Sunteți pe pagina 1din 156

LAUREY BRIGHT

Sub vraja
iubirii
ALCRIS
Capitolul 1
Unde este copilul?
Meredith \[i ridic` privirea din farfuria plin` pe care o ]inea
\n mn` [i zmbi. A[a, sem`na mai mult cu o adolescent`
neastmp`rat`, dect cu o tn`r` cump`tat`, de nou`sprezece
ani.
L-am l`sat cu o bon`, r`spunse ea. Nu cred c` i-ar fi
pl`cut prea mult toate astea. Copiii \n vrst` de doi ani sunt
ni[te mici fiin]e foarte conven]ionale.
Haide, e un copil \ncnt`tor!
E ca tine, p`reau s` spun` ochii b`rbatului. Dar \ntr-o
s`pt`mn`, \[i d`duse seama c` aventurile f`r` viitor nu
o interesau pe Meredith Colfax.
Deci, ce crezi despre noi? \ntreb` el. {tiu c` suntem
o familie numeroas`, dar \ntotdeauna este loc pentru o
persoan` \n plus.
Ea aprob` f`r` ezitare. Don ascundea sub un g`l`gios sim]
al umorului, o surprinz`toare sensibilitate. Era amabil [i, \n
timpul s`pt`mnii petrecute aici, Meredith \nv`]ase s`-i
cunoasc` [i s`-i aprecieze p`rin]ii, ct [i nenum`ra]ii fra]i,
surori [i veri din care era compus` familia. Insulele tropicale
erau locul perfect pentru a lega prietenii. Mai ales insula
Hibiscus, cunoscut` \n Pacificul Sudic drept locul ideal pentru
a petrece vacan]ele cu familia.
Situat` nu departe de insula principal` din Fiji, umbrit` de
palmieri [i m`rginit` de corali, p`rea o perl` str`lucitoare pe
marea de un albastru safir.
Dac` ar fi fost singur`, Meredith ar fi ales un loc mai calm,
mai pu]in trepidant. Dar fusese nevoit` s` g`seasc` un loc
potrivit pentru copii, iar atmosfera din insula Hibiscus \i priise
de minune lui Mark. Era acum un micu] s`n`tos, asemenea
adorabililor copii fijieni pe care avusese ocazia s`-i vad` de la
sosirea ei \n aceste insule paradiziace.
Familia lui Don o primise cu entuziasm, oferindu-i
c`lduros un loc la masa lor. Vorbeau tare [i rdeau din toat`
inima, f`r` s` fie stingheri]i de g`l`gia pe care o f`ceau.
Copilul doarme? \ntreb` doamna Pool.
Meredith \ncuviin]`. Era fericit` c` mama lui Don nu-i
ar`tase niciodat` \n mod direct sau subtil, nici cea mai mic`
ezitare de a se \mprieteni cu o mam` celibatar`.
Da. E cu o camerist`, dar nu se va trezi.
E adorabil [i trebuie s` spun c` vacan]a i-a priit din plin.
Este la fel de bronzat ca micu]ii indigeni. Cred c` e[ti fericit`.
O, da!
Meredith se \ntrist` gndindu-se la copilul slab [i palid care
sosise din Anglia cu avionul. Iarna \l sl`bise \ngrozitor. Cu un
efort vizibil, \[i alung` din suflet amintirea evenimentelor
6 LAUREY BRIGHT
petrecute \n sezonul trecut. La fel de hot`rt`, evit` s` se
gndeasc` la viitor. Aceste zece zile fuseser` un moment de
relaxare, \n care \[i rec`p`tase for]ele [i nu voia s` [i le
risipeasc` retr`ind amintiri dureroase. Un zmbet \i schimb`
expresia fe]ei.
Insula Hibiscus ne-a priit la amndoi, dar mai ales lui
Mark. Cred c` a fost efectul soarelui sau aten]ia pe care i-au
acordat-o localnicii.
|ntr-adev`r, ei iubesc mult copiii, \nt`ri doamna Pool.
Chiar [i pe diavolii mari ca ai mei, ceea ce spune multe despre
caracterul lor, nu-i a[a? Ct timp r`mi, Meredith?
Voi p`r`si insula mine.
Dar nu acesta era r`spunsul, iar Meredith se sim]i vinovat`
ocolind \ntrebarea care era bine inten]ionat`. |i mul]umi lui
Don care, aplecndu-se spre ea, \i \ntinse un pahar plin cu
cockteilul preferat de fructe.
O \nghi]itur` \i fu suficient` pentru a-[i da seama c` se
\n[elase.
Pouah! Ce-i asta? exclam` ea strmbnd, din nas
dezgustat`.
Tequila Sunrise. Trebuie b`ut \ncet, r`spunse el rznd.
{tiu c` nu-]i place alcoolul, dar un singur pahar nu d`uneaz`.
Mai ales dup` masa consistent` pe care ai luat-o.
Meredith \[i privi farfuria cu uimire. |ntr-adev`r, mncase
toat` salata exotic` de pe[te marinat \n suc de l`mie [i
friptura la gr`tar pe care i le oferise gazdele zmbitoare.
|nc` pu]in din acest regim [i voi deveni enorm`, spuse ea
strmbndu-se.
SUB VRAJA IUBIRII 7
Cteva kilograme \n plus nu ]i-ar strica, replic` Don,
analizndu-i silueta din priviri. Acest sulu este magnific. N-am
mai v`zut nuan]e att de delicate. Pariez c` nu l-ai g`sit aici.
Magazinele de pe insul` par s` nu aib` dect articole \n culori
mai mult dect ]ip`toare.
Pentru seara asta, Meredith \mbr`case o lung` tunic`
dreptunghiular`, numit` sulu. O legase sub piept, a[a cum o
\nv`]ase mama ei. }es`tura cu nuan]e de roz [i verde era
\mpodobit` cu un desen abstract care sugera panorama
incredibil de luxuriant` a tropicelor. O cump`rase de la o
pr`v`lie din Nadi.
Nu, \ntr-adev`r, r`spunse ea, lund cu precau]ie o nou`
\nghi]itur` din pahar.
Sorbindu-[i cockteilul, \[i l`s` privirea s` alunece de la o
mas` la alta, observnd turi[tii veni]i pentru a cina sub
frunzele lucioase ale cocotierilor. Terasa era luminat` de
lampioane care umbreau str`lucirea stelelor de pe cerul
catifelat. Nu departe, tor]ele aprinse din jurul gr`tarului
aruncau umbre spre piscin`. Era imposibil s` vezi sau s` auzi
valurile care mngiau nisipul auriu, la fel de imposibil cum
era s` po]i distinge ceea ce se g`sea \n afara acestui loc
str`lucind de lumin`.
Lui Meredith i-ar fi pl`cut s` se afle pe o plaj` goal` sau pe
o c`rare de p`dure lini[tit`, departe de aceste lumini
orbitoare, de rsete, de muzica hawaian` cntat` de chitarele
electrice. Cei din clanul Pool erau asurzitori. De obicei, invidia
lipsa lor de complexe, dar \n seara asta, rsetele, glumele [i
entuziasmul lor o chinuiau. Pentru a-[i ascunde gndurile, \i
zmbi lui Don, apoi \ncepu s` analizeze minu]ios fiecare
8 LAUREY BRIGHT
mesean. Majoritatea erau familii. Unul dintre ei era singur. Un
b`rbat \nalt, a[ezat la umbra unei plante ag`]`toare. Era ciudat
s` vad` pe cineva lund cina singur \n aceast` atmosfer`
familial`. De[i era \ntors cu spatele, Meredith se surprinse
urm`rindu-l cu privirea. |[i dorea s` o priveasc`, dar el \[i
continu` cina, ignornd-o. |n afara faptului c` avea umerii
extraordinar de la]i [i p`rea \mbr`cat cu un costum foarte
bun, remarc` faptul c` servitorii \l tratau cu respect [i nu cu
obi[nuita lor nep`sare vesel`. B`nuia c` era un personaj
influent, apar]innd unor agen]ii de voiaj, doritori s` vad`
dac` puteau include insula Hibiscus \ntr-un circuit turistic.
Totu[i, o nou` privire o f`cu s`-[i schimbe p`rerea. Acest
necunoscut avea aerul prea arogant, prea sigur de el. Se
comporta mai curnd ca [i cnd ar fi fost proprietarul acestui
loc.
Remarca doamnei Pool o aduse cu picioarele pe p`mnt.
R`spunse, dar \ntr-o oarecare m`sur`, tulburat` de interesul
pe care-l manifesta fa]` de acest str`in, evit` inten]ionat s` mai
priveasc` spre el.
Dup` gr`tar avea loc un meke, concert organizat de
locuitorii satelor de pe coast`. Meredith se plimbase cu Mark;
se gndea c` recunoa[te sngero[ii r`zboinici cu fe]e pictate
\n negru, b`rba]i care \i adresaser` ei [i copilului zmbete
pline de farmec. Dar acum nu mai zmbeau. Mimau o lupt`
\mpotriva unui inamic imaginar [i agitau bastoane enorme, cu
toat` ferocitatea. Turi[tii f`ceau fotografii, ascultau b`t`ile
tamburului, zgomotul bambusului [i vocile b`rba]ilor care se
amestecau cu ale femeilor. Cnd cntecul se stinse cu ultima
not` din Isa Lei, aria cea mai cunoscut` din Fiji, un ropot de
SUB VRAJA IUBIRII 9
aplauze izbucni \nainte ca orchestra local` s` \nceap` s` cnte
unul dintre ultimele succese. Farmecul se rupse. Meredith
suspin` [i se ridic` pentru a se \ntoarce \n mica sa locuin]`.
Dar Don o prinse de bra] [i o implor`:
Nu pleca \nc`! o rug` el. Este ultima sear` aici. F` ca
Cenu[`reasa [i r`mi pn` la miezul nop]ii.
|n ciuda dorin]ei de a-l refuza, Meredith se l`s` convins`.
La urma urmei, Don fusese fermec`tor, la fel ca \ntreaga lui
familie. Poate c` \i datora pu]in din timpul ei, nefiind \nso]it`
de Mark. Era pl`cut s` danseze [i agreabil s` uite c` era
responsabil` de Mark. Era agreabil s`-[i aminteasc` de faptul
c` avea nou`sprezece ani, c` era \n Fiji, c` luna tropicelor
str`lucea deasupra palmierilor. A[a cum era corect \ntr-o
petrecere familial`, orchestra cnt` arii de muzic` pop,
melodii vechi, pentru ca toat` lumea s` poat` participa. Dac`
Don sperase s` o aib` pe Meredith doar pentru el, probabil c`
fusese decep]ionat. |ntr-adev`r, to]i b`rba]ii din familia lui o
invitar` la dans. Apoi, cum seara era trzie [i atmosfera mai
relaxat`, accept` [i alte oferte. P`rul blond \i dansa pe umerii
u[or bronza]i, iar atitudinea retras`, care o f`cea s` par` mai
retras`, disp`ruse. Meredith r`spundea spontan la veselia care
o \nconjura \n aceast` sear`. Dar \n cele din urm`, ea,
Cenu[`reasa, \[i privi ceasul [i fu uimit` de trecerea rapid` a
timpului.
Trebuie s` plec!
Don \ncerc` s` o conving` s` mai r`mn`, dar \n fa]a
ne\nduplec`rii ei, capitul`.
Bine, te \nso]esc.
Dar pot s` m` \ntorc [i singur`! protest` ea.
10 LAUREY BRIGHT
Admira]ia sincer` a tn`rului se transformase \n dorin]`, iar
Meredith [tia c` el va dori s` o s`rute \nainte de desp`r]ire.
{tiu. Dar grupul de lng` piscin` este pu]in prea exaltat.
Te \so]esc.
Avea dreptate. Starea de veselie a unora dintre meseni
disp`ruse, iar vacarmul devenise asurzitor. Cu sinceritatea
care o caracteriza, Meredith recunoscu faptul c` ar aprecia o
prezen]` masculin` pentru a trece pe lng` ei.
Nu ignor` faptul c` amabilitatea lui Don i-ar putea da
dreptul la un s`rut de adio, dar \i fu ru[ine de propriul cinism.
Totu[i, de[i nu avea obiceiul s` s`rute oamenii \n semn de
mul]umire, i se p`rea ridicol s`-l refuze sub pretextul c` nu
sim]ea dect prietenie pentru el.
De lng` piscin` se auzeau rsete \ntret`iate de ]ipete
ascu]ite. Era evident c` acei b`rba]i b`user` prea mult.
Meredith lu` o expresie nep`s`toare, bucuroas` de prezen]a
lui Don. Pe plaj` [i \n timpul cinei, observase pe c]iva din
grup, dar nu li se adresase. Aveau fa]a cogestionat` [i nu
reu[eau s`-[i men]in` echilibrul. Meredith se scutur` de
dezgust. |n ciuda \ncerc`rii de a-[i ascunde adev`ratelele
sentimente, chipul o tr`da. Unul dintre cei din grup ridic`
privirea la apropierea lor. Spuse cteva cuvinte care provocar`
un rs general, apoi se \ndrept` spre ei, oprindu-le trecerea.
De ce pleca]i a[a curnd? \ntreb` el, analiznd-o pe
Meredith. R`mne]i s` v` distra]i cu noi \nainte de a merge la
culcare.
Zmbetul de[`n]at nu l`sa nici o \ndoial` asupra
sub\n]elesului, iar Meredith ro[i. Se ruga cu disperare ca Don
s`-[i p`streze controlul.
SUB VRAJA IUBIRII 11
|mi pare r`u, dar nu, mul]umesc, spuse ea, f`cnd un pas al`turi.
Nu-[i d`du seama ce se \ntmpl`; inten]ionat sau nu,
b`rbatul o \mpinse \n piscin`. C`znd, \i auzi pe ceilal]i
izbucnind \n rs, dar deja se afla \n ap`. Travers` bazinul
pentru a ie[i prin cealalt` parte. Don o a[tepta.
E[ti bine? \ntreb` nelini[tit.
Da. Ce s-a \ntmplat?
De partea cealalt` se auzeau exclama]ii, \n timp ce se
\ntorcea s` priveasc`, auzi zgomotul stropilor f`cu]i \n piscin`;
cineva se aruncase \n ap`, iar alte dou` persoane \i urmar`
exemplul.
F`r` \ndoial` c` ideea li se pare amuzant`, iar acum se
vor arunca unii peste al]ii. Haide s` ne \ndep`rt`m.
Dup` ce o ajut` s` ias`, o conduse repede pe c`rarea care
ducea spre cas`. |i strngea mna att de tare \nct chipul ei
c`p`t` o expresie de durere. Don era furios. Nu att din cauza
insultei, ct din cauza lipsei lui de reac]ie. {tiind ct de
dureros este s` fii lovit \n orgoliu, se str`dui s`-l lini[tesac`.
Sunt fericit` c` te-ai st`pnit, spuse ea cu r`suflarea
t`iat`. Mi-a fost groaznic de team` c` te vei \nfuria.
Ar fi trebuit s`-l bat, morm`i el.
Violen]a tonului nu reu[ea s` mascheze dispre]ul pe care \l
resim]ea fa]` de el \nsu[i.
Slav` Domnului c` nu ai f`cut nimic! Acel b`rbat era
complet beat! spuse ea pe un ton dispre]uitor.
A fost grosolan!
Meredith izbucni \n rs.
Cuvintele lui nu m-ar fi putut atinge. B`rba]ii ca el nu-i
\n]eleg dect pe cei de teapa lor. Nu au nici cea mai mic` idee
12 LAUREY BRIGHT
despre modul \n care reac]ion`m noi Mine se va trezi cu o
durere de cap [i de stomac. Asta va fi o pedeaps` suficient`
pentru el.
E[ti adorabil`, spuse el cu o voce r`gu[it`, oprindu-se
brusc.
S`rutul fu dulce [i ezitant, dar Don \l prelungi. Nu-i d`du
drumul dect \n momentul \n care un zgomot de pa[i \n
spatele lor \i anun]` c` nu erau singuri.
Vino, [opti el cu o voce nesigur`.
Cred c` e[ti ud!
Este ultima dintre grijile mele, r`spunse el izbucnind \n
rs. Mi-ar pl`cea s` r`mi, Meredith. Cel pu]in, d`-mi o adres`
unde ]i-a[ putea scrie.
Meredith ar fi avut nevoie \n viitorul apropiat, de prieteni,
dar cl`tin` cu hot`rre din cap.
Este inutil, Don. Aventurile de vacan]` iau sfr[it o dat`
cu aceasta, iar ceea ce exist` \ntre noi nici m`car nu poate fi
numit` aventur`, nu-i a[a?
Ar fi putut fi, spuse el, s`rutnd-o din nou.
De data aceasta, \mbr`]i[area fu mult mai pasional`. Cnd
o l`s`, ea gfia, derutat` de pasiunea de care d`duse el
dovad`.
Razele lunii \i luminau chipul delicat, ochii cenu[ii [i mari,
buzele dulci [i c`rnoase; \n acela[i timp, lumina selenar`
dezv`lui chipul b`rbatului care \i surprinsese, relevndu-i
tr`s`turile dure [i mndre, \mpietrite \ntr-o expresie de
dispre] rece.
Tremuri, spuse Don \ngrijorat. Vino, iat` drumul care
duce spre casa ta. Hai s` alerg`m, a[a te vei \nc`lzi pu]in.
SUB VRAJA IUBIRII 13
Dup` ce se apropiar` de cas`, Meredith dep`[i teama
provocat` de prezen]a necunoscutului brunet. Era el, era
convins` de asta. Rznd, \l ruga pe Don s`-i dea drumul.
|n`untru, lumina slab` tr`da prezen]a femeii de camer`.
Ghemuit` \ntr-un fotoliu, citea \n timp ce de la radio se
auzeau \n surdin` arii fijiene. Se ridic` la intrarea lui Meredith
care \[i privi \nso]itorul.
Noapte bun`, Don {i adio.
El ezit`.
Bine, suspin` el \n cele din urm`, stingherit. Succes,
Meredith, acolo unde vei merge.
Meredith se \ndrept` spre camera unde se odihnea copilul.
A dormit tot timpul, declar` bona.
Perfect. Mul]umesc mult pentru c` ai r`mas.
Chipul frumos al femeii fu complet transformat de
zmbetul str`lucitor care caracteriza localnicii.
V-a]i sim]it bine?
Minunat, mul]umesc.
Cu o u[oar` durere de cap, Meredith se aplec` pentru a
\ndep`rta u[or o bucl` brun` de pe obrazul lui Mark.
V` seam`n`. Are tenul mai \nchis, dar \n rest, este
portretul dumneavoastr`: ochii, nasul, gura B`rbia este mai
pronun]at` dect a mamei sale, dar este un avantaj. Un b`rbat
are nevoie de caracter pentru a se face ascultat de femeia sa.
Dup` plecarea bonei, Meredith f`cu un du[ [i se \mbr`c` \n
neglijeu. Era prea \ncordat` pentru a putea dormi. {tergndu-[i
p`rul cu un prosop, se plimba prin camera \ntunecat`. Prin
fereastr`, admira clarul de lun` de deasupra m`rii, care
lumina tufele de arbu[ti [i palmierii care izolau c`su]ele una
14 LAUREY BRIGHT
de cealalt`. Insula Hibscus era o bijuterie minunat` \nc`tu[at`
\n marea de jad; coralii [i pe[tii \n culori sclipitoare o
transformau \ntr-un regat feeric. De zece zile, ea lua din
pu]inii bani l`sa]i de mama sa pentru a-[i putea permite s`
r`mn` aici. Pentru a-[i lini[ti con[tiin]a, \ncerca s` se
conving`: avea nevoie s`-[i recapete for]ele \nainte de a-[i
\nfrunta bunicul.
Bunic! De ce bunic? se gndi ea cu lips` de respect,
\ncercnd s`-[i st`pneasc` teama pe care o sim]ea gndindu-se
la el. Era de necrezut, dar, timp de optsprezece sau
nou`sprezece ani, tr`ise f`r` s` [tie c` avea un bunic. De fapt,
trecuser` doar trei luni de cnd aflase de existen]a lui. Mama
ei \i spusese, sl`bit` de durere [i de boala care o st`pnea.
Maurice Fowler era un autocrat care tr`ia \n lux \n insulele
Fiji. Din superba sa locuin]`, situat` pe colina care domina
Lautoka, conducea o afacere \nfloritoare, care avea \n tot
Pacificul de Sud nenum`rate sucursale.
Locuie[te pe partea arid` a insulei principale, \i explicase
mama sa ar`tndu-i o hart`. Aici cultiv` trestie de zah`r pe
sute de hectare. Un mic tren amuzant traverseaz` planta]ia. El
transport` trestia la Lautoka. Iar florile O Meredith, florile!
E ca \n paradis.
La aceste cuvinte, t`cuse, retr`ind amintirile zmbind.
Totu[i, dup` cteva minute, ea \i povestise fiicei ei trista
poveste a unei tinere educat` cu severitate, care fugise pentru
a se c`s`tori cu b`rbatul iubit, cel care o abandonase dup`
na[terea primului copil.
Meredith putea \n]elege aceast` fug`. Ea \ns`[i c`zuse
prad` tat`lui ei cnd acesta revenise, f`r` prea multe regrete,
SUB VRAJA IUBIRII 15
dar att de vesel, att de energic, \nct mama [i fiica \i iertar`
lungii ani de absen]`. Rezultatul cel mai vizibil al \ntoarcerii
lui era copilul care dormea acum, att de lini[tit, aproape de
Meredith. La aproximativ [ase luni dup` na[terea lui Mark,
tat`l ei plecase cu barca \n week-end \mpreun` cu prietenii.
Un week-end \n timpul c`ruia o furtun` m`turase Atlanticul,
att de violent \nct moartea b`rbatului venit \n ajutorul feti]ei
gazdelor, trecuse practic neobservat`.
Dar aceast` dram` \i r`pise lui Dinah Colfax dorin]a de a
tr`i. Iar atunci cnd boala veni, ea nu mai avu suficiente for]e
pentru a o \nvinge.
Sunt obosit`, spunea ea calm, prea calm. Sunt \nvins`,
draga mea. Dar bunicul t`u nu v` va l`sa s` muri]i de foame,
pe tine [i pe Mark. Este un om dur [i niciodat` nu m-a iertat
fiindc` nu l-am ascultat. Dar are sim]ul familiei. Datorit`
banilor lui am reu[it s` tr`im. Va veghea asupra voastr`.
Mark era genul de copil pe care nici un cutremur nu l-ar
fi treizit, cu att mai pu]in exclama]ia de dispre] a lui
Meredith.
Dar amintirea scrisorii avocatului bunicului ei era \nc` prea
vie, prea dureroas`, pentru ca s` se poat` gndi calm. Aparent,
Maurice Fowler era gata s` se ocupe de nepo]ii s`i, dar cu o
condi]ie: ca ei s` vin` \n Fiji [i s` r`mn` sub supravegherea
sa pn` la vrsta de dou`zeci de ani.
Pentru Meredith fusese u[or s` renun]e la slujba de la
banc`. Dar, gndindu-se la Mark care ar fi fost supus timp de
optsprezece ani tiranului pe care \l cunoscuse mama ei, se
sim]ea furioas` [i \nsp`imntat` \n acela[i timp. Totu[i,
singur`, nu ar fi putut s` supravie]uiasc`. Astfel, fusese
16 LAUREY BRIGHT
obligat` s` p`r`seasc` micul ora[ Midland [i s` traverseze
jum`tate din glob pentru a veni \n Fiji.
Privind certificatul de na[tere al lui Mark \i veni ideea de a
pretinde c` este mama lui. Aceast` hrtie nu men]iona nici un
detaliu al p`rin]ilor lui. Bunul-sim] \i spunea c` erau pu]ine
[anse ca aceast` \n[el`torie s` dureze prea mult timp. Doar
dac` era suficient de conving`toare ca Maurice Fowler s` nu
verifice veridicitatea spuselor sale. Dac` l-ar fi acceptat pe
Mark drept str`nepot, n-ar fi avut nici un drept asupra lui.
Merita s` \ncerce.
La \mplinirea vrstei de dou`zeci de ani, ar fi f`cut f`r`
[tirea nim`nui demersurile pentru o adop]ie legal`. Din
momentul \n care ar fi avut actele care \i recuno[teau tutela
copilului, acesta ar fi fost salvat.
Era un plan incomplet, cu goluri, [i care risca s` se n`ruie
la cea mai mic` verificare. Iar Maurice Fowler era probabil
suficient de sever [i de strict pentru a o alunga, desp`r]ind-o
de acest copil a[a-zis ilegitim. Dar \i oferea lui Mark
posibilitatea de a duce o via]` normal` Meredith era
hot`rt` s` sus]in` aceast` versiune.
Ar fi putut avea sor]i de izbnd`.
Cnd Mark spunea Meredith, se putea \n]elege mama.
De la moartea mamei lor, se ata[ase de sora lui, dnd dovad`
de toat` afec]iunea pe care un copil o arat` p`rin]ilor lui. {i
sem`nau att de mult Mark era brunet, dar avea aceea[i
frunte \nalt`, aceia[i ochi imen[i, aceea[i gur` ferm` [i
\ndr`znea]` ca Meredith. Maxilarul lui Mark, mai lat, nu
sem`na cu tr`s`turile fine ale lui Meredith.
SUB VRAJA IUBIRII 17
Cnd taxiul \i l`s` a doua zi \n fa]a casei bunicului lor,
Meredith ridic` privirea, cu un aer hot`rt. Pe tot parcursul
drumului, fusese nevoit` s` \nghit` de nenum`rate ori pentru
a-[i alunga teama care o invadase. Lng` ea, Mark adormise,
obosit de drumul pn` la Lautoka. O dorin]` instinctiv` de
a-l proteja i se n`scu \n suflet. |[i cobor\ privirea spre el. Un
copil att de mic, att de vulnerabil, nu trebuia l`sat la mila
b`rbatului descris de mama ei.
Blnd precum granitul [i la fel de \n]eleg`tor, rse ea
amar.
Dar nu-[i putu st`pni un sentiment de groaz` atunci cnd
privi casa. Era o imens` construc]ie alb`, \n stil colonial.
Balcoanele mari erau pline de orhidee roz [i mov. Era ca \n
paradis, se gndi Meredith uimit`. |n gr`din`, un arbust exotic
\nflorit se \n`l]a dintre crini. Via]a era aici cu siguran]`
insuportabil`, pentru ca mama ei s` poat` p`r`si atta
frumuse]e f`r` regret.
18 LAUREY BRIGHT
Capitolul 2
Indigena care deschise u[a [tia pe cine avea \n fa]`. Cu un
zmbet str`lucitor, \l lu` pe Mark, adormit \nc`, din bra]ele lui
Meredith.
A]i l`sat mult timp s` treac` pn` s` reveni]i acas`,
marama, murmur` ea. Intra]i.
|n holul impozant, o lustr` \n form` de soare lumina
pere]ii acoperi]i de m`tase verde deschis. |n schimb, camera
sobr` \n care fu introdus` contrasta att de mult cu prima,
\nct Meredith clipi des.
Domni[oara Colfax [i micu]ul, domnule Fowler.
Privirea i se \ndrept` spre b`rbatul a[ezat \n spatele
biroului.Tr`s`turile frumosului chip trufa[ erau \mpietrite
\ntr-un aer autoritar implacabil. Uluit`, \[i aminti: el era cel
care trecuse pe lng` ea, \n timp ce Don o ]inea \n bra]e.
Probabil c` el era la fel de surprins, dar nu l`sa s` se vad`.
Doar buzele i se sub]iar` pn` devenir` o linie. Meredith se
f`cu palid` [i c`zu \ntr-un fotoliu.
Voi lua copilul, spuse servitoarea care nu p`rea
intimidat` de st`pnul ei.
Nu! strig` hot`rt tn`ra. Va fi speriat dac` se va trezi
singur \ntr-un loc str`in.
Las`-l, Litia. Vrei s`-l anun]i pe domnul Fowler de sosirea
lor, te rog?
Litia \l puse pe Mark pe o canapea lat`, zmbi, apoi disp`ru
gra]ioas`, \ntr-un sulu auriu.
T`cerea ce se l`s` \n camer` era att de adnc`, \nct \[i
putea auzi inima b`tnd. |n cele din urm`, convins` c` el t`cea
pentru a o pune la \ncercare, ridic` privirea.
Atunci, cine sunte]i dumneavoastr`? \ntreb` ea arogant.
O rud` foarte \ndep`rtat`. Str`bunicii no[tri au fost veri.
Ne po]i studia genealogia, dac` \]i face pl`cere.
Nu, mul]umesc, r`spunse ea \ncordat`. Unde este
bunicul meu?
Dup` ce ia masa, se odihne[te \n camera sa. Nu mai este
la fel de puternic .
Nu cred c` accept` acest lucru prea u[or.
Ce conversa]ie ciudat`! Amintirile din ziua precedent`
p`reau c` le dicteaz` cuvintele.
Fiind realist, accept`.
|n ochi \i lucea o lumin` ciudat`, profund inteligent`.
Meredith se gndea c` asemenea ochi nu puteau ascunde
dect un suflet cald, pasional. I se p`rea ciudat c` erau att de
reci. Pu]in jenat` de acest gnd, \ncepu s` vorbeasc`, f`r` s` se
team` c` ar putea p`rea indiscret`.
{i ce face]i aici, \n realitate?
Bunicul t`u este \n vrst` [i cu o s`n`tate [ubred`. Are
nevoie de cineva bun la toate.
20 LAUREY BRIGHT
Nu p`re]i a fi genul de om care ordon`, ci mai curnd,
ave]i atitudinea unui patron.
Orice fiin]` uman` are propriile limite, r`spunse el,
ridicndu-[i umerii. Maurice [i le cunoa[te pe ale sale.
Asta nu-i st` \n fire, spuse ea sec.
Ce [tii despre el? Ceea ce ]i-a povestit mama ta?
I se citi \n voce un asemenea dispre], \nct \l \nfrunt`
\nc`p`]nat`.
Cum \ndr`znea s` i se adreseze astfel?
Nu [ti]i nimic despre ea!
Nimic, \n afar` de faptul c` i-a frnt inima tat`lui ei
deliberat, spuse el rece. Ca to]i cei care se simt vinova]i,
probabil c` [i-a lini[tit con[tiin]a descriindu-l ca fiind un tiran
f`r` inim`.
Astfel i-l descrisese mama pe Maurice Fowler, dar Meredith
nu voia s` recunoasc` \n fa]a acestui v`r arogant.
Acum trei luni, nici nu [tiam c` am un bunic. A[a c` nu
mi-am format nici o p`rere despre el. Pe de alt` parte, mama
nu a f`cut niciodat` nimic pentru a r`ni pe cineva.
Fugind de tat`l [i de logodnicul ei, nu a provocat durere
celor din jur? spuse el pe un ton dur.
Meredith \l privi rece. Pentru nimic \n lume nu dorea s` se
observe faptul c` nu [tiuse de existen]a logodnicului.
Depinde de ceea ce tat`l [i logodnicul ei sim]eau pentru
ea, nu crede]i?
El cl`tin` din cap. Privirea neprietenoas` analiz` tr`s`turile
fine ale fetei, ca [i cnd ar fi vrut s`-i g`seasc` punctele tari [i
punctele slabe. Sub privirea adnc` [i impersonal`, se str`dui
s` p`streze o atitudine nep`s`toare. Dup` cteve minute sub
SUB VRAJA IUBIRII 21
for]a acestei priviri, sim]i c` ro[e[te. Ochii cenu[ii se
\ntunecar` sub efectul unei furii necunoscute pn` atunci; o
furie amestecat` cu un sentiment nou, care o l`sa hipnotizat`,
ca un iepure \n fa]a unui [arpe. |i trecu brusc prin minte
gndul c` acest om era periculos.
Dup` \mbr`]i[area pe care am surprins-o noaptea
trecut`, e surprinz`tor c` mai po]i ro[i.
Meredith se st`pni. |[i d`du seama instinctiv c` ie[indu-[i
din fire \n fa]a acestui om ar fi pus-o \ntr-o pozi]ie de
inferioritate.
Nu ave]i nici un drept s`-mi judeca]i faptele, r`spunse ea,
st`pnindu-se cu greu. Bunicul este tutorele meu, nu
dumneavoastr`.
Sper c` nu ai trezit copilul, relu` el cinic, ignorndu-i
cuvintele. P`rea]i amndoi groaznic de gr`bi]i s` r`mne]i
singuri.
Sub\n]elesul o f`cea furioas`. Pe punctul de a nega cu
indignare, se st`pni. N-ar fi trebuit s` o deranjez faptul c`
acest b`rbat o credea capabil` de aventuri cu oricine, dac`
dorea s` se cread` c` Mark era fiul ei. Chiar dac` se sim]ea
jignit`.
Nu sunte]i tutorele meu, domnule Fowler, repet` ea.
Spune-mi Dane, spuse el f`r` a \ncerca s`-[i ascund`
dispre]ul. Cred c` e mai bine s` te avertizez: aici nu va fi
tolerat` o astfel de conduit`. Numele Fowler este cunoscut [i
respectat \n tot Pacificul de Sud. Chiar dac` am avut [i noi oi
negre, femeile noastre au reu[it pn` \n momentul de fa]` s`
nu p`teze reputa]ia familiei.
Se ridic` [i \nconjur` masa. Se opri \n fa]a tinerei,
adncindu-[i privirea \n ochii ei. Se for]` s` r`mn` dreapt` pe
22 LAUREY BRIGHT
scaun. Acest b`rbat o domina ca o siluet` malefic`. Prinznd-o
de \ncheietura minii, o for]` s` se ridice. Meredith tres`ri ca
[i cnd ar fi primit o palm`.
A[adar, atta timp ct locuie[ti aici, fii foarte atent`. Sau
vei avea mari nepl`ceri, amenin]` el.
Dezgustat` pn` \n adncul fiin]ei, i se t`ie pentru o clip`
respira]ia. |[i sim]ea pulsul b`tndu-i la gt. Genele
tremurnde ascundeau cu greu teama [i emo]ia provocate de
apropierea lui Dane. |[i umezi buzele.
{i nu-]i \ncerca farmecele asupra mea. Sunt dificil \n
alegerea prietenelor.
|i strnse cu putere \ncheietura minii, apoi, ca [i cnd
n-ar fi putut suporta acest contact, o \mpinse brusc [i se
\ntoarse cu spatele. Fiecare mi[care \i punea \n valoare statura
atletic`. Meredith \ncerca s` uite momentul tulbur`tor pe care
tocmai \l tr`ise. |l detesta pe Dane Fowler, iar el o dispre]uia.
Totu[i, pentru un scurt moment, o privise ca pe o femeie [i
ea reac]ionase. |n ciuda naturii sale odioase, acest b`rbat avea
un fel de magnetism care dep`[ea aproape toate celelalte
tr`s`turi de caracter.
Cred c` ai \n]eles, spuse el privind-o. Bunicul t`u este
gata s` te primesc`, dar e de datoria mea s`-]i supraveghez
conduita. Este pu]in probabil ca Maurice s` se lase mi[cat de
trucurile feminine pe care le-ai putea folosi. Ca [i mine, are
suficient` experien]` pentru a ghici adev`rata natur` a
oamenilor.
S` \n]eleg c` nu e[ti c`s`torit, Dane?
Fa]a i se schimb` ca [i cnd l-ar fi speriat, dar \[i relu`
imediat masca impasibil`.
SUB VRAJA IUBIRII 23
Nu. Nici c`s`torit, nici logodit. Pentru informarea ta, s`
[tii c` nu detest femeile [i am, ca toat` lumea, anumite nevoi.
Fix` din priviri silueta mic` [i dreapt` din fotoliu.
Admit c` e[ti r`pitoare [i probabil c` ar fi foarte agreabil
s` te seduc, dar nu voi face aceast` experien]`. Este inutil deci
s`-]i pierzi timpul [i s` m` faci s` mi-l pierd [i pe al meu,
\ncercnd s` m` farmeci.
|[i ridic` brusc privirea spre chipul fetei care \nghi]ea cu
greu. Ea \[i l`s` capul plecat, f`r` ca el s`-i poat` vedea
expresia fe]ei.
|[i schimb` tonul vocii, mi[cat poate de paloarea
chipului ei.
|mi pare r`u dac` am fost prea dur. Dar e mai bine s` [tii
de la \nceput cu cine ai de-a face.
Desigur, r`spunse ea cu o voce neutr`.
Sim]ea furioasa dorin]` de a arunca \n Dane cu bibeloul de
pe birou. Se ab]inu. Dup` toate, ar fi trebuit s` se bucure c`
trece drept o fat` de moravuri u[oare. Asta va face ca minciuna
ei s` fie mai credibil`. F`r` \ndoial`, bunicul ei avea \ncredere
\n judecata lui Dane. Dac` el credea c`-i st`tea \n fire s` aib`
copii nelegitimi, poate c` nu va mai r`scoli trecutul.
B`nuia c` toate cuplurile care se s`rut` trebuie s` fie
aman]i?
Se ridic` auzind b`t`i \n u[`.
Este gata s` v` primesac` pe amndoi, anun]` Litia. Cu
dumneavoastr`, domnule Fowler.
Servitoarea \l lu` pe Mark \n bra]e [i zmbi.
Doarme adnc, murmur` ea. V` seam`n`, nu-i a[a?
Da.
24 LAUREY BRIGHT
Fericit` c` asem`narea fusese f`cut` \n prezen]a lui Dane,
se l`s` condus` de lungul unui coridor. I-ar fi pl`cut s`
admire mai \ndeaproape tablourile de pe pere]i, dar,
\nconjurat` de Litia [i de \ndep`rtatul v`r, nu-[i putea permite
asta.
Am impresia c` sunt dus` la \nchisoare sau escortat` la un
membru al familiei regale care m-ar primi \n audien]`, se
gndi ea. Ambele, probabil, dac` bunicul ei nu se mai
schimbase considerabil \n ultimii dou`zeci de ani. Dup` Dane,
era la fel de inflexibil. Dar dorea s`-[i fac` singur` o p`rere,
\nainte de a decide dac` e necesar s`-l treac` pe Mark drept
fiul ei.
Maurice Fowler era un b`rbat de statur` \nalt`, al c`rui
chip denota natura nemiloas`. Ca [i nepoata lui, avea ochii
cenu[ii. Dar dac` privirea lui Meredith era distant`, a lui era
glacial`. Chipul i se \mblnzi cnd \l privi pe Mark, dar
probabil c` era doar un reflex. Majoritatea oamenilor nu pot
rezista \n fa]a unui copil. Mai ales att de frumos cum era
Mark.
Dup` ce-l privi pe b`ie]el, b`trnul \[i \ndrept` aten]ia spre
Meredtih.
Nu semeni deloc cu un Fowler, spuse el.
Asta \l deranja \n mod vizibil. Meredith sim]ea c` nu va avea
nici o speran]` de libertate, dac` se l`s` intimidat`. Ridic` din
sprncene:
Pe tat`l meu \l chema Colfax.
Se l`s` o t`cere \ncordat`.
A[az`-te, \i spuse \n cele din urm` Maurice. Litia, d`-i
copilul.
SUB VRAJA IUBIRII 25
Meredith accept` cu recuno[tin]` locul pe care i-l oferi
Dean. Prezen]a lui Mark ghemuit \n bra]ele sale, \i d`dea
curaj. Privi \n jur. Pe jos erau covoare persane, pere]ii erau \n
lambriuri, dar mobila strica totul. Birouri imense, dulapuri
mari, scaune victoriene mediocre |n aceast` camer` nu se
mai f`cuser` schimb`ri de secole. Nu era de mirare c` Maurice
era dur, dac` acesta era decorul lui preferat!
Luptnd \mpotriva groazei pe care nu trebuia s` o arate, \i
privi pe cei doi b`rba]i. Dane st`tea \n picioare lng` Maurice.
Amndoi inspirau ideea de putere. Presim]ea c` va fi foarte
dificil s` le ]in` piept la amndoi, dar trebuia, spre binele lui
Mark.
Numele tat`lui t`u nu trebuie pronun]at \n aceast` cas`,
spuse rece Maurice dup` ce Litia ie[i.
N-am obiceiul s`-i men]ionez numele \n fiecare fraz`, dar
nu inten]ionez s`-l evit.
Dac` nu accep]i condi]iile mele, e[ti liber` s` pleci chiar
mine.
A[ avea ce povesti jurnali[tilor, r`spunse ea.
|ncerci s` m` [antajezi?
Meredith \l leg`n` u[or pe Mark.
Da. Nu voiam s` vin aici, dar a]i insistat. Neputnd s` m`
ocup de Mark a[a cum trebuie, am fost nevoit` s` ascult. Nu
ne dori]i [i nu ne vre]i aici. Dar iat`-ne. Dar asta nu m` va
determina s`-mi reneg cei nou`sprezece ani tr`i]i pn` acum
[i nici numele tat`lui meu.
}inu piept lini[tit` privirii amenin]`toare, \ncercnd s`
descopere un semn de sl`biciune. Teama pe care o sim]ea de
la moartea mamei sale disp`ruse, elibernd-o. Avea impresia
26 LAUREY BRIGHT
c`-l \n]elege pe Maurice Fowler. Fragmente dispersate ale
vie]ii sale se reuneau, formnd un tot.
Cel pu]in e[ti loial`, recunoscu el cu jum`tate de glas.
Dar nu \ntinde prea mult coarda. Am un atu \n mn`: po]i
pleca, dar f`r` Mark. Tocmai ai recunoscut c` nu te po]i ocupa
de el singur`.
{i cum v-a]i putea descurca dumneavoastr`?
A[a cum m-am descurcat [i cu mama ta. B`[tina[ele
ador` copiii [i sunt excelente doici. Dar n-a[ comite acelea[i
gre[eli; f`r` sl`biciuni, f`r` r`sf`]. Acest b`iat va fi crescut
pentru a-mi lua locul. Va \nv`]a ce \nseamn` s` fii un Fowler.
|[i sim]i sngele \nghe]ndu-i \n vene, dar nu-[i putea tr`da
teama.
{i ce rol va mai avea Dane \n toat` povestea asta?
Dane? El este mo[tenitorul meu. L-am ales pentru c` [tiu
c` pot avea \n el toat` \ncrederea. Este inteligent [i nu v` l`sa
nimic s` intervin` \n aceast` afacere. Dane nu va avea de
suferit.
{i dac` Mark nu va dori s` duc` mai departe afacerea?
Am l`sat-o pe mama ta s`-[i tr`iasc` via]a [i asta nu a
ajutat-o prea mult. A f`cut cu siguran]` acela[i lucru pentru
tine, dar asta nu are importan]`. Dar Mark va fi educat corect.
Va [ti ce \nseamn` supunerea. La vrsta de opt sau nou` ani,
va pleca la colegiu, ca Dane. Va deveni un b`rbat.
|[i lu` ochii de la bunic pentru a-l privi pe Dane care st`tea
cu spatele la perete. Avea chipul nemi[cat, dar nu se l`s`
intimidat`. Dialogul \l amuza enorm. Invadat` de o mnie
oarb`, era convins` c` acest b`rbat nu avea nici cea mai
elementar` no]iune despre supunere.
SUB VRAJA IUBIRII 27
Astea sunt planurile dumneavoastr` pentru el? \ntreb` ea
att pe Maurice, ct [i pe Dane.
B`trnul fu cel care \i r`spunse:
Da. Este singurul meu urma[ de sex b`rb`tesc. P`rin]ii lui
nu valorau mare lucru, dar el trbuie s`-mi semene totu[i. {i pe
ce am mai sfnt, voi reu[i!
Chiar dac` asta \l va face s` sufere?
Copiii sunt capricio[i, dac` li se permite. Nu \ncerca s` m`
convingi cu psihologia asta modern` [i stupid`, nu cred \n ea.
Nu m` \ndoiesc de faptul c` sunte]i un fin psiholog. Este
indispensabil pentru un om de afaceri. Dar asta n-are nimic
de-a face cu \ntrebarea mea.
Cine este? interveni Dean pe un ton plictisit, contrazis de
privirea p`trunz`toare.
Meredith inspir` adnc. Privi copilul adormit \nc`.
Nu pute]i face cu Mark ceea ce dori]i. Este fiul meu!
Ridic` privirea. Nici un mu[chi al fe]ei nu i se clinti, dar se
vedea c` primise o lovitur` puternic`. Nu \ndr`znea s`-l
priveasc` pe Dean.
Dup` o lung` t`cere, ca [i cnd s-ar fi eliberat de o vraj`,
Maurice se \ntoarse spre Dean.
O crezi?
Da.
R`spunsul venise f`r` ezitare. S`ruturile au distrus
regate Dup` s`rutul lui Don, reputa]ia lui Meredith era deja
catalogat`.
|n]eleg
Aparent, problema fusese rezolvat`. Maurice se \ntoarse
spre nepoata sa.
28 LAUREY BRIGHT
Cel pu]in [tii cine este tat`l? \ntreb` el pe un ton
dispre]uitor.
Da.
Cine?
Meredith c`uta minciuna cea mai pu]in nepl`cut`.
Este un b`iat de la [coal`, spuse ea \n cele din urm`. Dar
asta nu are importan]`. Acum este la universitate.
Inteligent?
Da, recunoscu ea. Tat`l lui era str`lucitor, dar incapabil
s` formeze o familie.
Este la curent?
Care era cel mai bun r`spuns? {i trebuia s` continue acest
interogatoriu \n prezen]a lui Dane? Ro[ind, ca [i cnd
povestea ei ar fi fost adev`rat`, murmur` un r`spuns negativ.
|n]eleg
Maurice se ridic` greoi. Cu pasul ap`sat, se apropie de
fotoliul ei.
Las`-m` s`-l v`d, \i spuse el pe un ton sec.
Mark dormea sprijinit pe um`rul lui Meredith. U[or, \i
\ntoarse chipul adormit. Mi[carea \i dezveli u[or snul. Sim]i
c` ro[e[te, dar reu[i s` [i rea[eze gulerul f`r` s`-l trezeasc`
pe Marc. Ridicnd privirea, v`zu zmbetul ironic al v`rului ei
[i ro[i [i mai mult.
Tat`l era brunet?
Da, spuse ea gndindu-se la tat`l ei.
|]i seam`n` {tie cineva lucrul acesta aici? ad`ug` el brusc.
Nu.
Dar \n insula Hibiscus? interveni Dane.
Maurice Fowler se \ntoarse brusc.
SUB VRAJA IUBIRII 29
Despre ce vorbe[ti?
Spune-i, Meredith.
Tn`ra \l \nfrunt`, agasat`. F`r` s` fi avut inten]ia s`
ascund` sejurul din insul` sim]i c` Maurice avusese parte de
suficiente emo]ii. |i arunc` o privire rece lui Dane.
Am r`mas acolo timp de zece zile, spuse ea. N-am spus
nim`nui c` Marc este fiul meu, dar toat` lumea o credea.
Nici o confiden]`, nici o brf` feminin`? E[ti sigur`?
\ntreb` dur Maurice.
Nici una.
Atunci, vom r`mne la prima versiune, spuse el
a[ezndu-se. Iar tu domni[oar`, continu` el cnd ea \ncerc` s`
spun` ceva, taci! Nu mai vreau s` discut cu tine! Atta timp ct
ve]i locui aici acest b`iat va fi fratele t`u, [i asta-i tot!
Acestea fiind spuse, f`cu un gest care \i tr`da b`trne]ea [i
neputin]a. \[i sprijini capul de sp`tarul scaunului [i \nchise
ochii pentru un moment. Ca [i cnd ar fi fost un semnal Dane
\[i p`r`si locul. |l lu` pe Mark din bra]ele lui Meredith [i, cu
un gest impun`tor, \i ordon` s` l urmeze afar` din camer`.
Uimit`, se ridic`. Dar nu-[i putea p`r`si astfel bunicul,
acest b`rbat solitar [i trist a[ezat \n camera \ntunecat`. U[or,
\nainte de a-[i pierde curajul, se apropie de el.
Mul]umesc, [opti ea.
Se \ndep`rt` repede. Era convins` c`, dac` ar fi v`zut-o,
Maurice Fowler ar fi descoperit ct de vinovat` se sim]ea.
30 LAUREY BRIGHT
Capitolul 3
Meddy? o strig` Mark nelini[tit. Meddy?
Sunt aici, dragul meu. }i-e sete?
Da.
B`u \nsetat paharul de suc de fructe pe care i-l \ntinsese
sora lui [i i zmbi larg.
Unde suntem, Meddy?
La bunicul. Vrei s`-mi vezi camera?
De acord, r`spunse el vesel.
Situate \ntr-o arip`, cele dou` camere d`deau spre o
verand` umbrit` de orhidee str`lucitoare. Meredith [i Mark o
luar` pe o c`rare m`rginit` de plante parfumate [i ajunser`
\ntr-o curte cu pere]i \nal]i, acoperi]i cu vi]` de vie. Tocmai de
asta am fost caza]i \n aceast` arip`, se gndi Meredith cu o
strngere de inim`. |i a[ez` juc`riile lui Mark sub acoperi[ul
de paie al unei c`su]e f`r` pere]i.
Uite! strig` el. Lucrurile mele!
Pref`cndu-se surprins`, i se al`tur`, fericit` c` are o
ocupa]ie care s` o fac` s` uite orele pe care tocmai le tr`ise.
Era adnc r`nit` de atitudinea lui Dane, recunoscnd c` se
expusese dispre]ului s`u declarnd c` este mama lui Mark.
Dar, chiar [i \nainte de aceast` minciun`, Dane o
dispre]uia. Cu inima strns`, se gndea c` s`rutul la care
fusese martor p`ruse mai pu]in inocent dect era \n realitate.
|n plus, \l v`zuse pe Don conducnd-o la caban`. Dar asta nu
dovedea c` era o fat` de moravuri u[oare. Poate c`
dispre]uia toate femeile, considerndu-le inferioare, \[i
spuse Meredith, a[ezndu-se la umbr`. Ce viitor agreabil o
a[tepta! S` locuiasc` \mpreun` cu bunicul ei nu era u[or, iar
Dane Fowler era o complica]ie de care s-ar fi lipsit
bucuroas`.
La apusul soarelui, \i f`cu baie lui Mark [i \l \mbr`c` \n
pijama. Dup` ce \i d`du s` m`nnce, \i spuse o poveste \nainte
de culcare. La cteva minute dup` ce-i spusese noapte bun`,
Mark dormea cu bra]ele \ntinse, \n acel abandon propriu
copil`riei.
Meritau f`cute toate sacrificiile pentru a-i oferi o via]`
fericit`, se gndi Meredith \nainte de a se retrage.
Se schimb` pentru a cina cu Dane [i bunicul ei. Rochia roz
\i punea \n valoare culoarea aurie a pielii.
Litia o conduse \ntr-o camer` elegant`, unde covorul fin [i
mobilele orientale d`deau o not` rafinat`. O pictur` pe
m`tase, \ntins` pe perete, reprezenta un peisaj chinezesc.
Maurice, a[ezat pe o canapea, \[i ridic` privirea la intrarea
ei, dar nu-i adres` nici un cuvnt. |n picioare, lng` fereastr`,
Dane privea gr`dina \ntunecat`.
Se \ntoarse [i o privi pe Meredith \ntr-un mod ciudat. Nici
unul dintre b`rba]i nu-i zmbi.
32 LAUREY BRIGHT
A adormit? spuse Maurice dup` un moment de t`cere.
Da.
Renadi va r`mne lng` el \n cazul \n care se va trezi. Vrei
s` bei ceva?
Da, un porto sec.
Se a[ez` cu un calm aparent pe scaunul pe care i-l ar`t`
Dane. Maurice o fixa cu un aer amenin]`tor, \n timp ce Dane
o servea. Pl`cut \nceput de sear`, se gndi ironic.
|n realitate, atmosfera fu destul de relaxat`. Cei doi
discutau evenimente politice locale. Meredith t`cu, fiindc` nu
\n]elegea nimic. Dar mai trziu, cnd conversa]ia se \ndrept`
spre art` [i literatur`, avu surpriza pl`cut` s`-i surprind` cu
observa]ii pertinente.
Dup` o mas` copioas`, servit` \ntr-o camer` impun`toare,
se re\ntoarser` \n salonul chinezesc. Maurice se retrase la ora
zece, l`snd-o pe Meredith singur` cu Dane.
Tn`rul avea un aer plictisit [i distant, dar era foarte
atr`g`tor pentru femeile c`rora le plac b`rba]ii bronza]i [i cu
tr`s`turi dure.
Nu era cazul ei. Totu[i, \[i d`du seama c` traiul ar fi putut
fi foarte dezagreabil, dac` nu g`seau o cale de compromis. La
urma urmei, chiar dac` se detestau, erau nevoi]i s` locuiasc`
sub acela[i acoperi[ pentru urm`toarea perioad`.
|n mod curios, Dane se gndise la acela[i lucru.
Am remarcat faptul c` ai evitat s` mi te adresezi \n
aceast` sear`. Spre binele lui Maurice, ar trebui s` ne
comport`m cu un minimum de curtoazie. Nu este cazul s`-]i
spun c` este bolnav.
SUB VRAJA IUBIRII 33
Nu, nu e necesar. Inima?
Nu [tiu, nu spune niciodat`. Toat` via]a sa a fost foarte
activ [i i se pare frustrant s` se afle \n aceast` stare. Nu v`d nici
un motiv pentru a-l \ngrijora [i mai mult.
Dac` a]i avea un motiv, l-a]i \ngrijora?
Zmbi, dar privirea \i r`mase rece.
Vei descoperi singur`, dac` te intereseaz`.
Da, m` intereseaz`!
Nu te hazarda, drag` veri[oar`. {i nu te \n[eli: nu sunt
nici c`s`torit, nici logodit, dar nu sunt disponibil.
Meredith avu nevoie de \ntrega sa energie pentru a lupta
\mpotriva mniei reci care o cuprinse.
Nu te nelini[ti, Dane. Nu te g`sesc deosebit de atr`g`tor.
Este adev`rat, preferi b`rba]ii mai tineri, spuse el pe
un ton mieros. Sper c` vei fi atent` dac` vei mai avea alte
aventuri. Maurice poate accepta un str`nepot bastard, dar
m` \ndoiesc c` va mai fi la fel de indulgent cu un al
doilea.
Nu te nelini[ti! spuse ea strngndu-[i pumnii. |]i promit
c` asta nu se va \ntmpla.
B`nuiam.
De ce?
Ei bine, asumndu-]i un astfel de risc din nou, ai fi
ac]ionat proste[te. Iar tu nu e[ti proast`, nu-i a[a?
Ce naiba voia s` spun`? Pentru o clip`, v`zndu-i privirea
amuzat`, crezu c`-i ghicise minciuna. |l privi atent, dar nu
putu fi sigur`.
Cred c` nu, r`spunse ea cu glas sc`zut.
Bine.
34 LAUREY BRIGHT
Se p`rea c` ajunseser` la o \n]elegere. |ncerc` s` uite
\ndoiala care i se n`scuse \n suflet \n urma acestei discu]ii.
Dane \[i privea paharul [i zmbea u[or. |n cele din urm`, \[i
termin` b`utura [i spuse:
Ai un aer ciudat. Am spus ceva?
Doar sub\n]elesul c` nu sunt proast`.
De ce te surprinde asta?
O, nu. Dar \n aceast` dup`-amiaz`, aveam impresia c` nu
am nici o calitate.
Draga mea copil`, dac` tot cau]i complimente, \]i pot
spune c` e[ti foarte frumoas` [i foarte curajoas`. |mbr`cat` cu
un sulu ud, corpul t`u este unul pe care orice b`rbat l-ar
remarca. A[ min]i dac` n-a[ admite c` te-a[ putea dori foarte
u[or. Cred c` ]i-am spus acest lucru [i azi dup`-amiaz`. Totu[i,
nu sunt nici idiot [i nici sclavul dorin]elor trupe[ti, \nct s` uit
tot ce am \nv`]at despre femei [i s` m` arunc \ntr-o aventur`
cu tine. Cu ct \]i vei da sema de asta mai repede, cu att va fi
mai bine pentru toat` lumea. Am fost clar?
Sub dispre]ul ustur`tor al vocii lui, p`li. Ct de mult o
dispre]uia! Ag`]ndu-se de mndria ei, se ridic`.
Foarte clar. Ori ave]i vanitatea unui diavol, ori v` este att
de fric` de farmecul meu \nct ave]i nevoie de un baston
pentru a m` speria. Pentru c` suntem la fel de sinceri, voi
pune [i eu lucrurile la punct. Nu simt nimic pentru tine,
Dane. Dac` a[ dori s` m` c`s`toresc, a[ c`uta pe cineva care
s` nu fie doar rece [i calculat, bun doar s` insulte.
Aproape orbit` de lacrimi, se \ndrept` spre u[`, dar se opri
pentru a ad`uga:
Nu te-a[ vrea nici dac` ai fi singurul b`rbat de pe p`mnt.
A[a c` relaxeaz`-te. Bun` seara!
Intr` \n camera sa cu picioarele tremurndu-i.
SUB VRAJA IUBIRII 35
Ce scen` odioas`! Dar nu-[i regreta cuvintele. Cum
\ndr`znea s` o trateze astfel? Ce p`cat c` trebuie s` arate c` se
\n]elege bine cu el! Cu pu]in noroc, \l va vedea rar. |[i
petrecea cu siguran]` cea mai mare parte a zilei, muncind.
A doua zi, nu-l v`zu la micul dejun. Afl` c` plecase la Suva,
capitala.
Se va \ntoarce la cin`, \i spuse Maurice. Avem oaspe]i \n
aceast` sear`. Ai o rochie prezentabil`?
Desigur.
Vreau s` spun ceva elegant, care s` te pun` \n valoare.
Tn`ra pe care Dane vrea s` o ia de so]ie va fi aici. Este foarte
frumoas` [i are foarte mult bun-gust.
Am dou` rochii de sear`, una scurt` [i una lung`. M`
avantajeaz`, dar nu m` vor transforma \n prin]es`.
Bine. |mbrac`-te cum vrei. Vom pleca \n curnd \n
Australia. |]i vei cump`ra haine de acolo.
Mul]umesc, sunte]i foarte amabil, \i mul]umi ea cu efort.
Nu sunt amabil, iar tu [tii asta. Aici e[ti o Fowler [i
trebuie s` fii la \n`l]ime. Pentru asta, trebuie s` ai ]inute
decente. |]i voi aloca o sum` care \]i va acoperi cheltuielile
necesare. Dane se va ocupa de asta.
Meredith jur` s` nu se foloseasc` de ace[ti bani, dar \i
mul]umi din nou.
Dup` dejun, se plimb` cu Mark prin parc. Gr`dinile,
aranjate cu gust, p`reau naturale, ca unele dintre parcurile
engleze[ti. Dar exuberan]a copacilor imen[i [i entuziasmul
tropical al arbu[tilor cu frunze multicolore erau necunoscute
Angliei. Iar florile! Erau arbori cu toate nuan]ele de ro[u [i de
galben, flori ag`]`toare, orhidee [i alte specii pe care nu le mai
v`zuse niciodat`.
36 LAUREY BRIGHT
Dr`gu], spuse Mark culegnd flori aurii.
Magnific! ad`ug` ea.
Urmnd un pasaj cu bolt`, acoperit de flori mici [i roz,
ajunser` la o piscin`.
Vrei s` \not`m? propuse Mark.
|notar` [i mncar` fructele pe care le adusese Litia. Ar fi
putut spune c` [i-au petrecut ziua \ntr-un loc gol, c`ci nu-l mai
v`zur` pe Maurice dup` mas`. Dar era Litia [i Randi, femeia
care se ocupa de Mark. To]i erau foarte aten]i cu Mark [i mai
ales cu Meredith.
|n cele din urm`, Mark fu dus la somn. Meredith \[i studia
chipul \n oglinda din camer`. Un rid \i str`b`tea fruntea.
Rochia galben`, att de elegant` \n Anglia, p`rea destul de
[tears` sub soarele arz`tor al tropicelor.
Pu]in conta, \[i spuse Meredith pentru a se lini[ti. Rochia
se mula delicat pe linia corpului abia \mplinit, iar sandalele cu
toc \nalt \i d`deau \ncredere. Foarte atent, \[i contur` ochii [i
se ruj`. |[i puse o pereche de cercei roz, un cadou f`cut
mamei de c`tre tat`l s`u [i se d`du cu pu]in din parfumul ei
preferat.
-Cum ar`t? o \ntreb` pe Randi.
Sunte]i foarte dr`gu]`, r`spunse ea sincer.
Dup` ce-l s`rut` pe Mark, se \ndrept` spre salon. Dane \i
ie[i \n \ntmpinare, cu aceea[i expresie plictisit`, pe care o ura
att de mult. Zgomotul tocurilor \i d`dea \ncredere \n ea.
Con[tient` de privirea atent` a bunicului ei, travers` salonul.
El nu f`cu nici un efort pentru a ascunde faptul c` o examina.
Cred c` merge, morm`i el. Ai mai mult` clas` dect
dect majoritatea.
SUB VRAJA IUBIRII 37
|ntorcnd capul, adres` cteva cuvinte \n fijian` b`rbatului
care st`tea lng` el, care se \ndep`rt`. Meredith sim]i c` ceva
l-a deranjat pe Dane. Scurta privire pe care i-o arunc` nu reu[i
s` o fac` s` afle nimic.
A[az`-te. Ce face copilul?
Nici un cutremur nu l-ar putea trezi, spuse Meredith
lund loc. Doarme profund.
Joseph mi-a spus c` [tie s` \noate?
Da! {tie s` se ca]ere [i \n copaci, ad`ug` ea vesel, [i
vorbe[te att de mult, \nct cei din jur \[i pun minile \n urechi.
Am comandat o triciclet` pentru el.
Meredith se \ncrunt`.
Nu vreau s` par nerecunosc`toare, dar a[ prefera s` nu-i
oferi juc`rii. Este fericit cu ceea ce are deja.
}i-e team` s` nu-l r`sf`]? |i voi oferi tot ceea ce doresc [i
nu po]i face nimic s` m` \mpiedici.
|ncerca s` provoace o discu]ie. Meredith t`cu, refuznd
s`-i fac` pe plac. Din fericire, fijianul reap`ru, aducnd o cutie
mic`, pe care i-o \ntinse lui Maurice.
Era a mamei tale, spuse le \ntinzndu-i o cutie de
bijuterii cu un inel \n interior. Se va asorta cu cerceii.
Piatra str`lucea \ntr-un roz palid, rar \ntlnit. Meredith \l
admir` cu r`suflarea t`iat`.
Ce este? \ntreb` ea.
Un diamant roz.
Pentru o clip`, r`mase fermecat` de frumoasa bijuterie.
Apoi, din loialitate pentru mama sa, \nchise cutia [i-[i ridic`
privirea spre bunic. Expresia fijianului o surprinse: \n
picioare, \n spatele lui Maurice, el \[i \ncruntase sprncenele
38 LAUREY BRIGHT
nelini[tit, \ndemnnd-o s` accepte. Printre gene, Meredith
ceru un ajutor t`cut lui Dane, care \nclin` u[or capul.
U[or, redeschise cutia, scoase inelul [i-l puse pe mna
dreapt`.
Mul]umesc, spuse ea.
|ntr-una dintre zile \]i voi spune povestea lui, zise ironic
b`trnul. Aud sosind invita]ii.
|n afar` de Meredith, Dane [i Ginny Moore, viitoarea lui
so]ie, comesenii erau persoane \n vrst`. Domni[oara Moore
[i mama sa, vizibil \ncntat` la ideea unei astfel de uniuni, o
analizar` pe Meredith din priviri. Aveau amndou` ochii
alba[tri ca marea.
|n afar` de asta, nu prea aveau altceva \n comun. Doamna
Moore era o femeie f`r` energie, interesat` de art`, \n timp ce
fiica ei era foarte modern`, foarte la mod` [i avea o p`rere
despre toate.
Uimit` de aceste gnduri pu]in indulgente, Meredith se
dojeni. Cu prietenii lui Maurice nu-i era greu s` fie amabil`,
c`ci o adoptar` to]i. Dar Ginny Moore Meredith nu reu[ea
s`-[i alunge din suflet impresia dezagreabil` c` domni[oara
Moore o detestase de la prima vedere. Cu att mai r`u, sim]ea
c` aceast` antipatie era reciproc`!
Meredith ocupa la mas` locul gazdei. Din fericire, invita]ii
se cuno[teau \ntre ei [i se lansaser` \ntr-o discu]ie animat`.
A[a c` nu era nevoit` s` caute subiecte de discu]ie.
Dane se dovedi foarte monden. Chiar dac` Maurice nu-l
crescuse s`-i fie succesor, se str`duise singur s` ating` aceast`
pozi]ie. Avea chiar [i acela[i aer de autoritate ca b`trnul. {i
nimic, nici m`car acest magnetism, nu reu[ea s`-i ascund`
SUB VRAJA IUBIRII 39
inteligen]a \n spatele tr`s`turilor seduc`toare, se gndi
Meredith observndu-l \ncntnd o doamn`.
Conversa]ia era aprins` \n jurul ei. Diamantul \i sclipea pe
mn`, amintindu-i mereu locul ei \n aceast` cas`.
E[ti destul de calm`, Meredith. E[ti obosit`?
Vocea lui Ginny Moore p`rea ciudat de puternic` \n
t`cerea brusc`.
Deloc.
Atunci, te plictise[ti? insist` Ginny. La vrsta ta, o astfel
de reuniune mi s-ar fi p`rut plictisitoare.
Meredith avea dezagreabila impresie c` era tratat` cu
stim`. Dar \n adncul sufletului, [tia c` Ginny Moore nu era
pur [i simplu respectuoas`: era \n mod deliberat ostil`.
Con[tient` de faptul c` era privit` de Dane [i de Maurice,
Meredith lu` o atitudine de uimire.
|ntr-adev`r? Nu, te asigur. S` spunem c` sunt \mpresionat`.
Apreciez discu]iile interesante. Dar intervin doar dac` am observa]ii
pertinente de f`cut; prefer s` ascult dect s` spun prostii.
Ochii alba[tri se m`rir`, apoi se mic[orar`, alungnd orice
urm` de frumuse]e de pe chipul lui Ginny. Remarca lui
Meredith \[i atinsese ]inta, dar domni[oara Moore [tia s` se
st`pneasc`.
Ce dr`gu] din partea ta! Dragul meu, continu` ea
\ntorcndu-se spre Dane, micu]a ta veri[oar` este o adev`rat`
Fowler, nu-i a[a? Nu-i este team` s`-[i spun` clar opinia.
Meredith era pe punctul de a-[i regreta remarca impulsiv`.
Dar Dane, impasibil, r`spunse:
Asta o va decide timpul, Ginny.
Meredith se str`dui s` nu-[i priveasc` bunicul. Nu voia s`
par` nelini[tit` de reac]ia sa. Faptul c` depindea de el din
40 LAUREY BRIGHT
punct de vedere material era un lucru, dar nu avea de ce s` se
sprijine de el la fiecare pas.
Era amuzant de studiat atitudinea lui Ginny fa]` de Dane.
Prea fin` pentru a fi de acord cu el \n toate, ea dorea s` arate
c`, de[i aveau p`reri diferite asupra detaliilor, erau de acord
asupra problemelor esen]iale.
Foarte [iret din partea ei, dar dac` asta era tactica pentru a
g`si un so], Mredith prefera s` r`mn` celibatar`.
Dup` cin`, servir` cafea [i lichioruri pe verand`.
A[az`-te lng` mine, \i ordon` Maurice.
Cu un suspin de u[urare, Meredith se a[ez` pe un fotoliu,
rezemndu-se de pernu]ele moi. Noaptea era pl`cut`. |n
Pacificul de Sud, stelele p`reau foarte aproape, att de
aproape \nct aveai impresia c` le po]i atinge.
Aerul e mai curat, \i spuse Maurice, dup` ce f`cu
remarca. Ai v`zut Crucea Sudului?
Da, din prima sear`. De ce este numit` Cruce? Mi se pare
c` seam`n` cu un cerb zbur`tor.
Ei bine, draga mea, asta este o blasfemie! strig` Maurice
rznd. Te intereseaz` stelele?
E greu s` le ignori cnd tr`ie[ti aici. Vreau s` spun c`
sunt att de aproape, \nct te oblig` s` le observi, nu-i a[a?
Po]i spune [i a[a |]i pl`cea munca la banc`?
Surprins` de brusca schimbare a subiectului, Meredith se
blbi:
Da Da, o apreciam Cel pu]in
Ei bine? insist` el.
Era probabil mai bine dect \nv`]`mntul, r`spunse ea
ne\ncrez`toare.
SUB VRAJA IUBIRII 41
Maurice zmbi [i se \ntoarse spre un cuplu care discuta cu
voce sc`zut`. Aparent, aflase ceea ce dorise c`ci, pn` la
sfr[itul serii, \[i ignor` nepoata.
Invita]ii plecar` destul de devreme. La cteva minute dup`
plecarea lor, Maurice se \ndrept` spre camera sa, sprijinit de
bra]ul fijianului care \i adusese cutia de bijuterii. I-l prezent`
lui Meredith:
El este Vasilau, Meredith. |l vei vedea des. Se ocup` de
mine.
Ca to]i b`[tina[ii, Vasilau avea un zmbet str`lucitor. Ochii
negri, la fel de iscoditori ca ai lui Maurice, erau totu[i mai
blnzi. Expresia pe care o avea \n timp ce-l ajuta pe b`trn s`
se ridice era la fel de afectuoas` ca cea a unui fiu pentru tat`l
s`u. Nu avea nici un motiv s` simt` mil` pentru b`trn, dar era
pl`cut s` [tie c` inspira stim` [i respect.
Se \ndrept` gnditoare spre camera sa. Sim]ea c` era mai
bine s` se retrag` \nainte s` se \ntoarc` Dane, care o
condusese pe domni[oara Moore acas`. N-ar fi mirat-o ca
v`rul ei s` o condamne pentru lipsa de fine]e involuntar` fa]`
de viitoarea lui so]ie [i prefera s` evite o \ntlnire frontal` cu
el. Se dezbr`c` [i se culc`, gndindu-se c` Ginny \l completa
foarte bine.
Din nefericire, cnd veni cu Mark la micul dejun, Dane era
singur. Judecnd dup` zmbetul for]at, ar fi preferat cu
siguran]` s` fie singur. Meredith se ab]inu s` nu se strmbe \n
fa]a acestei primiri reci.
Este foarte frumos afar`! spuse ea vesel, a[ezndu-l pe
Mark pe scaunul lui.
42 LAUREY BRIGHT
Nu chiar, avnd \n vedere anotimpul.
Era posomort! Meredith \l ajut` pe Mark s`-[i m`nnce
cerealele. Se \ntreba ce vrst` avea Dane. Se comporta ca un
b`rbat de nou`zeci de ani, dar nu avea mai mult de treizeci.
Un b`rbat de treizeci de ani foarte seduc`tor, e adev`rat,
dar nu atr`g`tor pentru Meredith. Inteligen]a [i magnetismul
s`u, combinate cu intoleran]a dur` care p`rea tr`s`tura lui
dominant`, erau strivitoare. |n plus, era un ipocrit. O
dispre]uia pentru conduita u[aor`, dar, cu o sear` \n urm`,
dovedise c` avusese partea sa de experien]` feminin` [i nu
numai platonic`.
|n mod sigur, Meredith detesta b`rba]ii care \i provocau
furnic`turi sub piele. |[i lu` micul dejun \n lini[te. Mark, nestingherit
de t`cere, rdea, vorbea [i se comporta ca de obicei.
Dintr-o dat`, Vasilau ap`ru \n prag.
Domni[oar` Meredith, m` pute]i urma, v` rog?
Da. Da, desigur.
Ezit` un moment.
Nu-l voi mnca, spuse sec Dane.
Fii cuminte, \i spuse ea lui Mark.
Bunicul vrea s` v` vad`, \i spuse Vasilau.
Se simte bine?
Da. Vrea s` v` spun` ceva.
B`trnul fu scurt.
Vei \ncepe s` te ocupi de bunul mers al casei, \ncepu el.
Tafau vrea s` se retarg` la nepo]ii ei [i asta \]i va da de lucru.
Va veni peste un moment s` vorbe[ti cu ea.
Nu cuno[tea nimic \n acest domeniu, dar, cu optimismul
tinere]ii, spera s` \nve]e repede. |ncuviin]` vesel.
Poate un pic prea vesel, c`ci bunicul relu`:
SUB VRAJA IUBIRII 43
Va trebui s` veghezi totul. Meniurile, genul `sta de lucruri.
Poate c` voi avea cteva gre[eli, dar nu voi face aceea[i
eroare de dou` ori, \l asigur` ea.
|n acest caz, r`mi responsabil`, zmbi el. Du-te s`-]i
termini cafeaua.
P`rea c` aceasta era ziua surprizelor. |l g`si pe Dane
[tergndu-i obrajii lui Mark. Copilul, \n loc s` gesticuleze [i s`
se plng`, r`mase cuminte pe scaun. Ochii \ntuneca]i priveau
cu adora]ie chipul care \l domina.
Nu [i ridicar` capul la intrarea lui Meredith. Dane puse la
loc prosopul, iar Mark \i zmbi angelic.
Mul]umesc, domnule, spuse el.
Dane \i r`spunse cu un zmbet [i-i mngie cu degetul
obrazul rotund.
Foarte bine.
Pentru a-[i ascunde uimirea, Meredith b`u repede un
pahar de suc [i, inevitabil, se \nec`. Cei doi o privir` cu aceea[i
expresie ironic`, iar ea izbucni \n rs, cu ochii lucind de
veselie.
Mark o imit`, b`tnd din palme; pentru o clip`, crezu c`
Dane li se va al`tura, dar, aparent, el nu o ierta. Tr`s`turile
virile se \n`sprir` iar. Se sim]i \mpietrit` de aceast` revan[`, iar
zmbetul \i disp`ru.
Mul]umesc c` ai avut grij` de Mark, spuse ea politicos.
Pentru o supraveghere de cinci minute, nu e cazul s`-mi
mul]ume[ti Ginny vine s` te vad` \n aceast` dup`-amiaz`.
O, ce dr`gu] din partea ei! spuse ea cu efort.
Da, \ntr-adev`r. Ca [i mine, are pu]in timp de dedicat
unor adolescen]i obraznici, dar crede c` te vei plictisi dac` nu
vei cunoa[te al]i tineri de vrsta ta. Cred c` ]i-i va prezenta.
44 LAUREY BRIGHT
E \ntr-adev`r foarte dr`gu] din partea ei, repet` ea.
M` bucur c` recuno[ti asta, spuse el, f`r` a fi naiv.
St`pne[te-]i impertinen]a. Ginny are maniere excelente [i nu
o vei vedea lundu-[i revan[a. Dar eu nu am asemenea
inhibi]ii.
Ce protector! se minun` ea. Nu-]i face probleme, nu eu
sunt cea care ia ini]iativa. Eu nu fac dect s` m` ap`r. Dac` ea
este dr`gu]` cu mine, voi fi la fel.
Cred c` este inutil s`-]i spun c` vei fi \n centrul aten]iei.
Fiecare va \ncerca s` vad` ce fel de persoan` e[ti.
Comportamentul t`u va aminti de cel al mamei tale, spuse el
sec.
Meredith \l privi ridicndu-se. |i zmbi lui Mark, o salut` [i
ie[i foarte st`pn pe situa]ie. Ultima remarc` garanta o bun`
conduit` pe viitor. Pentru nimic \n lume, Meredith nu i-ar fi
dat posibilitatea s` critice memoria mamei sale. Dane Fowler
era un om inteligent [i ne\ndur`tor. Era bine s` nu uite acest
lucru.
|nduio[at` de o brusc` tandre]e, \l \mbr`]i[` pe Mark.
Mn` \n mn`, se \ndreptar` spre sala unde \i a[tepta Tafau.
|ntrevederea fu scurt`. Servitoarea avea s` mai r`mn` o
lun`, pentru a o pune pe Meredith la curent cu ceea ce avea
de f`cut. |i ar`t` apoi proprietatea, cu mndria unei persoane
care a muncit cu \nver[unare s` ob]in` rezultatul dorit.
Vechea cas` colonial`, foarte agreabil`, suferise numeroase
moderniz`ri. Era foarte confortabil`.cea mai mare parte a
amobilierului era oriental [i aranjat cu gust, dar casa sem`na
cu un muzeu. Doar florile mai \nsufle]eau perfec]iunea
ne\nsufle]it` a camerelor. Meredith se sim]ea u[or tulburat`
SUB VRAJA IUBIRII 45
de ordinea [i lini[tea ce domnea. Pentru a putea da via]` din
nou acestui loc, ar fi trebuit o familie care s` umple casa cu
rsete, care s` lase pe alocuri c`r]i [i discuri
Buc`t`ria fu o nou` surpriz`. Condus` de un chinez, totul
era nou-nou].
Domnul Dane a vrut s` fie renovat`, explic` Tafau. Anul
trecut a venit o doamn` din Australia. L-a privit pe Joe lucrnd
timp de o s`pt`mn`. Apoi a mai stat o s`pt`mn` pentru a
desena planurile. Asta u[ureaz` munca, nu-i a[a, Joe?
Da, e mult mai u[or, aprob` el, \ntinzndu-i un biscuit lui
Mark.
Pref`cndu-se c` nu a v`zut nimic, doar de data asta,
Meredith \l felicit` pentru mncarea delicioas` [i continu`
explorarea. |n cele din urm` ajunser` pe verand`. Maurice,
instalat \ntr-un fotoliu, urm`rea cu privirea un minuscul gecko
trecndu-i printre picioare.
Ei bine? o \ntreb` el, privind-o. Crezi c` vei reu[i?
Voi \nv`]a, r`spunse ea cu demnitate.
Tafau?
Are capul pe umeri. Nu v` nelini[ti]i, va reu[i, \l asigur`
ea zmbind.
Are tot interesul! Serve[te ceaiul, Meredith. Copilul
ce bea?
Suc de fructe, r`spunse Meredith, zmbindu-i lui Tafau.
Mul]umesc pentru c` mi-a]i ar`tat casa. Pot s` v` v`d dup`
ceai? A[ dori s` v` mai \ntreb cteva detalii.
Desigur.
Ar trebui s` fii \n stare s` te descurci, \i spuse Maurice
cnd r`maser` singuri. Personalul [tie ce are de f`cut. Nu este
46 LAUREY BRIGHT
nevoie s` fie foarte supravegheat, dar trebuie s` [tie cui s` se
adreseze \n caz de nevoie. Joe este st`pnul absolut \n
buc`t`rie, desigur. Vezi meniul cu el, dar nu-i da ordine. Nu
vreau s`-l v`d plecnd, fiindc` l-ai jignit.
Voi face tot ce-mi st` \n putere.
Maurice \l v`zu pe Mark strmbndu-se cu dispre].
Vei avea nevoie de o doic` pentru el. Ginny e de p`rere
c` o caritan` din Noua Zeeland` se va descurca.
Meredith nu [tia ce este o caritan`, dar faptul c` Ginny
propusese acest lucru o deranj` profund.
Prefer s` m` ocup chiar eu de el. Dup` toate
O caritan` te-ar u[ura de aceast` responsabilitate.
Meredith \[i ridic` privirea spre Dane, alarmat` de sosirea
lui brusc`.
Nu vreau s` fiu u[urat` de aceast` responsabilitate, spuse
ea ferm. Mark a trecut prin multe \n ultimele luni. Ceea ce-i
trebuie acum este timp pentru a se adapta [i pentru a se sim]i
ca la el aici.
|n acest caz, Renadi va fi doica lui, spuse Maurice,
ridicnd din umeri. Vasilau mi-a spus c` \i pl`ceau copii. Va fi
nevoie de un nou servitor. Vorbe[te cu Tafau, va [ti pe cine s`
angajeze. {i ascult`-m`, domni[oar`. Las-o pe Renadi s` se
ocupe de b`iat. Pentru binele lui, nu vreau s` depind` prea
mult de tine.
Meredith \i arunc` o privire lui Dane. Pe sub sprncenele
negre, ochii de ambr` nu d`deau la iveal` dect o lips` de
interes. Mark, obiectul acestei discu]ii, rdea \ncntat
observnd un alt gecko. Avea aerul nevinovat [i p`rea
incon[tient de b`t`lia care se ducea \n jurul lui.
SUB VRAJA IUBIRII 47
Fericirea lui depinde de mine, insist` Meredith. Moarte
mamei a fost sfr[itul singurei vie]i pe care a cunoscut-o
vreodat`. Sunt singura persoan` familiar` aici, \mpreun` cu
iepura[ul de plu[. L`sa]i-l a[a, \nainte de a face noi schimb`ri.
Sentimentalism stupid! spuse Maurice. Semeni mult cu
mama ta. Ei bine, Dane?
Fu f`r` \ndoial` cea mai mare surpriz` din acea zi.
Cred c` Meredith are dreptate, r`spunse calm tn`rul.
Dar mi se pare c` v` certa]i pentru nimic. Sunte]i de acord ca
Renadi s` se ocupe de Mark. De ce v` mai certa]i asupra
persoanei de care depinde? Nu v` a[tepta]i ca \n urm`torii ani
s` fie independent.
Te-ai transformat \n pediatru? \ntreb` Maurice cu dispre].
B`tea nervos cu degetele pe bra]ul fotoliului.
Nu mi-ar sta bine, zmbi Dane. Dar nu sunt a[a de
\nc`p`]nat ca voi.
Nume[ti asta hot`rre \n cazul t`u [i o consideri o
calitate! Bine, domni[oar`. Vei fi \n continuare responsabil`
de copil, dar Renadi se va ocupa de el.
Meredith avu impresia c` p`mntul \i fuge de sub picioare,
l`snd-o incapabil` s` se mi[te. Se sim]ea \n inferioritate. Nu
[tia cum ajunsese aici, nici de ce. Dar indiferent de ce se
petrecea, Mark nu trebuia s` sufere.
48 LAUREY BRIGHT
Capitolul 4
Dup` mas`, situa]ia se mai lini[ti. Nu era \nc` var`, dar \n
mijlocul zilei soarele ardea puternic [i toat` lumea se
odihnea.
Dup` ce scrisese cteva scrisori, Meredith se \ntinse \n
verand`, unde adormi pe [ezlong.
Din fericire, se trezi \nainte de sosirea lui Ginny.
Vino, dragul meu, \i spuse lui Mark, aflat \ntr-o stare de
indispozi]ie. Haide s` facem baie.
Bine, spuse el alergnd s`-[i ia costumul.
|notau de ceva vreme, cnd observ` c` nu erau singuri. |n
spatele lui Maurice, instalat` la umbr`, se afla Renadi, care \i
privea pe cei doi cu invidie.
Vino! \i strig` Meredith.
Tn`ra se apropie timid. |mbr`cat` \n sulu, intr` \n bazin.
Fermecat de fata care \nota \mbr`cat`, Mark \[i uit`
timiditatea. Petrecur` to]i trei o jum`tate de or` vesel`. |n cele
din urm`, Meredith \i l`s` singuri. Se apropie de bunicul ei.
Acest costum de baie este indecent, spuse el.
S` vedem, zmbi ea. Este un bikini foarte bine croit.
Nici un bikini nu este bine croit! Ai cu ce s` te acoperi?
Meredith se \nveli \ntr-un prosop imens.
Este mai bine. Fijienii sunt oameni mode[ti [i este inutil
s`-i pui \n situa]ii jenante.
Vre]i s` spune]i c` nu trebuia s` port bikini?
Nu, desigur, spuse el cu jum`tate de gur`. Dar acoper`-te
cnd ie[i din piscin`. Oricum e[ti prea blond` pentru a face
plaj`.
{tiu ce fac!
Vom vedea Spune-i lui Renadi s` se schimbe pentru a
aduce copilul \n cas`.
Dup` plecarea lui Renadi, Meredith [i Maurice p`strar`
t`cerea. Mark se juca. Meredith se ridic` hot`rt` cnd ap`ru
tn`ra.
Merg cu ei, spuse ea.
Ia-]i o rochie decent`! Ginny este cunoscut` pentru
stilul ei.
Meredith intr` furioas` \n cas`. Dup` ce f`cu un du[, \[i
c`ut` o ]inut` \n [ifonier. Opt` \n final pentru o rochie lila
care o punea \n valoare.
Vei merge mine cu Ginny la cump`r`turi, \i spuse
Maurice cnd reveni pe verand`. Ai nevoie de haine.
Sosirea elegantei domni[oare Moore o \mpiedic` s`
riposteze vehement. Era \nso]it` de Peter [i Sarah King, doi
gemeni de dou`zeci de ani. Peter [i tat`l s`u lucrau pentru o
companie aerian`; Sarah, student` \n Noua Zeeland`, \[i
petrecea vacan]a \n familie.
50 LAUREY BRIGHT
Ginny d`dea toate aceste detalii cu o delicate]e
fermec`toare, pe care Meredith o admira, dar care nu-i cre[tea
stima fa]` de aceast` femeie antipatic`. Ginny \[i asumase rolul
de gazd` [i p`rea hot`rt` s` conduc` aceast` conversa]ie.
Meredith se gndea c` va \nceta cu aceast` atitudine cnd
va sosi Dane. Dar nu Ginny \l invit` zmbind s` li se al`ture
[i asta fu tot.
Era un comportament uimitor pentru o femeie
\ndr`gostit`. Meredith \[i detesta v`rul, dar era foarte
con[tient` de prezen]a lui. La fel ca Sarah; \n timp ce femeia
pe care urma s` o ia de so]ie nu d`duse dovad` dect de o
pl`cere moderat`, v`zndu-l sosind. Meredith se gndi c`
poate nu este prea sensibil`.
O curioas` furnic`tur` sub ceaf` o f`cu s` realizeze c`-l fixa
pe Dane, iar el \i sus]inea privirea. Ro[i, apoi \ntoarse privirea
pentru a-l supraveghea pe Mark. Nega acestei priviri de ambr`
dreptul de a o tulbura. Totu[i, avu nevoie de cteva minute
pentru a-[i rec`p`ta calmul. |l privise ca [i cnd ar fi vrut s`-i
interiorizeze \ntregul chip, iar el avea toate motivele pentru
a-i r`spunde \n acela[i mod. Dar nu ca [i cnd a[ fi fost un
animal resping`tor! \[i spuse ea cu indignare.
Litia aduse ceaiul. Puse tava \n fa]a lui Meredith. Se gndi
c` aceast` sarcin` ar fi trebuit s`-i revin` lui Meredith, pentru
c` ea se considera st`pna acestei case. Era convins` c` gestul
o deranjase pe Ginny, care \ncet` s` mai converseze [i-i spuse
ceva lui Dane, pe un ton sc`zut.
Sarah [i Peter se relaxar`.
Cuno[ti cota Corail? Este o zon` minunat`, iar drumul
este foarte pitoresc.
SUB VRAJA IUBIRII 51
A]i v`zut oamenii care merg pe foc? \ntreb` Sarah. E un
spectacol tulbur`tor. Ce zici, s` mergem s`pt`mna viitoare,
Peter? Lui Meredith i-ar pl`cea!
E o idee excelent`. Am putea organiza plecarea,
domnule? \l \ntreb` pe Maurice.
Meredith este suficient de mare pentru a decide singur`.
Zilele \n care primim oaspe]i sunt luni [i mar]i, dar ea este
liber` \n fiecare sear`.
R`mase deci stabilit, la fel ca [i o vizit` la Club pentru a
doua zi diminea]`.
Fratele t`u \[i va g`si acolo prieteni, spuse Sarah.
Diminea]a, mamele organizeaz` o gr`dini]`. Am putea prnzi
acolo, dac` vrei.
Nu, mul]umesc, r`spunse Meredith dup` o ezitare. Cred
c` este mai bine s` intr`m. Mark obose[te repede.
Ca [i cnd ar fi \n]eles c` este vorba despre el, Mark se
\ndrept` spre sora sa. Dintr-o dat`, alunec` pe un cub [i se
\mpiedic` de scaunul lui Ginny. Cana de cafea se cl`tin`
periculos [i se v`rs` pe rochia imaculat`.
Meredith sim]i c`-[i pierde puterile \n fa]a furiei lui
Ginny. Fu un moment de lini[te \nainte ca Mark s` \nceap`
s` plng`. Dup` ce \ncerc` zadarnic s`-l lini[teasc`, \l lu` \n
bra]e.
Scuza]i-m`, \i rug` ea. M` voi retrage pentru a-l calma.
D`-i-l lui Renadi! interveni Maurice pe un ton dur.
Nu va reu[i s`-l lini[teasc`. Nu lipsesc mult.
Dar fu necesar mai mult timp pentru ca Mark s` \nceteze s`
mai plng`. Lipit` de ea, Mark \[i sprijinea fa]a de um`rul
surorii lui.
52 LAUREY BRIGHT
S-a calmat? \ntreb` Dane, venind spre ei.
Da, e mai bine. Iar cnd Renadi ]i-a adus un suc de
ananas, totul a trecut, nu-i a[a, dragul meu?
|n loc de r`spuns, Mark respir` cu greu pe nas. Dane \i
\ntinse batista.
Ia-o! \i ordon` el, v`znd-o ezitnd, nu suport copiii
c`rora le curge nasul.
Copilul se \ntoarse. Privi curios b`rbatul care le vorbise.
Dane! strig` el mndru.
Unchiul Dane, \l corect` Meredith.
Nu sunt unchiul lui. Las`-l s`-mi spun` cum dore[te.
Dane! repet` Mark, alunecnd din bra]ele lui Meredith.
Travers` veranda [i-l prinse cu mnu]ele de dunga
impecabil` a pantalonilor.
Vino! \i spuse el.
Dane \l privi mirat [i-i desprinse mna, dar nu f`cu nici o
\ncercare de a se elibera din \mbr`]i[area lui Mark.
Unde?
Casa mea?
Lund-o pe c`rarea m`rginit` de arbu[ti, se \ndreptar`
c`tre micu]a c`su]` ascuns` sub copaci. Mark vorbea vesel.
Uneori, vocea grav` a lui Dane \i r`spundea.
Meredith era profund uimit`. Deci Dane nu era \n totalitate
un monstru! |[i dorea cu siguran]` copii. |n ciuda efortului,
Meredith nu putea s` [i-o imagineze pe Ginny mam`. Probabil
c` ar angaja o doic` [i [i-ar vedea copiii cinci minute pe zi, se
gndi ea, zmbind. Totu[i, acest gnd o intriga \n mod curios,
a[a c` [i-l alung` din minte. Nu trebuia s` se lase obsedat` de
domni[oara Moore!
SUB VRAJA IUBIRII 53
Din nefericire pentru aceast` decizie l`udabil`, o scurt`
b`taie \n u[` preced` intrarea doamnei \n cauz`.
Are deseori asemenea momente de furie? \ntreb` Ginny.
Niciodat`. Dar totul se petrece un pic prea repede
pentru el, cred.
|n familia mea, acest gen de scen` se nume[te furie. Sper
c` nu are obiceiul s` se comporte astfel, altfel va trebui s`-l ]ii
la distan]` cnd vor fi invita]i. Maurice s-a sim]it umilit de
]ipetele sale.
Explic`-i asta lui Mark, dar m` \ndoiesc c` va \n]elege. {i
pn` ce va fi la vrsta la care o va face, Maurice [i cei care
tr`iesc aici vor trebui s` suporte reac]iile normale ale unui
copil, \n circumstan]e excep]ionale. Este prea mic pentru a fi
politicos sau pentru a-[i ascunde sentimentele.
Buzele rujate se sub]iar`, dar Ginny era prea st`pn` pe ea
pentru a tr`da un sentiment att de vulgar precum mnia.
Mai trziu, vei aprecia gentile]ea de care a dat dovad`
Maurice, primindu-v` aici. Este foarte cunoscut \n Pacificul de
Sud, mult mai cunoscut dect era atunci cnd a plecat mama
ta. Este suficient de dur pentru a se debarasa de cei care \l
deranjeaz`.
Meredith era stacojie. Cum aceast` aceast` feti[can`
\ndr`znea s` o amenin]e cu plecarea, ca pe o servitoare insolent`?
Nu m` \ndoiesc, r`spunse ea. Poate ai uitat c` [i eu sunt
o Fowler. Pot fi la fel de ne\ndur`toare ca Maurice. Dar nu
cred c` este problema ta, iar aici cred c` va fi de acord cu
mine. Mai ai altceva s`-mi spui?
Pentru o clip`, Ginny p`ru c` vrea s` o loveasc`. Minile i
se strnser` pe po[et`, tr`dndu-i furia.
54 LAUREY BRIGHT
Da, murmur` ea cu o voce \ncordat`. Maurice dore[te s`
te ajut s`-]i alegi garderoba. S` fii gata la ora nou` [i nu-l lua
pe Mark.
Foarte bine, nu voi lipsi.
|n condi]ii obi[nuite, Ginny ar fi p`r`sit camera cu
polite]ea de care d`dea dovad`, dar ie[i f`r` nici un fel de
ceremonie.
Meredith \[i r`cori obrajii fierbin]i. Tocmai \nfruntase un
inamic. |n plus, nu [tia de ce domni[oara Moore o detesta att
de mult. F`r` \ndoial`, era vorba despre acea ur` instinctiv`
despre care se vorbe[te \n romane
Dar ce atitudine! Meredith \[i mu[c` buzele. Nu trebuia s`
se lase influen]at` de Ginny. Chiar dac` se c`s`torea cu Dane,
nu avea nici un drept s` o amenin]e sau s` o \nvinuiasc` pe
nedrept, ar fi trebuit s`-[i dea seama de asta.
Foarte \ncordat`, se strmb` \n oglind` [i ie[i s`-i caute pe
Mark [i pe Dane.
O timiditate ciudat` o \mpiedica s` li se al`ture. Mark \i
ar`ta lui Dane comorile sale. De[i nu sem`nau, cei doi aveau
o tr`s`tur` comun`. Amprenta Fowler, se gndi Meredith
ironic. Dup` o mi[care pu]in cam brusc`, cei doi \ntoarser`
capul, cu aceea[i expresie pe chip.
Vino s` vezi! \i spuse Mark.
Dane o privea apropiindu-se.
Ce se \ntmpl`?
Nimic, min]i ea.
|n acest caz, v` las. Am de lucru.
S` revii, \i propuse Mark zmbind \ncrez`tor.
Voi reveni.
SUB VRAJA IUBIRII 55
Se \ndep`rt` pe iarb`. Soarele asfin]ind \l poleia cu aur.
Meredith \l contempl` \ndelung. Se aplec` [i-l strnse pe Mark
\n bra]e. S`rutul lipicios al copilului o lini[ti, f`r` s` [tie de ce
avea nevoie de el.
Dane ie[ise. Maurice se retr`sese devreme, iar Meredith o
sunase pe Sarah King pentru a anula \ntlnirea de a doua zi.
Hot`rt` s` coase, se instal` pe verand`.
Noaptea magic` o tulbura. Dup` ce se \n]ep` la deget de
mai multe ori, \[i arunc` \n co[ lucrul [i se \ndrept` lini[tit`
spre gr`din`. Inspir` adnc mireasma adus` de briza nop]ii.
Dulcea]a ei \i d`dea o stare necunoscut`.
Zgomotul copacilor [i al ierbii dovedea c` nu era singura
care sim]ea aceast` stare.
Dup` ce f`cu un tur, se \ntoarse suspinnd \n camera ei.
Cadrul mirific \i insuflase dorin]e romantice. |[i sim]ea pulsul
b`tnd cu intensitate.
Este farmecul Tropicelor, \[i spuse ea. Un efect al dulce]ii
aerului, al vegeta]iei exuberante |ntr-o asemenea noapte \]i
po]i pierde capul f`r` s` te gnde[ti la consecin]e.
Asta se \ntmplase mamei sale?
Se a[ez` \ntr-un hamac ag`]at \ntre doi arbori; se \ntinse
pentru a putea vedea stelele.
Dinah se \ndr`gostise nebune[te? Chiar \l iubise pe Barry
Colfax, acel b`rbat inteligent, dar instabil? Sau fusese doar
efectul unei nop]i tropicale asupra unei fete singuratice,
incapabil` s` reziste aventurii? Ct de pu]ine [tiu despre
p`rin]ii mei, se gndi Meredith suspinnd.
O ma[in` intr` pe alee. Lumina farurilor t`ia obscuritatea
argintat` a nop]ii. Motorul se opri, iar portiera se \nchise. Era
56 LAUREY BRIGHT
Dane. Privind cu aten]ie, Meredith reu[i s` descifreze ora pe
ceas. Era aproape miezul nop]ii! Visase destul. Totu[i, hot`r\
s` mai r`mn` pu]in pentru a-i da timp lui Dane s` se culce.
Dup` o sear` petrecut` \n compania domni[oarei Moore,
probabil c` era foarte critic [i nu dorea s` fie provocat`
din nou.
Cu o u[oar` mi[care a picioarelor, balans` hamacul. Un
u[or zgomot, abia perceptibil printre sunetele scoase de
creaturile nocturne, \i dezv`lui prezen]a.
Faci ochi dulci lunii? Biata Meredith, singur` [i orfan`!
Du-te naibii! strig` ea, speriat` de vocea lui Dane.
Unde e[ti?
O siluet` \ntunecat` se desprinse de trunchiul unui copac.
Chipul \i era ascuns de \ntuneric.
Credeam c` m` a[teptai. Ai \nceput s` te legeni \n clipa
\n care am sosit.
Ct` vanitate! spuse ea. {tii foarte bine c` nu te-am v`zut
sosind.
Din]ii albi str`lucir` \ntr-un zmbet.
Cum a[ putea s` m` \ndoiesc? Am luat-o ca o invita]ie [i
nu am vrut s` te dezam`gesc. Ridic`-te.
Nu. Ui]i avertismentul pe care mi l-ai dat recent. E[ti cea
mai arogant` persoan` pe care am \ntlnit-o vreodat`! Nu te
apropia!
Ce po]i face s` m` \mpiedici?
Meredith se ridic` u[or. La fel de ager ca un [oim \n
prinderea pr`zii, o prinse de mini.
Vreau s`-]i vorbesc. R`mi de bun`voie sau trebuie s` te
for]ez?
SUB VRAJA IUBIRII 57
M` doare, spuse ea \ncet.
M` bucur. Deci?
R`mn, sadicule!
M` pui \ntotdeauna \ntr-o lumin` proast`, protest` el
\nainte de a-i da drumul, ca [i cnd atingerea ei l-ar fi ars.
Senza]ia stranie pe care o sim]ise la atingerea lui disp`ruse,
l`snd loc durerii [i furiei.
Ce vrei s`-mi spui?
Accept faptul c` femeile ca tine sunt iritate de prezen]a
rivalelor, dar te-am prevenit deja c` nu voi accepta nici o
insolen]` din partea ta fa]` de Ginny. O vei trata cu tot
respectul cuvenit.
Din punctul cui de vedere? Al ei sau al meu?
Meredith, o amenin]` el blnd, nu-]i face via]a
imposibil`. Nu e[ti proast`.
Am venit aici cu o personalitate independent`, ceea ce
\nseamn` un handicap imens. A]i fi preferat pe cineva
maleabil [i tu, [i bunicul, dar nu voi pretinde ceea ce nu sunt!
Dac` logodnica ta vrea s` m` plec \n fa]a ei, va avea mult de
a[teptat. Nu sunt insolent` \n mod inten]ionat. Dar, dac` sunt
atacat`, m` ap`r!
Mi se pare corect, spuse el cu aceea[i blnde]e
\n[el`toare. Dar de ce faci att de evident faptul c` o dete[ti?
Mi-ai putea repeta povestea pe care ]i-a spus-o? La urma
urmei, nu m` pot ap`ra, dac` nu [tiu de ce sunt acuzat`.
Ginny nu mi-a spus nici o poveste.
Meredith rse for]at.
Atunci e[ti ghicitor [i nu am de ce s`-mi motivez
comportamentul. |]i vei da singur seama.
58 LAUREY BRIGHT
N-avea dect s` cread` ce dorea! La urma urmei, lui
Meredith pu]in \i p`sa de viitoarea lui so]ie inteligent`. Cu ct
va realiza c` nu inten]iona s` se justifice, cu att va fi mai bine,
se gndi Meredith ridicndu-se dintr-o s`ritur`.
Dar el fu mai rapid. |nainte s` poat` face un pas, o mn`
puternic` o prinse de um`r. |ncerc` s` se elibereze, dar Dane
o trase spre el, r`sucindu-i mna.
O durere ascu]it` \i trecu prin bra] [i prin um`r. |[i mu[c`
buza pentru a nu ]ipa de durere. |n cele din urm`, cobor\
privirea.
Pari foarte fragil` [i inocent` cnd ai capul plecat, spuse
el cu dispre]. Dar [tiu la ce s` m` a[tept din partea ta. Acum,
ascult`-m`. Singura ta speran]` de a primi o parte din averea
lui Maurice este s` r`mi aici [i s` te compor]i ca o persoan`
rezonabil`. Ar trebui s` [tii lucrul `sta. Maurice este gata s`-]i
dea partea lui, ceea ce \nseamn` o sum` important`,
crede-m`. Dac` pleci, va trebui s` spui adio mo[tenirii. M`
ascul]i, Meredith?
Da.
|[i sl`bise strnsoarea [i nu o mai r`nea, dar nu se putea
elibera. Sim]ea un nod \n stomac. Avea nevoie de toat` voin]a
pentru a nu tremura ca un animal prins \n capcan`.
Te ascult, repet` ea. Dar sunt derutat`.Vorbeam despre
eleganta domni[oar` Moore. Cum am ajuns la aceast`
chestiune a banilor?
Pref`cuto! \i spuse el enervat. Comport`-te rezonabil [i
vei ob]ine ceea ce, f`r` \ndoial`, consideri c` ]i se cuvine de
drept. |n caz contrar, m` voi debarasa de tine.
SUB VRAJA IUBIRII 59
Cum?
Nu fi proast`, Meredith. Am aceast` posibilitate [i nu voi
ezita s` m` folosesc de ea. F`r` Mark, desigur. Este al t`u [i-l
iube[ti, [tiu, dar merit` mai mult dect o via]` legat` de o
oportunist` de un caracter \ndoielnic, f`r` nici o moral`.
Meredith s-ar fi ab]inut, dac` n-ar fi amenin]at-o cu
pierderea lui Mark. Era palid` de furie.
Ai terminat? \ntreb` ea.
Da, am terminat.
Bine. Vei asculta [i tu acum cteva lucruri adev`rate. Nu
cer nimic bunicului meu, dect un acoperi[ deasupra capului.
Nu cred c` m` vei putea desp`r]i de Mark. Voi fi la fel de
politicoas` cu domni[oara Moore cum va fi [i ea cu mine, dar
mi-e groaz` s` fiu tratat` cu arogan]`. {i \n cele din urm`, data
viitoare cnd petreci o sear` cu ea, caut`-]i pe altcineva s`-]i
ver[i proasta dispozi]ie. N-am venit aici ca s` fiu ]apul t`u
isp`[itor!
Vorbe[ti \n cli[ee uzate. Probabil c` scopul t`u este s`
seduci un b`rbat \n fiecare sear`, nu-i a[a?
Meredith regret` cuvintele pe care le spusese [i t`cu.
Nu spui nimic? spuse el ironic. Fii mai vesel`. Asta \]i
doreai, nu-i a[a?
Nu, Dane Las`-m`!
Taci, \i ordon` el, \nainte de a se apleca pentru a o
s`ruta.
60 LAUREY BRIGHT
Capitolul 5
O s`rut` tandru, f`r` mnie, bucurndu-se de dulcea]a
buzelor ei. |ngrozit`, Meredith sim]i o mie de senza]ii
necunoscute invadnd-o la atingerea corpului lui. Avea
impresia c`-[i dorise toat` seara s` se piard` \n aceast`
\mbr`]i[are.
Pentru un lung moment, se l`s` purtat` de val. Tulburarea
pe care o sim]ea o f`cea s` uite insulta care precedase s`rutul.
Totu[i, cnd mna lui Dane \i alunec` de pe gt, mngindu-i
umerii, tres`ri [i-[i feri capul.
|n acela[i timp, Dane o prinse de p`r, provocndu-i lacrimi
de durere.
Dane, d`-mi drumul!
O, nu, spuse el cu voce joas`. Vei \nv`]a s`-]i m`sori
cuvintele, veri[oar` drag`.
Zmbi, dar privirea \i r`mase rece. Nici un alt s`rut nu mai
exaltase astfel inima lui Meredith.
Poate c` era din cauza nop]ii Tn`ra \[i reprim` dorin]a
de a se l`sa purtat` de val. Ct de greu \i era s`-[i aminteasc`
de faptul c` acest b`rbat era du[manul ei de moarte!
De unde [tii c` nu-i voi spune domni[oarei Moore
despre acest s`rut? F`r` a fi \n mod particular pasionat`, mi-a
dat impresia c`-i apar]ii.
Da? \ntreb` el amuzat.
De ce nu? Ri[ti s` ai ni[te discu]ii de justificare. Doar dac`
nu cumva se c`s`tore[te cu tine pentru bani, f`r` s` o
intereseze modul \n care te distrezi.
Ce minte \ngust` ai! E trist s` m` gndesc c` suntem
rude, chiar [i foarte \ndep`rtate.
Ca [i cnd ar fi vrut s` se r`zbune pentru insultele aduse,
o for]` s`-[i deschid` buzele, pentru a primi un s`rut violent.
Meredith era \n acela[i timp [ocat` [i excitat` de senzualitatea
tulbur`toare. |ncepu s`-i mngie umerii, pe sub ]es`tura fin`,
cu mi[c`ri abile. Meredith se \nfl`c`r` pn` la abandon,
invadat` de un val de dorin]`. |[i dorea cel mai mult s`-i simt`
din nou atingerea degetelor pe piele. Dane o f`cea s`-[i piard`
capul. S`ruturile, mngierile lui o f`ceau s` vad` o lume
necunoscut` ei.
Dar, poate datorit` descenden]ei sale, sim]ea c` s`ruturile
erau o modalitate de a o pedepsi. Cnd el \[i ridic` privirea, \l
\mpinse cu toat` for]a.
Se \ndep`rt` tremurnd, ca o mic` siluet` argintat` de
lun`. Buzele \i erau r`nite, iar chipul r`v`[it. Pieptul \i era
zguduit de plnsul pe care [i-l st`pnea cu greu. Meredith
lupta pentru a-[i rec`p`ta sngele-rece.
Dane era [i el tulburat [i o privea cu un zmbet straniu.
Meredith tremur`.
62 LAUREY BRIGHT
Dac` m` mai atingi o singur` dat`, \l amenin]` ea dup` o
t`cere \ncordat`, te voi seduce \nainte de a merge s`-i
povestesc fiecare detaliu aceleia care pretinde a fi
logodnica ta!
Dup` ce vorbi, \[i d`du seama de semnifica]ia cuvintelor ei.
Cum putuse fi att de vulgar`? Se \nro[i, dar refuz` s`-[i
retrag` cuvintele.
Dac` reu[e[ti, te voi p`stra. Te voi lua de so]ie [i te voi
\mblnzi, vr`jitoare mic`.
A[ prefera infernul, dect s`-]i fiu so]ie. Nu-mi imaginez
un purgatoriu mai aspru. Nu m` po]i for]a la nimic!
Mai este Mark. Ai curaj, dar nu gnde[ti. Un singur pas
gre[it, drag` veri[oar`, [i vei pierde tot: pe Mark, banii,
prestigiul de a fi nepoata lui Maurice, casa Totul!
Vorbea calm, dar amenin]area era real`. O prinse cu o
mn` [i o for]` s` \ntoarc` privirea. Lumina lunii arginta
pome]ii ridica]i [i sprncenele arcuite ale lui Meredith.
E[ti foarte frumoas` [i [tii asta. De ce te \mpotrive[ti? Ar
trebui s` po]i accepta f`r` prea mari dificult`]i limitele rolului
t`u. Recompensa va merita efortul. Sus]inut` de Maurice, po]i
spera bog`]ia [i un viitor pentru Mark. Prea mult`
\nc`p`]nare, [i po]i pierde totul.
Vreau ce e mai bun pentru Mark, dar concep]ia mea
despre ceea ce este mai bun difer` de cea a lui Maurice. Iar tu
e[ti de partea lui.
Nu sunt de partea nim`nui. S` intr`m, ]i-e frig.
Nu aerul rece o f`cea pe Meredith s` tremure. Acest atac o
f`cuse s` descopere o lume nou`, \n care valorile [i principiile
SUB VRAJA IUBIRII 63
\nv`]ate de la mama sa disp`ruser`, \nlocuite de senzualitate
brutal`, primitiv`. Cnd mna lui Dane \i mngie senzual
umerii, dorin]a o str`b`tu ca o s`geat`.
Gnde[te-te, Meredith, relu` Dane. Singura speran]` de
a juca un rol \n via]a lui Mark este de a-]i reprima impulsurile
[i de a te comporta a[a cum dore[te Maurice. |n caz contrar,
te va \ndep`rta.
Nu m` \ndoiesc, dar nu m` voi transforma \ntr-o
marionet` pentru a-i fi pe plac. Ct despre Mark vom mai
vedea. Amenin]`rile tale nu m` sperie.
E[ti aidoma unui copil care-[i sfideaz` tat`l, o ironiz`
Dane. Du-te la culcare, Meredith. {i fii politicoas` cu Ginny,
mine.
Altfel voi fi pedepsit` iar, nu-i a[a?
Asta a fost o pedeaps`? Eram convins c` ]i-a pl`cut la fel
de mult ca [i mie.
Doamne! |ntotdeauna te-ai considerat un seduc`tor
c`utat de femei sau asta a \nceput de cnd ai devenit
mo[tenitorul lui Maurice?
Meredith, du-te la culcare, spuse el blnd. Acum, f`r` nici
un cuvnt \n plus.
Dup` asta, urm` o perioad` de pace relativ`. Meredith
cump`rase haine cu Ginny care se ab]inuse s` fac` observa]ii
dezagreabile.
Maurice p`rea hot`rt s`-[i prezinte nepoata lumii \ntregi.
Fu o succesiune de \ntlniri la ceai [i la cin`, de vizite la club.
Hainele care o puneau \n valoare \i d`deau lui Meredith o
\ncredere \n sine care-i lipsise pn` atunci.
64 LAUREY BRIGHT
Datorit` fra]ilor King, Meredith \[i f`cu prieteni printre
tinerii de vrsta ei. Mark se integr` [i el printre copii de
vrsta lui.
U[or, Meredith se relax`. Cearc`nele \i disp`ruser` [i rdea
din ce \n ce mai des. Starea ei sufleteasc` se \mbun`t`]ea.
De-a lungul coastei era recolta de trestie de zah`r. Trenuri
mici transportau plantele brune [i pr`fuite la enorma moar`
din Lautoka. Micii nori de fum din timpul zilei [i fl`c`rile din
timpul nop]ii semnalau focurile de pe cmp.
Trestia este cultivat` doi ani la rnd pe acela[i teren, apoi
este \nlocuit` de alte culturi, \i explic` \ntr-o zi Maurice. Ca [i
bumbacul, trestia epuizeaz` solul.
Ave]i planta]ii de zah`r?
Nu aici. Dar avem una \n Vanua Levu, insula de nord.
Meredith cl`tin` din cap. Din locul \n care se aflau, la
umbra unui imens copac, putea z`ri cteva dintre insulele
care formau arhipelagul. Distinse insula Hibiscus [i retr`i
seara \n care \l v`zuse pe Dane pentru prima dat`.
De ce locui]i aici? \ntreb` ea pentru a-[i alunga din minte
aceast` amintire. M` gndeam c` Australia sau Noua Zeeland`
sunt mult mai practice.
Zmbetul lui Maurice fu aproape dispre]uitor.
Str`bunicul meu a venit aici \n vremea \n care indigenii
erau cei mai temu]i canibali din Marea Sudului. Devenit
comerciant, a mers \n Tahiti, \n Noua-Zeeland` [i chiar \n
California. S-a c`s`torit cu o frumoas` spaniol` din Filipine.
Bunicul spunea c` se b`teau precum pisicile s`lbatice [i se
iubeau ca demonii Tr`iesc aici pentru c` sunt fijian,
conchise el.
SUB VRAJA IUBIRII 65
Era mndru de originea lui [i asta se vedea. Meredith era
vis`toare. I se p`rea tragic faptul c` mama sa se sim]ise
obligat` s` taie orice leg`tur` cu familia ei, privndu-[i copiii
de a-[i cunoa[te istoria.
La picioarele ei se \ntindea Lautoka, ghemuit` \n spatele
portului. De acolo, \n spatele plajelor imense, se \ntindeau
mun]ii magnifici.
Fermecat` de atta frumuse]e, Meredith \mbr`]i[`
trunchiul unui copac, lipindu-[i fa]a de el.
N-a[ vrea niciodat` s` plec de aici, spuse ea. E aproape
paradisul.
Ca \n paradis,totu[i, erau [i lucruri imperfecte, acest scump
v`r Dane, de exemplu. Nu-l mai vedea des. Serile [i le petrecea
cu Ginny, lua micul dejun la ore foarte matinale, \nainte ca ea
[i Mark s` apar`. |n rest, se comporta fa]` de Meredith cu o
impecabil` polite]e pe care ar fi putut-o crede sincer`, dac`
n-ar fi existat ironia din priviri.
Zilele treceau. Peisajul devenea tot mai uscat sub soarele
arz`tor, dar serile r`mneau r`coroase. Meredith \[i
cump`rase un aparat de fotografiat.
Ai darul de a-]i alege modelele, remarc` Dane privind
ultimele fotografii.
Meredith sim]i o pl`cere absurd`.
Desenam [i pictam, r`spunse ea, dar nu reu[eam nicio-
dat` s` ajung la efectul dorit, iar asta m` \ntrista.
Dac` vrei s` \nve]i s` developezi, anun]`-m`, interveni
Maurice. Am un prieten fotograf \n Suva.
Mai trziu, mul]umesc. Pentru moment, am suficiente
lucruri de f`cut \n cas`. Tafau este o profesoar` excelent`, dar
s` supraveghez totul este o munc` enorm`!
66 LAUREY BRIGHT
Prea greu?
Expresia celor doi b`rba]i era deopotriv` cinic` [i
dispre]uitoare.
Nu, spuse ea hot`rt. M` subestima]i amndoi.
Maurice zmbi [i-l privi pe Dane.
S-ar spune c` locul \]i prie[te. Cnd ai venit, p`reai o
fantom` palid` [i slab`.
Sunt de acord, spuse ea, izbucnind \n rs.
Cei doi b`rba]i zmbir`. Dincolo de atitudinea
dispre]uitoare, Dane era foarte seduc`tor. Meredith \[i atrnse
fotografiile [i plec`.
Intrnd \n camera sa, zmbi auzindu-i pe Mark [i pe Renadi
jucndu-se \n gr`din`. Se \n]elegeau bine. La \nceput \[i f`cuse
griji. Renadi p`rea prea tn`r`. Dar \[i lua munca \n serios [i
d`dea dovad` de autoritate atunci cnd era cazul. La fel [i
u[oara gelozie pe care o sim]ea \n fa]a ata[amentului lui Mark
fa]` de doica sa, se estompase; \nainte de culcare, Mark \i ceru
surorii lui s`-i citeasc` o poveste.
Conducerea casei era o sarcin` grea, dar personalul \[i
cuno[tea munca [i o ajuta pe Meredith cu o amabilitate ce \i
crea confuzie.
Chiar [i Joe, temutul buc`tar [ef, era la fel de blnd ca un
miel. Se ata[ase de Mark att de mult, \nct \l l`sa s` se joace
pe teritoriul lui. Copilul g`sise cea mai bun` metod`: intra \n
buc`t`rie, \mbr`]i[nd pe toat` lumea, \nainte de a-[i spune
dorin]ele. Avea \ntotdeauna succes.
|[i cucerise chiar [i bunicul. Asta [i datorit` unei
\ntmpl`ri. La mic` distan]` de piscin` se g`sea un copac
scorburos, ideal pentru c`]`rat. |ntr-o zi, sub privirea vigilent`
SUB VRAJA IUBIRII 67
a surorii lui, Mark \ncepu s` se urce cu aten]ie [i precau]ie.
Striga fericit c` reu[ise, dar se dezechilibr` [i c`zu pe iarba
deas`. Plnse, desigur, dar se calm` repede.
Nu e grav, \l lini[ti Meredith. Ai urcat foarte sus, dragul
meu.
Meredith se a[tepta ca el s` abandoneze, dar se \n[el`.
Cu o privire sfid`toare, \ncerc` din nou, spunndu-i surorii
lui s` se \ndep`rteze. Maurice \[i urm`rise nepotul
zmbind.
De data aceasta nu c`zu [i toat` lumea \l felicit`.
|n aceea[i sear`, Maurice \i relat` incidentul lui Dane [i
zmbi amuzat.
Ce micu] arogant! exclam` el cu mndrie. I-a ordonat lui
Meredith s` plece [i a cobort singur, f`r` ajutor! Asta mi-a
amintit de tine, cnd erai copil.
Nu-mi amintesc s` fi fost a[a, spuse Dane. Foarte
neastmp`rat, poate, dar cu siguran]` nu arogant.
F`r` \ndoial`, arogan]a a venit o dat` cu vrsta, remarc`
Meredith.
Dac` am devenit a[a, a fost din cauz` c` am avut un
model
O, suspin` Meredith. Ce urt din partea ta s` dai vina pe
Maurice! Toat` lumea [tie c` e la fel de blnd ca un miel
Pentru o clip` crezu c` mersese prea departe. Dar dincolo
de aparen]e, cei doi aveau sim]ul umorului [i izbucnir` \n rs.
S` m-ajute Dumnezeu! M` domolesc o dat` cu vrsta.
S` ne ajute pe to]i, ad`ug` Dane, ridicndu-[i paharul. A]i
terorizat Pacificul toat` via]a, sper c` o ve]i face mult timp de
acum \nainte.
68 LAUREY BRIGHT
Dr`gu] toast! spuse Maurice f`r` a-[i putea ascunde
mndria. {tii de ce l-am ales pe Dane?
Uimit`, Meredith cl`tin` din cap.
Pentru c` este singurul care-mi poate ]ine piept. Lumea
este plin` de oameni amabili [i avizi, dar f`r` idei valabile.
Dane este singurul care este gata s` se bat` pentru a ob]ine
ceea ce dore[te.
Nobil! spuse ea.
|n mod incon[tient, \[i duse un deget pe buze, iar Dane o
privi. Lumina l`mpilor \i sublinia tr`s`turile acviline. Apoi se
\ntoarse spre Maurice [i \ncepu s` discute afaceri cu el.
Seara se derul` \ntr-o atmosfer` relaxat`. Meredith aproape
c` uitase de s`rutul pasional al lui Dane [i de modul \n care \i
r`spunsese. Dar trebuia s` recunoasc`, spre ru[inea ei, c`
[i-ar fi dorit s` retr`iasc` o asemenea experien]`.
Partea rezonabil` a con[tiin]ei sale \i [optea c` nu f`cuse
dect s` r`spund` unei atrac]ii fizice. Adev`ratul Dane, cel
care se ascundea \n spatele b`rbatului senzual, era dur,
ne\ndur`tor [i lipsit de tandre]e. F`r` \ndoial`, ar fi fost
groaznic s`-l aib` ca so]. Nu putea sim]i iubire pentru el.
Acest gnd reconfortant nu reu[ea \ns` s`-i lini[teasc`
b`t`ile inimii, atunci cnd se afla \n aceea[i camer` cu Dane.
SUB VRAJA IUBIRII 69
Capitolul 6
Clubul era situat \ntr-o elegant` cl`dire din piatr`,
\nconjurat` de terenuri plantate cu arbori. Atmosfera de aici
era pl`cut` [i relaxant`. Diminea]a, locul ar`ta ca o gr`dini]`.
Copiii \notau [i se jucau, supraveghea]i de mamele care
discutau la umbr`. Dup`-amiezele [i serile erau rezervate
adul]ilor.
|n acea sear`, pentru a s`rb`tori fondarea clubului, se
d`dea un bal la care participa [i Maurice. Dane o \nso]ea pe
Ginny, iar Peter pe Meredith.
Veni]i cu ma[ina mea, le propuse Maurice. O pute]i lua
pe a voastr` dup` bal: Joseph m` va \nso]i, dar va veni s` o ia
pe Meredith.
Mul]umesc mult, domnule. Peter \ncerca \n zadar s` par`
\ncntat.
Meredith \[i plec` privirea. Peter era foarte tn`r. |n
compara]ie cu Dane, avea aerul unui adolescent.
|ntorcndu-se, o v`zu pe Ginny privind-o rece. Un
sentiment brusc de ur` o f`cu s`-[i ridice b`rbia: Maurice
insistase ca ea s` fie gazda [i nu dorea s` o lase pe Ginny s`-i
dea sentimentul c` este o intrus`, doar pentru c` ea \ns`[i
aspira la acest rol.
Cel pu]in, nu-mi va putea critica ]inuta, se gndi ea cu
satisfac]ie. Somptuoasa ]inut` de un albastru \nchis \i punea \n
valoare chipul. |nainte de sosirea invita]ilor, Maurice \i d`duse
un pandantiv, un safir cu diamante, care amplifica efectul
rochiei.
A fost al so]iei mele. Ai grij` s` nu-l pierzi, spuse el pe un
ton serios.
|nduio[at` de gest, se aplec` [i-l s`rut` pe obraz, \nainte de
a fugi f`r` s` mai a[tepte reac]ia lui. De[i o credea mama lui
Mark, Maurice d`dea impresia c` \nv`]ase s`-[i iubeasc`
nepoata, iar pe ea lucrul acesta o bucura, c`ci avea mult`
afec]iune de oferit.
Cnd sosir` la club, Meredith avu un [oc: camera fusese
transformat` \ntr-o poian` de p`dure. Tavanul era acoperit cu
bol]i de crengi, pe pere]i erau ag`]ate orhidee, exista chiar [i
o cascad` a c`rei ap` curgea pe pietrele acoperite de mu[chi.
Este minunat! exclam` Meredith, fermecat`.
Este un comitet excelent, dar m` tem c` nu au
imagina]ie, coment` Maurice cu un zmbet acid. De cinci ani
decoreaz` la fel! Vino s`-l cuno[ti pe pre[edinte.
Meredith nu fu surprins` de prezen]a lui Dane \n comitet,
dar \ncerc` \n zadar s` o vad` pe Ginny. Prin urmare, numele lor
nu erau att de inseparabile! Asta nu mai poate continua, trebuie
s` \ncetez s` m` mai gndesc la femeia asta! \[i spuse Meredith.
SUB VRAJA IUBIRII 71
Odat` decizia luat`, \i zmbi radios lui Dane, care \i
r`spunse printr-o privire amuzat`. |l \nso]i pe Maurice pn`
la un grup de vechi prieteni care discutau cu paharele \n
mn`.
|i cuno[tea pe unii dintre ei, fiindc` luaser` cina la ei. Cei
pe care nu-i cuno[tea, \i fur` prezenta]i de Maurice. |l salutar`
to]i cu respect [i-i ar`tar` un v`dit interes.
U[or dar ferm, Maurice \l \ndep`rt` pe Peter. |i promise c`
\i va reda \nso]itoarea \n momentul \nceperii balului [i
continu` prezent`rile. Dup` zece minute, nimeni nu putea
ignora faptul c` era o Fowler, \ndrept`]it` s` a[tepte respect.
Unul dintre prietenii lui Maurice o prezent` fiului s`u, un
tn`r elegant [i rafinat.
Par]ial rafinat. Cnd Dane li se al`tur`, se putea observa
clar cine fusese modelul tn`rului. De[i \l detesta, trebuia s`
recunoasc` faptul c` \ndep`rtatul v`r eclipsa ceilal]i b`rba]i,
f`cndu-i s` par` [ter[i, f`r` farmec.
Nu fi att de gnditoare, \i [opti Dane la ureche. |]i vei
tulbura to]i admiratorii de vrsta a treia.
Stimulat` de tonul lui ironic, \i adres` un nou zmbet
str`lucitor. Era u[or s` str`luce[ti \ntr-un asemenea cadru [i,
curnd, to]i cei din grup abandonar` tonul protector [i i se
adresar` ca unei egale.
Dane, ia-o pe Meredith [i \ncredin]eaz-o partenerului ei,
te rog, spuse Maurice. Cu siguran]`, nu dore[te s` r`mn`
toat` seara \n compania celor \n vrst`.
Se l`s` escortat` pn` \n sala de bal. |n ciuda sentimentelor
fa]` de Dane, se sim]ea mndr` s` fie \nso]it` de cel mai
seduc`tor b`rbat dintre to]i.
72 LAUREY BRIGHT
Unde este tn`rul King? se interes` Dane.
Acolo, cu familia lui. Lng` cascad`.
Vom merge s`-l lu`m \n treac`t.
|n treac`t?
Da, zmbi el ironic. Cinezi cu mine \n sera asta, dulce
veri[oar`.
Nu-mi spune a[a! r`spunse ea, ro[ind.
Dar e[ti dulce, la fel de dulce ca mierea. To]i prietenii lui
Maurice au fost fermeca]i.
Rse de aerul ei intrigat [i-i atinse obrazul. Mna \i \ntrzie
pe piele catifelat`.
{i e[ti veri[oara mea, nu-i a[a?
E mai bine s` ne amintim de asta, f`r` \ndoial`.
O, dar eu nu uit acest lucru, r`spunse el lund-o de bra]. Ce
noroc s` avem un grad de rudenie att de \ndep`rtat, nu-i a[a?
Meredith nu g`si nici o replic`. |i ierta cu greu dorin]a de
a o curta. Dane o detesta prea mult pentru a face glume u[oare.
Ca [i cnd ea n-ar fi putut \n]elege, el \i zmbi enigmatic.
Fu profund tulburat` [i agitat`. Privirea du[m`noas` a lui
Ginny ar fi trebuit s`-i sting` veselia. Era clar c` tn`ra nu
aprecia deloc faptul c` intrase cu Dane, chiar dac` erau
\nso]i]i de Peter King.
S-au terminat formalit`]ile? Domnul Sanders ne spunea
c` ai fost ales pre[edinte pentru anul urm`tor, fiindc`
b`trnul Rolly Hargreaves va ie[i la pensie.
Poate, r`spunse el \nainte de a schimba subiectul
discu]iei.
Ginny \i d`du replica. Fu gra]ioas` cu Peter [i primi sosirea
lui Maurice cu un respect fermec`tor.
SUB VRAJA IUBIRII 73
Meredith se amuza. Nimeni nu se \ndoia c` ar fi preferat s`
r`mn` cu fra]ii King, dect cu Dane. Era un necontenit du-te-vino
\ntre mese; diverse cupluri veneau s`-[i prezinte omagiile fa]`
de Maurice [i fa]` de Dane [i r`mneau pentru a fi prezenta]i.
Numele se amestecau \n mintea lui Meredith [i erau \nlocuite
mereu de altele. Era convins` c` v`zuse toate personalit`]ile
din aceast` parte a insulei.
Era \mb`t`tor s` se \nvrt` pe ringul de dans, slab luminat;
era ame]itor s` aud` rsetele [i vocea celor care se sim]eau la
fel de bine ca ea. Ralaxat`, Meredith avea o frumuse]e
misterioas`. Albastrul rochiei \i sublinia fragilitatea corpului
mic [i suplu, reliefndu-i culoarea ochilor [i a tenului bronzat.
Cnd Dane o duse pe ringul de dans, exaltarea ei atinse
punctul maxim. Dane privi mirat expresia ei de fascina]ie.
Unde e Ginny? \ntreb` ea.
Danseaz` cu Sanders. Mama ei vorbe[te cu Maurice.
Tn`rul King s-a dus s` invite pe cineva la masa p`rin]ilor lui.
Nu ai nici un motiv s`-]i faci griji pentru ei.
Dar nu era necesar s` m` invi]i la dans.
Ca lumea s` cread` c` nu ne \n]elegem? Un pic de
ra]iune, Meredith!
A[a deci, acesta era singurul motiv! |[i sim]i inima
strngndu-i-se f`r` nici un motiv.
E[ti foarte prudent!
Mai prudent dect tine, copil exasperant!
Ce-am mai f`cut? \ntreb` ea impertinent. M` comport ct
pot de bine.
Da? Atunci, e foarte bine c` te supraveghez. Tn`rul King
e gata s`-[i piard` capul [i ai fermecat \n mod con[tient pe
toat` lumea de aici.
74 LAUREY BRIGHT
Mai pu]in pe tine, spuse ea cu inima \nghe]at`.
Dar eu nu contez.
Nu [tiu, murmur` ea provocatoare. Reprezin]i o
adev`rat` tenta]ie pentru o femeie [i a[ fi fericit` s` te am la
picioarele mele.
Dup` opinia mea, cred c` e invers, draga mea. Aminte[te-]i
de singura dat` \n care te-am luat \n bra]e. Cu un singur s`rut,
te-am f`cut s`-]i pierzi capul. Dac` am fi continuat, ai fi
regretat faptul c` ai venit \n Fiji. Nu sunt un adolescent
ne\ndemnatic.
Aluzia la tat`l lui Mark o \nfurie.
Cum \ndr`zne[ti!
Nu \ndr`znesc nimic, spuse el calm. Nu m` provoca.
Te ur`sc.
Posibil. Dar \n acela[i timp, te atrag. Din fericire, nu m`
intereseaz` adolescentele puerile. Relaxeaz`-te! Mi-e groaz` s`
dansez cu o persoan` \ncordat`.
Cu a[ putea s` m` relaxez?
Era consternat` c`-i descoperise secretul [i umilit` de
brusche]ea lui. Dac` n-ar fi declarat c` este mama lui Mark,
poate c` ar fi fost mai amabil cu ea. Dar viitorul fratelui ei era
mai important dect orice altceva [i nu-[i regreta minciuna. O
atr`gea, da, dar nu s-ar fi \ndr`gostit de el.
Inspirarea profund` este o excelent` metod`, se pare. Ar
trebui s` \ncerci.
Ea g`si ideea nebun` [i \ncepu s` rd`.
E mai bine, o \ncuraj` el Ai talia sub]ire.
Pardon?
Ai auzit bine. O talie mic`, un piept cu forme delicate
SUB VRAJA IUBIRII 75
De-a ce naiba te joci? spuse ea, ro[ie de confuzie.
{i ro[e[ti att de u[or! Foarte tn`r` [i inocent`. Deloc
aventurier` [i oportunist`, a[a cum pretinzi c` e[ti.
Am abia nou`sprezece ani! sublinie ea ferm. Nu-mi
spune c` po]i distinge dintr-o singur` privire o adev`rat`
domni[oar`!
Cu greu. Dar trebuie s` recuno[ti c` maternitatea n-a
avut nici un efect asupra ta. Te-am v`zut \n bikini. Nimic nu
tr`deaz` faptul c` ai un copil.
Ce vrei s` spui, Dane?
Nimic, r`spunse el, fixndu-i chipul. Te sim]i bine? E[ti palid`.
Nu e de mirare. Nu \ncetezi s` m` insul]i! Unde vrei s`
ajungi?
Nu f`ceam dect s` te admir. Dar \]i voi da un sfat.
|n timpul scurtei t`ceri, \l fix` cu o privire stins`.
Fii rezonabil`, relu` el. Nu tr`i \n umbra lui Peter King.
Este \ndr`gostit de tine, dar Maurice ar fi furios la gndul unei
c`s`torii.
Peter este un prieten drag.
Desigur. Dar n-ar fi un so] convenabil.
Viitorul so] trebuie s`-l accepte pe Mark. Asta reduce
posibilit`]ile.
Da, poate. Dar averea pe care ]i-o va l`sa Maurice va
u[ura lucrurile.
Vrei s` spui c` voi fi luat` de so]ie pentru averea mea?
Nu doar pentru asta. E[ti o frumuse]e \narmat` cu
numeroase farmece de care te folose[ti generos.
Era zadarnic s` \ncerce s` aib` ultimul cuvnt, de[i
confruntarea cu Dane avea un efect pozitiv asupra caracterului ei.
76 LAUREY BRIGHT
E[ti imposibil! capitul` ea.
Cred c` e o tr`s`tur` de familie. Probabil c` Maurice a
auzit spunndu-i-se acest lucru de nenum`rate ori [i tu la fel,
f`r` \ndoial`.
Asta nu seam`n` cu un compliment.
Nici nu e unul.
Ascunzndu-[i dezam`girea sub o izbucnire de furie,
spuse:
|mi imaginez c` pentru tine femeile trebuie s` fie umile
[i docile, fericite s` r`mn` acas` [i s`-[i serveasc` so]ul!
Crezi ce vrei. P`rerea ta despre mine nu m` intereseaz`.
E reciproc! r`spunse ea furioas`.
Nu cred, protest` el rznd. }i-ar pl`cea s` m` vezi la
picioarele tale, pentru a avea pl`cerea s` m` domini. Po]i
r`mne cu visele tale copil`re[ti. dar nu spera s` devin`
realitate. Te g`sesc amuzant`, dar sunt prea prudent pentru a
c`dea \n capcana frumuse]ii tale.
{i eu te g`sesc fermec`tor.
Avu nevoie de un efort supraomenesc pentru a-[i p`stra
sngele-rece. Reu[i s`-i zmbeasc` lui Peter care dansa cu una
dintre prietenele ei [i lui Ginny Moore. Pentru nimic \n lume
n-ar fi l`sat-o pe aceast` femeie s` vad` ct de r`nit` era.
La sfr[itul dansului, se \ntoarse la locul ei. B`rba]ii se
\ndep`rtar` pentru a discuta \n timpul pauzei. Ginny se aplec`
spre Meredith.
Pari pu]in nervoas`, draga mea. Te-ai certat iar cu Dane?
Nu, deloc. Am avut o mic` explica]ie, asta-i tot.
Nu crezi c` e[ti cam proast` deranjndu-l? \ntreb` Ginny
ridicndu-[i sprncenele. |]i dai cu siguran]` seama de
SUB VRAJA IUBIRII 77
situa]ie:acum c` el controleaz` fabrica Fowler, de el depinde
dac` ai sau nu dreptul la mo[tenire.
Care mo[tenire?
Meredith se pref`cea \n mod inten]ionat c` nu \n]elege.
Cea a lui Maurice, bine\n]eles.
Maurice este \nc` \n via]`.
Este un om \n vrst`, Meredith. Are peste de optzeci de
ani. I-a \ncredin]at totul lui Dane de c]iva ani, cnd a sim]it
c` \l las` puterile. Este foarte rezonabil din partea sa.
Meredith nu [tia nimic despre fabrica bunicului, dar
\ncepuse s`-l cunoasc`. Dac` ar fi sim]it c`-l las` for]ele, n-ar fi
l`sat pe nimeni s` vad` acest lucru. Pe de alt` parte, Dane
spusese foarte clar c` Maurice \i va l`sa suficien]i bani, iar ea
[i Mark vor fi boga]i tot restul vie]ii. Prefera s`-l cread` pe
Dane, crud dar onest, dect pe Ginny Moore. Antipatia fa]` de
aceast` femeie nu \nceta s` creasc`.
Foarte rezonabil, \ntr-adev`r, aprob` ea.
Deci, nu ai nici un motiv s` te cer]i cu v`rul t`u, nu-i a[a?
A! Cred c` asta \i face bine, tu nu? r`spunse ea pe un ton
lejer. Are aerul la fel de rigid ca al unui b`trn, de[i nu are \nc`
treizeci de ani!
Un demon malefic o \mpinse s` continue:
Consider` asta drept cadoul meu de nunt`. Dac` va
continua a[a, va deveni un tiran.
Desfigurat` de furie, Ginny se aplec` spre ea [i-i spuse:
Las`-l, insolento, aroganto! \ncheie ea dup` o ezitare.
Te crede plictisitoare. Eforturile pe care le faci pentru a-i
atrage aten]ia \l irit`.
78 LAUREY BRIGHT
Cu un efort vizibil [i probabil pentru a asculta de privirea
mamei sale, Ginny reu[i s` se st`pneasc` [i s`-[i reia rolul de
cea mai gra]ioas` femeie din lume.
Speram s` pot \mpiedica aceste insulte, spuse ea dup` o
t`cere. Dar constat c` nu [tii s` te compor]i. Asta \l deranjeaz`
[i pe Dane. Totu[i, asta n-ar fi att de important dac` ai \nceta
s`-i mai atragi aten]ia \ntr-un mod att de nepotrivit. La urma
urmei, sunte]i veri.
Nu uit acest lucru! replic` f`r` polite]e Meredith.
Trebuia s`-[i ascund` sup`rarea \nainte de a ajunge acas`.
Prin urmare Dane \i vorbise lui Ginny despre ea. Pentru o
clip` sim]i nevoia s`-i spun` rivalei sale despre s`rutul lui
Dane, dar ra]iunea \i veni \n ajutor: dac` ac]iona astfel, Dane
ar fi umilit-o din nou.
S` [tii c` Dane are idei foarte rigide \n ceea ce prive[te
c`s`toria \ntre membrii aceleia[i familii. Uit` ideile pe care ]i
le-ai f`cut pe aceast` tem`.
Meredith nu putea suporta mai mult. Se ridic` [i ripost` cu
demnitate.
Crezi sau nu, o astfel de idee nu mi-a trecut niciodat`
prin minte. Ai cale liber`, domni[oar` Moore. Am gusturi mai
bune.
Se \ndrept` spre Peter. Acesta discuta \ntr-un cerc de
prieteni, iar Meredith li se al`tur`. Pe tot parcursul serii, evit`
s` mai r`mn` singur` cu Ginny sau cu mama ei.
|n momentul ie[irii din club, se \ntlnir` cu Dane [i Ginny.
Doamna Moore ca [i restul invita]ilor mai \n vrst` se
retr`seser` deja. Meredith se gndea c` soarta le juca feste
aducndu-i \n preajma lui Dane
SUB VRAJA IUBIRII 79
O alt` mutare a acestui destin diabolic fu salutul lui Sarah.
Bun`, domni[oar` Moore! Domnule Fowler! Ce sear`
superb`!
Ginny era la fel de gra]ioas`, dar Dane \i adres` un zmbet
care o f`cu s` se topeasc`. Meredith \ncerca s` fie ct mai
discret`. Credea c` Dane nu va fi de acord cu ideea de a merge
pe plaj`.
O, nu, nu mergem acas` \nc`, spuse Sarah. Mergem s`
facem baie la Natadola. Noaptea este prea frumoas` pentru a
dormi!
Da? \ntreb` Dane mali]ios. Sper c` nu ave]i inten]ia s` o
lua]i [i pe Meredith.
Ba da, asta inten]ionam, domnule, se blbi Peter.
Crede]i c` domnul Fowler n-ar fi de acord?
Meredith r`mase mut`. Era furioas` s`-l vad` pe Peter
supunndu-se autorit`]ii lui Dane. Cobor\ privirea [i nimeni
nu-i ghici sup`rarea.
Cu siguran]`, r`spunse Dane. L-a]i avertizat pe Joseph?
Peter avea aerul vinovat. O privi descurajat pe fat`.
Nu. L-ai trimis acas`, nu-i a[a, Meredith?
Acum cteva ore, recunoscu ea rece.
|n acest caz te \ntorci cu mine, ordon` Dane, f`r` s` ]in`
seama de aerul contrariat al lui Dane [i nici de tres`rirea lui
Ginny.
Peter fu cel care vorbi primul. Era vizibil derutat, dar d`dea
dovad` de o l`udabil` \nc`p`]nare.
V` \nso]esc. Nu-mi doresc s` merg la Natadola la fel de
mult ca ceilal]i.
80 LAUREY BRIGHT
|ngrozit`, dar incapabil` s` schimbe evenimentele,
Meredith se l`s` instalat` pe bancheta din spate a ma[inii lui
Dane.
El conducea f`r` s` vorbeasc`. O l`s` pe Ginyy, dar nu lipsi
mai mult de cinci minute. F`r` \ndoial`, nu fusese o
desp`r]ire pasionat`: suficient pentru un s`rut scurt, nimic
mai mult.
Te-ai distrat bine, Meredith? \ntreb` el plecnd de pe loc.
Foarte bine, mul]umesc, r`spunse ea cu o voce aton`.
E[ti cam t`cut`.
Dane prelua din nou conducerea, dar nu dorea s`-i lase
pl`cerea s` o aud` plngndu-se de oboseal`.
|mi pare r`u.
Nu mai schimbar` nici un cuvnt pn` la sosire.
Te a[teapt` ma[ina, Peter, remarc` el. Ai cheie, Meredith?
Da, mul]umesc.
Revin \n cteva minute.
Peter nu vorbi dect cnd zgomotul ma[inii nu se mai auzi.
O lu` de-a lungul aleii, unde era parcat` ma[ina sa.
|mi pare r`u, Meredith.
Nu-]i face probleme. Mergi dup` ceilal]i.
Da, voi merge. Este cam demodat, nu-i a[a? Ce credea?
C` vom face o orgie pe plaj`?
Ideea era destul de comic` pentru a o face pe Meredith s`
rd`. Peter se aplec` [i o s`rut` pe furi[.
Credeam c`-]i va fi team`, dar ai r`mas calm`!
S`-mi fie team` de Dane? Cred c` glume[ti! Nu m`
intereseaz` p`rerea lui. Dar cred c` nici bunicul n-ar fi fost
de acord.
SUB VRAJA IUBIRII 81
Dac` ai reu[it s`-l ignori, \nseamn` c` ai mai mult curaj
dect mine. Sincer s` fiu, m` intimideaz`. |n afar` de Maurice,
nu cred c` exist` un du[man mai redutabil. Se aseam`n`.
Ai prea mult` imagina]ie! protest` Meredith. Haide,
pleac` repede. Mul]umesc pentru aceast` sear` minunat`!
Zmbetul ei era att de cald, \nct nu-i remarc` emo]ia din voce.
{i eu m-am sim]it bine. E[ti att de dr`gu]`, Meredith!
Noapte bun`!
Ea merse \ncet pe verand`. Sim]ea c` este pe punctul de a
izbucni \n lacrimi, dar nu se putea abandona plnsului \nainte
de a fi \n camera sa.
Dane o ajunse din urm` \n momentul \n care era \n hol.
|nc` mai e[ti \mbufnat`?
Nu sunt \mbufnat`, r`spunse ea cu vocea tremurnd.
|ngrozit` c` ar fi putut s` plng` acolo, \n fa]a lui, se
\ndrept` spre u[`. Dorea s` fie singur`.
Meredith!
O, pentru numele lui Dumnezeu! N-ai f`cut destul
pentru seara asta? strig` ea \nainte de a fugi cu ochii \n lacrimi.
Se \nchise \n baie, \ncercnd s` se relaxeze sub jetul cald al
du[ului. Apoi se \nf`[ur` \ntr-un prosop imens [i se a[ez`
pentru a-[i termina toaleta.
Reu[ise s` nu plng`, dar se sim]ea \ncordat` [i nervoas`.
Prea \ncordat` pentru a dormi, prea obosit` pentru a gndi clar.
|[i puse o mn` pe ceaf`. Era att de \ncordat`, \nct
mu[chii p`reau \nnoda]i.
Minunat! se gndi ea. M` \ntreb cine-i responsabil?
Nemiloasa cruzime a lui Dane? Sau aluziile r`uvoitoare ale
logodnicei lui?
82 LAUREY BRIGHT
Capitolul 7
Meredith ignor` u[oara b`taie \n u[`. Crezu c` este unul
dintre acele zgomote nocturne. Nu se \ntoarse dect cnd
sim]i un fior pe ceaf`, a[a cum se \ntmpla cnd Dane era \n
preajm`. Se \ndrept` spre ea, cu o can` \n mn`.
Ce Ce faci aici?
}i-am adus lapte cald.
Puse cana pe noptier` [i o contempl` pe Meredith. Ea
tremur`, hipnotizat` de intensitatea privirii fixe, aproape
imobile. Regreta c` nu se \mbr`case \n c`ma[a de noapte, pus`
neglijent pe sp`tarul unui scaun. |n ciuda taliei sale, prosopul
nu-i acoperea tot corpul. {i-ar fi dorit ca el s`-i vorbeasc`.
Trebuie s`-mi promi]i c`-l vei bea, relu` el.
Ea zmbi amar. Era tipic Dane.
Desigur maiestate.
Ce-ai spus?
Auzise, dar nu-i venea s` cread`. Meredith se \ntreba deja
de ce \l provocase.
N-are importan]`, r`spunse ea, \ntorcndu-se Vrei s`
pleci acum, Dane? Sunt obosit`
Vocea \i pieri, c`ci el se apropiase f`r` veste de lamp`. Era
\nc` \n ]inuta de sear`. Oricare altul nu [i-ar fi g`sit locul \n
aceast` camer` feminin`, dar el se sim]ea \n largul s`u.
Ce-i cu tine? se interes` el brusc. E[ti alb` ca cear[aful. Ai
b`ut prea mult?
Dou` pahare de punci. Aproape. Mul]umesc pentru
lapte, \l voi bea. Dar las`-m`, n-am nevoie de tine.
El n-o lu` \n seam`. Se apropie [i-i ridic` b`rbia, observnd
modul \n care tres`rise [i-[i \ntoarse capul. F`r` ezitare, \i
puse mna pe ceafa rigid`.
E[ti la fel de \ncordat` ca o coard` de vioar`, spuse el
ridicnd-o \n picioare. Vino s` te \ntinzi, \]i voi face un masaj.
Tu?
Am multe calit`]i ascunse, spuse el ironic. |ntinde-te pe
burt`.
Meredith nu rezist`. Se sim]ea aproape fericit` s`
primeasc` ordine de la Dane.
Minile lui Dane, minunat de blnde, \i masau gtul [i
umerii. Ritmul mi[c`rilor \i relaxau corpul [i sufletul. Cu
pleoapele grele, sfr[i prin a a]ipi. Curnd, avu ciudata
senza]ie c` plute[te.
Nu [tiu niciodat` \n ce moment Dane \ncet` masajul pentru
a-i mngia corpul, dar era prea trziu cnd \[i d`du seama. |i
sim]i c`ma[a catifelat` lng` obraz, \n timp ce minile \i
alunecau pe spate, \ncercnd s`-i desfac` prosopul.
Dane
El nu spuse nimic. F`r` \ndoial`, nu auzise acest murmur
de protest. Meredith deschise ochii pentru a-i privi chipul.
84 LAUREY BRIGHT
Avea o expresie de absen]`, absorbit`. Ca drogat`, ea ridic`
mna. El o prinse [i o duse la buze, s`rutndu-i palma, \n timp
ce o privea. O devora din priviri.
Ca \n reluare, Meredith avea impresia c` timpul se
deforma. Incapabil` s` reac]ioneze, nu f`cu nici o \ncercare de
a-l \mpiedica s` desfac` prosopul pe care \l arunc` departe,
dezgolindu-i formele armonioase ale corpului.
E[ti frumoas`, spuse el cu o voce r`gu[it`, fascinat`.
{i tu la fel, r`spunse ea.
El zmbi [i o lu` \n bra]e. Minile \i mngiau pielea
catifelat`.
Buzele se unir` \ntr-un s`rut. U[or, ca [i cnd i-ar fi fost
team` s` nu o sperie, \i mngie fiecare curb` a corpului.
Meredith se sim]ea cuprins` de un val de c`ldur`. Mngierile
lui Dane trezir` \n ea o pasiune devorant`, de a c`rei existen]`
nu [tiuse pn` atunci.
Ridicndu-[i bra]ele, le strecur` \n jurul gtului lui Dane
[i-[i l`s` capul pe spate.
Mi te oferi? murmur` el.
Asta \]i dore[ti?
Drept r`spuns, o strnse [i mai tare, strivind-o de pieptul
lui pentru a-i demonstra dorin]a.
Da, spuse el dur. Dar [tii asta, nu-i a[a? Ai experien]`.
Ctor b`rba]i ai spus acela[i lucru, Meredith?
La sute!
F`r` s` se gndeasc`, ridic` mna [i-l lovi. Furia puse
st`pnire pe ea. Furia, frustrarea [i ru[inea de a fi c`zut \n
propria capcan`. Dane tocmai \i demonstrase c` nu sim]ea
nimic pentru ea, dect un imens dispre].
SUB VRAJA IUBIRII 85
Pu[lama! Asta ai prev`zut pentru Peter King, \n seara asta?
Nu, gfi ea, luptndu-se s` se \ndep`rteze de el. De ce
naiba nu te c`s`tore[ti cu Ginny? Asta te va \mpiedica s`
martirizezi prima venit`.
|n timp ce pronun]a aceste cuvinte, instinctul o avertiz` c`
mergea prea departe. Citind furia din ochii lui, se zb`tu s`
scape \nainte de a pune mna pe ea.
Te po]i zbate, murmur` el. Este pu]in cam trziu, nu-i
a[a?
Cnd \ncerc` s` ]ipe, el o \mpiedic`, imobiliznd-o. Teama
sporea for]ele lui Meredith, dar era prea sl`bit` pentru a se
elibera. Instinctiv, se gndi s` strige dup` ajutor, dar imaginea
lui Mark dormind \n camera vecin` o re]inu.
Dane o strivea cu greutatea lui. Zmbea la eforturile pe
care le f`cea pentru a-l \ndep`rta.
Pleac`! Te detest!
M` vei detesta [i mai mult \n cteva momente.
Amenin]area era clar`. |ngrozit`, \[i d`du seama c` Dane o
va seduce cu sau f`r` aprobarea ei. Acum, [tia ce fel de om se
ascundea sub masca rece pe care o arbora, iar dorin]a
primitiv` pe care o trezise \n el o speria. Dane \i mngie
pieptul. Era cea mai intim` mngiere pe care o cunoscuse
vreodat`, cea mai senzual`.
E[ti nebun! Dane te rog!
Ce m` rogi? M` rogi s` merg mai departe?
Ironia \[i atinse scopul. Meredith se sim]ea paralizat`.
Tremura, \n timp ce buzele lui Dane \i explorau corpul; nu de
durere, ci din cauza a[tept`rii acestei dureri dinaintea
promisiunii extazului pe care doar el i-l putea oferi.
86 LAUREY BRIGHT
Meredith \[i cuno[tea acum puterea propriei pasiuni.
Tulburat` de mngierile lui, [tia c` pre]ul pe care ar fi trebuit
s`-l pl`teasc`, dac` i s-ar fi abandonat, era prea mare. Doar s`
nu fi fost prea trziu! se gndi ea, ab`tut`.
|ncepur` s`-i curg` lacrimi.
Dane, opre[te-te! Nu pot! Nu aici, nu acum!
Micu]a inocent`? o ironiz` el. Bine jucat, Meredith.
|[i reluase o masc` impasibil`, violen]a \nfrico[`toare
disp`ruse. Meredith c[tigase.
Plngea [i suspina fiindc` i se f`cuse brusc frig. Trezise \n
ea o dorin]` devorant` pe care nu-[i putea permite s` [i-o
satisfac`.
Lacrimi? Chiar te-ai speriat?
Eu Parc` ai vrea s` m` omori.
El avu un zmbet ironic, dar care se \ndulci brusc. Era
tandre]e? Nu, era imposibil! Prizonier` \n bra]ele lui, Meredith
\l privea t`cut`.
S` nu m` mai love[ti niciodat`, \i spuse el blnd.
O l`s` [i se ridic`. Ar fi vrut s`-i vorbeasc` pentru ca s` vin`
s-o ia din nou \n bra]e. Dureros de \ncordat`, dorea doar s`-[i
\nece dorin]a \n uitarea bra]elor lui. Dar r`mase nemi[cat`.
Dane se \ntoarse [i o v`zu. P`ru amuzat [i o acoperi.
E[ti aidoma unei nimfe frustrate. S` [tii, draga mea, c` nu
o p`r`sesc pe Ginny plin` de pasiune nedomolit`, pentru a o
constrnge pe prima venit`. Chiar m` crezi \n stare de a[a
ceva?
Nu [tiu, r`spunse ea ezitnd.
Con[tient` de duritatea privirii ei, \ntoarse capul [i-[i plec`
privirea.
SUB VRAJA IUBIRII 87
Nu [tiu, repet` ea. Dane, de ce m` ur`[ti att de mult?
M-ai urt chiar \nainte de a sosi aici?
Nu, draga mea. Nu detest din principiu.
Am spus ur`, insist` ea.
El \i lu` mna [i i-o s`rut`.
Te \n[eli, r`spunse el cu buzele pe palma ei. Nu [tiu exact
ce simt pentru tine, dar trebuie s`-mi dau seama, \n]eleg.
Cred c` te ur`sc.
|ntr-adev`r? exclam` el. M` \ndoiesc, draga mea, dar crezi
\n continuare, dac` asta \]i mngie orgoliul.
Se aplec` [i-i s`rut` pleoapele \nchise.
{i nu-mi arunca unul dintre adjectivele tale favorite.
Poate c` sunt arogant, vanitos, insuportabil, dar [tiu s`
recunosc atrac]ia pe care o exercit iar tu te-ai sim]it atras`
din prima privire. Acum, dormi.
|n ciuda ei, Meredith deschise ochii. El se \ndrept` spre u[`.
Dane
Noapte bun`, Meredith, \i spuse f`r` s` se \ntoarc`.
U[a se \nchise \n urma lui. Meredith rul` prosopul [i-l
arunc` pe jos cu nervozitate. O, ct de mult \l dorea Ct de
aproape fusese de a se abandona pentru o noapte pl`cerii
bra]elor lui!
Dac` era o femeie liber` a[a cum credea, s-ar fi putut l`sa
dus` de val, f`r` a suferi mai trziu de ru[ine sau regret. Dar
nu era a[a.
Soarele era deja sus cnd se trezi. Trilul p`s`rilor umplea
aerul. Prin fereastra deschis`, intra mirosul florilor. De[i
acoperit` cu o singur` p`tur`, \i era cald.
Mark intr` tiptil, cu un deget pe buze.
88 LAUREY BRIGHT
E[ti treaz`! strig` el vesel alergnd spre pat. E timpul s`
lu`m micul dejun!
Bine, \mbr`]i[eaz`-m`.
El o cuprinse cu entuziasm.
Miro[i bine. Ce-ai f`cut?
Am luat micul dejun cu Dane. Nadi [i cu mine ne-am
plimbat [i am cules flori.
Inima lui Meredith era plin` de iubire. Dup` ce-l \mbr`]i[`
din nou, \l duse \n camera lui. Renadi \nlocuia florile culese cu
o zi \nainte, cu cele proaspete.
V-a]i distrat bine ieri sear`? \ntreb` ea.
Da, foarte bine, min]i Meredith. Am venit abia la
ora trei.
{tiu, v-am auzit.
Lui Meredith i se t`ie respira]ia. |l auzise [i pe Dane? Sim]i
c` ro[e[te.
|mi pare r`u c` te-am trezit, spuse ea.
Nu dormeam, mergeam s` m` culc.
Nu era nici un sub\n]eles \n vocea ei cald`. Poate c` nu
surprinsese nimic din conversa]ia lor. Sau poate c` i se p`rea
normal ca el s` o viziteze la miezul nop]ii.
Dac` \mi la[i timp s`-mi iau micul dejun, voi veni s` ne
sc`ld`m \mpreun`, propuse Meredith, l`sndu-l jos pe Mark.
Ne \ntlnim la piscin`, spuse Renadi.
Bun` idee. M` \mbrac [i vin.
Se \mbr`c` repede cu o bustier` [i o pereche de pantaloni
scur]i. Pe un ton dispre]uitor, se sf`tui s` nu mai fie proast`.
Nimeni n-ar fi putut fi mai clar dect Dane: o g`sea
atr`g`toare, dar pentru el nu era dect o femeie printre multe
SUB VRAJA IUBIRII 89
altele. Pasiune, acel torent devastator care-i cuprinsese cu o
sear` \nainte, nu \nsemna nimic. Ceea ce dorea, era s`
Consternat`, Meredith se a[ez` pe marginea patului, cu
fa]a r`v`[it`. Ceea ce-[i dorea era iubirea lui Dane, ca r`spuns
la iubirea ei.
Nebuno! \[i strig` ea cu ochii m`ri]i. Sunt \ndr`gostit`
de el!
Nu, era imposibil. Nu putea iubi b`rbatul care o dispre]uia
att! Dar minile ei \mpreunate \ntr-un gest rug`tor \i tr`dau
secretul. Auzind vocea lui Mark, \ncerc` s`-[i alunge durerea
care-i contracta chipul.
Vino s` m`nnci lng` piscin`, strig` el, venind spre ea.
A[a pot \nota imediat!
Meredith o privi \ntreb`tor pe Renadi.
Domnul Fowler v` a[teapt`. Dore[te s` veni]i.
Cu ct vor fi mai mul]i oameni \n jurul ei, cu att gndurile
\i vor vagabonda mai pu]in. |[i puse pe nas o pereche de
ochelari de soare.
Bine. Haide, Mark, s` facem o \ntrecere!
Era o adev`rat` art` s` lase un copil de doi ani s` c[tige,
dar Meredith cuno[tea secretul. Gfiau amndoi [i rdeau \n
timp ce se apropiau de grupul aflat la umbr`. Acolo se afla
Maurice, desigur. {i Dane [i Ginny, proasp`t` [i fermec`toare
\n rochia sa alb`.
Pl`cut` reuniune, se gndi ea cu am`r`ciune. |l opri pe
Mark la timp pentru a nu o lovi pe domni[oara Moore peste
picioare.
Ct de mult o ura pe aceast` femeie! Ginny avu un zmbet
politicos care \i d`du chef lui Meredith s` o arunce \n bazin,
90 LAUREY BRIGHT
dar se st`pni. Primi observa]iile acide fiindc` se trezise trziu
cu un umor calm [i constat` c` asta o plictisea pe Ginny.
Nu voia s` \ntlneasc` privirea lui Dane. Amintirea
evenimentelor din seara precedent` [i descoperirea din acea
diminea]` a propriilor sentimente, o tulburau prea mult. Nu
i-ar fi putut suporta zmbetul ironic.
Din fericire, prezen]a lui Mark \n piscin` [i continuul
prive[te-m` o ajutau pe Meredith s` nu ia parte la discu]ie.
|[i \ntoarse u[or scaunul. Astfel, putea pretinde c`-l
supravegheaz` pe copil.
Faci exces de zel, Meredith, \i spuse Ginny. Renadi este
absolut demn` de \ncredere, nu m` \ndoiesc.
Nici eu, dar lui Mark \i place s` fie admirat.
Crezi c` e bine s`-i \ncurajezi vanitatea?
Meredith o privi mirat`.
Nu credeam c` po]i acuza de vanitate un copil de vrsta
asta. Eu cred c` merit` s` fie \ncurajat.
|ncurajat, desigur. Dar aceast` dependen]` este cu totul
altceva.
Prive[te-m`, Dane! Prive[te-m`, bunicule! striga Mark
s`rind \ntr-un cerc de stropi.
Nu este dependent de mine \n ceea ce prive[te lauda,
spuse Meredith sec. {i cu siguran]` e prea mult s`-i ceri s`
fie independent la vrsta asta.
Ginny se \nro[i, ca [i cnd s-ar fi \n]eles c` era proast`.
Tu ce crezi, dragul meu? \l \ntreb` ea pe Dane. Maurice,
[i dumneata e[ti t`cut.
Neavnd experien]` \n cre[terea copiilor, nu pot s` am o
p`rere. Recunosc c` Meredith este pu]in prea protectiv`, dar
este de \n]eles.
SUB VRAJA IUBIRII 91
Tn`ra deschise ochii mari la acest jum`tate de
compliment. Zmbind, Dane o privi, dar ochii de ambr` nu
aveau nici o expresie.
Se a[teptase s`-l vad` diferit, ca [i cnd trezirea la via]` a
sufletului [i corpului ei ar fi provocat o schimbare esen]ial` [i \n
el. Era o idee ridicol`, pueril`. Dane era acela[i, sobru [i
\ncrezut.
|nc` mai e[ti sup`rat` pe v`rul t`u, fiindc` nu te-a l`sat
s` mergi la plaj`? relu` Ginny cu un mic zmbet.
Ce poveste-i asta? interveni Maurice.
Ginny se \ntoarse spre el.
Nu [ti]i? O ga[c` de tineri hot`rser` s` mearg` s` vad`
r`s`ritul soarelui pe plaj`. Din fericire, Sarah King l-a prevenit
pe Dane [i a insistat ca Meredith s` vin` acas`. Am adus-o
\mpreun` cu Peter.
Domni[oara Moore n-ar mai fi att de mul]umit` dac` ar [ti
urmarea, se gndi Meredith.
Maurice ridic` din umeri. Ochii s`i p`trunz`tori \i privi pe
fiecare, oprindu-se la Dane.
To]i am fost tineri!
Totu[i, Meredith n-ar fi trebuit s` mearg`, nu-i a[a?
insist` Ginny. Nu era convenabil. Biata de ea era furioas`,
desigur, dar Dane a avut dreptate.
Furia mea n-a fost de lung` durat`, spuse blnd
Meredith. Dane m-a fermecat imediat cu o alt` ocupa]ie.
Dar e[ti att de u[or de fermecat! spuse el cu cruzime.
Da? se mir` ea. {i eu care credeam c` e[ti un expert
Maurice zmbi scurt. |ns` Ginny \[i ascundea prost furia.
S` \n]eleg c` v-a]i certat din nou la \ntoarcere? spuse ea
punnd o mn` posesiv` pe bra]ul lui Dane.
92 LAUREY BRIGHT
Dac` vrei, da. Meredith are un caracter pasional.
Da? E incredibil! Ar trebui s` \nve]i s` te controlezi,
Meredith. Nu e nimic mai r`u dect o femeie cu un caracter
urt. N-am dreptate, Maurice?
Tonul care-l lua drept martor pe Maurice o f`cu pe
Meredith s`-[i ias` din fire.
Sunt convins` c` da, Ginny, ca \ntotdeauna, spuse ea
ridicndu-se. Acum, scuza]i-m`, i-am promis lui Mark c`
\not`m \mpreun`.
Intr` \n ap` \mbr`cat`, f`r` s`-[i fac` griji de ceea ce ar fi
putut crede ceilal]i de impolite]ea sa [i \ncerc` s`-[i uite
durerea jucndu-se cu Mark. Dar con[tiin]a nu-i d`dea pace.
Fusese necioplit` [i-i datora lui Maurice un comportament
corect. Se ridic` pe marginea piscinei [i-[i d`du p`rul pe
spate. Bluza [i pantalonii \i erau lipi]i de corp.
R`corit`?
Maurice p`rea mai mult amuzat, dect sup`rat.
Da, mul]umesc. Ginny are dreptate, cred. Am un caracter
\ngrozitor. Ar trebui s` m` resemnez c` voi r`mne fat`
b`trn`, ad`ug` ea.
Asta nu-i o scuz`! Vocea lui Dane era implacabil`.
Refuznd s`-l priveasc`, Meredith i se adres` lui Ginny.
|mi pare r`u c` te-am \nfuriat.
Deloc, dar recunoa[te c` observa]ia mea era justificat`
Ar trebui s` mergi s` te schimbi, bluza asta e indecent`.
Bustiera i se mula pe forma pieptului. Ea ro[i brusc.
M` duc! Haide, Mark!
V` \nso]esc, spuse Maurice.
SUB VRAJA IUBIRII 93
Dane \l ajut` pe b`trn s` se ridice. Era un efect al
imagina]iei, sau sl`bise considerabil de la sosirea lor?
M` crezi incapabil s` merg singur? \ntreb` el cnd ea \[i
strecur` bra]ul sub al lui.
Deloc! M-a]i fi rugat, dac` ar fi trebuit!
Creierul meu nu a sl`bit, chiar dac` Ginny Moore m`
crede senil.
Sunte]i pu]in cam sever!
Mincinoaso, nu o po]i suporta. Ce vei face cnd va fi so]ia
lui Dane?
Meredith ridic` din umeri. Spera c` fa]a nu-i va tr`da
durerea.
Nu [tiu. Vor locui aici?
Da.
Atunci, cred c` va trebui s` m` mut.
Voi reuni consiliul de administra]ie al societ`]ii, spuse el
dup` o t`cere. Vor fi, s` vedem [aisprezece b`rba]i. Zece
dintre ei \[i vor aduce so]iile. De azi \n dou`sprezece zile, f`r`
\ndoial`. Te po]i ocupa de asta?
Da.
94 LAUREY BRIGHT
Capitolul 8
Meredith \i observa curioas` pe to]i ace[ti oameni despre
care nu auzise niciodat` vorbindu-se, dar care o cunoscuser`
pe mama ei. Oare \i va vorbi vreunul despre Dinah?
Amintirea mamei sale se estompa. Pentru Meredith, femeia
lini[tit` pe care o cunoscuse [i tn`ra care detestndu-[i tat`l
fugise cu un b`rbat pe care abia \l cuno[tea, p`reau dou`
persoane diferite.
Curioase rude, se gndi ea \ntmpinndu-i cu un zmbet
pe domnul [i doamna Lamont, ultimii invita]i. Fu surprins`
cnd v`zu o siluet` cunoscut` \n spatele lor.
Don! strig` ea cu pl`cere.
Meredith! De unde vii?
Uluit, \i strnse mecanic mna.
Locuiesc aici.
Maurice interveni:
Meredith este nepoata mea, domnule Poole. A]i fost
foarte buni cu ea \n timpul [ederii ei \n insula Hibiscus.
Meredith era stupefiat`: prietenia tn`rului se
transformase \n respect.
Nu a fost greu, domnule, r`spunse el timid. Mama mea
i-a \ndr`git pe Meredith [i pe Mark.
Nu m` \ndoiesc. Totu[i, a fost dr`gu] din partea voastr`.
Meredith tocmai \[i pierduse p`rin]ii [i nu [tia care va fi via]a
ei aici. S`pt`mna petrecut` \n snul familiei voastre i-a adus
odihna de care avea atta nevoie. De ce nu-i ar`]i gr`dina
domnului Poole, Meredith? Philip nu va avea nevoie de el \n
urm`toarea jum`tate de or`.
Meredith se \ndep`rt` cu Don. Pentru a \ncerca s` \nl`ture
stnjeneala care intervenise \ntre ei, \l \ntreb` despre familia
lui. Ajun[i la cap`tul gr`dinii, Meredith \i ar`t` pata purpurie
pe care o f`cea insula Hibiscus pe \ntinsul m`rii.
|n acel moment, [tiai c` domnul Fowler este bunicul t`u?
\ntreb` el brusc.
Da.
Cred c` trebuie s`-]i mul]umesc pentru acest loc de
munc`.
Meredith \l privi mirat`.
Ce vrei s` spui? Nu i-am vorbit nimic despre tine!
Nu era cazul, spuse el. M-ai uitat repede La urma
urmei, ce \nseamn` cteva s`ruturi?
Dar
Meredith, uluit`, nu [tia despre ce vorbea prietenul ei.
Don
|n spatele lor se auzi vocea rece a lui Dane.
Meredith, Mark s-a lovit. |ntreab` de tine [i plnge.
|ntorcndu-se, surprinse \n privirea lui Dane o lic`rire de
nelini[te, dar \[i relu` imediat atitudinea obi[nuit`. Avea auzul
96 LAUREY BRIGHT
fin [i probabil c` auzise cuvintele schimbate cu Don. Asta \i
convenea, dar o punea \ntr-o situa]ie mai delicat`: dac` Dane
\[i punea \ntreb`ri asupra conduitei sale, nu avea dect un pas
de f`cut pentru a porni o anchet`.
Meredith nu fu surprins` s` vad` c` cei doi se cuno[teau.
|l atr`seser` \n plasa lor, cel mai probabil pentru a-l
supraveghea. Dar de ce?
Mark \[i rec`p`t` zmbetul cnd intrar` \n cas`. B`nuind c`
Dane inventase un pretext pentru a o urma, se comport` cu
r`ceal` fa]` de el. Juca rolul de gazd` cu o u[urin]` care \l
\ncnta pe Maurice. |i pl`cea s-o vad`, fermecndu-i pe vechii
lui prieteni [i uimindu-i pe cei tineri, p`strnd \n acela[i timp
un aer distant pe care \l atribuia descenden]ei ei Fowler. |n
schimb, \i d`dea un acoperi[, o rent` [i independen]a pe care
[i-o dorea. |ntre ea [i bunicul ei nu putea exista iubire, dar se
respectau.
Dar Dane Nu, nu era momentul s` se gndeasc` la el.
Dane o \njosea cu privirile lui batjocoritoare [i o dispre]uia
pentru c` sc`pase mngierilor lui abile. |l ura pe Dane, dar \l
iubea nebune[te \n acela[i timp.
Cina fu un succes. Meniul, atent studiat cu Joe, \ncnt` pe
to]i invita]ii care o felicitar`. A doua zi merser` to]i pe o insul`
vecin`, unde Maurice avea o vil` imens` pe malul m`rii. Acolo,
femeile \notar`, iar b`rba]ii merser` la pescuit pe iahtul lui
Dane. Nu se discutaser` \nc` afaceri. Reuniunea urma s` aib`
loc a treia zi, ]inndu-i ocupa]i pe b`rba]i, \n timp ce so]iile lor
urmau s` mearg` la Lautoka [i s` asiste la o parad` de mod`
\n cel mai mare hotel din Nadi.
|n cele din urm`, dup` un cocteil la care participau to]i
prietenii lui Maurice [i [efii locali, toat` lumea trebuia s` ia
avionul.
SUB VRAJA IUBIRII 97
Meredith ar fi fost bucuroas` s`-i vad` plecnd. Se s`turase
de curiozitatea lor abia mascat`, de \ntreb`rile perfide care
\ncercau s` afle dac` [tia ce mo[tenire \i va l`sa bunicul ei, de
interesul cu care \i urm`reau fiecare gest. De altfel, dac` toate
se vor fi terminat, Ginny Moore [i mama sa n-ar mai fi venit
att de des pe la ei.
Dane urma s`-[i anun]e logodna cu Ginny, cu att mai
bine, \[i spuse ea \ncercnd s`-[i uite durerea. Odat` c`s`toria
celebrat`, ar fi capabil` s` treac` peste aceast` iubire interzis`
[i s` \nceap` o nou` via]`. Viitorul f`r` Dane va fi groaznic de
plictisitor, dar se va descurca. Nu se moare din necaz! \[i
repeta ea.
Din nefericire, inima refuza s` accepte ce-i dicta ra]iunea.
Puterea pe care Dane o avea asupra ei o umilea. De fiecare
dat` cnd \i auzea vocea, de fiecare dat` cnd \i sim]ea
privirea, trebuia s` se st`pneasc` pentru a nu-[i tr`da b`t`ile
puternice ale inimii. Pentru a nu-[i tr`da secretul, se ar`ta
foarte rece fa]` de el. Nu-[i cobora privirea cnd el o privea [i-i
zmbea timid.
O adev`rat` Fowler, \i spuse doamna Lamont \n timp ce
st`teau \ntinse la umbra cocotierilor ale c`ror frunze se
leg`nau u[or deasupra lor. Pentru doamna Lamont era un
compliment, iar Meredith \l accept` ca atare. Dar vecina ei
nu-i putu surprinde expresia fe]ei mascat` de p`l`ria mare pe
care o purta.
Era foarte cald pe insul`, totul era imobil. Un punct alb, \n
dep`rtare pe mare, anun]a \ntoarcerea iahtului lui Dane.
Oficial, b`rba]ii plecaser` la pescuit, dar cu siguran]`
deschiseser` preliminariile consiliului de a doua zi.
98 LAUREY BRIGHT
Cina fu urmat` de o lent` croazier` care \i aduse din nou
la Lautoka. Cu ajutorul lui Joe, Meredith verific` de mai multe
ori toate preg`tirile. Nimic nu p`rea s` fi fost omis. Totu[i,
tn`ra nu se putea \mpiedica s` nu se nelini[teasc`. Se gndise
la tot? Ar fi fost umilitor [i Maurice ar fi fost dezam`git dac` ar
fi neglijat un detaliu.
|]i lipse[te fr`]iorul? \ntreb` doamna Lamont cu
blnde]e. |l protejezi prea mult, draga mea. Este cu totul \n
siguran]` f`r` tine.
O, nu-mi fac griji pentru Mark, r`spunse Meredith f`r` a
fi sincer`. Renadi este foarte responsabil` [i nu este rea.
Este adorabil, un adev`rat Fowler!
Meredith zmbi din nou, st`pnindu-[i dorin]a de a
preciza c` numele lor era Colfax [i cu siguran]` \[i
mo[teneau [i tat`l.
Datorit` unei ce]e u[oare, iahtul vir` spre ele. Cu pnzele
umflate de vnt, eleganta ambarca]iune se strecura de-a
lungul recifurilor. U[or, iahtul se apropia, iar Meredith \l v`zu
pe Dane. Cteva ordine scurte, [i vasul acost`. Dou` ancore
coborr` cu zgomot.
Cteva minute mai trziu, b`rba]ii bine dispu[i, u[or
bronza]i de vnt, se aflau pe sol, insistnd ca rezultatul
pescuitului lor s` fie g`tit \n aceea[i sear`.
Aerul, mult mai proasp`t, nu mai era \n`bu[itor. Dup` ce
se r`corir`, invita]ii servir` aperitivul pe teras`.
|n ciuda atmosferei relaxate, Meredith era trist`. Ginny [i
Dane p`reau nedesp`r]i]i. V`zndu-i \mpreun`, i se n`[tea \n
suflet un sentiment de disperare.
E[ti t`cut`.
Ochii ageri ai lui Maurice \i analizau chipul.
SUB VRAJA IUBIRII 99
S` nu mai spune]i nim`nui, \i [opti ea, dar sunt \ngrozit`
c` ceva ar putea merge prost.
Ce naiba s-ar putea \ntmpla? se mir` el.
E u[or pentru dumneata
Dane! O \ntrerupse el. Vino aici [i adu-i ceva de b`ut lui
Meredith. Ginny, scuz` capriciul unui b`trn [i vino s`
convers`m. Am nevoie de o prezen]` odihnitoare. Meredith
este prea nervoas`!
Meredith se resemn` s`-i cedeze locul lui Ginny, \mp`r]it`
\ntre gelozie [i o atitudine de vanitate. |n timp ce Dane o
conducea la bar, sim]ea privirea domni[oarei Moore fixat`
\nc` asupra ei.
Relaxeaz`-te, o sf`tui Dane dup` cteva momente. E[ti o
organizatoare remarcabil`. Totul va fi bine.
Nu spera prea mult!
Rse [i-i \ntinse un pahar de Xeres.
}ine, te vei sim]i mai bine dup` ce-l vei bea.
Meredith \l accept` [i-[i \ntoarse privirea pentru a-[i
ascunde confuzia dup` ce degetele li se atinser`.
Nu-]i voi cere s`-l gole[ti dintr-o singur` \nghi]itur`, spuse
el amuzat, afi[nd un zmbet pe care ea \l g`sea att de tandru.
Meredith \[i privi cu uimire paharul aproape gol.
Am uitat c` nu-i suc de fructe. Presupun c` era un vin rar?
Xeresul este un amestec, draga mea.
Se p`rea c` Dane, cel pu]in pentru seara aceea, era dispus
s` uite dispre]ul [i dezgustul pe care i-l inspira Meredith. Cnd
se \ntoarser` pe teras`, \i vorbi despre Jerez, \n Spania, de
unde venea acest vin. |i vorbi apoi despre alte ]`ri din Europa.
Fascinat`, ea \i punea \ntreb`ri din cnd \n cnd sau f`cea
observa]ii.
100 LAUREY BRIGHT
N-ai fost niciodat` acolo? \ntreb` el surprins.
Meredith cl`tin` din cap.
Nu aveam suficien]i bani. Dane, \ntreb` ea din impuls, ai
cunoscut-o pe mama mea?
Da.
}ineai la ea?
Da. De ce?
Nu [tiu, suspin` ea. Era foarte secret` [i nu [tiu mare
lucru despre ea. Nu-mi place s`-l \ntreb pe Maurice despre
asta, dar nu este nimeni altcineva \n care s` am \ncredere.
Ai \ncredere \n mine?
Asfin]itul soarelui o orbea pe Meredith. Nu mai distingea
conturul fe]ei lui, dar tonul diferit al lui Dane o f`cu
prudent`.
Desigur, r`spunse ea brusc.
Urm` un moment de t`cere.
Dinah era dr`gu]`, avea mult [arm, dar un caracter
superficial. Ultima dat` cnd am v`zut-o, aveam zece ani [i nu
eram un foarte bun observator. Dar [tiam deja c`-i era team`
de Maurice.
Cred c` \i era team` de el [i \n ziua mor]ii.
}ie \]i este team` de el?
Ea cl`tin` din cap.
Nu, constat` el cu satisfac]ie. De aceea te apreciaz`. O
dispre]uia pe mama ta.
Iar ea \l ura. Dar ne-a l`sat \n grija lui dup` moartea ei.
Nu o judeca prea aspru, Meredith.
Nu o judec.
Dac` a[ fi [tiut c` Maurice nu era c`pc`unul descris de
Dinah, n-a[ fi jucat niciodat` o asemenea comedie, \[i spuse ea
SUB VRAJA IUBIRII 101
\n gnd. Iar Dane nu m-ar fi considerat o copil` precoce. Nu,
ar fi v`zut o adolescent` z`p`cit` care se comporta necugetat
cu Don Poole, se corect` ea. Sau cel pu]in, \ntr-un mod foarte
imprudent. Iar modul pasional \n care \i r`spunsese la
mngieri nu putea dect s`-i \nt`reasc` b`nuielile.
Ce ]i-a povestit despre via]a ei aici?
Nimic. Mi-a vorbit despre Maurice, desigur, relu` ea
dup` o t`cere. Mi-a spus c` era autoritar.
Cred c` ]i-ai schimbat p`rerea despre el.
Cum ai observat, era \ngrozit` de el. |i era team` pentru
Mark. {tia c` eu m` puteam salva, dar Mark
Fiind pe punctul de a m`rturisi totul, t`cu.
Dar Mark insist` el.
|nainte de a continua, Meredith \[i schimb` locul, pentru
ca soarele s` nu-i mai ascund` chipul lui Dane. Masca
impasibil` pe care o afi[a nu-i spuse nimic.
Ei bine, este un copil trebuie s` recuno[ti c` Maurice
a reac]ionat ca un tiran, \nc` de la prima noastr` \ntlnire.
Era pentru a te testa.
Oh!
{i ai trecut examenul.
Este un mod de a spune {i acesta era tot un test?
Nu, este adev`rat ce am spus, r`spunse el sincer.
{i vei re\ncepe, b`nuiesc, \i repro[` ea pe un ton amar,
raliznd ct de mult o putea r`ni.
|n acelea[i circumstan]e, da.
Meredith se \ntoarse. Durerea pe care o sim]ea o for]a s` se
\ndep`rteze de el. El \i puse mna pe um`r.
Ca hipnotizat`, Meredith se opri. Doar pupilele tr`dau
emo]ia dulcei pl`ceri a acestui contact.
102 LAUREY BRIGHT
Dar am \nv`]at s` te cunosc, dup` acea prim` zi.
Cineva \l strig` pe Dane. F`r` s`-[i ridice mna, se \ntoarse [i,
\nso]it de Meredith, se al`tur` grupului de invita]i. Nu-[i f`cea
probleme \n leg`tur` cu privirile curioase a]intite asupra lor.
Seara fu ca un vis pentru Meredith. Poate din cauza
splendidei nop]i tropicale, poate din cauza vinului, totul se
petrecu f`r` incidente. Dansar` pe teras`. Meredith, u[or
ame]it`, \l privea pe Dane, care fermeca f`r` efort toate
femeile prezente.
Era inutil s` \ncerce s` se conving` c` ea ar fi rezistat.
B`rba]ii ca Dane, absolut one[ti [i pasiona]i, erau greu de
g`sit, \n timp ce femeile care iubeau astfel de b`rba]i erau
legiuni \ntregi. Datorit` lui Ginny, Meredith [tia c` Dane g`sea
acest tip de adora]ie agasant`. {tiind la ce s` se a[tepte de la
noua atitudine a v`rului ei, lu` decizia s`-[i sporeasc` aten]ia.
Totu[i, fu periculos de aproape de a se tr`da, cnd dansar`
\mpreun`. Avu nevoie de toat` voin]a pentru a nu-[i ar`ta
emo]ia pe care i-o provoca.
Nu spune nimic, Meredith, spuse el, apropiind-o de el.
Dac` ar fi \ncercat s` vorbeasc`, s-ar fi adresat um`rului lui
Dane. I se p`rea o idee excelent` s`-[i rezeme de el capul, dar
dup` primul gest de abandon, \[i reveni, \ngrozit` de emo]ia
trezit` de aceast` mi[care.
Obosit`? \ntreb` el.
Da, min]i ea.
Te descurci bine, drag` veri[oar`. Dar asta o [tii, f`r`
\ndoial`.
Vocea lui avea din nou o not` ironic`. Meredith avu
impresia c` primise o lovitur`, dar \[i g`si for]a s` r`spund` cu
indiferen]a obi[nuit`.
SUB VRAJA IUBIRII 103
Partea mea Fowler, f`r` \ndoial`.
Dane rse [i-[i strecur` bra]ele pe spatele ei, \mpiedicnd-o
s` se \ndep`rteze.
F`r` nici o \ndoial`. S`rmana Danah te-a complexat \n
leg`tur` cu noi, nu-i a[a?
Meredith o c`uta pe Ginny din priviri. Asta o ajuta s`-[i
aminteasc` de faptul c` o privea pe viitoarea so]ie a lui Dane.
F`r` ea, s-ar fi l`sat prad` dorin]ei de a-[i rezema capul de
um`rul lui.
Poate, r`spunse ea. Prefer s` nu vorbesc despre ea.
M-ai \ntrebat mai devreme despre ea.
Atins` de cuvintele lui, ridic` privirea [i-i v`zu o lic`rire
amuzat` \n ochi.
Deci po]i fi [i deschis, nu doar sarcastic [i superior.
Zmbi ironic, dar nu lipsit de gentile]e.
Ce caracter urt \mi atribui!
Te po]i a[tepta cu greu s` te iubesc! spuse ea agasat`.
Da, \ntr-adev`r. Dar nu te las indiferent`, dac` nu m`
\n[el?
Ce vrei s` spui? murmur` ea p`lind.
Nu fi proast`. |]i simt inima b`tndu-]i lng` pieptul
meu.
Nu este dect o reac]ie fizic`, replic` ea ro[ind. Din acest
punct de vedere, \ntr-adev`r, nu m` la[i indiferent`.
Relaxeaz`-te, o sf`tui el cu non[alan]`. Pentru o femeie
att de experimentat`, e[ti foarte pudic`! Reac]ionezi ca o
adolescent` timid`.
Cred c` \ncerci s` m` tulburi.
Privi \n jos, pentru a nu se observa ct de mult o r`niser`
cuvintele lui.
104 LAUREY BRIGHT
{i reu[esc, judecnd dup` fa]a ta ro[ie, \i [opti el la
ureche. Ideea c` te-a[ putea seduce te sperie att? Ai
reac]ionat \n mod pl`cut la mngierile mele. Sunt convins c`,
avnd experien]a ta, vei fi foarte satisf`cut` de mine.
|nceteaz`! N-a[ vreaN-a[ putea.
Disperat`, \i spuse:
Te vei c`s`tori cu Ginny!
Totu[i, nu s-ar zice
Vorbind, ar`t` spre Ginny [i partenerul ei. Dansau att de
aproape unul de altul, \nct p`reau suda]i. Uimit`, Meredith
sus]inu privirea lui Dane, dar nu v`zu dect o lic`rire ironic`.
Dar ea spunea
Chiar a[a?
P`rea dintr-o dat` furios, \ntr-att \nct ea se \ndep`rt`
u[or. Dar el o trase [i mai aproape, ca [i cnd r`bdarea i-ar fi
ajuns la cap`t.
Nu avea dreptul s` presupun`.
Dar bunicul mi-a dat de \n]eles c` sunte]i practic logodi]i.
Ah? De ceva timp, Maurice crede c` e timpul s` m`
c`s`toresc. Ginny se \ncadra \n standarde.
S` nu te gnde[ti c`-mi vei putea ad`uga numele pe lista
de cuceriri! Nu sunt disponibil`, nici acum, nici niciodat`!
Niciodat` este un cuvnt mare!
Meredith fu att de u[urat` cnd muzica se opri, \nct \l
l`s` pe Dane s` o ia de talie. Se \ndreptar` spre Maurice, care
observ` obrajii aprin[i [i ochii str`lucitori ai nepoatei sale.
Pari \nfierbntat`! remarc` el
Nu M-am certat cu Dane.
V`zu zmbetul [i privirea p`trunz`toare a lui Maurice [i
b`nuielile care i se n`scuser` \n suflet, \n timp ce dansa cu
SUB VRAJA IUBIRII 105
Dane, devenir` certitudine. Amndoi aveau un plan [i era
sigur` c`-l [tia [i ea, de[i refuza s`-l cread`.
|i privi pe rnd. Maurice avea o expresie satisf`cut`, Dane
era mai rezervat ca niciodat`.
V` rog s` m` scuza]i, spuse ea, \ndep`rtndu-se.
Travers` mul]imea de invita]i. Vigilen]a celor din jur
disp`ruse. A[teptaser` s` o cunoasc` mai bine [i acum
credeau c` reu[iser` acest lucru. Niciodat`! \[i spuse cu furie
Meredith. Aerul hot`rt \i d`dea o frumuse]e care o f`cea s`
semene cu Dane [i cu bunicul ei.
S-a \ntmplat ceva? \ntreb` Mary Lamont cnd se afla
\n hol.
Meredith tres`ri, apoi se relax`.
Nu, sunt furioas` pe Dane [i pe Maurice, dar \nafar` de
asta, totul e bine.
Lui Meredith \i pl`cea de doamna Lamont. Sim]ea c`
putea avea \ncredere \n ea. |n acest moment, Dinah \i
lipsea foarte mult, iar ceva din aceast` femeie \i amintea de
mama ei.
Da, se \ntmpl`, aprob` Mary zmbind imaginii ei din
oglind`. Chiar [i cei mai buni b`rba]i pot fi exasperan]i.
Nimeni n-ar putea spune despre ace[ti doi b`rba]i c`
sunt cei mai buni! exclam` Meredith.
Draga mea, te descurci foarte bine cu ei. Este evident c`
Maurice este mndru de tine [i de ce s`-mi aleg cuvintele
cu atta grij`? Sunt convins` c` \]i place s` vorbe[ti deschis.
Dane nu este u[or de p`c`lit, dar sunt convins` c` te respect`.
E important, s` [tii.
106 LAUREY BRIGHT
Cnd nu joac` rolul de tiran, f`r` \ndoial`.
Este att de autoritar! suspin` Mary, parfumndu-se.
Este o tr`s`tur` particular` a celor din familia Fowler [i nu
folose[te la nimic s` i te opui. {i tu ai mo[tenit asta, nu-i
a[a?
Autoritar`? murmur` Meredith. Eu?
Da, tu. Cte fete de nou`sprezece ani ar fi putut organiza
o astfel de reuniune?
Dar eram speriat` |ntr-adev`r.
Vezi? Asta te-a speriat, dar ai f`cut fa]`. O, vei fi o so]ie
minunat` pentru pentru orice b`rbat, \ncheie ea
\ndep`rtndu-se.
Ar fi vrut s` spun` pentru Dane, \[i spuse Meredith
ref`cndu-[i machiajul. S` fie so]ia lui Dane! S` cunoasc`
bucuria de a se supune dorin]elor lui! Ochii i se \ntunecar`, \n
timp ce imagini violente, senzuale, \i treceau prin minte. Ar fi
fost f`r` \ndoial` o solu]ie foarte satisf`c`toare: ar avea grij` de
ea, Mark ar avea un tat`, Dane ar avea o so]ie amabil`, eficace,
Maurice ar muri lini[tit [tiindu-[i imperiul pe mini bune.
Luna r`s`ri ca un corn de argint, \n timp ce ei pornir` spre
Lautoka. Majoritatea invita]ilor erau pe punte. Unul dintre cei
mai tineri lu` chitara [i \ncepu s` o acordeze. |ncurajat din
toate p`r]ile, \ncepu s` cnte urmat de toat` lumea, chiar [i de
echipaj.
Dup` cntece moderne sau folclorice, terminar` cu cel
mai cunoscut cntec australian, Waltzing Matilda.
Isa Lei, intonat` de echipaj, o f`cu pe Meredith s`
l`crimeze. Vocea puternic` a b`rba]ilor era \nso]it` de timbrul
\nalt [i clar al femeilor. Meredith auzise deja de mai multe ori
acest cntec fijian. Spre marea ei bucurie, \[i d`du seama c`
SUB VRAJA IUBIRII 107
poate \n]elege o parte din cuvinte. Orele petrecute vorbind o
fijian` ezitant` cu Litia [i Renadi nu fuseser` timp pierdut.
|n cele din urm`, totul se lini[ti. Lini[tea domnea \n
camerele invita]ilor. Meredith \[i privi ceasul. Mai avea de
dormit [ase ore \nainte de a \ncepe o nou` zi epuizant`. A
doua sear` urma s` aib` loc marea reuniune prev`zut` \nainte
de plecarea invita]ilor.
Cel pu]in, activit`]ile o vor \mpiedica s` se gndeasc` la
b`nuielile din aceast` sear`. Meredith era att de obosit`,
\nct nu [tiu cnd adormi.
B`nuielile fur` confirmate foarte curnd, a doua zi
diminea]`. |nso]it` de Renadi [i de Mark, mai vesel ca
niciodat`, Meredith se \ndrept` spre piscin`. Spera c` o baie \i
va alunga migrena. Dane se g`sea deja \n bazin. Ridic` mna
pentru a o saluta, dar \[i continu` lini[tit \notul
Pentru un moment, se lupt` cu la[a dorin]` de a se
\ndep`rta, dar apoi plonj` \n bazin. Cnd ie[i la suprafa]`,
Mark striga: {i eu, [i eu Maddy! [i se preg`tea s` sar` \n
mini.
Se jucar` zece minute, apoi i-l d`du lui Renadi. R`mnnd
la distan]` de Dane, \not` un moment.
Ziua trecu \n acela[i mod. Evit` s` r`mn` singur` cu el.
Dane \i ghici repede jocul, dar p`rea c` aprob` decizia ei.
Probabil c` a sc`pat gra]ios de Ginny, se gndi r`ut`cios
Meredith. Aceast` femeie se p`rea c`-[i g`sise consolarea \n
prezen]a unuia dintre tinerii administratori. Meredith nu se
\ndoia c` lucrurile fuseser` manipulate de clanul Fowler:
fiindc` nu mai aveau nevoie de Ginny, se debarasaser` de ea
ct mai gra]ios posibil. Presiuni viclene ar fi probabil exersate
[i asupra ei, dac` s-ar ar`ta recalcitrant`.
108 LAUREY BRIGHT
Dar ea nu era Ginny! Dac` Dane [i Maurice hot`rser` c`
trebuie s`-l ia de so] pe Dane, \[i vor da seama c` era cea mai
\nc`p`]nat` Fowler. Nu ar fi putut-o duce cu for]a \n fa]a
altarului. Dar Mark era o arm` de temut \n minile lor [i ea \[i
d`dea sema de acest lucru. Ca [i de dragostea ei pentru Dane,
pe care o sim]ea \mptriva voin]ei. Cel pu]in, acesta era un
lucru pe care ei nu-l [tiau. Dane [tia c` o putea face s`-l
doreasc`, dar iubirea ei era un secret pe care nu trebuia s`-l
dezv`luie niciodat`, c`ci n-ar fi ezitat s` se foloseasc` de el.
Cum a[ putea s`-l iubesc pe acest b`rbat ne\ndur`tor?
Pentru c`, \i [optea o voce interioar`, avea nevoie de cineva la
fel de puternic ca ea.
Meredith fu u[urat` v`znd ultimul invitat p`r`sind
aeroportul din Nadi, ducnd cu sine pe Ginny [i pe mama sa.
Totu[i, via]a se derula ca \nainte. Dane muncea. Pleca
deseori spre Suva, Australia, Filipine. Cnd era acas`, se
ar`ta ironic [i distant [i petrecea ore \ndelungate \n biroul
s`u.
Maurice m`rise renta nepoatei lui, \n ciuda protestelor ei.
B`trnul \[i petrecea cea mai mare parte a timpului \n preajma
lui Mark, \ncercnd s`-l cunoasc` mai bine. U[or, pe nesim]ite,
Meredith se relax`. Zilele se m`reau, devenind din ce \n ce
mai calde.
Ginny veni \ntr-o zi f`r` s`-[i anun]e vizita. Mic` [i zvelt`,
avea o tunsoare la ultima mod`.
M-am tuns la Sydney, spuse ea ca r`spuns la
complimentul lui Meredith. Mama lui Sean merge des la
coafor.
Sean?
Ochii reci privir` chipul lui Meredith.
SUB VRAJA IUBIRII 109
Sean McDermott. A fost aici cu familia.
A, da
Sim]ind c` era ne\ndemnatic`, Meredith relu`:
M` tem c` Dane este \nc` la Manilla, iar Maurice a plecat
s` viziteze fermele.
Pe tine doream s` te v`d. Constat c` nu por]i \nc` inel.
Poftim?
Meredith deschise ochii mari.
Nu face pe inocenta, [tii foarte bine despre ce vorbesc
La Sydney toat` lumea a[teapt` cu ner`bdare logodna.
Atunci vor a[tepta mult [i bine, spuse Meredith calm.
Nu-mi spune c` nu e[ti la curent.
Ginny se aplec` \n fa]`, privind-o dur [i r`ut`cios. Un
zmbet abia perceptibil \i deforma tr`s`turile arogante.
Chiar e[ti proast`! relu` ea. Acum [tii cu cine ai de-a face?
Doar dac` nu-i consideri \n continuare drept v`rul Dane [i
bunicul amabil!
Meredith p`li la auzul sarcasmului. |[i st`pni repulsia
instinctiv`.
A[ prefera s`
Nu are nici o importan]` ce preferi tu! Va trebui s` m`
ascul]i, intruso, chiar dac` nu-]i va face pl`cere! Fermec`torul
t`u bunic a decis c` vei fi o so]ie excelent` pentru
mo[tenitorul lui, [tiu asta chiar de la Dane. {i pentru c` Dane
este cel pu]in la fel de ne\ndur`tor ca Maurice, va trece cu vederea
peste faptul c` ai un copil O, da, spuse ea rznd la vederea
chipului lui Meredith. Dane mi-a vorbit despre aceast`
problem` cnd \nc` mai eram o candidat` acceptabil`.
|nceteaz`! explod` Meredith, furioas`. Pentru numele
cerului
110 LAUREY BRIGHT
Nu! M` vei asculta pn` la cap`t. De fiecare dat` cnd
Dane te va privi, vei [ti c` te dispre]uie[te [i c` [i-ar dori s`
m` vad` pe mine \n locul t`u. }i-ai \nv`]at foarte bine lec]ia:
promisiuni la fiecare privire, la fiecare mi[care Dar Dane
m` iube[te pe mine! M-a dorit dintotdeauna, dar am refuzat
s`-i cedez de fiecare dat`, ca alte femei pe care le-a cunoscut.
Cuvintele o dureau, o \nveninau, pentru c` le [tia
adev`rate. Respira cu greu.
Consider c` aceast` discu]ie este foarte nepl`cut`. |]i
Degradant! strig` Ginny cu un rs isteric. Cum te-ai fi
putut degrada [i mai mult? Cte aventuri ai avut \nainte de
Dane?
Dane?
Meredith ridic` brusc privirea. Ginny zmbea \nfrico[`tor,
dndu-i un aer diabolic.
Da, Dane. Ct de naiv` e[ti! Ai uitat c` servitorii brfesc?
A fost v`zut, idiotul, [i [tie asta! to]i fijienii a[teapt` c`s`toria
voastr`. De ce crezi c` a luat aceast` decizie? Este destul de
greu s` rezi[ti presiunilor lui Maurice, dar onoarea lui trece
\naintea tuturor, chiar [i a iubirii Cum a fost? Ce-ai sim]it
cnd
Ginny, este intolerabil! Opre[te-te! Nu inten]ionez s` m`
c`s`toresc cu Dane! Nu te sim]i bine, relu` ea dup` o clip`,
speriat` de intensitatea privirii lui Ginny [i de ticul nervos care
f`cea s`-i tresar` maxilarele.
Bolnav` de iubire, spuse Ginny, luptnd vizibil pentru
a-[i reg`si calmul.
Dup` un moment reu[i. Privirea \[i reg`si calmul.
Nu ai nici o speran]`, relu` ea cu un aer distant. |mi este
aproape mil` de tine. Nu-mi imaginez nimic mai r`u dect s`
SUB VRAJA IUBIRII 111
fii so]ia lui Dane, [tiind c` te dispre]uie[te. Vei tr`i un infern
de durere [i umilin]`, pentru ca nimeni s` nu poat` pune
mna pe mo[tenirea pe care ]i-o va l`sa Maurice.
Maurice va avea grij` de asta, r`spunse Meredith,
folosind unul dintre argumentele care o lini[teau. Dane nu
trebuie s` se sacrifice.
Nu vrei s` m` crezi, dar vei vedea, la momentul potrivit.
O, suntem to]i foarte civiliza]i. L-au g`sit pe Sean pentru mine
[i ne vom c`s`tori. Astfel, v` voi vedea foarte des [i voi asista
la dec`derea ta.
Exaltarea r`ut`cioas` care i se sim]ea \n voce o speria pe
Meredith, dar nu se putea \mpiedica s` nu aib` un sentiment
de mil` pentru aceast` femeie.
Ai face mai bine s` te \ntorci acas`. |l voi trimite pe Joe s`
te conduc`.
A[teapt`!
Ginny s`ri \n picioare [i o prinse pe Meredith de mn`.
Nu m` crezi, nu-i a[a? Vei vedea! Te crezi suficient de
puternic` pentru a ie[i din orice situa]ie, dar Dane e diavolul
\n persoan`. Se va folosi de iubirea ta pentru el
Se opri [i \ncepu s` rd` v`znd-o pe Meredith p`lind brusc.
Da, [tie, prostu]o. Bine\n]eles c` [tie! Mi-a spus \nainte
ca lui Maurice s`-i vin` aceast` idee ridicol`. Se va servi de asta
[i te va for]a s`-l iei de so]. Atunci vei [ti cum e \n infern,
Meredith.
Cu un gest la fel de nea[teptat, ridic` mna [i o zgrie pe
gt pe Meredith.
O amintire de la mine, spuse ea \ndep`rtndu-se.
Cnd zgomotul ma[inii disp`ru, Meredith \ncepu s` alerge
spre gr`din`, ca [i cnd ar fi v`zut o fantom`. Mark se juca.
112 LAUREY BRIGHT
Spre marea lui surpriz`, Meredith \l lu` \n bra]e, strngndu-l
cu putere. |ncetul cu \ncetul, b`t`ile inimii reveneau la
normal.
Plngi? \ntreb` Mark nelini[tit.
Nu, nu plng.
|ncerc` s` rd`, dar rsul ei sem`na cu un plnset.
Atunci, joac`-te cu mine.
Trebuia s` se for]eze s`-l asculte pe Mark. Ct timp
r`mase cu el, imaginea lui Ginny disp`ru. Totu[i, fu nevoit`
s` ia un somnifer pentru a alunga amintirea acelei zile
odioase.
A doua zi diminea]` avea ochii grei. Dane \i zmbi, p`rnd
fericit c` o vede. Meredith se for]a s`-[i calmeze nervii \ntin[i.
Trebuia s` fie puternic`, altfel via]a ei ar fi devenit
insuportabil`, a[a cum prezisese Ginny.
Am re]inut o mas` la Mango pentru seara asta.
De ce? a \ntrebat ea ridicnd din umeri.
Pentru c` am chef s` te scot la cin`. S` spunem c` este o
recompens` pentru efortul pe care \l faci fa]` de familie.
Nu am nevoie de recompense. Este datoria mea.
Atunci, fiindc` este un capriciu din partea mea.
F`r` nici o \ndoial`, gndi ea trist.
Mul]umesc, Dane, darNu, spuse ea, \ndep`rtndu-se.
Dane zmbi. |i lu` mna [i o duse la buze; pulsul
dezordonat \i tr`da emo]ia.
Ba da, drag` veri[oar`. Sau voi veni chiar eu s` te iau din
camer`.
Acest ton hot`rt o enerva pe Meredith. Contactul buzelor
lui Dane cu pielea ei o f`cea s` tremure. Ea se \ndep`rt`
glumind.
SUB VRAJA IUBIRII 113
Nu fi prost, Dane. Nu sunt una dintre admiratoarele tale
pentru a m` supune capriciilor. Ai fost att de rar respins,
\nct nu admi]i un refuz?
Ce este cu urmele astea pe gtul t`u?
Meredith avu impresia c` va le[ina. Ridic` mna pentru a
ascunde semnul de pe pielea fin`.
Nimic, min]i ea. M-am zgriat cu o creang`, ad`ug` ea.
Nu-i nimic. Las`-m`, Dane. Dac` vrei s` invi]i pe cineva, invit-o
pe Ginny, tocmai s-a \ntors.
A, da?
Vorbise pe un ton egal, dar tr`s`turile chipului i se
\n`sprir`. Tr`gnd-o pe Meredith spre el, se aplec` pentru a
studia zgrietura.
Ai pus ceva?
Da. Totul e bine, te asigur!
Atunci, s` fii gata la ora [apte.
Se aplec` [i o s`rut` de dou` ori pe gt. Tn`ra se sim]i
str`b`tut` de o vag` dorin]`. |ntorcndu-se pe tocuri, fugi s`
caute refugiu \n camera sa.
Era u[or s` spun` nu, dar imposibil s`-l fac` pe Dane s`-i
respecte decizia. La nevoie, ar veni dup` ea, a[a cum a spus.
O stare de anxietate o cuprinse pe Meredith. A[a dorea Dane
s` o ia de so]ie? B`tndu-[i joc de p`rerile ei?
Nu avea dect oribilele insinu`ri ale lui Ginny \n leg`tur`
cu aceast` posibil` c`s`torie. Dup` acea oribil` scen`, nimeni
nu o mai putea considera pe Ginny drept o persoan`
echilibrat`! De la \nceput pn` la sfr[it, se comportase \ntr-un
mod ira]ional. Probabil c` Renadi \l v`zuse pe Dane ie[ind din
camera ei [i cu sim]ul practic pe care \l au fijienii, tr`sese
concluzia c` erau aman]i.
114 LAUREY BRIGHT
Cum aflase Ginny? |i spusese Dane? Cu siguran]`, era pu]in
probabil c` servitorii lui Maurice s` fi vorbit. Dane rsese cu
Ginny de veri[oara \ndr`gostit` de el? Perfect! |i va dovedi c`
era capabil` s`-[i st`pneasc` sentimentele fa]` de el.
Meredith alese o rochie cu un decolteu adnc, ce i se mula
perfect pe corp. |[i f`cu o piept`n`tur` pe spate, \ntr-un stil
mai sever, care o f`cea mai matur`. Se machie cu grij`,
ascunzndu-[i zgrietura cu fond de ten [i-[i puse un inel cu
rubin.
Un rid i se form` pe frunte, \n timp ce se privea \n oglind`:
bustiera, de[i era decent`, era prea decoltat`!
Dup` o rapid` c`utare \n cutia cu bijuterii, g`si ceea ce
c`uta: un fermec`tor colier cu un desen delicat, care atr`gea
cu siguran]` aten]ia.
Pu]in parfum [i fu gata. Cu fruntea sus, se \ndrept` spre
salon.
Anne Boleyn, spuse Dane cu o privire admirativ` care o
f`cu s` ro[easc`. Sau poate Mary, regina Sco]iei.
Ea era ro[cat`.
N-a avut noroc, murmur` Dane pe un ton u[or. S`raca
Mary! Prea mul]i aman]i nu folosesc la nimic, nici chiar unei
regine!
Meredith p`li sub machiaj, dar privirea \i r`mase
neclintit`. |i zmbi lui Maurice, care \i privea cu sprncenele
\ncruntate.
Pari prost dispus, \i spuse ea.
Sunt. N-ai f`cut economie \n privin]a machiajului, \n
seara asta
Este pentru a-mi dovedi c` nu-i este team` de mine,
spuse Dane.
SUB VRAJA IUBIRII 115
Pictur` de r`zboi Pe vremea mea, nici o doamn`
respectabil` nu s-ar fi ar`tat a[a.
|n zilele noastre femeile respectabile [i cele cu o
reputa]ie \ndoielnic` arat` la fel.
Dane zmbea. Ochii de ambr` priveau ironic furia
neputincioas` a lui Meredith.
Te sim]i bine, bunicule? Ai prefera s` r`mn aici?
Nu e nevoie! spuse el. Vasilau se ocup` de mine mai bine
dect oricine altcineva. Haide, pleca]i! Sunt fericit c` voi
petrece [i eu o sear` lini[tit`, m`car o dat`.
Atunci, noapte bun`! \i spuse Meredith, \mbr`]i[ndu-l
impulsiv. Dar dac` mai stai a[a serios, vei avea riduri.
Insolento! spuse el rznd. Distrac]ie pl`cut`.
Mango era discoteca unuia dintre cele mai mari hoteluri
din Nadi. Mncarea era aici excelent`, iar orchestra discret`.
Meredith privea \n jurul ei cu interes, \n timp ce erau condu[i
la mas`. Dane era vizibil un client obi[nuit. F`r` \ndoial`,
venise aici deseori \nso]it de Ginny, se gndi Meredith,
alarmat` de gelozia pe care i-o provoca acest gnd.
Ceva de b`ut? \ntreb` Dane, a[ezndu-se confortabil.
Da, mul]umesc. Un sherry.
M` bucur c` n-ai luat obiceiul cocteilurilor, relu` el dup`
plecarea chelnerului. |]i ard cerul gurii \naintea unei mese
consistente.
Da?
B`utura era seac`, limpede [i o pi[c` de limb`.
Bine\n]eles.
Cu un zmbet str`lucitor, \i ar`t` c` era con[tient de
sfidarea mut` pe care i-o arunca. Ca [i cnd ea n-ar fi avut o
voin]` proprie, alese el meniul, ceea ce o irit` [i mai mult pe
Meredith.
116 LAUREY BRIGHT
Las` expresia asta posac` [i vino s` dans`m, spuse el.
Numeroase cupluri dansau pe ringul de m`rimea unei
batiste. Dane o trase aproape de el, lund-o de talie. Speriat`,
\[i ridic` privirea.
Pune-]i minile pe umerii mei, te vei sim]i mai bine,
zmbi el.
Era aproape o \mbr`]i[are; minile lui Meredith se
odihneau pe umerii largi ai lui Dane, iar el o \nl`n]uia cu
bra]ele \n jurul taliei. Meredith lu` o atitudine impasibil`, \n
\ncercarea de a-[i st`pni emo]ia provocat` de apropierea lui.
Cu un gest aproape tandru, o trase [i mai aproape [i-[i lipi
obrazul de fruntea ei. La acest gest, se lipi gra]ios de el.
Imediat, el \ncet` s` mai danseze.
Vom fi imediat servi]i, spuse el cu un zmbet ironic. Hai
s` ne \ntoarcem la mas`.
Probabil c` sentimentul de frustrare i se citea pe fa]`, dar
se for]` s` ascund` ct de mult o r`nea acest joc.
De-a lungul mesei, Dane se ar`t` amabil [i amuzant. O
asculta vorbind, cu un interes real. Inteligent, cu vaste
cuno[tin]e, era un excelent partener. Treptat, Meredith \[i uit`
pruden]a [i \ncepu s` vorbeasc` liber.
El se ridic` de mai multe ori pentru a vorbi cu cei care
veneau s`-l salute. O prezent` pe Meredith ca fiind veri[oara
lui, iar aerul mali]ios o f`cea pe Meredith s`-i vin` s`-l ia la
b`taie. De-a ce se juca? se \ntreba ea. |n atmosfera slab
luminat`, \i era greu s`-i deslu[easc` expresia fe]ei. Prin
urmare, nici el nu putea s` i-o vad` pe-a ei. Dar era destul de
fin pentru a-i citi reac]iile la mi[c`rile minilor, la inflexiunile
vocii pe care \ncerca s` o p`streze ct mai neutr`.
SUB VRAJA IUBIRII 117
Era ca un drog \n snge. Meredith avea impresia c` prin
vene \i curgea [ampanie, de[i nu b`use dect vin. |n timp ce o
ajuta s` se ridice, totul se rotea \n jurul ei. Sunt beat`, se gndi
ea \ngrozit`.
Nu, nu e[ti, spuse el, \nt`rindu-i convingerea c` vorbise
cu voce tare. Poate doar pu]in ame]it`, dar asta va disp`rea.
Hai s` mai dans`m o dat` [i apoi vom merge acas`.
De data asta se lipi de el ca [i cnd ar fi avut acest drept, iar
Dane o strnse \n bra]e.
Meredith! \i [opti el.
Ea \[i ridic` privirea, iar el o s`rut` pe frunte. Fl`c`rile
arz`toare din privirea lui Dane o \nv`luiau, paraliznd-o s`
mai gndeasc`, s`-[i mai foloseasc` ra]iunea. Cl`tinndu-se,
Meredith \nchise ochii.
Nu adormi pe um`rul meu, rse el.
U[or, deschise pleoapele [i \ntlni lic`rirea rece [i amuzat`
a ochilor de ambr`.
Ce faci? \ntreb` ea.
Te duc acas`, r`spunse el.
Sosi]i la vil`, Dane o \nso]i pn` la u[a camerei ei.
Ai aerul epuizat. S` dormi pn` trziu, mine.
DaNoapte bun`, Dane [i mul]umesc.
A, \nc` un lucru, spuse el re]innd-o.
Nu! strig` ea. Nu! Nu vreau s` m` s`ru]i!
Va trebui s` supor]i, c`ci \mi doresc foarte mult.
|mi va displace!
Nu face pe eroina! o sf`tui el rznd. |]i va pl`cea.
Buzele lui erau ferme, iar s`rutul pasional. Meredith gemu
u[or. Durerea [i extazul erau att de amestecate, \nct nu [tia
unde \ncepea unul [i unde se sfr[ea cel`lat sentiment. |n cele
din urm`, \[i ridic` privirea.
118 LAUREY BRIGHT
E[ti livid`. De ce?
Din cauza ta.
Prostii. R`spunde-mi, Meredith.
M` doare capul, capitul` ea. Mi se \ntmpl` uneori. |mi
va trece dac` dorm.
S`rmanul copil, rse el tandru. Prea multe emo]ii nu-]i
fac bine.
|nainte ca ea s` poat` protesta, o lu` \n bra]e. Era delicios
s`-[i sprijine capul pe um`rul lui, s`-l lase pe el s` ia deciziile.
Dac` \nceta s` mai lupte, via]a ei ar fi mereu la fel de simpl`:
altcineva ar lua decizii \n locul ei [i s-ar mul]umi s` fie docil`.
|l cuno[tea destul pe Dane pentru a-[i da seama c` avea
\ncredere \n puterea lui de a o ]ine \nl`n]uit` prin leg`turi pe
care ea n-ar vrea niciodat` s` le rup`.
Pentru prima dat`, admitea c`-i era fric` de Dane. Natura
ne\ndur`toare pe care o ghicea \n el o uimea: nu-i \n]elegea
for]a, att de disciplinat` de a putea s`-[i abandoneze femeia
pe care dorea s` o ia de so]ie pentru a intra, f`r` scrupule,
\ntr-o rela]ie lipsit` de iubire.
Tremura \n timp ce el o punea pe pat. Nu, nu putea s`-l ia
de so]! Iubirea nu aduce fericire dect dac` este \mp`rt`[it` [i
era la fel de inutil s` a[tepte iubire din partea lui Dane ca [i s`
a[tepte z`pad` \n Fiji.
O voi trimite pe Renadi, spuse el. Ai medicamente?
|n dulapul din baie. Aceste migrene devin un obicei,
explic` ea pe un ton sc`zut.
Tensiunea are efecte curioase asupra oamenilor, spuse el
\nainte de a pleca.
|n timp ce Meredith \[i lua pastilele, Renadi o ajut` s` se
dezbrace. Foarte curnd, se cufund` \n uitare.
SUB VRAJA IUBIRII 119
Ce-i cu povestea asta cu durerea de cap? se nelini[ti
Maurice pe un ton dispre]uitor, a doua zi.
A trecut, oricum.
Ai b`ut prea mult, f`r` \ndoial`.
Nu, n-am b`ut prea mult! Dane \mi este martor!
A l`sat un mesaj pentru tine. Trebuie s` mearg` s`-l vad`
pe administratorul unei mine [i se gndea c` ai dori [i tu s`
mergi.
Meredith p`ru c` mediteaz`.
Nu, nu cred. Nu prea l-am v`zut pe Mark zilele astea. A[
vrea s` r`mn cu el.
Ia-l cu tine. Drumul este bun [i nu e prea departe. Iar
familia Anderson are copii.
Meredith \ncerc` s` ia un ton ironic.
Dane ar putea refuza. S` iei un copil de doi ani \ntr-o
c`l`torie cu ma[ina nu este \ntotdeauna u[or
Este con[tient de asta. Dar chiar dac` mergi sau nu, \l va
lua pe Mark. Acum du-te [i \mbrac`-te cu ceva mai convenabil
dect ace[ti pantaloni scur]i!
Da, e adev`rat. Nu trebuie s` uit cine sunt, spuse ea trist.
Dac` nu-]i place acest sistem, Meredith, pleac`! spuse el
cu ner`bdare. |n via]`, nimic nu e gratuit.
|mi este indiferent s` pl`tesc! Dar detest s` mi se dea
ordine ca unei idioate!
Cnd vei dovedi c` te compor]i ra]ional, asta va \nceta.
Da? Ce \nseamn` s` m` comport ra]ional?
Dac` nu [tii, nu te pot \nv`]a acest lucru.
Nu, desigur!
Ea se \ndep`rt` cu pa[i mari. Sim]ea cum capcana se
\nchidea \n jurul ei.
120 LAUREY BRIGHT
Maurice avea dreptate, drumul era excelent. |n orice alt`
ocazie, Meredith ar fi apreciat peisajul, drumurile m`rginite
de copaci, copiii \mbr`ca]i cu uniforme impecabile.
Cum fac pentru a r`mne cura]i? se mir` ea. Hainele lui
Mark sunt \ntotdeauna murdare dup` zece minute.
Nu [tiu. Indienii [i fijienii sunt oameni foarte \ngriji]i.
Meredith cl`tin` din cap. Se \ntoarse spre Mark, confortabil
a[ezat \ntr-un scaun pentru copii.
E[ti mul]umit, dragul meu?
El \i zmbi vesel.
Fericit`, Meddy?
Da, foarte fericit`.
Nu prea pari, murmur` Dane privind-o cu coada
ochiului. E din cauza migrenelor?
Da. De fapt, nu ]i-am mul]umit pentru c` mi-ai trimis-o
pe Renadi asear`.
Te rog. Eram tentat s` te pun \n pat chiar eu, dar m-am
gndit c` ai fi mai pu]in jenat` dac` a[ l`sa acest lucru pe
seama unei persoane neutre.
Meredith, cu ochii fixa]i la drum, \ncerc` s` disimuleze
ro[ea]a din obraji.
Ai avut dreptate. Dane Vorbe[te-mi de p`rin]ii t`i.
P`rin]ii mei?
Inflexiunea stranie din voce atrase aten]ia lui Meredith.
Tat`l meu a murit cnd aveam opt ani. |mi amintesc de
el ca de un vizitator ocazional care o f`cea s` plng` pe mama.
Era un alcoolic.
Vocea lui egal` nu tr`da nici o emo]ie, dar ea avea inima
strns`.
SUB VRAJA IUBIRII 121
|mi pare r`u, [opti ea.
A fost acum mult timp. Maurice a intervenit. A avut
dispute periodice cu mama \n leg`tur` cu educa]ia mea, dar
au g`sit un compromis. Am crescut considernd casa lui
Maurice un al doilea c`min al meu. Mama a murit acum cinci
ani. Se rec`s`torise [i a tr`it ani ferici]i \nainte de a muri. Iat`
istoria familiei mele. {i a familiei tale?
Eu Pardon?
Am impresia c` ai trecut sub t`cere mari momente din
via]a ta.
Nu cred c` te a[tep]i s`-]i povestesc via]a mea \n detaliu,
nu-i a[a?
Nu. Dar ai fost att de discret` e[ti foarte rezervat`,
nu-i a[a?
Sim]i o team` ascu]it` punnd st`pnire pe ea. Se ab]inu
s`-l priveasc` pe Mark.
Ce vrei s` [tii?
Circumstan]ele \n care a fost conceput Mark m`
intereseaz` mult, spuse el.
{ocul [i disperarea o f`cur` pe Meredith s` p`streze
t`cerea. |i era foarte cald, \n ciuda aerului condi]ionat.
Nu am chef s`-]i satisfac curiozitatea.
{i vrei s` investighez un subiect att de delicat, ad`ug` el
cu un zmbet. Dar mi se pare foarte important.
De ce? [opti ea f`r` s` \ncerce s`-l priveasc`.
S` zicem c` unele detalii nu se potrivesc.
T`cerea care urm` o intimid` pe Meredith. Se sim]i
aproape constrns` s`-l \ntrebe:
De ce l-ai angajat pe Don Poole? Tu ai fost, nu-i a[a?
Da, admise el. Din fericire, se descurc` foarte bine. Este
un tn`r cu un viitor str`lucit, dup` opinia lui Lamont.
122 LAUREY BRIGHT
Nu-mi spune pove[ti! spuse ea cu vocea tremurnd.
De ce nu? Tu \mi tot spui \nc` de la venirea ta aici.
Aveam motive, murmur` ea.
L-am angajat pe tn`rul Poole pentru c`, dup`
\ntlnirea din insula Hibiscus, m-am gndit c` poate va fi
nevoie de un so].
Meredith avu impresia c` se sufoc`. A[a deci, Dane o
credea \n continuare o femeie u[oar`! Poate c` la urma urmei
nu se \ndoia c` Mark este fiul ei.
|n]eleg, spuse ea aspru. Prev`z`tor ca \ntotdeauna. Dar
\n seara aceea nu [tiai cine sunt.
}i-am v`zut numele \n registru.
|n]eleg, repet` ea.
M` \ndoiesc. Am sosit. S` \ncet`m aceast` discu]ie
interesant`.
SUB VRAJA IUBIRII 123
Capitolul 9
Ma[ina mergea de-a lungul unei alei m`rginite de flori
ag`]`toare. Dane se opri \n mijlocul unei oaze de vegeta]ie.
Meredith aprecie imediat familia Anderson [i atitudinea
relaxat` fa]` de via]`. Keith Anderson \[i iubea munca, [tia c`
o face bine [i avea o extraordinar` \ncredere \n el. Se
comporta la fel cu toat` lumea, chiar [i cu Dane, iar Meredith
fu ciudat de u[urat` s` vad` c` v`rul ei aprecia sinceritatea lui
Keith.
Lois Anderson era ca toate femeile con[tient` de magnetismul
viril al lui Dane, dar era destul de sigur` de iubirea so]ului ei
pentru a-[i tachina u[or patronul. Aveau doi copii, o feti]`
autoritar` care \l lu` imediat sub ocrotirea ei pe Mark [i alta,
de un an, care \[i petrecea timpul \n patru labe pe podea.
E singura modalitate pe care o [tie de a se deplasa, o
ap`r` vesel Lois. Merge la fel de repede ca oricine altcineva
Nu, nu-i zmbi lui Dane, el rde de eforturile tale. Dane este
undeva vreo femeie care s`-]i reziste?
Sunt multe, spuse el. De exemplu, Meredith m` detest`.
Meredith surprinse privirea mali]ioas` a gazdei.
Da, \n]eleg De ce nu r`mne]i aici \n noaptea asta?
propuse ea. Am putea merge la Misiune. Lui Meredith i-ar
pl`cea, sunt sigur`. Haide Dane!
Ochii de ambr` c`utar` privirea lui Meredith, apoi Dane
ridic` din umeri.
De ce nu? Meredith nu a v`zut \nc` nimic din Fiji. O
excursie la Rakiraki i-ar permite s` cunoasc` partea umed` a
insulei.
Seara petrecut` fu poate cea mai pl`cut` dintre toate, de la
venirea ei aici. Cu familia Anderson, Dane era relaxat, glume],
absolut fermec`tor. Pentru prima dat` de cnd locuia aici,
Meredith renun]` la rezerva ei obi[nuit`. Keith [i Lois erau
interesa]i de ea, dar nu ar`tar` curiozitatea indiscret` pe care
Meredith o provoca de obicei necunoscu]ilor.
Cele dou` ma[ini plecar` de diminea]` a doua zi, \nainte
chiar de r`s`ritul soarelui [i se a[ternur` la drum silen]ioase.
Am putea merge s` vedem alt` insul`, de aici? \ntreb`
Meredith.
Nu, suntem prea jos.
Dane, vorbe[te-mi despre Misiune. N-am avut ocazia s`
pun \ntreb`ri ieri sear` [i se pare c` e ceva special.
A[ prefera s` o descoperi singur`, spuse el dup` o t`cere.
Nu te deranjeaz`, nu?
Nu, desigur.
Totu[i, Meredith era surprins`. Se a[ez` confortabil pe
scaun pentru a admira peisajul. Dane, un foarte bun ghid, \i
atr`gea aten]ia asupra locurilor interesante.
SUB VRAJA IUBIRII 125
Cnd se f`cu prea cald, f`cur` o pauz` lng` un mormnt
p`trat. {eful care era \ngropat acolo, fusese un canibal de
temut, explic` Dane.
Dup` ce trecur` de hotelul Rakiraki, umbrit de un imens
bananier, \[i continuar` drumul. Meredith nu v`zuse niciodat`
o vegeta]ie mai verde [i mai luxuriant`.
Drumul nu era separat de mare dect printr-un cmp de
orez. Trecur` de un imens golf [i schimbar` direc]ia pentru a
urca pe drumul unei coline care ducea \n fa]a unei biserici de
piatr`.
Casa lui Novanibitu, spuse Dane \ntinzndu-i un fular.
T`cerea domnea pretutindeni. Locul p`rea pustiu.
Meredith \i impuse lui Mark s` fac` lini[te. Se sim]ea
intimidat` de pacea infinit` care domnea aici.
Interiorul edificiului \i t`ie pur [i simplu r`suflarea. B`ncile
fuseser` \nlocuite de rogojini cu margini colorate. Peretele
altarului era ornat cu o fresc` splendid`. Icoana neagr` a lui
Iisus veghea asupra acestui loc sfnt, maiestuos, enigmatic.
Era \nconjurat de fijieni care aduceau ofrande.
Alte dou` fresce \l ar`tau pe Iisus tn`r, lucrnd cu tat`l s`u
[i Maria vizitat` de |nger, \n timp ce ]esea.
E ca o legend`, [opti Meredith. Cine le-a creat?
Jean Charlot, r`spunse Dane.
Lois [i Dane \i explicar` pe rnd simbolistica imaginilor.
Mark, t`cut [i absorbit, st`tea sprijinit de picioarele surorii lui
[i contempla avid desenele. Dup` cteva minute, Keith \[i
duse copiii afar` [i li se auzea vocea \n prospe]imea aerului.
Ie[ind pe u[a deschis`, se vedea marea m`rginit` de palmieri.
Se \ntoarser` mai trziu dect fusese prev`zut.
126 LAUREY BRIGHT
Mul]umesc c` m-ai adus aici, spuse Meredith.
A fost un privilegiu.
Pe buzele altei persoane, aceste cuvinte n-ar fi avut nici un
sens, dar ea era convins` c` Dane chiar credea ceea ce spunea.
Cu un suspin, se rezem` de sp`tarul scaunului.
Meredith fu trezit` de zgomotul sta]iei. Cu un c`scat, se
a[ez` mai confortabil. Dane vorbea extrem de \ncordat.
Da vom fi acolo \n jum`tate de or`. Avertizeaz`-l.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` ea, dup` ce puse microfonul la loc.
Maurice a suferit un atac cardiac, spuse el. Doctorul
spune c` nu mai are nici o [ans`. Este la spital la Lautoka.
Cine a sunat? [opti ea.
Vasilau. Crede c` e mai bine s` mergem acolo ct mai
repede posibil.
|n]eleg
Pentru numele cerului, nu te preface c` e[ti afectat` de o
durere pe care e[ti departe de a o sim]i! explod` el, ca [i cnd
acest r`spuns l-ar fi f`cut furios.
Chiar m` dispre]uie[ti, nu-i a[a? r`spunse Meredith pe
un ton dur. Spui c` am un comportament u[uratic, dar nici al
t`u nu e irepro[abil. Afl` c` nu am chef s`-l v`d pe Maurice
mort. Nu-l iubesc, dar \l respect! Nu mi-ar pl`cea s` te v`d
mort, \ncheie ea, [i Dumnezeu [tie c` nu simt pentru tine nici
iubire [i nici respect!
Te sim]i f`r` \ndoial` mai bine acum? Taci [i las`-m` s`
m` concentrez.
Dane conducea ca un profesionist. F`r` s`-[i asume riscuri
inutile, men]inea o vitez` peste limita admis`. Meredith avu
impresia c` ajunser` \n cteva minute la spital.
SUB VRAJA IUBIRII 127
|i era ru[ine c` fusese agresiv`. Dane meritase cuvintele ei,
dar durerea \l f`cuse s` reac]ioneze astfel, de data asta. Ar fi
trebuit s` \n]eleag` dect s` se comporte ca un copil capricios.
Va dori cu siguran]` s`-l vad` pe Mark, \i spuse simplu
Dane cnd intrar` \n cl`dire.
Maurice era culcat pe un pat \ngust, cu ochii \ndrepta]i
spre u[`.
A sosit momentul, [opti el. Spune-le s` ias` afar`.
To]i, \n afar` de Vasilau, ie[ir` din camer`.
Bine Meredith Promite-mi
Da.
Maurice aproape zmbi.
|ntotdeauna s` descoperi ce, mai \nti. C`s`tore[te-te
cu Dane. Acum!
Bunicule
Vreau c` Mark s` aib` un tat` Dane Dane!
Se v` c`s`tori cu mine, promise Dane strngnd puternic
bra]ul lui Meredith. Nu-i a[a, Meredith?
|nvins`, ea cl`tin` din cap.
Da, bunicule, m` voi c`s`tori cu el. Acum \ncearc` s` te
odihne[ti.
Acum! insist` Maurice cu o voce [i mai r`gu[it`.
Vasilau
Servitorul deschise imediat unui preot vizibil dezorientat.
Meredith avea curioasa impresie c` tr`ie[te un vis. Se sprijinea
de bra]ul lui Dane, con[tient` de privirea imperioas` pe care
b`trnul o fixa asupra ei.
Dane? [opti ea.
Era departe cu gndul, absorbit de o hrtie pe care Vasilau
tocmai i-o d`duse. |l lu` pe Mark din bra]ele surorii lui [i-l
128 LAUREY BRIGHT
\ntinse fijianului. Ochii de ambr`, la fel de reci ca ghea]a, \i
interziceau s` pun` \ntreb`ri sau s` protesteze.
Draga mea, spuse el blnd, [tiu c` nu este c`s`toria pe
care fiecare dintre noi [i-o dorea, dar trebuie s` o celebr`m
aici, pentru ca Maurice s` fie prezent.
Dane Eu Da.
Meredith [tia acum c` asta era concluzia inevitabil` a
evenimentelor petrecute de la sosirea ei \n insulele Fiji.
Ceremonia fu scurt`, inelul de pe degetul lui Dane trecu
pe al ei. Apoi, toat` lumea ie[i. Maurice relu`:
Nu puteam face multe pentru Dinah. Slab` [i
\nc`p`]nat`. Vei reu[i. |mpreun` cu Mark [i Dane.
Cu ochii fixa]i asupra copilului, \nchise pleoapele. P`rea c`
doarme. Bulversat`, Meredith sim]i lacrimile ag`]ndu-i-se de
gene. Nemilos pn` la cap`t, b`trnul murise la fel cum tr`ise,
\mpunndu-[i voin]a celor din jur.
Adio! [opti ea, f`r` s`-[i dea seama c` vorbea cu voce tare.
Mna lui Dane se relax` u[or pe bra]ul ei. Se \ntoarse spre
profilul viril care p`rea sculptat \n piatr`.
Chema]i doctorul! ordon` el.
Este prea trziu, remarc` Vasilau.
{tiu, dar cheam`-l totu[i.
|ntor[i acas`, Meredith \l \ncredin]` pe Mark lui Renadi,
teribil de trist`. La degetul s`u, inelul lui Dane, prea larg,
ap`sa greu. Era cald cnd i-l pusese pe deget, datorit` c`ldurii
corpului lui. Tremurnd, ie[i pe verand`.
Era aproape noapte, cnd intr` Dane.
Bea asta, o sf`tui el, \ntinzndu-i un pahar.
Nu cred c` am nevoie, spuse ea surd. Dane, Este o
c`s`torie legal`?
SUB VRAJA IUBIRII 129
Da! Se pare c` Maurice ob]inuse certificatul de cteva
s`pt`mni. Sim]ise c` avea s` moar`. Cred c` l-ai cunoscut
suficient pentru a [ti c` nu l`sa nimic la voia \ntmpl`rii.
Am`r`ciunea din vocea lui o f`cu s` tresar`.
Am putea s` o anul`m.
{i s` risc`m s` ne bntuie? Niciodat`! De ce ai aerul `sta
[ocat? {tiai c` dorea s` ne vad` c`s`tori]i.
{i tu?
Folose[te-]i ra]iunea, spuse el.
De cnd ai aruncat-o pe Ginny \n bra]ele acelui b`rbat,
am [tiut ce pl`nuiai s` faci. Te dispre]uiesc, Dane.
Bea, ordon` el. E[ti tulburat`, ceea ce nu m` surprinde.
N-ar trebui s` te la[i manipulat`. Uit` totul pentru un
moment. Am luat contactul cu Australia. De mine, voi avea
lista celor care vor lua parte la funeralii. Cea mai mare parte a
invita]ilor vor r`mne aici, desigur. Te po]i ocupa de asta?
A[ face bine, nu-i a[a?
Dane \ntinse mna [i-i ridic` b`rbia. Privirea p`trunz`toare
analiza fa]a palid` [i epuizat`. Se \mblnzi observnd
cearc`nele adnci de sub ochi, tremurul abia perceptibil al
gurii.
Nu te l`sa sl`bit` de moartea asta, spuse el aproape
tandru, dndu-i drumul. Ai clas` [i spirit, iar el admira aceste
calit`]i la fel cum le admir [i eu. Vom reu[i, Meredith.
Cu o c`s`torie f`r` iubire? Dane, nu vreau s` fiu legat` de
tine toat` via]a!
Dumnezeu s`-mi ierte minciuna, \[i spuse ea \n gnd.
M` bucur c` ]i-ai dat sema. Suntem uni]i pentru
toat` via]a.
130 LAUREY BRIGHT
Dar nu trebuie
Blbindu-se, s`ri \n picioare. Oboseala o f`cea
ne\ndemnatec`, iar paharul c`zu pe jos.
O! Uite ce-mi faci! strig` ea, \ncapabil` s`-[i opreasc`
lacrimile.
Calmeaz`-te, drag`, \i [opti Dane, lund-o pe genunchi.
Nu vreau o so]ie \necat` de plns \n patul meu, \n seara asta.
Ce vrei s` spui? [opti ea \ngrozit`.
Ai auzit bine.
Inima lui Meredith \ncepu s` bat` nebune[te. Corpul se
sprijini de cel al lui Dane, puternic [i bine f`cut. Era
con[tient` de for]a lui.
Nu! protest` ea, zb`tndu-se.
F`r` efort, o re]inu lng` el, cu bra]ul trecut \n jurul taliei ei.
Ba da! Va trebui s` te compor]i ca so]ia mea. Va fi mai
u[or dac` vei fi so]ie din toate punctele de vedere. Nu voi
accepta aceast` uniune, f`r` s`-mi iau drepturile.
Nu e nevoie s` dormim \n aceea[i camer`!
Nu fi proast`, zmbi el. Renadi [i Litia sunt pe cale s`-]i
mute lucrurile.
Nu pot. Dane, nu pot!
Po]i [i o vei face. La urma urmei, n-ar fi pentru prima
dat`, nu-i a[a? A[ putea \n]elege c` teama de necunoscut te
nelini[te[te, dar nu po]i invoca acest motiv, nu-i a[a? Nu-i a[a?
insist` el \n fa]a t`cerii ei.
Meredith nu mai [tia ce s` fac`. Dac` \i spunea de
minciun`, Dane ar fi desf`cut poate aceast` c`s`torie,
eliberndu-se astfel de o leg`tur` pe care nu [i-o dorise
niciodat`. Avea ochii plini de lacrimi. Ce \ncurc`tur`!
SUB VRAJA IUBIRII 131
Nu fi att de ru[inat`! mi-ar fi dificil s`-]i repro[ez
experien]a, fiindc` nici eu nu sunt lipsit de ea.
Meredith tres`ri involuntar.
Gndul acesta te nelini[te[te? Nu te teme, nu se va mai
\ntmpla. Am crezut \ntotdeauna c` a te c`s`tori este o
excelent` ocazie de a fi fidel.
M` vei amenin]a? \ntreb` ea. S`-]i r`mn fidel`?
El \ncepu s` rd`.
Este inutil, dulce veri[oar`. N-ai de ce s` te \ngrijorezi; \]i
voi ocupa timpul att de mult, \nct nu vei mai avea cnd s`
te gnde[ti la distrac]ii.
Senzualitatea vocii evoca imagini ale unor nop]i petrecute
\ntr-o fericire pasional`.
Nu pot!
Ea se ridic` brusc, dar fu tras` de o [uvi]` de p`r.
Au!
O \ntoarse cu brutalitate spre el.
Ba da, vei putea! \i spuse \nainte de a pune st`pnire pe
buzele ei.
Meredith tremura, speriat` de violen]a \mbr`]i[`rii. Dane
era furios [i p`rea hot`rt s`-i \nving` rezisten]a.
Ce se \ntmpl`? De-a ce te joci?
Cnd \ncerc` s`-i r`spund`, o s`rut` din nou. Nu
cunoscuse \nc` un s`rut mai pasionat.
S`rut`-m`, \i ordon` el aspru. Nu [tii cum s` satisfaci un
b`rbat?
Nu! gfi ea, zb`tndu-se.
Ei bine, este timpul s` \nve]i!
Lund-o \n bra]e, travers` veranda.
132 LAUREY BRIGHT
Las`-m`!
El schi]` un zmbet.
Calmeaz`-te, Meredith.
Desigur, ar fi putut s` strige [i s` se zbat`, dar [tia c` Dane
n-ar fi f`cut dect s` se amuze [i mai mult. R`mase nemi[cat`
\n bra]ele lui.
Meredith nu-i \n]elese inten]ia dect cnd se \ndrept`
spre camera sa. Nici \n acel moment nu-i veni s` cread`. Prin
u[a deschis`, se auzea Litia fredonnd un cntec de iubire,
fijian.
Cel pu]in ea nu are iluzii, spuse Dane.
N-ai \ndr`zni
Ba da, ar \ndr`zni. Meredith nu mai avea nevoie de
zmbetul lui ironic pentru a-[i da seama. Sim]i c` p`le[te cnd
o puse pe pat [i-i spuse servitoarei s` nu-i deranjeze.
{i acum, doamna mea so]ie amenin]` el, descheindu-se
la c`ma[`.
Ai \nnebunit?
Nu. Te vreau [i [tii asta de la sosirea ta aici. Nu exist` nici
un motiv pentru a amna.
O lic`rire de furie \i str`luci \n ochi, \n timp ce \ncerc` s`-l
resping`.
Nu i-am spus noapte bun` lui Mark.
Dormea cnd am venit eu.
|[i ridic` privirea. Ochii de ambr` era \nsp`imnt`tori,
amestec de pasiune [i furie [i ceea ce credea ea a fi durere.
S`rut`-m`, spuse el r`gu[it. Ia-m` \n bra]e, Meredith. Fii
generoas`.
Ca un automat, datorit` iubirii ei, ridic` minile [i-i atinse
chipul cu o mngiere u[oar`, foarte intim`.
SUB VRAJA IUBIRII 133
Dane, [opti ea, vrnd s`-i m`rturiseasc` adev`rul.
El izbucni \ntr-un rs amar [i o determin` s` tac`.
Iube[te-m`, ordon` el dup` mai multe minute. Nu-i chiar
a[a groaznic, nu-i a[a? \i spuse el v`zndu-i expresia fe]ei.
|ntins` sub el, Meredith sim]ea ap`sarea dur` a coapselor
[i tensiunea mu[chilor. Propria dorin]` o ardea ca un foc
mistuitor. Nu-i rezist` cnd \ncepu s` o dezbrace.
E[ti frumoas`, att de frumoas`!
|i s`rut` gtul [i-i mngie pieptul, trezindu-i infinite
senza]ii.
Sub mngierea buzelor lui, dorin]a devenea din ce \n ce
mai arz`toare. |[i cobor\ privirea spre chipul brun [i-l \nl`n]ui
convulsiv.
Dup` aceast` tr`dare a corpului, \[i pierdu orice capacitate
de a gndi coerent. Era pierdut` \ntr-un univers \n care
singurele realit`]i erau buzele [i minile lui Dane.
|i explora corpul. F`cea instinctiv mi[c`ri care \i smulgeau
lui Dane gemete de pl`cere. |n cele din urm`, o f`cu a lui [i
dureroasa tensiune explod` \ntr-un extaz dincolo de realitate.
Deschide ochii.
Gfind, cu minile \mpreunate pe spatele lui Dane, deschise
ochii [i v`zu un chip necunoscut. Ochii so]ului ei erau arz`tori.
Extazul deveni supliciu. Meredith ]ip` [i plonj` \n uitare.
Dane puse capul lui Meredith pe pieptul s`u. Ea ro[i,
jenat` de modul \n care reac]ionase la s`ruturile lui.
Cred c` trebuie s` discut`m, \i spuse el.
Despre ce?
Ea \l fixa, \ncercnd s` ghiceasc` ce se ascundea \n spatele
m`[tii impasibile. Extazul pe care \l tr`iser` \mpreun` le va
permite s` se \n]eleag` mai bine de acum \nainte.
134 LAUREY BRIGHT
Despre dispozi]iile ce trebuie luate pentru funeralii.
Da! Care sunt?
Ea tres`ri de durere sub degetele crude.
Vorbe[te cu mai mult respect! \i ordon` el aspru. Mi-ai
spus c`-l stimai chiar dac` nu-l iubeai! continu` el s`rind
din pat.
Uimit` de violen]a lui, Meredith se a[ez`. Cum putea fi att
de arogant dup` ceea ce tr`iser` \mpreun`?
Sunt gata s` primesc ordinele.
Haide, Meredith! Nu te po]i abandona \n bra]ele mele ca
s` pretinzi apoi c` nu sim]i nimic pentru mine!
Nu cred c` trebuie s`-]i amintesc faptul c` iubirea [i
atrac]ia fizic` sunt dou` lucruri diferite.
El se a[ez` pe marginea patului. O expresie ironic` i se
citea pe chip.
Prea trziu, \i [opti el.
|i mngie cu un deget pielea [i zmbi v`znd-o ro[ind.
Pasiunea era ca un foc \n venele ei, un foc ce o consuma \n
\ntregime.
De ce prea trziu?
Nu po]i pretinde c` te las indiferent`, murmur` el.
Trebuia s` [tiu c` nimic nu se va schimba!
Fu str`b`tut` de un frison. Nu putea ignora mi[carea
senzual` a minii care-i mngia cele mai sensibile p`r]i ale
corpului. |[i d`du seama c`-i dovedea inten]ionat faptul c` [tia
s` o fac` s` reac]ioneze.
Fii blestemat! strig` ea, \ncruci[ndu-[i bra]ele pe piept.
Dane \ncepu s` rd`. |i prinse bra]ele [i o for]` s` [i le
ridice.
SUB VRAJA IUBIRII 135
Ar fi mai bine s`-]i spun ce a[tept de la tine.
Apoi, \]i voi spune ce a[tept eu de la tine.
Ai tupeu, dar am toate atuurile \n mn`, Meredith.
Tonul vocii, ca [i privirea pe care i-o arunc`, \i spunea lui
Meredith c` unul dintre aceste atuuri era modul \n care \i
r`spundea la mngieri.
La urma urmei, nu este nici un motiv pentru care n-am
reu[i. Fizic ne potrivim. Nu po]i nega asta, \n ciuda dorin]ei de
a o face.
Demon arogant! \i strig` ea.
Ai prefera o comedie romantic`? o \ntreb` el, dndu-i
drumul. Trebuie s`-]i jur o iubire etern`, s`-]i promit luna de pe
cer [i s` joc un rol pentru c` e[ti prea orbit` de o speran]`
nebun` pentru a accepta? M-ai adora dac` ]i-a[ spune c` te iubesc?
Nu!
Furia [i mnia pe care le sim]ea \i d`dur` energia s` sar`
din pat. |[i lu` un halat. Disperarea \i era intens`, dar se for]a
s` par` la fel de calm` ca el. Va plnge mai trziu pentru c`
fusese att de naiv` \nct s` cread` c` extazul tr`it \mpreun`
ar fi putut [terge tot ce se \ntmplase \nainte.
|[i contempla minile care se odihniser` pe mu[chii
puternici ai spatelui lui, \n timp ce-i luase \n posesie corpul.
Reac]ia sa pl`cuse \n mod vizibil lui Dane! De ce a trebuit s`
te iubesc? se gndi ea.
E[ti o vr`jitoare \nsetat` de snge?
Meredith ridic` ochii pentru a-i \ntlni privirea ironic`.
Poftim?
|i ar`t` um`rul, iar ea privi zgrieturile care dovedeau
abandonul total c`ruia \i c`zuse prad`.
136 LAUREY BRIGHT
Doamne!
|mi imaginez c` ar trebui s` m` simt flatat, spuse el,
apropiindu-se de ea. Este clar c` n-ai mai reac]ionat niciodat`
astfel Te-ai calmat?
Da.
Bine. Vino s` te a[ezi [i s` discut`m mai calm. Lini[te[te-te
Meredith. |n cteva s`pt`mni, te vei obi[nui cu mine.
Aceast` m`rturisire a intimit`]ii lor \i aduse o lic`rire de
furie \n privire, dar nu spuse nimic.
Dar este inutil s` anun]`m acum. De mine, vor sosi
asocia]ii [i familia.
Ca o band` de lupi fl`mnzi!
Vor fi f`r` \ndoial` interesa]i de testamentul lui Maurice.
|n ceea ce prive[te fabrica, totul a fost stabilit \n urm` cu mai
mul]i ani.
El continu` s` vorbeasc`. Meredith se \ntreba dac` distan]a
dintre ei se datora mor]ii lui Maurice sau nop]ii petrecute
\mpreun`. Apoi, con[tient` c` era stupid s` nu-l asculte,
\ncerc` s` se concentreze asupra a ceea ce spunea Dane.
|i vorbea ca unui egal. Meredith \[i uit` durerea [i jena.
Brusc, f`r` s`-[i dea seama c` era obosit`, adormi.
Se trezi dintr-o dat`. Lng` ea, Dane vorbea la telefon.
Revenindu-[i, \[i d`du seama cine era interlocutorul.
Nu este nici un motiv pentru a nu lua parte, draga mea,
spuse el blnd. Nu trebuie s`-]i faci probleme asupra modului
\n care te va primi Meredith, nimic nu s-a schimbat Te va
trata cu amabilitatea obi[nuit`, sunt sigur
Dup` un moment, spuse la revedere [i \nchise.
Vorbe[te \n numele t`u, ]ip` Meredith. Nu m` cuno[ti
\nc` pentru a-mi prezice reac]iile.
SUB VRAJA IUBIRII 137
Da?
El rse [i intr` sub cear[af. Din cte se p`rea, Dane avea
obiceiul de a dormi gol. Nimic nu-i \mpiedica mna s`-i
alunece de pe piept pe talia ei. O trase mai aproape de el [i
izbucni \n rs \n fa]a revoltei ei.
Nu voiam s` spun
Ea se opri. O c`ldur` neb`nuit` o cuprinse, incitnd-o s` se
abandoneze. O s`rut`. U[or, ca \ntr-un vis, \i cuprinse umerii.
Se trezi \n ea dorin]a.
Buzele lui Dane \i atinser` gtul, iar ea gemu.Se lipi de el,
incapabil` s`-[i controleze rec]iile. Dar \n ciuda a tot, se
\ndep`rt` de el. |i veni \n gnd o b`nuial`. Vocea lui Ginny
fusese cea care \i trezise lui dorin]a?
Deci, nu sunt capabil s`-]i prev`d reac]iile?
Demonule!
Furioas`, \l mu[c` de um`r.
Vr`jitoareo!
Dane se ridic` \n coate [i o prinse de gt. Degetele lui o
strnser` suficient pentru ca ea s`-i simt` for]a, dar nu
\ndeajuns pentru a o r`ni.
Nu m` provoca.
Nu voiam s` te provoc, protest` ea.
Nu te cred, spuse el l`snd-o. |nva]` s`-]i controlezi
cuvintele, Meredith sau voi avea eu grij` de asta.
Adori s` m` amenin]i, nu-i a[a?
Nu-mi place s` amenin] pe nimeni. M` consideri un tiran
decis s`-]i fac` via]a imposibil`, \n timp ce eu nu am f`cut
dect s`-i protejez pe cei fa]` de care aveam o obliga]ie.
138 LAUREY BRIGHT
Maurice [i Ginny.
Da, Maurice [i Ginny. Maurice era un b`trn [i faptul c`
Mark este urma[ul lui conta mult pentru el. Poate c` am fost
pu]in dur cu tine \nc` de la prima \ntlnire, \n parte, datorit`
faptului c` te doream.
Auzindu-l vorbind att de rece despre dorin]a lui, Mereidth
sim]ea c` r`mne f`r` suflare. Cine era acest b`rbat care d`dea
dovad` de tandre]e, ca \n momentul urm`tor s` fie att de
impersonal?
{i Ginny?
Dac` n-ai fi sosit, a[ fi sfr[it prin a m` c`s`tori cu ea.
Dorise s` afle, acum [tia! |ncet, \[i puse bra]ele pe piept. |[i
sim]ea inima b`tnd surd, dureros.
|n]eleg. Crezi c`-i datorez scuze?
E[ti geloas`, Meredith?
De ce? M-ai luat de so]ie, \mi pot permite s` fiu
generoas`!
Sper.
Se instal` o lung` t`cere. Meredith lupta \mpotriva geloziei
care pusese st`pnire pe ea. Se for]` s` priveasc` realitatea \n
fa]`. Se \ndr`gostise de un b`rbat care exista doar \n
imagina]ia ei, spernd c` poate va \nv`]a s` o iubeasc` [i el.
Ct` naivitate! Dane nu [tia ce \nseamn` iubirea! |n]elegea
dorin]a, desigur. Dar atitudinea lui demonstra clar c` nu
sim]ea dect dispre] pentru Meredith.
Numeroase c`s`torii reu[ite fuseser` f`cute cu mai pu]in
de att. Dac` Meredith avea grij`, putea s`-i devin`
indispensabil` lui Dane, dar merita?
SUB VRAJA IUBIRII 139
Nu avea de ales. Dane n-ar fi l`sat-o s` plece cu Mark, iar
Mark avea nevoie de un tat`. |nainte de a-[i abandona definitiv
visele [i speran]ele, trebuia s` mai [tie un lucru.
Ginny era amanta ta?
Nu. |mi pare r`u s` te dezam`gesc, dar nu sem`n
imaginii pe care ]i-ai creat-o despre mine. Nu am o aventur`
cu fiecare femeie pe care o doresc.
Ca Ginny?
Regret` imediat c` pusese aceast` \ntrebare. Aceast`
c`utare \n trecutul lui Dane n-o privea [i-i tr`da gelozia.
Ca Ginny, repet` el sec.
Suspin` [i \nconjur` cu un bra] umerii lui Meredith.
Asta te va putea convinge c` Ginny apar]ine trecutului ,
iar pe mine m` intereseaz` doar prezentul [i viitorul?
De data asta fu mai blnd. O seducea cu vocea, cu minile.
Era st`pn pe el, \n timp ce Meredith \[i pierdea capul,
r`spunzndu-i cu ardoare. Tremurnd` [i disperat`, era \n
totalitate la dispozi]ia lui. Cnd Dane se retrase, nu se putu
ab]ine s` nu plng`.
O, Meredith! suspin` Dane, ironic. Ce m` voi face cu
tine? Ce te sup`r`?
Fu pe punctul de a-i spune totul, \mpins` de dorin]a de a
clarifica situa]ia dintre ei. Din fericire, se gndi la Ginny care
nu ezitase s` sune \n noaptea nun]ii lor, Ginny pe care o
dorise.
Nu. De ce? Totul este exact cum [i-a dorit Maurice: ai o
so]ie, Mark are p`rin]i care \l iubesc, fabrica Fowler este \n
mini bune, am un so] care m` amenin]` de fiecare dat` cnd
se apropie de mine
140 LAUREY BRIGHT
M` bucur c` nu e[ti prea timid` [i c`-mi spui cum te sim]i
Tu cum te sim]i?
Obosit. Ziua a fost lung`.
Noapte bun`, atunci!
Avea o anumit` tandre]e \n modul \n care o s`rut` [i o lipi
de el, o tandre]e care era singura consolare a lui Meredith.
A doua zi, cei din familia Fowler sosir` \n mas`. To]i erau
foarte interesa]i de aceast` recent` c`s`torie [i de Mark.
Mncau, beau [i discutau f`r` \ncetare; Meredith sim]ea c`
\nnebune[te din cauza curiozit`]ii lor avide, implacabile. |n
fiecare sear` adormea instantaneu lng` Dane. |n fiecare
diminea]` se trezea brusc, gata de o nou` zi epuizant`.
|n adncul sufletului, credea c` Dane nu-[i d`duse seama c`
fusese primul care luase ceea ce ea oferise cu atta pasiune.
Dane nu p`rea s` fie preocupat de Ginny. Totu[i,
domni[oara Moore [i mama ei erau \n mod constant \n cas`,
ca [i cnd nimic nu se schimbase, ca [i cnd Ginny era \n
continuare o invitat` de onoare. Ca [i cnd scena \n care \[i
pierduse sngele-rece \ntr-un mod att de oribil, nu existase
niciodat`.
Urma disp`ruse. Dar de fiecare dat` cnd o vedea pa
Ginny, Meredith o sim]ea arzndu-i pielea.
E[ti o gazd` admirabil`, \i spuse doamna Lamont dup`
\nmormntarea lui Maurice, dar ai un aer obosit.
Se vede tare? se nelini[ti Meredith.
Doar pentru cei care te iubesc. Am remarcat c` Dane nu
te scap` din ochi.
Era cu siguran]` pentru a se asigura c` nu are nevoie de
ajutor, dar nu avea s`-i m`rturiseasc` asta.
SUB VRAJA IUBIRII 141
Este foarte posesiv, continu` doamna Lamont. A[a a fost
mereu. Este p`cat c` moartea lui Maurice a gr`bit lucrurile.
Speram c` Dane \]i va face curte \ndelung. |l [tiam foarte
\ndr`gostit, desigur, dar nici tu nu p`reai foarte sigur` de
sentimentele pentru el, \n acel moment.
Cnd? \ntreb` Meredith, uimit` de aceast` declara]ie.
|n prima noastr` sear` ici, desigur! Se vorbise de un
tn`r, Peter King
Meredith se sim]ea pu]in vinovat` c`-l l`sase pe Peter s`
ias` din via]a ei f`r` nici o explica]ie. |l c`ut` pe Dane din
priviri. Vorbea cu un [ef local [i un om de afaceri indian [i
domina toate persoanele prezente.
Totul se petrecu foarte bine. Farfuriile [i b`uturile circulau
sub privirea atent` a lui Vasilau. Era clar c` \n afar` de Dane,
nimeni nu era sup`rat din cauza mor]ii lui Maurice.
Acest gnd o \ntrist` pe Meredith. |[i st`pni lacrimile [i-[i
mu[c` buzele pentru a nu-i tremura. S`rmanul Maurice, att
de bogat, att de puternic, \[i pusese afacerile \naintea
familiei. Recolta ceea ce sem`nase.
Dar se asigurase de viitorul lui Meredith. A doua zi, afl` c`
ea [i Mark intrau \n posesia unei mo[teniri care \i f`cea boga]i.
Dar Ginny avusese dreptate, Dane era curatorul.
Foarte convenabil, coment` ea cnd fu singur` cu Dane.
E[ti la curent?
Da, am discutat despre asta.
{i apoi, discutase cu Ginny. Dane \[i turn` un pahar de
whisky. Se \ntmpla rar s` bea la acea or` din noapte, dar era
vizibil \ncordat, iar ridurile din jurul ochilor se observau,
tr`dndu-i oboseala.
142 LAUREY BRIGHT
F`r` s` se gndeasc`, Meredith se apropie de el [i-l s`rut`
pe obraz.
|]i lipse[te, nu-i a[a?
Da. Nu sunt norocos c` a organizat aceast` nunt`? Era
cea mai bun` metod` de a m` face s`-mi uit durerea.
A[a m` vezi?
Ce altceva e[ti? Cu siguran]` nu o so]ie iubitoare! E[ti
jignit` pentru c` pot s`-]i provoc dorin]a. M-ai obligat s` te
for]ez
Aduci totul la cel mai jos nivel. {tii c` este fals. Te
doream la fel de mult cum m` doreai tu pe mine.
O s`rut` u[or pe obraz, cu ochii \nchi[i. Meredith \l privi.
P`rea obosit, aproape vulnerabil.
Ce se va \ntmpla cu noi? [opti ea.
M` vei ajuta s`-mi uit durerea! Cnd te ]in \n bra]e nu m`
pot gndi dect la tine [i la efectul pe care \l ai asupra mea.
Pu]in \mi pas` ce ni se va \ntmpla. |mi doresc uitarea, pe care
doar tu mi-o po]i da.
O, Dane!
Meredith ezit`. Dac` i-ar fi m`rturisit dragostea, i-ar fi
apar]inut trup [i suflet.
Deschise ochii [i o lu` \n bra]e. O duse pn` la pat.
O, Meredith! o imit` el ironic. Nu mai fi att de speriat`!
acum o clip` s-ar fi zis c` \]i doreai s` te iubesc. E prea trziu
pentru a mai da \napoi, iar tu [tii asta.
Nu a[a, murmur` ea.
|[i d`du seama c` Dane interpretase gre[it ezitarea ei [i c`
era furios.
A[a {i ct de mult mi-a[ dori s` vrei s` m` iube[ti,
spuse dezbr`cnd-o. Ce se \ntmpl`? Nu m` mai dore[ti?
SUB VRAJA IUBIRII 143
Vreau s` fii tandru, \l rug` ea. Nu s` ac]ionezi ca [i cnd
Ca [i cnd ai fi trf` vulgar`? termin` el cu un zmbet f`r`
bucurie. Dar te-am cump`rat, Meredith. Singura diferen]` este
c` te-am cump`rat pe via]`. Maurice mi-a dat de \n]eles c`
dac` nu te iau de so]ie, tutela va fi \ncredin]at` altuia. Avnd
\n vedere c` averea ta reprezint` un num`r considerabil de
ac]iuni, n-a[ fi vrut s` le v`d pe mna altuia.
De ce-mi spui asta?
Vocea lui Meredith nu era dect o [oapt`. Dane \i d`duse o
lovitur` mortal`, iar ea avea s` p`streze cicatricea pentru
totdeauna. Sim]ea c` \nghe]ase. Atingerea minilor lui \i era
insuportabil`, dar nu putea s`-l resping`.
Ca s` nu-]i mai faci idei romantice. Ceea ce sim]i pentru
mine trebuie s` se bazeze pe realitate, pe fapte. Nu pe
rezultatul unei imagina]ii care confund` dorin]a cu iubirea
De ce pari att de [ocat`? Nu mai e[ti o [col`ri]` sentimental`.
Ai iubit un alt b`rbat [i i-ai purtat copilul. Conduci aceast`
cas` ca [i cnd ai f`cut-o dintotdeauna. E[ti curajoas` [i
inteligent`. |nc` \]i mai dore[ti o declara]ie de iubire etern`?
Nu.
Rdea, dar privirea p`trunz`toare o dezarma de orice
\ncercare de a se ap`ra. |nc` un moment [i va [ti.
Taci! \l rug` tr`gndu-l spre ea.
M` dore[ti? [opti el.
Da, da!
Primul t`u amant ]i-a spus c` te iube[te?
Meredith aproape c` plngea de frustrare [i de mnie. Ro[i
[i \[i \ntoarse capul, dar Dane \[i puse cte o mn` de fiecare
parte a fe]ei, \mpiedicnd-o s` se ascund`.
144 LAUREY BRIGHT
Sune-mi, insist` el, cum \l chema, Meredith? Unde a fost
conceput Mark? Cum
|nceteaz`! Las`-m` singur`! gfi ea, hipnotizat` de ochii
lui de ambr`.
Nu-]i place s` vorbesc despre el. De ce, Meredith?
Te rog, Dane!
Prive[te-m`!
|ngrozit` c`-i poate descoperi secretul, r`mase cu ochii
\nchi[i.
Pentru numele cerului, nu mai fi att de \ngrozit`! Nu voi
fi violent!
Ea tremur` [i deschise ochii. Dane se \ndrept` spre u[`.
Unde te duci? \ntreb` ea.
S` lucrez!
U[a se \nchise \n urma lui. Meredith \[i lu` repede c`ma[a
de noapte [i se strecur` \n pat.
Dane reveni dup` ora dou`. Meredith respira u[or, f`r` s`
se mi[te, dar el nu-i d`du nici o aten]ie. Se dezbr`c` \n baie
\nainte de a intra \n pat. Mergea u[or, dar nu prea, ca [i cnd
nu-l interesa dac` o trezea sau nu.
SUB VRAJA IUBIRII 145
Capitolul 10
Ai sl`bit, remarc` Sarah. Sper c` nu este din cauza climei,
c`ci nu suntem \nc` \n perioada musonului.
Meredith se for]` s` zmbeasc`, dar nu ridic` privirea.
Nu, nu este din cauza climei. Sunt obosit` dup` moartea
lui Maurice [i toat` aceast` invazie de lume.
Sarah se a[ez` [i-[i scutur` picioarele pline de nisip.
N-ai spus nimic despre c`s`torie.
Este adev`rat. Nu prev`zusem s` ne c`s`torim att de
repede, dar ni s-a p`rut normal s` \ndeplinim aceast` ultim`
dorin]` a lui Maurice.
A fost o mare surpriz`, m`rturisi sincer Sarah. Pentru
toat` lumea, mai pu]in pentru Peter. Pretinde c` a [tiut
dintotdeauna c` Dane era \ndr`gostit de tine.
Sper c` nu l-a afectat foarte mult, murmur` Meredith. Nu
voiam s`-l r`nesc.
Nu! N-a nutrit niciodat` vreo speran]`. Vreau s` spun c`
e[ti o Fowler, iar Dane e att de seduc`tor! Peter se mul]umea
s` te admire de la distan]`. |n plus, este destul de \ndr`gostit
de o fat` al c`rei tat` este director la banca din Suva. Este
dr`gu]`, iar tat`l ei este mult mai abordabil dect domnul
Fowler.
Era o glum`, iar Meredith \ncepu s` rd` u[urat`. Tr`ise
momente dezagreabile gndindu-se la Peter.
Ar fi mai bine s` intr`m. Cred c` este ora mesei.
De acord, zmbi Sarah. Presupun c` \nc` sunte]i la
stadiul \n care nu pute]i sta separa]i. Ce efect are c`s`toria,
Meredith?
Unul minunat, spuse ea cu o voce \n`bu[it`.
Da, desigur, aprob` Sarah rznd. Dar cred c` este destul
de dificil s` \mpar]i totul. M-am \ntrebat ce se \ntmpl` dup`
ce trece prima be]ie a iubirii.
D`-ne un pic de timp!
Desigur! |mi pare r`u c` am f`cut o remarc` att de
stupid`, se scuz` Sarah.
|ntr-adev`r, nu fusese nici o be]ie, se gndi amar Meredith
\n ma[in`. Doar acele ore dup` c`s`torie, \n care Dane o
con[tientizase de corpul ei de femeie. Apoi, nimic! Nop]i
\ntregi petrecute \n patul imens, ascultnd respira]ia egal` a
lui Dane. |n timpul zilei, se ar`ta politicos [i distant, ceea ce
era [i mai umilitor.
Ginny avusese dreptate, o luase de so]ie pentru a-i controla
averea. |i va cere un copil, mai trziu, cnd \[i va dori unul.
A[teptnd, voia ca Meredith s` \n]eleag` c` nu avea nici o
importan]` \n ochii lui.
|l blestema pe Maurice. Din vina lui trebuia s` suporte
acest infern! Uneori, \n timpul lungilor nop]i de veghe, ardea
SUB VRAJA IUBIRII 147
de dorin]`. Dar mndria [i teama de a nu fi din nou umilit` o
re]ineau s` fac` primul pas.
Te las f`r` s` mai intru, spuse Sarah. Trebuie s`-mi fac
valizele pentru mine.
Ne vom vedea la Cr`ciun?
Da, m` voi \ntoarce. Vei fi aici?
Nu avem planuri de plecare.
Din cte spune Ginny Moore, \n]elesesem c` ve]i petrece
s`rb`torile la Sydney.
Meredith \[i re]inu un r`spuns acid.
Ea, f`r` \ndoial`. Noi, nu [tiu, spuse ea cu o voce
egal`.
Comentariul nevinovat al lui Sarah o chinuia. Deci, Ginny
era \n continuare prin preajm` [i discuta despre proiectele
lor Meredith nu-[i putea imagina c` domni[oara Moore ar
fi avut curajul s` se avnte astfel, f`r` acordul tacit al lui Dane.
O cuprinse furia. Cum \ndr`zneau s` ia decizii f`r` s` o
consulte? Dac` Dane credea c` putea p`stra o so]ie [i o
amant`, \l va face s`-[i schimbe p`rerea. Nu degeaba era o
Fowler. Incon[tient, ridic` privirea.
Pari furioas`, observ` Sarah.
Nu sunt. M` gndeam la cin`, atta tot. |mi vei lipsi
Sarah.
{i tu mie, Meredith. Te g`sesc interesant`. Sub aerul
supus, ai o voin]` de fier. Este impresionant!
Auzindu-te par mai degrab` o ipocrit`.
Prostii! Era un compliment! |ntr-adev`r, v` st` foarte bine
\mpreun`, ]ie [i lui Dane. Are nevoie de cineva la fel de
puternic ca el.
148 LAUREY BRIGHT
Dac` ar fi [tiut! Avea impresia c` \mb`trnise cu o sut` de
ani. Dup` ce \i ur` succes la examene lui Sarah, \l duse pe
Mark \n hol, unde i-l d`du lui Renadi.
Un murmur de voci o conduse pe Meredith \n salon.
Ginny, prizonier` \n bra]ele lui Dane, \[i pusese minile pe
fa]a lui viril`.
O, Dane, spunea ea. De ce
Cred c` cel pe care-l ]ii \n bra]e este so]ul meu, spuse
rece Meredith.
Ginny se \ntoarse cu o lic`rire de triumf \n ochi.
Cred c` ar trebui s` fii mai atent`, relu` Meredith. Ce
s-ar fi \ntmplat dac` eram o servitoare?
Ginny r`mase cu gura c`scat`, cu un aer stupid [i
scandalizat.
Meredith \l privi pe Dane; avea un aer distant [i amuzat.
Sunt sigur` c` m` vei ierta, ad`ug` Meredith adresndu-se
lui Ginny, dar cred c` vizita s-a \ncheiat. |i voi spune lui
Vasilau s` te conduc`.
O, dar o va face Dane!
Ginny \[i puse o mn` peste alta [i lu` un fals aer de
compasiune.
Draga mea, nu trebuie s`-]i imaginezi ce-i mai r`u. Dane
nu f`cea dect s` m` lini[teasc` Am aflat ve[ti proaste.
Probabil c` este ziua ve[tilor proaste!
Meredith era palid` de furie.
Meredith, [tii c` eu [i Dane suntem vechi prieteni.
Iar eu cu el suntem proasp`t c`s`tori]i, r`spunse ea. Ar
trebui s` [ti]i amndoi c` nu \mpart nimic.
SUB VRAJA IUBIRII 149
Dane o contempla, ignornd-o pe Ginny. Orice b`rbat
surprins de so]ie \n bra]ele altei femei ar fi dat dovad` de o
anumit` jen`, dar el era capabil s` nu lase nimic s` se vad`.
O caracteristic` specific` Fowler, remarc` el. Dar nimeni
nu-]i cere s` \mpar]i nimic. Mama lui Ginny este bolnav`.
|n acest caz, de ce nu este la c`p`tiul ei?
E[ti o
Vocea tran[ant` a lui Dane \i impuse t`cere lui Ginny.
Tn`ra avea un aer acru [i p`rea mult mai \n vrst`. Era clar c`
lucrurile nu se derulau pe placul ei.
Te \nso]esc, spuse Dane, pe un ton scurt.
Fulgerul s`lbatic din ochii ei se concentr` o clip` pe gtul
lui Meredith.
Ar trebui s` v` lua]i la revedere. Ginny [i mama ei pleac`
\n Austria.
Credeam c` doamna Moore este bolnav`.
Este! spuse ap`sat Ginny. |[i va face analize. Mul]umesc,
dragul meu, c` te-ai ocupat de tot, spuse ea, lundu-i mna
\ntr-a sa.
Sunt dezolat` pentru doamna Moore, spuse Meredith.
Nu-]i imaginezi ce simt eu, relu` Ginny zmbind. Mama
\mi este foarte drag`. A f`cut multe sacrificii pentru mine,
pentru a m` proteja de influen]ele negative. O credeam
sever`, dar circumstan]ele mi-au dovedit \n]elepciunea ei.
Se \ntrerupse [i zmbi, v`znd-o pe Meredith p`lind.
Satisf`cut` c`-[i atinsese scopul, se \ntoarse spre Dane:
Sunt gata, dragul meu. Cred c` Meredith \mi va permite
s`-]i scriu cnd voi fi la Sydney.
Meredith nu-mi cite[te coresponden]a [i a[ fi fericit s`
aflu ve[ti despre doamna Moore.
150 LAUREY BRIGHT
Atunci, ne-am \n]eles.
Ginny era satisf`cut`.
La revedere, Meredith!
La revedere!
Supliciul lui Meredith nu era terminat. Pentru a-i da de
\n]eles c` avea putere deplin` asupra ei, Dane se apropie [i o
s`rut`. Gura lui era crud`.
M` \ntorc \n jum`tate de or`.
Foarte bine. Eu nu voi fi aici.
De ce?
Sarah pleac` mine [i voi merge s` o ajut la bagaje.
Nu pleci nic`ieri sau voi veni dup` tine.
Du-te naibii!
El rse [i-i atinse buzele.
Ne vedem \ntr-o jum`tate de or`, draga mea.
Cel pu]in aceast` replic` [terse zmbetul lui Ginny, dar [i
pe cel al lui Meredith.
Dup` ce asist` la masa lui Mark, f`cu un du[ [i-[i puse o
rochie. Zilele erau din ce \n ce mai calde [i urmau s` fie a[a
pn` la Cr`ciun.
Dane inten]iona s` mearg` la Sydney? Putea merge, dac`
dorea, \[i spuse Meredith. Va r`mne aici cu Mark. {i o va
\mpiedica pe domni[oara Moore s` mai pun` piciorul \n casa asta.
Se \ncord` cnd \l auzi pe Dane intrnd, dar nu se gr`bi.
Intr` \n camer` [i o privi aprobator.
Vrei s` bei ceva \nainte de mas`?
A[ vrea o citronad`, mul]umesc.
U[a frigiderului se \nchise u[or. Auzi zgomotul paharelor,
\n timp ce-[i punea o pereche de cercei asorta]i cu rochia.
Silueta lui Dane \n spatele ei \ntunec` oglinda.
SUB VRAJA IUBIRII 151
Nu mai sta \mbufnat` [i bea asta.
Nu sunt \mbufnat`, protest` ea f`r` s` se \ntoarc`.
Atunci, ce faci?
Sunt furioas`.
Este deja ceva, remarc` el ridicnd din umeri. M`
\ntrebam ct timp te vei mai ascunde \n spatele acestei
fa]ade?
Surprins`, Meredith schimb` tactica. |[i regret` imediat
gestul. Cu un zmbet for]at, Dane o prinse de umeri.
Ce fa]ad`?
Cea \n spatele c`reia te ascunzi de cnd ne-am c`s`torit.
Tu e[ti cel care poart` o masc`, protest` ea, nu fac dect
s` te imit.
M` felicit c` am s`rutat-o pe Ginny, spuse calm Dane.
Asta te-a for]at s` explodezi.
Nu \ncerca prea des, s-ar putea s`-mi pierd calmul [i s`
omor pe unul dintre voi. Cred ceea ce spun, Dane. Nu vreau
s` \mpart nimic.
Dar m-ai crede dac` ]i-a[ spune c` n-am s`rutat-o? \ntreb`
el cu un zmbet ironic.
{tiu deja, r`spunse ea. N-ai urme de ruj pe buze. Dar ce
s-ar fi \ntmplat dac` n-a[ fi intrat?
Nimic. S-a aruncat de gtul meu auzindu-te venind,
explic` el zmbind de aerul ei suspicios.
Frumoas` scuz`! strig` ea indignat`. De ce ar fi reac]ionat
astfel?
Pentru a sem`na discordia \ntre noi.
Pentru o clip`, Meredith crezu c` \n]elesese gre[it. Abia mai
\ndr`znea s` respire.
152 LAUREY BRIGHT
Cred c` voi bea acest pahar, suspin` ea \n cele din urm`.
Adu-l aici [i hai s` ne instal`m confortabil.
Dup` ce se a[ez`, el r`mase \n picioare. A[tepta \n mod
vizibil ca ea s` \nceap` prima.
Meredith deschise gura de dou` ori pentru a pune o
\ntrebare. A treia oar` reu[i s` spun`:
De ce-ar fi vrut s` semene discordia?
F`r` \ndoial` fiindc` o amenin]asem cu def`imarea dac`
\ndr`znea s` afirme c` Mark este fiul t`u. I-am spus c` am f`cut
deja toate verific`rile, \nainte de venirea ta aici, pentru a
dovedi c` Mark este fratele t`u.
Meredith avu impresia c` va le[ina. Cnd camera \ncet` s`
se mai \nvrt` \n jurul ei, b`u o gur` de citronad`.
Dac` [tiai, de ce te-ai comportat att de oribil cu mine?
Don Poole.
|n]eleg, dar de ce, Dane? M-ai urt din prima zi.
}i-am spus de ce. Te doream.
Nu este un motiv suficient, protest` ea. Cu siguran]`, ai
dorit [i alte femei f`r` s` le tratezi ca pe ni[te trfe, \ncheie ea
tremurnd.
Dane se \ndrept` spre ea [i o ridic`. Minile lui erau dure
pe pielea catifelat`.
Vrei s` [tii totul, nu-i a[a? Incon[tient, eram deja
\ndr`gostit de tine. V`zndu-te \n insula Hibiscus, m-am dus
s`-]i v`d numele \n registru. Nu am fost prea surprins s` aflu
cine erai. Asta mi se p`rea un semn al destinului. {i apoi
Buzele \i devenir` rigide.
Apoi te-am v`zut cu Don Poole, \n timp ce v` s`ruta]i [i
v` \ndrepta]i spre camer`. A[ fi putut s` v` omor pe amndoi!
SUB VRAJA IUBIRII 153
Nu cred \n dragoste la prima vedere!
Nici eu! De la sosirea ta aici, ai ie[it cu tn`rul King. Erai
vesel`. Singurul lucru care m` alina era antipatia ta fa]` de Ginny.
Strnsoarea lui deveni mngiere senzual`, pe care
Meredith o aprecie. Dar nu putea s`-l lase s` continue, \nainte
de a fi clarificat totul.
Credeam c` o iube[ti, c` erai gata s` te c`s`tore[ti cu ea.
Ea \mi spusese
Ce?
C` te vei c`s`tori cu mine pentru avere. {i tu mi-ai spus
asta. Credeam c` ai discutat cu ea, ca [i despre minciuna mea
\n leg`tur` cu Mark [i
Se \ntrerupse brusc, ro[ind.
{i? insist` el.
M-a asigurat c` [tiai c` te iubesc.
Cnd ]i-a spus toate astea?
Cu o zi \nainte de \ntoarcerea ta din Filipine. Ai v`zut
semnul de pe gtul meu.
Ea ]i-l f`cuse?
Tonul era sec. Meredith cl`tin` din cap, speriat` pu]in de
lic`rirea de furie pe care i-o citea \n ochi.
Crezusem c` ai ghicit.
Nu, credeam c` fusese Mark [i c`-l protejai.
|ncepu s` \njure printre din]i. Meredith \l opri, punndu-i
mna pe buze. Atunci, el \i s`rut` palma, iar Meredith sim]i
pulsul accelerndu-i-se.
Nu [tiu de ce, [opti ea, dar te iubesc cu adev`rat. Nici
chiar un muribund nu m-ar fi f`cut s` iau de so] un b`rbat fa]`
de care nu simt nimic.
154 LAUREY BRIGHT
Te cred.
Nu v`d asta. De ce? Ce trebuie s` fac pentru a te
convinge?
O s`rut` u[or, apoi brutal ca [i cnd ar fi vrut s` uite
durerea [i mnia.
Nu m` iube[ti destul pentru a-mi spune adev`rul despre
Mark, \n ciuda sarcasmului meu. Te-am \ntrebat de mai multe
ori [i ai refuzat de fiecare dat` s` ai \ncredere \n mine. M-ai
exasperat!
Eram tulburat`, murmur` ea. Credeam c` tu [i Maurice
m-a]i fi putut deap`r]i de Mark. {i, dup` c`s`toria noastr`,
credeam c` te pedepseam dac` m` ar`tam distant`. Speram s`
te r`nesc l`sndu-te s` crezi c` nu erai primul.
Minile lui Dane se \ncle[tar`, t`indu-i respira]ia. Ame]it`,
ridic` privirea [i \ntlni o privire la fel de cald` ca soarele.
Pentru prima dat` \[i d`dea seama ce putere avea asupra
acestui b`rbat care era so]ul ei.
M` doare! spuse ea.
Mi-ar pl`cea s` te distrug, dar asta mi-ar provoca o durere
imens`.
Cu un gest rapid, ea \[i desf`cu fermoarul rochiei.
M` sperii, spuse el. {tii s` m` faci s` suf`r. Attea nop]i
\n care te-am dorit! Meredith, te iubesc.
Rochia c`zu u[or pe jos. Cu un gest instinctiv, \[i acoperi
pieptul cu minile [i f`cu un pas \napoi. Ar fi c`zut, dac` Dane
n-ar fi prins-o.
Nu fugi! [opti el.
Uimit`, Meredith \l privi punndu-se \n genunchi pentru
a-i scoate sandalele.
SUB VRAJA IUBIRII 155
|n genunchi, Dane?
El ridic` privirea. Minile posesive alunecar` pe pielea
satinat`.
}i-ar pl`cea s` m` vezi la picioarele tale?
Nu, spuse ea ridicndu-l. Te iubesc a[a cum e[ti.
Tot ce-i refuzase \n noaptea nun]ii \i d`du acum. F`r` s`
\nceteze s`-l s`rute, Meredith \i descheie nasturii de la c`ma[`.
|[i strecur` minile pe spatele lui [i se lipi de el.
Vr`jitoare! spuse el ducnd-o spre pat.
El rse.
Spune-mi c` m` iube[ti, \i [opti ea.
Te iubesc [i am nevoie de tine, Meredith, am nevoie de
iubirea ta, de rsul t`u. Te iubesc dintotdeauna.
Meredith se abandon` mngierilor. Dorin]ele [i pasiunea
lor se amestecar`, ducndu-i \ntr-un extaz pe care nu-l
crezuser` posibil.
Acum m` crezi? \ntreb` ea senin`.
El zmbi [i o \mbr`]i[`.
Da, dac` nu te cred, voi \nnebuni.
Dane!
Draga mea, am [tiut de la \nceput c` nu puteam a[tepta
din partea ta sentimente la fel de profunde ca ale mele. E[ti
att de tn`r`! Am tr`it suficient pentru a face diferen]a \ntre
iubire [i atrac]ie fizic`. Tu mai ai multe de \nv`]at. De asta
n-am f`cut nimic pentru a te debarasa de falsele tale idei.
Meredith era uimit`.
Ce idei false?
Mai \nti Ginny. }i-am spus c` avusesem inten]ia s` o iau
de so]ie. A fost adev`rat, cndva. Maurice \mi vorbea despre
156 LAUREY BRIGHT
c`s`torie de ceva vreme [i eu \i eram dator. O doream pe
Ginny f`r` s` o iubesc, dar asta nu avea importan]`. Am fost
\ntotdeauna ne\ncrez`tor \n fa]a jur`mintelor de iubire.
P`rin]ii mei nu-mi fuseser` un bun exemplu. Nici ai t`i, de
fapt. {i trebuie s` admi]i c` Ginny este inteligent`, spiritual` [i
relaxant`.
Meredith era gata s` admit` orice. Nu mai reu[ea nici s`
o deteste pe aceast` femeie. Cnd \i spuse, el \ncepu s`
rd`.
Este uimitor cum cteva simple cuvinte te pot \mblnzi,
draga mea, \i spuse el blnd Totul s-a schimbat cnd te-am
v`zut, dar nu [tiam dac` aceast` inocen]` era o fa]ad`, dac`
micul incident din insula Hibiscus era un s`rut de adio f`r`
consecin]e sau preludiul unei nop]i de iubire. Insistai asupra
faptului c` Mark era fiul t`u, nu voiai s` ai \ncredere \n mine.
A[a c` am fost cu tine pe ct de dur posibil. Te obsevam f`r`
\ncetare, pentru a afla adev`rul.
Te-am urt, m`rturisi ea. M` dispre]uiai [i eu m-am
dispre]uit, prima dat` cnd m-ai s`rutat [i lumea s-a n`ruit \n
jurul meu.
|n acea sear`, am \nv`]at multe, dar nu suficient.
Dac` a[ fi avut o aventur` cu Dane Poole, ce-ai fi f`cut,
Dane?
Nimic! Acest gnd m` \nfuria, dar nu m-am comportat \n
totalitate ca un idiot. De ce s` a[tept o puritate virginal` cnd
eu n-o puteam oferi? Cnd te-am auzit vorbind cu Poole \n
gr`din`, am fost nebun de fericire! Recunosc c` sunt fericit s`
fiu primul.
S`rutul fu lent, voluptuos, dar Meredith \l opri.
SUB VRAJA IUBIRII 157
S` termin`m mai \nti cu explica]iile, Dane. Cum de [tia
Ginny att de multe? Testamentul, faptul c` Renadi te-a v`zut
ie[ind din camera mea \n seara balului?
Ce mai este [i cu povestea asta?
Cnd afl`, reac]ion` furios.
A \ncercat totul! Cred c` a sim]it de la \nceput ct de mult
m` atr`geai, pentru a fi ghicit att de bine! Am uitat ct de
viclean` era!
N-am vorbit niciodat` despre tine cu ea, relu` el dup` o
t`cere. Nu [tiam c` m` iube[ti [i-mi pare r`u. La fel [i pentru
Renadi Sora ei lucreaz` la Ginny. Nu cred c` ]i-a vrut r`ul
spunndu-i [i sunt sigur c` a[a a aflat Ginny. Mo[tenirea Ei
bine, cred c` a spus asta la \ntmplare. Din nefericire, a ghicit.
Destul de incredibil, p`rea s` o roage pe Meredith s` o
cread`. Ea nu ezit` s`-i mngie chipul.
Ar fi trebuit s`-mi dau seama. {tiam c` m` ur`[te. Dac` a[
fi fost mai matur`, a[ fi \n]eles de ce. Dar era att de sigur` pe
ea! {i nu [tiam ce sim]eai pentru mine
Ea \ns` [tia. Era foarte subtil`. V`znd felul \n care
reac]ionam \n fa]a ta, a decis s` fac` tot posibilul pentru a ne
separa. Cred c` m-ai crezut odios!
Meredith \l privi cu adora]ie.
Da, m`rturisi ea. Dar te iubeam. Te iubesc att de mult!
Dac` m` po]i iubi dup` modul josnic \n care m-am
comportat, nu sunt demn de tine, iubita mea! Trebuia s` te
iau de so]ie. Trebuia s` te seduc \n cazul \n care ai fi vrut s`
anulezi c`s`toria dup` moartea lui Maurice; nu vei [ti niciodat`
ct de team` mi-a fost c` am distrus totul \ntre noi! Mi-am
jurat s` nu te mai ating pn` ce nu mi-ai fi ar`tat c` m` dore[ti.
158 LAUREY BRIGHT
Credeam c` \]i fusese de-ajuns s`-]i satisfaci curiozitatea.
Prostu]o! \i repro[` el. Nu m` voi s`tura niciodat` de
tine, curiozitatea mea nu va fi niciodat` satisf`cut`! Tu [i cu
mine suntem dou` jum`t`]i ale aceluia[i \ntreg. Am [tiut
imediat. Maurice v`zuse asta [i Ginny la fel, din p`cate. Chiar
[i Mark ne unea, \n felul lui! Fusese scris s` vii aici [i s`-mi dai
via]a peste cap.
Mna lui mngietoare o f`cea pe Meredith s` tremure.
M` iube[ti? \ntreb` ea.
Nu, te ador f`r` tine, via]a n-ar fi dect o rutin`
monoton`. Tu e[ti ra]iunea mea de a fi!
Ah, Dane! suspin` ea, profund emo]ionat` de aceast`
m`rturisire. Te iubesc, Dane. Te iubesc att de mult!
Se gndi brusc la Maurice care murise \n pace, [tiind c`
Meredith [i Dane \mp`rt`[eau aceea[i iubire ca cea care
existase \ntre el [i so]ia lui, la mama ei care se temuse c` Fiji
va fi sinonimul durerii [i al deziluziei, la Mark care avea [ansa
de a cre[te \ntr-un c`min fericit.
Buzele lor se unir` [i \n timp ce locuitorii din Marea
Sudului se preg`teau pentru siest`, Meredith uit` tot ce nu
f`cea parte din aceast` c`l`torie a sim]urilor, una dintre
multele maniere de a-[i exprima iubirea unul fa]` de cel`lalt.
Sub protec]ia acestei iubiri, viitorul nu le rezerva nici o team`.
Sfr[it
SUB VRAJA IUBIRII 159

S-ar putea să vă placă și