Sunteți pe pagina 1din 11

Tema 2.

CADRUL LEGAL I INSTITUIONAL DE ASIGURARE A FUNCIONRII


PIEEI DE CAPITAL
2.1. Cadrul legal de asgurare a !u"#$%"&r 'e$e de #a'(al
2.1.1. Cadrul legal de asgurare a !u"#$%"&r 'e$e de #a'(al) 'ra#(# ale SUA *
UE
2.1.2. Cadrul legal de asgurare a !u"#$%"&r 'e$e de #a'(al d" Re'u+l#a
,%ld%-a
2.2. Cadrul "s((u$%"al de asgurare a !u"#$%"&r 'e$e de #a'(al
2.2.1. Orga"e de regleme"(are * #%"(r%l 'e 'a$a de #a'(al) 'ra#(# ale SUA. UE.
Re'u+l# ,%ld%-a
2.2.2. Em(e"$ * "-es((%r 'e 'a$a de #a'(al
2.2./.Par(#'a"$ 'r%!es%"*( 'e 'a$a de #a'(al) 'ra#(# "(er"a$%"ale * "a$%"ale
0+l%gra!e)
1. Legea Republicii Moldova cu privire la piaa valorilor mobiliare nr. 199-XIV din
18.11.98. n: Monitorul !icial al R. Moldova nr."#-"8$1"% din "%.&%.1999
". Legea pentru modi!icarea 'i completarea Legii (r.19"-XIV din 1".11.1998 privind
)omi*ia (aional+ a Valorilor Mobiliare (r.1"9-XVI din &#.&,."&&#
%. Legea Republicii Moldova privind )omi*ia (aional+ a -ieei .inanciare nr. 19"-XIV din
1".11.98. n: Monitorul !icial al R. Moldova nr. ""- "% din 1999
/. Legea Republicii Moldova privind *ociet+ile pe aciuni nr. 1134-XIII din 02.04.97. n: Monitorul Oicial al
Republicii Moldova nr.3!-39"332 din 12.0#.1997
0. Re$ulile %ur&ei de 'alori a Moldovei. (ot)r*rea +,-. nr. #2"14 din 2#.12.200!. n: Monitorul Oicial al Republicii
Moldova nr.37-40"12/ din 20.02.2009
,. 1trategia de de2voltare a pieei !inanciare nebancare pe anii "&11-"&103 111.#"'!.md
#. 1toica .3 Mecani*me 'i in*tituii ale pieei de capital. -iee de capital emergente3
4ucure'ti3 5ditura 5conomic+3 "&&".
2.1. Cadrul legal de asgurare a !u"#$%"&r 'e$e de #a'(al
6e2voltarea 'i interconectarea economiilor naionale3 accentuarea concurenei pentru
atragerea capitalurilor 'i a *ur*elor de !inanare3 precum 'i cre'terea importanei pieelor de
capital3 au condu* la o cre'tere a cerinelor 'i e7igenelor inve*titorilor !a+ de in!ormaiile
!urni2ate de companii. 8ce'ti !actori au determinat3 pe plan mondial3 de2voltarea cadrului
9uridic 'i economic3 ce *-a concreti2at prin adoptarea unui cadru legi*lativ care: *+ permit+
acce*ul inve*titorilor la in!ormaii: *+ contribuie la cre'terea tran*parenei privind deci2iile
economice ale companiilor: *+ a*igure *ecuritatea !inanciar+ a participanilor precum 'i
*tandardi2area procedurilor pentru determinarea ri*cului a*ociat inve*tiiilor.
2.1.1. Cadrul legal de asgurare a !u"#$%"&r 'e$e de #a'(al) 'ra#(# ale
SUA * UE
;ran*parena 'i integritatea repre2int+ !undamentul con*truciei cadrului legal 'i
in*tituional care *+ a*igure !uncionarea pieei de capital at<t la nivel internaional3 c<t 'i
naional..
In practic+3 per!ormana *i*temului !inanciar ba2at pe piaa de capital e*te demon*trat+ de
economia Statelor Unite ale Americii3 =n cadrul c+reia in*tituiile pieei de capital 9oac+ un rol
mult mai important dec<t =n +rile >niunii 5uropene *au cele a*iatice3 unde companiile
obi'nuie*c *+ utili2e2e mai mult !inanarea prin piaa bancar+.
-uterea pieelor de capital din economia american+ are la ba2+ dou+ *ur*e:
legislaia restrictiv ?Steagal Holding Company Act i Glass Steagall Act@ impu*+ b+ncilor3
care a condu* la *cumpirea creditelor de !inanare ?principiul *epar+rii activit+ii bur*elor de
valori de activitatea bancar+3 introdu* =n 1>8 prin 1ecuritie* 8ct din 19%%@. Ideea central+ a
ace*tui principiu e*te aceea c+ numai *ociet+ile *peciali2ate ?adic+ *ociet+ile de broAera9 'i
b+ncile de inve*tiii@ *unt autori2ate *+ intermedie2e tran2aciile cu valori mobiliare3 at<t pe
pieele primare c<t 'i pe pieele *ecundare de capital. 4+ncilor comerciale nu li *e permite *+
anga9e2e - in mod direct - propriile capitaluri *au *umele deponenilor =n pla*amente pe pieele
de capital3 primare *au *ecundare3 av<nd =n vedere ri*cul ridicat ce *e a*ocia2+ ace*tor inve*tiii.
ncrederea investitorilor n corectitudinea i eficiena pieelor de capital3 *u*inut+ de
e7ecutarea rapid+ 'i corect+ a ordinelor de tran2acionare. )orectitudinea 'i e!iciena in*tituiilor
pieelor de capital americane *e datorea2+3 =n mare parte3 mediului concurenial =n care ace*tea *-
au de2voltat.
4a2a legi*lativ+ de *upravegBere a pieei de capital americane *e ba2ea2+ pe " legi
adoptate la =nceputul anilor C%& ai *ec. XX.
1. Legea #u 'r-re la T(lurle ,%+lare din 19%% ce prevede:
Cerine fa de nregistrare.
Sanciuni.
2.Legea cu privire la Bursele de Valori ?19%/@3 care inter2ice manipul+rile pe pia+3 permite
e!ectuarea unor reguli corecte de 9oc 'i prevede:
2"regs(rarea 34r(l%r de -al%are #e au ls("g.
I"s(ru#$u" 'r-"d "sder5.
2"regs(rarea +ursel%r de -al%r. +r%6erl%r * dealerl%r.
C%"(r%lul asu'ra a#(-(&$ #%mer#ale.
Cer"$e !a$& de (ra"7a#$le 8" mar9&.
Sa"#$u".
.uncionarea pieelor de capital din +rile UE e*te a*igurat+ de )adrul legal compu*
dintr-o multitudine de directive. 1e con*ider+3 c+ noul cadrul legi*lativ al >niunii 5uropene =n
materia *erviciilor de inve*tiii !inanciare3 repre2entat de directiv+ Mi.I63 a intrat =n vigoare din
data de 1 noiembrie "&&#3 ='i propune *+ crea*c+ competiia 'i e!iciena pe pieele de capital 'i *+
le !ac+ mai competitive comparativ cu celelalte piee de capital din lume.
Pr"#'alele a#(e legsla(-e ale UE 'r-"d 'a$a de #a'(al
1. Directiva nr. 9!9!C" din #$.#$.%99 a &arlamentului "uropean 'i a Consiliului
privind sc(emele de compensare pentru investitori3 publicat+ =n Durnalul !icial al
)omunit+ilor 5uropene nr. L 8/ din ",.&%.199#:
". Directiva nr. 9)!*+!C" din %9.#,.%99) a &arlamentului "uropean 'i a Consiliului
privind caracterul definitiv al decontrii n sistemele de pli 'i de decontare a titlurilor
de valoare3 publicat+ =n Durnalul !icial al )omunit+ilor 5uropene nr. L 1,, din
11.&,.1998:
%. Directiva nr.*##%!$-!C" din *).#,.*##% a &arlamentului "uropean 'i a Consiliului
privind admiterea valorilor mo.iliare la cota oficial a unei .urse de valori 'i
informaiile care tre.uie pu.licate cu privire la aceste valori mo.iliare3 publicat+ =n
Durnalul !icial al )omunit+ilor 5uropene nr. L 18/ din &,.&#."&&1:
/. Directiva nr.*##$!+!C" din *).#%.*##$ a &arlamentului "uropean 'i a Consiliului
privind utili/rile a.u/ive ale informaiilor confideniale 'i manipulrile pieei 0a.u/ul
de pia13 publicat+ =n Durnalul !icial al >niunii 5uropene nr. L 9, din 1".&/."&&%:
0. Directiva nr. *##$!%!C" din #-.%%.*##$ a &arlamentului "uropean 'i a Consiliului
privind prospectul care tre.uie pu.licat n ca/ul unei oferte pu.lice de valori mo.iliare
sau pentru admiterea valorilor mo.iliare la tran/acionare3 publicat+ =n Durnalul !icial
al >niunii 5uropene nr. L %/0 din %1.1"."&&%:
,. Directiva nr.*##-!*,!C" din *%.#-.*##- a &arlamentului "uropean 'i a Consiliului
privind ofertele pu.lice de cumprare3 publicat+ =n Durnalul !icial al >niunii 5uropene
nr. L 1/" din %&.&/."&&/:
#. Directiva nr.*##-!$9!C" din *%.#-.*##- a &arlamentului "uropean 'i a Consiliului
privind pieele instrumentelor financiare3 publicat+ =n Durnalul !icial al >niunii
5uropene nr. L 1/0 din %&.&/."&&/ ?Mi!"@:
8. Directiva nr.*##-!%#9!C" din %,.%*.*##- a &arlamentului "uropean 'i a Consiliului
privind armoni/area o.ligaiilor de transparen n ceea ce prive'te informaia
referitoare la emitenii ale cror valori mo.iliare sunt admise la tran/acionare pe o
pia reglementat3 publicat+ =n Durnalul !icial al >niunii 5uropene nr. L %9& din
%1.1"."&&/:
9. Directiva *##+!-9!C" din %-.#+.*##+ a &arlamentului "uropean 'i a Consiliului
privind rata de adecvare a capitalului ntreprinderilor de investiii 'i al instituiilor de
credit3 publicat+ =n Durnalul !icial al >niunii 5uropene nr. L 1## din %&.&,."&&,.
2.1.2. Cadrul legal de asgurare a !u"#$%"&r 'e$e de #a'(al d" Re'u+l#a ,%ld%-a
-iaa de capital apare dup+ declararea independenei Republicii Moldova3 e*te un
domeniu nou pentru economia autoBton+.
Cadrul legal al 'e$e de #a'(al d" Re'u+l#a ,%ld%-a e*te repre2entat de:
- Legile adoptate de -arlamentul Republicii Moldova:
- 6ecretele -re'edintelui Republicii Moldova:
- Eot+r<rile Fuvernului Republicii Moldova:
- Regulamentele elaborate 'i aprobate de )(-.:
- alte acte normative elaborate de in*tituiile de auto-reglementare ?de e7emplu3
Regulile 4ur*ei de Valori@:
- )odul -enal3 )odul )ivil3 )odul 8dmini*trativ etc. ?care *tipulea2+ unele norme privind
piaa de capital@.
-entru Republica Moldova3 =n condiiile de a*pirare la integrarea =n comunitatea european+3
un principiu prioritar =l con*tituie racordarea legi*laiei din domeniul pieei de capital autoBtone
la cea european+.
2.2. Cadrul "s((u$%"al de asgurare a !u"#$%"&r 'e$e de #a'(al
&rincipalele organi/aii internaionale de auto-reglementare:
Asociaia !nternaional a #ieelor de $alori Mo%iliare &!nternaional Securities Mar'ets
Association ( !SMA) - un organi*m de auto-reglementare ai c+rui membri *unt3 =n marea lor
ma9oritate3 b+nci anga9ate pe pieele euroobligaiunilor. I1M8 operea2+ =n *i*temul
;ran*action 57cBange 1G*tem ?;R8X@3 care repre2int+ o !acilitate on-line3 =n timp real3
pentru compararea 'i con!irmarea tran2aciilor =ntre dealeri.
*anca +eglementrilor !nternaionale &*an' of !nternational Settlement , *!S) 5 a*ociaie a
b+ncilor centrale care urm+re'te meninerea *tabilit+ii pe pieele !inanciare.
Asociaia !nternaional pentru S-ap,uri i #roduse erivate &!nternational S-aps and
erivatives Association , !SA) - organi*m de auto-reglementare care *e ocup+3 =n *pecial3 de
pieele ;) pentru produ*e derivate 'i *Hap-uri.
2.2.1. Orga"e de regleme"(are * #%"(r%l 'e 'a$a de #a'(al) 'ra#(# ale SUA. UE.
Re'u+l# ,%ld%-a
rgani2area reglement+rii 'i a *upravegBerii pieelor de capital di!er+ de la o ar+ la alta
=n !uncie de tradiii3 dar 'i de gradul de de2voltare a ace*tora 'i de corelarea dintre piaa de
capital 'i piaa bancar+.
n !uncie de modul de organi2are3 *i*temul de *upravegBere poate !i conceput ca o
structur dispersat ?ca =n ca2ul pieei americane@ *au ca o structur foarte concentrat ?ca2ul
pieei !rance2e@.
n practica internaional+ *e cuno*c dou+ modele de reglementare a pieei !inanciare:
T1" Pea6s. care pre*upune mai multe organe de *upravegBere dup+ principiul
*ectorial$in*tituional. n cadrul ace*tui model *tabilirea regulilor3 controlul3 *upravegBerea 'i
re*pectarea intere*elor inve*titorilor *unt e!ectuate de di!erite organe ?*pre e7emplu3 organul
de control al activit+ii bancare: organul de control al activit+ii de a*igurare: organul de
control al activit+ii pe piaa de capital@.
,ega5regula(%rul. care pre*upune e7i*tena unui organ public central3 care reglementea2+
toate *egmentele pieei !inanciare. >n atare model au ale* urm+toarele +ri: )anada ?198#@3
Marea 4ritanie ?199#@3 Daponia ?1998@ etc. n ma9oritatea +rilor re*pective *copurile
reglement+rii de *tat a pieei !inanciare *unt *imilare 'i anume:
- a*igurarea *tabilit+ii !inanciare a pieelor bancare3 de capital3 a*igur+rilor 'i
organi2aiilor !inanciare3 precum 'i meninerea =ncrederii !a+ de *i*temul !inanciar:
- a*igurarea proteciei core*pun2+toare a intere*elor con*umatorilor *erviciilor !inanciare:
- crearea condiiilor *imilare pentru activitatea organi2aiilor !inanciare =n *copul
meninerii concurenei pe piaa !inanciar+.
n ultimul timp3 =n ma9oritatea +rilor3 *e ob*erv+ tendina de delegare a
responsa%ilitilor de reglementare i supraveg.ere a pieei naionale de capital n sarcina unei
singure instituii.
Reglementarea pieelor de capital *e poate reali2a at<t direct de c+tre *tat prin propriile
in*tituii3 c<t 'i indirect prin intermediul unor in*tituii !inanciare abilitate cu !uncii regulatoare3
ultimele devenind a*t!el organisme de auto,reglementare.
-rintre primele +ri care au de2voltat un *i*tem de *upravegBere a pieei de capital3
devenind un model pentru alte economii naionale3 e*te 1.>.8.
n SUA3 !uncia de *upravegBere a pieei de capital revine Comisiei pentru Valori
2o.iliare 'i 3peraiuni Bursiere &/.e Securities and 01c.ange Commission , S0C)3 in*tituie
creat+ =n principal pentru a a*igura protecia inve*titorilor. 8cea*t+ in*tituie a !o*t creat+ prin
1ecuritie* 57cBange 8ct din 19%/3 =n urma cri2ei bur*iere din 19"9 'i perioadei de depre*iune
din anul 19%&3 care au a!ectat puternic economia american+.
n cadrul *i*temului de reglementare 'i *upravegBere a pieei !inanciare din 1>83 un rol
important =l are 'i .anca central ?"ederal +eserve System , "0@3 importana *a *e r+*!r<nge
at<t a*upra activit+ilor bancare3 c<t celor de pe piaa de capital. 8*t!el3 .56 *tabile'te3 =n ca2ul
tran2aciilor =n mar9+3 m+rimea mar9ei iniiale 'i a celei permanente *au e*te implicat =n
*upravegBerea dealerilor primari.
8 treia categorie de in*tituii3 care contribuie la activitatea de reglementare 'i
*upravegBere a pieei ?=n *pecial3 *upravegBerea intermediarilor 'i a tran2aciilor@ *unt
organismele de auto4reglementare ?8R@: .ursele de valori 'i Asociaia 5aional a
Dealerilor de Valori 2o.iliare3 &2ational Association of Securities ealers , 2AS).
n domeniul pieelor !uture*3 autoritatea regulatoare 'i de *upravegBere e*te Comisia
pentru 5egocierea Contractelor 6utures pe 2rfuri ?Commodity "utures /rading Commission
( C"/C@3 care =n po!ida denumirii re*trictive re!eritor la activul *uport - m+r!uri3 *upravegBea2+
toate tran2aciile cu contracte !uture*. 8tribuiile de reglementare =n ca2ul opiunilor3 av<nd drept
activ *uport o aciune *au un indice bur*ier3 intr+ =n competena 15). 8cea*t+ departa9are a
generat 'i anumite divergene ?care vi2ea2+ re*pon*abilit+ile ce le revin@ =ntre cele dou+
organi*me.
-iaa titlurilor derivate din 1>8 are dou+ organi*me de auto-reglementare3 'i anume:
2ational "utures Association &2"A) - pentru contracte !uture*:
3ptions Clearing Corporation &3CC) - pentru opiuni.
n +rile Uniunii "uropene reglementarea 'i *upravegBerea pieelor !inanciare3 =n
general3 'i a celor de capital3 =n *pecial3 a evoluat di!erit =n !uncie de tradiia legi*lativ+ din ara
re*pectiv+. 8*t!el3 de'i membr+ a >53 Marea 4ritanie are un *i*tem de reglementare a pieei mai
apropiat de *i*temul american3 =n care activit+ile bancare3 de a*igur+ri3 de emitere 'i de
tran2acionare a valorilor mobiliare *unt reglementate *eparat3 =n timp ce =n alte +ri3 cum e*te3 de
e7emplu3 Fermania !uncionea2+ *i*temul b+ncii univer*ale3 =n care in*tituiile bancare au
dreptul *+ de*!+'oare activit+i pe piaa de capital3 o!erind clienilor *+i un *pectru mai larg de
*ervicii dec<t b+ncile americane.
n 2area Britanie3 atribuii =n domeniul reglement+rii 'i *upravegBerii pieei de capital
au mai multe organi*me guvernamentale *au pro!e*ionale:
*an' of 0ngland ?4anca 8ngliei@3 =n *pecial dup+ 198,3 c<nd b+ncilor li *-a permi*
anga9area =n operaiuni pe piaa de capital prin *ociet+i *pecial create:
Serious "raund 3ffice ?1. I 4iroul de .raude Frave@:
epartment of /rade and !ndustry ?6;I I 6epartamentul de )omer 'i Indu*trie@3
autoritatea *uprem+ =n domeniu3 care deleag+ o parte din *arcini c+tre 1ecuritie* and Inve*tment*
4oard:
Securities and !nvestments *oard ?1I4 I )on*iliul de Valori Mobiliare 'i Inve*tiii@3
principal+ autoritate tutelar+ creat+ =n 198# pentru protecia inve*titorilor3 elaborea2+ 'i aplic+
reglement+rile de !uncionare a pieei de capital.
n Marea 4ritanie !uncionea2+ mai multe organi*me cu auto-reglementare 'i anume:
4ur*a de Valori3 ca organi*m cu auto-reglementare care3 la !el ca alte 8R3 a*igur+
*upravegBerea operaiunilor de*!+'urate de membrii proprii:
8utoritatea =n domeniul Valorilor Mobiliare unul din cele mai importante organi*me cu
auto-reglementare ce are atribuii =n domeniul valorilor mobiliare primare 'i a pieelor
in*trumentelor derivate:
/.e #ersonal !nvestment Aut.ority &#!A)3 organi*m cu auto-reglementare care are =n
atribuii 'i *upravegBerea activit+ii *ociet+ilor de a*igur+ri de via+ 'i a organi*melor de
pla*ament colectiv =n valori mobiliare:
rgani2aia de Reglementare a Managementului Inve*tiiilor3 organi*m cu auto-
reglementare care *upravegBea2+ !irmele implicate =n ge*tiunea de porto!olii 'i con*ultan+
?manageri de !onduri de pen*ii3 de !onduri de inve*tiii@.
n pre2ent cel mai important organi*m de reglementare e*te repre2entat de "inancial
Services Aut.ority &.18- 8utoritatea pentru 1ervicii .inanciare@ =n!iinat+ =n "&&& prin Legea
*erviciilor !inanciare 'i a pieelor. 8ce*t organi*m reglementea2+ at<t activitatea din domeniul
valorilor mobiliare c<t 'i activitatea bancar+ 'i cea de a*igurare.
8cea*t+ enumerare a in*tituiilor care au atribuii de *upravegBere 'i reglementare =n
ca2ul pieei americane de capital 'i3 re*pectiv3 al celei britanice3 9u*ti!ic+ cali!icativul de pia+ cu
*tructur+ de *upravegBere di*per*at+.
Ideea unor autorit+i *eparate pentru b+nci 'i valori mobiliare e*te *u*inut+ de 1>83
.rana3 Italia 'i3 =ntr-o anumit+ m+*ur+3 de Marea 4ritanie3.
n 6rana reglementarea 'i *upravegBerea activit+ilor =n domeniul valorilor mobiliare a
a !o*t a*t!el atribuit+ unor organi*me *peciali2ate:
Comit4 des 3perateurs en *ourse &C.3.*.) o autoritate admini*trativ+
independent+3 =n compunerea c+reia intr+ repre2entani ai celor mai importante organi*me
9udiciare3 un repre2entant al 4+ncii )entrale3 unul al ).M... 'i e7peri. 8ce*t comitet are atribuii
de protecie a inve*titorilor3 in!ormarea adecvat+ a ace*tora3 o!ertele publice de valori mobiliare
'i admini*trarea inve*tiiilor:
Conseil des Marc.es "inanciers &C.M.")5un organi*m av<nd caracterul unei
autorit+i pro!e*ionale3 cu per*onalitate 9uridic+3 ai c+rei membri *unt de*emna i prin Bot+r<re de
guvern. ).M... reglementea2+ 'i *upravegBea2+ pieele organi2ate 'i actorii pe ace*te piee 'i
*tabile'te regulile re!eritoare la *i*temul de compen*are 'i depo2itare.
8lte organi*me ce intervin pe piaa de capital pentru a a*igura reglementarea3
*upravegBerea 'i controlul ace*teia
n ultimii ani *-a con*tatat o tendin+ de uni!icare a re*pon*abilit+ilor di!eritelor
organi*me cu rol =n reglementarea pieelor de capital. Modelul britanic de reglementare de dup+
"&&& a !o*t agreat 'i de +ri ca Suedia3 7rlanda8 3landa 'i cBiar Australia8 care au in*tituit o
*ingur+ autoritate de reglementare pentru =ntreaga indu*trie a *erviciilor !inanciare. 6e alt!el3 'i
9aponia e*te o ar+ care are un organi*m de reglementare *imilar .18-ului britanic3 dar care nu
e*te totu'i complet independent deoarece pre'edintele ace*tuia e*te membru al guvernului.
57emplul celor dou+ +ri ?1>8 'i Marea 4ritanie@ repre2int+ modelul =n care3 de'i
di*per*at+3 *tructura de reglementare a pieei de capital e*te bine conturat+.
57i*t+ =n*+ +ri =n care activitatea pieei de capital nu e*te reglementat+ clar de in*tituii
*eparate3 ci de acelea'i in*tituii care *unt implicate 'i =n reglementarea activit+ilor bancare3 de
cele mai multe ori b+ncile centrale ale acelor +ri.
8*t!el3 =n :ermania rolul central =n reglementarea pieei de capital =l are *undes%an' =n
timp ce =n Belgia3 de e7emplu3 !uncionea2+ o in*tituie numit+ 6a Commission *ancaire.
n ;om<nia8 autoritatea pieei e*te repre2entat+ de )omi*ia (aional+ a Valorilor
Mobiliare3 care are ca atribuie principal+ propunerea proiectelor legi*lative ce reglementea2+
piaa de capital3 emiterea de regulamente ce reglementea2+ activitatea participanilor pe pia+ 'i
de*!+'urarea operaiunilor de pia+.
rgani*mele cu auto-reglementare de pe piaa rom<nea*c+ de capital *unt 4ur*a de Valori
4ucure'ti3 4ur*a 5lectronic+ R8168J 'i 4ur*a Monetar+ 'i .inanciar+ de la 1ibiu care au
regulamente proprii privind admiterea la tran2acionare a in*trumentelor !inanciare3 de*!+'urarea
tran2aciilor bur*iere etc.
&iaa financiar ne.ancar auto(ton e*te reglementat+ 'i *upravegBeat+ de )omi*ia
(aional+ a -ieei .inanciare creat+ =n "&&#3 *ucce*oare a )omi*iei (aionale a Valorilor
Mobiliare ?)(VM@3 In*pectoratului de 1tat pentru 1upravegBerea 8*igur+rilor 'i .ondurilor
(e*tatale de -en*ii 'i 1erviciului *upravegBerii de *tat a activit+ii a*ociaiilor de economii 'i
=mprumut ale cet+enilor de pe l<ng+ Mini*terul .inanelor.
)omi*ia (aional+ a -ieei .inanciare e*te o autoritate autonom a administraiei pu%lice
centrale5 responsa%il fa de #arlament5 care reglementea7 i autori7ea7 activitatea
participanilor la piaa financiar ne%ancar5 precum i supraveg.ea7 respectarea legislaiei
de ctre ei. 8n acest scop5 Comisia 2aional este nvestit cu putere de deci7ie5 de dispens5 de
interdicie5 de intervenie5 de control i de sancionare disciplinar i administrativ5 n limitele
sta%ilite de legislaie.
)(-. are drept o.iective de .a/9 a*igurarea *tabilit+ii3 tran*parenei3 *iguranei 'i
e!icienei *ectorului !inanciar nebancar: prevenirea ri*curilor *i*temice 'i manipul+rii pe piaa
!inanciar+ nebancar+: prote9area drepturilor participanilor la piaa !inanciar+ nebancar+.
8utoritatea )(-. se e=tinde asupra participanilor la piaa financiar ne.ancar. 'i
anume: emiteni de valori mobiliare: inve*titori: participani pro!e*ioni'ti la piaa !inanciar+
nebancar+: a*igurai: organi2aii de auto-reglementare pe piaa valorilor mobiliare: 4iroul
(aional al 8*igur+torilor de 8utoveBicule din Republica Moldova: membrii a*ociaiilor de
economii 'i =mprumut: clienii organi2aiilor de micro-!inanare.
)(-. are anumite atri.uii 'i drepturi ?ve2i Legea privind Comisia 5aional a &ieei
6inanciare@. 8tribuiile )omi*iei (aionale privind reglementarea3 autori2area 'i *upravegBerea
participanilor pro!e*ioni'ti nu se suprapun cu atribuiile 4+ncii (aionale a Moldovei.
2.2.2. Em(e"$ * "-es((%r 'e 'a$a de #a'(al
n cadrul pieei de capital un rol deo*ebit =l au o!ertanii de capital I investitorii n valori
mo.iliare 'i *olicitanii de capital3 bene!iciari ai inve*tiiei I emitenii de valori mo.iliare.
"mitenii de valori mo.iliare *unt peroane 9uridice autori2ate legal *+ emit+ certi!icate de
valoare cu caracter de inve*tiii3 =n *copul obinerii de !onduri b+ne'ti.
n !uncie de *tatutul emitenilor3 ace'tia pot !i divi2ai a*t!el:
7nvestitorul e*te per*oana !i2ic+ *au 9uridic+ care3 =n primul r<nd3 a*um<ndu-'i ri*cul nereali2+rii
obiectivului3 pla*ea2+ bani =n in*trumente !inanciare *au =n valori mobiliare3 cu *copul de a obine
avanta9e economice din e7er*area drepturilor de revendicare a unei p+ri din re2ultatele e7ploat+rii
'i !uncion+rii activelor care !ac obiectul inve*tiiei.
n con!ormitate cu statutul su8 *e deo*ebe*c: investitori individuali &persoane fi7ice):
investitori instituionali &colectiv): investitori profesioniti.
I"-es((%r
I"d-dual I"s((u$%"al Pr%!es%"*(
Statul Bnci comerciale

5miteni
1tatul 1ocietatea pe
aciuni
(ere2ideni
1tructuri
de *tat
Fuvernul
8utorit+i
republicane *au
regionale
8utorit+ile
municipale
1ectorul produc+tor
privati2area
1!era creditar+
1tructuri !inanciare
!ormare
)ompanii
inve*tiionale
.onduri de inve*tiii
4ur*e de valori
!inanare
7nstituii corporative
7ntermediari 0dealeri1
7nstituii speciali/ate
7nstituii investiionale
Companii investiionale 6onduri de investiii
6in punct de vedere al implicrii investitorilor n activitatea de gestionare a activelor 'i a
prelurii riscului3 inve*titori pot !i:
- strategici cuno*c 'i *e implic+ =n admini*trarea 'i conducerea inve*tiiei teBnice3
a*um<ndu-'i re*pon*abilitatea de participare la admini*trarea patrimoniului
emitentului. Ie'irea unui inve*titor *trategic din inve*tiie con*tituie un *emnal
negativ deoarece ace*ta3 prin e7celen+3 e*te un in*ider 'i po*ed+ in!ormaii
con!ideniale care prive*c emitentul.>
- de portofoliu nu *e implic+ =n admini*trarea operativ+ a emitentului 'i ca urmare3
dreptul lor de intrare 'i ie'ire din inve*tiie nu e*te re*tric ionat3 iar r+*punderea lor
e*te p<n+ la nivelul *umelor inve*tite.>
- utili/atori prudeni8 conservatori 0(edgeri@ =n mod curent3 operea2+ cu activul de
ba2+ 'i3 pentru ace*ta3 evoluia preului =ntr-un anumit *en* =l a!ectea2+3
provoc<ndu-i o pierdere:
- investitorul speculator nu *e ocup+ =n mod curent cu e7ploatarea teBnic+ a unui
activ: el nu e*te intere*at *+-l opere2e3 ca =n ca2ul inve*titorului utili2ator =n*a
mi'carea pre ului con*tituie o oportunitate de c<'tig3 pentru *peculatorul care ='i
a*um+ ri*curile privind direcia 'i inten*itatea ace*tor variaii3 mani!e*t<nd un
intere* deo*ebit pentru pro!itul de capital prin e7ploatarea imediat+ a in!ormaiilor.
7nstituiile investiionale 0.ncile comerciale8 companii de .ro?eri8 fonduri de investiii8
companii de trust1 repre2int+ organi2aiile ce au o activitate inve*tiionala pro!e*ionala pe piaa
valorilor mobiliare3 adic+ aceea'i participani pro!e*ioni'ti ai pieei valorilor mobiliare. 5i
repre2int+ intermediarii !inanciari3 care iniia2+ mecani*mul pieei de capital3 reparti2ea2+
mi9loace b+ne'ti a inve*titorilor mici pentru a le inve*ti mai apoi3 cu *copul a*igur+rii 'i
!ructi!ic+rii capitalului.
n Republica Moldova3 ='i de*!+'oar+ activitatea practic toate tipurile de in*tituii
inve*tiionale3 care activea2+ =n +rile de2voltate. n*+3 cele mai importante 'i mai de* =nt<lnite
*unt: companii manageriale pentru operarea cu inve*tiii: b+ncile comerciale: !onduri
inve*tiionale 'i companii de tru*t3 etc.
2.2./. Par(#'a"$ 'r%!es%"*( 'e 'a$a de #a'(al) 'ra#(# "(er"a$%"ale * "a$%"ale
8genii de bur*+ *unt *peciali'tii prin activitatea c+rora *e a*igur+ !uncionarea nemi9locit+
a mecani*melor bur*ei. 5i pot !i *peciali'ti operativi =n *ituaiile =n care reali2ea2+3 =n mod direct
'i nemi9locit3 operaiuni de bur*+ *au neoperativi3 dac+ rolul lor *e re2um+ la e!ectuarea de *tudii
*au anali2e care au menirea de a !urni2a clienilor in!ormaii a*upra con9uncturii 'i oportunit+ilor
de a!aceri. 8ce'tia pot !i anali'tii bur*ieri3 care pot lucra ca anga9ai ai bur*ei3 care au *arcini de
*upravegBere3 urm+rire 'i control a*upra derul+rii operaiunilor *peci!ice =n incinta bur*ei.
8genii operativi dein rolul e*enial 'i pot !i =mp+rii =n dou+ categorii:
- broAeri *au intermediari de bur*+:
- dealeri *au comerciani de bur*+:
;r+*+turile operatorilor de bur*+ *unt:
- au *tatut *ocio-pro!e*ional con*acrat3 ca atare3 =n practica a!acerilor3 !iind *ingurele
per*oane !i2ice certi!icate *+ =ncBeie 'i *+ !inali2e2e tran2acii de bur*+:
- pot lucra ca independeni *au ca ageni ai unor *ociet+i de bur*+.
- pot de*!+'ura activitatea =n incinta bur*ei *au =n a!ara ace*teia mai ale* pe piaa ;).
n incinta bur*ei *e pot =nt<lni ageni de bur*+3 care pot !i:
- membri ai bur*ei:
- anga9ai ca repre2entani ai unor membri ai bur*ei:
- !uncionari publici:
- anga9ai ai 4ur*ei ?ageni o!iciali@ *au acceptai ?liber pro!e*ioni'ti@.
Din punct de vedere al activitii desf'urate3 agenii de bur*+ pot !i con*iderai:
- specialiti operativi. care reali2ea2+ =n mod direct 'i nemi9locit operaiuni de bur*+ 'i pot
!i grupai3 la r<ndul lor3 =n: broAeri 'i dealeri:
- specialiti neoperativi. rolul c+rora con*t+ =n e!ectuarea de di!erite *tudii *au anali2e cu
menirea de a !urni2a clienilor in!ormaii a*upra con9uncturii 'i oportunit+ilor de
inve*tire. n acea*t+ categorie *e includ: anali'tii !inanciari: !uncionari3 anga9ai ai bur*ei
care au *arcini de *upravegBere3 urm+rire 'i control a*upra derul+rii operaiunilor *peci!ice
=n incinta bur*ei3 *au cei care *e ocup+ de tran*mitere a in!ormaiilor *au =ntocmirea
documentelor.
Din punct de vedere a rolului pe care agenii de .urs l au pe piaa .ursier 'i a !elului =n care
*e anga9ea2+ =n tran2acii3 *e deo*ebe*c:
1. .ro?erii8 care acionea2+ pe cont propriu 'i pot !i:
- %ro'erii de %urs - agenii de bur*+ =n *en*ul propriu al termenului3 care pot anga9a
tran2acii =n numele3 pe contul 'i pe ri*cul clientului. 8ce'tia pot !i anga9ai la o !irm+ *au
pot lucra independent:
- %ro'erii de comision - cei care prime*c 'i e7ecut+ ordinele de la broAerii de titluri3 care
lucrea2+ la !irma de broAera9. 6up+ e7ecutarea ace*tor ordine3 broAerii de comi*ion pot
activa ca broAeri independeni:
- %ro'erii independeni e7ecut+ ordinele primite de la ali ageni de bur*+ *au de la membrii
unor !irme care nu au ageni activi =n incinta bur*ei re*pective. 5i *e mai nume*c KbroAeri
ai broAerilorL *au Ktraderi de doi dolariL.
". dealerii5 care lucrea2+ =n nume 'i pe cont propriu 'i *unt numii dealer* ?*au trader*@ 'i pot !i:
- dealerii formatori de pia :marAet-maAer*@ care au !uncia de a a*igura licBiditatea pieei
*au pentru a !i7a corect preul valorilor mobiliare tran2acionate. 8ctivitatea de creator al
pieei repre2int+ un gen de activitate comercial+ care *e de*!+'oar+ prin anunul public al
preurilor de cump+rare 'i$*au de v<n2are a titlurilor de valoare cu obligaiunea de a
cump+ra 'i$*au a vinde ace*te titluri de valoare la preurile anunate de per*oana care
practic+ acea*t+ activitate:
- dealerii concureni *unt operatori ai pieei3 =nregi*trai 'i autori2ai3 care e!ectuea2+
tran2acii =n incinta bur*ei3 =n nume 'i pe cont propriu3 pro!itul !iind obinut din
di!erenele de preul de v<n2are 'i cel de cump+rare a valorilor mobiliare:
- dealerii pentru ordine non,standard ?odd-lot dealer*@3 care au rolul de a primi ordine ce
nu re*pect+ pacBetul *tandard de tran2acionare al pieei3 pentru a le reuni =n loturi
*tandard 'i a le e7ecuta. -rin lot *tandard *e =nelege pacBetul minim ce poate !i
tran2acionat pe pia+ printr-un *ingur ordin ?de cele mai multe ori 1&& titluri@.
A#(-(&$le 'ar(#'a"$l%r 'r%!es%"*( 'e 'a$a -al%rl%r m%+lare d" Re'u+l#a
,%ld%-a *unt reglementate de MLegea privind piaa valorilor mobiliareL nr. 199-XIV din
18.11.98 :Monitorul !icial al R. Moldova nr."#-"8$1"% din "%.&%.1999@ 'i pot !i e!ectuate de
per*oanele 9uridice autori2ate. )on!orm legi*laiei pot !i de*!+'urate urm+toarele genuri de
activit+i pro!e*ioni*te: bur*ier+: de broAera9: de dealer: de underHriting: de admini*trare a
inve*tiiilor: de inere a regi*trului: de depo2itare: de clearing: de con*ulting inve*tiional: de
audit pe piaa valorilor mobiliare: de evaluare a valorilor mobiliare: de a*igurare in!ormaional+ a
pieei valorilor mobiliare: de preg+tire 'i recali!icare a participanilor pieei valorilor mobiliare
?detaliat ve2i legea cu privire la piaa valorilor mobiliare3 ;itlul III.@
8ctivitatea participantului pro!e*ioni*t la piaa valorilor mobiliare *e *u*pend+3 prin
Bot+r<rea in*tanei de 9udecat+ *au a )omi*iei (aionale3 dac+ *e con*tat+ =nc+lcarea prevederilor
legale ce reglementea2+ activitatea pe piaa valorilor mobiliare.
LicBidarea participantului pro!e*ioni*t la piaa valorilor mobiliare *au =ncetarea genului de
activitate pro!e*ioni*t+ pe piaa valorilor mobiliare are loc:
a@ =n ba2a deci2iei organului de conducere al ace*tuia:
b@ =n ba2a Bot+r<rii in*tanei de 9udecat+:
c@ =n ba2a deci2iei )omi*iei (aionale privind retragerea licenei *au =n ca2ul e7pir+rii
termenului de valabilitate a licenei eliberate.