Sunteți pe pagina 1din 8

ISTORIA FARMACIEI

Evolutia Farmaciei Romneti dup august


1944
ISTORIA FARMACIEI, Curs Opional, Semestrul II - 20122013
Student: Andreea Natalia Butnaru !Seria " #rupa
$
Profesor coordonator: Conf. Univ. Soroceanu
Valentina
Evolutia Farmaciei Romne ti dup august 1944
23 August 1944 a deschis maselor populare, conduse de Partidul omunist Romn, calea
ctre cucerirea independen ei na ionale i instaurarea regimului democrat! "n lupta #mpotriva
haosului care domnea #n toate domeniile de activitate datorit distrugerilor r$%oiului, Partidul
omunist a sta%ilit principalele sarcini urgente pentru redresarea rii, pro%lema snt ii pu%lice
st#nd permanent #n aten ia organelor de partid i de stat!
"n ce prive te medicamentele, tre%uie remarcat c, la epoca aceea, ele erau manipulate i
#n a&ara &armaciilor, de ctre speculan ii de %urs neagr, #n general persoane strine de
pro&esiunea de &armacist, dar i de unii &armaci ti lipsi i de con tiin pro&esional! Falsi&icarea
drogurilor devenise #n aceast perioad un &apt curent, practican ii %ursei negre cute$#nd s v#nd
%olnavilor produse lipside de e&icacitate terapeutic, ca de e'emplu apa, creta etc!, drept
medicamente! Asisten a &armaceutic #n mediul rural era ca i ine'istent, ceea ce repre$enta #nc
o trist mo tenire a trecutului! "n aceste condi ii i pstr#ndu(se #nc vechile &orme organi$atorice,
s(au luat, #nc din primii ani de dup eli%erare, anumite msuri de #m%unt ire a situa iei din
domeniul &armaciei, concomitent cu #nceperea seriei de mari re&orme din domeniul sanitar!
)intre msurile care au precedat i au pregtit trecerea la &ormele socialiste de organi$are
&armaceutic men ionm pe cele privitoare la deschiderea de &armacii #n mediul rural,
restructurarea *nstitutului &armaceutic, #n&iin area de noi &armacii, prin surprimarea dispo$i iilor
limitative, apari ia celei de a asea edi ii a Farmacopeei romne, prima &armacopee pu%licat la
noi dup eli%erare, tipi$area medicamentelor, na ionali$area #ntreprinderilor productoare de
medicamente i #n&iin area #ntreprinderii +entro&arm,!
"n acela i an s(a produs i modi&icarea dispo$i iilor legii sanitare re&eritoare la e'erci iul
pu%lic al &armaciei, #n sensul suprimrii prevederilor limitative care #ngreunau deschiderea de noi
&armacii- prin noua reglementare se permitea #n&iin area i #nmul irea &armaciilor! a re$ultat al
aplicrii acestei legi, numrul &armaciilor din mediul rural a crescut sim itor, iar #n mediul ur%an
au aprut numeroase noi &armacii!
"n acea i perioad s(a considerat necesar ela%orarea unei noi edi ii a Farmacopeei
romne, deoarece se sim ea nevoia intensi&icrii controlului asupra calit ii medicamentelor, tiut
&iind c de modul preparrii medicamentelor depinde e&icacitatea lor terapeutic! "n acest scop,
*nstitutul &armaceutic a &ost #nsrcinat #n 194. cu #ntocmirea Farmacopeei romne edi ia a /*(a,
care a aprut #n 1940! Prima parte a lucrrii cuprinde descrierea medicamentelor #n ordine
al&a%etica, cu titlul principal #n lim%a latin, urmat de sinonimele latine, de denumirile romne ti
i de cele depuse! Partea a doua con ine #ndrumri i ta%ele &i$ico(chimice i &armaceutice!
)escrierea medicamentelor chimice continu cu pre$entarea constantelor &i$ice, a reac iilor de
identi&icare i de puritate, a incompati%ilit ilor principale, a modului de conservare i a do$elor
ma'ime! "n capitole speciale &igurea$ normele generale de preparare a &ormelor &armaceutice!
Planul lucrrii este acela i ca la edi ia a /(a! )e re inut &aptul c #n noua edi ie s(au introdus o
serie de medicamente noi, ca sul&amidele, ri%o&lavina, penicilina etc!
el mai important eveniment din istoria medicamentului romnesc este na ionali$area
produc iei de medicamente! Prin legea nr! 119 din 1940 a &ost #n&ptuit trecerea #n proprietatea
statului a principalelor mi1loace de produc ie de pe teritoriul rii noastre! 2a capitolul *, art! 49,
se prevedea i na ionali$area #ntreprinderilor productoare de articole de par&umerie i cosmetic,
solven i, esen e i uleiuri eterice, precum i a la%oratoarelor &armaceutice, enumerate #n lista
nr!19, cu un numr de 29 de #nregistrri, dintre care 24 #n 3ucure ti, una in lu1, dou la 4radea
i dou #n Arad!
)up primul r$%oi mondial, pe %a$a unor investi ii de capital strin, #ncepuse s apar i
la noi o industrie &armaceutic +de condi ionare ,, care prelucra materiile prime aduse din
strintate! 4pera iile se limitau la ta%letarea, n&iolarea i turnarea #n sticle a unor amestecuri
gata preparate!
"n 1925 a luat &iin la lu1 &a%rica +6erapia ,, speciali$at #n produc ia de medicamente
opoterapice! "n 1924 s(a deschis la 6imi oara #ntreprinderea +Richter ,, care s(a mutat apoi la
3ucure ti, #ntreprindere care se ocupa tot de condi ionarea produselor opoterapice! "n 1927 se
#n&iin ea$ la 3ucure ti la%oratorul +2ute ia ,, repre$entanta e'clusiv a unui grup de 13 mari
la%oratoare &rance$e! 2a 6imi oara a &ost creat la%oratorul + )r! 8ander ,, ca sucursal a &irmei
cu sediul la 3erna- i activitatea acestei #ntreprinderi se reducea la condi ionare! u timpul au
aprut i &irme romne ti pentru condi ionarea de medicamente, unele &c#nd #ns doar simple
tran$ac ii comerciale!
Prin e&ectul na ionali$rii, #ntreaga pro%lem a medicamentului a &ost concentrat la
9inisterul :nt ii! 4&iciul industrial al produselor &armaceutice i chimice de specialitate,
#n&iin at prin 1urnalul nr! 1032 al onsiliului de 9ini tri din 29 decem%rie 194., i(a rest#ns
activitatea #n 1940 numai la #ntreprinderile i la%oratoarele de produse &armaceutice dietetice, de
igien i cosmetice, cu e'cep ia celor de sinte$, denumirea o&iciuluil ast&el trans&ormat &iind
4&iciul #ntreprinderilor chimico(&armaceutice, trecut su% controlul i directivele 9inisterului
:nt ii!
otitura istoric #n&ptuit prin trecerea #n proprietatea statului a la%oratoarelor
&armaceutice a &cut ca produc ia de medicamente s do%#ndeasc un loc %ine preci$at #n
ansam%lul produc iei industriale a rii, #ndeplinindu( i cu tot mai mult succes misiunea de a
pune la dispo$i ia popula iei su&erinde medicamente a cror calitate era garantat de stat!
4 alt msur pregtitoare a sociali$rii sectorului &armaceutic a &ost i #n&iin area
societ ii comerciale de stat +entro&arm ,, #n septem%rie 1940! :copul acestei societ i era acela
de a cumpra cu ridicata, pe cont propriu sau pentru al ii, articole &armaceutice i de a vinde
aceste produse angro sau cu amnuntul ctre institu iile de stat, institu iile i #ntreprinderile
particulare i pu%lice!
;n eveniment de o deose%it importan #n istoria &armaciei romne ti a avut loc la 2
aprilie 1949, c#nd, printr(un decret al Pre$idiului 9arii Adunri <a ionale a R!P!R!, s(a hotr#t
trecerea #n patrimoniul statului a &armaciilor particulare ur%ane din re edin ele i nere edin ele de
1ude , precum i a ccelor a&late #n centrele importante muncitore ti! 6otodat au &ost na ionali$ate
depo$itele de medicamente i la%oratoarele de anali$e medicale! # iva ani mai t#r$iu, la 1= mai
1973, a avut loc i na ionali$area &armaciilor din mediul rural, #ntregul sector dde di&u$are a
medicamentului trec#nd ast&el #n patromoniul statului!
Prin na ionali$are, sectorul &armaceutic se integrea$ pe deplin #n sistemul socalist de
ocrotire a snt ii oamenilor muncii, #ntreaga sa activitate des& ur#ndu(se plani&icat i su%
conducerea unic a statului! :copul &armaciei socialiste &iind asigurarea asisten ei cu produse de
calitate superioar, larg accesi%ile i preparate de un personal cu #nalt cali&icare, #ntreaga
organi$are a acestui sector a cptat, de la #nceput, o &undamentare tiin i&ic i o accentuat
orientare curativ(pro&ilactic! Prin actul na ionali$rii sectorului de di&u$are a medicamentului se
reali$ea$ unitatea de ac iune pe ar a asisten ei cu medicamente, #ncep#nd cu produc ia
industrial i termin#nd cu di&u$area medicamentului prin &armacii! Pe l#ng des&iin area
e'ploatrii muncii din &armacii, na ionali$area a dus la asigurarea unui medicament de %un
calitate i la pre uri accesi%ile! :e poate spune c medicamentul a devenit acum un %un al
#ntregului popor!
"n anul 1949 a avut loc reorgani$area *nstitutului de cercetri &armaceutice #n vederea
asumrii unor sarcini de mare rspundere #n procesul de$voltrii industriei noastre de
medicamente!
2a 7 mai 1972 s(a dispus, ca urmare a hotr#rilor luate de :ocietatea tiin elor medicale,
#n&iin area unui ca%inet tehnic #n cadrul *nstitutului de cercetri &armaceutice, pentru re$olvarea
eventualelor pro%leme tehnice ridicate de re eaua &armaceutic! Aceste preocupri s#nt duse
ast$i mai departe de cercettorii speciali$a i #n di&erite domenii ale medicamentului, din cadrul
*nstitutului de cercetri chimico(&armaceutice i al *nstitutului pentru controlul de stat al
medicamentelor i cercetri &armaceutice!
"n anul 1971, 9inisterul :nt ii a organi$at prima coal medie tehnic de &armacie din
ara noastr, coal care avea s cali&ice tinerele elemente ce urmau a deveni a1utori de
&armaci ti! "n dorin a de a(i dega1a pe &armaci ti de unele activit i care le rpesc o %un parte din
timp i pentru a le da posi%ilitatea de a se ocupa #n mai mare msur de studiul pro%lemelor
tehnice i tiin i&ice, de conducerea i organi$area &armaciilor i de urmrirea calit ii
medicamentelor, legiuitorul a creat &unc ia de a1utor de &armacist, cu urmtoarele atri%u ii > s
&ac v#n$area de m#n #n &armaciile pu%lice, s a1ute pe &armaci ti #n lucrrile de gestiune ale
&armaciei, s e'ecute re etele din #nsrcinarea i su% controlul &armacistului, s gestione$e i s
manipule$e medicamentele #n spitalele &r &armacii, #n policlinicile de tria1 i #nntreprinderile
cu peste 2 555 de muncitori- s &ie gestionari la punctele &armaceutice de grad superior sau la
depo$itele de medicamente, de cosmetice i s &ie utili$a i #n industrie la reali$area proceselor
tehnologice! Pentru a corespunde acestor sarcini, a1utorul de &armacist tre%uia s primeasc #n
coala medie tehnic o pregtire temeinic, teoretic i practic! Reparti$at pe ani de studii,
planul de #nv m#nt prevedea ca o%iectele de cultur general i cultur tehnic general s &ie
predate #n anul * i **, iar o%iectele de specialitate, #n anii *** i */!
2a . martie
1972 a &ost #n&iin at
*nstitutul de
per&ec ionarea i
speciali$area
medicilor i
&armaci tilo din
cadrul 9inisterului
:nt ii, cu &iliale la
lu1, *a i, 6#rgu(
9ure , #n scopul de a
duce o ac iune
permanent de
ridicare a cali&icrii
medicilor i
&armaci tilor, pentru
crearea unor cadre c#t mai corespun$toare nevoilor snt ii pu%lice!
Pentru #ntre%uin area continu a calit ii medicamentului se #n&iin ea$, #n 1977, la
&iecare unitate &armaceutic puncte de control analitic, denumite +mede de anali$,, su%
conducerea unui &armacist responsa%il cu aceast# pro%lem! on&orm indica iilor date de
organele tehnice ale 9inisterului :nt ii, aceste mese de anali$ tre%uie s &ie s e$ate #ntr(o
#ncpere separat, iar #n lips de spa iu, chiar #n camera de receptur sau #n o&icin! "n vederea
reali$rii scopului pentru care au &ost create, ele au primit sarcina de a controla organoleptic toate
medicamentele intrate #n &armacie, precum i pe cele u or altera%ile - de a identi&ica pe cele ce nu
se pot veri&ica organoleptic sau s#nt suspecte- de a anali$a &iecare ar1 de ap distilat, iar prin
sonda1, solu iile sterile, colirele etc! Responsa%ilul mesei de anali$ mai are sarcina de a controla
dac medicamentele s#nt conservate #n condi iile prescris de Farmacopeea romn #n vigoare,
precum i daca &ormele tipi$ate, &ormele magistrale, de&ectura etc! orespund condi iilor
o&icinale! "n anul 197. au &ost emise instruc iuni complete pentru organi$area i &unc ionarea
la%oratoarelor regionale de control al medicamentelor! 2or le revine o%liga ia de a anali$a gratuit
medicamentele care urmea$ a &i recep ionate de depo$ite, &olosin& &armacopeea, standardele i
normele #n vigoare- de a veri&ica gradul de conservare a medicamentelor, la cererea o&iciilor
&armaceutice regionale- de a e'ecuta anali$ele &ormelor &armaceutice i ale re etelor magistrale
preparate #n unit ile &armaceutice - de a #ndruma activitatea de control analitic al medicamentelor
din regiune- de a organi$a instructa1e teoretice i practice cu personalul de anali ti de la
ca%inetele i mesele de anali$ din &armacii, precum i de a spri1ini activitatea tiin i&ica
pro&esional din regiune, prin participarea activ la edin ele &ilialelor ;niunii societ ilor de
tiin e medicale!
Bibliografie general >
( 46R?; 9ar@ian A 9edicamentul de(a
lungul vremii, *aBi, apollonia, 1997,
253 p! C#n 3i%lioteca )isciplineiD,
(EFE4REF*; Emil A Pagini din trecutul
&armaciei romneBti, Ed! 9ed! 3uc! 19=.,
C#n 3i%lioteca )isciplineiD,
(E*;RE:; ! !, E*;RE:;, ! )! A
*storia Romnilor A vol! 1 A )in cele mai
vechi timpuri pn la #ntemeierea statelor
romneBti A Ed! Gt! 3uc! 19.7, p! =5, .=, 155(
159, 229(270, 333 p!