Sunteți pe pagina 1din 10

Coordonator:

dr. Ligia CTUNANicoleta BEDROSIAN Teodora BLIDARIU
Lucian DRGOI Alexandra MURA
Carmen TUFARIUORGANIZAREA I EXERCITAREA
PROFESIEI DE AVOCAT.
SINTEZE I GRILE


Universul Juridic
Bucureti
-2012-
Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.
Copyright 2012, S.C. Universul Juridic S.R.L.

Toate drepturile asupra prezentei ediii aparin
S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat fr acordul scris al
S.C. Universul Juridic S.R.L.

NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI
COMERCIALIZAT DECT NSOIT DE SEMNTURA
I TAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL
ULTIMEI COPERTE.Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei
Organizarea i exercitarea profesiei de avocat : sinteze i grile /
coord. lucrare: prof. univ. dr. Ligia Ctuna ; Nicoleta Bedrosian, Teodora Blidariu,
Lucian Drgoi, ... - Bucureti : Universul Juridic, 2012
Bibliogr.
ISBN 978-973-127-911-4
I. Ctuna, Ligia (coord.)
II. Bedrosian, Nicoleta
III. Blidariu, Teodora
IV. Drgoi, Lucian
347.965(498)(079.1)
REDACIE: tel./fax: 021.314.93.13
tel.: 0732.320.666
e-mail: redactie@universuljuridic.ro

DEPARTAMENTUL tel.: 021.314.93.15; 0726.990.184
DISTRIBUIE: fax: 021.314.93.16
e-mail: distributie@universuljuridic.ro

www.universuljuridic.ro
COMENZI ON-LINE,
CU REDUCERI DE PN LA 15%
TEMA 1 5

Cuvntnainte

Fiecarecartemerituncuvntnainte.Uncuvntnaintencaresespune cteceva
desprecarteacarencepenpaginileurmtoare.
Aceast carte sa nscut foarte repede, aproape miraculos, n vara anului 2012, din
efortul conjugat al unor aprtori de profesie, toi membri ai societii profesionale de
avocaiLigiaCtunaiAsociaiidinTimioara,delanceputulcariereiloripnladata
apariieiacesteicri.
Autorii cred n aceast carte i i doresc ca cititorii s regseasc n paginile ei
ntregullorcrezprofesionalidruireacucareaulucratnrealizareaacestuiproiect.
Esteocartescrisdeavocai,despreavocai,pentruavocai.Viitoriistagiari.Tineri
i btrni. Este un mod de a spune tuturor celor care cumpr aceast carte c profesia
aceastaesteoprofesienobil,alecreiprincipiitrebuiecunoscuteidusemaidepartede
fiecarenougeneraiedetineriavocai.
Pornind de la suportul iniial al manuscrisului Organizarea i exercitarea profesiei
de avocat publicat de avocatul senior al societii de avocai, Ligia Ctuna, echipa de
autori (compus din asociaii avocat dr. Ligia Ctuna, avocat Teodora Blidariu, avocat
CarmenTufariuiavocaiicolaboratoriavocatNicoletaBedrosian,avocatLucianDrgoi
i avocat Alexandra Mura) a lucrat cu mult cldur, la propriu i la figurat, la apariia
acesteicri.
Carteacuprindesintezerealizateexclusivnbazamaterialuluilegislativiatematicii
indicate de ctre Uniunea Naional a Barourilor din Romnia pentru examenul de
admitere n profesia de avocat, precum i un numr de 400 de grile grupate la finalul
fiecreisinteze.
Modul n care a fost realizat cartea permite i tinerilor stagiari care se pregtesc
pentruexamenuldedefinitivatsoutilizezecapeunbuninstrumentdeaprofundarea
cunotinelordejaacumulate.
AceastlucrarenuputeasaparfrefortulconjugatalNicoleteiSolomon,echipei
de la Universul Juridic i entuziasmului i devotamentului autorilor fa de aceast
profesie.Secuvinmulumirituturor.
Aceastcarteimeritieauncuvntnainte.
Un cuvntnainte care se ncheie prin urarea de succes pe care autorii o adreseaz
tuturor cititorilor ei. Succes la examene, succes n profesie i n examenele pe care un
avocatledzilnicnfaacelorcestaunfaalui!

Autorii,
Timioara,septembrie2012
TEMA 1 7

Abrevieri

alin. alineatul
art. articolul
C.A.A. CasadeAsigurriaAvocailor
CCBE ConsiliulBarourilorUniuniiEuropene
C.proc.civ. Coduldeprocedurcivil
I.N.P.P.A. InstitutulNaionalpentruPregtireaiPerfecionarea
Avocailor
lit. litera
NCC noulCodcivil
NCPC noulCoddeprocedurcivil
O.U.G. OrdonanadeurgenaGuvernului
U.N.B.R. UniuneaNaionalaBarourilordinRomnia

Not:
UrmareaapariieinouluiCodcivil(Legeanr.287/2009,republicatnM.Of.nr.505
din 15 iulie 2011)a disprut sintagma societate comercial, carea fost nlocuit
cusintagma societate reglementat de Legea nr. 31/1990 a societilor.Aceast
schimbareafostmarcatexpresprinreglementareaart.77dinLegeanr.76/2012pentru
punereanaplicareaLegiinr.134/2010privindCoduldeprocedurcivil(carevaintra
n vigoare la data de 1 februarie 2013), astfel: ori de cte ori prin legi i prin alte acte
normative se face trimitere la ... societatea comercial/societile comerciale, (...)
trimitereaseconsiderafifcutlasocietatea/societilereglementat/reglementatede
Legeanr.31/1990,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
TEMA 1 11
Ligia Ctuna

Tema1
PRINCIPIILEIREGULILEFUNDAMENTALE
ALEEXERCITRIIPROFESIEIDEAVOCAT

I. SINTEZE

Sediulmateriei:
Legeanr.51/1995:art.1i2,art.14,art.35,art.36,art.39alin.(6)i(7),art.41,art.
43,art.44alin.(1),art.46,art.48,art.49;
Statutulprofesieideavocat:art.113,art.26,art.109,art.128alin.(1),art.173178,
art.228,art.238art.243iurm.;
CoduldeontologicalavocailordinUniuneaEuropean:art.2.1.,art.2.3.,art.2.4.,
art.4.1.,art.4.3,art.4.4.,art.5.1.,art.5.2.,art.5.3.,art.5.5.

Principii fundamentale prevzute expres de lege (art. 1 i 2 din Lege,


art.113,art.109dinStatut):
1.Principiullegalitii;
2.Principiullibertii;
3.Principiulindependenei;
4.Principiulautonomieiidescentralizrii;
5.Principiulpstrriisecretuluiprofesional.

Maipotfireinutecaprincipiialeprofesieii:
6. Principiulmonopoluluiavocailorasupraactivitilorspecificeprofesiei;
7. Principiulconfraternitiiirespectuluireciproc;
8. Principiuldemnitiiionoareiprofesieideavocat;
9. Principiulpotrivitcucareavocatulndeplineteattofunciedeordinpublic,cti
ofunciedeordinprivat;
10. Principiulexercitriiprofesieicubuncredin(carederivdinnoulCodciviln
contextulncarerelaiadintreavocaticlientesteorelaiecivil,chiardacexist
i o reglementare special a acesteia n legislaia care guverneaz exercitarea
profesieideavocat);
11. Principiul confidenialitii (denumire ntlnit frecvent n doctrin pentru
principiulpstrriisecretuluiprofesional).

1. Principiullegalitii[art.1alin.(2),art.2,art.3dinStatut;art.1i2dinLege]:
exercitareaprofesieinumaidectreavocainscriincadrulUniuniiNaionale
aBarourilordinRomnia;
12 Organizarea i exercitarea profesiei de avocat. Sinteze i grile
Ligia Ctuna
constituireaifuncionareadebarourinafaraU.N.B.R.suntinterzise,actelede
constituireidenregistrarealeacestorafiindnulededrept(nulitateapoatefi
constatatidinoficiu);
exercitareanumaiaaceloractivitiavocaialeprevzutedeLege;
invocareanexercitareadreptuluilaaprarenumaialegislaieinaionalesaua
celei internaionale, dac este consacrat prin tratate internaionale la care
Romniaestepartesauaaderatulterior;
avocatul promoveaz i apr drepturile, libertile i interesele legitime ale
clienilorsi;
avocatulestedatorsdeaclientuluisfaturijuridicecorespunztoarelegiiis
acioneze numai n limitele Legii, ale Statutului i ale Codului deontologic,
potrivitcrezuluisuprofesional.

2. Principiullibertii[art.6,art.7alin.(3)dinStatut;art.1dinLege]:
libertateaiindependenaavocatuluisuntgarantatedelege[art.7alin.(3)din
Statut];
se concretizeaz, ntre altele, prin: libertatea de exprimare, libertatea de
contiin,posibilitateaoricruiceteandeaialegeliberavocatul,libertatea
deplin n ncheierea contractului de asisten juridic ntre avocat i client,
libertateadeaangajacauzesaudeadaconsultaiijuridicepentregteritoriul
Romnieietc.;
afostrecunoscutideCurteaConstituionalnmodexpresncadrulDeciziei
nr.45/1995,undesestatueaznmodexprescprofesiadeavocatesteopro
fesieliberaliindependent.Acestprincipiuestefundamental;
avocatulestelibersoptezeisischimbeopiuneapentruunadinformele
deexercitareaprofesieiprevzutedeLege.

3. Principiul independenei [art. 2.1. din Codul deontologic; art. 3 alin. (1), art. 7
alin.(3),(4)i(5),art.109alin.(3),art.128alin.(1)dinStatut;art.39alin.(6)i(7),
art.41,art.43dinLege]:
nexercitareaprofesieiavocatuleste independentisesupunenumailegii,
Statutului profesiei i Codului deontologic [art. 3 alin. (1) din Statut, art. 2.4
dinCoduldeontologic];
independenaavocatuluisemanifest,pedeoparte,prinindependenaprofe
siei de avocat, i, pe de alt parte, prin independena avocatului ut singuli, ca
reprezentantalacesteiprofesiiindependente;
independenaorganizriiprofesieideavocataceastaseconcretizeazattla
nivelul baroului ca form de organizare a profesiei, ct i mai departe la
nivelulsocietilorcivileprofesionaleialcabinetelorindividuale,ncontextul
ncarebarouliformeledeexercitareaprofesieisuntindependenteiliberes
iorganizezeactivitateafraputeaficenzuratenmodullordeconstituirei
deorganizare;
TEMA 1 13
Ligia Ctuna
independenaavocatului se manifestn raportcuprofesia,cuinstanele i
magistraii,cuclienii,cucolegii,independenamaterial.

Independenaavocatuluinraportcuprofesia:
a) multitudineandatoririlorcareirevinavocatuluiimpuneoindependenabsolut
aacestuia,scutitdeoricepresiune,ndeosebidepresiuneaderivatdinpropriile
sale interese sau datorat influenelor din afar. Aceast independen este de
asemenea necesar att pentru ncrederea n justiie, ct i pentru imparialitatea
judectorului. Prin urmare, avocatul trebuie s evite orice prejudiciere a
independenei sale i s vegheze la a nu neglija etica sa profesional pentru ai
mulumi pe clienii si, pe judector sau pe ter. Aceast independen este
necesarinactivitateajuridic,inceajudiciar.Sfatuldatdeavocatclientului
sunuareniciovaloaredacacestlucruafostfcutdincomplezen,dininteres
personalsausubefectuluneipresiunidinafar(art.2.1dinCoduldeontologic);
b) avocatulnupoatefisupusniciuneirestricii,presiuni,constrngerisauintimidri
din partea autoritilor sau instituiilor publice ori a altor persoane fizice sau
persoanejuridice[art.7alin.(3)dinStatut];
c) independena avocatului nu poate prejudicia interesele clientului su [art. 7
alin.(4)dinStatut];
d) avocaii sunt liberi i independeni n luarea deciziei cu privire la exercitarea
profesieintrunadinformeleprevzutedeLege;
e) titulariicabinetelorindividualesuntliberiiindependeninluareadecizieideai
asocia cabinetele (n scopul exercitrii n comun a profesiei) sau de ai grupa
cabinetele (pentru ai crea faciliti economice comune), fiind liberi s i
stabileascclauzeledeasociereicondiiilencarevafuncionaasocierea.

Atingeriaduselibertiiavocatuluinraportcuprofesia
Conformart.109alin.(3)dinStatut,constituieatingereaindependeneiavocatuluii,
caatare,trebuieevitateinlturatedectreavocatprinoricemijloacelegale:
- existenaunuiinterespropriuorialpersoanelorapropiateluincauzacareiafost
ncredinat;
- prestarea de activiti avocaiale n scopul de a se face plcut clienilor,
magistrailorsaupublicului;
- prestareadeactivitiavocaialedinsimplcomplezen;
- existenaoricrorpresiuninscopulnerespectriisecretuluiprofesional.
Limitrialeindependeneiavocatuluinraportcuprofesia:
a) n ceea ce privete organizarea profesiei, avocatul are obligaia de a participa la
edineleconvocatedeConsiliulbaroului,laactivitileprofesionaleilaedinele
organelor de conducere din care face parte; absentarea repetat i n mod
nejustificatconstituieabateredisciplinar(art.43dinLege);
14 Organizarea i exercitarea profesiei de avocat. Sinteze i grile
Ligia Ctuna
b) avocatul este obligat s in evidenele cerute de Lege i de Statut cu privire la
cauzele n care sa angajat i s achite cu regularitate i la timp taxele i
contribuiile stabilite pentru formarea bugetului baroului i a fondurilor Casei de
AsigurriaAvocailordinRomniaialefilialelor[art.44alin.(1)dinLege];
c) obligaiaavocatuluideaacordaasistenjuridicncauzelencareafostdesemnat
dinoficiusaugratuitdectrebarou(art.41dinLege);
d) organele profesiei au puterea de a stabili rspunderea disciplinar a avocatului i
deaiaplicasanciunileprevzutedeLege,precumideStatut.
Independenaavocatuluinraportcuinstanaimagistraii:
a) avocatul care se prezint n faa curilor i tribunalelor sau care particip la o
procedur trebuie s respecte normele deontologice aplicabile n respectiva
jurisdicie(art.4.1.dinCoduldeontologic);
b) avocatul va da dovad de respect i de curtoazie fa de instan, dar, n acelai
timp,ivaapraclientulnmodcontiinciosifrteam,frainecontnicide
propriileintereseinicidevreoconsecindeoricefelcelarputeaprivipeelsau
peoricarealtpersoan(art.4.3.dinCoduldeontologic);
c) avocatul nu rspunde penal pentru susinerile fcute oral sau n scris n faa
instanelor de judecat, a altor organe de jurisdicie, a organelor de urmrire
penal sau a altor autoriti, dac aceste susineri sunt n legtur cu aprarea i
sunt necesare stabilirii adevrului [art. 7 alin. (5) din Statut; art. 39 alin. (7) din
Lege];
d) timpul acordat aprrii pentru pledoarie n mod firesc nu trebuie limitat, cu
condiia ca avocatul s aib discernmntul de ai doza pledoaria pe argumente
de fapt, de drept, de practic i de cultur general necesare i suficiente pentru
argumentaiapecareosusinenfaainstanelor;
e) avocatulesteobligatsrespectesolemnitateaedineidejudecat,snufoloseasc
cuvinte sau expresii de natur a aduce atingere autoritii, demnitii i onoarei
completului de judecat, procurorului, celorlali avocai i prilor ori repre
zentaniloracestoradinproces[art.39alin.(6)dinLege].
f) avocatulnutrebuienniciunmomentsfurnizezejudectorului,cubuntiin,o
informaie fals ori vreo informaie de natur s l induc pe acesta n eroare
(art.4.4.dinCoduldeontologic).

Independenamaterialaavocatului:
a) avocatulesteindependentnstabilireaonorariilorsale;
b) este interzis fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de ctre
organeleprofesiei,dectreformeledeexercitareaprofesieideavocatsaudectre
avocai[art.128alin.(1)dinStatut];
c) dintro alt perspectiv legislativ (Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i
drepturile conexe), pledoariile sunt recunoscute ca fiind obiect al dreptului de
TEMA 1 15
Ligia Ctuna
autor, context n care avocatul are un drept de proprietate intelectual literar
asupra pledoariilor sale cu tot ceea ce presupune el, att n planul drepturilor
moraledeautor,ctinplanuldrepturilorpatrimoniale.

4. Principiulautonomieiidescentralizrii(art.49dinLege;art.4dinStatut):
profesia de avocat are o organizare, funcionare i conducere autonom,
stabilitncondiiileLegiinr.51/1995;
avocaiisuntdeplinseparaidinpunctdevedereorganizatoric,attdestati
deorganeleacestuia,ctidealteprofesiijudiciare(magistrai,notaripublici,
jurisconsuli).

5. Principiulpstrriisecretuluiprofesional(art.8,art.9,art.10,art.228dinStatut;
art.35,art.36dinLege;art.2.3.dinCoduldeontologic):
principiulsecretuluiprofesionalinedeesenaprofesiei;
secretul profesionalalavocatuluinuareonaturjuridiccontractual,ciuna
legal,fiinddeordinepublic;
pstrarea secretului profesional este o obligaie absolut, nelimitat n timp,
comportobligaiadeanuvorbiidreptuldeanurspunde,ivizeazorice
aspectalcauzeicareafostncredinatavocatului;
obligaia de a pstra secretul profesional revine i tuturor organelor profesiei
de avocat, persoanelor cu care avocatul conlucreaz n exercitarea profesiei,
precumisalariailorsi,avocatulfiinddatorsleaduclacunotinaceast
obligaie;
obligaiadeapstrasecretulprofesionalsentindeasupratuturoractivitilor
avocatului, ale asociailor si, ale avocailor colaboratori, ale avocailor
salarizai din cadrul formei de exercitare a profesiei, inclusiv asupra
raporturilorcualiavocai;
secretul profesional vizeaz toate informaiile i datele de orice tip, n orice
formipeoricesuport,furnizateavocatuluidectreclientnscopulacordrii
asistenei juridice i n legtur cu care clientul a solicitat pstrarea
confidenialitii, precum i orice documente redactate de avocat, care conin
sau se fundamenteaz pe informaiile sau datele furnizate de client n scopul
acordriiasisteneijuridiceiacrorconfidenialitateafostsolicitatdeclient;
obligaia de a pstra secretul profesional se ntinde i asupra comunicrilor i
corespondenei profesionalentreavocai,ntreavocaticlient,ntreavocat i
organeleprofesiei,indiferentdeformancareafostfcut;
corespondenaiinformaiiletransmisentreavocaisauntreavocaticlient,
indiferentdetipuldesuport,nupotfinniciuncazadusecaprobenjustiiei
nicinupotfilipsitedecaracterulconfidenial.nsituaiancarecorespondena
dintreavocaticlientulsuprivindmandatulncredinatdeclientavocatului
16 Organizarea i exercitarea profesiei de avocat. Sinteze i grile
Ligia Ctuna
su este solicitat ca mijloc de prob, avocatul are obligaia de a indica
elementele necesare pentru a dovedi c este vorba de un document care cade
subincidenapstrriisecretuluiprofesionalicdeciesteprotejatdeuntext
delege;
conform art. 5.3.1. din Codul deontologic, avocatul care adreseaz unui
confrate dintrun alt stat membru o comunicare creia dorete s i se confere
caracter confidenial sau without prejudice va trebui s precizeze n clar acest
lucrunaintedeexpediereaprimeicomunicri.Prevederileart.5.3.2.dinCodul
deontologic prevd c n cazul n care destinatarul comunicrii nu este n
msur s i confere acesteia un caracter confidenial sau without prejudice, va
trebuislinformezepeexpeditorfrntrziere;
angajareaunuinouclientnupoatefifcutdacprinaceastasuntdezvluite
secreteleaflatedelaunaltclient,cuefecteprejudiciabilepentruacesta.Pentru
acelai considerent al garantrii pstrrii secretului profesional, avocatul nu
poate asista sau reprezenta pri cu interese contrare n aceeai cauz sau n
cauzeconexeinupoatepledampotrivapriicarelaconsultatmainainten
legturcuaspectelelitigioaseconcretealepricinii[art.46alin.(1)dinLege];
mai mult, avocatul nu poate fi ascultat ca martor i nu poate furniza relaii
niciunei autoriti sau persoane cu privire la cauza care ia fost ncredinat,
dect dac are dezlegarea prealabil, expres i scris din partea tuturor
clienilor si interesai n cauz. Cu toate acestea, calitatea de martor are
ntietate fa de calitatea de avocat cu privire la faptele i mprejurrile pe
care acesta lea cunoscut nainte de a fi devenit aprtor sau reprezentant al
vreuneiprincauz[art.46alin.(2)i(3)dinLege].Deasemenea,dacafost
ascultat ca martor, avocatul nu mai poate desfura nicio activitate
profesionalnaceacauz;
obligaia de a pstra secretul profesional nu mpiedic avocatul s foloseasc
informaiilecuprivirelaunfostclient,dacacesteaaudevenitpublice;
nerespectareadectreavocataobligaieidepstrareasecretuluiprofesional
constituieabateredisciplinargrav;
pentru asigurarea secretului profesional, actele i lucrrile cu caracter
profesionalaflateasupraavocatuluisauncabinetulsusuntinviolabile;
sediul profesional i celelalte spaii n care avocatul i desfoar activitatea
profesionaltrebuiesasigurepstrareasecretuluiprofesional;
percheziionareaavocatului,adomiciliuluioriacabinetuluisusauridicarea
de nscrisuri i bunuri nu poate fi fcut dect de procuror, n baza unui
mandatemisncondiiilelegii;
nu vor putea fi ascultate i nregistrate, cu niciun fel de mijloace tehnice,
convorbirile telefonice ale avocatului i nici nu va putea fi interceptat i
nregistrat corespondena sa cu caracter profesional, dect n condiiile i cu
proceduraprevzutedelege;

S-ar putea să vă placă și