Sunteți pe pagina 1din 40

Strict Confidential

RAPORT EVALUARE
PENTRU
UNICREDIT TIRIAC BANK
Locuinta unifamiliala P+1 si terenul aferent
!ro!rietatea Co"ocarel Luminita
situat# $n cartierul Plo!u ora Drmne ti %u&etul Bacau
CLIENT' Co"ocarel Luminita
NOIE(BRIE )*11
0
Unicredit Tiriac Bank
Data evaluarii: 28 noiembrie
2011
Data raportului: 28 noiembrie
Stimati Domni,
RE: LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1 SI TERENUL AFERENT, SITUATE N
CARTIERUL PLOPU, ORA DRMNETI, JUDETUL BACU,
PROPRIETATEA COJOCAREL LUMINITA
La cererea dumneavoastra am realizat acest raport de evaluare, in conormitate cu
Standardele !nternationale de "valuare #!$S% publicate de &omitetul pentru Standarde
!nternationale de "valuare #!$S&%, pe baza $alorii de 'iata, pentru proprietatea
mentionata mai sus(
)cesta raport de evaluare a ost intocmit strict pentru *arantareea unui imprumut bancar(
)cesta raport de evaluare a ost intocmit in conormitate cu !$S( $aloarea estimata ce
rezulta din elaborarea acestui raport de evaluare este e+primata ca si valoare
concluzionala(
)vand in vedere rezultatele obtinute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanta
acestora, inormatiile de piata care au stat la baza aplicarii lor precum si scopul
evaluarii si caracteristicile proprietatii imobiliare supuse evaluarii, in opinia noastra,
valoarea de piata estimata, pentru proprietatea imobiliara descrisa mai sus, la data
evaluarii este :
VALOARE DE PIATA
257.000
L! 1.121."00
#$%&'(&)*!+*!,*! i apte mii E&-%.
#&+/!0!%+&+1(&)1$%&',*!(!&+&/!!)-!(&) L!.

D!+ *1-:
T-+ #V10%1- $
2!1)1.:
11."00 E&-% 34."00 L!
C%+()-&*)!! #V10%1- $
2!1)1.:
235.700 E&-% 1.072.000 L!
)ceasta concluzie se supune &onditiilor Limitative si a Declaratiilor 'rezumtive
prezentate mai ,os in acest raport precum si -eprezentantelor noastre la care se ace
reerire, de asemenea, mai ,os in acest raport( .u avem obli*atia de a completa acest
raport sau valoarea noastra concluzionala cu inormatii care ne/au ost puse la dispozitie
dupa data intocmirii acestui raport(
M-0& c Dana
Codru a , ANEVAR

1
RE+U(AT ,-TRICT CON.IDENTIAL / IN ATENTIA DE-TINATARULUI0
LOCUINTA UNI.A(ILIALA P+1 -I TERENUL A.ERENT -ITUATE 1N CARTIERUL PLOPU ORA
DRMNE TI %UDETUL BACAU
DATA EVALUARII'
)2 NOIE(BRIE )*11
RAPORT ADRE-AT'
UNICREDIT TIRIAC BANK
PROPRIETAR '
&010&)-"L LU2!.!T)
CLIENT '
&010&)-"L LU2!.!T)
LOCALI+ARE'
n cartierul Plopu, ora
Drmne ti , jud. Bacu.
'roprietatea se a3a pe o
strada asaltata, zona de
case, in imediata apropiere a
ora ului Comne ti i Drmne ti
DE-CRIERE'
Locuin cu 8 camere, cu grad ridicat
de modernizare. Este dotat cu toate
utilit ile si amplasat intr-o zona
submontana.
-UPRA.ETE'
S&2-151)1
)-+:
441,54
mp#1086,62
mp m7surat%
A-!
*%+()-&!)1:
220,80 mp 9
locuin C1,
3,! mp " grup
sanitar " C#
A-!
*%+()-&!)1
$(51(&-1)1:
336,50 /2
DREPTUL DE
PROPRIETATE'
Drept de proprietate deplin: COJOCAREL LUMINITA
#conorm "+tras &: .r( ;0<8<, .r( &ad( 511 9 asupra
terenului si constructiei%(
-ITUATIE ACTUALA'
La data inspectiei proprietatea nu avea =nscrieri privitoare
la sarcini(
CEA (AI BUNA
UTILI+ARE'
-ezidential
(ENTIUNI -PECIALE'
.u(
VALOAREA DE PIATA'
257.000
L!
1.121."00
#$%&'(&)*!+*!,*! i apte mii E&-%.

&+/!0!%+&+1(&)1$%&',*!(!&+&/!!)
-!(&)L!.
7V10%1-1 $ 2!1)1 nu este aectata de T$), aceasta ta+a >ind un element de >scalitate
care apare sau nu in momentul realizarii unei tranzactii, in conditiile si la valarile
speci>cate de le*e si in unctie de calitatea persoanelor implicate in tranzactie #>zice sau
,uridice%, iar in cazul persoanelor ,uridice in unctie de inre*istrarea >scala a acestora #ca
platitoare sau nu de T$)%(
77C&-( V10&)1- 01 $1)1 $ 26.11.2011: 1 "uro ? <,5;20Lei
2
CONTINUT
SUMAR E8ECUTIV
A INTRODUCERE IN PROCESUL DE EVALUARE
1( !.ST-U&T!U.!
2( !.S'"&T!"
5( B)@"L" "$)LU)-!!
<( D0&U2".T)T!"
8( &0.S!D"-)T!! A"."-)L"
;( &0.:!D".T!)L!T)T"
6( &"-T!:!&)-"
B PRE9ENTAREA DATELOR
1( L0&)L!@)-"
2( D"S&-!"-") '-0'-!"T)T!! "$)LU)T"
5( SU'-):"T"
<( &0.S!D"-".T" D" 2"D!U
8( &0.S!D"-".T" U-B).!ST!&"B!.:0-2)T!! :U-.!@)T"
;( D-"'TUL D" '-0'-!"T)T"
6( &C!-!)S!
8( T)D)-"
4( ).)L!@) '!"T"!
10( 2"T0D0L0A!" "$)LU)-" S! &02".T)-!!
11( "$)LU)-"
12( !'0T"@" S! &0.D!T!! L!2!T)T!$"
)ne+a 1 9:oto*ra>i
)ne+a 2 9&alculatii
)ne+a 5 90erte comparabile
C INFORMATII FURNI9ATE
D TERMENI SI CONDITII DE NUMIRE CA EVALUATORI
3
A. INTRODUCERE SI EVALUARE
1. INSTRUCTIUNI
!n concordanta cu instructiunile primite de la dumneavoastra in noiembrie 2011, am
inspectat proprietatea mentionata mai sus si am realizat toate demersurile necesare
pentru a va urniza opinia noastra cu privire la valoarea de piata a proprietatii
supuse evaluarii( Scopul acestui raport este *arantarea unui imprumut bancar( Data
eectiva a evaluarii este 28 noiembrie 2011(
2. INSPECTIE
!nspectia proprietatii in vederea intocmirii -aportului de evaluare a ost acuta in
data de 28 noiembrie 2011, in prezenta reprezentatilor proprietarului( 'roprietatea
evaluata nu a ost masurata( Supraetele mentionate au ost preluate din
documentele puse la dispozitie de catre client ara a se eectua masuratori
suplimentare( )m presupus ca masuratorile au ost realizate in concordanta cu
normele locale privind e+ecutarea de masuratori(
". BA9ELE EVALUARII
)nalizele, opiniile si concluziile e+primate au ost realizate in conormitate cu
cerintele din standardele, recomandarile si metodolo*ia de lucru recomandate de
catre )."$)- #)sociatia .ationala a "valuatorilor din -omania% in conormitate cu
Standardele !nternationale de "valuare #"ditia a 8/a, 2006%(
0pinia evaluatorului trebuie analizata in conte+tul economic *eneral #2artie 2011%
cand are loc e+ercitiul evaluarii( -aportul de evaluare isi pastreaza valabilitatea
numai in situatia in care conditiile de piata, reprezentate de actorii economici,
sociali si politici, raman nemodi>cate in raport cu cele e+istente la data evaluarii(
T!2&0 $ :10%1-
4
!n prezentul raport s/a urmarit o estimare a valorii de piata a obiectivului asa cum
este de>nita in standardele internationale de evaluare( &onorm standardului !$S 1
de>nitia valorii de piata este urmatoarea:
Valoarea de piata reprezinta suma estimata pentru care o proprietate ar putea f
schimbata la data evaluarii, intre un comparator decis si un vanzator hotarat, intr-o
tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing adecvata, in
care ambele parti au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere.
Tinand cont de scopul evaluarii, s/au urmarit recomandarile standardului
international de aplicatie in evaluare: !$) 2 / E"valuarea pentru *arantarea
imprumutuluiF(
R;0/+)1-! (! *1$-&0 0;10
S)1+$1-$
I+)-+1)!%+10 $
E:10&1-, $!)!1 1 6<
1, 2007
!$S 1 9 $aloarea de piata 9 tip de valoare
!$S 5 9 -aportarea evaluarii
!$) 2 9 "valuarea pentru *arantarea
imprumutului
A. 1 9 "valuarea proprietatii imobiliare
3. DOCUMENTATIE
!n intocmirea raportului de evaluare, ne/am bazat pe inspectia proprietatii si pe
inormatiile urnizate de catre &lient, precum si pe rezultatul propriilor noastre
investi*atii( )m inclus aceste reerinte in partea & a raportului(

5. CONSIDERENTE =ENERALE
0 evaluare este o predictie a pretului, nu o *arantie( 'rin necesitate este cerut
evaluatorului sa aca ,udecati subiective( )cestea, cGiar daca sunt lo*ice si adecvate,
pot > dierite de cele acute de catre cumparator sau un alt evaluator( !n trecut a ost
considerat aptul ca este corect ca evaluatorul sa stabileasca o serie de valori
posibile(
Scopul evaluarii nu modi>ca modul de abordare a evaluarii(
$aloarea proprietatii se poate scGimba substantial, cGiar si in perioade scurte de
timp, si prin urmare opinia noastra asupra valorii ar putea dieri semni>cativ daca
5
data evaluarii s/ar scGimba( Daca doriti sa va bazati pe evaluarea noastra ca >ind
valabila la orice alta data, trebuie sa ne consultati pe noi mai intai(
Daca preconizati o vanzare, va recomandam ca proprietatea sa bene>cieze de o
e+punere adecvata la piata(
>. CONFIDENTIALITATE
)cest raport de evaluare este con>dential, destinat numai scopului precizat( .u
acceptam nici o responsabilitate daca este transmis unei alte persoane, >e pentru
scopul declarat, >e pentru alt scop, in nici o circumstanta( &ontinutul acestui raport
de evaluare nu trebuie dezvaluit catre o terta persoana sub nici o orma ara
consimtamantul nostru scris cu privire la orma si conte+tul propunerii de
dezvaluire( )cordul nostru trebuie obtinut indierent daca numele nostru este
precizat sau nu si indierent daca raportul nostru de evaluare este combinat cu
altele( .u vom aproba nici o dezvaluire care nu se reera in mod su>cient la orice
ipoteze speciale sau abordare pe care le/am acut(
7. CERTIFICARE
'rin prezenta, in limita cunostintelor si inormatiilor detinute, certi>cam ca
a>rmatiile prezentate si sustinute in acest raport sunt adevarate si corecte( De
asemenea, certi>cam ca analizele, opiniile si concluziile prezentate sunt limitate
numai de ipotezele considerate si conditiile limitative speci>ce si sunt analizele,
opiniile si concluziile personale, >ind nepartinitoare din punct de vedere proesional(
!n plus, certi>cam ca nu avem nici un interes prezent sau de perspectiva in
proprietatea imobiliara care ace obiectul prezentului raport de evaluare si nici un
interes sau in3uenta le*ata de partile implicate(Suma ce ne revine drept plata pentru
realizarea prezentului raport nu are nici o le*atura cu declararea in raport a unei
anumite valori #din evaluare% sau interval de valori care sa avorizeze clientul si nu
este in3uentata de aparitia unui eveniment ulterior( )nalizele, opiniile si concluziile
e+primate au ost realizate in conormitate cu cerintele din standardele,
recomandarile si metodolo*ia de lucru recomandate de catre )."$)- #)sociatia
.ationala a "valuatorilor din -omania%(
'roprietatea a ost inspectata personal de catre evaluator, in prezenta proprietarului
sau a reprezentantilor proprietarului(
!n elaborarea prezentului raport nu s/a primit asistenta semni>cativa din partea nici
unei alte persoane in aara evaluatorului care semneaza raportul( "valuatorul a
6
respectat codul deontolo*ic al )."$)-( 'rezentul raport a ost eectuat in
concordanta cu Standardele !nternationale de "valuare !$S 2006 editia a opta,
respectiv se supune normelor nationale )."$)- si poate > e+pertizat #la cerere% si
veri>cat in conormitate cu Standardul !nternational de 'ractica in "valuare A. 11(
La data elaborarii acestui raport, evaluatorul care se semneaza este membru
)."$)-, a indeplinit cerintele pro*ramului de pre*atire proesionala continua al
)."$)- si are competenta necesara intocmirii acestui raport( "valuatorul a incGeiat
asi*urare de raspundere proesionala la )llianz Tiriac )si*urari S)(
B. PRE9ENTAREA DATELOR
1. LOCALI9ARE
1.1 =+-10 ? C%+)@) -;!%+10
-omania este localizata in Sud/"stul "uropei si se intinde pe o supraata de 258(541
km
2
( Se invecineaza cu 2oldova si Ucraina in partea de .ord/"st, cu Bul*aria in
partea de Sud, cu Serbia in partea de Sud/$est, si cu Un*aria in partea de $est( De
asemenea -omania are iesire la 2area .ea*ra in partea de Sud/"st(
7
La nord este delimitat de rontiera cu Ucraina, si are o supraata de ;(218 kmH #2,;I
din supraata tarii% si un relie variat ca morolo*ie si comple+ din punct de vedere
*eolo*ic(
0rasul D7rm7nesti este asezat =n partea central/vestica a 2oldovei, acJnd parte din
orasele de sub munte, >ind un oras de contact, =ncadrJndu/se =n centura e+terioara a
oraselor dintre &arpatii -omJnesti si zonele e+tracarpatice( "ste situat la limita
dintre &arpatii -asariteni si Depresiunea Subcarpatica a Tazlaului, =n partea de .($( a
,udetului Bacau, =n bazinul mi,lociu al rJului Trotus(
0rasul D7rm7nesti este situat pe drumul national si are urmatorii vecini: la
nord comuna )sau i ora ul Comne ti, la est comuna 'oduri, Berzunti i Do$teana , la vest
comuna )*7 i jude ul %arg&ita si la sud comuna ,udetul &ovasna( Localitatea se a3a la
distanta de ;0 km de Bacau, ; km de &omanesti, 18 km de TJr*u 0cna si 58 km de
0nesti( Le*aturile orasului cu localitatile vecine se realizeaza prin oseaua na ional.
I+5-1()-&*)&-1
Strate*ia administratiei locale prevede masuri menite sa =mbunatateasca conditiile de
viata ale locuitorilor, sa ridice standardul calitativ al ambientului natural, serviciilor si
ima*inii zonei =n *eneral, sa oere oportunitati pentru interventia sectorului privat >e
sub orma investitiilor directe >e sub orma parteneriatelor( Sunt necesare investitii
ma,ore =n zone de a*rement si turism, pentru reabilitarea drumurilor, alimentarea cu
apa, canalizare, amena,area unor centre sociale, reabilitarea unor cladiri publice,
lucrari ce tin de cursurile de apa, dotarea administratiei publice locale cu masini si
utila,e necesare *ospodaririi comunei, dotarea institutiilor publice cu aparatura si
teGnica moderna de lucru, dezvoltarea unor baze sportive, amena,are strand cu bazine
de =nnot acoperite, patinoar, s(a(
E*%+%/!1
"conomia oraKului D7rm7neKti a cunoscut dierite etapeL >ecare reprezentJnd o
caracteristic7 a perioadei respective( 0raKul cu localit7Mile aparMin7tore are o ucMie
economic7 mi+t7 a*ro/industrial7( Localitatea D7rm7neKti detinea ponderea unit7Milor
economice, =n special cele cu caracter industrial, a+at pe prelucrarea Miteiului,
producerea ener*iei electrice, e+ploatarea ondului orestier Ki prelucrarea lemnului(
)l7turi de industrie, locuitorii au p7strat un mod de viaM7 rural9suburban, a+at pe
activit7Mi a*rozooteGnice, =n unitati mici, amiliale, rezolvJnd problema urban7 a
serviciilor =ntr/un mod mai mult sau mai puMin corespunz7tor, =n uncMie de evoluMia
societ7Mii, a modului de producMie Ki a ormelor de proprietate(
Din 2005, unitatea reprezentativ7 a industriei oraKului D7rm7neKti Ki/a =ntrerupt
activitatea(

Sub aspect economic, oraKul D7rm7neKti a cunoscut dierite etape de dezvoltare,
>ecare reprezentJnd o caracteristic7 a perioadei respective( 0raKul cu localit7Mile
aparMin7toare are o uncMie economic7 mi+t7, a*ro/industrial7( -eprezentativ7 r7mJne
8
localitatea D7rm7neKti, care deMine ponderea unit7Milor economice, dar un rol important
pentru economia oraKului D7rm7neKti a ost ra>n7ria care prelucra MiMeiul e+tras din
zon7( )lte activit7Mi importante sunt: cele de producerea ener*iei electrie, e+ploatarea
ondului orestier Ki prelucrarea lemnului(
)l7turi de industrie, locuitorii au p7strat un mod de viaM7 rural a+at pe activit7Mi
a*rozooteGnice, =n unit7Mi mici, amiliale( &ondiMiile a*ropedolo*ice Ki de microclimat,
care caracterizeaz7 aceast7 zon7, determin7 practicarea unei a*riculturi 7r7miMat7 pe
parcele individuale( Nn secorul industrial s/au produs unele mutaMii structurale
determinate de evoluMia dierit7 a unor sectoare( 'rocesul de tranziMie a ost =nsoMit de o
serie de enomene ne*ative sociale Ki economice( )stel, unit7Mi mari eonomice cu
pro>l industrial, =n condiMiile reale de rentabilitate, nu Ki/au putut acoperi cGeltuielile
de producMie, >ind obli*ate s7/Ki reduc7 activitatea, ceea ce a condus la disponibiliz7ri(
-educerea activit7Mii Ki apoi =ncGiderea -a>n7riei a avut o in3uenM7 ne*ativ7 din punct
de vedere economic Ki social(
1.2 V*!+1)1)! A I/2-B&-!/! A C%/&+!*1)!
'roprieatea analizata este situata in cartierul 'lopu, oras Darm7ne ti, jude Bacu.
@ona in care este situata proprietatea este o zona rezidentiala, de locuinte
uniamiliale(
(

1.3 A**(
9
P-%2-!)1)1
A+10!,1)1
)ccesul la proprietatea evaluata este oarte bun( )ccesul auto si pietonal se
realizeaza din strada principal7, strada asaltata cu doua sensuri de circulatie, o
banda pe sens%( 'roprietatea bene>ciaza de o e+punere de apro+imativ 20 ml la
strada(

2. DESCRIEREA PROPRIETATII EVALUATE
2.1=ENERAL
'roprietatea supusa evaluarii este ormata din: teren intravilan in supraata totala de
441,54 mp, 1086,62 mp masurati pe care este edi>cata o locuinta uniamiliala
structurata 'O1, cu arie construita de 220,8 mp si ane+a in supraata de 5,68 mp(
&onstructia a ost >nalizat7 in de anul 2008, este racordata la retelele edilitare de
utilitati si bene>ciaza de >nisa,e superioare(
2.2DESCRIEREA TERENULUI :
Suprafata:
Teren intravilan in supraata totala de 441,54 mp ,
1086,62 mp masurati( cate*oria de olosinta P&urti
&onstructiiF
Front stradal:
Forma, Topografie:
Amenajari:
ecinatati :
/ N%-$: )-+ (*%10'
/ S&$: teren prim7rie
/ E(): 'ascu AGero*Ge
/ V(): 'ascu AGeor*Ge
!ndici constructi"i:
/ -e*im de inaltime: 'O1
Teren in e#ces:
.u e+ista(
2."DESCRIEREA CONSTRUCTIILOR :
I$+)!C*1-, T!2 &onstructie cu re*im de inaltime 'O1, cu destinatia de
locuinta uniamiliala(
A+&0 *%+()-&!-!! : >nalizata in de anul 2008(
S)-&*)&-1 : 5&+$1)! $!+ D)%+, 2-)! $!+ *1-1/!$1
10
F!+!(1B C+!(1B0 (&+) (&2-!%1-, 0%*&!+)1 D+C*!+$ $
/%$-+!,1-!
C%/21-)!/+)1-! : / P1-)- : D&*1)1-!, 0!:!+;, )%10)1
/ E)1B: $%-/!)%1-, D1! , D&*1)1-!
2.3UTILITATI :
!nstalatii si dotari electrice:
da
!nstalatii si dotari incal$ire:
&entrala termica racordata la la reteaua de *aze
Alimentare cu apa: da
Alimentare cu ga$e : da

Canali$are: da% sistem
propriu
". SUPRAFETE
3.1. Total suprafete
'roprietatea evaluata nu a ost masurata, supraetele utile mentionate au ost
preluate din documentele puse la dispozitie de catre proprietar ara a se eectua
masuratori suplimentare( )m presupus ca masuratorile au ost realizate in
concordanta cu normele locale privind e+ecutarea de masuratori(
'roprietatea evaluata are urmatoarele supraete:
)rie construita la sol? 220,80 mpL ane+a ? 5,68 mp
>. CONSIDERENTE DE MEDIU
.u am desasurat investi*atii sau teste si nici nu ne/au ost urnizare de catre
proprietar inormatii de la un e+pert in domeniu care sa semnaleze prezenta sau
absenta poluarii sau contaminarii terenului #inclusiv a panzei de apa reatica%(
Tinand cont de caracteristicile si de istoria proprietatii nu ne asteptam sa e+iste
constran*eri le*ate de mediu sau de situri arGeolo*ice(
7. CONSIDERENTE URBANISTICEAINFORMATII FURNI9ATE
.e/au ost puse la dispozitie urmatoarele documente:
"+tras &: din 22(11(2011, .r( &ad( 511,L
)ct vanzare/cumparare incGeiat in anul 2001L
Documentatie cadastralaL
'lan de )mplasament si Delimitare a !mobiluluiL
11
Precizam faptul ca nu a fost verificata autenticitatea documentelor prezentate si nu s-au facut investigatii privind
statutul juridic al proprietatii in cauza.
>. DREPTURI DE PROPRIETATE
Drept de proprietate deplin detinut de &010&)-"L LU2!.!T), asa cum reiese din
"+trasul &: D!. 22(11(2011, .r( &ad( 511( &onorm "+trasului &: mentionat
anterior asupra proprietatii in cauza, .U e+ista constituit niciun drept de ipoteca(
7. CEIRIASI
La data inspectiei proprietatea era ocupat7 de c7tre administatorul >rmei(
6. TA8ARE
-aportul de evaluare nu tine cont de ta+ele notariale sau de ta+ele si impozitele
implicate de un transer de proprietate(
4. ANALI9A PIETEI
&.1. 'iata re$identiala
'iaMa imobiliar7 se de>neKte ca un *rup de persoane sau >rme care intra =n
contact =n scopul de a eectua tranzacMii imobiliare( 'articipanMii la aceasta piaM7
scGimba drepturi de proprietate contra unor bunuri, cum sunt banii(
&ererea pentru propriet7Mi imobiliare similare este redus7, atJt datorit7 situaMiei
economice *enerat7 de criza economic7 dar Ki de recesiunea pieMei imobiliare(
Nn cadrul zonei 2oineti, =n *eneral a pieMei imobiliare rezidentiale se constat7 o
=n*GeMare a tranzacMiilor Ki o reducere a preMurilor( !n prezent zona analizata nu
oera o cantitate su>cient de mare de anunturi si tranzactii pentru a se putea
ace o analiza e+actaL s/a apelat la zone analoa*e si limitroe( &oncluziile
analizei arata ca pretul scade in unctie de utilitati(
Dei sunt puMine oerte, aplicarea metodei comparaMiei este relevant7 pentru a
se deduce valoarea de piata a terenurilor, dar reprezint7 o valoare punctual7,
>ind valabila =n momentul evalu7rii( "ventuala scGimbare a situaMiei imobiliare
impune reconsiderarea opinie(
10. METODOLO=IE EVALUARE SI COMENTARII
C%/+)1-!!
12
-aportul de evaluare trebuie considerat ca >ind cea mai buna estimare a unei valori
realizabile( .u putem *aranta estimarile prezentate in acest raport, cu toate ca
subliniem aptul ca evaluarea a ost pre*atita cu atentie pe baza inormatiilor puse la
dispozitia noastra de catre &lient si pe baza propriilor investi*atii( Date pe care ne/
am bazat sunt prezentate in acest raport(
"valuarea este o opinie asupra valorii, cu caracter o>cial, elaborata pe baza unui
contract cu clientul, pe care se pot baza partile identi>cate si pentru care evaluatorul
isi asuma raspunderea( "valuarea presupune cercetarea selectiva a pietelor
relevante, asamblarea datelor concludente, olosirea metodelor analitice
corespunzatoare, ca si aplicarea cunostintelor, e+perientei si rationamentelor
proesionale in scopul *asirii celei mai potrivite solutii la o problema de evaluare(
"valuatorul pune la dispozitia clientului o opinie asupra valorii unei proprietati
imobiliare, opinie care re3ecta toate realitatile pertinente de pe piata(
10.1 CEA MAI BUNA UTILI9ARE / este un concept undamental pe piata
imobiliara >ind conturata de ortele competitive de pe piata, orte care
undamenteaza si valoarea de piata( 'entru a estima valoarea de piata, analiza
&2BU identi>ca cea mai pro>tabila utilizare competitiva in care poate > pusa
proprietatea(
&ea mai buna utilizare se de>neste ca:
E Utilizarea rezonabila, probabila si legala a unui teren liber sau construit care este
fzic posibila, fundamentata adecvat, fezabila fnanciar si are ca rezultat cea mai
mare valoare.
Caracteristicile esentiale ale amplasamentului raman neschimbate chiar daca pe
teren se aa sau nu un imobil !destinatia imobilului poate f schimbata". #rin
urmare, valoarea terenului este elementul conducator iar valoarea proprietatii
imobiliare este in functie de venitul adus de acest teren.
CMBU 1 )-+&0&! 0!D-
&ea mai buna utilizare a terenului sau amplasamentului ca >ind liber poate >
utilizarea prezenta, constructia subimpartirea sau unireaL in mod alternativ, terenul
poate > pastrat ca investitie(
&ea mai buna utilizare a terenului considerat liber presupune ca terenul este liber
sau poate > eliberat prin demolarea constructiilor( !n aceasta ipoteza pot >
identi>cate utilizari care creeaza valoare, evaluatorul putand incepe selectia de la
13
proprietati comparabile si sa estimeze valoarea terenului( -eeritor la proprietatea
de evaluat se mentioneaza urmatoarele aspecte:
/ terenul detinut in proprietate e+clusiva este localizat intr/o zona rezidentialaL
/ imobilele e+istente in zona sunt de natura rezidentiala(
)vand in vedere aspectele mentionate mai sus, evaluatorul apreciaza cea mai buna
utilizare a terenului liber este cea actuala(
CMBU 1 )-+&0&! *%+()-&!)
&ea mai buna utilizare a unei proprietati ca >ind construita poate > continuarea
utilizarii e+istente, renovarea sau reabilitarea, e+tinderea, adaptarea sau conversia la
o alta utilizare, demolarea partiala sau totala, ori o combinatie a acestor alternative(
Din aceleasi considerente ca la ternul liber si aici, cea mai buna utilizare a ternului
construit este actuala lui olosinta, adica teren pentru constructii rezidentiale(
&ea mai buna utilizare a unei proprietati imobiliare trebuie sa indeplineasca patru
criterii( "a trebuie sa >e: permisibila le*al, posibila >zic, ezabila >nanciar, ma+im
productiva
Tinand seama de aceste considerente cea mai buna utilizare va > determinata in
situatia terenului construit pentru proprietatea imobiliara analizata 9 proprietate de
tip rezidential(
!mobilul s/a evaluat in ipoteza utilizarii in continuitate, in scopul proiectat initial,
respectiv proprietate de tip rezidential, considerata a > si cea mai buna utilizare(
'rin prisma criteriilor ce de>nesc notiunea &2BU aceasta abordare este permisibila
le*al, indeplineste conditia de >zic posibila, este ezabila >nanciar si este ma+im
productiva(
10.2 E:10&1-1 )-+&0&!
"valuarea amplasamentului a ost eectuata prin metoda comparatiilor directe(
2etoda comparatiei directe este cea mai utilizata si preerata atunci cand e+ista date
comparabile( )ceasta metoda se utilizeaza la evaluarea terenului liber sau care se
considera liber pentru scopul evaluarii( )stel, preturile si acele inormatii
reeritoare la loturi similare sunt analizate, comparate si corectate in unctie de
asemanari sau dierentieri( 0erta de terenuri este lar*a, iar evaluatorul a avut acces
la inormatii reeritoare la terenuri similare tranzactionate in zona in care este
amplasat terenul supus evaluarii( 'entru evaluarea terenului prin metoda
comparatiei directe au ost utilizate drept comparabile proprietati imobiliare
#terenuri libere% situate in zona terenului de evaluat( !n determinarea valorii de piata
14
a terenului s/au eectuat corectii le*ate de conditiile de piata , corectii le*ate de
amplasament #pozitionare%, acces, ronturi stradale si utilitati(
O5-) *%/21-1D!0:
@ona D7rm7neti, cartier Lar*a
'ret de oerta 18 "uroBmp
Supraata 8280 mp
Destinatie -ezidential
UrbanismB!ntravilan Da
:ront stradal Da
Utilitati )pa, current, canalizare, *az
Data oertei octombrie 2011
Sursa de inormare QQQ(netimobiliare(ro
@ona D7rm7neti 9 &oada Lacului
'ret de oerta 10 "uroBmp
Supraata 1(;20 mp
Destinatie -ezidential
UrbanismB!ntravilan Da
:ront stradal nBa
Utilitati )pa, current, canalizare, *az
Data oertei .oiembrie 2011
Sursa de inormare QQQ(netimobiliare(ro
@ona D7rm7neti 9 centru
'ret de oerta 11 "uroBmp
Supraata 1(<00 mp
Destinatie -ezidential
UrbanismB!ntravilan Da
:ront stradal nBa
Utilitati )pa, curent, canalizare, *az
Data oertei octombrie 2011
Sursa de inormare QQQ(imobiliare(ro
15
16
Dupa aplicarea corectiilor #&alculatie prezentata in )ne+e% s/au ales valorile
amplasamentelor pentru care au ost necesare cele mai mici corectii brute
#procentual%( )plicand al*oritmul de calcul B a,ustare ,,valoare unitara medieRR teren
si constructii #cu imbunatatiri, alei de acces, etc% luata in considerare se a3a in ,urul
valorii de:
$ teren #rotun,it% ? 10,81 "uroBmp
$ totala teren #rotun,it% ? 10,81 euroBmp S 441,54 mp ? 11(500 "uro
10." E:10&1-1 2-%2-!)1)!! !/%D!0!1-
'rezentul raport de evaluare a proprietatii imobiliare are ca scop determinarea
valorii de piata a acesteia( 'entru stabilirea valorii de piata a proprietatii imobiliare
in cauza, situata =n cartierul 'lopu, ora Drmne ti 1udetul Bacau, ormata din locuinta
uniamiliala 'O1 si terenul aerent, s/au olosit 2 abordari in evaluare acceptate de
standardele )."$)-, precum si de cele internationale( )stel, abordarile in evaluare
utilizate sunt:
)bordarea prin comparatia vanzarilorL
)bordarea prin cost(
"valuarea s/a acut in conditiile detinerii dreptului de proprietate complet( "tapele
parcurse in evaluarea proprietatii imobiliare au ost:
/ !denti>carea si inspectia proprietatii, incadrarea sa ca tip de proprietateL
/ !denti>carea drepturilor de evaluatL
17
/ Stabilirea limitelor si ipotezelor care stau la baza elaborarii proiectelorL
/ Deducerea si stabilirea conditiilor limitativeL
/ )naliza pietei imobiliare speci>ce #cererea, oerta, ecGilibrul pietei%L
/ Stabilirea celei mai bune utilizari a proprietatii imobiliare(
Toate aceste etape au ost parcurse analizand cu atentie toate inormatiile culese si
interpretandu/le din punctul de vedere al evaluarii(
M)%$1 C%/21-1)!! D!-*) $ P!1)1
2etoda comparatiei directe utilizeaza procesul in care estimarea valorii de piata se
ace prin analizarea pietei pentru a *asi proprietati similare si comparand apoi
aceste proprietati cu cea de evaluat( "stimarile cGiriei pe piata, a costurilor,
deprecierii si alti parametrii ai valorii pot > acute prin alte metode de evaluare,
olosind teGnici comparative( De multe ori, aceste elemente sunt analizate in metoda
comparatiei directe pentru a determina corectiile ce trebuie acute la preturile de
vanzare ale proprietatilor comparabile(
'remisa ma,ora a acestei metode este ca valoarea de piata a unei proprietati
imobiliare este in relatie directa cu preturile unor proprietati competitive si
comparabile(
2etoda comparatiei directe este aplicabila la toate tipurile de proprietati imobiliare
cand e+ista su>ciente tranzactii recente, cu date si*ure, care sa indice
caracteristicile valorii sau tendintele de pe piata(
'entru a asi*ura credibilitatea concluziilor rezultate din aplicarea metodei
comparatiei directe, evaluatorul a veri>cat datele de piata obtinute si a conruntat
unele date pentru eliminarea erorilor( )u ost cercetate cu atentie preturile,
drepturile de proprietate transmise, conditiile de >nantare, motivatiile vanzatorilor si
cumparatorilor, precum si data eectuarii tranzactiilor( S/a analizat in detaliu >ecare
amplasament, starea >zica si unctionala, precum si caracteristicile economice(
'entru a realiza o comparatie intre o proprietate comparabila vanduta si proprietatea
evaluata, va trebui sa se ia in considerare posibile corectii bazate pe dierentele
dintre elementele de comparatie( &orectiile pot 3uctua in unctie de dierentele intre
>ecare element comparat( Se vor aplica metode cantitative siBsau calitative pentru
analizarea dierentelor si estimarea corectiilor(
&riteriile de comparatie ce stau la baza aplicarii acestei metode, necesare pentru
identi>carea dierentelor intre proprietati, sunt:
/ drepturile de proprietate transmise #proprietate incGiriata sau nu%L
/ conditiile de >nantare #plata casG, credite, etc(%L
18
/ conditiile de vanzare #la valoarea de piata sau nu, din dierite motive%L
/ conditiile pietei #dierenta intre momentele tranzactiilor%L
/ localizarea #variatii ale valorii datorate amplasarii in zona%L
/ caracteristicile >zice #dimensiunile cladirii, terenului, calitate, varsta, etc(%L
/ caracteristicile economice #la proprietatile aducatoare de pro>t%L
/ posibilitatea de utilizare #cea e+istenta sau &2BU%L
/ componentele non/imobiliare ale valorii #mobilierul, inventarul si ecGipamentele
e+istente in cladire%(
!nstrumentul de lucru pentru eectuarea corectiilor este *rila datelor de piata,
reprezentata de un tablou ce are pe orizontala liniile elementelor de comparatie, pe
verticala avand coloanele ce reprezinta proprietatea evaluata si proprietatile
comparabile(
S/au analizat proprietatile comparabile pentru a determina daca acestea au
caracteristici inerioare, superioare sau similare ata de proprietatea analizata(
Trebuie precizat ca preturile proprietatilor imobiliare din zona analizata sunt
in3uentate in principal de amplasamentul in zona, vecGimea si starea teGnica a
imobilului, dotarile, compartimentarea, supraata utila si amena,arile de care
dispune aceasta(
Datele complete privind proprietatile si tranzactiile eectuate sunt prezentate in
continuare, in >sele teGnice ale proprietatilor imobiliare considerate comparabile(
F!(1 )F+!*1 +-. 1 pentru comparabila 1
1 )dresa D7rm7ne ti
2 -e*im
inaltime
'O1
5 'ret vanzare 26;(000 "U-0
< Supraata )rie utila 9 <20 mp
8 Teren 1000 mp
; Data .oiembrie 2011
6 :inisa,e Superiore
8 )nul
constructiei
nBa
4 &omentarii nBa
10 Sursa QQQ(netimobiliare(ro
F!(1 )F+!*1 +-. 2 pentru comparabila 2
1 )dresa &om7me ti
2 -e*im
inaltime
'O1
5 'ret vanzare 200(000 "U-0
< Supraata )rie utila 9 <00 mp
8 Teren 4800 mp
; Data .oiembrie 2011
6 :inisa,e Superioare
19
8 )nul
constructiei
nBa
4 &omentarii
10 Sursa QQQ(netimobiliare(ro
F!(1 )F+!*1 +-. " pentru comparabila 5
1 )dresa &om7ne ti
2 -e*im
inaltime
'O1
5 'ret vanzare 48(000 "U-0
< Supraata )rie utila 9 200 mp
8 Teren ;00 mp
; Data .oiembruie 2011
6 :inisa,e Superioare
8 )nul
constructiei
nBa
4 &omentarii nBa
10 Sursa QQQ(netimobiliare(ro
20
$aloarea proprietatii imobiliare, conorm metodei comparatiei directe de piata, este:
2>0.000
#$%&'(&)(1!,*! /!! E&-%.
M)%$1 C%()&0 $ I+0%*&!-
)bordarea prin cost este bazata pe ipoteza ca participantii pe piata ac le*atura intre
valoare si cost( !n aceasta abordare, valoarea unei proprietati imobiliare se
estimeaza prin adau*area valorii terenului la valoarea costului de constructie pentru
reproducerea sau inlocuirea constructiilor e+istente si apoi scazand deprecierea
21
aparuta din dierite cauze( !n practica, abordarea presupune o estimare a deprecierii
pentru proprietatile mai vecGi siBsau cu de>ciente in unctionare, cand o estimare a
costului de nou ar depasi nepermis pretul cel mai probabil platibil pentru
proprietatea evaluata(
:undamental pentru metoda costului este principiul substitutiei, care arata ca niciun
cumparator prudent nu va plati mai mult pentru o proprietate imobiliara decat costul
de a acGizitiona imediat un teren si o cladire cu o utilitate si o atractivitate similara(
"stimarea valorii prin metoda costului se bazeaza pe comparatia costului de
reconstructie a unei proprietati cu valoarea unei proprietati e+istente sau a uneia
similare in constructie( 2etoda re3ecta aptul ca participantii pe piata recunosc o
relatie intre valoare si cost(
&ostul de inlocuire este costul estimat pentru a construi, la preturile curente de la
data evaluarii a unei cladiri cu utilitate ecGivalenta cu cea a cladirii evaluate,
olosind materiale moderne, normative, arGitectura si planuri actualizate(
&Geltuielile ce sunt aerente direct construirii cladirilor sunt numite costuri directe,
iar cele aerente indirect sunt numite costuri indirecte( Dierenta intre costul de
construire si valoarea proprietatii imobiliare dupa terminare, reprezinta pro>tul
promotorului, care trebuie corelat cu inormatiile de pe piata(
Se cunosc trei metode traditionale de estimare a costului : metoda comparatiilor
unitare, metoda costurilor se*re*ate si metoda devizelor( !n ceea ce urmeaza am
apelat la o estimare a costului de inlocuire de nou #brut% utilizand metoda costului
se*re*at, avand ca baza P !ndreptarul teGnic pentru evaluarea imediata,la pretul
zilei, a costurilor elementelor si constructiilor de locuinteF 9 procentual si valoric si
a P Buletinului teGnic de preturi in mica constructie si reparatii in constructiiF
editate de catre "ditura 2)T-!D -02 Bucuresti(
!n aceasta metoda se utilizeaza costuri unitare pentru dierite componente ale
cladirii e+primate in unitati de masura adecvate( Utilizand aceasta metoda,
evaluatorul calculeaza un cost unitar bazat pe cantitatea reala de materiale utilizate
in constructie plus manopera, utila,e si transporturi le*at de teGnolo*ia lucrarilor de
constructii, pentru >ecare metru patrat de supraata(
$aloarea proprietatii imobiliare, conorm metodei costurilor la data evaluarii, este:
257.000
#$%&1(&)*!+*!,*!(!(12)! M!! E&-%.
din care :
$aloare teren : 11(500 "uro
&onstructie : 2<8(600 "uro
22
$n ane%a & calculatii, se gaseste fsa de calcul in abordarea prin cost, in care este
detaliata estimarea costului de inlocuire.
10.3 R*%+*!0!-1 V10%-!0%-
!ntr/un raport de evaluare, estimarea >nala a valorii poate > e+primata >e ca o
sin*ura cira, >e ca un interval de valori sau in ambele moduri( Traditional, o
estimare e+primata ca o sin*ura valoare se numeste estimare punctuala si reprezinta
cea mai buna estimare a evaluatorului( "stimarea punctuala trebuie sa >e rotun,ita,
astel incat ea sa re3ecte *radul de precizie asociat cu o anumita valoare(
'rin aplicarea celor doua metode de evaluare au rezultat urmatoarele valori:
M)%$1 &)!0!,1)1 V10%1-1 ()!/1)1
#&-%.
2etoda comparatiei directe
de piata
2;0(000
2etoda costului de
inlocuire
286(000
'entru reconcilierea rezultatelor s/a procedat la revederea intre*ii evaluari pentru a
avea si*uranta ca datele disponibile, teGnicile analitice, rationamentul si lo*ica
aplicata au condus la ,udecati consistente( Datele utilizate sunt autentice, pertinente
si su>ciente, >ind obtinute din surse considerate de incredere(
!n analiza si reconcilierea rezultatelor s/au avut in vedere urmatoarele principii:
/$aloarea este predictieL
/$aloarea este subiectivaL
/"valuarea este o comparareL
/0rientarea spre piata / evaluarea trebuie sa re3ecte piata(
Tinand cont de rezultatele obtinute prin cele doua metode de evaluare precum si de
adecvarea, calitatea, relevanta si cantitatea de inormatii de pe piata de care s/a
dispus pentru evaluarea proprietatii imobiliare, in opinia evaluatorului, valoarea de
piata este cea determinata prin /)%$1 *%/21-1)!! $!-*) $ 2!1)1(
23
!n concluzie, in opinia evaluatorului, valoarea de piata estimata la data evaluarii 9 28
noiembrie 2011 9 pentru proprietatea evaluata :
257.000
#$%&1(&)*!+*!,*!(!(12) /!! E&-%.
S$alorile prezentate nu includ T$) sau alte ta+e le*ate de cedarea dreptului de
proprietate(
11. EVALUARE
!n opinia noastra, $alorea de 'iata a proprietatilor evaluate, la data evaluarii este:
VALOARE DE PIATA
257.000
#$%&1(&)*!+*!,*!(! (12) /!! E&-%.
E*F!:10+) 1:
L! 1.121."00
#&+/!0!%+&+1(&)1$%&,*!(!&+&/!!)-!(&) L!.
D!+ *1-:
T-+ #V10%1- $
2!1)1.:
11."00 E&-% 34."00 L!
C%+()-&*)!! #V10&1-
$ 2!1)1.:
235.700 E&-% 1.121."00 L!
&urs valutar la data de 28(11(2011: 1 "uro? <,5;20 Lei
'Valorile prezentate nu includ (V) sau alte ta%e legate de cedarea dreptului de proprietate.
12. IPOTE9E SI CONDITII LIMITATIVE
aspectele ,uridice se bazeaza e+clusiv pe inormatiile si documentele
urnizate de catre proprietar si au ost prezentate ara a se intreprinde veri>cari sau
investi*atii suplimentare( Dreptul de proprietate este considerat valabil si marketabil(
"valuatorul nu a avut cunostinta de eventuale liti*ii le*ate de dreptul de proprietate
supus evaluariiL
se presupune ca proprietatea imobiliara se conormeaza tuturor
re*lementarilor si restrictiilor urbanistice si de e+ploatareButilizareL
situatia actuala a proprietatii imobiliare si scopul prezentei evaluari au stat
la baza selectarii metodelor de evaluare utilizate si a modalitatilor de aplicare a
acestora, pentru ca valorile rezultate sa conduca la estimarea cea mai probabila a
valorii proprietatiiL
24
evaluatorul considera ca presupunerile eectuate la aplicarea metodelor de
evaluare au ost rezonabile in lumina aptelor ce sunt disponibile la data evaluariiL
supraetele mentionate au ost preluate din documentele puse la dispozitie
de catre client ara a se eectua masuratori suplimentareL
evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai inormatiile pe care le/a avut
la dispozitie, e+istand posibilitatea altor inormatii de care evaluatorul nu avea
cunostinta la data evaluarii(
intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a
acestuiaL
evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obli*at sa oere in continuare
consultanta sau sa depuna marturie in instanta relativ la imobilul supus evaluarii, in
aara cazului in care s/au incGeiat in prealabil astel de intele*eriL
nici prezentul raport, nici parti ale sale #in special studiul de piata, metodolo*ia
abordata, identitatea evaluatorului s(a(% nu vor > copiate, transmise, publicate sau
mediatizate ara acordul prealabil al evaluatoruluiL
orice valori estimate in raport se aplica intre*ii proprietati si orice divizare sau
distribuire a valorii pe interese ractionate va invalida valoarea estimata, in aara
cazului in care o astel de distribuire a ost prevazuta in raport(
25
A+@1 1
F%)%;-1C!
26
27
A+@1 2 < C10*&01)!!
E:10&1-1 )-+&0&! < =-!01 $1)0%- $ 2!1)1
28
E0/+) $ *%/21-1)!
P-%2-!)1)1
S&D!*)
D1-/1+()!,
(1) L1-;1
D1-/1+()
!, C%1$1
L1*&0&!
D1-/1+()
!, *+)-&
S&2-151)1 #/2. 441,"4 5.250 1.>20 1.300
P-) :1+,1- #E&-%A/2.
15 10 11
D-2)&-! $ 2-%2-!)1) $20!+ deplin deplin deplin
$aloarea corectiei #I% 0I 0I 0I
$aloarea corectiei
#"U-Bmp% 0 0 0
'ret corectat 18 10 11
C%+$!)!! :1+,1- oerta oerta oerta
&orectie #I% 0I 0I 0I
$aloarea corectiei
#"U-Bmp% 0,00 0,00 0,00
'ret corectat 18,00 10,00 11,00
L%*10!,1-
M%!+()!, ()-.
L!D-)1)!!
Darmanesti,
sat Lar*a
Darmanesti,
&oada
Lacului
Darmanesti,
centru
&orectie #I% 0I 10I 0I
$aloarea corectiei
#"U-Bmp% 0 1 0
'ret corectat 15,00 11,00 11,00
S&2-151)1 #/2. 441,"4 8(280 1(;20 1(<00
&orectie #I% /6I 8I 8I
$aloarea corectiei
#"U-Bmp% /1,08 0,88 0,88
'ret corectat 15,48 11,88 11,88
D(*F!$- #/0. nespeci>cat nespeci>cat nespeci>cat nespeci>cat
&orectie #I% 0I 0I 0I
$aloarea corectiei
#"U-Bmp% 0,00 0,00 0,00
'ret corectat 15,48 11,88 11,88
U)!0!)1)! T%1) Toate Toate Toate
&orectie #I% 0I 0I 0I
$aloarea corectiei
#"U-Bmp% 0,00 0,00 0,00
'ret corectat 15,48 11,88 11,88
A**( D-&/ 1(510)1)
D-&/
A(510)1)
D-&/
A(510)1)
D-&/
A(510)1)
&orectie #I% 0I /8I 0I
$aloarea corectiei
#"U-Bmp% 0,00 /0,88 0,00
'ret corectat 15,48 11,00 11,88
D()!+1)!1 #&)!0!,1-1
)-+&0&!. R,!$+)!101
R,!$+)!10
1
R,!$+)!10
1
R,!$+)!10
1
&orectie #I% 0I 0I 0I
$aloarea corectiei
#"urBmp% 0 0 0
P-) *%-*)1) 1",45 11,00 11,55
Total corectie bruta #I%
6I 21G 8I
V10%1-1 $ 2!1)1 ()!/1)1 #*& TVA. < rotund 13.000,00
$aloarea de piata estimata #pe mp%
13
V10%1-1 $ 2!1)1 ()!/1)1 #51-1 TVA. <
rotund 11,"00 &-%
$aloarea de piata estimata #pe mp%
10,61 &-%
29
M)%$1 C%()&0&! $ I+0%*&!-
1 ADRESA D1-/1+()!, *1-)!- P0%2&
2
DATE DE
REFERINTA
)n de constructie
!/%D!0
:*F!
Supraata teren 441,"4 mp
Supraata construita
desasurata 336,5
mp / supraata
apro+imata
Supraata utila
"
CALCUL COST DE
INLOCUIRE BRUT
N-.*-
)
D+&/!-1 0&*-1-!! UM
C1+)!)1)

0&*-.A/
2 A$
C%()
)%)10 !+
0! 2
UM
C%C*!
+)
-10!,1-

C%C*!
+)
*%-*)!
*%()&-!
&+!)1-
!+$-2)
1-
C%()
0&*-1
-
#0!A
/2
A$.
C%()
0&*-1-
2
)%)10
A$
#-%)&+
B!).
*%+5%-
/
!+$-2)
1-
*%+5%-
/
!+$-2)
1-
()!/1)
:10&1-

()!/1)
:10&1-

()!/
1)
:10&
1-
()!/1
)
:10&1
-

1 "+cavatii mc 0,22<8 1<;,18 100I

0,88 18,08 8(100
2
Umpluturi si
compactari mc 0,14<< 64,28 100I

0,88 8,<8 5(800
5
Cidroizolatii si
lucrari aerente mp 0,2814 12;,1 100I

0,88 16,<6 6(800
<
Termoizolatii
polistiren e+pandat mp 1,8868 108,28 100I

0,88 4<,8< <2(<00
8
Termoizolatii
polistiren e+trudat mp 0,5815 <4,6< 100I

0,88 10,<5 <(600
;
!zolatii, protectii,
acoperis terasa mp 0,8<58 148 100I

0,88 84,22 2;(;00
6
Beton simplu in
undatii mc 0,0;;1 885 100I

0,88 20,10 4(000
8
Beton armat in
structura mc 0,2485 822,;2 100I

0,88
155,;
1 84(400
4
Scari si podeste din
beton ml 0,2128 150,5< 100I

0,88 18,25 ;(800
10 @idarii din caramida mc 0,<182 11;6 100I

0,88
2;8,<
2
120(<0
0
11 &ompartimentari din mp 0,<680 120 100I 51,58 1<(100
30
*ips carton 0,88
12
&onectii metalice,
balustrade k* 0,;100 58,0; 100I

0,88 12,66 8(600
15
Trotuare si platorme
dalate mp 0,1280 15<,< 100I

0,88 4,2< <(100
1< Tamplarie metalica k* 0,88;5 22,85 100I

0,88 10,;1 <(800
18 Tamplarie din lemn mp 0,1128 ;68 100I

0,88 <1,66 18(600
1;
Tamplarie din '$&
cu *eam termopan mp 0,5184 185,<6 100I

0,88 51,88 1<(500
16 Tencuieli e+terioare mp 1,6128 <8,4 100I

0,88 <;,0; 20(600
18 'laca,e e+terioare mp 0,1280 28<,28 100I

0,88 14,8< 8(800
14
$opsitorii lavabile
e+terioare mp 1,8868 84,56 100I

0,88 81,8< 25(200
20 Tencuieli interioare mp 2,5812 <6,;5 100I

0,88 ;2,58 28(000
21
$opsitorii lavabile
interioare mp 1,4515 <2,1; 100I

0,88 <<,68 20(100
22
'lacari cu placi de
aianta mp 0,5216 118,;6 100I

0,88 20,<6 4(200
25
'ardoseli din parcGet
lamelar mp 0,80;5 162 100I

0,88 <6,40 21(800
2<
'ardoseli din *resie
*lazurata mp 0,5050 208,18 100I

0,88 5<,;4 18(;00
28
'ardoseli din *resie
rezistenta la in*Get mp 0,5188 211,88 100I

0,88 56,18 1;(600
2; 'ardoseli tip terazzo mp 0,8<58 18;,< 100I

0,88 <;,68 21(000
26
)lte lucrari de
constructii I 8,0000 126,6 100I

0,88
581,1
8
186(80
0
28
Bransament apa /
canal lei 1,0000 81,6< 100I

0,88 <<,4; 20(200
24
&oloane si le*aturi
sanitare ml 1,0000 55 100I

0,88 18,18 8(100
50
0biecte si armaturi
sanitare lei 1,0000 61,48 100I

0,88 54,86 16(600
51
Bransamente
electrice lei 1,0000 <;,; 100I

0,88 28,;5 11(800
52
&abluri, conductori
electrici ml 15,2100 6,6 100I

0,88 88,4< 28(100
55 )parate electrice ml 1,0000 14,58 100I

0,88 10,;; <(800
5< &orpuri de iluminat lei 1,0000 51,82 100I

0,88 16,5< 6(800
58 Bransamet *az lei 1,0000 5;,6 100I

0,88 20,14 4(100
5;
&oloane si le*aturi
de incalzire ml 0,8;52 6<,08 100I

0,88 58,1; 18(800
56
&entrala termica
*aze lei 1,0000 26,<4 100I

0,88 18,12 ;(800
58
&orpuri de incalzire
otel k* 0,088< <88 100I

0,88 1<,68 ;(;00
54
Termoizolatii
conducte mp 0,1;24 81 100I

0,88 6,2; 5(500
<0
)lte instalatii
comune I 5,0000 210,65 100I

0,88
5<6,6
0
188(40
0
<1
Diverse, or*anizare,
proiectare I 2,0000 1<0,<8 100I

0,88
18<,8
5 ;4(500
31
TOTAL LEI A MP
2."52
,64
1.055.
"00
TOTAL EURO A MP
5"4,3
1
232.00
0

CURS VALUTAR
#EUROARON.
H26.11.2011 3,">20
3. PROFIT PROMOTOR
#G<$!+ *%(). 15G
3.1 P-%C) 2-%/%)%-
1D(%0&) < -%+
156.24
5
3.2 P-%C) 2-%/%)%-
1D(%0&) < &-% ">."00
COST DE INLOCUIRE
BRUT #-%)&+B!). < EURO

276.00
0
5. ESTIMAREA
DEPRECIERII
7 C%+$!)!!
$
@20%1)1-
F%1-) B&+
7 A+&0
C%+()-&*)
!! NOU
7
A(2*)&0
TF+!* E8CELENT
5.1.
PF!(I*10
$2-*!1)!
%+:
D2-*!-
C,!*1 3,00G
5.2.
F&+*)!%+1
0
!+1$J&1
+*:
D2-*!-
5&+*)!%+101 3,00G
5.".
E@)-+10
$2-*!1)!
%+:
D2-*!-
@)-+1 3,00G
DEPRECIERE TOTALA
ACUMULATA 11,5"G
>. COSTUL DE INLOCUIRE
NET #-%)&+B!). 23>.000
536 /2

7. VALOAREA TERENULUI 11 A/2

10.717
6. VALOAREA TOTALA A
PROPRIETATII #*01$!- + )-+. 25>.717
EUR
O

VALOAREA PROPRIETATII
32
#-%)&+B!). 257.000

1(121(05
<,00
)ne+a 5
COMPARABILA VAN9ARE TEREN 1:
33
OFERTA COMPARABILA VAN9ARE CASA 1: OFERTA COMPARABILA VAN9ARE CASA 2:
OFERTA COMPARABILA VAN9ARE CASA ":
34
C INFORMATII FURNI9ATE
D%*. J&-!$!* 10
D TERMENI SI CONDITII DE NUMIRE CA EVALUATORI
PREAMBUL
1(1 )cesti termeni si conditii *enerale se vor aplica tuturor ormelor de servicii proesionale
#evaluari si consultanta%, urnizate de evaluator 2erlusca Dana &odruta clientului caruia i s/
a trimis con>rmarea primirii scrisorii de intentie( Se vor aplica separat pentru >ecare
serviciu urnizat catre client(
1(2 Termenii si conditiile vor > cititi in con,unctie cu instructiunile &ontractului de reprezentare
trimis de catre evaluator catre client( !n cazul in care apar ambi*uitati sau con3icte intre
&ontractul de reprezentare si acesti termeni si conditii, atunci clauzele prevazute in
&ontractul de reprezentare vor > aplicate(
)cesti termeni si conditii si &ontractul de reprezentare vor > aporbate in scris de catre
ambele parti(
2. PERFORMANTA SERVICIILOR
2(1 .e an*a,am sa utilizam toate abilitatile necesare in urnizarea servciilor si consultantei
descrise mai sus(
2(2 )r putea > nevoie sa an*a,am o terta parte pentru urnizarea unei subcate*orii de servicii,
iar acest lucru va > a*reat in scris(
2(5 )tunci cand cauze care nu tin de noi determina intarzierea serviciilor, vom noti>ca clientul
de indata ce vom deveni constienti de situatie( &lientul este de acord ca nu vom >
responsabili pentru nicio astel de intarziere(
". BA9ELE ONORARIILOR
5(1 Bazele onorariilor pentru serviciile noastre sunt stabilite in &ontractul de prestari servicii(
5(2 &and se aplica, T$)/ul va > platit pentru orice comision sau decontare acturata la care se
aplica ta+a(
5(5 &lientul va plati comisionul la >nalizarea serviciilor, in conormitate cu contractul #cGiar
daca o terta parte va urniza servicii% sau atunci cand comisoanele se reera la instructiuni
cu o durata mai mare de trei luni, cu scadenta trimestriala(
5(< !n cazul in care evaluarea se ace pentru un creditor, din motive de securizare a unui
imprumut, si se a*reeaza asupa aptului ca debitorul este cel care va plati comisionul,
clientul este cel care va avea obli*atia sa plateasca serviciile oerite atunci cand debitorul
se a3a in imposibilitate de plata(
35
5(8 Daca ne este solicitat de catre &lient sa intreprindem activitati suplimentare, atunci vor >
platite ta+e suplimentare bazate pe tariele care sunt practicate in *eneral de compania
noastra( &lientul va > noti>cat privind valoarea unor astel de ta+e suplimentare(
5(6 )tunci cand e+ista o modi>care a scopului declarat pentru care se intocmeste raportul de
evaluare iar evaluatorul considera ca acest lucru conduce la o crestere a responsabilitatii
noastre #de e+emplu, evaluarea conturilor anuale in vederea securizarii imprumuturilor%, ne
rezervam dreptul de a solicita o ta+a suplimentara(
5(8 !n cazul in care &lientul va retra*e instructiunile inainte de completarea unui raport de
evaluare, acesta va > obli*at sa ne plateasca o proportie e*ala a comisoanelor noastre,
precum si orice alte plati a*reate( Daca &lientul a primit de,a un model al raportului de
evaluare, atunci comisoanele reprezinta cel putin 80I din cele stabilite initial(
ASOCIATI A TERTE PARTI ALE CLIENTULUI
5(10 !n cazul in care ne sunt solicitate servicii de catre unul dinte subsidiarii sau asociatiiBterte
personae ale &lientului, nu vom putea obtine plata servciilor noastre sau orice alta
recompense de orice el de la acestia, &lientul este cel care are obli*atia sa plateasca
servciciile noastre(
3. TA8E
<(1 &lientul trebuie sa plateasca ta+e pentru suma acturata, in conormitate cu clauzele
prevazute in contract(
5. PLATI
8(1 &lientul va rambursa platite eectuate in conormitate cu clauzele prevazute in contract(
)ceste cGeltuieli pot include: Garti, planuri, studii, oto*ra>i, copii ale documentelor, costuri
e+pediere scrisori, costuri in urma obtinerii de inormatii despre companii, proprietati sau
demo*ra>ce din surse e+terne, costuri le*ate de calatorii in interes de serviciu(
>. INFORMATII PRIMITE DE LA CLIENT
$om ace orice vom crede necesar pentru a ne asi*ura ca inormatiile despre proprietate
sunt e+acte( !n cazul in care &lientul este cel care ne va pune la dispozitie inormatii despre
proprietate, atunci acesta trebuie sa stie ca noi ne vom baza pe acuratetea, consistenta si
totalitatea acestora, si nu vom ace nicio investi*atie pe cont propriu pentru obtinerea de
inormatii, decat in cazul in care vom > instruiti in scris de catre &lient(
.u vom avea nicio responsabilitate pentru nicio ine+actitate sau omisiune continuta
de inormatiile puse la dispozitie de catre &lient sau in numele &lientului de catre o terta
parte( !n cazul in care ne este incredintata eectuarea unei evaluari in scopul securizarii
unui imprumut, &lientul este de acord ca toate investi*atiile asupra titului de proprietate
sau alte documente sunt responsabilitatea avocatilor sai(
7. CONFLICT DE INTERESE
"valuatorul are proceduri in ceea ce priveste con3ictul de interese, intocmite astel incat
actiunile noastre pentru un anumit &lient sa nu intre in con3ict cu actiunile pe care le
intreprindem pentru un alt &lient( Daca cunoasteti sau vi se aduc la cunostinta cauze pentru
care poate aparea un astel de con3ict, va ru*am sa ni/l aduceti la cunostinta imediat( Daca
apare un con3ict de interese, atunci vom decide, in conormitate cu le*ile in vi*oare si cu
interesele &lientului nostru daca vom continua desasurarea procesului( !n cazul in care
credem ca un con3ict de interese nu poate > administrat corect, va vom anunta cat mai
curand posibil(
6. ADMINISTRAREA PROPRIETATII
.u vom > raspunzatori de administrarea proprietatii &linetului si nici nu vom avea nicio
responsabilitate #precum reparatii% le*ata de proprietate( 'roprietatea este
responsabilitatea completa a &lientului( De aceea, recomandam luarea tuturor masurilor
necesare pentru protectia proprietatii de la orice el de riscuri(
4( BA9ELE EVALUARII SI IPOTE9E
D1)1 :10&1-!!
4(1 !n cazul in care nu este prevazut altel in contract, data terminarii raportului de evaluare va
> considerata data evaluarii(
B1,0 :10&1-!!
4(2 !n cazul in care nu este prevazut altel in contract, raportul de evaluare va > pre*atit in
conormitate cu )."$)-, de catre evaluatori care se supun re*ulilor sale(
4(5 :iecare proprietate va > evaluata pe bazele adecvate scopului evaluarii( Bazele care vor >
adoptate in intocmirea raportului de evaluare sunt speci>cate in Scrisoarea de !ntentie(
P-%2-!)1)! (2*!10
!n cazul proprietatilor speciale #atunci cand metode precum comparatii de piata sau testul
pro>tului nu pot > aplicate%, putem olosi metoda &ostului de !nlocuire Depreciat ca metoda
estimativa a $alorii de 'iata( !n cazul proprietatilor private, se va analiza pro>tabilitatea
36
aacerii, acordandu/se o atentie sporita tuturor activel olosite( Daca proprietatea este in
sectorul public, raportul va include un prospect al viabilitatii continuarii ocuparii si utilizarii
spatiului(
P-%2-!)1)! *%/-*!10 (2*!10!,1)
4(8 Unde este cazul, proprietatile comerciale specializate #precum locuri de depozitare, Goteluri
si porturi de a*reement% vor > evaluate conorm $alorii de 'iata ca o entitate complet
ecGipata, avandu/se in vedere potentialul comercial al acestora(
4(; )tunci cand suntem instruiti sa evaluam o proprietate specializata, vom tine cont de toate
inormatiile care ne vor > puse la dispozitie de catre operator precum si de cele pe care le/
am obtinut prin propriile investi*atii( .e vom baza pe acestea ca >ind complete si corecte,
ara elemente ascunse care ar putea aecta raportul de evaluare( )cesta se va baza pe
opinia noastra privind potentialul comercial viitor al unitatii, nivelul venitului, pro>tul net
etc(
4(6 I+ *1,&0 !+ *1- +& () 2-:1,&) 10)50 !+ C%+)-1*):
/ raportul de evaluare va > acut pe baza aptului ca >ecare proprietate va > vanduta ca
un tot unitar, incluzand ecGipemante teGnice, stocuri etc(
/ vom presupune ca toate activele si documentele sunt in proprietatea &lientului si nu ac
subiectul unor >nantari separate sau sarciniL
P-,&/)!! :10&1-
4(8 !n cazul in care nu suntem altel instiintati in scris, vom oeri serviciile pentru evaluarea
proprietatii plecand de la ipoteza ca: proprietatea sau orice alta cladire e+istenta sunt libere
de orice sarcinaL
/ toate clacirile au ost construite in conormitate cu solul din re*iunea respectivaL acesta
nu va aecta costurile de constructie, valoarea proprietatii sau viabilitatea oricarei cladiri
e+istenteL
/ toate serviciile cladirii #precum lituri, *aze, instalatii, sTstem incalzire, canalizare si
instalatii aer conditionat% si ale proprietatii #precum zona deseuri, scur*eri, utilitati% sunt in
buna stare, ara nciun deect de orice natura
/ drumurile si canalizarea care deservesc proprietatea sunt unctionale, iar accesul catre
si dinspre proprietate este acilL
/ nu sunt probleme lea*te de mediu #incluzand, dar nelimitandu/se la: teren, contaminarea
apei sau a aerului, substante periculoase% care sa aecteze proprietateaL
/ orice cladire se supune re*ulilor actuale in vi*oare #inclusiv re*uli privind incediile sau
sanatatea%(
S)-&*)&-1
4(4 .u vom intreprinde investi*atii privind structura proprietatii si nici nu vom testa serviciile
acesteia( .u vor > eectuate inspectii privind structurile din lemn, acoperite, nee+puse sau
inaccesibile( !n cazul in care nu e+ista inormatii care sa arate contariul, evaluarea se va
ace pe baza ca proprietatea nu are niciun deect( &u toate acestea, valoarea ce apare in
raport va re3ecta starea *enerala a proprietatii, reparatiile necesare etc( -aportul de
evaluare nu trebuie considerat ca *arantand conditiile structurale sau stadiul de reparatii al
proprietatii(
M1(&-1)%-!
4(10 !n cazul in care nu ne este solicitat altel, ne vom baza pe inormatiile oerite noua de catre
proprietare, dar evaluarea se v ace in conormitate cu re*ulile )."$)-, &odului de
2asuratori si in conormitate cu practicile locale( Trebuie speci>cat aptul ca supraetele
cuprinse in raportul de evaluare sunt apro+imative, cu abateri de 8I( !n cazul in care
con>*uratia podelei nu permite o masurare e+acta, atunci aceste abateri pot > mai mari(
4(11 .u putem eectua masuratori acolo unde accesul nu ne este permis( !n aceste cazuri, putem
sa apro+imam supraetele din planuri sau prin e+trapolare(
P01+&-! (! -;0/+)1-! 0;10
4(12 !n cazul in care nu suntem instiinati in scris sa acem investi*atii ormale in cadrul
institutiilor acreditate, atunci ne vom baza pe inormatiile oerite de catre autoritatile locale
sau an*a,atii lor( -ecomandam ca avocatii &lientului sa aca investi*atii pentru con>rmarea
pozitiei proprietatii si pentru revederea comentariilor noastre despre planuri, comparativ cu
ceea ce ei au a3at(
4(15 !n cazul in care &lientul nu ne inormeaza altel, vom presupune ca toate cladirile evaluate
sunt cosntruite in conormitate cu planurile si cu re*ulile de constructie aplicabile in zona
respectiva(
I+*F!-!- (! $-2)&-!0 *F!-!1(&0&!
4(1< .u vom ace inevsti*atii privind titlurile de proprietate, asadar ne vom baza numai pe
inormatiile oerite de &lient( !n absenta unor astel de inormatii, vom pesupune ca
37
proprietatea este libera de sarcini, contracte etc( !n cazul in care ni se vor pune la dispozitie
documente, vom tine cont de ele, insa nu le vom analiza din punct de vedere le*al(
!normatiile vor > obtinute de la 0>ciul de &adastru si 'roprietate imobiliara(
4(18 $om > instiintati in scris daca &lientul doreste ca noi sa intram in posesia contractelor de
incGiriere, si daca da, atunci ni se vor pune la dispozitie toate documentele relevante pentru
a > analizate( &u toate acestea, in cazuri de acest *en, trebuie cerut avizul avocatilor( $om
lua in considerare orice inormatii ne vor > oerite reeritor la imbunatatiri aduse de cGiriasi(
C%+)-1*)
4(1; -aportul nostru de evaluare va lua in considerare opiniile unor potentiali cumparatori(
Totusi, nu vom intreprinde investi*atii asupra clauzelor cuprinse in contractul de incGiriere(
!n cazul in care nu suntem inormati altel, vom presupune ca nu e+ista clause speciale in
contract(
A0)0
4(16 0rice planuri punem la dispozitia &lientului sunt pentru inormare( .e vom baza pe
inspectia si inormatiile oerite noua de catre &lient(
4(18 )colo unde in raportul de evaluare sunt incluse proprietati comparabile, inormatiile notate
sunt bazate pe investi*atiile noastre personale si nu se poate *aranta intotdeauna
con>dentialitatea acestora(
4(14 'entru o proprietate a carei dezvoltare a ost recent >nalizata, nu vom tine cont de costurile
de constructie sau ta+ele platite pentru aceasta( 'entru proprietatile a3ate in curs de
dezvoltare, vom tine cont de stadiul de constructie, de costurile care au ost de,a suportate
de proprietar, precum si pe cele care au avut loc in momentul intocmirii raportului de
evaluare si se vor avea in vedere orice obli*atii contractuale(
4(20 .u vom ace indemnizatii ale Serviciilor noastre in cazul in care e+ista ipoteci sau piedici
>nanciare asupra proprietatii si nici nu vom tine seama de contractele de incGiriere intre
subsidiari(
4(21 !n cazul in care nu a ost a*reat altel in contract, orice proprietate va > evaluat separatL in
cazul unui portooliu, presupunem ca proprietatile vor > lansate pe piata una cate una si nu
in acelasi timp(
4(22 "valuarea se va ace de obicei in euro( !n cazul in care am a*reat ca evaluarea sa >e acuta
utlizand o alta moneda, se va considera valoarea de incGidere de la data intocmirii
raportului(
10( RE=LEMENTAREA SCOPURILOR EVALUARII
10(1 !n cazurile in care o evaluare este urnizata unui client, dar poate >, de asemenea, olosita
de terte parti #ca de e+emplu, actionari intr/o companie%, )."$)- solicita descrierea
politicii companiei de catre cel care pre*ateste raportul de evaluare(
10(2 !ndierent de scopul evaluarii, vom ale*e evaluatorul adecvat, a carei e+perienta si
obiectivitate vor duce la elaborarea uunui raport de evaluare complet si corect(
11( RE9ILIEREA PRIN NOTIFICARE
11(1 !n cazul in care nu s/a a*reat niciun termen, orice parte poate noti>ca in scris rezilierea
contractului in termen de 1< zile(
11(2 !n cazul rezilierii contractului prin noti>care scrisa, &lientul este obli*at sa plateasca in
avans toate comisioanele prevazute pentru terminarea contractului, tinandu/se cont de
stadiul raportului de evaluare in momentul respectiv(
12( RASPUNDEREA PROFESIONALA
12(1 Daca contractul de reprezentare nu prevede altel, nu vom > raspunzatori de orice alte
contracte, pre,udicii, declaratii alse, care pot reiesi din:
12(1(1 orice pierdere directa de pro>tL
12(1(2 pentru orice pierderi indirecte, speciale sau consecventiale provocate de, dar nelimitandu/
se:
#i% pierderi de pro>t indirecteL
#ii% pierdere aacereL
#iii% pierdere baniL
#iv% pierdere oportunitati
12(2( !n cazul in care o terta parte a contribuit la provocarea pierderilor, stricaciunilor, costurilor,
cereri sau cGeltuieli, nu vom > raspunzatori(
12(5 .u vom > responsabili de serviciile oerite de catre terte parti si nici nu vom suprave*Gea
actiunile unor terte parti, indierent de serviciile pe acestea le/au propus &lientului nostru(
12(< .u vom avea nicio obli*atie in masura in care e+ecutarea raportului de evaluare va >
intarziata, impiedicata sau prevenita de circumstante dincolo de controlul nostru rezonabil
#*reve, calamitati naturale, acte de terorism%( De indata ce vom deveni constienti ca unul
dintre evenimente enumerate mai sus ar putea duce la intarzierea raportului de evaluare,
38
vom anunta &lientul in cel mai scurt timp posibil, olosind toate mi,loacele a3ate la
indemana(
12(8 -esponsabilitatea pentru rapoartele de evaluare se e+tinde doar catre partile carora li se
adreseaza( Totusi, in cazul in care( &lientul ne roa*a sa adresam raportul de evaluare unei
alte parti sau unor alte parti, vom ace asa cum ni s/a cerut(

1". CALITATEA SERVICIILOR
"valuatorul va incerca intotdeauna sa oere servicii de cea mai buna calitate, insa daca
&lientul are cauze de a inainte o plan*ere, atunci ii vom veni in a,utor prin aplicarea
procedurilor de reclamatii(
1<( PROTECTIA DATELOR
1<(1 )ceasta prezentare a ost pre*atita e+clusiv pentru a > olosita de evaluator cu scopul de a
pune la dispozitia potentialilor clienti *ama de servicii precum si abordarile pe care
intentionam sa le olosim, si nu poate > publicata sau olosita de o terta parte( )ceasta
prezentare este incompleta ara reerinte si trebuie avuta in vedere numai in cazul in care
ea a ost pusa la dispozitia clientului de un membru ale ecGipei( .ici aceasta prezentare si
nici continutul acesteia nu vor > olosite pentru un alt scop ara acordul prealabil al
evaluatorului(
1<(2( !normatiile din aceasta prezentare se bazeaza pe inormatii publice si se reera la conditiile
si teremenii mentionati( !n intocmirea acestei prezentari am olosit inormatii independente,
bazandu/ne pe totalitatea si acuratetea inormatiilor publice(
1<(5 !normatiile continute in aceasta prezentare nu sunt de natura sa lezeze in niciun el
persoane >zice sau ,uridice( &u toate ca scopul nostru este acela de a oeri inormatii
veridice, nu putem *aranta acuratetea nici acestor inormatii nici acelora care vor > primite
pe viitor(
1<(< Termenii completi si conditiile intreprinderilor noastre vor > incluse in contractul o>cial
precum si in scrisoarea de intentie(
39

S-ar putea să vă placă și