Sunteți pe pagina 1din 156

FRANCES FLORES

Secrete de
nem`rturisit
ALCRIS
Capitolul 1
Dup` lumina puternic` de afar`, micul magazin p`rea
\ntunecos. Marshall Franklin se opri o clip` \n prag, pentru
a permite ochilor s` se obi[nuiasc` pu]in cu semi\ntune-
ricul.
Era obosit de c`l`toria lung` f`cut` de la New Orleans.
|ndreptndu-[i spatele, \ncerc` s` nu ia \n seam` durerea pe
care o sim]ea \n zona um`rului [i piciorului drept.
{chiop`tnd u[or, se \ndrept` spre frigiderul mare care se
z`rea \n fundul \nc`perii.
Abia atunci distinse silueta feminin` coco]at` pe un tabu-
ret. Era aplecat` spre ni[te rafturi, oferind \n mod involuntar
o priveli[te admirabil` a fundule]ului ei frumos.
Marsh surse amuzat. Aprecie dintr-o privire picioarele
lungi [i bronzate, [ortul bine croit care se mula pe formele cu
rotunjimi pl`cute ochiului.
|ncnt`tor! exclam` el vesel.
Cea c`reia i se adresa astfel tres`ri violent [i se \ntoarse.
Avea minile \nc`rcate cu cutii de orez [i-[i pierdu brusc
echilibrul. Instinctiv, Marsh se repezi spre ea [i o prinse \n
bra]e. Nu era grea, dar [ocul fu puternic [i Marsh c`zu pe
spate.
Aterizar` \mpreun` pe podea [i Marsh nu-[i putu re]ine o
strmb`tur` cnd tn`ra se sprijini de el ca s` se ridice.
Membrele dureroase \l f`ceau s` sufere.
Sunte]i r`nit`? o \ntreb` el.
Nu cred, r`spunse ea cu o voce tremur`toare. Dar dum-
neavoastr`?
Merge, replic` el ridicndu-se precaut pe picioare.
Dac` nu v-a]i fi strecurat a[a tiptil prin spatele meu, nu
s-ar fi \ntmplat asta! exclam` ea pe nea[teptate.
Amuzat de vehemen]a ei, Marsh surse.
S` [ti]i, remarc` el, c` ne afl`m \ntr-un magazin deschis
publicului. Prezen]a mea aici nu este deci deloc
surprinz`toare. {i nu e vina mea c` era]i \ntr-o pozi]ie
provocatoare. Am admirat priveli[tea care mi se oferea, a[a
cum oricare alt b`rbat ar fi f`cut \n locul meu. De altfel,
ad`ug` el cu un aer mali]ios, trebuie s` m`rturisesc c`, dac`
spatele era att de pl`cut vederii, fa]a este [i mai
\ncnt`toare.
|[i plimb` privirea pe snii plini, pe talia de viespe [i pe
[oldurile frumos arcuite.
Cnd o s` v` termina]i inspec]ia, s` m` anun]a]i! \i lans`
ea pe un ton ironic.
Eu personal n-a[ obosi niciodat` s` v` privesc, r`spunse
el galant.
Remarc` f`r` voie c` interlocutoarea lui era de talie
mijlocie [i c` avea probabil \ntre dou`zeci [i treizeci de ani.
P`rul brun forma o aureol` \n jurul capului ei. |n mod
6 FRANCES FLORES
obi[nuit, Marsh prefera femeile cu p`rul lung, dar aceasta de
fa]` \i pl`cea totu[i nespus de mult, cu pistruii ei de pe nas cu
tot. Avea mai ales ni[te ochi extraordinari, de un albastru pur,
lumino[i ca cerul de var`. Dar \n acest moment str`luceau de
mnie. Ceea ce nu era deloc de mirare, dup` spusele lui
\ndr`zne]e [i la obiect!
Marsh n-avea obiceiul s` aib` atta tupeu \n fa]a unei
necunsocute. Totu[i, nu-[i regreta atitudinea, fiindc` ea era
\ntr-adev`r adorabil` \n indignarea ei.
Dac` v-a]i pr`bu[i mort, a[ fi \ncntat`, declar` ea pe un
ton glacial.
{i acestea fiind zise, \i \ntoarse brusc spatele, \ncepnd s`
adune cutiile cu orez.
Aproape c` mi s-a \ntmplat asta acum cteva luni,
r`spunse el pe un ton deta[at. Dar \n final am decis c` prefer
via]a.
P`cat, coment` ea cu r`ceal`.
E punctul dumneavoastr` de vedere, remarc` el.
Se aplecase [i, al`turi de ea, \ncepuse s` pun` lucrurile \n
ordine.
Pamelei Norris \i trecu prin minte c` fusese foarte nepoliti-
coas` [i, mai ales, c` era vorba de un client. Dar fusese ceva
peste puterile ei. Acest str`in se purtase inacceptabil. {i \n
plus avusese ni[te senza]ii nepermise, cnd se aflase \n bra]ele
lui. Niciodat` n-ar fi crezut c` un b`rbat o mai poate emo]iona
astfel. Era furioas` [i pe sine [i pe el.
|n lini[te, accept` cutiile pe care i le \ntindea tipul. Dar, \n
loc s` se urce din nou pe taburet, se mul]umi s` le pun`
gr`mad` pe podea. Cnd termin`, trebui s` se \ntoarc` spre
el, fiindc` nu putea s` se uite la infinit pe pere]i.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 7
Dori]i ceva de aici? \l \nreb` ea cu inocen]`.
Absolut! \i replic` el, zmbind cu sub\n]eles.
Pam scoase un oftat exasperat.
Dac` nu ave]i inten]ia s` cump`ra]i ni[te articole din
acest magazin, ie[i]i sau chem pe cineva s` v` dea afar`!
ripost` ea furioas`.
Incapabil` s` mai \ndure mult timp apropierea acestui
intrus prea viril, ea \l \mpinse [i se duse s` se ad`posteasc` \n
spatele tejghelei. Cel pu]in aici se sim]ea mai \n siguran]`.
El o urm` non[alant [i puse ni[te cutii de bere \n fa]a ei.
O s` iau bere, declar` el cu o naturale]te exasperant`.
Sunte]i administratoarea acestui loc?
Ea d`du din cap afirmativ.
|n acest caz, a[ dori s` m` \nregistrez, continu` el. Am
telefonat s`pt`mna trecut` ca s`-mi rezerv un bungalou.
Numele meu este Marshall Franklin.
Disperat`, Pam trebui s` fac` un efort considerabil ca s`-[i
p`streze calmul. A[a era norocul ei! Inoportunul `sta o s`
r`mn` pe capul ei cteva zile!
|[i lu` dosarul [i cnd \l deschise, r`mase consternat`:
Marshall Franklin f`cuse rezervarea pentru \ntreaga lun`
iunie! |n mod obi[nuit considera \ntotdeauna ca un adev`rat
chilipir aceste sejururi lungi. Dar de ce trebuia ca tocmai acest
tip
Poftim cartea mea de credit, rosti el \ntrerupndu-i
cursul gndurilor.
Ca un automat, Pam complet` hrtiile necesare. Cu o
u[urin]` deconcertant`, clientul ei deschise o cutie de bere [i
se sprijini de tejghea ca s-o savureze. Din persoana lui se dega-
ja atta magnetism \nct tn`ra femeie sim]i c` se \nro]e[te.
8 FRANCES FLORES
V` rog s` semna]i aici, \i ceru ea.
Se \ntoarse pentru a lua cheia bungaloului rezervat, cnd o
voce plin` de prospe]ime r`sun` \n magazin.
Salut, m`mico!
Pam \i zmbi fiului s`u.
Unde ai fost? se interes` ea.
B`ie]elul ridic` din umeri. Era \n`ltu] pentru cei [apte ani
ai lui, dar foarte slab fiindc` era \ntr-o continu` agita]ie.
L-am ajutat pe Gus s` repare plasa pentru ]n]ari din
hangarul cu pe[te, \i r`spunse el. Pot s` primesc o \nghe]at`?
Bine\n]eles! Ave]i num`rul [ase, continu` ea adresndu-i-se
lui Marshall Franklin. Pe a doua alee la stnga, [i bungaloul se
afl` pe dreapta.
Mul]umesc. Ct v` datorez pentru bere?
Pam se uit` pe list` [i \ncas` banii.
A]i mai fost aici? \l \ntreb` Scotty, care ap`ruse cu
\nghe]ata \n mn`.
Nu. E pentru prima dat`, \i r`spunse Marsh.
Pot s` v` ar`t locurile, dac` dori]i, se oferi spontan
b`ie]elul, cu un zmbet simpatic pe mutri[oara mzg`lit` cu
\nghe]at`.
Ei bine, cum a[ putea refuza? spuse imediat Marsh. {i
sunt sigur c` o s`-mi dai [i ni[te ponturi bune pentru pes-
cuit.
|ncntat, interlocutorul lui se lans` \n ni[te explica]ii lungi.
Pam avu astfel ocazia s`-l studieze dup` pofta inimii pe noul
ei client. Era foarte \nalt, zvelt, cu umerii la]i [i [oldurile
\nguste. Avea ni[te tr`s`turi regulate [i un profil frumos. P`rul
lui aproape negru era extrem de bogat [i avea ni[te gene
incredibil de lungi. Era incontestabil un tip seduc`tor [i se
SECRETE DE NEM~RTURISIT 9
p`rea c` [tie asta. Obi[nuit probabil ca femeile s`-i cad` \n
bra]e, \[i imaginase c` nici Pam nu va face excep]ie de la
regul`!
O trecu un fior la acest gnd. Totu[i, un lucru te sur-
prindea cnd \l priveai cu aten]ie: paloarea lui neobi[nuit`, ca
[i cum ar fi stat \nchis timp de mai multe luni. Cu siguran]` o
s` fac` insola]ie [i o s` i se jupoaie pielea. Dar era problema
lui [i lui Pam nici nu-i trecea prin minte s`-l sf`tuiasc` s`-[i
protejeze pielea.
Marsh \[i lu` cump`r`turile [i o salut` curtenitor.
Trebuie s` m` duc s`-mi aranjez lucrurile, \i explic`
el.
V` urez [edere pl`cut`, replic` ma[inal Pam.
B`rbatul o examin` cu ochii lui cenu[ii, \n care se aprinse
brusc o lumini]` mali]ioas`.
|mi vine greu s` cred c` urarea este sincer`, coment` el
ironic. Totu[i, voi \ncerca.
Proprietara locului se \nro[i pn` la r`d`cina bogatului ei
p`r negru. |nainte s` fi putut deschide gura, el \i \ntoarse
spatele [i dup` o clip` p`r`sea magazinul \n compania lui
Scotty.
Telefonul \ncepu s` sune [i un alt client intr` \n \nc`pere.
Pam alung` cu hot`rre orice gnd care avea vreo leg`tur` cu
Marshall Franklin [i se puse pe treab`.
*
Pietri[ul scr]i sub cizmele lui Marsh \n timp ce se \ndrep-
ta spre ma[ina lui. Pe lng` el, Scotty trop`ia \n picioarele
goale, p`rnd c` se simte la fel de bine ca pe un covor.
10 FRANCES FLORES
Ce vapor frumos! exclam` el f`cnd ochii mari. Pare nou!
Chiar este. L-am cump`rat s`pt`mna trecut`.
Vre]i s`-l lansa]i imediat?
Nu. Cred c` ar fi mai bine s` m` instalez \nti.
Bine, \l aprob` b`ie]elul. |n acest caz, urma]i-m` [i o s`
v` ar`t ce bungalou v-a dat mama.
Cteva clipe mai trziu, el sosea pe biciclet`, repede ca vn-
tul. Ajunser` \n curnd \n fa]a c`su]ei [i Marsh cobor\ din
ma[in`. Inspect` \nti pe afar` [i ceea ce v`zu \i pl`cu: o
locuin]` rustic`, din lemn, ridicat` sub un pin centenar. Aerul
era \nmiresmat. |n dep`rtare se \ntindea lacul Toledo. Era plin
de ambarca]iuni pesc`re[ti. |n spate se z`rea podul care lega
Louisiana de Texas.
Marsh trase adnc aer \n piept. C`ldura soarelui \i p`trun-
dea \n corp, [tergndu-i din memorie lungile luni de spital,
apoi camera din casa p`rin]ilor. Dick Palmer avusese o idee
grozav` sf`tuindu-l s` vin` \n acest loc \ncnt`tor. Sim]ea deja
efectele lui binef`c`toare.
Dori]i s` v` ajut s` v` duce]i bagajele \n`untru? \l \ntreb`
o voce cristalin`.
Marsh uitase c` nu era singur.
Ar fi dr`gu] din partea ta, \i r`spunse el imediat. Cum te
cheam`?
Scotty Norris. Dar pe dumneavoastr`?
Marshall Franklin. Marsh, pentru tine, ad`ug` el cu un
zmbet.
|ncepur` s` descarce ma[ina. Bungaloul era simplu dar
confortabil. |n salon erau o canapea, un fotoliu [i o mas`
joas`. Buc`t`ria era dotat` cu un frigider, un aragaz [i tot ceea
ce era necesar pentru preg`tirea mesei. |n camer` se aflau un
SECRETE DE NEM~RTURISIT 11
pat mare, o noptier`, o toalet` [i o comod`. |n fa]a casei exista
o verand` mic`, unde, a[ezat comod pe un balansoar, te
puteai bucura de briz`.
Perfect, declar` Marsh, cnd toate bagajele lui ajunser`
\n`untru. O s` le aranjez mai trziu. Acum sunt gata s`
cercet`m sta]iunea balnear`. De unde \ncepem?
De la mla[tina cu ra]e, r`spunse f`r` s` ezite b`ie]elul.
|i ar`t` drumul [i sosir` repede \n apropierea unui cam-
ping. Rulote [i corturi erau r`spndite \n mijlocul verde]ii.
Ceva mai \ncolo, ni[te ochiuri de ap` ad`posteau p`s`rile
s`lbatice care pluteau \n voia lor \n b`taia vntului.
Unchiului Bob \i pl`cea mult acest loc, \i explic` Scotty.
Vino, acum o s` te duc \n port.
Se \ntoarse brusc [i se \ndrept` spre magazin. |l dep`[i [i
cobor\ spre lac, pe o pant` lin`.
Aici locui]i? se interes` Marsh.
Da, deasupra b`c`niei. Locuim aici de foarte mult timp.
Nu aveam dect cteva luni cnd ne-am mutat.
Probabil c` ave]i foarte mul]i prieteni, remarc` inter-
locutorul s`u, cu to]i oamenii `[tia care-[i petrec vacan]ele
aici.
Vara, da. Dar iarna e cam pustiu. Am totu[i ni[te prieteni
care vin din ora[ ca s` m` vad`.
Desigur sunt \ncnta]i s` mearg` la pescuit cu tine!
Oh, da! S`pt`mna trecut` a fost Jimmy cu mine, [i am
prins dou` duzini de pe[te doar cu undi]a.
Scotty se opri brusc, fiindc` \[i d`du seama c` tovar`[ul lui
\l urma cu greutate, \n ciuda picioarelor lui lungi.
Ai vreo problem`? \ntreb` el fixndu-l pe Marsh, cu spon-
taneitatea copiilor.
12 FRANCES FLORES
Am avut un accident de ma[in` \n urm` cu cteva luni, \i
r`spunse acesta. Abia acum opt zile mi-au scos ghipsul.
{i era acoperit cu semn`turi? \ntreb` Scotty interesat.
Marsh \[i ascunse sursul.
Nu, replic` el. {tii, eram la spital [i totul era de o
cur`]enie
De ce nu erai acas`?
Fiindc` mai aveam [i multe alte r`ni.
Oh!
Scotty nu-i mai puse [i alte \ntreb`ri, fiindc` mintea lui
copil`roas` se plictisise deja de acest subiect. Sosir` \n port.
|ntr-o dughean` se vindeau momeli [i pe marginea apei se
g`sea chiar [i o sta]ie de benzin`. De cealalt` parte se vedea o
ramp` de lansare a vapora[elor [i, ceva mai departe, o sta]ie
de captare [i epurare a apelor.
O ambarca]ie tocmai acosta la ]`rm [i Scotty intr` \n vorb`
cu pasagerii ei. Ace[tia \i ar`tar` cu mndrie o plas` plin` de
pe[te [i discutar` despre locurile cele mai prielnice pentru
pescuit.
Peste o jum`tate de or`, Marsh [i Scotty o luar` \napoi spre
bungalou. Marsh se sim]ea obosit [i-[i promise c` se va culca
imediat. Lui Scotty nu-i mai t`cea gura. Trecur` pe lng` un
desi[.
Aici o s`-mi construiesc o caban`, \l anun]` b`ie]elul.
Cnd o s` am destule scnduri.
Veveri]ele s`reau din creang` \n creang`.
A[ vrea s` am [i o carabin` ca s` le vnez, continu` el.
Necazul cu asta e c` mama se opune. Sus]ine c` e prea periculos.
{i are dreptate, \i r`spunse Marsh. E[ti prea tn`r ca s`
tragi cu o arm` de foc. C]i ani ai?
SECRETE DE NEM~RTURISIT 13
O s` fac opt \n noiembrie, declar` plin de mndrie
Scotty. {i totu[i nu mi se permite \nc` s` trag cu pu[ca, s` plec
singur cu vaporul sau s` dorm \n cort \n p`dure. Abia a[tept
s` m` fac mare!
De ce n-ai voie s`-]i petreci noaptea \n p`dure? se mir`
Marsh. Cu un adult, nu mi se pare deloc periculos.
Gus e prea b`trn ca s` m` \nso]easc`, \i explic` el
oftnd.
Cine e Gus?
Lucreaz` aici.
Ajunser` la bungaloul lui Marsh [i Scotty \[i recuper` bicicleta.
Acum trebuie s` m` gr`besc, se scuz` el. Pe curnd,
Marsh!
Se \ndep`rt` pe drum [i Marsh intr` gnditor \n bungalou.
Cine erau unchiul Bob [i Gus? {i unde era tat`l lui Scotty? Nu
vorbise deloc despre el. P`rin]ii lui erau poate divor]a]i [i
Scotty nu avea norocul s` aib` un b`rbat lng` el care s`-l
iubeasc` [i s` se joace \mpreun` cu el.
Marsh \[i aranj` lucrurile. Cnd vru s` se spele pe mini,
constat` c` robinetul curge. |ncerc` s`-l strng` mai tare \n
zadar. Probabil c` trebuia schimbat` garnitura, s`-i spun` asta
proprietarei.
Cteva clipe mai trziu, cnd intr` \n camer`, fu gata s`
r`mn` cu clan]a \n mn`. Se \ncrunt`, se duse la ma[in` de
unde \[i lu` trusa. Se p`rea c` se cam neglija \ntre]inerea bun-
galourilor.
Marsh repar` singur clan]a [i termin` s`-[i aranjeze
lucrurile \n dulap. Apoi lu` o bere din frigider [i se duse s` se
instaleze pe verand`. De acolo va putea s` profite de r`coarea
brizei [i s` admire lacul.
14 FRANCES FLORES
Rse pe nea[teptate, amintindu-[i de scara din magazin, cu
mama lui Scotty. Avusese motiv s` se supere, fiindc` el \mpin-
sese cam departe gluma. Totu[i, de[i ea se \nfuriase, sim]ise c`
nu-i displace.
Dar de ce se purtase astfel? Nu-i st`tea \n obicei [i ea nici
m`car nu era genul lui. Poate c` avea nevoie s`-[i intre \n
mn` dup` attea luni de stat la pat?
De altfel, doamna Norris avea \n mod sigur un so]. F`r` s`
[tie de ce, acest gnd \l deranj` pe Marsh. Era totu[i mai mult
ca probabil, [i Scotty uitase s` pomeneasc` de el.
Tn`rul b`rbat privi peisajul lini[tit care se \ntindea \n fa]a
lui, cu un aer \ntunecat. Dup` o c`s`torie ratat` [i o logodn`
rupt`, nu mai dorea s`-[i ia fa]` de nimeni un angajament.
Singurul lucru important era s`-[i recapete s`n`tatea, s`
prind` ct mai mul]i pe[ti \n aceast` vacan]` [i s` se \ntoarc`
la cabinetul lui de avocatur` din New Orleans.
Se ridic` brusc [i \ncepu s`-[i preg`teasc` uneltele de pes-
cuit. Astfel, va fi gata s` plece cu noaptea-n cap mine
diminea]`.
*
Pam scoase cotletele de porc din cuptor [i le a[ez` pe un
platou. Apoi r`sturn` din tigaie, al`turi de ele, cartofii pr`ji]i.
Exact atunci auzi trntindu-se u[a de la intrare, semnalndu-i
astfel \ntoarcerea lui Scotty.
Du-te s` te speli pe mini! \i strig` ea. Masa e gata.
De acord! \i r`spunse el.
Dup` cteva clipe, st`teau a[eza]i amndoi la masa din
buc`t`rie.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 15
{tii de ce noul-venit [chioap`t` u[or? o \ntreb` el brusc.
A avut un accident de ma[in` [i [i-a rupt piciorul.
Adev`rat? \i r`spunse Pam.
Se for]` s` par` indiferent`, ca s` nu vad` fiul ei c` tipul \i
displ`cea.
Are un vas nou, cu un motor mare! Sper c` o s` m` ia cu
el m`car de vreo dou` ori!
Nu trebuie s` sugerezi tu asta, \i spuse cu r`ceal` Pam.
Se exprimase cu o asprime neobi[nuit` pe care o regret`
imediat. Ochii lui Scotty se umpluser` de lacrimi.
{tiu! protest` el cu o voce tremur`toare. Nu trebuie
niciodat` s` deranjez clien]ii.
Tinerei \i fu ru[ine de ea \ns`[i. Cum putuse s` se arate att
de dur` cu b`ie]elul? Nu era vina lui, dac` Marshall Franklin o
scosese din s`rite \n aceast` dup`-amiaz`. Nu era totu[i primul
care-i f`cuse avansuri, nu departe de asta. Dar pn` \n
prezent, Pam fusese \ntotdeauna \n stare s` fie st`pn` pe
situa]ie. Nu, ceea ce o enerva la Marshall Franklin era c` o tul-
burase. Sim]i c` se \nro[e[te cnd \[i reaminti felul \n care o
strnsese \n bra]e, cnd ea c`zuse de pe taburet. O senza]ie
ciudat` o cuprinsese, pl`cut` dar [i nelini[titoare \n acela[i
timp. Fiindc` nu-[i mai amintea s` fi sim]it o asemenea emo]ie
din primele zile ale c`sniciei sale.
Scotty o privea nelini[tit, a[a c` se ridic` [i se apropie de el.
|l mngie pe p`r [i-l s`rut` cu dragoste.
Regret c` ]i-am vorbit att de aspru, spuse ea. {tiu c` e[ti
bine crescut [i c` nu-mi plictise[ti clien]ii. Cred \ns` c` sunt
pu]in cam obosit`. M` ier]i?
Bine\n]eles! exclam` el cu un zmbet vesel. Mi-e foame,
ad`ug` el spontan.
16 FRANCES FLORES
Mama lui \l sevi [i se feri s`-i taie ea carnea. Fiul ei era
destul de mare acum [i era foarte independent.
|mi dai voie s` merg cu Gus [i Zelma la familia Merl? o
\ntreb` el pe nea[teptate. Sunt invita]i la desert [i mi-au spus
c` m` iau [i pe mine.
Familia Merl locuia al`turi de p`rin]ii lui Jimmy, cel mai
bun prieten al lui Scotty. Amndoi erau \ncnta]i s` se joace
\mpreun`, ct mai des posibil.
De acord, r`spunse ea.
Gus [i Zelma Emery erau pentru Pam mai mult dect ni[te
angaja]i. |n realitate ei \i ]ineau loc de familie. Lucraser` pen-
tru unchiul Bob timp de dou`zeci [i cinci de ani. La moartea
lui, survenit` cu doi ani \n urm`, ei continuaser` s-o ajute pe
Pam. Gus avea sarcina s` \ntre]in` \n stare de func]ionare bun-
galourile; Zelma f`cea cur`]enie [i vindea la magazin, f`cnd
prin rota]ie cu Pam.
Scotty nu avea dect cteva luni cnd sosise \n bra]ele
mamei sale \n frumoasa sta]iune balnear`. De la bun
\nceput, Gus [i Zelma \i adoptaser` pe amndoi [i se com-
portaser` ca ni[te adev`ra]i bunici cu b`ie]elul. O
sus]inuser` pe Pam, \n timpul bolii lui Bob Nye. Casa lor se
g`sea la c]iva kilometri de a ei. Erau pe punctul de a se
pensiona [i tn`ra fusese fericit` c` ei r`m`seser` al`turi de
ea [i de Scotty. Erau singurele persoane apropiate pe care le
avea.
Bine\n]eles, dac` dificult`]ile financiare nu se vor rezolva,
afacerea se va duce de rp` [i Pam va trebui s` plece. Unchiul
Bob l`sase \n urma lui, din p`cate, numeroase datorii [i dac`,
pn` acum, bancherii se ar`taser` \n]eleg`tori, asta nu va
dura la nesfr[it.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 17
Dup` plecarea lui Scotty, tn`ra femeie r`sfoi un teanc de
facturi [i scoase un oftat descurajat. Sta]iunea balnear` se afla
\ntr-o pas` foarte proast`.
Ca s`-[i schimbe gndurile, cobor\ sc`rile care duceau \n
magazin, ie[i din cas` [i se \ndrept` spre mla[tina cu ra]e.
Rusty, cinele lui Scotty, se lu` \n fug` dup` ea. Compania lui
\i ridic` moralul lui Pam.
Cum o s` m` descurc? se \ntreb` ea. Degeaba am redus
la minimum cheltuielile, tot nu reu[esc. A[ avea nevoie de un
nou \mprumut. Dar va accepta banca s`-mi acorde un nou
credit?
Rusty \i r`spunse dnd frenetic din coad`. Cnd
ajunser` la b`l]i, Pam se a[ez` pe o banc` [i el disp`ru \n
p`dure.
Umbrele apusului \[i proiectau siluetele lungi pe cmp.
Locul era odihnitor dup` c`ldura zilei. Pam \[i \nconjur`
genunchii cu bra]ele [i admir` gnditoare peisajul. Era lini[tit
[i frumos.
Ce curioscum putea fi via]a att de diferit` fa]` de cum
[i-o \nchipuise? Cnd era adolescent`, la Chicago, nu [i-ar fi
\nchipuit niciodat` c` se va afla la conducerea unui sat de
vacan]` din Louisiana. Nici nu se gndise c` va fi nevoit` s`-[i
creasc` singur` copilul. Cnd se c`s`torise, la nou`sprezece
ani, \n naivitatea ei crezuse c` asta va dura toat` via]a. P`rin]ii
ei divor]aser`, dar ea se jurase c` va face totul ca ei s` nu i se
\ntmple a[a ceva.
|ns`, \n realitate, c`snicia ei fusese un e[ec total. Scotty nu
avea dect nou` luni cnd Mike \i p`r`sise.
S`rmanul Mike. Nu avusese deloc timpul s` duc` via]a
libertin` pe care [i-o dorise. Iar visurile ei despre un c`min
18 FRANCES FLORES
stabil [i fericit fuseser` spulberate. Din speran]ele lor nu mai
r`m`sese ast`zi dect cenu[a. Chiar \nainte ca divor]ul lor s`
se fi pronun]at, Mike [i femeia cu care tr`ia fuseser` omor]i
\ntr-un accident de motociclet`.
Realitatea era \ntotdeauna att de dur`?
Bun` seara.
Pam tres`ri violent [i se \ntoarse. Marshall Franklin st`tea
\n fa]a ei. Inima lui Pam \ncepu s` bat` mai puternic la vederea
b`rbatului care ocupase o bun` parte a gndurilor ei \n
aceast` dup`-amiaz`.
Chiar trebuie s` m` lua]i mereu prin surprindere? \l
\ntreb` ea cu o voce enervat`.
|mi pare r`u. Pot s` stau aici? P`rea]i att de grav`
Filozofam asupra sensului existen]ei, replic` ea. {i n-am
g`sit un r`spuns satisf`c`tor. A[eza]i-v`, continu` ea pe un ton
calm.
E un subiect cam serios pentru o sear` att de frumoas`,
remarc` el.
A[a e. Spune]i-mi, a]i fost deja la pescuit? se interes` ea
politicos.
El \i surse [i du[m`nia lui Pam se topi ca z`pada la soare
\n fa]a privirii lui prietenoase. Avea un chip armonios [i viril,
o gur` atr`g`toare [i ni[te ochi mari [i lumino[i.
Nu, replic` el. Eram obosit, a[a c` m-am hot`rt s`
m` odihnesc. O s` m` scol mine diminea]` cu noaptea-n
cap.
El \[i schimb` pozi]ia [i-[i \ntinse piciorul drept.
Fiul meu mi-a spus c` a]i fost r`nit \ntr-un accident de
ma[in`, declar` Pam. V` doresc ca sejurul de aici s` v` permit`
s` v` rec`p`ta]i complet s`n`tatea.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 19
Mul]umesc. M-am restabilit deja, dar m` resimt \nc`
atunci cnd m` agit prea mult. Fiul dumneavoastr` este adora-
bil, continu` el pentru a schimba subiectul. Ave]i de ce s` fi]i
mndr` cu el.
Tn`ra femeie d`du din cap.
Sunt, \i r`spunse ea.
Urm` o scurt` t`cere, timp \n care ea deveni brusc ner-
voas`, con[tient` de puternica senzualitate a b`rbatului.
Sunte]i mul]umit de bugalou? se interes` ea ca s` zic`
ceva.
Aproximativ. Clan]a unei u[i era gata s` cad`, dar am
fixat-o eu. Robinetul de la chiuvet` curge, trebuie s` se ocupe
cineva de el f`r` \ntrziere. Dac` nu, factura la ap` va fi destul
de \nc`rcat`. Trebuie s` fi]i mai atent` la asemenea
am`nunte
Critica o scoase din s`rite pe Pam.
Gus o s`-l repare mine diminea]`, \l anun]` ea pe un ton
rece.
Apoi se ridic` brusc.
Sunte]i prea susceptibil`, remarc` el.
Se ridic` la rndul lui [i o studie cu aten]ie.
N-a fost un repro[. Voiam doar s` v` fac s` \n]elege]i c`,
dac` dori]i s` p`stra]i buna reputa]ie a acestui loc, este impor-
tant s` v` ar`ta]i vigilent` chiar [i \n privin]a m`run]i[urilor.
Mul]umesc de sfat, replic` ea r`spicat.
Se gndea la bietul Gus, ocupat pn` peste cap cu lucrul,
[i totu[i nu se plngea niciodat` fiindc` [tia c` ea nu-[i poate
permite s` apeleze la altcineva.
M` \ntrebam cum de am reu[it s` supravie]uiesc pn`
acum f`r` dumneavoastr`! \ncheie ea ironic.
20 FRANCES FLORES
Sunt \ncntat c` v-am fost de folos, replic` Marsh zm-
bindu-i cu gura pn` la urechi. S` [ti]i c` ave]i ni[te ochi cu
adev`rat splendizi cnd sunte]i furioas`. Un albastru electric.
Z`u c`-mi vine s` v` enervez inten]ionat, numai ca s`-i v`d
aruncnd scntei.
Pam se crisp`.
Sunte]i b`rbatul cel mai exasperant pe care l-am \ntlnit
vreodat`, declar` ea cu o voce tremurnd de furie. Dac` v`
hot`r]i s` pleca]i mine \ntr-o alt` sta]iune balnear`, a[ fi
\ncntat` s` m` ocup de rezerv`rile necesare.
Nu, mul]umesc, replic` el cu un aer nep`s`tor. |mi place
aici, \n ciuda micilor inconveniente.
Ochii lui \ntuneca]i \ncepur` s` sclipeasc` ironic.
Cu att mai mult cu ct am certitudinea c` nici un alt
complex nu-mi ofer` genul de avantaj pe care l-am descoperit
aici, continu` el privind-o \ntr-un fel care nu l`sa nici un
dubiu asupra semnifica]iei vorbelor sale.
Pam strnse furioas` din pumni. Trebui s` fac` un efort
considerabil ca s` nu-l p`lmuiasc`.
V` face]i iluzii, domnule Franklin, \i spuse ea cu r`ceal`,
dac` v` imagina]i c` ve]i ob]ine [i altceva \n afar` de ceea ce
este \nscris \n bro[ur`.
|i \ntoarse spatele [i se \ndep`rt` cu demnitate, abia
st`pnindu-se s` n-o ia la fug`. Era prea mndr` ca s`-i arate
acestui str`in ct de mult o tulbur` prezen]a lui.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 21
Capitolul 2
Soarele se ridicase sus pe cer [i c`ldura era \n`bu[itoare,
de[i b`tea o briz` u[oar`.
Marsh plecase \n zori la pescuit [i era mul]umit de ce prin-
sese. Patru pe[ti mari, multicolori str`luceau \n fundul g`le]ii,
\n mijlocul plevu[tii.
|[i [terse fruntea de sudoare [i d`du drumul la motor. |n
curnd, aluneca rapid pe suprafa]a apei. Era obosit, dar \ncn-
tat. Trecuse o groaz` de timp de cnd nu mai profitase de
bucuriile simple ale naturii. Cel pu]in doi ani. Lucrase att de
mult \nct neglijase sportul. Ast`zi \[i d`dea seama ce pier-
duse. Clipocitul valurilor care se loveau de coca vasului \i
procura o neb`nuit` pl`cere [i lini[tea era binef`c`toare.
|[i leg` vasul de dig [i se \ndrept` cu pas hot`rt spre un
hangar de lemn. |i era sete dar mai important era s` cure]e
ceea ce prinsese.
|n timp ce-[i f`cea de lucru cu pe[tele, un individ cu p`rul
alb, la vreo [aizeci de ani, se opri lng` el.
Bun` ziua, \i spuse acesta cu un aer amabil. Se pare c` a]i
avut o zi bun`.
A[a e, \l aprob` Marsh. Problema e c` n-o s` reu[esc
niciodat` s` m`nnc singur tot pe[tele `sta. Vre]i s` m` ajuta]i?
Nu, v` mul]umesc, \i r`spunse politicos interlocutorul
s`u. So]ia mea [i cu mine abia reu[im s` d`m gata ceea ce
avem. Congelatorul nostru e plin, fiindc` dac` nu m` duc eu
pe mare, clien]i ca dumneavoastr` se ofer` s` ne
aprovizioneze!
|i zmbi lui Marsh, \nainte s` continue:
Eu sunt Gus Emery. M` ocup de \ntre]inerea acestor
locuri. Voiam s` v` anun] c` am reparat robinetul care curgea
\n bungaloul dumneavoastr`.
Mul]umesc, \i r`spunse Marsh.
Cur`]a cu \ndemnare pe[tele, t`indu-l \n buc`]i egale.
Presupun c` nu [oma]i, remarc` Marsh.
Exact. Mai ales dup` moartea lui Bob Nye, acum doi ani.
El era proprietarul [i \mpreun` reu[eam s` men]inem
sta]iunea \n perfect` stare. Din p`cate ast`zi am r`mas singur
s` fac ni[te lucruri, care uneori \mi dep`[esc puterile. Pam
]ine perfect socotelile [i se ocup` de magazin. |n schimb nu
po]i s`-i ceri nici ei nici Zelmei s` me[tereasc` tot felul de
lucruri.
|n fa]a aerului \ntreb`tor al lui Marsh, el continu`:
Zelma e so]ia mea. Ea face curat prin bungalouri [i o
ajut` pe Pam la magazin.
Pam e mama lui Scotty, nu-i a[a?
Da. Pamela Norris. Ea este nepoata lui Bob Nye. El fiind
celibatar, i-a l`sat ei mo[tenire satul de vacan]`.
B`trnul oft` din adncul pieptului.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 23
Pam munce[te din greu, dar nu reu[e[te totu[i s` rezolve
toate problemele, continu` el. Zelma [i cu mine o ajut`m ct
putem, dar cteodat` nu e de ajuns. Ar avea nevoie de ni[te
salaria]i tineri [i puternici. Din nefericire, nu-[i poate permite
s`-i angajeze.
Hmm {i so]ul ei? nu se putu ab]ine Mash s`-l
\ntrebe.
A avut un accident mortal cnd Scotty era \nc` bebelu[.
|n]eleg, spuse gnditor Marsh, b`gnd la cap
informa]ia.
O u[` se trnti, anun]nd sosirea lui Scotty.
Salut! \i spuse el vesel. Cum te sim]i, Marsh?
Bine, \i r`spunse acesta. Ai v`zut ce-am pescuit?
Scotty scoase un [uierat admirativ.
Cred c` v` p`r`sesc, \i anun]` Gus. Mai am de tuns
peluza [i vreau s` termin \nainte de c`derea nop]ii.
Sunt bucuros c` am stat de vorb`, declar` Marsh.
{i eu.
B`trnul \[i atinse cozorocul caschetei cu vrful degetelor
[i se \ndep`rt`.
Sunt sigur c` tat`l meu ar fi prins ni[te pe[ti [i mai mari.
Era foarte \ndemnatic, \l anun]` plin de mndrie Scotty.
Daa? \l \ntreb` distrat Marsh.
B`ie]elul d`du din cap.
Avea talente \n toate domeniile, \l l`ud` el. O dat`, s-a
dus chiar s` vneze elani \n Alaska. |]i dai seama? Este extrem
de departe de aici.
Marsh \[i ascunse sursul.
Am auzit, \i r`spunse el.
Scotty se aplec` [i examin` buc`]ile de pe[te.
24 FRANCES FLORES
{i o s` reu[e[ti s` m`nnci singur atta pe[te? \l \ntreb` el.
De fapt, aveam inten]ia s` te invit disear` la cin`, \mpre-
un` cu mama ta. Ce p`rere ai?
Ochii b`ie]elului \ncepur` s` str`luceasc` de bucurie.
Super! exclam` el. Fug s-o anun]. De altfel, e ora prnzu-
lui. Pe curnd!
Disp`ru \n goan`, plin de entuziasm. Marsh nu era totu[i
att de optimist, gndindu-se la reac]ia lui Pam. Dup` felul \n
care se desp`r]iser` \n ajun, era pu]in probabil ca ea s`
accepte s` cineze \mpreun`.
*
Comisionarul tocmai terminase de c`rat l`zile cu b`uturi \n
magazin, cnd Scotty d`du buzna \n`untru.
Ghice[te, m`mico! strig` el surescitat. Marsh ne invit`
disear` s` mnc`m pe[te la el! I-am zis c` ne ducem.
Cum?!
Pam era s` scape din mn` sticla pe care o ]inea. |[i privi
n`ucit` fiul.
Nu-i a[a c` e dr`gu] din partea lui? insit` b`ie]elul.
Mama lui nici nu \ncerc` m`car s`-[i ascund`
sup`rarea.
Cum de ]i-ai permis s` accep]i, f`r` s` m` \ntrebi mai
\nti?
Mirat de ie[irea ei, Scotty se sc`rpin` gnditor \n cap.
|mi pare r`u, [opti el. Nu-]i place?
Cum poate un copil s`-[i dea seama exact de problema
unui adult? se \ntreb` Pam, derutat` o clip` de intui]ia lui
Scotty.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 25
N-are nici o leg`tur` cu asta, replic` ea. Am treab` [i
n-am timp de pierdut cu clien]ii no[tri. Eu nu sunt \n con-
cediu ca ei.
Umerii lui Scotty se \ncovoiar`, att era de dezam`git.
Oricum trebuie s` mnc`m, remarc` el. C` o facem acas`
la noi sau la el, e acela[i lucru.
Posibil, dar nu mergem, replic` Pam cu r`ceal`.
Se \ntoarse spre rafturile ei [i \ncepu s` aranjeze trans-
portul de b`uturi.
Dup` prnz, o iei frumu[el la picior [i-l anun]i c` nu sun-
tem liberi, \ncheie ea. Ne-am \n]eles?
Scotty o examin` cu aten]ie, pentru a se asigura c` mama
lui nu glume[te. P`ru c`-i \n]elege exact expresia, fiindc`
scoase un oftat adnc.
Bine, declar` el \mbufnat.
Zelma \[i f`cu apari]ia \n acel moment, [i Pam profit` de
ocazie ca s` schimbe subiectul.
Urc` s` te schimbi, \i porunci ea. Vin [i eu \ntr-o clip`.
Bine.
B`ie]elul disp`ru repede ca fulgerul, dornic s` scape de
proasta dispozi]ie a mamei sale.
Zelma se instal` \n spatele tejghelei [i-[i puse ochelarii pe
nas cu un gest ma[inal.
Oaspe]ii din bungaloul num`rul opt ar dori s` mai
r`mn` dou` zile \n plus, o anun]` ea. Avem loc pentru
ei?
Cu condi]ia s`-i mut`m \n alt` parte, r`spunse Pam.
Fiindc` sunt aproape sigur` c` bungaloul lor e \nchiriat chiar
din seara asta. Po]i s` verifici.
Zelma deschise registrul.
26 FRANCES FLORES
Ai dreptate, bomb`ni ea. |n schimb, num`rul patru este liber.
E mai mic, dar o s` le propun totu[i. E singura noastr` posibilitate.
Pam d`du din cap c` e de acord, apoi se \ndrept` spre u[`.
Ne vedem mai trziu, \i spuse ea. M` duc s` m`nnc.
Am auzit c` o s` mnca]i pe[te la cin`, remarc` Zelma.
Pam se opri brusc [i se \ntoarse spre ea.
De unde de]ii aceast` informa]ie? se interes` ea.
De la clientul de la num`rul [ase. Tocmai \mi terminam
treaba acolo cnd a sosit. Mi-a spus c` tu [i Scotty ve]i mnca
din pe[tele prins de el.
Ei bine, se \n[al`, replic` tn`ra femeie. El a hot`rt asta
\mpreun` cu Scotty, f`r` s` m` consulte. N-am nici o inten]ie
s`-i accept invita]ia.
Doar n-o s` refuzi s` petreci ni[te momente pl`cute \n
compania unui chiria[ att de simpatic? se minun` Zelma.
Gre[e[ti, Pam. Nu ie[i niciodat`.
N-am timp, \i r`spunse aceasta.
Hmm, morm`i Zelma. Ai face bine s` fii mai interesat` de
b`rba]i, ct mai e \nc` timp. Dac` nu, \n curnd n-o s` se mai
uite ei la tine. Acum nu este cazul, dar va veni vremea cnd te
vei sim]i foarte singur`.
Tn`ra rse for]at.
Prefer s` fiu singur` [i s` nu suf`r, r`spunse ea. De altfel,
nu \nseamn` c`, dac` refuz invita]ia domnului Franklin, nu ies
cu al]i tineri. {tii c` m` \ntlnesc cu Andy Graham.
Interlocutoarea ei o privi cu un aer ironic.
Dup` cte mi-a spus, se \ntmpl` mult mai rar dect ar
vrea el, remarc` ea.
N-am timp s` discut despre via]a mea amoroas`, \ncerc`
s` se eschiveze Pam. M` a[teapt` Scotty.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 27
N-o s` \ntrzii din cauza asta, fiind` nici n-ai despre ce s`
discu]i, nu se l`s` Zelma.
Pam ie[i tulburat`. Urc` \ncet scara care ducea \n aparta-
mentul ei. Necazul era c` Zelma avea drepate. Pam era obli-
gat` s` recunosc`, de[i f`r` nici un chef, c` suferea cteodat`
din cauza vie]ii sale singuratice. |n acele momente, degeaba
\ncerca s` se conving` c` se schimbase mult de cnd o
p`r`sise Mike, c` asta nu-i ]inea deloc de cald. Poate c` reu[ea
s`-[i creasc` bine copilul, s` conduc` un sat de vacan]`.
Totu[i, nu exista nimeni ca s-o ia \n bra]e seara \n patul ei
mare [i gol.
|[i pierduse toate iluziile \n privin]a c`s`toriei. A fi so]ie,
pentru ea \nsemna s` se supun` continuu, s` nu posede
nimic, s` nu aib` putere de decizie [i s` se sacrifice. Trebuise
s` se prefac` adesea c` e vesel`, cnd \n sinea ei plngea cu
lacrimi de snge. S` se lase umilit`, fiindc` nu avea mijloacele
necesare traiului. {i atunci, chiar dac` i se \ntmpla uneori s`
invidieze un cuplu unit cum era Gus [i Zelma, chiar dac` i se
p`rea greu s` se duc` singur` la o petrecere dat` de prieteni,
chiar dac` i se p`rea uneori c` din via]a ei lipse[te ceva, era
totu[i mult mai fericit` dect fusese vreodat` \n cursul scurtei
sale c`snicii.
Deschise furioas` u[a apartamentului ei. Un lucru era
sigur: niciodat` nu se va mai afla \ntr-o pozi]ie de inferioritate
fa]` de un b`rbat. Suferise prea mult. Va accepta poate o invi-
ta]ie la cin`, sau la restaurant, dar lucrurile nu vor merge \n
nici un caz mai departe.
*
28 FRANCES FLORES
Dup` un du[ [i un prnz substan]ial, Marsh se sim]i mai
bine. Ie[i pe verand` [i se lungi cu pl`cere \n [ezlong,
\ncepnd s` citeasc` un roman. I se p`rea ciudat s` constate
c` aprecia din nou literatura. La spital se sim]ea att de depri-
mat, \nct nimic nu-l mai interesa.
Mai era \nc` la capitolul unu, cnd Scotty sosi cu bicicleta.
Bun`! \l primi Marsh. Pot s`-]i ofer o Coca-Cola?
B`ie]elul scutur` din cap.
Nu pot s` stau, r`spunse el cu regret. Am venit doar s` te
anun] c` n-o s` venim disear` la cin`.
Exact cum \[i \nchipuise, gndi Marsh.
Ce p`cat! exclam` el. Mama ta te-a trimis?
Scotty d`du din cap.
Mi-a spus s`-]i mul]umesc [i te roag` s-o scuzi, dar are de
lucru.
|n]eleg. R`mne pe alt` dat`.
Sper! replic` Scotty.
Apoi, privind \ntr-un col], \ntreb` pe un ton admirativ:
E undi]a ta?
Se apropie de obiect [i-l atinse cu precau]ie.
Ce fel de momeal` ai folosit?
Artificial`.
{i te-ai dus la ap` adnc`?
Cam cinci metri.
Scotty oft` adnc.
Ai noroc, spuse el. N-am reu[it s` prind niciodat` ni[te
pe[ti att de frumo[i.
De ce? se mir` Marsh.
Pentru c` trebuie s` merg prea \n larg. {i mama nu m`
las` s` iau [alupa. Iar ea nu are timp s` m` \nso]easc`. Nici Gus.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 29
Nu vrei s` vii cu mine \ntr-o zi? \i propuse Marsh.
Chipul b`ie]elului se lumin`.
Adev`rat?
Apoi redeveni serios.
Mama mi-a interzis s`-i rog ceva pe clien]i, spuse el cu
triste]e.
Dar eu m-am oferit singur, remarc` Marsh.
Chipul lui Scotty se lumin` din nou.
A[a e, recunoscu el.
Dup` plecarea lui, Marsh se gndi la refuzul lui Pam de a
cina cu el. Prima lui reac]ie fu s` abandoneze partida. Era o
femeie dificil` care nu-l pl`cea deloc.
Bine\n]eles c` [i el era vinovat de atitudinea ei. O tachi-
nase ne\ncetat. Nu inten]iona s`-i fac` curte fiindc` era natu-
ral`, contrar or`[encelor pe care le frecventa \n mod
obi[nuit, sau fiindc` era att de frumoas`. |n ultimul timp
avusese destule complica]ii \n via]a lui [i nu-i mai trebuiau [i
altele.
Totu[i, perspectiva de a g`ti o asemenea cantitate de pe[te
doar pentru sine era lipsit` de interes. {i mncase de prea
multe ori singur, \n camera lui de hotel.
Dup` cteva minute se \ndrepta spre magazin. Cnd ajunse
acolo, Pamela Norris era ocupat` s` serveasc` ni[te clien]i.
Marsh \ncepu s` r`sfoiasc` o revist`, a[teptnd s` r`mn` sin-
guri.
Cnd \l v`zuse intrnd \n b`c`nie, Pam se crispase. Cu
coada ochiului, observase imediat cum e \mbr`cat: purta un
[ort bej [i o c`ma[` sport de culoare alb` care \i scotea \n evi-
den]` statura atletic`. Profilul lui viril se distingea clar \n
lumina dup`-amiezii. Piciorul drept era ceva mai sub]ire dect
30 FRANCES FLORES
cel stng, probabil o urmare a accidentului, [i era prea palid
la fa]`. Erau singurele semne care atestau c` trecuse printr-o
grea \ncercare.
Tn`ra \[i d`du seama foarte repede c` Marsh nu venise s`
fac` ni[te cump`r`turi. A[tepta pur [i simplu ca magazinul s`
se goleasc`, pentru a-i putea vorbi \n voie. Ceea ce o f`cu s`
se simt` [i mai nervoas`.
|n acela[i timp, \i era necaz c` e att de emotiv`. La urma
urmei, avea dou`zeci [i opt de ani [i o oarecare experien]`. De
ce se purta ca o adolescent` timid`? {i de ce regreta a[a, tam-
nesam, c` nu e mai frumos piept`nat`, atunci cnd el \[i
\ndrept` ochii \ntuneca]i spre ea? Se gndi imediat c` blugii ei
erau vechi [i decolora]i [i c` nici tricoul nu f`cea mai multe
parale.
Marsh se \ndrept` spre ea [i se sprijini cu non[alan]` de
tejghea. Apoi \[i atac` direct interlocutoarea:
Nu ave]i de lucru \n seara asta, \ncepu el. Probabil c` v`
este fric` s` lua]i dejunul cu mine.
Ea se trase \napoi, [ocat` de modul lui de a o aborda.
Sunte]i nebun! exclam` ea.
Adev`rat?
El o privea cu intensitate.
|n acest caz, accepta]i-mi invita]ia.
Nu v`d de ce ar trebui s` v` dovedesc indiferent ce,
r`spunse ea \nro[indu-se.
Pentru mine poate c` trebuie. {i nu numai pentru mine.
Nu \n]eleg despre ce vorbi]i.
Pam lu` o crp` [i \ncepu s` [tearg` nervoas` raftul de
lng` ea. Lucru perfect inutil, fiindc` [tersese praful peste tot
\n urm` cu o or`.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 31
Marshall Franklin \ntinse mna [i o prinse pe a ei, imobi-
liznd-o \ntre degetele lui. Atingerea o tulbur` peste m`sur`
pe tn`ra femeie, care se \nro[i ca sfecla. Dar \[i smulse ime-
diat mna dintr-a lui.
Trebuie \n primul rnd s` te convingi singur` c` nu e[ti
la[`, Pam, insist` Marsh cu o voce irezistibil`.
{tiu c` nu este cazul! exclam` ea. {i chiar am o mul]ime
de treburi pe cap.
|i trecu prin minte c` nu numai c` nu o deranjase c`-i spu-
sese pe nume, ci chiar \i [i pl`cuse.
Mincinoas` mic`, \i spuse cu blnde]e Marsh.
Pam trase aer \n piept ca s`-[i fac` pu]in curaj [i-l privi \n
ochi.
Ascult`, \ncepu ea ridicndu-[i b`t`ioas` b`rbia, pentru
un motiv pe care-l ignor, \]i place s` m` sci. De cnd ai
sosit, n-ai \ncetat s` m` nec`je[ti ba cu una, ba cu alta. E pro-
blema ta, dar asta nu m` lipse[te de dreptul de a-]i refuza
compania. Nu te simpatizez, dom Marsh, [i cred c`
lucrurile sunt clare acum.
Oare pe mine nu m` placi, sau nu-]i place senza]ia c` te
atrag la fel de mult cum m-ai vr`jit tu pe mine? }i-e fric` de
adev`r?
Categoric nu, fiindc` nu e adev`rat.
Marsh \i surse fermec`tor, ceea ce avu darul s-o scoat` din
s`rite pe Pam.
Atunci ar trebui s` cinezi f`r` team` cu mine, declar` el.
Mai ales c` fiul t`u va fi de fa]` ca s`-]i poarte de grij`.
La vrsta mea n-am nevoie de protec]ie! protest` ea, jignit`.
Daa?! Atunci poate c` ai prefera o cin` intim`, singur` cu
mine? o tachin` el.
32 FRANCES FLORES
Categoric nu!
Acum era de-a dreptul scandalizat`.
Vom fi deci trei, replic` el. V` a[tept la ora [apte.
Se ridic` [i se \ndrept` spre u[`.
N-o s` vin, se \nc`p`]n` Pam.
Ba da! replic` el convins. Fiindc` altfel o s`-i spun fiului
t`u c` mama lui e mai fricoas` dect un iepure. {i nu vrei asta,
nu-i a[a?
Nu-l amesteca pe Scotty \n asta! exclam` ea furioas`. N-ai
nici un drept s`-i poveste[ti prostiile astea!
Dac` \mi accep]i invita]ia, n-ai de ce te teme.
Cu un surs [i un gest al minii, Marsh p`r`si magazi-
nul.
*
La [apte f`r` un sfert fix, Scotty mergea repede abia ]inn-
du-se dup` mama lui, \n direc]ia bungaloului lui Marshall
Franklin.
Cum se face de te-ai r`zgndit? o \ntreb` b`ie]elul.
Credeam c` ai treab`.
Invita]ia lui \mi permite s` nu mai prepar eu cina,
r`spunse ea cu dezinvoltur`. {i de altfel, ai fi fost dezam`git s`
ratezi seara asta. Mi se pare c`-l placi foarte mult pe Marshall
Franklin.
Oh,da! r`spunse pu[tiul entuziasmat. Mi-a promis c` m`
ia cu el la pescuit. {i s` [tii c` nu l-am rugat eu! M`mico, \mi
dai voie s` m` duc?
Ochii lui erau att de rug`tori, \nct Pam nu avu inima s`-l
dezam`geasc`.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 33
O s` vedem, replic` ea pentru a nu se angaja \ntr-un mod definitiv.
Cnd ajunser` lng` bungaloul lui Marsh, un miros apeti-
sant le gdil` n`rile. Scotty fugi spre u[`.
Suntem aici! strig` el, deschiznd-o.
Marsh ap`ru imediat, \mbr`cat \n pantaloni negri [i o
c`ma[` alb` cu mneci scurte. |[i puse [i un [or]. Ochii lui \i
\ntlnir` \n treac`t pe ai lui Pam, \nainte s` se opreasc` asupra
b`ie]elului.
Bun` seara, spuse el zmbind. V` rog s` m` ierta]i, dar
trebuie s` \ntorc pe[tele.
F`r` nici un chef, Pam \[i urm` fiul \n bungalou.
|n timp ce Marsh \[i vedea de treab` \n buc`t`rie, ea r`mase
t`cut`. Cnd termin`, se \ntoarse \n camer`. O privi lung [i
Pam putu citi admira]ia \n ochii lui \ntuneca]i. Apucase s` se
spele pe cap, se fardase pu]in [i \mbr`case o rochie de m`tase
albastr` care se mula pe trupul ei frumos.
E[ti \ncnt`toare, [opti el.
Mul]umesc.
Tn`ra femeie \ncerc` s`-[i st`pneasc` tulburarea. De ce
oare prezen]a acestui str`in avea un asemenea efect asupra
ei?
Ce vrei s` bei? o \ntreb` el. Un cocteil?
Da.
Marsh \l preg`ti, \nainte s` se \ntoarc` \n buc`t`rie ca s`
se ocupe de cin`. Ca garnitur` la pe[te fiersese ni[tea
cartofi \n coaj`, ca s` se p`streze calzi. Dup` ce-l servi cu un
suc de fructe pe Scotty, se instalar` to]i trei la masa de pe
verand`.
O briz` blnd` \ncre]ea suprafa]a apei. Puteau z`ri pescari
care-[i legau b`rcile de ponton. |n timp ce Marsh [i Scotty
34 FRANCES FLORES
f`ceau pronosticuri asupra campionatului de base-ball, Pam
sim]i c` se destinde. Alcoolul \ncepuse s`-[i fac` efectul [i-[i
uit` grijile.
Chiar ai \ncercat s` intri \n echipa na]ional`? \l \ntreb`
Scotty nespus de interesat.
Da. Din nefericire, mi-am rupt degetul mare la antrena-
ment [i asta m-a scos din curs`. A[a c` m-am decis s` m` duc
la drept.
N-ai avut noroc, \i spuse pu[tiul, sincer sup`rat pentru
noul lui prieten.
Marsh \i zmbi.
Nu sunt chiar a[a de sigur, \i r`spunse el. Meseria mea
m` satisface pe deplin.
{i izbucni brusc \n rs.
Dar v`d c` pentru tine nici nu \ncape compara]ie!
exclam` el amuzat.
Dar ai cunoscut juc`tori celebri? insist` Scotty.
Marsh cit` cteva nume. Pam nu se putu \mpiedica s` zm-
beasc` v`znd bucuria fiului ei. |l mnca din ochi pe Marsh.
Dup` un timp, cnd acesta \i explica lui Scotty cum trebuie s`
lanseze corect mingea, un val de recuno[tin]` cuprinse inima
tinerei femei. Nu se \ntmpla prea des ca un b`rbat s`-i dea
atta aten]ie b`iatului ei. {i se gndi atunci c` el nu avea un
model masculin \n via]a lui, cu excep]ia lui Gus [i a lui Bob,
\nainte de moarte. Iar ace[tia erau \n vrst`, fiind mai degrab`
ni[te bunici pentru el.
Tres`ri cnd \[i d`du seama ce \nsemnau asemenea gn-
duri. Marsh se purta nemaipomenit cu Scotty [i `sta era un
adev`rat noroc pentru el. Totu[i, asta o f`cea pe Pam s` nu se
simt` prea \n largul ei.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 35
M` tem c` mama ta se plictise[te de moarte, remarc`
Marsh. Sunt sigur c` sportul n-o pasioneaz`.
Se \ntoarse spre ea [i c`ldura privirii lui f`cu s` se topeasc`
animozitatea lui Pam.
Sunt mul]umit` c` Scotty a g`sit \n sfr[it un interlocutor
priceput \n acest domeniu, replic` ea pe dat`. Gus [i cu mine
nu suntem deloc la curent cu astfel de nout`]i.
Ar trebui totu[i s` discut`m asemenea lucruri \n zilele
cnd vom fi singuri, o \ntoarse cu [iretenie Marsh. Asta \mi
reaminte[te c` trebuie s`-]i cer permisiunea s`-l iau pe Scotty
cu mine mine diminea]` la pescuit.
Ei bine ezit` Pam.
Te rog, m`mico! o implor` pu[tiul.
E[ti sigur c` dore[ti asta? insist` ea privindu-l pe Marsh
drept \n ochi.
La urma urmei era un client care pl`tea [i nu voia s`-l
\ncurce cu un b`ie]el nebunatic.
Absolut! \i r`spunse el. M` simt bine \n compania lui.
|n acest caz de acord, rosti Pam cu o urm` de ezitare
\n voce.
Nu-i putea refuza lui Scotty o asemenea pl`cere. |n
mod obi[nuit, b`ie]elul era obligat s` r`mn` pe dig,
fiindc` era prea mic s` plece cu [alupa f`r` s` fie \nso]it
de un adult.
Ura! url` pu[tiul. Formidabil!
Intrar` \n bungalou [i se a[ezar` la mas`. Cina fu simpl`
dar delicioas`. Scotty \i povesti lui Marsh cum dusese la [coal`
un [arpe de ap`, cu care terorizase profesorul [i \ntreaga
clas`. Pe urm` fusese rndul lui Marsh s`-[i povesteasc`
tr`sn`ile f`cute pe vremea cnd avea vrsta lui Scotty.
36 FRANCES FLORES
Dup` cin`, Scotty decise c` st`tuse destul de vorb` cu cei mari.
Pot s` m` duc s` m` joc cu noii veni]i? o \ntreb` pe mama
lui. Le-am promis s` le ar`t cet`]uia mea.
De acord, accept` Pam. Cu condi]ia s` te \ntorci acas`
\nainte de c`derea nop]ii.
Nu, te \ntorci aici, interveni Marsh. Mama ta te va a[tepta
la mine.
Perfect.
|nainte ca Pam s` mai fi putut scoate vreo vorb`, Scotty se
f`cuse nev`zut. Ea se \ntoarse furioas` spre Marsh.
Cu ce drept \]i permi]i s` schimbi programul pe care i
l-am f`cut eu lui Scotty? tun` ea.
Marsh ridic` din umeri cu indiferen]`.
Nu voiam s`-]i sap autoritatea, replic` el. Pur [i simplu mi
se pare mai logic s` se \ntoarc` la mine, fiindc` tu vei fi \nc`
aici.
Nu aveam inten]ia s` r`mn att de mult, protest` Pam.
Mai am o groaz` de treburi de terminat \n seara asta.
Baliverne! Mama ta nu te-a \nv`]at c` nu e politicos s`
pleci imediat dup` mas`? {i de altfel, trebuie s` te destinzi
pu]in. E[ti extrem de nervoas`. Mai trebuie s` te [i distrezi din
cnd \n cnd, cred c` [tii asta.
N-am timp. Trebuie s`-mi c[tig existen]a. {i nu numai
pe a mea ci [i a copilului meu. Asta are prioritate fa]` de dis-
trac]ii.
Dar cine va avea grij` de el dac` te \mboln`ve[ti?
Ascult`-m`, apreciaz` acest moment de odihn`. M` duc s`
preg`tesc cafeaua.
Pam se l`s` convins`, fiindc` \n fond asta [i dorea acum: s`
mai uite pu]in de griji. Marsh o instal` \ntr-un fotoliu [i strnse
SECRETE DE NEM~RTURISIT 37
masa. Refuz` s` fie ajutat [i reveni \n curnd cu o tav` [i dou`
ce[ti. Ie[ir` pe teras` [i-[i b`ur` cafeaua \n t`cere. Un arbore
se desena pe cer \n lumina amurgului.
Gus mi-a spus c`-]i cre[ti singur` copilul, rosti \n cele din
urm` Marsh. Nu e deloc u[or.
A[a e.
|l privi pe furi[.
|]i sunt recunosc`toare c` l-ai invitat pe Scotty pe ziua de
mine, continu` ea. Sper c` nu vei regreta.
Nu-]i face griji. |mi place tov`r`[ia lui. |mi aminte[te de
anii copil`riei mele, chiar dac` energia mea nu o egala nici pe
departe pe a lui!
Pam izbucni \n rs.
Cteodat` obosesc numai cnd \l v`d cum se agit`,
declar` ea. Ai copii?
Marsh cl`tin` din cap [i-[i \ntinse bra]ul pe sp`tarul b`ncii
pe care erau a[eza]i.
N-am avut norocul `sta, r`spunse el. Am fost c`s`torit,
dar n-a ]inut. Presupun c` a fost mai bine c` n-am avut un
copil, avnd \n vedere c` \n cele din urm` am divor]at.
Poate, replic` Pam cu un aer mohort.
Ce vrst` avea Scotty cnd ]i-a murit so]ul?
Unsprezece luni.
|ngrozitor.
Vocea lui era plin` de simpatie.
Ce p`cat c` n-a tr`it s`-[i vad` fiul crescnd. Ast`zi ar fi
fost mndru de el.
Pam nu-i r`spunse. La ce bun s`-i m`rturiseasc` faptul c`
Mike nu-[i dorise niciodat` un copil [i c` nici m`car nu fusese
interesat s` vad` cu cine sem`na Scotty?
38 FRANCES FLORES
Ca [i cum sim]ise c` ea nu avea chef s` vorbeasc` despre
acest subiect dureros, Marsh schimb` tema discu]iei.
|]i place s` conduci o sta]iune balnear`? o \ntreb` el.
Tn`ra oft`.
Sunt sui[uri [i cobor[uri, replic` ea. Evident c` pentru
Scotty este locul ideal. Aici nu avem de-a face cu problemele
marilor ora[e. Bine\n]eles c` vara este foarte aglomerat. |n
schimb iarna am avantajul s` m` pot ocupa de Scotty [i de
mine, fiindc` am timp berechet. Cteodat` avantajele ora[ului
\mi lipsesc: teatru, cinematograf, magazine. Am crescut la
Chicago [i la \nceput mi-a venit greu s` m` adaptez \n acest
loc.
Te duci cteodat` la New Orleans?
Am fost o dat` sau de dou` ori. Ai locuit \ntotdeauna
acolo?
De fapt eu locuiesc la periferie, \n zona Metarie. Tat`l
meu are acolo o agen]ie de asigur`ri [i mama e
\nv`]`toare.
Amndoi p`rin]ii mei sunt mor]i, remarc` trist` Pam. De
cnd a pierit [i unchiul meu, Scotty e toat` familia mea. Eram
singurul copil la p`rin]i, ca [i mama. Bob era unicul frate al
tatei [i nu s-a c`s`torit niciodat`.
Ciudat, spuse cu blnde]e Marsh, cum unele persoane
r`mn aproape singure pe lume, \n timp ce altele au o
droaie de rude. Eu am trei fra]i, trei cumnate, [apte nepo]i [i
nepoate [i at]ia unchi [i m`tu[i \nct le-am pierdut [i
num`rul.
Ai noroc.
A[a crezi?
{i Marsh izbucni \n rs.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 39
Se vede c` n-ai tone de cadouri de cump`rat pentru
Cr`ciun [i anivers`ri! spuse el vesel.
Pam surse.
N-am v`zut lucrurile din acest unghi, r`spunse ea
amuzat`. Portofelul t`u se bucur` de toat` simpatia mea.
Privirile li se \ntlnir` [i t`cur` brusc. Timp de o clip`, un
fel de magie \i \nv`lui [i-i ]inu sub farmecul ei.
|mi placi, Pamela Norris, declar` \n cele din urm` Marsh
cu o voce \n`bu[it`.
{i tu mie, replic` ea cu spontaneitate.
El \i \nconjur` umerii cu bra]ul [i o trase spre sine. Buzele
lui se lipir` cu duio[ie de gura lui Pam.
S`rutul lui era ame]itor, u[or [i mngietor. |[i ridic` apoi
capul [i privirea lui cenu[ie se cufund` \ntr-a ei.
Tulburat`, Pam f`cu ochii mari [i r`mase t`cut`. Era fascinat`
de gura senzual` a lui Marsh, de magnetismul care se degaja din
tr`s`turile lui virile. O strnse la piept [i ea \[i \ncol`ci bra]ele \n
jurul gtului lui, cu un gest plin de naturale]e.
De data asta el o s`rut` cu totul diferit, cu o intensitate sur-
prinz`toare. Sim]urile lui Pam se aprinser` imediat. Uit` de
restul lumii [i se abandon` \mbr`]i[`rii lui. Era minunat s` fie
din nou \n bra]ele unui b`rbat. Inimile lor b`teau la unison,
\ntr-un ritm nebunesc.
Gfiau cnd se desp`r]ir` \n cele din urm`.
Pam [opti Marsh, nu-mi \nchipuiam
Nu-[i putu termina fraza. Ni[te strig`te voioase de copii se
f`cur` auzite din \ntuneric. Pam se \ndep`rt` brusc de cel care
o \mbr`]i[ase cu atta patim` [i \ncerc` s`-[i repun` p`rul \n
ordine. Scotty \[i f`cu apari]ia \n compania noilor lui tovar`[i
de joac`.
40 FRANCES FLORES
Pam era \ngrozit` c` se purtase astfel cu un str`in. El p`rea
c` se simte \n largul lui, dar ea era nervoas` [i-i evita privirea.
Cnd anun]` cu o voce \ncordat` c` era timpul s` plece
acas`, Marsh o privi uimit.
Chiar trebuie? \ntreb` el cu un aer dezam`git. E \nc`
devreme.
Da, r`spunse ea foarte repede. Cina a fost delicioas` [i-]i
mul]umesc. Scotty, ia-]i r`mas-bun de la prietenii t`i, fiindc`
plec`m acas`. Dac` vrei s` te duci mine la pescuit cu Marsh,
trebuie s` te treze[ti cu noaptea-n cap. Deci ai nevoie de o
noapte bun` de somn.
|n timp ce Scotty se executa, Marsh \i [opti la ureche:
{i tu?
Ea tres`ri.
Nu \n]eleg, morm`i \ncurcat`.
O s` reu[e[ti s` dormi?
O lumini]` mali]ioas` \i str`lucea \n ochi.
Eu [tiu c` pentru mine va fi imposibil, dup` tot ce s-a
petrecut, continu` el. Mai ales cnd m` gndesc ce nu s-a
petrecut!
Pam se \nro[i.
Taci din gura! \i [uier` ea printre din]i ca s` n-o aud`
Scotty. Fiul meu ar putea s`-]i surprind` aluziile.
Ei [i? Poate c` ne-a [i v`zut s`rutndu-ne, r`spunse
Marsh. Dup` cte [tiu eu, nu e o crim`, nu-i a[a?
|n ceea ce te prive[te, da! exclam` ea. M` \ntreb ce m-o
fi apucat. Ceea ce s-a \ntmplat a fost o gre[eal`. Noapte bun`!
Ea \i \ntoarse spatele [i se \ndep`rt`.
Noapte bun`, scumpa mea, spuse el cu tandre]e. {i vise
pl`cute.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 41
Capitolul 3
Abia se iviser` zorii dnd cerului o culoare l`ptoas`, cnd
Marsh \[i puse saco[a lng` dig [i se \ndrept` spre magazin. |n
t`cerea dimine]ii nu se auzea dect scr[netul pietri[ului sub
pa[ii lui.
Ajuns la destina]ie, urc` scara [i sun`. |n acela[i moment,
soarele \[i f`cea apari]ia [i o raz` aurie se juc` pe suprafa]a
apei. Va fi o zi frumoas`.
Dup` cteva clipe, Pam \i deschise u[a. Oferea un tablou
\ncnt`tor \n neglijeul ei de m`tase galben-pal. Rotunjimile
snilor se ghiceau sub materialul sub]ire, nu era machiat`, dar
p`rul bogat \i aureola chipul frumos. Marsh abia se ab]inu s`
n-o ia \n bra]e [i s-o strng` la piept. |i atinse totu[i buzele cu
o s`rutare u[oar`.
Cnd se \ndep`rt`, observ` cu pl`cere c` ea se \nro[ise,
p`rnd extrem de \ncurcat`.
Bun`, \i [opti el. Ai dormit bine? Visele ]i-au fost pl`cute?
Nu te prive[te, replic` ea pe un ton care se voia distant.
Ochii lui Marsh \ncepur` s` str`luceasc` mali]ios.
Vrei s` ]i le povestesc pe ale mele? \i propuse el. Ai fost
prezent` \n toate.
Nu m` intereseaz` absolut deloc, \i r`spunse ea cu r`ceal`.
Pam arunc` o privire peste um`rul lui [i Marsh \n]elese c`
se temea s` nu fie auzit` de Scotty.
Fiul meu nu [i-a terminat \nc` micul dejun, \l anun]` ea
cu o polite]e for]at`. Intr` [i a[teapt`-l, te rog.
Marsh p`trunse \n apartament plin de curiozitate. Era de-
corat simplu, dar p`rea confortabil. Mobilele erau din lemn de
pin [i tapi]eria era de un galben auriu. Pe unul din pere]i se
afla o etajer` plin` de c`r]i [i discuri. |n col]uri, dou` boxe.
Ceva mai \ncolo televizorul, apoi un birou pe care erau
a[ezate manualele [i caietul. |nc`perea era curat` [i ordonat`.
Pot s`-]i ofer o cea[c` de cafea? \l \ntreb` Pam.
A[ bea cu pl`cere una.
O urm` \n buc`t`rie, unde Scotty termina o tartin`. Marsh
se a[ez` \n fa]a lui, p`rnd c` se simte ca acas`.
Sunt gata de plecare, \l anun]` pu[tiul.
|nti trebuie s` termini de mncat, \i atrase Marsh aten]ia
cu un surs. Vei avea nevoie de for]` ca s` po]i trage afar`
pe[tii mari pe care o s`-i prindem ast`zi!
Cu o mutr` \nveselit`, Scotty mu[c` hot`rt dintr-o bucat`
de pine cu unt. Pam a[ez` o cea[c` aburind` \n fa]a lui Marsh.
Cam pe la ce or` crezi c` v` \ntoarce]i? se interes` ea.
|n jur de prnz. Am f`cut ni[te sandvi[uri, \n caz c` ni se
face foame. Cred c` o s` fim frn]i de oboseal`!
Eu nu! exclam` Scotty. O zi petrecut` pe mare nu m` sperie!
Pe mine da! replic` vesel Marsh. Nu mai am nici vrsta nici
s`n`tatea ta, din p`cate! Cnd soarele va \ncepe s` ard` prea
puternic,voi fi mul]umit s` reg`sesc r`coarea bungaloului meu.
Se \ntoarse spre Pam.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 43
B`iatul t`u are un colac de salvare? o \ntreb` el.
Ea d`du din cap.
E \n hangar, \i r`spunse Scotty \n locul ei.
Apoi se [terse la gur` cu dosul minii [i se ridic`.
Hai s` mergem, Marsh!
N-a[ putea s`-mi termin cafeaua? \l \ntreb` acesta rznd.
*
Toat` ziua, Pam nu \ncet` s` se gndeasc` la Marsh. De ce
o tulbura att de mult prezen]a lui? Gndul la s`rut`rile lui o
f`cea s` se simt` slab`, s` tremure. Reac]iona ca o adolescent`
la primul ei s`rut, cnd ea era o femeie \n toat` firea [i fusese
m`ritat`! Era o prostie s` se lase tulburat` de un b`rbat care
nici m`car nu-i pl`cea.
Dar \n sinea ei [tia, totu[i, c` se minte singur`. Cum s` nu-i
plac` Marsh Franklin? Era spontan, natural [i din persoana lui
emana atta tandre]e Bine\n]eles c`, uneori, se distra
tachinnd-o. Dar dup` o clip`, o lua cu blnde]e \n bra]e [i
trezea \n ea senza]ii de mult timp uitate.
{i \n plus se purta dr`gu] cu Scotty.
Dup` plecarea lui Mike, Pam se \ntlnise cu c]iva
tineri. Totu[i, nici unul dintre ei nu-i furase somnul. Sim]i
c` i se face ru[ine, aducndu-[i aminte de seara prece-
dent`: r`m`sese mult timp lungit` \n \ntuneric cu ochii
deschi[i, retr`ind momentele pl`cute petrecute \n bra]ele
lui Marsh.
Din fericire, cnd el reveni din excursie cu Scotty, ea era
ocupat` cu \nregistrarea noilor-veni]i.
Voiam doar s` te anun] c` suntem aici, \i spuse el b`gnd
capul pe u[a magazinului. Scotty a urcat s` se spele.
44 FRANCES FLORES
Perfect, \]i mul]umesc, replic` ea. A]i prins ceva?
Marsh \i surse [i chipul lui se lumin`. Tn`ra sim]i din nou
c` se tope[te ca z`pada la soare \n fa]a farmecului lui viril.
Am avut noroc, \i r`spunse el. Dar i-am promis lui Scotty
s`-i las lui pl`cerea s`-]i anun]e prada. Pe curnd!
{i, dup` ce-i f`cu un semn cu mna, disp`ru.
Dup` o jum`tate de or`, \n timpul mesei, lui Scotty nu-i
mai t`cea gura. |i povesti mamei sale \ntreaga zi cu lux de
am`nunte, se l`ud` c` el a prins pe[tele cel mai mare din
tot ce aduseser`. |n ochii lui totul era minunat, mai ales
Marsh, \n]elese Pam. Entuziasmul fiului ei p`rea
nem`rginit.
Cnd \nchise magazinul seara, urc` \n apartamentul ei
unde d`du peste un Scotty frnt de oboseal`, care c`sca de-i
trosneau f`lcile. |i f`cu ni[te ochiuri cu cartofi pr`ji]i, pe care
pu[tiul nu reu[i s`-i termine.
Dac` nu ]i-e foame, \i spuse ea cu duio[ie, te po]i duce la
culcare. E[ti epuizat.
Scotty \i surse somnoros [i se ridic`.
E \nc` devreme, obiect` el de form`.
Ascult`, o s`-]i pun televizorul portabil \n fa]a patului. O
s`-l stingi cnd o s` ]i se fac` somn.
De acord.
Dup` o clip` \l acoperea cu p`tura.
Simt nevoia s`-mi dezmor]esc pu]in picioarele, \i spuse
ea. O s` m` duc s` m` plimb pe la mla[tina cu ra]e. Nu \ntrzii
mult.
Scotty o aprob` distrat.
O dat` ajuns` afar`, Pam se \ndrept` f`r` voia ei spre port.
Gus se \ntorsese acas` [i ea voia s` se asigure c` vasele \nchiri-
ate fuseser` bine legate de ponton.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 45
Ambarca]iile se leg`nau u[or \n briza serii. Tn`ra duse \n
hambar o g`leat` uitat` afar`, \nainte de a se a[eza la cap`tul
digului. Se sim]ea obosit` [i r`coarea serii o \nviora.
Se gndea ct era de ciudat ca ea s` munceasc` att \n
aceast` sta]iune \n care ceilal]i se odihneau.
Vibra]iile podelei de lemn o avertizar` c` cineva mergea pe
dig. Se \ntoarse [i, v`zndu-l pe Marsh care se apropia de ea,
se sim]i absurd de fericit`.
El era \mbr`cat \n blugi [i cu o c`ma[` de cowboy cu mnecile
suflecate pn` la coate. Ca [i cum era lucrul cel mai natural din
lume, se a[ez` lng` ea [i-[i cuprinse genunchii cu bra]ele.
Ce sear` frumoas`, nu-i a[a? coment` el cu indiferen]`.
Da. Tocmai regretam c` sunt att de ocupat`.
Chiar c` e p`cat. Ai putea s`-]i petreci mai mult timp cu mine.
Ce te face s` crezi c` a[a \mi voi petrece timpul liber? Se
mir` ea.
El zmbi ironic.
Cum o s` reu[e[ti s`-mi rezi[ti? o \ntreb` el tachinnd-o din nou.
Nu-]i face griji din cauza asta, replic` ea cu nasul pe sus.
Sunt perfect capabil`.
Adev`rat?
El \i atinse u[or obrazul cu un deget [i se aplec` spre ea.
Buzele lui le atinser` pe ale ei [i Pam nici nu se clinti. Atunci
el o lu` \n bra]e [i o s`rut` din nou.
Nu cred c` am \ntlnit vreo rezisten]` din partea ta,
remarc` el cnd \[i ridic` ochii.
Hmmm Mai \ncearc` o dat`, \i suger` ea.
El se execut`, dar Pam \[i ]inu cu \nc`p`]nare gura \nchis`.
Marsh \ncepu s-o mngie pe spate [i ea nu se mai putu lupta
mult timp cu el. Se abandon` \n bra]ele lui [i el o strnse cu
putere. Cnd se desp`r]ir`, ea gfia.
46 FRANCES FLORES
Nu e drept, \ng`im` ea. Ai folosit mijloace nepermise.
|n dragoste, toate loviturile sunt permise, r`spunse el zmbind.
Oh, Marsh, jocul `sta trebuie s` \nceteze! Declar` ea cu o
voce tremur`toare.
De ce?
Fiindc` abia ne cunoa[tem, fiindc` e[ti un client [i o s`
pleci la sfr[itul sejurului acas` la New Orleans.
Vorbe[ti prea mult, replic` el. {i eu am chef s` te s`rut!
Se aplec` din nou spre ea, dar Pam \l respinse cu putere.
Sunt serioas`, Marsh. Aventurile f`r` viitor nu sunt genul
meu, [i
Fu \ntrerupt` de o voce vesel`:
Bun`, Pam!
Andy Graham se \ndrepta spre ei. P`rul lui blond era ciu-
fulit din cauza brizei. Era \nalt [i sub]ire [i, chiar dac` nu era
o frumuse]e, avea un fizic pl`cut. Pam ie[ise de cteva ori cu
el \n cursul ultimelor [ase luni.
Tn`ra se ridic` brusc [i Marsh o imit`. Cnd Andy ajunse
lng` ei, ea le f`cu cuno[tin]` celor doi b`rba]i. Ace[tia se salu-
tar` politicos, dar ea sim]i totu[i o und` de animozitate
trecnd de la unul la cel`lalt.
Ce te aduce aici \n seara asta, Andy? \l \ntreb` ea.
Le-am promis lui Gus [i Zelmei s` le aduc ni[te u[i]e pen-
tru dulapurile din buc`t`ria lor, \i explic` el.
O s` fie \ncnta]i.
Pam se \ntoarse apoi spre Marsh.
Vor s` refac` \n \ntregime buc`t`ria, preciz` ea. Andy are
un magazin de mobil` la Many.
|n]eleg, rosti el cu un aer \ncordat.
Conversa]ia r`mase \n acest punct. Andy \l privea pe Marsh
ca [i cum spera ca el s` dispar` pe loc, iar acesta din urm`
SECRETE DE NEM~RTURISIT 47
sem`na cu o statuie de lemn. Pam se \ntreb` cum va ie[i din
aceast` situa]ie \ncurcat`.
Marsh e unul dintre clien]ii no[tri, i se adres` ea lui Andy.
Ast`zi l-a dus pe Scotty la pescuit.
Dr`gu], remarc` Andy laconic.
Hmm Cum se simte mama ta? se interes` Pam, c`reia
nu-i mai venea \n cap nici un subiect de conversa]ie.
Ceva mai bine. Ascult`, trebuie s` plec. Nu vrei s` m`
\nso]e[ti pn` la camion?
Cu pl`cere, interveni Marsh, pref`cndu-se c` n-a pri-
ceput c` invita]ia respectiv` nu-i fusese adresat` lui. E \n drum
spre bungaloul meu, unde vom bea cafeaua pe care ]i-am
promis-o, Pam.
Aceasta \l privi pe furi[. Nici nu fusese vorba de a[a ceva!
{i atunci \[i d`du seama c` Marsh era hot`rt s` n-o lase sin-
gur` cu Andy. Un val de mnie o cuprinse, dar se st`pni.
Doar nu era s` provoace un scandal. Totu[i, era decis` s` nu
lase lucrurile a[a. O s`-i arate ea!
Foarte bine, spuse ea pe un ton mieros.
Marsh \n]elese c` ea \i prinsese jocul. Cei trei se puser` \n
mi[care. Andy p`rea nemul]umit [i mergea \ncet, spernd c`
Marsh le-o va lua \nainte. Cnd v`zu c` stratagema lui d`duse
gre[, acceler` pasul. Marsh \nconjur` atunci umerii lui Pam cu
bra]ul [i \ncepu s` [chioapete dinadins. Juca teatru, fiindc`
Pam [tia c` el nu avusese nicidoat` nevoie de crje de cnd
sosise \n satul de vacan]` [i c` era perfect capabil s` se des-
curce f`r` ea.
Cnd Andy se \ntoarse spre ei, Marsh \i zmbi cu un aer
dezolat.
Iart`-m`, te rog, \i spuse el, dar am avut un accident de
ma[in` [i-mi mai trag \nc` piciorul.
48 FRANCES FLORES
Andy bomb`ni ceva [i se opri ca s`-i a[tepte. |n cele din urm`,
cu viteza unui melc, ajunser` lng` camion. Marsh se sprijini de
el, \n timp ce Pam \i d`dea bra]ul la o parte de pe umerii ei.
|]i mul]umesc pentru vizit`, \i spuse ea lui Andy. Revino
cnd dore[ti.
De fapt, \i r`spunse el, voiam s` te \ntreb dac` accep]i s`
m` \nso]e[ti la discotec` vineri seara
Ei bine
Ce p`cat! o \ntrerupse Marsh. Mi-a promis deja mie c`
ie[im \n aceea[i sear`. Mergem s` cin`m \n ora[.
Pam fu att de consternat` \nct nu reu[i s` scoat` nici o vorb`.
|n]eleg, replic` sec Andy. R`mne pe alt` dat`
|mi \mi pare r`u, Andy, \ng`im` Pam. Ascult`, dac` ai
veni la cin`, mar]i seara la ora [apte?
|i arunc` o privire provocatoare lui Marsh. Dac` mai avea [i
acum ceva de spus, o s`-l omoare pe loc.
E o idee bun`, spuse Andy cu o voce mai vesel`. |n acest
caz, pe curnd!
Se urc` la volan [i demar`, f`r` nici un cuvnt pentru rival-
ul lui. Imediat ce ajunse destul de departe, Pam explod`
Cu ce drept te amesteci \n via]a mea? tun` ea.
Marsh surse suav.
Dar a mers, nu-i a[a? remarc` el, nep`rnd s` se simt` \n
vreun fel vinovat. Scopul scuz` mijloacele, nu [tiai asta? Hai,
vino s` bei o cafea cu mine.
Nici nu-mi trece prin minte! M` duc la mine acas`.
|i \ntoarse spatele [i se \ndep`rt` rapid.
Nu uita de vineri! \i strig` Marsh. Fiindc` tot ne ducem la
Natchitoches, mi-ar pl`cea s`-i facem o vizit` unui fost coleg
de universitate. Plec`m pe la dou`.
Tn`ra \l privi cu ochii str`lucind de mnie.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 49
E[ti nebun! exclam` ea. N-am de gnd s` merg nic`ieri cu
un mincinos ca tine.
*
Urm`toarele ore ]i se vor p`rea \n mod sigur foarte lungi
dac` refuzi
s`-mi vorbe[ti, remarc` Marsh.
Metodele tale sunt absolut deplorabile, \i r`spunse cu
r`ceal` Pam.
Marsh p`r`si [oseaua ca s` intre pe autostrad`.
Hai! spuse el vesel. Ce lucru \ngrozitor am f`cut? Vreau
doar s` te distrez pu]in [i s`-]i ofer o mas` bun`.
Hmm! M` mir c` mai po]i s` [i m`nnci, dup` toate min-
ciunile pe care le-ai \n[irat!
Tovar`[ul ei de drum \i adres` un surs fermec`tor.
Le-am explicat doar lui Gus [i Zelmei c` te duc la
Nachitoches pentru cump`r`turi, replic` el.
{i ai mai ad`ugat pe urm`, c` o s` mergem la restau-
rant [i c` o s` ne \ntoarcem trziu. Ai avut chiar tupeul s`
le ceri s` aib` grij` de Scotty! termin` ea \n culmea
indign`rii.
Ceea ce n-a p`rut s`-i deranjeze deloc, replic` Marsh
imperturbabil. {i \n plus, i-am promis lui Gus s`-i aduc tapetul
pe care l-a comandat [i s` schimb pantofii Zelmei. A[a c` i-am
scutit de un drum \n ora[.
E[ti imposibil, oft` Pam.
|l evitase cu grij` dup` vizita lui Andy. {i pe urm`, pe
nea[teptate, Zelma \i spusese ct de bucuroas` e c` o s` se mai
distreze [i ea pu]in ie[ind cu Marsh. Fiindc` avocatul aranjase
deja cu Gus s` aib` grij` de Scotty. Pam r`m`sese mut` de
50 FRANCES FLORES
stupefac]ie. Era pur [i simplu indignat` c` Marsh pune
lucrurile la cale f`r` [tirea ei, mai ales c` v`zuse c` ea nu are
nici un chef s`-l \ntlneasc`.
{i totu[i, acum era \n ma[ina lui. Gus [i Zelma aveau aerul
unor p`rin]i ferici]i, fiindc` ea atr`sese aten]ia unui b`rbat
att de bine.
Te place foarte mult, remarcase Gus cu o mutr` \ncn-
tat`. Ai noroc, Pam. Are o situa]ie bun`, e simpatic [i Scotty \l
place, ceea ce nu-i deloc de neglijat.
{i ce dac`? gndi iritat` tn`ra femeie. Gus \[i \nchipuie
c` Marsh o va cere \n c`s`torie la sfr[itul serii? Dar nu
vrusese s`-[i dezam`geasc` vechii prieteni [i pe fiul ei, care
era bucuros c` mama lui \l simpatizeaz` \n sfr[it pe pri-
etenul lui mai mare. A[a c` t`cuse, consumndu-se \n
t`cere.
E[ti fermec`toare, [opti Marsh, amintindu-i astfel c` se
afl` al`turi de ea. Rochia e asortat` cu culoarea ochilor t`i [i
d` pielii tale o str`lucire de aur pur.
Pam nu-i r`spunse. F`r` voia ei, rezisten]a \i sl`bea. Marsh
[tia cum s-o ia [i magnetismul lui ac]iona, \n ciuda \mpotrivirii
ei.
B`rbatul sim]i c` se afl` pe calea cea bun`. Se mira totu[i
de atrac]ia pe care o exercita Pam asupra lui. Era frumoas`,
bine\n]eles, dar el cunoscuse frumuse]i clasice, aproape de
perfec]iune. Dar aveau ele ochii att de alba[tri? {i un profil
att de delicat, cu un n`suc crn?
Un lucru era sigur: nici una din cuceririle lui nu era att de
fragil` [i totodat` att de hot`rt`. Pam era [i experimentat` [i
teribil de vulnerabil`. Sim]ea nevoia s-o cunoasc` mai bine, s`
\n]eleag` de ce avea o expresie att de trist`, ochii ace[tia de
c`prioar` r`nit`, atunci cnd se credea neobservat`.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 51
M` ier]i? o \ntreb` el cu spontaneitate.
Trebuie, replic` ea pe un ton \mbufnat.
|[i zmbir`, [i Marsh ridic` o clip` mna de pe volan ca s-o
strng` \n fug` pe a ei.
Formidabil, spuse el cu blnde]e. Acum, bucur`-te de
aceast` zi minunat`: soarele str`luce[te, natura e splendid`.
Nu e[ti fericit` s` profi]i de ea?
Ba da, a[a e, recunoscu ea.
Natchitoches, despre care legenda spunea c` este tradu-
cerea indian` a Apelor de Chinquapin, era numit astfel
fiindc` era teritoriul unui trib str`vechi, instalat din vremuri
imemoriale \n Louisiana. |ntemeiat \n 1714 pe Rul Ro[u,
\ncepuse prin a fi un mare centru comercial, gra]ie situ`rii
sale privilegiate. Mult mai trziu, cursul principal al fluviului
fusese deviat, prin ora[ r`mnnd doar un bra] secundar.
Importan]a lui avusese de suferit, de[i \[i p`strase intact
farmecul ini]ial.
Marsh coti \n curnd pe strada Jefferson, pe malul apei.
Acolo urmele trecutului erau mult mai vizibile: re[edin]e mari
de culoare alb`, cu grinzi de lemn t`iate manual de c`tre
sclavi, ap`reau printre magnolii [i arbori seculari. Casa
Prudhomme-Rouquier, construit` \nainte de 1800, se deta[a
pe verdele peluzelor. Oamenii de prin partea locului
sus]ineau cu mndrie c` era cea mai veche locuin]` din Statele
Unite.
Mai departe, pe Front Street, b`ncile de fier forjat
p`reau c` sunt parte integrant` a balcoanelor din acela[i
material, o reminiscen]` a cartierelor franceze din New
Orleans.
O s` m` plimb pe malul apei, spuse Pam cnd Marsh
parc` ma[ina.
52 FRANCES FLORES
De ce? se mir` el. Nu vrei s`-mi \ntlne[ti prietenul?
O s` \ncepe]i s` dep`na]i amintiri [i o s` m` simt \n plus,
\i r`spunse ea zmbind. Nu-]i face probleme pentru mine,
fiindc` \mi place foarte mult s` m` plimb.
Nu avu totu[i mult de a[teptat, fiindc` Marsh reveni curnd
al`turi de ea.
Gene lipse[te, \i explic` el. Pn` s`pt`mna urm`toare,
dup` cum spune secretara lui.
Ce p`cat! exclam` tn`ra femeie.
Dar Marsh ridic` din umeri.
Nici o problem`, afirm` el. O s` revin, fiindc` nu e prea
departe. |]i propun pentru \nceput s` facem cump`r`turile
pentru Gus [i Zelma. Dup` ce o s` sc`p`m de grija asta,
mergem pe o teras` s` bem un pahar.
*
Cnd sosir` \n apartamentul lui Pam, trecuse de miezul
nop]ii. Literalmente se pr`bu[eau sub povara cump`r`turilor.
|n plus fa]` de ce aduceau pentru familia Emery, Marsh, \n
ciuda protestelor lui Pam, achizi]ionase o m`nu[`, o minge [i
o bt` de base-ball pentru Scotty [i-i oferise un enorm buchet
de trandafiri roz tovar`[ei lui de drum.
Se regalaser` cu fructe de mare \ntr-un restaurant pitoresc,
apoi se duseser` s` danseze. Pam era obosit`, dar \ncntat`.
Sincer \]i spun, zise ea punnd pachetele pe birou [i pe
covor, de mult timp nu m-am mai distrat a[a de bine.
|mi pare bine s` aud a[a ceva! rosti Marsh.
O lu` \n bra]e [i-[i cufund` privirea cenu[ie \n ochii lui Pam.
{i pentru mine a fost o sear` minunat`, \i [opti el. Fiindc`
am fost \mpreun` cu tine.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 53
Gurile lor se \ntlnir` [i o senza]ie pl`cut` o \nv`lui pe Pam.
Marsh o trase spre canapea [i \ncepu s-o s`rute pasional.
Cnd \[i strecur` mna sub rochia ei [i-i cuprinse cu deli-
cate]e snul drept, Pam scoase un suspin de mul]umire. {tia
c` acum nu dore[te dect un singur lucru: ca aceste clipe
minunate s` nu se mai sfr[easc` niciodat`.
Marsh \i atinse cu buzele lui fierbin]i gtul, apoi cobor\
spre piept. Cnd deschise fermoarul, rochia alunec` pe jos
transformndu-se \n corola unei flori.
Ce fumoas` e[ti! [opti el sco]ndu-i sutienul.
Cuprinse cu buzele sfrcul roz al unui sn [i-l mngie cu
vrful limbii. Pam tremura din cap pn`-n picioare. Valuri de
dorin]` urcau \n ea, f`cnd-o s` geam` de pl`cere. Trecuse
att de mult timp de cnd un b`rbat n-o mai dezbr`case, plin
de dorin]`. Trupul ei \nflorea ca un trandafir sub pic`turile de
ploaie.
|ncet, cu o mn` expert`, el \i mngie pielea catifelat`
pn` cnd dorin]a o f`cu s` gfie \n bra]ele lui. Apoi o culc`
pe perne [i se lungi lng` ea. |n ochii lui era o infinit` tandre]e
cnd o privi. O s`rut` \ndelung [i Pam \[i d`du seama ct de
mult o dorea. Degetele lui \i mngiar` apoi partea interioar`
a coapselor, \n locul unde pielea este mai sensibil`, [i ea \[i
\ndep`rt` picioarele, ca pentru a-l asigura de consim]`mntul
ei.
Totu[i, cnd el \ncerc` s`-i scoat` bikinii, Pam se crisp`
brusc. Ce era pe cale s` fac`?
Nu! exclam` ea \mpingndu-l \ngrozit`. Oh, Marsh, te
implor, trebuie s` ne oprim aici.
El o privi f`r` s` \n]eleag` [i-i s`rut` cu dragoste buzele.
|nsp`imntat`, aflat` \nc` sub puterea senza]iilor pe care el
[tiuse s` le trezeasc` \n ea, Pam \ncerc` s` se degajeze.
54 FRANCES FLORES
Te implor, rosti ea cu o voce tremur`toare. Oh, Marsh, e imposibil.
De ce? se mir` el. V`d c` m` dore[ti la fel de mult cum te
doresc [i eu. De ce ]i-e fric`? |]i promit c` te vei sim]i bine.
Disperat`, ea \l \mpinse cu toat` puterea. Cum s`-i explice
ce sim]ea ea? Nu-i putea m`rturisi c` lupta contra ei \ns`[i,
pentru c`, dac` \i ceda, risca s` sufere din nou. {i niciodat` nu
se va mai afla la bunul plac al unui b`rbat. Fusese att de
nefericit`. Se jurase c` nu va mai l`sa pe nimeni s`-i domine
sentimentele [i emo]iile. {tia c` n-ar putea s` supravie]uiasc`
unui nou e[ec.
|mi pare r`u, \i r`spunse ea gata s` izbucneasc` \n plns.
N-ar fi trebuit s` m` las antrenat` att de departe.
Marsh se ridic` brusc [i ea putu citi \n ochii lui c` era r`nit.
M-am \n[elat deci att de mult? o \ntreb` el. Am crezut c`
m` placi, a[a cum te plac [i eu.
Tn`ra femeie \[i adun` \n grab` rochia de pe jos [i-[i
acoperi pudic snii.
Eu te plac, bigui ea. Dar asta nu \nseamn` c` vreau s`
fac dragoste cu tine. Asta e plata pe care o a[tep]i \ntotdeauna
cnd oferi o mas` uneia dintre cuceririle tale?
Marsh deveni extrem de palid [i Pam \[i regret` imediat
vorbele.
Iat` un gnd foarte vulgar, coment` el, [i \n \ntregime
gre[it. Cred c`-]i dai seama de asta.
Cu o mi[care supl` [i rapid` se \ndep`rt` de ea privind-o
cu r`ceal`.
Nu-mi datorezi nimic, \ncheie el.
{i ct ai clipi el se \mbr`c` [i p`r`si \nc`perea. {ocat` \nc`,
Pam \l auzi \nchiznd u[a de la intrare.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 55
Capitolul 4
Nu glumesc, afirm` Gene Douglas. De la moartea tat`lui
meu, care a survenit \n toamna trecut`, caut un nou asociat.
Tu ai fi persoana perfect`. Noi doi am forma o echip` formi-
dabil`. Gnde[te-te la asta, vrei?
Se g`seau \ntr-o cafenea mic`, aflat` lng` biroul lui Gene.
Erau orele dou` ale dup`-amiezii [i localul era aproape
pustiu.
Marsh b`tu darabana cu degetele pe mas`, apoi \[i b`u
restul de whisky.
Nu [tiu ce s` zic, Gene, replic` el.
Ochii lui se \ntunecar`.
De fapt, m-am gndit s` m` stabilesc aici sau la Many. A[
putea cump`ra un teren pe malul lacului. Peisajul este splen-
did [i odihnitor. Totu[i, nu e att de u[or s` las balt` o afacere
\nfloritoare dintr-un mare ora[.
Ridic` din umeri.
Dup` cum [tii, familia mea locuie[te la New Orleans. Nu
sunt sigur c` m` pot lipsi de prezen]a ei.
|n]eleg c` e vorba de o hot`rre important` pentru tine,
recunoscu Gene. Dar a[ fi \ncntat s` vii s` lucr`m \mpreun`.
Mai gnde[te-te!
|]i mul]umesc, Gene. Oferta ta mi-a mers la inim`, s` [tii.
Ai r`mas tot prietenul de pe vremuri.
Bine! spuse Gene, rezemndu-se de sp`tarul
scaunului s`u. Acum c` subiectul acesta este \nchis,
explic`-mi de ce nu e[ti c`s`torit, cu trei copii, un cine, [i
o cas` cump`rat` pe credit. E[ti singurul celibatar din fosta
noastr` band`.
Marsh izbucni \n rs.
Privit din acest unghi, se pare c` am sc`pat cu bine!
exclam` el vesel. {tii c` mariajul meu cu Lynn a fost un e[ec.
Dup` aceea m-am logodit, dar am rupt logodna dup` cteva
luni. Jackie nu era femeia care-mi trebuia.
Dick Palmer mi-a telefonat dup` accidentul t`u, remarc`
Gene. Mi-a spus c` Jackie se afla la volan \n momentul coli-
ziunii. Ea a fost r`nit`?
Nu. Slav` Domnului c` ea n-a avut dect cteva zgrie-
turi. A fost sincer \ndurerat` pentru ce mi s-a \ntmplat.
Ridic` din umeri.
Pe patul de spital, am avut timp s` m` gndesc mai mult
la via]a mea personal`, continu` el. {i am ajuns la concluzia c`
am face o mare gre[eal` unindu-ne vie]ile.
|n seara cnd avusese loc accidentul, Marsh [i Jackie
fuseser` la o petrecere. Tn`ra b`use prea mult [i flirtase pe
fa]` cu un politician. Marsh se sup`rase [i se certaser`
\ngrozitor.
Jackie se urcase \n ma[ina ei cea a lui Marsh era la reparat
extrem de furioas`, [i demarase \n tromb`.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 57
Marsh nu-i putea \ns` purta pic`, fiindc` \i f`cuse repro[uri
aspre [i aluzii ustur`toare. Mai trziu, analizase la rece rela]ia
lor: erau extrem de diferi]i. Nu a[teptau acelea[i lucruri de la
via]`. Lui Jackie \i pl`cea s` ias`, cu ceea ce numea ea oameni
bine : boga]i [i influen]i. Nu-[i pierduse nicidoat` timpul cu
persoane care nu-i puteau oferi un avantaj. Iar Marsh refuza
s`-[i \ntemeieze prieteniile pe criteriul averii sau al pozi]iei
sociale a unui individ.
Marsh era bogat, datorit` unor investi]ii avantajoase, dar
nu se considera totu[i superior oamenilor cu posibilit`]i mate-
riale mai mici.
Dar nu acesta era motivul pentru care rupsese logodna.
Nu, ceea ce-l deranjase cu adev`rat era modul \n care Jackie
flirta cu b`rba]ii. Nu voia s`-[i strice via]a, gndindu-se dac`
so]ia \i era sau nu fidel`.
|[i termin` b`utura [i-i ceru chelneri]ei s` le mai aduc` un
rnd.
E rndul t`u s`-mi vorbe[ti despre via]a ta, \i spuse el lui
Gene. Poveste[te-mi despre decep]iile pe care le-ai avut \n
privin]a so]iei tale, a celor trei copii, a cinelui [i a casei pe
credit.
Izbucnir` \n rs. Apoi, Gene \ncepu s`-i povesteasc` pri-
etenului s`u via]a lui de toate zilele. Contrar a ceea ce putuse
l`sa de \n]eles comentariul s`u ironic, el \[i adora familia.
Scoase ni[te fotografii din portofel [i i le prezent` cu mndrie
lui Marsh. Apoi enumer` succesele [colare ale copiilor [i
men]ion` reu[ita profesional` a mamei lor care era muzi-
cian`.
Ascultndu-l, Marsh sim]i c`-l invidiaz`. Gene avea ni[te
scopuri \n via]`, care lui \i lipseau. La treizeci [i cinci de
58 FRANCES FLORES
ani, epuizase pl`cerile celibatului. Afacerea lui era \nflori-
toare, de bani nu ducea lips` [i totu[i asta nu-i mai era
de ajuns. Locuia \ntr-un apartament luxos, c`l`torea de
cte ori avea chef [i putea s`-[i cumpere tot ce dorea. Dar
\n adncul inimii, [tia c` fra]ii lui, la fel ca [i colegii lui,
avuseser` mai mult noroc dect el, cu toate problemele lor
financiare. Ei aveau o stabilitate, un scop care le aducea
fericire.
Imaginea lui Pam \i veni brusc \n minte. Instinctiv, Marsh
era convins c` ea avea calit`]ile pe care le c`uta el. Era fru-
moas`, natural` [i afectuoas`. Dragostea ei pentru Scotty era
evident`. Lucra din greu, conducea o afacere [i totu[i
r`m`sese blnd` [i feminin`. Rela]ia ei cu Gus [i Zelma era
plin` de afec]iune [i lipsit` de tensiunea care exista \n general
\ntre un patron [i angaja]ii lui.
Probabil c` era nebun s` se gndeasc` la Pamela Norris \n
ace[ti termeni, \[i spuse el dup` o jum`tate de or`, \n timp ce
p`r`sea Natchitoches. Mai \nti, fiindc` ea avea \n urma ei o
c`s`torie ratat`. Pe urm`, \i d`duse destul de clar de \n]eles c`
nu-l pl`cea. Cnd o s`-i intre o dat` \n cap c` nu era deloc
interesat` de persoana lui?
Cl`tin` din cap. De ce-l l`sa ea s` mearg` att de departe,
ca [i cum \l dorea cu adev`rat, pentru a-l respinge apoi exact
\nainte de actul final? {i el ce motiv avea s` insiste att pe
lng` ea? Nu se s`turase de capriciile ei?
*
SECRETE DE NEM~RTURISIT 59
E[ti sigur` c` n-o s` ai nevoie de noi? o \ntreb` Zelma.
Bine\n]eles. Cine naiba o s` vrea s` pescuias` pe un
asemenea timp? Profita]i deci de aceast` dup`-amiaz` ca s` v`
odihni]i lini[ti]i la voi acas`. Hai, gr`be[te-te! Te a[teapt`
Gus.
Atunci, pe mine, \i r`spunse Zelma.
Pam o privi ie[ind din magazin [i fugind spre ma[ina
so]ului ei. O clip` mai trziu disp`ruser` din raza ei de vedere
[i tn`ra femeie se sim]i teribil de singur`.
Ce proast` sunt! se mustr` singur`. {i nu din cauz` c`
Scotty dormea \n ora[, la prietenul lui Jimmy, sau c` Gus [i
Zelma plecaser` acas`, se sim]ea ea singur` [i p`r`sit`. De alt-
fel ea \i \ndemnase s` plece.
Bungalourile erau toate ocupate [i primise mai multe
rezerv`ri pentru sfr[itul lunii [i pentru iulie. Era bucuroas`
pentru asta; totu[i, dac` situa]ia nu se \ndrepta \n vara asta, va
reu[i cu greu s-o scoat` la cap`t. Dac` n-ar fi avut attea
datorii gndi ea disperat`.
Cteodat` se sim]ea att de obosit` de lupta asta
ve[nic` pentru plata facturilor! Poate c` unchiul Bob se
\n[elase cnd \i l`sase ei mo[tenirea, creznd c` ea va
putea duce mai departe afacerea lui. Iar Mike probabil c`
nu se \n[elase cnd \i spusese c` ea nu are sim]ul afacerilor
[i c`-[i pierde timpul explicndu-i ceea ce ea nu va pricepe
niciodat`.
Surse cu am`r`ciune: dac` Mike ar fi fost ast`zi \n via]`,
ar fi fost uimit s` constate c` rezistase atta timp. Fiindc` el
n-o credea \n stare de nimic. Chiar \n treburile casei, el tre-
buia s`-[i dea cu p`rerea asupra oric`rui lucru, chiar
ne\nsemnat.
60 FRANCES FLORES
Ei bine, ea nu va abandona, chiar [i numai pentru a-[i
dovedi ei \ns`[i c` Mike se \n[elase. Dac` voia s`-[i p`streze
demnitatea [i stima pe care o avea pentru propria ei persoan`,
era indispensabil s` nu capituleze.
O ma[in` ap`ru la cotitura drumului, \n ploaia toren]ial`.
Pam o recunoscu imediat: era ma[ina lui Marsh. Trecu \ncet
prin fa]a magazinului \nainte s` dispar` \n spatele pinilor de
un verde \ntunecat.
Tn`ra \nchise ochii, \n timp ce un val de regret o
cuprindea f`r` voie. |n noaptea trecut` \l dorise pe Marsh mai
mult dect pe oricare b`rbat de pe lume. {i totu[i, nu avusese
curajul s`-i m`rturiseasc` asta. El o p`r`sise [i era numai vina
ei. Cum s`-i repro[eze c` voia s` aud` din gura ei confirmarea
faptului c`-l dore[te? |l r`nise profund, respingndu-l prima
dat`. {i Marsh refuzse s` fie din nou umilit.
Din nefericire, Pam suferise prea mult ca s` reu[easc` s`-[i
exprime prin cuvinte cele mai secrete gnduri [i dorin]e. Se
\nchisese \n ea ca s`-[i protejeze sensibilitatea. {i reu[ise
destul de bine s`-[i creeze o carapace, \n spatele c`reia se
ascunsese.
Atunci de ce era att de afectat`? Imediat ce se gndea la
Marsh, o tulburare ciudat` o cuprindea. {i asta o \ngrijora,
fiindc` reprezenta o amenin]are pentru echilibrul pe care-l
c`p`tase cu atta efort.
Totu[i, ce avea el deosebit? Sigur c` era viril, cu fizicul lui
de atlet. Mai degrab` seduc`tor, dar mai \ntlnise [i al]i b`rba]i
la fel de frumo[i, care o l`saser` rece. |n schimb, Marsh nu tre-
buia dect s-o priveasc` [i ea sim]ea c` se tope[te ca z`pada la
soare. Imediat ce o atingea, sim]ea c` voin]a o p`r`se[te [i
c` e gata s`-i fac` pe plac. Niciodat` Mike nu avusese un
SECRETE DE NEM~RTURISIT 61
asemenea efect asupra ei. Pn` \n prezent crezuse c` acest
gen de reac]ii nu exista dect \n imagina]ia romancierilor.
Se \ntoarse la tejghea [i \ncepu s` fac` ordine. Dup` ce ter-
min`, era \nc` devreme.
La ora patru [i jum`tate mai ploua \nc`, dar cu mai pu]in`
putere. Cerul era \ntunecat, anun]nd parc` venirea nop]ii.
Pam se gndi c` e destul de pu]in probabil s` mai aib` vreun
client, a[a c` \nchise magazinul.
Brusc, auzi un zgomot ciudat, \n momentul cnd se
preg`tea s` urce sc`rile care duceau spre apartamentul ei. S-ar
fi zis c` erau ni[te voci de copii.
Pam \[i \ncord` auzul [i de data asta nu mai avu nici o
\ndoial`: zgomotul venea din direc]ia digului. Nu \n]elegea
cuvintele, dar strig`tele \ngrozite f`cur` s`-i bat` inima cu
putere.
Se repezi spre lac [i \n curnd nu mai avu nici o \ndoial`:
ni[te tineri afla]i \n vacan]` erau \n pericol.
}ine]i-v` bine! url` ea \n timp ce fugea. Sosesc!
Gfia, cuprins` de o presim]ire sumbr`.Doamne! se rug`
ea, te implor, ap`r`-i!
Imediat ce ajunse la pontonul de lemn, \i z`ri: unul din
vasele \nchiriate se leg`na \n voia valurilor, la vreun kilometru
de mal. Pe punte, o siluet` micu]` st`tea jos, \n timp ce o alta
era \n picioare. Pam sim]i c`-i \nghea]` sngele \n vene cnd
\[i d`du seama c` nu purtau veste de salvare.
|[i duse minile plnie la gur`.
Sta]i lini[ti]i! strig` ea. Vin dup` voi!
Nimic nu dovedea c` vorbele ei fuseser` auzite. Vntul
sufla spre coast`, ceea ce f`cea destul de imposibil` aceast`
eventualitate. Se repezi spre o ambarca]iune, rugnd cerul ca
62 FRANCES FLORES
rezervorul de benzin` s` fie plin. Era aplecat` spre frnghia
care o ]inea legat` de mal, cnd ni[te degete o prinser` cu pu-
tere de bra].
S` lu`m vaporul meu, \i porunci o voce b`rb`teasc`. E
mai rapid.
Pam \[i ridic` privirea [i-l descoperi pe Marsh al`turi de ea.
Imediat se sim]i u[urat`. Chipul lui era grav [i-[i d`du seama
c` el \n]elesese pericolul situa]iei.
|l urm` f`r` s` scoat` nici un cuvnt. |n curnd se urcau
amndoi pe vasul lui [i Marsh d`dea drumul la motor. Ploaia
aproape c`-i orbi cnd luar` vitez`. Valurile erau repezi [i
puternice, \ncepuse s` se lase \ntunericul. Devenise deja greu
s` disting` barca aflat` \n primejdie.
|n sfr[it, copiii \i v`zur`. Inima lui Pam f`cu un salt \n
piept, fiindc` cel care era a[ezat se ridic` brusc [i
ambarca]iunea u[oar` se cl`tin` puternic. Din fericire, copilul
avu reflexul s` se aga]e de bord [i s` se lase \n genunchi. Pam
[opti o rug`ciune de mul]umire. Dac` vor mai sta lini[ti]i cte-
va minute, vor fi salva]i!
Nu fi \ngrijorat`, o lini[ti Marsh. |n curnd ajungem lng` ei.
A[a se [i \ntmpl`. Marsh opri motorul [i aduse
ambarca]iunile bord la bord. Ocupan]ii b`rcii, \ngrozi]i,
st`teau strn[i unul \ntr-altul [i plngeau \n hohote. Pam
recunoscu fiul [i fiica unei perechi care sosise \n ajun \n
sta]iune.
Da]i-mi minile, le porunci Marsh.
|i ridic` \n aer f`r` un efort vizibil [i-i d`du lui Pam. Apoi
leg` barca de a lui [i se \ndrept` \ncet spre port.
Pam \i strnse pe copii la piept [i-i consol` cum [tiu mai
bine.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 63
De ce v-a]i urcat \n barca asta? \i \ntreb` ea cnd se calmaser` pu]in.
Ne-am gndit c` ar fi amuzant s` facem un tur, \i
r`spunse cu naivitate b`ie]elul.
Prin ploaie?
Nu ploua a[a de tare cnd am plecat noi, spuse feti]a.
Unde sunt p`rin]ii vo[tri?
Dorm, le explic` ea. Ne-am plictisit a[teptndu-i s`-[i fac`
siesta.
Pe Pam o trecu un fior gndindu-se la teribilul pericol din
care sc`paser`.
Promite]i-mi s` nu v` mai urca]i niciodat` pe un vas f`r`
un adult lng` voi, spuse ea. {i chiar \n acest caz, trebuie \ntot-
deauna s` purta]i o vest` de salvare.
A[a o s` facem, spuser` ei \n cor. Ne-a fost att de fric`!
Tn`ra femeie \i strnse la piept, emo]ionat` de vulnera-
bilitatea lor.
Cnd ajunser` la ]`rm, un grup de oameni \i a[teptau.
Ace[tia \i ajutaser` pe p`rin]ii copiilor s`-i caute, cnd \[i
d`duser` seama de dispari]ia lor.
Cnd \i v`zur` ajun[i cu bine la ]`rm, tat`l [i mama copi-
ilor le mul]umir` cu lacrimi \n ochi lui Pam [i Marsh. |n cele
din urm` plecar` [i ei, c`ci trebuiau s`-i schimbe pe pu[ti
care cl`n]`neau de frig. Pam [i Marsh r`maser` singuri pe
dig.
Se privir` [i izbucnir` brusc \n rs, desc`rcndu-se de ten-
siunea momentelor de groaz` prin care trecuser`. Ochii lui
Marsh c`p`tar` o expresie tandr` cnd \[i privi \nso]itoarea:
era ud` leoarc` [i p`rea epuizat`.
Ar`]i splendid! \i declar` el pe un ton mali]ios.
{i tu la fel!
64 FRANCES FLORES
Pam \i zmbi. Marsh era seduc`tor [i cu hainele astea ude
pe el, care i se lipeau de piele sco]ndu-i mu[chii \n eviden]`.
Brusc, o trecu un fior.
Poate c` ar trebui s` ne ad`postim [i noi? \i suger` ea,
rebegit` de frig. Vrei s` bei o cafea?
Apoi \[i aminti brusc de ultima lor \ntrevedere [i se crisp`,
sigur` c` el \i va refua invita]ia.
Marsh o privi cu aten]ie, ca [i cum \i ghicea gndurile.
Dup` un moment care i se p`ru lui Pam c` dureaz` o ve[nicie,
el d`du din cap.
Cu pl`cere. M` duc \nti s` m` schimb, apoi vin.
Cnd ajunse \n apartamentul ei, Pam puse cafetiera \n
priz`, \nainte s` se dezbrace \n pielea goal`. Apoi se b`g` sub
du[ul fierbinte. Cteva minute mai trziu, pe cnd se usca,
auzi ni[te b`t`i \n u[`. |[i puse \n grab` halatul [i deschise.
Marsh sosise deja! |mbr`case ni[te blugi usca]i [i o c`ma[` bej.
E o ploaie toren]ial`, o anun]` el. Noroc c` am g`sit co-
piii `ia \nainte de c`derea nop]ii!
Numai cnd m` gndesc [i mi se face pielea de g`in`,
spuse Pam.
Marsh se \ntoarse spre ea [i tn`ra se sim]i imediat intimidat`.
Cred c` e gata cafeaua, spuse ea repede. Serve[te-te \n
timp ce m` \mbrac.
Ar`]i perfect [i a[a, replic` el cu un aer serios. |nc`lzit`,
\n largul t`u [i acoperit` pn` \n din]i, dac` asta te
nelini[te[te. Din punctul meu de vedere, nu v`d de ce ar fi
nevoie s` te schimbi.
P`rea sincer [i att de indiferent la ]inuta ei, \nct Pam sim]i
c` ar fi caraghioas` dac` ar insista. |ncerc` deci s` uite c` era
goal` pe sub halat [i se \ndrept` spre buc`t`rie.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 65
|n dulapul `la e ni[te coniac, \l inform` ea. Nu te jena,
dac` vrei s`-]i pui pu]in \n cafea.
Apoi scoase dou` ce[ti [i le a[ez` pe o tav`. Marsh turn` \n
fiecare dou` degete de alcool [i duse totul \n salon. Apoi se
trnti pe un fotoliu, \n timp ce Pam se a[eza pe o canapea.
Tn`ra se sim]i asigurat` de distan]a care-i desp`r]ea.
Simplul fapt c` el se afla \n casa ei o tulbura. Atmosfera era
\nc`rcat` de electricitate.
P`rnd c` nu-[i d` seama de sentimentele contradictorii pe
care le trezea \n ea, Marsh st`tea r`sturnat non[alant \n fotoliu
[i-[i savura b`utura.
Unde e Scotty? o \ntreb` el curios.
Noaptea asta [i-o petrece \n ora[ la prietenul lui, Jimmy,
\i r`spunse ea. T`cerea care e \n casa asta \n absen]a lui e
uimitoare, nu-i a[a?
Izbucnir` amndoi \n rs.
Presupun c` a[a sunt to]i copii, remarc` Marsh. Nu-]i per-
mit s` ui]i nici o clip` de prezen]a lor!
Exact, oft` Pam.
|l privi gnditoare, \nainte s` continue.
|]i mul]umesc pentru aten]ia pe care i-o acorzi, spuse ea.
Pentru el, e[ti Mo[ Cr`ciun \n persoan`.
Marsh zmbi.
{tii c`-l iubesc. De cnd am sosit aici, e un tovar`[ foarte
pl`cut pentru mine.
M` tem c` o s`-i lipse[ti foarte mult cnd vei pleca.
A[ putea reveni din timp \n timp \n weekend, se auzi el
vorbind. {i o s`-i permi]i f`r` \ndoial` s`-[i petreac` \n casa
mea de la New Orleans cteva zile.
Pam r`mase uimit`.
66 FRANCES FLORES
De ce s`-l invi]i? \l \ntreb` ea. La urma urmei, nu e dect un b`ie]el.
Interlocutorul ei ridic` din umeri [i reflect` o clip`.
E exact genul de copil pe care mi-ar fi pl`cut s`-l am, rosti
el \n cele din urm`. Vioi, inteligent [i cu o fire pl`cut`, cald`.
S-ar sim]i grozav printre nepo]ii [i nepoatele mele!
Pam rse [i-[i \nchipui cum ar ar`ta fiul ei \n mijlocul unei
familii numeroase. Probabil c` era minunat s` participi la
petreceri cu fra]ii, surorile [i numero[ii lor copii. |ntotdeauna
regretase c` e copil unic [i faptul c` Scotty se afla \n aceea[i
situa]ie o \ntrist`.
Mai trziu, Pam \nc`lzi un ghiveci pe care-l preg`tise \n
ajun [i-l mncar` \mpreun`. |n timpul mesei, Marsh \i povesti
din ispr`vile pe care le f`cuse el \n copil`rie. Se p`rea c`
fusese o perioad` foarte fericit` a vie]ii lui.
Se \ntorseser` \n salon cnd luminile se stinser` brusc.
Apartamentul fu cufundat \n \ntuneric.
Oh, Doamne! exclam` Pam nec`jit`. Sper c` o s` dea
repede drumul la curent.
De ce? o \ntreb` o voce amuzat` de lng` ea.}i-e fric`?
Nu fi caraghios! M` gndesc la clien]ii mei.
Pe mine nu m` deranjeaz` deloc, replic` el indiferent.
Se a[ezaser` pe canapea, exact \nainte de pana de electri-
citate [i, prin \ntuneric, Pam sim]ea cu o acuitate nou`
prezen]a lui Marsh. Era att de aproape de ea \nct o trecu un
fior, de[i el nici m`car n-o atinsese.
Avem un generator care se aprinde automat \n magazin,
spuse ea cu nervozitate. Dar asta-i tot. Poate c` ar trebui s`
cobor. Oamenii ar putea avea nevoie de lumin` sau de
lanterne. Am un felinar \n buc`t`rie. M` duc
Se ridica deja cnd o mn` ferm` o re]inu.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 67
N-are rost, afirm` Marsh.
O sim]ea tremurnd. Atitudinea lui era ridicol`, [tia asta [i
totu[i o dorea att de mult. Lupta \mptriva dorin]ei lui de a o lua
\n bra]e \nc` de la \nceputul serii [i acum nu se mai putea re]ine.
|[i ascunse fa]a \n p`rul ei parfumat [i-i deschise halatul.
Timp de o clip` Pam se crisp`, dar o c`ldur` pl`cut` \i
cuprinse trupul. Obosise s`-[i tot ascund` adev`ratul tem-
perament. Ce bine ar fi s` se abandoneze complet \n bra]ele
acestui b`rbat seduc`tor!
Halatul \i alunec` pe umeri, descoperindu-i pielea catife-
lat`. Buzele lui Marsh \i atinser` gtul \n timp ce o strngea la
piept. Cu un oftat, Pam se destinse [i-i c`ut` mna pe care o
a[ez` pe snul ei.
Marsh r`mse nemi[cat.
Pam[opti el cu o voce r`gu[it`. Vrei?
Ea \n]elese \ntrebarea nerostit`. Era aceea[i ca \n ultima
sear` petrecut` \mpreun`. El sim]ea nevoia ca ea s`-[i exprime
\n mod clar dorin]a, ca s` nu existe nici o ne\n]elegere.
Pam \i cuprinse fa]a \n mini, \ntorcnd-o spre ea. |i sim]ea
nelini[tea [i asta o emo]iona nespus, dndu-i curajul s`-i
spun` cuvintele pe care le a[tepta de la ea.
Vreau s` facem dragoste, Marsh, \i [opti ea \n fine. Mi-a
fost att de team`. Dar acum temerile mele au disp`rut. Poate
c` vor reveni, dar acum [tiu c` vreau s`-]i apar]in.
Ochii i se umplur` de lacrimi, fiindc` \[i expunea partea
cea mai vulnerabil` a persoanei sale. Poate c` mine va regre-
ta c`-i cedase. Totu[i trebuia s`-[i asume acest risc. Pentru el,
dar [i pentru ea.
Marsh nu \n]elegea de ce este ea speriat`, dar recunoscu
accentele de sinceritate din vocea ei.
68 FRANCES FLORES
Scumpa mea, [opti el aplecndu-se spre ea, va fi minunat
fiindc` o s`-]i pot dovedi ct de mult te iubesc. E[ti femeia cea
mai atr`g`toare pe care am \ntlnit-o vreodat`. De cnd am
sosit aici, nu m` gndesc dect la tine.
Nici tu nu mi-ai ie[it nici o clip` din minte, \i m`rturisi
ea.
El \i g`si gura [i s`rutarea lui p`tima[` trezi o pasiune
devastatoare \n Pam. Se lipi de el, cu sim]urile aprinse.
Cnd Marsh se ridic`, lund-o cu el, Pam \l urm` docil`. El
o conduse \n camera ei [i se opri lng` pat. Acolo o dezbr`c`
de halat [i Pam se trezi goal`. Trupul ei zvelt se deta[a \n lumi-
na alb`struie a nop]ii.
Ce frumoas` e[ti, [opti el.
Se aplec` spre ea [i-i atinse u[or sfrcurile snilor. Apoi se
dezbr`c` [i se b`g` \n pat lng` ea. Pam sim]i atunci ct era de
dorit`.
A[ vrea s` se fac` lumin`, ca s` te pot vedea, spuse Marsh.
{i eu m` gndeam la acela[i lucru, \i r`spunse ea. Ar`]i
att de bine.
Minile ei se plimbar` \ncet pe umerii lui musculo[i, pe
pieptul p`ros. El puse st`pnire pe buzele ei, degetele \i
coborr` de-a lungul pntecului ajungnd la coapse. Cnd
atinse partea cea mai intim` a fiin]ei ei, tn`ra femeie gemu,
cuprins` de un val de senza]ii violente, dar nespus de pl`cute.
Niciodat` nu dorise att de mult un b`rbat. Era o expe-
rien]` minunat`. Inima ei b`tea nebune[te, \n timp ce p`trun-
dea \ntr-o lume necunoscut`, plin` de pasiune.
Limba lui Marsh \i explor` cu \ncetinitorul urechea, baza
gtului [i \n cele din urm` sfrcurile snilor. Trezea \n ea ni[te
emo]ii extraordinare [i ea \l l`sa s-o fac`.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 69
Apoi Pam se sim]i cuprins` brusc de dorin]a de a-i
cunoa[te corpul \n acela[i fel [i \ncepu s`-l s`rute cu patim`.
Marsh gfia sub mngierile ei.
Te vreau, rosti el \n cele din urm`, cu o voce imperioas`.
Uluit` de puterea cu totul nou` pe care o avea asupra lui,
Pam \i [opti:
Nu \nc`.
|i atinse coapsele cu unghiile [i Marsh fu sr`b`tut de un
fior.
M` \nnebune[ti, [opti el.
O r`sturn` brusc pe pat.
Dar [i eu pot s` fiu la fel de crud ca [i tine, continu` el.
|[i puse \n aplicare amenin]area [i Pam frem`t`, \n timp ce
el \i aducea sim]urile la paroxism.
Te rog, \l rug` ea, \nvins`.
Trupul ei se arcuise.
Oh, Marsh, te doresc att de mult
{tiu, scumpa mea.
Vocea lui era incredibil de tandr`. O p`trunse cu blnde]e
[i ea se deschise ca o floare. Era fericit` cum nu mai fusese
vreodat`. I se oferi f`r` nici o re]inere, strngndu-l cu putere
\n bra]e. Ar fi vrut ca aceast` extraordinar` contopire a
trupurilor [i sim]urilor s` dureze o ve[nicie.
Ajunser` \mpreun` la extaz, \ntr-o adev`rat` explozie de
senza]ii fantastice.
Cnd Marsh se lungi al`turi de ea, o privi [i ea \i z`ri sur-
sul \n semi\ntuneric.
A fost minunat, \i spuse el cu simplitate. Nu m-am \ndoit
nici m`car o singur` clip` \n privin]a asta.
T`cu dintr-o dat` [i chipul lui c`p`t` o expresie grav`.
70 FRANCES FLORES
Te iubesc, declar` el.
Pam nu fu surprins` de vorbele lui, ca [i cum se a[tepta la ele.
{i eu, \i r`spunse ea.
O sclipire de triumf trecu prin ochii lui Marsh.
}i-a trebuit mult pn` s`-]i dai seama de asta, remarc` el.
Tn`ra \l privi cu un aer uimit.
A[a crezi? se minun` ea. Ne cunoa[tem abia de dou`
s`pt`mni! Tocmai de aceea \mi e team`.
Ssst dragostea mea. Chiar dac` avem motive s` fim
\ngrijora]i de ceea ce sim]im unul pentru cel`lalt, nimic nu
trebuie s` ne strice prima noapte petrecut` \mpreun`.
O s`rut`, apoi o lu` \n bra]e.
Ascult` mai degrab` o mie [i unul de motive pentru care
te iubesc, continu` el.
Dup` o or`, cnd Marsh dormea, Pam st`tea lng` el cu
ochii \n tavan. Nu crezuse c` se va \ndr`gosti nebune[te de un
b`rbat, [i acum, c` asta se \ntmplase, se sim]ea speriat`.
Bucuria ei disp`ruse, fiindc` viitorul \i va aduce durerea unei
pierderi ireparabile.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 71
Capitolul 5
Sentimentele care se n`scuser` \ntre Pam [i Marsh erau att
de nea[teptate [i de fragile, ca un mugure prim`v`ratic, a[a c`
nu prea [tiur` cum s` se poarte \n cursul zilelor urm`toare.
Evident, Pam \[i avea munca ei [i Marsh \l ajuta pe Gus,
f`cnd muncile prea grele pentru b`trn. Ref`cu, de exemplu,
fa]ada magazinului [i repar` un congelator.
Extrem de jenat` c` era \n situa]ia de a-i accepta ajutorul,
Pam \i reaminti de mai multe ori c` el e \n concediu [i c` tre-
buie s` se odihneasc`. |i era recunosc`toare c` o scotea din
\ncurc`tur`, dar, \n acela[i timp, acest lucru o deranja extrem
de mult.
Lui Marsh \i venea greu s`-i \n]eleag` atitudinea. De ce era
att de greu pentru ea s` se lase ajutat`? |n familia lui Marsh,
era ceva firesc s`-i aju]i pe cei pe care-i iubeai. Nu f`ceai asta
\n a[teptarea unei recompense [i nici nu te gndeai c` faci
prea mult. Nu, o f`ceai pur [i simplu din dragoste.
Din nefericire, pentru Pam lucrurile se prezentau cu totul
altfel. Era evident c` acest lucru o tracasa [i c` ar fi preferat s`
angajeze pe cineva, dac` [i-ar fi permis. Totu[i, Marsh \i spu-
sese de multe ori c`-i place s` me[tereasc` una, alta. Se p`rea
c` nu fusese \nv`]at` s` i se fac` nici cea mai mic` favoare.
Coco]at pe o scar`, cu o pensul` \n mn`, Marsh se
preg`tea s` vopseasc` o fereastr` aflat` deasupra b`c`niei.
Soarele dup`-amiezii \l b`tea drept \n cap [i-[i [terse pic`turile
de sudoare de pe frunte cu man[eta c`m`[ii.
Scotty ap`ru pe nea[teptate la col]ul cl`dirii, \mbr`cat doar
\n slip. Era ud.
V`d c` ai f`cut baie \n piscin`, coment` Marsh.
B`ie]elul d`du din cap.
|notam cu prietenii, dar mama lor i-a chemat \n cas`,
fiindc` e ora prnzului. {i mama a pus masa [i te roag` s` vii.
|ntr-o clip`, \i r`spunse Marsh. S` termin cu fereastra
asta.
Dup` cteva minute, plin de vopsea, urca sc`rile care
duceau spre apartamentul lui Pam. De la \nceputul s`pt`mnii
ea insista ca el s` ia prnzul \mpreun` cu ei. El spera c` o face
din pl`cere, nu fiindc` se sim]ea \ndatorat` fa]` de el. Din
nefericire, nu reu[ea s` se conving` de asta.
Dup` faimoasa noapte petrecut` \mpreun`, Pam se schim-
base. Atitudinea ei era ciudat` \ntr-un cuvnt, de ne\n]eles.
Imediat ce o s`ruta, \n timpul rarelor ocazii cnd erau singuri,
ea p`rea fericit`, abandonndu-se cu voluptate mngierilor
lui. Dar, \n acela[i timp, era rezervat`. S-ar fi zis c`, dup` ce
recunoscuse faptul c`-l iubea pe Marsh, voia s` ridice o bari-
er` \ntre ei.
Ca pentru a dezmin]i asta, cnd Marsh intr` \n cas`, ea \i
ie[i imediat \n \ntmpinare [i se ridic` \n vrful picioarelor ca
s`-l s`rute pe buze. Acest gest \l avertiz` pe Marsh c` Scotty nu
SECRETE DE NEM~RTURISIT 73
era prin preajm`. Fiindc` Pam insistase s` fie discre]i \n fa]a
fiului ei [i a celorlal]i, de altfel. Era \nc` prea devreme, \i expli-
case ea, [i Marsh aprobase.
Cnd o rela]ie se afl` la \nceput, este important s-o prote-
jezi [i s` nu-i la[i pe ceilal]i s` se amestece. Este \nc` fragil` [i
un nimic ar putea s-o distrug`.
Bra]ele lui Marsh \i \nl`n]uir` instinctiv talia, \n timp ce ea
\l s`ruta. Dar cnd se lipi de el, Marsh o \mpinse cu blnde]e.
Sunt murdar, \i explic` el. A[ dori s` fac un du[.
Pam citi dorin]a \n ochii lui cenu[ii [i sim]urile ei se
aprinser` imediat. Nu mai f`cuser` dragoste din seara cnd
\i salvaser` pe cei doi copii, fiindc` Scotty fusese \ntot-
deauna acas`. Era uimit` s` constate ct de mult \i lipsea
asta.
|n timpul ultimilor ani se crezuse frigid`, [i noaptea petre-
cut` cu Marsh fusese o revela]ie pentru ea. Acum \nflorise,
deborda de vitalitate [i era mai plin` de feminitate ca nicio-
dat`.
|n acela[i timp, \i era team` ca fericirea ei s` nu dispar`.
Suferise prea mult ca s` poat` crede c` o asemenea fericire
poate dura. Dup` iluziile din adolescen]`, realitatea fusese
foarte dur` cu ea. Nu va mai fi att de proast` [i naiv`. De data
asta va fi atent`. Bine\n]eles c` va profita de momentele
minunate pe care le putea petrece al`turi de Marsh, dar nu va
uita nici o clip` c` via]a lui era la New Orleans. Acolo \[i va
reg`si familia, prietenii, munca.
Bine\n]eles c` el \[i va aminti de idila lor. Poate c`, la
\nceput, va mai veni s`-i viziteze. Totu[i, se vor \ndep`rta
repede unul de cel`lalt. Nu po]i \ntre]ine focul de la distan]`.
{i Pam se preg`tea deja pentru acest final.
74 FRANCES FLORES
Unde e Scotty? se interes` Marsh.
A plecat s` pun` o scrisoare la po[t`. Se va \ntoarce dintr-o
clip` \n alta.
De asta m` [i temeam, \i r`spunse Marsh cu un zmbet
dezam`git. Voiam s`-]i propun s` uit`m de mas`.
Ochii alba[tri ai lui Pam se luminar`.
E o idee grozav`, dar
{tiu, dar vine Scotty.
B`rbatul oft` din adncul sufletului.
*
|n lumina amurgului, Pam \i privea cu un aer \nduio[at pe
cei doi b`ie]i care sp`lau vesela \mpreun` cu Marsh. Ea st`tea
pe o buturug`, cu o cea[c` de cafea \n mn`.
Cina fusese simpl`, dar delicioas`: crn`ciori pr`ji]i \n tigaie
pe focul de lemne, cartofi cop]i \n jar [i fructe din compot. Ct
de fericit fusese Scotty s` participe la preg`tirea acestei cine!
Pam nu se mai sim]ise de mult timp att de destins`. Marsh
se opusese categoric ca ea s` se oboseasc` \n vreun fel [i-i
poruncise s` se odihneasc` \n timp ce el montase cortul \n
ajun. B`rba]ii a[a cum numea el grupul pe care-l forma
\mpreun` cu cei doi b`ie]i, se aflau acolo pentru a o servi.
Cu o infinit` r`bdare, Marsh \i \nv`]ase s` monteze cortul.
Apoi \mp`r]ise sarcinile: adunatul lemnelor, f`cutul focului,
preg`tirea mesei, sp`larea vaselor.
Ei bine, cred c` merit`m [i noi pu]in` odihn`, declar`
Marsh. |n orice caz, sunte]i ni[te pionieri formidabili ai ves-
tului s`lbatic!
Jimmy [i Scotty \i adresar` un zmbet \ncntat.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 75
Mi-ar pl`cea att de mult s` tr`iesc ca David Crockett!
exclam` Jimmy. Ne-am putea instala definitiv aici!
Da, [i am vna veveri]e! \l sus]inu Scotty.
|l implorase aproape pe Marsh s`-l lase s` omoare una din
aceste dr`g`la[e animale. Pam protestase [i Marsh \i cntase \n
strun`. Mai ales fiindc` se gndea c` Scotty era prea mic ca s`
foloseasc` o carabin`. Totu[i, avusese tactul s` nu men]ioneze
asta.
Prive[te, exclam` Marsh cu o voce \n`bu[it`, un iepu-
ra[!
Ar`t` cu vrful degetului spre tufi[ul \n spatele c`ruia toc-
mai disp`ruse o codi]` alb`.
S`-l urm`rim! strig` Scotty surescitat. O s` ne duc` direct
la vizuina lui!
O lu` la goan`, cu Jimmy pe urmele lui.
Marsh \i f`cu lui Pam cu ochiul [i-[i turn` cafea.
Asta o s`-i ]in` ocupa]i cel pu]in cinci minute, afirm` el
a[ezndu-se lng` ea.
Scoase un oftat, pref`cndu-se extrem de obosit. O lumi-
ni]` juc`u[` ap`ru \n ochii tinerei femei.
Ce s-a \ntmplat? \l \ntreb` ea cu un aer nevinovat. Doar
n-oi fi obosit?
Nu! Pur [i simplu sunt epuizat!
|[i \ntinse piciorul aflat \n convalescen]`, nu f`r` o mic`
strmb`tur` de durere.
M` \ntreb de unde or fi g`sind atta energie, oft` el. |n
diminea]a asta am fost ct pe-aci s` fac o criz` de inim` cnd
l-am v`zut pe Jimmy urcndu-se \n copacul `la! Vreau s`-l
predau \ntreg p`rin]ilor lui!
Pe Pam o trecu un fior.
76 FRANCES FLORES
|mi amintesc ziua cnd mama lui Jimmy mi-a telefonat ca
s` m` anun]e c` Scotty s-a t`iat foarte r`u la picior, fiindc` a
alergat descul] prin iarb`. M-am dus direct la spital, \n pragul
unei crize de nervi. {i cnd am ajuns la urgen]`, Scotty avea
deja puse zece copci pe care le ar`ta cu mndria unui soldat
r`nit \n r`zboi!
Cl`tin` din cap, apoi continu`:
Cteodat` a[ vrea s`-l pot \nchide \n camera lui [i s` nu-l
mai las s` ias` pn` la optsprezece ani! \ncheie ea.
Marsh \i adres` o privire plin` de \n]elegere.
Temerile tale sunt justificate, remarc` el. Mai ales c`-i
por]i singur` de grij`. E foarte trist c` so]ul t`u n-a tr`it ca s`
te ajute [i s` se bucure de Scotty. |ntr-un fel, m` simt
aproape un impostor, fiindc` \mpart cu el bucuriile pe care
tat`l lui n-a avut norocul s` le cunoasc`.
P`streaz`-]i compasiunea, ripost` sec Pam.
Se \ntoarse, pentru ca el s` nu-i poat` vedea chipul.
Cum a[a?
Marsh era sincer mirat de reac]ia ei.
Tn`ra se ridic` [i se \ndrept` spre foc, unde mai ardeau
mocnit cteva fl`c`ri. Sim]ea un nod \n gt. Lu` o creang`
uscat` [i o a[ez` peste cele carbonizate. |n curnd fl`c`rile
o cuprinser` cu l`comie, ca [i cum abia a[teptau s-o con-
sume.
{i Mike se purtase \n acela[i fel fa]` de via]`. |n ochii lui
lumea exista doar pentru a-i satisface dorin]ele. Nimeni [i
nimic nu avea dreptul s`-i stea \n drum. Nici ea, nici Scotty.
Se \ntoarse spre Marsh care se ridicase \n picioare. St`tea
\n spatele ei [i privirea lui exprima profunda afec]iune pe care
i-o purta.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 77
Mike nu l-a dorit niciodat` pe Scotty, \i spuse ea pe un
ton strident. Din ziua \n care ne-a p`r`sit [i pn` la moartea
lui, survenit` dup` cteva luni, n-a \ncercat nici m`car o sin-
gur` dat` s`-[i revad` fiul.
Am`r`ciunea prea \ndelung z`g`zuit` ie[i la suprafa]` [i
lacrimile \ncepur` s` i se rostogoleasc` pe obraji.
Instinctiv, Marsh o lu` \n bra]e [i o strnse la piept.
Nu mi-am \nchipuit a[a ceva, \i [opti el la ureche. Cnd
Scotty vorbe[te despre tat`l lui o face cu un respect imens [i
o autentic` mndrie.
Evident! replic` ea tremurnd toat`. I-am povestit \ntot-
deauna lui Scotty ce tat` extraordinar a avut [i c`-l adora. L-am
min]it, Marsh! Dar ce puteam face altceva?
Era att de tulburat`, \nct aproape c` striga.
Ssst, scumpa mea, \i [opti Marsh s`rutnd-o cu tandre]e
pe p`r. Ai procedat bine. Dar \mi pare att de r`u pentru tine
c` ai fost nevoit` s` treci prin toate astea...
Pam \[i sufl` nasul.
Iar mie \mi pare r`u pentru Scotty, declar` ea. Bietul
copil Nu va [ti niciodat` adev`rul. Ar fi prea crud pentru
el.
A[a e.
Marsh o \ndep`rt` cu blnde]e, ca s-o poat` privi.
Ascult`, \ncepu el. Ai procedat cum nu se poate mai bine,
dndu-i lui Scotty o imagine pozitiv` despre tat`l lui. Nu
regreta asta. Acest fapt dovede[te profunzimea sentimentelor
pe care i le por]i.
El \i surse cu tandre]e.
{tii c` te iubesc, \i [opti el.
Pam \nchise ochii [i-i oferi buzele.
78 FRANCES FLORES
Iepurele a disp`rut! strig` brusc o voce de copil, \n
apropierea lor.
Pam tres`ri violent [i se degaj` din \mbr`]i[area lui Marsh.
Nu destul de repede \ns` pentru a sc`pa de privirea iscodi-
toare a lui Scotty.
De ce o ]ineai \n bra]e pe mama mea? \l \ntreb` el plin de
curiozitate pe Marsh.
Chipul lui nu exprima nici urm` de animozitate, ci doar
interes.
I-a intrat un fir de praf \n ochi, r`spunse Marsh lini[tit. I
l-am scos.
Aha!
B`ie]elul nu insist` [i se \ntoarse spre prietenul lui.
Mi-e foame, \i anun]` el.
Pam izbucni \n rs, v`znd expresia ne\ncrez`toare [i stu-
pefiat` de pe chipul lui Marsh.
Cum e posibil? se mir` el. Ai \nghi]it un prnz pantagruelic.
Restul serii se scurse \n mod pl`cut. Jimmy [i Scotty se dis-
trar` prinznd fluturi pe care-i puser` \ntr-o cutie cu g`uri.
Apoi Marsh \i \nv`]` un cntec [i Pam \i admir` \n secret tim-
brul grav al vocii, care contrasta cu cel ascu]it [i cristalin al
celor doi copii.
|n cele din urm`, somnul \i dobor\ pe pu[ti. |[i f`cur` o
toalet` sumar` [i se b`gar` \n sacii de dormit. |n curnd
dormeau du[i.
Pam [i Marsh r`maser` lng` foc, sprijini]i unul de cel`lalt.
Se pornise un vnticel u[or care f`cea s` fo[neasc` frunzele
arborilor. Stelele str`luceau pe cer.
Ai putea s` te crezi \n paradis, [opti Marsh. Locul este att
de lini[tit [i de frumos.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 79
Da. Nu sunt sigur` c` doresc s` revin la realitate.
O privi drept \n ochi [i-i [opti:
Dac` dorim cu adev`rat, aceste momente minunate nu
vor lua niciodat` sfr[it.
Nimic nu e ve[nic, r`spunse ea cu un aer sumbru.
T`cu o clip`, gnditoare.
E att de ciudat pentru mine s` fiu fericit`, relu` ea.
{tiu. Nici eu nu sunt obi[nuit.
Apoi \i surse cu un aer mali]ios.
Totu[i, poate cu un pic de antrenament vom reu[i s` ne
adapt`m la aceast` nou` stare de lucruri! declar` el.
|[i aplec` u[or capul [i Pam \i oferi buzele. Cnd se sim]i
strns` cu putere \n bra]e, temerile ei se risipir`, alungate de
siguran]a lui Marsh. El o iubea cu pasiune [i ea se mai mira
\nc` de ceea ce sim]ise \n noaptea \n care i se d`ruise. |n acest
fel, el \i dovedise c` existau ni[te sentimente reciproce [i c` se
\n]elegeau [i la pat la fel de bine. Pentru Pam era o
descoperire extraordinar` [i inestimabil`.
*
A doua zi de diminea]`, Marsh se trezi la rev`rsatul zorilor.
R`mase o clip` lungit \n cort, ascultnd lini[tea p`durii.
P`s`rile nu cntau \nc` [i doar o lumin` albicioas` anun]a c`
se va face ziu`.
Se \ntoarse spre cei doi b`ie]i care dormeau al`turi de el.
Jimmy se f`cuse covrig, \n timp ce Scotty se \ntinsese de-a latul
cortului. P`rul ciufulit \i c`dea pe fruntea senin`.
Ceva mai \ncolo se afla Pam. Lungit` pe o parte, cu un bra]
sub cap, oferea un tablou \ncnt`tor. P`rea lini[tit` [i fericit`.
80 FRANCES FLORES
Marsh sim]i c` i se pune un nod \n gt. Sim]ea nevoia s-o
protejeze. Probabil c` asta \nsemna s` iube[ti.
Se ridic`, \[i trase pe el hainele [i cizmele [i ie[i \n
diminea]a cenu[ie. |n curnd, focul ardea sub ceainic. Preg`ti
cafeaua [i se hot`r\ s` se rad` dup` micul dejun. A[ezat pe o
buturug`, privea jocul vesel al fl`c`rilor.
P`s`rile \ncepur` s` cnte [i p`durea se anim` \ncetul cu
\ncetul. Era format` din pini, stejari [i arbori de cauciuc. Dup`
poieni]`, terenul cobora \ntr-o pant` blnd` spre malurile
lacului Toledo. Gus \i spusese lui Marsh c` avea inten]ia s`
vnd` aceast` parcel` [i el se \ntreba dac` n-ar trebui s-o
cumpere. Erau mai bine de dou`zeci de hectare [i ar fi un loc
minunat pentru construirea unei case.
Nu-i vorbise lui Pam despre acest eventual proiect, mai ales
fiindc` nu era absolut sigur c` vrea s`-l realizeze. Pentru c` biroul
lui de avocatur` se g`sea la New Orleans. Trebuia s`-l vnd` ca s`
se instaleze definitiv aici? Sau s` considere aceste meleaguri
\ncnt`toare doar ca pe un loc de vilegiatur`, a[a cum fuseser` la
\nceput? Nu [tia dac` s` renun]e sau nu la aceast` idee.
Ceea ce-l oprea era viitorul rela]iei lui cu Pam. Era foarte
\ndr`gostit de ea [i ea \i m`rturisise c` e un sentiment reci-
proc. Totu[i, a[a dup` cum remarcase ea, se cuno[teau destul
de pu]in.
Trecutul o marcase profund. Acest fapt era acum evident
pentru Marsh. Va fi ea oare capabil` s` \nceap` o nou` via]`
al`turi de el? Dragostea lor va fi destul de puternic` pentru a-i
\nvinge temerile?
Experien]a \i dovedise lui Marsh c`, din p`cate, pasiunea
nu dureaz`. Or, el nu voia \nc` un e[ec. Dorea s` se
rec`s`toreasc`, s` aib` copii [i o c`snicie solid`.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 81
Nu discutase despre aceste probleme cu Pam. Ce gndea
ea, de exemplu, despre c`s`torie? {i era preg`tit` s` mai aib`
un copil? La urma urmei, \l avea deja pe Scotty. Poate c` el \i
ajungea? Pentru Marsh era esen]ial s` aib` propriul lui
urma[.
Oft`. Exista posibilitatea s` aib` o leg`tur`, s` locuiasc`
\mpreun` chiar. Dar asta nu se potrivea cu caracterul lui. El \[i
dorea cu ardoare o familie, care ar deveni \nsu[i scopul exis-
ten]ei lui.
|n cazul \n care Pam n-ar fi preg`tit` s`-i \mp`rt`[easc` pla-
nurile de viitor, ar fi fost mai bine s` \nceteze s-o vad`? Ideea
i se p`rea insuportabil`. Era prea \ndr`gostit de ea.
Un zgomot u[or \l f`cu s` se \ntoarc`: tn`ra ie[ea din cort,
la fel de proasp`t` ca o floare de prim`var`. Ochii ei alba[tri
str`luceau ca stelele. Nu era deloc fardat` [i asta o f`cea [i mai
seduc`toare \n ochii lui Marsh.
Bun`, o salut` el. Ai dormit bine?
Da, mul]umesc de \ntrebare.
Sper c` nu te-am trezit eu?
Nu. Oricum trebuia s` m` scol.
Vrei s`-]i torn pu]in` cafea?
Mi-ar pl`cea grozav. Mirosul ei \mi gdil` n`rile. Cred c`
de-asta m-am trezit.
Se duse s` se spele pe din]i [i apoi reveni s` se a[eze lng`
el.
N-am reu[it s`-mi g`sesc peria de cap, spuse ea \ncercnd
s`-[i aranjeze p`rul bogat cu ajutorul minilor. Dar \]i
m`rturisesc c` nici n-am prea c`utat-o, ca s` nu trezesc cele
dou` bombe vii!
Marsh \i zmbi, \n timp ce-i \ntindea cea[ca.
82 FRANCES FLORES
Ar`]i splendid, \i [opti el.
Adev`rat?
Ea \[i plec` pu]in capul spre um`r.
Cred c` ai nevoie de ochelari, \l tachin` ea.
M` tem c` nu mi-ar fi de prea mare folos pentru boala de
care suf`r. M-am \ndr`gostit.
Pam izbucni \n rs [i-l s`rut` \n grab` pe gur`. Apoi \i
mngie cu vrful degetului obrazul, care devenise ]epos.
{i eu am aceea[i problem`, \i m`rturisi ea. Crezi c` ne-ar
putea ajuta vreun doctor?
Tare m-a[ mira.
Ce m` sf`tuie[ti?
C`s`toria e cel mai bun tratament.
Vorbea foarte relaxat, parc` \n glum`, dar schimbarea care
se petrecu cu Pam fu imediat` [i uimitoare. |[i retrase mna ca
ars` [i se \ncord` vizibil.
Tu glume[ti, nu-i a[a? \ng`im` ea.
Niciodat` \n aceast` privin]`.
O examin` cu aten]ie.
Ar fi prea periculos. |nchipuie-]i c` o persoan` nedorit`
m-ar lua \n serios.
Era derutat de reac]ia ei, dar [i dezam`git.
Nu m` a[teptam la asta, \i [opti ea, foarte palid` la fa]`.
R`spunde prin da sau nu, o \ndemn` el.
Tn`ra femeie avea senza]ia c` se sufoc`, ca [i cum ni[te
lan]uri se \nf`[urau strns \n jurul ei. Lacrimi de frustrare \i
str`lucir` \n ochi. De ce trebuia el s` strice astfel leg`tura lor?
Trase adnc aer \n piept ca s` se calmeze.
Vrei s` m` obligi s` tr`iesc conform criteriilor tale, spuse
ea cu am`r`ciune.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 83
Nu \n]eleg. Ne iubim, ]in foarte mult la Scotty, [i tu [ii c`
a[ fi un tat` bun pentru el. Vreau s` am copii cu tine. Ce e deci
att de teribil \n asta?
E imposibil! exclam` ea isterizat`.
Tremura din tot corpul.
Nici un b`rbat nu va mai avea o asemenea putere asupra
mea!
Despre ce vorbe[ti? Doresc o so]ie [i o familie. Ce e att
de extraordinar?
Ea \l privi mnioas`.
Nu sunt interesat`, mul]umesc de \ntrebare, \i ripost` ea
cu r`ceal`. O dat` mi-a fost prea de ajuns. Am inten]ia s`-mi
duc via]a pe viitor a[a cum doresc eu.
|n]eleg. E[ti prea egosit` ca s`-]i \mpar]i via]a cu indife-
rent cine. Ei bine, sunt fericit c` mi-ai dezv`luit aceast` fa]et`
a personalit`]ii tale. Astfel, n-o s`-mi mai pierd timpul cu tine.
Ridicndu-se brusc, se duse s` deschid` saco[ele cu mn-
care.
Prepar masa, o anun]` el. Imediat ce se vor trezi b`ie]ii,
o s` mnc`m \nainte s` ne strngem bagajele. Pe urm` o s` ne
\ntoarcem \n sta]iune.
Pam \[i \nghi]i lacrimile, \ncercnd s`-[i revin`. Era extrem
de nefericit` la gngul c`-l va pierde. Totu[i, el nu-i d`duse de
ales.
Se \ntoarse \ncet spre el.
}i-a[ fi recunosc`toare s` te \ndep`rtezi \ncetul cu
\ncetul de Scotty, \n restul timpului care ]i-a mai r`mas de
petrecut \n satul de vacan]`, \ncepu ea cu un aer nenorocit.
El te iube[te.
Vocea i se frnse brusc, a[a c` trebui s` se opreasc`.
84 FRANCES FLORES
Cnd o s` pleci, relu` ea dup` cteva clipe, va fi \ngrozi-
tor pentru el. N-are rost s` faci desp`r]irea [i mai grea.
Nu-]i face griji, \i r`spunse el cu r`ceal`. Am inten]ia
s`-mi fac valizele [i s` plec imediat ce ajungem acolo.
Oh! |n]eleg
O durere intens` \i sf[ie inima.
Ai optat f`r` \ndoial` pentru cea mai bun` hot`rre, ter-
min` ea cu un efort v`dit.
*
Dup` dou` ore, Marsh \i l`sa pe Pam [i pe cei doi b`ie]i
nedumeri]i \n fa]a magazinului. Era evident c` Jimmy [i Scotty
nu pricepuser` deloc de ce trebuiser` s` se \ntoarc` \n grab`
acas`. |n ajun, Marsh le promisese s`-i \nve]e s` construiasc`
o mas` din crengi.
Marsh nu le d`du nici o explica]ie, \nchizndu-se \ntr-o
t`cere total`. Pam fu astfel nevoit` s` g`seasc` o scuz` [i pre-
text` o treab` important` de care uitase complet [i care nu
suferea amnare. Evit` s` men]ioneze faptul c` Marsh \i va
p`r`si chiar \n aceea[i sear`.
Ajuns \n bungaloul lui, Marsh nu reu[i s` se calmeze.
Str`b`tea furios \nc`perile ca un leu \n cu[c`, \nainte de a-[i
arunca lucrurile \n valize. Cu ct mai repede se va \ndep`rta
de acest loc, cu att va fi mai bine.
Suferea \ngrozitor. Deci important era s` plece ct mai
departe posibil. O dat` ajuns acas` la New Orleans, va g`si el
un mijloc s`-[i potoleasc` durerea.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 85
Capitolul 6
Zelma, care se afla deja \n magazin, fu surprins` de
\ntoarcerea nea[teptat` a lui Pam.
Sora [i cumnatul meu au sosit azi-diminea]` din
Lafayette, o anun]` ea, ca s` petreac` dou` zile la noi.
Fiindc` tot te-ai \ntors, o s`-mi pot petrece mai mult timp
cu ei.
Bine\n]eles.
Pam \[i privi hainele motolite.
Pot s` m` duc s` fac un du[ [i s` m` schimb? o \ntreb`
ea.
Zelma d`du din cap, zmbind.
Bine\n]eles! Nu m` gr`besc. Ei cunosc casa [i acum se
instaleaz`. Dar nu mi-ai povestit, cum a fost excursia?
Frumoas`, \i spuse gr`bit` Pam. Scotty e \ncntat.
Se sim]i u[urat` c` \n acest moment intrar` c]iva clien]i \n
magazin [i sc`pa astfel de ochii iscoditori ai Zelmei.
Urc \n apartament, spuse ea. O s` cobor ct pot de
repede.
Regreta c` trebuia s-o \nlocuiasc` pe Zelma imediat. Marsh
va veni s` pl`teasc` [i ar fi preferat s` nu se ocupe pesonal de
el. Se p`rea c` era \ntr-o pas` proast` ast`zi nimic nu-i
ie[ea.
Ajuns` sus, Pam \ncepu s` plng` \n hohote. Se ab]inea de
cnd avusese discu]ia cu Marsh. Era disperat` c`-l pierduse.
Totu[i ideea de a fi din nou prizonier` \n lan]urile c`s`toriei i
se p`rea insuportabil`. |i trebuise prea mult timp s` devin`
independent`. {i ast`zi, cnd reu[ise asta, [tia c` ideea
libert`]ii \ntr-o c`snicie era un mit, o glum` proast`. {i ea nu
va mai permite niciodat` unui b`rbat s-o domine, s-o
striveasc` prin personalitatea lui.
Cum putea lumea s` apere o asemenea institu]ie demo-
dat`? |nainte de divor]ul lor, p`rin]ii ei se certaser` f`r`
\ncetare. Ct fusese \mpreun` cu Mike, \i suportase cu curaj
repro[urile, \n speran]a c`, dac` ea nu-i va r`spunde, el se va
calma. Din p`cate, cu toat` bun`voin]a ei, nu reu[ise s`-i fie
pe plac.
El \i d`dea, strmbnd din nas, o mic` sum` de bani [i o
controla la snge cum o cheltuie[te. Ca pe un copil! Ea trebuia
s`-i dea socoteal` de toate cheltuielile, \n cele mai mici
am`nunte: nici chiar o revist`, sau un pachet de chewing-gum
nu sc`pau vigilen]ei lui Mike! El \n schimb \[i cump`ra tot ce-i
dorea inima: haine luxoase, aparate electronice de ultimul tip,
o ma[in` superb`
|[i reamintea cu am`r`ciune de ziua cnd, fiind gripat`,
chemase medicul. Nota de plat` a doctorului [i a farmacistu-
lui \l surprinsese att de tare pe Mike \nct, \n luna urm`toare,
\i redusese aloca]ia. Dac` ea o cheltuia pe fleacuri, \nsemna c`
nu are cu adev`rat nevoie de bani.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 87
{i atunci cnd \l dusese pe Scotty la fotograf! Nu avea dect
cteva s`pt`mni [i Mike \i f`cuse o scen` teribil` la
\ntoarcere.
|n pu]inul timp ct fuseser` c`s`tori]i, Mike fusese extrem
de strns la pung` \n privin]a ei [i a copilului. Iar cnd o
p`r`sise
Pam alung` aceast` amintire penibil`. De ce s`-[i rememo-
reze un trecut att de dureros? |nv`]ase din el m`car att: c`
nu trebuie s` depind` de un so].
F`cu un du[, spunndu-[i c` luase cea mai bun` hot`rre
cnd refuzse propunerea lui Marsh. Dac` renun]a la libertatea
ei att de greu c[tigat`, ar fi fost ca [i cum ar fi renun]at s`
mai respire.
Din nefericire, o alt` parte din ea protesta cu violen]`
\mpotriva acestor afirma]ii. E[ti o proast` sus]inea aceasta.
El te iube[te sincer [i tu \i \mp`rt`[e[ti sentimentele. Cum o
s` po]i tr`i f`r` el?
Marsh o f`cuse s` se simt` cu adev`rat femeie. Cu el, pen-
tru prima dat` \n via]a ei, Pam f`cuse cu adev`rat dragoste.
Dac` el pleca, va lua cu el toat` bucuria ei.
Nu e drept! striga o voce din interiorul ei. |ntrev`zuse o
fericire pe care nici m`car nu [i-o imaginase, [i deja \i era
luat`?
Tn`ra femeie termin` s` se \mbrace [i cobor\ \n grab`
sc`rile. Dup` ce arunc` o privire \n curte, unde Scotty se juca
\mpreun` cu Jimmy, intr` \n magazin [i-i d`du drumul
Zelmei.
Dup` o jum`tate de or`, o pereche frumoas` care i se p`ru
vag cunoscut` lui Pam, trecu pragul b`c`niei. B`rbatul se spri-
jini de tejghea. P`rea s` aib` vreo treizeci de ani.
88 FRANCES FLORES
Bun`! o salut` el cu un surs. Sunt Dick Palmer, iar ea
este so]ia mea Janet. S`pt`mna trecut` am telefonat ca s`
rezerv un bungalou.
O clip`, s` verfic, \i r`spunse Pam.
|[i scoase registrul [i d`du din cap, \n semn c` a g`sit.
Pentru opt zile, nu-i a[a? \l \ntreb` ea.
Exact. Am mai fost aici acum doi ani, continu` el. Sper c`
lacul mai are tot atta pe[te!
Pam \i surse la rndul ei.
Mi se p`rea mie c` v` cunosc de undeva chiar de cnd a]i
intrat, \i spuse ea. Dar \n privin]a pescuitului, \mi vine greu s`
v` dau un r`spuns. Unii turi[ti aduc ni[te cantit`]i fantastice,
\n timp ce al]ii se plng c` n-au noroc.
Mereu aceea[i poveste! exclam` el vesel. |n ce categorie
se situeaz` Marsh Franklin?
Marsh Franklin? repet` slab Pam.
|ncremeni [i-l privi fix, cu mintea complet golit` de orice
gnd.
Suntem prieteni cu el, \i explic` tn`ra femeie care-l
\nso]ea. De fapt, el ne-a dezv`luit existen]a acestui loc.
T`cu brusc [i o examin` atent pe Pam. O expresie ciudat`
ap`ru \n ochii ei de culoarea alunei.
Ce s-a \ntmplat? rosti ea apoi. Marsh se afl` aici, nu-i a[a?
Pam reu[i s` se reculeag`, cu pre]ul unui efort supraome-
nesc.
Hmmm da, bine\n]eles, \ng`im` ea.
Perfect! spuse so]ul ei. Habar n-are de venirea noastr`.
Am hot`rt s`-l lu`m prin surprindere.
|n]eleg, replic` Pam. Va fi \n mod sigur mirat, dar nu m`
\ndoiesc c` va fi \ncntat s` v` revad`.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 89
Deci Marsh nu-[i putea pune planul \n aplicare. Va fi obli-
gat s`-[i prelungeasc` sejurul [i ruptura lor nu va fi att de
brusc` precum o dorise el.
Dick Palmer \[i descoperi din nou din]ii de un alb str`lucitor.
|mi \nchipui c` nu va fi sup`rat s` aib` pu]in` companie
dup` trei s`pt`mni de singur`tate! declar` el jovial.
Nu fi naiv, scumpul meu, remarc` so]ia lui care nu o
sc`pase din ochi pe Pam. M` \ndoiesc c` Marsh [i-a petrecut
tot acest timp singurel!
Pam se \nro[i. Se aplec` peste registru, ca s`-[i mascheze
tulburarea.
Dac` vre]i s` semna]i aici, domnule Palmer, spuse ea
\ntinzndu-i un stilou. O s` v` caut
Dick! Janet! Ce naiba face]i aici?
To]i trei \[i \ntoarser` capetele spre u[`. Marsh st`tea \n
prag, cu o expresie uluit` pe chip.
Acela[i lucru ca [i tine, b`trne! \i r`spunse domnul
Palmer.
|[i strnser` c`lduros mna.
Suntem \n concediu! continu` el. {i ne-am gndit c` ar fi
pl`cut s`-]i urm`m exemplul.
Chiar c` este o idee excelent`!
Marsh o lu` pe Janet \n bra]e [i o s`rut` pe amndoi obra-
jii. Un val de gelozie, pe ct de violent` pe att de nea[teptat`,
o cuprinse pe Pam. Totu[i, Janet era m`ritat` [i so]ul ei privea
scena f`r` nici un pic de dezaprobare. Ei bine, asta nu schim-
ba cu nimic lucrurile: Pam tremura de furie [i invidie!
E[ti mul]umit de pescuit? \l \ntreb` Dick.
Destul de mul]umit, da. Am prins ni[te exemplare fru-
moase.
90 FRANCES FLORES
Se \ntoarse cu spatele la tejghea [i Pam sim]i c` era un gest
deliberat. Ea lu` cheia bungaloului familiei Palmer [i o puse la
\ndemna lor, pref`cndu-se absorbit` de hrtiile ei.
Cont`m pe tine s` ne ar`]i cele mai bune locuri, declar` Janet
Palmer. De cnd e[ti aici, probabil c` le-ai descoperit pe toate!
Va fi o pl`cere pentru mine s` v` pilotez, r`spunse vesel Marsh.
Apoi relu` pe un ton diferit:
A]i terminat formalit`]ile? De ce nu v` instala]i imediat \n
bungaloul vostru? Pe urm` putem merge s` lu`m cina la Many.
{i mine diminea]` o s` plec`m cu noaptea-n cap la pescuit.
Formidabil.
Dick Palmer se aplec` peste tejghea ca s-o vad` pe Pam.
Unde se afl` bungaloul nostru?
Ca s` ajunge]i la el, trebuie s` urma]i a doua alee de pe
partea stng`. C`su]a dumneavoastr` e a treia pe dreapta.
Reu[i chiar s` le zmbeasc`.
V` doresc un sejur pl`cut, \ncheie ea.
Mul]umesc.
Dick Palmer \[i urm` so]ia care se \ndrepta spre u[`.
Vii, Marsh? \l \ntreb` el.
V` ajung \ntr-o clip`. Nu m` a[tepta]i.
Perechea urc` \n ma[in`, care demar` imediat. O t`cere de
moarte se l`s` \n magazin. Pam abia mai respira, att era de
emo]ionat`. |n cele din urm` se decise s`-[i ridice privirea [i
v`zu c` Marsh se apropiase de ea. P`rea att de nefericit \nct
sim]i c` i se strnge inima.
O s` mai r`mn deci \nc` o s`pt`mn`, o anun]` el. N-am
de ales, dac` vreau s` evit o serie de \ntreb`ri nepl`cute. {i de
altfel, \mi face pl`cere s` petrec cteva zile \n compania pri-
etenilor mei.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 91
|n]eleg, r`spunse cu blnde]e Pam.
|]i mul]umesc pentru discre]ia ta, relu` el cu efort. M-a[
fi aflat \ntr-o situa]ie destul de penibil` \n fa]a lor, dac` le-ai fi
spus c` m-ai refuzat.
Marsh! exclam` spontan Pam.
S`ri \n picioare [i-i \ntinse minile.
Nu te-am refuzat, continu` ea. Te iubesc. Numai c`
Am mai discutat despre asta, o \ntrerupse el cu r`ceal`.
Nu vrei s` te m`ri]i cu mine [i cu asta, basta. Nu \ncerca s` m`
convingi de afec]iunea ta, fiindc` e inutil. Nici m`car nu
cuno[ti semnifica]ia cuvntului dragoste.
Nu-i adev`rat! protest` ea cu patim` \n glas.
Ascult`, sunt obosit [i n-am chef s` discut la infinit acest
subiect, replic` el pe un ton idiferent. Pe ct posibil o s` te evit
\n urm`toarele zile. Cred c` e mai bine a[a.
*
Fu s`pt`mna cea mai grea pe care Pam o tr`ise vre-
odat`: trebui s` \nlocuiasc` instala]ia de climatizare
\ntr-unul din bungalouri, un cauciuc de la ma[ina ei f`cuse
explozie pe autostrad` cnd se \ntorcea de la Many [i fu-
sese nevoit` s` mearg` o or` pe jos pn` s` g`sesc` un tele-
fon. Pe urm` se sp`rsese o conduct` de ap`, lipsind satul
de vacan]` de confortul necesar timp de patruzeci [i opt de
ore.
Fidel promisiunii sale, Marsh era aproape nev`zut. |l z`ri
de cteva ori de la distan]`, cnd trecea din \ntmplare prin
apropierea magazinului. Toate cump`r`turile erau f`cute de
Janet sau Dick Palmer.
92 FRANCES FLORES
Cu toat` durerea ei, Pam ar fi suportat mai u[or aceast`
\ncercare,dac` n-ar fi fost Scotty. El c`uta \n permanen]` s` fie
pe lng` Marsh [i ea nu avea curajul s`-l \mpiedice. Oricum
Marsh va ie[i \n curnd din via]a lor [i atunci de ce s`-l
lipseasc` pe b`ie]el de momentele pe care le putea petrece \n
tov`r`[ia lui? Va fi destul de am`rt dup` plecarea lui.
Joi, Marsh \l invit` pe Scotty la pescuit, pentru a doua oar`
\n acea s`pt`mn`. Pam nu-i putu refuza aceast` bucurie fiu-
lui ei, mai ales c` [tia c` va fi supravegheat \ndeaproape.
Se sim]ea epuizat`. Grijile ei financiare, responsabilit`]ile
prea grele pentru umerii ei firavi, ad`ugate la decep]ia senti-
mental`, o extenuaser`. Noaptea nu mai reu[ea s`-[i g`seasc`
somnul.
F`cuse oare o gre[eal`, refuznd s` se m`rite cu Marsh?
Trupul ei \i striga c` da, fiindc` niciodat` nu se sim]ise att de
bine al`turi de un b`rbat. |n plus \[i amintea de tandre]ea din
ochii lui cenu[ii cnd o privea, de sursul lui cald [i genero-
zitatea de care d`duse dovad` fa]` de al]ii. C`s`toria cu el ar fi
probabil un vis.
Zgomotul unui motor o smulse pe Pam din gndurile ei
negre. Era vasul lui Marsh care se vedea \n dep`rtare. Cnd se
afl` destul de aproape de mal, Scotty \[i z`ri mama c`reia \i
f`cu semn cu mna. Pam se ridic` [i-i r`spunse. Cteva clipe
mai trziu, ambarca]iunea amara \n fa]a ei.
Tn`ra se preg`tea s` prind` frnghia pe care i-o vor arun-
ca. |n acel moment Marsh ridic` pe nea[teptate capul [i-i
zmbi. O bucurie imens` o cuprinse pe Pam. I se p`ru c`
inima \i va plesni de fericire. Timp de o clip` care p`ru s`
dureze o ve[nicie, cei doi aman]i se privir`, uitnd de to]i cei
care-i \nconjurau.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 93
Pam \i admir` mu[chii puternici. Ce mult i-ar fi pl`cut s`-l
ating`, s` se cuib`reasc` la pieptul lui, s`-i acopere fa]a cu
s`rut`ri!
Cnd ochii lor se \ntlnir` din nou, Pam constat` [ocat` c`
dorin]a din privirea celui pe care-l iubea se stinsese. Expresia
lui devenise distant` [i extrem de indiferent`.
E[ti preg`tit`? o \ntreb` el cu o voce impersonal`.
Pam \[i \nghi]i lacrimile [i d`du din cap. Imediat ce prinse
frnghia, ea se ag`]` de un trunchi, \n timp ce Marsh s`rea cu
u[urin]` pe mal.
El o atinse u[or \n timp ce-i lua frnghia [i contactul cor-
pului viril trimise ca o desc`rcare electric` prin trupul ei. |[i
ridic` ochii [i v`zu c` Marsh era la fel de tulburat ca [i ea.
|]i mul]umesc, dar acum m` pot descurca singur, o
anun]` el, redevenind st`pn pe sine.
Pam se \ndep`rt` tremurnd [i-[i d`du seama brusc de
prezen]a familiei Palmer care-i prviea.
M`mico! Uite ce am prins! strig` deodat` Scotty.
Fericit` de aceast` diversiune, Pam se \ntoarse spre
b`ie]elul ei. |i ar`ta cu mndrie pe[tii multicolori, dintre care
unii aveau o m`rime impresionant`.
Doamne! exclam` ea. Ce pescuit norocos! Regret c` nu
mi-am luat aparatul de fotografiat.
Fiul ei \i zmbi \ncntat.
|i frigem disear`, o anun]` el. M` la[i s` cinez cu ei, nu-i
a[a?
Tonul lui era rug`tor. Atunci interveni Janet Palmer.
Am fi \ncnta]i dac` ai veni [i tu la cin`, \i spuse ea plin`
de amabilitate. Dup` cum po]i constata [i singur`, cina va fi
extrem de copioas`!
94 FRANCES FLORES
Invita]ia ei spontan` o mi[c` pe Pam. |n cursul ultimelor
zile avusese ocazia s-o cunoasc` mai bine pe Janet [i \ncepuse
s-o simpatizeze. Gelozia ei ini]ial` disp`ruse [i, dac` Janet n-ar
fi fost prietena lui Marsh, ar fi devenit \n mod sigur prietena
ei. Totu[i, sim]ea c` e mai bine s` p`streze distan]ele.
Acum sim]ea privirea lui Marsh fixat` pe spatele ei. Ce voia
oare? S` accepte invita]ia sau s-o refuze? Se crisp`, nervoas` [i
nelini[tit`.
|]i mul]umesc foarte mult, \ncepu ea, dar mi-e imposibil.
Am prea mult` treab`. Totu[i, Scotty poate veni. E foarte
dr`gu] din partea voastr` c` v` gndi]i la el.
Janet surse [i-i ciufuli p`rul lui Scotty cu un gest afectuos.
E normal, replic` ea. E unicul gentleman din trup`: el a
fost singurul care s-a oferit s`-mi fixeze crligele [i momelile.
Deci e singurul, dup` p`rera mea, care merit` cina!
Chipul lui Scotty se lumin`.
Nu suport` s` ating` viermii, \i explic` el. Zice c` se
r`sucesc tot timpul!
Pam izbucni \n rs.
Sunt bucuroas` c` ai ajutat o doamn`, \i spuse ea.
Dick [i Marsh oftar`.
Dac` \n]eleg bine, remarc` Dick, nu mai exist` dect un
singur mijloc ca s` ne facem ierta]i: trebuie s` cur`]`m
pe[tele.
De acord! d`du din cap Marsh. Totu[i, nici vorb` ca
tn`rul nostru coechipier s` fie scutit de aceast` sarcin`
ingrat`. Dac` nu ne ajut`, \n ciuda afirma]iilor lui Janet, o s`
r`mn` cu farfuria goal` la cin`.
V` urmez! declar` Scotty, \ncntat de importan]a care i se
d`dea.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 95
Cnd se \ndep`rt`, Marsh se \ntoarse [i privi silueta lui Pam
care se deta[a pe cerul amurgului. Ar fi trebuit s`-i vorbeasc`,
dar se ab]inu. La ce bun? Cnd amarase vasul, surprinsese o
lumini]` promi]`toare \n ochii ei alba[tri [i asta \i red`duse spe-
ran]a. Dar, din p`cate, fericirea lui fusese de scurt` durat`. Cnd
ea refuzase invita]ia lui Janet, se sim]ise extrem de dezam`git.
Se decise s`-i urmeze pe Dick [i Janet. |n acel moment,
Pam \l strig`. O speran]` nebun` \l cuprinse. R`mase pe loc,
cu inima b`tndu-i nebune[te.
|mi pare r`u, \ncepu ea. Uitasem motivul pentru care am venit.
Scoase din buzunarul blugilor o foaie din hrtie.
Au sunat de la biroul t`u [i te-au rugat s` le telefonezi. Am
\n]eles c` e vorba de cazul Trahen, la care lucrai \nainte de accident.
Speran]a lui Marsh disp`ru brusc. Lu` noti]a pe care i-o
\ntindea Pam [i o b`g` \n buzunar.
|]i mul]umesc, spuse el pe un ton posomort.
Ochii li se \ntlnir` [i v`zu \ntip`rit` suferin]a \n ochii
alba[tri pe care-i iubea. Dar Pam \[i rec`p`t` st`pnirea de
sine [i se \ndep`rt` f`cndu-i un semn cu mna.
Ce naiba! gndi furios Marsh. Chiar nu puteau s`-[i vor-
beasc` f`r` s`-[i fac` r`u? Cu ct se \ndep`rtau mai repede
unul de cel`lalt, cu att va fi mai bine pentru amndoi.
Pn` atunci era obligat s` r`mn` \n satul de vacan]` pn`
duminic`, ziua \n care familia Palmer va pleca acas`. Fuseser`
att de aten]i cu el, ct fusese internat \n spital! Nu putea s`-i
lase balt` f`r` nici o explica]ie, mai ales c` ei veniser` special
aici ca s`-[i petreac` \mpreun` cu el concediul.
*
96 FRANCES FLORES
Trei ore mai trziu, Dick [i Marsh st`teau tol`ni]i \n [ezlonguri
dup` o mas` delicioas` [i copioas`. Janet, care era originar` din
Grand Island, \i povestea lui Scotty istoria familiei sale, descen-
dent` din piratul Jean Lafitte. Acesta din urm` era b`nuit de a fi
ascuns o avere fabuloas`. Unchiul lui Janet \[i petrecuse via]a
c`utnd-o, f`r` s-o g`seasc` \ns`. Genul acesta de aventuri \l
pasiona pe b`ie]el care o sorbea din ochi pe povestitoare.
Marsh \i privea zmbind: formau un tablou \ncnt`tor \n
lumina amurgului. Ce p`cat c` Dick [i so]ia lui nu reu[eau s`
fac` un copil! se gndi el cu triste]e. Prezen]a lui Scotty p`rea
s`-i umple de fericire.
Uite c`, f`cea ce f`cea, [i se gndea din nou la c`s`torie.
Fiindc` e[ti singur \i [opti o voce interioar`. Janet [i Dick
sunt totu[i ferici]i, fiindc` se iubesc.
Se ridic` brusc [i \ncepu s` strng` masa. Janet \l ajut` [i
sp`lar` \mpreun` vasele. Dup` ce terminar`, \l v`zur` pe
Scotty adormit pe canapea.
Bietul de el, [opti Janet. A avut o zi lung`.
A[a e, d`du din cap Marsh. |l duc acas`.
|l lu` \n bra]e [i b`ie]elul se mi[c` u[or. Totu[i, nu se trezi.
Dick deschise u[a bungaloului [i Marsh ie[i \n noapte.
*
Cnd Pam \i descoperi pe Marsh [i pe fiul ei \n u[a aparta-
mentului, sim]i c` i se pune un nod \n gt de emo]ie: expre-
sia lui Marsh era att de tandr`, de patern`.
Era foarte obosit, \i explic` \n [oapt`.
O urm` pe Pam \n camera lui Scotty. Acolo \l a[ez` cu pre-
cau]ie pe pat. Pam \i scoase hainele, \nainte de a se apleca spre
SECRETE DE NEM~RTURISIT 97
el [i a-l s`ruta pe obrajii ro[ii [i ar[i de soare. Se preg`tea s`
sting` lumina cnd, spre marea ei surpriz`, Marsh \l s`rut` la
rndul lui pe Scotty. Apoi \[i \ndrept` spatele [i p`r`si camera
\n grab`.
Pam fu extrem de mi[cat` de gestul lui. |n afara unchiului
Bob [i a lui Gus, nici un alt b`rbat nu se mai ata[ase de Scotty.
Ar fi avut chef s`-[i strige \n gura mare recuno[tin]a fa]` de
Marsh. Dar, \n acela[i timp, timiditatea o paraliza.
Cnd intr` \n salon, Marsh st`tea \n picioare \n fa]a biroului
ei, acoperit de un teanc de hrtii.
S-ar zice c` ai mult de lucru, remarc` el.
Pam oft`.
N-am de ales, \i r`spunse ea.
Satul de vacan]` e plin acum. Probabil c` ai profituri
destul de mari.
Ar fi bine dac` a[a ar sta lucrurile! Din p`cate, sunt
nevoit` s` rambursez [i acum datoriile unchiului meu [i asta
face o gaur` considerabil` \n veniturile mele. Ar fi trebuit s`
\nlocuiesc acoperi[ul la mai multe bungalouri [i s` angajez pe
cineva care s`-l ajute pe Gus. Din nefericire, nu-mi permit. |n
seara asta am ajuns la concluzia c` va trebui s` ob]in un nou
\mprumut de la banc`. Mine o s` m` duc la Natchitoches ca
s` fac demersurile necesare.
Pam surse cu am`r`ciune.
Sper c` n-o s` dau faliment, continu` ea. Dac` o s` mi se
\ntmple asta, o s` m` po]i ajuta \n calitate de avocat.
Marsh d`du cu triste]e din cap.
Nu e specialitatea mea, replic` el. |n schimb e a lui Dick.
Vorbe[te-i despre problemele tale. Dar exagerezi, nu-i a[a,
Pam? Lucrurile nu pot sta chiar att de r`u.
98 FRANCES FLORES
Nu \nc`. Totu[i, m` gndesc serios s` vnd sta]iunea.
Dac` nu ob]in un sprijin financiar, va fi sigura solu]ie.
|]i doresc din tot sufletul s` nu ajungi la aceast` solu]ie
extrem`, [opti Marsh. Bine, continu` el cu o voce diferit`, s-a
f`cut trziu. Te las.
Pam n-ar fi dorit ca el s` plece. Ar fi vrut s` se arunce \n
bra]ele lui, s`-i cear` iertare [i s`-l implore s` n-o p`r`seac`.
El se \ndrept` spre u[` [i aceast` mi[care o f`cu s` se
decid`. |l prinse de mn` [i-l privi cu un aer rug`tor.
Te rog, \ncepu ea. Nu mai pot suporta r`ceala ta. N-am
putea r`mne prieteni, s` fim
Se \ntrerupse, ro[ie la fa]`.
Aman]i? termin` el \n locul ei cu o voce dur`.
Ea d`du din cap, prea emo]ionat` ca s` mai poat` vorbi.
Marsh se degaj` cu blnde]e din strnsoarea mini ei.
|mi pare r`u, spuse el \ncet. |mi cuno[ti sentimentele fa]`
de tine, Pam. Te iubesc [i doresc s`-mi \ntemeiez o familie
al`turi de tine. Am avut destule amante la via]a mea [i asta nu
m` mai satisface.
Se \ntoarse [i privi \n gol.
|mi dau seama c`-]i cer poate prea mult, continu` el. Dar
[i preten]iile tale Cu tine, vreau totul sau nimic.
O fix` din nou [i imensa triste]e din ochii lui o tulburar`
mai mult dect ar fi putut spune.
Noapte bun`, \i [opti el.
Deschise apoi u[a [i ie[i. Pam \[i puse degetele pe buze [i-i
trimise o s`rutare de adio. Ochii ei alba[tri erau plini de
lacrimi. Totu[i, [tia c` nu avea rost s` \ncerce s`-l re]in`: idila
lor se terminase definitiv.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 99
Capitolul 7
Pam nu era con[tient` de privirile admirative care i se arun-
cau, \n timp ce-l a[tepta pe Gus, singur` la o mas` de restaurant.
|n diminea]a asta d`duse o importan]` deosebit` \nf`]i[`rii
ei. Purta un taior din m`tase de culoarea piersicii. Materialul
fluid \i scotea \n eviden]` silueta perfect`. Buclele brune \i
\ncadrau chipul delicat, pe care \ngrijorarea \l f`cea [i mai
palid ca de obicei.
|l luase pe Gus cu ea la Natchitoches, ca s` fac` ni[te
cump`r`turi urgente \n timp ce ea se ducea la banc`.
Mai vre]i o cafea, doamn`? o \ntreb` chelneri]a.
Nu, v` mul]umesc, r`spunse ea tres`rind.
|[i duse cu nervozitate cea[ca pe jum`tate plin` la gur`. Ce
bine c` Gus nu se \ntorsese \nc`! Trebuia s`-[i mai revin`
pu]in \nainte s`-i anun]e teribila veste.
Poate c` ar fi trebuit s`-[i comande un coniac dublu? Din
p`cate, alcoolul nu va reu[i s`-i alunge disperarea.
Nu reu[ise s` ob]in` un alt \mprumut. Omul cu care dis-
cutase \ndelung, domnul Landry, \i spusese c`, dat` fiind dato-
ria pe care o avea deja [i cheltuielile de \ntre]inere ale
sta]iunii, nu era prudent s` se \nfunde [i mai mult \n datorii.
Sunte]i o persoan` responsabil`, declar` el. Modul \n care a]i
administrat satul de vacan]`, achitndu-v` \ntotdeauna de obliga]ii,
este absolut admirabil. Totu[i, dac` v` acord un nou \mprumut,
ratele vor deveni att de \mpov`r`toare \nct ve]i da faliment \n
[ase luni. |n consecin]` v` sugerez s` v` g`si]i un asociat care s`
investeasc` \n afacerea dumneavoastr`, sau s` vinde]i totul.
Cunoa[te]i cumva pe cineva care ar fi interesat de un sat
de vacan]`? \l \ntrebase ea cu am`r`ciune.
M` tem c` nu. Va dura probabil cteva luni pn` s` g`si]i
pe cineva, dar ve]i rezista pn` atunci.
A[a e va reu[i Pentru moment, cel pu]in. Era var`, cel
mai bun sezon al anului. Dar ce se va \ntmpla la iarn`, cnd
turi[tii vor p`r`si sta]iunea? Va trebui s`-[i pun` treburile la
punct pn` atunci.
Era convins` c` nimeni nu va accepta s` se asocieze cu ea.
Oamenii care cump`rau acest gen de loc erau ori perechi
c`s`torite, ori b`rba]i singuri. Pam nu-[i f`cea iluzii: ace[tia
din urm` nu voiau s` fac` afaceri cu o femeie. Nu-i mai
r`mnea dect s` se despart` de un loc pe care-l iubea sau s`
ri[te s`-l piard` prin faliment.
Dar nu pentru ea \[i f`cea attea griji. Ea se putea
re\ntoarce \n \nv`]`mnt, la Many sau \n alt` parte. Dar Scotty
cum va reac]iona? Se va sim]i dezr`d`cinat, p`r`sindu-[i casa,
[coala, prietenii Era att de obi[nuit cu spa]iile largi, unde
putea s` alerge [i s` se joace. Va fi greu pentru el s` se
obi[nuiasc` \ntr-un apartament mic dintr-un ora[ zgomotos.
Dar ce putea s` fac`? De nevoie, se va adapta. |n via]` exis-
tau [i lucruri mai rele.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 101
{i mai mult chiar, o preocupa soarta lui Gus [i a Zelmei.
Toat` via]a lor munciser` \n aceast` sta]iune. Unchiul Bob coti-
zase pentru pensia lor [i ei contau pe asta pentru b`trne]e.
Dar dac` se va schimba proprietarul, acesta va fi la fel de ge-
neros? Dac` \[i vor pierde serviciul [i vor r`mne pe drumuri?
Gus [i Zelma mai aveau destui ani pn` la vrsta cnd se
vor putea bucura de o pensie. Cine va mai angaja o pereche
care nu mai era la prima tinere]e? Greu de spus.
Gndul acesta o chinuia pe Pam. Oh, unchiule Bob, \[i
spuse \n sinea ei, povara asta e prea grea pentru mine. M-am
c`znit din r`sputeri s` nu te dezam`gesc, dar ast`zi nu mai am
de ales. |]i voi tr`da \ncrederea [i lucrul acesta \mi rupe inima.
|[i ridic` ochii [i-l z`ri pe Gus care se \ndrepta spre ea. Ce
mult ]inea la el [i la Zelma! {i acum, din cauza ei o s` aib` un
[oc [i-i era necaz c` tocmai ea le va pricinui necazuri. Din
nefericire, nu le putea ascunde adev`rul, orict de dur ar fi
fost acesta.
Era cam palid [i comand` doar o sup`.
Ce s-a \ntmplat? \l \ntreb` Pam. Te doare ceva?
Gus cl`tin` din cap.
Nu, \i r`spunse el. Cred c` nu mi-a c`zut bine micul
dejun. Am g`sit piesa care-mi lipsea pentru ma[ina de tuns
iarba [i am trecut pe la editor: noile bro[uri turistice sunt gata.
Cum s-a desf`[urat \ntrevederea ta cu bancherul?
Pam \[i plec` ochii [i se juc` nervoas` cu furculi]a ei.
A refuzat s`-mi acorde un alt \mprumut, \ncepu ea. Mi-a
zis c`, dac` mai fac [i alte datorii, o s` dau faliment \n [ase luni.
T`cu o clip`.
De fapt, mi-a sugerat s` vnd sta]iunea, relu` ea cu o voce
tremur`toare.
102 FRANCES FLORES
Spre marea ei u[urare, Gus primi lucrurile cu stoicism.
Nu sunt surprins, \i declar` el calm. {i eu [i Zelma sun-
tem con[tien]i de povara care-]i apas` umerii. Probabil c` ai
impresia c`-l tr`dezi pe unchiul Bob, dar nu-]i po]i permite
sentimentalisme \n situa]ia actual`. Cel mai important este s`
ai din ce tr`i \mpreun` cu Scotty. Dac` ob]ii un pre] bun pe
proprietate, viitorul t`u [i al fiului t`u va fi asigurat. ~sta e cel
mai important lucru.
Ceea ce m` nelini[te[te mai mult e problema pensiilor
voastre, \i spuse cinstit Pam. Ce se va \ntmpla dac` respectivul
cump`r`tor nu v` va p`stra pn` la vrsta legal` de pensionare?
Gus p`ru \ngrijorat.
Este [i asta o posibilitate, admise el \n cele din urm`. |n
fond de ce [i-ar lua pe cap doi angaja]i \n vrst`, fa]` de care
ar avea ni[te obliga]ii \n plus? Recunosc c` nu va fi u[or pen-
tru noi, dar asta nu e problema ta, Pam.
Bine\n]eles c` este! protest` ea, ridicnd tonul. Nu e
drept [i n-am de gnd s` v` las \n p`r`sire.
Gus o lu` de mn`, \nduio[at.
Trebuie s` ac]ionezi gndindu-te la tine [i la Scotty, [opti
el emo]ionat. Zelma [i cu mine v` iubim pe amndoi [i,
indiferent ce se va \ntmpla, sentimentele noastre nu se vor
schimba.
Ridic` brusc din umeri.
Dac` dai faliment, nici unul din noi nu va avea de
c[tigat, remarc` el. Nu-]i mai face griji, Pam. Zelma [i cu mine
n-o s` murim de foame. Avem ceva bani pu[i deoparte [i pot
s` vnd parcela de teren care se \nvecineaz` cu proprietatea
ta. }i-am zis c` Marsh este interesat de ea?
Tn`ra f`cu ochii mari.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 103
De ce ar dori s` se stabileasc` att de departe de cabine-
tul lui? se mir` ea, tulburat`.
Credeam c` tu ai r`spunsul la aceast` \ntrebare, replic`
Gus.
Cum a[a?!
Ei bine! E vorba de un loc frumos, \i explic` el privind-o
cu aten]ie. Ar fi un teren ideal pentru construirea unei case
care s` ad`posteasc` o familie.
Pam se \nro[i ca para focului.
Eu a[ prefera s` nu abord`m acest subiect, \ng`im` ea.
Dar Gus nu-i lu` \n seam` reticen]ele.
Aveam impresia c` v` \n]elege]i bine voi doi, continu` el
nemilos. {i \n plus, Marsh \l ador` pe Scotty. Dar \n ultimele
zile lucrurile s-au schimbat \ntre voi. V` evita]i \n mod v`dit.
Ce s-a \ntmplat, Pam? E[ti \ndr`gostit` de el, nu-i a[a?
Se exprima de-a dreptul, cu familiaritatea unui adev`rat
prieten.
Pam oft` [i-[i mototoli [erve]elul de mas` cu nervozi-
tate.
Da, \i m`rturisi ea, dar exist` ni[te probleme. {i pleac`
duminic`, ad`ug` ea, sim]ind c` i se pune un nod \n gt.
N-ai \n]eles \nc` faptul c` \n via]` exist` multe greut`]i? o
\ntreb` cu blnde]e Gus. Dar e mai u[or s` le rezolvi \n doi.
Singur`tatea nu rezolv` nimic, ba din contr`.
Chelneri]a le aduse prnzul, de care Pam abia se atinse.
Remarc` faptul c` nici lui Gus nu-i era mai foame dect ei.
Hai, trebuie s` mnc`m, o \ndemn` el p`rinte[te, dac`
vrei s`-]i recape]i for]ele. Dup` cte [tiu eu, nimeni n-a murit
din cauza asta! Nu-]i face griji, lucrurile se vor aranja pn` la
urm`!
104 FRANCES FLORES
Tn`ra \nghi]i cu greutate c]iva dumica]i. Apoi ceru nota
de plat`, \nainte s` ias` \n c`ldura \n`bu[itoare a dup`-amiezii,
la bra]ul lui Gus. Nu sufla nici o boare de vnt cnd se
\ndrept` spre parcare.
Gus deschise portiera ma[inii [i Pam urc`. Hainele se
lipeau de piele din cauza transpira]iei.
M` sufoc, [opti Gus.
A[a e, r`spunse Pam.
Se aplec` [i-[i scoase taiorul.
M-am \mbr`cat prea gros, continu` ea.
Un geam`t o f`cu s` tresar`. Se \ntoarse imediat spre locul de
unde provenea [i-l v`zu pe Gus stnd \n picioare \n fa]a ei,
ap`sndu-[i inima cu minile. Chipul lui era de o paloare mortal`.
Se pr`bu[i brusc la p`mnt, sub ochii \ngrozi]i ai tinerei femei.
*
E formidabil c` mai ai timp [i pentru a[a ceva! exclam`
Marsh.
Duse o cutie de bere la gur`, bnd-o cu \nghi]ituri mari.
Stnd \ntr-un fotoliu din spatele tejghelei, Zelma cro[eta o
cuvertur` din bumbac.
Presupun c` turi[tii sunt \nc` pe lac, spuse ea.
Pentru cine faci minun`]ia asta? se interes` Marsh.
Pentru Pam. Am inten]ia s` i-o ofer de Cr`ciun. S`raca de
ea, nu are timp s` se mai ocupe [i de a[a ceva!
Cred c` o s` fie \ncntat`.
{i eu cred, admise Zelma cu un zmbet satisf`cut. M-a
v`zut lucrnd la ea [i i-a pl`cut la nebunie. Crede c` o fac pen-
tru sora mea.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 105
Pam s-a dus ast`zi la Natchitoches?
Zelma d`du din cap, f`r` s` se opreasc` din lucru.
Gus a \nso]it-o, \i comunic` ea. Avea de f`cut ni[te
cump`r`turi urgente. Drumurile la ora[ par s`-l oboseasc`
\ns` acum, ad`ug` ea cu un aer \ngrijorat, sper c` nu se va
\ntoarce frnt de oboseal`.
Ridic` brusc capul spre Marsh.
De ce stai aici cu mine? \l \ntreb` ea pe un ton sever.
Unde \]i sunt prietenii \n aceast` dup`-amiaz`?
Tn`rul ridic` din umeri.
Se odihnesc, \i explic` el. O s`pt`mn` de pescuit i-a
vl`guit de energie. Am impresia c` se vor sim]i foarte
mul]umi]i duminica viitoare, c` pleac` acas`.
{i tu? \l \ntreb` Zelma pe nea[teptate.
{i eu, \i r`spunse el cu un aer devenit brusc distant. Dac`
am mai r`mas [i s`pt`mna asta, am f`cut-o numai din cauza
lui Dick [i Janet.
Eu speram c` ai un alt motiv! exclam` spontan Zelma.
Se privir` o clip` \n t`cere [i expresia lui Marsh se \mblnzi brusc.
{i eu credeam la fel, recunoscu el. Din nefericire,
lucrurile n-au mers dup` cum doream.
De ce nu-i mai acorzi pu]in timp lui Pam? E foarte b`nuitoare
fa]` de b`rba]i. C`s`toria ei a fost un e[ec pe toat` linia.
Nici a mea n-a fost de invidiat, replic` el. Nu, crede-m`,
Zelma, nu m` vrea [i e inutil s` m` \nc`p`]nez. Cu ct mai
repede voi p`r`si acest loc, cu att va fi mai bine.
Sunt sigur` c` te \n[eli! protest` Zelma. O s`-]i spun
Nu-[i putu termina fraza. Soneria telefonului \i f`cu s` tre-
sar`. Marsh se repezi la aparatul suspendat pe perete, \n
cap`tul cel`lalt al tejghelei.
106 FRANCES FLORES
Nu te deranja! \i spuse el Zelmei.
Mul]umesc! \i r`spunse ea zmbind.
{i re\ncepu s` lucreze netulburat`.
Satul Nye, anun]` Marsh \n receptor.
Marsh? \ntreb` o voce tremur`toare.
Personal.
Slav` Domnului c` e[ti tu!
Tn`rul se sprijinise cu non[alan]` de perete. Ceva din
tonul intrerlocutoarei sale \l f`cu s` se \ndrepte brusc.
Instinctiv, se \ntoarse cu spatele la Zelma [i \ncepu s` vor-
beasc` mai \ncet.
Ce s-a \ntmplat? [opti el. E[ti bine?
Nu [tiu. Eu da. Dar Oh, Marsh, e vorba de Gus!
Aproape c` urla [i vorbele ei devenir` de ne\n]eles.
Cum?
Marsh reu[i s`-[i p`streze calmul cu un efort de voin]`.
Nu te \n]eleg, relu` el. Trage-]i sufletul [i poveste[te-mi.
Gus Gus a avut o criz` cardiac`!
Marsh se crisp`, con[tient de nenorocirea ce o va lovi pe
femeia cea cumsecade care cro[eta lini[tit` \n fa]a lui.
|n ce stare
Se \ntrerupse [i-[i alese cu grij` cuvintele.
Ce nout`]i ai? o \ntreb` el.
Zelma e lng` tine, nu-i a[a? \l \ntreb` repede Pam.
Exact.
Bine. Situa]ia este urm`toarea, Marsh. Gus e foarte r`u.
Trebuie ca Zelma s` vin` aici ct mai repede posibil. Accidentul
s-a petrecut cam acum o or`, cnd plecam de la restaurant.
Se exprimase cu precizia unei femei de afaceri, cu o voce
ferm` [i neutr`.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 107
|i anun]i tu vestea, sau vrei s-o fac eu?
Prefer s-o fac eu, spuse cu blnde]e Marsh.
Tu ai dreptate. Te afli lng` ea [i
Exact. M` ocup eu de asta, o \ntrerupse el, de team` ca
Pam s` nu se isterizeze din nou.
S` vin` ct mai repede! ]ip` Pam.
Evident. Nu-]i face griji.
Spera c` pu]in din calmul s`u se va transmite [i celei pe
care-o iubea. Ar fi vrut s-o \ncurajeze mai mult, dar nu putea
vorbi fa]` de Zelma.
La revedere, \ncheie el.
|nchise [i a[tept` o clip`, \nainte de a se \ntoarce spre
Zelma. Ne[tiind ce nenorocire o lovise, ea cro[eta \n conti-
nuare. Doamne! Ce crud` era cteodat` via]a!
Cine era? \l \ntreb` ea vag interesat`.
Dar cnd \i v`zu fa]a, degetele \i \ncremenir` pe lucru.
Marsh se apropie [i \ngenunche \n fa]a ei.
Era Pam, declar` el cuprinzndu-i minile. Gus e la spi-
tal. A avut o criz` cardiac`.
Oh, nu Eu Nu e posibil
|ncepu s` tremure cu violen]` [i \ncerc` s` se ridice.
Cuvertura c`zu pe jos [i ea se pr`bu[i \n fotoliu. Ochii i se
umplur` de lacrimi.
Marsh \i \nconjur` umerii cu un bra] protector [i constat`
c` se crispase, fiind zguduit` de spasme.
Trebuie s` gnde[ti pozitiv, afirm` el cu convingere.
Zelma, m` ascul]i?
Ea d`du din cap \n t`cere.
O s` r`mi aici, pn` m` duc s`-l caut pe Dick. El o s` se
ocupe de magazin [i de Scotty. Pe urm`, te duc la Natchitoches.
108 FRANCES FLORES
B`trna d`du iar din cap, n`ucit` parc`. Marsh se ridic`
repede [i se \ndrept` gr`bit spre u[`. Era nelin[tit la ideea c`
o las` singur`, chiar dac` [i numai pentru cteva clipe. Era \n
stare de [oc [i cine [tie ce era \n stare s` fac`!
Din fericire, \l descoperi repede pe Scotty care cobora
drumul cu bicicleta. |[i b`g` dou` degete \n gur` [i fluier` din
toate puterile, a[a cum f`cea cnd era copil.
B`iatul \[i \ntoarse imedait capul spre el [i Marsh \i f`cu
semn s` se apropie. Ascult`tor, Scotty veni imediat.
Du-te [i le spune lui Dick [i Janet c` am nevoie de ei la
magazin, \i ordon` el. E foarte urgent.
Scotty \l privi f`r` s` \n]eleag`.
Ce s-a \ntmplat? \l \ntreb` el f`cnd ochii mari.
O s`-]i explic mai trziu. Te rog, nu mai pierde timpul.
Docil, Scotty s`ri \n [a [i plec` pedalnd energic. Umerii lui
Marsh se l`sar` \n jos, dovedind ct era de descurajat, [i intr`
din nou \n magazin. Zelma nu se mi[case din loc. Nemi[cat`
ca o statuie, fixa cu un aer absent peretele din fa]a ei.
*
|nc` trei bungalouri [i am terminat cur`]enia, gndi Pam.
Transport` un sac cu lenjerie murdar` \n camioneta parcat` \n
fa]a c`su]ei \n care f`cuse curat.
O durea spatele. |[i [terse cu mneca sudoarea de pe
frunte. Se sim]ea frnt` de oboseal`. Cnd o s`-[i g`seasc`
pu]in timp [i pentru odihn`?
Se uit` la ceas: se f`cuse aproape unsprezece. Trebuia s` se
\ntoarc` la magazin ca s`-l schimbe pe Marsh. Astfel, el se va
putea duce s` repare aragazul din bungaloul num`rul doi.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 109
Doamne! Numai de-ar reu[i! gndi ea. Fiindc` nu avea
bani s`-l \nlocuiasc`.
Cel pu]in, nu trebuia s`-i mai poarte de grij` [i lui Scotty.
Plecase \n ajun la Monroe, cu Jimmy [i p`rin]ii lui. Urmau s`-
[i petreac` weekendul la bunica lui Jimmy. Va fi perfect pen-
tru el. Vestea c` Gus se \mboln`vise \l d`duse peste cap. Era
prea tn`r ca s` suporte un asemenea [oc.
Pam se \ntreb` dac` ea va mai rezista. |n ciuda calmului ei
aparent, se consuma \n sinea ei din cauza b`trnului.
Imaginea chipului lui palid o urm`rea [i noaptea. Se sim]ea
att de vinovat`! Din vina ei, Gus era acum pe un pat de spi-
tal.
Lucra ca o apucat`, ajutat` de Marsh. Niciodat` nu-i va
putea ar`ta ct \i era de recunosc`toare. Marsh efectua toate
muncile grele din satul de vacan]`. F`r` el, nici n-ar fi
\ndr`znit s`-[i imagineze ce s-ar fi ales de ea [i afacerea ei.
Seara, se urca la volan [i conducea pn` la Natchitoches ca
s`-i vad` pe Gus [i Zelma, care nu se mai mi[case de lng`
so]ul ei dup` accidentul cardiac. Trecuser` deja dou`
s`pt`mni. O ve[nicie!
Se \ndrept` spre magazin [i parc` \n fa]a intr`rii. Marsh
\ncasa banii unei cliente \n momentul cnd ea intr` \n
\nc`perea r`coroas`.
Ar`]i \ngrozitor, \i spuse el cnd r`maser` singuri.
Tn`ra \[i trecu mna peste fa]` cu un gest obosit.
Cel pu]in e[ti sincer, oft` ea.
|l examin` la rndul ei.
Trebuie s`-]i spun c` nici tu nu ar`]i mai bine, continu` ea.
Riduri de oboseal` se s`paser` \n jurul ochilor [i gurii lui
Marsh.
110 FRANCES FLORES
Atins! replic` el zmbind.
T`cu o clip` [i o privi cu aten]ie.
S` [tii, relu` el cu blnde]e, c` trebuie neap`rat s` anga-
jezi pe cineva s` ne ajute. Nu putem continua \n ritmul `sta
infernal.
Tu tu nu e[ti obligat s` r`mi, r`spunse ea ofensat`.
Z`u?
Se \ndrept` spre ea [i o lu` \n bra]e. Pam \[i sprijini capul
de pieptul lui.
Acest gest nea[teptat o tulburase nespus. Un dig ced` \n ea
[i izbucni brusc \n hohote de plns.
Marsh o strnse [i mai tare \n bra]e [i-i mngie p`rul \n
t`cere. Pam \[i plnse tot amarul. Era ca [i cum am`r`ciunea
ei prea mult timp \n`bu[it` se rev`rsa dintr-o dat`.
|n cele din urm` reu[i s` se st`pneasc` [i \ncerc` s` se
desprind` din \mbr`]i[area lui, dar Marsh o re]inu.
|mi \mi pare r`u, \ng`im` ea.
Nu trebuie. Criza era necesar`. Ai stat \ntr-o trensiune
teribil` \n ultimele dou` s`pt`mni.
Acum m` simt bine, afirm` ea cu o voce tremur`toare.
Se degaj` din \mbr`]isarea lui [i evit` s`-i \ntlneasc`
privirea, \ngrozitor de jenat` c` [i-a ar`tat astfel sl`biciunea
[i c` s-a abandonat \n bra]ele lui. De[i era lucrul cel mai pl`cut
care i se \ntmplase \n ultima vreme. Marsh p`rea att de
puternic [i avea o voce att de cald` [i mngietoare!
Cred c` ar trebui s` te duci s`-]i schimbi c`ma[a, remarc`
ea prozaic.
Oh! O s` se usuce! r`spunse el cu indiferen]`.
|i ridic` b`rbia cu degetul, oblignd-o s`-l priveasc`. Tn`ra
ro[i, nesim]indu-se deloc \n largul ei.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 111
Doar nu te jenezi c` ai plns \n prezen]a mea? o \ntreb` el.
Ba bine c` nu!
|l \mpinse brusc.
Sunt obi[nuit` s` m` descurc singur`, continu` ea. Ar tre-
bui s` fiu \n stare s` conduc satul `sta de vacan]` [i f`r` aju-
torul unui client generos. Dac` l-a[ fi administrat mai bine de
la \nceput, acum nu m-a[ afla \n situa]ia asta!
|[i ascunse fa]a \n mini, cople[it`. Lacrimile \ncepur` din
nou s` i se rostogoleasc` pe obraji.
Marsh se apropie \ncet de ea [i-i atinse u[or um`rul. Pam
tres`ri [i se \ntoarse furioas` spre el.
Las`-m`! url` ea pe nea[teptate. Pleac`!
Era \n pragul unei crize de isterie. Tn`rul o lu` de talie [i
o scoase din magazin. Pam \l urm` f`r` s` protesteze. Lumea ei
se pr`bu[ise [i ea nu mai avea nici for]a nici dorin]a s` se lupte.
Ajunser` afar` sub soarele sudului. |n curnd, Pam fu insta-
lat` \n ma[ina lui Marsh. El demar` imediat, \ndreptndu-se
spre bungaloul lui. Pam nici m`car nu-l \ntreb` ce are de
gnd. Era prea epuizat`, nimic n-o mai interesa.
El ie[i imediat din c`su]`, cu o saco[` [i o cuvertur` pe care
le puse pe bancheta din spate, apoi urc` la volan.
Pam era calm` acum. Era epuizat`, golit` de energie, dar \n
acela[i timp se sim]ea u[urat`.
Unde mergem? \ntreb` ea cu o voce stins`.
La picnic.
Imposibil, cl`tin` ea din cap.
Lumea va continua s` se \nvrteasc` chiar dac` magazinul
t`u va r`mne \nchis dou` ore, replic` Marsh. Ai nevoie s`-]i
schimbi pu]in ideile [i s` te odihne[ti. |n consecin]`, continu`
el lund un aer sever, plec`m la ]ar`.
112 FRANCES FLORES
O lumini]` tandr` care-i sclipea \n privire dezmin]ea seve-
ritatea vorbelor.
Ascult`, dac` vrei s` te speli pe fa]`, sunt de acord, \i
spuse el apoi cu blnde]e.
A[ vrea, da, replic` ea slab.
Marsh \i \ntinse cheile.
Te a[tept, o anun]` el zmbindu-i.
*
Marsh alesese terenul lui Gus, unde fuseser` cu cortul
\mpreun` cu Jimmy [i Scotty. |n poieni]` iarba era verde [i se
sim]ea mirosul puternic al pinilor. Se instalar` la umbr`. |n
dep`rtare, lacul scnteia \n b`taia razelor de soare.
Locul era incredibil de lini[tit. Se auzea numai cntecul
p`s`rilor de prin copaci.
Ei bine? o \ntreb` Marsh. |]i place?
Nemaipomenit de mult. |]i mul]umesc c` m-ai adus aici,
ad`ug` ea. M` simt ca ren`scut`.
{i eu la fel.
Marsh f`cu ni[te sandvi[uri.
Spre marea ei surpriz`, Pam descoperi c`-i era foame.
Gust` cu pl`cere din toate. Trecuser` s`pt`mni de cnd \[i
pierduse pofta de mncare dar, \n acest loc lini[tit, \i revenise
[i pofta de via]`.
Dup` ce mncar`, Marsh se \ntinse pe cuvertur`, \n timp ce Pam
r`mase a[ezat`, \ncercuindu-[i genunchii cu bra]ele. Privi \ndelung
lacul [i \ncetul cu \ncetul, tensiunea acumulat` \n ea disp`ru.
O jum`tate de or` se scurse astfel, apoi Marsh se rostogoli
pe cuvertur` [i, ajuns lng` ea, \[i sprijini capul pe mna ei.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 113
La ce te tnde[ti? se interes` el.
Pam se \ntoarse spre el. P`rul \i str`lucea \n lumin` [i ochii
ei erau plini de dragoste.
Credeam c` dormi, \i r`spunse ea.
Ar`t` printr-un gest larg al minii peisajul lini[tit care se
\ntindea \n fa]a lor.
M` \ntrebam de ce via]a este att de complicat`, continu`
ea.
{i nu se poate schimba?
Habar n-am, oft` ea. Dac` este posibil, se pare c` eu n-am
\n]eles totu[i cum.
Marsh se ridic` [i privi gnditor \n zare.
Poate c` \n primul rnd e vorba de atitudine, replic` el.
Cred c` ai dreptate.
Pam adun` ni[te ace de pin de la picioarele ei [i se juc`,
aruncndu-le unul cte unul.
Dac` nu cumva e o chestiune de [ans`, [opti ea. Sau de
absen]a sentimentului de vinov`]ie.
Explic`-mi asta, o rug` Marsh.
Ei bine, cnd eram copil, p`rin]ii mei se certau \ntruna.
Eram convins` c` din vina mea. |mi spuneam c`, dac` a[ fi fost
mai bun`, ar fi putut fi mai ferici]i [i nu s-ar fi certat. |n cele
din urm`, cnd au divor]at, am fost disperat`. Credeam c` din
cauza mea nu mai voiau s` tr`iasc` \mpreun`. C` \i deranjam.
C` nu m` iubeau. Oh, [tiu c` pare acum o prostie. Dar asta
sim]eam pe atunci. Pe urm`, lucrurile s-au petrecut r`u [i cu
Mike. {i n-am putut s` nu-mi repro[ez [i e[ecul mariajului
nostru.
{i acum? o \ntreb` cu blnde]e Marsh. Te mai sim]i vinovat`?
Tn`ra oft`.
114 FRANCES FLORES
Am tr`dat \ncrederea unchiului meu, \i r`spunse ea cu
triste]e. |i datorez att de mult. Or, eu nu voi mai putea p`stra
mult timp satul de vacan]`. Unchiul Bob m-a ajutat cel mai
mult \n cursul \ntregii mele existen]e. Dac` el nu m-ar fi
sus]inut moral [i material dup` ce m-a p`r`sit Mike, m-a[ fi
trezit \n strad` \mpreun` cu Scotty.
Sim]i c` i se pune un nod \n gt.
{i Gus, continu` ea cu o voce tremur`toare. Dac` nu i-a[
fi spus acum cincisprezece zile care era hot`rrea bancheru-
lui dac` nu i-a[ fi adus la cuno[tin]` c` sunt nevoit` s` vnd
sta]iunea [i c` risc` s`-[i piard` pensia, n-ar fi avut o criz` de
inim`. Dac` moare
Se \ntrerupse, incapabil` s` continue. |nchise ochii,
sim]ind c`-i vine s` plng`.
Marsh \i \nconjur` umerii cu un bra] protector [i ea se spri-
jini de el, sim]indu-se \n siguran]`.
Se va \ns`n`to[i, afirm` el. Deja se simte mult mai bine
[i medicii sunt foarte mul]umi]i de progresele pe care le
face. {i, de altfel, tu nu e[ti cu nimic vinovat` de criza lui
de inim`. Gus se plngea mai de mult c` nu se simte bine.
La spital au spus c` respectiva criz` se putea produce
oricnd.
Probabil, dar a avut loc \n prezen]a mea, dup` ce-i
d`dusem o mul]ime de ve[ti proaste.
Nu serve[te la nimic s` te \nvinov`]e[ti pentru acest
nefericit accident, replic` Marsh oarecum impacientat. {i e la
fel de nedrept s`-]i repro[ezi divor]ul p`rin]ilor t`i. Nu po]i
continua s` tr`ie[ti purtnd pe umeri o asemenea culpabili-
tate zdrobitoare. Nu cunosc cauzele e[ecului c`s`toriei tale,
dar sunt sigur c` so]ul t`u a avut partea lui de vin`.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 115
O privi \ndelung [i r`maser` t`cu]i. Dragostea pe care o
sim]eau unul fa]` de cel`lalt se oglindea din nou \n ochii lor.
Pam ar fi vrut s` se cuib`reasc` la pieptul lui puternic [i s` se
lase \n voia lui.
Eu Eu apreciez ce ai f`cut pentru mine, declar` ea pe
un ton voalat de emo]ie. Ai fost extraordinar, Marsh.
Nu mai ad`ug` [i ct \i fusese de greu s` accepte c` nu se
putea dispensa de ajutorul lui.
F`r` tine, relu` ea cu efort, a[ fi fost la p`mnt.
A fost o pl`cere pentru mine s`-]i pot fi de folos, spuse
cu simplitate Marsh. La fel ca [i lui Gus [i Zelma. Sunt ni[te
oameni minuna]i. Iar locul `sta \mi place nemaipomenit de
mult.
|i ar`t` cu un gest al minii lacul, a c`rui suprafa]` scnteia
\nc` \n b`taia soarelui.
E un adev`rat col] de rai aici, [opti ca pentru el
\nsu[i.
Gus mi-a spus c` te gndeai s` cumperi acest teren, \[i
reaminti brusc Pam. Te-ai decis?
El ridic` din umeri.
Nu cred. Nu. E un loc minunat s` te instalezi aici defini-
tiv sau s`-]i petreci vacan]ele. Dar eu nu voi avea ocazia s`-l
folosesc.
Se \ntoarse spre ea [i tensiunea crescu \ntre ei.
Cnd voi p`r`si aceast` regiune va fi pentru totdeauna,
\ncheie el pe un ton hot`rt.
Pam \[i plec` imediat capul, cuprins` de disperare.
{tiu, rosti ea cu triste]e.
|ncerc` s` se desprind` din \mbr`]i[area lui. Totu[i,
mi[carea pe care o f`cu \i provoc` o reac]ie impulsiv` lui
116 FRANCES FLORES
Marsh: o strnse [i mai tare [i ochii lui cenu[ii se \ntunecar`,
cuprin[i de o mnie nea[teptat`. {i brusc, puse st`pnire pe
buzele ei cu un s`rut p`tima[ [i brutal.
Pam \i sim]i resentimentul [i, \n spatele lui, sup`rarea. O
dorea cu pasiune, mai ales c` sim]ea c`-i scap`.
Timp de o clip`, ea \ncerc` s`-i reziste. |l \mpinse [i se d`du
\napoi. |n zadar \ns`. Marsh o ]inea cu putere [i o s`ruta f`r`
nici o re]inere.
|ncet, tn`ra ced` complet avansurilor lui. Sim]urile i se
\nfl`c`rar` [i \ncet` s` mai lupte \mptriva lui. |l dorea cu o
violen]` care o uimea.
Pam \ncepu s`-i mngie p`rul m`t`sos. Con[tient de
schimbarea care se petrecea \n ea, Marsh r`mase nemi[cat [i o
l`s` s` fac` ceea ce dorea. Apoi o lungi pe p`tur` cu infinit`
precau]ie.
Degetele lui \ncepur` s`-i dezmierde trupul [i Pam se
\nfior` de pl`cere.
Mna lui se plimb` pe sni, pe [olduri, pe coapse, pe pn-
tece [i femeia \ncepu s` geam` \nceti[or. Ardea de dorin]`.
Instinctiv, minile ei alunecar` sub c`ma[a lui Marsh [i-i
mngiar` pieptul puternic.
Marsh \ncepu s`-i descheie bluza. Dar se crisp` pe nea[tep-
tate [i se \ndep`rt` brusc de ea.
Ce facem? morm`i el.
Pam deschise ochii [i-l privi f`r` s` \n]eleag`.
Ce s-a \ntmplat? \l \ntreb` ea.
Marsh se ridic` [i Pam se a[ez` \n capul oaselor, tulbu-
rat`.
Nu a[a te vreau, Pam, declar` el.
T`cu apoi o clip`.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 117
Te doresc att de mult, \nct aproape c` suf`r din cauza
asta, \i m`rturisi el cu o voce pe care emo]ia o f`cea vibrant`.
Totu[i refuz s` fac dragoste cu tine a[a, ho]e[te. Dac` trebuie
s` m` despart de tine imediat, asta nu m` intereseaz`.
Nimic nu te oblig`, r`spunse \ncet Pam.
Adev`rat?
El vorbea acum mnios [i ochii \i str`luceau.
Ce-mi po]i oferi tu? Cteva ore \n timpul weekendului
cnd o s` m` hot`r`sc s` vin aici? O leg`tur` ocazional`? Ni[te
\ntlniri fugare \n moteluri retrase, pentru ca Scotty s` nu
b`nuiasc` nimic?
Taci! strig` ea. Oh, Marsh, tabloul pe care mi-l descrii e
att de sordid! N-are nici o leg`tur` cu realitatea, fiindc` eu te
iubesc.
Marsh rse f`r` veselie.
Te cred, replic` el pe un ton ironic. Din nefericire, nu a[a
cum a[ dori eu.
El \i \ntoarse spatele [i privi \ndelung lacul \nconjurat de
verdea]`. Cnd \i vorbi din nou, vocea lui era indiferent`,
golit` de orice intona]ie.
Asear`, Gus mi-a spus c` medicii cred c` va putea ie[i din
spital s`pt`mna viitoare, declar` el. O s` r`mn aici pn` se
\ntoarce \n satul de vacan]`. Pe urm` o s` plec. Dac` Zelma va
mai trebui \nc` s`-l supravegheze permanent, va trebui s`
angajezi pe cineva care s` te ajute. Eu trebuie s` m` \ntorc \n
mediul meu de via]`, s`-mi reiau munca. Deja am lipsit prea
mult.
118 FRANCES FLORES
Capitolul 8
|n seara \n care Gus ie[i din spital, Marsh, Pam [i Scotty se
duser` s`-l viziteze. Era att de mul]umit c` se afl` din nou
acas` \nct avea un moral foarte bun. O lua chiar peste picior
pe Zelma care se gr`bea s`-i satisfac` cele mai m`runte dorin]e
[i-l cople[ea cu aten]iile ei.
Cum a fost la spital? \ntreb` Scotty.
A[ezat la picioarele b`trnului, \l privea cu adora]ie.
Un pic cam ca la \nchisoare, r`spunse Gus. Infirmiera era
un adev`rat dragon care nu \nceta s`-mi dea ordine. Mai r`u
ca Zelma!
Scotty izbucni \n rs, \n timp ce Zelma se pref`cu sup`rat`.
Habar n-ai de ce te supravegheam, \l mustr` ea. Voiam s`
te aduc ct mai repede acas`!
Expresia ei se \mblnzi brusc.
Nici nu-]i \nchipui ce minunat e s` te v`d din nou \n
fotoliul t`u, continu` ea.
Da, spuse [i Pam cu vocea \necat` de emo]ie.
Presupun c` ]i s-a recomandat s` faci mi[care? \l \ntreb` Marsh.
A[a e. |nainte s` ave]i timp s` spune]i miau o s` fiu cam-
pion la jogging [i o s`-l bat pe Scotty la cursele cu bicicleta.
Zelma le aduse cafea [i o pr`jitur` pe care o preg`tise \n
ajun, imediat ce aflase c` so]ul ei va fi externat. Vorbir` despre
sta]iune, care era plin`, [i-i povestir` lui Gus c` Pam angajase
\n sfr[it un tn`r ca s`-i ajute, dar asta numai la insisten]ele
lui Marsh.
Nimeni nu te poate \nlocui aici! se gr`bi s` adauge Pam.
Fii lini[tit, va mai fi destul de lucru cnd o s` te pui pe
picioare! De exemplu, te-ai putea ocupa de magazin.
Mi-e groaz` s` stau \nchis, rispost` Gus strmbndu-se.
A[ vrea s` v` ajut, dar cred c` o s` m` ocup tot de ceea ce
f`ceam \nainte de a m` \mboln`vi, imediat ce-mi voi reface
puterile.
Nimeni nu-l contrazise [i Marsh schimb` cu dib`cie subiec-
tul.
Pam r`mase t`cut`, \n timp ce ceilal]i flec`reau, fiindc` nu
\ndr`znea s` le de o veste uluitoare. Era \nc` prea devreme [i
era mai bine s` a[tepte confirmarea definitiv`.
|n aceast` dup`-amiaz`, \[i v`zuse bancherul la
Natchitoches. Domnul Landry \i adusese la cuno[tin]` c`
ap`ruse un poten]ial cump`r`tor pentru sta]iune. Un b`rbat \i
telefonae ca s`-l \ntrebe dac`, din \ntmplare, nu avea vreo
afacere \n zon` \n care [i-ar putea investi banii. Domnul Landry
se gndise imediat la proprietatea lui Pam. Interlocutorul s`u
\i spusese c`-[i petrecuse deja un concediu acolo [i c` ar fi
exact genul de afacere pe care-l c`uta. Cel mai uimitor lucru
era c`, dac` se hot`ra s` cumpere satul, dorea s-o p`streze pe
Pam la conducerea lui, ca [i tot personalul existent.
120 FRANCES FLORES
Domnul Landry \i ceruse lui Pam numele notarului ei [i
aceasta i-l d`duse, n`ucit` de toate aceste ve[ti nea[teptate.
Nu [tia dac` trebuie s` se bucure de \ntors`tura pe care o
luau evenimentele, sau s` se \ntristeze. Dac` vindea, pro-
blemele ei ar fi fost rezolvate: va avea o slujb` corect pl`tit`,
Scotty n-ar fi trebuit s` p`r`seasc` locul \n care crescuse, iar
Gus [i Zelma \[i vor c`p`ta, la timpul cuvenit, pensia. Totul
era prea frumos ca s` fie adev`rat.
|n acela[i timp, regreta nespus c` va trebui s` se despart`
de proprietatea ei.
|nc` o cea[c` de cafea, Pam?
Tn`ra tres`ri.
Nu, mul]umesc, r`spunse ea. N-a[ mai putea dormi.
Parc` a[a dorm gndi ea.
Sim]i c` Marsh o studia. Cnd \i \ntlni privirea cenu[ie,
\n]elese c`-i citise gndurile [i se \nro[i. El [tia c` ea nu
reu[e[te s`-[i g`seasc` somnul [i cuno[tea [i motivul.
Pam a avut o zi grea, \i anun]` el, [i se simte obosit`.
Poate c` ar trebui s` plec`m. De altfel, nu vreau s`-l obosim pe
Gus.
Se ridic` [i-i zmbi b`trnului.
E formidabil s` te revedem \ntr-o form` att de
bun`, continu` el. Odihne[te-te [i nu c`uta s` gr`be[ti
lucrurile.
Nici nu-mi trece prin minte! replic` imediat Gus. N-am
de gnd s-o mierlesc \n curnd. Trebuie s` stau aici ca s-o
supraveghez pe Zelma. Cu to]i tipii `[tia care vin aici \n
vacan]`, nu se [tie ce i-ar putea trece prin cap!
Din nefericire, remarc` aceasta cu lacrimi \n ochi, e mult
de cnd nu ]i-a mai p`sat de rivali!
SECRETE DE NEM~RTURISIT 121
Schimbar` o privire plin` de sub\n]elesuri, care exprima
elocvent \ncrederea pe care o aveau unul \n cel`lalt, dup` to]i
ace[ti ani petrecu]i \mpreun`.
Lui Pam aproape c`-i d`dur` lacrimile \n fa]a acestui tablou
emo]ionant [i cnd, insinctiv, se \ntoarse spre Marsh, \n]elese
imediat mesajul din ochii lui. Vezi, dragostea exist` [i poate
dura o via]` \ntreag`.
Poate, gndi ea. |n unele cazuri. Dar rare. Experien]a
mea personal` este dezastruoas` [i nu vreau s` risc din nou.
Eu nu sunt Zelma [i tu nu e[ti Gus. Nu mai am nou`sprezece
ani [i mi-am pierdut inocen]a [i naivitatea. Dac` ai fi fost
primul b`rbat din via]a mea dar a[a a fost s` fie.
|[i \ntoarse privirea de la el [i-[i luar` r`mas-bun de la
gazde. Scotty \l s`rut` cu zgomot pe Gus pe amndoi obrajii [i
ie[ir` \n noaptea \nstelat`.
Marsh \i conduse pn` \n apropierea magazinului [i Pam
scoase o leg`tur` de chei din po[et`, pe care i-o \ntinse fiului
ei.
Urc` \n apartament, \i spuse ea. Vin [i eu \ntr-un minut.
Bine. Noapte bun`, Marsh.
B`ie]elul s`ri din ma[in` [i disp`ru \n \ntuneric.
Marsh mngie volanul cu mna, a[teptnd ca Pam s`-i vor-
beasc`.
Gus ar`ta bine, nu ]i se pare? \l \ntreb` ea dup` o clip`
de t`cere.
Vocea ei era plin` de speran]`.
Da, a[a e, r`psunse Marsh.
Privi fa]a tinerei femei, pe care se jucau umbrele. Avea un
chip \ngrijorat [i abia se ab]inu s` n-o ia \n bra]e ca s-o
lini[teasc`.
122 FRANCES FLORES
Mine trebuie din nou s` m` duc la Natchitoches, \l
anun]` ea. Pentru pentru afaceri. {tiu c` m` bazez prea
mult pe tine dar, din p`cate, n-am de ales. Vrei s` te ocupi
de magzin [i s`-l supraveghezi pe Scotty?
Bine\n]eles! \i r`spunse cu blnde]e Marsh.
Pam \l privi cu intensitate.
De ce te por]i att de frumos cu mine? nu se mai putu ea
ab]ine s`-l \ntrebe. Pentru ce motiv continui s` m` aju]i astfel,
cnd eu nu-]i ofer nimic \n schimb?
Poate pentru c` sunt un prost, \i r`spunse el gnditor.
*
Trecuse de ora prnzului cnd tn`ra femeie se \ntoarse
\n sat. Intr` \n magazin, u[oar` ca un vnt de prim`var`.
Purta o rochie albastr` [i p`rul i se rev`rsa \n bucle \n jurul
chipului frumos. Lui Marsh i se p`ru [i mai seduc`toare ca de
obicei.
Bun`! \i spuse el, for]ndu-se s` par` ct mai deta[at. Am
ni[te ve[ti excelente pentru tine: ct ai lipsit, am f`cut trei re-
zerv`ri pentru o perioad` de cincisprezece zile [i am \nchiriat
cinci locuri \n camping. Pe deasupra am vndut cteva tone de
\nghe]at` [i r`coritoare!
Pam \i zmbi [i Marsh se sim]i imediat r`spl`tit pentru
munca lui.
}i-ai rezolvat problemele a[a cum doreai? se interes` el.
Ea d`du din cap vesel`.
Sunt \ntr-al nou`lea cer! exclam` ea surescitat`.
Hmm
Marsh o examin` atent, \nchiznd ochii pe jum`tte.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 123
Ce ]i s-a \ntmplat? Cineva ]i-a l`sat mo[tenire vreo avere?
Pam izbucni \n rs [i Marsh se sim]i [i el bine dispus. De
mult timp n-o mai v`zuse att de vesel`.
Nu chiar, dar pe-aproape, r`spunse ea fericit`. Am avut
\ntlnire cu notarul unchiului meu. Am un cump`r`tor pentru
sta]iune!
Nu se poate! exclam` Marsh care remarc`, nu f`r`
bucurie, c` se \nro[ise ca o adolescent`. Adev`rat?
Absolut, afirm` ea. Bancherul meu mi-a telefonat ieri
s`-mi vorbeasc` despre aceast` ofert`, a[a c` m-am dus s`-i
duc hrtiile necesare. El \l va contacta la rndul lui pe notarul
poten]ialului cump`r`tor. Imediat ce vor termina verific`rile,
\mi vor v`rsa acontul. Oh, Marsh, asta va rezolva attea
probleme!
M` bucur pentru tine, replic` el cu blnde]e. E[ti
mul]umit`?
Ochii alba[tri se \ntunecar` brusc.
Att ct a[ putea fi vnznd o proprietate c`reia unchiul
Bob i-a dedicat \ntreaga existen]`, replic` ea cu triste]e.
Dar asta doreai totu[i, nu-i a[a?
Nu chiar. A[ fi preferat de o mie de ori s` fiu \n stare s`
ies singur` din
aceast` criz`. Din p`cate n-am de ales.
*
Peste dou` zile, Zelma \[i relu` activitatea. Era pentru
prima oar` cnd consim]ea s` se despart` de Gus, de cnd
acesta se \mboln`vise. Pam fu \ncntat` de hot`rrea ei,
fiindc` asta o scutea de multe treburi. Dar \n acela[i timp
124 FRANCES FLORES
\nsemna c` Marsh \i putea p`r`si, ca s` se \ntoarc` la New
Orleans. Pam era mhnit`, dar \ncerc` s`-[i ascund` durerea
\n fundul sufletului ei.
Soarele era ca un bulg`re de foc pe cerul senin cnd tn`ra
\nchise magazinul \n acea dup`-amiaz`. Nu se sim]ea att de
obosit` ca \n ultimul timp, asta gra]ie prezen]ei Zelmei.
Se \ndrepta spre sc`rile care duceau la apartamentul ei,
cnd l`tr`turile lui Rusty \nso]ite de strig`tele lui Scotty o
oprir` din mers.
M`mico! urla fiul ei.
Se \ntoarse spre el [i-l v`zu sosind cu toat` viteza pe bici-
clet`. Reu[i s` se opreasc`, exact \nainte de a se lovi de zid. Era
plin de praf din cap pn`-n picioare.
Unde ai fost? \l \ntreb` ea pe un ton sever. Semeni cu o
sperietoare.
Marsh m-a ajutat s` construiesc o caban`! exclam` el
entuziasmat. |ntr-un copac! E super! Oh, m`mico, trebuie
neap`rat s` vii s-o vei!
Cum?! se mir` ea. Unde a]i g`sit scnduri ca s-o face]i?
B`iatul zmbi cu gura pn` la urechi.
Marsh le-a adus tocmai de la Many, \i explic` el cu un aer
triumf`tor. Am lucrat toat` dup`-amiaza! S` [tii c` o s`-]i plac`.
E imens`.
Adev`rat? Ei bine, vin s-o v`d chiar acum.
Se lu` dup` el sim]indu-[i inima grea. Intuitiv, [tia c` acest
gest era felul \n care Marsh \[i lua r`mas-bun de la Scotty.
Cabana era \ntr-adev`r splendid`. Avea un acoperi[, o
intrare mare, ca [i dou` ferestre p`trate. Ajunser` la ea pe o
scar` [i Scotty insist` s` urce [i ea. |n interior, Pam
descoperi comorile pe care fiul ei le adusese deja: o p`tur`
SECRETE DE NEM~RTURISIT 125
cazon` pe care i-o d`ruise Gus, o lantern`, un ciomag, un
briceag [i chiar ni[te biscui]i pentru un eventual asediu.
O minun`]ie! exclam` ea \ncntat`. Sper c` i-ai mul]umit
lui Marsh pentru amabilitatea lui.
St`teau amndoi pe iarb`, la umbra copacului.
Bine\n]eles! o lini[ti el. Pot s`-i telefonez lui Jimmy ca s`
vin` s` ne admire cabana? Poate s` doarm` aici disear`?
De acord! r`spunse Pam, amuzat`. Pe urm`, \]i sugerez s`
faci un du[, \nainte s` semeni cu omul preistoric.
|]i promit!
S`ri pe biciclet` [i demar` \n tromb`.
M` \ntorc imediat acas`! \i strig` ea. M` duc s` m` plimb
pu]in pe la mla[tina cu ra]e.
|l v`zu disp`rnd \ntr-un nor de praf. Ea se \ndrept` \ncet
spre piscin`, unde cteva familii se mai b`l`ceau \nc`.
Ajunse \n curnd la locul destinat ra]elor. Acestea
alunecau f`r` un efort aparent pe luciul apei, senine [i fru-
moase, cu penele str`lucitoare. O l`cust` s`ri \n fa]a ei.
Ce lini[titoare este natura se gndi ea. Timp de o clip` \[i
uit` grijile, observnd via]a care se desf`[ura \n jurul ei.
Animalele \[i vedeau de ocupa]iile lor, cu un calm de invidiat.
Brusc, o ciudat` senza]ie \n ceaf` o avertiz` c` nu mai este
singur`. Se \ntoarse [i-l z`ri pe Marsh care se \ndrepta spre ea.
|n]elese imediat c` venise s`-[i ia adio de la ea [i sim]i c` i se
strnge inima.
El mergea cu un pas hot`rt. Hainele bleumarin \i scoteau
\n eviden]` bronzul pielii, f`cndu-l [i mai atr`g`tor. Nu mai
[chiop`ta deloc, p`rnd pe deplin s`n`tos.
Ai f`cut bine s` vii aici ca s` te destinzi pu]in, remarc` el
pe un ton aprobator. Ar trebui s` faci asta mai des.
126 FRANCES FLORES
N-am mai avut deloc timp, \i m`rturisi ea. Nici tu de alt-
fel. Totu[i, tu ar`]i mai bine ca niciodat`. Piciorul pare pe
deplin vindecat.
A[a e. Vacan]a asta m-a pus pe picioare. Dar tu tu e[ti
mai pu]in stresat`? E[ti mai pu]in trist` c` trebuie s` vinzi
sta]iunea?
Da.
Pam ezit` o clip`.
Cel pu]in am reu[it s` accept asta, relu` ea. Trebuie s`
m` gndesc \n primul rnd la faptul c` nu sunt nevoit` s`-mi
caut alt` slujb` [i nu-l dezr`d`cinez pe Scotty din singurul loc
pe care-l cunoa[te.
Marsh ridic` din umeri.
Copiii se adapteaz` la orice, replic` el. Dac` ar fi trebuit s`
pleci, ar fi fost \n mod sigur mai greu pentru tine dect pentru el.
Posibil. Tocmai am vizitat cabana pe care a]i construit-o
\n aceast` dup`-amiaz`, ad`ug` ea cu o voce vibrnd de
emo]ie. Scotty este nebun de bucurie. {i-a invitat [i prietenul
ca s-o vad`. Ce dr`gu] din partea ta c` i-ai f`cut o asemenea
pl`cere.
Marsh \i zmbi.
Pot s`-]i m`rturisesc c` mi-am pus la b`taie toate argu-
mentele ca s`-l conving s` n-o inaugureze chiar \n seara asta,
dormind \n ea! declar` el glume].
Pam izbucni \n rs.
De aceea a insistat s`-l invite pe Jimmy s`-[i petreac`
noaptea la noi! exclam` ea. Crezi c` ar trebui s` le dau voie s`
doarm` acolo? \ntreb` ea oarecum \ngrijorat`. Sunt prea mici.
Nu exist` nici un pericol, o asigur` Marsh. Construc]ia se
afl` prea sus pentru ca animalele s` poat` ajunge la ea.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 127
Ai drepate. Doamne! Meseria de mam` e cteodat` prea grea!
E[ti perfect` din acest punct de vedere. Scotty are
\ntr-adev`r noroc.
Mul]umesc, [opti ea.
Privirile li se \ntlnir` [i ei t`cur`. Timp de o clip`, Pam avu
impresia c` cel pe care-l iubea o s-o ating`, o s-o s`rute, o s-o
ia \n bra]e. Dar el se \ntoarse brusc [i privi lacul care se \ntin-
dea la picioarele lor.
Am venit s` te anun] c` plec, declar` el pe un ton voit
deta[at. Acum c` Zelma s-a \ntors la lucru, nu mai ai nevoie de
mine.
Nu-i adev`rat! vru ea s` strige. Dar se ab]inu.
{i cnd ne p`r`se[ti? \l \ntreb` ea cu o voce voalat` de
emo]ie.
Peste dou` zile. Mine diminea]` m` duc pentru ultima
oar` la pescuit. Seara sunt invitat la Gus [i Zelma.
|n]eleg.
Trebui s` fac` un efort supraomenesc ca s` nu i se arunce
\n bra]e [i s`-l roage s` r`mn`. Totu[i, asta n-ar fi servit la
nimic. Era inutil s` fac` lucrurile [i mai dificile [i s` ri[te astfel
s` strice dou` vie]i.
*
Marsh reu[i s` fac` mai pu]in ap`s`toare cina, pe care o lu`
acas` la Zelma [i Gus. Era greu s` renun]i la o prietenie.
Zelma se autodep`[ise [i masa fu perfect`. Scotty devor`
tot ce i se puse \n farfurie cu o poft` care o \ncnt` pe b`trn`.
Cnd ea aduse desertul, urm` o exclama]ie admirativ` din
partea invita]ilor.
128 FRANCES FLORES
Ce e? se interes` Scotty, cu ochii str`lucind de l`comie.
O pl`cint` cu fragi, r`spunse Zelma. Una din noile mele
re]ete.
Dup` ce se \nfruptar`, Marsh se sprijini de sp`tarul
scaunului, zmbind mali]ios.
E[ti o buc`t`reas` f`r` pereche, \ncepu el. Dac` te
hot`r`[ti cumva s`-l p`r`se[ti pe Gus pentru un b`rbat mai
tn`r, m` \nscriu primul pe list`!
To]i izbucnir` \n rs
E [i asta o posibilitate, replic` Zelma amuzat`. De cnd a
venit de la spital, Gus m`nnc` la fel ca o p`s`ric` [i eu m`
simt un pic frustrat`!
Hmm! f`cu acesta, pref`cndu-se ofensat. Marsh o fi el
atras de talentele tale culinare, dar te-ar trimite repede \napoi,
dac` l-ai bate la cap ca pe mine: Gus, trebuie s` faci mai mult`
mi[care! Gus, nu te odihne[ti destul! Gus, pachetul `sta e prea
greu pentru tine! o imit` el. Doamne! |mi supravegheaz`
orice mi[care! Un b`rbat nu-[i poate g`si lini[tea cnd ea se
afl` prin preajm`!
Marsh surse amuzat.
Cum ai reac]iona dac` ea nu te-ar bag` deloc \n seam`,
dac` nu s-ar ocupa deloc de tine? \l \ntreb` el, f`cndu-i cu
ochiul Zelmei.
Gus scoase un oftat, declarndu-se \nvins [i izbucnir` to]i
\n rs.
Privit din acest unghi de vedere, recunoscu el, cred c` o
s` \ncerc s` m` obi[nuiesc cu observa]iile ei.
Te sf`tuiesc s-o faci, bomb`ni Zelma. Fiindc` nu cunosc
pe nimeni altcineva care ]i-ar putea suporta caracterul
nesuferit.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 129
Ei bine, presupun c` asta e crucea ta, s`-mi tolerezi
nenum`ratele defecte, replic` el, f`cndu-i cu ochiul lui Marsh.
Ai dreptate, r`spunse ea cu o seriozitate comic`. Totu[i,
avnd \n vedere c` am investit atta timp [i r`bdare \n tine,
cred c` mi-ar pl`cea s` te mai am al`turi c]iva ani buni.
Dup` cteva clipe, musafirii se ridicau de la mas` ca s`
treac` \n salon.
Nu uita s`-i spui mamei tale c` a pierdut o mas` pe cin-
ste din cauz` c` n-a venit aici \n seara asta, \i spuse Marsh lui
Scotty.
Bine\n]eles, \i r`spunse pu[tiul ascult`tor. Gus! Trebuie
neap`rat s` te vindeci repede ca s` vii s`-mi vezi cabana. Am
construit-o cu Marsh.
Adev`rat?
Marsh se preg`tea s-o ajute pe Zelma s` debaraseze masa,
dar ea \l opri.
E ultima ta sear` aici, \i explic` ea. Prefer s-o petreci
\mpreun` cu Gus [i Scotty.
Aceast` fraz` avu efectul unui du[ rece asupra tn`rului
b`rbat. Era posibil s` p`r`seasc` acest loc \n cteva ore, ca s`
nu mai revin` niciodat`? Se uit` la Scotty apoi la Gus, la chi-
pul lui frumos, \n ciuda vrstei [i a bolii. |n cursul ultimelor
dou` luni, ace[ti oameni deveniser` pentru el a doua familie.
Ideea de a se \ndep`rta definitiv de ei i se p`rea insuportabil`.
Nu-i venise u[or s`-i anun]e lui Scotty plecarea lui. Ochii
b`ie]elului se umpluser` de lacrimi.
O s` te mai v`d, Marsh? \l \ntrebase el \ntristat.
Sper, replicase acesta emo]ionat.
De[i cei trei adul]i discutau \n jurul lui, Scotty adormi \n
curnd pe covor. Marsh observ` primul acest lucru [i se ridic`.
130 FRANCES FLORES
Cred c` e timpul s`-l duc acas`, declar` el cu un surs \nduio[at.
Cel mai bine ar fi s`-[i petreac` noaptea aici, replic`
Zelma. O s` treci doar s-o anun]i pe Pam. O s`-i preg`tesc
camera. Pe urm`, te rog s`-l duci tu \n bra]e pn` \n pat, ca s`
nu se trezeasc`.
Dup` cteva clipe, Scotty era \n pat, acoperit pn` la
b`rbie.
Marsh \i privi pentru ultima dat` fe]i[oara inocent` [i inima
i se umplu de afec]iune. Oft` [i se aplec` spre el ca s`-l s`rute
pe frunte.
Adio, Scotty, [opti el. S` [tii c` o s`-mi lipse[ti.
Se \ntoarse \n salon [i mai r`mase o jum`tate de or`, stnd
de vorb` cu familia Emery. Apoi \[i lu` r`mas-bun, sim]ind c`
aceast` clip` era la fel de grea [i pentru prietenii lui.
Satul era pustiu [i t`cut, \n timp ce se \ndrepta spre maga-
zin. Felinarele proiectau o lumin` difuz` asupra arborilor care
se profilau pe cerul \nstelat.
Fereastra camerei lui Pam era luminat`, cnd parc` \n fa]a
magazinului. Urc` scara \ncet, sim]indu-se trist [i ab`tut.
Pam \l auzise sosind [i se repezise la u[`, l`snd balt`
cartea pe care \ncerca \n zadar s-o citeasc`. Se gndise prea
mult la Marsh [i la apropiata lui plecare ca s` se mai poat`
concentra [i la altceva.
Cnd \l v`zu \n prag, pulsul ei se acceler`: era impun`tor [i
frumos, [i chipul lui viril avea imprimat` pe el o nou` gravi-
tate.
Bun`, rosti ea \ncet. Gus [i Zelma sunt bine?
Da, dar le-ai lipsit, replic` el f`r` s-o scape din ochi.
Eu aveam de lucru, min]i ea.
|[i d`dea seama c` Marsh nu se va l`sa p`c`lit.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 131
Scotty a adormit la ei, [i Zelma a insistat s` r`mn` acolo,
relu` el. O s` vin` \mpreun` mine diminea]`.
Perfect, spuse Pam. Hmm Vrei s` intri?
Nu se sim]ea deloc \n largul ei. Crezuse c` Marsh \i va
refuza invita]ia, dar el intr` \n apartament [i \nchise u[a \n
urma lui.
}i-ai f`cut bagajele? se interes` ea nervoas`.
Aproape. Mai am de strns ni[te fleacuri.
O s` pleci devreme?
Da. Ca s` nu fie aglomerat` [oseaua.
|n]eleg.
Buzele ei \ncepur` s` tremure.
Dac` \n]eleg bine, continu` ea cu un zmbet trist, a sosit
momentul s` ne lu`m r`mas-bun.
Ochii lor se \ntlnir` [i ei r`maser` t`cu]i cteva momente.
Pam avea impresia c` o mn` \nghe]at` \i strnge inima. Ideea
c` se va desp`r]i de Marsh i se p`rea insuportabil`.
R`mi! exclam` ea pe nea[teptate. Oh, Marsh, o s`-mi
lipse[ti att de mult.
Se repezi \n bra]ele lui [i el o strnse la piept. Instinctiv,
Marsh \i c`ut` gura.
Am atta nevoie de tine, \i [opti b`rbatul cu o voce
r`gu[it`. Nu mai pot lupta cu mine. Oh, Pam, am o disperat`
nevoie de tine.
{i eu, \i [opti ea. Am obosit s` m` tot ar`t puternic` [i de
ne\nvins.
El \i zmbi.
De ce s` continui s` negi eviden]a? \i r`spunse el.
Suntem f`cu]i unul pentru cel`lalt, scumpa mea, nu
\n]elegi asta?
132 FRANCES FLORES
Ba da, dar
Ssst, dragostea mea. S`rut`-m` [i nu te mai gndi dect la mine.
El o mngie pe p`r, apoi o strnse [i mai tare \n bra]e. Un
val de dorin]` o cuprinse. |nchise ochii, atent` la senza]iile
pl`cute din trupul ei. Marsh puse st`pnire pe gura ei [i ea \[i
\ntredeschise buzele f`r` nici o re]inere.
Nu m` mai pot lipsi de tine, [opti el cnd \[i ridic` \n
sfr[it capul. Faci parte din mine [i degeaba \mi spun c` tre-
buie s` te uit, fiindc` \mi este imposibil.
{i Marsh \i acoperi fa]a cu s`rut`ri p`tima[e. Tremura [i
Pam se sim]i extrem de tulburat` din cauza asta.
Cnd Marsh \[i strecur` mna pe sub halatul ei, se \nfior`.
Puse mna pe un sn [i frec` u[or sfrcul cu vrful degetului.
Dup` o clip`, o culc` pe mochet` [i \ngenunche lng` ea.
Ochii lui cenu[ii ardeau de o pasiune devastatoare. |i scoase
halatul [i-i admir` lenjeria fin`; dantela de culoare deschis`
scotea \n eviden]` pielea bronzat` a lui Pam [i m`tasea se
mula perfect pe curbele pline [i senzuale ale trupului ei.
E[ti att de frumoas`, remarc` el cu o voce cald` [i grav`.
{i mai frumoas` ca de obicei. Por]i \ntotdeauna desuuri att
de sexy, sau te-ai decis s` m` seduci \n aceast` sear`?
Tn`ra r`mase la \nceput mut`, pus` pe gnduri de \ntre-
barea lui. Chiar a[a f`cuse? Trebui s` recunoasc` faptul c`, \n
mod incon[tient, a[a procedase.
Cred c` voiam s` te re]in, [opti ea.
Ei bine, ai reu[it.
Marsh t`cu o clip`, apoi continu`:
Dar, chiar dac` apreciez aceast` aten]ie, te prefer com-
plet goal`.
{i-i scoase cu \ndemnare flecu[te]ele de m`tase.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 133
Scumpo, niciodat` nu m-a[ s`tura s` te privesc.
|[i a[ez` capul pe pieptul ei [i tn`ra \i mngie p`rul.
Era pl`cut s` se simt` dorit`, dar mai era ceva, un lucru pe
care nu-l putea preciza. |i trebuir` cteva clipe ca s`-[i dea
seama c` era pur [i simplu fericit`. O stare cu totul nou`
pentru ea.
Marsh \[i plimb` buzele pe trupul ei [i Pam se \nfior`,
atent` la senza]iile pl`cute pe care i le trezea. El \i dezv`lui
unul cte unul secretele cele mai intime, [i Pam se \ntreb`
cum de putuse ignora complet atta amar de ani aceast`
bucurie a sim]urilor.
Dar acum voia s`-i apar]in` complet. |l \mpinse u[urel [i
\ncepu s`-i descheie c`ma[a. Apoi \l s`rut` pe pielea bronzat`,
cobornd \ncet spre curea. El gemu [i mu[chii i se \ncordar`,
sub efectul pasiunii violente pe care o nutrea fa]` de ea.
Marsh tremura sub buzele ei [i Pam se sim]i ame]it` de
puterea fantastic` pe care o avea asupra lui. |[i continu`
explorarea pe coapse, pe pntece, atingndu-i \n acela[i timp
spatele cu un deget mngietor.
Dar Marsh nu putea a[tepta mai mult, o r`sturn` brusc pe
covor [i-[i cufund` privirea argintie \n cea albastr`.
M` torturezi? [opti el cu o voce r`gu[it`.
Fiindc` nu reu[esc s` cred c`-]i plac chiar att de mult, \i
m`rturisi ea \nro[indu-se.
De ce? se mir` el. Nu e[ti convins` c` o singur` privire
de-a ta e de ajuns s` m` scoat` din min]i?
Ea \[i scutur` buclele brune.
N-are importan]`, [opti ea.
Minile ei alunecar` de-a lungul coapselor virile, \ntr-o
mi[care senzual`.
134 FRANCES FLORES
F` dragoste cu mine, Marsh, \i ceru ea cu simplitate.
Nu fu nevoie s` insiste. El se ridic` repede [i se dezbr`c`.
St`tea acum gol \n fa]a ei, splendid \n for]a dorin]ei lui.
Se lungi apoi lng` ea [i o trase peste el, \nainte de a-i
acoperi chipul cu s`rut`ri. Trupul lui Pam se mula perfect pe
formele virile ale b`rbatului iubit.
Marsh schimb` apoi pozi]ia, trecnd deasupra ei, [i-[i con-
tinu` jocul erotic plimbndu-[i buzele pe gtul ei, pe pieptul
\nt`rit de dorin]`, pe pntece, [i mai cobor\ \nc` Pam
gemu, ame]it` de pl`cere.
Voia s`-l implore s` termine odat` acest joc, cnd el o
p`trunse printr-o mi[care nea[teptat`, ce smulse un strig`t
tinerei femei. Ea se ag`]` de el [i se ondul` \n ritmul impus de
coapsele lui puternice.
Ajunser` \mpreun` la extaz, \ntr-o explozie de senza]ii.
Timp de o clip`, ei cunoscur` o contopire perfect` [i sublim`.
Mai trziu, cnd ritmul pulsurilor se potoli, ei \[i surser`
cu duio[ie.
Cnd o s` te m`ri]i cu mine, scumpo? o \ntreb` cu
blnde]e Marsh.
Aceste cuvinte rupser` vraja pentru Pam. Se crisp`, sim]ind
un fior rece pe [ira spin`rii.
Marsh dar n-am zis niciodat` c`
Se \ntrerupse, [i ochii ei alba[tri exprimar` disperarea.
Marsh \ncremeni [i minile lui o \ndep`rtar`.
Tu mi-ai cerut s` r`mn, \i r`spunse el. Am crezut c` asta
\nseamn` c` te-ai r`zgndit, c` m` dore[ti cu adev`rat [i com-
plet.
A[a este! exclam` ea, speriat` de str`lucirea dur` din
ochii cenu[ii. Oh, Marsh, te iubesc att de mult! Nu pot supor-
SECRETE DE NEM~RTURISIT 135
ta ideea c` vei pleca. {i totu[i mi-e imposibil s` m` c`s`toresc
cu tine. Tot nu \n]elegi? Se va termina cu un e[ec, la fel cum se
\ntmpl` cu tot ce fac. E[ti prea pre]ios pentru mine ca s` risc.
Tn`rul cl`tin` din cap.
Nu, o corect` el cu o voce aspr`. Min]i. Realitatea este c`
nu ]ii \ndeajuns de mult la mine ca s` \ncerci s` faci s` mearg`
mariajul nostru. C`s`toria cere mai mult efort dect e[ti tu
dispus` s` faci, a[a c` preferi s` ne condamni pe amndoi la o
existen]` singuratic`.
Apoi Marsh se ridic` [i se \mbr`c` \n grab`. Pam tremura
att de tare \nct \i veni greu s`-[i trag` pe ea halatul. {i-l
arunc` \n cele din urm` pe umeri [i-l strnse peste piept. Se
sim]ea att de \nghe]at` \nct i se p`rea c` nu va mai reu[i
niciodat` s` se \nc`lzeasc`.
Ar fi vrut s` g`seasc` ni[te cuvinte care s` rup` tensiunea
\ngrozitoare care se instalase \n \nc`pere, dar trebui s`-[i
recunosc` neputin]a. Cum s`-i explice lui Marsh c` refuzul ei
o costa mult mai mult dect \[i putea el \nchipui?
Lacrimi fierbin]i se adunar` \n spatele pleoapelor [i i se
rostogolir` pe obrajii \nc` ro[ii de pl`cerile dragostei.
Cnd Marsh termin` s` se \mbrace, se \ntoarse spre ea [i o
privi f`r` nici un fel de indulgen]`.
Am gre[it cnd am crezut c` m` iube[ti, declar` el cu
r`ceal`. Mi-am \nchipuit c` sentimentele pe care le avem
unul pentru cel`lalt vor reu[i s` \nving` toate dificult`]ile.
Dar m-am \n[elat. Nu vei reu[i niciodat` s` te eliberezi de tre-
cut. Nici nu dore[ti de fapt asta, pentru a-l putea folosi drept
scuz` ca s` nu te angajezi pentru viitor.
136 FRANCES FLORES
*
Pam se duse la notarul ei din Natchitoches \ntr-o vineri
dup`-amiaz`, de la sfr[itul lunii august. Afar` c`ldura era
\n`bu[itoare, dar biroul notarului avea aer condi]ionat [i
oferea o r`coare pl`cut`.
Tn`ra trecea \n revist` teancul de hrtii pe care i-l \ntin-
sese notarul. Brusc, r`mase \nlemnit`, nevenindu-i s`-[i
cread` ochilor ceea ce citise. Nu era posibil! Nu, precis c` visa!
Avea \n fa]a ei numele celui care-i cump`rase proprietatea.
Ridic` \ncet capul [i ochii ei \i \ntlnir` pe cei ai interlocu-
torului s`u.
Da? o \ntreb` el. Ave]i vreo nedumerire?
Pam sim]i c` i se uscase gura. |[i umezi buzele cu limba [i
\nghi]i cu greutate.
Cum Cump`r`torul \ng`im` ea.
Se \ntrerupse din cauza emo]iei.
Domnul Franklin? Ei bine, unde este problema?
Pam trase adnc aer \n piept.
Nu pot s`-i vnd sta]iunea mea, declar` ea brusc.
Domnul Nivens o fix` stupefiat.
De ce? se interes` el \n cele din urm`. Dac` v` pune]i
problema \n privin]a situa]iei lui financiare, sunt \n m`sur` s`
v` spun c` banca mi-a confirmat starea conturilor sale. E
foarte bogat, dup` cte am putut constata.
Adev`rat?
Vocea ei exprima surpriza.
Dar chiar dac` a[a e cazul, relu` ea pe un ton obosit, nu
are nici o importan]` pentru mine. Anula]i totul.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 137
Nu v` \n]eleg, doamn` Norris, dar ave]i o propunere
extraordinar`! Poate c` dori]i s` reconsider`m anumite clauze
ale contractului?
Interlocutoarea lui cl`tin` din cap.
Nu, r`spunse ea. |mi pare r`u, domnule Nivens, dar nu
pot semna aceste hrtii.
Se ridic` [i notarul o imit`.
Ce s`-i comunic notarului domnului Franklin? o \ntreb` el.
Credeam c` afacerea asta va fi una de rutin`. De acum \ntr-o
s`pt`mn` a]i fi primit cecul [i domnul Franklin ar fi devenit
proprietarul satului dumneavoastr` de vacan]`.
P`rea \n continuare uluit.
De altfel, continu` el, am crezut c` sunte]i gr`bit` s`
vinde]i. Amatorii care doresc astfel de locuri nu cresc \n
copaci, s` [ti]i asta de la mine.
Cunosc. Sunt sincer dezolat`, ad`ug` ea. Spune]i-i cole-
gului dumneavoastr` c` Nu, nu-i spune]i nimic, relu` ea
r`zgndindu-se \n mijlocul frazei. O s` vorbesc personal cu
domnul Franklin.
Domnul Nivens o privi dezaprobator.
Nu se procedeaz` astfel, protest` el.
Tn`ra femeie ridic` din umeri.
Promite]i-mi totu[i c` o s`-mi respecta]i dorin]a, insist`
ea. }in neap`rat s` discut cu domnul Franklin \nainte ca
hot`rrea mea s`-i ajung` la urechi.
|l cunoa[te]i deci?
Da, replic` ea gnditoare. Chiar foarte bine. Acesta este
[i motivul pentru care nu-i pot permite s` fac` asta.
*
138 FRANCES FLORES
Marsh o p`r`sise de mai mult de o lun`, o ve[nicie pentru
Pam. Fiindc` \n ciuda timpului scurs, durerea ei r`m`sese
aceea[i. I se p`rea c`, \n fiecare zi, ceva \i aminte[te de acela
care-i lipsea att de mult. O vizit` la cabana lui Scotty. O
discu]ie cu Gus despre pescuit. Bungaloul pe care-l ocupase
Marsh. Mla[tina cu ra]e.
Noaptea se \ntreba cteodat` dac` luase hot`rrea cea mai
bun` cnd \l l`sase s` plece. Trupul ei avea nevoie de el cu dis-
perare. |[i aminti ct de mult \i pl`cuse s` fac` dragoste cu el.
Cnd Scotty primi un colet cu c`r]i de la el, deveni sigur` c`
a f`cut o gre[eal` \ngrozitoare respingndu-l. |n ciuda dis-
tan]ei, Marsh continua s`-[i manifeste afec]iunea pe care i-o
purta lui Scotty, acum cnd nu mai avea nici un motiv s`-i pese
de el. Pam era vinovat` c`-l lipsise pe fiul ei de un tat` fantas-
tic. Totu[i, de unde s` [tie c` lucrurile ar fi continuat \n acela[i
fel [i dup` c`s`torie? Experien]a ei \i dovedise din p`cate c`
exist` o mul]ime de surprize nepl`cute \n via]a conjugal`.
Acum, \n timp ce conducea \n direc]ia sta]iunii, dup`
\ntrevederea ei cu notarul, era convins` c` gestul lui Marsh \n
privin]a hot`rrii lui de a-i cump`ra proprietatea, nu fusese
dictat dect de pasiunea pe care o sim]ea fa]` de ea. Or, \n
ciuda situa]iei financiare dificile, refuza s` profite de
bun`tatea lui.
|i era totu[i nespus de recunosc`toare c` \ncercase s-o
ajute [i avea acum inten]ia s`-i ofere o explica]ie. |i datora
asta.
Marsh d`duse dovad` de o lips` total` de egoism, fiindc`
era capabil s`-i dea mult f`r` s` a[tepte nimic \n schimb. Cum
s` nu fie emo]ionat` [i tulburat` de acest gest complet
dezinteresat?
SECRETE DE NEM~RTURISIT 139
Cnd ajunse la magazin \i g`si pe Gus [i Zelma. Gus st`tea
acum la tejghea cteva ore pe zi [i, cnd se sim]ea mai \n pu-
tere, ceea ce se \ntmpla din ce \n ce mai des, f`cea diverse
treburi prin sta]iune. Un tn`r se ocupa de muncile mai grele,
ceea ce-l ajuta extrem de mult.
Pam spera c` ve[tile pe care le aducea nu-l vor \mboln`vi din
nou pe b`trnul ei prieten. Va trebui s` g`seasc` un alt cump`r`tor,
care nu va oferi \n mod sigur ni[te clauze att de avantajoase ca
Marsh. Viitorul familiei Emery era deci \n pericol. Din nefericire,
Pam nu avea de ales. Va fi cinstit` [i nu le va ascunde o realitate
care-i va lovi cu att mai dur cu ct era nea[teptat`.
Cnd le dezv`lui numele cump`r`torului [i le explic` fap-
tul c`-i este imposibil s` accepte mila lui, primi un [oc pe care
era departe de a-l fi anticipat.
L-am prevenit pe Marsh c` vei reac]iona astfel, declar`
calm Gus.
Pam f`cu ochii mari.
Tu tu [tiai de la \nceput c` despre el este vorba?
\ng`im` ea, luat` pe nea[teptate.
Zelma d`du din cap.
Evident, afirm` ea. Am discutat de multe ori cu Marsh
despre acest proiect, \nainte ca el s` se adreseze notarului.
Dar de ce nu mi-a]i spus?
Gus ridic` din umeri.
Marsh ne-a cerut s` p`str`m t`cerea \n privin]a acestei
probleme, \i explic` el. Spera c`, dup` ce toate formalit`]ile
vor fi \ndeplinite, vei accepta mai u[or oferta lui.
Nu e[ti sup`rat` pe noi, nu-i a[a? o \ntreb` nelini[tit`
Zelma. Eram lega]i de promisiunea pe care i-am f`cut-o.
Pam le adres` un surs palid.
140 FRANCES FLORES
Nu, r`spunse ea. A]i avut dreptate s` nu tr`da]i \ncre-
derea lui Marsh. Din nefericire, nu-l pot l`sa se cumpere
acest loc, numai fiindc` eu m` aflu \ntr-o situa]ie financiar`
dificil`.
I-ai telefonat s`-i spui asta?
Nu. Nici n-o s`-i telefonez. M` duc s`-l v`d la New
Orleans. Dac` plec mine, ave]i voi grij` de Scotty? O s` dorm
la hotel [i probabil c` o s` lipsesc dou` zile.
Nu-]i face griji, e o pl`cere pentru noi, replic` Zelma.
Se \ntoarse cu spatele, pentru a-i ascunde lui Pam ct se
sim]ea de u[urat` [i de satisf`cut` de hot`rrea ei.
*
A doua zi, cerul era plin de nori cnd Pam plec` la drum.
|n curnd \ncepu s` plou`, monoton [i regulat. Timpul urt \i
reaminti de seara cnd ea [i Marsh salvaser` doi copii de la
\nec. Pe urm` f`cuser` dragoste.
|ncerc` s` se concentreze asupra altui subiect. S` rememo-
reze trecutul nu-i folosea la nimic. Mai bine s` se gndeasc` la
ce o s`-i spun` lui Marsh. Cnd \ntrevederea lor va lua sfr[it,
va trebui s`-l dea definitiv uit`rii.
Poate vreo or` [i jum`tate ajunse la Metarie, suburbia New
Orleans-ului \n care locuia Marsh. Ploaia c`dea \n averse, ceea
ce f`cea ca [ofatul s` fie epuizant.
Cnd p`r`si autostrada, Pam descoperi un centru comer-
cial unde se opri. Acolo cump`r` o hart` a zonei, apoi se duse
s-o studieze la o cafenea. |n timp ce mnc`, studie drumul.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 141
Se sim]ea teribil de nervoas`, acum c` momentul \n care-l
va revedea pe Marsh se apropia. Sim]ea c` i se strnge sto-
macul de emo]ie [i-i veni greu s` \nghit` c]iva dumica]i din
prnzul pe care [i-l comandase.
Poate c` gre[ise venind pn` aici? Ce o s`-i spun` lui
Marsh? Voia s`-i explice motivele comportamentului ei, dar
asta n-o s` schimbe cu nimic rela]ia lor. Totu[i, dac` tot f`cuse
un drum att de lung, n-o s` plece f`r` s`-i vorbeasc`. Ar fi o
la[itate [i o prostie din partea ei.
|n fundul sufletului ei totu[i, o voce \i repeta c` nu `sta era
adev`ratul motiv al c`l`toriei sale. Nu, de fapt dorea s`-l mai
revad` pentru ultima oar` pe cel pe care-l iubea. Pe urm`,
totul se va pierde \n uitare. Era egoist [i f`r` sens, dar nu se
putea \mpiedica s` fac` asta.
Se ridic` hot`rt` de pe scaun [i se \ndrept` spre cas`.
Dup` ce pl`ti, se urc` \n ma[in`. Cerul se \nseninase pu]in [i
b`ltoacele str`luceau \n primele raze de soare.
La \nceputul dup`-amiezii, g`si apartamentul lui Marsh.
Stnd \n prag \[i scoase e[arfa [i mantaua de ploaie, \[i aranj`
p`rul cu minile [i arunc` o privire gr`bit` \n oglind`. Cnd
nu mai avu nici o scuz` ca s` \ntrzie momentul \n care va
suna, puse degetul pe sonerie, tremurnd de emo]ie.
U[a se deschise imediat. B`rbatul care ap`ru \n pragul ei nu
era Marsh, dar sem`na extrem de mult cu el. P`rea ceva mai \n
vrst`, iar p`rul lui era mai deschis la culoare dect al lui Marsh.
Pam fu surprins` s` dea peste altcineva dect cel pe care se
a[tepta s`-l \ntlneasc` [i r`mase f`r` glas. Interlocutorul ei o
examin` uimit, a[a c` se decise \n sfr[it s` vorbeasc`.
Bu bun` ziua, \ng`im` ea. Eu Marsh Franklin
locuie[te aici?
142 FRANCES FLORES
Bine\n]eles! V` rog s` intra]i.
|i atinse bra]ul, invitnd-o [i prin acest gest s` intre.
Marsh e un secretos, ad`ug` el zmbind. Nu ne-a spus
nimic despre sosirea unei invitate att de \ncnt`toare.
Dar eu
Nu putu continua, fiindc` se afla deja \n`untru [i ceea ce
v`zu o f`cu s` \nm`rmureasc` de surpriz`.
Salonul era plin de lume. Se p`rea c` nimerise la o petre-
cere! Se \nro[i ca focul, att de jenat` se sim]ea. Era privit` cu
mult interes.
M` numesc Jim Franklin, \i spuse cel care-i deschisese
u[a. Sunt fratele lui Marsh. Dumneavoastr` cine sunte]i?
Pamela. Pamela Norris, articul` ea cu greutate.
|l c`uta cu disperare din priviri pe Marsh. Din p`cate, nu-l
z`rea nic`ieri.
Ar fi mai bine s` plec, relu` ea nesim]indu-se deloc \n
largul ei. Nu [tiam c` Marsh d` o petrecere.
Se \ntoarse spre u[`, gata s` dispar`. O mn` puternic` o opri.
Nici gnd! spuse fratele lui Marsh. Sunt sigur c` va fi
\ncntat s` participa]i la aniversarea lui.
|ntoarse capul [i anun]` pe un ton vesel:
Ei, Marsh! Am o surpriz` pentru tine! Vino pu]in pn`
aici! E la buc`t`rie, \i comunic` el lui Pam.
Ce s-a \ntmplat? se auzi vocea lui Marsh. O ajut pe mama
s` fac` salata de fructe [i
Ap`ru \n pragul u[ii [i se \ntrerupse brusc. Nu-i venea s`-[i
cread` ochilor. Pam se afla \n fa]a lui, \n carne [i oase!
Durerea care-i ap`sa inima de mai mult de o lun` disp`ru
brusc pentru a ceda locul unei bucurii f`r` margini. Cea pe
care o iubea mai mult dect orice pe lume revenise \n via]a lui!
SECRETE DE NEM~RTURISIT 143
Din c]iva pa[i mari ajunse lng` ea. F`r` s` se mai gn-
deasc` la oamenii din jurul lor, o lu` \n bra]e [i o s`rut` cu
pasiune.
|n salon se f`cu lini[te. Cnd \i d`du drumul, Pam era ro[ie
ca focul la fa]`. Cu un surs mali]ios, Marsh se aplec` spre ea.
|mi pare r`u, scumpa mea, \i [opti el la ureche. M-am
l`sat dus de val [i am uitat c` nu suntem singuri. Dar sunt att
de fericit c` te rev`d!
Marsh, \i r`spunse ea cu timiditate, nu [tiam c` e ziua ta.
Nu vreau s` te deranjez.
Glume[ti! exclam` el. E[ti cel mai frumos cadou pe care
l-am primit.
|i puse mna pe um`r.
Vreau s` te prezint familiei, \i [opti el.
Dup` cteva clipe, Pam \i cuno[tea deja [i pe ceilal]i doi
fra]i ai lui, Dave [i Tom, cu so]iile [i copiii respectivi, [i pe
p`rin]ii lui. Attea nume noi i se \nv`lm`[eau \n minte \nct i
se p`ru c` nu va reu[i nicidoat` s`-[i aminteasc` identitatea
fiec`ruia.
Nu-]i face griji, o asigur` Marsh. Nimeni nu se a[teapt` s`
nu faci nici o gre[eal`.
Vrei un pahar cu vin? o \ntreb` o \ncnt`toare blond`.
Vino s` stai pe canapea, e loc acolo, o invit` altcineva.
Sper c`-]i place salata de fructe? se interes` mama lui Marsh.
Foarte mult, r`spunse cu timiditate Pam. Totu[i, eu n-am
venit s` m`nnc. {i de altfel, am luat deja prnzul la o cafenea.
|n acest caz, te sf`tuiesc s`-[i reg`se[ti apetitul, declar`
Marsh f`cndu-i cu ochiul. Mama mea este cea mai bun`
buc`t`reas` din New Orleans!
Se a[ez` lng` ea.
144 FRANCES FLORES
Regret c` n-a venit [i Scotty cu tine, \i spuse el. Ce face?
Bine \i lipse[ti, ad`ug` ea cu sinceritate.
{i eu m` gndesc adeseori la el. {i Gus? {i-a revenit com-
plet?
Da. El [i Zelma \]i transmit salut`ri.
T`cur` [i se privir` \ndelung. Timp de o clip` uitar` de
oamenii care-i \nconjurau. |n cele din urm`, cu pre]ul unui
mare efort, Marsh \[i desprinse privirea de la ea [i se adres`
tat`lui s`u:
Trebuie neap`rat ca Pam s`-]i arate fotografia fiului ei, \i
spuse el. E un fan al jocului de base-ball, ca [i tine.
Dup`-amiaza trecu \n mod pl`cut [i Pam fu mirat` s`
descopere c` se sim]ea \n largul ei cu ni[te oameni pe care
abia \i cuno[tea. Fra]ii lui Marsh se purtau minunat cu ea.
Mncarea era excelent` [i gust` cu poft` din toate felurile
preg`tite de doamna Franklin.
|n mod paradoxal, singurul lucru care o \ntrista era eviden-
ta bucurie a lui Marsh. El \[i \nchipuia c` ea venise s` se \mpace
cu el, s` reia leg`tura lor, pe baze definitive de data asta.
N-o p`r`si nici m`car o singur` clip`, \i \nconjura talia cu
un gest posesiv [i-i surdea fericit. Atitudinea lui demonstra
clar c` era \ndr`gostit de ea [i c` nici m`car nu \ncearc` s`
ascund` asta.
Cnd invita]ii \[i luar` r`mas-bun, o salutar` c`lduros pe
Pam [i privirile lor elocvente exprimau f`r` cel mai mic
echivoc c` o considerau deja ca un nou membru al familiei.
Pam r`mase \n sfr[it singur` cu Marsh. Se sprijini
nelini[tit` de o fereastr` [i privi gnditoare ploaia, care nu se
gndea deloc s` se opreasc`. |ntunericul estompa contururile
arborilor [i al caselor \nvecinate.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 145
Marsh se apropie de ea [i-i \nconjur` trupul cu bra]ele,
sprijinindu-[i capul de p`rul ei m`t`sos. Obrazul lui era
fierbinte, dar Pam \[i sim]ea inima \nghe]at`. Acum trebuia s`
revin` la realitate [i s`-i spun` adev`rul lui Marsh.
Nu mai stau mult, \l anun]` ea \n [oapt`. Trebuie s`-mi
g`sesc o camer` la hotel \nainte de c`derea nop]ii.
Nu fi prostu]`, r`spunse el pe un ton sup`rat. R`mi la
mine \n seara asta.
Marsh \ncepu ea.
Se \ntrerupse cnd el se \ndep`rt` de ea.
Nu am venit pentru motivele pe care le crezi tu, continu`
ea privindu-l cu un aer serios.
Adev`rat?
Se \ncord` [i ochii lui cenu[ii se \ntunecar`.
|n acest caz, de ce te afli aici? o \ntreb` el.
Tn`ra oft`, disperat` c`-l va sup`ra din nou [i asta chiar de
ziua lui.
Ieri am fost la notarul meu, declar` ea. {i am aflat c` tu
e[ti cump`r`torul propriet`]ii mele. Nu mi-a trecut asta prin
minte nici o clip`. }ineam s`-]i spun personal c` sunt mi[cat`
de gestul t`u, dar nu-l pot accepta.
Recuno[tin]a ta nu m` intereseaz`, \i replic` el cu
asprime. {i nu trebuie s` ai nici un scrupul: respectiva vnzare
este doar o tranzac]ie obi[nuit`. Nu te leag` \n nici un fel de
mine.
Se sim]ea r`nit [i asta o \ntrist` nespus pe Pam. Trebuia s`
reziste dorin]ei de a-i atinge fa]a, de a-i s`ruta buzele. {tia c`,
dac` ar ceda impulsurilor ei, ar fi pierdut`.
Marsh, \i spuse ea pe un ton neutru, nu vreau s` m`
am`gesc singur`. Mi-ai dovedit \nc` o dat` generozitatea ta, o
146 FRANCES FLORES
apreciez la adev`rata ei valoare dar refuz s` m` servesc de tine.
Dac` trebuie s` pierd sta]iunea, o s` m` obi[nuiesc [i cu asta,
dar n-o s`-]i permit s` supor]i tu e[ecul meu.
N-ai dect acest cuvnt pe buze! exclam` el mnios. Nu
te \n]eleg, Pam.
{tiu. E motivul pentru care am venit s`-]i ofer ni[te expli-
ca]ii.
Pam travers` \nc`perea [i se a[ez` pe un fotoliu. Se sim]ea
epuizat`. Cnd Marsh se instal` pe canapea, \n fa]a ei, ea \[i
ridic` ochii spre bibliotec`; \i era mai u[or s` se concentreze
cnd nu-l privea.
C`s`toria mea a fost un dezastru de la \nceput pn` la
sfr[it, \ncepu ea cu o voce inexpresiv`. Eram extrem de
tn`r` [i m` credeam \ndr`gostit`. Cnd ie[eam \mpreun`,
Mike era atent [i se purta \n a[a fel \nct aveam impresia c`
eram cea mai important` persoan` din via]a lui Iar eu
aveam nevoie s` cred asta. P`rin]ilor mei nu le p`sase nicio-
dat` cu adev`rat de mine. Erau prea ocupa]i ca s` se certe [i,
dup` divor]ul lor, erau \ntotdeauna \nconjura]i de oameni
care p`reau s` conteze mult mai mult \n ochii lor dect mine.
Pe scurt, m-am m`ritat cu Mike, hot`rt` ca mariajul nostru s`
fie reu[it cu orice pre].
|[i scutur` buclele brune [i ad`ug` ca pentru sine:
Poate c` Mike n-a gre[it p`r`sindu-m` a[a cum a f`cut-o,
fiindc` eu n-a[ fi avut niciodat` curajul s` plec. Evident, nici
nu aveam mijloacele necesare.
Ochii ei alba[tri \l fixar` pe Marsh, \nainte s` se \ndrept`
spre covor.
M` \n[ela, \i m`rturisi ea. |nainte s` se mute \mpreun`
cu ultima lui cucerire, era mereu \nconjurat de femei fru-
SECRETE DE NEM~RTURISIT 147
moase. Nu-mi ascundea aventurile lui. Eu \l
decep]ionasem din punct de vedere sexual. Afirma c` sunt
frigid`.
Nu e deloc adev`rat! protest` Marsh.
Pam \i adres` un surs palid.
Gra]ie ]ie, acum [tiu asta, \i r`spunse ea. Din nefericire
pentru mine, atunci l-am crezut pe so]ul meu. {i nu era sin-
gurul domeniu \n care \mi f`cea repro[uri! Iar eu \mi d`deam
atta osteneal` s`-l satisfac! Dar, din nefericire, n-am reu[it
niciodat`. |n ochii lui, casa era prost \ntre]inut`. Nu g`team pe
gustul lui sau masa nu era gata cnd \i era foame. M` critica
f`r` \ncetare, chiar [i \n fa]a invita]ilor.
Vocea i se frnse la amintirea acestor scene dureroase.
Am suferit attea umiliri, ad`ug` ea cu triste]e.
De ce le-ai suportat? o \ntreb` furios Marsh.
Fiindc` renun]asem complet la personalitatea mea!
exclam` ea. Nu \n]elegi? De la \nceput m-am supus la orice
capriciu al lui Mike, \n speran]a s` p`strez c`snicia noastr`.
Eram la fel de vinovat` ca el de starea real]iilor noastre, fiindc`
nu reac]ionam \n nici un fel la permanentele lui atacuri. Dac`
a[ fi avut curajul s`-l \nfrunt, poate c` m-ar fi respectat [i m-ar
fi iubit.
Lacrimile \ncepur` s` i se rostogoleasc` pe obraji [i Pam [i
le [terse cu un gest furios.
Ceea ce-mi poveste[ti m` uime[te, remarc` gnditor
Marsh. Imaginea ta de acum e total diferit` de ceea ce erai
atunci. Pam, eu
Las`-m` s` termin, \l \ntrerupse ea. Fiindc` exista un alt
motiv, chiar unul foarte important, care explic` de ce nu l-am
p`r`sit. Nu aveam nici un ban, continu` ea. E greu s` fii inde-
148 FRANCES FLORES
pendent` \n aceste condi]ii. Mai ales c` exista [i Scotty A tre-
buit s`-i m`rturisesc tat`lui meu situa]ia \n care m` aflam. Mi-era
att de ru[ine! Din nefericire, nici el nu avea bani. La moartea
lui, dup` ce s-au pl`tit toate datoriile, n-a mai r`mas nimic.
{i nu puteai s` economise[ti pu]in cte pu]in de la
co[ni]` ca s` strngi suma necesar` [i s` pleci cu fiul t`u?
Tn`ra scutur` din cap.
Nu \n]elegi, replic` ea. Conturile de la banc` erau numai
pe numele lui Mike. |mi d`dea foarte pu]ini bani, la fiecare
\nceput de lun`, pentru cheltuielile curente. Dar o dat` pe
s`pt`mn` verifica facturile [i trebuia s`-i ar`t c` mai dispun
de restul de bani. La sfr[itul lunii trebuia s`-i dau \napoi tot
ce nu cheltuisem. |]i \nchipui asta? Trebuia s` justific orice
fleacuri, cum ar fi o preche de ciorapi sau un ruj de buze. M`
trata ca pe o imbecil`, \n care e imposibil s` ai \ncredere chiar
pentru o sum` de nimic. Era oribil [i \ngrozitor de degradant.
Se \ntrerupse o clip`.
Cnd ne-a p`r`sit, pe Scotty [i pe mine, relu` ea cu o
voce lipsit` de intona]ie, nu ne-a l`sat dect o sut` de dolari.
Ce m`gar! exclam` Marsh.
Pam abia \l auzi, att era de absorbit` de amintirile ei
dureroase.
Mike a fost \ngrozitor de furios cnd l-am anun]at c` sunt
\ns`rcinat`, continu` ea. Nu voia copii [i, \n noaptea cnd am
n`scut, un vecin m-a dus cu ma[ina lui la spital. So]ul meu nu
era acas` [i habar nu aveam unde poate fi g`sit. A venit s` m`
vad` la spital dup` o zi [i jum`tate. I se n`scuse un b`iat [i nici
m`car n-a catadicsit s` se duc` pn` \n salon ca s`-l vad`. Nu
mi-a adus nici m`car un buchet de flori, ad`ug` ea cu triste]e.
Dar s-a plns tot timpul c`-l cost` mult spitalizarea noastr`.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 149
Pam!
Marsh \i rostise numele cu o voce sugrumat`.
Dar ea \[i p`str` ochii fixa]i cu \nc`p`]nare pe etajera din
fa]a ei.
Eram disperat` cnd m-a p`r`sit, continu` ea. Oh, nu-l
mai iubeam, bine\n]eles, dar viitorul m` \ngrozea. Cel pu]in,
atta timp ct el era cu noi, aveam un acoperi[ deasupra capu-
lui [i aveam ce mnca. Mike mi-a interzis \ntotdeauna s`
muncesc. Deci m-am trezit f`r` nici un venit, f`r` nici o califi-
care [i cu un bebelu[ de nou` luni \n bra]e. {tiam c` tri-
bunalul \l va obliga \n cele din urm` pe so]ul meu s`-mi dea o
pensie. Dar pn` atunci, din p`cate, eram complet lipsit` de
resurse materiale. P`rin]ii mei muriser` amndoi, a[a c` eram
singur` pe lume.
Dar \l aveai pe unchiul Bob, nu-i a[a? interveni Marsh.
Ea d`du din umeri.
|n prima lun` am c`utat o slujb`, \n timp ce o vecin` \l
]inea pe Scotty. Dar n-am avut nici un succes. Dac` ea n-ar fi
fost att de bun` s` ne dea de mncare, am fi cunoscut [i
foamea. Totu[i, aceast` situa]ie nu putea dura la nesfr[it.
Mike disp`ruse f`r` urm`, nu aveam nici cea mai mic` idee
unde putea fi g`sit. Am telefonat deci la el la serviciu ca s`-l
implor s`-mi dea ni[te bani. {i am descoperit c` demisionase
[i c` nici fo[tii lui colegi nu [tiau unde plecase. Eram singur`
[i disperat`. Atunci m-am gndit la Bob. Nu-l \ntlnisem dect
o dat`, la \nmormntarea tat`lui meu. Ideea de a-i cere aju-
torul \mi displ`cea, fiindc` eram o str`in` pentru el. Totu[i,
nu aveam nici o alt` posibilitate. Slav` Domnului c` avea un
suflet ca pinea cald`! Mi-a oferit imediat protec]ia lui. Mi-a
trimis un bilet de avion ca s` vin \n Louisiana cu Scotty. Dup`
150 FRANCES FLORES
cteva luni, Mike murea \ntr-un accident de motociclet`. Banii
pe care-i avea mi-au revenit [i, din ei, am folosit o parte ca s`
studiez la universitatea din Natchitoches unde am ob]inut
diploma de \nv`]`toare. Restul se afl` \ntr-un cont la banc`, pe
numele lui Scotty.
Pam
Marsh nu se mai sim]ise \n via]a lui att de emo]ionat. |nge-
nunche la picioarele ei [i-i cuprinse minile.
Scumpa mea, \mi pare att de r`u, spuse el. Nu-mi
\nchipuiam c` ai trecut printr-un asemenea calvar.
M-am jurat s` nu mai ajung niciodat` \ntr-o asemenea
situa]ie, \i r`spunse ea. Nici un b`rbat nu va mai avea vreo
putere asupra mea. Nici tu, Marsh.
Dar eu nu sunt ca Mike! exclam` el. Nu \ncerc s` te
domin, ci doar s` te iubesc.
Ea cl`tin` din cap.
Toat` lumea crede c` este \ndr`gostit`, replic` ea, [i
dup` c`s`torie lucrurile se schimb`. L-am dezam`git pe Mike.
N-am fost \n stare s`-l satisfac [i el mi-a \ntors spatele.
Ce naiba, Pam! Mike era un egoist care nu se gndea
dect la el. Te tiraniza [i a reu[it s` fac` asta fiindc` tu nu te
puteai ap`ra, pentru c` nu aveai nici un mijloc s` faci asta.
Totu[i, cnd a avut chef s` plece, te-a p`r`sit f`r` nici o
remu[care. Pu]in \i p`sa ce se va \ntmpla cu tine [i fiul lui!
Sunt uluit s` constat c` mai acorzi \nc` atta importan]`
spuselor lui ca s` te mai gnde[ti c` tu e[ti vinovat` de e[ecul
c`s`toriei voastre. Prive[te-m`, Pam!
Ea se execut` [i focul care ardea \n ochii cenu[ii o captiv`.
Experien]a ta nefericit` cu Mike nu \nsemn` c` [i o alt`
leg`tur` va avea aceea[i soart`. Prive[te-i pe p`rin]ii mei, pe
SECRETE DE NEM~RTURISIT 151
fra]ii mei [i pe so]iile lor. Se iubesc [i acum. La fel ca Gus [i
Zelma. Au f`cut eforturi s` aib` o c`s`torie reu[it` [i uite c` au
izbutit. Nu exist` raporturi de domina]ie \n casele lor.
Posibil, dar uite c` \n casa mea exista. Ideea de a-mi
asuma din nou acest risc m` \nsp`imnt`. Am luptat mult timp
pentru independen]a mea, Marsh. Ast`zi sunt liber` [i refuz s`
dau cioara din mn` pe vrabia de pe gard.
Marsh \i l`s` brusc minile [i se ridic`. |ncepu s` mearg`
prin camer` ca un leu \n cu[c`, \nainte de a reveni \n fa]a ei.
Rsul lui lipsit de veselie f`cu s` i se strng` inima lui Pam.
Fosta mea so]ie, Lynn, avea un caracter total diferit de al
t`u. M` \n`bu[ea, pur [i simplu. Contrar a ceea ce ai cunoscut
tu al`turi de Mike, ea avea acces la toate conturile mele. Era
cheltuitoare [i ]inea mor]i[ s-o \nso]esc cnd \[i f`cea
cump`r`turile. Trebuia s`-mi dau p`rerea asupra oric`rui
lucru, chiar dac` era vorba doar de o pereche de pantofi sau
de un fular. |]i po]i imagina ct este de plictisitor pentru un
b`rbat s` se uite la toate fleacurile care nu-l intereseaz`? Nu
doresc s` controlez pe nimeni, indiferent despre cine ar fi
vorba
Cl`tin` din cap.
Lynn era de o gelozie bolnav` pe to]i oamenii cu care
aveam de-a face: colegii de serviciu, prietenii, familia i se
\ntmpla s`-mi telefoneze la serviciu [i de cte cinci ori pe zi,
f`r` nici un motiv serios. Pur [i simplu m` \nnebunea! Nu voia
s` fac` pentru nimic \n lume copii [i raporturile sexuale erau
pentru ea o corvoad`.
Oft` din adncul sufletului.
Dup` divor]ul nostru, relu` el, m-am logodit cu o fat` cu
totul diferit`. Era ambi]ioas`, m` \mpingea s` urc tot mai sus
152 FRANCES FLORES
\n ierarhia social`. Ceea ce gndeam eu despre asta \i era
indiferent. |i pl`ceau mai ales banii mei [i fidelitatea era un
simplu cuvnt pentru ea.
|n]eleg c` [i tu ai suferit mult, [opti Pam.
Da, replic` el. Dar asta nu m-a \n`crit ca pe tine, Pam.
|ngenunche \n fa]a ei [i o privi cu intensitate.
Te iubesc, Pam, \i declar` el. Vreau s` m` \nsor cu tine,
s` avem copii [i s` devin un tat` adev`rat pentru Scotty. Vreau
s` \mb`trnesc al`turi de tine. Tot ceea ce-mi apar]ine va fi [i
al t`u. Vom \mp`r]i bucuriile [i necazurile. |ncrederea va
domni \n casa noastr`. Nu am nici cea mai mic` inten]ie s`
intru cu for]a \n sufletul t`u, a[a cum m` a[tept ca [i tu s`-mi
respec]i intimitatea. N-ar fi posibil s` g`sim \mpreun` o cale
spre fericire?
Pam nu-i r`spunse [i, dup` ce a[tept` mult timp ca ea s`
rup` t`cerea, Marsh p`r`si descurajat \nc`perea. |[i l`sase
inima s`-i vorbeasc` [i asta nu folosise la nimic. Pam nu avea
\ncredere \n el [i el nu putea s`-i exorcizeze trecutul.
Se duse \n camera lui [i \nchise u[a. Pam va g`si singur` u[a
apartamentului [i f`r` ajutorul lui. Refuza s-o vad` plecnd.
Nu aprinse lumina [i se a[ez` pe pat, cople[it. Ploaia b`tea
\n ferestre [i acest zgomot monoton i se p`ru [i mai trist ca de
obicei.
Ct de fericit se sim]ise cnd o descoperise pe Pam \n
mijlocul salonului, \n acea dup`-amiaz`! Crezuse fiindc`
asta dorea din tot sufletul c` venise s` pun` cap`t
singur`t`]ii lor. |[i \nchipuise c` ea se hot`rse \n sfr[it s` se
m`rite cu el.
Idiotule! \[i spuse el furios. Cum de se putuse \n[ela \n a[a
hal?
SECRETE DE NEM~RTURISIT 153
|[i ascunse fa]a \n mini, \n culmea disper`rii. Cnd o
recunoscuse, al`turi de fratele lui, nu se gndise nici o clip` la
contractul pe care-l negocia notarul lui. Fusese att de mn-
dru s-o prezinte familiei! |n naivitatea lui, fusese sigur c` \n
curnd \i va deveni so]ie.
Oft` din nou: p`rin]ii lui vor considera c` e ridicol s` fie
att de \ndr`gostit de o femeie c`reia pu]in \i p`sa de el! Nu le
ascunsese sentimentele sale, fiindc` era sigur c` Pam venise ca
s` nu-l mai p`r`seasc` niciodat`.
*
Ct timp r`m`sese nemi[cat` Pam \n fotoliul ei? N-ar fi fost
\n stare s` spun`. Zece minute? O or`? {tia c` Marsh aban-
donase partida [i c` a[tepta plecarea ei. Totu[i, \n mod ciudat,
nu reu[ea s` se hot`rasc`. Era epuizat` [i i se p`rea c` n-ar
duce-o picioarele.
Examin` ma[inal obiectele care o \nconjurau. Canapeaua
era din piele maro, m`su]a joas` [i biblioteca dintr-un lemn
\nchis la culoare. Un tablou mare ag`]at pe peretele din fa]`
reprezenta o scen` familiar` ei: un pescar \ntr-o pirog`, pe un
lac \nconjurat de chiparo[i de un verde \nchis. Fotografii de
m`rimi diferite erau prinse cu acul pe un panou de lemn, dea-
supra biroului pe care trona un btlan sculptat, avnd un
picior \ndoit.
Era o \nc`pere tipic masculin`, sobr` [i elegant`, decorat`
cu gust, dar f`r` ostenta]ie. |i sem`na lui Marsh.
Marsh cu sim]ul lui de dreptate [i onestitatea lui
Spusese c` nu dore[te s-o domine ci doar s-o iubeasc`. O
min]ise vreodat`? De la prima lor \ntlnire nu-[i ascunsese
154 FRANCES FLORES
atrac]ia pe care o sim]ea pentru ea. Pe urm` se ata[ase spon-
tan de Scotty. Apoi \i m`rturisise dragostea lui cu o sinceritate
dezarmant`.
Se ridic` brusc [i se duse s` studieze fotografiile de pe
panou. Ele \l reprezentau pe Marsh [i fra]ii lui, la diferite
vrste, pe p`rin]ii lor, pe nepo]ii [i nepoatele lor.
Era limpede c` familia conta enorm pentru el. Pam \[i
d`dea perfect seama c` niciodat` nu va g`si un tat` att de
bun pentru Scotty. |ntre cei doi se stabilise o rela]ie special`,
extrem de c`lduroas`, bazat` pe simpatia [i respectul ce [i-l
purtau reciproc.
Prima so]ie a lui Marsh refuzase s`-i d`ruiasc` un urma[.
Probabil c` fusese la fel de dureros ca [i atitudinea de respin-
gere a lui Mike fa]` de Scotty. Cnd se c`s`torise, Pam \[i
\nchipuise c` va avea \n sfr[it fericirea de a-[i \ntemeia un
adev`rat c`min, cu o droaie de copii \n jurul ei.
Era perfect de acord cu Marsh \n acest domeniu. O emo]ie
pl`cut` o cuprinse la ideea de a fi \ns`rcinat` cu Marsh! Era
sigur` c` el ar fi un so] atent [i un tat` fantastic.
Ar participa \mpreun` cu Scotty la petrecerile familiei
Franklin. Ce bine ar fi! B`ie]elul ar fi \ncntat s` aib` veri[ori.
Vedea deja scena: ea discutnd cu cumnatele sale despre
educa]ia copiilor lor. Ce pl`cut ar fi! Un gen de via]` pe care
nici ea nici Scotty nu avuseser` norocul s`-l cunoasc`.
Totu[i, nu putea s`-[i bazeze hot`rrea doar pe familie.
C`s`toria \nsemna cu mult mai mult. Rela]ia ei cu Marsh era
mult mai important`.
Nu-l putea compara cu Mike. Mike fusese egoist,
dispre]uitor [i r`u. Pam \[i d`du brusc seama c` el se purtase
astfel fa]` de ea fiindc` nu se sim]ea bine \n pielea lui.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 155
Cu Mike ea se crezuse frigid`. Marsh \i dovedise contrariul. Era
deci posibil ca toate celelalte critici aduse de Mike s` fie [i ele false?
Lui Mike \i era groaz` de mormoloc dup` cum \l numea
pe Scotty \n timp ce Marsh iubea deja un copil care nu era
al lui. {i, \n plus, o respecta pe Pam. Nu-i repeta tot timpul c`
e proast` [i c` nu e bun` de nimic. N-o condamna c` nu fusese
\n stare s` administreze bine satul de vacan]`. |n loc de asta,
el o ajutase, f`r` s` se menajeze. Era bun, generos [i
\n]eleg`tor. Exact contrariul lui Mike.
Atunci cu ce drept \[i transferase propriile temeri asupra
lui? De ce-l f`cea s` pl`teasc` un trecut de care nu era cu nimic
vinovat? |l f`cea nefericit, iar ea se priva de o dragoste
minunat`! Aceast` realitate i se impuse brusc [i o f`cu s` se
simt` furioas` pe sine.
Se repezi afar` din camer` [i se \ndrept` hot`rt` spre
camera lui Marsh, aflat` \n fundul culoarului.
Cnd deschise u[a, fu surprins` de \ntunericul care dom-
nea acolo. R`mase o clip` nemi[cat` \n prag [i-l z`ri pe Marsh
stnd a[ezat pe marginea patului. Spatele lui era \ncovoiat,
exprimndu-i disperarea.
Cnd \[i d`du seama c` ea se afl` \n camer`, se crisp`.
N-ai plecat \nc`? o \ntreb` el pe un ton moroc`nos.
Pam \[i drese vocea.
Dac` po]i s` m` ier]i pentru \ndoielile [i ne\ncrederea
mea, \ncepu ea, sunt gata s` r`mn pentru totdeauna al`turi
de tine.
Se instal` lng` el [i Marsh o privi uluit.
Ce ai spus? o \ntreb` el ne\ncrez`tor.
Pam \i atinse mna [i el tres`ri. Totu[i, nu [i-o retrase. |ncu-
rajat`, ea se aplec` spre el.
156 FRANCES FLORES
Mi-ai spus c` tu nu e[ti Mike, [opti ea. C` e[ti total dife-
rit de el. Mi-a trebuit un timp ca s` admit asta. Ai avut drep-
tate, e[ti exact opusul lui, continu` ea cu o voce blnd`. Mi-ai
dovedit \n nenum`rate rnduri c` m` iube[ti cu adev`rat. Din
p`cate, am fost orbit` de fric`. |mi pare r`u c` te-am f`cut
s` suferi, Marsh. Dac` nu este prea trziu, dac` m` mai vrei, a[
fi extrem de fericit` s` devin so]ia ta.
De ce?
Vorbise cu asprime, dar o lumini]` tandr` din ochii cenu[ii
\l tr`da.
Pam rse cu voio[ie [i, cu un gest spontan, \i mngie
obrazul.
Fiindc` doresc s` te v`d cum \l \nve]i pe Scotty s` fie un
b`rbat adev`rat, r`spunse ea. Fiindc` vreau s` port \n pntece
copiii t`i. Te ador [i n-o s` te p`r`sesc niciodat`.
Asta-i tot? se interes` el.
Ea \[i scutur` buclele brune.
Nu. Mai vreau s` \mb`trnesc al`turi de tine [i s` m` inte-
grez \n minunata ta familie. Organiza]i asemenea petreceri de
ziua fiec`ruia? \l \ntreb` ea curiaos`.
Sim]ea c` i se \nvrte[te capul cnd \[i \nchipuia la cte
anivers`ri va trebui s` ia parte.
Bine\n]eles, afirm` Marsh. Dar se \ntmpl` cteodat` s`
combin`m dou`, dac` datele sunt foarte apropiate. Am
devenit att de numero[i \nct nu ne-ar mai r`mne timp s`
muncim. }i-a pl`cut? o \ntreb` el zmbindu-i.
Apoi o lu` de mn`.
Mai ai [i alte motive pentru care vrei s` te m`ri]i cu mine?
se interes` el cu un aer \ngrijorat.
Ea d`du din cap cu un aer serios.
SECRETE DE NEM~RTURISIT 157
E[ti foarte dr`gu] cu Scotty, \ncepu ea, e[ti bun [i
generos, ai sim]ul umorului [i e[ti extrem de seduc`tor. Dar
cel mai important este c` sunt foarte \ndr`gostit` de tine [i
c` ideea de a tr`i f`r` tine mi se pare insuportabil`. Vreau s`
fac dragoste cu tine ct mai des posibil, ad`ug` ea cu timi-
ditate.
Marsh o lu` \n bra]e.
Scumpa mea, \i spuse el cu tandre]e, nu doresc dect
fericirea ta. Niciodat` n-o s`-]i stau \n cale, ci o s` te sus]in \n
tot ce \ntreprinzi.
Tn`ra femeie \l privi \n t`cere, cu ochii plini de lacrimi.
Era extrem de emo]ionat`.
{tiu, \i [opti ea dup` cteva clipe. Cnd am \n]eles \n fine
c` nu vrei s` m` distrugi, c` m` iube[ti sincer, teama mea a
disp`rut.
Marsh se aplec` spre ea [i o \mbr`]i[` cu infinit`
duio[ie.
{i cnd o s` te m`ri]i cu mine? o \ntreb` el.
Ochii lui Pam \ncepur` s` str`luceasc`.
Imediat ce formele legale vor fi gata, \i r`spunse ea, cu
o voce vibrant`. Nu mai vreau s` m` despart de tine, Marsh.
Mi-ai lipsit prea mult \n ultima lun`.
Scumpa mea, dac` ai [ti ct sunt de fericit, [opti el.
O s`rut` pe buzele \ntredeschise.
O s` m` mut aici \mpreun` cu Scotty, nu-i a[a? \l \ntreb`
ea dup` cteva clipe.
Da. Dac` nu cumva preferi s`-mi mut cabinetul de avo-
catur` la Natchitoches. Prietenul meu Gene caut` un asociat.
Am putea s` locuim \n satul de vacan]`.
Pam \l privi gnditoare.
158 FRANCES FLORES
Tu locuie[ti aici \mpreun` cu familia ta. Cred c` a[ fi
\ncntat` s` tr`iesc \n apropierea lor.
|n acest caz, sunt de acord. Totu[i, vei p`stra sta]iunea [i
n-o s` te opui s` investesc bani \n ea. Gus [i Zelma o vor con-
duce [i vom mai angaja cteva persoane ca s`-i ajute. |n plus,
ad`ug` el cu un surs complice, vom cump`ra terenul lui Gus
[i ne vom construi o cas` pe el. Acolo ne vom petrece con-
cediile [i cnd vom fi b`trni, ne vom instala definitiv \n ea.
De ce neap`rat \n acel loc? se interes` ea, \ncol`cindu-[i
bra]ele \n jurul gtului lui.
Pentru c` este col]ul nostru de paradis, replic` el
s`rutnd-o. Vom putea \ntotdeauna s` ne retragem acolo,
departe de lume, doar noi doi.
Tn`ra femeie oft`.
M` simt \ntr-al nou`lea cer, remarc` ea.
Ochii lui Marsh \ncepur` s` str`luceasc` mali]io[i.
A[teapt`-m`, c` vin [i eu, \i r`spunse el.
Se lungi pe perne [i veselia din ochii cenu[ii se transform`
\n pasiune.
Pam \i surse tandru [i se cuib`ri la pieptul lui.
Vom face \mpreun` aceast` c`l`torie, \i [opti ea cu o voce
voalat` de emo]ie.
Sfr[it
SECRETE DE NEM~RTURISIT 159

S-ar putea să vă placă și