Sunteți pe pagina 1din 2

Cele opt principii de management al calitatii trebuie sa devina

instrumente manageriale esentiale in dministrarea afaceri:


1. Orientarea catre client
Principala preocupare a unei organizatii este sa incerce sa satisfaca si sa
depaseasca mereu asteptarile clientului privind produsele si serviciile
furnizate acestuia si implica:
• intelegerea tuturor nevoilor si asteptarilor clientilor cu privire la
produse si servicii, caractersiticile acestora, pret, etc
• asigurarea unui echilibru intre modul de abordare a nevoilor clientilor
si a celorlalte parti interesate( proprietari, personalul organizatiei, furnizori,
comunitatea locala, societatea in general)
• comunicarea cestor nevoi si astepari in intrega organizatie
• evaluarea satisfactiei clientilor pentru imbunatatirea continua a
rezultatelor
• managementul relatiilor cu clientii
2. Leadership
Liderii vor fundamenta unitatea intre scpoul si orientarea strategica a
unei organizatii, vor trebui sa creeze si mentina mediul intern in vederea
implicarii totale a personalului in realizarea tuturor obiectivelor si implica:
• existenta unor persoane care accepta o directionare, orientare din
partea liderilor
• distributia inegala a puterii de decizie intre membrii grupului condus
si lider, in favoarea acestuia din urma
• abilitatea de a utiliza diferite forme de exercitare a puterii decizionale
pentru a influenta membrii grupului in comportamentul lor si in
desfasurarea activitatilor
3. Implicarea personalului
Angajatii de la toate nivelurile reprezinta elementul central al unei
organizatii si implicarea lor totala permite ca abilitatile lor sa fie valorificate
pentru maximizarea beneficiilor oraganizatiei si implica:
• asumarea raspunderii in rezolvarea problemelor
• implicarea activa in identificarea oportunitatilor de imbunatatire
• punerea in valoare a competentelor, cunostintelor si experientei
• concentrarea asupra satisfacerii nevoilor clientilor
4. Abordarea bazata pe proces
Atunci cand toate activitatile si resursele organizatiei sunt conduse ca
procese, rezultatele vor fi optime si presupune:
• definirea proceselor si identificarea datelor de intrare si iesire
• dentificarea interferentelor proceselor cu entitatile functionale ale
organizatiei
• evaluarea riscurilor posibile, a consecintelor si impactului proceselor
asupra clientilor, furnizorilor si altor parti interesate
• stabilirea clara a responsabilitatilor si autoritatilor privind
managementul proceselor
5. Abordarea managementului ca sistem
• care presupune identificarea, intelegerea si conducerea sistemului de
procese intercorelate ale organizatiei in realizarea obiectivelor stabilite
contribuie la asigurarea eficacitatii si eficientei acesteia.
6. Imbunatatirea continua a produselor si serviciilor
• ca obiectiv permanent al organizatiei , va fi posibila numai prin
imbunatatirea continua a proceselor organizatiei, din fiecare etapa a ciclului
de viata al produsului/serviciului, incepand cu studiile de marketing pentru
identificarea cerintelor clientilor si pana la asigurarea utilizarii
corespunzatoare a produselor/serviciilor.Rolul esential va reveni angajatilor
care trebuie sa se preocupe permanent de imbunatatirea activitatilor pe
care le desfasoara.
7. Abordarea bazata pe fapte in luarea deciziilor
• deoarece deciziile eficiente se bazeaza pe analiza datelor si
informatiilor, incepand cu etapa identificarii clientilor si a cerintelor de
produs si pana la evaluarea satisfactiei acestora.
8. Relatii reciproc avantajoase cu furnizorul
• prin politica sa in domeniul calitatii, organizatia trebuie sa-si
defineasca "principiile coordonatoare" pe care le promoveaza in relatiile cu
toti partenerii sai, in incercarea tuturor partilor de a crea plus-valoare.