Sunteți pe pagina 1din 101

Allen Carr

GREUTATEA IDEAL
Metoda uoar A LUI ALLEN CARR
Autorul bestsellerului internaional N SFRIT NEFUMT!R

CU"RINS#
$ Nota Editurii "en%uin & Introdu'ere
(( Metoda uoar de a slbi
)) *e+eria
), -orina .ea/
)0 -e 'e dietele nu dau re1ultate
2( !bi'eiurile noastre ali.entare
$3 Cea .ai inteli%ent s4e'ie de 4e 4lanet
,5 -e6e'tul in'redibilei .ainrii
37 Care este %reutatea la 'are dorii s a8un%ei9
3, Ce asi.il. i 'e eli.in.
07 -e 'e .:n'.9
05 Ce 'onsu..
0& Ce este ;rana natural9
&) Sindro.ul %leii de 4lasti'
&& Cu. reues' ani.alele slbati'e s 6a' di6erena <ntre ;ran i
otra+9
(75 -e unde ti. ':nd s <n'e4e. i ':nd s ne o4ri. din .:n'at9
(7& E i.4ortant s aso'ie. 6oa.ea 'u %ustul
((2 In'redibila +arietate de ali.ente
((, ":n unde 4ute. .er%e 'u ali.entele nesntoase
((0 Ali.entele noastre 4re6erate
()) Unde a. %reit9
(), Carnea
(25 La4tele i 4rodusele la'tate
(5( Cu 'e se ;rnes' %orilele9
(5$ S lu. <n 'onsiderare 'onse'inele
(50 Ferii=+ de ali.entele 4ro'esate/
($2 Ali.entele ra6inate
($$ Ale%erea .o.entului i a 'o.binaiei 4otri+ite
($0 "rin'i4iile 'o.binrii 'ore'te a ali.entelor
(,7 >uturile
(37 Cu. 4ute. 'o.bate e6e'tul s4lrii 'reierului9
(3$ Cio'olata
(3& Unde ne a6l.
(07 Rutina
(0) M:n'ai 6ru'te? i nu.ai 6ru'te? la .i'ul de8un
(05 Cu. r.:ne 'u 'elelalte .ese9
(03 *a trebui s de+in +e%etarian9
(&7 Su%estii utile
(&2 E@er'iiile 6i1i'e
(&3 Con'lu1ii
)7( A4endi'e
)7) Mesa8e de la Allen Carr As EasBCaB 'tre 'ititori
)72 Clini'ile Allen Carr din lu.eAllen Carr? de 4ro6esie 'ontabil? 6u.tor de 4:n la (77 de i%ri 4e 1i? a
<n'er'at 1adarni'? de nenu.rate ori? s se lase de 6u.at? 4:n ':nd? <n (&02?
a des'o4erit MET!-A U!AR DEASE FAEG 'are <i 4oart ast1i nu.eleH A
<n6iinat o reea internaional de 'lini'i Allen Carr 4entru +inde'area
6u.torilor de adi'ie? a e@tins MET!-A U!AR la alte situaii D'ontrolul
%reutii? de4endena de al'ool et'HG? a 4ubli'at 'ri I traduse ulterior <n 4este
)7 de li.bi I <nsoite adesea de +ersiuni audio sau +ideoH
"rintre bestsellerurile sale se nu.r 'artea de 6a? Allen Carr As
EasBCei%; to Lose Fei%;t? Allen Carr S EasB FaB to Sto4 S.oJin%? T;e !nlB
FaB to Sto4 S.oJin% "er.anentlB? KoC to Sto4 Eour C;ild S.oJin%? T;e EasB
FaB to En8oB FlBin% i Allen Carr S EasB FaB 6or Fo.en to Sto4 S.oJin%H
Editura Ku.anitas a 4ubli'at n s6:rit? ne6u.tor D)775L a4rut sub 6or.
de audiobooJ? <n )77&? la Ku.anitas Multi.ediaG i 4re%tete a4ariia
+olu.ului n s6:rit? ne6u.toareH
Ele.entul 'o.un din toate lu'rrile lui Allen Carr este ne+oia de a
<nde4rta tea.aH Meniul su 'onst to'.ai <n a eli.ina 6obiile i an@ietile
'are <i <.4iedi' 4e oa.eni s se bu'ure din 4lin de +ia? as4e't de.onstrat
'u brio <n bestsellerurile sale Allen Carr As EasB FaB to Sto4 S.oJin% Dn
s6:rit? ne6u.torG? T;e !nlB FaB to Sto4 S.oJin% "er.anentlB? Allen CarrAs
EasBCei%; to Lose Fei%;t DMreutatea idealH Metoda uoar a lui Allen CarrG?
KoC to Sto4 Eour C;ild S.oJin% i? 'ea .ai re'ent a4ariie? T;e EasB FaB to
En8oB FlBin%H
Contabil de su''es? Allen Carr a8unsese la e@as4erare din 'au1a
de4endenei de tutun I 6u.a 4:n la (77 de i%ri 4e 1i=4:n ':nd? <n (&02?
du4 nenu.rate tentati+e euate? a 6'ut des'o4erirea 4e 'are o ate4ta
<ntrea%a lu.e I .etoda uoar 4rin 'are se 4oate renuna la 6u.at Dn s6:rit?
ne6u.torGH A <n6iinat o reea de 'lini'i rs4:ndite <n <ntrea%a lu.e i se
bu'ur de o re4utaie e@traordinar? <ntru':t datorit .etodei sale .uli
6u.tori au reuit s se laseH Crile sale au 6ost traduse <n 4este dou1e'i de
li.bi? iar .etoda sa este dis4onibil i <n +ariant +ideo? audio sau 4e C-H
Clini'ile Allen Carr sunt 6re'+entate de 1e'i de .ii de 4ersoane? iar rata
de su''es este de 4este &$NH El le %arantea1 4a'ienilor ' le +a 6i uor s
renune la 6u.atL <n 'a1 'ontrar li se returnea1 baniiH "utei %si o list
'o.4let a 'lini'ilor la s6:ritul 'riiH -a' +ei a+ea ne+oie de asisten? nu
e1itai s 'erei a8utorul 'elui .ai a4ro4iat tera4eutH Anu.ite 'lini'i o6er a'u.
asisten <n 4roble.ele le%ate de 'ontrolul %reutiiH E@ist 4ro%ra.e
s4e'iali1ate adresate 'o.4aniilor 'are dores' s i.4le.ente1e 4oliti'i
'or4oratiste anti6u.at? <ntr=o .anier si.4l i e6i'ientH Su%estiile i
<ntrebrile re6eritoare la 'rile sau .aterialele +ideo? audio? 'asete audio sau
C-=uri se 4ot adresa 'lini'ii din LondraH
Lui Anne E.erB? Oen "i.blett? Po;n Oindred? Panet CaldCell i unei
+e+erieH
Introdu'ereH
-ei 'er'etrile din do.eniul .edi'al ne <.bo%es' <n .od 'onstant
'unoaterea <n 'eea 'e 4ri+ete e+oluia di+erselor a6e'iuni? 6a4tul ' <n' nu
sunte. 'a4abili s 6olosi. in6or.aiile 4e 'are le deine. <n 4re1ent du'e la
a4ariia bolilor i a .orii 4re.ature <n so'ietatea 'onte.4oranH "eri'olele 4e
'are le 4resu4une 6u.atul au 6ost 4ri.a oar des'rise <ntr=un studiu 'are
'er'etea1 le%tura dintre obi'eiurile unor .edi'i 6u.tori i 'au1a .orii
a'estoraH Re1ultatele au artat ' <n .a8oritatea situaiilor 'an'erul 4ul.onar
era aso'iat 'u 6u.atulH
-e .ult +re.e una dintre res4onsabilitile .edi'ului 'urant este a'eea
de a=i <n'ura8a 4e oa.eni s renune la 6u.at <n 6a+oarea unui stil de +ia
sntos? <ns? din ne6eri'ire? .uli dintre a'etia nu a'ord su6i'ient ti.4 i
atenie a'estui as4e't al .eseriei lor? iar unii se si.t ';iar 6rustrai de
in6luena 'o+:ritoare 4e 'are 4ubli'itatea la i%ri o are .ai ales asu4ra
tinerilorH
A. a6lat de Allen Carr 4rin inter.ediul unui 4a'ient al .eu? 'are .=a
sur4rins <ntr=o 1i ':nd a s4us ' des'o4erise o .etod uoar 4rin 'are se
4oate renuna la 6u.atH -e atun'i re'o.and tuturor 4a'ienilor .ei 'are +or s
se lase de 6u.at 'artea a'estuia? n s6:rit? ne6u.tor?i 4ot s4une ' a a+ut
re1ultate i.4resionanteH Interesul 4e 'are .i l=a st:rnit .etoda lui Allen Carr
.=a <nde.nat s teste1 4e 4ro4ria=.i 4iele i.4a'tul teoriei saleH
-u4 'e a a8utat at:ia oa.eni s renune la 6u.at? Allen Carr i=a
4ro4us s de1+olte o .etod uoar i ra4id 'are s ne a8ute s s'4. de
Jilo%ra.ele <n 4lus I o 4roble. deli'at? <ntr=o .sur .ai .i' sau .ai
.are? 4entru noi toiH -u4 'e a. au1it i a. 'itit des4re teoria lui Allen Carr
'u 4ri+ire la a'east 4roble. at:t de 6re'+ent? a. 6ost sur4rins s des'o4r
' a. 4us <n 4ra'ti'? a4roa4e 6r s +reau? s6aturile sale <nele4teH Re1ultatul
a 6ost bine=+enit? iar <n 4re1ent . 4ot .i'a .ult .ai uor? .ai 'u sea. 4e
terenul de sQuas;? i . si.t .ai 6eri'it? de +re.e 'e sunt .ai sntosH A.
6ost 'u at:t .ai <n':ntat de re1ultat? 'u ':t 'ele ':te+a Jilo%ra.e <n 4lus din
1ona taliei nu erau 4rin'i4ala .ea %ri8H Cltorind 4rin lu.ea 'rii lui Allen
Carr +ei des'o4eri ':t de uor este s + 'ontrolai 4ro4ria %reutateH
-rH MICKAEL >RAEH
Me.bru al RoBal Colle%e o6 Meneral "ra'titioners
(H Metoda uoar de a slbiH
-a' ar trebui s ne re6eri. stri't la 'oninutul 'rii? a'easta ar trebui
s se nu.eas' Metoda uoar de a a8un%e la %reutatea dorit? <ns titlul ar 6i
4rea %reu de reinutH -ei .a8oritatea oa.enilor au tendina de a se 'onsidera
su4ra4onderali? .etoda 4ro4us de .ine? 4e 'are o +oi nu.i MET!-A
U!AR? se adresea1 at:t 'elor 'are +or s slbeas'? ':t i 'elor 'are +or s
':ti%e <n %reutateH n 6ond? 'ontrolul %reutii este doar un as4e't a 'eea 'e
re4re1int obie'ti+ul 4rin'i4al al MET!-EI U!ARE? 'are este unul e%oist# 4ur
i si.4lu >UCURARI=* -E *IAR/
Cu. s + bu'urai totui de +ia da' suntei <n 4er.anen obosii i
li4sii de ener%ie? + si.ii ne.ulu.ii? <n%ri8orai i +ino+ai din 'au1a
ne6eri'irii i rului 4e 'are +i=l 4rodu'ei sin%uri? at:t 6i1i'? ':t i 4si;i'? 4rin
si.4lul 6a4t ' a+ei o %reutate .ai .are de':t 'ea dorit9
"robabil ai a6lat de8a ' a. de+enit 6ai.os a'u. ':i+a ani? ':nd a.
des'o4erit o .etod 'are 4oate a8uta ori'e 6u.tor s <nelea% ' se 4oate
renuna la 6u.at <ntr=un .od uor i 4l'utH n .o.entul de 6a sunt
'onsiderat e@4ertul nu.rul unu <n a=i a8uta 4e oa.eni s renune la 6u.atH
Mai .ult? 6u.torii 'are .i=au <n'er'at i <neles .etoda 'onsider ' eu i
tera4euii 4re%tii de .ine a. 6i sin%urii e@4eri <n a'est do.eniuH
A4oi a. 'onstatat ' .etoda 4oate 6i 6olosit? 'u o e@'e4ie? la 6el de
e6i'ient <n 'a1ul ori'rei de4endene de natur 4si;i' I i aa sunt 'a. toate I
in'lusi+ al al'oolis.ului sau al de4endenei de dro%uriH Muli dintre aa=1iii
e@4eri <n 4roble.a de4endenei de dro%uri sunt de 4rere ' 4rin'i4alele
4roble.e sunt 'au1ate de substanele ';i.i'e? iar si.4to.ele 6i1i'e sunt
4roduse de li4sa a'estoraH n 'onse'in? ei 'aut s re1ol+e 4roble.a 4rin
<nlo'uirea a'elor 'o.4ui ';i.i'i 'u alte substaneH -e 6a4t? 'ea .ai si.4l i
.ai e6i'ient .etod <n 'a1ul ori'rei de4endene ine doar de 4si;i'H
Se tie ' <n 1ilele noastre 4roble.a le%at de 'ontrolul %reutii este o
a6a'ere 'are adu'e .ulte .ilioane de lireH S4t.:nal? ':te o 4ersonalitate
lansea1 o 'aset +ideo? o 'arte sau un a4arat? a4el:nd la o de.onstraie
4ra'ti' sau e@4un:nd o nou diet re+oluionar 'are +=ar 4utea re1ol+a <n
.od .ira'ulos 4roble.aH E@ist le%turi 6i1i'e i .entale 6oarte str:nse <ntre a
6u.a i a .:n'a i ase.nri ';iar .ai .ari <ntre a renuna la 6u.at i a
slbiH At:t 6u.torii? ':t i 'ei 'are in o diet su6er de un 6el de s';i1o6renie?
iar <n .intea lor se 4oart un 4er.anent r1boiH -a' <ntrebi ori'e 6u.tor? <i
+a rs4unde? 4e de o 4arte? '# SRi%ara .iroase ur:t? are un %ust de1a%reabil?
. u'ide? . 'ost o a+ere i . do.inHT "e de alt 4arte? Se 4l'erea .ea? e
un s4ri8in i un to+arTH Cel 'are ine diet? 4e de o 4arte? e S%ras? li4sit de
ener%ie? bolna+? arat <n%ro1itor i se si.te 'u .ult .ai ruTH "e de alt 4arte?
e@'la.# S-oa.ne? 'e=.i 4la'e s .n:n'/T N=a. s . su4r da' . +ei
a'u1a ' a. 4ro'edat 4re'u. 4ersonalitile la 'are a. 6'ut re6erire .ai
de+re.e i ' a. <n'asat 'e+a de 4e ur.a re4utaiei .eleH
* asi%ur totui ' ade+rul e 'u totul altulH -i.4otri+? sin%ura e@'e4ie
des4re 'are +orbea. .ai de+re.e este 'ontrolul %reutiiH Ani de=a r:ndul a.
6ost de 4rere ' .etoda des'o4erit de .ine nu 4oate 6i 6olosit <n a'east
situaie i se 4are ' .=a. <nelatH
A 6i 4utut 6a'e bani 6ru.oi de 4e ur.a re4utaiei .eleH A. 4ri.it 1e'i
de o6erte <n 'are .i se 'erea s 4ro.o+e1 di+erse 4roduse? in'lusi+ din 'ate%oria
'elor 'are te a8ut s slbetiH
Le=a. re6u1at 4e toate? nu 4entru ' a 6i 6ost 4rea bo%at i .i=ar 6i
4risosit banii? 'i 4entru ' in la re4utaia .ea i a. de %:nd s o 4rote8e1 'u
a'eeai <n+erunare 'u 'are o leoai' <i a4r 4uiiH i? <n a6ar de asta? n=a.
+1ut ni'i .'ar o 4ersoan 'unos'ut 'are s 6a' re'la. unui ase.enea
4rodus i s nu sune 6alsH Rin s 'lari6i' un as4e't=MET!-A U!AR nu este
un e'ou al ideilor altor 4ersoaneH Ca i <n 'a1ul MET!-EI U!ARE -E A TE
LSA -E FUMAT? teoriile din a'east 'arte <.i a4arin i? la 6el 'u. a. tiut
' .etoda 4ro4us de .ine 4entru a renuna la 6u.at +a da re1ultate ';iar
dinainte de a 6i testat i do+edit? la 6el +ei ti i +oi <n .o.entul <n 'are +ei 6i
'itit a'east 'arte ' MET!-A U!AR + +a a8utaH
n +re.e 'e .a8oritatea 6u.torilor se <n%ra ':nd renun la 6u.at? eu
a. reuit s dau 8os a4ro@i.ati+ (2 Jilo%ra.e <n ase luniH A. 6olosit o
'o.binaie <ntre un 4ro%ra. de e@er'iii i o diet ba1at 4e 6ibreH tia. ' <.i
trebuie +oin i dis'i4lin? dar? ';iar i aa? <ntre%ul 4ro'es .i=a 6'ut 4l'ereH
.i a.intea de 4ri.ii 4ai ai unei .etode de a renuna la 6u.at 4rin 4uterea
+oineiH -ei ;otr:rea este 6er.? ai tendina de a de1+olta un senti.ent de
autosatis6a'ie .aso';ist atun'i ':nd re1iti ori'rei tentaiiH At:ta +re.e ':t
dorina de slbi .i=a %u+ernat +iaa? totul a 6ost 4er6e'tH "roble.ele au <n'e4ut
s a4ar? 'a i atun'i ':nd .=a. de'is s renun la 6u.at ba1:ndu=. 4e
+oin? <n .o.entul <n 'are tena'itatea a <n'e4ut s s'ad i ori'e lu'ru
ne4re+1ut . 6'ea s renun la e@er'iii i la diet? iar <n 6elul sta
Jilo%ra.ele se de4uneau la lo'H
"entru 'ei 6a.iliari1ai de8a 'u .etoda .ea? ar trebui s 'lari6i' un
as4e't deseori <neles %reitH "entru ' sunt o 4ersoan a.biioas i o4ti.ist?
.uli oa.eni tries' 'u ilu1ia ' .etoda .ea se ba1ea1 4e 4uterea +oinei i
4e %:ndirea 4o1iti+H Nu e ';iar aaH tia. ' sunt o 4ersoan 'u +oin
4uterni' i 'u %:ndire 4o1iti+ 'u .ult <nainte de a des'o4eri a'east .etodH
Unul dintre lu'rurile 'are .i s=au 4rut de ne<neles a 6ost a'ela ' .uli
6u.tori? 'are erau <n .od e+ident .ai 4uin .oti+ai de':t .ine? au reuit s
renune la 6u.at 4rin 4ro4ria +oin? 'eea 'e eu nu a. reuitH
M:ndes' 4o1iti+ doar din 'onsiderente 4ra'ti'eH M:ndirea 4o1iti+ <i 6a'e
+iaa .ai uoar i .ai 4l'utH Cu toate a'estea? nu ea .=a a8utat s renun
la 6u.at sau s slbes' (2 Jilo%ra.e/
M:ndirea 4o1iti+ 4resu4une 'onsideraii 4re'u.# Stiu ' a'ione1
ne';ib1uit? aa ' 4rin +oin i dis'i4lin a. de %:nd s . 'ontrole1 i s nu
.ai a'ione1 4rosteteHT Fr <ndoial ' o .uli.e de oa.eni au reuit s
renune la 6u.at i s aib 'ontrol asu4ra 4ro4riei %reuti 6olosind ase.enea
.etodeH >ra+o lor/ "ot doar s s4un ' ase.enea strate%ii nu au dat re1ultate
<n 'a1ul .eu i? da' ar 6i dat re1ultate <n 'a1ul +ostru? nu ai .ai 'iti a'u.
a'east 'arteH
Ce .=a 6'ut s 6u.e1 <n 'ontinuare nu a 6ost ni'i li4sa +oinei? ni'i
4esi.is.ulH A 6ost un .od de %:ndire ne'lar I o 6or. 4er.anent de
s';i1o6renie de 'are su6er toi 6u.torii 4e 4ar'ursul <ntre%ii +iei? at:ta +re.e
':t r.:n 6u.toriH ! 4arte a 'reierului lor urte 6a4tul ' 6u.ea1? <n +re.e
'e 'ealalt 4arte 'rede ' n=ar 4utea re1ista i nu s=ar 4utea bu'ura de +ia
6r o i%arH
Este a'eeai relaie de ti4 dra%oste=ur 4e 'are 4ersoanele
su4ra4onderale o au 'u 4ri+ire la .:n'areH "roble.a .ea le%at de 6u.at a
<n'etat nu datorit %:ndirii 4o1iti+e? 'i 4entru ' a. 4us 'a4t a'estei 'on6u1iiH
A. <neles de 'e 6u.atul era doar un tru' inteli%ent i subtil 'are <.i 'rea un
senti.ent de <n'redere i de 'e sen1aia ' . a8ut s . bu'ur de +ia i s
re1ist stresului era doar o ilu1ieH C:nd a. de+enit 'ontient de a'est lu'ru
'on6u1ia a luat s6:rit? iar s';i1o6renia i dorina .ea de a 6u.a au dis4rutH
Nu a 6ost ne+oie de +oin sau de %:ndire 4o1iti+H
A 6ost uor/
C:nd e +orba de oa.eni 'are s=au strduit s in o diet sau de
6u.tori 'are au <n'er'at s renune la i%ri ba1:ndu=se 4e +oin? e %reu s=i
'on+in%i ' ar 4utea a+ea su''es i 6r +reun e@er'iiu .entalH Fie ' suntei
a.biioi sau li4sii de +oin? este absolut ne'esar s <nele%ei de 'e nu +i se
+a 'ere s + 6olsii 4uterea +oinei atun'i ':nd +ei a4ela la MET!-A U!ARH
A'east teorie e %reu de e@4li'at? de a'eea un e@e.4lu ar 6i bine=+enitH
I.a%inai=+ ' suntei <nte.niai <ntr=un la%r de r1boiH "ri.ii +i1ita
unui do'tor 'are + ine ur.toarea 4redi'# SE u.ed ai'i? e@ist ris'ul s 6a'i
4neu.onieH n 4lus? eti i subnutritH i dai sea.a ':te %ri8i <i 6a' a'u. rudele
tale9 Se te. ' ai s te sinu'i1iH "ari o 4ersoan destul de inteli%ent? 6ii biat
de treab i ;ai a'asHT Un ase.enea do'tor ni s=ar 4rea un i.be'ilH
La 6el se <nt:.4l i da' un .edi' ine o 4redi' unui 6u.tor des4re
4eri'olele 4e 'are le i.4li' 6u.atul? iar unei 4ersoane 'are obinuiete s
.n:n'e .ult <i +orbete des4re rul 4e 'are <l 4ot 'au1a Jilo%ra.ele <n 4lusH
At:t 4ri1onierul? ':t i 6u.torul sau 'el 'are .n:n' 4rea .ult sunt
'ontieni de e6e'tele ne%ati+e ale situaiei <n 'are se a6lH n 6ond? 4ute.
4resu4une '? at:ta +re.e ':t ei sunt 'ei 'are su4ort 'onse'inele? tiu .ai
bine des4re 'e este +orbaH
E dre4t ' 4rin +oin? dis'i4lin i dedi'aie 4ri1onierii ar 4utea s'4a
din la%r? 6u.torii ar 4utea renuna 'u su''es la 6u.at? iar 'ei 'are .n:n'
4rea .ult i=ar 4utea ine %reutatea sub 'ontrolH Cu si%uran ' .ii de oa.eni
au reuit de8a s 6a' astaH n 6aa lor I 8os 4lria/ Merit laudele noastreH
Mri8a .ea se <ndrea4t 'tre a'ei 4ri1onieri 'are? dei 4osed o +oin
4uterni'? nu au reuit s e+ade1eH Lu'rul de 'are are 'u ade+rat ne+oie
4ri1onierul nu este o 4redi'? 'i ';eia de la te.niH Fu.torii i
su4ra4onderalii se a6l <n a'eeai situaieH Ulti.ul lu'ru de 'are are ne+oie o
4ersoan su4ra4onderal este un dis'urs 4reios 4rin 'are s i se e@4li'e '
ali.entaia in'ore't adu'e 'u sine? 4e l:n% 4ierderea res4e'tului de sine? o
su.edenie de a6e'iuni# o res4iraie .ai %rea? li4sa de ener%ie? -is4e4sia?
'onsti4aia? diareea? indi%estia? arsuri la sto.a'? ul'ere? si.4to.e ale
sindro.ului 'olonului iritabil? ;i4ertensiune? 'olesterol .are i boli ale ini.ii?
arterelor? +enelor? sto.a'ului? intestinelor? rini';ilor i 6i'atului? 'a s
4o.eni. nu.ai ':te+aH
Un 6u.tor are ne+oie 'a 'ine+a s <i o6ere ';eia 'are <l +a a8uta s s'a4e
din 'a4'ana ni'otineiH Asta a. reuit eu s 6a' i de a'eea .etoda .ea s=a
bu'urat de su''esH !ri'e 6u.tor 4oate des'o4eri ' <i este uor s renune la
6u.at? .oti+ 4entru 'are a. nu.it=o MET!-A U!ARH
Un su4ra4onderal are ne+oie de ';eia 4rin 'are s <i 4oat 'ontrola
%reutatea <ntr=o .anier si.4lH A'easta este ulti.a .ea des'o4erire i de
a'eea a. nu.it=o MET!-A U!AR -E A SL>I/
A+ei tot dre4tul s ar%u.entai ' e %reit s <i 'o.4ar. 4e 6u.tori i
4e su4ra4onderali 'u 4ri1onierii de r1boi? at:ta +re.e ':t 'ei din ur. sunt
<n';ii 'a ur.are a unor 6ore e@terioare? 4e 'are nu le 4ot 'ontrola? <n +re.e
'e un 6u.tor sau un su4ra4onderal este +i'ti.a 4ro4riei lui +oineH Ei dein
'ontrolul asu4ra situaiei <n 'are se a6l i o 4ot <ndre4ta? i? da' nu sunt
su6i'ient de inteli%eni s o 6a'? nu 4ot da +ina 4e alt'ine+a <n a6ar de ei
<niiH
-e 6a4t? situaiile sunt e@a't la 6elH Cei 'are ne in dis'ursuri su4erioare
ne=ar 4utea lua dre4t nebuniH ":n i noi ne 'onsider. nebuni? at:ta +re.e
':t sunte. 'ontieni ' ne 're. sin%uri 4roble.eH n realitate? da' reali1ai
' 6u.atul sau Jilo%ra.ele <n 4lus + distru% +iaa i nu 6a'ei ni.i' s
<ndre4tai situaia? ';iar suntei ne';ib1uiiH -a' ai 6'ut totui o <n'er'are i
ai euat? nu .ai 4utei 6i 'onsiderai ne';ib1uii? dei e 4osibil s + si.ii
aa i? .ai 'u sea.? e 4osibil s a+ei sen1aia ' suntei li4sii de +oinH Are
+reo i.4ortan ' suntei deo4otri+ 4ri1onierul i te.ni'erul9 E@ist un
sin%ur .oti+ din 'au1a 'ruia ai euat i ai r.as <n te.nia 'reat ';iar de
+oi I a'ela ' nu ai tiut 'u. s e+adaiH
-a' ai 6i un o. ne';ib1uit? nu ai 'iti a'east 'arte <n 'li4a de 6aH
Fa4tul ' o 'itii e do+ada 'lar ' dorii 'u dis4erare s s'4ai din a'ea
te.niH Ade+rul e ' ni'i 6u.torii? ni'i su4ra4onderalii nu <i 'reea1
4ro4ria te.niH -u4 'u. a. s + e@4li' 'e+a .ai t:r1iu? 'ea 'are a
'onstruit=o a 6ost so'ietatea o''idental? 4rin s4larea 'reieruluiH
MET!-AU!AR + +a o6eri ';eia 'are s + a8ute s e+adai din a'east
te.ni i? odat 'e a+ei ';eia? Nu +a .ai 6i ne+oie s + 6olosii +oinaH
Mi=a. 4ro4us +reodat s des'o4r MET!-A U!AR -E A SL>I9
Cate%ori' nu/ La 6el 'u. nu .i=a. 4ro4us ni'i s des'o4r o .etod uoar de
a renuna la 6u.atH -e 6a4t? a. des'o4erit 'u. .=a 4utea lsa de 6u.at e@a't
atun'i ':nd . rese.nase. ' nu +oi reui ni'iodat i trebuie s re'unos'
'? aa 'u. se <nt:.4l 'u .a8oritatea des'o4eririlor i.4ortante? a 6ost .ai
de%rab o ';estiune 'are ine de noro' de':t o s'li4ire de %eniu? .oti+ 4entru
'are .=a. %:ndit '? da' ar 4utea e@ista o soluie uoar 4entru a s'4a de
Jilo%ra.ele <n 4lus? 4robabil ' alt'ine+a a des'o4erit=o <naintea .eaH M
+edea. <n situaia unui ':ti%tor la loterieH S ':ti%i o dat <n +ia este un
noro' in'redibil? dar s te ate4i s ':ti%i i a doua oar e de=a dre4tul o
4rostie/
Cu. a. a8uns s des'o4r soluia 'are te a8ut s=i 'ontrole1i
%reutatea9 n .are 4arte datorit 6a4tului ' a. '4tat o +i1iune .ai lar%
asu4ra lu'rurilor odat 'u re1ol+area 4roble.ei le%ate de renunarea la 6u.atH
! bun 4arte din +ia a. a''e4tat anu.ite as4e'te le%ate de 6u.at 6r s=.i
4un +reo <ntrebare I ' oa.enii 6u.ea1 de bun+oie? ' se bu'ur de %ustul
unei i%ri i ' 6u.atul de+ine o obinuinH Nu trebuie s 6ii S;erlo'J Kol.es
'a s <i dai sea.a ' toate a'este a6ir.aii sunt li4site de sensH -e 6a4t? a 6ost
ne+oie doar de o s'urt anali1 a 4ro4riei 4ersoaneH Cu. a. de4rins obi'eiul
de a 4une la <ndoial toate lu'rurile 4e 'are <nainte le lua. dre4t bune? a.
'onstatat ' a'u. nu . 4ot abine s nu <.i 4un <ntrebri <n le%tur 'u
ori'e? 6ie ' este +orba des4re 6u.at? obi'eiuri ali.entare? sau ori'e alt'e+aH
A. 6ost .ani4ulai de so'ietate <n %eneral? de .edi'i? asisteni i
nutriioniti <n s4e'ial? 4entru a ne 6or.a anu.ite 'on+in%eri des4re obi'eiurile
ali.entare I <n .are 4arte absurditi I 'are de 'ele .ai .ulte ori s=au do+edit
'o.4let di6erite 6a de 'e ni s=a 4re1entatH
-o'torul >raB? 'el 'are a s'ris introdu'erea a'estei 'ri? a 6ost sur4rins
la <n'e4ut s 'onstate ' nu a. o 4re%tire .edi'al I i nu a 6ost sin%urul <n
a'east situaieH Mi=a. dat re4ede sea.a ' to'.ai li4sa 'unotinelor
.edi'ale .i=a o6erit? 4e l:n% a+anta8ul de a=i a8uta 4e 6u.tori? i soluia la
4roble.a le%at de %reutateH Un .edi' are tendina de a se 'on'entra asu4ra
rului 6i1i' 4e 'are <l 4ro+oa' 6u.atul sau ali.entaia in'ore't? <ns 6u.torii
sau 4ersoanele su4ra4onderale nu o 6a' 4entru ' asta i=ar 4utea u'ide? la 6el
'u. 4ri1onierul nu r.:ne <n la%r 6iind' asta <i distru%e sntateaH Sin%ura
soluie real 4resu4une <nlturarea 'au1ei 'are ne 6a'e s 6u.. sau s
.:n'. 4rea .ult? i de a'est as4e't se o'u4 .etoda .eaH
Li4sa de 4re%tire .edi'al <.i .ai o6er un a+anta8 I a'ela ' nu si.t
ne+oia s + trate1 'u su4erioritateH Nu a. ne+oie de un 8ar%on 4ro6esional i
nu + s'ot o';ii 'u tiina .eaH Sunt 'a i +oiH A. 6ost <n situaia +oastr i a.
a+ut a'eleai <ndoieli i 6rustrri 'a i +oiH Nu +ei a+ea ne+oie de +oin sau de
%:ndire 4o1iti+H ! s des'o4erii? la 6el 'a .ine? ' soluia era at:t de e+ident?
at:t de si.4l? <n':t o s + .irai 'u. de n=ai obser+at=o .ai de+re.eH
Trei ele.ente i.4ortante .=au a8utat s <nele% ' %reutatea 4oate 6i
inut sub 'ontrol la 6el de si.4lu i de uor 'a 6u.atul? odat 'e <nele%i
4roble.aH
nt:i a 6ost ne+oie s renun la 'on+in%erea ' sin%ura e@'e4ie <n 'a1ul
a4li'rii .etodei .ele o 'onstituia 4roble.a 'ontrolului %reutiiH -e 'e
'redea. ' <n a'est 'a1 .etoda nu 4oate 6i a4li'at9 "entru '? <n esen?
.etoda renunrii la 6u.at 4ro4us de .ine se ba1ea1 4e 6a4tul ' este 6oarte
uor s te abii 'o.4let? dar e ne+oie de .ult +oin i dis'i4lin 'a s renuni
tre4tat ori s 'ontrole1i 'antitatea de tutunH -a' a4li'ai a'east teorie <n
'a1ul .:n'rii? nu nu.ai ' + re1ol+ai 4roble.a le%at de %reutate <ntr=un
ti.4 6oarte s'urt? dar reuii s re1ol+ai i alte 4roble.e 4e 'are le a+eiH
Cu. a. reuit s <nde4rte1 a'est blo'a8 .ental i s a8un% la ade+r9
Care a 6ost 'au1a blo'a8ului9 At:t ne+oia de ni'otin? ':t i sen1aia 'ontinu
de 6oa.e du' la a'elai senti.ent de %ol i de nesi%uranH Iar 6u.torii i
.:n''ioii tries' a'eeai 4l'ere atun'i ':nd <i satis6a' dorinaH
Ase.narea dintre 6u.at i .:n'at este <n 6ond doar o ilu1ieH n realitate
sunt dou lu'ruri 'o.4let di6eriteH Fu.atul i.4li' dorina de a in;ala o
otra+? 'are <n 'ele din ur. + +a u'ide da' +ei 'ontinua s o 6olosii? <n
+re.e 'e dorina de a .:n'a <nsea.n ne+oia de ;ran I 'are este esena
+ieiiH Consu.ul de ali.ente nu <nsea.n doar o si.4l 4l'ere? 'i are .enirea
de a + 4otoli 6oa.ea? <n ti.4 'e <n'er'area de a + ast:.4ra ne+oia de
ni'otin i.4li' in;alarea unor %a1e to@i'e? iar 6ie'are i%ar? <n lo' s +
satis6a' a'east ne+oie? de 6a4t +=o 4rodu'eH
E@'e4t:nd 6a4tul ' nu 4ute. renuna de6initi+ la ;ran? a'u. nu .
.ai .ir ' la un .o.ent dat .etoda 4e 'are o des'o4erise. .i se 4rea
in'o.4atibil 'u 'ele dou a'ti+iti 'are? dei ase.ntoare <n a4aren? <n
esen sunt dia.etral o4useH
A. 'o.is totui o eroare 'a4ital# a. 'o.4arat 6u.atul 'u .:n'atulH A
.:n'a nu re4re1int o 4roble.? 'i este o a'ti+itate a%reabil 'are ne 4rodu'e
4l'ere i 4e 'are ne 4ro4une. s o re4et. toat +iaaH Fu.atul se 4oate
'o.4ara <ns 'u un obi'ei la 6el de ru i distru'ti+#
M:n'atul <n e@'esH
":n <n 4re1ent nu a. tratat ali.entaia i su4raali.entaia 'a dou
lu'ruri di6eriteH "entru .ine su4raali.entaia re4re1enta doar o e@tindere a
'elei dint:i? 4us 4e sea.a 6a4tului ' <.i 4l'ea 6oarte .ult s .n:n'H n
.od ironi'? 6u.torii 'red ' nu 4ot renuna la 6u.at to'.ai 4entru ' le 6a'e
4l'ereH -e 6a4t? lu'rurile stau 'u totul alt6elH Este doar o i.4resie 'au1at de
6a4tul ' se si.t ne.ulu.ii i 'onstr:ni atun'i ':nd nu li se 4er.ite s
6u.e1eH La 6el se <nt:.4l i <n 'a1ul 4ersoanelor 'are .n:n' 4rea .ult I
sunt 'on+ini ' 4roble.ele li se tra% din 6a4tul ' le 6a'e 4l'ere s .n:n'eH
E 4osibil s + si.ii ne.ulu.ii atun'i ':nd nu +i se 4er.ite s .:n'ai?
dar asta nu <nsea.n ' + 4la'e s + ;rnii <n e@'esH
!a.enilor le 4la'e s .n:n'e? <ns nu <n 'antiti e@a%erateH
Su4raali.entaia 'au1ea1 indi%estii i arsuri sto.a'ale? + 6a'e s + si.ii
balonai? obosii i li4sii de ener%ie 4e ter.en s'urt? iar 4e ter.en lun% + d
sen1aia ' suntei %rai? ne6eri'ii i nesntoiH
-e 6a4t? su4raali.entaia are <n' un alt de1a+anta8 .a8orH Senti.entul
de +ino+ie i 'elelalte 4roble.e 4e 'are le 'au1ea1 4ot distru%e de6initi+
4l'erea de a .:n'aH
E ne'esar s 6a'ei distin'ia 'lar <ntre ali.entaia nor.al i 'ea <n
e@'esH S + ;rnii <n li.itele nor.alului este o 4l'ereH Su4raali.entaia
'reea1 dis'on6ort at:t <n ti.4ul .esei? ':t i du4? iar 4e ter.en lun% 4rodu'e
su6erin i 4oate du'e ';iar la .oarte 4re.aturH "ersoanele 'are .n:n'
4rea .ult sunt 'ontiente de toate a'este as4e'te? <ns la 6el 'u. 6u.torii se
a.%es' 'u %:ndul ' 6u.atul este o 4asiune? su4ra4onderalii 'red ' 'eea 'e
6a' re4re1int o 4l'ere 'are +a 'o.4ensa <ntr=un 6el ne6eri'irea +iitoareH A. s
de.onstre1 .ai <n'olo de 'e a'east 4l'ere este o si.4l ilu1ieH Cei 'are
.n:n' 4rea .ult se si.t ne6eri'ii i <n ti.4 'e .n:n'? i du4 a'eeaH
A'esta este .oti+ul 4entru 'are 'itii a'east 'arteH A''e4tai realitatea/
A'easta d natere ':tor+a <ntrebri# SCe re4re1int su4ra=ali.entaia i
'u. ti. ':nd de4i. li.itele nor.alului9T M te. ' ter.enul
Ssu4raali.entaieT + +a da senti.entul ' sin%ura +oastr 4roble. e '
.:n'ai 4rea .ult i? <n 'onse'in? +a trebui s redu'ei 'onsu.ulH -a' a.
s <n'er' s + alun% a'east tea. i a. s + e@4li' ' nu 'antitatea? 'i ti4ul
de ali.ente 4e 'are le 'onsu.ai re4re1int ade+rata 4roble.? 4robabil +ei
a+ea i.4resia ' nu + .ai este 4er.is s 'onsu.ai 6elurile de .:n'are
4re6erateH
Trebuie doar s=.i ur.ai instru'iunile i +ei 4utea 'onsu.a 6r
restri'ii toate ali.entele 'are + 4la'? 6r ris'ul de a de+eni su4ra4onderaliH
A'este instru'iuni +or ur.a 'e+a .ai t:r1iuH At:t .etoda 4entru 6u.tori? ':t
i MET!-A U!AR -E A SL>I se asea.n 'u o serie de indi'ii 'are +
a8ut s ieii dintr=un labirintH E i.4ortant s asi.ilai a'este instru'iuni <n
ordinea 'ore'tH
A. s4us 'e+a .ai de+re.e ' au 6ost trei as4e'te 'are .=au a8utat s
des'o4r se'retul 4rin 'are se 4oate 'ontrola %reutateaH "entru 4ri.ul i 'el
.ai i.4ortant dintre ele <i sunt re'unos'tor unei +e+erie
)H *e+eriaH
Sunt 'ontient ' 4isi'a .ea nu 6a'e alt'e+a de':t s=i ur.e1e
instin'tele atun'i ':nd se arun' la +:ntoare du4 ':te=o 4asre sau ':te=o
ro1toare ne6eri'it? <ns <n ase.enea .o.ente .i=e %reu s=o .ai iubes'H Nu
.i=e uor ni'i ':nd e +orba de un %raur a.r:t? dar da' e un .'leandru
sau un 4ii%oi albastru? .i=e de=a dre4tul i.4osibilH
ntr=una din 1ile a <n'olit o +e+eri 'enuie l:n% 1idul unei 'ase +e'ineH
Cu. tia. '? <n 'iuda 6ra%ilitii lor? +e+eriele sunt nite 'reaturi 6oarte a%ile
i re1istente? nu .i=a. 6'ut 4rea .ulte %ri8i 4entru eaH Con6runtarea 4rea
ine+itabil? iar eu era. 'urios s +d da' 4isi'a .ea ur.a s=i 4ri.eas'
.ult .eritata 4edea4sH M=a ui.it <ns 'e s=a <nt:.4lat a4oi# +e+eria a e+itat
ori'e lu4t i s=a 'rat 4e 1idH
tiu ' +e+eriele 4ot 6a'e a'robaii 6antasti'e 4rin 'o4a'i? <ns atun'i
':nd <i <n6i% %;earele <n le.n doar dau i.4resia ' 4ot s6ida %ra+itaiaH Uidul
era ten'uit 'u .ortar de 4rundi? 'eea 'e 4resu4un ' a a8utat=o 4e +e+eria
noastr s nu 'adH
Uitase. 'u des+:rire de a'est in'ident? 4:n <ntr=o 1i? ':nd a. +1ut o
+e+eri <n6ru4t:ndu=se 'u 4o6t din alunele 4e 'are soia .ea PoB'e le arun'
de obi'ei <n %rdinH .i a.intes' ' atun'i .i=a. s4us# SMai .n:n' tu
.ulte i o s +ede. da' o s te .ai 4oi 'ra la 6el de uor 4e 1id/T Ni'i n=a.
a4u'at bine s=.i ter.in %:ndul? ' a. i +1ut 'u. +e+eria se o4rete din
.:n'at i <n'e4e s <n%roa4e alunele r.aseH
M=a. <ntrebat de 'e s=a o4rit atun'i din .:n'atH E i.4osibil s 6i a+ut
inteli%ena de a <nele%e ' .:n':nd 4rea .ulte ar 6i de+enit 4rea %rea i n=ar
.ai 6i 4utut 6u%i din 'alea ata'atorilorH
M=a. %:ndit i.ediat '? da' eu a 6i a+ut <n 6a un 'astron 'u alune
sau ';i4suri? n=a 6i 4utut re1ista tentaiei de a le da %ata 4e lo'H i iat=. I
un .e.bru al 'elei .ai inteli%ente s4e'ii de 4e 4lanet I st:nd i .inun:ndu=
. de o si.4l +e+eri 'are a a+ut <nele4'iunea s nu .n:n'e toate alunele/
M=a. tot %:ndit <n 1ilele ur.toare la .oti+ele 'are ar 6i 4utut s=o
o4reas' s .n:n'e tot 'e a+ea i s 4un restul deo4arteH Noi a. 4utea
<nele%e sensul unui ase.enea %est? dar un biet ani.al9 i 'u. de nu a+ea
4roble.e de %reutate9 -e 'e ani.alele slbati'e nu se <n%ra ni'iodat9
Credei? 4oate? ' ani.ale 4re'u. 6o'ile sau ;i4o4ota.ii sunt su4ra4onderaleH
n 'o.4araie 'u un o%ar aa ar 4utea 4rea? <ns .ri.ea lor este ada4tat
stilului de +ia? 'li.ei i .ediului <n 'are tries'H I.a%inai=+ un ban' de
4eti? o tur. de antilo4e sau ori'e alt %ru4 de ani.ale slbati'eH "ot 6i de
di+erse .ri.i? <ns de 'e au .ereu a'eeai 6or.9 -e 'e are 4roble.e de
%reutate nu.ai s4e'ia 'ea .ai inteli%ent de 4e 4lanet i ani.alele 4e 'are le=
a do.esti'it i ale 'ror obi'eiuri ali.entare le 'ontrolea19
nt:i? 4ri.a do+ad i.4ortant# 6a4tul ' &&?&&N dintre ani.alele de 4e
a'east 4lanet .n:n' 'e +or i ':t +or din ali.entele 'are le 4la'? 6r s
aib 4roble.e de %reutateH E 'lar ' au un se'ret 4e 'are noi nu=l ti.H Nu +i
se 4are ironi' 6a4tul ' inteli%ena noastr su4erioar .ai de%rab a 'reat o
4roble. de':t s=o re1ol+e? din .o.ent 'e noi tia. se'retul <nainte de a ne
dob:ndi raiunea9 E@ist o sin%ur e@4li'aie 4lau1ibilH E 4osibil 'a inteli%ena
'are ne 4lasea1 <naintea 'elorlalte s4e'ii s ne 6i trans6or.at <n nite 6iine
aro%ante i .ulu.ite de sine? a8un%:nd 4:n a'olo <n':t s ne 'onsider.
.ai inteli%eni de':t 4ro4riul nostru 'reatorH A+e. o le'ie i.4ortant de
<n+at de la ani.alele slbati'eH
I=a. atras atenia asu4ra a'estui 6a4t unui 4rieten a4ro4iat? Oen
"i.blet? 'are .i=a s4us# SSe +ede 'a ai 'itit des4re i%iena naturalHT I=a.
.rturisit ' nu .ai au1ise. a'east e@4resie i . <ntreba. 'e au de=a 6a'e
<.bierea re%ulat? s4latul dinilor i s';i.batul len8eriei 'u lu'rurile des4re
<i +orbise.H Oen .i=a e@4li'at ' era +orba des4re o teorie .ai +e';e 'are nu
are de=a 6a'e 'u i%iena tradiional? 'i 'u 6a4tul ' so'ietatea o''idental s=a
<nde4rtat 6oarte .ult de obi'eiurile ali.entare naturaleH Mi=a dat detalii
a.nunite des4re .e'anis.ele di%estiei noastre i siste.ele de <nde4rtare a
resturilorH Trebuie s .rturises' ' a. a+ut o 4resi.ire <n ti.4 'e=l
as'ulta.H A. r.as 'u i.4resia ' <n'er'a s . 'on+in% s de+in
+e%etarianH n a'elai ti.4? era. i.4resionat de 6a4tul ' un o. 'u 1e'e ani
.ai <n +:rst 'a .ine 4rea 'u 'el 4uin 1e'e ani .ai t:nr? era su4lu i
4re1entabil? 6r +reun Jilo%ra. <n 4lusH
Unul dintre a+anta8ele 4rin'i4ale ale .etodei .ele este ' nu ne'esit
'unotine te;ni'e sau de s4e'ialitate? 'i se ba1ea1 nu.ai 4e bunul=si.H Cu
si%uran ' s4e'ialitii? 'u. ar 6i do'torii sau nutriionitii? +or insista 4e
detalii te;ni'e 4entru a 6i .ulu.iiH Cu. sunt neiniiat <n a'est do.eniu? .=
a. %:ndit ' ase.enea ar%u.ente ar 4rodu'e 'on6u1ii? de +re.e 'e nu a.
'ertitudinea ' teoriile .ele sunt 'ore'te i nu dein su6i'iente 'unotine de
s4e'ialitate 4entru a 8ude'a <ntr=un 6el sau altulH Cu alte 'u+inte? era. <n
a'eeai situaie <n 'are . a6la. atun'i ':nd as'ulta. o re'la. 4entru un
4rodus 'u 4uteri S.ira'uloaseT? 'are ddea in6or.aii 4re'ise des4re .odul <n
'are a. 4utea slbi 4este trei Jilo%ra.e <ntr=o s4t.:n 6r rea'ii ad+erseH
Mi=a. dat sea.a ' nu 4ot +edea 4durea din 'au1a 'o4a'ilorH To'.ai
detaliile te;ni'e . <nde4rtau de ar%u.entul 'u ade+rat 4uterni' i
i.4ortant# INTUIRIA/ Nu intenione1 s intru <n detalii de s4e'ialitate? 'i a. s
. ba1e1 4ur i si.4lu 4e intuiia +oastrH
Care a 6ost ade+rata se.ni6i'aie a in'identului 'u +e+eria9 M:ndii=+
'e bine ar 6i da' ai 4utea 'onsu.a <n ori'e 'antitate i ori':nd dorii
ali.entele +oastre 4re6erate? 4str:ndu=+ a'eeai %reutate? 6r s 6ii ne+oii
s a4elai la diete sau e@er'iii 6i1i'e? ori la +oin i dis'i4linH Este e@a't lu'rul
4e 'are +i=l 4ro4une MET!-A U!AR a lui Allen CarrH
A'easta este dorina .ea/
2H -orina .ea/
n 'ondiiile <n 'are a+ei <ntotdeauna la dis4o1iie ali.entele 4re6erate i
+ 4er.itei s le 'u.4rai#
"utei .:n'a ali.entele +oastre 4re6erate <n ori'e 'antitate i ori':nd
a+ei ';e6? 4str:ndu=+ %reutatea dorit? 6r s 6ii restri'ionai de +reo diet
sau s ur.ai un 4ro%ra. 6i@ de e@er'iii 6i1i'e? 6r s a4elai la +oin sau la
alte strate%ii .oti+aionale i 6r s + si.ii 6rustrai ' +=ai re6u1at +reo
4l'ereH
A'estea sunt 4rin'i4iile 4e 'are +i le 4ro4une MET!-A U!ARH
"are 4rea si.4lu 'a s 6ie ade+rat9 n 4ra'ti' nu e la 6el de uor/ -ar?
<nainte de a res4in%e a'east idee? ar 6i bine s luai <n 'onsiderare un ade+r#
4entru &&?&&N dintre ani.ale este 6oarte si.4luH Kaidei s +ede. 'u.
reues' a'esteaH
Una dintre e@4li'aii ar 6i ' ani.alele slbati'e du' li4s de 4ro+i1ii de
ali.ente? 'eea 'e 4oate du'e la subnutriie sau ';iar la .oarte? <ns? i atun'i
':nd au ;ran din belu%? a'estea nu de+in obe1e? 'u. se <nt:.4l i <n 'a1ul
+e+eriei .eleH Un alt e@e.4lu ar 6i ter.itele? 'are nu +or du'e ni'iodat li4s
de le.nH Ai 4utea s4une ' ni'i noi nu ne=a. <n%ra da' ne=a. ;rni nu.ai
'u le.n 4utredH E dre4t? <ns? du4 'u. +oi arta .ai t:r1iu? ter.itele nu
.n:n' le.n 'a s nu se <n%rae? 'i 6iind' a'easta este ;rana lor 4re6eratH
Care este atun'i se'retul ani.alelor slbati'e9 S +ede. 'e 4resu4une
dieta .a%i' a lui Allen CarrH M +d ne+oit s l.ures' dou as4e'te 'are 4ot
'rea 'on6u1iiH n 4ri.ul r:nd? nu e ni.i' .a%i'H Ca i <n 'a1ul 4ro%ra.ului 'are
+ 4ro4une s renunai la 6u.at? se +or %si oa.eni 'are s 'read a'eastaH n
al doilea r:nd? MET!-A U!AR nu este o dietH .i 4are ru da' +=a. dat
i.4resia ' 4roble.a +oastr este le%at de 6a4tul ' .:n'ai 4rea .ult? atun'i
':nd a. atras atenia asu4ra di6erenelor dintre o .as nor.al i una
su4ra<n'r'at? i da' ai 're1ut ' +i se +a 'ere s redu'ei 'onsu.ul de
ali.ente sau s renunai la 6elurile +oastre 4re6erateH * 4ro.it ' nu +a 6i
delo' aaH -e 6a4t? su4raali.entaia se datorea1 unui 'onsu. inade'+at de
ali.ente? <ns des4re asta +o. +orbi 'e+a .ai t:r1iuH
Trii 4robabil 'u ilu1ia ' <ntr=o 1i 'ine+a +a des'o4eri o diet .a%i' 'u
a8utorul 'reia o s 4ierdei toate Jilo%ra.ele <n 4lusH E i.4ortant 'a <nainte de
toate s renunai la a'east ilu1ie i s <nele%ei de 'e dietele nu dau re1ultate
5H -e 'e dietele nu dau re1ultateH
-o+e1ile sunt 'o4leitoareH M:ndii=+ nu.ai la nu.rul 'olosal de
re'la.e 'u 'are a. 6ost bo.bardai <n ulti.ii ani? <n 'are ni se 4ro4unea o
e@traordinar +arietate de diete 'u e6e't %arantatH A'u. stai o 'li4 i %:ndii=
+# da' .'ar una dintre ele ar 6i dat re1ultate? 4roble.a +oastr era de .ult
re1ol+at? iar a'u. nu ai .ai 'iti a'east 'arte? 4e 'are? desi%ur? n=a .ai 6i
s'ris=oH *reau s + 6a' s <nele%ei .oti+ul 4entru 'are dietele nu dau
re1ultate? ast6el <n':t? da' +ei 6i tentai s e@4eri.entai +reun eli@ir
.ira'ulos de ulti. or? s 6ii 'on+ini ' este +orba de o .in'iunH
Menione1 ' 4e 4ar'ursul a'estui 'a4itol +oi 6olosi 'u+:ntul SdietT nu
'u sensul su %eneral I o +arietate de ali.ente 4e 'are le 'onsu. <n .od
obinuit o 4ersoan sau un %ru4 I 'i 'u sensul restr:ns? a'ela de Sa ine o
dietTH -e 6a4t? asta e 4roble.a 'u dietele# + i.4un restri'ii? nu .ai a+ei +oie
s .:n'ai 'e i ':t +reiH
-a' nu inei diet? 4utei .:n'a tot 'e +rei? atun'i ':nd +reiH
M:n'area nu + %u+ernea1 +iaa? 'i este o 4arte 4l'ut a eiH n .o.entul <n
'are s4unei# STrebuie s .n:n' .ai 4uin sau s renun la anu.ite
ali.enteT? de8a 6a'ei un sa'ri6i'iuH *ei 6i ne6eri'ii i 6rustrai? iar .:n'area o
s +i se 4ar la 6el de %ro1a+H >a? .ai .ult? o s +i se 4ar ';iar de o sut de
ori .ai %ro1a+H i? 4e ':t de %ro1a+ o s +i se 4ar? 4e at:t de ne6eri'ii i de
6rustrai o s + si.iiH Se +a 'rea o rea'ie <n lan de ti4ul 'au1=e6e't? 6oarte
ase.ntoare 'u senti.entul de ne6eri'ire 'are <i <n'ear' 4e 6u.tori din 'e <n
'e .ai 4uterni' atun'i ':nd a4elea1 la .etoda +oinei 4entru a renuna la
6u.atH Mai de+re.e sau .ai t:r1iu? a.biia o s + 4rseas' i nu o s +
.ai 4utei abineH
C:nd inei o diet a+ei o 4er.anent sen1aie de 6oa.eH M:ndul la
ur.toarea .as + do.in <ntrea%a +iaH * si.ii 8alni' 6iind' nu a+ei
+oie s .:n'ai? iar ':nd se a4ro4ie 6eri'itul .o.ent al .esei suntei <n
a'eeai dis4o1iie 4entru ' ori nu 4utei .:n'a 4:n + 4otolii 6oa.ea? ori nu
+ 4la' ali.entele 'are + sunt 4er.iseL <n 4lus? de 'ele .ai .ulte ori + si.ii
+ino+ai 6iind' .:n'ai .ai .ult de':t + 4er.ite dietaH
-a' nu suntei la diet? 4utei renuna la o 4arte dintr=o .as sau ';iar
la o .as <ntrea%? 6r s a+ei senti.entul ' ai 4ierdut .are lu'ruH -a'
<ns 4ierdei un 6el de .:n'are atun'i ':nd ur.ai o diet? <l <nre%istrai dre4t
restan i 6a'ei tot 4osibilul s + luai re+ana la ur.toarea .asH C:nd
suntei la diet nu 'onsu.ai ni'iodat un nu.r .ai .i' de 'alorii de':t 'el
4er.is? ba ';iar de 'ele .ai .ulte ori de4ii li.itaH
Se tie ' <n .a8oritatea 'a1urilor? dietele 4e ter.en lun% au e6e't in+ers#
<n lo' s 4iard <n %reutate? 'el 'are ine diet 4une ':te+a Jilo%ra.e <n 4lusH
A'est lu'ru nu e sur4rin1tor da' anali1. 4si;olo%ia din s4atele a'estui
4ro'esH
S 4resu4une. ' deinei +oina i dis'i4lina ne'esare 4entru a + ine
'u stri'tee de diet i reuii s slbii ':t +=ai 4ro4usH Ce se +a <nt:.4la
du4 un ti.49 -ieta +oastr ali.entar s=a <n';eiatH n s6:rit 4utei .:n'a
ori'e? ori':nd i? sur4ri1? 6r s + dai sea.a? <n 'el .ai s'urt ti.4? +ei
a+ea din nou a'eeai %reutate 4e 'are o a+eai <nainte de a <n'e4e dieta/ Tot
';inul? toate restri'iile i toat dis'i4lina <ndurate <n 'ele ':te+a s4t.:ni?
'are +i s=au 4rut ani <ntre%i? se +or du'e 4e a4a s:.betei <n ':te+a 1ileH
Trebuie s re'unoate.# <n 6inal? dietele ne 6a' s 'onsider. ali.entele
de ne4reuit? <n +re.e 'e a .:n'a de+ine un 'o.arH Toate 4ra'ti'ile 4e 'are le
i.4li' o diet? 4lus sen1aiile de 6rustrare? ne6eri'ire i ee' 4e 'are le 'reea1?
ne 6a' s 'rede. ' a slbi e 'e+a <ns4i.:nttorH * s6tuies' s a''e4tai
a'east realitate# -IETELE NU -AU REUULTATEH Ade+rata 4roble.? i 'ea
de 'are trebuie s ne o'u4.? o re4re1int obi'eiurile noastre ali.entare
$H !bi'eiurile noastre ali.entareH
Fie ' ne 4la'e sau nu? trebuie s a''e4t. ideea ' dietele nu dau
re1ultateH Marea 4roble. este ' a. 6ost <n'ura8ai subli.inal s ado4t.
obi'eiuri ali.entare 4rostetiH *a trebui? aadar? s renun. la a'este
obi'eiuri? nu 4entru ur.toarele 1ile sau s4t.:ni? 'i 4entru tot restul +ieiiH
! s 'onsiderai? 4oate? ' este un alt .od de a s4une# S*a trebui s in re%i.
4:n la s6:ritul +ieii/TH Ei bine? nu este aaH ! s s';i.bai o situaie 'are nu
+ 6a'e 4l'ere? i asta doar dintr=un .oti+ si.4lu i e%oist I a'ela ' o s
bu'urai .ult .ai .ult de +iaH Ni'i .'ar nu +a 6i ne+oie s ate4tai 4:n
':nd +ei a8un%e la %reutatea dorit? 4utei <n'e4e s + bu'urai de 4ro'es
';iar din a'est .o.entH
Atun'i ':nd se de'id s 6a' 'e+a 4entru a slbi? oa.enii 4ornes' la
dru. 'u o atitudine e@tre. de 4esi.ist? deoare'e uni'a soluie 4e 'are o +d
4resu4une o serie de i.4edi.ente# 6ie trebuie s ur.e1e o diet? 6ie +or 6i
su4ui unui 4ro%ra. de e@er'iii e@tenuante? 6ie trebuie s a4li'e 'ele dou
.etode 'o.binate? 'eea 'e ar e';i+ala 'u .etoda ba1at 4e +oin <n 'a1ul
6u.torilorH Cu toii 'aut soluii .a%i'eH n 'a1ul +ostru e@ist o soluie
.a%i'? 'e + +a re1ol+a toate 4roble.ele#
Metoda uoar/
n 6ond? nu e +orba de .a%ie? <ns? da' +ei ur.a <ntru totul
instru'iunile 4ri.ite? o s +i se 4ar .a%i'H MET!-A U!ARH
Se re6er la s';i.barea obi'eiurilor +oastre ali.entareH Cu si%uran '
+ei s4une# SStai 4uin? a'u. <.i ari re+ersul .edaliei# .ai de+re.e <.i
s4uneai ' 4ot .:n'a ori':nd i <n ori'e 'antitate ali.entele .ele 4re6erate i
4ot a8un%e la %reutatea doritH -ar eu to'.ai asta 6a' i de a'eea .=a.
<n%ratH -a' <.i +oi s';i.ba obi'eiurile? n=a. s .ai 4ot .:n'a tot 'e <.i
4la'e/T
Ma8oritatea 6u.torilor sunt 'on+ini ' le 4la'e %ustul i%rilorH -e 6a4t
nu e aaH -in 6eri'ire? 'ei .ai .uli dintre ei <i a.intes' 'e %ust <n%ro1itor au
a+ut 4ri.ele i%ri i ':t de tare s=au strduit s se de4rind 'u a'esteaH Mai
au1ii ':teodat 4e ':te unul s4un:nd# S.i 4la'e %ustul i%rii/T? iar +oi <i
rs4undei# S! .n:n'i9 -e unde +ine %ustul9T E 'lar ' nu are ni'i un %ustH
Ce +reau s su%ere1 de 6a4t este '? da' .ilioane de 6u.tori 4ot 6i .ani4ulai
i a8un% s 'read ' le 4la'e %ustul unui lu'ru 'are <n realitate este no'i+ i
ne4l'ut i 4e 'are ni'i .'ar nu l=au .:n'at? + dai sea.a ':t de si.4lu
este 4entru 'ei interesai 6inan'iar s ne 'on+in% ' anu.ite .:n'ruri sunt
e@traordinar de bune? ':nd de 6a4t sunt 6ade sau ';iar rele la %ustH
Un e@e.4lu 'lasi' <l re4re1int stridiile? 'are sunt <n %eneral 'onsiderate
deli'ateseH Ai <n'er'at +reodat s le .:n'ai9 E un lu'ru di6i'il? 4entru '
trebuie s le <n%;ii 'u totulH -a' ai <n'er'at? ar trebui s tii ' + 4utei
Sbu'uraT de a'eeai e@4erien la un 4re .ult .ai .i' da' <n%;iii un 8eleu
.oale? 'ondi.entat 'u sareH E dre4t ' 'ei .ai .uli dintre oa.enii 'are au
'ura8ul s <n%;it o stridie 'a e@4eri.ent 'ulinar nu .ai 6a' asta a doua oarH
A. ales un e@e.4lu la <nde.:na ori'uiH -ei 'ei .ai .uli dintre noi <i
dau sea.a 'u. sunt de 6a4t stridiile sau 'a+iarul? ele r.:n <n 'ontinuare
nite deli'ateseH Feno.enul de s4lare a 'reierului este la 6el de 4uteni' i are
a'eeai e6i'ien i <n 'a1ul anu.itor ali.ente 4e 'are le 'onsider. de ba1H
Nu + distru%ei 4re.atur ansele 'onsider:nd ' ali.entele +oastre
6a+orite au 'el .ai bun %ustH Ade+rul este .ai 6ru.os de':t 'redei I
ali.entele 'are au 'el .ai bun %ust sunt i 'ele 'are + sunt bene6i'e i + +or
a8uta s + 4strai <n 4er.anen %reutatea doritH
Nu . ate4t s . 'redei 4e 'u+:nt <n a'est .o.entH -ar s4er ' +ei
6i re'e4ti+i la 'e a. s + s4unH Nu trebuie s lsai %ustul s + do.ine +iaaL
%ustul ar trebui s + adu' 4l'ere? nu s + distru%H A'esta e@ist doar
4entru a 6i e@4loatatH nainte de a + ;otr< 'e .:n'ruri 4re6erai? trebuie s
+ in6or.ai i s <nele%ei 'e e6e'te au asu4ra di%estiei +oastreH
Fr <ndoial ' +=ai de'is asu4ra %reutii 4e 'are +=o doriiH A. s
e@4li' a'u.? 4e s'urt? de 'e este li4sit de lo%i' s a+ei idei 4re'on'e4ute
re6eritoare la %reutatea idealH Ar 6i <ns i .ai %ra+ s a+ei idei 4re'on'e4ute
des4re ali.entele +oastre 4re6erateH S=ar 4utea s . 'onsiderai aro%ant da'
+=a s4une ' tiu .ai .ulte lu'ruri de':t +oi des4re ali.entele 4e 'are le
4re6erai? <ns <n a'east eta4 a. s + ro% s a+ei rbdare i s 6ii
<n%duitori 'u .ine I +oi de1+lui totul la .o.entul 4otri+itH
Nu=i aa ' .a8oritatea lu'rurilor 4e 'are le .:n'. nu in nea4rat de
ale%erea 4ersonal? 'i sunt .ai de%rab re1ultatul unui 4ro'es de 'ondiionare
<n' de la natere9 Ai de'is da' +ei 'onsu.a la4te de la s:nul .a.ei sau din
biberon i ':t de des trebuie s <l 'onsu.ai9 C:nd ai 6ost <nr'ai? 'ine a
de'is 'e +ei .:n'a i ':t de des I +oi sau .a.a9
n ti.4ul 'olii +i s=a 4er.is s .:n'ai 'e +oiai? atun'i ':nd a+eai
';e69 n 'antina 'o.4aniei la 'are lu'rai 4utei .er%e la ori'e or s
'o.andai e@a't 'e + dorii9 C;iar i atun'i ':nd luai .asa a'as? 'ine
de'ide la 'e or i 'e +ei .:n'a I +oi sau 4ersoana 'are %tete9 i ';iar da'
+=ai a6la <n a'est de 4e ur. rol? nu to'.ai de.n de in+idiat? din dorina de a
satis6a'e %usturile ':t .ai +ariate ale 'elorlali .e.bri ai 6a.iliei? i ba1:ndu=
+ 4e un bu%et 'are 6a'e a'est de1iderat i.4osibil? ai a+ea? 4robabil? anse
in6i.e s .:n'ai tot 'e + doriiH
Ai 4utea s . 'ontra1i'ei i s ar%u.entai ' 4artenera +oastr este
un bu'tar 6or.idabil i reuete s 6a' .inuni 'u un bu%et redusH La 6el este
i a .ea? i a 6i <n stare s le 4ro+o' la o <ntre'ere <n ori'e .o.ent? <ns? 'u
toate a'estea? eu ':ntrea. 'u treis4re1e'e Jilo%ra.e 4este li.ita dorit
<nainte de a ur.aH Nu dau +ina 4e PoB'e 4entru situaia <n 'are . a6la.? ba
di.4otri+? 'onsider ' %tea at:t de bine? <n':t nu . 4utea. o4ri din
.:n'atH
n a'est .o.ent nu + 'er de':t s 6ii de a'ord 'u ideea ' .a8oritatea
ali.entelor 4e 'are le 'onsu.ai nu sunt re1ultatul unei ale%eri? 'i al unei
'ondiionriH C;iar i atun'i ':nd luai .asa <ntr=un restaurant? o4iunile
+oastre sunt li.itate la 'eea 'e se %sete <n .eniu i 4robabil + a6lai? 'a i
.ine? <n situaia de a nu 4utea lua o de'i1ie? nu 4entru ' sunt 4rea .ulte
6eluri du4 'are + las %ura a4? 'i 6iind' tot s4erai s des'o4erii .'ar un
6el 'are s + 4la'/
!are suntei la 6el de %ur.an1i 'a i .ine i a+ei %ri8 s radei tot din
6ar6urie9 -ar de ':te ori +i s=a o6erit ansa s de'idei ':t trebuie s a+ei <n
6ar6urie9 E 'lar ' <ntr=un restaurant nu 4utei 6a'e asta? da' nu 'u.+a e
+orba de un bu6et suede1H Eu a. 'onstatat ' un bu6et 4oate ';iar s 'o.4li'e
situaiaH A+ea. tendina de a=.i 4une <n 6ar6urie de trei ori .ai .ult .:n'are
de':t <n .od obinuit? 4entru 'a a4oi s . si.t dator s o <n%;it 4e toatH
Ce 4rere a+ei des4re toate .inuniile a'elea de %ustri dintre .ese I
'redei ' ne a4arine de'i1ia de a le 'onsu.a9 !are nu sunte. +i'ti.ele unei
re'la.e de la tele+i1or? sau nu a+e. tria de a re1ista unui .iros %ro1a+? ori
'ine+a ne ser+ete 'u ele? sau 4oate ' sunte. 4li'tisii i nesi%uri? sau si.i.
' .erit. o re'o.4ens9 !ri'are dintre .oti+ele de .ai sus ne 4oate <.4in%e
s .ai adu%. o .as sau o %ustareH -e 'ele .ai .ulte ori? ele 'reea1 un
obi'ei 'are +a du'e la o ali.entaie e@'esi+ sau ';iar 'o.4ulsi+H
Ce +reau s su%ere1 este ' obi'eiurile noastre ali.entare nu sunt de
'ele .ai .ulte ori re1ultatul 4ro4riilor ale%eri? 'i .ai de%rab o ur.are a
'ondiionrii la 'are a. 6ost su4ui de 'tre 4rini? 'are? la r:ndul lor? au 6ost
'ondiionai de o 4ubli'itate .asi+ 6'ut din interese 4ur 'o.er'ialeH
-e a'u. <n'olo? +oi trebuie s de'idei 'e ti4uri de ali.ente +ei
'onsu.a? <n 'e 'antiti i <n 'e .o.entH -in a'east 'li4 trebuie s 4reluai
'ontrolulH "oate ' 4ers4e'ti+a nu +i se 4are 4rea <n'ura8atoareH * <nele%
<ntru totulH Nu + te.ei totui? este un 4roie't uor de ur.at i a%reabil? de
a'eea l=a. nu.it MET!-A U!AR/
"oate ai tras de8a 'on'lu1ia ' teoria .ea este i.4osibil de 4us <n
4ra'ti' i suntei tentai s arun'ai 'artea la %unoiH nainte de a 6a'e asta?
.ai %:ndii=+ la 'e + 4ro4un i +ei %si toate rs4unsurile/
"utei .:n'a ori':t i ori':nd din ali.entele +oastre 4re6erate?
4str:ndu=+ %reutatea dorit? 6r s + su4unei +reunei diete? 6r s ur.ai
un 4ro%ra. s4e'ial de e@er'iii i 6r s a4elai la +oin i la dis'i4linH
!4rii=+ o 'li4# oare 'ele s4use .ai sus nu .erit un 4i' de e6ort din
4artea +oastr9 "oate 4rea o 6ante1ie? <ns da' &&?&&N dintre +ieuitoare
reues'? +oi de 'e nu ai 4utea9
-e 6a4t? o6erta e ';iar .ai %eneroas de':t +=a. 4re1entat=o 4:n a'u.H
"utei s4une 'u sin'eritate ' + 4la'e tot 'e .:n'ai <n 4re1ent9 -a' ur.ai
instru'iunile .ele? o s 4utei s4une i asta? 4e l:n% bene6i'iile .a8ore de a
+ si.i .ai uori? .ai sntoi? .ai 4lini de ener%ie i <n're1tori <n 4ro4ria
4ersoanH >a .ai .ult? o s + 4utei bu'ura de tot 'e .:n'ai 6r s a+ei
'ontiina <n'r'atH
MET!-AU!AR .ai are <n' un a+anta8 .a8or# nu nu.ai ' nu +ei 6i
su4ui unei diete? dar nu +ei tre'e ni'i 4rin 4ro'edurile i .ai 6rustrante 'are
+ 'er s nu.rai 'aloriileH C:nd . %:ndes' 'u ':t .eti'ulo1itate
obinuia. s <.i ':ntres' 4oriile 1ilni'e de unt i de 1a;r? 4entru 'a a4oi s
. uit 'u dis4erare la ':t de ridi'ol de .i'i erau? ni'i nu . .ir ' a.
renunat <nainte de a <n'e4eH
* <ntrebai 6r <ndoial 'e 6el de obsta'ole +ei <nt:.4inaH Nu +
'onda.n 4entru s'e4ti'is.? ba di.4otri+? da' nu ai 6i aa? +=a 4utea
'onsidera <ntr=un 6el nai+iH * 4ro.it ' nu +or e@ista ni'i un 6el de obsta'oleH
-oar in la re4utaia .eaH Nu +reau s ris' 6':nd a6ir.aii ridi'ole i a a+ea
nu.ai de 4ierdut da' ai da %re 6iind' +=a. turnat .in'iuniH Tot 'e trebuie
s 6a'ei este s <.i ur.ai instru'iunile i + asi%ur ' +ei a+ea su''es 'u
MET!-A U!ARH -e a'eea 4ri.a instru'iune este#
Ur.ai toate instru'iunileH
"ri.a instru'iune +=ar 4utea da i.4resia ' 4ro%ra.ul <n sine este
destul de ri%idH Ei bine? nu e ';iar aaH Unul dintre a+anta8ele MET!-EI
U!ARE este to'.ai 6le@ibilitateaH
Nu + 'er s . 'redei 4e 'u+:nt? <ntru':t este i.4ortant s nu ur.ai
orbete 6ie'are instru'iune? 'i s <nele%ei raiunea 'are st la ba1a 6ie'rei
a'iuniH n 6elul a'esta e@ist .ai 4uine anse s i%norai o instru'iuneH A.
s + e@4li' la .o.entul 4otri+it de 'e trebuie ur.ate a'este s6aturiH A doua
re%ul este#
Fii re'e4ti+iH
A'esta este 'el .ai di6i'il lu'ru 4e 'are +i=l 'erH "robabil trii 'u i.4resia
' a+ei .intea des';is i nu anti'i4ai +reo 4roble. <n a'est sensH -a'=i
aa? a+ei %ri8 I este 6oarte 4osibil s 6i <n';is de8a 'analele de 'o.uni'areH A.
s4us? de e@e.4lu? ' e i.4ortant s <nele%e. .oti+ul din s4atele 6ie'rei
instru'iuni? <ns a. o.is s + e@4li' te.eiul 'elei dint:iH *=ai %:ndit? 4e
bun dre4tate? ' este at:t de e+ident <n':t? da' +i l=a s4une? +=a insulta
inteli%enaH Nu e ';iar aaH
E@ist oa.eni 'are 'onsider ' .etoda .ea este o list de su%estii 4e
'are le 4ot a''e4ta sau res4in%e du4 bunul 4la'? 'eea 'e e 'o.4let %reitH
MET!-A U!AR este un 4ro%ra. 'o.4let 'are + 4er.ite s + atin%ei
obie'ti+ele? 'u 'ondiia s ur.ai T!ATE instru'iunileH A. 'o.4arat
MET!-AU!AR 'u ieirea dintr=un labirintH I.a%inai=+ ' +=ai 4etre'ut
toat +iaa <n'er':nd s ieii dintr=un labirintH Eu + 4ot da instru'iuni
4re'ise 'are + +or a8uta s s'4ai? iar da' le +ei ur.a <nto'.ai +ei a+ea
4arte de o e+adare uoar i si%urH -ar da' +ei rata o sin%ur instru'iune
sau o +ei inter4reta %reit? nu 'ontea1 ':t de atent le +ei ur.a 4e 'elelalte?
+ei r.:ne <n labirintH A'elai 4rin'i4iu se a4li' i <n 'a1ul MET!-EI
U!AREH
E 'iudat 'u. at:ia oa.eni au .intea <n';isH Ni se 4ar 4rtinitori? 4lini
de 4re8ude'i? ';iar bi%oiH -in 6eri'ire? a'este eti';ete nu se a4li' <n 'a1ul
nostruH Nu + a.%iiH ntotdeauna .=a. 'onsiderat o 4ersoan onest i
des';isH A. si.it o uurare enor. atun'i ':nd a. s'4at din te.nia
6u.atului? dar a 6ost i un o' teribil 4entru .ineH Cu. de a. 4utut i%nora
at:ia ani nite ade+ruri at:t de e+idente9 Iar o'ul nu a 6ost .ai .i' atun'i
':nd a. des'o4erit ' era. la 6el de <n';is la .inte <n 4ri+ina obi'eiurilor
.ele ali.entareH
Ca s + 4utei des';ide .intea trebuie .ai <nt:i s a''e4tai ' este
<n';isH Una dintre reali1rile 'ele .ai i.4ortante ale o.enirii este 'a4a'itatea
de a trans.ite 'unotine <n <ntrea%a lu.e a4roa4e instantaneuH -ar? 'u.
s4unea Po;n FaBne# S! ar. de 6o' e doar o unealt? 'u ni.i' .ai bun sau
.ai rea de':t 'el 'are o deine/T Ca .ai toate reali1rile noastre? i .etodele de
'o.uni'are so6isti'ate sunt la 6el I 'u ni.i' .ai bune sau .ai rele de':t
in6or.aiile 4e 'are le trans.itH A'eia dintre +oi 'are sunt 6a.iliari1ai 'u
.etoda .ea de a renuna la 6u.at tiu de8a ' siste.ele .oderne de
'o.uni'are au a+ut un rol i.4ortant <n .ani4ularea 6u.torilorH
In6luena s=a .ani6estat <n a4roa4e toate as4e'tele +ieii noastreH S
4ri+i. ':te+a e@e.4le e+idente de s4lare a 'reieruluiH Atun'i ':nd +orbi.
des4re un ;a.ster? <n %eneral ne %:ndi. la o 'reatur .i' i dr%la?
a'o4erit de blan? de .ri.ea unui obolanH -e 6a4t? sin%ura di6eren
notabil dintre un ;a.ster i un obolan este lun%i.ea 'o1iiH Ma8oritatea
oa.enilor se +or arta bu'uroi s .:n%:ie un ;a.ster? dar si.4la a4ariie a
unui oare'e I 'a s nu .ai +orbi. de un obolan/ =ntr=o <n'4ere a%lo.erat
+a 4ro+o'a <n .od si%ur 4ani'H I.a%inea 4e 'are au 'reat=o 6il.ele de la
KolBCood este a'eea a unor 6e.ei 'are i4 i sar 4e 'ea .ai a4ro4iat .as? <n
+re.e 'e do.nii 'are le <nsoes' r.:n ne.i'ai i se a.u1 4e sea.a
%esturilor 'ara%;ioase ale <nsoitoarelorH n realitate? instin'tul le di'tea1
brbailor s se ur'e i ei 4e .asH "roble.a este '? 6iind .ani4ulai? a.
a8uns s 'rede. ' tea.a de dra%oni? 'a s nu .ai +orbi. de nite biei
oare'i? denot li4sa brbiei? aa ' ne 4re6a'e. ' a'este ani.ale nu ne
4rodu' ni'i un dis'on6ortH Fratele 'el Mare tie .ai bineH
!are de 'e a+e. 4reri di6erite des4re dou 6iine 6oarte ase.ntoare?
indi6erent da' sunte. brbai sau 6e.ei9 !are ideile noastre sunt
6unda.entate9 C:i oa.eni 'unoatei 'are s 6i 6ost .u'ai sau .'ar
ata'ai de un obolan9 A'este idei se ba1ea1 4e 6a4tul '? <n' de la natere?
a. 6ost edu'ai s aso'ie. obolanii 'u 4eri'olul unei boliH Ciu.a buboni'?
Flautul 6er.e'at din Ka.elin? ! .ie nou sute o4t1e'i i 4atru a lui Meor%e
!rCellH E dre4t ' 'iu.a buboni' s=a rs4:ndit 'u a8utorul obolanului ne%ru?
'are a dis4rut 'a ur.are a a4ariiei altei s4e'ii? obolanul 'enuiuH La 6el de
ade+rat e ' oa.enii 'are 'res' obolani 'a ani.ale de 'as sau 'ei 'are <i
6oloses' <n s'o4uri e@4eri.entale <i 'onsider ani.ale 'urate? 4l'ute i
deosebit de inteli%enteH
!are 4rerile noastre des4re ani.ale nu sunt rod al .ani4ulrii9 -e 'e
'onsider. ' er4ii sunt ani.ale rele i res4in%toare9 Ai +1ut +reodat
unul <n libertate? ai atins sau ai 6ost .u'at de +reunul9
-e 'e 'rede. ' urii Joala sunt nite ani.ale at:t de dr%ue i
si.4ati'e9 C;iar 'redei ' nu sunt 4lini de 4uri'i sau ' nu sunt 'a4abili s
+ .ute de de%et 'a ori'e alt ani.al slbati'9
S +ede. 'u. 6un'ionea1 s4larea 'reierului <n .aterie de ali.enteH
Cre+eii i lan%ustele sunt 'onsiderate nite deli'atese I 'el 4uin aa +d eu
lu'rurileH -a' e s ne lu. du4 as4e't? a'estea nu di6er 6oarte .ult de
s'or4ioniH Sin'er s 6iu? n=a. 6ost ni'iodat tentat s .n:n' un s'or4ion I nu
' s=ar 6i i+it o ase.enea o'a1ie? iar da' a 6i a+ut=o? nu 'red ' a 6i reuit s=
l <n%;it 6r s +o.itH ! s s4unei# SAsta 6iind' e otr+itorHT "ri otr+itoare
e@ist <n .a8oritatea lu'rurilor 4e 'are le .:n'.? doar ' 4e a'estea le
e+it.H E 4osibil 'a s'or4ionii s aib un %ust <n%ro1itor9 Se 4oate i astaH E la
6el de 4osibil s aib un %ust %ro1a+H Nu 'red 'a %ustul s aib +reo i.4ortan?
6iind' eu tot a +o.ita/
Credei ' ai 4utea .:n'a un +ier.e %ras? 1e.os i +iu 6r s +o.itai9
Cu toate a'estea? .ulte 'reaturi? 4rintre 'are se nu.r i .ilioane de oa.eni?
'onsider ' +ier.ii +ii sunt un deli'iuH Atun'i de 'e ne <n%ro1ete 4re1ena
unei lar+e <ntr=un .r9 n 6ond? <n a'el stadiu trebuie s 6ie <n' &0N .r/
M:ndul ' a. 4utea 'onsu.a 'arne de 'al sau de ':ine este res4in%tor
4entru .uli dintre noi? dar 'redei ' ne=a. 4utea da sea.a de di6erena
dintre un 'urrB de +it sau unul de ':ine ori 'al? da' a. 6i le%ai la o';i9 i
';iar da' a. obser+a? 'e ne=ar 4utea deter.ina s 6a'e. a'east distin'ie
da' nu to'.ai 6a4tul ' a. 6ost edu'ai s %:ndi. aa9
.i a.intes' 6oarte 'lar ':nd a. .:n'at 4entru 4ri.a dat .:n'are
';ine1eas'H Mi s=a 4rut ' tries' o ade+rat a+enturH Feluri de .:n'are
4re'u. Ssu4 de ari4ioare de re';inT sau Ssu4 din 'uib de 4asreT <.i 4reau
%reu de di%erat ';iar i la ni+el .ental? 'a s nu .ai +orbi. de 4ro'esul 6i1i' <n
sineH Mi=a. i.a%inat un 'uib de stur1i? 4lus inse'tele i e@'re.entele a6erente?
arun'at <ntr=o oal 'u a4 i 6iert ti.4 de +reo 1e'e .inuteH Nu .=a. %:ndit
atun'i '? dat 6iind +e';i.ea 'i+ili1aiei ';ine1e I 'a. de 'in'i ori .ai .are
de':t a noastr I 4o4ulaia n=ar 6i 4utut re1ista da' 'eea 'e .:n'a ar 6i 6ost
duntorH
Nu .i=a. i.a%inat ni'i ' 'eea 'e .i se ser+ea nu a+ea ni'i o le%tur
'u 'eea 'e .:n'au .ilioane de ';ine1i? 'i re4re1enta o +ariant o''idental a
bu'triei lor tradiionaleH A+ea. s tries' o e@4erien si.ilar le%at de
'urrB ':i+a ani .ai t:r1iuH
A4ro4o? tiai ' 4rin'i4alul in%redient al su4ei din 'uib de 4asre este
sali+a unei 4sri nu.ite Ca+e SCi6t9 Nu tiu 'u. suntei +oi? dar 4e .ine
unul? i.a%inea unei 4ersoane 'are s'ui4 4e 8os sau a unui 6otbalist 'are 6a'e
a'elai %est 4e terenul de 6otbal . u.4le de %reaH !are su4a din 'uib de
4asre ';iar are un %ust at:t de bun <n':t 4srile Ca+e SCi6t s 6ie 4e 'ale de
dis4ariie din 'au1 ' sali+a lor e la .are 'utare9
-a' atun'i ':nd a+ea. 1e'e ani .i=ai 6i s4us ' a 4utea .:n'a .el'i
i 4i'ioare de broas' nu nu.ai 6r s +o.it? 'i ';iar a+:nd i.4resia '=.i
4la'? nu +=a 6i 're1utH Fr <ndoial ' +oia8ul ro.anti' 4e Sena la bordul unui
>ateau Mou';e? du4 'e a. 'onsu.at .ai bine de o sti'l de +in? a 'ontribuit
la a'east sen1aieH Nu . <ndoies' ' a. sa+urat .o.entul? <ns .i=a 4l'ut
'u ade+rat %ustul .el'ilor i al 4i'ioarelor de broas'9 La ulti.a <ntrebare nu
+=a 4utea da un rs4uns sin'erH A.bele 6eluri de .:n'are erau <ne'ate <n sos
de usturoiH
nainte ura. usturoiul? a'u. a a8uns s=.i 4la'H !are de 'e .
<n':nt %ustul unor .:n'ruri doar atun'i ':nd 'onin 6oarte .ult usturoi9
Cu. 4ute. 6i at:t de nai+i s 'rede. ' si.i. %ustul unui 6el de .:n'are
'are a 6ost 'ondi.entat 'u un in%redient at:t de 4uterni' 'u. este usturoiul?
':nd de 6a4t 'eea 'e noi si.i.? iar 'ei din 8urul nostru .iros? este usturoiul/
Aadar? se 4are ' 4ute. 6i 'on+ini ' ori'e 4oate a+ea %ust bun sau
+i'e+ersaH S ne %:ndi. bunoar la sali+a 4srii Ca+e SCi6tH !are ';ine1ii au
6ost .ani4ulai i au a8uns s 'read ' un lu'ru 4e 'are eu <l 'onsider
de1%usttor este .inunat? sau eu a. 6ost su4us unui 4ro'es si.ilar i 'red '
'e+a ieit din 'o.un are un %ust oribil9
E ne+oie de ti.4? inteli%en i i.a%inaie 4entru a s';i.ba un obi'ei de=
o +ia? <ns ';iar i <n a'este 'ondiii nu trebuie s + <ntristaiH -e a'eea? a
treia instru'iune este#
n'e4ei 'u o stare de entu1ias. i bun dis4o1iieH
"robabil ' +i se 4are di6i'il? 4robabil ' <n' trii stri 'are tre' de la o
uoar 4ani' la 4esi.is.? a4oi la 4ani' 4ro6und? 4entru a 'ul.ina 'u o
de4resie absolutH A'este senti.ente sunt 'au1ate de a.intirea strilor de
6rustrare i ne.ulu.ire 4e 'are le=ai <ndurat ori de ':te ori ai <n'er'at s
ur.ai o diet? 'o.binate 'u 4ierderea <n'rederii <n sine la 'are ai a8uns 'a
ur.are a a'estor ee'uri i 'u 'redina ' + li4sete a'el lu'ru ne'esar 4entru
a a+ea su''esH
S + intre bine <n 'a4 ' ee'urile de 'are ai a+ut 4arte nu se datorea1
<n ni'i un 6el unor de6i'iene de 'ara'ter/ S 4resu4une. ' + 'er s stai <n
4i'ioare i s ridi'ai <n aer 4i'iorul st:n%H E 'lar ' ori'ine 4oate 6a'e astaH
A'u. + 'er s ridi'ai 4i'iorul dre4t? 6r s=l adu'ei <na4oi la sol 4e 'el
st:n%? <n aa 6el <n':t s r.:nei 'u a.bele 4i'ioare sus4endate <n aerH Ni'i
.'ar n=o s <n'er'ai s 6a'ei a'east .i'are? 6iind' tii ' e i.4osibilH
"robabil nu 4utei e@4li'a <n ter.eni tiini6i'i de 'e e i.4osibil? <ns nu este
ne+oie s o 6a'ei? at:ta +re.e ':t tii ' e de nereali1atH A+ei 'u.+a sen1aia
' ai su6erit un ee'9 Cu si%uran ' nuH
-e ':te ori ai <n'er'at s + inei %reutatea sub 'ontrol ur.:nd o diet?
ai <n'er'at s obinei i.4osibilul? din .oti+ul 4e 'are +i l=a. e@4li'at de8a#
dietele nu dau re1ultate/ Ee'ul nu s=a datorat unor li4suri ale +oastre? 'i
6a4tului ' ai <n'er'at s atin%ei i.4osibilulH -a' e uor de <neles de 'e e
i.4osibil s + ridi'ai a.bele 4i'ioare <n a'elai ti.4? de 'e nu + e la 6el de
uor s +edei i .oti+ele 4entru 'are a ine o diet este un lu'ru i.4osibil9
E@ist ':te+a .oti+eH
Unul ar 6i a'ela ' oa.enii 'are 6a' re'la. dietelor 'reea1 'on6u1ie
atun'i ':nd o6er .oti+e 6oarte 'on+in%toare? tiini6i'e? <ns 6r <ndoial
nerealiste? 4rin 'are ne asi%ur ' a'estea +or 6un'ionaH Un alt .oti+ este a'ela
' unii dintre +oi ai a+ut 4robabil la un .o.ent dat su''es 'u o anu.it
.etod? 'eea 'e +=a 6'ut s 'redei ' 4utei atin%e re1ultatul doritH -in
4'ate? nu ai reuit <n 6inal/ "ro%resele 4e 'are le=ai reali1at au 6ost 4e ter.en
s'urt I .area 4roble. a dietelorH Cel .ai 'on+in%tor .oti+ este <ns altul#
dei sunte. 'on+ini ' ne li4sete lu'rul esenial 4entru 'a dieta noastr s
6ie <n'ununat de su''es? 'unoate. destui oa.eni 'are au a+ut +oina
ne'esar 'a s reueas'H
Fu.torii 'red ' doar li4sa +oinei <i o4rete s renune la 6u.atH Eu i=
a <ntreba# S-a' r.:nei 6r i%ri la o or 6oarte t:r1ie din noa4te? ':t de
de4arte suntei dis4ui s .er%ei 'a s + 4utei 'u.4ra un 4a';et9T Un
6u.tor ar 6i <n stare s tra+erse1e <not Canalul M:ne'ii? doar 'a s 6a' rost de
i%riH n .od ironi'? to'.ai +oina lor de 6ier <i deter.in s 'ontinue s
6u.e1eH Fu.torii 'are renun ba1:ndu=se 4e +oin o 6a' doar 6iind' tea.a
' ar 4utea .uri din 'au1a unui 'an'er la 4l.:ni este .ai 4uterni' de':t
ilu1oria lor de4enden de i%riH E ne+oie de .ult +oin 4entru 'a 'ine+a s
i%nore ris'urile <n 4ri+ina sntii? ';eltuielile? .i1eria i sti%.atul so'ial i
s 'ontinue s 6u.e1eH La ur.a ur.ei? ni.eni nu ne 6orea1 s 6u..H Nu
li4sa +oinei <i o4rete 4e 6u.tori s renune? 'i un 'on6li't de intereseH
A'elai lu'ru se <nt:.4l i <n 'a1ul dietelorH -ietele sunt o 6or. de
s';i1o6renieH ! 4arte a 'reierului s4une# SSunt %ras? nesntos i ur:tT? <n
+re.e 'e 'ealalt 8u.tate s4une# STare .i=ar .ai 4l'ea s .n:n' 6oita8ul
a'ela 're.osHT Este un 'on6li't al dorinelor? o 4er.anent lu4t a 'elor dou
o4iuniH
Uitai=+ la oa.enii 'are reues' s in o diet sau? .ai bine 1is? la 'ei
des4re 'are 'redei ' reues'H Nu=i aa ' 6a' 4arte din anu.ite 'ate%orii#
a'tori? 8o';ei? balerine? bo@eri? atlei et'H9 !a.eni 4entru 'are ne+oia de a=i
'ontrola <n 4er.anen %reutatea nu este doar o dorin? 'i un lu'ru absolut
esenialH Nu 'redei ' at:ta +re.e ':t +oi 'edai tentaiei de a .:n'a a'el
6oita8? <n ti.4 'e ei nu <ndr1nes' s o 6a'? 4entru ei +a de+eni 'u at:t .ai
4reios9 Ai obser+at ' o .are 4arte dintre 'ei .enionai .ai sus se u.6l 'a
nite baloane du4 'e se retra% din 4ro6esie? iar unii ';iar dinainte9 Reinei '
a'eti oa.eni r.:n slabi at:ta +re.e ':t dorina de a 6i slabi <n+in%e tentaia
de a .:n'aH Ei au ne+oie <ns de dis'i4lin 'a s obin a'est re1ultat? .oti+
4entru 'are eu nu 'onsider ' se bu'ur de su''esH "oate ' a8un% la
auto'ontrol? dar au i o 4er.anent stare de ne.ulu.ireH
n 6ine? s a''e4t. 6a4tul ' dietele nu + du' la ni'i un re1ultat? <ns
'eea 'e + 6a'e s dai %re nu sunt de6e'tele 4ersonale? 'i 6olosirea unei .etode
%reiteH A. .ai s4us de 'e MET!-A U!AR nu ne'esit o +oin 4uterni' i
nu este doar un e@er'iiu de %:ndire 4o1iti+H Cu toate a'estea? e ne'esar s
%:ndii o4ti.ist sau? .ai bine 1is? s renunai la %:ndurile ne%ati+eH
Al4initii 'are reues' s es'alade1e E+erestul tries' un e@traordinar
senti.ent de <.4linire i de entu1ias.H Ei au 4arte de a'este triri ';iar din
'li4a <n 'are le <n'olete <n .inte dorina de a 6a'e a'east <n'er'areH
Senti.entele nu <i 4rses' 4e 4ar'ursul as'ensiunii? 'are ne'esit un .are
e6ort 6i1i' i .ental? i ni'i <n 4erioada destul de <ndelun%at a 4re%tirilor i a
antrena.entuluiH E.oia i bu'uria las lo' des'ura8rii doar atun'i ':nd?
da' e 'a1ul? tea.a de ee' le d t:r'oaleH
Atun'i ':nd 'o.4ar <n'er'area de a + 'ontrola %reutatea 'u a'eea de a
es'alada E+erestul ris' s + <ntres' 'on+in%erea ' suntei 4e 'ale de a
'o.ite un a't de 'ura8 'are? da' nu e absolut i.4osibil? 'u si%uran e 6oarte
di6i'ilH Nu e ';iar aaH Este 6oarte %reu s es'alade1i E+erestul I e un 6a4t
de.onstratH C;iar i 'u o 4lani6i'are atent? 4re%tire 6i1i' ade'+at i o stare
de s4irit 4otri+it? 4ot a4rea e+eni.ente i.4osibil de 'ontrolat de 'tre
al4initi I 'u. ar 6i +re.ea 4roast I i 'are le 4ot distru%e ansele de reuitH
n a'elai ti.4? 4oate 6i ridi'ol de si.4lu s=i 'ontrole1i %reutateaH "este
&&?&&N dintre ani.alele de 4e a'east 4lanet 6a' asta 4e 4ar'ursul +ieii 6r
'a .'ar s <i dea sea.aH -a' +ei 4orni <ns 'u un senti.ent de tea. i
ne<n'redere? + +ei distru%e ansele ';iar dinainte de a <n'e4eH
Trebuie s + 6ie 'lar ' nu se +a <nt:.4la ni.i' ruH -i.4otri+? suntei
4e 'ale de a <nde4rta a'ea u.br <ntune'at 'are <n ulti.ii ani nu +=a lsat s
+ bu'urai de +ia aa 'u. trebuieH Cel .ai %ra+ lu'ru 'are +i se 4oate
<nt:.4la este s nu reuii? dar ori'u. n=o s + 6ie .ai ru de':t + era
<nainte de a <n'e4eH * a6lai <n 4ostura e@traordinar de a nu a+ea ni.i' de
4ierdutH "e de alt 4arte? a+ei 6oarte .ulte de ':ti%atH
! 6e.eie 'are a 6olosit 'u su''es .etoda .ea s4unea ' era at:t de
<n':ntat? <n':t a a8uns s <i 4li'tiseas' toi 4rietenii 'u tot 6elul de detaliiH
A'etia au bote1at=o Se+an%;elista rens'utTH Nu=.i 4la'e s . 'onsider
e+an%;elist? <ns Srens'utT e un ter.en e@traordinar? 'are 'onine ';iar
esena a'elui .inunat senti.ent de eliberare dintr=o lu.e a <ntuneri'ului?
6ri'ii? i%noranei i a dis4reului de sine i tre'erea <ntr=o lu.e a lu.inii?
sntii i a res4e'tului de sineH E@a't asta a. si.it i eu ':nd a. reali1at '
dein ';eia 'are . 4oate elibera de o.ul %ras 'are . <nte.niase at:ia aniH
* 4ro4un s nu lu. <n 'al'ul 4osibilitatea unui ee'H Nu 'itii a'east
'arte 'a s dai %re? iar MET!-A U!AR 'u si%uran +a a+ea re1ultate da'
+ei ur.a T!ATE instru'iunile? in'lusi+ 4e 'ea de=a treia#
n'e4ei 'u o stare de entu1ia. i bun dis4o1iie 'a s + a8ut s atin%ei
a'est obie'ti+? a. s 6oloses' dou 'o.4araii si.4leH "e 4ri.a a. .ai
.enionat=o I este 'ea le%at de ani.alele slbati'eH Ele dein de8a se'retulH
-ar 'ea de=a doua o s + 4er.it s le <.4rtii taina i se re6er la .ainiH
! s + <ntrebai 4robabil 'e le%tur e@ist <ntre o .ain i %reutatea +oastr?
<n a6ar de 6a4tul '? da' ai .er%e .ai .ult 4e 8os i ai 'ondu'e .ai 4uin?
+=ai 4utea re1ol+a 4roble.aH
n realitate? .ainile i 'or4ul u.an au 6oarte .ulte <n 'o.unH A.bele
sunt +e;i'ule destinate s ne trans4orteH Au ne+oie de lu'ruri ase.ntoare
4entru a 6un'iona <n 4ara.etri o4ti.iH Nu 4ot 6un'iona 6r 4ro+i1ii su6i'iente
de 'o.bustibil i aerH A.bele au ne+oie de <ntreinere re%ulat 'a s 4oat
6un'iona e6i'ient i s nu se de6e'te1eH
E@ist totui dou di6erene .a8ore <ntre .aini i 'or4urile noastre? i
este 6oarte i.4ortant s 6i. 'ontieni de eleH * te.ei 4oate ' +ei a+ea
ne+oie de o di4lo. <n .e'ani' auto i de 'unotine .edi'ale des4re 'u.
6un'ionea1 'or4ul u.an 'a s 4utei 4ar'ur%e a'est te@tH * asi%ur ' nu e
aaH Cu. <n' a4ele1 la ne4otul .eu atun'i ':nd +reau s 6iu si%ur '
<nre%istre1 un 4ro%ra. T*? +=a. .ai s4us de8a ' 8ar%onul te;ni' .i se 4are
%reu de <neles? 4li'tisitor i neinteresantH * 4ro.it ' nu +ei <nt:.4ina ni'i o
di6i'ultate <n a=.i ur.ri i <nele%e teoriile? ';iar da' nu ai 'ondus ni'iodat
o .ainH
"ri.a di6eren i.4ortant dintre o .ain i 'or4ul u.an este le%at de
'o.4le@itateH Cor4ul u.an este 'ea .ai 'o.4li'at .ainrie de 4e 4lanet I
de un .ilion de ori .ai 'o.4le@ de':t 'ea .ai so6isti'at na+ s4aial 'are a
6ost 'onstruit +reodatH n 'o.4araie 'u a'esta? o .ain este la 6el de
'o.4le@ 'u. este un aba' 6a de un 'o.4uter .odernH
C;iar da' ur.e1i 'u s6inenie re'o.andrile din %;idul 4rodu'torului?
s4erana .edie de +ia a unei .aini este de a4ro@i.ati+ 'in'is4re1e'e ani? <n
+re.e 'e ini.a noastr 4o.4ea1 ne<n'etat 4e tot 4ar'ursul +ieii? 6r s
<n'ete1e +reo se'und? <n 'iuda 6a4tului ' su4ort <n .od 'onstant
nenu.rate abu1uriH
A+e. de .ulte ori tendina de a nu da i.4ortan 'or4ului u.an? dei
a'esta are o 'o.4le@itate in'redibil? to'.ai 4entru ' nu=i 4ute. <nele%e
.e'anis.ele so6isti'ateH To'.ai de a'eea este esenial s a4re'ie.? aa 'u.
.erit? ade+rata 'o.4le@itate a in'redibilei .ainriiH
-a' +=a 'ere s ridi'ai .:na st:n%? 4robabil ' ai a+ea ne+oie de
':te+a se'unde 'a s + dai sea.a 'are este st:n%a? <ns 4uini oa.eni ar
'onsidera ' a'easta este o a'iune 'o.4li'atH C;iar i un ':ine 4oate 6i
dresat s o 6a'H I.a%inai=+ 'u. ar 6i da' +i s=ar 'ere s=i 'on+in%ei 4e toi
lo'uitorii 4lanetei s 6a' a'est %est <n a'elai ti.4H C;iar i a4el:nd la
te;ni'ile .oderne de 'o.uni'are ai a+ea anse in6i.e s reuiiH Totui?
6olosii a'eleai a'iuni de 'oordonare de ':te ori 6a'ei .i'ri si.4le? 'u. ar
6i %estul in'ontient de + s'r4ina la nasH
Cor4ul +ostru este 'o.4us din .iliarde de 'elule? 6ie'are dintre ele 6iind o
entitate distin't? 'are 6un'ionea1 totui 'a un <ntre% 4e 4ar'ursul +ieiiH
Suntei <n stare s 'urai .ere? s 'itii 1iarul? s 8u'ai 'ri sau s
rs4undei la tele6on9 Si%ur ' da I ni'iuna dintre a'iunile .enionate .ai sus
nu este 6oarte 'o.4li'atH -ar 'redei ' ai 4utea s du'ei la bun s6:rit
+reuna dintre a'este a'iuni da' ai <n'er'a s le 6a'ei 4e toate deodat9
Se tie ' unii oa.eni au abiliti e@traordinare <n do.enii 4re'u.
s4ortul? .u1i'a? s'ul4tura? 4i'tura et'H? <ns .iliardele de 'elule din 'or4ul
nostru au .ai .ult de':t o si.4l .isiune? i <nde4lines' 1e'i de sar'ini
'o.4li'ate <n a'elai ti.4? 4e tot 4ar'ursul +ieiiH
Fie ' dor.ii sau suntei tre8i? 4l.:nii 'ontinu s ins4ire o@i%en?
ini.a 4o.4ea1 <n 'ontinuare o@i%enul i alte substane 4rin siste.ul
'ir'ulator? 'tre or%anele 'are au ne+oie de eleH Ter.ostatul +ostru interior
'ontinu s .enin te.4eratura 'or4ului la ni+elul 4otri+itH Cor4ul 'ontinu
s di%ere .:n'area? s asi.ile1e ele.entele nutriti+e i s 4ro'ese1e
substanele re1idualeH Siste.ul +ostru i.unitar 4oart o 4er.anent btlie
4entru a <n+in%e rnile i in6e'iileH
"roble.a este '? at:ta +re.e ':t toate a'estea 6un'ionea1 auto.at i
nu 4resu4un ni'i un e6ort 'ontient din 4artea noastr? a+e. tendina de a nu
le lua <n sea.H Nu e ne+oie s 'unoatei toate detaliile te;ni'e? <ns e
i.4ortant s 'ontienti1ai in'redibila 'o.4le@itate a 'or4ului o.enes'H
Mai i.4ortant <ns este s <nele%ei a doua di6eren .a8or dintre o
.ain i 'or4ul +ostru#
!.ul a 'reat .aina? dar nu s=a 'reat 4e sine <nsui/
* 4utei <ntreba 'e le%tur au toate a'estea 'u 'ontrolul %reutiiH
Rs4unsul e si.4lu# re4re1int ';iar esena MET!-EI U!AREH A. .ai s4us
' este 6oarte i.4ortant s 6ii des';ii 'tre ori'e ideeH MET!-AU!AR este
';eia 'are + +a re1ol+a 4roble.ele le%ate de %reutate? iar da' +ei <nele%e
ur.toarele trei 'a4itole? +ei deine ';eia 4entru a 6olosi a'east .etodH
!.ul a 'reat .aina? aadar <l 4ute. 'onsidera? 6r re1er+e? 'el .ai <n
.sur s stabileas' 'e ti4 de 'o.bustibil i alte .ateriale sunt ne'esare
4entru <ntreinerea 6ie'rui .odel <n 4arteH Asta nu <nsea.n ' trebuie s 6i.
e@4eri <n .aterie de .aini? la 6el 'u. nu trebuie s 6i. ele'tri'ieni 'a s
4ute. a4rinde un be'H Ade+raii s4e'ialiti ne 4un <ntotdeauna la dis4o1iie
.anuale de utili1are a 4roduselor? iar noi nu trebuie de':t s ur..
instru'iunile a'estoraH
!.ul nu s=a 'reat <ns 4e sine <nsui? du4 'u. nu a 'reat ni'i o alt
6iin de 4e 4lanetH -a' nu o.ul a 6ost 'el 'are s=a 'reat 4e sine <nsui?
<nsea.n ' el este o4era lui -u.ne1eu sau a altei 6or.e de inteli%enH M +oi
re6eri <n 'ontinuare? <n .od 4ur 'on+enional? la a'easta 6or. de inteli%en
nu.ind=o Creatorul sau Ma.a NaturH Mie 4ersonal .i=e %reu s 'red ' a'est
Creator este un btr:n 'u barb lun% i alb? 'are nu 6a'e alt'e+a de':t s .
in sub obser+aie i s <.i 8ude'e 6a4teleH Mi=e %reu s 'red ' se atea4t 'a
eu s <l +enere1H Fiind' l=a. denu.it 4rintr=un 'u+:nt de %enul .as'ulin? ai
4utea 'rede ' eu <l +d 'a 4e o 6iin u.an? .ai 4re'is un brbatH Ar 6i 'a i
':nd un 'o.4uter ar 4utea 6i su6i'ient de inteli%ent s 'onsidere ' o.enirea a
6ost 'reat du4 ';i4ul i ase.narea sa? i o sin%ur 6iin u.an ase@uat a
'onstruit toate 'o.4uterele i restul uni+ersuluiH A. nu.it Creatorul 4rintr=un
ter.en de %en .as'ulin? 6iind' nu tiu 'u. alt'u.+a s . re6er la elH Ceea
'e nu 4oate 6i 'ontestat este 6a4tul ' a'est Creator este 'u si%uran de un
.ilion de ori .ai inteli%ent de':t 6iina u.anH
-e unde ti. 'e i ':nd ar trebui s .:n'.9 Ca ori'e .a.i6er? odat
'e a. 4rsit 4:nte'ele .a.ei? o +re.e sunte. de4endeni de s:nul ei sau de
substitutele <.buteliate ale a'estuiaH -u4 'e sunte. <nr'ai? oa.enii? .ai
4re'is 4rinii notri? ;otrs' 'e +o. .:n'aH -e unde +or ti a'etia 'are este
.:n'area 'ea .ai 4otri+it 4entru noi9 -e unde <i iau in6or.aiile9 Au la
dis4o1iie o su.edenie de surse# 4ro4riii 4rini? .edi'ii i nutriionitii? dar
.ai 'u sea.? 4uterni'ele reele .ediati'e? 'are 6oloses' 4ubli'itatea i
te;ni'ile de s4lare a 'reierului 4entru a +inde ':t .ai .ultH
N=ar 6i 6ost bine da' 'el 'are ne=a 'reat ne=ar 6i 4us la dis4o1iie i un
.anual de utili1are? <n aa 6el <n':t s ti. e@a't 'e i ':nd s .:n'.? 'a s
nu .ai 6i. ne+oii s 4une. <n 4er.anen <n balan +olu.ul .are de
in6or.aii 'ontradi'torii 4e 'are <l 4ri.i. de la e@4erii u.ani9 A. +eti 6oarte
bune 4entru +oi#
To'.ai asta a 6'utH
"oate nu + +ine s 'redei? dar 'u. ar 6i 'u 4utin 'a o 6or. de
inteli%en 'a4abil s 'on'ea4 un obie't at:t de 'o.4le@ 'u. este 'or4ul
u.an? 'a s nu .ai +orbes' de nenu.ratele .ira'ole 'reate de Ma.a Natur?
s aib nai+itatea de a 4ierde din +edere un lu'ru at:t de si.4lu? 'u. ar 6i un
%;id 'are s ne <n+ee 'e s .:n'.? <n 'e 'antitate i <n 'e .o.ent9
Cu. + <n';i4uii ' au su4ra+ieuit ani.alele slbati'e de=a lun%ul a
':te+a .ilioane de ani9 i 'u. + i.a%inai ' au re1istat str.oii notri 6r
su4er.arJeturi? 'u4toare 'u .i'rounde? 'a s nu .ai +orbi. de .edi'i i
nutriioniti9 Noi? oa.enii? ti. doar de ':te+a sute de ani ' e@ist lu'ruri
4re'u. 'aloriile sau +ita.ineleH
Creatorul a <n1estrat toate 6iinele +ii? in'lusi+ 4e noi? 'u un .anual de
utili1areH Ani.alele slbati'e ur.ea1 toate instru'iunile 4ri.ite i de a'eea
nu au 4roble.e le%ate de %reutateH
"robabil ' i +oi trii a'eeai ilu1ie 4e 'are a. trit=o i eu 'ea .ai
.are 4arte a +ieiiH n tineree a+ea. .ari <ndoieli <n 4ri+ina e@istenei unui
CreatorH Cred ' a+ea. a'eeai 4roble. 4e 'are o a+eau .ilioane de ali
o''identaliH Mi=a. <n'e4ut +iaa 'u .intea des';isH Mi s=a s4us ' e@ist
1:ne? i Mo Cr'iun? i -u.ne1eu I un btr:n 'u barb lun% i alb? 'are
ne=a 'reat? 'are ne 4rote8ea1? ne 'unoate 6ie'are %:nd i 6a4t i ne 8ude'
%reelileH
Nu .i=a luat .ult s des'o4r ' 1:nele i Mo Cr'iun erau doar nite
bas.eH Atun'i a. <n'e4ut s . <ndoies' de e@istena lui -u.ne1euH La ur.a
ur.ei? <n+ase. ' nu te 4uteai <n'rede ni'i <n 'e 'iteai <n 1iare ' se
<nt:.4lase 'u o 1i <nainteH Cu. a 6i 4utut lua de bune s'rieri des4re
e+eni.ente 'are se 4etre'user 'u .ii de ani <nainte? .ai 'u sea. da' era
+orba des4re o 'arte tradus dintr=o li.b 6oarte +e';e9
Erau 4rea .ulte 'on6u1ii i 'ontradi'iiH Cine+a a 6ost sal+at de la <ne' <n
';i4 .ira'ulos I s <i .ulu.i. lui -u.ne1euH S-e 'e <n%duie s aib lo'
'utre.ure9T SCine sunte. noi s 8ude'. 'ile Celui Atot4uterni'9 Trebuie s
a+e. 'redinHT Nu 4utea. a''e4ta a'east stare de lu'ruriH Mi=a. 1is '? da'
-u.ne1eu 4ri.ete laude 4entru toate lu'rurile bune 'are se <nt:.4l? ar 6i
'instit i s=i asu.e +ina 4entru de1astrele 'are se 4etre' <n lu.eH
-a' -u.ne1eu a 'reat totul? atun'i <nsea.n ' a 'reat i iadulH -e 'e
ar 'rea un ase.enea lo' un -u.ne1eu bl:nd i a toate ierttor9 -a' el ne=a
'on'e4ut? de 'e nu ne=a 6'ut i li4sii de 4'ate9 -a' un .un'itor
in'o.4etent d +ina 4e uneltele lui? 'e 6el de .un'itor e a'ela 'are nu arun'
+ina ni'i 4e el? ni'i 4e unelte? 'i 4e obie'tul 4e 'are l=a 'reat9 Cu. s ne
ate4t. de la un 'o4il s 'read? sau .'ar s <nelea%? ' sunte.
bleste.ai 4e +e'ie din 'au1a unui -u.ne1eu 'are a 6'ut un lu'ru de
.:ntuial9
Mintea .ea 6ra%ed nu a 4utut a''e4ta toate a'este lu'ruriH Cel .ai %reu
de <neles .i s=au 4rut si%urana 'u 'are 4reoii 4retindeau s tie 'e 'redea
sau 'e +oia -u.ne1eu de la noi? de 4ar' ar 6i a+ut le%turi dire'te 'u elH -a'
a+eau le%turi dire'te? 'u. de nu=l <ntrebau de 'e a+eau lo' 'utre.urele9
Era. <nsetat du4 rs4unsuri? dar a'estea nu . .ulu.eauH ns
4rin'i4alul .oti+ 4entru 'are .i=a 6ost i.4osibil s 'red <n -u.ne1eu era a'ela
'? dei 4reoii 4redi'au 'u o 'on+in%ere absolut? e@istau 4rea .ulte 'redine
i reli%ii di6erite? toate dein:nd ade+rulH -a' e@ist .ii de reli%ii i 'redine
di6erite des4re -u.ne1eu i 'reaie? <nsea.n ' sunt %reite toate? 'u e@'e4ia
uneiaH Nu .i s=a dat ni'i o do+ad ' 6usese. edu'at <n s4iritul 'redinei
ade+rate? .i s=a 'erut <ns s . bi1ui 4e a'east 'redinH -a' toate teoriile
'u e@'e4ia uneia se do+edeau %reite? i nu e@ista +reo do+ad ' a'easta de
4e ur. era 'ore't? .ate.ati' e@ista 4robabilitatea 'a toate s 6ie %reiteH
A. a8uns nu nu.ai s=.i 4ierd 'redina? dar .i s=a 4rut 'ore't 'a i
'eilali oa.eni s aib <ndoieli i in'ertitudini la 6el 'a i .ine I ';iar i 4reoii
'are +orbeau 'u at:ta si%uran i autoritateH n 6ond? 'ontradi'iile i <ndoielile
erau la 6el de e+idente i 4entru eiH Ade+rata do+ad 4entru .ine era alta# <n
'a1ul <n 'are 'ine+a ar a+ea de %:nd s 'o.it un 4'at? i=ar du'e 4:n la
'a4t 4lanul da' ar 'rede 'u ade+rat ' -u.ne1eu <l +ede9 "oate +ei 'rede
' daH !are un ;o ar .ai 6ura da' ar ti ' este 4:ndit de un 4oliist9 Cu
si%uran ' nuH -a' oa.enii ar 'rede 'u ade+rat ' -u.ne1eu le tie toate
%:ndurile i 6a4tele i ' +a e@ista o 1i a 8ude'ii? 'u si%uran ' nu ar .ai
4'tuiH
A4oi a. des'o4erit !ri%inea s4e'iilor a lui -arCin i teoria >i% >an%uluiH
Lu'rurile <n'e4eau s 'a4ete sensH ndoiala i ne'laritile au dis4rut 4este
noa4teH Nu .ai e@ista -u.ne1euH -in Ssu4a 4ri.ordialT 'are a re1ultat din
>i% >an% au a4rut nite 'reaturi .ira'uloase? uni'elulare? ase.ntoare unor
a.ibe? 'are? 4rintr=un 4ro'es de e+oluie i sele'ie natural? s=au de1+oltat 4e
4ar'ursul a trei .iliarde de ani <n 6iine 'u tru4uri o.eneti? in'redibil de
so6isti'ateH
A. a+ut atun'i i.4resia ' tries' un .o.ent de e@traordinar
ilu.inareH -e 6a4t? a'ela a 6ost .o.entul <n 'are .intea .i s=a <n';is? i aa a
r.as 'ea .ai .are 4arte a +ieii .eleH Aa 'u. unii oa.eni re6u1 s
<nelea% ' e@ist nenu.rate 'ontradi'ii <n <n+turile reli%ioase? to'.ai
4entru ' nu 4ot a''e4ta ideea ' nu e@ist -u.ne1eu? la 6el i eu a. r.as
6idel 'on'e4telor de e+oluie i sele'ie natural? 6iind' nu era. de a'ord 'u
teoria ' e@ist -u.ne1euH
A. des';is subie'tul le%at de reli%ieH ! serie de bine+oitori .=au s6tuit
s nu o 6a' da' nu +reau s 4ierd o 4arte din 'ititoriH Le <nele% 4er6e't
inteniaH Ateii ar 4utea 'rede ' SAllen +rea s . 'on+in% s 'red <n Creator i
s . <nde.ne s 4ierd din %reutate 6iind' Cel Atot4uterni' <i dorete 'a eu
s 6iu slab i sntosTH A +rea s 'lari6i'. a'est as4e'tH Nu a. de %:nd s +
'er s + bi1uii 4e 'redin? 'i 4e un ade+r 'are nu 4oate 6i t%duit? un
ade+r +alabil? indi6erent da' 'redei sau nu <n -u.ne1euH A'eia dintre +oi
'are 'red <n 'el Atot4uterni' se %:ndes' 4robabil ' eu a. s le 4un la <ndoial
'redina sau ' a. 6'ut=o de8a I ni.i' .ai de4arte de ade+rH
!are uni+ersul a 6ost 'reat de o 6or. de inteli%en 4e 'are o nu.i. <n
.od %eneri' -u.ne1eu sau este re1ultatul unei si.4le 'oin'idene9 E@ist
oa.eni 'are 4ri+es' e+oluia i sele'ia natural dre4t alternati+e la teoria
'reaiei? la 6el 'u. a. 6'ut i eu ':nd+aH M <ntreb 'u. a. 4utut 6i at:t de
nai+H M=a. .:ndrit ani de=a r:ndul 'u .intea .ea lo%i'? analiti'? de e@4ert
'ontabilH Ade+rul e ' .intea .ea era 'a o s'oi' uriaH Re6u1ase. s 'red
' e@ist un Creator? 6iind' nu . 4utea. bi1ui 4e 'redin I a+ea. ne+oie de
do+e1iH M <ntreb 'u. de a. 6ost at:t de orb? ':nd era. <n 4er.anen
<n'on8urat de do+e1iH
I.a%inai=+ ' suntei 4ri.ul o. 'are a8un%e 4e LunH n .i8lo'ul
de'orului natural 'o.4us din st:n'i i 4ietri? strlu'ete un inel 'u dia.anteH
* %:ndii 'u.+a# SCe 'oin'iden? un inel 'u dia.ante s=a 6or.at din ;aos9T
sau .ai de%rab + <ntrebai# SCu. naiba a a8uns ai'i un inel 'u dia.ante9T E
dre4t ' un inel 'u dia.ante nu e un obie't e@tre. de so6isti'at? aa ' nu ar 6i
i.4osibil s ne <n';i4ui. ' s=ar 6i 4utut 6or.a <n .od naturalH
-a' ai 6i des'o4erit <n nisi4 un Rolls RoB'e nou=nou? +=ai 6i <ndoit
.'ar o 'li4 ' a 6ost 'reat de o 6iin inteli%ent9 Credei ' un obie't at:t de
'o.4le@ i de so6isti'at 'u. este un Rolls RoB'e ar 6i 4utut s a4ar din
<nt:.4lare9 -oar un .are ne%;iob ar 4utea 'rede aa 'e+aH
At:ta +re.e ':t + +ine %reu s 'redei ' un Rolls RoB'e ar 4utea a8un%e
din <nt:.4lare 4e Lun? <n lo' s 6ie 'reaia unei 6iine inteli%ente? ':t de di6i'il
+=ar 6i s a''e4tai ideea ' o .ainrie 'are este de un .ilion de ori .ai
so6isti'at de':t un ase.enea auto+e;i'ul ar 4utea 6i re1ultatul unei si.4le
'oin'idene9
Nu 'red ' a+e. de=a 6a'e 'u o 'ontradi'ieH I4oteti'ul Rolls RoB'e de 4e
Lun ar 6i 'onsiderat o4era unui 'reatorH S4e'ia u.an e@ist? iar
4robabilitile .ate.ati'e s4un ' sunt anse de unu la ':te+a .iliarde 'a noi
s 6i. re1ultatul unei si.4le 'oin'ideneH n a'est 'a1? ar 6i <nele4t s
'on';ide. ' a. 6ost 'reaiH
E+oluia i sele'ia natural sunt? de ase.enea? ade+ruri de
ne'ontestat? <ns nu 'ontra1i' <n ni'i un 6el teoria 'reaieiH Rolls RoB'e=ul nu a
6ost 'reat 4este noa4te 4rin atin%erea unei ba%;ete de .a%i'ianH A 6ost ne+oie
de ':te+a .ii de ani de inteli%en a4li'at? e6orturi i erori 4entru a a8un%e la
des'o4erirea roii 'are a 6ost 6olosit la Rolls RoB'eH M:ndii=+ o 'li4#
de1+oltarea 6iinei u.ane din 'reaturi relati+ si.4le? uni='elulare este un
4ro'es a4roa4e identi' i? aa 'u. roata a 'unos'ut .odi6i'ri? e+olu:nd <n .ii
de +arieti de .aini? 4ro'esul de e+oluie i sele'ie natural a 4rodus o
.uli.e de 'reaturi di6eriteH E+oluia i sele'ia natural nu sunt si.4le
'oin'idene? 'i sunt 4ro'ese de 'are Creatorul s=a 6olosit 4entru a=i <.bunti
4er6or.aneleH
Ar 6i o %reeal s 'onsider. ' 4rin teoria e+oluiei i a sele'iei
naturale s=ar 6i a8uns la 'o.4le@itatea 'or4ului u.an 6r inteli%ena unui
CreatorH Teoria se ba1ea1 4e 'redina ' tru4ul o.enes' a e+oluat de la 6iine
relati+ si.4le? uni'elulare? 'u. sunt a.ibeleH Fr <ndoial? da' ar 6i s o
'o.4ar. 'u al'tuirea 'or4ului u.an? a.iba este o 'reatur 6oarte si.4lH
S 4str. <ns 4ro4oriileH ! 'elul nu este 'e+a si.4luH Cu toate
'unotinele i te;nolo%ia a+ansat la 'are a a8uns? o.ul nu 4oate 'rea o 'elul
+ie 'are s 6un'ione1e inde4endentH M:ndii=+ la in'redibila ener%ie eliberat
de un ato. 'are se di+ideH Nu nu.ai ' o si.4l 'elul este de un .iliard de
ori .ai 'o.4le@ de':t 'ea .ai so6isti'at na+ s4aial? dar oa.enii de tiin
susin ' inteli%ena dintr=o sin%ur 'elul a 'or4ului u.an este .ai .are
de':t toate 'unotinele a'u.ulate de rasa u.anH ! sin%ur 'elul 'onine
.iliarde de 4arti'ule indi+iduale I iar ai'i se o4res' li.itele .i'rote;nolo%iei
.oderneH Cine ar 4utea s4une ' 6ie'are 4arti'ul nu 'onine 'in'i1e'i de
.iliarde de alte 4arti'ule9
! 'elul se 'o.4une dintr=un s4aiu 'u 4rotoni? ele'troni i neutroni
'are se <n+:rt 4e orbita unui nu'leu? la 6el 'u. 4lanetele %ra+itea1 <n 8urul
unei steleH !are stelele sunt doar nite 'elule 'are al'tuies' o %ala@ie9 Iar
%ala@iile sunt 'elulele 'are al'tuies' uni+ersul9 Este uni+ersul <nsui o si.4l
'elul a unei entiti .ai .ari? iar a'easta la r:ndul su o 'o.4onent a uneia
<n' i .ai .ari9
La un .o.ent dat ase.enea %:nduri 4uteau 6i 'onsiderate nu doar
si.4le s4e'ulaii? 'i ade+rate 6ante1iiH -atele tiini6i'e re6eritoare la stru'tura
.ateriei? 4e 'are le a+e. <n 'li4a de 6a? ne de.onstrea1 '? indi6erent da'
se .rete sau se .i'orea1? 'elula 4ri.ordial se 'o.4une dintr=un s4aiu
'e 'onine .ai .ulte .i'ro4arti'ule 'are %ra+itea1 <n 8urul unui 'or4 'entralH
N=ar 6i o do+ad de nai+itate din 4artea noastr s 'onsider. ' a'east
stru'tur a .ateriei o .odi6i' atun'i ':nd <i s';i.b di.ensiunea9
! s + <ntrebai 4robabil 'e le%tur au toate a'estea 'u 4roble.a
'ontrolului %reutiiH To'.ai des4re asta este +orba# <n toi anii <n 'are a.
're1ut ' nu e@ist Creator? 'tre 'ine .=a. <ndre4tat de ':te ori a. a+ut
ne+oie de 4rote'ie? <ndru.are sau de un s6at 4ertinent9 Ctre s4e'ia 'ea .ai
inteli%ent de 4e 4lanetH !.ul a de+enit -u.ne1eul .euH Ca s 6iu .ai e@a't?
oa.enii de tiin? e@4erii? 4ersoanele edu'ate? 4ro6esionitii? 4osesorii unei
te;nolo%ii a+ansate au de+enit -u.ne1eul .euH At:ta +re.e ':t ar%u.entele
4reoilor erau at:t de 'ate%ori'e i? <n a'elai ti.4? 'ontradi'torii i 4line de
la'une? le=a. res4insH Marea %reeal 4e 'are a. 'o.is=o a 6ost ' a. res4ins
i ideea unui CreatorH A. ne%at totul? 6r dis'ri.inareH Nu .=a. %:ndit
atun'i ' nu teoria 'reaiei era %reit? 'i inter4retarea 'elor 'are 4retindeau '
se a6l <n 'entrul lu'rurilorH
*reau de 6a4t s sublinie1 un alt as4e't# .uli oa.eni sunt de 4rere '
rasa u.an este re1ultatul unei si.4le 'oin'ideneH n' i .ai .uli 'red '
sunte. o4era unui Creator? dar au <ndoieli serioase <n 'eea 'e 4ri+ete 6or.a <n
'are a'esta e@ist i .oti+ele 'are l=au deter.inat s ne 'ree1eH Sunt unii 'are
au .ai 4uine <ndoieliH ns ni'i 'ei .ai 6er+eni 'redin'ioi nu sunt <n stare s
<l sune i s <l <ntrebe 'e 6eluri de .:n'are ne re'o.andH n a'elai ti.4?
o.enirea a a8uns 'u .ult <naintea ri+alilor si? atin%:nd 4er6or.ane
te;nolo%i'e in'redibile <n ulti.ii aniH Ne .ai .ir. atun'i ' a4el. la e@4eri
u.ani ':nd a+e. ne+oie de un s6at9 n 6ond? a+e. +reo alt soluie9
-in 6eri'ire .ai e@ist o soluieH Ne 4ute. lsa %;idai de Ma.a Natur?
aa 'u. 6a' i ani.alele slbati'eH A+ei 4oate sen1aia ' . 'ontra1i'H A.
+orbit .ai de+re.e des4re in'ontestabila su4erioritate a s4e'iei u.ane asu4ra
ri+alilor si? 'a <n se'unda ur.toare s insinue1 ' .ai a+e. <n' .ulte de
<n+at de la ani.alele slbati'eH Nu este doar o alu1ie? este o a6ir.aie
'ate%ori'H "entru ' sunte. de de4arte s4e'ia 'ea .ai a+ansat de 4e 4lanet
i 4entru ' .uli dintre noi 'red ' nu a+e. le%tur dire't 'u Creatorul? a.
de+enit aro%ani i a+e. tendina de a ne 'onsidera -u.ne1eu sau? .ai
de%rab? oa.eni de tiin? e@4eri? 4ersoane edu'ate? 4ro6esioniti? 4osesori ai
unei te;nolo%ii a+ansateH
"oate ' a. de+enit aro%ani? <ns 'e e ru <n a ne 6olosi inteli%ena 'a s
<.bunti. 'reaiile Ma.ei Naturi? to'.ai 4entru a ne .enine su4erioritatea
asu4ra 'elorlalte s4e'ii9 To'.ai des4re asta este +orbaH M te. '? din 4'ate?
nu .ai 6a'e. a'est lu'ruH -i.4otri+? a'ion. <n 'ontradi'ie 'u Ma.a
Natur <n 6oarte .ulte 'a1uri? in'lu1:nd ai'i i obi'eiurile noastre ali.entareH
Ar 6i ti.4ul s 'ere. s6atul aa=1iilor e@4eriH
S 4ri+i. <ndea4roa4e 'e a reali1at 'ea .ai inteli%ent s4e'ie de 4e
4lanet
3H Cea .ai inteli%ent s4e'ie de 4e 4lanetH
A. <n+at s 'onstrui. bo.be 'are 4ot distru%e ".:ntul de ':te ori
este ne+oieH Cu. 8usti6i'. 'rearea a'elor bo.be9 Au .enirea de a o4ri
r1boaieleH Aadar? Coreea? *ietna.? Mol6ul "ersi'? Insulele FalJland? Iu%osla+ia
et'H Sunt si.4le 4ls.uiri ale i.a%inaiei noastreH >o.ba nu 4oate 6i 6olosit
4entru a 4re+eni r1boaiele 4entru ' ne=ar 4utea distru%e 4e noi i ar u'ide
ori'e alt +ia de 4e 4lanetH A. 'reat o bo.b a4o'ali4ti'? dar a'easta nu
i=a <nde4linit 6un'iaH !are a. dat do+ad de inteli%en ':nd a. 'reat o
bo.b 4e 'are nu a. <ndr1nit s o 6olosi.9 >o.ba nu ne=a re1ol+at
4roble.ele? ba di.4otri+? ne=a 'reat una enor.H C;iar da' a. 4utea
arun'a <n aer re1er+ele de ar.a.ent 4e 'are le=a. 'reat? 'u. a. 4utea
distru%e tiina 'are ne=a <n+at s le 'onstrui. i 'u. a. 4utea o4ri
4ro4a%area a'elor in6or.aii9 -a' a. 6i 'u ade+rat 'i+ili1ai i inteli%eni? nu
a. 4utea in+enta o .etod .ai si.4l 4rin 'are s e+it. r1boiul 6r s 6ie
ne+oie s distru%e. 4laneta9 Cu si%uran ' 'el .ai uor ar 6i s nu .ai
<n'e4e. a'este r1boaieH
S re6le't. a'u. asu4ra altor .ree a+anta8e ale 'i+ili1aiei# 4oluarea
<ntre%ii 4lanete la s'ar .are? distru%erea .ediului <n'on8urtor? e4ui1area
resurselor .inerale i ';i.i'e? su4ra4o4ularea? dis4ariia ban'urilor de 4eti?
trans6or.area terenurilor 6ertile <n deert? o.a8ul? dro%urile i +iolena
%ratuitH
-e ':te ori n=ai au1it ' ;uli%anii .i'robiti sunt <n+inuii 4entru
'o.4orta.entul lor bestial9 Inter+ine ai'i o +i1iune de6or.at a 'on'e4tului de
So. 'i+ili1atT 4e 'are <l 'o.4ar. 'u ani.alele slbati'eH Ani.alele slbati'e
nu 'o.it a'te de +andalis.H Ele u'id doar 'a s su4ra+ieuias' i rareori
o.oar un ani.al din a'eeai s4e'ieH
Ai au1it 4robabil ' o +ul4e e <n stare s u'id toi 4uii dintr=un 'oteH n
a'est 'a1 nu +ul4ea este 'ea 'are <n'al' le%ile naturii? 'i o.ul? 'are 4lasea1
4rada 6ireas' a a'esteia <ntr=un 'onte@t ne4otri+itH -a' o +ul4e ar 6i ata'at un
%ru4 de 4ui <n slbti'ie? n=ar 6i 4utut 4rinde .ai .ult de unulH !.ul este 'el
'are <i 4une la dis4o1iie <ntrea%a 4rad? 6r 'a bietele ani.ale s aib +reo
ans de su4ra+ieuireH I.a%inai=+ ' ai 6i o +ul4e <n 'ir'u.stanele des'rise
.ai susH Sin%urul lu'ru 4e 'are +i=l dorii este s 4rindei un 4ui i s +
retra%ei 4e 6uri? 6r 'a 'ine+a s + +ad? i dintr=odat i1bu'nete un
ade+rat trboiH C;iar da' +ul4ea u'ide toi 4uii? nu <i .n:n' 4e toi/ -oar
6iinele u.ane inteli%ente i 'i+ili1ate se o.oar i se ';inuie re'i4ro' 6r s
aib un .oti+ raional/
M:ndii=+ I ne=a luat trei .iliarde de ani s a8un%e. la stadiul a'tual de
e+oluie? dar e@4lo1ia te;nolo%iei a a+ut lo' <n ulti.a sut de aniH -a' istoria
+a 4ri+i <na4oi 'u un o';i li.4ede? 'are 'redei ' +or 6i 'ele .ai i.4ortante
des'o4eriri9 In+entarea .otorului 'u 'o.bustie intern? a 'o.4uterului? a
tele+i1iunii9 Sau 6a4tul ' o.ul a reuit s 4un 4i'iorul 4e Lun9 Sau 'redei
' 'el .ai i.4ortant lu'ru e a'ela '? <n .ai 4uin de o sut de ani? o.enirea a
in+entat at:tea .etode de a distru%e 'eea 'e reuise s 'onstruias' <n trei
.iliarde de ani9 i? ';iar da' 'ei .ai .uli dintre noi intui. 4eri'olele? 4:n
a'u. nu a. 6ost <n stare s eli.in. ni'i .'ar unul dintre eleH
A+ei 4robabil senti.entul ' iau <n 'al'ul nu.ai una din 'ele dou 6ee
ale .onedeiH A 4utea ne%a oare des'o4eririle e@traordinare 4e 'are o.enirea
le=a 6'ut <n do.eniul .edi'inei9 Nu le 'ontest <n ni'i un 6elH Cred <ns '
to'.ai strlu'irea unor ase.enea in+enii ne 6a'e s 4ierde. din +edere un alt
as4e't#
A'ela ' bolile 4e 'are <n'er'. s le +inde'. sunt ';iar re1ultatul
'i+ili1aieiH Este la 6el 'a <n ro.anul lui Steinbe'J !a.eni i oare'i? unde
Lennie <i este re'unos'tor lui Meor%e ' l=a sal+at de la <ne'? uit:nd ' a'esta
<l <.4insese <n a4H
-a' sunte. <ntr=ade+r at:t de inteli%eni? atun'i 'u. se 6a'e '? <n
a6ar de ani.alele 4e 'are le do.esti'i.? noi sunte. sin%ura s4e'ie 'are .oare
din 'au1a bolilor sau a a%resiunilor +enite din 4artea 4ro4riilor se.eni9
Ani.alele slbati'e sunt rareori dobor:te de boli? 'u e@'e4ia 'a1urilor <n 'are
.aladiile se datorea1 4olurii de 'are se 6a'e res4onsabil tot rasa u.an?
sau rs4:ndirii deliberate a unor boli 4re'u. .i@o.ato1a? 'are a+ea rolul de a
distru%e o anu.it s4e'ie? lu'ru 4e 'are nu a reuit s=l 6a' <n 'ele din ur.H
Ani.alele slbati'e .or de 6oa.e? din 'au1a a''identelor? ori 6iind' sunt
+:nate de oa.eni sau alte 'reaturiH
Cunotinele noastre des4re or%anis.ul u.an s=au <.bo%it
'onsiderabil <n ulti.a sut de aniH "ute. trans4lanta or%ane i a. obinut
re1ultate ui.itoare 'u a8utorul in%ineriei %eneti'eH n ori'e 'a1? ';iar i 'ei 'are
sunt .ari e@4eri <n a'est do.eniu re'unos' '? <n 'iuda e6orturilor de a
4trunde tainele 6un'ionrii 'or4ului o.enes'? ti. 6oarte 4uine lu'ruri
des4re .odul <n 'are 6un'ionea1 a'east in'redibil .ainrieH S=a
de.onstrat de .ulte ori '? 4e ter.en lun%? tiina noastr li.itat 'reea1
.ai .ulte 4roble.e de':t soluiiH
-e 'e 4isi'a .ea 4oate s bea a4 din ia1ul 4etilor 6r s i se <nt:.4le
'e+a ru? <n +re.e 'e eu . 4ri'o4ses' 'u o 6ru.usee de diaree <n +a'ane? de
la un si.4lu 'ub de %;ea din butur9 -e 'e ani.alele slbati'e 4ot nu doar
s stea? 'i i s aler%e la ':te+a ore de la natere? <n +re.e 'e un 'o4il nu 4oate
.er%e luni bune9
Medi'ina .odern are 'a s'o4 %sirea unei 4ilule sau a unui .edi'a.ent
.a%i' 'are 4oate +inde'a un anu.it si.4to.H Ani de=a r:ndul a. su6erit de
'onsti4aie? lu'ru de alt6el e@4li'abilH n' de la natere sunte. edu'ai s
'rede. ' boala i su6erina sunt naturaleH Trebuie s 6i. 4re%tii s su6eri.
de +ari'el? 4o8ar? tuse 'on+ulsi+? r'eal? %ri4? indi%estie? 'onsti4aie? diaree
et'H Et'H E 'e+a nor.alH Medi'ul <.i +a 4res'rie un trata.ent i <n ':te+a 1ile
4roble.ele le%ate de 'onsti4aie +or dis4reaH
Credei ' o stru'tur at:t de so6isti'at 'u. este 'or4ul u.an a 6ost
'on'e4ut 'a s su6ere de 'onsti4aie9 M:ndii=+ la 'o.4le@itatea .iliardelor
de 'elule 4e 'are le 'onineH Au 6ost 'on'e4ute 4entru a de+eni 'an'eroase9 -e
'e nu .i=a s4us .edi'ul ' su6r de 'onsti4aie 4entru ' .n:n' ali.ente
ne4otri+ite9
n 4re1ent a+e. tendina de a re1ol+a ori'e 4roble. trat:nd 'au1a? i nu
a.elior:nd si.4to.eleH -a' 4i'ur din ta+an stai toat +iaa 'u o oal
dedesubt 'a s str:n%ei stro4ii de 4loaie sau <nlo'uii i%la li4s9 "oate '
a'est e@e.4lu este 4rea e+ident i 4oate ' din a'est .oti+ 4ri+i. .edi'ina
<ntr=o .anier li4sit de lo%i' I 'or4ul o.enes' este at:t de 'o.4le@? <n':t
ni'i .'ar do'torii nu sunt .ai e6i'ieni de':t ar 6i o .ai.u 'are <n'ear' s
+ re4are 'al'ulatorulH
-a' be'ul 'are indi' ni+elul de ben1in al .ainii se a4rinde? re1ol+ai
4roble.a s'o:ndu=l9 ! ase.enea soluie n=ar 6i doar o 4rostie? ar 6i un
ade+rat de1astruH E dre4t ' s=ar 4utea 'a .otorul s nu se o4reas' i.ediat?
<ns lu.inia a'eea nu e <n sine o de6e'iuneH -i.4otri+? e un a+ertis.ent
'are + a8ut s + dai sea.a ' 'e+a nu e <n re%ulH -e .ulte ori sunte.
<n'linai s 'onsider. durerile de 'a4? tusea? 6ebra sau sen1aiile de %rea ori
a.oreal dre4t boli <n sineH Nu e aaH La 6el 'a be'ul 'are lu.inea1 atun'i
':nd nu .ai a+e. ben1in? a'estea sunt doar si.4to.e I ne a+erti1ea1 '
'e+a nu e <n re%ul 'u or%anis.ul nostruH n .are 4arte? .edi'ina .odern se
a@ea1 4e %sirea unei 4ilule? sau a unei li'ori .a%i'e? sau a unei alte 6or.e de
.edi'a.entaie 'are s <nlture a'est si.4to.H -ar si.4to.ul nu este o boal
<n sineH -i.4otri+? este un a+ertis.ent ' e@ist o 4roble.H -e .ulte ori?
'u. se <nt:.4l atun'i ':nd tui. sau +o.it.? nu e doar un a+ertis.ent? 'i
o 4arte din 4ro'esul de +inde'areH Tusea re4re1int o .etod si%ur 4rin 'are
Ma.a Natur ne a8ut s eli.in. ele.entele strine din 4l.:ni? la 6el 'u.?
atun'i ':nd +o.it.? eli.in. substanele otr+itoare din sto.a'H
-e .ulte ori .edi'a.entaia 4e 'are ne=o 4res'riu .edi'ii 4entru a
<nltura si.4to.ele de 'are su6eri. ne a%ra+ea1 4roble.eleH Muli do'tori
sunt a'u. de 4rere ' .edi'a.ente 4re'u. *aliu. sau Libriu. 4ot la 6el de
bine s %enere1e anu.ite 4roble.e <n lo' s le a.eliore1eH A'estea
6un'ionea1 la 6el 'a al'oolul# <l 6a' 4e 4a'ient s=i uite 4roble.ele? <ns nu <l
+inde'H C:nd tre'e e6e'tul substanei? 4a'ientul are ne+oie de o alt do1H
Medi'a.entele <n sine sunt duntoare i 4ot a+ea e6e'te se'undareH
!r%anis.ul de+ine i.un la un anu.it .edi'a.ent? iar 4ersoana de4endent
de el +a '4ta? 4e l:n% stresul iniial? i alte 4roble.e 6i1i'e i .entale
'au1ate de a'east de4endenH
C:teodat or%anis.ul de1+olt o ase.enea i.unitate la trata.ent? <n':t
a'esta nu .ai 4oate 'rea ni'i ilu1ia ' te eliberea1 de stresH -e 'ele .ai .ulte
ori re.ediul 4resu4une 6ie ad.inistrarea unei 'antiti .ai .ari <n do1e .ai
dese? 6ie tre'erea la un trata.ent .ai 4uterni'? de'i .ai 4eri'ulosH ntre%ul
4ro'es este doar o alune'are din 'e <n 'e .ai a''elerat <ntr=o %roa4 6r 6undH
Muli do'tori 8usti6i' 6olosirea unor ase.enea .edi'a.ente 4rin 6a4tul
' <n'ear' s <i a8ute 4e 4a'ieni s nu su6ere o 'dere ner+oasH -in nou? ei
<n'ear' s eli.ine si.4to.eleH ! 'dere ner+oas nu este o boal? ba
di.4otri+? este un re.ediu 4arial i un be'ule de alar.H Este .odul 6ires'
<n 'are 'or4ul + s4une# SNu .ai 6a' 6a stresului? at:tor 4roble.e i
res4onsabilitiH Mi=a a8uns/ A. ne+oie de odi;nH Iau o 4au1/T
-e 'e ele6anii tries' .ai .ult de':t oa.enii? 6r a8utorul .edi'ilor?
6r ;aine sau ad4ost i 6r s <i 6a' 4ro+i1ii de ali.ente9 Cu. se 6a'e '
toate 'elelalte 6iine 4ot su4ra+ieui <n a'elai 6el? lu'ru de 'are a 6ost <n stare i
o.ul la un .o.ent dat9 La ur.a ur.ei? do'torii sunt o a4ariie relati+ re'ent
<n istoria o.enirii? 'a s nu .ai +orbi. de nutriioniti i s4e'ialiti <n diete?
'are au de+enit 'unos'ui doar <n ulti.ii aniH n 4re1ent 'onsider. 4ra'ti'ile
.edi'ale de a'u. o sut de ani dre4t a'te de barbarieH -e 6a4t? 'or4ul u.an
este .ainria de 4e 4lanet 'ea .ai a4t s su4ra+ieuias'H Fie'are instin't
4e 'are <l 4osed. are .enirea de a ne asi%ura e@istena? 6ie ' ne 4la'e sau
nu? iar 'ea .ai 4uterni' ar. <.4otri+a bolilor este siste.ul i.unitarH
Atun'i ':nd <nde4rt. si.4to.ele unei boli 6r s eli.in. 'au1a?
o4ri. i se.nalele 'tre 'reier? 'are ar 6i alertat a'el siste. i.unitar in'redibil
de 4uterni'H
I.a%inai=+ ' suntei +i'ti.ele unui nau6ra%iuH "ilotul unui eli'o4ter
lo'ali1ea1 6l'rile +oastre de se.nali1are? le stin%e i se <ntoar'e +esel 'tre
ba1? s4un:ndu=i# Sn' o 4roble. re1ol+atHT Credei ' e@a%ere19 E@a't
asta 6a'ei i +oi atun'i ':nd <nde4rtai si.4to.ele unei boli <n lo' s
<nlturai 'au1aH
"oate ' . 'onsiderai i4o'rit atun'i ':nd lo+es' <n 'i+ili1aia .odernH
A 4re6era s lo'uies' <ntr=o 'olib de 4.:nt? <n'on8urat de .latini9 Cu
si%uran ' nuH -ar nu sunt 6oarte 'on+ins ' nu a renuna la s'utirea de
ta@e i la T*A sau la tra6i'ul a%lo.erat 4e 'are <l <ndur 1ilni' <ntr=un .ediu
4oluat 'a s 4ot a8un%e <ntr=un birou unde <.i +oi 4etre'e toat 1iua? <n
s';i.bul unei 'abane <n .i8lo'ul naturii i al ani.alelor slbati'e? 4e .alul
unui la' ne4oluat? 'u a4 'ristalin? 4lin de 4etiH
Nu <n'a4e ni'i o <ndoial ' o.enirea a 6'ut 4ro%rese e@traordinare <n
4ri+ina trans.iterii in6or.aiei sau <n 'a1ul obinerii i sto'rii ali.entelorH La
'e bun <ns da' in6or.aiile trans.ise sau ali.entele sto'ate ne sunt
duntoare9 -a' 'i+ili1aia noastr se bu'ur de su''es? atun'i 'u. se 6a'e
'? dei instin'tul ori'rei 6iine este a'ela de a su4ra+ieui? noi sunte. sin%ura
s4e'ie ai 'rei indi+i1i a8un% s 6ie at:t de ne6eri'ii? <n':t se sinu'id9
Sinu'iderea este un a't ne'unos'ut <n re%nul ani.alH SCu. r.:ne 'u
le.in%ii9T o s . <ntrebaiH Nu e@ist ni'i o do+ad ' le.in%ii se arun' <n
.od deliberat de 4e st:n'i? 'u s'o4ul de a se sinu'ide? la 6el 'u. nu ti. si%ur
ni'i ' balenele euea1 intenionat 4e 4la8eH Se <nt:.4l 'a noi s 6i. i
sin%ura s4e'ie 'are a <n+at s 4l:n%H -ar 'ro'odilii9 La'ri.ile de 'ro'odil
sunt 6alseH
Cor4ul o.enes' este o .ainrie in'redibilH -ar 4e ':t de in'redibil
este? are o s'4are serioas? de a'eea trebuie s <nele%e. de6e'tul in'redibilei
.ainrii
0H -e6e'tul in'redibilei .ainriiH
Ni.eni nu 4oate 'ontesta 6a4tul '? te;nolo%i' +orbind? o.ul se
detaea1 +dit de 'elelalte s4e'ii datorit inteli%enei sale su4erioareH n a6ar
de instin'te? s4e'ia u.an deine i 'a4a'itatea de a .e.ora e@4eriene
anterioare i? 4rin dedu'ie? 4oate 6olosi 'unotinele ast6el a'u.ulate <n
di+erse 'ir'u.staneH A'east abilitate de a dedu'e i de a trans.ite in6or.aii?
nu doar de=a lun%ul %eneraiilor? 'i de la o ras? 'ultur sau li.b la alta
4lasea1 rasa u.an 'u .ult <naintea 'o.4etitorilor si? ast6el <n':t sunte.
tentai s 'rede. ' ne 4ute. 'ontrola i 4ro4riile destineH
"rin'i4ala di6eren dintre oa.eni i alte s4e'ii 'onst <n 6a4tul ' +iaa
ani.alelor slbati'e este do.inat <n s4e'ial de instin'teH Noi a+e. a+anta8ul
de a 6i 4strat a'este instin'te? dar 4osed. <n 4lus inteli%en? iar atun'i ':nd
instin'tele 4ri.are i %:ndirea lo%i' intr <n 'on6li't ne 4ute. 6olosi de
su4erioritatea raiunii 4entru a ine sub 'ontrol instin'teleH
A'esta este de6e'tul .ainriei u.aneH El este 'au1a ee'urilor noastre
i? da' nu +o. <n+a re4ede din %reeli? +o. a8un%e nu doar s ne distru%e.
4ro4ria s4e'ie? 'i i toate 6or.ele de +ia de 4e 4lanetH
At:ta +re.e ':t nu 4ute. <nele%e 'e anu.e ne de'lanea1 instin'tele?
iar a'iunile noastre lo%i'e se ba1ea1 4e dedu'ii inteli%ente? de ':te ori
instin'tele i raiunea intr <n 'on6li't? ni se 4are nor.al s ne ba1. 4e
inteli%enH A +rea s + 4un ur.toarea <ntrebareH *i se 'ere s dai un
4ronosti' 4entru un e+eni.ent s4orti+H Sunt dou 4ersoane 'are + 4ot a8uta
'u un s6at? dar 4utei <ntreba nu.ai unaH "ri.a este 'ea .ai inteli%ent
4ersoan de 4e 4lanet? 'are a .ai dat o sut de 4ronosti'uri <n 'a1uri
si.ilare? iar 3$N s=au do+edit 'ore'teH Cealalt este un rnoi anal6abet? 'are
a ':ti%at .ilioane de 4e ur.a unor ase.enea 4re+i1iuni i nu a dat %re
ni'iodatH Al 'ui s6at <l +ei ur.a9
A+e. tendina s 4ri+i. instin'tele dre4t .e'anis.e 'are in de ;a1ardH
Nu este aaH Sunt re1ultatul a trei .iliarde de ani de e@4eri.ente I nu teorie? 'i
e@4eriene i eroriH "srile <i 4ot 'onstrui 'uiburi elaborate? iar 4ian8enii 4ot
ese 4:n1e 'o.4li'ate doar ba1:ndu=se 4e instin'tH tiai '? da' ine. 'ont
de %rosi.e i de %reutate? 4:n1a de 4ian8en este .ai re1istent de':t ori'e
.aterial 'on'e4ut de o.9 Instin'tul 4er.ite tuturor ani.alelor s se
<n.uleas'? s se ;rneas' i s 6a' di6erena dintre .:n'area bun i 'ea
otr+itoareH Ani.alele slbati'e se 4ot re4rodu'e 6r 4rea .ult te+atur? 'u.
se <nt:.4l <n 'a1ul oa.enilor? i 6r a8utorul unui .edi'H Li4sa di4lo.elor
a'ade.i'e i 6a4tul ' nu tiu s s'rie sau s 'iteas' nu le a6e'tea1 <n ni'i un
6elH
tiu ' e@ist oa.eni 'are au at:ta 'redin <n 'el Atot4uterni' sau <n
'a4a'itatea i in%enio1itatea s4e'iei u.ane de a %si rs4unsuri la ori'e
4roble.? <n':t sunt 'on+ini '? ori':i nori s=ar a6la la ori1ont? soluia nu +a
<nt:r1ia s a4arH Sin%ura e@4li'aie lo%i' a a'estei 'on+in%eri este dat de
6a4tul ' rasa u.an a %sit <ntotdeauna soluiiH Sunt absolut si%ur ' i
dino1aurii a+eau la 6el de .ult <n'redere ' s4e'ia lor +a su4ra+ieuiH
C;iar da' nu 'redei <n e@istena unui Creator i suntei de 4rere '
o.ul este 'ea .ai inteli%ent 6iin de 4e 4lanet? n=ar 6i 4rea <nele4t s
'ontra1i'ei e@4eriena i 'unotinele a'u.ulate de Ma.a Natur <n .ai bine
de trei .iliarde de aniH Ar trebui s ne 6olosi. inteli%ena 4entru a ne uura
+iaa i nu 4entru a o u.4le de ne6eri'ire sau 4entru a o distru%eH Nu +reau s
susin a'u. ' nu ar trebui s ne 6olosi. inteli%ena? <ns ori de ':te ori
a'easta se a6l <n 'on6li't 'u instin'tul +ostru? ar 6i raional s <l ur.ai 4e 'el
din ur.H
n ulti.ele trei 'a4itole .i=a. 4ro4us s + rea.intes' un as4e't
i.4ortant# ori':t de %ro1a+e ar 6i lu'rurile reali1ate de o.? sunte. .ai .i'i
de':t 'ele .ai ne<nse.nate 6urni'i 4rin 'o.4araie 'u .ira'olele 'reate de
Ma.a NaturH
Cred ' 'el .ai uor .od de a ne .sura ine6i'iena ar 6i s ne ale%e.
un 4roie'tH n'er'ai s 'on'e4ei un lu'ru de .ri.ea unei %;inde? 'are?
s'4at 4e 8os i i%norat 'o.4let? ar <n'e4e s 'reas' an du4 an? 4:n ':nd ar
a8un%e de .ri.ea unui ste8arL a'esta ar tri sute de ani i ar 4rodu'e <n
6ie'are an .ii de alte %;inde 'are ar 4er4etua s4e'ia la nes6:ritH -ata +iitoare
':nd a+ei o'a1ia s 4ri+ii un ste8ar? sau o alt .inune a naturii? %:ndii=+ o
'li4 la in'redibila 6or. de inteli%en 'are a 6'ut 'a o %;ind s se
trans6or.e <ntr=un 'o4a'? 6r ni'i un a8utor din 4artea o.ului? i s obin o
e@traordinar 4utere i .ri.e doar 'u a8utorul 'o.binaiei de lu.in i
.inerale 4e 'are le=a e@tras din a4 i din 4.:nt? 1i de 1i? ti.4 de sute de aniH
i nu 4ute. s4une ' un ste8ar este doar o 4ls.uire a i.a%inaiei noastreH
*orbi. des4re .ira'olele naturiiH Le 'onsider. nite .inuni doar
4entru ' te;nolo%ia 'are le=a 'reat este .ult .ai so6isti'at de':t a noastr i
nu o 4ute. <nele%eH Cu toate a'estea? ele e@ist i nu le 4ute. ne%aH
A. 6ost 'res'ut s a. <n'redere de4lin <n .edi'iH .i +ine %reu s le
4un la <ndoial e@4eriena? .ai 'u sea. ':nd este e+ident ' sunt inteli%eni?
bine instruii i 6oarte dedi'ai .eserieiH Cu toate a'estea? ade+ratul e@4ert <n
4ri+ina 'or4ului o.enes' este Ma.a Natur? i nu o.ulH -a' ai a+ea o
4roble. 'u .aina? ai lsa o .ai.ui' s o re4are9 Si%ur ' nu/ N=ar 6a'e
asta ni'i 'el .ai .are ntru de 4e 6aa 4.:ntuluiH
Noi nu sunte. <ns 'u ni.i' .ai buni atun'i ':nd 4er.ite. .inilor
noastre inteli%ente s trea' 4este re%ulile 'reate de Ma.a NaturH
Nu +reau s su%ere1 ' toi .edi'ii i nutriionitii sunt 6ie 4roti? 6ie
arlataniH -i.4otri+H Consider ' nu e@ist o alt 4ro6esie .ai nobil i sunt
.:ndru ' a 6ost <.briat ';iar de 6iul .eu 'el .i'? Ri';ardH E 'iudat? dar
oa.enii 'are a4re'ia1 'el .ai 4ro6und 'o.4le@itatea 'or4ului u.an sunt
';iar 'ei 'are <i <nele% 'el .ai bine taineleH Cu ':t <n+a .ai .ult? 'u at:t
a8un% s a''e4te ':t de 4uine tiuH -a' <ns a'ionea1 <n ne'unotin de
'au1? 6r s 6ie 4e de4lin 'ontieni de e6e'tele 6a4telor lor? sunt ase.enea
.ai.uei 'are <n'ear' s + re4are .ainaH -o'torii sunt oa.eniH Sunt de
a'ord ' ei tiu .ai bine de':t .ine sau de':t +oi 'u. 6un'ionea1
or%anis.ul u.an? <ns? 4rin 'o.4araie 'u 6or.a de inteli%en 'are ne=a
'reat? sunt doar 'u 4uin .ai 4re%tii de':t o .ai.uH A'easta este 'ea de=a
4atra instru'iune# da' 'ine+a + d un s6at 'are 'ontra1i'e re%ulile 'reate de
Ma.a Natur? indi6erent ':t de re.ar'abil sau 4re%tit ar 6i 4ersoana
res4e'ti+? I%norai=l/
-e a'u. <nainte a. s . re6er la 'ea de=a 4atra instru'iune 'a la#
Mai.ua tie=TotH
n 4re1ent .a8oritatea oa.enilor sunt 'ontieni de e6e'tele de1astruoase
4e 'are le au %a1ele de ea4a.ent asu4ra e'osiste.ului i de 4eri'olul i .ai
.are 4e 'are <l re4re1int 6u.ul de i%ar 4entru 4l.:niH Sunte. 'ontieni i
de e6e'tele de1astruoase 4e 'are inse'ti'idele i alte substane ';i.i'e le au
asu4ra ani.alelor .ai .i'i din lanul tro6i'H !are de 'e .uli 'onsider '
sunte. i.uni la ase.enea e6e'te9 -e 'e tinde. s uit. 'e e6e'te au
ali.entele 'u 'are ne <ndo4. 1ilni'9 S 6ie 4entru ' ne 4la'e s 'atalo%.
si.4list 'eea 'e 'onsu.. dre4t ;ran sau otra+9 >un? ti. ' anu.ite
ali.ente sunt .ai bune 4entru noi de':t altele i ' unii oa.eni sunt aler%i'i
la di+erse 4roduseH Se s4une ' 'e 4oate 6i 'onsiderat ;ran 4entru un o.?
4entru altul este otra+H -a' lu'rurile ar 6i at:t de si.4le/
E bine s reine. i '? atun'i ':nd obin o 'antitate su6i'ient din
;rana 4re6erat? ani.alele slbati'e nu su6er de 'on=sti4aie? diaree? arsuri la
sto.a'? indi%estie? ul'er? boli de 'olon? ;i4ertensiune? 'olesterol .rit i
a6e'iuni ale sto.a'ului? 6i'atului i intestinelorH Ai au1it +reodat 'a un ti%ru
s aib ne+oie de 4rote1 dentar? a4arat auditi+? o';elari? 4eru' sau de un
sti.ulator 'ardia'9 !are ani.alele slbati'e au ne+oie de dis4o1iti+e 4entru
diali19 Se <nt:.4l s .oar din 'au1a unui ata' de 'ord? 'an'er sau diabet9
!are nu este e+ident ' toate a'este boli sunt re1ultatul dire't a 'eea 'e
.:n'.9 Nu a. 4retenia ' . 4ri'e4 .ai bine de':t +oi la a'este ';estiuniH
* 'er doar s a''e4tai un ade+r# aa 'u. 4rodu'torul unei .aini tie .ai
bine de':t noi 'e 'o.bustibil i 'e 4iese de s';i.b trebuie 6olosite? 6or.a de
inteli%en 'are ne=a 'reat tie 'e este .ai bun 4entru noiH
"oate ' + s4unei# SE 6oarte bine I nu trebuie s 6i. s4e'ialiti <n
.e'ani' 4entru a 6i si%uri ' 4ute. obine .a@i.u. de 4er6or.an de la
.aina noastr? at:ta +re.e ':t e@4erii ne=au 4us la dis4o1iie un .anual
te;ni'? iar noi nu trebuie de':t s ur.. instru'iunileH -ar de unde a 4utea
<ns 6a'e rost de un e@e.4lar din a'est .inunat %;id 'reat de Ma.a Natur9T
* asi%ur ' a'est %;id nu doar ' e@ist? dar ne=a stat la <nde.:n
<ntrea%a +ia? i l=a. 6i 4utut des'o4eri da' nu a. 6i 6ost .ani4ulai de 'tre
e@4eri? <n interes 'o.er'ialH MET!-A U!AR o s + 4un la dis4o1iie 4as
'u 4as 6ie'are instru'iune? <ns + asi%ur ' nu sunt <n+turile .eleH Sunt
s6aturi date de 6or.a de inteli%en 'are ne=a 'reat i 4ot 6i des'o4erite de
ori'are dintre noi? da' are su6i'ient 'ura8 i i.a%inaie s <i des';id .intea?
s <nlture o';elarii de 'al 4urtai <ntrea%a +ia i s <n'ea4 4ro'esul in+ers
'elui la 'are a 6ost su4usH
n ur.toarele 'a4itole din MREUTATEA I-EAL ne +o. o'u4a de %;idul
4us la dis4o1iie de Ma.a Natur? 4e 'are +o. <n'er'a s=l e@4li'. i s=l
<nele%e.H S ne 'ontinu. aadar 4ro%ra.ulH -in 6eri'ire? trebuie s ine.
'ont de doar trei 6a'tori 4entru a 4utea obine re1ultatul doritH Ne +o. o'u4a
<nt:i de 'el .ai e+ident#
Care este %reutatea la 'are dorii s a8un%ei9
&H Care este %reutatea la 'are dorii s a8un%ei9
"oate ' tii de8a 'e %reutate ai +rea s a+eiH Nu +reau s intru <n
detalii le%at de .odul <n 'are ai a8uns la a'east %reutateH Indi6erent de .etoda
4e 'are ai 6olosit=o? a. s + ro% s o uitaiH Ai 'onsultat 4robabil unul din
a'ele %ra6i'e 'are + a8ut s + stabilii %reutatea <n 6un'ie de +:rst i
<nli.eH -a' ai 4ro'edat aa? suntei de4arte de realitateH Ai 4i'at de8a <n
4lasa MAIMUREI TIE=T!TH A'ele 'al'ule sunt si.4le esti.ri 'reate de o.? nu
de Ma.a NaturH
-e 6a4t? %ra6i'ele a'elea + o6er o s'u1 e@traordinarH ntotdeauna a.
're1ut ' ade+rata .ea 4roble. era ' a+ea. 'u +reo )7 de 'enti.etri .ai
4uin? nu 'u (2 Jilo%ra.e <n 4lusH A'este %ra6i'e sunt 'onsiderate 'al'ule
tiini6i'e? <ns? da' le e@a.in. .ai atent? ne d. sea.a ' sunt e@a't
'ontrariulH Se iau <n 'al'ul i 6a'tori 4re'u. %reutatea oaselor 4entru 6ie'are
indi+id <n 4arte9 i? ori'u.? 'ine a stabilit a'ele %ra6i'e9 Cu 'e dre4t a ;otr:t
'ine+a ' toi oa.enii de a'eeai <nli.e ar trebui s a8un% la a'eeai
%reutate i 'u. au de'is 'are este %reutatea ideal9
Uitai 4entru .o.ent de 'a1ul +ostruH tii 'e %reutate are Lin6ord
C;ristie(9 Nu e ne+oie s tii? dar este 'lar ' are o
(H Fost atlet s4e'iali1at <n 'ursa de (77 de .etriL sin%urul atlet britani'
'are a ':ti%at toate 'ele 4atru 'o.4etiii s4orti+e .a8ore ale lu.ii =
Ca.4ionatul Euro4ean? Ca.4ionatul Mondial? Po'urile !li.4i'e i Po'urile
Co..onCealt;H DNHtHG
Condiie 6i1i' e@'elentH Uitai=+ la 4rietenii +otriH E ne+oie s <i
':ntrii 'a s + dai sea.a ' sunt su4ra4onderali9
>a1ai=+ 4e bunul si.H Nu a+ei ne+oie de ':ntar s + s4un da' ai
4us ':te+a Jilo%ra.e <n 4lus? el doar + 'on6ir. 'eea 'e tii de8aH -a' +
uitai <n o%lind? o s + dai sea.a ' +=ai <n%ratH *=au a4rut nite 'ol'ei
de1a%reabili? 'on6ir.ai de 6a4tul ' ;ainele nu + .ai <n'a4 i? <n 4lus? +i s=a
<n%reunat res4iraia i 4rei li4sit de ener%ieH
-a' a+ei idei 4re'on'e4ute des4re %reutatea ideal este 'a i 'u. ai
4une 'arul <naintea boilor i +=ai 'rea obsta'ole inutileH N=ar 6i bine da' a.
ti 'u e@a'titate %reutatea 4e 'are ar trebui s=o a+e.9 ! 4ute. a6la/ -a' stai
<n 6aa unei o%lin1i i + ad.irai re6le@ia <ntre%ului 'or4 <.br'at nu.ai <n
len8erie inti.? i + 4la'e 'eea 'e +edei? <nsea.n ' +=ai a6lat %reutatea
idealH Este %reutatea 4e 'are o a+ei atun'i ':nd + tre1ii <n 6ie'are di.inea
odi;nit? 4lin de ener%ie i .ulu.it ' <n'e4ei o nou 1i? 'u o ade+rat
bu'urie de a triH A 'in'ea instru'iune este#
Nu 4ornii la dru. 'u idei 4re'on'e4ute des4re %reutatea idealH
Re'itii 4ara%ra6ul anteriorH Nu=i aa ' a'easta este %reutatea la 'are +=
ar 4l'ea s a8un%ei9 Este 4osibil s se a4ro4ie de %reutatea 4e 'are o 'redeai
ideal i ';iar de +alorile indi'ate de %ra6i'eH Nu trebuie s 6a'ei 4resu4uneriH
A+ei la dis4o1iie un %;id 'are + indi' %reutatea e@a'tH A'esta este
obie'ti+ul 4rin'i4al al MET!-EI U!ARE I s si.4li6i'e lu'rurile 4entru +oiH
Si%ur? 'e + su%ere1 eu nu are 'u. s + s';i.be 6or.a nasului sau a
%uriiH M re6er doar la 'antitatea de %rsi.e 4e 'are o s=o a+ei? sau .ai
de%rab o s=o 4ierdei? i la ':t de 1+elt i +ioi o s 6iiH C;iar da' nu suntei
'o.4let satis6'ui de trsturile 'u 'are +=a <n1estrat Creatorul? o s + dai
sea.a ' toate de6e'tele 'are + deran8au <i +or 4ierde i.4ortana nu doar <n
o';ii +otri? 'i i <n ai 'elor din 8urH "uine lu'ruri 4ot ri+ali1a 'u un tru4 1+elt
i sntosH
* te.ei 4oate ' li4sa unor 'i6re 'on'rete <n 4ri+ina %reutii +=ar
4utea 'rea 4roble.eH * asi%ur ' este e@a't in+ersH -a' 4ornii de la a'est
'riteriu atun'i ':nd + stabilii %reutatea ideal? o trei.e din 4roble.a +oastr
este de8a re1ol+atH -a' nu 4utei a''e4ta a'est 'riteriu i inei la ideile
4re'on'e4ute le%ate de un anu.it nu.r de Jilo%ra.e sau la i.a%inea 'reat
de un anu.it desi%ner? ai 4utea a8un%e s + dorii o siluet a 'rei re6le@ie <n
o%lind s nu + 4rodu' ni'i o 4l'ereH -oar n=o s=.i s4unei ' +=ai 4ro4us
s atin%ei o %reutate 'are s + 6a' s + si.ii li4sii de ener%ie i sntateH
n 4lus? se 4are ' ai renunat la 'ele 'in'i instru'iuni 4e 'are +i le=a. dat?
.ai 4uin la 'ea de=a treia# NCE"ERI CU ! STARE -E ENTUUIASM I >UN
-IS"!UIRIEH C;iar da' ai ur.at a treia instru'iune? . te. ' buna
dis4o1iie +a 6i de s'urt duratH MET!-A U!AR <i 4ro4une s <i a8ute 4e
oa.enii 'are au 4roble.e de %reutate? nu s le iroseas' +re.ea <n 1adar
D%sii in6or.aii utile <n A4endi'eGH
-a' suntei de a'ord 'u teoria .ea? <ns + 4unei la <ndoial 4ro4ria
8ude'at? .ai 'u sea. 6iind' 4rietenii a4ro4iai i rudele insist ' nu
suntei su4ra4onderali I dei +oi si.ii ' nu e aa I ar trebui s lsai un
.edi' s 8ude'e starea <n 'are + a6lai i s + bi1uii 4e s6atul a'estuiaH
"oate ' a'u. si.ii ne+oia s + arun'ai ':ntarulH S nu 6a'ei asta/ E
un ele.ent i.4ortantH Unul din .oti+ele 4entru 'are ne <n%r. este to'.ai
6a4tul ' 4ro'esul e %radualH Sea.n 4uin 'u 4ro'esul de <.btr:nire# <n
6ie'are 1i ne uit. <n o%lind i a+e. sen1aia ' +ede. a'eeai 6a 4e 'are a.
+1ut=o 'u o 1i <nainteH Abia ':nd ne uit. la o 6oto%ra6ie 6'ut 'u 1e'e ani <n
ur. ne d. sea.a de di6erenH C;iar i aa? V 32
C:nd 4ro'esul nu .ai 4oate 6i 'ontestat? %si. un .od de a ne <ndul'i
su6erinaH Nu +o. s4une ni'iodat# SUite 'e tare a. <.btr:nit/T? 'i# SIa uite 'e
t:nr era./T Este o 6or. de bun+oin 4e 'are ne=o arat Ma.a Natur I
4ro'esul de <.btr:nire este i.4er'e4tibilH Este totui o sabie 'u dou tiuriH
i obe1itatea este un 4ro'es i.4er'e4tibil i %radualH -a' ne=a. tre1i 4este
noa4te 'u () Jilo%ra.e <n 4lus i 'u %rsi.e 'are ne at:rn <n 8urul burii? a.
6i o'aiH A. 'onsidera ' sunte. bolna+i i ne=a. %rbi s lu. .suriH
"ro'esul 4rin 'are de+eni. obe1i este <ns unul lent? 'eea 'e 4re+ine o'ul I
.intea noastr se obinuiete tre4tat 'u s';i.bareaH
C:nd a8un%e. %rai i ineri? sunte. de8a obinuii 'u a'est statutH
"roble.a este ' atun'i ':nd ne 4ro4une. s in+ers. 4ro'esul?
<.buntirile a4ar tot tre4tatH Atun'i ':nd + uitai <n o%lind +i se 4are '
a+ei a'eeai %reutate? a'elai ni+el de ener%ie i a'eeai siluet 'a <n 1iua
4re'edentH
-u4 'u. +oi arta .ai t:r1iu? %radualitatea are un rol esenial <n
MET!-AU!ARH Trebuie s sublinie1 <n' o dat ' MET!-AU!AR se
ba1ea1 <n s4e'ial 4e bun=si.H Modi6i' drasti' %reutatea? 'ondiia 6i1i' i
as4e'tul <n %eneralH ns nu e 4rea %reu s ne d. sea.a ' ori'e .etod 'are
4ro4une re1ultate .ira'uloase 4este noa4te +a 6i <nsoit de si.4to.e de se+ra8
i de o sen1aie de +l%uire? +a i.4li'a .ult +oin i +a %enera un 4uterni'
senti.ent de 6rustrareH ! ase.enea .etod n=ar 4utea 6i 'onsiderat uoar
sub ni'i o 6or.H
-ei %radualitatea 6a'e 'a MET!-AU!AR s 6ie deo4otri+ li4sit de
durere i 4l'ut? a'easta 4re1int un .are de1a+anta8# a'ela ' 4ierdei din
+edere 4ro%resele re.ar'abile 4e 'are le 6a'ei? 'eea 'e +=ar 4utea deter.ina la
un .o.ent dat s + 4ierdei <n'rederea <n 4ro%ra.ul 4e 'are <l ur.aiH Nu ne%
6a4tul ' ast1i . si.t e@'elent du4 'e aler% trei Jilo.etri i 6a' o 8u.tate
de or de e@er'iii 6i1i'e soli'itante? <n +re.e 'e a'u. ':i+a ani %:6:ia. du4
'e ur'a. un eta8H Nu . 4ot <ntoar'e <n tru4ul .eu din a'ei ani 'a s <.i dau
sea.a ':t de 4rost . si.ea.H Mi=a 6i 4utut 6a'e <ns 6oto%ra6ii <n 6ie'are
lun? 'a s 'onstat 4ro%resele? dar .i s=a 4rut 4rea obositorH
Nu e ne+oie de un e6ort 4rea .are 'a s + .surai %reutatea <n .od
re%ulatH ! s + si.ii e@traordinar de 6ie'are dat ':nd +ei des'o4eri ' a'ul
':ntarului a .ai 'obor:t 'u o linie i ':nd o s + uitai la 'i6rele .ai +e';i i o
s +edei ne%ru 4e alb ' ai 4ierdut a4te Jilo%ra.e <n ase luni 6r ni'i un
e6ort I +a 6i un i.bold ne.ai4o.enitH
Rs4lata +a 6i dubl atun'i ':nd o s 'onstatai ' nu + .ai si.ii
'on6ortabil <n +e';ile ;aine? nu 4entru ' sunt 4rea str:.te? 'i 4entru ' sunt
4rea lar%i/ A. o 'urea 4re6erat de 4ieleH nainte de a <n'e4e a'est 4ro%ra.? o
<n';idea. la a doua %aur de la 'a4t? iar a'u. 6oloses' a noua %aurH
Cureaua a+ea nu.ai ase %uri la <n'e4ut? iar a'u.? de ':te ori si.t ne+oia s
o .ai str:n%? trebuie s dau o %aur nouH Nu + 4ot s4une 'e bu'urie a.
si.it de 6ie'are dat ':nd 6'ea. o nou %aurH ! 4arte din bu'uria 4e 'are i=
o o6er a'east .etod este ' tii e@a't ':te Jilo%ra.e ai 4ierdut din 'li4a <n
'are ai <n'e4utH Ase.enea sti.ulente sunt eseniale 4entru MET!-AU!ARH
Ele sunt do+ada ' .etoda 6un'ionea1? iar .surarea 'onstant a noii
%reuti este do+ada ' suntei <n+in%toriH
E@ist i un alt a+anta8 .ai 4uin e+ident <n a nu a+ea idei 4re'on'e4ute
le%ate de %reutatea la 'are +re. s a8un%e.H -a' a+ei o %reutate ideal
<nainte de a <n'e4e? nu si.ii ' 6a'ei +reun 4ro%res 4:n ':nd nu a8un%ei la
nu.rul de Jilo%ra.e doritH Fru.useea MET!-EI U!ARE este ' nu trebuie
s ur.ai o diet? 'i doar s + s';i.bai obi'eiurile ali.entareH Ca s 4lantai
iarb nu trebuie de':t s 4unei se.inele <n 4.:ntH Nu trebuie s stai l:n%
ea 'a s 'reas'H La 6el e i <n 'a1ul MET!-EI U!AREH n .o.entul <n 'are
ai <n'e4ut a'est 4ro%ra.? +=ai i re1ol+at 4roble.eleH Nu trebuie s ate4tai
s +edei re1ultateleH * 4utei bu'ura de +ia <n 'ontinuare? V 3$
A+:nd si%urana '? odat 'e ai <n'e4ut a'est 4ro%ra.? nu +ei .ai a+ea
4roble.e le%ate de %reutateH C:ntarul? o%linda i ;ainele +oastre +or 6i
i.boldurile de 'are a+ei ne+oieH
-a' a+ei <nele4'iunea de a renuna la ideile 4re'on'e4ute le%ate de
%reutatea ideal? +ei 6i 6eri'ii s 'onstatai ' r.:n nu.ai doi 6a'tori <n
e'uaie#
C:t asi.il. i ':t eli.in.
(7H Ce asi.il. i 'e eli.in. CE ASIMILM I 'antitatea i ti4ul de
ali.ente 4e 'are le 'onsu..L
CE ELIMINM I rata de ardere a ener%iei i eli.inarea re1iduurilorH
"e 4ar'ursul a'estei 'ri? 4rin ter.enul Sa .:n'aT +o. sub<nele%e i Sa
beaT? iar S.:n'areaT +a in'lude i buturile? <n 6un'ie de 'onte@tH
-a' +olu.ul 4e 'are <l asi.il. de4ete 'eea 'e eli.in.? +o. lua <n
%reutate? i in+ersH S'o4ul nostru este s obine. un e';ilibru <ntre 'ele dou?
<n aa 6el <n':t s ne 4str. %reutatea 4otri+it 4e tot 4ar'ursul +ieiiH
Considerai 4robabil ' e@ist i ali 6a'tori 'are intr <n e'uaie? 'u. ar
6i 4roble.ele le%ate de %landele endo'rine sau s';i.brile de .etabolis.H
SMn:n' .ai 4uin de':t o +rbiu? dar Jilo%ra.ele 'ontinu s se de4unT I
ai au1it 'u si%uran de nenu.rate ori a'east re4li'L 4robabil ' i +oi ai
s4us a'elai lu'ru la un .o.ent dat? <ns? da' ne=a. uita la 6oto%ra6iile
teribile 6'ute <n la%rul de 'on'entrare >elsen? ne=a. da sea.a ' ase.enea
a6ir.aii sunt 6alseH
Cred '? <n realitate? a'eti 6a'tori sunt si.4le di+ersiuni .enite s
'o.4li'e lu'rurile i s le o6ere s'u1e oa.enilor 'are nu sunt <n stare s
'ontrole1e ':t .n:n'H
S nu . <nele%ei %reitH Nu +reau s s4un ' unii oa.eni nu au
4roble.e 'u %landele endo'rine i ni'i ' a+e. 'u toii a'elai .etabolis.H
Sunt de a'ord i 'u teoria ' .etabolis.ul 6ie'rui indi+id se 4oate s';i.ba 4e
4ar'ursul +ieiiH *reau doar s s4un ' nu iese 6u. 6r 6o'H !ri'e %rdinar tie
' 4lantele +or 'rete da' +a uda %rdinaH ns 4lantele nu 4ot 'rete din oelH
Atun'i ':nd nu au su6i'ient ;ran? 'u. se <nt:.4l <n la%rele de
'on'entrare sau <n 1onele unde 'ulturile a%ri'ole sunt distruse? oa.enii slbes'
'onsiderabil? i nu in+ersH
Se 4oate s a+ei .etabolis.ul .ai lent ori un siste. %landular 'are s
nu + 4er.it s .:n'ai la 6el de .ult 'a +e'inul +ostruH !are asta <nsea.n
' nu 4utei .:n'a at:t ':t + dorii9 -esi%ur ' nuH Nu + 4ri4ii s tra%ei o
'on'lu1ieH *=ar deran8a da' .aina +e'inului ar 'onsu.a de dou ori .ai
.ult 'o.bustibil de':t a +oastr9 Eu nu a. de %:nd s + i.4un ni'i o
restri'ie I ale%erea + a4arineH
MET!-A U!AR <i 4ro4une s + a8ute s a8un%ei la %reutatea dorit
6r s a4elai la e@er'iii 6i1i'e deosebiteH Ma8oritatea 'elor 'are se 4retind
e@4eri <n a'est do.eniu susin ' e@er'iiile re%ulate sunt eseniale da' +re.
'a 4ro%ra.ul de redu'ere a %reutii s aib su''esH E@er'iiile 6i1i'e sunt o alt
di+ersiuneH E dre4t '? 4e .sur 'e de4une. .ai .ult e6ort 6i1i'? +o. arde
.ai .ulte 'alorii i <n 6elul a'esta 'rete +olu.ul ele.entelor eli.inate din
or%anis.H -ar e@er'iiile 6i1i'e ne 4rodu' sete i 6oa.e? 'eea 'e +a atra%e du4
sine o 'retere a +olu.ului de ali.ente 4e 'are le 'onsu..H Ani.ale 4re'u.
leneii? .el'ii sau estoasele nu sunt 6oarte a'ti+e la 'a4itolul e@er'iii 6i1i'e?
dar ni'i nu au 4roble.e 'u %reutateaH
C;iar da' 6a'tori 4re'u. e@er'iiile 6i1i'e? %landele sau .etabolis.ul
in6luenea1 substanele 4e 'are le 'onsu.. i le eli.in.? da' +olu.ul de
ali.ente 4e 'are le 'onsu.. de4ete 'a4a'itatea de eli.inare a a'estora?
+o. ':ti%a <n %reutate i +i'e+ersaH Aadar? s ne 4str. .intea li.4ede i
s ne 'on'entr. asu4ra lu'rurilor esenialeH
S re+eni. la 'o.4araia 'u .ainaH Nu 'red ' un o6er dintr=o .ie tie
':t ':ntrete %oal 4ro4ria .ainH Eu unul nu tiuH Ni'i nu trebuie s tiiH
Atun'i ':nd r.:nei 6r 'o.bustibil? 6a'ei 4linul? iar %reutatea .ainii
'reteH "e .sur 'e 'o.bustibilul se 'onsu.? .aina de+ine .ai uoar?
<ns %reutatea ei iniial r.:ne nes';i.batH S 1i'e. ' ai a+ut la un
.o.ent dat i.4resia ' .aina +oastr este 4rea %reaH Credei ' ai re1ol+a
4roble.a da' ai .er%e 'u .aina doar 'a s 'onsu.ai din 'o.bustibil9
Nu.ai o 4ersoan 6r .inte s=ar %:ndi la aa 'e+aH La 6el 4ro'ed. atun'i
':nd 6a'e. s4ort doar 'a s 4ierde. din %reutateH
*ei s4une 4oate ' analo%ia nu este 4otri+itH ! s +enii 'u ar%u.entul
'? odat ter.inat 'o.bustibilul din re1er+or? .aina nu .ai .er%e? <n +re.e
'e? 'ontinu:nd s 6a'e. .i'are? 'or4ul +a eli.ina din re1er+ele de %rsi.e i
+o. 4ierde din %reutateH Ade+rat? <ns 'a s a+ei su''es? du4 'e +=ai
<n';eiat 4ro%ra.ul de e@er'iii 6i1i'e i ai redus din straturile de %rsi.e? +a
trebui s + abinei de la .:n'are sau 'el 4uin s redu'ei +olu.ul de
ali.ente i buturi 4e 'are le 'onsu.ai <n .od 6re'+ent I alt.interi nu 6a'ei
de':t s <nlo'uii re1er+a de %rsi.eH Mo.entul <n 'are +ei si.i 'el .ai tare
ne+oia s .:n'ai i s bei +a 6i du4 'e ai de4us e6ort 6i1i'H -a' nu +ei
4utea .:n'a? o s trii un 4uterni' senti.ent de ne6eri'ire i 4ri+aiuneH *ei
6i ne+oit s a4elai la +oin i dis'i4linH n esen? +ei ur.a o diet i 4robabil
' +ei a+ea su''es o +re.eH Fr <ndoial? <n tre'ut ai .ai a+ut 4arte de
su''ese de s'urt duratH Ele au 6ost tre'toare 4entru '#
-ietele nu dau re1ultate/
-a' ar da re1ultate? nu ai .ai 'iti a'u. a'east 'arteH n ori'e 'a1? de
'e s ne 'o.4li'. +iaa ':nd a+e. la dis4o1iie MET!-A U!AR9
*=a. lsat 4robabil i.4resia ' sunt <.4otri+a e@er'iiilor 6i1i'e I ni.i'
.ai de4arte de ade+rH n'er' doar s + e@4li' de 'e e@er'iiile 6i1i'e nu +
s';i.b 'u ni.i' %reutatea iniialH A. s . o'u4 de a'est as4e't <n
4enulti.ul 'a4itol al 'riiH
-a' .ainile au 6ost 'onstruite 'u o %reutate iniial? la 6el se <nt:.4l
i 'u restul 6iinelorL i? la 6el 'u. %reutatea iniial a .ainilor 4oate +aria <n
6un'ie de .ar' sau de .odel? 6ie'are s4e'ie i indi+id are un ideal sau un
standard de %reutateH -e 'e lu'rurile sunt 6oarte 'lare atun'i ':nd ne re6eri. la
.aini? dar de+in 6oarte 'on6u1e ':nd +ine +orba de 'or4ul nostru9 "entru '
o.ul este 'el 'are a 4rodus .aina i <nele%e e@a't de 'e trebuie s 4un
ben1in <n re1er+or i tie ' ar 6i un %est nesbuit da' ar risi4i 6r rost a'est
'o.bustibil 4reiosH Moti+ul 4entru 'are 'onsu.. ali.ente nu ne este <ns la
6el de 'larH Atun'i ar 6i bine s ne a.inti. rs4unsul la <ntrebarea#
-e 'e .:n'.9
((H -e 'e .:n'.9
Rs4unsul este si.4lu# 4entru ' alt6el a. .uri de 6oa.eH E ade+rat? i
4robabil ' a. 6olosit 'u toii e@4resia S.or de 6oa.eTH * a.intii totui s 6i
stat +reodat la .as 'u %:ndul ' Ssin%urul .oti+ 4entru 'are .n:n' a'u.
este 6iind' a .uri da' nu a 6a'e=oT9 A e@istat un .o.ent <n +iaa .ea <n
'are a. 're1ut 'u ade+rat ' . a6lu <n 4eri'ol de a .uri de sete? dar nu=.i
a.intes' s 6i tre'ut +reo 1i <n 'are s=.i li4seas' ;rana i bnuies' ' a'est
lu'ru e +alabil 4entru .a8oritatea o''identalilor I .ai 4uin 4entru 'ei 'are s=
au abinut de la .:n'are <n .od +oit? <n di6erite situaiiH
-ei ulti.ul lu'ru la 'are ne %:ndi. atun'i ':nd .:n'. e tea.a ' a.
4utea .uri de 6oa.e? nu=i aa ' %si. un .oti+ <nte.eiat 4entru 6ie'are
.as9 SSunt obinuit s .n:n' de trei ori 4e 1iT? sau S<.i 4la'e s .n:n'T?
sau S.i=e 6oa.e? sunt 4li'tisit? ner+os sau ne6eri'itT? sau Sa. si.it un .iros
4l'utT? sau 4ur i si.4lu S.:n'area era a'olo i n=a. 4utut re1istaTH
"ute. .:n'a din ori'e .oti+ .enionat .ai susH Asta 'reea1 'on6u1ii?
nu=i aa9 Atun'i n=ar trebui s ne .ai sur4rind 6a4tul ' sunte.
su4ra4onderaliH I.a%inai=+ ' + a6lai <n a'eeai situaie atun'i ':nd trebuie
s + ali.entai .aina 'u ben1inH
W Sunt 4uin obosit i 'a. a%itat? dra%a .ea? aa ' a. s dau o 6u%
4:n la %ara8 i a. s 6a' 4linul .ainiiH
W -ar ai 6'ut de8a asta? a'u. o 8u.tate de or/
W tiu? tiu? durea1 nu.ai 1e'e .inuteH
I.a%inai=+ a'u. o situaie i .ai absurd#
W !binuies' s 4un <n re1er+or (27 de litri de ben1in <n 6ie'are
du.ini' di.inea? 'a s . si%ur ' nu r.:n ni'iodat 6rH
W i da' nu 6oloseti .aina <n ti.4ul s4t.:nii9
W Tot at:t 4unH A de+enit o obinuinH C:teodat e ';iar ne4l'utH *e1i
tu? re1er+orul are o 'a4a'itate de (2) de litriH Nu e delo' 4l'ut s 4ri+eti 'u.
buntate de ben1in se s'ur%e <n 6aa 'aseiH E i 4eri'ulosH A. .ereu dis'uii
'u 4ro4rietarul %ara8ului i 'u 'eilali 4osesori de auto.obile? dar? 'u. a. .ai
s4us? e o obinuinH
W Ce se <nt:.4l da' <ntr=o s4t.:n 6oloseti .ai .ult de (2) de
litri9
W A? r.:n 6r ben1inH -e asta .=a. obinuit s 6a' 4linul <n 6ie'are
du.ini'/
Cele dou 'on+ersaii +i se +or 4rea 4robabil ieite din 'o.unH ! s
s4unei ' ni'i .'ar un idiot nu s=ar 'o.4orta aa? 'a s nu .ai +orbi. de o
6iin inteli%ent I i a+ei absolut dre4tateH Nu ne=a. 4urta ni'iodat aa 'u
.ainile noastre? <ns e@a't aa ne trat. 4ro4riile tru4uri/
Ma.a Natur ne=a 'reat 'u dorina de a .:n'a din a'elai .oti+ 'u 'el
al 4rodu'torului .ainiiH -a' nu + ali.entai .aina 'u ben1in i nu o
<ntreinei? nu +a .ai .er%eH -a' nu .:n'ai? +ei .uriH
N=a +rea 'a de a'u. <n'olo s + %:ndii <n a'est 6el la .:n'areH *reau
doar s 6ii de a'ord 'u ideea ' Ma.a Natur <i dorete 'a noi s .:n'. 'a
s 4ute. su4ra+ieuiH -in 6eri'ire? 4ro'esul 4rin 'are ne ;rni. este 4l'ut? iar
sin%urul s'o4 al ali.entaiei este a'ela de a ne asi%ura 'o.bustibil i .ateriale
de <ntreinereH
!binuii s + u.4lei re1er+orul 'u 23 de litri de ben1in? de trei ori 4e
s4t.:n? indi6erent da' trebuie sau nu9 Cu si%uran ' nu/ -a' .aina
ar 'onsu.a 'a. (27 de litri 4e s4t.:n? +=ai 4utea obinui s ali.entai
4eriodi' 'u a'east 'antitateH !ri'u.? da' ti.4 de o s4t.:n nu ai 6olosi
.aina? nu ai .ai 4o.4a ben1in <ntr=un re1er+or 4lin i nu ai sta s +
uitai 'u. se re+ars 4rin 'urteH ! ase.enea idee este absurdH Teoreti'? asta
6a'e. atun'i ':nd .:n'./ !are 'ei .ai .uli dintre noi nu au obi'eiul de a=
i u.4le 6ar6uria de trei ori 4e 1i 'u o anu.it 'antitate de .:n'are? indi6erent
de ni+elul de 'alorii 4e 'are i=au 4ro4us s=l ard9
Nu ne 4lani6i'. distana 4e 'are o 4ar'ur%e. 'u .aina <n 6un'ie de
'antitatea de ben1in 4e 'are o 4une. <n re1er+or? 'i in+ersH Ne ;otr:. unde
+re. s .er%e. i ne asi%ur. ' a+e. destul 'o.bustibil 'a s a8un%e. la
destinaieH
A'esta este 'ursul 6ires' al lu'rurilor? iar 'or4ul u.an a 6ost 'on'e4ut s
6un'ione1e du4 a'eleai 4rin'i4iiH Aa se ;rnes' ani.alele slbati'eH -e
a'eea +e+eria s=a o4rit din .:n'at alune i a <n'e4ut s=i 6a' 4ro+i1iiH Noi
ae1. 'arul <naintea boilorH n'er'. s 4une. (27 de litri de ben1in <n
re1er+or? ';iar da' este de8a 4linH
Ideea este ur.toarea# 'or4ul nostru nu a 6ost 'on'e4ut s 6a' 6a
sur4lusuluiH -in raiuni di+erse? la 'are +o. 6a'e re6erire 'e+a .ai t:r1iu?
'or4ul nostru nu este 'a4abil s eli.ine lu'rurile nesntoase 'u 'are <l
;rni.H -e a'eea <l +o. obli%a s le de4o1ite1e 4e abdo.en sau <n alt lo'?
lu:nd as4e'tul unor 'ol'ei de1a%reabili i? ast6el? +o. de+eni su4ra4onderali
sau obe1iH
Credei 4robabil ' .oti+ul <l re4re1int su4raali.entaia? dar? du4 'u.
a. .ai s4us? ade+rata 4roble. este 'au1a a'estui 6eno.en? i anu.e
'onsu.ul in'ore't de ali.enteH
*oi detalia a'east 4roble. la .o.entul 4otri+itH A'u. a +rea s +
atra% atenia asu4ra altui 4rin'i4iu i.4ortant? a'ela ' ne 6olosi. .ainile <n
6un'ie de ne+oi i de dorineH Ne+oile i dorinele se 4ot s';i.ba de la o 1i la
alta i de la o s4t.:n la alta? 'eea 'e nu 'reea1 ni'i o 4roble.H -a' ne
4ute. 4er.ite s 'u.4r. ben1in? trebuie doar s ne asi%ur. ' a. luat
'antitatea ne'esarH Nu trebuie s ne 6a'e. %ri8i le%ate de %reutatea .ainii
sau de 'a4a'itatea ei de a eli.ina 'o.bustibilul arsH Sin%ura noastr %ri8 este
s .enine. .aina <n stare de 6un'ionare i s ne asi%ur. ' are su6i'ient
ben1inH
Ma.a Natur ne=a 'reat du4 a'eleai 4rin'i4iiH Ani.alele slbati'e nu
<i 6a' %ri8i le%ate de %reutate sau de .odalitatea <n 'are +or eli.ina re1iduurile
din or%anis.H -e 6a4t la ele e ';iar in+ers# se %:ndes' 'u. s obin su6i'ient
;ranH -in 6eri'ire 4entru noi? !''identul a %sit o soluie la a'east 4roble.H
A. re1ol+at 4:n a'u. dou trei.i din 4roble.a noastrH Nu trebuie s
ne .ai %:ndi. la %reutatea ideal i ni'i nu trebuie s ne .ai 6a'e. %ri8i le%ate
de rata de ardere a 'o.bustibilului sau de .odalitatea <n 'are +o. eli.ina
re1iduurileH Ne +o. 'on'entra <ntrea%a atenie asu4ra unui sin%ur as4e't#
Ce 'onsu..
()H Ce 'onsu..H
A. s4us ' a. re1ol+at de8a dou trei.i din 4roble. din .o.ent 'e nu
trebuie s ne .ai 6a'e. %ri8i le%ate de %reutate sau de rata arderilor ener%iei i
de eli.inarea re1iduurilor din or%anis.H Un 'ondu'tor auto nu trebuie s se
%:ndeas' la %reutatea iniial a .ainii? la 'onsu.ul de ben1in sau la
eli.inarea %a1elor de ea4a.ent? da' se asi%ur ' .aina are 'antitatea i
'alitatea de ben1in ne'esare i 4iese de s';i.bH Cu alte 'u+inte? da' .ini.ul
ne'esar este asi%urat <n .od 'ores4un1tor? restul se re1ol+ de la sineH
A'elai 4rin'i4iu se a4li' i <n 'a1ul or%anis.ului u.anH -a' 'eea 'e
'onsu.. este 'ore't? restul +ine de la sineH "robabil + %:ndii# STot 'e .i=ai
s4us tia. de la bun <n'e4ut# .n:n' 4rea .ulte ali.ente nesntoase/T E
4osibil s a+ei dre4tate sau s=ar 4utea s + <nelaiH n' nu a. a8uns la a'el
stadiu? dar s=ar 4utea 'a lu'rurile s + 6ie 4uin ne'lare <n a'est .o.ent?
<ntru':t nu tii e@a't la 'e %reutate trebuie s a8un%ei i da' nu 'u.+a
4roble.a +oastr se datorea1 li4sei de e@er'iii 6i1i'eH Eu <n'er' doar s + a8ut
s + 'lari6i'ai a'east situaieH E ne'esar s <nele%ei i 'are sunt e6e'tele
unui 'onsu. neade'+at asu4ra or%anis.ului +ostruH
A. sen1aia ' <n'e4ei s + 4ani'aiH A .ai r.as s +orbi. des4re
ti4ul i 'antitatea de ali.ente 4e 'are le 'onsu.aiH !O? 4oate ' nu a+ei un
4lan le%at de %reutatea ideal? <ns 'u si%uran tii 'e ali.ente 4re6eraiH
A'u. <n'e4ei s +edei de1a+anta8eleH Credei ' o s <n'er' s + 'on+in% ' o
6ar6urie 'u salat %arnisit 'u .or'o+i rai i nu'i re4re1int un deli'iu 4entru
ori'e %ur.andH N=a. s 6a' astaH
A+ei dre4tate I ne a6l. <ntr=un .o.ent de rs'ru'eH Este 'li4a <n 'are
se +a de'ide da' +ei a+ea su''es sau +ei da %reH Este 6oarte i.4ortant?
'ru'ial? de 6a4t? s <nele%ei 'ore't .esa8ulH MET!-A U!AR este si.4l?
uoar? a%reabilH
S re+eni. la .aina +oastrH -a' are .otor 4e ben1in? +=ai %:ndi s
o ali.entai 'u .otorin9 C;iar i a'eia dintre +oi 'are nu au ni'i 'ea .ai +a%
idee des4re 'u. 6un'ionea1 .otorul 'u 'o.bustie intern nu ar 6a'e aa
'e+aH Muli o6eri re'unos'? 6r s se si.t 8enai? ' nu tiu .are lu'ru
des4re .ainiH Cu toate a'estea? ';iar i 'el .ai ate;ni' dintre ei are ':te+a
noiuni de ba1H Cunoatei 4e 'ine+a at:t de 4rost <n':t s 'o.4lete1e uleiul
de .otor 'u .elas9 Cu si%uran ' nuH Manualul te;ni' + s4une e@a't 'e
ti4 de ulei 6olosete .aina +oastr? iar 8o8a + indi' i 'antitatea ne'esarH Nu
e@ist ni'i un 'on6li't de intereseH
-a' nu +ei 6olosi ti4ul 4otri+it de ben1in? .aina nu +a .ai 6un'iona
aa 'u. trebuieH Maina +oastr 'onine un siste. 6oarte so6isti'at? 'are
4er.ite +a4orilor de ben1in s se a4rind <n 'onta't 'u aerul? %ener:nd ast6el
4uterea .otoruluiH Manualul te;ni' + indi' 'e ti4 de ben1in trebuie s
6olosii i nu.ai un nebun i=ar 4er.ite s i%nore a'este instru'iuniH
Ma.a Natur i 4ro'esul de e+oluie natural au 4rodus o in'redibil
+arietate de 6iine +ii de=a lun%ul anilor? de la a.ibe la %ira6eH -e 'e unele
ani.ale au o %a. 6oarte li.itat de ali.ente 'u 'are se 4ot ;rni9 Fiind' de
.ilioane de ani? de ':nd e@ist +ia 4e a'east 4lanet? s4e'iile de ani.ale au
6ost ne+oite s intre <n 'o.4etiie 4entru a=i asi%ura ;ranaH Unele s4e'ii sau
unii indi+i1i din 'adrul s4e'iei sunt .ai bine 4re%tii de':t alii i <i 4ot ale%e
;rana 4re6erat atun'i ':nd e@ist din belu%? sau 4ot obine sin%ura bu'at
atun'i ':nd nu se %sete .ai ni.i'H
M:tul %ira6ei? tro.4a ele6antului? labele 4al.i4ede ale +idrei sunt
trsturi 6i1i'e 4e 'are s4e'iile le=au de1+oltat 'a s=i 4oat obine .ai uor
;ranaH Unele ani.ale au un re%i. ali.entar e@tre. de restri'ti+H Urii Joala
tries' nu.ai 'u 6run1e de eu'a=li4t? iar urii 4anda se ;rnes' 'u ba.busH Nu
e de .irare ' urii Joala i urii 4anda s=au obinuit s .n:n'e doar a'est
ti4 de ali.ente? at:ta +re.e ':t ni'i o alt s4e'ie nu 'onsider 4rea atr%toare
6run1ele de ba.bus sau de eu'ali4tH A.bele s4e'ii sunt 4e 'ale de dis4ariie?
<ntru':t re1er+ele de ;ran de 'are de4ind se <.4uinea1H
Cu toate a'estea? de4endena de un anu.it ti4 de ;ran nu <nsea.n
nea4rat i e@tin'ia s4e'ieiH E@istena ter.itelor este .ai +e';e 'u ':te+a
.ilioane de ani de':t a o.ului i? da' nu ne s';i.b. .odul de +ia?
a'estea +or .ai su4ra+ieui alte ':te+a .ilioane de ani du4 'e rasa noastr +a
dis4rea I da'? desi%ur? nu +o. distru%e i restul 4laneteiH Ter.itele se
;rnes' 'u le.nH Nu 6oarte a4etisant? +ei s4uneH "oate ' nu 4entru .ine sau
4entru +oi? <ns de 'e ar 'ontinua s .n:n'e 'e+a 'e nu le 4la'e9 n+:nd s
di%ere le.nul? ter.itele s=au asi%urat ' +or a+ea <ntotdeauna la <nde.:n
re1er+e %ratuite de ;ran? <n 'ondiiile <n 'are rasa u.an +a renuna <ntr=o
bun 1i la %ro1ni'ul de.ers de a trans6or.a 4laneta <ntr=o 8un%l de betoane
sau <n deertH
Trans6or.rile 4rin 'are au tre'ut anu.ite s4e'ii sunt de=a dre4tul
s4e'ta'uloaseH "i'ioarele i %:tul %ira6ei? 'olii i tro.4a ele6antului nu au
a8uns la .ri.ea a'tual 4este noa4teH S';i.brile s=au 4rodus tre4tat? 4e
4ar'ursul a ':te+a sute de .ii de aniH !dat 'u or%anele e@terne au 'res'ut i
'ele interne? in'lusi+ siste.ul di%esti+? 'are trebuia s in 4asul 'u noile
trans6or.riH Noi a+e. un sin%ur sto.a'? <ns o +a' are 4atruH
La 6el 'u. 4rodu'torul .ainii +oastre +=a re'o.andat e@a't 'e ti4 de
'o.bustibil i 4iese de s';i.b s 6olosii? Ma.a Natur a 4re+1ut 4entru
6ie'are s4e'ie <n 4arte un anu.it ti4 de ;ranH Ai .ai au1it 4robabil e@4resia
S'eea 'e 4entru un o. este ;ran? 4entru altul este otra+TH A'u. o 4ute.
re6or.ula# 'eea 'e 4entru o s4e'ie este ;ran? 4entru alt s4e'ie este otra+H
"rodu'torul unei .aini re'o.and ti4ul de 'o.bustibil 4otri+it 6ie'rui
.otorH !dat 'u e+oluia s4e'iilor? se 4are ' lu'rurile s=au s';i.bat# siste.ul
di%esti+ al unei 6iine +ii se ada4tea1 la ti4ul de ;ran 4e 'are <l are la
dis4o1iieH A'east di6eren este .ai de%rab una a4arent de':t una realH
Cel 'are a 'onstruit 4ri.ul .otor 4e ben1in nu a 'reat <nt:i .otorul? 4entru a
des'o4eri du4 a'eea 'e ti4 de ulei i se 4otri+eteH El a de1+oltat un anu.it ti4
de .otor 'are se 4otri+ea 'u sursa de 'o.bustibil i? la 6el 'a <n 4ro'esul de
e+oluie a s4e'iilor? at:t .otorul? ':t i 4ro'esul de ra6inare a uleiului au
e+oluat 'onsiderabil de la a4ariia 4ri.ului .otorH
Ur.torul as4e't i.4ortant este a'esta# .otoarele se +or de1+olta <n
'ontinuare? dar? indi6erent de .otorul 4e 'are <l +a a+ea .aina +oastr la un
.o.ent dat? +a trebui s 6olosii 'o.bustibilul i 4iesele de s';i.b ade'+ateH
A'elai 4rin'i4iu se a4li' i <n 'a1ul siste.ului +ostru di%esti+H Cu si%uran
' 4este <n' o sut de .ii de ani o.enirea +a 6i e+oluatH *iaa noastr +a 6i
<ns .ai lun% i .ai 6eri'it da' +o. a+ea %ri8 de siste.ul nostru di%esti+?
nes';i.bat de 4e +re.ea ':nd str.oii notri abia 'oborau din 'o4a'H
Mai e@ist o le%tur# da' +o. ali.enta un .otor 4e ben1in 'u
.otorin? .aina nu +a .ai 6un'ionaH n s';i.b? noi 'onsu.. o %a. lar%
de ali.ente i <n' su4ra+ieui.H Atun'i 'u. a 4utea s4une ' nu.ai
anu.ite ali.ente au 6ost destinate rasei u.ane9 ns nu de a'eea 'itii a'u.
a'east 'arte9 * ;rnii 'u ali.ente ne4otri+iteH -e a'eea luai <n %reutate i
suntei li4sii de ener%ieH
-a? su4ra+ieui.? dar asta se <nt:.4l doar 6iind' or%anis.ul nostru
este e@tre. de inteli%ent? de4ind 'u .ult ori'e .ainH Siste.ul di%esti+ este
at:t de inteli%ent <n':t? da' <n%;ii. o bu'i' de sti'l sau o .oned?
or%anis.ul +a 6i <n stare s le eli.ineL 'u toate a'estea? ar 6i bine s nu
introdu'ei .onede <n re%i.ul +ostru ali.entarH A. +orbit doar des4re una
dintre .inunile a'estui siste.H !r%anis.ul nostru 4oate 4ro'esa anu.ite
'antiti de ali.ente nesntoase? 6r rea'ii ad+erseH -ar este asta o s'u1
4entru 6a4tul ' ne trat. 'or4ul 'a 4e un 'o de %unoi9 ANIMALELE
SL>ATICE C!NSUM NUMAI KRAN NATURAL/
Ce este ;rana natural9
(2H Ce este ;rana natural9
"rin ;ran natural <nele%e. ali.entele 4e 'are le 'onsu.. <n stare
natural? 'u alte 'u+inte? a'ele ali.ente 'are nu au 6ost .odi6i'ate de 'tre o.H
Adi' nu au 6ost %tite? ra6inate? <n%;eate? 4use la .urat? <.buteliate?
'onser+ate? <ndul'ite? aro.ate? <.4a';etate? a6u.ate? a.este'ate sau ori'e
alt'e+aH Nu 'onin ni'i un 6el de aditi+i? in'lu1:nd ai'i sarea i 4i4erulH
Iertai=. da' + anti'i4e1 %reit %:ndurile# SCe9 A'u. nu .ai a+e.
+oie ni'i s %ti. .:n'area9 Nu 4ute. adu%a 'ondi.ente sau <.bunti
%ustul 'u sosuri deli'ioase9T Si%ur ' 4uteiH Unul dintre bene6i'iile MET!-EI
U!ARE este li4sa restri'iilor de ori'e 6el/ Nu + 'er de':t s + %:ndii 'e
ali.ente ai 4utea 'onsu.a <n stare natural? 4e 'are nu trebuie s le %tii
sau s le .odi6i'ai <n +reun 6el? i 'are nu nu.ai ' au un %ust .inunat? dar
nu ne'esit sosuri sau 'ondi.ente su4li.entare 4entru a de+eni .ai
a4etisanteH Nu 'u.+a sunt 6ru'tele 4roas4ete? le%u.ele i nu'ile9 Nu s4un ' o
s + 4la' toate 'o.binaiile de a'est %enH S4un doar ' a'estea sunt
sin%urele ali.ente 4e 'are oa.enii le 4ot 'onsu.a 'u 4l'ere <n starea lor
naturalH
S ne %:ndi. ':te substane .odi6i'ate intr <ntr=o si.4l %ustare? 'u.
ar 6i o 6elie de 4:ine 4r8it uns 'u unt i %e.H Mr:ul este .'inat? iar 6ina
este ra6inatH Se adau% dro8die i alte in%rediente? iar aluatul este 'o4t 4entru
a se obine 4:ineaH A4oi 6elia de 4:ine este re<n'l1itH Untul este 4ro'esat din
la4te de +a'H Credei? 4oate? ' la4tele de +a' este un 4rodus naturalH Este?
dar nu.ai 4entru +ieiH A4oi la4tele este 4asteuri1at? o.o%eni1at i <n'l1it i
4ro'esat din nou 4entru a se obine untulH Untul este a4oi inut la re'e? 'a s
nu de+in r:n'edH Me.ul se 6a'e din 6ru'te 4ro'esate? 'are au 6ost 6ierte 'u
1a;r? 'are? la r:ndul su? a 6ost ra6inat i 4ro'esatH Ca. .ulte inter+enii
4entru o si.4l %ustare? nu=i aa9
"oate o s=.i rs4undei# SEi? i9 !ri'e .odi6i'are <.buntete
'alitatea ali.entelorHT Aa s 6ie9 Sau e doar sindro.ul MAIMUREI TIE=T!T9
!are tot 'e e ;rnitor este i nesntos9 *o. dis'uta des4re asta 'e+a .ai
t:r1iuH A'u. nu s4un de':t at:t# dei natura ne 4une la dis4o1iie o %a.
lar% de ali.ente <n stare natural? %:ndii=+ la 'e ai 'onsu.at <n ulti.ele
1ile i ':te 4roduse erau naturaleH ! s + dai sea.a? la 6el 'a i .ine? ' a+ei
6oarte rar o'a1ia s 'onsu.ai ali.entele <n starea lor naturalH
Sunte. tentai s 'lasi6i'. ani.alele <n 'arni+ore? ierbi=+ore sau
o.ni+oreH Unele ani.ale? 'u. ar 6i 'a4rele? 4ot su4ra+ieui .:n':nd a4roa4e
ori'eH Cu toate a'estea? o.ul I sau? .ai e@a't? o.ul o''idental I este de
de4arte ani.alul 'u 'el .ai +ariat re%i. ali.entarH i asta 4entru ' o.ul a
a+ut inteli%ena s des'o4ere? s 4rind? s 'ulti+e? s 'onser+e? s 6a'
4ro+i1ii? s 4re%teas'? s 'ondi.ente1e? s ra6ine1e i s 'o.bine o +arietate
.ai .are de ali.ente de':t ori'e alt s4e'ie de 4e 4lanetH Unei 'a4re <i este
.ult .ai uor s di%ere 'a+iar? <ns nu 4rea 4rinde un ase.enea 6estinH
!.ul o''idental are ansa de a se a6la 4e trea4ta 'ea .ai de sus a
4ira.idei su4ra+ieuirii i de a 4utea ale%e dintr=o +arietate in'redibil de
ali.ente deli'ioase i ;rnitoareH Nu e de .irare ' le.nul a de+enit ;rana
obinuit a ter.itelor? at:ta +re.e ':t nu e 4e %ustul 'elorlalte +ieuitoare? 'are
nu au ni'i sto.a'ul a4t s=l di%ereH A +rea s re6le'tai 4uin la ulti.a .ea
a6ir.aieH Aa 'u. sele'ia natural a deter.inat s';i.bri e@terioareH
n anato.ia unor ani.ale? ast6el <n':t a'estea s se 4oat ada4ta
.ediului <n 'are tries' i s <i 4oat 4ro'ura ;rana .ai uor? la 6el s=a
<nt:.4lat i 'u 4ro'esele 6i1i'e i ';i.i'e din interiorul or%anis.ului I di%estia
;ranei? distribuirea ener%iei 'tre 1onele unde este ne'esar i eli.inarea
substanelor re1iduale I 'are s=au ada4tat i s=au .odi6i'at <n 6un'ie de
re%i.ul ali.entarH
Ca4rele sunt renu.ite 4entru 'onstituia lor 4uterni'? <ns? <n 'eea 'e
4ri+ete 'onsu.ul ali.entar? rasa u.an este liderul de ne'ontestatH Celelalte
o.ni+ore se ;rnes' de obi'ei 'u un sin%ur 6el de .:n'are la o .asH "e l:n%
6a4tul ' noi 'onsu.. .ai .ulte 6eluri <n a'elai ti.4? 6ie'are 6el se 'o.4une
din ali.ente di6erite? la 'are adu%. sosuri i 'ondi.enteH -e .ulte ori
6ie'are <n%;iitur de .:n'are 'onine .ai .ulte ti4uri de ali.enteH !dat 'e
le=a. <n%;iit? <ntru':t 4ro'esul di%esti+ este unul auto.at? <n'et. s ne .ai
%:ndi. la astaH i? 'u. a4aratul di%esti+ a 6un'ionat <ntotdeauna? de 'e s nu
'ontinu. 6r %ri8i9
S 4resu4une. ' ai r.as 6r ben1in? iar eu + s4un# SStai 4uinH
Maina 6un'ionea1 'u a8utorul unui a.este' 6or.at din ben1in i aerH Tu ai
o %leat de 4lasti' <n 4ortba%a8H -in ':te tiu eu? 4lasti'ul? la 6el 'a ben1ina?
este deri+at din 4etrolH -a' tie. %leata <n bu'ele? le 4une. <n re1er+or i
introdu'e. aer? a. re1ol+at 4roble.aHT Credei ' sunt un %eniu sau un
'andidat la os4i'iu9 !ri'ine i=ar da sea.a ' teoria .ea e o 4rostieH i? 'u
toate a'estea? 'ei .ai .uli dintre noi ne 4urt. aa 'u 4ro4riile 'or4uri 4e
4ar'ursul +ieiiH A. s nu.es' a'est as4e'tH
Sindro.ul %leii de 4lasti'
(5H Sindro.ul %leii de 4lasti'H
A+e. .aini s'u.4e i de a'eea ne <n%ri8or. atun'i ':nd a4are 'ea
.ai .i' de6e'iuneH i? 'u toate a'estea? trat. 'el .ai de 4re lu'ru 4e 'are=l
a+e. I +e;i'olul de 'are de4inde lun%i.ea i 'alitatea +ieii noastre I 'a 4e un
'o de %unoiH Urii Joala i urii 4anda sunt <n 4eri'ol de a dis4rea 'a s4e'ie?
<ntru':t resursele lor de ;ran sunt 6oarte li.itateL asta nu <nsea.n nea4rat
' o %a. .ai lar% de ali.ente ne %arantea1 su4ra+ieuirea I di.4otri+?
to'.ai a'east +arietate este 'au1a .orii 4re.ature a 1e'i de .ilioane de
oa.eniH
A+e. nai+itatea de a <.4ri tot 'e 4ute. .:n'a <n dou 'ate%orii#
ali.ente 'o.estibile i otra+H -a' ali.entele sunt 'o.estibile? ne si.i.
<ndre4tii s le .:n'.? 6r s ne %:ndi. da' or%anis.ul nostru e <n stare
s le di%ere? s e@tra% substanele nutriti+e i s eli.ine to@ineleH
"oate o s 'onsiderai ' Ssindro.ul %leii de 4lasti'T este o e@a%erareH
* asi%ur ' nu este aaH Siste.ul nostru di%esti+ este e@tre. de 'o.4le@ i de
so6isti'atH
"ro'esul <n'e4e dinainte de a introdu'e .:n'area <n %urH nt:i ne
o'u4. de 4re4ararea ;ranei I <nde4rt. 4rile ne'o.estibile sau o %ti. I
4entru a o 6a'e .ai uor di%erabilH !.enirea a a'u.ulat de=a lun%ul anilor
nenu.rate 4ro+erbe i .a@i.e 4e a'east te.H SNu .u'a .ai .ult de':t
4oi <n%;iiT I 4are un lu'ru e+ident? dar de 'e9 "ute. <n%;ii 'antiti destul
de .ari de .:n'are ne.este'atH Lu'rurile de+in .ai 'lare atun'i ':nd ne
%:ndi. la indi%estie sau la 'onsti4aieH
A'east e@4erien a dat natere 1i'alei S.este' 'e ai <n %ur de o sut
de oriTH Ai <n'er'at +reodat s .este'ai de o sut de ori o bu'at de banan9
n 4ro'esul .este'rii? ;rana se 'o.bin 'u sali+a? 'are are un rol bine
de6initH A.este'ul ast6el 'reat este <n%;iit i tre'e a4oi <n sto.a'? unde este
di%erat 'u a8utorul su'urilor %astri'eH Fie'are 6el de .:n'are ne'esit un
anu.it ti4 de su'uri %astri'e 4entru a 6i di%eratL ti.4ul i ener%ia alo'ate
di%estiei sunt de ase.enea di6erite de la un ti4 de .:n'are la altulH Indi6erent
da' este sau nu di%erat <n .od 'ores4un1tor? ;rana tre'e .ai de4arte <n
intestineH Nu.ai <n a'east eta4 se 4ot e@tra%e substanele +itale 4entru
or%anis.? <n 'a1ul <n 'are ali.entele au 6ost 'ore't di%erate? i 4oate <n'e4e
4ro'esul de distribuire a a'estor substane 'tre or%ane i eli.inarea
re1iduurilorH
Ca o ironie? to'.ai aa=1iii e@4eri sunt 'ei 'are 'reea1 Ssindro.ul
%leii de 4lasti'TH A. 6ost <n+ai ' <n' de la natere ne trebuie 4roteine i
'al'iu 'a s a+e. oase? dini i .u';i 4uterni'i i sntoiH Care este 'el .ai
bun .od de a obine 4roteine9 Este unul 6oarte si.4lu# 'onsu.ai 'arneH Aa
' .:n'. +a'iH -ar oare +a'ile de unde <i iau 4roteinele9 *a'ile sunt
+e%etarieneH Care sunt 'ele .ai .ari ani.ale 'are tries' 4e 4.:nt9 Ele6anii?
%ira6ele? ;i4o4ota.ii? rino'erii? 'aii? boii? %orilele et'H
W Toate sunt ierbi+oreH -a' aa=1iii e@4eri ne +or re'o.anda s
.:n'. .u';i 'a s obine. 4roteine? 6ires' ar 6i s ne s6tuias' s ne
;rni. 'u oase i dini 'a s a+e. 6ier i 'al'iuH Sau? 'a s .er%e. i .ai
de4arte? de 'e s nu .:n'. 4ilitur de 6ier i 'ret9 "entru ' ar 6i absurdH
E@4erii ne +or s6tui <n s';i.b s .:n'. br:n1 sau s be. la4te 4entru a
obine 'al'iul +italH Re'o.andarea este la 6el de absurd? dei nu la 6el de
e+identH Ce ani.al are dinii 'ei .ai .ari9 Cred ' suntei de a'ord I 'olii
unui ele6ant sunt 'ei .ai .ari dini 4e 'are i=ai +1ut +reodatH * dai sea.a
':i litri de la4te i ':te Jilo%ra.e de br:n1 trebuie s .n:n'e un ele6ant 'a
s 4oat a+ea 'olii at:t de .ari9 Absolut ni'iunulH Ele6anii <i obin <ntrea%a
ener%ie i 6ora ne.ai4o.enit ;rnindu=se 'u 4lanteH
Ca s 4ute. 6olosi MET!-A U!AR e ne'esar s <nele%e. Ssindro.ul
%leii de 4lasti'TH -ata +iitoare ':nd un aa=1is e@4ert + s6tuiete s .:n'ai
un anu.it ali.ent sau s luai o 4astil anu.e deoare'e 'onine +ita.inele i
substanele nutriti+e 'are + li4ses'? %:ndii=+ la %leata de 4lasti' din
re1er+orul .ainii +oastreH Siste.ul nostru di%esti+ nu 6un'ionea1 du4
a'eleai re%uliH Carburatorul .ainii este un siste. elaborat 'are are rolul de a
trans6or.a a.este'ul de 'o.bustibil i aer <ntr=un 'arburantH Ti4ul 'ore't de
'o.bustibil este S4a';etul standardT 'are i=a 6ost destinatH Siste.ul nostru
di%esti+ este 'u .ult .ai 'o.4le@ i .ai so6isti'at de':t ori'e 'arburatorH
Ma.a Natur a 'reat 4entru toate +ieuitoarele de 4e 4lanet S4a';eteT
ali.entare s4e'i6i'e? iar da' le +o. i%nora sau le +o. .odi6i'a <nainte de a le
'onsu.a? 'u. a. .ai 4utea a+ea 4retenia s r.:ne. sntoi i 4lini de
ener%ie9
Suntei 4robabil 4reo'u4ai de 'arenele de +ita.ine? de .odalitatea <n
'are 4utei obine o diet e';ilibrat sau de 'on=tori1area 'aloriilorH Nu +
te.ei? a'estea sunt 4roble.e in+entate de o.ul 'i+ili1at? 4entru ' nu ur..
%;idul 'reat de Ma.a NaturH Nu uitai# +iaa e@ist 4e 4lanet de .ilioane de
ani 6r ase.enea 4reo'u4riH Ani.alele slbati'e su4ra+ieuies' i a'u. 6r
s in 'ont de eleH
.i dau sea.a ' e 6oarte di6i'il s i%nor. s6aturile +enite de la un
nutriionist sau de la un .edi' 'are a 6ost instruit to'.ai 4entru a <nele%e
'u. 6un'ionea1 or%anis.ul u.anH A.in=tii=+ <ns a 4atra instru'iune#
MAIMURA TIE=T!TH -a' un s4e'ialist + d un s6at 'are 'ontra1i'e
<n+turile 'elui 'are ne=a 'reat? +a 'ontra1i'e ';iar ordinea 6ireas' a
lu'rurilorH A'elai e@4ert ar 4utea ori':nd s + s4un ' + 4utei u.4le
re1er+orul 'u o %leat de 4lasti'/
! s ar%u.entai 4robabil ' ani.alele slbati'e nu trebuie s=i
6oloseas' intuiia i nu au ;abar de 'u. 6un'ionea1 siste.ul lor di%esti+L 'u
toatea a'estea? ele 4ot .:n'a ori'e 6el de .:n'are 6r s si.t +reun e6e't
ne%ati+L noi de 'e nu 4ute. 6a'e asta9 Asu4ra a'estei di6erene dores' s insistH
Nu e ne+oie s ti. 'u. 6un'ionea1 .aina noastr I trebuie doar s ne
%;id. du4 .anualul 4rodu'toruluiH Ani.alele slbati'e nu au ne+oie s
tie 'u. 6un'ionea1 4ro4riul siste. di%esti+H ntr=un 6el? sunt noro'oase I nu
au 'a4a'itatea intele'tual de a 'ontra1i'e .anualul de utili1areH Ele <i
'onsu. S4a';etulT 4res'ris de %;idul Ma.ei NaturiH "roble.a noastr e '
a. 6ost .ani4ulai s 'rede. ' o.ul? i nu Ma.a Natur? este ade+ratul
e@4ert 'are ne 4oate <n+a 'e s .:n'.H Noi a. 4er.is intele'tului s
inter+in i s ne %u+erne1e instin'teleH
!a.enii ar trebui s <nelea% .odul <n 'are 6un'ionea1 siste.ul
di%esti+ 'a s=i 4oat da sea.a de %reeala 4e 'are o 6a' atun'i ':nd i%nor
s6aturile date de Ma.a Natur i de 'onse'inele 'are re1ult da' +or 'ontinua
s 4ro'ede1e la 6elH
Ca 6u.tor <nrit? ideea ' a 4utea 6a'e 'an'er 4ul.onar nu .=a 6'ut
s renunH Era. 'on+ins ' n=o s .i se <nt:.4le astaH Sunt si%ur <ns ' a 6i
renunat i.ediat? da' a 6i +1ut 'are erau e6e'tele 4e 'are 6u.atul le a+ea
asu4ra or%anis.ului .euH Nu . re6er nu.ai la 4etele de 4e 4l.:ni? 'i i la
'oa%ularea s:n%elui? la blo'area 4ro%resi+ a +aselor 'ir'ulatorii? la tensiunea
e@traordinar la 'are <.i su4unea. biata ini.? 'are lu4ta 'u <nd:r8ire s
4o.4e1e s:n%ele din 'e <n 'e .ai %ros 4rin arterele i +enele din 'e <n 'e .ai
subiri? 6r s rate1e o sin%ur btaie? 1i du4 1iH
Sunt re'unos'tor ' or%anis.ul u.an este at:t de 4uterni' i .=a
a8utat s su4ra+ieuies'? dei l=a. su4us la nenu.rate 'a1neH n ori'e 'a1? nu
.i=a 6i su4us 'or4ul unui ase.enea ';in da' a 6i a+ut 'ea .ai +a% idee
des4re 4resiunile 4e 'are le <nduraH i nu l=a 6i 'onda.nat da'? <n ori'e
.o.ent al +ieii .ele? .i=ar 6i <ntors s4atele i .i=ar 6i s4us# SUite 'u. st
treabaH Se 4resu4une ' sunte. 4arteneriH -a' ie nu <i 4as delo' de 'e i se
<nt:.4l? de 'e s 6iu eu 'el 'are tot tra%e de tine9T -a' ai 6i noro'osul
4osesor al unui Rolls RoB'e? +=ai ate4ta 'a .e'ani'ul s + .ai a8ute da' +oi
ai turna <n 4er.anen a4 srat 4e .ain9 Cu.9 Nu a+ei noro'ul s 6ii
4ro4rietarul unui Rolls RoB'e9 A+ei o .ain 'are este de un .iliard de ori
.ai so6isti'at i .ai +aloroas de':t un Rolls RoB'e#
Cor4ul +ostruH
Toat +iaa a. ur.at a'eeai 4oliti' a struului atun'i ':nd +enea
+orba de obi'eiurile .ele ali.entare? 'u. s=a <nt:.4lat i <n 'a1ul de4endenei
de 6u.atH Tria. 'u ilu1ia ' sa'ri6i' ideea de lon%e+itate <n 6a+oarea unei +iei
.ai s'urte? dar 4line de bu'uriiH Cu. a. 4utut 'rede ' o +ia <n 'are era.
su4ra4onderal? li4sit de ener%ie i res4ira. %reu? su6erea. 6re'+ent din 'au1a
indi%estiei i 'onsti4aiei i tria. 'u un 4er.anent senti.ent de +ino+ie i
4ri+aiune 4utea 6i totui .ai dul'e9 Nu <nele%H Sin%ura 8usti6i'are 4e 'are o
4ot %si este a'eea ' <n 'a1ul 6u.atului 'redea. ' nu a. alt o4iune? iar
da' nu ai alt o4iune? trebuie s te des'ur'i 'u 'e aiH
-in 6eri'ire? at:t <n 'a1ul 6u.atului? ':t i al .:n'atului e@ist o4iuniH
Sin%urul .eu re%ret este ' <n a.bele 'a1uri .i=a luat 4rea .ult ti.4 4:n
':nd a. <neles ' so'ietatea . <ndo'trinase 'u in6or.aii %reiteH
E in'redibil ':t de tare ne a%it. atun'i ':nd +ine +orba de li';idul 4e
'are <l turn. <n .aina noastr i? <n a'elai ti.4? ne trat. 4ro4riile tru4uri
'a 4e nite re'i4iente 4entru %unoiL arun'. <n or%anis. tot 6elul de
.:n'ruri <n 'ele .ai 'iudate 'o.binaii i ne ate4t. 'a el s 6a' 6a? 6r
s ne %:ndi. .'ar o 'li4 la 4resiunea e@traordinar la 'are <l su4une.H Mi=
a. s4us# S":n ai'i e bine/T= a'eeai 6ra1 4e 'are a rostit=o o.ul 'are a '1ut
de 4e a'o4eriul unui 1%:rie=nori? du4 'e a tre'ut de eta8ul 1e'eH
-u4 'e a. a6lat ':te 'e+a des4re 4ro'esele di%esti+e? <nele% de 'e a.
su6erit de 4e ur.a indi%estiei i a 'onsti4aiei i . ui.ete 6a4tul '
or%anis.ul .eu a su4ra+ieuit sar'inilor absolut i.4osibile la 'are l=a. su4us
.ai bine de 'in'i1e'i de aniH Cor4ul o.enes' este o .ainrie in'redibil/ -e 'e
ne abate. de la 'ursul 6ires' al lu'rurilor i <i 6a'e. +iaa i.4osibil9 La ur.a
ur.ei? 6eri'irea i lon%e+itatea noastr de4ind de elH Trebuie s tri. <n
ar.onie 'u tru4ul nostru i? 'a s 4ute. 6a'e a'est lu'ru? trebuie s <i
6a'ilit. 6un'iile naturale? nu s i le <n%reun.? ieind din 'ursul 6ires'H -ar
4entru asta a+e. ne+oie de nite 'unotine de ba1 des4re .odul <n 'are
6un'ionea1 a'est siste.H
A+ei sen1aia ' + in 4redi'i atun'i ':nd + s4un ' or%anis.ul +ostru
este 'ea .ai de sea. a+ere 4e 'are o a+ei9 tii a'est lu'ru la 6el de bine 'a i
.ine/ Atun'i de 'e at:ta a%itaie i ';eltuial ':nd +ine +orba s ne 4rote8.
.ainile9 Nu a. turna a4 srat 4este ele <n 6ie'are 1iH -ar de 'e ne otr+i.
i ne 4ede4si. 1ilni' 4reioasa a+ere9 Fa'e. asta din 4rostie? sau din
i%noran i 'on6u1ie9 "entru .ain a+e. .anualul te;ni' 'are ne <n+a
e@a't 'e trebuie s 6a'e.? <n +re.e 'e obi'eiurile noastre ali.entare sunt un
'on%lo.erat de tradiii? i%noran? s4irit 'o.er'ial? 4ubli'itate?
'on+enionalis.? 'ontradi'ii i 'on6u1iiH Nu a+e. doar un %;id? 'i ':te+a .iiH
Ai a+ut +reodat o'a1ia s 6olosii un a4arat de tuns iarba9 E un
senti.ent e@traordinarH La.a 4trunde lin i 6r e6ort 4rin iarb i din ':nd <n
':nd .ai lo+ete ':te o 4ietri'i'H Ne 1%:rie au1ul 'a roile 'are s'r:nes'H ti.
' a4aratul de tuns iarba nu a 6ost 'onstruit s taie 4ietre i 6a'e. tot 'e
4ute. s e+it. o atare situaieH
A'u. %:ndii=+ ' or%anis.ul +ostru este o .ain 'are a 6ost
'on'e4ut 4entru a <nde4lini o su.edenie de 6un'ii? una dintre 'ele .ai
i.4ortante 6iind siste.ul di%esti+H Noi .:n'. 'a s 4rodu'e. 'o.bustibilul
sau ener%ia ne'esar 4entru 'a .aina s 6un'ione1eH S4re deosebire de o
.ain? 'or4ul +ostru are 'a4a'itatea de a se autore4ara i de a se
auto<ntreine i are ne+oie de o .uli.e de substane nutriti+e 4entru a <nlo'ui
.ilioanele de 'elule 'are .or 1ilni'H A'este substane eseniale se %ses' <n
.:n'area 4e 'are o 'onsu..H
S=a <nt:.4lat 'el 4uin o dat <n +iaa unui 4rinte 'a 4ro4riul 'o4il s
<n%;it o .oned? un a' de si%uran ori un obie't la 6el de 4eri'ulos i
nedi%erabilH S=a a8uns oare la de'es sau la o4eraie9 Nu? de obi'ei obie'tul este
<n .od .ira'ulos eli.inat 4e 'ale natural? ls:nd at:t 'o4ilul? ':t i .oneda
absolut te6eriH
Cred ' in'idente de a'est 6el? la 'are se adau% e@4erienele unor idioi
'are <n%;it 6o'? sti'l s4art sau ';iar .etal? i totui su4ra+ieuies'? ne 6a' s
'rede. ' 4ute. .:n'a a4roa4e ori'e 6r s se <nt:.4le ni.i'H !r%anis.ul
nostru este un ade+rat .ira'olH "oate su4ra+ieui i 4oate tolera ase.enea
trau.e? la 6el 'u. .aina de tuns iarba re1ist i du4 'e lo+ete ':te o 4iatrH
-ar ':t 'redei ' ar 4utea re1ista a'est .ain da' ai <n'er'a s ni+elai o
4la8 4lin de 4ietre9
-oar %:ndul ' a. 6a'e un ase.enea %est ni se 4are de ne'on'e4utH Asta
6a' <ns 'ei .ai .uli .e.bri ai so'ietii o''identale 'u 'ea .ai 4reioas
.ainrie 4e 'are o 4osed I N FIECARE UI -IN *IAR/
"rin'i4iile du4 'are siste.ul di%esti+ 4oate 6un'iona e6i'ient sunt
a'eleai 'a <n 'a1ul unei linii de 4rodu'ie I asi%urarea unui sto' re%ulat de
.ateriale de ba1 <n 'antitatea i de 'alitatea 'ores4un1toare i un siste.
6luid de 4ro'esare i distribuie a 4roduselor 6inite i a deeurilor? 6r blo'a8e?
su4raa4ro+i1io=nare? obstru'ii sau 'deri <n +reo eta4 a 4ro'esuluiH
S a6l. .ai .ulte des4re 'u. 6un'ionea1 %;idul 'reat de Ma.a
NaturH *=ai <ntrebat +reodat#
Cu. reues' ani.alele slbati'e s 6a' di6erena <ntre ;ran i otra+9
($H Cu. reues' ani.alele slbati'e s 6a' di6erena <ntre ;ran i
otra+9
A. s4us 'e+a .ai de+re.e ' ani.alele slbati'e tiu din instin't 'are
este di6erena dintre 'e este 'o.estibil i 'e este otr+itorH *=ai <ntrebat
+reodat 'u.9 "entru noi este si.4lu =sunte. 6iine inteli%enteH A+e. %ri8 s
nu le d. 'o4iilor 'e+a 'e le=ar 4utea 6i duntor? iar 'a s <i 4rote8. 'u
ade+rat? ne asi%ur. ' substanele to@i'e sunt <n';ise <ntr=un lo' si%ur?
unde ei nu 4ot a+ea a''esH Sunte. <n+ai 'e 4oate 6i .:n'at i 'e este
otr+itorH -ar ani.alele slbati'e de unde tiu 'u. s 6a' deosebirea9
n';i4uii=+ o 'li4 ' ai 6i Ma.a NaturH Ai 'reat o in'redibil
+arietate de s4e'iiH Cu. + asi%urai ' nu se +or otr+i9 Fie'are s4e'ie are un
siste. di%esti+ di6erit? 'on'e4ut 4entru a 4utea 'onsu.a un anu.it S4a';etT
ali.entarH Cu. + asi%urai ' +or .:n'a ali.entele ade'+ate9 ! .odalitate ar
6i s le <n1estrai 'u si.uriH ! s le dai +ederea# SAsta arat a .:n'areHT Le
4utei da si.ul ta'til# SArat a .:n'are? dar e tare 'a o st:n'HT Le 4utei da
si.ul %ustului i al .irosuluiH -a' .iroase oribil i are un %ust <n%ro1itor?
<nsea.n ' e otra+H -a' .iroase bine i e %ustos? e ;ranH Iar da' .iroase
subli. i are un %ust .inunat? <nsea.n ' Seste ';iar 4a';etul ali.entar
'on'e4ut s4e'ial 4entru .ineTH
Nu=i aa ' a'est siste. a 6ost 'on'e4ut 'u %ri8 i atenie9 Si%ur ' da/
i atun'i de 'e le%ile lui Mur4;B trebuie s <i arate din nou 6aa 'ea ur:t9 -e
'e Creatorul a 4er.is lu'rurilor 'are ne 6a' at:ta ru? 'u. ar 6i tutunul?
al'oolul? 6ri4turile su'ulente? 4r8iturile 'u .ult 're.? s 4ar at:t de
a4etisante9 -e 'e nu a 6'ut 'a lu'rurile 'are ne sunt duntoare s aib un
%ust oribil? iar 'ele 'are ne sunt bene6i'e s aib un %ust .inunat9 A. o +este
bun 4entru +oi#
To'.ai asta a 6'ut/
!.ul a 6ost 'el 'are ne=a s4lat 'reierul i ne=a 6'ut s 'rede. ' e o
ade+rat 4l'ere s ne otr+i. 'u ni'otin? al'ool sau ali.ente nesntoaseH
Ade+rul este .ult .ai 6ru.os de':t + i.a%inai#
Ali.entele 'are au 'el .ai bun %ust sunt i 'ele .ai bene6i'e 4entru +oiH
A.intii=+# a'easta era 4rin'i4ala 6un'ie a %ustului? i aa tiu
ani.alele slbati'e 'e e bine s .n:n'e i 'e nuH Ce 4oate 6i .ai si.4lu de
at:t9
Ai re.ar'at +reodat ' 4isi'a +oastr <nt:i adul.e' .:n'area? a4oi o
atin%e deli'at 'u nasul? a4oi 6a'e 'o.4ro.isul de a lua o %ur <nainte s
<n6ule'e restul sau s se <nde4rte1e 'u nasul <n +:nt? de 4ar' i=ai 6i dat 'e+a
otr+itor9 n ti.4ul sta <i ine 'oada <n aer? 'a s + arate 'e 'rede des4re
.:n'area 4e 'are i=ai dat=oH A'est ti4 de in%ratitudine . u.4lea <ntotdeauna
de 6urieH La ur.a ur.ei? ni'i .'ar nu era 4isi'a .eaH Era doar o 4isi' de 4e
.aidan? 'are s=a a'iuat <ntr=o bun 1i 4e l:n% noi? %sind de 'u+iin s
r.:n 4:n ':nd +a %si 'e+a .ai bunH !are nu=i ddea sea.a '=i
'u.4rase. 'ea .ai bun i .ai s'u.4 .:n'are 4entru 4isi'i de 4e 4ia i
' at:t eu? ':t i 4rodu'torii ;ranei era. .ai inteli%eni i tia. .ai bine
de':t ea 'e ali.ente i se 4otri+es'9
M <ntreb 'u. a. 4utut 6i at:t de 4rost <n':t s 'red ' eu sau
4rodu'torii de ;ran a. 4utea ti .ai bine de':t 4isi'aH
Ce i=ar 4utea 4l'ea I este la 6el 'a atun'i ':nd un brbat? indi6erent ':t
de 'ali6i'at s=ar 'onsidera? s6tuiete o 6e.eie 'e 4o1iie s ado4te <n ti.4ul
tra+aliuluiH
-e 6a4t? siste.ul 'on'e4ut de Creator este at:t de so6isti'at? <n':t nu e
ne+oie de ta.4ile 'u data e@4irrii 4e 4a';etele 4e 'are le 'reea1H C:nd
ali.entele naturale <n'e4 s se deteriore1e? arat oribil? au un %ust i un .iros
oribil i sunt %roa1ni'e la atin%ereH E@e.4lul 'lasi' este un .r stri'atH
Nu sunt su6i'ient de inteli%ent 'a s=.i dau sea.a 'u. a reuit
Creatorul s re1ol+e 4roble.a detaliilor .ai 'o.4li'ateH -e 6a4t? sunt at:t de
4rost? ' a. 4etre'ut .ai bine de 'in'i1e'i de ani 4e a'east 4lanet <nainte s
reali1e1 ' e@ist o ase.enea 4roble.? 'a s nu .ai +orbes' de soluiiH Cu.
reues' ani.alele slbati'e s 6a' di6erena dintre ;ran i otra+9 Cred '
da' .intea .ea edu'at? 4lin de <n6u.urare i de inteli%en nu ar 6i o'olit
a'east <ntrebare? rs4unsul ar 6i 6ost si.4lu i e+ident#
Krana are un %ust i un .iros e@traordinar/ !tra+a are un %ust i un
.iros s':rbos/
Mustul este 'el 'are ne indi' <ntotdeauna 'are sunt ali.entele 4otri+ite?
iar .irosul este str:ns le%at de %ustH !ri'e bu'tar bun tie ' as4e'tul e@terior
i 'o.4o1iia sunt la 6el de i.4ortanteH C:nd o banan este 4rea 'oa4t are
a'elai %ust i .iros 4l'ut? <ns e6e'tul e stri'at de as4e'tul 6le'itH C;iar i
al 'in'ilea si. I au1ul I 4oate intra <n e'uaieH .i 4la'e 'u. sun un'a 4us
la 4r8itH Mirosul .i se 4are <n' i .ai %ro1a+H La %ust este <ns 'a. srat i
arat %reos# 4oate 6iind' 4lutete <n %rsi.eL <n 4lus? din 'au1a as4e'tului
'ro'ant? .i se 4are nedi%erabil i? <ntr=ade+r? un'a <.i 'reea1 <ntotdeauna
indi%estieH
"entru 'a o .:n'are s 4oat 6i 'onsiderat a''e4tabil? nu trebuie s
satis6a' toate si.urile? <ns? da' unul dintre si.uriH
Se <.4otri+ete +e;e.ent? ar trebui s + 41iiH Ar 6i bine .ai ales s +
6erii de a'ele substane 'are .iros bine? dar nu au %ust bun? 'u. ar 6i tutunul
sau 'a6eauaH E un se.n ' a+ei de=a 6a'e 'u un dro% 'are 'reea1 de4enden?
'o.binat 'u o otra+H -ei %ustul i .irosul au le%tur? nu trebuie s
4resu4unei '? at:ta +re.e ':t + 4la'e .irosul? o s + 4la' i %ustulH
n'er'ai s %ustai 4ar6u.ul 4re6eratH Sau .ai bine nu/
La 6el 'u. .anualul te;ni' + indi' ti4ul de 'o.bustibil ne'esar
.ainii +oastre? si.urile ne indi' 'e ti4 de ali.ente ar trebui s 'onsu..
i? at:ta +re.e ':t ne trans.it toate a'eleai se.nale? sunte. 4e 'alea 'ea
bunH "robabil ' 'el .ai i.4ortant si. al nostru este 'el de=al aselea I nu
'ontea1 da' <l nu.ii intuiie sau instin'tH A4elai la el atun'i ':nd raiunea
a8un%e la o 'on'lu1ie? iar instin'tele +oastre o 'ontra1i'H Reinei ' instin'tul
+ostru este re1ultatul a trei .iliarde de ani de %:ndire lo%i'? iar ani.alele
slbati'e nu au 4roble.ele noastre 4entru ' nu se bi1uie 4e raiune? 'i nu.ai
4e instin'tH Ce 4oate 6i .ai lo%i'9
A'esta este .oti+ul 4entru 'are o s a%reai MET!-A U!ARH "entru
' +a 6i 4entru 4ri.a dat <n +iaa +oastr ':nd? %:ndindu=+ la 4roble.ele de
%reutate? nu +ei .ai si.i ' e@ist 'ontradi'ii <ntre raiune i instin'tH -e
6a4t? .etoda e@4li' de 'e e@ist un 'onsens <ntre lo%i' i instin'te? <nltur:nd
ast6el senti.entul de dedublare 4e 'are <l tri. atun'i ':nd ne %:ndi. la
4roble.ele le%ate de %reutateH Nesi%urana? <ndoiala i 'on6u1ia +or dis4rea?
atun'i ':nd +ei <nele%e ' ali.entele 'are + a8ut s + si.ii sntos i <n
6or. au i un %ust 6oarte bunH Nu +ei .ai su6eri din 'au1a dorinei de a
.:n'a ali.ente des4re 'are tii ' + sunt duntoareH
Nu . ate4t s <nele%ei <n a'est .o.ent de 'e ali.entele 'are au 'el
.ai bun %ust + sunt i 'ele .ai bene6i'eH -a' 4l'erea 4e 'are o si.ii
atun'i ':nd 6u.ai este o ilu1ie subtil? la 6el este i 'on+in%erea ' ali.entele
duntoare au un %ust bunH i? la 6el 'u. trebuie s <n+. s .er%e.
<nainte de a 6u%i? trebuie <nt:i s a6l. .ai .ulte des4re 6elul <n 'are 4ute.
6olosi .anualul CreatoruluiH A. s e@4li' la .o.entul 4otri+it <n 'e .od s=a
rs4:ndit a'east ilu1ie i 'u. o 4utei 'ore'taH ntre ti.4? a. s + ro% s
a''e4tai ideea ' ali.entele 'are au un %ust i un .iros bun sunt i 'ele .ai
bene6i'e 4entru +oiH Aa ne <n+a Ma.a Natur i din a'est .oti+ ani.alele
slbati'e nu au 4roble.ele ali.entare 4e 'are le a+e. noiH
Nu a. identi6i'at <n' 4a';etele ali.entare 'ele .ai 4otri+ite 4entru
s4e'ia u.an? <ns a. stabilit 4rin'i4iile 4e ba1a 'rora s ;otr:. 'e ar
trebui s .:n'.H -ar de unde ti. ':nd s <n'e4e. i ':nd s ne o4ri. din
.:n'at9
(,H -e unde ti. ':nd s <n'e4e. i ':nd s ne o4ri. din .:n'at9
Cu. re1ol+ 4rodu'torii de .aini a'east 4roble.9 "re+d .ainile
'u un .e'anis. so6isti'at de .surare a ni+elului de ben1in? 'are 'onine
nite lu.ini de a+erti1are <n 'a1 ' uit. s=l +eri6i'.? i 'u un dis4o1iti+ 'are
<n';ide 4o.4a de ben1in atun'i ':nd re1er+orul e 4linH
Cu. re1ol+ Ma.a Natur a'east 4roble.9 Kaidei s ne 8u'. o 'li4
de=a CreatorulH Ai 'reat o in'redibil +arietate de s4e'iiH n .o.entul <n 'are
le=ai <n1estrat 'u si.uri? 'u. ar 6i %ustul sau .irosul? ai reuit s le 6erii de
4eri'olul de a se otr+i sin%ureH -ar 'u. + 4utei asi%ura ' +or a+ea 'e
.:n'a9 n 6ond? da' o 6iin +ie nu 'onsu. o 'antitate su6i'ient de .:n'are
<n .od re%ulat? +a .uriH "entru oa.eni e uor# 4rinii sunt 'ei 'are ne asi%ur
;rana? iar atun'i ':nd <i 4rsi.? ti. de8a ' e ne+oie s .:n'. 'a s
4ute. su4ra+ieuiH Nu trebuie de':t s .er%e. la su4er.arJet o dat 4e
s4t.:n? s s'oate. ali.entele din 6ri%ider i s le arun'. <n 'u4torul 'u
.i'roundeH "entru .a8oritatea ani.alelor slbati'e <ns? obinerea ;ranei este
un 4ro'es e@tre. de di6i'il i de 4eri'ulos? 'are 4oate dura ore sau ';iar 1ile de
rbdare? e4ui1are i 6rustrri i 'are s6:rete de .ulte ori 4rin a le trans6or.a
4e ele <nsele <ntr=o .as? .ai de%rab de':t s le a8ute s obin unaH Aadar?
'u. +=ai asi%ura ' toate ani.alele +or a+ea 'e s .n:n'e <n .od re%ulat9
Soluia este si.4lH n1estrai 6ie'are e@e.4lar 'u un .e'anis. in%enios
nu.it F!AMEH n 6elul a'esta tiu ani.alele slbati'e ':nd s .n:n'e# ':nd
le e 6oa.e/ i tot aa tiu i ':nd s se o4reas'# atun'i ':nd nu le .ai e
6oa.eH
Soluia 4are si.4l? dar s nu uit. de in%enio1itatea a'estui .e'anis.H
Sunte. tentai s 'onsider. 6oa.ea un senti.ent destul de ne4l'ut? .ai 'u
sea. atun'i ':nd a. 4etre'ut ani <ntre%i 4urt:nd o btlie <.4otri+a
Jilo%ra.elor <n 4lusH Ade+rul este ' 6oa.ea ne=ar 4utea o6eri .ai .ulte
4rile8uri de bu'urie de':t ori'e alt a'ti+itateH
-e 'e s4un ' 6oa.ea este un .e'anis. in%enios? at:ta +re.e ':t nu e
'ea .ai 4l'ut stare <n 'are ne 4ute. a6la9 -a' trii <n lu.ea a treia i
suntei <n 4eri'ol de a .uri de 6oa.e? sunt de a'ord 'u +oiH C;iar i atun'i?
6oa.ea nu este 'el .ai .are ru 'are +i se 4oate <nt:.4la# ea doar +
a+erti1ea1 ' ar trebui s 6a'ei rost de .:n'are? alt6el +ei .uriH
I.4osibilitatea de a + satis6a'e 6oa.ea este ade+ratul ruH Totui? a'east
'arte nu <i 4ro4une s re1ol+e 4roble.a inaniiei? di.4otri+H
* a.intii ulti.a dat ':nd +=a 6ost 'u ade+rat 6oa.e9 Cu e@'e4ia
'a1ului <n 'are suntei ade4ii unei %ru4ri reli%ioase <n 'are 4ostul este o
4ra'ti' 6re'+ent? s=a <nt:.4lat 4robabil atun'i ':nd ai ur.at o dietH C:t ai
re1istat 6r .:n'are9 ! lun? o s4t.:n? o 1i9 n re%ul? 4oate ' nu ai 6ost
<n 4eri'ol de .oarte? dar? ';iar i aa? 'u. a 4utea des'rie 6oa.ea dre4t un
senti.ent 'are ne u.4le de 4l'ere9
* 4ro4un s studie. .ai <ndea4roa4e a'east sen1aieH Ce este 6oa.ea9
A'easta 6un'ionea1 'a .e'anis.ul de la siste.ul de ali.entare 'u
'o.bustibil al .ainii +oastreH ntru':t 'onsu.. <n 4er.anen ener%ie? iar
.iliardele de 'elule din 'are sunte. al'tuii .or i se re%enerea1? sto'urile
noastre de ener%ie i .aterialele de <ntreinere trebuie <nlo'uiteH -u4 'e a.
ter.inat de u.4lut re1er+orul de ben1in? nu ne .ai uit. la a'ul 'are indi'
ni+elul de 'o.bustibil s +ede. ':nd trebuie s reali.ent.L la 6el se <nt:.4l
i atun'i ':nd ter.in. de .:n'at I ne=a. ali.entat sto'ul i o +re.e nu .ai
si.i. ' ne este 6oa.eH
Foloses' 'a1ul .eu dre4t e@e.4luH Cu e@'e4ia 6a4tului ' a'u. iau i
.i'ul de8un? a. a'eleai obi'eiuri ali.entare 'a atun'i ':nd era. 6u.torH
-u4 .i'ul de8un nu .ai .n:n' ni.i' 4:n la 'in? 'are este de obi'ei <n
8urul orei (0H ! s 'redei 4oate ' + re'o.and s luai nu.ai dou .ese 4e
1iH -i.4otri+? a.intii=+ ' nu e@ist ni'i un 6el de restri'iiH Iau nu.ai dou
.ese 4e 1i? nu 'a ur.are a unui e@er'iiu de +oin i dis'i4lin? 'i dintr=un
.oti+ si.4lu i e%oist# se 4otri+ete stilului .eu de +ia i ar 6i un
in'on+enient s=.i <ntreru4 .un'aH Foa.ea este .odul <n 'are natura s4une#
SE ti.4ul s 6a'i 4linul 'u ener%ie i substane nutriti+eHT E+ident? <ntre .i'ul
de8un i 'in sto'urile se e4ui1ea1? dei nu reali1e1 ' .i se 6a'e 6oa.e I nu
si.t +reun in'on+enientH -i.4otri+? un in'on+enient ar 6i s .n:n' <n
ti.4ul 1ileiH Nu + alar.aiH Nu + s6tuies' s ado4tai a'elai siste.H *
rea.intes' slo%anul# SNu i.4un ni'i un 6el de restri'ii/T Ideea este ' nu si.t
' <.i este 6oa.e <n toat a'east 4erioadH
-a' a. o'a1ia s ies din 'as <n ti.4ul 1ilei i si.t .iros de .:n'are
%tit? sau da' lu're1 4:n seara t:r1iu iar .irosul buntilor din bu'tria
lui PoB'e r1bate 4:n la .ine? 4ro'esul ';i.i' de %olire a sto.a'ului? 'are are
lo' 4e tot 4ar'ursul +ieii noastre? a4rinde be'uleul de a+erti1are 4entru 'reier
=RI ESTE F!AME/ TRE>UIE S MNNCI/ Iat de 'e 6oa.ea este un
.e'anis. at:t de in%eniosH -a' ur.. <n+turile lsate de Ma.a Natur?
situaia nu se +a a%ra+aH La <n'e4ut ni'i .'ar nu ne d. sea.a ' ne e
6oa.eH C:nd <ns si.i. 6oa.ea? <n 'ondiiile <n 'are ne=o 4ute. 4otoli? a+e.
4arte de o satis6a'ie e@traordinarH
Foa.ea este un .e'anis. .ult .ai so6isti'at de':t dis4o1iti+ul 'are
'ontrolea1 ni+elul de ben1inH i? ';iar da' .a8oritatea dis4o1iti+elor au un
al doilea be'ule de 'ontrol? ':i dintre noi n=au r.as 6r ben1in .'ar o
dat9 "robabil ' 'ei .ai .uli nu ar 6i tre'ut de trei1e'i de ani da' s r.:i
6r ben1in ar 6i <nse.nat s .oriH
Nu .ai 4ri+ii 6oa.ea 'a 4e un ru? 'i 'a 4e un 4rieten ade+ratH
To'.ai a'east 'onstatare I ' 6oa.ea nu este un ru? 'i un .e'anis.
deosebit de in%enios 'are ne o6er 4l'ere nes6:rit? 6r su6erin sau
'o.4li'aii ulterioare I este al doilea ade+r .a8or la 'are .=a. re6erit 'e+a .ai
de+re.eH Ideea .i=a +enit atun'i ':nd a. 6'ut o 'o.4araie <ntre 4o6ta de o
i%ar i 6oa.eH A 6ost o 'onstatare i.4ortant 4entru ' .=a s'4at de ideea
' .etoda .ea nu se 4utea a4li'a i <n 'a1ul obi'eiurilor ali.entare 4entru '
6un'iona 4e 4rin'i4iul ' e uor s te abii total? dar este i.4osibil s redu'i i
s 'ontrole1i 'onsu.ulH
Ade+rul este '? <n 'a1ul 4roble.elor le%ate de %reutate? .etoda este
';iar .ai e6i'ient# nu e ne+oie s + abinei/ Nu trebuie ni'i .'ar s
redu'ei 'onsu.ul/ * 4utei bu'ura de sen1aia de saietate 4e tot 4ar'ursul
+ieii I desi%ur? 'u 'ondiia s ur.ai s6aturile date de Ma.a Natur i toate
instru'iunile .eleH
-a' nu + 4utei 4otoli 6oa.ea i.ediat? senti.entul este %roa1ni'? nu=i
aa9 M:ndii=+ nu.aiH Ce durere si.ii atun'i ':nd + e 6oa.e9 "oate ' +
';iorie sto.a'ul? dar asta nu e to'.ai durereH !ri'e dis'on6ort 4e 'are <l
si.ii este doar <n .intea +oastrH Ani.alele slbati'e intr <n 4ani' ori de
':te ori li se 6a'e 6oa.e? 'eea 'e le +a deter.ina s <i %seas' ;rana ':t .ai
re4ede 'u 4utinH Noi <ns ne 4ute. 6olosi inteli%ena 4entru a in+ersa
4ro'esulH -a' + 4l:n%ei ' nu + 4utei satis6a'e 6oa.ea i.ediat? o s +
si.ii 'u si%uran <n%ro1itorH -a' +ei 4ri+i situaia aa 'u. este ea <n
realitate I 'u ':t .:n'area se las ate4tat .ai .ult? 'u at:t a4etitul +ostru
+a 6i .ai .are i + +ei bu'ura .ai tare de 'eea 'e 'onsu.ai? iar a.:narea
ne+oii de a + satis6a'e 6oa.ea +a de+eni o 4l'ereH
A. .ai s4us ' ali.entele 'are au 'el .ai bun %ust sunt i 'ele .ai
bene6i'e 4entru +oiH * +ei 4utea 6or.a o idee des4re a'est as4e't da' +ei
<nele%e ' e i.4ortant s aso'ie. 6oa.ea 'u %ustul
(3H E i.4ortant s aso'ie. 6oa.ea 'u %ustul 6ran'e1ii sunt 'onsiderai
'ei .ai .ari %ur.an1iH Nu <nt:.4ltor? <nainte de .as ei <i urea1 >on
a44etit I nu s te bu'uri de .:n'area %ustoas? 'i s ai 4o6t bunH Ce
<nsea.n s ai S4o6t bunT9 !are nu se tradu'e 4rin S-oa.ne? 'e 6oa.e .i=
e/T9
n'er' s sublinie1 6a4tul ' nu te 4oi bu'ura de %ustul .:n'rii da'
nu i=e 6oa.eH "oate + +ine %reu s a''e4tai a'east ideeH Muli sunt de 4rere
' .:n'area ori are? ori nu are %ust bunH Kaidei s +ede. da' e ade+ratH
Care e 6elul +ostru de .:n'are 4re6erat9 n'er'ai s .:n'ai .ai .ulte 4orii
dintr=odat? nu doar unaH Nu nu.ai ' o s + si.ii stui? dar o s +
sturai 4:n 4este 'a4 de a'el %ust/ Ni'i nu e ne+oie s e@4eri.entai asta 4e
4ro4ria 4ieleH Ai +1ut 6il.ul LuJe? .:n re'e? unde "aul NeC.an e silit s
.n:n'e toate oule alea 6ierte9 -e atun'i eu unul n=a. .ai 4us ou 6iert <n
%urH -a' + %:ndii bine? s=ar 4utea s + a.intii .'ar o dat <n +ia ':nd
+i s=a 6'ut ru 6iind' ai .:n'at 4rea .ulte ali.ente 'onsistente la o sin%ur
.asH
-a' + 4la'e .:n'area 4i'ant la 6el de .ult 'u. <.i 4la'e .ie? +ei 6i
de a'ord ' are un .iros i un %ust sen1aional atun'i ':nd i=e 6oa.eH -a'
<ns .:n'ai .ai .ult de':t ar trebui? +ei 'onstata ' a'elai .iros 'are +
<nnebunea 'u ':te+a .inute .ai de+re.e +i se +a 4rea absolut res4in%tor I
i asta .ai 'u sea. da' stai <n a4ro4ierea bu'triei? iar nasul +=a 6ost
bo.bardat de .irosul 4i'antH !dat .i s=a <nt:.4lat s .n:n' o 8u.tate de
'utie de .:n'are ';ine1eas' <n 4at? iar ':nd .=a. tre1it? 'elalalt 8u.tate
era <n' <n dor.itorH N=a. .ai 4us %ura 4e .:n'are ';ine1eas' +re.e de
':te+a luni bune du4 a'eeaH
M:n'area are %ust bun nu.ai da' i=e 6oa.eH -a' ai 6i ne+oii s stai
6r ;ran o 4erioad .ai .are de ti.4? 4:n i un obolan +i s=ar 4rea
%ustosH -ei 4are %reu de 're1ut? o 4ersoan 'are a tre'ut 4rintr=un ase.enea
stadiu de <n6o.etare tie des4re 'e +orbes'H n ase.enea situaii? a4roa4e '
de+ii 'anibalH -in 6eri'ire? 'ei .ai .uli dintre o''identali n=au 6ost ne+oii s
trea' 4rintr=o ase.enea e@4erienH Sunt totui 4e lu.e destui oa.eni 'are
.or de 6oa.e i 'are s=ar 4utea 'onsidera 'u ade+rat noro'oi da' ar 4rinde
un obolanH
Fil.ul "a4illon ilustrea1 destul de 'on+in%tor a'east teorieH n 4ri.ul
+as 'u ter'i 4e 'are Ste+e M'Queen l=a 4ri.it 4e Insula -ia+olului se a6la un
%:nda' +iuH Atun'i l=a arun'at 'u s':rbH Cu toii ne=a. 4utea re%si <n
situaia luiL .'ar o dat <n +ia ni s=a <nt:.4lat s %si. <n .:n'are 'e+a 'e
n=ar 6i trebuit s 6ie a'oloH Trei luni .ai t:r1iu? Ste+e M'Queen <n'er'a s
4rind %:nda'i 'a s=i .n:n'eH Ne +ine %reu s 'rede. '=a. 4utea a8un%e
<ntr=o situaie si.ilarH Nu trebuie s ne i.a%in. ni.i'? e su6i'ient s ne
ba1. 4e un 6a4t# a'ela ' e@ist oa.eni 'are au tre'ut 4rin aa 'e+aH
Nu uitai ' ade+rata 4l'ere 4e 'are i=o d .:n'atul este a'eea de a=i
satis6a'e 6oa.eaH Aadar? a asea instru'iune este ur.toarea#
Nu .:n'ai da' nu + este 6oa.eH
M:n'area .iroase 4l'ut i are %ust bun nu.ai da' eti <n6o.etat/
Sunt 'ontient ' .uli dintre +oi nu +or 6i de a'ord 'u 'ele de .ai susH
Unii +or susine ' e o ade+rat 4l'ere s te lai 'u'erit de ritualul .eseiH Ce
4oate 6i .ai 4l'ut de':t o .as <ntr=un .ediu a%reabil? <ntr=o at.os6er
rela@ant i <n 'o.4ania unor oa.eni +eseli9 Sunt de a'ord ' ritualul 4oate 6i
4l'ut? dar asta nu <nsea.n ' + 4la'e nea4rat s .:n'aiH Fa' 4arte din
a'ea 'ate%orie de oa.eni 'are? da' trebuie s alea% <ntre o 'o.4anie 4l'ut
'u .:n'are 4roast i .:n'are bun alturi de o 'o.4anie ne4l'ut? +a o4ta
<ntotdeauna 4entru 4ri.a +ariantH .i 4la'e s=.i 4etre' ti.4ul liber lu:nd
.asa <n ora 'u 4rietenii? <ns? da' +reau s 6iu si%ur ' a. 4arte de 'e+a
%ustos? .n:n' a'asH
At:ta +re.e ':t 'reierele noastre Ss4lateT au idei 'on6u1e des4re
.oti+ele 4entru 'are .:n'.? ne +o. strdui s rade. tot din 6ar6urieH -a'
+ei r.:ne la 4rin'i4iul ' trebuie s .n:n'i doar ':nd <i este 6oa.e i s te
o4reti du4 'e te=ai sturat? nu nu.ai ' + +ei bu'ura de 6ie'are .as? dar
ni'i nu +ei a+ea 4roble.e de %reutateH !ri'u.? in s sublinie1# trebuie s +
o4rii atun'i ':nd +=ai satis6'ut 6oa.ea? nu l'o.iaH A'east 'erin +
ne.ulu.ete9 M:ndii=+ bine I o si.ii 'a 4e o restri'ie9 -e 'e s .:n'ai
da' nu + e 6oa.e9 S + 6ie 'lar#
E 4l'ut s .n:n'i =4roble.a e da' .n:n'i 4rea .ultH
Trebuie s 6a' o 4arante1 ai'iH .i dau sea.a ' +oi atra%e o su.edenie
de 4rotesteH * %:ndii# Sn' un 'u'erni' 'are ne r4ete toate 4l'erile +ieiiHT
*reau s s4un ' .:n'atul <n sine nu o6er ni'i o alt 4l'ere <n a6ar de a'eea
de a <nltura sen1aia nu.it 6oa.e? dar +ei s4une ' e 'a atun'i ':nd 4ori
4anto6i str:.i 4entru 4l'erea de a=i da 8osH Teoria este 'ore't? dar nu e 'a1ul
s + lsai 4rad de4resieiL nu a. de':t +eti bune 4entru +oi I a.intii=+ 'e
ne=a. 4ro4us/
Fr doar i 4oate? nu e 4l'ut s 4ori 4anto6i str:.i? <ns Creatorul
nostru a 6'ut <n aa 6el <n':t 6oa.ea s nu ne 'ree1e ni'i un dis'on6ort at:ta
ti.4 ':t nu sunte. 'ontieni de ea i s ne bu'ur. de si.4la 4l'ere a
eliberrii de a'ea sen1aie de ':te+a ori 4e 1i? 4:n la s6:ritul +ieiiH Ce 4oate 6i
aa de ru <n asta9 Ase.enea do+e1i . 6a' s 'red '? indi6erent 'e 6iin
inteli%ent sau siste. ne=a 'reat? a 6'ut=o 4entru 'a noi s ne bu'ur. de
+ia i? da' nu reui.? e nu.ai +ina noastrH
Aso'ierea dintre %ust i 6oa.e are un i.4a't i.4ortant asu4ra
obi'eiurilor noastre ali.entareH Este? 'a .a8oritatea lu'rurilor din +ia? o sabie
'u dou tiuriH Toate +ieuitoarele? in'lusi+ oa.enii? au o .:n'are 4re6erat
i? at:ta +re.e ':t i=o 4ot 4ro'ura? nu dores' s=i s';i.be 4re6erineleH "oate
' e .o.entul s <nltur. o alt te.ere 4e 'are o si.i. destul de 6re'+ent
atun'i ':nd ne %:ndi. s ne s';i.b. obi'eiurile ali.entare I i anu.e?
a'eea ' nu ne +o. .ai 4utea bu'ura de unul dintre 'ele .ai .ari a+anta8e 'u
'are ne=a <n1estrat lu.ea .odern#
In'redibila +arietate de ali.ente
(0H In'redibila +arietate de ali.enteH
Unul dintre a+anta8ele inteli%enei u.ane este '? 6ie ' +orbi. des4re
i%ri? butur sau ;ran? a. 6ost <n stare s 4rodu'e. o in'redibil +arietate
de o4iuniH Fu.torii 4ot o4ta s <i ia ni'otina din tutunul de 4ri1at? din 4i4?
trabu'? i%ri? %u. de .este'at? 4lasturi sau s4raB=uri na1aleH Toate a'este
'ate%orii distin'te le o6er .ai .ulte o4iuni? .er%:nd de la? s 1i'e.? 'in'i
.r'i di6erite de 4lasturi 4:n la 'in'i .ii de .r'i de i%riH La 6el se <nt:.4l
i <n 'a1ul al'ooluluiH E@ist real.ente .ii de a.este'uri di6erite <n 'are <l
4ute. 'onsu.aH
Consider. ' a'east +arietate este 6oarte i.4ortant? <ns <nt:lni. un
4arado@ 'iudat? a'ela ' .a8oritatea 6u.torilor 4re6er s=i 4ro'ure ni'otina
nu nu.ai din a'eeai 'ate%orie de substane? 'i din a'eeai .ar' din 'adrul
'ate%orieiH A'est lu'ru nu 4are <ns s <i deran8e1e 4rea tareH -i.4otri+? <i
deran8ea1 da' nu 4ot obine .ar'a 4re6eratH i 'ei 'are 'onsu. al'ool au
tendina de a a+ea o butur 4re6eratH "robabil su6erina 4e 'are o <ndur.
atun'i ':nd ine. re%i. ne=a ino'ulat ideea ' o .are +arietate de ali.ente
este absolut ne'esar 4entru a si.i 4l'ereH A+e. tendina de a 'onsu.a nu
nu.ai a'eeai butur sau a'eleai i%ri? 'i i a'eleai ali.enteH
Marea +arietate e@ist .ai .ult <n a4aren de':t <n realitateH Mi'ul
de8un 4e 'are obinuia. s <l iau era al'tuit dintr=un bol 'u 'erealeH -ar
.:n'a. a'elai 6el de 'ereale <n 6ie'are 1iH -in ':nd <n ':nd? . .ai stura.
de un anu.it sorti.ent de 'ereale i <l <nlo'uia. 'u altul? iar a'esta de+enea la
r:ndul su o obinuinH Nu .:n'a. +ariat? dar nu su6erea. din 'au1a astaH
Cred ' 'ei .ai .uli dintre noi se .ulu.es' s 'onsu.e a'eleai ali.ente?
6ie ' .:n'. 4orrid%e? 6ai.osul .i' de8un britani'? sau un .i' de8un
'ontinentalL a+e. tendina de a 'onsu.a a'elai lu'ru <n 6ie'are 1iH
C;iar i <n 'a1ul altor 6eluri de .:n'are? <n 4ra'ti' +arietatea nu e la 6el
de .are 4e ':t ne i.a%in. noiH A. a+ut a'east re+elaie <ntr=o sear? <n ti.4
'e rs6oia. .eniul <n restaurantul .eu 4re6erat I Mots4ur "arJ TandooriH
-a' e s ne lu. du4 le%ile lui Mur4;B? ori'e restaurant din Marea >ritanie
ar trebui s 6ie situat <ntr=un lo' dosni'? aa 'u. este Mots4ur "arJ? <n aa 6el
<n':t ni.eni s nu=l 4oat %siH
Restaurantul era a%lo.erat <n seara a'eeaH PoB'e i 'u .ine nu reuea.
s ne ;otr:. 'e s .:n'.H MaliJ? 4atronul? a <n'e4ut s Sre'iteT 'u o +o'e
sea' lista de bunti 4e 'are ur.a s le 'o.and.H i dduse sea.a '
+oia. .ereu a'eleai .:n'ruriH Ade+rul <.i de+enea .ai 'lar <n ti.4 'e el
+orbeaH A. reali1at atun'i ' 6'ea. e@a't a'elai lu'ru la 'elelalte restaurante
4re6erate? 'el ';ine1es' i 'el italianH Studia. 'u .are atenie .eniurile i
s6:rea. 4rin a 'o.anda e@a't a'elai lu'ru de 6ie'are datH
Nu=i aa ' a. 6ost <ndo'trinai s 'onsu.. ali.ente di6erite? 4e de o
4arte? 4entru o diet e';ilibrat i? 4e de alt 4arte? doar de dra%ul +arietii? 'a
s nu s6:ri. 4rin a ne 4li'tisi .:n':nd a'elai lu'ru9 i nu e la 6el de
ade+rat ' atun'i ':nd rs6oi. un .eniu ale%e. a'ele ali.ente 'are ne 4la'9
Cu alte 'u+inte? ale%e. .:n'area noastr 4re6eratH E dre4t ' 4re6erinele
noastre 4ot 6i .odi6i'ate de .uli 6a'tori? 'u. ar 6i +re.ea? sau ':t de
<n6o.etai sunte.? iar o4iunile 4ot +aria de la o 1i la alta i de la un an la
altulH Nu e ni.i' ru <n astaH Nu e ni.i' ru ni'i <n 6a4ul ' .:n'. a'elai 6el
la nes6:rit? 'u 'ondiia 'a ali.entele 'onsu.ate s ne o6ere ener%ia i
4roteinele ne'e sare 4entru a 6i 6eri'ii i sntoiH -e 6a4t? nu ar 6i o 4rostie
da' a. a+ea la dis4o1iie ali.entele 'are ne 4la' i nu le=a. .:n'a9
* te.ei 4robabil ' +=ai 4utea 4li'tisi de .:n'area +oastr 4re6erat
da' ai 'onsu.a=o <n 6ie'are 1iH Nu e ni'i o 4roble.# 4utei 6a'e ori':nd o
s';i.bare da' si.ii ne+oia? aa 'u. i eu obinuies' s .ai +arie1 din ':nd
<n ':nd 'erealeleH !ri'u.? bnuies' ' unul dintre .oti+ele 4entru 'are ne
;rni. 'u ali.ente at:t de +ariate este 4entru ' nu 'onsu.. .:n'area
noastr 4re6erat? 'i .:n'. ali.ente nesntoaseH "rodu'torii de .:n'are
4entru ani.ale s'ot <n 4er.anen 4e 4ia tot soiul de 'o.binaii 'rora
4isi'a .ea ar trebui s nu le 4oat re1istaH Nu 4rea <n%;it aa 'e+aH i ni'i ea
nu le <n%;iteH Cu toate a'estea? din .oti+e %reu de <neles? ea nu 4are s se
4li'tiseas' +reodat de ori'ei sau de +rbiue 4roas4eteH
Aadar? o dat 4entru totdeauna? ar trebui s renunai la ideea '
MET!-AU!AR + restri'ionea1 o4iunileH Aa 'u. ast1i +ei 'onsu.a
ali.entele 'are + 4la' 'el .ai .ult? 6ie la .i'ul de8un? la 4r:n1 sau 'in?
a'as ori la restaurant? tot aa +ei 6a'e <n 'ontinuareH Sin%ura di6eren este '
+ei .:n'a 'eea 'e + 4la'e 'u ade+rat i nu ali.ente 'are 'ost de trei ori
.ai .ult? dar des4re 'are 'redei ' + sunt 4e 4la' <ntru':t ai 6ost +i'ti.ele
Ss4lrii 'reieruluiTH ! s .:n'ai ali.ente 'are + +or da ener%ie i + +or
s4ori bu'uria de a tri? i nu in+ers/
Cele .enionate .ai sus ne 'ondu' 'tre un as4e't i.4ortant al
MET!-EI U!ARE#
":n unde 4ute. .er%e 'u ali.entele nesntoase
(&H ":n unde 4ute. .er%e 'u ali.entele nesntoaseH
Ani.alele slbati'e +or ale%e <ntotdeauna ;rana 'are le 4la'e? 'u 'ondiia
s o i %seas'H ns nu <ntotdeauna <i 4er.it a'est lu@H -a' Ma.a Natur
le=ar 6i 4ro%ra.at s nu .n:n'e da' nu %ses' .:n'area 'ea .ai bene6i'
4entru ele? ar 6i .urit de 6oa.eH Aa ' natura a introdus un in%enios dis4o1iti+
de si%uran# 'u ':t eti .ai <n6o.etat? 'u at:t i se +or 4rea .ai %ustoase
ali.entele 'are nu te satis6a' 4e de4lin? dar 'are <i asi%ur su4ra+ieuireaH
S4unea. ' asta 4oate 6i o sabie 'u dou tiuriH -e e@e.4lu? .:n'area
4re6erat a %orilelor sunt 6ru'teleH C:nd nu %ses' 6ru'te? .n:n' ori'e 6el de
4lante 4entru a su4ra+ieuiH Cu toate astea? nu +or de+eni su4ra4onderale i
ni'i nu +or su6eri de di+erse a6e'iuni %astri'e? aa 'u. se <nt:.4l <n 'a1ul
oa.enilorH Iat o +este bun 4entru noiH nsea.n 'a Ma.a Natur a 4strat o
.ar8 de eroare 'onsiderabil i? 'u toate ' 'ele .ai .ulte ali.ente 4e 'are le
'onsu.. sunt substane s4e'ial 'onser+ate 4entru noi? 4ute. 'ontinua s
'onsu.. .ari 'antiti de .:n'are nesntoas 6r s ne 6ie ruH A'east
Sli.it a ali.entaiei nesntoaseT este un ele.ent i.4ortant <n MET!-A
U!ARH nsea.n ' nu sunt restri'iiH Nu +ei .ai 6i ne+oii ni'iodat s
s4unei# SNu a. +oie s .n:n' asta sau aiaHT *oi e@4li'a .ai 4e lar%
'on'e4tul de Sli.it a .:n'rii nesntoaseT .ai t:r1iuH
Ar trebui s .enione1 ' 6oloses' ter.enul de S.:n'are nesntoasT <n
a''e4ia sa natural? i nu <n 'onte@tele 6olosite de nutriionitiH "uini
nutriioniti ar s4une ' br:n1a i la4tele sunt .:n'ruri nesntoase? dar?
'u. +oi arta .ai t:r1iu? ';iar asta suntH
"eri'olul a'estei li.ite este '? <n ti.4 'e %orilele i alte ani.ale slbati'e
+or re+eni la .:n'area lor 4re6erat de <ndat 'e o +or 4utea obine? 'i+ili1aia
o''idental a a8uns la stadiul <n 'are ali.entele nesntoase intr <n dieta
noastr obinuit la s'urt ti.4 du4 'e sunte. <nr'aiH
A. i.4resia ' 6re'+entele .ele re6eriri la ele6ani? %orile i alte ani.ale
slbati'e au st:rnit <n .intea +oastr i.a%ini ale unei .ese de Cr'iun 4e 'are
se a6l bu'i de s'oar s.ulse de 4e 4o.ii +otri 6ru'ti6eriH Nu e ';iar aaH
-in 6eri'ire? oa.enii sunt in%enioiH -e a'u. <nainte +a trebui s ne 6olosi.
in%enio1itatea nu 4entru a ne autodistru%e? 6':nd 'a .:n'area nesntoas
s 4ar un lu'ru bun? 'i 4entru a arta 'alitile ali.entelor 'u ade+rat
bene6i'eH
M=a. re6erit 'e+a .ai de+re.e la un 4arado@# .n:n' ':t +reau din
.:n'area 'are <.i 4la'e i de a'eea .=a. <n%ratH -a' ar 6i s=.i s';i.b
obi'eiurile ali.entare? nu a .ai .:n'a la 6el de .ult din .:n'rurile 'are <.i
4la'H *=a. ru%at s nu a+ei 4re8ude'iH i? la 6el 'u. +=a. ru%at s nu +
6a'ei sar'ina .ai di6i'il stabilindu=+ un 4ro%ra. de slbit ba1at 4e date
nerealiste? a. s + ro% i s nu stabilii dinainte 'are este 6elul +ostru de
.:n'are 4re6eratH
i a'u. s arun'. o 4ri+ire asu4ra ali.entelor noastre 4re6erate
)7H Ali.entele noastre 4re6erateH
Fr <ndoial ' .odalitatea 4rin 'are Ma.a Natur se asi%ur ' +o.
.:n'a ali.entele 'are ni se 4otri+es' 'el .ai bine este s le <n1estre1e 'u un
%ust bunH Noi sunte. totui tentai s 4ri+i. %ustul 'a 4e o ';estie 4ra'ti'H
Anu.ite ali.ente au un %ust 4l'ut? altele ne4l'ut sau <n%ro1itor? iar altele
sunt unde+a la .i8lo'H A''e4t. 'u senintate ideea ' 6ie'are indi+id are
%usturile saleH * 'er doar s + <ntrebai de 'eH
Credei ' doar 4rintr=o 'oin'iden ';ine1ilor le 4la'e ore1ul? italienilor
4astele? iar <nainte 'a a'este ali.ente s a8un% <n Marea >ritanie? %ata
4re%tite? noi a. 4re6erat 4:inea i 'arto6ii9 Credei ' e o 'oin'iden '
.:n'area %tit de .a.a este 'ea .ai bun9 !ri 4oate o e@4li'aie .ai
4lau1ibil ar 6i ' a8un%e. s 4re6er. 'ele .ai 4l'ute ali.ente la 'are a+e.
a''esH
"oate 'redei ' ali.entele +oastre 4re6erate nu sunt o ';estiune de
o4iune 4ersonal? 'i .ai de%rab una de %ustL da' o anu.it .:n'are are un
%ust 4l'ut? + 4la'e? <n 'a1 'ontrar? + dis4la'eH At:ta +re.e ':t a. stabilit
da' un ali.ent ne 4la'e sau nu? de 'e 4re6erinele noastre se s';i.b 4e
4ar'ursul +ieii9 -e 'e s4une. ' un %ust este Sdob:nditT atun'i ':nd 6a'e.
re6erire la un anu.it ali.ent9 i 'u. 4ute. dob:ndi a'el %ust da' ali.entele
sunt ':nd 4l'ute? ':nd ne4l'ute9 Iar da' sunt ne4l'ute? atun'i de 'e
-u.ne1eu a. +rea s dob:ndi. a'el %ust9
Fr <ndoial ' Ma.a Natur a a+ut intenia 'a noi s .:n'.
ali.entele 'u 'el .ai 4l'ut %ustH A'esta a 6ost 4lanul iniialH E <ns la 6el de
'lar ' a a+ut intenia 'a noi s Sdob:ndi.T %ust 4entru ali.ente de o 'alitate
in6erioar? atun'i ':nd nu a+e. a''es la 'ele 4otri+ite? 'a s nu .uri. de
6oa.eH Nu e e+ident <ns ' i=ar 6i 4ro4us 'a noi s r.:ne. la 'ele .ai 4uin
bune? at:ta +re.e ':t le 4ute. a+ea 4e 'ele .ai 4otri+ite 4entru noi? iar eu
sunt de 4rere ' 4re6erinele +oastre a'tuale nu in de o4iunea 4ersonal sau
de %ust? 'i sunt .ai de%rab re1ultatul 'ondiionrii so'iale i al s4lrii
'reieruluiH
Kaidei s +ede. des4re 'e este +orbaH -a' %ustul re6le't o anu.it
realitate? atun'i de 'e se s';i.b de=a lun%ul anilor9 * a.intii ':t erai de
e.oionai <n 'o4ilrie atun'i ':nd ur.a s .er%ei la o 1i de natere9 *
a.intii i de .o.entul de s4lare a 'reierului9 SNu ai +oie s .n:n'i tort
de':t du4 'e ai .:n'at ':te+a send+iuriHT -ar 'e 4re.iu 6inal ur.a du4
send+iuri i tort9 Peleul? desi%urH
* a.intii 'e e.oie triai ':nd +edeai a'el 8eleu tre.ur:nd <n
6ar6urie9 i 'e bu'urie e@traordinar si.eai ':nd +i se 4er.itea s .:n'ai
'e+a at:t de neobinuit9 * a.intii i ':t de li4sit de %ust era9 Peleul nu este
s'u.4H C:t de des .ai .:n'ai 8eleu <n 1iua de a1i9 Sunt de a'ord 'u ori'e
lu'ru 'are + 4oate adu'e .ai .ult bu'urie <n +ia? indi6erent da' a+ei
'in'i sau nou1e'i de ani? <ns da' le o6eri. 'o4iilor 8eleu 'a i 'u. ar 6i
la4ie'e de resistan'e a unei .ese? nu e asta o 6or. de s4lare a 'reierului9
-e 'e este 8eleul una dintre .:n'rurile noastre 4re6erate din 'o4ilrie9
C:nd +i s=a 6'ut 4o6t de aa 'e+a ulti.a dat9 -e 'e 4ri.a .:n'are
';ine1eas' i 4ri.ul 'urrB .i=au 6'ut ru9 i de 'e? du4 .ult +re.e? au
de+enit 6elurile .ele de .:n'are 4re6erate9 Ai 'unos'ut 4robabil 4ersoane 'are
nu 4uteau tri 6r s 4un 'el 4uin 4atru lin%urie de 1a;r <n 'eai i 'are au
renunat a4oi de6initi+ la a'est in%redientL da' i=ai 6i <nt:lnit o s4t.:n .ai
t:r1iu i le=ai 6i 4us doar o 8u.tate de lin%uri de 1a;r <n 'eai? l=ar 6i s'ui4at
4e 'el .ai bun 'o+or al +ostru 'a i 'u. le=ai 6i dat o 8u.tate de lin%uri de
arseni'H
A'esta a 6ost 'el de=al treilea lu'ru 6oarte i.4ortant 4e 'are +i l=a.
4re1entat i este totodat i 'ea de=a a4tea instru'iune#
Nu de+enii s'la+ii4a4ilelor %ustati+e/
At:ta +re.e ':t <n+. s ne bu'ur. de %ustul ali.entelor 4e 'are le
'onsu.. <n .od re%ulat? de 'e s nu <n+. s ne bu'ur. de ali.entele
'are sunt bune 4entru noi? <n lo' s 4ro'ed. e@a't 4e dos9
"oate o s + +in %reu s a''e4tai a'east teorieH Unii dintre +oi ar
4utea 'onsidera ' +or 6i ne+oii s .n:n'e le%u.e 'rude 4entru tot restul
+ieiiH Nu e delo' aaH Unul dintre bene6i'iile MET!-EI U!ARE este ' nu
e@ist restri'ii de ni'i un 6el I 4utei .:n'a tot 'e + 4la'eH i ';iar da' ai
.:n'a le%u.e 'rude toat +iaa? nu +=ar a6e'ta? 4entru ' ar 6i .:n'area
+oastr 4re6eratH
-a' %ustul se 4oate s';i.ba? de unde tii ' nu <n'er' s + .ani4ule1
s 'redei ' ali.entele 'are + sunt bene6i'e au i 'el .ai bun %ust9 Nu e aa/
-u4 'u. a. .ai s4us? %ustul este 6le@ibil doar 'a s + 4er.it s
su4ra+ieuiiH Mustul re6le't o realitateH La .o.entul 4otri+it a. s + e@4li'
i 'u. 6iina inteli%ent nu.it o. a a8uns s 'read ' ali.entele
nesntoase au un %ust bunH
n realitate? obi'eiurile noastre ali.entare sunt 4un'tul 'ul.inant al
unui %;i+e'i de i%noran? li4s de in6or.aii? s4lare a 'reierului i 4rostie
stri%toare la 'er I lu'ruri 'are nu au +reo le%tur 'u ale%erile 4ersonale sau
'u %ustulH
-a' s4larea 'reierului ne=a de6or.at %usturile? 'u. ne 4ute. da
sea.a 'are sunt ali.entele 'are au 'u ade+rat un %ust 4l'ut9 S4larea
'reierului i in'redibila +arietate de ali.ente de 'are dis4une so'ietatea
o''idental ne <.4iedi' s ne .ai 4ute. da sea.a de di6ereneH i? da'
s4larea 'reierului a a+ut 'a e6e't distru%erea instin'telor naturale? 'u. le=a.
.ai 4utea 6olosi9 S4larea 'reierului nu a distrus de6initi+ instin'tele? 'i doar
le=a bul+ersatH Fie'are 6u.tor tie ' e@ist 'e+a ru i nenatural <n 'eea 'e
6a'e? <nainte <n' de a a4rinde 4ri.a i%arH Sen1aia de1%usttoare 4e 'are i=o
las 4ri.a i%ar nu distru%e a'ea i.a%ine? 'i di.4otri+? o 'on6ir.H n a'elai
ti.4? de4endena 'o.binat 'u o .asi+ s4lare a 'reierului 'reea1 'on6u1ii
i ne 6a'e 4ri1onieri ai 4ro4riei dorineH
La 6el se <nt:.4l i 'u obi'eiurile noastre ali.entareH Instin'tele
naturale e@ist? dar sunt bul+ersateH Sunt 'on+ins ' tiai de8a .are 4arte din
'e +=a. s4us 4:n a'u.H tiai ' ele6anii sunt 'ele .ai 4uterni'e ani.ale
'are tries' 4e us'at? ' sunt ierbi+ore i nu trebuie s 'onsu.e 'arne 'a s
aib oase i .u';i 4uterni'iH tiai ' nu au ne+oie s bea la4te sau s
.n:n'e br:n1 ' s aib su6i'ient 'al'iu 4entru 'olii lor uriaiH Eu <n'er'
doar s 'lari6i' 4uin situaiaH n asta 'onst 6ru.useea .etodei .ele# <n
.o.entul <n 'are ai <nlturat 'on6u1iile? este doar o ';estiune de bun=si.H
Nu 6a' alt'e+a de':t s + s4un 'eea 'e tiai de8a din instin'tH Ani.alele
slbati'e nu au ase.enea 4roble.e? aa ' ne +o. 6olosi de ele s ne 'on6ir.e
'eea 'e ti. de8a din instin't/ Ar trebui s <nele%e. <n 4ri.ul r:nd de 'e
instin'tele noastre nu .ai sunt la 6el de 'lareH
Unde a. %reit9
)(H Unde a. %reit9
-e ':nd a a4rut +iaa 4e 4lanet s4e'iile i indi+i1ii din 'adrul a'eleiai
s4e'ii au 4urtat nes6:rite btlii 4entru a obine ;rana 'are le asi%ur
e@istenaH Ma.a Natur a <n1estrat 6ie'are s4e'ie 'u di6erite .e'anis.e
in%enioase 'are s <i 4er.it s su4ra+ieuias' <n .o.entele <n 'are ;rana <i
li4seteH Kibernarea este e@e.4lul 'lasi'? iar un altul ar 6i +e+eria .ea 'are <i
6'use 4ro+i1ii de aluneH Unul dintre .oti+ele 4entru 'are inse'te 4re'u.
6urni'ile sau albinele reues' s su4ra+ieuias' este 'a4a'itatea lor de a sto'a
;ranaH
Rasa u.an s=a bu'urat de 'el .ai .are su''es de 4e 4lanet dintr=un
.oti+ 6oarte si.4lu# ne=a. 6olosit inteli%ena i in%enio1itatea nu nu.ai 4entru
a +:na? str:n%e? 'ulti+a i e@4loata o in'redibil +arietate de ali.ente? 'i i
4entru a dob:ndi tiina de a le 'onser+a i de a le sto'aH
"ro'esul de sto'are a ;ranei 4re1int totui un de1a+anta8# da' nu o
'onsu.. noi? o +or .:n'a alte +ieti? i anu.e ba'teriileH A+e. tendina de
a 4ri+i ba'teriile 'a 4e un lu'ru ne4l'ut? <ns i ele au a'eleai dre4turi 'a i
noi s se bu'ure de +iaa de 4e a'east 4lanet i? ase.eni nou? unul dintre
lu'rurile lor 4re6erate este .:n'areaH -ar? 4entru 'a ba'teriile s nu ne 4oat
6ura ;rana obinut 'u %reu? trebuie s o 'onser+.H M:ndii=+ 'e <nsea.n
asta de 6a4t# indi6erent da' o s %tii? ra6inai? 'on%elai? a6u.ai? 4unei la
.urat? <.buteliai? <ndul'ii? us'ai sau 4unei <n sara.ur ali.entele? nu
6a'ei de':t s le trans6or.ai <n 'e+a nea%reabil 4entru ba'teriiH
Iar da' ali.entele noastre nu +or 6i su6i'ient de bune 4entru ba'terii? 'u
si%uran ' nu +or 6i bune ni'i 4entru noi/ !ri'e .arinar e@4eri.entat +=ar
s4une '? la ori%ine? ali.entele 'onser+ate re4re1entau ;rana 4e ter.en s'urt
ne'esar su4ra+ieuirii <ntr=un +oia8 <ndelun%atH ns toi .arinarii sunt de
a'ord ' ase.enea ali.ente re4re1int doar nite substitute? iar 6olosirea lor 4e
ter.en lun% 4oate du'e la a4ariia unor boli? 'u. ar 6i s'orbutul? ra;itis.ul
sau 6ebra %albenH -in a'est .oti+? de ':te ori a8un%eau 4e us'at? a+eau %ri8
s .n:n'e ali.ente 4roas4eteH
!dat 'u 4ro%resul 'i+ili1aiei i 4e .sur 'e 4o4ulaia a .i%rat de la
ar 'tre oraele .ari? iar nu.rul lo'uitorilor a e@4lodat? 4ro+i1iile de ;ran
au 6ost trans6erate tre4tat de la indi+id sau 6a.ilie 'tre 'o.uniti .ai .ariH
Ma8oritatea 4o4ulaiei nu a .ai a+ut a''es la 6ru'te 4roas4ete? 'are au
de+enit un lu@H A'esta a 6ost i .oti+ul 4entru 'are au <n'e4ut s se si.t tot
.ai slbiiH .i adu' 6oarte bine a.inte din 'o4ilria .ea I 6iind ns'ut <ntr=o
6a.ilie din 'lasa .un'itoare I ' din 'adoul de Cr'iun nu li4seau ni'iodat
'el 4uin o 4orto'al? o .andarin i ':te+a nu'iH La 6el 'a i 'arnea de 4ui?
nu'ile erau o deli'ates re1er+at Cr'iunuluiH
E destul de trist ' di+eri .a%nai ai 'o.4le@elor a+i'ole i instituii
4re'u. Oentu'JB Fried C;i'Jen au trans6or.at 'onsu.ul de 'arne de 4asre
<ntr=o a6a'ere 'are se derulea1 4e tot 4ar'ursul anuluiH -e 'e 4uiul a de+enit
at:t de 4o4ular <n ulti.a +re.e9 S 6ie din 'au1a 4ubli'itii ne%ati+e la adresa
'onsu.ului de 'arne roie9 Sau 4entru ' ne este %reu s in+ers. 4ro'esul
de s4lare a 'reierului la 'are a. 6ost su4ui <ntrea%a +ia9 !are nu s4une.#
SSunt de a'ord# 'arnea roie nu e bun 4entru .ine? aa ' +oi 6a'e un
'o.4ro.is i +oi 'onsu.a 'arne albHT Nu e sinoni. 'u S6r <ndoial? nu
+reau s 4ierd un 4i'ior? aa ' a. s a''e4t s renun la ':te+a de%eteT9
A'u. sunte. total de4endeni de su4er.arJeturi? 6ri%idere i ali.ente
a.balate i 4ro'esateH n a'elai ti.4 a. 6ost su4ui? n' de la natere?
a+alanei de 4ubli'itate 4e 'are o 6a' a'este 'o.4anii? 6ie ' este +orba des4re
Aso'iaia 4rodu'torilor de la4te? Aso'iaia 4rodu'torilor de 'arne sau des4re
4rodu'tori indi+iduali de ali.ente 4ro'esate 'are au <n'er'at s ne
.ani4ule1e s 'rede. ' a'estea ne adu' i.ense bene6i'ii? iar 6r ele nu a.
.ai 4utea su4ra+ieuiH
S +ede. 'e se <nt:.4l .ai e@a't atun'i ':nd 4ro'es. ali.entele
naturaleH Cel .ai 'unos'ut .od de 4ro'esare este %titul 'lasi'H Atun'i ':nd
<n'l1ii ali.entele la .ai .ult de $)o Celsius u'idei nu nu.ai ba'teriile? 'i i
toate ele.entele nutriti+eH Cu alte 'u+inte? +o. obine o .:n'are .oartH n
a'elai ti.4? <i s';i.bai dra.ati' stareaH Toate ali.entele 'onin di6erite
'antiti de a4H Atun'i ':nd le %tii? a'el li';id 4reios se e+a4orH
At:ta +re.e ':t se a6l <n 4:nte'e? 'o4ilul este ali.entat 'u o@i%en i 'u
nutri.entele +itale 4rintr=un li';id I s:n%ele .a.eiH n 4ri.ele luni du4
natere este ;rnit tot 'u un li';id I la4tele .a.eiH -u4 'e este <nr'at?
'o4ilul +a 'onsu.a substane solideH -in a'est .o.ent? ;rana 'onst <n
substane solide? iar 'eea 'e bea este li';idH Ali.entaia 'o4ilului nu tre'e <ns
dire't de la la4tele .atern la 'arto6i 4r8ii 'u 6ri4turH Krana solid 4e 'are i=o
d. la <n'e4ut? 'u. ar 6i 4iureul de 6ru'te i le%u.e? 'onine 6oarte .ulte
li';ideH
Coninutul bo%at <n li';ide este un 4rin'i4iu +ital 'reat de Ma.a NaturH
Ste8arul la 'are a. 6'ut re6erire <n 'a4itolul o4t <i e@tra%e i.ensa 6or i
ener%ie din .ineralele i substanele nutriti+e 4e 'are le ia e@'lusi+ din a4H
C;iar i o.ul re'unoate bene6i'iile li';idelorH Nu e o 'oin'iden ' ben1ina i
'elelalte .ateriale de <ntreinere a .ainii sunt <n 6or. li';idH "rin'i4iul
4otri+it 'ruia ali.entele trebuie s aib un 'oninut ridi'at de li';ide e
i.4ortant 4e tot 4ar'ursul +ieii noastreH Ali.entele 'u un 'oninut redus de
li';ide sunt %reu de .este'at? de <n%;iit i de di%erat? iar asi.ilarea
substanelor nutriti+e i eli.inarea to@inelor i a re1iduurilor de+in .ai di6i'ileH
M:ndii=+ la sindro.ul %leii de 4lasti'H Realitatea ne de.onstrea1 '
4ute. su4ra+ieui .ai .ult 6r ali.ente de':t 6r a4H C:t de +aloroas
'redei ' 4oate 6i ;rana 'u un 'oninut ridi'at de li';ide9
Marea 4roble. le%at de obi'eiurile noastre ali.entare este '? <n lo' s
ur.. instru'iunile 4rodu'torului i s 'onsu.. 4a';etele de ali.ente
naturale 4e 'are Creatorul le=a 'on'e4ut 4entru noi? .:n'. <n s4e'ial ;ran
4rodus de o.H Este un a't la 6el de inteli%ent 'u a'ela de a 4er.ite unei
.ai.ue s stabileas' ti4ul de 'o.bustibil i .aterialele de <ntreinere 4e
'are le +a 6olosi .aina +oastrH N=ar trebui s ne sur4rind ' a+e. 4roble.e
de ali.entaie i de %reutateH "robabil ' 'el .ai .are .erit 4e 'are <l au
'or4urile noastre? i aa in'redibil de so6isti'ate? este a'ela ' sunt <n stare s
su4ra+ieuias' at:ta ti.4H
Ce 'onin 4a';etele ali.entare 'are sunt i ade'+ate siste.ului nostru
di%esti+? i 4l'ute la %ust9 -ei %eneraii <ntre%i au 6ost su4use s4lrii
'reierului? e@ist do+e1i in'ontestabile i 'on+in%toare <n 'eea 'e 4ri+ete
ali.entele 4e 'are Ma.a Natur le=a 'on'e4ut 4entru noiH *o. <nde4rta
'on6u1iile atun'i ':nd +o. eli.ina dou %ru4e i.4ortante de ali.ente 'are? 'u
si%uran? nu ne=au 6ost destinateH "ri.a este 'arnea
))H CarneaH
"e 4ar'ursul a'estei 'ri? ':nd +oi 6olosi ter.enul S'arneT +oi 6a'e
re6erire la 'arnea tuturor ani.alelor? la 4sri i la 4eti? in'lusi+ la s'oi'iH
n 4uine situaii s4larea 'reierului a 6ost at:t de e6i'ient 'a <n 'a1ul
'onsu.ului de 'arneH Tea.a i=a 4us a.4renta asu4ra 6a.iliilor ne+oiae#
SConsu.ai su6i'ient 'arne9T Re'la.ele ne asaltea1 <n .od 'onstant# +it
en%le1eas'? un' dane1? .iel neo1eelande1H E';i+alentul .ai si.4lu ar 6i#
'arne de +it 'alitatea <nt:i? 'otlete de .iel et'H
"rin tradiie 4urt. ;ainele 'ele .ai bune du.ini'a? iar 6ri4tura de
du.ini' este 'ea .ai bun .as din s4t.:nH Ce +o. 4re4ara 4entru 'ea
.ai bun .as din an9 Cur'anul de Cr'iun? %:s'? ra sau 4uiH
Cred ' de8a + las %ura a4H * 'o.4ti.es'H E %reu de 're1ut '
bene6i'iile 4e 'are ni le adu'e 'onsu.ul de 'arne sunt nese.ni6i'ati+e i '
sunt 'u .ult de4ite de de1a+anta8eH n 4ri+ina %ustului? 4uine ali.ente
sunt .ai insi4ide de':t 'arnea? iar? 4entru rasa u.an? ar 6i %reu s ns'o'i.
'e+a .ai ne4otri+it de':t a'est ali.entH "oate 4rea %reu de 're1ut? <ns e@ist
do+e1i de ne'ontestatH
A. distrus de8a .itul 4otri+it 'ruia trebuie s 'onsu.ai 'arne 'a s
obinei 4roteineH Ani.alele 'ele .ai .ari i .ai 4uterni'e sunt ierbi+oreH ! s
s4unei# SA;a? dar 'ine este re%ele 8un%lei9 Leul? iar leii sunt 'arni+oriHT Alte
4o+eti din 6ol'lor? .enite s + indu' <n eroareH "oate ' leul e 'onsiderat
re%ele 8un%lei? dar nu are ni'i 4e de4arte 6ora unui ele6ant? iar da' +
<n';i4uii ' debordea1 de ener%ie? ar trebui s tii ' un leu doar.e
dou1e'i de ore 4e 1iH Uran%utanul? 'are nu se ;rnete 'u 'arne? doar.e
nu.ai ase ore? iar ener%ia 4e 'are o 4osed leul 'u si%uran ' nu a obinut=
o din 'arneH
E dre4t ' leii sunt ani.ale 'arni+ore? dar <n unele 'a1uri 4re6er s nu
.n:n'e 'arneH Leii u'id leo4ar1i i %;e4ar1i? dar de obi'ei nu <i .n:n'H !
re%ul %eneral a naturii s4une ' un 'arni+or nu .n:n' alt 'arni+orH -ata
+iitoare ':nd a+ei o'a1ia s ur.rii un do'u.entar <n 'are un leu sau un alt
'arni+or u'ide un ani.al? obser+ai ' .as'ulul do.inant din %ru4 s6:ie <nt:i
sto.a'ul +i'ti.ei i .n:n' 'e e <n interiorH -e ai'i <i ia un leu 4roteinele I
din +e%etaia 'onsu.at de ierbi+oreH
-u4 'e e4ui1ea1 'oninutul sto.a'ului? leul tre'e la or%anele interne I
ini.a? 6i'atul? rini';ii? intestinele? 4l.:nii i 'reierulH E@'e4t:nd oasele?
'arnea este ulti.a o4iuneH -e 6a4t? 'arnea le re+ine de obi'ei ani.alelor 'are
se ;rnes' 'u st:r+uri? 'u. ar 6i ;ienele i +ulturii? 'eea 'e e@4li' de 'e sunt
at:t de ur:te i de us'ateH
Ne e %reu s a''e4t. ' 4rintre ali.entele 'are ne=au 6ost 4redestinate
nu se nu.r i 'arneaH n'er'ai s + %:ndii '? da' ai <n'er'a s .:n'ai
'arne 'rud? n=ai 4utea ni'i .'ar s ter.inai de .este'at? 'a s nu .ai
+orbi. de di%eratH C:teodat nu o 4ute. .este'a aa 'u. trebuie ni'i ':nd e
%titH Nu deine. siste.ul di%esti+ i substanele ne'esare 4entru a di%era
'arnea? 4entru a e@tra%e ele.entele nutriti+e i 4entru a eli.ina re1iduurileH E
ade+rat ' 8a4one1ii 'onsu. 4ete 'rud? dar 'a s 4oat 6a'e asta trebuie 'a
.ai <nt:i s <l in la .arinat? s <l 'ondi.ente1e i s <l taie <n bu'i .i'iH Nu
tiu da' le 6a'e sau nu 4l'ere s <l .n:n'e? dar obi'eiul nu e 4rea rs4:ndit
<n lu.eH
Nu uitai ' ;rana %tit este o in+enie relati+ re'ent <n istoria rasei
u.ane i ' este ne+oie de ':te+a .ii de ani de e+oluie 4entru 'a 4ro'esele
di%esti+e s se ada4te1e noilor 'ir'u.staneH
Carnea 4rodu'e 6oarte 4uin ener%ieH Co.bustibilul este luat din
'arbo;idraiH Carnea 'onine 6oarte 4uini 'arbo;idraiH n 4lus? 'arnea nu
'onine a'ele in%rediente eseniale 4entru sntate i 4entru di%estie# FI>RELE/
C:nd 'onsu.ai 'arne? a.intii=+ 'e ani.ale se ;rnes' <n e@'lusi+itate
'u aa 'e+a# +ulturii? ;ienele i 'ro'odiliiH Un +ultur nu 1boar? 'i se ba1ea1 4e
'urenii de aer 'ald 'a s se .enin <n aer? iar du4 'e s=a %;i6tuit? 'u %reu
%sete ener%ia ne'esar s <i ia 1borulH Un 'ro'odil st ne.i'at <n a4 sau
4e 4.:nt 'ea .ai .are 4arte a +ieii saleH A.bele ani.ale au un as4e't us'at
i sunt e@tre. de ur:teH
"robabil suntei de 4rere ' 4rin'i4alul .oti+ 4entru 'are %ti. 'arnea
este a'ela de a=i <.bo%i %ustulH -ar? da' are un %ust aa de %ro1a+ du4 'e
a. %tit=o? de 'e e ne+oie s adu%. 'ondi.ente sau sosuri9 Le adu%. nu
4entru a <.bo%i %ustul? 'i 4entru a=i da sa+oare da' este 4rea 6ad sau
4entru a as'unde 6a4tul ' nu 4rea ne 4la'eH E@ist dou .oti+e i.4ortante
4entru 'are %ti. 'arneaH "ri.ul? i 'el .ai i.4ortant? este ' nu o 4ute.
'onsu.a 'rudH Al doilea este ' intr ra4id <n 4utre6a'ie i trebuie s
distru%e. ba'teriile 4eri'uloaseH C;iar i .e1elurile sunt 4re6ierteH Mtitul nu
u'ide <ns nu.ai ba'teriile? 'i i substanele nutriti+e din .:n'areH Un alt
de1a+anta8 .a8or este a'ela ' 6a'e s se e+a4ore li';idele i.4ortante? iar 'rnii
<i li4sete a'est in%redient esenial ';iar dinainte de a 6i %titH
Un alt indi'iu 'are ne arat da' a. 6ost sau nu 4redestinai 4entru a
'onsu.a 'arne <l re4re1int diniiH Ani.alele 'arni+ore au in'isi+i lun%i sau
'oli i %;eare lun%i i as'uite 4entru a s6:ia 'arneaH Ele 4osed .ai .ult
a'id ;idro'lori' I 'are are rolul de a distru%e to@inele din 'arne I de':t
oa.eniiH Carnea intr ra4id <n 4utre6a'ie? .oti+ 4entru 'are ani.alele
'arni+ore au intestine .ai .i'i i? <n 6elul a'esta? 'arnea 4oate 6i des'o.4us
i eli.inat <n 'el .ai s'urt ti.4 4osibilH
Ni'i din 4un't de +edere e.oional nu sunte. 4re%tii 4entru a
'onsu.a 'arneH Cu. s4unea Kar+eB -ia.ond# S-ai=i unui 'o4il un .r i un
ie4ureH -a' o s .n:n'e ie4urele i o s se 8oa'e 'u .rul? + 'u.4r o
.ain nouHT Uitai=+ la 4isi'a +oastrH "isi'ile sunt 4rin e@'elen 'arni+ore
i ni'i du4 ':te+a .ii de ani de ':nd au 6ost do.esti'ite nu i=au s';i.bat
instin'teleH La 'el .ai .i' 1%o.ot 'iules' ure';ileH Indi6erent da' e +orba de o
4asre? un oare'e sau un %;e. de l:n? 4isi'a nu se +a 4utea abine s nu
sar 4e el? la 6el 'u. +oi nu + 4utei abine s nu 'li4ii da' <n'er' s + ba%
de%etul <n o';iH Instin'tul le 'ere s u'id i s .n:n'e tot 'e .i'H
Un ase.enea 'o.4orta.ent ni se 4are res4in%torH I.a%i=nai=+ '
.er%ei 'u .aina unde+a la ar? 4ri.+ara? i obser+ai un .iel nou=ns'ut
'are 1burd +esel? bu'ur:ndu=se ' e <n +iaH Suntei 'u4rini de o dorin
4uterni' de a + n4usti asu4ra lui? de a=i s6:ia %:tul i de a + <n6ru4ta 'u
s:n%ele lui9 Sau + <ntoar'ei 'tre 4ersoana 'are + <nsoete i <i s4unei#
S*ai/ Uite 'e 6ru.os/T
"robabil suntei de 4rere ' noi? 'a 6iine 'i+ili1ate? a. 6ost edu'ai s
nu 'o.ite. ase.enea a'te de barbarieH -e 6a4t? lu'rurile stau e@a't 4e dosH
A'ei .iei sunt 'res'ui to'.ai 4entru 'a noi s <i .'elri. i s <i .:n'.H S=
a +orbit .ult <n ulti.a +re.e des4re 4eri'olele 4e 'are le 4re1int %inile
'res'ute <n baterii i 'o.erul 'u +iei +iiH Creterea ani.alelor I 6ie ' e +orba
de .iei? 4ui? +a'i sau 4or'i I este o a'ti+itate 'o.er'ial bine or%ani1at? iar 'ei
'are o 'ondu' se asi%ur ' nu +o. a+ea re.u'ri i ' a4etitul nu ne +a 6i
stri'at de +ederea sau 'unoaterea unor detalii s:n%eroaseH Un alt as4e't al
s4lrii 'reierului 'onst <n di+ersele nu.e date 'ada+relorH Nu +o. .:n'a
+a'i? %ini? '4rioare? +iei sau 4or'i? 'i +it? 4ui? +:natH
-ata +iitoare ':nd +ei 'o.anda .iel? %:ndii=+ la 6iinele a'elea .i'i
'are o4iau de bu'urieH Credei ' ai a+ea 4uterea s le u'idei 'u .:na
+oastr9 Ade+rul este ' 'ei .ai .uli dintre noi nu a. 'onsu.a 'arne da'
ar trebui s u'ide. noi <nine ani.aleleH
*ei 'rede 4oate ' a4ele1 la 'ontiina +oastr 4entru a + 'on+in%e s
nu .:n'ai 'arne din 'onsiderente 4ur .oraleH Nu ur.res' asta? +reau doar
s sublinie1 6a4tul ' 6iinele u.ane nu sunt 'arni+ore 4rin natura lorH Nu
nu.ai ' sto.a'ul nostru nu e 4re%tit s 'onsu.e 'arne? dar ni'i .'ar
ini.a nu ne=o 'ereH Noi iubi. ani.alele din instin'tH M:ndul ' ne=a. 4utea
.:n'a ani.alele de 'as ni se 4are re+olttor? iar ':nd +ine +orba de ani.ale
4e 'are a. 6ost <n+ai s le detest. =oare'i? er4i sau 4ian8eni I ni se 4are
<n%ro1itor nu.ai s le atin%e.? dar.ite s le .:n'./
Cretei ani.ale de 'as 'u %:ndul ' le=ai 4utea trans6or.a <n ;ran
da' ar +eni +re.uri .ai %rele9 Cu si%uran ' din 'au1a sr'iei o.ul a ales
s=i sa'ri6i'e ani.alul de 'as .ai de%rab de':t s=i +ad 6a.ilia .urind de
6oa.e i 4robabil ' din a'east ne+oie s=a de1+oltat <n 1ilele noastre o
industrie a 'rnii at:t de 4er6or.antH Se tie ' o.ul a re'urs i la a'te de
'anibalis. 4e ti.4 de 'ri1H Indi6erent ':t de res4in%tor .i s=ar 4rea un
ase.enea 'o.4orta.ent? . 'onsider noro'os ' nu a. su6erit ni'iodat de
6oa.e? 'a s nu .ai +orbi. de inaniie? aadar . 6eres' s 8ude' 4e 'ine+aH
Cunos' ':te+a 4ersoane 'are au 'res'ut 4ui sau 4or'i 'u intenia de a=i
.:n'aH Atun'i ':nd a +enit .o.entul s=i sa'ri6i'e? nu nu.ai ' nu au a+ut
ini.a s o 6a' 4ersonal? dar nu au 6ost de a'ord ni'i 'a alt'ine+a s 6a' asta
<n lo'ul lorH
Ni'i .'ar nu e +orba doar de ani.alele do.esti'ite sau de 'ele de
'o.4anieH Multora dintre noi ne 6a'e 4l'ere s ;rni. i s 4rote8.
ani.alele slbati'eH Sunte. <n':ntai s a+e. %rdina 4o4ulat de 4sri i de
ani.ale slbati'eH Iubi. ani.aleleH Sin%ura noastr %ri8 este ' a'estea nu
sunt tratate aa 'u. trebuie sau sunt ne6eri'iteH C:nd +i1itai o %rdin
1oolo%i' ad.irai 6ie'are +ietate? sau ase.eni lu4ului din S'u6ia Roie
':ntrii 6ie'are +ieuitoare din 4ri+iri? <n ti.4 'e + lin%ei 4e bot i + %:ndii
'u o s'li4ire de 4o6t <n o';i# SMi=ar 6a'e .are 4l'ere s te .n:n'T9 i totui?
':nd +edei un 4run <n'r'at 'u 6ru'te 'oa4te? .ari i 1e.oase? e@a't asta +
s4uneiH
!.ul este su4erior ani.alelor slbati'e? iar a'east su4erioritate ne
'on6er o res4onsabilitate <n 4lusH A'estea de4ind de noi 4entru a le 4rote8a
at:t 4e ele? ':t i .ediul <n 'are tries'H Credei ' nu 6a'e. ru atun'i ':nd
'rete. ani.ale 'are au <n'redere <n noi 4entru ' le ;rni.? le o6eri. ad4ost
i le 4rote8.? 'a a4oi s le trd. <n'rederea u'i%:ndu=le i trans=6or.:ndu=le
<n ;ran9 Nu +i se 4are o ironie ' atun'i ':nd ne re6eri. la un 'o.4orta.ent
4l'ut <l nu.i. Su.anT? iar ':nd e +orba de unul a%resi+ <l nu.i. Sani.ali'T9
Nu tiu de 'e a. sen1aia ' 4ri+i. lu'rurile ana4oda/
Nu nu.ai ' ne <n%ro1i. la %:ndul ' a. 4utea u'ide 'u .:na noastr
nite ani.ale? dar 'ei .ai .uli dintre noi sunt tulburai la +ederea unei +ieti
u'ise de un ani.al de 4radH -a' 4isi'a +oastr ar u'ide un 4ii%oi albastru
dr%la? 'ine +=ar st:rni 'o.4asiunea9 "ute. ierta ase.enea a'te 6iind' ti.
' 6a' 4arte din le%ile naturii? iar un ani.al de 4rad u'ide 'a s
su4ra+ieuias'? ori 6iiind' nu tie s 6a' alt'e+aH Una e s u'i1i 'a s
su4ra+ieuieti? <ns nu 'redei ' e un a't 'u ade+rat bolna+ i 4lin de
rutate s 'reti nite +ieti nu.ai4entru a le u'ide i a le .:n'a9
A. a+ea o s'u1 da' n=ar e@ista at:t de .ulte ali.ente i da' a. 6i
ne+oii s=o 6a'e. 4entru a su4ra+ieuiH -ar? <n 'ondiiile <n 'are 'arnea ne
<n%ra? ne a6e'tea1 sntatea i ne s'ade tonusul I 6r s e@iste +reun .oti+
'a s o 'onsu.. I i o 4re6er. totui ali.entelor 'are ne asi%ur sntatea
i ener%ia? -. do+ad de i%noran i de 4rostieiH
"rin'i4alul ar%u.ent <.4otri+a 'onsu.ului de 'arne nu este a'ela '
bene6i'iile 4e 'are le adu'e sunt .ini.e? 'i ' este ali.entul 'el .ai %reu de
di%erat i 'u 'el .ai di6i'il 4ro'es de eli.inare a resturilorH C;iar i du4 'e a
6ost %tit i .este'at? 'or4ul u.an nu o 4oate di%era inte%ral? <ntru':t nu
4osed en1i.ele ne'esareH Nu adu'e ni.i' or%anis.ului? <ns 4entru di%erarea
ei e ne'esar un +olu. .are de ener%ieH
Carnea are un 'oninut s'1ut de a4 i? 'u. trebuie %tit? .are 4arte
din li';idul 4reios se 4ierde 4rin e+a4orareH Sto.a'ul nostru des'o.4une 'u
%reu 'arnea i e ne+oie de a4ro@i.ati+ dou1e'i de ore 'a s 4oat tre'e 4rin
'ei nou .etri de intestineH Carnea %enerea1 'el .ai .are +olu. de resturi
'are trebuie eli.inate din or%anis.H
I.a%inai=+ ' +=ai 4etre'ut o or stro4indu=+ 4elu1a 'u o substan
des4re 'are 'redeai ' e 6ertili1ant? iar la 6inal des'o4erii ' este duntoareL
+ei 6i ne+oii s + 4etre'ei toat 1iua ur.toare <n'er':nd s o <nlturaiH *=
ai re4roa o aes.enea %reeal? dar 'u si%uran nu ai 6a'e aa 'e+a 'u bun
tiinH -ei 4are %reu de a''e4tat? e@a't asta 6a'e. noi atun'i ':nd .:n'.
'arneH
Fr <ndoial ' suntei de 4rere ' e@a%ere1H A'est lu'ru se <nt:.4l?
4e de o 4arte? 6iind' nu 4utei +edea 'e se 4etre'e <n or%anis.ul +ostru atun'i
':nd .:n'ai 'arne? iar 4e de alt 4arte? deoare'e 'or4ul u.an este 'a4abil s
su4ra+ieuias' unei ase.enea 4ede4se I sau alt6el s4us? 6iind' i <n 'li4a de
6a suntei <n' <n +iaH -ar 4oate 6i asta o s'u1 'are s + 4er.it s +
tratai 'or4ul 'a 4e un 'o de %unoi9 -a' nu +ei ur.a s6aturile date de Ma.a
Natur? +a trebui s <n'e4ei s re6le'tai asu4ra lu'rurilor 'are se <nt:.4l <n
interiorul 'or4ului +ostruH >oala +a'ii nebune este doar una dintre tra%ediile
'are 4ot a4rea atun'i ':nd ani.alele sunt 6orate s .n:n'e ali.ente 'are
nu sunt 4otri+ite 4entru eleH
Ar trebui s a''e4t. a'est ade+r 'are nu 4oate 6i 'ontestat# 'onsu.ul
de 'arne nu ne adu'e ni'i un 6el de bene6i'iiH
Si%ur '? aa 'u. 4ute. re1ol+a 4roble.a %leii 4e 'are +re. s=o
introdu'e. <n re1er+or tind=o <n bu'i .i'i? la 6el 4ute. re1ol+a i 4roble.ele
le%ate de .este'area i di%erarea 'rnii? da' o %ti.H ns? <n a.bele 'a1uri?
nu nu.ai ' nu ':ti%. ni.i'? dar 're. i o .uli.e de 4roble.eH !.ul? 'u
.intea lui s'li4itoare? a re1ol+at 4roble.a le%at de .es'atul 'rnii? dar ar 6i
6ost .ai <nele4t s ia <n sea. se.nalele de a+erti1are 4e 'are ni le=a dat 'el
'are ne=a 'reat i s nu .n:n'e 'arne =sau 'el 4uin nu at:t de .ultH
S arun'. a'u. o 4ri+ire 'tre alte ali.ente 4e 'are a. 6ost .ani4ulai
s le 'onsider. nu nu.ai ;rnitoare? 'i i +itale 4entru su4ra+ieuirea
noastr i 'are? de 6a4t? nu 6a' de':t s ne s'urte1e +iaa#
La4tele i 4rodusele la'tate
)2H La4tele i 4rodusele la'tateH
>ei o 'an de la4te 4e 1i/ !ri'e o. din %eneraia .ea <i a.intete a'est
slo%anH Cred ' ni.nui nu i se 4oate re4roa ' l=a 're1utH C;iar i ast1i?
':nd tiu ' e o 4rostie? atun'i ':nd .i=e sete? . tre1es' 6r s +reau
<ntin1:nd .:na du4 o 'an de la4te? <n lo' s iau un 4a;ar 'u a4H
* sur4rinde9 n 'oala 4ri.ar era. obli%ai s be. la4te? indi6erent
da' +oia. sau nu? iar <ndo'trinarea a 'ontinuat i <n 'oala %eneralH Abia
re'ent au des'o4erit do'torii e6e'tele ad+erse ale 'onsu.ului de la4te i de
4roduse la'tate i? ';iar <n a'este 'ondiii? nu iau .suri radi'ale? 'i ne
s6tuies' doar s 'onsu.. la4te de%resat sau s renun. la s.:nt:nH
Atun'i ':nd +orbes' des4re la4te i 4roduse la'tate? . re6er de 6a4t la
la4teH "rodusele la'tate I s.:nt:na? br:n1a? iaurtul sau untul I sunt doar la4te
4ro'esatH "ri+ii=le dre4t 'eea 'e sunt# la4te 4ro'esatH
Re'unos' ' 'el .ai %reu .i=a 6ost s . 'on6runt 'u a'est e6e't al
s4lrii 'reieruluiH Cu si%uran ' 4ersoanele abilitate nu ne=ar 6i obli%at s
be. la4te da' nu ar 6i 6ost bun 4entru noi? nu=i aa9 n ni'i un 'a1 nu ar 6i
insistat asu4ra a'estui lu'ru da' ar 6i tiut ' ne 6a'e ruH
"e +re.ea a'eea era. t:nr i nai+H Era. 'on+ins ' un e@4ert to'.ai
asta este# un s4e'ialist <ntr=un anu.it do.eniuH Nu=.i ddea. sea.a ' un
e@4ert nu era alt'e+a de':t o 4ersoan 'are aderase din 'on+in%ere la 'ele .ai
noi 4re8ude'i ale +re.ii? res4in%:ndu=le 4e 'ele ale %eneraiilor anterioareH
Cine era. eu s le 4un la <ndoial e@4eriena? ':nd <i susineau teoriile 'u
at:ta <n'redere i autoritate? ';iar i atun'i ':nd 4rerile lor erau 'ontra1ise de
bunul=si.9
Nu e %reu de <neles 'u. de ne=a. lsat 4'liiH n 6ond? ;rana 4re6erat
a ori'rui .a.i6er nou=ns'ut este ';iar 'ea 'are a 6ost s4e'ial 'on'e4ut
4entru el I la4tele de la s:nul .a.eiH Ce=ar 4utea 6i .ai natural9 -e a'eea .i=
a 6ost 'el .ai %reu s 'o.bat 4re8ude'ata le%at de 'onsu.ul de la4teH
M:ndii=+ la un 'o4ila sntos? ;rnit la s:nul sntos al .a.ei saleH
A+e. de 'e s ne te.e. ' nu are o diet su6i'ient de +ariat9 Ne ';inui. s=i
+:r:. 4e %:t tablete de +ita.ine? 'al'iu sau 6ier9 Si%ur ' nuH ti. din instin't
' a'easta este ;rana ;r1it lui de naturH Folosi. %;idul 4rodu'torului i
ti. ' .i'uul 4ri.ete 4a';etul 'ore'tH Uitai=+ la nu.rul .are de
.a.i6ere 'are 'res' i se de1+olt 'u a'est 4a';etH "otri+it lui KH MH Fells?
;rana 1eilor era l4tiorul de .at'H "oate ' aa e <n 'a1ul albinelorH "entru
.a.i6ere este absolut e+ident ' ;rana 1eilor este la4tele .aternH
Cei .ai intuiti+i dintre +oi au obser+at 4robabil ' nu a. s4us doar
la4te? 'i la4te .aternH Nu=i aa ' atun'i ':nd .a.a este sntoas i are
su6i'ient la4te 4entru 'o4il? e 'on+ins ' a'esta bene6i'ia1 de dieta 'ore't9
Nu e la 6el de ade+rat ' .a.a <n'e4e s <i 6a' %ri8i atun'i ':nd 'o4ilul
'onsu. la4te <.buteliat? iar 4roble.ele ali.entare a4ar du4 'e 'o4ilul +a 6i
<nr'at9 Cu alte 'u+inte? atun'i ':nd renun. la %;idul 'reat de Ma.a
Natur i <n'e4e. s ne ba1. 4e industria 4rodu'toare de ;ran 4entru
'o4iiH Asta nu e o 4roble.? <ntru':t industria o6er 4roduse naturale 4e 'are
.a.a i le ddea 'o4ilului i <nainte de a4ariia a'estor instituii I 4iure de
6ru'te i le%u.eH n a'est .o.ent 'o4ilul este <nde4rtat nu nu.ai de la s:nul
.a.ei? 'i i de le%ile naturiiH A'u. <n'e4 s4e'ialitii 4ro'esul de s4lare a
'reierului i? odat 'u el? a4ar <ndoielile i in'ertitudinileH
-a' la4tele este ade+rata ;ran a 1eilor i ale%erea Ma.ei Naturi? da'
la4tele sin%ur 4oate o6eri unui 'o4il toate substanele nutriti+e de 'are are
ne+oie <n 4erioada 'ea .ai deli'at i .ai +ulnerabil a +ieii sale? 'u. 4ot eu
s <l des6iine19 Ce ru ne 4oate 6a'e 'onsu.ul de la4te <n 'antiti .ari 4entru
tot restul +ieii9
Sunt dou .oti+e raionale i <nte.eiate 'are ne 4ot 'on+in%e s nu .ai
be. la4teH n 4ri.ul r:nd? 4a';etul a 6ost s4e'ial 'on'e4ut 4entru +:rste
6ra%ede? iar +aloarea nutriti+ a ali.entelor ne'esare or%anis.ului +aria1 4e
.sur 'e 'o4ilul 'reteH Un as4e't i.4ortant este a'ela ' toi 4uii
.a.i6erelor 'onsu. <n e@'lusi+itate la4te du4 natere? dar nu e@ist un
anu.it ti4 de la4te +alabil 4entru toate s4e'iileL 6ie'are s4e'ie are un a.este'
s4e'i6i'H La4tele de 6o' este ne'tar 4entru 4uii ei? dar 4oate 6i otr+itor 4entru
un oare'eH
n al doilea r:nd? Ma.a Natur a 'on'e4ut la4tele s4e'ial 4entru 'o4ii i
a stabilit 'a toate .a.i6erele s 6ie <nr'ate la o +:rst 6ra%edH Mai tii +reun
alt ani.al? <n a6ar de o. i de ani.alele do.esti'ite de a'esta? 'are s
'onsu.e la4te ':nd a8un%e la .aturitate9
Ni'i .'ar +a'ile nu beau la4teiH
S re+eni. la .ainile noastreH o'ul este un .e'anis. in%enios? 'are
4rodu'e un a.este' de aer i +a4ori de ben1in 'e 6a'ilitea1 de.ararea i
.ersul .ainii at:ta +re.e ':t .otorul este re'eH "e .sur 'e .otorul se
<n'l1ete? a.este'ul a8un%e tre4tat la te.4eratura ideal 4entru 'a .aina s
4oat rulaH -a' .er%ei 4rea .ult 'u o'ul tras? ris'ai s s'urtai +iaa
.otoruluiH A'est lu'ru 4oate tre'e neobser+at de 'tre o6er? <ns 6u.ul e@'esi+
eli.inat de .otor +a 6i +i1ibil 4entru 'ei din s4atele +ostruH
-a' Ma.a Natur a stabilit ' noi trebuie s 6i. <nr'ai la un .o.ent
dat? 'u. 4oate o 6iin 'are se 'onsider inteli%ent s 'ontra1i' a'east le%e
natural9 En1i.ele ne'esare 4entru di%erarea i asi.ilarea la4telui sunt renina
i la'to1a? iar a'estea nu .ai e@ist <n or%anis. du4 <.4linirea +:rstei de trei
aniH !r%anis.ele noastre nu .ai sunt 4re%tite s di%ere la4tele du4 'e a.
6ost <nr'ai? iar da' +o. 'ontinua s <l 'onsu..? +o. <n%reuna a'ti+itatea
siste.ului di%esti+ i a intestinelorH "utei 'ontinua s bei la4te? dar <ntrebarea
este da' +rei 'u ade+rat s 6a'ei asta <n 'ondiiile dateH -a' +ei 'ontinua?
reinei ' la4tele 'onine 'a1ein? o substan 'are 'ontribuie la 'oa%ularea
a'estuia <n sto.a'? unde se trans6or. <n ';ea%uri .ari i dense? 6oarte %reu
de di%eratH La4tele de +a' are de trei sute de ori .ai .ult 'a1ein de':t 'el
u.anH
-e 'e oare <n 1ilele noastre la4tele este sin%urul 4rodus 'are ni se li+rea1
la u <n .od re%ulat9 So'ietatea se tre1ete <n'et? <n'et la realitateH Muli
aduli au renunat s .ai bea la4te i nu=l .ai 6oloses' ni'i .'ar la 'eai sau
'a6eaH !ri'u.? e %reu s <l eli.in. 'o.4letH Atun'i ':nd .:n'. 4roduse de
4atiserie? bis'uii? iaurt? budin'? 4r8ituri? su4 'u s.:nt:n sau 'arto6i 'u
s.:nt:n? 'onsu.. i.4li'it i la4teH
Se tie ' adulii nu sunt 4re%tii s bea la4te? .ai 'u sea. la4te de
+a'? sau 4roduse deri+ate din la4teH i .ai e+ident e 6a4tul ' nu ar trebui s
.:n'. 'arneH i ni'i ali.ente 'are au 6ost 4ro'esate de 'tre o.H Atun'i 'e
ne .ai r.:ne9 Fru'te 4roas4ete? nu'i? le%u.e? %r:u? ore1 i alte 'erealeH *=ai
uitat 4robabil la lista .ea i +=ai s4us# SStai aa? dar asta <nsea.n ' a. s
. trans6or. <ntr=un +e%etarian stri't/T
"robabil '? aa 'u. .i s=a <nt:.4lat i .ie ':nd+a? a'east 4ers4e'ti+
o s + des'ura8e1eH Nu sunt +e%etarian? <ns nu si.t ni'i un 6el de <n%ri8orare
sau te.ere la %:ndul ' a 4utea de+eni unulH -a' <n a'est .o.ent suntei
'onsternai la %:ndul ' ai 4utea de+eni +e%etarieni? a +rea s + atra% atenia
' ali.entele enu.erate .ai sus sunt 'ele .ai des 'onsu.ate de .a8oritatea
oa.enilorH E 4oate .o.entul 'el .ai 4otri+it s + rea.intes' slo%anul nostruH
"utei 'onsu.a ori':t i ori':nd +rei din ali.entele +oastre 4re6erate
4str:ndu=+ %reutatea doritH A. s4us de8a ' .uli oa.eni nu .ai 6oloses'
la4te la 'eai sau 'a6eaH ! s + te.ei 4robabil ' nu +ei .ai 4utea adu%a
la4te <n 'eaiul 1ilni'H *reau s + asi%ur ' nu e aaH A. .ai s4us ' nu +or
e@ista ni'i un 6el de restri'iiH A.intii=+ de 'a4itolul <n 'are ne=a. re6erit la
li.itele ali.entaiei nesntoaseH n a'est .o.ent nu + 'er de':t s +
des';idei .inteaH Nu s a''e4tai? 6r s + 4unei <ntrebri? 4rerile aa=
1iilor s4e'ialiti? 'i s reali1ai ' e@ist un ade+rat e@4ert 'are ne=a 4us la
dis4o1iie un %;id autenti' 4e 'are ne 4ute. ba1aH
A. s4us ' nu +oi re'o.anda ni'i un 6el de reeteH E@ist o sin%ur
e@'e4ieH Cel .ai %reu .i=a 6ost s lu4t 'ontra s4lrii 'reierului atun'i ':nd
era +orba de 'onsu.ul de la4te dintr=un sin%ur .oti+# dei era. 'ontient '
.a8oritatea ali.entelor 4e 'are le .:n'a. erau nesntoase? <ntotdeauna a.
're1ut ' un bol 'u 'ereale 'are 4lutes' <n la4te re4re1int 'ola'ul .eu de
sal+areH i? ';iar da' 'erealele erau de8a a'o4erite 'u 1a;r? adu%a. 6r
+reo str:n%ere de ini. <ndul'itori <n 'antiti %eneroase? 'eea 'e trans6or.a
.asa <ntr=o 4l'ereH -ar? da' la4tele <.i era inter1is? asta <nse.na ' nu .=a
.ai 6i 4utut bu'ura ni'iodat de bolul 'u 'ereale? iar %:ndul ' ar 6i trebuit s
le .n:n' us'ate .i se 4rea o 4edea4sH Unul dintre 'ele .ai ne4l'ute
as4e'te ale unei diete este ' trebuie s .n:n'i bis'uii us'ai? dar? da' le=ai
adu%a a4? lu'rurile ar sta <n' i .ai ruH -a' + 6a'e 4l'ere s .:n'ai
'ereale? adu%ai su' de 4orto'aleH A.este'ul este absolut deli'ios i nu .ai
a+ei ne+oie de <ndul'itoriH
-ieteti'ienii i nutriionitii ne s6tuies' <n 4er.anen s redu'e.
'onsu.ul de 'alorii? dar <n a'elai ti.4 <n'ear' s se asi%ure ' nu +o. su6eri
de li4sa +reunei +ita.ineH Aa 'u. se <nt:.4l de 'ele .ai .ulte ori?
inteli%ena u.an 'ontra1i'e le%ile naturii i +ine 'u rs4unsuri 'o.4let
eronateH Nu trebuie s + 6a'ei %ri8i ' +ei 'onsu.a 4rea .ulte 'aloriiL 'aloriile
sunt ener%ie i ni'iodat nu 4utei s4une ' e ru s debordai de ener%ieH
-a' nu +ei 'onsu.a 'aloriile 4otri+ite? siste.ul di%esti+ nu +a reui s
le asi.ile1eH Cu. ar 6i da' 4ro4rietarul unui Ford Es'ort ar s4une# S! .ain
de For.ula Unu 4oate atin%e 2)( J.V;H A. s 6oloses' i eu a'elai ti4 de
'o.bustibilHT A+e. de=a 6a'e? din nou? 'u sindro.ul %leii de 4lasti'H
"roble.a nu este le%at de 'antitatea de 'alorii 4e 'are o 'onsu..? 'i de
6a4tul ' siste.ul di%esti+ nu 4oate asi.ila unele 'alorii din di6erite ti4uri de
ali.ente? 'u. ar 6i 1a;rul ra6inatH E 4osibil 'a lu'rurile s nu + 4ar 6oarte
'lare <n a'est .o.ent? <ns %:ndii=+ da' ai dori s u.4lei re1er+orul
.ainii 'u un ti4 de 'o.bustibil 'on'e4ut 4entru un a+ion 'u rea'ieH
-in dorina de a e+ita 'arenele de +ita.ine i de .inerale? .edi'ii i
nutriionitii tre' 'u +ederea un as4e't 6oarte i.4ortant? a'ela ' este la 6el de
4eri'ulos s introdu'e. <n or%anis. .ai .ulte ';i.i'ale de':t <i sunt
ne'esareH -a' 4unei 4rea .ult ben1in <n re1er+or? +a da 4e dina6ar i +a
6a'e .i1erieH n a'est 'a1? sur4lusul 4oate 6i eli.inatH -a' +ei da
or%anis.ului .ai .ult de':t are ne+oie? sur4lusul nu nu.ai ' nu +a 6i
<nlturat? dar +a trebui s 6ie 4ro'esat <n interiorul sto.a'ului? intestinelor?
rini';ilor? 6i'atului i +e1i'iiH n anu.ite situaii? or%anis.ul nu 4oate eli.ina
sur4lusul? aa ' a'esta +a 6i sto'atH Cor4ul +ostru nu deine s4aii uriae
4entru sto'area substanelor adunate <n e@'es? aa ' +a 6i ne+oit s <i 'ree1e
4ro4riile de4o1ite I straturile de %rsi.e 'are + <n'on8oar i 4e 'are +a trebui
s le 4urtai 'u +oi tot restul +ieii? 4e 'are de8a <n'e4ei s o s'urtaiH
n';i4uii=+ ' .er%ei la su4er.arJet i 'u.4rai 4ro+i1ii nu doar
4entru o s4t.:n? 'i 4entru dou? a4oi ' trebuie s 'rai ba%a8ul 4este tot?
'a un s4irit 4e 'are <l 4urtai <n s4ate? 4entru tot restul +ieii? 6r s=l 4utei
4une 8os .'ar un .inut? Indi6erent da' dor.ii? .un'ii sau + rela@aiH n
so'ietatea o''idental de ast1i nu .ai e@ist ris'ul de a .uri de 6oa.eH Nu ar
6i .ai <nele4t da' a. de4o1ita 4ro+i1iile su4li.entare <n 6ri%ider? <n lo' s le
'r. .ereu <n s4ate9
!ri':t de %reu ne=ar 6i s a''e4t. ideea ' la4tele? 4rodusele la'tate i
'arnea nu sunt 4otri+ite 4entru di%estia u.an? nu ne 4ute. <.4otri+i unor
ade+ruri e+identeH -ar 4e ba1a 'ror do+e1i 4ute. stabili 'e 4a';ete
ali.entare au 6ost 'on'e4ute 4entru noi9
n a'est 'a1 do+e1ile o s +i se 4ar i .ai 'on+in%toareH nt:i ar trebui
s a6l. 'e obinuia. s .:n'. <nainte 'a inteli%ena s ne 4er+erteas'
instin'teleH Ne +o. <ntoar'e <n ti.4? <nainte s 6i lo'uit <n 4eteri? <nainte s 6i
<n+at s 'ontrol. 6o'ul? s 6i 'res'ut 4lante sau s 6i do.esti'it ani.aleH -e
6a4t? ne +o. <ndre4ta atenia 'tre 'ei .ai a4ro4iai str.oi ai notriH
Cu 'e se ;rnes' %orilele9
)5H Cu 'e se ;rnes' %orilele9
Se tie ' ne <nrudi. <ndea4roa4e 'u .ai.uele antro4o.or6eH *ei
ar%u.enta ' a tre'ut su6i'ient ti.4 de ':nd a. 'obor:t din 'o4a' 4entru 'a
sto.a'ul nostru s se 4oat ada4ta noilor obi'eiuri ali.entareH *oi a4ela din
nou la e+idene# as4e'tul nostru 6i1i' este 6oarte ase.ntor 'u al .ai.uelor
antro4o.or6e? .ai 'u sea. da' <nde4rt. 4rulH Teoreti'? a+e. a'eeai
'onstituie internH Re'ent s=a 'onstatat ' A-N=ul unui 'i.4an1eu sea.n
4:n la &0N 'u 'el al unei 6iine u.aneH
Morilele 4re6er 6ru'tele 4roas4ete atun'i ':nd le 4ot 4ro'ura? iar da' nu
%ses' aa 'e+a <i 'o.4letea1 dieta 'u alte ierburiH Nu .n:n' ni'iodat
'arne sau 4roduse la'tateH Unele .ai.ue? 'u. ar 6i 'i.4an1eii? 4ot .:n'a i
'arne ':teodat? <ns ali.entele de ba1 sunt ierburileH
nainte de a <n'e4e s nutrii 'o.4asiune 6a de %orile? a.in=tii=+ '
ele .n:n' e@a't 'e le 4la'e? at:ta +re.e ':t au la dis4o1iie ali.entele
4re6erateH -ata +iitoare ':nd un aa=1is e@4ert <n'ear' s + e@4li'e ' dieta
+oastr are o 'aren de +ita.ine? M:ndii=+ la o %oriliH
* <ntrebai de 'e este .ult .ai 4uterni' de':t +oi9 * <ntrebai 'u. a
reuit rasa u.an s su4ra+ieuias' <nainte de a des'o4eri 6o'ul? 'a s nu
.ai +orbi. de +ita.ine9 Rs4unsul este si.4lu#
S=a ba1at 4e %;idul 'elui 'are l=a 'reatiH
"oate + <ntrebai# S-a' %orilele sunt aa de 4uterni'e? 'u. de sunt 4e
'ale de dis4ariie9T -in a'elai .oti+ 4entru 'are .ii de alte s4e'ii se 'on6runt
'u a'eeai 4roble.# da' o.ul nu le distru%e .ediul? <l 4oluea1H
-a' <n'er'. s stabili. dieta natural 'reat de Ma.a Natur 4entru
o.? toate indi'iile du' <ntr=o sin%ur dire'ie# FRUCTELE/ Iat 'e .:n'au
str.oii notri? ale 'ror %usturi nu 6useser <n' 4er+ertiteH Realitatea ne
arat ' i nou ne 4la' 6ru'teleH
* a.intii 8eleurile i <n%;eata 4e 'are le adora. <n 'o4ilrie9 !are 'e
%ust ar 6i a+ut da' nu le=a. 6i adu%at di+erse aro.e9 Cu si%uran ' ar 6i
6ost 'o.4let 6adeH Le=a. adu%at 'u.+a aro.e de 4or'? +it? .iel sau 'ur'an9
Nu? <n s';i.b a. 4us aro.e de '4uni? ananas sau +anilie? toate e@trase din
6ru'te sau alte 4lanteH -e ase.enea? de 'e .ai trebuie s adu%. sare? 4i4er?
sosuri? usturoi? .urturi sau alte in%rediente la 'arnea 4e 'are o 4reui. at:t
de .ult i 4e 'are trebuie s=o %ti. 'a s=o 4ute. .:n'a? da' are <ntr=ade+r
un %ust at:t de 4l'ut9 I.a%inai=+ 'u. ar 6i da' ar trebui s adu%ai a'este
in%rediente unor 6ru'te 4roas4eteH
-in 'e sunt 4re4arate toate a'este sosuri 'are dau .:n'rii un %ust .ai
bun9 Folosi. sos de .ere 4entru 'arnea de 4or'? .ent 4entru .iel? .erioare
4entru 'ur'an? ;rean sau .utar 4entru +it? un a.este' de sal+ie i 'ea4
4entru 4ui? .:n'. 6ri4tura re'e 'u .urturi I toate 4ro+enind din 6ru'te sau
alte ierburiH Ce aro.e adu%. 4entru a <.bunti %ustul .ilJ=s;aJe=urilor?
r'oritoarelor sau al'oolului9 C4uni? 1.eur? banane? 4orto'ale? l.:ie?
ananas? 'oa'1e? l.:i +er1i et'H
Mani4ulai 6iind? a. a8uns s 'rede. ' adu%:nd sosuri i aro.e?
'arnea +a dob:ndi un %ust .ai bunH n realitate? 'arnea e 6ad sau ';iar
ne4l'ut la %ust <n absena a'estor sosuriH -a' are <ntr=ade+r un %ust at:t
de bun? de 'e s=l stri'. adu%:nd sosuri9
Cunoatei +reun 'ondi.ent .ai 4uterni' de':t usturoiul9 -e 'e nu
trebuie s adu%. sare? 4i4er sau usturoi unui 6ru't? 'a s=i <.bo%i.
%ustul9 Atun'i ':nd 4une. usturoi <ntr=un 6el de .:n'are? 'eea 'e si.i. de
6a4t nu e usturoiul9 -e 'e a+e. ne+oie de 'ondi.ente? da' .:n'area are un
%ust 4l'ut9
I.4ortana 6ru'telor e des'ris <n ':te+a 4ro+erbe 4o4ulare# SUn .r 4e
1i ine do'torul de4arteT sau SErau at:t de bo%ai? ' a+eau 6ru'te <n 'as ';iar
i atun'i ':nd ni.eni nu era bolna+HT
Nu uitai ' un a4ort .are de li';ide e i.4ortant 4entru di%estia
ali.entelor? asi.ilarea substanelor nutriti+e i eli.inarea re1iduurilorH Nu
e@ist un ali.ent 'are s <nde4lineas' toate 'ele trei 'riterii 'u o e6i'ien .ai
.are de':t 6ru'tele 4roas4eteH Fru'tele ne'esit 4uin ti.4 4entru a 6i di%erateH
Tre' 6oarte re4ede din sto.a' <n intestine? sin%urul lo' de unde or%anis.ul
4oate e@tra%e i asi.ila ener%ia i substanele nutriti+eH Iat de 'e 8u'torii de
tenis .n:n' adesea banane <n 4au1H
! s + <ntrebai 4robabil de 'e? at:ta +re.e ':t 'onsu.ul de li';ide este
i.4ortant? i ';iar o.ul? o 6iin in6erioar? a tiut s=i ali.ente1e .aina 'u
un 'o.bustibil li';id? Ma.a Natur nu a a+ut <nele4'iunea de a ne destina
;ran <n 6or. li';idH -ar e@a't asta a 6'ut/ Fru'tele sunt <n .are 4arte a4H
Ma8oritatea 6ru'telor 'onin &7N a4H A'easta e una dintre .inunile naturii I a
'on'e4ut sub 6or. solid un ali.ent 'are 'onine <n .are 4arte li';ideH
Li';idele sunt instabile? <n +re.e 'e lu'rurile solide sunt .ult .ai uor de
trans4ortat i de4o1itatH -a' ai 6i 6ost un btr:n 'elt? +=ar 6i 4l'ut s +
t:r:i 4i'ioarele 4:n la 'el .ai a4ro4iat i1+or 'a s + u.4lei butoiul9 N=ar 6i
6ost .ai uor s 4lantai se.ine? s 'retei 4o.i 6ru'ti6eri a4roa4e de 'as i
s lsai 'o4a'ii s e@tra% a4a i .ineralele de 'are a+eai ne+oie9 Mai .ult?
6ru'tele + sunt 4re1entate sub 6or.a unor 4a';ete ali.entare 4line de
substane nutriti+e? %ustoase i 1e.oase? 'are + 4ot satis6a'e <n a'elai ti.4
setea i 6oa.eaH Le 4utei 'onsu.a 4e lo' sau le 4utei 4une la 4strare ti.4
de s4t.:ni <ntre%iH Nu distru%ei siste.ulH Sunte. <n'linai s nu a'ord.
i.4ortana 'u+enit a'estor as4e'te? ns? 4e .sur 'e ne ad:n'i. <n studiul
lor? ni se 4ar .ira'uloaseH Ar trebui s=o +ener. 4e Ma.a Natur ' nu ne=a
'erut s ne t:r:. 4e sub 4.:nt 4entru a obine a'ele .inerale +italeH E
%ro1a+ s .n:n'i 6ru'te? iar 6ru'tele sunt r'oritoareH Ai obser+at ' 4:n i
<n 1ilele 'ele .ai 'lduroase 6ru'tele 4roas4ete nu nu.ai ' sunt r'oritoare?
dar se 4strea1 re'i9 >uturile 4roduse de o. sunt re'i nu.ai da' sunt
inute <n 6ri%ider sau da' le adu%. %;eaH n lo' s distru%e. siste.ul?
.ai bine ar 6i s ne bu'ur. de in%enio1itatea lui/
Fru'tele .ai 4re1int un a+anta8# 'onin 4uine substane re1iduale? iar
'ele e@istente sunt uor de eli.inatH C:nd .:n'. 6ru'te obine. un
.a@i.u. de ener%ie? din 'are 6olosi. un 4ro'ent 6oarte .i' <n ti.4ul di%estiei?
asi.ilrii substanelor nutriti+e i eli.inrii re1iduurilorH Fru'tele ne dau un
sur4lus de ener%ieH Unii +or s4une# SCine are ne+oie de un sur4lus de ener%ie9T
A4oi se 4l:n% ' sunt ;i4era'ti+i? 4lini de ner+i i nu se 4ot rela@a? de 4ar'
e@'esul de ener%ie este 'au1a a'estor 4roble.eH Nu 4ute. a+ea 4rea .ult
ener%ie? la 6el 'u. nu 4ute. a+ea ni'iodat 4rea .uli baniH Ener%ia este un
bun e@traordinar? absolut esenial 4entru o +ia 4l'ut i <ndestulatH
Fru'tele 4roas4ete re4re1int 4a';etul ideal 'on'e4ut 4entru rasa
u.anH Co4iii iubes' 6ru'tele 6r re1er+eL nu.ai du4 lun%i insistene a''e4t
4rodusele la'tate i 'arneaH La 6el de bune 'a 6ru'tele sunt nu'ile? le%u.ele
4roas4ete? se.inele? 'erealele i alte 4lanteH
Nu trebuie s + te.ei de 'arenele de +ita.ine? 4entru ' a'este
ali.ente + o6er toate +ita.inele i .ineralele de 'are a+ei ne+oieH -u4 'u.
a. s4us .ai de+re.e? li4sa de +ita.ine este un ru al so'ietii 'i+ili1ateH
Fru'tele i le%u.ele 4roas4ete .ai au un a+anta8# nu sunt 6oarte
s'u.4e? iar da' a+ei o %rdin? 4ot 6i ';iar %ratuite/ S lu. o s'urt 4au1
'a s lu. <n 'onsiderare 'onse'inele
)$H S lu. <n 'onsiderare 'onse'inele du4 o anali1 atent? s4er '
+ei 6i de a'ord ' 4a';etul ali.entar ideal 4entru rasa u.an <l re4re1int
6ru'tele 4roas4ete? la 'are se adau% nu'ile? le%u.ele? 'erealele i alte 4lanteH
Fie ' este +orba de a4ortul de ener%ie? 6ibre? +ita.ine? .inerale? de 'oninutul
.are de a4 sau de 6a4tul ' 6a'ilitea1 di%estia? asi.ilarea ener%iei i a
substanelor nutriti+e sau eli.inarea to@inelor i a re1iduurilor? 6ru'tele
4roas4ete i 'oa4te re4re1int 4a';etul ideal 4entru noiH Ele au o aro.
4l'ut? sunt dul'i i r'oritoareH Ar%u.entul de'isi+ este ' nu ne'esit
aditi+iH Sunt ali.ente naturaleH SUNT ALIMENTELE "E CARE NI LE
REC!MAN- MAMA NATUR/
! s + <ntrebai 4robabil de 'e Ma.a Natur a 'reat o ase.enea
+arietate de 6ru'teH N=ar 6i 6ost .ai si.4lu da' 'el 'are ne=a 'reat ar 6i
'on'e4ut un 4a';et 4entru 6ie'are indi+id9 "oate ' era .ai si.4lu? dar 'u
si%uran era .ai 4li'tisitor? iar eu unul sunt re'unos'tor ' a+e. de unde
ale%eH n 6ond? +arietatea este sarea i 4i4erul +ieii I i o do+ad <n 4lus ' 'el
'are ne=a 'reat a +rut s ne bu'ur. de +iaH
-a' ar 6i 'reat un sin%ur 4a';et? nu a. 6i 4rotestat 'u +e;e.en9 !are
tea.a noastr de a de+eni +e%etarieni nu se ba1ea1 .ai 4uin 4e 6a4tul ' nu
ne 4la' 6ru'tele i .ai .ult 4e senti.entul ' a. 6i li4sii de o .are +arietate
de ali.ente 4e 'are le 'onsider. 4reioase9
A. stabilit de8a ' 6ru'tele 4roas4ete? nu'ile? le%u.ele? 'erealele i alte
4lante sunt sin%urele ali.ente 4e 'are s4e'ia u.an le 4oate 'onsu.a 'u
uurin? sunt e6i'iente i 4ot 6i di%erate <n starea lor natural? 6r inter+enia
o.uluiH Nu nu.ai 'o4iilor le 4la' 6ru'teleH Toi oa.enii iubes' 6ru'tele din
instin'tH *ei 4re6era 4oate un 4ui TiJJa unui deli'ios bol de '4uni? unui
'ior';ine de stru%uri? unui ananas? unui 4e4ene? unei 4ere? unei 4orto'ale
1e.oase? <ns asta nu.ai din 'au1a s4lrii 'reieruluiH Un 'o4il ar ale%e <n
ori'e situaie 6ru'tulH
Ca o ironie? ';iar i instituiile autori1ate? res4onsabile 4entru s4larea
'reierului? se +d ne+oite <n .od tre4tat s a''e4te 'eea 'e nu 4oate 6i e+itatH
-u4 'e a. 6ost edu'ai s 'rede. ' 6ri4tura de +it sau s.:nt:na %ras sunt
'ele .ai %ustoase i .ai bene6i'e ali.ente? a'u. sunte. s6tuii s nu
.:n'. 4rea .ult 'arne? .ai 'u sea. 'arne roieH Muli oa.eni 'onsu.
'arne de 4ui i la4te de%resat din dorina de a ale%e 'alea de .i8lo'H Toat
lu.ea? ';iar i %u+ernanii? 'are de obi'ei sunt ulti.ii dis4ui s ad.it ' i=
au s';i.bat 4rerile? ne s6tuiete a'u. s .:n'. .ai .ulte le%u.e i
6ru'teH
Carnea roie este 4robabil .ai duntoare de':t 'ea alb i 'u si%uran
la4tele de%resat este .ai 4uin 4eri'ulos de':t 'el inte%ralH ns? nu e 'a i 'u.
ai s4une# Sn'ear' s redu'i do1a de arseni' i tre'i 4e stri'nin? e .ai 4uin
to@i'9T
-e 'e nu s4un autoritile ' 4rodusele la'tate i 'arnea nu ne 6a' bine i
' ar trebui s 'onsu.. 6ru'te 4roas4ete? le%u.e i nu'i9 "entru ' nu au
'ura8ul s +ire1e 'u (07 de %rade i s ad.it ' au %reit9 Sau 4entru ' sunt
.ari interese 6inan'iare <n 8o'9 Sau 6iind' nu 4ot a''e4ta ' 6iina u.an?
inteli%ent i 'i+ili1at? a 4utut %rei9
Rs4unsul e o 'o.binaie a 6a'torilor de .ai susH -ar? <nainte de a lo+i <n
or:nduire? oare noi 4ute. a''e4ta toate i.4li'aiile9 n 6ond? nu e si.4luH
M:ndii=+ la .iile de ani de 'er'etri i e@4eri.ente le%ate de di+ersele
'o.binaii ali.entareH M:ndii=+ la .iile de 'ri de bu'ate s'riseH Ca s
a''e4tai 4e de4lin 'ele s4use de .ine? +a trebui s 6ii de a'ord ' toate
'unotinele i e@4eri.entele nu au dus la <.buntirea %ustului ali.entelor
su'ulente i nutriti+e? 'i la trans6or.area ;ranei nesntoase <n sin%urul lu'ru
de1irabilH
Trebuie s sublinie1 '? ls:nd la o 4arte .a%naii? 'u. ar 6i 'ei ai
'io'olatei? 'are au un s'o4 4re'is? intenia 'elor 'are 4ro.o+ea1 ;rana %tit
<n 'as? a bu'tarilor=e6i sau a 'elor 'are s'riu 'ri de reete 'ulinare este de
a da +aloare lu'rurilor 4e 'are le .:n'.H Cu toate a'estea? <n 'iuda e6orturilor
de4use? ei nu au reuit de':t s ne 'on+in% s 'onsu.. ali.ente de ran%ul
al doilea? 6ie s'1:nd +aloarea ali.entelor nutriti+e? 6ie 4re1ent:nd ;rana
nesntoas dre4t una +eritabilH
Nu e uor s a''e4t. ade+rulH E ne+oie de 'ura8 i de i.a%inaieH Cu
toate a'estea? este absolut +ital s o 6a'eiH Ferii=+ de ali.entele 'are nu se
.ai a6l <n stare naturalH A'easta este i 'ea de=a o4ta instru'iune#
Ferii=+ de ali.entele 4ro'esatei
),H Ferii=+ de ali.entele 4ro'esate/
"entru a 4utea 'ontra'ara e6e'tele .ani4ulrii? trebuie s <nele%ei
'onse'inele 'onsu.ului de ali.ente 4ro'esateH
Indi6erent da' sunt %tite? ra6inate? 'on%elate? a6u.ate? 4use la .urat?
<.buteliate? 'onser+ate? <ndul'ite? des;idratate? ori saturate 'u sare sau ali
aditi+i? 4ro'esarea ali.entelor are trei e6e'te duntoareH n 4ri.ul r:nd?
distru%e substanele nutriti+eL a4oi adau% to@ine i? <n 'ele din ur.? redu'e
'oninutul de a4? at:t de i.4ortantH
Credei? 4oate? ' e6e'tul de des;idratare este anulat de a4a sau +inul 'u
'are %ti. sau 4e 'are le be. <n ti.4ul .eseiH -in 4'ate? situaia nu st
to'.ai aa I a'esta este sindro.ul %leii de 4lasti'H Cor4ul +ostru a 6ost
'on'e4ut <n aa 6el <n':t s 4oat 4ro'esa 4a';etele ali.entare 4e 'are i le=a
;r1it naturaH n 4lus? da' bei <n ti.4ul .esei? + 'reai noi 4roble.e?
<ntru':t eli.inai su'urile %astri'e din sto.a'H
Crede. ' 6oa.ea e o si.4l ne+oie a sto.a'ului 4e 'are o si.i.
atun'i ':nd s4une.# SMi=e 6oa.e/T -e 6a4t? 6oa.ea e o ';estiune .ult .ai
so6isti'atH Ani.alele slbati'e 4re6er di+erse ali.ente <n 6un'ie de
substanele nutriti+e i ';i.i'e 'are le li4ses'H Consider. 4o6tele 4e 'are le au
6e.eile <nsr'inate dre4t 'e+a ilo%i'H -e 6a4t? sunt 6oarte lo%i'e# or%anis.ul le
s4une 'are sunt substanele nutriti+e de 'are du' li4s 4entru a satis6a'e noua
+ia 'are 'rete <nluntrul lor i 4entru a 6a'e 6a 4ro4riilor ne+oiH
A'est e@e.4lu de.onstrea1 <n' o dat ' or%anis.ul u.an e .ult .ai
'o.4li'at de':t o .ainH n 'a1ul .ainii? 'o.bustibilul i .aterialele de
<ntreinere sunt asi%urate 4rin ':te+a siste.eH n 'a1ul or%anis.ului +ostru?
a'eleai 4a';ete ali.entare + asi%ur at:t ener%ia? ':t i .aterialele de
<ntreinere? toate 6iind 4ro'esate 4rin inter.ediul a'eleiai %uri i a'eluiai
siste. di%esti+H
Maina? a+:nd o 'onstru'ie in6erioar? trebuie +eri6i'at 4eriodi' de 'tre
o.H Anu.ite 'o.4onente se stri' la un anu.it inter+al de ti.4 i trebuie
<nlo'uiteH C;iar i <n 'ondiiile <n 'are toate ele.entele 'o.4onente ale .ainii
sunt s';i.bate? durata .edie de +ia a unei .aini .oderne este de
'in'is4re1e'e aniH
Cor4ul u.an se <ntreine sin%ur 4e tot 4ar'ursul +ieiiH n 'iuda 6a4tului
' <l trat. 'a 4e un 'o de %unoi i <l otr+i. 'u tutun? al'ool? %a1e de
ea4a.ent i alte substane 4oluante? ini.a unui o. bate <n .edie ti.4 de
a4te1e'i de ani? 6r s se o4reas' +reo se'undH M <ntreb 'are ar 6i .edia
de +ia da' ne=a. trata 'or4ul 'u res4e'tul 4e 'are <l .eritH -in ne6eri'ire?
.edi'ina .odern a4li' .etoda <nlo'uirii 4rilor de6e'te i <n 'a1ul 'or4ului
o.enes'H Credei ' trans4lantul de ini.? rini';i sau 4l.:ni este o soluie9
Trebuie s 6i. nite %enii 'a s ne d. sea.a ' sin%ura soluie ar 6i s e+it.
'au1ele 'are du' la distru%erea unui or%an9
-a' ;rana are un %ust 4l'ut doar ':nd ne e 6oa.e? atun'i de 'e
oa.enii 'are se satur 'ontinu s .n:n'e9 Sin%ura e@4li'aie lo%i' ar 6i '
.:n'area are un %ust 4l'utH Lu'rurile stau ';iar 4e dosH M:n'area <n'e4e s
'a4ete un %ust ne4l'utH S4une. des4re ast6el de oa.eni ' sunt Sla'o.iT sau
' S.n:n' 'o.=4ulsi+T? dar? <n 6ond? la'o.ului <i este <n' 6oa.eH
Cu. se 4oate <nt:.4la aa 'e+a9 Cu. te 4oi si.i 4lin i <n6o.etat <n
a'elai ti.49 Atun'i ':nd 'onsu.. ;ran nesntoas? nu o6eri.
or%anis.ului ener%ia i substanele nutriti+e de 'are are ne+oieH Ideea este '?
i 'red ' a'esta este i ';eia MET!-EI U!ARE? or%anis.ul +a tri.ite <n
'ontinuare se.nale 'tre 'reier 4:n ':nd +a obine 'o.bustibilul i
substanele nutriti+e de 'are are ne+oieH "oate ' + si.ii balonai? dar nu +=
ai ast:.4rat <n' 6oa.eaH
Ca o ironie? <n 'ur:nd o s si.ii i .ai 4uterni' sen1aia de 6oa.e sau
de ne.ulu.ireH *ei 6i 4oate sur4rini s a6lai ' or%anis.ul 6olosete .ai
.ult ener%ie <n 4ro'esul de di%estie? asi.ilare i eli.inare a ;ranei de':t <n
ori'e alt a'ti+itateH Nu 'ontienti1. a'est 4ro'es <ntru':t? .:n'area odat
<n%;iit? siste.ele 6un'ionea1 auto.atH -e a'eea obosi. du4 .asa de
Cr'iun i si.i. ne+oia s tra%e. un 4ui de so.nH
-a' + u.4lei or%anis.ul 'u .:n'are nesntoas? nu nu.ai ' nu
+ei obine ener%ia i substanele nutriti+e ne'esare? 'i o s + <nrutii
situaia 6olosind re1er+ele de ener%ie i de substane nutriti+e? i aa sra'e?
4entru eli.inarea re1iduurilorH
Cu. re1ol+. a'east 4roble.9 Consu.:nd .ai .ulte ali.ente
nesntoase/ n 6elul a'esta nu nu.ai ' nu +o. re1ol+a 4roble.a? 'i o +o.
a%ra+aH -in a'est .oti+ 4ersoanele su4ra4onderale nu se 4ot o4ri din .:n'at
i si.t ne+oia 'ontinu s 'iu%uleas' 'e+aH
Ei nu=i satis6a' ni'iodat 6oa.eaiH
Masa de Cr'iun este e@e.4lul 'lasi'H Ne <n6ru4t. dintr=o su.edenie
de 6eluri de .:n'are i tot nu ne stur.H Cu ':t +o. 'onsu.a .ai .ulte
ali.ente nesntoase? 'u at:t +o. a+ea ne+oie de .ai .ult ener%ie 4entru
di%erarea i 4ro'esarea lorH Sin%urul lu'ru 'are ne sal+ea1 e 6a4tul ' a+e.
doar o %urH ns? du4 'e ter.in.? ne si.i. <n 6or. i 4lini de ener%ie9
-i.4otri+? nu +re. de':t s dor.i.? ls:ndu=i ast6el or%anis.ului sar'ina
i.4osibil de a di%era i de a eli.ina toate resturileH Sdind ase.enea se.ine?
nu +o. obine ni'i un 6ru'tH
E o ironie ' a. 6olosit 'u+:ntul 6ru'tH E un alt indi'iu al i.4ortanei 4e
'are 6ru'tele l=au a+ut <n istoria i <n 6ol'lorul nostruH
*a 6i .ai l.uritoare? 4oate? analo%ia 'u seteaH Setea e se.nalul 4e 'are
or%anis.ul <l tri.ite 'tre 'reier 4entru a=i s4une Sa. ne+oie de a4TH -e 'ele
.ai .ulte ori nu ne trebuie .ai .ult de un 4a;ar 'u a4 'a s ne satis6a'e.
seteaH -a' +ei <n'er'a s + 4otolii setea 'u bere? 4utei bea dou? trei sau
.ai .ulte ;albe i tot nu + sturaiH A'est lu'ru se <nt:.4l deoare'e berea
'onine al'ool? iar al'oolul nu nu.ai ' nu ast:.4r setea? 'i du'e la
des;idratareH A'elai 4rin'i4iu 6un'ionea1 i <n 'a1ul .:n'riiH Consu.ai
ali.entele ne4otri+ite i o s a+ei o 4er.anent stare de 6oa.eH -in 4'ate?
+ei su6eri i de obe1itate? li4s de ener%ie i +ei a+ea o sntate 4re'arH
E i.4ortant s <nele%e. .oti+ele 'are stau la ba1a 'elei de=a noua
instru'iuni#
n'er'ai s + satis6a'ei 6oa.ea 'u ;ran ade+rat? nu 'u ali.ente
nesntoaseH
!bser+ai ' nu a. 6ost 'ate%ori' <n le%tur 'u ulti.a instru'iune I a.
6olosit 'u+:ntul S<n'er'aiT? i nu StrebuieTH Moti+ul <l 'onstituie un ele.ent
6oarte i.4ortant# stabilirea li.itei dintre ali.entele sntoase i 'ele
nesntoaseH Nu e ne+oie s ne 6a'e. 4rea .ulte %ri8i a'u. din a'east 'au1H
-u4 'u. +ei +edea 'e+a .ai t:r1iu? 4e .sur 'e +ei 4ar'ur%e a'est
4ro%ra.? dorina +oastr de a 'onsu.a ali.ente nesntoase +a s'dea
tre4tat? de+enind .ai de%rab o e@'e4ie de':t o re%ulH E i.4ortant s
<nele%ei de la <n'e4ut ' nu + +ei satis6a'e 6oa.ea at:ta +re.e ':t nu +ei
asi%ura or%anis.ului 'antitatea de ener%ie i de +ita.ine de 'are are ne+oieH
Ce 4rere a+ei des4re o 4ersoan 'are a''e4t o slu8b 4ltit 'u (77 de
lire 4e s4t.:n? <n 'ondiiile <n 'are are ';eltuieli de ($79 Teoreti'? asta
6a'e. noi atun'i ':nd ne u.4le. 'or4ul 'u o .uli.e de ali.ente
nesntoaseH M:n'. 4entru a obine ener%ieH Atun'i ':nd 'onsu..
ali.ente nesntoase 6olosi. .ai .ult ener%ie <n di%erarea i eli.inarea
a'estora de':t obine. de 4e ur.a lorH -in a'est .oti+? 'ei .ai .uli dintre
noi ne tre1i. obosii i li4sii de ener%ie? <n lo' s 6i. odi;nii i toni'iH
n a6ar de 'onsu.ul de otr+uri 4uterni'e? 'u. ar 6i arseni'ul? +ei
'rede 4robabil ' 'el .ai .are ru 4e 'are <l 4ute. 6a'e or%anis.ului este s=l
;rni. 'u 8unJ 6oodH -e 6a4t? o s +edei ' e@ist un 4eri'ol i .ai .are
4entru o.ul .odern#
Ali.entele ra6inate
)3H Ali.entele ra6inateH
Ne 6a'e 4l'ere s .:n'. 6ru'te 4roas4ete i 'oa4te 4entru aro.a lor
4l'ut? 4entru ' sunt dul'i i 4entru '? datorit 'oninutului .are de a4 i
de substane nutriti+e? 4ot 6i asi.ilate uor i? <n a'elai ti.4? ne 4otoles'
seteaH i nu'ile ne 4la' 4entru %ustul lor dul'eH -e ai'i i 1i'ala britani'#
-ul'e 'a o nu'H
n 'a4itolul (& a. 4ro.is ' +oi e@4li'a 4rin 'e .odaliti a reuit o.ul
inteli%ent s se a.%eas' <n 4ri+ina %ustului ali.entelor nesntoaseH A.
.enionat .ai de+re.e o te;ni' 4rin 'are ne <nel. 4a4ilele %ustati+e i
instin'tele naturale# adu%. aro.e de 6ru'te .:n'rurilor nesntoaseH !
alt .etod ar 6i s adu%. 1a;r ra6inat <n .:n'rurile nenaturale 4entru a
le <ndul'iH
"ro'esul de ra6inare a 1a;rului <nltur ori'e ur. de substane
nutriti+eH A4roa4e toate 6ibrele? .ineralele i +ita.inele sunt <nde4rtate i tot
'e r.:ne sunt nite resturi 6r 'onsistenH Ua;rul <n%ra 4entru ' are un
a4ort de 'alorii %oale? de 'alitate in6erioar? i o 'antitate .are de 'arbo;idrai
'are sunt trans6or.ai <n %rsi.eH Atun'i ':nd 'onsu.ai ali.ente bo%ate <n
1a;r? or%anis.ul are sen1aia ' 4ri.ete 'e+a 'e <i este bene6i'? 4entru '
a'estea au un %ust 4l'utH
! s s4unei ' uneori i '4unile au un %ust .ai bun da' le adu%.
1a;rH Asta se <nt:.4l nu.ai da' nu sunt 'oa4teH
Fru'tele trebuie 'onsu.ate nu.ai atun'i ':nd sunt 'oa4teH Adu%:nd
1a;r unui 6ru't 'are nu este 'o4t? nu <i <.bo%i. %ustul? 'i doar <i d. o
aro. de 6ru't 1a;ruluiH
A. .ai artat de 'e ':teodat? dei ne si.i. balonai? ne e <n' 6oa.eH
E totui un lu'ru .ai %ra+ s 'onsu.. ali.ente 'are au 6ost <ndul'ite
arti6i'ialH Nu nu.ai ' nu=i o6eri. or%anis.ului resursele de ener%ie i
ele.entele nutriti+e de 'are are ne+oie? dar ni'i .'ar nu ne u.4le. sto.a'ul
i ne si.i. nu doar 6l.:n1i? 'i ;.esiiH Cu. re1ol+. de obi'ei 4roble.a9
M:n'. iar 'e+a nesntosH E asta o soluie9 Cu si%uran ' nu/ Nu 6a'e.
de':t s <nruti. lu'rurileH
Moti+ul 4entru 'are ne <n%r. nu este 'onsu.ul 4rea .are de
ali.ente? 'i 'onsu.ul de ali.ente ne4otri+iteH !r%anis.ul? dei lu'rea1 la
'a4a'itate .a@i.? nu este 'a4abil s eli.ine toate to@inele 4e 'are le turnai
<n elH
A'u. a. a6lat 'e ti4uri de ali.ente ne sunt bene6i'e i 'are ne sunt
duntoareH ns? <nainte s ne s';i.b. obi'eiurile ali.entare? trebuie s
<nele%e. alte dou 4rin'i4ii i.4ortante#
Ale%erea .o.entului i a 'o.binaiei 4otri+ite
)0H Ale%erea .o.entului i a 'o.binaiei 4otri+iteH
E@ist o sin%ur re%ul <n 4ri+ina .o.entului# nu trebuie s .:n'.
6ru'te atun'i ':nd sto.a'ul nostru 'onine alte ali.enteH ! s <nele%ei de 'e
du4 'e +o. dis'uta des4re re%ulile 'o.binaiilorH
nainte 'redea. ' ali.entele se 4ot 'o.bina doar da' au %usturi
'o.4atibileH A. 6ost ade4tul ti4i' al 4ra'ti'ii S'o de %unoiT I sin%ura .ea
datorie era s . asi%ur ' ali.entele au un %ust 4l'utH -u4 'e le <n%;iea.?
era. absol+it de ori'e res4onsabilitateH
!.ni+orele? 'u. ar 6i 'a4rele? sunt 'a4abile s di%ere .ai .ulte ti4uri de
ali.enteH Cu toate a'estea? 6oarte rar se <nt:.4l s .n:n'e dou 6eluri
di6erite la o sin%ur .asH A. a6lat de8a ' ne=a. 'reat o 4roble. atun'i ':nd
a. <n'e4ut s 4ro'es. ali.enteleL su''esul obinut <n ur.a 'reterii
4lantelor i ani.alelor i 'el obinut din 'onser+area i sto'area unor .ari
+arieti de ali.ente ne=a 'reat o alt 4roble. serioas# a. de1+oltat obi'eiul
de a 'onsu.a ali.ente di6erite nu doar la o sin%ur .as? 'i <ntr=o sin%ur
<n%;iiturH
-e 'e=a. 'onsidera a'est lu'ru o 4roble.9 "entru ' siste.ul nostru
di%esti+ nu este 4re%tit s 4ro'ese1e .ai .ulte ti4uri de ali.ente la a'eeai
.asH nainte s 4u6nii de indi%nare? a. s + linites'# nu +reau s s4un '
+ei 6i ne+oii s .:n'ai un sin%ur ti4 de ali.ente la 6ie'are .asH * 'er doar
s <nele%ei 'e se <nt:.4l <n interiorul or%anis.ului +ostru atun'i ':nd 6a'ei
'o.binaii ne4otri+iteH La 6el 'u. 4ro'esarea ali.entelor 4oate <nltura
substanele nutriti+e? a'elai lu'ru se <nt:.4l i atun'i ':nd 6a'e. 'o.binaii
'are nu sunt buneH n 4lus? ali.entele in'o.4atibile 4ot <n%reuna di%estia?
asi.ilarea ele.entelor nutriti+e i eli.inarea re1iduurilorH
Un e@e.4lu 6re'+ent <nt:lnit este 'o.binaia dintre ali.entele 'u un
'oninut bo%at de 4roteine? 'u. ar 6i 'arnea? i 'arto6ii? 'are sunt <n 4rin'i4al
'arbo;idraiH Sto.a'ul 4rodu'e a'idul %astri' 4entru a di%era 4roteineleH
Su'urile ne'esare 4entru di%e=rarea 'arbo;idrailor sunt al'alineH Ce se
<nt:.4l atun'i ':nd 'o.bin. substanele al'aline 'u a'i1ii9 Se
neutrali1ea1 re'i4ro'H n 6inal? at:t 'arnea? ':t i 'arto6ii nu +or 4utea 6i
di%eraiH I=ai dat sto.a'ului o .isiune i.4osibilH El +a 4rodu'e .ai .ult su'
%astri'? 'are +a 6i neutrali1at de .ai .ulte substane al'alineH Re1ultatul +a 6i
'on%estia sto.a'ului? indi%estia i arsurileH
n ti.4 'e se 4etre' toate lu'rurile des'rise .ai sus? este 4osibil 'a alte
ali.ente s intre <n siste. i s re1ulte un ;aos i .ai .areH A. e@4li'at .ai
de+re.e de 'e 6ru'tele sunt 4a';etul ideal 4entru s4e'ia u.anH -in ne6eri'ire?
ne=a. obinuit s .:n'. 6ru'te <n lo' de desert? la s6:ritul .eseiH -a' +ei
'onsu.a 6ru'te at:ta +re.e ':t .ai e@ist ali.ente nedi%erate <n sto.a'?
a'estea nu +or 4utea tre'e <n intestineH Nu nu.ai ' +ei 4ierde toate bene6i'iile
4e 'are +i le adu' 6ru'tele? dar a'estea +or de+eni 4arte din .asa re1idual? iar
substanele nutriti+e 4e 'are le 'onin se +or 4ierdeH C:nd su6erii de arsuri sau
indi%estie? <n'er'ai s + i.a%inai a.este'ul de 'arne i le%u.e 'are 6ierbe <n
'or4ul +ostruH Ali.entele 4rost 'o.binate 4ot r.:ne <n sto.a' .ai bine de
o4t oreH C:teodat sto.a'ul a'ionea1 un .e'anis. de autoa4rareH S4une#
S.i 4are ru? a. 6'ut tot 'e .i=a stat <n 4utin? nu .ai 4ot 6a'e ni.i'HT
Atun'i trans6er ali.entele nedi%erate <n intestineH Ni'i intestinele nu 4ot 6a'e
.are lu'ruH Toate substanele nutriti+e 'are erau <n ali.ente au 6ost de8a
'o.4ro.iseH Toat ener%ia 'are 4utea 6i e@tras a 6ost e4ui1at <n <n'er'area de
a di%era a'ea .as de substane des'o.4use? deteriorate i to@i'e? 'are a4oi
trebuie s .i%re1e 'tre intestine 4entru 'a <n 6inal s 6ie eli.inateH
Nu +reau s 6a' 4e durul? <ns ori'ine a su6erit de 'onsti4aie e 'ontient
de durerea i ne4l'erile 4e 'are le su4ort intestineleH n .edie? ori'e ali.ent?
'u e@'e4ia 6ru'telor? are ne+oie de a4ro@i.ati+ )$=27 de ore 4entru a 4ar'ur%e
<ntre%ul tra't %astrointestinalH n 'a1ul 'rnii? ti.4ul ne'esar este dubluH
I.a%inai=+ ':t ener%ie i ':t e6ort de4une or%anis.ul +ostru atun'i ':nd
<n'ear' s <.4in% a'east .as 4rin 'ei nou .etri de intestineH S
enu.er. a'u. 4rin'i4iile 'o.binrii 'ore'te a ali.entelor
)&H "rin'i4iile 'o.binrii 'ore'te a ali.entelorH
Iat 'are sunt 4rin'i4iile 'o.binrii 'ore'te a ali.entelor#
(H Nu .:n'ai 6ru'te <.4reun 'u alte ali.enteH
)H Nu a.este'ai 'arbo;idraii i 4roteinele la a'eeai .asH
2H Nu 'onsu.ai .ai .ult de un ali.ent 'on'entrat la o sin%ur .asH
Toate ti4urile de ali.ente? 'u e@'e4ia 6ru'telor i le%u.elor 4ros4ete? sunt
'onsiderate ;ran 'on'entratH
5H Le%u.ele 'are nu 'onin a.idon Dau un 'oninut .are de a4G 4ot 6i
di%erate at:t 'u a8utorul su'urilor %astri'e? ':t i 'u al 'elor al'aline? de'i 4ot 6i
'o.binate 'u 4roteine D'arne? 4ete? 4ui i 4roduse la'tateG sau 'arbo;idrai
D%r:u? 4:ine? ore1? 4aste 6inoase? 'arto6i? 'erealeGH
Cellalt 6a'tor 4e 'are trebuie s <l lu. <n 'onsiderare este# Mo.entulH
E@ist o sin%ur re%ul atun'i ':nd +ine +orba de ti.4 i a'easta se
a4li' nu.ai <n 'a1ul 6ru'telorH Nu nu.ai ' trebuie s e+itai 'onsu.ul de
6ru'te <.4reun 'u alte ti4uri de ali.ente? dar trebuie s + asi%urai ' le
.:n'ai 4e sto.a'ul %olH Mo.entul ideal 4entru 6ru'te este la .i'ul de8unH
-u4 'e le=ai .:n'at? lsai s trea' 27 de .inute <nainte de a 'onsu.a
alt'e+aH
Citind 4rin'i4iile de .ai sus o s + s4unei 4robabil# S-ar asta
<nsea.n ' n=o s .ai 4ot .:n'a ni'iodat 'arto6i 4r8ii 'u 4ete? sau br:n1
'u 4:ine? ou o';iuri 'u 4:ine 4r8it sau 'ereale 'u la4te/T Ni'ide'u./ Asta e
6ru.useea MET!-EI U!AREH Nu e@ist restri'ii de ni'i un 6elH "rin'i4iile de
.ai sus nu sunt re%uli sau instru'iuni? 'i 6a' 4arte din %;idul 'elui 'are ne=a
'reatH A'easta nu e o dietH *a trebui doar s + s';i.bai obi'eiurile
ali.entare? 'a s + 4utei bu'ura de 6ie'are .asH Trebuie s +edei 4rin'i4iile
enu.erate .ai sus 'a 4e o re%ul %eneral? i nu 'a 4e o e@'e4ieH Nu se +a
<nt:.4la ni.i' %ra+ da' +ei <n'l'a re%ula din ':nd <n ':ndH * 4utei bu'ura
de .asa de Cr'iun 6r s + <n%rai i 6r ine+itabilele .ustrri de
'ontiinH
A'este 4rin'i4ii + +or a8uta s obinei din ;ran .a@i.u. de substane
nutriti+e i ener%ie 'u .ini.u. de e6ort? <n aa 6el <n':t s + r.:n
su6i'ient ener%ie 4entru a eli.ina substanele to@i'e din or%anis. i 4entru a
a+ea un tonus e@'elentH Nu uitai# ali.entele 'ele .ai %ustoase i .ai
<.bietoare sunt i 'ele 'are + asi%ur .a@i.u. de sntate i de ener%ieH
Ur.torul lu'ru de 'are ne +o. o'u4a sunt buturile
27H >uturileH
*=ai dorit +reodat s 6i in+entat Mono4olB sau 'ubul RubiJ9 Care
'redei ' ar 6i +isul ori'rui o. de .arJetin%9 C:nd <n lu.e e@ist at:tea 6iine
<nstrite? su4ra4onderale? obsedate de 'alorii? %:ndii=+ ':t de bo%at ai 4utea
de+eni da' ai des'o4eri o butur 'are s nu 'onin 'alorii? dar <n a'elai
ti.4 s aib 'el .ai bun %ust i s 4otoleas' setea/
M te. ' to'.ai ai ratat lo1ul ':ti%torH -o.nul "errier a des'o4erit
soluia 'u 'e+a +re.e <n ur. i .uli alii au <n'asat 'e+a de 4e ur.a eiH El <i
des'rie 4rodusul dre4t Sa4 .ineral natural de i1+or? <.bo%it 'u
substane %a1oaseTH Nu s4e'i6i' des4re 'e i1+or este +orba sau 'e ti4 de %a1e
6oloseteH n ori'e 'a1? a4a este la 6el de s4u.oas 'a a.4aniaH n .od
4arado@al? do.nul "errier i 'ei 'are <i 6'eau 'on'uren au 6ost ne+oii s
';eltuias' o .uli.e de bani 4entru a 6a'e 4ubli'itate a'estui 4rodus
in%eniosH
E i .ai 'iudat ' ade+ratul in+entator 'rease de8a 4rodusul 'u .ai
bine de trei .iliarde de ani <n ur.H El :nete liber la su4ra6a din 6ie'are
i1+or de .unteH Este butura 'are 4otolete setea tuturor +ieuitoarelorH nainte
'a rasa u.an s=i asu.e a'east in+enie? a 6ost sin%urul li';id 4e 'are <l
beau oa.enii du4 'e erau <nr'aiH
n ori'e 'a1? rasa u.an 4osed inteli%enH A'east 'alitate i=a 4er.is
s <.bunteas' un 4rodus 'reat de 'ine+a 'are este de un .iliard de ori .ai
inteli%ent de':t eaH ntrebai ori'e 8u'tor de 'ri'Jet sau de ru%bi 'e butur <i
ast:.4r .ai bine setea du4 un .e'i i nou din 1e'e +or rs4unde# o ;alb
de bere sau o ;alb de >itter S;andB(H
-a' ne=a. lua du4 de6iniia din di'ionar? bitter Da.arG se re6er la un
%ust 4uterni' sau ne4l'utH >erea este nu.it bitter to'.ai 4entru ' are un
%ust a.arH Nu a. <nt:lnit <n' 4ersoana 'are? atun'i ':nd a but 4ri.a ;alb
de bere? 6ie ' a 6ost +orba de bere a.ar? .ai 4uin a.ar? blond? brun sau
Muinness? s nu=i 6i s4us <n %:nd# SC;iar trebuie s beau .i1eria asta9 A
4re6era un 4a;ar de li.onadHT Ade+rul este ' nu.ai 'o4iii beau li.onad?
adulii 4re6er berea/ Ar trebui s be. li.onad atun'i9 NuH Credina '
li.onada este o butur .ai bun este re1ultatul s4lrii 'reierului la 'are a.
6ost su4ui din 'o4ilrie 4:n <n adoles'enH
E6e'tul s4lrii 'reierului a 6ost at:t de e6i'ient? <n':t a. a8uns s be. i
bere 'are nu 'onine al'oolH n';i4uii=+# ne=a. edu'at .intea i tru4ul s
de+in i.une la %ustul i .irosul ne4l'ut al buturii 'a s ne 4ute. bu'ura
de sen1aia de a.eeal 4e 'are ne=o 4ro+oa' al'oolulH A4oi renun. la al'ool
i r.:ne. nu.ai 'u %ustul i .irosul ne4l'ut i ne a.%i. ' ne 4la'e/
*reau doar s sublinie1 '? indi6erent da' este +orba de ali.ente sau
buturi? inteli%ena u.an 4oate 6i <nelat 'u .ult uurinH -a' s4larea
'reierului ne 4oate 6a'e s 'rede. ' ne 4la'e o butur nu.it bitter 4entru
%ustul su a.ar? + <n';i4uii ':t de uor ne 4ute. lsa <nelai de %ustul
unor buturi de ti4 'o'a='ola? ';iar da' substana 'are i=a dat nu.ele?
'o'aina? a 6ost <nde4rtat <ntru':t 'reea1 de4endenH S4larea 'reierului a
a8uns 4:n a'olo <n':t .uli dintre noi sunt de 4rere ' o butur nu 4oate 6i
'onsu.at da' nu este 'olorat <n +erde sau rou? nu 'onine o bu'at dintr=
un 6ru't i o u.brelu deasu4raH -a' 4isi'a sau ':inele nostru ar 'onsu.a
un ase.enea a.este'? ni s=ar 4rea ridi'olH
E ui.itor 'u. oa.enii 'are <n'ear' s=i 'ontrole1e %reutatea re6u1 s
'onsu.e dul'iuri 'are 'onin 6ri'? <n s';i.b .n:n' di+erse ti4uri de su4
're. <nainte de 6elul 4rin'i4al i beau ':te+a 4a;are de li';ior? 'are 'onine
a'elai in%redient? du4 a'eeaH
E o ironie ' do.nul "errier i 'o.4etitorii si au 6ost ne+oii s
';eltuias' at:ia bani 'a s ne 'on+in% de a'eleai lu'ruri 4e 'are %;idul
'elui 'are ne=a 'reat ni le s4usese 'u .ult +re.e <n ur.#
Cea .ai r'oritoare butur este a4a re'e i li.4edeH
"oate a+ei <ndoieli <n 4ri+ina a6ir.aiei .eleH S <n'er'. s 6i.
obie'ti+iH n'er'ai s + <ntoar'ei <n ti.4 i a.in=tii=+ ':nd +=a 4l'ut 'u
ade+rat %ustul unei buturiH ! s=.i s4unei# S"i? <ntotdeauna .i=a 4l'ut s
beau un 4a;ar de +in la .asHT i .ie? dar nu=.i a.intes' s=l 6i but
+reodat din dou <n%;iituri? 4entru 'a a4oi s u.4lu i.ediat 4a;arul i s
re4et <ntre%ul 4ro'esH -e 6a4t? 4l'erea de a bea un 4a;ar de +in atun'i ':nd
.n:n'i nu are le%tur 'u setea? 'i .ai de%rab 'u senti.entul ' .asa nu
ar 6i 'o.4let 6r +inH Trebuie s re'unos' ' nu e nea4rat o ne'esitate? 'i
.ai de%rab o 'onse'in a s4lrii 'reieruluiH
Eu + 'er s + a.intii un .o.ent <n 'are ai 6ost at:t de <nsetat? <n':t
ai dat 4e %:t <n ':te+a se'unde un 4a;ar 'u indi6erent 'e butur? 4entru 'a
a4oi s .ai %olii i.ediat <n' unul 4e nersu6lateH Nu +i se 4are ' setea
6un'ionea1 du4 a'eleai 4rin'i4ii 'a 6oa.ea9 -a' suntei 6oarte <n6o.etat?
ori'e .:n'are +i se 4are 6oarte bunH Reinei ' .a8oritatea buturilor?
in'lusi+ berea? 'onin un .are 4ro'ent de a4L da' suntei 6oarte <nsetat? ori'e
li';id re'e i li.4ede 'are + u.e1ete %:tul i + 4otolete setea +a a+ea un
%ust .inunat? indi6erent ' este bere? V (,2
Co'a='ola? li.onad sau li';idul r'oritor i sntos 4e 'are Creatorul l=
a 'on'e4ut s4e'ial 4entru a + satis6a'e ne+oile#
A4a re'e? li.4ede? <.bo%it 'u o@i%en? 4uri6i'atoare i r'oritoareH
"oate ' <n' + e %reu s a''e4tai a'east ideeH I.a%ina=i=+ ' +
4ierdei <ntr=un deert 6r a4H Soarele arde 'u 4utere i + si.ii %:tul us'at
de ':te+a oreH Nu a+ei ni'i o <ndoial ' +ei 4ieri de seteH -u4 'e butur
t:n8ii9 S 4resu4une. ' 4rintr=un .ira'ol ai da de un ;otel lu@os <n
.i8lo'ul unei oa1eH La bar sunt <nirate 4a;are 'u li.onad a'idulat i 'o'a=
'ola? o ;alb de bere 'u s4u. deasu4ra i un 4a;ar 'u a4 re'e i li.4edeH
Care 'redei ' +=ar tenta 'el .ai tare9 "oate o s + %:ndii la bereH C:nd+a eu
a 6i ales li.onadaH A'u. sunt de alt 4rereH
Mai de.ult a. a+ut o tentati+ de a es'alada un .unte din S4aniaH M=
a. rt'it 4rin +e%etaia lu@uriant i era. 'on+ins ' +oi .uri de seteH
Sin%urul lu'ru la 'are . %:ndea. era a4aH C:nd a. reuit s dau de
'i+ili1aie? .i s=a o6erit 4osibilitatea s ale% dintre .ai .ulte buturi 'are ne
4otoles' de obi'ei seteaH A. 'erut a4H Nu 'onta da' era re'e sau li.4ede?
i.4ortant era s 6ie a4H E 'iudat? 6iind' nu=.i a.intea. ':nd a. but
ulti.a dat un 4a;ar 'u a4H
-a' 4rin s4larea 'reierului o.ul .odern a de+enit 'o.4let de4endent
de ali.entele 4ro'esate? la 6el s=a <nt:.4lat i <n 'a1ul buturilorH Autoritile
au si.it ne+oia s 4ro'ese1e i a4a 'are 'ur%e la robinetH
"robabil +ei s4une ' da' n=ar 6i 4ro'esat=o? n=a. .ai 6i <n +iaH E
4osibil s a+ei dre4tateH -ar nu este a'easta o nou a'u1aie la adresa o.ului
'i+ili1at9 I1+oarele naturale sunt at:t de 4oluate? <n':t nu .ai 4ute. 'onsu.a
a4 din eleH Ani.alele slbati'e o 4ot 6a'e <nsH
"oluarea i 'alitatea <ndoielni' a a4ei 'urente ne=au deter.inat s
'ut. alte ti4uri de buturiH "e de alt 4arte? 4resiunea e@er'itat de
autoriti asu4ra noastr <n le%tur 'u 'onsu.ul de la4te a de1+oltat <n noi o
obinuin i nu e de .irare ' di+erse 'o.4anii 'u interese 'o.er'iale au
reuit s ne 'on+in% ' un anu.it 4rodus este r'oritor i ne 4oate asi%ura
substanele nutriti+e? sntatea i ener%ia ne'esareH
Consider. ' 'el .ai 6ires' lu'ru din lu.e este s ne tre1i. 'u o 'an
de 'eai sau 'a6ea? dei nu e ni.i' natural <n a'east obinuinH A'estea sunt
li'ori in+entate de o.H Cu si%uran ' + 6a'e 4l'ere s bei o 'an de 'eai
sau de 'a6ea ':nd + tre1iiH A.bele 'onin <n .are 4arte a4 i 'eea 'e +
bu'ur este 6a4tul ' + 4otoles' setea a'u.ulat <n o4t ore de so.nH
Ade+rata atra'ie a 'eaiului i a 'a6elei o 'onstituie o substan nu.it
'o6ein I <n 6ond un dro% 'are d de4enden I iar li4sa a'esteia 'reea1 un
senti.ent de %ol i de nesi%uran? 'are ne 6a'e s ne dori. s=o 'onsu.. <n
'ontinuareH A doua 'an nu are .enirea de a ne 4otoli setea? 'i de a ne +inde'a
de se+ra8ul 4e 'are ni=l 'reea1 4ri.a 'anH A treia 'an ne +a elibera de
si.4to.ele 'reate de a doua i sen1aiile 4ot 'ontinua la in6initH E@ist
de4endeni de 'o6ein 'are 4ot bea ';iar dou1e'i de 'ni 4e 1i i nu <nele% de
'e sunt ner+oi i <nsetaiH
Este %reu de <neles 'u. 4rodu'torii de 'a6ea au reuit s 6oloseas'
a'eleai terti4uri 'a i 'ei 'are 'o.er'iali1ea1 berea 6r al'oolH Este in'redibil/
-a' nu + e sete? sin%ura 4l'ere 4e 'are +=o o6er 'a6eaua este a'eea de a +
satis6a'e de4endena 4e 'are +=o 'reea1 'o6einaH -a' <nde4rtai 'o6eina?
renunai la 4rin'i4alul .oti+ 4entru 'are bei 'a6eaH Cu toate a'estea ne
'onsider. 6iine inteli%enteH
n re%ul? 4oate ' nu suntei at:t de nai+i 4e ':t + 6a' eu s 4reiH
"oate ' bei bere 6r al'ool i 'a6ea de'o6eini1at 4entru ' a+ei i.4resia '
+ 4la'e %ustul berii sau al 'a6eleiH A.intii=+? +=a. .ai s4us s + 6erii de
ali.entele 4entru 'are Sdob:ndiiT 4l'erea %ustuluiH n a'este 'a1uri a+e. de=
a 6a'e 'u otr+uriH -a' 6a'ei e6orturi s a8un%ei s + bu'urai de un anu.it
%ust? <nsea.n ' a+ei de=a 6a'e 'u un dro% 'are 'reea1 de4endenH Co4iilor
i ani.alelor nu le 4la'e %ustul i .irosul de 'a6ea? al'ool sau ni'otin 4:n
':nd nu de+in de4endeni de eleH Ni'i atun'i nu le 4la'e %ustul? 'i doar 'red
asta? la 6el 'u. de4endenii de ;eroin au i.4resia ' le 4la'e s=i <n6i% a'e
<n +eneH
* a.intii 4robabil ' atun'i ':nd era. tineri adu%a. la4te i 1a;r <n
'eai i 'a6ea? 'a s arate .ai bine i s le as'unde. %ustul ne4l'utH "e
.sur 'e a. de+enit 'ontieni de 4roble.ele noastre le%ate de %reutate? a.
renunat la la4te i la 1a;rH Continu:nd 'u a'est obi'ei? a. 'onstatat <n s'urt
ti.4 ' 4ute. bea 'eaiul sau 'a6eaua 6r 1a;rH -a' 'eaiul sau 'a6eaua au
un %ust at:t de 4l'ut? de 'e nu a. 6ost .ulu.ii 4ri.a dat ':nd nu a. 4us
1a;r9 -in a'elai .oti+ 4entru 'are 6u.torii 'onsider ' 4ri.a i%ar are un
%ust oribilH "entru ' are <ntr=ade+r un %ust <n%ro1itorH La 6el se <nt:.4l 'u
'eaiul sau 'a6eauaH -a' 4erse+erai? or%anis.ul +ostru +a de+eni i.un la
%ustul i la .irosul lor ne4l'ut? 'a s 4oat asi.ila dro%ul de 'are are ne+oieH
A'eia dintre +oi 'are nu .i=au 'itit lu'rrile des4re de4endena de
dro%uri ar 4utea 'rede ' .erit s e@4eri.ente1i 'a s te 4oi bu'ura de
bene6i'iile 4e 'are i le 4ot adu'e dro%urileH *reau s sublinie1 ' de4endena
de dro%uri nu adu'e ni.i' bunH Sublinie1 I nu +reau s s4un ' de1a+anta8ele
de4endenei de4es' a+anta8eleH Toi de4endenii au e@4eri.entat a'est lu'ru
4e 4ar'ursul +ieiiH *reau s s4un ' a+anta8ele 4e 'are de4endenii 'onsider
' le 'a4t de 4e ur.a dro%urilor sunt ilu1oriiH Cu alte 'u+inte? nu e@istH
Fu.torii au 'on+in%erea ' i%rile <i a8ut s se rela@e1e? s se
'on'entre1e i <i eliberea1 de 4li'tiseal i de stresH n realitate? au e6e'tul
in+ers? dei este 6oarte %reu s 'on+in%i un 6u.tor de astaH Con'entrarea i
4li'tiseala sunt dou stri total o4use? i la 6el sunt rela@area i stresulH -a'
ai <n'er'a s +in=dei unui 6u.tor o 4ilul .a%i' i s=i e@4li'ai ' are dou
e6e'te total o4use 'are a'ionea1 la inter+al de ':te+a ore? +=ar lua dre4t un
arlatanH "arado@ul e ' 6u.torii susin ' to'.ai a'esta ar 6i e6e'tul
6u.atuluiH
A'est subie't este 6oarte 'o.4li'at i nu 4oate 6i e4ui1at <n ':te+a
'u+inteH La s6:ritul 'rii +ei %si .ai .ulte detalii re6eritoare la 'rile de
s4e'ialitate 'are + 4ot a8utaH Ca s a+e. o idee .ai 'lar asu4ra 4roble.ei? ar
trebui s <nele%e. de 'e 4ersoanele de4endente de ;eroin au 'on+in%erea '
le 4la'e s <i <n6i% a'e <n +eneH
Sunte. tentai s 'rede. ' ei a8un% la un ase.enea ni+el de de%radare
4entru ' dores' s obin sen1aiile eu6ori'e 4e 'are le o6er ;eroinaH "ri+ii
a'u. 4roble.a dintr=o alt 4ers4e'ti+H n';i4uii=+ un de4endent de ;eroin
'are este li4sit de do1a ne'esarH n re%ul? 4oate ' e un 4i' su4rat ' nu se
.ai 4oate bu'ura de sen1aiile tariH -ar de 'e de+ine at:t de ner+os9 At:t .ie?
':t i +ou ne 4la' strile de eu6orie? dar nu intr. <n 4ani' da' nu a+e.
4arte de ele o +re.eH I.a%inai=+ sen1aia de 4ani' i ';inul 4rin 'are tre'e
un de4endent atun'i ':nd este li4sit de dro%uriH I.a%inai=+ 'e bu'urie
triete atun'i ':nd are din nou ansa s=i <n6i% a'ul <n +en i s 4un
'a4t? <n 6elul a'esta? su6erineiH "ersoanele 'are nu 'onsu. ;eroin nu intr
<n 4ani' i ni'i de4endenii nu tre' 4rin ase.enea stri 4:n nu <n'e4 s
'onsu.e dro%ulH Keroina nu <i eliberea1 de senti.entul de 4ani'? 'i?
di.4otri+? este 'ea 'are <l 'au1ea1H -a' suntei sau ai 6ost +reodat
6u.tor? 'unoatei sen1aia de 4ani' 4e 'are +=o 'reea1 li4sa i%rilorH
Ne6u.torii nu tries' un ase.enea senti.ent i ni'i 6u.torii nu tre'user
4rin aa 'e+a <nainte s de+in de4endeni de ni'otinH Ni'otina nu +
eliberea1 de stres? 'i di.4otri+H
*ei 'rede 4robabil ' e@a%ere1 atun'i ':nd 'o.4ar de4endena de
;eroin 'u 'onsu.ul o'a1ional de 'eai sau 'a6eaH n 6ond? .ilioane de oa.eni
'onsu. 'eai i 'a6ea <n <ntrea%a lu.e? 6r s de+in de4endeniH
Iat <n' o 4ers4e'ti+ %reit asu4ra lu'rurilorH Muli oa.eni tries' 'u
'redina ' 4ot S'onsu.aT dro%uri 6r s de+in de4endeniH E@ist o sin%ur
di6eren <ntre o 4ersoan 'are 'onsu. o'a1ional dro%uri i un de4endent#
4ri.ul nu este 'ontient ' a de+enit de4endentH Sin%urul .oti+ 4entru 'are
'onsu.ai 'eai sau 'a6ea este de4endena de 'o6einH "robabil a+ei <n'
senti.entul ' le bei 6iind' + 4la'e %ustulH A.in=tii=+ dou dintre
instru'iunile 4e 'are +i le=a. datH Una + 'erea s nu de+enii s'la+ii 4a4ilelor
%ustati+eH Cea de=a doua era s + 4strai .intea des';isH
-a' 4utei renuna 'u uurin la 1a;rul sau la4tele din 'a6ea sau
'eai? de 'e s nu 6a'ei <n' un 4as I e ';iar .ai uor s renunai de6initi+ la
'eai sau 'a6eaH n 6elul a'esta nu +ei .ai 6i ne+oii s + obinuii 'u %ustul
ne4l'utH
n ti.4ul unei <nt:lniri 'u 6u.torii la una dintre 'lini'ile .ele? a.
<ntrebat da' dorete 'ine+a 'eai? 'a6ea sau o butur r'oritoareH ! 6e.eie a
rs4uns# SA +rea un 'eai 6r la4te? 1a;r sau 'eaiHT A durat ':te+a se'unde
4:n ':nd .i=a 4i'at 6isaH Ea 'eruse de 6a4t o 'ea' de a4 6ierbinte/
! s s4unei? 4oate? ' era sra' 'u du;ul sau ' <n'er'a s 6a' o
%lu.H Nu a+ei <ns dre4tateH i <nele%ei 4si;olo%ia9 Nu 4utea renuna la
ideea de=a bea 'eai? <ns 6usese <n+at ' trebuie s e@'lud ori'e aditi+i
duntori? 'u. ar 6i la4tele? 1a;rul sau 'eaiulH Sub'ontientul ei se bu'ura <n
'ontinuare de 'ea'a de 'eai/
-e 6a4t? ea sa+ura butura 4e 'are Ma.a Natur a 'reat=o 4entru noi
';iar de la <n'e4utH Mai 'iudat e '? 6iind o 1i torid? ar 6i trebuit s=i doreas'
.ai de%rab o butur re'e de':t una 6ierbinteH -ar <n a'est 'a1 nu ar .ai 6i
but 'eai? 'i ar 6i a+ut 4arte de o si.4l 'an de a4? li4sit de %ust?
4li'tisitoare i banalH
Trebuie s <nltur. e6e'tele .ani4ulriiH Trebuie s +ede. toate li'orile
'reate de o. aa 'u. sunt <n realitate# si.4le tru'uri .enite s ne 6a' s
'rede. ' o.ul ar 4utea <.bunti ade+ratul eli@ir 'reat de o 6iin 'u .ult
.ai inteli%ent de':t elH
Nu e@ist 'e+a .ai 8alni' de':t s +e1i la o 4etre'ere o 4ersoan 'are a
renunat la al'ool 'onsu.:nd 4a;ar du4 4a;ar de su' de ananas? a+:nd
'on+in%erea ' nu 4oate e@ista +ia so'ial 6r s torni 'e+a 4e %:tH
E+eni.entele so'iale sunt a%reabile 4entru ' ne 4ute. rela@a i 6a'e
'on+ersaie <ntr=o 'o.4anie 4l'utH Ideea ' al'oolul 4oate <.bunti
ase.enea situaii e doar un .itH Nu=.i a.intes' +reun e+eni.ent la 'are s nu
. 6i si.it bine da' a. a+ut 4arte de=o 'o.4anie a%reabilH .i a.intes'
.o.ente <n 'are nu .=a. si.it bine 4entru ' nu .i=a 4l'ut 'o.4ania?
';iar da' butura era la dis'reieH Ade+rul e '? de 'ele .ai .ulte ori?
4etre'erile dau %re to'.ai 4entru ' e@ist butur la dis'reie i .ereu se
%sete 'ine+a 'are? din 'au1a 'onsu.ului e@'esi+ de al'ool? de+ine a%resi+? <i
8i%nete sau <i deran8ea1 4e 'ei din 8urH
Atun'i 'are sunt buturile 4e 'are ni le re'o.and %;idul 'elui 'are ne=a
'reat9 A4a este 'u si%uran una dintre ele? este 'eea 'e 'onsu. i restul
+ieuitoarelorH -a' si.ii ne+oia s .ai bei i alt'e+a? o ale%ere bun este
su'ul natural de 6ru'te? 'are s nu 'onin ali aditi+i <n a6ar de a4H
Ma8oritatea 6ru'telor au un 'oninut bo%at de a4? ast6el <n':t + 4ot ast:.4ra
<n a'elai ti.4 i setea? i 6oa.eaH -a' .:n'ai .ai .ulte 6ru'te? n=o s +
.ai 6ie ni'i seteH -e 6a4t? 'onsu.ul de 6ru'te 4oate 6i o .odalitate .ai 4l'ut
de a + satis6a'e setea de':t 'onsu.ul de li';ideH La 4au1? 8u'torii de 6otbal
sau de ru%bi obinuies' s .n:n'e o 6elie de 4orto'al <n lo' s bea 'e+aH
Atun'i ':nd trebuie s 'onsu.ai li';ide? e@ist un sin%ur eli@ir#
A4a re'e? li.4ede? 4lin de o@i%en? 4uri6i'atoare i r'oritoareH
"ri+ii un ste8ar <nalt i +i%urosH -a' el a 'res'ut at:t de .are i de solid
doar 'u a8utorul a4ei? %:ndii=+ 'u. +=ar 4utea a8uta 4e +oi a4a/ Tot 'e trebuie
s 6a'ei este s lu4tai <.4otri+a s4lrii 'reieruluiH -ar 'u. 4ute. 'o.bate
e6e'tul s4lrii 'reierului9
2(H Cu. 4ute. 'o.bate e6e'tul s4lrii 'reierului9
n 4ri.ul r:nd? trebuie s <nele%ei ' ai 6ost su4ui unui 4ro'es de
s4lare a 'reierului? <ns a ti nu este de a8unsH A4oi trebuie s + ;otr:i s
6a'ei 'e+aH n al treilea r:nd? TRE>UIE S FACERI CE*A/ A'easta este 'ea de=a
1e'ea instru'iune#
"unei=+4e treab/
Nu e su6i'ient s <nele%ei lu'rurile des4re 'are + +orbes' i s 6ii de
a'ord 'u ele? e ne+oie s 6a'ei un e6ort 'ontient 4entru a le <nde4liniH
Nu + te.ei? a. s + s4un tot 'e trebuie s 6a'ei i? da' +ei ur.a
toate instru'iunile? o s +i se 4ar nu nu.ai uor? 'i i 4l'utH
"entru a <nltura e6e'tele s4lrii 'reierului +a 6i ne+oie de un ata' 4e
dou 6ronturiH nt:i +a trebui s +edei ali.entele 'are + sunt bene6i'e e@a't
aa 'u. suntH C:nd des6a'ei o 4orto'al 1e.oas i 'oa4t sau un ananas?
sa+urai=le aro.a deosebit? a4re'iai 'oninutul bo%at i r'oritor de a4? i.a=
%inai=+ ':t de re4ede i de uor +a reui or%anis.ul +ostru s le di%ere i s
absoarb 4reioasa ener%ie i substanele nutriti+e +itale i s eli.ine resturileH
"e de alt 4arte? +a trebui s 4ri+ii ali.entele 6a+orite de 4:n a'u. aa
'u. sunt <n realitate I un lu4 <.br'at <n 4iele de oaieH ! analo%ie .ai
4otri+it ar 6i S'arne de 4or' de%;i1at <n .rTH C:nd .ai 'onsu.ai o 6ri4tur?
%:ndii=+ da' <ntr=ade+r 'arneaH
Are un %ust aa de bun i da' dorii s + <.4o+rai or%anis.ul 'u
di6i'ila sar'in de a o 4ro'esa i de a eli.ina to@inele i resturile I <n 'a1 '
este 'a4abil de a'est e6ort I <n 'ondiiile <n 'are 'onsu.ai .ai .ult ener%ie
de':t ':ti%aiH
"entru .a8oritatea oa.enilor as4e'tul 'el .ai %reu de a''e4tat al
MET!-EI U!ARE este tea.a ' nu +or .ai 4utea 'onsu.a ali.entele
4re6erateH Un 6u.tor triete 'u a'eeai tea. ' nu +a .ai si.i %ustul
.:n'rii sau ' nu +a 4utea +orbi la tele6on 6r s 6u.e1e o i%arH i? da'
s4ai.a unui 6u.tor 'rete atun'i ':nd <i 4ro4une s renune la 6u.at
a4el:nd la +oin? a'eeai sen1aie o triete i o 4ersoan su4ra4onderal 'are
su6er de 4e ur.a unei dieteH
Mie .i=a 6ost .ai uor s a''e4t a'east teorie atun'i ':nd a. reali1at
' .:n'area %tit 4ierde ele.entele nutriti+e? iar Ma.a Natur nu ne
re'o.and s 4re4ar. ali.enteleH -ei a. 6ost de a'ord 'u a'est 'on'e4t? la
<n'e4ut .i=a 6ost %reu s=l 4un <n 4ra'ti'? deoare'e .a8oritatea ali.entelor 4e
'are le 'onsu.a. i 'are=.i 4l'eau? 'u e@'e4ia 'erealelor? trebuiau %titeH
Cred ' .i=a 6ost %reu 6iind' .:n'area %tit are un .iros e@traordinarH
*ei ar%u.enta ' una dintre re%ulile Creatorului s4une ' un 4a';et
ali.entar ne este destinat da' ne 4la'e .irosulH E ade+ratH ns a'east
re%ul se a4li' nu.ai <n 'a1ul ali.entelor naturaleH "ar6u.ul are un .iros
ne.ai4o.enit? i totui nu <l be.H -e .ulte ori si.t .irosuri a4etisante
+enind dins4re bu'trie i <i s4un lui PoB'e# SMiroase e@'elent/ Ce %teti9T?
iar rs4unsul este# SNi.i'? 'ura. 'u4torulHT
n natur? 4rin'i4ala 6un'ie a .irosului este a'eea de a ne 4er.ite s
distin%e. ;rana i s a8un%e. la eaH A. .enionat de8a ' 6oa.ea este un
.e'anis. 6oarte interesant? <ntru':t nu sunte. 'ontieni de ea 4:n nu
de+ine e@tre. sau 4:n ':nd ali 6a'tori nu tri.it se.nale 'tre 'reierH Un
6a'tor 'o.un este as4e'tul ;ranei? altul este .irosulH "entru ' ne ;rni. 'u
6oarte .ulte ali.ente %tite? 'reierul nostru aso'ia1 .irosul .:n'rii %tite 'u
6oa.ea? 'eea 'e nu <nsea.n nea4rat ' 'eea 'e %ti. are un %ust 4l'utH
Fu.torii 'are <n'ear' s renune la tutun se bu'ur de .irosul +enit
de la i%ara altui 6u.tor? <ns? da' ar 6u.a ei <nii? %ustul li s=ar 4rea
oribilH Trebuie s 'o.bate. a'el e6e't al s4lrii 'reierului 'are 'onst <n
aso'ierea dintre .irosul ;ranei %tite i sen1aia de 6oa.eH -a' nu +ei %ti
ali.entele? nu +a .ai e@ista un .iros 'are s + tente1e i? <n 6elul a'esta? nu
+ei .ai si.i dorina de a .:n'a de':t atun'i ':nd + este 'u ade+rat 6oa.eH
Ast6el? .:n'area o s + 4rodu' i .ai .ult 4l'ereH
Credei 4robabil ' + su%ere1 s a4li'ai o .etod de auto=s4lare a
'reieruluiH NICI-ECUM/ "ro'esul este in+ers i nu este at:t de di6i'il 4e ':t +
i.a%inaiH
*o. 6olosi o analo%ieH I.a%inai=+ ' +=ai <ndr%ostit de o 4ersoan 'are
are un ';i4 6ru.os? un 'or4 4er6e't? o 4ersonalitate 4l'ut i +eselH "roble.a
este '? 4e .sur 'e + <ndr%ostii .ai tare? 4ersoana res4e'ti+ +
dis4reuiete .ai .ultH
n a'elai ti.4? e@ist o alt 4ersoan 'are +enerea1 i 4.:ntul 4e 'are
'l'aiH "roble.a e ' +oi +edei 4ersoana res4e'ti+ 'a 6iind ur:t? 4li'tisitoare?
'o.4let li4sit de 'ara'ter sau u.orH Eu sunt un +ra'i i +enii s=.i 'erei
a8utorulH * 4ot o6eri dou 4astile 'are + 4ot a8uta <n e%al .surH
"ri.a 'ost nu.ai 1e'e lireH -a' o luai? o s + <ndr%ostii de
4ersoana ur:t? 'are o s +i se 4ar la 6el de 6ru.oas 'a 'ea dint:iH A doua
4ilul + 'ost o .ie de lire? dar? atun'i ':nd o luai? 4ersoana 4e 'are o adorai
+a nutri a'eleai senti.ente 4entru +oiH "resu4un:nd ' banii nu sunt o
4roble.? 'e 4ilul ai 'u.4ra9
Cei .ai .uli dintre noi ar ale%e a doua 4ilulH Cu toate a'estea? lo%i'a
s4une ' a.bele re4re1int o soluieH n 6ond? 4ri.a 4ilul 4re1int dou
a+anta8e .a8ore# este .ai ie6tin i .ulu.ete toate 4rile? s4re deosebire de
a doua? 'are las ne'onsolat 4ersoana 'are + adorH
Atun'i de 'e oare 'ei .ai .uli dintre noi o4t. 4entru a doua 4ilul9
Fiind' ne te.e. ' 4ri.a nu 6a'e de':t s ne a.%eas'? iar noi +o. a8un%e
s +ede. dre4t 6ru.os 'e+a 'e e de 6a4t ur:tH Eu nu sunt +ra'i? iar ase.enea
lea'uri nu e@istH E@ist <ns di+erse 6or.e de <neltorieH S 'onsider.
a'elai s'enariu? dar s s';i.b. rolurileL s 4resu4une. '? 6iind <nelat? ai
a8uns s 'redei ' 4ri.a 4ersoan este 6ru.oas i 4l'ut? <n +re.e 'e a
doua este ur:t i 4li'tisitoareH Ai +1ut 4robabil 6il.e <n 'are 4rota%onistul
este la <n'e4ut ters i neinteresant? 4entru 'a a4oi s de+in dina.i' i
atr%tor? sau s arate 6ie de nous4re1e'e ani? 6ie de nou1e'i? <n 6un'ie de
dorina 4rodu'toruluiH Cred ' ai tre'ut 4rin ase.enea situaii i <n +iaa
real? ':nd 4ri.ele i.4resii s=au s';i.bat la 6inalH
S 4resu4une. ' <n realitate 4ri.a 4ersoan era ru'a 'ea ur:t? iar
'ea 'are + iubea era lebda 'ea 6ru.oasH n a'est 'a1 nu ai .ai a+ea ne+oie
de +r8i sau 4ilule .a%i'e? ar trebui doar s + des';idei o';ii i .inteaH
* a6lai e@a't <n a'east situaie/ Ai 6ost de8a su4us s4lrii 'reierului/
Ali.entele 4e 'are ai a8uns s le 'onsiderai 6ru.oase? 'u. ar 6i 'arnea?
s.:nt:na? 4rodusele la'tate sau deserturile e@oti'e? nu + iubes'H -i.4otri+?
+ urs'? + u'id ';iar/ "e de alt 4arte? ali.entelor 'are + iubes'? + a8ut i
+ asi%ur sntatea i ener%ia de 'are a+ei ne+oie nu le dai i.4ortan i le
4unei 4e 4lanul doiH Le%u.ele sunt doar un adaos la 6elul 4rin'i4alH Fru'tele
sunt o4ionale i 6a' 4arte dintr=un 6el de .:n'are 4e 'are nu <l 'onsider.
obli%atoriuH "entru ' sunt destul de ie6tine? 4:inea i 'arto6ii nu sunt
'onsiderate deli'atese? .oti+ 4entru 'are nu le d. i.4ortan la ni'i o .asH
-e +re.e 'e sunt o 4arte +ital a dietei noastre? nu sunt de 6a4t o deli'ates9
E@ist .ii de sorti.ente de ali.ente 4e 'are le 4une. <n send=+iuri? dar
4artea 'ea .ai i.4ortant r.:ne 4:inea/
Realitatea e ' din 'au1a s4lrii 'reierului ai a8uns s 'redei '
ali.entele nesntoase + 6a' bineH >nuies' ' + 'onsiderai 6iine
inteli%enteH -a' ai 4utut 6i 'on+ini ' ali.entele nesntoase sunt bune?
%:ndii=+ ':t de uor +=ar 4utea 6i s +edei lu'rurile <n ade+rata lor lu.in?
da' +ei 6a'e <n .od 'ontient un e6ort 4entru a 'o.bate e6e'tului s4lrii
'reieruluiH
"roble.a e ' nu + +ei 4utea abineH Instin'tul + s4une ' teoriile
.ele sunt 'ore'teH !dat 'e ai a6lat ade+rul? nu + .ai 4utei <nelaH -e a'u.
<n'olo +ei <n'e4e s anali1ai toate ali.entele 4ro'esateH ! s + <ntrebai de 'e
au 6ost 4ro'esateH "entru 'a ali.entele nesntoase s de+in .ai %ustoase9
Ali.entele naturale sunt <n 6elul a'esta distruse9
*o. anali1a a'u. e@e.4lul 'lasi' al unui ali.ent 'are %enerea1
4robabil 'ele .ai .ulte 6rustrri#
Cio'olata
2)H Cio'olataH
Toate 4ersoanele 'are au 4roble.e 'u %reutatea <.i s4un# SAdor
'io'olata? 'e s 6a' 'a s renun la ea9T -a' ador 'io'olata? de 'e se atea4t
'a eu s=i a8ut s n=o .ai .n:n'e9 -intr=un .oti+ 6oarte si.4lu# 'onsider '
au 4roble.e 'u %reutatea 6iind' .n:n' 4rea .ult 'io'olatH -a'=i aa? de
'e nu . <ntreab# S"oi s 6a'i <n aa 6el <n':t s 4ot .:n'a ori':t 'io'olat
+reau 6r s . <n%ra9T E 'iudat ' ni.eni nu .i=a adresat +reodat a'east
<ntrebareH
i eu a. a+ut ':nd+a a'eeai 4roble. le%at de 'io'olatH -es';idea. o
'utie de bo.boane de 'io'olat i o ale%ea. 4e 'ea 'are <.i 4l'ea 'el .ai
.ultH "ri.a a+ea un %ust e@traordinarH A doua nu era la 6el de bunH -u4
a'eea .:n'a. bu'at du4 bu'at? iar %ustul <n'e4ea s de+in din 'e <n 'e
.ai ruH Nu le .:n'a. nu.ai 4e 'ele 'are=.i 4l'eau 'el .ai .ult? 'i i 4e
'ele 'are a+eau un %ust .edio'ruH Ate4ta. .o.entul <n 'are ur.au s
r.:n 'ele 'are nu=.i 4l'eau? 'a s . 4ot o4riH Ui.itor? ';iar i atun'i
':nd a8un%ea. <n a'el 4un't i era. stul de %ustul i de .irosul de 'io'olat?
a'easta <.i 6'ea 'u o';iul <n 'ontinuare i nu . 4utea. o4ri 4:n ':nd nu o
ddea. %ataH Atun'i nu <nele%ea. 'are era 4roble.aH A'u. <nele%H
Noi a. 'res'ut 'u batoane de 'io'olat? iar situaia se re4et <n 'a1ul
'o4iilor i al ne4oilor notriH -e a'eea au dinii 'ariaiH
i .uli dintre ei sunt ner+oi i a%itaiH Cio'olata este 4rodus din
se.ine de 'a'aoH La 6el i butura 'are i=a 4reluat nu.eleH n'er'ai s
'onsu.ai 'a'ao ne<ndul'itH Are un %ust <n%ro1itorH A.intii=+? ali.entele
'are au un %ust ne4l'ut sunt 4eri'uloaseH Cio'olata are trei 'o.4onente
4in'i4ale#
(H Ca'ao I 'onine un dro% otr+itor nu.it teobro.in? 'are d
de4enden i are un %ust ne4l'utH A'east substan + 6a'e s 'ontinuai s
'onsu.ai 'io'olata i du4 'e +=ai sturatH
)H Ua;r ra6inat I 4entru a .as'a %ustul ne4l'utH
2H La4te I 4entru a=i da un as4e't 4l'utH
Cele trei 'o.4onente nu 4re1int +reun bene6i'iu 4entru o.? <ns au .ai
.ulte e6e'te duntoareH Co.binaia a'easta ne d sen1aia ' .:n'. 'e+a
4l'ut i ;rnitorH Cio'olata este unul dintre 'ele .ai nereuite ali.ente
ra6inate? dar unul dintre 'ele .ai inteli%ente e@e.4le de s4lare a 'reieruluiH
Sunt 'on+ins ' e@ist oa.eni 'are i iubes'? i urs' 'io'olata? la 6el
'u. li se <nt:.4l 6u.torilor 'u i%rileH Instin'tul le se.nalea1 ' sunt
de4endeni de 'e+a 'are le 6a'e ruH Credei ' de4endena 4e 'are o d
'io'olata este at:t de 4uterni' <n':t nu a+ei su6i'ient +oin s=i re1istai9
Nu e aaH Substanele 'are dau de4enden + 4ot a6e'ta nu.ai da' le
'onsu.aiH E+itai 4ri.a bu'at de 'io'olat i nu +ei .ai 6i ne+oii s 6a'ei
+reun e6ort s o re6u1ai 4e a douaH Credei ' ai .:n'a e@'re.ente da' ar
'onine un aditi+ 'are s le dea un %ust i un .iros 4l'ut i? <n a'elai ti.4?
un dro% 'are s + indu' dorina de a le 'onsu.a9 Ai 4utea 6a'e a'est lu'ru
nu.ai da' nu ai ti ' sunt e@'re.enteH -a' ai ti? nu le=ai 4utea .:n'a
indi6erent ':t de 4l'ut ar 6i %ustul ori .irosul? sau ':t de 4uterni' ar 6i dro%ulH
Trebuie s 'o.batei <n .od 'ontient e6e'tele s4lrii 'reierului <n 'eea 'e
4ri+ete 'io'olataH -e ':te ori a+ei <n 6a o bu'at de 'io'olat? trebuie s +
i.a%inai 'ele trei 'o.4onente ale sale a.este'ate <ntr=o .as duntoare?
'are + <nal si.urileH * +ei <ntreba 'u. de +=ai lsat 4'lit at:ta +re.eH
n lu'rarea T;e !nlB FaB to Sto4 S.oJin% "er.anentlB a. 4re1entat ':te+a
te;ni'i in%enioase 4rin 'are 4rodu'torii de i%ri <i 4re1int otr+urile <ntr=o
.anier atra'ti+H n';i=4uii=+ ' ai sa+urat o 'utie de bo.boane de
'io'olat? du4 'are +i s=ar s4une ' ele 'onineau un oare'e .ort? 'are 6usese
.runit i 'ruia i se adu%aser aro.eH !are ai .ai 6i .:n'at 'io'olata da'
ai 6i tiut9 Cu si%uran ' nuH -ar? at:ta +re.e ':t nu tiai? 1a;rul ra6inat
ar 6i .as'at %ustul de oare'e .ort i re1ultatul 6inal +=ar 6i 4l'utH
Teobro.ina este .ai duntoare 4entru or%anis. de':t un oare'e .ortH
Trebuie s 6ii re'e4ti+i la 'e + s4un i s <nele%ei ' 4rodu'torii nu 6a'
de':t s trans6or.e resturile <n ;ranH C:nd +ei .:n'a iar 'io'olat? %:ndii=
+ la bo.boanele .eleH I.a%inai=+ ' au <n ele un oare'e .ort I <n 6ond? ni'i
nu e e@'lus s 6ie aa/
A. dedi'at un <ntre% 'a4itol dis'uiei des4re 'io'olatH Cio'olata este
doar un e@e.4lu al .odului in%enios <n 'are o.ul? din .oti+e 'o.er'iale? a
a4li'at 4oliti'a s4lrii 'reierului? 'on+in%:ndu=ne ' o substan at:t de
4eri'uloas este un ali.entH E@ist .ii de ase.enea in+enii i nu este s'o4ul
a'estei 'ri s le enu.ereH Subie'tul a'estei dis'uii se 4oate re1u.a <n 'ea
de=a o4ta instru'iune#
Ferii=+ de ali.entele 4ro'esateH
A. ales 'io'olata 'a subie't al dis'uiei noastre 4entru ' este un
ali.ent 'onsu.at 4e s'ar lar%H Nu se 'onsu. nu.ai <n stare 4ur I iertai=
. da' . 'ontra1i'? nu e@ist 'io'olat <n stare 4ur I 'i se 6olosete de
.ulte ori 'a in%redient 4entru alte 4roduse? 'are la r:ndul lor sunt
nesntoaseH S4larea 'reierului a 6ost at:t de e6i'ient? <n':t a'u.
'onsider. 'io'olata o aro.H -a' +rei s si.ii 'u ade+rat %ustul
'io'olatei? <n'er'ai s .:n'ai 'a'ao 6r ali aditi+iH Kaidei s 6a'e. o 4au1
i s +ede. unde ne a6l.
22H Unde ne a6l.H
nainte de a .er%e .ai de4arte? ;aidei s re'a4itul. 'e a. a6lat 4:n
a'u.H Folosind %;idul 'reat de Ma.a Natur? aa 'u. 6a' ani.alele slbati'e
din instin't? nu +o. .ai a+ea 4roble.e le%ate de %reutatea ideal? la 6el 'u.
ni'i ele nu auH Ne +o. ':ntri totui 4eriodi' i +o. <nre%istra datele re6eritoare
la %reutate? doar 4entru a ne de.onstra ' MET!-AU!AR d re1ultateH
C:nd +o. sta %oi <n 6aa o%lin1ii i +o. 6i .ulu.ii de 6or.ele noastre?
indi6erent ':te Jilo%ra.e a. a+ea? +o. ti ' a. atins %reutatea idealH
A. a6lat 'e ali.ente au 'el .ai 4l'ut %ust# 6ru'tele 4roas4ete? le%u.ele?
%r:ul i alte 'erealeH A. a6lat ' a'estea sunt ali.entele 'ele .ai 4otri+ite
4entru siste.ul nostru di%esti+? ' ne 4er.it s tri. .ai .ult? s 6i. .ai
sntoi i .ai toni'iH ti. i 'e ar trebui s e+it.# ali.entele 4ro'esate? <n
s4e'ial 'arnea i 4rodusele la'tateH ti. ':nd trebuie s .:n'. =atun'i ':nd
ne este 6oa.e? i ':nd s ne o4ri. I ':nd sunte. stuiH n 4lus? a+e.
'unotinele de ba1 re6eritoare la .o.entul ':nd trebuie s .:n'. i la
'o.binaiile 4otri+iteH
-ar 'u. +o. reui s 6a'e. s';i.barea <n aa 6el <n':t s ne
'on6or.. 4rin'i4iilor enunate .ai sus9
Cu. stabili. o rutin9
25H RutinaH
Morilele <i 4er.it s rt'eas' <n libertate toat 1iua i s .n:n'e din
':nd <n ':nd ':te o banan? dar 'ei .ai .uli dintre noi trebuie s .un'eas'H
Asta nu e o 4roble.? <ntru':t siste.ul este 6oarte 6le@ibil# nu nu.ai <n
4ri+ina ali.entelor? 'i i 4rin 6a4tul ' 6oa.ea e o sen1aie de 'are nu sunte.
'ontieni <n 'ea .ai .are 4arte a ti.4uluiH
"roble.a noastr e ' ne ls. 'ondui de dorineH Ne=a. obinuit s
lu. trei .ese 4e 1i i a+e. obi'eiul de a rade tot din 6ar6urieH Cu alte 'u+inte?
rutina ne do.in +iaaH Ti4ul de ali.ente? 'antitatea i inter+alul dintre .ese
sunt tot .ai .ult 'ontrolate de rutin i de obi'eiurile 1ilni'eH -in .oti+ele 4e
'are +i le=a. 4re1entat de8a? <ntru':t 'onsu.. 4rea .ulte ali.ente
nesntoase? nu .ai a8un%e. s ne satis6a'e. 6oa.ea? aa ' sunte. <n
4er.anen 6l.:n1i i de+eni. su4ra4onderaliH -a' +ei 'onsu.a ali.entele
s4e'ial 'on'e4ute 4entru +oi? +ei 4utea .:n'a ori':t 6r s a+ei 4roble.e de
%reutateH
-a' suntei %enul 'are 'iu%ulete <n 4er.anen i a+ei o sen1aie de
6oa.e 'onstant? + te.ei ' n=o s + 4utei 'ontrola a'este 4orniriH Nu e aaH
-a' +ei renuna la +e';ile obi'eiuri <n 6a+oarea ;ranei ade+rate? 'u. ar 6i
6ru'tele? + +ei satis6a'e 'o.4let 6oa.ea i nu +a .ai e@ista ne+oia sau dorina
de a 'iu%uliH
!are nu +o. r.:ne s'la+ii rutinei9 A'easta era 4roble.a i <nainte#
.:n'a. trei .ese 4e 1i? indi6erent da' a+ea. sau nu ne+oieH -a? <ns .esele
nu erau ade'+ate ne+oilor noastreH
-i.4otri+? a.eninau s ne distru%H Nu e ni.i' ru <n a tri du4 o
anu.it rutinH i ani.alele au rutina lorH C4rioarele 4as' a4roa4e tot
ti.4ul? <n +re.e 'e leii .n:n' o dat 4e 1iH Ele 6a' a'est lu'ru dintr=un .oti+
si.4lu i e%oist# 4entru ' li se 4otri+eteH -in 6eri'ire? i noi ne 4ute. stabili
4ro4ria rutin din a'elai .oti+ e%oistH -ar? <n lo' s ne ls. 'ondui de
+e';ile obi'eiuri? du4 'u. a. 6ost <n+ai? iar ne+oile noastre 6i1i'e i
siste.ul di%esti+ s se ada4te1e rutinei? +o. in+ersa ra4ortul# a'u. ti4ul de
ali.ente? 'antitatea i 6re'+ena .eselor ne +or satis6a'e ne+oileH
A.intii=+ ' 6oa.ea este i.4ortant i ' + 4utei bu'ura de o .as
nu.ai da' a+ei 4o6t de .:n'areH Nu +ei a+ea 4o6t de .:n'are da' nu + e
6oa.eH Nu + e 6oa.e da' nu + abinei o +re.e de la .:n'areH !are +
<nde.n s + <n6o.etai <n 'ea .ai .are 4arte a ti.4ului9 Nu/ -u4 'u. +=a.
.ai s4us? 6oa.ea este un .e'anis. at:t de so6isti'at? <n':t? odat intrai <n
rutin? nu .ai suntei 'ontieni de e@istena ei 4:n ':nd nu sosete +re.ea
4entru ur.toarea .asH n 6elul a'esta + 4utei bu'ura de 6ie'are .as? <n
+re.e 'e <nainte nu a+eai ni'i o satis6a'ieH C;iar i atun'i ':nd suntei
'ontieni de a'east sen1aie? <ns dintr=un .oti+ oare'are nu +=o 4utei
satis6a'e? nu trebuie s + i.4a'ientai? ''i nu +ei su6eri ni'i o durere 6i1i'H
"oate ' + ';iorie sto.a'ul? dar nu si.ii ni'i o durere 6i1i'? i nu uitai '?
4relun%ind sen1aia de 6oa.e? + 'rete a4etitul? iar ur.toarea .as o s +i se
4ar .ult .ai %ustoasH -u4 'u. a. .ai s4us? 6oa.ea este un dar 4reios?
aa ' res4e'tai=l? <n%ri8ii=l? 4reuii=lH Cred ' a'u. sa+ure1 .ai .ult
.:n'area 6iind' .n:n' doar de dou ori 4e 1iH
* re'o.and s <n'e4ei 4ro%ra.ul 'u o sin%ur s';i.bare <n rutina
+oastr a'tual#
M:n'ai 6ru'te? i nu.ai 6ru'te? la .i'ul de8un
2$H M:n'ai 6ru'te? i nu.ai 6ru'te? la .i'ul de8unH
-a' ai <n'e4ut s 'onsu.ai 6ru'te la .i'ul de8un? ai <nre%istrat de8a
4ri.ul su''es 'u MET!-A U!ARH
E %reu s + <n';i4uii ' 6ru'tele ar 4utea 6i a4etisante la .i'ul de8unH
A. 6ost .ani4ulai s 'rede. ' 6ru'tele se 'onsu. nu.ai 'a desertH Mi'ul
de8un este <ns .o.entul <n 'are a+e. sto.a'ul %ol? iar or%anis.ul este
4re%tit s asi.ile1e 'oninutul su'ulent? deli'ios? bo%at <n a4? 4uri6i'ator?
sntos i nutriti+ al 6ru'telor 4roas4eteH Ma8oritii oa.enilor le e %reu s=i
i.a%ine1e ' ar 4utea .:n'a 6ru'te la .i'ul de8un? <ns <n s'urt ti.4 a8un% s
4ri+eas' o 6ar6urie 'u ou? un' i ':r=nai nu 'a 4e un .i' de8un en%le1es'?
'i aa 'u. este <n realitate#
Un a.este' de %rsi.i %reu de di%erat/
Sunt 4ersoane 4e 'are la <n'e4ut le s4erie li4sa +arietii 4e 'are o
4resu4une un .i' de8un 'o.4us <n e@'lusi+itate din 6ru'teH A'east te.ere nu
are ni'i o ba1H Ade+rul este e@a't 4e dosH A. .ai s4us ' 'ei .ai .uli dintre
noi a+e. <n 6ie'are 1i a'elai .eniuH A'u. eu .n:n' <n 6ie'are di.inea
4atru ti4uri di6erite de 6ru'te i sunt <n':ntat s +arie1 .erele 'u 4ere?
4orto'ale? .andarine? banane? 4e4ene %alben? %re46ruit? '4uni? 1.eur?
.ure? 4rune? 'oa'1e? a%rie? dude? stru%uri? ananas? 4iersi'i i 'aiseH
Fie'are ti4 de 6ru'te are di+erse sorti.enteH Eu a. enu.erat nu.ai
':te+a dintre 6ru'tele 'onsu.ate 6re'+ent de 'tre o''identaliH A'u. %si. <n
su4er.arJeturi di+erse sorti.ente de 6ru'te e@oti'e? 'u. ar 6i .an%o sau lit';iH
Nu.ai ':nd + %:ndii la nenu.ratele o4iuni 4e 'are le a+ei? 4roble.a
+arietii nu .ai e@istH "utei .:n'a 6ru'te 4roas4ete du4 4o6ta ini.ii i NU
! S * NMRARI/
-ai=.i +oie s + e@4li'H Nu s4un ' ar trebui s .:n'ai 6ru'te la .i'ul
de8un <n 6ie'are 1i 4entru tot restul +ieiiH n 'on'ediu .n:n' ':te o s'ru.bie
a6u.at sau un e%le6in da' nu e@ist 6ru'te? dar asta nu e o 4roble.H -u4
'u. +=a. .ai s4us? abaterile sunt 4er.iseH -ar oare#
Cu. r.:ne 'u 'elelalte .ese9
2,H Cu. r.:ne 'u 'elelalte .ese9
* s6tuies' s nu <n'er'ai s + s';i.bai 'elelalte obi'eiuri ali.entare
de':t atun'i ':nd +ei 6i 4e de4lin 'on+ini ' 4utei 'onsu.a 6ru'te la .i'ul
de8unH !ri'e s';i.bare a stilului de +ia +a atra%e du4 sine .odi6i'ri la ni+el
6i1i'? e.oional i 4si;i'H -a' <n'er'ai s aler%ai <nainte de a <n+a s
.er%ei? +ei da %reH C;iar i atun'i ':nd s';i.barea 4resu4une un 4ro%res?
'u. ar 6i un lo' de .un' .ai bun sau o .ain .ai 4er6or.ant? se <nt:.4l
s tre'e. 4rintr=o s'urt 4erioad de de1orientareH
Ade+rata 4roble.? 'a i <n 'a1ul 6u.atului? este s 'o.bate. e6e'tele
s4lrii 'reierului a'u.ulate 4e 4ar'ursul +ieiiH -ar situaia este 4uin di6eritH
Nu trebuie s 6u.. i? odat stabilit a'est lu'ru? 'el .ai uor este s ne
ls.H Totui? nu 4ute. renuna la ;ran? i ni'i nu +d de 'e a. 6a'e=oH
A.:n'a este <n a'elai ti.4 o ne'esitate i o ade+rat 4l'ere de 'are ne
4ute. bu'ura <ntrea%a +iaH "entru 6u.tori e destul de uor s <i s';i.be
.ar'a 4re6erat de i%riH Ceea 'e la <n'e4ut are un %ust 'iudat +a de+eni <n
'ur:nd .ar'a lor 4re6eratH Ar trebui s 6a'e. a'elai lu'ru i <n 4ri+ina
.:n'rii# s s';i.b. tre4tat ali.entele 4e 'are le 'onsu.. 'u 'ele 'are ne
sunt bene6i'eH Nu uitai? a'estea sunt 'ele 'are au %ustul 'el .ai bun i? <n
s'urt ti.4? +or de+eni 4re6eratele +oastreH
Unul dintre lu'rurile 6ru.oase 4e 'are le i.4li' MET!-A U!AR este
a'ela ' nu trebuie s + %rbiiH A'easta este 'ea de=a uns4re1e'ea re%ul#
Nu + stresai 4rea tare/
Este i.4osibil s dai %re 'u a'est 4ro%ra.H "roble.a 6u.atului este
re1ol+at din .o.entul <n 'are ai tiat 4oria de ni'otinL nu trebuie s
ate4tai 'a toat .u'o1itatea s se eli.ine din 4l.:ni 'a s re<n'e4ei s
triiH La 6el re1ol+ai 4roble.a Jilo%ra.elor <n 4lus? din .o.entul <n 'are
<n'e4ei MET!-A U!ARH -e 6a4t? da' ur.ai instru'iunile? 4roble.a 'u
%reutatea este 'a re1ol+at din .o.entul <n 'are <n'e4ei s le 'itiiH Nu trebuie
s ate4tai s a8un%ei la %reutatea idealH Totul se re1ol+ din .o.entul <n
'are 6a'ei 4ri.ul 4asH
-a' <n'er'ai s 6a'ei s';i.bri <nainte de a + obinui 'u noul re%i.
ali.entar ba1at 4e 6ru'te la .i'ul de8un? da' <n' t:n8ii <n se'ret du4 ou 'u
un'? +ei 6i e@a't 'a 6u.torii 'are au renunat la i%ri 4rin .etoda +oinei?
4entru 'a a4oi s=i 4etrea' restul +ieii r:+nind la o i%arH !ri'e s';i.bare
nu +a 6a'e de':t s a%ra+e1e situaia? iar e6e'tul +a 6i ase.ntor 'u 'el al unei
dieteH
-a' +ei <n'e4e 4ro%ra.ul 'onsu.:nd nu.ai 6ru'te la .i'ul de8un? s=ar
4utea s +i se 4ar 'iudat o +re.e? <ns? 6olosind te;ni'ile de 'ontras4lare a
'reierului .enionate .ai sus? du4 ':te+a 1ile + +ei <ntreba 'u. de=ai 4utut
.:n'a alt'e+a 4:n atun'iH n a'elai ti.4? +ei 4ierde din %reutate? + +ei
si.i <n 6or. i +ei a+ea .ai .ult ener%ieH Cel .ai i.4ortant e ' o s +
6a' 4l'ere s .:n'ai 6ru'te la .i'ul de8unH n 6elul a'esta? +ei '4ta
<n'redere i +ei 'onstata nu nu.ai ' .etoda are sens? 'i i ' <ntr=ade+r
6un'ionea1/
n tot a'est ti.4 +ei 4utea e@4eri.enta 'ontrate;ni'ile de s4lare a
'reierului <n 4ri+ina ali.entelor 4ro'esate? 'u. ar 6i 'io'olata? 4rodusele
la'tate i 'arnea? des'o4erind ali.entele ;rnitoare i bene6i'e 'are s le
<nlo'uias'H n 'ur:nd +ei 6i ':t se 4oate de nerbdtori s le <n'er'aiH -ar?
';iar i atun'i? nu trebuie s + %rbii? dei o s + +in %reu s + abineiH "e
.sur 'e Jilo%ra.ele <n 4lus i de4unerile ne4l'ute de %rsi.e <n'e4 s
dis4ar i 4e .sur 'e <n'e4ei s + si.ii .ai sntoi i .ai 4lini de +ia?
+ei des'o4eri ' ali.entele +oastre 4re6erate sunt 'ele naturale? bo%ate <n a4?
iar ali.entele 4ro'esate +i se +or 4rea din 'e <n 'e .ai neatra'ti+eH
*ei 6i de1a.%ii s 'onstatai ' a'east 'arte nu + o6er ni'i o reetH
Care au 'itit 'artea au 6ost 'ontrariai# 'u. este 4osibil s s'rii o 'arte des4re
obi'eiurile ali.entare 6r s in'lu1i reete9 Mrturises' ' lo%i'a .ea <nele%e
4roble.a? dar instin'tul nuH Moti+ul e 6oarte si.4lu# <n ori'e 'arte des4re
nutriie 4e 'are a. 'itit=o? a. %sit reete 'are .=au de1a.%itH Fie ' era aa
sau nu? a+ea. i.4resia ' in diet i . si.ea. 6rustratH Cu
MET!-AU!AR nu si.t astaH -e 6a4t? 4arte din a'east bu'urie este s 6a'i
noi des'o4eriri# de e@e.4lu? a. +1ut ' su'ul natural de 4orto'ale adu%at
4este 'ereale este .ult .ai bun de':t la4tele? i ni'i nu trebuie s 4ui 1a;rH
M=a. entu1ias.at ':nd a. des'o4erit ' unul dintre 6elurile .ele 4re6erate?
'arne 'u +ar1 i 'arto6i? are un %ust la 6el de bun i 6r 'arne? iar 'otletele de
.iel 'u 'arto6i noi i .a1re sunt 6oarte bune i 6r 'otleteH Totui? da' dorii
reete? a+ei la dis4o1iie o .uli.e de 'ri din 'are s ale%eiH
A'u. ar 6i .o.entul 4otri+it 4entru a trata un subie't 'are .i=a st:rnit
a'eeai <n%ri8orare 4e 'are ar 4utea s +=o 'ree1e i +ou#
*a trebui s de+in +e%etarian9
23H *a trebui s de+in +e%etarian9
S*a trebui s de+in +e%etarian9T este 'ea .ai 6re'+ent <ntrebare 'u 'are
. 'on6runtH Cunos' sen1aiaH Nu a. ni.i' <.4otri+a ani.alelor? dar nu.ai
%:ndul ' nu a .ai .:n'a ni'iodat 'arne <.i d o stare de 6rustrareH Nu
e@ist o e@4li'aie lo%i' 4entru un ase.enea senti.ent? 4entru ' 6ru.useea
a'estui 4ro%ra. este ' 4utei .:n'a ori'e doriiH
Musturile .ele s=au s';i.bat tre4tat i 'ontinu s se s';i.beH Cu
':te+a luni <n ur. detesta. salateleH A'u. 6elul .eu 4re6erat este un send+i
deli'ios 'u a+o'ado? roii? 'astra+ei i l4tu'iH E i.4ortant de .enionat '?
da' +ei de+eni +e%etarieni? a'est lu'ru se +a <nt:.4la 4entru ' +ei 4re6era
a'est ti4 de .:n'areH
Mult ti.4 i=a. 'onsiderat 4e +e%etarieni 'a 6':nd 4arte din a'eeai
'ate%orie 'u ne6u.torii i antial'ooli'iiH Cu toate ' le ad.ira. 4rin'i4iile
.orale i stilul de +ia sntos? .i se 4reau 4rea 6arni'i 4entru %usturile
.eleH A 6ost un o' 4entru .ine s des'o4r ' oa.enii 'are nu beau i nu
6u.ea1 6a' lu'rul a'esta dintr=un .oti+ 4ur e%oist? a'ela ' se 4ot bu'ura .ai
.ult de +ia 6r s 6u.e1e i s 'onsu.e al'oolH -ei ad.ir 6oarte .ult
4rin'i4iile +e%etarienilor 'are au ales a'est .od de +ia deoare'e 'red ' este
i.oral s u'i1i ani.ale at:ta ti.4 ':t a+e. la dis4o1iie alte 6eluri de .:n'are?
a. a+ut un o' i .ai .are s des'o4r ' .a8oritatea sunt +e%etarieni dintr=
un .oti+ 4ur e%oist# 'onsider ' ali.entaia +e%etarian este .ult .ai
sntoas i .ai %ustoasH
Totui? una din 4rile 6ru.oase ale MET!-EI U!ARE este ' ni'iodat
nu trebuie s s4ui Snu a. +oie s .n:n' 'io'olatT I ori la4te? <n%;eat?
6ri4ur? br:n1 sau ori'e alt'e+aH A.intii=+ de a'ea Sli.it a ali.entelor
nesntoaseT 'are este 6oarte i.4ortantH Se tie ' or%anis.ul u.an? dei este
solid? 'onine 37N a4H !bie'ti+ul +ostru este s + s';i.bai tre4tat
obi'eiurile ali.entare? ast6el <n':t .:n'area nesntoas s de+in e@'e4ia? i
nu re%ula? iar 'el 4uin 37N din 'eea 'e 'onsu.ai s 6ie ali.ente 4roas4ete?
'u un bo%at 'oninut de a4? 'u. ar 6i 6ru'tele i le%u.eleH -a' +ei 'o.bina
'ore't ali.entele? +ei 4utea .:n'a tot 'e + 4la'e? 4:n + sturai? 6r s
luai <n %reutateH
*ei s4une ' 37 N re4re1int o 4ro4orie %reu de atinsH Ei bine? nu este
aaH -a' +ei 4ro'eda la 6el 'a .ine i +ei lua dou .ese 4e 1i? a'o4erii de8a
$7N din ne'esar 4rin 'onsu.ul de 6ru'te la .i'ul de8unH -a' luai trei .ese
4e 1i? a'u.ulai a4ro@i.ati+ 22N? iar da' .:n'ai o salat la 4r:n1? +ei 4utea
'onsu.a a4roa4e ori'e la 'inH
*ei des'o4eri ' le%u.ele 'onstituie .are 4arte din .:n'area 4e 'are o
'onsu.ai? aadar? <n 'a1ul <n 'are a'estea sunt %tite? tot 'e + r.:ne de
6'ut este s + asi%urai ' nu au 6ost 6ierte 4rea .ult? 4entru a nu=i 4ierde
+aloarea nutriti+ i 'oninutul de a4H ! soluie bun ar 6i s le 4r8ii 4uin
sau s le %tii la aburiH
*ei +edea ' a4li':nd .etodele de 'ontras4lare a 'reierului 4e 'are le=
a. .enionat anterior? 4e .sur 'e Jilo%ra.ele <n 4lus dis4ar? +a dis4rea i
dorina de a 'onsu.a ali.ente nesntoaseH Eu nu .ai beau de .ult la4te?
'eai sau 'a6eaH Nu .ai .n:n' dul'iuri? deserturi? 'io'olat? 4r8ituri? bis'uii
sau 4roduse la'tate? 'u e@'e4ia untuluiH "rin ur.are? nu .ai si.t ni'i ne+oia
s 'onsu. 1a;r ra6inatH
Nu a 6ost ne+oie de un e6ort 4rea .are 'a s renun la a'este lu'ruriH
-i.4otri+? a. dob:ndit o stare de si%uran i satis6a'ie atun'i ':nd a.
<nlo'uit ali.entele 'are tia. ' nu=.i 6a' bine 'u 'ele 'are <.i adu'eau
bene6i'iiH A. des'o4erit a4oi '? <n ti.4? .i=a dis4rut i.4ulsul de a 'onsu.a
ali.ente nesntoaseH Uneori .ai 'onsu. ali.ente nesntoase? 'u. ar 6i
'arnea sau 4rodusele la'tate? de obi'ei da' nu a. de alesH
-u4 'e a. reali1at ' siste.ul .eu di%esti+ nu a 6ost 'onstruit 4entru a
4ro'esa 'arnea? a4etitul .eu 4entru a'est 4rodus a s'1utH La a'easta au
'ontribuit i ali 6a'tori# 'a1urile din 'e <n 'e .ai 6re'+ente de .aladii dob:ndite
<n ur.a 'onsu.ului de 'arne? 'u. ar 6i boala +a'ii nebune? introdu'erea
steroi=1ilor <n ;rana ani.alelor sau 6olosirea 'onser+anilor 4entru
<.buntirea %ustuluiH
Sin%urul e6ort 'ontient 4e 'are l=a. de4us a 6ost a'ela de a .:n'a
6ru'te? i nu.ai 6ru'te? la .i'ul de8unH i ';iar nu a 6ost un e6ort <n ade+ratul
sens al 'u+:ntuluiH Sin%urul .eu re%ret este ' nu a. <n'e4ut s 'onsu.
nu.ai 6ru'te la .i'ul de8un ';iar din 1iua <n 'are a. 6ost <nr'at/ "e s'urt?
iat ':te+a su%estii utile
20H Su%estii utileH
Ani.alele slbati'e .n:n' nu.ai ':nd le e 6oa.e i se o4res' atun'i
':nd se saturH !a.enii au tendina s .n:n'e din obinuin? rutin sau
4li'tiseal? ori 4entru ' au 6ost <ndo'trinai s 'read ' le 6a'e 4l'ereH Sunt
':i+a 4ai 4e 'are <i 4utei ur.a 'a s 'ore'tai a'este tendine duntoareH
M:ndii=+ ' uni'ul .oti+ 4entru 'are .:n'ai este a'ela de a o6eri
or%anis.ului ener%ia i ;rana ne'esare 4entru a + bu'ura de o +ia
sntoas i 4lin de dina.is.H A.intii=+ ' 'el 'are ne=a 'reat a +rut 'a
a'tul ;rnirii? sau 4otolirea 6oa.ei? s 6ie o a'ti+itate 4l'ut? de 'are s ne
bu'ur. 4e tot 4ar'ursul +ieii at:t din 4un't de +edere 6i1i'? ':t i 4si;i'H
Reinei ' nu + +ei 4utea bu'ura de ni'i o .as? 6i1i' sau 4si;i'? da'
nu + este 6oa.eH Foa.ea este esenial ' s obinei satis6a'ia .a@i.
atun'i ':nd .:n'aiH Stabilii=+ orele de .as <n aa 6el <n':t s + 6ie 6oa.e
la ora 6i@at i s nu + stri'ai a4etitul .:n':nd <ntre .eseH
Trebuie s 6ii 'ontieni ' ali.entele nesntoase nu + 4ot satis6a'e
6oa.eaH Cel .ai si.4lu .od de a nu .ai 'onsu.a ali.ente nesntoase este
s nu le .ai 'u.4raiH
C;iar i <n 1ilele noastre 4ersist obi'eiul s u.4le. 6ar6uriile rudelor
sau ale .usa6irilor 'u .ult .ai .ult de':t au ne+oie sau dores'H A+ea. un
%ru4 de 4rieteni 'are obinuiau s 'onsu.e dul'iuri e@oti'e i era %reu s
re1iti tentaiei din tea.a de a nu=i o6ensaH Cine ur.a se si.ea obli%at s
e%ale1e? sau ';iar s de4eas'? e6orturile 'u4lului 4re'edentH i? 'a o ironie?
V (&(
"rin'i4alul subie't de dis'uie la a'este <nt:lniri erau 'urele de slbireH
Fr <ndoial? <n a'ele +re.uri? ':nd ali.entele erau %reu de %sit? o ase.enea
abunden era de ad.iratH -ar ti.4urile s=au s';i.batH "entru .e.brii
so'ietii o''identale? 4rin'i4ala 4roble. este 'onsu.ul e@'esi+ de ali.enteH
"e +re.uri era a.u1ant s adau%i <n butura 'ui+a .ai .ult al'ool de':t <i
doreaH -in 6eri'ire? 'a.4aniile de ti4ul SNu 'onsu.ai al'ool atun'i ':nd
suntei la +olanT au <n'ura8at oa.enii s renune la ase.enea 4ra'ti'i stu4ideH
Este la 6el de stu4id s 'onsideri ' bunele .aniere te obli% s le ba%i 4e %:t
oa.enilor .:n'are? indi6erent da' sunt sau nu su4ra4onderaliH
Nu uitai ' 6a.ilia i in+itaii +otri <i dores' la 6el de .ult 'a +oi s
aib o +ia sntoas i 4l'utH * +or a4re'ia i .ai .ult da' <i +ei a8utaH
-a' obser+ai a'eleai obi'eiuri <n 'er'ul +ostru de 4rieteni? <n'er'ai s
a8un%ei la un 'onsens 'u ei# s';i.bai standardele? 'on+in%ei=i ' o %a1d
bun nu este 'ea 'are ser+ete la .as o 'antitate .are de ali.ente
nesntoase i s'u.4e? 'i unele 'are sunt nutriti+e? bene6i'e or%anis.ului i
4l'uteH
-a' 6ar6uria +=a 6ost u.4lut? nu + si.ii obli%ai s=o %olii? doar din
4olitee 6a de %a1dH ntr=o +re.e .i se 4rea 6rustrant s nu 6iu <n stare s=
.i %oles' 6ar6uria? <ns a'u.? <n ti.4ul .esei? <.i 4un <ntrebarea# SC;iar <i
4la'e 'e .n:n'i9T -a' rs4unsul este nu? atun'i nu .ai .n:n'H Rinei
.inte# 'u ':t +ei .:n'a .ai 4uin la o .as? 'u at:t + +ei bu'ura .ai .ult
de ur.toareaH
E+itai s 'dei <n 'a4'ana alunelorH Este 'el .ai ener+ant obi'ei 4e 'are
<l au 4rietenii i ';elnerii# <i tr:ntes' <n 6a un bol de alune? ';i4suri sau alte
';estii de ronit? i.ediat 'e le 'al'i 4ra%ulH Cu si%uran ' ai au1it e@4resia#
STrebuie s 6ii 'rud 'a s 6ii bunHT !a.enii a'etia 6a' e@a't 'ontrariul# sunt
a.abili? dar de 6a4t + 6a' ruH Nu 6a' de':t s + is4iteas'H -a' reuii s nu
luai ni'i o alun sau +reun ';i4s e bine? dar da' .:n'ai o alun ':t de
.i'? +ei des'o4eri '? 4e nesi.ite? Ai ras tot 'astronulH * +ei stri'a 4o6ta
de .:n'are i=o s + <ntrebai de 'e .asa 4rin'i4al nu e la 6el de %ustoas 'a
de obi'eiH Eu unul nu a. ne+oie de +oin 'a s re1ist tentaiei de a .:n'a
a'ea 4ri. alun sau ';i4sH Nu 4ot s + s4un ':t sunt de <n':ntat nu.ai la
%:ndul '? da' a 6i 'edat tentaiei de a .:n'a 4ri.a alun? a 6i %olit a4oi tot
bolulH "l'erea e i .ai .are atun'i ':nd le +d 4e 'elelalte biete su6lete 'u.
<ndeas <n ele <.bu'tur du4 <.bu'turH "rietenii i ';elnerii ar trebui s
tie '? tent:ndu=i 4e 'lieni sau 4e .usa6iri <n 6elul a'esta? nu le 6a' ni'i un
ser+i'iuH
Fii 4rudeni 'u toate ali.entele 4ro'esateH -a' + 4la'e un anu.it 6el
de .:n'are? <ntrebai=+ de 'eH -a' este un desert e@oti' i dul'e? sau 'arne
ase1onat 'u sos dul'e? <ntrebai=+ da' <ntr=ade+r + bu'urai de %ustul
.:n'rii? sau de %ustul dul'e al 1a;rului ra6inatH n al doilea 'a1? ai 6ost
<nelatH Cunos' o .uli.e de 4ersoane 'are nu ar 4utea s bea un 4a;ar de
s.:nt:n sau 8u.tate de 4a;ar de C;isJB se'? <ns 'o.binate? +or bea 4a;ar
du4 4a;ar dintr=o renu.it .ar' de li';iorH
Nu + lsai 4'lii de e6e'tele s4lrii 'reierului sau de 4l'erea 4e 'are
o si.t 4a4ilele %ustati+eH A.intii=+ ' .:n'area 'u un 'oninut bo%at de a4
are %ustul 'el .ai bun i <n'er'ai s 6a'ei 'o.binaiile 'ore'te la .o.entul
4otri+itH
nainte de a <n';eia? a. 4ro.is s . o'u4 de un subie't 'are nu are
ni.i' <n 'o.un 'u 4roble.a Jilo%ra.elor <n 4lusH l +oi trata 'a 4e un subie't
'o.4let se4arat? deoare'e 'red ' este esenial 4entru a a+ea o +ia 6eri'it?
sntoas i 4l'ut#
E@er'iiile 6i1i'e
2&H E@er'iiile 6i1i'eH
Ma8oritatea e@4erilor <n diete insist '? 4entru a slbi? este esenial s
6a'ei e@er'iiiH "are destul de lo%i'? dar? aa 'u. a. .ai s4us? nu .rii sau
redu'ei %reutatea iniial a .ainii +oastre 'onsu.:nd .ai .ult 'o.bustibil?
'i reuii doar s s'urtai inter+alul de ali.entareH E@er'iiile 6i1i'e + 'reea1
sen1aia de 6oa.e i sete? de'i +ei si.i ne+oia de a bea i a .:n'a .ai .ultH
Nu +ede. .el'i sau broate estoase aler%:nd <n'oa'e i <n'olo i? 'u
toate a'estea? ele nu sunt su4ra4onderaleH -e 6a4t? s4e'ia u.an i ani.alele
do.esti'ite sunt sin%urele 'reaturi 'are 'red ' este ne'esar s 6a' .i'areH
-a' +ei ur.a o serie de e@er'iii 6i1i'e 'a s 4ierdei din %reutate? nu
nu.ai ' nu + +ei atin%e s'o4ul? dar +ei a+ea i senti.entul ' ur.ai o 'ur
de slbireH *ei 'onsidera e@er'iiile o 6or. de 4eniten i +ei a+ea ne+oie de
+oin i dis'i4lin 'a s le 4utei 6a'eH Este ade+rat ' <n 4ri.ele 1ile le +ei
ur.a 'u stri'tee? dar? 4e .sur 'e re1er+a +oastr de +oin <n'e4e s se
e4ui1e1e i alte e+eni.ente din +iaa 4ersonal de+in .ai i.4ortante? ne+oia de
a 6a'e e@er'iii +a dis4reaH -a' nu . 'redei? +eri6i'ai anunurile 'u obie'te
de +:n1are din 1iarul lo'alH *ei +edea .ai .ulte anunuri de bi'i'lete? a4arate
4entru e@er'iii 6i1i'e i alte obie'te din a'east %a. de':t toate 'elelate
anunuri la un lo'H C;iar 'redei ' deintorii a'estor a4arate au atins 6or.a
6i1i' dorit i nu .ai au ne+oie s 6a' e@er'iii? sau 4ur i si.4lu s=au
4li'tisit de ele du4 dou s4t.:ni9
Cu toate a'estea? + re'o.and s 6a'ei e@er'iii <n .od re%ulat? nu
4entru ' + a8ut s 4ierdei din %reutate? 'i dintr=un .oti+ .ult .ai e%oist#
da' + +ei si.i <n 6or. i 4lini de ener%ie? iar 'or4ul +a 6i .ai toni6iat? +
+ei bu'ura i .ai .ult de +iaH
"e .sur 'e Jilo%ra.ele +or s'dea? iar ni+elul de ener%ie +a 'rete? +ei
dori s + bu'urai de toate bene6i'iile 4e 'are +i le adu'e o +ia a'ti+H
A+ei <ns %ri8H -a' nu suntei <n 6or. <n .o.entul de 6a? <n'e4ei
tre4tatH *ei obser+a '? 4e .sur 'e ni+elul de ener%ie i toni6iere 'rete? +ei
si.i auto.at ne+oia s 6a'ei i .ai .ulte e@er'iii? i ast6el dai startul unei
.inunate rea'ii 'au1=e6e't? 'are 6oarte 'ur:nd + +a 6a'e s + si.ii .ai
t:nrH Nu + su4rasoli'itaiH Cor4ul +ostru i intuiia +or 6i 'ele 'are + +or
%;idaH Consultai=+ .edi'ul da' nu suntei si%uriH
n .o.entul <n 'are + +ei si.i 4re%tii 4entru e@er'iii .ai di6i'ile?
+ei tri e@4eriena adrenalineiH E o sen1aie .inunat? 'are +a 6i <n 'ur:nd
ur.at de alte dou stri e@traordinareH nt:i + rela@ai du4 o a'ti+itate
soli'itantH A4oi + +ei 4utea satis6a'e sen1aia 4uterni' de 6oa.e i sete? 6r
tea.a ' +ei 4une +reun Jilo%ra. <n 4lus i 6r s + si.ii +ino+ai <n +reun
6elH
n 1ilele noastre e@ist 4e 4ia o .uli.e de a4arate de e@er'iii? la 'are
se adau% sli de 6itness? 'asete +ideo et'? toate s4e'ial 'on'e4ute 4entru a +
a8uta s slbii i s 6ii <n 6or. i ':t .ai sntoiH S6atul .eu este s i%norai
toate a'este in+eniiH La 6el 'u. e@er'iiile 4e 'are le 6a'ei 4entru a 4ierde din
%reutate + 4ar o 4edea4s? a'elai lu'ru se +a <nt:.4la i da' +ei 6a'e
e@er'iii 4entru a 6i <n 6or. i sntoiH
E@er'iiile nu trebuie s de+in o 4o+arH !are ':nd era. 'o4ii e@er'iiile
6i1i'e re4re1entau un e6ort9 n tineree obi nuiai s 4ltii bani %rei 'a s
<notai? s dansai? s 8u'ai tenis sau %ol6 4entru ' doreai s slbii i s +
si.ii <n 6or.9 Cu si%uran ' nuH Le 6'eai din 4l'ereH A+ei 4oate
sen1aia ' atun'i era o 4l'ere 4entru ' a+eai .ai .ult ener%ieH "oate '
a+ei dre4tate? <ns ener%ia nu este le%at de tineree? 'i .ai de%rab de stilul
de +ia 4e 'are l=ai alesH
Totui? sunte. 4e 'ale de a s';i.ba a'este lu'ruri? <ntru':t a'easta e
';iar esena MET!-EI U!AREH -a' ur.ai instru'iunile? <n 'ur:nd +ei
deborda de ener%ie i +ei a+ea ansa de a ale%e dintr=o .are +arietate de
a'ti+iti? <n 6un'ie de +:rst? a4titudini sau %usturi# %ol6? boClin%? sQuas;?
tenis? bad.inton? atletis.? e@'ursii? treJJin%? 'i'lis.? 4atina8? 6otbal? 'ri';et?
s';i? %i.nasti' i alteleH
A'este s4orturi nu nu.ai ' sunt a%reabile? dar + o6er i 4osibilitatea
de a intera'iona 4e 4lan so'ial? + st:rnes' o 4o6t de .:n'are sntoas i +
4er.it nu doar s + bu'urai de 4l'erea de a .:n'a? 'i i s 'onsu.ai din
'e <n 'e .ai .ult 6r s de+enii su4ra4onderaliH -e ase.enea? + toni6i'
.u';ii i + .enin sntoi i <n 6or.H Mai e@ist i un alt a+anta8 'are nu
este <ntotdeauna +i1ibilH * a8ut s s'4ai de 4li'tiseal? 'are este una dintre
4rin'i4alele 'au1e ale su4raali.en=taieiH
Ma8oritatea ani.alelor slbati'e 6a' e@er'iii 6i1i'e <n ti.4 'e +:nea1 i
'aut ;rana? sau e+it:nd s de+in ;ran 4entru alte ani.aleH !.ul o''idental
a a8uns s nu .ai aib ne+oie de ase.enea a'ti+itiH Unii dintre noi au
<nlo'uit a'este e@er'iii 'u .un'a .anualH Sunt 'on+ins ' .i'area 6i1i'
<ntre4rins <n .od re%ulat este esenial 4entru o +ia .ai bunH Cor4urile
noastre au 6ost 'on'e4ute s 6a' .i'are? nu s stea 4e lo'H E@er'iiile nu
trebuie s 6ie o 4enitenH Ar trebui s 6ie o 4l'ere <n sine i? <n a'elai ti.4? s
adu' bene6i'ii su4li.entareH
-e 6a4t? ';iar a'esta este subie'tul 'riiH A. 4ri.it 'u toii 'el .ai
6ru.os dar 'u 4utin I +iaaH Ca 6iine u.ane? 4ri+ile%iul este dublu? <ntru':t
a. 6ost e';i4ai 'u 'el .ai 'o.4le@ .e'anis. 4entru a su4ra+ieuiH Iar da'
ai a+ut i ansa de a + nate 6r de6e'te 6i1i'e sau 4si;i'e %ra+e? atun'i
suntei 'u ade+rat 4ri+ile%iaiH
A4roa4e ' a. a8uns a'olo unde trebuieL au .ai r.asH
Con'lu1iile
57H Con'lu1iiH
Titlul 'rii +=ar 4utea lsa i.4resia ' 4rin'i4alul obie'ti+ al MET!-EI
U!ARE este 'ontrolul %reutiiH Nu este aaH -a' o 'arte des4re renunarea
la 6u.at 4oate 'rea 4ani' i tea. <n .inile 6u.torilor? un e6e't si.ilar <l
4oate a+ea o 'arte des4re slbit asu4ra 4ersoanelor su4ra4onderaleH
Metoda 4ro4us de .ine 4entru a renuna la 6u.at s=a bu'urat de un
su''es in'redibil? <ntru':t 4rin'i4alul .eu obie'ti+ nu a 6ost s=i 'on+in% 4e
6u.tori s renune? 'i s <i a8ut s <nelea% ' se 4ot bu'ura de 'o.4ania
'elorlali i 4ot 6a'e 6a stresului .ai bine <n 'alitate de ne6u.toriH Cu alte
'u+inte? 4ri.ul obie'ti+ e s <i a8ut s se bu'ure de +iaH ! s + <ntrebai
4robabil 'are este di6erenaH -i6erena este una subtil i +ital <n a'elai ti.4H
-a' un 6u.tor e 4reo'u4at de dorina de a renuna la 6u.at? +a tri 'u un
4er.anent senti.ent de sa'ri6i'iu i 6rustrare? 'eea 'e +a du'e la de4resie i
ee'H -a' 6u.torul +a 6i <n 4ri.ul r:nd 'on+ins ' nu are 'e 4ierde i ' nu
+a si.i +reo li4s atun'i ':nd +a renuna la tutun? ba di.4otri+? ' se +a
bu'ura .ai .ult de +ia? a'ea 4ersoan +a <n'eta s .ai +ad <n i%ar un
s4ri8in sau o 4l'ereH Nu +a .ai e@ista senti.entul de sa'ri6i'iu sau 4ri+aiuneH
-i.4otri+? 6otii 6u.tori +d renunarea la 6u.at <n ade+rata ei lu.in I
s6:ritul unei boli I i ast6el 4ro'esul de+ine .ai de%rab si.4lu i 4l'ut?
de':t i.4osibil i de4resi+H
E@a't a'elai 4rin'i4iu se a4li' i <n 'a1ul 'ontrolului %reutiiH "entru
.a8oritatea 4ersoanelor su4ra4onderale? slbitul i.4li' a'eleai senti.ente de
sa'ri6i'iu i 6rustrareH A treia instru'iune + 'erea s <n'e4ei 'u un senti.ent
de entu1ias. i bun dis4o1iieH Este 6oarte bine da' ai reuit s 6a'ei a'est
lu'ruH -a' nu? este absolut esenial s dob:ndii ';iar a'u. starea de
entu1ias. i bun dis4o1iieH
"rin'i4alul s'o4 al a'estei 'ri este s + a8ute s + trii +iaa din 4linH
Nu trebuie s + si.ii de4ri.at sau ne6eri'itH Nu se <nt:.4l ni.i' ru <n
+iaa +oastrH
Se <nt:.4l 'e+a .inunat/
Nu + +ei 4utea bu'ura de +ia da' a+ei 4roble.e res4iratorii? suntei
li4sii de ener%ie? de <n'redere <n 4ro4ria 4ersoan? su6erii de dis4e4sie?
'onsti4aie? diaree? indi%estie? arsuri la sto.a'? ul'er? iritaii intestinale?
;i4ertensiune? 'olesterol i a6e'iuni ale ini.ii? arterelor? +enelor? sto.a'ului?
intestinelor? rini';ilor i 6i'atului? i nu nu.aiH
Nu + +ei 4utea bu'ura de +ia da' + si.ii <n a'elai ti.4 +ino+at '
.:n'ai 4rea .ult i 6rustrat ' nu +i se 4er.ite s .:n'ai at:t ':t doriiH -e
'e s nu .:n'ai 'eea 'e + 4la'e at:t ':t +rei? ':t de des dorii i s a+ei i
%reutatea o4ti.? 6r s su6erii de bolile a.intite .ai sus i 6r s renunai
la +reo .as9
Este uor# 4este &&?&&N dintre 6iinele de 4e 4lanet 6a' e@a't a'est lu'ru
ur.:nd %;idul 'reat de Ma.a NaturH MET!-A U!AR a e@4li'at de 'e a'est
%;id nu are 'u. s dea %reH Tot 'e trebuie s 6a'ei este s + 6olosii intuiiaH
A+ei de 6'ut o ale%ere si.4lH "utei 'ontinua s 'onsu.ai ali.ente 'are 4ot
'ondu'e la obe1itate? letar%ie? + alterea1 sntatea? + indu' un senti.ent de
+in i de4resie? sau 4utei ale%e ali.ente 'are? di.4otri+? + +or adu'e un
4lus de sntate? ener%ie i bu'uria de a triL iar ade+ratul bonus este ' au
un %ust %ro1a+/
Ce a+ei de 4ierdut9 C;iar ni.i'/ -i.4otri+? a+ei .ulte de ':ti%atH i
+oi +ei 4utea#
S 'onsu.ai ali.entele 4re6erate ':nd dorii i <n ori'e 'antitateH
S a+ei %reutatea doritH
S debordai de sntate i ener%ie iH
S + trii +iaa din 4linH
Tot 'eea 'e trebuie s 6a'ei esteH
S ur.ai toate instru'iunileH
Kai s ni le rea.inti. ';iar a'u.H A4endi'ele 'onine 'ele uns4re1e'e
instru'iuni alturi de s'urte e@4li'aii? a'olo unde este 'a1ulH -a' a+ei ne+oie
de o e@4li'aie .ai a.4l? re+enii asu4ra te@tuluiH
>u'urai=+ de +ia/
A4endi'eH
Instru'iuni
(H Ur.ai toate instru'iunileX 2,
)H Fii re'e4ti+iX 2,
2H n'e4ei 'u o stare de entu1ias. i bun dis4o1iieX 5(
i de 'e s nu 'ontinuai <n a'elai rit.9
Este o sen1aie .inunatH
5H Mai.ua tie=TotX ,3
Atun'i ':nd un aa=1is e@4ert I nu 'ontea1 ':t de 'unos'ut este I +
o6er s6aturi 'are 'ontra1i' re%ulile 'reate de Ma.a Natur? i%norai=leH
$H Nu 4ornii la dru. 'u idei 4re'on'e4ute des4re %reutatea idealX 3(
,H Nu .:n'ai da' nu + este 6oa.eX ((7
M:n'area .iroase 4l'ut i are %ust bun nu.ai da' eti <n6o.etat/
3H Nu de+enii s'la+ii 4a4ilelor %ustati+e/ ()7
0H Ferii=+ de ali.entele 4ro'esate/ (53
&H n'er'ai s + satis6a'ei 6oa.ea 'u ;ran ade+rat? nu 'u ali.ente
nesntoase/ ($(
(7H "unei=+ 4e treab/ (37
((H Nu + stresai 4rea tare/ (0$
Mesa8e de la Allen CarrAs EasBCaB 'tre 'ititori o6er s6aturi si.4le
des4re 'u. s du'ei o +ia .ai sntoas? .ai 6eri'it i .ai 4l'utH
"l'erea 4e 'are ne=o dau a'este bene6i'ii este e%alat de bu'uria 4e 'are o
si.i. atun'i ':nd a6l. ' 'ine+a a reuit s <.4rteas' a'eeai stare de
bineH Sunte.? bine<neles? dorni'i s au1i. 4rerile +oastreH Ne 4utei tri.ite
'o.entariile +oastre? ne%ati+e ori 4o1iti+e? la adresa# Allen CarrAs EasBCaB4arJ
KouselondonSF)7 0NK ENMLAN- sau la .ailYallen'arrH
Clini'ile Allen Carr au a8uns <n Ro.:nia/ Mii de 6u.tori au de+enit
ne6u.tori 6eri'ii si.4lu i 6r e6ort du4 'e au 6ost 4a'ienii uneia dintre
'lini'ile lui Allen Carr? unde? 'u o rat de su''es de &7N? a+ei %arania ' +ei
renuna la 6u.at? iar <n 'a1 'ontrar + +ei 4ri.i banii <na4oiH "entru detalii?
4utei 'onsulta lista de 'lini'i 'are ur.ea1 sau 4utei +i1ita
CCCHallen'arrH'o.H
n 4a%inile ur.toare sunt date 'oordonatele tuturor 'lini'ilorV'entrelor
Allen Carr As EasBCaB To Sto4 S.oJin% din lu.e? 'lini'i a+:nd o rat de su''es
de 4este &7N? ba1at 4e ra.bursarea banilor du4 trei luni <n 'a1 de ee'H
A'este 'lini'i o6er totodat soluii 4entru de4endena de al'ool i 4roble.ele
le%ate de %reutatea 'or4oralH * ru%. s 'erei detalii 'lini'ii 'elei .ai
a4ro4iate de lo'ul <n 'are + a6laiH
Metoda uoar a lui Allen Carr + %arantea1 ' + +ei lsa de 6u.at 'u
uurin la a'este 'lini'i sau? da' nu? + +ei 4ri.i banii <na4oiH


SFRIT


(Un a.este' de bere i li.onadH DNHtHG