Sunteți pe pagina 1din 156

SUZANNE DYE

Povara
amintirilor
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
M~D~LINA PURAN.
ALCRIS
Capitolul 1
La cei treizeci de ani ai s`i, T.J. Mocollan era, f`r` \ndoial`,
unul dintre cei mai buni avoca]i din ]inut [i lucrul acesta nu
mai trebuia dovedit. Cu fa]a aspr` ca o masc` [i cu ochii \ntre-
deschi[i, asculta plictisit pledoaria colegului s`u mai tn`r. Nu
obi[nuia s` se \ncurce cu astfel de cazuri pentru el banale
dar acceptase de aceast` dat`, la insisten]ele unui vechi pri-
eten care-l cuno[tea pe Tony Leyden, clientul s`u care avusese
ghinionul de a se \ndr`gosti de cine nu trebuie. Un zmbet
ironic \i ap`ru \n col]ul gurii. Neru[inata se afla acum \n sal`
[i avea s` pl`teasc` pentru tot ce f`cuse.
Jocelyn \l privi atent, cnt`rindu-i umerii la]i, puternici,
coapsele lungi [i bine cl`dite ce se puteau ghici prin stofa ele-
gant`, fin`, a costumului. Era genul de om pe care-l observai
dintr-o mul]ime; nu era frumos, chiar dimpotriv`, dar avea acel
aer viril, acea vigoare masculin`, care-l f`ceau aparte. Jocelyn se
\nfior` la gndul c` \[i pusese toate speran]ele, toat` \ncrederea
ei \n omul acesta. |ncepuse chiar s` regrete c` acceptase proce-
sul [i c` f`cuse impruden]a de a se l`sa pe minile jura]ilor.
Apoi, Mocollan \ncepu s` vorbeasc` [i Jocelyn realiz` cu
stupoare c` portretul meschin ce se contura treptat era al ei,
chiar al ei. Auzea ca prin vis cum \ncerca s-o apere avocatul,
dar \i r`suna limpede \n urechi vocea rece, calculat` a lui
Mocollan, r`st`lm`cind fiecare gest, fiecare vorb` a ei \n
favoarea LUI. Tony p`rea acum \ndr`gostitul inocent \n[elat
de o frivol` al c`rei singur scop erau banii. Cnd \i \ntlni
privirea, Jocelyn \ncepu s` \n]eleag` ce i se \ntmpl`: primea
doi ani de \nchisoare [i, \n plus, discursul moralist [i plicticos
al judec`torului despre cum va trebui s` se comporte \n viitor.
|n cele din urm`, Jocelyn \n]elese de ce Mocollan se purtase
cu ea \n felul acesta. F`cnd-o \n egal` m`sur` responsabil` de
banii fura]i, pedeapsa lui Tony se putea reduce sim]itor. |[i pier-
du atunci controlul; \ncepu s` vorbeasc` f`r` sens [i s` insulte
figura aceea rece [i crud` \n care-[i pusese toate speran]ele.
Mincinos nemernic! N-o s`-mi scapi! Vei pl`ti chiar dac`
m` va costa via]a!
|[i amintea apoi, cum fusese trt` din camera de judecat`
[i \n fa]` \i ap`ru privirea sticloas`, dispre]uitoare a lui
Mocollan. Se sim]ea ca un animal s`lbatic, \nchis \ntr-o cu[c`
prea strmt`, f`r` putin]` de sc`pare.
*
Josey Smith \[i privi prietena cu ochii mici, severi.
A[adar, totul a fost o fars`. O glum` de-ale tale [i de-ale
lui Annie. {i ca de obicei, nu regre]i nimic, nu-i a[a?
Erau prietene de [ase ani. La dou`zeci [i cinci de ani, Josey
era cu patruzeci de ani mai tn`r` ca Maud Lorrimer, dar asta
6 SUZANNE DYE
nu avea nici o importan]`, cel pu]in pentru Josey, care con-
sidera prietenia lor nemuritoare. O \ntlnise \ntr-un moment-
cheie al vie]ii ei, cnd Maud o salvase practic din ghearele
mor]ii. De aceea, Josey [tia c` nici \ntr-o sut` de ani n-ar fi
putut s-o r`spl`teasc` pentru binele f`cut, dar acum, Maud
\ntrecuse orice m`sur`.
Nu regret nimic, absolut nimic, \i r`spunse aceasta sec.
Asta te-a f`cut s` vii, nu-i a[a?
Avea dreptate; Annie o sunase de urgen]` spunndu-i c`
domni[oara Maud suferise un atac de cord [i fusese dus` la
spital. Att [i nimic mai mult.
Apoi, Josey \ncerc` s` g`seasc` pe cineva care s`-i poat`
spune mai multe, dar, surprinz`tor, Maud putea s` vorbeasc`
[i s-o asigure c` se simte mult mai bine, de[i Thorne insistase
c` trebuie s` se pensioneze [i s` se retrag` \ntr-un azil. Josey
o cuno[tea bine pe Maud, [tia c` pentru ea, munca \nsemna
via]`, [i se mira c` Thorne nu cuno[tea acest am`nunt la fel de
bine ca [i ea. Se hot`r\, deci, ca \ndat` ce va putea, s` ia primul
avion spre Hilton Head.
Pe drum, Josey \[i st`pni cu greu indignarea la adresa lui
Thorne, nepotul lui Maud. Cum \ndr`znea el s` amenin]e c`
o va duce \ntr-un azil, departe de oameni [i de lume? {i toc-
mai pe Maud, cea mai dr`gu]` fiin]` din lume, sufletul tuturor
petrecerilor, cum se putea una ca asta? Totul se spulber` \ns`,
\n clipa \n care Josey o g`si pe Maud nu \n ghearele mor]ii
cum s-ar fi a[teptat, ci stnd lini[tit` pe terasa \nsorit`, cu un
Martini \n fa]`. Dac` n-ar fi fost att de epuizat`, cu siguran]`
Josey s-ar fi sup`rat.
POVARA AMINTIRILOR 7
M-au ]inut doar peste noapte sub oberva]ie, explic` scurt Maud.
{i presupun c` nici Thorne n-a spus nimic despre azil,
am dreptate? o \ntreb` ironic Josey.
Maud o privi cu ochii mari, str`lucitori.
|ntreab`-l singur`, va fi aici la sfr[itul s`pt`mnii. Dar ia
loc, te rog, descal]`-te [i toarn`-]i ceva de b`ut. Dac` nu m-a[
fi gr`bit pu]in, cu siguran]` ai fi fost \nc` \n Atlanta, f`cnd
inventarul c`r]ilor lui John, pentru avocatul `la, al lui. O,
Doamne, chiar \mi va lipsi b`iatul `sta!
Josey oft` adnc, \[i azvrli pantofii [i se cufund` \ntr-unul
din fotoliile de lemn ro[cat de pe teras`, sub soarele palid de
noiembrie.
{i mie, ad`ug` ea simplu. De aceea am venit att de
repede cnd am auzit c` ai f`cut un atac de cord. Cu el
lucrurile s-au petrecut att de repede. A muncit pn` \n ulti-
ma zi; parc` sim]ea c` o s` moar`. {i pn` la urm` tot n-a
reu[it s` termine. Acum editorul lui caut` pe cineva care s`
poat` scrie ultimele capitole.
Ai fi putut s-o faci [i tu, zmbi Maud.
Nu, eu nu sunt istoric, spuse Josey. {i oricum, nu cred c`
editorul lui ar fi de acord.
Cu un gest simplu \[i adun` p`rul la spate, l`sndu-l apoi
s` cad` pe umeri \n valuri de lumin` ro[ie. Nu pentru prima
dat`, Maud se minun` de frumuse]ea ei. Fiecare tr`s`tur` a
fetei era perfec]iune pur` pome]ii, nasul, buzele catifelate,
ochii str`lucitori din spatele genelor lungi [i dese, toate
p`reau desenate de mna unui pictor iscusit. Maud se \ntoarse
brusc [i spuse hot`rt:
Mine te duc la cump`r`turi. {i de data asta, eu voi alege hainele.
Josey o privi amuzat`.
8 SUZANNE DYE
V`d c` te-ai \ns`n`to[it numaidect! spuse ea ironic.
Maud nu intr` \n joc.
Ei, nu zici nimic? Nu m` refuzi? Nu-mi interzici s` chel-
tuiesc banii pe tine?
Nu este nevoie s` cheltuie[ti nimic, r`spunse f`r` chef
Josey. Am banii mei acum. Pot s`-mi cump`r singur` hainele
de data aceasta.
A, da, sigur, banii de la John. Cincizeci de mii, nu-i a[a?
M` bucur c` ai \nceput s`-i folose[ti!
Josey o privi cu triste]e.
P`strez doar o mie pentru mine. Restul sunt pentru pen-
sia anual` a b`trnei Maggie. A lucrat pentru John timp de
patruzeci [i cinci de ani [i apoi au dat-o afar`.
Cred c` John s-ar bucura s` te aud` vorbind, [opti Maud,
de[i \nclin s` cred c` i-ar fi pl`cut la fel de mult s`-]i r`mn`
]ie banii. A sim]it c` tu e[ti cea care-i meri]i. Dar, ia spune-mi,
ce zic veri[oarele lui despre toate acestea?
Josey schi]` o u[oar` grimas`.
O mul]ime. M-au acuzat, printre altele, c` a[ fi fost aman-
ta lui. {i nu \n]eleg de ce! John a fost \ntotdeauna ca un tat`
pentru mine. Iar acum, vor ca Maggie s` nu primeasc` nimic,
dup` at]ia ani \n care i-a fost fidel` ca un cine.
Bestiile! spuse Maud printre din]i. Au luat casa, ce mai
vor acum?
Vor totul, Maud, dar mai bine s` nu mai discut`m despre
ele acum, \ncheie Josey pe care amintirea celor dou` b`trne
o umplea de dezgust. La \nmormntarea lui John scotociser`
toat` casa [i adunaser` tot ce era mai de valoare. {i chiar ai
nevoie de mine, Maud? E[ti sigur` c` nu inventezi tu o slujb`
fiindc` [tii c`-mi caut de lucru?
POVARA AMINTIRILOR 9
Bine\n]eles c` nu. Chiar am nevoie de tine!
{i Thorne? El ce p`rere are despre asta?
Maud o privi cu inocen]`.
Thorne? De cnd \mi ordon` mie Thorne cum s`-mi con-
duc afacerile?
De cnd te [tiu, r`spunse blnd Josey. |n ciuda faptului
c` n-a muncit o singur` zi \n via]a lui, pare destul de priceput
la a-]i da sfaturi. {tii c` a cump`rat acest teren pentru tine, c`
]i-a construit casa [i a pl`tit apartamentul t`u din Atlanta. Mai
[tiu c` \i ceri p`rerea ori de cte ori ai vreo problem` \n
afaceri, sau cnd vrei s` schimbi ceva, orict de mic. Dar nu
\n]eleg de ce faci toate acestea.
Maud clipi des, ridicnd sprncenele.
Vezi tu, draga mea, el este b`rbat.
Reac]ia fu cea a[teptat`.
Maud Lorrimer, e[ti cumva feminist`? Da, este b`rbat, dar
de aici nu rezult` \n mod automat c` este [i inteligent. Ba, din
cte mi-ai spus chiar tu, din gre[eal`, ce-i drept, este mai
degrab` un neispr`vit.
}i-am spus eu ceva? \ntreb` Maud v`dit \ncurcat`. Eu
doar am men]ionat ceva despre o femeie din via]a lui, pe care
o cam tachina \ntr-o vreme.
|ntr-o vreme? Hai, fii serioas`, Maud! Thorne a fost toat`
via]a lui un afemeiat, iar tu [tii acest lucru la fel de bine ca [i
mine.
Da, avea oarecare tendin]e, dar a fost demult, \n tinere]e.
Ha, ha!
Josey, draga mea, trebuie s` \nve]i s`-]i \nfrngi
prejudec`]ile, spuse cu blnde]e Maud. Nepotul meu este un
10 SUZANNE DYE
gentleman perfect [i un remarcabil om de afaceri. Va petrece
Cr`ciunul cu noi [i vreau s` v` \mprieteni]i. Dar cum se poate
una ca asta, cnd tu ai asemenea gnduri murdare despre el?
{i \n plus, nu crezi c` este complet gre[it s`-]i formezi o p`rere
despre o persoan` pe care n-ai cunoscut-o niciodat`? De unde
[tii adev`rata fa]` a lui Thorne, cnd tu ai refuzat sistematic s`-l
\ntlne[ti?
Josey oft`.
Iart`-m` dac` gre[esc, Maud, dar \mi aduc bine aminte
cum \mi spuneai c` trebuie s`-l evit pentru c` nu este o per-
soan` de \ncredere.
Eu? }i-am spus eu a[a? E ridicol! Maud se ridic` brusc.
Vino acum s`-]i despachetezi lucrurile. Vreau s` v`d ce
probleme ai cu hainele, \nainte de a merge la cump`r`turi. {i
s` nu uit, Josey, draga mea, pantofii ace[tia trebuie pur [i sim-
plu arunca]i.
|ntr-un fel avea dreptate, dar c`l`toria din Atlanta pn` \n
Javannah [i apoi cele treizeci de minute de mers cu autobuzul
de pe coasta de sud a Carolinei pn` aici pe insul`, toate aces-
tea nu contau pentru Maud. Thorne era acum favoritul
principal, de[i Josey \[i amintea foarte limpede c` \ntotdeau-
na fusese un motiv de \ngrijorare pentru Maud.
Oricum, ideea de a-l \ntlni \i displ`cea profund lui Josey,
chiar dac` \[i d`dea seama c` gre[e[te, judecndu-l \nainte de
a-l fi cunoscut.
Josey nu inten]ionase s` lucreze pentru Maud, mai degrab`
fusese atras` \ntr-o curs`, pentru c` Maud era genul de om
care obi[nuia s` se implice \n vie]ile altora, lundu-le
problemele asupra ei, ori de cte ori putea. Era o ve[nic`
POVARA AMINTIRILOR 11
pe]itoare [i avea \ntotdeauna omul potrivit pentru Josey
cuceritor, foarte ar`tos [i \ntotdeauna \ndr`gostit mai mult de
propria persoan` dect de cei din jur. Acesta era probabil [i
portretul lui Thorne Lorrimer, dup` cum se obi[nuise deja Josey.
Maud o chemase inten]ionat pentru a-l cunoa[te pe
Thorne [i nicidecum fiindc` fusese bolnav`. Totul era numai
un pretext, dar Josey realizase prea trziu acest lucru.
|n drum spre camera ei, Josey z`bovi o clip` s` arunce o
privire asupra casei. De pe teras` puteai admira oceanul \n
toat` splendoarea lui [i arhitectura casei. Podelele din lemn
negru contrastau \n cu pere]ii albi [i lumino[i ai camerelor.
Salonul comunica discret cu sufrageria printr-un [emineu
modern [i foarte elegant ce se deschidea spre ambele camere.
F`r` \ndoial` arhitectul lui Maud f`cuse treab` bun`,
\mbinnd ingenios utilul cu pl`cutul.
Sus, Annie l`sase deschis` fereastra camerei lui Josey, de
unde se putea vedea cel mai bine oceanul. Briza p`trundea
u[or \n`untru, umflnd perdeaua [i r`scolind a[ternuturile.
Josey respir` adnc. {tia c` va fi fericit` aici. Iubea la nebunie
marea, \i amintea de copil`rie, de p`rin]i, [i de vacan]ele
petrecute \mpreun` pe coasta Guy.
Nisipul era de un galben str`lucitor, iar marea foarte albas-
tr` nimic din r`ceala obi[nuit` a Atlanticului. |ntotdeauna
\nchiriau un fel de colib`, cu scrnciob [i ni[te scaune de lemn
pe verand`. Seara, ea [i tat`l ei mergeau pe dig s` cumpere
\nghe]at` [i s` priveasc` b`ie]ii [i fetele dansnd descul]i pe
nisipul fierbinte, \n ritmurile s`lt`re]e ale muzicii.
Erau minunate acele zile. Soarele str`lucea mereu iar
p`rin]ii \i zmbeau cu bun`tate. Aceasta era, poate, cea mai
frumoas` amintire a lui Josey.
12 SUZANNE DYE
*
De[i nu \i convenea prea mult, Josey ascult` sfatul lui Maud
cu privire la haine. De altfel, nici nu era prea complicat
Maud [tia \ntotdeauna ce i se potrive[te cel mai bine, iar Josey
dorea s`-[i schimbe pu]in \nf`]i[area. Demult, purtase haine
scumpe, se machiase, mergea chiar [i la petreceri... Apoi, toate
acestea disp`ruser` brusc [i \i luase ceva vreme ca s`-[i revin`.
Cinci ani lungi lucrase ca secretar` a lui John, ascunzndu-se
de sine, de lume. Acum, \ns`, era preg`tit` s` \nceap` o nou`
via]`, de data asta mult mai prudent`.
Dar, a tr`i din nou nu \nsemna a fi de acord cu Maud [i cu
ve[nicele propuneri pe care i le f`cea. Acum, Maud nu avea de
lucru la nici unul dintre romanele sale, ceea ce explica aten]ia
deosebit` pe care i-o acorda lui Josey.
Trecnd peste toate re]inerile, Josey se hot`r\ totu[i s`
accepte invita]ia la cin` a unui tn`r pe care-l cunoscuse \n
avion. Brian Marsden era dentist [i locuia \n Savannah, dar
venea des \n Hilton Head la p`rin]ii lui. Tn`rul \i pl`cea lui
Josey pentru c` p`rea complet inofensiv [i, chiar dac` n-o
recuno[tea adeseori, u[or de controlat.
|ntlnirea, de[i pl`cut`, fusese la fel de neinteresant` ca
Brian \nsu[i. Dac` l-ar fi cunoscut, Maud ar fi zmbit cu ironie,
dar, din p`cate, acesta era singurul gen de rela]ie pe care
Josey putea s`-l accepte. Cel pu]in la ora actual`.
|n timpul cinei, Brian \i povesti ceva despre insula pe care
se aflau [i unde, spunea el, istoria vorbea la tot pasul. Situat`
la mijlocul drumului \ntre Charleston [i Beaufort, g`zduia o
POVARA AMINTIRILOR 13
mul]ime de ora[e vechi, pline de relicve [i rezerva]ii istorice.
Insula fusese bntuit` de pira]ii care erau st`pnii oceanului [i
ai uscatului [i care \[i \ngropaser` comorile \n nisip. C`pitanul
Kidal, Barb`-neagr`, Annie Bouney toate aceste nume \i
aminteau de universul magic al copil`riei.
A doua zi de diminea]`, cnd se \ntorcea de la o lec]ie de
tenis la clubul lui Maud, Josey \[i d`du seama c` s-a \ntmplat
ceva deosebit. Cobor\ gr`bit` din ma[in` [i-l z`ri pe Theodore
sp`lnd cu grij` un Mercedes argintiu [i foarte elegant.
Theodore, ca [i Annie, lucra pentru Maud de ani de zile [i
la fel ca [i \n cazul fetei, slujba lui nu era una anume f`cea
cte pu]in din toate; lucra \n gr`din`, o ajuta pe Annie la tre-
burile casnice sau g`sea \ntotdeauna ceva de reparat. P`stra
ma[ina lui Maud \n condi]ii excelente, dar aceasta nu era a ei.
Josey \l privi plin` de uimire [i de gnduri r`u-prevesti-
toare. Theodore o mustr` u[or cnd o z`ri.
Gr`bi]i-v`, domni[oar` Josey! V` caut` de ceva timp.
Domnul Thorne a sosit acum o or`.
{i te-a [i pus deja la munc`! rse Josey.
Theodore o privi dezam`git.
Oare ce v` face s` crede]i c` m` deranjeaz` acest lucru?
Dumnealui este \ntotdeauna politicos, \mi mul]ume[te [i \mi
d` bac[i[ ori de cte ori \i fac o mic` favoare.
{i de ce s` nu-i dea? Mai ales c` \[i permite, gndi Josey
urcnd agale treptele. Prima persoan` pe care o \ntlni fu
Annie. Micu]`, rumen` \n obraji, cu p`rul argintiu strns \ntr-un
coc, ducea spre dormitor un bra] de rufe proasp`t sp`late. Se
opri [i o privi cu uimire pe Josey.
Unde a]i fost? Domni[oara Maud este \ngrijorat`. A tot
\ntrebat de dumneavoastr`.
14 SUZANNE DYE
De ce?
Cred c` vrea s`-l cunoa[te]i pe domnul Thorne, zise
Annie urcnd gr`bit` spre dormitor.
Cnd \n sfr[it Maud o z`ri \n capul sc`rilor, n-o mai
\ntreb` unde fusese; racheta de tenis [i costumul vorbeau \n
locul ei. Se mul]umi s`-i spun` \n cteva cuvinte:
Vreau s`-l cuno[ti pe Thorne.
Dar nu trebuia s` ajung` att de curnd, nu-i a[a?
A sunat asear`, trziu, [i a spus c` vine azi, ad`ug` Maud.
Du-te [i piapt`n`-te!
De[i avea p`rul \n dezordine, Josey [i-l aranj` u[or cu
mna.
E \n bibliotec`, mai spuse Maud, ar`tndu-i drumul. {i-a
adus [i o secretar` cu el; o femeie foarte dr`gu]` Miss
Pettigru. Din p`cate, \ns`, Thorne mi-a spus c` trebuie s`-[i
termine mai \nti treaba \nainte de a putea sta de vorb` cu noi,
a[a c`, te rog, nu z`bovi prea mult!
S`-[i termine treaba? se mir` Josey.
Da, cred c` \i voi l`sa lui biblioteca luna aceasta dac`
r`mne aici, continu` ea \ncntat`.
|n fa]a u[ii, Maud mai privi o dat` nasul bronzat, fa]a u[or
pistruiat` [i buclele zglobii ale lui Josey. Dezleg` tricoul \nno-
dat \n jurul mijlocului fetei [i-l azvrli pe un scaun.
Te vei descurca! spuse Maud zmbind. Acum, vino s`-l
cuno[ti pe Thorne.
POVARA AMINTIRILOR 15
Capitolul 2
Josey o urm` \n t`cere. Cuvintele lui Maud sunau ciudat \n
urechile ei.
Thorne ,va trebui s` te opre[ti pu]in ca s-o cuno[ti pe
Josey!
Fata se trezi \ntr-o camer` ce p`rea destinat` exclusiv
studiului. Biroul de lng` fereastr`, de obicei frumos ordonat,
era acum plin de hrtii [i dosare, iar locul din fa]a ma[inii de
scris era ocupat de o femeie sobr`, f`r` vrst`. Scaunul gol din
fa]a biroului o f`cu pe Josey s`-[i dea seama c` Thorne se afl`
chiar \n spatele ei. P`rea c` se plimb` \n timp ce dicteaz`.
Se poate s` mai a[tep]i un pic, Maud? Vocea \i era grav`
[i pu]in obosit`. Vreau s` termin coresponden]a de ast`zi.
Josey deschise ochii mari [i realiz` cu stupoare c` vocea lui
\i suna foarte familiar \n urechi. Da, cu siguran]` el era omul
pe care-l ura cu toat` fiin]a ei. Cndva, ar fi fost \n stare chiar
s`-l ucid`, \ns` asta se petrecuse demult, pe vremea cnd nu
\nv`]ase \nc` s`-[i \nfrng` pornirile.
Se \ntoarse \ncet, a[teptndu-se din clip` \n clip` s` fie
recunoscut` de b`rbatul din fa]a ei. El nici n-o privi m`car, dar
Josey era sigur` acum c` nu se \n[elase. Nu era Thorne
Lorrimer, a[a cum crezuse, ci Thorne Jordan Mocollan, nepo-
tul lui Maud.
O asemenea coinciden]` era greu de crezut c` s-ar fi putut
\ntmpla [i totu[i... Se schimbase, desigur. |nc`run]ise, iar
liniile fe]ei erau acum mai adncite, dnd figurii un aer sever
[i cinic totodat`.
O privi gr`bit [i f`r` interes.
Se poate s` mai a[tep]i un pic, Maud? repet` el.
Bine\n]eles, dar m-am gndit c` poate ]i-ar pl`cea s-o
cuno[ti mai \nti pe Josey. Amndoi m-a]i auzit vorbind unuia
despre cel`lalt, dar nu v-a]i v`zut niciodat`. O secund`, te rog.
Josey, acest tn`r domn este nepotul meu, Thorne Mocollan,
iar aceasta este miss Pettigru, secretara lui. Ea este Josey Smith.
Josey sim]i c` se sufoc`, \nghi]i nodul din gt dar nu putu
spune nimic. Thorne schi]` un zmbet plictisit, apoi se
\ntoarse c`tre Maud.
Am rezervat o camer` la Hilton pentru miss Pettigru. Ar
putea Theodore s-o duc` acolo dup` ce termin` de scris
coresponden]a? S` zicem \ntr-o or`!
Desigur, dragul meu.
Josey o urm` ca hipnotizat` pe Maud. Chiar n-o
recunoscuse? Era posibil ca totul s` fi fost o fars`? Cu siguran]`
aceasta era cea mai mare gre[eal` a vie]ii ei se \mprietenise
cu m`tu[a du[manului s`u de moarte. |i venea s` urle de
indignare, iar gndul acesta o \nnebunea.
POVARA AMINTIRILOR 17
Ce-i cu tine? E[ti foarte palid`! \ntreb` \ngrijorat` Maud.
Josey o privi \ncurcat`.
Maud, cum de mi-am f`cut eu o impresie total gre[it`
despre nepotul t`u?
Total gre[it`?
Da, m` rog... [tii, credeam c` e altfel. Chiar [i numele
lui... {i aveam impresia c` n-a muncit nici m`car o singur` zi
\n via]`.
Maud se \mbujor`.
Ei bine, cred c` [i eu am contribuit pu]in la formarea
acestei impresii.
Dar de ce?
Ca s` v` ]in la distan]` unul de cel`lalt. Josey, draga mea,
Thorne a fost de la \nceput pu]in mai rezervat \n privin]a ta.
Aproape l-am f`cut s` cread` c` faci totul pentru bani, altfel de
ce te-ai fi \mprietenit cu o persoan` att de \n vrst` ca mine?
{tiam c`, dac` te-ar cunoa[te, [i-ar schimba imediat p`rerea,
dar eu, din contr`, nu voiam s` te cunoasc`. Tu erai vulnera-
bil` \n perioada aceea [i cum Thorne are lipici la femei, se
putea s` cazi f`r` s` vrei \n curs`. Vezi tu, Josey, el nu are
scrupule [i cred c` acest lucru n-ar fi corect fa]` de tine. Nu
este un insensibil, dar pur [i simplu... m-am temut pentru
tine, \ncheie scurt Maud.
Josey ascultase \n t`cere. I se p`rea c` Maud exagerase \n
ceea ce-l privea pe Thorne [i lipiciul lui la femei. Adev`rul
era, \ns`, c` multe femei \l g`seau atr`g`tor.
Crezi c` acum sunt mai pu]in vulnerabil`? Sau el nu mai
este att de cinic?
18 SUZANNE DYE
|n privin]a lui, m` \ndoiesc. Dar tu e[ti acum puternic`.
Nu-]i mai poate face nici un r`u. Te vei descurca, sunt sigur`
de asta.
Mul]umesc pentru \ncredere, \ncheie scurt Josey.
Se desp`r]i de Maud [i plec` spre camera ei. Intr` \n baie
[i \ncepu s`-[i [tearg` fa]a cu un prosop umezit, \ncercnd
zadarnic s`-[i domoleasc` grea]a ce o cuprinsese. Dac` ar fi
[tiut Maud! Era posibil oare s-o mai accepte ca secretar`, ca
prieten` a ei, \n cazul \n care ar fi [tiut cine se ascunde cu
adev`rat sub numele fals pe care-l purta? Poate c` Maud ar fi
trecut peste toate acestea, dar cu nepotul ei lucrurile st`teau
altfel.
Oare de ce n-o ascultase mai atent pe Maud cnd \i vorbea
despre el? Cu siguran]` i-ar fi observat fotografia \n ziar sau
numele lui, \n leg`tur` cu un caz anume, i-ar fi p`rut
cunoscut.
Un lucru era sigur \ns` nu mai putea r`mne \n casa lui
Maud nici m`car o secund`. Era \ngrozitor gndul c` Thorne ar
fi putut-o recunoa[te. {tia c` \n acel moment n-ar fi ezitat s-o
trimit` din nou dup` gratii. |[i d`dea acum seama c` toate
gndurile ei de r`zbunare fuseser` proste[ti: Mocollan le-ar fi
putut folosi chiar \mpotriva ei la un eventual proces.
Abia acum, Josey con[tientiz` ct de mult gre[ise plecase
din Atlanta dup` moartea p`rin]ilor ei, creznd c` frumuse]ea
[i talentul o vor ajuta s` devin` celebr`. To]i prietenii ei de pe
atunci o asiguraser` c` Jocelyn Stewart va ajunge o mare
cnt`rea]`. A[adar, cu pu]inii bani pe care-i avea, Josey plecase
POVARA AMINTIRILOR 19
spre Atlanta. Toate visurile ei se spulberaser` \ns`, \n momen-
tul \n care \[i d`du seama ct de repede se duc banii \ntr-un
ora[ mare. Cheltuia mult pe haine [i pe lec]iile de canto, pe
farduri [i alte nimicuri femeie[ti. |n scurt` vreme r`m`sese
f`r` nici un b`nu].
Cam \n aceea[i perioad` \l cunoscuse pe Tony Leyden, un
tn`r care p`rea \n permanen]` dispus s`-[i risipeasc` toat`
averea numai pe ea cadouri, flori, cine romantice, \i achita
chiar [i chiria.
Mai tziu, Josey avea s`-[i dea seama c` toate acestea aveau
un pre].
S` te ia naiba, scorpie! Crezi c` am cheltuit at]ia bani
pentru tine doar ca s` te ]in de mn`? Ai idee ct m-au costat
chiria [i toate cadourile pe care le-ai primit? strigase
amenin]`tor Tony \ntr-o noapte.
Dar nu ]i-a cerut nimeni s-o faci! \i r`spunsese Josey
\ngrozit` de propria-i naivitate. Se sim]ea cu att mai umilit`
cu ct \[i d`dea seama c` Tony avea pe undeva dreptate. Uite,
\]i voi pl`ti absolut totul ct de repede voi putea, dar cred c`
cel mai bine ar fi s` nu ne mai vedem dup` aceea.
El \i ceruse apoi iertare [i-i smulsese promisiunea de a se
mai \ntlni [i a doua sear`. De diminea]`, pe cnd se preg`tea
s` plece la slujb`, \l z`rise \n pragul u[ii cu o cutie \n mn`.
A[ vrea s` p`strezi tu caseta asta cu lucruri de-ale mele,
aici la tine \n apartament, \i explicase el \n cteva cuvinte.
Menajera mea este cam curioas` [i nu vreau s`-mi umble
printre amintiri.
20 SUZANNE DYE
|n regul`, spusese ea f`r` nici o b`nuial`.
Seara, cnd poli]ia sosise, [tiau exact unde s` caute.
Sus]ineau c` Tony ar fi furat de la [eful s`u mii de dolari,
pe care-i g`siser` la ea, \n cutie. Mai trziu, Josey avea s`
afle c` Tony o implicase \n aceast` poveste de la bun
\nceput.
Avocatul ei din oficiu, tn`r [i neexperimentat, nu crezuse
nici un cuvnt din cele spuse de ea.
{tii c` Tony Leyden l-a angajat pe T. J. Mocollan ca avo-
cat? o \ntrebase el preg`tindu-se de plecare dup` o scurt`
\ntrevedere.
Ce este Mocollan? se interesase ea cam posomort`.
Nu ce cine! T. J. Mocollan este poate cel mai bun avo-
cat din ]inut. Vocea \i era plin` de admira]ie. Nu este genul
lui s` preia astfel de cazuri, dar cred c` este vorba de o
chestiune personal`. Prietenul dumitale a fost foarte precaut,
domni[oar` Stewart.
Nu este prietenul meu, spusese Josey printre din]i.
Nu cred s`-]i fie de prea mult folos, dar ca s` ne facem
treaba bine, te rog s` nu-l jigne[ti pe Leyden. Orice acuza]ie ar
putea fi folosit` \mpotriva ta.
Cnd \l v`zuse pe Mocollan, Jocelyn se sim]ise pentru
\ntia dat` \ncrez`toare. |l sorbise din ochi cercetndu-i cu
privirea zmbetul rece [i ochii p`trunz`tori ce urm`reau
aparent f`r` interes cazul expus de avocatul ei. |i zmbise
gale[, dar \n hainele ieftine [i uzate pe care le purta nu
prezenta, probabil, nici un interes pentru el.
POVARA AMINTIRILOR 21
Tony \i evitase de la bun \nceput privirea, doar c` acum, el
nu mai \nsemna absolut nimic pentru ea. Nu-l g`sea demn nici
m`car de ura ei.
Ceea ce nu [tia \ns` Josey, era faptul c` Tony fusese de-a
dreptul [ocat de apari]ia ei cu care se mndrise cndva.
Luxul, str`lucirea toate disp`ruser` ca prin farmec. Ochii \i
erau tri[ti [i goi, iar trupul, alt`dat` provocator, devenise
acum numai piele [i os. |i venea s` strige la gndul c` avo-
catul lui s-ar fi putut \ntreba ce v`zuse el oare la o asemenea
femeie.
Jocelyn \[i petrecuse primele s`pt`mni dup` gratii \ntr-o
apatie total`, era profund marcat` de felul \n care Mocollan se
purtase, contrar a[tept`rilor ei. Cnd \[i mai venise ct de ct
\n fire, \ncepuse s` tr`iasc` numai cu gndul r`zbun`rii.
Devenise un de]inut model care \ncerca s`-[i [tearg` din me-
morie toate amintirile fie bune, fie rele, tr`ind ca o legum`.
Mnca doar pentru a tr`i, f`r` s`-i pese cum arat`, apoi
\nv`]ase s` bat` la ma[in` ca s`-[i poat` g`si de lucru, [i \l ura
\n continuare pe Mocollan.
Cnd co[marul \nchisorii luase sfr[it, Jocelyn se hot`r\
s`-[i schimbe numele [i s`-[i continue via]a f`r` s` priveasc`
\napoi. Alt` solu]ie nu exista poate doar sinuciderea.
|ntr-o zi, intrnd \ntr-o cafenea, se pomenise \n fa]a lui
Maud Lorrimer, la una dintre mese, povestindu-i toate
greut`]ile prin care trecea pentru a-[i g`si de lucru. Se prezen-
tase ca Josey Smith [i aflase apoi c` Maud scria romane de
dragoste sub pseudonimul Frances Flower. Josey \[i aminti
ulterior c` citise cteva dintre ele.
22 SUZANNE DYE
Numele [i-l schimbase \n mod deliberat. Smith se numise
mama ei \nainte de c`s`torie, iar Josey i se spusese \nc` din
clipa \n care venise pe lume. Dar nu-[i schimbase doar
numele, se schimbase ea \ns`[i, nu mai era Jocelyn Stewart
cea naiv` [i credul`, era Josey Smith, mai puternic` acum,
independent` [i mult mai sceptic` \n privin]a b`rba]ilor.
Am eu un prieten, un fost profesor care s-a pensionat [i
dore[te s` publice ni[te c`r]i. Ceva istoric, despre vechea
Georgie, sau cam a[a ceva. Are nevoie de o secretar` s`-l ajute.
Crezi c` te descurci?
Slujba aceasta nu presupune... Vreau s` zic... nu trebuie
s` am studii superioare?
Maud o privi ridicnd sprncenele.
{i ce dac`? Trebuie doar s` min]i un pic [i asta-i tot! Doar
un pic, ad`ug` ea conving`tor.
Mai trziu, Maud avea s` recunosc` faptul c` f`cuse toate
acestea pentru c` citise \n horoscop ceva despre o prietenie
de lung` durat` ce avea s` \nceap` chiar \n acea zi.
Josey \l ajutase pe John s` publice patru romane istorice,
masive. B`trnul se stinsese din via]` cnd tocmai \l termina
pe cel de-al cincilea.
POVARA AMINTIRILOR 23
Capitolul 3
Josey \[i privi chipul \n oglind`. Cu toate c` era \nc` foarte
palid`, nimeni n-ar fi b`nuit c` trecuse printr-un asemenea
[oc.
Se sim]ea mai bine acum. Ce lucru minunat e timpul! gndi
ea, realiznd ct de mult se schimbase \n to]i ace[ti ani. De ce
\i fusese oare att de fric`? Ea \l recunoscuse pe Mocollan, dar
cu siguran]` el nu avea nici cea mai vag` b`nuial` cu privire la
identitata ei. {i asta, cu siguran]`, pentru c` se schimbase
enorm. Numai era att de dornic` de r`zbunare; amintirea o
durea \nc`, dar cei [ase ani petrecu]i al`turi de John o f`cuser`
s` vad` lumea cu al]i ochi.
|[i amintea acum foarte limpede c` v`zuse nu de mult poza
lui Mocollan \ntr-un ziar, al`turi de Eve Sanders, una dintre
organizatoarele balului de caritate la care participaser`. Ochii
\i c`zuser` atunci direct pe fotografie, nu mai fusese \n stare
s` citeasc` rndurile ce o \nso]eau.
Eve Sanders era fiica unui celebru judec`tor [i fosta so]ie (a
patra, a cincea?) a lui Dolph Sanders, sportivul multimilionar.
Era, bine\n]eles, o femeie frumoas`, dar la o privire mai
atent`, arogan]a i se putea citi pe chip. Dar, cu siguran]`, pen-
tru Thorne, Eve era alegerea cea mai potrivit`.
Josey zmbi la gndul c` Maud v`zuse \n ea o pereche
potrivit` pentru nepotul ei. Niciodat` nu s-ar fi putut
\ndr`gosti de un astfel de b`rbat, gndi ea aplecndu-se \n fa]a
oglinzii pentru a se ruja. Nu mai voia s` plece acum; pn` la
urm` Thorne nu avea s` r`mn` dect trei zile. Josey putea
a[tepta pn` atunci s` vad` cum decurg lucrurile.
Cteva minute mai trziu, cnd Annie b`tu u[or la u[`,
Josey \[i revenise aproape complet. Buc`tarul era bolnav [i ar
fi fost nevoie de ajutor la preg`tirea cinei. Avea pu]in timp
liber domni[oara Smith? Bine\n]eles, se bucur` Josey pentru
care g`titul era cu adev`rat o delectare.
Trziu, spre sear`, pe cnd Josey era ocupat` cu realizarea
unui aranjament floral \ntr-o c`m`ru]` de lng` buc`t`rie,
Thorne \[i f`cu apari]ia \n pragul u[ii. Ar`ta mai bine acum,
mai puternic dar [i mai periculos. |[i schimbase costumul
sobru cu o pereche de blugi mula]i ce-i scoteau \n eviden]`
coapsele bine cl`dite [i alura atletic`.
Sunte]i gata pentru o plimbare, domni[oar` Smith? Cred
c` a venit timpul s` ne cunoa[tem mai bine. Zmbi, ar`tndu-[i
din]ii puternici de lup tn`r.
Ea se \ncrunt` u[or, ridicnd sprncenele.
Eh, chiar a[a?
Ia-]i un impermeabil, sau ceva mai gros, [i s` mergem la
o scurt` plimbare.
POVARA AMINTIRILOR 25
Chiar acum? Nu cred c` va ploua.
Josey apuc` totu[i o pelerin` veche [i cam uzat` ce atrna
\ntr-un cuier [i care-i apar]inea probabil lui Annie, [i-l urm`
f`r` s` rosteasc` nici un cuvnt. |n buzunar g`si o e[arf` pe
care [i-o leg` sub b`rbie, \ncercnd zadarnic s`-[i ascund`
minile tremurnde. Ie[ir` prin spate [i traversar` gazonul
spre plaj`.
Cerul era plumburiu [i Josey \n]elese atunci de ce i se
sugerase impermeabilul. Copacii din apropierea plajei se con-
torsionau \n b`taia vntului, iar \n spatele lor, valuri uria[e
izbeau ]`rmul sp`rgndu-se \n mii de f`rme de spum`. Ajun[i
pe plaj`, vntul \i lovi cu atta putere \nct nasturii imperme-
abilului se rupser`, iar e[arfa lui Josey \i acoperi \n \ntregime
fa]a. Se opri brusc [i \ntreb` f`r` s`-l priveasc` \n ochi.
Ce voiai s`-mi spui?
Te-am adus aici ca s` putem discuta \n lini[te. Nu cred c`-]i
doreai s` fim auzi]i. M` \n[el cumva?
Josey \[i mu[c` nervos buza.
Dar... avem ceva strict confiden]ial de discutat?
Da, este vorba despre Maud.
Josey r`sufl` u[urat`.
Este cu adev`rat bolnav`? \ntreb` ea cu voce gtuit`.
Bine\n]eles c` nu, \i r`spunse el r`stit. Vrei s` spui c` nu
]i-ai dat seama c` se preface?
Nu, spuse Josey uimit` de sinceritatea lui. Dar de ce spui
c` se preface? Poate chiar i-a fost r`u [i a crezut c` moare, mai
ales dup` ce a aflat de John Trescott. {i \n plus, a[a e ea. O
durere de cap este pentru ea o tumoare, iar un simplu le[in \i
pare un atac de cord.
26 SUZANNE DYE
Nu este nevoie s`-mi poveste[ti mie cum stau lucrurile cu
Maud, domni[oar` Smith. O cunosc la fel de bine ca [i tine,
numai c` eu [tiu care este diferen]a \ntre real [i imaginar. Am
vorbit cu doctorul ei \n spital, [i am impresia c` a \nscenat
aceast` mic` tragedie.
Chiar a[a?
Da, [i asta pentru a m` aduce pe mine aici. Zmbi oare-
cum stnjenit. O cam neglijasem \n ultima vreme. Dar
adev`ratul scop a fost acela de a te vedea pe tine aici.
Poate c` ai dreptate, spuse ea [ov`ind, dar...
{tiu! continu` el t`ios. Insula aceasta nu e stilul t`u, nu
poate s`-]i ofere toate acele distrac]ii dup` care tnje[te inima
ta, am dreptate?
Josey clipi indignat`. Nu era naiv`, [tia c` Mocollan este un
individ f`r` scrupule, dar nu se a[tepta s-o atace att de
grosolan. |ncerc` s`-l priveasc` \n ochi.
Atunci poate \mi spui tu de ce am r`mas!
Pentru c` ]i-a oferit o recompens`: pe mine.
Era cu siguran]` nebun, gndi Josey.
Chiar crezi c` acesta a fost motivul?
Mai mult ca sigur. Rse dispre]uitor.
Am impresia c`-]i cam face pl`cere s` te flatezi singur,
domnule Mocollan.
Nicidecum, cunosc genul t`u de femeie.
Pentru o persoan` care m` [tie doar de cinci minute, este
pu]in cam dificil s` vorbeasc` despre genuri.
Nu fi naiv`, domni[oar` Smith. {tii cu siguran]` c`
scumpa mea m`tu[` mi-a vorbit ani de zile despre tine. Cel
POVARA AMINTIRILOR 27
mai adesea ca despre o so]ie model. Cnd a dat cu ochii de
mine \n spital, [i-a dat seama c` \ntlnirea noastr` va fi
inevitabil` [i a \ncetat.
Nu cred nici un cuvnt! murmur` Josey. Maud n-ar fi \n
stare de a[a ceva, continu` ea tot [optit, dar \n adncul sufle-
tului [tia c` nu are dreptate. Nu-i f`cuse [i ei Maud acela[i
lucru?
O privi ironic.
Domni[oar` Smith, de ani de zile fac tot posibilul ca s`
te evit. Am lipsit de la zeci de petreceri doar la gndul c` vei fi
acolo. Te surprinde acest lucru, nu-i a[a?
Josey izbucni \n rs, amuzat` de felul \n care Maud izbutise
s`-i ]in` departe unul de cel`lalt.
M` bucur c` ]i se pare amuzant.
Josey \[i st`pni cu greu rsul.
Scuz`-m`, dar nu e ceea ce crezi.
Fii sigur` de asta. E[ti dr`gu]` s`-mi explici?
Cred c` iei totul prea \n serios, domnule Mocollan. Dar
po]i continua s` aplici metodele dumitale; v`d c` au dat roade
pn` acum.
O privi din nou, cu ochi mici, t`io[i.
Nu fi ipocrit`! Vocea \i era att de aspr` \nct Josey se
cutremur`.
Vreau s` pleci pn` mine diminea]`, cel mai trziu.
M`tu[a mea ]ine prea mult la tine; nu vreau s` abuzezi de
\ncrederea ei.
Josey trase adnc aer \n piept.
28 SUZANNE DYE
Ce te face s` crezi c` a[ abuza de ea?
Trecutul t`u! \i r`spunse Thorne. Ai uitat c` am ascultat-o
pe Maud vorbindu-mi despre tine ani \ntregi? Din toate
pove[tile ei am re]inut un lucru esen]ial: e[ti genul de femeie
frivol` pe care \l dispre]uiesc profund. Se opri brusc. {i \n
plus, ai reu[it s` profi]i [i de John.
Ce vrei s` spui? \ntreb` uimit` Josey.
Am trecut recent pe la casa familiei Trescott, \ncercnd s`
discut cu tine despre situa]ia lui Maud, poate chiar s`
cooper`m \n acest sens. Le-am \ntlnit acolo pe surorile
Trescott, care mi-au cerut p`rerea ca avocat [i dup` ce le-am
ascultat, am fost nevoit s` recunosc faptul c` nemul]umirea
lor era pe deplin justificat`. Erau singurele lui rude, dar el ]i-a
l`sat ]ie toat` averea. Cincizeci de mii, nu-i a[a? Venitul lor
este att de mic, \nct probabil \[i vor pierde [i casa. Cum te
bucuri de ace[ti bani [tiind c` vin de la ni[te b`trne care vor
r`mne curnd f`r` ad`post, domni[oar` Smith?
Josey fu \ngrozit` de aceste r`st`lm`ciri, dar o eventual`
explica]ie ar fi putut p`rea o \ncercare de a se dezvinov`]i [i
nu dorea s`-i ofere lui Mocollan aceast` satisfac]ie.
Nu-mi \nchipuiam c` e[ti genul de b`rbat care apleac`
urechea la brfele unor b`trne, spuse ea, ct se poate de
calm.
Josey observ` cu uimire c` r`psunsul ei nu-i pl`cu deloc lui
Thorne.
Ca avocat trebuie s` ascult fel de fel de oameni, pe care
nu este neap`rat` nevoie s`-i [i admir personal, \ncerc` el o
POVARA AMINTIRILOR 29
explica]ie. Le-am spus atunci c` nu au nici o [ans`. John era
liber s`-[i lase mo[tenire toat` averea amantei lui, dac` a[a
dorea.
Devenise grosolan, chiar vulgar. Josey \l privi \ngrozit` \n
timp ce abia mai putea vorbi de furie.
Sper c` n-ai de gnd s`-i spui [i lui Maud asemenea
m`g`rii! Avea o p`rere foarte bun` despre John [i nu cred c`
i-ar pl`cea s` aud` calomniile tale.
Nu am nici cea mai vag` inten]ie de a-i face lui Maud asta.
Ar fi bine! Pentru c` vei afla cu uimire c` [tie totul despre
testamentul lui John, ba mai mult, e de acord cu el.
Ai f`cut o mi[care inteligent`, nu pot s` nu recunosc.
Bravo, domni[oar` Smith!
Iar dumneata ai gre[it proste[te! continu` cu r`ceal`
Josey. Insultndu-m` \n felul acesta m-ai convins s` r`mn, nu
s` plec. {i acum, la revedere domnule Mocollan!
Se \ntoarse, dar Thorne \i prinse mna [i i-o strnse cu
putere.
Nu te gr`bi, n-am terminat!
Josey \[i trase mna \ncercnd s` se elibereze din strn-
soare, dar nu izbuti.
Mai bine ai pleca, domni[oar` Smith. Nu ai ce c`uta aici.
|ntr-un ora[ mare, cu banii [i \nf`]i[area dumitale, ai putea
avea parte de o c`s`torie pe cinste, dac` vrei. Nu to]i b`rba]ii
sunt la fel de preten]io[i ca mine, ad`ug` el cu hot`rre.
Te rog s`-mi dai drumul! spuse ea cu indiferen]`.
Thorne o eliber`, ducndu-[i mna spre buzunar.
30 SUZANNE DYE
Foarte bine! Ct vrei ca s` dispari \n cel mai scurt timp?
Domnule Mocollan, \ncerci cumva s` m` mituie[ti?
\ntreb` ironic Josey.
Chiar a[a!
{i crezi c` banii t`i m` vor convinge s-o p`r`sesc pe
Maud?
Da, \n cazul \n care pre]ul este suficient de mare, con-
tinu` el. Ct vrei?
Dup` o scurt` pauz`, Josey continu` pe acela[i ton.
Hm, s` zicem \nc` 50.000, ca s`-mi rotunjesc suma. |l
privi apoi cu ochi mari, a[teptndu-i replica.
Cred c` ai luat-o razna sau e[ti mai lacom` dect \mi
\nchipuiam! Glume[ti, nu-i a[a? \ntreb` el amenin]`tor.
E[ti att de inconsecvent, domnule Mocollan! zmbi ea.
Vrei cumva s` m` [antajezi? Te sf`tuiesc s` nu \ncerci a[a
ceva pentru c` vei sfr[i dup` gratii!
Josey se trezi cu palma pe obrazul lui. Fusese o reac]ie
spontan` ce se declan[ase \n mintea ei cnd cuvntul
\nchisoare fusese pronun]at. Josey ura violen]a, dar com-
portamentul vulgar al lui Mocollan \ntrecuse orice m`sur`.
Privea acum fascinat` urmele albe ale degetelor ei pe fa]a
lui.
C`]ea nemernic`! spuse el aproape urlnd, cu gura schi-
monosit` de furie. Mai \ncearc` o dat` [i vei regreta!
Josey \[i ridic` privirea [i spuse dispre]uitor.
{tiu foarte bine ce urm`re[ti de fapt, ipocritule! }i-e o
fric` de moarte c` Maud ar putea schimba testamentul \n
favoarea mea.
POVARA AMINTIRILOR 31
Fa]a lui Mocollan se \ntunec`, iar ochii \i sc`p`rau scntei.
Deci asta era! Dup` ce l-ai jecm`nit pe John e[ti acum pe
urmele lui Maud. Dar, nici o grij`, am s` te distrug eu mai \nti!
Josey se aplec` din nou spre el s`-l loveasc`, dar de data
asta Mocollan \i prinse mna [i i-o r`suci cu putere la spate,
oblignd-o s` \ngenuncheze.
}i-am spus s` nu mai \ncerci pentru c` vei regreta! Cere-]i
scuze!
Ea \l privi cu ur`.
S` te ia naiba, nemer...! Url` apoi de durere c`ci
Mocollan \i strnse degetele ca \ntr-o menghin`. D... d`-mi
drumul! se smuci ea cu furie.
El o eliber` \ncet.
S` nu te joci cu mine, domni[oar` Smith! continu` el.
Nu-]i voi permite s`-i faci vreun r`u lui Maud. {tiu totul despre
tine! Mi-a povestit \n ce hal erai cnd te-a cunoscut [i cum te-a
recomandat lui John pentru c` mureai de foame. Blestemat`
fie clipa aceea! Nu [tia atunci nimic despre tine, doar c`
intrase[i \n via]a ei ca o vagaboand`, ca o m]` ipocrit`!
Ea \l privi cu ochii mici de furie. Nu-i mai p`sa de nimic;
toate amintirile \i ap`reau acum \n fa]`, mai dureroase ca
niciodat`.
Nu mi-e team` de amenin]`rile tale [i n-o voi p`r`si pe
Maud ca s`-]i dau ]ie satisfac]ie. E[ti un mincinos, un la[
ipocrit [i un avocat de dou` parale. Ar fi trebuit s` fii dat afar`
din barou.
Reputa]ia mea ca om al legii este de necontestat, con-
tinu` el arogant, a[a c`, ]ine-]i gura!
32 SUZANNE DYE
Reputa]ia ta e praf \n vnt, dac`-]i tratezi clien]ii \n felul
\n care l-ai tratat pe... unul din prietenii mei! url` Josey cu
vocea gtuit` de emo]ie.
El o privi \ncruntat.
Ce vrei s` spui? Despre ce prieten este vorba? Trebuie s`-mi
dai o explica]ie...!
De[i \n culmea furiei, Josey fu extrem de precaut`.
Nu trebuie s`-]i explic nimic! \l privi ea cu \ndr`zneal`.
Ba trebuie! |ncerci acum s` m` [antajezi din nou, sau
arunci vorbe \n vnt?
O, nu! Nu \n vnt! continu` t`ios Josey. {tiu din propria-mi
experien]` c` e[ti un nemernic care folose[te orice metod`
pentru a r`st`lm`ci adev`rul. Dar, nici o problem`, pot lupta
[i eu la fel de murdar, doar sunt o m]` ipocrit`, nu-i a[a?
E[ti o isteric`!
Ochii ei aruncau s`ge]i de foc, iar p`rul bogat \i ie[ise de
sub e[arf` \n b`taia vntului.
M-ai r`nit [i ai pus la \ndoial` dragostea mea pentru
Maud. Dar nu-i nimic. Lucrurile nu vor r`mne a[a. O m]`
ipocrit` nu st` niciodat` \ntins` pe podea s`-i fac` pe plac
st`pnului. |n cazul \n care nu ai \n]eles mesajul meu, n-am s`-]i
ofer ocazia s` te atingi de mine! Se \ntoarse brusc [i o lu` la
goan` prin nisip.
|ncepuse s` plou` [i stropii i se amestecau cu lacrimile, dar
Josey nici nu observase. |n scurt` vreme, silueta ei disp`ru
\nd`r`tul copacilor.
POVARA AMINTIRILOR 33
Capitolul 4
De ce ai f`cut asta, Maud?
Josey se repezi spre camera lui Maud de \ndat` ce fu \n
cas`. Nici m`car nu-[i scosese pelerina de ploaie. Maud se
sp`lase pe cap [i-[i usca acum p`rul cu un prosop. |n cele din
urm` o privi pe deasupra ochelarilor, cu ochi mici [i curio[i.
Ei, cum a mers? \ntreb` ea.
Dac` a mers? Tocmai am avut o partid` de box cu nepo-
tul t`u. L-am p`lmuit, iar el aproape mi-a rupt bra]ul.
|nseamn` c` a mers! continu` \ncntat` Maud.
Fii serioas`! Eu [i Thorne ne urm ca [oarecele cu pisica.
Mi-a cerut s` plec de fapt mi-a poruncit [i nu m-ar mira s`
fi plecat chiar el dac` eu n-am f`cut-o.
A, nu, nu va pleca! E prea \nc`p`]nat! continu` amuzat`
Maud. Mi-a promis c` r`mne de s`rb`tori, [i a[a va face.
M`car s` te sfideze, dac` nu pentru altceva. S-ar putea s`
\ncerce s` m` conving` s` scap de tine, dar eu voi plnge [i voi
avea palpita]ii...
Nu po]i s`-l duci de nas a[a u[or, ad`ug` Josey.
Bine\n]eles c` nu, spuse calm` Maud, apoi continu` din
ce \n ce mai \ncntat`. Se va \nfuria cumplit!
E cu totul altceva! Dar ce i-ai povestit tu despre mine?
Din cte am \n]eles de la el, ai \ncercat s` m` arunci \n bra]ele
lui ca pe o posibil` so]ie. De ce?
Mi s-a p`rut cea mai bun` metod` de a v` ]ine la distan]`,
[opti Maud. Nu-i place s` fie h`r]uit.
Mul]umesc frumos, spuse r`ut`cios Josey. Nu crezi c` era
mai bine s` ne spui fiec`ruia adev`rul? {i acum de ce vrei s`
ne \mpingi unul spre cel`lalt? Maud, tu pui ceva la cale?
Da, recunoscu Maud. Ochii \i erau alba[tri [i str`luci-
tori.
Dac` te referi la c`s`torie, mai bine ia-]i adio! Nu voi fi
so]ia mult-iubitului t`u nepot, chiar de-ar fi ultimul b`rbat de
pe P`mnt. |l dispre]uiesc! Ba nu... \l ur`sc!
Maud chicoti.
Plec mine, Maud. M` \ntorc la Atlanta.
Maud \[i scoase ochelarii [i o privi insistent.
Nu, Josey, te rog s` r`mi! spuse ea pe un ton plng`re].
|mi pare r`u, Maud, dar nici m`car de dragul t`u nu voi
mai r`mne \n aceast` cas` al`turi de el.
Ba da, pentru c` \mi e[ti datoare, Josey Smith!
Urm` o scurt` pauz`.
Da, a[a este, dar nu m-am gndit niciodat` c` a[tep]i ceva
\n schimbul ajutorului pe care mi l-ai dat. {i totu[i...
Maud zmbi.
POVARA AMINTIRILOR 35
|n regul`, sunt o nemernic` pentru c` fac acest lucru. Sau
cel pu]in a[a crezi tu, ad`ug` Maud. Dar \nseamn` mult pen-
tru mine s` r`mi aici s`-i ]ii piept lui Thorne [i s` nu te la[i
intimidat`. Pun pariu c` vei fi mai tare ca el!
Nu cred c` aceasta este calea cea mai bun` pentru a-l face
s` m` ia de so]ie, spuse Josey sec.
Dar nu am vrut s` spun c` trebuie s` te c`s`tore[ti cu el,
p`ru surprins` Maud. Tu [i Thorne? Ar fi ca [i cum ai \ncerca
s` amesteci uleiul cu apa. Toat` presiunea pe care am exerci-
tat-o asupra lui cnd eram \n spital a fost ca s` mai \nveselesc
un pic atmosfera, s` creez o intrig`. Nu, Josey, tot ce-]i cer este
o mic` favoare. Vreau s`-l faci s` se descotoroseasc` de o scor-
pie cu care s-a \ncurcat nu de mult` vreme.
O scorpie? repet` uluit` Josey. Vrei... vrei s` spui... o
femeie?
Da, po]i spune [i a[a, dar oricum e o scorpie.
{i asta presupne s` iau locul scorpiei [i \n patul lui?
\ntreb` sarcatic Josey.
O, Doamne, nu! o privi \ngrozit` Maud. Vreau doar s`-i
pui ni[te sare pe coad`. Pn` acum ai fost o provocare pentru
Thorne. Nu este obi[nuit ca o femeie s`-l refuze. Ochii lui
Maud str`luceau ciudat. Femeia despre care \]i vorbesc este
extrem de posesiv` [i sper ca tocmai acest lucru s` produc`
separarea dintre ei. Haide, Josey, e o nimica toat`! Mai ales
pentru tine care-l ur`[ti att; nici nu te vei sinchisi de el.
Nu prea \mi place, spuse Josey f`r` entuziasm.
Dar, unde ]i-e spiritul combativ, draga mea? o \ntreb`
Maud.
36 SUZANNE DYE
Cred c` l-am l`sat pe plaj`, zmbi Josey.
Maud o privi cu aceia[i ochi str`lucitori.
Josey, draga mea, ultimul lucru pe care mi-l doresc este
s` te fac s` suferi. Ai \ncredere \n mine! Femeia despre care \]i
spuneam, Eve Sanders, este aici. A venit cu el de diminea]`
[i st` la un hotel. Aproape c` m-a obligat s-o invit la cin`, de[i
i-am dat de \n]eles c` nu era binevenit`. Pare destul de
inteligent` [i mai ales foarte insistent`, a[a c` m` tem c` se va
c`s`tori cu el.
Pn` acum a reu[it totu[i s` r`mn` burlac.
Da, \ns` femeia asta pare s`-l domine. Dolph Sanders n-a
avut nici o inten]ie s` se \nsoare cu ea, dar s-a trezit \n fa]a fap-
tului \mplinit. {tie c` nu pot s-o \nghit [i-i face pl`cere s` m`
\n]epe spunndu-mi c`, dup` c`s`torie, \l va lua pe Thorne de
lng` mine. Dup` o scurt` pauz` continu` pe un ton
plng`re]. Josey, nici n-ai idee ct de mult se schimb` \n
prezen]a ei. Cnd se afl` lng` ea, \ntotdeauna m` trateaz`
mai rece, mai distant.
Josey o privi cu compasiune. |n]elegea durerea lui Maud.
Dar astfel de lucruri nu le considera de competen]a ei.
Maud, eu nu sunt genul de femeie fatal`. Dintre noi
dou`, eu a[ pierde cu siguran]`.
Josey, dintre tine [i Eve eu a[ paria oricnd pe tine, spuse
hot`rt` Maud. Tu nu va trebui s` te lup]i cu ea, ci cu Thorne.
De ce? p`ru \ncurcat` Josey.
S` zicem c` e un experiment, e[ti de acord? Fii sincer` cu
el [i las` lucrurile s` vin` de la sine. Thorne nu trebuie s` [tie
c` \]i este fric` de el, ]ine minte acest lucru.
POVARA AMINTIRILOR 37
Ce psiholog bun e Maud! gndi Josey \n timp ce urca
treptele spre camera ei. Bine\n]eles c` dac` ar fi [tiut adev`rul
despre ea, toate planurile lui Maud s-ar fi spulberat. I se p`rea
ciudat` [i caraghioas` ideea de a-i desp`r]i pe cei doi f`cnd-o
geloas` pe Eve, rzndu-i \n nas.
Josey \[i d`dea seama c`, dac` Mocollan ar fi recunoscut-o,
ea s-ar fi \ntors dup` gratii. Diferen]a era c` de data asta nu-i
mai era fric` de el.
Intrnd \n camer` observ` cu uimire c` nu era goal`.
Mocollan st`tea lng` patul ei, privind cu aten]ie o fotografie a
lui Maud al`turi de John; Josey le-o f`cuse anul trecut \n gr`din`,
iar zmbetele din privirile lor parc` intrau adnc \n fiin]a ei.
Mocollan a[ez` fotografia cu mult` grij` la locul ei, ca [i
cnd prezen]a sa acolo, \n camera lui Josey, era perfect nor-
mal`. |[i schimbase hainele ude cu ni[te pantaloni largi,
marin`re[ti, [i o c`ma[` deschis` la culoare. P`rul des [i negru
str`lucea ud \n lumina l`mpii. O privi uimit ca [i cnd o vedea
pentru prima dat`.
Frumoas` priveli[te! spuse el ar`tnd spre fereastr`.
Maud chiar \[i dore[te s` r`mi aici. Din camera mea po]i
vedea numai casa verde a vecinului din fa]`.
Josey p`ru c` nu pricepe aluzia.
Ce cau]i aici? \ntreb` ea t`ios [i ochii \i c`zur` pe un ser-
tar deschis. |mi umbli prin lucruri?
Te a[teptam!
{i te distrai cotrob`ind prin sertare! r`bufni Josey. Ce
vrei s` g`se[ti? Scrisori de dragoste de la John?
Un zmbet r`ut`cios \nflori pe buzele lui Thorne.
38 SUZANNE DYE
Cam a[a ceva. Sau, mai degrab`, c`utam o explica]ie pen-
tru ceea ce mi-ai zis pe plaj`.
Josey \l privi \n ochi f`r` a schi]a nici o mi[care.
Te-a uimit faptul c` nu am acceptat mit`?
Nu, m` refeream la acel atac asupra integrit`]ii mele per-
sonale.
A, da? continu` Josey pe acela[i ton. Te-a deranjat cumva?
{tii al naibii de bine c` da; nici unui avocat nu i-ar pl`cea
s` i se spun` c` este corupt.
N-am zis c` ai fi corupt, domnule Mocollan, de[i nu este o
idee tocmai rea. Cred c` am folosit cuvntul mincinos ad`ug`
ea mai \ncet. {tiu c` minciuna este un lucru obi[nuit printre
avoca]i, mai ales cnd sunt \n joc interesele personale, dar mie
\mi pare inuman s` bagi un om nevinovat dup` gratii, doar pen-
tru a-l scoate basma curat` pe cel`lalt, care \]i este prieten.
El o ascult` cu aten]ie.
Nu am v`zut aproape niciodat` un inculpat nevinovat,
domni[oar` Smith. Poli]ia face de cele mai multe ori treab`
bun`. Dar nu aceasta este problema; eu ap`r oamenii, nu \i
acuz [i, din cte \mi dau eu seama, tu vorbe[ti de ni[te
acuza]ii. Am impresia c` m` confunzi cu altcineva. {i, s` nu
uit! Limbajul t`u este de-a dreptul... fermec`tor! continu`
ironic Thorne.
Nici tu nu te-ai l`sat mai prejos, domnule Mocollan, m-ai
insultat grosolan!
|nceteaz` cu acest domnule Mocollan! Este prea formal
pentru doi oameni care se ur`sc de moarte.
Josey \l privi mirat`.
POVARA AMINTIRILOR 39
{i cine este acest inculpat misterios? continu` el. Un tat`,
un frate...?
Nu este nevoie s`-]i dau explica]ii!
Dar e[ti sigur` c` exist` cu adev`rat? \ntreb` el zeflemi-
tor.
De ce crezi c` n-ar exista?
Thorne o privi \n ochi.
Ar putea fi o mic` strategie prin care s`-mi atragi aten]ia
asupra ta.
Chiar nu po]i s` \n]elegi c` nu-mi pas` de aten]ia ta? se
enerv` Josey. Am aflat totul despre tine cu mult` vreme \n
urm`! Te-am dispre]uit atunci, la fel ca [i acum, a[a c`
p`streaz`-]i aten]ia pentru Eve Sanders, iubita dumitale, con-
tinu` ironic Josey.
Eve Sanders? [opti Thorne. Deci Maud ]i-a vorbit despre ea.
Da, \ns` te asigur c` nu vreau s` te cuceresc. Problema ta,
Thorne Mocollan, e[ti chiar tu, spuse Josey foarte sigur` pe
ea. Orice femeie pe care o \ntlne[ti este pentru tine o
posibil` partener` [i \n mod automat ai impresia c` o po]i
transforma \n amant`. Poate c` te va [oca, dar eu sunt o
excep]ie. Nu m` atragi ctu[i de pu]in [i singurul lucru pe
care-l doresc de la tine este s` pleci din camera mea [i s` m`
la[i \n pace pentru totdeauna!
Fa]a lui Thorne se \ntunec` brusc [i acela[i zmbet zeflemi-
tor \i ap`ru \n col]ul gurii.
Te \n[eli amarnic, draga mea! M-ai provocat [i nu pot s`
trec a[a u[or peste acest lucru, mai spuse el batjocoritor. Dar
mai bine s` vedem cum te descurci.
40 SUZANNE DYE
Josey \[i aminti cuvintele lui Maud [i con[tientiz` faptul c`
f`cuse o gre[eal`. Era \ns` prea trziu. Thorne o luase \n bra]e
[i era gata s-o s`rute, o strngea la piept cercetndu-i cu
aten]ie fa]a speriat`. Se apropiase att de mult de ea, \nct
Josey \i putea sim]i r`suflarea cald` \n timp ce el \i [optea \ncet
la ureche:
Nu cred nimic despre inculpatul misterios de care \mi
vorbe[ti [i sunt de asemenea foarte sceptic \n ceea ce prive[te
repulsia ta fa]` de mine. Am impresia c` \]i dore[ti al naibii de
tare s` fac dragoste cu tine!
|nfumurat nemernic...! |[i trase capul pe spate [i-l privi
cu ur`. Da, c`zuse \ntr-o curs`!
Thorne n-o s`rut` de la bun \nceput. Cnt`rind-o cu
privirea, minile lui \i mngiar` pieptul rotund [i catifelat.
Josey respir` adnc atunci cnd degetele lui strnser` cu
putere vrful delicat [i sensibil al unuia dintre sni. Vru s` se
smuceasc` din nou, dar \[i d`du seama c` nu avea nici o [ans`
Thorne nu s-ar fi oprit, ba dimpotriv`.
Foarte dr`gu]! [opti el tot ironic.
Josey \i sim]ea acum respira]ia sacadat` [i mirosul lo]iunii
de ras amestecat cu cel s`rat [i umed al oceanului. |n cele din
urm`, buzele lui \i atinser` gura, care i se deschise involuntar
[i o s`rut` \ndelung, ap`sat.
Josey mai fusese de multe ori s`rutat`, dar niciodat` de un
b`rbat att de sigur pe el, pe farmecul lui personal. Fiecare
fibr` din corpul ei \ncepu s` vibreze, cnd Thorne o eliber`
brusc [i \i spuse \ncet:
POVARA AMINTIRILOR 41
S` \nchidem u[a!
Ea se trase \napoi ro[ie \n obraji, cu p`rul \n dezordine. Se
sim]ea att de umilit`! |ncerc` s` rosteasc` ceva ca s` nu mai
vad` bucuria aceea s`lbatic` din ochii lui.
|mi pare r`u, dar nici de dragul lui Maud nu a[ fi de
acord s` m` seduci! zise ea \ncurcat`.
Vrei s` spui c` ]i-a cerut Maud acest lucru? Un fior de
ghea]` \i cobor\ pe [ira spin`rii [i Josey bolborosi aproape
ininteligibil.
Nu... nu chiar a[a. E cu...
Atunci, nu putem s-o dezam`gim pe Maud, nu-i a[a? o
\ntrerupse el cu un alt s`rut, complet diferit de primul. |i strivi
buzele cu din]ii lui, for]nd-o s` deschid` gura.
Josey \ncerc` s` se elibereze, dar se sim]i imobilizat` de
bra]ele care o strngeau din ce \n ce mai tare, de buzele lui
calde [i umede. Mine va avea cu siguran]` vn`tai, gndi
Josey, dar ceva din str`fundurile fiin]ei \i [opti c` trebuie s`
\nceteze a se mai lupta [i s` a[tepte \n lini[te ca Thorne s`-i
dea drumul.
Te ur`sc, Thorne Mocollan! spuse ea cu furie, cnd \n
cele din urm` fu eliberat`.
El o privi ironic.
Nu prea cred! |i apuc` b`rbia, oblignd-o s`-l priveasc`
\n ochi. Spune-i lui Maud c` \n ceea ce m` prive[te, totul a
mers foarte bine, continu` el, tot ironic. Te doresc [i nu e[ti o
excep]ie a[a cum ai crezut. Nici pe departe! Pot s` te am
oricnd poftesc [i chiar s`-]i demonstrez c` \]i va pl`cea. Dar
42 SUZANNE DYE
asta se va \ntmpla atunci cnd voi hot`r\ eu, nu cnd zice
Maud sau cnd ai tu chef. Cnd voi hot`r\ eu, Josey Smith, vei
fi amanta mea!
Poate pe lumea cealalt`! [opti Josey.
Da, vom fi un cuplu fermec`tor! Dar mai \nti poveste[te-i
lui Maud ce ]i s-a \ntmplat, ca s` nu se mai joace alt` dat` cu
focul! Se \ntoarse brusc [i ie[i din camer`.
Cu pa[i nesiguri Josey intr` \n baie, \[i scoase rochia [i
r`suci robinetul du[ului. Se sim]ea mai bine acum sub jetul
cald ce \i c`dea pe corp, pe fa]`. |[i mai rec`p`tase ceva din
spiritul combativ, dar [tia c` nu va mai fi niciodat` femeia
mndr` de pn` atunci. Crezuse c` a devenit invulnerabil`, c`
nimic n-o va mai putea schimba, dar Thorne Mocollan \i
dovedise contrariul \n doar cteva minute. O f`cuse
con[tient` de propria-i senzualitate att de brutal, chiar
umilitor, [i acest lucru o marcase profund. Nu trebuia s`-i
povesteasc` nimic lui Maud pentru c` avea s-o r`neasc` prea
mult. Nu, trebuia s` lupte singur` acum, chiar singur`.
Se \ntoarse \n dormitor [i \mbr`c` cea mai veche rochie pe
care o avea. {i-o cump`rase \n perioada \n care \ncepuse s`
lucreze la John; o rochie scurt`, din catifea maro, la care
ata[ase un guler de dantel` ce fusese al bunicii. Nu avea nici
cea mai vag` idee c` rochia, care i se potrivea perfect cu ochii
[i cu p`rul brun-ro[cat, o f`cea s` arate ca un \nger, ca o fiin]`
din alt` lume.
POVARA AMINTIRILOR 43
Capitolul 5
Cnd Josey intr` \n salon, Thorne [i Eve st`teau al`turi pe
o canapea micu]` de lng` fereastr`. El o privi cu mult interes
printre pleoapele \ntredeschise, iar Josey putu s` observe ct
de elegant era \n costumul negru de sear`.
Bun` seara, Josey! zise el \ncet. A[ vrea s-o cuno[ti pe Eve
Sanders. Eve, ea este Josey Smith, secretara lui Maud!
Bun`, rosti indiferent` Eve.
Josey observ` c` o privea cu ochi mici, b`nuitori [i cu un
zmbet arogant \n col]ul gurii. Se aplec` pu]in s`-i dea lui
Thorne paharul gol [i un decolteu superb ie[i la vedere.
|mi umpli paharul, iubi]el?
Fa]a lui Thorne nu se clinti, dar Josey \[i d`du seama c` nu-i
f`cea deloc pl`cere s` i se spun` iubi]el.
Mai \nti s-o servim pe Josey, spuse el scurt. Ce vrei s`
bei? o \ntreb`.
Un [pri], te rog!
Un [pri]? Ce e asta? \ntreb` Eve ridicnd sprncenele.
Vin alb cu sifon, explic` Thorne.
A, un fel de [ampanie a s`racilor! continu` ironic Eve.
Josey nu reu[i s`-[i dea seama dac` inten]ionase s-o
r`neasc`, sau totul fusese din gre[eal`. Nu se putea citi nimic
pe fa]a frumoas`, dar rece ca de piatr`, a lui Eve. Probabil c`
acel sim] al posesiei, gelozia de care \i vorbise Maud, o averti-
zau subtil pe Josey s` stea departe de Thorne.
De fapt, Eve fusese profund [ocat` de apari]ia lui Josey.
Auzise ceva despre o secretar` a lui Maud, dar \[i imaginase o
femeie mult mai \n vrst`, \n nici un caz nu [i-o \nchipuise pe
Josey att de tn`r` [i de frumoas`.
Purta o rochie mulat` din m`tase albastr`, ce-i contura fru-
mos corpul [i l`sa la vedere un gt sub]ire [i delicat. Cerceii
\ncrusta]i cu diamante, colierul [i ceasul scump din aur,
r`mase probabil de la fostul so], Dolph Sanders, \i d`deau un
aer elegant, dar cam ostentativ pentru o cin` \n familie. P`rea
foarte sigur` de frumuse]ea ei [i era convins` c` tot acest fast
\l va ]ine pe Thorne al`turi de ea pentru totdeauna.
Dolph o dezam`gise profund. Era un multimilionar
alcoolic [i afemeiat, iar c`snicia lor fusese pentru Eve o
umilire. |l dorea acum pe Thorne, b`rbatul viril, con[tient [i
sigur de b`rb`]ia lui, pe care nu trebuia s` [i-o mai dovedeasc`
prin numeroase alte aventuri.
{tia c` Maud o ur`[te [i avea de gnd s` scape de ea, ime-
diat dup` c`s`toria cu Thorne. Dar acum se mi[ca prudent [i
era hot`rt` s` r`mn` la Hilton Head cu Thorne, chiar dac`
asta presupunea s` \ndure insultele [i r`ut`]ile lui Maud.
Fusese foarte inspirat` c` venise \n aceast` sear`. Arma secret`
a lui Maud p`rea s` fie chiar Josey.
POVARA AMINTIRILOR 45
Thorne nu se mai a[ez` pe canapea ci se cuib`ri \ntr-un
fotoliu. Eve \[i sub]ie buzele \ncercnd o scurt` conversa]ie,
apoi se ridic` brusc pentru a se a[eza din nou, de data asta \ns`
pe bra]ul fotoliului lui Thorne, cuprinzndu-i gtul cu bra]ele.
Dragul meu, te rog s` nu lucrezi pn` trziu \n seara asta.
E prima noastr` noapte aici [i vreau s` m` duci devreme la
hotel. Promit c` n-o s` te re]in prea mult! spuse ea, [optindu-i
ceva la ureche.
El o privi nep`s`tor.
Scuze, draga mea, dar am o mul]ime de lucruri de ter-
minat \n seara asta. Dup` cin` am s`-l rog pe Theodore s` te
conduc` la hotel.
Atunci de ce mi-ai spus c` vrei s` cin`m \mpreun`, dac`
[tiai c` trebuie s` lucrezi?
Din cte-mi aduc aminte, tu ai insistat! \i r`spunse
indiferent Thorne. Te-am avertizat de la bun \nceput c` aceas-
ta va fi o c`l`torie de afaceri pentru mine, dar tu ai vrut s` vii
zicndu-mi c` ai o mul]ime de prieteni pe insul`, cu care te vei
distra de minune!
Eve zmbi mali]ios, \ntorcndu-se c`tre Josey.
Ce anume faci pentru domni[oara Lorrimer? \ntreb` ea
brusc.
Josey \[i concentr` toat` aten]ia asupra ei.
Bat la ma[in` scrisorile lui Maud [i manuscrisele, de
\ndat` ce \mi va \ng`dui acest lucru.
{i cnd \]i va permite acest lucru? o \ngn` amuzat` Eve.
Vrei s` spui c` nu-]i d` voie s` te atingi de c`r]ile ei?
Josey \ntlni privirea lui Thorne, dup` care spuse ca
hipnotizat`:
46 SUZANNE DYE
Nu \nc`.
Spre surprinderea ei, Thorne \i lu` ap`rarea.
Maud are nevoie de ea, Eve! spuse el ferm.
Chiar a[a? \ntreb` lingu[itor Eve. Eu cred c` pentru
domni[oara Smith via]a aici este o lung` vacan]` din care, sur-
prinz`tor, \i vin o mul]ime de bani.
Thorne rse, dar Eve era mul]umit`. Aruncase o s`mn]` [i
a[tepta acum s` \ncol]easc`. {tia c` lui Thorne nu i-ar fi pl`cut
ca cineva s` profite de m`tu[a lui.
|ntorcndu-se din nou spre Josey, \ncepu s-o descoas`: ce
studii avea, ce experien]` \n munc`, dar \n via]a personal`?
Josey \i r`spunse \n cteva cuvinte, sesiznd ironia.
{i p`rin]ii t`i? continu` Eve. Au fost de acord s` pleci de
acas` [i s` tr`ie[ti cu John Trescott la vrsta pe care o aveai?
Muriser` cnd am plecat eu.
A, \n Atlanta sau...?
Vin dintr-un or`[el din Alabama, Medlars Mill se
nume[te, domni[oar` Sanders.
Ai fost independent` foarte de timpuriu, nu-i a[a? Sau n-ai
fost independent`? continu` ea cu sub\n]eles.
Josey o privi u[or \ncruntat` [i, tr`gnd adnc aer \n piept,
\ntreb` amabil.
Ia s` vedem, domni[oar` Sanders! Sunte]i v`duv` sau
divor]at`?
Sunt divor]at`, dar nu cred c` este treaba ta.
A! rse Josey. Mi-ar pl`cea la nebunie s` aud mai multe
detalii. Era]i incompatibili din punct de vedere sexual? De ce?
C]i bani a]i primit la divor]?
Thorne chicoti \nfundat.
POVARA AMINTIRILOR 47
Crezi c` e[ti amuzant`, dar te \n[eli! izbucni \nfuriat`
Eve. |ntreb`rile tale sunt mali]ioase, chiar stupide ]innd cont
de locul pe care-l ocupi aici. Thorne trebuie s` [tie totul
despre tine, despre via]a [i preg`tirea ta, chiar dac`...
Deja [tiu totul cu privire la via]a [i preg`tirea lui Josey
Smith, o \ntrerupse el cu voce grav`. E[ti prea grijulie, Eve, nu
este nevoie s` vorbe[ti \n numele meu. Cnd voi avea nevoie
de tine \n acest sens \]i voi spune, dar pn` atunci, vezi-]i de
treaba ta!
Eve se posomor\ dintr-o dat`. Thorne n-o repezise nicio-
dat` de cnd se cunoscuser`, dar acum gelozia \i \ntunecase
min]ile [i o f`cuse s` uite de bunele maniere. Era hot`rt` ca
de acum \ncolo s` se poarte ct mai frumos cu putin]`.
Bun` seara, dragii mei! M` a[tepta]i de mult?
Era Maud care p`rea foarte mul]umit de ceea ce vedea.
Purta o rochie elegant`, de sear`, pantofi cu tocuri foarte
\nalte [i intrase \n camer` fluturnd \ntre degete un
port]igaret. Maud care nu fumase niciodat`! Josey privi uluit`
bijuteriile scumpe ce \i \mpodobeau din abunden]` gtul [i
minile. De[i to]i o admirau, Eve fu prima care spuse:
Ce bijuterii frumoase, domni[oar` Lorrimer!
Maud p`ru foarte \ncntat`, dar Josey se sim]ea stnjenit`.
|mbr`cat` astfel, Maud p`rea vulgar`, dar ce punea oare la cale?
Thorne o \nso]i pn` la scaun, apoi spuse pe un ton
glume]:
Ca \ntotdeauna trziu, Maud, dar, ca \ntotdeauna,
a[teptarea a meritat!
Trziu? \ntreb` Maud. Am crezut c` este tocmai momen-
tul potrivit.
48 SUZANNE DYE
Nu, ad`ug` Thorne. Theodore a[teapt` cu cina de mai
mult` vreme.
Va trebui s` mai a[tepte, continu` Maud u[or ironic. Nu
vom lua masa pn` cnd nu deschidem o sticl` de [ampanie
s` propunem un toast. D`-ne tuturor ceva de b`ut, iubi]el!
Iubi]el? Josey pricepu aluzia. Probabil c` Annie \i relatase
lui Maud conversa]ia lor, iar acum totul era folosit \mpotriva
lui Eve. Inteligent` mi[care!
Eve se aplec` pu]in s` admire bijuteriile lui Maud.
Toate vor fi ale lui Josey, \ntr-o bun` zi, spuse ea gra]ios.
Eve zmbi cu r`utate.
Nu crezi c` ar fi un pic... nedrept pentru viitoarea so]ie a lui Thorne?
Bine\n]eles c` nu, draga mea, r`spunse f`r` ezitare
Maud, ocolind privirea amenin]`toare a lui Josey.
Mai mult ca sigur \]i vei schimba p`rerea de o sut` de ori
pn` atunci, spuse vesel Eve. Pot s`-]i admir br`]ara?
Maud \i \ntinse mna ostentativ [i \ncepu s` povesteasc`
ceva despre o iubire pasional` tr`it` de doi tineri \n de[ert.
N-am auzit niciodat` povestea asta spus` mai bine ca
acum! rosti cu admira]ie Thorne.
Apropo de pove[ti! continu` Maud. Sticla aceasta de
[ampanie mi-a fost d`ruit` de un b`rbat cu care am petrecut
dou` s`pt`mni minunate la Paris. Apoi ne-am desp`r]it pen-
tru c` el era c`s`torit. Totul s-a petrecut acum dou`zeci [i
cinci de ani, dar, de atunci, primesc o duzin` de sticle din cea
mai bun` [ampanie, \n fiecare an. Maud suspin` \ndelung,
apoi continu`: Dar, destul despre trecut! Viitorul conteaz`
acum! Ridic` paharul: Pentru viitorul lui Thorne [i al lui Josey,
care vor fi foarte ferici]i \mpreun`!
POVARA AMINTIRILOR 49
Chiar a[a? \ntreb` t`ios Eve.
{tii, draga mea, a[a prezic astrele!
{i cine ]i-a spus ce prezic astrele, domni[oar` Lorrimer?
Doamna Zelda, astrologul meu, zmbi amabil Maud c`tre
Eve, care fierbea de mnie. Tot ea mi-a spus c` vede o
c`s`torie minunat` \n vie]ile lor.
Foarte posibil, dar asta nu \nseamn` c` se vor c`s`tori
unul cu cel`lalt. Eu a[ fi concediat-o \n locul t`u,
dommni[oar` Lorrimer. Este o incompetent`!
Josey \l privi pe Thorne. Fa]a \i era crispat` [i-[i pierduse
orice urm` de veselie.
Nu sunt de acord cu dumneata, domni[oar` Sanders!
spuse cu r`ceal` Maud.
Ochii lui Eve sc`p`rau scntei.
Nici nu trebuie s` ne ostenim prea mult ca s` ne d`m
seama cine ]i-a f`cut cuno[tin]` cu astrologul dumitale, spuse
cu sub\n]eles Eve.
Nu fi absurd`, Eve! rosti plictisit Thorne. Maud o
cunoa[te pe Zelda de dou`zeci de ani, influen]a lui Josey la
acea vreme era cam mic`, nu crezi? Se ridic` brusc, lund-o de
bra] pe Maud. Gata cu glumele [i ironiile, Maud! E ora mesei,
mi-e foame!
Josey observ` c` era extrem de furios. Provocat` de Maud,
Eve se purtase proste[te [i avea s` pl`teasc` scump pentru
asta \n fa]a lui Thorne.
|n sufragerie, masa era frumos decorat` cu [erve]ele bro-
date pe margini, farfurii de por]elan alb, sfe[nice de argint [i
pahare de cristal. O coroni]` de trandafiri ro[ii, a[eza]i \n
mijlocul mesei, d`dea o elegan]` aparte \ntregului aranja-
50 SUZANNE DYE
ment. Lumn`rile ardeau \ncet, aruncnd lumini [i umbre
pe fa]a lui Thorne. Josey \l privi o dat` sau de dou` ori, apoi
nu-[i mai ridic` ochii din farfurie. Nu avea ce c`uta acolo, [tia
bine acest lucru. Eve conducea \ntreaga discu]ie, care era \n
principiu centrat` asupra ei [i a lui Thorne, cu vagi referiri la
Maud care t`cea ostentativ. Josey b`nuia c` pune din nou ceva
la cale.
De \ndat` ce masa lu` sfr[it, Josey \[i ceru scuze [i se
retrase \n camera ei. Nimeni nu scoase nici un cuvnt.
Dup` o noapte cu somn agitat [i plin de vise obositoare,
Josey se trezi \n zori mai ostenit` dect se culcase. Abia reu[i
s` se ridice din pat pentru a intra \n baie.
Cnd cobor\, o g`si pe Maud singur` \n salon.
Bun` diminea]a! spuse aceasta vesel`. Ai dormit
bine?
Destul de bine, r`spunse prudent Josey.
Ce p`rere ai despre seara trecut`?
Josey a[ez` [ervetul pe genunchi.
Te superi dac` \mi beau mai \nti cafeaua? \ntreb` ironic
Josey.
Deloc! Maud \i a[ez` ibricul \n fa]` [i \mpinse pinea \n
pr`jitor. Acum, spune-mi, ce p`rere ai?
Sincer? Cred c` a fost un dezastru, continu` simplu
Josey. Nu e prea frumos ca o gazd` s`-[i bat` joc de musafirii
ei.
Maud rse zgomotos.
Am fost nevoit` s` m` comport a[a pentru binele lui. {i
fii sigur` c` a mers! Trebuia s` afle odat` ce c`]ea are lng` el!
Josey \[i unse cu grij` o felie de pine cu unt.
POVARA AMINTIRILOR 51
Chiar a[a?
O, Josey, tu nu trebuia s` te afli acolo asear`. Dup` ple-
carea ta s-a declan[at, de fapt, \ntreaga poveste!
Josey o privi uimit`.
Ce vrei s` spui?
Dup` ce ai spus c` pleci, Eve s-a ar`tat foarte mul]umit`
de faptul c` te-ai retras la timp, demonstrnd astfel c` \]i
cuno[ti lungul nasului!
Dumnezeule! [opti Josey. Dar e stupid!
Maud zmbi.
Thorne s-a \nfuriat r`u de tot. Bine\n]eles, era deja ner-
vos din cauza mea.
Fii atent`, Maud! E cu ochii pe tine. {tie exact ce vrei s`
faci.
Sigur c` [tie, continu` amuzat` Maud. El nu e prost;
[tiam c` a[a se va \ntmpla. Dar ai v`zut c` m-am purtat fru-
mos \n timpul mesei. N-a putut s` mai dea vina pe mine cnd
Eve a spus prostia aceea!
{i ce s-a \ntmplat apoi?
Thorne a pus-o la punct \n stilul lui ironic [i distant. Ea
a \nceput s` plng`, dar n-a reu[it s`-l impresioneze, de[i a
folosit toate metodele pe care numai o femeie le cunoa[te,
inclusiv sexul. Ochii lui Maud str`luceau. Cred c` au uitat apoi
de mine, continu` ea, dar i-a[ fi spus c` a f`cut cea mai mare
gre[eal` vorbindu-]i att de urt.
Era geloas`, Maud, iar tu ai [tiut acest lucru [i ai regizat
totul.
Mai bine zis, [i-a dat singur` arama pe fa]`... Oricum, a
plecat de pe insul`. A dus-o \napoi la Atlanta ast`zi, \n zori.
52 SUZANNE DYE
Poate nu se va mai \ntoarce nici el, spuse Josey.
Prostii! continu` Maud, dar \ngrijorarea i se citea pe chip.
*
Toat` s`pt`mna Josey fu extrem de ocupat`, dar acest lucru
nu o deranja deloc, dimpotriv`, era fericit` c` Maud \i g`sea
mereu ceva de f`cut, ca s` nu se mai gndeasc` astfel la nimic.
Miercuri dup`-amiaz`, Brian era liber [i o invit` la o plim-
bare cu barca. La insisten]ele lui Maud, Josey acceptase, de[i
f`r` prea mult entuziasm.
|n larg totul era minunat, dar cnd \l v`zu pe Brian att de
fericit, privind-o \n ochi cu dragoste, Josey \[i d`du seama c`
nu va reu[i niciodat` s`-l foloseasc` drept panaceu al tuturor
durerilor ei. {i-ar fi dorit din toat` inima ca prezen]a lui s-o
excite ctu[i de pu]in, s` simt` cum \i fierbe sngele \n vene
al`turi de el. Cum s` faci dragoste [i \nc` pentru prima dat`!
cu un b`rbat de care nu e[ti \ndr`gostit` [i pentru care nu
sim]i aproape nimic? Lui Josey, o astfel de experien]` \i p`rea
de-a dreptul stupid` [i traumatizant`.
|nainte de a se desp`r]i, Brian \[i ceru scuze c` n-o putea
conduce acas` pentru c` trebuia s` se ocupe de barc` [i o
invit` la cin` \n aceea[i sear`. Josey accept` bucuroas`.
Cnd v`zu Mercedesul argintiu al lui Thorne parcat \n fa]a
casei lui Maud, Josey \[i d`du seama de ce fusese att de neli-
ni[tit` \n ultima s`pt`mn` \n adncul sufletului, \[i dorise
ca el s` se \ntoarc`.
POVARA AMINTIRILOR 53
Capitolul 6
Josey se aranj` cu mult` grij` pentru \ntlnirea cu Brian din
acea sear`; \mbr`c` o rochie foarte elegant`, decoltat` mult la
spate [i cu un mic volan desupra genunchilor. |[i piept`n`
\ndelung p`rul str`lucitor, apoi aplic` pe pleoape un fard
sidefiu [i un ruj \n aceea[i nuan]` pe buze. Dintr-o dat`, Josey
\[i d`du seama, c` nu pentru Brian se aranja att de frumos, ci
pentru Thorne [i ar fi dorit ca el s-o vad` ar`tnd ct mai
bine, s`-l [tie gelos pentru faptul c` ie[ea cu alt b`rbat.
|l g`si \n salon, privind-o cu indiferen]` \n timp ce cobora
sc`rile.
Bun`! spuse rece Josey. {tiam c` te vei \ntoarce.
Ie[i \n ora[?
Da, \ncerc`m un nou local care tocmai s-a deschis pe
plaj`, A cincea dimensiune.
Petrecere frumoas`!
Toat` seara Josey fu agitat` [i nu pricepu nimic din tot ce-i
povestea Brian cu atta entuziasm. Cerceta cu privirea fiecare
col]i[or al \nc`perii [i, dintr-o dat`, privirea \i fu atras` de o
tn`r` pereche care tocmai se a[eza la o mas` lng` ringul de
dans Thorne [i o fat` superb`, alt` blond`! Unde le g`sea
oare pe toate? Se \ntreb` Josey, cuprins` de emo]ie. Se
\ntoarse tremurnd c`tre Brian, f`r` s`-l priveasc` \n ochi.
Eu... putem s` plec`m? Sunt cam obosit`; cred c` am stat
prea mult la soare ast`zi!
Ct de naiv` fusese! gndi Josey \n timp ce se ridicau. |i
spusese lui Thorne unde se va duce \n speran]a c` va veni [i
el, dar nu putea fi calm` v`zndu-l cu alt` femeie. Se \nro[ise
[i murea de ru[ine la gndul c` Thorne \[i d`dea seama de
toate acestea [i rdea probabil mul]umit \n sinea lui.
A doua zi de diminea]`, o \ntreb` dac` nu dore[te cumva
s`-l \nso]easc` la Charleston. Pentru c` Josey nu se gr`bea
s`-i r`spund`, Thorne continu` indiferent:
Eu am de lucru toat` ziua la un caz, a[a c` vei sta singur`
pn` dup`-amiaz`.
Du-te, Josey, interveni Maud. Am comandat o rochie prin
telefon [i trebuie s` treac` cineva s-o ridice!
Josey nu observ` nimic suspect \n ochii lui Thorne, a[a c`
accept` invita]ia.
*
Pe drum ascultar` muzic`, dar el t`cu tot timpul. Cnd
ajunser` pe Ashley River \ntreb` dintr-o dat`:
Unde a zis Maud c` se afl` magazinul acela?
Josey \i spuse adresa exact`.
POVARA AMINTIRILOR 55
Se pare c` vom fi aproape, [i eu am treab` tot pe-aici. Voi
parca ma[ina chiar aici, \n strad`. Se opri la jum`tatea dis-
tan]ei dintre magazin [i biroul de avocatur`. Ne vedem disear`
\n acela[i loc. S` zicem pe la cinci. Cred c` ai suficient timp s`
ridici rochia [i s` te plimbi pu]in, spuse Thorne uitndu-se la
ceas.
{i cum r`mne cu ma[ina?
Voi pl`ti probabil o amend`, rse el.
Josey \l privi dep`rtndu-se cu servieta \n mn`, observnd
cum atr`gea privirile femeilor ca un magnet. Zmbi ironic [i
porni spre magazin. Lu` rochia \n cteva minute, pentru c`
totul era deja preg`tit, [i se hot`r\ apoi s` caute ceva [i pentru
ea.
Ochii \i c`zur` pe o rochie cu croial` clasic`, din crep ivo-
riu, cu un um`r gol [i foarte decoltat` la spate. P`rea ceva
extrem de comun acolo, pe umera[, dar cu siguran]` foarte
sexy \mbr`cat` de persoana potrivit`. Materialul se mula fru-
mos pe piept, iar \n partea de jos, fiind u[or transparent, l`sa
la vedere linia fin` a coapselor. Lui Josey croiala i se p`ru cam
\ndr`znea]`, dar de mare efect. Se dezbr`c` nervoas` [i o
cump`r` imediat cu gndul c`, probabil, nu avea s-o \mbrace
niciodat`.
Thorne \i d`duse ni[te chei de rezerv`, a[a c` se \ntoarse la
ma[in`, deschise portbagajul [i, dup` ce a[ez` pachetele
\n`untru, plec` s` se plimbe. Mai avea timp la dispozi]ie [i se
gndi c` ar fi interesant s` mearg` spre Buttery. O lu` \n josul
str`zii admirnd arhitectura caselor vechi [i gr`dinile ce le
\nconjurau. Unele erau ascunse \n spatele gardurilor \nalte
56 SUZANNE DYE
din c`r`mid` galben`, ce l`sau la vedere doar frunzele
palmierilor uria[i, altele erau mici, cu multe azalee \n fa]` [i cu
unul sau doi copaci str`juind aleile.
Ajunse la Buttery, chiar \n portul Charleston, de unde se
vedea insula Fort Sumter [i, chiar \n fa]a ei, Atlanticul. Josey ar
fi luat cu pl`cere una dintre b`rcile de agrement ce plecau de
la debarcader [i \nconjurau insula, dar, uitndu-se la ceas, \[i
d`du seama c` era trziu [i porni \napoi.
Thorne o a[tepta rezemat de ma[in`, cu ochii pe jum`tate
\nchi[i din pricina soarelui. Inima \ncepu s`-i bat` cu putere,
\i era team`, dar \n acela[i timp o atr`gea prezen]a lui senti-
mente contradictorii pe care Josey nu [i le putea explica. Se
apropie \ncercnd s` par` indiferent` [i-i zmbi politicos.
Sper c` nu m-ai a[teptat prea mult!
Nu, deloc! r`spunse el distrat, privind-o insistent. N-ai
vrea s` lu`m masa \mpreun`?
Nu... dar... nu trebuie s` ne \ntoarcem? \ntreb` Josey.
Maud nu m-ar ierta niciodat` dac` te-a[ aduce \napoi
fl`mnd`. Ce-]i place ]ie? Mncarea chinezeasc`, italian`,
fructele de mare?
Te las pe tine s` alegi, spuse ea sec.
Atunci, fructe de mare!
G`sir` un restaurant dr`gu] de partea cealalt` a podului.
Era o cl`dire interesant` \n form` de vapor, cu rampe \nguste,
balustrade [i hublouri. Interiorul era decorat \n stil
marin`resc, cu odgoane [i catarge vechi ce atrnau pn` dea-
supra capetelor mesenilor.
POVARA AMINTIRILOR 57
Se strecurar` la locurile lor, dar Thorne privi suspicios \n jur.
M` tem c`, \n afar` de toate aceste decora]iuni, nu mai
este nimic altceva de capul lui. Vrei s` mergem \n alt`
parte?
Josey nu r`spunse. Privea uluit` \n jur, atent` la fiecare
detaliu. Dintr-o dat`, se auzir` sunnd sirenele [i un c`pitan
micu] de lemn cobor\ pe ni[te sfori s` ]in` crma chiar \n
mijlocul meselor.
Am \n]eles, r`mnem! zmbi Thorne \ng`duitor [i oare-
cum resemnat.
Josey comand` sup` de crab, specialitatea casei, iar Thorne
un cocteil din fructe de mare, ambele excelente. Aflar` \n
curnd c` astfel de preparate erau \ntotdeauna foarte gustoase
aici, iar Josey se destinse treptat pe m`sur` ce Thorne p`rea [i
el mai relaxat. Deasupra lor, sforile se puser` \n mi[care
antrennd dup` ele p`pu[a de lemn care \ncepu s` danseze,
dar Josey nu observa nimic de data aceasta. Discutar`
\ndelung despre muzic`, piese de teatru, c`r]i preferate, dar
mai ales despre Charleston. Thorne era membru al Trustului
Na]ional pentru restaurarea caselor vechi [i cuno[tea foarte
multe am`nunte despre aceste locuin]e. Lui Josey \i pl`cuse
ora[ul [i dorea s` afle lucruri interesante despre c`su]ele de
lng` port, astfel c`, discu]ia fu binevenit` pentru ea.
La sfr[it, cnd Josey p`rea complet relaxat`, Thorne o
privi \n ochi [i o \ntreb` ridicnd u[or sprncenele:
Ai vrea s` vizitezi Drayton Hall \nainte de a pleca spre
cas`?
Ochii ei str`lucir`.
58 SUZANNE DYE
Este departe de aici?
Doar la cteva mile. E o cas`-muzeu ce apar]ine Trustului
Na]ional. Cred c` se viziteaz` ast`zi.
{i eu care credeam c` avoca]ii reci [i calcula]i nu sunt
deloc interesa]i de arhitectur`.
Ie[ir` pe autostrada m`rginit` de stejari b`trni [i nu se
oprir` dect \n fa]a casei. Singuratic`, aproape auster`, p`rea
cobort` dintr-o alt` lume. Josey o privi cu emo]ie.
Se al`turar` unui grup de vizitatori pentru a asculta expli-
ca]iile ghidului. Thorne \i spusese deja c` muzeul era gol, dar
chiar [i a[a, f`r` mobilier, atmosfera era deosebit`. Casa
apar]inuse aceleia[i familii pn` \n momentul cnd intrase \n
proprietatea Trustului Na]ional, drept pentru care, efectele
malefice ale civiliza]iei n-o afectaser` \n nici un fel. Nu era
electrificat`, nu avea canalizare [i fusese zugr`vit` doar de
dou` ori de-a lungul istoriei ultima dat` \n 1865. Pentru stu-
den]ii de la arhitectur`, casa era cu siguran]` o nepre]uit`
surs` de informa]ii.
Cnd ghidul povesti despre balurile somptuoase ce aveau
loc \n fiecare s`pt`mn` \n saloanele mari, la lumina
lumn`rilor, Josey aproape \i v`zu cu ochii min]ii pe acei
oameni elegant \mbr`ca]i, dansnd gra]ios [i sorbind din cupe
de cristal.
Thorne se aplec` pu]in spre ea [i-i [opti la ureche:
Dac` prive[ti cu aten]ie, \i vei z`ri pe Scarlett [i pe Rhett.
Ea \l privi distrat`.
{tiu c` sunt naiv`, dar m` fascineaz` pove[tile de acest gen.
La plecare, Thorne o \ntreb` din nou:
POVARA AMINTIRILOR 59
S` \n]eleg c` ]i-ar fi pl`cut s` tr`ie[ti \n acele timpuri?
Nici gnd! spuse hot`rt` Josey.
M` uime[ti, cele mai multe femei simt nostalgia vre-
murilor bune de alt`dat`!
Cred c` nu-[i dau prea bine seama ce vorbesc, spuse
ironic Josey. Via]a a fost prea aspr` cu femeile din acele tim-
puri, pentru a mai putea vorbi de \ntoarcere \n trecut.
Aspr`? se mir` Thorne. Era]i a[ezate pe un piedestal!
Admirate, mngiate, protejate, iubite!
Pentru femeile care au tr`it aici tot ce se poate, con-
tinu` sarcastic Josey, ar`tnd spre Drayton Hall. Dar toate
celelalte duceau o via]` de mizerie: un copil \n fiecare an,
sclave umile ale so]ilor lor. Mai degrab` voi, b`rba]ii, tnji]i
dup` acele vremuri. Atunci era]i \n vrf, iar acum \ntr-o c`dere
continu`, \n raport cu femeia, bine\n]eles.
Aceasta este problema cu voi, feministele. Nu ave]i sim]ul
umorului, zmbi Thorne \n timp ce se \ndreptau spre parcare.
Deschise portiera [i a[tept` pn` cnd Josey intr` [i se a[ez`
pe scaunul din fa]`. Voi, femeile, continu` el, vre]i s` fi]i [i
poli]i[ti [i muncitori constructori ai unei lumi noi, dar \n
acela[i timp s` beneficia]i [i de un tratament preferen]ial din
partea b`rba]ilor.
Porni motorul cu acela[i zmbet ironic \n col]ul gurii.
Ct despre egalitatea cu b`rba]ii, chiar dac` v-a]i fi n`scut
cu sute de ani \naintea noastr`, tot noi ne-am fi dovedit
superioritatea.
Te referi la superioritatea fizic` sau la cea psihic`? \ntreb`
dulce Josey.
60 SUZANNE DYE
Psihic`, bine\n]eles. Superioritatea noastr` fizic` este evi-
dent` [i nu mai trebuie demonstrat`.
Josey rse ascu]it.
Ce p`cat c` toate aceste ipoteze interesante ale tale nu
pot fi testate! spuse ea chicotind.
{i de ce nu? rse el batjocoritor. S` lu`m, spre exemplu,
micul conflict dintre noi!
Josey se \nfior`; conversa]ia lor prieteneasc` intrase pe un
t`rm nou, periculos.
Sau vrei s`-l nume[ti r`zboi?
Josey \[i umezi buzele cu vrful limbii [i rse nervos.
Mai degrab` l-a[ numi o prostie f`r` sens!
Chiar crezi c` nu vei fi a mea pn` la urm`? \ntreb` calm
Thorne, ca [i cnd conversa]ia lor era una academic`.
Josey fierbea de furie.
Sunt sigur` c` nu va fi a[a. Tot ce trebuie s` fac este s`
[optesc un singur cuvnt la urechea domni[oarei Sanders!
Prea trziu, zmbi Thorne. Eu [i Eve nu mai suntem pri-
eteni intimi.
La propunerea ei, sau a ta?
Nu te prive[te pe tine, domni[oar` Smith! continu`
amuzat Thorne. Ai grij`, nu-mi plac femeile prea posesive!
Cu alte cuvinte, te-ai plictisit de ea a[a cum te plictise[ti
de toate amantele tale, mai devreme sau mai trziu, izbucni
Josey. Maud mi-a spus de altfel c`, \n cazul t`u, durata medie
a unei rela]ii este de patru [ase luni!
O comp`time[ti cumva? p`ru surprins Thorne. Nu s-ar fi
crezut!
POVARA AMINTIRILOR 61
Era geloas`! r`spunse abrupt Josey. {i cam nesigur` pe
ea. Din cauza asta s-a \ntmplat totul!
Thorne ridic` din umeri.
Eve [tia foarte bine despre ce este vorba [i eu nu-i
f`cusem nici o promisiune. S-a terminat [i cu asta, basta!
S-a terminat cumva pentru c` nu ]i-a mai pl`cut \n pat?
El o privi amuzat.
N-a fost vorba despre asta. Hai s` zicem c` nu mi-au mai
pl`cut anumite aspecte ale personalit`]ii ei!
Chiar a[a? Ce aspecte? \ntreb` dulce Josey.
|ntreab-o pe Maud, mri scurt Thorne.
Josey \l privi cu suspiciune.
{tii c` Maud a pus al cale desp`r]irea ta de Eve?
Pe fa]a lui Thorne ap`ru o grimas`.
Nu a fost prea greu s`-mi dau seama!
{i s` \n]eleg c` vrei s` ai o rela]ie cu mine, dup` ce ai aflat
c` nu am avut nici o inten]ie s` te seduc? Ai uitat c` am fost
amanta lui John? continu` \nfuriat` Josey.
Thorne \[i \ncre]i u[or fruntea, semn c` vorbele ei nu-l
l`saser` indiferent.
Nu-mi place s` comentez rela]iile anterioare ale
partenerelor mele, spuse el \ncercnd s` par` indiferent.
Bine\n]eles, a[tept aceea[i discre]ie [i din partea lor.
Josey rse dispre]uitor:
{i ce a[tep]i atunci de la o so]ie? \ntreb` ea contra-
riat`.
A[ fi un prost s` a[tept ceva de la o so]ie, motiv pentru
care nu m` voi c`s`tori niciodat`! spuse aspru Thorne.
62 SUZANNE DYE
{tii ceva, domnule Mocollan? E[ti de-a dreptul
dezgust`tor. |ncerci s` m` seduci chiar sub acoperi[ul casei
m`tu[ii tale!
Cum crezi c` s-ar sim]i Maud dac` ar afla toate acestea?
Ea este o romantic` incurabil` crede \n iubiri, \n dragoste la
prima vedere [i \n finaluri fericite pentru orice poveste de
amor. |[i va face iluzii creznd c` ne vom c`s`tori. Dar noi doi
suntem reali[ti. Pentru noi conteaz` doar ce auzim, vedem sau
sim]im ce sim]i tu, de exemplu, cnd te s`rut [i-]i mngi
snii, ce v`d eu cnd te privesc \n ochi. Restul sunt prostii [i
nu voi apela niciodat` la trucuri ieftine ca s` te aduc \n patul
meu. Chiar crezi c` \ncerc s` te seduc? Nu, nou` ne este scris
s` fim \mpreun`!
Josey \l privi uimit`. Vorbele lui \i pl`ceau, dar o \ngrozeau
totodat`. |[i acoperi urechile cu ambele mini.
Taci! spuse ea aproape strignd. Nu vreau s`-]i mai ascult
prostiile. Nici nu [tii ct te ur`sc \n clipa asta!
Thorne nu-i r`spunse, dar o coti brusc pe un drum l`tural-
nic \n stnga autostr`zii. Opri motorul, se \ntoarse c`tre ea [i
\ncepu s`-i mngie u[or snii. Inima ei b`tea cu putere, vrnd
parc` s`-i p`r`seasc` pieptul.
El o privi \n ochi [i-i [opti apoi la ureche:
Crezi c` trupul t`u poate min]i? Asta \nseamn` ur`? Sau
poate asta?
Cu buze fierbin]i \i s`rut` gtul, obrajii, pleoapele. Josey
sim]ea crescnd \n ea dorin]a [i ar fi vrut s` i se \mpotriveasc`,
sau cel pu]in s` par` indiferent`, dar corpul n-o mai asculta.
POVARA AMINTIRILOR 63
E[ti att de dulce! \i [opti el, descheindu-i bluza.
N-o s`rut`, dar minile lui \i dezmierdau pielea catifelat` cu
mi[c`ri tandre [i sigure. Un vnt c`ldu] p`trundea \n`untru
prin geamul deschis al ma[inii; Josey \ncerc` s` se mi[te, dar
picioarele parc` nu-i mai apar]ineau. Thorne o ]intui \n scaun
cu un s`rut ap`sat, apoi o eliber` brusc [i o privi cu acela[i
zmbet ironic \nflorit \n col]ul gurii.
Las`-m` \n pace! strig` ea.
Te-am l`sat deja, r`spunse el ridicnd u[or din umeri.
Josey \[i d`du seama de ridicolul situa]iei.
|mpac`-te cu ideea, Josey! Noi doi vom fi \mpreun`. {tii
acest lucru la fel de bine ca [i mine!
Nu!
Te doresc mai mult dect orice pe lume [i e valabil [i
pentru tine, ad`ug` amuzat Thorne.
Nu voi face niciodat` dragoste cu tine! spuse cu
\nc`p`]nare Josey.
Ba da, [i \nc` foarte curnd, dar nu sub acoperi[ul lui
Maud. Te voi avea \ntr-un loc sigur, unde s` m` pot bucura
\n tihn` de corpul acesta frumos [i att de singur! |i atinse
\ncet fa]a cu degetele. E[ti a mea, Josey, a[a c` nu te mai \ntl-
ni cu b`iatul acela dr`gu], da? Este pe jum`tate \ndr`gostit de
tine [i ar fi p`cat s`-l dezam`ge[ti cnd tu e[ti deja a mea!
Porni motorul [i reintrar` pe autostrad` Josey \ntoarse
capul [i privi o vreme pe fereastr`. Apoi adormi.
64 SUZANNE DYE
Capitolul 7
Thorne nu-[i ]inu promisiunea, de[i r`mase la Maud toat`
s`pt`mna. Era foarte ocupat cu rezolvarea unui proces care
se desf`[ura \n Charleston, drept pentru care, petrecu mai
multe nop]i \n ora[. Cnd se \ntorcea la Maud st`tea toat` ziua
\n bibliotec`, iar Josey nu-l mai \ntlnea dect foarte rar, la ora
cinei.
Refuzase dou` \ntlniri cu Brian pe motiv c` era ocupat`.
{i era \ntr-adev`r ocupat`. Dac` Maud nu-i g`sea ceva de
lucru, muncea \n gr`din` al`turi de Theodore. |mpreun`,
\ngrijeau florile [i gazonul din fa]a casei, iar \ntr-o zi, Josey afl`
ct de mult \i pl`cea s` pliveasc` rondurile de trandafiri dis-
trugnd r`d`cinile adnci ale pirului tr`ia senza]ia c` distruge
acele sentimente dinl`untrul fiin]ei sale pe care nu le mai
putea controla acum.
Nu avea de gnd s`-l lase pe Thorne Mocollan s-o seduc`.
Nu mai era o gsculi]` naiv` [i nici un robot pe care s`-l con-
troleze el. Devenise acum o femeie puternic` [i independent`
care \[i putea croi singur` drumul \n via]`. Cu siguran]`
Thorne o atr`gea foarte mult, iar Josey [tia acum c` din
aceea[i cauz` reac]ionase att de violent, cu ani \n urm`, la
acel proces. Ea crezuse c` b`rbatul frumos care-i inspira atta
\ncredere avea s-o ajute, dar dimpotriv` el o tr`dase. Josey
nu [tia atunci c` Thorne \[i f`cea doar meseria.
Refuzase \ntlnirea cu Brian pentru c` nu putea s`-l
priveasc` \n ochi [i s` se gndeasc` la Thorne. Dar aceasta tre-
buia s` fie ultima sl`biciune pe care [i-o mai \ng`duia, \[i
spuse Josey f`r` prea mult` convingere.
|n aceea[i zi, pe cnd Maud [i Josey beau ni[te cocteiluri
\naintea mesei, Thorne intr` pe nesim]ite \n salon, se arunc`
\ntr-un fotoliu [i le privi cu un zmbet obosit.
Mine m` \ntorc la Atlanta, Maud! |mi pare r`u c` nu pot
s` amn, am ni[te obliga]ii acolo. Hai, nu fi sup`rat`!
Aceasta \ncerc` s` zmbeasc`.
O s` te \ntorci?
Da, bine\n]eles, continu` el zmbindu-i cuceritor lui
Josey. Voiam s-o invit \n seara asta pe Josey la cin`. Trebuie
s`rb`torit` victoria am terminat cazul la care lucram.
Ai c[tigat, Thorne? \ntreb` ner`bd`toare Maud.
Mai \ntrebi?
Iat`, deci, momentul \n care Thorne pl`nuise s-o seduc`
\n plin` zi, \n perioada cuprins` \ntre sfr[itul procesului [i
re\ntoarcerea la amanta lui din Atlanta. Josey se sim]ea strivit`
la mijloc asemeni unei buc`]i de [unc` \ntre dou` felii de
pine. {tia \ns` ce avea de f`cut, iar cnd Thorne o privi insis-
tent pentru un r`spuns, Josey \i rse \n nas.
66 SUZANNE DYE
|mi pare r`u, dar am alte planuri. Am aranjat deja o \ntl-
nire cu Brian.
Hmm, da, p`cat! Pe cine a[ mai putea g`si acum, \n
ultimul moment? \ntreb` el dezam`git. Nu vrei s`-l iei [i pe
Brian [i s` fi]i amndoi invita]ii mei?
Acum zmbea amenin]`tor, iar Josey \i sim]ea nelini[tea \n
voce.
E[ti foarte dr`gu], dar prefer`m s` fim singuri; cred c` [tii
cum este.
Da, [tiu! spuse Thorne [i privirea i se \ntunec` de furie.
De \ndat` ce avu o clip` de r`gaz, Josey urc` direct \n
camera ei [i-i telefon` lui Brian la casa p`rin]ilor lui. Era foarte
bucuros c` se pot \ntlni \n cele din urm`. Se hot`rr` s`
mearg` la film.
Era pl`cut s` te \ntlne[ti cu o persoan` ca Brian \ntot-
deauna vesel [i att de sincer! Dup` film se oprir` la o cafea
\ntr-un bar din apropiere, apoi Brian o conduse acas`. Josey
inten]ionase s`-l roage s-o lase peste noapte la un hotel, dar
se gndi c` Maud ar putea fi \ngrijorat` [i renun]` la idee.
Lumina din salon era aprins` cnd ajunser` \n fa]a casei.
Josey se preg`tea s` coboare, cnd u[a se deschise [i vocea lui
Thorne se auzi clar \n lini[tea nop]ii:
Gr`be[te-te, domni[oar` Smith! {tii c` te-am a[teptat
toat` seara, spuse el ap`rnd \n cadrul u[ii.
Fa]a \i era umbrit`, doar silueta i se putea ghici \n lumina
palid` din verand`.
Intr`! Vreau s` discut`m!
Josey se opri \n fa]a sc`rilor [i spuse hot`rt.
POVARA AMINTIRILOR 67
Dar eu nu vreau s` discut`m nimic! Sunt obosit` [i merg
la culcare.
Nici o problem`! Oricum voiam s` \ncheiem aceast`
sear` \n pat.
Ceva din vocea lui \i spuse lui Josey c` vorbea serios. Nu
avea de ales mergea \n salon sau \n dormitor alt` solu]ie
nu exista. Josey \l urm` privindu-l cu ur`.
{tiam c` asta vrei, de aceea am ie[it cu Brian!
Thorne o privi amuzat; ochii \i str`luceau ciudat.
Vrei s` amni momentul, dar este inutil, [tii asta.
Credeam c` ]i-am spus c` nu trebuie s` te mai vezi cu b`iatul
acela.
De cnd \mi spui tu mie ce s` fac?
{tii de cnd, Josey, ad`ug` el tandru, dar amenin]`tor \n
acela[i timp. S` nu se mai \ntmple!
Josey d`du u[or capul pe spate.
M` v`d cu cine am chef!
Nu atta vreme ct e[ti a mea.
Nu sunt a ta! spuse Josey cu vocea gtuit` de furie. |n cel
mai r`u caz sunt a lui Brian, a[a cum s-a \ntmplat \n seara
asta!
El o privi cu un zmbet \nghe]at.
C`]ea nemernic`! Min]i cu neru[inare!
Ce te face s` crezi c` mint? continu` sec Josey. Nu te-am
vrut pe tine ci pe Brian, asta-i tot.
O cuprinse \n bra]e [i o s`rut` s`lbatic pe gur`; o s`lt` apoi
ca pe un fulg [i o a[ez` pe canapea \n timp ce cu o mn` \i
descheia nasturii. Din spatele genelor negre [i dese, ochii lui
68 SUZANNE DYE
scnteiau amenin]`tor; \i demonstrase c` a lupta cu el \nsem-
na de fapt a pierde. |i mngie vrfurile snilor cu mi[c`ri
lente, senzuale. Josey \ncerc` s`-l \mping`, dar din nou, cor-
pul n-o mai asculta.
Nu, Thorne! \ng`im` ea.
Nu-]i place deloc ce-]i fac? \ntreb` Thorne, s`rutnd-o
din nou, mai ap`sat. Nu-]i place?
Ba da.
Ct de mult?
Josey clipi [i spuse abia [optit:
|mi... place foarte mult!
Vrei s` continu`m?
Da, murmur` ea.
E[ti att de frumoas`! [opti el blnd. Pielea ta e ca
m`tasea [i buzele sunt dulci ca mierea. Cnd te \nfiori \]i simt
snii \nflorind \n palma mea ca acum. |mi tulburi min]ile,
frumoasa mea! Se ridic` pu]in [i-[i trecu degetele prin p`rul ei
des [i inelat, apoi o privi \n ochi. Ascult`-m` bine! Eu sunt
Thorne, omul pe care tu spui c`-l ur`[ti att de mult. Se poate,
dar eu sunt cel care te face s` te sim]i femeie cu adev`rat. }ine
minte asta pn` s`pt`mna viitoare! |i mngie fa]a \mbujorat`.
N-o vom face acum, ]i-am mai spus prima dat` va fi \ntr-un
loc sigur, nu \n casa lui Maud.
O privi din nou cu zmbetul lui distant [i pu]in ironic \n
timp ce se \mbr`ca [i \ncerca s` se ridice cl`tinndu-se pe
picioare. O lu` de bra] [i o ajut` s`-[i \ncheie bluza, apoi o
conduse pn` la u[a dormitorului. |n prag se \ntoarse [i o
privi \n ochi.
POVARA AMINTIRILOR 69
Pe curnd! {i, nu uita: s` nu \ncerci s` fugi ct sunt ple-
cat! Dac`-mi faci probleme s-ar putea s` nu-]i mai plac` ce va
urma, ad`ug` el.
Dar Josey chiar voia s` fug`. Ideea i se contura din ce \n ce
mai clar \n minte cnd, a doua zi diminea]a, afl` c` Maud se
sim]ise r`u toat` noaptea.
Nu m-a l`sat s`-i spun domnului Thorne \nainte s` plece,
se v`it` Annie. Zicea c` nu vrea s`-i strice programul.
Maud contactase un virus mai rar dup` cum \i explic`
doctorul lui Josey. Boala nu putea s` dureze mai mult de
dou`zeci [i patru de ore, dar avea s`-i lase trupul sec`tuit de
vlag` [i foarte sensibil.
Nu mai este o femeie tn`r`, o avertiz` medicul pe Josey.
Are o s`n`tate de fier, dar o boal` ca aceasta trebuie suprave-
gheat`. Este bine c` v-a]i nimerit [i dumneavoastr` pe aici.
Menajera nu iese niciodat` din cuvntul ei.
Se hot`r\, a[adar, s` r`mn` pn` cnd Maud se va
\ns`n`tosi complet. |n aceea[i sear`, Josey g`ti bradul pe care
Theodore \l a[ezase \n mijlocul salonului. Brian sosi pe
nea[teptate, a[a c` Josey \l rug` s` a[eze ni[te ornamente pe
crengile mai \nalte ale bradului.
|nainte de a pleca, Brian o \ntreb` dac` i-ar face pl`cere s`
petreac` \mpreun` seara de smb`t`, cnd p`rin]ii lui organi-
zau o petrecere cu ocazia Cr`ciunului. Josey accept`
bucuroas`, dar numai \n cazul \n care Maud se va fi \ns`n`to[it
pn` atunci.
Trec miercuri pe aici s` vedem dac` domni[oara
Lorrimer se simte mai bine, \n regul`?
70 SUZANNE DYE
*
Ct de serioas` e treaba cu b`iatul `sta? o \ntreb` Maud
smb`t` la prnz.
Avea motive serioase, c`ci Brian trecuse aproape zi de zi
pe acolo, de fiecare dat` cu un cadou mic pentru ea [i cu ceva
mai special pentru Josey. |l privise cu aten]ie [i observase c`
era \ndr`gostit-lulea. Maud \[i punea \n mod firesc \ntrebarea
dac` Josey era con[tient` de acest lucru.
Nu e prea serioas`, zmbi Josey \nfignd furculi]a \ntr-o
buc`]ic` de grapefruit. Suntem doar prieteni, Maud, [tii asta.
Totu[i, tipul e dr`gu]!
Dr`gu]?! chicoti Maud. Dr`gu] \nseamn` prost. Tu ai
nevoie de un b`rbat care s` trezeasc` femeia sensibil` [i sen-
zual` din tine.
Josey izbucni \n rs.
E vreun citat din c`r]ile tale?
Maud \[i atinse u[or vrful nasului.
Ai nevoie de o poveste de dragoste, Josey Smith! {i nu cu
Brian, chiar dac` el este \ndr`gostit de tine. }i se pare corect
s` te vezi cu el atta vreme ct nu ai gnduri serioase? Nu,
Josey, trebuie s` te \ndr`goste[ti de o persoan` romantic`,
senzual`, ca Thorne de exemplu!
Dr`gu], [i eu care credeam c` vrei doar s`-l scapi de Eve
Sanders, spuse Josey.
Da, \ns` eu am visat \ntotdeauna c` tu [i Thorne v` ve]i
\ndr`gosti. La \nceput voiam s` m` ]in la distan]`, dar, dup`
POVARA AMINTIRILOR 71
moartea lui John, am [tiut c` momentul mult-a[teptat a sosit.
Am \ntrebat-o pe Zelda [i mi-a confirmat c` astrele sunt \n
favoarea voastr`.
Ce bine era s` nu-]i fi spus nimic despre ziua mea de
na[tere! zise enervat` Josey.
Nu te po]i \mpotrivi Destinului, draga mea! Vou` v`
este scris s` fi]i \mpreun`, am sim]it acest lucru de cnd v-a]i
\ntlnit pentru prima dat`. Plutea ceva \n aer... iar tu te-ai
albit la fa]`, probabil din pricina unei sc`deri a tensiunii
arteriale.
Maud, tu chiar ai imagina]ie! rse Josey. Nu-mi sc`zuse
tensiunea, eram palid` pentru c` jucasem tenis dou` ore.
Dragostea plutea \n aer.
Plutea dispre]ul, ca s` citez [i eu din romanele tale. Iar
scumpul t`u nepot m-a convins din prima clip` c` ai procedat
corect ]inndu-ne la distan]` unul de cel`lalt.
Maud chicoti din nou.
Ura este doar cealalt` fa]` a iubirii, draga mea. Chiar nu
po]i face nimic \mpotriva destinului, Josey!
Las-o balt`, Maud! spuse ea aproape exasperat`. Nu voi
deveni amanta lui Mocollan, doar ca s` v` fac pe plac ]ie [i
Zeldei Kominsky!
Maud o privi uimit`.
Amanta lui? Josey, draga mea, eu vorbeam despre
c`s`torie!
Ha, ha! rse amuzat` Josey. Acesta este cel mai caraghios
lucru pe care l-am auzit vreodat`. Thorne mi-a dest`inuit c`
n-are de gnd s` se \nsoare niciodat`.
72 SUZANNE DYE
Chiar a[a? \ntreb` \ngrijorat` Maud. |nseamn` c` a]i dis-
cutat deja...
Las-o balt`, Maud! Nu sunt un personaj din romanele
tale [i nu vreau s` te amesteci \n via]a mea personal`.
Dar, Josey, cnd Thorne ]i-a spus acest lucru nu [tia c`...
Josey apuc` mna fragil` a lui Maud.
Uite cum stau lucrurile, draga mea, spuse ea blnd. Tu
m` cuno[ti; sunt genul de fat` cuminte, care vrea s` se
c`s`toreasc`, s` aib` o familie. Dar pn` acum nu am avut nici
o rela]ie mai serioas` [i pot spune chiar c` sunt virgin`. La
nou`sprezece ani am trecut printr-o experien]` dureroas` ce
m-a f`cut s` dispre]uiesc profund b`rba]ii. Thorne este
ultimul om cu care a[ vrea s` am de-a face. Tu singur` ai spus
c` trebuie s` st`m departe unul de cel`lalt. Nimic nu s-a
schimbat de atunci. Suntem aceia[i oameni care se resping
reciproc.
Josey, trebuie s`-]i dore[ti s` faci ceva \n via]`.
Draga mea, \l ur`sc pe omul acesta! spuse Josey, apoi
continu` dup` o scurt` pauz`. |l ur`sc, dar este att de puter-
nic, att de dur!
Po]i s` \mblnze[ti orice b`rbat, Josey.
Dar nu [i pe el! Las-o balt`, Maud!
Nu, n-o las balt` pn` nu-]i explic ce e cu Thorne. Poate
c` dac` l-ai cunoa[te ai \n]elege mai bine situa]ia. |mi pare [i
acum r`u pentru ce s-a \ntmplat cu sora mea mai mic`, tre-
buia s` fi fost mai atent` cu ea. P`rin]ii no[tri au murit de
mult, iar eu am r`sf`]at-o din cale-afar`. Cnd mi-am dat
seama ce f`cusem, era prea trziu. Dinah se purta urt cu toat`
POVARA AMINTIRILOR 73
lumea, devenise lacom`, avar`, egoist`. C`s`toria cu Jordan
Mocollan mi s-a p`rut cel mai bun lucru pentru ea; Jordan avea
bani, era mai \n vrst` [i, am crezut eu, o va putea controla. |n
ziua nun]ii, \ns`, i-a f`cut cea mai neru[inat` propunere: Dinah
voia banii lui Jordan [i libertatea ei \n schimbul unui fiu.
Josey trase adnc aer \n piept.
La dou` s`pt`mni de la na[terea lui Thorne, continu`
Maud, Dinah l-a p`r`sit [i nu l-a mai v`zut niciodat` timp de
dou`zeci de ani. A avut trei so]i [i a murit apoi \n Fran]a, \ntr-un
accident de ma[in`, \mpreun` cu noul ei iubit. Am fost [ocat`
s` aflu c` nici unul dintre prietenii ei nu aflase c` Dinah avea
un copil.
Josey \l comp`timea acum pe Thorne. Se gndi la mama ei
care murise la fel, \ntr-un accident de ma[in`. Diferen]a era,
\ns`, c` Josey avea amintiri minunate legate de p`rin]ii ei.
Micul Thorne a fost un copil singuratic [i sensibil, cres-
cut de Jordan \ntr-o atmosfer` sumbr`, auster`. |n casa lor nu
exista nici o femeie, chiar [i servitorii erau tot b`rba]i. Din
p`cate, Thorne a \nv`]at de mic s` dispre]uiasc` femeile [i nu
poate fi \nvinuit pentru acest lucru. Cnd avea \n jur de pai-
sprezece ani, l-am cunoscut prin... `... ni[te prieteni comuni [i
de atunci am r`mas nedesp`r]i]i.
{i tat`l lui n-a aflat?
Ba da, spuse \ngndurat` Maud, dar [i-a dat seama c`
eram inofensiv` [i nu s-a opus \ntlnirilor noastre. Vezi, Josey,
Jordan [i-a iubit fiul, l-a \nv`]at tot ce-a fost mai bun pentru el,
dar, din p`cate, Thorne s-a \ndr`gostit de Diana.
Josey trase din nou aer \n piept.
74 SUZANNE DYE
Da, aceasta a fost tragedia. Thorne a devenit un b`rbat
furmos, un demon cu chip de \nger care atr`gea femeile ca un
magnet. Din fericire, \ns`, avea o minte ascu]it` [i foarte mult`
putere de munc`, ceea ce l-a ajutat mult \n via]`. La ter-
minarea Facult`]ii de Drept, Jordan ar fi dorit ca tn`rul
Thorne s` lucreze \n firma lui, dar nu s-a \ntmplat a[a.
Thorne [i-a luat via]a \n propriile mini, \nfruntndu-l pe
Jordan, care l-a amenin]at cu dezmo[tenirea. Era pentru
prima dat` cnd ie[ea din cuvntul tat`lui s`u. Prietena lui
Thorne de pe atunci a luat totul \n serios [i, auzind cuvntul
dezmo[tenire l-a p`r`sit. Nu cred c` Thorne a fost prea afec-
tat, dar evenimentul i-a dat pe moment ap` la moar` lui
Jordan [i a zdruncinat \nc` o dat` \ncrederea lui Thorne \n
femei. Cnd mai trziu, Diana a \ncercat s` se \mpace cu el, a
fost respins` brutal [i umilit` pn` la lacrimi.
Josey se scutur` cuprins` de fiori. Da, o emo]ionase pro-
fund povestea lui, dar nu putea s`-i arate acest lucru. Era ca [i
cnd s-ar fi aruncat singur` \n gura lupului.
Adev`rul era, \ns`, c` Thorne avea puterea s` trezeasc`
femeia din ea, a[a cum \i spusese Maud. Dar, pentru binele ei,
nu trebuia s`-i stea \n cale. Dac` putea...
POVARA AMINTIRILOR 75
Capitolul 8
Seara, \n timp ce se \mbr`ca pentru petrecere, Josey \[i
aminti cuvintele lui Maud \n leg`tur` cu Brian. Oare avea
dreptate? Chiar se \ndr`gostise de ea? Josey ar fi dorit ca Maud
s` se fi \n[elat; [tia ce \nseamn` s` fii doar folosit, iar Brian era
mult prea dr`gu] ca s` merite a[a ceva.
Rochia pe care Josey voia s-o \mbrace era foarte delicat`
de un roz-pal, cu mneci sub]iri, transparente, \nchis` pn` la
gt, cu dantel` spumoas` pe poale. Exact ce-i trebuia lui Brian
pentru a-l face s` aud` clopo]ei de nunt`!
Josey o azvrli \n dulap [i \ncepu s` caute \n grab` altce-
va. D`du peste rochia cump`rat` din Charleston [i care,
gndi ea, avea s`-i spulbere lui Brian acea imagine de
mireas` virgin` pe care [i-o crease despre ea. O \mbr`c` \n
grab`, \[i aplic` un fard str`lucitor pe pleoape, un ruj
vi[iniu pe buze [i \nc`l]` apoi ni[te sandale cu toc foarte
\nalt. Ar`ta minunat! |l va speria cu siguran]` pe Brian, dar
acesta se va l`muri o dat` pentru totdeauna c` nu se
potriveau deloc unul cu cel`lalt. O femeie \mbr`cat` astfel
avea nevoie de un alt gen de b`rbat; \n nici un caz de unul
ca Brian.
Maud o privi uluit`, apoi zmbi u[or, cu sub\n]eles.
Frumoas` rochie! Dar se potrive[te numai cu un anumit
gen de b`rba]i. Continu` apoi, ridicnd u[or tonul: Brian este
aici [i te a[teapt`.
Ce zici de un cocteil, Brian? \ntreb` amabil Maud \n timp
ce intrau \n salon. Brian o sorbi din ochi pe Josey [i abia reu[i
s` lege cteva cuvinte ca r`spuns pentru Maud.
N... nu cred c` avem timp, domni[oar` Lorrimer. Trebuie
s` trecem s`-i lu`m pe mama [i tata.
A merg [i p`rin]ii t`i cu voi? \ntreb` cu fals` inocen]`
Maud.
Da, \ntotdeauna petrecem noaptea de Ajun la clubul nos-
tru, \mpreun` cu mai mul]i prieteni muzic` veche, dans,
cam asta...
Ce frumos! |mi plac b`rba]ii care mai fac \nc` tot felul de
lucruri cu p`rin]ii lor. Nu-i a[a, Josey? \ntreb` zmbind Maud.
Josey \i arunc` o privire amenin]`toare [i se \ntoarse apoi
spre Brian:
Crezi c` rochia aceasta este prea... \ndr`znea]`? \ntreb`
ea privindu-l \n ochi. Dac` vrei... pot s-o schimb.
Nu, nu, \n nici un caz! spuse el repede, ajutnd-o s`-[i
pun` [alul de m`tase pe umerii goi. To]i b`rba]ii m` vor
invidia, spuse el galant.
De asta po]i fi sigur! spuse Maud zmbind ironic.
Josey se aplec` spre ea [i o s`rut` pe obraz ca [i cnd nu
pricepuse aluzia.
POVARA AMINTIRILOR 77
Clubul era plin de lume [i Josey se destinse \n cteva
minute. St`teau la mas` \mpreun` cu p`rin]ii lui Brian [i cu
ceilal]i invita]i, iar Josey observ` \n scurt` vreme c` mama lui
evita cu grij` s`-i priveasc` spatele [i umerii goi. Cu toate aces-
tea, p`rea o femeie dr`gu]`, chiar prietenoas`, pe care cu
siguran]` Maud ar fi g`sit-o cam plicticoas`.
|n timp ce dansau, Brian o ]inea u[or de mijloc \ncercnd
s`-i ating` spatele ct mai pu]in. Era [ocat de Josey care f`cea
furori \n rndurile invita]ilor [i printre ceilal]i meseni din
club. Doamnele mai \n vrst` [u[oteau indignate, \n timp ce
so]ii lor doreau to]i s` danseze cu Josey. Masa familiei
Marsden era cea mai popular` din tot localul.
|ntr-o scurt` pauz` a orchestrei, Josey [i Brian se ridicar` de
la mas` [i-[i croir` drum prin mul]ime c`tre bar. Cnd ajunser`
\n dreptul u[ii, o voce familiar` \i r`sun` \n urechi lui Josey.
Bun`, draga mea, ]i-a fost dor de mine?
Era Thorne, care o lu` de mijloc [i o trase spre el cu un
gest sigur [i amenin]`tor \n acela[i timp.
Pe fa]a ei ap`ru uimirea. Ridic` privirea [i \ntlni figura
aspr` a lui Thorne. Se a[tepta ca ea s` protesteze [i era
preg`tit s`-i fac` o scen`, chiar acolo, \n mijlocul mul]imii.
Josey \ncerc` s` par` indiferent`.
Bun`, Thorne! spuse ea calm. M` bucur c` te v`d. Nu
eram prea convins` c` te vei \ntoarce, dar Maud va fi
bucuroas` cnd te va vedea, sunt sigur`! ad`ug` ea politicos,
a[teptnd cu sufletul la gur` reac]ia lui Thorne.
{tiai foarte bine c` m` voi \ntoarce pentru tine! spuse el
ironic, uimit de felul \n care Josey \ncerca s` \ndrepte
lucrurile. Parc` aranjasem totul \n noaptea dinaintea plec`rii
mele, mai spuse el \ncet.
78 SUZANNE DYE
Josey \nghi]i nodul ce i se pusese \n gt, apoi privi ru[inat`
spre Brian, care amu]ise de uimire. Sim]i mna lui Thorne
coborndu-i sugestiv pe spate c`tre mijloc [i fiecare nerv din
corpul ei vibra. |ncerc` s` se desprind`, dar ochii lui Thorne
parc` spuneau: |ncearc` numai [i ai s` vezi ce se va \ntmpla!
Nu cred c` voi doi v` cunoa[te]i, spuse Josey printre
din]i, f`cnd \n grab` prezent`rile.
Mna lui Thorne pe spatele ei o \nnebunea, iar el [tia att
de bine ce face!
Vrei cumva s` petrecem noaptea cu to]ii \mpreun`?
\ntreb` ea \n culmea disper`rii, f`r` s`-[i dea seama c` f`cuse
o gre[eal`.
Ochii lui Thorne sc`p`rar`, iar mna lui \i strnse dureros
mijlocul.
E[ti o \mpieli]at` mic`, nu-i a[a? spuse el calm, att de
aproape \nct Josey \i auzi b`t`ile inimii. {tii c` e[ti a mea! Se
\ntoarse spre Brian. Cred c` vrea s` m` fac` gelos, Marsden,
pentru c`, dac` lucrurile stau altfel, e de r`u. Dac` aflu c` cine-
va \i d` trcoale, \l omor cu mna mea.
Vocea \i suna amenin]`tor [i Brian abia reu[i s` rosteasc`:
E... eu... n-am... n-am [tiut nimic despre a... asta!
E[ti un mare mitocan! se smuci furioas` Josey. {i un min-
cinos pe deasupra! Cum \ndr`zne[ti s` spui c` suntem aman]i?
Nu-l asculta, Brian!
Thorne se \ntoarse spre el.
Scuz`-m`, Marsden, trebuie s-o duc pe Josey acas`. E
pu]in cam nervoas` [i a \nceput s-o lase memoria. Ai observat
cum s-a poticnit cnd a fost vorba s` pronun]e cuvntul
aman]i? |ntotdeauna p`]e[te a[a cnd minte.
Brian \i privi neajutorat.
POVARA AMINTIRILOR 79
|]i ar`t eu ]ie cine este nervoas`, nemernicule! se blbi Josey.
N-ai vrea s` ne continu`m discu]ia acas`? Nu de alta, dar
e mai pu]in` lume dect aici, spuse Thorne, amintindu-i unde
se aflau. Barul era plin de oameni care \i priveau cu interes,
de[i nimeni nu ridicase tonul. Brian era ro[u ca un rac, iar Josey
[tia c` Thorne ar fi mers pn` \n pnzele albe doar ca s`-l
umileasc`. |l privi ru[inat` [i-i spuse abia [optit.
Brian, dragul meu, te rog s` le ceri scuze p`rin]ilor t`i
pentru mine. Se pare c` Thorne vrea s` discute ceva cu mine
\ntre patru ochi.
Fii atent, Marsden, cred c` nu mai este nevoie s`-]i
reamintesc faptul c` Josey este iubita mea!
|n timp ce \[i a[teptau hainele de la garderob`, Thorne o
cercet` cu privirea din cap pn`-n picioare [i-i spuse
admirativ.
|mi place rochia, scumpo! Dar de aici \ncolo, s` n-o mai
\mbraci dect pentru mine. Ai \n]eles?
Ochii ei sc`p`rar` scntei.
Nu m` voi \mbr`ca niciodat` pentru tine! E[ti
dezgust`tor!
Vrei s` spui c` pentru mine te-ai dezbr`ca? \ntreb`
amuzat Thorne. D`-mi voie s` nu te cred, e[ti prea nervoas`
acum [i nu \n]eleg de ce! Nu m` a[teaptai \n seara asta?
{i de ce te-a[ fi a[teptat? se r`sti Josey \n timp ce mergeau
spre parcare.
Thorne zmbi din nou.
Draga de Maud. Datorit` ei te-ai distrat pe cinste cu Brian
Marsden zilele acestea!
80 SUZANNE DYE
Nu cred c` te prive[te ce-am f`cut eu!
Te \n[eli, drept pentru care, \n seara asta vom l`muri
lucrurile.
Ajunseser` la ma[in`. Thorne se a[ez` la volan.
Ne vom plimba pe falez` pentru c` la Maud nu putem fi
nici o clip` singuri [i avem foarte multe de discutat.
Josey se \nfior`. |l dorea prea mult ca s` se mai team`. {i,
\n plus, nu spusese el c` ar face dragoste cu ea numai \ntr-un
pat?
Nu te pot opri, spuse ea \ncet, aproape complet relaxat`.
Ai dreptate! zmbi el mul]umit \n timp ce pornea
motorul.
O cuprinse \n bra]e \n clipa \n care scoase cheile din con-
tact, [i o s`rut` att de ap`sat \nct Josey crezu c` i se taie res-
pira]ia.
Toat` s`pt`mna nu m-am gndit dect la tine, spuse el,
acoperind-o cu s`rut`ri.
Dorin]a plutea \ntre ei ca adierea unui vnt de prim`var`.
Josey se trezi \n bra]ele lui, tremurnd [i rostind vorbe f`r`
\n]eles. Corpul ei r`spundea la fiecare atingere, ca un arc
\ntins pn` la refuz. Thorne \i s`rut` \nfometat gtul, umerii
goi [i-i mngie \ncet, cu mi[c`ri senzuale snii rotunzi [i
\nfiora]i. Josey \i descheie c`ma[a [i-i atinse u[or sfrcurile
care se \nt`reau sub mngierea ei. Era la fel de excitat ca [i
ea, gndi mul]umit` Josey [i-l s`rut` frenetic pe piept.
El \i prinse minile [i o ridic` pe genunchii lui.
Nu te mi[ca! Trebuie s` vorbim, iubita mea! Doamne,
Dumnezeule! Respir` din nou, [i mai adnc. Maud va trebui
s`-[i caute alt` secretar` \ncepnd chiar din acest moment.
POVARA AMINTIRILOR 81
Cred c` va lucra mai \nti cu asistenta care a \ngrijt-o \n spi-
tal [i care [tia s` bat` la ma[in`. Maud a pl`cut-o foarte mult!
Josey \l ascult` \n t`cere.
Ce tot spui? \ntreb` ea nedumerit`.
Te vei \ntoarce cu mine la Atlanta dup` Cr`ciun. Nu [tiu
cum voi r`bda pn` atunci, dar tu ai dreptate nu te pot
seduce sub acoperi[ul lui Maud. Va trebui s` \nchiriez o
camer` la hotel, unde ne vom retrage ori de cte ori va fi
nevoie. Ca de exemplu \n seara asta! Se opri o clip`, apoi con-
tinu` cu vocea tremurat`. Nu mai pot a[tepta nici o secund`!
Te doresc att de mult! O voi suna pe Maud s`-i cer scuze.
Josey \ncepu s`-[i trag` nervos rochia peste umerii goi,
\ncercnd zadarnic s` [i-i acopere.
Ai \nnebunit? \ntreb` ea. Nu merg la nici un hotel cu tine,
nici \n seara asta, nici alt` dat`! E de necrezut! spuse nervoas`
Josey. Se sim]ea acum frustrat`, umilit`. Ai dat buzna la club
peste noi, mi-ai stricat \ntlnirea cu Brian [i acum \mi spui c` tre-
buie s`-mi las slujba [i s` p`r`sesc ora[ul! Nici nu m` gndesc.
Ba te gnde[ti! zmbi r`ut`cios Thorne [i furia i se ghicea
\n voce. |i cuprinse fa]a \ntre palme. {tii c` te pot convinge [i
\nc` foarte u[or. Nu-mi va lua dect un minut!
Fa]a ei era ro[ie ca focul.
Poate, \ns` doar aici \n ma[in`! Nu am de gnd s` merg
cu tine la un hotel, s` a[tept pn` semnezi registrul [i apoi s`
te \nso]esc \n camer` ca o prostituat`. Pn` vei fi terminat
toate acestea eu voi fi plecat de mult! {i de data asta nu-mi va
fi ru[ine s` m` dau \n spectacol \n fa]a recep]ionerului sau a
oamenilor care s-ar afla prin preajm`. Voi pleca [i nu m` vei
mai vedea niciodat`!
82 SUZANNE DYE
El se l`s` pe spate, cu ochii pe jum`tate \nchi[i. P`rea c`
vorbele ei nu-l l`saser` indiferent c`ci dup` ce Josey termin`,
spuse f`r` ezitare:
|n regul`, \nc`p`]nat` mic`, vrei s` tr`ie[ti cu mine \n
Atlanta? {i \]i repet: s` tr`ie[ti cu mine. Te vreau \n patul meu
seara, la culcare, [i a doua zi diminea]a cnd m` trezesc. {i, ]ine
minte, n-am mai spus aceste cuvinte altei femei pn` acum!
Vrei cumva s` m` cumperi? \ntreb` ea rece.
Am sperat c` voi putea cu vorbe frumoase [i
bine\n]eles cu multe bijuterii, bl`nuri, ma[ini luxoase. Vor fi
toate ale tale \n schimbul acestui cap frumos care vreau s` fie
al meu pentru o perioad` mai lung`.
Josey \l privi uluit`, mai degrab` umilit` dect nervoas`.
Ce te face s` crezi c` sunt de vnzare? \ntreb` ea cu un
zmbet amar pe buze.
Toate femeile sunt de vnzare! r`spunse el sec.
Toate femeile pe care le cuno[ti tu! |n privin]a mea te-ai
\n[elat! continu` ironic Josey E[ti cel mai josnic om pe care l-am
cunoscut vreodat`, Thorne Mocollan! Chiar crezi c` po]i face
orice cu banii t`i nenoroci]i?
N-am \ntlnit niciodat` o femeie care s` nu poat` fi
cump`rat` pentru un pre] mai mare sau mai mic, spuse cinic
Thorne, iar vocea lui o f`cu pe Josey s` se \nfioare.
}i s-a \ntmplat vreodat` ca \n cercul t`u de prieteni buni
s` dai peste o astfel de femeie? \ntreb` nervoas` Josey.
S` \n]eleg cumva c` pre]ul t`u este mai... ridicat? De alt-
fel trebuia s`-mi fi dat seama dup` experien]a de pe plaj`!
Da, chiar a[a! spuse ea dulce. Pre]ul meu este c`s`toria!
Josey fu surprins` c`, de data asta, era luat` \n serios.
POVARA AMINTIRILOR 83
Eu... eu nu cred \n c`s`torie, spuse t`ios Thorne.
|mi pare r`u! Acesta este pre]ul meu [i nu poate fi nego-
ciat! rosti Josey printre din]i. Dar nimeni nu-]i cere s` te
c`s`tore[ti cu mine, [tii foarte bine acest lucru!
|[i strnse [alul \n jurul bra]elor goale [i tremur`, cuprins`
de un fior. Se sim]ea att de singur`, att de trist`!
Vrei s` m` duci acas`? \ntreb` ea \ngndurat`. Mi-e frig!
Thorne porni motorul, ap`s` pe un buton [i un val de aer
cald p`trunse \n ma[in` prin ventilatoare. Oare ct mai avea
de gnd s` a[tepte? se \ntreb` Josey. Poate pn` \n clipa \n
care va reu[i s-o conving` folosind alte metode. |[i strnse din
nou [alul \n jurul trupului.
Thorne \ntoarse ma[ina [i se opri din nou, sprijinindu-se
de volan [i privind-o \n ochi.
C`s`torie ai spus? Ct de curnd? Vocea \i era clar`, nu
p`rea deloc emo]ionat. Luni e bine?
Lui Josey i se t`ie respira]ia.
Vrei s` spui c`... m` ceri \n c`s`torie?
Aceasta este dorin]a ta, [i, de fapt, s-ar putea ca lucrurile
s` mearg` mai bine a[a.
Stai pu]in! protest` ea cam f`r` vlag`. N-am spus c`...
Ba ai spus, draga mea! o contrazise el cu blnde]e. Iar eu
am acceptat. M` voi c`s`tori cu tine [i o s` m` distrez grozav
cnd \i voi spune lui Marsden acest lucru, mai zise el
r`ut`cios. A avut mare noroc; puteam s`-l calc \n picioare.
E[ti cumva gelos?
Gelos? Eram ca o fiar`! i-o t`ie scurt Thorne. Dar nu te
mai preface, [tii [i tu acest lucru! O lu` \n bra]e privind-o \n
ochi. Sunt gata s` renun] la orice pentru a te avea, chiar [i la
84 SUZANNE DYE
independen]a mea ca b`rbat, dar, te avertizez nu-]i bate joc
de sentimentele mele! C`s`toria \mi va da drepturi depline
asupra corpului t`u [i sper s` nu ui]i asta! Nu m` c`s`toresc
pentru a divor]a ct mai curnd; probabil \mi voi dori copii
s` nu ui]i nici asta! Altfel, \]i va p`rea r`u [i c` te-ai n`scut, fru-
moasa mea so]ie! Porni ma[ina [i continu` pe acela[i ton:
Acum, s` mergem acas`!
Pe drum, Josey tremur` \ncontinuu. Thorne \ntinse mna
spre bancheta din spate [i-i d`du o hain` groas`, de blan`.
Pune-o pe tine! E[ti emo]ionat`... Ningea ast`zi \n Atlanta
cnd am plecat... ad`ug` el drept explica]ie pentru hain`.
Uite cum stau lucrurile, spuse Josey \n timp ce se
\nc`lzea \n haina luxoas` a lui Thorne. Nu se poate s` m` iei
de so]ie doar pentru c` nu vreau s` m` culc cu tine. Este... e
stupid! Nici m`car nu ne potrivim!
El asculta indiferent, cu fa]a \n lumina lunii.
Dar ce p`rere ai despre un contract de c`s`torie? Stabilim
condi]iile [i totul va fi O.K. Crezi c` ]i s-ar potrivi?
Dumnezeule! spuse ea aproape plngnd, l`sndu-[i
capul pe spate. Nu \n]elegi nimic.
E[ti obosit`, spuse el simplu. Du-te \n camera ta [i
\ncearc` s` dormi! Gnde[te-te c` po]i tr`i ca o regin` al`turi
de mine. {i nu uita, \]i cunosc temerile, dar cu toate acestea
cred c` putem avea o c`s`torie fericit`!
Josey urc` treptele pn` \n camera ei ca un somnambul. |[i
scoase rochia [i \mbr`c` o c`ma[` de m`tase.Obosit`? Era
extenuat`! Nu avea la ce s` se mai gndeasc`; [tia deja r`psun-
sul. Nu se putea c`s`tori cu Thorne. Scena procesului \i
ap`rea acum \n fa]` mai vie ca niciodat`. O privise cu atta dis-
POVARA AMINTIRILOR 85
pre]. |l urse atunci [i amintirea acelei clipe era \nc` suficient
de proasp`t`. {i cum s` se m`rite cu un b`rbat care o ceruse
\n c`s`torie doar pentru c` ea refuzase s`-i fie amant`?
Bine\n]eles, dac` zarurile erau deja aruncate [i \n ochii lui
ea r`m`sese acela[i personaj frivol, dornic de \mbog`]ire [i
f`r` scrupule, Josey s-ar fi c`s`torit cu el doar ca s` se
r`zbune. Ar fi meritat acest lucru c`ci \i f`cuse via]a un iad!
Josey \[i \nchipuia furia lui Thorne dup` ce va fi aflat \ntreg
adev`rul despre ea. Da, cu siguran]` aceasta ar fi fost
r`zbunarea perfect` dar, din p`cate, Josey \[i d`dea seama c`
nu ar fi putut merge pn` la cap`t nici \n cazul lui Thorne
Mocollan.
|[i \ngrop` fa]a \n pern` \ncercnd zadarnic s` scape de
povara amintirilor. Corpul i se zgudui de plns. O, Doamne,
ct de mult \l dorea! Fusese att de sigur` c` nu se va
\ndr`gosti [i o voce l`untric` \i spusese tot timpul c` va avea
de suferit dac` nu st` la distan]`. Oare de ce n-o ascultase?
Acum totul era \n zadar.
Cnd se trezi de diminea]`, Josey ar`ta ca o moart`.
Cearc`ne adnci \i ap`ruser` sub ochi [i p`rul \i era r`v`[it. Se
zvrcolise toat` noaptea [i adormise \n zori.
Se tr\ pe sc`ri pn` \n salon unde afl` cu stupoare c`, \n
stilul s`u caracteristic, Thorne \i spusese deja lui Maud c` sunt
logodi]i. Josey fu luat` prin surprindere [i apoi mult prea con-
trariat` ca s` mai poat` spune ceva. Maud o felicita zmbind,
cu lacrimi de fericire pe obraji. Nu, nu putea s`-i spun` c`
totul fusese o minciun` de-ale lui Thorne! Iar el [tia acest
lucru [i f`cuse totul special. Josey \l privi peste um`rul lui
Maud [i-i [opti printre din]i.
86 SUZANNE DYE
Trebuie s` vorbim!
Maud, iart`-ne o clip`, te rug`m! spuse el amuzat \ntl-
nind privirea lui Josey. Vrei s` mergem \n bibliotec`, iubito?
Cum ai putut s` faci a[a ceva? \l \ntreb` ea cnd u[a se
\nchise. {tiai c` nu-i voi putea spune adev`rul!
Bine\n]eles c` [tiam, spuse calm Thorne. Dar totu[i,
Josey, dac` eu n-a[ fi for]at lucrurile, care ar fi fost r`spunsul
t`u?
Josey nu rosti nici un cuvnt, dar fa]a vorbea \n locul ei.
{tiam eu! Deci am f`cut bine c` am hot`rt \n locul t`u!
Josey \l privi insistent.
Dac` m` c`s`toresc cu tine, am s` ]i-o pl`tesc! izbucni ea
dintr-o dat`.
Thorne \i zmbi u[or ironic.
De ce nu! Spuneai c` m` ur`[ti. De ce nu vrei s` te
c`s`tore[ti cu mine ca s` te r`zbuni pe tot r`ul pe care zici c`
]i l-am f`cut?
|n regul`, tu ai vrut-o! gndi Josey. Thorne o trase c`tre el
[i o lu` tandru \n bra]e.
Nu-]i fie team`, iubito! \i [opti la ureche. Ne vom
c`s`tori. Un zmbet neobi[nuit de cald \i lumin` fa]a. {tim la
fel de bine amndoi ct de mult ne dorim unul pe cel`lalt. Ai
\ncredere: va fi o c`snicie reu[it`!
*
Trei zile mai trziu, imediat dup` Cr`ciun, vechiul lor pri-
eten Judge Pindleton \i cununa \n salonul lui Maud. Annie [i
Theodore au fost singurii martori.
POVARA AMINTIRILOR 87
Ziua de Cr`ciun o petrecur` \n trei [i fu extrem de lini[tit`.
Crengu]ele de brad [i lumn`rile ro[ii aranjate frumos printre
farfuriile de por]elan d`deau un aer deosebit mesei. Fa]a lui
Maud radia de bucurie cnd ciocnir` pentru fericirea lor, iar
Josey sim]ea c` tr`ie[te cea mai fericit` zi din via]a ei. Thorne
\i d`ruise m`tu[ii lui o bro[` minunat` din aur [i safire, iar
Josey culese de sub brad o mul]ime de cadouri toate numai
pentru ea: parfumul preferat, un bonsai de ametist, o carte pe
care dorea s-o citeasc` de mult` vreme...
Josey cump`rase \n ultimul moment cadoul pentru
Thorne, dar, din fericire, g`sise ceva deosebit care spera s`-i
plac`. Pentru un b`rbat care avea totul, Josey cump`rase un
tablou micu] dintr-o galerie de art` de pe insul`. Pre]ul fusese
destul de ridicat, dar meritase tabloul reprezenta un peisaj
marin [i fusese pictat de un artist local. Thorne p`ru extrem
de mul]umit.
Bine\n]eles nimic nu se putea compara cu haina de blan`
[i nici cu inelul scump cu topaz [i diamante, care, dup` cum
\i spusese chiar el, se potrivea att de frumos cu ochii ei.
Josey [tia \ns` c`, \n momentul \n care se vor desp`r]i [i
aveau s` se despart` va renun]a la toate acestea. Thorne \i
spusese cndva c` este lacom` [i f`r` scrupule, iar Josey voia
s`-i demonstreze c` nu are nevoie de nimic de la el nici
m`car de peisajul marin pe care i-l cump`rase.
88 SUZANNE DYE
Capitolul 9
La numai dou`sprezece ore de la nunta lor secret`, Josey
st`tea pe nisipul alb, str`lucitor al unei plaje din Caraibe,
privind nesfr[ita \ntindere de ap` din fa]a ei. Plaja era foarte
retras`, \nconjurat` de stnci ce formau un golf mic [i extrem
de intim.
|n spatele ei se afla casa, de fapt o vil` spa]ioas`, vopsit` \n
alb, cu mult` verdea]` \n jur [i cu o teras` \nsorit` chiar \n fa]`.
Casa era a unui prieten de-al lui Thorne [i le fusese \nchiriat`
cu tot cu servitori pentru luna lor de miere. Aranjamentul
fusese f`cut f`r` [tirea lui Josey.
Fusese prea obosit` noaptea trecut` pentru a realiza fru-
muse]ea casei [i a \mprejurimilor. Sosiser` foarte trziu, dup`
miezul nop]ii, din pricina unei \ntrzieri la aeroportul din
Miami, iar Josey adormise \nainte ca Thorne s` se a[eze \n pat.
Josey se trezise privind \n jur nedumerit`. Cnd \[i
amintise unde se afl`, s`rise din pat, \[i pusese \n grab` cos-
tumul de baie, luase un prosop [i ie[ise pe plaj`.
|l z`ri pe Thorne \n ap`, \notnd repede c`tre mal. Ce
gre[eal` f`cuse c`s`torindu-se cu el! gndi Josey \n timp ce se
apropia de ]`rm. Dar gre[ise [i el, [i \nc` mult mai grav. Se
condamnase pe via]` \n clipa cnd se \nsurase cu o femeie
care st`tuse dup` gratii [i pe care, altfel, n-ar fi dat dou`
parale.
Trebuia s`-i spun` tot adev`rul pn` nu era prea trziu [i
c`s`toria nu mai putea fi anulat`. Ideea \i p`rea lui Josey ca o
condamnare la moarte.
Se ridic` brusc [i privi \ngrijorat` \n larg. Thorne nu se
vedea nic`ieri. |ncepu s` alerge spre teras`, unde George, cel
mai \n vrst` dintre servitori, a[eza masa pentru micul dejun.
Josey se opri \n fa]a lui.
Mnca]i acum, doamn`?
Nu, \l a[tept pe so]ul meu.
Domnul a luat micul dejun foarte devreme [i apoi a ple-
cat s` \noate.
O, Doamne! \[i spuse disperat` Josey. Chiar nu [tia nimic
despre pericolul crampelor? |[i umezi nervos buzele.
Nu-l v`d nic`ieri. Tu [tii unde ar putea s` fie?
George ridic` \ncet privirea [i cercet` cu aten]ie golful gol.
Cred c` este \n spatele stncilor, spuse el turnnd sucul
de portocale \n pahar [i \mpingnd cafetiera spre Josey.
Am cornuri calde, doamn`!
Nu vreau nimic acum, spuse t`ios Josey [i se \ndrept` \n
grab` spre ]`rm.
Scrut` orizontul cu privirea pn` cnd ochii \ncepur` s-o
usture, dar nici urm` de Thorne! |ncerc` s` se calmeze
90 SUZANNE DYE
spunndu-[i c` e un excelent \not`tor, care [tie ce face, dar, \n
loc s`-[i revin`, devenea mai \ngrijorat` cu fiecare clip` ce tre-
cea.
Curnd \[i d`du seama c` reac]ia ei nu fusese normal`.
Aproape c` nu se mai recuno[tea, de mai bine de o s`pt`mn`
era tot timpul deprimat`. Josey [tia \ns` motivul se \ndr`gos-
tise de Thorne Mocollan. Probabil c` acest lucru se \ntmplase
de mult, dar Josey fusese mult prea mndr` s-o recunoasc`. |n
momentul \n care s-au s`rutat pentru prima oar`, Josey [i-a
dat seama \ns` c` simte o puternic` atrac]ie fa]` de el [i c` nu
era u[or s`-i reziste a[a cum \[i \nchipuise ea. Ce naivitate s`
cread` c` se poate c`s`tori pentru a se r`zbuna!
Intr` \n mare pn` la genunchi [i, deodat`, \l z`ri \n valuri
f`cndu-i semn cu mna. Purta echipament de scafandru, iar
lui Josey \i fu ru[ine c` se purtase proste[te, a[a c` se \ntoarse
alergnd pe mal. Se a[ez` pe prosop [i \[i puse ochelarii de
soare; trebuia s`-[i revin` pn` cnd el avea s` se \ntoarc`.
Thorne ie[i din ap` cu un zmbet cuceritor pe chip. Pielea
ar`mie, frumos bronzat` contrasta puternic cu din]ii albi [i
foarte str`lucitori. Se a[ez` al`turi de ea pe prosop [i \ncerc`
s-o priveasc` \n ochi prin lentilele fumurii ale ochelarilor de
soare. Josey \i sim]i corpul ud [i respira]ia sacadat`.
Foarte dr`gu]! spuse el admirativ privind-o cu sub\n]eles.
|[i scoase ochelarii de soare [i-l privi cu pref`cut` sur-
prindere.
Bun`! A fost frumos \n larg?
Nemaipomenit! Ai mncat?
Nu \nc`. M` gndeam s` \not pu]in \nainte.
Vrei s` facem scufund`ri?
POVARA AMINTIRILOR 91
Mai trziu, nu acum.
Minile \i tremurau \n timp ce \ncerca zadarnic s` deschid`
flaconul cu crem` de plaj`.
|ntoarce-te s` te ung pe spate! spuse el apropiindu-se
mai mult de ea.
Nu este... nu este nevoie! spuse ea gr`bit.
Thorne \i lu` flaconul din mn`, se rezem` \ntr-un cot [i
dintr-o singur` mi[care \i desf`cu sutienul. Josey tres`ri [i-l
prinse exact \n clipa cnd \i c`dea de pe sni.
Nu! ]ip` ea ascu]it privind terasa. Era goal`.
Stai lini[tit`! George [i Edie nu sunt pe aici. Nu-i sco]i din cas`
la ora asta dect cu vreo urgen]`. Altfel stau la r`coare... Dar, apropo,
nu [tiai c` oamenii umbl` f`r` sutien pe-aici pe plajele din jur?
Josey \[i sim]ea inima \n stomac. Thorne zmbi [i \ncepu
s`-i \ntind` lo]iunea pe umeri [i pe spate cu mi[c`ri tandre [i
ap`sate. Pe Josey o cuprinse tremuratul. Minile lui coborr`
pe spate [i-i cuprinser` mijlocul sub]ire apoi snii rotunzi.
Trase u[or marginile slipului [i \n ciuda protestelor ei, con-
tinu` s`-i maseze fesele, apoi [oldurile [i picioarele frumos
modelate. Corpul ei r`spundea \nfiorat la fiecare atingere.
Cnd minile lui atinser` fa]a interioar` a coapselor ei, Thorne
\ncepu s` respire mai des, aproape gfind, [i cu o mi[care
sigur` o \ntoarse cu fa]a spre el.
O lu` \n bra]e [i \ncepu s` alerge spre cas`.
Servitorii... murmur` ea.
La naiba cu servitorii! mri Thorne. Sunt pl`ti]i ca s`
stea ct mai departe de noi.
Josey ro[i la gndul c` cei doi servitori mai \n vrst` ar
fi putut-o vedea pe jum`tate goal` \n bra]ele lui. |n dormi-
tor, Thorne o l`s` jos [i \ncepu s`-[i scoat` ner`bd`tor [i
92 SUZANNE DYE
v`dit excitat costumul de baie. Josey \l privea \ngrozit`
cnd el ridic` ochii [i observ` nedumerirea de pe chipul ei.
Ce este? \ntreb` el tot gr`bit. Nu-mi spune c` vezi a[a
ceva pentru prima dat`.
Thorne, eu, eu... cred c` ar fi mai bine... trebuia s`-]i fi
spus mai de mult... \ncerc` ea f`r` succes.
Ce? \ntreb` el ne\ncrez`tor.
Trebuie s` [tii \nainte de a merge prea departe.
La naiba! Iar vrei s` m` tragi pe sfoar`, par[iv` mic`? Nu
\ncerca s`-mi scapi!
O apuc` de umeri cu gesturi aproape violente [i o azvrli
\n pat. P`rul ei lung [i ondulat se \mpr`[tie pe perne [i, cu
ochii \ngrozi]i, \ncerc` s` rosteasc` ceva pentru a-l face s` se
opreasc`. |l \mpinse neputincioas`, dar, cu o privire s`lbatic`,
Thorne o s`rut` ap`sat oprindu-i cuvintele \n gtlej.
Apoi, gfind de pl`cere, \i dep`rt` coapsele [i p`trunse
adnc \n fiin]a ei. Josey gemu de durere [i corpul i se con-
tract` spasmodic. Thorne ezit` pu]in, dar nu se opri, iar \n
cele din urm`, se ridic` \ntr-un cot [i-i privi fa]a alb` ca varul.
Doamne, Josey, de ce nu mi-ai spus?
Ochii \i erau \ntuneca]i, aproape tri[ti. Josey \l s`get` cu
privirea, se \ntoarse cu spatele [i spuse \ncet:
Pleac`!
O atinse tandru, dar ea \i \ndep`rt` mna.
Las`-m` \n pace!
Nu te las! rosti el cu voce grav`. Nu vreau o mireas` trist`.
Puteam s-o fac mai u[or dac` a[ fi [tiut, dar de ce nu mi-ai spus
c` e[ti virgin`? De ce?
Dac` ]i-a[ fi spus m-ai fi crezut?
Avea dreptate.
POVARA AMINTIRILOR 93
Nu de la \nceput, dar ai fi putut \ncerca... {i dup` ce ne-am
c`s`torit... La naiba, Josey! Te purtai ca o vamp` cu snge rece!
De unde era s` [tiu? Cum naiba s`-mi dau seama dac` nu spui
nimic? ad`ug` el cu blnde]e. Dar cu John? Credeam...
Ochii ei sc`p`rau scntei.
{tiu, credeai c` am fost amanta lui pentru c` a[a ]i-au
spus cele dou` babe ramolite. Nici nu te-ai gndit s`-l \ntrebi
pe avocatul lui John despre pensia anual` a b`trnei Maggie.
Nu! Tu [tiai c` sunt vinovat`!
Scuze, Josey, \mi pare r`u! spuse el v`dit impresionat. De
ce nu mi-ai deschis ochii?
Pentru c` eram nervoas`! M-ai umilit \nc` din prima zi \n
care m-ai v`zut.
O privi b`nuitor.
Ce vrei s` spui?
Josey \ncerc` s` continue, dar se opri. Lacrimile \i [iroiau
pe obraji.
Vreau s` divor]ez. C`s`toria aceasta nu va merge!
Vorbesc serios, Thorne, du-m` \napoi la Atlanta [i \ncepe
divor]ul ct mai curnd.
El rse cu blnde]e [i-i mngie p`rul ciuflit.
Nu, Josey, e[ti doar un pic decep]ionat`. Prima ta expe-
rien]` sexual` a fost un e[ec [i vrei s` fugi ca o la[`! Nu pleci
nic`ieri, frumoasa mea! Vom r`mne \mpreun` [i vei vedea ct
de mult are s`-]i plac`!
Vreau s` divor]ez! spuse ea \ncercnd s` par` indiferent`.
Ascunzi cumva un alt secret \n c`p[orul acesta frumos?
\ntreb` el cu sub\n]eles. Dac` da, atunci mai bine spune-l [i te vei
sim]i mai bine. Josey trase adnc aer \n piept. Era att de aproape!
94 SUZANNE DYE
Singurul lucru pe care-l ascund, spuse ea distrat`, este
un mare dispre] pentru persoana ta! Dup` tot ce s-a \ntmplat,
nu cred c` voi mai putea suporta. |mi faci grea]`!
Fa]a lui Thorne se aspri [i ochii \i aruncau v`p`i.
E[ti a mea! {i vocea \i suna ciudat. Da, ai de ce s` fii spe-
riat`. Dac` mi-a[ fi pus mintea cu tine, te-a[ fi distrus \n cte-
va secunde. Nu m` intereseaz` motivul pentru care min]i,
atta vreme ct \]i dai seama c` e[ti numai a mea. Am pl`tit
pentru tine, te-am cump`rat destul de scump [i vei r`mne cu
mine chiar de-ar fi s` te leg de pat. Ai avut nevoie de bani [i de
sex de la aceast` c`snicie. Bani ]i-am oferit destui; ct despre
sex, trebuie doar s` mai \nve]i. Chiar acum vei primi o lec]ie,
ca s` nu ui]i c` e[ti a mea!
Ochii \i erau calzi [i plini de blnde]e, \n ciuda vorbelor
grosolane pe care le rostea. |i dezgoli snii [i \ncepu s`-i
s`rute \ncet [i tandru. Josey \l privi amuzat` [tia c` nu i se
va putea \mpotrivi. Sfrcurile i se \nt`rir` [i Thorne i le atinse
cu buzele din ce \n ce mai ap`sat, pn` cnd ea \ncepu s`
respire adnc [i s` gfie. Dorin]a cnta \n corpul ei; \nchise
ochii [i \nfipse adnc unghiile \n umerii lui, rostindu-i
numele.
U[or, iubito, u[or! spuse el privind-o \n ochi.
|n cele din urm`, cnd respira]ia \i reveni la normal,
Thorne \i arunc` o privire gale[` printre genele bogate [i-i
zmbi cu dragoste.
Cred c` trebuie s` facem un du[! Eu sunt plin de sare, iar
tu, frumoasa mea mic`, tu e[ti acoperit` de roua iubirii.
Roua iubirii?
El \[i trecu mna pe nasul [i pe fruntea ei.
POVARA AMINTIRILOR 95
Vezi?
O purt` \n bra]e pn` \n baie, deschise robinetul [i intrar`
amndoi sub du[.
Aici se face economie la ap`! spuse el zmbind.
Lu` s`punul [i \ncepu s`-i maseze \ncet pielea. Corpul ei
r`spundea cu cte un fior. Apoi \i [ampon` p`rul apropiind-o
mai mult de el [i s`rutnd-o mereu pe fa]`, pe sni. Cnd fu gata
o aduse \napoi \n dormitor [i \ncepu s-o [tearg` la fel de tandru,
cu un prosop. |i prinse p`rul la spate [i o privi insistent.
Ce spui, Josey? Accep]i scuzele mele?
Scuze?
Da, pentru c` te-am umilit; am gre[it mult [i voi regreta
tot restul vie]ii. |]i promit c` nu se va mai repeta. |ns`, te rog,
Josey, de aici \ncolo s` ai \ncredere \n mine. Vocea lui p`rea
aspr`, dar ochii \i erau calzi. N-ai avut niciodat` \ncredere,
continu` el. Cum crezi c` se poate \ntemeia o c`s`torie f`r`
\ncredere?
Cum se poate \ntemeia o c`s`torie f`r` dragoste? El \i
[terse u[or snii de ap`.
Noi avem ceva mai bun dect dragostea. Foarte mul]i [i-ar
dori acest lucru.
Josey \n]elegea aluzia lui Thorne, dar [tia c` dragostea fa]`
de el devenise acum mult mai puternic` dect atrac]ia fizic`.
{i este suficient? \ntreb` ne\ncrez`toare.
Este suficient, r`spunse el afirmativ. S` nu crezi \n
dragoste; crezi \n ceea ce sim]i acum!
|i mngie coapsele cu degetele [i o s`rut` pe frunte.
Josey primi s`rutul ca pe o binecuvntare. {tia c` nu mai
poate pleca sau cel pu]in nu acum. Era \ndr`gostit` [i nu [i-ar
fi permis s`-l piard` spunndu-i tocmai acum adev`rul.
96 SUZANNE DYE
Capitolul 10
R`maser` o s`pt`mn` \n casa alb` de pe plaj` \nainte de a
se \ntoarce la Atlanta. Thorne o \nv`]ase s` se scufunde [i
st`teau ore \n [ir sub ap` \n interiorul golfului \notnd, sau
pescuind, plimbndu-se cu barca... Apoi urma siesta lung` [i
lini[tit` din spatele u[ilor \nchise ale dormitorului. Dup`
aceea, un cocteil somnoros se continua cu un prnz delicios
preg`tit [i servit de George [i de so]ia lui, Edie. Casa r`mnea
a lor dup` cin` pentru c` servitorii nu locuiau acolo ci plecau
\n timpul nop]ii.
Din cnd \n cnd mergeau la vreun hotel ca s` danseze, dar
de cele mai multe ori st`teau acas` jucnd c`r]i, dansnd sau
pur [i simplu ascultnd muzic` \nainte de a se \ntoarce \n pat,
momentul care le pl`cea poate cel mai mult. O existen]`
idilic` despre care Josey [tia c` avea s` se termine cndva.
I se p`rea foarte u[or acum s` discute cu Thorne despre
trecutul ei, cuib`rit` \n bra]ele lui pe canapea [i ascultnd
muzica preferat`. El voia s` afle ct mai multe am`nunte
despre copil`ria ei, despre p`rin]i [i despre via]a ei din
Alabama, iar Josey descoperi c` acest lucru \i face chiar
pl`cere.
Cnd venea vorba \ns` despre momentul plec`rii ei spre
Atlanta, \ncepea s` fie mai atent`, alegndu-[i cuvintele cu
mult` grij`. Adesea evita mare parte din \ntreb`rile lui.
A fost o prostie s` cred c` voi putea cnta ca un profe-
sionist! spuse ea, oarecum \ngndurat`.
El nu-i povesti nimic despre copil`ria lui, iar Josey,
cunoscnd toat` povestea, nu aducea niciodat` vorba despre
ea.
G`sir` Atlanta \n mijlocul celei mai cumplite ierni. Ora[ul
tremura acoperit de ghea]`, b`tut de vnturi reci [i de nisorile
ce veneau din nord. Obi[nuit` cu soarele tropical, Josey
drdia \nfrigurat` \n haina lung` de blan`.
Draga de tine! }i-e frig? \ntreb` Thorne lund-o \n bra]e
grijuliu, dar vocea lui p`rea distrat`. Se \ntorsese acas` [i
gndurile \i zburau deja \n alt` parte. Josey \l privi
tremurnd [i se \ntreb` dac` acesta nu era cumva \nceputul
sfr[itului.
|]i place? o \ntreb` el, \n timp ce \i ar`ta apartamentul. Nu
primi nici un r`spuns. Locuin]a lui Thorne, aflat` la ultimul
etaj al unui imobil despre care Josey avea s` afle c` \i apar]inea
\n \ntregime lui Thorne, nu avea nimic din intimitatea casei lui
John, nici m`car din confortul luxos al lui Maud. Era ceva
impersonal, glacial, gndi Josey f`r` s` rosteasc` un cuvnt.
Parc` ar fi fost gol, de[i peste tot atrnau picturi [i obiecte de
art`.
98 SUZANNE DYE
Dac` nu-]i place, putem s`-l schimb`m!
Josey \[i d`du seama c` era foarte important pentru
Thorne ca ei s`-i plac` acest apartament.
Nu fi ridicol! E prea frumos!
Am angajat o firm` pentru decora]iuni interioare [i le-am
dat mn` liber`. Singurul lucru pe care l-am cerut a fost s`
g`seasc` un loc pentru picturile mele.
Josey observase deja tablourile. Erau amplasate \n puncte
strategice [i formau o colec]ie de art` american` a unor pictori
de secol XIX, [tiind c` sunt foarte valoroase pentru c`
recuno[tea acolo cteva nume celebre. Cnd \[i aminti de
peisajul marin pe care i-l d`ruise de Cr`ciun, Josey se \ntreb`
unde \l putea ag`]a, oare, printre attea valori.
Vino! spuse el lund-o de mijloc. Vreau s`-l cuno[ti pe
Wragge [i apoi s`-mi dai o mn` de ajutor.
Wragge era un domn \n vrst` care-i amintea lui Josey de
b`trnul Theodore. Wragge \[i plec` respectuos capul cnd
Thorne f`cu prezent`rile, dar se vedea c` se ab]ine de la orice
fel de apreciere pn` \n momentul \n care avea s-o cunoasc`
mai bine.
Dac` ai vreo problem`, s` vorbe[ti cu Wragge! \i spuse
Thorne. El cump`r` toate cele necesare \n cas`, \l \ndrum` pe
buc`tar [i are grij` de felul \n care se cur`]` apartamentul.
Dar, cel mai important, este atent ca nimeni s` nu ating` hr-
tiile de pe biroul meu. Mai faci [i altceva, Wragge?
Sper s` fac tot ce trebuie ca s` fi]i mul]umit, domnule
Thorne, r`spunse el politicos.
Josey \l privi \n ochi pe Wragge [i \i spuse amabil:
POVARA AMINTIRILOR 99
Sper s` ne \mprietenim.
Wragge \[i plec` din nou capul cu un gest care-o f`cu pe
Josey s` se \ndoiasc` de ceea ce spusese.
|n dormitor, Thorne scoase tabloul de la Josey; fusese bine
\mpachetat [i p`strat pe fundul valizei.
{i acum... unde s`-l a[ez`m? Eu m-am gndit c` ar sta
bine aici...
Josey privi nelini[tit` \mprejur. |n mijlocul camerei trona
patul mare al lui Thorne, acoperit cu o cuvertur` de catifea de
culoarea untului [i care, \mpreun` cu pere]ii albi [i cu
tablourile scumpe, creau o atmosfer` deosebit de elegant`. De
partea cealalt` a patului erau atrnate ni[te portrete, probabil
ale str`bunicilor lui Thorne, judecnd dup` felul \n care erau
\mbr`ca]i. Josey era de-a dreptul cople[it` o avere inestima-
bil` se afla aici, pe ace[ti pere]i, [i el avea de gnd s` a[eze
tabloul acela ieftin printre attea minun`]ii.
Thorne, te rog, nu se poate s`-l ag`]i aici \n apartamen-
tul t`u, protest` ea. Arunc`-l la gunoi, dar nu-l pune aici. Este
prea ieftin!
{i ce conteaz`? o privi el uimit. Important este c` \l am
de la tine!
Ea zmbi recunosc`toare.
E[ti dr`gu], dar mai bine l-ai arunca!
La naiba, Josey! E[ti obsedat` de bani, nu-i a[a? Ce con-
teaz` c` a costat doar o mic` parte din ct valoreaz` celelalte?
Crezi c` asta e important pentru mine? Nu m` cuno[ti deloc...!
spuse el furios.
Josey \l privi, cu ochii \n lacrimi.
100 SUZANNE DYE
Dragul meu, aga]`-l unde-]i place! Iart`-m` te rog, m-am
\n[elat! Se aplec` spre el [i \ncepu s`-l s`rute frenetic. Thorne
rse [i o lu` \n bra]e; se \mp`car`, dar Josey [tia c` dup`
aceast` mic` ne\n]elegere vor mai veni [i altele. Motivele erau
\ntotdeauna acelea[i: banii [i \ncrederea. Nimic nu-i putea
zdruncina lui Thorne p`rerea c` Josey se c`s`torise cu el doar
pentru bani. |n ce prive[te \ncrederea, Josey ar fi putut s`-i
dest`inuiasc` secretul ei, dovedindu-i astfel c` se \n[elase,
dar asta \nsemna s`-l piard` [i \nc` nu era suficient de
preg`tit`.
Cteodat` se \ntreba de ce Thorne renun]ase la tot pentru
a se c`s`tori cu ea. Era o fat` ca toate celelalte; s-ar fi putut
pierde u[or \n mul]ime. |ntr-adev`r, era frumoas`, dar nu era
singura. Ce v`zuse el oare att de special la ea? Pentru c`, dac`
ar fi [tiut r`spunsul, Josey nu s-ar mai fi temut att de mult c`
\l va pierde.
|n cele din urm`, Josey ajunse la concluzia c` Thorne nu
era genul de b`rbat care s` acorde prea mult` aten]ie unei
femei a[a cum \[i dorea Eve Sanders, de exemplu. Dup` multe
ore de lucru la birou, el \[i dorea s` g`seasc` acas` o femeie
tandr`, care s`-i \ndeplineasc` toate dorin]ele, o sclav` a
iubirii, o amant` perfect`... Poate c` aceasta era ea, Josey.
Thorne se purta foarte frumos cu ea dar, uneori, toat`
aceast` bun`tate era att de rece! Sem`na cu un p`rinte care
d` copilului s`u bani pentru c` nu are suficient` vreme s` se
ocupe de el. |i cump`rase a ma[in` [i-i deschisese conturi la
toate magazinele mari din ora[, la care cndva nici nu
\ndr`znise s` viseze.
POVARA AMINTIRILOR 101
Ca orice femeie, Josey era \ncntat` de toate acestea. Cum
toate hainele ei erau vechi [i trebuiau modificate, se hot`r\ s`-[i
schimbe aproape integral garderoba [i cump`r` o sumedenie
de lucruri. Portarul o ajut` s` goleasc` ma[ina [i s` duc`
pachetele sus, cu liftul.
Arat`-mi! spuse el glume], tol`nindu-se \n pat printre
perne [i pachete.
O s` defilez pentru tine, r`spunse ea ner`bd`toare.
El o privi gale[ \n timp ce se \nvrtea prin fa]a lui ca un
manechin. P`strase la urm` surpriza cea mare o c`ma[` de
noapte transparent` pe care o cump`rase \n mod special pen-
tru el.
|]i place? \ntreb` ea dulce.
Thorne se ridic` \n capul oaselor [i o lu` \n bra]e.
Foarte inteligent! [opti el \n timp ce o s`ruta. Vreau s`
spun... c` ai \mbr`cat-o la urm`. Face ct toate celelalte la un
loc. E[ti sigur` c` nu ]i-a fost team` s`-mi ar`]i nota de plat`
\nainte?
Josey sesiz` ironia din vorbele lui [i zmbi \ncurcat`. A[a
procedaser` oare [i celelalte iubite ale lui? Se purtase mai
degrab` ca o amant` dect ca o so]ie?
Nu ]i-a pl`cut parada mea? \ntreb` ea [ov`itoare.
|mm! St`tea cu capul pe pieptul ei, s`rutndu-i sfrcurile
\nfiorate. }ine-o tot a[a c` va fi bine!
Dar cel mai mult o deranja pe Josey ironia din privirea lui
ori de cte ori \i aducea cte ceva: o bijuterie, un obiect de
lenjerie intim`, o po[et` scump`, cteodat` o carte. {i asta se
\ntmpla \n fiecare zi. Oare \[i trimitea secretara \ntr-o scurt`
102 SUZANNE DYE
pauz` la magazin \n locul lui, sau le cump`ra chiar el, \n drum
spre cas`? Josey nu [tia exact, dar se mul]umea s` priveasc`
toate acestea ca pe o confirmare a iubirii lui.
Cnd \ncerca s`-i mul]umeasc` o privea fix [i dorin]a
str`lucea s`lbatic \n ochii lui.
{tii cum trebuie s`-mi mul]ume[ti, mria el, iar Josey
sim]ea fiori reci pe [ira spin`rii.
{tia c` tot acest cinism din privirea lui avea r`d`cini adnci
\n copil`rie, cnd fusese \nv`]at s` dispre]uiasc` femeile, s` le
trateze ca pe ni[te fiin]e frivole, f`r` suflet. Cel mai mult pe
lume Josey ar fi dorit s` poat` schimba la el aceast` atitudine,
dar deocamdat` nu vedea solu]ia.
Extrem de politicos, Wragge \i ar`t` pe scurt cum mergeau
lucrurile \n cas`: unde se aflau serviciile de por]elan, paharele
scumpe de cristal [i argint`ria pe care erau gravate ini]ialele
lui Thorne. |i explic` apoi care erau atribu]iile fiec`rui servi-
tor. Totul \i p`rea acum lui Josey foarte bine pus la punct ; nu
aveau de ce s` se mute pn` nu ap`reau copiii.
Gndul o \nsp`imnta pe Josey ; Thorne \[i dorea copii
a[a cum spusese dar el nu cuno[tea secretul din via]a ei! Mai
mult ca sigur c`, dac` ar fi aflat acest secret, Thorne i-ar fi luat
copilul de lng` ea. Nu, nu era \ns`rcinat`; se c`s`torise doar
de o lun`! Dar dac` totu[i...?
Wragge intr` \n camer`, \[i drese vocea [i o \ntreb` la fel de
politicos ca de obicei dac` nu dore[te s`-l ajute la cur`]area
paharelor de cristal.
Josey zmbi [i accept` bucuroas`; nu era ocupat` [i \i f`cea
pl`cere s` stea cu el [i s`-l ajute. Wragge fu deosebit de \ncntat.
POVARA AMINTIRILOR 103
Sarah, femeia de serviciu, este cam neatent`, spuse el
drept explica]ie. A[a c` \ntotdeauna sp`l eu farfuriile fine [i
paharele de cristal.
Cteva minute mai trziu, Wragge sim]i din nou nevoia
unei explica]ii.
De fapt nu v` ceream ajutorul dac`...
|mi face pl`cere s` te ajut!
M` gr`besc pu]in pentru cina de mine sear`, continu`
el.
Ce cin`?
Cea pe care dumneavoastr` [i domnul Thorne o da]i
mine sear`! spuse uimit Wragge.
A, da! \ncerc` Josey s` \ndrepte lucrurile.
Vre]i s` comanda]i ceva special?
Nu, Wragge, sunt convins` c` te descurci mult mai bine
ca mine cu astfel de lucruri. Am toat` \ncrederea! spuse ea
\ncercnd s`-[i ascund` uimirea.
Seara, Thorne \ncerc` s`-i explice.
Totul s-a petrecut pe nea[teptate. Veri[oara mea a tele-
fonat c` vine \n ora[ cu so]ul ei [i vrea s` te cunoasc`.
Nu [tiam c` mai ai [i alte rude \n afar` de Maud!
Thorne rse amuzat.
Elaine este veri[oara tat`lui meu, spuse el gr`bit.
Probabil ne va aduce un dar de nunt` ; a[a este ea senti-
mental`. Am invitat doi colegi cu so]iile lor, ca s` nu fim
nevoi]i s`-i suport`m singuri pe Elaine [i Ralph, mai spuse el
zmbind. Vrei s` invi]i pe cineva?
104 SUZANNE DYE
Josey st`tu pu]in pe gnduri. Domnul Abernathy [i so]ia lui
fuseser` cei mai buni prieteni ai lui John [i \ntotdeauna
]inuser` la ea ca ni[te p`rin]i iubitori. Josey rosti ezitant
numele lor.
Am s-o rog pe doamna Pettigru s` le trimit` o invita]ie
lor, [i poate familiei Vinelli, ad`ug` Thorne. Stephen [i Zoe
Vinelli ar putea \nveseli un pic atmosfera.
Josey \mbr`c` o rochie elegant`, dar [i foarte cuminte \n
acela[i timp. Thorne o privi \n oglind` [i-i leg` la spate
colierul din jad [i diamante pe care i-l f`cuse cadou chiar \n
aceea[i zi. Se potrivea perfect cu rochia.
E[ti foarte frumoas` [i... primitoare, spuse el galant.
Sunt nervoas`!
De ce? Dup` cum ar`]i \i vei impresiona \n mod pl`cut pe
invita]i ; \n privin]a nervilor \ns`, te contrazic. E[ti poate cea
mai echilibrat` femeie din cte am cunoscut!
Complimentul \i d`du lui Josey puterea de a \ntmpina cu
zmbetul pe buze cei dinti musafiri: Elaine [i Ralph. |i antipa-
tiz` de la bun \nceput. Fa]a puternic fardat` a lui Elaine p`rea
fals`, iar Ralph, ro[u \n obraji, degaja un puternic miros de
alcool [i lo]iune de ras.
Elaine \i \ntinse mna, dar Ralph, dup` ce o privi admirativ
din cap pn`-n picioare, o lu` \n bra]e [i o s`rut` entuziast.
Deci, aceasta este noua mea veri[oar`! morm`i el.
Thorne, e[ti al naibii de norocos! Mai bine o vedeam eu
primul!
Josey cuno[tea genul acesta de b`rba]i care, la vederea
unei femei, ar fi f`cut orice s`-i stea \n preajm`.
POVARA AMINTIRILOR 105
Cred c` va trebui s-o la[i s` plece ca s`-i poat` \ntmpina
pe ceilal]i invita]i! spuse ironic Thorne privind-o \n ochi pe
Josey.
Ralph rse din nou:
Bine\n]eles, dragul meu! Dar s` nu pleci prea departe,
scumpo. Vreau s` ne cunoa[tem mai bine.
Thorne o lu` de mn` [i o trase de lng` Ralph, afar` din
hol.
Crezi c` po]i s`-l evi]i? \ntreb` el t`ios. Nu vreau s-o v`d
plngnd pe Elaine \n seara asta.
Soneria se auzi din nou [i fur` nevoi]i s` deschid` \nainte
ca Josey s` poat` r`spunde ceva. Erau colegii de serviciu ai lui
Thorne [i so]iile lor. Dup` ei sosir` cei doi Abernathy,
moment \n care Josey se mai \nvior` pu]in, de[i prevedea o
sear` dezastruoas`. |i conduse \n sufragerie, unde \ncerc` o
mic` schimbare, destinndu-i lui Ralph locul de lng` Zoe
Vinelli. Mi[carea implica [i un oarecare risc, deoarece Josey nu
[tia nimic despre Zoe, dar era mai bine a[a dect s` se simt`
pip`it` toat` seara.
Ie[i din nou \n hol pentru a-i \ntmpina pe so]ii Vinelli.
Stephen Vinelli era un b`rbat solid, mic de statur`, cu p`rul
grizonant [i cu o fa]` mare, prietenoas`. |i zmbi cu bun`tate
lui Josey [i-l felicit` pe Thorne pentru c` se c`s`torise cu o
femeie att de frumoas`.
So]ia lui era cu cel pu]in treizeci de ani mai tn`r` dect
el, cu fa]a p`trat` [i p`rul ro[cat. Ochii ei mici [i iscoditori o
cercetau cu aten]ie pe Josey.
106 SUZANNE DYE
Unde ai ]inut-o pn` acum, Thorne? \ntreb` ea cu un ton
afectat. Lumea zice c` voiai s-o ]ii ascuns`, descul]` [i \ns`rci-
nat`, cum spune un vechi proverb. Chiar a[a, dup` aproape o
lun`, noi nici s` nu [tim cum arat`?
Au fost \n luna de miere, Zoe! o temper` Stephen.
Ah, da, [i pun pariu c` Thorne n-a stat degeaba \n tot
acest r`stimp! Dar doamna Mocollan [tie ce vreau s` spun.
Unei femei \i face pl`cere s` mai fie scoas` \n lume din cnd
\n cnd.
Doamna Mocollan, \ntr-adev`r, rse zgomotos Stephen.
Dar eu voiam s`-i spun Josey [i, dac` ea nu-mi spune Stephen,
va avea de-a face cu mine!
Bine, Stephen! zmbi Josey.
{i eu sunt Zoe, spuse so]ia lui apucndu-l de bra] pe
Thorne. {i acum, haide]i la bar! Mi-e sete de mor! Thorne, tu
[tii ce-mi place!
Zoe nu-[i pierdu vremea cu doamnele \n vrst` din
sufragerie. |i privi \ns` cu mult` simpatie pe b`rba]i [i ochii \i
c`zur` pe Ralph, care o pl`cu din prima clip`. Cteva minute
mai trziu, discutau [i rdeau zgomotos \mpreun`. Stephen
nu p`rea deloc deranjat, Elaine \ns` reac]ion` imediat.
Josey \ncerc` s` discute cu ceilal]i invita]i, dar devenea din
ce \n ce mai \ngrijorat` din pricina lui Elaine. |n]elegea acum
de ce Thorne \i spusese c` nu vrea s-o vad` plngnd. Totu[i,
gre[eala era numai a lui. Nu trebuia s`-i cheme \n aceast`
forma]ie, dac` [tia ce fel de om este Ralph. Acum, singura
solu]ie era s` a[tepte ca totul s` se termine cu bine. Nimic nu
mai putea s` \ndrepte lucrurile.
POVARA AMINTIRILOR 107
Zoe [i Stephen r`maser` \n urma celorlal]i. Stephen [i
Thorne discutau aprins, Zoe \l privea fix pe Thorne [i ochii ei
spuneau totul.
Cum este s` fii so]ia celui mai cunoscut avocat din ora[?
\ntreb` ea v`dit ironic.
Josey nu r`spunse, iar Zoe continu` pe acela[i ton:
Vrei s` m` conduci la toalet`?
Josey o urm` \n t`cere.
V`d c` nu ai schimbat nimic pe aici, spuse Zoe oprindu-se
\n fa]a unui tablou [i privindu-l cu aten]ie.
Nu puteam s` stric atta perfec]iune!
Exact a[a spunea [i Eve! rse r`ut`cios Zoe.
Eve?
Da, am uitat s`-]i spun c` Eve este cea mai bun` prieten`
a mea. {i cred c` avea mult` dreptate \n ce te prive[te!
Josey o urm`, \ngrozit` cu gndul la cele ce aveau s`
urmeze.
|n ce sens?
Thorne este b`rbatul care \ntotdeauna a umblat cu femei
speciale. Ca Eve. Cu tine, lucrurile stau altfel; e[ti ultima per-
soan` cu care m` a[teptam s` se c`s`toreasc`.
Tu e[ti una din acele femei speciale? \ntreb` politicoas`
Josey deschiznd u[a b`ii.
Nu chiar, spuse Zoe \n timp ce se ruja \n oglind`. Ar`]i
bine, nimic de zis, dar nu ai acele calit`]i care fac o femeie
special` cum era Eve.
Sunt sigur` c` nu mi-ai spus-o ca pe un compliment, dar
eu a[a o voi lua, ad`ug` Josey.
108 SUZANNE DYE
Vezi? Este exact ce \]i spuneam! Dac` i-a[ fi zis lui Eve
aceste lucruri s-ar fi \nfuriat. Thorne are nevoie de femei
dinamice, sexy. O cnt`ri din cap pn`-n picioare pe Josey.
Nu-l vei p`stra prea mult` vreme, dar cred c` [tii deja acest
lucru. O mul]ime de femei au \ncercat \ns` el este mai...
Preten]ios?
Da, acesta este cuvntul potrivit. Poate crezi c` am un
interes anume s`...
Nu-i nevoie s` te obose[ti \ncercnd s` afli ce gndesc!
spuse calm Josey.
Chiar \mi placi, ad`ug` fals Zoe, dar vreau s`-]i dau un
sfat prietenesc stai departe de Eve! E gata s` te distrug` [i ar
face orice ca tu [i Thorne s` v` desp`r]i]i. {tie c` ascunzi ceva
din trecutul t`u pentru c` p`reai agitat` cnd ]i-a pus ni[te
\ntreb`ri. |n plus, tat`l ei este judec`tor [i are acces la
\nregistr`rile tuturor proceselor.
Josey sim]i toat` greutatea plafonului pe umerii ei, dar
\ncerc` s`-[i ascund` nelini[tea de ochii mici [i r`ut`cio[i ai lui
Zoe.
Cred c` te descurci singur` aici, spuse Josey \nchiznd
u[a \n urma ei.
Cnd intr` \n sufragerie, Thorne \i privi \ndelung fa]a foarte
palid`. |ncerca s` par` ct mai natural`, de[i \i venea foarte
greu. Cea dinti petrecere la care ea fusese gazda, se dovedise
un e[ec. Brusc, Thorne se ridic` \n picioare [i-i d`du de \n]eles
lui Stephen c` vor continua discu]ia la birou. |ntre timp, Zoe
se \ntorsese proasp`t rujat` [i fardat`, gata de plecare.
POVARA AMINTIRILOR 109
Ce ]i-a spus Zoe? o \ntreb` Thorne.
Zoe? repet` \ncet Josey. |mi povestea despre Eve
Sanders ; nu [tiam c` sunt prietene bune!
Nimeni nu este prieten cu Zoe Vinelli, ad`ug` ironic
Thorne.
Josey continu` \ngndurat`:
Se \ntreba ce-ai v`zut la mine.
Thorne o privi amuzat.
{i i-ai spus?
Cred c` nici eu nu [tiu prea bine. Oricum, Zoe crede c`,
\n scurt` vreme, te vei plictisi de mine totul e o chestiune de
timp.
La naiba! izbucni el violent. Ce scorpii sunt femeile cnd
se \ntlnesc! R`mi f`r` replic`! Dac` a[a stau lucrurile, fru-
moasa mea mic`, hai \n dormitor s`-]i ar`t ce-am v`zut eu la
tine. Dup` aceea \mi po]i spune cnd m` voi plictisi de tine.
Se iubir` cu pasiune, aproape s`lbatic, iar Josey crezu c` va
muri \n bra]ele pl`cerii. La sfr[it, el \i lu` mna [i i-o s`rut`
cu blnde]e.
Acum \n]elegi c` nu m` voi plictisi niciodat` de tine?
Vocea \i era deosebit de cald`.
Ea nu spuse nimic, dar mai trziu, cu capul pe pieptul lui,
cu ochii \n lacrimi, Josey \[i d`du seama de ce se c`s`torise
Thorne cu ea.
110 SUZANNE DYE
Capitolul 11
Josey re]inu un singur lucru din tot ce spusese Zoe nu
trebuia s` se mai ascund` descul]` [i \ns`rcinat`, chiar a[a!
Josey observase cu ct` invidie \i priviser` doamnele de la
petrecere mijlocul sub]ire [i bustul frumos modelat.
Dup` forma [i m`rimea plicurilor care soseau pe adresa lui
Thorne, multe dintre ele con]ineau invita]ii la diferite festi-
vit`]i mondene. Probabil c` Thorne era anun]at [i telefonic, la
serviciu, pentru c`, cel mai adesea, plicurile r`mneau
nedesf`cute printre c`r]i [i dosare pe masa de lucru.
|n diminea]a imediat urm`toare petrecerii, Josey intr` \n
biroul lui Thorne [i, pentru prima dat`, cercet` cu aten]ie
acele plicuri. Unul dintre ele con]inea invita]ia pentru o serat`
ce se ]inea s`pt`mna urm`toare!
Seara cnd \i m`rturisi lui Thorne c` [i-ar dori s` mearg`
acolo, acesta privi ne\ncrez`tor numele gazdelor \nscrise pe
plic, dar accept` f`r` ezitare.
Era unul din acele cocteiluri la care te duci pentru a vedea
[i a fi v`zut, nu pentru conversa]ii subtile sau pentru relaxare.
Thorne \i spusese pe drum c` organizatorul este un fost client
de-al lui pe care-l cuno[tea din copil`rie. Despre so]ia lui, nu
pomeni \ns` nimic.
|n momentul \n care v`zu casa, Josey \[i d`du seama c`
vechiul prieten al lui Thorne avea foarte mul]i bani. |i p`rea
bine c` \mbr`case cea mai scump` [i mai elegant` rochie pe
care o avea ampl`, spumoas`, cu cordon lat \n talie. Purta
colierul pe care Thorne i-l d`ruise de curnd, la care asortase
cerceii de jad [i br`]ara cu diamante.
Sunt miliardari? \ntreb` Josey \n timp ce urcau sc`rile din fa]`.
Da, r`spunse Thorne zmbind. Dar, oricum, relaxeaz`-te.
Miliardarii nu mu[c`!
Casa era foarte frumoas`, dar de zece ori mai rece dect
apartamentul lui Thorne. Camerele spa]ioase [i elegant mobi-
late formau cel mai bun decor pentru to]i acei oameni
dichisi]i care veniser` la petrecere.
Fur` opri]i de nenum`rate ori de prieteni de-ai lui Thorne
care voiau s-o cunoasc` [i, treptat, ajunser` \n aripa din stn-
ga a casei, unde se afla mai pu]in` lume.
Thorne se opri s` discute ceva legat de un caz cu un domn
mai \n vrst`. Josey ascult` o vreme, apoi, z`rind o mas`
\nc`rcat` cu bun`t`]i se apropie [i dup` cteva momente de
cump`n` alese o ciuperc` umplut`.
Eu n-a[ alege asta \n locul t`u!
|n spatele ei st`tea un b`rbat elegant, cam de aceea[i vrst`
cu Thorne, cu acela[i zmbet cuceritor pe chip care-l f`cea pe
Thorne un b`rbat fermec`tor [i att de diferit de ceilal]i. O
privea admirativ \n timp ce se apropia de mas`.
Dr`gu]! \[i spuse Josey, dar bine\n]eles, nu se compar` cu
Thorne.
112 SUZANNE DYE
De ce? \ntreb` ea ducnd ciuperca la gur`.
{tiu din surse sigure c` doamna casei obi[nuie[te s`
pun` lipici \n umpluturi.
{i ce s` fac atunci cu ea? \ntreb` nedumerit` Josey.
D`-mi-o mie! O lu` [i o a[ez` non[alant pe tav`. A[a, dac`
o faci cu mult` \ndr`zneal`, nimeni nu se va \ncumeta s`-]i
spun` nimic.
{i \ndr`zneala te ajut` [i \n cazul \n care ai mu[cat deja
din ea? \ntreb` Josey cu ochii scnteietori.
Te ui]i cu mult` insisten]` dac` cineva pare surprins [i \n
cele din urm` se vor \ntreba dac` au v`zut cu adev`rat sau
viseaz`. Rse zgomotos apoi continu`, privind-o din ce \n ce
mai insistent pe Josey. |ndr`zneala este suficient` doar \n clipa
\n care tu e[ti gazda.
A, da? zmbi Josey [i fa]a i se lumin`. Am \n]eles c` e[ti
un vechi prieten al lui Thorne.
Da, te-am v`zut stnd lng` el. Am fost amndoi b`ie]i
boga]i, dar f`r` mam`. Nu-i a[a c`-]i pare r`u pentru mine?
Pentru el, poate, dar pentru tine, nu! r`spunse Josey
\ncercnd s` par` serioas`.
Speram s`-]i strnesc pu]in compasiunea, dar se pare c`
am dat gre[ \nc` o dat`! |ntotdeauna vede el primul femeile
frumoase, iar eu m` aleg cu ce mai r`mne. Unde te-a g`sit?
Lui Josey astfel de glume \i p`reau inofensive, a[a c` zmbi
\n continuare [i explic` \n cteva cuvinte:
L-am cunoscut prin m`tu[a lui.
Maud? Vocea \i p`rea surprins`. Este cam ciudat`, con-
tinu` el. Dar, spune-mi, nu-]i pare r`u c` trebuie s`-l \mpar]i
cu altcineva?
POVARA AMINTIRILOR 113
Josey se \ntoarse [i r`mase uluit`. Thorne discuta aprins cu
Eve Sanders care-l luase de bra] [i-i zmbea seduc`tor.
Se nume[te Eve Sanders, ad`ug` el \n timp ce Josey
privea f`r` s` poat` scoate un cuvnt.
{tiu!
Nu trebuie s` ai \ncredere \n ea, continu` el \ncet. E o
tip` f`r` prejudec`]i [i nu accept` prea u[or \nfrngerea. De
ce nu-l la[i aici, s` pleci cu mine? Eu sunt b`rbatul unei sin-
gure femei credincios [i foarte tandru. Ce p`rere ai?
Josey \l privi \ngrozit`.
Ai \nnebunit? Cum s` fac asta? {i \n plus tu e[ti gazda,
cum s` pleci?
Nu-]i face griji \n aceast` privin]`. V-a]i cunoscut de
curnd sau tr`i]i \mpreun`?
De fapt tr`im \mpreun`, spuse calm` Josey, deci nu sunt liber`...
{i ce dac`? Acest lucru nu-l va \mpiedica s` flirteze \n con-
tinuare. Uite... Se opri o clip`. Nici m`car nu [tiu cum te cheam`!
O cheam` Josey Mocollan, Jake, [i s` nu ui]i acest lucru!
spuse Thorne lund-o protector de mijloc. Are verighet`, nu
se vede? \ntreb` el ridicnd mna lui Josey.
|mi pare r`u, n-am [tiut c` te-ai c`s`torit, b`trne!
Du-te naibii, b`trne! Josey, draga mea, ]ine verigheta
mai la vedere cnd te afli prin preajma unor indivizi ca Jake
Lamton. Nu c` s-ar sinchisi el prea mult de inel, dar poate o ia
mai \ncet!
Jake chicoti.
Nu credeam c` ]i se va \ntmpla ]ie una ca asta ; nu ]ie,
burlac b`trn! E superb` \ntr-adev`r, dar nu [tiam c` te-ai
c`s`torit. Am fost plecat \n California cteva luni. Cnd s-a
\ntmplat?
114 SUZANNE DYE
Luna trecut`.
Mmda! Ai grij` s` fie fericit`, altfel am s-o iau de lng`
tine!
Fa]a lui Thorne se \ntunec` brusc.
Vrei s` fii mai explicit? \ntreb` el t`ios.
Nu cred, r`spunse gr`bit Jake. Ai putea s` m` sco]i afar`
[i s`-mi tragi o b`taie ca pe vremuri... `... vii la o partid` de
golf duminic`?
Noi dormim pn` trziu duminic`, spuse arogant
Thorne, ca un mascul \nving`tor \n lupta pentru femel`. Hai
s` mergem, Josey! spuse el, tr`gnd-o \n urma lui.
Josey \l privi uimit`.
Nu vreau s` plec acum!
Nu m` intereseaz` ce vrei tu! spuse Thorne apucnd-o
strns de mn`.
Josey izbucni \n clipa \n care intrau pe u[a apartamentului.
S` te ia naiba, Thorne Mocollan, nu-mi place cum te
por]i! Toat` lumea a crezut c` sunt o u[uratic` dup` felul \n
care v` certa]i pentru mine. N-am [tiut cine era, pn` \n clipa
\n care...
Da! Pn` cnd ]i-a spus c` este gazda miliardar`, [i deja
au \nceput s`-]i sune clopo]eii de nunt` \n urechi.
Vrei cumva s` m` insul]i? \ntreb` calm` Josey.
Vreau s` fiu realist! spuse el ironic. }i-a sugerat foarte
clar c` te vrea, am dreptate?
N... da... nu [tiu!
Te dorea, dar fii lini[tit`! ad`ug` r`ut`cios Thorne. Jake
vrea toate femeile pe care le am eu.
Josey \i rse \n nas.
POVARA AMINTIRILOR 115
V`d c` ave]i acelea[i gusturi!
De ce nu i-ai spus c` e[ti m`ritat`?
Pentru c` totul era doar o glum` \n genul celor care se
fac la petreceri la care noi n-am fost \n ultima vreme, \i
aminti prompt Josey.
{i nici nu vom merge pn` cnd nu \ncetezi s` mai flirtezi
\n spatele meu, spuse el.
Asta crezi tu despre mine, Thorne? se \ntrist` Josey.
Nu [tiu ce s` cred despre tine. Cu un gest obosit, Thorne
\[i sl`bi nodul de la cravat`. P`rea decep]ionat, iar ochii \i erau
neobi[nuit de tri[ti. Nu mi-ai dat voie s` te cunosc, Josey. Jake
Lamton are o c`snicie foarte modern` cu care eu nu sunt de
acord. Rachel Lamton e o femeie rapace, dar lui nu-i pas` c]i
b`rba]i aduce \n cas` atta vreme ct \l las` \n pace s`-[i vad`
de glumele lui proaste. Este adev`rat c` a fost \n California [i
probabil nu [tia c` m-am \nsurat, dar dac` ar fi [tiut s-ar fi
comportat identic. Prietenia lui pentru mine nu e tocmai
loial`.
Nu-mi vine s` cred ce aud, Thorne! Chiar nu-]i dai seama
c` sunt numai a ta [i c` nu-mi pas` ce spune Jake sau oricare alt
b`rbat? Nu ai deloc \ncredere \n mine? \ntreb` nec`jit` Josey.
Tu ai \ncredere \n mine? o privi cu senin`tate Thorne.
Sau sunt doar b`rbatul care-]i cump`r` lucruri frumoase [i te
satisface din punct de vedere sexual?
Nu dau dou` parale pe lucruri! spuse ea printre din]i.
Ia-le pe toate! Nu am devoie de nimic!
Deci nu-]i place colierul pe care ]i l-am dat? continu` el
s-o tachineze, tr`gnd-o spre el. Ai dreptate, Rachel Lamton
purta la gt un diamant ce valora o avere.
116 SUZANNE DYE
N-am nevoie de el! Se ag`]` de gtul lui [i-l s`rut` pe
obraz. Iube[te-m`, Thorne. Las`-m` s`-]i ar`t c` doar tu con-
tezi pentru mine!
De ce te-ai m`ritat cu mine, Josey? \ntreb` el absent, ca [i
cum nu auzise cuvintele ei. Ochii \i erau \ntuneca]i [i fa]a i se
crispase. |n nici un caz pentru c` m` iubeai, nu-i a[a?
Josey \i evit` privirea.
Nici tu nu m` iubeai!
Eu am fost sincer cu tine. Te doream ca un nebun [i \nc`
te mai doresc!
Asta este tot ce vrei de la mine? \ntreb` dezam`git` Josey.
Este tot ce am vrut de la tine [i, trebuie s` recunosc, ai
dep`[it cu mult a[tept`rile, spuse el calm. |nclin` pu]in capul
[i o s`rut` pe gt. Inima ei b`tea cu putere.
Cum se deschide chestia asta dr`gu]`? \ntreb` el bjbind
cu degetele prin faldurile rochiei. N-a[ vrea s-o rup!
Josey \i ar`t` cum se desface cordonul [i, cu mi[c`ri lente,
Thorne \i scoase hainele apoi se dezbr`c` [i el.
Ct e[ti de frumoas`! rosti el cu emo]ie \n glas. |mi place
cum \]i bate inima! Se a[ez` \n genunchi lng` pat.
{i ce-]i spune acest lucru? [opti ea.
C` m` dore[ti! Atinse u[or colierul cu degetele.
A, l-am uitat! spuse Josey \ncercnd s` deschid` colierul
cu mini tremurnde.
Nu, las`-l! spuse el. Cnd \l privesc [tiu mai bine care este
locul meu al`turi de tine!
Josey \l fulger` cu privirea, dar el o s`lt` ca pe un fulg [i o
aduse \n pat. Se iubir` s`lbatic cu o pasiune pe care Josey n-o
mai \ncercase pn` atunci.
POVARA AMINTIRILOR 117
}i-e foame? \ntreb` Thorne cnd lini[tea se a[ternu peste ei.
Da. O s` preg`tesc ceva, r`spunse \mbujorat` Josey.
Nu, las`-m` pe mine! Avem sigur ceva \n frigider, ad`ug`
el tandru. Eu trebuie s` aduc mncarea; drept pedeaps`!
Inten]ionam s` te duc s` lu`m cina \n ora[ dup` petrecere, dar
am fost mult prea nervos.
Aduse ni[te sandvi[uri cu carne, salat` verde [i bere. Josey
se rezem` de perne, iar Thorne a[ez` tava \ntre ei [i deschise
televizorul.
Nu-]i pas` prea mult de bijuteriile acestea, nu-i a[a? o
\ntreb` Thorne cnd ea \[i scoase colierul ca s`-l a[eze pe
mas`.
}i-am spus c` nu! |mi place s` le port, dar, vezi tu,
lucrurile nu prea conteaz` pentru mine. Zmbi trist apoi con-
tinu`: Cred c` am \nv`]at acest lucru \n copil`rie, p`rin]ii mei
erau s`raci dar foarte ferici]i.
Da, \n]eleg! r`spunse el \ncet. Nu m-am purtat prea fru-
mos cu tine, nu-i a[a? Mai degrab` am vrut s` cred toate aces-
tea despre tine.
Ai vrut s` crezi? Fruntea i se \ncrunt` [i uimirea i se citea
pe chip. Dac` te face fericit, n-ai dect s` crezi \n continuare.
Ochii lui str`luceau ciudat.
Abia acum \ncep s` \n]eleg. M` vei ierta, Josey? O s`rut`
pe gt acolo unde sngele se sim]ea pulsnd cu putere.
Corpul nu poate min]i niciodat`, Josey!
Uneori este chiar foarte \n[el`tor, spuse ea grav.
Da, poate... Lu` din tav` o ceap` verde [i spuse amuzat.
Ceap` [i usturoi verde! Nu-i nimic... dac` mnc`m amndoi,
totul este \n regul`... Vrei?
118 SUZANNE DYE
Capitolul 12
Totul merse bine pn` \n ziua \n care, \ntorcndu-se acas`,
Josey \l g`si pe Thorne \mpachetnd. {ifonierul era aproape
gol, iar pe podea se aflau dou` valize mari \nc`rcate cu lucruri.
Unde pleci? \ntreb` ea.
Thorne \[i ridic` privirea [i rosti \ngndurat:
La New York... Probleme de serviciu. M` \ntorc \n cteva
zile, cel mult o s`pt`mn`! Lu` un pumn de cravate, le cercet`
cu aten]ie [i alese trei dintre ele.
{tiai c` pleci? murmur` ea. Mai mult ca sigur c` [tiai
v`d c` l-ai trimis pe Wragge s`-]i duc` la cur`]at costumele.
Nu mai face atta caz, Josey! spuse el iritat. N-am timp de
toanele tale!
Te duc la aeroport!
Nu, prefer s` m` duc` Wragge. Ma[ina are o mic`
defec]iune [i poate r`mne \n pan` la \ntoarcere.
Ia-m` cu tine la New York, spuse ea disperat`.
Ai \nnebunit? \ntreb` Thorne. {i a[a sunt \n \ntrziere!
Pot s` vin mai trziu, cu alt avion. La ce hotel vei sta?
Josey, aici este vorba despre o c`l`torie de afaceri. Nu am
timp de tine, \n]elege! Din cauza asta nu ]i-am spus; nu voiam
scene!
Nu te voi deranja! spuse ea umil.
Josey, \mi place la nebunie via]a noastr` sexual`, dar nu
cred c` voi avea energia necesar` s` te satisfac a[a cum ai tu
nevoie, mai ales \ntr-o c`l`torie de afaceri ca asta. Am nevoie
de toate resursele mele ca s` c[tig procesul. Deci... \mi pare
r`u!
Josey se \mbujor`; mai bine primea o palm` dect s` aud`
a[a ceva din gura lui.
Eu... e... am... nu am vrut... nu din cauza asta... se blbi
ea.
Hai, Josey, fii serioas`! spuse ironic Thorne. {tii bine ct
m` dore[ti! Ridic` valiza [i o cnt`ri \n mn`. Crezi c` nu [tiu?
Nici n-apuc s` m` a[ez \n pat c` te-ai [i \ncins. Automat! {tiu
c` erai virgin` cnd ne-am c`s`torit, dar cred c` Dumnezeu a
vrut a[a altfel ce s-ar fi \ntmplat dac` te-ai fi pornit mai
devreme?
F`r` s` ]in` cont de fa]a \ngrozit` a lui Josey, o s`rut` scurt
pe obraz [i se \ndrept` hot`rt spre u[`. Josey se a[ez` \n pat,
cu ochii \n lacrimi. |i era att de ru[ine! Bine c` plecase!
Devenise att de vulnerabil` \nct vorbele lui o duruser`
enorm.
Josey [tia foarte bine c` pentru o persoan` care nu iube[te,
sexul nu \nseamn` absolut nimic. Ce proast` fusese c` nu
con[tientizase acest lucru mai devreme! Thorne n-o iubea [i
120 SUZANNE DYE
probabil \i era o povar`. Gndul acesta o \nnebunea.
Cnd [i-o amintea pe Eve Sandres \n bra]ele lui, gelozia \[i
\nfigea adnc ghearele \n inima ei. Trupul lui bine cl`dit,
exprimnd att vigoare, atta frumuse]e masculin`, \i d`dea
mereu fiori; nu putea s` nege. Dar toate acestea se \ntmplau
pentru c`-l iubea att de mult!
|ncepu s` plng` [i trupul i se cutremura spasmodic.
Plngea pentru ea, pentru durerea pe care o sim]ea acum \n
suflet [i pentru tot ce va sim]i cnd el \i va spune c` n-o mai
dore[te.
|n cele din urm` c`zu \ntr-un somn adnc [i nu se mai trezi
dect \n clipa \n care Wragge cioc`ni la u[`. |n camer` se
f`cuse frig [i era \ntuneric. |[i ridic` obosit` capul dintre
perne.
Ce este? \ntreb` ea scurt, cu o voce care parc` nu era a
ei.
Sunt eu, Wragge! Cina este gata, doamn` Mocollan!
Scuz`-m`, Wragge, nu pot s` m`nnc \n seara asta! spuse
ea extenuat`.
Nu vre]i nici m`car un ceai sau o cafea?
Nu, mul]umesc!
Se scul` cu greu, ca o b`trnic` obosit`, \mbr`c` cea mai
groas` c`ma[` de noapte pe care o avea [i se \ntoarse \n pat.
F`r` Thorne, salteaua [i pernele erau reci [i incomode porni
c`ldura [i se \nveli mai bine cu p`tura. |n zori, tremurnd din
toate \ncheieturile se furi[` \n buc`t`rie. Nu dormise bine [i
corpul o durea de parc` f`cuse grip`. |i trebuia o cea[c` de
cafea [i nu mai putea s` a[tepte ca Wrage s` se trezeasc`.
POVARA AMINTIRILOR 121
Speriat de mirosul de cafea, Wragge d`du buzna \n
buc`t`rie. Ar`ta pu]in obosit, dar era la fel de corect \mbr`cat
ca \n fiecare zi.
|mi pare r`u c`-]i fac deranj \n buc`t`rie, se scuz` Josey,
dar nu mai puteam a[tepta s` te treze[ti.
Este buc`t`ria dumneavoastr`, doamn` Mocollan, spuse
el turnndu-i cafeaua \n cea[c`. S` v` preg`tesc ceva pentru
micul dejun?
{tii s` g`te[ti? \ntreb` ea \ncercnd s` zmbeasc`.
Cnd este nevoie g`tesc destul de bine. Odat` chiar am
preg`tit cina pentru tat`l domnului Thorne, dar dumnealui
\i pl`ceau felurile simple, nu era preten]ios ca domnul
Thorne.
|l cuno[ti pe domnul Thorne de mult` vreme, nu-i a[a?
\ntreb` Josey privindu-l cum punea la pr`jit [unc` \ntr-o tigaie
cu capac.
De cnd era un b`ie]el. A fost mereu un copil cuminte,
curat, t`cut, care nu ie[ea la joac` \mpreun` cu b`ie]ii de vrs-
ta lui. |[i dorea cu disperare o mam`, iar golul din inim` i s-a
mai umplut cnd m`tu[a Maud a ap`rut \n via]a lui.
A, o cuno[ti [i pe Maud? \ntreb` ner`bd`toare Josey.
Deci o cunoa[te]i [i dumneavoastr`?
Bine\n]eles, de ani de zile. Lucram pentru ea cnd l-am
cunoscut pe Thorne.
Nu mi-a povestit, p`ru surprins Wragge. Credeam c`
sunte]i una dintre... prietenele dumnealui. {ti]i... `... una din-
tre acelea pe care le cuno[tea mai de mult. Dar pe Theodore
\l [ti]i?
122 SUZANNE DYE
Bine\n]eles!
Este fratele meu, zmbi \ncntat Wragge. Domni[oara
Maud l-a angajat prin doamna Mocollan, mama domnului
Thorne. Prin intermediul nostru, al meu [i al lui Theodore,
domnul Thorne a cunoscut-o pe domni[oara Maud. Avea cam
paisprezece ani pe atunci.
Tat`l lui Thorne nu s-a sup`rat?
Wragge zmbi oarecum amuzat.
A fost foarte sup`rat pe mine, dar i-a trecut cnd [i-a dat
seama c` domni[oara Maud este o persoan` dr`gu]`... Era att
de gelos, de posesiv! Ce era al lui era al lui [i n-ar fi l`sat pe
nimeni s`-i ia fiul. |n privin]a asta, domnul Thorne \i seam`n`
mult! ad`ug` el zmbindu-i cu sub\n]eles.
Gelos [i posesiv, Thorne? Probabil, dar cu siguran]` nu din
cauza dragostei, gndi Josey.
Era dr`gu] cu Thorne? \ntreb` ea.
Da, \l r`sf`]a foarte mult. Dar [i domnul Thorne se purta
frumos cu tat`l s`u. Singura dat` cnd l-a sup`rat r`u, a fost \n
momentul \n care n-a vrut s` intre \n firma lui, dup` ce a ter-
minat facultatea. Mai trziu, \ns` domnul Mocollan a fost mn-
dru de el. Ct despre femei \l sunau zi [i noapte. Wragge
scoase ou`le din tigaie [i le a[ez` pe o farfurie al`turi de [unca
pr`jit`. {i \nc` \l mai sun`, continu` el, dar m-a rugat s` le
transmit c` nu mai are nici un ban pentru c` i-a pierdut pe
to]i. N-a ]inut \ns` cu toate! chicoti el. Mi-a spus apoi s` le
transmit din nou c` s-a c`s`torit [i vrea s` fie l`sat \n pace. Nici
asta n-a prea ]inut! rse el din nou. Pe domni[oara Sanders, de
exemplu, n-o poate opri nimic. Femeia asta chiar [i-l dore[te
al`turi de ea!
POVARA AMINTIRILOR 123
{tiu, spuse \ngndurat` Josey.
El o privi zmbind, cercetndu-i atent fa]a palid`.
Nu ave]i de ce s` v` teme]i, doamn` Josey, dac` \mi per-
mite]i s` v-o spun, ad`ug` el cu blnde]e \n voce. Domnul
Thorne este b`rbatul c`ruia nu-i trebuie dect o singur`
femeie, la fel ca [i tat`l s`u care nu s-a rec`s`torit niciodat`. O
femeie inteligent` ca dumneavoastr` nu se va speria de com-
portamentul nu tocmai elegant al domnului Thorne. O femeie
inteligent` [tie \ntotdeauna s` priveasc` dincolo de aparen]e!
Mul]umesc, Wragge! zmbi anemic Josey. {tiu ce vrei s`
spui, dar nu cred c` se potrive[te \n cazul meu. N-are nici un
rost s` \ncerci s` \nmoi inima unui b`rbat c`ruia pur [i simplu
nu-i pas` de tine.
Nu-i pas`? De dumneavoastr`? zmbi Wragge. Nu cred
asta, doamn` Josey.
Josey trase adnc aer \n piept [i Wragge schimb` subiectul.
Un lucru era \ns` foarte limpede Wragge o acceptase. Acum
era doamna Josey.
Discutar` \ndelung \n zilele ce urmar`, nu numai despre
Thorne ci despre tot felul de nimicuri. Wragge era un filozof
domestic, foarte echilibrat, cu un ra]ionament simplu [i
s`n`tos. Josey era singur` [i-i pl`cea la nebunie s` asculte
pove[tile lui despre micul Thorne, la care ea nu avusese
acces pn` atunci.
Thorne suna \n fiecare zi, la diverse ore, [i \ntotdeauna
voia s` discute cu ea. |l interesa fiecare am`nunt al vie]ii ei de
zi cu zi [i Josey \ncepu s` cread` c` o suspecta de ceva. |i
povesti despre lungile discu]ii cu Wragge [i uneori, triste]ea i
se citea \n glas. La sfr[itul discu]iei, Thornei \i spunea de
124 SUZANNE DYE
fiecare dat` c` se gr`be[te s` termine [i s` se \ntoarc` la
Atlanta ct mai repede posibil. Dar [ederea lui se prelungise;
nu lipsea doar de cteva zile a[a cum \i spusese la \nceput
trecuse aproape o s`pt`mn` de cnd plecase.
|ntr-o sear`, Josey primi un telefon de la Jake Lamton. Cu
o voce languroas`, care d`dea probabil fiori multora dintre
femeile cu care se \ntlnea, o \ntreb` dac` nu dore[te s` ia
cina \mpreun`. Josey refuz` categoric, [i, pentru c` Jake
insista, fu nevoit` s`-i \nchid` telefonul. Wragge tocmai trecea
prin hol [i Josey \i povesti \ntmplarea.
Nu v` enerva]i din cauza domnului Jake! chicoti el. Tot
timpul a existat un fel de joc stupid \ntre el [i domnul...
Thorne, \nc` de pe vremea cnd erau copii tot timpul \[i
furau unul altuia fetele. Nici dup` ce s-a \nsurat domnul
Jake nu s-a potolit. Domnul Thorne nu s-a sup`rat niciodat`
pentru c` nu-i p`sa deloc dac` Jake \i fura fata sau nu.
Probabil nu ]inea destul de mult la ele. De data asta \ns`,
domnul Jake o va \ncurca dac` afl` domnul Thorne c` v` d`
trcoale.
Josey zmbi. Jake era dr`gu] [i poate c` ar fi devenit buni
prieteni dac` Thorne n-ar fi fost att de gelos.
Chiar \n acel moment se auzi soneria.
Deschid eu, se oferi Josey, drept pentru care Wragge se
\ntoarse \n buc`t`rie s` lustruiasc` tacmurile de argint.
Nu era deloc aranjat` [i spera s` fie luat` drept servitoare
dac` vizita ar fi fost una preten]ioas`. Purta vechii ei blugi [i
p`rul \i era strns \n dezordine \n vrful capului. Sim]i c` \i
\nghea]` respira]ia cnd, deschiznd u[a, \l v`zu \n prag pe
Tony Leydon.
POVARA AMINTIRILOR 125
Jocelyn! [opti el. C... ce faci aici? Se rezem` de tocul u[ii.
N... nu este casa domnului Mocollan?
De ce oare deschisese u[a tocmai acum?
Ba da! spuse ea cu r`ceal`. Ce vrei?
St`tea \n u[` f`r` nici cea mai vag` inten]ie de a-l l`sa
\n`untru. Tony ]inea \n mn` un dosar [i o privea uimit.
E... eu, trebuia... [eful meu m-a rugat s`-i aduc ni[te acte
domnului Mocollan... Se opri brusc. Josey, ce cau]i aici?
Locuiesc aici, dar nu cred c` este treaba ta, spuse ea
dintr-o suflare.
Locuie[ti aici? O privea uluit. Da, \n]eleg!
Nu cred c` \n]elegi, spuse ea t`ios. Acestea sunt actele?
Da.
D`-mi-le [i ie[i afar`! |i trnti u[a \n fa]`.
Tremura acum din toate \ncheieturile la gndul c` Thorne
ar fi putut afla adev`rul \ntr-o secund`. Tony era \n stare de
orice r`utate numai ca s` se r`zbune. Josey \[i aminti cu
groaz` c`-i d`duse voie cndva s-o ating`, ba chiar s-o s`rute!
Acum, Tony nu mai era deloc atr`g`tor; se \ngr`[ase mult [i-i
p`rea lui Josey de-a dreptul resping`tor. Dar nu fusese oare
dintotdeauna a[a?
Un ceas mai trziu, cnd telefonul se auzi sunnd, Josey
mai tremura \nc`. Era Tony.
Cred c` ai uitat s`-mi vorbe[ti despre cel mai important
lucru, doamn` Mocollan! spuse el ironic.
Inima lui Josey b`tea cu putere.
{i ce dac`? \ntreb` ea dispre]uitor. Eu nu am spus nimic.
Tu ai tras concluziile!
126 SUZANNE DYE
{tiu, [tiu! Dar m` \ntrebam... F`cu o scurt` pauz`. M-am
\ntors la [eful meu cel ro[covan [i am adus vorba despre
Mocollan. Mi-a povestit totul despre tine [i p`rea destul de
entuziasmat. A]i luat masa \mpreun` cu el [i cu so]ia lui, nu-i
a[a?
{i...? continu` pe acela[i ton Josey.
|[i aminte[ti de b`trnul Stephen Vinelli? Are o so]ie
tn`r` pe care trebuie s-o supravegheze permanent.
Josey \i auzea respira]ia \n receptor.
{i, bine\n]eles, tu e[ti foarte bucuros s`-l aju]i! |n regul`,
Tony, acum c` te-ai distrat destul, te rog s` ie[i din via]a mea!
Nici m`car nu vreau s` mai aud de tine!
Cred [i eu! Dar mai bine s` discut`m toate aceste lucruri
disear`, la cin`! spuse el \ncet. |]i mai aminte[ti restaurantul
nostru preferat?
Josey trnti receptorul. R`mase \mpietrit` lng` telefon
cnd \l auzi din nou sunnd.
Nu \nchide pn` ce nu m` vei fi ascultat cu aten]ie! De
data asta, vocea lui Tony era mult mai rece [i mai hot`rt`. Am
aflat din convesa]ia mea cu Vinelli c` nimeni nu [tie nimic
despre trecutul t`u de dup` gratii. Cred c` nici lui Mocollan
nu i-ai spus nimic, iar el nu te mai recunoa[te pentru c` te-a
v`zut o singur` dat` [i pe vremea aceea erai blond`. Altfel nu
se \nsura cu tine ca s` afle tot ora[ul c` so]ia lui este o fost`
pu[c`ria[`, nu-i a[a? Dac` nu-]i pas` ce se va \ntmpla, stai
acas` \n seara asta. Dar dac` nu vrei s` povestesc tuturor
\ntmplarea, atunci s` te g`sesc la Luigi la [apte fix. De data
asta el trnti telefonul.
POVARA AMINTIRILOR 127
P`rea foarte mul]umit cnd o v`zu intrnd \n restaurantul
italian \n seara aceea. Nu se schimbase purta \nc` blugi [i
o hain` mai veche din piele; fa]a \i era obosit` [i foarte
palid`.
Ia loc, draga mea! Se ridic` [i-i ]inu scaunul. Ce vrei s`
m`nnci? Spaghetti, ca de obicei? Am v`zut c` figureaz` \n
meniu...
Doar o cafea, te rog, \i spuse Josey chelneri]ei care
a[tepta politicos comanda. Uite, Tony, continu` ea repede
cnd r`maser` singur. Nu am nici un chef s` iau masa cu tine.
Sunt aici doar pentru un singur lucru s` aflu ce vrei de fapt!
{tii, chiar te-ai schimbat! spuse el [i pe fa]a unsuroas` \i
ap`ru un zmbet larg. Chiar [i cu blugii `[tia vechi e[ti mai fru-
moas` ca oricnd, dac` pot spune astfel. Ce-a zis Mocollan
cnd te-a v`zut a doua oar`? A putut s` doarm` bine noaptea?
Josey se strmb` dezgustat`, iar Tony puse exact degetul pe
ran`. Nu [tie, a[a e? Mocollan e un tip arogant c`ruia nu-i pas`
de nimic; i-ar fi povestit lui Stephen [i dac` Stephen [tie,
atunci [tie [i Zoe. Dar ea n-a suflat nici un cuvnt despre asta
cnd am \ntrebat-o de tine.
Da, Tony, ai aflat c` so]ul meu nu [tie. }i-e mai bine
acum?
|ntr-un fel, da. Mi-ar pl`cea s`-i mai scot aerele din cap
nenorocitului! O c`uta cu lumnarea! Dar am s` amn
pl`cerea pn` \n clipa \n care tu m` vei for]a s` dezv`lui totul,
spuse el r`ut`cios [i mul]umirea i se citea pe chip. Daa... [i
acum c` am stabilit cine [tie [i cine nu, putem trece la lucruri
mai serioase.
128 SUZANNE DYE
Nemernicule! spuse \ngrozit` Josey. Nu discut`m nimic!
E rndul meu acum s` te amenin]! Ce-ai zice dac` i-a[ spune
[efului t`u c` e[ti un ho]?
Tony se l`s` pu]in pe spate [i \ncepu s` rd` zgomotos.
|mi pare r`u c` trebuie s` ]i-o spun, Josey, dar el [tie deja
totul despre mine. A, nu ]i-am spus? continu` el pe acela[i ton.
Stephen Vinelli este na[ul meu, un vechi prieten de-al
p`rin]ilor, cel care l-a convins pe Mocollan s` preia cazul meu.
Altfel nu s-ar fi deranjat. Scuze, dar nu-mi po]i face nici un r`u
\n felul acesta! Zmbi larg [i o privi \n ochi. Ce zici, putem
vorbi acum?
Ce vrei, Tony? \ntreb` ea obosit`. Bani? Urm` o scurt`
pauz`, apoi Tony \i r`spunse privind-o fix \n ochi.
Ai o datorie la mine! Josey \l privea nedumerit`. Vreau
trupul t`u, iubito trupul t`u frumos. Ai devenit o femeie
superb`. Nu mai e[ti virgina aceea frigid` pe care o [tiam.
Cred c` Thorne te-a \nv`]at o mul]ime de lucruri interesante
\n domeniu [i care s` te ajute s`-]i achi]i datoriile. |[i linse
mul]umit buzele.
Josey era galben` ca ceara [i nu mai putea scoate nici un
cuvnt.
S` te ia dracu! spuse printre din]i.
Gura lui Tony se schimonosi \ntr-un fel de rnjet.
Cum vrei tu, dar o s`-]i par` r`u. Primul lucru pe care-l
voi face va fi s` povestesc tot ce [tiu, ba chiar un pic mai mult
unuia dintre acele ziare de scandal care [tiu s` scoat` lucrurile
la iveal` \ntr-o lumin` special`. Dup` toate acestea, domnul
Mocollan nu va mai putea scoate capul \n lume, te asigur!
POVARA AMINTIRILOR 129
{i de unde [tiu eu c` nu te vei duce oricum la ziare?
\ntreb` senin` Josey.
Lui Tony i se p`ru c` \nghi]ise momeala [i fa]a i se lumin`.
Po]i s` ai \ncredere! spuse el curtenitor. Dar toate
am`nuntele acestea le vom discuta la urm`toarea noastr`
\ntlnire. Ne vedem mine la ora opt, la cin`. {i... te rog s`
por]i ceva mai sexy! A[a, ca s` fiu mndru de tine! |i mngie
u[or obrajii; Josey se scutur`.
N-am s` iau niciodat` masa cu tine! |i voi spune totul lui
Thorne...
N-ai cum, este plecat la New York pn` smb`t`, con-
tinu` batjocoritor Tony. Dup` noaptea pe care o vom petrece
\mpreun`, vom discuta amndoi mai relaxat. Chelneri]a
venise cu nota de plat`, iar Josey profit` de acest moment pen-
tru a se ridica. Scaunul c`zu cu zgomot. O s` te sun eu s`-]i
spun unde se va \ntmpla! strig` \n urma ei Tony.
Josey \[i pl`ti cafeaua [i ie[i cu privirea \nce]o[at`, alb` ca
un mort. Str`zile erau \ntunecate, dar mergea \nainte ca un
robot, f`r` s` [tie unde se afl`. O ma[in` trecu pe lng` ea \n
tromb` [i o stropi din cap pn`-n picioare. De-abia \n acel
moment \[i d`du seama c` ploua [i c` era ud` leoarc`.
|n fa]a casei, portarul o privi uimit [i ap`s` butonul liftu-
lui f`r` s` scoat` un cuvnt. Din fericire, Josey reu[i s`
p`trund` \n apartament f`r` ca Wragge s-o vad` [i, o dat`
ajuns` \n camera ei se dezbr`c` \n grab` de hainele ude.
|ncerca zadarnic s` g`seasc` o solu]ie pn` a doua zi, de[i [tia
c` Tony nu s-ar fi mul]umit cu o singur` noapte. El voia \ntot-
deauna mai mult.
130 SUZANNE DYE
S`-i spun` tot adev`rul lui Thorne? Nu, nu asta era problema.
Thorne avea s` afle oricum adev`rul. Ea trebuia s`-l \mpiedice
pe Tony s` mearg` la ziare. Dac` ar fi divor]at de Thorne,
lucrurile n-ar mai fi fost att de grave. O fost` so]ie nu prezenta
la fel de mult interes ca una actual`. Poate c`, \n cazul \n care
Tony ar fi aflat inten]ia ei, nici nu s-ar mai fi sinchisit de ziare [i
de povestea lor. Dac` p`r`sea ora[ul, ar fi fost cu att mai bine.
De fapt, \ntlnirea cu Tony spusese lucrurilor pe nume
pentru c`, mai devreme sau mai trziu, Thorne avea s`
descopere adev`rul; [i asta ar fi \nsemnat divor]ul. |[i mu[c`
nervoas` buzele. Nu, nu trebuia s`-l mai vad`; va pleca mine
\n zori [i toate se vor limpezi.
Wragge b`tu u[or la u[`.
Doamn` Josey, v` sim]i]i bine?
Da, Wragge, mul]umesc!
Cina este gata.
Cina? Dumnezeule, nici m`car nu putea s` vad` mncare!
Deschise u[a ochii pln[i, fa]a palid` [i p`rul \n dezor-
dine vorbeau \n locul ei.
Am luat... masa \n ora[, Wragge!
Nu [tiam c` ave]i planuri s` mnca]i \n ora[, doamn`
Josey! spuse el cu blnde]e, ridicnd blugii umezi [i tricoul ce
z`ceau pe podea.
A, nu a fost ceva premeditat. Am fost la un film [i, \n
drum spre cas`, am luat o pizza.
Nici o problem`! ad`ug` Wragge. A sunat domnul
Thorne [i i-a p`rut foarte r`u c` nu v-a g`sit.
Inima lui Josey b`tea s`-i sar` din piept. De ce nu mai vor-
bise cu el \nc` o dat`? gndi cu p`rere de r`u.
POVARA AMINTIRILOR 131
Ce a spus?
Nimic... i-am povestit de telefon [i c` a]i ie[it.
Da, m-a sunat o veche prieten`, s` mergem la un film.
Wragge ie[i gnditor. {tia c` ceva nu este \n regul`, dar nu
putea s` pun` degetul pe ran`. Josey \nchise repede u[a \n
urma lui [i \ncepu s` se gndeasc`. |i trebuiau bani, dar nu
voia s`-i foloseasc` pe cei de la Thorne. Avea ni[te economii
ale ei pe ni[te cecuri, dar nu era suficient. |mpachet` \n grab`
hainele sub]iri \ntr-o valiz`, iar pe cele groase \ntr-un gea-
mantan mai mare. Cele mai multe haine de iarn` fuseser`
cump`rate de Thorne, dar era stupid s` nu [i le ia. Ar fi avut
nevoie de ele pentru o eventual` angajare. Nu lu` \ns` haina
de blan` [i bijuteriile pe care le l`s` la locul lor, lng` oglind`,
\n cutia de catifea. P`str` doar verigheta de care nu s-ar fi
desp`r]it nici \n ruptul capului.
Brusc, Josey \[i d`du seama c` acesta era de fapt [i sfr[itul
prieteniei cu Maud. Ochii i se umplur` de lacrimi de [ase ani
Maud fusese cea mai bun` prieten` a ei. Spera totu[i ca aceas-
ta s-o ierte [i s`-[i aminteasc` de ea cu drag, a[a cum Josey
avea s` fac` \ntotdeauna.
132 SUZANNE DYE
Capitolul 13
A doua zi, Josey lu` tabloul pe care i-l d`ruise lui Thorne
[i-l vndu \ntr-o galerie de art` din Peochtree Street. Spre sur-
prinderea ei, ob]inu mai mult dect se a[teptase, mai mult
chiar dect pl`tise pentru el. Al`turi de economiile ei, banii
i-ar fi ajuns s` tr`iasc` dou`-trei luni, pn` \n clipa \n care avea
s`-[i g`seasc` un serviciu.
De[i pictura era a lui, Josey [tia c` Thorne n-ar mai fi avut
nevoie de ea dup` ce s-ar fi desp`r]it. {i \n plus, nu st`tuse
niciodat` bine printre acele colec]ii de art` att de valoroase.
De fiecare dat` cnd privea peisajul marin, Josey avea senza]ia
c` [i Thorne gnde[te acela[i lucru.
Ideea \i venise chiar \n acea noapte dup` ce discutase cu
Thorne. O sunase din nou, dup` miezul nop]ii [i, dup` ce-[i
ceru scuze c` o trezise din somn, \ntreb` direct:
Unde ai fost?
La film.
Singur`?
Nu, spuse ea repede, preg`tit` pentru aceast` \ntrebare.
Doamna Abernathy m-a invitat. So]ul ei era la o conferin]` [i
ea se sim]ea foarte singur`. Apoi am mncat pizza.
O conferin]`? {tiam c` s-a pensionat, spuse el b`nuitor.
Da, \ns` face parte din grup`rile ecologiste Salva]i
balenele, sau cam a[a ceva, min]i Josey f`r` s` clipeasc`.
Thorne nu spuse nimic, asculta fiecare cuvnt, fiecare
inflexiune a vocii ei. Continu` apoi pe acela[i ton:
M` bucur c` ai mai ie[it; cred c` te sim]i tare singur`!
Josey nu r`spunse, iar spre sfr[itul conversa]iei, Thorne o
\ntreb` brusc. {i, cum s-a numit filmul?
Josey \ncerc` zadarnic s`-[i aminteasc` un titlu.
Scuze, nu-mi pot aminti, spuse ea \ncet.
Pot s-o \ntreb oricnd pe doamna Abernathy, continu` el
amenin]`tor.
Josey respir` adnc.
{i ce mai a[tep]i? \ntreb` ea nervoas` [i-i \nchise tele-
fonul \n nas.
Se a[ez` \n pat tremurnd de furie. La naiba! De ce avea el
mereu impresia c`-l \n[al` ct este plecat? Toat` s`pt`mna
fusese pentru ea ca un co[mar [i numai din vina lui. O acuzase
mai \nti de nimfomanie, apoi c` i-ar pl`cea s` fie amanta lui
Jake, iar \n cele din urm` c` ar avea pe cineva \n perioada
ct el este plecat. Ochii \i c`zur` pe tablou [i \n acel moment
se hot`r\ s`-l vnd`.
P`r`sind galeria de art`, se opri la cea mai apropiat` sta]ie
de autobuz [i \ntreb` de orarul curselor spre Medlars Mill;
134 SUZANNE DYE
apoi \[i duse pentru ultima dat` ma[ina \n garaj. L`s` cheile \n
contact [i urc` \n grab` la ultimul etaj, pentru a-l \ntlni \n hol
pe el... pe Thorne!
O privi cu ochi mici, plini de furie, [i o \mpinse \n
bibliotec`.
Nu mai aveai de gnd s` te \ntorci? \ntreb` el cu gura
schimonosit` de furie. Treci \n`untru! Vreau s` discut`m!
Trnti cu putere u[a \n urma lor. Josey nu-l v`zuse niciodat`
att de nervos; fa]a i se ur]ise [i ochii \i sc`p`rau scntei. Se
ab]inea cu greu s` nu izbucneasc`.
Cine dracu era b`rbatul cu care te-ai \ntlnit asear`?
Josey p`li.
De... de unde ai aflat? \ntreb` ea abia [optit.
O lumin` s`lbatic` ap`ru \n ochii lui.
Bestie! Nu te a[teptai! spuse el printre din]i. Credeai c`
po]i s` m` duci cu vorba, dar te-ai \n[elat. Nu [tiai c` pere]ii
au urechi? F`cu o scurt` pauz`. Te-ai culcat cu el? Pentru c` nu
primea nici un r`spuns, Thorne o cuprinse de umeri [i o scu-
tur` cu putere.
Vreau s`-mi r`spunzi ca s` [tiu dac` v` omor pe amndoi,
sau numai pe tine trebuie s` te aduc pe calea cea dreapt`!
Spune! S-a \ngrijit de corpul t`u sexy ct am fost eu plecat? O
scutur` din nou, mai violent. E la fel de bun ca mine? Rse dis-
pre]uitor. Nu po]i s` te ab]ii nici m`car o s`pt`mn`, nu-i a[a?
Las`-m` s` plec, Thorne!
Pentru c` el nu schi]a nici un gest, Josey repet` \nfuriat`,
pn` cnd minile lui o sl`bir` din strnsoare. L-ar fi lovit cu
pl`cere, dar Thorne ar fi putut s-o doboare \ntr-o secund`.
POVARA AMINTIRILOR 135
Da, am fost cu un b`rbat asear`, Thorne! spuse ea t`ios,
privindu-l fix. {i nu vei afla niciodat` de ce, pentru c` nu-]i
voi spune. Po]i s` crezi ce vrei nu-mi pas`! Ad`ug` apoi
ironic: Apropo, cred c` acesta este cel mai bun moment pen-
tru a-]i cere divor]ul. Vreau s` ne desp`r]im ct mai curnd
posibil.
La naiba! Nu vei sc`pa a[a de u[or! Va trebui s` pl`te[ti
scump tot ce mi-ai f`cut! S-ar putea chiar s`-]i plac` pn` la
urm`. Rse zgomotos.
N-ai cum s` m` \mpiedici s` divor]ez, spuse ea \ncercnd
s` par` calm`.
Nu, dar pot s` lungesc totul foarte mult. Cunosc legea ca
la carte [i voi fi mereu cu un pas \naintea ta. Va trebui s`
munce[ti mult pentru a-]i \ndeplini dorin]ele [i nu cred c`
este nevoie s` te \nv`] eu cum. Se uit` la ceas. Acum te las, dar
nu pentru mult` vreme. Gnde[te-te bine la ce ]i-am spus [i
cnd m` voi \ntoarce, s` te g`sesc \n pat, a[teptndu-m`.
Zmbi ironic. Ai \n]eles?
Da, bine\n]eles. Du-te dracului!
Ochii cenu[ii ai lui Thorne se \ntunecar` o clip`, dar nu
p`ru deloc tulburat.
Cu pl`cere, draga mea, dar vreau s` vii [i tu cu
mine!
Plec` trntind u[a \n urma lui.
Lui Josey i se f`cu dintr-o dat` frig [i \ncepu s-o doar`
capul. Wragge, care trecea pe hol cu un [ervet \n mn`, o privi
nelini[tit:
136 SUZANNE DYE
V` sim]i bine, doamn` Josey? \ntreb` el apropiindu-se.
L-am v`zut pe domnul Thorne foarte sup`rat [i m-am gndit...
dar... totul e \n regul`?
Da, Wragge, totul va fi \n curnd ca \nainte, spuse ea f`r`
vlag`. |ncerc` s` zmbeasc`. Vrei s` chemi, te rog, un taxi?
Un taxi? Dar nu ave]i ma[ina? Pleca]i chiar acum? Mai
bine da]i-mi voie s` v` aduc ceva de b`ut, doamn` Josey!
Josey nu-l mai ascult` [i se duse \n dormitor. Arunc` o
ultim` privire prin camer` totul ar`ta impecabil, numai via]a
ei era acum un haos. Inten]iona s`-i lase lui Thorne un bilet \n
care s`-i explice pe larg totul, dar nu se sim]ea \n stare s`-l scrie
acum. I-l va trimite mai trziu, dup` ce avea s`-[i mai vin` \n fire.
Tocmai ie[ea pe u[`, cnd auzi telefonul sunnd [i se
hot`r\ s` r`spund`. Era Tony.
Josey? Vocea \i era limpede [i p`rea foarte sigur pe el. M`
bucur c` te aud. Te a[tept la Green Barn. Sunt sigur c` [tii
unde se afl`. Am f`cut o rezervare pentru ora opt... S` vii la
timp! {i, Josey... ad`ug` el... nu uita c` vreau s` fiu mndru de
tine!
Nu, Tony, du-te \napoi [i contramandeaz` totul. Spune-le
apoi, b`ie]ilor la care te-ai l`udat, c` nu mai po]i ie[i cu
nevasta lui Thorne Mocollan \n seara asta. Plec din ora[. Nu ai
cum s` m` [antajezi!
Tony se \nfurie:
Ascult`-m` bine! Dac` nu apari disear`, o s`...
|nceteaz` cu amenin]`rile! \l opri Josey. Du-te la ziare
dac` vrei. Spune-le povestea ta despre domnul Mocollan! Nu
POVARA AMINTIRILOR 137
va mai impresiona pe nimeni atta vreme ct este vorba de o
fost` so]ie. Nu-i po]i face nici un r`u, a[a cum nu-mi po]i face
nici mie. Voi purta un alt nume [i am s` fiu la ad`post de toate
mizeriile tale!
Urmar` cteva secunde de tacere, apoi Tony izbucni:
Stai, stai un pic, Josey, draga mea! Nu te gr`bi att de
tare! Poate [i eu am fost mai... brutal, dar nu trebuie s` mergi
att de departe! Nu fi naiv`! Eu am \ncercat s` \ntorc lucrurile
\n favoarea noastr` [i s` profit`m amndoi...
Taci, Tony! spuse dezgustat` Josey. |mi faci sil`, mi-e
grea]` de tine! E[ti un la[ nenorocit [i nu vreau s` mai aud
niciodat` numele t`u, ai \n]eles? F`-mi ce vrei, dar te asigur
c` dac` povestea noastr` va ap`rea \n ziare, Stephen Vinelli
va afla c` tu [i so]ia lui sunte]i aman]i. {i dup` el, tot
ora[ul.
Stai pu]in...
Josey \nchise telefonul, \[i lu` valizele [i ie[i \n grab`.
Ai chemat taxiul, Wragge?
Nu, doamn` Josey, dar...
F`r` s` spun` un cuvnt, ridic` receptorul [i vorbi cu por-
tarul. Wragge o privea neajutorat.
La revedere, Wragge! spuse ea. Mi-a p`rut bine c` te-am
cunoscut. Ai grij` de domnul Thorne! |i strnse iute mna [i
disp`ru.
*
138 SUZANNE DYE
Cu zece minute \nainte de plecarea lui Josey, Thorne nu
mai a[teptase ca portarul s`-i cheme un taxi. Ie[ise \n mijlocul
str`zi, f`cuse semne disperate cu mna [i \n cele din urm`
reu[ise s` opreasc` unul. Se r`stise la [ofer [i plecaser` apoi
\n mare vitez`.
Totul \ncepuse la ora [ase \n acea diminea]`, cnd p`r`sise
camera de hotel, turbat de furie. Se dusese direct la aeroport
[i a[teptase primul avion care s`-l duc` \napoi la Atlanta.
Vocea provocatoare a lui Zoe Vinelli \i r`suna mereu \n urechi.
Femei de genul lui Zoe nu erau pentru Thorne o noutate.
|i p`rea \ns` foarte r`u c` vechiul lui prieten se c`s`torise cu
o asemenea persoan`.
|l trezise \n zori cu un telefon. Era foarte sigur` pe ea [i \n
spatele falsei compasiuni pe care i-o afi[a lui Thorne, se ghicea
satisfac]ia.
Thorne? Zoe la telefon, dragul meu. E[ti suficient de
treaz ca s` auzi ni[te ve[ti proaste?
Thorne mrise ceva, aproape convins c` Stephen are pro-
bleme cu firma. |ntr-un fel, ar fi fost minunat s-o vad` pe Zoe \n
mizerie, dar Stephen nu merita acest lucru; era un om prea bun.
Orice \i trecea lui Thorne prin cap, numai povestea cu
Josey, nu. Zoe pretindea c` nu [tie despre cine anume este
vorba, dar, pe de alt` parte, d`dea attea am`nunte \nct
Thorne devenise b`nuitor. Se s`rutaser` la venire, apoi Josey
\l luase de bra] [i-i [optise ceva la ureche. Thorne era prea
nervos ca s` se mai \ntrebe ce c`uta Zoe la acea or` \ntr-un
restaurant italian nu era deloc stilul ei.
POVARA AMINTIRILOR 139
Proprietarul localului devenea foc [i par` cnd clien]ii ple-
cau f`r` s`-[i achite consuma]ia. Thorne \i oferise bani, dar el
\i refuzase categoric.
Nu, signor, \l cunosc bine pe acest nemernic. Este un
client vechi, dar nu de bun` calitate, m` \n]elege]i?
Era cunoscut ca b`utor \nr`it, falsificator de cecuri [i mare
scandalagiu, dar Luigi avea de gnd s`-[i recupereze banii cu
orice pre].
|n leg`tura cu fata... a, da, lucrurile st`teau altfel! |i
s`rutase numai vrfurile degetelor. Din spusele chelneri]ei,
comandase o singur` cafea pe care nici m`car nu o b`use. Era
nervoas`, chiar speriat`, iar cei din local auziser` cum b`rba-
tul o amenin]ase. Un lucru era sigur: o doamn` att de
dr`gu]` nu avea ce c`uta lng` un nenorocit .
Thorne p`r`sise \n grab` restaurantul [i se \ntorsese la
taxiul ce-l a[tepta \n fa]a intr`rii. Sim]ea c` trebuie s`
l`mureasc` mai \nti lucrurile cu acel b`rbat, al c`rui nume \l
aflase acum, a[a c` \i spusese [oferului s`-l duc` la biroul lui
Stephen Vinelli unde se afla probabil Tony la acea or`.
Treizeci de minute mai trziu se \ntorcea acas`. |l v`zu pe
Wragge foarte agitat \n fa]a u[ii de la intrare [i afl` c` Josey
plecase.
140 SUZANNE DYE
Capitolul 14
Josey \[i petrecu prima noapte \ntr-un hotel din Atlanta,
plngnd tot timpul. A doua zi de diminea]` se trezi [i lu` o
hot`rre nu avea de ce s` mai plng` pentru vise de[arte.
Va \nv`]a s` tr`iasc` din nou, f`r` Thorne. Dar mai \nti, avea
nevoie de un loc lini[tit \n care s` se retrag` pentru a-[i pune
gndurile \n ordine.
Pe m`sur` ce autobuzul se apropia de Medlars Mill, Josey
\[i d`du seama c` or`[elul se schimbase att de mult \nct
aproape nu-l mai recuno[tea. Nimic familiar. |n cei [apte ani
de cnd nu mai fusese aici ap`ruser` magazine noi pe strada
principal`, iar cele vechi \[i schimbaser` denumirea. Pizzeria
unde mnca \mpreun` cu colegii de liceu se transformase
acum \n sp`l`torie de ma[ini, iar prim`ria, proasp`t renovat`,
ar`ta ca o cl`dire dintr-un film [tiin]ifico-fantastic.
|[i l`s` bagajele \ntr-unul din centrele amenajate \n sta]ia
de autobuz [i o lu` pe jos c`tre agen]ia imobiliar`. Deasupra
u[ii, Josey v`zu o firm` nou` [i se bucur` c` \n`untru n-o
recunoa[te nimeni, nici m`car tn`rul chipe[ care-i not`
numele [i cteva date personale \ntr-un registru voluminos.
C`uta o camer` mobilat`, ceva mai retras poate chiar izolat...
Ca s` poat` scrie \n lini[te, ad`ug` ea \ncurcat`, cnd tn`rul
o privi b`nuitor.
S` scrie]i? \[i ridic` el sprncenele.
Da, \mi preg`tesc lucrarea de diplom`, spuse ea \n grab`.
Ceva despre declinul popula]iei \n ora[ele mici, de ]ar`.
A! [opti plin de interes tn`rul. Dar, [ti]i.. ora[ul acesta
nu este \n declin. S-au schimbat foarte multe lucruri de cnd
au deschis aici fabrica de ma[ini de g`tit. Pur [i simplu ora[ul
a \nflorit! continu` el \ncntat. Toat` lumea cump`r` ma[ini
de g`tit pentru a face economie la combustibil!... Din cte
\n]eleg prefera]i o cas`? Josey d`du afirmativ din cap. Cred c`
am exact ce v` trebuie o c`su]` retras`, mobilat` \n stil vechi
[i \nconjurat` de verdea]`.
Ct este chiria? \ntreb` gr`bit` Josey.
Cnd afl` pre]ul, \l privi dezam`git`.
Nu ave]i ceva mai ieftin?
Tn`rul d`du neputincios din umeri.
Pe moment, nu. A[ putea vorbi \ns` cu domnul Clark s`
reduc` pu]in chiria. Cred c` i-ar conveni mai mult un chiria[
de calitate dect un pre] foarte mare, dar...
Domnul Clark?
Heywood Clark. C`su]a despre care v` spuneam se afl`
peste drum, \n spatele casei lui... aceasta mare din fa]`.
Trebuie s` trece]i prin gr`din` ca s` ajunge]i acolo. Dac` vre]i,
\l pot chema chiar acum!
142 SUZANNE DYE
Cred c`-l cunosc pe domnul Clark, spuse Josey.
Un b`iat sub]ire, cu figur` delicat`, mai mare dect ea cu
c]iva ani \i ap`ru \n fa]`.
Da? se mir` tn`rul. Vre]i s` vorbi]i dumneavoastr` cu el?
Nu, mai bine chema]i-l dumneavoastr`.
Josey lu` \ncet hrtia.
Aceasta este vechea cas` a familiei Smiley, nu-i a[a?
Da, Heywood Clark s-a c`s`torit cu Ruth Smiley acum
cinci ani, cu doi ani \nainte de moartea p`rin]ilor ei. Casa este
foarte frumoas`; are un farmec aparte.
Josey merse pn` la vechea cas` a lui Ruth Smiley, care,
de[i foarte aproape de centrul ora[ului, era totu[i foarte
retras`, \nconjurat` de copaci \nal]i [i de o gr`din` m`rginit`
de un gard viu. Era ceva deosebit; o c`su]` contruit` \n stil
vechi, cu acoperi[ul [i veranda vopsite \n aceea[i culoare [i
foarte curat`.
Heywood Clark o a[tepta \n gr`din` [i, spre surprinderea
ei, o recunoscu.
Micu]a Josey Stewart, nu-i a[a? \ntreb` el zmbind. Cea
mai dr`gu]` fat` din ora[.
Acum sunt Josey Mocollan, Heywood, dar \n curnd m`
voi numi Stewart din nou. Divor]ez. |[i r`suci nervoas`
verigheta pe deget. Am spus o minciun` ca s` evit discu]iile,
se scuz` ea. M-am dat drept student`.
Da! spuse el hot`rt. {i nu este adev`rat?
Nu, voiam doar s` fiu l`sat` \n pace, f`r` s` mi se pun`
prea multe \ntreb`ri despre divor]. Nu-mi pot permite s`
r`mn aici prea mult o lun`, dou`, pn` m` hot`r`sc ce am
de gnd s` fac.
POVARA AMINTIRILOR 143
Po]i sta aici ct vrei, spuse el. Chiria este acum de trei ori
mai mic`. |]i convine?
Mie da! E[ti sigur \ns` c` \]i convine [i ]ie? \ntreb` Josey.
Adic`... eu... nu vreau s` pierzi un eventual chiria[ mai bun
din pricina mea.
Heywood zmbi.
Fii f`r` grij`!
|i ar`t` casa pe din afar` apoi intrar` \n verand` [i Clark
deschise u[a din fa]`. Prin lumina slab` din`untru, Josey
deslu[i o mic` sufragerie cu podea de lemn acoperit` cu un
covor de ln`. |n spate se ghicea o buc`t`rie. Majoritatea
pieselor de mobilier erau antichit`]i lemn [i piatr`, dar totul
p`rea familiar din pricina pernu]elor moi [i a perdelelor ce
\nveseleau atmosfera.
Acum este pu]in r`coare aici, dar se va \nc`lzi \n cteva
minute. Se a[ez` \n genunchi \n fa]a sobei [i aprinse un chi-
brit. Uit`-te pu]in prin jur pn` aprind eu focul.
Cnd se \ntoarse, Josey era profund impresionat`.
|mi place foarte mult c`su]a ta, Heywood! Este foarte fru-
mos aranjat`, spuse ea cu sinceritate.
Mul]umesc, dar eu nu am nici un merit. So]ia mea s-a
ocupat de toate!
Ruth?
O privi nedumerit.
{tiai?
Da, [i po]i fi mndru de ea casa este superb`.
Ai dreptate.
144 SUZANNE DYE
Heywood se oferi s-o conduc` pn` \n sta]ia de autobuz
pentru a-[i lua bagajele, dar la \ntoarcere, dup` ce o ajut`
s`-[i care geamantanele, Clark \i d`du cheia [i Josey r`mase
singur`. Era tot ce-[i dorea.
|n ciuda aparen]elor, Ruth l`sase casa \n paragin`. Tig`ile
ag`]ate deasupra sobei se \nnegriser` [i un strat gros de praf
se a[ezase peste ele. A doua zi, Josey \ncepu s` le cure]e fre-
netic, dup` care lustrui podeaua [i sp`l` geamurile. |i p`rea
bine c` are de lucru. |[i dorea s` fie obosit` pentru a se odihni
bine peste noapte. Cnd totul fu gata, Josey \ncerc` s`-[i
omoare timpul ascultnd muzic`, citind sau, pur [i simplu,
visnd cu ochii deschi[i. Cel mai greu \i era atunci cnd ar fi
dat orice ca s` se afle \n bra]ele lui Thorne. Ca s` uite \[i g`sea
ceva de lucru sau ie[ea s` se plimbe.
Mergea pe jos kilometri \ntregi \n ora[ [i prin \mpre-
jurimi, l`snd privirea \n jos cnd \ntlnea pe cineva cunoscut.
Medlars Mill era o localitate situat` mult spre sud, a[a c`
z`pada lipsea aproape tot timpul anului, dar vremea era foarte
rece [i vntul b`tea cu putere scuturnd crengile copacilor
desfrunzi]i.
|i pl`cea ora[ul, dar nu putea r`mne aici pentru c` avea
nevoie de o slujb`; pe de alt` parte \ns`, nici \n Atlanta nu se
putea \ntoarce. O durea gndul c` se afl` att de aproape de
el f`r` s` mai fie a lui.
Pe Heywood \l v`zu din nou a treia zi de la venirea ei \n
Midlars Mill. Era seara trziu [i tocmai se \ntorcea dintr-o
lung` plimbare, cnd ma[ina lui se opri \n fa]a casei [i el
cobor\ cu servieta \n mn`.
POVARA AMINTIRILOR 145
Cum te descurci?
Foarte bine! spuse Josey \ncercnd s` zmbeasc`.
Nu vrei s` bem o cafea la mine?
Josey ezit` o clip`, apoi spuse hot`rt:
Ba da! Mi-ar pl`cea s-o cunosc pe Ruth.
Vorbele ei \l lovir` ca un ciocan.
Credeam c` [tii! Ruth e moart`.
O, nu...! Nu [tiam! [opti Josey. |mi... \mi pare r`u...
scuze... nu trebuia!
Fii lini[tit`! Deschise u[a, aprinse lumina [i intrar` \n
buc`t`ria spa]ioas`. A murit acum un an. {ase luni a fost bol-
nav`. A decorat casa cu ultimele puteri. |i pl`cea foarte mult.
Da, sigur, spuse mecanic Josey, observndu-i triste]ea din priviri.
Cu toate acestea \ns`, cnd cafeaua fu gata, chipul lui
Heywood se mai \nveseli pu]in [i \ncepu s`-i povesteasc` lui
Josey cte ceva despre slujba lui. Era inginer, avea mult de lucru
[i c`l`torea aproape tot timpul. Ct fusese bolnav` Ruth,
renun]ase la serviciu dar acum, acesta era singurul lucru care-l
putea face s` uite de ea. Casa \i amintea mereu de chipul ei, dar
nici nu se \ndura s-o vnd` era tot ce-i mai r`m`sese de la ea.
Dup` o vreme, Josey se ridic` brusc [i realiz` cu uimire c`
afar` se \ntunecase de tot. Vorbiser` cteva ore bune... sau,
mai degrab` Heywood vorbise [i ea \l ascultase. {tia c` numai
a[a \l poate ajuta.
O lu` \ncet spre cas`, gndindu-se la el. Cnd deschise u[a
pe care din gre[eal` o l`sase descuiat`, un miros extrem de
familiar \i gdil` n`rile... lo]iunea de ras a lui Thorne [i
b`utura lui preferat`... Josey aprinse lumina.
Bun`, Josey! spuse el calm.
146 SUZANNE DYE
Capitolul 15
Ce cau]i aici? Aveai de gnd s` m` sperii de moarte? Nu
[tii c` este ilegal s` p`trunzi astfel \n locuin]a cuiva?
Vorbea cam mult, dar prezen]a lui acolo \n camera aceea
micu]` o tulburase profund. Ce bine, ce lucru minunat c`
venise! gndi Josey. {i el zmbea ca de obicei, a[ezat comod
\n fotoliul ei preferat pentru c` \ntotdeauna g`sea cel mai
bun scaun dintr-o \nc`pere cu picioarele dep`rtate [i cu un
pahar de scotch \n mna. Cnd se ridic` \ncet, dar cu mi[c`ri
sigure, Josey l-ar fi \mbr`]i[at bucuroas`.
Dac` m` vei asculta un minut, vei \n]elege! spuse el \ncet
lundu-i haina [i ag`]nd-o \n cuier lng` a lui. U[a era des-
cuiat` [i am intrat. N-am p`truns prin efrac]ie, ci ct se poate
de corect.
{i se pare c` te sim]i foarte bine aici... ca acas`, continu`
ea, \ncercnd s` se trezeasc` la realitate.
Thorne se afla acolo pentru a discuta despre divor] [i ar fi
fost periculos ca ea s` uite acest lucru.
De ce nu? rnji el. Trebuia s` te a[tept undeva [i nu
puteam r`mne stingher \n fa]a u[ii. Vrei un scotch?
Nu. De ce nu ai aprins lumina?
Thorne zmbi cu sub\n]eles.
Credeam c` o s` te sperii [i ai s` fugi dup` ajutor... Mi
s-a p`rut mai \n]elept s` p`str`m secret` aceast` prim` \ntl-
nire a noastr`.
A, da? |l privea cu un aer solemn, cu ochii scnteietori [i
mari. {i cum ai dat de mine?
Am sunat-o pe Maud pentru c` nu-mi puteam aminti
numele ora[ului t`u natal. Din fericire ea [tie totul despre
toat` lumea [i astfel am putut veni s` te caut.
Ce mai face Maud?
|ngrijorat`... \i este dor de tine!
Josey cobor\ ochii.
Nu trebuia s`-i spui!
{tiu, dar era singura persoan` care m` putea ajuta.
{i de unde [tiai c` sunt aici?
Trebuia s` fii undeva, Josey, [i cnd nu e[ti cu Maud sau
cu doamna Abernathy....
Ai fost [i la ei? \ntreb` \ngrozit` Josey.
Am fost peste tot. Am sosit aici foarte devreme ast`zi de
diminea]` [i a trebuit s` a[tept s` se deschid` afurisita aia de
agen]ie imobiliar`, cnd mi-a venit ideea s` te caut la toate
hotelurile din ora[. Am umblat ore \ntregi, iar la \ntoarcere,
func]ionarul acela nemernic n-a vrut s`-mi dea nici o infor-
ma]ie. Cnd a plecat la mas`, am rugat-o frumos pe una dintre
fete s`-mi arate registrul.
148 SUZANNE DYE
Da, \n]eleg! spuse ironic Josey, dar ochii \i erau str`luci-
tori. Se bucura c` Thorne f`cuse tot posibilul s-o g`seasc`
mai ]inea \nc` la ea? }i-ai folosit farmecul personal ca de
obicei, nu-i a[a?
Thorne zmbi mul]umit.
Cam a[a ceva [i \n plus un mic bac[i[.
|l \ntrerupse brusc.
Vrei o cafea? Sau poate un alt scotch?
A[ vrea ceva de mncare, spuse el cu sinceritate. N-am
pus nimic \n gur` toat` ziua. Eram \n ma[in` cnd ar fi trebuit
s` iau micul dejun, iar la prnz a[teptam s` plece imbecilul
acela...
|mi pare r`u, dar n-am dect ni[te ou`, spuse ea. Nu prea
]in mncare \n cas`.
Este foarte bine. |mi plac ou`le, o \ntrerupse el urmnd-o
\n buc`t`rie.
Josey deschise frigiderul.
A, mai am [i ni[te brnz`, lapte [i... bine\n]eles, pine...
Thorne se a[ezase pe unul dintre scaunele \nalte de la bar
[i o privea atent cum sp`rgea ou`le \ntr-un castron [i preg`tea
brnza pentru omlet`. Josey \i sim]ea privirea a]intit` asupra
ei, de[i nu ridicase ochii din tigaie. De ce venise oare? Pentru
divor], bine\n]eles, dar de ce fusese nevoie s` vin` personal?
Dup` discu]ia dur` pe care o purtaser`, Josey crezuse c` nu
aveau s` se mai \ntlneasc` niciodat`. Ridic` privirea [i ceva
din aerul lui o f`cu s` spun`:
Ar`]i de parc` n-ai fi dormit noaptea trecut`.
N-am dormit de trei nop]i. Tu nu m`nnci?
POVARA AMINTIRILOR 149
Nu mi-e foame!
|]i m`nnc toat` mncarea, Josey? \ntreb` el zmbind.
|ntr-un fel, da, spuse ea cu r`ceal`. Dar oricum aveam
ni[te datorii la tine.
R`sturn` omleta rumen` pe farfurie, apoi turn` cafea \ntr-o
cea[c` [i i-o a[ez` \n fa]`. Nu scoase nici un cuvnt \n timp ce
mnca, dar Josey putu s` observe c`-i pl`cea omleta.
E[ti mul]umit` de casa asta?
Josey \i r`spunse dup` o scurt` pauz`:
Este foarte dr`gu]`, dar chiria e pu]in cam... mare.
Heywood mi-a f`cut o reducere substan]ial`, totu[i nu pot s`
abuzez de bun`tatea lui.
Thorne d`du u[or din cap [i-[i duse farfuria \n chiuvet`.
Josey \l privi nervoas`.
Ai venit pentru divor], nu-i a[a? \ntreb` ea, de[i ar fi vrut
ca el s` deschid` primul discu]ia. Inten]ionam [i eu s`-]i scriu
de \ndat` ce aveam o adres` ct de ct stabil`.
Thorne se aplec` pu]in [i-i atinse buzele cu vrfurile
degetelor. Fa]a i se luminase [i pe buze \i ap`ru acel surs care
o f`cea de fiecare dat` s` tremure \n fa]a lui.
De ce ai venit, Thorne? [opti ea \nl`turndu-i mna.
S` te iau cu mine. Josey \l privea uluit`. S` tr`ie[ti cu
mine. S` fii so]ia mea, iubita mea la fel ca \nainte. Vreau o
c`snicie \n toat` regula!
Josey trase adnc aer \n piept.
Este imposibil, spuse ea hot`rt`. Dac` ai [ti adev`rul
despre mine, ai vrea [i tu s` divor]`m.
150 SUZANNE DYE
Josey, draga mea!
Cu mi[c`ri tandre o strnse \n bra]e; pielea \i mirosea att
de familiar, \nct Josey se relax` imediat.
Nu cred c` exist` ceva care s` m` determine s` cer
divor]ul; absolut nimic, poate doar c` nu m` mai iube[ti, [i
nici atunci n-a[ \nceta s` te doresc.
Nu vorbi a[a! spuse ea cu vocea gtuit` de emo]ie. Te
rog, tre... trebuie s` divor]`m.
Vino [i poveste[te-mi! spuse el relaxat, a[ezndu-se \n
fotoliu [i urcnd-o pe genunchii lui. |i lu` mna. Spune-mi!
Am fost mult` vreme c`utat` de poli]ie, \ncepu ea, f`r`
s`-l priveasc`.
De ce?
Nu p`rea surprins [i ceva din vocea lui o f`cu pe Josey s`-l
priveasc` \n ochi de aceast` dat`.
Sunt o fost` pu[c`ria[`. M-au condamnat pentru furt; vic-
tima era Tony Leyden, iar tu \l ap`rai. |l privea atent, urm`rind
fiecare expresie a fe]ei lui. Lucrurile acelea pe care le-ai spus
atunci despre mine nu erau adev`rate poate unele erau
dar eu n-am [tiut nimic despre bani. Tony mi-a cerut s`-i
p`strez o cutie cu lucruri personale... dar a cheltuit \ntr-adev`r
bani cu mine [i mi-a pl`tit de cteva ori chiria, spuse ea cu
triste]e. Avocatul meu m-a sf`tuit c` ar fi bine s` sus]in c` sunt
vinovat` [i s` m` \ncred \n clemen]a judec`torului.
Fa]a lui se \ntunecase de furie [i Josey se opri speriat`.
Continu`, ad`ug` el, aparent calm.
Eu credeam c` tu m` vei ap`ra pe mine. Caraghios, nu?
[opti ea cu triste]e \n glas. Tu \l ap`rai pe Leyden, iar eu cre-
deam c` e[ti de partea mea!
POVARA AMINTIRILOR 151
Thorne \i strngea mna cu atta putere \nct degetele i se
albiser`. Fa]a \i era dur`, f`r` expresie, ca o masc`.
Continu`, [opti printre din]i.
De aceea am ]ipat la tine, spuse ea obosit`. M` sim]eam
\ntr-un fel tr`dat`.
Ai fost tr`dat`. Vocea \i era aspr`, dar \n ochi i se citea
triste]ea. Tr`dat` de \ntreg sistemul, de noi to]i, de Tony care
a min]it [i de avocatul t`u lene[ [i incompetent. Iar eu am fost
cel mai idiot pentru c` am crezut toate minciunile pe care mi
le-a servit Leyden. Iar judec`torul nici nu s-a obosit m`car s`
verifice spusele mele. |n spatele femeii frivole de care vor-
beam eu, se ascundea o fiin]` inocent`, care n-a avut nici
m`car [ansa de a se ap`ra.
Vorbe[ti de parc` ai cunoa[te problema! [opti ea
ne\ncrez`toare.
El zmbi [i o privi \n ochi.
Draga mea, am [tiut cine e[ti cu o s`pt`mn` \nainte de
a ne c`s`tori.
Josey f`cu ochii mari.
Vrei s` spui... tu ai [tiut tot timpul? Eu treceam prin
chinurile iadului, iar tu [tiai? Cum este posibil?
Egoism, spuse el cinic. Aveai dreptate, dar pentru mine
era foarte important s`-mi spui adev`rul. Asta \nsemna c` m`
iube[ti cu adev`rat [i c` ai \ncredere \n mine.
Nemernicule! [uier` Josey. M-ai l`sat s` m` chinuiesc
atta vreme!
Este adev`rat. Devenise un fel de obsesie a mea. Dac` m`
iubeai destul, mi-ai fi spus adev`rul. Dar nu s-a \ntmplat a[a,
deci nu m` iubeai. Mai simplu nici c` se poate!
152 SUZANNE DYE
Zmbi f`r` urm` de veselie, privind-o att de insistent,
\nct lui Josey i se f`cu fric`. El t`cea a[teptnd explica]ia ei
care sosi cu oarecare \ntrziere.
Nu ]i-am spus pentru c` \mi era team` c` te voi pierde.
Throne clipi des; nu se a[tepta la un asemenea r`spuns.
S` m` pierzi?
Dac` aflai c` sunt femeia care l-a \n[elat pe Tony, m-ai fi
alungat cu siguran]`. {tiam c` m` vei ur\ \n clipa aceea!
El o privea \ngrozit, cu fa]a alb` ca varul.
Dumnezeule! spuse el. Nici nu mi-a trecut prin minte...
{tiam adev`rul de atta vreme! Se opri [i continu` dup` o
scurt` pauz`. {tiam c` e[ti nevinovat`. Cnd mi-ai spus c` sunt
un avocat prost, m-a durut, bine\n]eles, dar mai trziu mi-am
dat seama c` erai \ndrept`]it` s` spui acest lucru... Da, am fost
un avocat prost.
Vrei s` spui c` nu m-ai fi alungat? \ntreb` Josey, de[i
aflase cel mai important lucru pe care-l dorea.
Thorne se a[ez` \n genunchi \n fa]a ei, \i cuprinse mna [i
i-o a[ez` pe obraz.
Iubita mea, spuse el simplu. Nu te-a[ alunga niciodat`. Ai
fost [i e[ti cel mai bun lucru din via]a mea, \ncepnd chiar cu
prima noastr` \ntlnire de pe plaj`. Felul \n care te-am tratat
dup` aceea, continu` el, a fost un mijloc de autoap`rare, pen-
tru c` deveneai din ce \n ce mai important` pentru mine. Nu
pot s`-mi concep via]a f`r` tine, nici m`car nu m` simt b`rbat
\n lipsa ta. Este ca [i cnd mi-a[ fi pierdut cea mai important`
parte a corpului [i m-ar durea att de r`u \nct n-a[ mai putea
merge. Am nevoie de tine ca s` tr`iesc!
POVARA AMINTIRILOR 153
Fa]a i se schimbase [i devenise de nerecunoscut. Gura \i
era crispat` [i ochii \nl`crima]i. Josey nu-l mai v`zuse nicio-
dat` a[a... P`rea speriat.
Thorne speriat? Josey \i mngie obrazul, dar el \i lu` mna
[i i-o s`rut`.
Thorne? murmur` ea. {i eu simt la fel pentru tine.
El o s`rut` pe gur`, pe ochi, pe obraji. Josey \i mngie
umerii puternici [i pieptul lat.
Nu! spuse el hot`rt. Dac` printr-o minune vrei s` m`
ier]i, vreau s`-]i explic totul!
Nu este nevoie s`-mi explici nimic, spuse ea tandru.
Ba da! Josey, am [tiut c` e[ti nevinovat`, la cteva luni
dup` ce ai ie[it din \nchisoare. Tony mi-a spus totul, continu`
el. Lucra pentru Stephen Vinelli [i i-a furat ni[te bani din seif.
|n declara]ia lui, pe care eu [i Stephen l-am obligat s-o sem-
neze, recuno[tea c` d`duse toat` vina pe tine. Eu [i Stephen
am fost \ngrozi]i [i am \ncercat s` d`m de tine. O privi
\ntreb`tor. L-am g`sit pe avocatul t`u [i i-am dat nemernicului
o lec]ie pe care nu cred c` o va uita vreodat`! Josey, continu`
el \ncet, nu mai ai cazier de acum cinci ani. |n fa]a legii e[ti
nevinovat`!
Deci toate suferin]ele ei fuseser` zadarnice! Schimbarea
numelui, cei cinci ani petrecu]i cu John departe de oameni,
totul fusese inutil!
N-am [tiut! [opti ea [i fa]a \i era ud` de lacrimi.
Thorne \ntinse mna [i-i [terse obrajii.
Nu aveai de unde, iar eu m-am temut s`-]i spun, pentru
c` [tiam c` ai motive \ntemeiate s` m` ur`[ti.
154 SUZANNE DYE
Am fost doi fraieri! Eu m-am c`s`torit pentru a m`
r`zbuna, iar \n luna de miere am realizat c` te iubeam ca o
nebun`.
|n ochii lui Thorne lic`rea o lumin` ciudat`.
Nici nu [tii ce emo]ii am avut! Nu puteam r`mne \n
preajma ta mai mult de cinci minute pentru c` sim]eam fur-
nic`turi \n tot corpul. Te uram [i te doream \n acela[i timp.
Zmbi \ntristat. Mi-am spus c` va fi u[or pentru c` r`spundeai
bine, dar nu mai eram att de sigur pe metodele mele. Nici
m`car nu mi-am dat seama dac` m` dispre]uiai cu adev`rat
sau \ncercai doar s` m` provoci!
{i m-ai l`sat s` m` refugiez \n bra]ele lui Brian!
Thorne se strmb` dezgustat.
Maimu]oiul `la? Ai idee ce-a fost \n sufletul meu cnd
mi-ai spus c` te-ai culcat cu el \n seara aceea? Dragostea mea,
chiar nu ]i-ai dat seama? Rse zgomotos. Numai Dumnezeu
[tie ct de mult te doream. |n seara cnd ]i-am stricat \ntl-
nirea cu Brian [tiam c` m` ur`[ti, iar tot ce puteam s` mai
sper era c` \ntr-o zi vei fi a mea... \n pat, dup` care, treptat,
s` te fac s` m` iube[ti. Cnd ai pomenit despre c`s`torie, am
crezut c` mi-a pus Dumnezeu mna \n cap. {tiam c` nu m`
iube[ti, dar speram c` totul va fi bine dac` \ntre noi exist`
atrac]ie fizic`.
Josey zmbi melancolic`.
Eu \ncercam s` scap de tine!
Iar eu nu te-am l`sat, spuse el parc` mai vesel.
Credeai c` m-am c`s`torit cu tine pentru bani, nu-i a[a?
POVARA AMINTIRILOR 155
Nu chiar. |ncepusem s` te cunosc mai bine; nu pentru
bani neap`rat, dar pentru un anume standard de via]`, da.
Oricum, mult mai bine dect s` tr`iesc cu gndul c` te-ai
c`s`torit cu mine pentru a te r`zbuna. Am folosit orice
metod`: bani, sex, vorbe dulci ca s` r`mi a mea. Dar a[tep-
tam s`-mi spui adev`rul; voiam s`-l aud numai de la tine. Te
\ncercam tot timpul f`ceam dragoste [i m` bucuram s` v`d
c`-]i place. Pe de alt` parte \ns`, gndul c` numai sexul con-
teaz` pentru tine, m` durea \ngrozitor.
Josey \n]elegea perfect. {i ea sim]ise acela[i lucru.
Cum ]i-ai dat seama cine eram de fapt?
Cnd am terminat cazul din Charleston, m-am \ntors \n
Atlanta [i am r`sfoit de unul singur ni[te dosare mai vechi,
care m` interesau. Zmbi \n col]ul gurii. Cnd computerul a
scos la iveal` numele lui Tony, mi-am adus aminte. O privi
\ndurerat. Iubita mea, de-ar fi s` tr`iesc o mie de ani, tot n-a[
fi vrednic de iertarea ta!
Nu, Thorne, nu a fost vina ta!
Nu exist` scuze! continu` el t`ios. Am fost orb, credeam
c`-i cunosc prea bine pe oameni [i de fapt nu [tiam nimic!
Cnd mi-am dat seama ct gre[isem, am renun]at la astfel de
cazuri [i m-am specializat \n drept civil asigur`ri, mo[teniri
chestii de genul `sta!
Thorne! [opti Josey. Nu a fost numai vina ta... P`rin]ii...
Ochii lui p`reau mai blnzi acum.
Da, Josey, p`rin]ii mei au [i ei o parte din vin`, dar mi-am
f`cut-o cu mna mea. {i nici n-am \nv`]at din gre[eli am tras
156 SUZANNE DYE
ulterior ni[te concluzii pripite \n leg`tur` cu locul pe care-l
ocupai \n via]a lui Maud. Am nevoie de tine s` v`d lumea a[a
cum este ea; s` m` aju]i \n acele momente \n care cinismul [i
prejudec`]ile \mi \ntunec` min]ile!
Ca Elaine [i Ralph! zmbi ea provocator.
Este inofensiv [i nu te po]i sup`ra pe el. Dar \n seara
aceea, eu am fost un nemernic. }i-am stricat buna dispozi]ie
cu gelozia mea stupid`!
{i Zoe Vinelli are partea ei de vin`! spuse ea mhnit`.
Obrajii \i p`lir` brusc. Thorne, am uitat s`-]i spun! Tony...
Te referi la prostia cu ziarele de scandal? \ntreb` el calm
lund-o \n bra]e.
Ea \l privi uimit`.
{tiai?
Da, spuse el grav. {i i-am stricat planurile cu ajutorul lui
Stephen.
Cum? \ntreb` ea ne\ncrez`toare.
L-am obligat s`-[i semneze declara]ia \n care tot el relata
cum \l jefuise pe Stephen. Poate s`-l trimit` oricnd \n spatele
gratiilor! zmbi Thorne.
Dar Zoe [tie totul! spuse \ngrijorat` Josey. Cu siguran]`
\i va povesti lui Eve Sanders [i...
Nu! Fa]a lui deveni aspr` [i ochii sc`p`rau scntei. Zoe n-o
s` vorbeasc`, dac` vrea s-o mai duc` bine! Via]a ei luxoas`
depinde numai de generozitatea lui Stephen, care a \nceput s`
mai deschid` ochii. Dar, oricum, ca s` te lini[te[ti, vom
povesti prietenilor experien]a ta cu \nchisoarea. Le vom spune
POVARA AMINTIRILOR 157
ct de nemernic am fost. Va deveni un fel de poveste de iubire
cu final fericit. Zmbi cu bun`tate. Nu-]i face griji, dragostea
mea, am trecut peste ce-a fost mai greu. De-acum \ncolo, totul
va fi bine!
R`maser` a[a \mbr`]i[a]i [i, pentru prima dat` dup` atta
vreme, Josey se sim]i \n siguran]`.
Crezi c` m` vei putea ierta vreodat` pentru tot ce ]i-am
f`cut? [opti el mngindu-i p`rul.
Ea \l privi uimit`.
Dragul meu, te-am iertat de mult! {i dac` toate acestea
nu s-ar fi \ntmplat, poate c` nu ne-am fi cunoscut niciodat` [i
n-am fi stat unul lng` cel`lalt, acum, aici.
El zmbi obosit.
Nu cred c` merit vorbele tale, dar \i mul]umesc lui
Dumnezeu pentru bun`tatea cu care m-a \nconjurat \ntot-
deauna. Te iubesc, Josey, [i nu vei mai fi niciodat` nefericit`
al`turi de mine. |]i promit!
S` nu m` r`sfe]i prea mult! \l dojeni ea.
Nu exist` prea mult. Se ridic` [i o duse \n bra]e pn` \n
dormitor.
Te por]i ca [i cnd ai cunoa[te foarte bine casa! zmbi
ironic Josey.
}i-am spus c` te a[tept aici de cel pu]in dou` ore.
Suficient ca s` g`sesc patul [i s` m` hot`r`sc; aveam s` dorm
aici, fie cu tine, fie singur \n fotoliu.
Valiza era deschis` \n mijlocul patului. Cu o singur`
mi[care a bra]ului o azvrli pe podea [i \ngr`m`di cuvertura
\ntr-un col].
158 SUZANNE DYE
D`-mi voie! spuse el gr`bit [i \ncepu s`-i scoat` hainele
cu mi[c`ri sigure, \nso]ite de mngieri. Josey se ag`]` de
gtul lui [i-i acoperi fa]a [i umerii cu s`rut`ri fierbin]i. |n ochii
lui se citea dorin]a; pe culmile pl`cerii \i jur` dragoste ve[nic`.
Josey \[i d`du seama c`, pentru ea, nu exist` bucurie mai
mare.
Trziu, cu capul pe um`rul lui, spuse prozaic:
Mi-e foame!
El izbucni \n rs.
{tii vreun magazin deschis non-stop aici, \n ora[?
Probabil c` exist`, dar cred c` mai am ni[te sup`.
Cnd \ncerc` s` se ridice, Thorne o strnse cu putere \n
bra]e.
Pe de alt` parte, \ns`, ad`ug` ea zmbind, pot mnca
sup` oricnd. Avem toat` noaptea la dispozi]ie s` mnc`m
sup`!
Sfr[it
POVARA AMINTIRILOR 159

S-ar putea să vă placă și