Sunteți pe pagina 1din 162

7

REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


ÎNCOVOIEREA SIMPLĂ A UNEI BARE DREPTE FĂRĂ
CONSOLE SITUATĂ PE DOUĂ REAZEME PUNCTUALE RIGIDE

1. ENUNŢ
Se consideră o bară dreaptă de arie constantă pe lungimea sa (rigiditate EI
constantă) care este supusă la încovoiere simplă prin acţiunea a două sarcini cunoscute
ca module, direcţii şi poziţie pe bară şi acţionând normal pe axa barei:
forţă concentrată P,
o sarcină uniform distribuită q
Conform axiomei legăturilor din Mecanică, în lucul reazemelor punctuale, rigide
se introduc două forţe concentrate V1 şi V2 , necunoscute ca module, denumite
reacţiuni.
În fig.1b.1 este prezentată configuraţia generală de încărcare cu sarcinile (module,
poziţii şi valori) şi reacţiunile (module, poziţiile în reazeme şi sensurile lor), precum şi
forma secţiunii transversale a barei.
Forma [i
1 3 4 5 6 2 dimensiunile

q
P O y0
C2 y2
a 0,9λs
b λs C1 y1
V1 c V2 C yc
d
L
s
Fig. 1b.1 z
Se cere:
1) Să se determine reacţiunile V1 şi V2;
2) Să se traseze diagramele de forţe tăietoare şi momente încovoietoare şi să se
detremine momentul maxim şi poziţia secţiunii corespunzătoare pe bară;

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


8
3) momentul de inerţie şi modulul de rezistenţă al secţiunii în funcţie de s;
4) parametrului s al secţiunii (dimensionarea barei);
5) deplasarea şi rotirea secţiunii 6 aflată la distanţa d de capătul barei (w6 şi ϕ6)
6) tensiunea tangenţială maximă (conform formulei lui Juravski);

2. MODEL DE REZOLVARE PENTR UN CAZ PARTICULAR


Pentru un caz particular se consideră valorile parametrilor din tabelul următor:

a b c d L P q λ
(m) (m) (m) (m) (m) (kN) (kN/m) -
2 2 6 7 8 12 1,5 2,5
σa=120 MPa; E= 2⋅105MPa;

Pentru datele din tabel, configuraţia reală a barei este cea din fig. 1b.2

1 3 4 6 2
P=12k q=1,5 kN/m w6, ϕ6

2
6
V1 V2
7
8
Fig. 1b.
1. Determinarea reacţiunilor se face în acest caz folosind următoarele relaţii:
c+b
P ⋅( L − a ) + q ⋅( c − b )⋅( L − )
2
∑M 2y
=0 ⇒ V1 =
L ;
c+b
P ⋅ a + q ⋅( c − b )⋅
2
∑M 1y =0 ⇒ V2 =
L
Relaţia de verificare este:
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
9
∑F z = 0 ⇒ P + q( c − b ) = V1 + V2
Înlocuind valorile numerice se obţine:
V1 = 9 ,409kN ; V2 = 5,647kN ;
Verificarea rezultatelor:
9 ,409 + 5,647 ≅ 11,25 + 3,24( 1,645 − 0 ,47 ); 15,056 ≅ 15,057

2. Diagramele de eforturi T şi M, forţa tăietoere şi momentul maxim (fig.1b.3)


Se trasează diagramele T=T(x) şi M=M(x) din

1 3 4 2
P=12k q=1,5 kN/m

2
6
V2=6kN
V1=12k 8

+ DIAGRAMA T
12kN

-6kN

+
12kNm

24kNm Fig. 1b. 3


+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


10
Din diagrama T(x) se determină efortul tăietor maxim Tmax=12kN, iar din
diagrama M(x) se determină momentul încovoietor maxim Mmax= 24 kNm precum şi
poziţia secţiunii corespunzătoare pe bară: xM= 2m

3. Momentul de inerţie, modulul de rezistenţă şi momentul static al secţiunii


În figura 1b.4 este reprezentată secţiunea barei şi axele y0, y1, y2, yC , care trec prin
punctele O, C1, C2 şi C, unde :
• punctul O este un punct de referinţă al secţiunii;
• punctul C1 este centrul de greutate al dreptunghiului;
• punctul C2 este centrul de greutate al triunghiului;
O y0
• punctul C este centrul de greutate al secţiunii. C2 y2
Se notează cu : 0,9λs
λs C1 y1
• z1 distanţa OC1 ; z2 distanţa OC2 C yC
zC distanţa OC
• d1 distanţa CC1; d2 distanţa CC2 s
• zmax distanţa până la fibra extremă
Fig.1a.4 z
• A1 aria dreptunghiului; A2 aria triunghiului
• Iy1 momentul de inerţie al dreptunghiului faţă de axa ce trece prin C1 (C1y)
• Iy2 momentul de inerţie al triunghiului faţă de axa ce trece prin C2 (C2y)
• IyC momentul de inerţie al suprafeţei faţă de axa ce trece prin C (Cy)
• Wy modulul de rezistenţă la încovoiere faţă de axa ce trece prin C (Cy)

Relaţiile de calcul utilizate sunt:


• centrul de greutate al suprafeţei:
A1 z1 − A2 z 2 λs 2 ⋅ 0,5λs − 0 ,5 ⋅ 0 ,9λs 2 ⋅ 0 ,3λs
zC = = = 0 ,6636λ s
A1 − A2 λs 2 − 0,5 ⋅ 0 ,9λs 2

unde A1=λs2; z1=0,5s ; A2=0,5⋅0,9λ s2=0,45λs2 ; z2=0,9λs/3=0,3λs ;

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


11
• momentul de inerţie ale suprafeţei date (compuuse) în raport cu axa ce trece prin
centrul ei de greutate este: I yC = I y1C − I y 2C

unde momentele de inerţie ale celor două suprafeţe simple (dreptunghi şi triunghi) în
raport cu axe ce trec prin centrele lor de greutate sunt :
s ⋅ ( λ s )3 s ⋅ ( 0 ,9λs )3
I y1 = ; I y2 =
12 36
şi faţă de axa ce trece prin punctul C (formula formulei lui STEINER):
s ⋅ ( λ s )3 s ⋅ ( 0 ,9λs )3
I y1C = + A1 ⋅ d12 ; I y 2C = + A2 ⋅ d 212
12 36
unde: d1=zC -0,5λs= 0,1636λ s; d2= zC - 0,3λ s =0,3636 λs;
s ⋅ ( λ s )3
I y1C = + A1 ⋅ d12 = 0 ,1101λ3 s 4 ;
12
s ⋅ ( 0 ,9λs )3
I y 2C = + A2 ⋅ d 22 = 0 ,0797λ3 s 4
36
Deci: I yC = I y1C − I y 2C = 0 ,0304λ3 s 4

Modulul de rezistenţă al secţiunii Wy se calculează astfel:


Iy 0 ,0304λ3 s 4
Wy = = = 0 ,0458λ2 s 3
z max 0 ,6636λs
Momentul static al jumătăţii superioare a secţiunii se determină astfel
5 zC3
S yC = = 0 ,054λ2 s 3
27λ
Înlocuind în expresiile obţinute valoarea lui λ=1,5 se obţin urătoarele rezultate:
z C = 0 ,9954 s; I yC = 0 ,1026 s 4 ; W y = 0 ,103 s 3 ; S yC = 0 ,1215s 3 .

4. Dimensionarea barei la solicitarea de încovoiere


M iy max M iy max
W ynec = ; 0 ,103s 3 =
σa σa
; se adoptă s=125 mm;
M iy max 24⋅ 10 6
s=3 =3 = 124 ,75 mm
0 ,103σ a 0 ,103⋅ 120

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


12
5. Calculul deplasării şi rotirii secţiunii 6 (w6 şi ϕ6)
Relaţiile folosite pentru sunt calculul deplasării şi rotirii secţiunii 6 sunt:
EIw = EIw0 + EIϕ 0 x + Φ ( x); EIϕ = EIϕ 0 + Φ ′( x)
În cazul particular al aceastei probleme, aceste relaţii devin:
EIw6 = EIw0 + EIϕ 0 d + Φ( d ); w0 = 0 ⇒ EIw6 = EIϕ 0 d + Φ( d )
Φ( L )
EIw2 = EIϕ 0 L + Φ( L ) = 0 ; ⇒ EIϕ 0 = −
L
Φ( L ) Φ( L )
EIw6 = − ⋅ d + Φ( d ); EIϕ 6 = EIϕ 0 + Φ′( d ) = − + Φ′( d )
L L
unde Φ(x) şi Φ'(x)este funcţia de încărcare, respectiv derivata funcţiei de
încărcare:
Φ(d)= - (12⋅73)/6+(12⋅53)/6+1,5⋅(54 -14)/24= - 397 kNm3= - 397⋅1012 Nmm3
Φ(L)= - (12⋅83)/6+(12⋅63)/6+1,5⋅(64 -24)/24= - 512 kNm3= - 512⋅1012 Nmm3
Φ'(d)= - (12⋅72)/2+(12⋅52)/2+1,5⋅(53 -13)/6= - 113 kNm3= - 113⋅109 Nmm2
deci:
Φ( L )
EIw6 = − ⋅ d + Φ( d ); înlocuind valorile numerice: ⇒ w6 = 10,18 mm
L
Φ( L )
EIϕ 6 = − + Φ ′( d ) ; înlocuind valorile numerice: ⇒ ϕ6 = -0,56o
L
6. Calculul tensiunii tangenţiale maxime (cu ajutorul formulei lui Juravski)
Tensiunea tangenţială maximă corespunde liniei ce trece prin centrul de greutate,
deoarece momentul static al secţiunii aflate deasupra sau dedesupt SyC este maxim şi se
Tmax ⋅ S cy
determină cu ajutorul fomulei lui JURAVSKI: τ max =
I yef ⋅ b

unde: Tmax=12kN; Iyef=0,1026 s4 ; b=0,368 s este lăţimea secţiunii în dreptul centrului


de greutate al secţiunii; SCy=0,1215s3 este momentul static al jumătăţii secţiunii .
Tmax ⋅ S cy* 12 ⋅ 10 3 ⋅ 0 ,1215 ⋅ 1253
⇒ τ max = = = 2 ,471MPa .
I yef ⋅b 0 ,1026 ⋅ 0 ,368 ⋅ 1255

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


13
PROBLEME EXAMEN - TIP 1B
PROBLEMA 1b.1 O y0
C y2
DATE DE INTRARE
0,9λs 2
y1
a b c d L P q λ λs
C yc
m m m m m kN kN/m -
2 2 6 7 8 -10 1,5 1,5 s

REZULTATE z

V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax


kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
-4,5 0,5 9 0,995 0,1026 0,1031 90 -2,29 0,138 5,5 2,185
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE
1 3 4 2
q=1,5 kN/m

2m P=10kN
6m
V2=0,5kN
V1=-4,5kN 8m

+ DIAGRAMA T
5,5kN

x=3,667m -0,5kN
-
-4,5kN

-9kNm

-
+
1,083kNm 1kNm

+ DIAGRAMA M
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
14
PROBLEMA 1b.2 O y0
C y2
DATE DE INTRARE
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
3 1,5 3,5 3,5 4 10 2,5 2 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
4.375 10.625 10.313 1.311 0.263 0.200 76 3,672 -0,392 10,625 2,007
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 5 2
q=2,5 kN/m P=10kN

1,5m 1,5m
3,5m
V2=10,625kN
V1=4,375kN 4m

+ DIAGRAMA T
4,375kN

+ 0,625kN

-
-9,375kN
-10,625kN

+
6,5625kNm 5,313kNm

+ DIAGRAMA M 10,313kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


15
PROBLEMA 1b.3 O y0
C y2
DATE DE INTRARE
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
3,5 0,5 2,5 3,5 4 18 2 1,25 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
4,75 17,25 8,625 0,819 0,064 0,078 98 5,206 -0,527 17,25 3,136
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 5 2
q=2 kN/m P=18kN

0,5m 2m
2,5m V2=17,25kN
V1=4,75kN 4m

+ DIAGRAMA T

4,75kN
+ 0,75kN

-17,25kN

2,375kNm +

+ DIAGRAMA M 8,25kNm
8,625kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


16
PROBLEMA 1b.4 O y0
C y2
DATE DE INTRARE
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
1 1 3 4 5 10 2 1,75 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
10,4 3,6 10,4 1,147 0,176 0,153 83 7,627 -0,396 10,4 1,883
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
P=10kN q=2 kN/m

1m 2m
5m V2=3,6 kN
V1=10,4 kN
+ DIAGRAMA T

10,4 kN

+
0,4 kN

-
x=0,2 -3,6kN

+
7,2kNm

10,4kNm 10,44kN

+ DIAGRAMA M
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B
17
PROBLEMA 1b.5 O y0
C y2
DATE DE INTRARE
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
1 2 3 2,5 4 15 2 1,4 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
12 5 12 0,918 0,09 0,098 101 7,589 -0,176 12 1,834
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 5 2
P=10kN q=2 kN/m

1m 1m 1m
4m V2=5 kN
V1=12 kN

+ DIAGRAMA T
12 kN

-
-3 kN
-5 kN

+ 5kNm

9kNm
12kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


18
PROBLEMA 1b.6 O y0
C y2
DATE DE INTRARE
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
s
1 2 3 1,5 4 12 3 1,8
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
10,125 4,875 10,125 1,18 0,191 0,162 81 8,557 0,109 10,125 1,871
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 5 2
P=12kN q=3 kN/m

1m 1m 1m
4m V2=4,875 kN
V1=10,125 kN

+ DIAGRAMA T
10,125 kN

-
-1,875 kN
-4,875 kN

+ 4,875kNm

8,25kNm
10,125kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


19
PROBLEMA 1b.7 O y0
C y2
DATE DE INTRARE
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
s
1,5 1 3 1,5 4 22 3 1,3
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
16,75 11,25 24,75 0,852 0,072 0,085 135 6,754 0,108 16,75 1,543
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 5 2
P=22kN q=3 kN/m

1m 0,5m 1,5m
4m V2=11,25 kN
V1=16,75 kN

+ DIAGRAMA T
16,75kN
15,25kN

-
-6,75 kN

-11,25 kN

+
11,25kNm
16,75kNm
24,75kNm

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


20
PROBLEMA 1b.8 O y0
C y2
DATE DE INTRARE
0,9λs 2

a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
s
1,5 1 3 3 4 4 3 1,4
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
5,5 4,5 7,857 0,918 0,09 0,098 88 7,58 -0,355 5,5 1,107
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
P=4kN q=3 kN/m

1m 2m
4m
V1=5,5kN V2=4,5 kN

+ DIAGRAMA T

5,5 kN

+ 1,5 kN

-
x=0,5
-4,5kN

+
4,5kNm

5,5kNm 5,875kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


21
PROBLEMA 1b.9 O y0
C y2
DATE DE INTRARE
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
2,5 1 3 2,5 4 8 6 1,6 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
9 11 15,75 1,049 0,134 0,128 101 8,048 -0,141 11 1,471
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 5 2
P=8kN
q=6 kN/m

1m 1,5m 0,5m
4m V2=11 kN
V1=9kN

+ DIAGRAMA T
9kN

-8 kN
-11 kN

9 kNm
11 kNm
15,75 kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


22
PROBLEMA 1b.10 O y0
C y2
DATE DE INTRARE
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
3 1 2 2,5 4 6 3 1,5 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
3,375 5,625 5,625 0,983 0,111 0,113 75 12,316 -0,18 15,625 1,455
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 5 2
q=3 kN/m P=6kN

1m 1m 1m
4m V2=5,625 kN
V1=3,375 kN

+ DIAGRAMA T
3,375 kN

+ 0,375 kN

-5,625 kN

+
3,375kNm

5,25 kNm 5,625 kNm


+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


23
PROBLEMA 1b.11 O y0
C y2
DATE DE INTRARE
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
s
3 1 2 2,5 4 12 2 1,2
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
4,25 9,75 9,75 0,787 0,057 0,072 105 9,463 -0,113 9,75 1,608
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 5 2
q=3 kN/m P=6kN

1m 1m 1m
4m V2=9,75 kN
V1=4,25 kN

+ DIAGRAMA T
4,25 kN

2,25 kN
+

-9,75 kN

+
4,25kNm

+ DIAGRAMA M 7,5 kNm


9,75 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


24
PROBLEMA 1b.12 O y0
C y2
DATE DE INTRARE
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
1,7625 0 1,175 1,175 2,35 20 8,511 1,5 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
12,5 17,5 10,281 0,983 0,111 0,113 92 3,407 0,021 17,5 3,008
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 5 2
P=6kN
q=3 kN/m

1m 1m
1m V2=3,375 kN
V1=-0,375 kN 4m

+ DIAGRAMA T
2,265 kN

-0,375 kN
x=0,125m -

-3,375 kN
-0,375 kN -0,398 kN
-

0,75 kNm +

+ DIAGRAMA M
3,375 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


25
PROBLEMA 1b.13 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
4 1 4 5 6 20 5 2,25 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
15,417 19,583 39,167 1,475 0,374 0,253 109 6,616 -0,344 19,583 1,599
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
q=5 kN/m P=20kN

1m 3m
6m
V1=15,417 kN V2=19,583 kN
+ DIAGRAMA T

15,417 kN

+
0,417 kN

-19,583kN

+
15,417kNm

+ DIAGRAMA M 39,166kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


26
PROBLEMA 1b.14 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
2 0 4 5 6 15 5 2,5 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
23,333 11,667 36,667 1,639 0,513 0,313 100 5,444 -0,29 23,333 2,037
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
P=15kN
q=5 kN/m

2m 2m
6m
V1=23,333 kN V2=11,667 kN
+ DIAGRAMA T
23,333 kN

13,333 kN
+

-1,667kN -

-11,667kN

+
23,334kNm

36,666kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


27
PROBLEMA 1b.15 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ y1
λs
C yc
m m m m m kN kN/m -
6 4 8 7 8 16 2 2,75 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
6 18 32 1,803 0,683 0,379 89 9 -0,477 18 1,803
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
q=2 kN/m P=16kN

4m 2m
8m V2=18 kN
V1=6 kN

+ DIAGRAMA T
12 kN

+ 2 kN

-18 kN

24kNm
32kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


28
PROBLEMA 1b.16 y0
O
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ y1
λs
m m m m m kN kN/m - C yc

5 2 5,5 5,5 6 12 1 3 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
3,313 12,188 12,063 1,967 0,886 0,451 61 5,034 -0,553 12,188 2,383
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 5 2
q=2 kN/m P=16kN

2m 3m 0,5m
8m
V1=3,313 kN V2=12,188 kN

+ DIAGRAMA T

3,313 kN
+ 0,313 kN

-11,687 kN
-12,188 kN

+
6,626kNm
6,094kNm

12,065kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


29
PROBLEMA 1b.17 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ y1
λs
C yc
m m m m m kN kN/m -
1 2 3 2 3 6 2 1,5 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
4,333 3,667 4,333 0,983 0,111 0,113 69 5,642 -0,212 4,333 1,324
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
P=6kN q=2 kN/m

1m 1m
3m
V1=4,333 kN V2=3,667 kN
+ DIAGRAMA T

4,333 kN

-1,667 kN -

-3,667 kN

+
2,666 kNm

4,333 kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


30
PROBLEMA 1b.18 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
2 0 4 4,5 5 10 2 1 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
10,8 7,2 17,6 0,656 0,033 0,05 144 4,033 -0,45 10,8 1,137
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
P=10 kN
q=2 kN/m

2m 2m
5m
V1=10,8 kN
V2=7,2 kN
+ DIAGRAMA T
10,8 kN

6,8 kN
+

-3,2 kN -

-7,2 kN

+
7,2 kNm

17,6 kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


31
PROBLEMA 1b.19 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
2 4 6 5 6 6 2 1 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
4,667 5,333 9,333 0,656 0,033 0,05 116 12,971 -0,67 5,333 0,865
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
P=6kN q=2 kN/m

2m 2m
6m
V1=4,667 kN V2=5,333 kN
+ DIAGRAMA T

4,667 kN

-1,333 kN -

-5,333 kN

+
6,668 kNm

9,334 kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


32
PROBLEMA 1b.20 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
4 0 4 6 8 16 2 1 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
14 10 40 0,656 0,033 0,05 189 18,148 -0,429 14 0,855
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 2
q=2 kN/m P=16kN

4m
8m V2=10 kN
V1=14 kN

+ DIAGRAMA T
14 kN

6 kN
+

-10 kN

40 kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


33
PROBLEMA 1b.21 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
6 0 6 7 8 20 1,5 1,5 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN Mpa
10,625 18,375 36,75 0,983 0,111 0,113 140 10,906 -0,584 18,375 1,364
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 2
q=1,5 kN/m P=20 kN

6m
8m
V1=10,625 kN V2=18,375 kN
+ DIAGRAMA T
10,625 kN

+
1,625 kN

-18,375 kN

+ DIAGRAMA M
36,75 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


34
PROBLEMA 1b.22 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
2 2 4 5 6 9 1,5 1,5 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
7,5 4,5 15 0,983 0,111 0,113 104 8,392 -0,448 7,5 1,009
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
P=9kN q=1,5 kN/m

2m 2m
6m
V1=7,5 kN V2=4,5 kN

+ DIAGRAMA T
7,5 kN

-1,5 kN -

-4,5 kN

+
9 kNm

+ DIAGRAMA M 15 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


35
PROBLEMA 1b.23 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ y1
λs
C yc
m m m m m kN kN/m -
2 0 4 5 6 12 2 2 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
13,333 6,667 22,667 1,311 0,263 0,2 99 6,476 -0,346 13,333 1,484
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
P=12 kN
q=2 kN/m

2m 2m
6m
V1=13,333 kN V2=6,667 kN
+ DIAGRAMA T
13,333 kN

9,333 kN

-2,667 kN -

-6,667 kN

+
13,334 kNm
+ DIAGRAMA M
22,666 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


36
PROBLEMA 1b.24 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ y1
λs
C yc
m m m m m kN kN/m -
4 0 2 5 6 6 3 2 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
7 5 10 1,311 0,263 0,2 75 10,934 -0,569 7 1,358
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
q=3 kN/m P=6kN

2m 2m
6m
V1=7 kN V2=5 kN
+ DIAGRAMA T
7 kN

+ 1 kN

-5 kN

8 kNm
+ DIAGRAMA M 10 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


37
PROBLEMA 1b.25 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ y1
λs
C yc
m m m m m kN kN/m -
3 1 5 4 8 20 4 1,5 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
22,5 13,5 59,5 0,983 0,111 0,113 164 20,914 -0,044 22,5 1,217
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 5 2
q=4 kN/m P=20kN

1m 2m 2m
8m
V1=22,5 kN V2=13,5 kN

+ DIAGRAMA T
22,5 kN

14,5 kN
+

-
-5,5 kN
-13,5kN

+
22,5 kNm

40,5 kNm

+ DIAGRAMA M 59,5 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


38
PROBLEMA 1b.26 y0
O
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ y1
λs
m m m m m kN kN/m - C yc

1 1 3 4 6 30 2 1,5 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
27,667 6,333 27,227 0,983 0,111 0,113 127 11,047 -0,233 27,667 2,496
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
P=30 kN q=2 kN/m

1m 2m
6m
V1=27,667 kN V2=6,333 kN

+ DIAGRAMA T
27,667 kN

-2,333 kN -
-6,333 kN

19 kNm
27,667 kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


39
PROBLEMA 1b.27 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ y1
λs
C yc
m m m m m kN kN/m -
2 1 3 4 8 25 8 1,5 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
30,75 10,25 57,5 0,983 0,111 0,113 163 19,056 -0,073 30,75 1,684
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 5
2
P=25 kN
q=8 kN/m

1m 1m 1m
8m
V1=30,75 kN V2=10,25 kN

+ DIAGRAMA T
30,75 kN
22,75 kN
+

-2,25 kN -
-10,25kN

+
30,75 kNm

51,25 kNm
+ DIAGRAMA M 57,5 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


40
PROBLEMA 1b.28 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
2 0 3 4 6 20 5 2,5 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
24,583 10,417 39,167 1,639 0,513 0,313 102 8,701 -0,178 24,583 2,063
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
P=20 kN
q=5 kN/m

2m 1m
6m
V1=24,583 kN
V2=10,417 kN
+ DIAGRAMA T
24,583 kN

14,583 kN
+

-5,417 kN -

-10,417 kN

31,251 kNm
39,166 kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


41
PROBLEMA 1b.29 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ y1
λs
C yc
m m m m m kN kN/m -
1 0 3 3 5 30 5 2 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
34,5 10,5 32 1,311 0,263 0,2 111 8,122 -0,132 34,5 3,055
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
P=30 kN
q=5 kN/m

1m 2m
5m
V1=34,5 kN V2=10,5 kN

+ DIAGRAMA T
34,5 kN
29,5 kN

-0,5 kN -

-10,5 kN

+
21 kNm

32 kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


42
PROBLEMA 1b.30 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
1,5 0 3 3 4 20 8 2 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
27,5 16,5 32,25 1,311 0,263 0,2 111 3,975 -0,188 27,5 2,435
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
P=20 kN
q=8 kN/m

1,5 m 1,5 m
4m
V1=27,5 kN
V2=16,5 kN
+ DIAGRAMA T
27,5 kN

15,5 kN
+

-4,5 kN -

-16,5 kN

+
16,5 kNm

32,25 kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


43
PROBLEMA 1b.31 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
1,5 0 3 3 4 20 -10 2,2 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
-6,25 -3,75 1,187 1,422 0,349 0,242 41 -18,987 0,725 3,375 2,213
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
P=20 kN

q=10 kN/m

1,5 m 1,5 m
4m
V1=-6,25 kN V2=-3,75 kN

+ DIAGRAMA T x2=1,125m
x1=0,625m 8,75 kN
3,75 kN
+ +
-
-
-6,25 kN
-11,25 kN

-4,453
-1,953 -3,75 kNm
-
-
+
1,875 kNm

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


44
PROBLEMA 1b.32 O y0
DATE DE INTRARE C y2
0,9λs 2
a b c d L P q λ λs y1
C yc
m m m m m kN kN/m -
1,5 0 3 3 4 -10 8 2,3 s
REZULTATE z
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm mm - - mm mm grade kN MPa
8,75 5,25 4,125 1,508 0,399 0,265 51 14,402 -0,64 8,75 3,192
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE

1 3 4 2
q=8 kN/m

1,5 m 1,5 m
P=20 kN 4m
V1=8,75 kN
V2=5,25 kN
+ DIAGRAMA T
8,75 kN
6,75 kN

+
+

-
-
-3,25 kN
x1=1,094 x2=1,094
-5,25 kN

4,785 kNm 5,25 kNm


4,125 kNm
+ DIAGRAMA M 6,973 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1B


45

MODELUL 1C
ÎNCOVOIEREA SIMPLĂ A UNEI BARE DREPTE
CU CONSOLE SITUATĂ PE DOUĂ REAZEME
PUNCTUALE RIGIDE

Se consideră o bară dreaptă cu console (fig.1c.1), având secţiunea constantă pe


lungimea sa (rigiditate la încovoiere constantă EI) şi secţiunea având forma din fig.1c.2,
cu două console de lungimi a şi c şi distanţa între reazeme b, care este solicitată la
încovoiere simplă prin acţiunea următoarelor sarcini exterioare:
o forţă concentrată P ce acţionează la distanţa d;
o sarcină uniform distribuită q ce acţionează între distanţele e şi f.
un cuplu concentrat N ce acţionează la distanţa g;
Conform axiomei legăturilor în lucul reazemelor punctuale şi rigide se introduc
cele două forţe de legătură V1 şi V2 (reacţiunile) - necunoscute ca module, având
direcţia şi sensul din fig. 1c.1.

0 3 1 6 2 4 5
a+b/2 1,5s
q N C3 y3
d P s y2
C2

x C yC
a b c
e V1 V2 λs C1
f y1
g
z Fig. 1c.1
s s s

Fig. 1c.2
Se cere:
1. să se determine reacţiunile V1 şi V2 (2p);
2. să se traseze diagramele de forţe tăietoare şi momente încovoietoare (2p);
3. să se dimensioneze bara (determinarea parametrului s al secţiunii)(2p);
4. să se determine tensiunea tangenţială maximă (formula lui Juravski) (1p);
5. să se determine deplasările şi rotirile secţiunilor capătului din stânga (w0 şi ϕ0) şi
respectiv cea situată la mijlocul distanţei între reazeme (w6 şi ϕ6) (2p);
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
46
CAZ PARTICULAR
Pentru un caz particular se dau valorile parametrilor în tabelul următor:
a b c d e f g λ P q N
m m m m m m m - kN kN/m kNm
2,45 1,55 4,22 0 3,55 6,44 8,22 2 22,3 5,7 -12
σa=120 MPa; E= 2,1⋅105MPa;
Figura corespunzătoare acestui caz particular este 1c.3.

0 1 6 3 2 4 5
3,225
q=5,7kN/m N=-12kNm
P=22,3kN

2,45 1,5 4,22 x


3,5 V1 V2
6,4
z Fig. 1c.3

Determinarea celor două reacţiuni se face în acest caz folosind ecuaţiile de


echilibru din Mecanică:
 e+ f 
P ⋅( a + b − d ) + N + q ⋅( f − e )⋅ a + b − 
 2 
∑ M 2 y = 0 ⇒ V1 = b
= 39 ,232 ( kN )
;
e+ f 
− P ⋅( a − d ) − N + q ⋅( f − e )⋅ − a
 2  = −0 ,459 ( kN )
∑ M 1 y = 0 ⇒ V2 = b
Relaţia pentru verificare este:

∑F z = 0 ⇒ P + q( f − e ) = V1 + V2 ⇔ 38,733 =39,232 − 0,459 = 22,3 + 5,7 ⋅ ( 6,44 − 3,55 )

2. Diagramele de eforturi tăietoare şi momente încovoietoare


Folosind regulile stabilite la construcţia diagramelor de eforturi se trasează
diagramele T=T(x) şi M=M(x) din fig.1c.4 şi fig.1c.5 din care rezultă forţa tăietoare
maximă: Tmax=22,3 kN, momentul încovoietor maxim Mmax= 54,635 kNm, precum şi
poziţia secţiunii corespunzătoare momentului maxim faţă de capătul barei: xM= 2,45 m.
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
47
0 1 3 2 4 5

+
16,932 14,367
13,908
T

Fig. 1c. 4
-22,3

0 1 3 2 4 5
-54,635
-36,010
-28,967
M
-12

+
Fig. 1c. 5

3. Dimensionarea barei la încovoiere


Relaţia de dimensionare la solicitarea de încovoiere este:
M
Wyznec = iy max ; unde
σa
Wy este modulul de rezistenţă al barei şi se calculează cu ajutorul relaţiei:
I
Wy = y , unde zmax= max[zC; (λs+2,5s-zC)] este distanţa maximă până la
z max
fibra extremă.
În figura 1C.6 este reprezentată secţiunea barei 1,5s
C3 y3
(constantă pe lungimea sa) şi axele y0, y1, y2, y3, yC , s C2 y2
care trec prin punctele O, C1, C2 , C3 şi C
C yC
unde :
λs C1
• punctul O este un punct de referinţă al secţiunii; zC y1
• punctul C1 este centrul de greutate al dreptunghiului 1;
y0
• punctul C2 este centrul de greutate al dreptunghiului 2; O
s s s
• punctul C3 este centrul de greutate al triunghiului 3;
• punctul C este centrul de greutate al secţiunii. Fig. 1C. 6

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


48
Centrul de greutate C al suprafeţei secţiunii se
A z + A2 z 2 + A3 z3
determină cu ajutorul relaţiei: zC = 1 1
A1 + A2 + A3
unde s-a notat cu :
z1 = 0,5λs - distanţa OC1; A1=λs2- aria dreptunghiului 1
z2 = (0,5+λ)s - distanţa OC2; A2=3s2- aria dreptunghiului 2
z3 = (1,5+λ)s - distanţa OC3 ; A3=2,25s2- aria triunghiului 3
0 ,5λ2 + 5,25λ + 4,875
după înlocuiri rezultă: zC = s;
λ + 5,25
pentru cazul considerat (λ=2) rezultă: zC / s = 2,397
Momentul de inerţie ale suprafeţei IyC în raport cu axa ce trece prin centrul ei de
greutate se determină astfel: I yC = I y1C + I y 2 C + I y 3C , unde:
s ⋅ ( λ s )3 unde:
I y1C = + A1 ⋅ d12 ;
12 d1 = zC-0,5λs este distanţa CC1
3s ⋅ ( s )3 d2 = λs+0,5s- zC este distanţa CC2
I y 2C = + A2 ⋅ d 22 ;
12 d3 = λs+1,5s- zC este distanţa CC3
3s ⋅ ( 1,5s )3
I y 3C = + A3 ⋅ d 32 ;
36
Rezultă după înlocuiri:
2 2 2
λ3 + 6 ,375 4 z   z   z 
I yC = s + λ C − 0 ,5λ  s 4 + 3 − C + 0 ,5 + λ  s 4 + 2 ,25 − C + 1,5 + λ  s 4
12  s   s   s 
înlocuind λ=2 pentru cazul considerat rezultă :
IyC / s4=7,87
Modulul de rezistenţă Wy pentru cazul considerat este:
Wy / s3=3,284
M
Relaţia de dimensionare la solicitarea de încovoiere W yznec = iy max devine:
σa
M iy max M iy max
54,635⋅ 10 6
3,284s = 3
⇒s=3 =3 = 51,756 mm
σa 3,284⋅ σ a 3,284⋅ 120
Se adoptă s=52 mm;

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


49
4. Calculul tensiunii tangenţiale
maxime (formula lui Juravski)
Tmax ⋅ S cy*
τ max =
C
C τma I yef ⋅ b
τma Tensiunea tangenţială maximă se
zc calculează în secţiunea în care forţa
zc
tăietoare este maximă Tmax şi
corespunde liniei ce trece prin
a zc<λs b zc>λs centrul de greutate (când zC <λs, fig.
Fig. 1c.7 1c.7a) sau în dreptul saltului de
lăţime a secţiunii unde lăţimea b
(când zC >λs , fig. 1c.7b).
Momentul static al secţiunii (S*zc) se determină deci pentru cele două cazuri:
cînd zC< λs (fig. 1c.6b): S*yc= (zC )2⋅ 0,5 s
cînd zC >λs (fig. 1c.6a): S*yc= λ s2(zC-0,5λs)
pentru cazul considerat (λ=2): zC =2,397s > λs, rezultă S*yc= λ s2(zC-0,5λs)= 2,794 s3
Tmax ⋅ S cy* 22 ,3 ⋅ 10 3 ⋅ 2 ,794 ⋅ 52 3
τ max = = = 2 ,928 MPa;
I yef ⋅ b 57554834 ⋅ 52

5. Calculul deplasării şi rotirii secţiunii 0 (w0 şi ϕ0) şi 6 (w6 şi ϕ6)


Relaţiile folosite pentru calculul deplasării /rotirii sunt:
EIw = EIw0 + EIϕ 0 x + Φ( x )
EIϕ = EIϕ 0 + Φ ′( x )
unde Φ(x) şi Φ'(x) este funcţia de încărcare, respectiv derivata funcţiei de
încărcare în secţiunea barei situată la distanţa x de capăt
• Pentru calculul deplasării/rotirii secţiunii corespunzătoare capătului din stânga al
barei w0, ϕ0 se folosesc ecuaţiile deplasărilor din dreptul reazemelor 1 şi 2:
EIw1 = 0 = EIw0 + EIϕ0 a + Φ1
EIw2 = 0 = EIw0 + EIϕ 0 ( a + b ) + Φ 2
Φ1 − Φ 2  a a
⇒ EIϕ0 = ; EIw0 = − Φ1 1 +  + Φ 2 ;
b  b b
• Cu valorile EIϕ0 şi EIw0 astfel calculate se determină deplasarea/rotirea secţiunii 6
EIw6 şi EIϕ6 :

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


50
Φ1 + Φ 2
EIw6 = EIw0 + EIϕ0 ( a + b / 2 ) + Φ 6 ⇒ EIw6 = − + Φ6
2
Φ − Φ2
EIϕ 6 = EIϕ 0 ( a + b / 2 ) + Φ′6 ⇒ EIϕ 6 = 1 + Φ′6
b
Pentru cazul considerat, valorile funcţiilor de încărcare Φ1 , Φ2, Φ6 şi Φ‘6 se
determină după cum urmează:
22,3 ⋅ 2 ,453
Φ1 = = 54,658kNm 3
6
22,3 ⋅ 43 39,231 ⋅ 1,553 5,7 ⋅ ( 0 ,454 − 0 )
Φ2 = − + = 213,527 kNm 3
6 6 24
22,3 ⋅ 3,225 39,231 ⋅ 0,775
3 3

Φ6 = − = 121,621 kNm 3
6 6
22,3 ⋅ 3,225 2 39,231 ⋅ 0 ,775 2
Φ′6 = − = 104 ,185 kNm 2
2 2
Înlocuind aceste valori în expresiile lui w0, ϕ0, w6, ϕ6, se obţine:
Φ − Φ2
EIw0 = − 1 ⋅ a − Φ1 = 196 ,457 kNm 3 = 196 ,457⋅ 1012 Nmm 3 ;
b
Φ − Φ2
EIϕ0 = 1 = −102 ,496kNm 2 = −102 ,496⋅ 10 9 Nmm 2 ;
b
Φ + Φ2
EIw6 = − 1 + Φ 6 = −12,472 kNm 3 = −12,472 ⋅ 1012 Nmm 3
2
Φ − Φ2
EIϕ6 = 1 + Φ′6 = 1,689 kNm 2 = 1,689 ⋅ 109 Nmm 2
b
Înlocuind valorile E=2⋅105MPa şi Iz=57.554.834 mm4 în expresiile deplasărilor şi
rotirilor se obţine:
196 ,457⋅ 1012 196,457⋅ 10 7
w0 = = = 17 ,067 mm;
EI 2 ⋅ 57554834
− 102,496⋅ 10 4 180
ϕ0 = ⋅ = −0 ,510 0
2 ⋅ 57554834 π
12 ,472⋅ 1012 12 ,472⋅ 10 7
w6 = − =− = −1,084 mm;
EI 2 ⋅ 57554834
1,689 ⋅ 10 4 180
ϕ6 = ⋅ = 0 ,008 0
2 ⋅ 57554834 π

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


51
PROBLEME EXAMEN - TIP 1C
PROBLEMA 1c.1 y3
1,5s
C
DATE DE INTRARE C y
s C y2
a b c d e f g λ P q N
zC
m m m m m m m - kN kN/m kNm s C y

2 3 1 6 0 5 0 1 2 1 5
s s s
REZULTATE
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
5.167 1.833 7 1.7 3.615 2.008 31 38.57 -1.56 -6 0.05 3.166 0.588
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE
0 1 6 2 3
N=5kNm
q=1kN/ P=2kN

x
2m V1 3m V2 1m

z 3,166kN

+ DIAGRAMA T
2kN
+
+
0,167kN
-
-2kN
-7kNm

-5kNm - -2kNm

+ DIAGRAMA M
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
52
PROBLEMA 1c.2
1,5s y3
C3
y2
DATE DE INTRARE s C2 yC
C
a b c d e f g λ P q N zC y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm 2s C1
1.5 1 1.8 0 1.5 4.3 1.5 2 -15 4 15
REZULTATE s s s

V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax


kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-26.98 23.18 22.5 2.397 7.87 3.284 39 -5.288 0.29 0.032 -0.009 15.98 2.67
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 1 6 2 3

N=15kN q=4kN/m

x
P=15k V1 V2
1,5 1m 1,8
z
+ DIAGRAMA T
15kN
7,2kN
+ +

-11,98kN -
-15,98kN

-6,48kN
-

+ 7,5kNm

22,5kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


53
PROBLEMA 1c.3
1,5s y3
C
y2
DATE DE INTRARE s C
C yC
a b c d e f g λ P q N
zC y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm 3s C
0 3 1.5 4.5 1.2 3 1.2 3 12 3 -8
REZULTATE s s s

V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax


kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-7.047 24.447 18 3.045 15.327 5.033 32 0 -0.12 -2 -0.02 12.447 3.569

DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


0 3 6 2 4
1
N=8kNm q=3kN/m P=12kN

1,2m x
V1 V2
3m 1,5m

z
12kN
+ DIAGRAMA T

-
-7,047kN

-12,447kN

-18kNm

-8,456kNm
-0,456kNm
-

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


54
PROBLEMA 1c.4
1,5s y3
C3
y2
s C2
DATE DE INTRARE
yC
C
a b c d e f g λ P q N
y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm 4s C1

0 8 2 2 0 10 6 4 -30 2 -2
s s s
REZULTATE
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-15.25 5.25 34.5 3.662 26.621 7.269 35 0 -0.5 -16.94 0.097 19.25 3.958

DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


0 3 6 4 2 5
1
q=2kN/m

x
2m P=30kN N=2kNm
V1 V2
6m
8m 2m
z

+ DIAGRAMA T
10,75kN
4kN
+ +
- -1,25kN

-15,25kN -19,25kN

-34,5kNm

-7,44kNm
-5,44kNm -4kNm
-

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


55
PROBLEMA 1c.5
1,5s y3
C3
y2
s C2
DATE DE INTRARE
C yC
a b c d e f g λ P q N
5s C1 y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm zC
0 2 0.4 2.4 0.6 2.4 0.6 5 -2 3 2
REZULTATE s s s
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
2.75 0.65 1.65 4.256 42.338 9.948 12 0 0.2 1.8 0.023 2.75 4.085

DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


0 3 6 2 4
1
N=2kNm
q=3kN/m

x
0,6m
P=2kN
V1 V2
2m 0,4m

z
+ DIAGRAMA T
2,75kN

+
-0,8kN
-
X=0,916m
-1,45kN
-2kN
-0,35kNm

+ -0,56kNm
+
0,910kNm
1,65kNm

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


56
PROBLEMA 1c.6

DATE DE INTRARE 1,5s y3


C
C y
a b c d e f g λ P q N s C y2
m m m m m m m - kN kN/m kNm s zC
C y
0 1.3 0.7 0.7 1 2 1 1 -12 5 -10
REZULTATE s s s

V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax


kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-14 7 10.4 1.7 3.615 2.008 36 0 -0.154 -1.221 -0.015 14 1.928

DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


0 6 3 2 4
1
N=10kNm q=5kN/m

x
0,7m P=12kN
V1 1m V2
1,3m 0,7m

z
+ DIAGRAMA T
3,5kN

+
-2kN
-
- -3,5kN
-10,4kNm
-14kN
-9,8kNm

-
-1,225kNm
-0,40kNm
-

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


57
PROBLEMA 1c.7
1,5s y3
C3
y2
DATE DE INTRARE s C2 yC
C
a b c d e f g λ P q N
zC y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm 2s C1
0 2.5 1.8 1.5 2.5 4.3 1.5 2 20 15 4
REZULTATE s s s
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-0.12 47.12 24.3 2.397 7.87 3.284 40 0 -0.032 -0.691 -0.031 27 4.288
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 6 2 3
1
P=20kN q=15kN/m

N=4kNm x
V1 V2
1,5m 1m 1,8m
z
+ DIAGRAMA T 27kN

-0,12kN
-
-20,12kN
-24,3kNm

-4,18kNm
-
-0,18kNm

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


58
PROBLEMA 1c.8
1,5s y3
C3
y2
DATE DE INTRARE s C2
C yC
a b c d e f g λ P q N
zC y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm 3s C1
1.5 2 0 0 1.5 3.5 2.5 3 -12.8 6.4 6.4
REZULTATE s s s

V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax


kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-12.8 12.8 19.2 3.045 15.327 5.033 32 -11.698 0.532 1.908 -0.048 12.8 3.67
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
0 1 6 2

q=6,4kN/m N=6,4kNm

x
P=12,8kN V2
V1 1m 1m
z 1,5m

+ DIAGRAMA T
12,8kN

-
-12,8kN

+ 9,6kNm
16kNm

+ DIAGRAMA M 19,2kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


59
PROBLEMA 1c.9
1,5s y3
C3
y2
DATE DE INTRARE s C2
a b c d e f g λ P q N C yC

m m m m m m m - kN kN/m kNm 4s C1 y1

0 4 1 5 0 4 1 4 20 10 10
REZULTATE s s s
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
17.5 42.5 20 3.662 26.621 7.269 29 0 0.133 1.549 -0.44 22.5 6.739

DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


0 6 2 4
3
1
q=10kN/m P=20kN

x
N=10kNm
V1 1m V2
4m 1m
z
+ DIAGRAMA T 20kN
17,5kN

+ +

x=1,75m -
-22,5kN

-20kNm

-
+
2,5kNm +
12,5kNm 5,3125kNm

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


60
PROBLEMA 1c.10
1,5s y3
C
y2
s C
DATE DE INTRARE
C yC
a b c d e f g λ P q N
5s C y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm zC
0.3 1.5 0.5 1.2 0 2.3 0.3 5 -12 20 -4
REZULTATE s
s s
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
12.467 21.533 4.145 4.256 42.338 9.948 16 -1.166 0.220 1.092 -0.053 11.533 9.637

DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


0 1 6 3 2 4
N=4kNm q=20kN/m

0,3m 1,5m P=12kN 0,5m


x
V1 1,2m V2

+ DIAGRAMA T
10kN
6,467kN

+ 0,467kN +
- -
-6kN -
-11,533kN
x=0,323m -11,533kN

-2,5kNm
-0,9kNm
- -

+ 0,824kNm

3,1kNm

+ DIAGRAMA M 4,145kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


61
PROBLEMA 1c.11

DATE DE INTRARE 1,5s y3


C
C y
a b c d e f g λ P q N s C y2
m m m m m m m - kN kN/m kNm s zC
C y
1.5 2.4 0 2.7 0 1.5 1.5 1 9.6 6.4 -24
s s s
REZULTATE
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
7.4 11.8 16.8 1.7 3.615 2.008 42 -9.466 0.339 3.918 -0.043 11.8 1.194
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
0 1 6 2

q=6,4kN/ N=24kNm P=9,6kN

x
V1 V2
1,5 1,2 1,2
z
+ DIAGRAMA T

-2,2kN
-
-9,6kN

-11,8kN

-7,2kNm

+
16,8kNm 14,16kNm

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


62
PROBLEMA 1c.12
1,5s y3
C3
y2
DATE DE INTRARE s C2 yC
C
a b c d e f g λ P q N zC y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm 2s C1
0.7 2 0 0.4 0 1.9 1.9 2 5 12 -18
REZULTATE s s s

V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax


kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
16.7 11.1 9.12 2.397 7.87 3.284 29 2.493 -0.214 -0.977 0.079 13.4 4.05
DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE
0 3 1 6 4 2

P=5kN q=12kN/m N=18kNm

0,4m x
V1 0,8m V2
0,7m 1,2m

+ DIAGRAMA T 3,3kN

-4,8kN - x=0,275m -
-9,8kN
-11,1kN
-13,4kN
-9,12kNm

-4,44kNm
-0,96kNm -3,986kNm
-

+
+ DIAGRAMA M 8,88kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


63
PROBLEMA 1c.13
1,5s y3
C3
y2
s C2
DATE DE INTRARE
C yC
a b c d e f g λ P q N
zC y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm 3s C1

0.6 1.2 0 1 0 1 1.3 3 -2 3 -4


s s s
REZULTATE
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-1.417 2.417 2.792 3.045 15.327 5.033 17 1.855 -0.183 -0.781 0.057 4.417 4.487

DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


0 1 3 6 4 2

q=3kN/m N=4kNm

P=2kN x
V1 0,4m 0,3m V2
0,6m 1,2m
z
+ DIAGRAMA T

-
-1,8kN
-2,417kN
-3,217kN
-4,417kN

-2,792kNm
-2,067kNm
-0,54kNm
-
+
1,208kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


64
PROBLEMA 1c.14
1,5s y3
C
y2
DATE DE INTRARE s C
yC
a b c d e f g λ P q N C
y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm 4s C1
0 1.2 1.8 3 0 1.2 3 4 -10 20 -20
s s s
REZULTATE
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
10.333 3.667 20 3.662 26.621 7.269 29 0 0.016 0.096 -0.002 13.667 4.093
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 6 2 3
1
q=20kN/ N=20kN

x
V1 V2 P=10k
1,2m 1,8m
z
+ DIAGRAMA T
10,333kN

x=0,516m - -10kN
-10kN
-13,667kN -20kNm

-2kNm
-

2,67kNm
+ DIAGRAMA M
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
65
PROBLEMA 1c.15
1,5s y3
C3
y2
s C2
DATE DE INTRARE
C yC
a b c d e f g λ P q N
5s C1 y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm zC
0.75 2.55 1.16 4.46 0 1.85 3.3 5 19.4 8.2 6.2
REZULTATE s s
s
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
7.735 26.835 22.504 4.256 42.338 9.948 27 1.12 -0.087 -1.288 -0.023 19.4 5.693

DIAGRAMELE DE EFORTURI TĂIETOARE SI DE MOMENTE


0 1 3 6 2 4

q=8,2kN/m N=6,2kNm P=19,4kN

V1 1,1m V2
0,75m 2,55m 1,16m
z
19,4kN
+ DIAGRAMA T
+
1,585kN

- -
-6,15kN x=0,193
-7,435kN -22,504kNm
-16,304kNm

-5,523kNm
-2,306kNm -2,155kNm
-

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


66
PROBLEMA 1c.16

1,5s y3
DATE DE INTRARE C
C y
s C
y2
a b c d e f g λ P q N
s zC
m m m m m m m - kN kN/m kNm C y

0.4 2.5 0 0 0.4 1.6 2.2 1 30 20 40


s s s
REZULTATE
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
69.04 -15.04 29.472 1.7 3.615 2.008 50 -0.715 0.092 2.39 0.009 39.04 2.787
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
0 1 3 6 4 2

P=30kN N=40kNm
q=20kN/m
x

V1 1,2m 0,6m V2
0,4m 2,5m
z
+ DIAGRAMA T
39,04kN

15,04kN 15,04kN
+

-
-30kN

-12kNm -10,528kNm
- -

+ DIAGRAMA M 20,448kNm 29,472kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


67
PROBLEMA 1c.17
1,5s y3
C
y2
DATE DE INTRARE s C yC
C
a b c d e f g λ P q N
zC y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm 2s C
1.2 2 0 0 0.8 2.2 2.2 2 -10 15 -20
REZULTATE s s s

V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax


kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-8.15 19.15 19.15 2.397 7.87 3.284 37 -5.288 0.299 1.445 0.041 19.15 3.555
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 3 1 6 2
N=20kN
q=15kN/

x
P=10k V1 V2
z 0,8m 0,4m 1m 1m

+ DIAGRAMA T
10kN

+ 4k

-4,15kN -

-19,15kN

-0,85kNm

+ +
8kN

+ DIAGRAMA M 10,8kNm

-19,15kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


68
PROBLEMA 1c.18
1,5s y3
C
y2
DATE DE INTRARE s C
C yC
a b c d e f g λ P q N
zC
3s C y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0 6 2 8 0 6 4 3 2 1 -8
REZULTATE s s s

V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax


kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
1 7 4 3.045 15.327 5.033 19 0 -0.048 -5.319 -0.048 5 4.067
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 6 3 2 4
1 N=8kNm
q=1kN/m P=2kN

x
V1 4m V2
6m 2m
z
2kN
+ DIAGRAMA T
1kN
+
+
-
x=1m

-5kN
- -

- -
+
0,5kNm +
4kNm
+ DIAGRAMA M
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
69
PROBLEMA 1c.19
1,5s y3
C
y2
DATE DE INTRARE s C
yC
a b c d e f g λ P q N C
m m m m m m m - kN kN/m kNm 4s y1
C
1.2 1.8 0 2.4 0 1.6 1.6 4 -8 3 -7
REZULTATE s s s
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-0.69 -2.511 4.115 3.662 26.621 7.269 17 3.775 -0.208 -0.182 -0.035 5.489 4.784
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
0 1 3 6 4 2

q=3kN/m N=7kNm
x

V1 0,4m 0,8m P=8kN


V2
1,2m 1,8m
z
+ DIAGRAMA T
2,511kN

-
-3,6kN
-4,289kN
-5,489kN
-4,115kNm

-2,16kNm -1,506kNm
- -
+
2,884kNm
+ DIAGRAMA M
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
70
PROBLEMA 1c.20
1,5s y3
C
y2
s C
DATE DE INTRARE
C yC
a b c d e f g λ P q N
5s C y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm zC
1 5 2 4 0 4 8 5 6 10 -7
REZULTATE s s s
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
33 13 21.45 4.256 42.338 9.948 27 -6.607 0.373 11 -0.03 23 6.749
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 1 6 3 2 4

q=10kN/m P=6kN N=7kNm

x
V1 3m V2
1m 5m 2m
z
+ DIAGRAMA T
23kN

-
-7kN -
-10kN x=2,3m -13kN
-13kN

-5kNm -7kNm
- -

+
19kNm
21,45kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


71
PROBLEMA 1c.21

1,5s y3
C
DATE DE INTRARE C y
s C y2
a b c d e f g λ P q N
s zC
C y
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0.4 1 0 0.9 0 0.4 0.9 1 10 20 -15 s s s
REZULTATE
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-0.4 18.4 9.2 1.7 3.615 2.008 34 0.287 -0.044 0.112 0.078 18.4 2.84

DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 1 3 6 4 2

q=20kN/ P=10k
x

N=15kN
V1 V2
0,4m 0,5m 0,5m
z
+ DIAGRAMA T

-8kN
-8,4kN
-

-18,4kN

-5,8kNm
-1,6kNm
-

9,2kNm
+ DIAGRAMA M
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
72
PROBLEMA 1c.22
1,5s y3
C3
DATE DE INTRARE y2
s C2 yC
C
a b c d e f g λ P q N
zC y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm 2s C1
1 3 2 6 1 4 0 2 -5 3 -10
REZULTATE s s s

V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax


kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
4.5 -0.5 13.375 2.397 7.87 3.284 33 -12.522 0.871 7.722 0 5 1.167
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 1 6 2 3

N=10kN q=3kN/m

x
V1 V2 P=5kN
1m 3m 2m
z
+ DIAGRAMA T
4,5kN

x=1,5m -

-4,5kN
-5,5kN -5,5kN

+
10kNm
10kNm

+ DIAGRAMA M 13,375kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


73
PROBLEMA 1c.23
1,5s y3
C
y2
DATE DE INTRARE s C
C yC
a b c d e f g λ P q N
zC y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm 3s C
1.2 1.2 0 0.4 1.2 2.4 0 3 -2.5 8 -10
REZULTATE s s s

V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax


kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-7.7 14.8 12 3.045 15.327 5.033 28 -7.642 0.553 0.688 -0.018 14.8 5.543
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 3 1 6 2

N=10kN q=8kN/m

x
P=2,5k V1
0,4m 0,8m 1,2m
V2
z
+ DIAGRAMA T 2,5kN

-
-5,2kN

-14,8kN

+
10kNm
12kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


74
PROBLEMA 1c.24
1,5s y3
C3
y2
DATE DE INTRARE s C2
yC
a b c d e f g λ P q N C
4s C y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm
0 1.5 0.4 0.6 0 1.2 1.9 4 -7.5 5.5 10
REZULTATE s s s

V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax


kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
6.127 -7.027 10 3.662 26.621 7.269 23 0 0.082 0.83 0.027 10.327 4.917

DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 3 6 2 4
1
q=5,5kN/ N=10kN

x
V1 P=7,5kN V2
0,6 0,6 0,3 0,4
z
10,327kN
+ DIAGRAMA T
7,027kN
6,127kN
2,827kN +

+
2,686kN

7,892kN
+ DIAGRAMA M
10kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


75
PROBLEMA 1c.25
1,5s y3
C
y2
s C
DATE DE INTRARE yC
C
a b c d e f g λ P q N
5s C y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm zC
0 1.5 0.4 0.4 0.4 1.9 0 5 8 -2 -5.6
REZULTATE s s s
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
1.433 3.567 6.173 4.265 42.338 9.948 18 0 0.234 1.245 -0.032 6.567 4.336

DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 3 6 2 4
1
N=5,6kNm P=8kN

x
q=2kN/m
V1 0,4 1,1 V2 0,4

z
+ DIAGRAMA T
1,433k
+
-0,8kN
-
-4,367kN

-6,567kN

0,16kNm
+

5,6kNm
6,173kN

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


76
PROBLEMA 1c.26

DATE DE INTRARE 1,5s y3


C
a b c d e f g λ P q N C y
s C y2
m m m m m m m - kN kN/m kNm zC
s C y
2 1.5 1.5 0 2 5 2 1 -8 10 16
REZULTATE s s s
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-8 30 16 1.7 3.615 2.008 41 -9.066 0.409 -0.452 -0.02 15 1.592

DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 1 6 2 3
N=16kN q=10kN/m

x
P=8kN V1 V2
2m 1,5 1,5

z
+ DIAGRAMA T
15kN
8kN
+
+

-15kN

-11,25kNm

+ DIAGRAMA M 16kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


77
PROBLEMA 1c.27
1,5s y3
C
DATE DE INTRARE y2
s C yC
a b c d e f g λ P q N C
zC y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm 2s
C
1.5 1 1.8 0 2.5 4.3 1.5 2 10 4 15
REZULTATE s s s
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
33.52 -16.32 30 2.397 7.87 3.284 43 5.179 -0.238 -0.424 0.01 23.52 3.232
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 1 6 2 3

P=10k N=15kN q=4kN/m

x
V1 V2
1,5 1m 1,8
z
+ DIAGRAMA T 23,52kN

+ 7,2kN

-
-10kN
-30kNm

-15kNm
-6,48kN
-

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


78
PROBLEMA 1c.28
1,5s y3
C
y2
DATE DE INTRARE s C
C yC
a b c d e f g λ P q N
zC y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm 3s C
1 2 0 0 0 3 1 3 -10 6.4 -18.5
REZULTATE s s s
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
8.65 0.55 11.7 3.045 15.327 5.033 27 1.923 -0.061 -0.977 0.034 12.25 4.934
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 1 6 2

N=18,5kN q=6,4kN/

x
P=10k V2
V1 2m
z 1m

+ DIAGRAMA T 12,25k
10kN

3,6kN +
+

x=1,914m -0,55kN

-11,7kNm

0,024kNm
+
6,8kNm

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


79
PROBLEMA 1c.29
1,5s y3
C
y2
DATE DE INTRARE s C
yC
a b c d e f g λ P q N C
4s C y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm
2 0.8 1.2 0 2 2.8 4 4 5 25 -15
s s s
REZULTATE
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
8.75 16.25 15 3.662 26.62 7.269 26 8.878 -0.333 -0.356 -0.004 16.25 6.055
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M
0 1 6 2 3

q=25kN/m N=15kN
P=5kN

x
V1 V2
2m 0,8 1,2
z
+ DIAGRAMA T 3,75kN

+
- -
-5kN x=0,15m

-16,25kN

-15kNm -15kNm

-10kNm -9,718kNm

+ DIAGRAMA M
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
80
PROBLEMA 1c.30
1,5s y3
C
y2
s C
DATE DE INTRARE
C yC
a b c d e f g λ P q N
5s C y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm zC
0 1.2 1.8 3 1.2 3 1.2 5 10 2.5 20
REZULTATE s s
s
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
-1.708 16.208 22.05 4.256 42.338 9.948 27 0 -0.005 -0.041 -0.001 14.5 4.255
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 6 2 3
1
N=20kN q=2,5kN/ P=10k

x
V1 V2
1,2m 1,8m
z
14,5kN
+ DIAGRAMA T
10kN
+

-
-1,708kN

-22,05kNm

-2,05kNm -

+ DIAGRAMA M
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C
81
PROBLEMA 1c.31
1,5s y3
C
y2
s C
DATE DE INTRARE
C yC
a b c d e f g λ P q N
5s C y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm zC
0 1.2 1.8 3 1.2 3 1.2 5 -10 2.5 20
REZULTATE s s s
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
28.292 -33.792 33.95 4.256 42.338 9.948 31 0 0.05 0.391 0.012 10 2.226
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 6 2 3
1
N=20kN q=2,5kN/

x
V1 V2 P=10k
1,2m 1,8m
z
+ DIAGRAMA T 28,292kN

-5,5kN -

-10kN
-22,05kNm

+ 13,95kN

+ DIAGRAMA M
33,95kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


82
PROBLEMA 1c.32
1,5s y3
C
y2
s C
DATE DE INTRARE
C yC
a b c d e f g λ P q N
5s C y1
m m m m m m m - kN kN/m kNm zC
0 1.2 1.8 3 1.2 3 1.2 5 10 -2.5 20
REZULTATE s s s
V1 V2 Mmax zC/s Iy/s4 Wy/s3 s w0 ϕ0 w6 ϕ6 Tmax τmax
kN kN kNm - - - mm mm grade mm grade kN MPa
5.042 0.458 13.95 4.256 42.338 9.948 23 0 0.029 0.23 0.007 10 4.044
DIAGRAMELE DE EFORTURI T SI M

0 6 2 3
1
N=20kN P=10k

x
V1 V2 q=2,5kN/
1,2m 1,8m
z
10kN
+ DIAGRAMA T
5,042kN 5,5kN

-13,95kNm

+
+ DIAGRAMA M
6,05kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 1C


83
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR
MODELUL 2A - GRINDA CONTINUĂ
PE TREI REAZEME PUNCTUALE RIGIDE (3R)

ENUNŢ
Modelul îşi propune rezolvarea unui caz particular şi anume o bară dreptă de
secţiune constantă, încărcată cu diferite sarcini concentrate şi distribuite uniform, situată
pe 3 reazeme punctuale rigide la acelaşi nivel, prezentat în figura generală 2a.1: bara
care este supusă la încovoiere simplă prin acţiunea unor sarcini exterioare întâlnite
curent în aplicaţii, care sunt cunocute ca module, direcţii şi poziţie:
două forţe concentrate P1, P2 acţionând normal pe axa barei în planul pricipal,
două sarcini uniform distribuite q1, q 2 , normale la axa barei în planul pricipal,
două cupluri concentrate N1, N2 dirijate după axa Oy,cunoscute ca sens şi module.
f2
e2
g2
d2
f1
e1 P2
g1
d1 q1 q2
P1

N1 N2
V1 b2 V2 b3 V3 c
a
Fig. 2a.1

Conform axiomei legăturilor cele trei reazeme punctuale rigide prin care bara este
legată de mediul fix, se înlocuiesc cu reactiunile V1, V2, V3 cunoscute ca direcţie si
poziţie, dar necunoscute ca module. Pentru determinarea celor 3 reacţiuni se utilizează
două ecuaţii din Mecanică:
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
84
ΣZs ↓ =V1+V2+V3 (1)
ΣM3s=V1 (b2+b3)+V2 b3 (2)
şi o ecuaţie de deformaţii care se poate scrie cu ajutorul ecuaţiei celor trei săgeţi
(fig.2a.2): EI [wi L j − w j ( L j + Li ) + wk Li ] = Φ i L j − Φ j ( L j + Li ) + Φ k Li unde Φi, Φj, Φk

sunt funcţiile de încărcare din secţiunile aflate la distanţele xi, xj, respectiv xk .

wi wj wk

xi Li Lj
xj
xk

Fig.2a.2
Funcţiile de încărcare reprezintă a doua integrală a momentului înconvoietor, prin
d 2w
rezolvarea ecuaţiei diferenţiale : EI 2 = − M iz ;
dx
Funcţiile de încărcare se determină cu ajutorul următoarelor relaţii matematice:
Ni ( x − gi ) Pi ( x − d i )2
Φ( x ) = ∑ ( x − gi + x − gi ) + ∑ ( x − di + x − di ) +
2 ⋅ 2! 2 ⋅ 3!
qi ( x − ei )3 q i ( x − f i )3
+∑ ( x − ei + x − ei ) − ∑ ( x − fi + x − fi )
2 ⋅ 4! 2 ⋅ 4!
O regulă mult mai simplă pentru calculul acestor funcţii într-un punct k al barei
este dată în fig. 2.a.3:

N k N⋅ rN2 N⋅ rN
Φk = Φ ′k =
2 1
r

P k P⋅ rP2
P⋅ rP2
Φk = Φ ′k = Fig.2.a.3
rP 6 2

q k
q( Rq4 − rq4 ) q( Rq3 − rq3 )
Φk = Φ ′k =
rq 24 6
Rq

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


85
Pentru grinda din fig. 2a.1 se scrie ecuaţia celor 3 săgeţi pentru punctele 1-2-3 :
EI [w1b3 − w2 ( b2 + b3 ) + w3b2 ] = Φ1b3 − Φ 2 ( b2 + b3 ) + Φ 3b2 (3)

Dacă se înlocuiesc valorile săgeţilor în rezemele punctuale (w1=w2=w3=0) şi


valorile pentru funcţiile de încărcare din reazeme :
V1 (b2 + b3 ) V2b33
3
V1b23
Φ1 = Φ1s ; Φ 2 = Φ 2 s − ; Φ3 = Φ3 s − − (4)
6 6 6
unde Φ1S, Φ2S, Φ3S sunt funcţiile de încărcare ale sarcinilor exterioare cunoscute, care
înlocuite în ecuaţia (3) se obţine:
 V1 (b2 + b3 ) V2b33 
3
 V1b23 
Φ1s b3 −  Φ 2 s − (b2 + b3 ) +  Φ 3 s − −  b2 = 0
 6   6 6  (5)

Notând cu A2s expresia : A2 s = Φ1s b3 − Φ 2 s ( b2 + b3 ) + Φ 3 s b2 ; (6)


atunci ecuaţia (5) se scrie:
V1b23 (b2 + b3 ) V1 (b2 + b3 ) b2 V2b2b33
3

− − = − A2 s (7)
6 6 6
Rezolvând sistemul de ecuaţii (1), (2), (7) rezultă:
1  3 A2 s b3 s 
V1 =  − ∑ M 3 s  (10)
b2 (b2 + b3 )  b2b3 2 
1 s  b 
V2 = ∑ M 3 s − 1 + 2 V1 (11)
b3  b3 
V3 = ∑ Z i ↓ − V1 − V2 (12)

Pentru rezolvarea problemei se utilizează formulele obţinute (10), (11), (12)


calculându-se mai întâi funcţiile de încarcare ale sarcinilor exterioare Φ1S, Φ2S, Φ3S ,

suma tuturor forţelor exterioare (fără reacţiunile necunoscute) cu sensul plus indicat
(ΣZS↓) şi suma momentelor tuturor sarcinilor exterioare (fără reacţiuni) faţă de reazamul
3 ΣM3S (care sunt pozitive dacă au sens trigonometric).

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


86
2. CAZ PARTICULAR
Pentru un caz particular se consideră valorile parametrilor din tabelul următor:
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 4 2 3 0 20 6 30 0 5 25 6 7 35 5 15 10 -40
Tensiunea admisibilă: σa=150 MPa, modulul de elasticitate E=2,1.105 MPa
secţiunea are forma unei coroane circulare de diametre 2d şi 3d;
Se cere:
a. să se detremine valorile celor trei reacţiuni: V1 ,V2 ,V3;
b. să se traseze diagramele T(x) şi M(x) ;
c. să se dimensioneze barala solicitarea principală de încovoiere (dimensiunea d);
d. să se calculeze deplasarea şi rotirea secţiunii din capătul din stânga al barei v0 şi ϕ0
e. să se detremine tensiunea tangenţială maximă τmax ( formula lui JURAVSKI).
Înlocuind valorile din tabel în figura generală 2a.1 rezultă figura particulară din fig. 2a.4.

30 kN

20 kN 25 kN/m 15 kN.m 35 kN/m 40 kN.m

1 2 1m 3
V1 V2 V3
1m 4m 2m 3m
z
Fig. 2a.4

a. Calculul reacţiunilor
Se calculează pentru toate sarcinile aplicate barei, suma proiecţiilor pe axa Oz cu
sensul pozitiv în jos:

∑Z i ↓ =P1 + P2 + q1⋅(f1 - e1) + q2⋅(f2-e2) = 210 kN


Se calculează pentru toate sarcinile aplicate barei, suma momentelor în raport cu
reazemul cel mai din dreapta (3), cu sensul pozitiv trigonometric :

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


87
s
∑ M 3 S =P1⋅(a + b2 + b3 - d1) + P2⋅(a + b2 + b3 - d2) + q1⋅(f1 - e1) ⋅[a + b2 + b3 -
(f1 + e1)/2] + q2⋅(f2- e2) ⋅[a + b2 + b3 - (f2 + e2)/2] + N1 + N2 = 725 kN⋅m
Se calculează numai pentru sarcinile aflate în stânga reazemului 1 , valoarea funcţiei
de încărcare Φ1S în acest reazem:
Φ1S = P1⋅(a - d1)3 /6 + q1⋅(a - e1)4/24 = 4,375 kN⋅m3
Se calculează numai pentru forţele aflate în stânga reazemului 2, valoarea funcţiei de
încărcare Φ2s în acest reazem:
Φ2S= P1⋅(a + b2-d1)3/6 + q1⋅(a +b2-e1)4/24=1067,708 kN⋅m3
Se calculează numai pentru forţele aflate în stânga reazemului , valoarea funcţiei de
încărcare Φ3s în acest reazem:
Φ3S=20⋅73/6 + 30⋅13/6 + 25⋅(74- 24)/24 + 35⋅14/24 +15⋅22/2 = 3664,167 kN⋅m3
Folosind valorile funcţiei de încărcare şi distanţele între reazeme se calculează
mărimea A2s care reprezintă echivalentul reacţiunii fictive pe reazemul intermediar
(metoda Clapeyron):
A2s = b3⋅Φ1s - (b2 + b3) ⋅Φ2s + b2⋅Φ3s = 8259,170 kNm4
Înlocuind valorile acestor mărimi în expresiile reacţiunilor (10), (11), (12) se obţin
următoarele rezultate :
V1 = 98,841kN ; V2 = 65,977 kN ; V3 = 45,182 kN.
Pentru verificare se scrie una din ecuaţiile independente de echilibru a momentelor în
raport cu rezemele 1 sau 2 :
∑M 1 = 20⋅1-25⋅5⋅1,5+15+65,977⋅4-30⋅5-35⋅1⋅5,5+45,182⋅6-40=0

b. Diagramele de eforturi tăietoare T(x) şi înconvoietoare M(x)


Odată determinate reacţiunile problema poate fi continuată la fel ca în cazul barei
pe două reazeme: trasarea diagramelor T=T(x) şi M=M(x), este dată în fig. 2a.5
Din diagrama de momente rezultă momentul de încovoiere şi efortul tăietor maxim:
Mmax= 40 kN⋅m ; Tmax=53,841 kN

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


88
30 kN
20 kN 25 kN/m 15 kN.m 35 kN/m 40 kN.m
x
1 2 3
V1=98,841 V2=65,977 V3=45,182
z 1m
1m 4m 1m 3m

kN
53,841
19,818
+ +
T
- - -10,182
2,154m -
-20
-46,159
-45 -45,182

-40
-32,5 -32,136

-17,136 -12,318 -
M -

kN m 25,477
Fig. 2a.5

c. Dimensionarea barei la încovoiere


Relaţia de dimensionare la solicitarea de încovoiere este: y
C
M iy max
Wynec = ;
σa
unde: Wynec - este modulul de rezistenţă necesar care se
exprimă în funcţie de dimensiunea necunoscută d (fig.2a.6): dint= 2d
Iy π[( 3d )4 − ( 2d )4 ] 2 65πd 3 dext=3d
Wynec = = ⋅ =
z max 64 3d 96 Fig.2a.6
σa - tensiunea admisibilă la încovoiere a materialului (σa =150 MPa);
Înlocuind în relaţia de dimensionare rezultă:

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


89
65πd 3 96 ⋅ 40 ⋅ 10 6
40 ⋅ 10 = 6
⋅ σa ⇒ d = 3 = 50mm
96 65 ⋅ π ⋅ 150
d. Calculul deplasărilor şi rotirilor capătului din stânga al barei w0 şi ϕ 0
Relaţiile generale folosite pentru calculul deplasărilor şi rotirilor diferitelor
secţiuni ale barei sunt:
EIw = EIw0 + EIϕ 0 x + Φ( x );
EIϕ = EIϕ 0 + Φ′( x )
Pentru reazemele 1 şi 2, aceste relaţii se scriu :
EIw1 = 0 = EIw0 + EIϕ 0 a + Φ1
EIw2 = 0 = EIw0 + EIϕ 0 ( a + b2 ) + Φ 2
V1b23
unde Φ1 = Φ1s ; Φ 2 = Φ 2s −
6
Înlocuind valorile pentru Φ1S ,Φ2S ,V1 determinate anterior rezultă:
Φ1s − Φ 2 s V1b22
EIϕ0 = + = −2 ,257 kNm 2
b2 6
Φ 2 s − Φ 1s V b2a
EIw0 = ⋅ a − Φ1s − 1 2 = −2 ,117 kNm 3
b2 6

unde w0 = wA şi ϕ 0 =ϕ A sunt deplasarea , respectiv rotirea secţiunii A (capătul


din stânga al barei). Înlocuind valorile lui EI în expresiile de mai sus rezultă:
w0 = - 0,505 mm
ϕ 0 = - 0,0310

e. Calculul tensiunii tangenţiale maxime


Formula lui Juravski pentru calculul tensiunii tangenţiele maxime este:
Tz ⋅ S *y
τ max = unde:
b⋅ Iy

Tz= 53,841kN este efortul tăietor maxim;


b=d=50 mm , lăţimea secţiunii după linia care trece prin centrul de greutate;

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


90
65π d 4
Iy = , momentul de inerţie al secţiunii coroană circulară;
64
38d 3
S = A ⋅z =
*
y
* *
, momentul static al unei jumătăţi a secţiunii;
C
24
π( 3 d )2 − π( 2d )2 5πd 2
A =
*
= , aria unei jumătăţi a secţiunii (fig. 2a.7);
8 8
π( 3 d )2 2( 3d ) π( 2 d )2 2( 2d )
⋅ − ⋅
zc =
* 8 3 π 8 3π = 38d
π5 d 2
15π
8 C yC
O yO
este distanţa de la centrul coroanei circulare până la
centrul de greutate al jumătăţii secţiunii OC (fig. 2a.7) dint= 2d

dext=3d
Înlocuind valorile găsite mai sus rezultă:
Fig.2a.7
Tz ⋅ S *y 304 Tz 304 ⋅ 53,841 ⋅103
τ max = = = = 10,7 MPa
b⋅ Iy 195 π d 2 195 ⋅ π ⋅ 50 2

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


91
PROBLEME EXAMEN - TIP 2a
PROBLEMA 2a.1
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 2 2 1 2 20 6 30 3 5 20 0 0 0 0 10 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 48,333 228,333 273,333 90 80 15,625 8,75 65,625 30 46 -0,215 2,083

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T(x) ŞI M(x)


0 1 4 2 3 5

P1=20 kN q=20 kN/m P2=30 kN


N=10 kNm

V2 V3
V1
1m 1m 1m 2m 1m
z 30kN
+ DIAGRAMA T
15,625kN
4,375kN +
+
+
-
-4,375kN -

-35,625kN

-30kNm

-10kNm

- -
+
1,25kNm 1,728kNm
5,625kNm

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


92
PROBLEMA 2a.2
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 2 2 1 2 20 0 0 0 2 10 3 5 30 6 10 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
0,417 36,666 336,667 527,5 100 210 25,203 58,594 18,203 15,522 37 -0,121 1,783

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M

0 1 4 2 3 5

q=10 kN/m P1=20 kN q=30 kN/m


N=10 kNm

V2 V3
V1
1m 1m 1m 2m 1m

z
41,797kN

+ DIAGRAMA T
13,203kN

+ 3,203kN +
- -
-
-10kN x=1,393m
-16,797kN -18,203kN

-13,594kNm
-5kNm
-
-
+
3,203kNm +
10kNm
15,522kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


93
PROBLEMA 2a.3
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 2 2 1 0 20 6 30 3 5 20 0 0 0 2 10 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
3.333 95 475 576.667 90 120 39.063 -18.125 69.063 30 46 -0.378 5.486

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 4 2 3 5
P1=20 kN N=10 kNm q=20 kN/m P2=30 kN

V2 V3
V1
1m 1m 1m 2m 1m

30kN
+ DIAGRAMA T
19,063kN
+
+ 0,938kN

- x=0,047m
-
-20kN

-39,062kN
-30kNm
-20kNm
-10,937kNm
-
- -
-0,937kNm +
8,126kNm
+ DIAGRAMA M 8,148kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


94
PROBLEMA 2a.4
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 2 2 1 0 20 6 30 3 6 20 0 0 0 2 10 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
3.333 95 475 576.667 110 110 40.313 -25.625 95.313 40 51 -0.24 3.447

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M

0 1 4 2 3 5

P1=20 kN N=10 kNm q=20 kN/m P2=30 kN

V2 V3
V1
1m 1m 1m 2m 1m
z
50kN

+ DIAGRAMA T 30kN
20,312kN
+
+

- -5,312kN -
-20kN

-45,312kN
-40kNm
-20kNm
-9,688kNm
-
-
-
0,312kNm +
10,624kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


95
PROBLEMA 2a.5
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 3 2 1 0 10 7 20 1 4 10 0 0 0 0 0 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
1.667 140.417 613.75 1142.5 60 145 28.417 1.458 30.125 20 40 -0.121 1.142

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M

0 1 2 3 4
P1=10 kN q=10 kN/m P2=20 kN

V2 V3
V1
1m 3m 2m 1m
z

+ DIAGRAMA T
18,416kN 20kN

+ +

- -
x=1,841m
-10kN -11,584kN -20kNm

-10kNm
-
-

+ 0,23kNm

6,96kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


96
PROBLEMA 2a.6
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 3 2 1 5 20 7 -30 1 4 10 0 0 0 0 15 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
7.5 153.75 527.083 827.5 20 170 16.25 44.375 -40.625 30 46 -0.466 5.625

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 2 4 3 5
N=15 q=10 kN/m P1=20 kN

V2 V3 P2=30 kN
V1
1m 3m 1m 1m 1m
z

30,625kN

+ DIAGRAMA T
16,25kN
+ 10,625kN

+
-
x=1,625m
-13,75kN
-
-15kNm -11,25kNm
-30kN
- -1,796kNm

+
+ DIAGRAMA M
19,375kN
30kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


97
PROBLEMA 2a.7
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 1 4 60 14 30 7 13 10/3 0 0 0 4 -180 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
0 -540 180 7560 110 390 -7,5 80 37.5 157,5 80 0.094 -1.64

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


4 2 3 5
0 1

P1=60 kN q=10/3 kN/m P2=30 kN

x
N=180 kNm V3
V1 V2
1m 3m 3m 6m 1m
z

30kN
+ DIAGRAMA T
12,5kN
+
+
-
-7,5kN x=3,75m -7,5kN
-

-67,5kN
-45kNm
-30kNm
-22,5kNm -21,56kNm
- -
+

+ DIAGRAMA M

157,5kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


98
PROBLEMA 2a.8
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 1 0 30 14 80 7 13 10 0 0 0 4 100 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 2165 15575 67500 170 590 53.542 -8.75 125.208 80 64 -0.198 3

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M

0 1 2 3 5
P1=30 kN N=100 kNm q=10 kN/m P2=80 kN

V2 V3
V1
1m 3m 3m 6m 1m
z 80kN
4
+ DIAGRAMA T
23,542kN
+
14,792kN
+

x=1,479m -
-

-30kN -42,208kN
-80kNm

-59,374kNm

-30kNm
-
- -
+
+ 11,25 kNm 22,19 kNm

+ DIAGRAMA M
40,626kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


99
PROBLEMA 2a.9
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 1 0 30 14 80 7 13 10 0 0 0 4 -100 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 1265 7475 29700 170 390 18.125 28.75 123.125 80 64 -0.516 8.562

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 4 2 3 5
P1=30 kN N=100 kNm q=10 kN/m P2=80 kN

V2 V3
V1
1m 3m 3m 6m 1m
z 80kN

+ DIAGRAMA T 16,875kN
+
+
-
-11,875kN
x=1,687m -

-30kN -43,125kN
-80kNm
-62,625kNm

-30kNm

- -1,25 kNm -

+
+ 12,988 kNm

+ DIAGRAMA M
34,375kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


100
PROBLEMA 2a.10
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 0 30 15 20 1 7 30 0 0 0 10 50 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 3335 35510 173070 230 2020 116.146 104.375 9.479 93.685 67 0.602 -10.878

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 2 4 3 5

P1=30 kN q=30 kN/m N=50 kNm P2=20 kN

V2 V3
V1
1m 6m 3m 3m 2m
z
+ DIAGRAMA T
86,146kN
20kN
10,521kN
+
+

- -
-30kN x=2,871m
-93,854kN
-71,563 kNm
-53,124kNm
-40kNm
-30kNm
- -
-
-21,563 kNm
+

+ DIAGRAMA M 93,685 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


101
PROBLEMA 2a.11
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 0 20 4 30 7 13 25 0 0 0 4 -20 15 10

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
3.333 1188. 333 11508.33 54810 200 970 23.021 115.625 61.354 85.286 65 -0.284 4.685

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 4 2 3 5

P1=20 kN P2=30 kN q=25 kN/m N2=10 kNm

x
N1=20 kNm
V2 V3
V1
1m 3m 3m 6m 2m
z
86,646kN
+ DIAGRAMA T

+3,021kN +

- -
-
-20kN x=3,546m
-26,979kN
-61,354kN
-71,874kNm

-20kNm
-10,937kNm -
-
9,063kNm
10kNm

+
+ DIAGRAMA M
85,286 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


102
PROBLEMA 2a.12
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 3 30 15 20 7 13 20 0 0 0 0 0 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
0 320 6080 32640 170 620 11.944 79.444 78.612 48.336 54 0.184 -3.218

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 4 2 3 5

P1=30 kN q=20 kN/m P2=20 kN

V2 V3
V1
1m 2m 4m 6m 2m
z
61,388kN
+ DIAGRAMA T
20kN
11,944kN
+ +
+
- -
-18,056kN x=3,069m

-48,336kNm -58,612kN
-40kNm

- -

+
+
23,888kNm
45,876kNm

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


103
PROBLEMA 2a.13
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 3 20 13 20 7 11 20 0 0 0 0 0 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
0 213.333 1920 9386.666 120 280 10.222 44.444 65.333 40 51 0.236 -5.687

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 4 2 3 5
q=20 kN/m P2=20 kN
P1=20 kN

V1 V2 V3
1m 2m 4m 4m 2m
z
34,666kN
+ DIAGRAMA T
20kN
10,222kN
+ +
+
-
-9,778kN x=1,733m -

-45,334kN
-40kNm

-18,668kNm
-
- -
+
+
11,375 kNm
20,444 kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


104
PROBLEMA 2a.14
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 4 2 3 6 10 10 20 1 5 30 0 0 0 6 -30 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
0 320 1586.666 4426.667 150 400 52.5 42.5 55 60 58 0.453 -7.913

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 2 4 3 5
1
q=30 kN/m N=30 kNm P1=10 kN P2=20 kN

x
1 V1 4 V2 1 3
1 V3

+ DIAGRAMA T
52,5kN
20kN
+ +

-
x=1,75m -25kN
-35kN
-67,5kN -60kNm
-55kNm

-30kNm
-

-25kNm
+

+ DIAGRAMA M 45,937kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


105
PROBLEMA 2a.15
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 4 2 3 3 30 10 -20 3 7 20 0 0 0 0 -10 7 40

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-5 -71.66 288.33 1573.33 90 370 9.167 157.5 -76.666 100 68 0.164 -2.521

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M

0 4 2 3 5
1
P1=30 kN q=20 kN/m
N1=10 kNm N1=40 kNm

x
1m V1 2m 2m V2 2m 3m
V3
P2=20
z
96,667kN
+ DIAGRAMA T
56,667kN
+
9,167kN
+
-
-
-20,833kN
-20kN

-60,833kN

-30kNm

+
10kNm
28,334kN +
60kNm
+ DIAGRAMA M
100kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


106
PROBLEMA 2a.16
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 4 2 3 6 20 10 40 0 5 20 0 0 0 3 40 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
0.833 600.83 2310.83 5640 160 390 71.875 -20.625 108.75 120 73 0.125 -2.234

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M

0 1 4 2 5 3 6

q=20 kN/m N1=10 kNm P1=20 kN P2=40 kN

x
1m V1 2m 2m 1m 1m 3m
V2 V3
z
96,667kN
+ DIAGRAMA T
51,875k 40kN

+ +

-
-20kN -
-28,125kN
x=2,594m -48,75kN
-68,75kN
-120kNm

-51,25kNm
-
-10kNm
-
-2,5kNm
+ 43,75kNm
+ DIAGRAMA M 47,275kNm
53,75kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


107
PROBLEMA 2a.17
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 3 2 1 5 -10 0 0 1 5 10 0 0 0 0 -15 7 20

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-7.5 -86.25 -11.666 381.25 30 115 5.042 44.896 -19.938 20 40 1.129 -15.34

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M

0 1 2 4 3 5

N1=15 kNm q=10 kN/m N2=20 kNm

P1=10 kN x

V1 V2 V3
1m 3m 1m 1m 1m
z

+ DIAGRAMA T
19,938kN 19,938kN

5,042kN
+
+
9,938kN
-
0,504m
-24,958kN

-14,874kNm

-
0,064kNm

+
+
15kNm
16,271kNm
20kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


108
PROBLEMA 2a.18
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 10 -30 15 20 1 7 -10 7 13 20 0 10 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 -295 -6310 -34290 50 -300 -27.188 4.375 72.813 46.959 53 -1.226 20.451

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 2 4 3 5

N=10 kNm q2=20 kN/m P2=20 kN

x
q1=10 kN/m
P1=30 kN V3
V1 V2
1m 6m 3m 3m 2m
z 37,187kN
32,812kN
+ DIAGRAMA T
20kN

7,187kN +
+
- -
-
-22,813 kN
-27,188kN x2=1,859
x1=2,719m -52,813kN
x3=2,871
-46,959kNm
-40kNm

-10kNm -
-

6,872kNm + 28,435 kNm

29,73 kNm
+ DIAGRAMA M 41,444 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


109
PROBLEMA 2a.19
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 0 30 150 -20 1 7 30 7 13 50 15 20 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm kNm kNm3 kNm4 kN kNm
3 3
kN kN kN kNm mm grade mm
5 3335 37875 187380 490 2870 97.292 283.75 108.958 166.248 81 0.057 -1.17

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 2 4 3 5

P1=30 kN q2=50 kN/m N=20 kNm


q1=30 kN/m

x
P2=20 kN V3
V1 V2
1m 6m 3m 3m 2m
z
171,042k

+ DIAGRAMA T
41,042kN
67,292kN +

+
- 21,042kN
- -
-30kN
x2=0,821m
x1=2,243m -112,708kN
-108,958kN

-166,248kNm

-10kNm -

+
+ 20kNm
45,472kNm

+ DIAGRAMA M
121,878kNm
138,718kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


110
PROBLEMA 2a.20
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 3 -20 13 50 7 11 20 0 0 0 0 -10 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-5 -458.33 -2098.33 -8026.667 110 -110 -13.056 5.139 117.917 100 68 -0.011 0.543

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 4 2 3 5

N1=10 kNm q=20 kN/m P2=50 kN

V1 P1=20 kN V2 V3
1m 2m 4m 4m 2m
z
50kN
+ DIAGRAMA T

12,083kN +
6,944kN
+
-
-13,056kN -
x=0,604m

-67,917kN
-100kNm

-16,112 kNm
- -
+ +
10 kNm 11,664 kNm
15,314 kNm

+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


111
PROBLEMA 2a.21
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 3 20 13 -20 3 11 10 0 0 0 0 -20 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-10 -170 2203.333 14880 80 500 14.333 89.167 -23.5 54 56 0.98 -15.58

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 4 2 3 5

N1=20 kNm P1=20 kN q=10 kN/m

V1 V2 V3 P2=20 kN
1m 2m 4m 4m 2m
z
+ DIAGRAMA T 43,5kN

14,333kN
+ 3,5kN
+

-5,667kN -
-
-20kN
-45,667kN
-54kNm

+ +
20 kNm
40kNm
48,666 kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


112
PROBLEMA 2a.22
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 0 30 13 20 7 13 10 0 0 0 3 -50 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 1315 5161.667 17840 110 300 27.167 7.083 75.75 60 58 -0.418 6.638

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 4 2 3 5
N1=50 kNm q=10 kN/m P2=20 kN
P1=30 kN

V1 V2 V3
1m 2m 4m 4m 2m
z 40kN
+ DIAGRAMA T
20kN
+
4,25kN

-2,833kN
- x=0,425m
-

-30kN
-35,75kN
-60kNm

-32,833 kNm
-30 kNm

-
-

+
3kNm 3,905 kNm
+ DIAGRAMA M 17,167 kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


113
PROBLEMA 2a.23
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 1 4 30 14 20 7 13 20 0 0 0 0 0 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
0 135 4725 26730 170 610 5.521 90.625 73.854 56.874 57 0.086 -1.502

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 4 2 3 5

P1=30 kN q=20 kN/m P2=20 kN

V2 V3
V1
1m 3m 3m 6m 1m
z 66,146kN

+ DIAGRAMA T
20kN
5,521kN +
+
+

- -
x=3,307m
-24,479kN

-53,854kN
-56,874kNm

-20kNm
- -
+
16,563kNm +

52,508kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


114
PROBLEMA 2a.24
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 1 4 -20 14 30 7 13 10 0 0 0 0 -10 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-5 -335 -2735 -12420 70 -40 -12.708 18.75 63.958 30 46 -0.406 8.75

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


2 3 5
0 1 4
q=10 kN/m P2=30 kN
N=10 kNm

x
P1=20 kN V3
V1 V2
1m 3m 3m 6m 1m
z
30kN
26,042kN
+ DIAGRAMA T

+
7,292kN
+
- x=2,604m
-12,708kN -

-33,958kN

-28,124kNm -30kNm

-6,248kNm
- -
+
10kNm
27,661kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


115
PROBLEMA 2a.25
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 0 20 10 -20 1 7 10 7 13 -10 15 20 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
3.333 1683.33 14793.33 68580 0 580 55.208 -13.75 -41.458 59.378 58 0.387 -7.2

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 2 4 3 5

P1=20 kN q1=10 kN/m N=20 kNm

x
q2=10 kN/m
V2 P2=20 kN V3
V1
1m 6m 3m 3m 2m
z

41,458kN
+ DIAGRAMA T
35,208kN

11,458kN +
+

-
- -8,542kN
-20kN -24,792kN
x1=3,521m
-38,542kN -59,378kNm

-20kNm -
-
+
11,208kNm
+ 20kNm

+ DIAGRAMA M 41,98kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


116
PROBLEMA 2a.26
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 4 2 3 3 30 10 -20 3 7 20 0 0 0 0 10 10 40

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 178.333 778.333 2053.33 90 390 15.833 147.5 -73.333 100 68 -0.004 -0.271

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M

0 1 4 2 3 5

P1=30 kN q=20 kN/m N2=40 kNm


N1=10 kNm

x
1m V1 2m 2m V2 2m 3m
V3
P2=20 kN
z
93,333kN
+ DIAGRAMA T
53,333kN
15,833k +
+

- -
-14,167kN
-20kN

-54,167kN
-46,668kNm

-10kNm
-
+
21,666kNm + 40kNm

+ DIAGRAMA M
100kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


117
PROBLEMA 2a.27
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 0 30 15 -20 1 7 30 7 13 -30 15 20 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
5 3335 33665 162000 10 1530 123.75 7.5 -121,25 116.484 72 0.597 -10.691

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 2 3 4

P1=30 kN q1=30 kN/m N=20 kNm

x
q2=30 kN/m
V2 V3 P2=20 kN
V1
1m 6m 6m 2m
z

+ DIAGRAMA T
93,75kN
101,25kN
x2=2,625m

+ +

- -
- -20kN
-30kN
-110,859kNm
x1=3,125m -78,75kNm
-86,25kN

-
-30kNm
-7,5kNm
-
20kNm
+ +

+ DIAGRAMA M 60kNm
116,484kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


118
PROBLEMA 2a.28
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 6 2 0 30 15 20 1 7 -10 7 13 -20 0 10 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
10 1420 2650 -1080 -130 -540 21.25 -132.5 -18.75 87.5 65 -0.515 8.152

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 2 3 4
P1=30 kN P2=20 kN
N=10 kNm
x
q1=10 kN/m
V2 q2=20 kN/m V3
V1
1m 6m 6m 2m
z

+ DIAGRAMA T x2=4,0625m
51,25k
38,75kN

x1=0,875m
+ 20kN
+
- -8,75kN
-30kN -

-77,539kNm
-81,25kN
-40kNm -43,828kNm -40kNm

- -
-10kNm

+ DIAGRAMA M 87,5kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


119
PROBLEMA 2a.29
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 3 40 13 50 1 11 10 0 0 0 0 -10 13 10

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-5 721.666 6975 34613.333 190 720 48.111 59.722 82.167 90 66 0.755 -12.786

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 4 2 3 5

N1=10 kNm P1=40 kN q=10 kN/m P2=50 kN N2=10 kNm

V1 V2 V3
1m 2m 4m 4m 2m
z
50kN
+ DIAGRAMA T x=0,783m
48,111kN

28,111kN +
7,833kN
+

-11,889kN
- -
-32,167kN
-90kNm
-51,889kN

-41,334 kNm

-38,264 kNm +10kNm


10 kNm +

+ DIAGRAMA M
86,222kNm
PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A
120
PROBLEMA 2a.30
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 3 20 13 -20 0 11 10 0 0 0 0 -20 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-9.583 723.75 6597.083 32306.66 110 785 41.139 93.403 -24.542 58.166 57 1.009 -16.263

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 4 2 3 5

N1=20 kNm P1=20 kN q=10 kN/m

V3 P2=20 kN
V1 V2
1m 2m 4m 4m 2m
z
+ DIAGRAMA T 44,542kN
31,139kN
11,139kN
+ + 4,542kN

-10kN - -
-8,861kN
-20kN
-48,861kN
-58,166 kNm

15 kNm -

+
+
20 kNm
57,278kNm 40kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


121
PROBLEMA 2a.31
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 0 20 13 -20 0 11 10 0 0 0 3 20 0 0

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
3.75 2303.75 11177 44040 110 885 62,25 65,625 -17,875 40,178 51 -0.124 1.342

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 4 2 3 5
P1=20 kN q=10 kN/m

x
N1=20 kNm
V3 P2=20 kN
V1 V2
1m 2m 4m 4m 2m
z x=3.8875m
+ DIAGRAMA T 38,875kN
32,25kN

+ + -2,125kN

- - -
-27,75kN
-20kN
-20kN -30kN
x=3.225m -31,5 kNm

-25 kNm
-
-
+ +
7,003kNm
20 kNm +

40,178kNm 40kNm
+ DIAGRAMA M

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


122
PROBLEMA 2a.32
DATE DE INTRARE (secţiunea este inelară 2d şi 3d, σa=150 MPa, E=2,1.105 MPa)
a b2 b3 c d1 P1 d2 P2 e1 f1 q1 e2 f2 q2 g1 N1 g2 N2
m m m m m kN m kN m m kN/m m m kN/m m kNm m kNm
1 6 4 2 8 20 13 -20 0 11 10 0 0 0 0 -20 13 20

REZULTATE
Φ1S Φ2S Φ3S A2S ΣYS ΣM3S V1 V2 V3 Mmax d ϕ0 w0
kNm3 kNm3 kNm3 kNm4 kN kNm kN kN kN kNm mm grade mm
-9.583 510.147 4980.42 24740 110 705 20,042 106,146 -24,188 60 58 0.616 -9.496

SCHEMA DE ÎNCĂRCARE ŞI DIAGRAMELE T ŞI M


0 1 4 2 3 5

N1=20 kNm q=10 kN/m P1=20 kN N2=20 kNm

V1 V2 V3
P2=20 kN
1m 6m 1m 3m 2m
z
+ DIAGRAMA T 64,188kN 54,188kN

34,188kN
18.042kN
+ 4,188kN
+
-10kN - -
-20kN
-41,958kN
x=1,804m
-56,748 kNm

+
15 kNm
+
20 kNm 32,275kNm 20kNm

+ DIAGRAMA M 60kNm

PROBLEME DE REZISTENŢA MATERIALELOR - MODEL 2A


123

MODEL 3
SISTEM DE DOUĂ ORI STATIC NEDETERMINAT
DE TIP CADRU REZOLVAT PRIN METODA
EFORTURILOR

1. Enunţ
Se consideră un cadru (o bară cotită) de rigiditate constantă pe lungimea sa,
încastrat la un capăt şi articulat la celălalt, supus la încovoiere , forfecare şi întindere-
compresiune datorită acţiunii unor forţe exterioare (sarcini) concentrate şi distribuite
cunoscute ca module şi poziţii (fig. 3.1.a). În locul legăturilor sale cu mediul fix
(conform axiomei legăturilor), vor acţiona forţe şi momente de legătură (reacţiuni)
necunoscute ca module dar cunoscute ca direcţii şi poziţie.
Sistemul este de două ori static nederminat întrucât numărul reacţiunilor este
cu 2 mai mare decat numărul de ecuaţii de echilibru ce se pot scrie (în plan 3 ecuaţii).
Gradul de nedeterminare este deci diferenţa dintre numărul de necunoscute şi
numărul de ecuaţii de echilibru ce se pot scrie
2. Relaţii pentru rezolvare
Pentru rezolvarea acestui tip de probleme se foloseşte metoda eforturilor:
1. Se alege un sistem de bază care este un sistem static determinat ce se obţine din
sistemul real prin suprimarea unui număr de legături exterioare sau interioare astfel
încât el devine sistem static determinat şi introducerea în locul lor a necunoscutelor
static nedeterminate Xi;
2. Se exprimă deplasările în punctele caracteristice (punctele unde au fost introduse
necunoscutele static nedeterminate) folosind principiul suprapunerii efectelor
pentru cele două seturi de sarcini , astfel:
• deplasările δi0 ce sunt produse de sarcinile exterioare pe direcţia necunoscutei
static nedeterminate Xi în sistemul de bază;
• deplasările δik ce sunt produse de necunoscuta static nedeterminate unitară Xk=1
pe direcţia necunoscutei static nedeterminate Xi în sistemul de bază;
124
Aceste deplasări trebuie să fie identice cu cele din sistemul real (adică nule):
δ1= δ10 + δ11X1 + δ12X2 +⋅⋅⋅+ δ1nXn = 0
δ2= δ20 + δ21X1 + δ22X2 +⋅⋅⋅+ δ2nXn = 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
δn = δn0 + δn1X1 + δn2X2 +⋅⋅⋅+ δnnXn = 0
3. Deplasările δi0 , δik se calculează prin metoda Mohr-Maxwell (sau altă metodă
cunoscută) , regula lui Vereşceaghin de integrare grafică (sau regula lui Simson)
luând în calcul numai solicitarea principală de încovoiere:
mi M o
δ i0 = ∑ ∫ dx = ∑ A(j o ) yCj( i )
EI
mm
δ ik = ∑ ∫ i k dx = ∑ A(j k ) yCj( i )
EI
4. După înlocuirea valorilor δi0 , δik se rezolvă sistemul de n ecuaţii liniare cu n
necunoscute : X1, X2, ... Xn;
5. Eforturile N, T şi M din sistemul real, se pot trasa după determinarea
necunoscutelor : X1, X2, ... Xn prin suprapunerea a trei diagrame astfel (principul
suprapunerii efectelor):
N = No + n1⋅ X1+ n2⋅ X2 +⋅⋅⋅+ nn⋅ Xn
T = To + t1⋅ X1 + t2⋅ X2 +⋅⋅⋅+ tn⋅ Xn
M = Mo + m1⋅ X1 + m2⋅ X2 +⋅⋅⋅+ mn⋅ Xn
unde: - No, To şi Mo reprezintă eforturile axiale, tăietoare şi încovoietoare din
sistemul de bază sub acţiunea sarcinilor exterioare;
- nk, tk şi mk reprezintă eforturile axiale, tăietoare şi încovoietoare din
sistemul de bază sub acţiunea sarcinilor unitare Xk=1

CAZ PARTICULAR
Se consideră cadrul încastrat în A şi articulat în B încărcat cu un sistem de forţe
ca figura 3.1.a. Se cunosc: P = 20 KN; L=1m, secţiunea barei circulară de diametru
d, tensiunea admisibilă a materialului:σa=150 MPa,modul de elasticitate 2,1.105MPa
125
Se cere:
a) să se determine reacţiunile din încastrarea A şi articulaţia B: VA, HA, MA, VB, HB.
b) să se traseze diagramele de eforturi pentru acest cadru: N (forţe axiale), T (forţe
tăietoare) şi M (momente încovoietoare);
c) să se dimensioneze bara la solicitarea principală de încovoiere (diametrul d);
d) să se calculeze deplasarea punctului de aplicaţie al forţei F1=P.
Rezolvare
1. Sistemul fiind de două ori static nedeterminat se alege sistemul de bază ca în fig.

3.1.b, prin suprimarea articulaţiei C şi introducerea necunoscutelor static


nedeterminate X1 şi X2.
2. Ecuaţiile deplasărilor aplicând metoda eforturilor în acest caz particular se scriu:

δ1 = δ10 + δ11X1+ δ12X2=0


δ2 = δ20 + δ21X1+ δ22X2=0
3. Deplasările se calculează folosind metoda Mohr-Maxwell conform relaţiilor:

m1 M o m2 M o
δ10 = ∑ ∫ dx = ∑ A j yCj ; δ 20 = ∑ ∫
( o ) (1)
dx = ∑ A(j o ) yCj( 2 )
EI EI
2
m mm
δ11 = ∑ ∫ 1 dx = ∑ A(j 1 ) yCj( 1 ) ; δ12 = δ 21 = ∑ ∫ 1 2 dx = ∑ A(j 1 ) yCj( 2 ) ;
EI EI
L/2 L/2 L/2 L/2
VA
HA MA P P

A C A C
L/2 L/2
2P 2P

L/2 L/2

B HB
X1 B

a) VB b) X2
Fig.3.1

Pentru calculul integralelor de mai sus se parcurg următorii paşi:


• se construieşte diagrama de momente încovoietoare (Mo) când în sistemul de
bază acţionează numai sarcinile exterioare P şi 2P ( fig.3.2.a);
126
• se construiesc diagramele de momente încovoietoare: (m1) când în sistemul de
bază acţionează numai sarcina X1=1 (fig.3.2.b) , respectiv (m2) când în sistemul
de bază acţionează numai sarcina X2=1 (fig.3.2.c) .
• se calculează integralele de mai sus aplicând regula lui VEREŞCEAGHIN de
integrare grafo-analitică: δ ik = ∑ A(j k ) y Cj( i )
-3PL/2
-PL L L L
- + +
L
A -PL A C
C - A C
+

Mo D m1 m2

B B B
a) b) c)
Fig. 3.2

1 1 L 5L 1 L  PL   4 PL3
δ10 = ∑ A(j o ) y Cj( 1 ) = ⋅ ⋅ (− PL ) ⋅ + ⋅ L ⋅ ( − PL ) ⋅ L + ⋅ ⋅  −  ⋅ L = −
EI  2 2 6 2 2  2   3EI
1 1 L L 1 L  PL  5 L  29 PL3
δ 20 = ∑ A(j o ) yCj( 2 ) = ⋅
2 2 ⋅ (− PL ) ⋅ 0 + ⋅ L ⋅ ( − PL ) ⋅ + ⋅ ⋅  −  ⋅ = −
EI  2 2 2  2  6  48EI
m12 1 1 2L  4L
3

δ11 = ∑ ∫ dx = ∑ A j y Cj =
(1) (1)
⋅L⋅L⋅ + L ⋅ L ⋅ L =
EI EI  2 3  3EI
mm 1  L L 3

δ12 = ∑ ∫ 1 2 dx = ∑ A(j 1 ) y Cj( 2 ) =  L⋅L⋅  =


EI EI  2  2 EI
m22 1 1 2 L  L3
δ 22 = ∑ ∫ dx = ∑ A(j 2 ) y Cj( 2 ) =  2 ⋅ L ⋅ L ⋅ =
EI EI 3  3EI
Rezultă următorul sistem de ecuaţii cu două necunoscute:
4 PL3 4 L3 L3 41P
− + X1 ⋅ + X2 ⋅ = 0 ⇒ X1 = = 0,732 P ;
3EI 3EI 2 EI 56
29 PL3 L3 L3 5P
− + X1 ⋅ + X2 ⋅ = 0 ⇒ X2 = = 0,714 P
48EI 2 EI 3EI 7
Reacţiunile cerute(ele au sensul axelor de coordonate) sunt:
VA =0,268 P; HA =1,268 P; MA= 0,054 PL VB=X2=0,714 P; HB. =X1=0,732 P
127
4. Trasarea diagramelor de eforturi N, T şi M
Acestea se determină pe baza principiului suprapunerii efectelor astfel prin
suprapunerea diagramelor corespunzătoare, aşa cum rezultă din fig. 3.3, 3.4 şi 3.5::
N = No+ n1 X1+ n2 X2

0,732P -0,714P
+
- -
-2P -1,268P
0,714P n2 -
N0
+ 0,732P n1 + = N -

-0,714P

Fig. 3.3

T=To+ t1⋅ X1 + t2⋅ X2;

0,268P
P
2P -
+
- -
+ -0,714P -0,714P +

To + 0,732t1 - + 0.714t2
T 1,268P
= -
-0,732P
-0,732P
Fig. 3.4

M = Mo+ m1⋅ X1 +m2⋅ X2 ;

-3PL/2 -0,268PL
-PL 0,732PL 0,714PL
-0,054PL -
- + + E -0,268PL
0,732PL
-PL A + C -
A E C - A C A C 0,089PL
+
Mo 0,732P m1 0,714P m2 0,366PL
D + D
+ + = M

B B
B B
Fig. 3.5
128
5. Dimensionarea barei la încovoiere
Din diagrama M (fig.3.5) se determină momentul maxim | Mmax | = 0,366PL şi
poziţia lui pe bară (în punctul D). Valoarea numerică a momentului maxim este
Miymax=7,32 kNm=7,32⋅106 Nmm
Relaţia de dimensionare la solicitarea de încovoiere este:
M iy max M
≤ σ a ⇒ W ynec = iy max ;
Wy σa
I y πd 3
unde: Wy - este modulul de rezistenţă al secţiunii: W y = =
z max 32
Înlocuind valorile obţinute rezultă:
πd 3
M 32M iy max 32 ⋅ 7.320.000
= iy max ⇒ d = 3 =3 = 79,21mm
32 σa πσ a π ⋅ 150
se adopta d = 80mm

6. Calculul deplasării punctului de aplicaţie al forţei P


Pentru calculul deplasării punctului de aplicaţie al forţei F1=P se foloseşte
mM
metoda Mohr Maxwell : δ =∫ dx
EI
unde M este diagrama pentru forţele date şi necunoscutele static nedeterminate
calculate X1 şi X2 din sistemul de bază (fig. 3.6.b). (s-a determinat la punctul 4) iar
diagrama m tot pentru sistemul de bază este dată de o forţă unitară P =1 (fig. 3.6.a).
L/2 L/2 L/2 L/2
-L/2
P=1 -0,054PL P -0,268PL

A A C
C
0,089PL
L/2
2P
m 0,366PL
M
L/2

a) b) X1=0,732P B
B

Fig.3.6 X2=0,714P
Aplicând regula lui Simson rezultă:
mM 1 L
δ =∫ dx = ⋅ (− 0,054 PL ⋅ (−0,5 L) + 4 ⋅ 0,0175 PL ⋅ (−0,25 L) + 0,089 PL ⋅ 0 )
EI 6 EI 2
PL3 20 ⋅ 1012 ⋅ 64
δ = 0,792 ⋅ 10− 3 = 0,792 ⋅ 10 − 3 = 0,0187 mm
EI 2,1 ⋅ 105 π ⋅ 80 4
129
Problema nr. 3.1.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
35 P ⋅ L3 − 17 P ⋅ L3 4 L3 − L3 L3 62
⋅ ⋅ ⋅ -0,339P 0,553P 0,169PL mm
48 E ⋅ I 48 E ⋅ I 3 E⋅I 2⋅E ⋅I 2⋅E⋅I
130
Problema nr. 3.2.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
37 P ⋅ L3 − 3 P ⋅ L3 4 L3 L3 L3 63
− ⋅ ⋅ ⋅ 0,357P 0,589P 0,178PL mm
48 E ⋅ I 8 E⋅I 3 E⋅I 2⋅E⋅I 3⋅ E ⋅ I
131
Problema nr. 3.3.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
11 P ⋅ L3 1 P ⋅ L3 4 L3 L3 L3 79
⋅ − ⋅ ⋅ -0,369P 0,678P 0,358PL mm
72 E ⋅ I 24 E ⋅ I 3 E⋅I 2⋅E⋅I 3⋅ E ⋅ I
132
Problema nr. 3.4.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
31 P ⋅ L3 7 P ⋅ L3 4 L3 L3 L3 114
⋅ ⋅ ⋅ -2,178P 0,643P 1,089PL mm
12 E ⋅ I 8 E⋅I 3 E⋅I 2⋅E⋅I 3⋅ E ⋅ I
133
Problema nr. 3.5.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
41 P ⋅ L3 7 P ⋅ L3 4 L3 L3 L3 78
⋅ − ⋅ ⋅ − -0,143P 0,473P 0,336PL mm
96 E ⋅ I 48 E ⋅ I 3 E⋅I 2⋅E⋅I 3⋅ E ⋅ I
134
Problema nr. 3.6.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
33 P ⋅ L3 5 P ⋅ L3 4 L3 L3 L3
− ⋅ − ⋅ ⋅ 0,75P 0,75P 0,375PL 80
24 E ⋅ I 8 E⋅I 3 E⋅I 2⋅E⋅I 3⋅ E ⋅ I
135
Problema nr. 3.7.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
41 P ⋅ L3 11 P ⋅ L3 4 L3 L3 L3 90
− ⋅ − ⋅ ⋅ 0,571P 1,893P 0,536PL mm
24 E ⋅ I 12 E ⋅ I 3 E⋅I 2⋅E⋅I 3⋅ E ⋅ I
136
Problema nr. 3.8.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
37 P ⋅ L3 5 P ⋅ L3 4 L3 L3 L3 89
− ⋅ − ⋅ ⋅ 1,036P 0,321P 0,518PL mm
24 E ⋅ I 8 E⋅I 3 E⋅I 2⋅E⋅I 3⋅ E ⋅ I
137
Problema nr. 3.9.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
61 P ⋅ L3 53 P ⋅ L3 4 L3 L3 L3 81
− ⋅ − ⋅ ⋅ 0,759P 0,518P 0,379PL mm
48 E ⋅ I 96 E ⋅ I 3 E⋅I 2⋅E⋅I 3⋅ E ⋅ I
138
Problema nr. 3.10.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
15 P ⋅ L3 1 P ⋅ L3 4 L3 L3 L3 50
− ⋅ − ⋅ ⋅ 0,161P 0,509P 0,089PL mm
32 E ⋅ I 4 E⋅I 3 E⋅I 2⋅E⋅I 3⋅ E ⋅ I
139
Problema nr. 3.11.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
5 P ⋅ L3 1 P ⋅ L3 4 L3 L3 L3 116
− ⋅ ⋅ ⋅ P -2,25P 1,125PL mm
24 E ⋅ I 4 E⋅I 3 E⋅I 2⋅E⋅I 3⋅ E ⋅ I
140
Problema nr. 3.12.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
7 P ⋅ L3 9 P ⋅ L3 1 L3 L3 4 L3 93
− ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ -0,893P -1,178P 0,589PL mm
24 E ⋅ I 8 E⋅I 3 E⋅I 2⋅E ⋅I 3 E⋅I
141
Problema nr. 3.13.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
13 P ⋅ L3 11 P ⋅ L3 4 L3 L3 L3 141
⋅ ⋅ ⋅ -2,036P 1,071P 2,035PL mm
4 E⋅I 8 E⋅I 3 E⋅I 2⋅E⋅I 3⋅ E ⋅ I
142
Problema nr. 3.14.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
1 P ⋅ L3 1 P ⋅ L3 4 L3 L3 L3 104
− ⋅ − ⋅ ⋅ -0,357P 1,286P 0,821PL mm
6 E⋅I 4 E⋅I 3 E⋅I 2⋅E⋅I 3⋅ E ⋅ I
143
Problema nr. 3.15.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
17 P ⋅ L3 1 P ⋅ L3 4 L3 L3 L3 114
− ⋅ ⋅ ⋅ − -0,678P -2,518P 1,081PL mm
48 E ⋅ I 2 E⋅I 3 E⋅I 2⋅E⋅I 3⋅ E ⋅ I
144
Problema nr. 3.16.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
9 P ⋅ L3 23 P ⋅ L3 4 L3 1 L3 1 L3 92
− ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 1,393P 0,786P 0,571PL mm
4 E⋅I 24 E ⋅ I 3 E⋅I 2 E⋅I 3 E⋅I
145
Problema nr. 3.17.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
P ⋅ L3 56 P ⋅ L3 52 L3 L3 L3 97
10 ⋅ − ⋅ ⋅ − 15 ⋅ 27 ⋅ 0,041P 0,714P 0,654PL mm
E⋅I 3 E⋅I 3 E⋅I E⋅I E⋅I
146
Problema nr. 3.18.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
5 P ⋅ L3 1 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 108
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 0,205P -0,404P 0,929PL mm
81 E ⋅ I 3 E⋅I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
147
Problema nr. 3.19.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
27 P ⋅ L3 693 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 123
− ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ -0,374P 3,605P 1,355PL mm
16 E ⋅ I 256 E ⋅ I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
148
Problema nr. 3.20.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
47 P ⋅ L3 P ⋅ L3 8 L3 L3 20 L3 129
⋅ −9⋅ ⋅ − 3⋅ ⋅ -1,386P 0,726P 1,548PL mm
8 E⋅I E⋅I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
149
Problema nr. 3.21.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
1 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 80
0 ⋅ ⋅ ⋅ 0,068P -0,114P 0,386PL mm
12 E ⋅ I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
150
Problema nr. 3.22.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
1 P ⋅ L3 1 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 82
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 0,091P -0,193P 0,398PL mm
24 E ⋅ I 6 E⋅I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
151
Problema nr. 3.23.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.
+PL
+ +PL
+

+ M0

-
+PL -PL

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
17 P ⋅ L3 5 P ⋅ L3 8 L3 L3 20 L3 129
⋅ ⋅ ⋅ 3⋅ ⋅ -1,044P 0,220P 1,56PL mm
8 E⋅I 3 E⋅I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
152
Problema nr. 3.24.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
421 P ⋅ L3 7 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 82
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ -0,719P 0,102P 0,398PL mm
384 E ⋅ I 12 E ⋅ I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
153
Problema nr. 3.25.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
91 P ⋅ L3 13 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 132
− ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ 1,477P 1,330P 1,671PL mm
24 E ⋅ I 4 E⋅I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
154
Problema nr. 3.26.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
33 P ⋅ L3 1 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 73
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ -0,545P 0,222P 0,278PL mm
48 E ⋅ I 4 E⋅I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
155
Problema nr. 3.27.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
5 P ⋅ L3 5 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 59
− ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ -0,114P 1,023P 0,148PL mm
6 E⋅I 4 E⋅I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
156
Problema nr. 3.28.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
17 P ⋅ L3 1 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 71
⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ -0,568P -0,239P 0,261PL mm
24 E ⋅ I 4 E⋅I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
157
Problema nr. 3.29.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
1 P ⋅ L3 1 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 108
− ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ -0,273P 0,579P 0,921PL mm
8 E⋅I 2 E⋅I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
158
Problema nr. 3.30.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
3 P ⋅ L3 29 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 80
− ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ -0,170P 1,034P 0,347PL mm
4 E⋅I 24 E ⋅ I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
159
Problema nr. 3.31.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
1 P ⋅ L3 7 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 72
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 0,114P -0,523P 0,2725PL mm
3 E⋅I 12 E ⋅ I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
160
Problema nr. 3.32.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
25 P ⋅ L3 7 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 94
⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ -1,196P 0,952P 0,598PL mm
24 E ⋅ I 96 E ⋅ I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
161
Problema nr. 3.33.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
17 P ⋅ L3 41 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 93
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ -0,920P -0,591P 0,591PL mm
8 E⋅I 24 E ⋅ I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
162
Problema nr. 3.34.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
31 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 118
− ⋅ 0 ⋅ ⋅ 0,704P -0,528P 1,204PL mm
48 E ⋅ I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
163
Problema nr. 3.35.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
7 P ⋅ L3 1 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 90
⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ 1,045P 1,159P 0,5225PL mm
12 E ⋅ I 2 E⋅I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
164
Problema nr. 3.36.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
5 P ⋅ L3 53 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 92
− ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ 0,920P -0,966P 0,574PL mm
2 E⋅I 24 E ⋅ I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
165
Problema nr. 3.37.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
3 P ⋅ L3 3 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 99
− ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ 0,102P 0,204P 0,704PL mm
8 E⋅I 8 E⋅I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
166
Problema nr. 3.38.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
31 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 109
− ⋅ 0 ⋅ ⋅ 1,409P -1,057P 0,943PL mm
24 E ⋅ I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
167
Problema nr. 3.39.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
35 P ⋅ L3 5 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 86
− ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ 0,909P -0,057P 0,4545PL mm
24 E ⋅ I 6 E⋅I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I
168
Problema nr. 3.40.
Se cunosc: P, L, EI, forma secţiunii (circulară, de diametru d)
Se cer: δ10, δ20, δ11, δ12, δ21, δ22, X1, X2, Mmax, d.

Rezultate:
δ10 δ20 δ11 δ12 δ22 X1 X2 Mmax d
1 P ⋅ L3 25 P ⋅ L3 5 L3 L3 4 L3 104
⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ -1,216P 1,693P 0,807PL mm
3 E⋅I 24 E ⋅ I 3 E⋅I E⋅I 3 E⋅I