Sunteți pe pagina 1din 167

ASISTENA MEDICAL COMUNITAR.

CUPRINS
A. NOIUNI TEORETICE DE BAZ...................................................................................9
I.1. CONCEPTUL DE OM...............................................................................................................9
I.1.1. TEORIA HOLISTIC.............................................................................................................................9
I.1.2. OMUL CA UNICAT............................................................................................................................9
I.2. CONCEPTUL DE FAMILIE....................................................................................................9
I.2.1. DEFINIII...............................................................................................................................................9
I.2.2. CARACTERISTICILE FAMILIEI ......................................................................................................10
I.3. CONCEPTUL DE COMUNITATE........................................................................................10
I.3.1. DEFINIIE............................................................................................................................................10
I.3.2. TIPURI DE COMUNITATE ................................................................................................................10
I.3.3. CUM PUTEM CUNOATE SAU APRECIA COMUNITATEA .......................................................10
I.3.4. CARACTERISTICILE COMUNITII .............................................................................................11
I.4. CONCEPTUL DE SNTATE..............................................................................................11
I.4.1. CONSIDERATII GENERALE.............................................................................................................11
I.4.2. DIMENSIUNILE STRII DE SNTATE.........................................................................................15
I.4.3. SNTATEA INDIVIDULUI.............................................................................................................16
I.4.4. SNTATEA FAMILIEI ...................................................................................................................16
I.4.5. SNTATEA COMUNITAR...........................................................................................................1
I.4.5.1. COMUNITATEA CA UNITATE DE !NGRI"IT...........................................................................1
I.5. CONCEPTUL DE BOAL.....................................................................................................19
I.5.1. DEFINIII.............................................................................................................................................19
I.5.2. DIMENSIUNILE PARTICULARE ALE #OLII..................................................................................20
I.6. CONCEPTUL DE NGRIJIRI PRIMARE DE SNTATE ..............................................20
I.6.1. DEFINIIE............................................................................................................................................20
I.6.2. NIVELE DE INTERVENII.................................................................................................................20
I.6.3. PRINCIPALELE CARACTERISTICI..................................................................................................21
I.6.4. ACCESI#ILITATEA !NGRI"IRILOR PRIMARE DE SNTATE .................................................21
I.7. CONCEPTUL DE NGRIJIRI DE SNTATE COMUNITARE......................................21
I.$.1. DEFINIRE.............................................................................................................................................21
I.$.2. CADRUL PENTRU !NGRI"IRILE DE SNTATE COMUNITARE...............................................22
I.$.3. DEFINIREA !NGRI"IRILOR DE SNTATE COMUNITARE DUP AMERICAN NURSES
ASSOCIATION %A.N.A.&...............................................................................................................................23
I.$.4. DEFINIREA !NGRI"IRII SNTII COMUNITARE DUP ASOCIAIA AMERICAN DE
SNTATE PU#LIC..................................................................................................................................23
I.. MODELE CONCEPTUALE...................................................................................................24
i
I..1. MODELUL HENDERSON...................................................................................................................24
I..2. MODELUL DE ADAPTARE RO'......................................................................................................24
I..3. MODELUL ROGERS...........................................................................................................................24
I..4. MODELUL SISTEMELOR COMPORTAMENTALE "OHNSON.....................................................25
I..5. MODELUL AUTO!NGRI"IRII OREM................................................................................................25
I..6. MODELUL SISTEMELOR NEUMAN................................................................................................26
I..$. VIII. MODELUL ROPER( LOGAN I TIERNE'...............................................................................26
I.9. TEORII..................................................................................................................................... 27
I.9.1. DEFINIII.............................................................................................................................................2$
I.9.2. NOIUNI DE #A).............................................................................................................................2$
I.9.3. TEORIA MASLO*..............................................................................................................................2$
I.9.4. TEORIA INTERACIUNII SIM#OLICE............................................................................................29
I.9.5. TEORIA SISTEMELOR.......................................................................................................................29
I.9.6. TEORIA DE)VOLTRII.....................................................................................................................30
I.9.$. TEORIA ATINGERII SCOPULUI +ING............................................................................................30
I.9.. SCOPUL PRACTIC PENTRU UTILI)AREA TEORIILOR...............................................................31
II. PROMOVAREA SNTII.........................................................................................32
II.1. D!"#$#%##.................................................................................................................................... 32
II.2. P&#$'#(##)! (&*+*,-&## .-$-/-%##.............................................................................................33
II.3. D*+!$## 0! #$/!&!. 1)! (&*+*,-&## .-$-/-%##.........................................................................33
II.4. M-.2&# (*.#3#)! (!$/&2 (&*+*,1&!1 .-$-/-%##.......................................................................33
II.5. E02'1%#1 (!$/&2 .-$-/1/!........................................................................................................33
II.5.1. D,-./.0.. 12, ,34510.,. 6,/784 9:/:717,..................................................................................................33
II.5.2. S5;648. <. ;=.,57.>, 12, ,34510.,. 6,/784 9:/:717,................................................................................34
II.5.3. M;312.7:0. 3, 150.4/, 12, ,34510.,. 6,/784 9:/:717,..............................................................................35
II.5.4. M,7;3, 3, ,34510., ?/ 68;@;>18,1 9:/:7:0..........................................................................................36
II.5.5. P,85,60.1 @,91A,2;8 68.>./3 9:/:717,1...................................................................................................3$
II.6. P&*"#)14#1 5(&!,!$%#16..............................................................................................................3
II.6.1. M;3,2, 3, 1=;8318, 1 68,>,/.8.. =;2.2;8...............................................................................................39
II.6.1.1. M;3,242 =1B17 6, ?/0,2,C,8,1 ,7.;2;C.,. =;2.2;8.............................................................................39
II.6.1.2. M;3,242 ,6.3,@.;2;C.5..................................................................................................................39
II.6.1.3. M;3,242 ,716,2;8 >.,0.....................................................................................................................40
II.6.2. S7817,C.. 68,>,/7.>,...............................................................................................................................40
II.6.3. N.>,2, 3, ./7,8>,/0.,.............................................................................................................................41
II.6.4. C;/9,5./0,2, 150.4/.. 4/;8 -157;8. 3, 8.95 <. @:948.2, 3, 68,>,/.8,......................................................42
II.7. M!$%#$!&!1 .-$-/-%## 5(&*/!71&!1 .-$-/-%##6...........................................................................43
II.$.1. M;3,242 ?/58,3,8.. ?/ 9:/:717, %H#M&..................................................................................................43
ii
III. RELIGIA I NGRIJIREA SNTII.......................................................................45
III.1. RELIGIA 8I BOALA ...........................................................................................................45
III.2. ASISTEN9A MEDICAL N DI:ERSE RELIGII ..........................................................49
IV. PROFESIA DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR................................................5
I:.1. CONSIDERA9II GENERALE............................................................................................56
I:.2. ASISTENTE MEDICALE COMUNITARE DIN U.S.A..................................................57
IV.2.1. CONCEPTUL ROLULUI EDTINS...................................................................................................5$
IV.2.2. ASISTENTUL MEDICAL PRACTICIAN DE FAMILIE.................................................................5$
IV.2.3. ASISTENTUL MEDICAL PRACTICIAN DE PEDIATRIE............................................................5
IV.2.4. ASISTENTUL MEDICAL PRACTICIAN COLAR.......................................................................5
IV.2.5. ASISTENTUL MEDICAL PRACTICIAN OCUPAIONAL...........................................................59
I:.3. ASISTEN9A MEDICAL COMUNITAR N ROM;NIA.............................................60
IV.3.1. LEGE /8. 95 3./ 2 @1. 2006( 68.>./3 8,-;8@1 ?/ 3;@,/.42 9:/:7:0...................................................60
IV.3.2. A78.=40.. <. 8,96;/91=.2.7:0. 12, 19.97,/7424. @,3.512 5;@4/.718..........................................................62
I:.4. STANDARDE PROFESIONALE........................................................................................64
IV.4.1. !NTOCMIREA DOSARULUI DE !NGRI"IRE.................................................................................64
IV.4.2. ELA#ORAREA PLANULUI DE !NGRI"IRE .................................................................................65
IV.4.3. PROMOVAREA SNTII..........................................................................................................66
IV.4.4. DEPISTAREA ACTIV A !M#OLNVIRILOR............................................................................6
IV.4.5. SUPRAVEGHEREA GRAVIDEI( NOUENSCUTULUI I LU)EI LA DOMICILIU................69
IV.4.6. SUPRAVEGHEREA I !NGRI"IREA COPILULUI !N COMUNITATE........................................$0
IV.4.$. RECOMANDAREA PSTRRII IGIENEI .....................................................................................$1
IV.4.. RECOMANDAREA ALIMENTAIEI SNTOASE.....................................................................$2
IV.4.9. COMUNICAREA INTERACTIV...................................................................................................$4
IV.4.10. MUNCA !N ECHIP.......................................................................................................................$5
IV.4.11. ASIGURAREA I GESTIONAREA EFICIENT A RESURSELOR MATERIALE...................$6
IV.4.12. ACORDAREA A"UTORULUI DE URGEN PRESPITALICESC............................................$$
IV.4.13. !NDRUMAREA I INSTRUIREA CURSANILORFELEVILOR !N TIMPUL STAGIULUI
PRACTIC........................................................................................................................................................$
IV.4.14. ASIGURAREA PROPRIEI DE)VOLTRI PROFESIONALE.....................................................0
IV.4.15. CERCETAREA !N ASISTENA MEDICAL..............................................................................1
I:.5. PRECEPTE ........................................................................................................................... 3
V. PROCESUL DE NGRIJIRI DE SNTATE COMUNITARE.....................................!9
:.1. MODELUL CREDIN9EI N SNTATE 5<BM6..............................................................9
V.1.1. V18.1=.2,2, H#M..................................................................................................................................9
V.1.2. P8;5,942 3, 2418, 1 3,5.B.,...................................................................................................................91
V.1.3. C;;6,818,1............................................................................................................................................91
iii
V.1.4. A47;?/C8.A.8,1.......................................................................................................................................92
V.1.5. N,5;;6,818,1 .......................................................................................................................................93
:.2. MODELE DE ACORDARE A SER:ICIILOR DE SNTATE N COMUNITATE.....93
V.2.1. D.1C/;97.542 4/,. 68;=2,@, 3, 9:/:717, 1 5;@4/.7:0...........................................................................93
V.2.2. I/7,88,210.1 3./78, P8;5,942 3, ?/C8.A.8. 3, 9:/:717, 5;@4/.718, <. P8;5,942 3, ;8C1/.B18, 5;@4/.718:94
V.2.3. P8;5,942 3, ;8C1/.B18, 5;@4/.718:.......................................................................................................94
V.2.3.1. D,-./.0.1 68;5,9424. 3, ;8C1/.B18, 5;@4/.718:.............................................................................94
V.2.3.2. E716,2, 68;5,9424. 3, ;8C1/.B18,1 5;@4/.718:..............................................................................95
V.2.4. M;3,2, <. @,7;3, 12, 68157.5.. ;8C1/.B:8.. 5;@4/.718,........................................................................96
V.2.4.1. M,7;31 D,B>;27:8.. C;@4/.718,....................................................................................................9$
V.2.4.2. M,7;31 P21/.-.5:8.. S;5.12,...........................................................................................................9$
V.2.4.3. M,7;31 A50.4/.. S;5.12,................................................................................................................9$
V.2.4.4. M;3,242 +,/7 3, O8C1/.B18, C;@4/.718:.....................................................................................9
V.2.4.5. M;3,242 *188,/ 6,/784 A68,5.,8,1 A<,B:8.2;8 U@1/,................................................................9
V.2.5. E716,2, 68;5,9424. 3, /489./C ?/ 5;@4/.717,........................................................................................99
V.2.6. P8;5,942 3, /489./C ?/ ?/C8.A.8,1 -1@.2..2;8...........................................................................................99
V.2.6.1. I/3.>.3412.B18,1 9,8>.5..2;8 3, 9:/:717, 6,/784 -1@.2....................................................................99
B. ASPECTE ALE PRACTICII............................................................................................93
VI. PROCESUL DE NGRIJIRI DE SNTATE COMUNITARE BAZAT PE
MODELUL DE VIA "MODELUL ROPER# LOGAN I TIERN$%.................................95
:I.1. MENTINEREA UNUI MEDIU SANOGEN........................................................................95
:I.2. COMUNICAREA..................................................................................................................97
:I.3. RESPIRA9IA........................................................................................................................ 9
:I.4. ALIMENTAREA 8I <IDRATAREA..................................................................................99
:I.5. ELIMINAREA..................................................................................................................... 100
:I.6. IGIENA PERSONAL 8I MBRCAREA......................................................................101
:I.7. CONTROLUL TEMPERATURII CORPULUI................................................................102
:I.. MOBILI=AREA..................................................................................................................103
:I.9. ACTI:ITATEA 8I RELA>AREA....................................................................................104
:I.10. E>PRIMAREA SE>UALIT9II....................................................................................105
:I.11. SOMNUL............................................................................................................................106
:I.12. DECESUL.......................................................................................................................... 107
VII. FAMILIA CU NOU&NSCUT EUTROFIC SNTOS "CAZ IDEAL%....................'(9
:II.1. PRE=ENTAREA CA=ULUI............................................................................................109
iv
:II.2. PRIMA :I=IT LA DOMICILIU...................................................................................109
VII.2.1. INTERVIUL....................................................................................................................................109
VII.2.1.1. F1@.2.1 /;4E/:9547424..............................................................................................................110
VII.2.1.2. F1@.2.1 3;1@/,. M.M..............................................................................................................111
VII.2.1.3. F1@.2.1 3;@/424. M.D.............................................................................................................111
VII.2.2. O#SERVAREA I EDAMINAREA..............................................................................................111
VII.2.2.1. EDAMINAREA LU)EI........................................................................................................111
VII.2.2.2. EDAMINAREA NOUENSCUTULUI...................................................................................112
VII.2.3. DEMONSTRAII PRACTICE.......................................................................................................113
VII.2.3.1. IC.,/1 <. ?/C8.A.8,1 94C18424......................................................................................................113
VII.2.3.2. A2:6718,1 94C18424....................................................................................................................113
VII.2.4. ANALI)A DATELOR....................................................................................................................114
VII.2.5. IDENTIFICAREA PRO#LEMELOR I STA#ILIREA PRIORITILOR................................116
VII.2.6. DIAGNOSTICUL DE NURSING..................................................................................................116
:II.3. PLANURI DE NGRIJIRE ? G<ID.................................................................................119
VII.3.1. PLAN DE !NGRI"IRE %GHID& G NOUENSCUT EUTROFIC SNTOS E PRIMA VI)IT LA
DOMICILIU..................................................................................................................................................119
VII.3.2. PLAN DE !NGRI"IRE %GHID& E LU)A E PRIMA VI)IT LA DOMICILIU...........................123
VII.3.3. PLAN DE !NGRI"IRE %GHID& E TATL UNUI NOUENSCUT EUTROFIC E PRIMA VI)IT
LA DOMICILIU...........................................................................................................................................126
VII.3.4. PLAN DE !NGRI"IRE %GHID& E #UNICII UNUI NOUENSCUT EUTROFIC E PRIMA VI)IT
LA DOMICILIU...........................................................................................................................................12$
VIII. NGRIJIRILE DE SANATATE GERIATRICE........................................................'29
:III.1. MBTR;NIREA 8I DEPENDEN9A...........................................................................129
:III.2. ASISTENTUL MEDICAL COMUNITAR DE GERIATRIE.......................................129
:III.3. NGRIJIRILE DE SNTATE GERIATRICE N COMUNITATE..........................130
VIII.3.1. !NGRI"IRILE LA DOMICILIU....................................................................................................130
VIII.3.1.1. III.1.1. F157;8.. 518, ./-24.,/0,1B: 3,5.B.1 3, @,/0./,8, 21 3;@.5.2.4.....................................130
VIII.3.2. O8C1/.B18,1 9,8>.5..2;8 3, ?/C8.A.8. C,8.178.5, 21 3;@.5.2.4.............................................................131
VIII.3.2.1. A>1/71A,2, ?/C8.A.8.2;8 C,8.178.5, 21 3;@.5.2.4..........................................................................131
VIII.3.3. CENTRELE DE )I........................................................................................................................132
VIII.3.4. MASA CALDA LA DOMICILIU.................................................................................................132
VIII.3.5. REEAUA DE SOCIALI)ARE....................................................................................................132
I). NGRIJIRILE PALIATIVE...........................................................................................'33
I>.1. CONSIDERA9II GENERALE..........................................................................................133
I>.2. FILO=OFIA NGRIJIRILOR PALIATI:E.....................................................................133
I>.3. MOARTEA.......................................................................................................................... 134
v
I>.4. DREPTURILE PERSOANELOR MURIBUNDE............................................................135
I>.5. FORMAREA N NGRIJIRILE PALIATI:E..................................................................135
I>.6. ATITUDINI N FA9A MOR9II........................................................................................135
ID.6.1. R,150..2, 19.97,/7424. @,3.512 ?/ -101 @;80........................................................................................135
ID.6.2. R,150..2, @48.=4/B.2;8 ?/ -101 @;80...................................................................................................135
ID.6.2.1. E716,2, 3, 1316718, 21 @;187,....................................................................................................136
I>.7. ATITUDINEA PERSONALULUI DE NGRIJIRE.........................................................136
ID.$.1. T,H/.5. 6,/784 -15.2.718,1 5;@4/.5:8.. 3,968, @;187,.......................................................................136
ID.$.2. E716,2, 68;5,9424. 3, ?/C8.A.8. 612.17.>,............................................................................................13$
). ORIENTAREA PRACTICII ASISTENTEI MEDICALE COMUNITARE LA
POPULAIA CU RISC.........................................................................................................'39
>.1. C)#!$%## '2 3*)# '1&0#*?,1.'2)1&!...........................................................................................139
>.2. C)#!$%## '2 '1$'!&................................................................................................................... 139
>.3. C)#!$%## '2 0#13!/................................................................................................................... 139
>.4. C)#!$%## '2 BPOC................................................................................................................... 139
>.5. C)#!$%## '2 1&/&#/-................................................................................................................... 139
>.6. C)#!$%## '2 3*)# .!421)! /&1$.+#.#3#)!....................................................................................140
>.7. C)#!$%## '2 132@ 0! .23./1$%!................................................................................................140
>.. C)#!$%## 1"!'/1%# 0! ,#*)!$%- .12 0! 132@...............................................................................140
>.9. F1+#)##)! '2 10*)!.'!$/! A$.-&'#$1/!.....................................................................................140
>.10. C)#!$%## '2 (&*3)!+! +!$/1)! B# !+*%#*$1)!.......................................................................140
>.11. C)#!$%## '2 SIDA................................................................................................................... 141
>.12. C)#!$%## '2 #$.2"#'#!$%- &!$1)- '&*$#'-...............................................................................141
>.13. C)#!$%## '2 0!"#'#!$%! .12 C1$0#'1(2&# "#@#'!......................................................................141
>.14. C)#!$%## '2 0!"#'#!$%! '*+(*&/1+!$/1)!.............................................................................141
>.15. C)#!$%## '2 .')!&*@! +2)/#()!................................................................................................141
>.16. C)#!$%## '2 0!+!$%-..............................................................................................................142
)I. STUDII DE CAZ............................................................................................................'43
vi
vii
A. NOIUNI TEORETICE DE BAZ
CADRUL CONCEPTUAL
Orice activitate profesional are ca fundament o serie de concepte, modele i teorii
care constituie nucleul respectivei activiti. Vom reaminti conceptele generale despre om,
despre sntate i boal i cteva elemente de baz ale acestora privite prin prisma
ngrijirilor de sntate comunitar. Conceptele de sntate i boal sunt concepte
evaluative! fiind legate de dezvoltarea tiinelor biologice, de dezvoltarea cunoaterii socio"
culturale i de orientrile intelectuale. #eaciile fa de boal ct i valoarea care se acord
sntii sunt condiionate de cultur fiind integrate n fenomenele sociale. $e aceea,
considerente ca stare normal sau patologic vor fi diferite n funcie de tipul de societate i
de nivelul de dezvoltare al acesteia.
I.1. CONCEPTUL DE OM
Conform Virginiei Henderson, individul este o entitate bio"psi%o"social formnd un tot
indivizibil. &l are necesiti fundamentale cu manifestri specifice pe care i le satisface
singur dac se simte bine. &l tinde spre autonomie n satisfacerea nevoilor sale!. Omul este
deci, o fiin unic, avnd nevoi biologice, psi%ologice, sociale i culturale, o fiin n
continu sc%imbare i interaciune cu mediul su nconjurtor, o fiin responsabil, liber i
capabil de a se adapta!. '(itirca, )**+,
I.1.1. TEORIA HOLISTIC
Mintea i trupul nu pot fi separate la fel cum fiina uman nu poate fi separat de mediul
su ambiental, socio-cultural i politic n care triete. ngrijirea ca un tot, holismul, este o
teorie filozofic bazat pe ideea c un ntreg nu se reduce la suma prilor sale.
I.1.2. OMUL CA UNICAT
n limbajul tiinific termenul de individ normal! se refer la un individ care este conform
cu modelul standard. Aceste modele standard sunt realizate pe baza unor studii statistice pe
loturi mari de persoane i reprezint, de fapt, media rezultatelor obinute n urma prelucrrii
acestor date. ns, fiecare fiin uman are propria s normalitate!. Este mai corect s se
discute despre limitele normalului i s se aib n vedere c aceste limite sunt relative att
pentru acelai individ ct i pentru indivizi diferii. Deci, pentru a aprecia corect starea de
sntate trebuie s se in cont de faptul c:
Fiecare persoan este unic i exist diferene ntre diferitele sale stadii de via.
Sexul, cultura i originea etnic sunt factori importani n determinarea diferitelor
tipuri de normal!.
Reaciile particulare normale! la o schimbare neateptat sunt diferite de la o
persoan la alta.
I.2. CONCEPTUL DE FAMILIE
I.2.1. DEFINIII
TRADIIONAL: Familia reprezint o persoan sau un grup de persoane care triesc
mpreun i au legturi de snge, prin cstorie sau adopiune (O.M.S.)
NETRADIIONAL: Familia reprezint doi sau mai muli indivizi implicai emoional,
din acelai grup sau din grupuri nrudite, care locuiesc ntr-o comunitate i aleg ei nsi
s se identifice ca o familie.
BIOLOGIC: Familia este un nucleu unit constituit din mam, tat i copiii lor .
NEBIOLOGIC: Familia se poate constitui prin:
Relaii failiale !"!#ifi$e: unchi, mtui;
L!$%l &e %"$' al failiei: angajaii i indivizii din vecintate;
Ale(e#ea failiei: prietenii care sunt alei, contient sau incontient, ca o familie.
n societatea contemporan familia continu s reprezinte un grup biosocial foarte
important.
Pag. 9
I.2.2. CARACTERISTICILE FAMILIEI
Failia e)*e %" )i)*e )!$ial: membrii familiei sunt interdependeni, familiile
menin graniele, manifest putere de adaptare i au scopuri bine definite.
Failia a#e &i)*#i+%i*e "!#e ,i -al!#i $%l*%#ale: membrii familiei au prescrise
roluri multiple, fiecare familie are un sistem propriu puternic i o configuraie specific.
Failia a#e .a#ae*#i )*#%$*%#ali: diviziunea muncii, distribuirea puterii i a
autoritii, metode de comunicare, granie, relaii cu alte grupuri i sisteme, metode de
dat i de primit sub ochiul emoional, ritualuri i simboluri, legi.
Failia /"&e.li"e,*e f%"$ii &e +a0': afectiv i de meninere a personalitii, de
socializare, de reproducere, economic, de securitate, de identitate, de afiliere i de
control.
Failia &e)f',!a#' )*a&ii &e &e0-!l*a#e /" *i.%l $i$l%l%i -ieii
I.1. CONCEPTUL DE COMUNITATE
I.1.1. DEFINIIE
Comunitatea se definete ca ansamblul unei populaii de pe un teritoriu geografic
determinat, de care este legat prin interese i valori comune, avnd o form de gestiune
administrativ, iar membrii si au interrelaii cu grupuri sociale i instituii.
Al*e &efi"iii: Comunitatea reprezint
un grup de indivizi cu acelai stil de via: indivizi cu interese comune, indivizi cu
acelai sistem valoric, indivizi cu acelai sistem social;
un grup de indivizi avnd acelai interes social: membrii unei asociaii locale,
membrii unei asociaii naionale, indivizi cu interese comune n probleme de
sntate;
un grup de indivizi n care o problem comun poate fi identificat i rezolvat: un
grup de indivizi reprezentnd o etnie i o entitate local, un sistem independent al
organizaiilor formate care reflect instituii sociale, grupuri neoficiale;
un grup avnd funcia sau intenia s nlture nevoile comune ale indivizilor .
C% .!a*e fi .#i-i*' $!%"i*a*ea: localitate, activitate social, structur social,
sentimente de apartenen.
Me+#ii $!%"i*'ii /"-a': s-i cunoasc starea de sntate, s-i cunoasc
problemele care se cer rezolvate, s participe la stabilirea prioritilor i la planificarea
activitilor, s se implice n rezolvarea lor, s se implice n evaluare.
I.1.2. TIPURI DE COMUNITATE
comunitatea fa n fa cu ea nsi;
comunitatea vecin;
comunitatea ca nevoie identificat (care are
un scop bine definit);
comunitatea ca problem ecologic;
comunitatea ca zon de interes;
comunitatea ca viabilitate;
comunitatea din punct de vedere al
capacitii de aciune;
comunitatea ca resurs (produse,
materiale, idei);
comunitatea ca soluie (de organizare, de
desfurare a unor activiti).
I.1.1. CUM PUTEM CUNOA2TE SAU APRECIA COMUNITATEA
L!$ali0a#ea $!%"i*'ii: unde se situeaz, cu cine se nvecineaz.
Pag. 10

ZON
GEOGRAFIC
SENTIMENT
STRUCTR
SOCIAL
ACTIVITATE
SOCIAL
Cele patru dimensiuni ale unei comuniti
De)$#ie#ea (e!(#afi$' a $!%"i*'ii: tipul (urban sau rural), suprafaa,
densitatea populaiei, sistemul de drumuri, care sunt autoritile, care sunt liderii
neoficiali, evenimente deosebite n interesul comunitii.
Ca#a$*e#i)*i$ile .!.%laiei: structurarea pe grupe de vrst, principalele grupuri
minoritare.
Ca#e e)*e -e"i*%l e&i%: care este populaia cu venitul mediu sub nivelul minimal.
Ni-el%l &e e&%$aie al .!.%laiei
S*a#ea $i-il': care este modelul de familie cel mai frecvent.
Reli(iile ai f#e$-e"*e: cum acioneaz grupurile religioase.
Ni-el%l &e a"(a3a#e al .!.%laiei: rata omajului n comparaie cu rata pe plan
naional sau internaional, unde este angajat populaia (domenii).
I.1.4. CARACTERISTICILE COMUNITII
C!%"i*a*ea /"&e.li"e,*e f%"$ii .e"*#% e+#ii )'i:
producerea, distribuirea, consumul bunurilor i serviciilor;
socializarea noilor membri;
meninerea controlului social;
adaptarea la schimbrile din mediul nconjurtor;
susinerea un forum pentru ajutor mutual.
C!%"i*a*ea a#e i")*#%e"*e ,i e*!&e &e e-al%a#e a )'"'*'ii:
biostatistici cu rata natalitii, morbiditii, mortalitii, etc;
studii epidemiologice privind principalele cauze ale mortalitii;
studii epidemiologice privind riscurile de mbolnvire pe eantioane de populaie.
C!%"i*a*ea a#e ! )*#%$*%#' )'"'*!a)' $!")*i*%i*' &i":
resurse de ngrijire a sntii;
planificarea serviciilor de sntate pe grupuri de populaie;
suport pentru ngrijirile de sntate;
modele de ngrijire a sntii.
O $!%"i*a*e )'"'*!a)' .#!!-ea0':
obligaii din partea fiecrui membru fa de restul comunitii;
grupuri de identiti i interese;
comunicaii afective ntre membrii comunitii;
distincia pe grupuri comunitare a intereselor i problemelor;
limitarea conflictelor;
managementul relaiilor comunitii cu ntreaga societate;
participarea membrilor la activitile comunitare;
mecanisme pentru facilitarea interaciunilor i deciziei ntre membrii comunitii.
I.4. CONCEPTUL DE SNTATE
I.4.1. CONSIDERATII GENERALE
Oamenii difer ntre ei dar exist o serie de norme general acceptate care pot fi luate
n considerare la definirea termenului de sntate. Sntatea este deci, un termen relativ,
utilizat n sens larg pentru a exprima dimensiunile complexe ale experienelor umane.
Realitatea obiectiv ce poate fi reprodus nu este msurabil sau convenabil prezentabil.
nelegerea conceptului complex de sntate este relativ i poate fi abordat din
perspective foarte diferite. De aceea sunt o varietate de definiii ale sntii care ncearc
s sintetizeze diferitele sale nelesuri.
n Grecia Antic era acceptat definiia lui Platon -inte sntoas n corp sntos. i
ambele contribuind la binele sufletului!.
Starea de sntate a populaiei este abordat n dinamic urmrindu-se punerea n
eviden a tendinelor de evoluie ale fenomenelor de sntate prin aplicarea unor indicatori
sau indici. Astfel se pot iniia intervenii rapide i intite cu eficien i eficacitate mare.
Aceast abordare n dinamic a strii de sntate se refer, conform O.M.S., la "sntate i
boal ca un produs cumulativ al sinergiei dintre diferitele condiii i boal i ntre boli-
condiii i evenimente aprute n societate.
Pag. 11
Termenii de sntate i stare de sntate sunt definii separat.
S*a#ea &e )'"'*a*e
este un concept larg care se refer la prezena sau absena bolii i msurarea calitii
vieii;
reprezint un mijloc de msurare i descriere a sntii unui individ, a unui grup din
populaie sau a unei populaii dup standarde acceptate:
msurarea sntii se face, cel mai frecvent, prin indicatori de sntate;
descrierea sntii se realizeaz n termeni cantitativi i calitativi.
I"&i$a*!#%l &e )'"'*a*e
reprezint o variabil care poate fi msurat direct;
furnizeaz informatii asupra diferitelor aspecte ale nivelului starii de sntate.
E-al%a#ea )*'#ii &e )'"'*a*e a %"ei .!.%laii )e fa$e /" -e&e#ea:
indentificrii problemelor i ierarhizrii acestora n funcie de prioriti;
determinrii nevoilor de sntate;
determinrii tipului de intervenii necesare;
stabilirii direciei interveniilor;
identificrii comportamentului consumatorilor de servicii de sntate;
identificrii comportamentului furnizorilor de servicii de sntate;
stabilirii structurii instituiilor de sntate;
planificrii i alocrii resurselor.
Determinantul strii de sntate reprezint, dup D. Ruwaard, un "factor sau orice
condiie care are efect asupra sntii sau, n termeni cantitativi msurabili, are un efect
asupra strii de sntate
Determinanii se refer la factorii de risc, factorii de protecie i factorii indifereni.
Factorul de risc reprezint orice condiie (social, biologic, economic,
comportamental, etc) care poate fi descris i dovedit c se asociaz sau este cauza
apariia unei stri morbide (boal, deces) cu o frecven mai mare dect cea prognozat.
Factorii care influieneaz echilibrul sntate-boal
1. Biologici
Ereditatea
Factori predispozani
Factori de risc
Abuzurile fizice
2. Psihologici
Aspecte intelectuale
Aspecte emoionale
Personalitate i temperament
Stresul
Abuzurile emoionale
3. ocio!c"l#"$ali
Cultur
Spiritualitate
Religie i etici
Moravuri
Grupuri
Clase sociale
%. A&'i()#ali
Factori fizici i chimici-aer, ap, sol
Poluare
Infecii i epidemii
Incendii
Pag. 12
Accidente
*. Poli#ico!(co)o&ici
Legislaie
Situaia economic
Sistemul de sntate
Sisteme de protecie social
Rzboiul - pericolul nuclear i al armelor
de distrugere n mas
Dup conceptul lui Lalonde aceti factori sunt:
Factorii biologici: ereditate, caracteristici demografice ale populaiei
Factorii ambientali: factorii mediului fizic i social: fizici, chimici, socio-culturali i
educaionali.
Factorii comportamentali: atitudinile i obiceiurile.
Serviciile de sntate.
Maturizare
i
mbtrire
M!"teire
Geeti#
Si"teme
itere
#!m$%e&e
STAREA DE SNTATE

'IOLOGIA
UMAN
SISTEMUL
(E
SNTATE
ME(IUL
COM)ORTA*
MENTUL
Re#u$erat!r
)re+eti+
Ri"#uri
tim$u% %iber
Obi#eiuri
a%imetare
i #!"um
Ri"#uri
$r!,e"i!a%e
Fizi#
)"i-i#
S!#ia%
Curati+
+ig"$a1! ,o-(l"l (.i-(&iologic al /ac#o$ilo$ ca$( -(#($&i)0 s#a$(a -( s0)0#a#(
1-".0 D()v($23
Factorul de protecie este orice factor care conduce la mbuntirea strii de sntate.
Factorul indiferent este factorul care nu poate fi asociat unui efect asupra strii de sntate,
prin mijloacele de identificare disponibile la un moment dat. Este posibil ca, prin studii
epidemiologice i tehnici superioare, un factor considerat indiferent s devin un factor de
risc.
Ri)$%l &e i+!l"'-i#e
1. Po."la4ia la $isc
Pag. 13
Riscul de mbolnvire este probabilitatea apariiei unei boli la o populaie expus.
Aceast probabilitate este cuantificabil (se exprim n cifre) i exprim frecvena apariiei
unui eveniment (boal, deces) la persoanele expuse factorului de risc comparativ cu
persoanele care nu sunt expuse factorului respectiv. Astfel, populaia la risc "reprezint
totalitatea persoanelor care au o susceptibilitate crescut, comparativ cu restul populaiei,
de a se mbolnvi ca urmare a unei expuneri unice, repetate sau prelungite la factorii de
risc, susceptibilitate determinat de cauze ereditare, sociale, economice sau cauze
necunoscute". (M. Jenicek).
2. P($soa)(l( la $isc 5)al#
Acest termen se refer la o persoan, un grup sau la o populaie care vor face cu o
probabilitate mai mare boala.
3. Po."la4ia 4i)#0
Acest termen reprezint populaia care vizat pentru aplicarea diferitelor tipuri de
intervenie deoarece majoritatea persoanelor sunt expuse la factori de risc posibil asociai
problemelor de sntate identificate sau boala este mai frecvent.
G#%.ele &e &e*e#i"a"i 5OMS6
Conform O.M.S., determinanii sntii sunt distribuii n patru grupe, iar fiecare grup
include determinani direci i indireci:
determinani macroeconomici;
determinani ambientali (factorii de mediu);
determinani socio-economici;
determinani educaionali.
D(#($&i)a)4i -i$(c4i
Exemple de determinanii direci:
fumatul,
alimentaia neechilibrat,
consumul de alcool,
consumul de droguri,
accesul la ap potabil,
sanitaia necorespunztoare,
condiiile de locuit inadecvate,
violena (mai ales violena n familie),
accesul la ngrijirile de sntate
D(#($&i)a4i i)-i$(c4i
Exemple de determinani indireci:
produsul intern brut (PIB),
distribuia fondurilor ntre judee sau n
interiorul judeului,
srcia,
modificrile climei,
poluarea,
factorii socio-demografici,
educaia,
situaiile de criz.
C!")e$i"ele .#!+leel!# &e )'"'*a*e
Starea de sntate i dezvoltarea socio-economic sunt n interdependen:
starea de sntate este un important determinant al dezvoltrii socio-economice;
statutul socio-economic (poziia unei persoane n societate) reprezint un
important determinant al strii de sntate.
Determinanii sntii pot fi modificai prin educaie pentru sntate, promovarea
sntii i profilaxie (primordial, primar, secundar sau teriar) cu implicarea populaiei.
Exist mai multe modele ale strii de sntate i ale relaiei dintre aceasta, pe de-o
parte, i determinani i ali factori asociai care au influen asupra sntii, pe de alt
parte. Aceste modele i propun, inclusiv, s integreze identificarea prioritilor n sntate
cu determinanii sntii i cu ngrijirile de sntate n metode de evaluare a rezultatelor
Pag. 1%
interveniilor aplicate.


SSSTTTAAARRREEEAAA DDDEEE
SSSAAANNNAAATTTAAATTTEEE

(((PPPooovvvaaarrraaa bbbooollliiiiii)))
Determinanii
direci
Comportamentul i
sntatea individual
(Risc pentru sntate)
Promovarea sntii/
Educaie
Incidena
Reducerea prevalenei/morbiditii
i favorizarea readaptrii
istemul de sntate
Reducerea e!punerii/
riscurilor
Determinanii
indireci
"ciuni intersectoriale
+ig"$a 2 ! ,o-(l"l s#0$ii -( s0)0#a#(6 a -(#($&i)a)4ilo$ s0)0#04ii 7i a i)#($v()4iilo$
-".0 O.,.. 17 c$(7#($(a 8.ov($ii 'olii86 8 sc0-($(a 8.ov($ii8 'olii2
1


A DA VIA ANILOR

A DA SNTATE VIEII

A DA ANI VIEII
M"uri .e #!tr!% a% m!rbi.it/ii i
i#a$a#it/ii

)r!m!+area "t/ii0 e.u#a/ie $etru
"tate1 me/ierea "t/ii1
$re+eirea mb!%+iri%!r
Re.u#erea umru%ui .e .e#e"e
$remature
Creterea .uratei me.ii .e +ia/
SNTATE )ENTRU TO2I
+ig"$a 3 ! O'i(c#iv(l( s#$a#(gi(i 90)0#a#( .()#$" #o4i:
I.4.2. DIMENSIUNILE STRII DE SNTATE
Die")i%"ea e!i!"al' pune accent pe contientizarea i acceptarea tririlor
unei persoane. Sntatea emoional include msura n care se adopt o atitudine
pozitiv i entuziast n raport cu propria persoan i cu viaa n general.
Die")i%"ea fi0i$' stimuleaz adaptarea cardiovascular i rezistena ncurajnd,
deasemenea, activitatea fizic regulat. Sunt ncurajate activitile care contribuie la
meninerea sntii incluznd autongrijirea i buna funcionare a sistemului de
sntate.
Die")i%"ea !$%.ai!"al' este implicat n pregtirea pentru munc n care o
persoan poate dobndi satisfacie personal i bunstare material. Dezvoltarea
1 /orld 0ealt% 1tatistics 2uartel3, vol. 4), nr. ), )**5
Pag. 1*
ocupaional este legat de atitudinea pe care o persoan o are fa de munca pe care o
presteaz.
Die")i%"ea i"*ele$*%al' ncurajeaz activitile creative care stimuleaz
activitatea mental. O persoan sntoas din punct de vedere intelectual utilizeaz
activitile intelectuale i culturale n clas i n afara clasei, mpreun cu resursele
umane disponibile n cadrul comunitii creia II aparine.
Die")i%"ea ).i#i*%al' presupune cutarea sensului i scopului existenei umane.
Ea include dezvoltarea unei aprecieri profunde a duratei vieii i a forelor naturale care
exist n univers. Presupune, de asemenea, dezvoltarea unui puternic sistem de valori
personale.
Die")i%"ea )!$ial' ncurajeaz participarea individului la mediul social i fizic
pentru bunstarea general a comunitii din care face parte. Pune accent pe
interdependena cu ceilali i cu natura. Include, de asemenea, urmrirea realizrii
armoniei n familie.
I.4.1. SNTATEA INDI9IDULUI
Bi!l!(i$: sntatea se definete ca starea unui organism neatins de boal, n care
toate organele, aparatele i sistemele funcioneaz normal, prin aceast stare de bine
biologic nelegnd organism n homeostazie.
P)i:i$: sntatea poate fi definit ca armonia dintre comportamentul cotidian i
valorile fundamentale ale vieii asimilate de ctre individ!. Acesta presupune o stare a
organismului optim pentru: a desfura activitile zilnice, a nelege emoiile i de a ti
s fac fa problemelor, a se adapta la schimbare i stres, a iubi i de a fi preocupat de
soarta celorlali, a avea un grad rezonabil de autonomie personal. 6n ultim instan,
ea presupune o via cu sens care merit s fie trit! '7upu i 8anc, )***,
S!$ial: sntatea este considerat ca acea stare a organismului n care capacitile
individuale sunt optime, n msur de a permite ndeplinirea rolurilor sociale (de prieten,
de vecin, cetean, sot, soie, printe, etc.) i sarcinile pentru care a fost socializat n
mod confortabil i cu plcere fr a face ru altora.
OMS; (1948) definete sntatea ca "Starea de complet bunstare fizic, psihic i social,
care nu se reduce la absena bolii sau infirmitii. Deinerea celei mai bune stri de sntate
de care este capabil fiina uman este unul din drepturile fundamentale ale omului.
I.4.4. SNTATEA FAMILIEI
Utilizarea conceptului de sntate a familiei pornete de la faptul c o persoan n
dezvoltarea s somatic, psihic i social este puternic influenat de mediul familial.
C!"f!# &efi"iiei O.M.S.: 1ntatea familiei nseamn mai mult dect suma sntii
individuale a persoanelor componente ale familiei. sntatea familiei e9prim interrelaiile
ce se stabilesc n cadrul acestui grup social.!
O.M.S. recomand patru grupe de indicatori pentru msurarea sntii familiei:
demografici, medicali, sociologici i economici.
INDICATORI DEMOGRAFICI
S*#%$*%#a failiei
n funcie de caracteristicile personale ale membrilor familiei, indicatorii cei mai importani
sunt: numrul de persoane care compun familia, vrsta, nivelul de instruire, ocupaia.
Ti.%l &e failie
Tipul clasic de familie este familia lrgit.
Tipul modern - familia nuclear.
Ci$l%l &e -ia' al failiei
Acest concept a aprut n anii 1930 -1940. Ideea de la care s-a pornit a fost aceea c
familia, din momentul formrii ei (cstoria) pn la dispariia ei (deces, divor), trece
printr-o serie de stri ce determin modificarea funciilor sale att n sens favorabil ct i
defavorabil. Factorii care influeneaz ciclul de via sunt: factorii demografici (natalitate,
mortalitate, nupialitate, divorialitate), factorii socio-economici (nivelul de dezvoltare socio-
economic a rii, venitul mediu/membru de familie, nivelul de urbanizare i
industrializare), factorii culturali (nivelul de instruire, nivelul cultural al populaiei
respective).
Pag. 1;
INDICATORI MEDICALI
Din aceast grup fac parte: prevalena factorilor de risc n familie, prevalena bolilor n
familie, agregarea bolilor n familie, identificarea familiilor cu risc crescut de mbolnvire.
Cunoaterea prevalenei factorilor de risc i a mbolnvirilor n familie permite planificarea i
organizarea serviciilor de sntate precum i orientarea lor n funcie de problemele
specifice ale familiei i comunitii.
INDICATORI SOCIOLOGICI
Reprezint abordarea sociologic a sntii familiei. S-a stabilit un APGAR al familiei,
numrul maxim de fiind de 10 puncte. (Enchescu i Marcu, 1995)
Clasamentul ar fi:
Familie sntoas 8 -10 puncte;
Familie cu probleme 6 -7 puncte;
Familie cu risc crescut < 6 puncte;
INDICATORI ECONOMICI
Abordarea economic a sntii prezint interes pentru serviciile de sntate n msura n
care factorii economici pot s o influeneze. Dou aspecte economice au fcut obiectul a
numeroase studii: costul bolii pentru familie i impactul bolii asupra familiei.
+ig"$a % ! P$i)ci.alii /ac#o$i ca$( i)/l"i()4(a<0 s0)0#a#(a /a&ili(i
Pag. 1=


Maturizare
i
mbtrire

M!"teire
Geeti#
Si"teme
itere
#!m$%e&e
STAREA DE SNTATE


'IOLOGIA
UMAN
SISTEMUL
(E
SNTATE
ME(IUL
COM)ORTA*
MENTUL
Re#u$erat!r
)re+eti+
Ri"#uri
tim$u% %iber
Obi#eiuri
a%imetare
i #!"um
Ri"#uri
$r!,e"i!a%e
Fizi#
)"i-i#
S!#ia%
Curati+
Modelul epidemiologic al factorilor care influieneaz starea de sntate (dup
Denver)
I.4.<. SNTATEA COMUNITAR
Defi"iie: "1ntatea comunitar este o sintez a sntilor individuale apreciat
ntr"o viziune sistemic, global 'ecosistemic,, ea reprezint ansamblul cunotinelor,
deprinderilor i atitudinilor populaiei orientat spre meninerea i mbuntirea sntii!
O+ie$*%l )'"'*'ii $!%"i*a#e: Grupurile umane i mediul bio-psiho-socio-cultural
n care acestea triesc.
Fa$*!#ii $a#e i"fl%e"ea0' )*a#ea &e )'"'*a*e a $!%"i*'ii
Dup conceptul lui Lalonde aceti factori sunt: fa$*!#ii +i!l!(i$i (ereditate, caracteristici
demografice ale populaiei), fa$*!#ii a+ie"*ali (factorii mediului fizic i social, respectiv
fizici, chimici, socio-culturali i educaionali), fa$*!#ii $!.!#*ae"*ali (atitudinile i
obiceiurile) i )e#-i$iile &e )'"'*a*e.
I.4.<.1. COMUNITATEA CA UNITATE DE =NGRI>IT
Comunitatea este considerat inta serviciilor de ngrijiri de sntate comunitare.
Comunitatea funcioneaz ca un sistem.
ngrijirile sntii comunitare se centreaz pe schimbrile n sntatea ntregii
comuniti.
Tipul profesionitilor de sntate din comunitate variaz ntre ri i comuniti n
funcie de sistemul de sntate, necesiti i resursele disponibile.
Membrii echipei de sntate din comunitate asigur de obicei primul contact ntre
individ i sistemul de sntate, adic asigur punctul de intrare n sistem.
Specificul serviciilor de ngrijiri de sntate comunitare const n: munca cu familia
individual i colectiv, observarea tendinei de sntate a familiei, recunoaterea
valabilitii variaiei structurii familiei, (dovedind nelegere i pentru familiile
netradiionale), evidenierea puterii familiei, adaptarea interveniilor la stadiul de
Pag. 1>
dezvoltare al familiei.
I.<. CONCEPTUL DE BOAL
I.<.1. DEFINIII
Diferite societi au standarde proprii, sntatea i boala fiind nsoite de credine, atitudini
i practici specifice. :iecare civilizaie a avut boli specifice, iar adaptarea la aceste boli a
variat n funcie de climatul social particular al diverselor culturi i climatul din cadrul
diferitelor grupuri sociale prezente n culturile respective! ';atric<, )*54,.
P#!fe)i!"i,*ii &e )'"'*a*e sunt cei care definesc boala pe baza unor standarde riguroase,
tiinifice. Ei sunt cei care "legitimeaz actele persoanei bolnave, definesc boala i o
"creeaz ca "rol social. '7upu i 8anc, )***,. Starea fiecrui individ poate fi satisfctoare
sau nu, capacitile funcionale fiind apreciate n legtur cu anumite standarde normative.
Putem, deci, defini boala ca fiind neputina individului de a corespunde standardelor
normative, neputin provenit din deficiene ale capacitii sale fizice, psihice sau sociale
care l pun n imposibilitatea de a -i ndeplini rolurile i obligaiile fundamentale.
Pa#)!" 5)!$i!l!(6 a definit sntatea i boala n legtur direct cu problema devianei, a
conformitii i controlului social. El consider boala ca o form de comportament deviat de
la normal, iar sntatea ca pe un tip de comportament normal, conformist. Societatea
instituionalizeaz deviana pe care o reprezint boala i se sprijin pe profesionitii de
sntate pentru a trata persoanele "deviate. Practica de ngrijire a sntii implic un
ansamblu de roluri instituionalizate prin care societatea controleaz echilibrul sntate-
boal.
Bi!l!(i$: boala este o stare a organismului sau a unei pri din organism, n care funciile
sunt afectate sau deranjate datorit factorilor din mediul intern sau extern.
R!? Fi*0.a*#i$@; 1ABC6 definete boala ca "o stare final, rezultat al unei combinaii a
factorilor ambientali i comportamentali aflai n interaciune cu predispoziiile genetice, care
plaseaz statistic individul ntr"o situaie de risc mrit, ca urmare a unei alimentaii
neraionale i dezec%ilibrate, e9punerii cronice la agenii patogeni ai locului de munc,
stresului vieii sau altor factori!.
Pag. 19
I.<.2. DIMENSIUNILE PARTICULARE ALE BOLII
Literatura anglo-saxon utilizeaz trei termeni pentru a defini cele trei dimensiuni ale
bolii:
Ill"e)) - se refer la realitatea subiectiv a bolii (experiena psihic, percepia
subiectiv a bolnavului).
Di)ea)e - se refer la realitatea biofizic a bolii (anomalie funcional a structurii
sau fiziologiei organismului).
Si$@"e)) - se refer la realitatea socio-cultural a bolii (modificarea rolului social al
bolnavului).
Hasler (1990) elaboreaz dou modele ale bolii: modelul medical i modelul
psihosocial.
M!&el%l e&i$al M!&el%l .)i:!)!$ial
1. Boala afecteaz doar persoana 1. Boala individului afecteaz relaiile
interumane. (viaa de familie, relaiile la locul
de munc, etc.).
2. Se caracterizeaz prin procese patologice
clar definite (prin anamnez, examen clinic i
paraclinic, etc.).
2. Se caracterizeaz prin tulburarea vieii
normale a grupului (delicven, violen,
abuz, etc).
1. Diagnostic precis delimitat 1. Factori multipli implicai n patologie.
4. Etiologie predominant unifactorial. 4. Etiologie plurifactorial.
<. Tratament unic (de obicei medicamentos). <. Terapii multiple (bioterapii, fizioterapii,
psihoterapii, etc.).
I.C. CONCEPTUL DE =NGRI>IRI PRIMARE DE SNTATE
Organizaia Mondial a Sntii a promovat conceptul de ngrijiri primare de sntate n
anul 1978. Conform acestui concept, ngrijirile primare de sntate sunt acele ngrijiri prin
care se poate atinge cel mai ridicat standard de sntate cu cel mai sczut pre de cost i
pentru cel mai mare numr de oameni. Elementele cheie sugerate de ctre acest concept
sunt:
promovarea unei nutriii sntoase i asigurarea consumului de ap potabil;
msuri pentru o igien de baz;
ngrijirea mamei i copilului, inclusiv planificare familial;
imunizarea mpotriva majoritii bolilor infecto-contagioase;
prevenirea i controlul mbolnvirilor endemice locale;
educaie privind recunoaterea problemelor de sntate i cunoaterea metodelor de
a le preveni i controla.
tratament adecvat pentru mbolnvirile comune i vtmri.
I.C.1. DEFINIIE
ngrijirile primare de sntate reprezint ngrijirile eseniale de sntate accesibile tuturor
persoanelor i familiilor dintr-o comunitate prin mijloace ce le sunt acceptabile, cu
participarea lor plenar i la un pre de cost abordabil comunitii i rii. ngrijirile primare
de sntate fac parte din sistemul de ngrijiri a sntii i reprezint primul nivel de contact
pentru individ, familie i comunitate cu sistemul naional de sntate prin care sntatea
este mai aproape de locul unde oamenii triesc i muncesc.
I.C.2. NI9ELE DE INTER9ENII
ngrijirile primare de sntate acoper 4 nivele de intervenii:
="(#i3i#i &e .#e-e"i#e .#ia#': meninerea i promovarea sntii, prevenirea
mbolnvirilor.
="(#i3i#i &e .#e-e"i#e )e$%"&a#': intervenii curative pentru tratamentul bolilor i
prevenirea agravrii, intervenii pentru prevenirea apariiei complicaiilor la bolile deja
existente.
="(#i3i#i &e .#e-e"i#e *e#ia#': intervenii pentru susinerea persoanei bolnave
Pag. 20
pentru a se adapta la dificultile generate de handicap sau infirmitate, intervenii ce
urmresc recuperarea.
="(#i3i#i .alia*i-e: realizeaz "umanizarea morii" i comport 3 elemente ce se
implic strns i anume controlul dureri, controlul simptomelor, acompaniamentul
relaional. (Bogdan i Stoianovici, 1997)
Discutnd despre ngrijirile primare de sntate, Powell (1986) spunea c, n ciuda unui
anumit succes, ele ntmpin formidabile obstacole sub forma controverselor politico-
medicale atunci cnd se ncearc redistribuirea puterii de la centru ctre rural. Aceeai
Powell meniona c, n ciuda acestor obstacole, 80% din problemele de sntate pot fi
rezolvate la nivelul primar (n afara spitalului).
I.C.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI
ngrijirile primare de sntate (I.P.S.) fac parte din sistemul de ngrijiri a sntii,
reprezint primul nivel de contact al individului, familiei i comunitii cu sistemul
naional de sntate care este mai aproape de locul unde oamenii triesc i muncesc.
Fiecare membru al comunitii: trebuie s aib acces la ngrijiri, s fie implicat n
aceste ngrijiri.
I.P.S. reprezint: funcia principal a sistemului de sntate, principalul centru de
atenie al sistemului de sntate al unei ri, principalul mijloc de acordare a asistenei
medicale primare i a ngrijirilor de sntate comunitare, cel mai vizibil nivel de ngrijiri
pentru sntate.
I.PS. sunt parte integrant a dezvoltrii sociale i economice a unei ri.
Forma pe care o mbrac I.P.S. va varia de la ar la ar n funcie de modelul:
politic, economic, social, cultural, epidemiologic.
Pentru a avea succes I.P.S. reclam din partea indivizilor i comunitilor: ncrederea
n forele proprii, maxim implicare, coeziune n planificare, utilizarea de resurse locale
i naionale n funcionare.
n cazul implicrii comunitii: indivizii i familiile i asum responsabilitatea pentru
sntatea i bunstarea personal i a comunitii, o parte din aceast responsabilitate
o constituie autongrijirea ceea ce presupune activiti de sntate, procese decizionale
n mare msur neorganizate ndeplinite de persoane individuale, familii, prieteni i
colegi de munc.
I.P.S. reprezint un sistem existent i n ara noastr organizat n scopul: planificrii
ngrijirilor, acordrii acestora unei populaii de pe un teritoriu dat, sistem care este
supus, n prezent, reconstruciei.
Grupurile de populaie care au nevoie de I.P.S. sunt: mamele i copiii, adulii,
vrstnicii, persoanele cu handicap, persoanele cu mbolnviri acute sau cu traumatisme,
persoanele cu mbolnviri de lung durat (cronicii), muribunzii.
I.C.4. ACCESIBILITATEA =NGRI>IRILOR PRIMARE DE SNTATE
n comunitate, ngrijirile de sntate presupun o accesibilitate necesar:
A$*i-i*a*e (e!(#afi$': distane de parcurs, mijloace necesare de deplasare,
mijloace de transport n comun;
A$*i-i*a*ea fe"!e"%l%i: s fie abordabile tuturor categoriilor de populaie;
A$*i-i*a*e )!$ial': indiferent de mediu, resurse, statut social;
A$*i-i*a*e $%l*%#al'
A$*i-i*a*e f%"$i!"al': ngrijirile s fie acordate n momente convenabile celor ce
au nevoie de ele.
Criteriile de accesibilitate variaz de la un grup la altul, n funcie de vrst, sex, condiie
social, condiie cultural.
I.D. CONCEPTUL DE =NGRI>IRI DE SNTATE COMUNITARE
I.D.1. DEFINIRE
EINLEIN, nurse care a practicat independent, caracterizeaz asistentul medical
comunitar profesionist ca pe o extensie a clientului i ca pe o bun cunosctoare a
ngrijirilor ce trebuie oferite acestuia. Ea definete ngrijirile de sntate comunitare ca
Pag. 21
asistarea persoanei n practicile de autongrijire n vederea meninerii propriei sale
stri de sntate!. Kinlein nclin spre modelul medical considernd asistentul medical o
extensie a medicului ea fiind primul contact direct cu clientul atunci cnd acesta are
nevoie de ngrijire. Prin stabilirea relaiei cu clientul, asistentul medical l ajut pe
acesta s recunoasc i s-i exprime nevoile de sntate colabornd cu acesta la
alegerea cii cele mai adecvate pentru de a le satisface.
DOROTHEA OREM consider c ngrijirile de sntate comunitare sunt contribuia
pentru nevoile omului de autongrijire i asigurarea continuitii acesteia pentru a
susine viaa i sntatea, a descoperi afeciuni sau vtmri i a face fa efectelor
acestora!. Conform acesteia, interesul special al asistentului medical comunitare este
acela de a asigura o ngrijire terapeutic continu, fiind considerat o intermediar ntre
medic i client.
CARNE9ALI 2I PATRICE au statuat: ;reocuparea primordial a ngrijirilor de
sntate comunitare trebuie s fie aceea de a ajuta individul i familia acestuia s"i
ndeplineasc activitile i cerinele vieii de zi cu zi i s contientizeze msura n care
acestea afecteaz sau sunt afectate de sntate sau de boal i, n acelai timp, s ia n
considerare comportamentul individual!. Aceasta sugereaz faptul c asistentul medical
comunitar are rolul de a cntri modul n care individul este capabil s suporte i s se
adapteze la viaa de zi cu zi. Individul este vzut ca o balan care pe un taler are
activitile i cerinele vieii zilnice iar pe cellalt taler resursele de adaptare i sistemul
su de suport. Aceast balan se nclin ntr-o parte sau alta n msura n care ele sunt
afectate de sntate, de boal sau de experiene asociate.
A$*i-i*'ile 0il"i$e sunt considerate acele evenimente obinuite i comportamentele
pe care acestea le implic din partea individului n cursul celor 24 de ore.
Ce#i"ele 0il"i$e au aspecte personale, diferite de la individ la individ i determin
prioritile, alegerile, rutinele i paii.
Re)%#)ele &e a&a.*a#e reprezint capacitile personale: trie, duritate, contiin,
dorin, capacitate senzorial, curaj, creativitate, abilitatea de rezolvare a
problemelor i modelele de adaptare anterioare.
Si)*e%l &e )%.!#* este reprezentat de mediul extern i forele personale care
imprim individului stilul de via. Din acest sistem de suport fac parte familia,
anturajul, condiiile de locuit, situaia material i toate celelalte influiene externe
cum ar fi vecinii, mass-media, transporturile, mediul ecologic i legislaia.
S*il%l &e -ia' reprezint totalitatea metodelor de a tri ale unui individ adesea
evideniate prin preferine i mod de aciune ce se sprijin pe resursele de adaptare
i pe sistemul de suport. El nglobeaz astfel, o serie de caracteristici particulare
fiecrui individ: preferina pentru independen opus dependenei, niveluri de stres
nalte opuse celor joase, spontaneitate i schimbare opuse structurrii i regularitii,
extravertire opus introvertirii, avansare rapid opus celei lente i activitate psihic
complex opus celei reduse. Aceste preferine sunt transpuse n reaciile particulare
att fa de rutine ct i fa de evenimentele neobinuite.
n general, majoritatea persoanelor sunt ntr-un echilibru instabil, balana
putnd fi oricnd nclinat, ntr-un anumit grad, sub aciunea multiplelor
variabile cum ar fi: o locuin nesntoas, stresul zilnic, starea de confort sau
de inconfort fizic, psihic, social pe care o resimte persoana respectiv, etc.
Pentru asistentul medical comunitar aceste reacii particulare ale indivizilor
constituie o baz pentru aprecierea strii de sntate a acestora. Aprecierea
datelor obiective sau subiective i identificarea problemelor clientului se face
pornind de la echilibrul care exist ntre activitile i cerinele zilnice, pe de o
parte, i posibilitile reale ale resurselor personale i ale sistemului de sprijin
de a le face fa, pe de alt parte.
I.D.2. CADRUL PENTRU =NGRI>IRILE DE SNTATE COMUNITARE
Ca#a$*e#i)*i$ile .#a$*i$ii
Concentrarea practicii se face mai degrab pe profilaxie dect pe ngrijirea curativ.
Intensificarea practicii pe promovarea, meninerea i recuperarea sntii
individului, familiei i comunitii.
I&eile $:eie
Pag. 22
Asigurarea i susinerea serviciilor n folosul familiei i comunitii.
Deservirea tuturor clienilor indiferent de vrst.
Centrarea ateniei pe ntreaga populaie.
Colaborarea cu alte discipline.
ncurajarea colaborrii clientului la activitile de promovare a sntii.
ngrijirea clienilor n toate fazele de boal ct i dup realizarea strii de sntate.
nelegerea celor trei niveluri de prevenire: primar, secundar i teriar i acordarea
ngrijirilor corespunztoare fiecrui nivel.
Elee"*ele .#a$*i$ii
Promovarea unui stil de via sntos.
Susinerea educaiei pentru sntate.
nelegere i pricepere n practica ngrijirilor de sntate.
ndrumarea eforturilor sistemului de ngrijire a sntii ctre sprijinirea
clientului n toate problemele de sntate.
Tratarea tulburrilor i afeciunilor prin intervenii directe i indirecte de ngrijire.
Susinerea serviciilor directe de ngrijire pentru clienii bolnavi incluznd
ngrijirea la domiciliu, diagnosticarea tulburrilor i educaie privind starea de
sntate i starea de boal. Aceste servicii directe presupun implicarea ntr-o
relaie personal cu clientul.
Susinerea serviciilor indirecte cum ar fi asisten specializat acordat
clienilor cu probleme de sntate, nfiinarea de noi servicii de ngrijire a
sntii comunitare, participarea la planificarea i dezvoltarea resurselor
comunitare, consultarea cu toi membrii echipei, dezvoltarea de programe care
s corecteze condiiile comunitare necorespunztoare, .a.
Promovarea recuperrii.
Reducerea incapacitii clientului i redarea funciei afectate.
Organizarea pe grupuri n funcie de handicap.
Recunoaterea nevoii de recuperare a clienilor cu handicap i a persoanelor n
vrst.
Sprijinirea serviciilor comunitare.
Identificarea problemelor de sntate din comunitate.
Stabilirea diagnosticului.
Planificarea serviciilor.
Susinerea serviciilor primare de ngrijire a sntii.
Sprijinirea serviciilor primare de ngrijire a sntii prin dezvoltarea rolului
asistentului medical practiciene.
Aprecierea nevoilor i evaluarea serviciilor.
Recunoaterea importanei evalurii n analizarea i mbuntirea ngrijirii
sntii comunitare.
Recunoaterea prioritilor n asigurarea serviciilor pentru sntate.
Necesitatea ca evaluarea s se fac pe un singur caz sau pe un singur nivel din
program.
I.D.1. DEFINIREA =NGRI>IRILOR DE SNTATE COMUNITARE DUP
AMERICAN NURSES ASSOCIATION 5A.N.A.6.
A$i%"i &e +a0'
Sintetizarea practicilor de ngrijiri de sntate i sntate public.
Implicarea n promovarea i pstrarea sntii populaiei.
Sprijinirea ngrijirii generale globale.
Promovarea ngrijirii continue i nu episodice.
S$!.%#i: promovarea sntii, educaia pentru sntate, meninerea sntii,
coordonarea ngrijirii sntii clientului, familiei i comunitii.
Be"efi$ia#i: indivizii, familiile, grupurile.
I.D.4. DEFINIREA =NGRI>IRII SNTII COMUNITARE DUP ASOCIAIA
AMERICAN DE SNTATE PUBLIC
A$i%"i &e +a0'
Pag. 23
Sintetizarea cunotinelor privind sntatea public i teoriile ngrijirilor de sntate
comunitare.
Grija permanent pentru mbuntirea sntii ntregii comuniti.
Atragerea i implicarea echipelor i programelor multidisciplinare.
S$!.%#i: profilaxia, promovarea sntii, identificarea subgrupurilor din populaie
cu risc crescut, planificarea programelor privind mbuntirea sntii, implicarea
clientului n autongrijire.
Be"efi$ia#i: indivizii, familiile, grupurile.
I.B. MODELE CONCEPTUALE
=n model conceptual pentru o profesie reprezint o imagine mental a profesiei, o
concepie a ceea ce ar putea sau ar trebui s fie!. Un model conceptual are trei componente
eseniale: postulatele, valorile i elementele.
Un model conceptual ncearc s descrie, s explice i, uneori, s prevad relaiile
dintre fenomene.
Modelele sunt compuse din noiuni abstracte i generale i din teoreme.
Modelele reprezint modul de organizare a cadrelor n cadrul etapelor procesului de
ngrijiri de sntate: aprecierea, planificarea, implementarea i evaluarea.
Modelele conceptuale stabilesc comunicarea ntre rase i ncurajeaz apropierea
dintre nvare, practicare i cercetare.
Florence Nightingale a dezvoltat primul model conceptual de ngrijiri de sntate.
I.B.1. MODELUL HENDERSON
Acest model conceptual are la baz postulatele conform crora orice fiin uman tinde spre
independen i individul formeaz un tot indivizibil care are nevoi fiziologice i aspiraii
numite nevoi fundamentale. Acestea sunt structurate pe cele cinci dimensiuni ale fiinei
umane i anume: biologic, psihologic, sociologic, cultural i spiritual. Virginia
Henderson consider 14 nevoi fundamentale care sunt satisfcute de fiina uman n mod
independent, fr ajutor din partea altei persoane. Scopul ideal n exercitarea profesiei de
asistent medical este acela de a asigura independena persoanei n satisfacerea acestor 14
nevoi fundamentale. Acest are aplicabilitate practic n ngrijirile de sntate de spital care
se adreseaz unui sigur individ ce este instituionalizat iar scopul acestor ngrijiri este
satisfacerea nevoilor fundamentale. Dar ngrijirile comunitare sunt mult mai complexe i s-a
ncercat s se imagineze un model ct mai apropiat de specificul acestor ngrijiri.
I.B.2. MODELUL DE ADAPTARE ROF
INTRODUCERE
Dezvoltat n anul 1970 de ctre un alt teoretician Callista Roy.
Este caracterizat ca o teorie a sistemelor cu analiza profund a interaciunilor.
NOIUNI DE BAG
Oamenii sunt considerai sisteme adaptabile.
Stimulii produc schimbri n sistem.
Schimbrile sistemului pot fi adaptate sau neadaptate.
Sistemul se bazeaz pe date tiinifice i poate fi perfectat.
Patru factori pot fi implementai n sistem, modificndu-l: factorii fiziologici, opiunea
proprie, rolul i interdependena.
IMPLICAIILE =N =NGRI>IREA SNTII COMUNITARE
Folosirea acestui model ca un cadru pentru evaluarea ciclului familiei n cadrul
comunitii.
Ajut familia s obin stadiul optim al adaptrii prin manipularea stimulilor.
ncearc s susin modurile de adaptare ale familiei.
Sprijin familiile neadaptate social n procesul de adaptare.
Dezvolt un plan cuprinztor al ngrijirilor prin evaluarea celor patru moduri de
adaptare.
Este folosit ca baz pentru educarea clientului i promovarea planului de ngrijire.
I.B.1. MODELUL ROGERS
INTRODUCERE
Pag. 2%
Dezvoltat n 1970 de ctre Martha Rogers.
Bazat pe teoria general a sistemelor.
Include dezvoltarea elementelor ablon.
NOIUNI DE BAG
Indivizii i mediul lor constituie sfera de aciune a sistemului.
Indivizii sunt sisteme deschise interacionnd n mod continuu cu mediul.
Sistemele se impun prin reguli de organizare i modele.
Sistemele au patru dimensiuni.
IMPLICAIILE =N =NGRI>IREA SNTII COMUNITARE
Utilizarea acestui model se face n scopul de a promova i menine sntatea, de a
preveni mbolnvirile i de a diagnostica i interveni n caz de mbolnvire.
Susine acordarea de servicii de ngrijire clientului indiferent de timp i spaiu.
Ajut clientul s revin la potenialul optim de sntate.
Promoveaz o interaciune armonioas ntre client i mediu.
Direcioneaz i redirecioneaz sistemul client, abloanele mediului i organizarea.
I.B.4. MODELUL SISTEMELOR COMPORTAMENTALE >OHNSON
INTRODUCERE
Dezvoltat n anul 1968 de ctre asistentul medical teoretician Dorothy Johnson.
Bazat pe teoria sistemelor.
Include i modelul subsistemelor comportamentale.
NOIUNI DE BAG
Sistemul comportamental are apte subsisteme: afilierea, realizarea, agresivitatea,
dependena, ingestia, eliminarea i comportamentul sexual.
Subsistemele au patru elemente :scopul, predispoziia de a aciona, alternativele
aciunii i aciunea n sine.
ntregul sistem comportamental, cu subsistemele, sale are funcia de protecie,
ngrijire i stimulare.
IMPLICAIILE =N =NGRI>IREA SNTII COMUNITARE
Promoveaz o stare de sntate eficient i efectiv n sistemele umane.
Analizeaz cele patru subsisteme comportamentale ale clientului ca fiind funcionale
sau nefuncionale.
Folosete patru moduri de intervenie: alegerea comportamentului adecvat, susine
protecia mpotriva factorilor de stres, suprim reaciile ineficace i susine ngrijirea i
stimularea.
Ajut clientul s-i schimbe reaciile ineficiente cu cele eficiente n mediul su.
I.B.<. MODELUL AUTO=NGRI>IRII OREM
INTRODUCERE
Dezvoltat n anul 1959 de ctre asistentul medical teoretician Dorothea Orem.
Caracterizat ca un model de sisteme i un model interacional.
Ideea central a modelului const n aceea c asistentul medical poate utiliza
autongrijirea.
NOIUNI DE BAG
Autongrijirea reprezint activitile pe care o persoan trebuie s le ndeplineasc
pentru a-i menine viaa, sntatea i starea de bine.
Elementele necesare autongrijirii sunt grupate n: universal valabile i specifice
sntii.
Modelul autongrijirii este aplicabil unei persoane care este capabil s se
autongrijeasc.
Modelul autongrijirii se aplic i n cazul unei persoane care este capabil s acorde
ngrijire unei alte persoane incapabile de autongrijire.
Rolul modelului autongrijirii este acela de a menine sntatea individului.
Deficitul de autongrijire survine n momentul n care procesul de autongrijire este
inferior necesitilor.
IMPLICAIILE =N =NGRI>IREA SNTII COMUNITARE
Implementarea serviciilor de ngrijiri de sntate este cu compensare integral,
Pag. 2*
parial sau numai cu suport educativ.
Se folosesc alte metode de ngrijire pn cnd procesul de autongrijire poate fi
reluat.
nva clientul s deprind metodele autongrijirii pentru a le putea promova acas i
n comunitate.
Analizeaz motivele devierii de la starea de sntate i stabilete nevoile comunitii.
Folosete aceast analiz la planificarea serviciilor de ngrijire a sntii comunitare
i la programe.
Convinge clientul s-i asume responsabilitatea pentru asigurarea nevoilor personale
de sntate.
nva familia s-i acorde autongrijire pe termen lung.
I.B.C. MODELUL SISTEMELOR NEUMAN
INTRODUCERE
Dezvoltat n anul 1972 de ctre nurse teoretician Betty Neuman.
Caracterizat ca un model al sistemelor cu dou componente: stresul i reacia la
stres.
Bazat pe teoriile cmpului psihologic.
NOIUNI DE BAG
Individul este reprezentat schematic sub forma a trei cercuri concentrice asupra
crora au impact factorii de stres.
Miezul cercurilor concentrice este alctuit din elementele indispensabile vieii.
Cercul exterior reprezint linia flexibil a aprrii mpotriva factorilor de stres.
Cercul mijlociu reprezint linia normal a aprrii.
Al treilea cerc, protejnd miezul, reprezint limita de rezisten.
Factorii de stres sunt: intrapersonali, interpersonali i extrapersonali.
IMPLICAIILE =N =NGRI>IREA SNTII COMUNITARE
Promoveaz starea de echilibru dintre client i sistemul din care acesta face parte.
Apreciaz reaciile clientului i ale asistentului medical la factorii de stres.
Organizeaz culegerea de date: relaiile psiho-sociale, fizice, caracteristicile
dezvoltrii i influienele spirituale.
Reamintete faptul c scopul fundamental al ngrijirilor de sntate este acela de a
proteja miezul structurii.
Intervine n prevenirea impactului factorilor de stres (n prima faz a prevenirii
mbolnvirii), amortizeaz impactul factorilor de stres (n faza a doua) i ajut clientul
s revin la starea de sntate optim (n cea de-a treia faz).
I.B.D. 9III. MODELUL ROPER; LOGAN 2I TIERNEF
Nancy Roper, Winifred. W. Logan i Alison J. Tierney au realizat n anul 1980 un model de
ngrijiri de sntate bazat modelul de via. Componentele funcionale ale ngrijirilor de
sntate sunt analizate i sunt utilizate ca ndreptar pentru aprecierea aptitudinilor
funcionale ale pacientului n ndeplinirea fiecrei activiti ce are ca scop propria s
existen.
Acest model are 5 concepte i anume:
A$*i-i*'ile -ieii 5AL)6: meninerea unui mediu sanogen, comunicarea, respiraia,
alimentarea i hidratarea, eliminarea, igiena personal i mbrcarea, controlul
temperaturii corpului, mobilizarea, activitatea i relaxarea, exprimarea sexualitii,
somnul, decesul
E*a.ele -ieii
De.e"&e"'HI"&e.e"&e"' $!"*i"%'
Fa$*!#i $a#e i"fl%e"ea0' Al): biologici, psihologici, socio-culturali, de mediu,
politico-economici
A).e$*ele .a#*i$%la#e ale -ieii fie$'#%i i"&i-i&
Pag. 2;


NATERE

!OARTE
V I A A
"ACTORI CARE
IN"L#IENEA$
ACTIVITILE VIEII
DE%ENDEN &
INDE%ENDEN
CONTIN#
'IOLOGICI
)SI3OLOGICI
SOCIO*
CULTURALI
(E ME(IU
)OLITICO*
ECONOMICI
ACTIVITILE VIEII

45 Me/ierea uui me.iu
"a!6e
75 C!mui#area
85 Re"$ira/ia
95 3rirea i -i.ratarea
:5 E%imiarea
;5 <mbr#area i #%/area
=5 C!tr!%u% tem$eraturii
>5 M!bi%izarea
?5 Mu#a i re#reerea
4@5 E&$rimarea "e&ua%it/ii
445 S!mu%
475 (e#e"u%
INDIVID#ALI$AREA VIEII

'N(RI)IRI DE SNTATE INDIVID#ALI$ATE
Model de via i model de ngrijiri de sntate n comunitate bazate pe modelul de
via.(daptat dup !. "oper# $.$. %ogan# .& . 'ierne(# 1))*)
I.A. TEORII
I.A.1. DEFINIII
Teoria reprezint un set de noiuni corelate ce susin o vedere sistematic,
explicativ i precis a fenomenului.
Teoria reprezint o cercetare de baz care are n vedere interpretarea fenomenului
ntr-o manier exact, raional i consecvent.
I.A.2. NOIUNI DE BAG
Teoriile sunt noiuni logice i teoreme.
Teoriile separate despre acelai fenomen pot corela aceleai noiuni sau l pot descrie
i explica n mod diferit.
O teorie poate descrie un fenomen particular, explica relaiile dintre fenomene,
prevedea efectele unui anumit fenomen sau poate fi folosit pentru a produce un
fenomen dorit.
Cercetarea poate valida teoriile dezvoltate despre ngrijiri de sntate i cunotinele
privitoare la sntatea comunitar.
Teoriile difer n funcie de modelele conceptuale; ambele pot descrie, explica i
prevedea un fenomen dar, teoriile furnizeaz datele necesare reproducerii
fenomenului, n timp ce
modelele conceptuale
nu o fac.
I.A.1. TEORIA MASLOI
Prin anii I50 apare n USA o
nou orientare a psihologiei
numit "psihologia umanist.
Unul din iniiatorii acesteia
psihologul i umanistul
Pag. 2=

T TTR RRE EE' ''U UUI IIN NN2 22E EE F FFI IIZ ZZI IIO OOL LLO OOG GGI IIC CCE EE

T TTR RRE EE' ''U UUI IIN NN2 22E EE ( ((E EE S SSE EEC CCU UUR RRI IIT TTA AAT TTE EE
S SSA AAU UU ( ((E EE S SSI IIG GGU UUR RRA AAN NN2 22

T TTR RRE EE' ''U UUI IIN NN2 22E EE S SSO OOC CCI IIA AAL LLE EE
S SSA AAU UU ( ((E EE A AA) ))A AAR RRT TTE EEN NNE EE2 22

T TTR RRE EE' ''U UUI IIN NN2 22E EE ( ((E EE
C CCO OON NNS SSI II( ((E EER RRA AA2 22I IIE EE
Eu "ut
Eu +!i ,i
Eu a$ar/i
Eu +!i ,i a$re#iat
Eu m +!i aut!.e,ii
Trebui/e .e #retere
Ametae+!iB
)ri+ire "$iritua%
Atra"#e.etB
Eu m aut!.e$e"#
ra$!rt.u*m %a ab"!%ut
Trebui/e
.e .e,i#it
A AAU UU
T TTO OO
R RRE EEA AAL LLI II
Z ZZA AAR RRE EE
Abraham Maslow a numit-o "a treia for a psihologiei adic "Ceea ce un om poate trebuie
s fie. El a dezvoltat o teorie conform creia exist 5 categorii de nevoi umane ce sunt
ierarhizate n ordinea prioritilor. Aceste nevoi umane au fost dispuse sub forma unei
piramide ce are la baz nevoile fiziologice i de securitate. Pentru ca o persoan s tind
spre satisfacerea unei nevoi de ordin superior trebuie ca nevoia de pe treapta imediat
inferioar s fie satisfcut. Deci, dezvoltarea personalitii umane se va realiza pe msur
ce omul i va satisface anumite trebuine de la cele simple (de deficit) pn la cele
complexe numite metanevoi (autodepire, autorealizare).
EU SUNT TREBUINE FIGIOLOGICE: Maslow a situat la baza piramidei trebuinele
fiziologice, respectiv acele trebuine care permit buna funcionare a organismului:
hran, ap, aer, micare, eliminare, cldur, mbrcminte,igiena corporal, sex,
odihn, somn i absena durerii. Satisfacerea acestor trebuine determin asigurarea
echilibrului fiziologic.
EU 9OI FI TREBUINE DE SECURITATE SAU DE SIGURAN: Trebuinele de pe
aceast treapt se refer la nevoia de asigurare a securitii sau siguranei (sigurana
locului de munc, securitatea vieii n timpul executrii unor obligaii care implic un
risc, sigurana asigurrii condiiilor de trai i de ngrijire n caz de mbolnvire,
accidente, etc). Satisfacerea acestor trebuine determin echilibrul emoional.
EU APARIN TREBUINE SOCIALE )a% DE APARTENEN: Aceste trebuine se
manifest sub forma dorinei de a face parte dintr-o familie, grup social i de prieteni cu
care s fie mprtite dorinele, ideile dar mai ales de a fi apreciat de ctre acetia. Ele
se refer deci la nevoia dragoste, de comunicare, de prietenie.
EU 9OI FI APRECIAT TREBUINE DE STATUT SOCIAL )a% DE CONSIDERAIE:
Fcnd parte dintr-un grup social omul simte nevoia de consideraie bazat pe propriul
respect i pe respectul celorlali. Propriul respect este determinat de dorina de a face
un lucru util. Nevoia de ncredere n sine este la fel de important ca i nevoia de
libertate, independen, speran. Respectul celuilalt se refer la raportarea "cald a
Eu-lui nostru fa de cellalt care "este un om la fel ca mine nzestrat cu triri psihice,
idealuri, etc i este unic i divers. Acest grup de trebuine dac nu sunt realizate pot
induce complexul de inferioritate, refuzul de comunicare, diverse frustrri, lipsa oricror
plceri, lipsa oricrei sperane, .a.
EU M 9OI AUTODEP2I TREBUINE DE AUTOREALIGARE: Cile i modalitile
de autorealizare, de autodepire difer de la o persoan la alta. Calitile unei
persoane care tinde spre autodepire sunt determinate de o mai bun percepere a
realitii, mai mult naturalee, detaarea i centrarea pe probleme, capacitatea de a
iniia i ntreine relaii interumane mai profunde, capacitatea de a face o distincie ct
mai fin, ntre bine i ru, nzestrarea cu simul umorului, .a.
EU M AUTODEP2ESC RAPOTJNDU8M LA ABSOLUT. O comparaie plastic se
poate face cu ascensiunea pe munte: $ac din cauza norilor sau a neputinei noastre
nu vedem vrful asta nu nseamn c el nu e9ist!. Ajungerea n vrful piramidei este
rezervat geniilor, celor foarte puini care sunt capabili de o privire spiritual
(transcedental) detandu-se de toate celelalte trebuine.
Analiznd aceast teorie se poate trage concluzia c individul este vzut n contextul psiho-
social complex al mediului n care triete i ngrijirile de sntate comunitare vor trebui s
ia n considerare aceast abordare pentru a aciona att asupra individului ct i asupra
familiei i comunitii din care acesta face parte.
Pag. 2>
I.A.4. TEORIA
INTERACIUNII
SIMBOLICE
INTRODUCERE
Iniiat de filozofii William James,
John Dewey i George Herbert
Mead.
Folosit n studierea familiei prin
procesul de ngrijiri de sntate
comunitare i prin alte discipline
din afara ngrijirilor de sntate.
NOIUNI DE BAG
Susine calea de nelegere a
interaciunilor dintre oameni.
Puncteaz felul cum definesc
indivizii situaia lor i care sunt
consecinele aciunilor lor.
Subliniaz dinamica intern a
familiei incluznd rolul individului
n familie, perceperea acestui rol
i a relaiilor cu ceilali membri ai
familiei.
Analizeaz felul cum se dezvolt
i cum se schimb rolul individului n familie i relaiile dintre membrii familiei de-a
lungul timpului.
IMPLICAIILE =N =NGRI>IREA SNTII COMUNITARE
Evalueaz rolul clientului, familiei sau comunitii i efectul acestuia n interrelaii.
Opereaz asupra definirii rolului clientului.
Evalueaz dinamica grupului i efectul acesteia asupra clientului.
Ajut clientul n evaluarea propriilor aciuni i a consecinelor acestora.
Negociaz scopurile aciunii care s fie acceptate de comun acord att de asistent
medical ct i de client.
I.A.<. TEORIA SISTEMELOR
INTRODUCERE
Iniiat de ctre Ludwing von Bertalanffy.
Asigur o corelare dintre client i mediul su
NOIUNI DE BAG
Sistemele sunt seturi de componente organizate ca reacie la interaciunea cu alte
sisteme din mediul lor.
Un sistem reacioneaz ca un ntreg; disfuncia unui subsistem component afecteaz
ntregul sistem.
Sistemele folosesc mecanisme de feedback.
Sistemele sunt organizate n ierarhii.
Sistemele sunt deschise i nchise.
Sistemele sunt nvecinate cu alte sisteme cu care pot comunica.
Un sistem este mai mare dect totalul prilor sale.
IMPLICAIILE =N =NGRI>IREA SNTII COMUNITARE
Funcioneaz efectiv n cadrul comunitii i asupra relaiilor cu clienii i mai puin n
relaie cu spitalul.
Apreciaz dac un sistem individ-familie sau individ-comunitate este un sistem nchis
sau deschis.
Evalueaz sistemul ierarhic.
Privete clientul ca un sistem deschis care primete din mediul nconjurtor i care
depinde de corelarea cu mediul pentru cretere i schimbare.
Pag. 29


TTTRRRAAANNNSSS)))OOORRRTTT
(((EEELLLIIICCCVVVEEENNN222

FFFAAACCCIIILLLIIITTT222III
LLLOOOCCCUUUIIINNN222

<<<NNNGGGRRRIIICCCIIIRRRIII (((EEE
SSSNNNTTTAAATTTEEE
EEE(((UUUCCCAAA222IIIEEE
LLLOOOCCC (((EEE MMMUUUNNNCCC
IIINNN(((IIIVVVIII(((UUULLL
SSSUUU'''SSSIIISSSTTTEEEMMMEEE
MMMEEE(((IIIUUULLL <<<NNNCCCOOOCCCUUURRRTTTOOORRR
Comunitatea ca sistem cu su*sisteme care interacionea+ ,i se in-luinea+ reciproc
.dup Teoria Sistemelor / !iriam Ste0art1

Apreciaz dac condiiile din comunitate sunt pozitive sau negative, respectiv
satisfctoare sau nesatisfctoare.
Evalueaz reacia clientului fa de presiunile ce se exercit asupra sistemului.
Folosete la determinare i controlul reuitei interveniilor de ngrijiri de sntate n
relaia dintre client i mediul su.
I.A.C. TEORIA DEG9OLTRII
INTRODUCERE
S-a emis n anul 1979 cu ocazia unei conferine privind viaa familiei susinut la Casa
Alb (U.S.A.).
Conferina a fost prezidat de ctre Eveline Daval i Reuben Hill.
Conferina i-a propus s ating problema resurselor familiei i s demonstreze evoluia
vieii de familie.
NOIUNI DE BAG
Familia este un sistem social.
Sarcina familiei este aceea de a fi unit.
Graniele familiei sunt relativ limitate.
Familia este confruntat n mod continuu cu evenimente care determin schimbri.
Dezvoltarea familiei poate fi prevzut.
Dezvoltarea familiei poate fi studiat comparativ peste generaii succesive.
Familia ofer celor interesai date pe teme variate.
n fiecare stadiu al ciclului vieii familiei apar noi i variate modaliti de dezvoltare pe
care membrii familiei au posibilitatea s le urmeze pentru a-i atinge scopul cu succes
n promovarea urmtoarei faze de dezvoltare.
IMPLICAIILE =N =NGRI>IREA SNTII COMUNITARE
Teoria este aplicabil att familiilor tradiionale ct i celor netradiionale.
Ajut la anticiparea etapelor ciclului vieii familiei i cluzirea familiei n cadrul
comunitii.
Ajut familia n procesul de schimbare ciclic i faciliteaz nelegerea clar a rolurilor,
relaiilor i responsabilitilor familiei.
Recomand ca supravegherea familiei la domiciliu s evalueze cu acuratee dezvoltarea
ciclic a familiei.
Recomand ca evaluarea nevoilor de servicii comunitare s utilizeze cunotinele
dezvoltrii sarcinilor.
I.A.D. TEORIA ATINGERII SCOPULUI EING
INTRODUCERE
Dezvoltat n anul 1968 de ctre asistentul medical teoretician Imogene King.
Caracterizat ca o teorie a sistemelor n interaciune.
NOIUNI DE BAG
Conform acestei teorii, individului i se recomand ca s fie orientat social, sentimental
i raional, s fie stpnit, hotrt i s reacioneze moderat.
Indivizii au trei subsisteme: personal, interpersonal i social.
Subsistemul personal include: percepia, personalitatea, creterea i dezvoltarea i
imaginea corpului n spaiu i timp.
Subsistemul interpersonal include: interrelaiile umane, comunicarea, tranzacia, rolul i
stresul.
Subsistemul social include: organizarea, autoritatea, puterea, statutul i luarea deciziei.
Tranzaciile afective sau comunicarea dintre asistent medical i client asigur
satisfacie i atingerea scopului final.
IMPLICAIILE =N =NGRI>IREA SNTII COMUNITARE
Orienteaz subsistemele personal, interpersonal i social ale clientului ctre
identificarea cii de atingere a scopurilor.
Colaboreaz cu clientul n stabilirea cilor de urmat pentru a obine o sntate optim.
Ajut clientul s se adapteze la variaiile factorilor de mediu.
Explic scopul orientativ al documentrii n ngrijirile ngrijiri de sntate pentru indivizi,
familie i comunitate.
Pag. 30
I.A.B. SCOPUL PRACTIC PENTRU UTILIGAREA TEORIILOR
Modalitatea de utilizare a teoriei este extins. Pentru practician, nivelul de utilizare a teoriei
este marcat de dezvoltarea cercetrii care se concretizeaz prin generarea de noi
cunotine. Practicianul selecteaz direciile practice ale rezultatelor cercetrii pentru a avea
succes n activitatea s. Pentru a fi competent, utilizarea teoriilor selectate de practic este
soluia optim. Pentru utilizarea teoriei n arta practicii exist multe argumente ce sunt
redate printr-o diagram a progresiei practicilor care duc spre rezultate previzibile
determinnd succesul sau insuccesul. Progresia este expus dup cum urmeaz:
PRACTICI PRACTICI : Asistentul medical vede o alt asistent medical fcnd o
aciune i face i ea la fel (o imit).
PRACTICI INTUIIE PRACTICI : Asistentul medical vede variate aciuni
posibile ntr-o anumit situaie i prin propria s intuiie selecteaz i aplic aciunea
care corespunde cel mai bine situaiei.
PRACTICI INTUIII SELECIE PRACTICI : Experienele i intuiiile
anterioare sunt revzute i reconsiderate n scopul de a stabili liniile de ghidare i
regulile ce vor fi utilizate n selectarea celei mai adecvate aciuni ca trebuie aplicat.
Acest pas reprezint cea mai bun modalitate de a nva din greeli.
PRACTICI INTUIII TEORIE PRINCIPII PRACTICI : Teoria asigur o
viziune raional i sistematizat a situaiei i servete ca ghid n selectarea principiilor
corespunztoare aciunii. Modificarea utilizrii teoriei poate furniza o baz pentru o
nou aciune. (Miller, 1988)
Premizele majore privind practica ngrijirilor de sntate comunitare au fost statuate n
precepte. Pentru elaborarea acestor precepte au fost utilizai o serie de termeni descriptivi
(concepte) necesari asistentului medical comunitare pentru a-i ncorpora n aria de aciune a
practicii. Aceste concepte asigur construirea schielor pentru utilizarea teoriei, schie pe
baz crora se vor trasa principiile practicii.
ngrijirile de sntate comunitare, ca disciplin, sunt n continuu progres datorit diversitii
teoriilor i diferenelor ce exist ntre acestea. Teoriile practicii asigur liniile directoare
pentru succesul aciunilor. Prin aplicarea unor teorii rezultate din studiile efectuate asupra
individului, familiei sau comunitii, studentul n ngrijiri de sntate comunitare va fi
capabil s selecteze teoriile corespunztoare practicii actuale. Printr-o astfel de procedur,
studentul nva valoarea practic a teoriei.
Pag. 31
II. PROMO9AREA SNTII
II.1.DEFINIII
1. Strategia de mediere ntre persoane i mediul lor (ecosistem), care sintetizeaz
alegerea personal i responsabilitatea societii fa de sntate.
>
2. Procesul care confer populaiei mijloacele s-i asigure un mai mare control
asupra propriei snti i s-o amelioreze pe aceasta. Este procesul care ,adaug ani
vieii i via anilor (OMS)
Promovarea sntii pune accentul pe noul concept de sntate sau modelul ,pozitiv al
sntii (abordare holistic, ine cont de cele 6 dimensiuni ale sntii). Modelul ,negativ
al sntii, este considerat, n prezent, un model biomedical (sntatea este considerat
proprietatea fiinei biologice nu a persoanei), reducionist (ia n considerare boala nu
bolnavul), mecanicist (omul este privit ca un mecanism care se poate defecta) i alopatic
(fiecare boal poate beneficia de un tratament medicamentos).
2 Enchescu, D. i Marcu, Gr. - "Sntate Public i Management Sanitar" - Ed. A, 1!!"
Pag. 32

II.2.PRINCIPIILE PROMO9RII SNTII
a. I.li$' .!.%laia ca un ntreg, ceea ce impune necesitatea ca populaia s fie
informat.
+. E)*e !#ie"*a*' a)%.#a &e*e#i"a"il!# )'"'*'ii, adic asupra celor 4 grupe de
determinani care influeneaz starea de sntate: macroeconomici, ambientali, socio-
economici i educaionali.
$. F!l!)e,*e e*!&eHa+!#&'#i &ife#i*e; $!.lee"*a#e, deoarece sectorul sanitar nu
poate singur s promoveze sntatea.
&. Urmrete a)i(%#a#ea .a#*i$i.'#ii .%+li$e; deoarece promovarea sntii este
posibil numai dac indivizii i transform cunotinele dobndite n comportamente,
contribuind astfel toi la promovarea sntii.
e. I.li$a#ea .#!fe)i!"i,*il!# &e )'"'*a*e n promovarea sntii, mai ales la nivelul
serviciilor primare.
II.1.DOMENII DE INTERES ALE PROMO9RII SNTII
a. Accesul la sntate.
+. Dezvoltarea unui mediu sanogenetic:
$. ntrirea reelelor sociale i a sprijinului social.
&. Promovarea comportamentelor favorabile sntii.
e. Dezvoltarea cunotinelor privind sntatea.
II.4.MSURI POSIBILE PENTRU PROMO9AREA SNTII
a. De0-!l*a#ea )e#-i$iil!# .e#)!"ale: persoanele trebuie informate, convinse de
eficacitatea anumitor metode de promovare a sntii.
+. De0-!l*a#ea #e)%#)el!# $!%"i*'ii: astfel nct celelalte resurse ale comunitii
(agricultura, comerul, nvmntul) s susin i s poteneze un program de
alimentaie raional.
$. De0-!l*a#ea )*#%$*%#il!# !#(a"i0a*!#i$e fa-!#a+ile )'"'*'ii:
stimularea coparticiprii factorilor de rspundere i a populaiei (structuri de stat,
grupuri sociale formale sau ad-hoc);
dezvoltarea reelei de "orae sntoase" cu rol n a deveni structuri demonstrative
pentru promovarea sntii prin cooperare intersectorial;
dezvoltarea reelei de "coli sntoase": n care componente de igien personal,
igien colar i a procesului de nvmnt, comportament sanogenetic i
cunotine favorabile sntii sunt integrate ntr-un efort comun al elevilor,
prinilor, colii i comunitii.
&. Re(lee"*a#i &e !#&i" )!$i!8e$!"!i$; le(i)la*i-.
II.<.EDUCAIA PENTRU SNTATE
&ducaia sanitar singur ar face mai mult dect toate
spitalele mpreun!. '?icolae @orga, )*AB,
Transformarea condiiei umane constituie un proces educativ; aceste atitudini pozitive
conin practica de igien personal, utilizarea de resurse disponibile n sntatea public i
n domeniul social i de asemenea n aciunea comunitar pentru dezvoltare.
II.<.1. Defi"iii ale e&%$aiei .e"*#% )'"'*a*e
Educaia pentru sntate reprezint instrumentul promovrii sntii prin care, prin
comunicare, se influeneaz pozitiv atitudinile, credinele, cunotinele i comportamentele
populaiei.
1. "Educaia pentru sntate constituie un ansamblu de metode viznd transformarea
conduitei umane prin achiziia de obiceiuri i atitudini pozitive favorabile sntii. (7.
;ierre"?oel)
Pag. 33
2. Educaia pentru sntate este acea parte a medicinii, sntii publice i educaiei
generale, care se ocupa cu interpretarea i utilizarea cunotinelor tiinifice de ctre indivizi
i comunitate. (C. Durton, )*+*)
1. "Educaia pentru sntate este o intervenie social care urmrete modificarea
contient i de durat a comportamentului populaiei privind problemele de sntate (E.
1eppilli, )*+F)
4. Educaia pentru sntate este un mijloc eficient fr de care marile aciuni medico-
sociale, sanitaro-antiepidemice i curativo-profilactice, menite a eradica o serie de boli
transmisibile, a preveni i combate bolile cronice i degenerative i a promova permanent
starea de sntate a populaiei, nu pot obine eficiena dorit. Educaia pentru sntate are
menirea de a realiza o opinie public bine informat i o cooperare activ a maselor care
sunt de o importan capital n mbuntirea sntii populaiei.
<. Educaia pentru sntate este tiina i arta vieii sntoase i se ocup cu studierea
comportamentului igienico-sanitar al individului n interaciunea s cu mediul; este,
totodat, un proces de nsuire i de aplicare a unor experiene sau fapte, care s
influeneze favorabil cunotinele, atitudinile i practicile privind sntatea individului, a
familiei i a comunitii.
C. Educaia pentru sntate este un sistem care include: contiina strii de sntate,
procesul de predare/nvare, participarea.
#
D. Educaia pentru sntate este procesul prin care convingem oamenii s accepte i s
practice msuri care le mbuntesc sntatea i s le resping pe acelea care au efecte
duntoare.
II.<.2. S$!.%#i ,i !+ie$*i-e ale e&%$aiei .e"*#% )'"'*a*e
Educaia pentru sntate are ca )$!.%#i; urmtoarele:
ridicarea nivelului de cunotine medicale al populaiei n principal n domeniul
sanogenezei, proteciei mediului i prevenirii mbolnvirilor;
formarea i dezvoltarea unor deprinderi care s promoveze sntatea;
crearea unei poziii active fa de sntatea individual i fa de problemele sntii
publice, n sensul atragerii i capacitrii maselor la participarea activ n realizarea
consolidrii sntii.
Cel mai important obiectiv al educaiei pentru sntate este de a responsabiliza populaia
asupra propriei snti.
Educaia pentru sntate poate fi nonformal i formal.
1. Educaia pentru sntate "!"f!#al':
vizeaz comportamentele care se formeaz prin experien sau imitaie;
nu necesit efort de educaie i de transmitere a cunotinelor.
2. Educaia pentru sntate f!#al':
rezult dntr-un proces planificat de transmitere de experiene i cunotine;
vizeaz toat populaia;
necesit efort de predare-nvare;
necesit educatori.
Educaia pentru sntate poate aborda :
O *e': cancer, accidente, boli respiratorii, boli cardio-vasculare, boli cu transmitere
sexual;
U" (#%. .!.%lai!"al: adolesceni, vrstnici, copii, prini, omeri, persoane cu
handicap;
Me&i%l &e -ia': coal, ntreprindere, urban, rural, spital;
Fa$*!#i &e #i)$: tutun, alcool, stress, igiena, alimentaie, vrsta, ereditate, mediu
Educaia pentru sntate se poate face :
individual (ex. asistent medical-pacient)
n grup (ex. cu o clas de elevi)
prin mass media (ex. ziare, TV)
# Enchescu, D. i Marcu, Gr. - "Sntate Public i Management Sanitar" - Ed. A, 1!!"
Pag. 3%
Cine poate face educaie pentru sntate :
specialiti n educaie pentru sntate
personalul medical (medici sau asisteni medicali)
profesori
prini
preoi
poliiti
oricine dorete s se implice n promovarea sntii i este pregtit s fac educaie
pentru sntate (are cunotine corecte, adecvate, deprinderile i calitile necesare).
Probleme etice pentru cei care fac educaie pentru sntate:
s aib informaii corecte
s tie s asculte
s fac abstracie de prejudeci
s respecte confidenialitatea
s nu fac discriminri
s ncurajeze
s respecte valorile morale ale celorlali
s fie tolerant
s fie disponibil
s-i dezvolte pregtirea profesional.
II.<.1. M!&ali*'i &e a$i%"e ale e&%$aiei .e"*#% )'"'*a*e

Alimentaie
necorespunztoare
Fumat
HTA
Seentarism
!ipsa "luorului
#$ien oro%entar
e"icitar
&oli cario%
vasculare
'ancer bron(o%
pulmonar

A"eciuni entare
Poluare


S
SSE
EER
RR)
))#
## '
''#
## #
## *
**
#
## N
NNS
SST
TT#
## T
TT+
++,
,,#
## #
##


P
PP-
--P
PP+
++!
!!A
AA,
,,#
## A
AA
E
EE
u
uuc
cca
aa
i
iia
aa p
ppe
een
nnt
ttr
rru
uu
s
ss
n
nn
t
tta
aat
tte
ee c
cce
een
nnt
ttr
rra
aat
tt

p
ppe
ee m
mme
een
nn
i
iin
nne
eer
rre
eea
aa
s
ss
n
nn
t
tt

i
iii
ii
E
EE
u
uuc
cca
aa
i
iia
aa p
ppe
een
nnt
ttr
rru
uu
s
ss
n
nn
t
tta
aat
tte
ee c
cce
een
nnt
ttr
rra
aat
tt

p
ppe
ee "
""a
aac
cct
tto
oor
rri
iii
ii
e
ee r
rri
iis
ssc
cc
E
EE
u
uuc
cca
aa
i
iia
aa p
ppe
een
nnt
ttr
rru
uu
s
ss
n
nn
t
tta
aat
tte
ee c
cce
een
nnt
ttr
rra
aat
tt

p
ppe
ee b
bbo
ooa
aal
ll

+ig"$a * ? ,o-ali#04il( -( ac4i")( al( (-"ca4i(i .()#$" s0)0#a#(
a. E&%$aia .e"*#% )'"'*a*e $e"*#a*' .e +!al'
Aciunile sunt orientate asupra unei anumite boli acionnd mpotriva factorilor de risc
Pag. 3*
asociai bolii respective.
G
Datorit faptului c, un factor de risc poate fi implicai n determinarea mai multor boli,
aciunile separate sunt ineficiente i se pot suprapune.
+. E&%$aia .e"*#% )'"'*a*e $e"*#a*' .e fa$*!#ii &e #i)$
Aciunile sunt orientate asupra factorilor de risc pentru a preveni mbolnvirile neglijndu-se
implicarea populaiei.
$. E&%$aia .e"*#% )'"'*a*e $e"*#a*' .e e"i"e#ea )'"'*'ii
Aciunile sunt orientate spre dezvoltarea de programe de sntate comunitare pentru
promovarea i meninerea sntii, abordnd n mod holistic sntatea cu determinanii
si, calitatea vieii i comunitatea.
II.<.4. Me*!&e &e e&%$aie /" .#!!-a#ea )'"'*'ii
1. Me*!&a ,!$%l%iH/").'iK"*'#ii
ncearc s-i descurajeze pe tineri folosind cazuri i statistici nspimnttoare pentru a
ilustra pericolele comportamentului sexual. Aceast metod ncearc s-i influeneze pe
tineri prin spaim i repulsie. Ne ndoim c aceast metod este eficient n influenarea
tinerilor pentru c nu se ia n considerare felul n care tinerii resping mesajele - spunnd de
exemplu "Mie nu mi s-ar putea ntmpla sau "Nu sunt tmpit, tiu ce fac.
Tinerii urmresc cu plcere filmele de groaz, aa c se pare c filmele de groaz,
subiectele ngrozitoare II atrag. i atunci cnd trec prntr-o experien ngrozitoare fr s li
se ntmple nimic din ce le-ai prezis au sentimentul c sunt grozavi (superman) i nimic nu
II atinge ceea ce II va ncuraja s nfrunte riscuri.
2. Me*!&a ,*ii"ifi$'Ha f%#"i0'#ii &e i"f!#aii
Se bazeaz pe ideea c prntr-o mai bun cunoatere a comportamentelor i riscurilor cu
care sunt asociate tinerii vor evita acele comportamente. Studiile au demonstrat c numai
informaiile nu sunt suficiente pentru adoptarea, meninerea sau consolidarea unui
comportament sntos. Este ns foarte important ca educaia s cuprind i informaii
corecte, clare, adecvate. Tinerii au surse de informaii foarte diverse - colegi, ziare, reviste,
filme - dar acestea nu sunt ntotdeauna clare i corecte. De asemenea felul n care
informaia este prezentat este foarte important.
1. Me*!&a afe$*i-'Ha $e"*#'#ii .e .e#)!a"'
Este centrat pe atitudinile, opiniile, valorile i sentimentele unei persoane fa de
sexualitate. Aceast metod face parte n mod curent din modalitile de predare. Dar ca i
n cazul metodelor tiinifice, o singur metod nu este de ajuns pentru a constitui un
program complet de educaie a sexualitii.
4. Me*!&a )i*%ai!"al'
Analizeaz situaii n care tinerii i ncep viaa sexual i situaii n care au un
comportament sexual la risc. Metoda ofer tinerilor soluii pentru a rezista situaiilor n care
se fac presiuni sau exist risc. Aceasta nu este o metod distinct, de sine stttoare, ci mai
degrab o combinaie ntre metoda didactic i cea afectiv cu accent pe formarea
deprinderii de a lua decizii.
<. Me*!&a $e"*#a*' .e $!.!#*ae"*
Se pornete de la ideea c i comportamentul sexual este un lucru despre care se nva.
Tinerii trebuie s in piept presiunilor care se fac asupra lor s aib relaii sexuale prin
cultivarea respectului de sine, autocontrolului i capacitii de a lua decizii. Exist dovezi c
aceast metod a fost eficient n educaia pentru sntate. n consecin, n procesul
educaional trebuie incluse probleme legate de via, sociale i formarea deprinderii de a lua
decizii.
C. Me*!&a $%l*%#al'
Abordeaz mai multe aspecte de ordin social, economic i politic i nu numai al
comportamentului sexual. Poziia unei persoane n sistemul social, de ex. sexul, clasa
social, religia i cultura va influena atitudinea fa de sexualitate. De asemenea metoda se
bazeaz pe probleme internaionale legate de sexualitate, cum ar fi : prostituia, pedofilia,
$ %ulcu, i&iu, %laicu, 'rigitha i ()*an, Adela + ,-rat.t de Sntate /ublic0, %)l. 111, /g. 2 +
Editura 3ni&ersit4ii ,ucian 'laga0 din Sibiu, 2556
Pag. 3;
etc., legislaia i schimbarea (fluctuaia puterii ntre rile n curs de dezvoltare i cele
dezvoltate).
D. Me*!&a i"iali0'#ii #'%l%i .#!&%)
Recunoate c n ciuda educaiei pentru sntate, unii tineri vor continua s rite i este
important ca ei s tie c dac continu s aib un comportament nesntos hazardat se
expun unor pericole pe care trebuie s le cunoasc pentru a le putea face fa, dac se
poate. Aceast metod este controversat pentru c scopul su nu este de a descuraja
tinerii neaprat ceea ce se consider a fi un comportament riscant. Ex. de diminuare a
rului produs: pilula de a doua zi, reducerea numrului de parteneri sexuali, conduita n caz
de BTS.
B. C!+i"aii /"*#e e*!&e
Majoritatea metodelor educaionale include elemente din toate metodele de mai sus (cu
excepia metodei de oc) pentru c toate au valoare recunoscut n educaia pentru
sntate.
II.<.<. Pe#$e.ia e)a3el!# .#i-i"& )'"'*a*ea
A ne gndi la felul n care publicul percepe mesajele despre sntate nainte de
elaborarea acestora poate s contribuie la garantarea faptului c publicul va auzi i va da
curs informaiei pe care dorim s o transmitem. Factorii care afecteaz acceptarea de ctre
public a mesajelor despre sntate includ :
Risc"l .()#$" s0)0#a#( (s#( ") co)c(.# i)#a)gi'il.
Multe persoane nu neleg conceptul de risc relativ, astfel nct deciziile personale pot
s se bazeze pe un raionament greit. De exemplu, publicul tinde s supraestimeze riscul
de accident de automobil sau de avion, riscul de omucidere i alte evenimente care apar
frecvent la rubrica de tiri din mass-media, dar tinde n acelai timp s subestimeze riscul
pe care-l au, mai puin senzaional, dar mult mai obinuit, de a avea o problem de
sntate cum sunt accidentele vasculare cerebrale, diabetul sau o serie de boli ce pot fi
prevenite.
P"'lic"l $0s.")-( la sol"4iil( c(l( &ai "7oa$(.
Capacitatea de a aciona pentru a reduce sau elimina un risc identificat nu numai c
poate s diminue riscul respectiv, dar poate s diminue teama, tgduirea sau nencrederea
care pot s rezulte din informaiile despre sntate. Sunt mai multe anse ca publicul s
rspund la o chemare n sensul unei aciuni dac acea aciune este relativ simpl (de ex.,
recoltarea unei probe de snge pentru msurarea concentraiei colesterolului(, dect dac
"preul aciunii este ridicat, sau dac aciunea este complicat (de ex. abandonarea
fumatului pentru a reduce riscul de cancer). Din acest motiv, atunci cnd abordm o
problem complex este prudent s se recomande o aciune intermediar (telefonezi pentru
a obine informaia, dar eti pregtit s nchizi receptorul).
Oa&()ii vo$ $0s.")s"$i a'sol"#(.
Unele persoane nu neleg noiunea de probabilitate. Ele doresc s capete informaii
concrete pe baza crora s poat lua anumite decizii. n lipsa unor rspunsuri ferme din
partea unui om de tiin, mediile de comunicare trag uneori concluzii incorecte, oferind
publicului informaii greite dar care sun concludent, informaii pe care publicul le gsete
mai uor de acceptat i de tratt. De aceea trebuie ca informaia s fie prezentat cu grij i
claritate, att publicului ct i mediilor de comunicare.
P"'lic"l .oa#( s0 $(ac4io)(<( )(/avo$a'il la #(a&0.
Informaii nspimnttoare, care nu pot fi totdeauna evitate, pot s determine o
tgduire personal, un nivel disproporionat de isterie, anxietate i un sentiment de
neputin iar preocuparea i teama pot fi accentuate de o logic eronat i de o interpretare
greit, fiind amplificate dac nu exist posibilitatea unor aciuni imediate care pot s
reduc riscul.
P"'lic"l s( 'a<(a<0 .( a-(v0$"$il( 7#ii)4i/ic(.
Publicul crede n oamenii de tiin de la care crede c obine informaii fiabile. Astfel,
publicul poate crede n acordul pe care-l dau oamenii de tiin pentru produsele destinate
ngrijirii sntii.
Pag. 3=
P"'lic"l a$( al#( .$io$i#04i.
Noile informaii despre sntate pot s nu constituie una din prioritile unor
persoane. Atunci c Institutul Naional de Cancer a efectuat un studiu de tip focus-group n
Statele Unite, cu lucrtorii de la antierele navale care erau la pensie s-a constatt c
ameninarea pe care o reprezint riscul de a face cancer ca urmare a unei expuneri
ndelungate la asbest plea n comparaie cu infirmitile cotidiene de care erau afectai
fotii muncitori. Invers, adolescenii dintre care muli nu au avut niciodat vre-o boal, nici
nu pot s conceap c sunt susceptibili la boli viitoare. Pentru multe persoane informaiile
intangibile cu privire la sntate nu pot intra n competiie cu probele mai tangibile, cu care
se confrunt cotidian.
I)-ivi<ii )" s( si&# .($so)al s"sc(.#i'ili.
Publicul are o puternic tendin de a subestima riscul personal. Astfel, un studiu a
artat c 54% din respondeni credeau c "o boal grav nu li se poate ntmpla lor,
considernd c riscul lor personal este mai mic dect al publicului general, indiferent care
era aceast realitate.
P"'lic"l a$( co)vi)g($i co)#$a-ic#o$ii.
Pe de alt parte, chiar dac o persoan crede c "nu i se poate ntmpla ceva lui,
personal poate s cread n aceleai timp c "orice poate provoca cancer, i c nu exist
nici un mod de a evita cancerul "atunci cnd i vine timpul, i deci nu este necesar s-i
modifici comportamentul.
P"'lic"l )" s( o$i()#(a<0 5) vii#o$.
Publicul, n special categoriile cu nivel socio-economic sczut, are dificulti n a se
referi la un concept viitor, iar multe mesaje privitoare la riscurile pentru sntate se refer
la viitor. Participanii la grupuri-focus care au fost solicitai s participe la elaborarea unui
plan de promovare a sntii au fost de acord c ar fi necesar o veritabil spaim sau
constatarea c cineva apropiat, rud sau prieten, este afectat de o problem de sntate,
pentru a-i schimba propriul comportament.
P"'lic"l a$( )(voi( s0 .($so)ali<(<( i)/o$&a4iil( )oi.
Informaiile privind noile riscuri sunt adesea descrise n termeni de efecte pe care le
pot avea asupra societii (cum sunt ratele de morbiditate i mortalitate). Individul are
nevoie s traduc aceast informaie n termenii riscului personal i s neleag aceasta.
P"'lic"l )" 5)4(l(g( -i)a&ica 7#ii)4(i 7i )ici #($&()ii #(h)ici.
Terminologia tehnic i cea medical, variabilele implicate n calculul riscului, i faptul
c tiina nu este static, ci se schimb i evolueaz cu timpul, nu sunt bine nelese de
ctre publicul larg. De aceea, indivizilor le lipsesc instrumentele fundamentale necesare
pentru nelegerea i interpretarea informaiilor privitoare la sntatea, care depind de
informaii ce trebuie s fie complet inteligibile.
II.C.PROFILALIA 5PRE9ENIA6
Ernest Winder defineste drept obiectiv principal al profilaxiei: "1 faci populaia s decedeze
ct mai trziu posibil, dar valid".
R. Doll defineste dou obiective:
prelungirea vieii prin creterea longevitii;
scderea incapacitii.
O variant a celor dou obiective enunate mai sus ntlnim n strategia european
privind "Sntatea pentru toi", i anume sunt formulate 3 obiective:
Modificrile sociale nregistrate n ultimul secol n rile dezvoltate (schimbri n
domeniul nutriiei, n dimensiunea familiei, creterea nivelului de educaie, asimilarea de
ctre populaie a unor cunotine tiinifice n domeniul medicinii) i aplicarea unor msuri
preventive n practic au condus la nregistrarea unor succese importante n promovarea
snti prin msuri preventive, succese marcate prin scderea mortalitii la tineri (sub 45
ani), ca de exemplu n Anglia unde ponderea deceselor nregistrate la vrste mai mici de 45
ani a sczut de la 48% la 4-6% sau prin excesul mortalitii la vrste mai mari de 75 ani.
Pag. 3>
n condiiile cunotinelor actuale, sntatea public i poate propune creterea
duratei medii a vieii pn n jurul vrstei de 85 ani prin reducerea deceselor la vrste
cuprinse ntre 55-74 ani.
Reducerea incapacitii, al doilea obiectiv principal al strategiilor preventive, este
important pentru c ea va face s scad povara sarcinilor pe care le are societatea n
condiiile creterii longevitii, deoarece creterea longevitii duce i la creterea diferitelor
grade de incapacitate. Rezult necesitatea dezvoltrii unor servicii noi.
II.C.1. M!&ele &e a+!#&a#e a .#e-e"i#ii +!lil!#
Exista 3 modele posibile de abordare a promovrii sntii i prevenirii bolilor:
1. Modelul bazat pe nelegerea etiologiei bolilor.
2. Modelul epidemiologic.
3. Modelul etapelor vieii.
II.C.1.1. M!&el%l +a0a* .e /"ele(e#ea e*i!l!(iei +!lil!#.
Controlul bolilor bazat pe nelegerea etiologiei bolilor include n factorii etiologici i factorii
de risc.
Mc Keown a grupat bolile n 4 grupe mari:
a. Bolile prenatale care sunt determinate la fecundare. Sunt incluse aici defecte i afeciuni
ale unei singure gene, ce produc aberaii cromozomiale, independente de mediul ambiental
i comportament. Aceste boli nu pot fi n mod practic influenate. Dei numrul entitilor
acestor afeciuni nu este mic, frecvena lor este ns rar, de unde faptul c nu prezint o
preocupare major din punct de vedere al sntii publice.
Eceste boli nu pot fi prevenite ci doar interceptate.
b. Bolile determinate prenatal, dar dup fecundare, de factori ce apar n perioada
intranatal (nidarea oului i primele faze de multiplicare) prin interferarea acestor faze cu
unii factori infecioi, toxici, fizici (rubeola, talidomida, iradiere, fumat, unele droguri despre
care nu se tie prea mult, carena de iod care este tot mai frecvent citat n literatura, etc.).
=nele afeciuni din aceast grup pot fi controlate.
c. Bolile determinate postnatal ca urmare a unor carene sau agresiuni a factorilor de risc
din mediu. Aici se regsesc cele mai multe afeciuni ce domin modelul de morbiditate din
rile n curs de dezvoltare i n rile n care nivelul de dezvoltare socio-economic i cel al
serviciilor de sntate tinde s ajung la modelul rilor dezvoltate: bolile nutriionale -
malnutriia, bolile infecto-parazitare, bolile legate de carene igienice.
Controlul se poate realiza prin msuri cu caracter socio"economic i msuri de
sanitaie 'necesit intervenia statului,.
d. Boli postnatale determinate de defecte de adaptare a organismului, a populaiei la
modelul de via nou, caracteristic rilor dezvoltate, model de via determinat de
tehnologia nou, cerine sociale noi, incapacitatea adaptrii organismului la viteza cu care
societatea absoarbe tehnologii noi. Apar modificri de comportament i bolile legate de stilul
de via.
n modelul actual al morbiditii din ara noastr se ntlnesc toate cele 4 grupe de boli.
II.C.1.2. M!&el%l e.i&ei!l!(i$
a. Modelul tradiional este modelul epidemiologic al bolilor transmisibile (agent cauzal-
efect).
-surile de intervenie se vor adresa fie receptorului prin creterea rezistenei
specifice iHsau nespecifice, fie vectorului, prin ntreruperea cilor de transmitere.
Acest model este valabil pentru un numr limitat de boli.
b. Modelul valabil pentru cea mai mare parte a bolilor care domin tabloul morbiditii
actuale este modelul epidemiologic multifactorial. Aceast abordare are n vedere frecventa
bolilor i factorii care condiioneaz fiecare clas de boli (factori biologici, de mediu, stil de
via, servicii de sntate).
Pag. 39
-surile de intervenie vor fi luate n funcie de aceti factori. 1e poate admite
ipoteza unor aciuni orientate asupra mai multor factori de risc comuni mai
multor boli.
II.C.1.1. M!&el%l e*a.el!# -ieii
Este modelul la care se face tot mai mult apel, fiind adaptat problematicii actuale a
strii de sntate i nu celei tradiionale. Ideea de la care s-a pornit a fost urmtoarea:
elementele nefavorabile apar aleator, dar cu o probabilitate diferit n diferitele momente
ale vieii, n funcie de condiiile biologice, ocupaionale, medicale, etc.
Eceast abordare permite elaborarea unor pac%ete de servicii preventive
specifice diferitelor grupe de vrst.
II.C.2. S*#a*e(ii .#e-e"*i-e
Principalele strategii preventive n sntatea public sunt:
a. strategii bazate pe grupele la risc
b. strategii bazate pe nivele de prevenire
c. strategii orientate pe grupe de vrst
d. strategii bazate pe decesele evitabile
e. strategii bazate pe controlul factorilor de risc comuni mai multor boli
1. S*#a*e(ia +a0a*' .e &ee#)%l i"&i-i&%al n care aciunile se adreseaz individului cu
boala s. Aceast strategie aparine exclusiv sectorului clinic. Este strategia n care, n
fiecare moment, n mintea medicului apare ideea riscului relativ ca expresie a forei
asociaiei epidemiologice.
&ste o strategie important pentru practica medical individual.
2. S*#a*e(ia .!.%lai!"al', care se bazeaz pe populaie, n care intereseaz nu boala
individului, ci incidena bolii n populaie. Cauzele bolii sunt diferite de cauzele incidenei.
Factorii genetici pot explica susceptibilitatea individului fa de boal, dar nu explic
frecvena bolii. Factorii genetici explic deci heterogenitatea intraindividual, nu pe cea
interindividual. Frecvena bolii este explicat prin factori ambientali.
1trategia populaional intereseaz medicul colectivitii 'de sntate public,.
Ea poate fi imaginat sub 2 forme:
2.a. S*#a*e(ia #i)$%l%i /"al*; bazat pe populaia la risc nalt.
Pentru a fi neleas sunt necesare conceptele epidemiologiei.
Prima operaie n cadrul acestei strategii este identificarea persoanelor la risc nalt,
deoarece "filozofia" strategiei este: cel la risc nalt este cel mai susceptibil s fac boala; de
unde i nevoia de msuri adecvate de prevenire i combatere a bolii sau decesului.
Prin persoane la risc nalt se neleg persoanele care vor face cu o probabilitate mai mare
boala. Deci aceast strategie trece prin screeningul populaiei, pentru a fi reinute
persoanele la risc nalt. Identificarea acestor persoane se poate realiza i fr screening
cnd, cunoscndu-se factorii de risc, se pot identifica succeptibilii fr a mai fi examinai
(ex.:sugarii, muncitorii care lucreaz n medii cu noxe, etc.).
Avantaje:
intervenia serviciilor de sntate este adecvat intereselor individului, cci cel cu
factori de risc este mai interesat s adopte msuri preventive; modelul este apropiat
raionamentului clinic;
motivaia individului de a participa este mai mare; la fel i cea a medicului;
raportul cost/eficacitate este favorabil, cci investiia se limiteaz la persoanele la
risc nalt;
raportul beneficiu/risc este favorabil pentru c sunt supui eventual "efectelor
secundare" numai cei susceptibili, nu i ceilali.
Limite:
dificultile i costurile screeningului, cnd este necesara efectuarea lui;
Pag. %0
efectele vor fi paleative i temporare, durata lor fiind egal cu durata interveniei
exercitate asupra grupului la risc nalt. Deci este protejat doar grupul identificat iniial,
persoanele noi la risc nalt care vor apare pe parcurs fiind ignorate;
efectele pozitive ale unei asemenea intervenii sunt limitate la cei care fac obiectul
interveniei i nu la toat populaia;
limite de ordin comportamental, psihologic, deoarece se face o segregare etic,
protejnd numai o parte a populaiei;
ntr-o populaie dat numrul indivizilor la risc nalt este mic (de aici avantajul
economic), n timp ce persoanele la risc mic sau moderat, care sunt cele mai
numeroase, rmn neprotejate.
2.+. S*#a*e(ia e$!l!(i$' (care se adreseaz ntregului grup populaional)
Aceast strategie ncearc s modifice cauzele care produc incidena, adic s
determine scderea incidenei prin scderea nivelului mediu al factorilor de risc n populaia
general, deci s modifice distribuia factorilor de risc n populaie.
Avantaje:
abordarea nu mai este paleativ, ea adresndu-se distribuiei factorului de risc n
populaie;
potenial mare;
este o strategie adecvat din punct de vedere comportamental, psihologic,
deoarece nu face nici o discriminare;
beneficiile la nivelul populaiei sunt foarte mari.
Limite:
prezint avantaje mici pentru cei la risc nalt;
motivaia este insuficient pentru individ i medic;
presupune un alt mod de abordare a serviciilor de sntate, neobinuit;
raportul beneficiu/risc nu mai este aa de mare ca la strategia riscului nalt. Este
vorba de "paradoxul prevenirii", msurile preventive care aduc mari beneficii pentru
populaia general, dar beneficii mici pentru indivizii la risc nalt.
Conduita optim ar fi reprezentat de combinarea celor > strategii pentru c
strategia riscului nalt i strategia ecologic nu sunt competitive ci
complementare.
II.C.1. Ni-ele &e i"*e#-e"ie
Intervenia la nivelul populaiei generale se poate realiza la 4 nivele:
profilaxie primordial
profilaxie primar;
profilaxie secundar;
profilaxie teriar.
N.>,242 68;-.21J.,. F157;8. 3, 8.95 S718,1 3, 9:/:717, O=.,57.>, M:948. 96,5.-.5,
P8;-.21J., 68.@;83.12: NU P;64210., 9:/:7;19: ,>.718,1 1618.0.,.
-157;8.2;8 3, 8.95
@,/0./,8,1 9:/:7:0..
.@4/;68;-.21J.,K
95H.@=18,1
5;@6;871@,/7,2;8 /,-1>;81=.2,
9:/:7:0..K
-24;8.B18,1 16,.K
.C.,/:.
P8;-.21J., 68.@18: DA P;64210., 9:/:7;19: ,>.718,1 1618.0.,. =;2.. 21
/.>,242 ./3.>.3424.K
95:3,8,1 ./5.3,/0,. =;2..
21 /.>,242 6;64210.,. 68./
95H.@=18,1 -157;8.2;8 3, 8.95 ?/
6;64210.,.
5H.@.;68;-.21J.1 T#CK
.3,/7.-.518,1 51B48.2;8 21
8.95 ?/127K
47.2.B18,1 4/;8 78171@,/7,
%3, ,J. 78171@,/7, H;8@;/12,&
@:948. 3, 91/.710., 68.>./3
@,3.42 %1,842( 161( 9;242&(
12.@,/710.1( 9-,81 ;54610.;/12:.
P8;-.21J., 9,54/318: DA #;2. 1547, 3,6.9718,1 68,5;5, 1
=;2.. 6,/784 1 ,>.71 5;/9,5./0,2,
=;2.. %34817:( ./51615.717,( ,75.&K
9: 5;/78;2,B, ,>;240.1
=;2..( 9: 68,>./: 5;/9,5./0,2,(
95H.@=L/3 548942 /,-1>;81=.2 12
3,6.9718,1 68,5;5, 1 =;2..
%3,5. 9, 138,9,1B: ,<,5424.
@:948.2;8 68;-.21J.,. 68.@18,&(
6,/784 1 ,>.71 5;/9,5./0,2, =;2..
%34817:( ./51615.717,( ,75.&K
9: 5;/78;2,B, ,>;240.1 =;2..(
Pag. %1
,>;240.,. =;2.. 21 /.>,242
./3.>.3424.
95:3,8,1 68,>12,/0,.
=;2.. 68./ >./3,518, <.
8,345,8,1 34817,. =;2..(
%68,>12,/01 -../3 8,B4271742
68;349424. 3./78, ./5.3,/01 <.
348171 =;2..&
9: 68,>./: 5;/9,5./0,2,( 95H.@=L/3
548942 /,-1>;81=.2 12 ,>;240.,. =;2..
21 /.>,242 ./3.>.3424..
958,,/./C( 3.96,/918.B18,(
5;/78;2 6,8.;3.5
P8;-.21J., 7,80.18: DA #;2. 58;/.5, ,>.718,1 ./51615.7:0..
5;@62,7,
,>.718,1 H1/3.516424.K
971=.2.B18,1 @;8-;E
-4/50.;/12: 51 48@18, 1 162.5:8..
@:948.2;8 7,816,47.5,K
8,546,818,1 @,3.512:(
68;-,9.;/12:( 9;5.12:K
19.C4818,1 512.7:0.. >.,0..
3,B>;2718,1 4/;8 157.>.7:0.
54 518157,8 9;5.12
9490./,8,1 6,89;1/,.
=;2/1>, 6,/784 1 9, 131671 21
3.-.5427:0.2, C,/,817, 3, H1/3.516
914 ./-.8@.717,
Astzi ns se recurge la combinarea )*#a*e(iil!# la #i)$ /"al* $% )*#a*e(iile
(l!+ale. De asemenea, se pune tot mai mult accent pe ")*#a*e(iaM &e$e)el!# e-i*a+ile.
D. D. Rutstein mpreun cu un grup de specialiti (SUA) au ntocmit o list cu evenimentele
santinel care semnalizeaz carene n activitatea serviciilor de sntate.
II.C.4. C!")e$i"ele a$i%"ii %"!# fa$*!#i &e #i)$ ,i ')%#ile &e .#e-e"i#e
A. Factori ecologici
1) Aerul:
Scderea concentraiei de oxigen determin hipoxie, tulburri motorii i senzoriale,
convulsii, moarte
Msuri de prevenire: - aerisirea ncperilor
Prezena CO n aerul inspirat determin hipoxie, cefalee, dispnee, crize anginoase,
pierderea cunotinei, moarte
Msuri de prevenire: - verificarea instalaiilor de nclzire
2) Umiditatea :
Crescut determin scderea evaporrii apei din piele
Crescut asociat cu creterea temperaturii determin senzaie de disconfort i chiar
oc termic
Msuri de prevenire: - folosirea instalaiilor de condiionare a aerului
3) Temperatura
Crescut determin insolaie, arsuri
Msuri de prevenire: - evitarea expunerii prelungite la soare
Sczut determin hipotermie, degerturi
Msuri de prevenire: - nclzirea optim a locuinelor
4) Luminozitate
Diminuat poate fi un factor de risc pentru cderi, mai ales la persoanele vrstnice
Msuri de prevenire: - asigurarea iluminatului public, al locuinelor
5) Zgomotul
Creterea intensitii i a timpului de aciune poate determina tulburri ale auzului,
insomnie, HTA
Msuri de prevenire: - de ordin urbanistic i educativ
6) Alimentaia
Reducerea proteinelor, lipidelor i glucidelor poate duce la avitaminoze, hipoproteinemiii
Contaminare cu germeni patologici sau poluat chimic poate duce la intoxicaii acute
sau cronice, boli infecioase sau tulburri gastrointestinale
Msuri de prevenire:
pstrarea alimentelor n condiii igienice, n frigidere, congelatoare
splarea fructelor, zarzavaturilor
verificarea calitii alimentelor
prelucrarea igienic a alimentelor
Pag. %2
7) Apa
Lipsa de iod din ap determin gua endemic
Lipsa de fluor determin carii dentare
Contaminare cu germeni microbieni determin epidemii hidrice sau intoxicaii acute i
cronice
Msuri de prevenire: - asigurarea condiiilor de potabilitate a apei, fierberea apei
8) Locuina
Praf, igrasie poate duce la manifestri alergice, boli reumatismale
Improvizaii n instalaii poate duce la electrocutare, arsuri
Suprafa redus poate determina lipsa de confort social
Msuri de prevenire: - asigurarea condiiilor igienice i de confort din construcia
locuinei
B. Factori biologici
Contaminarea cu bacterii, virusuri, parazii, fungi duce la boli infecto-contagioase sau
parazitare cu poart de intrare respiratorie, digestiv, cutanat
Msuri de prevenire:
ndeprtarea reziduurilor
dezinfecie, dezinsecie, deratizare
ventilaie, curenie
sterilizare
II.D.MENINEREA SNTII 5PROTE>AREA SNTII6
II.D.1. M!&el%l /"$#e&e#ii /" )'"'*a*e 5HBM6
Varietatea teoriilor practice pot fi utilizate n comunitate i n aezrile umane. Modelul
ncrederii n sntate
4
este o teorie dezvoltat parial i este inclus n paradigma pentru
ngrijirile de sntate comunitare datorit naltului su potenial de a oferi un ghid eficient
pentru mbuntirea strategiilor de promovare i meninere a sntii. HBM deriv dntr-o
teorie psihosocial a lurii deciziei atribuit lui Lewin.
Lewin i asociaii si au emis o ipotez conform creia comportamentul uman depinde de
dou variabile:
1. Importana atribuit de un individ obinerii unui anumit rezultat.
2. Estimarea individului asupra probabilitii ca, prin aciunea s, s obin acel
rezultat.
Hochbaum, Leventhal, Kegeles i Rosenstock formuleaz HBM ca fiind o metod de a
contribui la extinderea comportamentului sntos preventiv. HBM "analizeaz motivaia
individului de a aciona pentru a atinge elul propus referitor la dobndirea unui
comportament sanogen. Modelul precizeaz faptul c "motivaia este o condiie necesar
pentru aciune i c motivaiile selective determin percepiile particulare ale mediului.
+
Cercetri considerabile au fost ntreprinse n legtur cu utilitatea HBM n explicarea
comportamentului omului sntos, a omului nesntos, i a celui care simuleaz boala.
Comportamentul n sntate , dup cum a fost definit de ctre Kasl i Cobb este
"orice activitate ntreprins de o persoan ce se consider sntoas n scopul
prevenirii bolii sau descoperirii unei eventuale mbolnviri n stadiul incipient.
Comportamentul n caz de mbolnvire este "orice activitate a unei persoane care se
simte bolnav n scopul definirii stadiului n care se afl sntatea s i descoperirii
remediului pentru afeciunea respectiv.
Comportamentul n situaia de simulare a bolii este "activitatea ndeplinit de cei
care se consider ei nii bolnavi n scopul nsntoirii.
B
"7ealth 'elie&e M)del
6 )is A. Maiman and Marshall 7. 'ec8er - 9-he 7ealth 'elie&e M)del: ;rigins and ()rrelates
<n Ps=ch)l)gical -he)r=0 - <n Marshall 7. 'ec8er >ed.?, -he 7ealth 'elie&e M)del and
Pers)nal 7ealth 'eha&i)r, (harles '. Slac8, 1nc., -h)r)@are, A.B., 1!C$, /.!, /. 21, /. 22
C tanislav #$ %asl and idne& Cobb ' ()ealt* +e*avior, Illness +e*avior and ic-'Role
+e*avior. ' "rc*ives of Enviromental )ealt*, /01023, 4ebruar& /533
Pag. %3
HBM d o perspectiv util i are un nalt potenial educaional pentru asistenii
medicali comunitari pentru c sunt implicai n extinderea comportamentelor sanogene n
comunitile pe care le deservesc. Aplicarea n practic a acestui model ajut asistentul
medical prin informaiile privind comportamentele umane diferite i servete la
determinarea tipului de strategie ce trebuie aplicat n fiecare caz n parte pentru a
influena pozitiv aceste comportamente.
Pag. %%
III. RELIGIA 2I =NGRI>IREA SNTII
Spiritualitatea i religia sunt lucruri diferite, chiar dac unii folosesc cuvintele cu sens
interschimbabil. SPlRITUALITATEA este o credin n puteri superioare, fore creatoare,
fiine divine sau surse infinite de energie. De exemplu, o persoan poate s cread n
"Dumnezeu", n "Alah" sau ntr-o "putere supranatural". Dimensiunea spiritual ncearc s
fie n armonie cu universul i lupta pentru rspunsuri despre infinit. O RELIGIE este un
sistem organizat de nchinare. Religia are concepte centrale, ritualuri i practici obinuite
privitoare la natere, moarte, cstorie i salvare. CREDIN]A este o trstur universal a
vieii. A avea credin nseamn a crede n sau a se angaja fa de ceva sau cineva. ntr-un
sens general, religia sau credinele sunt o ncercare a individului de a-i nelege locul n
univers, a nelege cum se vede acea persoan pe sine n relaie cu ntregul mediu
nconjurtor.
III.1. RELIGIA 2I BOALA
Credinele religioase sunt importante pentru muli oameni. Ele pot influena stilul de via,
atitudinile, simmintele despre boal i moarte. Unele religii organizate specific practici
privitoare la diet, controlul naterilor i terapiile medicale adecvate. Unele grupuri
religioase condamn tiina modern din cauza "nvturilor false" aa cum este cea a
evoluionismului. Altele susin terapia medical n general dar obiecteaz mpotriva unor
practici specifice, de exemplu: Biserica Adventist de Ziua a 7-a ndeamn membrii si s
evite, pe ct posibil, orice medicament n afar de cazurile de mbolnvire serioas.
Credinele presupun a oferi mare ajutor n timpul unei boli ct i n via n general.
Convingerile religioase pot ajuta pe unii oameni s accepte boala, i credinele pot explica
bolile pentru alii. Unii pacieni pot privi bolile ca pe un test al credinei, afirmnd, de
exemplu: "dac voi avea suficient credin voi trece cu bine prin aceasta". Vzute din
aceasta perspectiv, de obicei, bolile sunt uor de acceptat att de ctre pacient ct i de
ctre persoanele care-l susin i ele nu prezint o ameninare la adresa conceptelor sale
religioase.
Ali oameni pot privi bolile ca pe o pedeaps i s gndeasc: "Ce am fcut de mi se
ntampl aceasta ?" Aceti oameni asociaz suferina cu comportarea imoral i cred c
boala este o pedeaps pentru pcatele din trecut. Ei ar putea s cread c, prin rugciuni,
fgduine, i poate prin penitene, cauza suferinei va disprea. Astfel de oameni cred c
specialitii trateaz doar simptomele suferinei i c ei se vor face bine dac vor fi iertai.
Dac un astfel de individ nu se face bine, atunci persoanele care-l susin fie, vor accepta
"pedeapsa", fie o vor aprecia ca incorect.
De obicei, credinele ajut pe oameni s accepte boala i s fac planuri cu privire la viitor.
Religia poate ajuta persoana s se pregteasc de moarte i s o ntreasc n timpul vieii.
Religia poate asigura pentru pacient:
1. O nelegere a vieii i a morii;
2. O surs de putere, senintate i credin n timp de criz;
3. Un simmnt de siguran;
4. O reea tangibil de susinere social.
Unele credine sunt n conflict cu practica medical acceptat. Cnd credina unei persoane
o determin s resping anumite tratamente medicale, viaa poate fi ameninat. De
exemplu, muli martori ai lui Iehova practicani, nu vor accepta transfuzia de snge din
cauza doctrinei religioase.
CEI ,Al ,U@I PACIENI AU NEAOIE DE AITEN PIRITUA@
Orice pacient, sau persoan care-l susine poate dori asisten spiritual. Urmtoarele
persoane sunt adesea doritoare de astfel de asisten:
1. Pacienii care par singuri i primesc puini vizitatori;
2. Pacienii care manifesta fric i anxietate;
3. Pacienii ale cror suferine sunt legate de emoiile sau atitudinile religioase;
4. Pacienii care se afl n faa unei operaii chirurgicale;
5. Pacienii care trebuie s-i schimbe stilul de via;
6. Pacienii care sunt preocupai de relaia dintre religia lor i sntate;
7. Pacienii care nu pot beneficia de vizita preotului/pastorului lor sau care n condiii
Pag. %*
normale nu primesc asistena pastoral;
8. Pacienii a cror boal are implicaii sociale;
9. Pacienii care sunt pe moarte.
Dar, asistenta medical nu trebuie s-i limiteze asistena spiritual numai la aceti
pacieni. Pacienii care sunt pe patul morii, poate c au acceptat ideea morii, dar nu n
mod necesar au acceptat-o i familia i persoanele care-i susin. Adeseori, rudele sunt
recunosctoare pentru susinerea spiritual din partea asistentei sau/i a
preotului/pastorului. A acorda asisten social rudelor nseamn a asista n mod direct
chiar pacientul.
TUDIEREA PACIENTU@UI
O nevoie spiritual este nevoia unei persoane de a-i rnenine, dezvolta i reface credina i
a-i ndeplini obligaiile religioase. Adeseori, asistenta medical este cea care identific o
nevoie de asisten spiritual i d ocazia pacientului s-i exprime dorina de a fi ajutat n
acest sens. Alteori, pacientul solicit direct s fie vizitat de ctre capelanul spitalului sau de
ctre propriul su duhovnic. Alii doresc s discute propriile lor preocupri cu asistenta
medical i ntreab despre credina acesteia pentru a arta c el caut pe cineva care s-l
asculte. Ali oameni se jeneaz s cear consiliere spiritual dar pot face aluzie la
preocuparea lor facnd declaraii ca: "M ntreb ce mi se va ntmpla cu adevrat cnd voi
muri ?", sau "Mergi la vreo biseric ?". Asistenta medical poate, de asemeni, obine date
despre frmntrile pacientului observnd dac citete o carte de rugciuni sau Biblia, dac
folosete medalioane religioase, cruciulie sau alte simboluri.
n spitale, formularele de rapoarte medicale i rapoartele prezentate de ctre asistente, de
obicei, menioneaz i religia pacientului. Asistenta medical, de asemeni, poate ntreba
pacientul dac urmeaz o anumit practic religioas i dac ar dori s fie vizitat de catre
un anumit cleric. Este important s fie ntrebat pacientul nainte de a se face aranjamentele
pentru asisten. Unii oameni pot mrturisi c nu au credin religioas dar pot accepta ca
asistenta medical s le aranjeze o vizit a capelanului spitalului. Asistenta medical
trebuie s respecte voina pacientului i s nu fac judeci de valoare apreciind c este
corect sau greit, bine sau ru.
Is#o$ic"l
Asistenta medical nu trebuie s presupun niciodat c pacientul urmeaz toate practicile
religiei declarate. Ea trebuie s obin date privitoare la credina i preceptele religioase ale
pacientului.
n obinerea informaiilor necesare privitoare la aspectele spirituale ale unui pacient,
trebuiesc avute n vedere patru domenii:
a) prerile persoanei despre Dumnezeu sau dumnezeire;
b) sursa de speran i putere a persoanei;
c) semnificaia practicilor i ritualurilor religioase pentru persoana n cauz;
d) legtura pe care o face persoana n discuie ntre credina i preceptele sale religioase pe
de o parte i starea sntii sale pe de alt parte. Nu trebuie s uitm c fiecare persoan
are dreptul s aib propriile sale valori i credine i oamenii au dreptul s nu discute sau s
nu-i fac cunoscute preceptele sau credina fa de alii.
Atunci cnd o asistent medical a stabilit o relaie cu pacientul sau cu persoanele care-l
susin i simte c este potrivit s discute probleme spirituale urmtoarele ntrebri pot fi
sugestive:
1. Exist unele practici religioase care sunt deosebit de importante pentru tine ? Dac da, ai
putea, te rog, s-mi vorbeti despre ele ?
2. Crezi c vei ntmpina aici unele dificulti cu privire la practicile tale religioase ?
3. Simi folositoare credina ta ? Cum te ajut acum ?
4. Cum te-ar putea ajuta s-i pzeti credina ? De exemplu, i-ar place s-i citesc n
cartea ta de rugciuni ?
5. Doreti s fii vizitat de ctre duhovnic sau de ctre capelanului spitalului ? 6. Ce sperane
i resurse de putere ai n aceast situaie ?
Eval"a$(a cli)icii
Durerile spirituale pot fi puse n eviden de:
Afe$i%"i ,i a*i*%&i"i: Pare pacientul insingurat, depresiv, mnios, anxios, agitat, apatic
Pag. %;
sau preocupat ?
C!.!#*ae"*: Se pare c pacientul se roag nainte de mas sau n alte mprejurri?
Citete literatura religioas? Se plnge frecvent? E linitit n timpul nopii? Face glume
nepotrivite? Are somn zbuciumat? i exprim mnia fa de reprezentanii religioi sau
fa de divinitate?
9!$a+%la#%l )a% .#efe#i"ele -e#+ale: Vorbete despre Dumnezeu, rugciune,
credin, biseric, sau despre subiecte religioase? ntreab despre vizitele clerului la
spital? i exprim teama de boala s, de moarte, e preocupat cu privire la semnificaia
vieii, la conflicte interioare care pot fi provocate de preceptele religioase? Este preocupat
de relaia cu divinitatea, pune ntrebri legate de semnificaia existenei, suferinei ori a
implicaiilor etice sau morale ale terapiei?
Relaiile i"*e#.e#)!"ale: Cine-l viziteaz? Cum rspunde pacientul vizitatorilor? l
viziteaz vreo fa bisericeasc? Cum relaioneaz cu ali pacieni i cu asistenta
medical n mod personal?
Me&i%l: Are pacientul Biblie, carte de rugciuni, literatur devoional, obiecte
religioase?
DIABNOTICAREA REA@IZAT DE CTRE AITENT
Exemple de diagnosticare din partea asistentei medicale pentru pacienii care prezint
suferine spirituale
Tulburri spirituale legate de incapacitatea de a participa la slujbele religioase;
Tulburri spirituale legate de conflictul dintre doctrinele religioase i terapia
recomandat;
Tulburri spirituale legate de decesul partenerului.
EAA@UARE
Exemple de criterii pentru evaluarea suferinelor spirituale ale pacienilor
-Exprim armonia cu preceptele spirituale;
-Continu practicile spirituale adecvate strii de sntate;
-Manifest scderea simmntului de vinovie;
-Acceptare a deciziilor morale;
-Manifest gndire pozitiv cu privire la situaia prezent i cu privire la existena s.
DE REINUT
Nevoile spirituale ale pacienilor i ale persoanelor care-i susin, adeseori, vin n centrul
ateniei n timpul bolii.
Asistenta medical trebuie s respecte dreptul oamenilor de a-i pzi preceptele spirituale i
de a le face sau a nu le face cunoscute altora.
Conceptele i practicile spirituale sunt deosebit de personale.
Credinele religioase pot influena stilul de via, atitudinile i simmintele cu privire la
boal i moarte.
Conceptele religioase adeseori II ajut pe oameni s accepte boala i s-i planifice viitorul.
Cnd o asistent medical alctuiete istoricul unei boli, adeseori, poate obine informaii
despre prerea pacientului cu privire la Dumnezeu sau divinitate, despre sursa de speran
i putere a pacientului, despre semnificaia ritualurilor i practicilor religioase i despre
relaia, pe care o percepe pacientul, c ar exista ntre sntatea s i credina s
(preceptele sale religioase).
Suferina spiritual poate fi reflectat ntr-o serie de atitudini, inclusiv depresie, anxietate i
exprimarea fricii de moarte.
Asistenta medical trebuie s fie contient de propriiie sale convingeri pentru a se simi
confortabil n asistena pe care o acord altora.
Asistenta medical trebuie s intervin direct n ajutorul pacienilor, persoanelor care-i
susin i clerului pentru a veni n ntmpinarea nevoilor spirituale.
Pag. %=
DREPTURI@E RE@IBIOAE CN PROCEU@ DE CNBRIDIRE A NTII
n procesul de ngrijire a sntii pacientului, cadrele medicale sunt datoare s in cont de
standardele medicale, dar acestea sunt uneori consolidate i alteori limitate de standardele
recunoscute n domeniul drepturilor fundamentale ale omului. Iar dintre drepturile
fundamentale ale omului, drepturile religioase i gsesc un loc special n etica profesional
de ngrijire a sntii.
Recunoscndu-se rolul pe care-l joac credina i religia n viaa omului, precum i
diversitatea comportamentelor umane datorate diversitii religioase, legislaia privitoare la
drepturile i libertaile religioase a cunoscut o dezvoltare impresionant n ultimii cincizeci
de ani.
Avnd n vedere c, n procesul de ngrijire a sntii, cadrele medicale sunt confruntate cu
situatii nebnuite, apreciem c este important s facem o trecere n revist a articolelor din
legislaia privitoare la libertatea religioas, care vizeaz acest domeniu de activitate. Cu
siguran c, n timpul acordat, nu este posibil s intrm n detalii sau s facem comentarii,
dar o menionare succint a acestor articole sper s fie folositoare.
D#e.*%l la li+e#*a*e ,i &#e.*%l la e(ali*a*e
Toate fiinele umane se nasc libere, au dreptul la libertate, sunt egale n faa legii i n
demnitate, i au dreptul la protecie egal n faa legii fr deosebire de religie sau
convingere.
Li+e#*a*e #eli(i!a)' ,i &e (K"&i#e
Orice persoan are dreptul la libertatea gndirii, a contiinei i a religiei, libertate care
implic, printre altele, libertatea de a-i manifesta religia sau convingerile, libertatea de a
practica un cult, de a urma preceptele religiei sau convingerii sale cu privire la diet, la
standarde morale i la ziua de repaus i de a celebra srbtorile i ceremoniile religioase,
precum i dreptul de a-i exprima opiniile.
D#e.*%l la -ia'
Orice fiin uman are dreptul la via i la securitate.
D#e.*%l la /"(#i3i#e e&i$al'
Orice persoan are dreptul la un nivel corespunztor al asigurrii sntii i la ngrijire
medical. n acordarea ngrijirii medicale, se va evita aplicarea de tratamente sau de
metode care ar putea fi apreciate ca fiind inumane sau degradante. Un tratament sau o
asisten medical defectuoas, care ar putea conduce la pierderea vieii, poate fi un
atentat la dreptul la via care este inerent persoanei umane.
n acordarea asistenei medicale i n aplicarea terapiilor medicale se va urmri ca pacientul
s nu fie supus vreunei constrngeri care poate aduce atingere libertii sale de a avea o
religie sau o convingere ale crei precepte dorete s le pzeasc. Este interzis ca o
persoan s fie supus unor experiene medicale sau tiinifice fr consimmntul
acesteia.
D#e.*%l la .#!*e$ie
Toi oamenii, fr deosebire de convingeri sau credin religioas, au dreptul la protecie
egal mpotriva oricrei discriminri i mpotriva oricrei incitri la discriminare.
D#e.*%l la i"*ii*a*e )a% -ia' .#i-a*'
Nimeni nu va fi supus unor imixtiuni arbitrare n viaa s particular (familie, domiciliu,
coresponden, atingerea onoarei sau reputaiei etc). Orice persoan are dreptul la
protecia legii mpotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri.
D#e.*%#ile $!.il%l%i
Toate drepturile amintite mai sus sunt garantate prin lege i pentru copil. n plus, legislaia
recunoate dreptul prinilor sau al tutorilor legali de a-i orienta copiii n exercitarea
drepturilor lor.
Pag. %>
Re).!")a+ili*a*ea $a&#el!# e&i$a*e &e a #e).e$*a &#e.*%#ile #eli(i!a)e /" .#!$e)%l
&e /"(#i3i#e a )'"'*'ii
Persoanele care sunt supuse unor discriminri din motive religioase i nu beneficiaz de
asisten medical adecvat sau ale cror drepturi religioase au fost atinse n timpul
acordrii asistenei medicale, dispun de posibilitatea de a depune plngeri, chiar i atunci
cnd nclcarea a fost comis de persoane care acioneaz n exerciiul funciunii.
n astfel de situaii, nu numai c asistenta medical care a nclcat drepturile religioase este
pasibil de pedeaps dar, dac se constat c patronul acesteia nu a luat msurile
necesare, atunci cnd a primit o astfel de sesizare, i acesta poate fi considerat vinovat. n
cazul n care patronul este statuI, imaginai-v c un proces pe motive de intoleran
religioas poate s atrag asupra statului acuzaia c duce o politic de discriminare pe
motive religioase. ntr-o astfel de situaie, instanei judectoreti II va fi foarte greu s
apere statul, iar dac o va face, atunci instanele internaionale l pot condamna, fapt care
ar atrage dup sine nu doar deteriorarea imaginii publice a statului, situaie care nu este
dorit de nimeni, dar i serioase penalizri materiale. Imaginai-v la ce povar s-ar angaja
n cazul c, din neatenie sau cu intenie, o asistent medical ar putea fi acuzat de
discriminare sau intoleran bazat pe religie n acordarea ngrijirii medicale.
Defi"i#ea &i)$#ii"'#ii #eli(i!a)e
Discriminarea religioas nseamn orice distincie, excludere, limitare sau preferin
ntemeiat pe religie.
1 Declaraia Universal a Drepturilor Omului, art.1
2 Idem, art 3
3 Idem, art.7
4 Idem, art. 18
Pactul Internaional cu privire la Drepturile Politice i Civile, art. 18, par.1
5 Declaraia Universal a Drepturilor Omului, art. 18
Declaraia privind eliminarea tuturor formelor de intoleran i de discriminare din motive
de religie sau de convingere, art.6
6. Declaraia Universal a Drepturilor Omului, art. 19
7 Idem, art.3
Pactul Internaional cu privire la Drepturile Politice i Civile, art.6, par.l
8 Declaraia Universal a Drepturilor Omului, art. 25
Pactul Internaional cu privire la drepturile civile, economice, sociale i culturale, art.12
9 Pactul Internaional cu privire la Drepturile Politice i Civile, art. 7
10 Idem, art. 6, par.l
11 ldem, art18, par.2 i art.19, par.l
12 Idem, art.7
13 Declaraia Universal a Drepturilor Omului, art. 7
14 Idem, art. 12
Pactul Internaional cu privire la Drepturile Politice i Civile, art.17
15 Convenia cu privire la drepturile copilului, art. 2, par.2; art.4, par.l i 3; art 16; art24
16 Pactul Internaional cu privire la Drepturile Politice i Civile, art. 2 par.3
17 Convenia privind lupta mpotriva discriminrii n domeniul nvmntului art.1.
III.2. ASISTENA MEDICAL =N DI9ERSE RELIGII
Satisfacerea nevoilor spirituale ale pacienilor i persoanelor care-i nsoesc pe acetia face
parte din atribuiile asistentelor medicale precum i ale capelanilor i ale altor clerici.
Termenul de clerici se refer la preoi, rabini, pastori, prezbiteri, diaconi i ali consilieri
spirituali. Unele grupuri religioase, cum ar fi Biserica Sfinilor din Zilele de pe Urm
(Mormonii) sau Scientologii, nu au un cler hirotonisit i, de obicei, acetia dispun de
persoane a cror rol este de a se ngriji de bolnavi, aceste persoane trebuind s fie
recunoscute de asistentele medicale ca avnd atribuii similare. n Scientologie, rolul de a
se ocupa de bolnavi revine unui medic.
Dei asistentele nu pot cunoate practicile tuturor grupurilor religioase este important ca ele
s fie familiarizate cu grupurile religioase importante ale comunitii. Reprezentanii religioi
de obicei ofer cu plcere asistentelor medicale informaii necesare ngrijirii pacienilor. Alte
surse pot furniza mai multe detalii i informaii care nu sunt incluse n acest rezumat.
Pag. %9
Religiile importante din Romnia sunt: ortodoxia, catolicismul, protestantismul i iudaismul.
Exist multe confesiuni protestante, cum ar fi reformai, luterani, penticostali, adventiti,
baptiti, etc. Denominaiunile au unele doctrine comune, dar fiecare confesiune are propria
interpretare a Scripturii i practici religioase distincte. Ortodoxia n Romnia cuprinde
Biserica Ortodox Romn, Vicariatul Ortodox Srb, Cultul Armean, Cultul Cretin de Rit
Vechi, Vicariatul Ortodox de Rit Ucrainian. Catolicismul include de asemenea mai multe
grupuri, precum Biserica Romano-Catolic, Biserica Romn Unit cu Roma Greco-Catolic
i Ordinariatul Armean Catolic.
Marile religii, denominaiuni i unele grupuri spirituale sunt enumerate mai jos n ordine
alfabetic. Sunt incluse date despre fiecare grup, far a se ncerca discutarea convingerilor
sau problemelor filozofice profunde.
A&-e"*i,*ii 5Bi)e#i$a C#e,*i"' A&-e"*i)*' &e Gi%a a ,a.*ea6
Smbta este Sabatul sau ziua de repaus religios care este pzit de vineri de la apusul
soarelui pn smbt la apusul soarelui. Smbta este consacrat n special nchinrii
nefiind permise alte lucrri dect n cazuri de for major.
Biserica Adventist acord o mare importan sntii. Pe plan mondial deine o mare
reea de spitale, clinici i dispensare, unele dintre spitalele sale folosind tehnic de vrf,
cum ar fi acceleratorul de protoni pentru tratarea cancerului, tehnologie unic n medicin
pe plan mondial pn la ora actual. Spitalele adventiste au fcut lucrare de pionierat n
operaiile pe cord precum i n alte domenii. Dar punctul forte al adventitilor n domeniul
sntii este promovarea unui stil de via sntos.
Fiecare credincios trebuie s cunoasc i pe ct posibil s practice acest stil de via. Pentru
a-i ajuta membrii dar i pe cei din afara bisericii s-i mbunteasc stilul de via,
Biserica Adventist produce mult literatur de sntate.
n privinta dietei, consumul de alcool, tutun, droguri i stimulente este interzis i o mare
parte dintre membri mbrieaz dieta ovolactovegetarian. Adventitii sunt ncurajai s
evite, pe ct posibil, consumul de medicamente, dar accept transfuziile i vaccinurile ca
necesare.
Ei cred n vindecarea divin, se roag pentru sntate i n cazuri deosebite practic
ungerea cu ulei nsoit de rugciune ca metod de vindecare.
n privina contracepiei, biserica nu are o poziie ferm, fiecare familie putnd s acioneze
conform contiinei lor. Avortul este ngduit numai dac viaa mamei este n pericol sau
dac sarcina este rezultatul unui viol sau al unui incest. Folosirea hipnozei este interzis.
A("!)*i$i)%l ,i a*ei)%l
Agnosticul este o persoan care se ndoiete de existena lui Dumnezeu sau a unei fiine
supreme sau care crede c existena lui Dumnezeu nu a fost dovedit. Ateul neag
existena lui Dumnezeu. Teismul reprezint credina ntr-un Dumnezeu sau mai muli
Dumnezei. Monoteismul este credina n existena unui singur Dumnezeu. Codul etic i
moral al agnosticilor i ateilor nu deriv din convingeri teiste.
A#a*a Sal-'#ii
Armata Salvrii nu impune nici o restricie n ceea ce privete procedurile medicale, inclusiv
transplanturile i autopsiile. Contracepia i sterilizarea sunt acceptabile n cadrul cstoriei.
Avortul la cerere este interzis, ns cel terapeutic este permis.
Ba:aNi
Persoanele care mprtesc credina Baha'i practic rugciunea n cazuri de boal. Potrivit
credinei lor folosirea alcoolului i a medicamentelor este permisa numai cu acordul
doctorului. n scrierile lor se spune c bolnavii trebuie s caute asisten medical
competent.
Ba.*i,*i
Baptitii cred n posibilitatea de vindecare prin "punerea minilor". Dei unii cred n
vindecarea prin credin excluznd tratamentuI medical, majoritatea caut asistena
medical competent. n general, nu exist nici o restricie n privina medicamentelor, a
transfuziei sau vaccinurilor, biopsiilor sau amputrilor, transplanturilor, autopsiilor.
Contraceptia, sterilizarea i avortul (ca tratament sau la comand), constituie opiuni
Pag. *0
personale. Atunci cnd pacienii sufer de boli incurabile prelungirea artificial a vieii nu
este ncurajat. Nu se practic botezul noilor nscui.
Unii baptiti nu beau cafea sau ceai negru, iar multi baptiti nu consum alcool.
Clericii acord asisten bolnavilor i persoanelor care-i nsoesc pe acetia.
B%&i)%l
Doctrina evitrii extremelor este practicat de buditi i este aplicat consumului de droguri,
transfuziei sau vaccinurilor. Budismul nu este de acord cu distrugerea oricrei forme de
via, dar dac pacientul nu mai poate fi recuperat i nu mai poate s progreseze pe calea
spre "iluminare", atunci exist posibilitatea ca eutanasia s fie ngduit. Similar, n anumite
situaii poate fi permis avortul. Buditii aprob att nhumarea ct i incinerarea. Cntarea
specific ultimului ritual este adesea practicat la patul celui decedat. Curenia este foarte
important.
Buditii n general nu au interdicii dietetice, dei membrii unor anumite grupri sunt
vegetarieni strici. Multi buditi nu fumeaz, nu consum alcool i droguri. Buditii au
anumite zile sfinte: 1 ianuarie, 15 februarie, 21 martie, 8 aprilie, 21 mai, 15 iulie, 1 i 23
septembrie i 8 i 31 decembrie. Pacienii ar trebui ntrebai dac sunt de acord s
efectueze teste i tratamente n aceste zile.
E.i)$!.alii 5A"(li$a"ii6
n religia episcopal sau anglican nu exist nici o restricie privind folosirea
medicamentelor, transfuziei sau vaccinurilor; biopsiilor; amputrilor sau transplanturilor
pentru salvarea vieii. Se permite contracepia i sterilizarea, autopsia, avortul terapeutic ca
msur de salvare a vieii, nhumarea sau incinerarea i consiliere genetic. Totui avortul
la comand nu este considerat acceptabil. Anglicanii celebreaz Sfnta mprtanie. Unii
membri ai acestei biserici postesc naintea primirii mprtaniei i se abin de la consumul
de carne vinerea. Biserica promoveaz spovedania. Ritualul ungerii celor bolnavi poate fi
administrat dar nu este obligatoriu.
Hi"&%i)%l
Hinduii prezint multe variaii dietetice. Unii hindui nu consum carnea de viel i vac i
derivatele acestora, unii sunt strict vegetarieni. Alcoolul poate fi consumat n cadrul
reuniunilor sociale occidentale. Majoritatea hinduilor accept metodele medicinei moderne;
cu toate acestea nsmnarea artificial este respins, deoarece sterilitatea reflect voina
Divin. Atunci cnd asistenta medical administreaz medicamente unui hindus ea va evita,
dac este posibil, s ating buzele pacientului.
Hinduii practic ritualuri funerare speciale. Moartea este considerat a fi o renatere.
Preotul toarn ap n gura celui decedat i leag un fir n jurul ncheieturii minii sau gtului
pentru a arta binecuvntarea. Acest fir nu trebuie ndeprtat. Trupul este incinerat, cenua
fiind aruncat n rurile sfinte. Anumite rni, cum ar fi pierderea unui membru, sunt
considerate a fi semne ale unor fapte rele ntr-o via anterioar, dei persoana respectiv
nu este exclus din societate din acest motiv. Hinduii cred c exist o diviziune natural a
oamenilor, astfel c ntre clasele sociale amestecul este redus.
I%&ai)%l
Exist trei grupuri iudaice principale: ortodocii sunt cei mai strici; grupurile conservatoare
i reformatoare sunt mai puin stricte. Legea iudaic oblig evreii s caute asistena
medical competent. Evreii permit folosirea medicamentelor, transfuziilor i vaccinurilor,
biopsiile i amputarile sunt de asemenea permise. Anumii evrei ortodoci sunt de prere c
ntregul corp pe care ni l-a dat Dumnezeu trebuie s se ntoarc n pmnt, ei cernd ca
orice esut ce face parte din corp s fie ngropat. De aceea donarea de organe pentru
transplant nu este acceptat de evreii ortodoci. Asistena medical trebuie s se asigure c
membrele sau organele amputate s fie puse la dispoziia familiei pentru a fi ngropate.
Incinerarea nu este ncurajat. Autopsia poate fi permis de ctre grupuri mai puin stricte
cu condiia s nu fie ndeprtate anumite pri ale corpului. Corpurile, chiar i ale fetuilor,
sunt splate de ctre societatea de pompe funebre i ngropate ct mai curnd dup deces.
Se permite avortul terapeutic dac starea sntii fizice sau psihologice a mamei este
ameninat. Se interzice avortul la cerere. Nu se permite vasectomia.
Evreii ortodoci i cei conservatori se supun legilor dietetice kosher, care interzic carnea de
Pag. *1
porc, stridiile i alte alimente i consumarea produselor lactate i a celor de carne la aceeai
mas. Evreii reformatori nu respect regulile dietetice kosher.
Circumcizia este practicat de evreii ortodoci i cei conservatori n a opta zi a copilului de
parte brbteasc, dei poate fi amnat dac din punct de vedere medical este
contraindicat. Rabinul i brbaii membri ai sinagogii pot fi prezeni, un doctor evreu sau
un mohel (persoan care aplic circumcizia n cadrul unui ritual i care cunoate legea
iudaic i tehnicile medicale de igien) aplic circumcizia. n general pentru ceremonie sunt
necesare pregtiri speciale i acordul doctorului.
Evreii ortodoci i unii dintre cei conservatori pzesc Sabatul de vineri de la apusul soarelui
pn la apusul soarelui smbta i este posibil ca s se opuna internrii n spital sau
procedurilor medicale n timpul acesta sau n timpul marilor srbtori evreieti, cu exceptia
cazului cnd tratamentul este necesar pentru salvarea vieii.
Rosh Hashanah este prima zi a anului evreiesc, care are loc n septembrie. Zece zile mai
tarziu, Yom Kippur marcheaz sfritul perioadei de timp consacrate analizrii vieii.
L%*e#a"ii
Biserica Luteran nu impune nici o restricie privind folosirea metodelor medicale, inclusiv
autopsiile i avorturile terapeutice, neavnd nici o restricie dietetic. Cu toate acestea
avortul la cerere nu este permis. Nu se ncurajeaz cstoria i procreerea atunci cnd
progeniturile pot moteni deficiene fizice sau mentale grave. Contracepia i sterilizarea
sunt considerate a fi opiuni personale. Membrii sunt botezai la 6 pn la 8 sptmni de la
natere iar cei care doresc pot fi uni i binecuvntai naintea morii.
Ritualurile de nmormntare sunt n general aplicate copiilor care mor dupa 6-7 luni de
gestaie.
Ma#*!#ii l%i le:!-a
Martorii lui Iehova se opun transfuziilor de snge i transplanturilor de organe, dei unii
sunt de acord cu acestea n situaii de criz.
Membrii bisericii mannc carnea dup ce a fost scurs sngele. Unii se opun medicinei
modeme. Nu se practic botezul copiilor.
n general martorii lui Iehova au o atitudine neutr n privina contracepiei, considernd c
este o problem personal, ns sterilizarea este condamnat i interzis. Att avortul
terapeutic ct i la comand sunt interzise. Practici ca masturbarea i homosexualitatea
sunt condamnate. Att inhumarea ct i incinerarea sunt acceptate. Autopsia este permis
numai dac legea o cere, far ca vreo parte a corpului s fie ndeprtat. Aceast restricie
are implicaii n ceea ce privete transplanturile.
Me"!"iii
Membrii Bisericii Menonite sunt botezai n adolescen. Biserica nu impune nici o restricie
dietetic, dei anumite comuniti impun abstinena n privina alcoolului. Nu exist nici o
restricie privind procedurile medicale, dei avortul la cerere nu este aprobat de unele secte
ale bisericii; n altele, este lsat la latitudinea individului. Menoniii se opun "punerii
minilor pentru vindecare.
M!#!"ii 5Bi)e#i$a Sfi"il!# l%i Ii)%) H#i)*!) &i" Gilele &e .e U#'6
Unii mormoni cred n "punerea minilor"; totui, nu exist nici o interdicie privind
tratamentul medical. De fapt, biserica administreaz instituii medicale. Alcoolul, tutunul,
ceaiul negru i cafeaua sunt interzise, iar carnea este consumat rar. Unii membri poart o
lenjerie de corp special tot timpul n afara cazurilor cnd sunt grav bolnavi. Pacienii
mormoni din spital pot cere administrarea Sacramentului Cinei Domnului de ctre un preot
al bisericii. Botezul morilor este o practic uzual.
M%)%la"i 5I)la6
Islamul este o religie important n Africa de Nord i Orientul Apropiat. n cadrul acestuia se
acord importan practicrii ritualurilor stricte i este obligatorie mrturisirea de credin i
rugciunea de 5 ori pe zi.
Toate produsele din carne de porc i consumul de buturi alcoolice sunt interzise. Exist o
perioad de post n luna a 9-a a anului mahomedan (Ramadan), dar cei care sunt bolnavi
sunt scutii, dar cnd se nsntoesc fac postul complet. Se practic circumcizia, iar
Pag. *2
curenia este foarte important.
Dac un fetus este avortat la 130 de zile sau mai mult din momentul concepiei, este tratat
ca o fiin uman complet dezvoltat. nainte de acest termen este considerat ca esut ce
poate fi desconsiderat. Dup 130 de zile de la concepie avortul este interzis chiar dac
viaa mamei este n pericol.
Persoanele pe moarte trebuie s-i mrturiseasc pcatele i s cear iertare n fiecare zi.
Numai rudele i familia pot atinge corpul dup moarte. Ei l spal i l aeaz cu faa spre
Mecca. Islamul ncurajeaz prelungirea vieii, chiar i pentru bolnavii incurabili.
O#*!&!$,ii #')'#i*e"i
Exist mai multe denominaiuni ortodoxe rsritene, incluznd ortodocii greci, ortodocii
rui i cei armeni romni. Majoritatea cred n botezul noilor nscui prin scufundare practicat
de la a 8-a pn la 40-a zi de la natere. Ritualul final poate fi obligatoriu atunci cnd
moartea este apropiat. n general credina i practica ortodox rsritean nu se opune
medicinei; totui, Biserica ortodox Rus nu ncurajeaz autopsia i nici donarea de organe.
Biserica consider obligatorie mrturisirea pcatelor cel puin o dat pe an. Ritualul final
include Sfnta mprtanie (care este numit de asemenea Euharist sau Cina Domnului),
un sacrament comemorativ n care credinciosul primete pine sfinit (sau mprtanie)
reprezentnd trupul lui Iisus Hristos, i vin sau must reprezentnd sngele lui lisus. Biserica
promoveaz postul, de obicei miercurea, vinerea, n timpul Postului Patelui; biserica
ncurajeaz prelungirea vieii, chiar i n cazul bolnavilor incurabili. Avortul este interzis.
Pe"*i$!)*alii 5A&%"a#ea l%i D%"e0e%; Bi)e#i$a Ne$li"*i*'6
Biserica Penticostal nu are nici o doctrin care s se opun tiinei medicale modeme,
inclusiv transfuziile. Membrii sunt ncurajati s se abin de la consumul de alcool i de la
fumat i de la mnca carnea animalelor sugrumate. Unii membri nu mnnc carne de porc.
Membrii se pot ruga pentru vindecare divin iar n unele comuniti se practic ungerea cu
ulei.
Ref!#aii 5Bi)e#i$a Ref!#a*'6
Biserica Reformat practic botezul copiilor mici. Se roag pentru cei bolnavi dar nu practic
"punerea minilor" pentru vindecri. n general, nu exist restricii n privina folosirii
medicamentelor, a transfuziilor sau vaccinurilor i nu sunt mpotriva arnputrii membrelor i
a autopsiilor, n schimb ncurajeaz transplanturile.
Se recornand evitarea metodelor contraceptive i se interzice avortul n afar de cazul
cnd viaa mamei ar fi n pericol.
R!a"!8Ca*!li$ii
Conform credinei catolice copilul are un suflet din momentul concepiei sale; de aceea,
fetusul trebuie botezat cu excepia cazului n care acesta este n mod evident mort, i la fel
trebuie procedat cu toi copiii a cror via este n primejdie. Botezul poate fi efectuat de
orice persoan (adic un doctor sau i asistenta medical n absena preotului) care
procedeaz conform cerinelor bisericii. Pentru ca un botez s fie valid este necesar s se
toarne ap pe capul copilului n timp ce se rostete invocaia trinitarian prescris: "Te
botez n numele Tatlui, al Fiului i al Duhului Sfnt". Atunci cnd este administrat de ctre
o asistent sau un doctor, botezul trebuie s fie nregistrat n fia copilului iar familia i
preotul trebuie informai.
Biserica Romano-Catolic ncurajeaz ungerea celor bolnavi. Sacramentul ungerii este n
prezent considerat att o surs de putere sau vindecare ct i o pregtire pentru moarte.
Preotul unge mai multe pri ale corpului cu ulei. nainte de schimbrile introduse de
Conciliul Vatican II din 1963, acest sacrament catolic era administrat numai atunci cnd
persoana respectiv se afla n faa morii i era numit ungerea extrem sau ultimul ritual,
deoarece era unul dintre ultimele ritualuri ale bisericii. Astzi, iminena decesului poate
constitui nc un motiv pentru administrarea acestui sacrament, dar moartea nu trebuie s
fie principala motivaie. Catolicii pot fi acurn uni de mai multe ori, ns muli catolici n
vrst ar putea s reacioneze cu team sau repulsie, considernd c acest sacrament este
semnul unei mori iminente. De aceea, nainte ca un pacient ovitor s fie uns, asistenta
medical sau preotul trebuie s prezinte pacientului semnificaia actual, pentru a reduce
mpotrivirea. Ungerea bolnavului poate fi precedat de spovedanie i mprtanie. Aceste
Pag. *3
sacramente sunt de asemenea administrate de ctre un preot sau alt persoan mandatat.
Primirea viaticum-ului (Sfnta mprtanie) ca un ultim ritual naintea morii este
considerat o obligaie, ns ungerea nu este obligatorie. Doctrina romano-catolic privind
"principiul totalitii" conduce la acceptarea deplin a procedeelor medicale. Un transplant
de organ este acceptat dac pierderea organului respectiv nu pune n pericol viaa
donatorului sau integritatea funcional a organismului. Biopsiile i amputrile sunt
acceptate avnd n vedere aceeai idee, ns n unele dioceze ngroparea membrului
amputat este obligatorie. Autopsia este de asemenea acceptat; din nou, toate prile
importante ale corpului (cele care pstreaz calitatea de fiin uman) trebuie s fie
ngropate corespunztor sau incinerate.
Legi stricte reglementeaz contracepia, sterilizarea i avortul. Singura metod
contraceptiv acceptat este abstinena; metodele artificiale sunt considerate ilegale.
Sterilizarea este interzis n afara cazului n care exist o recomandare expres din partea
medicului. Att avortul la cerere ct i cel terapeutic sunt interzise, chiar i atunci cnd
viaa mamei este n pericol.
Unii catolici respect anumite practici legate de alimentaie i post dar nu sunt obligai s
posteasc sau s renune la consumul de carne n Miercurea Cenuie i Vinerea Mare atunci
cnd sunt n spital, care altfel ar fi obligatorii. Duminica este ziua de nchinare, dei n unele
biserici se in servicii religioase i n alte zile ale sptmnii.
S$ie"*!l!(ia 5Bi)e#i$a l%i H#i)*!)6
Membrii Bisericii lui Hristos, Scientologia, se opun interveniei omului n vindecare,
considernd c aceasta este voina lui Dumnezeu. Boala i pcatul sunt erori ale minii
omului i pot fi schimbate mai degrab modificnd gndurile dect prin medicin. Cei care
ader cu strictee la aceast religie nu accept consultarea de ctre un doctor sau
tratamentul medical i rareori, dac aceasta se ntmpl vreodat, ei intr ntr-un spital.
Cretinii scientologi nu permit psihoterapia, deoarece prin aceasta mintea este alterat de
ctre alii. Un "doctor" scientolog poate fi chemat pentru a acorda asistena celui bolnav,
practicndu-se vindecarea spiritual. Totui, doctorii i moaele pot fi folosite la natere.
Nu folosesc medicamente i transfuzii iar biopsiile i consultrile nu sunt recomandate.
Tutunul, alcoolul i cafeaua sunt considerate droguri i nu sunt folosite. Se accept
vaccinurile numai dac legea o cere. Cretinii scientologi nu au reguli precise privind
contracepia, sterilizarea sau avortul. Practicarea autopsiei nu este ncurajat, fiind
acceptat n cazuri de moarte violent, cretinii scientologi de regul nu accept i nu
doneaz organe pentru transplant. Opiunea de a se supune deplin tiinei Cretine este
personal. n anumite regiuni, biserica are sanatorii unde se respect integral doctrina
bisericii.
S:i"*!
Unii membri cred n vindecarea prin rugciune, familia avnd un rol deosebit n privina
ngrijirii i a suportului emoional. intoitii cred n tradiie, venernd strmoii i natura.
Santatea fizic poate fi important.
Si@:
Credincioii sikh sunt o sect relativ recent aprut care se opune sistemului de caste din
India. Credincioii sikh organizeaz servicii religioase sptmnale la templul lor, de vineri
dimineaa pn duminic seara, cnd fiecare membru citete pe rnd scrierile sfinte (Granth
Sahib) timp de 2 ore pn cnd ntreaga scriptur este citit.
Barbaii sikh botezai poart prul netuns i turban, care simbolizeaz consacrarea i
apartenena la grup. O brar de oel n jurul ncheieturii minii drepte semnific
cumptarea, un semn care reamintete purttorului s nu fac fapte rele. n credina sikh
nu exist restricii dietetice, ns muli credincioi sikh sunt vegetarieni. Folosirea tutunului
i a alcoolului este descurajat.
Ta!i)%l
Taoitii consider c boala face parte din dualismul sntate/boal. Ei pot accepta boala
considernd tratamentul medical ca o ingerin. Moartea este privit ca o consecin
natural a vieii, corpul fiind inut n cas timp de 49 de zile. Taoitii apreciaz o ambian
plcut din punct de vedere estetic pentru meditaie.
Pag. *%
U"i*a#ie"iHU"i-e#)ali,*i
Unitarienii/Universalitii pun accentul pe raiune, cunotiine, responsabilitatea individual i
un sistem personal de valori. Nu exist restricii dietetice sau sacramente oficiale, nefiind
interzis nici o practic medical. Biserica Unitarian/Universalist ncurajeaz membrii si s
doneze pri din corpul lor pentru cercetare i bncile de organe.
Ge"
Adepii Zen practic meditaia cu scopul de a descoperi simplitatea. Atunci cnd un pacient
este bolnav, acesta poate cere s fie vizitat de un maestru Zen.
Pag. **
I9. PROFESIA DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR
I9.1. CONSIDERAII GENERALE
Responsabilitile asistenilor medicali comunitari, n general, au fost sintetizate de
ctre Cline i Howel n: "a ajuta indivizii, familiile i comunitile s-i dezvolte i s-i
utilizeze propriul lor potenial pentru sntate prin cultivarea i folosirea resurselor interne
i externe, i de a furniza ngrijiri de sntate celor bolnavi i cu handicap la domiciliul lor.
(Nora Cline and Roger W. Howel - "Public Health Nursing and Mental Health -n Stephen E.
Goldston ed. - 1969)
Funciile asistentului medical comunitar vizeaz aria de activitate a tuturor ramurilor
ngrijirilor de sntate i a celorlalte profesii din domeniul sntii publice i utilizeaz
metodele tuturor profesiilor n serviciul individului, familiei i al comunitii. Sunt rezumate
patru funcii principale:
A oferi i administra ngrijiri de sntate n comunitate.
A transmite cunotine ctre beneficiarii serviciilor de ngrijiri de sntate sau
personalului din sistemul de sntate.
A fi membru n cadrul unei echipe de acordare a ngrijirilor de sntate comunitare.
A dezvolta practica ngrijirilor de sntate comunitare printr-o gndire critic i prin
cercetare.
Asistentul medical comunitar se confrunt n teritoriu cu probleme deosebite i
ntlnete situaii de neimaginat. Este pus n faa unor situaii ca srcia, decderea urban,
nedreptile sociale, tensiunile rasiale i, n majoritatea zonelor, declinul calitii i
integritii vieii comunitare. n faa unor asemenea situaii se cere o marcant obiectivitate
cuplat cu demonstrarea de cunotine i abiliti specifice ce vor avea o esenial
contribuie la gsirea soluiilor.
ntruct, n sistemul ngrijirilor de sntate, funcioneaz aceleai mecanisme de pia
bazate pe cerere i ofert de servicii ntre furnizori i beneficiari iar, n ngrijirile de sntate
comunitare beneficiarul serviciilor este, n general, o persoan sntoas, se folosete mult
mai frecvent termenul de client i nu pacient. Familia este, n mod obinuit, unitatea de
serviciu a asistentului medical comunitar astfel c, majoritatea ngrijirilor de sntate
comunitare sunt ngrijiri la domiciliu i se adreseaz pacienilor/clienilor de toate vrstele.
n contact cu clientul i familia asistentul medical comunitar trebuie s-i demonstreze
posibilitile i s-i aplice planurile de ngrijire pentru a implica toi membrii de familie n
nvarea i respectarea conceptelor de sntate. De exemplu, muli prini au nevoie de
ajutor n nelegerea i aprecierea creterii i dezvoltrii fizice, mentale i emoionale a
copiilor lor, n diferitele stadii ale vieii lor, din copilrie pn la adolescen i prima
tineree. Uneori, prinii au nevoie de asisten n ghidarea copiilor nu numai spre a nva
s accepte condiiile de via cu care este familiarizat propriul su grup ci s nvee s
neleag, s respecte, s triasc i s munceasc alturi de oameni de alt ras, cultur,
moravuri sau religie i s se neleag reciproc.
n majoritatea comunitilor ngrijirile de sntate comunitare sunt imperios necesare i
vrstnicilor al cror numr este n continu cretere, (unii fiind singuri i lipsii de
posibiliti), avnd n vedere i incidena crescut a afeciunilor cronice la aceast grup de
populaie. Activitatea asistentului medical comunitar trebuie s se concentreze asupra
sntii ntregii familii, inclusiv asupra membrilor din instituii, coli, platforme industriale
i alte locuri de munc. Nevoile n cretere au dus la diversificarea serviciilor ngrijiri de
sntate pentru ca ngrijirile s se adreseze i acelora care sunt afectai din punct de vedere
social i economic.
Dintre rolurile importante ale asistentului medical comunitar se pot sintetiza rolurile de
educator i pedagog, de consilier i de facilitator. Ca educator i pedagog al sntii,
asistentul medical comunitar furnoizeaz cunotine specifice familiei sau grupului i ia
decizii mpreun cu pacientul/clientul pentru modificarea comportamentului sau a stilului de
via n scopul meninerii sau recuperrii sntii (educaie pentru sntate). Acest proces
de participare activ a pacienilor/clienilor la luarea deciziilor ce privesc sntatea proprie,
n deplin cunotin de cauz, cere motivarea lor pentru a-i determina s-i schimbe
Pag. *;
comportamentul. Principiile nvrii unui comportament sanogen sunt fundamentale n
procesul de predare. Aceste principii vor fi expuse pe larg n capitolul n care vom aborda
promovarea sntii i educaia pentru sntate.
Consilierea este un proces de intrajutorare dintre asistentul medical i pacient/client
sau familie. Acesta cere o relaie special de prietenie, onestitate, deschidere i respect
reciproc (asistent medical - pacient/client sau asistent medical - grupuri). Aceast metod
are menirea de a-i asista pe alii, de a le identifica tririle i de a le clarifica adevrurile i
valorile n aa fel nct s-i determine s ia cele mai corespunztoare decizii. Consilierea
pentru sntate este o metod valoroas n asistarea pacientului/clientului sau grupului
pentru implementarea practicilor sntoase i de autongrijire.
Ridicarea barierelor care sunt n calea ngrijirii sntii este un rol pe care l
ndeplinete asistentul medical ca facilitator. Facilitarea este un proces de ascultare,
verificare i descriere a situaiei ce are ca rezultat implicarea pacientului/clientului sau
grupului n procesul de luare a deciziilor. Fundamentele politicii de participare a asistentului
medical n acest proces sunt detaliate ntr-un capitol separat. Prin asociaiile profesionale,
asistenii medicali pot interveni n politica statului pentru schimbri n legislaie i pentru
influienarea deciziilor n ceea ce privete activitatea lor.
I9.2. ASISTENTE MEDICALE COMUNITARE
>
DIN U.S.A.
I9.2.1. CONCEPTUL ROLULUI ELTINS
Conceptul rolului extins a fost iniiat n 1969 cnd Dr. Loretta C. Ford (R.N.) i Dr.
Henry K. Silver (M.D.) au fcut un proiect demonstrativ pentru asistenii medicali (nurses)
din comunitate. Pornind de la acest proiect, s-au dezvoltat programe de instruire i educare
ce au inclus o parte din asistenii medicali medicali practicieni de familie i pentru
domeniile: colar, geriatric/gerontologic i planificare familial ct i pentru diagnosticarea
bolilor. Rolul extins s-a bazat pe premisa c s-ar putea acorda mai mult ngrijire la un pre
de cost mai sczut. Acest cost al ngrijirilor comunitare ar fi cu att mai mic cu ct vor fi mai
muli consumatori deservii, n special din comunitile ce triesc n oraele suprapopulate
sau n rural. Early Periodic Screening Development Test (E.P.S.D.T.) pentru persoanele
peste 21 de ani au artat necesitatea unei activiti de ngrijire mai susinute iniiind
programul numit Programul Femeii, Sugarului i Copilului (W.I.C.). Pentru aceasta a fost
necesar ca asistenii medicali s-i nsueasc mai multe cunotine i abiliti, n special n
ceea ce privete evaluarea fizic a pacienilor/clienilor. n acest scop pregtirea lor
profesional s-a fcut pe mai multe nivele, ncepnd cu nvarea cu un medic, apoi cursuri
de scurt durat i educaie continu n programe academice. Utilizarea asistentului medical
n rolul extins ca furnizor major de ngrijiri de sntate n comunitate a fost salvatoare.
Asistenii medicali practicieni au fost distribuii n diferite sectoare de activitate avnd
abilitatea de a lucra cu o relativ independen n sectoarele clinice mpreun cu medicul
sau n departamentele de sntate public. Funciile extinse ale asistentului medical
comunitar includ anumite diagnostice i tratamente medicale care fac necesare studii
superioare. Reabilitarea prin rolul extins este dependent de valoarea i calificarea
personalului i a medicului i de acceptarea consumatorului. (K.M. Leahy, M.M. Cobb, M.C.
Jones - Community Nursing - University of Washington - 1982)
I9.2.2. ASISTENTUL MEDICAL PRACTICIAN DE FAMILIE
Asistentul medical practician de familie, cunoscut nainte ca asistent medical de familie
clinician sau asistent medical comunitar practician de familie are o pregtire adiional,
post-baz. Majoritatea colilor din U.S.A. pregtesc asisteni medicali practicieni de familie
n unul pn la doi ani i, n mod obinuit, la cel mai nalt nivel. Curriculum vitae al
candidailor trebuie s probeze: cunotine vaste, abiliti de evaluare i de intervenii
terapeutice n ngrijirile primare n sectoare ambulatorii de ngrijire a afeciunilor acute,
cronice sau de recuperare, cunotine privind promovarea sntii i prevenirea
mbolnvirilor, capaciti de analiz pentru maximizarea aciunilor sociale, capacitatea de a
ndeplini rolul de leadership i de cercetare. Dup completarea programului educaional
2 Communit3 ?urses
Pag. *=
asistentul medical practician de familie este considerat un specialist generalist n diferitele
stadii ale vieii. Astfel, asistentul medical practician de familie are competene i abiliti n:
evaluarea strii de sntate fizic i psiho-social anterioar i actual a copiilor i adulilor,
promovarea sntii i educaie pentru sntate, ngrijirea persoanelor cu afeciuni acute
necomplicate i trimiterea lor la medicul de specialitate realiznd astfel o colaborare
permanent cu acesta n condiii de stabilitate pentru clieni, acordarea de sfaturi familiilor
pentru meninerea sntii, planificarea familial, ngrijirea copiilor, dezvoltarea
armonioas a copiilor i a relaiilor familiale, activarea n roluri de leadership n serviciile de
sntate comunitare sau n sectoare de educaie, conducerea sau utilizarea cercetrii pentru
extinderea teoriilor i a practicii ngrijirilor de sntate n scopul de a mbunti calitatea
seviciilor ngrijirilor de sntate. (:amil3 Communit3 ?urse ;ractitioner ;rogram " =niversit3
of /as%ington, 1eatle " )*B4).
Asistentul medical practician de familie supravegheaz: infeciile respiratorii superioare,
infeciile de tract urinar, tulburrile gastrice, problemele ginecologice, hipertensiunea
arterial, diabetul, bolile cardiace cronice, obezitatea, osteoartritele, anxietatea, situaiile de
criz la domiciliu. Asistentul medical practician de familie poate fi ntlnit n: diverse
aezri urbane sau rurale, clinici ambulatorii, pe lng spitale sponsorizate de sectoare
publice sau private. Poate practica cu un medic sau independent, n colaborare cu medicul,
n zonele izolate. Asistentul medical practician de familie este atent la a nu-i depi
atribuiile i lucreaz independent dar n strns colaborare cu toi profesionitii de sntate
n aa fel nct serviciile furnizate s fie de cea mai bun calitate. Acceptarea de ctre
consumatori a acestor servicii este n continu cretere. Cercetrile ntreprinse au scos n
eviden rezultatele pozitive ale utilizrii asistentului medical n mbuntirea calitii
serviciilor primare de ngrijire. Aceste studii au vizat i rolul, funciile, domeniul de pregtire
i strategiile de intervenie raportate la nevoile clientului de a-i menine sau mbunti
starea de sntate n scopul de a schia baza de cunotine necesare pentru practica clinic.
Odat ncheiat cu succes specializarea, este nmnat o diplom pentru specialitatea
respectiv. Aceast diplom este valabil cinci ani dup care asistentul medical respectiv
apeleaz la A.N.A. pentru reactualizarea diplomei.
I9.2.1. ASISTENTUL MEDICAL PRACTICIAN DE PEDIATRIE
Asistentul medical practician de pediatrie, lucrnd n comunitate, deservete copiii:
sugari, precolari, colari i adolesceni. Activitatea s se desfoar n: clinici, uniti
mobile, coli la domiciliu i const n aprecierea creterii i dezvoltrii normale a copiilor i a
ngrijirii acestora cu accent deosebit pe ngrijirile necesare clienilor cu risc. Deseori este
implicat n programe de screening i n examinri de rutin ale copiilor n tabere i baze
sportive. Principalele lor funcii sunt: formarea i educarea indivizilor, familiilor i grupurilor
n ceea ce privete: creterea i dezvoltarea, supravegherea copilului, supravegherea
cazurilor de boli specifice copilriei. Pregtirea pentru rolul de practician cere o specializare
dup pregtirea de baz. colarizarea n colegii i universiti asigur o pregtire de
specialitate n educaia n ngrijiri de sntate (predare) sau pentru programul gradat de
obinere a masteratului (gradaii). Aceast pregtire variaz ntre ase luni i un an.
Certificarea asistentului medical practician de pediatrie este similar cu cea a asistentului
medical practician de familie prin A.N.A. sau prin National Association of Pediatric Nurses
Associates.
I9.2.4. ASISTENTUL MEDICAL PRACTICIAN 2COLAR
Scopul asistentului medical n coal este schimbat. n anul 1902, Lillian Wald,
fondatoarea serviciilor Henry Street Visiting Nursing Service din New York i, pe atunci,
directoarea acelei instituii, convinge departamentul de sntate al oraului de valoarea
serviciilor de sntate pentru copiii colari (acordarea primului ajutor i pentru introducerea
controlului asupra bolilor transmisibile, n special scabie, impetigo, scarlatin i difterie).
Succesul imediat al programului a fost evident i, n curnd, l-au adoptat i alte coli din
alte comuniti. Asistentul medical colar este un membru al echipei de educaie
profesional angajat s ajute copiii n dezvoltarea potenialului lor la ntreaga capacitate
att n educaie ct i n sntate. Obiectivele programului colar de sntate sunt
formulate n filozofia colar. Asistentul medical organizeaz i supravegheaz activitile n
Pag. *>
funcie de standardele, politicile i procedurile specifice colii. Responsabilittile profesionale
ale asistentului medical colar sunt: aprecierea strii de sntate a elevilor, aprecierea strii
de sntate a ngrijitorilor i a personalului colii, evaluarea strii de sntate prin teste de
screening, sftuirea elevilor, a colectivului colii i a prinilor cu privire la identificarea
nevoilor, ndeplinirea rolului de avocat i liant ntre personalul colar, medicin i alte
discipline implicate n ngrijirea sntii, furnizarea de informaii privitoare la resursele
comunitare i ndrumarea familiei ctre acestea, furnizarea de indicaii i desfurarea de
activiti de educaie pentru sntate n cabinet sau n clasele de studiu, participarea activ
ca membru al personalului colar la meninerea unui mediu sntos, implementarea
ngrijirilor de urgen n diferite situaii ce se pot ivi n coal mai ales la unele cursuri cu
risc crescut de accidente ca educaia fizic, arta industrial i lucru manual, identificarea
elevilor i a personalului colar care prezint un necesar crescut de ngrijiri cum ar fi cei cu
diabet, convulsii, dependen de droguri, diverse alergii, hemofilie, .a., nregistrarea i
inerea la zi a evidenelor din grdini pn la adolescen constnd din antecedente de
sntate, teste screening, imunizri, mbolnviri (fizice i emoionale), trimiterile ctre alt
personal de sntate sau ctre ageniile de sntate, conferine, tratamente i vizite la
domiciliu, respectarea confidenialitii acestor nregistrri, efectuarea de vizite la domiciliu
corespunztor cu politica colii, evaluarea programelor de sntate a colii i a eficacitii
acestora, conducerea i/sau participarea la cercetarea activitii colare de ngrijiri de
sntate, a metodelor, produselor i realizarea scopului schimbrii sau a ridicrii
standardelor.
Certificarea asistentului medical colar de ctre instituiile de stat este cerut de ctre
state i este o tendin n cretere. Programele colare difer n cele 50 de state i rata de
utilizare a asistenilor medicali n rol extins sau a asistentului medical colar practicien este
n cretere.
I9.2.<. ASISTENTUL MEDICAL PRACTICIAN OCUPAIONAL
Specializarea n ngrijirile de sntate ocupaionale, ca o component a ngrijirilor de
sntate comunitare, a nceput n anul 1895 cu angajarea primei asistente medicale
ocupaionale de ctre Vermont Marble Works pentru ngrijirea angajailor si. Mediul psihic,
social i economic n care oamenii triesc, se dezvolt i muncesc afecteaz sntatea lor,
predispoziia la mbolnviri i ansele de a se adapta la schimbri n comportament.
Asistentul medical ocupaional i lrgete pregtirea de baz n ngrijiri de sntate prin
cursuri de igien i epidemiologie, toxicologie, procese industriale i alte cursuri similare,
cursuri care sunt numai orale. Aceti asisteni medicali nva cum s aprecieze calitatea
condiiilor de munc (temperatura, lumina, spaiul, zgomotul, toxicitatea substanelor
utilizate, poluarea i ambientul spaiului de munc). Cunoscnd cum s identifice
potenialele riscuri de la locul de munc, ei sunt capabili s-i aduc contribuia la
expertizele igienitilor i epidemiologilor, lucrnd n echip cu acetia i contribuind astfel la
crearea unui mediu mai sntos i mai sigur. Prin aceast colaborare pericolele profesionale
pot fi msurate, probate, evaluate i monitorizate. Fiecare asistent medical ocupaional
accept responsabilitile exercitrii profesiunii definite de ctre organizaiile profesionale
cum ar fi American Association of Occupational Health Nurses i American Nurses
Association. Aceste responsabiliti includ implementarea practicii ngrijirilor de sntate
conform standardelor profesionale de baz, utilizarea procesului de ngrijiri de sntate n
ngrijirea angajailor, meninerea evidenelor n confomitate cu legile existente, cu regulile
medicale i guvernamentale. Varietatea sectoarelor ocupaionale influieneaz considerabil
diversitatea practicii, prioritile de intervenie, specificul acestora, funciile i specializarea
asistentului medical.
Atribuiile generale ale asistentului medical ocupaional sunt: informarea despre
antecedentele ocupaionale, aprecierea strii de sntate a adulilor lucrtori, acordarea de
ngrijiri de urgen, trimiterea la cel mai apropiat serviciu medical specializat, efectuarea de
tehnici cum ar fi audiometria i spirometria, activitate susinut n promovarea sntii i
educaie pentru sntate pentru a influiena stilul de via n beneficiul angajatului, inerea
de nregistrri i evidene clare despre datele de referin, organizare i conducere,
consultan i consiliere, prelevare de informaii, educaie n igien i protecia sntii,
evaluare a serviciilor de sntate, elaborare de planuri de supraveghere n scopul
monitorizrii potenialelor pericole pentru meninerea sntii angajailor.
Pag. *9
n fiecare sector ocupaional, asistentul medical este primul i de prim nsemntate
element al ngrijirii sntii dar, el are i alte funcii dependente de sectorul de activitate i
joac un rol determinant n configurarea felului cum sunt percepute i valorificate serviciile
de sntate. n departamentele de vrf ale acestor servicii practica ngrijirilor de sntate
este la cel mai nalt nivel i profesionalitate iar asistenii medicali sunt privii favorabil de
ctre angajatori i manageri. Asistenii medicali ocupaionali au cunotine cuprinztoare
despre compania, spitalul sau agenia la care lucreaz. Acestea includ cunotine despre:
produsele companiei sau furnizarea serviciilor, preurile de cost pentru sntate pltite de
ctre companie, afeciunile i neajunsurile la catre este expus fiecare angajat, aplicarea
operaiunilor i a proceselor de producie, .a. Dependent de interesele companiei
angajatoare i de costurile efective ale aciunii, asistentul medical trebuie s se implice n
educaia pentru sntate, cursuri de prim ajutor, promovarea unor programe pentru
angajai cum ar fi programe de educaie fizic, (n particular pentru angajaii sedentari), i
ntreprinderea de mici studii pilot, bine definite, n scopul de a mbunti practicile de
meninere a sntii i de interveni n schimbarea comportamentelor care pun n pericol
sntatea
*
.
I9.1. ASISTENA MEDICAL COMUNITAR =N ROMJNIA
I9.1.1. LEGE "#. A< &i" 2 ai 2OOC; .#i-i"& #ef!#a /" &!e"i%l )'"'*'ii
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT =N: MONITORUL OFICIAL "#. 1D2 &i" 2 ai 2OOC
TITLUL 9 A)i)*e"*a e&i$al' $!%"i*a#a
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 126
(1) Dispoziiile prezentului titlu reglementeaz serviciile i activitile din domeniul
asistenei medicale comunitare.
(2) Asistenta medical comunitara cuprinde ansamblul de activiti i servicii de sntate
organizate la nivelul comunitii pentru soluionarea problemelor medico-sociale ale
individului, n vederea meninerii acestuia n propriul mediu de viata i care se acorda n
sistem integrat cu serviciile sociale.
ART. 127
(1) Asistenta medical comunitara presupune un ansamblu integrat de programe i
servicii de sntate centrate pe nevoile individuale ale omului sanatos i bolnav, acordate n
sistem integrat cu serviciile sociale.
(2) Programele i serviciile de asistenta medical comunitara se realizeaz n
concordanta cu politicile i strategiile Ministerului Sntii Publice, Ministerului Muncii,
Solidaritii Sociale i Familiei, Autoritii Naionale pentru Persoanele cu Handicap, Ageniei
Naionale pentru Protecia Familiei, ale altor instituii ale autoritii locale cu responsabiliti
n domeniu, precum i cu cele ale autoritilor locale.
CAP. II
Organizarea i funcionarea asistenei medicale comunitare
ART. 128
(1) Pentru coordonarea programelor naionale de asistenta medical comunitara se
nfiineaz Comisia Interdepartamentala pentru Asistenta Medical Comunitara aflat n
subordinea primului-ministru, denumita n continuare Comisia.
(2) Comisia se constituie dintr-un preedinte i un numr impar de membri,
reprezentani ai Ministerului Sntii Publice, Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i
Familiei, Autoritii Naionale pentru Persoanele cu Handicap, Ageniei Naionale pentru
Protecia Familiei, Ministerului Administraiei i Internelor, precum i ai organizaiilor sau
asociaiilor autoritilor locale.
(3) Atribuiile, regulamentul de organizare i funcionare, precum i componenta
nominal a Comisiei se stabilesc prin hotrre a Guvernului.
ART. 129
(1) Comisia se ntrunete n edine ordinare de doua ori pe an i n edine extraordinare
! I.-. 7ea%3, -.-. Cobb, -.C. Cones " Communit3 ?ursing " =niversit3 of /as%ington " )*5>
Pag. ;0
ori de cte ori este nevoie.
(2) Comisia primete sinteza rapoartelor anuale privind problemele medico-sociale de la
nivelul comunitilor.
ART. 130
Comisia are urmtoarele atribuii:
a) realizeaz Strategia nationala n domeniul asistenei medicale comunitare;
b) ntocmete lista de prioritati care s rspund nevoilor identificate la nivelul
comunitilor;
c) propune ordonatorului de credite necesarul de fonduri pentru desfurarea activitilor
din domeniul asistenei medicale comunitare.
ART. 131
Comisia isi realizeaz atribuiile prevzute la art. 130 cu suportul Unitii de Management
al Programelor de Asistenta Medical Comunitara.
ART. 132
(1) Pentru realizarea programelor naionale de asistenta medical comunitara se
nfiineaz Unitatea de Management al Programelor de Asistenta Medical Comunitara
(UMPAMC) n cadrul colii Naionale de Sntate Publica i Management Sanitar, denumita
n continuare UMPAMC.
(2) UMPAMC are drept atribuie principala sprijinul tehnic i metodologic pentru Comisia
Interdepartamentala pentru Asistenta Medical Comunitara.
ART. 133
Pentru realizarea atribuiilor, UMPAMC poate solicita expertiza i suportul tehnic al
specialitilor din instituiile aflate n subordinea i/sau n coordonarea Ministerului Sntii
Publice, Ministerului Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei, Autoritii Naionale pentru
Protecia Drepturilor Copilului, Ministerului Administraiei i Internelor, Ministerului
Finanelor Publice i a altor organe ale autoritii centrale cu responsabiliti n domeniu.
ART. 134
Programele naionale de asistenta medical comunitara se deruleaz prin instituiile
aflate n subordinea i/sau n coordonarea Ministerului Sntii Publice, Ministerului Muncii,
Solidaritii Sociale i Familiei, Ministerului Administraiei i Internelor i a ministerelor i
instituiilor cu reea sanitar proprie.
CAPITOLUL III
Beneficiarii, obiectivele i acordarea serviciilor i activitilor de asistenta medical
comunitara
ART. 135
(1) Beneficiarul serviciilor i activitilor de asistenta medical comunitara este
comunitatea dintr-o arie geografic definit, precum: judeul, oraul, comuna, satul, dup
caz, iar n cadrul acesteia n mod deosebit categoriile de persoane vulnerabile.
(2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se gsesc n urmtoarele
situaii:
a) nivel economic sub pragul saraciei;
b) omaj;
c) nivel educaional sczut;
d) diferite dizabilitati, boli cronice;
e) boli aflate n faze terminale, care necesita tratamente paleative;
f) graviditate;
g) vrsta a treia;
h) vrsta sub 5 ani;
i) fac parte din familii monoparentale.
ART. 136
(1) Serviciile i activitile de asistenta medical comunitara sunt derulate de
urmtoarele categorii profesionale:
a) asistent social;
b) asistent medical comunitar;
c) mediator sanitar;
d) asistent medical comunitar de psihiatrie;
e) asistent medical de ngrijiri la domiciliu.
(2) Categoriile profesionale prevzute la alin. (1) lit. b)-d) se ncadreaz cu contract
Pag. ;1
individual de munca pe perioada determinata la unitile sanitare desemnate, iar cheltuielile
de personal se suporta n cadrul programelor naionale de sntate.
(3) Categoriile profesionale prevzute la alin. (1) colaboreaz cu autoritile locale i cu
serviciile de asistenta medical i social.
(4) Categoriile profesionale care activeaz n domeniul asistenei medicale comunitare se
includ n Clasificarea Ocupatiilor din Romnia (C.O.R.).
ART. 137
Obiectivele generale ale serviciilor i activitilor de asistenta medical comunitara sunt:
a) implicarea comunitii n identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;
b) definirea i caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunitii;
c) dezvoltarea programelor de intervenie, privind asistenta medical comunitara,
adaptate nevoilor comunitii;
d) monitorizarea i evaluarea serviciilor i activitilor de asistenta medical comunitara;
e) asigurarea eficacitatii aciunilor i a eficientei utilizrii resurselor.
ART. 138
Obiectivele generale ale asistenei medicale comunitare sunt:
a) educarea comunitii pentru sntate;
b) promovarea sntii reproducerii i a planificarii familiale;
c) promovarea unor atitudini i comportamente favorabile unui stil de viata sanatos;
d) educaie i aciuni directionate pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos;
e) activiti de prevenire i profilaxie primara, secundar i tertiara;
f) activiti medicale curative, la domiciliu, complementare asistenei medicale primare,
secundare i tertiare;
g) activiti de consiliere medical i social;
h) dezvoltarea serviciilor de ngrijire medical la domiciliu a gravidei, nou-nascutului i
mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal i a batranului;
i) activiti de recuperare medical.
CAP. IV
Finanare
ART. 139
Finanarea programelor de asistenta comunitara se realizeaz cu fonduri din bugetul de
stat, bugetul autoritilor locale, precum i din alte surse, inclusiv din donaii i sponsorizri,
n condiiile legii.
CAP. V
Dispoziii finale
ART. 140
Ministerul Sntii Publice va elabora, n colaborare cu Ministerul Muncii, Solidaritii
Sociale i Familiei i Ministerul Administraiei i Internelor, norme de aplicare a prezentului
titlu, n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a acestuia.
I9.1.2. A*#i+%ii ,i #e).!")a+ili*'i ale a)i)*e"*%l%i e&i$al $!%"i*a#
Asistena medical comunitar cuprinde ansamblul de activiti i servicii de sntate
organizate la nivelul comunitii pentru soluionarea problemelor medico-sociale ale
individului, n vederea meninerii acestuia n propriul mediu de via i care se acord n
sistem integrat cu serviciile sociale.
Prin intrarea n vigoare a Le(ii "#. A<H2OOC privind reforma n domeniul sntii,
Capitolul V "A)i)*e"a e&i$al' $!%"i*a#' propune dezvoltarea unei reele de
asisten medical comunitar, prin intermediul creia s se mbunteasc accesul la
servicii medicale pentru segmentele populaiei defavorizate, cu impact direct asupra
ameliorrii strii de sntate, s se modifice atitudinea i comportamentul acestei categorii
sociale n sensul responsabilizrii fa de propria stare de sntate i nu n ultimul rnd
sensibilizarea i creterea implicrii comunitii fa de nevoile populaiei marginalizate.
A*#i+%iile asistentului medical comunitar sunt urmtoarele:
1. Identific familiile cu risc crescut de mbolnvire din cadrul comunitii.
2. Determin nevoile medico-sociale ale populaiei cu risc.
Pag. ;2
1. Culege date despre starea de sntate a familiilor din teritoriul unde i desfoar
activitatea.
4. Pledeaz pentru starea sntii populaiei i stimuleaz aciuni destinate protejrii
sntii.
<. Planific i monitorizeaz programe de sntate.
C. Identific, urmrete i supravegheaz medical gravide cu risc medico-social n
colaborare cu medicul i asistenta de familie pentru asigurarea n familie a condiiilor
favorabile dezvoltrii nou nscutului.
D. Viziteaz la domiciliu luzele, recomandnd msurile necesare de protecie a sntii
mamei i nou nscutului.
B. n cazul unei probleme sociale ia legtura cu serviciul social din primrie i din alte
structuri pentru prevenirea abandonului sau cu mediatorul sanitar din comunitile de
romi.
A. Supravegheaz n mod activ starea de sntate a sugarului i copilului mic.
1O.Promoveaz alptarea i practicile corecte de nutriie.
11.Particip n echip la desfurarea diferitelor aciuni colective, pe teritoriul comunitii:
vaccinri, programe de screening populaional, implementarea programelor naionale
de sntate.
12.Particip la aplicarea msurilor de lupt n focar.
11.ndrum toi contacii depistai pentru controlul periodic.
14.Semnaleaz medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constate cu
ocazia activitii sale de teren.
1<.Viziteaz sugarii cu risc medico-sociali tratai la domiciliu i urmrete aplicarea
msurilor terapeutice recomandate de medic.
1C.Urmrete i supravegheaz n mod activ copii din evidena special (TBC, SIDA,
anemie, prematuri).
1D.Identific persoanele nenscrise pe listele medicilor de familie i contribuie la nscrierea
acestora; preia din maternitate i supravegheaz activ nou-nscuii ale cror mame nu
sunt pe listele medicilor de familie sau n zonele unde nu exist medic de familie.
1B.Organizeaz activiti de consiliere i demonstraii practice pentru diferite categorii
populaionale.
1A.Colaboreaz cu ONG-uri i alte instituii pentru realizarea programelor ce se adreseaz
unor grupuri int de populaie (psihici, vrstnici, alcoolici, consumatori de droguri) n
conformitate cu strategia naional.
2O.Identific persoanele de vrst fertil; disemineaz informaii specifice de planificare
familial / contracepie.
21.Identific cazurile de violen n familie, cazurile de abuz, persoanele cu handicap,
bolnavii cronici din familiile vulnerabile.
22.Efectueaz educaie pentru un stil de via sntos.
Re).!")a+ili*'ile asistentului medical:
1. Respect normele eticii profesionale, asigurnd pstrarea confidenialitii.
2. Are responsabilitatea tuturor actelor i hotrrilor luate n conformitate cu pregtirea
profesional i limitele de competen.
1. i mbuntete nivelul cunotinelor profesionale prin studiu individual sau alte forme
de educaie continu.
4. ]ine evidena i completeaz la zi documentele cu care lucreaz: registre, fie de
planificare a vizitelor la domiciliu, etc.
Pag. ;3
I9.4. STANDARDE PROFESIONALE
I9.4.1. =NTOCMIREA DOSARULUI DE =NGRI>IRE
Unitatea cuprinde activitile necesare pentru completarea documentaiei specifice pentru
profesia de asistent medical.
E)!+!$/! 0! '*+(!/!$%- C&#/!&## 0! &!1)#@1&!
1. C42,C, 317, 1.1. D17,2, 9, 542,C 3, 6,89;1/, 147;8.B17, 68./ @,7;3, 96,5.-.5, <. 47.2.BL/3
9489, 3, ./-;8@10., 13,5>17, 51B424.
1.2. C42,C,8,1 317,2;8 0./, 9,1@1 3, 19.C4818,1 9,58,7424. 68;-,9.;/12 <.
./7.@.717,1 6,89;1/,.
1.3. S489,2, 3, 542,C,8, 1 317,2;8 94/7 12,9, 54 3.95,8/:@L/7 ?/ -4/50., 3,
51BF6,89;1/1 ?/C8.A.7:
1.4. D17,2, 94/7 8,12, <. 94-.5.,/7, 6,/784 95;642 48@:8.7
2. A/12.B,1B: ./-;8@10..2,
%317,2,&
2.1. I/-;8@10..2,F317,2, 9, 97845748,1B: ?/ -4/50., 3, -;8@421842 3;918424.
2.2. A/12.B1 317,2;8 ,>.3,/0.1B: 68.;8.7:0.2, ?/ ?/C8.A.8.
2.3. S784574818,1 ./-;8@10..2;8 ,97, 5218: <. 68,5.9:
3. S71=.2,<7, 3.1C/;97.542 3,
?/C8.A.8,( ;=.,57.>,2,(
./7,8>,/0..2,
3.1. D.1C/;97.542 3, ?/C8.A.8, 9, 971=.2,<7, 5;8,57 ,>.3,/0../3 68;=2,@1( 514B1
<. 9,@/,2, %PES&
3.2. O=.,57.>,2, 94/7 -;8@4217, 5;/-;8@ 8,C42.2;8 <. 68;=2,@,2;8 615.,/7424.
4.1. I/7,8>,/0..2, 94/7 971=.2.7, ?/ 5;21=;818, 54 6,89;1/1 ?/C8.A.7:
4. R16;87,1B: 194681
157.>.7:0..
4.2. R16;8718,1 9, -15, 958.9 <. >,8=12 21 95H.@=18,1 748,.
4.3. R16;8718,1 5468./3, 317, 5;8,57,( 5;/58,7, 68.>./3 ./7,8>,/0..2, ,-,57417,
<. 8,B42717,2, ;=0./47,
Gaa &e -a#ia+ile:
Documentaie specific: dosare, fie
Forme de comunicare: scris, oral
Persoane autorizate: asisteni medicali
Surse de informaii: pacieni, familie, vecini, documente medicale, medicul de familie
Date culese i consemnate: stabile (de identitate, nevoi fundamentale), ngrijiri,
evoluie, tratamente - rezultate, incidente, accidente
G:i& &e e-al%a#e:
CUNO2TINE:
E medicale, ngrijire
E despre documentaia specific
E terminologie
E concepte, modele de ngrijire, procesul de ngrijire
ATITUDINI: comunicare, observare, atenie distributiv, ascultare activ, analiz i sintez
APTITUDINI: rbdare, blndee, empatie
E-al%a#ea %#'#e,*e:
E capacitatea de completare corect a documentaiei
E modalitatea de comunicare cu persoana ngrijit/aparintori
E capacitatea de raportare a ngrijirilor i a evoluiei, rezultate/modificri, eventuale,
incidente, accidente
E capacitatea de analiz i sintez a datelor
E stabilirea legturilor logice pentru formularea diagnosticului de ngrijire
Pag. ;%
E respectarea regulilor de formulare a obiectivelor i a termenelor de
raportare/ndeplinire.
E evaluarea la termenele stabilite prin obiective.
I9.4.2. ELABORAREA PLANULUI DE =NGRI>IRE
Unitatea se refer la capacitile asistentului medical necesare pentru a parcurge etapele
procesului de ngrijire n vederea analizrii nevoilor de sntate ale persoanei, familiei,
comunitii i cunoaterii resurselor disponibile, identificrii problemelor, planificrii i
realizrii/aplicrii interveniilor de ngrijire adecvate.
E)!+!$/! 0!
'*+(!/!$%-
C&#/!&## 0! &!1)#@1&!
1. A/12.B,1B: /,>;.2,
3, 9:/:717,
./3.>.3412, <. 3,
C846
2. Stabilete
obiectivele de
ngrijire
3. Planific
inteveniile
ngrijire
4. Implementeaz
conduita fa de
beneficiar
5. Evalueaz planul
n vederea
restructurrii
6. Completeaz
documentele
specifice
1.1. N,>;.2, 3, 9:/:717, 94/7 1/12.B17, ?/ -4/50., 3, -157;8.. 3, @,3.4 <. C,/,7.5..
1.2. A/12.B1 /,>;.2;8 -4/31@,/712, 9, 8,12.B,1B: 6,/784 -.,518, ./3.>.3( ?/ 816;87 3,
>L897:.
1.3. S71=.2.8,1 68.;8.7:0.2;8 3, :/C8.A.8, 9, -15, :/ 816;87 54 9718,1 8,9489,2;8
./3.>.3424.FC846424..
1.4. #.21/042 97:8.. 3, 9:/:717, 9, 8,12.B,1B: 6,8.;3.5 914 ;8. 3, 5L7, ;8. ,97, /,>;.,.
1.5. I3,/7.-.5: 68;=2,@,2, 3, ?/C8.A.8, 157412, 914 6;7,/0.12, ?/ 816;87 54 @1/.-,97:8.2,
3, 3,6,/3,/0:.
2.1. O=.,57.>,2, 9, 971=.2,95 ?/ -4/50., 3, 68;=2,@,2, 3, ?/C8.A.8,
2.2 O=.,57.>,2, 3, ?/C8.A.8, 9, -;8@42,1B: 8,96,57L/3 8,C42.2, C,/,812, ?/513817, ?/ 7.@6
%./3.>.3412.B17,( 8,12.97,( ;=9,8>1=.2,( @:9481=.2,&
2.3 O=.,57.>,2, 9, 8,-;8@42,1B: ?/ 816;87 54 ,>;240.1F6,8-;8@1/0,2, =,/,-.5.18424.
3.1. P21/.-.518,1 ./7,8>,/0..2;8 ?/C8.A.8, 13,5>17, 9, -15, ?@68,4/: 54 ,5H.61 3, ?/C8.A.8, <.
54 =,/,-.5.1842
3.2. I/7,8>,/0..2, 9, 621/.-.5: ?/ -4/50., 3, 8,9489,2, 3.96;/.=.2, <. 3, ;=.,57.>,
3.3. I/7,8>,/0..2, 9, 621/.-.5: ?/ -4/50., 3, @1/.-,97:8.2, 3, 3,6,/3,/0: %9718,1
=,/,-.5.18424.&
4.1. C;/34.71 -10: 3, =,/,-.5.18 8,96,57: /;8@,2, ,7.5.. 68;-,9.;/12,
4.2. A62.5: 5;/34.7: ./3.>.3412.B17: ?/ -4/50., 3, 6187.54218.7:0.2, -.,5:84.1
5.1. E>12418,1 9, -15, ?/ -4/50., 3, 8:964/942 ./3.>.3424.( -1@.2.,.( 5;@4/.7:0..
5.2. E>12418,1 9, -15, ?/ @;3 5;/7./44
5.3. I/7,8>,/0.1 ?/ 621/.-.518, 9, -15, ;8. 3, 5L7, ;8. ,97, /,>;.,
5.4. M;3.-.5:8.2, 16:847, .@62.5: /;. 150.4/. ?/C8.A.8,
5.5. I/.0.1B: @:948. ,-.5.,/7, 6,/784 ?@=4/:7:0.8,1 9:/:7:0.. <. 68,>,/.8,1 1618.0.,.
,>,/.@,/7,2;8F5;@62.510..2;8 68.>./3 =;121
6.1. C;@62,7,1B: 3;54@,/7,2, 96,5.-.5, -.,5:84. 2;5 3, @4/5:
6.2. A9.C48: 155,942 21 3;54@,/7, /4@1. ,5H.6,. 5;/-;8@ 68./5.6.424.
5;/-.3,/0.12.7:0..
6.3. D17,2, 5;@62,717, 8,-2,57: 5218 @;3.-.5:8.2, 948>,/.7, ?/ ,>;240.1 6,89;1/,.
Gaa &e -a#ia+ile:
Unitatea se aplic beneficiarului strii de sntate
Resurse: materiale, umane, de timp
Nevoile fundamentale: respiraie, alimentaie, eliminare, micare i postur, odihn i
repaus, mbrcare, dezbrcare, temperatur corporal normal, curenie corporal,
evitarea pericolelor, comunicare, pstrarea religiei, utilitatea, recreerea, nvarea i
Pag. ;*
factori care influeneaz independena i dependena n satisfacerea nevoii (ex.
durerea).
Factori de mediu: condiii de locuit, munc, factori climatici, geografici, socio-economici,
cultural-spirituali.
Particularitile individului: vrst, grad de cultur, religie, etnie, obiceiuri, tradiii.
Reguli de formulare a obiectivelor: centrat pe pacient, realist, observabil, msurabil,
ncadrat n timp.
Tipuri de intervenii ngrijire: intervenii autonome, delegate pe baz de protocol semnat
de medic pentru meninerea i redobndirea independenei n satisfacerea nevoilor
fundamentale: autonome, delegate, pe baz de protocol semnat de medic.
Echipa de ngrijire: medic, asistent medical, infirmier, ngrijitor la domiciliu, membrii
familiei, dietetician, kinetoterapeut.
Probleme: actuale i poteniale
G:i& .e"*#% e-al%a#e:
CUNO2TINE:
1. Modele de ngrijire
2. Etapele n procesul de ngrijire: culegerea datelor (subiective i obiective), analiz i
interpretarea (identificarea) problemelor, planificarea ngrijirilor, aplicarea planului,
evaluarea i restructurarea;
E aspecte normale i modificate
E norme de etic profesional;
E noiuni de psihologie a vrstelor, semne de boal, tehnici de msurare a
parametrilor;
E noiuni de anatomie-fiziologie i fiziopatologie a diferitelor sisteme i aparate;
E tehnici de comunicare (verbal, non-verbal) i ascultare activ, tehnica interviului;
E conceptul privind calitatea vieii;
E completarea documentelor.
E-al%a#ea %#'#e,*e:
E capacitatea de relaionare cu beneficiarul i echipa de ngrijire
E capacitatea de identificare corect a nivelului de dependen/ independen
E capacitatea de a identifica problemele de ngrijire actuale i poteniale
E capacitatea de a formula corect obiectivele (centrate pe pacient, realiste,
observabile, msurabile, ncadrate n timp)
E capacitatea de a stabili intervenii ngrijire adecvate problemelor actuale/poteniale
E capacitatea de a evalua rezultatele i restructura planul n funcie de problemele
aprute
E modul de respectare a normelor de etic n relaia cu persoana ngrijit, familia,
comunitatea, echipa de ngrijire
E modul de redactare i completare corect a documentelor specifice
E folosirea metodelor i mijloacelor privind culegerea datelor
APTITUDINI: ndemnare, analiz i sintez, comunicare fluent, flexibilitate.
ATITUDINI: atenie distributiv, amabilitate, promptitudine, corectitudine, empatie.
I9.4.1. PROMO9AREA SNTII
Unitatea cuprinde totalitatea aciunilor de educaie pentru promovarea sntii populaiei,
cultivarea unui stil de via sntos.
Elee"*e &e C#i*e#ii &e #eali0a#e
Pag. ;;
$!.e*e"'
1. Iniiaz/realizeaz
aciuni de educaie
n domeniul
sntii pentru
toate vrstele
2. Identific factorii de
risc
3. Iniiaz aciuni
pentru combaterea
efectelor
4.ntocmete/distribuie
materiale informative
5. Consiliaz beneficiarul
asupra cilor de
transmitere a bolilor
1.1 Aciunile sunt adecvate vrstei i nivelului de instruire al clienilor
1.2. Evalueaz periodic formarea comportamentelor sanogene prin mijloace
specifice
2.1. Observ n permanen incidena unor factori de risc
2.2. Studiaz cauzele favorizante n raport cu mediul
3.1. Discut n grup sau individual efectele nocive folosind un limbaj adecvat
nivelului de cunotine
3.2. Informeaz n timp util familia sau ali factori de rspundere
3.3. Organizeaz intensiv (n campanie) activiti educative n conformitate
cu programele naionale i internaionale de sntate.
3.4. Iniiaz aciuni de promovare a sntii n raport cu vrsta pentru
cunoaterea riscurilor comportamentelor neadecvate
3.5. Recurge la grupurile/organizaiile cu experien n domeniu
4.1. Coninutul materialului este n conformitate cu scopul propus
4.2. Materialele prezint un grad ridicat de atractivitate
4.3. Materialele respect criteriile adresabilitii i accesibilitii.
4.4. Materialele se distribuie permanent i cu intensitate mai mare n
campaniile speciale folosind diverse canale de distribuie.
5.1. Informeaz corect populaia privind factorii de risc
5.2. Informeaz corect beneficiarii strii de sntate privind factorii
epidemiologici principali i secundari
Gaa &e -a#ia+ile:
Activitatea se desfoar n colectiviti, familie, grupuri restrnse, uniti sanitare:
coli, cabinete medicale, intreprinderi, instiutuii.
Tipuri de aciuni de promovare a sntii: demonstraii, conferine, lecii, aplicaii
practice, teste de cunotine iniiale, periodice (intermediare), finale.
Tipuri de clieni: copii, adolesceni, tineri, aduli, vrstnici - sntoi sau bolnavi.
Factori de risc: fumat, alcool, droguri, alimentaie neraional, sedentarism
Tipuri de materiale informative: afie, brouri, pliante, fluturai, casete audio-video.
Canale de distribuie: pres, radio, TV.
G:i& .e"*#% e-al%a#e:
CUNO2TINE
E statistica medical
E igiena individual i a mediului
E stil de via sntos
E comportamente de risc legate de obiceiuri alimentare, fumat, consum de droguri,
alcoolism, comportament sexual, sedentarism
E noiuni de psihologie, pedagogie, sociologie, patologie medical, boli transimisibile
(infecioase i transmisibile sexual), epidemiologie
ATITUDINI: amabilitate, flexibilitate, adaptabilitate, respect, nelegere, empatie.
APTITUDINI: de comunicare, analiz i sintez, bun pedagog - carismatic.
Pag. ;=
E-al%a#ea %#'#e,*e:
E abilitatea n alegerea metodelor, strategiilor potrivite vrstei i interesului grupului
populaional
E capacitatea de a transmite informaii individului, familiei, grupului
E capacitatea de a rspunde problemelor ridicate de indivizi, grupuri, familii
E rezultatele aciunilor inteprinse exprimate n comportamentele sanogene
E rezultatele exprimate n scderea cazurilor de mbolnvire
E capacitatea de a elabora materiale accesibile i cu grad crescut de adresabilitate
E abilitatea de a distribui materiale adecvate n timp util
I9.4.4. DEPISTAREA ACTI9 A =MBOLN9IRILOR
Unitatea descrie activitatea personalului ngrijire care asigur protecia persoanelor ngrijite
mpotriva mbolnvirilor prin identificarea factorilor etiologici i a cauzelor favorizante.
Elee"*e &e $!.e*e"' C#i*e#ii &e #eali0a#e
1. Depisteaz mbolnvirile
i grupurile de risc.
2. Urmrete aplicarea
normelor de igien
individual i de mediu.
3. Intervine n caz de
urgen
4. Organizeaz activiti de
screening
1.1. Identific activ cazurile de mbolnvire printr-o bun cunoatere a
persoanelor ngrijite.
1.2. Stabilirea grupurilor cu risc se face n funcie de condiiile de
munc i via.
1.3. Pentru prevenirea mbolnvirilor sezoniere se stabilesc msuri
adecvate
1.4. Culegerea informaii pertinente prin efectuarea de anchete n
comunitate
1.5. Tipurile de mbolnviri sunt stabhilite i ncadrate cu obiectivitate
1.6. Pstreaz confidenialitatea respectnd normele de etic
2.1. Informeaz i face educaie n vederea meninerii igienei individuale
adecvate.
2.2. Efectueaz controlul periodic al aplicrii normelor de igien n
colectivitate.
2.3. Normele de igien sunt nsuite n conformitate cu locul desfurrii
activitii
2.4. Colaboreaz cu ali factori de rspundere pentru stabilirea msurilor
adecvate n vederea pstrrii igienei mediului.
3.1. Izolarea n spital sau la domiciliu a persoanei bolnave cu boli
transmisibile se face cu promptitudine.
3.2. Informeaz imediat factorii rspunztori (serviciile de epidemiologie).
3.3. Stabilete msuri concrete pentru supravegherea contacilor
3.4. Consiliaz n timp util persoanele surse de infecie pentru ruperea
lanului epidemiologic.
4.1. Particip la activiti de screening conform planificrii
Gaa &e -a#ia+ile:
Locul aplicrii competenei: n colectivitate, comunitate, familii, uniti sanitare.
Tipuri de mbolnviri: transmisibile, netransmisibile, profesionale.
Tipuri de clienii: de toate vrstele, cu niveluri de pregtire i trai diferite.
Factori de rspundere
Pag. ;>
G:i& .e"*#% e-al%a#e:
CUNO2TINE
E microbiologie, parazitologie
E boli transmisibile i netransmisibile, epidemiologie.
E factori de risc
E igien individual i a mediului, igiena muncii
E etic profesional
E tehnici de comunicare
E statistic medical
APTITUDINI: amabilitate, analiz i sintez, de comunicare
ATITUDINI: atenie distributiv
E-al%a#ea %#'#e,*e:
capacitatea de a stabili relaii cu persoanele ngrijite i de a obine i furniza informaii
capacitatea de a include alte surse de informaie
abilitatea de a stabili n timp util msurile necesare, individual sau mpreun cu ali
factori de rspundere
respectarea demnitii persoanelor ngrijite i pstrarea confidenialitii
obiectivitatea n prelucrarea informaiilor
capacitatea de a identifica grupurile de risc
abilitatea de a controla respectarea normelor de igien
I9.4.<. SUPRA9EGHEREA GRA9IDEI; NOU8NSCUTULUI 2I LUGEI LA
DOMICILIU
Unitatea cuprinde competenele necesare asistentului medical pentru supravegherea
gravidei, nou-nscutului i luzei la domiciliu, autonom sau mpreun cu medicul de familie.
El(&()#( -( co&.(#()40 C$i#($ii -( (val"a$(
1. Supravegheaz gravida
2. Supravegheaz nou-nscutul
1.1. Depistarea/luarea n eviden a gravidei se face n primele
2-3 luni
1.2. Vizitarea gravidei la domiciliu se face periodic n funcie de
evoluia sarcinii
1.3. Msoar i nregistreaz parametrii de urmrire stabilii de
medic
1.4. Furnizeaz informaii clare privind igiena sarcinii.
1.5. Pregtete psihic gravida n vederea internrii i naterii n
timp util
1.6. Pregtete n vederea naterii i ngrijirea dup natere
viitorii prini.
1.7. Instruiete viitoarea mam asupra beneficiilor alptrii i
relaiei mam-copil
1.8. Administreaz strict la indicaia medicului tratamentul la
gravidele bolnave
2.1. Viziteaz nou-nscutul dup ieirea din maternitate n ritmul
stabilit de medic observnd alimentaia, dezvoltarea i
relaia dintre mam i copil
2.2. Ajut mama s acorde nou-nscutului ngrijiri adecvate
2.3. Informeaz mama n termeni accesibili despre manifestrile
de boal ale copilului
Pag. ;9
3. Supravegheaz luza 2.4. Anun medicul n timp util n caz de mbolnvire
3.1. Viziteaz zilnic/la 2 zile luza dup ieirea din maternitate
3.2. Identific mpreaun cu luza, n timp util dificultile de
autongrijire i semnele luziei patologice
3.3. Anun n timp util medicul despre manifestrile aprute
3.4. Instruiete luza privind igiena i alimentaia n timpul
alptrii
Ba&a -( va$ia'il(3
Unitatea se aplic n comunitate, la domiciliu unde supravegherea este absolut necesar
n perioada sarcinii i luziei imediate
Tipuri de activiti: vizite la domiciliu, baia nou-nscutului, ngrijirea bontului ombilical,
igiena organelor genital, igiena snilor, alimentaia la sn i cnd este nevoie
extragerea laptelui, controlul lochiilor, al involuiei uterine; cntrirea i msurarea
gravidei, nou-nscutului, msurarea temperaturii (T), tensiunii arteriale (TA), pulsului,
administrarea medicamentelor
Bhi- -( (val"a$(3
CUNO2TINE:
E obstetric: evoluia normal a sarcinii, sarcina cu risc obstetrical, controlul prenatal,
semnele declanrii travaliului, luzia normal i patologic
E neonatologie: ngrijirea nou-nscutului la domiciliu, alimentaia nou-nscutului, igiena
nou-nscutului, msurarea funciilor vitale ale nou-nscutului, semne de mbolnvire a
nou-nscutului.
APTITUDINI: ndemnare, observare i ascultare activ, comunicare
ATITUDINI: blndee, rbdare, nelegere
Eval"a$(a "$&0$(7#(3
E capacitatea de a depista precoce gravidele pentru a fi luate n eviden
E capacitatea de a colabora cu gravida/luza/familia, de a sftui, de a da informaii clare
E capacitatea de a identifica manifestrile patologice n timpul sarcinii i luziei, de a
stabili msuri adecvate
E capacitatea de a identifica formele de evoluie nefavorbil
I9.4.C. SUPRA9EGHEREA 2I =NGRI>IREA COPILULUI =N COMUNITATE
Unitatea descrie activitile desfurate de asistent medical autonom, n colaborare sau la
indicaia medicului pentru a asigura ngrijirea i supravegherea copilului sntos sau bolnav
la domiciliu.
E*+,+-.+ /+ 01,2+.+-34 C56.+566 /+ 5+7*6875+
1. P8;@;>,1B: 12.@,/710.1 21 9L/
2. S4681>,CH,1B: 3,B>;2718,1
69.H;@;7;8., <. 971748;E
6;/3,812: <. ./9784.,<7, @1@1
?/ 15,97 9,/9
3. E-,574,1B: >155./:8.2,
1.1. S-:74.,<7, C81>.3,2, <. @1@,2, 9: 12:67,B, 6L/: 21 5,2 640./ 5E6 24/.
1.2. I/-;8@18,1 9, -15, ?/ 2.@=1A 155,9.=.2
1.3. I/-;8@18,1 ,>.3,/0.1B: 946,8.;8.717,1 12.@,/710.,. 21 9L/ 5;/-;8@
58.7,8..2;8 971=.2.7,
2.1. V.B.718,1 5;6..2;8 21 3;@.5.2.4 9, -15, ?/ 8.7@42 971=.2.7 3, @,3.5
2.2. D,B>;2718,1 69.H;@;7;8., <. 971748;E6;/3,812: 9, 168,5.1B: 346:
C8.2, 971=.2.7, ?/ 816;87 54 >L8971
2.3. F157;8.. 518, ./-24,/0,1B: 3,B>;2718,1 94/7 .3,/7.-.510. ?/ 7.@6 47.2
3.1. V155./:8.2, 94/7 ,-,57417, ?/ 5;/-;8@.717, 54 68;C81@42F512,/31842
971=.2.7
3.2. V155./:8.2, 94/7 ,-,57417, 94= 94681>,CH,8,1 @,3.5424.
Pag. =0
4. A3@./.978,1B: 78171@,/7,
5. P8;@;>18,1F,34518,1 6,/784
9:/:717,
4.1. T8171@,/742 9, 13@./.978,1B: ?/ -4/50., 3, ./3.510.1 @,3.5424.
4.2. D;B,2, <. ;81842 94/7 971=.2.7, 3, @,3.5
5.1. I/9784.,<7, @1@1F6,89;1/1 518, ?/C8.A,<7, 5;6.242 68.>.7;8 21
Gaa &e -a#ia+ile:
Activitatea se desfoar la cabinetele individuale i n familie sub ndrumarea medicului
de familie. Unele activiti sunt autonome, altele delegate
Tipuri de activiti: educative: privind alimentaia la sn, igiena copiilor, formarea
deprinderilor igienice; de apreciere: privind dezvoltarea psihomotorie i staturo-
ponderal; ngrijiri n caz de febr, diaree, convulsii; vaccinri i tratamente - numai la
indicaia medicului
G:i& &e e-al%a#e:
CUNO2TINE:
E alimentaia copilului n funcie de vrst
E creterea i dezvoltarea staturo-ponderal n funcie de vrst, jocuri pentru dezvoltare
i recuperare
E vaccinri obligatorii, ritmul de efectuare, reacii indezirabile, ngrijiri postvaccinale
E semne de boal la copii i ngrijiri specifice
E particulariti de administrarea a medicamentelor la copii
APTITUDINI: manualitate, observare dirijat, comunicare, analiz i sintez
ATITUDINI: blndee, rbdare
E-al%a#ea %#'#e,*e:
E capacitatea de a transmite informaii n limbaj accesibil
E capacitatea de a evalua corect dezvoltarea copilului n raport cu grile i de a identifica
factorii care influeneaz dezvoltarea
E modul de a intra n relaia cu copii i familia
E capacitatea de a sesiza semnele de boal la copil
I9.4.D. RECOMANDAREA PSTRRII IGIENEI
Unitatea descrie competenele asistentului medical pentru meninerea igienei corporale a
persoanei ngrijite pentru creterea confortului i autonomiei.
El(&()#( -( co&.(#()40 C$i#($ii -( $(ali<a$(
1. Identific resurse privind
auto-ngrijirea
2. Recomand
persoanei/aparintorilor
msuri de igien
3. Intervine n efectuarea
ngrijirilor igienice
1.1. Nivelul de cunotine i deprinderi este evaluat cu obiectivitate
prin discuii cu persoana ngrijit respectndu-se solicitrile sale
n acest sens
1.2. Constat posibilitatea de micare, mobilizare a persoanei prin
observare atent
1.3. Asigur, la nevoie, materialele necesare efecturii igienei
individuale
2.1. Recomandrile sunt n conformitate cu nevoile reale i sunt fcute
n funcie de vrst i resurse, nivel de pregtire
2.2. Limbajul folosit este accesibil. Folosirea limbajului adecvat este
obligatorie
3.1. Demonstreaz tehnica unor ngrijiri pentru persoane dependente
temporar/definitiv
3.2. Efectueaz ngrijiri igienice adaptate persoanelor dependente
3.3. Ajut persoanele parial dependente s se adapteze unor limitri
sau constrngeri fizice, instruindu-le ntr-un mod adecvat i prin
exerciii de recuperare
Pag. =1
Gaa &e -a#ia+ile:
Activitatea se desfoar n spital, domiciliul pacientului, cmine de btrni, cmine-
spital, centre de plasament, cree, grdinie
Tipuri de resurse: fizice i materiale
Tipuri de ngrijire supraadugate:
E toaleta zilnic, baia general, duul, baia parial, toaleta cavitii bucale, ochilor,
urechilor, ngrijirea prului, igiena minilor i picioarelor, igiena vederii, auzului,
igiena mbrcminii, toaleta organelor genitale
E ngrijirea bolnavilor incontieni - toaleta cavitii bucale, regiunii ano-genitale
E prevenirea escarelor de decubit
E ngrijirea bolnavilor stomizai ( traheostom, colostom, cistostom, gastrostom)
E ngrijiri individualizate la pacieni cu aparate gipsate, proteze, amputaii, hemiplegici
G:i& &e e-al%a#e:
CUNO2TINE:
E anatomia i fiziologia pielii i anexelor
E igiena individual
E microbiologie, parazitologie
E boli de piele, BTS (boli transmise pe cale sexual)
E ngrijire
APTITUDINI: atenie distributiv, bun organizator
ATITUDINI: nelegere, rbdare, empatie
E-al%a#ea %#'#e,*e:
E capacitatea de a culege informaii
E capacitatea de a evalua starea pacientului
E capacitatea de a comunica
E capacitatea de a instrui personalul n subordine pentru efectuarea ngrijirilor
E abilitatea de a forma deprinderi la copii
E capacitatea de a se adapta unei situaii deosebite (flexibilitate, n funcie de gradul
de dependen i durata dependenei)
E capacitatea de a demonstra tehnici de ngrijire
I9.4.B. RECOMANDAREA ALIMENTAIEI SNTOASE
Unitatea descrie competenele asistentului medical prin care contribuie la asigurarea unei
alimentaii corespunztoare cantitativ sau calitativ pentru meninerea sau refacerea strii de
sntate.
Elee"*e &e $!.e*e"' C#i*e#ii &e #eali0a#e
1. Supravegheaz
alimentarea
1.1. Regimurile alimentare recomandate sunt respectate cu strictee
1.2. Alimentele consumate s satisfac necesarul calitativ i
cantitativ conform indicaiilor beneficiarului i s fie prezentate
n mod atractiv
1.3. Sftuiete n termeni accesibili aparintorii cu privire la
alimentele permise i cele interzise, modul de preparare
Pag. =2
2. Supravegheaz
alimentarea pasiv
3. Efectueaz alimentarea
artificial pe cale
enteral
4. Ajut pacientul n
recuperearea funciilor
afectate
1.4. Noteaz cnd este necesar cantitatea de alimente primite
2.1. Identific prin observare atent persoanele care nu se pot
alimenta autonom
2.2. Adapteaz tehnica de alimentare n conformitate cu tipul de
dependen a pacientului
2.3. Supravegheaz respectarea normelor stabilite privind igiena
alimentaiei
3.1. Monteaz corect sonda de alimentare nazo-gastric la indicaia
medicului
3.2. Administreaz alimentele prin gastro-jejuno-stom conform
orarului stabilit asigurndu-se intimitatea
3.3 Noteaz la fiecare mas cantitatea de alimente introduse
conform procedurilor (protocolului de ngrijire)
3.4. Menine starea de igien a pacientului/a stomei conform
protocolului de ngrijire
4.1. Recuperarea pacientului se face cu rbdare, n timp prin exerciii
zilnice
4.2. Ajut pacientul/familia s ntocmeasc regimul alimentar i raia
alimentar conform afeciunii, vrstei
Gaa &e -a#ia+ile:
Unitatea de competen se aplic n unitile sanitare, sociale, la domiciliu
Tipuri de alimentare: natural (activ, pasiv), artificial (sond, prin stom)
Alimentaia dietetic n diferite afeciuni: regimuri alimentare - de cruare, noiuni de
gastrotehnie (tehnici de preparare a alimentelor)
G:i& &e e-al%a#e:
CUNO2TINE:
E nutriie, dietetic - regimuri alimentare, calcularea raiei alimentare, pregtirea
dietetic a alimentelor
E medicale, ngrijire
E anatomie, fiziologie a tubului digestiv
E psihologia bolnavului
E etic i deontologie medical
E pregtirea i servirea mesei, stimularea apetitului
E privind obiceiurile alimentare ale persoanei/comunitii respective
APTITUDINI: de comunicare, observare atent, manualitate
ATITUDINI: nelegere, blndee, toleran
E-al%a#ea %#'#e,*e:
E capacitatea de a comunica, sftui persoana/familia
E capacitatea de a alctui un regim
E abilitatea de a efectua tehnici de alimentare pe cale enteral
E comportamentul fa de persoan/aparintor
E colaborarea cu echipa de ngrijire pentru efectuarea sau delegarea tehnicilor de
alimentaie
E crearea cadrului adecvat i respectarea intimitii la bolnavi stomizai
E asigurarea condiiilor de mediu i igien pentru servirea mesei
E capacitatea de a efectua exerciii de recuperare cu pacientului
Pag. =3
I9.4.A. COMUNICAREA INTERACTI9
Unitatea cuprinde competenele necesare pentru comunicarea eficient n cadrul colectivelor
de specialiti, membrii echipei, din unitile n care lucreaz i cu alte categorii de personal
din exterior, cu pacientul i familia.
Elee"*e &e $!.e*e"' C#i*e#ii &e #eali0a#e
1. Menine dialogul cu
personalul din cadrul
unitii i din exterior
2. Particip la discuii pe
teme profesionale
3. Menine dialogul
permanent cu persoana
ngrijit/aparintori
4. Realizeaz comunicare
terapeutic cu unele
categorii de pacieni
1.1. Meninerea dialogului cu personalul din cadrul unitii i din
exterior se realizeaz pentru rezolvarea unor probleme conexe
actului medical
1.2. Schimbul de informaii se realizeaz ntr-un limbaj adecvat,
accesibil, n funcie de situaie, clar, concret, concis
1.3. Comunicarea se realizeaz ntr-o manier civilizat, politicoas,
cu evitarea conflictelor
1.4. Schimbul de informaii n cadrul unitii se face la predarea,
preluarea serviciului i ori de cte ori este nevoie.
2.1. Comunicarea pe teme profesionale se face n colective de
specialitate
2.2. Comunicarea cuprinde informaii corecte, clare, concrete, n limbaj
de specialitate
2.3. Schimbul de informaii se realizeaz ntr-o manier politicoas,
evitndu-se agresivitatea n limbaj
3.1. Comunicarea este realizat ntr-un limbaj adaptat nivelului de
nelegere a pacientului i strii n care se afl
3.2. Interviul cu pacientul respect regulile de desfurare, asigur
intimitatea i confidenialitatea datelor
3.3. Comunicarea cu pacienii este realizat n scop psihoterapeutic i
de instruire
3.4. Dialogul cu pacienii i aparintorii acestora este meninut
permanent sau ori de cte ori este nevoie
4.1. Stabilete un cod de comunicare cu pacienii care nu pot
comunica verbal
4.2. Atingerea pacientului grav afazic se realizeaz pentru
valorizarea acestuia i respectarea demnitii
Gaa &e -a#ia+ile:
Metode de comunicare: scris, verbal, nonverbal
Colective de specialitate: asisteni, medici, infirmiere
Alte categorii: TA (personal tehnic-administrativ), asisteni de igien, laborator, farmacie
Personal extraspitalicesc: ONG, instituii administrative, familii
Probleme conexe actului medical: reparaii, ntreinerea aparatelor, asigurarea
materialelor
Limbaj accesibil, specializat
Form de comunicare: verbal, nonverbal, senzaie
G:i& &e e-al%a#e:
CUNO2TINE:
E medicin general
E management sanitar
E funcionarea aparatelor i instalaiior
E modalitile de raportare a activitii
E organizarea i funcionarea altor servicii
Pag. =%
E obiectul activitii unor ONG-uri
E psihologie general
E etic profesional
E tehnici de comunicare i relaionare, bariere n comunicare i cile de
prevenire/depire a lor
APTITUDINI: comunicare, analiz i sintez, observare
ATITUDINI: amabilitate, flexibilitate, adaptabilitate, dorin real de stabilire a unui mod
de comunicare accesibil persoanei ngrijite
E-al%a#ea %#'#e,*e:
E capacitatea de a menine relaii armonioase cu persoanele aparinnd colectivului
sau din afara acestuia pentru ndeplinirea sarcinilor de serviciu
E capacitatea de exprimare i susinere a opiniilor n cadrul discuiilor profesionale cu
evitarea conflictelor n spiritul rezolvrii prompte a problemelor
E capacitatea de a redacta un raport corect, complet, n termeni clari, precii, pentru
asigurarea continuitii ngrijirilor
E capacitatea de a intra n relaie cu persoana ngrijit
E capacitatea de a realiza un interviu obinnd date semnificative adaptnd mesajul la
nivelul de nelegere a pacientului
E gradul de sociabilitate i tactul dovedit n relaia cu pacienii
E puterea de convingere pentru ca sfaturile s fie receptate i aplicate de persoana
ngrijit /familie
E selectarea datelor pentru care trebuie asigurat confidenialitatea
E asigurarea intimitii pentru a determina pacientul s se exprime liber
E capacitatea de comunica veti neplcute
I9.4.1O. MUNCA =N ECHIP
Unitatea cuprinde competenele legate de activitatile asistentului medical n cadrul
colectivelor de specialitate evideniind criterii privind coordonarea, repartizarea sarcinilor i
implicarea individual n realizarea obiectivului echipei n condiiile aplicrii ngrijirilor
acordate autonom sau la indicaia medicului.
Elee"*e &e $!.e*e"' C#i*e#ii &e #eali0a#e
1. Stabilete sarcini n
cadrul echipei
2. Realizeaz implicarea
individual n
efectuarea sarcinilor
1.1. Stabilirea sarcinilor se face cu discernmnt n raport cu nivelul
de pregtire a membrilor echipei
1.2. Stabilirea sarcinilor se face n concordan cu precizrile unor
surse autorizate
1.3. Sarcinile individuale sunt corelate cu obiectivul echipei
1.4. Obiectivul echipei este stabilit n funcie de nevoile pacientului,
familiei, comunitii i este acceptat de ntreaga echip
1.5. Sarcinile clare, precise sunt cuprinse n planul de ngrijire i
planul clar al activitilor personale
1.6. Instruiete personalul privind activitatea n echip i
supravegherea bunului mers al acestei activiti
1.7. ndeplinirea sarcinilor se realizeaz n timp util
2.1. Lucrul n echip se realizeaz cu responsabilitile reglementate
legal
2.2. Sarcinile individuale se ndeplinesc cu responsabilitate conform
planului i obiectivului echipei
2.3. Obiectivul echipei este ndeplinit n conformitate cu strategia
Pag. =*
unanim acceptat
2.4. Revizuiete planul n funcie de situaiile aprute i la indicaia
medicului
2.5. Eventualele divergene ntre membrii echipei sunt soluionate cu
tact i diplomaie
Gaa &e -a#ia+ile:
Activitatea se desfoar n unitile sanitare i comunitate
Tipuri de sarcini ce pot fi delegate: schimbarea i efectuarea patului,
mbrcarea/dezbrcarea bolnavului care nu prezint risc, alimentarea pasiv a
bolnavului care nu are tulburri de deglutiie, ngrijiri igienice
Echipa de ngrijire: asistent medical, infirmier, ngrijitor la domiciliu, membrii
familiei
Surse autorizate: fia postului, dispoziii/recomandri ale efilor ierarhici sau a altor
persoane autorizate
Echipa de ngrijire: nurse, infirmiere, lucrtori medico-sociali, ngrijitori la domiciliu
G:i& &e e-al%a#e:
CUNO2TINE:
E componena echipei
E nivelul de pregtire i atribuiile membrilor echipei
E raporturile ierarhice i funcionale
E dinamica grupului
E comunicare
APTITUDINI: bun organizator i coordonator, observator, bun mediator
ATITUDINI: spirit de echip, adaptabilitate, echilibru, asumarea responsabilitii
E-al%a#ea %#'#e,*e:
E capacitatea de integrare n colectiv i colaborare cu membrii echipei
E capacitatea individual de asumare i rezolvare a unor sarcini ntr-un interval de
timp prestabilit, n corelare cu planul i obiectivul general al echipei
E asumarea responsabilitii privind ndeplinirea unor sarcini
I9.4.11. ASIGURAREA 2I GESTIONAREA EFICIENT A RESURSELOR
MATERIALE
Unitatea se refer la folosirea judicioas a materialelor pentru efectuarea tehnicilor de
ngrijire i tratamente, pentru asigurarea confortului pacientului.
Elee"*e &e $!.e*e"' C#i*e#ii &e #eali0a#e
1. Stabilete necesarul de
resurse
2. Asigur recepionarea i
depozitarea materialele
3. Gestioneaz resursele
1.1. Particip la ntocmirea listei de materiale consumabile n
funcie de necesitate i barem
1.2. Materialele consumabile sunt solicitate n raport cu specificul
locului de munc identificnd neconcordanele
2.1. Materialele solicitate sunt verificate cantitativ i calitativ la
luarea n primire
2.2. Materialele sunt depozitate n locuri/spaii special amenajate
sau destinate
3.1. Materialele sunt folosite judicios, n conformitate cu protocolul
Pag. =;
4. Asigur legtura cu
serviciile implicate n
procurarea materialelor
folosite
tehnicilor de ngrijire i tratament
3.2. Materialele consumate sunt notate n dosarul de ngrijire sau n
alte documente specifice locului de munc
3.3. Materialele rmase sunt predate turei urmtoare conform
procedurilor
3.4. Materialele de multipl folosin sunt pstrate n stare de
funcionare
4.1. Legtura cu serviciul tehnic-administrativ i farmacia se face
scris i verbal
4.2. Materialele folosite n practica medical sunt procurate pe baz
de comand scrisa
Gaa &e -a#ia+ile:
Unitatea se aplic n: spitale, centre de diagnostic i tratament, cabinete individuale sau
la domiciliul persoanei ngrijite
Materiale folosite: seringi, comprese, instrumente medicale , cmpuri, tifon, vat, soluii
dezinfectante, medicamente specifice locului de munc, lenjerie
Servicii: farmacie, tehnic-administrativ
G:i& &e e-al%a#e:
CUNO2TINE:
E contabilitate, cost-eficien, inventar, norme de pstrare i gestionare a materialelor
E materiale folosite n diverse tehnici
E-al%a#ea %#'#e,*e:
E capacitatea de a aprecia corect necesarul de materiale pentru efectuarea ngrijirilor
n condiii optime
E asigurarea condiiilor de depozitare
E folosirea judicioas, eficient a resurselor materiale
E preocuparea pentru asigurarea confortului persoanei ngrijite
I9.4.12. ACORDAREA A>UTORULUI DE URGEN PRESPITALICESC
Unitatea descrie competenele asistentului medical referitoare la ajutorul acordat n situaii
neprevzute pentru salvarea vieii individului i reducerea urmrilor accidentelor.
Elee"*e &e
$!.e*e"'
C#i*e#ii &e #eali0a#e
1. Constat semne
specifice situaiei de
urgen
2. Aplic msuri de
prim-ajutor
3. Organizeaz
transportul pacientului
n secia de specialitate
1.1. Apreciaz starea de contien i semnele vitale n timp util
1.2. Identific cu obiectivitate leziunile i gravitatea acestora n funcie
de organul lezat
1.3. Stabilete corect prioritile n intervenie i ierarhizeaz aciunile
printr-o evaluare rapid a strii victimei i asigur funciile vitale:
respiraie i consultaie la locul accidentului
2.1. Acioneaz prompt n timp util respectnd principiile generale ale
acordrii ajutorului de urgen i previne instalarea complicaiilor
2.2. Msurile sunt alese n conformitate cu leziunea, starea
accidentatului, materialele disponibile, condiiile producerii
accidentului
2.3. Msurile de prim ajutor sunt eficiente i evit agravarea strii
pacientului
2.4. Msurile sunt apreciate utiliznd corect materialele necesare
3.1. Transportul pacientului se face n condiii de siguran i
supravegheat
3.2. Cazurile grave sunt anunate n prealabil, n timp util seciilor de
Pag. ==
4. Informeaz medicul
despre starea
pacientului
specialitate/serviciilor de urgen
4.1. Raportarea privind starea pacientului se face n termeni clari, precii
4.2. Manevrele de prim ajutor aplicate sunt consemnate i raportate
scris
Gaa &e -a#ia+ile:
Acordarea ajutorului de urgen se asigur n: serviciile de urgen stabile sau uniti
mobile, strad, ntreprinderi, instituii, domiciliu, etc.
Materiale: trus de prim ajutor, aparate pentru resuscitare
Materiale improvizate
Situaii n care se acord ajutor de urgen: rniri, hemoragii, fracturi, entorse, luxaii,
stop cardio-respirator, arsuri, degerturi, electrocutare, intoxicaii, nec, oc anafilactic.
Msuri de prim ajutor: pansarea plgilor, hemostaza, imobilizarea provizorie a
fracturilor, luxaiilor, resuscitarea cardio-respiratorie, primul ajutor n caz de arsuri,
degerturi, electrocutare, intoxicaii, nec, oc anafilactic, primul ajutor n caz de stop
cardio-respirator
G:i& &e e-al%a#e:
CUNO2TINE:
E anatomie, fiziologie
E recoltri
E medicale, ngrijire (pansamente, tipuri de hemostaz, calcularea indicelui de oc,
condiiile de imobilizare corect a fracturilor, manifestrile stopului cardio respirator
i timpul de aciune, aprecierea suprafeei arse, a indicelui prognostic i semnelor
arsurilor pe grade, aciunea temperaturii sczute asupra organismului, a curentului
electric)
E igien
E NTSM
E epidemiologie
E etic i deontologie
APTITUDINI: luciditate, rapiditate, promptitudine, analiz i sintez, observaie,
comunicare, manualitate
ATITUDINI: blndee, nelegere, rbdare, empatie
E-al%a#ea %#'#e,*e:
E luciditatea, promptitudinea n situaii limit
E capacitatea de a stabili prioritile
E abilitatea i capacitatea de a efectua manevre corecte n timp util
E capacitatea de a colabora cu alte persoane i cu victima
E capacitatea de a evalua, organiza i coordona aciunea de prim ajutor
E capacitatea de a sintetiza i de a raporta n termeni precii aciunile ntreprinse i
reacia pacientului
I9.4.11. =NDRUMAREA 2I INSTRUIREA CURSANILORHELE9ILOR =N TIMPUL
STAGIULUI PRACTIC
Unitatea se refer la activitile specifice profesiunii de asistent medical pentru
formarea viitorului profesionist n domeniul ngrijirilor
Pag. =>
Elee"*e &e $!.e*e"' C#i*e#ii &e #eali0a#e
1. Stabilete nivelul de
instruire
2. ntocmete planul
instruirii clinice
3. Aplic planul de instruire
i urmrete efectuarea
interveniilor de ngrijire
4. Evalueaz rezultatele
instruirii
1.1. Evaluarea gradului de instruire se face cu obiectivitate
mpreun cu persoana respectiv
1.2. Evaluarea gradului de instruire se face aplicnd o
metodologie specific
1.3. Nevoile de instruire se stabilesc periodic
1.4. Nevoile de instruire se stabilesc n raport cu specificul locului
de munc
2.1. Programul de instruire cuprinde cunotine, aptitudini i
atitudini necesare practicrii profesiei conform nivelului de
pregtire
2.2. Programul de instruire este clar, precis, complet, concret
2.3. Programul de instruire este n funcie de perioada stabilit
2.4. Revizuirea planului se face periodic
2.5. Revizuirea se face mpreun cu persoana instruit
3.1. Aplicarea planului se face dup o metodologie specific
3.2. Pentru aplicarea planului se folosesc metode de instruire
specifice
3.3. Interveniile ngrijire sunt cuprinse n lista de intervenii i se
efectueaz n conformitate cu aceasta
3.4. Practicantul este inclus n echipa de ngrijire cu sarcini
precise n raport cu nivelul de pregtire.
1.1. Evaluarea se face mpreun cu persoana instruit
1.2. Evaluarea se face continuu sau periodic conform planului
stabilit
1.3. Evaluarea se face n conformitate cu metodologia specific i
criteriile de evaluare
Gaa &e -a#ia+ile:
Activitatea se desfoar n spitale, n centre de diagnostic i tratament, cabinete
individuale, la domiciliul pacientului, n perioada de practic stabilit
Documente folosite: obiectivele stagiului, planul instruirii clinice, lista interveniilor
ngrijire, dosarul de ngrijire
Metode de instruire: explicaia, demonstraia, exerciiul, vizionarea materialelor
specifice, studiul de caz
G:i& &e e-al%a#e:
CUNO2TINE:
E nivelul de instruire teoretic al practicanilor
E coninutul instruirii n funcie de secie
E noiuni de psihologie i pedagogie
E cunotine de ngrijire i medicale
E comunicare scris, oral
E metode de instruire: demonstraia, exerciiul, studiul de caz, jocul de rol, etc.
E-al%a#ea %#'#e,*e:
E implicarea practicantului n echipa de ngrijire, stabilirea sarcinilor n raport cu
cerinele i nivelul de pregtire
E modaliti de instruire practic aplicate pentru nsuirea cunotinelor i
consolidarea unor deprinderi de ngrijiri corecte
Pag. =9
E respectarea aplicrii interveniilor cuprinse n list
E capacitatea de a evalua nivelul de instruire conform metodologiei cu respectarea
criteriilor privind performana minim admis.
I9.4.14. ASIGURAREA PROPRIEI DEG9OLTRI PROFESIONALE
Unitatea cuprinde competenele necesare asistentului medical privind autoevaluarea i
identificarea necesitilor de perfecionare profesional urmate de integrarea n forme de
pregtire continu pentru actualizarea cunotinelor, obinerea unui grad superior de
pregtire pentru creterea calitii rezultatelor muncii.
El(&()#( -( co&.(#()40 C$i#($ii -( $(ali<a$(
2. Identific necesitile
de perfecionare
3. Particip la cursuri de
formare continu
4. Practic schimburi de
experien
5. Desfoar activiti
de autoperfecionare
1.1. Necesitile de perfecionare profesional vizeaz ansamblul
activitilor desfurate la locul de munc
1.2. Stabilirea necesitilor de perfecionare profesional se face n
corelaie cu sarcinile incluse n fia postului
1.3. Identificarea lacunelor n pregtire se face cu obiectivitate n
raport cu informaiile de actualitate din domeniul de activitate
1.4. Necesitile de perfecionare sunt identificate pe baza evalurii
periodice
2.1. Participarea se face n scopul meninerii cunotinelor la un nivel
ridicat
2.2. Reactualizarea cunotinelor se face permanent sau ori de cte ori
este nevoie
2.3. Asimilarea informaiilor noi se face prin apelarea la surse
autorizate
2.4. Cunotinele noi dobndite sunt aplicate n activitatea curent n
scopul creterii calitii actului de ngrijire
2.5. Evaluarea cursului se va face dup criterii de performan
3.1. Organizarea schimburilor de experien se realizeaz pe baza
nevoilor de instruire identificate
3.2. Schimbul de experien se practic n mod continuu
3.3. Participarea la schimbul de experien este activ.
4.1. Identific n literatura de specialitate cercetrile intreprinse n
domeniul de interes i utilizeaz rezultatele cercetrilor realizate
anterior n activitatea proprie
Gaa &e -a#ia+ile:
Surse de informare: cri, reviste de specialitate, materiale redactate de instituii
atestate oficial, internet, mass-media
Activiti: administrarea tratamentelor, sterilizarea materialelor, realizarea explorrilor
funcionale, intervenii de urgen, asistarea medicului la efectuarea unor investigaii
sau intervenii, educarea pacientului/familiei
Modaliti de perfecionare:
E studiul individual
E cursuri de pregtire, perfecionare
E continuarea studiilor prin aplicarea sistemului de credite transferabile pentru
obinerea dreptului de practic avansat
G:i& &e e-al%a#e:
CUNO2TINE:
Pag. >0
E medicin general, farmacologie, tehnici de prim ajutor
E modul de organizare a activitii pe secii
E modul de funcionare a cabinetelor
E elemente de gestiune i contabilitate
E informatic (utilizarea calculatorului)
E cursuri de perfecionare organizate n unitate/n afara acestora
E problematica ngrijirilor la nivel local sau general
E limb strin
ATITUDINI: acceptare, nelegere, rbdare
APTITUDINI: intelectuale, analiz i sintez, disponibilitate, capaciti de descoperire,
apreciere, citire i evaluare a surselor bibliografice
E-al%a#ea %#'#e,*e:
E receptivitatea fa de nou, capacitatea de asimilare i aplicare a noului n raport cu
specificul activitii i diversitatea acesteia
E capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesitilor de
pregtire/perfectionare n corelaie cu exigenele postului
E capacitatea de a identifica domenii/activiti pentru aplicarea cercetrii
I9.4.1<. CERCETAREA =N ASISTENA MEDICAL
Unitatea descrie capacitile asistentului medical necesare pentru a putea parcurge etapele
procesului de cercetare n domeniul ngrijireului (ngrijirilor) care are ca scop crearea unei
cunoateri noi ca baz de depistare i promovare a ngrijirii calificate n toate domeniile
sntii.
Elee"*e &e $!.e*e"' C#i*e#ii &e #eali0a#e
Pag. >1
1. Formularea problemei
2. Studierea literaturii de
specialitate
3. Stabilirea obiectului
cercetrii
4 Stabilirea obiectivului
cercetrii
5 Stabilirea structurii
cercetrii i metodei de
cercetare
6. Analiza i prelucrarea
datelor
7. Planificarea timpului i
stabilirea
responsabilitilor
1.1. Formularea problemei se face n raport cu domeniul care trebuie
clarificat prin cercetare
1.2. Formularea se face concis i precis pentru a conduce cercetarea
n cadrul diferitelor domenii
1.3. Formularea problemei se face astfel nct obiectul cercetrii este
neles i de alte persoane n afara autorului
2.1. Studierea literaturii de specialitate pentru realizarea cadrului
teoretic care s funcioneze ca model de interpretare
2.2. Delimitarea conceptelor cheie
2.3. Studierea cercetrilor efectuate n domeniu reinndu-se
rezultatele i aspectele negative, limitele, ce se tie i ce nu se
tie
3.1. Obiectul cercetrii trebuie s fie clar precizat
3.2. Obiectul cercetrii trebuie s fie delimitat
4.1. Obiectivul s redea scopul concret al proiectului cercetrii
4.2. Obiectivul s fie delimitat n relaie cu domeniul problemei
formulate
4.3. Descrierea obiectivului se face n raport cu condiiile practice i
economice
4.4. n raport de situaia concret se pot stabili obiective generale i
specifice
4.5. Obiectivele se formuleaz conform regulilor generale
5.1. Metoda folosit se prezint argumentat
5.2. Descrierea structurii cercetrii i a izvoarelor de informaie ine
seama de clarificarea problemei formulate
5.3. Eleborarea instrumentelor care s asigure acurateea i
validitatea informaiilor culese
5.4. Culegerea datelor este n concordan cu liniile etice de ngrijire
a sntii i bolii
5.5. Datele culese sunt nscrise ordonat n fie de lucru
5.6. Persoanele sau grupurile int care constituie obiectul cercetrii
sunt alese i informate clar asupra scopului, natura cercetrii i
alte date care s le permit acceptarea sau refuzul participrii la
cercetare
6.1. Prelucrarea se face n funcie de tipul de date culese (cantitative
sau calitative)
6.2. Prelucrarea se face n raport cu obiectul i obiectivele cercetrii
pentru a trage concluziile
7.1. Pentru fiecare faz a cercetrii se stabilesc termene precise i
responsabiliti concrete
7.2. Se stabilete perioada culegerii datelor, analizei raportului i
data publicrii rezultatelor cercetrii
7.3. Raportul final cuprinde toate stadiile, limitele, modul de selecie
a persoanelor i grupurilor concluziile i recomandrile reieite
din cercetare
Gaa &e -a#ia+ile :
Domenii de cercetare n ngrijiri : studiul asupra pacientului, ngrijirea clinic,
epidemiologie
Cadrul domeniilor de ngrijire : uniti, servicii sanitare, didactica profesional, istoria
ngrijirilor
Obiectul cercetrii :
E indivizi : pacieni, clieni, colegi de lucru
E mediu de munc, organizarea ngrijirilor, comunicarea cu pacientul sau cu membrii
grupului, etc.
Pag. >2
Obiectul/obiectivele cercetrii respect regulile de formulare : centrate pe obiectul
cercetrii, realizabil, msurabil, ncadrat n timp
Metode de cercetare : cercetare pilot, preliminar, principal, experimental (cu grup
test i grup de control), de explorare, de testare asupra unei desfurri
Tipuri de cercetare :
E cercetri axate pe cutarea de probleme (explorri)
E cercetri descriptive
E cercetri pentru verificarea ipotezelor
E cercetri cu obiective influenabile pentru gsirea unei soluii sau schimbarea
unei relaii nedorite
Literatura de specialitate:manuale, studii, lucrri originale, articole din reviste cu precizarea
numelui autorului, titlul, numele revistei sau al editurii, anul apariiei.
Liniile etice respect codul de bioetic privind drepturile persoanelor cuprinse n studii pe
toat perioada studiului:
E dreptul la participare voluntar
E dreptul de a se retrage din proiect fr a avea consecine
E dreptul de primi informaii complete i clare despre cercetare, scopul, natura
proporiile participrii, modul cum se fac publice rezultatele, unde se folosesc
E dreptul de refuza n cunotin de cauz
E dreptul de pstra confidenialitatea asupra datelor (anonimatul)
E garantarea proteciei fa de efecte duntoare fizice, psihice, sociale,
culturale n relaie cu proiectul cercetrii - persoane care elaboreaz proiectul
i asigur parcurgerea n timp a tuturor etapelor
G:i& &e e-al%a#e:
CUNO2TINE :
ngrijire : modele de ngrijire, tehnici de culegere a datelor (observaie, studiul
documentelor, interviu, teste, scri de atitudini)
psihologie : general, medical, psihologia vrstelor
sociologie
etic i deontologie
patologie medical
APTITUDINI : analiz i sintez, comunicare fluent, ascultare activ, flexibilitate, studiu
individual, observaie dirijat
ATITUDINI : atenie distributiv, amabilitate, nelegere, blndee, corectitudine, empatie
E-al%a#ea %#'#e,*e :
E capacitatea de a formula problema i de a delimita domeniul cercetrii
E capacitatea de a preciza clar obiectul cercetrii sau relaionarea acestuia cu
alte obiecte
E capacitatea de a formula clar obiectivele cu respectarea regulilor generale
E argumentarea clar a metodei n cadrul proiectului de cercetare
E capacitatea de a defini i denumi concepte cheie pe baza literaturii studiate
E capacitatea de a analiza, sistematiza informaiile n fie de lucru
E modul cum respect normele etice i drepturile persoanelor cuprinse n studiu
E respectarea timpului stabilit pentru fiecare etap a cercetrii
I9.<. PRECEPTE
$atorit sc%imbrilor condiiilor socio"economice din zonele urbane i rurale i,
Pag. >3
implicit, sc%imbrilor n atitudinea pacienilorHclienilor, familiilor i comunitilor fa de
valorile sntii, teoreticienii ngrijirilor de sntate comunitare au intervenit prin
precizarea preceptelor care stau la baza practicii asistentelor medicale comunitare. Eceste
precepte se refer la organizarea ngrijirilor de sntate comunitare, n general, la
asistentul medical comunitar i la activitatea ei, n particular. &le trebuie considerate ca un
g%id orientativ pentru a fi folosite n orice situaii i multe din aceste precepte sunt valabile
ngrijirilor de sntate, n general, nu numai ngrijirilor de sntate comunitare.
@mplicaiile lor n ngrijirile de sntate au dus la dezvoltarea conceptului de ngrijire
continu a pacientuluiHclientului la domiciliu, de la domiciliu la spital i invers, lund n
consideraie consimmntul pacientuluiHclientului, a familiei i a comunitii.
PRECEPTUL 1 8 ="(#i3i#ile &e )'"'*a*e $!%"i*a#e .#e)%.%" ! a$*i-i*a*e )*a+ili*' .e
+a0a #e$%"!a,*e#ii "e-!il!# &e )'"'*a*e ,i f%"$i!"ea0' $!"f!# .la"%l%i (e"e#al
&e )'"'*a*e.
n activitatea de recunoatere a nevoilor de sntate ale comunitii, ngrijirile de
sntate se implic prin supraveghere i consiliere n vederea: promovrii sntii,
meninerii sntii, prevenirii mbolnvirilor, acordrii de ngrijiri bolnavilor pentru
nsntoire sau moarte n pace la domiciliul lor. n afara ngrijirilor la domiciliu serviciile de
ngrijiri de sntate se pot desfura, n centrele de sntate, n clinici, coli i la locul de
munc. ngrijirile de sntate comunitare sunt o parte integrant a programului general de
sntate public, coordonndu-i planurile i activitile n colaborare cu alte agenii sociale
i de sntate i nu poate funciona sau fi de sine stttor n comunitate.
PRECEPTUL 2 8 A(e"iile &e /"(#i3i#i &e )'"'*a*e $!%"i*a#e *#e+%ie )' &efi"ea)$'
$% $la#i*a*e )$!.%#ile ,i !+ie$*i-ele )e#-i$iil!# .#!.#ii.
Ageniile sociale i de sntate din comunitate trebuie s-i defineasc i s-i
stabileasc cu claritate scopurile i obiectivele astfel nct s previn dublarea serviciilor n
unele comuniti sau omiterea lor n altele. Scopurile i obiectivele vor fi variate n funcie
de tipul ageniei i de tipul de comunitate dar ele trebuie s se ralieze la elurile ageniei
centrale de ngrijiri de sntate astfel nct, fiecare cetean s-i menin o sntate
optim.
PRECEPTUL 1 8 G#%.%l a$*i- ,i !#(a"i0a* al $e*'e"il!#; #e.#e0e"*a*i- .e"*#%
$!%"i*a*e; e)*e .a#*e i"*e(#a"*' a .#!(#a%l%i &e )'"'*a*e al /"(#i3i#il!# &e
)'"'*a*e $!%"i*a#e.
Ageniile publice sau private de ngrijiri de sntate comunitare trebuie s-i cunoasc
problemele cu ajutorul i cu avizul grupului reprezentativ al comunitii. Oricare comunitate
are indivizi care au fost o parte a trecutului i care vor continua s fie o parte a viitorului.
Cunotinele i experiena lor combinate cu cele ale profesionitilor de sntate poate fi de o
inestimabil valoare pentru ntreaga comunitate. Acest grup reprezentativ trebuie s fie
invitat s participe la planificarea i dezvoltarea programelor de sntate conform cu nevoile
i interesele comunitii. El poate s contribuie la nelegerea ngrijirilor de sntate
comunitare i s stabileasc o legtur util ntre agenie i comunitate.
PRECEPTUL 4 8 Se#-i$iile &e /"(#i3i#i &e )'"'*a*e $!%"i*a#e )%"* &i).!"i+ile
/"*#e(ii $!%"i*'i i"&ife#e"* &e !#i(i"e; $%l*%#' )a% #e)%#)e )!$iale ,i e$!"!i$e.
ngrijirile de sntate comunitare sunt un segment de specializare a serviciilor din
domeniul sntii publice. Aceste servicii ar trebui s fie disponibile tuturor persoanelor i
s fie adaptate la nevoile lor de sntate fizic, psihic i emoional fr a ine cont de
originea etnic, baza cultural sau resursele sociale i economice. Starea de sntate a
oricrui membru al unei familii sau al unei comuniti poate afecta sntatea ntregii familii
sau a ntregii comuniti.
PRECEPTUL < 8 =" /"(#i3i#ile &e )'"'*a*e $!%"i*a#e failia e)*e %"i*a*ea &e +a0'
a )e#-i$i%l%i &e /"(#i3i#i &e )'"'*a*e.
Munca asistentelor medicale comunitare trebuie s se centreze pe familie mai degrab
dect pe clientul individual i se desfoar mai aproape de locul unde triesc i muncesc
oamenii. Aceast abordare este diferit de cea din mediul spitalicesc unde centrarea
ngrijirilor de sntate este pe clientul individual. Impactul sntii sau bolii asupra familiei
Pag. >%
este mai evident acas dect la spital iar asistentul medical are posibilitatea de a observa
mai de ndeaproape efectele suferinei i morii. Pentru nelegerea situaiei de la domiciliu,
asistentul medical trebuie s aib cunotine i din tiinele sociale i comportamentale.
PRECEPTUL C 8 P#!!-a#ea )'"'*'ii; e&%$aia .e"*#% )'"'*a*e ,i )f'*%i#ea
.a$ie"*%l%iH$lie"*%l%i; failiei ,i $!%"i*'ii )%"* .'#i i"*e(#a"*e ale /"(#i3i#il!#
&e )'"'*a*e $!%"i*a#e.
La nivel comunitar asistentul medical particip, alturi de ali profesioniti din echipa
comunitar, la planificare i ngrijire. Pe lng educaia pentru sntate, asistentul medical
se implic n programe de imunizri, programe de igien a mediului, a alimentaiei i de
aprovizionare corespunztoare cu ap potabil, dezvoltarea programelor de sntate
mental, .a. La domiciliu, asistentul medical furnizeaz ngrijiri de sntate centrate pe
nevoile individuale ale fiecrui membru al familiei i planific mpreun cu familia obiectivele
de sntate adaptate la nevoile proprii de independen i/sau de reabilitare a sntii.
PRECEPTUL D 8 I"&i-i0ii ,i failiile *#e+%ie )' .a#*i$i.e a$*i- la *!a*e &e$i0iile
.#i-i*!a#e la !+ie$*i-ele $a#e *#e+%ie)$ a*i")e .e"*#% e"i"e#ea )'"'*'ii l!#.
Asistentul medical comunitar recunoate i respect drepturile clientului i familiei de a
participa la toate lurile de decizie ce vizeaz sntatea proprie. Funcia asistentului medical
este de a ajuta clientul i/sau familia: s recunoasc nevoia de sntate, s aprecieze toate
aspectele situaiei, s considere ca fiind adecvate acele aciuni care pot s mbunteasc
starea de sntate, s aleag decizia care le este acceptabil. Important este ca, n procesul
de luare a deciziei, clientul i familia s neleag pe deplin scopul deciziei i s-i asume
responsabilitatea pentru eventualele consecine ale acesteia.
PRECEPTUL B 8 A.#e$ie#ea .e#i!&i$' ,i $!"*i"%' a )*'#ii &e )'"'*a*e a $!%"i*'ii;
failiei ,i $lie"*%l%i e)*e +a0a /"(#i3i#il!# &e $!%"i*a#e.
n anumite situaii, schimbrile survenite n starea de sntate a comunitii, a familiei
sau a clientului poate fi att de discret nct poate trece neobservat dac asistentul
medical i agenia nu menin o apreciere periodic i nu contientizeaz pe deplin
implicaiile posibile ale acestor schimbri. Termenul de periodic este variabil i depinde de
muli factori. Datorit schimbrilor frecvente survenite n familie i comunitate aprecierea
trebuie s fie fcut lunar sau, cnd situaia o cere, mai frecvent. Sunt i cazuri cnd
aceast apreciere poate fi fcut la fiecare ase luni. Situaia familial poate fi dinamic prin
natere sau moarte datorit unei complete reorganizri a familiei. La fel, o afeciune grav a
unui membru al familiei are repercursiuni asupra tuturor celorlali. Mai pot surveni i alte
tipuri de schimbri, cum ar fi schimbarea reedinei sau a ocupaiei, ce pot avea efecte
marcante asupra strii de sntate psihic sau emoional.
PRECEPTUL A 8 A)i)*e"*%l e&i$al e)*e .#e('*i*' &i" .%"$* &e -e&e#e .#!fe)i!"al
.e"*#% a l%$#a $a f%#"i0!# &e )e#-i$ii &e )'"'*a*e /" $!%"i*a*e.
Pregtirea asistentului medical comunitare trebuie s se bazeze pe un fundament ferm
de cunotine i abiliti, incluse n teoria i practica ngrijirilor de sntate comunitare. Ea
are nevoie de o competen special pentru a adapta procedurile nvate la situaiile
particulare ntlnite la domiciliul clienilor. Aceast pregtire teoretic i practic de baz
trebuie dezvoltat permanent pentru a ajunge la abiliti performante n: culegerea de date
(interviu, observare, examinare), educaie, rezolvarea problemelor, lucrul cu grupurile,
leadership, etc. ntruct, ngrijirile de sntate comunitare sunt o activitate centrat pe
nevoile de sntate ale familiei, asistentul medical comunitar are nevoie de cunotine
suplimentare din domeniul tiinelor sociale i comportamentale cum sunt antropologia,
sociologia i psihologia. Ea trebuie s fie la curent cu cele mai recente cunotine din
domeniul nutriiei, tiinelor sociale, epidemiologiei i tiinelor comportamentale pe lng
cele din domeniul ngrijirilor de sntate i a tiinelor medicale. Acest precept conform
cruia asistentul medical comunitar trebuie s fie foarte bine pregtit profesional pentru a-
i desfura munca n comunitate este piatra unghiular de la temelia ngrijirilor de sntate
comunitare.
PRECEPTUL 1O 8 A)i)*e"*%l e&i$al $!%"i*a# e)*e %" e+#% al e$:i.ei &e
)'"'*a*e $e &e)e#-e,*e $!%"i*a*ea; failia ,i $lie"*%l.
Pag. >*
O echip de lucru eficient se bazeaz pe interesul comun din partea tuturor membrilor
echipei. Asistentul medical comunitar face parte din echipe diferite (n acelai timp sau
separat): echipa comunitar, echipa interdisciplinar, echipa de legtur.
1. ECHIPA COMUNITAR
Este alctuit din: membrii ageniei sau a compartimentului de ngrijiri de sntate, alt
personal de ngrijiri de sntate, studeni, supervizor, director de ngrijiri de sntate,
clerici, voluntari, alt personal neprofesionist. Toi membrii echipei lucreaz mpreun la
asigurarea unor servicii de sntate optime.
2. ECHIPA MULTIDISCIPLINAR
Include de obicei: asistenta medical, un igienist, un medic de familie, un lucrtor
social, un nutriionist, un specialist n comportamentul uman. Mai pot fi inclui i membri ai
altor discipline n funcie de necesiti: personalul colilor, preoii, lucrtorii comunitari
voluntari, n multe situaii clientul sau familiile. Asistentul medical comunitar are un rolul de
interpret a ngrijirilor de sntate n aprecierea pe care o face echipa privind nevoile de
sntate psihic, mental i social i n planificarea mijloacelor care vor mbunti starea
de sntate. Totodat, ea menine schimbul activ de infomaii dintre echipa comunitar i
aceast echip interdisciplinar.
1. ECHIPA DE LEGTUR
Asigur continuitatea ngrijirilor de sntate intervenind pentru evitarea ntreruperilor n
ngrijirea pacientului/clientului n timpul tranziiei de la domiciliu la spital i de la spital la
domiciliu. Ea este compus din: asistentul medical psihiatr (personal din spital), asistentul
medical de secie, medic rezident din spital, medic din spital sau de familie, asistentul
medical comunitar, pacientul/clientul i familia; (particip deasemenea la aceast echip i
asist la alctuirea planurilor cu intervenii proprii).
Pentru funcionarea eficient a acestor echipe, fiecare membru trebuie s recunoasc i
s respecte contribuia celorlali membri ai echipei la realizarea scopurilor i obiectivelor
planificate i la implementarea acestora.
PRECEPTUL 11 8 A)i)*e"*%l e&i$al $!%"i*a# a$!#&' /"(#i3i#i &e )'"'*a*e
.a$ie"*%l%iH$lie"*%l%i $!"f!# $% #e$!a"&'#ile e&i$%l%i.
Furnizarea de ngrijiri de sntate clientului individual din rndul pacienilor medicului
este o activitate de baz a ngrijirilor de sntate comunitare. n cazul cnd asistentul
medical ngrijete un client bolnav ea lucreaz conform indicaiilor i sub supravegherea
medicului. Astfel, asistentul
medical primete instruciuni
de la medicul care rspunde
de ngrijirea medical a
pacientului respectiv (medicul
de familie sau medicul colar,
medicul de ntreprindere,
medicul din spital) i
supravegheaz evoluia strii
sale de sntate. Cnd o
familie sau un client refuz
ngrijirea medical, dei este
necesar, asistentul medical
se retrage i raporteaz
situaia personalului ierarhic
superior. Cu excepia marilor
urgene, asistentul medical
nu trebuie s ngrijeasc un
client bolnav fr indicaiile
unui medic. Dup efectuarea
vizitelor la domiciliul
familiilor, asistentul medical
trebuie s informeze medicul,
n scris sau telefonic despre
evoluia strii de sntate a
pacientului.
Pag. >;


IN(IVIZI
FAMILII
COMUNIT2I
IN(IVIZI
FAMILII
COMUNIT2I
(E)ARTAMENTUL
(E SNTATE
COMUNITAR
Me.i#i .e
,ami%ie
A"i"tete
#!muitare
<6riDit!ri
%a .!mi#i%iu
(ieteti#iei
)"i-!*
tera$eu/i
Tera$eu/i
!#u$a/i!a%i
I6ieiti
.etari
Me.i#i
"t!mat!%!6i
A"i"te/i
"!#ia%i
)er"!a%
a.i/i!a%
<NGRICIRI
AUEILIARE
ORGANI*
ZA2II
VOLUN*
TARE
CENTRE (E SNTATE
)U'LIC
CONSILII
LOCALE
(IFERI2I
)ROFESIO*
NIFTI
Ec2ipa interdisciplinar3 / !odel dane+ de cola*orare intersectorial3 .adaptat
dup3 C4E!A Institute / Danemarca5 67771

PRECEPTUL 12 8 A)i)*e"*%l e&i$al $!%"i*a# %*ili0ea0' *!a*e /"#e(i)*#'#ile &e).#e
failie ale a(e"iei )a% ale al*!# )e#-i$ii.
Meninerea cu acuratee a nregistrrilor i folosirea lor este important att pentru
familie ct i pentru agenie. nregistrrile privind familia sunt indispensabile n munca de zi
cu zi a asistentului medical i constituie un element important pentru realizarea continuitii
ngrijirilor de sntate. Aceste nregistrri sunt deosebit de importante pentru acordarea
ngrijirilor. Totodat, acestea reflect calitatea serviciilor de sntate n folosul comunitii.
Prin studierea lor periodic, agenia i poate evalua programul n relaie cu obiectivele
curente i poate stabili obiectivele pe termen lung. nregistrrile sunt i o surs pentru
evalurile statistice, determinarea costurilor, aprecierea necesarului de personal i
planificarea bugetului. Ageniile de ngrijiri de sntate comunitare au autorizaia legal de
a opera cu aceste nregistrri i, cu excepia cazurilor cnd se constituie ca documente
citate n tribunal, ele sunt documente legale i strict confideniale. n acord cu politica
ageniei, dac se solicit, se poate dezvlui coninutul nregistrrii medicului de familie, unui
membru profesionist al altei agenii sau unui lucrtor social. Asistentul medical ef are
responsabilitatea de a menine aceste nregistrri, (atta timp ct ele sunt actuale),
ngrijite, complete i legale, fiind contient de multiplele lor posibile ntrebuinri.
PRECEPTUL 11 8 A)i)*e"*%l e&i$al $!%"i*a# "% *#e+%ie )' f%#"i0e0e a3%*!#
a*e#ial $i *#e+%ie )' &i#i3e0e $lie"*%l ,i failia $'*#e #e)%#)ele $!%"i*a#e
&i).!"i+ile .e"*#% a)i)*e"a fi"a"$ia#' ,i )!$ial'.
Pe asistentul medical o privete doar problemele de sntate imediate ale clientului,
promovarea sntii fizice i emoionale, prevenirea mbolnvirilor. n ceea ce privete
problemele de sociale i financiare, acestea sunt de competena instituiilor de resort.
Asistentul medical comunitar trebuie s sesizeze factorii responsabili cu privire la cazurile
sociale depistate n comunitate i s asigure informarea acestora cu privire la resursele
comunitare disponibile.
PRECEPTUL 14 8 S%.#a-e(:e#ea .e#)!"al%l%i &e /"(#i3i#i &e )'"'*a*e ,i a /"(#i3i#il!#
&e )'"'*a*e /" (e"e#al; e)*e )a#$i"a a)i)*e"*%l%i e&i$al ,efe $a#e a#e $alifi$a#e /"
a$e)* )e").
Aceast supraveghere presupune o relaie de colaborare consultativ ntre supervizor i
asistentul medical ef. n cadrul acestei colaborri, supervizorul i propune s dezvolte
abilitile asistentului medical efe pentru a-i ndeplini cu competen responsabilitile
profesionale. Sarcinile asistentului medical efe se refer la: coordonarea i supravegherea
continu a procesului de ngrijire, studiul i revederea nregistrrilor cazurilor familiale
mpreun cu supervizorul, supravegherea solicitrilor telefonice, studierea experienelor
clinice, conferine individuale sau de grup referitoare la munca asistentelor medicale i la
dezvoltarea programelor ageniei, .a. Un program adecvat i eficient al asistentei efe va
trebui s contribuie la dezvoltarea fiecrui membru al personalului i la mbuntirea
continu a calitii serviciilor de ngrijiri de sntate pe care agenia le furnizeaz
comunitii.
PRECEPTUL 1< 8 A(e"iile &e /"(#i3i#i &e )'"'*a*e $!%"i*a#e .la"ifi$' ,i
i.lee"*ea0' .#!(#ae &e e&%$aie $!"*i"%' a .e#)!"al%l%i.
Aceste programe de educaie continu a personalului sunt eseniale pentru meninerea
calitii serviciilor. Prin aceste programe se pune un accent deosebit pe dezvoltarea
cunotinelor profesionale i abilitilor speciale conform standardelor stabilite de agenie.
Asistentul medical ef este cea care trebuie s fie permanent la curent cu situaiile noi
aprute n comunitate cum ar fi: o cretere brusc a incidenei bolilor transmisibile, o
schimbare a resurselor comunitare de sntate sau de asisten social, nfiinarea unor noi
consilii locale, .a. n aceeai msur, ea trebuie s se informeze permanent despre
modificrile legislative din domeniul sntii. Metodele de realizare a acestor programe
includ: ntlniri periodice ale membrilor personalului pentru schimburi de experien i de
informaii cu ceilali membri ai echipei comunitare, participarea la conferine i la ntruniri
profesionale sau la cursuri de perfecionare n institute i coli de var.
PRECEPTUL 1C 8 A)i)*e"*%l e&i$al $!%"i*a# /,i a)%' #e).!")a+ili*a*ea .e"*#%
Pag. >=
$!"*i"%a )' .e#fe$i!"a#e .#!fe)i!"al'.
Responsabilitatea asistentului medical pentru creterea continu a calitii sale
profesionale este un concept de baz pentru ntreg sistemul de ngrijiri de sntate. Acest
precept este o particularitate a preceptului anterior. Asistentul medical ef are
responsabilitatea de a asigura, prin programele de educaie continu, adaptarea
performanelor personalului de ngrijiri de sntate la schimbrile permanente ale societii
cu implicaii directe asupra sntii indivizilor, familiilor i comunitii. Fiecare asistent
medical are responsabilitatea de a-i planifica o serie de obiective pe termen scurt i pe
termen lung pentru dezvoltarea calitilor sale profesionale i a cunotinelor generale.
Pentru realizarea lor asistentul medical va apela la metode cum sunt: citirea publicaiilor de
specialitate i a celor nrudite cu ngrijirile de sntate, participarea la ntrunirile
organizaiilor profesionale, nsuirea noilor cuceriri ale tiinei i tehnicii care au aplicaii n
ngrijirile de sntate, lecturi din tiinele umaniste i din domeniul artei, vizitarea galeriilor
de art, participarea la concerte, .a. n concluzie, Jasistentul medical comunitar va trebui
s investeasc o parte din timp i bani pentru a se ridica la nivelul celor mai nalte
standarde ale profesiunii saleJ. (Leahy, Cobb, Jones, 1992)
Pag. >>
9. PROCESUL DE =NGRI>IRI DE SNTATE COMUNITARE
9.1. MODELUL CREDINEI =N SNTATE 5HBM6
Varietatea teoriilor practice pot fi utilizate de ctre asistentele medicale comunitare
atunci cnd iau contact cu clienii n comunitate i n aezrile umane. Modelul credinei n
sntate
)F
este o teorie dezvoltat parial i este inclus n paradigma pentru ngrijirile de
sntate comunitare datorit naltului su potenial de a echipa asistente medicale cu un
ghid eficient pentru mbuntirea strategiilor de schimbare i a strii de sntate. HBM
deriv dintr-o teorie psihosocial a lurii deciziei atribuit lui Lewin.
Lewin i asociaii si au emis o ipotez conform creia comportamentul uman depinde de
dou variabile:
1 -importana atribuit de un individ obinerii unui anumit rezultat,
2 -estimarea individului asupra probabilitii ca, prin aciunea s, s obin acel rezultat.
Hochbaum, Leventhal, Kegeles i Rosenstock formuleaz HBM ca fiind o metod de a
contribui la extinderea comportamentului sntos preventiv. HBM "analizeaz motivaia
individului de a aciona pentru a atinge elul propus referitor la dobndirea unui
comportament sanogen. Modelul precizeaz faptul c " motivaia este o condiie necesar
pentru aciune i c motivaiile selective determin percepiile particulare ale mediului.
))
Cercetri considerabile au fost ntreprinse n legtur cu utilitatea HBM n explicarea
comportamentului omului sntos, a omului nesntos, i a celui care simuleaz boal.
Comportamentul n starea de sntate , dup cum a fost definit de ctre Kasl i Cobb
este "orice activitate ntreprins de o persoan ce se consider sntoas n scopul
prevenirii bolii sau descoperirii unei eventuale mbolnviri n stadiul incipient.
Comportamentul n caz de mbolnvire este "orice activitate a unei persoane care se
simte bolnav n scopul definirii stadiului n care se afl sntatea s i descoperirii
remediului pentru afeciunea respectiv.
Comportamentul n situaia de simulare a bolii este "activitatea ndeplinit de cei care
se consider ei nii bolnavi n scopul nsntoirii.
)>
HBM d o perspectiv util i are un nalt potenial educaional pentru asistente
medicale comunitare pentru c ele sunt implicate n extinderea comportamentelor sanogene
n comunitile pe care le deservesc. Aplicarea n practic a acestui model ajut asistenta
medical prin informaiile privind comportamentele umane diferite i servete la
determinarea tipului de strategie ce trebuie aplicat n fiecare caz n parte pentru a
influiena pozitiv aceste comportamente.
9.1.1. 9a#ia+ilele HBM
Concepia original subliniat de HBM este aceea a unei "e9istene individuale ntr"un
spaiu al vieii compus din zone care vor fi evaluate diferitK o parte n mod pozitiv 'valene
pozitive,, altele n mod negativ 'valene negative, i altele ca relativ neutre!.
)A
Fiecare
activitate zilnic va fi privit ca un proces al existenei atras de fore pozitive i respins de
fore negative. Toate persoanele au valene pozitive, negative i neutre n spaiul vieii lor i
i duc existena rspunznd acestor valene n maniere diferite, caracteristice fiecrui
individ.
HBM se va dezvolta plecnd de la concepia c, pentru a se feri de o boal, un individ
va avea nevoie s cread trei lucruri:
1 8Susceptibilitatea oricrei persoane de a se mbolnvi este oricnd prezent.
2 -Manifestarea bolii va avea un anumit grad de severitate fiind influienat de aspectele
individuale ale vieii fiecrei persoane.
1 -Prin adoptarea unei poziii particulare fa de boal se va beneficia de reducerea
susceptibilitii fa de aceasta. Dac boala va fi manifest, beneficiul va consta n
reducerea severitii acesteia. n orice situaie, beneficiul propriu al aciunii va fi direct
150ealt% Delieve -odel
11 7ois E. -aiman and -ars%all 0. Dec<er " (%e 0ealt% Delieve -odelK Origins and Correlates n ;s3c%ological
(%eor3! " n -ars%all 0. Dec<er 'ed.,, (%e 0ealt% Delieve -odel and ;ersonal 0ealt% De%avior, C%arles D. 1lac<,
@nc., (%orofare, ?.C., )*BG, p.*, p. >), p. >>
12 1tanislav V. Iasl and 1idne3 Cobb " 0ealt% De%avior, @llness De%avior and 1ic<"#ole De%avior! " Erc%ives of
&nviromental 0ealt%, )>K>G+, :ebruar3 )*++
1# @rLin -. #osenstoc< " 0istorical Origins of t%e 0ealt% Delief -odel! " n -ars%all 0. Dec<er 'ed.,, (%e 0ealt%
Delief -odel and ;ersonal 0ealt% De%avior, C%arles D. 1lac<, @nc., (%orofare, ?. C., )*BG, pp. >"A
Pag. >9
influienat de gradul de obstrucionare al aciunii prin bariere psihologice cum ar fi: costul,
convenienele, durerea i jena.
1$
P($c(.($(a s"sc(.#i'ili#04ii
Susceptibilitatea se refer la riscurile subiective de a fi afectat starea de sntate.
Rspunsul individului la un risc perceput poate fi de negare, de admitere a unei posibiliti
statistice sau de simire a unui pericol real.
P($c(.($(a s(v($i#04ii
Perceperea severitii este adesea limitat la o cunoatere particular a condiiei n
care se afl starea de sntate i a posibilelor consecine. Implicaiile severitii antreneaz
un rspuns emoional influienat de posibilele restricii privitoare la siguran, ocupaie,
viaa de familie i relaiile sociale.
P($c(.($(a '()(/iciilo$ i)i4i($ii ac4i")ii
Este normal s existe un comportament personal ce depinde de numrul de
alternative benefice ce sunt nelese, acceptate i dorite al fiecrui individ n parte.
"ncrederea personal n valabilitatea i eficacitatea variatelor posibiliti ale unei aciuni i
nu factorii obiectivi ai eficacitii acelei aciuni determin ce fel de cale vom
alege
1"
.Normele i presiunile grupului social au de asemenea influien asupra
comportamentului individual.
P($c(.($(a 'a$i($(lo$ 5) i)i4i($(a ac4i")ii
Barierele din calea aciunii pot fi: atitudinile individuale, alternativele neplcute sau
forele negative care induc un conflict ntre individ i influiena pe care o poate avea acea
aciune. Una din barierele frecvente este costul pe care-l poate avea o aciune.
"g(s#ii -( ac4i")(
nainte de a avea un motiv real s acioneze, clienii trebuie s fie informai despre
posibilele aciuni ce vor trebui luate ntr-o anumit situaie i de necesitatea acestora. Ei vor
fi sugestionai prin diferite metode corespunztoare personalitii fiecruia. I se poate
sugera, de exemplu imaginea unei pri a corpului su ce a fost desfigurat sau poate fi
influienat prin vizita la un membru de familie cu boal terminal, .a.
Al*e -a#ia+ile
Variabilele &e!(#afi$e (vrst, sex, ras, etnie), variabilele .)i:!8)!$iale (clas
social, personalitate, presiunile grupului social) i -a#ia+ilele )*#%$*%#ale (cunotine
despre condiiile sntii, contactele anterioare cu indivizi bolnavi) sunt variabile
importante pentru asistenta medical comunitar.
Luarea n consideraie a acestor variabile este util pentru aprecierea factorilor de risc,
pentru determinarea percepiei individuale i a percepiei aciunilor particulare i pentru
extragerea informaiilor n legtur cu sntatea.
HBM ca model teoretic are relevan particular pentru asistente medicale comunitare
atunci cnd ele interacioneaz cu clienii sntoi sau bolnavi. HBM este util n procesul de
ngrijiri de sntate pentru informaiile referitoare la percepiile clientului n legtur cu
furnizorii de servicii de sntate, serviciile de sntate, afectrile strii de sntate i
rezultatele considerate realizabile. Cu datele culese pe baza acestor variabile, asistente
medicale sunt echipate pentru a ajuta clienii s ia deciziile adecvate i posibile fiecrei
situaii studiate i s-i conduc spre obinerea unor rezultate considerate satisfctoare.
Pentru a influiena comportamentul, asistentele medicale trebuie s recunoasc limitele
cunotinelor, motivaiei i aciunii probabile ale fiecrui client.
16
Aceasta va atrage dup
sine ncrederea clienilor i dobndirea de cunotine efective cu privire la nevoile de
sntate, elurile i valorile globale ale sntii. Pentru a-i crea clientului o structur
motivaional interioar pozitiv, o aciune propus trebuie s fie vzut ca o metod
posibil pentru atingerea unui anumit scop. Pentru a crea structura aciunii trebuie stabilite
aciunile specifice care cer definirea deciziilor nainte ca situaia s poat fi alterat sau
modificat.
1$ @bid., p. A
1" @bid., p. G
16 $orLin CartLrig%t " 1ome ;rincipales of -ass ;ersuasion! " 0uman #elations, >K>4A, )*G*
Pag. 90
9.1.2. P#!$e)%l &e l%a#e a &e$i0iei
Procesul de luare a deciziei este similar cu paii de urmat n rezolvarea problemei.
Trebuie analizat situaia existent la un moment dat i care are legtur cu sntatea.
Aceasta influieneaz aciunea care va rezulta din decizie. Aciunea este determinat deci de
o decizie. Procesul de luare a deciziei va conine urmtorii pai:
1 -Recunoaterea, definirea i limitarea unei probleme.
2 -Analizarea i evaluarea problemei care influieneaz potenialele cursuri ale aciunii i
posibilele rezultate sau consecine.
3 -Stabilirea criteriilor sau a rolurilor pe baza crora fiecare soluie va fi evaluat sau
judecat ca acceptabil i adecvat.
4 -Fomularea i selectarea soluiei preferate.
5 -Implementarea soluiei preferate.
6 -Evaluarea rezultatelor ca fiind o realizare satisfctoare sau nesatisfctoare.
n asistarea clienilor n procesul de luare a deciziilor asistenta medical trebuie:
1 -S fie sensibil la percepiile clientului, la valorile i credinele acestuia i la variabilele
demografice, psiho-sociale i structurale specifice.
2 -S fie creativ i flexibil n explorarea i discutarea tuturor alternativelor posibile ale
unei aciuni.
3 -S accepte i s faciliteze deciziile clientului chiar dac alegerea acestuia nu concord cu
cea proprie.
4 -S evalueze corect i obiectiv rezultatele mpreun cu clientul.
)B
Procesul de luare a deciziei este un instrument utilizat i de asistente medicale pentru
alegerea alternativelor optime ale aciunilor comunitare.
9.1.1. C!!.e#a#ea
1>
n mod obinuit, cuvntul cooperare nseamn c pentru fiecare comportament al unui
client exist un plan terapeutic acceptat.
)*
Prin aceasta furnizorii de servicii de sntate
neleg c vor avea acordul clienilor lor la planurile de tratament schiate n scopul
mbuntirii strii de sntate n proporie de 100%.
Pentru a actualiza acordul clientului trebuie ca acesta s neleag elul propus de
planul terapeutic, s cread n eficacitatea acestuia, s fie contient de consecinele sau
efectele secundare care pot surveni n cazul n care planul nu este urmat cu exactitate i s
aib calitile cerute pentru aderarea la plan.
Adeseori acordul nu este deplin n cazul cnd a fost omis unul din factorii de mai sus
sau nu li s-a dat o interpretare corect de ctre client. Totui cooperarea clientului este mult
mai complex dect simpla acceptare a planului terapeutic.
Weintraub
25
utilizeaz termenul de cooperare capricioas pentru a descrie o problem
comun a clienilor care urmeaz un anumit plan terapeutic doar de convenien. Acest
client ar tinde mai degrab s nu urmeze un regim de via care i se pare complicat dar o
face datorit presiunilor sociale; sau ar substitui prezentul plan terapeutic cu metode
alternative care i se par "rezonabile. De obicei, clienii nu sunt necooperani ci vor doar s-
i asume rspunderea pentru iniierea unor aciuni proprii referitoare la starea lor de
sntate utiliznd metode care li se par mai puin exigente dect cele impuse de
respectarea strict a planului terapeutic. Din acest considerent, a comanda la modul "F
cum i spun eu i nu pune ntrebri ! nu poate fi considerat o metod terapeutic.
Asistenta medical trebuie s realizeze faptul c educaia i comportamentul su au o
importan deosebit pentru cooperarea cu clienii. Ea trebuie s le transmit informaiile i
cunotinele necesare pentru optimizarea practicilor de sntate. Fiecare persoan apt are
dreptul i responsabilitatea propriei sale ngrijiri sau alegerii unei alternative pentru
meninerea vieii i sntii sale.
1C $aniel &. Mriffit%s " Edministrative (%eor3 " ;rentice"0all, @nc., &ngleLood Cliffs, ?.C., )*4*, p. *4
12 Compliance
1! $avid 1ac<ett and #. Drian 0a3nes " Compliance Lit% (%erapeutic #egimens! " Co%ns 0op<ins =niversit3
;ress, Daltimore, -d., )*B+
25 -ic%ael /eintraub " @ntelligent ?oncompliance and Capricious Compliance! " n 7ouis 7asaga 'ed.,, ;atient
Compliance, :utura ;ublis%ing Co., ?eL Nor<, )*B+, p. GG
Pag. 91
9.1.4. A%*!/"(#i3i#ea
21
Autongrijirea a fost definit de Levin ca "un proces prin care fiecare persoan
neprofesionist acioneaz pentru propriul su interes n promovarea sntii i n
prevenirea, detectarea i tratarea bolilor la nivelul resurselor primare de sntate din
sistemul de ngrijire a sntii.
>>
Deci, autongrijirea este o activitate voluntar,
autolimitat, neorganizat i universal. Ea poate fi privit ca "un proces de luare a deciziei
care implic auto-observarea, percepia i recunoaterea simptomului, nelegerea gravitii
i alegerea i aprecierea opiunilor de tratament.
>A
Dup descrierea lui Powers i Ford,
>G
cei
mai muli clieni sunt capabili s recunoasc situaia n care au nevoie de ajutor pentru a
rmne sntoi sau s identifice simptomele bolii nainte de a apela la serviciile
profesioniste. Deseori, nainte de a aciona i a se programa la un profesionist de sntate,
clienii vor discuta despre problemele lor de sntate cu diverse persoane apropiate cum
sunt prietenii, familia, .a. Ei i menin autocontrolul asupra vieii i sntii pn cnd
apeleaz la serviciile de sntate. Din acel punct, furnizorul de servicii de sntate este cel
care i va asuma controlul asupra strii sntii clientului acesta devenind un simplu
observator participant la procesul de apreciere, diagnostic i tratament.
n societatea actual, supravieuirea este motivaia de baz a autongrijirii. Extinderea
micrii holistice de ngrijire a sntii ce pledeaz pentru o sntate i bunstare optime
pentru toi indivizii are ca fundament urmtoarele premize:
1 -Fiecare individ care apeleaz la ngrijire este neles i tratat ca un tot unitar mpreun cu
ntregul su mediu de via. Aceasta presupune ajustarea tratamentului dup nevoile sale
genetice, biologice, psiho-sociale i familiale.
2 -Fiecare client este un partener activ n realizarea unei mbuntiri a strii de sntate i
este responsabil pentru propria s sntate.
>4
Prin rspunsul pozitiv la micarea de autongrijire, asistentele medicale au o
oportunitate educaional unic de a asista clienii n atingerea celui mai nalt nivel de
sntate. Ele se pot angaja n educaia de autongrijire. Scopurile lor deriv din studierea
nevoilor percepute i a preferinelor, a rezultatelor dorite bazate pe decizia nvrii
riscurilor ce trebuie evitate i a coninutului care este determinat i evaluat n termenii
propriului su criteriu de nvare.
>+
Autongrijirea ncurajeaz autonomia n activitile ce au
legtur cu sntatea clientului. Factorii ce trebuiesc luai n considerare de ctre asistent
medical pentru a determina fiecare abilitate a clientului de a se angaja n autongrijire
sunt: starea de cretere i dezvoltare, vrsta, imaginea de sine, rolurile sociale, capacitatea
de a se angaja n autongrijire i capacitatea de a nva.
>B
Dup aprecierea cerinelor unei
anumite situaii, asistenta medical trebuie s sintetizeze sau s unifice o serie de elemente
de ngrijire realiznd un proces de autongrijire pentru client. Dup cum a precizat Orem,
autongrijirea terapeutic pozitiv "ajut la susinerea proceselor vitale, menine
integritatea funcional, determin o cretere i dezvoltare normale, previne i controlez
bolile i infirmitile i efectele acestora.
>5
Aciunea ngrijirilor de sntate este focalizat pe asistarea clienilor att n realizarea
rezultatelor de sntate definite de ei nii ct n deciderea valorii pe care s-o ating.
ngrijirile de sntate comunitare este un domeniu al ngrijirilor de sntate general care
este calificat n particular pentru a promova autongrijirea conform cerinelor proprii fiecrei
persoane responsabile.
21 1elf"Care
22 7oLell 1. 7evin, Elfred 0. Iatz and &ri< 0olst 1elf"CareK 7a3 @nitiatives n 0ealt%! " ;rodist, ?eL Nor<, )*B+,
pg. ))
2# @bid., p. ))
2$ -arjorie C. ;oLers and 7oretta C. :ord " (%e Dest Iept 1ecretK Comsumer ;oLer and ?ursigOs ;otential! " n
7ouis 7asaga 'ed.,, ;atient Compliance, :utura ;ublis%ing Co., ?eL Nor<, )*B+, pp. 4A"4G
2" Cames 1. Mordon " 0olistic -edicineK @ntroduction and OvervieL! " 0olistic -edicine, @nstitute of ?oetic
1ciences, 1an :rancisco, )*B*
26 7oLel 1. 7evin " ;atient &ducation and 1elf"CareK 0oL $o (%e3 $iffer P! " ?ursing Outloc<, >+K)BF")B4,
-arc% )*B5
2C (%e ?ursing $evelopement Conference Mroup, Concept :ormalization n ?ursingK process and product, 7ittle,
DroLn and Compan3, Doston, )*BA, p. )++
22 Orem, op. cit., p. G)
Pag. 92
9.1.<. Ne$!!.e#a#ea
29
Se vorbete de necooperare atunci cnd un client refuz s accepte un plan
terapeutic. Refuzul se poate baza pe lipsa de cunoatere sau de nelegere, pe existena
unui conflict cu credinele i valorile sale culturale, pe aciunea forelor sale negative de
respingere i altele cum ar fi: inconveniente, cost, team adnc nrdcinat, etc. Clientul
poate indica de la nceput faptul c nu are nici o intenie de a coopera sau poate simula c
accept planul de tratament i comportament dar de fapt s nu se angajeze efectiv n
autongrijire i n respectarea indicaiilor. Atunci cnd un client este necooperant, asistenta
medical va trebui s ncerce s afle care este cauza acestei atitudini. Adeseori sunt motive
ntemeiate pentru necooperare dar, i n cazul cnd acestea nu au o baz raional dei li s-
a explicat situaia, clientul i pstreaz dreptul de a lua propriile decizii referitoare la starea
s de sntate.
9.2. MODELE DE ACORDARE A SER9ICIILOR DE SNTATE =N
COMUNITATE
O lung perioad de timp ngrijirile de sntate, mai ales n spital, s-au bazat pe
rutin i au fost determinate de diagnosticul medical. Astzi, ngrijirea bazat pe ritual i
rutin este considerat depit i datorit cercetrii n nursing au fost dezvoltate sisteme
diferite pentru ngrijirile de sntate comunitare n cadrul crora responsabilitatea pentru
diferitele stadii o au asistentele medicale care acord aceste ngrijiri urmnd etapele
sistematice ale procesului de nursing. Sunt descrise patru mari sisteme de baz pentru
organizarea ngrijirilor de sntate :
1. Alocarea sarcinilor: fiecare asistent medical efectueaz un anumit set de sarcini
specifice pentru toi pacienii cum ar fi de exemplu, pe o secie, o asistent medical
care face baie la toi pacienii, alta face pansamentele, etc.
2. Alocarea pacienilor: o asistent medical ngrijete un numr de pacieni ce-i este
repartizat.
1. ngrijirile de sntate n echip caz n care o echip de asistente medicale are
responsabilitatea ngrijirii unui anumit pacient (n spital) sau grup de pacieni (n
comunitate).
4. ngrijirile de sntate primare caz n care asistenta medical primar (cea care a luat
prima contact cu pacientul) are o responsabilitate continu pentru acel pacient pe toat
perioada ct necesit ngrijiri indiferent dac el va fi ngrijit ulterior de ea sau de o alt
asistent medical/echip de asistente medicale.
n practic, limitele dintre sistemele de mai sus nu sunt strict delimitate ci dimpotriv,
se ntreptrund fiind utilizate ntr-un proces de ngrijire continuu.
#5
9.2.1. Dia("!)*i$%l %"ei .#!+lee &e )'"'*a*e a $!%"i*'ii
Dup ce face o apreciere iniial a unei comunitii, asistenta medical este n msur
s cunoasc att facilitile pentru sntate, resursele, investiiile i liderii consacrai ct i
lipsurile i neconcordanele existente n acea comunitate. ntrebarea care se poate pune
este: "Poate asistenta medical s remedieze problemele de sntate ale acelei comuniti
atunci cnd acestea apar "?
1 -n primul rnd trebuie s fac cunoscut semnificaia ngrijirilor de sntate comunitare
i importana acestuia.
Prin conceptul conform cruia sntatea este privit ca un proces de via deplin ce
include i adaptarea individual la stresul provocat de factorii interni i externi se
recunoate faptul c forele societii sau problemele sociale au, n mod inevitabil, o
puternic influien asupra sntii indivizilor i a comunitilor n care acetia triesc.
Astfel se ajunge la concluzia c, pentru a mbunti starea de sntate comunitar, este
necesar ca s se acioneze pentru corectarea factorilor sociali nefavorabili care perpetueaz
sau accentueaz inegalitile din mediu.
#1
Anumite probleme de sntate comunitar care
2! ?oncompliance
#5 Iate Darrett, 1%efield i Cim #ic%ardson, =I " ;ac%etul 7emon! " O-1" )**+, cap.G, pp.A+"AB
#1 7ee -. 0oLard " Ie3 ;roblem @mpeding -odernization of $eveloping Countries! " Egenc3 of @nternational
Pag. 93
au implicaii profunde asupra bunstrii sunt cele generate de srcie, aglomeraie urban,
igien inadecvat, poluare, lipsa de siguran i lipsa de hran. n plus, dup cum descrie
Milio, atunci cnd nu sunt asigurate servicii de sntate complete chiar n locul n care
triesc oamenii (potenialii consumatori) sau cnd preurile sau alte particulariti ale
programelor de sntate devin bariere, oamenii rmn pe dinafara acestor servicii.
Grupurile sociale care sunt identificate ca fiind "pe dinafar
#2
sunt cele cu venit sczut, cele
care locuiesc n condiii improprii, vrstnicii, rasele minoritare sau sexul majoritar.
##
2 -n al doilea rnd, asistenta medical trebuie s identifice grupul "outcast sau condiiile
de trai considerate a fi inadecvate.
n multe comuniti sunt grupuri sau zone cu deficit de sntate care pot fi identificate
de ctre asistent medical. Modul n care este fcut aceast identificare difer n funcie
de personalitatea fiecrei asistente medicale. Aceasta trebuie s-i rspund la o serie de
ntrebri cum ar fi:
a -Ce trebuie s identifice ca nevoi de sntate oamenii acestei comuniti ?
+ -Sistemul de furnizare a ngrijirilor de sntate din aceast comunitate trebuie s asigure
servicii preventive ? Dac nu, atunci are propriile sale strategii care s favorizeze
schimbarea sau s mbunteasc sistemul ?
$ -Oamenii cu venit sczut din aceast comunitate sunt interesai de problemele lor de
sntate ? Dac nu, pot fi ei motivai pentru a ncepe s participe activ la mbuntirea
condiiilor de via ?
& -Consumatorii din aceast comunitate sunt receptivi la programele de educaie pentru
sntate ? Dac nu, cum ar trebui s fie aceste programe pentru a fi mai stimulative i a se
bucura de o mai mare atenie ?
e -n aceast comunitate exist malnutriie ? Dac exist, care sunt cauzele ?.Se datoreaz
unei lipse de educaie, alimentaiei inadecvate sau credinelor i valorilor personale ?
f -Oamenii din aceast comunitate le vd pe asistente medicale ca organizatori, facilitatori,
avocai ai consumatorilor sau ca lucrtori sociali ?
Urmrind exemplul de mai sus se poate vedea cum apreciaz asistenta medical o
anumit comunitate, cum identific problemele din zona respectiv i cum ntreprinde o
activitate ngrijiri de sntate.
9.2.2. I"*e##elaia &i"*#e P#!$e)%l &e /"(#i3i#i &e )'"'*a*e $!%"i*a#e ,i
P#!$e)%l &e !#(a"i0a#e $!%"i*a#'
n perioada de apreciere este important acumularea de informaii despre puterea
local, autoriti, influiene, structura organizatoric, politici, interese i strategii. Astfel, se
poate determina:
a -care sunt ansele de succes dac vor fi implicai un grup de ceteni i nu doar o singur
persoan i
+ -ct de necesar este cunoaterea felului n care "sistemul local lucreaz, comunic i
opereaz.
ntre procesul de ngrijiri de sntate comunitare i procesul de organizare comunitar
exist deci o interrelaie.
Aceast interrelaie a fost shia de ctre Ross sub forma unui tabel care compar
cele dou procese.
9.2.1. P#!$e)%l &e !#(a"i0a#e $!%"i*a#'
9.2.1.1. Defi"iia .#!$e)%l%i &e !#(a"i0a#e $!%"i*a#'
Organizarea comunitar, dup cum a fost definit de ctre Ross, este un proces prin
care fiecare comunitate i identific trebuinele sau obiectivele, ordinea acestor trebuine
sau obiective, aciunea ce trebuie ntreprins i dus pn la capt confom cu acestea,
extinderea i dezvoltarea atitudinilor i practicilor de cooperare i colaborare n
comunitate.
#$
n momentul cnd procesul este mprit n "paide urmat i sunt clarificate
principiile eseniale ale fiecrui pas, procesul respectiv este uor de neles i de transpus n
$evelopment, /as%ington, $.C., p. 4F
#2 Outcast
## -ilio, op.cit., p. +A
#$ -urra3 M. #oss " Communit3 Organization! " 0arper Q #oL, ;ublis%ers, @ncorporated, ?eL Nor<, )*44, p. A*
Pag. 9%
practic.
9.2.1.2. E*a.ele .#!$e)%l%i &e !#(a"i0a#ea $!%"i*a#'
Etapele (paii) procesului de organizare comunitar sunt similari cu cei ai procesului
de ngrijiri de sntate comunitare.
1 8 I&e"*ifi$a#ea *#e+%i"el!# )a% !+ie$*i-el!#.
Pentru a identifica nevoile de sntate trebuie s fie pus n eviden nemulumirea
fa de condiiile existente. Aceast nemulumire trebuie s fie analizat n funcie de
specificul fiecrei comuniti i trebuie ca pentru fiecare factor implicat s fie gsite soluii
posibile. Atunci cnd soluiile sunt explorate mpreun cu cetenii este recomandabil ca s
se discearn asupra ceea ce acetia doresc de la sntate n contradicie cu nevoile lor reale
de sntate. n mod ideal, micarea ctre un obiectiv de sntate trebuie iniiat de ctre
ceteni sau, cel puin, s primeasc aprobarea entuziast a acestora pentru ca motivaia s
determine nceperea aciunii.
2 8 O#&!"a#ea *#e+%i"el!# )a% !+ie$*i-el!#.
Trebuie s fie selectate prioritile i atenia trebuie ndreptat spre nevoia sau dorina
cea mai urgent. Cnd rezolvarea unei probleme de sntate este selectat ca fiind ceea ce
doresc cetenii, trebuie asigurat cu promptitudine sftuirea i aciunea din partea unui
expert n sntate. Oamenii recunosc ca fiind nevoi de sntate pe acelea care vor fi n
propriul lor beneficiu. Ca exemplu, o comunitate poate tinde spre a fi indiferent sau apatic
la problema general a traficului de droguri dar cetenii sunt alertai i gata s acioneze
pentru rezolvarea problemei atunci cnd mass-media local scrie, dnd exemple concrete,
despre tendina de cretere a posesiei ilegale i a consumului de droguri printre studenii
din familiile respectabile ale propriei comuniti.
#"
1 8 De0-!l*a#ea -!i"ei ,i /"$#e&e#ii pentru a satisface nevoile sau a atinge scopurile.
Pentru a dezvolta voina i ncrederea n rezolvarea unei probleme de sntate,trebuie
cutai i utilizai liderii (formali sau informali) din comunitate. Aceti lideri trebuie privii i
accceptai ca reprezentani ai intereselor subgrupurilor comunitare. Influiena acestora
asupra grupurilor din care fac parte este deosebit de util n asigurarea succesului aciunii.
4 8 G')i#ea #e)%#)el!# i"*e#"e )a% eP*e#"e care s contribuie la satisfacerea nevoilor
sau la atingerea scopurilor.
Persoanele care sunt recunoscute i acceptate ca membri ai comitetelor de ceteni ce
lucreaz la rezolvarea unei anumite probleme de sntate reprezint aa numitele "resurse
umane ale comunitii respective. Este recomandabil ca din aceste grupuri s fac parte
membrii reprezentativi ai cetenilor i ai ageniilor din comunitate. Trebuie incluse
persoane influiente i profesioniti individuali cu cunotine i experien pentru a fi
consultai atunci cnd este nevoie. Capacitatea cetenilor de a-i rezolva problemele i de
a se ajuta singuri are un potenial nelimitat iar sarcina facilitatorilor trebuie s fie doar
aceea de a exercita o influienare indirect i de a oferi suportul necesar atunci cnd este
cerut de ctre grup.
Fiecare aciune a comitetului este determinat de scopurile i obiectivele care trebuie
realizate. Asistenta medical care este membr a unui comitet poate fi implicat n
asigurarea ca acele obiective s conin aspecte comportamentale pozitive ateptate i
acceptate de ceteni.
< 8 I"iie#ea a$i%"ii
Membrii comitetelor de ceteni vor decide asupra aciunii necesare care s fie cea
mai adecvat pentru atingerea obiectivelor. Pentru a dezvolta puterea i coeziunea grupului
de lucru, activitile cu coninut emoional trebuie s fie recunoscute ca fiind eseniale.
Comitetul trebuie s aib timp pentru munc susinut, discuii serioase, argumente i
metode practice de rezolvare a problemelor dar, este de sperat ca s-i fac timp i pentru
distracie, stabilirea relaiilor de prietenie i participarea la aniversri. Astfel se realizeaz o
coeziune intern ntre membrii comitetului care, atunci cnd intervin evenimente
neprevzute i se cer schimbri ale planului iniial i adaptarea aciunii, pot s furnizeze
alternative flexibile care s fie acceptate cu o minim opoziie.
C 8 EP*i"&e#ea ,i &e0-!l*a#ea a*i*%&i"il!# ,i .#a$*i$il!# de cooperare i colaborare n
comunitate.
#" Clarence Iing " /o<ing Lit% ;eople n Communit3 Ection! " Essociation ;ress, ?eL Nor<, )*+4, p. 5>
Pag. 9*
Este important ca atitudinile i practicile de cooperare i colaborare din comunitate s
fie funcionale pe ntreaga durat a procesului de organizare comunitar. Cerinele ca liniile
de comunicaie s rmn active, deschise i efective sunt mai uor de statuat dect de
realizat. Comitetul de ceteni trebuie s utilizeze dorina de bine care exist n comunitate
de comun acord cu toi membrii comitetului. Aceasta se poate realiza efectiv printr-o
varietate de ci cum ar fi contactele directe de la om la om, schimbul reciproc de informaii
i utilizarea puterilor i resurselor din comunitate. Prin existena unui sistem de comunicare
activ i deschis ntre membrii comitetului, diferenele de opinii, tensiunile i conflictele pot fi
mult atenuate sau pot s dispar. Aceasta imprim via i vigoare unei micri care este
totui diferit de consensul simplist sau "gndirea n grup
A+
. Gndirea n grup se refer la
modul de gndire pe care indivizii l adopt n momentul n care diferendele de opinie dintr-
un grup unit devin att de dominante nct se tinde spre a nu se mai ine seama de
aprecierea realist a alternativelor aciunii.
AB

Rezultatul unei activiti i comunicri efective este angajarea n realizarea unui
proiect-pilot. Atunci cnd o problem este prelucrat la o scar mai nalt, exist
oportunitatea de a experimenta felul n care va aciona asupra s o anumit idee, tehnic
sau operaie. n acest mod se pot nltura obstacolele sau impedimentele care nu au fost
luate n considerare n planul iniial. Clarificarea procedurilor, i prin aceasta influienarea
pozitiv a rezultatelor, este facilitat dac li se cere persoanelor individuale s participe la
studiul-pilot, se analizeaz rspunsurile lor i modul n care interpreteaz instruciunile.
D 8E-al%a#ea
Pentru ntregul proces de organizare comunitar, mecanismele evalurii fiecrui pas
sunt eseniale. Aceaste poate fi sarcina unui profesionist de sntate sau a asistentei
medicale comunitare. Procedurile prin care fiecare pas al procesului este examinat i
evaluat sunt:
a -parcurgerea datelor eseniale,
b -obinerea feedback-ului fiecrui pas,
c -prezentarea raiunii sau argumentului pentru includerea fiecrui pas,
d -sugerarea de metode alternative.
Succesul unui proiect este mai uor asigurat dac sunt utilizate toate aceste proceduri
n timpul derulrii procesului.
Rolul profesionitilor de sntate, care faciliteaz procesul de organizare comunitar n
ceea ce privete msurile specifice privind sntatea, este:
a -munca cu cetenii,
b -ncurajarea dezvoltrii tuturor elementelor eseniale ale procesului,
c -asigurarea consultrii conform necesitilor,
d -deservirea populaiei n interiorul comunitii i nu n afara ei,
e -ntrirea capacitii cetenilor localnici de a aciona ca o echip pentru realizarea
scopurilor i obiectivelor pe care fiecare dintre ei i le-au propus.
Trebuie menionat c, aceti pai ai procesului de organizare comunitar, nu trebuie
urmai neprat n ordinea de mai sus. Fiecare aciune va contribui la dezvoltarea altor
elemente ale procesului. Ceea ce este esenial este ca:
a -toate activitile s aib un el,
b -toate alternativele pozitive i negative s fie luate n considerare naite de a aciona
conform uneia dintre acestea,
c -grupul comunitare s fie un evaluator sau judector permanent al tuturor evenimentelor
care sunt implicate n proces ca o micare progresiv spre elurile propuse.
9.2.4. M!&ele ,i e*!&e ale .#a$*i$ii !#(a"i0'#ii $!%"i*a#e
Conform lui Rothman,
#2
exist trei modele ale practicii organizrii comunitare ce au
fost descrise ca modele de a face schimbri ntr-o comunitate. Aceste trei modele sau
metode pot fi folosite n forma pur sau pot fi combinate. Trsturile eseniale ale fiecrei
metode sunt rezumate i clasificate n scop pedagogic pentru a uura cunoaterea
strategiilor de selecie n practica organizrii comunitare i pentru ca studenii n ngrijiri de
#6 Mroupt%in<
#C @rving 7. Canis " Mroupt%in<! " ;s3c%olog3 (oda3, 4'+,KGA"G+, ?ovember )*B)
#2 Cac< #ot%man " (%ree -odels of Communit3 Organization! "n 1ocial /or< ;ractice, Columbia =niversit3
;ress, ?eL Nor<, )*+5
Pag. 9;
sntate (i nu numai) s aleag n cunotin de cauz, rolurile pe care le vor utiliza
conform modelului selectat.
9.2.4.1. Me*!&a De0-!l*'#ii C!%"i*a#e
Metoda dezvoltrii comunitare este un proces desemnat pentru a crea condiii
progresului economic i social al ntregii comuniti cu participarea s activ i cu ct mai
deplina aliniere la iniiativa comunitar. Aceast metod utilizeaz proceduri democratice,
caut s obin colaborarea voluntar a consumatorilor, ncurajeaz msurile de
autoajutorare ntre ceteni, caut s dezvolte un stil de conducere propriu locuitorilor zonei
respective i utilizeaz obiectivele educaionale identificate. Aceast strategie de schimbare
poate fi caracterizat ca "S mergem toi mpreun i s discutm la urm.
#!
Prin
implicarea majoritii oamenilor din comunitate n determinarea nevoilor sau dorinelor,
consumatorii vor fi mult mai nclinai s participe la rezolvarea propriilor lor probleme.
9.2.4.2. Me*!&a Pla"ifi$'#ii S!$iale
Metoda planificrii sociale pune accentul pe un proces tehnic de gsire a soluiei la
problemele sociale existeniale. Ageniile i organizaiile utilizeaz n mod frecvent aceast
metod atunci cnd caut s aduc dorinele de schimbare din perspectiva lor n aria
necesitii. Planificarea este raional i deliberat iar schimbarea controlat este
deasemenea implicat. Participarea comunitii poate fi ntr-o msur mai mare sau mai
mic. Proiectele de lege privitoare la sntate ce sunt propuse a fi introduse ntr-un proces
legislativ pot fi un exemplu n acest sens. Strategia schimbrii poate fi exemplificat prin:
"S trecem la fapte i s procedm n mod logic pas cu pas.
$5
nainte de a putea fi luate
deciziile privitoare la un curs raional i posibil al aciunii, cunoaterea datelelor
corespunztoare i pertinente este considerat esenial.
9.2.4.1. Me*!&a A$i%"ii S!$iale
Metoda aciunii sociale este utilizat n efectuarea schimbrilor de baz n marile
instituii sau n practicile comunitare care presupun a avea nevoie de corecii. Ca exemplu,
este posibil ca segmentele de populaie dezavantajate care i organizeaz i i satisfac
dorinele conform aciunii de grup, s necesite i resurse suplimentare care s le fie
accesibile. Aciunea social caut redistribuirea puterii, a resurselor sau a lurii deciziilor n
comunitate i/sau schimbarea politicilor de baz n organizaiile formale. Strategia
schimbrii ia direcia "S ne organizm pentru a distruge opresorul. Prin organizarea unui
grup de ceteni i prin dezbaterea problemelor uor de identificat, se cristalizeaz
concluziile i mijloacele de exercitare a presiunilor pentru realizarea planurilor pe care i le-
au propus. n acest mod de abordare, clienii sunt adesea considerai victime ale
"sistemului. Modul de aciune este direct i uneori, de confruntare.
G)
Cnd elul agentului de schimbare este reforma social, este utilizat implicarea
aciunii i planificrii sociale. Reformatorul se confrunt cu trei sarcini pe care trebuie s le
ia n considerare:
a -concentrarea de fore suficiente pentru ca scopul s ia forme concrete,
b -respectarea normelor democratice prin care fiecare cetean s nu fie doar un simplu
reprezentant ci s aib un rol autonom n auto-determinare
c -demonstrarea c politicile de schimbare sunt raionale.
Reforma social implic activitatea unui grup sau a unei coaliii cu interese comune
care s acioneze cu hotrre n favoarea unui grup de clieni "outside considerat a fi un
grup cu risc. Strategia schimbrii utilizeaz exercitarea presiunilor asupra factorilor de
rspundere sau a tacticii de campanie.
Asistenta medical care consider practica organizrii comunitare ca o experien
necesar, recunoate oportunitile pe care aceasta le ofer i anume:
a -nvarea dezbaterii publice a unei probleme,
b -nvarea diferitelor mijloace de atragere a ateniei,
c -cunoaterea importanei factorilor pertineni i corespunztori,
d -planificarea strategiei,
e -cunoaterea importanei sincronizrii,
#! 7etOs all get toget%er and tal< t%is over!
$5 7etOs get t%e facts and proceed logicall3 step b3 step!
$1 @bid.
Pag. 9=
f -strngerea suportului esenial din partea grupurilor i/sau organizaiilor mai degrab
dect acionarea de una singur,
g -perceperea rolului avantajos pe care-l poate juca un reprezentant al puterii.
Atunci cnd se apeleaz la un reprezentant al puterii pentru a obine intervenia n
rezolvarea unei probleme, trebuie s se in cont de regulile comunicrii; n primul rnd,
trebuie ca mesajul s fie astfel transmis nct s capteze atenia i s fie ascultat.
9.2.4.4. M!&el%l Ee"* &e O#(a"i0a#e C!%"i*a#'
Kent a lucrat mult timp cu oamenii sraci i dezavantajai i a dezvoltat un model de
organizare comunitar care este aplicabil efectiv acestei populaii. El consider c lipsa
ansei, discriminarea i o societate iresponsabil au forat persoanele dezavantajate s se
nchid ntr-un cerc inflexibil n care valorile i comportamentele necesare pentru o
participare efectiv n societate sunt descurajate. El pledeaz pentru ca sracii i celelalte
categorii de populaie dezavantajate s fie reconsiderate i motivate prin aprecierea
caracteristicilor i posibilitilor lor pozitive. Identificarea posibilitilor persoanelor srace
presupune cunoaterea urmtoarelor caracteristici:
1 -Ei se ntlnesc i discut despre problemele lor personale i intime n locuri izolate de
restul populaiei, uneori chiar n teritorii geografice nchise.
2 -Ei sunt loiali vecinilor i prietenilor.
3 -Contactul fizic este un mijloc de comunicare interpersonal.
4 -Ei menin nchis contactul cu familia extins; n special anumite grupuri etnice. Pentru
anumite grupuri, a avea un numr mare de copii este mai important dect a agonisi bunuri
materiale.
6 -Stilul lor de via const adesea n a se ntrajutora unii pe alii acionnd ca i cum ar fi
membrii aceleai familii.
Prin recunoaterea i acceptarea existenei unor astfel de caracteristici sau posibiliti
se pot iniia primii pai n munca efectiv cu persoanele dezavantajate.
Kent consider c individul trebuie s fie pregtit s examineze faa real a srciei din
perspectiva persoanelor srace, s determine care sunt cile de urmat pentru schimbare, s
descopere resursele existente i s identifice paii ce-i au de parcurs ctre o aciune
independent.
$2
9.2.4.<. M!&el%l Ia##e" .e"*#% A.#e$ie#ea A,e0'#il!# Ua"e
O tipologie a cartierelor a fost dezvoltat de ctre Warren
GA
ca o metod pentru
nelegerea i descrierea varietii rolurilor specifice pe care le joac localnicii n viaa
aezrilor lor de reedin. Aceast tipologie este bazat pe trei dimensiuni ale organizrii:
interaciune, identitate i conexiuni. Prin examinarea unui cartier din perspectiva celor trei
dimensiuni, se pot distinge caracteristicile structurale i diferenele specifice. Prezena
claselor sociale, a diferenelor de venituri i a factorilor etnici nu schimb elementele de
baz ale fiecrui cartier. ntrebrile se pun conform cu cele trei dimensiuni sunt:
1 -Interaciune: Tot timpul anului oamenii din cartier au fost mpreun ?
2 -Identitate: Oamenii din cartier simt c au un scop comun ?
3 -Conexiuni
Muli din oamenii din cartier fac parte din sfera politic sau din alte fore din exteriorul
cartierului ?
Conform lui Warren, cartierele pot fi clasificate n ase categorii, n funcie de felul
rspunsurilor la cele trei ntrebri. n rezumat, cele ase categorii pot fi descrise ca fiind
urmtoarele:
1 8I"*e(#al: Acest tip de cartier este de sine-stttor; este mndru de unicitatea i
abilitatea s de a organiza i de a funciona ca un ntreg n cadrul comunitii. Cetenii si
proemineni triesc aici i asigur legtura dintre organizaiile exterioare i grupurile din
cartier.
2 8Pa#!:ial: n acest tip de cartier sunt remarcate multe activiti i interaciuni
sociale ntre localnici. Oamenii sunt prietenoi i au un sim evident al apartenenei. Totui
$2 Cames E. Ient, C. 0erve3 1mit% and 1am Durns " En =rban 1trateg3 for Ection against ;overt3! " :oundation
for =rban and ?eig%bor%ood $evelopment, $enver, )*+B, p. )
$# $onald @. /arren and #ac%elle D. /arren " 1i9 Iinds of ?eig%bor%ood! " ;s3c%olog3 (oda3, *'),KBG"5F, Cune
)*B4
Pag. 9>
exist localnici care se izoleaz de restul comunitii afind o atitudine " avem singuri grij
de noi.
1 8Dif%0: n acest tip de cartier exist asemnri ntre locuine, copii i atitudini.
Oamenii sunt prietenoi ns pun pe primul plan viaa lor privat. Vecinii au relaii bune dar
vin puin n contact unii cu alii. Dac au nevoie de ajutor prefer s-l cear familiilor lor
dect s apeleze la vecini. Deasemenea, relaiile lor cu restul comunitii sunt slabe.
9.2.<. E*a.ele .#!$e)%l%i &e "%#)i"( /" $!%"i*a*e
1.A.#e$ie#ea "e-!il!# $!%"i*'ii
1.1. C%le(e#ea &a*el!#
Metoda cheii de informare
Metoda forumului comunitare
Metoda ratei celor aflai n tratament
Metoda indicatorilor sociali
Metoda supravegherii zonei
Metode epidemiologice
Starea de sntate i caracteristicile ei
Anchetele epidemiologice
Screeningul i studii de prevalen
1.2. Stabilirea problemei
1.3 Aprecierea datelor
1.4 Identificarea problemei
1.5 Formularea diagnosticului strii de sntate a colectivitii
2. Pla"ifi$a#ea a$i%"ii &e /"(#i3i#ea a )'"'*'ii
2.1 Stabilirea scopului i obiectivelor
2.2 Stabilirea prioritilor
2.3 Stabilirea interveniilor
2.4 Planul de ngrijiri de sntate
1. I.lee"*a#ea .la"%l%i &e a$i%"e
4. E-al%a#ea a$i%"ii efe$*%a*e.
9.2.C. P#!$e)%l &e "%#)i"( /" /"(#i3i#ea failiil!#
9.2.C.1. I"&i-i&%ali0a#ea )e#-i$iil!# &e )'"'*a*e .e"*#% failii
Observarea situaiei de la domiciliu privind starea de sntate: Vizita la domiciliu
Componentele unei vizite
Pregtirea pentru o vizit
Intrarea n familie
Contractul cu familia
1. A.#e$ie#ea
1.1. A.#e$ie#ea failiei
Factori n aprecierea familiei
Instrumente folosite n aprecierea familiei
Interviul
Observarea
Alte metode
Genograma familiei
1.2. A.#e$ie#ea )*'#ii &e )'"'*a*e a failiei
1.2.1. C%le(e#ea &a*el!#
Factori n aprecierea sntii familiei
Indicatori utilizai n aprecierea strii de sntate a familiei
Indicatori demografici
Indicatori medicali
Indicatori sociologici
Indicatori economici
Instrumente folosite n aprecierea sntii familiei
Pag. 99
Interviul
Observarea
Examinarea
Alte metode
Stabilirea scorului Apgar al familiei
Chestionarul
Graficul evoluiei adaptrii tnrului
1.1. I&e"*ifi$a#ea .#!+leei
1.4. F!#%la#ea &ia("!)*i$%l%i &e /"(#i3i#i &e )'"'*a*e
2. Pla"ifi$a#ea
2.1 S*a+ili#ea #e0%l*a*%l%i &!#i* 5)$!. ,i !+ie$*i-e6
2.2 S*a+ili#ea .#i!#i*'il!#
2.1 S*a+ili#ea i"*e#-e"iil!#
2.4 Pla"%l &e /"(#i3i#e
Pe parcurs
2.< Di)$%*a#ea .#!+leei $% e+#ii failiei i.li$a*e
2.C C!%"i$a#ea /" $a&#%l e$:i.ei
1. I.lee"*a#ea
4. E-al%a#ea

A
)
R
E
C
I
E
R
E
) L
A
N
I
F
I
C
I
M
)
L
E
M
E
N
T
A
R
E
E
V
A
L
U
A
R
E
)
O
C
R
E
S
U
L
( E
ASISTEN2
ME(ICAL
COMUNITAR
A
R
E
IV
I
III II
Pag. 100
CULEGEREA
(ATELOR
FORMULAREA (IAGNOSTICULUI
(E NURSING
STA'ILIREA )RO'LEMELOR
FI A )RIORIT2ILOR
ANALIZA
(ATELOR
4
I
A)RECIEREA
9
7 8

STA'ILIREA SCO)ULUI FI
O'IECTIVELOR
IM)LICAREA
FAMILIEI FI EC3I)EI
STA'ILIREA
INTERVEN2IILOR
STA'ILIREA
)RIORIT2ILOR
4
II
)LANIFICAREA
9
7 8
STA'ILIREA SCO)ULUI FI
O'IECTIVELOR
IM)LICAREA
FAMILIEI FI EC3I)EI
STA'ILIREA
INTERVEN2IILOR
STA'ILIREA
)RIORIT2ILOR
4
II
)LANIFICAREA
9
7 8

ANALIZA REZULTATELOR
O'2INUTE
REACUSTAREA
)LANULUI (E
<NGRICIRE
(ATE NOI <N
EVOLU2IE
COM)ARAREA
REZULTATELOR
4
IV
EVALUAREA
9
7 8
+ig"$a ; ? E$a.(l( .$oc(s"l"i -( asis#()40 &(-ical0 co&")i#a$0
Pag. 101
Pag. 102
B. APECTE A@E PRACTICII
Pag. 9%
9I. PROCESUL DE =NGRI>IRI DE SNTATE COMUNITARE BAGAT
PE MODELUL DE 9IA 5MODELUL ROPER; LOGAN 2I
TIERNF6
%%
9I.1. MENTINEREA UNUI MEDIU SANOGEN
APRECIEREA NEAOI@OR
Culegerea datelor (diferite metode)
Stabilirea problemei (actual sau potenial)
Identificarea factorilor care pot influiena mediul ambiant:
a. Bi!l!(i$i:
%acuitatea senzorial
%abiliti/dizabiliti psihice
%susceptibilitate la infecii
%starea fizic (sntate/boal), rspunsul individual la infecii sau traumatisme.
+. P)i:!l!(i$i:
%abiliti/deficiene intelectuale
%atitudinea individual fa de propria siguran (acas, la servici, la activiti de
destindere i recreere, n timpul cltoriilor)
%personalitate i temperament
%stare sufleteasc i motivaie
%nivelul de ncredere
%nivelul de stress
%nivelul de cunotine privind autoprotecia
%receptivitatea fa de legislaie/educaie pentru sntate
%vtmri intenionate.
$. S!$i!$%l*%#ali
%factori culturali (cum ar fi conceptul despre siguran)
%factori sociali (cum ar fi prevalena bolilor infecioase)
%clasa social (cum ar fi riscul de accident)
%tulburrile sociale i violena
%religie.
&. De e&i%
%condiii de locuit
%standardele de siguran ale locuinei
%expunere la pericole la locul de munc
%expunere la pericole la locurile de joac i de recreere
%riscuri de accidente n trafic sau la traversarea strzii
%expunerea la factorii de mediu poluani
%factorii climatici i geografici
%factori din spaiul extratetrestru.
e. P!li*i$!8e$!"!i$i
%cunoaterea i atitudinea fa de legislaia n domeniul sanitar
%contientizarea pericolelor locale
%cheltuielile personale pentru msuri de siguran
%implicarea/neimplicarea factorilor politici de decizie (cum ar fi poluarea, produsele
radioactive, .a.)
%legislaie
%finanarea de la guvern.
$$ A. D)/er, E.E. )gan, A.B. -ierne= - -he Element )@ Aursing -(hurchill i&ingst)ne -1!!6
Pag. 9*
Identificarea grupurilor cu risc crescut:
%Sugarii vulnerabili la: accidente, infecii, variaii mari de temperatur
%Copii precolari vulnerabile la: accidente casnice
%Copii colari vulnerabili la: accidente stradale sau la locul de joac
%Adolesceni vulnerabili la: accidente rutiere, accidente cu bicicleta, accidente n timpul
practicrii sporturilor.
%Aduli vulnerabili la: ntmplri neprevzute la locul de munc, accidente rutiere,
responsabilitate pentru sigurana copiilor
%Vrstnici vulnerabili la: cderi n locuin, infecii i incendii, accidente ca pietoni.
Identificarea problemelor actuale
%Dependen/independen n meninerea unui mediu sanogen
%Dependena n perioada de sugar, copilrie i la btrnee
%Constrngeri ale independenei n perioada de adult (afeciuni mentale, psihice,
senzoriale, .a.)
%Dependena ceilorlali de ajutorul tu
%Dependena ta de ajutorul celorlali
Formularea diagnosticului de ngrijire
P@ANI+ICAREA ACIUNI@OR
a. Stabilirea scopului i obiectivelor
Scop
%mbuntirea condiiilor de mediu prin intervenii specifice impotriva factorilor
favorizani.
Obiective
%Schimbri ale mediului ambiant necorespunztor (spaiu prea mic, aglomeraie, igien
precar, zgomot, risc crescut de accidente, violena, risc crescut de infecii, mini
murdare, ageni infecioi, risc de incendii, risc asociat medicaiei, .a.)
%Rezolvarea/ameliorarea problemelor actuale - impactul negativ al factorilor de risc
% problemele fizice cum ar fi reducerea mobilitii (de la mici restricii n utilizarea
unui segment al corpului pn la paraplegie, hemiplegie i tetraplegie) - se vor
discuta detailat ntr-un capitol separat.
% problemele mentale: retard intelectual, o serie de boli psihice, .a.)
% problemele datorate reducerii/pierderii acuitii senzoriale (vizuale, auditive, tactile,
olfactive i gustative)
%Intervenii curative specifice
%Prevenirea recidivelor
%Ajutorarea persoanelor de a-i nsui un comportament adecvat fa de problemele care
nu pot fi rezolvate
+. Identificarea membrilor echipei multidisciplinare i stabilirea de responsabiliti specifice
fiecrui membru
$. Identificarea resurselor proprii, familiale i comunitare necesare n procesul de ngrijire i
a instrumentelor de acces la aceste resurse.
&. Stabilirea modalitii de monitorizare i evaluare.
e. Stabilirea interveniilor
f. Elaborarea Planului de ngrijire
I,P@E,ENTAREA P@ANU@UI DE CNBRIDIRE.
EAA@UAREA ACIUNI@OR E+ECTUATE.
Pag. 9;
9I.2. COMUNICAREA
APRECIEREA NEAOI@OR
Culegerea datelor (diferite metode)
Stabilirea problemei (actual sau potenial)
Identificarea factorilor care influieneaz comunicarea:
a. Bi!l!(i$i: integritatea structural i funcional a organismului, vorbirea, auzul,
vzul, citirea, scrierea, gestica
+. P)i:!l!(i$i: inteligena/vocabularul/citirea, ncrederea n sine, respectul de sine,
percepia despre sine, importana impresiei celorlali despre tine, imaginea despre
propriul corp, informaiile date, primite i reinute, capacitatea de a se impune,
interrelaiile umane
$. S!$i!$%l*%#ali : limba matern, dialect/accent, vocabular, etnie i discriminare,
aparenele, modele de via, contactul vizual/gesticulri, atitudini, valori i credine,
apartenena la un grup
&. De e&i% a+ia"* : temperatur/aerisire, lumin, zgomot, tipul/mrimea camerei,
aranjarea mobilierului
e. P!li*i$!8e$!"!i$i: salariu/venit, ocupaie, canale de comunicaie/mass media,
computere, legislaie pentru protecia informaiei i a individului
Identificarea grupurilor cu risc crescut
Identificarea problemelor actuale
1c%imbarea strii de dependenHindependen
%probleme legate de cunoatere, vorbire, auz, surdo-mutism, mobilitatea corpului,
limbajul corpului, .a.
1c%imbarea mediului ambiant i a rutinei
%probleme legate de oameni necunoscui, locuri necunoscute, limbaj necunoscut,
activiti nefamiliare, schimbarea rolului n cadrul familiei, relaiile de familie, inversarea
rolurilor, .a.
&9periena durerii 'n funcie de e9perienele anterioare, personalitate, an9ietate,
autosugestie, credine i atitudini, religie, .a.,
%probleme legate de aspectele fizice ale durerii, gradul de percepie a durerii, reacia la
durere, tipul de durere, localizarea, durata i intensitatea durerii, factori care
provoac/accentueaz durerea, controlul durerii, .a.
Formularea diagnosticului de nursing
P@ANI+ICAREA ACIUNI@OR
a. Stabilirea scopului i obiectivelor
Scop
%Facilitarea comunicrii prin metode specifice adresate componentelor procesului de
comunicare i factorilor ce pot influiena comunicarea.
Obiective
%Rezolvarea/ameliorarea problemelor actuale determinate de impactul negativ al
factorilor interni sau externi asupra comunicrii.
%Asigurarea funcionrii optime a tuturor componentelor procesului de comunicare:
surs, mesaj, canal, receptor.
%Obinerea feedback-ului.
+. Identificarea membrilor echipei multidisciplinare i stabilirea de responsabiliti specifice
fiecrui membru
$. Identificarea resurselor proprii, familiale i comunitare necesare n procesul de ngrijire i
a modalitii de acces la aceste resurse.
&. Stabilirea modalitii de monitorizare i evaluare.
e. Stabilirea interveniilor
f. Elaborarea Planului de ngrijire.
I,P@E,ENTAREA P@ANU@UI DE CNBRIDIRE.
EAA@UAREA ACIUNI@OR E+ECTUATE.
Pag. 9=
9I.1. RESPIRAIA
APRECIEREA NEAOI@OR
Culegerea datelor (diferite metode)
Stabilirea problemei (actual sau potenial)
Identificarea factorilor care influieneaz respiraia:
a. Bi!l!(i$i: caracteristicile respiraiei (frecvena, amplitudinea, ritmul, zgomote
supraadugate), nivelul de activitate, fumtor/nefumtor, deficien circulatorie
periferic evident (cianoz perioro-nazal, alte)
+. P)i:!l!(i$i: dependena de fumat, motivatie pentru a se lsa de fumat, nivelul de
cunotine i atitudinea fa de obiceiul de a fuma, efectele strii emoionale asupra
respiraiei
$. S!$i!$%l*%#ali : nivelul de cultur i respectul siguranei celorlali (vezi expectoraia
pe strad, fumatul n locuri publice, .a.)
&. De e&i% a+ia"* : expunere la poluani atmosferici (acas sau la locul de munc),
cunotine i atitudini fa de poluarea atmosferic.
e. P!li*i$!8e$!"!i$i : cunotine i atitudini fa de poluarea atmosferic, prevenirea
afeciunilor respiratorii favorizate de fumat.
Identificarea grupurilor cu risc crescut
Identificarea problemelor actuale
1c%imbarea strii de dependenHindependen
%probleme legate caracterul respiraiei, de tuse, expectoraie, durere, afeciuni cardiace
induse sau asociate, anxietate, etc.
1c%imbarea mediului ambiant i a rutinei
%probleme legate expunerea la noxe, afeciuni cardiopulmonare acute i cronice
%probleme legate de obiceiul de a fuma, alte
Formularea diagnosticului de nursing
P@ANI+ICAREA ACIUNI@OR
a. Stabilirea scopului i obiectivelor
Scop
%Imbuntirea respiraiei prin intervenii asupra factorilor determinani sau favorizani ai
tulburrilor actuale sau poteniale.
Obiective
%Prevenirea problemelor poteniale determinate de problemele actuale, fumatul i
afeciunile induse de acest obicei afnd prioritate.
%Rezolvarea sau ameliorarea problemelor actuale ale sistemului respirator, limfatic i
cardiovascular (simple sau asociate).
%Prevenirea recidivelor i a complicaiilor.
%Dezvoltarea de metode alternative pentru adaptarea la deficienele actuale n cazul
problemelor care nu pot fi rezolvate.
+. Identificarea membrilor echipei multidisciplinare i stabilirea de responsabiliti specifice
fiecrui membru
$. Identificarea resurselor proprii, familiale i comunitare necesare n procesul de ngrijire i
a modalitii de acces la aceste resurse.
&. Stabilirea modalitii de monitorizare i evaluare.
e. Stabilirea interveniilor
f. Elaborarea Planului de ngrijire.
I,P@E,ENTAREA P@ANU@UI DE CNBRIDIRE.
EAA@UAREA ACIUNI@OR E+ECTUATE.
Pag. 9>
9I.4. ALIMENTAREA 2I HIDRATAREA
APRECIEREA NEAOI@OR
Culegerea datelor (diferite metode)
Stabilirea problemei (actual sau potenial)
Identificarea factorilor care influieneaz hrnirea i hidratarea:
a. Bi!l!(i$i: starea cavitii bucale i a danturii, starea sistemului digestiv, nutriia,
profilul psihic individual (alimente preferate, metode culinare, felul n care mnnc
sau bea, tabieturi), apetit.
+. P)i:!l!(i$i: capacitatea intelectual (posibiliti de a discerne n procurarea i
prepararea hranei), cunotine despre diet i sntate, controlul greutii corporale,
imagini distorsionate despre propriul corp, dependena/abuzul de alcool, igiena
alimentaiei, supra/subalimentaia, starea emoional.
$. S!$i!$%l*%#ali: tradiiile familiale, obiceiurile culturale, restriciile religioase.
&. De e&i% a+ia"* : clima i poziia geografic, posibilitile de procurare a hranei,
distanele fa de magazinele alimentare, facilitile de transport, metodele culinare,
modalitile de pstrare a alimentelor, existena posibilitii de contaminare a apei i
alimentelor.
e. P!li*i$!8e$!"!i$i : resursele materiale reduse (malnutriia), cantitatea i calitatea
hranei, politicile naionale de sntate (educaia pentru o alimentaie sntoas).
Identificarea grupurilor cu risc crescut
Identificarea problemelor actuale
1c%imbarea strii de dependenHindependen
%probleme asociate dependenei fizice (poziie, dizabiliti fizice, tulburri respiratorii,
etc)
%probleme asociate dependenei emoionale/psihice (stres, afeciuni psihice, retardul
intelectual, abuzul de alcool
%probleme asociate disconfortului fizic (starea cavitii bucale, disfagia, vrsturile,
regurgitaiile, flatulena, meteorismul, alergiile alimentare, durerea, anxietatea).
1c%imbarea mediului ambiant i a rutinei
%probleme legate posibilitatea de contaminare a apei i alimentelor, imposibilitatea de
procurare a hranei, .a.
%probleme legate de obiceiurile alimentare, acceptarea sau neacceptarea regimului
dietetic recomandat, .a.
Formularea diagnosticului de nursing
P@ANI+ICAREA ACIUNI@OR
a. Stabilirea scopului i obiectivelor
Scop
%Imbuntirea strii de nutriie prin intervenii asupra factorilor determinani sau
favorizani ai tulburrilor actuale sau poteniale.
Obiective
%Prevenirea problemelor poteniale determinate de problemele actuale.
%Rezolvarea sau ameliorarea problemelor actuale.
%Prevenirea recidivelor i a complicaiilor.
%Dezvoltarea de metode alternative pentru adaptarea la deficienele actuale n cazul
problemelor care nu pot fi rezolvate.
+. Identificarea membrilor echipei multidisciplinare i stabilirea de responsabiliti specifice
fiecrui membru
$. Identificarea resurselor proprii, familiale i comunitare necesare n procesul de ngrijire i
a modalitii de acces la aceste resurse.
&. Stabilirea modalitii de monitorizare i evaluare.
e. Stabilirea interveniilor
f. Elaborarea Planului de ngrijire.
I,P@E,ENTAREA P@ANU@UI DE CNBRIDIRE.
Pag. 99
EAA@UAREA ACIUNI@OR E+ECTUATE.
9I.<. ELIMINAREA
APRECIEREA NEAOI@OR
Culegerea datelor (diferite metode)
Stabilirea problemei (actual sau potenial)
Identificarea factorilor care influieneaz eliminarea:
a. Bi!l!(i$i:
%integritatea anatomic i funcional a sistemului de eliminare digestiv i reno-urinar
%capacitatea de a se deplasa i utiliza toaleta, de a se spla pe mini, etc
+. P)i:!l!(i$i:
%abiliti intelectuale
%concepia despre intimitate
%rspunsul la recomandri
$. S!$i!$%l*%#ali
%nivelul de cunotine despre nutriie i eliminare
%grupuri culturale, clase sociale, obiceiuri familiale
%comportamente igienice
%religie
&. De e&i% a+ia"*
%tipuri de toalet
%faciliti pentru folosirea igienic a toaletei, pentru splarea pe mini, .a.
e. P!li*i$!8e$!"!i$i
%fondurile alocate pentru prevenirea bolilor digestive infecioase transmisibile
Identificarea grupurilor cu risc crescut
Identificarea problemelor actuale
1c%imbarea strii de dependenHindependen
%probleme legate caracterul respiraiei, de tuse, expectoraie, durere, afeciuni cardiace
induse sau asociate, anxietate, etc.
1c%imbarea mediului ambiant i a rutinei
%probleme legate expunerea la noxe, afeciuni cardiopulmonare acute i cronice
%probleme legate de obiceiul de a fuma, alte
Formularea diagnosticului de nursing
P@ANI+ICAREA ACIUNI@OR
a. Stabilirea scopului i obiectivelor
Scop
%Meninerea funciei de eliminare la nivelul cel mai fiziologic posibil i prevenirea bolilor
digestive transmisibile
Obiective
%Prevenirea problemelor poteniale determinate de problemele actuale.
%Rezolvarea sau ameliorarea problemelor actuale.
%Prevenirea recidivelor i a complicaiilor.
%Dezvoltarea de metode alternative pentru adaptarea la deficienele actuale n cazul
problemelor care nu pot fi rezolvate.
+. Identificarea membrilor echipei multidisciplinare i stabilirea de responsabiliti specifice
fiecrui membru
$. Identificarea resurselor proprii, familiale i comunitare necesare n procesul de ngrijire i
a modalitii de acces la aceste resurse.
&. Stabilirea modalitii de monitorizare i evaluare.
e. Stabilirea interveniilor
f. Elaborarea Planului de ngrijire.
I,P@E,ENTAREA P@ANU@UI DE CNBRIDIRE.
Pag. 100
EAA@UAREA ACIUNI@OR E+ECTUATE.
9I.C. IGIENA PERSONAL 2I =MBRCAREA
APRECIEREA NEAOI@OR
Culegerea datelor (diferite metode)
Stabilirea problemei (actual sau potenial)
Identificarea factorilor care influieneaz igiena personal i mbrcarea:
a. Bi!l!(i$i:
%stadiul de dezvoltare fizic (vrsta)
%schimbrile fizice determinate de mbtrnire
%diferenele fizice individuale
%starea de sntate a pielii (murdrie, eriteme, escare, sngerri, .a.)
%starea de igien a minilor (splatul pe mini)
%starea cavitii bucale i a dentiiei (mirosul neplcut al gurii)
%condiia i tipul de pr capilar (gras, uscat, friabil), obiceiuri de splare a prului
%stilul de a se mbrca, standardele proprii de igen corporal.
%diferene fizice determnate de sex
% feminin: toaleta snilor, toaleta regiunii anogenitale mai ales n perioada
menstruaiei, .a.
% masculin: brbieritul, .a.
+. P)i:!l!(i$i:
%sexualitate
%personalitate, stare emoional
%nivelul de cunotine
%gradul de inteligen
$. S!$i!$%l*%#ali
%valori personale i stil
%norme sociale privind ngrijirea i vestimentaia
%influiene culturale, norme privind vestimentaia
%norme religioase privind curenia i vestimentaia
&. De e&i% a+ia"*
%posibilitatea de a se spla i tipul de baie (la domiciliu, la locul de munc)
%posibilitatea de a beneficia de ap cald
%expunerea la substane toxice pentru piele i mucoase (acas sau la locul de munc)
%clim
e. P!li*i$!8e$!"!i$i
%faciliti de igien personal adaptate la posibilitile persoanelor cu venit redus
%posibilitatea de cumprare a articolelor de ntreinere a igienei personale i a articolelor
de mbrcminte
Identificarea grupurilor cu risc crescut
Identificarea problemelor actuale
1c%imbarea strii de dependenHindependen
%probleme legate de limitarea mobilitii, deficiene senzoriale, pierderile de cunotin,
tulburri psihice, diferite boli acute sau cronice, posibilitile socioeconomice i culturale.
1c%imbarea mediului ambiant i a rutinei
%probleme asociate stilului personal i a imaginii de sine, lipsei de intimitate, apariiei
parazitozelor i a altor infecii ale pielii i mucoaselor, necesitatea purtrii de proteze
(dentare, de membre), etc.
Formularea diagnosticului de nursing
P@ANI+ICAREA ACIUNI@OR
a. Stabilirea scopului i obiectivelor
Scop
%mbuntirea strii de sntate printr-un stil de igien personal corespunztor
Obiective
%Prevenirea problemelor poteniale determinate de problemele actuale.
Pag. 101
%Rezolvarea sau ameliorarea problemelor actuale.
%Prevenirea recidivelor i a complicaiilor.
%Dezvoltarea de metode alternative pentru adaptarea la deficienele actuale n cazul
problemelor care nu pot fi rezolvate.
+. Identificarea membrilor echipei multidisciplinare i stabilirea de responsabiliti specifice
fiecrui membru
$. Identificarea resurselor proprii, familiale i comunitare necesare n procesul de ngrijire i
a modalitii de acces la aceste resurse.
&. Stabilirea modalitii de monitorizare i evaluare.
e. Stabilirea interveniilor
f. Elaborarea Planului de ngrijire.
I,P@E,ENTAREA P@ANU@UI DE CNBRIDIRE.
EAA@UAREA ACIUNI@OR E+ECTUATE.
9I.D. CONTROLUL TEMPERATURII CORPULUI
APRECIEREA NEAOI@OR
Culegerea datelor (diferite metode)
Stabilirea problemei (actual sau potenial)
Identificarea factorilor care influieneaz controlul temperaturii corpului:
a. Bi!l!(i$i:
%vrst
%sex
%exerciiile fizice
%hormoni
%hran
+. P)i:!l!(i$i:
%nivelul de cunotine privind msurile ce se impun n caz de cretere sau scdere a
temperaturii
%temperament
%valori personale implicate n crearea mediului ambiant
$. S!$i!$%l*%#ali
%tipul de locuin
%alegerea mbrcmintei
&. De e&i% a+ia"*
%temperaturi extreme ale mediului
%nivel crescut sau sczut de umiditate
%caracteristicile atmosferice n funcie de clim, altitudine, zon geografic, etc.
%condiiile de locuit, tipul de activitate
e. P!li*i$!8e$!"!i$i
%vulnerabilitatea copiilor i a persoanelor vrstnice
%posibilitile materiale (locuin, mbrcminte, nclminte, alimente, etc.)
%educaia pentru prevenirea hipo- sau hipertermiei
Identificarea grupurilor cu risc crescut
Identificarea problemelor actuale
1c%imbarea strii de dependenHindependen
%probleme legate de creterea temperaturii (hipertermia) sau scderea temperaturii
(hipotermia).
1c%imbarea mediului ambiant i a rutinei
%probleme asociate condiiilor improprii de locuit, mbrcminte i nclminte
neadecvate temperaturii mediului ambiant, .a.
Formularea diagnosticului de nursing
P@ANI+ICAREA ACIUNI@OR
Pag. 102
a. Stabilirea scopului i obiectivelor
Scop
%Meninerea temperaturii corpului n limite normale
Obiective
%Prevenirea problemelor poteniale determinate de problemele actuale.
%Rezolvarea sau ameliorarea problemelor actuale.
%Prevenirea recidivelor i a complicaiilor.
%Dezvoltarea de metode alternative pentru adaptarea la deficienele actuale n cazul
problemelor care nu pot fi rezolvate.
+. Identificarea membrilor echipei multidisciplinare i stabilirea de responsabiliti specifice
fiecrui membru
$. Identificarea resurselor proprii, familiale i comunitare necesare n procesul de ngrijire i
a modalitii de acces la aceste resurse.
&. Stabilirea modalitii de monitorizare i evaluare.
e. Stabilirea interveniilor
f. Elaborarea Planului de ngrijire.
I,P@E,ENTAREA P@ANU@UI DE CNBRIDIRE.
EAA@UAREA ACIUNI@OR E+ECTUATE.
9I.B. MOBILIGAREA
APRECIEREA NEAOI@OR
Culegerea datelor (diferite metode)
Stabilirea problemei (actual sau potenial)
Identificarea factorilor care influieneaz mobilizarea
a. Bi!l!(i$i:
%integritatea anatomic i funcional a sistemului osteo-articular, muscular i nervos
%postura
%afeciuni funcionale congenitale sau ereditare
%sechele posttraumatice, diferite afeciuni
+. P)i:!l!(i$i:
%gradul de inteligen
%temperament, credine i valori, motivaie
%cunotine despre avantajele exerciiilor fizice
%cunotine despre prevenirea accidentelor
%atitudinea general i atitudinea particular fa de dependen i handicap
$. S!$i!$%l*%#ali
%clasa social, tradiie, religie
%activitile specifice locului de munc, modalitatea de deplasare/transport
%efectele mecanizrii asupra stilului de via
%rolul n familie i n societate
&. De e&i% a+ia"*
%condiiile de locuit
%climat i relief (influiena asupra specificului activitii, hobby)
%mijloace de transport
e. P!li*i$!8e$!"!i$i
%aezarea comunitii (peisaj, poziie fa de trafic i ali factori ce pot provoca
accidente)
%regulamente privind transportul rutier
%legislaia privind deplasarea i accesul copiilor, persoanelor vrstnice i a persoanelor cu
handicap n mijloacele de transport, parcri, cldiri, etc.
Identificarea grupurilor cu risc crescut
Identificarea problemelor actuale
1c%imbarea strii de dependenHindependen
Pag. 103
%probleme legate de afeciuni ale membrelor, ale sistemului osteoarticular i muscular
%probleme asociate altor afeciuni (hemiplegia, tetraplegia, paraplegia)
1c%imbarea mediului ambiant i a rutinei
%probleme asociate hiperactivitii sau hipoactivitii, reaciile particulare la schimbare,
lipsa de cunotine specifice privind posibilitile de mobilizare, durerea.
Formularea diagnosticului de nursing
P@ANI+ICAREA ACIUNI@OR
a. Stabilirea scopului i obiectivelor
Scop
%Meninerea mobilitii n limite ct mai apropiate de nivelul optim posibil.
Obiective
%Prevenirea problemelor poteniale determinate de problemele actuale.
%Rezolvarea sau ameliorarea problemelor actuale.
%Prevenirea recidivelor i a complicaiilor.
%Dezvoltarea de metode alternative pentru adaptarea la deficienele actuale n cazul
problemelor care nu pot fi rezolvate.
+. Identificarea membrilor echipei multidisciplinare i stabilirea de responsabiliti specifice
fiecrui membru
$. Identificarea resurselor proprii, familiale i comunitare necesare n procesul de ngrijire i
a modalitii de acces la aceste resurse.
&. Stabilirea modalitii de monitorizare i evaluare.
e. Stabilirea interveniilor
f. Elaborarea Planului de ngrijire.
I,P@E,ENTAREA P@ANU@UI DE CNBRIDIRE.
EAA@UAREA ACIUNI@OR E+ECTUATE.
9I.A. ACTI9ITATEA 2I RELALAREA
APRECIEREA NEAOI@OR
Culegerea datelor (diferite metode)
Stabilirea problemei (actual sau potenial)
Identificarea factorilor care influieneaz activitatea i relaxarea
a. Bi!l!(i$i:
%condiia fizic
%nivelul de energie
%starea de sntate
%deficiene fizice sau psihice
+. P)i:!l!(i$i:
%gradul de inteligen
%temperament, personalitate, motivaie
%reacia particular la stres, omaj, pensionare
%autocontrol i utilizarea judicioas a timpului liber
$. S!$i!$%l*%#ali
%diferene determinate de sex
%cultur, religie, tradiie
%presiuni sociale i violene la locul de munc
%clasa social
&. De e&i% a+ia"*
%clim i relief
%sigurana la locul de munc sau de petrecere a timpului liber
e. P!li*i$!8e$!"!i$i
%posibilitile financiare
%legislaia muncii (sigurana locului de munc, angajarea persoanelor cu deficiene sau
handicap, etc)
Pag. 10%
%oportunitile oferite pentru petrecerea timpului liber (servicii, costuri, distane, etc.)
Identificarea grupurilor cu risc crescut
Identificarea problemelor actuale
1c%imbarea strii de dependenHindependen
%probleme legate de deficiene fizice, senzoriale sau psihice, boli psihice
%probleme asociate altor afeciuni.
%probleme sociale
1c%imbarea mediului ambiant i a rutinei
%probleme asociate consumului de droguri, schimbrilor induse de omaj, pensionare,
neintegrrii ntr-un grup, destrmrii familiiei, .a.
Formularea diagnosticului de nursing
P@ANI+ICAREA ACIUNI@OR
a. Stabilirea scopului i obiectivelor
Scop
%Meninerea echilibrului ntre activitate i relaxare
Obiective
%Prevenirea problemelor poteniale determinate de problemele actuale.
%Rezolvarea sau ameliorarea problemelor actuale.
%Prevenirea recidivelor i a complicaiilor.
%Dezvoltarea de metode alternative pentru adaptarea la deficienele actuale n cazul
problemelor care nu pot fi rezolvate.
+. Identificarea membrilor echipei multidisciplinare i stabilirea de responsabiliti specifice
fiecrui membru
$. Identificarea resurselor proprii, familiale i comunitare necesare n procesul de ngrijire i
a modalitii de acces la aceste resurse.
&. Stabilirea modalitii de monitorizare i evaluare.
e. Stabilirea interveniilor
f. Elaborarea Planului de ngrijire.
I,P@E,ENTAREA P@ANU@UI DE CNBRIDIRE.
EAA@UAREA ACIUNI@OR E+ECTUATE.
9I.1O. ELPRIMAREA SELUALITII
APRECIEREA NEAOI@OR
Culegerea datelor (diferite metode)
Stabilirea problemei (actual sau potenial)
Identificarea factorilor care influieneaz exprimarea sexualitii
a. Bi!l!(i$i:
%stadiul de dezvoltare sexual
%modificri structurale sau fiziologice ale sexului
%controlul fertilitii
%schimbrile intervenite n andropauz i menopauz
+. P)i:!l!(i$i:
%nivelul de dezvoltare intelectual/emoional
%atitudinea individual fa de sexualitate
%orientarea sexual
%aspecte ale graviditii/luziei
%dificulti asociate menopauzei/andropauzei
$. S!$i!$%l*%#ali
%procesul de socializare
%similariti/diferene socioculturale
%atitudinea societii fa de exprimarea sexualitii
%religie
&. De e&i% a+ia"*
Pag. 10*
%influienele de acas, coal sau la locul de munc
e. P!li*i$!8e$!"!i$i
%factorii economici
%factorii legali
%politicile sanitare fa de bolile cu transmitere sexual
Identificarea grupurilor cu risc crescut
Identificarea problemelor actuale
1c%imbarea strii de dependenHindependen
%probleme legate de deficiene fizice, senzoriale sau psihice.
%probleme asociate bolii, disconfortului, desfigurrii.
%probleme sociale
1c%imbarea mediului ambiant i a rutinei
%probleme legate de sexul cu parteneri multipli, transmiterea bolilor venerice, SIDA, .a.
%probleme legate de boli ce afecteaz sexualitatea (de exemplu impotena asociat
diabetului)
%probleme legate de restricii ale activitii sexuale pe perioade determinate
%probleme asociate unor experiene anterioare traumatizante (ca de exemplu abuzul
sexual n copilrie, violul, .a.)
Formularea diagnosticului de nursing
P@ANI+ICAREA ACIUNI@OR
a. Stabilirea scopului i obiectivelor
Scop
%Scderea gradului de dependen pentru a permite exprimarea sexualitii
Obiective
%Prevenirea problemelor poteniale determinate de problemele actuale.
%Rezolvarea sau ameliorarea problemelor actuale.
%Prevenirea recidivelor i a complicaiilor.
%Dezvoltarea de metode alternative pentru adaptarea la deficienele actuale n cazul
problemelor care nu pot fi rezolvate.
+. Identificarea membrilor echipei multidisciplinare i stabilirea de responsabiliti specifice
fiecrui membru
$. Identificarea resurselor proprii, familiale i comunitare necesare n procesul de ngrijire i
a modalitii de acces la aceste resurse.
&. Stabilirea modalitii de monitorizare i evaluare.
e. Stabilirea interveniilor
f. Elaborarea Planului de ngrijire.
I,P@E,ENTAREA P@ANU@UI DE CNBRIDIRE.
EAA@UAREA ACIUNI@OR E+ECTUATE.
9I.11. SOMNUL
APRECIEREA NEAOI@OR
Culegerea datelor (diferite metode)
Stabilirea problemei (actual sau potenial)
Identificarea factorilor care influieneaz somnul
a. Bi!l!(i$i:
%ritm circadian
%activitate
%alimentaie i butur
%afeciuni fizice sau psihice
+. P)i:!l!(i$i:
%depresii
%anxietate
Pag. 10;
%visuri
%credine despre somn
$. S!$i!$%l*%#ali
%nivelul de venit
%tipul de pat i de dormitor
%obinuina de a folosi hipnotice
&. De e&i% a+ia"*
%siguran
%zgomot, luminozitate
%temperatura camerei
e. P!li*i$!8e$!"!i$i
%posibilitatea de a avea o locuin
%vagabondaj
%activitate ncordat i suprasolicitant
%activitate excesiv
Identificarea grupurilor cu risc crescut
Identificarea problemelor actuale
1c%imbarea strii de dependenHindependen
%probleme legate diferite afeciuni care determin disconfort sau durere
%probleme legate de insomnie asociat sau nu cu dependena de somnifere
%probleme legate de alterarea cunotinei (lipotimia, coma, epilepsia, anestezia general)
1c%imbarea mediului ambiant i a rutinei
%probleme legate de schimbarea patului, schimbarea poziiei de somn, schimbarea
programului de somn, dezorientare, .a.
Formularea diagnosticului de nursing
P@ANI+ICAREA ACIUNI@OR
a. Stabilirea scopului i obiectivelor
Scop
%Meninerea cantitativ i calitativ a somnului, (ct mai aproape de nivelul fiziologic
posibil)
Obiective
%Prevenirea problemelor poteniale determinate de problemele actuale.
%Rezolvarea sau ameliorarea problemelor actuale.
%Prevenirea recidivelor i a complicaiilor.
%Dezvoltarea de metode alternative pentru adaptarea la deficienele actuale n cazul
problemelor care nu pot fi rezolvate.
+. Identificarea membrilor echipei multidisciplinare i stabilirea de responsabiliti specifice
fiecrui membru
$. Identificarea resurselor proprii, familiale i comunitare necesare n procesul de ngrijire i
a modalitii de acces la aceste resurse.
&. Stabilirea modalitii de monitorizare i evaluare.
e. Stabilirea interveniilor
f. Elaborarea Planului de ngrijire.
I,P@E,ENTAREA P@ANU@UI DE CNBRIDIRE.
EAA@UAREA ACIUNI@OR E+ECTUATE.
9I.12. DECESUL
APRECIEREA NEAOI@OR
Culegerea datelor (diferite metode)
Stabilirea problemei actuale
Identificarea factorilor care pot determina decesul
a. Bi!l!(i$i:
Pag. 10=
%bolile terminale
%diferitele afeciuni acute sau cronice cu prognostic sever
%accidente
%btrneea
%efectele decesului asupra familiei i prietenilor
+. P)i:!l!(i$i:
%credine despre moarte
%cunoaterea/necunoaterea prognosticului
%reacii particulare la apropierea morii
%fric, anxietate, alte sentimente legate de moarte
%efectele pierderii asupra familiei i prietenilor
$. S!$i!$%l*%#ali
%diferite ritualuri determinate de cultur, religie, tradiie
&. De e&i% a+ia"*
%acas, la spital, alte
e. P!li*i$!8e$!"!i$i
%sperana de via, mortalitate, cauzele de deces ca indicatori ai situaiei socioeconomice
Identificarea grupurilor cu risc crescut
Identificarea problemelor actuale
%probleme asociate apropierii morii
%problemele familiei i prietenilor
Formularea diagnosticului de nursing
P@ANI+ICAREA ACIUNI@OR
a. Stabilirea scopului i obiectivelor
Scop
%Meninerea calitii vieii pn la sfrit
Obiective
%combaterea durerii
%combaterea simptomelor
%acompaniamentul relaional
%oferirea de suport familiei pe perioada doliului
+. Identificarea membrilor echipei multidisciplinare i stabilirea de responsabiliti specifice
fiecrui membru
$. Identificarea resurselor proprii, familiale i comunitare necesare n procesul de ngrijire i
a modalitii de acces la aceste resurse.
&. Stabilirea modalitii de monitorizare i evaluare.
e. Stabilirea interveniilor
f. Elaborarea Planului de ngrijire.
I,P@E,ENTAREA P@ANU@UI DE CNBRIDIRE.
EAA@UAREA ACIUNI@OR E+ECTUATE.
Pag. 10>
9II. FAMILIA CU NOU8NSCUT EUTROFIC SNTOS 5CAG IDEAL6
9II.1. PREGENTAREA CAGULUI
n data de 26.07.1996, la cabinetul medicului de familie M.F. din Sibiu, se anun telefonic
externarea din maternitate a nou-nscutului M.E. n urm cu 24 de ore. ntreaga familie s-a
nscris pe lista medicului M.F. n urm cu trei luni. Medicul M.F., cu care lucrez n mod
direct, mi face o descriere succint a membrilor familiei i hotrm ca prima vizit la nou-
nscut s o fac eu, urmnd ca a doua zi s mearg i medicul.
Pe biletul de externare al luzei se consemneaz:
QNa,*e f'* -i%; &e )eP M; G R 1<OO (; "a,*e#e "!#al'S.
Pe biletul de externare al copilului se consemneaz:
QN!%8"')$%* e%*#!fi$; )*a#ea la "a,*e#e +%"'; )$!# A.(a# 1O; (#e%*a*ea la "a,*e#e
R 1<OO(; l%"(iea la "a,*e#e R <2 $; .e#ie*#%l $#a"ia" R 14 $; "')$%* la
*e#e": 4O )'.*'K"i; /" .#e0e"*aie $#a"ia"'; "% "e$e)i*' a.li$a#ea &e f!#$e.).
B!"* !+ili$al "e&e*a,a* $% ,a" &e %ifie#e; *e(%e"*e ,i %$!a)e $%#a*e;
i$*e# fi0i!l!(i$ !&e#a* &i" a 18a 0i &e -ia'; alie"*a* "a*%#al; )e$#eia la$*a*'
i")*ala*'; )%(e )%fi$ie"*.
Da*a "a,*e#ii: 22.OD.1AAC; &a*a eP*e#"'#ii 2C.OD.1AAC.
S8a a&i"i)*#a* -i*ai"a D2 2OOOOO %.i. i.. /" &a*a &e 2C.OD.1AAC. 9a$$i"a* BCG
/" &a*a &e 2C.OD.1AAC.
Se eP*e#"ea0' $% )*a#e (e"e#al' +%"'; alie"*a* "a*%#al ,i )e #e$!a"&' %#'#i#e
la &!i$ili% .#i" e$:i.a e&i$%l%i &e failie.S
' + ! E . E R E A
D A T E ! - R
F - R / + ! A R E A D #A . N - S T #' + ! + #
D E N + R S #N .
S T A & #! #R E A P R - & ! E / E ! - R
0 # A P R #- R #T 1 , #! - R
A N A ! #2 A
D A T E ! - R
3
#
A P R E ' #E R E A
4
5 6
+ig"$a=! 9Pa7ii: .$i&(i (#a.( a .$oc(s"l"i -( )"$si)gE5)g$iFi$( ? APRECIEREA
9II.2. PRIMA 9IGIT LA DOMICILIU
M deplasez la adresa indicat i sunt ntmpinat de fericitul tat. nc de la intrare mi fac
o prim impresie, remarc cu plcere aspectul deosebit al apartamentului, mobilierul modern
i de bun gust, curenia i microclimatul excelent. M prezint zmbind i tatl mi rspunde
amabil c m cunoate din cartier de cnd era elev i venea la consultaii n dispensar. mi
mrturisete c este mai linitit acum cnd, de soia i copilul su se va ocupa o persoan
cunoscut.
9II.2.1. INTER9IUL
Cer permisiunea s intru n sufragerie pentru o convorbire la care s participe i mama, tata
i cele dou bunici care sunt venite s-i ajute pe tinerii prini n primele zile. Dup ce
facem prezentrile, constat c i bunica patern este o persoan cunoscut fiind cu muli
ani n urm o "mmic de-a mea. Astfel c, n timp ce noul-nscut doarme n camera s,
Pag. 109
purcedem la o convorbire pe ndelete.
9II.2.1.1. Failia "!%8"')$%*%l%i
n timpul acestui INTERVIU aflu c familia M. este o familie mononuclear, compus din so
domnul M.D. 28 ani, economist i doamna M.M. 27 ani, jurist; sunt interdepeni, cstorii
n urm cu trei ani; relaiile conjugale sunt foarte bune i i-au dorit foarte mult un copil.
MAMA: Doamna M.M.
n timpul sarcinii mama a fost sntoas i nu a luat medicamente; a primit Vitamina D2 i
Calciu din luna a 7-a, la indicaia medicului i a efectuat controalele periodice la medicul
specialist ginecolog. Vrsta de gestaie a fost de 39-40 sptmni, naterea a debutat cu
dureri abdominale moderate i cu eliminarea de mucus sanguinolent prin vagin. Avnd totul
pregtit dinainte, viitoarea mama a fost dus cu maina proprie, de ctre soul su la
maternitate, unde s-a indicat internarea.
Perioada de dilataie a durat 4 ore dup care expulsia s-a declanat n 20 de minute
necesitnd epiziotomie. Detaarea i expulsia placentei s-a fcut n urmtoarele 15 minute.
Medicul obstetrician a stabilit c naterea a decurs normal i a suturat plaga perineal.
Declar c a trit o perioad de ateptare cu o mulime de semne de ntrebare care au dus
la o oarecare stare de nelinite. De fapt, este o persoan echilibrat i n timpul sarcinii s-a
simit ntr-o stare de simbioz cu ftul su. Este convins c "femeia se realizeaz prin
csnicie i devine fericit prin maternitate.
Recunoate c primul aspect al copilului cu pielea roie, intens i acoperit cu un strat gros
de grsime a nspimntat-o.
Vederea cordonului ombilical lung, gros i gelatinos a surprins-o, iar primele ipete au
impresionat-o.
ns, dup prima impresie, surpriza mamei n ceea ce privete aspectul copilului ei, a
disprut. Grijile ns nu au ncetat. Lipsa ei de ncredere i teama de a nu grei o
intimideaz. Unele manifestri ale nou-nscutului ca: tremurul brbiei, micrile respiratorii
rapide i superficiale, lipsa de coordonare a micrilor, lipsa de tonicitate a muchilor cefei,
dificultile de supt, etc., o nspimnt.
Imediat dup natere a fost att de agitat i plin de fericire nct nu a realizat epuizarea
fizic i nevoia de repaus.
Simte c abdomenul s-a retras, ns II este team c va rmne "cu burt, s-a ngrat cu
12 kg fa de greutatea anterioara sarcinii, nu-i mai sunt bune hainele, are poft de
mncare dar se abine ca s ncerce s slbeasc.
Lohiile sunt sanguinolente cu miros fad, plaga perineal nu-i permite s ad astfel c,
alptarea o face n poziie culcat n decubit lateral.
Temperatura este normal, respiraia i s-a uurat dup natere.
Snii sunt plini cu lapte, puin dureroi i cnd se apropie ora mesei copilului, ncepe s
"curg singuri.
Are multe semne de ntrebare n ceea ce privete ngrijirea ei i evoluia strii de sntate.
Este ngrijorat c sugarul nu suge suficient, adoarme la sn, se trezete dup ce l pune n
coule, uneori sughite. Bunica matern are tendina de a-l lua n brae cnd plnge.
Este nendemnatic i intr n panic cnd copilul plnge n timpul schimbrii scutecelor,
nainte de supt.
n timpul nopii precedente nou-nscutul a plns din or n or i de fiecare dat i s-a dat s
sug. Prinii sunt ngrijorai c situaia se va perpetua i n nopile ce vor urma.
TATL: domnul M.D.
i-a luat dou sptmni din concediul de odihn, pentru a-i putea ndeplini rolul ce-i
revine, fiind contient c "meseria de prini este cea mai important din cadrul existenei
fiecruia dintre noi.
n timpul ct mama a fost internat la maternitate, s-a simit ca orice tat n devenire:
stngaci, uneori ridicol, nu i-a gsit rostul.
Dup naterea fiului su s-a ocupat mpreun cu bunicul i bunicile copilului de procurarea
celor necesare noului venit, aranjndu-i-se o camer separat, luminoas uor de aerisit, i
Pag. 110
care comunic cu dormitorul prinilor.
S-a ocupat de declararea naterii, de transportul mamei i copilului acas.
Panic, dar hotrt, a luat toate msurile de prevedere pentru excluderea oricror vizite
inoportune n primele zile dup ntoarcerea din maternitate.
Acum ncearc s se integreze n toate treburile din gospodrie deoarece ajutorul bunicelor
este temporar, amndou fiind n serviciu.
9II.2.1.2. Failia &!a"ei M.M.
Este compus din doamna V.B. (bunica matern) n vrst de 50 ani, contabil, sufer de
civa ani de o bronit cronic i din soul ei, domnul V.S. (bunicul matern) 65 ani,
pensionar.
Au avut 5 copii, dintre care 2 copii gemeni au decedat dup 20 de ore de la natere. Ceilali
3 copii, o fat i doi biei sunt sntoi, cstorii i cu cte un copil.
BUNICA MATERN: Doamna V.B.
Se simte uor superioar afirmnd c are "experien i ador nepotul i a mai ngrijit doi
nepoi de la cei doi fii mai mari ai si. Fiica s remarc faptul c de obicei mama s
ncearc s-i impun prerile fiind o persoan autoritar.
BUNICUL MATERN: Domnul V.S.
Este sntos, afirm c nu a fcut injecii din armat i de cnd este pensionar contribuie la
aprovizionarea ntregii familii.
9II.2.1.1. Failia &!"%l%i M.D.
Este compus numai din doamna M.L., domnul M.V. fiind decedat n urm cu doi ani la
vrsta de 55 ani; suferise de diabet i ciroz hepatic.
BUNICA PATERN: Doamna M.L.
Are trei copii, doi biei i o fat; numai biatul cel mare, domnul M.D. este cstorit.
Pentru doamna M.L. copilul M.E. este primul ei nepot i declar c i amintete de propriile
ei greeli i stngcii din tineree i nu va interveni ci se va strdui s o menajeze pe nora
ei, att fizic ct i psihic, oferindu-i experiena i o participare activ la treburile casnice
printr-o prezen "discret i agreabil.
ALTE DATE DESPRE FAMILIE: Etnie romn, religie cretin-ortodox, familie unit,
tradiional.
9II.2.2. OBSER9AREA 2I ELAMINAREA
9II.2.2.1. ELAMINAREA LUGEI
Examinarea luzei o fac n dormitor rugnd familia s ne lase singure. mi mbrac halatul pe
care l-am adus cu mine i cer permisiunea s m spl pe mini n baie.
La examinarea luzei constat:
uoar instabilitate psihic,
paloare moderat,
snii sunt tari i dureroi,
pe mameloane ragade superficiale,
muchii abdominali cu un tonus sczut,
la palpare uterul nc mrit de volum (aprox. 500 gr),
lohiile sanguinolente n cantitate redus cu miros fad,
vulva uor mrit, plag perineal n curs de cicatrizare.
Se respect condiiile stricte de igien a corpului i a lenjeriei intime.
n tot timpul acestei examinri, avnd grij s menajez toate susceptibilitile mamei, caut
s cunosc particularitile de ordin material, social i afectiv. Apoi m spl din nou pe mini
Pag. 111
i-i recomand i mamei s-i spele minile i snii pentru a fi pregtit de alptat, avnd n
vedere c se apropie ora mesei.
9II.2.2.2. ELAMINAREA NOU8NSCUTULUI
Examinarea nou-nscutului o fac n camera copilului i solicit din nou prezena tuturor
membrilor familiei.
Condiiile de microclimat:
camera este luminoas i aerisit;
termometrul din camer indic 22 C;
mobilierul este adecvat;
sugarul doarme n coule urmnd ca ptuul s i se aduc peste o lun;
exist masa de nfat cu sertarae ce conin lenjeria de schimb a copilului,
curat i clcat;
piesele de mbrcminte au fost alese cu grij i corespund necesitilor;
pe un col al mesei de nfat remarc prezena cntarului pentru sugari.
Dup ce verific dac ua i fereastra sunt nchise i ceilali membri ai familiei stau la
distan de masa de nfat pentru a nu incomoda, dar curioi s-i vad odrasla dezbracat
("nu au avut curajul s-l dezbrace de tot), fac "cunotin cu bebeluul.
mpreun cu mama ne nclzim minile la sursa suplimentar de nclzire (pe care am
activat-o pentru perioada ct copilul va sta dezbrcat), i fr grab, cu calm deplin, cu
gesturi sigure i corecte examinez copilul lsndu-l ct mai mult nemicat. Fac totul pentru
ca el s nu se trezeasc brusc i s nu ipe.
Semne obiective
MORFOLOGIC:
Ca.%l
Fontanela anterioar = 3/4 cm.
Pielea capului acoperit de pr negru scurt, nc lipicios, nesplat.
Fontanela posterioar este prezent = 1/1 cm, nu prezint semne de cefalhematom sau
bos; suturile oaselor cutiei craniene far dehiscen.
Pavilioanele urechilor reliefate.
Faa rotund.
Nasul turtit cu elemente de milium sebacee. Fose nazale libere.
GK*%l )$%#*T
T!#a$e $ili"&#i$T
A+&!e" $% *%#(!# ela)*i$T
e)%*%l $el%la# )%+$%*a"a* "!#al #e.#e0e"*a*T
Me+#ele:
Musculatura normal dezvoltat;
Unghiile ating marginea liber a degetelor;
anurile pielii de pe tlpile picioarelor sunt complexe.
Pielea $!#.%l%i $%#a*'; ela)i$'; &e $!l!#aie !&e#a* i$*e#i$'.
M%$!a)ele -i0i+ile $%#a*e; $a-i*a*ea +%$al' li+e#'.
O#(a"ele (e"i*ale: *e)*i$%lele )%"* $!+!#K*e /" )$#!*; fi!0'.
FIZIOLOGIC:
P!0iia "!%8"')$%*%l%i /" )!" *i.i$' &e #e.a%):
culcat pe spate (decubit dorsal) cu cele patru membre flectate i simetrice.
="$' a&!#i*; "!%8"')$%*%l:
reacioneaz la diferii stimuli (mngiere, apsare, ciupitur) prin micri reduse, fr
vreun scop;
la ciupirea de talpa piciorului, rspunde prin retragerea imediat a piciorului excitat,
urmat de tripla contracie.
A.!i a.a#e i.'*%l -i(%#!); .#el%"(i* ,i i,$a#e (l!+al'T
opresc aceast micare prin mngieri uoare, ritmice ale pielii capului i frunii.
C%l$a* .e +%#*' 5&e$%+i* -e"*#al6; la eP$i*aia i"&eP%l%i e% .e li"ia e&ia"' a
#e(i%"ii $e#-i$ale ,i *!#a$i$e )%.e#i!a#e; $!.il%l:
ridic capul scurt timp cu sprijin pe antebrae, spre ncntarea ntregii asistene.
Pag. 112
C% ).#i3i"%l &e(e*el!# a#i ale Ki"il!# ele .e i3l!$%l *'l.ii:
face 2-3 micri de trre simetrice.
Pe"*#% a -e#ifi$a #eflePele a#:ai$e:
culc din nou copilul pe spate (decubit dorsal) i trag brusc scutecele de sub el; se
declanseaz complexul Moro complet i simetric;
trec apoi degetul prin palma copilului care se nchide brusc i cu fort, deci reflexul de
agare este prezent;
verific reflexul punctelor cardinale care este prezent.
9e#ifi$ !#(a"ele &e )i ,i $!")*a*:
reflex foto-motor prezent,
strabism intermitent i trector,
rspunde prin reflex Moro la stimuli auditivi puternici.
2i .e"*#% $' &e3a $!.il%l )8a *#e0i* ,i .lK"(e:
l aez n ezut susinndu-l de sub axile;
constat c deja sunt prezente lacrimile.
D%.' $e /l li"i,*e)$
l ridic susinndu-l n continuare de sub axile,
II favorizez contactul vrfurilor picioarelor cu masa de examinare,
l nclin uor nainte i el face micri alternative ale membrelor schind mersul
automat.
E)*e a"e-#a $a#e i.#e)i!"ea0' $el ai %l* .e .'#i"i ,i .e +%"i$i U
9II.2.1. DEMONSTRAII PRACTICE
9II.2.1.1. I(ie"a ,i /"(#i3i#ea )%(a#%l%i
C% i,$'#i )i(%#e ,i fe#e:
cura pielea copilului insistnd la axile i regiunea fesier,
usuc prin presare tegumentele,
ung pielea cu ulei vitaminizat pentru copii.
C!")*a* $' +!"*%l !+ili$al "% e)*e &e*a,a*; /" $%#) &e %ifie#e:
fac pansamentul ombilical corespunztor.
=" fi"al /"f', "!%8"')$%*%l ,i fa$ *!ale*a !$:il!# ,i a "a)%l%i.
Pe parcursul demonstraiei practice explic n permanen:
cum este corect,
"de ce aa i nu altfel.
O+)e#- $% )a*i)fa$ie $' *!a*e .e#)!a"ele &e fa' )%"* &e!)e+i* &e a*e"*e ,i
$!!.e#a"*e.
9II.2.1.2. Al'.*a#ea )%(a#%l%i
CK"*'#e)$ $!.il%l /"ai"*e &e )%.* .e"*#% .#!+a )%.*%l%i.
A3%* aa )'8l .%"' la )K":
observ timiditatea i stngciile ei.
D%.' $e /"-' aa )' a.li$e #efleP%l .%"$*el!# $a#&i"ale:
sugarul reuete s apuce singur mamelonul,
ncepe s sug puternic, aspru i vioi la nceput.
D%.' 1< i"%*e $K"*'#e)$ "!%8"')$%*%l:
constat c a supt 25 ml lapte.
="$%#a3e0 aa ,i .%" $!.il%l la $el'lal* )K":
dup alte 15 minute a mai supt 20 ml lapte.
A#'* aei $% )e .#!$e&ea0' .e"*#% a fa-!#i0a e#%$*aia.
C%l$ )%(a#%l /" &e$%+i* la*e#al )*K"(; %#K"& $a &%.' 1O i"%*e )'8l /"*!#$ /"
&e$%+i* la*e#al &#e.*.
Re$!a"& aei (!li#ea $!.le*' a )K"il!# &e!")*#K"&%8i *e:"i$a %l)%l%i.
C!")*a* $' aa )8a #elaPa* ,i a"ife)*' ! )*a#e &e $!"f!#* .)i:i$ ,i &e
/"$#e&e#e.
Notez ntr-un carneel special al copilului toate indicaiile din cursul vizitei, adresa i
Pag. 113
numrul de telefon al dispensarului, al medicului de familie i al meu, alte adrese utile.
Familia m solicit "s vin mai des la nceput.
II informez c medicul va veni a doua zi i cu urarea "S V TRIASC mi nchei aceast
prim vizit care, din experiena mea, este cea mai important pentru a realiza succesul
comunicrii dintre nursa de comunitate i familia cu copil nou-nscut.
9II.2.4. ANALIGA DATELOR
Pe baza datelor culese despre fiecare membru al familiei n parte i despre familie n
ansamblu am stabilit genograma familiei (Figura 14 i Figura 15), scorul APGAR al familiei
(Tabel 2) i starea de sntate a familiei i a reelei de rude (Tabel 3 i Tabel 4).
S*a+ili#ea GENOGRAMEI FAMILIEI
M5V5
FAMILIA TATLUI
au% #"t!riei 4?;=
Nscut: 1939
Decedat: 1994
(diabet, ciroz)
Nscut: 1969
M5(5
Nscut: 1968
Nscut: 1973
Nscut: 1970
V5'5 V5S5 M5L5
FAMILIA MAMEI
au% #"t!riei 4?;9
Nscut: 1931
Nscut: 1946
(bronit
cronic)
Nscut: 22071996
Nscut: 196! Nscut: 1967 Nscut: 1968 Nscut: 1968
M5M5
M5E5

+ig"$a > ! BENOBRA,A +A,I@IEI
7
' - D + ! S E / N E ! - R
" # 6 R 7
+ 8 R + " 7
+ 8 R + " 7
D E C E D " 7
4 E 9 E I E
D E C E D " 7 8
: E 9 E ; I ( b ia t i fa t )
4 " 9 I < I E D I # 6 R = " 7 8
+ 8 I " 7 " D 6 P 7 " 7
4 " 7 8 " D 6 P 7 " 7 8
" R C I ; 8 " C 7 > " < 8 E ? ; E I D E ; 7 I 4 I C " 7
4 E 9 E I E
4 " 9 I < I E
4 " 9 I < I E D E P 8 R = I 7 8
+ig"$a 9! Co-"l s(&)(lo$ "#ili<a#( .()#$" g()og$a&(.
S*a+ili#ea )$!#%l%i APGAR al failiei l8a f'$%* .e +a0a *a+el%l%i &e ai 3!);
5#e0%l*a*ele #e(')i"&%8)e /" a.#e$ie#ea i"&i$a*!#il!# )!$i!l!(i$i6.
RSPUNSURI POSIBILE
INTREBRI PENTRU MEMBRII FAMILIEI Aproape
ntotdeauna
Cteodat Niciodat
Pag. 11%
2 puncte 1 punct 0 puncte
1 Sunt satisfcut c pot apela la ajutorul familiei
atunci cnd ceva este n neregul.
2 Sunt satisfcut c familia abordeaz i mparte
problemele cu mine.
3 Sunt satisfcut c familia accept i susine
dorinele mele de a ntreprinde activiti noi.
4 Sunt satisfcut c familia rspunde strilor
afectiv-emoionale (dragoste, suprare, mnie).
5 Sunt satisfcut c n cadrul familiei exist un
mod plcut de a petrece timpul liber.
Ta'(l 1! #a'ili$(a sco$"l"i APBAR al /a&ili(i.
CLASAMENT
:E-@7@& 1R?R(OE1R 5")F puncte
:E-@7@& C= ;#OD7&-& +"B puncte
:E-@7@& C= #@1C C#&1C=( S + puncte
A.#e$ie#ea )*'#ii &e )'"'*a*e a failiei ,i a #eelei &e #%&e 5.e +a0a $el!# 4 (#%.e
&e i"&i$a*!#i #e$!a"&ai &e O.M.S.6 ,i a"ali0a #e0%l*a*el!#.
Familia nou-nscutului
Mrimea familiei 3 membri
Tipul de familie tradiional, biologic, mononuclear cu dubl carier
Ciclul de via al familiei Etapa a II-a - EXTENSIA
Condiii de mediu i via foarte bune
Numele i prenumele M.D. M.M. M.E.
INDICATORI DEMOGRAFICI
Rolul n familie Tata Mama Fiul
Vrsta 28 ani 27 ani 5 zile
Sex M F M
Naionalitatea romn romn romn
Religia ortodox ortodox X
Ocupaia economist jurist X
INDICATORI MEDICALI
Boli n antecedente X X X
Risc de mbolnvire potenial posibil posibil
Adaptare social DA DA X
Adaptare psihologic DA DA X
INDICATORI SOCIOLOGICI
APGARUL FAMILIEI 10 10 X
INDICATORI ECONOMICI
VENIT bun bun X
Ta'(l 1 ! A.$(ci($(a s#0$ii -( s0)0#a#( a /a&ili(i
Familia matern
Mrimea familiei 5 membri
Tipul de familie tradiional, biologic, cu dubl carier
Ciclul de via al familiei Etapa a V-a - CONTRAC]IA COMPLET
Condiii de mediu i via bune
Pag. 11*
Numele i prenumele V.S. V.B.
INDICATORI DEMOGRAFICI
Rolul n familiE Bunic matern Bunic matern
Vrsta 65 ani 50ani
Sex M F
Naionalitatea romn romn
Religia ortodox ortodox
Ocupaia pensionar contabil
INDICATORI MEDICALI
Boli n antecedente X bronit cronic
Risc de mbolnvire potenial real
Adaptare social DA DA
Adaptare psihologic DA DA
INDICATORI SOCIOLOGICI
APGARUL FAMILIEI 10 10
INDICATORI ECONOMICI
VENIT mediu mediu
Familia patern
Mrimea familiei 4 membri
Tipul de familie tradiional, biologic, cu dubl carier
Ciclul de via al familiei Etapa a VI-a - DIZOLVAREA
Condiii de mediu i via bune
Numele i prenumele M.V.. V.B.
INDICATORI DEMOGRAFICI
Rolul n familiE Bunic patern Bunic matern
Vrsta X 48 ani
Sex X F
Naionalitatea X romn
Religia X ortodox
Ocupaia X funcionar
INDICATORI MEDICALI
Boli n antecedente decedat 1994 X
Risc de mbolnvire X potenial
Adaptare social X DA
Adaptare psihologic X DA
INDICATORI SOCIOLOGICI
APGARUL FAMILIEI X 9
INDICATORI ECONOMICI
VENIT mediu mediu
Ta'(l 2 ! A.$(ci($(a s#0$ii -( s0)0#a#( a $(4(l(i -( $"-(
9II.2.<. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR 2I STABILIREA PRIORITILOR
Am identificat problemele de sntate (reale, posibile sau poteniale).
9II.2.C. DIAGNOSTICUL DE NURSING
Am formulat diagnosticele de nursing. (Pla" &e /"(#i3i#e (:i&)
Pag. 11;
S T A & #! #R E A S ' - P + ! + # 0 #
- & #E ' T #) E ! - R
#/ P ! #' A R E A
F A / #! #E # 0 # E ' H #P E #
S T A & #! #R E A
#N T E R ) E N , ##! - R
S T A & #! #R E A
P R #- R #T 1 , #! - R
3
##
P ! A N #F #' A R E A
4
5 6
+ig"$a10 ! 9Pa7ii: (#a.(i a -o"a a .$oc(s"l"i -( )"$si)gE5)g$iFi$(
Am stabilit obiectivele propuse s le ating n rezolvarea problemelor.
Am stabilit prioriti pentru nou-nscut i luz.
Pe parcurs am discutat problemele cu membrii familiei i cu medicul de familie.
INI2IEREA )LANULUI (E
<NGRICIRE
COMUNICAREA
CU EC3I)A
COMUNICAREA CU
FAMILIA
A)LICAREA INTERVEN2IILOR
)LANIFICATE
III
IM)LEMENTAREA
8 7
9 4
+ig"$a 11 ! 9Pa7ii: (#a.(i a III a .$oc(s"l"i -( )"$si)gE5)g$iFi$( !
I,P@E,ENTAREA
Am pus n practic interveniile planificate.
Am fcut evaluarea n data de 29 VII 1996 la urmtoarea vizit la domiciliu
Am analizat rezultatele obinute.
Am comparat rezultatele obinute cu cele propuse i am fost mulumit c erau aproape
identice.
Am constatat c au aprut noi date n evoluia pacienilor (nou-nscut: detaarea B.O.,
modificarea raiei alimentare conform greutii i vrstei actuale etc. i a luzei: vindecarea
plgii perineale, nevoia corectrii poziiei n timpul alptatului etc.). Drept pentru care am
stabilit urmtoarea etap a planului de ngrijire.
Pag. 11=
ANALIZA REZULTATELOR
O'2INUTE
REACUSTAREA
)LANULUI (E
<NGRICIRE
(ATE NOI <N
EVOLU2IE
COM)ARAREA
REZULTATELOR
4
IV
EVALUAREA
9
7 8
+ig"$a12 ! 9Pa7ii: (#a.(i a IA a .$oc(s"l"i -( )"$si)gE5)g$iFi$( ! EAA@UAREA
Pag. 11>
9II.1. PLANURI DE =NGRI>IRE 8 GHID
9II.1.1. PLAN DE =NGRI>IRE 5GHID6 V NOU8NSCUT EUTROFIC SNTOS 8 PRIMA 9IGIT LA DOMICILIU
APRECIEREA
D7.79 2.(:.'99
PLANIFICAREA
D7.79 2.(:.'99
IMPLEMENTAREA
D7.79 2.(:.'99
EVALUAREA
D7.79 29.(:.'99
P;9.=.2: 127,818, 1 97:8.. 3,
9:/:717, 317;8.7: /,54/;1<7,8..
1>1/71A,2;8 12.@,/710.,.
/174812, 21 9L/.
M1@1 >1 54/;1<7, <. >1
168,5.1 1>1/71A,2,
12.@,/710.,. /174812, 21 9L/.
!/ 512.717, 3, 19.97,/7: @,3.512:M
' -15 ,>12418,1 54/;<7./0,2;8 @1@,. 3,968, 512.7:0.2, 2167,24. 3, @1@:K
' II ,J62.5 @1@,. 1>1/71A,2, <. .@6;871/01 12.@,/710.,. /174812,K
' 9-:74.,95 @1@1 5: ,97, 1=9;247 /,5,918 9:E<. H8:/,195: 5;6.242 21 9L/.
M1@1 54/;1<7, <. 168,5.1B:
.@6;871/01 12.@,/710.,.
/174812,.
M1@1 3;8,<7, 9: 12.@,/7,B,
21 9L/ 5;6.242 6L/: 21 >L8971
3, 9 24/.
P;9.=.2: 127,818, 1 97:8.. 3,
9:/:717, 317;8.7: 3,-.5.7424. 3,
54/;<7./0, 12 @1@,. 68.>./3
-157;8.. 518, ./-24,/0,1B:
./971218,1( 58,<7,8,1 <.
@,/0./,8,1 9,58,0.,. 215717,.
M1@1 >1 54/;1<7, <. >1
168,5.1 68./5.612.. -157;8.
518, ./-24,/0,1B: ./971218,1(
58,<7,8,1 <. @,/0./,8,1
9,58,0.,. 215717, ?/ 7.@6 3,
10 @./.
EJ62.5 @1@,. 5: ./971218,1( 58,<7,8,1 <. @,/0./,8,1 9,58,0.,. 215717, 3,6./3 3,M
' 3;8./01 <. >;./01 3, 1 12:671K
' 64/,8,1 8,C4217: 1 5;6.2424. 21 9L/K %5;6.242 9: -., ?/ 9718, 3, >,CH,( -2:@L/3(
95H.@=17( ?/-:<17 5;8,57 <. 5;@;3 <. 9: 1.=: ; 6;B.0., 5;@;3: 21 9L/&K
' 12.@,/710.1 <. 97.242 3, >.10: 12 @1@,.K
' 9718,1 94-2,7,195: <. ,5H.2.=842 /,8>;9 12 @1@,.K
' 18@;/.1 >.,0.. 3, -1@.2.,.
M1@1 12:67,1B: /;4E
/:954742 <. 8,96,57:
5;/3.0..2, 4/,. =4/, 9,58,0..
215717,.
M1@1 68,B./7: ?/5: ; 4<;18:
./971=.2.717, 69.H.5:.
P;9.=.2: 127,818, 1 97:8.. 3,
9:/:717, 317;8.7: ./94-.5.,/0,.
54/;<7./0,2;8 68.>./3
12.@,/718,1 21 9L/.
M1@1 >1 ?/0,2,C, <. >1
162.51 5;8,57 7,H/.51
12.@,/710.,. /174812, 21 9L/
?/ 7.@6 3, 24 3, ;8,.
EJ62.5 @1@,. 68,C17.8,1 5;8,57: 1 12.@,/710.,. 21 9L/M
' 68,C:7.8,1 12:67:8.. 9, -15, ?/1./7, 3, 1 9, 78,B. /;4E/:954742K
' @1@1 ?<. >1 978L/C, 6:842 ?/78E4/ =17.5 <. ?<. >1 96:21 54 C8.A: @L./.2,
%4/CH..2, >;8 -. 7:.17, 95487&K
' @1@1 ?<. >1 96:21 9L/.. 54 16: 5:2340: <. ?<. >1 @42C, 68.@,2, A,748. 3, 2167,
6L/: 21 ?/@4.,8,1 18,;2,.K
' @1@1 >1 ?@=8:51 4/ H1217 54817 <. >1 12:671 9./C48: ?/ 51@,8: -:8:
N19.97,/0:O <. -:8: N5;/9.2.,8.OK
' @1@1 /4 >1 -15, 5;/>,8910., 54 127, 6,89;1/, ?/ 7.@642 12:67:8...
EJ62.5 @1@,. 7,H/.51 5;8,57: 1 12.@,/7:8.. 21 9L/M
' 9, >1 12,C, 6;B.0.1 5,1 @1. 5;/-;871=.2: 17L7 6,/784 @1@: 5L7 <. 6,/784
5;6.242 9:4K
' ?/ 68.@,2, B.2,( 3./ 514B1 ,6.B.;7;@.,.( 6;B.0.1 @1@,. >1 -.M 97L/3 ?/ 617 54 ;
6,8/: 914 4/ 842;4 94= 516 197-,2 ?/5L7 6187,1 3, 949 1 784/5H.424. 9: -., 8.3.517:K
@1@1 >1 971 542517: 6, ; 6187, .18 5;6.242 >1 -. 1<,B17 54 -101 968, @1@: 6,
4/CH.42 -;8@17 ?/78, =81042 <. 1/7,=81042 3, 6187,1 9L/424. 3./ 518, 12:67,1B:K
' 54 5,12127: @L/: @1@1 >1 0./, 9L/42( ./78;345L/3 @1@,2;/42 <. 18,;21 ?/
C481 5;6.2424.K
' @1@1 >1 68./3, 9L/42 21 @18C./,1 18,;2,. 978L/CL/34E2 ?/78, 3,C,742 18:7:7;8
<. 5,2 @.A2;5.4 6,/784 51 /1942 /;4E/:9547424. 9: 8:@L/: 2.=,8 6,/784 8,96.810.,.
M1@1 8,96,57: 9-1748.2, 3,
68,C:7.8, 1 12:67:8...
M1@1 9E1 15;@;317 54 /;4E
/:954742 <. 946742 3,548C,
/;8@12K /;4E/:954742 94C,
>.C48;9.
Pag. 119
P;9.=.2: 127,818, 1 97:8.. 3,
9:/:717, 317;8.7: /,54/;1<7,8..
;818424. @,9,2;8 <. 1 810.,.
12.@,/718,.
M1@1 >1 54/;1<7, <. >1
8,96,571 ;81842 @,9,2;8 <.
810.1 12.@,/718: ?/ 7.@6 3,
24 ;8,.
S-:74.,95 @1@1 9: 8,96,57,M
O81842 @,9,2;8M
' >1 12.@,/71 /;4E/:954742 N21 5,8,8,O ?/9: /4 @1. 8,6,3, 3, 2 ;8, <. /.5. @1.
7L8B.4 3, 31F2 ;8,K
' >1 13@./.9781 $ @,9,F24 ;8,K
' ?/78, 946748. /;4E/:954742 >1 68.@. 5,1. B1H1817 5P 13@./.97817 54 2./C48.01.
R10.1 12.@,/718:M
' 9, >1 2:91 /;4E/:954742 9: 94C: 20E25 @./47,K
' ?/ 7.@642 9467424. 9, >1 @,/0./, /;4E/:954742 78,1B( 162.5L/34E. 97.@42:8.
4<;18, 54 18:7:7;842 @1@,. 6, /19( ;=81B 914 =:8=.,( .18 ?/ 51B42 ?/ 518, 15,971
-15, 614B, 68,1 24/C. @1@1 ?2 >1 97.@421 ?/5,85L/3 9:E. 95;17: @1@,2;/42 3./
C48./0:K
' 9, >1 -15, 68;=1 9467424. ?/ 48@:7;18,2, 24 ;8,( 5;/9.3,8L/3 68.@42 9467 3,
45 @2 2167, %3./ 7.@642 >.B.7,.&K
' 9, >1 5125421 810.1 12.@,/718: 346: -;8@421 24. F./Q,297,./M %/E1& J 0 R 810.1
6, 24 ;8,( 13.5:
' %5E1& J 0 R 360 @2 2167, ?/ 48@:7;18,2, 24 ;8,( 8,96,57.> 50E55 @2 ?/
@,3.,F9467.
N;4E/:954742 9, 78,B,<7,
9./C48 <. O5,8,O 3, @L/518,
21 4/ ./7,8>12 3, 2
1
F2E3 ;8,(
.18 /;167,1 3;18@,
/,?/78,8467 5 ;8,.
N;4E/:954742 94C, 3,A1 $0E
$5 @2 2167,F9467.
G8,4717,1 157412: 1 /;4E
/:9547424. R 3600C( 58,<7,
/;8@12 ?/ C8,4717,( 215710.,
94-.5.,/7:.
P;7,/0.12: 19-.J., @,51/.5:
68./ 196.817 C1978.5 317;8.7:
/,54/;1<7,8.. @:948.2;8 3,
68,>,/.8, <. 1 5;/34.7,. ?/ 51B
3, 48C,/0:.
M1@1 >1 54/;1<7, <. >1
162.51 @:948.2, 3, 68,>,/.8,
<. 5;/34.71 3, 48C,/0: ?/ 51B
3, 19-.J., @,51/.5: 68./
196.817 C1978.5 ?/ 7.@6 3, 10
@./.
EJ62.5 @1@,. <. 3,@;/978,B 68157.5M
F1>;8.B18,1 ,845710.,.M
' /;4E/:954742 >1 -. 0./47 ?/ =810,( %346: 9467&( >,87.512( 54 -84/7,1 2.6.7: 3,
=:8=.1 @1@,. 518, ?2 >1 978L/C, 4<;8 21 6.,67 <. II >1 162.51 =:7:. 4<;18, 54
3,C,742 @.A2;5.4 ?/78, ;@;6210.K
' 315: /;4E/:954742 /4 ,8457,1B: 9, >1 62.@=1 54 ,2 68./ 51@,8:K
' /;4E/:954742 9, >1 54251 6, ; 6187,( /.5.;317: 6, 9617, /,94681>,CH,17K
' 315: 94C, 215;@ <. ?/CH.7, 1,8 9, >1 -1>;8.B1 ,845710.1 <. ?/ 7.@642 9467424.K
D15: /;4E/:954742 9E1 ?/,517 54 2167, ?/ 7.@642 9467424.M
' >1 -. ?/52./17 968, ?/1./7, 6, ; @L/: 1 @1@,.( 518,E. >1 9490./, 54 3,C,742
18:7:7;8 =:8=.1K
' 54 6;342 612@,. 5,2,.2127, @L./. @1@1 II >1 162.51 2;>.748. 4<;18, ?/78,
;@;6210..
D15: /;4E/:954742 1 >:8917 <. 1 196.817 5;/0./4742 C1978.5M
' >1 -. .@,3.17 542517 6, 1=3;@,/ <. @1@1 II >1 162.51 54 6;342 612@,. 5
2;>.748. 4<;18, ?/78, ;@;6210.K
' 315: /;4E/:954742 ?/5: /4 8,96.8: >1 -. ?/7;89 6, 9617,( 1<,B17 6, 4/ 621/ 348
<. . 9, >1 162.51 5 5;@68,9.. 94=97,8/12 68./78E; @.<518, 195,/3,/7: ,-,57417: 54
68.@,2, 2 3,C,7,K
' 9, >1 1/4/01 3, 48C,/0: 9,8>.5.42 A@=421/0:.
M1@1 8,96,57: ./3.510..2, 3,
-1>;8.B18, 1 ,845710.,.K /;4E
/:954742 /4 ,8457,1B: 346:
-.,518, 9467
M1@1 5425: /;4E/:954742 6,
; 6187, <.E2 94681>,CH,1B:
174/5. 5L/3 /4 1 ,845717.
M1@1 <.E1 ?/94<.7 5;/34.71
3, 48C,/0: ?/ 51B 3, 97;6
8,96.817;8.
P;9.=.2: ./-,50., ;@=.2.512: <.
1618.0., 1 C81/42;@424.
M1@1 >1 54/;1<7, <. >1
162.51 5;8,57 7,H/.51
EJ62.5 <. 3,@;/978,B 68157.5 61/91@,/742 5;8,57 12 =;/7424. ;@=.2.512 %#.O.&M
' 9, 3,71<,1B: 5;@68,91 >,5H, %315: 9E1 2.6.7 9, >1 ?/@4.1 ?/ 68,121=.2 54 16:
#.O. 3,71<17( P.O. 54817:(
-:8: 9,58,0..( 68;7,A17: 54
Pag. 120
;@=.2.512 317;8.7: 61/9:8..
./5;8,57, 1 =;/7424. ;@=.2.512.
61/9:8.. =;/7424. ;@=.2.512
?/ 7.@6 3, 5 @./47,.
;J.C,/17:&K
' 9, 548:0: <. 3,B./-,57,1B: #.O <. =1B1 15,974.1 54 5;@68,9, 97,8.2, ?/@4.17,
?/ 125;;2 3, $0 C813,.
' 9, 61/9,1B: #.O. 54 5;@68,9: 97,8.2: 125;;2.B17: %58,9717: 6L/: 21 A4@:717,&K
' 9, 15;6,8: 54 2E3 5;@68,9, 97,8.2, <. 9, 781C, 3,194681 -1<: 96,5.12: -:8: 1 ;
978L/C, 68,1 718,K
' 61/91@,/742 9, >1 95H.@=1 3, 5L7, ;8. ,97, /,>;., %315: ,97, 43 914 54
9,58,0..&K
' /4 9, >1 -15, =1., C,/,812: 6L/: 21 3,71<18,1 #.O. <. 5.5178.B18,1 62:C..
;@=.2.512, %P.O.&.
5;@68,9, 97,8.2,.
P;9.=.2: ./-,50., 1 6.,2..
317;8.7: ./94-.5.,/0,.
54/;<7./0,2;8 68.>./3 ?/C8.A.8.2,
15;8317, /;4E/:9547424..
M1@1 <. 7171 >;8 54/;1<7, <.
>;8 162.51 5;8,57 ?/C8.A.8.2,
5, 78,=4.,95 15;8317, /;4E
/:9547424. ?/ 7.@6 3, 10
@./.
EJ62.5 <. 3,@;/978,B 68157.5 6:8./0.2;8M
!/C8.A.8,1 8,C.4/.. 1/;EC,/.712,M
' 8,C.4/,1 1/12: <. C,/.712: >;8 -. 548:017, 54 5,1. 3, @4<,0,2 5:2340 21 518, 9,
1314C: ,>,/7412 =.518=;/17 3, 9;3.4 5PK 315: 1 1>47 9514/( 9, 548:0: 54 16:
5123: <. 9:64/ 6,/784 5;6..K
' 9, 4945: =./, 6.,2,1 68./ 71@6;/18, 6,/784 1 ?/3,6:871 ;8.5, 48@: 3,
4@,B,12: ./9.97L/3 21 62.5.K
' 9, 4/C, 6.,2,1 54 42,. >.71@./.B17 6,/784 5;6..K
' 9, >;8 -;2;9. 9547,5, 7.6 P1@6,89.
' 7,H/.51 =:.. 6180.12,M
' 9, >1 ,-,5741 B.2/.5K
' /;4E/:954742 >1 -. 3,B=8:517 6180.12 %?/7L. A4@:717,1 946,8.;18: 1 5;86424.&K
' 9, >1 -;2;9. ; @:/4<: 3./ @17,8.12 @;12,K
' 9, >;8 96:21 ?/ ;83./, =810,2,( 62.5.2,( CL742( 6.,6742( 54 16: 5123: <. 9:64/
6,/784 5;6..K
' 54 127: @:/4<: ?/@4.17: ?/ 16: 5123: 9, >;8 2.@6,B. =./, 6:80.2, 9:64/.7,K
' 9, 4945: 68./ 71@6;/18,( ./9.97L/3 21 62.5.K
' 9, 4/C 54 42,. >.71@./.B17 6,/784 5;6.. 8,C.4/,1 5,8>.512: <. 1J.218:K
' 9, ?@=815: 5;6.242 54 5:@:<40: <. 6.67:81< 96,5.12K
' 9, 3,B>,2,<7, 16;. A4@:717,1 ./-,8.;18: 1 5;86424. <. 9, 68;5,3,1B: 51 @1.
949 ?/5,6L/3 54 8,C.4/,1 1=3;@./12: -:8: 1 9, 17./C, 8,C.4/,1 ;@=.2.512:( 16;.
@,@=8,2, ./-,8.;18, <. 21 48@: 8,C.4/,1 C,/.712: <. 1/12:K
' 9, 64/, 9547,542 7.6 P1@6,89( 16;. 4/ 9547,5 3, 6L/B: 38,674/CH.4218 54
518, 9, .B;2,1B: 5:25L.,2, <. 9, -.J,1B: 94= 5:@:<40: <. 6.,67:81<.
R,C.4/,1 -,0,.M
' 9, 548:0: 54 5,1. 3, @4<,0,2K
' 9, 548:0: ;5H.. 54 71@6;1/, ?/@4.17, ?/ 9,8 -.B.;2;C.5 %95H.@=17, 3, -.,518,
317: <. 6,/784 -.,518, ;5H.&( 3, 21 4/CH.42 ,J7,8/ 12 ;5H.424. 968, =1B1 /19424.K
' 9, 548:0: -;9,2, /1B12, /4@1. ?/ 51B 3, ;=978450., /1B12: 54 71@6;1/,
96,5.12, -:547, 3./ >17: 8:945.7: <. 9, ./97.2,1B: ./781/1B12 1E2 6.5:748. 3, 9,8
P:8./0.. <.E14 ?/94<.7 <. 162.5:
5;8,57 9-1748.2, 3, ?/C8.A.8, 1
6.,2.. /;4E/:9547424.. N;4E
/:954742 54 7,C4@,/7, <.
@45;19, 54817,( ./7,C8,(
.57,8 -.B.;2;C.5 ?/ 8,C8,9.,.
SE1 -:547 B.2/.5 =1., 6180.12:K
717:2 ?<. 1A47: 9;0.1 <. 9,
;546: 3, 96:218,1 <. 5:2518,1
I,/A,8.,. /;4E/:9547424. <.
3, @427, ;8. ,2 -15, =1.1
6180.12: <. 9, ;546: 3,
95H.@=18,1 9547,5,2;8.
C;/A4/57.>, 3.958,7 .57,8.5,(
5:. 8,96.817;8.. 2.=,8,( /4 18,
9,/9.=.2.717, ;7.5:
Pag. 121
-.B.;2;C.5K
' 48,5H.2, 9, 548:0: 54 71@6;1/, 96,5.12, -:8: 1 ./9.971 B.2/.5.
P;7,/0.12: 127,818, 1 5;/-;87424.
317;8.7: ./94-.5.,/7,.
54/;1<7,8. 1 7,H/.5..
?/-:<17424..
M1@1 <. 7171 >;8 54/;1<7, <.
>;8 162.51 5;8,57 7,H/.51
?/-:<17424. ?/ 7.@6 3, 10
@./.
EJ62.5 <. 3,@;/978,B 68157.5 1@=.2;8 6:8./0. 7,H/.51 ?/-:<17424.M
' 9547,5,2,( 96:217, 9,61817 3, 2,/A,8.1 13420.2;8 <. 5:2517, 9, >;8 68,C:7. 3./
7.@6 6, @191 3, ?/-:<17 94= ; -;2., 3, 62197.5 68;7,57;18, %-1<1 3, -.J18,( 4/
9547,5 3, -./,7 38,674/CH.4218( 4/ 9547,5 6:7817 3, 6L/B: 3, =4@=15&K
' 346: 548:018,1 7,C4@,/7,2;8 /;4E/:954742 >1 -. ?/-:<17 5;/-;8@ 5,2;8
,J62.517, @1. 949 <. >1 -. ?/>,2.7 ?/ 9547,542 3, -./,7 518, >1 -. -.J17 54 -1<1 -:8:
1E2 978L/C, 68,1 718, 2L9L/34E. @L/40,2, 2.=,8,K
' 315: @L/40,2, 94/7 8,5. 914 18, 7,/3./01 9: 9, BCL8L., 9, >;8 781C, @L/,5.2,
5:@:<40,. <. 6.,67:81<424. 6,97, ,2, %914 9, >;8 5;/-,50.;/1 3./ 6L/B: @:/4<.
96,5.12,&K
FOARTE IMPORTANTM ?/1./7, 3, 1 -. 95H.@=17 /;4E/:954742( 9, >;8 241 @:948. 3,
19.C4818, 1 4/,. 7,@6,81748. 3, 24E25 C813, C,29.49 ?/ 51@,8: %,>,/7412 54 ; 9489: 3,
5:2348: 9462.@,/718:&K
' ?/ 6:740 9, >1 15;6,8. /;4E/:954742 54 62:64@.;181 <. 9, >1 68;5481 4/ 915
3, 3;8@.7 96,5.12 6,/784 94C18..
N4 ,97, ?/-:<17
5;8,964/B:7;8 <. ,97,
@,/0./47 ?/ 91542 3, 3;8@.7
6,/784 94C18.. C;/3.0..2, 3,
@,3.4 <. 3, .C.,/: ;67.@,.
P;9.=.2: 127,818, 1 5;/-;87424.
3./ 514B1 /,8,96,57:8.. 8.7@424.
9;@/E>,CH, 1 /;4E/:9547424.
%@1/.-,9717: 68./ 62L/9 <.
1C.710.,&.
F1@.2.1 >1 54/;1<7, <. >1
8,96,571 6,8.;13,2, 3, 9;@/
<. 3, >,CH, 12, /;4E
/:9547424. ?/ 7.@6 3, 24 ;8,.
EJ62.5 -1@.2.,. 5: ?/ 68.@,2, 2 9:67:@L/. 3, >.10: 78,=4., 51 /;4E/:954742 9: 1A4/C:
21 4/ 8.7@ 8,C4217 3, 9;@/E>,CH, %54 6,8.;13, 24/C. 3, 9;@/ 3, 2E3 ;8, ?/78,8467, 3,
-1B, @1. 95487, 3, >,CH,& <. -16742 5: 9;@/42 3, /;167, ,97, @1. 512@ <. @1. 13L/5
3,5L7 5,2 3./ 7.@642 B.2,..
S-:74.,95 @1@1M
' 9: /4 -;2;9,195: A124B,2,2, ?/ 7.@642 B.2,.K
' 9: /4 64/: /;4E/:954742 21 9L/ ;8. 3, 5L7, ;8. 62L/C,( 5. 9: 8,96,57, ;81842
@,9,2;8K
' 9: >,8.-.5, 315: 3.95;/-;8742 /4 ,97, 514B17 3, 5;2.5. 1=3;@./12,( 3, -16742
5: O9, 5,8,O 95H.@=17( 3, 4/ ?/-:<17 /,5;8,964/B:7;8 914 3, 1C.710.1 5,2;8 3./ A48K
' 9:E. 13@./.978,B, 54 2./C48.01 5,1. 5123 ) 5PK
' 9:E. >;8=,195: 54 =2L/3,0, 5;6.2424. 9:4.
' S-:74.,95 -1@.2.1M
' 9: /4 -15: BC;@;7, 647,@.5, ?/ 68,1A@1 51@,8,. /;4E/:9547424.K
' 9: ?/>,0, /;4E/:954742 54 BC;@;742 5;7.3.1/ 68./ 2:918,1 4/4. 161817 3, 813.;
?/ -4/50.4/, ?/ 51@,81 15,974.1K
' 9: /4 .1 5;6.242 ?/ =810, -:8: @;7.>K 9: /4E2 2,C,/,K
' 9: 8,12.B,B, ; 9718, 3, 18@;/., -1@.2.12: -:8: 97:8. 7,/9.;/12, <. ?/C8.A;8:8.
/,@;7.>17,.
N;4E/:954742 /4 9, 78,B,<7,
@1. 3,>8,@, 3, 21F2 ;8,(
4/,;8. ,97, 1C.717 346: 9467
<. 62L/C, 6L/: 13;18@,
%68;=1=.2 5;2.5.
1=3;@./12,&.
P;7,/0.12: 127,818, 1 97:8.. 3,
9:/:717, 317;817:
/,8,54/;1<7,8.. 68.@,2;8 9,@/,
F1@.2.1 >1 54/;1<7, 68.@,2,
9,@/, 3, ?@=;2/:>.8, 1
/;4E/:9542424. <. >1 9;2.5.71
EJ62.5 -1@.2.,. .@6;871/01 54/;1<7,8.. 68.@,2;8 9,@/, 3, ?@=;2/:>.8, <. 2, 68,B./7
9455./7 6, 5,2, 518, 6;7 1618, 21 15,197: >L897:M
' 62L/942 <. 1C.710.1 518, 6,89.97: -:8: @;2.> 1618,/7 <. 518, 9, 6;17, 317;81
P:8./0.. 54/;95 518, 94/7
68.@,2, 9,@/, 3,
?@=;2/:>.8,.N;4E/:954742
Pag. 122
3, ?@=;2/:>.8, <. /,9,@/12:8..
15,97;81 ?/ 7.@6 47.2 19.97,/7,.
@,3.512,.
9-1748.2, 5;@6,7,/7, 12,
19.97,/7,. @,3.512, ?/ 7.@6
3, 10 @./47,.
4/,. 12.@,/710.. ./5;8,57, %94=E 914 9468112.@,/710.,& 914 1618.0.,. 5;2.5.2;8
1=3;@./12,
' 0.6:742 <. -8,518,1 516424. 6, 6,8/: ?/ 51B42 4/,. ;7.2,K
' >:89:748.2, 6;97681/3.12, ?/ A,7K
' 9514/, @422.62, <. @;3.-.517, -10: 3, /;8@12K
' 1617.1 <. 8,-4B42 12.@,/710.,.K
' -,=81 %6,97, 3$(1 C813, C @:94817: 8,5712&.
S-:74.,95 -1@.2.1 9: @: 1/4/0, .@,3.17 5, ;=9,8>: @;3.-.5:8. 12, 97:8.. C,/,812, 1
/;4E/:9547424. %21 7,2,-;/42 3, 1519: 914 3, 21 3.96,/918& <. 64/ 21 3.96;B.0., ; 2.97:
54 7,2,-;1/, 47.2, ?/ 51B 3, 48C,/0: %3.96,/918( @,3.5( 9,8>.5.42 3, 48C,/0:( 912>18,&.
54 9718, C,/,12: =4/:(
9514/, 3E 4 6, B.(
/,@;3.-.517,( 48./,1B: 3,9
%?/ -.,518, P1@6,89&( 7 R
36( C813, C.
F1@.2.1 <.E1 54@6:817 4/
518/,7 96,5.12 12 5;6.2424.
4/3, 18, /;717, 7,2,-;1/,2,
47.2,.
P;7,/0.12: 127,818, 1 97:8.. 3,
9:/:717, 317;8.7: /,54/;1<7,8..
68;-.21J.,. ?@=;2/:>.8.2;8 68./
=;2. ./-,57;E5;/71C.;19,.
F1@.2.1 >1 54/;1<7, <. >1
168,5.1 .@6;871/01 ,-,574:8..
.@4/.B:8.2;8 6,8.;3.5,
5;/-;8@ >L897,. ?/ 7.@6 3, 5
@./47,.
EJ62.5 -1@.2.,. .@6;871/01 .@4/.B:8.2;8 <. 314 5L7,>1 3,712.. 68.>.7;18, 21 >155./:8.2,
,-,57417, ?/ @17,@.717, %#CG <. 1/7. HV#&.
S-:74.,95 -1@.2.1 9: 68,B./7, 5;6.242 21 .@4/.B:8.2, ;=2.C17;8.. <. 2, 314 ; 68;C81@18,
6, 68.@,2, 6 24/. 1 15,97;8 .@4/.B:8..
F1@.2.1 155,67: 9: 68,B./7,
5;6.242 21 .@4/.B:8.. P,
4@:842 97L/C 12 /;4E
/:9547424. /4 5;/9717
@;3.-.5:8. 317;817,
>155./:8.. #.C.G.
P;7,/0.12: 127,818, 1 97:8.. 3,
9:/:717, 317;8.7: /,54/;1<7,8..
@:948.2;8 3, 68;-.21J.,
%@1/.-,9717: 68./ 1618.0.1
81H.7.9@424.( 1/,@.,. <.F914
@12/478.0.,.&.
F1@.2.1 >1 54/;1<7, <. >1
8,96,571 @:948.2, 3,
68,>,/.8, 1 1618.0.,. 4/;8
=;2. 3, /478.0.,.
EJ62.5 -1@.2.,. 5, 94/7 =;2.2, 3, /478.0., <. 9-:74.,95 6:8./0.. 9: 68,B./7, 5;6.242 21
5;/78;12,2, 68;-.2157.5, @,3.512, 6,8.;3.5, 3./ 3.96,/918.
EJ62.5 -1@.2.,. .@6;871/01 13@./.978:8.. >.71@./,. D <. -16742 5: 9E1 13@./.97817 68.@1
3;B: 97;9 3, 200000 4... ?/ @17,8/.717,( 48@L/3 9: 9, 13@./.978,B, ?/ 5;/7./418, 3;B,
3, >.71@./1 D 5;/-;8@ ./3.510..2;8 @,3.5424. 3, -1@.2.,&.
F1@.2.1 1 68;54817 DE
F24;8,77,/ 71=2,7, 3, 500 4...
6,/784 ; 6,8.;13: 3, 12 24/..
P:8./0..
@1/.-,97: ?/58,3,8, ?/
19.97,/71 @,3.512: <.
@,3.542 3, -1@.2.,.
9II.1.2. PLAN DE =NGRI>IRE 5GHID6 8 LUGA 8 PRIMA 9IGIT LA DOMICILIU
APRECIEREA
Da#a3 2;.0=.199;
P@ANI+ICAREA
Da#a3 2;.0=.199;
I,P@E,ENTAREA
Da#a3 2;.0=.199;
EAA@UAREA
Da#a3 29.0=.199;
Posibil alterare a strii de
sntate datorit unei
alimentaii inadecvate.
Luza va cunoate i va
aprecia n 10 minute
importana unei
alimentaii adecvate.
Explic pacientei:
' importana unei alimentaii echilibrate n meninerea secreiei
lactate i restabilirea organismului dup epuizarea fizic cauzat de
natere;
' importana alimentrii la sn a nou-nscutului n revenirea la
normal a organismului mamei prin determinarea hormonal a acesteia
(retracia uterului, scderea n greutate treptat fr "cur de slbire",
restabilirea echilibrului psihic).
Sftuiesc pacienta:
' este mai bine s mnnce mai mult dect n mod obinuit, fr a
ajunge la ngrare;
Pacienta a neles c
trebuie s se alimenteze
corespunztor.
Pacienta are un meniu
complet i corespunztor
indicaiilor primite.
Pag. 123
' mai important dect cantitatea este calitatea hranei; meniurile
trebuie s fie variate i s conin zilnic proteine (lapte i/sau
derivatele sale, came), lichide, vitamine (fructe i zarzavaturi);
' cantitatea de lapte consumat zilnic s nu depeasc 500ml
(eventual degresat);
' suma de lichide este de 1,5 -2 litri/zi;
' se vor evita leguminoasele (fasolea, lintea, mazrea uscat), varza,
ceapa, roiile, care pot provoca tulburri digestive la nou-nscut (colici,
vrsturi sau chiar diaree);
' se vor evita alimentele conservate, murturile, afumturile,
alimentele iui (piperul, ardeiul, plantele amare) sau cu miros neptor
(usturoiul, ceapa);
' se interzic buturile alcoolice, tutunul, drogurile, cafeaua.
Potenial alterare a strii
de sntate datorit
insuficienei cunotinelor
despre autongrijirea n
perioada de luzie.
Luza va cunoate i va
aprecia n 5 minute
necesitatea unei
autongrijiri corecte.
Explic pacientei importana unei autongrijiri corecte n perioada de luzie.
Sftuiesc pacienta:
' s pstreze o igien corporal adecvat: va face du zilnic (nu baie
n cad), va folosi spunuri neiritante i va insista ndeosebi la plici
(sub sni, axile, regiunea inghinal, cutele de la gt) i, n general,
regiunile care transpir mult;
' lenjeria va fi curat, schimbat zilnic i nu va purta lenjerie din fibre
sintetice;
' nu se vor folosi deodorante sau parfumuri cu miros neptor;
' se va acorda o atenie deosebit igienei dinilor.
Pacienta a neles
importana acestor
ngrijiri n perioada de
luz.
Igiena pacientei este
corespunztoa-re; din
cauza cldurii transpir i
face 2-3 duuri zilnic.
Alterarea confortului
datorit durerii snilor
(manifestat prin sni
umflai i ragade
mamelonare).
Luza va cunoate i va
aplica corect
autongijirea snilor n
timp de 24 ore, pentru
reducerea durerii i
vindecarea ragadelor.
Explic pacientei necesitatea unei atenii deosebite n ngrijirea snilor i
tratarea ragadelor mamelonare (risc de mastit).
Sftuiesc pacienta i-i demonstrez practic:
' s mulga snii golindu-i complet dup fiecare supt (tehnica
mulsului); s procure o pomp de muls;
' s se spele pe mini nainte de a atinge snii;
' s spele snii dup muls, cu ap cldu i s ndeprteze umezeala
de pe mameloane cu comprese sterile;
' s ung mameloanele cu unguent coninnd balsam de Peru, pn
la vindecarea ragadelor;
' s aplice comprese sterile pe mameloane i s-i susin snii ntr-
un sutien de pnz larg;
' s pun n repaus alternativ cte un sn pentru a grbi vindecarea
ragadelor; s mulg cu pompa de muls snul pentru a evita umflarea
lui i scderea secreiei lactate;
' s spele bine mamelonul nainte de supt, cu ceai de mueel pentru
a ndeprta resturile de unguent;
' s nu lase nou-nscutul s adoarm la sn folosind mamelonul pe
post de suzet.
Pacienta cunoate
necesitatea acordrii unei
atenii deosebite ngrijirii
snilor.
Pacienta i golete snii
prin muls, dup fiecare
supt.
Ragade mamelonare
vindecate.
Snii se ntresc nainte
de ora suptului.
Nu prezint noduli, nu
mai sunt dureroi la
atingere i la muls laptele
vine uor, abundent pe
toate orificiile
mamelonare.
Pag. 12%
Alterarea comfortului
datorit prezenei lohiilor i
a consecinelor
epiziotomiei (manifestat
prin scurgeri vaginale
sanguinolente, durere
local, tendin la
constipaie i alptatul n
decubit lateral).
Pacienta va cunoate i
va aplica corect n 30 de
minute tehnicile
autongrijirii regiunii
vulvare i perineale
pentru redobndirea
confortului.
Explic pacientei:
' scurgerile vaginale (lohiile) sanguinolente sunt normale dup
natere, dac sunt n cantitate redus i cu un miros fad;
' lohiile se reduc treptat cantitativ dup 2 sptmni de la natere
pn dispar complet;
' firele suturii perineale se resorb i cicatrizarea plgii este complet
dup 2 sptmni.
' Sftuiesc pacienta:
' s fac splturi repetate cu ceai de mueel cldu dup fiecare
urinat;
' s schjmbe lenjeria intim des, cu lenjerie curat;
' s verifice aspectul, culoarea i mirosul lohiilor pe fiecare tampon;
' s anune asistenta medical sau medicul n cazul n care apare un
miros neplcut al lohiilor sau dac acestea cresc cantitativ i apar
durerile lombare;
' s evite poziia stnd n ezut i s alpteze n poziia decubit
lateral pn la cicatrizarea plgii;
' s respecte indicaiile de alimentaie pentru a evita apariia
constipaiei.
Pacienta cunoate i
apreciaz tehnicile de
autongrijire a regiunii
vulvare i anale.
Pacienta respect
sfaturile.
Lohiile mult reduse
cantitativ i decolorate,
cu miros fad.
Plaga perineal spre
cicatrizare.
Are scaun normal, zilnic.
Dificultate n desfurarea
activitilor casnice
datorit luziei
(manifestat prin oboseal
i epuizare fizic).
Luza va cunoate i va
accepta n 10 minute
recomandrile de odihn
i repaus necesare
refacerii dup natere.
Explic pacientei particularitile perioadei de luzie.
Sftuiesc pacienta:
' s lase treburile casnice n grija soului i a bunicilor;
' s evite eforturile fizice;
' s se odihneasc ct mai mult posibil n perioadele de somn ale
nou-nscutului;
' s nu doarm n timpul nopii n camera copilului;
' s se relaxeze printr-o odihn activ (ascultat muzic, citit, urmrit
emisiunea preferata la televizor);
' s ias la plimbri scurte dup 1 sptmn de la natere.
Pacienta cunoate
particularitile perioadei
de luzie.
Pacienta respect
recomandrile de odihn
i relaxare.
Este ajutat mult de soul
ei i de bunici.
Anxietate cauzat de
insuficiena cunotintelor
privind perioada de nou-
nscut (manifestat prin:
teama de a nu grei,
ngrijorri nemotivate,
lips de ncredere n
abilitile personale).
Luza va demonstra n
48 ore reducerea
anxietii.
Explic pacientei particularitile perioadei de nou-nscut i manifestrile
normale pentru aceast perioad.
Sftuiesc pacienta:
' s manifeste ncredere n abilitile personale;
' s nu intre n panic n momentul cnd nou-nscutul plnge, ci s
fie calm i s-i acorde ngrijirile recomandate;
' s-i exprime anxietatea fa de asistenta medical i s cear
rspunsuri la nelmuriri folosind telefonul de acas sau de la dispensar;
' s-i scrie ntrebrile ctre asistenta medical pe ultimele file ale
caietului nou-nscutului, pentru ca aceasta s-i dea lmuririle necesare
la urmtoarea vizit.
Pacienta a neles care
sunt manifestrile
normale ale nou-
nscutului.
Pacienta a notat ntrebri
n caietul nou-nscutului.
(Am rspuns la toate
aceste ntrebri).
Pacienta mi-a solicitat
sfaturi prin telefon, acas
n ziua de smbt i
duminic.
Pacienta este relaxat
Pag. 12*
psihic.
Alterarea imaginii de sine
datorit modificrilor
organismului n timpul
sarcinii (manifestat prin
nemulumirea c s-a
ngrat, "are burt, n-o
mai ncap hainele).
Luza va cunoate i va
accepta n 10 minute
recomandrile pentru
revenirea treptat la
starea anterioar
sarcinii.
Explic pacientei:
' modificrile organismului n timpul sarcinii pentru a permite
dezvoltarea unui copil sntos;
' reversibilitatea acestor modificri n primul an dup natere mai
ales dac va avea dorina i posibilitatea de a alpta cel putin 6 luni.
' Sftuiesc pacienta:
' s nu ncerce s fac "cur de slbire;
' s manifeste rbdare i s considere prioritare nevoile nou-
nscutului;
' s nceap exerciii de gimnastic dup 2 sptmni;
' s continue s frecventeze cosmeticiana i coafeza dup 1 lun.
Pacienta a neles c
modificrile organismului
dup sarcin sunt
reversibile.
Pacienta i iubete
copilul i dorete s-l
alpteze chiar dac va
trebui s mai rmn un
timp la greutatea actual.
Pacienta i-a luat msuri
ca s arate bine (prul
aranjat, machiaj discret).
Potenial alterare a
armoniei familiale cauzat
de neglijarea soului
(manifestat prin
preocuparea excesiv
pentru nou-nscut, izolare,
nemprtirea
sentimentelor).
Luza va demonstra n
24 ore afectivitate i
disponibilitate pentru
soul su.
Explic pacientei importana meninerii unei armonii n familie i faptul c i
soul su trece printr-o perioad delicat.
Sftuiesc pacienta:
' s-i acorde soului su aceeai atenie dinainte;
' s-i mprteasc cu soul su sentimentele;
' s nu-i direcioneze dragostea numai fa de nou-nscut
neglijndu-i soul;
' s poarte discuii cu ntreaga familie;
' s accepte ajutorul membrilor familiei n activitile gospodreti;
' s accepte i s aprecieze implicarea soului n ngrijirea nou-
nscutului.
Pacienta a neles c nu
trebuie s-i neglijeze
soul.
n familie este armonie.
Soul se implic n
ngrijirea nou-nscutului.
Familia particip la
activitile gospodreti.
9II.1.1. PLAN DE =NGRI>IRE 5GHID6 8 TATL UNUI NOU8NSCUT EUTROFIC 8 PRIMA 9IGIT LA DOMICILIU
APRECIEREA
Da#a3 2;.0=.199;
P@ANI+ICAREA
Da#a3 2;.0=.199;
I,P@E,ENTAREA
Da#a3 2;.0=.199;
EAA@UAREA
Da#a3 29.0=.199;
Potenial alterare parental
(tat) datorat deficitului de
cunotine i lipsei de
experien, (manifestat
prin nesiguran, ngrijorare,
nendemnare).
Tatl va cunoate i va
aprecia importana
implicrii sale n ngrijirea
nou-nscutului i
menajarea luzei.
Explic pacientului (care a asistat mpreun cu mama la recomandrile privind
ngrijirea nou-nscutului i la demonstraiile practice), importana "rolului de
tat.
Recomand pacientului:
' s preia activitile casnice (schimbarea i nfarea nou-nscutului,
splarea rufelor, meninerea cureniei i igienei locuinei, asigurarea
bunurilor de consum);
' s participe mpreun cu soia la efectuarea bii pariale (i apoi
generale) a nou-nscutului;
' s acorde ngrijiri nou-nscutului dac acesta se trezete n timpul
nopii (lsndu-i soia s se odihneasc);
' s impiedice vizitele inoportune n primele dou sptmni.
Pacientul i-a nsuit
recomandrile privind
ngrijirea nou-
nscutului.
Pacientul i-a luat n
serios "rolul de tat i
i ndeplinete cu
plcere atribuiile.
Manifest ncredere i
coopereaz cu asistenta
medical i cu medicul
Pag. 12;
Potenial alterare a
armoniei vieii conjugale
cauzat de ntreruperea
activitii sexuale.
Soul va manifest
nelegere i rbdare pe
perioada luziei fiziologice
a soiei sale.
Explic pacientului necesitatea ntreruperii activitii sexuale pe o perioad de 6
sptmni, ct dureaz luzia fiziologic.
Recomand pacientului s-i manifeste sentimentele fa de soia s prin alte
modaliti i s manifeste nelegere fa de starea de luzie.
Pacientul se
conformeaz
contraindicaiei activitii
sexuale pe perioada de
luzie a soiei.
Pacientul manifest
dragoste i tandree fa
de soia s.
9II.1.4. PLAN DE =NGRI>IRE 5GHID6 8 BUNICII UNUI NOU8NSCUT EUTROFIC 8 PRIMA 9IGIT LA DOMICILIU
APRECIEREA
Da#a3 2;.0=.199;
P@ANI+ICAREA
Da#a3 2;.0=.199;
I,P@E,ENTAREA
Da#a3 2;.0=.199;
EAA@UAREA
Da#a3 29.0=.199;
BUNICA MATERN
Potenial alterare a
armoniei familiale datorit
unui comportament
neadecvat (manifestat
prin ncercarea de a-i
impune prerile proprii).
Bunica va manifesta n
timp de 24 de ore o
atitudine rezonabil.
Explic pacientei care este rolul su n sprijinirea tinerei familii.
Recomand pacientei:
' s se abin n a-i impune prerile proprii;
' s renune la comportamentul autoritar;
' s-i menajeze fiica i s ncerce s o ajute n activitile
gospodreti;
' s accepte recomandrile de ngrijire fcute de asistenta medical i
de medic.
Pacienta ncearc s se
adapteze rolului
secund.
Pacienta i exprim
prerile proprii fa de
ngrijirile nou-
nscutului, dar nu le
impune.
BUNICUL MATERN
Potenial alterare a strii
de sntate datorit
nedozrii efortului.
Bunicul va cunoate i va
accepta n timp de 5
minute necesitatea
dozrii efortului la
persoanele vrstnice.
Explic pacientului c este necesar s se odihneasc i s continue s-i ajute
familia n aprovizionarea cu bunuri de consum.
Recomand pacientului s-i controleze starea de sntate apelnd la medicul
de familie.
Pacientul afirm c se
simte bine.
Pacientul nu s-a
prezentat la dispensar
pentru un control
Pag. 12=
medical de rutin.
BUNICA PATERN
Potenial depresie cauzat
de neacceptarea strii de
vduvie (manifestat prin
regrete, reinere, tendin
de izolare).
Bunica va manifesta n
timp de 3 zile acceptarea
necesitii de a se detaa
de trecut i de a se
bucura de nepotul su.
Sftuiesc pacienta:
' s-i ndeprteze regretele;
' s se implice afectiv n creterea nepotului;
' s-i mobilizeze dragostea i spre ceilali 2 copii ai si;
' s-i exprime sentimentele fa de familie;
' s discute cu asistenta medical atunci cnd este n impas.
Pacienta nu-i exprim
prerile dect atunci
cnd i se solicit.
Pacienta este dispus
s discute despre
sentimetele sale.
Pag. 12>
9III. =NGRI>IRILE DE SANATATE GERIATRICE
9III.1. =MBTRJNIREA 2I DEPENDENA
ngrijirile de sntatea existat dintotdeauna i se refer la ajutorul pe care-l primesc
persoanele n suferin pentru creterea calitii vieii lor pn la punctul de confluien cu cea
a indivizilor fr probleme.
La consolidarea conceptului de ngrijiri ngrijiri de sntate au contribuit medici, asistente
medicale, psihologi, sociologi i ali profesioniti care au pornit de la premiza c fiina uman
are nevoi globale. A pune accentul numai pe ameliorarea simptomelor i a ignora aceste nevoi
globale nseamn a favoriza apariia dependenei i, implicit scurtarea vieii.
Persoanele vrstnice reprezint categoria de populaie cea mai vulnerabil i cea mai puin
apt de a-i satisface singur nevoile.
1. Dependena este "piatra unghiular a btrneii. C&'0#$G)i$(a (s#( "$&a$(a ")o$
.$oc(s( /i<iologic( 7i .sihologic( )o$&al( la ca$( s( .o# a-0"ga .$oc(s( .a#ologic(
s".$aa-0"ga#( /0cG)- -i/icil0 -(li&i#a$(a -i)#$( )o$&al 7i .a#ologic 5) 5&'0#$G)i$(.
@a ac(as#a s( a-a"g0 7i /a.#"l c0 "<"$a o$ga)is&"l"i (s#( -i/($i#0 -( la i)-ivi- la
i)-ivi- 5) /")c4i( -( solici#0$il(6 &o-"l -( via406 5&'ol)0vi$il(6 7.a. .( ca$( l(!a av"#
-(!a l")g"l vi(4ii.
Practica geriatric impune delimitarea patologicului de normal dar, raportarea la normal nu
trebuie s se fac lund ca punct de referin normalul adultului ci trebuie s fie cunoscute
toate modificrile somatice i psihice care, ntre anumite limite, sunt considerate ca aparinnd
unei mbtrniri normale.
2. Btrneea nu este o boal i nu se trateaz. D( ac((a 5)g$iFi$il( g($ia#$ic( )" a" ca
sco. vi)-(ca$(a -( 9'0#$G)(4(: ci c$(7#($(a cali#04ii vi(4ii 7i a#i)g($(a i)-(.()-()4(i
5) sa#is/ac($(a )(voilo$.
Unii specialiti n ngrijiri de sntate susin c ngrijirile de sntate geriatrice trebuie s
devin o specialitate distinct i dinamic. ngrijirile ngrijiri de sntate acordate vrstnicilor
abordeaz problematica acestei categorii de populaie global din perspective:
socio-demografice,
bio-medicale,
socio-economice
etico-morale.
Scopul principal al acestor ngrijiri este mbtrnirea calitativ iar obiectivele definite pentru a-l
atinge sunt:
meninerea sntii,
meninerea autonomiei,
evitarea instituionalizrii,
meninerea calitii vieii,
revalorizarea btrneii,
reactivarea solidaritii familiale.
9III.2. ASISTENTUL MEDICAL COMUNITAR DE GERIATRIE
"Este greu s ngrijeti un btrn pentru c lipsete experiena proprie a vrstei naintate.
Asistentul medical care acord ngrijiri persoanelor vrstnice trebuie s ndeplineasc anumite
condiii cum ar fi:
S fie motivat, s-i construiasc o opinie proprie fa de btrni i s adopte o
poziie favorabil.
S nu fac discriminri pe considerente de vrst i s-i acorde ntreaga s
consideraie.
S elaboreze ngrijiri personalizate.
S vegheze la meninerea strii de sntate a populaiei vrstnice.
S cunoasc problematica mbtrnirii cu toate dimensiunile sale: biofiziologic,
psihologic i social ct i felul cum sunt influienate acestea de o serie de factori.
S cunoasc i s aplice principalele obiective ale relaiei de ajutor:
129
creterea stimei de sine i a sentimentului de siguran,
diminuarea la maximum posibil a anxietii,
susinere n a-l face s triasc o experien pozitiv i plin de satisfacii,
susinere n a-i ameliora capacitatea de comunicare,
oferirea ocaziei de a se mplini pe plan personal,
meninerea unui mediu extern stimulant.
S aib o viziune realist asupra mbtrnirii i atitudini pozitive de respect,
ncredere i reciprocitate.
S aib o pregtire polivalent.
Ca atitudini negative ale persoanei care acord ngrijiri vrstnicilor se pot meniona:
Automorfismul social (nerecunoaterea unicitii fiecrei persoane vrstnice).
Nereciprocitatea.
Duplicitatea
Despotismul
Discriminarea
Gerontofobia
Atitudinea de infantilizare
Aceste atitudini negative pot altera starea de sntate i, de aceea, personalul care acord
ngrijiri ngrijiri de sntate geriatrice sau gerontologice trebuie s fie selectat cu deosebit
atenie.
9III.1. =NGRI>IRILE DE SNTATE GERIATRICE =N COMUNITATE
ngrijirile persoanelor vrstnice se acord:
la domiciliul acestora
n instituii specializate (spitale, cmine de btrni, azile, .a.).
ngrijirile la domiciliu sunt considerate, din ce n ce mai mult, ca fiind cele mai adecvate i sunt
n mare ascensiune n cadrul politicilor de sntate. Se are n vedere meninerea la domiciliu a
persoanei chiar dac aceasta este bolnav sau dependent.
9III.1.1. =NGRI>IRILE LA DOMICILIU
9III.1.1.1. III.1.1. Fa$*!#ii $a#e i"fl%ie"ea0' &e$i0ia &e e"i"e#e la &!i$ili%
Starea pacientului, respectiv boala de care sufer i gravitatea acesteia.
Tolerana familiei i gradul de cooperare al acesteia.
Existena i eficiena serviciilor de ngrijiri la domiciliu.
III.1.1.a. Starea pacientului
Aceasta se apreciaz de ctre medic care decide, cu acordul pacientului, locul unde va fi tratat.
Asistentul medical va face o apreciere a strii de sntate i a posibilitii sale reale de a
implementa planul de ngrijire i va conlucra cu medicul la luarea deciziei.
III.1.1.b. Tolerana familiei i gradul de cooperare
n geriatrie, ca i n pediatrie, dialogul se poart n mare msur cu familia care trebuie astfel
abordat i educat nct s realizeze un climat de via familial normal ducnd la reuita
aciunilor de ngrijire. Se face o apreciere a situaiei familiale a vrstnicului:
1. Dac are familie:
Ce fel de familie natural sau de substituie (prieteni, vecini).
Care sunt raporturile cu familia.
Care este climatul din familie.
Ce poziie ocup n familie.
Familia este nchegat i are funciile pstrate sau prezint carene morale i de
solidaritate.
Exist suspiciuni de abuzuri contra vrstnicului.
Care este situaia material a familiei.
Care este nivelul de cunotine i de deprinderi igienico-sanitare.
130
Mediul urban sau rural.
Care este nivelul de dependen al vrstnicului.
Care este gradul de cooperare al familiei pentru a nelege, a accepta i a aplica
tratamentul i ngrijirile recomandate.
2. Dac nu are familie:
Este abandonat i triete singur sau se izoleaz voluntar.
Este celibatar, divorat sau este vduv.
Care este situaia s material.
Care este nivelul su de cunotine.
Este nc n activitate i n ce msur aceasta depete capacitatea s de efort.
i-a pstrat capacitatea de autoservire.
Care este nivelul su de dependen.
Care este gradul su de cooperare pentru a nelege, a accepta i a aplica
tratamentul i ngrijirile necesare.
Care este gradul de risc pentru posibile abuzuri contra s.
III.1.1.c. Existena i eficiena serviciilor de ngrijiri la domiciliu.
n general, majoritatea persoanelor vrstnice (70% - 75%), i manifest dorina de a fi
ngrijii la domiciliu. Pentru ca s se poat rspund acestei dorine este necesar s fie
organizate servicii de sntate comunitare care s asigure o larg gam de ngrijiri, inclusiv
ngrijiri de recuperare funcional a celor cu handicapuri i ngrijiri paliative a celor aflai n faz
terminal.
Aceast orientare a ngrijirilor spre comunitate a fcut posibil meninerea vrstnicului n
mediul su natural de via i reducerea cheltuielilor la nivelul instituiilor cu paturi. n timp s-
au extins incluznd i alte categorii: bolnavi cronici, bolnavi psihici, bolnavi cu diferite
handicapuri, .a. Astfel c a aprut ca necesar dezvoltarea i formarea corespunztoare a
celor care acord ngrijiri la domiciliu.
Iniial, primul tip de ngrijiri a fost ajutorul - menajer, apoi s-a dezvoltat ajutorul - infirmier i
ajutorul - ngrijiri de sntate specific. Echipa de ngrijiri la domiciliu este format din:
1. Profesionitii de sntate:
medicul
reeaua formal compus din:
ajutorul - menajer,
ajutorul - infirmier,
asistenta medical,
kinetoterapeutul
asistenta social.
Asistentul medical i asistenta social sunt considerate organizatoare de servicii de ngrijire
(evalueaz nevoile)
Neprofesionitii:
reeaua informal compus din:
membrii de familie (natural sau de substituie),
benevolii sau voluntarii,
biserica,
grupurile asociative (ONG-urile,
alte asociaii non-profit).
9III.1.2. O#(a"i0a#ea )e#-i$iil!# &e /"(#i3i#i (e#ia*#i$e la &!i$ili%
n occident, finanarea acestor servicii are surse multiple:
comunitatea i instituiile sociale,
organizaiile non-guvernamentale i alte grupuri asociative non-profit,
biserica,
casele de asigurri sociale de sntate,
persoana vrstnic prin sistemul co-plat dac are un venit propriu,
familia persoanei vrstnice dac acesta exist i este abordabil.
9III.1.2.1. A-a"*a3ele /"(#i3i#il!# (e#ia*#i$e la &!i$ili%
Prin organizarea serviciilor de ngrijiri la domiciliu, n structura serviciilor de sntate se produc
131
o serie de mutaii:
o parte din acestea se dezvolt,
altele rmn la acelai nivel,
altele se reduc.
Avantajele ngrijirilor la domiciliu sunt de necontestat i au efecte pozitive att asupra strii de
sntate a persoanelor care beneficiaz de aceste ngrijiri ct i asupra furnizorilor i
instituiilor implicate i anume:
Asigur mplinirea dorinei persoanelor vrstnice de a fi ngrijit ntr-un mediu care-i
este familiar.
Consolideaz relaiile familiale i solidaritatea cu vrstnicul.
Optimizeaz funcionalitatea asistenei din instituiile geriatrice prin degajarea
paturilor i a fondurilor.
ngrijirile la domiciliu au un pre de cost de 20 de ori mai mic dect cele din
instituiile cu paturi. Prin transferul ngrijirilor spre comunitate:
se reduce numrul spitalelor,
scade numrul zilelor de spitalizare,
crete numrul spitalizrilor alternative,
asistena medical devine asisten medico-social i ngrijiri ngrijiri de sntate
care sunt mai adaptate nevoilor pacienilor vrstnici.
Ofer locuri de munc.
Determin apariia i dezvoltarea unor metode noi de a mbunti viaa vrstnicilor
i de a realiza dezideratul de "mbtrnire calitativ.
9III.1.1. CENTRELE DE GI
Funcioneaz pe principiul creelor pentru copii respectiv, persoana vrstnic este adus
dimineaa de ctre unul din membrii de familie la acest centru unde i se asigur toate condiiile
pentru a se simi bine plus societatea altor persoane vrstnice.
Cnd "aparintorul se ntoarce de la serviciu vine la acest centru i-l ia acas. Aceste centre
sunt necesare n primul rnd pentru persoanele n vrst care nu pot fi lsate singure acas
din cauza riscului de a provoca accidente casnice involuntare sau alte evenimente neplcute.
9III.1.4. MASA CALDA LA DOMICILIU
Se poate asigura prin servirea unei mese calde mai ales persoanelor vrstnice care triesc
singure i au un grad redus de autoservire.
Aceasta se realizeaz prin:
aa numitele "mese calde pe roi
prin nfiinarea unor cantine n imediata apropiere a comunitii n care triesc
persoane vrstnice.
9III.1.<. REEAUA DE SOCIALIGARE
Realizeaz contactul vrstnicului cu societatea i facilitarea participrii acestuia la "viaa
cetii.
1. Cluburi geriatrice care au o importan deosebit n creterea calitii vieii vrstnicilor prin
implicarea lor n activiti de grup acionnd n primul rnd asupra celui mai cumplit duman al
btrneii: singurtatea.
2. Cercuri de terapie ocupaional care au ca rezultat reducerea impactului pe care-l are
asupra vrstnicului retragerea din activitate i meninerea unui nivel acceptabil al funciilor
sale fizice i psihice ct i a contactului cu societatea.
Se are n vedere i reducerea sentimentului de inutilitate pe care-l are persoana vrstnic
datorit schimbrilor de ordin bio-psiho-sociale ce survin n aceast etap a vieii sale.
132
IL. =NGRI>IRILE PALIATI9E
IL.1. CONSIDERAII GENERALE
Acest tip de ngrijiri sunt de dat mai recent. Ele sunt rezultante ale medicinii paliative care
"nu vindec ci amelioreaz.
Ca definiie, medicina paliativ reprezint complexul de msuri ce se ntreprind pentru
ameliorarea suferinelor bolnavilor incurabili aflai n ultima faz a vieii.
Medicina paliativ presupune o schimbare de activiti i de atitudini din partea societii i a
celor care ngrijesc fa de suferinele muribunzilor. Acestea au ca punct de plecare o abordare
nou a suferinelor i nevoilor perioadei de sfrit a vieii ncercnd s redea un echilibru fiinei
umane chiar i n aceast faz.
Medicina paliativ este deosebit de complex deoarece are obligativitatea de a acoperi toate
nevoile perioadei finale. ngrijirile paliative trebuiesc privite ca parte integrant a unor
responsabiliti medicale i de ngrijire.
n anul 1940, Cicely Saunders din UK, care a studiat iniial medicina, s-a dedicat acestei
micri a ngrijirilor paliative reuind s impun noul concept care, n zilele noastre, este
integrat n conceptele OMS. Meritele doamnei Cicely Saunders sunt acelea de a fi rspuns
"Da ! la ntrebarea "Se mai poate face ceva pentru o persoan care nu are anse de vindecare
?
Conceptul a ptruns cu greutate ntmpinnd rezisten datorit anxietii pe care o manifest
oamenii de a se apropia de un muribund. Aceasta este determinat de teama fa de propria
lor moarte. Iniial s-au dezvoltat asociaiile non-guvernamentale pentru ca mai trziu s
ptrund i n structurile de asisten medical propriu-zis.
Primul spital pentru muribunzi, respectiv pentru femeile cu cancer, a fost San Cristopher din
UK. Muli din cei preocupai de acest concept de ngrijiri nu apreciaz spitalele ci consider c
alternativa de ngrijiri la domiciliu este soluia optim. Rolul de necontestat al spitalelor este
acela c au atras atenia asupra problemei asistrii muribunzilor.
ngrijirile paliative realizeaz "umanizarea morii.
Ele se bazeaz pe o abordare global a muribundului i compot trei elemente care se implic
strns: controlul durerii, ngrijirile de sntatei acompaniamentul relaional.
Cauzele determinante ale construirii acestui concept de ngrijiri paliative au fost:
mbtrnirea populaiei, (creterea numrului de persoane vrstnice), care a dus
implicit la creterea mortalitii.
Creterea numrului de bolnavi de cancer.
Creterea alarmant a numrului de bolnavi SIDA.
IL.2. FILOGOFIA =NGRI>IRILOR PALIATI9E
1. Re$!")i&e#a#ea !#ii
Filozofia ngrijirilor paliative a avut ca punct de pornire reconsiderarea morii i ca motivaie
urmtoarele constatri:
Societatea a instituionalizat moartea. n prezent 80% dintre decese se produc n
spitale. Imaginea morii este perceput ca moartea unei persoane separat de cei
apropiai, izolat ntr-un salon de terapie intensiv cu masca de oxigen i nconjurat de
aparatur.
Societatea elimin imaginea morii. Prin aceast tendin a societii actuale:
se alimenteaz o conduit nefireasc fa de muribund,
ne comportm ca i cum am tri la infinit.
Trebuie s ne asumm "legea viului: tot ceea ce este viu are i un sfrit.
2. A*i*%&i"ile fa' &e +!al'; +'*#K"ee ,i !a#*e )8a% )$:i+a* &a*!#i*' %*aiil!#
&e!(#afi$e; )!$iale ,i $%l*%#ale.
Aceasta a determinat dou demersuri situate la poli opui:
abandonul muribundului n spital care este similar cu "eutanasia pasiv;
nverunarea terapeutic care nseamn "a face totul pn n ultima clip i care
ascunde, de fapt, sentimentul nostru de neputin n faa morii.
1. ="*#e a+a"&!" ,i /"-e#,%"a#ea *e#a.e%*i$' &ee#)%l .alia*i- a.a#e $a $el ai
%a" &ee#).
Societatea a banalizat moartea considernd-o "un accident i nu o component
existenial ineluctabil. n trecut, moartea avea alte dimensiuni i era considerat un sfrit
133
firesc i natural iar "mortul era al ntregului sat. Aceast atitudine se mai pstreaz nc n
mediul rural.
n mediul urban, familiile "scot moartea din cas ignornd-o i mutnd-o ntr-un spital sau
cmin spital. n cazul btrnilor, ei i accept cu resemnare sfritul. Dar se tem c vor fi
abandonai i c "vor muri singuri.
ngrijirile paliative i asum moartea i nu o neag i ofer o calitate vieii pn n ultima
clip.
Filozofia ngrijirilor paliative implic 5 principii i anume:
A accepta c moartea este un fenomen natural, normal i ineluctabil.
A ameliora simptomele care perturb stadiul final este unul din scopurile principale
ale tratamentului paliativ.
A se ine cont de faptul c unitatea de ngrijire este compus din muribund +
persoanele apropiate.
A se susine familia pe perioada doliului.
A aplica ngrijirile paliative de ctre o echip multidisciplinar compus din
profesioniti, membri de familie i eventual benevoli.
IL.1. MOARTEA
n prezent nu exist o definiie unanim acceptat a morii i asta se datoreaz i faptului c,
prin intermediul aparatelor ultrasofisticate, se reuete meninerea n via a pacienilor n
mod artificial ("via vegetativ) pe lungi perioade de timp.
Cea mai acceptat definiie consider c:
"Moartea este starea unui organism dup ce viaa a ncetat, fie n organele vitale (moartea
clinic), fie n totalitatea celulelor sale (moartea biologic).
Se consider c procesul morii este, n acelai timp, i un proces de via intens. Filozoful
Quint consider c: "Poate este bine s ne amintim c pacientul care moare triete
deasemenea chiar dac are sau nu posibilitatea de a tri la intensitate; iar acest mod de a
muri trind are implicaii asupra celor din jur.
Au fost descrise cteva tipare de a muri trind:
a) Exacerbri ale simptomelor urmate de remisiuni:
b) Starea este staionar dup care urmeaz o mic cdere, devine iari staionar i
iari urmeaz o cdere de fiecare dat cu mici deteriorri ale strii iniiale:

c) Curba este brusc descendent i funciile vitale decad ntr-un timp foarte scurt:

d) Curba este foarte lin descendent, starea bolnavului se deterioreaz treptat:
134
IL.4. DREPTURILE PERSOANELOR MURIBUNDE
Una din Carta Drepturilor Muribunzilor elaborat de societile occidentale stipuleaz c
muribundul are urmtoarele drepturi:
a) Dreptul de a fi tratat ca o persoan n via pn la sfrit.
b) Dreptul de a-i pstra sperana (n mntuire, ntr-o via viitoare).
c) Dreptul de a fi ngrijit de persoane capabile s-i ntrein sperana.
d) Dreptul de a-i exprima sentimentele i emoiile legate de moarte.
e) Dreptul de a participa la decizii.
f) Dreptul de a beneficia de ngrijiri chiar dac vindecarea nu mai este posibil.
g) Dreptul de a nu muri singur.
h) Dreptul de a nu suferi.
i) Dreptul de a primi rspunsuri sincere la ntrbri.
j) Dreptul de a nu fi minit.
k) Dreptul de a muri n demnitate i pace.
l) Dreptul de a-i menine i a-i exprima concepiile i credinele spirituale sau
religioase fr a fi judecat, independent de concepiile altora.
m) Dreptul de a fi ngrijit de persoane apte s-i neleag nevoile i s aib satisfacie
c l-au ajutat s traverseze aceast ultim etap a vieii.
n) Dreptul ca sanctitatea omului s fie respectat
IL.<. FORMAREA =N =NGRI>IRILE PALIATI9E
n toate specialitile, formarea este subordonat ideii de vindecare.
,O medicin care se ncrnceneaz s vindece cu orice pre devine o medicin agresiv.
ngrijirile paliative au constituit o "revoluie moral n medicin incluznd n conceptul de
tratament i acompaniament relaional. n urm cu civa ani, susintorii practicii medicinii
paliative erau considerai susintori ai eecului medical.
Factorii care influieneaz atitudinea fa de moarte sunt:
filozofia proprie,
sentimentele i tririle celor din jur,
experiena anterioar.
IL.C. ATITUDINI =N FAA MORII
a) Acceptarea morii ca pe un proces obligatoriu care nu poate fi ocolit fiind o etap a vieii.
b) Sfidarea morii de ctre indivizi care se cred nemuritori i care consider c acest
eveniment nu-i poate atinge.
c) Respingerea morii mai ales de ctre cei din mediile medicale care consider moartea ca
pe un intrus.
IL.C.1. Rea$iile a)i)*e"*%l%i e&i$al /" faa !#ii
Concepia conform creia muribundul poate fi ajutat pot influiena acceptarea de ctre
asistenta medical a situaiei. Reaciile ei de a nu se implica sunt reacii de autoaprare.
Acestea pot fi:
a) Sentimentul de pedeaps pentru c trebuie s ngrijeasc un muribund se manifest prin
mici ntrzieri la manevrele de ngrijire.
b) Iritarea pentru faptul c moare n timpul schimbului ei se manifest printr-un sentiment
de vinovie proprie pentru faptul c tratamentul nu are efect.
c) Evitarea discuiei despre moarte cu clientul direct implicat se manifest prin evitarea
discuiei, prin furnizarea de false asigurri, prin sedare excesiv.
d) Dac vom accepta i vom nelege mai bine aceste fenomene vom reui s renunm la
aceste mecanisme de aprare. Aceast metod se numete "clire prin nelegere.
"Curajul nu nseamn lipsa fricii ci nseamn putina de a aciona n prezena fricii
IL.C.2. Rea$iile %#i+%"0il!# /" faa !#ii
Pentru muribunzii integrai n familie acest proces de contientizare a morii implic o serie de
faze (Glassers & Strauss):
a) I("!#a"a: Muribundul nu este informat de gravitatea strii sale i nici nu a aflat faptul
c boala s este incurabil.
b) Ne/"$#e&e#ea: Muribundul i d seama treptat c va muri dar nu comunic acest lucru
celor din jur petru c cei din jur consider c el nu cunoate realitatea.
135
c) Mi"$i%"a (disimularea reciproc): Muribundul tie c va muri i ceilali tiu c tie c va
muri i toi se prefac c totul este OK.
d) De)$:i&e#ea 5contientizarea cinstit i reciproc): Toi tiu ce se va ntmpla, nu mai
exist bariere, muribundul ctig ncredere, putere, o imagine despre sine mai bun i
este pregtit s moar n demnitate.
IL.C.2.1. E*a.ele &e a&a.*a#e la !a#*e
Muli autori au descris mecanismele i etapele adaptrii la boal, pierderi grave sau moarte.
Aceste etape sunt progresive i succesive, nu sunt stricte, se pot repeta, pot lipsi sau pot diferi
n grad de manifestare, fiind influienate de filozofia personal despre moarte.
Etapele adaptrii la boal cronic (Crate-1965)
1. negare,
2. contientizare (furie),
1. reorganizare,
4. identificare.
Etapele adaptrii la pierderi grave (Bowly-1960
1. depresie,
2. detaare,
3. reorganizare,
Etapele adaptrii la pierderi i moarte (Engel-1964)
1. oc (negare),
2. contientizare,
3. reorganizare.
Etapele adaptrii la moarte (Kubler Ross-1969)
1. negare: "?u este vorba de mine T!
2. furie: "$e ce eu P!
3. negociere (trguial): "Dine, eu dar nu acum T!
4. depresie: "1unt foarte trist i nu vreau s vd pe nimeni T!
5. acceptare: "1unt pregtit pentru a trece dincolo T!
Etapele adaptrii la moarte a vrstnicilor (G. Kohlreiser-1985)
1. negare: nu accept situaia, 'societatea ncurajeaz acest comportament ascunznd
diagnosticul sau eventualitatea morii,.
2. protest: respinge aceast situaie.
3. tristee: se retrage pn la pierderea total a contactului cu realitatea.
4. team: este legat de abandon, manifestat prin angoas sau reacii agresive.
5. negociere: ncearc s obin o amnare;
6. acceptare progresiv: nu reprezint o resemnare, nu mai e9ist fric i nelinite;
7. reajustarea reelei sociale: implic crearea unor noi legturi pentru a gsi resurse
pozitive de energie;
8. iertarea: se desparte de persoane apropiate iertnd i cernd iertare, prsete
viaa cu sentimentul c i"a mplinit menirea s pe ;mnt.
IL.D. ATITUDINEA PERSONALULUI DE =NGRI>IRE
Kubler Ross sugereaz:
1 nu se ascund diagnosticul T!
Cu ct diagnosticul real este cunoscut mai precoce, cu att este mai mare acceptarea!.
-ajoritatea muribunzilor vor s li se spun diagnosticul cu dou condiiiK s li se ntrein
sperana i s nu fie abandonai!.
Aceast atitudine poate aduce beneficii pentru muribund:
se simte mai bun dac nu exist suspiciune,
de multe ori tie realitatea i prin falsele asigurri riscm s devenim ridicoli,
pot accepta mai uor dac II facem s neleag boala,
au timp pentru a-i pune ordine n ceea ce rmne dup ei i de a lua anumite decizii.
IL.D.1. Te:"i$i .e"*#% fa$ili*a#ea $!%"i$'#ii &e).#e !a#*e
Aceste tehnici se constituie n cteva principii:
Sprijin-l fr a fi invaziv !
Ofer-i grij fr curiozitate !
136
Ofer-i control i identific-i puterea de autocontrol !
Fii prezent, nu te retrage nici fizic nici emoional !
Fii atent la toate manifestrile sale verbale sau nonverbale !
Folosete aceleai expresii despre moarte dndu-i impresia c te identifici cu el !
Redu-i teama i grija !
Charles Mayo, doctor n nursing, referindu-se la nevoile fundamentale ale muribundului
spunea:
"Sper s mor repede dar, dac va dura, sper s am pe cineva lng mine care s-mi in
mna.
Ne-!ile %#i+%"&%l%i
Pornind de la piramida lui Maslow, se pot descrie nevoile muribundului ca pe treptele unei
scri.
n msura n care reuim s-l ajutm pe muribund s "urce ct mai sus pe aceste
trepte, stadiul de adaptare la moarte va fi mai nalt i suferina s mai mic.

87 Nevoi e 9mplinire:
@neleAerea semnificaiei
morii, acceptarea i trecerea
acestei etape, inevitabile$

37 Nevoi "iziolo$ice e baz:
a'i pstra enerAia, a fi ferit de suferin i probleme,
57 Nevoi e securitate:
a simi c i se spune adevrul1 a se simi @n siAuran, a'
i putea e!prima temerile, a avea @ncredere @n cei care'l
@nAriBesc$

67 Nevoi e a"eciune:
a iubi i a fi iubit, a vorbi, a fi ascultat i @neles, a
muri @n prezena cuiva apropiat$
47 Nevoi e respect:
pstrarea demnitii @n ciuda
slbiciunii, pstrarea autonomiei, a se
simi normal i uman pCn la sfCrit,
pstrarea identitii$
+ig"$a 13 ! Pi$a&i-a )(voilo$ &"$i'")-"l"i
IL.D.2. E*a.ele .#!$e)%l%i &e /"(#i3i#i .alia*i-e
1. A.#e$ie#ea
1.a. Culegerea datelor: Asistentul medical va ncerca s evalueze n ce etap de adaptare se
afl clientul (pacientul).
1.+. Aprecierea datelor
1.1. Stabilirea nevoii: Se va stabili pe baza celor dou modele conceptuale prezentate mai
sus.
1.4. Identificarea problemei (potenial sau real)
1.<. Formularea diagnosticului de ngrijiri de sntate. Principalul diagnostic de ngrijiri de
sntate este: doliu actual sau potenial. Alte diagnostice: alterarea imaginii de sine,
anxietate, sentiment de neputin, izolare social, adaptare ineficace, deficit de ngrijiri i
igien personal, alterarea comunicrii verbale, alterare a procesului gndirii, etc.
2. Pla"ifi$a#ea:
2.a. Stabilirea rezultatului dorit.
S$!.%l: este aa cum s-a menionat anterior "umanizarea morii;
O+ie$*i-ele ngrijirilor paliative sunt:
controlul durerii i a simptomelor;
13$
aprarea demnitii garantnd un grad de autonomie ct mai mare posibil;
optimizarea relaiei dintre pacient i anturajul apropiat;
comunicarea (a asculta i a se face ascultat);
susinerea persoanelor apropiate n a suporta doliul.
2.+. Stabilirea interveniilor:
controlul durerii,
combaterea simptomelor,
acompaniamentul relaional.
Pe parcurs:
2.$. Discutarea problemei cu persoana, grupul de persoane implicate.
2.&. Comunicarea n cadrul echipei.
1. I.lee"*a#ea: Punerea n practic a interveniilor planificate.
1.a. C!"*#!l%l &%#e#ii: reprezint o prioritate a demersului paliativ. Se ncepe cu antalgice
uoare i se ajunge la morfin (injectabil sau oral) dup indicaiile medicului. Tratamente
adjuvante: electroterapia, fizioterapia, tehnicile de relaxare. "6ngrijirile de sntate
ncrcate de valoare emoional pot diminua durereaJ.
1.+. C!+a*e#ea )i.*!el!#: este constituit de aplicarea tratamentului simptomatic.
Cele mai frecvente simptome sunt: constipaia, greurile i vrsturile, anorexia, setea,
astenia, dispneea, suferinele pielii (escarele), strile confuzionale, anxietatea, insomnia,
gura nefuncional.
1.$. A$!.a"iae"*%l #elai!"al: este o expresie a solidaritii i concomitent o
respingere a abandonului.
4. E-al%a#ea: Analizarea rezultatelor obinute.
4.a. Dac au aprut noi date n evoluia clientului.
4.+. Eventual, reajustarea obiectivelor i interveniilor.
n loc de concluzie:
n anturajul unui muribund este mai util ntrebarea: JCe voia s"mi spun cnd m privea
aa trist PJ dect: JCe valoare au transaminazele P!
45
$" Dr. ()nstantin ')gdan, 1!!C
13
L. ORIENTAREA PRACTICII ASISTENTEI MEDICALE COMUNITARE
LA POPULAIA CU RISC
Obiective
Introducere
Principalele cauze ale deceselor
L.1. CLIENII CU BOLI CARDIO89ASCULARE
Informaii generale
Posibili factori de risc
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
L.2. CLIENII CU CANCER
Informaii generale
Posibili factori de risc
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
L.1. CLIENII CU DIABET
Informaii generale
Posibili factori de risc
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
L.4. CLIENII CU BPOC
Informaii generale
Posibili factori de risc
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
L.<. CLIENII CU ARTRIT
Informaii generale
Posibili factori de risc
139
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
L.C. CLIENII CU BOLI SELUALE TRANSMISIBILE
Informaii generale
Posibili factori de risc
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
L.D. CLIENII CU ABUG DE SUBSTANE
Informaii generale
Posibili factori de risc
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
L.B. CLIENII AFECTAI DE 9IOLEN SAU DE ABUG
Informaii generale
Posibili factori de risc
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
L.A. FAMILIILE CU ADOLESCENTE =NSRCINATE
Informaii generale
Posibili factori de risc
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
L.1O. CLIENII CU PROBLEME MENTALE 2I EMOIONALE
Informaii generale
Posibili factori de risc
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
140
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
L.11. CLIENII CU SIDA
Informaii generale
Posibili factori de risc
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
L.12. CLIENII CU INSUFICIEN RENAL CRONIC
Informaii generale
Posibili factori de risc
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
L.11. CLIENII CU DEFICIENE SAU HANDICAPURI FIGICE
Informaii generale
Posibili factori de risc
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
L.14. CLIENII CU DEFICIENE COMPORTAMENTALE
Informaii generale
Posibili factori de risc
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
L.1<. CLIENII CU SCLEROGE MULTIPLE
Informaii generale
Posibili factori de risc
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
141
L.1C. CLIENII CU DEMEN
Informaii generale
Posibili factori de risc
Nevoile populaiei
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa I
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa II
Obiectivele ngrijirii sntii comunitare n etapa III
142
LI. STUDII DE CAG
Esistent medical comunitar -EU@?&1@ &7&?E V municipiul 1@D@=, Cartier M=W(&#@XE
N%e ,i .#e"%e: L.P.
D!i$ili%: locuiete ntr-o camer
Dia("!)*i$: luzie, retard mental sever
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': fr venituri, neasigurat, concubinaj
M!& &e #e0!l-a#e a $a0%l%i: luza se externeaz din maternitate mpreuna cu sugarul.
Ajuns acas II este team s-l schimbe sub pretext ca poate s II rup o mn sau un picior.
Sugarul ajunge n Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu cu colici abdominale. La o examinare
amanunit efectuat de ctre medicului specialist pediatru, fetia este gsit cu suferin
neurologic. Mama pleac din spital i nu mai vrea s i ia copilul.
Dup multe insistene i consiliere din partea asistentei medicale comunitare, mama se
rentoarce la spital i d declaraie c este de acord ca sugarul s fie dat n plasament. De
menionat c mama mai are un copil n plasament.
Si*%aia /" .#e0e"*: sugarul este n tratament i urmeaz ca, dup recuperare, s fie dat n
plasament.
Consiliez mama acceptarea contracepiei, o sftuiesc i o urmresc pentru ablactaie.
Esistent medical comunitar. MO@E -@OE#E V comuna VE7&E V@@7O#
N%e ,i .#e"%e: G.F.
9K#)*a: 39 ani
D!i$ili%: locuiete ntr-o cas construit din chirpici, compus din 2 camere, fr dotari i
dependine.
Dia("!)*i$: oligofrenie
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': fr venituri, persoan neaceptat de familie
M!& &e #e0!l-a#e a $a0%l%i:
Am fcut vizite la domiciliu am constatat starea pacientului, comportamentul i felul de via.
mpreuna cu asistentul social am naintat demersuri pentru obinerea referatului medical de la
medicul specialist. Demersuri la serviciul public local de asisten social pentru obinerea
anchetei sociale. ntocmirea documentelor pentru obinerea certificatului de persoan cu
handicap.
Si*%aia /" .#e0e"*:
Bolnavul este beneficiar al ajutorului special ca persoan cu handicap. Beneficiaz de unele
drepturi cum ar fi:
scutire impozit;
obinerea tichetelor de cltorie gratuit;
scutire abonament radio-TV;
Efectuez vizite la domiciliu, urmresc tratamentul i asigur asistena medical.
Esistent medical comunitar ;7&WE CR7@? V ora -@&#C=#&E 1@D@=7=@
9K#)*a: 32 ani
D!i$ili%: locuina format dintr-o singur ncpere de aproximativ 12 mp.
Dia("!)*i$: oligofrenie, handicap.
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': relaie de concubinaj, familie beneficiar de venit minim garantat,
familie cu 3 copii vrste ntre 2 i 8 ani, concubinul eliberat din penitenciar la sfritul lunii
martie. Nate la domiciliu dup care mama i copilul sunt transportai de ambulan la
maternitate. Copilul este abandonat n spital nefiind acceptat de concubin.
M!& &e #e0!l-a#e: Dup venirea din maternitate am purtat discuii cu familia i am convins-o
c este indicat s foloseasc o metod contraceptiv, aceasta alegnd metoda injectabil.
La nceputul lunii aprilie m-am deplasat la cabinetul de planificare familial din cadrul Spitalului
Clinic Judetean Sibiu de unde am ridicat un flacon contraceptiv pe care l-am administrat la 3
sptmni dup natere.
Esistent medical comunitar. DR$&1C= C#@1(@?E V ora (R7-EC@=
N%e ,i .#e"%e: U.A.
D!i$ili%: Tlmaciu
Dia("!)*i$: sugar n vrsta de 4 luni fr certificat de natere
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': familie cu 2 copii, relaie de concubinaj, concubinul aduce venituri
143
familiei.
M!& &e #e0!l-a#e: sugarului i s-a ntocmit certificat de natere
Si*%aia /" .#e0e"*: sugarul este nscris la medicul de familie i primete ngrijirile necesare.
Esistent medical comunitar. C@OCE?&E D#E?$=1E V comuna @ECOD&?@
N%e ,i .#e"%e: H.I
9K#)*a: 18 ani
D!i$ili%: sat Iacobeni
Dia("!)*i$: luzie fiziologic dup natere n prezentaie cranian n OP premature, lues
latent recent.
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': triete n concubinaj, concubinul aduce venit din activiti
sezoniere.
M!& &e #e0!l-a#e: a fost luat n eviden ca gravid la nceputul lunii aprilie 2007. A fost
consiliat pentru renunare la fumat i o via raional. A fost informat cu privire la
efectuarea investigaiilor de laborator i prezentarea la controale periodice la medicul de
familie i consult la medic specialist. A fost nregistrat la medical de familie ca gravida i s-a
stabilit diagnosticul de sarcin: 24 sptmni n evoluie. La 7 zile dup nregistrare gravida a
prezentat contracii uterine. Sa solicitat salvarea i a fost internat n secia Ginecologie. n
urma investigaiilor de laborator a fost diagnosticat cu Lues (VDRL+).
Natere prematur, prezentaie cranian. Dup externare a fost luat n eviden cu
diagnosticul de luzie fiziologic i lues latent recent n tratament.
A fost luat n eviden i dispensarizat de ctre Serviciul Dermato-Venerice Sibiu. Urmeaz
tratament la domiciliu.
S-a urmrit evoluia luzei i s-a supravegheat tratamentul pentru lues, s-a fcut anchet
epidemiologic i concubinul a fost trimis pentru investigaii i tratament la Serviciul Dermato-
Venerice Sibiu.
Tratament: repaus fizic i sexual, administrarea medicaiei prescrise: Moldamin 1200000 ui im
la interval de 7 zile;
n prezent stare general bun, afebril, uter normal involuat.
Esistent medical comunitar. M0&D&?&= C#@1(@?E V comuna DE8?E
N%e ,i .#e"%e: G.M.
9K#)*a: 70 ani
A&#e)a: Boian
S*a#e $i-ila: vduv
Dia("!)*i$: hernie de disc, HTA, Boala Parkinson
M!& &e #e0!l-a#e: pacienta n vrst de 70 ani, acuz dureri de coloan, este slabit, TA
msurat regulamentar avea valori crescute (180/120 mm Hg). Este ndrumat la medicul de
familie pentru consultaie care II d bilet de trimitere pentru internare n spital.
Si*%aia /" .#e0e"*: pacienta s-a externat ntr-o stare de bine, n urma tratamentului efectuat
n spital. TA valori normale (130/90 mm Hg).
Esistent medical comunitar ?@1(O# CE-&7@E"E$#@E?E V ora $umbrveni i sat &#?&E
N%e ,i .#e"%e: I.S.
9K#)*a: 49 ani
SeP: masculin
Dia("!)*i$%l:
accident vascular ischemic
AVC sechele, hemiplegie
TA 130/80 mm Hg
Si*%aia e$!"!i$': fr venituri
Copii: I.S. n vrsta de 1 an i 7 luni, arsur de gr.II n curs de vindecare. Locuiete mpreun
cu concubina sa Z.A. n vrsta de 27 ani. Aceasta are doi copii: Z.T. de 9 ani i Z.N. de 7 ani.
Triesc din alocaia copiilor.
M!& &e #e0!l-a#e a $a0%l%i:
E demersul la serviciul public de asistenta social pentru obinerea venitului minim
garantat;
E demersuri pentru pensia de invaliditate;
E devine persoana asigurat pentru sntate.
144
Si*%aia /" .#e0e"*: dosarul este ntocmit pentru obinerea venitului minim garantat i este
nscris la medicul de familie.
Esistent medical comunitar 1(E#I V@O7&(E V municipiul 1@D@=, Cartier 0@;O$#O-
Pacienta cu AVC - primul n 1977, recuperat parial, face un nou AVC n 2002 n urma cruia se
recupereaz doar starea de contien, pacienta poate vorbi, coerent, poate mica parial
membrele superioare dar jumtatea inferioar a corpului este inert (paraplegie). Este ngrijit
la domiciliu de soul ei care-i ofer sprijin moral i fizic, o alimenteaz, o spal, o mbrac.
Sunt amndoi trecui de 70 ani i n afara perioadelor cnd este internat i a vizitelor fcute
de M.F. nu primesc nici un ajutor. Nu au nevoie de ajutor material. Dar este imperios necesar
ajutor pentru ngrijire. La solicitarea M.F. am ajuns n casa lor n luna aprilie i de atunci
pansez escarele, ajut la igiena corpului i ngrijirea pacientei imobilizate la pat, schimb sonda
vezical sau fac clisme cu scop evacuator cnd este necesar. I-am acordat i-i acord n
continuare sprijin moral soului pacientei care ncepe s aib cderi nervoase, mai ales c
boala de baz a soiei s-a complicat cu neoplasm cu metastaze abdominale i pacienta are
acum i dureri insuportabile. De ani de zile acest so s-a transformat n infirmier i accept
greu faptul c va ramane singur.
Voi continua s-i accord pacientei asistena medical de specialitate, n limita competenelor, i
sprijin moral i psihic soului.
Esistent medical comunitar X=M=@ -@#&7E V -unicipiul 1@D@=, Cartier (=#?@WO#
N%e ,i .#e"%e: M.F.
Da*a "a,*e#ii: 10.12.1923
A&#e)a: Sibiu
B!li $#!"i$e: HTA,CICD
9i0i*a la &!i$ili% : 12.O1.2OOD
La solicitarea medicului de familie, m-am deplasat la domiciliul pacientei care a fost gsit cu
T.A. 220/110; Spo2 98; AV:48 ; temp. 36,8; dureri abdominale sub rebordul costal drept,
stare general alterat, vrsturi, dureri de cap.
A fost anunat telefonic medicul de familie iar la indicaiile acestuia i-a fost administrat
urmtorul tratament: 1 INDAPAMID 2,5 mg; 2 pic METROCLOPRAMID; 1 NO-SPA; regim
alimentar. Pacienta rmane sub supraveghere medical. Dup aproximativ 60 minute
TA=180/90. uoare dureri abdominale, dispare senzaia de grea. Rmne sub supravegherea
familiei.
9i0i*a la &!i$ili% : 14.O1.2OOD
Evolutia sub tratament este favorabila scade TA: 160/80 i nu mai prezinta dureri abdominale.
Urmeaza n continuare tratamentul prescris de medical de familie. Starea generala este n
continuare alterata doatorita bradicardiei prezente AV:56. Ramane sub supraveghere familiei.
9i0i*a la &!i$ili% : 1A.O1.2OOD
Starea general a pacientei sub tratament este mai bun TA: 165/90, AV: 55, SPO2: 98, nu
mai prezint dureri abdominale, fr grea i vrsturi.
Esistent medical comunitar C#&X= -E#@E E7@?E V comuna 7E17&E
N%e ,i .#e"%e: B.M.
9K#)*a: 56 ani
D!i$ili%: sat Laslea
Dia("!)*i$: hemiplegie dreapt sechelar post AVC ischemic sylvian stg. Dislipidemie mixt;
obezitate; HTA.
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$':
Locuiete mpreun cu soul n vrst de 59 ani. Beneficiaz de pensie de handicap gr.1, cu
dreptul la nsoitor.
n perioada 18.10.2006-02.11.2006 este internat n sectia Recuperare, medicin fizic i
balneologie - Sibiu, unde n urma examenului obiectiv se pune n eviden un deficit motor
important membrul inferior drept cu care schiteaz micri la nivelul soldului, deficit motor
moderat membul superior, R.O.T. VII dr. Babinski pozitiv drept.
n urma investigatiilor clinice i paraclinice i s-a stabilit diagnosticul menionat mai sus i i s-a
stabilit tratament medicamentos cu hipotensoare, antiagregante, antibiotice, tratament fizic.
Este externat n stare ameliorant i cu urmtoarele recomandri:
E continuarea gimnasticii medicale
145
E continuarea tratamentului medicamentos
E control periodic la medicul de familie
M!& &e #e0!l-a#e a $a0%l%i:
E monitorizarea sptmnal a T.A. i pulsului
E supravegherea tratamentului
E efectuarea tratamentelor injectabile indicate de medic
E innd cont de recomandrile medicilor specialiti care constau n continuarea
gimnasticii medicale, am efectuat demersuri ctre conducerea Spitalului "Lukas din
comun, care printre altele, are i profil de recuperare.
Si*%aia /" .#e0e"*:
n urma discutiilor cu directorul spitalului, am obinut o programare pe data de 10 mai 2007,
pentru efectuarea unor edine de recuperare n ambulator, datorit lipsei locurilor din spital i
a numrului limitat de personal.
Esistent medical comunitar ?E(&E VE7&#@CE V comuna ;R=CE
N%e ,i .#e"%e: C.I, L.F.
9K#)*a: 19 ani, 2 ani
D!i$ili%: sat Bogatu Roman - locuina mamei.
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': ajutor social legea 416/2001
Dia("!)*i$: plecat n Frana cu concubinul.
M!& &e #e0!l-a#e: m-am deplasat la domiciliul sus numitei, n cursul lunii aprilie, de mai
multe ori, lund contact cu mama acesteia i rude, cu privire la ngrijirea minorului L.F. i
sftuindu-i s o contacteze telephonic, s-i spun s vin acas la copil.
=" .#e0e"*: s-a ntors la domiciliu, ns cazul rmane n continuare n atenia mea.
Esistent medical comunitar OE?R -E#@E V comuna E;O7$= $& CO1
N%e ,i .#e"%e: C.A.
9K#)*a: 26 ani
D!i$ili%: sat Apoldu de Jos
Femeia este cstorit are 5 copii n ngrijire. Familia primete ajutor social de la Primria din
localitate.
Fiind nsarcinat, la aprox 30 sptmni, s-a prezentat la Cabinetul Medicului de Familie din
localitate, prezentnd contracii uterine dureroase, stare general alterat, a fost trimis la
Maternitatea Sibiu cu salvarea. S-a folosit operaia cezariana, ft mort intrapartum (1500g). S-
a externat dupa 10 zile cu insuficien renal.
Am vizitat sptamnal luza, am urmrit efectuarea tratamentului recomandat de medical
curant pentru corectarea anemiei. De asemenea luza s-a prezentat la control n secia
Nefrologie, conform recomandrilor la externare. I-am recomandat respectarea regimului de
repaus i igienico-alimentar hipoproteic.
Condiiile de via i de locuit sunt precare, singura sursa de venit este alocaia copiilor i o
sum minim primit ca ajutor social.
Familia n cauz are doi copii fr acte de identitate: C. V. n.28.11.1995 (?) n Polonia i C.D.
n. 22.11.1999 la maternitatea Sibiu, pentru care Primaria Apoldu de Jos a nceput demersurile
de nregistrare tardiv, ns familia nu s-a prezentat la medicul legist pentru expertiza
medical, sub pretextul lipsei baniilor necesari.
Esistent medical comunitar D=?EC@= 1@-O?E V comuna W&7@-DE#
N%e ,i .#e"%e: B.M.
SeP: M
D!i$ili%: locuin compus dintr-o camer n care locuiesc mama i doi copii.
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': relaie de concubinaj, familia realizeaz veniturii din activiti
sezoniere ale tatalui, n Italia i alocaiile celor doi copii.
Dia("!)*i$: gastroenterocolit la copil alimentat artificial
M!& &e .#e0e"*a#e: regim alimentar, diet hidric, recomandare de consult medical i
nceperea tratamentului medicamentos.
Si*%aia /" .#e0e"*: copilul urmeaz tratament adecvat stabilit de medicul pediatru, regim
igieno-dietetic, s-a recomandat utilizarea apei plate la prepararea laptelui; stare general
bun, evoluie favorabil, copilul este vizitat periodic de asistentul medical comunitar.
146
Esistent medical comunitar C#&X= -E#@E E7@?E V comuna 7E17&E
N%e ,i .#e"%e: C.C.
9K#)*a: 1 an i 6 luni
D!i$ili%: sat Laslea
Dia("!)*i$: leucemie acut limfoblastic
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': copilul provine dintr-o familie cu probleme sociale i venituri
foarte sczute. Mama este casnic, beneficiaz de ajutor social, iar tatl realizeaz venituri din
munci ocazionale. Mai au n ntreinere un copil minor n vrst de 12 ani.
M!& &e #e0!l-a#e: sesizare fcut ctre Primrie pentru obinerea ajutorului de urgen care
se acord i n asemenea cazuri, avnd n vedere cheltuielile majore necesare.
Demersuri catre Asociaia "Copiii Viitorul Nostru 2002 n colaborare cu "SC ACVN IMOB
CONSTRUCT SRL MEDIA, care intervin n situaii de urgen, situaii disperate, asemenea
cazului de mai sus. Aceast asociaie are i alte proiecte n derulare: centrul de zi, donaii de
urgen, proiecte comunitare.
Si*%aia /" .#e0e"*: n momentul de fa copilul este internat la Institutul Oncologic "I.
Chiriuta - Cluj-Napoca unde se afl sub supraveghere medical de specialitate i beneficiaz
de ngrijiri i tratament corespunztor.
Esistent medical comunitar ?@1(O# CE-&7@E E$#@E?E V ora $=-D#RV&?@ i sat &#?&E
N%e ,i .#e"%e: N.I.
9K#)*a: 22 ani
SeP: feminin
D!i$ili%: !#a, Dumbrveni
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': nu este nscris la medicul de familie, ntreintor de familie are 2
fete N.M - 3 luni, i I.S. 1 an i 7 luni, nenscris la medicul de familie, nevaccinat.
Locuiete cu familia ei compus din tatl N.A. n vrst de 52 ani, pensionat de boal pentru
diabet i astm bronic i mama N.M n vrsta de 47 ani, angajat la C.I.T.O. Dumbrveni.
M!& &e #e0!l-a#e: demersuri la Serviciul Public de Asisten local pentru obinerea
ajutorului social. Devine persoan asigurat pentru sntate: N.I i I.S
Si*%aia /" .#e0e"*: dosarul este ntocmit pentru obinerea venitului minim garantat i este
nscris la medicul de familie.
Esistent medical comunitar 1(E#I V@O7&(E V municipiul 1@D@=, Cartier 0@;O$#O-
Vrstnic de 86 ani, locuiete singur, dar este n grija i supravegherea unei nepoate, ce se
ocup n mod excepional de bunic.
Alunec n cas i-i zdrobete laba piciorului drept, cu hematom nchis pe talp i la nivelul
degetelor. Aproape nedeplasabil i din cauza unei coxartroze bilaterale.
n urma tratamentului instituit de medicul de familie se retrage hematomul, dar face infecie la
nivelul degetelor.
Efectuez zilnic aproape o lun pansamente, pacienta colaboreaz exceptional din dorinta de a
se putea mica din nou.
Ultimul pansament 28.03.07 total vindecat, din nou mobil, am fcut mpreun prima
plimbare n curte.
Esistent medical comunitar 1E@(@W MED#@&7E -E#@E V ora $=-D#RV&?@ i sat 1E#OW
N%e ,i .#e"%e: D.A.
9K#)*a: 19 ani
SeP: masculin
D!i$ili%: ora Dumbrveni
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': fr venituri, neasigurat, ntreintor de familie, mama decednd
n urm cu o lun cu diagnostic de nefropatie cronic, HTA form sever, insuficien renal
cronic, tatl a prasit domiciliul n urm cu civa ani.
M!& &e #e0!l-a#e:
E demersuri la Serviciul de Asistenta Social pentru obinerea venitului minim garantat.
E Demersuri pentru obinerea pensiei de urma minorului K.A. n vrst de 16 ani.
E Devine persoan asigurat pentru sntate.
Si*%aia /" .#e0e"*: dosarul este ntocmit pentru obinerea venitului minim garantat i este
nscris la medicul de familie.
14$
Esistent medical comunitar C#&X= -E#@E E7@?E V comuna 7E17&E
N%e ,i .#e"%e: B.V.
9K#)*a: 45 ani
SeP%l: F
D!i$ili%: fr adpost
Dia("!)*i$: schizofrenie nedifereniat
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': fr venituri, persoan singur neasigurat, neacceptat de
familie, fr acte de identitate.
M!& &e #e0!l-a#e a $a0%l%i:
E demersuri la Serviciul de Asisten Social pentru obinerea ajutorului social, astfel
devine persoana asigurat pentru sntate
E demersuri la nivelul Consiliului Local pentru eliberarea certificatului de natere i
ulterior a crii de identitate
E demersuri efectuate n scopul internrii ntr-un spital de specialitate i obinerii unui
certificat de handicap
n urma demersurilor mai sus menionate s-a obinut pentru persoana n cauz actele de
identitate provizorii i ajutorul social necesar internrii la Spitalul de Psihiatrie Sibiu.
De*alie#ea a$i%"ii &e i"*e#"a#e:
E n data de 24.10.2006 am chemat ambulana pentru a fi transportat la Sibiu n scopul
internrii, nsoit fiind i de un agent al Poliiei locale.
E Deoarece i-a fost refuzat internarea, pacienta a fost adus la Media unde a fost lsat
mpreun cu agentul care a nsoit-o n curtea Spitalului Municipal Media (conform
declaraiilor personalului de pe ambulator).
E Din acest moment nu se mai pot furniza date despre persoana n cauza ea fiind dat
disprut.
M')%#i l%a*e &%.a &i).a#iie:
E sesizri att la nivelul Consiliului Local ct i la Poliia Laslea pentru luarea de msuri
(conform sesizarii)
E anun umanitar pentru dispariie la postul de televiziune Teleson din Sighioara (post
local).
Si*%aia /" .#e0e"*:
E pesoana n cauz este n continuare disprut.
Esistent medical comunitar &-@7@E #O(E# V comuna 0OM0@7EM
N%e ,i .#e"%e: D.L.
9K#)*a: 16 ani
D!i$ili%: sat Hoghilag, locuiete cu familia ntr-o locuin de stat
Dia("!)*i$:
E sindrom LOBSTEIN
E amputaie gamb stng
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': familie cu venitul minim garantat (ajutor social)
Ne-!i: alimentaie adecvat sindromului; protez gamb stng
M!& &e #e0!l-a#e:
E sunat la Bucureti pentru obinerea ofertelor n vederea obinerii protezei de gamb
stng
E demersuri la Casa Judeean de Asigurri de Sntate Sibiu n vederea obinerii
aprobrii subvenionrii de ctre stat a sumei necesare achiziionrii protezei
E demersuri catre Primria Hoghilag pentru obinerea unor fonduri de bani, diferena
ciorapului
E m-am prezentat la sediul Consiliului Local pentru a sprijini familia.
Si*%aia /" .#e0e"*:
E am obinut aprobarea Casei Judeene de Asigurri de Sntate Sibiu
E am obinut aprobarea Consiliului Local cu diferena de bani (de la Legea 416)
E n prezent proteza este gata, D.L. poate s mearg la coal.
Esistent medical comunitar ;7&1E CR@? V ora -@&#C=#&E 1@D@=7=@
N%e ,i .#e"%e: C.D
9K#)*a: 29 ani
14
D!i$ili%: locuina format din dou ncperi fr anexe.
Dia("!)*i$: fractur treimea inferioar tibie dreapt cu lips de substan n urma unui
accident de circulaie, imobilizat n scaun cu rotile.
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': relaie de concubinaj, soia lucreaz, familie cu 2 copii n vrst
de 5 i 7 ani. Nu beneficiaz de asigurare de sntate.
M!& &e #e0!l-a#e:
E deoarece nu beneficiaz de asigurare de sntate i are nevoie de o intervenie
chirurgical, a naintat o cerere ctre Primria Local pentru a beneficia de un ajutor n
bani.
E n cadrul Comisiei Sociale a Consiliului Local am expus i am propus aprobarea cererii.
E A doua zi mpreun cu asistentul social ne-am deplasat la domiciliul bolnavului unde am
efectuat o anchet social pe care am prezentat-o Consiliului Local care a aprobat cererea.
Si*%aia /" .#e0e"*: dup o sptmn C.D a primit suma de 1000 Roni sub form de ajutor
social din partea Primriei i urmeaz s fie operat.
Esistent medical comunitar ?E(&E VE7&#@CE V comuna ;R=CE
N%e ,i .#e"%e: C.A
9K#)*a: 83 ani
D!i$ili%: sat Broteni, locuin proprietate personal.
SeP: Feminin
Dia("!)*i$: CIC, fractura col femuoral stng Gorden N, operat
Si*%aia )!$i!8e$!!i$a: pensionar singur, soie veteran de rzboi.
Re0!l-a#e: Demersuri la Serviciul de Asisten Social, pentru internarea ntr-un cmin de
btrni. S-a acceptat internarea la cminul de btrani din Sibiu.
Esistent medical comunitar OE?E -E#@E comuna E;O7$= $& CO1
N%e ,i .#e"%e: M.M
SeP: F
9K#)*a: 20 ani
D!i$ili%: locuin necorespunztoare, localitate rural, debranat de la reeaua electric
(neplata facturilor).
Dia("!)*i$: sarcin 36 sptmni n evoluie, anemie feripriv
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': relaie de concubinaj cu tatl copiilor care aduce venituri din
activiti sezoniere. Are 2 copii, unul de 6 ani, unul de 3 ani. A fost plecat cu copiii la
domiciliul concubinului (jud. Arge) o perioad de 10 luni.
M!& &e #e0!l-a#e:
E gravida a fost luat n eviden la medicul de familie
E a fost consiliat pentru renunarea la fumat
E nate la maternitate (primele dou nateri au avut loc la domiciliu)
E mama este consiliat cu privire la ngrjirea copiilor
Si*%aia /" .#e0e"*:
E copilul este alptat la sn, ngrijit corespunztor
E mama a fost consiliat pentru utilizarea contraceptivelor
E mama este beneficiar a venitului minim garantat
E familia este vizitat periodic de asistenta medical comunitar.
Esistent medical comunitar ?E(&E VE7&#@CE V comuna ;R=CE
N%e ,i .#e"%e: T.G
SeP: M
9K#)*a: 57 ani
D!i$ili%: sat Presaca, pensionar, locuin proprietate personal
Dia("!)*i$: sindrom psihogenetic cronic cu stare psihopatoid post traumatic
Soia T.E, 58 ani casnic, fiul T.M 24 ani cu diagnostic debilitate mintal cu tulburri de
comportament.
Demersuri la serviciul de asisten social. mpreun cu asistentul social N.P ne-am deplasat la
domiciliul acestuia, unde am consiliat membrii familiei, ncercnd aplanarea conflictului,
promovnd un stil de via sntos. Revenind la control am constatat c momentan situaia s-
149
a restabilit.
Esistent medical comunitar EC0@- 1=8&(E V comuna ?OC#@C0
N%e ,i .#e"%e: B.E-D
9K#)*a: 25 ani
D!i$ili%: sat Fofeldea
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': a locuit n concubinaj cu S. I. din 1990-2004, rezultnd 3 copii:
S.SM- 10 ani, S.IR- 9 ani, S.A- 4 ani
Concubinul arestat i condamnat pentru crim, minorii rmn n grija mamei, dar mama la
sfritul anului 2006 prsete cei 3 copii, lsndu-i n grija bunicii paterne S.E n vrst de 59
ani, cu un ajutor social de 74 lei. Casa este proprietate personal a bunicii copiilor.
n urma sesizrii, se face ancheta social i se ntocmete la nivel de Primrie planul de sevicii.
Anchet social este trimis la Direcia General de Asisten Sociala i Protecia Copilului
Sibiu, pentru a fi dai copii n plasament la bunica mama refuznd s mai tie de copii. Bunica
este ajutat i de fica ei din acelai sat.
Msura de plasament i alocaiile copiilor vor ajuta la crearea unor condiii acceptabile de
via.
n continuare am supravegheat i consiliat ngrijirea copiilor de ctre bunica patern.
Esistent medical comunitar. M0&D&?&= C#@1(@?E V comuna DE8?E
N%e ,i .#e"%e: B.AM
9K#)*a: 5 luni
SeP: F
D!i$ili%: sat Boian, locuin corespunztoare
Si*%aie )!$i!8e$!"!i$': familie cu doi copii, unul de 3 ani i unul de 5 luni, soul aduce
venituri din activiti sezoniere plus ajutorul social acordat de Primrie. Casa alctuit din dou
camere (crmid).
Dia("!)*i$:
1. epilepsie cu crize convulsive motorii drepte secundar generalizate frecvent
2. hemoragie cerebral
3. bronhopneumonie (confirmat radiologic)
M!& &e #e0!l-a#e: pacienta n vrsta de 5 luni a fost internat la Clinica de Neuropshiatrie
Pediatric Trgu-Mure, mama refuz s mai stea n spital. A fost efectuat tratament injectabil
la domiciliu. Mama a fost consiliat cu privire la ngrijirea copilului. Dupa cteva zile mama a
fost convins s mearga mpreun cu copilul la Spital Media.
Si*%aia /" .#e0e"*:
E copilul este bine n general
E nu mai prezint convulsii (la data vizitei)
E este ngrijit corespunztor n privina igienei i a alimentaiei, respect tratamentului
medical.
Esistent medical comunitar DR$&1C= C#@1(@?E V ora (E7-EC@=
N%e ,i .#e"%e: L.S.
SeP: M
D!i$ili%: ora Tlmaciu
Dia("!)*i$: nou-nscut n vrst de o lun nenscris la medic de familie
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': familie cu doi copii, soul lucreaz n strinatate.
M!& &e #e0!l-a#e:
E nou-nscutul a fost nscris la medicul de familie
E mama a fost consiliat cu privire la creterea copilului
E copilul a fost vizitat de ctre medicul de familie.
Esistent medical comunitar X@C0@?$&7&E? 7@$@E V municipiul 1@D@=, Cartier VE7&E E=#@&
N%e ,i .#e"%e: S.N
9K#)*a: 53 ani
SeP: M
D!i$lili%: Sibiu
De la vrsta de 19 ani cu paraplegie, nscris la medicul de familie , anun telephonic la cabinet
o cretere a tensiunii arteriale. M prezint la dnsul pentru a-i msura tensiunea i constat c
150
este 220/120. Anunt medicul de familie. Pacientul se simte slbit, acuz mari dureri de cap, l
ndem s i ia medicamentele prescrise. A doua zi, m deplasez din nou la domiciliu i-i msor
tensiunea care arat aceleas valori mari. Informez medicul de familie care decide schimbarea
tratamentului. Dup o discuie mai amanunit cu domnul S, constat c, creterea tensiunii era
datorat i unei perioade de stres. n urmtoarele zile continui vizitele la domiciliu i-i
monitorizez tensiunea arterial. Aplic metode de comuncare terpeutic i consiliere, constatnd
efectele pozitive: atenuarea strilor de stres i normalizarea valorilor tensiunii arteriale
120/70. Am planificat mpreun vizitele periodice.
Esistent medical comunitar. M0&D&?&= C#@1(@?E" Comuna DE8?E
N%e ,i .#e"%e: L.DL
9K#)*a: 5 luni , nscut prematur
D!i$ili%: sat Boian, locuiete la bunici
Dia("!)*i$: pneumopatie mixt, sdr. colic abdominal
Mama copilului n vrst de 15 ani pleac recstorindu-se n alt localitate, lsnd copilul n
grija bunicilor.
M!& &e #e0!l-a#e: copilul este internat efectund tratamentul necesar. La externare, se
viziteaz sugarul, se examineaz i consiliaz bunicii cu privire la modul de ngrijire al
sugarului (alimentaia, igiena).
Si*%aia /" .#e0e"*: copilul este ngrijit corespunztor nevoilor sale fapt demonstrat de
evoluia bun a acestuia.
Esistent medical comunitar OE?R -E#@E V comuna E;O7$= $& CO1
N%e ,i .#e"%e: T.S. luz
SeP: F
9K#)*a: 30 ani
D!i$ili%l: sat Apoldu de Jos, locuina este compus din dou camere ngrijite, curate
aerisite, iluminate electric
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': tatl copiilor cu care a trit n n concubinaj, are pensie de
invaliditate (hernie de disc operat).
Doamna T.S. are 7 copii, 4 din prima csatorie care au fost abandonai n urma divorului, 3
dintre ei se afl la SOS Cisndie, iar unul n plasament la bunicii materni i 3 copii cu actualul
sot, 2 dintre ei fiind n plasament familial datorit neglijenei prinilor, pe fondul unei situaii
conflictuale.
M!& &e #e0!l-a#e: gravida a fost monitorizat pe timpul sarcinii dar a refuzat efectuarea
analizelor medicale i a tratamentului profilactic recomandat de medicul de familie i asistentul
medical comunitar. A nscut n maternitatea Sibiu, fiind asistat la nastere (ultimele 2 nateri
au avut loc la domiciliu). A fost consiliat pentru renunarea la fumat i la consumul de alcool.
Mama a fost consiliat cu privire la ngrijirea noi-nscutului i importana alaptrii la sn.
Si*%aia /" .#e0e"*:
E Relaia lor a fost oficializat prin cstorie, odat cu botezul sugarului.
E Sugarul a fost nscris la medicul de familie, a fost vizitat sptmnal de asistenta
medical comunitar
E Sugarul este bine ngrijit, este alptat exclusiv la sn, curba ponderal este ascendent,
primete zilnic 1 pictur de Vigantol pentru profilaxia rahitismului, a fost vaccinat la 2 luni.
E Mama a fost ndrumat ctre cabinetul de planning familial n vederea contracepiei.
Esistent medical comunitar. ?@COE#R E?CE V municipiul 1@D@= i sat V@@7& 1@D@=7=@
N%e ,i .#e"%e: C.L.
SeP: F
9K#)*a: 32 ani
D!i$ili%: sat Viile Sibiului; locuiete n adpost improvizat
Dia("!)*i$: violen n familie, srcie
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': familie monoparental cu 2 copii cu vrste cuprinse ntre 3 i 6
ani, are n ngrijire o mam bolnav cu handicap grav. Copiii i bunica bolnav nu beneficiaz
de o ngrijire corespunztoare. Mama este violent fa de copii.
M!& &e #e0!l-a#e: S-au fcut demersuri ctre Consiliul Local care, mpreun cu specialitii de
la D.G.A.S.P.C. Sibiu, au consiliat mama cu privire la modul de ngrijire i educaie a minorilor
i au ndrumat copiii la grdinia cu program normal.
151
n ceea ce privete bunica matern, bolnav cu handicap grav, s-au fcut demersuri pentru
obinerea certificatului de ncadrare n grad de handicap i obinerea drepturilor cuvenite.
Si*%aia /" .#e0e"*: Mama este consiliat lunar de ctre specialitii de la protecia copilului
Sibiu pentru problemele de violen n familie Asistentul medical comunitar viziteaz familia de
2 ori pe sptmn i mpreun cu medicul de familie le acord asisten medical. Copiii
frecventeaz grdinia. Bunica matern cu handicap beneficiaz de drepturile prevzute de
lege.
Esistent medical comunitar ;7&WE CR7@? V ora -@&#C=#&E 1@D@=7=@
N%e ,i .#e"%e: J.I.-V.
9K#)*a: 16 ani
D!i$ili%: ora Miercurea Sibiului, locuin format din dou ncperi i anexe
Dia("!)*i$: osteosarcon i amputaie membru superior stng i membru inferior drept.
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': familie cu 4 copii ntre 6 luni i 18 ani, prini beneficiaz de
pensie de handicap. Necesit tratament la Institutul Oncologic Cluj-Napoca.
M!& &e #e0!l-a#e: n urm cu 7 zile a fost externat de pe Secia Chirurgie a Spitalului
Fundeni unde i-a fost amputat membrul inferior drept.
Familia nu dispune de banii necesari pentru deplasarea la Institutul Oncologic Cluj-Napoca. Am
ntocmit un proces verbal pe care l-am ataat cererii pentru un ajutor n bani. La edina
Comisiei Sociale din cadrul Consiliului Local am susinut cererea care a fost acceptat
mulumitor, famila a primit suma de 1000 RON pentru delpasare la Cluj.
Esistent medical comunitar -EU@?&1@ &7&?E V -unicipiul 1@D@=, Cartier M=1(&#@XE
N%e ,i .#e"%e: S.E.
9K#)*a: 35 ani
D!i$ili%: locuiete mpreun cu membrii familiei la tatl ei care este pensionar, locuin
insalubr, fr ap curent, ncalzire cu lemne.
Dia("!)*i$: luz 3 sptmni
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': a fost plecat n straintate mpreun cu soul i 5 copii ntre 3-
16 ani. Se ntoarce din strinatate fr nici un venit. Nu are ajutor social, nu are cantin, soul
lucreaz n tur i are un copil de 3 sptmni. Copiii de vrst colar pierd anul colar.
M!&e &e #e0!l-a#e:
E sugarul se nscrie la medicul de familie;
E se sfatuieste pentru ntocmirea dosarului de primire a alocaiilor pentru copii, inclusiv
alocaia suplimentar pentru 6 copii
E se ia legtura cu coala pentru a intra la studii cel puin un copil n clasa a-III-a.
E se sftuiete pentru intocmirea actelor necesare pentru obinerea ajutorului social i o
mas la cantina social.
Esistent medical comunitar -EM0@E# &7&?E V -unicipiul 1@D@=, Cartier W(&:E? C&7 -E#&
N%e ,i .#e"%e: G.A.
9K#)*a: 29 ani
SeP: F
D!i$ili%: Dealul Dii, locuina ce va fi retrocedat proprietarului.
Dia("!)*i$: violen n familie, srcie
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': familia este format din so G.E, i soie G.A. 2 copii. Singurul
venit al familiei este asigurat permanent de G.A. ce lucreaz trei schimburi la fabrica Record.
Un copil de 7 ani urmeaz clasa I iar cellalt, n vrst de 2 ani este dus la cre n Sibiu.
Ambii copii sunt lsai nesupravegheai atunci cand mama este la servici. Tatl G.E. cunoscut
cu etilism cronic, nu lucreaz, aducnd venituri nesemnificative familiei din prestarea unor
activiti la negru. Este cunoscut n cadrul comunitii din Dealul Dii ca deosebit de violent cu
soia i copii.
M!& &e #e0!l-a#e: deoarece soul G.E. este deosebit de violent, mama minorilor este
consiliat s apeleze la ajutorul asistenilor sociali din cadrul Primriei i la serviciul de
protecie a copilului.
Si*%aia /" .#e0e"*: mama a fcut demersuri la Primrie pentru obinerea unei locuine i
urmeaz edinte de consiliere pe probleme de violen n familie.
152
Esistent medical comunitar MO@E -@OE#E V comuna VE7&E V@@7O#
N%e ,i .#e"%e: M.I.
9K#)*a: 82 ani
SeP: M
D!i$ili%: sat Valea Viilor
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': pensionar, locuiete mpreun cu soia n vrst de 72 ani, au un
confort corespunztor, o cas format din 2 camere, buctrie, baie i anexe. n tineree a
lucrat la Uzina de metale neferoase Copa-Mic. n prezent lucreaz pmntul i crete
animale, ajutat de nepotul su i de soie.
S*a#ea &e )'"'*a*e: Din anul 1996 se simte ru, acuz probleme respiratorii pentru care se
prezint la medicul de familie i primete tratament corespunztor pentru congestie
pulmonar. n anul 1998 face discopatie lombar iar din anul 2003 devine hipertensiv.
Primete billet de trimitere la Cardiologie. Este diagnosticat cu HTA i encefalopatie
hipertensiv. II este prescris tratament cu: Enap, Tertensiv, Metopralol, Plendil.
n anul 2006 n urma unui examen oftalmologic prezint atrofie optic. Neglijeaz tratamentul
pentru HTA i, n data de 11.10.2006, face un puseu hipertensiv secundar, prezint AVC
ischemic cu hemiparez stng, parez facial dreapt.
Internat la Neurologie se evidentiaz cu diagnosticul de mai sus, se instituie tratament
corespunztor cu kinetoterapie i electroterapie, masaj, bi terapeutice asociat cu Enap 5 mg,
2x1/ zi, Nitropector 75 mg, 3 zi, Tertensiv 1,5 mg, 1tb/zi, Stugeron 2Mtb/zi.
Se externeaz n data de 20.10.2006, ameliorat, continu tratamentul indicat la Neurologie
conform Rp., i recomandrile de regim igieno-dietetic hiposodat, hipolipidic, control TA prin
medicul de familie i asistentul medical comunitar.
l vizitez de dou ori pe sptmn controlnd TA, puls, ritmul cardiac.
La data prezentei TA=160/80. Am efectuat tratamentul injectabil cu vit.B1, vit B6, glucoz,
lactat de Ca i Mg 1f/zi. Este un pacient plcut i comunicativ. l ajut s-i mpart
medicamentele p.o. pe zile i pe prize (diminea, prnz i seara).
Esistent medical comunitar -EM0@E# &7&?E V -unicipiul 1@D@=, Cartier W(&:E? C&7 -E#&
N%e ,i .#e"%e: L.I.
SeP: F
9K#)*a: 25 ani
D!i$ili%: locuin necorespunztoare la marginea municipiului Sibiu (Dealul Dii) ntr-o
barac aezat lng un loc mltinos, construit din scnduri ce nu sunt izolate. ntr-o
camer locuiesc 4 persoane. nclzirea se face cu ajutorul unei sobe cu lemne.
Dia("!)*i$: luza cu anemie feripriv
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': fr surse de venit, neasigurat medical, necstorit. n total a
nscut 6 copii. Locuiete n concubinaj cu Z.I. 25 ani, cu care pe lang minora Z.A. mai are 2
copii dai n plasament i necunoscui de concubin. Din relaiile anterioare mai are 3 copii (2 la
casa copilului din Trgu Mure) iar unul rmas la fosta soacr n cartierul Guterita. Concubinul
B.I. 46 ani, aduce venituri ocazionale de aproximativ 400 RON lucrnd ca sezonier. Mama lui
L.I. lucreaz "la negru n Slovenia.
M!& &e #e0!l-a#e:
E Luza i copilul nou-nscut au fost nscrii la medicul de familie din cartierul Vasile
Aron.
E S-a urmrit permanent modul de respectare al tratamentului n vederea corectrii
deficitului de Fe recomandat de medicul de familie
E S-a consiliat luza n vederea unei alimentaii sntoase pentru ea cu aport adecvat de
substante minerale, proteine, vitamine.
E S-au fcut recomandri cu privire la modul de alimentare al nou-nscutului
E Deoarece nu are nici o surs de venit, luza a fost ndrumat spre serviciul social al
Primariei Sibiu.
E Concubinul Z.I. a fost ndrumat spre serviciul social al Primriei Roia n vederea
obinerii certificatului de natere pierdut recent.
E S-a fcut nscrierea i s-a primit nr. de nregistrare pentru repartizarea unui lot de
pmnt n cadrul comunei Roia, acesta fiind un prim pas spre reintegrarea familiei.
153
E Luza a fost consiliat pentru renunarea la fumat i pentru a utiliza metode
contraceptive. A fost nsoit la Cabinetul de Planning Familial din Sibiu de unde a primit
contraceptive orale.
Esistent medical comunitar #O(E# &-@7@E V comuna 0OM0@7EM
N%e ,i .#e"%e: S.A
Da*a "a)*e#ii: 09.09.2006
D!i$ili%: sat Hoghilag, locuina compus din 1 camer i o buctrie unde locuiesc 9
persoane din care 4 copii.
Dia("!)*i$: srcie, violen n familie, sugar prsit de mam, lsat n grija tatlui.
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': relaie de concubinaj, triesc din venitul minim garantat, mama
merge i cu ali brbai.
M!& &e #e0!l-a#e: n nenumrate rnduri am gsit sugarul flmnd, murdar i bolnav,
(mama l-a prsit la data de 1 martie 2007 i era n grija tatlui i a celor 2 mtui). n data
de 8 martie, cnd am efectuat vizita periodic, sugarul era singur i fr tat, numai mtuile,
plngea de foame i era foarte bolnav astfel c am solicitat de urgen Ambulana Media i l-
am internat n Spitalul Municipal Media pentru tratament i recuperarea distrofiei i anemiei.
Dupa internare am luat legtura cu asistenta social a spitalului, i-am explicat situaia i am
rugat-o s fac ceva pentru micu. Deasemenea am naintat Primriei Hoghilag compartimentul
Asistenta Sociala un nou proces verbal prin care am cerut rezolvarea cazului prin internarea
sugarului ntr-o instituie specializat.
Si*%aia /" .#e0e"*: este aceeasi, asistentul social din Primaria Hoghilag a consiliat tatl s
aduc sugarul acas, chiar dac mama este tot plecat i situaia este aceeai.
Esistent medical comunitar M0&?&E"DE?&E $O@?E V Ora EV#@M, sat -6#WE
N%e ,i .#e"%e: B.C.
SeP: F
D!i$ili%: sat Mra, localitate rural, locuin necorespunztoare
Dia("!)*i$: sarcin 37 sptmni
Si*%a*ie )!$i!8e$!"!i$': relaie de concubinaj, concubinul aduce venituri din activiti
sezoniere, familie cu doi copii n vrst de 2 ani, fr certificate de natere.
M!& &e #e0!l-a#e: Gravida a fost consiliat pentru renunare la fumat i o via raional.
Nate la termen, la domiciliu asistat de asistentul medical. Se fac demersuri ctre SPAS i
Poliie pentru eliberarea de certificate de natere pentru nou-nscut i ceilali doi copii. Se
nscrie nou-nscutul la medic de familie i se consiliaz mama cu privire la modul de ngrijire a
copilului i utilizarea metodelor contraceptive.
Esistent medical comunitar ;7&WE CR7@? V ora -@&#1=#&E 1@D@=7=@
N%e ,i .#e"%e: G.E
9K#)*a: 32 ani
D!i$ili%: locuina format din dou ncperi n suprafa de 20 m
2
Dia("!)*i$: oligofrenie, nate la domiciliu, nesupravegheat medical, este transportat la
spital i i abandoneaz copilul n maternitate.
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': relaie de concubinaj, familie cu 3 copii cu vrste ntre 3 i 7 ani
i un al 4-lea copil aflat n plasament, beneficiaz de venitul minim garantat.
M!& &e #e0!l-a#e: deoarece concubinul a fost eliberat cu cteva zile naintea naterii i nu
este tatl, nu este de acord ca acesta s vin n familie. Am ncercat n nenumrate rnduri s
conving familia s primeasc copilul ns fr rezultat. Am convins apoi mama de avantajele
folosirii mijloacelor contraceptive, am luat legtura cu asistenta social din cadrul Spitalului
Judeean care m-a ajutat urmnd s nceap un tratament cu contraceptive injectabile.
Esistent medical comunitar ?E(&E VE7&#@CE V comuna ;R=CE
N%e ,i .#e"%e: C.I.
9K#)*a: 34 ani
D!i$ili%: sat Presaca, locuieste cu prinii
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': Familie cu 4 persoane, dintre care 2 copii n vrst de 4 i 5 ani
(cu dizabiliti de vorbire), pentru care se ndrum la medic; familia beneficiaz de ajutor
social. Se isc o stare conflictual ntre tineri i prini.
M!& &e #e0!l-a#e: mpreun cu asistentul social ne-am deplasat la domiciliul acestora. C.M.
154
Dg. Retardare mintala, tulburari depresive anxioase care se ndrum la medic pentru un
control i obinerea unui certficat medical de handicap i tratament de specialitate. n prezent
situaia s-a restabilit, iar tinerii s-au mutat n locuin cu chirie, n satul vecin.
Esistent medical comunitar. 1E@(@W MED#@&7E"-E#@E, Ora $=-D#RV&?@ i sat 1E#OW
N%e ,i .#e"%e: I.A.
9K#)*a: 64 ani
D!i$ili%: ora Dumbrveni
Dia("!)*i$: tumoare intracranian fronto-cervical stg. operat; semiparez predominant
expresiv CIC, HTA, diabet zaharat tip II diafazie predominant expresiv.
Si*%a*ie )!$i!8e$!!"i$': pensionar
M!& &e #e0!l-a#e: monitorizarea tensiuni arteriale, test glicemie, administrare, la indicaia
medicului, de soluii perfuzabile I.V. cu Clorur de potasiu, Manitol 100 mg, timp de 5 zile
pentru stabilizarea tensiuni. Pacienta imobilizata la pat, partea dreapta cu ipoten funcional,
nu poate pronuna corect, nu-i gsete cuvintele.
Si*%aia /" .#e0e"*: pacienta stabilizat din punct de vedere al TA i glicemiei, poate
pronuna corect cuvinte, restabilizarea funcional a membrelor inferioare i superioare,
urmeaz tratament cu citostatice, stare general ameliorat.
Esistent medical comunitar 1E@(@W MED#@&7E"-E#@E, Ora $=-D#RV&?@ i sat 1E#OW
N%e ,i .#e"%e: T.Z.
9K#)*a: 52 ani
D!i$ili%: ora Dumbraveni
Dia("!)*i$: cancer de col uterin stadiul I.
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': fr venit, neasigurat att ea ct i soul ei, nenscrii la medic de
familie.
M!& &e #e0!l-a#e: demersuri la Serviciul Public Local de Asisten Social pentru ntocmirea
dosarului de ajutor social sau pensie pentru persoane cu handicap. Demersuri la medicul de
familie de a o nscrie pe lista suplimentar de pacieni.
Si*%aia /" .#e0e"*: dosarul este ntocmit pentru obinerea venitului minim garantat, este
nscris la medic de familie.
Esistent medical comunitar 1(O@WO# MED#@&7E V ora (R7-EC@=
N%e ,i .#e"%e: A.I.
SeP: M
9K#)*a: 61 ani
D!i$ili%: ora Talmaciu, locuin corespunztoare
Dia("!)*i$: HTA puseu acut, AVC, debut hemiplegie dreapt.
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': cstorit, pensionar, soia pensionar i ea bolnav, cardiac,
hipertensiv. n momentul declanrii AVC s-a internat la spital.
M!& &e #e0!l-a#e: aflat n zon am fost solicitat de vecini c domnul A.I. a czut n curte i
nu se poate ridica. La faa locului am constatat urmtoarele:
E pacient de 61 ani, nscris la medic de familie, hipertensiv necunoscut, avea TA 210/120
mm Hg ;
E am solicitat Serviciul de Ambulan telefonic;
E am acordat primul ajutor de urgen pn la sosirea ambulanei;
E am anunat-o telefonic pe fiica pacientului care se afla la serviciu i am ndrumat-o spre
serviciul de urgen neurologic;
E la externarea din spital am monitorizat regulat TA i am consiliat familia privind
importana gimnasticii pasive regulate, a regimului alimentar i a repaosului;
E am ncurajat bolnavul s fac micri active n limita toleranei i s respecte
tratamentul i indicaiile medicului;
E am ndrumat familia s ia legtura cu un masseur pentru a ntri tonusul muscular i a
favoriza reluarea mobilitii;
E am luat legtura cu o ONG pentru a mprumuta bolnavului un crucior cu rotile;
E am luat legtura cu medicul de familie pentru internarea la Fizioterapie.
Si*%aia /" .#e0e"*: brbatul merge sprijinit doar n baston, respect tratamentul
155
medicamentos i regimul igieno-dietetic, poate desfura parial activitile anterioare.
Esistent medical comunitar -EU@?&1@ &7&?E V municipiul 1@D@=, Cartier M=W(&#@XE
N%e ,i .#e"%e: B.F.
9K#)*a: 72 ani
SeP: F
D!i$ili%: locuin mic, insalubr, locuiete mpreun cu fiica i o nepoat.
Dia("!)*i$: diabet, HTA II, sechele AVC
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': pensionar, imobilizat la pat
M!& &e #e0!l-a#e: dup atacul ischemic, bolnava rmne imobilizat la pat i este cu
incontinen urinar. I s-a aplicat o sond evacuatoare care se schimba periodic. Este n
tratament i urmrit permanent. S-au fcut demersuri i a fost ncadrat ntr-un grad de
handicap fapt care uureaz cumprarea medicamentelor destul de costisitoare.
Si*%aia /" .#e0e"*: s-au fcut demersuri i bolnava a primit un crucior cu rotile i pampers-
uri de la un ONG. Este urmrita periodic la domiciliu i monitorizat glicemia cu glucometrul
din dotare.
Esistent medical comunitar M0&D&?&= C#@1(@?E V comuna DE8?E
N%e ,i .#e"%e: S.A.
9K#)*a: 64 ani
D!i$ili%: sat Boian, localitate rural, locuiete mpreun cu dou familii n dou camere de
caramid.
Dia("!)*i$: BPOC, CIC, HTA, sechele AVC
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': fr venituri (doar ajutor social), vduv
M!& &e #e0!l-a#e: Pacienta a fost consiliat pentru a respecta tratamentul medical i regimul
dietetic. A fost monitorizat periodic msurndu-se TA care deseori a avut valori de 180/120
mm Hg. S-a informat medicul de familie care a recomandat internarea n spital.
Si*%aia /" .#e0e"*: pacienta s-a externat n spital; la externare TA=150/90mm Hg, este este
vizitat i consiliat periodic.
Esistent medical comunitar C@OCR?&E D#Y?$=WE V comuna @ECOD&?@
N%e ,i .#e"%e: L.N.
9K#)*a: 75 ani
SeP: M
D!i$ili%: sat Stejris
Dia("!)*i$: BPOC cu astm bronsic, debut 1994
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': pensionar CAP, cstorit, locuiete cu soia n condiii
corespunztoare, activitate - agricultor.
M!& &e #e0!l-a#e: bolnavul prezint episoade periodice cu dispnee de efort i de repaus, stri
subfebrile, tuse spastic cu expectoraie uoar. Este dispensarizat ca bolnav cronic, urmnd
tratament cu antibiotice pe cale oral, Hidrocortizon hemisuscinat de 75 mg. i.v. Miofilin 100
mg iv n ritm de 10 zile /luna, diproplas,1 fl/luna im. Este nefumtor.
Cu ocazia vizitelor la domiciliu a fost consiliat cu recomandrile: limitarea efortului fizic,
evitarea activitilor n frig n perioadele reci i umede.
Si*%aia /" .#e0e"*: n afara perioadelor de acutizare, desfoar o activitate relativ normal
corespunztoare vrstei. n urma vizitelor la domiciliu am constatat conditii bune n privina
locuinei i a stilului de via.
Esistent medical comunitar C@OCR?&E D#Y?$=WE V comuna @ECOD&?@
N%e ,i .#e"%e: B.C.
9K#)*a: 34 ani
D!i$ili%: sat Iacobeni, locuin corespunztoare
Dia("!)*i$: sarcin 35 sptmni n evoluie, lues
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': cstorit, casnic, soul adduce venituri din activiti sezoniere,
familie cu 2 copii, unul de 5 ani, unul de 2 ani, 1 copil decedat la vrsta de 9 ani, nscut cu
malformaie congenital (hidrocefalie).
M!& &e #e0!l-a#e: gravida a fost trimis la medicul de familie pentru a fi luat n eviden ca
156
i gravid. Nu a putut preciza cu exactiate data ultimei menstruaii. A fost consiliat pentru
renunarea la fumat i o via raional. A fost consiliat cu privire la calitatea de asigurat.
n urma investigaiilor de laborator a fost diagnosticat cu lues VDRL+. A fost luat n eviden
i dispensarizat de ctre Serviciul Dermato-Venerice Sibiu unde a primit tratament continuat
apoi la domiciliu. Tratamentul a fost supravegheat.
Si*%aia /" .#e0e"*: n urma vizitelor fcute la domiciliu i s-au furnizat toate informaiile cu
privire la riscul pentru nou-nscut de a avea sifilis congenital.
Incat nu poate preciza data UM cu exactitate i pentru a se stabili vrsta corect a sarcinii, a
fost programat la examenul ecografic la Spitalul Agnita pe data de 30.03.2007, urmnd a fi
supravegheat corect n continuare n colaborare cu medicul de familie, Serviciul Dermato-
Venerice Sibiu, n vederea internarii din timp n maternitatea Sibiu. n urma examenului
ecografic s-a stabilit vrsta sarcinii de 35.
Esistent medical comunitar DR$&1C= C#@1(@?E V ora (R7-EC@=
N%e ,i .#e"%e: U.A.
D!i$ili%: ora Tlmaciu
Dia("!)*i$: sugar nenscris la medic de familie i nevaccinat
Si*%aia )!$i!8e$!"!i$': familie cu 2 copii, relaie de concubinaj, concubinul aduce venituri
n familie.
M!& &e #e0!l-a#e: mama este convins s mearg cu sugarul n vrst de 3 luni la medicul
de familie pentru a vaccina copilul.
Si*%aia /" .#e0e"*: sugarul o fost consultat de ctre medicul de familie, s-a vaccinat i a
primit Vigantol.
15$