Sunteți pe pagina 1din 17

PLAN DE AFACERI

(Model - cadru pentru instalarea tinerilor fermieri)


A
1
.
I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
Denumirea/Numele solicitantului
INSTALAREA TINEREI FER!IERE ILASC" GEORGIANA PE E#PLOATATIA
APICOLA$ SAT CO!ARNA$CO!"NA CO!ARNA$ %"DET IASI&
Date 'e i'enti(icare ale acestuia
Domiciliu: sat Mitocu Dragomirnei nr.35, Comuna Mitocu Dragomirnei, Suceava
Forma de organizare: persoana fizica
O)iectul 'e acti*itate+
(Se va mentiona obiectul de activitate efectiv: cultura vegetala, cresterea animalelor, etc)
+in situatia cand solicitantul este deja autorizat, se va completa oiectul de activitate conform Cod C!"#
$n momentul depunerii Cererii de Finantare, activitatea in ferma consta in cresterea
alinelor.
Dupa autorizarea persoanei fizice $lascu %eorgiana, oiectul de activitate va fi
conform Cod C!"# &'() * cresterea altor animale +aline).
Forma ,uri'ica a solicitantului
Forma de organizare: persoana fizica
$lascu %eorgiana se va autoriza pentru activitatea finantata prin proiect ca
Intre-rin'ere In'i*i'uala asa cum este definita in ,-% ((./&&0.
1
Seciunea A a Planului de afaceri, se va completa de ctre solicitant pentru obinerea sprijinului n
cadrul Msurii !!", n situaia n care solicitantul nu prevede obinerea de sprijin nerambursabil prin
Msura !"! #Moderni$area e%ploataiilor agricole&
1
ELA.ORAT DE/
Ilascu Geor0iana
1egim juridic: persoana fizica
Date de identificare: $lascu
%eorgiana
+nume, prenume, semn2turi,
3tampil2)
Curs euro: ' "ur 4 (./5'& 1on
Data intocmirii: /&.&6./&''
Ela)orator Plan 'e A(aceri 1coor'onate 'e i'enti(icare2
$lascu %eorgiana$ sat Mitocu Dragomirnei nr.35, Comuna Mitocu Dragomirnei,
Suceava
II. DESCRIEREA SIT"ATIEI C"RENTE
Istoricul acti*itatii (Se pre$inta pe scurt principalele elemente din activitatea
solicitantului)
7a momentul intocmirii planului de afaceri si depunerii a Cererii de Finantare, $lascu
%eorgiana este persoana fizica neinregistrata. $n momentul selectarii prezentului proiect,
eneficiarul va fi deja autorizat pentru activitatea finantata prin proiect, ca Intre-rin'ere
In'i*i'uala. De la data primirii notificarii privind selectarea cererii de finantare, in termen
de 3& de zile, va prezenta Certificatul de $nregistrare de la ,ficiul 1egistrului Comertului
privind constituirea formei prezentate mai sus.
!ctivitatea se va desfasura in satul Mitocu Dragomirnei, Comuna Mitocu Dragomirnei,
8udet Suceava.
$n prezent eneficiarul are in proprietate '5& familii de aline si o suprafata de teren
de &.3/ 9a, necesare desfasurarii activitatii de apicultura.
$lascu %eorgiana a preluat de la :avrstiuc $onel in data de &'.&(./&'', e;ploatatia
constand in '0& familii de aline, inregistrata in prezent la DS<S! conform adeverintei
atasate la proiect.
Stupina va fi amplasata pe suprafata de &.3/ 9a, teren proprietate, conform
contractului de vanzare * cumparare atasat la dosar.
";ploatatia este inregistrata in 1egistrul Fermelor cat si in 1egistrul !gricol, conform
adeverintelor elierate de !=$! si primaria comunei.
2
.a3ele 'e -ro'uctie ale solicitantului
Terenuri agricole (ha) in anul 0
Nr
Crt.
Localitate/
%u'et
Su-ra(ata a0ricola totala Din care/
in (olosinta
+arenda.concesiune)
-ro-rietate Ara)il Pasuni Fanete Pomi Vii Alte
cate0orii
'. Mitocu
Dragomirnei,
Suceava
&.3/ &.3/
/.
.....
TOTAL &.3/ &.3/
Animale, pasari si familii de albine in anul 0
Nr
Crt
Localitate/
%u'et
Nr. animale 'etinute Pasari
Nr.
Familii
'e al)ine
Nr.
Ca)aline .o*ine O*ine Ca-rine Porcine
Alte
s-ecii
'. Mitocu
Dragomirnei,
Suceava
145
/.
.....
TOTAL 145
Dotarile (ermei (se vor mentiona cele mai importante cladiri, masini si utilaje apicole2 in
anul 5
Nr
Crt
Detaliere
Numar
Su-ra(ata
1m-2
Ca-acitate
I. Cla'iri -entru -ro'uctia *e0etala
'. !a0a3ie cereale
/. Remi3a utila,e
.....
Total
II. Cla'iri -entru -ro'uctia 3oote6nica
'. Gra,'uri
/. Sai*ane
3. Pa'ocuri
(. Cla'ire 17 camere2
Total
III. Alte cla'iri 1cu e8ce-tia celor 'e locuit2
'. Pensiune a0roturistica
.....
Total
IV. !asini si utila,e a-icole
'. Tractoare
/. Com)ine
3
3. Semanatoare
....
Total
III. O.IECTIVELE RESTR"CT"RARII SI DETALIEREA INVESTITIILOR PROP"SE
PENTR" ATINGEREA ACESTORA
7a acest capitol se vor prezenta, pe scurt, actiuni legate de efectuarea unor activitati apicole. Se va face
descrierea masurilor ce se vor lua pentru cresterea veniturilor e;ploatatiei, prin restructurare si modernizare,
fata de situatia prezentata la momentul instalarii in anul &. =lanul de afaceri treuie sa includa detalii privind
investitiile care se realizeaza demonstrand ca cel putin 3&> din sprijinul acordat va fi investit pentru
realizarea conformitatii cu standardele comunitare, modernizarea si dezvoltarea e;ploatatiei, astfel:
i. ac9izitionarea de teren pentru desfasurarea activitatilor apicole?
ii. construirea si. sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de e;ploatatie,
incluzandu@le si pe cele pentru protectia mediului?
iii. ac9izitionarea, inclusiv in leasing de tractoare noi, comine de recoltat, masini, utilaje, instalatii,
ec9ipamente si accesorii, ec9ipamente si softAare specializate?
iv. ac9izitionarea de animale si dupa caz, a cotei de productie?
v. plantarea si replantarea plantelor perene.
Dupa caz, =lanul de afaceri treuie sa prevada investitii pentru respectarea standardelor comunitare in
vigoare, astfel incat la e;pirarea perioadei de gratie de 36 de luni de la data instalarii, e;ploatatia sa
indeplineasca aceste standarde.
$nvestitia se va realiza pentru o ferma apicola care e;ploateaza o suprafata de teren
agricol de &.3/ 9a amplasati pe raza comunei Mitocu Dragomirnei, sat Mitocu Dragomirnei,
judetul Suceava. Sediul fermei cat si sediul social al intreprinderii se va afla in aceeasi
locatie, sat Mitocu Dragomirnei, Comuna Mitocu Dragomirnei, judet Suceava
$nvestitia vine in sprijinul politicii pe termen mediu si lung, de imunatatire si crestere
a competitivitatii sectorului apicol si a managementului e;ploatatiei apicole, sprijinire a
procesului de modernizare in conformitate cu cerintele pentru protectia mediului si
adaptarea productiei la cerintele pietei.
Cerintele de innoire si diversificare a ofertei de produse apicole precum si cresterea
veniturilor e;ploatatiei, in conditiile preocuparilor sustinute de relansare a productiei de
produse apicole cu valoare adaugata mare, constituie un oiectiv prioritar pentru $lascu
%eorgiana si din acest motiv, in anul ' de implementare al proiectului dupa primirea transei
$ +6&>) din ajutorul neramursail, se vor ac9izitiona 5& familii de aline cu lazi iar din
transa a * $$ * a se vor ac9izitiona / centrifugi cu ( rame si
Obiectivele proiectului:
1. Imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiei apicole si adaptarea productiei la
4
cerintele pietei
Modul de organizare a alinelor este destul de comple;, comunicarea dintre ele facandu@se prin mijloace
olfactive, vizuale, tactile, prin sc9imuri de 9rana, contacte directe, cercetari reciproce etc., termoreglarea si
adaptailitatea crescand direct proportional cu numarul de aline pe care colonia le are in componenta.
=rivind cei trei factori principali care formeaza integritatea unei colonii: alinele lucratoare, matca si
trantorii, colonia poate fi luata ca un tot iologic unitar, atat viata colectiva cat si cea individuala fiind calauzita de
refle;e neconditionate instinctuale,innascute, care nu se sc9ima niciodata si sunt transmise ereditar.
#oua te9nologie moderna de inalta performanta ce se doreste a fi folosita, pentru cresterea alinelor in
familii cu putere sporita, are la aza metoda de 9ranire. Metoda se azeaza pe un management stiintific al
9ranirii alinelor prin aplicarea de 9raniri de stimulare, de completare si proteice + turte de polen si.sau
sustituenti de polen ca laptele praf degresat si turte de soia )
Be9nologia moderna asigura un spor de aline, cresterea capacitatii de ouat a matcii, reducerea cu 5&>
a pierderilor de alina in sezonul de iarna si cresterea productiei la miere si ceara.
7.
Cresterea veniturilor exploatatiilor, diversificarea productiei si imbunatatirea calitatii
produselor romanesti
=rin cresterea si intretinerea familiilor de aline in diferite tipuri de stupi, se va urmari sa se asigure
conditiile optime de dezvoltare a coloniei de aline, astfel incat sa otina productii ridicate de miere, ceara si alte
produse apicole si, implicit, un venit economic corespunzator. Conducerea dezvoltarii coloniei de aline si
e;ploatarea acesteia se face diferit,in functie de tipul stupului in care este intretinuta
9.
Imbunatatirea managementului exploatatiilor apicole prin reinnoirea generatiei sefilor
acestora
Berenul e;ploatat de solicitant este in proprietate conform contractului de vanzare * cumparare, in
comuna Scointi, teren care se preteaza pentru e;plotatie apicola avind o zona meliferica foarte una. 7ipsa
resurselor te9nice si financiare constituie un impediment pentru e;ploatarea corespunzatoare a familiilor de
aline de catre proprietar. =rin realizarea proiectului, e;plotatia apicola va fi mai ine capitalizata si utilizata la
intreagul sau potential, reinnoirea generatiei sefului de e;ploatatie va realiza mai usor cerintele pe care
societatea le solicita profesiei de apicultor si totodata si pe cele cerute prin regulamentele =oliticii !gricole
Comune +securitate alimentara, igiena, diversificare, otinere de produse de calitate superioara si crestere
economica in mediul rural, constientizare a efectelor negative determinate de aandonul sau managementului
defectuos al stupinelor).
:.
Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii
fenomenului de asociere
$lascu %eorgiana este memru al C,,="1!B$<"$ !=$C,7" CM"7DSS!E care are drept scop principal
realizarea de contracte intre memrii asociatiei si agentii economici din judet pentru promovarea mijloacelor
necesare modernizarii si rete9nologizarii societatilor apicole.
Te6nolo0ia 'e -ro'uctie
#oua te9nologie moderna de inalta performanta ce se doreste a fi folosita, pentru
cresterea alinelor in familii cu putere sporita, are la aza metoda de 9ranire. #oua
5
te9nologie elimina dezavantajele te9nologiei traditionale care utilizeaza doar culesurile
naturale de la salcim , tei, floarea soarelui, flora spontana, de cele mai multe ori afectate de
conditiile climatice nefavoraile + seceta, ploi ), ceea ce face ca in sezonul de iarna si in
perioada critica pina la primul cules sa se piarda o insemnata cantitate de familii de aline.
Be9nologia moderna asigura un spor de aline de 55 >, cresterea capacitatii de ouat a
matcii cu 33 >, reducerea cu 5& > a pierderilor de alina in sezonul de iarna, cresterea
productiei cu /& > la miere, cu 5& > la propolis, cu 33 > la polen si cu 5& > la roiuri.
<eninul,propolisul si laptisorul de matca sunt produse ce necesita utilaje specializate,
costisitoare si din acest motiv eneficiarul nu se va ocupa cu transformarea lor in venituri
si nici cu recoltarea lor.
Metoda se azeaza pe un management stiintific al 9ranirii alinelor prin aplicarea de
9raniri de stimulare, de completare si proteice + turte de polen si.sau sustituenti de polen
ca laptele praf degresat si turte de soia ), care presupune costuri specifice ce variaza intre
6& * 5& ron. familie.an .
Pro'use$ 'i*ersi(icarea -ro'uctiei$ -ers-ecti*e
=rodusul principal este mierea, ce difera in functie de tipul floral, proportia diferitelor
za9aruri cat si a spectrului polenic. Cantitatile productive anuale, pentru o familie de aline
sunt: din salcam in medie de 6 Fg? de tei in medie de 6 Fg? restul cantitatii medii anuale o
reprezinta poliflora cu apro;. 0 Fg).
Geneficiarul se va ocupa in permanenta de diversificarea productiei, folosind diferite
remedii naturiste, fructe uscate, ingrediente produse in gospodaria proprie sau a altor
apicultori cu care colaoreaza.
Metoda de 9ranire @ :ranirea de completare cu sirop /:' +doua parti za9ar si una apa)
Siropul se face mai concentrat, pentru a ajuta alinele in procesul de maturare care
presupune printre altele si evaporarea surplusului de apa pana la un procent de '0>@/&>.
!cest sirop se ofera in cantitati mari +/ @ 5 l . administrare) pentru ca alinele sa nu il
consume ci sa il depoziteze in faguri. Completarea 9ranei se poate face si cu turta de
za9ar +sau pasta de za9ar). "ste mai greu procesata de aline, mai ales atunci cand zilele
reci nu permit alinelor sa aduca apa in stup. =erioada in care este consumata fiind de
lunga durata, cominand 9ranirea de completare cu cea de stimulare.
6
;ranirea 'e stimulare , lege ce le dicteaza alinelor cat de mult sa@si e;tinda cuiul
este cantitatea de nectar care intra zilnic in stup.
";ista doua posiilitati de administrare a acestei 9rane stimulatorii:
'&&@/&& ml sirop de za9ar ':' +o parte za9ar la una de apa), zilnic
0&&@'&&& ml sirop de za9ar ':' +o parte za9ar la una de apa), la o saptamana
Asi0urarea necesarului 'e -astura sau -olen
=olenul este singura sursa de proteine a alinelor. "l este asolut necesar pentru
9ranirea larvelor si din acest motiv ea nu va fi comercializata spre otinere de venituri.
!sigurarea necesarului de polen se poate face si cu turte de polen.
,iectivele restructurarii, specifice proiectului si investitiile ce se vor realiza sunt:
@ ac9izitionarea a 5& familii de aline cu lada si doua centrifugi
@ dezvoltarea e;ploatatiei si cresterea veniturilor prin e;tinderea cu familii de aline
Detalierea in*estitiilor necesare pentru atingerea oiectivelor, inclusiv date te9nice,
parti desenate, ane;ate.
O)iectul in*estitiei Su-ra(ata/Numar/Ca-acitate
Valoare Date te6nice
1lei2 1'u-a ca32
!c9izitie 5& familii de aline cu lada 5& /5,6/6.&&
Centrifuga ' 6,033.6&
Total 8 97$:<=.>5 8
<aloarea proiectului este de '&6.555 1on +/5.&&& "uro), calculat la un curs "uro 4
(./5'& 1on din data de /&.&6./&''.
/&.&6./&'' ' "-1 4 (./5'
<al =roiect
"uro 1on
/5,&&& '&6,555.&&
!c9izitia consta in cumpararea a 5& familii de aline cu tot cu lada si o centrifuga
necesara desfasurarii in une conditii a activitatii de apicultura.
"c9ipamente si utilaje Guc =ret unitar <aloare +fara B<!)
7
"uro 1on "uro 1on
Familii aline +5&) cu lada 5& '/&.&& 5'/.5/ 6,&&&.&& /5,6/6.&&
Centrifuga ' ',6&&.&& 6,033.6& ',6&&.&& 6,033.6&
TOTAL 4$>55.55 97$:<=.>5
!c9izitia realizata in valoare de 3/.(5),6 1on reprezinta 3&.(> din valoarea totala a
ajutorului neramursail. 1estul ajutorului neramursail va fi utilizat in sustinerea
ugetului de c9eltuieli anuale cu stupina +sinteza c9eltuielilor), pana la finalizarea
proiectului.
IV. SC;I!.ARI DE !ANAGE!ENT SI PREGATIRE PROFESIONALA SOLICITATA
Se va face o caracterizare de ansamlu privind sc9imarile vizate ale managementului e;ploatatiei. Se
prezinta relevanta, daca activitatea e;ploatatiei impune si forta de munca atrasa, dupa caz. Fermierii care
eneficiaza de sprijinul acordat prin aceasta masura, in primii trei ani de la acordarea sprijinului sunt oligati
sa urmeze un curs de pregatire profesionala finantat prin Masura ''' #'ormare profesionala, informare si
difu$are de cunostinte&. +Se vor indica tipurile de cursuri pe care treuie sa le urmeze solicitantul, privind:
diversificarea activitatilor in e;ploatatiile apicole, imunatatirea calitatii productiei, igiena si siguranta
alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura unastarea animalelor si sanatatea plantelor, siguranta
muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor in agricultura in concordanta cu standardele -niunii
"uropene, aplicarea cunostintelor privind protectia mediului, managementul durail al terenurilor apicole si
forestiere, introducerea de noi te9nologii informationale, inovatii, gestionariea duraila a resurselor naturale
etc. in functie de specificul e;ploatatiei detinute)(
Bimpul mediu de munca necesar intretinerii unei familii de aline este destul de
redus dar efectivul ma;im de colonii pe care ii poate intretine un apicultor este limitat de
necesarul de lucrari din lunile martie sau aprilie, in functie de evolutia climatica.
!ctivitatea in ferma este in principal munca fizica intensa. =utine operatiuni sunt
mecanizate cu e;ceptia recoltarii mierii din faguri si imutelierea ei. Multe din procesele
menite sa adauge valoare cum ar fi prezentarea mierii in recipiente necesita multa atentie
si e;perienta.
7uand in vedere toti factorii ce pot sa contriuie la eficientizarea muncii, Hfactorul
omH joaca un rol important, apoi pregatirea si perfectionarea, alegerea tipului si numarului
de stupi adecvati fortei de munca etc. Ca si efectiv de personal pentru aceasta activitate,
este suficienta forta de munca provenita din familia tanarului fermier $lascu %eorgiana.
1esponsailul de proiect isi propune sa urmeze un curs de pregatire profesionala
finantat prin CMasura '''E in domeniul managementul e;plotatiei apicole.
Studii :avrstiuc #icolae:
8
@ Cole0iul Te6nic Al. I. Cu3a& Sucea*a
$lascu %eorgiana este inscris la cursul de calificare in meseria de C!picultorE, curs
autorizat de Ministerul Muncii, Familiei si =rotectiei Sociale, Ministerul Cercetarii si $novarii,
cu autorizatia seria S< &&&'00 din 3&.&3./&'', organizat de Camera !gricola 8udeteana
Suceava, urmand sa aduca Certificatul de calificare in domeniu pana la semnarea
contractului de finantare.
V. TIP"L SI CANTITATEA PROD"SELOR O.TIN"TE IN TI!P"L SI D"PA
RESTR"CT"RARE$ INCL"SIV OPORT"NITATILE DE PIATA
=entru a pune in evidenta tipul si cantitatea produselor otinute in cadrul e;ploatatiei
agricole, se pot folosi taelele urmatoare cu prezentarea pietei de desfacere:
1. Pentru e8-loatatiile a0ricole *e0etale
=lanul de cultura inclusiv pentru suprafete cultivate cu furaje
Denumire
cultura
An 5 An 1 An 7 An 9 An : An <
Su-ra(at
a
16a2
Pro'ucti
e
1tone2
Su-ra(ata
16a2
Pro'uct
ie
1tone2
Su-ra(a
ta
16a2
Pro'uct
ie
1tone2
Su-ra(at
a
16a2
Pro'ucti
e
1tone2
Su-ra(a
ta
16a2
Pro'uct
ie
1tone2
Su-ra(at
a
16a2
Pro'uct
ie
1tone2
%rIu
J.
J.
TOTAL
) *n functie de sesiunea de depunere anul + repre$inta anul anterior si respectiv anul curent in care se
depune proiectul( *n anul + vor fi pre$entate suprafetele cultivate, urmand ca in perioada anilor !-, sa fie
pre$entate suprafetele de cultura previ$ionate(
))Se va mentiona productia totala obtinuta pentru fiecare cultura(
7. Pentru e8-loatatiile 3oote6nice si mi8te/
=lanul de productie al fermei zoote9nice
9
Nr.
crt
SPECIFICA
RE
An 5 An 1 An 7 An 9 An : An <
Cap
=rod.
+miere)
Cap
=rod.
+miere)
Cap
=rod.
+miere)
Cap
=rod.
+miere)
Cap
=rod.
+miere)
Cap
=rod.
+miere)
'
Govine total, din
care:
juninci
vaci de lapte
tineret ovin
/
=orcine
3
,vine si caprine
(
=asari
5 !lte specii
+!line) '5& 3(&& '5& 3(&& //& ((&& //& ((&& //& ((&& //& ((&&
VI. CALC"L"L "NITATII DE DI!ENSI"NE ECONO!ICA 1"DE2
-nitatea de .imensiune /conomica (-./) repre$inta unitatea prin care se e%prima dimensiunea economica a unei e%ploatatii
apicole determinata pe ba$a marjei brute standard a e%ploatatiei (.eci$ia 0omisiei nr( 1,234420//)( 5aloarea unei unitati de
dimensiune economica este de !("++ /uro(
Se va calcula totalul -./ din productia vegetala si2sau $oote6nica pentru anul + si respectiv pentru anul tinta, conform
sectiunii specifice din 0ererea de finantare #Stabilirea dimensiunii economice a fermei&(
.imensiune /conomica a e%ploatatiei in anul tinta trebuie sa fie de peste !+ -./ si mai mare cu 7 -./ fata de anul +(
Pornin' 'e la calcularea 'imensiunii economice a e8-loatatiilor a0ricole se
calculea3a *aloarea s-ri,inului in lei.
!ceasta s@a calculat astfel:
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de '&.&&& "uro pentru o e;ploatatie
agricola cu dimensiunea minima de 6 -D". Sprijinul pentru instalare creste cu /.&&& "uro .
' -de si ma;imul acordat este de /5.&&& "uro.e;ploatatie. Calculul -D" pentru
e;ploatatia lui :avrstiuc #icolae este de '(.)( -D".
<aloarea sprijinului acordat s@a calculat in lei in functie de cursul "-1 stailit de
GC" din data de /&.&6./&''.
/&.&6./&'' 1 E"R ? :.741
<al =roiect
"uro 1on
/5,&&& '&6,555.&&
Acti*itate
"nitatea 'e 'imensiune
economica a (ermei in anul 5
"nitatea 'e 'imensiune economica
a (ermei in anul tinta 1An II2
!picultura '(.'' '0./6
TOTAL
'(.'' '0./6
10
Botal -D" : '( +'( reprezinta numarul de -D",fara zecimale, fara rotunjire)
> "DE 15.555Euro
1: @ > 1 1: A > 2 # 7.555Euro
TOTAL V ? 15.555 B 1 1:@> 2 # 7555Euro
Daca/ V C7<.555Euro @*aloarea s-ri,inun este ma8im 7<.555.Euro
VD?7<.555Euro @*aloarea s-ri,in este V1*aloarea calculata2.
< 4 /5.&&&
Toate costurile *or (i e8-rimate in lei.
' "uro 4 (./5'& lei din /&.&6./&''
+ 1ata de conversie intre "uro si moneda nationala pentru 1omania este cea pulicata de Ganca Central "uropeana pe $nternet la
adresa : K9ttp:..AAA.ec.int.inde;.9tmlL la data intocmirii planului de afceri).
VII. ELE!ENTE REFERITOARE LA !EDI"
Descrierea modului prin care investitia respecta conditiile de mediu sau prin care activitatea descrisa aduce
imunatatirea acestor conditii.
A-icultura este o activitate importanta,deoarece aduce o contriutie esentiala la
protectia mediului inconjurator si anume a productiei agricole si silvice, prin intermediul
polenizarii de catre aline a speciilor de plante.
VIII. EVAL"AREA PRINCIPALELOR RISC"RI
Se va face o scurta prezentare evidentiindu@se principalele riscuri care se pot ivi, cauzele si efectele acestora asupra
productiei totale otinute.
=rincipale riscuri care se pot ivi si ar putea influenta semnificativ realizarea
productiei de miere sunt:
@ riscuri legate de conditiile climaterice ce se pot manifesta prin ing9eturile tarzii de
primavara +pierdere familii de aline) , ploi aundente si de lunga durata in timpul culesului
+productie scazuta) , cresterea temperaturilor peste medie * canicula si olile.daunatorii.
@ riscul neprimirii de catre solicitant a ajutorului neramursail la termenele stipulate
prin contractul de finantare.
I#.GRAFIC"L DE TI!P PENTR" RESTR"CT"RARE$ INCL"SIV O.IECTIVE SI ETAPE
11
O)iecti*ul
Perioa'a
-ro-usa
O)ser*atii
!c9izitionarea a 5& de
familii de aline cu lada
$n anul $ de
implementare
!c9izitia unei centrifugi $n anul $ de
implementare
#. SINTEEA VENIT"RILOR$ C;ELT"IELILOR$ REE"LTATELOR FINANCIARE LA
NIVEL DE E#PLOATARE
=rincipalii parametrii ai te9nologiei apicole
=arametru pentru o
familie
-M
familie de aline cu
putere normala
Familie de aline cu putere
sporita
=roductia de miere
Fg
'6.&& /&.&&
salcam 6.&& 6.&&
tei (.&& 6.&&
poliflora 6.&& 0.&&
SINTEEA VENIT"RILOR
Calculul veniturilor s@a realizat mai intai pe familie de aline, cu toate produsele ce
se pot otine din activitatea de apicultura si pe care eneficiarul le valorifica mai ine.
=roductia de miere pe familie de aline difera in functie de zona +deal, munte,
campie), de stupi alesi +multietajati, cu magazine,verticali) si de modul de stuparit +pastoral
sau stationar).
=roductia de miere pe familie de aline, a fost aleasa in medie pe an, cu stuparit in
pastoral.
Familie de
aline
Cantitate
+Fg)
Miere Salcam 6
Miere Bei 6
Miere =oliflora 0
=roductia de miere pe familie de aline
=retul mierii de aline, difera in functie de zona, piata de desfacere si modul de
vanzare. "l poate varia de la an la an, in functie de productia nationala.
12
Bip miere
Cantitate
+Fg)
=ret
+1on)
Miere Salcam ' '0
Miere Bei ' '(
Miere =oliflora ' '/
=retul mierii
13
S="C$F$C!1"
!# & !# $ !# $$ !# $$$ !# $< !# <
Cap =rod <enituri Cap =rod <enituri Cap =rod <enituri Cap =rod <enituri Cap =rod <enituri Cap =rod <enituri
Stupi +Fg.fam) '5&
Miere
Salcam
'&/& '036&
'5&
'&/& '036&
//&
'3/& /356&
//&
'3/& /356&
//&
'3/& /356&
//&
'3/& /356&
Miere Bei '&/& '(/0& '&/& '(/0& '3/& '0(0& '3/& '0(0& '3/& '0(0& '3/& '0(0&
Miere
=oliflora
'36& '63/& '36& '63/& '56& /''/& '56& /''/& '56& /''/& '56& /''/&
Total *enituri
animale
'5& 3(&& (0)6& '5& 3(&& (0)6& //& ((&& 6336& //& ((&& 6336& //& ((&& 6336& //& ((&& 6336&
Pro0no3a *eniturilor -e < ani
SINTEEA C;ELT"IELILOR
C9eltuielile anuale sunt formate din costuri fi;e si costuri variaile care pot varia in functie de cantitatea de miere si alte
produse apicole produse.
Costurile *aria)ile anuale includ in special diferitele tipuri de munci apicole +cu e;ceptia muncii deja amintite mai sus)
cum ar fi vizitele in stupina, mersul in pastoral, operatiuni care treuie efectuate cu stupii, e;tractia mierii, imutelierea,
vInzarea. Costurile suplimentare includ:
za9arul
medicamentele administrate alinelor, tratamentele
recipientele pentru miere
electricitate, comustiil
14
costuri pentru intretinerea autove9iculelor
costuri de transport +rovigneta)
administratie, vInzare, marFetingul mierii
@ Calculul c6eltuielilor -e (amilie 'e al)ina
C9eltuieli pe familie de aline
"lemente de c9eltuieli cu 9ranirea
6ranire 'e stimulare 3(.&&
6ranire 'e com-lementare //.&&
6ranire -roteica
turte de polen 3.&&
su)stituenti 'e -olen
lapte praf degresat 3.&&
turte de soia (.&&
TOTAL >>.55
!lte c9eltuieli pe familie de aline
C9eltuieli cu tratamentele (/
C9eltuieli cu inlocuirea matcii 3
C9eltuieli cu ramele,innoirea lazilor si fagurii noi 5&
C9eltuieli cu familii pierdute pe timp de iarna 0&
TOTAL 14<
Ca urmare a necesitatii valorificarii superioare a resursele de nectar din cat mai
multe zone ioapicole, prin deplasarea rapida a familiilor de aline de la un cules la altul,
se va practica un stuparit pastoral, o apicultura moderna, dinamica, de ma;ima eficienta,
productiva 3i economica. Mn cadrul stuparitului pastoral se poate practica intretinerea
familiilor de aline Nn stupi amplasati pe vetre de stupina temporare sau Nn stupi amplasati
Nn pavilioane moile. C9eltuielile ce apar in pastoral sunt reprezentate de inc9irierea
15
ve9iculului necesar transportarii alinelor, comustiilul consumat, amenajarea si
intretinerea stupinei. =lecarea in pastoral se face numai pe aza de autorizatie, instalarea
16
stupinei se va face numai pe vatra indicata in prezenta autorizatie si cu acceptul proprietarului de drept al locatiei
+persoane fizice, persoane juridice, consilii locale, ocoale silvice, asociatii de proprietari sau arendasi).
C6eltuieli in -astoral cu stu-ina
"lemente de c9eltuieli 1on
$ntretinere si amenajare stupina (&&
Comustiil si inc9iriat masina transport 5&&
Total 1$155
Denumire
!# , !# $ !# $$ !# $$$ !# $< !# <
Cap
C9eltuieli
+1on)
Cap
C9eltuieli
+1on)
Cap
C9eltuieli
+1on)
Cap
C9eltuieli
+1on)
Cap
C9eltuieli
+1on)
Cap
C9eltuieli
+1on)
Stupi
'5& (/&5& '5& (/&5& //& 5('/& //& 5('/& //& 5('/& //& 5('/&
B,B!7 C:"7B-$"7$ (/&5& '5& (/&5& //& 5('/& //& 5('/& //& 5('/& //& 5('/&
Pro0no3a c6eltuielilor -e < ani
In'icatori An 5 An 1 An 7 An 9 An : An <
Venituri
Sector zoote9nic
(0,)6&.&& (0,)6&.&& >9$9>5.55 63,36&.&& 63,36&.&& 63,36&.&&
B,B!7 <"#$B-1$
:F$=>5.55 :F$=>5.55 >9$9>5.55 >9$9>5.55 >9$9>5.55 >9$9>5.55


C6eltuieli

Sector zoote9nic
(/,&5&.&& (/,&5&.&& 5(,'/&.&& 5(,'/&.&& 5(,'/&.&& 5(,'/&.&&
B,B!7 C:"7B-$"7$
:7$545.55 :7$545.55 <:$175.55 <:$175.55 <:$175.55 <:$175.55
REE"LTAT .R"T
>$F=5.55 >$F=5.55 =$7:5.55 =$7:5.55 =$7:5.55 =$7:5.55
17