Sunteți pe pagina 1din 5

CAIET DE SARCINI

STRAT DE FORMA CU DOROSOL C30


CUPRINS
1. Scop
2. Documente de referinta
3. Conditii prealabile
4. Actiuni implicate
5. Procedura
5.1. Lucrari pregatitoare
5.2. Transportul
5.3. Asternerea si nivelarea
5.4. Imprastiere si Amestecare DOROSOL C 30
5.5. Compactarea
5.6. Teste de laborator
5.7. Intreruperi neplanificate
5.8. Receptia
6. Responsabilitati
7. Rapoarte si inregistrari
8. Resurse
9. Echipamente
10. Anexe

1.1. SCOP SI APLICABILITATE
Aceasta metoda de lucru isi propune sa defineasca activitatile, secventele operationale, precum
si masinile si echipamentele necesare pentru executia stratului de forma .Prezenta metoda de lucru
este aplicabila pentru executia stratului de forma stabilizat cu DOROSOL C30 pe autostrada
Bucuresti Constanta , subsectiunea Drajna Fetesti .
2. 2. DOCUMENTE DE REFERINTA
Detalii de executie din proiect
Specificatii tehnice
Instructii de santier
Standardele si normele in vigoare:
CD 31 2002 STAS 10473/2 86 STAS 1913/13 83
STAS 1913 / 4 85 STAS 1913 / 1 85 STAS 1913 / 5 85
STAS 790 84 STAS 12253 84 STAS 12288 -85
STAS 1243 88 STAS 539 - 79 C16 - 84
3. CONDITII PREALABILE
3.1. Asigurarea pe santier a documentatiei de executie precum si a prezentei proceduri.
3.2. Personalul care participa la realizarea stratului de forma trebuie sa cunoasca si sa isi
insuseasca proiectul de executie, specificatiile tehnice, standardele, normativele si aceasta
procedura .
3.3. Existenta declaratiilor de conformitate de la furnizor pentru materialul aprovizionat.
3.4. Existenta retetei orientative pentru amestec, emis de catre unul din laboratoarele agreate de
catre Consultant, privind determinarea caracteristicilor de compactare stabilite prin incercarea
Proctor modificat.
3.5. Existenta procesului verbal de receptie calitativa (QCF) si procesului verbal de faza
determinanta referitor la stratul final al terasamentului.
3.6. Existenta utilitatilor si anume:
- Drumuri de acces corespunzatoare;
- Mijloace adecvate de transport pentru materiale;
- Autocisterne pentru apa la locul de punere in opera;
- Instalatii mobile de forta si iluminat (grupuri electrogene);
- Incarcatoare frontale, autogredere si cilindri compactori;
- Panouri si indicatoare de semnalizare pentru circulatie conform planului de management al
traficului.
3.7. Asigurarea fortei de munca (echipe de muncitori), a formatiei topo si supravegherii tehnice.
3.8. Dotarea echipelor de lucru cu unelte specifice (lopeti, tirnacoape) si cu mijloace de masura
necesare (metru, ruleta, teuri) si cu echipamente de protectie specifice (salopeta, casca, cizme de
cauciuc), conform situatiei data de responsabilul cu protectia muncii (RPM).
3.9. Instruirea efectuata de responsabilul cu protectia muncii (RPM) privind respectarea normelor
de protectie a muncii, PSI si a normelor pentru executia lucrarilor sub circulatie

4. ACTIUNI IMPLICATE
4.1. Incarcare, transport si asternere pamant pentru strat de forma din goapa de imprumut
4.2. Profilarea si compactarea usoara a pamantului pentru strat de forma
4.3. Asternere DOROSOL PROCEDURA DE EXECUTIE
- STRAT DE FORMA CU DOROSOL C30 -
POC 004
Rev. 0
Client( Client ): Contract No:
Project (Proiect):
Subsection (sectiune):
Pagina 4 din 6
4.4. Mixarea pamantului cu DOROSOL
4.5. Compactarea stratului
4.6. Reprofilarea si aducerea in cota cu autogrederul
4.7. Compactarea finala cu compactor pe pneuri
4.8. Evaluarea densitatilor si capacitatii portante realizate
4.9..Control geometric al stratului compactat
5. PROCEDURA:
5.1. Lucrari pregatitoare : la executia stratului de forma cu DOROSOL C30 se va trece numai
dupa efectuarea urmatoarelor operatii.
5.1.1. Receptionarea stratului final al terasamentelui in conformitate cu prevederile din
specificatiile tehnice si precizarile din procedura referitoare la executarea acestei lucrari.
5.1.2. Realizarea tronsonului de proba. In prezenta Consultantului se realizeaza un tronson de
proba de minim 100m lungime si jumatate din intreaga latime a stratului de forma proiectat,
avand drept scop stabilirea pe santier a componentei atelierului de compactare, reglarea
utilajelor si dispozitivelor de punere in opera, stabilirea parametrilor compactarii, grosimea
optima de asternere, conditiile de compactare, intensitatea de compactare pentru realizarea
cotelor din proiect si o suprafatare corecta.
5.1.3. In cazul in care gradul de compactare nu poate fi obtinut va trebui sa se realizeze o noua
incercare dupa modificarea grosimii stratului sau a inlocuirii utilajului de compactare folosit.
5.1.4. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinta
pentru restul lucrarii.
5.1.5. Trasarea planimetrica si altimetrica.
5.2 Transportul
5.2.1. Pamantul se transporta la locul de punere in opera cu autobasculante.
5.3. Asternerea si nivelarea.
5.3.1. Asternerea, nivelarea si compactarea stratului de forma se executa in doua etape:
- asternere, nivelare si compactare usoara inainte de asternere DOROSOL;
- nivelare dupa compactarea cu compactor picior de oaie.
5.3.2. Pamantul se asterne la profilele pentru stratul de forma din plansele de executie tinand
seama si de grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental.
5.3.3. Nivelarea finala se face cu respectarea pantei si a latimii prevazute in proiect.
5.3.4. Nu se va folosi pamant inghetat si nu se va asterne pamantul peste stratul final al
terasamentului inghetat si/sau acoperit cu zapada sau gheata.
5.4. Imprastierea DOROSOL C30 si Amestecarea
5.4.1. Imprastierea DOROSOL C30 cu mijloace mecanice pe suprafata stratului in procentul
stabilit in reteta orientativa.
5.4.2. Amestecarea materialelor cu ajutorul pulvimixerului RM-350CAT (pamint si DOROSOL
C30) pentru a obtine un grad de farmitare minim 70 % din punctele testate.
5.4.3. Cantitatea de apa necesara pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste
de catre laborator tinand seama de umiditatea pamantului si se adauga prin stropire.
5.4.4. Stropirea va fi uniforma evitindu-se supraumezirea :
- inainte de asternere DOROSOL, umezirea stratului din cisterne;
- in timpul mixarii prin racordarea cisternei la utilajul folosit pentru mixare, daca este necesar.
5.5. Compactarea
5.5.1. Pamantul se profileaza si se compacteaza usor astfel incat sa permita accesul utilajelor.
Compactarea finala se executa conform punctului 5.5.2.
5.5.2. Compactarea se realizeaza prin efectuarea a 12 treceri fara vibrare cu cilindri compactori
picior de oaie tip BW 219 PDH 3 BOMAG / HAMM 3516 urmarindu se viteza, tehnologia si
intensitatea de compactare. Numarul de treceri se poate micsora in functie de conditiile din
teren,
daca se observa ca dupa 10 sau 8 treceri, pe suprafata compactata apar fisuri datorate compactarii
in exces
5.5.3. Denivelarile mai mari decit cele prevazute in normative sau in specificatiile tehnice care
raman dupa compactare se corecteaza procedandu-se apoi la renivelare si compactare.
5.6. Teste de laborator
5.6.1. Umiditatea se verifica inainte de asternerea DOROSOLULUI si dupa realizarea
amestecului
5.6.2. Dozajul de DOROSOL se verifica imediat dupa inceperea imprastieri.
5.6.3. Gradul de faramitare se verifica dupa realizarea amestecului.
5.6.4. Gradul de compactarea - se verifica dupa incheierea compactarii prin recoltarea a 2 probe
la fiecare 1500 mp strat de forma.
5.6.5. Capacitatea portanta se verifica conform CD 31-2002.
5.7. Intreruperi neplanificate
5.7.1. In cazul unor ploi de lunga durata sau torentiale executia stratului de forma se intrerupe.
5.7.2. Reluarea lucrarilor se face numai in momentul in care umiditatea stratului suport permite
acest lucru. Se tine seama de umiditatea ce rezulta din raportul de incercare emis de catre
laboratorul de santier.
5.7.3. In cazul in care apar deteriorari ale stratului suport, acestea vor fi remediate, apoi se va
relua executia stratului de forma.
5.8. Receptia - Pentru ca sectorul de strat de forma sa fie inclus in lucrarile permanente
trebuiesc acceptate simultan:
5.8.1. Rezultatele privind elementele geometrice realizate comparativ cu cele din detaliile de
executie. Se admit tolerante:
Denivelare 30 mm
Cota 30 mm
Latime 100 mm
5.8.2. Gradul de compactare, conform specificatiei tehnice, trebuie sa fie de 98%, raportat la
valoarea Proctor modificat, in 95% din puncte si de minim 95% in restul de puncte.
5.8.3. Capacitatea portanta este asigurata daca deformatia elastica masurata este mai mica de 2.0
mm in 90% din punctele masurate si coeficientul de variatie este mai mic de 50%.
6. RESPONSABILITATI
6.1. Seful de santier raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri si a documentatiei de
executie, de intocmirea inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.
6.2. Responsabilul CQ pe lucrare urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a
proiectului de executie, intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.
6.3. Responsabilul cu protectia muncii si siguranta circulatiei raspunde de instruirea privind
respectarea normelor de protectia muncii, PSI si a normelor pentru executia lucrarilor sub
6.4. Seful de mecanizare raspunde de asigurarea si buna functionare a instalatiilor si utilajelor
necesare executiei lucrarii.
6.5. Seful de laborator raspunde de efectuarea determinarilor si incercarilor impuse de
specificatiile tehnice inainte si pe parcursul executiei lucrarilor si intocmirea corecta a
inregistrarilor.
7. RAPOARTE SI INREGISTRARI
7.1. Raport pe tronsonul de proba;
7.2. Determinarea caracteristicilor de compactare;
7.3. Umiditate;
7.4. Determinarea cantitatii de DOROSOL
7.5. Determinarea gradului de faramitare
7.6. Grad de compactare;
7.7. Capacitate portanta;
7.8. Tabel cote realizate;
7.9. Proces verbal de receptie calitativa;
7.10.Proces verbal de faza determinanta _ PVFD
8. RESURSE
sef punct de lucru 1
sef echipa 1
muncitori calificati pentru lucrarile
de terasament 4
muncitori necalificati 3
operatori utilaje 12
(Nota: Echipa folosita poate varia in functie de conditiile locale)
9. ECHIPAMENTE
Autogreder (CAT 140H) 1
Pulverizator dozaj volumetric 1
Pulvimixer (RM-350 CAT) 1
Compactor picior de oaie BW 219 PDH
3 BOMAG / HAMM 35161
Autobasculanta (>12 m3) 6
Cisterna de apa 1
Compactor cu pneuri 1
(Nota: Echipamentul folosit poate varia in functie de conditiile locale)