Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA BUCURE TI

Facultatea de Teologie Ortodox Justinian atriar!ul"Canonului 102 Trulan,despre epitimii
#ucrare de se$inar % &isiologie i ecu$enis$
ro'esor coordonator( Student( )rigore &arius
r*#ector uni+*,r*Radu etre &ure an An(IV- Teologie astoral

Bucure ti
./01
0
Cu2rins(
I* Sinodul 3uinisext din Trullo************************************************************************************************** 1
0* re4entare istoric a sinodului *************************************************************************************** 1
.* 5otr6rile sinodului ****************************************************************************************************** 7
II* Canonul 0/. Trullan ************************************************************************************************************ 8
0* re4entarea canonului **************************************************************************************************** 8
.* 9nrudirea canonului 0/. cu alte alte !otr6ri canonice ************************************************** :
III* ,es2re e2iti$ii ******************************************************************************************************************** ;
0* ,e'inirea i 2re4entarea no iunii de e2iti$ie **************************************************************** <
.* E2iti$iile =n +ederea S'in ilor rin i ************************************************************************** 00
IV* Bi>liogra'ie *********************************************************************************************************************** 07
.
I* Sinodul 3uinisext din Trullo ?8<0 % 8<.@

Sinodul de la Trullo ?8<0 A8<.@-se $ai nu$e te i sinodul Buinisext sau sau al cinci-
aselea C
0
ecu$enic deoarece acesta re2re4int o co$2letare-ce aduce !otr6ri canonice at6t
2entru Sinodul V Ecu$enic de la Constantino2ol ?DD1@ c6t i 2entru Sinodul VI Ecu$enic tot
la Constantino2ol ?8;/ % 8;0@*A 'ost necesar con+ocarea acestui sinod deoarece celelalte .
sinoade con+ocate anterior nu au 'or$ulat canoane ci doar au re4ol+at 2ro>le$a 'unda$ental
2entru care acestea au 'ost con+ocate*
0* re4entarea istoric a sinodului
Sinodul V Ecu$enic su> conducerea =$2ratului Justinian-=n cea deAa o2ta edin din
. iunie a 'or$ulat i a2ro>at 07 anate$atis$e unde erau conda$na i( Arie- &acedonie-
A2olinarie-Nestorie-Euti!ie i Origen-alturi de ,idi$ cel Or> i E+agrie
.
care =n+ au doctriA
na origenist*9n acela i au 'ost conda$nate i cele trei capitoleC ( Teodor,Episcop de
Mopsuestia (1<.A7.;),2ersoana i o2era ;Scrierile lui Teodoret,episcop de Cir (711 % 7D;),
=ndre2tate contra S'=ntului C!iril al Alexandriei i a Sinodului III Ecu$enic ?710@; Scrisoarea
Episcopului Ibas de Edesa (435-457),adresat e2isco2ului &ari de Arda ir-contra S'6ntului
C!iril al Alexandriei*
3
Sinodul =n anate$i4ea4 2e Origen i 2e ade2 ii lui =n contextul
conda$nrii celorlal i eretici*Sinodul V Ecu$enic se =nc!eie 2e . iunie DD1*
Sinodul VI Ecu$enic a 'ost con+ocat de ctre =$2ratul Constantin al IVAlea ?88;
A8;D@ =$2otri+a ideologiei $ono'i4ite sus inute de ctre atriar!ul Serg!ie I ?80/A81;@-de
Teodor de Faran din Ara>ia i Cir de !asis din #a4ica ce sus ineau 'a2tul c s-ar putea
adite c! "n #ristos sunt dou! naturi,dar o sin$ur! %oin !, i o sin$ur! ener$ie,deoarece
%oin a i ener$ia uan! sunt absorbite cu totul "n %oin a i ener$ia di%in! *"
7
Sinodul a de>uA
tat 2e : noie$>rie 8;/-a 'ost sus inut =n 0; edin e iar =n cea deAa 0; edin din 08 se2te$>rie
8;0 sa 'or$ulat =n+ tura de credin "n Iisus #ristos sunt dou! %oin e i dou! lucr!ri sau
ener$ii,corespun&!toare celor dou! 'iri,neaestecate i nesc(ibate,ne"p!r ite i nedesp!r-
ite ,precu i neopuse una alteia,cea oeneasc! ur)nd "ntru totul %oin ei i lucr!rii celei
di%ine "
D
*9n acela i ti$2 au 2ri$it anate$a Teodor de Faran-atriar!ii Serg!ie-Cir-ir-aul II-
etru i 2a2a 5onoriu*rin aceast !otr6re sa $arcat =nc!eierea dis2utelor $onotelite*9ns
c!iar dac aceste dou sinoade au 'ost de rang ecu$enic nu au res2ectat tradi ia celorlalte
sinoade anterioare-aceea de a 'or$ula canoane de =n+ tur*,e aceea =$2ratul Justinian al II
%lea ?8;DA8<DE:/DA:00@ a con+ocat sinodul II Trulan sau sinodul Buinisext*Se $ai nu$e te
1
r*ro'*,r*Ioan R$ureanu-r*ro'*,r*&ilan Se an-r*ro'*,r*Teodor Bodogae- Istoria *isericeasc! +ni%ersal!-
Vol* I ?0A0/D7@-Ed*Institutului Bi>lic i de &isiune al Bisericii Ortodoxe Ro$6ne-Bucure ti-0<;:-2* 1<D
2
r*,rd*Ci2rian Catan-,p!ratul -ustinian i .ri$enisul -=n Re+ista Teolo$ie i /ia ! -: $ai ./00-Ed*
,oxologia- Nr*DA;-$aiAaugust ./00 -2* 07D
3
r*ro'*,r*Ioan R$ureanu-op0 cit-2* 1;8
4
Ibide-2* 1</
5
Ibide,p0314
1
Trulan deoarece sa des' urat tot =n sala >oltit a 2alatului i$2erial =n care se de' urase i
lucrrile Sinodului VI Ecu$enic*#a el au 2artici2at .7/ de e2isco2i dintre care Vasile de
)ortina din Iliria*SAau 'or$ulat 0/. canoane 2e care a2a Serg!ie al Ro$ei a re'u4at s le
se$ne4e i recunoasc deoarece sus inea c le li2sesc autoritatea*
.* 5otr6rile sinodului
Cele 0/. canoane 'or$ulate la Sinodul II Trulan au +enit ca un rs2uns la ne+oile i
necesit ile 2re4ente =n Biseric =n cadrul secolului VII*Aceste canoane 2ot 'i =$2r ite 2e $ai
$ulte categorii*ri$ele canoane =ntresc autoritatea celorlalte canoane de la sinoadele
ecu$enice-locale sau a2ostolice*9nc din de>ut canonul 0 2re4int autoritatea i autenticitatea
!otr6rilor celorlalte sinoade ecu$enice ***'!c)nd i acu "nceput s'intelor cu%inte,or)bdui
cu dune&eiescul (ar,ca acea credin ! care ne-a 'ost predanisit! nou! de c!tre artorii
%!&!tori i de c!tre slu2itorii Cu%)ntului (3uca 4,5),adic! de c!tre 6une&eu ale ii
7postoli,s! se p!stre&e '!r! "noire i nestr!utat! *** "
8
*Con'or$ acestei citri i canoanele
ur$toarele canoane 2n la canonul : se re'er la autoritatea i res2ecarea celorlalte !otr6ri
canonice 'or$ulate =n sinoade anterioare*
O alt categorie de canoane se re'er la calit ile-=ndatoririle i rela iile clericilor cu
e2isco2ul lor i =ntre ei =nsu i
:
*,e exe$2lu canonul : +or>e te des2re cele trei tre2te o> inute
2rin !irotonie-a diaconului-2reotului i e2isco2ului i $ai ales se =ncearc a se arta
autoritatea 'iecreia i relia iile ce tre>uiesc =nde2linite =ntre sluitorii ce =nde2linesc aceste
tre2te >a46nduAse 2e $etoda ascultrii( 6e %ree ce a a'lat,c! "n unele *iserici se $!sesc
diaconi care au dre$!torii biserice ti, i din aceast! pricin!,unii dintre ei,purt)ndu-se cu
in$)'are i cu saa%olnicie, ed "naintea pre&biterilor,or)ndui ca diaconul,c(iar dac! s-ar
$!si "n %reo %rednicie ,adic! "n orice 'el de dre$!torie bisericeasc!,unul ca acesta s! nu ad!
"naintea pre&biterului,'!r! dac! in)nd locul 'e ei patriar(ului sau a itropolitului s!u,s-ar
$!si "n alt! cetate pentru %re-o treab! de c!petenie *** "
;
*9n categoria acestor canoane a+e$
canoanele : A1:-D.-D:-D<-8<-:7-:D-:;-;1A;D*SAau luat !otr6ri cu 2ri+ire la scaunul atriar!uA
lui de Constantino2ol i sAa recunoscut egalitatea acestuia alturi de cel al Ro$ei ?canoul
18@ -dar sAau artat i 2ri+ilegiile acestuia alturi de scaunele ar!iere ti autoce'ale ?canoul
1<@*9n acela i ti$2 sAau luat !otr6ri cu 2ri+ire la +ia a $ona!al-$ai =nt6i condi iile intrrii =n
$ona!is$ cu$ ar 'i +6rsta( *** s! 'ie a adar cel ce %oie te s! intre sub 2u$ul ona(al nu ai
ic dec"t de 48 ani ***
9
"-des2re no+iciatul 2e care tre>uie s =l 2arcurg 'iecare candidat i
is2itirile la care tre>uie su2us ?canonul 70@*O alt re'erire 'oarte i$2ortant =n legtura cu
+ia a $ona!al se re'er la 2ersoanele care au dre2tul s intre =n $nstire =n 'unc ie de starea
lor s2iritual i de urcu ul 2ro2riu 2e aceast stare*,e aceea rin ii sinodului dau ca
=n+ttur !otr6rea ***p!r!sind %i'orul cel prea tulburat al treburilor %ie ii ,s! intre "n
!n!stire, i s! se tund! dup! c(ipul cel ona(al c(iar dac! ar 'i 'ost prins "n orice c!dere "n
6
Ar!d*ro'*,r*Ioan N* Floca,Canoanele *isericii .rtodo9e : note i coentarii -Ed*Institutului Bi>lic i de
&isiune al Bisericii Ortodoxe Ro$6ne-Bucure ti-0<<.-2* <:
7
Vlassios I* !idas-6rept Canonic,. persprecti%! ortodo9!-trad*r*#ect*,r*Adrian ,inu-Ed* Trinitas- Ia i- .//;-
2* D8
8
Ar!id*ro'*,r*Ioan N* Floca-op0 cit,2* 0/:
9
Ibide-2*0.;
7
$re eal!0C!ci M)ntuitorul nostru 6une&eu a &is;<e cel ce %ine la Mine nu-3 scot a'ar! (In
=,37) *** "
0/
*
Au 'ost luat !otr6ri cu 2ri+ire la datoriile cultice i s2irituale ale credincio ilor*CanoA
nul .< +or>e te de2re ostul &are ce tre>uie s 'ie inut =n =ntregi$e-canonul D0 se re'er la
2urtarea $oral a o$ului i la o2rirea acestuia de a se ex2une =n 2u>lic 7cest s')nt i
ecuenic sinod "i opre te cu totul pe cei ce se nuesc !sc!rici (ii), i pri%eli tile (specta-
colele) acestora,apoi de aseenea i pri%eli tile de %)n!toare,precu i a se "plini 2ocurile
de scen!*** "
00
*Tot =n aceast categorie ce se re'er la 2artea $oral a o$ului-la c!i2ul
acestuia $oral ne +or>esc i canoanele(00-.<-D0-D1-D7AD:-8/A8:-:/A::-;DA0/0*
0.

9n ideologia iconogra'ic a &6ntuitorului-se dis2une =nlocuirea 4ugr+irii acestuia du2
=n+ turile Vec!iului Testa$ent su> 'or$ de $iel cu 2ictarea c!i2ului &6ntuitorului nostru
Iisus 5ristos su> c!i2 o$enesc 2rin canonul ;. ( *** drept aceea,pentru ca aceea ce este
des"%)r it s! se "n'! i e&e oc(ilor tuturor i prin e te u$ul culorilor,or)ndui,ca de acu
"nainte #ristos 6une&eul nostru,Mielul care a ridicat p!catul luii,s! 'ie "n'! i at i "n
icoane dup! c(ipul s!u cel oenesc "n locul %ec(iului iel,pentru ca "n ele$)nd prin aceasta
!re ia 3ui 6une&eu Cu%)ntul,s! 'i "ndua i i spre aducerea ainte de petrecerea lui "n
trup,da patia Sa i de oartea Sa )ntuitoare, i de r!scup!rarea luii,care s-a '!cut prin
aceasta0 "
01
*9n acela i exist canoane ce 'ace re'erire la starea $oral a clericilor*Canonul 7 se
re'er la 2ctuirea clericilor cu 'e$ei =nc!inate-canonul D se ree'r la 'e$eia ce locuie te =n
ca sa 2reotului-aceasta nu tre>uie s de de >nuit-adic nu tre>uie s do>6ndeasc sau s in
sluFitoare sau 'e$eieEcanonul 8 relatea4 un as2ect 'oarte i$2ortant cu 2ri+ire la cler i anu$e
este legat de cstorie-$ai 2recis 'a2tul c nu se ad$ite cstorie du2 !irotonie-aceasta 'iind
o2rit( 6e %ree ce sa &is "n canoanele apostolice,c! dintre cei care au 'ost "nainta i "n cler
nec!s!tori i,nui i cite i i c)nt!re i s! se c!s!toreasc!, i noi p!&ind acest lucru,or)ndui ca
de acu "nainte,"n nici un c(ip ipodiaconul,sau diaconul,sau pre&biterul,s! nu aib!
"n$!duin a a "nc(eia "nso ire de c!s!torie,dup! (irotonia lui0Iar cine ar "ndr!&ni s! 'ac!
acest lucru s! se cateriseasc!*** "
07
*Acest canon =ntrege te canonul .8 a2ostolic 2rin care
cstoria i2odiaconilor-diaconilor-2re4>iterilor du2 !irotonie este inter4is* i acesta $en ioA
nea4 'a2tul c s+6r irea acestui lucru atrage du2 sine 2edea2sa caterisirii*&ai =nt6lni$ i
alte canoane ce +or>esc des2re 'a2te ce duc la caterisirea clerului*

II* Canonul 0/. Trulan
10
Ar!id*ro'*,r*Ioan N* Floca-op0 cit-2*01.
11
Ibide-2* 018
12
Vlassios I* !idas-op0 cit-22*D8AD:
13
Ar!id*ro'*,r*Ioan N* Floca-op0 cit-2* 0D0
14
Ibide-2* 0/D
D

Canonul 0/. de la Sinodul Trulan ?8<0A8<.@ este cel din ur$ canon alctuit de ctre
rin ii ce au 2artici2at la acest Sinod*Acest canon 2oate a+ea ca i titlu ce anun ceea este
relatat =n !otr6re-sau ca o de'ini ie sintag$a M!iestria du(o%nicului "
0D
*9nc de la aceast
sintag$ se 2oate deduce i$2ortan a acestuia 2entru clerici dar i 'a2tul c du!o+nicia i
$iestria du!o+nicului re2re4enta o 2ro>le$ i$2ortant =n secolul VII iar 2e de alt 2arte
aceasta re2re4int i +a r$6nde =ntotdeauna o 2ro>le$ de discu ie*9n acela i ti$2-2rin acest
canon-se 2oate o>ser+a co$2lexitatea !otr6rilor sinodului Buinisext-acesta a>ord6nd o
su$edenie de necesit i ce se re'lectau =n s6nul Bisericii =n 2erioada res2ecti+ dar i succesul
2e care lAa a+ut =ntrunirea acestui sinod*
0* re4entarea canonului
9n continuare +oi 2re4enta textul canonului 0/. utili46nd ca surs lucrarea Canoanele
*isericii .rtodo9e a Ar!d*ro'*,r* Ioan N* Floca(
Se cade ca cei ce au priit de la 6une&eu puterea de a le$a >i de a de&le$a s!
cercete&e 'elul (calitatea) p!catului >i aplicarea spre "ntoarcere a celui ce a p!c!tuit, >i ast'el
s! aduc! bolii %indecarea potri%it!, ca nu cu-%a, 'olosindu-le pe a)ndou! '!r! !sur!, s!
$re>easc! "n pri%in?a i&b!%irii celui "nc!rcat (su'erind)0 C!ci nu este sipl! boala p!catului,
ci 'elurit! >i "n ulte c(ipuri, >i n!sc!toare de ulte %l!stare ale stric!ciunii, din care r!ul se
re%ars! din plin >i er$e "nainte p)n! s-ar opri prin puterea %indec!torului (a doctorului)0
6rept aceea, cel ce arat! >tiin?! doctoriceasc! (edical!) "n pri%in?a su'letului ai "nt)i
trebuie s! cercete&e starea (dispo&i?ia) celui ce a p!c!tuit, >i dac! "nclin! spre s!n!tate sau,
dipotri%!, c(ea! la sine "ns!>i boala prin n!ra%urile sale; s! %e$(e&e cu se "n$ri2e>te "n
%reea aceasta ("ntre tip) de "ntoarcerea (restabilirea) sa, >i dac! nu se "potri%e>te
e>terului (doctorului), >i %!t!area su'letului se opre>te din pricina 'olosirii doctoriilor
puse asupra ei, >i ast'el s! se !soare ilosti%irea dup! %rednicie0 C!ci tot cu%)ntul (toat!
$ri2a) lui 6une&eu >i al celui c!ruia i s-a "ncredin?at c)ruirea de p!stor (pastoral!) este
s! aduc! "napoi (s! "ntoarc!) oaia cea r!t!cit! >i s! %indece pe cea u>cat! de >arpe >i (dar)
nici s! o "pin$! spre pr!pastia de&n!d!2duirii >i nici a sl!bi 'r)na spre ole>irea >i spre
dispre?uirea %ie?ii; ci "n orice c(ip s! stea "potri%a su'erin?ei (patiii), 'ie prin doctoriile
cele ai aspre >i ai iu?i, '@e prin cele ai oi (suportabile) >i ai bl)nde (u>oare) >i s! se
ne%oiasc! (lupte) spre "nc(iderea (cicatri&area) r!nii, cercet)nd roadele poc!in?ei >i "n$ri2ind
cu "n?elepciune pe oul cel c(eat spre str!lucirea cea de sus0 7>adar, trebuie ca noi s! le
>ti pe a)ndou!, >i pe cele ale aspriii, >i pe cele ale obiceiului (cerute de obicei), dar s!
ur! c(ipul cel ai "nd!tinat la cel care nu priesc aspriea, precu ne "n%a?! pe noi
S')ntul /asile* "
08

rin acest canon se arat =nc de la =nce2ut res2onsa>ilitatea 'oarte $are 2e care o are
du!o+nicul 'a de 'ii du!o+nice ti sau 'a de cei 2e care =i 2store te*9nc de la =nce2ut se
15
Ar!id*ro'*,r*Ioan N* Floca-op0 cit-2*08/
16
Ibide-22*08/A080
8
2reci4ea4 'a2tul c aceast 2utere a du!o+nicului este 2ri$it de la ,u$ne4eu- i =n acela i
ti$2 2ri$e te de la ,u$ne4eu i li>era alegere =n legtura cu 2stori ii si din $o$ent ce
2reci4ea4 *** au priit de la 6une&eu puterea de a le$a >i de a de&le$a*** " -adic 'a2tul c
du!o+nicul !otr te singur ce deci4ie +a lua 'a de 'iul su du!o+nicesc*Totodat se
2reci4ea4 'a2tul c orice deci4ie a du!o+nicului s se 'ac a+6nd ca destina ie 'inal
=ntoarcerea celui ce a 2ctuit*e tot 2arcursul canonului >oala su'leteeasc 2entru care se
a2lelea4 la un du!o+nic este co$2arat cu >oala tru2easc i =n acela i ti$2 se reco$anda
cercetarea i +indecarea >olii su'lete ti =n acela i $od ca atunci c6nd se dore te +indecarea
unei >oli tru2e ti*trun46nd $ai $ult =n analogia cu >oala tru2easc-se reco$and
du!o+nicilor cercetarea $ai =nt6i a cau4ei ce a dus la =$>oln+irea su'letului-sau a cderii =n
2cat 2entru a 2utea gsi un re$ediu ca acesta s nu se $ai s+6r easc *** "nt)i trebuie s!
cercete&e starea (dispo&i?ia) celui ce a p!c!tuit, >i dac! "nclin! spre s!n!tate sau, dipotri%!,
c(ea! la sine "ns!>i boala prin n!ra%urile sale000 *Este $ult $ai greu dec6t =n ca4ul >olii
tru2e ti deoarece aici este +or>a de o >oal su'leteasc ce se gse te i se na te =n $ulte
c!i2uri ce de $ulte ori nu 2ot 'i desco2erite*** C!ci nu este sipl! boala p!catului, ci
'elurit! >i "n ulte c(ipuri, >i n!sc!toare de ulte %l!stare ale stric!ciunii *** "*S2re '6r itul
canonului se =ntre te ideea c sco2ul du!o+nicului este acela de a =ntoarce 2e cel ce a c4ut
=n 2cat-de a $en ine 2e cel ce sAa =ntors de la 2cat-iar 2e cei ce au sc2at de ro>ia 2catului
s ai> griF s nu 'ie cu2rins de de4ndeFde i s cad din nou *** C!ci tot cu%)ntul (toat!
$ri2a) lui 6une&eu >i al celui c!ruia i s-a "ncredin?at c)ruirea de p!stor (pastoral!) este
s! aduc! "napoi (s! "ntoarc!) oaia cea r!t!cit! >i s! %indece pe cea u>cat! de >arpe >i (dar)
nici s! o "pin$! spre pr!pastia de&n!d!2duirii >i nici a sl!bi 'r)na spre ole>irea >i spre
dispre?uirea %ie?ii 000 Se reco$and i $etodele ce tre>uiesc 'olosite de ctre du!o+nic
2ornind de la cele $ai u oare 2n la cele $ai dure $etode 2entru a 2utea sal+a 2e cel
2storit-=ns acestea tre>uiesc 'olosite de la ca4 la ca4 dar du!o+nicul tre>uie s le cunaosc
2e a$6ndou*9n 'inal este 2o$enit S'6ntul Vasile cel &are*Acesta a lsat 'oarte $ulte canoane
cu 2ri+ire la $iestria du!o+nicului i la $etodele 2e care tre>uie s le a2lice du!o+nicul cu
2stori ii si*
.* 9nrudirea canonului 0/. cu alte alte !otr6ri canonice
Reco$andrile canonului 0/. se $ai regsesc -'iind de cele $ai $ulte ori =ntrite =n
'unda$entul lor- i =n alte !otr=ri sinodale ecu$enice-locale sau ale S'in ilor rin i*
9n 2ri$ul r6nd-cel dint6i sinod ecu$enic o'er =n+ turi 2entru du!o+nici-'iind un lucru
de a te2tat 2entru 2ri$ul sinod ecu$enic deoarece 2ro>le$a du!o+niciei re2re4int un as2ect
'oarte i$2ortant =n $en inerea legturii +ii =ntre credincio i i ,u$ne4eu*Ast'el canonul 0. al
Sinodului I Ecu$enic de la Niceea ?1.D@ =n+a des2re =ntoarcerea la credin du2 2ri$irea
unei 2eniten e s 'ie recunoascut i rs2ltit de ctre du!o+nic-utili46nd tre2tat $etode c6t
$ai si$2le 26n la 2ierderea 2catului Iar cei ce au 'ost c(ea?i de (ar >i au ar!tat la
"nceput &el (pornire) lep!d)nd cin$!torile, iar dup! aceeea s-au "ntors ca c)inii la propria
lor %oit!tur!,(000) Iar c)?i arat! "ntoarcerea lor cu 'apte, dar nu de 'or! (cu c(ipul), ci cu
'ric! >i cu lacrii >i cu r!bdare >i cu 'aceri de bine, ace>tia "plinind %reea (ot!r)t! a
:
ascult!rii, se %or "p!rt!>i neaparat de ru$!ciuni (%or participa la ru$!ciunile coune),
episcopului 'iindu-i "n$!duit s! (ot!rasc! (s! dispun!) ce%a >i ai oenos (bl)nd) cu pri%ire
la ace>tia 000
47
Textul canonului este di'erit de cel de la Sinodul Trulan deoarece se re'er la o
alt 2erioad-la secolul IV i +ine i$ediat du2 Edictul de la &ediolanu$ ?101@ a lui
Constantin cel &are ?10.A11:@ redactat =$2reun cu #icinius i este destinat $ai ales acelor
cre tini ce lucrau =n sluF>a ar$atei i erau o>liga i s se =nc!ine 4eilor 2g6ni
0;
*,intre ace tia
unii 2re'erau s renun e la ser+icul $ilitar =n loc s renun e la credin iar acest canon se
re'er $ai $ult la ace tia*
,intre S'in ii rin i-S'6ntul Vasile cel &are-care este a$intit c!iar =n canonul 0/.
Trulan a lsat o serie de !otr6ri cu 2ri+ire la du!o+nici i la du!o+nicie*9n cadrul canonului
.-S'6ntul Vasile +or>e te des2re uciderea $e te iugit a 'tului*Acest canon +or>e te de2re
2ede2sa 2e care tre>uie s o acorde du!o+nicul celui ce a s+6r it acest 2cat-dar i cercetarea
2e care tre>uie s o 'ac acesta 2entru a 2utea o>ser+a =ndre2tarea 7cela care ooar! '!tul
prin e>te>u$ire se supune pedepsei uciderii >i la noi nu este dup! subtilitatea e9presiunii de
'!t 'orat >i ne'orat; c!ci aici se os)nde>te nu nuai pentru cel ce se %a na>te, ci pentru c!
>i pe sine s-a prie2duit; c!ci ai de ulte ori or 'eeile "n acest 'el de "ncerc!ri0 6ar pe
l)n$! aceasta se ai adau$! >i oor)rea '!tului, alt! ucidere dup! inten?ia celor ce
"ndr!&nesc aceasta0 6ar nu trebuie s! se "ntind! poc!in?a lor p)n! la oarte, ci s! se
prieasc! dup! un teren de &ece ani, dar %indecarea s! se (ot!rasc! nu dup! tip, ci dup!
c(ipul poc!in?ei0 "
0<
O 2ers2ecti+ ase$ntoare canonului 0/. Trulan o =nt6lni$ =n cadrul
canonului :7 al S'6ntului*Acesta $en ionea4 'a2tul c du!o+nicul are 2uterea de la
,u$ne4eu de a lega i a de4lega iar =n acela i ti$2 su>liniea4 'a2tul c 2rin $rturisire o$ul
2oate aFunge s cunoasc i s se >ucure de iu>irea #ui ,u$ne4eu 000 'iindc! e9ainarea
Scripturilor ne 'ace cunoscut c! cei ce cu ai are durere se !rturisesc de$rab! a2un$
iubirea de oaeni a lui 6une&eu000
58
#i>era alegere a du!o+nicului este artat i 2rin
'a2tul c acesta are 2uterea de a $ic ora sau $ri ti$2ul de 2ocin =n 'unc ie de
ca4*Canonul ;7 se 2oate de'ini ca $iestria du!o+nicului 'iindc +or>e te des2re ex2erien a
2rin care un du!o+nic anali4ea4 un 2cat-ti$2ul de 2eniten i rodnicia sau consecin ele
2erioadei de 2eniten *Se 2re4int 2ocin a ca el co$un al tuturor celor c4u i i se d ca
exe$2lu i un text din Vec!iul Testa$en ?Facere 0<-0:@ ce =ntre te strdania canonului(
Toate acestea "ns! le scrie ca s! se cerce rodurile poc!in?ei; c!ci ne$re>it nu dup! tipul de
peniten?! le 2udec! pe unele ca acestea, ci ?ine seaa de 'elul poc!in?ei0 Iar daca cu $reu
se %or desp!r?i de n!ra%urile lor >i %or %oi sa slu2easc! ai ult pl!cerilor trupului dec)t
6onului, >i nu %or prii %ia?a cea dup! E%an$(elie, cu ace>tia nu a%e nici o cau&!
coun!0 C!ci noi "n pri%in?a poporului nesupus >i "potri%! $r!itor ne-a "n%!?at a au&i c!;
AM)ntuind, )ntuie>te ?i su'letulB
.0
*Ur$torul canon ?canonul ;D@ =ndru$ 2e du!o+nic s
nu se lase =n+rF>it de os6nda cea grea ce o are de 2urtat i s nu cad toc$ai =n $reaFele
2catelor celor 2e care =i 2store te-ci ace tia sunt doar $artori ai celor ce doresc s se
17
Ar!id*ro'*,r*Ioan N* Floca-op0 cit-22* D;AD<
18
A*A* Vasilie+-Istoria Iperiului *i&antin-traducere i note de Ionu AAlexandru Tudorie-VasileAAdrian Cara>-
Se>astianA#auren iu Na46ru-Ed*oliro$-./0/-22 *<8A<:
19
Ar!id*ro'*,r*Ioan N* Floca-op0 cit-2* 17.
20
Ibide-2*1;1
21
Ibide-2* 1;:
;
=ntoarc i tre>uie s =ncerce s le c6 tige =ntoarcerea s2re ,u$ne4eu iar dac nu reu esc s
=ncerce s c6 tige $car $6ntuirea 2ro2riilor su'lete*
S'6ntul )rigorie de NGssa-2rin canoanele sale-nu 2re4int un s'at adresat du!o+nicului =n
$isiunea sa-sau o =n+ tur de =ntrire a acestuia-ci $ai degra> 2re4int atitudinea 2e care
ace tia ar tre>ui s o de in =n $oe$ntul acordrii e2iti$iilor =n 'unc ie de unele 2cate
s+=r ite cu$ ar 'i(des'r6ul i adulterul ?canonul 7@Euciderea cu +oie i 'r +oie ?canonul D@E
lco$ia i 'urtul ?canonul 8@E2rdarea $or$intelor ?canonul :@Esacrilegiul sau s2urcarea celor
s'inte ?canonul ;@
..
*
III* ,es2re e2iti$ii

entru a se +or>i des2re e2iti$ie-tre>uie $ai =nt6i =n eleas taina 2ocin ei sau a
$rturisirii i s+6r itorul acesteia*rin ur$are cel ce s6+6r e te aceast tain este du!o+nicul
ce are 2uterea dat de la ,u$ne4eu de a lega i a de4lega 2catele 'iilor du!o+nice ti-du2
2orunca &6ntuitorului 3ua i 6u( S')nt0C!rora le %e i ierta p!catele,iertate %or 'i, i c!rora
le %e i ine, inute %or 'i " ?Ioan ./-..A.1@*rin aceast tain-du!o+nica are 2uterea de a
cunoa te starea $oral a credincio ilor i =n acela i ti$2 are 2uterea de a acorda e2iti$ie sau
de a o retrage-a+6nd li>ertate de alegere dat de ctre 9nsu i ,u$ne4eu*entru aceasta a+e$
ca $rturie cu+intele &6ntuitorului Iisus 5ristos .ric)te %e i le$a pe p!)nt,%or 'i le$ate i
"n cer, i oric)te %e i de&le$a pe p!)nt,%or 'i de&le$ate i "n cer " ?&atei 0;-0;@*Taina
2ocin ei 2oate 'i s+6r it doar de ctre e2isco2ii i 2re4>iterii !irotoni i =n $od +alid
.1
*9n
$od cert- e2iti$iile 2ot 'i acordate nu$ai de ctre e2isco2ii i 2re4>iterii !irotoni i =n $od
+alid*,u!o+nicul =n $o$entul s+6r irii taine este 2erce2ut ca un Fudector ce 2oate acorda
e2iti$ii a+6nd autoritate di+in-=ns du2 cu$ a$ +4ut =n ca2itolele anterioare acestea se +or
acorda nu$ai cu sco2ul de a aFuta 2e cel c4ut*
0* ,e'inirea i 2re4entarea no iunii de e2iti$ie
entru a 2utea =n elege no iunea de e2iti$ie sau 2luralul e2iti$ii $ai =nt6i tre>uie ce
2re4entat o de'ini ie ce denot =nse$ntatea acestui ter$en*E2iti$iile sau 2ede2sele
>iserice ti-se a2lic =n ca4ul c6nd cel se $rturise te nu 2oate 2ri$i de4legare de 2cate-
nea+6nd un caracter +indicati+-ci unul de =ndre2tarea sau +indector*
.7
9ntrAun $od $ult $ai
si$2lu 2rin e2ite$ie se 2oate =n elege o =ncercare 2e care o acord du!o+nicul 'iului
du!o+nicesc 2entru aAl 2utea aFuta s treac 2este 2cat*9n $od cert e2iti$iile se acord nu$ai
2entru +indecarea de 2cat i nu 2entru 2ede2sire-ca rs2lat adus legiuitorului ci aceasta are
un caracter de =ndre2tare* i aceste e2iti$ii au 'ost discutate la $aForitatea sinoadelor
22
Ar!id*ro'*,r*Ioan N* Floca-op0 cit-22* 7/;A701
23
Ide$-6rept canonic ortodo9,le$isla ie i adinistra ie bisericeasc! -+ol* II-Ed* Institutului Bi>lic i de &isiune
al Bisericii Ortodoxe Ro$6ne-Bucure ti-0<</-2* 7.
24
Ibide-2* 7D
<
ecu$enice-locale-sau ale S'in ilor rin i*SAa =ncercat o clasi'icare a acestora =n 'unc ie de
gra+itatea actelor s+6r ite 2entru a nu 2roduce s$inteal =n loc de =ndre2tare*e l6$g
clasi'icarea lor sAa discutat i des2re du!o+nicie sau $iestria du!o+nicului ?canonul 0/.
TrulanEcanonul :7-;7 al S'6ntului Vasile cel &are@ deoarece acesta este anali4ea4 cau4a i
acord e2iti$ia-el de in6nd deci4ia 'inal* 9n acela i ti$2 cel ce a acordat o e2iti$ie are
autoritatea de a o reduce sau $ri =n 'unc ie de 'iecare ca4 asu$6nduA i res2onsa>ilitatea
2entru 'iecare deci4ie luat*E2iti$iile au 'ost sta>ilite =n ra2ort cu gra+itatea 2catului-=ns
acestea nea+6nd un caracter de 2edea2s ca i =n ca4ul 2ede2eselor legislati+e ale statului nu
se 2utea crea unele 2ede2se ce constr6nge 2e 2ersoana =n cau4a ci odat cu 2ri$irea e2iti$iei
tre>uia s se nasc =n cel 2storit ndeFdea de =ndre2tare*Acest lucru se 2oate +edea i din
de'inii iile no iunilor de e2iti$iei 2e care a$ relatato $ai sus i cea a 2ede2sei ce sur+ine =n
ur$a unei in'rac iuni acesta re2re4ent6nd 'apta care pre&int! pericol social, s!%)r>it! cu
%ino%!?ie >i pre%!&ut! de le$ea penal!
55
"*,in aceste $oti+e du!o+nicul nu 2oate 'i asociat =n
$od direct cu un Fudector deaorece acesta are autoritatea de constr6ngere a unui cet ean =n
ti$2 ce du!o+nicul nu de ine ast'el de autoritate-=n+ tura Bisericii ne>a46nduse i
ne'olosind ast'el de 2ractici*,e aici se o>ser+ 'a2tul c e2iti$ia nu 2oate 'i co$2arat cu
2edea2sa Furidic deoarece aceasta este utili4at cu sco2 de =ndre2tare tre4ind =n $intea celui
ce a 2ri$itAo ndeFdea iertrii iar 2e l6ng aceasta iertarea se o> ine nu$ai cu a2ortul i cu
li>era con+ingere a celui 2storit 'r a 'i constr6ns =ntrAun 'el sau 2rintAo $odalitae direct
sau indirect*
Nu exist di'eren e =ntre 2uterea e2iti$iilor acordate de ctre un 2re4>iter sau
e2isco2*Acestea sunt ase$ntoare*9n acela i ri$2 nici e2isco2ul-nici du!o+nicul 2re4>iter nu
2oate inter+eni asu2ra deci4iei date de cellat 'iecare 'iind res2onsa>il asu2ra deci4iiei sale-
deci4ie ce 2oate 'i sc!i$>at nu$ai de ctre '2tuitorul acesteia
.8
*eniten ele au su'erit
$odi'icri =n 'unc ie de 2ro>le$ele din 2erioada res2ecti+-=n Biserica Vec!e se 2ractica
2edea2sa exco$unicrii iar cei ce dorea s 'ie re2ri$i i =n s6nul Bisericii tre>uia s 'ac
2eniten 2rin care artau =n $od ex2res c doresc cu ade+rat s re'ac 2are din cadrul
Bisericii i 2re4int se$ne de =ndre2tare*Aceast calitate de +eri'icare i cercetare a celui
exco$unicat =i re+enea e2isco2ului iar $ai t=r4iu i 2re4>iterului =ns nu se 2oate +or>i de o
deose>ire !aric =ntre de4legrile reali4ate de ace tia*
.* E2iti$iile =n +ederea S'in ilor rin i

S'6ntul Vasile cel &are-este cel ce clasi'icat i a +or>it c6t $ai clar des2re e2iti$ii-
des2re necesitatea lor-'olosul i ad$inistrarea lor*9n colec ia acestuia de canoane sunt descrise
di'erite 'eluri de e2iti$ii =n 'uc ie de gra+itatea i ti2ul 2catelor dar cu+inte de =ndru$are
25
C.6+3 <EC73 73 D.MECIEI HHH Re2u>licat-; ,ece$>rie .//;-Titlul II(In'racIiunea- Ca2*0(,is2o4iIii
generale-Art*0:
26
Ar!id*ro'*,r*Ioan N* Floca- 6rept canonic ortodo9,le$isla ie i adinistra ie bisericeasc! -+ol* II-Ed*
Institutului Bi>lic i de &isiune al Bisericii Ortodoxe Ro$6ne-Bucure ti-0<</-22* 78A7:
0/
2entru du!o+nici =n +ederea alegerii e2iti$iei corecte dar i cercetrii c6t $ai di>ace a
credincio ilor*9n canonul . S'6ntul Vasile =n+a 2e du!o+nici 000/indecarea s! se (ot!rasc!
nu dup! tipul peniten ei ci dup! c(ipul poc!in ei 000
57
*Acesta sus ine cercetarea continu a
2enitentutului du2 ce 2ri$e te e2iti$ia 2entru a se 2utea o>ser+a se$nele =ndre2trii*Acest
lucru este 2re4entat i =ntrit =n canonul ;7 unde se 2reci4ea4 000 s! se cerce roadele
poc!in ei, 'iindc! ne$re it,nu dup! tipul de peniten ! le 2udec! pe unele ca acestea,ci
ine sea! de 'elul de poc!in !000
5F
*rin aceasta se conclu4ionea4 'a2tul c nu
=ntotdeauna ti$2ul 2eniten ei 2oate s =ndre2te 2e cel c4ut-iar 2e de alt 2arte 'a2tul c 'r
a2ortul i drin a celui c4ut nu 2oate exista =ndre2tare-2eniten a nea+6nd niciAun e'ect*S'6ntul
Vasile arat i care este sco2ul e2iti$iilor-acela de a =ndre2ta iar nu acela de a 2ede2si =n
canonul 1 ***Iar "ndeob te,%indecarea cea ai ade%erat! este "ndreptarea de p!cate *** "-iar
tot =n acest canon reco$and s nu se in nea2rat canonul strcit ci acesta s 'ie ada2tat =n
'unc ie de 2erioad-de 2ro>le$ele i starea 'iecrei 2ersoane-=n aceasta const6nd $iestria
du!o+nicului de a alege e2iti$ia adec+at =n 'uc ie de 'iecare ca4 *** s! se procede&e at)t dup!
le$e,c)t i dup! obicei *** "
.<
*
e l6ng aceste s'aturi S'6ntul Vasile reco$and i o serie de e2iti$ii sau canoane
2entru di'erite 2cate-=n 'unc ie de gra+itatea lor-2ornind de la e2iti$ii si$2le 26n la unele
$ai grele*9ns ur$6nd cu+6ntul de $ai sus acestea tre>uiesc ada2tate la o>icei sau la situa ia
'iecruia*,e exe$2lu 2entru uciderea $e te ugit a 'tului reco$and un ti$2 de 2ocin de
0/ ani ?canonul .@E2entru uciga i-'er$ectori-strictori de 2arte >r>teasc i 'e$eiasc
reco$and un ti$2 de 1/ de ani 2entru 2oci ?canonul :@E2entru uciderea 'r de +oie 00 ani
?canonul 00@*e l=ng acestea r6nduie te e2iti$ii i 2entru clerici care de cele $ai $ulte ori se
re4u$ la o2rirea de la sluFire(Canonul 0. o2re te de la sluFire 2e clericii ce se cstoresc a
doua oar*Alte canoane se re'er la o2rirea total 26n la renun area =n $od o'icial la 2catul
res2ecti+(cstoriile o2rite ?canonul .1@*
S'=ntul Ioan )ur de Aur-+or>e te des2re res2onsa>ilitatea e2iti$iilor i des2re condi iile
acordrii acestora-dar i cerectarea celor c4u i ce tre>uie s se 'ac cu $are 2reci4ie 2entru a
o>ser+a ade+rata inten ie a celui ce se $rturise te Epitiia s! nu se dea siplu,dup!
cantitatea p!catului,ci s! se aib! "n %edere i inten ia celor ce p!c!tuiesc,ca nu cu%a %oind
s! c)rpe ti ceea ce sa rupt,ai are s! 'aci cr!p!tura, i str!duindu-te s! "ndrepte&i ceea ce a
c!&ut ,s! 'aci c!derea ai are *** "-iar 2e l6ng aceasta reco$and du!o+nicilor a2licarea
corect a canoanelor 2entru a 2utea i4+or6 roadele utili4rii acestora 000preotul s! aplice cele
corespun&!toare,ca nu cu%a str!duin a lui s! 'ie &adarnic! *** "
1/
*
S'6ntul Ioan AFuntorul +or>e te-=n colec ia sa de canoane =ntregitoare-des2re cercetarea
celor ca au 2ri$it e2iti$ii i reco$and scderea din 2erioada o2ririi de la S'6nta Eu!aristie a
celor ce do+edesc 2e 2arcursul ascultrii c se 2ociesc*** Coi a socotit ca "n pri%in?a celor
care se poc!iesc cu ade%!rat >i cu s)r$uin?! ">i c(inuiesc trupul cu disciplin! aspr! >i cu
"n?elepciune ">i sc(ib! %ia?a, contrabalans)nd r!utatea anterioar! dup! !sura "n'r)n$erii,
27
Ar!d*ro'*,r*Ioan N* Floca,Canoanele *isericii .rtodo9e : note i coentarii -Ed*Institutului Bi>lic i de
&isiune al Bisericii Ortodoxe Ro$6ne-Bucure ti-0<<.-2* 17.
28
Ibide-2* 1;:
29
Ibide-2* 171
30
Ibide-2* 78
00
s! !sur! >i scurtarea tipului de poc!in?!*** "
10
Se reco$and 2entru cei ce se re in de la
carne-ou->r6n4-untAdele$n-s se ierte c6te un an din 2eniten *9n acela i ti$2 S'* Ioan-=n
canonul 78-$en ionea4 un lucru esen ial ce arat caracterul de =ndre2tarea a e2iti$iilor i nu
de 2ede2sire-acela de a nu =nde2rta de Biseric 2e ni$eni c!iar dac se a'l su> canon i de a
nu certa cu dou os6nde 2entru aceea i gre eal *** Canonul &ice s! 'ace a>a din cau&! c!
ulte 'eei s-au sinucis de ru>ine*** "
1.
*S'6ntul =ntre te aceast idee utili46nd un text
Scri2turistic al Vec!iului Testa$ent( Cu %ei pedepsi de dou! ori pentru aceea i ?Nau$ 0-<@*
Canonul : 2re4int legtura dintre du!o+nic i credincio i-deoarece 2ri$irea e2iti$iei tre>uie
s se 'ac de >un +oie cu acordul celui c4ut i cu ndeFdea s2re =ndre2tarea*Tre>uie s se
reali4e4e un consi$ $6nt =ntre du!o+nic i 'iul du!o+nicesc*,e aceea S'6ntul Ioan AFuntoA
rul $rturise te 2rin acest canon Consi !)ntul este cau&a i "nceputul epitiiilor "
11
Canonul 0 al S'6ntului )rigorie de NGssa-care este 'oarte co$2lex-+or>e te des2re
'elurile 2catelor i des2re t$duirea lor*S'6ntul )rigorie $en ionea4 utili4area e2iti$iilor
2entru t$duirea 2catelor*Reali4ea4 o analogie sau un ra2ort =ntre $edica$entele i
cercetarea 'oarte 2recis ce se 'ace 2entru >olile tru2ului cu $etodele 'olosite i doctoriile
necesare +indecrii su'letului*Reali4ea4 o =$2r ire a su'letului =n trei ele$ente necesare
2entru cercetarea i +indecarea acestuia(ra iunea-concu2iscen a i irasci>ilitatea*Studiind
acesea s2une c 000epitiia trebuie s! ur!reasc! %indecarea potri%it!000
34
"*Tot 2rin aceste
cu+inte se =ntre te i $isiunea e2iti$iei-aceea de a +indeca ori =ndre2ta i nu de a 2ede2si*
rintre rin ii ce au +or>it des2re e2iti$ii i au alctuit cu+inte de =ndru$are 2entru
du!o+nici se a'l i S'6ntul Nic!i'or &rturisitorul*Canonul .;-care se $ai 2oate nu$i i
=ndru$are 2entru du!o+nic-al S'6ntului Nic!i'or +or>e te des2re 2strarea secretului
$rturisirii din 2area du!o+nicului i $ai ales =ntreste canonul 78 al S'6ntului Ioan
AFuntorul- de a nuAi de2rta de Biseric*Totodat canonul i$2une du!o+nicilor acordarea
e2iti$iilor cores2un4toare 'iecrei stri su'lete ti *** s! li se adinistre&e epitiiile ce li se
cu%in,potri%it dispo&i iei su'lete ti a 'iec!ruia000
35
*S'6ntul Nic!i'or-2rin canonul 1/-denot
'a2tul c orice du!o+nic area 2uterea de la ,u$ne4eu de a alege =n $od li>er 'r niciAo
constr6ngere $etoda de sal+are a celui c4ut i e2iti$ia acordat acestuia 6ac! un laic cu
%oia sa " i %a !rturisi p!catele sale,du(o%nicul poate s! procede&e dup! c(ib&uin a sa
3=

9n conclu4ie-at6t S'6ntul Vasile cel &are c6t i S'in ii Ioan )ur de Aur-Ioan
AFuntorul-)rigorie de NGssa-Nic!i'or &rturisitorul dau =ndru$ri sau s'aturi 2entru
acordarea e2iti$iilor de ctre du!o+nici-=ns ace tia $en ionea4 =n unani$itate 'a2tul c
du!o+nicul este cel ce alege =n $od li>er $etodele 2e care le +a utili4a cu cei ce se
$rturisesc =n $od +oit i li>er-acestea 'c6nduse s2re =ndre2tare i iertare a 2catelor-=ns
2entru 'iecarea deci4ie i e2iti$ie acordat du!o+nicul este res2onsa>il*
31
Ar!d*ro'*,r*Ioan N* Floca,Canoanele *isericii .rtodo9e : note i coentarii -Ed*Institutului Bi>lic i de
&isiune al Bisericii Ortodoxe Ro$6ne-Bucure ti-0<<.-2* 71D
32
Ibide-2* 778
33
Ibide-2* 718
34
Ibide-2* 7/D
35
Ibide-2* 7D<
36
Ar!d*ro'*,r*Ioan N* Floca,Canoanele *isericii .rtodo9e : note i coentarii -Ed*Institutului Bi>lic i de
&isiune al Bisericii Ortodoxe Ro$6ne-Bucure ti-0<<.-2* 7D<
0.

Bi>liogra'ie(
0* *iblia sau S'"nta Scriptur!- Ed* Institutului Bi>lic i de &isiune al Bisericii Ortodoxe
Ro$6ne- Bucure ti- .//8
.* C.6+3 <EC73 73 D.MECIEI HHH Re2u>licat-; ,ece$>rie .//;
1* F#OCA- Ar!id* N* Ioan- Canoanele *isericii .rtodo9e : note i coentarii - Ed*Institutului
Bi>lic i de &isiune al Bisericii Ortodoxe Ro$6ne- Bucure ti- 0<<.
01
7* F#OCA- Ar!id* N* Ioan- 6rept canonic ortodo9, le$isla ie i adinistra ie bisericeasc! -
Vol* II- Ed* Institutului Bi>lic i de &isiune al Bisericii Ortosoxe Ro$6ne- Bucure ti- 0<</
D* RJ&UREANU- r* ro'* ,r* Ioan- SE AN- r* ro'* ,r* &ilan- BO,O)AE- r* ro'* ,r*
Teodor- Istoria *isericeasc! +ni%ersal!- Vol* I ?0 % 0/D7@- Ed* Institutului Bi>lic i de
&isiune al Bisericii Ortodoxe Ro$6ne- Bucure ti- 0<;:
8* VASI#IEV- A* A- Istoria Iperiului *i&antin- traducere i note de Ionu AAlexandru Tudorie-
VasileAAdrian Cara>- Se>astianA#auren iu Na46ru- Ed* oliro$- Bucure ti- ./0/
:* 5I,AS- I* Vlassios- 6rept canonic, o perspecti%! ortodo9!- trad* r* #ect* Adrian ,inu-
Ed* Trinitas- Ia i- .//;
;* CATANJ- r* ,r* Ci2rian- ,p!ratul -ustinian i .ri$enisul, =n Re+ista Teolo$ie i /ia ! -
: &ai ./00- Ed* ,oxologia- Nr* DA;- $aiAaugust - ./00

07