Sunteți pe pagina 1din 70

G1 partea 1

ntrebri de raionament analitic


34 de ntrebri
Concurs de admitere la INM
1
G1 partea 1
Zamfir intervieveaz un numr de exact cinci dintr-un total de apte candidai pentru un post
Georgescu, Imre, Luca, Necula, rlov, !adu, i "nase# Zamfir $i intervieveaz pe cei
cinci, unul c%te unul, c%te o singur data pe fiecare# &esfurarea interviului tre'uie s
$ndeplineasc urmtoarele condiii(
Luca este cel de-al doilea sau cel de-al treilea intervievat#
)nul dintre cei doi Necula sau "nase este intervievat ultimul#
&ac este intervievat, atunci Georgescu este intervievat primul#
&ac am%ndoi sunt intervievai, atunci Imre este intervievat imediat dup !adu#
&ac am%ndoi sunt intervievai, atunci rlov este intervievat imediat dup !adu#
&ac am%ndoi sunt intervievai, atunci "nase este intervievat imediat dup Necula#
1. *are anume dintre urmtoarele variante ar putea fi o list complet i exact a
candidailor pentru post $n ordinea $n care particip la interviu+
,-. Georgescu, Luca, Imre, Necula, "nase/
,0. Georgescu, Luca, Imre, !adu, Necula/
,*. Georgescu, !adu, rlov, Luca, "nase/
,&. Imre, Georgescu, Luca, rlov, "nase
,1. rlov, !adu, Luca, Necula, "nase
2. *are anume dintre urmtoarele afirmaii tre'uie s fie adevrat+
,-. Imre nu este primul intervievat#

,0. rlov nu este cel de-al doilea intervievat#
,*. Imre nu este cel de-al treilea intervievat#
,&. !adu nu este cel de-al patrulea intervievat#
,1. Necula nu este cel de-al cincilea intervievat#
3. &ac Georgescu nu este intervievat, atunci care anume dintre urmtoarele afirmaii
tre'uie s fie adevrat+
,-. Imre este cel de-al doilea intervievat#
,0. Luca este cel de-al doilea intervievat#
,*. rlov este cel de-al doilea intervievat#
,&. Necula este intervievat ultimul#
,1. "nase este intervievat ultimul#
Concurs de admitere la INM
2
G1 partea 1
4. *are anume dintre urmtoarele variante reprezint o list complet si exact a
numrului de ordine $n care poate avea loc interviul lui Imre+

,-. primul, al doilea, al treilea
,0. primul, al treilea, al patrulea
,*. al doilea, al treilea, al patrulea
,&. primul, al doilea, al treilea, al cincilea
,1. primul, al doilea, al treilea, al patrulea
5. &ac rlov este primul intervievat, atunci care anume dintre urmtoarele afirmaii
ar putea fi adevrat+
,-. Imre este intervievat al treilea#
,0. Imre este intervievat al patrulea#
,*. Necula este intervievat al treilea#
,&. !adu este intervievat al doilea#
,1. !adu este intervievat al treilea#
6. *are anume dintre urmtoarele variante reprezint o list complet i exact a
candidailor care tre'uie intervievai+
,-. Georgescu
,0. Imre
,*. Luca
,&. Georgescu, Luca
,1. Georgescu, Luca, "nase
Concurs de admitere la INM
3
G1 partea 1
7. &ac Imre este intervievat al patrulea, atunci care anume dintre urmtoarele
afirmaii tre'uie s fie adevrat+
,-. Georgescu este intervievat
,0. rlov este intervievat
,*. !adu este intervievat#
,&. Luca este intervievat al doilea#
,1. Necula este intervievat ultimul#
8. &ac Georgescu este intervievat primul i rlov al doilea, atunci fiecare
dintre urmtoarele afirmaii ar putea fi adevrate, *) 12*134I-(
,-. Imre este intervievat al patrulea#
,0. !adu este intervievat al patrulea#
,*. Necula este intervievat ultimul#
,&. "nase este intervievat ultimul#
,1. -t%t Necula c%t i "nase sunt intervievai#

Concurs de admitere la INM
4
G1 partea 1
agenie de pu'licitate are exact apte reprezentani 5etzger, 6ianu, Lipta7, 8rscu,
3$rvu, !doi, 9uciu# Noua sa campanie pu'licitar este prezentat unui singur client de
ctre unul sau mai muli dintre reprezentanii si, cu respectarea urmtoarelor condiii(
&ac campania este prezentat de ctre 5etzger, atunci prezint i 8rscu i
3$rvu#
&ac prezint 6ianu, atunci !doi nu prezint#
&ac !doi nu prezint, atunci prezint 3$rvu#
&ac prezint Lipta7, atunci prezint fie 6ianu, fie 9uciu, fie am%ndoi#
&ac prezint at%t Lipta7 c%t i 9uciu, atunci 8rscu nu prezint#

9. *are anume dintre urmtoarele variante ar putea fi o list complet i exact a
reprezentanilor care fac prezentri+
,-. 8rscu, 9uciu
,0. 5etzger, 8rscu, !doi
,*. 5etzger, Lipta7, 8rscu, 3$rvu
,&. 8rscu, 3$rvu, !doi, 9uciu
,1. 6ianu, Lipta7, 8rscu, !doi, 9uciu
10. &ac prezint at%t Lipta7 c%t i !doi, atunci care anume dintre urmtoarele
afirmaii ar putea fi adevrat+
,-. 5etzger prezint#
,0. 6ianu prezint#
,*. 8rscu prezint#
,&. 1xact doi dintre cei apte reprezentani prezint#
,1. 1xact trei dintre cei apte reprezentani prezint#
Concurs de admitere la INM
5
G1 partea 1
11. *are anume dintre urmtorii reprezentani ai -geniei ar putea fi cel care
prezint singur+
,-. 5etzger
,0. 6ianu
,*. Lipta7
,&. !doi
,1. 9uciu
12. &ac 3$rvu nu prezint, atunci care anume dintre urmtoarele variante
reprezint numrul maxim al reprezentanilor care fac prezentarea+
,-. doi
,0. trei
,*. patru
,&. cinci
,1. ase
13. &ac exact doi dintre reprezentanii -geniei fac prezentarea, atunci care
anume dintre urmtorii reprezentani N) 3-"1 fi unul din cei doi+
,-. Lipta7
,0. 8rscu
,*. 3$rvu
,&. !doi
,1. 9uciu
Concurs de admitere la INM
6
G1 partea 1
14. &ac 5etzger prezint, atunci care anume dintre urmtoarele enunuri
tre'uie s fie adevrat+
,-. *el puin trei dintre reprezentani prezint#
,0. *el mult patru dintre reprezentani prezint#
,*. Nici 6ianu i nici !doi nu prezint#
,&. 1xact unul dintre Lipta7 sau 9uciu prezint#
,1. 5ie 6ianu fie 9uciu prezint, fie am%ndoi#
15. *are anume dintre urmtoarele variante N) 3-"1 reprezenta o list
exact parial a reprezentanilor -geniei care fac prezentarea +
,-. 5etzger, 6ianu, 3$rvu
,0. 5etzger, Lipta7, !doi
,*. 5etzger, 3$rvu, 9uciu
,&. 6ianu, Lipta7, 8rscu
,1. Lipta7, 3$rvu, !doi

16. 9 presupunem c $nlocuim condiia c dac !doi nu prezint noua
campanie pu'licitar atunci o face 3$rvu, cu condiia c 3$rvu prezint dac
prezint i !doi# &ac toate celelalte condiii rm%n vala'ile, atunci care anume
dintre urmtoarele variante N) 3-"1 reprezenta o lista complet i exact a
reprezentanilor -geniei care fac prezentri +
,-. 6ianu, 3$rvu

,0. 6ianu, 8rscu, 3$rvu
,*. Lipta7, !doi, 9uciu
,&. Lipta7, 3$rvu, 9uciu
,1. 8rscu, 3$rvu, !doi
Concurs de admitere la INM
7
G1 partea 1
5iecare din urmtorii cinci experi - un avocat, un naturalist, un oceanograf, un
psi:olog i un statistician ine c%te o prezentare la o conferin# *ele cinci
prezentri se desfoar una dup cealalt# 5iecare prezentare este susinut
numai $ntr-una din urmtoarele patru lim'i( francez, german, ;aponez sau
mandarin# 5iecare expert vor'ete numai una dintre aceste lim'i# "re'uie
$ntrunite urmtoarele condiii(
&ou dintre prezentri sunt $n aceeai lim'#
9tatisticianul ine cea de-a doua prezentare $n lim'a german#
-vocatul ine cea de-a patra prezentare $n mandarin sau $n francez#
ceanograful prezint fie $n francez, fie $n ;aponez/ la fel i psi:ologul#
3rima i ultima prezentare sunt $n ;aponez#
17. *are anume din urmtoarele variante, ar putea reprezenta ordinea $n
care experii $i in prezentrile, $ncep%nd cu primul p%n la ultimul+
,-. naturalistul, psi:ologul, statisticianul, avocatul, oceanograful
,0. psi:ologul, statisticianul, avocatul, naturalistul, oceanograful
,*. psi:ologul, naturalistul, oceanograful, avocatul, statisticianul
,&. oceanograful, statisticianul, avocatul, naturalistul, psi:ologul
,1. oceanograful, statisticianul, naturalistul, avocatul, psi:ologul
18. *are anume dintre urmtoarele variante ar putea reprezenta ordinea
$n care experii $i in prezentrile ,i lim'a $n care le susin., $ncep%nd cu primul
p%n la ultimul+
,-. naturalistul ,;aponez., statisticianul ,francez., psi:ologul ,german.,
avocatul ,mandarin., oceanograful ,;aponez.
,0. naturalistul ,;aponez., statisticianul ,german., oceanograful ,francez.,
avocatul ,mandarin., psi:ologul ,;aponez.
,*. oceanograful ,francez., statisticianul ,german., psi:ologul ,;aponez.,
avocatul ,mandarin., naturalistul ,;aponez.
,&. oceanograful ,;aponez., naturalistul ,francez., statisticianul ,german.,
avocatul ,mandarin., psi:ologul ,;aponez.
,1. oceanograful ,;aponez., statisticianul ,german., naturalistul ,;aponez.,
avocatul ,mandarin., psi:ologul ,;aponez.
Concurs de admitere la INM
8
G1 partea 1
19. *are anume dintre urmtoarele variante reprezint o list complet i exact a
experilor astfel $nc%t oricare ar putea fi unul dintre cei doi care fac prezentarea $n
;aponez+
,-. avocatul, oceanograful
,0. oceanograful, psi:ologul
,*. naturalistul, oceanograful, psi:ologul
,&. naturalistul, oceanograful, statisticianul
,1. naturalistul, oceanograful, psi:ologul, statisticianul
20. *are anume dintre urmtoarele afirmaii ar putea fi adevrat+
,-. 3rima prezentare este inut de ctre avocat#
,0. - doua prezentare este $n lim'a francez#
,*. - treia prezentare este $n lim'a ;aponez#
,&. - patra prezentare este $n lim'a german#
,1. - cincea prezentare este inut de ctre oceanograf#
21. *are anume dintre urmtoarele afirmaii tre'uie s fie adevrat+
,-. ceanograful prezint $n ;aponez#
,0. ceanograful este primul care prezint#
,*. ceanograful este ultimul care prezint#
,&. 3si:ologul nu ine cea de-a treia prezentare $n lim'a mandarin#
,1. 3si:ologul nu ine cea de-a treia prezentare $n lim'a francez#
Concurs de admitere la INM
9
G1 partea 1
22. &ac naturalistul prezint $n lim'a francez, care anume dintre urmtoarele
afirmaii ar putea fi adevrat+
,-. ceanograful este al treilea care prezint#
,0. ceanograful este al cincilea care prezint#
,*. -vocatul ine prezentarea $n lim'a francez#
,&. ceanograful ine prezentarea $n lim'a francez#
(E) 3si:ologul ine prezentarea $n lim'a francez#
23. &ac avocatul prezint $n lim'a francez, atunci care anume dintre
urmtoarele afirmaii tre'uie s fie adevrat+
,-. Naturalistul este primul care prezint#
,0. Naturalistul este al treilea care prezint#
,*. ceanograful este primul care prezint#
,&. ceanograful este al cincilea care prezint#
,1. 3si:ologul este primul care prezint#
24. &ac oceanograful nu prezint $n lim'a ;aponez, atunci care anume
dintre urmtoarele afirmaii tre'uie s fie adevrat+
,-. -vocatul prezint $n lim'a mandarin#
,0. 3si:ologul prezint $n lim'a francez#
,*. Naturalistul ine prima prezentare#
,&. 3si:ologul ine prima prezentare#
,1. ceanograful prezint la un moment oarecare $naintea naturalistului#
Concurs de admitere la INM
10
G1 partea 1
25. 9 presupunem c $nlocuim condiia ca statisticianul s fac cea de-a
doua prezentare $n lim'a german cu condiia ca statisticianul s fac una din
cele dou prezentri susinute $n lim'a ;aponez# &ac toate celelalte condiii
iniiale rm%n vala'ile, atunci care anume dintre urmtoarele variante ar putea
reprezenta ordinea $n care experii fac prezentrile, $ncep%nd cu primul i
sf%rind cu ultimul+

,-. avocatul, oceanograful, statisticianul, naturalistul, psi:ologul
,0. naturalistul, oceanograful, psi:ologul, avocatul, statisticianul
,*. oceanograful, statisticianul, naturalistul, avocatul, psi:ologul
,&. psi:ologul, oceanograful, avocatul, naturalistul, statisticianul
,1. statisticianul, oceanograful, naturalistul, avocatul, psi:ologul

Concurs de admitere la INM
11
G1 partea 1
)n electrician anga;at $ntr-o $ntreprindere monteaz exact apte componente denumite 9,
", <, =, 2, > i Z - pe o plac de circuite $n exact apte etape consecutive/ $n fiecare etap
se monteaz o singur component# 5iecare component este montat o singur dat, fie
manual, fie de un ro'ot i nu $n am'ele moduri#
2 este a patra component montat#
1xact dou componente sunt montate manual la un moment dat $nainte de montarea
componentei 2#
Nici o component nu este montat manual $nainte de montarea componentei "#
= este montat la un moment oarecare $naintea componentei "#
> este montat la un moment oarecare dup ce sunt montate componentele Z i 9#
*ea de-a asea component este montat manual#

26. *are anume dintre urmtoarele afirmaii ar putea fi adevrat+
,-. 9 este prima component montat#
,0. " este a treia component montat#
,*. > este a cincea component montat#
,&. < este a asea component montat#
,1. Z este a aptea component montat#
27. &ac exist dou etape consecutive $n care componentele sunt montate de ro'ot,
atunci fiecare din urmtoarele afirmaii ar putea fi adevrat *) 12*134I-(
,-. 9 este montat manual#
,0. < este montat de ro'ot#
,*. 2 este montat manual#
,&. > este montat manual#
,1. > este montat de ro'ot#
28. &aca < este cea de-a treia component montat, atunci care anume dintre
urmtoarele afirmaii tre'uie s fie fals+
,-. 9 este cea de-a asea component montat#
,0. > este cea de-a asea component montat#
,*. > este cea de-a aptea component montat#
,&. Z este cea de-a cincea component montat#
,1. Z este cea de-a asea component montat#
29. *are anume dintre urmtoarele variante ar putea fi succesiunea exact a primelor
trei componente, $n ordinea $n care au fost montate+
,-. =, ", 9
,0. =, ", >
,*. 2, >, Z
,&. >, =, "
,1. >, Z, 9
Concurs de admitere la INM
12
G1 partea 1
30. *are anume dintre urmtoarele componente tre'uie s fie montat de ro'ot+
,-. 9
,0. <
,*. =
,&. >
,1. Z
31. &ac < este montat imediat $naintea unei componente montate de ro'ot, atunci
care anume dintre urmtoarele afirmaii tre'uie s fie adevrat+
,-. 9 este montat de ro'ot#
,0. < este montat manual#
,*. 2 este montat manual#
,&. > este montat de ro'ot#
,1. Z este montat de ro'ot#
32. *are anume dintre urmtoarele variante constituie o list complet i exact a
componentelor, oricare din acestea put%nd fi cea de a asea component montat+
,-. 9, ", <
,0. 9, =, Z
,*. 9, ", >, Z
,&. 9, <, >, Z
,1. 9, =, >, Z
33. *are anume dintre urmtoarele componente tre'uie s fie montat manual+
,-. 9
,0. "
,*. <
,&. 2
,1. Z
34. &ac componenta 9 este montat de ro'ot, atunci care anume dintre
urmtoarele afirmaii tre'uie s fie adevrat+
,-. Z este montat manual#
,0. 2 este montat manual#
,*. < este montat manual#
,&. < este cea de-a treia component montat#
,1. > este cea de-a aptea component montat#
Concurs de admitere la INM
13
G1 partea 1

Capacitatea de nelegere a ni te!t "cri"
16 ntrebri
Concurs de admitere la INM
14
G1 partea 1
?
@A
@?
BA
B?
CA
C?
DA
D?
?A
??
EA
E?
-desea auzim de la reprezentanii omunitii
tiinifice c este iraional ceea ce susine aa-
zisa pseudo-tiin# &e exemplu, oamenii de
tiin sunt uimii de larga acceptare a astrologiei,
care postuleaz existena unei relaii de
cauzalitate $ntre planete i viaa oamenilor ce
poate fi analizat utiliz%nd un sistem ezoteric care
com'in matematica i astronomia# Nu am
intenia aici de a spri;ini sau com'ate susinerile
astrologiei# *eea ce m intereseaz mai cur%nd
este s cercetez caracterul afirmaiei c astrologia
este iraional# 1ste de presupus c practicanii
tiinei FraionaleG au $n minte o anumit calitate
pe care nu o regsesc c%nd au $n vedere
astrologia, dar este prezent c%nd au $n vedere,
de exemplu, fizica, 'iologia sau astronomia# &ar
ce $nseamn, de fapt, s spui c o anumit
disciplin este raional sau nu+
Hn comunitatea tiinific sunt unii pentru care
aceast $ntre'are va suna carag:ios# Lor le este
pur i simplu evident c astrologia nu este
raional/ ideea c poziia planetelor la momentul
naterii cuiva $i poate influena caracterul sau
viitorul este, susin ei, a'surd la prima vedere#
*ategoric, aceast atitudine comport un anumit
grad de plauzi'ilitate intuitiv# - dori totui s
sugerez c acest a'ordare intuitiv este exact
cea greit c%nd cercetm caracterul raional al
unor discipline cum este astrologia, pentru c ea
se reduce practic la un simplu apel la 'unul-sim#
&ac $n sta'ilirea granielor raionalului ne-am
'aza numai pe asemenea apeluri, atunci ar iei
din sfera raionalului nu numai discipline
a'stracte, cum este fizica cuantic, ci i $nsi
susinerea c 3m%ntul e rotund#
)nii ar putea sugera c ceea ce arat
caracterul iraional al astrologiei nu este faptul c
pare s contrazic 'unul-sim, ci faptul c teoria
pe care se 'azeaz nu ofer nici un aparat pentru
a demonstra modul $n care se presupune c ar
funciona legtura dintre corpurile cereti i vieile
oamenilor# "ot ce se afirm este c o astfel de
legtura exist# &ar nici mcar acest sugestie nu
funcioneaz corespunztor pentru a respinge
astrologia# 3entru c i $n c:imie, ca i $n
astrologie, exist legturi inexplica'ile i care nu
pot fi ;ustificate( care este, de exemplu,
mecanismul prin care o particul pozitiv atrage o
particul negativ+ 9e poate spune c exist $ntre
ele o FforG, dar aceast afirmaie nu este dec%t o
reformulare a afirmaiei c una dintre particule o
atrage pe cealalt#
3%n la urm nu exist nici o modalitate de a
determina a priori dac ceva este raional sau nu#
Nici convingerile 'azate pe 'unul-sim i nici
legturile explica'ile nu ;oac un rol $n sta'ilirea
caracterului raional al unei discipline# &in contr,
caracterul raional depinde $n $ntregime de
existena datelor empirice# Hntruc%t comunitatea
tiinific a catalogat discipline ca astrologia ca
fiind iraionale, ea nu a examinat deloc datele
relevante# 3%n ce o va face, va tre'ui ca oamenii
de tin s admit c ;udecile pe care le fac
despre aa-zisele pseudo-tiine nu reflect
aproape nimic $n plus dec%t propriile pre;udeci#
Concurs de admitere la INM
15
G1 partea 1
35. *are dintre urmtoarele variante reprezint rezumatul cel mai complet i exact al
pasa;ului+
,-. amenii de tiin au respins pe nedrept astrologia ca fiind iraional pentru c
modul lor de utilizare a criteriilor de plauzi'ilitate intrinsec i de legturi cauzale
explica'ile $i impiedic s vad caracterul valid al unei discipline, care este evident
la o examinare atent a datelor empirice relevante#
,0. -desea oamenii de tiin ;udec discipline cum e astrologia pe criterii de
plauzi'ilitate intrinsec i legturi cauzale explica'ile, ceea ce $i duce la respingerea
pe nedrept a acestor discipline ca fiind iraionale $n loc s cerceteze datele empirice
relevante pentru ceea ce susin disciplinele respective#
,*. amenii de tiin $i trdeaz pre;udecile personale c%nd condamn o disciplin
ca astrologia ca fiind iraional pe 'aza aplicrii asupra datelor empirice relevante a
criteriilor de plauzi'ilitate intrinsec i de legturi cauzale explica'ile#
,&. amenii de tiin se $neal c%nd aplic astrologiei criteriile de plauzi'ilitate
intrinsec i de legturi cauzale explica'ile, pentru c aceste caliti lipsesc i
multor discipline aa-zis raionale ale cror susineri nu sunt puse la $ndoial de
ctre oamenii de tiin#
,1. Hn a'sena datelor empirice, oamenii de tiin ar tre'ui s afirme c o disciplin
este iraional numai dac mai $nt%i i-au aplicat criteriile de plauzi'ilitate
intrinsec i de legturi cauzale explica'ile i au constatat c $i lipsesc am'ele
caliti#
36. *are anume dintre variantele de mai ;os reprezint o critic a astrologiei acceptat
de autor+
,-. -strologia nu este o disciplin valid#
,0. -strologia, conform 'unului-sim, este iraional#
,*. -strologia nu $ndreptete o cercetare tiinific#
,&. -strologia tre'uie ;udecat folosind criterii apriorice#
,1. -strologia ar tre'ui s explice toate legturile sale cauzale#
Concurs de admitere la INM
16
G1 partea 1
37. Hn scrierea pasa;ului, scopul principal al autorului a fost cel mai pro'a'il acela(
,-. de a convinge comunitatea tiinific de faptul c astrologia este o disciplin
raional, pentru c se 'azeaz pe un sistem care com'in dou alte discipline
raionale#
,0. de a critica oamenii de tiin pentru faptul c au catalogat discipline ca astrologia
drept iraionale, dei aceste discipline nu sunt, de fapt, mai puin raionale dec%t
tiina FraionalG#
,*. de a cerceta motivele pentru care oamenii de tiin au fost reticeni $n a accepta
datele empirice care arat c discipline ca astrologia sunt de fapt raionale#
,&. de a susine c oamenii de tiin se $neal c%nd catalog:eaz discipline ca
astrologia ca fiind iraionale pe 'aza unor criterii apriorice mai cur%nd dec%t $n urma
unei examinri a datelor empirice#
,1. de a recomanda ca oamenii de tiin s se a'in de la a cataloga discipline ca
astrologia ca fiind iraionale p%n ce nu reuesc s ;ustifice legturile cauzale din
aa-zisa tiin raional#
38. &e care anume dintre explicaiile propuse pentru susinerea c astrologia este
iraional se ocup autorul $n al treilea paragraf+

,-. -strologia nu explic afirmaiile de ordin cauzal pe care le face despre lumea
fizic#
,0. -strologia face afirmaii de ordin cauzal despre lumea fizic i care nu pot fi
testate pe cale empiric#
,*. -strologia face afirmaii de ordin cauzal despre lumea fizic i care sunt $n mod
demonstra'il false#
,&. -strologia nu se conformeaz noiunilor de 'un-sim despre cauzalitate din
lumea fizic#
,1. -strologia nu a efectuat teste empirice ale afirmaiilor de ordin cauzal pe care le
face despre lumea fizic#
Concurs de admitere la INM
17
G1 partea 1
39. -utorul folosete exemplul atraciei $ntre particule $n principal pentru (
,-. a spri;ini afirmaia conform creia c:imia este o disciplin iraional#
,0. a spri;ini afirmaia c multe dintre legturile cauzale ale aa-ziselor discipline
raionale contrazic 'unul-sim#
,*. a spri;ini afirmaia c disciplinele a'stracte, cum este fizica cuantic, sunt, de
fapt, iraionale#
,&. a com'ate afirmaia c o disciplin este iraional dac nu sunt explicate toate
legturile sale cauzale#
,1. a com'ate afirmaia c toate legturile cauzale ale aa-zisei tiine raionale sunt
spri;inite de date empirice#
40. -v%nd $n vedere pasa;ul, e pro'a'il ca autorul s fie de acord cu toate enunurile
de mai ;os, *) 12*134I-(
,-. adesea oamenii de tiin resping prematur susinerile anumitor discipline, ca
fiind iraionale#
,0. convingerile 'azate pe 'unul-sim nu ;oac nici un rol $n sta'ilirea caracterului
raional al unei discipline#
,*. caracterul raional al unei discipline poate fi sta'ilit uneori i fr a face referire la
dovezi empirice#
,&. aa-zisele pseudo-tiine nu ar tre'ui respinse fr a fi mai $nt%i supuse testrii
empirice#
,1. unele dintre afirmaiile fizicii cuantice par s contrazic 'unul-sim#
Concurs de admitere la INM
18
G1 partea 1
41. -v%nd $n vedere pasa;ul, pe care anume dintre urmtoarele cercetri tiinifice ar
considera-o autorul ca fiind cea mai relevant pentru evaluarea caracterului raional al
astrologiei+
,-. )n sonda; tiinific pentru sta'ilirea numrului exact de oameni care cred $n
astrologie#
,0. analiz psi:ologic a oamenilor de tiin pentru a sta'ili de ce au acetia o
pre;udecat $mpotriva astrologiei#
,*. )n examen scris pentru a sta'ili nivelul de cunotine $n domeniul matematicii i
astronomiei al oamenilor care cred $n astrologie#
,&. )n test al capacitii oamenilor de a face preziceri ale viitorului pe 'aza viselor
lor#
,1. cercetare a caracterului i istoriei vieii oamenilor nscui exact $n acelai
moment#
Concurs de admitere la INM
19
G1 partea 1
?
@A
@?
BA
B?
CA
C?
DA
D?
?A
??
9untem familiarizai cu distincia dintre versuri i
proz foarte devreme $n educaia noastr# Ni se impune
treptat convingerea c, dac spunem ce g%ndim, scriem
proz i c versul este o modalitate ingenioas, dar
fundamental pervertit, de a distorsiona exprimri normale
in proz# -ceast convingere nu se formeaz doar $n
coal c%t prin experiena repetat de o'servare a prozei i
versului $n aciune, i $nrdcinat $n aceast convingere
este presupunerea c proza este lim'a;ul vor'irii o'inuite#
&ar lucrurile nu stau aa# Hn istoria literaturii o'servm c
te:nicile mai evoluate de versificaie au aprut de o'icei
$naintea c:iar cu secole $ntregi te:nicilor evoluate ale
prozei#
3roza este exprimarea sau imitarea g%ndirii focalizate
sau o descriere controlat $n cuvinte, iar unitatea sa de 'az
este propoziia# Nu decurge de aici c toat proza este
descriptiv sau meditativ i cu at%t mai puin c este
logic, ci numai c proza imit, $n ritmul i structura sa,
exprimarea ver'al a unei mini raionale# 3roza, deci, nu
este o vor'ire o'inuit, ci o vor'ire o'inuit foarte $ngri;it,
care e contient c se prezint $n faa unui pu'lic i care
i-a pregtit dinainte relaia pe care o va avea cu acel
pu'lic# 1ste lim'a;ul o'inuit al oamenilor care au darul de a
vor'i 'ine i au a;uns s stp%neasc dificilul su idiom#
"otui, c%nd vor'esc, c:iar i acetia vor evita exprimarea
preioas sau Fvor'itul ca din carteG/ ritmul vor'irii lor arat
influena a ceva ce nu este proz# &ac te rtceti $ntr-un
ora strin i ceri cuiva indicaii, nu-i va rspunde $n proz
nici c:iar omul cu cel mai mare dar al vor'irii# *eea ce vei
o'ine va fi un ritm al vor'irii prolix i repetitiv, i $n care
unitatea ver'al este la fel de puin propoziie de proz pe
c%t strof de poezie#
<or'irea o'inuit se ocup mai ales de transpunerea
$n cuvinte a ceea ce, nu foarte riguros, este denumit fluxul
contiinei( reveriile, amintirile, $ngri;orrile, asocierile,
tristeile i dorurile care ne trec continuu prin minte i pe
care adesea le numim g%nduri# -ceast vor'ire o'inuit se
ocup $n principal cu exprimarea de sine# Ii, fie din lips de
maturitate, fie din preocupare pentru altceva, fie din a'sena
unui receptor, ea nu este complet contient c are un
pu'lic# *ontiina deplin a faptului c exist un pu'lic face
vor'irea s fie retoric, iar retorica $nseamn un ritm devenit
convenional# !itmul neregulat al vor'irii o'inuite poate
deveni convenional $n dou feluri# )n fel este s $i impui un
model de recuren/ al doilea fel este s impui tiparul logic i
semantic al propoziiei# -vem de-a face cu versuri c%nd
aran;amentul cuvintelor este dominat de ritm i sunet
recurente i avem de-a face cu proz c%nd este dominat de
relaia sintactic $ntre su'iect i predicat# &intre cele dou,
versul este de departemodul mai simplu i mai primitiv, ceea
ce explic faptul c versurile au aprut $n istorie mai de
timpuriu dec%t proza#
Concurs de admitere la INM
20
G1 partea 1
42. *are dintre urmtoarele variante exprim cel mai exact ideea principal a pasa;ului+
,-. &ei proza este considerat a fi mai asemntoare vor'irii o'inuite dec%t versurile,
de fapt, versurile sunt acelea care sunt mai asemntoare pentru c au evoluat din
vor'irea o'inuit mai devreme i au acelai ritm neregulat#
,0. &ei versurile sunt mai simple i mai primitive dec%t proza, ele sunt mai
asemntoare cu vor'irea o'inuit $n sensul c am'ele se ocup $n principal de
exprimarea de sine#
,*. &ei versurile sunt privite ca o distorsionare a prozei, am'ele reprezint metode de a
face s devin convenionale ritmurile neregulate ale vor'irii o'inuite, iar proza este
cea mai sofisticat i deci, cea mai recent dintre aceste te:nici#
,&. &ei proza este considerat a fi mai literal dec%t versurile, versurile impun asupra
vor'irii o'inuite un tipar ritmic i de sunet care lipsete din proz#
,1. &ei proza este folosit pentru exprimare direct, iar versurile sunt o metod
ingenioas de exprimare indirect, proza i versurile se aseamn prin aceea c
am'ele depind de repetitivitate pentru a face s devin convenional ritmul neregulat
al vor'irii o'inuite#
43. *onform pasa;ului, care dintre urmtoarele afirmaii este adevrat $n privina
lim'a;ului o'inuit al oamenilor cu un mare dar al vor'irii+
(A) Hncearc s transpun $n cuvinte fluxul contiinei#
,0. *onine puine su'iecte sau predicate identifica'ile#
,*. 1ste contient de relaia sa cu pu'licul care-l ascult#
,&. -re acelai tipar al ritmului ca vor'irea o'inuit#
,1. 1vit $n mod contient ritmurile i sunetele poetice#
44. Hn contextul pasa;ului, a pune vor'irea o'inuit s fie foarte $ngri;it ,al doilea
paragraf. $nseamn s-o faci mai(
,-. poetic
,0. logic
,*. retoric
,&. idiomatic
,1. recurent
Concurs de admitere la INM
21
G1 partea 1
45. &up cum se poate deduce din pasa;, care dintre urmtoarele afirmaii e cel mai
pro'a'il s-o cread autorul+
,-. Icoala ar tre'ui s pun accent mai mare pe versuri dec%t pe proz#
,0. )nitatea de 'az a versurilor este strofa#
,*. amenii cu un mare dar al vor'irii a;ung s stp%neasc proza mai repede dec%t
versurile#
,&. &ezvoltarea versurilor a precedat-o pe cea a prozei i a vor'irii o'inuite#
,1. !itmul prozei este prolix i repetitiv#
46. 3asa;ul ofer un rspuns la fiecare dintre $ntre'rile de mai ;os, *) 12*134I-
)N1I-/ care este aceasta+
,-. *are este relaia $ntre proz i g%ndire+
,0. *are este relaia $ntre versuri i vor'irea o'inuit+
,*. *are este unitatea de 'az a prozei+
,&. *are este unitatea de 'az a vor'irii o'inuite+
,1. *are este scopul principal al vor'irii o'inuite+
47. 3asa;ul sugereaz c vor'irea o'inuit este pro'a'il mai puin eficace dec%t
proza pentru(
,-. a transmite emoii
,0. a exprima empatie
,*. a alctui argumentaii convingtoare
,&. a transpune $n cuvinte amintiri din copilrie
,1. a imita micarea g%ndirii o'isnuite
Concurs de admitere la INM
22
G1 partea 1
48. 9copul principal al ultimului paragraf din pasa; este acela de(

,-. a analiza ritmul neregulat al vor'irii o'inuite#
,0. a explica modul $n care at%t poezia c%t i proza confer caracter convenional
vor'irii o'inuite#
,*. a critica punctul de vedere c proza i poezia sunt cu adevrat diferite#
,&. a introduce diversele elemente ale fluxului contiinei#
,1. a susine c vor'irea o'inuit este inferioar at%t prozei c%t i poeziei#
49. *are dintre urmtoarele te:nici concord *1L 8-I 3)4IN cu ceea ce susine
autorul despre modul $n care versurile modific vor'irea o'inuit+

,-. Inversarea ordinii standard a cuvintelor pentru a atrage atenia asupra unui
anumit su'stantiv sau ver'#
,0. !epetarea anumitor consoane sau vocale pentru a sugera sonoritatea a ceea ce
se descrie#
,*. Impunerea unui tipar regulat de cuvinte sau sila'e accentuate i neaccentuate#
,&. 5olosirea de mai multe ori a unor cuvinte sau afirmaii pentru a intensifica reacia
emoional a asculttorului#
,1. 5olosirea rimei pentru a crea un sentiment de muzicalitate a cuvintelor rostite#
50. Hn acest pasa;, scopul principal al autorului este cel mai pro'a'il (
,-. s pun la $ndoial distincia $ntre versuri i proz#
,0. s descrie procesul prin care proza a evoluat din versuri#
,*. s explice de ce proza este lim'a;ul vor'irii o'inuite#
,&. s susin c dezvoltarea prozei o precede pe cea a poeziei#
,1. s corecteze punctul de vedere cel mai rsp%ndit privitor la relaia dintre
proz i poezie#
#ibliogra$ie
Nort:rop 5rJe, The Well-Tempered Critic# K@LEC deinut de Indiana )niversitJ 3ress#
Concurs de admitere la INM
23
G1 partea 1
%lemente de raionament logic
50 de ntrebri
Concurs de admitere la INM
24
G1 partea 2
)n ;urnalist( 3%n nu demult, $n *anada medicii se 'ucurau de un $nalt statut#
&ei c%ndva admirai pentru altruismul lor, $n ultimele decade, medicii au pierdut
din respectul populaiei# *u toate c se recunoate c medicii sunt indispensa'ili,
criticii lor o'serv c ei cer onorarii din ce $n ce mai mari din partea guvernului i
c:iar, $n unele cazuri, c $i acoper incompetena, fiind aadar devotai mai
cur%nd interesului personal dec%t celui pu'lic#
1. *are dintre urmtoarele enunuri este spri;init cel mai mult de comentariul
;urnalistului+
,-. 8edicii din *anada sunt percepui de critici ca fiind mai puin competeni
dec%t erau pe vremuri#
,0. 5r stima pu'licului de care se 'ucurau c%ndva medicii, mai puini canadieni
vor deveni medici#
,*. 8edicii din *anada sunt percepui de critici ca fiind insuficient devotai
interesului celorlali#
,&. !eprezentanii profesiilor non-medicale din *anada sunt percepui ca fiind
altruiti i competeni#
,1. Hn trecut medicii nu ar fi acceptat, cu at%t mai puin cerut, onorarii mari din
partea guvernului#
G1 partea 2
Hn general, pentru cineva care are nevoie de o transfuzie, e mai pro'a'il ca
s%ngele de la o rud s fie infectat cu virusul :epatitei dec%t s%ngele de la o
'anc de s%nge# Hn consecin, riscul de a contracta :epatit $n urma unei
transfuzii este mai mare pentru oamenii care primesc s%nge de la rude dec%t
pentru cei care primesc s%nge de la 'ncile de s%nge#
2. *are dintre urmtoarele afirmaii, dac este adevrat, sl'ete cel mai tare
raionamentul de mai sus+
,-. amenii care primesc transfuzii de s%nge precizeaz adesea c doresc s fie
folosit s%nge de la rudele lor#
,0. "ransfuziile de s%nge au doar rareori ca rezultat infectarea primitorului cu
virusul :epatitei#
,*. 1 mult mai pro'a'il ca s%ngele de la o rud s fie de aceeai grup cu cea a
primitorului#
,&. &onatorii la 'ncile de s%nge sunt $ntotdeauna $ntre'ai dac au fost
vreodat infectai cu virusul :epatitei#
,1. 9%ngele care urmeaz s fie folosit pentru transfuzie este $ntotdeauna testat
pentru virusul :epatitei#
G1 partea 2
Laura( Itiu c florile de c%mp sunt $n pericol din cauza numrului redus de spaii
adecvate unde pot crete, i c, $n general, oamenii ar tre'ui s le lase acolo
unde cresc# *%mpul sta mare este, totui, plin de plante dintr-o singur specie
de floare de c%mp i ar fi $n regul s iau i eu o singur floare, din moment ce
sunt at%t de multe#
8arta( Hn viitor n-o s mai rm%n prea multe, dac muli vor aciona conform
principiului tu#
3. 8arta critic punctul de vedere al Laurei prin aceea c(
,-. argumenteaz c dac o resurs poate fi folosit $n mod dura'il i fr s fie
epuizat, atunci nu se petrece nimic ru/
,0. susine c Laura presupune c e $n regul s se fac o excepie pentru ea,
dar nu i pentru altcineva/
,*. su'liniaz c unele acte individuale aparent nesemnificative, de un anumit
fel, pot avea un efect cumulativ considera'il/
,&. o acuz pe Laura de motivaii neadecvate $n loc s rspund la afirmaia
Laurei/
,1. se 'azeaz pe principiul c un act egoist este greit c:iar i dac nu are un
efect duntor#
4. *are dintre urmtoarele variante, dac este adevrat, este cel mai puternic
rspuns pe care-l poate da Laura pentru a contracara critica 8artei+
,-. *:iar dac a lua o floare de pe c%mp, n-a spune i altora despre c%mp,
aa c tu ai fi singura persoan care ar avea cunotin despre aciunea mea i
nu mi-a susine acest principiu fa de un numr mare de oameni#
,0. &ac toat lumea ar face ca mine i ar avea gri; s lase o mulime de plante
mature care s re$nsm%neze c%mpul, s-ar putea culege c%teva flori fr a face
ru speciei#
,*. &ac a lua o floare, i-a oferi condiii de via adecvate, inclusiv :ran i
lumin, $n cantiti asemntoare cu cele pe care le are acum, aa c nu poi
prezuma c va muri#
,&. *:iar dac planta nu $mi este necesar pentru supravieuire, nu este singura
plant de pe acel c%mp i este posi'il ca specia s supravieuiasc i fr ea#
,1. Nu toat lumea este interesat de acest tip de floare de c%mp i exist muli
ali oameni care nu s-ar o'osi s scoat o plant din pm%nt cu rdcini cu tot#
G1 partea 2
3entru a supravieui, '%tlanii tre'uie s mn%nce cantiti mari de pete# Hn
consecin, conform naturalitilor, dac exist un numr mare de '%tlani care $i
fac cui' unii l%ng alii pe 'alt, asta $nseamn c $n 'alt exist cantiti mari de
pete# &ar, muli '%tlani $i fac cui' fr nici o pro'lem pe 'alta Margrave care,
de muli ani, aproape c nu are nici un pete#
5. *are dintre urmtoarele enunuri, dac este adevrat, a;ut cel mai mult la
reconcilierea aparentelor discrepane din fragmentul de mai sus+
,-. 3esticidele folosite la fermele din apropiere s-au infiltrat $n apa 'lii Margrave
i au omor%t ma;oritatea petilor#
,0. &e-a lungul anilor, 'alta Margrave a devenit din ce $n ce mai srat i, astfel,
a murit o mare parte din vegetaia care servea petilor drept :ran#
,*. 0%tlanii de pe 'alta Margrave au reuit s creasc familii neo'inuit de mari,
cu o medie de aproximativ doi pui supravieuitori $n fiecare perioad de cui'rit#
,&. 0%tlanii care $i fac cui' pe 'alta Margrave, de o'icei, mn%nc pete din alte
'li aflate $n apropiere#
,1. 3opulaia numeroas de '%tlani de pe 'alta Margrave a exercitat o presiune
at%t de mare asupra populaiei de peti $nc%t numrul acestora a sczut
dramatic#
G1 partea 2
8a;oritatea psi:ologilor consider c percepia nu se sc:im' de-a lungul vieii
adulte# "otui, capacitatea de a depista diversele arome ale vinului i aceea de a
percepe modalitatea complex $n care se ec:ili'reaz $ntre ele acele arome se
dezvolt numai dup o $ndelungat experien $n degustarea vinului, ca adult#
&in acest motiv, 'utorii de vin fr experien sunt adesea dezamgii c%nd
degust un vin excelent ei nu sunt capa'ili s perceap vinul aa cum o face
un expert#
6. -cest raionament contrazice susinerea c percepia nu se sc:im' deloc pe
$ntreaga perioad a vieii adulte $n urmtorul fel(
,-. art%nd c nimic nu poate rm%ne nesc:im'at pe $ntreaga perioad a vieii
adulte/
,0. aduc%nd dovada c muli experi nu sunt de acord cu susinerea/
,*. prezent%nd un caz concret care nu este descris corect de ctre susinere/
,&. art%nd modul $n care susinerea este dovedit a fi eronat de ctre alte
susineri cu caracter general despre percepie/
,1. oferind un principiu care intr $n conflict cu susinerea#
G1 partea 2
La ora actual, animalele de companie cu s%nge cald sunt primite $n ar numai
dac posed un certificat de vaccinare antira'ic# -ceast reglementare este
deficitar, $n sensul c uneori vaccinul este ineficient# &ac vaccinul $i produce
efectul, animalul are $n s%nge un nivel $nalt de anticorpi ai ra'iei# 3rin urmare,
pentru a $mpiedica intrarea $n ar a animalelor cu ra'ie ar fi mai eficace s se
fac testri ale s%ngelui acestora i s se refuze intrarea oricror animale care
nu au $n s%nge un nivel ridicat de anticorpi ai ra'iei#
7. *are dintre urmtoarele enunuri, dac este adevrat, sl'ete cel mai tare
raionamentul de mai sus+
,-. *onform acestei propuneri de reglementare, unele animale de companie care
nu sunt infectate cu virusul ra'iei ar putea fi $mpiedicate s ptrund $n ar#
,0. Nu exist nici o modalitate de a distinge $ntre nivelurile ridicate de anticorpi
cauzate de infecii active i nivelurile ridicate determinate de o vaccinare
eficient#
,*. *onform reglementrii $n vigoare, unele specii de animale sunt plasate $n
carantin i inute su' o'servaie pentru simptomele ra'iei $nainte de a se lua o
decizie privitoare la primirea lor $n ar#
,&. 3rocentul de vaccinri antira'ice care nu reuesc s produc imunitate este
semnificativ mai mare dec%t cel al vaccinrilor $mpotriva altor 'oli ale animalelor#
,1. !eglementarea propus nu ar avea eficacitate $n prevenirea ptrunderii $n
ar a animalelor sl'atice infectate cu virusul ra'iei#
G1 partea 2
)n studiu recent a constatat c, $n mod surprinztor, riscul de accidente grave de
munc este mai mare $n industriile care sunt monitorizate de inspectori
guvernamentali de protecie a muncii dec%t $n industriile care nu se afl su' o
asemenea monitorizare#
8# *are dintre urmtoarele enunuri, dac este adevrat, a;ut cel mai mult la
explicarea surprinztoarei constatri descrise mai sus+
,-. Inspectorii guvernamentali de protecie a muncii nu numai c monitorizeaz,
dar i instruiesc pe muncitorii firmelor s respecte normele de protecie a muncii#
,0. Inspectorii guvernamentali de protecie a muncii nu au autoritatea de a
impune respectarea normelor de protecie a muncii#
,*. Numai acele industrii cu risc inerent ridicat de accidente de munc sunt
monitorizate de inspectori guvernamentali de protecie a muncii#
,&. 8uncitorii se comport cu precauie deose'it atunci c%nd consider c
activitatea lor este monitorizat de inspectori guvernamentali de protecie a
muncii#
,1. )nele dintre industriile care sunt monitorizate de inspectori guvernamentali
de protecie a muncii au rate mult mai sczute ale accidentelor de munc dec%t
alte industrii care sunt i ele monitorizate#
G1 partea 2
)nii g%nditori susin c orice lucru care produce plcere oamenilor e 'un i
viceversa, i c tot ceea ce produce durere este ru i viceversa# 1ste clar,
totui, c acest lucru nu poate fi susinut cu argumente# *onceptele de 'ine i
ru sunt contradictorii, $n timp ce acelea de plcere i durere, nu# 1ste clar c e
posi'il s te afli $ntr-o stare de plcere i durere $n acelai timp#
9. !aionamentul de mai sus pune la $ndoial susinerea c dou perec:i de
concepte sunt ec:ivalente, argument%nd c(
,-. F'unG nu se aplic la nici unul dintre lucrurile la care se aplic FplcereG/
,0. FruG nu se aplic la nici unul dintre lucrurile la care se aplic FdurereG/
,*. este un simplu accident faptul c FplcereG i FdurereG se aplic $n acelai
mod $n care se aplic F'unG i FruG/
,&. FplcereG i FdurereG posed o proprietate pe care nu o posed nici o alt
perec:e posi'il de concepte/
,1. F'unG i FruG nu sunt $n acelai raport unul fa de cellalt precum FplcereG
i FdurereG#
G1 partea 2
Nu exist compozitor mai cunoscut i totui mai o'scur dec%t 9cott 6oplin, cel
care a compus piesa F8aple Leaf !agG i alte c%ntece 'ine cunoscute i
elegante# 6oplin, fiu al unui sclav eli'erat, a contopit forme i armonii muzicale
africane i europene# 1l a rafinat un tip de proto-;azz denumit FragtimeG, iniial
interpretat de persoane cu ascenden african, de pe r%ul 8ississippi, ce de
mult sincopaser, sau Ffr%miaserG ,ragging.N ritmul altor forme muzicale cum
ar fi marul i tOo-step# Hntr-adevr se poate spune c 'oogie-Ooogie, 'lues-ul i
roc7-ul sunt toate prefigurate, $ntr-o anumit msur, de lucrrile lui 6oplin#
10. *are dintre urmtoarele enunuri este cel mai puternic susinut de informaiile
de mai sus+
,-. 6oplin este un compozitor important pentru c a inventat ragtime#
,0. 6oplin este semnificativ din punct de vedere istoric pentru c a fost mai
prolific dec%t orice alt compozitor de ragtime#
,*. Lucrrile lui 6oplin se 'ucur de o larg popularitate pentru c au influenat
multe forme de muzic pop#
,&. Lucrrile lui 6oplin au influenat sau anticipat o mare varietate de genuri
muzicale foarte populare#
,1. Lucrrile lui 6oplin au fost populare pentru c au contopit stilurile muzicale ale
unor culturi foarte diferite#
N Hn lim'a englez FraggingG $nseamn fr%miare#
G1 partea 2
*ercettorii au dorit s afle dac fumatul pasiv constituie un factor semnificativ $n
contractarea 'olilor de plm%ni# 1i au efectuat un studiu compar%nd starea de
sntate a unui grup de soii nefumtoare ale unor fumtori cu starea de
sntate a unui grup de soii nefumtoare ale unor nefumtori# 9-a descoperit c
soiile fumtorilor aveau o sensi'ilitate mult mai mare la 'oli de plm%ni dec%t
soiile nefumtorilor# *ercettorii au concluzionat c fumatul pasiv constituite $ntr-
adevr un factor $n evoluia 'olilor de plm%ni#
11. *are dintre urmtoarele enunuri, dac este adevrat, pune la $ndoial cel
mai mult concluziile cercettorilor+
,-. 9oiile de fumtori au fost crescute de fumtori $n numr semnificativ mai
mare dec%t soiile de nefumtori#
,0. 1ste semnificativ mai puin pro'a'il ca soiile de nefumtori s fac
gimnastic pentru $ntrirea tonusului cardiovascular comparativ cu soiile de
fumtori#
,*. 8em'rele grupului de soii de fumtori erau, $n medie, cu c%teva luni mai
tinere dec%t mem'rele grupului de soii de nefumtori#
,&. Nu este mai puin pro'a'il ca soiile nefumtorilor s fi fost fumtoare ele
$nsele comparativ cu soiile fumtorilor#
,1. Grupul de soii de fumtori a fost ales dintr-o zon ur'an intens
industrializat $n timp de grupul de soii de nefumtori a fost ales dintr-o zon
rural#
G1 partea 2
)n antropolog( 9-a susinut c interdiciile de ordin religios fa de consumarea
anumitor tipuri de alimente reprezint o dovad $mpotriva opiniei c toate
fenomenele culturale au o explicaie pur economic# Hn fond, susine $n
continuare raionamentul, numai un motiv de ordin moral sau spiritual poate
convinge oamenii s renune la surse disponi'ile de alimentaie# &ar speciile a
cror consumare este interzis sunt de o'icei elemente eseniale ale
ecosistemelor din care fac parte alte specii care sunt consumate ca aliment#
*onservarea speciilor interzise tinde astfel s a;ute la pstrarea i a celorlalte
specii# Hn consecin, asemenea interdicii au $n realitate o motivaie economic#
12. !aionamentul antropologului este eronat pentru c(
,-. deduce numai pe 'aza susinerii c o practic are o anumit consecin
dezira'il c acea consecin tre'uie s constituie motivaia respectivei practici/
,0. ia ca fiind de la sine $neles faptul c oamenii ar putea avea un motiv pentru
adoptarea unei anumite conduite i totui s nu-i dea seama care este acel
motiv/
,*. deduce, numai pe 'aza susinerii c un anumit fenomen cultural nu are nici o
explicaie economic, c explicaia acelui fenomen tre'uie s fie spiritual sau
moral/
,&. folosete termenul-c:eie FinterdiciiG $n dou sensuri diferite/
,1. trage o concluzie care nu este dec%t o reformulare a celor prezentate $n
spri;inul respectivei concluzii#
G1 partea 2
-nimalele domestice, cum ar fi c%inii, au aprut prin creterea numai a
exemplarelor unei specii sl'atice care erau suficient de 'l%nde# &e exemplu,
dac $n procesul de cretere a lupilor omul $i $mperec:eaz numai pe cei care
sunt 'l%nzi c%nd sunt mici, atunci, dup un numr de generaii, exemplarele
astfel produse vor fi o specie de c%ine# Hn consecin, toate animalele pot fi, $n
principiu, crescute pentru a deveni domestice#
13. *are dintre urmtoarele enunuri, dac este adevrat, sl'ete cel mai tare
raionamentul de mai sus+
,-. -nimalele domestice nu pot fi transformate $n animale sl'atice prin
$nmulirea numai a acelor exemplare care dau dovad de unele caracteristici
sl'atice#
,0. La unele specii de animale, exemplarele aflate $n stare de sl'ticie se
$mperec:eaz mai des dec%t cele domestice#
,*. La unele specii de animale nu exist nici un exemplar care s dea vreodat
dovad de 'l%ndee#
,&. La unele specii de animale exemplarele 'l%nde sunt mai puin fertile dec%t
cele sl'atice#
,1. La unele specii de animale domestice unele exemplare sunt mult mai 'l%nde
dec%t altele#
G1 partea 2
)n eseist( Istoria omenirii este plin de dorul dup tinereea venic i nemurire#
Ii totui, $m'tr%nirea i moartea sunt normale i inevita'ile, 'a c:iar de dorit#
Hnc:ipuii-v consecinele de ordin etic, social i economic dac s-ar a;unge
vreodat la $mpiedicarea $m'tr%nirii i a morii#
14. Hn care dintre modurile de mai ;os apare $n argumentul eseistului afirmaia c
istoria omenirii este plin de dorul dup tinereea venic i nemurire+
,-. Introduce su'iectul argumentului, dar nu ;oac nici un rol logic $n o'inerea
concluziei principale#
,0. *onstituie una dintre concluziile argumentuui, dei nu este principala
concluzie#
,*. 1ste o susinere pe care argumentul ca $ntreg $ncearc s-o discrediteze#
,&. 1nun o pro'lem la care argumentul ca $ntreg susine c nu exist rspuns
satisfctor#
,1. 1ste o premis necesar pentru a sta'ili concluzia principal#
G1 partea 2
)n studiu pe P AAA de aduli alei aleatoriu dintr-o ar european a constatat c
Q?R dintre cei care consum alcool $n medie de dou sau mai multe ori pe
sptm%n au suferit $n interval de ase luni de cel puin o rceal# &e aici,
putem trage concluzia preliminar c un consum mare de alcool tinde s duc la
creterea sensi'ilitii omului la rceal#
15. *are dintre urmtoarele enunuri, dac este adevrat, ar sl'i cel mai tare
raionamentul de mai sus+
,-. PAR dintre participanii la studiu care au consumat alcool de trei sau mai
multe ori pe sptm%n au suferit rceli $n intervalul de ase luni#
,0. Q?R dintre participanii la studiu care nu au consumat alcool deloc au suferit
de cel puin o rceal $n intervalul de ase luni#
,*. ?AR dintre participanii la studiu care au consumat alcool $n medie o dat pe
sptm%n au suferit rceli $n intervalul de ase luni#
,&. 8ai puin de Q?R dintre participanii la studiu care au suferit rceli $n
intervalul de ase luni au consumat alcool $n medie o dat pe sptm%n sau
mai des#
,1. EAR dintre participanii la studiu care nu au suferit nici o rceal $n intervalul
de ase luni au consumat alcool o dat pe sptm%n sau mai des#
G1 partea 2
5ranz( ficialitile din domeniul sntii tiu c $n 1xtremul rient cancerul este
mult mai puin rsp%ndit dec%t $n -merica de Nord# Ii este de asemenea
'inecunoscut faptul c regimul alimentar tipic al locuitorilor 1xtremului rient
include o proporie mai mare de cereale integrale dec%t regimul alimentar nord-
american tipic# &eci, oficialitile din domeniul sntii din -merica de Nord
manifest negli;en fa de datoria lor de a prote;a sntatea pu'lic dac nu
$ncura;eaz populaia nord-american s creasc proporia de cereale integrale
$n regimul lor alimentar#
3opovici( *eaiul conine su'stane care pot a;uta la prevenirea mai multor forme
de cancer, iar consumul de ceai este mult mai rsp%ndit $n 1xtremul rient dec%t
$n -merica de Nord#
16. 3opovici $i rspunde lui 5ranz prin(
,-. $ncercarea de a arta c dovezile prezentate de 5ranz se contrazic $ntre ele/
,0. su'minarea argumentului lui 5ranz, prezent%nd dovezi care spri;in o
explicaie alternativ/
,*. introducerea de dovezi suplimentare care spri;in concluzia lui 5ranz/
,&. punerea la $ndoial a acurateei tezei lui 5ranz cu privire la proporia
consumului de cereale integrale $n 1xtremul rient i -merica de Nord/
,1. demonstrarea faptului c efectele 'enefice pe care 5ranz le atri'uie regimului
alimentar pot fi contracarate de ali factori#
17. !aionamentul lui 5ranz este discuta'il deoarece(
,-. confund o diferen de proporie cu o diferen $n termeni de cantitate
a'solut/
,0. trece cu vederea posi'ilitatea ca unii oameni din -merica de Nord s includ
cam aceeai proporie de cereale integrale $n regimul lor alimentar ca i cea din
regimul tipic din 1xtremul rient/
,*. nu face distincia $ntre prevenirea unor cazuri particulare ale unei 'oli i
reducerea incidenei generale a acelei 'oli/
,&. ignor orice alte diferene, $n afar de cele de regim alimentar, care ar putea
;ustifica incidena cancerului $n 1xtremul rient i -merica de Nord/
,1. pentru a putea conc:ide folosete termenul FtipicG $n mod am'iguu#
G1 partea 2
)n anumit tip de co preistoric a fost descoperit $n numai dou locuri, unul pe o
proprietate privat i cellalt $ntr-un sit ar:eologic prote;at# )nul dintre aceste
couri a fost examinat cu microscopul electronic# &ac un artefact nu este
curat minuios, microscopul electronic va depista pe suprafaa lui minerale
caracteristice solului din situl de unde a fost dezgropat artefactul# Ii totui, pe
acel co nu au fost depistate nici un fel de minerale caracteristice solului din situl
prote;at, dei coul avea $nc o adevrat crust de pm%nt din locul de unde
fusese dezgropat#
18. *are din enunurile de mai ;os este spri;init cel mai tare de infomaiile din
pasa;ul de mai sus, presupun%nd c aceastea din urm sunt corecte+
,-. *oul a fost dezgropat de pe proprietatea privat#
,0. *oul a fost dezgropat din situl prote;at#
,*. *oul era prea acoperit cu pm%nt pentru a putea fi examinat cum tre'uie#
,&. 3e co nu a fost depistat nici unul dintre mineralele caracteristice solului de
pe proprietatea privat#
,1. )nele dintre mineralele caracteristice solului din situl prote;at sunt prezente i
$n solul de pe proprietatea privat#
G1 partea 2
*eea ce definete faptele ilicite de calomnie prin pres, discriminare i :ruire
este mai mult motivaia dec%t fapta $n sine# &in moment ce pro'area motivaiei $n
cazul acestor fapte este dificil, adesea ;udectorii tre'uie s aplice legea fr a
avea criterii specifice de $ndrumare# Hn consecin, $ncrederea pu'licului $n
;udectori este esenial pentru ca pu'licul s fie mulumit de :otr%rile date $n
procese pe asemenea spee#
19. *are dintre urmtoarele variante descrie cel mai corect rolul ;ucat $n
raionamentul de mai sus de afirmaia c ceea ce definete unele fapte ilicite
este mai mult motivaia dec%t fapta $n sine+
,-. 1ste citat ca fiind motivul pentru care nu toate aciunile $n ;ustiie sunt
soluionate adecvat de ;udectori#
,0. 1ste specificat ca o trstur a anumitor fapte ilicite care face s fie dificil
pro'area comiterii acestora#
,*. 1ste citat pentru a contracara punctul de vedere conform cruia cauzele pot
fi uneori soluionate fr a fi necesar $ncrederea pu'licului $n soluiile date de
;udectori#
,&. 1ste oferit ca dovad a faptului c unele fapte ilegale nu pot fi niciodat
constatate ca atare#
,1. 1ste oferit ca dovad c o determinare precis a caracteristicilor anumitor
fapte ilicite ar duce la creterea satisfaciei pu'licului fa de soluiile
;udectorilor#
G1 partea 2
3resa de scandal care pu'lic articole despre aterizarea extrateretrilor i despre
locurile frecventate de cele'riti poate fi considerat ca av%nd un caracter facil,
dar este evident c cititorii o prefer revistelor sptm%nale de tiri care pu'lic
articole cu caracter mai convenional# comparaie a veniturilor realizate la
c:iocurile de ziare arat v%nzri mult mai mari la pu'licaiile de scandal dec%t la
revistele sptm%nale de tiri#
20. !aionamentul de mai sus este cel mai vulnera'il pentru c nu ia $n
considerare posi'ilitatea ca(
,-. tirile din presa de scandal s fie mai puin convenionale dec%t cele din
revistele sptm%nale de tiri/
,0. mai multe reviste de tiri s fie v%ndute prin a'onament dec%t reviste de
scandal/
,*. nici o revist s nu fi pu'licat vreodat tiri convenionale despre cele'riti/
,&. presa de scandal s nu fi luat niciodat tiri din surse convenionale/
,1. unele reviste de scandal s fie cumprate de oameni care mai cumpr i
alte reviste#
G1 partea 2
&ora este o volei'alist excelent# rice om care ;oac volei zilnic este un
volei'alist excelent# &eci &ora ;oac volei $n fiecare zi#
21. 1roarea de raionament de mai sus este cel mai asemntoare cu cea
coninut $n care anume dintre variantele de mai ;os+
,-. 5rancisc c%nt $n fiecare zi# rice om care c%nt $n fiecare zi este un c%ntre
'un# &eci 5rancisc este un c%ntre 'un#
,0. 5rancisc face ;ogging# rice om care danseaz nu face ;ogging# &eci
5rancisc nu este dansator#
,*. rice om care face drumeii face exerciiu fizic# 5rancisc nu face exercii
fizice# &eci 5rancisc nu face drumeii#
,&. rice om care este mare gurmand gtete adesea# 5rancisc gtete adesea#
&eci 5rancisc este un mare gurmand#
,1. 5rancisc este sculptor# rice om care nu este sculptor este pictor# &eci
5rancisc nu picteaz#
G1 partea 2
)n mem'ru al consiliului local( 3rimarul susine c, din cauza numrului $n
cretere de proceduri de evacuare $mpotriva 'eneficiarilor de a;utor social,
primria ar tre'ui s anga;eze mai muli avocai care s reprezinte 'eneficiarii de
a;utor social implicai $n asemenea proceduri# "otui, ceea ce e cu adevrat
necesar este s existe oficii de a;utor social mai eficiente i nu mai mult
asisten ;uridic gratuit# 8area ma;oritate a procedurilor de evacuare $mpotriva
'eneficiarilor de a;utor social apare c%nd oficiile de a;utor social omit plata
a;utorului din cauza unor gafe administrative sau refuz acordarea a;utorului
pentru c:irie unor 'eneficiari de a;utor social care $ndeplinesc $n mod evident
condiiile pentru acordare# *el mai adesea, oficiile de a;utor social nu corecteaz
acele erori p%n ce nu se iau msuri ;uridice care s le foreze s fac acest
lucru, astfel complic%nd pro'lema, din moment ce asemenea msuri nu pot fi
luate dec%t dup ce c:iriaul a primit o notificare de evacuare#
22. *are dintre urmtoarele variante prezint cel mai exact concluzia principal a
celor susinute de mem'rul consiliului local+
,-. 0eneficiarii de a;utor social aflai $n procedur de evacuare au prea puin
nevoie de asisten ;uridic suplimentar#
,0. 8surile legale care foreaz oficiile de a;utor social s-i $ndrepte greelile
nu pot fi invocate p%n ce 'eneficiarii de a;utor social nu primesc notificri de
evacuare#
,*. 0eneficiarii de a;utor social sunt adesea ameninai cu evacuarea ca rezultat
al erorilor administrative ale oficiilor de a;utor social#
,&. &ac oficiile de a;utor social ar lucra mai 'ine, numrul de 'eneficiari de
a;utor social ameninai cu evacuarea ar descrete, $nltur%nd nevoia de mai
mult asisten ;uridic#
,1. ficiile de a;utor social complic pro'lemele create de propriile lor greeli,
pentru c nu corecteaz acele erori p%n ce nu se iau msuri legale care s le
foreze s fac acest lucru#
23. *are dintre urmtoarele variante, dac este adevrat, spri;in cel mai
puternic raionamentul mem'rului consiliului local+
,-. - crescut numrul de proprietari de locuine din ora ai cror c:iriai sunt
'eneficiari de a;utor social#
,0. - crescut numrul de funcionari ai primriei care au fost pregtii s
prelucreze cererile de asisten pentru c:irie#
,*. - crescut numrul de 'eneficiari de a;utor social care folosesc serviciile de
asisten ;uridic gratuit oferite de primrie#
,&. - crescut numrul de proceduri de evacuare soldate cu evacuarea efectiv a
'eneficiarilor de a;utor social din ora#
,1. - crescut numrul de greeli fcute de oficiile de asisten social din ora
privitor la cererile de asisten pentru c:irie#
G1 partea 2
Hn 5rana secolului al 2<II-lea multe dintre funciile retri'uite din cadrul aparatului
de stat din provincii erau v%ndute de ctre rege i apoi transmise din tat $n fiu#
Istoricii au conc:is c acest sistem era mai eficace dec%t unul pur meritocratic
pentru c el asigura nu numai faptul c ma;oritatea funcionarilor erau competeni
ci i c acetia erau mai apropiai de populaia local dec%t de rege#
24. 5iecare dintre urmtoarele variante, dac este adevrat pentru 5rana
secolului al 2<II-lea, spri;in concluzia istoricilor *) 12*134I-(
,-. pentru a crete veniturile la visterie, noi funcii erau adesea $nfiinate i
v%ndute de ctre rege/
,0. oamenii care preluau funcii $n cadrul aparatului de stat erau adesea pregtii
$nc din copilrie pentru $ndeplinirea acestor atri'uii/
,*. era dificil pentru rege s dea afar un funcionar neloial dintr-o funcie
motenit/
,&. ma;oritatea funcionarilor din aparatul de stat aveau legturi str%nse cu
populaia din provinciile $n care deineau funcia/
,1. funcionarii din aparatul de stat primeau adesea gratuiti din partea
negustorilor locali#
G1 partea 2
-d%nc $n scoara 3m%ntului s-a descoperit un depozit natural de material
radioactiv a crui compoziie seamn cu cea a deeurilor periculoase produse
de aplicaiile te:nologiei nucleare# Nu s-au constatat efecte adverse produse de
acest depozit natural# &eoarece inginerii au ela'orat la ora actual o modalitate
de a depozita deeurile nucleare rezultate din procese de fa'ricaie la aceeai
ad%ncime $n scoara 3m%ntului ca i a recent-descoperitului depozit natural, se
poate demara acum depozitarea deeurilor nucleare $n condiii de siguran#
25. *are dintre urmtoarele enunuri, dac este adevrat, sl'ete cel mai tare
raionamentul de mai sus+
,-. *antitatea total de deeuri periculoase produs anual a sczut $n ultimii ani#
,0. La ora actual nu pot fi determinate condiiile geologice $n care a fost posi'il
ca depozitul radioactiv natural s fie pstrat $n condiii de siguran#
,*. La ora actual este feza'il din punct de vedere economic s se foreze $n
scoara 3m%ntului p%n la ad%ncimea la care a fost descoperit depozitul natural
de material radioactiv#
,&. 3roducerea $n continuare de deeuri radioactive $n ritmul actual va a;unge
p%n la urm s depeasc posi'ilitile de depozitare $n condiii de siguran#
,1. Nici una dintre metodele actuale de eliminare a deeurilor nucleare nu s-a
dovedit a fi complet sigur#
G1 partea 2
1ste mai pro'a'il ca oamenii de tiin s considere c experimentele lor sunt
'ine concepute dac rezultatele experimentelor se potrivesc cu ateptrile lor
dec%t dac nu se potrivesc# -vem un experiment care a dat rezultate ce nu se
potrivesc cu ateptrile oamenilor de tiin care l-au efectuat# Hn consecin,
este mai pro'a'il ca acetia s considere experimentul prost conceput dec%t s-l
considere 'ine conceput#
26. !aionamentul din enunul de mai sus este viciat, deoarece ignor
posi'ilitatea ca(
,-. unii oameni de tiin s considere doar rareori experimentele lor ca fiind 'ine
concepute, c:iar i atunci c%nd rezultatele sunt conforme cu ateptrile lor/
,0. rezultatele, c:iar i ale acelor experimente pe care oamenii de tiin le
consider prost concepute s se potriveasc de o'icei cu ateptrile lor/
,*. oamenii de tiin s considere uneori experimentele lor ca fiind prost
concepute din alte motive dec%t faptul c rezultatul nu a fost conform cu
ateptrile lor/
,&. oamenii de tiin s considere de o'icei experimentele lor ca fiind 'ine
concepute c:iar i atunci c%nd rezultatul nu este conform cu ateptrile lor/
,1. oamenii de tiin s considere uneori experimentele lor ca fiind prost
concepute c:iar i atunci c%nd acestea sunt 'ine concepute#
G1 partea 2
"udoric susine c nu-i place muzica fol7, dar acest lucru nu poate fi adevrat
deoarece prietenilor lui, -lexandru i Laureniu, le place muzica fol7# &in moment
ce "udoric, -lexandru i Laureniu sunt toi adolesceni, i ma;oritii
adolescenilor le place muzica de acelai gen ca i prietenilor lor, lui "udoric
tre'uie s-i plac muzica fol7#
27. *are dintre urmtoarele variante conine un raionament viciat care s fie cel
mai asemntor cu cel din raionamentul de mai sus+
,-. 8a;oritatea 'unicilor $i vd fiecare dintre nepoi $n medie o dat pe an# <ictor
i *armen sunt 'unici i nu i-au vzut nici un nepot anul acesta# !ezult c la
anul $i vor vedea pro'a'il toi nepoii de dou ori#
,0. 8a;oritatea familiilor care au un c%ine au i cel puin o pisic# 5amilia *incu
are o pisic, aa c pro'a'il are i un c%ine#
,*. Hn cele mai multe familii care au copii, fiecare dintre acetia are o trea' de
fcut $n cas care e diferit de cea a frailor si# Hn familia -ndreev sunt patru
copii, aa c, pro'a'il, fiecare dintre ei are alt trea' de fcut $n cas#
,&. Hn cele mai multe cupluri cstorite, am'ii soi se trezesc la aceeai or#
3etre se trezete $n fiecare diminea la apte, aa c soia lui, Luana, precis c
se scoal i ea tot la apte $n fiecare diminea#
,1. Hn cele mai multe perec:i de gemeni, am'ii au aproximativ aceeai $nlime#
-ntonia este cu un cap mai $nalt dec%t fratele ei, !are# &eci este puin pro'a'il
ca -ntonia i !are s fie gemeni#
G1 partea 2
)na dintre concepiile despre revoluiile tiinifice este c acestea sunt
determinate de noi o'servaii tiinifice/ alta este c acestea reprezint versiuni
tiinifice ale unor idei larg rsp%ndite# &ac ideile larg rsp%ndite duc la idei
tiinifice revoluionare, atunci ideile tiinifice revoluionare ar tre'ui s fie
acceptate imediat de pu'licul nespecialist# "otui, dac fora motrice a producerii
de idei tiinifice revoluionare este o'servaia tiinific, atunci asemnarea
dintre acele idei tiinifice i cele larg rsp%ndite este o coinciden# -proape
toate ideile revoluionare $n tiin s-au confruntat muli ani cu o atitudine de
respingere din partea comunitii de nespecialiti#
28. *are dintre urmtoarele enunuri este cel mai puternic spri;init de informaiile
de mai sus+
,-. Ideile tiinifice care se aseamn celor larg rsp%ndite sunt revoluionare#
,0. Ideile larg rsp%ndite duc doar rareori la apariia unor idei tiinifice
revoluionare#
,*. Ideile tiinifice acceptate imediat de comunitatea de nespecialiti sunt
versiuni tiinifice ale ideilor populare#
,&. Ideile tiinifice revoluionare sunt rareori respinse de comunitatea tiinific#
,1. Noile o'servaii ale oamenilor de tiin sunt $ntotdeauna respinse de
comunitatea de nespecialiti#
G1 partea 2
Nuredin( Hn viitorul apropiat vom putea construi maini capa'ile s converseze
exact ca un om# Nu este aa de pro'lematic pe c%t se credea s $nvei un
computer s foloseasc sintaxa lim'ii engleze i facem progrese mari $n a
descoperi de ce cunotine de context vor avea nevoie aceste maini#
-l'ert( &ar capacitatea de a conversa la fel ca un om nu $nseamn doar a
poseda o sintax corect i cunotine de context# 1a implic i capacitatea de a
comunica cunotine confuze i de ordin emoional/ pe scurt, nici un computer nu
va putea vreodat s fac aa ceva#
29. &ezacordul dintre Nuredin i -l'ert se refer $n modul cel mai evident la
ideea c(
,-. computerele vor deveni mai apte s comunice cunotine confuze i de ordin
emoional/
,0. $n viitorul apropiat oamenii i mainile vor putea conversa $ntre ei/
,*. va exista vreodat un computer capa'il s converseze la fel ca oamenii/
,&. cunotinele de sintax i de context sunt importante $n $nvarea
computerelor s converseze ca oamenii/
,1. numai oamenii pot comunica cunotine confuze i de ordin emoional#
G1 partea 2
)n ar:eolog( -cuzaia c mem'rii ec:ipei de spturi au descoperit artefacte $n
afara zonei autorizate este nefondat# 9pre deose'ire de ma;oritatea v%ntorilor
de comori, ar:eologii scot la suprafa artefacte pentru a pu'lica rezultatele
propriilor descoperiri# Hns, materialul gsit $n mod ilegal nu poate fi folosit $n
cadrul unei lucrri pu'licate fr ca fapta ilegal s fie descoperit# -a c el nu
ar fi de nici un folos unui ar:eolog#
30. !aionamentul ar:eologului este cel mai vulnera'il la critic pentru c(
,-. ignor posi'ilitatea ca nu toi mem'rii ec:ipei de spturi s fie ar:eologi/
,0. nu ia $n considerare faptul c nu toi v%ntorii de comori acioneaz ilegal/
,*. presupune, fr a oferi i o ;ustificare adecvat, c ma;oritatea v%ntorilor de
comori scot la suprafa artefacte pentru a le vinde/
,&. presupune, fr a oferi vreo garanie, c orice material descoperit ilegal este
ilegal $n sine/
,1. deduce, fr nici o 'az, din faptul c ma;oritatea mem'rilor ec:ipei nu sunt
v%ntori de comori, c acetia sunt toi ar:eologi#
G1 partea 2
Hn cadrul unui experiment, &r# 5a'ruzzi a studiat o serie de plante de apartament
crora le-a mers 'ine ani de-a r%ndul# 3e parcursul unei perioade de trei zile le-a
vor'it plantelor foarte frumos# -poi le-a transplantat afar, $n grdin, i nu a mai
vor'it cu ele# &ei a continuat s le ude i s le pun $ngrm%nt, cur%nd
acestea au $nceput s se ofileasc# <z%nd c dup dou zile nu-i reveneau
deloc, &r# 5a'ruzzi s-a $ngri;orat at%t de tare $nc%t a $nceput s le vor'easc din
or $n or/ a doua zi ele au $nceput s-i revin#
31. *are dintre urmtoarele enunuri este cel mai puternic spri;init de informaiile
de mai sus+
,-. &ac vor'eti cu plantele ele vor fi mai sntoase#
,0. 3lantele au $ntotdeauna nevoie de cel puin dou zile pentru a se adapta la
transplantare#
,*. 9c:im'area condiiilor de cultivare poate afecta dezvoltarea plantelor#
,&. )darea $n exces a plantelor este la fel de periculoas pentru sntatea lor ca
i udarea insuficient#
,1. 1xist multe aspecte ale dezvoltrii plantelor care nu pot fi explicate tiinific#
G1 partea 2
8area ma;oritate a studenilor polite:niti din anul $nt%i de la universitate sunt
$nscrii la cursul de introducere $n fizic# 9imona este $nscris la cursul de
introducere $n fizic/ aadar, pare pro'a'il c ea este student polite:nist $n
anul $nt%i#
32. *are dintre urmtoarele enunuri, dac ar fi presupus, permite s se trag
concluzia de mai sus $n mod ;ustificat+
,-. rice student polite:nist al universitii tre'uie neaprat s ia examenul la
cursul de introducere $n fizic sau unul ec:ivalent pentru a trece mai departe#
,0. Numrul de studeni polite:niti din anul $nt%i ai universitii depete cu
puin numrul total de studeni $nscrii la cursul de introducere $n fizic#
,*. 3rogramul de studii polite:nice de la universitate este foarte 'ine structurat i
nu las studenilor dec%t puine posi'iliti de a se $nscrie la cursuri opionale
non-tiinifice#
,&. Hn universitate exist de dou ori mai muli studeni $nscrii la cursul de de
introducere $n fizic dec%t totalul celor $nscrii $n anul $nt%i la programul de studii
polite:nice#
,1. )nii studeni polite:niti de la universitate urmeaz cursul de introducere $n
fizic $n anul doi, dar nici unul nu face acest curs $n anii mai mari#
G1 partea 2
8%ncarea gtit $n vase de fier a'soar'e cantiti semnificative de fier $n timpul
gtitului, iar oamenii care consum m%ncare gtit $n vase de fier consum $n
acest fel suficient fier pentru a acoperi necesarul nutriional de fier# -adar, aceti
oameni nu au nevoie s consume alimentele care conin fier $n mod natural#
33. *are dintre urmtoarele variante este o presupoziie pe care se 'azeaz
raionamentul de mai sus+
,-. 8%ncarea gtit $n vase de fier nu a'soar'e nici un element non-nutritiv din
acele vase#
,0. rice su'stane nutritive eseniale, altele dec%t fierul, din alimente care conin
fier $n mod natural se pot o'ine i din alte alimente#
,*. amenii care prefer s foloseasc vase de fier pentru gtit nu folosesc vase
fcute din nici un alt material#
,&. 1xist unele alimente care conin $n mod natural toat cantitatea de fier care
poate fi o'inut din orice alt aliment care a fost gtit $ntr-un vas de fier#
,1. 5ierul a'sor'it $n m%ncare din vasele de fier nu este la fel de uor digera'il
ca cel din alimentele care conin fier $n mod natural#
G1 partea 2
Nici o democraie nu ar tre'ui s cear cetenilor si s ai' acte de identitate
naionale, pentru c asemenea acte sunt caracteristice societilor totalitare i au
servit numai pentru a urmri cetenii i a-i ine su' control#
34. *are anume dintre enunurile de mai ;os, dac este presupus, implic logic
concluzia de mai sus+
,-. rice democraie care cere cetenilor si s ai' acte de identitate naionale
devine, ca rezultat, din ce $n ce mai totalitar#
,0. -ctele de identitate naionale pot servi doar pentru a-i urmri pe ceteni i a-i
ine su' control#
,*. Nici o democraie nu ar tre'ui s-i urmreasc cetenii i s-i in su'
control#
,&. *ei care susin existena actelor de identitate naionale doresc s fac
societatea mai totalitar#
,1. democraie nu tre'uie s adopte nici una dintre trsturile caracteristice
unei societi totalitare#
G1 partea 2
)nele studii arat c studenii sunt mai creativi dup ce primesc o recompens
pecuniar pentru rezultatele lor colare, dar alte studii arat c studenii sunt mai
puin creativi dup ce primesc o recompens pecuniar# -adar, pentru a evita
riscul de a descura;a creativitatea studenilor, nu tre'uie s li se acorde
recompense pecuniare pentru rezultatele lor colare#
35. *are dintre raionamentele de mai ;os este cel mai asemntor cu cel de mai
sus+
,-. *ercetrile tiinifice produc rezultate contrare cu privire la nivelul de exerciiu
fizic optim pentru meninerea unei forme fizice 'une# -adar, pentru meninerea
unei forme fizice 'une, este mai 'ine s ne concentrm pe regimul alimentar#
,0. &ac efa direct a &oinei afl c &oina a fcut cerere de anga;are $n alt
parte, atunci efa ar putea s-i ofere &oinei unele stimulente care s-o determine
s nu plece# "otui, este posi'il ca efa &oinei s reacioneze negativ la aceast
veste# &in cauza acestei posi'iliti, &oina ar tre'ui s nu-i spun efei sale ce
are de g%nd#
,*. &ac se reproiecteaz modelul actual al celui mai popular automo'il ieftin
astfel $nc%t el s devin mai puternic, atunci preul su va crete# )n pre mai
mare al acestui model ar putea duce la scderea v%nzrilor# -adar, ar tre'ui ca
acest model s nu fie reproiectat#
,&. *reterea preului 'iletului pe transportul $n comun nu va duce la o cretere a
veniturilor pentru c numrul de cltori va descrete# )n numr mai mic de
cltori va $nsemna, de asemenea, o cretere a aglomeraiei $n traficul auto i a
polurii oraului# -adar, nu ar tre'ui ma;orat preul 'iletului#
,1. <iaa va fi mult mai conforta'ila pentru 6ean dac $i cumpr main nou,
dar dac nu-i cumpr deloc main va economisi muli 'ani# -adar, pentru a
avea mai mult confort i a economisi ceva 'ani, 6ean ar tre'ui s-i cumpere o
main la m%na a doua#
G1 partea 2
&ac $mprumut o main de tuns iar'a de la un vecin, am o'ligaia moral s i-o
dau $napoi c%nd nu mai am nevoie imediat de ea# 9 presupunem, $ns, c iau
cu $mprumut un automo'il i, c%nd m duc sa $l dau $napoi, vecinul de la care l-
am $mprumutat este foarte 'eat i vrea s se suie la volan/ atunci o'ligaia de a
returna automo'ilul imediat este mult mai puin limpede# -a c nu toate cazurile
de $mprumuturi sunt ec:ivalente $ntre ele#
36. *are dintre urmtoarele variante exprim cel mai exact ideea principal a
raionamentului de mai sus+
,-. &ei unele cazuri par s constituie excepii, regula conform creia cel care a
luat ceva cu $mprumut tre'uie s dea acel ceva $napoi nu are excepii#
,0. 1xist o'ligaia de a te a'ine s acionezi de o manier care poate avea ca
rezultat vtmarea altora, i aceast o'ligaie are preeminen asupra o'ligaiilor
mai puin importante atunci c%nd apare un conflict $ntre ele#
,*. &ac exist posi'ilitatea ca un om pe care $l cunoatem s rneasc pe altul
nu este complet limpede dac avem sau nu o'ligaia de a interveni#
,&. &ei $ntr-o situaie o'inuit faptul de a fi luat ceva cu $mprumut d natere
unei o'ligaii de a returna o'iectul cu promptitudine, nu este at%t de evident c se
petrece acelai lucru $n a'solut toate cazurile#
,1. &ei proprietatea privat are o semnificaie moral, aceast semnificaie este
mai sczut dec%t aceea a vieii i sntii omeneti#
G1 partea 2
Merman( *%nd doi oameni $i fac reciproc cadouri i cadoul dat de primul este $n
mod evident mai scump dec%t cel dat de al doilea, apare o situaie social
st%n;enitoare# Ii totui, c%nd doi oameni $i fac unul altuia cadouri de valoare
egal, $i dau seama cur%nd c puteau la fel de 'ine s i le pstreze $n loc s le
dea# 9c:im'ul de cadouri are, deci, ca rezultat, invaria'il, fie o situaie
st%n;enitoare din punct de vedere social, fie un transfer inutil de 'unuri#
8anuela( &ar din experiena mea nu e deloc aa# &e exemplu, o vec:e prieten
din copilrie i cu mine ne-am fcut una celeilalte cadouri despre care sunt
sigur c erau foarte diferite ca pre# Ii totui, deoarece ne-am dat una alteia
c%te un cadou care exprima gustul celei care-l oferise, am%ndou am considerat
acest sc:im' ca extrem de potrivit#
37. *u care anume din principiile de mai ;os se potrivete cel mai 'ine ;udecata
8anuelei cu privire la caracterul potrivit al sc:im'ului de cadouri+
,-. rice cadou acceptat atrage dup sine o o'ligaie din partea celui care-l
primete de a oferi $n sc:im' un cadou de valoare egal, la o dat ulterioar#
,0. Numai oamenii care se potrivesc foarte 'ine la gusturi ar tre'ui s-i fac
unul altuia cadouri#
,*. 3rincipalul lucru de avut $n vedere la alegerea unui cadou este ca acesta s
te reprezinte#
,&. *u excepia situaiilor $n care cadoul este o formalitate complet lipsit de
importan, cei care fac un cadou ar tre'ui, c%nd $l aleg, s ai' $n vedere
nevoile persoanei creia i-l vor da#
,1. &eoarece sentimentul din spatele cadoului este ceea ce $i confer acestuia
valoare, a'solut orice o'iect poate constitui un cadou potrivit#
G1 partea 2
)nii psi:ologi susin c rspunsurile empatice sunt forme de comportament
moral# 'serv%nd c la copiii mici care sunt martorii suferinei altora reacia este
de exprimare a tristeii i de oferire de a;utor, aceti psi:ologi consider c acest
comportament moral $ncepe devreme $n via# )n al doilea grup de psi:ologi
susine c rspunsul empatic nu constituie, $n sine, comportament moral i c,
pentru a avea caracter moral, comportamentul tre'uie s se 'azeze pe o
$nelegere clar a principiilor morale i pe un anumit grad de aptitudini de
raionament moral# 3e 'aza reaciilor ver'ale nesofisticate ale copiilor la dileme
morale ipotetice, aceti psi:ologi conc:id c la copii lipsete gradul de aptitudini
de raionament moral necesar pentru ca modul $n care se comport, oric%t ar fi
de plin de compasiune, s fie considerat a fi de ordin moral#
38. *are anume din urmtoarele variante se potrivete cu susinerile primului
grup de psi:ologi i nu se potrivete cu cele ale celui de-al doilea grup+
,-. 3isicile i c%inii, care nu sunt capa'ili de raionament moral, dar sunt capa'ili
de reacii empatice, sunt capa'ili de comportament moral#
,0. La oamenii cu reacii empatice puternice este mai mare posi'ilitatea de a
avea 'une aptitudini de raionament moral dec%t la oamenii cu reacii empatice
sla'e#
,*. La oamenii cu reacii empatice puternice este mai mic posi'ilitatea de a
avea 'une aptitudini de raionament moral dec%t la oamenii cu reacii empatice
sla'e#
,&. 3rincipiile morale sunt greu de $nvat#
,1. *aracterul moral al unei aciuni tre'uie ;udecat mai cur%nd din punctul de
vedere al inteniei care a stat la 'aza sa dec%t din punctul de vedere al
consecinelor sale#
39. *are dintre urmtoarele variante, dac este adevrat, su'mineaz cel mai
mult concluzia tras de al doilea grup de psi:ologi+
,-. *opiii studiai de al doilea grup de psi:ologi au dat dovad de un nivel ceva
mai $nalt de raionament moral c%nd erau odi:nii dec%t atunci c%nd erau o'osii#
,0. -dulii care rspund la dileme morale ipotetice dau dovad de un nivel mult
mai $nalt de raionament moral dec%t copiii care au rspuns la aceleai dileme
morale ipotetice#
,*. *opiii studiai de cel de-al doilea grup de psi:ologi au dat dovad de un nivel
ceva mai $nalt de raionament moral ca raspuns la dileme ipotetice care implicau
aduli dec%t ca raspuns la dileme ipotetice care implicau copii#
,&. Hn situaiile $n care apar dileme morale reale, copiii dau dovad de un nivel de
raionament moral mult mai $nalt dec%t cel al copiilor care, $n studiul celui de-al
doilea grup de psi:ologi, au rspuns numai la dileme ipotetice#
,1. )nii aduli care rspund la dileme morale ipotetice raioneaz cam la acelai
nivel ca i copiii care rspund la aceleai dileme morale ipotetice#
G1 partea 2
)n criminolog( *ei care propun o lege prin care sentina cu $nc:isoarea pe via
s fie o'ligatorie pentru orice infractor care are mai multe condamnri pentru
infraciuni grave susin c acest lucru ar fi o lovitur dat infractorilor de carier#
Hn realitate, totui, puini recidiviti a;ung s fie condamnai pentru alte fapte
dec%t $nclcri minore ale legii#
40. *are dintre enunurile de mai ;os este spri;init cel mai mult de afirmaiile
criminologului, dac acestea sunt adevrate+
,-. 9entinele aplicate ma;oritii recidivitilor nu ar fi afectate de propunerea
legislativ, dac aceasta ar intra $n vigoare#
,0. 8uli infractori primari sunt condamnai at%t pentru infraciuni grave, c%t i
pentru $nclcri minore ale legii#
,*. 1ste foarte redus posi'ilitatea ca persoanele care nu au fost niciodat
condamnate pentru o infraciune minor s devin infractori de carier#
,&. *ei mai muli oameni care au sv%rit infraciuni grave nu sunt condamnai
dec%t pentru $nclcri minore ale legii#
,1. &ac propunerea legislativ ar deveni lege, ea nu ar crete cu adevrat
numrul de sentine cu $nc:isoarea pe via#
G1 partea 2
8ioara( "e $neli c%nd afirmi c pro'lema autenticitii ta'loului este o c:estiune
de fapt# "u s-ar putea s crezi c ta'loul este autentic, dar aceasta este o opinie
i nu un fapt# 1xperii nu sunt de acord dac ta'loul este sau nu autentic#
3avel( &ac un ta'lou este frumos sau nu este doar o c:estiune de opinie, dar
nu este o c:estiune de opinie i cine l-a pictat# )n ta'lou fie este autentic, fie nu
este# -adar autenticitatea ta'loului este o c:estiune de fapt#
41. *are dintre urmtoarele variante descrie cel mai exact rolul ;ucat $n
argumentaia lui 3avel de afirmaia c este doar o c:estiune de opinie dac un
ta'lou este frumos sau nu+
,-. 1ste oferit ca o modalitate de a $i da dreptate 8ioarei $n sensul c ta'loul s-
ar putea s nu fie autentic#
,0. 1ste prezentat ca o respingere a punctului de vedere al 8ioarei c
autenticitatea ta'loului este o c:estiune de opinie#
,*. 1ste folosit pentru a clarifica ce $nelege 3avel prin Fc:estiune de faptG, prin
contrast cu o c:estiune de opinie#
,&. 1ste punctul de vedere pe care argumentaia lui 3avel tre'uie s-l resping
pentru a a;unge la concluzia sa#
,1. 1ste concluzia argumentaiei lui 3avel#
G1 partea 2
Hn general, pentru oricare dou specii de animale, specia la care raportul dintre
masa creierului i cea a corpului e mai mare va fi mai inteligent# "otui, s-a
sta'ilit c muli mari matematicieni au creiere considera'il mai mici relativ la
masa lor corporal, dec%t omul o'inuit# &e aici reiese c, dei raportul dintre
masa creierului i cea a corpului este un indicator demn de $ncredere al
inteligenei $ntre specii diferite, acelai lucru nu mai este adevrat i $n cadrul
aceleiai specii#
42. *are dintre urmtoarele enunuri este o presupunere cerut de raionamentul
de mai sus+
,-. !aportul dintre masa creierului i cea a corpului este indicatorul cel mai demn
de $ncredere al inteligenei $ntre specii diferite de animale#
,0. Nu exist diferene fiziologice nota'ile $ntre mem'rii aceleiai specii care s
arate intr-un mod demn de $ncredere care dintre ei este mai inteligent#
,*. 1xist unii mari matematicieni cu un raport relativ sczut $ntre masa creierului
i cea a corpului i care sunt mai inteligeni dec%t omul o'inuit#
,&. !aportul dintre masa creierului i cea a corpului la oameni nu are nici o
legtur cu aptitudinile la matematic#
,1. !aportul dintre masa creierului i cea a corpului $n interiorul unei specii de
animale tinde s nu varieze mult#
G1 partea 2
)n politolog( &ei alegtorii au dreptul prin lege de a ti ce fac cei pe care i-au
ales, tre'uie s existe i unele limite ale accesului pu'licului la amnuntele
funcionrii procesului legislativ# Legiuitorii primesc prea puine laude pentru c
a;ung la soluii de compromis, dar o mulime de critici pentru c nu-i respect
principiile i astfel devin mai puin dispui s-i modifice preteniile astfel $nc%t
legislaia necesar s poat fi adoptat#
43. *are anume dintre urmtoarele principii, dac ar fi valid, ar spri;ini cel mai
mult raionamentul politologului+
,-. Legislaia tre'uie redactat astfel $nc%t s urmreasc 'inele tuturor
cetenilor i nu doar pe al c%torva dintre ei#
,0. !estr%ngerea anumitor drepturi prevzute de lege este accepta'il dac prin
aceasta procesul politic devine mai eficient#
,*. Numai legiuitorii fr principii pot a;unge la compromisuri $ntre faciuni cu
interese la fel de puternice#
,&. 3rocesul legislativ tre'uie astfel g%ndit $nc%t s reduc la minimum lipsa de
transparen la nivelul autoritilor $n stat#
,1. Legiuitorii tre'uie ludai pentru a;ungerea la compromisuri care faciliteaz
votarea unor acte normative necesare#
G1 partea 2
)n articol de ziar( 8inisterul 9ntii nu poate oferi o explicaie pentru recenta
constatare c de-a lungul timpului o cretere cu @AR a preului igrilor a dus la o
reducere cu ?R a numrului fumtorilor# -ceast constatare este surprinztoare
pentru c se tie c igrile dau o dependen puternic i numeroase studii au
artat c o cretere a preului igrilor nu determin aproape niciodat oamenii
s se lase de fumat#
44. *are dintre urmtoarele variante, dac este adevrat, spri;in cel mai mult
explicarea faptului c o cretere a preului igrilor a redus numrul fumtorilor+
,-. *reterea de @A R a venit dup o alt cretere, recent, de @? R#
,0. 8sura $n care igrile dau dependen depinde de fiziologia creierului
caracteristic speciei umane#
,*. *reteri anterioare ale preului au dus i ele, $n timp, la o reducere a
numrului fumtorilor#
,&. 3e msur ce cresc preurile igrilor, fumtorii tind s fumeze mai puin i s
treac la mrci de igri mai ieftine#
,1. 3e msur ce cresc preurile igrilor, numrul anual de decese ale
fumtorilor depete numrul anual de oameni care se apuc de fumat#
G1 partea 2
)nii muzicologi susin c muzica poate trezi $n asculttor sentimentul de mil#
&ar din moment ce mila nu poate fi resimit dec%t dac exist cineva sau ceva
de care s-i fie mil i, din moment ce nu exist dec%t muzica pentru a fi o'iectul
milei asculttorului, atunci, dac ceva este vrednic de mil, acel ceva este
muzica $nsi# - spune, $ns, c o 'ucat muzical e vrednic de mil nu are nici
un sens/ aadar, muzica nu poate trezi sentimentul de mil $n asculttor#
45. *are anume dintre raionamentele de mai ;os este cel mai asemntor ca
structur de argument cu raionamentul de mai sus+
,-. )nii oameni susin c se poate estima calitatea vieii unui om $nsum%nd toate
aspectele pozitive i scz%nd toate aspectele negative ale vieii sale# -sta
$nseamn c este posi'il s atri'ui o valoare numeric unor lucruri cum ar fi
sntatea i 'unstarea emoional/ dar $ncercarea de a atri'ui valori numerice
unor asemenea lucruri este un nonsens# -adar, calitatea vieii nu poate fi
msurat $n acest fel#
,0. -stronomii folosesc fotografia color pentru a msura temperatura stelelor#
5olosirea fotografiei color implic faptul c o'iectul fotografiat are culoare# &ar nu
are nici un sens s vor'im de culoarea stelelor deoarece stelele sunt nori de gaz#
-adar, fotografiile $n culori ale stelelor tre'uie c arat altceva dec%t culorile
stelelor#
,*. )nii statisticieni prezic evenimente viitoare prin o'servarea evenimentelor din
trecut/ aceasta cere extrapolarea pe 'aza trecutului# &ei este imposi'il s faci
preziceri sut la sut exacte prin extrapolare, multe preziceri se pot face cu un
grad rezona'il de $ncredere# -adar, aceti statisticieni au o ;ustificare pentru
prezicerea viitorului#
,&. -desea oamenii sunt preocupai s tie dac tiina i religia sunt
compati'ile# -ceast c:estiune presupune c tiina i religia se ocup de
aceleai pro'leme# &ar muli oameni consider c tiina i religia nu se ocup
de aceleai pro'leme, c:iar dac par s o fac# -adar, muli oameni pot s
cread at%t $n tiin c%t i $n religie#
,1. )nii autori $i imagineaz cum ar fi viaa dac oamenii ar putea s locuiasc
pe planete $ndeprtate# 1i susin c a a;unge s locuim pe acele planete este o
consecin inevita'il a cercetrii tiinifice actuale# &ar este a'surd s credem
c oamenii c:iar vor a;unge s locuiasc pe alte planete# -adar, tre'uie s fie
greit s susii c aceasta decurge inevita'il din cercetarea tiinific actual#
G1 partea 2
8argareta ar fi putut s fure maina lui Iancu din parcare numai dac ar fi tiut
unde este parcat# &ar Iancu susine c nu i-a spus unde era parcat maina#
&ac el spune adevrul, ea nu avea de unde s tie dac nu $l urmrise c%nd $i
parca maina# Numai c ea nu l-a urmrit# -a c, fie Iancu i-a spus 8argaretei
unde i-a parcat maina, fie altcineva a furat maina lui Iancu#
46. *are dintre urmtoarele presupuneri permite s se trag $n modul cel mai
exact concluzia de mai sus+
,-. &ac Iancu i-a spus 8argaretei unde era parcat maina, 8argareta nu a
furat maina#
,0. &ac Iancu i-a spus 8argaretei unde era parcat maina, ea ar fi putut s o
fure din parcare#
,*. Iancu nu putea s-i fi spus 8argaretei unde era parcat maina#
,&. -ltcineva, i nu 8argareta, a urmrit unde i-a parcat Iancu maina#
,1. *ineva a furat maina lui Iancu din parcare#
G1 partea 2
*omponentele importante ale muncii oricrui profesor universitar sunt nu numai
predarea de cursuri, ci i cercetarea, pu'licarea i prelegerile susinute $n faa
colegilor i a pu'licului# &e aceea, profesorii universitari care predau 'ine cursuri,
dar nu se anga;eaz i $n alte activiti academice, de regul, nu primesc
numirea definitiv la catedr#
47. *are anume dintre variantele de mai ;os este susinut cel mai puternic de
afirmaiile de mai sus, dac acestea sunt adevrate+
,-. 3rofesorilor universitari care nu negli;eaza pri importante ale muncii lor, de
regul, nu li se refuz numirea definitiv la catedr#
,0. )nor profesori universitari li s-a refuzat numirea definitiv la catedr dei se
ac:itaser 'ine de o mare parte a $ndatoririlor lor de munc#
,*. 3rofesorii universitari care nu se ocup de alte activiti academice, de
regul, predau 'ine la curs#
,&. 3rofesorii universitari care s-au implicat $n cercetare, pu'licare i prelegeri $n
faa colegilor i a pu'licului primesc, de regul, numirea definitiv la catedr#
,1. 3redarea de cursuri este cea mai puin important parte a muncii unui
profesor universitar#
G1 partea 2
dat ce copiii $ncep s citeasc, cel mai natural mod $n care ei $i $nsuesc
cuvinte noi este rezultatul indirect al citirii unor texte dificile, care le pun
pro'leme# 3rincipala alternativ - $nvarea direct de cuvinte noi - este mai puin
natural/ ma;oritatea oamenilor tind s nu fac aa# *opiii $ntre ase i
treisprezece ani $nva mii de cuvinte noi $n fiecare an, $n cea mai mare parte din
citit/ ponderea studiului direct este de su' o zecime din totalul cuvintelor nou
$nvate# -a c $nvarea de ctre elevii mici a cuvintelor noi prin studiu direct
tre'uie c e ineficient#
48. *are dintre urmtoarele variante, dac este adevrat, sl'ete cel mai
serios raionamentul de mai sus+
,-. 1xperii nu sunt de acord cu numrul estimat de cuvinte pe care le $nva $n
mod normal copiii $ntre ase i treisprezece ani#
,0. *opiii pot $nva cuvinte noi urmrind conversaiile $ntre aduli i de la
televizor#
,*. *itirea textelor dificile poate lsa uneori neclariti cu privire la $nelesul
anumitor cuvinte#
,&. *opiii $ntre ase i treisprezece ani petrec mult mai mult timp citind dec%t
$nv%nd direct cuvinte noi#
,1. -dulii care de o'icei citesc texte dificile nu prea $nva astfel multe cuvinte
noi#
G1 partea 2
)n istoric( 3entru ca o democraie s fac fa cu succes propriilor provocri,
cetenii si tre'uie s cunoasc ceva istorie# "otui, contiina istoric larg
rsp%ndit este inevita'il distorsionat, pentru c ma;oritatea oamenilor $nva
istorie din povestiri de popularizare care menin treaz interesul cititorului,
pretinz%nd c o m%n de eroi faimoi i de ticloi notorii au furit $ntreaga
istorie#
49. &e care anume dintre presupoziiile de mai ;os depinde raionamentul
istoricului+
,-. *ontiina istoric este distorsionat de concepia c eroii faimoi sau ticloii
notorii au fost doar o m%n de oameni#
,0. Istoria ca poveste distorsioneaz inevita'il realitatea istoric#
,*. 8a;oritatea povestirilor istorice susin interesul cititorului pretinz%nd c o
m%n de eroi faimoi i de ticloi notorii au furit $ntreaga istorie#
,&. Numai povestirile scrise cu un alt scop dec%t acela de a menine treaz
interesul cititorului pot transmite o contiin istoric nedistorsionat#
,1. Ideea c o m%n de eroi faimoi i de ticloi notorii au furit $ntreaga istorie
distorsioneaz istoria#
G1 partea 2
!eclam( &e fiecare dat c%nd folosii cardul dumneavoastr 2 pentru a
cumpra ceva, acumulai puncte de credit la =orldOide -irlines proporional cu
costul cumprturii# -ceste puncte de credit pot fi folosite apoi pentru a reduce
costul 'iletelor dvs# la =orldOide -irlines# -stfel, cu acest nou program v putei
permite cumprturi pe care nu vi le puteai permite mai $nainte( 'anii economisiti
la 'iletele de avion sunt 'ani pe care $i putei c:eltui pentru aceste cumprturiS
50. 3e care anume dintre urmtoarele presupoziii se 'azeaza raionamentul din
reclam+
,-. )nele dintre destinaiile ctre care ar fi posi'il s cltorii sunt deservite de
linii aeriene care se afl $n concuren cu =orldOide -irlines#
,0. 9oldul cumprturilor pe care le putei trece pe cardul 2 face o'iectul unei
rate a do'%nzii aflate su' medie#
,*. *umprturile pe care le facei $n mod normal sunt invaria'il de la magazine
care accept cardul 2#
,&. 3utei acumula un cuantum de puncte de credit la =orldOide -irlines care s
fie cel puin la fel de mare ca valoarea oricror cumprturi poteniale pe care nu
vi le puteai permite mai $nainte#
,1. 1ste posi'il s cltorii ctre cel puin una dintre destinaiile deservite de
=orldOide -irlines#
#ibliogra$ie
8ic:ael =als:, F-merican 9c:u'ertG, Kseptem'rie @LLD deinut de "ime Inc#
6urnalul de 9tudii *anadiene, K@LLB deinut de 6urnalul de 9tudii *anadiene#