Sunteți pe pagina 1din 63

Cuprins

I. Epoca paoptist
II. Vasile Alecsandri - om politic
III. Vasile Alecsandri - poet scriitor i dramaturg
IV. Pastelurile - poezia naturii i natura poeziei
4.1 Geneza
4.2 tructura
4.! Poezia anotimpurilor
"ezul iernei
"alul iretului
V. Concluzii
I. Epoca paoptist
#n Europa curentul paoptism a $ost %azat pe raporturile culturii
$ranceze e&plorate sistematic' de Pomopiliu Eliade i A.I.Apostolescu.
Paoptismul german propune dou o%iecti(e) sc*i+are unor linii generale ale
su%iectului' aceasta o%ser(,ndu-se din mai (ec*ile e&ca(a+ii -ntreprinse -n
ultimele decenii i ela%orarea unei lucrri $undamentale Bibliografia
analitic a periodicelor, (alori$icarea masi( a depozitelor ar*i(istice'
apari+ia unor e&celente monogra$ii par+iale.
Contactul crturarilor rom,ni cu cultura german are caracter dinamic
-nc de la s$,ritul (eacului al .VIII/lea' momentul cotiturii sur(ine dup
re(olu+ia lui 0udor Vladimirescu din 1121 i 0ratatul de la Adrianopol din
1122' care re-nnoiesc cadrul e&isten+ei sociale' accelereaz ritmul dez(oltrii
economice i ini+iaz modernizarea legisla+iei i institu+iilor. Principatele
sunt -nc (itregite de ptrunderea masi( a acti(it+ilor culturale' -ns se pun
%azele unei noi culturii' se -ntemeiaz primele gazete' se -ncearc
permanentizarea unui teatru na+ional' se creeaz cele dint,i nuclee editoriale'
se depun e$orturi pentru constituirea istriogra$iei i a genurile %eletristice' se
duc discu+ii -n (edere uni$icrii' -m%og+irii i $i&rii.
Plecarea intelectualilor rom,ni la studii -n strintate' a pu%lica+iilor i
identi$icrii contactelor au dus la o (erita%il desc*idere asupra culturii
strine. 3ran+a sus+ine aspira+iile rom,nilor spre uni$icare' micarea de la
1141' e(eniment deose%it -n dez(oltarea ci(iliza+iei' a culturii i literaturii
rom,ne' a $cut posi%il aspira+ia colecti( spre crea+ie' $ormarea unei opinii
progresiste' identi$ic,ndu-se cu ideea de unire a celor trei +ri -ntr-un singur
stat puternic i independent. 4ez(oltare culturii a(ea la %az un amplu
program de lupt politic.
"omentul istoric i politic de la aceea (reme a animat intelectuali
rom,ni -ntr-un singur ideal de li%ertate' egalitate i unire ce e&istau -n
su$letele rom,nilor de pretutindeni' contri%uind la dez(oltarea culturii
paoptiste.
0ermenul paoptism este o crea+ie intern a culturii rom,ne i se
$olosete pentru de$inirea $enomenului rom,nesc al 5e(olu+iei europene de la
1141.
1

Crturarii paoptiti originari din 0ransil(ania' tiau de6a nem+ete
dispuneau de o cultur prioritar german. Contri%u+ia lor di$uzarea ideilor i a
modelelor germane dincoace de mun+i 7unde au lucrat ca pro$esori8 a $ost
eminent -ns nu a putut contracara in$luen+a $rancez asumat de crturarii
din Principate' -n determinarea paoptismului.
Genera+ia paoptist -ntrunea scriitori' istorici' artiti i oameni politici
care au contri%uit la a$irmarea spiritului na+ional' la -ncrederea -n (alorile
tradi+ionale' populare' -n istoria' natura i $olclorul rom,nesc' care de(in teme
ale poe+ilor i scriitorilor.
#n aceast perioad se mani$est dou tendin+e de ordin cultural i
literare) desc*idere spre cultura i literatura lumii alturi de re(enire spre
(alorile morale i artistice ale spiritualit+ii rom,neti i ideea de eliminare' a
decala6ului care -i separa pe rom,ni de na+iunile a(ansate ale Europei'
constituia pentru paoptiti o preocupare o%sedant. Ast$el ei au propus i
aplicat o politic am%i+ioas i -ndrznea+' de cunoatere i asimilare a celor
mai importante ac*izi+ii ale culturii apusene.
Crturarii de autoritate precum Asac*i' 9elide' :oglniceanu' ;ari+iu
care controlau principalele pu%lica+ii i edituri' de+in,nd ast$el pozi+ii de
comand -n (ia+a intelectual' s-au opus cursului spontan milit,nd -n direc+ia
$amiliarizrii pu%licului 7prin traduceri' prezentri i comentarii8 cu operele
clasicilor i cu marile ale nume ale literaturii uni(ersale.
<rientarea spre sursele germane a reprezentat un e$ort deli%erat' o
=============================
1
"ariana Andrei' Literatur romn repere didactice , Editura >ni(ersit+ii din Piteti' 2??4' p.!!
op+iune legitimat de locul atri%uit Germaniei -n ierar*ia (alorilor spirituale'
6uc,nd un rol stimulati( asupra litera+ilor' $ilozo$ilor luminiti i romantici
germani de la s$,ritul secolului al .VIII-lea i -nceputul secolului al .I.-
lea.
criitorii de(in contien+i c literatura i cultura rom,n pot intra -n
uni(ersalitate doar prin (alori$icarea speci$icului nostru na+ional' a surselor
tematice i de e&primare pe care le o$er $olclorul rom,nesc' istoria
na+ional' acum se pun %azele literaturii noastre moderne.
@iteratura paoptist rspunde direc+iilor i principiilor $ormulate de
"i*ail :oglniceanu -n articolul) Introducie, -n care sunt e(iden+iate
principalele idei care (or sta la %aza crerii i orientrii literaturii rom,neti
$iind considerat primul manifest al romantismului romnesc. tructura
re(istei -n$+ieaz punctele program ca $iind) prima parte (a cuprinde
compuneri originale ale scriitorilor cola%oratoriA a doua parte (a reproduce
articole din alte pu%lica+iiA partea a treia se (a ocupa de critica operelor nou
apruteA partea a patra cu titlul special / Telegraful Daciei / (a con+ine
in$orma+ii despre cr+ile -n curs de apari+ie' despre e(enimente culturale sau
despre scriitori' adic tot ce poate fi vrednic de nsemnat pentru publicul
romn.
Articolul / Program / -ncepe cu succinte re$eriri la pu%lica+iile (remii'
care' -n a$ar de politic' de tiri administrati(e i de c,te(a in$orma+ii locale'
acestea nu con+in nimic despre literatur. :oglniceanu ini+iaz foaie care
s se -ndeltniceasc numai cu literatura naional i care s poat $i pu%licate
cele mai bune scrieri originale. Pune la dispozi+ie paginile re(istei Dacia
literar tuturor scriitorilor din cele trei pro(incii rom,neti' fie!tecarele cu
ideile sale, cu limba sa, cu c"ipul su, am%i+ia sa $iind s apar produciile
romne!ti fie din orice parte a Daciei, numai s fie bune.
Bumele re(istei este ales semni$icati( pentru a e&prima unitatea de
neam i +ar' 4acia' idealul de unire al rom,nilor $iind destul de transparent.
:oglnicenu $ace traduceri din c*iller' dei nu era poet) Imnul lui
#olicrat i $mpria lumii, ori 9eliade c,nd traduce din nem+ete) %ntecul
&argaretei din 'aust
(
sau $ragmente preluate prin intermediul re(istei
$ranceze )evue du *ord
!
.
:oglniceanu $ace o scurt analiz critic a presei i a literaturii rom,ne
de p,n la 114?A -n acest sens $ormuleaz un program cu trei puncte prin care
sugera) ideea unei unit+ii comune a tuturor rom,nilor i implicit a literaturii
rom,ne.
+!adar 'oaia noastr va fi un repertoriu general al literaturii
romne!ti, ncarele ca ntr,o oglind, se vor vede moldoveni, munteni,
ardeleni, bneni, bucovineni, fie!tecare cu ideile sale cu limba sa !i cu
c"ipul su
-
.
#n concluzie) )omni s aib o limb !i o literatur comun pentru
toi.
Curentul paoptist a -nt,mpinat i unele di$icult+i A ast$el proiectul lui
9eliade de a -n$iin+a o ;i%liotec uni(ersal' nu se realizeaz nea(,nd
spri6inul -n totalitate al paoptitilorA $ormatul redus al gazetelor' numrul mic
de pagini' lipsa cola%oratorilor' penuria $inanciar cronic' cenzura' gust
rudimentar al pu%licului ac+ioneaz ca o $r,n %loc,nd ini+iati(a prea
cuteztoare. #ndrumtori au $ost o%liga+i s de prele(an+ a utilului asupra
esteticului' con6uncturi de moment asupra strategiei de perspecti(' te&tele de
ini+iere i popularizare asupra scrierilor am%i+ioase. Con$runta+i cu o situa+ie
pe care am numit-o a nceputului de drum, ei au $ost constr,ni s modereze
o%iecti(ele' adapt,ndu-le la posi%ilit+i' men+in,nd un ec*ili%ru ne renun+,nd
=============================
(
%urierul )omnesc, 114C' p.CD
.
%urierul de ambe se/e, 11!1' p.ED
4
Ale&andru Piru, Istoria literaturii romne de la nceput pn a0i' ;ucureti'Editura >ni(ers'
1211' p.4D

la politica de culturalizare calitati(. A doua cale de penetra+ie a ideilor
germane -n circuitul cultural rom,nesc are ca %az opera strin care de(ine
mar$ prin care se satis$ace gustul consumatorilor.
Cititorul de la 6umtatea secolului trecut se a$l -ntr-o $az de
al$a%etizare literar. #n Frile 5om,ne' a -nt,rziat cu trei decenii $a+ de restul
Europei coinciz,nd cu un moment de e$er(escen+ re(olu+ionar' se 6oac
clasicul "oliGre pe scenele teatrelor din principate' apare re(ista &o0aicul la
Craio(a 12!1 / 12!2' su% conducerea lui C. @eceea' originar din ;rao(
cunosctor de lim%a german 7-n(+ase -ntr-un gimnaziu ssesc8A re(ista
cuprindea numeroase traduceri' nu(ele i po(estiri' printre ele primele
tlmciri rom,neti din E.0.A. 9o$$man.
Al treilea comportament $a+ de cultura german i a con(ocrii ei ca
antidot este o c*emare care contracareaz orientarea spre 3ran+a' care -n oc*ii
unor luminiti modera+i' dornici de re$orme prudente -ntr-o perioad c,nd
agita+iile re(olu+ionare luase propor+ii -ngri6ortoare ei depist,nd radicalismul
ideologic $rancez care propaga spiritul de su(ersiune i $ri(olitatea modelelor
Parisului' contri%uia la stricarea mora(urilor i destrmarea raporturilor
sociale.
Costac*e Begruzzi $iind e&ponentul luminilor $ranceze' din care a
tradus i a prelucrat a%undent' netiind nem+ete' -n 11!C a luat atitudine -n
$a(oarea culturii germane. #ntr-o scrisoare despre reorganizarea
-n(+m,ntului din "oldo(a' el declara ) %eea ce prive!te la propunerea1 n
care din limbile strine s se nvee literatur 2 0ic n limba acei naii la care
civili0aia se vede n moral !i n fapte, iar nu n spulberul ideilor3 0ic a unui
neam pacinic !i netulburtor care mi se pare a fi limba nemeasc !i carea
ca o megie!it !i mpreunat ar nlesni toate mprt!irile negutore!ti !i
moralice!ti, totodat fiind !i bogat !i avutoare de toate nscrisurile vec"i !i
nou
4
.
Imit,nd $r discernm,nt modelele $ranceze' cultura rom,n sus+ine Ion
"aiorescu se -ndrum -ntr-o direc+ie $als' pe care el o caracteriza drept
masc fr creier, $ormul ce anticipa cele%ra sintagm forma fr fund'
lansat de $iul su' 0itu' ponti$icele 5unimii.
4incolo de mun+i' ;ari+iu' nu ezita s -i e&prime clar pozi+ia) pre$era
literatura german pentru c) face un ce ntreg, de care nu mai avem pilde
nici mcar n vec"ime. %lasici france0i au avut o concepie elitist, pe
cnd clasicii germani, ca !i greco latinii, au militat pentru desvr!ire
moral a individului, n spiritul armonie !i al eticii adevrului. 6i s,au
strduit a face pe om cunoscut mai aproape de fire sa
7
.
;ari+iu -mprtete -ntru totul opiniile lui Ion "aiorescu' cu e&cep+ia
tonului -n cazul su mai agresi() %ele mai multe idei venite nou de la
franu0i sunt vrednice de o public !i general osndire !i alungare din
mi8locul nostru
9
. @upta rom,nilor ardeleni pentru do%,ndirea drepturilor
na+ionale se (a radicaliza' atitudinea $a+ de 3ran+a (a de(eni i ea tot mai
poziti(.
0udor Vianu identi$ic un comportament %azat pe a$init+i. 5aporturile
cu 3ran+a nu rezid nici -n origine' nici -n lim%' nici -n tradi+ia cultural' nici
-n legturile politice. Cele dou societ+i se a$l -n $a+ acelorai pro%leme)
-n$ptuirea unit+ii na+ionale i re(olu+ia %urg*ezo / democratic 7implic,nd
lic*idarea $eudalismului i ridicarea claselor npstuite8.
#ntr-un $ragment memorialistic' Alecsandri -i aminte c -ntre 11!2 /
114E france0ii !i nemii fceau dou partide rivale, cercnd fiecare a lua
:::::::::::::::::::::::::::::
4
Cosatac*e Conac*i' ;crieri alese, ;ucureti' Editura Ecaterina i Al. 0eodorescu' 12D!' p.222-
!??
7
Paul Cornea' riginile romantismului romnesc ' ;ucureti' 12C2' p.D1!
9
3oaie pentru minte' 1144' p.E?
pasul societate !i a face s predomine ideile rilor n care,!i primir
educaia. +cea discordie d loc la o mulime de nenelegeri, de discuii !i de
provocri
<.

Printre paoptiti de marc remarc,ndu-se i "i*ail :oglniceanu' la
care' -nr,urirea $ilozo$iei *egeliene' c*iar dac mediat de un discipol apare
ca o certitudine. Paoptismul moldo(ean $usese marcat puternic dup
propriile-i mrturisiri de lec+iile *egelianului Gans i de concep+ia organic i
istoric a dreptului pro$esat de a(ignH. pirit critic o%iecti( literatura are
tendin+a de unire iar nu de dez%inare) se va critica nu omul ci cartea.
5ealizarea unei literaturi originale' aceasta $iind -nsuire cea mai pre+ioas a
unei literaturi. "i*ail :oglniceanu atac imita+ia care a de(enit o manie
prime6dioas pentru c omoar -n noi du*ul na+ional i condamn traducerile'
care nu $ac literatur.
@iteratura original se realizeaz prin (alori$icare artistic a realit+ii
rom,neti' a istoriei) istoria noastr are destule fapte eroice, a naturii !i
frumoasele noastre ri sunt destul de mari !i a folclorului, obiceiurile
noastre sunt destul de pitore!ti !i poetice
=
.
Istoria na+ional este ilustrat de 4imitrie ;olintineanu -n Legende
istorice, de Bicolae ;lcescu -n )omnii supt &i"ai >oievod >itea0ul,
Grigore Ale&andrescu -n ?mbara lui &ircea. La %o0ia, de Vasile Alecsandri
-n (olumul sta!ii no!tri.
4up 4. Cantemir' a doua mare personalitate a literaturii rom,ne este
$r -ndoial I. 9eliade 5dulescu' scriitor cu suflet ardent, creator
pretutindeni, desf!urat deopotriv n via !i n art, n0estrat cu mari
=============================
1
Vasile Alecsandri' <pere IV' #ro0, Editat de Georgeta 5dulescu / 4ulg*eru' ;ucureti' 12C4'
p. !41
=
Ale&andru Piru' op.cit' p.4D
n!iruiri !i cu tot att de mari cusuri
@A
. Acti(itatea lui e nu numai %ogat dar
i (ariat. A condus coala G*. @azr' este autorul unei Bramatici 711218' a
organizat primele spectacole -n lim%a rom,n' a -n$iin+at ;ocietatea
filarmonic, a scos primul ziar din Fara 5om,neasc' %urierul )omnesc i
prima re(ist literar' %urierul de ambe se/e, a a(ut i o %ogat acti(itate de
traductor.
#n ordine cronologic I. 9eliade 5dulescu este cel dint,i critic literar
al timpului' intuind e$ectele criticii negati(e. Este cunoscut -ndemnul lui *u
e vremea de critic copii1 e vremea de scris !i scriei ct vei putea !i cum
vei putea1 dar nu cu rutate3 facei iar nu stricai, c naia prime!te pe cel
ce face, !i blestam pe cel ce stric
@@
sau scrii biei, scrii oricum, numai
scrii.
;alada ocup un loc important -n (alori$icare temelor istorice
reprezent,nd' o -mpletire de elemente epice' lirice i dramatice' -n care se
sintetizeaz' patetismul cu patriotismul i cu (alorile morale' poe+ii de(in
c,ntre+ii trecutului glorios 74imitrie ;olintineanu' &uma lui Ctefan cel &are'
G*eorg*e Asac*i' Doc"ia !i Traian8.
Paoptiti -i aduc aportul prin poezia lor -n redeteptarea na+ional prin
glori$icarea trecutului. Petru "aior spunea -n Istoria pentru nceputul romnilor
n Dac"ia, c moti(ul pentru care a scris istoria sa este i acela de a arta gloria
din trecut' pentru a -m%r%ta pe lupttorii din prezent. Amintim aici poeziile lui
;olintineanu i legendele lui Alecsandri. #n aceast perioad Alecsandri scrie
pastelurile.
#n poeziile lui Alecsandri +ranul reprezint tipul speci$ic na+ionalismului'
=============================
@A
G. Clinescu' Istoria literaturii romne de la origini pn n pre0ent' ;ucureti' Editura "iner(a'
1212' p.1!1
@@
I. 9. 5dulescu' +supra traduciei lui mer' 11!C
dar i -n %uc+i -n proz precum plimbare la muni 711448 sau )omnii !i
poe0ia lor 71142 - 11E?8 -n care Alecsandri c,nt +ranul $ericit' nu pe +ranul
ne$ericit' pe +ranul care c,nt doina' care tie poezii populare care e -m%rcat ca
-n (remurile (ec*i' pe +ranul care a pstrat su$letul rom,nesc' pe +ranul
pitoresc.
Pentru Alecsandri doina este glasul (ec*ii "olda(e' -n ea se (ede gloria
trecutului. 4oina lui <.Carp' e c-ntul -n care +ranul este e&presia clasei
o%i6duite +rneti. 4oina lui Co%uc este zugr(irea (ie+ii poporului -n
aspectele ei principale.
piritul critic a aprut -n "oldo(a i a $ost reprezentat de
:oglniceanu' 5usso' Begruzzi i Alecsandri. <dat cu apari+ia lui
Eminescu' apare o in$luen+a german' care se e&plic i prin natura poetului
i prin cultura sa' romantic care se apropie de su$letul rom,nesc' dup cum
pe Eliade C,rlo(a' Alecsandri' ;olintineanu'. Alecsandrescu au $ost discipolii
clasicismului i romantismului $rancez.
Ideologia paoptist este str,ns legat de pro%lema de$inirii speci$icului
na+ional' s-a $ormat i s-a maturizat a%sor%ind ecouri *edeliene. unt tradui
c*iller' :ant' @essing' 9erder' prin traductori numr,ndu-se :oglniceanu'
Al. 9riso(erg*i' A. "urean' I.5usu.
>n ecou important -l are i succesul operei dramatice. Prima cunotin+
a rom,nilor cu teatrul lui c*iller dateaz din 11!E / 11!D c,nd o trup
german a reprezentat la ;ucureti' -n lim%a originalului "aria tuart Don
%arlos !i "oii, o adaptare $rancez a Doilor de 3.A. @amartiGre -n (ersiunea
rom,neasc a lui Alecu Vasiliu' a $ost salutat cu entuziasm de pu%licul
Iailor' -n 114E' iar despre Intrig !i amor 6ucat -n 11ED i reluat -n 11E2.
C.Caragiale nota c a lsat suveniri ne!terse n inimile romnilor.
Paoptismul a dat o lucrare dedicat lui :ant' care atac $rontal
pro%lematica sistemului su $ilozo$ic' e&pun,ndu-i principalele aspecte i
rezum,nd cu destul pertinen+ o%iec+iunile pe care le-a st,rnit.
@ucian ;laga -n Trilogia culturii distingea -ntre in$luen+a $rancez i
german cea atri%uindu-i celei dint,i un rol modelator, $iindc se preocup
de uni(ersal' impun,nd a%andonarea su%iecti(it+ii i a$ilierea la norm' celei
de-a doua unul catalitic ' $iindc nu (rea s uni$ormizeze' respect,nd
di$eren+a deci indi(idualitatea. EInfluena german asupra celorlalte
popoare a avut deci mai puin caracterul unui apel la propria fire, la
propriul du" etern al acestor popoare
@(
.F
Paoptismul a contri%uit la ideologizarea unor aspira+ii' a incitat -n
direc+ia propriilor e$orturi de elucidare a lumii' a o$erit e&emple de o mare
putere stimulati( -n domeniul crea+iei de (alori.
=============================
12
@ucian ;laga' pa+iul mioritic' -n 0riologia culturii' 12D2' p.242 - 24!


II. Vasile Alecsandri / om politic
< (ia+ relati( lung' lipsit de gri6i materiale' -ncrcate de onoruri
7academician' ministru de e&terne su% Ale&andru Ioan Cuza' ministru
plenipoten+iar la Paris su% Carol I 8 i un temperament $ericit de om sur,ztor'
ironist' cordial' amic de(otat' au dat lui Vasile Alecsandri 71111 / 112? 8
posi%ilitatea de a-i pu%lica' nu $r r,(n' o mare cantitate de scrieri -ntru totul
potri(it (remii care i-au adus $aima meritat i care multe supra(ie+uiesc i
astzi.
Pe l,ng aportul adus literaturii alturi de al+ii poptiti a dus o (ia+
politic i social intens' de $apt -nsi Alecsandri mrturisea) +m intrat pe o
cale ce nu duce la templul poe0ieiG#olitica, diplomatica, care mi,au fost
totdeauna urte, sunt ast0i partea mea !i m lupt cu ele cum se lupt un
marinar cu valurile amare printre care am fost aruncat de furtun.
@.
@a ! $e%ruarie 1141' se prezint -n %ene$iciul sracilor' *unta rneasc,
Ita%lou na+ionalJ' cu o distri%u+ie care reunete pe "atei "illa' C.Begruzzi'
Alecu 5usso. @a s$,ritul lunii urmtoare ia parte la adunarea de la *otelul
5egens%urg. Este ales mem%ru al comitetului -nsrcinat sa redacteze
EDoleanele #artidei *aionaleF, -ntocmete lista celor !E de puncte care (or $i
supuse apro%rii domnitorului "i*ai turza. 4up -n%uirea re(olte se -ntoarce
la moia Cantacuzinilor' de la 9angu i apoi trece grani+a -n 0ransil(ania.
Compune -n ascuns +dio &oldavie . t la ;rao( entuziasmat de a(,ntul
micrii na+ionale din Ardeal' tot acum scrie De!teapt,te romne 7care apare -n
E'oaie pentru minte, inim !i literatur, nr.9, (- mai FH, E;antinel )omnF,
pam$letul E#rotestaia n numele &oldovei, a omenirii !i a lui Dumne0euF i
=============================
@.
;crisori,op. cit, p.@=A
semneaz programul intitulat E#rinipile noastre pentru reforma patriei F.
e sta%ilete -n ;uco(ina la Cernu+i alturi de al+i re$ugia+i gzdui+i -n
casele $amiliei 9urumuzaKi.
0rimis la Paris -ntre 1141-1142' ca reprezentant al emigra+iei din "oldo(a'
des$oar o (ie acti(itate -n slu6%a cauzei na+ionale ETimp de cinci luni,
Bolescu !i cu mine, a8utai de redactorul actual al #resei rientului, domnul de
BeIne, am fcut pe avocaii cau0ei moldo,vala"e prin vorb !i prin scris.
+partamentul meu fusese transformat n birou de redacii de unde porneau
0ilnic o mulime de articole carte !i gseau locul n 8urnale
@-
.

4es$oar o %ogat acti(itate pu%lic,nd -n re(ista lui 9urumuzaKi. Este
numit de Grigore G*ica mem%ru al comisiei pentru reorganizarea
-n(+m,ntului pu%lic -n "oldo(a. Cltorete mult -n A$rica i pania' -n
diligen+a spre Paris -l cunoate pe Prosper "LrimLe.
#n septem%rie 11E4 este c*emat -n +ar din cauza unui e(eniment ne$ericit'
moartea su%it a tatlui' tot acum Alecsandri' anun+ din prid(orul casei din
"irceti' eli%erarea ro%ilor tigani de pe moiile ce-i re(eniser ca motenire'
"irceti' ;orzeti' Ptrcani. olicit direc+ia teatrului rom,nesc din Iai.
Cltorete la Paris pentru a (izita o e&pozi+ia uni(ersal' (iziteaz -mpreun cu
;aligat de ;eHne' c,mpul de lupt din Crimea' pro$und impresionat compune
La ;evastopol.
@a D iunie 11ED' particip la cons$tuirea umanitilor de la ocola a lui
Petre "a(rog*eni. Pe 2 iunie' pu%lic -n ;teaua Dunrii a lui ".:oglniceanu'
c,ntecul Dora ?nirii' rsp,ndindu-se pe %uzele tuturor rom,nilor. Particip la
constituirea comitetului >nirii' 11 iunie' care-si propune s -ndrume i s
coordoneze ac+iunile -n $a(oarea marelui o%iecti( a momentului.
#n luna aprilie scrie poezia &oldova n @<49. Este ales deputat la ;acu -n
4i(anul Ad-*oc' ca reprezentant' al unionitilor.
:::::::::::::::::::::::::::::
14
Vasile Alecsandri' crisori' #nsemnri' op.cit. p.1ED
@a 24 octom%rie 11E1 este numit secretar de stat 7ministru de e&terne8 -n
gu(ernul unionist' una din msurile pe care le i-a este acordarea li%ert+ii presei.
3iind unul dintre liderii micrii democrat / re(olu+ionare din "oldo(a' unul
dintre cei mai -n$lcra+i lupttori pentru unirea principatelor i unul dintre cei
care au salutat o%+inerea la Ple(na i Gri(i+a a independen+ei de tat 11CC.
personalitate de prestigiu recunoscut la scar politic i ca atitudine cultural.
<mul pentru care cu(,ntul cel mai iu%it a $ost ne-ndoielnic 5om,nia' -n+eleas
-n (irtualit+ile sale naturale' iar +elul su artistic de a o slu6i' acceler,ndu-i
propirea' -ntr-un conte&t a$ecti( i ideologic -n care +inea s $ie' -n planuri
militare' e&presia unei sim+iri na+ionale atotcuprinztoare.
Pe 21 octom%rie este numit mem%ru -n Adunarea electi( a "oldo(ei.
Cola%orator principal al domnitorului -i aduce -n anul 11E2 la data de 1C
ianuarie' aduce numirea de ctre Ale&andru Ioan Cuza' ca ministru al a$acerilor
e&terne. #n luna urmtoare este trimis -n 3ran+a' Anglia' Piemont cu misiunea de
a pleda legitimitatea du%lei alegeri a lui Cuza. Du,te si f cum te,o povui
inima !i con!tiina
@4
. e -nt,lnete cu numeroase personalit+i ale (remii)
Bapoleon al II-lea' contele MaleNsKH' ministru de e&terne al 3ran+ei' lordul
"alnurs%urrH' ministru de e&terne al Angliei' pe @artine i generalul :esle$$
#ndeplinete misiune ce -i este -ncredin+at. >rmrete -n Italia rz%oiul de
eli%erare a Piemontului -mpotri(a 9as%urgilor. crie poeziile La #alermo, La
&agenta, #resimire. $n iulie demisionea0 din postul de ministru de e/terne al
&oldovei, dar %u0a i respinge demisia, iar n @@ octombrie va fi numit ministru
de e/terne al ambelor #rincipate J&oldova !i &unteniaH.
@a struin+a lui :oglniceanu candideaz pentru postul de deputat de
5oman i este ales.
4ezolat de lipsa de scrupule i mora(urile corupte ale (ie+ii politice'
depune e$orturi pentru a i se -ngdui retragerea din politic -n 11E2. 4ezgustat
=============================
1E
V.Alecsandri %ltorii, misiuni diplomatice, ed. a III a' Craio(a' p.21C
de ri(alit+ile i com%ina+iile politicianiste' triete retras la "irceti E nu mai
am nici o ilu0ie, veselie, da, mai pstre0 trind departe de atmosfera
ntristtoare a Bucure!tilorGideile mele iau 0borul n regiuni unde nu le pot
a8unge nici discuiile %amerelor, al ;enatelor, nici strigtele acelea care a
opinia publicF
@7
.
4ei are din ce -n ce mai multe rezer(e $a+ de domnia lui Ciuza'
dezapro% condi+iile ruinoase -n care i se cere a%dicarea) *imeni aici nu,l
regretea0 pe %u0a, nici c"iar amici lui din copilrie, dar totodat nimeni nu se
ncrede n fgduinele noului guvern, cci el a debutat printr,o minciun
@9
.
$,ritul domniei lui Cuza i instaurarea noului gu(ern -l scot pe
Alecsandri din rezer(' -n oc*ii lui' lo(itura de la palat din 11 $e%ruarie 121DD
constituia un act de trdare' menit a pro(oca "o"otul strinilor. Pentru prima
dat tria e&perien+ unei reale izolri politice moment di$icil' $iind -ndeose%i
natura sa de artist' plin de sensi%ilitate i e&trem de socia%il' care a(ea
permanent ne(oie de un larg auditoriu -n 6uru-i. datorit acestei situa+ii -n contra
timp' care scotea clar -n lumin prpastia dintre realitate i ideal' Alecsandri
a6unge s-i dea seama de amploarea procesului istoric de degradarea literar a
paoptismului. #ntr-o atmos$er de un politicianism tot mai demagogic i mai
lipsit de scrupule' -n care (alorile i sentimentele negociau cu orice mar$'
statornicia -n (ec*ile i credin+e de(enea o nai(itate. ;entimentul c lumea creia
i aparinea ncepuse s apun, dac nu apusese cu totul adugat simmintelor
ce de8a le ncercase n ndelungatele sale meditaii c lumea se sc"imb
profund' c ceva nou apare n societatea romneasc, toate acestea adncesc n
aceast vreme sub toate aspectele retragerea scriitorului
@<
.
:::::::::::::::::::::::::::::
1D
V.Alecsandri, %ltorii, misiuni diplomatice, ed. a III-a ' Craio(a' p.21
1C
Con(or%iri literare' 12?D p.2ED

11
G.C.Bicolescu' >iaa lui >asile +lecsandri,Editura pentru literatur 12D2' ed. a II-a re(zut 12DE
< retragere sen-generis' asediat de (alurile lumii' care nu e singularizare
ci contro(ersa cu sine'e$ort de a regsi un nou ec*ili%ru cu societatea. Pe la
mi6locul deceniului al aptelea Alecsandri a6unse pe culme. Bici un alt con$rate'
%tr,n sau t,nr' nu i se putea compara -n prestigiu i popularitate. 3aima lui nu
crescuse datorit operelor sale produse dup 11D?) &rgritarele 11D!' edi+ia
complet a #oe0iilor populare 11DC' ianuarie' piesele de teatru interpretate de
"atei "illo i trupa sa' poeziile risipite prin re(iste' ci gra+ie totalit+ii acestora.
<m de atitudine ci(ic a negat rul' -n di(erse -nc*ipuiri' -n+eleg,nd s
a$irme %inele' -n (ariatele lui ipostaze. @umii suprapuse' retrograd' demagogic
situat' ca -n (iziunea lui 0.Vladimirescu' la antipolul intereselor colecti(it+ii
na+ionale' -i opunea' c*iar dac idilic' orizonturile neantinate ale spiritualit+ii
rurale iar prezentului deczut' trecutul eroic ilustrat de patrio+i ca ) Ctefan cel
&are sau Dan cpitan de plai .
Elogiind demnitatea' puritatea' $rumuse+ea su$letului +rnesc' rezisten+a
acestuia' %unul sim+' Alecsandri su%linia' prin replic' c (alori ce c*ezuiau nu
numai ideea de supra(ie+uire a unui nean peste care au trecut norii e(oca+i -n
entin+a rom,n' ci i sentimentul acut c masele populare au' prin inepuiza%il
aptitudine de a crea' de a depi momente de criz' de a -n$runta (icisitudinile'
$or+a sal(atoare. Vor%ind despre condi+ia uman' economic i social sau
psi*ologic' (i%rant rom,neasc indi$erent de zona $olcloric din care a $ost
culeas este e&presie a aceleiai sim+iri pe care Alecsandri o trans$orm -n
contiin+a na+ional' sens i mesa6ul luptei politice i a celei literare -n decisele ei
etape.
#n 11D1 luna ianuarie' re$uz un mandat de deputat pe care i-l o$er
alegtorii Colegiului I de 5oman.
#ncepe cola%orarea cu Con(or%irile i pu%lic partea a II - a din Dridi, su%
titlul ?n episod din @<-<. 4ezolat de -n$r,ngerea 3ran+ei -n rz%oiul cu Prusia i
-i e&prim regretul -ntr-o scrisoare ctre Grenier) >aiK & simt umilit de
e!ecurile 'ranei, cci ele sunt produsul nenorocirii !i ru!inii
@=
.
Cu ocazia sr%torilor de la Putna' -mplinirea a 4?? de ani de la s$in+irea
mnstirii zidit de Ote$an cel "are dedic dou c,ntece) Imn religios, c,ntat la
ser%area Punimii academice rom,ne' i Ctefan cel &are. 3iind numit mem%ru al
ociet+ii literare rom,ne pentru cultura lim%ii' care (a de(enii apoi -n 11C2
Academia rom,n' 9eliade 5dulescu recunosc,ndu-i meritul) $n privina
cuno!tinei limbii noastre este cel mai competent dintre toi care ne ocupm de
literatur.
#n aceast perioad de grele -ncercri pentru poporul rom,n pu%lic patru
(olume din edi+ia pere complete' cuprinz,nd dramaturgia' iar -n 11CC' >olumul
>III #ro0a i trei (olume de poezie / septem%rie.
#ndurerat de moartea prietenului su Costac*e Begri' Alecsandri nota) >ai,
ce ne rmne de acum nainte2 >idul, lips de lumin, descura8area definitiv.
$n ceea ce m prive!te, mi se pare c mi lipse!te aerul necesar ca s pot respira
n voie
(A
.
Alecsandri -i domin epoca crea+ia $iind str,ns legat de e(enimentele
social-politice crora le era contemporan.
#n 11CC apare -n ziarul Presa' Balcanul !i %arpatul' +ine con$erin+e -n
a6utorul ostailor rom,ni rni+i' entuziasmat nota) )omnul lsnd plugul n
cmp !i apucnd arma ruginit de patru veacuri, a p!it seme n faa morii, a
dat la du!man cu brbie !i a !ters rugina de pe aram n pieptul ce,i ainea
calea. De acum m pot duce pe urma amicilor mei disprui1 mi,am v0ut visul
cu oc"ii, nu mai pot vedea nimic mai frumos
(@
.
=============================
12
E. Gazier' @ettres inLdits du poGte roumain ;asile Alecsandri Q Eduard Grenier' Paris' 1211' p.E?
2?
Coresponden+e' op.cit' p.24
21
crisori' op.cit' p.2?
#n ianuarie 11C1 pu%lic -n %onvorbiri literare, cu ocazia c,tigrii
independen+ei de tat dedicat ostailor rom,ni' d osta!ilor romni, #ene!
%urcanul, ;ergentul, #storii !i plugarii."artie-iunie pu%lic 6/tractul din
istoria misiunilor mele diplomatice. #n aprilie apare -n %rour ciclul de poezii
sta!ii no!tri' ocietatea pentru studiul lim%ilor romanice de la "ontpellier -l
premiaz pentru %nticul gintei latine.

III. Vasile Alecsandri / poet' scriitor i dramaturg
4ata naterii sale nu se tie cu e&actitate anul 1111
22
la data de 14 iunie
este cea mai sigur. Bumele su i al tatlui este acelai' Vasile Alecsandri' iar
numele mamei este Elena Cazani' aceasta era $iica unui pitar din 0,rgu-<cna.
0atl su era %oier moldo(enesc' un om desc*is pentru cultur i -nnoire.
#n anul 1122 prin+ii (iitorului poet se sta%ilesc la Iai.
Primele -n(+turi le primete de la un dascl grec dup cartea +potic"i ton
pedan. &agasin des enfants 7&aga0inul copiilor8 este traducerea doamnei
@eprince de ;eaumont. Glurnian Vida este al doilea dascl. #n anul 1121 p,n -n
11!4 $rec(enteaz pensionul lui CuLnine din Iai unde erau -nscrii i al+i $ii de
%oieri ai (remii aici $iind -nscris i :oglniceanu.
4in august 11!4 p,n -n 11!2 este trimis la studii -n 3ran+a' printre cei
care au mers acolo cu el se numr i Ale&andru Ioan Cuza i pictorul Begulici.
&i,am luat adio de la maica,mea care plngea, de la tatl meu care se stpnea
s nu plng, de la frate, de la sor, de la mama Bbia, de la servitori !i am
plecat, lsnd n urma mea pe bietul >asile #ro8an
(.
.
@a data de 2C octom%rie 11!E -i ia %acalaureatul -n litere' dup care se
pregtete pentru medicin. @ucreaz -n la%oratorul unui c*imist cele%ru
Gaultier de Clau%rH dar lectura lui C*ateau%riand' ca i dezgustul pentru disec+ii
-l $ac s renun+e i se -nscrie la drept.
#n anul 11!C a%andoneaz i 3acultatea de 4rept i se pregtete' su%
conducerea pro$esorului ;onine pentru %acalaureatul -n tiin+e' pe care -l pic -n
===========================
22
4ata de 1111 atest intr-o metric %isericeasc' dup cum arat G*. >ngureanu -n ICetatea
"oldo(eiJ' nr.E' 124!' p. 2D2-2D!' pare mai sigur dec,t cele de la 1112 sau 1121' conspectate p,n -n
prezent de marea ma6oritate a istoricilor literari.
(.
Vasile Alecsandri, Dridri, %ulegere de #ro0, II' ;i%lioteca pentru to+i' 12D?' p.1E1
11!1 )& pre0int la ;orbonaGsunt respins n unanimitate, cu toate c fusesem
cel mai bun elev din !coala preparatoare a domnului Bonine
(-
.
>rmeaz studii literare cu domnul Cotte' dup care primele -ncercri
poetice -n lim%a $rancez IRunarillaJ' I"arieJ' IA "r. de @amartineJ' mi arunc
biblioteca pe fereastr !i m dedic literaturii
(4
.
Prin struin+a tatlui su' o%+ine -n 11!2 un post de administra+ie. #mpreun
cu Costac*e Begri i Bicolae 4ocan (iziteaz Italia. 5e(ine -n +ar prin 0riest i
Viena.
@a 11 martie 114? semneaz alturi de Costac*e Begruzzi i de
:oglniceanu actul de arend al slii de teatru din Iai' pentru patru ani -ncep,nd
cu data de 1E mai.
Cariera sa -nceput -n 6urul anului 114?' de%uteaz -n EDacia literarF cu
nu(ela EBuc"etiera de la 'lorenaF scris la -ndemnul lui :oglniceanu' iar la
11 noiem%rie urmeaz piesa de teatru E'arma0onul din DrluJ.
#n anul 1141 apare piesa I&odista !i cinovniculJ i poezii $ran+uzeti -n
ILa glanur moldo,valaLue J7;picuitorul moldo,romnH, re(ist condus de G*.
Asac*i 1 ELe casaLueF, ELa 8eune filleF, E+ &onsieur LamartineF.
Anul 1142 este unul trist pentru c mama sa trece -n ne$iin+. Cltorete
apoi la @em%erg' Viena' 0ratament la %ile GrS$en%erg - ilezia' apoi prin mun+ii
"oldo(ei' unde descoper tezaurul Epoe0iei populareF, a poporului su. Va
mrturisi mai t,rziu) Dac mpre8urrile m,au fcut poet aceasta am s,o
mulumesc poporului romn din care m,am nscut !i care cuprinde n snul su
comoara nesecat de cea mai sublim poe0ie
(7
.
@a 2E martie 114! apare -n E+lbina romneascJ prima poezie din ciclul
EDoinelorF, ETatarulF. Alte trei doine -n I%alendarul pentru poporul
romnescF a lui :oglniceanu.
====================================
24
"arie G. ;ogdan' IAutre$ois et au6ordT *uiJ' ;ucarest' 1222' p. CE
2E
"arie G. ;ogdan' IAutre$ois et au6ordT *uiJ' ;ucarest' 1222' p. CE
2D
4escoperirea tezaurului poeziei populare' "arie G. ;ogdan' op.cit.' p.C2
Particip alturi de :oglniceanu' I.G*ica i P. ;els' la editarea IPropiriiJ
7$oaie tiin+i$ic i literar8. Pu%lic di(erse poezii ) Baba cloana, ;ora !i "oul,
%rai,nou, scrisorile -n proz Istoria unui galbn !i a unei parale,F doua articole
critice despre1 ;tane epice nc"inate romanilor de &.+ristia !i ;atire !i alte
poetice, compunerea scrisa de prin+ul Antio* Cantemir7traduse de C.Begruzzi si
A.4onici8' precum i doua noti+e despre 7;orsec i Caile ,,Lapu!na,F din
;uco(inaH. Apare i scrierea -n proz %lugrul !i pisoiul, intrig de bal
masc"M, preumblare prin muni.Piesa EIorgu de la ;adaguraF este
reprezentat cu succes -n anul 1144' E+ctul nti se termin n 0gomotul
aplau0elor publicului, cel de al doilea n 0gomotul tropielilor, la al treilea act
sala se ridic n picioare !i c"eam pe autor cu 0gomot de adevrat furtunF
2C
.
Anul 114E este anul iu%irii' acesta se -ndrgostete de Elena Begri' sora
%unului su prieten Costac*e Begri. Cltorete la Constantinopol -n lunile
august-septem%rie. @a 22 decem%rie are loc spectacolul IIa!ii n %arnavalF sau
E?n complot n scrisF.
Anul urmtor -n luna iunie pleac din +ar pentru a se -nt,lni la Vene+ia cu
Elena Begri ) *egre!it, este peste putin ca dou inimi tinere !i nsufleite de
una !i aceea!i dragoste s simt mai multe emoii plcute, mai mult fericire
adevrat dect acelea pe care le,am cunoscut n timpul celor dou luni de
!edere la >eneia
(<
. #mpreun cu Elena'a crei %oal se agra(eaz' $ace o escal
la Paris.
0ot cu Elena' dar i cu B.;lcescu merge la Beapole i Palermo -n 114C'
compune #eatra de casa, %oala Elenei nu mai are (indecare' aceasta moare pe
(apor' la intrarea -n ICornul de AurJ. @a ;alta-Al% -l -nt,lnete pe Al.
<do%escu' care a(ea 1! ani.
#n anul 11E? apar poezii populare -n ;uco(ina Toma +limo!, Blstmul,
=======================
2C
V.Alecsandri IcrisoriJ' I#nsemnriJ' editur -ngri6it de "aria Anineanu' ;ucureti' 12D4' p.1E4
21
V.Alecsandri' IcrisoriJ' I#nsemnriJ' op. cit.' p. 221
;erb srac, &ioara, &i"u %opilul. Pu%lic partea a II a studiului )omnii !i
poe0ia lor. #n $e%ruarie primete postul de ar*i(ar al statului. Apar ;cara &ei,
opereta intr-un act %"iria n Ia!i, Coldan >itea0ul.
3ire socia%il' e&presie a senint+ii poporului rom,n (a de(eni -n scurt
timp contiin+ na+ional a acestui popor. Prin acte de $ilantropie 6oac piesa
*unt rneasc, ta%lou na+ional cu o distri%u+ie de e&cep+ie) "atei "illo' C.
Begruzzi i Alecu 5usso' este 6ucat -n %ene$iciul sracilor.
0rupa lui "atei "illa' prezint cu succes %"iria n Ia!i ,$iind -n turneu
prin ;ucureti %ltorie n +pus1 'rana, Bermania, +nglia, Doi mori vii i
opereta %rai, nou.
Prima culegere de poezii populare' apare -n anul 11E2' -n tipogra$ia lui 0*.
Codrescu' aceasta cuprindea 14 %uc+i -n $runte cu &ioria su% titlul de #oe0ii
#oporale, Balade J%ntece btrne!tiH +dunate !i ndreptate de >. +lecsandri.
#artea I. #n lipsa poetului apare )epertoriul dramatic, cu e&cep+ia pieselor
'arma0onul din Drlu, &odista !i cinovicul, ;ptarul DamauNi.
#n anul 11E!' luna martie apare a II a parte la #oe0i #oporale, Balade,
+dunate !i ndreptate de >.+lecsandri,Iai. Primul (olum de poezii originale
Doine !i Lcrmioare, Paris, De ;oIe et Bouc"et. Concomitent la aceeai
editur' I.E.Voinescu' se pu%lic o (ersiune $rancez' dar selecti(' a Doinelor,
#oesis roumaine, Les doinas, #oesis moldaves de GTraduites parG' -nso+indu-
le de o scrisoare' pre$a+ ctre Ale&andru Meill.
#n 11EE apare su% conducerea sa )omnia literar, re(ist care continu
opera Daciei literare i a #rop!irii. Alecsandri pu%lic poeziile +nul @<44,
;antinel romn, #sruica mrii, Ia"tul, &rgrita, o noapte la +l"ambra,
;eguidila, rela+ii de cltorie %ltoria de la Baionne la &arsilia' sc*i+e ?n
salon din Ia!i, Toader !i &arinda, (- de ceasuri la Balta,+lb. :oglniceanu -i
pu%lic -n ;teaua Dunrii, c,ntecul Dora ?nirii.
#n martie 11EC aparte (olumul ;alba literar, cuprinz,nd pe l,ng Istoria
unui galbn, piesa %etatea *eamului, ta%loul na+ional %inel,%inel, sceneta
#cal !i Tndal. >ltimele lucrri pledeaz pentru unire.
#ncep,nd cu anul 11D? se sta%ilete la "irceti' -n luna octom%rie anun+
c are gata trei piese de teatru Lipitoarea satului, Ogrcitul risipitor, ;atul lui
%remene, sau )usaliile i dou c,nticele comice Demagogul de(enit apoi
J%levetici sau ?ltra,DemagogulH i )etrogradulJde(enit apoi ;andu *apoil
sau ?ltra,retrogradulH.
#n anul 11D2 se sta%ilete la Paris' compune Istoria misiunilor mele
politice pe lng guvernele 'ranei +ngliei !i Italiei, pune punct colec+ia
poeziilor populare. Cola%oreaz la 5e(ista rom,n) 6ste o publicaie foarte
frumoas, la care a! fi fericit s colabore0
(=
, a lui <do%escu trimi+,nd poeziile
Drago!, Banu &rcine, *oaptea ;f. +ndrei, %nticul &rgritei, $n!irte
mrgritare, amintiri despre ;lcescu i 5usso. Pu%lic o gramatic a lim%ii
rom,ne pentru uzul strinilor Brammaire de langue roumaine par V."ircesca'
11D!' tot -n acest an apare )epertoriul dramatic partea a II a' se 6oac scenetele
%"iria n voia8, Barbu lutaru i comedia #aracliseru sau 'lorin !i 'lorica' -n
mai apare (olumul de (ersuri &rgritarele.
#n 11D4' trimite Comediei 3ranceze piesa' scris -n $ran+uzete Les bonnets
de la contesse care nu (a mai $i acceptat. #n (ara aceluiai an scrie pentru "atei
"illo o serie de c,nticele comice ;urugiul, Barbu Lutaru, Bur,casc politic,
#araponistul, Ion #pu!arul, %"iria n voia8. Altele sunt gata -n 11DD
%ovrigarul' scena din poarta Cimigiului Pera *astasia, Drumul de fier,
Barcarola, aceasta apare -n 'oaia ;ocietii pentru literatur !i cultur romn
-n ;uco(ina' re(ist la care cola%oreaz i cu poezii) La o mam, Tudora din
Trgu!or.
#n decem%rie 11DD pleac la Paris poposind dou zile la Cernu+i unde este
=============================
22
I%idem' p.C2
sr%torit de intelectuali %uco(ineni.
#n 11DC apare edi+ia integral a poeziilor populare. Pe 2 iunie este numit
mem%ru al ociet+ii literare rom,ne pentru lim%a rom,n' care (a de(eni -n
11C2 Academia rom,n. 4in septem%rie -ncepe cola%orarea cu re(ista
Con(or%iri literare pu%lic,nd poezia Tnra creol i c,nticelul comic ;tan
covrigarul, #ublicarea ntreprins de d,voastr o aprecie0 cu att mai mult c
ea tinde a combate gustul pocit al noilor ncercri pe cmpul literaturii
.A
.
#n aprilie apar primele pasteluri -n Con(or%iri literare.
#n anul 11D2 la data de 1? $e%ruarie trimite o scrisoare ctre Iaco%
Begruzzi) *umrul #astelurilor se va sui pn la -A. avnd vreo .4 gata, mi
rmne nc un numr mic de compus pentru a completa volumul acestor poe0ii
u!oare
.@
.
#ntre anii 11D2-11C? cltorete -n 3ran+a) Paris' Bisa' Cannes unde -l
-nt,lnete pe Prosper "LrimLe.
@a 1 iunie 11C1' dezolat de -n$r,ngerea 3ran+ei -n rz%oiul cu Prusia. 1E-1D
august trimite cu ocazia sr%torilor de la Putna dou c,ntece Imn religios
cntat la serbarea 8unimii academice romne, Imn lui Ctefan cel &are.
#n anul 11C2 citete -ntr-o edin+ a Punimii poema Dumbrava,)o!ie. #n
Con(or%iri literare apare articolul despre Anton Pan i -n aprilie Introducere n
operele lui %.*egru00i.
11C4 este anul -n care apare -n Con(or%iri literare piesa Boieri !i ciocoi,
%ltorie n +frica,-n august termin Dan, cpitan de plai. Pu%lic i articolul
despre Anton Pann.
#n 11CE apar primele patru (olume din edi+ia de pere %omplete
cuprinz,nd dramaturgia. #n septem%rie apar urmtoarele ! (olume de poezie' iar
-n ianuarie 11CC' (olumul al VIII-lea #ro0a.
=========================================
!?
V. Alecsandri' crisori' edi+ie -ngi6it de II C*endi i E. Carcalec*i' ;ucureti' 12?4' p.2C
!1
V.Alecsandri' crisori' op. cit. p.4!
*oaptea +lb este trimis ctre Con(or%iri literare -n 11CD' mai are trei
legende orientale &urad Ba0i sultanul !i Becri &ustafa, Dod8a &urad,pa!a,
Buarda seraiul. 0ermin >ntul de la mia00i, #oiana fermectoare, #rier !i
fata iernii. #n decem%rie se 6oac sceneta La Turnu &gurele.
#n 11 aprilie 11C2' drama Despot,>od este citit lui Ion G*ica' atunci
director al 0eatrului Ba+ional.
#n august 111? pu%lic scrisoarea >asile #oro8an ctre Ion B"ica, pu%lic
#ovestea lui #epeleaJ;n0iana !i #epeleaH.
Aprilie 1111' Academia 5om,n -i decerneaz marele premiu *sturele,
Derscu, pentru Despot,>od i (olumul cuprinz,nd Legend nou i sta!ii
no!tri, -n urma unui raport al lui I.G*ica prezentat de Al. <do%escu.
Cltorete la Paris -n 1112 i este sr%torit de $eli%rii' se -nt,lnete cu
"istral.
#n 111! termin 'ntna Blandu0iei, care se 6oac pe 22 martie la
;ucureti' pu%lic d la statuia lui Ctefan cel &are, cu prile6ul inaugurrii
monumentului. Pe 14 octom%rie are loc o con$erin+ la Ateneu pentru a6utarea
lui Eminescu.
Anul 1114' $ratele su Iancu Alecsandri' moare i asta -i las un gust amar'
&"nirea mea este fr margini, ns ideea ce m susine este c voi regsi
ntr,o 0i toate fiinele care m,au iubit !i m,au prsit. >a veni !i rndul meu s
plec !i credem c nu cu disperare voi vedea momentul de plecare
.(
. #n
decem%rie termin drama vidiu.
Concediul din anul 111D' -l petrece -n +ar' asist la un spectacol cu
%"iria n Ia!i1 aveam aproape lacrimi n oc"i n timpul repre0entaiei, cci
gndul meu se ntorsese ndrt !i trecea n revist oamenii !i ntmplrile din
acea epoc, nluci disprute n neant
..
, iar -n decem%rie pune la punct o nou
(ersiune din :::::::::::::::::::::::::::::
.(
I%idem' op.cit' p.142
..
%oresponden, op.cit.' p1E4
vidiu.
5e(ine -n +ar -n 111C' iar -n 1111 scrie Legenda crinului, #lugul
blstmat.
@a 2 ianuarie 112? scrie ctre Al. Papadopol-Callimale) Iat,ne intrai n
+nul *ouG%e ne va aduce !i acest atom al "aosului eternitii2 6u nu,i cer
pentru mine dect sntate cci anul de cnd sufr !i m simt ostenit de atta
c"in
.-
.
@a 4 iunie' %olna( $iind' Alecsandri' re(ine la "irceti. e pl,nge de
stena"orie !i o slbiciune foarte displcute. +m nevoie de o mare lini!te !i nu
pot primi pe nimeni, pn cnd n,oi prinde ceva putere. 4ar speran+a renate 1$n
sfr!it s,a milostivit a veni s ne 0mbeasc, s ne nveseleasc !i s ne
nsnto!easc
.4
.
@a 22 august' Vasile Alecsandri se stinge din (ia+ la "irceti.
<pera lui Alecsandri 7poezie' teatru' proz8 e str%tut de acute
preocupri sociale i sentimente patriotice' ideologia papotismului re$lect,ndu-
se aici estetic -n modul cel mai con(ingtor. "eritul su constata -n a $i dat
do(ad de generos sim+ al $razrii liric' de instinctul economiei lim%ii care l-au
$cut s -nlture din opera sa zgura ce -n%ue instrumentul poeziei.
piritul iscoditor i neast,mprat' mereu -n cutarea unui domeniu nou de
mani$estare' energie la%orioas' tenace $r (irulen+' lu&uriant $r pro&ilitate'
ordonat i armonioas -n tot ce -ntreprinde' a(ea intui+ii sigure i rezol(ri
inedite pentru (remea sa' -ntr-o epoc de construc+ie $e%ril a unei -ntregi
culturi. @a temelia acestui edi$iciu modern Alecsandri pune nu numai inteligen+a
sa neast,mprat' nu numai $ier%intele su patriotism' ci i puterea sa de
concentrare i o ade(rat concep+ie ar*itectonic' ale crei linii directoare i-au
(eri$icat dura%ilitatea.
======================
!4
crisori' op.cit.' p.24E
!E
I%idem' p.2ED
Personalitate marcant a literaturii rom,neti prin originalitate' pionieratul
lui a $ost proclamat -n continuare' din perspecti( mai lucid a posterit+ii' de
spirite erudite ca 0itu "aiorescu' 9adeu sau Iorga i de urmaii si -ntru poezie
-ncep,nd cu Eminescu i continu,nd cu Goga. +lecsandri a adunat poe0iile
populare pentru a da elementului naional celui mai sigur putina unei
de0voltri temeinice n literaturG6minescu s,o inspirat de,a dreptul de la el ,
%o!buc !i Boga se de0volt pe urma lui, iar n miile de !colari !i studeni ai
generaiei de a0i lucrea0 mai departe formulele acestor poei, astfel, nviorai
!i ncetul cu ncetul rdcina implantat de +lecsandri cre!te !i rode!te n toate
direciile
.7
.
Ec*ili%rul clasic al g,ndirii poetului' 6udec+ile lui sigure' -ntr-un moment
de e$er(escen+ a culturii' c,nd apele nu erau totdeauna limpezi' caracterizeaz
pozi+ia lui Alecsandri -n at,tea din pro%lemele ce $rm,ntau actualitatea. A
com%tut a%era+iile ling(istice' a r,s de latiniti de toate nuan+ele' cu toate c el
-nsui era un spirit pro$und latin sau poate tocmai pentru aceea U "al$orma+iile
culturale -i repugnau -n aceeai msur ca i *ipertro$ierile unor celule moarte
adulat la Punimea nimic nu-l -mpiedic s-i e&prime -ntr-o scrisoare din 11C4
ctre Iaco% Begruzzi deziluzia $a+ de aa zisul 8unimism literar.
5ecepti( la $ormele noi ale poeziei' la curent cu tot ce se producea -n acest
domeniu' curios de e&perien+e parnasiene se teme -ns de in$iltrarea liric a unui
antiumanism intui -n ciupercile (ersi$icatoare care distileaz numai (enin.
Generos i tolerant' nu su$er %eo+ienii literare sau $ilologi' iar demagogia
cultural i cea poetic le sunt antipatice.
Baturale+ea lui i spontaneitatea su apar nealterate -n proz i -n
coresponden+ cu prietenii i cunoscu+ii' -n at,tea pagini ce pre(estesc calit+i
ma6ore ale po(estirii rom,neti. Aici e Alecsandri -ntreg ne disimulat su% nici o
proz estetic' nepstor la canoanele compozi+iei d,nd $r,u li%er $anteziei i
:::::::::::::::::::::::::::::
!D
0itu "aiorescu, Direcia nou n poe0ia !i pro0a romn, 11C2
amintirilor' altern,nd tim%rul glume+ cu cel gra(' -ndrgostit de concret i
culoare' de anotimpul solar i de pri(elitea c,mpeneasc' m,nat de
neast,mprul sau c,nd cerul italic al po(estirii romantice ca -n Buc"etiera din
'lorena, c,nd spre (iziunile geologice auto*tone din preumblare prin muni'
spre peisa6ele calcinante ale Gi%raltarului' su% soarele torid de la 0anger i
0eutan' su% um%rarul misterios al paniei' -n lumea e&otic a A$ricii de Bord. #n
gr,urile @ondrei' su% sita ploii' la ;orsec' -n goana $antastic a malpastei, -n
lumea de legend a muntelui de foc' -n saloanele 0uilleriilor lui Bapoleon al III /
lea ' la poalele mun+ilor >adras sau -n decorul Iailor anului 114D. Peste tot lui
de gra(ar' peisagist sau e(ocator' darul su epic at,t de modern prin capriciul
po(estitorului spiritual -ndrgostit de digresiune' reconstituie prezen+a unui erou
romantic $ermector.
atirizarea lui Alecsandri este $cut cu (oie %un $r insisten+a lui
Caragiale. Amrciunea nu sttea -n $irea lui Alecsandri. Bici sarcasmul.
Indignarea lui lua -ntotdeauna o $orm mai domoal. A(,nd o $ire plcut' o
calitate care e&clude (iolen+a' z%uciumul rsuntor' sar6a' insisten+ dar este
prielnic ad,ncimi limpezi' o calitate care asigur o permanen+ mai %ine dec,t
altele.
Pe l,ng interesul istoric' un interes pur estetic ne apropie de unele din
aceste comedii ale lui Alecsandri. 4ialogul este de o mare (oiciune' (,na comic
este %ogat. Comicul de situa+ie se -m%in per$ect cu comicul (er%al. @im%a'
este de o mare sa(oare' (ec*e desigur pe alocuri' dar nu -n(ec*it' deoarece este
luat din $ondul ad,nc' trainic i permanent al tezaurului le&ical.
@im%a $rumoas distinge i poemele dramatice ale lui Alecsandri. El a
adus la strlucirea -n literatura noastr aceast specie literar. A contri%uit la
aceast e&celen+ meteugul teatral' c,t i cu marele su talent poetic. >nele din
cele mai $rumoase (ersuri ale sale se gsesc -n cele trei piese -n (ersuri Despot
>od, 'ntna Blandu0iei, vidiu.
E&presia lui Alecsandri' $orma sa literar' sunt determinate de ec*ili%ru' de
msur i de armonie' calit+i pe care le a(ea cu des(,rire. Poezia lui liric
curge de-a dreptul de la iz(or' de la iz(orul unei sensi%ilit+i (i%rante $r e&ces'
mereu egal cu ea -nsi' cu o limpezime care nu e&clude pro$unzimea.
ensi%ilitatea poetic a lui Alecsandri se arat mai cu seam -n $a+a
spectacolului naturii. 4e aici at,te agrea%ile pri(eliti' de care este plin poezia
sa. Pastelurile inaugureaz -n poezia noastr o specie mult culti(at dup el i
-ntr-o aprecia%il msur pe urmele lui' un ad,nc sentiment al naturii care
-m%in,ndu-se cu dragostea lui Alecsandri pentru poezia popular creia i-a scos
la i(eal $rumuse+ea literar.
Vasile Alecsandri a mani$estat o c*emare cert pentru teatru. 4irector al
0eatrului Ba+ional din Iai' alturi de Costac*e Begruzzi i "i*ail
:oglniceanu. Alecsandri a $ost ini+iatorul unei $rec(ente acti(it+i de
consolidare a -nceputurilor teatrului nostru' de -m%ogt+ire a repertorului
dramatic -n lim%a rom,n ' de introducere a unor direc+ii care le-au plasat pe
coordonate moderne. Cu o luciditate i legitim m,ndrie Alecsandri i-a e(aluat
-ntreaga acti(itate de dramaturg de la prima comedie ;ptarul Damauc"i i
p,n la drama clasic vidiu. #n c,te(a cu(inte memora%ile *u !tiu dac am
creat teatrul naional, dar !tiu c i,am adus un mare concurs.
Bradul de la "irceti este ctitorul comediei -n literatura rom,n'
orienteaz comedia -n sens larg' dramaturgia pe $gaul critici se(ere a
r,nduielilor social / politice ' -nno%il,nd-o cu $apte de interes general' desprinse
din cea mai stringent actualitate. Alecsandri semneaz prima comedie original'
Iorgu de la ;adagura, desc*ide procesul persona6elor retrograde potri(nice
ideilor de progres. #n scen pesc ,n(inui+i de spirit retrograd' imorali i
corup+i' par(eni+i cluzi+i de am%i+ie' de interes personal' demagogi politici'
cucoane cam trecute' dar -mpopo+onate i cu i$ose $ran+uzeti.
Alecsandri consacr $aimoasei C*iri+a' cu multiplele ei ipostaze' piesele
%"iria n Ia!i sau Dou fete !,o neneac 711E?8' %"iria n provinie 711E28'
%oana %"iria n voiagiu 711D48 i %"iria n balon 711C48.
Alecsandri rmne unic -n comedia rom,neasc prin di(ersitatea greu de
egalat' de specii i teme' pe care scriitorul le a%ordeaz pentru prima dat' cu
meritul desc*iztorului de drumuri.
IV. Pastelurile / poezia naturii i natura poeziei
4.1 Geneza
Dac mpre8urrile m,au fcut poet, aceasta am s,o mulumesc poporului
roman din care m,am nscut !i care cuprinde n snul su comoara nesecat de
cea mai sublim poe0ie.
@a 11D1 Alecsandri -mplinea' E? de ani' (,rst de %ilan+ melancolic' care -i
interzice iluziile' trans$orm proiectele -n renun+ri i destram con$ortul
mul+umiri de sine. Alecasandri -nt,mpin aceast ani(ersare $r regrete i $r
-ngri6orri' -ntr-o lume imper$ect' -n care at,tea speran+e se nruie i at,tea
e&isten+e se $r,ng -nainte de a $i apucat s rodeasc' el a(usese ansa de a trage
un loz c,tigtor) viaa lui, ocrotit de intemperiile istorie !i de adversitatea
maliioas a destinului, prea s ofere e/emplu caracteristic al reu!itei pe dublu
plan al carierei !i fericirii personale
.9
.
Alecsandri reusete s-i regizeze (ia+a' croind-o pe msura aptitudinilor
i nzuin+elor sale intime. 5etras din (ia+a politic se sta%ilete la "irceti
(oind s scape de miasmele noci(e ale politicianismului' s recapete o
perspecti( larg i senin asupra oamenilor i lucrurilor' eli%erat' de orice
-ngustime parizian. 4eta,ndu-se -n aparen+' de lume' prin gestul sim%olic al
retragerii la "irceti' Alecsandri mediteaz' pro%a%il pentru prima dat -n
pro$unzime' la necesitatea crerii unui uni(ers poetic prin distilarea artistic a
realit+ii i trirea ei oarecum impersonal. olititudinea nu se trans$orm -n
o%sesie i melancolie' precum la romanticii (eacului su' ci -ntr-un dor de ti*n
$a(ora%il rememorrilor -n $antezie' contemplrii linitite a naturii i umanit+ii
-n permanen+elor ce se integreaz domol -ntr-un cosmos maiestuos i primitor.
Puterea reprezentrii spectacolului naturii do(edete nu numai posi%ilitatea de
======================
!C
Paul Cornea' +ntologie prefa note !i bibliografie, Alecsandri #asteluri, 6ditura +lbatros, p.44,47
a recepta tot ceea ce se petrece -n a$ara poetului' dar i o mare capacitate de a
in(enta' prin cu(,nt -n a$ara poetului' ta%louri %ogate din (ia+a anotimpurilor' a
oamenilor i a (iet+ilor -n$r+ite -n e&isten+a lor calm. Poetul nu urmrete s
realizeze o comuniune misterioas cu uni(ersal ' s transmit acestuia (i%ra+i
sensi%ilit+ii sale' ci i-l asum' ca e&emplu de ec*ili%ru i (italitate' pentru
limpezirea propiului su$let' preocupat s triasc panic i -n+elept %ucuriile
simple ale (ie+ii de la +ar.
Poetul compune primele pasteluri care iau imediat drumul Con(or%irilor'
-n martie' unde sunt primite cu entuziasm. Iaco% Begruzzi -i amintete ast$el
des$urare e(enimentelor) #rin luna martie @<7< am primit o scrisoare de la
+lecsandri, mpreun cu un mare pac"et de poe0ii intitulate #asteluriG6le mi,
au sosit spre sear, ntr,o vineri nadins trimis tocmai cnd era s fie o ntrunire
a 5unimii. *ici nu am avut timpul s le cetesc singur, ci le,am luat cu mine a!a
cum mi sosise, foarte mulumit c avem pentru acea sear ceva nou !i
interesant. #astelurile lui +lecsandri fcur un mare efect n 5unimea3 ele s,au
citit !i s,au recitit de multe ori, apoi le,am publicat n capul ntiului numr al
%onvorbirilorG$n rspunsul meu am felicitat pe autor din partea societii
noastre, fcndu,i o dare de seam amnunit de toate cele ce se vorbise n
acea sear la 5unimea. +lecsandri foarte sensibil la laud !i la critic, era
ncntat
.<
.
Primele nou pasteluri au aprut -n nr. . din @ aprilie @<7<, al
Con(or%irilor' le urmeaz alte nou %uc+i -n nr.7, din @4 mai @<7<. Apoi o
lung pauz' la 2E noiem%rie 11D1 rspunz,nd cererilor presante ale lui Iaco%
Begruzzi' Alecsandri se arat destul de pesimist' -n legtur cu -mplinirea
ciclului. +m vrut ndat s m art bun platnic !i s m ac"ite0 de o datorie
contractat, ns GnsG cnd am cercetat bu0unarul literar, nu am gsit nimic
========================
!1
V.Alecsandri' crisori op.cit' p.42
n el K G&i,au ng"eat penelul !i culorile s,au sleit pe palet
.=
. 0otui' la 21
decem%rie 11D1' poetul trimite o nou serie de D %uc+i' care sunt pu%licate -n
nr.(. din @ februarie @<7=' la D $e%ruarie se prezint iar cu o mn plin de
pasteluri, rug,nd ca ele s apar la 1 martie ceea ce se i -nt,mpl' iar -n aprilie
11D1 colec+ia e complet cu alte c,te(a piese reprezentati(e. Alecsandri (a
aduce o serie de modi$icri adug,nd sau elimin,nd c,te(a titluri cu ocazia
pu%licrii -n (olum -n 11CE.
Pu%licate' aproape -n totalitatate' -n %onvorbiri literare din anii 11D1-
11D2' #asteluri constituie primul moment e&cep+ional al poeziei rom,ne
dinaintea liricii lui Eminescu -n paginile aceleiai re(iste. 0itu "aiorescu -l pune
pe poet n fruntea noi mi!cri' consider,ndu-l cap al poe0iei noastre literare n
generaia trecut
-A
. piritul ec*ili%rat' de o per$ect armonie i senintate clasic
a lui Alecsandri a6unge' -n acest unitar ciclu de poeme' s se mani$este li%er de
tenta+ia e$emerului i a impro(iza+iei ocazionale. Cu $a+a spre peisa6ul patriei'
(zut -n roirea ciclic a anotimpurilor' poetul de(ine un contemplati(.
ensi%ilitatea sa mereu proaspt penduleaz linitit -ntre spectacolul naturii'
pri(it -n aspectele ei particulare i tipice i (iziunile poetice ale unei imagina+ii
%ogate i ec*ili%rate' de negsit i altdat dec,t -n pu+inele sale (ersuri. Pentru a
e&plica geneza operei 0itu "aiorescu spunea) Deodat dup o lung tcere, din
mi8locul iernei mult mai grele ce o petrecuse n i0olarea de la &irce!ti, !i iernei
mult mai grele ce o petrecea i0olat n literatur
-@
.
0itu "aiorescu' a $ost acela care a sta%ilit de$ini+ia i con+inutul
pastelurilor lui Vasile Alecsandri) #astelurile sunt un !ir de poe0ii, cele mai
::::::::::::::::::::::::::::::::
!2
I%idem' op. cit.' p.4
4?
0itu "aiorescu' 4irec+ia nou -n poezia i proza rom,n 711C28' -n 4in VCriticeJ' ;ucureti' Editura
0ineretului' 12CD' p.124
41
0."aiorescu' op.cit.' p.124
multe lirice, de regal descriere, cteva idile, toate nsufleite de o simire a!a
de curat !i de puternic a naturei, scrise ntr,o limb a!a de frumoas nct au
devenit fr comparare cea mai mare podoab a poe0iei lui +lecsandri, o
podoab a literaturei romne ndeob!te
-(
.

Alecsandri are meritul de a $i creatorul pastelului rom,nesc' nu numai ca specie
a genului liric' ci i ca termen literar' tiut $iind $aptul c termenul este speci$ic
artelor plastice.

Ciclul #astelurilor, ilustreaz o reno(are a artei lui Alecsandri' care nu
atinge doar domeniului sau la prozodiei' ci -m%r+ieaz tema' organizarea
poematic i (iziunea' prin urmare -nsi structura liricii sale. 4up o lung
perioad de $rm,ntare i tra(aliu su%contient al inspira+iei' scriitorul reuea -n
$ine s se e&prime plenar) iner+iile citadine i al $an$aronadei politice e su%liniat
-ntr-un c,ntec pur al naturii rom,neti.
4in z%uciumul at,tor ani de cutare i interoga+ii se nate o oper dura%il'
unitar' de un modela6 e&emplar. Era o iz%,nd a poeziei rom,neti' dar i o
(ictorie pe care Alecsandri o o%+inea asupra lui -nsui.
Alecsandri a tiut s e&trag din pastelul pictural' primu -n poezie' nota
impresionist din arta e&trem oriental. Prin aceasta inaugur,nd impresionismul
poetic -n lumea modern a(,nd la %az o nota+ie spontan' alctuit din
instantanee nelegate laolalt dar dispuse s creeze -n ansam%lu e$ectul unei
inc*egate unit+ii de atmos$er. Aceast dispozi+ie este comun i artei e&treme
orientale inclusi(e poezii din acele regiuni. Peisa6ul c*inezesc este alctuit din
goluri disiminate cu moti(e discontinue' pe c,nd pictura european $ormeaz
continente de culoare' care umplu spa+iul ta%loului' cea e&treme oriental se
des$ace -n ansam%lul de insule. Aceast optic a lui Alecsandri a celor dou
aspecte' european i e&otic' sunt (alori$icate -n acelai timp' pentru lumea
modern' adic -n anii de pregtire a impresionismului. 5ezultatul (a $i un gen
==============================
42
0."aiorescu' op.cit.' p.12E
de poezie asemntor cu cea c*inezeasc care rele( -n peisa6ul pictat aceiai
(iziune discontinu' insular.
Alecsandri -n #asteluri este poate singurul care a dez(oltat ca atare nu
dup ci concomitent i -n parte nainte de momentul decisi( al impresionismului
pictural' e&ist,nd ast$el pro%a%ilitatea de a se identi$ica -ntr,-nsul c*iar primul
poet impresionist european.
#n #asteluri de(ine un procedeu o%inuit notarea senza+iilor' a tririlor
pro(ocate de perceperea naturii' a culorii' a sunetelor' a micrii. Imaginea
plastic domin adesea e&primarea poetic -n$+i,ndu-se multiplu dup calitatea
solicitrilor i momentul de inspira+ie. ;erile petrecute la "irceti $ormeaz
conte&tual potri(it al unor mari e&tazuri' declan,nd intense i (ariate triri
emo+ionale. #n literature rom,n Alecsandri -ncepe seria unei modalit+i de
inspirare germene de la%oratoare poetice pentru urmai' dintre care amintim
Grdina de la Corneti ai lui Ang*el i 3lorica lui Pillat) prin fumul igaretei ce
0boar n spirale, poetul strnete re(eriile plastice) +far ninge, ninge, !i
aprig furtunQ #rin neagra,ntunecime rspnde reci fiori,Q Iar eu vise0 de
plaiuri pe care alba lunQ )evars,un val de aur ce curge printre flori.
@a %aza compozi+iei plastice a pastelurilor st o concep+ie dinamic a
peisa6ului. 4e aceea' nu epitetele ad6ecti(e predomin ci su%stanti(ele soare,
stele, umbr, verdea, aur, 0pad, foc i mai ales -n aceea (reme termenul
pastel nu a(ea sensul acceptat de astzi de poe0ie cu coninut liric, n care se
0ugrve!te un tablou din natur. A%ia mai t,rziu termenul pastel -i (a preciza
aria semantic i anume o poe0ie descriptiv despre natur, n care sunt
nfi!ate persona8e reale sau imaginare, prin care poetul !i e/prim propriile
sentimente.
Viziunea poetului din #asteluri este alta' el pre$er acum peisa6ul
armonios' ec*ili%rat ' -i place s contemple natura surprins -n ritmuri succesi(e.
Anotimpul pre$erat este (ara' anotimpul deplinei maturizri a (egeta+iei' iar ora
predilect este amiaza' ora siestei calme. Alecsandri surprinde -n pastelurile sale
un col+ din natur' pe care -l indi(idualizeaz. >ni(ersul #astelurilor e str%tut
de sentimentul tririi plenare' de eu$oria (ie+ii' de optimism cosmic) )ar tain
a poe0iei pastelurile re0id dup mine n marea ei simplicitate, n armoniosul ei
ec"ilibru sufletesc, n forma ei autentic romneasc, a,!i spune aproape
popular, nelegnd prin popular comoara etnic a satelor noastre. +! mai
aduga la aceste nsu!iri fundamentale dou caractere care individuali0ea0
aceast poe0ie, anume distincia, adic o noblee natural, nesilit, ceva vec"i,
boieresc !i n acela!i timp, prin legturi adnci cu pmntul arii, ceva dr0
r0!esc
-.
.
#ntre%rile gra(e -n $a+a naturii i' -n de$initi(' a uni(ersului -ntreg lipsesc.
Viziunea poetului' $i&at -n spa+iul molcom i %inecu(,ntat al "ircetilor'
centrul mitic al e&isten+ei sale' e calm i tonic' -n tot cazul' deose%it de aceea
e&isten+ -n paginile descripti(e' de lumini i um%re' cu tim%ru romantic' din
notele de cltorie primblare n munii 711448. #n mi6locul naturii -n(erzite i
odi*nitoare orice Ig,ndireJ nostalgic se risipete repede' structura
predominant clasic a poetului dez(luindu-se -ntr-o poezie ec*ili%rat i
armonioas' dar nu / cum s-a crezut / i de un geometrism riguros $iind adic
lipsit de emo+ie.
#ntre%area este dac natura apare' apare -n pastelurile lui Alecsandri' numai
ca un cadru' dac -ntre poet i -ncon6urime e&ist un perete de sticl care las
c,mp li%er doar oc*iului' nu i (i%ra+iei lirice.
Ientimentul naturiiJ la poetul nostru -nseamn -n primul r,nd admira+ie i
iu%ire pentru natur' $r+ie / -n spiritul liricii populare / cu un uni(ers $amiliar'
i mult mai rar' sau aproape deloc' o comuniune pro$und cu natur' o recreere i
o trire a acesteia -n zonele ad,nci ale su$letului. -ar putea totui spune' la
modul in$le&i%il' c Alecsandri este doar un pri(itor atent al naturii' deci un
spectator e&terior' IparnasianJ. 0onul original al pastelurilor este acela de
========================
4!
Ion Pillat' Introducere -n Pasteluri' col. Pagini alese' ;ucureti' Editura Cartea 5om,neasc' 12!1
o%iecti(itate' (izualitatea i te*nic pictural $iind elemente predominante ale
imagina+iei poetului. 4ar tocmai -n aceast direc+ie sunt de $cut c,te(a (ederea
unei mai e&acte izolri a speci$icului descrip+iei la Alecsandri.
Ca i -n pastelurile de e(ocare' o(idian' a aspectelor *i%ernale' -n acelea
care descriu noaptea i dimineaa de prim(ar' (enirea ploii' plugurile i
c,mpurile um%rite su% desimea %razdelor' smntorii -n gestul sim%olic al
aruncrii semin+elor -n I$ragedul pm,ntJ' uni(ersul $o6gind al (iet+i al luncii
din &irce!ti sau concertul imperial al psrilor -n lunc' Alecsandri ordoneaz'
-n ta%louri memora%ile prin precizie i realism' o impresionant %og+ie de
detalii i aspecte tipice ale peisa6ului.
Bu s-ar putea (or%i totui de o %og+ie coloristic deose%it. #n pastelurile
de e(ocare a groz(iilor iernii i a re$le&ului acestora -n imagina+ie domin
albul i argintiul, auriul semni$ic lumina %ine$ctoare a soarelui' zeul tutelar
al poetului' iar verdele sugereaz re-n(ierea naturii i %og+ia (egetal. Aceste
epitete au -ns o (aloare e&presi( redus.
4ac paleta coloristic este mai degra% srac' o%ser(area amnuntelor
particulare i descrierea propriu-zis a aspectelor din natur aduc mrturia unui
dar (izual e&cep+ional' -n pictarea unui col+ de natur trindu-i (ia+a lui proprie.
Aceast capacitatea de a $i&a natura ca aspect' indi(idualiz,nd-o -n cadrul unui
ta%lou general' acela al pastelurilor pri(ite ca un tot' este' de $apt' du%lat' de
puterea de generalizare' de a-i con$eri imagini prin sugestie' un sens interior i
totodat sim%olic. itua+ia se e&plic prin $aptul c o%iecti(itatea despre care
(or%eam nu este totui at,t de riguroas -nc,t poetul s men+in doar ipostaza
unui martor' oarecum indi$erent' al naturii contemplate.
E&plorarea e$ectelor coloristice ale o%iectelor i ale $enomenelor naturale
-n decora+ii $astuoase domnete gal%enul aurului' al mtsurilor i policromia
o%iectelor (iolet colorate #astel c"ine0esc, &andarinul, iar cadrul natural este
dominat de luciul argintiu al %l+ilor Balta, &alul ;iretului, de um%ra norilor i
-ntunericul pdurilor Tunetul, de $ocul canicular al ;rganului -nsorit
Brganul, de sclipirile stelelor' lunii' $ulgerului %oncertul n lunc, Lunca din
&irce!ti, de al%ul nes$,rit al zpezii Iarna, de (erdele impresionist al ier%ii
prim(ratice Cfr!itul iernii, #a!tele, de r,ul gal%en al *oldelor' ;eceri!ul .
4incolo de utilizarea culorilor pre$erate gal%enul' al%ul' e&prim,nd
materializarea luminii i a strlucirii solare' plastic a pastelurilor -n asocia+ii
spectaculoase' de pild -ntre al% i negru' -ntemeiate pe contrastul -ntre lumin i
-ntuneric. 0e*nica contrastului are -ns o pro(enien+a e&terioar moti(rii
plastice' rele(,ndu-se i -n opozi+ia dintre noapte i ziu' dintre pm,ntul
-ntunecat i cerul luminos. 3acilitatea -n opunerea culorilor se trdeaz
pretutindeni ) )omnce cu oc"i negrii !i cu !tergare albe J#a!teleH ' umbra cu
lumina se alung sub frun0i! JLunca din &irce!tiH, c*iar -n e&presia (oit
meta$oric ) *ilu alb cru,i se nc"in un cumplit negru popor J%ucoareleH.
< particularitate -n caracterizare cadrului plastic o constituie $olosire
ne$igurati( a cu(intelor care o cali$ic. Pretutindeni c,mpia este verde J!i
cmpulH nver0it ca i %radul sau lunca' soarele strlucete ca focul' *olda este
galben i zpada alb sau argintie' cerul este albastru, $umul cenu!iu, norii
sunt negrii i lacurile de smarald. Atunci' c,nd nu $ac parte din $igura+ia comun
Jtimpuri negre, snge negruH' epitetele -i (alori$ic e&presi( $unc+ia plastic)
Ialba lun, revars,un vl de aurF, E0nele se scald n lacul cel de lapteF, Epe
cmpia rourat pasul las urme verdeF' -n poiana tinuit Wum%ra pare
(erde'*olda e un galben ruRGS.
Policromia dezordonat lipsindu-i rigoarea plastic i armonia coloristic'
duce la o%+inerea unor per$orman+e e&presioniste)#apagali ver0i, ro!ii !i
galbeni, iubitori de de0mierdriQ #rin 0brele aurite, 0bor c"emai de glasuri
dalbe,Q Ci pe bu0e rumenoare, cuib voios de srutri,Q 6i culeg 0mbri divine, ei
culeg migdale albe. J#astel c"ine0 H
Prin coloristica utilizat' prin atitudinea e&tatic a persona6ului' ca i prin
structura stro$ei i a (ersului J&andarinulH este din punct de (edere stilistic
prototipul rondelurilor macedonsKiene.
Perceperea nuan+at a naturii con(ertindu-se -n reprezentri descripti(e'
imaginea plastic puri$icat a c,tigat de$initi( predominan+a ce-i re(enea -n
structura pastelurilor.
>rmrind EevoluiaF, ne-a -nso+it statornic -n$+iarea acelui dor ginga!
de lumin, amor de dulce soare, sintetiz,nd sim+irea plastic dar i credin+a
poetic a lui Alecsandri.

4.2 tructura ciclului

u% $orma cunoscut astzi' ciclul #astelurilor, a $ost constituit de scriitor la
11CE' cu ocazia apari+iei perelor sale complete, prin gri6a li%rriei ocel.
5egrup,ndu-i poeziile de natur' compuse -n anii 11D1-11D2 7i denumite
-nc din $aza ela%orri cu titlul generic destinat cele%rit+i' de #asteluri8'
Alecsandri se do(edete pu+in preocupat de omogenitatea culegerii sau' -n orice
caz inconsec(ent. El elimin c,te(a %uc+i -n mod cert distionante i
centri$ugale' &argarita din &uscel, ;telele, Legend de la munte, Dou suflete,
aprute -n Con(or%iri literare 1 martie 11D2' dar include altele' nu mai pu+in
strine de +elu urmrit. 4intre acestea $ac parte' poezii scrise dup 11D2, #ortret.
Dedicat doamnei TGUGO3 #ortret.Dedicat prinesei *atalia B"ica, Buc"et
@<7=, Brganul @<9A3 #e coastele %alambriei @<9@, %alea robilor, #astel
c"ine0, &andarinul, >alul lui Traian @<9-, Bradul, Linda )aia @<94.
#n $elul acesta' ciclul' -n -ntregul su pare construit prin 6u&tapunerea a
dou zone distincte) una central' unitar' masi( alctuit din circa !? de poezii
cu caracteristici $izionomice preganante mai mult sau mai pu+in independente
de conte&tul ma6oritar.
#n cea dint,i $unc+ioneaz un du%lu principiu de coeren+) al organizrii
tematice 7peisa6 auto*ton pri(it su% semnul rota+iei anotimpurilor8 i al
structurri discursului liric 7descrip+ia cu pointa $inal' stereotipul topic i
prozodic8.
Cea de a doua zon este rezultatul purei contingen+e' cci ea se %azeaz pe
o clasi$icare ar%itrar a materiei.
#n organizare #astelurilor pentru a $i repu%licate -n seria pere complete
711CE8' Alecsandri aeaz -n $runtea lor' ca pies programatic' idila de interior
;erile la &irce!ti, aprut -ns ulterior conceperii acestui ciclu de poezii' adic -n
anul 11C!. Acest pastel e&prim c,t se poate de sugesti( structura personalit+ii
sensi%ile i ec*ili%rate a scriitorului i atmos$era de aparent izolare patriar*al'
$a(ora%il contempla+ie' -n care (a compune aceste poeme. Acest pastel este -ns
di$erit de celelalte pasteluri propriu-zise' interpune $antezia i amintirile -ntre
percep+ie i realitate.
Ceea ce $rapeaz numaidec,t este puterea de a trage un zid despr+itor -ntre
EurgiaF de a$ar' adic realitatea netrans$igurat JE+far plou, ninge K afar,i
vi8elie, Q Ci crivul alearg pe cmpul nnegritFH i orizonturile calme ale
interiorit+i care-l predispun pe poet la re(erie' -ndrum,ndu-l spre spa+iile
odi*nitoare ale imagina+iei) #erdele,s lsate !i lampele aprinse 3X $n sob arde
focul, tovar! mngios,Q Ci cadrele,aurite, ce de prei stnd prinseQ ;ub
palid lumin, apar misteriosF.
0erorizat de ger' poetul nu a6unge -ns la trirea unui $ior de groaz. #n
compensa+ie' spirtul lui cumpnit recompune' -n $antezie' un peisa6 solar -n care
icoanele trecutului' irizate de o melancolie senin' plutesc gra+ios -n lumina
tonic a sudului ' a al%astrului nemrginit) K farmec, dulce, farmec a vieii
cltoare, Q#rofund nostalgie de lin, albastru cer K QDor ginga! de lumin,
amor de dulce soare, Q >oi m rpii cnd vine n ar asprul ger KQQ +far ninge,
ninge, !i aprig furtunQ #rin neagra,ntunecime rspnde reci fiori,Q Iar eu
vise0 de plaiuri pe care alba lun Q )evars,un val de aur ce curge printre
floriQQ R GGGGGGGGGGGGGGGGGSQQ +tunci inima,mi 0boar la raiul
vieii mele,Q La timpul mult ferice n care,am suferit,Q C,atunci pduri !i lacuri,
!i mri, !i flori, !i steleQ $noat pentru mine un imn nemrginit.F
Alecsandri -n $aza ini+ial a #astelurilor -i in$ormeaz prieteni despre
inten+ia sa. Crea+ia sa (dete un plan urmrit -ndeaproape) primele poezii se
succed -n (irtutea unui (erita%il calendar al anotimpurilor. "ai -nt,i sunt
compuse Iernaticile i apoi pastelurile de prim(ar 7aprilie 11D18' -ns pauza
dintre aprilie-decem%rie' pare al scoate pe poet din ritm. eria trimis
Con(or%irilor la 21 decem%rie nu mai este unitar i nu respect regula strict a
succesiunii. &e0ul iernii, %oncertul i 'lori de nufr , amestec (,rstele anului'
apoi cele dou portrete sunt omagii de al%um' de un gust discuta%il. Poezia
>ntul cuprins -n ciclul >aria' urmeaz o nou tran e&pediat Con(or%irilor.
0ot at,t de pu+in unitar ca i cea precedent este i cea trimis ulterior cu
poeziile #untea, 'ntna, Legenda de la munte etc.
Printre cele ase (ratice' Alecasndri se rea%iliteaz' Lunca din &ice!ti,
>ntorul, Balta, &alul ;iretului, %oasa, ;eceri!ul, trimise -n aprilie i aprute
-n Con(or%iri.
Poet de respira+ie scurt' trind su% imperiul momentului nu al marilor
parcursuri' Alecsandri sim+ise c iese tempo,ul #astelurilor i *otr,se s -i
-nc*eie opera.

4.! Poezia anotimpurilor
&eritul lui +lecsandri n #asteluri, e nti, de a fi i0gonit din lirica
noastr peisa8ul !abloanelor pastorale sau romantice, fie acel Elocus aemaniF
al lui Iancu >crescu, fie decorul assianic al lui Bolliac, n pelerina8 pe
culmile %araineanului, fie lamartiniana noapte lunar, cu filomele, ruine sau cu
misterioase !oapte ng"iite n ntuneric
--
.
#ncercrile lui Iancu Vcrescu' -n #rimvara amorului' 9eliade -n
Oburtorul' Ale&andrescu' ;olitineanu' ca s nu citm dec,t artiti de prim
mrime ' di$er radical de ceea ce a $cut i a inten+ionat s $ac Alecsandri. Bu
ne g,ndim la deose%irea de miestrie sau la amplitudinea liric' sunt i acestea
importante' -ns acum a(em -n (edere' -n primul r,nd' c*ipul de reac+ie -n $a+a
spectacolului lumii.
P,n la Alecsandri poe+ii au ane&at natura. 0riste+ea lui "amuleanu $a+
de ire(ersi%ila curgere a timpului i manipularea (oca+iei sale -i asocia peisa6ul
tomnatic al ar%orilor i al vnturilor funebre
4E
. u$letul lui Ale&andrescu se
complace -ntr-un cadru nocturn i selenar. Botele descripti(e -i ser(esc s
atmos$erizeze o re$le&ie asupra trecutului (ite6esc al poporului i al di$icult+ilor
lui prezente ca -n )sritul lumii la Tismana, ori a iz%ucnire melancolic
precum -n +dio,La Trgovi!te i &editaie. @a ;olintineanu' natura este
adiacent i proli& ca i eroii si. Calm i grandioas -n %ea din urm noapte
a lui &i"ai >itea0ul' m,ng,ietoare i sera$ic -n momentul despr+iri lui Andrei
de iu%it' *ucolic -n )omncele din %avala, (oluptoas' colorat i e&otic -n
'lorile Bosforului, sinistr i teri$iant -n &i"nea !i baba' ea are de o%icei
:::::::::::::::::::::::::::::
--
0."aiorescu' Direcia nou n poe0ia !i pro0a romn, 11C2
4E
Poezia Toamna, -n ;.P."amulaeanu #oe0ii, ;ucureti 11!C
misiunea de a pregti des$urarea unei ac+iuni sau a -ntregi rezonan+ unei stri
su$leteti prin mecanica simplist a consonan+ei 7poezie lunar / inim
melancolic8 sau a contrastului 7apele linitite ale ;os$orului' ororile seraiuri8.
;olliac' cu patetica lui compasiune pentru dezmostinit+ii (ie+i' -i plaseaz
(ictimele -ntr-o natur aspr i %rutal' ca -n ;ila sau %arnavalul ' sau' (oind' s
e(oce sl%ticia zugr(ete' ceea ce s-a (zut mai rar -n lirica noastr' mun+ii cu
$urtunii nprasnice i culmi -nzpezite.
@a mai to+i -naintai lui Alecsandri' natura nu reprezint o preocupare
pentru sine' cum a $ost pentru MordNort* sau pentru ;eet*o(en' c,nd a compus
#astorala. Batura inter(ine -n rolul de cutie de rezonan+' ampli$ic,nd sau
diminu,nd un sentiment ' ca un $el de re(ela+ie uman' ce-i -ntiprete
lungimea de und -n masa recepti( a uni(ersului . Ast$el spus' la cei ce l-au
precedat pe Alecsandri natura nu este su%iectul poeziei' ci meta$ora ei' adic un
termen de rela+ionare' -n centrul proiectului liric nu st realitatea e&terioar a
lumii' ci g,ndul emo+ia sau $apta omeneasc. Batura rezult -n asemenea cazuri
dintr-un $el de dilatare a personalit+ii' acesta -i regsete lamentrile -n peisa6
tocmai $iind c i-a construit acest peisa6 cu premeditare' sau -ntr-o $ormulare
mai pu+in e&trem' natura apare ca o dependen+ uman pentru c se constituie
-n raport cu un su$let care o pre+uiete sau o repudiaz' dup -nclina+iile lui
capricioase.
Perspecti(a demersului creator la Alecsandri e cu totul alta. Vor%ind cu o
oarecare e&agerare spre a ne $ace -n+elei cum am putea spune c dac scriitorii
ce i-au premers i-au ane&at natura poetului' Alecsandri -l ane&eaz pe poet
naturii. Ceea ce iz%ete -n #asteluri este -n ade(r sentimentul c natura
pree&ist omului' c ea are o realitate o%iecti( independent' c-l integreaz pe
om ritmurilor ei (itale' c -n$+irile i dimensiunile ei sunt neat,rnate de
contiin+a pri(itorului. >ni(ersul este o (ast structur de $enomene i procese
care se -nln+uie potri(it unor legi ireproa%ile i in$aili%ile. <mul -i are locul
su' unde(a' pe o treapt a $irii i tocmai $iindc rolul su este redus la acela de
component al marelui mecanism casnic' prezen+a sa este redus la acela de
component la marelui mecanism casnic' prezen+a sa este modest i
netul%urtoare. Pare c sentimentul sunt gu(ernate de anotimpuri' intemperii i
peisa6e i nu in(ers ' cum sim+im la al+i scriitori' unde eul liric *ipertro$iat -i
tr,m%i+eaz melodiile -n tot uni(ersul' druind acestuia c*ipul turmentat' tandru
sau apatic al autorului. 4ac realismul const -n captarea' ca -ntr-un $ocar de
lentil' a impresiilor produse de lucruri i -n re$lectarea lor' printr-o reela%orare
actistic dar s(,rit cu o c,t mai mare o%iecti(itate' -ntr-o imagine con$orm
i mai uni(ersal accepta%il' atunci Alecsandri e un realist cu un prototip
remarca%il prin puritate.
#ns deose%irea lui Alecsandri de -nainte / mergtorii si nu reduce la
antinomia su%iecti(itate / o%iecti(itate #astelurile -nc*id o $ilozo$ie senin i
optimist' cu totul speci$ic %radului de la "irceti' care a $ost -nc de mult
o%ser(at' $r a i se $i lmurit deplin implica+iile. Iat' de pild' ;erile la
&irce!ti -n (remea (iscolului zg,l+,ie $erestrele i $ocul arde -n cmin cu
p,lp,iri miestroase' -nc*ipuirea poetului z%oar pe apele line i radioase ale
amintirii.
Bici o su$erin+ nu-i -ndurereaz su$letul' nici o um%r nu-i tra(erseaz
oc*ii' cci p,n i triste+ile se s$arm de soliditate i %eatitudinea alctuirii sale
luntrice' c*iar -n timpul -n care a a(ut de ptimit scriitorul -l -n$ur
retrospecti( -ntr-un (l tandru' decret,ndu-l mult ferice.RGS
@s,ndu-l deoparte pe Iancu Vcrescu i a(ans,nd -n intimitatea
sensi%ilit+ii lui Alecasandri se impune constatarea c iu%irea -n #asteluri nu are
nimic din $e%ricitatea romantic' nu este nici o continu mistuire a su$letului'
nici o aspira+ie ctre o $loare al%astr inaccesi%il' nici o presim+ire tul%ure de
dezastre i nenorociri' ea este o imanen+ a naturii' scriitorul o descoper la
temelia e&isten+ei i o descrie cu aceeai simplitate cu care ar zugr(i o piatr'
un copac sau un nor' iu%irea aceasta e una din $ormele pe care le -m%rac
dinamismul irezisti%il al (ie+ii' o mani$estare compati%il cu ordinea uni(ersal
%azat pe ec*ili%ru i armonie'ea este cu alte cu(inte' moderat' adic lipsit i
de $uria %rutal a instinctului i de ra$inamentele sterile ale lucidit+i.
#astelurile sunt o ilustra+ie a doctrinei modera+iei i poate -n primul r,nd
deri( impresia c nimic nu contri%uie la construirea unui stil clasic dec,t sim+ul
msurii' al propor+ionrii -n+elepte dintre e&plorarea omului luntric i aceea a
realit+ii e&terioare.
<ri' la Alecsandri' totul e modera+ie. "odera+ie -n sentimente' el nu c,nt
marile pasiuni' poezia lui este plin de %eatitudine' are senintatea su$letului
care se apleac asupra trecutului cu -nduioare $r regrete'care (iseaz
meleaguri -nsorite cu o nostalgie lipsit de lacrimi' care e&ult $r a-i pierde
cumptul i se -ntristeaz $r a dispera. "odera+ie -n $uziunea liric) Alecsandri
$olosete acea $orm de dezintegrare a atmos$erei de adeziune la o%iect' care se
numete umor. Ast$el' c,nd acumularea de imagini ce contureaz un ta%el de
natur a6unge la o anumit solemnitate de ton' la un anumit prag de *ieratism'
inter(ine o not de ironie %la6in sau de autoze$lesmire' semnul pri(eg*iului
contiin+ei' care rupe (ra6a i rec*eam din ideal la realitatea mrunt i terestr'
de pild dup ma6estuoas zugr(ire a nop+ii ce -n(luie $irea din giulgiul de
tain' urmeaz un e$ect de du) Ci,ntr,o balt mii de broa!te n lung "or,
orciescQ Dolbnd oc"ii cu intire la luceafrul ceresc.
4up e(ocarea nelinitii psretului %l+ii c,nd apare (,ntorul' -n luntre
plin de arme' ni se arat c) Iar pe mal, n lini!te un bltan, p!ind ncet,Q Oice1
*u,i peirea lumiiGvntorul e poet.
4up ta%loul $eeric al c,ntecului pri(ig*etorii -n lunca amu+it de e&taz' ni
se amintete c) &acul singur, ro! n fa, doarme dus pe ceea lumeK cu ridicolul
unui %urg*ez o%tuz' surprins c s$orie la un concert sim$onic.
#n $ine' gsim la Alecsandri un peisa6 care se inspir din aceeai tendin+
de a ec*ili%ra culorile i de a e(ita e&tremele. E (or%a de un col+ din natur
decupat din in$inita (arietate a geogra$ii posi%ile' pe care -l percepe deplin acela
care cunoate solul %ttorit de paii poetului i udat de lacrimile lui. Fara
(remurilor lui Alecsandri nu e un liman al (iselor i nici regiunea cu -nserri
tainice i $ioruri nocturne' pe care au e(ocat-o Ale&andrescu sau ;olintineanu.
4e ;olliac' cu (iscole nprasnice i st,ncile sterpe' -nl+ate deasupra norilor'
unde doar si*astrul -i gsete sla' nici nu poate $i (or%a' Alecsandri e strin de
tot ce este e&cesi(' dup cum e departe de tot ce este inde$init i tul%ure. #n
#asteluri, arta lui e un atentat la (iziunea romantic asupra naturii) +lecsandri a
avut natura cea mai ec"ilibrat din lume. *ici o nsu!ire sufleteasc
disproporionat, !i cu att mai puin fante0ia !i sensibilitatea, cele dou
prg"ii ale romantismului RGS+lecsandri n,a putut re0ista presiunii mediului !i
!i,a pus lira sa clasic n slu8ba melodiei romantice. Dup @<7A, nu mai e
romantic, ori e mai puin sau mai rar romantic. $n #asteluri e clasic, iar
pastelurile sun socotite ca cele mai bune poe0ii ale sale. Ci n adevr, aici n
sfr!it vorbe!te natura sa intim
-7
.
@a disec+ie' cele mai multe poezii -i denun+ at,t de repede i de
complet'mi6loacele' -nc,t senza+ia c ai dat de $und pare a interzice %analit+i'
demont,ndu-i piesele descoperim o suit de imagini de o simplitate
deconcertant) ninsoarea' z%orul $ulgilor pe -ntinderea +rii' c,mpia acoperit de
omt' soarele se -n(inuieaz printre nori' plopii %rzdeaz zarea' satele pierdute
semnalizeaz cu $umul din *ogeacuri' cerul se -nsenineaz' sania z%oar -n sunet
de zurgli.
E&trg,nd din conte&t epitete' aliniindu-le' pentru a le e&amina separat'
palitatea lor e&presi( sare -n oc*i) cumplita iarn,troiene cltoare, fluturi albi,
umeri dalbi, 0ale argintie, mndra ar, soarele rotund !i palid, fantasme albe,
ntinderea pustie, clbuci albi, sanie u!oar. "eta$orele fiori de g"ea, ocean
de ninsoare i personi$icrile ai rii umeri,mndra ar se mbrac, apar+in
lim%a6ului comun. 4oar compara+ia soarelui cu (isul de tinere+e e realmente
============================
4D
G.I%rileanu' *ote !i impresii, Iai' 122?' p.1C2-1C4
sugesti(' dei -ntinderea pe dou .. -i d un aer patriar*al. 4ezamgitoare
recoltU 5ecitind poezia) (om desprinde din limpedea succesiune a sonorilor i
imaginilor sentimentul puternic al unui ta%lou de iarn' desenat cu arta
esen+ializrii' cu tiin+a perspecti(ei i intui+ia eu$oriei lim%a6ului.
Alecsandri i-a denumit poeziile sale de natur #asteluri' indic,nd prin
aceast titulatur' c*iar mai multe -n inten+ie' ce(a din particularitatea te*nicii
sale. El nu este un pictor -n ulei ' un colorist prin e&celen+ un desenator lipsa de
relie$ a epitetului i anemia meta$orei e&prim aceast inaptitudine pentru o
culoare complicat. #n sc*im%' el surprinde conturul o%iectelor pe care le red cu
o trstur $erm i sesizeaz cu acuitate micrile. #n (ersurile)Oiua ninge,
noapte ninge, dimineaa ninge iar K Q %u o 0ale argintie se mbrac mndra
ar3, imaginea este de$init precis' iar amploarea uria a zpezii este sugerat
sugesti( prin repetarea (er%ului. ensi%ilitatea poetului re+ine gesturi' ac+iuni i
reac+iunii)Boi rag, cai nec"ea0, cinii latr la un loc, Q mul, trist,cade pe
gnduri !i s,apropie de foc. J;fr!it de toamnH6l vine, se nal, n cercuri line
0boar, Q Ci, rapide ca gndul, la cuibu,i se coboar3 Q Iar copila!ii veseli, cu
pieptul de0golit,Q +learg,sar n cale,i !i 0ic1 Bine,ai sositK Jaspeii
primveriiH, 6 umbra unor nouri, albi, u!ori, mruni,Q %e lunc sub soare,
cldind un lan de muni3 JTunetulH.
Imaginea lui Alecsandri are e&presia' un caracter de orizontalitate' ea nu se
apro$undeaz -n ecouri repetate ce se aud din ce -n ce mai tul%ure i-i
prelungesc (i%ra+iile dincolo de pragul contiin+ei' iz(orul liricii poetului e
percep+ia creia i se adaug rareori materiale strine. #n $a+a naturii' scriitorul
desc*ide oc*ii' ciulete urec*ile' se aeaz in(oluntar la p,nd. 3i%ra lui
ner(oas -nregistreaz nemi6locit i proaspt spectacolul lumii' sensi%ilitatea. #n
loc de a $i o traducere retoric a ideii' ca la at,+i scriitori preceden+i' imaginea
de(ine o senza+ie ade(rat. 3iecare pastel se %azeaz pe un material concret de
o%ser(a+ie. Bi se -n$+ieaz e&istentul -n clipa -n care a $ost -ntiprit pe retina
poetului i surprins de mem%rana sa auditi( ca i cum ela%orarea poetic ar $i
concomitent cu percep+ia. 0impul #astelurilor este in(aria%il prezentul' timpul
concomiten+ei i al eternit+ii' cci -n in$initatea (remii nu mai e&ist trecut i
(iitor. Inten+ia ascuns este de a ni se insu$la sentimentul $uziuni cu natura' al
simultaneit+ii cu procesele i ipostazele $irii.
"etoda descripti(' direct i o%iecti(' din #asteluri e $orma elementar
i cea mai uzat a e(ocrii lumii $enomenale' aceea de care s-au ser(it de o%icei
clasici' care nu urmreau s prelungeasc sensurile testului -ntr-o ne%uloas de
sugestii inde$inite' ci (oiau pur i simplu s transmit idei' sentimente' pasiuni'
cu netezime i claritate.
tructura imaginii la Alecsandri se -m%in cu mi6loacele compozi+ionale i
se poten+eaz prin eu$oria lim%a6ului. Ar*itectural este greu de conceput o mai
simpl construc+ie) primele (ersuri' caracterizeaz' ca -ntr-o sintez' lapidar'
esen+a peisa6ului $n pduri trosnesc ste8ariiK 6 un ger amar, cumplitK J&e0ul
ierniiH, Oori de 0iu se revars peste vesela natur JDimineaaH.
>rmeaz c,te(a aspecte care -ntregesc un ta%lou' cu o (dit preocupare
de simetrie' cci poetul nu -nt,rzie cu oc*ii pe u o%iect' ci-i deplaseaz ung*iul
pri(irii -n toate punctele spa+iului. #n Dimineaa' dup $ormularea introducti('
ni se -n$+ieaz apari+ia soarelui' c,mpul cu $lori scldate -n rou' muncitorii
pregtindu-i uneltele' psrele ciripind' caii i turmele z%enguindu-se -n soare.
#n #lugurile procedeul nu mai este la instantaneului' ci al succesiunii' dar -n
aceeai etalare r,nduit' impresie dup impresie' $r a strui cu insisten+ pe un
moment anume.
0a%loul naturii se alctuiete prin asam%larea pr+ilor' te*nica e a
acumulrii' prin suprapunere de detalii. @a s$,rit' pastelul aduce o not
personal cu sens umoristic' -n inten+ia de a destinde -ncordarea atmos$erei.
Compozi+ional' prin so%rietatea liniilor i ec*ili%rul interior al dispunerii
planurilor' poezia se -ncadreaz acelui uni(ers z,m%itor i limpede pe care-l
e(oc scriitorul.
Gritoare -n acest sens este acordul dintre imagine i sunet %aii scutur
prin aer suntoarele lor salbe' prin locul dominant al consonan+ei' d senza+ia
$izic a micrii clopo+eilor at,rna+i de g,tul armsarilor' care produce un sunet
-ntr-un registru -nc*is' surd' cu totul di$erit) $n v0du" voios rsun clinc"ete de
0urgli' unde sunetul se su%+iaz' de(ine muzical' cristalin. #n Iarna' contrastul
pe care -l e(oc stro$a a treia -ntre imensitatea c,mpiei i satele risipite se
mani$est prin (ersurile)Tot e alb pe cmp, pe dealuri, mpre8ur, n deprtare,Q
%a fantasme albe plopii n!irai se perd n 0are, -n (reme ce acumularea lui u -n
ultimele dou (ersuri' -ntrete o not sum%r' melancolic1 Ci pe,ntinderi
pustie, fr urme, fr drum,Q ;e vd satele perdute sub clbuci albii de fum.
Important este c melodia poeziei se adapteaz conceptului ce st la %aza
#astelurilor. Versul de 14 i 1D sila%e cu des$urare generoas' $raza -ntins pe
toat partitura stro$ei' cu (aria+ia mai mare sau mai mic a pauzelor de cezur'
dar cu des(,rit $luen+ a ritmului cu sonoritate mereu rotund i e&presi( a
intona+iei' pare a $i unica e&presie posi%il a uni(ersului liric al scriitorului.
enza+ia unit+ii g,ndirii poetului i e&presia ei material reprezint totalitatea
concep+iei $ilozo$ice nu acoper dezideratele noastre i c*iar dac e&igen+a
autorului nu e -ntotdeauna la -nl+ime.
#ncununare a crea+iei lirice' #astelurile reprezint' nu numai -n opera lui
Alecsandri' ci -n istoria literaturii rom,ne c*iar' un punct de re$erin+ esen+ial.
<rice poezie ce $ace apel direct la peisa6 se cere neaprat raportat la acest ciclu.
<riginalitate oricrui poet creator de ta%louri din natur se sta%ilete -n $unc+ie
de ceea ce -l apropie i' mai ales' -l distan+eaz de autorul IpastelurilorJ aprute
-n 11D1 / 11D2. #astelurile ce mai mare podoa% a poeziei lui Alecsandri' au
ridicat e&presia liric na+ional la un grad de ra$inament artistic ne mai atins
p,n la acea dat. E&pert -n detectarea $rumuse+ilor din natur' oc*iul poetului se
-ndreapt iute i sigur ctre detaliul plastic re(elator' de o sensi%ilitate at,t
pentru (alorile cromatice c,t i pentru cele sonore. #n (iziunea lui Alecsandri'
florile sunt dotate cu clopoei, pulberea 0pe0i are aspectul nisipului alb,
fierbinte din de!erturile africane. Constructor de pri(eliti gra+ioase' poetul
transmite cu mi6loacele dintre cele mai simple senza+ia de $raged i delicat'
art,ndu-ne de e&emplu' I n lumea pudrit cu mrunt mrgritarF, o Eveveri
micJ' ce Isalt JGH pe o creang de ste8arF sau $c,ndu-ne prtai la ritualul
srutrii de ctre soarele culcat Epe cereasca mndr scarF a $lorilor
prim(erii) Dediei !i viorele, brebenei !i topora!iQ %e r0bat prin frrun0i uscate
!i s,arat drgla!i. "iestria pictural se gsete la apogeu -n pastelurile de
iarn' care' lu,ndu-i adeseori constituen+i din regnul mineral' e&pun,nd
cristale ' -ncorporeaz natura -n art. Poeziile se umplu de ara%escuri' caligra$ii
i um%re c*inezeti' -ntr-un $el ce anun+ crea+ia de acelai tip a unor poe+i de
mai t,rziu' precum Eminescu' "cedonsKi' 4.Aang*el' 0udor Arg*ezi' Ion Pillat.
4ar cele mai iz%utite i mai ImoderneJ pri(eliti sunt cele ale sti*iilor
dezln+uite. ICumplita iarnJ i-a inspirat lui Alecsandri (iziuni compara%ile cu
#rigoana arg*ezian' -n care amestecul de real i $antastic con$er ta%lourilor -n
micare o grandoare -n$ricoat. E+spru !i slbaticF, gerul str,nge Eneagra
luncF -n %ra+e' Ecu 8lireF' $ace su$l,nd' Epod de g"ea ntre maluriF '
Ecailor n spumegareF le d Earipi de vultur F. E>8ind prin vi8elieF, Ecrivul
de mia0noapteF spul%er zpada-n ceruri' Ede pe deal, de pe cmpie F,
Eviscolul frmnt lumeaF, Elupi suriF, alearg Eprin potopul de 0padF'
url,nd' i de pretutindeni / Ede prin codri, de pe dealuri, de prin sateF Ese
ridic JGHsbert, rget, ipt, vaiet, mii de glasuri spimntateF. "emora%ile
rm,n -ns i unele dintre ta%lourile statice' -n special acela' Emre fantasticF
din &e0ul iernei, -n care' pe altarele munilor' E&ii de stele argintiiQ $n
nemrginitul templu ard ca ve!nice fcliiF.
*atura, n cuprinsul unui an, iar n c"ip simbolic n cuprinsul unei viei
omene!ti se nfi!ea0 sub dou aspecte antitetice1 unul stimulator al vitalitii
Jvara, tinereeaH altul parali0ant Jiarna, btrneeaGH
-9
.

Contemplator al eternei naturi' Alecsandri a $ost totodat un tipic scriitor-
cet+ean' participant' nu numai prin intensa acti(itate politic' ci i prin crea+ie la
toate marile e(enimente ale timpului su) re(olu+ia din 1141' >nirea'
-mproprietrirea +ranilor' rz%oiul pentru independen+. De!teptarea )omniei,
Dora ?nirii, #ene! %urcanul, ;ergentul, d osta!ilor romni nu pot lipsi' i nu
lipsesc' din nici o antologie a poeziei de mani$est atitudinea ci(ic' patriotic.
Asemenea teatrului' (ersurile lui Alecsandri au ser(it i ser(esc nemi6locit
marile idealuri na+ionale. cene din realitatea rom,neasc' inclusi( din lupta
pentru unitatea i independen+a na+ional' sunt imortalizate i -n proza acestui
$uritor / -mpreun cu to+i patrio+ii din epoca sa / al 5om,niei moderne.
At,t pentru meritele ei de ordin istoric'pentru $unc+ia educati(' c,t i
pentru (aloarea estetic' poezia dar i literatura lui Vasile Alecsandri merit i
tre%uie s $ie %ine cunoscut de ctre to+i cei sensi%ili la $rumos' iu%itori de
patrie.=============================
4C
G. Clinescu' Istoria literaturii rom,ne de la origini p,n -n prezent' ;ucureti' Editura "iner(a'
1212' p.!??

"ezul iernei
l%ticia scitic a iernii'ampli$icat de oroare lui Alecsandri pentru
orizonturile %oreale'este e(ocat' -n &e0ul iernii, cu un sim+ colosal al
imensit+ii cosmice' natura -ng*e+at i se pare un templu uria' cu -n$+iare
aproape $a%uloas. #n $ulgerrile imagina+iei' colanele de $um de(in colane
antice pe care se spri6in cerul' mun+ii -i apar ca nite altare' iar codrii troieni+i o
uria org din care (,ntul scoate sunete de spaim.
Oer%an Cioculescu aprecia sensibil la aspectele delectabile ale iernii,
>asile +lecsandri are ns sentimentul neclintirii totale, al tcerii absolute, al
suspendrii vieii, ntr,un cuvnt intuiia caracterului grandios al anotimpului
-<
.
4arul (izual al poetului' element esen+ial al artei sale descripti(e' imprim
-ntregului ta%lou o particular tent impresionist. Procesul liric' supra(eg*eat
de o luciditate ce a%ia las uneori s rz%at c,te o (i%ra+ie interioar JE K
tablou mre, fantasticK...F3 Dar ce vd 2...FH capt un ton solemn. 4e o
densitate i limpezime a e&presiei poetice care $ace din acest poem o capodoper
a pastelului rom,nesc) $n pduri trsnesc ste8arii K 6 un ger amar, cumplit K X
;telele par de ng"eate, cerul pare oelit,Gste6arii par a $i pietri$ica+i' iar
ramurile acestora trosnesc de $rig. Gerul este personi$icat i apare ca un persona6
supranatural' ca un tiran.
Cerul -mprumut i el rceala i spa+iul teluric' stelele pr,nd -ng*e+ate' iar
cerul cpt,nd culoarea oelului.
Vasile Alecsandri asociaz moliciunea zpezii cu diamantele solide.
Cristalele de zpad $ormeaz un lan de diamanturi. Rpada nu mai este
pu$oas' ci a de(enit consistent i mai scrie su% picioarele cltorului )Iar
:::::::::::::::::::::::::::::::::
41
Oer%an Cioculescu' Vladimir treinu' 0udor Vianu' Istoria literaturii rom,ne moderne' ;ucureti'
Editura 4idactic i Pedagogic' 12C1
0pada cristalin pe cmpii strlucitoareX#are,un lan de diamanturi ce scrie
sub picioareQQ.
Eul liric are impresia trans$ormrii naturii -ntr-un templu.
@a -nceput aceast senza+ie este o intui+ie $ragmentat' pentru ca apoi s
e&prime mirarea $a+ de asemnarea dintre natur i templu) $umurile al%e sunt
coloane -nalte' acoperiul este %olta cereasc' mun+ii reprezint altarele' codrii
sunt orgile' iar luna i stelele sun $cliile templului sacru) 'umuri albe se ridic
n v0du"ul scnteiosQ%a naltele coloane unui templu maiestuos,Q Ci pe ele se
a!ea0 bolta cerului senin,Q ?nde luna !i aprinde farul tainic de lumin.QQ K
tablou mre , fantasticK...&ii de stele argintiiQ $n nemrginitul templu ard ca
vecinice fclii.Q&unii sunt a lui altare, codrii organe sonoreQ?nde crivul
ptrunde, scond note ngro0itoare.QQ
Boaptea de iarn are ca punct culminant senza+ia unei nemicri totale.
Gerul pare a $i distrus orice $orm de (ia+) Totul e n neclintire, fr via, fr
glas3Q *ici un 0bor n atmosfer, pe 0pad nici un pas3.
#ntre%area din $inalul poeziei e&prim senza+ia de a descoperi c la ni(elul
terestru (ia+a continu) un lup alerg dup prad) Dar ce vd 2... n ra0a lunei o
fantasm se aratGQ 6 un lup ce se alung dup prada,i spimntat KF
Imaginea animalului de prad care apare -n raza lunii ca o fantasm,
asigur $unc+ia descripti( a poeziei' pastelul lui Alecsandri $iind unul pictural'
iar prezen+a lupului ar a6uta -n situarea -n ta%lou a detaliilor) $undalul ar $i
mun+ii' la poalele mun+ilor se a$l satul' iar -n marginea satului se a$l casa
poetului' de unde el contempl peisa6ul i poate o%ser(a animalul care alearg
dup prad.
Acest ta%lou memora%il al iernii a $ost admirat i de George Clinescu
Teroarea de fenomenul boreal i,a prile8uit lui +lecsandri cteva strofe ce sunt
mici capodopere
-=
.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
-=
B.%linescu, Istoria literaturii romne de la origini pn n pre0ent, Bucure!ti, 6ditura &inerva,
@=<(, p..AA
"alul iretului
"ul+i cred c peisa6ul -n opera lui Alecsandri este static' deci un peisa6
-nregistrat la un mod $otogra$ic' total impersonal. Cu toate c (iziunea asupra
acestuia este' *otr,t' a unui spirit preocupat de ec*ili%ru i armonie'ta%lourile
de natur nu sunt totui -n totalitate clasice. < atitudine su%iecti( -nso+ete' nu
-n pu+ine cazuri'e(ocarea naturii' mai ales a iernii nsctoare de (isuri -ng*e+ate'
a luncii' Irai $rumos al +rii meleJ' i a esului molda( -n $a+a crora poetul nu e
este doar un om care (ede' ci unul care triete o emo+ie. Aceasta -l implic' de
$apt' -n peisa6 i -n armonia etern a $or+elor (itale ale naturii $raterne. Arta lui
Alecsandri este o art Ide impresieJ' nu pu+ine din pastelurile sale a(,nd ca
principiu dominant micarea' dinamismul continuu care este al naturii -nsi.
Cu totul memora%il pentru aceast sim%ioz de (i%ra+ie su$leteasc i
ec*ili%ru al $ormei' de ade(r i originalitate e&presi(' este pastelul &alul
;iretului. El ne apare i ca unul dintre cele mai caracteristice pentru
impresionismul poetului)
E +burii u!ori ai nopii ca fantasme se ridic
Ci, plutind deasupra luncii, printre ramuri se despic.
)ul luci se,nconvoaie sub copaci ca un balaur
%e n ra0a dimineii mi!c sol0ii lui de aur.
6u m duc n faptul 0ilei, m a!e0 pe malu,i verde
Ci privesc cum apa curge !i la cotiri ea se perde,
%um se sc"imb,n vlurele pe prundi!ul lunecos,
%um adoarme n bulboace, spnd malul nisipos.

%nd o salcie pletoas lin pe balt se coboar,
%nd o mrean salt,n aer dup,o viespe sprintioar
%nd slbaticele rae se abat din 0borul lor,
Btnd apa,ntunecat de un nour trector.
Ci gndirea mea furat se tot duce,ncet la vale
%u cel ru care,n veci curge, fr,a se opri din cale,
Lunca,n giuru,mi clocote!te3 o !oprl de smarald
%at int, lung la mine, prsind nsipul cald.F
Viscolul
#n pastelul >iscolul sun e&primate strile i atitudinile omului -n general)
>iscolul frmnt lumeaK R...SQQ Oberet,rget, ipt, vaiet, mii de glasuri
spimntateQ ;e ridic de prin codri, de pe dealuri, de prin sate.
4ominanta primei stro$e -ncepe cu denumirea sti*iei *i%ernale' %rivul
din mia0noapte, care -n$ricoeaz prin mani$estarea sa amenin+toare -ntreaga
$ire. Be este sugerat $or+a cumplit cu care s-a dezln+uit (iscolul asupra
-ntregii naturi ;pulbernd 0pada,n ceruri de pe deal de pe cmpie' ast$el -nc,t
planul cosmic se -ntreptrunde cu cel terestru' $orm,nd o unic unitate spa+ial.
Versurile >aluri albe trec n 0are, se,a!e0 lung troianQ %a nisipurile dese din
pustiul african, apare du%lu o&imoron' unul cromatic' e&primat prin al%ul
zpezii troienite i culoarea tern a nisipului i altul caloric gerul iernii i cldura
deerturilor a$ricane. 0oate acestea sunt mani$estri ale naturii' cu (,ntul
puternic' ce are e$ect dezastruos asupra $irii -ncremenite su% (iscolul de(astator
i asupra deertului pustiindu-l.
#n a doua stro$ $enomenul este dezln+uit peste -ntreaga $ire >iscolul
frmnt lumea. ingurele $iin+e care se -ncumet s -n$runte urgia *i%ernal
sunt lupii suri' care alearg i url -nspim,nta+i prin potopul de 0pad .
-ntreaga natur este -ngrozit de sti*ia cumplit' psrile sunt luate de curentul
cri(+ului' corbii 0bor vrte8 rpii de vnt iar plantele se,ndoaie lovindu,se de
pmnt. 4omin starea luntric de -n$iorare' pro(ocat at,t prin personi$icare
*iper%olic >iscolul frmnt lumea c,t i prin imagini motorii' ILupii suri ies
dup prad,Q +lergndF,FTurmele tremur3 corbii 0bor vrte8, Erc"iile se,
ndoaieF i imaginea auditi( -nspim,nttoare' urlnd.
tro$a a treia -ncepe -n$ricotor Obert, raget, ipt, vaiet, mii de glasuri
spimntate care creeaz o atmos$er teri$iant' (iscolul -n$rico,nd toat
su$larea. V,ntul de(astator' ca nite ra$ale' *oapte cade, lupii urlG' iar
senza+ia c natura a de(enit o nemrginire este redat prin Ci,n departe se aude
un nec"e0 rsuntorG. Prin inter6ec+ia vai este sugerat compasiunea -n$iorat a
poetului pentru oricare cal !i cltor surprini de uraganul al%' care are e$ectul
ielelor' al cror dans este un (,rte6 -nne%unitor.
#n ultima stro$a este ilustrat ideea speci$ic $inalurilor din pastelurile lui
Alecsandri' aceea c omul poate -n$runta sti*iile naturii dezln+uite dar numai cu
a6utorul semenilor lui' singura posi%ilitate de supra(ie+uire $iind solidaritatea
uman. Cltorul rtcit -n noapte n viscolire este $ericit atunci c,nd aude
ltratul c,inilor i 0re!te cu uimire o cas cu ferestrele lucind' unde este primit
cu %ucurie de gazdele dornice de ai o$eri dulcea ospeie celor care au ne(oie de
adpost. 4e remarcat diminuti(ele cu (aloare a$ecti(' csua drgla!' pentru
a ilustra o trstur recunoscut a rom,nului' ospe+ia.
Iarna
4in contemplare uimit a zpezilor' mediteraneanul Alecsandri a scos
c,te(a dintre cele mai $rumoase poezii descripti(e din c,te s-au scria (reodat -n
literatura rom,n. Peisa6ul de iarn este re-n(iat -n toat concrete+ea lui' iar ideea
de potop *i%ernal capt amploare cosmic. Versul' de o e&traordinar
so%rietate' este e(ocati( i muzical' (i%ra+ia luntric a poetului $iind temperat
printr-o te*nic e&cep+ional a compozi+iei i prin poezia Iarna)
E Din v0du" cumplita iarn cerne norii de 0pad,
Lungi troiene cltoare adunate,n cer grmad3
'ulgii 0bor, plutesc n aer ca un roi de fluturi de 0pad
)spndind fiori de g"ea pe ai rii umeri dalbi.
Oiua ninge, noapte ninge, dimineaa ninge iar K
%u o 0ale argintie se mbrac mndra ar3
;oarele rotund !i palid se prevede printre nori
%a un vis de tineree printre anii trectori.

Tot e alb pe cmp, pe dealuri, mpre8ur, n deprtare,
%a fantasme albe plopii n!irai se perd n 0are,
Ci pe,ntinderi pustie, fr urme, fr drum,
;e vd satele perdute sub clbuci albii de fum.
Dar ninsoarea ncetea0, norii fug, doritul soare
;trluce!te !i dismiard oceanul de ninsoare,
Iat,o sanie u!oar care trece peste viG
$n v0du" voios rsun clinc"et de 0urgli.F
Prima stro$ a poeziei Iarna, are IdesenatJ un ta%lou din natur' -n care
iarna personi$icat cerne din (zdu* norii de 0pad, -n cantit+i enorme'
deoarece acetia par Lungi troiene cltoare adunate,n cer grmad. 4e la
planul cosmic sugerat prin elementele le&icale din v0du", n cer, n aer, $ulgii
a6ung -n planul terestru' )spndind flori de g"ea pe ai rii umeri dalbi.
Imaginile (izuale au ca dominant cromatic culoarea al%) norii de 0pad,
fulgii 0bor, plutesc, ca un roi de fluturi albi, umeri dalbi. Ele sunt alctuite din
epitete de 0pad, lungi, cltoare, dalbi, personi$icri, fulgii 0bor, umerii dalbi
i compara+ia ca un roi de fluturi albi. entimentele de uimire i -n$iorare pe
care poetul le triete -n $a+a acestui spectacol al naturii sunt sugerate i de
epitetele cumplita iarn i fiori de g"ea.
#n cea de a doua stro$' ne este -n$+iat cderea necontenit a zpezii prin
repeti+ia (er%ului ninge dup $iecare termen al enumera+iei E0iouaG, noapteaG,
dimineaF, c,t i prin ad(er%ul iar. Rpada a acoperit -ntreaga +ar' cerul este
-ntunecat de nori' iar ;oarele rotund !i palid a%ia se zrete. Peisa6ul -ndeamn
poetul la medita+ie asupra scurgerii timpului printre anii trectori ' iar triste+ea
pe care o -ncearc este sugerat de epitetul du%lu soarele rotund !i palid i
compara+ia se prevede printre nori ca un vis de tineree.
#n stro$a a treia este sc*i+at planul terestru' unde totul pare cu$undat -ntr-un
noian de zpad Tot e alb pe cmp, pe dealuri, mpre8ur, n deprtare. u%
inspira+ia iernii' poetul d li%ertate total $anteziei' ast$el -nc,t plopii par
fantasme albe, care se pierd -n zare' -n timp ce -ntinderea este pustie, fr urme,
fr drum. Imaginea care predomin este cea (izual' o imagine a irealului'
$a%uloas' realizat prin compara+ia ca fantasme albe plopii JGH se pierd n
0are i epitetele ntindere pustie, satele pierdute, clbucii albii.
#n ultima stro$ peisa6ul se -nsu$le+ete i iarna nu mai -nspim,nt $irea'
deoarece ninsoarea se oprete i norii personi$ica+i fug. Acum domin lumina
m,ng,ietoare a soarelui' care strluce!te !i dismiard imensitatea al%' sugerat
prin meta$ora *iper%olizant oceanul de ninsoare. #i $ace apari+ia o sanie
u!oar' care trece peste vi' rsp,ndind (eselia prin clinc"ete de 0urgli.
@uminiozitatea peisa6ului aduce %ucuria -n su$letul poetului' sentiment pe care
acesta -l transmite prin epitete -n in(ersiune doritul soare, voios rsun i
personi$icarea soarele JGHdismiard.
@unca din "irceti
E&cep+ional este i pastelul Lunca din &irce!ti' -n care (ra6a peisa6ului
stimuleaz -ntr-at,ta imagina+ia creatorului' -nc,t nota pur descripti( las loc
unui $ior de %eatitudine aerian i mister' inima umpl,ndu-se Ide o sacr
melodie' melan*olic' di(inJ. 4estinul poetului se -n$r+ete cu destinul naturii
i al lumii tainice a (iet+ilor)
E;us, paingul pe un frasin, ur0ind pn0a,i diafan,
%u,al su fir de,argint subire face,o punte,aerian,
Iar n leagn de mtas gangurul misterios
%u privig"etoarea dulce se ngn,armonios.
5os pe la tulpini, la umbr, fluturii, flori 0burtoare
;e,ndrgesc n prec"ere pe sn alb de lcrmioare,
Ci, ca roi de petre scumpe, gndceii smluii
;trlucesc, vie comoar, pe sub ierburi tinuii.F
Concertul -n lunc

< capodoper' cu (ersuri de rezonan+ eminescian' rm,ne i azi
%oncertul n lunc. 5emarca%il este aici $ine+ea cu care poetul tie s ptrund
-n (ia+a misterioas a naturii Ipoiana tinuitJ)
EIat vin !i gndcei n "lamide smluite3
Iat greieri, iat fluturi cu,aripioare pudruite,
Ci culbeci care fac coarne purtndu,!i casa,n spinareG
La ivirea lor poiana clocote!te,n "o"ot mareFG,
dar mai ales impresionant este puterea de a-i depi propria structur i a
imagina acel moment imperial al c,ntecului pri(ig*etorii ce se pierde -n in$init.
u$letul -nsui' -m%tat de melodia di(in' pare a se topi (oluptos -n miragii
cosmice)
E Dar, tcereK... ;us pe,un frasin un lin freamt se audeK...
Toi rmn n a!teptare. %ntreaa,ncet prelude.
>ntul tace, frun0a deas st n aer neclintitG
;ub o pn0 de lumin lunca pare adormit.

$n a nopii lini!tire o divin melodie
%a suflarea unui geniu printre frun0e lin adie,
Ci tot cre!te mai sonor, mai plcut, mai frumoas,
#nVce umple,ntreaga lunc de,o vibrare,armonioas.
Bnditoare !i tcut lunca,n cale,i se opre!te.
;uflet cu voluptate n esta0 adnc plute!te,
Ci se pare c s,aude prin a raiului cntare
#e,ale ngerilor "arpe lunecnd mrgritare.F

Versurile' de o $rgezime i o limpezime misterioas' sunt crea+ia unui
mare poet care re(ars asupra naturii' -ntr-o tonalitate de puritate aerian' -nsi
muzica su$letului su. Aceast e(adarea din armonia interioar spre in$initul
cosmic este semnul $uziunii per$ecte -ntre darurile picturale i talentul de a
recrea natura. Prin cosmicitatea uni(ersului su poetic' clasicul Alecsndri este' -n
realitate' un modern' iar prin te*nica poetic i muzicalitatea dia$an a
cu(intelor' aceste poeme reprezint tot ce s-a scris la noi mai $rumos de la
Eminescu.
Boile -mpre6urri -i modi$ic $undamental starea de spirit i -i deplaseaz
interesul spre alte preocupri' pro%lema -nc*eierii #astelurilor ieea cu totul de
pe rol.
Editarea perelor complete -n 11CE' -l o%lig la o organizare a ciclului' (a
proceda la alipirea poeziilor din 11D1-11D2' a c,tor(a %uc+i produse -ntre timp'
mai mult sau mai pu+in congruente.
imptomatic este i datarea culegerii #astelurilor -n edi+ia de la 11CE)
11D2-11CW.
Editarea #astelurilor p,n la Ion Pillat -n seria #agini alese a %rii
romne!ti 114? s$arm unicitatea ciclului' su% ipostaza (oit de poet'
reconstituind-o -n $unc+ie de aplicarea consec(ent a criteriului tematic. Ion
Pillat e&clude cele dou #ortrete, Linda )aia, >alul lui Traian, adug,nd -n
sc*im% 11 poezii care -i preau ca att prin caracterul lor nendoelnic de
pastel, ct !i prin frumusee proprie, nu puteau lipsi din ceea ce se strduie s
fie un tot organic 7-ntre acestea) Toamna estoare, Iarna vine, %iclonul, >isea0
luna fragment din Legenda rndunici 8
Eli%erat din str,nsoarea iernii' din cadrul limitat al interiorului casnic'
sensi%ilitatea lui Alecsandri se des$oar -n spa+ii mult mai $a(ora%il' dei
mereu discret' ascuns su% aceeai gra+ie descripti( i limpezimea de cristal a
(iziunii poetice. Aceasta nu -nseamn c notele de intimism delicat' de re(erie i
piroteal Ila gura sobeiJ ' de re-n(iere I -n z%or $antastic a po(etilor minuniJ'
nu sunt esen+iale pentru de$inirea uni(ersului poetic al pastelurilor. 4impotri(.
4ar (enirea prim(erii mult ateptate' e&plozia de (ia+ su% cerul -nsorit'
e&isten+a rustic i muncile agricole' -ntr-un cu(,nt' e&u%eran+a i (italitatea
naturii p,n spre toamn' c,nd I (esela (erde c,mpieJ se (ete6ete i Inourii
negrii' plini de geruriJ se ridic amenin+tor' se constituie' -n imagina+ia
armonioas a poetului' ca un spa+iu tipic i sim%olic -n acelai timp. Acesta este
-nsu$le+it nu numai cu o palet %ogat' descripti( a pictorului' dar i cu o
neateptat te*nic a sugestiei' ca -n aceste (ersuri -n care dorul nemrginit i
(agul deprtrilor c*eam alte straturi ale sensi%ilit+ii dec,t acelea
supra(eg*eate de armura clasic)
I #n $und' pe cer al%astru' -n zarea deprtat'
@a rsrit' su% soare' un negru punt s-arat
E cocost,rcul tainic -n lume cltor'
Al prim(eri dulce iu%it pre(estitorJ
7aspeii primverii8
4in cea zare luminoas (ine-un lung ir de cucoare
Aduc,nd pe-aripi -ntinse calde raze de la soareA
Iat-le deasupra noastr' iat-le acolo su% nor'
#n (zdu* cluzite de-un pilot' %tr,n cocor.
Ele (in din $undul lumii' de prin clime -n$ocate'
4e la India ;ra*minWJ
7%ucoarele8

Interpret al tuturor sentimentelor general-omeneti capitale Vasile
Alecsandri s-a re(elat mai -nt,i ca poet al iu%irii i al sim+ului de dreptate.
Primul su (olum de (ersuri originale' Doine !i lcrimioare @<4., -i datoreaz
(ia%ilitatea -ndeose%i acelor piese constituti(e care comunic cu (i%ra+ii
su$leteti delicate' inspirate de o $iin+ apropiat' ori de pierderea acesteia e&.
;telua sau -n care a cele%rat *aiducia Bro0a, %ntic "aiducesc. cris la moartea
Elenei Begri' prietena care i-a luminat poetului' dup -nsui mrturisirea lui'
Icea mai $ericit epoc a (ie+iiJ' ;telua emo+ioneaz i azi' nu numai c,nd este
audiat' -n e&presia muzical dat de compozitorul 4imitrie 3lorescu' dar i
simpla lectur. Iar portretul *aiducului decedat' -ntins pe o sc,ndur' Egalben ca
fclia de galbin cear Q %e,aproape,i ardeaF , se $i&eaz -n memorie '
de$initi(' dup cum neuitate rm,n (ersurile ce e&prim 6alea *aiducilor la
apropierea iernii' c,nd ospitalieru codru se IrreteJ i se IusucJ.
Otiind s picteze -n cu(inte' Alecsandri stp,nete de asemenea o art a
punerii -n micare a pri(elitilor. Aceast art e acti(izat' cu superioare
rezultate' i -n multe alte poezii' -n IlegendeJ at,t cele istorice Dan, cpitan de
plai c,t i -n cele $antastice Legenda ciocriliei, precum i -n #asteluri.