Sunteți pe pagina 1din 2

ASPECTE CLINICE

AMT, vol II, nr. 1, 2012, pag. 97


ATITUDINE TERAPEUTIC N FA#A E$ECULUI
TRATAMENTULUI RADICULAR LA NIVELUL UNOR DIN#I
FRONTALI. PREZENTARE DE CAZ


MONA IONA$
1
, T. IONA$
2

1
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu,
2
Cabinet Medicin Dentar, S. C. AMIC S.R.L Sibiu

Cuvinte cheie:
tratament endodontic,
imagine radiologic
Rezumat: E#ecul tratamentului endodontic poate avea efect invalidant asupra pacientului n cauz. n
articol este prezentat abordarea clinic de retratament a unui caz de e#ec terapeutic endodontic la
nivelul din&ilor frontali. Este preferabil prima dat s ncercm retratamentul dintelui n cauz deoarece
este varianta cea mai conservativ de tratament.
Keywords: endodontic
tratment, radiological
image
Abstract: Unsuccessful endodontic treatment can have a disabling effect on the patient if it is followed
by tooth extraction. In the article, we present the clinical approach of a retreatment case of endodontic
therapeutic failure at the frontal-teeth level. First, it will be preferable to try to retreat the tooth because
this is the most conservative way of treatment.


1
Autor Corespondent: Mona Iona, str. Rahova, nr. 14, ap. 11, Sibiu, Romnia, e-mail: stomatologmonaionas@yahoo.com, tel +40- 0722237603
Articol intrat n redac#ie n 28.09.2011 i acceptat spre publicare n 31.01.2012
ACTA MEDICA TRANSILVANICA Martie 2012; 2(1)97-98
INTRODUCERE
Tratamentul endodontic este o manoper$ de rutin$ n
practica stomatologic$ curent$. Succesul tratamentului radicular
depinde de o multitudine de factori ncepnd cu diagnosticul
ini#ial, corectitudinea tratamentului propriu-zis i mergnd pn$
la reactivitatea individual$ a fiec$rui pacient. Din p$cate avem
ocazia s$ descoperim destul de frecvent eecurile tratamentelor
radiculare abia cnd acestea devin simptomatice.
n situa#ia unui eec al tratamentului endodontic avem
la dispozi#ie fie reluarea acestuia, fie tratament chirurgical. n
general rezec#ia apical$ se va p$stra pentru cazurile n care
reluarea tratamentului endodontic nu este posibil$ sau nu a avut
succes. (1)

SCOPUL STUDIULUI
Dorim s$ prezent$m abordarea terapeutic$ a unui caz
de eec al tratamentului radicular la nivelul din#ilor frontali.

PREZENTARE DE CAZ
Pacienta H.C., de 27 de ani, s-a prezentat la medicul
dentist pentru probleme estetice n zona frontal$. La examenul
intraoral s-a remarcat o lucrare metaloacrilic$ incorect$ din
punct de vedere estetic n zona lui 1.1 i 1.2. Anamnestic
pacienta tia de efectuarea tratamentului endodontic n urm$ cu
circa 5-6 ani i nu a avut nici un fel de acuze simptomatice
legate de aceti doi din#i. La examinarea obiectiv$ din#ii erau
asimptomatici la percu#ia n ax, iar la palparea n vestibulul
bucal consisten#a #esuturilor i sensibilitatea a fost normal$.
La controlul radiologic de rutin$ prin radiografie
retroalveolar$ se observ$ prezen#a la amndoi din#ii a unei
reac#ii periapicale. Aspectul radiologic al materialului de
obtura#ie radicular$ este incorect, lipsind omogenitatea ateptat$.
(Fig. nr. 1)
Etape clinice: Lucr$rile metalo-acrilice au fost
ndep$rtate prin sec#ionare cu freze la tura#ie nalt$. La
examinarea clinic$ a stlpilor de punte (asistat$ de magnifica#ie
cu lupe cu m$rire de 3x) s-a constatat c$ nu se remarc$ existen#a
unor solu#ii de discontinuitate care s$ fi permis recolonizarea
bacterian$ exogen$ a spa#iului radicular. Nemul#umi#i de
aspectul radiologic al tratamentului radicular am decis reluarea
tratamentului endodontic.
Am izolat din#ii folosind un sistem de dig$, am
ndep$rtat obtura#iile coronare, am reperat orificiile radiculare.
Am constatat c$ n canalele radiculare existau conuri de
gutaperc$ i urme de material de sigilare radicular$.
Dezobturarea canalelor radiculare s-a f$cut cu ace Kerr tip
burghiu i ace Haedstroem. Dup$ determinarea lungimii de lucru
att cu ajutorul apex-locatorului, ct i clinico-radiologic s-a
realizat tratamentul mecanic utiliznd tehnica telescop$rii
regresive. Tratamentul endodontic a presupus instrumentarea
canalelor folosind ace precurbate pn$ la acele de m$rimea 50-
55 cu conicitate clasic$ (taper 2). n timpul tratamentului de
canal au fost folosite gelul de EDTA, hipocloritul de sodiu,
clorhexidina, apa oxigent$ i serul fiziologic. Reobturarea
canalului radicular s-a efectuat n aceeai edin#$ prin tehnica de
condensare lateral$ a gutapercii la rece i un sigilant radicular pe
baz$ de hidroxid de calciu (Seal apex, Kerr).

Figura nr. 1. Aspect radiologic ini'ial

Rezultatul final al tratamentelor arat$ o schimbare net$
a aspectului obtura#iei radiculare fa#$ de situa#ia ini#ial$. (Fig. nr.
2)
De comun acord cu pacienta am decis realizarea unor
lucr$ri protetice polimerice temporare pe cei doi din#i pentru o
perioad$ de circa 1-2 ani pentru a putea verifica evolu#ia
leziunilor periapicale. Dac$ exist$ semne de vindecare
ASPECTE CLINICE

AMT, vol II, nr. 1, 2012, pag. 98
periapical$ la sfritul acestui interval se consider$ retratamentul
reuit i se continu$ cu realizarea unor lucr$ri protetice total
fizionomice de tip coroane integral-ceramice. Evolu#ia
nefavorabil$ a acestor leziuni periapicale (extindere, acutizarea
simptomatologiei) recomand$ aplicarea tratamentelor de tip
chirurgical precum rezec#ia apical$. n ultim$ instan#$ se poate
efectua extrac#ia dintelui problematic.

Figura nr. 2. Aspect radiologic final

n ceea ce privete simptomatologica clinic$ nu exist$
o corela#ie direct$ ntre modific$rile histopatologice i
manifest$rile clinice n raport cu prezen#a sau absen#a anumitor
tulpini bacteriene n regiunea periapical$ (2), iar retratarea
canelelor radiculare este o decizie greu de luat deorece exist$ un
risc de eec deloc neglijabil. (1) Un granulom este n general
asimptomatic i este descoperit de obicei la un control radiologic
de rutin$. Exist$ o corela#ie ntre semne i simptome clinice pe
de o parte i prezen#a bacteriilor pe de alt$ parte, cu toate acestea
nu exist$ o corela#ie ntre m$rimea leziunii radiologice i
prezen#a sau absen#a bacteriilor. Radiologic leziunea apare ca o
radiotransparen#$ cu form$ i dimensiune variabil$ n func#ie de
orificiile de deschidere a canalului radicular la nivel apical sau
pe lateralul r$d$cinii. (3)
'esutul de granula#ie periapical are un poten#ial de
vindecare de 100%, dar succesul n endodon#ie depinde de trei
regului de baz$: tratamentul mecanic al canalelor, dezinfec#ia i
obtura#ia radicular$. Succesul unui tratament mecanic corect
depinde de dificult$#ile anatomice i capacitatea medicului de a
dep$i aceste provoc$ri. Tratamentul mecanic corect ofer$
posibilitatea de a realiza o dezinfec#ie (nu o sterilizare) ct mai
complet$ a canalelor radiculare. Eventualele microorganisme
care ar supravie#ui dezinfec#iei ar fi blocate n niele lor de o
obtura#ie radicular$ tridimensional$ corect$. n general aceste
microorganisme dispar n cteva zile de la finalizarea obtura#iei
radiculare. (3)
n ceea ce privete prepararea endodontic$, l$rgirea i
conicizarea unui canal sunt subiect permanent de discu#ie. n
general n cazul canalelor conicizate larg se poate ob#ine o mai
bun$ irigare, cur$#irea i ndep$rtarea mai bun$ a resturilor i se
prefer$ condensare lateral$. (2)
Tratamentul endodontic se poate realiza ntr-una sau
mai multe edin#e, dar n ceea ce privete succesul radiologic pe
termen scurt sau lung acesta este asem$n$tor. (4,5,6) Unii autori
consider$ mai pu#in important$ calitatea tehnic$ a restaur$rii
coronare n compara#ie cu calitatea radiologic$ a obtura#iei
radiculare. (7)
Concluzii: Consider$m c$ n fa#a unui eec al
tratamentului endodontic este preferabil prima dat$ s$ ncerc$m
retratamentul dintelui n cauz$, deoarece este varianta cea mai
conservativ$ de tratament. Doar n cazul n care nu avem acces
complet la spa#iul intraradicular pentru a efectua un tratament
mecanic corect este recomandabil un tratament chirurgical
precum rezec#ia apical$. Abia dup$ ce i tratamentul chirurgical
eueaz$ se poate pune problema extrac#iei dintelui cauzal.

REFERIN#E BIBLIOGRAFICE
1. Cherlea V, Tratamentul endodontic, Editura Na#ional, 2000
2. Vrlan V, Vrlan C. Elemente de endodon#ie practic$.
Ed.Informatica, Bucureti, 1999.
3. Castellucci A, Endodontics Vol I, Edizioni Odontoiatriche
Il Tridente S.r.l, Florence .2004.
4. Molander A, Warfvinge J. et al. Clinical and radiographic
evaluation of one and two-visit endodontic treatment of
asymptomatic necrotic teeth with apical periodontitis: a
randomized clinical trial. J Endod. 2007;33:1145-8.
5. Trope M, Delano EO, (rstavik D. Endodontic treatment of
teeth with apical periodontitis: single vs multiple visit
treatment, J Endod. 1999;25:345-350.
6. Figini Lara, Lodi Giovanni, Gorni Fabio, Galiani Massimo
Single Versus Multiple Visits for Endodontic Treatment
of Permanent Teeth: A Cochrane Systematic Review, JOE,
2008;34(9):10411047.
7. Tronstad L, Asbj)rnsen K, D)ving L. et al. Influence of
coronal restorations on the periapical health of
endodonticallz treated teeth. Dent Traumatol. 2000;16:218-
21.