Sunteți pe pagina 1din 20

U.T.

C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA


3.0. CONTINUTUL PARTII SCRISE A PROIECTULUI
Scopul si definitia proiectului
Activitatea de proiectare are un caracter compe!" in cadru careia #e
inter$erea%a cuno#tinte mutidi#cipinare" contine atat eemente nece#are cacueor de
re%i#tenta #i proiectarii $ormei" cat #i cee e&ate de a#pecte te'noo&ice.
Pornind de a rou $unctiona #i tinand #eama de po#i(iitatie te'noo&ice de
reai%are" proiectantu #ta(ie#te materiau #i i#i ima&inea%a intre& itinerariu te'noo&ic
prin care #e poate a)un&e a $orma con#tructiva dorita.
Definirea procesului tenolo!ic de la"inare
*aminarea repre%inta procedeu de de$ormare pa#tica a unor #emi$a(ricate"
antrenate prin $recare intre ciindri de ucru ai ca)ei aminoruui" care a#i&ura atat
modi$icarea dimen#iunior" in unee ca%uri a $ormei #ectiunior tran#ver#ae ae
aminateor" cat #i $ormarea unei #tructuri omo&ene" in #pecia a produ#ee $inite" cu o
compactitate ridicata" $ara ten#iuni interne #i cu con#tituentii nece#ari reai%arii
proprietatior mecanice impu#e ace#tor produ#e.
Procedeu o$era avanta)u unei preucrari e$iciente a materiauui metaic in
intre& voumu ace#tuia" in conditiie a#i&urarii unei (une preci%ii dimen#ionae #i a unei
#upra$ete caitative. Procedeu de aminare e#te ce mai ra#pandit procedeu de de$ormare
pa#tica a materiaeor metaice.
Tenolo!ia la"inarii
Ta&ee #unt #emi$a(ricate cu #ectiunea patrata cu atura de +, mm #au -+,
mm" cu o #ectiune rotunda cu diametru cuprin# intre ., #i /0, de mm" un&imea ta&eor
depinde de caracteri#ticie cuptoareor in care vor $i inca%ite. Ta&ee #unt reai%ate pe
aminoare #peciai%ate" $iind in &enera continue #i capacitate de o mare productie.
-
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
3.#. DESCRIEREA LINIEI DE $A%RICATIE SI A PROCESULUI
TE&NOLO'IC
*aminoru continuu de #emi$a(ricatie $iind ampa#at in continuarea unui
(umin& $oo#e#te drept materie prima (umuri de /,, mm" care vin in #tare cada
(temperatura (umuui e#te #u$icienta" a#t$e incat aminarea ta&eor #a #e e$ectue%e $ara
o ata inca%ire preaa(ia) pe caea cu roe -.
Bumurie #unt cantarite pe cantaru 1 care trimite un impu# proportiona cu
ma#a (umuui a un cacuator cu care e#te in%e#trat aminoru" pentru a cacua" in
$unctie de acea#ta #i dimen#iunie initiae #i $inae ae aminatuui" un&imie a care #e
vor taia ta&ee" a#t$e incat re%uta #uta)e cat mai mici (optimi%area de(itarii).
Dupa cantarire (umu e#te ra#turnat cu +0

" cu ra#turnatoru / #i introdu# in
prima ca)a a trenuui de&ro#i#or.
Ra#turnarea (umuui e#te nece#ara numai in ca%u in care #i#temu de
cai(rare $oo#it e#te rom(-patrat.
Daca #e $oo#e#c #i#temee de cai(rare dreptun&'i-patrat #au ova-patrat
(umu #e introduce in primu cai(ru $ara a $i ra#turnat in preaa(i.
Trenu de&ro#i#or de aminare + e#te $ormat din #a#e ca)e din care cee cu
numar impar au ciindrii verticai" iar ceeate ori%ontai.
In trenu de&ro#i#or aminarea e$ectuandu-#e in re&im continuu" vite%a de
aminare cre#te de a o ca)a a ata pe ma#ura ce #ectiunea aminatuui #cade.
A#t$e pentru $iecare ca)a produ#u dintre vite%a #i #ectiunea tran#ver#aa a
aminatuui in ca)a re#pectiva e#te con#tant.
1
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
*a ta&ee cu atura mai mare de -1, mm" aminarea #e termina in trenu
de&ro#i#or" iar (ara aminata trece pe patu cu tran#portator tran#ver#a 0" dupa care prin
intermediu caii cu roe 2 e#te tran#portata a $oar$ecee &'iotina 3" unde e#te de(itata a
un&imea de ivrare. Dupa de(itare" #emi$a(ricatee #unt trecute pe patu de racire . #i
apoi in depo%it.
Cand #e aminea%a ta&ee de dimen#iuni mai mici" aminatu o(tinut in trenu
de&re#or e#te tran#portat pe caea cu roe 4 pana a trenu $ini#or" unde aminarea
continua. Trenu $ini#or -, e#te $ormat din + ca)e" doua verticae (prima #i a treia) #i doua
ori%ontae" aminand de a#emenea in re&im continuu.
Si#temu de cai(rare a trenuui $ini#or e#te in &enera acea#i cu ce $oo#it in
trenu de&ro#i#or. Daca in $unctie de #i#temu de cai(rare $oo#it e#te nece#ara
ra#turnarea aminatuui inainte de a $i introdu# in prima ca)a a trenuui $ini#or" aminoru
e#te preva%ut cu ra#turnator. Capu anterior a aminatuui ie#ind din utima ca)a $ini#oare"
trece prin dreptu unei ceue $otoeectrice" care comanda $oar$ecee voant con$orm
pro&ramuui optim #ta(iit de cacuator. Ta&ee de(itate a un&imi de circa -1 m #unt
tran#portate pe caea cu roe -1 pana a paturie de racire -/" pe care #e race#c in vederea
tran#portarii or in depo%it cu podurie ruante cu ma&neti.
Pentru marirea productivitatii" in ca%u aminoruui

30, mm de a C.S.
5unedoara #-au introdu# in $u! in doua ca)e duo (ca)ee O
-
#i O
1
) care aminea%a
(umurie de +,,+,, mm a pri%a portanta de /,, mm din care incepe aminarea
ta&eor.
/
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
3.(. E)ALUAREA CONDITIILOR TE&NICE DE $A%RICATIE A
PRODUSULUI
In reai%area proiectuui #e va utii%a ca materie prima -,,Cr6nSi+-+ 7SR EN
ISO 2./--3
Do"eniul de utili*are #00Cr+nSi,-,
E#te un ote pentru automate" care nu #e poate #upune unui tratament termic.
Sunt oteuri cu un continut minim de #u$ de ce putin ,"-8.
Conditii tenice de calitate pentru #00Cr+nSi,-,
Simbolizare
a otelului
Compozitia Chimica(%masice)
C Si (ma!) 6n P
(ma!)
S Cr
100CrMnSi
4-4
0.93..1.
05
0.45...0.
5
0.90...1.
!0
0"0!
5
0"01
5
0.9...1.
!0
A(aterie admi#e intre anai%a c'imica pe ote ic'id #i anai%a c'imica pe produ#9
#lement Continutul ma$im a%misibil
con&orm analizei chimice pe
otel lichi% %masice
'baterile
a%misibile
%masice
C
0.30
/0.30 0.00
,1 " , t
,/ " , t
Si
0.00
/0.00 0.,0
+0,01
+0,03
Mn
#.00
/#.00 #.10
t 0,04
t 0,06
(
0.02
/0.02 0.##
+0,008
+0,02
S
0"33
)0"33 0"40
t 0,03
t 0,04
Duritatea #i re%i#tenta a tractiune in #tare netratata
Simbolizarea
otelului
*iametru
%(mm)
*uritate
+,
-ezistenta la
tractiune
./mm
1
100CrMnSi4-4 031%100 10...154 300-5!0
+
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
3.3. ALE'EREA SI PROIECTAREA )ARIANTEI TE&NOLO'ICE DE
PROCESARE
Pentru reai%area te'noo&iei de aminare a produ#uui 9 (00 3 (00 . am ae#
#i#temu de cai(rare ro"4-patrat.
Si#temu de cai(rare rom(-patrat #e $oo#e#te ce mai mut a ca)ee
pre&atitoare #i intermediare a aminoareor #au continuu de (umuri #i ta&e din oteuri
car(on #i aiate" pro$ie patrate avand atura de 0,...-/, mm.
A5anta6ele acestui siste" sunt ur"atoarele7
De$ormarea reativ uni$orma ce nu provoaca aparitia de ten#iuni interne:
Po#i(iitatea o(tinerii unor patrate e!acte:
Pi#i(iitatea o(tinerii unor #erii de patrate pri%a cu o di$erentiere pana a
0 mm #i mai putin:
Po#i(iitatea o(tinerii in acea#i cai(ru" prin re&area #atuui a mai mutor
patrate:
Autocentrarea u#oara a (areor de #ectiune patrata in cai(ree rom(ice:
Principalele de*a5anta6e ale acestui siste" sunt7
Recirea accentuata a muc'iior (arei:
Adancime mare a cai(reor:
De#tunderi%are mai di$icia a $eteor aminate:
Prindere di$icia a (arei intre ciindrii #i in#ta(iitate in cai(ree rom(ice"
cand #e utii%ea%a coe$icientii de un&ire pe#te -"+...-"+0:
U%ura accentuata a cai(reor patrate mari.
0
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
Alegerea sistemului de calibrare
Dimensiunile initiale: 200 x 200 mm
Dimensiunile finale: 100 mm
S
i
= 200 x 200 = 40000 mm
S
f
=
1 1
-,,
3.0,
+ +
D
mm


+,,,,
0.,4 2
3.0,
i
total
f
S
treceri
S

2
2
0.,4 -./-
m t

- 1 2
n
2.,1 -./1 -./-
n
t
m
n


1
-
+,,,,
/,/,/.,/
-./1
S mm
1
1
/,/,/.,/
1/-/1.,.
-./-
S mm
1
/
1/-/1.,.
-320..,.
-./-
S mm
1
+
-320..,.
-/+3-./.0
-./-
S mm
1
0
-/+3-./.0
-,1./.0
-./-
S mm
1
2
-,1./.0
3.0,
-./-
S mm
Dimensiunile dupa trecere
S
i
= S
0
b
0
= h
0
=
1 1,, 1 1./ l mm
Calculul profilului oval (prefinisor) d
f
=100 mm
h
6
=0.93 !
f
=93 mm
S
"
= 0.9 b
6
h
6

0
2
2
-,1./.0
-11..2 -1/
,.4 ,.4 4/
S
b mm
h


2
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
Dimensiunile de trecere la romb
1
1
S
h
t#

$ %=100&11"
0
$ %=110
0
1
romb
b h
S

t# %'2 = 1.42
Trecerea 1:
-
-
1 1 /,/,/.,/
1,2.04 1,3
-.+1 -.+1
S
h mm


- - -
- -
-
1 1 /,/,/.,/
14/
1 1,3
b h S
S b mm
h


Trecerea 3:
/
/
1 1 -320..,.
-0.
-.+1 -.+1
S
h mm


/
/
/
1 1 -320..,.
11+
-0.
S
b mm
h


Trecerea 5:
0
0
1 1 -,1./.0
-1,
-.+1 -.+1
S
h mm


0
0
0
1 1 -,1./.0
-3-
-1,
S
b mm
h


Dimensiunile de trecere la patrat
Trecerea :
1
1 1 1
1/-/1.,. -01 S mm l S mm
1 1
1 1-0 h l mm
Trecerea !:
1
+ + +
-/+3-./.0 --2 S mm l S mm
+ +
1 -2+ h l mm
3
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
"ng#iul de prindere
,
1 1,, 1 1./ h l mm
- , -
1./ 1,3 32 h h h mm
-
-
32
co# - - ,..4.
30,
cil
h
D%
1
=26.02
0
1 - 1
14/ 1-0 3. h h h mm
1
1
3.
co# - - ,..42
30,
cil
h
D%
2
=26.36
0
/ 1 /
1-0 -0. 03 h h h mm
/
/
03
co# - - ,.41+
30,
cil
h
D%
3
=22.4(
0
+ / +
11+ -2+ 2, h h h mm
+
+
2,
co# - - ,.41
30,
cil
h
D%
4
=23.0)
0
0 + 0
-2+ -1, ++ h h h mm
0
0
++
co# - - ,.4+
30,
cil
h
D%
"
=19.)2
0
2 0 2
-1, -,, 1, h h h mm
2
2
1,
co# - - ,.43/
30,
cil
h
D%
6
=13.26
0
Conditia de laminare a fost indeplinita tg $ % cos $
.
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
3&!& A'A()*A +,-)."(") T,+.)C )' T,/'0(0-)A 1+0),CTATA
*+entru o sin#ura trecere
h
,
c
t
ra!
ra!


,
_


+
-,,
1
+
1
40 " / -
m
.

/ /
3.0, .0 " 3
m
/#
!m
/#

0="94 1'/#-
n
n n
n
2
l

,*tem+eratura !e laminare 3-4


l
,
=6000 mm
l
-
= l , -

5entru +rima trecere :
-
2
=1m's
l
-
= 9"04 mm
,
-
=1200

0=14)"-
-

=
-,,,
3.2, /- " -
=10.30
1,3 " ,
/, " -,
-,,
-+30
3.0, 04+
40 " /
1
+
-

,
_

t = 3699 -
3&5& D,*20(TA+, A(-0+)T. D, CA(C"( )' 2A(0A+,A
4
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
30()C)TA+)) .,CA')C, 3) ,',+-,T)C,
1+,3)"',A .,D),& 40+TA D, (A.)'A+,
,
-
- -
1
! m m
m
m
h h h
5
h h h

1
_ _
1 +

1
, ,
]
un!e : 7
!
=100 8'mm
2
1 : ,./
c
l
h

30,
/30
1 1
cil
D
9 mm
c
l 9 h $
c c m
S l b
m c
: 5 S
- -
/30 32 -2...1
c
l 9 h mm
1 1
-3-.,1
c
l 9 h mm
/ /
-+2.1,
c
l 9 h mm
+ +
-0,
c
l 9 h mm
0 0
-1..+0
c
l 9 h mm
2 2
41..3
c
l 9 h mm
, -
-
1.1.2. 14/
1.3..+
1 1
m
b b
b mm
+ +

,
,
,
1 1 +,,,,
1.1.2.
1./
S
b mm
h


- 1
1
143 1-0.-.
10+.,4
1 1
m
b b
b mm
+ +

1
1
1
1 1 1/-/1.,.
1-0.-.
1-0
S
b mm
h


1 /
/
1-0.-. 11/.01
1-4./0
1 1
m
b b
b mm
+ +

/
/
/
1 1 -320..,.
11/.01
-0.
S
b mm
h


/ +
+
11/.01 -2+.14
-4/.4,
1 1
m
b b
b mm
+ +

-,
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
+
+
+
1 1 -/+3-./.0
-2+.14
-1,
S
b mm
h


+ 0
0
-2+.14 -3-./4
-23..+
1 1
m
b b
b mm
+ +

0
0
0
1 1 -,1./.0
-3-./4
-1,
S
b mm
h


0 2
2
-3-./4 -2...1
-3,.-,
1 1
m
b b
b mm
+ +

2
2
2
1 1 3.0,
-2...1
4/
S
b mm
h


/
- - -
-2...1 1.3..+ +..2 -,
c c m
S l b
/
1 1 1
-3-.,1 10+.,4 +/.+0 -,
c c m
S l b
/
/ / /
-+2.1, 1-4./0 /1.,3 -,
c c m
S l b
/
+ + +
-0, -4/.4, 14.,. -,
c c m
S l b
/
0 0 0
-1..+0 -23..+ 1-.02 -,
c c m
S l b
/
2 2 2
41..3 -3,.-, -0.. -,
c c m
S l b
-
-
-
-2...1
1 ,./ 1 ,./ -.//
32
c
l
mm
h

1
1
1
1 ,./ -./1
c
l
mm
h

/
/
/
1 ,./ -.0+
c
l
mm
h

+
+
+
1 ,./ -.0,
c
l
mm
h

0
0
0
1 ,./ -.30
c
l
mm
h

2
2
2
1 ,./ 1.3.
c
l
mm
h

, -
-
1./ 1,3
1+0
1 1
m
h h
h mm
+ +

--
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
- 1
1
14/ 1-0
10+
1 1
m
h h
h mm
+ +

1 /
/
1-0 -0.
-.2.0
1 1
m
h h
h mm
+ +

/ +
+
11+ -2+
-4+
1 1
m
h h
h mm
+ +

+ 0
0
-2+ -1,
-+1
1 1
m
h h
h mm
+ +

0 2
2
-1, -,,
--,
1 1
m
h h
h mm
+ +

,
-
- 2 -
1
! m m
m
h h h
5
h h h

1
_ _
1 +

1
, ,
]
-.// -.//
1
-
-,, 1+0 1./ 1+0
1 --1.-+ ;
32 -.// 1+0 1,3
m
5 8 mm
1
_ _
+
1

, ,
1
]
-./1 -./1
1
1
-,, 10+ 14/ 10+
1 ---.4 ;
3. -./1 10+ 1-0
m
5 8 mm
1
_ _
+
1

, ,
1
]
-.0+ -.0+
1
/
-,, -.2.0 1-0 -.2.0
1 --/../ ;
03 -.0+ -.2.0 -0.
m
5 8 mm
1
_ _
+
1

, ,
1
]
-.0 -.0
1
+
-,, -4+ 11+ -4+
1 --/.20 ;
2, -.0 -4+ -2+
m
5 8 mm
1
_ _
+
1

, ,
1
]
-.30 -.30
1
0
-,, -+1 -2+ -+1
1 --2.,+ ;
++ -.30 -+1 -1,
m
5 8 mm
1
_ _
+
1

, ,
1
]
1.3. 1.3.
1
2
-,, --, -1, --,
1 --+.-2 ;
1, 1.3. --, -,,
m
5 8 mm
1
_ _
+
1

, ,
1
]
m c
: 5 S
2
- - -
0.+0 -,
m c
: 5 S 8
2
1 1 1
+..2 -,
m c
: 5 S 8
2
/ / /
/.20 -,
m c
: 5 S 8
-1
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
2
+ + +
/./, -,
m c
: 5 S 8
2
0 0 0
1.0, -,
m c
: 5 S 8
2
2 2 2
-.., -,
m c
: 5 S 8
Calculul momentului de laminare
l c
; : l
2 2
- - -
0.+0 -, -2...1 41,.,3 -,
l c
; : l 8 mm
2
1 1 1
./-.-2 -,
l c
; : l 8 mm
2
/ / /
0//.2/ -,
l c
; : l 8 mm
2
+ + +
+40 -,
l c
; : l 8 mm
2
0 0 0
/1-.-1 -,
l c
; : l 8 mm
2
2 2 2
-23.-3 -,
l c
; : l 8 mm
Calculul momentului de frecare
< <
- 1
:
f
; ; f ; f +
<
- f
; f ! :
,.,- /30 /.30
f
!
< 2 2
- - -
/.30 0.+0 -, 1,.++ -,
f
;f ! : 8 mm


< 2
- 1
/-.-. -, ;f 8 mm


< 2
- /
1,.,- -, ;f 8 mm


< 2
- +
-..04 -, ;f 8 mm


< 2
- 0
4./3 -, ;f 8 mm


< 2
- 2
2.30 -, ;f 8 mm


( )
<
1
-
l fi
;f ; ;

+
$
-
,.40 -.,0
,.40

( )
< 2 2 2
1 -
-.,0 41,.,3 -, 1,.++ -, 4.3.0/ -, ;f 8 mm

+
-/
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
< 2
1 1
4,0.+2 -, ;f 8 mm


< 2
1 /
0.-./1 -, ;f 8 mm


< 2
1 +
0/4.13 -, ;f 8 mm


< 2
1 0
/+3.,- -, ;f 8 mm


< 2
1 2
-.1.21 -, ;f 8 mm


< <
- 1 f
; ;f ;f +
2 2 2
-
1,.++ -, 4.3.0/ -, -,,3.43 -,
f
; 8 mm +
2
1
4/2.2+ -,
f
; 8 mm
2
/
2,-.// -,
f
; 8 mm
2
+
003..2 -,
f
; 8 mm
2
0
/02./. -,
f
; 8 mm
2
2
-.4./3 -,
f
; 8 mm
Calculul momentului de mers in gol
m# f l
; ; ; +
2
-
-41..,+ -,
m#
; 8 mm
2
1
-323.. -,
m#
; 8 mm
2
/
--/+.42 -,
m#
; 8 mm
2
+
-,01..2 -,
m#
; 8 mm
2
0
233.0, -,
m#
; 8 mm
2
2
/02.0+ -,
m#
; 8 mm
Calculul momentului motor
1
m f l m# m#
; ; ; ; ; + +
2
- -
1 /.02.,. -,
m m#
; ; 8 mm
-+
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
2
1
/0/0.2 -,
m
; 8 mm
2
/
1124.41 -,
m
; 8 mm
2
+
1-,0.31 -,
m
; 8 mm
2
0
-/00 -,
m
; 8 mm
2
2
3-/.,. -,
m
; 8 mm
1uterea motorului
m
+ ;
$
1
i

$
2, 2
n
D

$ -.......-, n
2=6m's =610
3
m's D=)"0mm
.
2
2,
D n
2

2
2
2, 2,,, 2,
-01..2 ; min
30, 1/00
2
n rot

( )
2
2 2 2 2 -
- 0 n D S < +
$ <
1
=0.2
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 / + 0 2
- - - - -
- - - - - -
i
< < < < < < + + + + + +
=1><
1
?=1>0.2=1.2
2
2
-01..2 30, 3.0, -.1 -,34.40 -, 0
2
0
0 0
--2.24 ; min
-.1
0
n rot
D S


2
+
+ +
.4.,3 ; min
-.1
0
n rot
D S


2
/
/ /
23.40 ; min
-.1
0
n rot
D S


2
1
1 1
0-..3 ; min
-.1
0
n rot
D S


2
-
- -
/4.2, ; min
-.1
0
n rot
D S


- -
1 1+..3, ; min +.-+ ; n rot rot s
1 1
1 /10.3+ ; min 0.+/ ; n rot rot s
/ /
1 +12.3/ ; min 3.-- ; n rot rot s
-0
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
+ +
1 004./2 ; min 4./1 ; n rot rot s
0 0
1 3/1..- ; min -1.1- ; n rot rot s
2 2
1 404.42 ; min -0.44 ; n rot rot s

m
5 ;
- - -
-042.+
m
5 ; /.
1 1 1
-4-4..
m
5 ; /.
/ / /
-2-/.4
m
5 ; /.
+ + +
-421.0
m
5 ; /.
0 0 0
-20+.+
m
5 ; /.
2 2 2
--+,.1
m
5 ; /.
3&5& ,2A("A+,A ,C0'0.)CA A T,/'0(0-),) 1+0),CTAT,:
1+0D"CT)2)TAT,6 1+,T D, C03T
l = 6000mm = 6m
2 = 6m's
( )
1
1
/
,.-
2 ,.,+3-
+ +
s
D
@ < l l m/
3..0 -, ,.,+3- /24.3/ ; #ec A 2 /#
/24.3/ 2, 11-.+.-, ; min A /#
11-.+.-, 2, -//-,+2 ; A /# h
-//-,+2 1+ /-4+0-,+ ; A /# Bi
/-4+0-,+ 11 3,13411.. ; A /# luna
A = )02)922(( 12 = (4336" 10
6
/# ' an
Pret de cost7
Con#umu de ener&ie eectrica 9 .,=>;t
Con#umu #peci$ic de ciindri(u%ura)9 1"/0 =&;t
Con#um de apa 9 +"1 ;t
-2
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
Con#um de &a% metan 9 -,, m
/
;t
Pret materie prima 9 1"0 ron;=&
Pret manopera 9 ,"0 ron;=&
3.1. PRESCRIPTII DE CONTROL PE $A8E TE&NOLO'ICE IN
PROCESAREA PRODUSULUI
Spre deo#e(ire de de$ectee interne" de$ectee de #upra$ata a in&ouri #i
#emi$a(ricate pot $i pu#e in evidenta printr-o veri$icare atenta #i eiminate inainte de
o(tinerea produ#uui $init.
Punerea in evidenta a de$ecteor de #upra$ata #e $ace vi%ua #au cu $u!
ma&netic #i piitura de $ier (ma&na$u!).
Se $ac incercari a compre#iune" incercari a tractiune #i #e veri$ica duritatea
#emi$a(ricatuui.
Curatirea e#te operatia de eiminare a de$ecteor. 6etoda de curatire #unt9
curatirea manuaa (ciocan #i data)" mecanica (prin ma#ina de $re%at" poi%are cu di#c
a(ra%iv) #i prin $amare (cu a)utoru unei ar%atoare cu o!i&en).
Controu caitatii produ#uui #e $ace vi%ua. Se urmare#te #a nu e!i#te #u$uri"
$i#uri" a#c'ii" %&arieturi adanci pe #upra$etee #emi$a(ricatuui.
Se veri$ica dimen#iunie e!terioare #i interioare cu #u(er #au metru daca #e
incadrea%a in pre#criptiiie normeor. Se marc'ea%a %onee cu de$ecte pentru
inaturarea or prin $amare ocaa" poi%are #au datuire.
Daca de$ectu #e &a#e#te pe capete #i e#te de dimen#iuni mari ($i#uri adanci
#au crapaturi) #e pot inatura prin de(itare cu $acara o!i-acetienica. Se $ace apoi un
contro utra#onic cu un aparat porta(i pe $iecare ta&a in parte.
Utima operatie care #e e!ecuta e#te marcarea prin vop#ire pe o atura" vi%i(i"
a #ar)ei #i caitatii pe $iecare ta&a in parte.
3.9 +ASURI DE TE&NICA SECURITATII +UNCII IN PROCESAREA
PRODUSULUI
-3
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
Pentru a evita accidentee de munca a depo%itu de ta&e #e vor re#pecta
urmatoaree manevre9
*e&area pac'etuui de ta&e de cari&u macaraei #e $ace numai $oo#ind
di#po%itive autori%ate" cu atentie" a#t$e ca di#po%itivee #a cuprinda toata
ta&ee:
?reutatea ma!im admi#a va $i o(i&atoriu re#pectata cu #trictete:
Comen%ie de manevra ae macaraei vor $i date numai de per#oane care ea&a
#arcini:
E#te inter%i# a #e ucra cu mana a e&area #a#cinii de ta&e cade #au reci" e#te
inter%i# de a#emenea ca per#onau muncitor #a #e urce pe #tivee de ta&e
pentru a e aran)a:
Pac'etee de ta&e #e vor a#e%a in #tive in randuri incruci#ate a#t$e incat
inatimea #tivei #a nu depa#ea#ca -"0 din atura mai mica a (a%ei #tivei #i nici
&a(aritu de trecere a poduui ruant:
Di#tanta dintre #tive nu tre(uie #a $ie mai mica de - m" iar #tivuirea #e $ace pe
o #upra$ata pana (ine drenata:
Di#tanta cea mai mica admi#a de a #tiva de ta&e pana a cea mai apropiata
#ina de cae $erata tre(uie #a $ie de minim 1 m.
Pentru ucru de noapte #e va a#i&ura un iuminat core#pun%ator" care #a evite
$avori%area de accidente:
6uncitorii care ucrea%a in depo%it vor purta o(i&atoriu pamare de piee #i
im(racaminte de ucru adecvata:
E#te inter%i# a #e tran#porta materiae pe dea#upra $oar$ecii de de(itat ta&e" iar
taierea ator materiae decat cee indicate e#te inter%i#a. Sc'im(area cutiteor
#e va $ace de catre per#ona cai$icat dupa uarea ma#urior de (ocare:
In %ona cuptoareor adanci per#onau care e de#erve#te tre(uie #a #e
depa#e%e numai prin ocurie marcate #i va purta o(i&atoriu ec'ipamentu de
protectie adecvat:
Se inter%ice $umatu #au a #e um(a cu $oc de#c'i# in ca(inee de comanda #au
pe an&a conductee cu &a% metan:
-.
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
Aprinderea $ocurior a ceue #e va $ace doar catre per#onau in#truit #pecia
in ace#t #cop" numai dupa aeri#irea ceuei #i numai #u( #uprave&'erea
conducatoruui $ormatiei de de#ervire a cuptoareor:
Pava)u 'aei de ucru a aminoareor #e va mentine in #tare (una" $ara &ouri"
proeminente #au portiuni aunecoa#e:
Baree de cupare" mu$ee #i ceeate eemente in mi#care ae trenurior de
aminare #e prote)ea%a prin aparatori #au &ratare metaice" iar a cupa)e #e va
interveni numai cand aminoru e#te oprit:
Se inter%ice aminarea materiauui #uprainca%it pentru a #e evita de#prinderea
(ucatior de meta ce pot provoca accidente:
Se inter%ice #tationarea in $ata ca)ei de&ro#i#oare pentru a #e evita pericou de
ovire" iar in ca% de avarie #e inter%ice inaturarea di#po%itiveor de protectie #i
interventie aminatorior inainte de a #e opri aminarea #i a #e anunta9@@Se
poate ucra@@.
-4
U.T.C-N PROIECT DE AN BABOS (STANCA) IOANA
-0.
BIB*IO?RAAIE
-. *iviu Ni#tor - *aminarea 6etaeor" In#titutu Poite'nic Cu)-Napoca" -4..
1. 6anuau In&ineruui 6etaur&i#t" vo.1
/. Indrumator proiectare
+. E. Ca%imirovici 7Cai(rarea ciindrior de aminare" Editura Didactica #i
Peda&o&ica-Bucure#ti" -440

1,
S
0
S
-
S
/
S
0
1,,
1
,
,
1,3
1
4
/
1
1
+
-2+
-01
-1/ 4
/

S
2
B -,,
1-0
S
1

--2
S+