in ilor& rotirea a"ului "entru a evita lin%uri a sau s-nul ,a,ei i ex"ul!-n#
tot e ,a,a a reu it s0i intro#u $n avitatea bual5* Res"in%erea 6ranei este
inter"retat a re!ultatul unui on+lit .o"il M ,a,.& $n are o"ilul i ,a,a tries
nivele ri#iate #e +rustrare i su+erin *
Anorexia esen ial precoce M #enu,it i .anorexia su%arului.& rar $nt-lnit& 6iar #in
"ri,ele s"t,-ni #e via & $n s"eial la o"ii 6i"o"on#erali& 6i"ervi%ili i nelini ti i are
la $ne"ut au o atitu#ine "asiv +a #e ali,enta ie aAun%-n# #u" -teva luni la rea ii
o"o!i ioniste +a #e 6rnire*
Anorexia de iner ie M arateri!at "rin +a"tul $n ti,"ul aesteia su%arul este li"sit #e
bun #is"o!i ie i oo"erare& iar uneori el nii ,ar nu $n%6ite& la"tele sur%-n#u0se
"rintre bu!ele sale "asive sau vo,it i "u inul la"te "e are l0a $n%6i it*
Anorexia de opozi ie M re"re!entat "rintr0o a#evrat atitu#ine o"o!i ionist #o,inat
#e rea ii vasi0arateriale +a #e al"tare& exteriori!ate "rin nelini te& i"ete& rota ia
toni a a"ului& "entru a se $n#e"rta #e sursa #e ali,entare& re+u!ul #e a ae"ta
ali,entele& i vo, $n a! #e ali,entare onstritiv*
Anorexia simpl de semestrul doi M #eli,itat #e Nreisler et all /1@??5 instalat& #e
re%ul& $n "erioa#a #e sevraA i #e tran!i ie #e la ali,entarea li6i# la ea soli# sau #e
unele ini#ente so,atie beni%ne sau serioase are %enerea! o anorexie so,ato%en
tran!itorie& antren-n# o intera iune $ntre ,a,a a+lat $ntr0o atitu#ine #e onstr-n%ere i
o"ilul a+lat $ntr0o atitu#ine #e o"o!i ie*
Anorexia complex M arateri!at "rintr0un ,are #e!interes +a #e 6ran i ali,entare&
+iin# $n %eneral #eter,inat #e un on+lit& ,ai ,ult sau ,ai "u in evi#ent $n rela iile
o"ilului u ,a,a& la are se ,ai "oate a#u%a o ,are re!isten la ,iAloaele
tera"eutie*
Anorexia celei de-a doua copilrii M u #ebut $ntre 1 i E ani #e via * O#at u
instalarea anorexiei& o"ii "re!int #i+erite .a"riii ali,entare. arateri!ate "rin
re+u!ul unor ali,ente /u, ar +iC arnea& oule5& eea e ,as6ea! #e +a"t ,eanis,ul
+obio0anxios al #elan'rii bolii*
Anorexia psihogen infantil M este onsein a unor +atori anorexio%eniC #ureri
ab#o,inale& #i+iult i res"iratorii& sto,atite& #ureri #entare are $n%reunea! in%erarea
6ranei& onsu,ul #e #uliuri i #e la"te $ntre ,esele "rini"ale& in#is"o!i ia #e"resiv&
nervo!itatea ,a,ei i ten#in ele ei #e a ,ustra i sti,ula o"ilul s ,,-ne -t ,ai
,ult& $n ti," e el #ore te s se elibere!e #e aeast .su"ra"rote ie.& la are se ,ai "ot
a#u%aC on+litele intra+a,iliale& i ,ai ales .on+litul ,a,0o"il.& servirea #e
ali,ente nea#evat i altele*
Anorexia nervoas prepubertar M u #ebut anterior v-rstei #e 12 ani& este arateri!at
"rinC asoierea u re terea "on#eral ,ai lent i $nt-r!iat +avori!at #e s#erea /#e
obiei reversibil5 6or,onului #e re tere*
Anorexia nervoas prepubertar M u #ebut $ntre 11 i 1< ani #e via & a#i $n "erioa#a
#e tran!i ie #e la o"ilrie la a#olesen & arateri!at "rin aelerarea #e!voltrii
+i!ie& sexuale i "si6ie& "e +on#ul rora "ot s a"ar ten#in e #e interiori!are& labilitate
a+etiv& irasibilitate& variabilitate $n atitu#ini i 6iar ri!e #e i#entitate* Pe aest +on#
#e struturare a "ersonalit ii& $ i "ot +ae a"ari ia i tulburri "si6oo,"orta,entale&
"rintre are i anorexia nervoas& +avori!at #e rivalit i $ntre ole%e i 6iar $ntre +ra i&
"ier#erea unei "ersoane iubite& aren e a+etiv0e,o ionale& on+lite intra+a,iliale&
e euri& #ee" ii et*
Anorexia nervoas la adolescen i M instalat #u" v-rsta #e 1< ani& "rin absinen
ali,entar #e%6i!at "rin au!e #e ina"eten & in#i%estie& #ureri sto,aale sau #e o
%reutate or"orala i,a%inar #e exesivB a#olesenta ontinu s se 6rneas tot ,ai
" in& 6ran #e are #e i are nevoie se #ebarasea! #e ea $n seret "rin vo,& laxative&
#iuretie& %i,nasti sau #ansuri exesive* Para#oxal anorexia nervoas este o a#evrat
.%rev a +oa,ei. $n sensul literal al uv-ntului* De +a"t& aii exist o ne%are a +oa,ei& $n
lalitate #e neesitate +i!iolo%i& esto,"-n#u0se $n +a a unei .+obii. a 6ranei& "ere"ut
a +iin# "eriuloas sau re"u%nant*
Anorexia nervoas fobo-obsesional M arateri!at at-t "rin "re!en a #i+eritelor ti"uri
#e +obii i obsesii& axate ,ai ,ult "e or" i sexualitate& -t i "rin alternarea /+revent5
a e"isoa#elor anorexie u ele buli,ie* Cele ,ai relevante trsturi ale aestor
anorexii suntC ri%i#itatea araterului& ,etiulo!itatea i "er+e ionis,ul& iar or"ul i
sexualitatea sunt& #e obiei& obietul unei i,"resionante ul"abili!ri* Aii& on#uitele
ali,entare se ,ani+est $n ,o# obi nuit "rin "reo"ri #is,or+o+obie& a #e ex* tea,a
#e a #eveni "rin onsu,ul #e ali,ente #is%ra io i& %ra i sau obe!i*
Anorexia nervoas cu elemente obsesiv-compulsive a #e exe,"luC s"latul re"etat al
,-inilor alturi #e obsesiile i ritualurile le%ate #e ,-nare i "re"ararea ,-nrurilor
"re!ente $n ti,"ul tulburrii o,"orta,entului ali,entar*
Anorexia nervoas isteric #esris #e GASE7UE se ,ani+estat "rinC renun area
voluntar la onsu,ul #e ali,ente& #isi,ulare& ,ito,anie& o,"lian narisisti&
utare obse#ant a s#erii $n "on#erale& inae"tarea +e,init ii& absen a anxiet ii
,ani+este i a inteletualis,ului*
Anorexia nervoas frust exteriori!at "rintr0o +eno,enolo%ie "si6o0so,ati
,inor& #e obiei& u o vin#eare ,ai ,ult sau ,ai "u in s"ontan& se instalea! $n Aurul
v-rstei #e 1; ani*
Anorexia nervoas tardiv se $nt-lne te u "re#ile ie la +e,eile storite& a+late $n a
"atra sau a inia #ea# #e v-rst* Anorexiile tar#ive au a +atori #elan'atoriC rela iile
onAu%ale #i!ar,onie& "ier#erea unor +iin e iubite& a unor bunuri ,ateriale sau "o!i ii
soial0"ro+esionale i alte eveni,ente stresante %reu #e su"ortat*
CAUOEGE TUGKURRIGOR DE AGI>ENTA IE
Exist ,ai ,ulte teorii& #ar nii una nu "oate ex"lia $n $ntre%i,e a"ari ia unei tulburri #e
nutri ie& u, este i anorexia nervoas* Sunt inri,ina i ,ai ,ul i +atori& are in#e"en#ent sau
$,"reun "ot on#ue la instalarea anorexiei*
Factori biologici
Diversele ti"uri #e "ersonalitate& sau ,ai si,"lu s"us ti"urile te,"era,entale se "resu"une
sunt #eter,inate %eneti* Unele #intre aestea& u, ar +i ti"ul obsesiv0o,"ulsiv& sunt ,ai
vulnerabile la #e!voltarea unor tulburri #e ali,enta ie* Ceretri reente su%erea! existen a
nivelelor resute ale unor substan e seretate la nivelul reierului "re#is"un unii oa,eni la
anxietate& "er+etionis,& %-n#uri i o,"orta,ente obsesiv0o,"ulsive* Atuni -n# o ast+el #e
"ersoan $ne"e s se $n+o,ete!e sau #in ontr& s ,n-ne neontrolat& $n ,o# inon tient $ i
,o#i+i nivelul aestor substan e& eea e "oate in#ue o stare #e lini te sau 6iar eu+orie&
$nltur-n# "entru o "erioa# #e ti," starea #e anxietate sau #e"resie* Ast+el ali,entele #evin un +el
#e auto0,e#ia e $,"otriva senti,entelor %reu #e su"ortat*
Factori psihologici
Oa,enii u tulburri #e ali,enta ie tin# s +ie "er+e ioni ti* Ei au a te"tri nerealiste #e la
"ro"ria "ersoan i #e la ei #in Aur* Ln iu#a reali!rilor "ersonale ei se si,t "er,anent vinova i i
li"si i #e valoare* Aeste "ersoane v# lururile nu,ai la extre,e& #oar $n alb sau ne%ru& s"-n#
#in ve#ere ,ai exist i nuan e #e %ri* Da 9%ras9 este 9rau9& iar 9slab 9este 9bine9& atuni 9,ai
slab9 este 9,ai bine9& iar 9el ,ai slab9 este9el ,ai bine9P iar "entru unii asta $nsea,n "ra%ul
asexiei& a#i a s#erii extre,e $n %reutate* Unele "ersoane anoretie reur% la $n+o,etare i alte
ast+el #e "ratii #in #orin a #e a0 i - ti%a ontrolul "ro"riei vie i& $n vi!iunea lor* De i au tria #e a
tree "este ,ulte obstaole "entru a0 i atin%e so"ul& $n interior se si,t slabi& $nvin i& "lini #e
resenti,ente* Uneori ae ti in#ivi!i sunt $n utarea "ro"riei i#entit i i $neara s ur,e!e un
,o#el ae"tat i a#,irat #e soietate* Ei aut "er,anent a"robare #in "artea elor #in Aur i se
te, #e ritii*
Factori familiali
Unele #intre "ersoanele anoretie "rovin #in +a,ilii are i0au su+oat u %riAa +a #e ei& $n
ti," e al ii s0au si, it $n o"ilarie aban#ona i& ne$n ele i i sin%uri* Parin ii are "un un aent
exa%erat "e as"etul +i!i ontribuie $n aest +el la instalarea tulburrilor* Aest ti" #e "rin i sunt
uneori ina"abili #e o a"ro"iere e,o ional +a #e o"ii lor& "e are $i riti exesiv sau #in
ontra& $i "roteAea! exesiv sau au a te"tri "rea ,ari #e la ae tia* Co"ii aAun% tre"tat s0 i
asun# $n#oielile& te,erile i i,"er+e iunile* Ast+el unii vor $nera s0 i re!olve "roble,ele
ontrolan#u0 i $ntr0o ,anier i,"ro"rie %reutatea i ali,enta ia* 8etele "rovenite #in ,a,e are au
su+erit #e tulburari #e ali,enta ie sunt ,ai suse"tibile +a #e ast+el #e a+e iuni* Ln ast+el #e +a,ilii
se "ot re,ara obieiuri iu#ate le%ate #e ali,enta ie& +olosirea 6ranei a reo,"ens sau "e#ea"s
i $n%riAorare exa%erat +a #e %reutatea o"iilor*
Factori sociali
Revistele& televi!iunea i +il,ele sunt #oar trei exe,"le #e ,iAloae ,ass0,e#ia are ne
bo,bar#ea! u ,esaAe #es"re 9avantaAele9 +a"tului #e a +i slab* Ne$n#oielni& $ntr0o soietate
"re#is"us la $n%r are& e#ua ia $n aest sens este absolut neesar& $ns este +oarte i,"ortant
,o#ul $n are sunt trans,ise aeste in+or,a ii* >esaAul este re"etat $n #iverse +or,e& #iret sau
in#iretC 9suesul& +eriirea& "uterea& "o"ularitatea& a#,ira ia& inteli%en a i reu ita /$n arier&
#ra%oste& sex5 neesit +ru,use e +i!i i $n ,o# "artiular un or" -t ,ai su"lu9* Contrastul a"are
evi#entC oa,enii are nu au +ost bineuv-nta i #e natur u +ru,use e sau nu reu es s +ie la +el #e
slabi a atorii sau ,o#elele #in reviste sau TV& sunt #e+ini i a in+eriori& #e,ni #e ,il&
o,"asiune sau #e!a"robare soial& "e surt& rata i* Este a#evarat ei ,ai ,ul i oa,eni nu
rea ionea! la aeste ,esaAe& $ns exist ei are sunt in+luen a i i #e al i +atori #intre ei a,inti i
anterior& ae tia #evenin# an#i#a i si%uri "entru tulburri #e ali,enta ie*
Stu#ii soio0ulturale au "us $n lu,in rolul +atorilor ulturali $n a"ari ia anorexiei nervoase
a ale%ere #e si,"to,.*
Exemple de factori culturali:
1* Pro,ovarea slbirii a +or,a i#eala a +e,initatii $n r-n#ul na iunilor vestie
in#ustriali!ate& ,ai ales "rin ,ass ,e#ia*
Un stu#iu e"i#e,iolo%i reent e+etuat "e @;@*;D1 #e louitori ai Sue#iei a in#iat C
sexul&
ori%inea etni&
statutul soio0eono,i&
au avut in+luen e onsi#erabile asu"ra risului #e a se $,bolnvi #e anorexia nervoas 0 ei av-n#
"rin i ne0euro"eni +iin# el ,ai "u in a+eta i #e aeast boal& iar ei "rovenin# #in +a,ilii albe.&
$nstrite& av-n# risul el ,ai ri#iat*
3* Pro+esia
Un stu#iu lasi al lui 7arner i 7ar+inQel a #e,onstrat "ersoanele av-n# "ro+esii un#e se
exerit o #eosebit "resiune soial $n #ire ia "strrii unei %reut i or"orale s!ute /a #e "il#&
,ane6inele(,o#elele& %i,nastele i balerinele& unii inter"re i #in lu,ea +il,ului i a s"etaolului5
sunt ele ,ai $n ris #e a su+eri #e anorexie nervoas $n ursul arierei lor* iar eretri ulterioare au
su%erat "ersoanele av-n# anorexie au avut ,ai ,ult ontat u surse ulturale are "ro,ovea!
re#uerea %reut ii or"orale*
De i anorexia nervoas este #e obiei asoiat u ulturile oi#entale& se re#e
ex"unerea la ,e#ia #in Vest a ontribuit la re terea a!urilor #e boal i $n ri ne0vestie* Totu i
s0a onstatat $n alte ulturi nu exist aeea i +obie #e $n%r are. a $n Vest& i ,ai #e%rab o
s#ere a "o+tei #e ,-nare $nso in# elelalte se,ne ale tulburrii* Ln ri i oletivit i un#e exist
+revent +oa,ete i subnutritie sau ,ari li"suri #e ali,ente anorexia ar +i o ale%ere absur# a
,iAlo #e ex"ri,are a unui on+lit "si6olo%i *
E* Tra#i ii reli%ioase 0 ulturale #e "ost i asetis, la +e,ei $n soiet i re tineC
Exe,"le unosute #in evul ,e#iu sunt ele ale "rin esei lu%ri e >ar%it />ar%areta5 a
Un%ariei /1343 M 13D15 i a lu%ri ei Venerabila GuQar#is #in OberRei,ar /se* XIII5*
Ab inerea #e la ,-nare a +ut "arte #in ex"erien ele ,istie asetie i #e ,orti+iare ale
,ultora #in +e,eile s+inte #in istoria ,e#ieval a biseriii atolieB #u" Ru#ol"6 Kell un
o,"orta,ent anorexi& $nso it uneori i #e vrsturi auto0"rovoate& au arateri!at Au,tate #in
ele 1D2 #e +e,ei s+inte #in Evul >e#iu a ror bio%ra+ie le0a eretat /R*Kell Anorexia sar.5*
Ca!ul el ,ai +ai,os a +ost al S+intei Eaterina #e Siena /Caterina Keninasa5*
4* Al i +atori "si6o0soialiC abu!uri sexuale*
In ur,a unor stu#ii s0a onstatat un "roent i,"ortant #intre "ersoanele u tulburri #e
ali,enta ie au +ost viti,ile unor abu!uri sexuale sau +i!ie* Cei are au treut "rin ast+el #e
eveni,ente ne#orite i are nu au bene+iiat #e aAutor ali+iat "entru a tree ,ai usor "este
tulburarile "si6ie i,inente& a#esea se %ses $n "ostura #e a nu ti u, s +a +a senti,entelor
"uternie i a,intirilor o"le itoare& are "ersist ani #e !ile* Unii $near s sa"e #e aeste
a,intiri reu%an# la $n+o,etare sau #in ontr& abu!uri ali,entare* Vrstura i abu!ul #e laxative
"ot +i ex"liate "rin "ris,a unor o,"orta,ente rituale #e 9ur are9& iar $n+o,etarea "oate +i
"rivit a o auto0"e#e"sire& #atorit senti,entului #e vinov ie are nu le # voie s se buure #e
sen!a ia #e bine #at #e ali,enta ie*
Paientele #ia%nostiate u tulburri ali,entare au avut i o istorie ,ai $nrat #e
ex"erien e #e abu! sexual $n o"ilrie /"-n la <2= #in a!urile internate $n s"itale& u o "revalen
,ai ,i la ele tratate a,bulator5 /#e i Haller 1@@1&1@@3 $n An%lia a %sit aest "roent #e
<2= este e%al u el #in r-n#ul +e,ei lor #in "o"ula ia %eneralS5* De i treutul #e abu! sexual nu
este onsi#erat un +ator #e ris s"ei+i "entru anorexie /$n s6i,b este un +ator #e ris "entru
tulburri "si6iatrie $n %eneral5& ele are au su+erit ast+el #e abu!uri au risul ,ai resut #e a avea
+or,e ,ai severe i u si,"to,e ronie*
Lntre +e,eile su+erin#e #e tulburri #e ali,entare s0a onstatat $n istoria elor u anorexie
nervoas "ur se %ses "roentele ele ,ai ,ii #e a!uri ra"ortate #e abu!uri sexuale /inestuoase
sau extra+a,ilale5 $n o"ilrie /?=5 +a #e "aientele "ur buli,ie 0 /D<=5 /Haller 1@@1&1@@3B
Stei%er i OanQo& >ontreal 1@@25*
Internetul a u urat o,uniarea #intre bolnavele #e anorexie i buli,ie $n a+ara ,e#iului
urativ& u ,ult ,ai re#use risuri #e res"in%ere $n ontatele soiale #e-t $n soietatea
,ainstrea,* Au a"rut o varietate #e Rebsite0uri* Unele a"ar in-n# unor "ersoane av-n# anorexie&
altele ale unor "ersoane vin#eate& iar altele ale unor "ersoane #e "ro+esii urative* >aAoritatea
aestor site0uri s"riAin one" ia ,e#ial anorexia este o tulburare are "oate +i vin#eat& #e i
unele "ersoane a+etate #e anorexia nervoas au +or,at o,unit i online "ro0ana are re+u!
abor#area ,e#ial i sus in anorexia este o" iunea "entru un anu,it stil #e via .* Aestea #in
ur, +oloses internetul a un ,iAlo #e sus inere i s6i,b $ntre ele re ete #e ,iAloae "entru
s#erea %reut ii /Rei%6tloss ti"s5* Aeste site0uri au +ost subietul unui interes resut $n ,e#ia&
atr%-n# aten ia asu"ra +a"tului a ele $nuraAea! tinerele +e,ei s a#o"te sau s "ersiste $n
o,"orta,ente anoretie& i #e aeea unele /site0uri5 au +ost soase #in +un ie*
CO>PORTA>ENTUG AGI>ENTAR AG ANORECTICIGOR
Persoanele su+erin# #e anorexie nervoas #e!volt $n ti," un o,"orta,ent ali,entar
ina#evatC sar "este ,ese& ,n-n "or ii +oarte ,ii #e ,-nare& +a o,bina ii iu#ate #e
ali,ente& nu ,n-n $n +a a altor "ersoane i au tot +elul #e obieiuri i ritualuri ali,entare iu#ate*
Pot +ae u,"rturi /ali,entare5 i "ot %ti "entru toti ei #in as& $ns nu se atin% nii #e ele
,ai %ustoase "re"arate* L i %ses su!e "entru a re+u!a ,-narea /9nu ,i0e +oa,e9& 9a, ,-nat $n
ora 9& 9nu , si,t "rea bine9 et5* Cu ti,"ul $ne"e sa nu le ,ai "la +eluri #e ,-nare anterior
"re+erate* Devin exesiv #e "reo"u"ate #e nu,arul #e alorii& on inutul ali,entelor& +oloses
nu,ai "ro#use #ietetie si uneori #evin ve%etarieni& +ar $ns a onsu,a tot s"etrul #e ali,ente #e
ori%ine ve%etal& are s le a#u nutrien ii neesari* De ase,enea& re#u #rasti a"ortul #e li"i#e*
Daa uneori $ i $nal "ro"riile re%uli ri%i#e i ,n-n ,ai ,ult& reu% la "rovoarea vrsturii*
Pe l-n% aeasta "ot +olosi laxative& "ro#use "entru slbit& #iuretie* Ln a!uri extre,e "ot aAun%e la
abu! #e alool sau #ro%uri "entru a0 i re#ue a"etitul*
PRO8IGUG PSIJOGO7IC AG ANORECTICUGUI
O "ersoan su+erin# #e anorexie nervoasa sa#e sau $near s sa# $n %reutate* De obiei
se te,e $n%ro!itor #e re terea $n %reutate i obe!itate* Se $,bra u 6aine lar%i "entru a asun#e
%rsi,ea sau $n +a!e avansate ale bolii& e,anierea /a slbi +oarte tare5* Se "l-n%e tututor #es"re
%reutatea sa i nu $i "oate re#e "e e are $i s"un $n el ,ai siner ,o# nu are "roble,e u
%reutatea& inlu!-n#u0i aii i "e ,e#ii* Se anali!ea! +oarte +revent $n o%lin# i %se te ,ereu
eva #e ritiat* L i #etest anu,ite "r i ale or"ului& $n s"eial s-nii& ab#o,enul& +esele i
oa"sele* Unele #intre aeste +e,ei +a e+ort +i!i exa%erat& #ar oboses ra"i# #atorit a"ortului
alori insu+iient* Cu ti,"ul "er+or,an a s"ortiv #evine #in e $n e ,ai slab& $ns vor re+u!a s0
i a#"ate!e stilul #e antrena,ent* De i ,ulte anoretie au o inteli%en ,e#ie sau "este ,e#ie&
,o#ul lor #e %-n#ire #evine si,"luC9 #a voi +i ,ai slab& , voi si, i ,ai bine9* Cu treerea
ti,"ului $ i "ier# a"aitatea #e a %-n#i lo%i i obietiv& #evin irationale& aAun% s se erte u
oa,enii are vor s $i aAute i au "roble,e #e onentrare* Nu reuses s #isute u u urin #es"re
"roble,ele lor e,o ionale& $ i re"ri, +uria i se eliberea! #e stres +-n# exese ali,entare
ur,ate #e ritualuri #e eli,inare sau antrenan#u0se* Ln ti," #evin iritabile& exesiv #e sensibile i
rs"un# la ele ,ai ,arunte on+lite u lari,i i ri!e #e isterie* L i evit "rietenii i #evin i!olate
soial* Anoretiii tin# sa evite rela iile sexuale& iar rela iile lor senti,entale sunt +ie su"er+iiale& +ie
,arate #e un %ra# $nalt #e #e"en#en a +a #e "artener* T-nAes #u" inti,itate& #ar sunt $n%ro!ite
#e aeasta*
CRITERII DE DIA7NOSTIC PENTRU ANOREXIA NERVOAS
Criterii #e #ia%nosti "entru anorexia nervoasa /#u"a Asoiatia A,eriana #e Psi6iatrie5
Re+u!ul #e a0 i ,en ine o %reutate or"oral situat la& sau "u in "este nivelul ,ini, nor,al
"entru v-rst i $nl i,e /#e ex* "ier#erea "on#eral "entru a ,en ine o %reutate ,ai ,i #e
;<= #in ea nor,alB sau li"sa re terii nor,ale $n %reutate $n "erioa#a #e re tere& #u-n#
la o %reutate or"oral ,ai ,i #e ;<= #in ea nor,al5
Tea,a intens #e a re te $n %reutate sau #e a se $n%r a& #e i %reutatea este sub ea
nor,al*
Tulburari #e "ere" ie a %reut ii sau a as"etului +i!i& autoevaluare neorens"un!atoare a
%reut ii sau a as"etului +i!i ori ne%area i,"ortan ei "eare o are %reutatea nor,al*
Ga "aientele #e sex +e,inin "ost0,enar6a& a,enoree& #e+init a absen a onseutiv a el
"u in trei ,enstrua ii*
Exist #ou ti"uri s"ei+ie #e anorexie nervoasC
Ti"ul restritivC $n ti,"ul e"iso#ului #e anorexie nervoas& "ersoana nu "re!int re%ulat
o,"orta,ent ali,entar neontrolat sau #e eli,inare /vrsturi autoin#use& abu! #e
laxative& #iuretie& lis,e5
Ti"ul u ali,enta ie neontolatC $n ti,"ul e"iso#ului #e anorexie nervoas& "ersoana $ i
in#ue eli,inarea "re,atur a bolului ali,entarB "ersoana "re!int re%ulat o,"orta,ent
ali,entar neontrolat sau #e eli,inare*
TRATA>ENT ANOREXIE NERVOAS
Obietivul "rini"al $n trata,entul aneorexiei nervoase este re"r!entat #e re+aerea %reut ii
la ,ini, @2= #in %reutatea i#eala* Toate "ersoanele are su+era #e anorexie neesita trata,ent*
Unii "aien i neesit internarea $n s"ital& $n ti," e a!urile ,ai usoare "ot +i tratate $n a,bulator*
A"ortul alori trebuie resut tre"tat "entru a se ob ine o re tere $n %reutate #e 103 Q% "e
s"t,-n* Uneori este neesar a "r-n!urile s +ie su"rave%6eate i a#esea este neesar aAutorul
unui "si6olo% u ex"erien $n trata,entul anorexiei nervoase* Pier#erile #e esut osos trebuie
re#use "rintr0un a"ort o"ti, #e vita,ina D si aliu*
Tratament ini ial:
I#eal& trata,entul este +urni!at #e tre o e6i" are u"rin#e "si6olo%ul& "si6iatrul&
,e#iul #e +a,ilie i nutri ionistul*
Ln +un ie #e %ravitatea bolii& trata,entul #e ini iere u"rin#e $n ,o# obi nuitC
restabilirea %reut ii nor,ale* Dob-n#irea unei %reut i nor,ale #eseori atenuea!a sau
eli,in tulburrile #e ali,entare& a #e exe,"lu str-n%erea #e ali,ente sau o,"orta,entul
obsesiv o,"ulsiv /tulburare anxioas arateri!at "rin re"etarea %-n#urilor i i,a%inilor
$n ,intea "aientului u o,"orta,ente re"etitive ulterioare5
aor#area #e onsiliere "ro+esional& "entru a aAuta "ersoana anorexi s reali!e!e are o
"roble, i s0 i $,bunt eas "ere" ia i,a%inii or"ului& s se onentre!e "e a+etarea
rela iilor& #e obiei "rin tera"ie in#ivi#ual sau #e +a,ilie*
aor#area #e s+aturi #e tre nutri ionist& "entru a aAuta $n stabilirea unor "rini"ii ali,entare
sntoase i "entru o ,ai bun $n ele%ere a one"tului #e ali,enta ie e6ilibrat*
trata,entul altor a+e iuni are +revent a"ar asoiate u anorexia a #e exe,"lu #e"resia
sau a+e iunile ar#iae*
Pre!en a i a altor a+e iuni ono,itent u anorexia o,"li trata,entul "ut-n# extin#e
#urata i intensitatea trata,entului a"liat*
Ln a!ul +or,elor %rave sau a,enin toare #e #ees& trata,entul #e initiere $n s"ital
u"rin#eC
tratarea $n+o,etrii* Aeasta i,"li tratarea a+etiunilor ,e#iale #eter,inate #e anorexie&
a #es6i#ratarea& #e!e6ilibrul 6i#roeletroliti sau a+etiunile ar#iae*Uneori& +lui#ele i
ali,entele sunt a#,inistrate "rintr0un tub "lasat $n sto,a "rin nas /son#a na!o%astri5 sau
"arenteral /inravenos5*
re+aerea statusului nutri ional M obietivul trata,entului este #e a - ti%a $n %reutate u
%riA i tre"tat& unos-n# -n# este "re!ent sen!a ia #e +oa,e sau sa ietate i inv -n# u,
s se ali,ente!e sanatos*
in%riAirea a+etiv i #e!voltarea $nre#erii $n ,e#i re"re!int o "arte i,"ortant a
reu"errii are "oate inlu#eC
$nv area #e noi o,"orta,ente ali,entare
$nv area ontrolului a+etiv
#e!voltarea $nre#erii $n "ersoanele are aor# aAutor*
Tratament n cazul agravrii bolii:
Unele "ersoane u anorexie nervoas "ot neesita s"itali!are sau internare "entru a li se
aor#a in%riAiri s"eiali!ate #e ur%en "-n $n ,o,entul $n are "aientul se reu"erea! su+iient
a s ur,e!e un trata,ent a,bulator* Ln %eneral se reo,an# "ersoanele a ror %reutate este u
32= ,ai ,i #e-t %reutatea stan#ar# ores"un!atoare $nl i,ii s +ie tratate $n s"ital* Nu este
neobi nuit "entru o "ersoan are a "ier#ut $n %reutate ,ai ,ult #eat E2 = #in %reutatea stan#ar#
s neesite 30? luni #e trata,ent #e s"eialitate $n s"ital* Persoanele u o %reutate ,ai ,ia #e ;<=
#in %reutatea stan#ar# $ i reu"erea! %reu %reutatea #aa nu sunt inlu i $ntr0un "ro%ra, +oarte
bine struturat "entru "ersoanele u tulburari #e ali,entare* O %reutate ,ult sub li,ita nor,alului
"oate au!a #es6i#ratare& $n+o,etare i #e!e6ilibru eletroliti& toate aestea "utan# #ue la #ees*
Anorexia este #eseori #i+iil #e tratat* Persoana anorexi "oate re+u!a trata,entul
onsi#eran#u0l inutil sau ,ani+est o +ri intens +a #e i#eea #e a - ti%a $n %reutate* Unele
"ersoane are au "ier#ut +oarte ,ult $n %reutate "ot s nu +ie a"abile s "artii"e la trata,ent
#eoaree sunt "rea slbite sau "ot +i "rea on+u!e a s ur,e!e in#ia iile*
Anorexiii #e obiei neesit ontinuarea trata,entului "entru luni sau ani i e+etuarea #e
ontroale re"etate la ,e#i "entru o evaluare "si6iatri i "entru veri+iarea %reut ii* Su"li,entar
ae ti "aien i trebuie s $nve e s0 i unoas boala& s evite reurenta si,"to,ele i s %seas
#i+erite ,o#alit i #e a ontrola stresul*
Anorexia este o boala #e ter,en lun% /ronia5* A"roxi,ativ 42= se vin#ea& E2 = $ i
$,bunt es starea #e snatate i E2 = vor avea "roble,e le%ate #e anorexie #e0a lun%ul $ntre%ii
vie i* Persoanele anorexie tinere are $ne" trata,enutul "reoe au o evolutie buna #e obiei*
Tratament ambulatoriu:
Continuarea unei bune $n%riAiri la #o,iiliu aAut $n reu"erarea "aientilor anorexii*
Obietivele trata,entului in#ivi#ual vor +i stabilite #e tre ,e#iul #e +a,ilie& "si6iatru i
nutri ionist*
C-teva #intre obietive u"rin#C
$nv area #e o,"orta,ente ali,entare noi
"ro"riul ontrol e,o ional
#e!voltarea $nre#erii $n "ersoanele are $near s le aor#e aAutor
,e,brii +a,iliei vor trebui #e ase,enea s sus in obietivele "si6ie i so,atie "entru a
+ailita vin#earea* In+or,area #es"re boal va +i +olositoare "entru ,e,brii +a,ilei la +el #e
,ult a i "entru "ersoanele are "re!int a+e iunea
aor#area #e s"riAin "ersoanei a"ro"iate are su+er #e anorexie nervoasa
su"ort o+erit #e atre +a,ilie "ersoanei anorexie*
Tratament medicamentos:
Anti#e"resivele /a i +luoxetine5 "ot +i +olosite #a "ersoanele u anorexie su+er i #e
#e"resie sau alt tulburare #e anxietate& a i tulburarea obsesiv 0 o,"ulsiv* Unele stu#ii in#i
+a"tul in6ibitorul seletiv al serotoninei +luoxetine /#e exe,"lu& Pro!a5 "oate re#ue ini#en a
rei#ivelor anorexiei* Persoanele u anorexie are utili!ea! i alte ,e#ia,ente "entru alte
a+e iuni neesit o ,onitori!are strit i s +ie exa,inate $n ,o# "erio#i #e tre ,e#i* Aeste
"ersoane neesit veri+iarea rit,ului ar#ia& te,"eraturii i "resiunii san%uine* Trebuie e+etuate
aestor "ersoane i testele san%uine "entru a evalua antitatea #e ,e#ia,ent #in san%e& #eoaree
,alnutri ia i %reutatea +oarte ,i "ot ,o#i+ia e+iien a ,e#ia,entelor*
Este +oarte i,"ortant avi!area "aien ilor& +a,iliei i "ersoanelor are o+er $n%riAiri
,e#iale s su"rave%6e!e $n#ea"roa"e a#ul ii i o"iii are utili!ea! anti#e"resive #in au!a
"osibilit ii #e suii#* Aest luru este $n ,o# s"eial i,"ortant la $ne"utul trata,entului sau -n#
sunt ,o#i+iate #o!ele* Paien ii trebuie #e ase,enea su"rave%6ea i "entru a observa #a se
aentuea! anxietatea& ataurile #e "ani& a%ita ia& iritabilitatea& inso,nia& i,"ulsivitatea&
ostilitatea i ,-nia* Este +oarte i,"ortant #e su"rave%6eat aeste o,"orta,ente $n r-n#ul o"iilor
are sunt ,ai "u in a"abili s0 i ontrole!e i,"ulsivitatea la +el #e ,ult a i a#ul ii i -teo#at
"re!int ris ,ai ,are #e a +i ex"u i i,"ulsurilor suii#ale* Nu se reo,an# o"rirea a#,inistrrii
#e anti#e"resive& i #oar si,"la ,onitori!are a "ersoanelor are utili!ea! aest ti" #e ,e#ia,ente
i #a a"ar ,otive #e $n%riAorare s se a"ele!e la ,e#i*
Tratament chirurgical:
Nu exist tratament chirurgical pentru anorexie.
Alte tratamente:
Consilierea "ro+esional re"re!int o "arte i,"ortant a "ro%ra,ului #e reu"erare a
"ersoanelor anorexie* Consilierea in#ivi#ual este +revent neesar "-n la un an i "oate #ura
"-n la <0? ani "entru a asi%ura o $n#re"tare o,"let a trsturilor "si6olo%ie ale a+e iunii*
Consilierea nu este $ne"ut $n ,o# nor,al #e-t #u" e "ersoana a #e" it ri!a nutri ioanal
6iar #a "aientul este li"sit te,"orar #e ,otiva ie sau $n ele%ere*
Ti"uri #e onsiliere are sunt e+iiente $n trata,entul anorexiei u"rin#C
onsilierea "si6olo%i* Tera"ia o%nitiv0o,"orta,ental "oate +i +olosit $n trata,entul
anorexiei* Aest ti" #e tera"ia $nva "aien ii u, s0 i s6i,be atitu#inea i
o,"orta,entele +a #e ali,enta ie* C6iar #aa s0a #e,onstrat e+iien a $n trata,entul altor
tulburari ali,entare /a #e exe,"lu buli,ia nervoasa5& eretarile ontinu "entru a
on+ir,a e+iien a aestei tera"ii i $n tratarea anorexiei* Ln ,o# obi nuit trata,entul
o%nitiv0o,"orta,ental onst $n 32 #e e#in e #e tera"ie #e0a lun%ul a atorva luni& u
toate $n a!ul anorexiei& neesitatea trata,entului "oate ontinua "entru ativa ani& ,ai
re"e#e #eat "entru ateva !ileB
tera"ia #e %ru" M "ro%ra,ul #e trata,ent $,"reun u alte "ersoane "oate +i +oarte
+olositoare* Persoanele u aeste a+e iuni $ i "ot i,"rt i suesele i e eurile& s se
inuraAe!e& s $ i aor#e s+aturi utile* Totu i& este i,"ortant "entru "aient s ontinue
e#in ele #e tera"ie in#ivi#ual su"li,entar $nt-lnirilor #e %ru"B
tera"ia #e +a,ilie M -teo#at ,e,brii +a,iliei inter+er $n neuno tin #e au! u
"ro%ra,ul #e reu"erare a anorexiei* Prin tera"ia #e +a,ilie se e#u $ntrea%a +a,ilie #es"re
anorexie i aest luru +iin# +oarte e+iient $n tratarea aestei a+e iuni* Ini ial& se "oate aAuta
"ersoana s reu"ere!e $n %reutate* Pe #e alta "arte& tera"ia #e +a,ilie se onentrea!a i se
on+runt u alte "roble,e +a,ilialeB
s+atul nutri ionistului M este +oarte i,"ortant "entru "ersoanele anorexie s "ri,eas s+atul
nutri ionistului* Un #ietitiian aAut $n altuirea unei #iete* Dietitiianul $near s
s6i,be +oali!area "aientului #e "e nu,ararea aloriilor ali,entelor "e onsu,area
,-nrii "re+erate $ntr0un ,e#iu relaxant i "lut* Persoanele are "re!int aeast
a+e iune trebuie s - ti%e $n %reutate s"t,-nal "-n e aAun% la %reutatea stan#ar#
ores"un!atoare $nl i,ii* Du" aeea se reo,an# ,en inerea %reut ii* Pentru a +ailita
- ti%ul $n %reutate su"li,entele nutri ionale li6i#e a i Ensure i Sustaal "ot +i +olositeB
tera"ia su"li,entar M un stu#iu reent su%erea! !inul "oate +i a#u%at "entru a
reu"era $n %reutate $n a!ul "ersoanelor are sunt tratate $n s"ital* Totu i& sunt neesare ,ai
,ulte eretri "entru a on+ir,a orie bene+iiu*
KIKGIO7RA8IE
1* AtQinson C* Ri6ar#& AtQinson G* Rita /32235 0 Intro#uere in "si6olo%ie& E#itura
Trei& KuurestiB
3* Dr* >arie 7eor%esu /1@@;5 M Psi6iatrie* 76i# "rati& E#itura Na ional& Kuure i*
E* Da+inoiu Ion& Enea Violeta /32135 0 Anorexia nervoasa* Teorie& evaluare si
trata,ent& E#itura Poliro,& KuurestiB
4* 7abbar# O* 7len /322D5 0 Tratat #e "si6iatrie "si6o#ina,ia& e#itura Trei& KuurestiB
<* 76eor%6e A* 7reu& >arieta 7reu07abo /322?5 M Anorexia nervoas& E#itura
UniversitI Press& T-r%u0>ure *
?* TurI 8eren& Antal I,ola& Pas!t6I Kea /322;5 M Anorexia i buli,ia* 76i#ul
"aientului i al +a,iliei& E#itura 8ar,a>e#ia& T-r%u0>ure *
D* Ri6ar# F* 7ol#ber% /32215 M 76i# lini #e "si6iatrie& e#itura All E#uational&
Kuure ti*
;* 6tt"C((RRR*#otor*in+o*ro(anorexiaTnervoasaToTboala*6t,l
@* 6tt"C((ro*RiQi"e#ia*or%(RiQi(AnorexieTnervoasa
12* 6tt"C((RRR*s+atul,e#iului*ro(ar6ivaT,e#iala(trata,ent0anorexie0nervoasa