Sunteți pe pagina 1din 9

prof.

Cialcu Ionel
B(x
3
,f(x
3
))
y

x
2
x
1
x
4
A(x
1
,f(x
1
))
x
3
x

O

Aplicaii ale derivatelor n studiul funciilor


1. Rolul primei derivate n studiul funciilor.
Studiul monotoniei i a punctelor de extrem

Definiie: Funcia R I f : este cresctoare pe intervalul I dac
) ( ) ( ,
2 1 2 1 2 1
x f x f x x cu I x x s < e .
Definiie: Funcia R I f : este descresctoare pe intervalul I dac
) ( ) ( ,
2 1 2 1 2 1
x f x f x x cu I x x > < e .
Definiie: Funcia R I f : admite un punct de extrem local dac
( )
0
x V I - e c astfel
nct
( )
0
( ) ( ) f x f x x V s e (punct de maxim local) sau
( )
0
( ) ( ) f x f x x V > e (punct de minim
local).
n figura alaturat ,
1 4
:[ , ] f x x R
este descresctoare pe intervalele [x
1,
x
2
] i [x
3
,x
4
],
respectiv cresctoare pe intervalul [x
2
,x
3
].
Ea admite un punct de minim local A i
un punct de maxim local B.
Principalele rezultate sunt consecine ale teoremelor urmtoare:
Teorema 1.
a) Fie R I f : o funcie monoton cresctoare pe un interval I. Dac f este derivabil pe I atunci
0 > ' f pe intervalul I.
b) Fie R I f : o funcie monoton descresctoare pe un interval I. Dac f este derivabil pe I atunci
0 s ' f pe intervalul I.
Teorema 2. Consecin a teoremei lui Lagrange.
Fie R I f : o funcie derivabil pe un interval I . Dac I x x f e > ' , 0 ) ( atunci funcia f este
monoton cresctoare pe I iar dac I x x f e s ' , 0 ) ( atunci funcia f este monoton descresctoare pe I.
Teorema 3.(teorema lui Fermat)
Fie R I f : o funcie derivabil pe un interval I . Dac
0
x I e este un punct de extrem din
interiorul intervalului, atunci
0
( ) 0 f x ' = .

Aplicaii.
1. Se consider funcia ( ) 1 :
2009
= x e f(x) f
x
R, R .
a) S se calculeze . ), ( R x x f e '
b) S se rezolve ecuaia . 0 ) ( = ' x f
c) S se studieze monotonia funciei f.
d) S se studieze mrginirea funciei f.

Rezolvare
a) ( ) | | ( ) ( ) ( ) ( ) 2008 2009 1 1 1
2009 2009 2009 2009
=
'
+
'
=
'
= ' x e x e x e x e (x) f
x x x x


b) 0 ) ( = ' x f ( ) 0 2008 2009
2009
= x e
x
0 2008 2009 ) ( 0
2009
= = x sau imposibil e
x

2009
2008
= x .
prof. Cialcu Ionel
c) Monotonia funcie f rezult din tabelul cu semnul primei derivate.
d) Funcia f este marginit inferior; ea admite valoarea minim
m=
2008
2008
2008 1
( )
2009 2009 2009
e
f e

= = .

x
-
2009
2008
+
x
e
2009

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2008 2009 x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 ++++++++++++++++++++
( ) 2008 2009
2009
= ' x e (x) f
x


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 ++++++++++++++++++++
) (x f


2. Se d funcia ( )
x
e n mx x f(x) f + + =
2
: R, R , unde m i n sunt parametrii reali.
a) S se determine parametrii reali m i n astfel nct . 0 ) 1 ( ) 1 ( = ' = f f
b) Pentru m = 2 si n = 1 s se studieze monotonia functiei f.
Rezolvare
a) ( )
1
1 ) 1 (

+ = e n m f
( ) | | ( ) ( ) ( ) | |
x x x x
e n m x m x e n mx x e m x e n mx x x f + + + + = + + + + =
'
+ + = ' 2 2 ) (
2 2 2

( )
1
1 ) 1 (

= ' e n f
0 ) 1 ( ) 1 ( = ' = f f
( )
( )

=
=

=
+ =

=
= +

1
2
1
1
0 1
0 1
1
1
n
m
n
n m
e n
e n m


b). Pentru m = 2 i n = 1 obinem ( )
x
e x x x f 3 4 ) (
2
+ + = ' . Pentru a studia monotonia funciei f
alctuim un tabel cu semnul primei derivate.
Atam ecuaia ( ) 0 3 4 0 ) (
2
= + + = '
x
e x x x f 0 0 3 4
2
= = + +
x
e sau x x
x = -3 sau x = -1.

x - -3 -1 +
x
e
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
3 4
2
+ + x x
+ + + + + ++ + + + + 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 + + + + + + +
( )
x
e x x x f 3 4 ) (
2
+ + = '
+ + + + + ++ + + + + 0 - - - - - - - - - - - - - - - 0 + + + + + + +
) (x f


Din tabelul anterior rezult c f este strict cresctoare pe intervalele (-,-3] i [-1,+) i este strict
descresctoare pe intervalul [-3, -1].


2. Rolul derivatei a doua n studiul funciilor.
Studiul convexitii i concavitii; puncte de inflexiune


Definiie: Fie R I f : , o funcie derivabil pe intervalul I.
a) Funcia f se numete convex pe intervalul I, dac tangenta n orice punct al graficului funciei f se
afl sub acest grafic.
f(-3)
m
f(-1)
prof. Cialcu Ionel
b) Funcia f se numete concav pe intervalul I, dac tangenta n oricare punct al graficului funciei f
se afl deasupra acestui grafic.


Definiie: Fie R b a f ] , [ : i ) , (
0
b a x e .
Punctul ) , (
0
b a x e se numete punct de inflexiune al funciei f, dac ntr-o parte a lui x
0
funcia f este
convex iar n cealalt parte a lui x
0
funcia f este concav sau invers.

Pentru studiul convexitii i concavitii unei funcii de dou ori derivabil, vom utiliza semnul
derivatei a doua.

Principalul rezultat este furnizat de teorema urmtoare:

Teorem: Fie R I f : , o funcie de dou ori derivabil pe intervalul I. Atunci:
1) Funcia f este convex pe intervalul I dac i numai dac derivata a doua este pozitiv pe intervalul
I.
2) Funcia f este concav pe intervalul I dac i numai dac derivata a doua este negativ pe
intervalul I.
Stabilirea intervalelor de convexitate i concavitate a unei funcii R I f :
I. Se calculeaz derivatele f ' , respectiv f ' ' a funciei f.
II. Se rezolv ecuaia 0 ) ( = ' ' x f .
III. Se determin semnul funciei f ' ' pe intervalele pe care aceasta nu se anuleaz i se trec datele n
tabel.
IV. Se stabilesc intervalele de convexitate i concavitate n funcie de semnul derivatei f ' ' .

Observaie: Dac funcia R b a f ] , [ : este derivabil de dou ori n punctul de inflexiune
) , (
0
b a x e , atunci 0 ) (
0
= ' ' x f .
Pentru o funcie de dou ori derivabil R I f : , punctele de inflexiune sunt printre soluiile
ecuaiei 0 ) (
0
= ' ' x f . Determinarea acestora se face studiind semnul derivatei a doua.

Exemplul 1: S se determine intervalele de convexitate i concavitate a funciei:
x x x f R R f 12 ) ( , :
3
=
Rezolvare: Funcia f este de dou ori derivabil pe R
, 12 3 ) (
2
= ' x x f iar x x f 6 ) ( = ' ' .

A(x
0
,f(x
0
))
x
0
funcie convex funcie concav
prof. Cialcu Ionel
Ecuaia 0 ) ( = ' ' x f are soluia x=0. Construim tabelul de semn pentru derivata a doua:


x - 0 +
) (x f ' ' - - - - - - - - - - -0 + + + + + + + +
f(x)


Din tabel rezult c funcia f este concav pe intervalul (-, 0) i este convex pe intervalul (0, ).

Exemplul 2: Determinai punctele de inflexiune pentru urmtoarea funcie:
R R f : , ) 1 ln( ) (
2
+ = x x f
Rezolvare:
I. Calculm
1
2
) (
2
+
= '
x
x
x f i
2 2
2
) 1 (
2 2
) (
+
+
= ' '
x
x
x f
II. Rezolvm ecuaia 1 , 1 0 2 2 0 ) (
2 1
2
= = = + = ' ' x x x x f
III. Studiem semnul funciei f ' '

x - -1 1
-2x
2
+2 - - - - - 0 + + 0 - - - - -
(x
2
+1)
2
+ + + + + + + + + + + +
f ' ' (x)
- - - - - 0 + + 0 - - - - -
f(x)


IV. Din tabel rezult c funcia f este concav pe intervalul (-, -1) i pe intervalul (1, ) i este
convex pe intervalul (-1, 1). Punctele x = -1 i x = 1 sunt puncte de inflexiune pentru funcia f.3. Aplicaii ale derivatelor n calculul limitelor de funciiPrincipalul rezultat este furnizat de teoremele urmtoare:

Teorema 1. (Regula lui lHospital pentru cazul
0
0
)
Considerm funciile reale , : ( , ) f g a b R . Presupunem c sunt satisfcute urmtoarele condiii:
a) f i g sunt derivabile pe ( , ) a b ;
b) lim ( ) lim ( ) 0
x a x a
x a x a
f x g x

> >
= = ;
c) ) (x g' nu se anuleaz ntr-o vecintate V a lui
0
x ;
d) exist limita
( )
lim
( )
x a
x a
f x
g x

>
'
=
'
n R .
n aceste condiii exist
( )
lim
( )
x a
x a
f x
g x

>
= .
prof. Cialcu Ionel


Teorema 2. (Regula lui lHospital pentru cazul

)
Fie , : ( , ) f g a b R , dou funcii cu proprietile:
a) funciile f i g sunt derivabile pe ) , ( b a ;
b) = =
>

>

) ( lim ) ( lim x g x f
a x
a x
a x
a x

c) ) , ( , 0 ) ( , 0 ) ( b a x x g x g e = ' = ;
d) exist
( )
lim
( )
x a
x a
f x
R
g x

>
'
e
'
;
atunci exist limita
) (
) (
lim
x g
x f
a x
a x
>

i are loc egalitatea


) (
) (
lim
) (
) (
lim
x g
x f
x g
x f
a x
a x
a x
a x
'
'
=
>

>

.

Concluzie: Pentru calculul limitei se folosete formula
0 0
( ) ( )
lim lim
( ) ( )
x x x x
f x f x
g x g x

'
=
'Exemplul 1. S se calculeze
4
cos sin
lim
4
t
t

x
x x
x
.
Considerm funciile
4
) ( , cos sin ) ( ,
2
, 0 : ,
t t
= =
(

x x g x x x f R g f . Pentru aceste funcii


1 ) ( , sin cos ) ( = ' + = ' x g x x x f i 0
4 4
=
|
.
|

\
|
=
|
.
|

\
| t t
g f . Aplicnd regula lui lHospital obinem:
( )
2
1
sin cos
lim
4
cos sin
lim
4
cos sin
lim
4 4
'
4
=
+
=
'
|
.
|

\
|

'


x x
x
x x
x
x x
x x
H l
x
t t t
t
t
.
Exemplul 2. S se calculeze ( ) arctgx x
x
2 lim

t .
( ) 0 2 lim =

arctgx x
x
t ( nedeterminare) =
( )
=
'
|
.
|

\
|
'

= =


x
arctgx
x
arctgx
x
H l
x
1
2
lim
0
0
1
2
lim
'
t t

2
1 1
2
lim
2
2
=


x
x
x
.


prof. Cialcu Ionel

4. Reprezentarea grafic a funciilor

Fie : f D R o funcie real de variabil real. Graficul funciei f este mulimea:
( ) { } ( ) { } ) ( , , ) ( , x f y D x y x D x x f x G
f
= e = e = .
A reprezenta grafic o funcie : , f D R D R c nseamn a trasa curba
f
G ntr-un reper
cartezian. Reprezentarea grafic a unei funcii pune n eviden anumite proprieti locale i globale
ale acesteia.
Pentru a prezenta mai sistematic modul de lucru n trasarea graficului unei funcii se
recomand parcurgerea urmtoarelor etape de determinare succesiv a unor elemente caracteristice
ale funciei.
1. Domeniul de definiie D. Acesta este dat n enun sau n caz contrar se determin ca fiind
mulimea format din toate punctele pentru care au sens operaiile prin care este definit funcia.
Dac funcia este periodic, cu perioada principal T, este suficient s se fac studiul funciei
pe intervalul [0, T] sau un alt interval de lungime T.
Dac funcia este par sau impar se poate studia funcia pe mulimea ) , 0 [ + D .
2. Limitele funciei la capetele domeniului de definiie i stabilirea asimptotelor funciei.
Limitele la capetele domeniului de definiie dau informaii despre comportarea funciei n
aceste puncte i despre eventuialele asimptote ale graficului funciei.
- Asimptotele verticale: sunt drepte de ecuaie x = x
0
astfel nct cel puin una din limitele
laterale n x
0
este infinit.
- Asimptotele orizontale: sunt dreptele de ecuaie y = a , a e R cu proprietatea c
a x f
x
=

) ( lim sau a x f
x
=

) ( lim
- Asimptotele oblice: sunt dreptele de ecuaie y = mx + n .
Dac
( )
lim *
x
f x
m R
x
+
= e i lim[ ( ) ]
x
n f x mx R
+
= e atunci dreapta d: y = mx + n este asiptot
orizontal spre + .
Dac
( )
lim *
x
f x
m R
x

= e i lim[ ( ) ]
x
n f x mx R

= e atunci dreapta d: y = mx + n este asiptot


orizontal spre -.
3. Interseciile graficului cu axele de coordonate
- Ox G
f
: Se rezolv ecuaia D x x f e = , 0 ) ( i se rein soluiile D x
k
e . Punctele de intersecie au
coordonatele ) 0 , (
k
x .
- Oy G
f
. Dac D e 0 atunci { } )) 0 ( , 0 ( f A Oy G
f
= .

prof. Cialcu Ionel

4. Studiul funciei cu ajutorul primei derivate. n acest etap se determin:
- Domeniul de continuitate, de derivabilitate i prima derivat a funciei f.
- Se rezolv ecuaia 0 ) ( = ' x f i se stabilete semnul primei derivate.
- Se stabilesc intervalele de monotonie i punctele de extrem
5. Studiul funciei cu a doua derivat.
- Se calculeaz f ' ' pe domeniul de existen.
- Se rezolv ecuaia 0 ) ( = ' ' x f i se stabilete semnul derivatei a doua.
- Se stabilesc intervalele de convexitate i intervalele de concavitate, precum i punctele de
inflexiune.
6. Tabelul de variaie a funciei.
Rezultatele obinute la paii anteriori se introduc ntr-un tabel numit tabel de variaie al funciei.
- Pe linia nti ( linia lui x) se trece domeniul de definiie i valorile remarcabile ale lui x, determinate
anterior.
- Pe linia a doua se trece semnul primei derivate, iar pe linia a patra se trece semnul derivatei a doua.
- Pe linia a treia se trec limitele funciei la capetele domeniului D, monotonia i convexitatea-
concavitatea funciei, valorile funciei n punctele remarcabile. Asimptotele verticale se marcheaz
prin linii verticale, trecndu-se limitele laterale corespunztoare.
Apariia unor contradicii n tabloul de variaie cum ar fi: cretere spre -, descretere spre
+, cretere de la + ncolo, indic greeli de calcul la determinarea limitelor funciei sau n calculul
primei derivate.
7. Interpretarea tabelului de variaie i trasarea graficului funciei.
ntr-un reper cartezian xOy se traseaz asimptotele, se reprezint punctele de extrem, punctele de
inflexiune, punctele de interscie ale graficului cu axele de coordonate. Se unesc aceste puncte
printr-o linie curb respectnd informaiile furnizate de tabelul de variaie.
Exemplu. S se reprezinte grafic funcia
3 2
: , ( ) 3 4 f R R f x x x = + .
Rezolvare:
Domeniul de definiie. Domeniul de definiie este dat n problem: D R = , si coincide cu domeniul
de studiu al funciei.
Asiptotele funciei + = =
+
) ( lim , ) ( lim x f x f
x x
f nu are asimptote orizontale .
Cercetm dac f are asimptot oblic spre +: d: y = mx + n.
+ = =
+
x
x f
m
x
) (
lim f nu are asiptot oblic spre +
Cercetm dac f are asimptot oblic spre -: d: y = mx + n.

prof. Cialcu Ionel
+ = =

x
x f
m
x
) (
lim f nu are asiptot oblic spre -
Deoarece D R = f nu are asimptote verticale.
Interseciile graficului cu axele de coordonate
Ox G
f
Atam ecuaia 0 ) ( = x f 0 4 4 0 4 3
2 2 3 2 3
= + + = + x x x x x
} 2 , 1 { 0 ) 4 4 )( 1 (
2
e = + + x x x x { } ) 0 , 2 ( ), 0 , 1 ( B A Ox G
f
=
4 ) 0 ( : = f Oy G
f
)} 4 , 0 ( {C Oy G
f
=
Studiul funciei cu ajutorul primei derivate. x x x f 6 3 ) (
2
= ' . Atam ecuaia
} 2 , 0 { 0 6 3 0 ) (
2
e = = ' x x x x f
0 ) 2 ( , 4 ) 0 ( = = f f
Tabelul cu semnul primei derivate i monotonia funcie f este:
x - 0 2 +
) (x f ' +++++++++++ 0 -------------- 0+++++++++
) (x f M = 4
m = 0

Rezult c funcia f este strict cresctoare pe intervalele: (-,0] i [2,+); f este strict descresctoare
pe intervalul [0, 2].
0 este punct de maxim local i 2 este punct de minim local al funciei f.
Studiul funciei cu ajutorul derivatei a doua. ( ) 6 6 f x x '' = . Atam ecuaia
( ) 0 6 6 1 f x x x '' = = = .
Tabelul cu semnul derivatei a doua i intervalele de convexitate-concavitate ale funcie f este:

x - 1 +
) (x f ' ' -------------------- 0 ++++++++++++++
) (x fRezult c f este concav pe intervalul (-, 1] i convex pe [1, +); 1 este punct de inflexiune al
funciei f.
prof. Cialcu Ionel


Tabelul de variaie a funciei. Sistematiznd datele obinute alctuim tabelul de variaie:


x - -1 0 1 2 +
) (x f ' +++++++++++ 0 -------------- 0+++++++++
) (x f 0 M = 4
m = 0
) (x f ' ' - - - - - - - - - - - - 0 + ++++++++++++++

Trasarea graficului.
Interpretnd datele din tabelul de variaie se obine graficul funciei f.

y


4
-1 0 1 2 x